Függvények közelítése hatványsorral (Taylor-sor) Ha az y(x) függvény Taylor-sorának csupán az elsı két tagját tartjuk meg, akkor az

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Függvények közelítése hatványsorral (Taylor-sor) Ha az y(x) függvény Taylor-sorának csupán az elsı két tagját tartjuk meg, akkor az"

Átírás

1 Füvénye özeítése htványsorr (Tyor-sor z heyen többször deriváhtó y( füvényt z pont örnyezetében jó özeíthetjü z dy( d y( d y( y( y( ( ( (! d! d! d véteen htványsorr. derivát értéét z heyen e számítni. H z y( füvény Tyor-során csupán z esı ét tját trtju me, or z dy( y( y( (! d... özeítı eyenısé zt jeenti, hoy z y( füvényt is szszon P( ;y pontbei érintıjéve heyettesítjü. feírt összefüés z érintı eyenes eyenete, mey meeyezi özépisoábn tnut y y m( ey ponton átmenı eyenes eyenetéve, ho z iránytnens füvény P pontbn számított differenciáhánydos. mzás: munponti inerizáás /. Péd Ey síondenzátor pcitás C ε összefüésse számíthtó, ho emeze távosá. munponti távosá,m. ondenzátort távosámérı szenzorént rju mzni, mine pfetétee, hoy pcitás ineárisn vátozzon távosá füvényében. mennyiben cs munpont nyon is örnyezetében mőödi szenzor (pédáu,9...,m, füvénypcsot inerizáhtó. Htározzu me z munpont is örnyezetében inerizát füvénypcsotot! C( C( dc d ε ε ( ( ε ε pcitás munpont örnyezetében rányos távosá.

2 /. Péd Ey, m hosszú,, m duttyú feüető éruó p 5 5 P nyomású eveıve vn fetötve. éruót terheı erı jármő önsúybó dódó F 4 N örü indozi. F p p( Htározzu me éruó munpontbn inerizát erı-emozduás eyenetét! Meor éruó munponti (differenciáis ruómerevsée? ( differenciáis ruómerevsé zt jeenti, hoy munpont örnyezetében meor F erıvátozás ooz emozduás vátozást. Meodás Közeítıe izotermius ápotvátozást fetéteezve, éruór feírhtju Boye-Mriotte áztörvényt: p V pv duttyú emozduásáv ifejezve: duttyúr htó erı emozduásná: p p( F( p p z erı vátozását z ábrán áthtju. Meápíthtó jeeörbe proresszív (eményedı jeee. F P( ;F,,4,6,8,,

3 P munpont F 4N erıné és hozzá trtozó 5 p 5,,,,6 m. F 4 duttyú emozduásná vn. inerizát jeeörbe ( munponti érintı eyenete df p F( F ( F ( 4 4(, d ( z ábrán jó áthtó, hoy munpont örnyezetében ineáris özeítés i tér e nemineáris (eményedı jeeörbétı. differenciáis ruómerevsé zt jeenti, hoy munpont örnyezetében meor F erıvátozás ooz emozduás vátozást. Átrendezve fenti eyenetet F( F F df c im im 4 N / m. d /. Péd Ey eetrománes Newtonbn mért behúzó ereje z [m] távosá füvényében z,6 F (,5 összefüés szerint vátozi. Mive mánes mozó tj cs i távoodi e z áó ttó, ezért z összefüést z munpont örnyezetében eyszerőbben ezehetı ineáris összefüésse heyettesíthetjü. Linerizáju z összefüést z munpont örnyezetében! b Meor inerizát összefüés hibáj,m távosábn? F [N] P(;64,,4,6,8, F [m]

4 Meodás d füvény Tyor-során feírásához iszámítju övetezı mennyiséeet:,6 F F( 64 ( N (,5 df,6( (,5 d df,6( (,5 56 d ( N / m füvényt z pontbn inerizáv (Tyor-során esı ét tjáv özeítve: df FL ( F( ( d d b füvény értée z, m pontbn,6 F ( 444,4 ( N (,,5 inerizát füvény értée z, m pontbn F L ( 64 56, 84 ( N hib: 444,4 84 h,5 %, meehetısen ny! füvény erısen nemineáris, 444,4 ineáris özeítést mé enné is isebb trtománybn ehet cs mzni! /4. Péd Ey refeiós optopu feszütsé-emozduás jeeörbéjéne özeítı eyenete U.,5 Htározzu me z mm munpontbn inerizát jeeörbe eyenetét! b Meor mimáis hib z,5...,5 mm intervumbn? c Meor ineritási hib?

