ÚTMUTATÓ A FÖLDRENGÉSES KÖRÜLMÉNYEKNEK KITETT FELVONÓKRAVONATKOZÓ EN SZABVÁNY ALKALMAZÁSÁHOZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÚTMUTATÓ A FÖLDRENGÉSES KÖRÜLMÉNYEKNEK KITETT FELVONÓKRAVONATKOZÓ EN 81-77 SZABVÁNY ALKALMAZÁSÁHOZ"

Átírás

1 ÚTMUTATÓ A FÖLDRENGÉSES KÖRÜLMÉNYEKNEK KITETT FELVONÓKRAVONATKOZÓ EN SZABVÁNY ALKALMAZÁSÁHOZ október Felelısség kizárása: Jelen útmutató az ELA szakembereinek legjobb tudását tükrözi a közzététel pillanatában. Ez nem egy törvénynél fogva kötelezı dokumentum, nem célja pótolni az olvasó saját értékelését és döntéshozatalát. Az ELA visszautasít bármilyen felelısséget, egyrészt az útmutató tartalmát illetıen, másrészt minden intézkedést illetıen, amelyet jelen irányelvre alapozva hoztak, illetve nem hoztak meg. Ez az irányelv csak általános tájékoztatás célját szolgálja. Elıszó Az EN kiegészítı mőszaki intézkedéseket határoz meg azokra a felvonókra, amelyeket rendeltetésszerően szeizmikus aktivitásnak kitett területen építenek be, azért hogy növeljék az ellenállásukat a földrengések hatásaival szemben. Ezek az útmutatók a felvonók gyártóit és szerelıit segítik, de az EN alapelveinek és végrehajtásának megértését elısegíti a piac egyéb szereplıi számára is. 1 Alkalmazás terület Európában a szabvány ott alkalmazható, ahol a szeizmikus körülmények miatt veszélyre lehet számítani. A szabvány érvényes 1 az EN 81-1 és EN 81-2, illetve a jövıben az EN alapján készült új személy és személy-teher felvonókra. Mindamellett alkalmazható más típusú emelıszerkezetekhez, amelyek rendeltetésszerően embereket szállítanak vagy teherfelvonókhoz, ahol a be- és a kipakoláshoz be kell lépni a fülkébe. Továbbá alapként használható a meglévı felvonók biztonságának növelésére. Alkalmazni lehet meglévı felvonók cseréje esetén, ha magát az épületet a szeizmikus elıírásoknak megfelelıen tervezték. 2 Szeizmikus felvonó osztályok 4 darab felvonó osztályt határoz meg az EN 81-77, 0-tól 3-ig, a méretezési felvonó alkatrészeire vízszintesen ható gyorsulás függvényében. Tervezett gyorsulás a d (m/s 2 ) Szeizmikus felvonó osztály a d a d 2,5 1 Megjegyzés Az MSZ EN és az MSZ EN szabványok kielégítıek, így nincs szükség kiegészítı intézkedésekre Kisebb mértékő javító intézkedések szükségesek 2,5 a d 4 2 Közepes mértékő javító intézkedések 1 A szabvány feltételezi, hogy az épületet az Eurocode 8 alapján tervezték. 1

2 szükségesek a d 4 3 Alapvetı javító intézkedések szükségesek A tervezett gyorsulást a következı képlet felhasználásával lehet számolni: Ahol: a d méretezési gyorsulás (m/s 2 ) g nehézségi gyorsulás (9,81 m/s2) nem-szerkezeti elemekre alkalmazható szeizmikus együttható (mértékegység nélküli) S a γ a q a α S T a T 1 z H adott elem fontossági tényezıje (1-nek kell venni. Különleges biztonsági szerepet betöltı felvonók esetén meg lehet növelni az MSZ EN szerint; γ a mértékegység nélküli) Speciális biztonsági célokra használt felvonók azok, amelyeket korházakba, és hasonló vészhelyzeti üzem céljára építenek be. adott elem viselkedési tényezıje (2-nek kell venni; q a mértékegység nélküli) az A típusú talaj MSZ EN definíciója szerinti méretezési gyorsulásának (a g ) és g a nehézségi gyorsulásnak az aránya (α= a g /g mértékegység nélküli) talajtényezı az MSZ EN szerint (mértékegység nélküli) nem-szerkezeti elem alap rezgés periódusa, másodpercben kifejezve, (Ta =0, ha a felvonó nem befolyásolja az épület alapépítmény rezgését. Egyéb esetekben az értéket növelni kell, a számításnak megfelelıen), épület alapépítmény rezgés periódusa, másodpercben kifejezve, egy adott irányban nem-szerkezeti elem magassága méterben kifejezve a szeizmikus aktivitás szintje felett (alépítmény vagy a merev alapozás teteje) épület magasság méterben az alépítmény tetejétıl mérve, a talajszintet 0-nak tekintve A szeizmikus területeken ezeket, a jellegzetességeket az épülettervnél figyelembe kell venni, következésképpen az építésztervezınek ezt tudnia kell. A versenytárgyaláson meg kell határoznia, hogy a felvonót milyen tervezett gyorsulásra kell méretezni. A felvonó beépítıjének a tárgyalásokon meg kell bizonyosodnia arról, hogy a tervezett gyorsulást meghatározták és egyeztették. Jelen útmutató A melléklete ad egy áttekintést, hogy milyen szeizmikus osztályok vonatkoznak az európai országokra. 3 Védı intézkedések Az alábbi táblázat tartalmazza a felvonó osztályok szerint az elıírt védıintézkedéseket. További információkat, részletezve a követelményeket az EN tartalmaz. Pont Elıírás Szeizmikus felvonó oszt Megjegyzés 2

