SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Az intézmény évi gazdálkodásáról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Az intézmény 2009. évi gazdálkodásáról"

Átírás

1 Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Az intézmény évi gazdálkodásáról Szöveges értékelés Oldal: 1/13

2 Intézményünk feladata: 214 fő értelmi fogyatékos lakó ellátása, ápolása, gondozása. Az ellátást igénybevevő fogyatékosságának, életkorának, egészségi állapotának megfelelő szintentartó, képességfejlesztő, munkavégzési célú foglalkoztatása. Az intézményi jogviszonyban álló személy szociális foglalkoztatása. Feladatainkat a jogszabályi előírások figyelembevételével végezzük. Intézményünk költségvetését Budapest Főváros Közgyűlésének 28/2009. ( V. 25. ) számú rendeletével e Ft kiadással és e Ft bevétellel hagyta jóvá. BEVÉTELEK ELEMZÉSE Intézményi működési bevételek: Intézményi működési bevételeink eredeti előirányzata e Ft. Az év során e Ft többletbevételünk keletkezett. A bevételek alakulását az alábbi táblázat mutatja: Megnevezés e Ft Részarány % e Ft Részarány % Áru-és készlet ért , ,7, Szolgáltatások , ,7 ellenértéke Egyéb sajátos , ,4 bevétel Bérleti és lízingdíj , ,3 bev. Int. ellátási díjak , ,4 Alkalmazottak , ,1 térítése Kötbér, egyéb ,1 kártérítés ÁFA bevételek , ,8 Kamatbevételek , ,5 Int. működési bev. összesen , ,0 Működési bevételeink jelentős részét, 84,4 %-át továbbra is az intézményi ellátási díjak jelentik. Az elmúlt évhez viszonyítva térítési díj bevételeink e Ft-tal csökkentek. Ennek oka: a fizetendő intézményi ellátási díjak 2009-nen nem emelkedtek, a gyakori gondnok váltás miatt több esetben halmozódott fel nagyobb összegű hátralék, melynek behajtása hosszabb időt vett igénybe. Intézményünkben 169 fő ellátott tudta saját jövedelméből a teljes összegű térítési díjat megfizetni, 45 fő ellátott résztérítési díjat fizetett. A fenntartó felé ingatlan vagyonra történő megállapítás céljából egy esetben terjesztettük fel az iratokat. Az áru-és készletértékesítés bevétele 238 e Ft-tal növekedett, mely a szociális foglalkoztatás keretében előállított termékek értékesítéséből, növénytermesztési szolgáltatásból adódik. A szolgáltatások ellenértékének bevétele 754 e Ft-tal haladta meg az előző évit, mely a vendégétkezés igénybevételének emelkedéséből származik. A bérleti- és lízingdíj Szöveges értékelés Oldal: 2/13

3 bevételeink az előző évhez viszonyítva e Ft-tal csökkentek, a évi bevételben még szerepelt a FIMŰV ZRT. részére átadott régi központi telephely őrzéséért járó bevétel is. Alkalmazottak térítése: e feladaton számoljuk el dolgozóink étkezésének térítéseit. A számviteli törvény értelmében pénzforgalom nélküli bevételként könyveljük a természetben nyújtott étkezési hozzájárulást. Az ÁFA bevételek emelkedése minimális, az áru-és készletértékesítés, valamint szolgáltatások ellenértéke bevételeivel áll összhangban. Kamatbevételeink 346 e Ft-tal növekedtek, ennek alakulását kedvezően befolyásolta előző évi pénzmaradványunk. Államháztartáson kívülről működési célú pénzeszközt intézményünk nem vett át. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek, felhalmozási célra átvett pénzeszközök: Az év során egy tehergépkocsit, valamint egy traktort és annak tartozékait értékesítettük, e Ft összegben. Mindkét eszköz nulláig leírt volt. Ezt a bevételt új gépkocsi vásárlására fordítottuk vissza. Felhalmozási célra államháztartáson kívülről pénzeszközt nem vettünk át. Felügyeleti szervi támogatás alakulása Megnevezés e Ft e Ft Változás mértéke % Eredeti ,6 előirányzat Módosított ,2 előirányzat Teljesítés: ,2 Működési támogatás alakulása Megnevezés e Ft e Ft Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Szöveges értékelés Oldal: 3/13

4 Felhalmozási kiadások támogatása Megnevezés e Ft e Ft Változás mértéke % Eredeti előirányzat Módosított ,4 előirányzat Teljesítés ,4 Felügyeleti szervi támogatás belső szerkezetének változása Megnevezés e Ft e Ft Megoszlás aránya % Megoszlás aránya % Normatív ,2 38,6 hozzájárulás Kötött felh ,2 0,2 támogatás Szoc.fogl ,3 15,0 támogatása Főv. Önkorm ,2 támogatás Összesen: ,0 100,0 Az intézmény támogatása normatív hozzájárulásból, kötött felhasználású támogatásból, a szociális foglalkoztatás támogatásából, valamint a fenntartói támogatásból tevődik össze. A normatív hozzájárulás a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló törvényében a fogyatékos személyek bentlakásos intézményi ellátására vonatkozóan Ft/fő összegben került megállapításra. A 214 fő lakóra vonatkoztatva éves szinten e Ft-tal, jelentett kevesebb támogatást intézményünk részére az előző évinél. Ebből adódó hiányt a fenntartó pótolta. A szociális foglalkoztatás támogatásának részaránya 2,7 %-os növekedést mutat, mivel január 1-től e foglalkoztatásban résztvevők száma 15 fővel emelkedett A kötött felhasználású támogatás fajlagos összege nem változott. A 28/2009. (V.25.) Főv. Kgy. rendelet 7/A. (1) alapján az intézmények az eredeti költségvetésben szereplő felügyeleti szervi működési támogatás 5 %-a erejéig kötelesek a kiadási előirányzataikat zárolni. Intézményünkben ez az összeg e Ft, melyet a havi támogatások leutalásánál a fenntartó figyelembe vett. Támogatás értékű működési és felhalmozási bevételek címén pénzeszközátvétel intézményünkben nem történt. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről: A dolgozók részére nyújtott lakásépítési kölcsön visszatérülése évben ,- Ft volt, mely összeg 7 dolgozó törlesztését tartalmazza. Szöveges értékelés Oldal: 4/13

