Adatbázis-kezelés - Relációs adatbázisok adatszerkezetének tervezése, megvalósítása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Adatbázis-kezelés - Relációs adatbázisok adatszerkezetének tervezése, megvalósítása"

Átírás

1 Nádasiné Rákossy Gabriella Adatbázis-kezelés - Relációs adatbázisok adatszerkezetének tervezése, megvalósítása A követelménymodul megnevezése: Informatikai ismeretek A követelménymodul száma: A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT

2 RELÁCIÓS ADATBÁZISOK ADATSZERKEZETÉNEK TERVEZÉSE, ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET Ön megbízást kap egy irodaszereket árusító cégtől, hogy előzetes egyeztetés után a lehető leghatékonyabban tervezze meg és készítse el a megrendeléseket kezelő relációs adatmodellre épülő adatbázisukat. A továbbiakban megismerkedünk a relációs adatbázisok adatszerkezetének logikai, fizikai tervezésével és a tényleges adatszerkezetek megvalósításával. SZAKMAI INFORMÁCIÓTARTALOM RELÁCIÓS ADATMODELL A különböző adatmodelleken alapuló rendszerek közül a XX. század végére a relációs adatbázis-kezelő rendszerek egyeduralkodóvá váltak, háttérbe szorítva a hálós, hierarchikus adatmodelleken alapuló rendszereket. A relációs adatbázis-kezelés alapjait 1971-ben az E. F. Codd amerikai kutató által megalkotott relációs adatmodell elmélete alapozta meg, melynek lényege, hogy az egyedeket, tulajdonságokat és kapcsolatokat egyaránt táblázatok, úgynevezett adattáblák segítségével adja meg. A relációs adatmodell legfontosabb eleme a matematikai reláció fogalma. Mint minden adatmodell, ez is egyrészt definiálja azokat a jellemző adatszerkezeteket, amelyeken dolgozik, és azokat a műveleteket, amelyek rajta értelmezettek, illetve az adatintegritási komponenst is, mely elsődlegesen az adatok értékét jellemzi, szabályozza. A legelterjedtebb relációs adatbázis-kezelő rendszerek az MS ACCESS, MS SQL, MySQL, Oracle, INGRES. Napjainkban az adatbázis-kezelésben szétvált a fizikai és logikai adatmodell, így a különböző számítógépes rendszerektől függetlenül lehet az adatbázisok szerkezetét (sémáját) tervezni és elkészíteni. 1

3 Fizikai szinten az adatbázis valamilyen állományszerkezetben van tárolva, melynek kezelése az operációs rendszer feladata. Logikai szinten a relációk táblában (adattábla) jelennek meg. Az adattábla sorokból és oszlopokból áll. Egy sorát rekordnak nevezzük, amely annyi mezőből áll, ahány oszlopa van a táblának. Az oszlopok számát nevezik a reláció fokszámának és a sorainak a számát a reláció számosságának. Attribútumnak nevezünk egy tulajdonságot, amelyet a megnevezésével azonosítunk, és értéktartományt rendelünk hozzá. A relációs adatmodellnél az értéktartomány csak atomi értékekből állhat, vagyis elemei nem lehetnek struktúrák, halmazok stb. Az értéktartomány megadása rendszerint típus és hossz megadását jelenti. A reláció nevét és a reláció attribútumainak halmazát együtt relációsémának nevezzük. 1. ábra. Reláció (adattábla) elemei A relációs adatbázis táblákból és a táblák közötti kapcsolatokból épül fel. A kapcsolat az egyik tábla elsődleges kulcsa (olyan mező vagy mezőcsoport, mely egyértelműen azonosítja az adattábla rekordjait) és a másik tábla külső (idegen) kulcsa (olyan azonosító, amelynek segítségével egy másik tábla elsődleges kulcsára hivatkozhatunk) között jön létre. A kapcsolat a rendszer szempontjából fontos két egyed összetartozását fejezi ki. 2

4 Kapcsolatok fajtái: Egy-egy típusú kapcsolat (1:1) az egyik egyedhalmaz mindegyik eleméhez a másik egyedhalmaznak pontosan egy eleme kapcsolódik. (Pl. a férfi és a nő egyedek között a házastárs kapcsolat) Egy-több típusú kapcsolat (1:N) az egyik egyedhalmaz mindegyik eleméhez a másik egyedhalmaznak több eleme is tartozhat. (Pl. osztály és tanuló egyedek között) Több-több típusú kapcsolat (N:M) az egyik egyedhalmaz minden eleméhez a másik egyedhalmaz több eleme tartozhat, és fordítva, tehát a másik egyedhalmaz elemeihez tartozhat az egyik egyedhalmaz több eleme is. (Pl. szerző és könyv egyedek kapcsolata) Az előző ismereteket összefoglalva összegyűjthetjük a relációs adatmodell legfontosabb jellemzőit: - A relációs modell két-dimenziós, egymással kapcsolatban álló, speciális tulajdonságokkal rendelkező táblákból áll. Minden relációnak van egy neve, amelyik azt egyértelműen azonosítja az adatmodellben. Jól tervezett adatbázisban ez megegyezik az általa reprezentált egyedtípus elnevezésével, vagy utal arra. - Egy sor és egy oszlop találkozásánál (cella) csak egyetlen elemi adat szerepelhet. - Egy oszlopban csak azonos típusú adatok lehetnek. - Egy adattáblában nem lehet két azonos nevű oszlop (egyedi mezőnevek). - Az oszlopok sorrendjének nincs jelentősége az adatmodellben. De ha egyszer, a tábla fejlécében megadtuk, akkor ezen relációnak minden sorában ennek a sorrendnek megfelelően kell az attribútumok értékét tárolnunk. - A sorok sorrendje a relációs modell szempontjából közömbös, a relációk sorainak nincsen kitüntetett rendezettsége. - Mivel a reláció egyedei a tábla egyes sorai, melyeknek azonosítása a sorok tartalma alapján történik, egy relációnak nem lehet két teljesen azonos sora. Ebből következik, hogy minden relációban van az oszlopoknak legalább egy olyan kombinációja, amely egyértelműen azonosítja a sort, meghatározza a sor további oszlopainak az értékét. Ezt az oszlopot (oszlopkombinációt vagy ezek egyikét), amely megfelel az általános adatmodellben az egyedtípus azonosítójának, nevezzük elsődleges kulcsnak (Primary Key). - A táblák közötti relációk kapcsolómezőkön át valósíthatók meg. 3

5 ADATBÁZISOK TERVEZÉSE Az adatbázis tervezése több lépésből összetevődő folyamat. 2. ábra. Adatbázisok tervezésének lépései 1. Rendszerelemzés Először a megoldandó feladatot, az adatbázis célját, az alkalmazás rendeltetését határozzuk meg. Vizsgáljuk meg az alkalmazási területet, hogyan oldanánk meg hagyományos eszközökkel a feladatot. Készítsünk interjúkat az adatbázis leendő használóival. Meghatározzuk a tárolandó adatok körét, azok egymás közötti kapcsolatait és az adatbázissal szemben felmerülő igényeket. 2. Rendszertervezés (logikai tervezés) A logikai tervezés végrehajtásához nem kell számítógép, és az elkészült adatbázisterv bármilyen relációs adatbázis-kezelő program segítségével megvalósítható, függetlenül az adott operációs rendszertől. A logikai tervezés fő feladata a redundancia megszüntetése. Redundanciáról akkor beszélünk, ha valamely tényt vagy a többi adatból levezethető mennyiséget ismételten (többszörösen) tároljuk az adatbázisban. A redundancia, a szükségtelen tároló terület lefoglalása mellett, komplikált adatbázis-frissítési és karbantartási műveletekhez vezet. 4

6 A redundancia megszüntetésének módja a normalizálás. A normalizálás az adatbázisban található adatok rendszerezését jelenti normálformák segítségével. A különböző normálformák egymásra épülnek. A tervezés során a legmagasabb normálforma elérése a cél, mely több lépésben alakítható ki. Az első három normálforma a funkcionális függőségekben található redundanciák, míg a negyedik és ötödik a többértékű függőségekből adódó redundanciák megszüntetésére koncentrál. A legtöbb alkalmazás esetében a harmadik normálforma a szükséges legmagasabb szint, így a továbbiakban az első három normálformával ismerkedünk meg. Első normálforma (1NF): Ha egy reláció minden oszlopában csak egy értéket tárolunk, akkor első normálformában van a reláció. Az első normálforma pontos definíciója a következő: Egy reláció első normálformában (1NF-ben) van, ha minden sorának minden attribútumértéke elemi és egy értéket vesz fel, vagyis ha minden sorhoz tartozik (legalább egy) egyedi kulcs, melytől az összes többi oszlop funkcionálisan függ. (Ha az R relációban az egyik attribútum (X) értéke egyértelműen meghatározza egy másik attribútum (Y) értékét, akkor azt mondjuk, hogy Y az R relációban funkcionálisan függ X-től.) Hogyan érhető el, hogy egy adott relációs séma első normálformában legyen? Nézzük például a TANULÓ (kód, név, cím, hobbi) sémájú relációt. Nincs 1NF-ben, mert a cím összetett attribútum nem elemi: a város, utca, házszám tulajdonságokból állhat. A hobbi attribútum pedig több értéket vehet fel. - Az összetett attribútumot új attribútumok beiktatásával lehet megszüntetni. - A többértékű attribútum megszüntetése úgy történhet, hogy minden sort annyiszor leírunk, ahányszor szükséges. Második normálforma (2NF): Ahhoz, hogy egy első normálformájú reláció második normálformában legyen, annak kell teljesülni, hogy a reláció (tábla) minden egyes sora azonosítható legyen. A második normálforma pontos definíciója a következő: Egy reláció második normálformában (2NF-ben) van, ha 1NF-ben van, és az összes nem kulcs attribútum funkcionálisan teljesen függ az elsődleges kulcstól, vagyis összetett kulcs esetén nem csak a kulcs egy részétől függ. Elemi elsődleges kulcsú 1NF relációk automatikusan 2NF-ben is vannak. Összetett elsődleges kulcsú relációkat azonban 2NF-re kell hoznunk. Ezt a műveletet nevezzük a relációk szétbontásának, vagy dekompozíciónak. 5

