Alsómocsoládi Körjegyzői Hivatal MŰKÖDÉSI AUDIT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alsómocsoládi Körjegyzői Hivatal MŰKÖDÉSI AUDIT"

Átírás

1 MŰKÖDÉSI AUDIT I. fázis I. kötet I. fázis: Diagnózis című pályázatban ÁROP-1.A.2/A vállalt feltételek szerinti szervezet-fejlesztési és képzési szolgáltatás biztosítása az Alsómocsoládi Körjegyzői Hivatalnál Pécs, 2010 Az RFH Csoport Tagja 1

2 A dokumentum rendszer célja és tartalmi elemei Jelenen dokumentum rendszer a polgármesteri hivatalok fejlesztése című pályázatban ÁROP-1.A.2/A vállalt feltételek szerinti szervezet-fejlesztési és képzési szolgáltatás biztosítása az Alsómocsoládi Körjegyzői Hivatal számára megnevezésű projektben készült. A dokumentumok az alábbiak szerint készültek el: I. Fázis: Diagnózis I. kötet Működési Audit I. Diagnózis fázis II. kötet Egyéni kompetencia riportok személyes interjúk keretei között visszacsatolva III. kötet A képviselő testület részére - Prezentációs anyag I. kötet Összefoglaló javaslatok II. kötet Javaslatok a belső szabályozások módosítására II. Fázis: Tervezés III. kötet IV. kötet Szervezeti és Működési Szabályzat - Ügyrend Munkaköri leírások Működtetett kommunikációs fórumok Javaslat Összefoglaló javaslat - prezentáció V. kötet Képzési oktatási program VI. kötet A Körjegyzőség Kommunikációs és változásmenedzsment Terve Alsómocsolád, szeptember 30. 2

3 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS A KÖRJEGYZŐSÉG BEMUTATÁSA A PROGRAM ALAPVETÉSEI ÉS CÉLJAI A DIAGNÓZIS, A HELYZETÉRTÉKELÉS MENETE DOKUMENTUMOK ELEMZÉSE ÖNKORMÁNYZATI ÉS KAPCSOLÓDÓ TÖRVÉNYEK, RENDELETEK A VIZSGÁLATBA BEVONT HELYI DOKUMENTUMOK KÖRE A DOKUMENTUMELEMZÉS EREDMÉNYEI (GAP ANALÍZIS) AZ INTERJÚK ELEMZÉSE A PROBLÉMATÉRKÉP SWOT ELEMZÉS MŰKÖDÉSI AUDIT RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSAI DÖNTÉSI KOMPETENCIÁK, ELJÁRÁSOK (1.A.) A HIVATAL SZERVEZETÉNEK MŰKÖDÉSE, AZ ÜGYINTÉZÉS HATÉKONYSÁGA (1.B) ÜGYFÉLSZOLGÁLATI TEVÉKENYSÉGEK ELLÁTÁSA (1.C.) RENDELETALKOTÁSI, SZABÁLYOZÁSI FOLYAMATOK (1.D.) A HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI EGYSÉGEI KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS (1.E.) AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEKKEL TÖRTÉNŐ KAPCSOLATTARTÁS (1.H.) A PROJEKT SZEMLÉLET MEGERŐSÍTÉSE (1.L.) PÉNZÜGYI ÉS GAZDÁLKODÁSI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS SZABÁLYOZÁSA (2.A.) KÖLTSÉGVETÉS KÉSZÍTÉSÉNEK ÉS ELFOGADÁSÁNAK FOLYAMATA (2.D) SZERVEZETI MEGOLDÁSOK A LAKOSSÁG NAPRAKÉSZ TÁJÉKOZTATÁSA ÉRDEKÉBEN (3.A.) A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK (3.B.) PARTNEREK INTÉZMÉNYESÍTETT BEVONÁSA A DÖNTÉSHOZATALBA (3.C.) SZOCIOMETRIAI DIAGRAM ÉS FELMÉRÉS EREDMÉNYEI ELŐZMÉNYEK ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN KÖRJEGYZŐSÉG SZOCIOMETRIAI FELMÉRÉS MÓDSZERTANI HÁTTÉR EXCEL TÁBLÁK KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA: KÖLCSÖNÖSSÉGI TÁBLÁZAT EXCEL TÁBLÁK KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA: GYAKORISÁGI TÁBLÁZAT KOMPETENCIA MÉRÉS ÉS ÉRTÉKELÉS JELENLEGI KOMPETENCIÁK STATISZTIKAI FELDOLGOZÁSA AZ EGYÉNEKRE VONATKOZÓ KOMPETENCIA RIPORTOK KOMPETENCIA ÉRTÉKEK STATISZTIKAI ADATOK ÖSSZEGZÉS - VEZETŐ ÖSSZEFOGLALÁS MELLÉKLETEK INTERJÚALANYOK JEGYZÉKE INTERJÚK ÉS KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA: A PROBLÉMALISTA

4 12.3 INTERJÚK, KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA: PROBLÉMATÉRKÉP FELSŐSZINTŰ FOLYAMATTÉRKÉP FOLYAMATOK MINŐSÍTÉSE ÉS KRITIKUS FOLYAMATOK LISTÁJA

5 1. Bevezetés Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Programjának 1. prioritási tengelye a (közigazgatási) folyamatok megújítását és szervezetfejlesztést tűzte ki célul. A prioritás a közigazgatás három funkciója gyakorlásánál kíván javulást támogatni és elérni, amelyek közül az egyik a polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése, a költséghatékony működési eljárások és vezetési eszközök elterjesztése. Az állam feladatainak felülvizsgálata, racionalizálása, valamint az átalakításhoz igazított intézménystruktúra kialakítása, illetve működésének optimalizálása mellett nagy hangsúly helyeződik a polgármesteri hivatalok működési és szervezeti átalakítására, fejlesztésére. Ezt támogatva az intézkedés célja a polgármesteri hivatalok több szempontú átvilágítása és ez alapján a belső szakmai folyamatok hatékony és eredményorientált újraszervezése. Ezen fejlesztési konstrukció keretén belül nyílt lehetőség a szervezeti átalakítások véghezvitelének, a tevékenységek átalakításának és a működési, gazdálkodási hatékonyság megteremtésének támogatására. A fejlesztés elsődleges célja új szervezési-működési kultúra széleskörű elterjesztése a polgármesteri, illetve körjegyzőségi hivatalokban elsősorban a stratégiai menedzsment, az eredményességi szemlélet, a felügyelt intézmények felé a jó gazda hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint kiíró, az alábbi általános eredmények elérése érdekében hirdette meg ezt a konstrukciót: Javuljon a döntési folyamatok megalapozottsága, az átlátható információáramlás biztosítsa a döntési folyamat szereplőinek tájékozottságát, a partnerek tájékoztatása a döntésekről gyors és érthető legyen. Valósuljon meg a civil szervezetek minél teljesebb körű bevonása a döntéshozataltól a megvalósításig. Növekedjen a hivatalok szakmai munkájának minősége a korszerű informatikai folyamattámogatások alkalmazásával. Javuljon a gazdasági feltételek elemzésének képessége, a korszerű költségvetési technikák támogassák a tervek összeállítását és az elfogadott költségvetés végrehajtását. Javuljon a kockázatok értékelésének képessége. Erősödjön a távlati gondolkodás képessége, a stratégiai szemlélet épüljön be a meghatározó döntési folyamatokba. Növekedjen a prioritások képzésének megalapozottsága. Javuljon az önkormányzat által nyújtott közszolgáltatások minősége részint azáltal, hogy jó gazdaként felügyeli az intézményeit, részint pedig a nyújtott közszolgáltatások minőségét mérő standardizált technikák alkalmazásával. Komplex szervezetfejlesztési programokon keresztül emelkedjen az önkormányzatok által nyújtott szolgáltatások állampolgár-központúsága. 5

6 Végső soron pedig ezek hatására átalakul és színesedik a szervezeti kultúra, amely biztosítja a fejlesztések fenntarthatóságát 6

7 2. A Körjegyzőség bemutatása Az Alsómocsoládi Körjegyzőség két lépcsőben jött létre, jelenlegi összetételét január 1-én nyerte el az alábbi öt település társulásával: Alsómocsolád Gerényes Kisvaszar Köblény Szalatnak Az alsómocsoládi székhellyel működő körjegyzőség lakosságszáma összesen 1706 fő (Alsómocsolád: 379 fő, Gerényes: 276 fő, Kisvaszar: 362 fő, Köblény: 288 fő, Szalatnak: 401 fő). A települések eltérő foglalkoztatási és gazdasági helyzettel rendelkeznek, közülük a legjobb mutatókat Alsómocsolád tudhatja magáénak. A települések közötti elkülönülés meglehetősen éles, a társadalmi, gazdasági és infrastrukturális problémák általában halmozódnak bizonyos községekben. Így Gerényes és Kisvaszar különösen problémásak ebből a szempontból - Kisvaszaron a cigányság részaránya jelentősen (legalább kétszeresen) meghaladja a sásdi kistérség átlagát (vagyis még a népszámlálás szerint is eléri legalább a 12%-ot). A körjegyzőségi hivatal Alsómocsoládon működik, az igazgatási feladatokat a hivatalban, illetve helyben (heti egy-egy napon a településeken) látja el. Emellett a településeken a helyi polgármesteri hivatal ügyintézője van segítségre az ügyintézésben. Bölcsődével a körjegyzőség egyik települése sem rendelkezik, és igaz ez sásdi kistérség valamennyi településére is. Óvoda a körjegyzőségben Kisvaszaron működik (Gerényes, Tékes, Ág önkormányzataival társulva tartják fenn.) Általános iskola szintén nem működik a településeken, az iskoláskorú gyermekek oktatása a környező nagyobb településeken biztosított. Gerényesen 2009 szeptemberében indult a Biztos Kezdet Program, amely választ kíván nyújtani a jelenlegi helyzetre. A falugondnoki hálózat többek között ezen a téren is nagy szerepet játszik az öt település életében. A falugondnokok a falugondnoki buszok segítségével biztosítják az óvodáskorú gyermekek oktatási intézménybe és onnan településünkre jutását. Lehetővé teszik az általános iskoláskorú gyermekek számára a tanítási időn túli nem kötelező jellegű rendezvényeken (sport, kulturális) való részvételt. A falugondnoki szolgálat megszervezi és lebonyolítja a szociális étkeztetés szolgáltatását. Az igények felmérése után elvégzi az idősek mindennapi bevásárlását, a gyógyszerek elhozatalát, valamint a falu kisboltjaiban nem kapható árucikkek (vetőmag, terményvásárlás, műszaki cikkek), érdeklődők havi egyszeri alkalommal vásárba szállítását. 7