5 Pénzforgalom nélküli bevételek évi pénzmaradványunk összege e Ft, melyet a fenntartó jóváhagyott. A pénzmaradványt befizetési kötelezettség nem terhelte. Működési célra e Ft, felhalmozási és fejlesztési célra e Ft-ot használtunk fel. A évi gazdálkodás során e Ft pénzmaradványunk keletkezett évi pénzmaradványunk az alábbi összegekből tevődik össze: Személyi juttatások e Ft, munkaadókat terhelő járulékok e Ft, dologi kiadások és egyéb folyó kiadások e Ft, felhalmozási kiadások e Ft, kölcsönök nyújtása és törlesztések 450 e Ft. Kiadási maradvány összesen: e Ft. Bevételek: Támogatási kölcsönök visszatérülésének elmaradása:- 246 e Ft. Bevételi maradvány összesen: e Ft évi pénzmaradvány összege: e Ft, melyből e Ft jelenleg zárolva van, így előirányzatosítható e Ft. Ezt az összeget befizetési kötelezettség nem terheli. A teljes összegből e Ft kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány, melynek összetevői az alábbiak: Személyi juttatások e Ft, munkaadókat terhelő járulékok e Ft, felhalmozási kiadások e Ft, kölcsönök nyújtása és törlesztések 204 e Ft, dologi kiadások kötelezettségvállalása e Ft. Szabad 5 % zárolása miatt pénzmaradvány: e Ft. A zárolt összeget, a visszafizetés elrendelése esetén az alábbi kiemelt előirányzati tételekből fizetjük vissza: személyi juttatások e Ft, munkaadókat terhelő járulékok e Ft, dologi és egyéb folyó kiadások e Ft. A bevételek teljesítése érdekében figyelemmel kísérjük a térítési díj befizetéseket. A hátralékkal rendelkezőket rendszeresen felszólítjuk fizetési kötelezettségük teljesítésére. A hátralékok behajtásával kapcsolatban problémát jelent a gondnok váltás, mely során több esetben hosszabb időt vesz igénybe a lakó járandóságainak az új gondnok részére történő folyósítása, ezáltal a hátralék több esetben halmozódik. Fokozott figyelmet fordítunk a dolgozók által fizetendő étkezési és közlekedési költség díjainak befizetésére is. Intézményünkben az eredeti előirányzathoz képest e Ft többletbevétel keletkezett. A fenti összegből saját hatáskörben e Ft-tal a személyi juttatások, e Ft-tal a munkaadókat terhelő járulékok, e Ft-tal a dologi kiadások, 838 e Ft-tal az intézményi beruházások előirányzatát növeltük meg. A többletbevétel, valamint az előző évi pénzmaradvány rendelkezésre állásával tudtuk megőrizni likviditásunkat. KIADÁSOK ELEMZÉSE Munkaerő- és bérgazdálkodás: Intézményünkben az engedélyezett költségvetési létszámkeret 145 fő, ebből szakdolgozó 105 fő, intézmény üzemeltető 40 fő. A személyi juttatások eredeti előirányzata e Ft, Szöveges értékelés Oldal: 5/13

6 módosított előirányzata e Ft. A módosításból e Ft felügyeleti szervi, e Ft saját hatáskörben történt. A maradvány év végén e Ft, melyből kötelezettségvállalással terhelt maradvány e Ft. Átlagkeresetek alakulása: Megnevezés Változás % Vezetők ,6 Szakmai dolgozók ,4 Intézmény ,1 üzemeltetők Intézményi átlag ,3 Az átlagkeresetek változása kisebb mértékű az intézmény üzemeltetőknél mint a vezetőknél és a szakmai dolgozóknál. A közalkalmazotti bértábla évek óta változatlan. A minimálbér Ft-ról Ft-ra emelkedett, valamint a középfokú végzettséggel rendelkezők garantált illetménye a gyakorlati időtől függetlenül január 1-től Ft-ra, július 1-től Ft-ra változott január 1-től a kötelező előrelépés miatt illetményemelésben 37 fő, a szakképzettség megszerzése miatt 1 fő részesült. Éves szinten ezek a kiadások e Ft többletkiadást jelentettek. Jubileumi jutalom jogcímen 1 fő részére 25 éves, 2 fő részére 30 éves közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött idő után, összesen e Ft-ot fizettünk ki. Béren kívüli juttatásban, csekély értékű ajándék jogcímén, Ft/fő összegben egy alkalommal részesültek dolgozóink. Ezen felül nem volt lehetőségünk egyéb juttatások fizetésérre. Éves szinten átlagosan 9 az üres álláshelyek száma. Ennek köszönhető a személyi juttatásokon mutatkozó megtakarítás. Az engedélyezett létszám teljes feltöltése esetén a személyi juttatások előirányzata nem biztosítana fedezetet a bérek kifizetésére. Munkaerőmozgás : - kilépők száma: 12 fő ebből nyugdíjazás: 3 fő - belépők száma: 16 fő szakdolgozók: 11 fő intézmény üzemeltető 5 fő Üres álláshelyek száma: 9 fő - szakdolgozó 4 fő - intézmény üzemeltető 5 fő Szakképzettségi szint változása: Január 1-jén: 92 % December 31-én: 92 % A szakképzettségi szint a jogszabályi előírásoknak megfelelő. Mértéke az év során nem változott. Szöveges értékelés Oldal: 6/13