7 A szétbontás úgy történik, hogy az 1NF relációból olyan 2NF relációkat állítunk elő, melyeknek elsődleges kulcsai az eredeti reláció elsődleges kulcsa, illetve annak részei, oszlopai pedig azok és csak azok, amelyek az új elsődleges kulcstól funkcionálisan teljesen függenek. Hogyan hozhatunk 2NF-re egy relációt? Kiemeljük a kulcsból azokat az tulajdonságokat, amelyek önállóan is meghatározzák a másodlagos attribútumokat. Az így kapott elsődleges tulajdonságokból és a tőlük függő másodlagos tulajdonságokból új relációt hozunk létre. Harmadik normálforma (3NF): Ahhoz, hogy egy második normálformájú reláció harmadik normálformában legyen, az adatbázisban nem lehet olyan nem kulcs oszlop, ami másik táblában is szerepel nem kulcs oszlopként. Ezeket a többször ismétlődő nem kulcs oszlopokat külön másik táblába érdemes létrehozni, és majd ezt a létrehozott táblát kell hozzárendelni a többihez. A harmadik normálforma pontos definíciója a következő: Egy reláció harmadik normálformában (3NF-ben) van, ha 2NF-ben van, és nem tartalmaz tranzitív függést egyetlen kulcstól sem, vagyis ha egy relációban egy tulajdonság csakis az elsődleges kulcstól függ funkcionálisan és olyan tulajdonságtól nem függ, amely nem része a kulcsnak. A harmadik normálforma bizonyos redundanciák kiszűrésére szolgál. A 3NF-re hozás a tranzitív függések kiküszöbölésével történik. Az érintett relációt szétbontjuk úgy, hogy egy új táblázatba helyezzük a tranzitív függésben levő oszlopokat a tranzitivitást előidéző "köztes" oszlopokkal együtt. Az új relációban ez utóbbiak alkotják a kulcsot, míg az eredetiből ezek kivételével törölhetők az oszlopok. 3. Fizikai szint (fizikai tervezés) A fizikai tervezés azt jelenti, hogy a konkrét adatbázis-kezelő rendszeren meghatározzuk az egyes táblákat és azt, hogy a bennük szereplő attribútumok milyen tulajdonsággal rendelkezzenek. Ez főleg a típus és a méret meghatározását jelenti. Az attribútumok típusának meghatározása leginkább tapasztalat alapján történik, de vannak általános szabályok, melyeket érdemes betartani. - Az elsődleges kulcsot érdemes numerikus típusra tervezni. - A külső kulcsoknak olyan típusúnak és méretűnek kell lenniük, mint a hozzájuk tartozó elsődleges kulcsoknak. - Ha egy értékkel számítási műveleteket szeretnénk végezni, akkor az mindig legyen numerikus. 6

8 - Az attribútum méretének mindig olyat válasszunk, amit már később remélhetőleg nem kell megváltoztatni. - Ha egy attribútumértékünk viszonylag állandó, akkor azt célszerű alapértelmezettnek megadni ADATBÁZISOK ADATSZERKEZETÉNEK 1. MS ACCESS 2003-ban (grafikus kezelőfelületen) A Microsoft Access egy Windows alatt futó relációs adatbázis-kezelő rendszer, amely felhasználóbarát grafikus felületen teszi lehetővé adatbázisok létrehozását, karbantartását. Mindezek mellett egy integrált fejlesztő környezet is, melyben egyszerűen hozhatók létre adatbázisra épülő olyan alkalmazások, amelyek számára a futtató környezetet is biztosítja. A Microsoft Access adatbázis a fájlrendszer szintjén egyetlen MDB-kiterjesztésű fájlban tárolja az adatbázist alkotó objektumokat (tábla, lekérdezés, űrlap, jelentés, makró, modul), melyek csak az adatbázis-kezelővel történő megnyitás után érhetők el. Miután papíron megterveztük, hogy milyen táblát vagy táblákat szeretnénk használni, és ezekben milyen típusú adatokat fogunk tárolni, el lehet kezdeni az adatbázis tényleges megvalósítását. Első lépésként az adatbázist tartalmazó fájlt kell létrehozni. Egy üres adatbázis létrehozásához kattintsunk a munkaablak Új fájl Üres adatbázis hivatkozására. A megjelenő Új adatbázis panelen adjuk meg a létrehozni kívánt fájl nevét és helyét a mappaszerkezetben. 3. ábra. Adatbázis létrehozása 7

9 Új tábla létrehozásához az adatbázisablak Tábla csoportjában állva kattintsunk a Tábla létrehozása Tervező nézetben parancsra. A Tervező nézetben a tábla szerkezeti felépítését definiálhatjuk, illetve a már meglevő táblánk szerkezetét módosíthatjuk. A Tervező nézet segítségével az egyes mezők nevét és jellemzőit egyenként állíthatjuk be. Ezek a következők: - Mezőnév - Adattípus - Leírás - Mezőtulajdonság 4. ábra. Tábla adatszerkezetének kialakítása - A Mezőnév azonosítja a mezőben tárolt adatokat. - Az Adattípus kiválasztásával határozzuk meg, hogy milyen értékeket tartalmazhat a mező. A következő adattípusok közül választhatunk az Access 2003-ban: A Szöveg adattípus 255 karakternél nem hosszabb szöveg és olyan számok tárolására alkalmas, amelyekkel matematikai műveleteket nem végzünk a feldolgozás során. A Feljegyzés adattípus hosszabb szöveges vagy bináris adatok tárolására alkalmas, melynek maximális mérete karakter lehet. Nem kell meghatározni a mezőméretet, a tényleges adattartalomnak megfelelő helyet foglalja le az adatbázisban. A Szám adattípus olyan számadatok tárolására alkalmas, amelyekkel a feldolgozás során matematikai műveleteket is végzünk. 8

10 A Dátum/Idő adattípus formailag év, hó és napból összeállított típus, de tárolási módját tekintve szám. Egy kezdő dátumtól eltelt napok száma kerül tárolásra, de a kezdő dátum előtti időszakra vonatkozó dátum tárolására is alkalmas. A Pénznem adattípus számok tárolására alkalmas, 15 egész számjeggyel és 4 tizedessel dolgozik, melyek 8 bájtos fixpontos formában tárolódnak, és az Access automatikusan az alapértelmezett pénznem formátumot rendeli hozzá. A Számláló adattípus az Access által generált speciális számérték, ami az új rekord táblához adásakor keletkezik és beállítástól függően, egy növekvő vagy véletlen szám, de mindenképpen egyedi érték, így alkalmas a program által generált elsődleges kulcsértékek létrehozására. Az Igen/Nem adattípus tárolási igénye 1 bit és elsősorban két értéket felvehető tulajdonságok tárolására alkalmas. A képernyőn és nyomtatásban egy ilyen adattípusú mező értékének a megjelenítésére jelölőnégyzetet alkalmaznak. Szűréseknél, lekérdezések feltételeinél Igaz, Hamis vagy True, False értékekkel lehet összehasonlítani a tartalmát. Az OLE objektum adattípus a táblához kapcsolt vagy abba beágyazott objektum, Word- vagy Excel-fájl, hang, kép stb. tárolására alkalmas. Nem indexelhető, nem rendezhető és nem csoportosítható. A Hiperhivatkozás adattípus tetszőleges karaktersorozat tárolására alkalmas, amely szövegként kerül tárolásra, és amely hiperhivatkozásként (egy fájlra vagy weboldalra mutató linkként) működik. A Keresés varázsló mezőtípusnak a kiválasztásával olyan mezőt hozhatunk létre, melynek értékét egy lenyíló lista segítségével lehet megadni. A listában szereplő értékek másik táblából vagy előre megadott listából származhatnak. - A Leírás segítségével az általában rövid mezőnévhez egy hosszabb magyarázatot rendelhetünk. - Az egyes mezők tulajdonságait a Mezőtulajdonságok panelen állíthatjuk be. Ezekkel a beállításokkal meghatározhatjuk, hogy a mezőkben hogyan történjen az adatok tárolása, kezelése és megjelenítése. A mezőtulajdonságok a mezők adattípusától függően jelennek meg és állíthatóak be. 9

11 5. ábra. Mezőtulajdonságok beállítása A legjellemzőbb tulajdonságok: - Mezőméret: A szöveg adattípusú mező esetében a maximálisan bevihető karakterek száma, a szám adattípusú mezőben a tárolt adat nagysága definiálható. - Formátum: Megadhatjuk, hogyan jelenjenek meg a táblában tárolt adatok a képernyőn, illetve nyomtatásban. A formátum tulajdonság különböző adattípusok esetén eltérő lehetőségeket enged meg. - Tizedes helyek: A pénznem és szám típusú adatok esetén a kijelzett tizedes jegyek számát adhatjuk meg. - Beviteli maszk: Előírhatjuk, hogy egy mezőbe hány darab karaktert, illetve milyen karaktereket vihetünk be. (A megfelelő beviteli maszk kialakításával segíthetjük az adatrögzítők munkáját.) - Cím: Felhasználóbarát mezőneveket adhatunk meg a tábla adatokkal történő feltöltésének megkönnyítésére. - Alapértelmezett érték: A mezőben megadható, hogy új rekord felvitelekor mi legyen a mező alapértelmezett tartalma. Alapértelmezett értéket képletek, függvények segítségével is megadhatunk. - Érvényességi szabály: Az adatokra vonatkozó érvényességi feltételeket adhatunk meg. (Amennyiben egy új rekord felvitelekor vagy egy rekord módosításakor a mezőbe bevitt érték nem felel meg a feltételeknek, az Access figyelmeztető üzenetet küld, és nem engedélyezi a mező elhagyását.) A mezőtulajdonságok beállítása után kiválaszthatjuk azt a mezőt vagy mezőket, melyet elsődleges kulcsként szeretnénk megjelölni, és ezután elmenthetjük a táblát tetszőleges néven. Egy mező elsődleges kulcsként történő beállításához válasszuk ki a mezőt, majd kattintsunk a Táblatervező eszköztár Elsődleges kulcs gombjára, vagy használjuk a Szerkesztés menü Elsődleges kulcs parancsát. Az elsődleges kulcsként megjelölt mező kijelölő sávjában egy kulcs jelenik meg. 10

