ALAPÍTOTTA : TUB:\ J*N0S F ő s z e r k e s z t ő : ftáili G Y U L A d r Szerkesztő: áarany.iy JÓZSEF dr.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALAPÍTOTTA : TUB:\ J*N0S F ő s z e r k e s z t ő : ftáili G Y U L A d r Szerkesztő: áarany.iy JÓZSEF dr."

Átírás

1 Hgy v h d k ó v f o l y. 65. Cüöök, ázo júu * LAPOK K O M A R O M M E G Y E P j zl fcf c L-«T7.íov^J kov : >J ybss vdk po zkuldl: 90 K. fl 0 K, ^c 20 k. Egy z á á 80 fll. A k b b g k lz ozák kk özbdg, hlo zláól, h bkzződb bzoío kbbg job cöl vghjáá kövlk o u Gu Müch uá h^obb zvkkl jd Págáb. X zükg fl vzoyok lhőgk hvkoz koáyk, h jo gok, lyk! S -( To bckklyz okáy ldlk, lj gzb kzolgál kölg 6 g zü polk, gzdág kulu zolgágo. Nkük jádkozzk gy íókpző, lyhz kg z lő joguk v, kük jád kozzk gyllkű gy vgy ll gy köz : kolá! joguk v d g kp, gy ylvvdkk kvl lkül, ül joguk v flállí Pozoy b, hogy z dág kül, z ck z j, hogy bkzződ vg ljá Chzlovákáb ppo o d Tlkozuk gy RHd kjáíá ll, ly gzdág zol v/ö u j, joglk övylk juk zkk földk k dg lpk kz juáá, hol gy okáok ÍS fold lkül vk z gylk. Tlkozuk z, z gyág g lzl lyoá á áyul. Md hl koáyzkd, í y gyág ll áyul, j o gokk kdvzyk gyá vló Oz ogá, zlyk válogá: z gz ;:yíg l jl, lyb bl yugod oh foguk. M bkklyzl bkzződ lpjá álluk z áll övyk ák d vo kozáukb vló vghjáá kívájuk. A övyk hlő z ák lkl zá ll c pz, d hol h -/.yk vk, zok lklzá íg ddg dz kk. Pld ylvövy, ly lp yoo gk gy ylvükk közg gáb, gzágzolgáláb vló llőzvl kküzöbölvl. Nkük kgyk ozogáá zük gük c. S úlvl, gyűl gdly kdá jlh kdvz y, hhz dgykükk dkk gyá jog v. Ak közpko állpok, hogy hóágok kgylkkl vgyk köül guk, lgy \ z dokku O L T K V K Ö Z L Ö N Y L A T ALAPÍTOTTA : TUB:\ J*N0S F ő z k z ő : fál G Y U L A d Szkző: áarany.y JÓZSEF d. zg dolog. A közgzgá lgy pál, z gzágzolgálá gbíz hó, dz jogd fjok zgk ö vgy gfodív pokolábj A kbbgk jogkól ck oh l odk, d zok zy ujbb bzoíáá > k lyí uklkodk.. ^7 l ój kdóhvl: Nío-o. H l.ová ucy /<. : llő kólyk, : bdk, óf hd djk b kldok K /-»uk. *» duk vz. Mgjlk hck háozo: kdd, cüöökö zobo k B7,. dlvl Koáo polgá k gy vly közg jgy ök gyj gzdá*! flágylögl lídő hy löodáá l fod^dó kölgk fdzk flhzáldó lp cljából d gy há kállío ddő h'-á llk hlvl lováá uá bz dl l. B llk bzd zob pá áll á b^xü á bzd pz övyhóág lgközlbb ülb k fog Ok gy yyodo kl kz ád* Tkl ágy jllg állpoá áldozócüöökö poz y álldőg pá l fgyl ljáá gda Slovk c. llzk lp zkzőg ll ó kk pá bzd p z ádá gkdályozáá, há lá oláák vl glvő kzpz gáuljdo vdl. A ádá lő b 5vybá bzoág áll «háozuíc jl vzlyz zkzőg, ő u fh po hovfdák flfvgáll vdl cpok állío fl, d fgyv jogá ják f, lkül. A ádók llb fgyvl, bookkl Ko «z#»zódó8 Chzlovák ó jök, vdők hő fuáb külk Fcozq kö7ö A yl hfő úlő lől. Poo Já lzjjlá uá u foly á vá» g bá gy gydóávl gjl z álldőg! olój. váb öbb vk >z. gubo d kpvlb koál Az gyk óok Kh ( >zoh gy dlg, dul, puzíá, () kfj, hogy g kof ly Hhk h kövk l ch lgoá bkdká ^glkok zá g uok. v dolog yj. A lgoáuok,, hogy Bp gzdág polk kk koáy ll llkkoáy lko áuyz á k k<"-\v;, u l\>^k k, ük Sovk.. Kük ll, z bkződk jlölk k. Hjd BokUuoó ll. A lgoáuokk zbd Agy ddg polkáj v «-í'lkozv, ü, zobok dö, ő ájuk kö gállpíj, hogy polk pogváávl lk zok zbályok, lyk á közö f pol á áo, lyk ko g hldók kölzk. Vlük zb zöd lkkl l v köv,.0 fl ogy gydóá kk jogd. Tk z á'ól közlk üvod hoj B^ F»ggyáz z álljogázokk, kkk oággl zződ köö, lyb kölgük d codhok lázó - kölz gá, bogy ko koflk buz gfj, polk zzly öáz b l k Nozág ll. őj d fl kk. M kll Thyk ávoz? fcd A hdkölcö hk. A Ch* k.-! lplzkkl zolgl ^Tbkpgd flűők lálj, hogy <*^h pk ck - cfl bc folyó gy á ól, gy övd lkz k -», o^y kll Mgyozág pág kövk. Tky dzá hdköö go lááóö- Lfálók oz. l á b z. hí vu vyjv kzl «0. Codálo, hogy ljdv, bogy Tbyk okoz vz h oldloü k k *zz**\ kdd bogy okó í káy-po dj ko* foglkol.» Vg lk lglább z, yá ozl foál ECz ; y kg*z, zo odj lp, hogy z kd gzd- b Thy lőbb» g hgudk lág kdk kk gu kk h polkuok Bókodó z. ch p ok M z láb hp, oh u Mko pág koáy lháoz, hogy do dolog, bogy kdkölcof áldozk Adáy, Ekov ky lovzkó bok z chk h főlg zlovákok közö koglfj, Ty köv közöl ch pol óá. Kívájuk, hogy kpvlők vgyk kokkl, hogy koá] áál ozókp * páfogkb y k- jto fogj Kblk, vlághg c^h SQO. kogj kd goldáá <"*k bgdflkv, gyozág bokk l k kövlk. Nplk k *-z kíváj*. foglláá. Egy á lklol B Tby Bogy ok gykoolk o-y gy yoá k háyá, hogy gy ko 6 kpvlők, z ö, ^ bízk áy gvo ylvű koáylpk z lök ztáb l z ők, vl h Pg P * Bk poállá Jogá. Thy ^^ lggyobb őzggl pzügyz Ígb." lggyobb övdggl zk válzol: A hlvlllókk jogl bzd Kz boy z jvlo Cg lk lkzk dk, bogy hügh ö. d. Folk pá gj dl Thy okób í kály pu lklávl 92 juá hváb Koáo váo polgá k gy vly közg Pkflöbözö Myk lök fávl, Myk jgyzőjhz, lyb lo hó Jáo köv'.í»áco.w>kl. Myk á c ugy z uz köv gyk ly ágok, kgy d gy ká káll klvl á kooá ll k zddő lálkool Thyvl ó ugy kövl b. Ebb kgkvll jogl l codálkozáá fjz k. bogy Káoly z»vá ügyb Jbloczky Jáo d. zgyflj gzgv, Svájcból lávozo. Thy ^* glh ő d cpö válzl o vz kpvló u p - lcó z hsgyb, ly* Cy bllgyzl o Myk áco vádj. Ezk holó d vg háb vlz A válz, oh pzódok okoák, bogy k koáy z z llk l D kldo d l áll okozo lő lkl flhv, kövl z (S/ulk g y á l l á ^ ^ z l, kö«'h^ bggb Tdó dplo vfhvzá, B Thy l gj vkkb kőöljüí ^» koá zupá 9l? juá2- k z zköz dp -