7 Munkaadókat terhelő járulékok: Eredeti előirányzatunk e Ft, mely év közben e Ft-tal emelkedett, így a módosított előirányzat e Ft. A módosításból e Ft felügyeleti szervi, e Ft saját hatáskörben történt. A maradvány év végén e Ft, ebből kötelezettségvállalással terhelt e Ft. A felügyeleti szervi negatív előirányzat módosítás a július 1-től életbe lépett jogszabály változásból adódik, mely szerint a minimálbér kétszeresét meg nem haladó illetmények után fizetendő járulék mértéke 32 %- ról 27 %-ra csökkent. Dologi kiadások alakulása: Eredeti előirányzatunk e Ft, az év során e Ft-tal került emelésre, melyből felügyeleti szervi e Ft, saját hatáskörben történt módosítás e Ft. Készletbeszerzések alakulása: Megnevezés Kiadás e Ft évben Kiadás e Ft évben Élelmiszer beszerzés Gyógyszer, vegyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat Egyéb információ hordozó Hajtó-és kenőanyagok Szakmai anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz Munkaruha, védőruha Egyéb anyagbeszerzés Élelmiszer beszerzésünk az előző évinél e Ft-tal magasabb. A közbeszerzési eljárás keretében a szállítók az élelmiszerárak emelkedése miatt magasabb árajánlatokat adtak, melyek az átlagos élelmiszer áremelkedésekhez viszonyítva még ennek ellenére kedvezőnek mondhatók. Az élelmezési normát óta nem emeltük, 410,- Ft/élelmezési nap. A közbeszerzési eljárás keretében több éves tapasztalatunk az, hogy a legkedvezőbb árfekvésű ajánlatokat kell elfogadnunk, azonban előfordulnak minőségi problémák a kiszállított termékekkel kapcsolatban. Emiatt a termékeket visszaküldtük, valamint egyre több egyeztetésre, adminisztrációra kényszerültünk. Több esetben jelent problémát az is, hogy a kiszállított termékek árát a szerződésben rögzített ártól eltérően, magasabb összegben számlázzák. E tekintetben is folyamatos a számlák ellenőrzése, és az árakkal kapcsolatos reklamációk intézése. Gyógyszer, vegyszer kiadásaink az elmúlt évhez viszonyítva kismértékben csökkentek. Orvosaink a hatékony, de olcsóbb gyógyszerek felírására törekednek, valamint 198 fő ellátott közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezik. Központosított közbeszerzési eljárás keretében kerül sor az üzemanyag beszerzésére, mivel így kedvezőbb áron tudjuk azt megvásárolni. Az év során azonban az üzemanyagok ára több esetben jelentősen emelkedett. Üzemanyag költségekre és autópálya matricákra e Ft-ot fizettünk ki. A gépkocsik szervizköltsége az előző évhez viszonyítva csökkent, míg a biztosítási díjak emelkedtek. A biztosítási díjak csökkentése érdekében új, kedvezőbb flottabiztosítást kötöttünk. A gépkocsik kötelező és casco biztosítására 948 e Ft-ot költöttünk A munkaruha, védőruha beszerzése a múlt évhez viszonyítva csökkent. Beszerzés elsősorban az új dolgozók részére, valamint az elhasználódás miatt történt. Jelentős Szöveges értékelés Oldal: 7/13

8 mennyiségű és összegű beszerzésre három éve került sor, e munkaruhák kihordási ideje év végén lejár, így pótlásuk szükségessé válna. Egyéb anyagbeszerzésre e Ft-tal kevesebbet fordítottunk az előző évinél. A vegyi áruk beszerzése az idei évtől közbeszerzési eljárás keretében történik. Tapasztalatunk ezzel kapcsolatban még rosszabb, mint az élelmiszerek közbeszerzésénél leírtak. A termékek minősége sok esetben rossz, mely a mosás, takarítás minőségét negatív irányban befolyásolja. Szolgáltatási kiadások alakulása: Megnevezés Kiadás e Ft évben Kiadás e Ft évben Kommunikációs szolgáltatások Bérleti- és lízingdíjak Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatási díja Villamosenergia-szolgáltatás Víz-és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolg. Egyéb üzemeltetési, fennt. sz. Vásárolt közszolgáltatások évre az előre jelzett infláció mértéke 4,5 %. A gázenergia-szolgáltatás, villamosenergia-szolgáltatás, valamint a víz-és csatornadíjak áremelkedése az inflációs várakozások felett alakult. Emiatt energiaköltségeink annak ellenére növekedtek, hogy az elfogyasztott mennyiségek az előző évhez képest nem változtak. A takarékossági intézkedési tervben foglaltaknak megfelelően a felhasználásokat folyamatosan ellenőriztük. Dologi kiadásunk az előző évhez viszonyítva e Ft növekedést mutat, mely az árak emelkedésével indokolható. A takarékossági intézkedési tervben az előző évhez hasonlóan az alábbiak szerepeltek: az olcsóbb előállítási költségű ételek készítésére való törekvés betartva az ételek minőségére és tartalmára vonatkozó előírásokat, a gyógyszerek beszerzése területén a közgyógyellátási igazolványokra felírható gyógyszerek vásárlása, az egyéb anyagbeszerzéseknél az olcsóbb beszerzési források felkutatása. Gázenergia-szolgáltatások terén a hőfokot csökkentettük, ezáltal energia-költséget takarítottunk meg. A gázenergia-szolgáltatás, villamos energia szolgáltatás és a vízfogyasztás mennyisége hetente ellenőrzésre került valamennyi telephelyen. Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre: Eredeti előirányzatunk 35 e Ft, módosítás nem történt, a teljesítés 35 e Ft. A fenti összegből az alábbi társadalmi szervezeteket támogattuk: - Speciális Olimpia 20 e Ft. - Speciális Művészeti Műhely 15 e Ft Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre intézményünkben nem volt. Ellátottak pénzbeli juttatása: Szöveges értékelés Oldal: 8/13