12 Amennyiben több mezőből álló, összetett elsődleges kulcsot szeretnénk létrehozni, akkor a CTRL billentyű segítségével válasszuk ki a megfelelő mezőket, és csak ezután kattintsunk a Táblatervező eszköztár Elsődleges kulcs gombjára. 6. ábra. Elsődleges kulcs beállítása Több tábla esetén az elsődleges kulcs beállítása után a táblák közötti kapcsolatokat kell meghatározni. A kapcsolatok létrehozása nagy figyelmet igényel, hiszen ekkor rendeljük a táblákat egymáshoz a megfelelő mezőkkel. Csakis azonos típusú adatokon keresztül kapcsolhatók össze a táblák. Válasszuk az ESZKÖZÖK/KAPCSOLATOK menüt, vagy kattintsunk a kapcsolatok ikonra. A Tábla megjelenítése párbeszéd panelen válasszuk azokat a táblákat, amelyeket szeretnénk összekapcsolni, majd kattintsunk a Hozzáadás gombra. A táblák közötti kapcsolatokat a kapcsolódó mezők egymáshoz rendelésével végezhetjük el. Ehhez húzzuk a kapcsolatban részt vevő egyik tábla elsődleges kulcs mezőjét a másik tábla idegen kulcs mezőjére. A kapcsolat tulajdonságait a megjelenő Kapcsolatok szerkesztése párbeszéd panelen állíthatjuk be. 11

13 7. ábra. Kapcsolatok szerkesztése A Kapcsolatok szerkesztése párbeszéd panel Hivatkozási integritás megőrzése jelölőnégyzetének bekapcsolásával biztosíthatjuk, hogy az Access fenntartsa az összekapcsolt táblák kapcsolómezőiben szereplő adatok egységességét. Ezt az opciót akkor kapcsolhatjuk be, ha a kapcsolatban szereplő elsődleges tábla megfelelő mezője elsődleges kulcs. Az Illesztés típusa gombra kattintva meghatározhatjuk, hogy a táblák mely rekordjai vegyenek részt a kapcsolatban. 8. ábra. Kapcsolatok beállítása Ezek után már különböző műveleteket lehet végezni a táblákkal. 12

14 2. SQL segítségével (karakteres kezelőfelületen) Az SQL (Structured Query Language) egy szabványosított lekérdezőnyelv, melyet több relációs adatbázis-kezelő ismer, különböző operációs rendszeri környezetben. Ennek óriási jelentősége van az adatbázis-alkalmazások fejlesztőinek körében, mert így az alkalmazások a különböző operációs rendszerek és adatbázis-kezelők között módosítás nélkül vagy csekély módosítással átvihetők. Az SQL a következő elemekre osztható: - adatdefiníciós nyelv (Data Definition Language DDL) - adatmanipulációs nyelv (Data Manipulation Language - DML) - lekérdezőnyelv (Data Query Language - DQL) - adatvezérlő nyelv (Data Control Language - DCL) A következőkben megismerkedünk a DDL-csoport utasításaival. Adatbázis létrehozásához a következő parancsot adhatjuk ki: CREATE DATABASE adatbázis_neve; Táblák létrehozásához a következő parancsot adhatjuk ki: CREATE TABLE tábla_neve (oszlop_neve típusa (mérete) [egyéb opciók],.); Az oszlopok megadásánál a következő opciókat alkalmazhatjuk: - PRIMARY KEY: az oszlop a táblában elsődleges kulcs. - FOREIGN KEY: egy vagy több mezőt külső kulcstulajdonságúvá alakíthatunk. - NOT NULL: az adott oszlopban nem lehet üres mező. - UNIQUE: az adott oszlopban minden sorban különböző értéknek kell szerepelnie. - DEFAULT <kifejezés>: alapértelmezés szerint ebbe az oszlopba a megadott kifejezés értéke kerül, ha nem adunk meg mást az adatfeltöltéskor. A mezők típusának megadása az éppen használt SQL-szabványtól függ. A leggyakrabban előforduló adattípusok: - INT: egész szám - CHAR: fix méretű sztring - VARCHAR: változó méretű sztring - DATE: dátum - TIME: idő - FLOAT: valós szám, szimpla - DOUBLE: valós szám, dupla - DECIMAL: karakterként tárolt szám - BOOL: logikai 13

15 A következő példa egy tábla megadását mutatja: CREATE TABLE hallgato (hkod INT(5) PRIMARY KEY, nev CHAR(20), szak CHAR(10), evf INT(1) NOT NULL, csop INT(1), eredm FLOAT, szuld DATE); Meglévő tábla adatszerkezetének módosítása vagy bővítése: ALTER TABLE tábla_neve MODIFY oszlop_neve típusa (mérete); ALTER TABLE tábla_neve ADD oszlop_neve típusa (mérete); Táblák törlése: DROP TABLE tábla_neve; TANULÁSIRÁNYÍTÓ Az esetfelvetésben szereplő feladat megoldásán keresztül elevenítsük fel a szakmai információtartalomnál megismert elméleti és gyakorlati ismereteket! 1. feladat A megrendelő relációs adatmodellre épülő adatbázist szeretne. Elevenítse fel, hogy milyen elemei vannak egy relációs adatbázisnak, és gondolja végig, ezek megfelelnek-e a cél megvalósításához! 2. feladat Emlékezzen vissza, az adatbázis-tervezésnél milyen lépéseket kell követni, és ezeket hogyan valósítaná meg a konkrét felkérésnél! 14

16 3. feladat Hogyan valósítaná meg a konkrét feladat logikai tervezését? 4. feladat Hogyan valósítaná meg a konkrét feladat fizikai tervezését? 15

17 5. feladat Készítse el a megtervezett adatbázist MS Access 2003-ban! 16

18 MEGOLDÁSOK 1. feladat A relációs adatbázis táblákból és ezek kapcsolatából épül fel. Táblázatos formában tárolja az adatokat, a sorok (rekordok) és oszlopok (attribútumok) metszéspontjában, a mezőben szerepelnek a különböző adatok. A táblázatos forma jól áttekinthető, így alkalmas az irodaszerek megrendelésével kapcsolatos adatok tárolására. 2. feladat Rendszerelemzés, rendszertervezés (logikai) és a fizikai szinten történő tervezés. Elsőként a megrendelővel való beszélgetés sorén fel kell mérni a felmerülő igényeket, az adatbázis használatának módját és az általa elvégzendő részfeladatokat figyelembe kell venni. Meg kell tudnunk a rendelkezésre álló hardverek és szoftverek paramétereit. Az így összegyűjtött információk alapján lehet elkezdeni az adatbázis logikai és fizikai tervezését. 3. feladat Az előzetes egyeztetés alapján és azt figyelembe véve, hogy célszerű a tervezésnél olyan adatokat használni, amelyek a kimenetnél fontosak lehetnek, illetve az egymásból származtatható attribútumok kerülésével a következő adatokból indulhatunk ki. RENDELÉS (rendelés kódja, dátum, vevőnév, vevőkód, vevőcím, cikkszám, megnevezés, egységár, mennyiség, határidő) Ahhoz, hogy a relációnk első normálformájú legyen, szét kell bontani kettő vagy több táblára az adatokat, hogy az ismétlődő attribútumok külön táblában legyenek. 1NF: RENDELÉS (rendelés kódja, dátum, vevőnév, vevőkód, vevőcím, határidő) RENDELÉSI TÉTEL (rendelés kódja, cikkszám, megnevezés, egységár, mennyiség) Mivel a RENDELÉSI TÉTEL táblában a rendelés kódja és a cikkszám összetett kulcs egyik tagjától függ a megnevezés és az egységár, ezért részleges függőség van a relációban, vagyis nincs második normálformában. A részleges függőséget új táblák létrehozásával tudjuk megszüntetni. 2NF: RENDELÉS (rendelés kódja, dátum, vevőnév, vevőkód, vevőcím, határidő) RENDELÉSI TÉTEL (rendelés kódja, cikkszám, mennyiség) 17

19 CIKK (cikkszám, megnevezés, egységár) Mivel a RENDELÉS táblában a vevőkód meghatározza a vevőnevet, vevőcímet, ezért tranzitív függőség áll fenn, és így a reláció nincs harmadik normálformában. Ez úgy oldható meg, hogy az egymástól függő attribútumokat kiemeljük a táblából. 3NF: RENDELÉS (rendelés kódja, dátum, vevőkód, határidő) VEVŐ (vevőkód, vevőnév, vevőcím) RENDELÉSI TÉTEL (rendelés kódja, cikkszám, mennyiség) CIKK (cikkszám, megnevezés, egységár) 4. feladat Miután elkészült az adatbázisunk logikai sémája, hozzáfoghatunk a fizikai tervezéshez, vagyis egy konkrét operációs rendszeren és egy konkrét adatbázis-kezelő rendszeren meg kell határozni azt, hogy az egyes táblákban szereplő attribútumok milyen tulajdonsággal rendelkezzenek. Ügyelni kell arra, hogy a mező típusát, méretét úgy válasszuk meg, hogy használat közben, ha egy mód van rá, ezen már ne kelljen változtatni. Egy lehetséges megvalósítása az előző feladat logikai tervének: RENDELÉS Mező neve Mező típusa Mező hossza Megjegyzés Rendelés kódja numerikus 8 számjegy Elsődleges kulcs Dátum dátum Vevőkód numerikus 5 számjegy Külső kulcs Határidő dátum VEVŐ Mező neve Mező típusa Mező hossza Megjegyzés Vevő kódja numerikus 5 számjegy Elsődleges kulcs Vevőnév szöveg 40 karakter Vevőcím szöveg 50 karakter 18