8 Alsómocsoládi Körjegyzői Hivatal Az öt település közül egyedül Alsómocsoládon van posta hivatal, amelyet a Posta napi 8 órában fix felvevőpontot (bélyegzővel, levélmérleggel) működtet havi Ft költségtérítés fejében, ami könnyebbséget jelent az itt lakóknak, mert így nem kell folyamatosan a mobil postaszolgálat menetrendjéhez igazodniuk. Köblényben és Szalatnakon postamester segítségével oldják meg a küldemények kézbesítését, Gerényesen és Kisvaszaron mozgó posta jár. A körjegyzőség településein E-Magyarország Pontok találhatók, valamint Alsómocsoládon a falu több mint 10 %-a már bevezette a szélessávú internetet otthonába. Az alábbi ábra a körjegyzőség intézményeit mutatja be: 8 DDRF - Az RFH Csoport Tagja

9 Alsómocsoládi Körjegyzői Hivatal A körjegyzőségben 18 civil szervezet működik, melyek közül 10 Alsómocsoládon, a többi településen pedig településenként két-három civil szervezet található, az alábbi ábra szerint. Az érintett települések számára az Alsómocsoládi Körjegyzőséghez történő csatlakozás fő mozgatórugója az volt, hogy a település projektmenedzselési tapasztalatainak köszönhetően jelentős fejlesztéseket tudott megvalósítani. Sikeresen kiemelkedett a leszakadó térség nehéz helyzetű önkormányzatai közül, az elért eredmények miatt pozitív példáként szolgál a térség/kistérség közigazgatási szereplői előtt. Alsómocsolád, a település forrásteremtő képességének köszönhetően lényegesen jobb társadalmi, gazdasági mutatókkal rendelkezik, mint a többi négy település. Alsómocsolád - a térségben egyedülálló mértékű - fejlődésnek indult, míg az érintett települések, hasonlóan az ország többi kistelepüléséhez, az életben maradásért küzdenek. Az alsómocsoládi önkormányzat által korábban megvalósított projektek (projektgazdaként, illetve számos esetben Konzorciumi partnerszervezetként) azt a szakmai tudást, hátteret szolgáltatják, melynek birtokában a település illetve a körjegyzőség jelentős fejlesztéseket megvalósítására képes. Az 5 település részéről testületi ülések alkalmával is igényként fogalmazódott meg a fejlődés szándéka, az ott élők életminőségében elérendő pozitív változás szándéka, illetve az európai uniós és hazai pályázati forrásokból sikeres pályázás útján történő fejlesztési lehetőségek felkutatása. 9 DDRF - Az RFH Csoport Tagja

10 Az alábbi táblázat az elmúlt öt évben megvalósított projekteket, fejlesztéseket tartalmazza: Időpontja A támogató(k) megnevezése A program rövid leírása Egészséges településekért Alapítvány Települési Egészségterv megvalósítása Ifjúsági Családügyi - Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium Ifjúsági Családügyi - Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium Ifjúságsegítő foglalkoztatása Alsómocsoládon Aktív időskor Alsómocsoládon: idősek közösségi programjainak megvalósítása KÖVICE Környezetvédelmi program kialakítása, megtervezése, elkészítése Széchenyi Terv 42 férőhelyes idősotthon építése TRFC Idősotthon konyhájának felszerelése TRFC Idősotthon berendezése ICSSZEM Sportöltöző kialakítása Baranya Megyei Terület Fejlesztési Tanács Baranya Megyei Terület Fejlesztési Tanács Alsómocsoládi Nyár rendezvénysorozat Egészségház átalakítása SAPARD előcsatlakozási alap Alternatív szennyvízkezelés kialakítása SAPARD előcsatlakozási alap SAPARD előcsatlakozási alap SAPARD előcsatlakozási alap Teleház fejlesztése Vendégház és Konferencia Központ létrehozása Faluközpont megújítás AVOP-LEADER+ Tárház építése AVOP-LEADER+ Fapados szálláshely kialakítása AVOP-LEADER+ Észfogó szolgálati lakás építése Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Alsómocsolád Község E- magyarország Pont pályázata Oktatási és Kulturális Minisztérium Fókuszban a kultúra: Alsómocsoládi Tájszótár kiadása, rendezvényszervezés 10

11 2008 MOBILITÁS-DDRIT Térségi Ifjúsági felmérés az ifjúsággal ÁROP 1.A.2/A A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése Szervezetfejlesztés a Körjegyzőség Alsómocsoládon 11

12 3. A program alapvetései és céljai A projekt az Államreform Operatív Program keretében meghirdetett, a Polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése (ÁROP-1.A.2) pályázat útján valósul meg. A projekt alapvető céljai a következők: javuljon a hivatal belső szervezeti egységei közötti, valamint a hivatal és az intézmények közötti együttműködés és a kommunikáció; egyszerűsödjenek a rendeletalkotási és egyéb szabályozási folyamatok; javuljon a gazdálkodás színvonala, eredményessége; váljon érdekeltté a civil szféra a működés sikerességében; készüljön egy, a kidolgozott rendszer működését támogató informatikai program történjen meg az önkormányzati intézményi stratégia kialakítása. A projekt megvalósulásában a következő szervezetek vesznek részt az alábbi szerep és feladatmegosztás szerint: Funkció Szervezet Megjegyzés Megrendelő kedvezményezett (Szerződéskötő) és Alsómocsoládi Körjegyzőségi Hivatal A tender kibocsátásáért, értékeléséért, szerződéskötésért, a kifizetések engedélyezéséért felelős Szolgáltató I. Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Zrt. Szervezetfejlesztési és kapcsolódó feladatok elvégzése Szolgáltató II. Chronos Systems IT fejlesztés Szolgáltató III. Provice Kft. Vevő oldali minőségbiztosítási feladatok ellátása A szervezetfejlesztési és a kapcsolódó feladatok az alábbi nyolc lépésen keresztül kerülnek megvalósításra: 1. lépés: Helyzetfelmérés Ebben a fázisban kerül sor az Alsómocsolád Körjegyzőség szervezetén belül a fejlődési potenciálok beazonosítására, a működési problémák 12

13 feltárására és a lehetséges szervezeti, működési továbblépési irányok, megoldások bemutatására. 2. lépés: Önkormányzati intézményi stratégia kidolgozása A második fázis célja az Alsómocsolád Körjegyzőség intézményi stratégiájának kidolgozása, fejődési irányok kijelölése, a stratégia megvalósításához szükséges projektek, akciók körének meghatározása. 3. lépés: A stratégiai térkép kialakítása Ebben a fázisban történik meg az Alsómocsolád Körjegyzőség intézményi stratégiájának olyan megjelenítése, amely lehetővé teszi a stratégiai célok teljesülésének mérését. 4. lépés: Folyamatok vizsgálata Jelen fázis célja az Alsómocsolád Körjegyzőség folyamatainak ábrázolása, megjelenítése, a folyamatok racionalizálása. 5. lépés: Szervezeti felépítés és döntési rendszer elemzése Ezen fázis célja az Alsómocsolád Körjegyzőség szervezeti felépítésének és döntési rendszerének elemzése, fejlesztése. 6. lépés: Belső kommunikáció vizsgálata A hatodik fázisban kerül sor az Alsómocsolád Körjegyzőség szervezeti felépítésének és döntési rendszerének elemzésére és fejlesztési irányának meghatározására. 7. lépés: Projektirányítás vizsgálata Ebben a fázisban történik az Alsómocsolád Körjegyzőség projektirányítási módszereinek eljárásainak vizsgálata, módszertani ajánlások kidolgozása a párhuzamosan együtt futó projektek kezelésére. 8. lépés: Javaslatok véglegesítése A záró fázis szolgál az elkészült javaslatok végső formába öntésére, és a változtatások átvezetésére a Szervezeti és Működési Szabályzaton, valamint a munkaköri leírásokon. 13