5 U,5,5, Meodás d du U U d (,5 ( ( (,5 (,66(, d b feszütsé z,5 heyen,5 U(,5, 5 V,5,5 inerizát összefüésse uynitt,66 U L (,5,,66,5, 4 V feszütsé z,5 heyen,5 U(,5, 696 V,5,5 inerizát összefüésse uynitt U L (,5,,66,5, 68 V nyobb etérés z,5 heyen vn, U,696-,68,6 V. d c ineritási hib h,6,44%,5,696 /5 Péd röpsúyos fordutszámmérıt ızépe fordutszám-szbáyozó berendezéseiben hsznátá. füıees teney örü foró m tömeő röpsúy, m hosszúsáú, csuós ron vn rözítve. tömehez rözített mási r ey ehnyohtó tömeő csúszóyőrőt mozt teneyen, meyne emozduás összefüésben vn teney szösebessééve. csúszóyőrő ız beömı szeepét szbáyozz.

6 ω T m(sinϕω m ϕ T m m(sinϕω Vezessün e összefüést teney szösebessée és csúszóyőrő emozduás özött! b Linerizáju z összefüést ω rd/s szösebessé örnyezetében! Meodás d Merjzoju tömepont free-body dirmját. súyerı, centrifuáis erı (D mbertev, vmint fesı r át ifejtett T erı eyensúybn vn. vetorábr szerint r füıeesse bezárt szöe: sin ϕ tϕ cosϕ msin ϕ ω m Átrendezve sin ϕ( m mω cos ϕ Ez or tejesü, h szorzt vmeyi tényezıje zérus, tehát vy sin ϕ, vy b ω cosϕ cosϕ. Mive cos( füvény efejebb étéet vehet ω fe, ezért ez z összefüés cs or iz, h ω. Összefov, r eforduási szöe rccos ϕ ω h ω h ω <

7 csúszóyőrő emozduás z pheyzethez épest: ( ω,, h h ω ω < csúszóyőrő ey bizonyos szösebesséi nem mozdu e. z ábrán fenti összefüést ábrázotu.,5,4,,,,5,5ω 4 5 ω d b füvény nemineáris. z (ω munpont örnyezetében inerizáv: L d dω ωω ( ω ω ( ω ( ω 6 4 ( ω ω ω ω ω számdto beheyettesítéséve L 6 4, ω,5, 5ω mzás: prmétervátozáso htásán vizsát Átrendezve éttú Tyor-sort, dy( y( y( ( d y y füvény mevátozásán ineáris özeítését füvény differenciáján nevezzü. dy d

8 y P y /. Péd Ey síondenzátor pcitás C ε összefüésse számíthtó. emeze özötti távosá eyen. Kérdés, hoy % távosá vátozás meor pcitásvátozást ooz? Meodás pcitásfüvény differenciáját feírv (fetéve, hoy ε és nem vátozi C Evéezzü ijeöt deriváást: ε C Átrendezve z összefüést dc d ε C C C öveteztetés tehát z, hoy pcitás fjos vátozás meeyezi távosá fjos vátozásáv, cs eenezı érteemben. Tehát % távosá növeedés özeítıe uynor, vyis % pcitás csöenést ooz! /. Péd Ey mtemtii in enésideje T π összefüésse számíthtó. Téteezzü fe, hoy nehézséi yorsuás mérés heyén ándó, csupán z in hossz vátozi hıtáuás öveteztében. Meor fjos enésidı vátozás ezreé inhossz-vátozás öveteztében? Átrendezve T dt d π ( π T

9 T T,5 Tehát ezreé hosszvátozás fé ezreé enésidı vátozást ooz. mzás: többvátozós füvénye prmétervátozásin htás / Péd Ey többvátozós füvény eyen z hosszúsáú, eresztmetszető vimos vezetı ( nyúásmérı béye eenáás.,, ( z céun, hoy pcsotot tájun vezetı / fjos eenáásvátozás és ε / fjos nyúás özött (ezt z rányt nevezzü ue-ftorn. többvátozós füvény differenciáját (mevátozásán fı részét hsonóépp számítju, mint z eyvátozós füvényné tettü, miözben itt szuperpozíció evét mzzu. (Küön-üön iszámítju, hoy mennyive vátozn me füvény, h csupán z eyi prmétere vátozn, mjd ezeet rész-vátozásot összeezzü. szimbóum jeöi prciáis deriváást többvátozós füvényené.. z eenáás vátozás három prméter vátozásátó fü. msbb htványú tot ehyv, cs vátozás fırészét (differenciáját metrtv: prciáis derivátt iszámítv és beheyettesítve δ Kissé átítju z összefüést, hoy fjos prmétervátozásot pjun: Átosztv munponti eenáás értééve ε ε δ