20 RENDELÉSI TÉTEL Mező neve Mező típusa Mező hossza Megjegyzés Rendelés kódja numerikus 8 számjegy cikkszám numerikus 8 számjegy Összetett elsődleges kulcs mennyiség numerikus 4 számjegy CIKK Mező neve Mező típusa Mező hossza Megjegyzés cikkszám numerikus 8 számjegy elsődleges kulcs megnevezés szöveg 20 karakter egységár numerikus 6 számjegy 5. feladat Új adatbázis létrehozásához meg kell adni a fájl nevét és helyét a mappaszerkezetben. Ezután jöhet a táblák szerkezetének kialakítása. 9. ábra. Rendelés tábla szerkezetének kialakítása 19

21 Ehhez hasonlóan alakítjuk ki a többi tábla szerkezetét is, és utána a táblák közötti kapcsolatok létrehozása következhet. Válasszuk az ESZKÖZÖK/KAPCSOLATOK menüt, vagy kattintsunk a kapcsolatok ikonra. Adjuk hozzá a táblákat, melyeket össze akarunk kapcsolni, majd a megfelelő mezőket kössük össze, és állítsuk be a kapcsolatok tulajdonságait. 10. ábra. A táblák közötti kapcsolatok 20

22 ÖNELLENŐRZŐ FELADATOK 1. feladat A hatékony adatbázis-tervezéshez elengedhetetlen a következő fogalmak ismerete. Írja le a meghatározásukat a kijelölt helyre! Rekord, Elsődleges kulcs, Második normálforma, Attribútum 2. feladat Írja az állítások után, melyik igaz, melyik hamis! a) A redundancia felesleges adatismétlést jelent. b) Egy reláció 3NF-ben van, ha 2NF-ben van, és nem tartalmaz tranzitív függést egyetlen kulcstól sem. c) Elemi elsődleges kulcsú 1NF relációkat szétbontással kell 2NF-re hozni. d) Minden második normálformában lévő reláció első normálformában is van. e) A külső kulcs segítségével egy másik tábla elsődleges kulcsára hivatkozhatunk. f) Egy reláció lehet második normálformában attól, hogy nincs első normálformában. 21

23 3. feladat Írjon három tevékenységet az adatbázisok tervezésével kapcsolatban, melyeket a rendszerelemzés során érdemes elvégezni! 4. feladat Hozza 1NF, 2NF, 3NF normálformára a következő sémájú relációt, és jelölje be a sémában a kulcsattribútumok halmazát! KÖLCSÖNZÉS (olvasójegy, név, lakcím, leltári szám, könyv címe, kölcsönzés dátuma), ahol lakcím összetett attribútum tartalmazza a város, irányítószám, utca, házszám adatokat. 22

24 5. feladat a) Írja le a kijelölt helyre azt az SQL-utasítást, mely létrehozza KÖNYVTÁR nevű táblát, a következő táblázatban találhatók meg a benne szereplő mezők tulajdonságai! Mező neve Mező típusa Mező mérete kód szám 3 cím szöveg 10 kiadás_éve év 4 b) Írja le a kijelölt helyre azt az SQL-utasítást, mely módosítja a cím mező méretét 20 karakterre! c) Írja le a kijelölt helyre azt az SQL-utasítást, mely a KÖNYVTÁR táblához egy ár nevű mezőt ad hozzá! Legyen a mező típusa szám, a mérete 5 számjegy. 23

25 MEGOLDÁSOK 1. feladat A relációs adatbázisban a tábla egy sorát rekordnak nevezzük. Elsődleges kulcs olyan mező vagy mezőcsoport, mely egyértelműen azonosítja az adattábla rekordjait. Egy reláció második normálformában (2NF-ben) van, ha 1NF-ben van, és az összes nem kulcsattribútum funkcionálisan teljesen függ az elsődleges kulcstól. Az attribútum olyan tulajdonság, amelyet a megnevezésével azonosítunk, és értéktartományt rendelünk hozzá. 2. feladat a) igaz b) igaz c) hamis d) igaz e) igaz f) hamis 3. feladat Az adatbázis céljának, az alkalmazás rendeltetésének meghatározása. Az alkalmazási terület megvizsgálása. Interjúk készítése az adatbázis leendő használóival. A tárolandó adatok körének, egymás közötti kapcsolatainak meghatározása. Az adatbázissal szemben felmerülő igények felmérése. Bármelyik három felsorolása elfogadható 24

26 4. feladat 1NF: A KÖLCSÖNZÉS relációséma nincs 1NF-ben, mert tartalmaz összetett attribútumot. Ahhoz, hogy 1NF-re hozzuk, az összetett attribútumot fel kell bontani. KÖLCSÖNZÉS (olvasójegy, név, város, irányítószám, utca, házszám, leltári szám, könyv címe, kölcsönzés dátuma) A KÖLCSÖNZÉS séma most már 1NF-ben van, mert nem tartalmaz összetett attribútumot. 2NF: a KÖLCSÖNZÉS séma nincs 2NF-ben, mert a {név, város, irányítószám, utca, házszám} attribútumhalmaz csak az olvasójegytől függ. Bontsuk fel a sémát az olvasójegy mentén! KÖLCSÖNZÉS (olvasójegy, leltári szám, könyv címe, kölcsönzés dátuma) OLVASÓ (olvasójegy, név, város, irányítószám, utca, házszám) A KÖLCSÖNZÉS séma még mindig nincs 2NF-ben, mivel a könyv címe csak a leltári számtól függ. Bontsuk fel a sémát a leltári szám mentén! KÖLCSÖNZÉS (olvasójegy, leltári szám, kölcsönzés dátuma) OLVASÓ (olvasójegy, név, város, irányítószám, utca, házszám) KÖNYV (leltári szám, könyv címe) Most már minden séma 2NF-ben van, mivel a sémákban minden másodlagos attribútum teljesen függ bármely kulcstól. 3NF: a KÖLCSÖNZÉS séma 3NF-ben van, az OLVASÓ séma nincs 3NF-ben, mivel irányítószám csak a várostól függ. Bontsuk fel az OLVASÓ sémát az irányítószám mentén! KÖLCSÖNZÉS (olvasójegy, leltári szám, kölcsönzés dátuma) OLVASÓ (olvasójegy, név, irányítószám, utca, házszám) IRÁNYÍTÓSZÁM (irányítószám, város) KÖNYV (leltári szám, könyv címe) Most már az összes relációséma 3NF-ben van. 5. feladat a) CREATE TABLE könyvtár (kód int(3) primary key, cím varchar(10), kiadás_éve year(4)); 25

27 b) ALTER TABLE könyvtár MODIFY cím varchar(20); c) ALTER TABLE könyvtár ADD ár int(5); 26

28 IRODALOMJEGYZÉK FELHASZNÁLT IRODALOM dr. Siki Zoltán: Adatbázis-kezelés és szervezés, Sági Gábor: Webes adatbázis-kezelés MySQL és PHP használatával, BBS-INFO Kft, Quittner Pál, Baksa-Haskó Gabriella ADATBÁZISOK, ADATBÁZIS-KEZELŐ RENDSZEREK, DE ATC AVK,

29 A(z) modul 001 számú szakmai tankönyvi tartalomeleme felhasználható az alábbi szakképesítésekhez: A szakképesítés OKJ azonosító száma: A szakképesítés megnevezése CAD-CAM informatikus Gazdasági informatikus Infostruktúra menedzser Ipari informatikai technikus Műszaki informatikus Távközlési informatikus Telekommunikációs informatikus Térinformatikus A szakmai tankönyvi tartalomelem feldolgozásához ajánlott óraszám: 15 óra

30 A kiadvány az Új Magyarország Fejlesztési Terv TÁMOP / A képzés minőségének és tartalmának fejlesztése keretében készült. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Kiadja a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet 1085 Budapest, Baross u. 52. Telefon: (1) , Fax: (1) Felelős kiadó: Nagy László főigazgató

Adatba zis é s szoftvérféjlészté s (wéb-programoza s)

Adatba zis é s szoftvérféjlészté s (wéb-programoza s) Adatba zis é s szoftvérféjlészté s (wéb-programoza s) Tartalomjegyzék Rendszer:... 2 Erőforrás:... 2 Ismeretelméleti alapfogalmak... 2 Információ:... 2 Az adatok egymás közötti viszonya... 2 Hír:... 2

Részletesebben

Adatbázis-kezelés. alapfogalmak

Adatbázis-kezelés. alapfogalmak Adatbázis-kezelés alapfogalmak Témakörök Alapfogalmak Adatmodellek Relációalgebra Normalizálás VÉGE Adatbázis-kezelő rendszer Database Management System - DBMS Integrált programcsomag, melynek funkciói:

Részletesebben

Adatbázis, adatbázis-kezelő

Adatbázis, adatbázis-kezelő Adatbázisok I. rész Adatbázis, adatbázis-kezelő Adatbázis: Nagy adathalmaz Közvetlenül elérhető háttértárolón (pl. merevlemez) Jól szervezett Osztott Adatbázis-kezelő szoftver hozzáadás, lekérdezés, módosítás,

Részletesebben

Adatmodellezés. 1. Fogalmi modell

Adatmodellezés. 1. Fogalmi modell Adatmodellezés MODELL: a bonyolult (és időben változó) valóság leegyszerűsített mása, egy adott vizsgálat céljából. A modellben többnyire a vizsgálat szempontjából releváns jellemzőket (tulajdonságokat)

Részletesebben

NORMALIZÁLÁS. Funkcionális függés Redundancia 1NF, 2NF, 3NF

NORMALIZÁLÁS. Funkcionális függés Redundancia 1NF, 2NF, 3NF NORMALIZÁLÁS Funkcionális függés Redundancia 1NF, 2NF, 3NF FUNKCIONÁLIS FÜGGŐSÉG Legyen adott R(A 1,, A n ) relációséma, valamint P, Q {A 1,, A n } (magyarán P és Q a séma attribútumainak részhalmazai)