9 2009. évben ezen a jogcímen Ft-ot fizettünk ki. Szorgalmi díjban 17 fő részesült, a házkörüli munkák elvégzéséért. Ingyenes ellátásban részesülő lakónk évben nem volt, így zsebpénzt az intézménynek nem kellett fizetnie. Felhalmozási kiadások: Intézményi beruházások: Eredeti előirányzatunk 649 e Ft, mely az év során e Ft-tal került módosításra, így a módosított előirányzat e Ft. A módosításból e Ft a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításból, 838 e Ft többletbevételből történt. A felhalmozási kiadások az alábbiakból tevődnek össze: - a központi telephelyen hőszigetelt nyílászárók beépítése, energia-költségek csökkentése érdekében, e Ft értékben, - vagyonvédelem érdekében kamerás megfigyelő rendszer telepítése, e Ft, mobil épület telepítése szerszámok tárolására, 658 e Ft értékben, térkő burkolat készítése, bekerülési költsége 443 e Ft, irodai széf beszerzése, 270 e Ft, számítógépek beszerzése a SZIIR 3 programnak való megfelelőség érdekében, e Ft, mosó és szárítógép beszerzése, a nulláig leírt helyett, e Ft WILO keringető szivattyú 225 e Ft, növénytermesztési szolgáltatás munkájához szükséges gépek beszerzése, 494 e Ft, varrógép beszerzése a szociális foglalkoztatási tevékenységhez, 152 e Ft, környezetünk rendbetétele érdekében kézi-és bozótvágó fűkasza vásárlása, 266 e Ft, fénymásoló vásárlása, 360 e Ft, égetőkemence vásárlása, a szociális foglalkoztatás keretében előállított termékek kiégetéséhez, 496 e Ft, mosogatógép vásárlása, 120 e Ft, Renault Trafic gépkocsi vásárlása, a nulláig leírt tehergépkocsi helyett, e Ft. A beruházási feladatok végrehajtása után, azok üzembe helyezése, illetve aktiválása megtörtént. Intézményi felújítás: Eredeti előirányzatot nem terveztünk. Kötelezettségvállalással terhelt előző évi pénzmaradványunkból 828 e Ft módosítást hajtottunk végre, saját hatáskörben. A fenti összegből az Otthonház hőszigetelt vakolását valósítottuk meg. Céljelleggel támogatott intézményi beruházásunk és felújításunk nem volt. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre: Egy dolgozónk lakás korszerűsítését támogattuk 500 e Ft összegben. Áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványunk 450 e Ft, melyet lakáskorszerűsítési támogatásként juttatunk egy dolgozónk részére. Előirányzat módosítások felügyeleti szervi és saját hatáskörben: Szöveges értékelés Oldal: 9/13

10 A felügyeleti szervi előirányzat módosítás az alábbiakból tevődik össze: e Ft a szociális foglalkoztatás támogatása, e Ft kereset kiegészítés támogatása, e Ft ÁFA kompenzációja, 314 e Ft felhalmozási kiadások támogatása e Ft kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás. Saját hatáskörű előirányzat módosítás: e Ft pénzmaradványból, e Ft többletbevételből. A pénzmaradvány felhasználása: A jóváhagyott évi pénzmaradványunk összege: e Ft, melyből évben e Ft-ot működési célra, 828 e Ft-ot felhalmozási célra, 300 e Ft-ot fejlesztési célra használtuk fel. Személyi juttatásokra e Ft-ot munkaadókat terhelő járulékokra e Ft-ot, dologi és egyéb folyó kiadásokra e Ft-ot, intézményi felújításra 828 e Ft-ot, lakáskorszerűsítésre 300 e Ft-ot fordítottunk. Ágazati feladatok: Intézményünkben az engedélyezett férőhelyek száma 214 fő. Átlaglétszámunk 212 fő, a férőhely kihasználtság évben 99 %. Az év során a tervezett létszámhoz viszonyítva átlagosan 2 fő hiányzott. A férőhelyek betöltésénél problémát jelentett az alapvizsgálatok elhúzódása. Az elmúlt év folyamán 12 új lakó érkezett, ebből 10 fő új felvétellel, 2 fő áthelyezéssel került intézményünkbe. Az intézményi jogviszonya 12 főnek szűnt meg, melyből meghalt 9 fő, gondozása megszűnt 1 főnek, más intézménybe került 2 fő. Férőhelyek kihasználtságának alakulása: Megnevezés Tervezett gondozási nap Tényleges gondozási nap Magyari u. 35. Központi teleph. Hunyadi u. 61. Hunyadi u. 93. Ady E. u. 55. Összesen: Tárgyi feltételek: A tárgyi feltételeink valamennyi telephelyünkön megfelelnek a jogszabályi előírásoknak. Azok a berendezéseink, amelyeknek javítása már nem gazdaságos, folyamatosan pótlásra szorulnak, erre többletbevételünk adott lehetőséget. Az immateriális javak 60 %-a, a gépek, berendezések és felszerelések 18 %-a, a járművek 26 %-a nulláig leírt eszköz, melyek pótlása szükségessé válna. Személyi feltételek: A szakképzettségi arány megfelel a jogszabályban előírt feltételeknek. Az év során a belépő dolgozók száma 16 fő, ebből 11 fő dolgozó a szakmai létszámot növelte, melyből 10 fő Szöveges értékelés Oldal: 10/13