14 4. A diagnózis, a helyzetértékelés menete Az AROP szervezetfejlesztési program helyzetértékelési lépései során került sor az Alsómocsolád Körjegyzőség szervezetén belül a fejlődési potenciálok beazonosítására, a működési problémák feltárására és a lehetséges szervezeti, működési továbblépési irányok, megoldások bemutatására. A szervezeti felépítés és működés megismerése és felmérése a szakmai módszertanokat követve két, egymásra épülő modul alapján történt. Első körben a kapcsolódó dokumentumok elemzésével történt a szervezet hosszú távú (stratégiai) céljainak, alapműködésének, belső felépítésének, szabályozó rendszereinek megismerése, amely segítségével egy átfogóm kép rajzolódott ki a Körjegyzőség szervezetéről és működéséről. A modul során feldolgozásra és elemzésre kerültek a Körjegyzőség működésére vonatkozó belső szabályzatok, tervek, valamint a jelenleg futó projektek pályázati kiírásai, korábbi, olyan projektek termékei, amelyek a körjegyzőségi településeket, azok helyzetét érintették. A dokumentumelemzés során nyert információk pontosítására és a projekt céljához való kiegészítésére illetve finomhangolására a személyes interjúk kapcsán nyílt lehetőség. A kétszer két napos interjúsorozat keretében 23 személyes interjúra került sor az általános döntési kompetenciák, eljárások korszerűsítése a stratégiai menedzsment erősítése vizsgálatának érdekében. Az interjúban résztvevők az alábbi három főcsoportba sorolhatók: Polgármesterek; Körjegyzőségi hivatal kulcsmunkatársai; A társult négy településen a helyszínen dolgozó ügyintézők, szakemberek, projektvezetők Az interjúalanyok listája és beosztása jelen dokumentum a Melléklet 12.1 fejezetében megtalálható (12.1. Interjúalanyok jegyzéke) A kialakított kérdéslisták és az interjúk értékelése során és eredményeképpen összesítésre kerültek a működésre vonatkozó főbb problémák (12.2 Interjúk és kérdőívek feldolgozása: A problémalista), valamint elkészült egy ún. problématérkép, amely vizuálisan jeleníti meg a probléma-érzetek, hatások és okok strukturált viszonyrendszerét. (12.3 Interjúk és kérdőívek feldolgozása: Problématérkép) A diagnózis részeként azonosításra kerültek a körjegyzőségi hivatal folyamatai, amelyek alapján elkészült a folyamatokat összegző és rendszerező folyamattérkép, valamint folyamatstruktúra. (12.4 Felsőszintű folyamattérkép) Ezen munkafázis során 86 folyamat került azonosításra, majd a hivatal vezetői, illetve projektmenedzsment team-je által minősítésre. A minősítési eljárás eredményeképpen került kiválasztásra és leírásra a 15 kritikus folyamat. (12.5 Folyamatok minősítése és kritikus folyamatok listája) 14

15 Két szálon történt a helyzetértékelés. Az egyik vonulatát a vezetői interjúkon alapuló problémaelemzés képezte. Ennek során a vezetőkkel, beosztott munkatársakkal készített interjúkból lehetett azonosítani a problémákat, problémaérzeteket. Ezek vizuális megjelenítésére és elemzésére szolgál a Problématérkép. A Problématérképben azokat a meghatározó problémákat lehet megjeleníteni, amelyeket a résztvevők érzékelnek, és lehetőséget biztosít az ok-okozati összefüggések azonosítására is. Az alábbiak mutatják be az interjúk, és a kérdőívek induló kérdéslistáját: 1. Azonosító adatok: Alá-, fölé rendeltség, Beosztott szervezet, Fő feladatok, 2. Működés sajátosságai: Ciklikus feladatok (éves, n. éves, havi, stb.) Ad hoc ügyek, Külső kapcsolattartás ( felügyeleti, irányító jellegű szervezetekkel) Együttműködés a körjegyzőségi intézményekkel Irányítás megvalósulása (értekezletek, beszámolók, közvetlen irányítás,) 3. Fejlesztések, projektek Futó fejlesztések, projektek, Szerepek ezekben, 4. Célok, elképzelések a jövőre vonatkozóan (hova szeretne eljutni a szervezet) 5. Működési problémák: Szabályozás, Folyamatok, Leterheltség Együttműködés, 15

16 Kommunikáció, A kérdésekre adott válaszok feldolgozása alapján készült el a probléma lista és a probléma térkép. A másik vonulatát az elemzésnek az a része képezte, amely a pályázati kiírás 14 vizsgálandó témakörének megfelelően történt. Ehhez az interjúkon túl további információkat biztosított információ a vezetői workshop sorozat. A témakörök kialakítása valószínűleg egy ideálisnak tekintett hivatali működésből indult ki, és ezek az elvárások képeződnek le a vizsgálati struktúrában. 16

17 5. Dokumentumok elemzése 5.1 Önkormányzati és kapcsolódó törvények, rendeletek Törvények XX. törvény A Magyar Köztársaság Alkotmánya év LXV. törvény A helyi önkormányzatokról évi XXXVIII. Az államháztartásról törvény évi CV. törvény A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi XX. törvény A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízott, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről évi LXIV. törvény A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról évi XCVI. törvény A helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről évi XI. törvény A jogalkotásról évi CXL. törvény A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól évi XXI. törvény A területszervezési eljárásról évi LXXVIII. Az épített környezet alakításáról és védelméről törvény évi CXXXV. A helyi önkormányzatok társulásairól és törvény együttműködéséről évi CVII. törvény A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól évi XXIII. törvény A köztisztviselők jogállásáról évi XXII. A Munka törvénykönyvéről évi LXXXII. A Magyar Köztársaság évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról törvény évi LIII. törvény A környezet védelmének általános szabályairól évi XLIII. törvény A hulladékgazdálkodásról évi LIII. törvény A természet védelméről évi I. törvény A sportról évi CXXIX. A közbeszerzésről törvény évi LXIV. törvény A kulturális örökség védelméről évi LVII. törvény A vízgazdálkodásról évi C. törvény A helyi adókról évi XCII. törvény Az adózás rendjéről évi III. törvény A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 17

18 évi XXXI. törvény A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról évi CXL. Törvény A kulturális javak védelméről és muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről évi CXXXVI. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása törvény megelőzéséről és megakadályozásáról év XC. törvény Az elektronikus információszabadságról LXXVII. törvény A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól Rendeletek /2007.(XI.17.) Korm. rendelet /2008.(XII.30.) Korm. rendelet (2010. január 1-ig) 293/2009.(..) Korm. rendelet január 1- től /2006. (XII. 23.) Korm. rendelet /2006. (XII. 8.) Korm. rendelet 5. 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 6. 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet A kedvezményezett térségek besorolásáról Az államháztartás működési rendjéről A programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról A programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről A időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról A Magyar Köztársaság Alkotmánya (1949. évi XX. törvény) értelmében Alsómocsolád körjegyzőséghez tartozó települések választópolgárainak közösségét megilleti a helyi önkormányzás joga, melyet a választópolgárok az általuk választott Képviselő-testület útján, illetőleg közvetlenül helyi népszavazással gyakorolnak. Az önkormányzatok széles feladat- és hatáskörükben eljárva kifejezi a helyi közakaratot, megjeleníti a helyi érdekeket. Mindezeket alapul véve Alsómocsolád Körjegyzőséghez kapcsolódó Önkormányzatok önállóan, szabadon, demokratikus módon, széleskörű nyilvánosságot teremtve intézi a település közügyeit, gondoskodik a 18

19 közszolgáltatásokról, a helyi közhatalom önkormányzati típusú gyakorlásáról. Alsómocsolád Körjegyzőség Önkormányzata a fentiekkel összhangban a helyi önkormányzatokról szóló módosított évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 18. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján saját és szervei irányítási, működési és ellenőrzési rendjét Szervezeti és Működési Szabályzatában (továbbiakban: SZMSZ) határozza meg. Az SZMSZ-ben Alsómocsolád Körjegyzőséghez kapcsolódó Önkormányzatok képviselő-testületei, az Ötv ában meghatározott feladatok ellátására létrehozta hivatalát, Alsómocsolád Körjegyzősége elnevezéssel (továbbiakban: Körjegyzőség). A jogszabályok egységes szerkezetbe foglalt, hatályos szövege elérhető a hozzáférési címen. 5.2 A vizsgálatba bevont helyi dokumentumok köre Az Alsómocsoládi Körjegyzőséghez tartozó Önkormányzatok hatályos dokumentumainak köre, amelyek relevánsak a szervezetfejlesztési munka vizsgálati célterületeire vonatkozóan: 1. Szervezeti és Működési Szabályzat Alsómocsolád 13/2006. (XII.15.) önk.r. 2. Szervezeti és Működési Szabályzat Gerényes 7/2007. (VII.21.) önk.r. 3. Szervezeti és Működési Szabályzat Kisvaszar 5/2007. (VII.20.) önk.r. 4. Szervezeti és Működési Szabályzat Köblény 3/2003. (IV.22.) önk.r. 5. Szervezeti és Működési Szabályzat Szalatnak 4/2003. (V.30.) önk.r. 6. Szervezeti és Működési Szabályzat CKÖ Alsóm. 7/2007. (I:05.) hat. 7. Szervezeti és Működési Szabályzat NKÖ Alsóm. 1/2007. (I:15.) hat. 8. Szervezeti és Működési Szabályzat CKÖ Kisvaszar 14/2006. (XII:14.) hat. 9. Reprezentációs Szabályzat (Alsómocsolád, Gerényes, Kisvaszar, Köblény, Szalatnak) 10. Kiküldetési Szabályzat (Alsómocsolád, Gerényes, Kisvaszar, Köblény, Szalatnak) 11. Gépjármű Üzemeltetési Szabályzat (Alsómocsolád, Gerényes, Kisvaszar, Köblény, Szalatnak) 12. Kiadmányozás Rendjének Szabályzata(Alsómocsolád, Gerényes, Kisvaszar, Köblény, Szalatnak) 13. Körjegyzőségi Ügyrendje 14. Körjegyzőség Kiküldetési Szabályzata 15. Körjegyzőség Ellenőrzési Nyomvonal 19