Részletesebben

A relációs adatbáziskezelés szabványos nyelve Két fő csoportba sorolhatók az utasításai

A relációs adatbáziskezelés szabványos nyelve Két fő csoportba sorolhatók az utasításai 8. gyakorlat Structured Query Language Struktúrált lekérdező nyelv A relációs adatbáziskezelés szabványos nyelve Két fő csoportba sorolhatók az utasításai DDL (Data Definition Language) adatstruktúra definiáló

Részletesebben

Programozás. Adatbázis-kezelés (alapok) Fodor Attila

Programozás. Adatbázis-kezelés (alapok) Fodor Attila Programozás Adatbázis-kezelés (alapok) Fodor Attila Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék foa@almos.vein.hu 2010. április 22. Bevezetés Adatbáziskezelés

Részletesebben

Választó lekérdezés létrehozása

Választó lekérdezés létrehozása Választó lekérdezés létrehozása A választó lekérdezés egy vagy több rekordforrásból származó adatokat jelenít meg. A választó lekérdezések a táblák, illetve az adatbázis tartalmát nem változtatják meg,

Részletesebben

INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 2. Adatbáziskezelés eszközei Adatbáziskezelés feladata Adatmodell típusai Relációs adatmodell

Részletesebben

w w w. h a n s a g i i s k. h u 1

w w w. h a n s a g i i s k. h u 1 w w w. h a n s a g i i s k. h u Adatbázis-kezelés Adatbázisok Az adatbázisok rendezett adatok halmaza. Rendezett adatok közt sokkal gyorsabban lehet keresni! Napjainkban a relációs típusú adatbázis terjedt

Részletesebben

SQL ALAPOK. Bevezetés A MYSQL szintaxisa Táblák, adatok kezelésének alapjai

SQL ALAPOK. Bevezetés A MYSQL szintaxisa Táblák, adatok kezelésének alapjai SQL ALAPOK Bevezetés A MYSQL szintaxisa Táblák, adatok kezelésének alapjai BEVEZETÉS SQL: Structured Query Language Strukturált Lekérdező Nyelv Szabvány határozza meg, azonban számos nyelvjárása létezik

Részletesebben

Adatbázisok gyakorlat

Adatbázisok gyakorlat Adatbázisok gyakorlat 5. gyakorlat Adatmodellezés III/IV Funkcionális függés, redundancia. Normalizálás Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Antal Gábor 1 Funkcionális függés

Részletesebben

BGF. 4. Mi tartozik az adatmodellek szerkezeti elemei

BGF. 4. Mi tartozik az adatmodellek szerkezeti elemei 1. Mi az elsődleges következménye a gyenge logikai redundanciának? inkonzisztencia veszélye felesleges tárfoglalás feltételes függés 2. Az olyan tulajdonság az egyeden belül, amelynek bármely előfordulása

Részletesebben

Adatbáziskezelés alapjai. jegyzet

Adatbáziskezelés alapjai. jegyzet Juhász Adrienn Adatbáziskezelés alapja 1 Adatbáziskezelés alapjai jegyzet Készítette: Juhász Adrienn Juhász Adrienn Adatbáziskezelés alapja 2 Fogalmak: Adatbázis: logikailag összefüggı információ vagy

Részletesebben

Access XP alapokon Tartalomjegyzék

Access XP alapokon Tartalomjegyzék Access XP alapokon Tartalomjegyzék Kapcsolódhat a fejezetben elkészítendő raktárrendszerhez egy számlázó program?...4 1. Az Access eszközigénye, telepítése...4 Az én Office programom nem tartalmazza az

Részletesebben

Mezők viszonya a relációs adatbázis tábláiban

Mezők viszonya a relációs adatbázis tábláiban Mezők viszonya a relációs adatbázis tábláiban A normalizálás megértéséhez szükségünk van néhány további fogalom ismeretére, ezért most kisebb kitérőt teszünk. Megismerjük - a funkcionális függés, - a teljes

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék 1. Az SQL nyelv 1 Az SQL DDL alapjai 2

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék 1. Az SQL nyelv 1 Az SQL DDL alapjai 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Az SQL nyelv 1 Az SQL DDL alapjai 2 Adatbázis parancsok 2 Táblaparancsok 2 A táblázat létrehozása 2 A táblázat módosítása 3 A tábla törlése 3 Indextábla létrehozása 3

Részletesebben

RELÁCIÓS ADATBÁZISSÉMÁK. Egyed-kapcsolat modellről átírás

RELÁCIÓS ADATBÁZISSÉMÁK. Egyed-kapcsolat modellről átírás RELÁCIÓS ADATBÁZISSÉMÁK Egyed-kapcsolat modellről átírás A RELÁCIÓS ADATMODELL Az adatokat egyszerűen reprezentálja: kétdimenziós adattáblákban Minden sor azonos számú oszlopból áll; egy sor egy rekord,

Részletesebben

Adatbázis-kezelés Access XP-vel. Tanmenet

Adatbázis-kezelés Access XP-vel. Tanmenet Adatbázis-kezelés Access XP-vel Tanmenet Adatbázis-kezelés Access XP-vel TANMENET- Adatbázis-kezelés Access XP-vel Témakörök Javasolt óraszám 1. Bevezetés az Access XP használatába 2 tanóra (90 perc)

Részletesebben

Adatbázis-kezelés az Excel 2013-ban

Adatbázis-kezelés az Excel 2013-ban Molnár Mátyás Adatbázis-kezelés az Excel 2013-ban Magyar nyelvi verzió Csak a lényeg érthetően! www.csakalenyeg.hu Csak a lényeg érthetően! Microsoft Excel 2013 Kimutatás készítés relációs adatmodell alapján

Részletesebben

ADATBÁZISKEZELÉS ADATBÁZIS

ADATBÁZISKEZELÉS ADATBÁZIS ADATBÁZISKEZELÉS 1 ADATBÁZIS Az adatbázis adott (meghatározott) témakörre vagy célra vonatkozó adatok gyűjteménye. - Pl. A megrendelések nyomon követése kereskedelemben. Könyvek nyilvántartása egy könyvtárban.

Részletesebben

7. előadás. Karbantartási anomáliák, 1NF, 2NF, 3NF, BCNF. Adatbázisrendszerek előadás november 3.

7. előadás. Karbantartási anomáliák, 1NF, 2NF, 3NF, BCNF. Adatbázisrendszerek előadás november 3. 7. előadás,,,, Adatbázisrendszerek előadás 2008. november 3. és Debreceni Egyetem Informatikai Kar 7.1 relációs adatbázisokhoz Mit jelent a relációs adatbázis-tervezés? Az csoportosítását, hogy jó relációsémákat

Részletesebben

Új adatbázis létrehozása

Új adatbázis létrehozása Az adatbázis-állomány létrehozása Indítsuk el a programot és válasszuk az Új adatbázis menüpontot. A már korábban megismert módszerrel hozzuk létre az Autókereskedés nevű adatbázis-állományt! Például:

Részletesebben

Adatbázis rendszerek. dr. Siki Zoltán

Adatbázis rendszerek. dr. Siki Zoltán Adatbázis rendszerek I. dr. Siki Zoltán Adatbázis fogalma adatok valamely célszerűen rendezett, szisztéma szerinti tárolása Az informatika elterjedése előtt is számos adatbázis létezett pl. Vállalati személyzeti

Részletesebben

Adatbázisok gyakorlat

Adatbázisok gyakorlat Adatbázisok gyakorlat 4. gyakorlat Adatmodellezés II Relációs adatbázisséma készítése E-K modellből Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Antal Gábor 1 Közérdekű Honlap: http://antalgabor.hu

Részletesebben

Access gyakorlati feladatok lépésről lépésre

Access gyakorlati feladatok lépésről lépésre Access gyakorlati feladatok lépésről lépésre 1. feladat: Hajómenetrend A balatoni hajómenetrend rendelkezésünkre áll a menetrend.txt állományban. Készítsen új adatbázist HAJO néven! A mellékelt adatállományt

Részletesebben

Adatigények. Koncepcionális séma (magas szintű modell) Logikai séma (alacsony szintű modell) Belső séma (fizikai szerkezet, hozzáférési módok)

Adatigények. Koncepcionális séma (magas szintű modell) Logikai séma (alacsony szintű modell) Belső séma (fizikai szerkezet, hozzáférési módok) Adatbáziskezelés Adatmodell és adatbázis Alapfogalmak: Adatmodell: olyan koncepciók gyűjteménye, amelyek egy adatbázis szerkezetét (egy megadott jelölésrendszer segítségével) egyértelműen leírják. Tartalmazza

Részletesebben

B I T M A N B I v: T 2015.03.01 M A N

B I T M A N B I v: T 2015.03.01 M A N Adatbázis Rendszerek MSc 2. Gy: MySQL Táblák, adatok B I v: T 2015.03.01 M A N 1/41 Témakörök SQL alapok DDL utasítások DML utasítások DQL utasítások DCL utasítások 2/41 Az SQL jellemzése Az SQL a relációs

Részletesebben

5. Gyakorlat. 5.1 Hálós adatbázis modell műveleti része. NDQL, hálós lekérdező nyelv:

5. Gyakorlat. 5.1 Hálós adatbázis modell műveleti része. NDQL, hálós lekérdező nyelv: 5. Gyakorlat 5.1 Hálós adatbázis modell műveleti része NDQL, hálós lekérdező nyelv: A lekérdezés navigációs jellegű, vagyis a lekérdezés megfogalmazása során azt kell meghatározni, hogy milyen irányban

Részletesebben

ADATBÁZIS-KEZELÉS - BEVEZETŐ - Tarcsi Ádám, ade@inf.elte.hu

ADATBÁZIS-KEZELÉS - BEVEZETŐ - Tarcsi Ádám, ade@inf.elte.hu ADATBÁZIS-KEZELÉS - BEVEZETŐ - Tarcsi Ádám, ade@inf.elte.hu Számonkérés 2 Papíros (90 perces) zh az utolsó gyakorlaton. Segédanyag nem használható Tematika 1. félév 3 Óra Dátum Gyakorlat 1. 2010.09.28.