11 szakképzett. Öt fő dolgozó az intézmény üzemeletetői létszámot növelte. Kilépő dolgozóink száma 12 fő volt, közülük hárman a nyugdíjazásukat kérték, egy dolgozónk jogviszonya halála miatt szűnt meg, nyolcan jogviszonyuk megszüntetését kérték. Kintlévőségek alakulása: A követelések és adósok állománya a mérleg főösszegének 0,4 %-a. Térítési díj tartozás e Ft, vevők tartozása 200 e Ft. Behajthatatlan követelést nem tartunk nyilván. Határidőn túli tartozásunk az év során nem keletkezett, kötelezettségeinknek folyamatosan eleget tettünk. Folyamatba épített, előzetes működése: és utólagos vezetői ellenőrzés, belső ellenőrzés Intézményünkben a évi ellenőrzési feladatok meghatározása a stratégiai terv előírásai, a kockázati tényezők számbavételével felállított prioritások, és a belső ellenőrzésre rendelkezésre álló kapacitás együttes figyelembe vétele alapján történt. A belső ellenőrzés alapvető célja volt az intézmény működésének hatékonyságáról, eredményességéről, valamint szabályozottságáról való átfogó vélemény alkotása. A belső ellenőrzés tervezése és végrehajtása az intézmény Belső Ellenőrzési Kézikönyvében előírtak szerint történt, kockázatelemzésen és kockázat értékelésen alapult. Az ellenőrzési tevékenységet a vonatkozó jogszabályok, a nemzetközi és a magyarországi államháztartási belső ellenőrzési standardok, a pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutatók figyelembe vételével folytattuk. Az ellenőrzési feladatokat egy fő közalkalmazott belső ellenőrzési vezető látja el. A belső ellenőrzési vezető szervezeti hierarchiában betöltött szerepe a Ber. 6. (2) bekezdésének megfelel, az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza a belső ellenőrzési vezető feladatait. Szervezeti és feladatköri függetlensége egyértelműen szabályozott, rendezett, ebből adódó konfliktus nem fordult elő, összeférhetetlenség nem áll fenn. Az intézmény egészére vonatkozó, a vezetők közreműködését igénylő kockázatelemzést végeztünk intézményünkben. A kockázatértékelés után, az intézményvezetővel közreműködve a belső ellenőrzési vezető elkészítette az ellenőrzési tervét. Arra törekedett, hogy a kockázatelemzés és értékelés alapján a gazdálkodás és működés minél nagyobb területét fedje le a belő ellenőrzési tevékenység. A belső ellenőrzési vezető a évre vonatkozó ellenőrzési tervét teljesítette. Összesen 14 ellenőrzést végzett melyből 6 több időszakot (hónapot, negyedévet, félévet) ölelt át 140 ellenőri nap alatt. A tervezett ellenőrzési programtól nem tért el, terven felüli ellenőrzést nem végzett. Elmaradt ellenőrzése nem volt. Az ellenőrzési jelentések a megállapításokon túl tartalmaztak javaslatokat is, melyekről az intézményvezető is tájékoztatást kapott. Az ellenőrzött szervezeti egységek vezetői részére megküldött jelentés-tervezetek útján ezek a megállapítások, javaslatok egyeztetésre kerültek. Az ellenőrzött szervezeti egységek vezetői elfogadták a javaslatokat. Lényeges mértékű eltérés, vagy hiányosság nem merült fel, intézkedési terv készítése nem vált szükségessé. A lefolytatott vizsgálatok során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja nem merült fel A vezetők folyamatosan végzik a folyamatba épített előzetes és utólagos ellenőrzéseket, melynek tapasztalatairól rendszeresen beszámolnak. Szöveges értékelés Oldal: 11/13

12 Minden vezető éves ellenőrzési tervet készít, megjelölve azokat a területeket, melyekre ellenőrzése kiterjed. Összegezve megállapítható, hogy az intézmény belső ellenőrzési feladatait szabályosan és hatékonyan látja el. Minőségirányítás: A szociális ágazatban intézményünk elsőként vezette a MSZ EN ISO 9001:2009 minőségirányítási szabványt. A Minőségirányítási Kézikönyv az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány előírásai szerint határozza meg az Intézmény minőségirányítási rendszerét, amely a működésének és szolgáltatásainak teljes tevékenységi területére terjed ki. A Minőségirányítási Kézikönyv és a benne foglalt eljárások érvényes dokumentumként a minőségirányítási feladatok ellátásában érintett vezetők és munkatársak rendelkezésére áll. Ezek ismerete, betartása és alkalmazása az Intézmény valamennyi dolgozójának kötelező, ha tevékenységük a rendszer területi kiterjedésének hatálya alá tartozik. Kiegészítő melléklet szöveges része: intézményünk számviteli politikáját az elmúlt évben nem módosította, a könyvviteli szolgáltatás körében tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy nyilvános adatai: Töreki Ernőné Kéthely, Balaton u. 17. regisztrációs szám: , Intézményünk vállalkozási tevékenységet nem folytat, a piaci értékelés lehetőségével nem éltünk évben elsődleges célunk volt, hogy a rendelkezésre álló összegből biztosítsuk intézményünk ellátandó feladatait. Elsődleges szempont a gazdaságosság és a hatékonyság, a likviditás megőrzése. Ez érvényesült az előirányzatok, az emberi erőforrások és a vagyonnal való gazdálkodás során is. Gazdálkodásunkat egész évben a takarékossági intézkedési tervben megfogalmazott szempontok vezérelték, melyek végrehajtását az év során folyamatosan ellenőriztük. A működőképességet évben megőriztük, melyhez a szükséges forrást az elemi költségvetés, a szociális foglalkoztatási támogatás és az előző évi pénzmaradvány biztosította. A szöveges értékelés készítésének időpontjában már ismertek a évi költségvetési keretszámok. A kiemelt kiadási előirányzatok közül a személyi juttatások e Ft, a munkaadókat terhelő járulékok e Ft, a dologi kiadások e Ft az ellátottak pénzbeli juttatásai 26 e Ft elvonást tartalmaznak az előző évi eredeti előirányzathoz képest. A bevételi előirányzatok közül a fenntartótól kapott támogatás elvonása e Ft. Átlagos elvonás 9,4 %, így évi költségvetési eredeti előirányzatunk e Ft. További elvonást jelent a szociális foglalkoztatás támogatása, mely január 1-től már nem a régi feltételek mellett kerül folyósításra. Ezt a támogatást pályázat keretében lehetett elnyerni, azonban a rendelkezésre álló erőforrások nem tudták biztosítani az elmúlt évek támogatási összegét. Emiatt e Ft szociális Szöveges értékelés Oldal: 12/13