20 16. Körjegyzőség Ellenőrzési Szabályzata 17. Körjegyzőség FEUVE Szabályzata 18. Körjegyzőség Kiadmányozás Rendjének Szabályzata 19. Körjegyzőség Kockázatkezelési Szabályzata 20. Körjegyzőség Közszolgálati Adatvédelmi Szabályzata 21. Körjegyzőség Szabálytalanságok Kezelésének Szabályzata 22. Körjegyzőség Szakmai Képzések Támogatásának Szabályzata 23. Körjegyzőség Köztisztviselői Tartalékállomány Információs Rendszerének Működési Szabályzata 24. Körjegyzőség Titokvédelmi Szabályzata 25. Körjegyzőség Számviteli politika 26. Körjegyzőség Számlarendje 27. Pénzkezelési szabályzat (külön önkormányzatonként!) 28. Körjegyzőség Önköltségszámítás Szabályzata 29. Körjegyzőség Leltározási és leltárkészítési szabályzata 30. Körjegyzőség Bizonylati Szabályzata 31. Körjegyzőség Értékelési Szabályzata 32. Körjegyzőség Selejtezési Szabályzata 33. Körjegyzőség Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés szabályzata 34. Körjegyzőség Egyedi Iratkezelési Szabályzata 5.3 A dokumentumelemzés eredményei (GAP analízis) A dokumentum vizsgálat célja az volt, hogy megvizsgáljuk milyen mértékben vannak lefedve az általános önkormányzati folyamatok, azok milyen tevékenységekből épülnek fel, illetve vannak-e szabályozási anomáliák, nem megfelelőségek. Már a diagnózis fázisban fontosnak tartottuk rávilágítani a párhuzamosságokra, hiányosságokra, vagy a nem megfelelő folyamatszervezésre figyelembe véve az interjúkon is elhangzottakat. Az elemzés keretében felvett megállapítások összefoglalva a következőek, amelyek egyben a területek GAP elemzését is jelentik, és jelentős kockázati tényezőt is magukban hordoznak. Rendeletalkotás 20

21 az előkészítés során a szükségességi vizsgálatok mibenléte nincs egyértelműen rögzítve A rendeletalkotás céljának, tárgyának meghatározásához nincs egyértelmű felelős meghatározva, inkább a többszörös felelősség a jellemző A tartalmi előkészítés során a közvélemény kutatás, a szakmai tartalom és a véleményeztetés módjának meghatározása, felelőse nem egyértelmű A rendelettervezet törvényességi felülvizsgálatának mikéntje és egyértelmű felelőse hiányzik Gazdálkodás az elmúlt időszak költségvetési előirányzatok felhasználásának elemzése magas szintre van delegálva (körjegyző) A költségvetési koncepció bizottsági véleményezése az interjúkon elhangzottak alapján felesleges lépésnek tűnhet Az ügyrendi bizottság bevonása az adatáramlási utak kialakítása szintén feleslegesnek tűnik A helyi kisebbségi önkormányzat költségvetésének beépítése a teljes költségvetésbe több ponton tisztázásra szorul A költségvetési rendeletek nyilvántartásba vételének nincs egyértelmű felelőse A költségvetési rendelet kihirdetésében, kötelező tájékoztatásban a döntési jogkör nem megfelelően definiált Az Áht. alapján a normatív hozzájárulások, pótlólagos igénylések nincsenek tevékenységekkel és egyértelmű felelősségekkel lefedve és ugyanez igaz a Kincstárral való kapcsolat fenntartására, működtetésére is. A belső ellenőrzésről nincs megfelelő folyamatszabályozás, tevékenység elem Ügyfélszolgálat, ügyintézés Gyakorlatilag a front és a back office nem különül el Nincsenek meghatározott felelősségek, gyakorlatilag mindenki felelős valamennyi tevékenységelemért, így elaprózódik a speciális tudás A tudás elaprózódás következtében az átfutási idők hosszúak Minden döntés egy kézben csoportosul. Az ügyintézés során nincs egységes szabályozás a kérelmek feldolgozására, iktatására Kapcsolatépítés Nincs egyértelmű rendszer és folyamat, sokkal inkább csak kommunikációs csatornák léteznek, amelyeket rendszeresen működtet a csapat 21

22 Stratégiai elemzés, stakeholder elemzés nem áll rendelkezésre, nincs az önkormányzat gyakorlatában Hiányzik az üzenetek egységes koncepció alapján történő megfogalmazása A Gazdasági Program kihirdetése minden alkalommal megvitatásra és kihirdetésre kerül, azonban hiányzik egy tudatos nyomon követés Az érdekegyeztető és lakossági fórumok előkészítése, a civil és vállalkozói szférával való kapcsolatépítés gyakorlatilag a körjegyző egyszemélyi feladata Nincs a körjegyzőségen belül dedikált ember a szervezési, előkészítési munkákra Tekintettel arra, hogy a fenti vizsgálatok kellőképpen átfogó jellegűnek bizonyultak a körjegyző és polgármester urakkal való egyeztetés alapján, további kérdőíves vizsgálatok szükségtelenné váltak, az összegyűjtött információk pedig kellő alapot szolgáltattak egy átfogó programterv kialakítására. 6. Az interjúk elemzése a problématérkép A vezetői interjúk és az elemzett dokumentumok alapján lényegesebb problémakörök körvonalazódtak a Problématérkép elkészítése során. A települések eltérő adottságai következtében prioritási különbségek alakultak ki a települések között. A körjegyzőség települései viszonylag rossz adottságúak, általában jellemző a lakosságon belül idősek magas aránya, kevés a képzett munkaerő, egyes településeken belül nagyon magas a halmozottan hátrányos lakosok aránya. Különbség mutatkozik a munkanélküliség szintjében, legjobb helyzetben Alsómocsolád van, míg a legrosszabb adottságú Kisvaszar. Jelentősebb cégek, vállalkozások csak Alsómocsoládon működnek, ebből következően számottevő iparűzési adó bevétele csak Alsómocsoládnak van. Ezért az említett településnek nagyobb mozgástere adódik projektek kezdeményezésére, ami párosul egy vállalkozóbb szemléletű települési vezetéssel. Így a többi településhez képest lényegesen több pályázaton indulnak, több projektet kezdeményeznek. Pályázat vezérelt működés. A települések anyagi helyzete olyan, hogy a fejlesztések jelentős része csak pályázati források igénybevételével valósulhat meg. Sőt gyakori az a helyzet, hogy az önkormányzatok saját rész hiányában nem tudnak elindulni pályázatokon. Ennek ellensúlyozására jöttek létre különböző civil szervezetek, alapítványok, szociális szövetkezetek és gazdasági társaságok, hogy a különböző jellegű szervezetekre kiírt pályázatokon, más típusú, de az érdekeltségi körbe beletartozó szervezet tudjon részt venni, az azokból származó lehetőségeket ki tudják használni. A pályázat vezérelt működés következtében tapasztaltuk, hogy rövid távon a fejlesztések priorizálása nem az igényekből, szükségletekből indul ki, hanem a 22