Részletesebben

ADATBÁZIS-KEZELÉS FÉLÉVES FELADAT

ADATBÁZIS-KEZELÉS FÉLÉVES FELADAT ÓBUDAI EGYETEM Neumann János Informatikai Kar Nappali Tagozat ADATBÁZIS-KEZELÉS FÉLÉVES FELADAT NÉV: MÁK VIRÁG NEPTUN KÓD: A DOLGOZAT CÍME: Jani bácsi székadatbázisa Beadási határidő: 14. oktatási hét

Részletesebben

Adatbázis tervezés normál formák segítségével

Adatbázis tervezés normál formák segítségével Adatbázis tervezés normál formák segítségével A normál formák - egzakt módszer a redundancia mentes adatbázis létrehozására A normál formák egymásra épülnek Funkcionális függőségek és a kulcsok ismeretére

Részletesebben

Microsoft Access alapok

Microsoft Access alapok Microsoft Access alapok Képzési program Cím: 1027 Budapest, Csalogány utca 23. (a) A tanfolyam célja (a képzés során megszerezhető kompetencia) A tanfolyamot azoknak ajánljuk, akik már jártasságát szereztek

Részletesebben

2 Access 2016 zsebkönyv

2 Access 2016 zsebkönyv 2 Access 2016 zsebkönyv BBS-INFO Kiadó, 2016. 4 Access 2016 zsebkönyv Bártfai Barnabás, 2016. Minden jog fenntartva! A könyv vagy annak oldalainak másolása, sokszorosítása csak a szerző írásbeli hozzájárulásával

Részletesebben

6. Gyakorlat. Relációs adatbázis normalizálása

6. Gyakorlat. Relációs adatbázis normalizálása 6. Gyakorlat Relációs adatbázis normalizálása Redundancia: Az E-K diagramok felírásánál vagy az átalakításnál elképzelhető, hogy nem az optimális megoldást írjuk fel. Ekkor az adat redundáns lehet. Példa:

Részletesebben

Adatbázis rendszerek 2. előadás. Relációs algebra

Adatbázis rendszerek 2. előadás. Relációs algebra Adatbázis rendszerek. előadás Relációs algebra Molnár Bence Szerkesztette: Koppányi Zoltán Bevezetés Relációs algebra általában A relációs algebra néhány tulajdonsága: Matematikailag jól definiált Halmazelméletből

Részletesebben

Adatbázis-kezelés. Harmadik előadás

Adatbázis-kezelés. Harmadik előadás Adatbázis-kezelés Harmadik előadás 39 Műveletek csoportosítása DDL adat definiálás Objektum létrehozás CREATE Objektum törlés DROP Objektum módosítás ALTER DML adat módosítás Rekord felvitel INSERT Rekord

Részletesebben

Informatikai alapismeretek Földtudományi BSC számára

Informatikai alapismeretek Földtudományi BSC számára Informatikai alapismeretek Földtudományi BSC számára 2010-2011 Őszi félév Heizlerné Bakonyi Viktória HBV@ludens.elte.hu Titkosítás,hitelesítés Szimmetrikus DES 56 bites kulcs (kb. 1000 év) felcserél, helyettesít

Részletesebben

Adatbázisok* tulajdonságai

Adatbázisok* tulajdonságai Gazdasági folyamatok térbeli elemzése 4. előadás 2010. 10. 05. Adatbázisok* tulajdonságai Rendezett, logikailag összefüggő és meghatározott szempont szerint tárolt adatok és/vagy információk halmaza Az

Részletesebben

Példa 2012.05.11. Többértékű függőségek, 4NF, 5NF

Példa 2012.05.11. Többértékű függőségek, 4NF, 5NF Többértékű függőségek, 4NF, 5NF Szendrői Etelka datbázisok I szendroi@pmmk.pte.hu harmadik normálformáig mindenképpen érdemes normalizálni a relációkat. Legtöbbször elegendő is az első három normálformának

Részletesebben

ADATBÁZIS-KEZELÉS ALAPOK I.

ADATBÁZIS-KEZELÉS ALAPOK I. ADATBÁZIS-KEZELÉS ALAPOK I. AZ ADATBÁZIS FOGALMA Az adatbázis tágabb értelemben egy olyan adathalmaz, amelynek elemei egy meghatározott tulajdonságuk alapján összetartozónak tekinthetők. Az adatbázis-kezelőknek

Részletesebben

Adatbázisok - 1. előadás

Adatbázisok - 1. előadás Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar (AMK) Székesfehérvár 2015. október 15. Köszönet A tárgyat korábban Kottyán László tanította. Köszönöm neki, hogy az általa elkészített

Részletesebben

ADATBÁZIS-KEZELÉS Demetrovics Katalin

ADATBÁZIS-KEZELÉS Demetrovics Katalin ADATBÁZIS-KEZELÉS Demetrovics Katalin 1. Alapfogalmak...1 1.1. Adat... 1 1.2. Információ... 1 1.3. Egyed, Tulajdonság, Kapcsolat... 1 1.4. Adatmodellek... 2 1.5. Adatbázis (DATABASE, DB)... 3 2. A relációs

Részletesebben

Dr. Pál László, Sapientia EMTE, Csíkszereda WEB PROGRAMOZÁS 4.ELŐADÁS. Adatbázis alapú alkalmazások készítése PHP-ben

Dr. Pál László, Sapientia EMTE, Csíkszereda WEB PROGRAMOZÁS 4.ELŐADÁS. Adatbázis alapú alkalmazások készítése PHP-ben Dr. Pál László, Sapientia EMTE, Csíkszereda WEB PROGRAMOZÁS 4.ELŐADÁS 2015-2016 Adatbázis alapú alkalmazások készítése PHP-ben Adatbázis alapú alkalmazás 2 A leggyakrabban használt dinamikus alkalmazások

Részletesebben

Az SQL nyelv Structured Query Language (Struktúrált lekérdező nyelv)

Az SQL nyelv Structured Query Language (Struktúrált lekérdező nyelv) Az SQL nyelv Structured Query Language (Struktúrált lekérdező nyelv) Az SQL a relációs adatbázis-kezelő rendszerek ma legelterjedtebb szabványosított adatbáziskezelő nyelve. Az IBM dolgozta ki 1983-ban,

Részletesebben

3. Ezután a jobb oldali képernyő részen megjelenik az adatbázistábla, melynek először a rövid nevét adjuk meg, pl.: demo_tabla

3. Ezután a jobb oldali képernyő részen megjelenik az adatbázistábla, melynek először a rövid nevét adjuk meg, pl.: demo_tabla 1. Az adatbázistábla létrehozása a, Ha még nem hoztunk létre egy adatbázistáblát sem, akkor a jobb egérrel a DDIC-objekt. könyvtárra kattintva, majd a Létrehozás és az Adatbázistábla menüpontokat választva

Részletesebben

Magas szintű adatmodellek Egyed/kapcsolat modell I.

Magas szintű adatmodellek Egyed/kapcsolat modell I. Magas szintű adatmodellek Egyed/kapcsolat modell I. Ullman-Widom: Adatbázisrendszerek. Alapvetés. 4.fejezet Magas szintű adatmodellek (4.1-4.3.fej.) (köv.héten folyt.köv. 4.4-4.6.fej.) Az adatbázis modellezés

Részletesebben

Bevezetés az SQL-be. Tankönyv: Ullman-Widom: Adatbázisrendszerek Alapvetés Második, átdolgozott kiadás, Panem, 2009

Bevezetés az SQL-be. Tankönyv: Ullman-Widom: Adatbázisrendszerek Alapvetés Második, átdolgozott kiadás, Panem, 2009 Bevezetés az SQL-be Tankönyv: Ullman-Widom: Adatbázisrendszerek Alapvetés Második, átdolgozott kiadás, Panem, 2009 2.3. Relációsémák definiálása SQL-ben Kulcsok megadása (folyt.köv.7.fej.) -- még: Relációs

Részletesebben

SQL- Utasítások csoportosítása Definíció: DDL: - objektum létrehozás CREATE - objektum megszüntetés DROP - objektum módosítás ALTER

SQL- Utasítások csoportosítása Definíció: DDL: - objektum létrehozás CREATE - objektum megszüntetés DROP - objektum módosítás ALTER Adatbázisok I SQL- Utasítások csoportosítása Definíció: DDL: - objektum létrehozás CREATE - objektum megszüntetés DROP - objektum módosítás ALTER Módosítás: DML: - rekord felvitel INSERT - rekord törlés

Részletesebben

STRUCTURED QUERY LANGUAGE(SQL) - ALAPOK

STRUCTURED QUERY LANGUAGE(SQL) - ALAPOK STRUCTURED QUERY LANGUAGE(SQL) - ALAPOK Az adatbázis-kezelők elvárásai közé tartozik az, hogy legyen egy olyan adatbázis-kezelőktől független nyelv, amely az adatdefiníciós, az adatmanipulációs és a lekérdező

Részletesebben

Gazdasági informatika II (SZIE GTK GVAM 1. évfolyam) 2009/2010. tanév 2. félév

Gazdasági informatika II (SZIE GTK GVAM 1. évfolyam) 2009/2010. tanév 2. félév Gazdasági informatika II (SZIE GTK GVAM 1. évfolyam) 2009/2010. tanév 2. félév Egyed: minden olyan dolog, amit minden más dologtól jól meg tudunk különböztetni és amiről adatokat akarunk tárolni. (pl.