3 A kötelek, kiegyenlítı eszközök és függıkábelek rögzített berendezésekbe történı beakadásának megakadályozása Nem lehet dilatációs kapcsolat sem az aknában, sem a géphelyiségben Fülke visszatartó eszköz Minden esetben fülkeajtózár Ellensúly visszatartó eszközök Ellensúly keret és vezetıkészülék betétek Köteleket és láncokat biztosítani kell, hogy ne hagyják el a hajtótárcsát, a terelést illetve a lánckereket. Kiegyenlítı eszközök megvezetése a süllyesztékben Csıtörésre záró szelep, a süllyeszték és a hidraulikus tápegység alatti terület szigetelése, Vezetısín méretezés a tervezett gyorsulás függvényében Az intézkedések az emelımagasságtól függıen: 20 m: nincsenek intézkedések; > 20 m 60 m: az intézkedések a kiugrások távolságától függıen; > 60 m mindig vannak intézkedések Építészeti elıírás - A fülkevezetısín méretezése a gyorsulás értékének figyelembevételével; a visszatartó eszköz szilárdsága és átlapolása Az ellensúly vezetısín méretezése a gyorsulás értékének figyelembevételével; visszatartó eszköz szilárdsága és átlapolása Az ellensúly keret szilárdsága, vezetıkészülék betétek kiesésének megakadályozása Kiegészítı leugrást megakadályozó eszközök - Megvezetés, a lengés korlátozása a kiálló elemek elérésének megakadályozása érdekében Csak normál üzemnél, terhelési tényezı - 0,4 személyfelvonóknál - 0,8 személy-teher felvonóknál 3

4 C mellékl et A vezérlıszekrény, hajtógép, munkahenger és dugattyú, fejgerendák, stb. felborulásának, elmozdulásának megakadályozása; fleibilis tömlık Kapcsoló berendezések rögzítése, és kapcsolódó berendezései Automatikus kiürítés a fı energiaellátás meghibásodása esetén Szeizmikus érzékelı rendszer Használati információk Tetszıleges elsı hullám érzékelı rendszer Tervezés és rögzítés Szilárdság a tervezett gyorsulás függvényében, lengı alkatrészekkel történı ütközésük Automatikus kiürítés a következı állomáson vészhelyzeti energiaellátással Válasz paraméterek, csatlakozás a felvonó vezérléséhez, a felvonó viselkedése Információ az adott szeizmikus berendezés karbantartásához Válasz paraméterek, csatlakozás a felvonó vezérléséhez, a felvonó mőködése 4 Átmeneti idıszak Az EN szabványt a CEN 2013 novemberében publikálta. Az egyes nemzeti szabványügyi testületek már november (BSI), és december (AFNOR) folyamán kiadták. Az új szabványokra amelyek nem cserélték le az érvényben lévı európai és nemzeti szabványokat az átmeneti idı elıreláthatólag 6 hónap. Ezért a 2014 májusa után forgalomba hozott új felvonóknál figyelembe kell venni az EN t. A szabványt az Európai Unió hivatalos lapjában 2014 áprilisban, mint harmonizált szabványt jelentették meg. FMF egyszerősítés a fordításban- csak a hazai alkalmazásokra vonatkozó részek kiemelésével az eredeti szöveg ábráinak képeinek mellızésével a következı (a csak más országokra vonatkozó részek fordításának kihagyásával): A Melléklet Az EN nemzeti alkalmazása 4