23 pályázati lehetőségekből, még az esetben is, ha a kiírások kevésbé fedik le a fejlesztési igényeket. Így a projektek nem feltétlenül fűzhetők fel egy stratégia ívére, a stratégiai célokat nem függvényszerűen, hanem csak sztochasztikusan közelítik. Projektek hasznosulása. A projektek nem egy stratégia mentén valósulnak meg, hanem a pályázati lehetőségek mentén, így nincsenek a fejlesztésekben markáns fókusz pontok, illetve a pályázati rendszer jellegéből következik, hogy hasonló témakörökben lehet pályázni kis időeltéréssel, ami azt eredményezi, hogy a projektek scope-jait nem hangolják össze, a pályázat elnyerésének reményében minél szélesebb scope-ot fogalmaznak meg valamennyi pályázatnál. A projektek megvalósítása során gyakori probléma, hogy nincs olyan települési munkaerő, aki a projektben szerepet tudna vállalni, megfelelő képzettség hiányában. Így a projekt időtartamára biztosított munka lehetőségre külsőket kell hozni, tehát a helyi foglalkoztatottságra nem, vagy alig fejt ki pozitív hatást. Gyakori, hogy a projekteknél a fenntarthatóság szempontját nem veszik figyelembe a tervezés során. A meghatározó szempont a források megszerzése, a projektek elindítása. A Körjegyzőségen megfigyelhető probléma, hogy a projektek befejezését követően nem alakítják ki a projektek működésbe integrálásának rendjét, nem telepítik az ehhez kapcsolódó felelősségeket, nem alakítják ki a produktum működtetésének folyamatait. Belső munkamegosztás problémái. A Körjegyzőségen és intézmény rendszerében az egyik markáns probléma abból adódik, hogy nagyon sok szervezeti szerep alakult ki, de ezek általában nem töltenek ki nyolc órai munkaidőt, így a munkakörök kialakításánál több szerepből épül fel egy munkakör. A lapos szervezeti hierarchiában az előrejutási lehetőségek korlátozottak, hiszen kevés a definiált vezetői beosztás, ezért gyakori megoldás, hogy a jól teljesítő munkatárs előléptetés helyett megbízást kap egy újabb szervezeti szerep ellátására. Az előbbiekből következően a munkakörök egy része meglehetősen személyre szabott, nem a feladatok belső logikája szerint kerültek leosztásra, hanem a személyek képességei, pillanatnyi terheltsége, jó megítélése alapján. Hiányosan kiépült irányítási rendszerek. Az interjúk során az egyik gyakran említett probléma a motivációs rendszer hiánya volt, illetőleg ennek érzete. Különösen azokon a területeken érződött ez, ahol gyakori a projektekben, pályázatokon való közreműködés. Ott a munkatársak úgy érzik, hogy erős idő nyomás alatt nagyon jó színvonalú munkát vár el Tőlük a vezetés, gyakori a túlmunka, hétvégi munkavégzés, de az elérhető jövedelmek messze nem állnak ezzel arányban. Nem működik a feladatokra belső priorizálási rendszer, minden fontos, nincs a feladatok elvégzésére sorrend, és gyakori, hogy új ad hoc feladat felülír mindent, azzal, hogy a többi feladatnak is el kell készülnie határidőre. Az irányítási rendszereknél egy másik neuralgikus pontnak tűnt a dokumentumok kezelése, a fellehetőségük biztosítása, különös tekintettel a szerződésekre. Erős leterheltség. Az érzetek szintjén jelentkezett ez a problémakör. A munkatársak egy része úgy érzi, hogy a feladatai meghaladják a nyolc órai munkavégzés mennyiségét. Felerősíti ezt az érzetet, hogy egyes területeken az évnek bizonyos szakaszaiban nagy munka csúcsok alakulnak ki. Ilyen időszak mind a Pénzügynek, mind az Igazgatási területnek a költségvetések elkészítésének és elfogadtatásának időszaka, vagy projekteknek kitett területeken a pályázati leadási határidők közeli, vagy a pályázatok mérföldköveihez tartozó elszámolások időszakai. Ugyancsak a 23

24 leterheltség érzetét erősíti, hogy a sajátosan egyedi munkakörökben foglalkoztatott munkatársakat általában nem lehet teljes körűen helyettesíteni távollétük esetén. A helyettesítés csak a legégetőbb feladatokra terjed ki, amikor visszatérnek szabadságról, betegségből, stb. nagy mennyiségű felhalmozódott munka várja Őket. Képviselőtestületek/ polgármesterek közötti problémák. A Körjegyzőséghez tartozó települések egyes települések elöljárói úgy ítélik meg, hogy a pályázatíráshoz, pályázatok benyújtásához kevés támogatást kapnak a Körjegyzőségtől. Kevés képzett, pályázatírásra fogható munkatársuk van, így vagy a Körjegyzőségtől, vagy ha ez nem megoldható, akkor közvetlenül pályázatíró céget, vagy más külső támogatást kell igénybe venniük. Hasonló a helyzet a pályázati lehetőségek figyelésével is. Az együttműködés másik neuralgikus pontja az előkészített dokumentumok időben történő eljuttatása a településekre, hogy a polgármesterek/képviselők számára elegendő idő álljon rendelkezésre áttanulmányozásra, ellenőrzésre azok jóváhagyása, aláírása előtt. 7. SWOT elemzés A projekt munka során elkészült Alsómocsolád településhez kapcsolódó erősségek gyengeségek lehetőségek és veszélyek elemzése, amelyeket az alábbiak szerint mutatunk be: Erősség Gyengeség elkötelezett, tenni akaró, összetartó és szakmailag tapasztalt vezetőség fejlesztésekhez pozitívan hozzáálló lakosok természetes zöld övezetű környezet aktív pihenési lehetőségek szélessávú internet hozzáférés közművesített telkek helyben található a posta kevés lakos a szociális ellátórendszer leterheltsége zsáktelepülés rossz minőségű úthálózat tömegközlekedés kevéssé megoldott egy bolt van csak egy vendéglátó ipari egység üzemel a településen kialakított a kábel tv hálózat vezetékes gáz hálózat szennyvíz hálózat falugondnoki szolgálat magas adóerő képesség jól képzett humán erőforrás stabil önkormányzati gazdálkodás 24

25 intenzív civil élet, sok civil szervezet Lehetőség Veszély hazai és EU-s pályázati lehetőségek hatékony kihasználása LEADER programban való részvétel turisztikai attrakciók kialakítása, bővítése megújuló energiák hasznosítása népesség fogyása közigazgatási reform környező településekkel rossz viszony pályázati lehetőségek hiánya NATÚRPARK létrehozása rekreációs turizmus kialakítása 25

26 8. Működési Audit részletes megállapításai Az alábbiakban az AROP 1.A.2 pályázat kiírásának megfelelő struktúra szerint történt az elemzés. 8.1 Döntési kompetenciák, eljárások (1.a.) Pályázatba foglalt vizsgálati célterület: 1.a. Általános döntési kompetenciák, eljárások korszerűsítése a stratégiai menedzsment erősítése érdekében Megállapítások A településeken hat fős Képviselő testületek működnek, beleértve a polgármestereket is. Döntési hatáskörűket, kompetenciájukat jogszabályok, másrészt belső szabályzatok rögzítik. A Képviselő testület a legfőbb döntéshozó fórum ezekben a településeken. Köblény, Szalatnak, Gerényes, Kisvaszar esetében minimális számú intézmény működik, itt a döntések lényegében a települések működésével, működtetésével, belső rendjével, fejlesztésekkel, illetőleg a jogszabályok által hatáskörükbe utalt államigazgatási ügyekkel kapcsolatosak. Ezeket a döntéseket osztják meg a polgármesterek és a Képviselő testületek között. A rendeletalkotáshoz, illetőleg egyes döntések előkésítéséhez nyújt támogatást a Körjegyzőség. Alsómocsolád település működése jelentősen eltér az említett települések működésétől, mert számos intézményt, gazdasági társaságot üzemeltet. Csak felsorolás jellegűen említjük a következő szervezeteket: Mocsolád-Civilház Nonprofit Kft., Szín-Tér Művelődés Ház, Erdei Iskola és Apartmanház és Konferencia Központ, Őszi Fény Idősek Otthona, Alsómocsoládi Községfejlesztő és Szolgáltató Nonprofit Kft, Szociális Szövetkezet, Falugondnok. Ezek a szervezetek a település működésének aktív részesei, egy részüknél operatív napi döntések szükségesek, más részük kevésbé döntés igényesen működik, inkább csak felügyeletet igényel, mert a működésük a tervek, költségvetések, egyeztetett munkatervek alapján realizálódik. Az alsómocsoládi intézmények irányítására jellemző, hogy csillagszerű kapcsolódással kötődnek a polgármesterhez. Így egy viszonylag centralizált rendszer alakult ki. Az intézmény rendszerben keletkezett döntési igény általában a polgármesterhez jut, aki vagy saját hatáskörben dönt, vagy, ha a döntés jellege megkívánja (pl forint értékhatár feletti kötelezettség vállalás), akkor Képviselőtestület elé terjeszti azt. A döntési hatásköröknek ez a fajta megosztása, egyszerű, könnyen átlátható helyzetet eredményez az egyes intézmények, szervezetek vezetői számára, ugyanakkor jelentős leterhelést jelent a polgármester, mint elsőszámú vezető számára. Munkaidejének jelentős részét az operatív ügyek foglalják le, és relatíve kevés idő áll rendelkezésére a stratégiai jellegű, 26

27 koncepcionális ügyekre. A szervet számára ez a fajta megoldás még akkor jelent problémát, ha a polgármester távolléte (képzés, konferencia, tanulmányút, különböző szervezetekben a település, illetve a mikro térség képviselete, stb.) miatt akadályoztatva van a döntéshozatalban. A körjegyzőség és kapcsolatainak jelenlegi felépítését mutatja a következő ábra: A döntések másik köre a fejlesztésekhez kapcsolódik. Jelenleg a településen a Projekt Iroda közlése szerint - 15 nagyobb projekt folyik, és több mint ötven olyan témakört tartanak nyilván, ami tervezett státuszban van. Ezek a projektek mindegyike pályázat útján valósul meg, a pályázati anyagok kidolgozása, benyújtása, majd a projekt megvalósítása során számos döntésre van szükség, amelyeknek nagy része polgármesterre, vagy Képviselőtestületre hárul. A döntéshozatal és a döntési felelősségek vállalása a létrejött rendszerben egyensúlyban vannak, kétség kívül ez csak a jelenlegi személyi feltételek között valósítható meg. Amennyiben bármilyen személyi változás lenne a szervezet döntéshozatalában, úgy ez a szervezeti működés nem tartható. A döntések operatív vagy stratégiai, napi standard visszatérő ügyek, lényeges fejlesztési elképzelések mögött a jelenlegi polgármester áll, vagy mint ötletadó, vagy mint tényleges felelős, és mint elsődleges prioritás meghatározó. Ez a szervezeti hatékonyság szempontjából nem ideális, és a hosszabb távú működési fenntarthatóságot is gátolja (személyhez köti az eredményességet, és ez mélyen beleívódik a szervezetbe, ami egy új polgármester esetén az un. tanult gyámoltalanság irányába tereli a szervezetben dolgozókat, azaz önállóság, és a felvállalt felelősség helyett csak a kiosztott és ellenőrzött munkavégzés és felelősségvállalás az elfogadott). A körjegyzőség döntéshozatali mechanizmusai ezen személyes prioritásokra épülve valósulnak meg. 27