Részletesebben

Az adatok a vállalat kulcsfontosságú erőforrásai. Az információs rendszer adatai kezelésének két alapvető változata:

Az adatok a vállalat kulcsfontosságú erőforrásai. Az információs rendszer adatai kezelésének két alapvető változata: ADATSZERVEZÉS Az adatok a vállalat kulcsfontosságú erőforrásai. Az információs rendszer adatai kezelésének két alapvető változata: fájlrendszerek (a konvencionális módszer) és adatbázis rendszerek (a haladóbb

Részletesebben

8. Gyakorlat SQL. DDL (Data Definition Language) adatdefiníciós nyelv utasításai:

8. Gyakorlat SQL. DDL (Data Definition Language) adatdefiníciós nyelv utasításai: 8. Gyakorlat SQL SQL: Structured Query Language; a relációs adatbáziskezelők szabványos, strukturált lekérdező nyelve SQL szabványok: SQL86, SQL89, SQL92, SQL99, SQL3 Az SQL utasításokat mindig pontosvessző

Részletesebben

Adatbázis kezelés Delphiben. SQL lekérdezések

Adatbázis kezelés Delphiben. SQL lekérdezések Adatbázis kezelés Delphiben. SQL lekérdezések Structured Query Language adatbázisok kezelésére szolgáló lekérdező nyelv Szabályok: Utasítások tetszés szerint tördelhetők Utasítások végét pontosvessző zárja

Részletesebben

Készítsen egy adatbázist (egytáblásat) egy számítástechnikai tanfolyam résztvevőiről. Az adattábla rögzítse a következőket:

Készítsen egy adatbázist (egytáblásat) egy számítástechnikai tanfolyam résztvevőiről. Az adattábla rögzítse a következőket: 1. feladat A. Készítsen egy adatbázist (egytáblásat) egy számítástechnikai tanfolyam résztvevőiről. Az adattábla rögzítse a következőket: Tanuló neve - szöveges mező Csoport azonosítója - szöveges mező

Részletesebben

Adatbázis rendszerek 6.. 6. 1.1. Definíciók:

Adatbázis rendszerek 6.. 6. 1.1. Definíciók: Adatbázis Rendszerek Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Fotogrammetria és Térinformatika 6.1. Egyed relációs modell lényegi jellemzői 6.2. Egyed relációs ábrázolás 6.3. Az egyedtípus 6.4. A

Részletesebben

Adatbázis alapú rendszerek

Adatbázis alapú rendszerek Adatbázis alapú rendszerek BookIt projekt dokumentáció Kotosz Tibor, Krajcsovszki Gergely, Seres Regina 2011 Tartalomjegyzék Jelenlegi rendszer... 2 Jelenlegi rendszer fizikai AFD-je... 2 Jelenlegi rendszer

Részletesebben

Relációsémák létrehozása SQL nyelvben

Relációsémák létrehozása SQL nyelvben Relációsémák létrehozása SQL nyelvben SQL (Structured Query Language) lekérdezés módosítás relációséma leírására alkalmas utasítások: attribútumnevek, attribútumok adattípusa megszorításokat is megadhatunk,

Részletesebben

A szürke háttérrel jelölt fejezet/alfejezet szövege a CD-mellékleten található. A CD-melléklet használata. 1. Elméleti áttekintés 1

A szürke háttérrel jelölt fejezet/alfejezet szövege a CD-mellékleten található. A CD-melléklet használata. 1. Elméleti áttekintés 1 A szürke háttérrel jelölt fejezet/alfejezet szövege a CD-mellékleten található meg. A CD-melléklet használata Bevezetés xi xiii 1. Elméleti áttekintés 1 1.1. Adatmodellezés 3 1.2. Táblák, oszlopok és sorok

Részletesebben

Programozási technikák Pál László. Sapientia EMTE, Csíkszereda, 2009/2010

Programozási technikák Pál László. Sapientia EMTE, Csíkszereda, 2009/2010 Programozási technikák Pál László Sapientia EMTE, Csíkszereda, 2009/2010 12. ELŐADÁS Adatbázis-kezelés Delphiben 2 Adatmegjelenítés lekérdezés segítségével A táblákhoz hasonlóan a lekérdezések is az adatbázis

Részletesebben

Az adatbáziskezelés alapjai

Az adatbáziskezelés alapjai Az adatbáziskezelés alapjai Klárné Barta Éva Az adatokat fájlokba szervezve tárolják a számítógépek háttértárain, elsődlegesen a merevlemezeken. Az első adatfeldolgozó rendszerek néhány fájlban tárolt

Részletesebben

ADATBÁZISOK, ADATTÁRHÁZAK

ADATBÁZISOK, ADATTÁRHÁZAK ADATBÁZISOK, ADATTÁRHÁZAK 1 Adattárolás Háttértárak Fájlok Fájlkezelő rendszer 2 Adattárolás Az adatok, információk bináris formában kerülnek tárolásra. Értelmezés kérdése, hogy egy bitsorozatnak milyen

Részletesebben

A relációs adatmodell

A relációs adatmodell A relációs adatmodell E. Codd vezette be: 1970 A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks. Communications of ACM, 13(6). 377-387. 1982 Relational Databases: A Practical Foundation for Productivity.

Részletesebben

Informatikus informatikus 54 481 04 0010 54 07 Térinformatikus Informatikus É 1/6

Informatikus informatikus 54 481 04 0010 54 07 Térinformatikus Informatikus É 1/6 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Adatbáziskezelés 1 / 12

Adatbáziskezelés 1 / 12 Adatbáziskezelés Demeter István-Hunor Adatbáziskezelés Adatbáziskezelés... 1 Alapfogalmak... 2 Adatmodellek... 3 Relációs adatmodell... 3 Attribútumok közötti függőségek... 5 Normál formák... 5 Feladat...

Részletesebben

Táblázatkezelés Excel XP-vel. Tanmenet

Táblázatkezelés Excel XP-vel. Tanmenet Táblázatkezelés Excel XP-vel Tanmenet Táblázatkezelés Excel XP-vel TANMENET- Táblázatkezelés Excel XP-vel Témakörök Javasolt óraszám 1. Bevezetés az Excel XP használatába 4 tanóra (180 perc) 2. Munkafüzetek

Részletesebben

QGIS Gyakorló. 1. kép. A vektor réteg (grassland.shp).

QGIS Gyakorló. 1. kép. A vektor réteg (grassland.shp). QGIS Gyakorló Verzió: 1.7 Wroclaw Cím: Műveletek az attribútum táblával Minta fájl letöltése innen: https://www.dropbox.com/link/17.oxt9ziogfh?k=54ff982063bac43be40bf263d9cf45ef A vektoros adatmodell számos

Részletesebben

Cikktípusok készítése a Xarayában

Cikktípusok készítése a Xarayában Cikktípusok készítése a Xarayában A Xaraya legfontosabb tulajdonsága az egyedi cikktípusok egyszerű készítésének lehetősége. Ezzel kiküszöbölhető egyedi modulok készítése, hiszen néhány kattintással tetszőleges

Részletesebben

Adatbázis rendszerek. 4. előadás Redundancia, normalizálás

Adatbázis rendszerek. 4. előadás Redundancia, normalizálás Adatbázis rendszerek 4. előadás Redundancia, normalizálás Molnár Bence Szerkesztette: Koppányi Zoltán HF tapasztalatok HF tapasztalatok [ABR] az email címbe! Ne emailbe küldjük a házikat, töltsétek fel

Részletesebben

Adatbázisok. Mit jelent az, hogy adatbázis? Ismételjük át az alapfokon tanultakat!

Adatbázisok. Mit jelent az, hogy adatbázis? Ismételjük át az alapfokon tanultakat! Előszó Amikor számítógépről van szó, vagy általában informatikai környezet vesz körül, egyből arra a gyorsaságra gondolunk, amivel akár bonyolult műveleteket is végre tud hajtani. Általában az első funkció,

Részletesebben

A gyakorlat során MySQL adatbázis szerver és a böngészőben futó phpmyadmin használata javasolt. A gyakorlat során a következőket fogjuk gyakorolni:

A gyakorlat során MySQL adatbázis szerver és a böngészőben futó phpmyadmin használata javasolt. A gyakorlat során a következőket fogjuk gyakorolni: 1 Adatbázis kezelés 2. gyakorlat A gyakorlat során MySQL adatbázis szerver és a böngészőben futó phpmyadmin használata javasolt. A gyakorlat során a következőket fogjuk gyakorolni: Táblák létrehozása,

Részletesebben

BEVEZETÉS Az objektum fogalma

BEVEZETÉS Az objektum fogalma BEVEZETÉS Az objektum fogalma Program (1) Adat (2) Objektum Kiadványszerkesztés Word Táblázatkezelés Excel CAD AutoCad Adatbáziskezelés Access 1 Program (1) Adat (2) Objektum Adatmodell (2) A valós világ

Részletesebben

PHP-MySQL. Adatbázisok gyakorlat

PHP-MySQL. Adatbázisok gyakorlat PHP-MySQL Adatbázisok gyakorlat Weboldalak és adatbázisok Az eddigiek során megismertük, hogyan lehet a PHP segítségével dinamikus weblapokat készíteni. A dinamikus weboldalak az esetek többségében valamilyen

Részletesebben

ADATBÁZIS-KEZELÉS. Relációs modell

ADATBÁZIS-KEZELÉS. Relációs modell ADATBÁZIS-KEZELÉS Relációs modell Relációséma neve attribútumok ORSZÁGOK Azon Ország Terület Lakosság Főváros Földrész 131 Magyarország 93036 10041000 Budapest Európa 3 Algéria 2381740 33769669 Algír Afrika

Részletesebben

Gazdasági folyamatok térbeli elemzése. 5. elıadás

Gazdasági folyamatok térbeli elemzése. 5. elıadás Gazdasági folyamatok térbeli elemzése 5. elıadás Adatbázisok* tulajdonságai Rendezett, logikailag összefüggı és meghatározott szempont szerint tárolt adatok és/vagy információk halmaza Az adatok között

Részletesebben

Közoktatási Statisztika Tájékoztató 2012/2013. Használati útmutató

Közoktatási Statisztika Tájékoztató 2012/2013. Használati útmutató Közoktatási Statisztika Tájékoztató 2012/2013 Tartalomjegyzék 1. Technikai információk... 2 2. Publikus felület... 2 2.1 Bejelentkezés... 2 2.2 Összesítés... 3 2.2.1 Statisztikai tábla megtekintése...