10 Itt ε jeöi fjos hosszvátozást. eresztirányú fjos hosszvátozás számításor Pppus-Gudin tétet mztu: r rπ r ε r π r fjos eenáás értée huz deformációj öveteztében nem vátozi (, vmint eresztirányú fjos vátozás nem füeten hosszirányú fjos vátozástó (Sziárdsátn: ε -νε, íy ε ε ε ( υε ε( υ nyúásmérı béye átvitei tényezıje (ue-ftor υ Ez zt jeenti, hoy % hosszvátozás % eenáásvátozást ooz! Más szv ε, fjos hosszirányú nyúás /, fjos eenáásvátozást ooz. /. Fedt z és eenáást párhuzmosn pcsoju. Hány százé vátozi z eredı eenáás, h z eenáás értée hımérséetvátozás öveteztében százé mevátozi? (Eredmény: /( százé Meor fjos eenáás-vátozás, h és is mevátozi? (Eredmény: /. Fedt z és eenáást sorb pcsoju. Meor z eredı eenáás fjos vátozás, h és is mevátozi? (Eredmény: 4 mzás: hibbecsés 4/. Péd dott ey tnens mechnizmus. tpintó emozduását özvetenü ítj át z emetyő (és hozzá rözített muttó ϕ szöeforduásává. Htározzu me z eövetett hibát z bemenet füvényében! H mm, or meor ehet szenzor méréstrtomány % hibhtáron beü?

11 ϕ O B z emetyő ϕ szöeforduás z OB derészöő háromszöbı rct t ϕ ϕ z rányos eforduási szö in ϕ enne pédáu ey foseré-foséc áttéte esetén.(özépponti szöívhossz/suár. hib ϕ rct z nitius táryhtósá érdeében z rct(/ füvényt Tyor-sorb fejtjü pontbn. z esı derivát: rct d d rct d d másodi derivát: ( rct d d rct d d hrmdi derivát (hánydos deriváási szbáyáv: ( ( ( rct d d rct d d neyedi derivát zérus, többi tot ehnyoju. Tyor-sort feírv (! (! (! rct hib... ϕ rct

12 retív hib ϕ ϕ h h,,46 mm. H méréstrtomány,46 mm, or muttó szöeforduásán determinisztius hibáj százéon beü mrd. 4/ Fedt Htározz me szinusz mechnizmus determinisztius hibáját, h bemenet tpintó emozduás, imenet z hosszúsáú r ϕ szöeforduás. O ϕ Seítsé: ϕ ineáris összefüést szeretnén mevósítni, de mechnizmus tényeesen ϕ rcsin összefüést vósít me. Fejtse Tyor-sorb ez utóbbi összefüést örnyezetében, mjd épezze ét ifejezés üönbséét!

1. Bevezetés a folyási vonal elméletébe és a membrán-hatásba

1. Bevezetés a folyási vonal elméletébe és a membrán-hatásba Jármai Káry, Vassart Oivier, Zha Bin embrán hatás mpzit szerezetené tűz esetén.. rész Eyszerű tervezési módszer Az eső részben a Cardintn tesztet mutattu be és paróház tüzeet. Ebben a részben ey eyszerű

Részletesebben

Mértani helyek 289. III. Mértani helyek

Mértani helyek 289. III. Mértani helyek értni helek 89 III. értni helek 3.. Lineáris feltételekkel dott mértni helek Gkrn tlálkoztok oln feldttl, melekben eg közös tuljdonsággl rendelkező pontok hlmzát kell meghtározni. ár z áltlános iskolából

Részletesebben

1. Az ezekhez tartozó. egyenlet megoldásai: k 360. forgásszögek a. Két különböz egységvektor van, amelyek els koordinátája