28 8.2 A hivatal szervezetének működése, az ügyintézés hatékonysága (1.b) Pályázatba foglalt vizsgálati célterület: 1.b. A hivatal szervezetének átalakítása az ügyintézési idő csökkentése, vagy más, az ügyintézés eredményességét segítő mutató javítása érdekében. Megállapítások A Körjegyzőség feletti felügyeletet Alsómocsolád község Önkormányzata Képviselőtestülete polgármesterén keresztül gyakorolja. Ezen túlmenően nincs olyan rendszeresen működő irányító testületi jellegű döntéshozó szerv, ahol a települések közös feladatait, fejlesztéseit összehangolná. Ezekre eseti jelleggel közös Képviselő Testületi üléseket hívnak össze. A körjegyzőség igazgatási folyamatainak leírása nincs elkészítve a jelenlegi helyzetre vonatkozóan. Az alábbi folyamatábra a legfontosabb ügyintézési folyamatokat mutatja egyszerű felsorolás szerint: Az ügyintézési folyamatok értékelésének eredményét mutatja az alábbi táblázat: A.1 Igazgatási folyamatok Folyamat / Érintettek Ciklikusság Folyamat Feltételek tevékenység köre gyakoriság megítélése megléte A.1.1 Általános igazgatás Folyamat kj folyamatos 3,00 3,33 A.1.2 Szabálysértési eljárás Tevékenység kj folyamatos 4,00 4,00 A.1.3 Népesség- nyilvántartás Tevékenység kj folyamatos 5,00 4,00 A.1.4 Önkormányzati Folyamat önk-k, kj folyamatos 3,00 3,50 rendeletalkotás A.1.5 Szociálpolitika Folyamat kj folyamatos 3,50 3,50 A.1.6 Ügyfélszolgálat Folyamat kj, önkork folyamatos 4,00 3,67 A.1.7 Anyakönyvezés Tevékenység kj folyamatos 5,00 4,50 28

29 A.2 Költségvetési folyamatok A.2.1 Támogatás igénylés és elszámolás A.4 Adóügyi folyamatok A.4.1 Adók kivetése (adóalanyra a tényleges befizetés közlése) A.4.2 Adók beszedése, nyilvántartása (folyószámla egyenleg) Folyamat önk-k, kj folyamatos 5,00 4,67 Folyamat kj folyamatos 4,00 4,00 Folyamat kj folyamatos 4,00 4,00 A körjegyzőség működése: A Körjegyzőség élén a Körjegyző áll. A Körjegyzőség két területre oszlik, az Igazgatási területre és a Pénzügyi területre. A Pénzügyi területet a Pénzügyi vezető irányítja, míg az Igazgatási terület élén elviekben (ügyrend szerint) Igazgatási csoportvezető áll, és e két vezető felettese a Körjegyző. A jelenlegi működési rendben nincs Igazgatási csoportvezető, a Körjegyző irányítja közvetlenül az igazgatási munkatársakat. A formális struktúra szerint a Pénzügyi vezető a Körjegyző beosztott munkatársa, a valós működés vizsgálata alapján, úgy tűnik közöttük mellérendeltségi viszony alakult ki, munkamegosztásban dolgoznak. Ténylegesen a polgármester irányítja mind a Körjegyzőt, mind a Pénzügyi vezetőt. Az igazgatási és a pénzügyi területen is egyaránt 4-4 fő dolgozik, beleértve a terület vezetőit is. Bár a Körjegyzőség szervezetének jogi értelemben nem része, de mindenképp említést kell tenni a Projekt Irodáról, ami év elején létrejött új szervezeti egység. Létjogosultságát igazolja a korábban már említett nagyszámú előkészítés és megvalósítás alatt álló projekt. A Projekt Iroda jelenleg önmaga is egy projekt szervezet, ami a TÁMOP /4 Helyi közösségépítő programok Projektmenedzsment Nonprofit Kft. című projekt alapján jött létre, végső jogi formája nonprofit kft. lesz, a pályázatnak megfelelően. A tervezett létszáma egy fő irodavezető plusz további két fő. A Projekt Iroda formailag, jogilag nem a körjegyzőség része, működése tekintetében viszont igen. A Projekt Iroda alap funkciói közé tartozik a mikrotérség településeire stratégia kidolgozása, majd a megvalósításuk érdekben projektek generálása, ehhez a pályázati lehetőségek figyelése, pályázatírás támogatása, nyerés esetén a projektirányítás támogatása. A Projekt Irodát integrálni kell a működésbe, ki kell alakítani a saját folyamatait, a hivatalon kívülre mutató működési elemeit, hogy a sásdi kistérség és a Körjegyzőség Komlói kistérségbe eső települései számára is lásson el pályázati, illetve projekttámogatási szolgáltatásokat. A működési zavarok egy része nem az előbb említett három szervezeti egység együttműködéséből adódik, hanem a Körjegyzőséget bolygórendszerszerűen körbevevő egyéb szervezetekkel való együttműködésekből. Számos olyan munkakör van, ami több tevékenység együtt kezeléséből alakult ki, mert az egyes tevékenysége terjedelme nem tette ki a napi nyolc órát. Így a szervezetnek több 29

30 olyan munkatársa van, akiknek munkakörének tartalma esetleges, egymástól független, több szerepet tartalmaz, szinte személyre szóló. 8.3 Ügyfélszolgálati tevékenységek ellátása (1.c.) Pályázatba foglalt vizsgálati célterület: 1.c. Ügyfélszolgálati tevékenységek ellátásának javítása (pl. munkaszervezés, ügyintézési folyamat átalakítása). Megállapítások Minden településen van ügyfélfogadás, hivatali ügyintézés. A Körjegyzőség székhelyén kívüli településeken általában egy-egy fő bonyolítja le az ügyfélforgalmat a helyi polgármesteri hivatalban. Egy-egy félfogadás időtartama 2 és 4 óra szokott lenni. Minden településen legalább heti három alkalommal tartanak félfogadást, így településenként hetente 9 és 12 óra közötti időtartamban állnak az ügyfelek rendelkezésére. Ez a településenkénti 300 fő körüli lélekszámot figyelembe véve elegendőnek tűnik. A helyi ügyfélforgalmat a négy településen (Gerényes, Kisvaszar, Köblény, Szalatnak) lebonyolító munkatársak nem állnak a Körjegyzőség alkalmazásában. Foglakoztatásuk tekintetében vegyes a kép, van, akit saját településének önkormányzata foglalkoztatja, másnál a Kistérség Szociális Szolgáltató Központ a munkáltató. A munkatársakra jellemző, hogy ezt a feladatukat kapcsolt munkakörben látják el. A munkavégzés színvonala nagyon vegyes, feléjük egységes irányítás nem valósul meg. A települések a helyi munkához a Körjegyzőségtől támogatást kapnak. Hetente egy egy fő körjegyzőségi munkatárs tartózkodik a helyszínen egy egy fél nap időtartamban. E tekintetben lehetőség van arra, hogy olyan egyeztetést követően, olyan munkatárs menjen a településre konzultálni, aki járatos az adott probléma kezelésében. A településeknek a Körjegyzőségen belül vannak referenseik, akik az ügyeket tovább viszik. A településeken zömében szociális ügyeket intéznek, az ügyforgalomnak kb. 80%-a szociális ügyeket tartalmaz. Alsómocsoládon a Körjegyzőség székhelyén történik az ügyfélfogadás. Itt lényegesen hosszabb az ügyfélfogadás időtartama. Minden munkanap délelőtt 4 óra, délután 2,5 óra, kivéve pénteki napokat, amikor csak délelőtt van ügyfélfogadás. Ez összességében heti 30 órai nyitva tartást jelent. Az ügyfélfogadás nem elkülönült ügyfélszolgálati irodában történik. Az ügyfél a normál munkahelyén keresi fel az ügyintézőt, és előadja ügyét, problémáját. Ez zavaró lehet az ügyfélnek, akinek problémáját óhatatlanul meghallja a szomszéd munkahelyen dolgozó munkatárs, és ez az ügyintézésnek ez a formája nélkülözi az ügyintézés minimális intimitását. Zavaró lehet a többi munkatárs számára is, akiket viszont az ügyféllel történő egyeztetés zavarhat a munkavégzésben. A meglehetősen hosszú félfogadási időben bármikor jöhetnek ügyfelek, ami a munka megszakítások 30

31 számát növeli és az irodai munka hatékonyságát csökkenti. Jelenlegi ügyfélfogadás a heti munkaidő 75 %-ára terjed ki, ami nagyon ügyfélbarát, de a lélekszámot figyelembe véve túlzottnak tűnik. A munkavégzés során felmérésre került a körjegyzőségi folyamatok vezetői megítélése, illetőleg teljesülésük színvonala. Az Ügyfélszolgálati folyamat megítélése ötös skálán 4-es értéket kapott, amivel egyértelműen a jól teljesülő folyamatok közé került. 8.4 Rendeletalkotási, szabályozási folyamatok (1.d.) Pályázatba foglalt vizsgálati célterület: 1.d. Rendeletalkotási és / vagy egyéb szabályozási folyamatok egyszerűsítése, átalakítása Megállapítások Az Alsómocsolád Körjegyzőség rendeletalkotási és szabályozási folyamatának értékelése érdekében létrejött munkacsoport tagjai az alábbi megállapításokat tették a körjegyzőség jelzett tevékenységeivel kapcsolatosan: 1. A szabályozási igények felvetése ügykövető, azaz egy-egy problémás ügyhöz, központi előírás változásához (megjelenéséhez, kapcsolódásához stb.) kapcsolódóan, annak megoldásaként kerül sor egy új szabályzat kialakítására. Ezen szabályozási megoldás mellőzi a szabályozások tervszerű áttekintését, folyamatos követését, proaktív rendszer fejlesztését. Az ügykövetés megoldja az adott ügykörhöz tartozó probléma kezelését, de nem jelenti a teljes körű szabályozási igény lefedését. Ezen a szabályozási igények felvetésének javításával változtatni érdemes. Eset vagy ügykövető szabályozás jellemzői: Problémakezelés egyik eszköze Követő jellegű - múlt orientált Egy-egy probléma (eset) megoldására készül Sok van belőle, kevés összefüggéssel A napi operativitást követi Formája: futó sorszámú pl. vezérigazgatói utasítás Folyamat irányítás alapú szabályozási rendszer jellemzői: A működés irányítás egyik eszköze Megelőző jellegű - jövő orientált Egy-egy folyamat optimális menetét adja meg 31

Kommunikációs és változásmenedzsment terv

Kommunikációs és változásmenedzsment terv II. fázis VI. kötet Alsómocsoládi Körjegyzői Hivatal Kommunikációs és változásmenedzsment terv című pályázatban ÁROP- 1.A.2/A-2008-0138 vállalt feltételek szerinti szervezet-fejlesztési és képzési szolgáltatás

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó K I A D V Á N Y GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁROP-3.A.1/A.

T Á J É K O Z T A T Ó K I A D V Á N Y GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁROP-3.A.1/A. T Á J É K O Z T A T Ó K I A D V Á N Y GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁROP-3.A.1/A. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi Régióban c. pályázatról 2010. április 30. 1 Előzmények:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére Tárgy: A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése című (ÁROP-1.A.2.) pályázat benyújtása Az

Részletesebben

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével.

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével. HONLAP tartalom Előzmények: Biharkeresztes Város Önkormányzata az Államreform Operatív Program (ÁROP) A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése tárgyú kiírás keretében benyújtotta Biharkeresztes Város

Részletesebben

Szervezeti és működési diagnózis

Szervezeti és működési diagnózis I. fázis I. kötet Alsómocsoládi Körjegyzői Hivatal Szervezeti és működési diagnózis Jelentés című pályázatban ÁROP- 1.A.2/A-2008-0138 vállalt feltételek szerinti szervezet-fejlesztési és képzési szolgáltatás

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján ÁROP 2007-3.A.1. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban című

Részletesebben

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata Csenger Város Önkormányzatt Pollgármestterii Hiivattalla Csenger Város Önkormányzat az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program, keretén belül, A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése

Részletesebben

Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről

Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. május 26-i ülésére Saád Tamás, Dr. Peredi Katalin Szervezetfejlesztési

Részletesebben

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40938-10/2008. CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról Előterjesztő:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL BEVEZETÉS FOLYAMATOS KIHÍVÁS: ÁLLANDÓ VÁLTOZÁS MAI KÖZIGAZGATÁSSAL

Részletesebben

PROJEKT TÁRSADALMI FENNTARTHATÓSÁGI VÁLLALÁSÁNAK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓAN DECEMBER 31.

PROJEKT TÁRSADALMI FENNTARTHATÓSÁGI VÁLLALÁSÁNAK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓAN DECEMBER 31. JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA AZ ÁROP-1.A.5-2013-2013-0014 AZONOSÍTÓSZÁMÚ LÉTAVÉRTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE CÍMŰ PROJEKT TÁRSADALMI FENNTARTHATÓSÁGI VÁLLALÁSÁNAK TELJESÍTÉSÉHEZ

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

ÖFFK II. projekt keretében megvalósítandó koordinációs kutatás workshop sorozata. Makó

ÖFFK II. projekt keretében megvalósítandó koordinációs kutatás workshop sorozata. Makó ÖFFK II. projekt keretében megvalósítandó koordinációs kutatás workshop sorozata Makó 2016.11.22. Tartalom 1. Kutatás keretei 2. Módszertan a mai munkához 3. Megyei workshop eredményeinek összefoglalója

Részletesebben

Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./

Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./ Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./ Kivonat a Corporate Values Szervezetfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Kft. Stratégiai műhelymunkáról szóló visszajelző

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. sz. melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat megnevezése Frissítés Megőrzés adatfelelős Megjegyzés 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

4. 249/2000 (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól

4. 249/2000 (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól A Szervezetfejlesztési célok megvalósítása, controlling rendszer bevezetése Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatánál projekt tárgyára vonatkozó jogszabályok az alábbiak: 1. 1990. évi LXV. törvény a helyi

Részletesebben

A nyomonkövetési rendszer alapelvei

A nyomonkövetési rendszer alapelvei A NYOMONKÖVETÉSI RENDSZER ALAPELVEI Nagykálló Város Önkormányzata Készült a,,teljesítmény, minőség, hatékonyság 2.0. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0114 projekt keretében 1 KÉSZÍTETTE: MEGAKOM STRATÉGIAI TANÁCSADÓ

Részletesebben

Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2005. ( IX. 1.) rendelete

Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2005. ( IX. 1.) rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005. ( IX. 1.) rendelete Kiskunmajsa város Önkormányzatának Képviselő-testülete és Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának megállapításáról,

Részletesebben

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 99. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló a "Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának mőködésének átvilágítása és szervezetfejlesztésének megvalósítása" c.

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése 1. Helyzetelemzés Tét Város Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület, amely az önkormányzat működésével,

Részletesebben

Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A

Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A.2-2013-2013-0015 A projekt háttere, célja Mi keltette életre a projektet? Nagykáta Polgármesteri hivatalának működésében

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA. Egységes szerkezetben

ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA. Egységes szerkezetben ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetben Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. április 20. A 24/2012. (IV. 20.) számú Képviselő-testületi

Részletesebben

Képzési összefoglaló Fonyód Város Polgármesteri Hivatalánál tartott tréningekről ÁROP -1.A.2/A-2008-0080

Képzési összefoglaló Fonyód Város Polgármesteri Hivatalánál tartott tréningekről ÁROP -1.A.2/A-2008-0080 Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 mail@bkf.hu Képzési összefoglaló Fonyód Város Polgármesteri Hivatalánál tartott tréningekről ÁROP -1.A.2/A-2008-0080

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSŐ ELLENŐRZÉS KÉZIRAT

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSŐ ELLENŐRZÉS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. december 19-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2006. évi belső ellenőrzési tervének kockázatelemzése Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása 36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal Gazdasági Szervezete Ügyrendjének

Részletesebben

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI 1. A körjegyzőség feladata és hatásköre A körjegyzőség számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek a körjegyzőség szervezeti egységei, dolgozói közötti megosztásáról a

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére.

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére. 16.sz. melléklet az /2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-956, Fax: 491-361 E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől E l ő t e r j e s z t é s a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában (Képviselő-testület 2015.október 21-i ülésére) A 2016. évre

Részletesebben

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS IRÁNYÍTÁS KÉZIRAT

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS IRÁNYÍTÁS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. 2. 6. 7. 9. 10. ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja,

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I.

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. A szabályzat hatálya Ezen utasítás hatálya a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeire terjed ki. II. Az Önkormányzat honlapjának

Részletesebben

Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084

Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084 Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 mail@bkf.hu Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084

Részletesebben

A kommunikáció teljes tartalma

A kommunikáció teljes tartalma A kommunikáció teljes tartalma 2008. július 14-én Zirc Városi Önkormányzat az Államreform Operatív Program (ÁROP) A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése tárgyú kiírás keretében benyújtott a VÁTI

Részletesebben

Vállalkozói szerződés

Vállalkozói szerződés amely létrejött egyrészről Megbízó Pásztó Város Önkormányzata Székhelye: 3060 Pásztó, Kölcsey Ferenc u. 35. Nyt.-i szám: 450823 Adószám: 15450827-2-12 Bankszámlaszám: 11741024-15450827 Képviseli: Sisák

Részletesebben

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008.

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Ásotthalom Község Jegyzőjétől 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek teljesítményértékeléséhez a 2008. évi önkormányzati célok meghatározása Mell.:

Részletesebben

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 1 I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) honlapjának működtetéséhez kapcsolódó feladatok és felelőségi

Részletesebben

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2.

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2. KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 JOGSZABÁLYI KERETEK Kisköre, 2010. március 31. A projekt az Európai

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 28-i ülésére. Az előterjesztést készítette: jegyző

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 28-i ülésére. Az előterjesztést készítette: jegyző 8649-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 28-i ülésére Tárgy: Készségfejlesztés az önkormányzatoknál (ÁROP-2.2.11/2010) c. normatív pályázat

Részletesebben

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal 1. számú melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítésre vonatkozó határidő Megőrzés Adatgazda Tartalomfelelős 1. Az Egyetem hivatalos neve, székhelye, postai címe,

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2011.(.../...) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2012. évi célok

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 2/2012 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott rendes, nyilvános ülésén készült

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKOMRÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKOMRÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Biharkeresztes Város Önkormányzata az Államreform Operatív Program (ÁROP) A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése tárgyú kiírás keretében benyújtotta Biharkeresztes Város Polgármesteri Hivatalának

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 7/2007. /V.7./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL 2 Zomba község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

KIVONAT. Dorog Város Képviselő-testülete december 19.-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Dorog Város Képviselő-testülete december 19.-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből Dorog Város Jegyzője 2510 DOROG Bécsi u. 71. Pf:43. Tel:(36) 33 431-299 Fax:(36) 33 431-377 1/16/2003. KIVONAT Dorog Város Képviselő-testülete 2003. december 19.-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből 254/A/2003.(XII.19.)