5 A lehetséges felvonó osztályok oszlopa egy jelzés minden országban a valószínő osztályokról. Ennek a tájékoztatásnak nem szándéka helyettesíteni az építésztervezıvel történı egyeztetést a szükséges méretezési gyorsulásról alapuló és a felvonó osztályáról. Magyarország területének 80 %-a nem érintett a szeizmikus aktivitás tekintetében. A felvonók ajánlott szeizmikus osztálya 0-1. A jelenlegi szabvány MSZ EN 1998/NA:2008. További információk: B Melléklet: Az egyes európai szeizmikus zónák térképei 5

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG. 25. számú Ajánlása. Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA)

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG. 25. számú Ajánlása. Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG 25. számú Ajánlása Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) 25/1. Magyar Informatikai Biztonsági Keretrendszer (MIBIK) 25/1-2. kötet Informatikai Biztonság Irányítási

Részletesebben

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/18/EK irányelve ( 2009. április 23.) a tengeri szállítási ágazatban bekövetkezı balesetek kivizsgálására

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/18/EK irányelve ( 2009. április 23.) a tengeri szállítási ágazatban bekövetkezı balesetek kivizsgálására Az Európai Parlament és a Tanács 2009/18/EK irányelve ( 2009. április 23.) a tengeri szállítási ágazatban bekövetkezı balesetek kivizsgálására irányadó alapelvek megállapításáról, valamint az 1999/35/EK

Részletesebben

Főbb változások a 28/2011. (IX. 6.) és az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet között:

Főbb változások a 28/2011. (IX. 6.) és az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet között: Tisztelt Kolléganő vagy Kolléga! Az új, eddig 5.0 munkanévként hivatkozott, Országos Tűzvédelmi Szabályzat (röviden: OTSZ) megjelenése alapvető strukturális és tartalmi változtatásokat hozott. Elsősorban

Részletesebben

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól Az épített

Részletesebben

elhangzott előadás MKVK PTT Tagozatának 2010. december 9-i rendezvényén A MER szabályzat szükségessége, a csatolt szabályzat jellemzıi:

elhangzott előadás MKVK PTT Tagozatának 2010. december 9-i rendezvényén A MER szabályzat szükségessége, a csatolt szabályzat jellemzıi: A MER szabályzat szükségessége, a csatolt szabályzat jellemzıi: Alapvetı követelmény, hogy minden könyvvizsgáló megértse a standardok lényegét és a saját lehetıségei alapján, a saját megbízóira tekintettel

Részletesebben

21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet. a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról. Általános rendelkezések

21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet. a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról. Általános rendelkezések 21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56. -ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

MAGYAG ELŐSZABVÁNY SOROZAT EUROCODE MSZ ENV. EC0 MSZ EN 1990 A tartószerkezetek tervezésének alapjai

MAGYAG ELŐSZABVÁNY SOROZAT EUROCODE MSZ ENV. EC0 MSZ EN 1990 A tartószerkezetek tervezésének alapjai MAGYAG ELŐSZABVÁNY SOROZAT EUROCODE MSZ ENV EC0 MSZ EN 1990 A tartószerkezetek tervezésének alapjai EC1 MSZ EN 1991 A tartószerkezeteket érő hatások +(teherszabvány) MSZ EN 1991-1-1 Sűrűség, önsúly és

Részletesebben

A ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGEK ZÓNABESOROLÁSÁRÓL, AHOL A VESZÉLYT AZ ÉGHETŐ GŐZÖK GÁZOK JELENLÉTE OKOZZA

A ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGEK ZÓNABESOROLÁSÁRÓL, AHOL A VESZÉLYT AZ ÉGHETŐ GŐZÖK GÁZOK JELENLÉTE OKOZZA A ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGEK ZÓNABESOROLÁSÁRÓL, AHOL A VESZÉLYT AZ ÉGHETŐ GŐZÖK GÁZOK JELENLÉTE OKOZZA A villamos veszélyesség fokozatainak elemzése a hatályos jogszabályok és szabványok összevetésével.