13 foglalkoztatási támogatásra lesz jogosult intézményünk, az előző évi e Ft-tal szemben. Szabad pénzmaradványként intézményünkben e Ft került zárolásra. A évi költségvetési keretszámok ismeretében, valamint a szociális foglalkoztatási támogatás csökkentése miatt már most tapasztalható, hogy likviditásunkat nem tudjuk biztosítani, októberben a fizetésképtelenség fenyegeti intézményünket. Fentiek miatt, a működőképesség megőrzése szükségessé tenné, hogy a szabad pénzmaradvány intézményünk rendelkezése alatt maradjon. Kéthely, március 3. Töreki Ernőné mb. gazd. vezető Gilikter Gabriella intézményvezető Szöveges értékelés Oldal: 13/13

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Az intézmény 2010. I. félévi gazdálkodásáról

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Az intézmény 2010. I. félévi gazdálkodásáról Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Az intézmény 2010. I. félévi gazdálkodásáról levélcím: 8713 Kéthely, Magyari u. 35. telefon: 36 85 339 211 fax: 36 85 339 059

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Az intézmény 2011. I. félévi gazdálkodásáról

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Az intézmény 2011. I. félévi gazdálkodásáról Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Az intézmény 2011. I. félévi gazdálkodásáról levélcím: 8713 Kéthely, Magyari u. 35. telefon: 36 85 339 211 fax: 36 85 339 059

Részletesebben

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 16 16,25 szakmai 13,75 -technikai 12,75

Részletesebben

Szöveges beszámoló 2005. év

Szöveges beszámoló 2005. év Szöveges beszámoló 2005. év Intézményünknek a TMÖ Pszichiátriai Betegek Otthona Máza az eltelt 12 hónap során a felügyeleti szerv biztosította a pénzügyi fedezetet, ezen kívül a munkaügyi központtól kapott

Részletesebben

Készült: :05 Ellenörző kód: Értéktípus: Ezer Forint

Készült: :05 Ellenörző kód: Értéktípus: Ezer Forint Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 04 Egyéb

Részletesebben

PIR: Elemi költségvetés NAPSUGÁR OTTHON Fejezet: 20/01 zaradek.cim02/03 Szakág: Szektor: 1051 Időszak:

PIR: Elemi költségvetés NAPSUGÁR OTTHON Fejezet: 20/01 zaradek.cim02/03 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 07

Részletesebben

07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen ( )

07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen ( ) Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 04

Részletesebben

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak:

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak: 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 01 Alapilletmények 26 985 0 0 02 Illetménykiegészítések 0 0 0 03 Nyelvpótlék 0 0 0 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete 6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben

Erkel Ferenc Zeneiskola. Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 005. melléklet

Erkel Ferenc Zeneiskola. Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 005. melléklet Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 005. melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 1 650

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 4 9 2 3 2 4 1 0 5 1 2 0 1 0 0 2 8 6 1 0 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

Weöres Sándor Óvoda. Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 004 melléklet

Weöres Sándor Óvoda. Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 004 melléklet Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 004 melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 60 59 63 2 Műk.

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés %

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Piliscsév Község Önkormányzata I/1.számú melléklet Mérleg 2015.06.30. Bevételek Kiadások eft Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Intézm. működési bev. 8 778 15 853 12 223

Részletesebben

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2016. (V.12.) önkormányzati rendelethez Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez SORKIKÁPOLNA Önkormányzat 2014. évi zárszámadása Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről

BESZÁMOLÓ a I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről BESZÁMOLÓ a 2013. I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK Az Önkormányzat bevételei 84,14 %-ban teljesültek az I-III. negyedévben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft)

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft) 1. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Konszolidált

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 8 0 9 7 6 0 1 2 5 1 1 3 1 3 0 0 9 1 0 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár. Dunavarsány Kossuth L. u KÖLTSÉGVETÉS melléklet

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár. Dunavarsány Kossuth L. u KÖLTSÉGVETÉS melléklet Dunavarsány Kossuth L. u. 2. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 006. melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 1 991 3

Részletesebben

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé 1. melléklet a 8/216. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI MÓDOSÍTOTT ÖSSZESEN K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 327361 1091 02 02/02 17530 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012...... a beszámoló elkészítéséért

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK Az Önkormányzat bevételei 50,47 %-ban teljesültek az I. félévben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: A teljesülés

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.hu Készítette: Percze Szilvia jegyző Markóné Kubicsek Erika

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 8/2013. (VI.28.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím i mód.elői. 1 2 3 3 1. I. Önkormányzat működési

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

2013 Elemi költségvetés

2013 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 327361 1091 02 02/02 017530 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2013...... a beszámoló elkészítéséért

Részletesebben

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala évi költségvetésének végrehajtása