Részletesebben

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadására

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadására J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadására Ózd, 2014. december 19. Előterjesztő: Ózd Város Jegyzője Készítette: Ózdi Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési

Részletesebben

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2008-2013 Hatályos: 2008... napjától 1 A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Kormány rendelet

Részletesebben

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Polgármestere ELŐTERJESZTÉS

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. november 24-i munkaterv szerinti ülésére a 2011. évi belső ellenőrzési terv elfogadására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Projekt címe: Körösladány Város Polgármesteri Hivatalának és a projektbe bevonni kívánt intézményeinek szervezetfejlesztése

Projekt címe: Körösladány Város Polgármesteri Hivatalának és a projektbe bevonni kívánt intézményeinek szervezetfejlesztése Beszámoló Projekt címe: Körösladány Város Polgármesteri Hivatalának és a projektbe bevonni kívánt intézményeinek szervezetfejlesztése Projekt azonosítószáma: ÁROP 1.A.2/A-2008-0159 Készítette: HyperTeam

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére 11. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Az intézményfenntartó társulások munkaszervezeti, az

Részletesebben

1. A döntési mechanizmus korszerűsítése

1. A döntési mechanizmus korszerűsítése ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése A Várpalotai Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Megbízó: Várpalota Város Önkormányzata 1. A döntési mechanizmus korszerűsítése 1b) a polgármesteri

Részletesebben

JAVASLAT A ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA

JAVASLAT A ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐ JAVASLAT A 2007. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA Készítette: Simon István Benkó Péter belső ellenőrök Előterjesztő: Dr. Szeles Gábor jegyző Budapest-Csepel

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ Helyzetfelmérés Az elmúlt két hónap tapasztalatai alapján kijelenthető, hogy erőforrás

Részletesebben

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az Polgármester Előterjesztés a képviselő-testület számára önkormányzat rendszerének 2008. ellenőrzéséről szóló számvevőszéki jelentés alapján Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Intézkedési terv az gazdálkodási

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ Ülés időpontja: a Képviselő-testület 2013. június 25-i ülésére Előterjesztés tárgya: Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának részvételére az ÁROP-3.A.2-2013 kódszámú, Szervezetfejlesztés

Részletesebben

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete Diósjenő Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról, valamint ügyfélfogadásának

Részletesebben

Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft.

Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft. 1. melléklet a 2011. évi CXII. Törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítés Megőrzés 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon-

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről Mátészalka Város Önkormányzat J e g y z ő j é t ő l 4700 Mátészalka Hősök tere 9.sz. Tel:(44) 501-364 Fax:(44) 501-367 Száma:./2007. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez A belső ellenőrzésről Tisztelt

Részletesebben

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap)

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 0. évi integritásjelentése III.. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) Az integritás menedzsment táblázat

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

letfejlesztés III. Gyakorlat Tennivalók

letfejlesztés III. Gyakorlat Tennivalók Település- és s területfejleszt letfejlesztés III. Gyakorlat Célfa Tennivalók (Jövőkép, Prioritások, Intézked zkedések) 2008-2009 2009 őszi félévf Gyakorlatvezető: Mátyás Izolda matyas.izolda@kti.szie.hu

Részletesebben

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 1.) Az egységes pályázati rendszer kiterjed: a) a Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi szervezeti egységének tevékenységi körébe tartozó, b) a szervezeti

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Alpolgármester A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga (SZMSZ 17. (1) bek.). Előterjesztés a Képviselő-testület részére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

készítette: címzetes főjegyző testületenkénti egyszerűtöbbség Melléklet: javaslat

készítette: címzetes főjegyző testületenkénti egyszerűtöbbség Melléklet: javaslat ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ, VADNA, SAJÓGALGÓC ÉS SAJÓIVÁNKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2014. AUGUSZTUS 26-AI EGYÜTTES NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1172-4/2014/Sz. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB III.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

( T e r v e z e t) A rendelet 13. II. Polgármesteri Kabinet Iroda címhez tartozó g.) pont törlésre kerül.

( T e r v e z e t) A rendelet 13. II. Polgármesteri Kabinet Iroda címhez tartozó g.) pont törlésre kerül. Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének./2008. ( ) rendelete a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 43/2006. (XII.22.) rendelet

Részletesebben

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK I/2.6. pont 1 Hivatal Általános Közzétételi listája ÁLLTALLÁNOS IINTÉZZKEDÉSEK 1. Ahol felelősként több van nevesítve, a nevesítésük sorrendje jelenti az egymás közti adatáramlás sorrendjét is (kijelölve

Részletesebben

"31. A jegyző és az aljegyző" "Az aljegyző. 56/A. (1) A polgármester a jegyző javaslatára pályázat alapján aljegyzőt nevez ki.

31. A jegyző és az aljegyző Az aljegyző. 56/A. (1) A polgármester a jegyző javaslatára pályázat alapján aljegyzőt nevez ki. Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(II.20.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

SWOT analízis Tamási Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2009.

SWOT analízis Tamási Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2009. Tamási Város Polgármesteri Hivatala SWOT analízis SWOT analízis Tamási Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2009. SZEMPONTOK A kérdések megválaszolásához 1. VEZETÉS A vezetés szerepe a hivatali küldetés

Részletesebben

Almáskert Napköziotthonos Óvoda

Almáskert Napköziotthonos Óvoda Almáskert Napköziotthonos Óvoda A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA Hatályba lépés időpontja: 2006. május 1. Készítette: Kiss Róbertné óvodavezető I. Bevezetés

Részletesebben

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050)

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) I. A pályázat keretében megvalósuló képzések Döntéshozatal Célja: a résztvevők megismerik és gyakorolják a hatékony, önérvényesítő

Részletesebben

Nagydobsza Község Önkormányzata Nagydobsza polgármesteri hivatalának szervezetfejlesztése - ÁROP-1.A.2/A-2008-0085 Kommunikációs terv

Nagydobsza Község Önkormányzata Nagydobsza polgármesteri hivatalának szervezetfejlesztése - ÁROP-1.A.2/A-2008-0085 Kommunikációs terv KOMMUNIKÁCIÓS TERV Nagydobsza polgármesteri hivatalának szervezetfejlesztése - ÁROP-1.A.2/A-2008-0085 - 1/9 - 1. Helyzetelemzés Nagydobsza Község Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület,

Részletesebben

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010.(XI.16.) KT sz. rendeletével elfogadott Szervezeti és

Részletesebben

Csanádapáca Község Önkormányzata képviselő testületének 14/2012.(V.30.) önkormányzati rendelete

Csanádapáca Község Önkormányzata képviselő testületének 14/2012.(V.30.) önkormányzati rendelete Csanádapáca Község Önkormányzata képviselő testületének 14/2012.(V.30.) önkormányzati rendelete Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének

Részletesebben

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE TARTALOM Az Operatív Program Jogszabályok Uniós intézményrendszer Közreműködő Szervezet feladatai TERÜLET-

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

Részletesebben

Kővágóörsi Közös Hivatal

Kővágóörsi Közös Hivatal Kővágóörsi Közös Hivatal - Szervezeti struktúra A Hivatal létszáma 22 fő, melyből - 1 fő: jegyző - 1 fő aljegyző - 1 fő: igazgatási csoportvezető - 1 fő: szociális és gyermekvédelmi ügyintéző - 2 fő: kereskedelmi

Részletesebben

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton...

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... emagyarország Hálózat Az emagyarország Pontok hálózata: Közel 2000 emagyarország Ponttal, ahol az eközszolgáltatások igénybevételéhez az internet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁR VÁROS SZOLGÁLATÁBAN

POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁR VÁROS SZOLGÁLATÁBAN Infora Consulting Group ÁROP-1.A.2. A POLGÁRMESTERI HIVATALOK SZERVEZETFEJLESZTÉSE POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁR VÁROS SZOLGÁLATÁBAN MÁSODIK RÉSZFELADAT A projekthez kapcsolódó szakértői feladatokat végezte:

Részletesebben

Békés Város Képviselő-testülete október 20-i ülésére

Békés Város Képviselő-testülete október 20-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzata évi ellenőrzési terve Előkészítette: Juhos Józsefné belső ellenőrzési vezető Békési Kistérségi Iroda Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: III/4. Döntéshozatal

Részletesebben

Iktsz.: 9. melléklet. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása

Iktsz.: 9. melléklet. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása Iktsz.: 9. melléklet EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása mely létrejött egyrészről név: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 8. képviselő: Dr. Kriza Ákos

Részletesebben

Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE

Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE I. A hivatal szervezete 1.) A hivatalt Kozármisleny Város Polgármestere által határozatlan időre kinevezett jegyző vezeti. 2.) A hivatal személyi állománya:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Segédanyag) 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. hatályba lépésével

Részletesebben

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet a 3/2013.(I.22.) sz. határozathoz A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Szeghalom, Szabadság tér 4-8. sz. Ügyszám: 16-19/2009/1. ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Az ellenőrzésre a Társulás 2009. évi ellenőrzési munkaterve alapján került sor. Az ellenőrzés

Részletesebben