Részletesebben

Informatika szigorlat 9-es tétel: Az adatbázis-kezelő rendszerek fogalmai

Informatika szigorlat 9-es tétel: Az adatbázis-kezelő rendszerek fogalmai Informatika szigorlat 9-es tétel: Az adatbázis-kezelő rendszerek fogalmai Adatbázis: egymással valamilyen kapcsolatban lévő adatok jól szervezett halmaza, ahol az adatok számítógépen vannak tárolva úgy,

Részletesebben

Belépés a GroupWise levelező rendszerbe az Internet felől

Belépés a GroupWise levelező rendszerbe az Internet felől 1 Belépés a GroupWise levelező rendszerbe az Internet felől A GroupWise levelező szolgáltatás web felelületről, az Internet felől az Egyetem honlapjáról is elérhető, az alábbi linken: www.uni-nke.hu WEBMAIL-NKE

Részletesebben

Gyári alkatrészek rendelése modul

Gyári alkatrészek rendelése modul Gyári alkatrészek rendelése modul 1. Bevezetés... 2 2. Menüpontok... 3 2.1. Törölhető tételek... 3 2.2. Szűrések... 4 3. Új megrendelés felvitele... 5 3.1. Rendelés készletfoglalásból... 6 3.2. Készletfeltöltő

Részletesebben

Haladó irodai számítógépes képzés tematika

Haladó irodai számítógépes képzés tematika Haladó irodai számítógépes képzés tematika Word haladó Haladó szövegszerkesztés Szöveg effektusok alkalmazása Az automatikus javítási beállítások használata Szöveg körbefuttatása, szövegtörés A szövegirány

Részletesebben

1. Az Access 2000 indítása után válasszuk az Üres adatbázis létrehozása pontot,

1. Az Access 2000 indítása után válasszuk az Üres adatbázis létrehozása pontot, 2. feladat A. Készítsen egy adatbázist(egytáblás), egy atlétika világbajnokság 100m-es gyorsfutásának eredményeiről. Az adattábla legyen képes a következők rögzítésére: Verseny helyszíne(ország) - szöveges

Részletesebben

Adatbázis használat I. 1. gyakorlat

Adatbázis használat I. 1. gyakorlat Adatbázis használat I. 1. gyakorlat Tudnivalók Nagy Gabriella nagy.gabriella@nik.uni-obuda.hu BA. 306. szoba www.orakulum.com => Adatbázis-kezelés => AKT (Adatbázis-Kezelés Technológiája) 2011. 02. 08.

Részletesebben

A Szoftvert a Start menü Programok QGSM7 mappából lehet elindítani.

A Szoftvert a Start menü Programok QGSM7 mappából lehet elindítani. Telepítés A programot a letöltött telepítőprogrammal lehet telepíteni. A telepítést a mappában lévő setup.exe fájlra kattintva lehet elindítani. A telepítő a meglévő QGSM7 szoftver adatbázisát törli. Ezután

Részletesebben

Az ErdaGIS térinformatikai keretrendszer

Az ErdaGIS térinformatikai keretrendszer Az ErdaGIS térinformatikai keretrendszer Két évtized tapasztalatát sűrítettük ErdaGIS térinformatikai keretrendszerünkbe, mely moduláris felépítésével széleskörű felhasználói réteget céloz, és felépítését

Részletesebben

MUNKAANYAG. Bellák György László. Mechatronikai elemek. A követelménymodul megnevezése: Mechatronikai elemek gyártása, üzemeltetése, karbantartása

MUNKAANYAG. Bellák György László. Mechatronikai elemek. A követelménymodul megnevezése: Mechatronikai elemek gyártása, üzemeltetése, karbantartása Bellák György László Mechatronikai elemek A követelménymodul megnevezése: Mechatronikai elemek gyártása, üzemeltetése, karbantartása A követelménymodul száma: 0944-06 A tartalomelem azonosító száma és

Részletesebben

Help Key Bt Cím: 1142 Budapest Dorozsmai u 211 Számítástechnikai Telefon: +36 1 469 09 55

Help Key Bt Cím: 1142 Budapest Dorozsmai u 211 Számítástechnikai Telefon: +36 1 469 09 55 ACCESS ALAPOK Amikor nagy mennyiségű adattal dolgozunk, akkor érdemes kialakítani olyan környezetet, amelyben a lehető legkevesebb helyen a legtöbb adatot tarthassuk nyilván. Az Access relációs adatbázis

Részletesebben

ADATBÁZIS-KEZELÉS. Relációalgebra, 5NF

ADATBÁZIS-KEZELÉS. Relációalgebra, 5NF ADATBÁZIS-KEZELÉS Relációalgebra, 5NF ABSZTRAKT LEKÉRDEZŐ NYELVEK relációalgebra relációkalkulus rekord alapú tartomány alapú Relációalgebra a matematikai halmazelméleten alapuló lekérdező nyelv a lekérdezés

Részletesebben

Órarendkészítő szoftver

Órarendkészítő szoftver SchoolTime Órarendkészítő szoftver 2.0 verzió Tartalomjegyzék: 1., Belépés a programba...3 2., Órarend főtábla...3 3., Tanátok...4 3.1., Új tanár felvitele, módosítása...4 3.2., Tanár törlése...4 3.3.,

Részletesebben

Adatbázisok. 1. gyakorlat. Adatmodellezés október október 1. Adatbázisok 1 / 42

Adatbázisok. 1. gyakorlat. Adatmodellezés október október 1. Adatbázisok 1 / 42 Adatbázisok 1. gyakorlat Adatmodellezés 2016. október 1. 2016. október 1. Adatbázisok 1 / 42 Elérhet ség Web: http://www.inf.u szeged.hu/~mkatona E-mail: mkatona@inf.u-szeged.hu Fogadóóra: Kedd 15 16 Árpád

Részletesebben

Online naptár használata

Online naptár használata Online naptár használata WEB: https://www.google.com/calendar A Google naptár egy olyan Google-fiókhoz kötött szolgáltatás, melynek használatával a felhasználók egy ingyenes, online rendszerben tárolhatják

Részletesebben

Nem gyári alkatrészek rendelése modul

Nem gyári alkatrészek rendelése modul Nem gyári alkatrészek rendelése modul 1. Bevezetés... 2 2. Menüpontok... 3 2.1. Törölhető tételek... 3 2.2. Szűrések... 4 3. Új megrendelés felvitele... 5 3.1. Rendelés készletfoglalásból... 6 3.2. Készletfeltöltő

Részletesebben

Adatbázisok. 9. gyakorlat SQL: SELECT október október 26. Adatbázisok 1 / 14

Adatbázisok. 9. gyakorlat SQL: SELECT október október 26. Adatbázisok 1 / 14 Adatbázisok 9. gyakorlat SQL: SELECT 2015. október 26. 2015. október 26. Adatbázisok 1 / 14 SQL SELECT Lekérdezésre a SELECT utasítás szolgál, mely egy vagy több adattáblából egy eredménytáblát állít el

Részletesebben

Lekérdezések I. Egyszerű választó lekérdezések

Lekérdezések I. Egyszerű választó lekérdezések Lekérdezés létrehozása: A Varázslóval: Lekérdezések I. Egyszerű választó lekérdezések 1. Lekérdezés sáv Lekérdezés varázsló 2. Tábla (vagy lekérdezés) kiválasztása. 3. Szükséges mezők átvitele a kijelölt

Részletesebben

Lapműveletek. Indítsuk el az Excel programot és töröljük ki a Munka1 nevű munkalapot!

Lapműveletek. Indítsuk el az Excel programot és töröljük ki a Munka1 nevű munkalapot! Bevezetés Ebben a fejezetben megismerkedünk az Excel munkalapjainak beszúrásával, törlésével, másolásával, valamint áthelyezésével, illetve csoportos kezelésével. Képesek leszünk különböző munkafüzetek

Részletesebben

Féléves feladat. Vezetéknév Keresztnév

Féléves feladat. Vezetéknév Keresztnév Féléves feladat Vezetéknév Keresztnév Vezetéknév Keresztnév 2/15 2015.02.05.. 1. Az adatbázis célja 1 A féléves feladat adatbázisát azért hoztam létre, hogy édesapám munkahelyén, egy szerviz cégnél megkönnyítsem

Részletesebben

ADATBÁZIS-KEZELÉS. 1. Alapfogalmak

ADATBÁZIS-KEZELÉS. 1. Alapfogalmak ADATBÁZIS-KEZELÉS 1. Alapfogalmak... 1 1.1. Adat... 1 1.2. Információ... 1 1.3. Egyed, Tulajdonság, Kapcsolat... 2 1.4. Adatmodellek... 2 1.5. Adatbázis (DATABASE, DB)... 3 2. A relációs adatmodell...

Részletesebben

Készlet nyilvántartó

Készlet nyilvántartó Készlet nyilvántartó Szécsy Számítáatechnika 4080 Hajdúnánás, Ady krt. 21. 06 30 34 54 101 06 52 381 163 info@szecsy.hu www.szecsy.hu Belépés A lista lenyítása. A lenyíló listából az adatrögzítést végző

Részletesebben

Informatikus informatikus 54 481 04 0010 54 07 Térinformatikus Informatikus T 1/9

Informatikus informatikus 54 481 04 0010 54 07 Térinformatikus Informatikus T 1/9 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

HVK Adminisztrátori használati útmutató

HVK Adminisztrátori használati útmutató HVK Adminisztrátori használati útmutató Tartalom felöltés, Hírek karbantartása A www.mvfportal.hu oldalon a bejelentkezést követően a rendszer a felhasználó jogosultsági besorolásának megfelelő nyitó oldalra

Részletesebben

Az MS Access adatbázis-kezelő program

Az MS Access adatbázis-kezelő program Az adatbázis-kezelő program A tananyagban az alapfogalmak és a tervezési megoldások megismerése után a gyakorlatban is elkészítünk (számítógépes) adatbázisokat. A számítógépes adatbázisok létrehozásához,

Részletesebben