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala évi költségvetésének végrehajtása ORSZÁGOS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TANÁCS HIVATALA HIVATALVEZETŐ 50.068/2007 OIT Hiv. Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala 2006. évi költségvetésének végrehajtása Törzskönyvi azonosító száma: 329552

Részletesebben

Önkormányzat bevételei és kiadásai

Önkormányzat bevételei és kiadásai Önkormányzat bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE eredeti módosított ssz. előirányzat előirányzat 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének /2013.(.) önkormányzati rendelete Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról (tervezet) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA

Részletesebben

Szöveges beszámoló. a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről

Szöveges beszámoló. a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről Szöveges beszámoló a költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről Költségvetési szerv: 0200. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. Szakágazati besorolása: 910100. Könyvtári, levéltári tevékenység

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek május 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek május 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 213. május 27-i ülésére Tárgy: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 213. évi költségvetésének módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Kormányzati funkció:

Kormányzati funkció: Kormányzati funkció: 1751 Szociális étkeztetés 215. évi költségvetés Rovat megnevezése Rovatszám Tétel megnevezése Részletezés (1 havi) Részösszeg eft-ban Rovat összege 214.évi teljesítés,eftban K1 SZEMÉLYI

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e a nagyközségi önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.27.) rendelet módosításáról Decs Nagyközség

Részletesebben

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K ...Önkormányzat melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Eredeti 201 évi Módosított 1 2 4 5 I. Önkormányzat

Részletesebben

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100 Költségvetési kiadások e 21.9.3. (adatok ezer 42111- ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE 1234 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Útberuházás) 38 4 38 4,% 182 Beruházás áfája 9 6 9 6,% Beruházás Összesen: 48 48,%

Részletesebben

Adatlap. a 2010. évi költségvetés tervezéséhez

Adatlap. a 2010. évi költségvetés tervezéséhez JNSZ Szakképzés-szervezési Társulás intézmény megnevezése 4/21. (I. 19.) sz. határozat 1. sz.melléklet Adatlap a 21. évi költségvetés tervezéséhez ezer Ft-ban Főkönyvi 29. évi 29. évi 21. évi TÁMOP TIOP

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 24. napján tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 24. napján tartandó rendkívüli ülésére Szám: 105-140 /2016. ELŐTERJESZTÉS Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. június 24. napján tartandó rendkívüli ülésére Előterjesztés tárgya: A Nemesvámosi Közös Önkormányzati

Részletesebben

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés 02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok a és teljesítése 1. Alapilletmények 75 895 2. Illetménykiegészítések 2 471 3. Nyelvpótlék 695 4. Egyéb kötelező illetménypótlék 798 5. Egyéb feltételtől

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal 2004.évi költségvetése

A Polgármesteri Hivatal 2004.évi költségvetése A Polgármesteri Hivatal 2004.évi költségvetése Személyi juttatások 14.518 Illetmény, illetménykieg.,13.havi 7.578 Képviselõk, Polgármester tiszteletdíja 6.122 Étkezési hozzájárulás 159 Közlekedési költségtérítés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének megalkotása

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének megalkotása ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat, Lókút Község Önkormányzata, Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2015. január 29-i együttes ülésére Tárgy: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2015.

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata évi költségvetésének I. féléves mérlege. Bevételek

Tolmács Község Önkormányzata évi költségvetésének I. féléves mérlege. Bevételek Tolmács Község Önkormányzata 2010. évi költségvetésének I. féléves mérlege 1. melléklet 1000 Ft-ban Bevételek Teljesítés I. Működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető m. bev. 0 0 84 Szolgáltatások ellenértéke

Részletesebben

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés %

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés % 1.számú melléklet Nagybakónak Község Önkormányzatának 2011. évi bevételei (ezer Ft-ban) 2011. évi Teljesítés % 1.Intézményi bevételek Közhatalmi bevételek 0 0 23 Áru és készletértékesítés 0 0 69 egyéb

Részletesebben

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítására

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítására Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítására Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az önkormányzat a 2014. évi költségvetését

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet. Szöveges Indoklás. 2004. évi Beszámolóhoz

Magyar Tudományos Akadémia Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet. Szöveges Indoklás. 2004. évi Beszámolóhoz Magyar Tudományos Akadémia Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet Szöveges Indoklás 2004. évi Beszámolóhoz 1. Szervezeti változások bemutatása Az Intézet 10 tudományos-, és 6 nem tudományos feladatokat

Részletesebben

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege 1.1. melléklet az 5/2015.(V.22.) önkormányzati rendelethez Rábcakapi Község Önkormányzata 2014. év költségvetésének mérlege B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Bevételi jogcímek 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 566708 1247 13 1000 841106 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2300 Ráckeve

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS év. Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás

KÖLTSÉGVETÉS év. Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás KÖLTSÉGVETÉS 2016. év Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás (e Ft-ban) Tétel megnevezése 2016. évi terv Személyi juttatás (K1): 600 Munkaadókat terhelő 162 járulékok és szociális

Részletesebben

14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11)

14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 377 887 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege 1.1. melléklet a 2/2014.(II.04.) önkormányzati rendelethez 1 Csernely Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont mérlege B E V É T E L E K 1.. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím

Részletesebben

Szöveges értékelés a 2004. évi intézményi beszámolóhoz

Szöveges értékelés a 2004. évi intézményi beszámolóhoz Szöveges értékelés a 2004. évi intézményi beszámolóhoz Az intézet 2004. évi gazdálkodásának értékelésénél megállapitható, hogy az előző évekhez hasonlóan a kényszerü takarékoskodás jellemezte az intézetet.

Részletesebben

Eredeti előirányzat B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Eredeti előirányzat B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1. melléklet a /2017. ( ) önkormányzati rendelethez Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2017. évi költségvetése bevételei rovatszám -csoport, kiemelt előírányzat megnevezése Vas Megyei Vas

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat évi. Sorszám Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. Eredeti előirányzat

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat évi. Sorszám Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. Eredeti előirányzat 1.1. melléklet az 5/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Eredeti Módosított

Részletesebben

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról 1/2013. (II.15.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

2015 PMINFO - III. negyedév

2015 PMINFO - III. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 733315 1254 17 0403 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7132 Bogyiszló

Részletesebben

Költségvetési kiadások 2009 év teljesítés

Költségvetési kiadások 2009 év teljesítés A rovat, tétel, altétel megnevezése, indoklása 2009. év eredeti előirányzat (adatok ezer forintban 2009. év módosított előirányzat (adatok ezer forintban) 2009. év 12.31- i teljesítés (adatok ezer forintban)

Részletesebben

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

1./ Az Önkormányzat évi költségvetésének módosítása Előterjesztő: polgármester

1./ Az Önkormányzat évi költségvetésének módosítása Előterjesztő: polgármester 1./ Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása Előterjesztő: polgármester ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítására Készült: Diósjenő Község Önkormányzata

Részletesebben

Elemi költségvetés. Pest Megyei Levéltár Tárgyév: 2011. Szöveges indoklás KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK 5 157 4.

Elemi költségvetés. Pest Megyei Levéltár Tárgyév: 2011. Szöveges indoklás KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK 5 157 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK 1. RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 2. Alapilletmények 3. Illetmény 2010. dec. 31. létszám (44 fő) 5 157 4. 5. Szakdolgozók besor. iletménye (31 fő, 11 hó) Ebből soros

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 02/01 264967 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012......

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

ab) munkaadókat terhelő járulékok

ab) munkaadókat terhelő járulékok Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 17.) önkormányzati

Részletesebben

1. melléklet a.../2013. (IX...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K

1. melléklet a.../2013. (IX...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. melléklet a.../2013. (IX....) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Módosítás 1 2 3 4 4 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 63 420 63 413 905

Részletesebben

3501 Miskolc, Zsolcai kapu 32. Pf.:161 Telefon: (46) /20-52, fax: ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ SZ Ö V E G E S É R T É K E L É S E

3501 Miskolc, Zsolcai kapu 32. Pf.:161 Telefon: (46) /20-52, fax: ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ SZ Ö V E G E S É R T É K E L É S E BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG GAZDASÁGI SZERVEK 3501 Miskolc, Zsolcai kapu 32. Pf.:161 Telefon: (46) 514-500/20-52, fax: 20-02 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ SZ Ö V E G E S É R T

Részletesebben

PIR: Elemi költségvetés Nemzeti Külgazdasági Hivatal Fejezet: 15/01 zaradek.cim17/00 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: 2012.

PIR: Elemi költségvetés Nemzeti Külgazdasági Hivatal Fejezet: 15/01 zaradek.cim17/00 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: 2012. Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 05 Intézményi beruházások,

Részletesebben

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala A IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala fejezet az alapvető jogok biztosa és két helyettese, valamint a Hivatal tevékenységét és gazdálkodását foglalja össze. A

Részletesebben

Rohod Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2014. (IV. 17.) önkormányzati rendelete

Rohod Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2014. (IV. 17.) önkormányzati rendelete Rohod Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2014. (IV. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Rohod

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1.1. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez ÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2013. évi előirányzat 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

Részletesebben

1. melléklet a.../2014. (II. 05.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a.../2014. (II. 05.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a.../214. (II. 5.) önkormányzati rendelethez Felcsút Községi Önkormányzat 214. évi költségvetése Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek e Ft-ban Önkormányzat

Részletesebben

Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Magyarország központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V. 12) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2013.

Részletesebben

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 2 Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására

Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Polgármesterétől Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági

Részletesebben

27. számú melléklet. Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről

27. számú melléklet. Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről 27. számú melléklet Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata 2008. évi költségvetésének teljesítéséről I. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK: Az önkormányzat bevételei közül három jogcímen történő

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet a 2/2012. (II.8.) önkormányzati határozathoz Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sor-szám Bevételi jogcím 1 2 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek Csabdi Község Önkormányzat előirányzatai 1/a. melléklet /215. (..) Önk. rendelethez Csabdi Község Önkormányzat 214. évi költségvetése

Részletesebben

2016. évi Elemi költségvetés

2016. évi Elemi költségvetés Manolisz Glezosz 12. Évfolyamos Görögnyelv Oktató Iskola 2016. évi Elemi költségvetés Szöveges indoklás Budapest, 2016. január 20. Határozat száma: Intézmény vezető Általános indoklás A 2016. évi elemi

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek Román Nemzetiségi Önkormányzat 10/2015. (II. 11.) RNÖ. sz. határozatának melléklete Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként Bevételi jogcímek

Részletesebben

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről.

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Hagyárosbörönd község Önkormányzata 8992 Hagyárosbörönd Fő u. 29. Telefon-fax: 92/560-030 92/560-031 E-mail: hborond@zelkanet.hu Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Az

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2014. (IV.25) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról, a központi támogatások elszámolásáról Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 011 130. 2015. évi költségvetés

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 011 130. 2015. évi költségvetés FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 11 13 215. évi költségvetés Rovat megnevezése Rovatszám Tétel megnevezése Részletezés (1 havi) Részösszeg Ft-ban Rovat összege 214.évi teljesítés

Részletesebben

Önkormányzat évi költségvetése Kiadások (E Ft)

Önkormányzat évi költségvetése Kiadások (E Ft) Önkormányzat 2016. évi költségvetése Kiadások (E Ft) 1. melléklet Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Módosított előirányzat II. Rovat megnevezése államiga zgatási ÖSSZES EN államiga zgatási ÖSSZES

Részletesebben