1. Az ezekhez tartozó. egyenlet megoldásai: k 360. forgásszögek a. Két különböz egységvektor van, amelyek els koordinátája 8. modu: EGYSERBB TRIGONOMETRIKUS EGYENLETEK, EGYENLTLENSÉGEK 5 III. Trigonometrius egyenete Azoat az egyeneteet és egyentenségeet, ameyeben az ismereten vaamiyen szögfüggvénye szerepe, trigonometrius

Részletesebben

MATEMATIKA 10. A tankönyv feladatai és a feladatok megoldásai

MATEMATIKA 10. A tankönyv feladatai és a feladatok megoldásai Dr Gerőcs László Számdó László MTEMTIK 0 tnkönyv feldti és feldtok megoldási megoldások olvsásához crobt Reder progrm szükséges, mely ingyenesen letölthető z internetről (például: dobelhu weboldlról) feldtokt

Részletesebben

KOMPLEX SZÁMOK A GEOMETRIÁBAN

KOMPLEX SZÁMOK A GEOMETRIÁBAN KMPLEX SZÁMK GEMETRIÁBN Mirce Bechenu Ismert, hogy kölcsönösen egyértelmű (ijektív) megfeleltetés létezik sík pontji és komplex számok hlmz közt. Ez megfeleltetés lehetővé teszi zt, hogy komplex számokt

Részletesebben

Sokszínû matematika 12. A KITÛZÖTT FELADATOK EREDMÉNYE

Sokszínû matematika 12. A KITÛZÖTT FELADATOK EREDMÉNYE Sokszínû mtemtik. A KITÛZÖTT FELADATOK EREDMÉNYE SOKSZÍNÛ MATEMATIKA A KITÛZÖTT FELADATOK EREDMÉNYE Logik, bizonítási módszerek. Logiki feldtok, kijelentések. Feltéve, hog középsõ kérdésre válszolt: középsõ

Részletesebben

Sokszínû matematika 10. A KITÛZÖTT FELADATOK EREDMÉNYE

Sokszínû matematika 10. A KITÛZÖTT FELADATOK EREDMÉNYE Sokszínû mtemtik 0. A KITÛZÖTT FELADATOK EREDMÉNYE Összeállított: FRÖHLICH LAJOS gimnáziumi tnár A Gondolkodási módszerek és Vlószínûségszámítás c. fejezeteket szkmilg ellenõrizte: DR. HAJNAL PÉTER egyetemi

Részletesebben

Drótos G.: Fejezetek az elméleti mechanikából 4. rész 1

Drótos G.: Fejezetek az elméleti mechanikából 4. rész 1 Drótos G.: Fejezete az elméleti mechaniából 4. rész 4. Kis rezgése 4.. gyensúlyi pont, stabilitás gyensúlyi pontna az olyan r pontoat nevezzü valamely oordináta-rendszerben, ahol a vizsgált tömegpont gyorsulása

Részletesebben

Kényszerrezgések, rezonancia

Kényszerrezgések, rezonancia TÓTH A: Rezgése/ (ibővített óavázlat 13 Kényszeezgése, ezonancia Gyaolatilag is igen fontos eset az, aio egy ezgése épes endsze ezgései valailyen ülső, peiodius hatás (énysze űödése özben zajlana le Az

Részletesebben

0854. MODUL GEOMETRIAI ISMÉTLÉS. Kerület-, terület-, felszín-, térfogatszámítás ismétlése KÉSZÍTETTE: PUSZTAI JULIANNA

0854. MODUL GEOMETRIAI ISMÉTLÉS. Kerület-, terület-, felszín-, térfogatszámítás ismétlése KÉSZÍTETTE: PUSZTAI JULIANNA 0854. MODUL GEOMERIAI ISMÉLÉS Kerület-, terület-, felszín-, térfogtszámítás ismétlése KÉSZÍEE: PUSZAI JULIANNA 0854. Geometrii ismétlés Kerület-, terület-, felszín-, térfogtszámítás ismétlése nári útmuttó

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

Matematika Gyakorló feladatok vizsgára 12. évf. emelt szint

Matematika Gyakorló feladatok vizsgára 12. évf. emelt szint Matematika Gyakorló feladatok vizsgára. évf. emelt szint Egyenletek, egyenlőtlenségek, paraméteres egyenletek. Oldd meg az alábbi egyenleteket! 4 c) d) e) 4. Oldd meg az alábbi egyenleteket! = c) =8 d)