Részletesebben

BELSİ ELLENİRZÉSI KÉZIKÖNYVE

BELSİ ELLENİRZÉSI KÉZIKÖNYVE 3/2.sz. melléklet SZABADI GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA MERNYE BELSİ ELLENİRZÉSI KÉZIKÖNYVE Készült: 2009.március 01. Jóváhagyva: 2009.március 01. Hatályos: 2009. március 01-tıl A szabályzat

Részletesebben

OTSZ VILLÁMVÉDELEM. Elemzés és módosítási javaslat

OTSZ VILLÁMVÉDELEM. Elemzés és módosítási javaslat OTSZ Elemzés és módosítási javaslat OTSZ 3. rész Elemzés Válasz a következı kérdésekre: - a szabályzat tartalmaz-e szabványhivatkozásokat - a hivatkozások megfelelnek-e az európai elveknek és az európai

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG. 25. számú Ajánlása. Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA)

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG. 25. számú Ajánlása. Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG 25. számú Ajánlása Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) 25/1. Magyar Informatikai Biztonsági Keretrendszer (MIBIK) 25/1-3. kötet Az Informatikai Biztonság

Részletesebben

Útmutató a 2000 lakosegyenérték szennyezıanyagterhelés. szennyvízelvezetési és tisztítási megoldásainak kialakításához

Útmutató a 2000 lakosegyenérték szennyezıanyagterhelés. szennyvízelvezetési és tisztítási megoldásainak kialakításához Magyar Köztársaság Vidékfejlesztési Minisztérium Útmutató a 2000 lakosegyenérték szennyezıanyagterhelés alatti települések szennyvízelvezetési és tisztítási megoldásainak kialakításához 2010. június TARTALOM

Részletesebben

ÚTÜGYI MŐSZAKI ELİÍRÁS ÚT 2-1.222

ÚTÜGYI MŐSZAKI ELİÍRÁS ÚT 2-1.222 ÚTÜGYI MŐSZAKI ELİÍRÁS ÚT 2-1.222 G A Z D A S Á G I É S K Ö Z L E K E D É S I K Ö Z Ú T I F İ O S Z T Á L Y A Módosítás tervezete Utak és autópályák létesítésének általános geotechnikai szabályai General

Részletesebben

A veszélyes anyagokkal, készítményekkel tevékenységet végzık feladatai

A veszélyes anyagokkal, készítményekkel tevékenységet végzık feladatai Általános ismertetés Kémiai biztonság célja: A veszélyes anyagok és veszélyes készítmények káros hatásainak megfelelı módon történı azonosítása, megelızése, csökkentése, elhárítása, valamint ismertetése,

Részletesebben

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója az új Kbt. szerinti egybeszámítási szabály alkalmazásáról. (KÉ. 2012. évi 78. szám; 2012. július 11.

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója az új Kbt. szerinti egybeszámítási szabály alkalmazásáról. (KÉ. 2012. évi 78. szám; 2012. július 11. A Közbeszerzési Hatóság útmutatója az új Kbt. szerinti egybeszámítási szabály alkalmazásáról (KÉ. 2012. évi 78. szám; 2012. július 11.) Tekintettel arra, hogy a közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi CVIII.

Részletesebben

Légtechnikai tervezési segédlet

Légtechnikai tervezési segédlet lindab ventilation Légtechnikai tervezési segédlet A Magyar Szabványügyi Testület jóváhagyásával az MSZ CR 1752:2000 alapján Termékeink Air Duct Systems Légcsatornák A Lindab Air Duct Systems (ADS) legtöbb

Részletesebben

A települési könyvtári mőködés normái, valamint teljesítménymutatói

A települési könyvtári mőködés normái, valamint teljesítménymutatói Fehér Miklós könyvtáros Könyvtári Intézet Kutatási és szervezetfejlesztési osztály A települési könyvtári mőködés normái, valamint teljesítménymutatói A könyvtáram hogyan mőködjön? Hány négyzetméteren?

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Az Európai Unió környezetpolitikája 3. Hulladékokra vonatkozó szabályozás 4. A hulladék újrahasznosítása

Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Az Európai Unió környezetpolitikája 3. Hulladékokra vonatkozó szabályozás 4. A hulladék újrahasznosítása Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 2 2. Az Európai Unió környezetpolitikája... 4 3. Hulladékokra vonatkozó szabályozás... 8 3.1 Hulladékgazdálkodási terv... 11 4. A hulladék újrahasznosítása... 12 4.1 Az

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Országos Sportegészségügyi Intézet Dr. Soós Ágnes Fıigazgató 1123 Budapest, Alkotás u. 48 Levelezési cím: 1525 Bp. 114. Pf. 39. e-mail cím: foig@osei.hu Tel.: (1) 488-6111 Fax.: (1)375-3292 ESZKÖZÖK ÉS

Részletesebben

Merétey-Vida Zsolt * BELSİ KONTROLLRENDSZER KÜLÖNBÖZİ FELFOGÁSOK TÜKRÉBEN

Merétey-Vida Zsolt * BELSİ KONTROLLRENDSZER KÜLÖNBÖZİ FELFOGÁSOK TÜKRÉBEN Merétey-Vida Zsolt * BELSİ KONTROLLRENDSZER KÜLÖNBÖZİ FELFOGÁSOK TÜKRÉBEN 2006. évi elıadásom középpontjába a nagyobb társaságok ellenırzési rendszerét helyeztem. Idén ennek az ellenırzési rendszernek

Részletesebben

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet. A felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet. A felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet a felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és az ellenőrökről A Kormány - az épített környezet alakításáról és

Részletesebben

ÚTÜGYI MŐSZAKI ELİÍRÁS ÚT 2-2.124

ÚTÜGYI MŐSZAKI ELİÍRÁS ÚT 2-2.124 ÚTÜGYI MŐSZAKI ELİÍRÁS ÚT 2-2.124 GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI FİOSZTÁLYA Dinamikus tömörségés teherbírásmérés kistárcsás könnyő ejtısúlyos berendezéssel Terjedelem: 24 ÚT 2-2.124:2005

Részletesebben

MINİSÉGBIZTOSÍTÁS. Szerkesztı: Dr. Drégelyi-Kiss Ágota ÓBUDAI EGYETEM

MINİSÉGBIZTOSÍTÁS. Szerkesztı: Dr. Drégelyi-Kiss Ágota ÓBUDAI EGYETEM ÓBUDAI EGYETEM BÁNKI DONÁT GÉPÉSZ ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKI KAR ANYAGTUDOMÁNYI ÉS GYÁRTÁSTECHNOLÓGIAI INTÉZET Szerkesztı: Dr. Drégelyi-Kiss Ágota MINİSÉGBIZTOSÍTÁS BGK - 3047 Budapest, 2013 1 Szerkesztette:

Részletesebben

A tagállamok közötti kereskedelemre gyakorolt hatás fogalma az EK-Szerzıdés 81. és 82. cikkében

A tagállamok közötti kereskedelemre gyakorolt hatás fogalma az EK-Szerzıdés 81. és 82. cikkében A tagállamok közötti kereskedelemre gyakorolt hatás fogalma az EK-Szerzıdés 81. és 82. cikkében Bevezetı 2004. május 1-je óta a közösségi versenyjogi szabályok eljárási reformjának megfelelıen a 17/62

Részletesebben

Ex Fórum 2013 Konferencia. 2013. június 4. robbanásbiztonság-technika haladóknak 1

Ex Fórum 2013 Konferencia. 2013. június 4. robbanásbiztonság-technika haladóknak 1 1 2 3 Villámvédelem robbanásveszélyes területen, problémák a gyakorlatban Mit hozott 2012/2013. az előírások szintjén, szabványkövetés Gyakorlati villámvédelmi problémák 4 Miért is vagyunk itt? A villám

Részletesebben

18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetérıl és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos

Részletesebben

www.poligont.hu Micsoda az Irányítási Rendszerekben? Szakszótárból részletek 2010.07.30. 1/15 www.poligont.hu

www.poligont.hu Micsoda az Irányítási Rendszerekben? Szakszótárból részletek 2010.07.30. 1/15 www.poligont.hu www.poligont.hu Mi Micsoda az Irányítási Rendszerekben? Szakszótárból részletek 2010.07.30. 1/15 www.poligont.hu Kedves Olvasónk! Mikor 1994. évben belecsöppentem a szabványos ISO, akkor csak a minıségbiztosítási

Részletesebben

ÚT A MINİSÉGI ELLENİRZÉSHEZ: Minıségirányítási jó gyakorlatok a legfıbb ellenırzı intézményeknél

ÚT A MINİSÉGI ELLENİRZÉSHEZ: Minıségirányítási jó gyakorlatok a legfıbb ellenırzı intézményeknél ÚT A MINİSÉGI ELLENİRZÉSHEZ: Minıségirányítási jó gyakorlatok a legfıbb ellenırzı intézményeknél ELİSZÓ Az EUROSAI-ról Az EUROSAI (Legfıbb Ellenırzı Intézmények Európai Szervezete) a Legfıbb Ellenırzı

Részletesebben