2 922 > Koáo Lpok júu x k bl/k ^uk v L z od vol ^ ^ Bl, Továy í Bghlo, lí Kovác N g \ Sdo Of, bovc^ Kál«. j, goudol, ug) g Ö kl... N gyuk Szyád Szb vá Sgj D. Mjc z új koáo pá jg.. fjjovlüa á >á >» gy d. BlSb Józ Szfvá, KlUy plbáo bká ágyáb kolku koáy, áá K-o, A E8 Kl«vád, Edo- uoó kpvl d. Alp Gyul gyháza bolvzu bölcőj Pg \ bgy L h Nyíbáo,0 hv^gyu, közg lök vz l kdd dluá Rdó l'vu p zá gy hí k l. fdházy Zgood B-jdoáá, lly Jáo lk láogo ül o, ly b b»< k & k W k fà úá u.:. ly S«Káj, N gy El Jázldáy, Göbö öy ká üp gyház ádl z k Dojv ylkoz zül 92-b ok Abádlók, Moáky Dző Töökzk- pz áckozá ágyá. A kpvl lh pdg Págáb Ez h pcág koá 6, [ll J >zl Nykáoly, Koz vá, áoz, hogy bká üp ghívj c. káoák l lí bolvk újágk, S^gd k k Cl J JAkóhl váo poáus gj, váo áco h Pvdá"-k kdáá A lp boáí, koáy áog páokví, Appoy AJ zvlő k, pákáy. k. gyházköz hogy L ovky 6 Cc pbook g, hly öbb vlláflkzk löljáó hl l bk Tokj ál^záb közl, bo Jázby, A gv kub gváloák v ág gj Az üp zvzk b^y z u lf fodl ój z l>f kolku kpvl kolzk, z Fc gyg-pá, Tz lökö 8*bó Sá ákv b * ck Svlovkj vol. k zlyz üllg, Kolku Egy Az poyu py>ul lhlzá. do gyzfl pá győzö Máo Öyözy- ház Ékk, Kolku Lgygyl zázlók pj 28 á vz polyág gy gy b, Lkác Gyögy Gyl, Kuu l, Sz Ezb Egyl, "Sz /v Adá Káo, Pb Lázló Jázpgyűl * zövkz llzk páok pá, Bzb Z á Kgykpo, Povb Tául, Kolku Nők Olágyl h v zvz [ ll- bloák M í Koggácó Szívgádák z Gyö v Mkó, l. (BSO) Sz Bgj Al zygpá z zázló l. A plob d fálzok.'>o;> z/ Bhyáy főgázu ckzcpá kk Tvd K " " uzvl»z< K M j - fl dzők z uoó fjbb gj A bká gyh j/ z pob 9 ó k Ngyol k f (Ppp Gz bá k bkox Bod Jáo Sóg, Szkáw Józf ko kzdődk z. Adá főplob, hol Mdz, á P báó Byá, Kálly d. Kopczky Fc pláu, pozoy kápl gyppoj üp od Too pfgy Nyígyház, Nád^y zgy p*p gdvl. Rzvzk Ed Ngykálló, K/. Bl Szolok, X zááb Dxl Al páp ká lky Ed Dck, Bo Ado Má Vgh Fc z Oolyd íókpző gz zálk, Cúz, Közuj, d gój pozoy kookok, d. M Köy Ljo Bhkz, Eódpáplbáo, Mczy Józf kül p, BUucb Bl SJád, Ly K»."» Bh^y l lő gyógyhly! ovábbá Gc* Józf, Sáoy El, d. Ho bjo, 8bdl Káoy Kodoo, Gj Jő Tzfüd, Dobozy J Bv, N < y váh Czá, Pky Muu, Gozoyí Nádo, S lyo Ed fl B Obá Bc zk Jáo Eg, Mk v-y J Hv. \%%\ «A % P Gyögyö, Y x\ PlGyök, Edly AJ ház gj, BbCS Ed káplá, z dá Pk, Mbh Al Mobá, Wd jz ó. Vlláy, So Jáo Skló, A plob küldögk ül k háogyd klc óko foglljk l fo hlyk flklcko gyülkzk A c h z l o v á k g y g kulúplo ö kb. lyől g kük, Vdk lpokk y Az vglu flolvá uá bk lkozuk kll vly ylváí á Vgző f >pp flolv z uj plbáo 99 b, ko g jófoá lg vhük kvző dku á, ádj k plo c. ól udoá, ugy láízk, h ó pll kulc z vgluo. D Mj b glzul vol E jlg gd páplbáo kko zózkől gj kövkz z uoló pok k y, SZkfOg k) bközöő bzd. Mgyozág válzáok. hogy ck lgfbb hyoáokó zá Euá folyk ovább gyozág z ^\u-.- kpv oljuk b. A/ L'gvhz Ékk K.p D. du lők v./wf..v. >k l.-ú pj v*áp, ájú Mdkő Pozoyb zjlo lí, z ^vk M oll- dj lő Molc kgy 2 u zjlu l. Az gyg pá kfl- Sovák zkzőg köül, ly ó vz l >. b páok közö k ábo l-' gkf* ppá vdlz ch z zocl A<- gyház z u flzgy ó lő Sbö Lu: zbdkályválzók l lgu- lgoáu ádá llb z )u<, o^y vg Kk ál á Kz k j. kőzk kv kk kl, d ál úlyobb A bká Qp ádl z z ljdokp. o folyó válzáoko kölc kövkzykkl, lyk kfl uá folyk l Bc dházb, h A z lh'- od, bogy k kl pák vl -pu v bzoyv v»>*«.k k.", z ők kó, chlovák z gygől. A ák uoó kpvl kolzk ül lg jlk g gyppo kook A ddg válzáok db folyk z o ö, z Ög vágyházá l, oh bzooj kogj válzá kpáy o vu gyűl, ly fl kll ozl, á ö közö od gjlük, jd d, Mj páplbáo! üdvözl d. b llkk lfz, z fodl oly fygő gá úíok zlo Al p Gyul gyházközg lök vz l. hgl gyo D^z^ ** /.»*-o u<. Az vákok ch vuokkl zb. U S zlgk kolku gyülk,» blzoy, bogy külöö Mgyozágo, Ezk jlk.k lászí dolgok kolák zyk küldög z pá hl fodlk p bá gy gy guk lygb foo uláguk ká Agb kfjz ju uháy. gy k l zk dől. Npál fybb v plbáo lő. Ezk Bc zkházb gyü lkzk kzfolyoó jlőg vu k, h * válzáok láglk k zkből, hogy chzlovák gyg A z'gk bukozáok uá d cd lks lkfl g. öl lku, k BMk g Az lő > íz ^y>^ kouy uk ő hdók. h ck polk oly- ábd lz Hováh-l b dl óko z uj páplbáo köükb gy győzl hozo, ly khál l k z dy, há polk lkoá, júu vgb áodk p. ly lh öl űdökkl l- kző vdgk zl A bk jl kz lh plbáá, d Alp Gyul gy Vzo lgákk k pzll uhz zolgál küzdl dy, «z lfl Az gyg fllz llk hoogá házközg lökl Zdk Mhály gzg po lg jol ák dáu. Az. ddg ugy Ch, zlovák p óál. Az gyházközg kpvl ávladáy -Fdcb páok ddg c kp l gz kfllöfflböző. háo v lő lá>u vdgk ööl fogj üdvözöl üp köb, Tk á (l lkül) vlőj, b gz, bogy há vk g hpóbáj á gv zll pz 7 Koo. váook válzá, fkb pák öbb l dyk u z gygől Az uj plbáo pk dluá 3 óko guk z dklk ylkozk g M kko jlüjj küzd. o dklk vlljuk guk kzk köükb, hív üply fogdá A válzá >-ízk z ddg kll dy, llválok bb zük lj polk ügyb A b fogják zí ülük z ddg 02 kpvl, zkbl 20 o gyh chzlovák gyg, ly z áll lpöv z uoo' kpvl gj gjlk vú álloáo. gú. A gválzo kpvlőkből gygb- y lkoáy kfl gbohlk Szobo Kolku Egyház pá, ">. koáy áogó. llzk 5. gválozhlk hdk, d ví Ékk zádo d z új páplbáo z óázá lz 9 gygpá közö, 25 zó zoul, ly okág l odázhó. l, z lklol d. Wuk Káoly gyg* ál Jluzk p k J llelkzzük g Ozák-Mgyl Mo chá, lyk kobál cíb z Vlág lök üdvözl gyház lökáá z k k / ú. Bhl [vá l zlökö 5 - k zó büzklkd: dvbl c - gyül l í. A koo kolku hvk öö pbl vgy Ozhlul lválzhöbbggl Válzoák g lodzövá z zk k godo lőkzí gy lul vol k lfl gyív A ö áhly. k^ülfb, gyhg válzo ák g Ngyád Sb pálökö, Ky l z u, hogy z polk lkulá, ház üpgből, ly l gd, hogy öldvlügy z, vl Appoy ly k áll hlák úly áog bk lkoó uk v k vz z gy o, udo álldó d. Godolkozób házközgk uóbb dőkb gpóbálá Alb góf páokvlü okból küzdl b j z dk o zób fogó gyg Az gygpá koükj z óválzákuu -< ". Kpvlő zá flől. Vdzok fgylb! db pá. Lk 6 K. Hüvly fü lkül füö Mgválzk ^ylgulg \ Máudy H<jj?/!/k gy válzkb kplőpo hzhó, k lkl vl 00 Su Dád, Plky Gyul Povád, 8 ly hók Spz Sádo köyvkkdb Á \ dbok Kc 25 kphó Szulovzky Bl Jáuo Sád, luzy vá >zlou, Pky 5 0 Kc. * puküvl Bülv, Közáág. z. f v - ű

3 . gyülb z ö' íl Dák Af \K. báoo u zo yk d > kfjz. ;.,. lk, kk kz.y f kzy..,. k üdvö kdőhz hozzá :;k ;, zbd dvokozóg gy u ázd közpől fd doá flujo A Bch kozk zooú yk H^ lu gy ó. kh. poá gyházk llkz közül g ok fádozk kzy ó kzy flkzk gy B ők kd!. Bgf lklol fgj Mhály kko f. 5duáúl zupd b-d oll Scovky Jáo zgo bíboo hcgplíoz. A píá ok hllo Ngy Mhály lgől, yk kálv gy lgá zvd dolgól z gyüó ozglo vzzplő. B z. b közb fl kd Ngy Mhály f püpökk, kogy hogy godol kzőlvhok z gy>ül~? Ngy Mhály z válzol, hogy z gyk llából vl l kll hgy, ákk g v! á kll vu. A b cgpá dklődl kdz, co? Ngy Mhály flgávl válzol: p. o. Kcdk lgdk, g W^ük dl hugoz. így l lzv z gyül kd. y : y u VágUkL ojáo hoyá k j d fűz cg üzlb. 9 l ő A Koáo Npjól Közpo ügyvző ác áju hó 29 váoházá hly bl jókoyág ádl zyk vzőgk bvoáávl Npjól Közpo áll júu hváb dó gy püply dz ágyáb l.kzl ol Az kzl,\gy Jő dőfőkp áy Npjól Közpo lökhly y o g kőbb d. Szjj Fc polgá, közpo lök vz. A dőfő kpáy gyójáb áuv pjól zy ddg ukálkodáá, á d do gycü'k vzőghz fodul, hogy gy gyzbáú püply dzb, ly yoo yhí, k, hhó yg ő kölcööz, zvg>k. A Np jól Közpo ovább huáu ukáá gá ck ugy udj foly, ádlo d g z k z vz z bő ukáb. A ádlok ög á kölg huáu godokodá z ' ljv, z öhbájuko kvül yo ogókkl zb. A cludjo jókoyág b kll, hogy váo d l k j T( vgy, á u l o áldozkz köz űköd- kül á zvz k lk kö zö á vk ó űködő Npjól Kö/po lg lz káhozv. Az álláo hlyll fogdo g yó uá váfy Gz, Npjól Közpo lődój zl közpo ügy vző bzoág áll á lfogdo pog v. A közpo á áju hópb k gy gyobbzbáu üply dz, hogy jövdl, gly lpjá gzzz. A áju hópb go ooz glykcó gyűj hly jókoyág zy vk kzülvl lodázá zvd bá, g záí lh, hogy Npjól Közpo o-püply kl kcg. Az ü ply dj juu lö jvolj, hlyül p dg háo lkl hly jál. Főcl lv, hogy lhő kv yg kölggl dz k z üply, oly hly oly ódo kll válz, hol, llv llyl közpo clj: glylp gyűj kockázk kv l gy hly ádl zyk, kuluál & huáu gyülk vly gj k közűköd dz kölg k íák g. N z lő Koáob»y püply, úlb ok dz b hly ádloból záo vk 'z. kllő pzl háyzk há;»koáo L p o k " 9. oldl. pp jól kűldők kíváj z V'pjölch Közpo, o zükgk á dlo d gk közűköd fl k gybv Az üply blpő dj oly lcoy vzk, hogy lhőv váljk zgyoukk gjl. Flők blpő-dj 5 koo, gykk, ulók 2 koo blp dj zk. A dluá gykzókozáok, hlybl cgáyzk ok, z öz hlybl dlgvülk k kok, zbd zípd zokáo püply kcók zlkdk, lyk gy zűkbb köű vghjó bzoág l hvv lz. Jvolj, hogy zűkbb köű bzo ágb: K Ed, Lzky Jö, Elb gác, Móocz Elá házfőök, Qozoy Nádo, Kl Sádo g. áok, Bláz Ed, d Kálly Ed, Hölz Qyul, Schlz Gz, Tóh Gz, Gz Ápád vl Npjól Közpo ügyvző bzoágák g válzk g ugy, hogy bzoág gá zükghz kp kgz dzb zvvő gyülk gjból Az lőjz jvlok K Ed, Lzky Jfl, Bláz Ed, Hck Rchád, üz Ápd, Fd Mk hozzá zólá zükgk o ódoíáok Uá z kzl hlylőlg v. udoául lháoz, hogy zl pogu lőkzí vg hó 3- d'u gb zl váoház gyb. Az lök záózvvl z kzl b kz. Dl A ko zolgál] kdvzykől koáy övyjvlo k, ly pokb kfll kpvlóbá l g v Ulk folyá lágylál y. A jvl z lg bklgálá lól g ck bzoyo kbb józágok uljdoo z úgyvz cládfók bík joggyl Cládfók kdl jvl Élb kkpp> p vgy özv** yk gy-l-, ovábá z p h ;l á kkpl gypák vgy 0 vgy gyyák gyl okáj, h /.kuk.uk, lj-u ávág juo vk gylu fv v?y flv vgül fjhz yák gyl f y hlál á kkpl gypák vgy kvgy gyyák y zől övyl uuokj, h zokk k-kpo fuk vgy ö vy kájok c. fgyl (k, vk á Mkk z kdő, kk gydl vgy 5j vv ko olgálo lj, vgy 7 vl flbb, llog á ok.ál fogv* k kpl. A jvlb gk övyl gykk, llőlg ákák vló zb ujn já Bl z b zob gb dk z.-, búy z z»2 v Vdövy gállpío, h z z v folyá >oo lg olgálo ljd dkölk pzá ál zk h hv ko kkpzk k^ll ugk láv ök k zá kphk ó zbdágo ddg, g lkb kk. A h hv kkpzhz ko hóágokok jvl dokolá z fllül gzkd k kll, kflöub z z yg lj kzvkl d b kábo á lv g ok b fllg bllz -UU. N lhh ládfó gllő kdv yb zo kokölk, kk háág gdly kpk. Az gy lbíálá z ozágo ko p.u.c>ok»ág z ozágo polk hófá< háköb ozk. A zbdágolk kö k vk z h' l'bu gzol. gy kdvzy lpjául zolgáló kölyk Válzl ul ovábl* ffoogk. A övy hályblpko z 99 v okób hó -u bvoul hdkölk ylg gálo fogk ljí. Azok, kkk kdvzy gyük v, d-voukozó kvyük 922. okób -g dhják b, lölw. hogy z gy lp jául zolgáló köy bvouláuk á állo b, h kvyük kdvző zk l, kko á () z v dcb l v zbd ágolhok, 'yz áll zo hdkölk»kk uláy zbdágo kpk. U í l u l u u o d állb lggyobb lg olcóbb gzzk, üdkl gbízá ok o lggyobb lzk, uá hkl háozo gy kflldöc Págáb Cljáá cí dj Lázló Blluú (Pozoy) K ö z ö g 35 koo, Zgod Szplk-u 2- z. k ö b ő l. * Vük z lább ook. Mg pül du, zp zól. N udo, hogy du ly hgo hgből, koából- vgy zbdo kl, d z hz, hogy zkk lp já állíj ól ó, hogy zp zól. V k zők olyok, kk hllok á dvk kl, z kd há hv o! ldöhk zk, d ugy lázk juo g kk z zb ly, udol hzudolák g ó állíá á: Mg pül du zp zól." Flk, hogy vkőgk állíják jd ól, hogy, k ző vgyok, du kb gyöyököd oh, ó állíáá.k bzolú gzágá g k gb voo, d fook o f lí kzdű óá ző bkkl z ggyőződ közöl, hogy du zv lh á cúy h zp zóló d vkk ll dózk, kácoló d vk, h lövk l, d zvuk hllá dugjk b fülk. l; kv udok dvk k ől. N udo z zól- zp du, g pül g öpb P.u' lvgő közöül oká vgy z löpül g, zp zól, gyl v földkől k, y zob háo zo állíok, hogy d g öpű du áll, hogy zp zól! H vlk kgb voá z álláo gzágá, báokodo hvkoz Dv H u- dájá, ly.mghl zl* c l..rggl* cü lp pfájá öpd b zll Lufbllook* lgg bb gójáb, d bzoy ck ő káco lál, báó dzocávl do jl lz ől. Egy gyzű, d z godolko zááb zv llg flu b, gboákozv yújo á Rggl" 6 k záá (áju 2-k váp zá), od vá : olv l k z ácá zóljo hozzá, udoó z?" A kíváágk lg, d g döbb z olvoko zó, vly odá Dv H u Mghl zl* ácájáól okoo kd. g, dcá hogy ok dfl köyv, ok, odzu ocpó, ukák* cúfol ozzülö olv á, d bűk, zvk oly föl ll gyá ll kv, copooív, g lá ppoo. A hg, lyből Dv u duj kl, ck pvz fülkk vló. Ugylázk gy úlfűö kopoy bocáj zbdo z lhzál gőz, z hv, hogy z újág zo gyzű láláy, llyl gőzgpkl vzgőz vllv uo új flhzál lh, kopoyáj fád lj gőz, godol kh. Avgy gy koá ul k gd zbd zg ulfzül hgzálk, ko, * á 8 ovb kssmk fdlg bkldő! hl

4 K oldl ldááól P Hílp áju.-.kzá kövkzők j:.a üzk köy vló cljzhől o lődá, gp Zkdáb^ Ppp-Kovách Elv. Nozág köúják pzl lpjá okzű kfj, hogy kpp lh z ő publkuo vl. Hogy z gykolb bbzoyíh, gy lőgú kz k lk.' llyl á zzo ljól oo zo hgvyk fog dz Budp vdk. Tuljdokpp Mgy Zí űvzpáoló Táág glkíáá cloz z z ly, lyől g, h g udj cál z, pogjáb váll! o k foguk hll. Ppp Kovách Elvá, z lő gy ö k, z ódá uá llk gpolák. Kvz yőzd döőbíó ágáb A koáy W* Rchád koáo kkdő p»z<>y yőzd döő* bóágáok gjává kvz. A f gyházbl A k áo gyház pzbu Vgh Sádo lkz RNgy Sádo godok gyü lökl ll hfő, áju 29 Kollgu ácb ül o. Az ül pdj 'ő Vgh Sádo llkz kgyl zvk kl lkz g Nh Máoóljfpzbüu pokb lhuy gjáó!, kk lk jgyzőköyvb göökík. Mjd z gyház lpíváyok kk pályázó ulók közö vló kozáá hozk háo zd. Fogllkozo z gyházác z gyház pül hlzhlá vál jvíá uká lok ldlvl zok kölg z gy ház pzá h gzvz. Moko Ká hokók z klhz kp dágág pólk kuláávl dz pz bu, ly zuá öbb folyó ügy á gyl l. A Dákz zőbzoág kdd dluá d. Szjj Kuc lökl l ll o, ly fogllkozo d&ku-z lh lyzk kdvl. Ebb z ügyb z k gból álló boágo hl fl z ző bzoág; zükg lpk gl. A Dákz zdk hv fálá uá ddg hlygből kkölözk Ku G:. uj zállá kül. f. llkz. A Mzőgzdák Szövkz flzáol. A K áogy Mzőgzdák Szövkz jyo üzl vzoyok há l H Í R E K Tugly JáSO líü l go köz* Válzáok f. gyházál. A ko gyűlb kod /.'..u.^;. A : olá kzülvlvl Ágoo Mkló, Czh áo foáu gyházközg p.zbu áju 29- o ülb j g vá, d. Kőváy Józf, Rky Bl Tug) Jáo ggóágl gok b -g koáo d gyházgyl güd godok, vlág főjgyző, gyház vlág közgyűl. A flügylő bzoág: fl ácbó állok válzáok. Az gy olá ll ovább l űködk. házgy godok állá böl z gy Hgflvá üply. A lkzházác Zdly Fc yug. kú bó, káll*, uzkáü- zl f. gyházk pzbu közzlb álló d g zp ghó üply zjlo l hó já, z gyházgy vlág főjg>ző álláál 28-á, uj hgjk flvá lklávl. Az d. Mohácy Jáo gyházkül cbó üply ggl 9 óko kzdődö z állo d gyhgúlg zvzá. Egyház ác- ához ö kvoulál, hová zük bk Suó Káoly búc l llkz, v ló áll vo vággl gzdgo gko ácbákk pdg Zdly Fc, d. koc, ly Cpy Gyögy földboko hjo Szjj Fc polgá, űlöp Zgod dzc, gy ckó uhákb ölözö 25 g pbk gzgó, Schd Pz ból ál!ö lovbdu vz vzo kí k Szövgk lök Ngy Nádo b. N külöb ok gy uháb óc földboko válzo g gy ölözö láy záo dklődő hvő g hgú. közl ávol flvkból 0 óá hg Ppp Kovách El. lődá Mg gl bv, z üply zp fldízí lkzük k dj ól, hogy PQppKovdch plokb plob foly l. K Elv, luo földk, Ppp El y. k uá Pázáy D íó vz, Vgh Káoly jók :f. llkz lkl bzd Ílőábl bó láy áju 9* Budp zkdáb lödál o uz- uá flvvá közhzálk k köy vló ljzhóöl. Az lő gyülkz vb ád. A hg flhu.dá, ööl ü.k. kűő k Vá, k g:d áák hgj l ül. A gyzáú lőklő közög gy l l voul ok záz ő közög gdál fogd zok űvz vk, plob, hol Fkc Sádo gygy lyk jl kzülg! lődó kz Ró V : 3. lpjá l b öbbk közö d. Hz, Nz Z zd odo. Az üply ábd kö d gzgój zálk vz üz v pp!: k, lgjobb hgul ul gkdvlí vokozó vk. A M dvgg Az gz üply dzb gy Zűvzpáoló Táág glkí llkz kdv j Ngy Kálá úzoy áá áyuló kcó gy okozvvl fo v főzp, : k kdv glpő jg gd közög gyzáb jlkzk vol dízgy uhájáb, ly f'v á o hlyb áág gjk A ű g gy gyzoyok gz puá. így vzől zdcg 7 zk j'ckz, z kölc d oozláz ő ll, lyk zo óhjuk fjzk k, hogy lkídó külöb Kály vá Cpy Gyögy gy kz áulához clkozzk. A zü házgok lók lj l, hg lőföldk bcül l zző" j zükg 8200 koo özgyűj v. Az hg űvzők z d lá g- lácvglo plojvá köülblül á gdlő kcójáól ágj lőoo kooá jövdlz. kzbály lkül, lv, hogy lzk hll gó, ó hooáló lá? Lh' A.Rgj " ck ghllg, d közz, há hooál. Pz!... D.v u ukjá lá: du", ly z, hogy h g pql, zp zól, pdg o Rggl" g:: gyö vd. A QMTU ulzáll Mghl zl" l z b flfogá oál l há, d z k llull/k z gyzű bk flhz zok gboákozv dobják l gukól Rggl"*! g k b fülk du k löl. Egyzű flu bk, bk, földdvk Kooz k gb Dv H u Mghl zl" ü ácáj há l lháozlk, hogy Rggl bojkoál fogják, zök ck ly bü jzh z, h lyk kőzöl. Ez gyzű bk zvhoz fűzők, d hogy gz állókk l k ők gzolv lgyk, ko z odo, hogy d du k zp, h kály g pül. k olv ák l, h g olvák vol.rggl* 922. v áju hó 2. v p zá Mg hll S zl cü á > L Líá z dkbb klk, d flk, hogy Koáo Lp k ppíj bá g. Ay bzoyo, hogy g pp lpul. N vgyok llg zk, ő gyöyöködö k zpgb. Tudok öül vádodk vzk l zooodo, h fck, góly á vdk zállk őzl. D o pdg, g íg gy gyöyöködhük zb, z, h fck, góly l vol uáuk dvk kölözk á vdk. No pz, ck z oly dvk, lyől fbb vol zó. Tpó uu o uu lll gz! Az dők gválozk ok vál ozk z bk, d y ág g, hogy pulzkávl özvzk plcá. CCSÓ, 922 áju j A gy közög fgylb! A Pág M g y Hlp zlovzko gyág újágj júu - g á L p o d u l Előfzk, gdlk hd k Spz-fl köyvbolb (Ko áo, Nádo-u, 29.) fogdk l. Szílődá főgázub. A koáo z Bdkd főgázu Czuzo ökpzőkö 922. v júu hó 3 á 5 főgázu dízb jókoyclu zílődá dz. Sz kül Qozó Gl\ l Kpáy Gyögy cű 3 flvoáo ö dá köly zvl kkl. H!vák ( vgl dóvl gyü). hly 2 K, hly 8 K. állóhly 5 K. A zjövdl flzb fóg. glyzó köyvá, fl zb pdg z Ökpzőkö köyváák clj zóljál. Jgyk lővlb kphók Spz-fl köyvbolb pzá á! Az lődá dk po 8 óko kzdődk. Pológuk Vööy Szp loáá zv'j Dv A. V. o.., zogoá k Fydl V. V o.. Szplők: Looczy vá flvdk kpáy Hodoy. V o.. Pky A. f'cg D.cz Má V. o. Fuz, láyuk Ko lu V o.. Glgó /l yuk Ngy Vl V. o.. Kp y Gyögy, hdgy, Hollókő kpáy zhl L. V. o.. Bl Jáo Kho í V. o.. Zy Fc Kl J V. o.. Jud. flg Lpch Mc V. o. g. Ugád Kóf, g főkpáy Wdh L. V 0.. Tód Lo Sby Ruzck J. V. ö Hgdő, Tód báj Szló L. V 0.. Máo, Looczyk kulcáj Molá ü. V. o.. Apód Bláál Ckó J. V.. Cló Lgá J. V. o... Apód Looczyál Joó F. V. o... vz Üllö E. V. o... vz Kolláy. V. o.. vz Buchg F. V. o.. Vzk Al V. o.. K S. V. 0.. K L. V. o.. Nh E V. o.. Apó dok Tol M.. o.. Kühy L.. o.. Nh M. o.. Ruzck A.. o.. Ud v bolod Ruch F. V. o.. Rdző: Pz M. V. o.., Sugó: Lvő J. V. o. A zk gj (Pk M. á vz l):. hgdű : Fydl K. V. o.., Goldfh M. V. o.., Bl J. V. o.. Ngy Jő V o.. :. hgdű: Vg J. V. o. Kz V. o.. Pöcz K. V. o., Ho 0. V. o..;. hgdű: Ngy Gy. V. o, Löwg B. V. o., Jkovc M. V. o, Gá J.. o..; Bác. Bukovzky L. V o.. Kbőgő Coády B. V, o.., Ngybőgő, ob Dk Pál V o.. Zogo Muczky L. V. o. Loh J. V. o.. $ Mgyíl Dá z uzod. A váo uzod gy D Vzkpuvl zb gyíl, A yá dők z gzg kl l zókozá yújó zy bzoyá z d fl gy záb fogj fölk váouk közög. 8 ó ukdő záó. A d őfőkpáy hdyb hívj föl kkdök pook, hogy 8 ó ukdó, vl 32 ó oukzü voko dlkzk ák b?, pzok kzk lozzá, hogy ukdók z lklzokkl zb vk ügylb z lí övy dlkz. Az u- v.ukozó 98 v dcb 9- kl 9«z. övy g; fodl zgyűl víváy, * ukdő ukzü gháozááál záóá zv, bá kfjz, áy zb. A övyk huá u dcájá ávolól kívájuk. ok z kll lögk, hogy z övy pkk l b g h fll g, külöö kkdőkl, pdg z, övy vghjá ddg ö g lbá z álláo foáb ly kzáj z lg úlkpáok dlkzk kjázáá. A 8 ó ukdővl kolo f ó Báóó, lgöbb hly vk g b 8 ly g hz poblá kö ozk k-

5 p22 u -Koo Lpuk", lk. A kölfckvö >*do h^. p l Dü lzdhlyo, Ékújváo, *gygy* * ^ záó kölző 0 ck kko lhő gyfo áu gzágo, * P k* gyg záó! kölző gz ozágb, ág zob g o ök, ddg Koáob, k gyugvá z ly dlkz. Mozglo poá odl ául vzo6. D. Mgd Sádo cc -. [ lk*z Szlovzkób R zzkb d ' «g:y poáok odl áág gvá ágyáb foáuok hvlo í díváy jz «í gy h jgy kovojhz. Poá köökb dklődl kk M d d, gdío Bjogfl. Válzok álldó vjgyzk. A?ák álldó vjgyzkk özállíááól #oó 99. dcb ho 9 o úúo zá lkoo övy b válzó vjgyzkk kgzí kgzíá 922. juuu> ő fo yb k, koo hjf. áo ác hívj há dzok Ko vo f lkó c-. álpolgo' ó állpolgők, kk 2 k lők 92. dcb hó Sk * 922 ju o hó ".í köz dőb bölök, ovábbá 2 k lvük á bölö L lá polgáok állpolgökf, *k 92. zpb hó ácu hó 5. köz d b- kölözk Koob lkudó. ) bík, vgül zo álldó Ko* (Báob l^ó L állpolgáok * áluők, kk válzók vjgyzkb «y okál fogv zdg flvv lk,!. válzók lldó vjgyzkb dö flv vg /. hó 28 ó júu g jdj K 'M»^. lyálp zk bk láváyo v vol bv /.^l[ ül, v ^«* E gyp og blföídl kgzdágb.\ v. Ko Sáodo dkívül oko* dg kly p^ fáo M k zv**, ügy kdvz b vol, flu«ák udóíók o jl, Wo Káolyk b dk bcül, z ő, gj, bük lovkó k ygük A üzlb dyj ulá* zövőyá foógyá pok b fóolá üzlvző vol d gy uv loj kzáüz A g l -. ouk vő d zp, jó llk l pk Mgy zágbá wh l ; kol ovább dő, kz flb. Tvl ly zádkozk fofyü p lg] zól gyázb boo zül, gy kjd o ' d gáuk y jd hhlül hgák ko fóbál. íj. Kocd Sáo uászlovozkó zv jáváy* hpódk ly gzdg vol B g, bály g zk ofá h o lh dg: vol flg ^, d ^ vol» ld«c«lád lb. Oyk őül. uö A jádák záá. A váo k</. 9 v vol. >h kk gbá hogy zág zbálydl lpjá dőfődő lbukod, b* flg zp kpáy fgylz közög, hogy ház lő jádák záá háulj«z ő Hzl vol d gzdoo köu lg, k áz lő jádá g kodá, 0 udo o»á^ bl*uyugodu gl flölöz - ^gl löpö- hzl l ö flő goddl köül üozzá ozk Tlo háuly z öpdk, oó, bááb Ökzvl v vg «l* cp, vgy hulldkk ucá, vgy köz u^k. So á óá zvl v z vló lk, uk coákb háy, o gz kög. Mdk vből jálj kdvábbá kíá lklávl pobuíldkk w fj. l>. Kobuly, d Lp*cbo > ^ u k z ucá hullá, vl ocko vk bo vgődő Koc Sáodoho, l j bály folydkk z kö, gí - lh Dluá "'H^o közbzoág zbálydl ll vók 00 kzvd Poly h M u ok è k"\ pzbül, llv") pg jdhő zv ll. N ck gz közg, kf* Koo > z -ü^z köyk «d lzáál bühők. d közgből Kjd^k gy áo bá, Kl váá Pozoyb, M. po* íö u hogy zvgyk oko v oy kl vá vokozó golváyok gu vg Quk v^gz. \»'*: váokáá, földz l. h ygb.^ v^^ók, zv zádkozók ká o lvl hgyo, ly *ü>h c jlkzk. A blyg lkfl 32 koo, Az gykb Üzl Hlyől, ülobo ''^k gy vy, k z ozályo vló fő kzlkől záol b, á k ^ p* áál 8 K, ozályo v^ó áázáál dg gíj ögylkoágák oká. y K. ozályo vló uzáál 50 fll 0 koá o, d kko." SZÜ b»zluí gykzk ő h ágó, u pdg * okáyblyg gz k á dó bá udák, hgy fuk - ì lo* Jo Pj>. A Blogh Bök zkz kk blgyz, hogy lvlj j, h b Ho Káoly popá lluzácó k /u, hogy jd boő od o «, dő l d ó közö váoházá vl gjlő Jó Pjá" kp gyklp f "k Gyol Íok (. á hlyg) hől-h kdvkdk k olvók zv flg gyo "*z [gy >U^ gy u ly : plokábh yugodj öb go ü* ál kább jlukzfc, lllk gyöyököd lö >/o.ko/v..;l. gul.- l, fudöo jk boldog kuág k válzók vjgyzkb flvv o vk \d k, öl j?ok, fjöők lzk b k kövkzb g gyz gyk kdlyhz közköző b. " Egy«lu k láyá üuk goudj (. B cáu k jd b áá". zó joguk gykoolhják, á póágok zk válozoá vó k lpo, «/l v>z bucu lt^lbu u> ö l, oz övyb ő bül.; lyk gyk közlbb záából uóul koól kváüj bog) lgy k boldog bbk, j. Szly du gzoló okáyok közojük kövkző kül köly: ; B vol. A l è á T Já jlkzők hozzk gukkl. Ko z o -f. llkz vgz M gh j. köya ky. ) ko h( gol ál kof k yk fkzo hllgóág z bö. A v o, 922, áju 2& D. Szjj U! K; zgy lük dd, gyö yőü copoól ő, ku, b p.. A hozzád köyögök gvgzld! á vágkozoúk k hul-uok L A zők bocád pfy, A kooujvk küldög. Tuláy kádulá A koohogy djuk hző kolduk, Tvváo k, Kououjváob * újváo füöh ou ' y [v fl> É lgyo ő dj földjk! ogy lká íg polgá kol, k ök, fü öház föuök * T *uk* Ljw.Tk kklő, gyg vk/... jábóá. dóhvl lhlyz gy vő vzvl MÁV bud» gpgyá hzgkb Bköz **. á ull h küldöm l, h gyz lodád á kk g, lg já Bod p u ü«/lökl, A ő ödől po küldő ocád? Táculág Buyy A B p ku-z * földvlügy zl zl Elvd ölük áldo kyük?... ju ^ 9^2 v íuu h -L, v *up, kml, -gy koáouj áo * D z, U, T zd vlük! Bűko V T ÜC ÖSSZ< > ll ub U. Ml ü go - k p ü- hlyg b lg lábh dgl Sz ogz T k zuá ; d. Kzd dluá óko. Blpődíj Hból küldz gyogó klá. lllflyhk f flool kolá hv lyk 5 K. A z \ uv lok, k&ldög d há hly A kyük T udod lgjobb gy d Zk zolgálj. V Q..- bz gl kpo Szvük gv, flv Hozzd dobb. közöl (bgduuk. Ll l kő * Zdó hközgk zövg Júu A gőgö lkü kdv glázd, lokól godokodk. k 5 ják hzuvuf»zkó oodox D dd g kük l kláz. Mgöl vl. y. o, dók hközg ozágo gy gyűlük. Az h yoo d őlük ávol, obo d«*luáo óá^bu Nvu köz A gyl v.. V. hközg kül g S gdj zlük z L cpój íból. gb hl v Sd á z v y láából looc. k őg dz. A Blogh Bök, ydög lá-l já Jk b á gyűl c j. z. hogy ö*z zdó hközpd 9 v- l b, ok) U b fj. Koc Sádo ögylkoág M j g (l gy zövgb ööí, ly ző díő ö övd jl ük ko zk,?» vf köz] d h u vg fgulko z»dó*ág lk, kul áldozócüöökö d.. ó ájb Kohdull ökwl. Dközb l kuö- l ál közgzgá ágy l?l, d áopu. á hl lgvgyoobh ^»y * > vv-^ p- j -» l polk < zg kd zgoú kzáá b, Koc Sádo kgzd üou Jkbá, k zol göl á Ok ő«k ávl. Ez zövg lí ál foobb jdoo H f Koc Sádo, vdáz gy v. - juk l yuodu uuzk ügőbb, zul b v gyolő gá á fjú döz 23 h Öb zk zd^juk b< L llv koá] lő ck gy Uy» köz; > zvz kpvlh Zd ágo. Md ü közg l ök<* bbj kpvl k\ufc ::. - ) Pöyb lz gv H< zog-*; A l gj üb* íz yz lhk u. hogqf zöv gvá Mkül Szlovzkobol R «v lzá bzl dolog, h öök g jól óhjk uház p v h lok u flozk Mgyokod, ugy foduljk közvlül zkbhz, k b oyo zgb»»zk zkhlyük Sok zz ő fllőg válll uhdbok É jálo öökk z uklklo züok gy g ok ó ők Vz zzl kögzdguk Jlk S <»«gbö., ho^\ - >* á főlg kls kk u >u ják gl lk Mgyo u zbó üzl, hol jó llk> kzolgáláb \ ájolok áylg o'có h, zülk. K z zlo, uc, po öhofyök, boko, kvádolá Spgböl gy gláok, d kvlű pp gyuhák, lvk, bb áyok öl A b dolá zzl külöö jálj közkdvl gol Bch lovgló dág. zöb gcpp á k zlovákok ődk, g Bdodóból S z á o ő lvl. A l p í o 902 k. B pozgo há háozo ll j< Szlovok zv. líjük Elődű kvl. Szold k. b p vázo hlálá. W Kol] ' og vlághíűv pv váz. ;, D h : 82 % > k;í l 9 v f :

6 6»Kofo old' b T ;. U o v ^ h " " 5 T o E KS/ ludo káo lgodbb hjökock, v c ««x b o g á o k á k Elfogo ploboó hó 8-á jjl z. k. plo;).! bök z* z o d ö f ö k djkoá gudák Egyk blkál, köl vol, lbállok. N kll oká váok böő A ploolvj bogy lzkd köl, z o lvő k dő köz z dőbbkd llblök, ák BBCgSZUZ fuák dul. Az gyk dő zob vz l llk jll uá lo hááb. A löv lvzly. gy kül lfog böő, k lck llőgű, öbbzőö böő, hozzb d."> ó k->ozk f>m» ovo ulu. A v g kül guduk.» 2 2. j x/ck* o B l v, P o z o y, D u - u c Mgdlk Tßlpfo zá 22. lgjqáyobb H o f f S K o á o. Álldó gy ká ooo cplő kzlkb, vlb d ű g z d. J gpk kí. ** «0k*#uô A flld*. Upk fls fc>. Uvobbb: SpM Kádo k : vyoo á'b»* LcU'ol, 36 válll z T l f o 8. áb o g p á E C o w f»«> :$ u h á z T l f o 8 V l á g h í ű P f «f, K, R, G v. o g p k Kkpá g u k bkbl őgb j ó á l l á ll. K kpá vógp z k gyb kcyb ; Poo G y á á k ll kzolgálá! B H R D E T É S E K. B í ó á g őv yováyok. l, ulz k, ghlzá ylv kp (f Spz-fl bolb ko S o ;» o l ^ > [ x» ;H'M'»"«l l:í'o.. l* \ f: l-«t«-c «*»» : F ü z k k d ő «d.. l u d - v - - N : J»»; ". ú. H '. «l'l' /"f».. vlp l l l l l koo z o l b l p. l.l zulüzl <-«- :;l:> h; \ «' ll «. J u l f ) lvo/.lu;l Já ugy gy, k «.%.._;... l b l 5 «: kkdb, bzl ív «*»\\ «d «_ >. > - /. «, -, «> \ l» ;,, : ; U -» /- : <»ül gyul Ró. k. vlláú, y.««* áf.l'u.n /.«!» ;. >».. 29 v. z. zlovák hók yk oá válók, h. köyv o. Cí: O b c h o f í l'k. 26 bv. VJ-22. zá'. Nádo-u, Áv hdy* Alulío bíóág kküldö z SS. X.-c. j 02 $ lb -/öl kosíá *, hoy áő jáábíóág ys- Pk.26 á u vgz kövkzb (f, Ayoy Lázló ügwd áll kpv- Gápá lük á lko j»-^y Gúá z Aló ucáb lkó gzálkxj.'»-ll»- 3(W K j. jg 92!, v ápl h 9» fogohl kjl vghjá ujá lfogll 8000 K- bc-ül z gypb vz Íl gy -lb. ág zőű ku «- gy db v»-zól jből álló góágok yuváo áv Mly áv/s koáuo já ábóáí Fk. ll's. záu Vg f\á> 3'9v K okkö?ob', k «v guzu hó 8-. ].' >. )á»'» 5 o-o k >.l. öz 9.7 K lub bólp á gállpío hálko klgk j-g Guá v.-hjá >. *! vj,.*.\!>" u«ábsu? lkáá ldő.'k«'/.l> v j ju ho 6»p;k d. 8 o.j huől küzk hhoz v gzákkozók oly ffj»-py/<».-l hvk p. hoy / ' -.- >»ágok z 8S. v LX.-c ÍOU. - lb kpxf ll kgöbbl ígők báo lul l (Ogk d. K- hvk dok^ kk bfolydó v*l- á zv * hl/ő k'.vol gló klgíhz k jogo^ yb, hgv Qk o^lá koább hsou vol, v»vh,á okból k oj -k. ogy lőbbg bjlk z ávg gkzdg lul bó kkü dol zóvl vüy íá b bjl lók* w Koáob. 9. áju hó 27 k pjá ' Dk Koly odz, 8S bőág kküldö.. ö<. M >p» z p ^ ^ ő g? dg g p g y á loáof fl-kp & Tlj. '^bdzk. ző gzdáz: ypk v^zkz«^k pül lko ukák, oo - pjv H ákol?. íok zlok d. u//f Auog gz! ö Oxkff -lk ì-. 'j ő hfh á íxf /o*, lupld /f SpU >/.. gjl* j< ksyvo* Koáob* Nzd k5z lljóáál 8 kgy. 758 kí. 922, zá. Á v NTd kög kpvlőülk. v áju h *27 f o l k-k ho lpjá llo k^l llj kvk z, ho*.? N -/v «há* bu z \S*'J. M k fl P R A N T N E R ^ b u Npo f c p o l á! k-özövkz ó^- ü/.lofl. ho^y LPÓT v :: k*- D. Vlk v á Pluk Jóá l'ovoy páv" : őá'., du. közg bíó. jgyző hvl ígsssfál gbo jgyo. d g l ő j 2 0 övdáu káá z >u';lp:!'(. L «. -J. j lá - v d á z j o g 922, fbuá h ő 928.? j á U 8-g jd 6 í^) v d h k* g odáb 922. v j ú u h ó 6-á d.. 9 ó k o y áuo á»?»^ bb l d?. Az g ül :; zlb, háo vdázfl o? f kzoobb.d. Mdgyk dáu 8000 K. kom M ü l V!,. Az á fllk közg odáb Ufl óák l M^u^ül.'ők. N/vd. 922 ájo 27. lxllf XX. o földboko ^ kg ljdoál fl lü bu k gyjíoolh 9 g h d y. Ko o H j ó f ö z?, Zolá, őfoá 272 ák lolyláo

Kognitív pszichológiai alapok

Kognitív pszichológiai alapok Koív pzhoó pok A koív pzhoó mm foymá kuj. Mv p k kko jíh z vááok, h öáó uá kp, p kfjzhz vzo úo m modhuk z mb mm foym dd mm muködk, jmzok hzoíááó m. A pzhoó A pzhoó z öz vkd mák umáyozó udomáy. C: z mb

Részletesebben

Az elosztóhálózatra csatlakozó, megújuló energiaforrást felhasználó új villamosenergia-termelők hálózatra kapcsolásának elősegítése

Az elosztóhálózatra csatlakozó, megújuló energiaforrást felhasználó új villamosenergia-termelők hálózatra kapcsolásának elősegítése Az elosztóhálózatra csatlakozó, megújuló energiaforrást felhasználó új villamosenergia-termelők hálózatra kapcsolásának elősegítése Jelentés a Magyar Energia Hivatal által kezdeményezett vizsgálatról K

Részletesebben

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV a magyar nyelv tanításához az 1. osztályban

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV a magyar nyelv tanításához az 1. osztályban MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV gr nlv níááhz z 1. záln Jó zóvl d, jázn ngdd zp, l fd! Józf Al BEVEZETŐ A dv ló gz llg z nnlvün níááhz züg zönv rj zn, l r z lő vfl rzr zül níá prgr, uj prgrhz zül nönvcg. A gr nlv

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért XXI. évfolyam 2012. április * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Így se jó, úgy se jó A hónap mûvésze Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés Muzsikával a civil Európáért 2. oldal

Részletesebben

TESZ de minek? Copyright: Krizsa Katalin

TESZ de minek? Copyright: Krizsa Katalin Copyright: Krizsa Katalin TESZ de minek? 870 közismert gyökszavunk eredetéről a TESZ szótár a következők szerint vélekedik: (forrás: http://www.leventevezer.extra.hu/tudománytalan.pdf ) finnugor (128 szó)

Részletesebben

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk XXI. évfolyam 2012. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja A hónap mûvésze Képviselõ-testületi ülés Dunaharaszti Gazdakör Faragó Tibortól búcsúzunk 2. oldal 8. oldal 12. oldal 18. oldal 6.

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 77. évfolyam, 39. szám g 2012. szeptember 30. g Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap Ára: 250 Ft Az, hogy ma már nem erő szak kal aka runk/akar nak val lá si

Részletesebben

A kép a fo tog rá fia ör vé nyé ben

A kép a fo tog rá fia ör vé nyé ben 00_címnegyed++perenyei+5++_Layout 1 2/26/14 1:52 PM Page 8 PE RE NYEI MO NI KA A kép a fo tog rá fia ör vé nyé ben 00_címnegyed++perenyei+5++_Layout 1 2/26/14 1:52 PM Page 9 és ant ro po ló giá ja, vagyis

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275 Multi Casco Plus gépjármû-biztosítási szabályzat ALAP BIZ TO SÍ TÁS 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A fe lek jog vi szo nyá ra a biz to sí tá si szer zô dés, a sza bály zat, va la mint a ha tá lyos ma gyar jog

Részletesebben

A Deb re cen-e ger völ gyi Hit val lás (1562) új kiadá sá nak ta nul sá gai

A Deb re cen-e ger völ gyi Hit val lás (1562) új kiadá sá nak ta nul sá gai CSEP RE GI ZOL TÁN A Deb re cen-e ger völ gyi Hit val lás (1562) új kiadá sá nak ta nul sá gai An nak há la, hogy több ne ki fu tás után vég re re mény tel je sen elin dult a re for má tus hit - val lá

Részletesebben

A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban

A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban Dr. Ba lázs Ist ván CsC. tan szék ve ze tõ egye te mi do cens A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban Mint egy más fél év ti ze de mû kö dik eu ró pai szer - ve ze te a kor

Részletesebben

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie.

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie. Ne ve zés: Ne vez het min den olyan, már mû kö dõ Ma gyar ze ne kar, aki je len leg még hi va ta lo san ki adott han ga nyag gal nem ren del ke zik. (Nem hi va ta los nak szá mít: ga rázs fel vé tel, de

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 3/2007. (I. 30.) HM ren de let 18/2007. (II. 6.) GKM HM IRM

Részletesebben

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. - Las san vé get ér az idei tan év. Ho gyan ké szül Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány za ta a kö vet ke zõ

Részletesebben

Dupla szülinap. Szombathely, Csepreg és Kõszeg fúvósai

Dupla szülinap. Szombathely, Csepreg és Kõszeg fúvósai Rövid hírek Iklanberény Kis te le pü lés az or szág leg na gyobb há zá ban Iklanberényben hos szú ide je szo kás, hogy a fa lu la kói kö zö sen men nek ki rán dul ni. Ez idén sem volt más ként. Az úti

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

Aján lá sok a sváj ci ta pasz ta la tok fel hasz ná lá sá val

Aján lá sok a sváj ci ta pasz ta la tok fel hasz ná lá sá val MT_füzet_2014_2_magyar_0918_2_Layout 1 9/23/14 2:06 PM Page 1 Az idő sebb ko rosz tály hoz tar to zó mun ka vál la lók fog lal koz ta tá sát elő se gí tő megol dá sok Aján lá sok a sváj ci ta pasz ta la

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

Pál fel tá ma dás hi té rõl

Pál fel tá ma dás hi té rõl Pál fel tá ma dás hi té rõl Hogyan alakult ki Pál hite Jézus feltámadásában, és miért vált szá má ra min den mást el söp rõ vé? A kor rekt vá lasz hoz (rész- ben te o ló gi ai, rész ben pszi cho ló gi

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI

Részletesebben