Részletesebben

14. Vektorok. I. Elméleti összefoglaló. Vektor. Az irányított szakaszokat vektoroknak nevezzük:

14. Vektorok. I. Elméleti összefoglaló. Vektor. Az irányított szakaszokat vektoroknak nevezzük: 14. Vektorok I. Elméleti összefoglaló Vektor Az irányított szakaszokat vektoroknak nevezzük: Jelölés: a kezdő és a végpont megadásával: AB ; egy kisbetűvel: v, írásban aláhúzás is szokásos: a; nyomtatásban

Részletesebben

Analízis elo adások. Vajda István. 2012. szeptember 10. Neumann János Informatika Kar Óbudai Egyetem. Vajda István (Óbudai Egyetem)

Analízis elo adások. Vajda István. 2012. szeptember 10. Neumann János Informatika Kar Óbudai Egyetem. Vajda István (Óbudai Egyetem) Vajda István Neumann János Informatika Kar Óbudai Egyetem 1 / 36 Bevezetés A komplex számok értelmezése Definíció: Tekintsük a valós számpárok R2 halmazát és értelmezzük ezen a halmazon a következo két

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2014. jnuár 23. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben

Mágneses anyagok. Mágneses anyagok gyors (és felületes...) osztályozása

Mágneses anyagok. Mágneses anyagok gyors (és felületes...) osztályozása Mágneses nygok A továbbikbn mágneses nygok néhány tuljdonságink hőmérséklettől vló függését fogjuk tnulmányozni. Előbb röviden osztályozzuk mágneses nygokt, mjd bevezetjük zokt fiziki mennyiségeket, melyek

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl KRÓ NI KA Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2007. május 12-én megtartott tisztújító közgyûlésérõl 2007. má jus 12-én, a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia vár be li Kong resszu - si ter mé ben tar tot

Részletesebben

First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit. Komplex számok (2)

First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit. Komplex számok (2) 2. előadás Komplex számok (2) 1. A a + bi (a, b) kölcsönösen egyértelmű megfeleltetés lehetővé teszi, hogy a komplex számokat a sík pontjaival, illetve helyvektoraival ábrázoljuk. A derékszögű koordináta

Részletesebben

VHF SZIGNÁLGENERÁTOR (AM-FM-VIDEO) j

VHF SZIGNÁLGENERÁTOR (AM-FM-VIDEO) j t-r(j)r HASZNÁLATI UT ASITÁS TYPE TR-0601- B VHF SZIGNÁLGENERÁTOR (AM-FM-VIDEO) j 1173/B -~--------- --"""'\..,. ' -~. ~ TYPE TR-0601-B VHF SZIGNÁLGENERÁTOR (AM-FM-VI DEO) E.& 1173/B .,.,. - TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

Csak felvételi vizsga: csak záróvizsga: közös vizsga: Villamosmérnöki szak BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar. 2014. május 27.

Csak felvételi vizsga: csak záróvizsga: közös vizsga: Villamosmérnöki szak BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar. 2014. május 27. Név, felvételi azonosító, Neptun-kód: VI pont(45) : Csak felvételi vizsga: csak záróvizsga: közös vizsga: Közös alapképzéses záróvizsga mesterképzés felvételi vizsga Villamosmérnöki szak BME Villamosmérnöki

Részletesebben

A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban

A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban Dr. Ba lázs Ist ván CsC. tan szék ve ze tõ egye te mi do cens A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban Mint egy más fél év ti ze de mû kö dik eu ró pai szer - ve ze te a kor

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

Takács M., Sorok elmélete és numerikus módszerek. Kedves Olvasó!

Takács M., Sorok elmélete és numerikus módszerek. Kedves Olvasó! Tkács M., Sorok elmélete és umerikus módszerek Kedves Olvsó! A Sorok elmélete és umerikus módszerek mérökhllgtókk című köyv elsősorb Szbdki Műszki Szkőiskol hllgtóik készült, hrmdik élévbe okttott Numerikus

Részletesebben

A két- és többdimenziós Fourier sor és Fourier integrál (II. rész)

A két- és többdimenziós Fourier sor és Fourier integrál (II. rész) A két- és többdimenziós Fourier sor és Fourier integrál (II. rész) Cebe László Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskola Összefoglalás ^ / Cikkünk első részében a szinusz függvények két- és többdimenziós

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. NOVEMBER 23. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft F E L

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben