Szigetvári Zsófia: GAP BIZTOSÍTÁS ÚJ LEHETŐSÉG A GÉPJÁRMŰ-BIZTOSÍTÁSOK PIACÁN 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szigetvári Zsófia: GAP BIZTOSÍTÁS ÚJ LEHETŐSÉG A GÉPJÁRMŰ-BIZTOSÍTÁSOK PIACÁN 1"

Átírás

1 Szigetvári Zsófia: GAP BIZTOSÍTÁS ÚJ LEHETŐSÉG A GÉPJÁRMŰ-BIZTOSÍTÁSOK PIACÁN 1 A GAP biztosítás a gépjárművek mellé adható biztosítások között egy újszerű biztosítási terméknek tekinthető. A biztosítás a gépjármű totálkára vagy lopása esetén nyújt szolgáltatást a kedvezményezett részére. Totálkár vagy lopás esetén a CASCO (vagy kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás (továbbiakban: KGFB) által fizetett biztosítási összeg jelentősen elmaradhat a gépjármű vásárláskori értékétől, főleg új gépjárművek esetén, de akár a káridőpontbeli értékétől is. Ennek következményeként a károsult nem tudja azonos értékben pótolni régi személygépkocsiját a biztosító szolgáltatásából. Különösen nagy problémát jelent, ha az autót hitelre vásárolta az ügyfél, és a CASCO által fizetett biztosítási összeg nem fedezi a hitel kintlévőségét. A GAP biztosítás a fenti problémák kezelésére a gépjármű totálkára vagy lopása esetén a CASCO vagy KGFB által fizetett biztosítási összeg és a gépjármű vásárláskori értéke közötti különbözetet biztosítja. A biztosítási összeg a különböző GAP biztosítási típusonként eltérő, melyet részletesen bemutatok jelen írásomban. 1. GAP biztosításról általában A GAP biztosítás újszerű voltára való tekintettel elsőként a biztosítás főbb jellemzőit részletezem a biztosítási szerződési feltételek mentén A szerződés szereplői A GAP biztosításnál négy fontos szereplőt érdemes kiemelni: a biztosítottat, a szerződőt, a kedvezményezettet és a biztosított gépjárművet. 1. A szerződés biztosítottja az a személy, akinek érdeke fűződik a személygépkocsihoz, tehát a legtöbb esetben a gépjármű tulajdonosa. 2. A szerződő, akit a díjfizetési kötelezettség terheli, általában a biztosított. Csoportos szerződések esetén a szerződő lehet egy autókereskedő, akár egy pénzügyi intézmény 1 A cikk a szerző azonos című Posztgraduális Aktuárius szakdolgozatának rövidített változata, melyet 2011-ben védett meg a Budapesti Corvinus Egyetemen.

2 is, aki az egész portfolióra vonatkozó biztosítási díjat egy összegben téríti meg a biztosítótársaságnak. A tényleges díjfizető azonban ilyenkor is a pénzügyi intézmény ügyfele, ami akár úgy is megvalósulhat, hogy a finanszírozó által nyújtott hitel havi törlesztő-részletébe van rejtve a biztosítás díja. 3. A szerződés kedvezményezettje általában a biztosított, kivéve ha káresemény esetén a hitel kintlévőségének egy része kerül kifizetésre, akkor a kedvezményezett a Finanszírozó. Ebben az esetben általában a biztosítás csoportos szerződés keretében valósul meg, a Finanszírozó érdeke, hogy a fennálló tartozás a finanszírozott gépjármű megsemmisülése esetén is teljes egészében visszafizetésre kerüljön. Ilyenkor a pénzügyi intézmény általában nem csak a kedvezményezett, hanem egyben a szerződő is, aki egy összegben fizeti az egész portfolióra vonatkozó biztosítási díjat még ha a tényleges díjfizető tulajdonképpen az ő ügyfele. Ezen felül elképzelhető olyan eset is, hogy bár a biztosítási szolgáltatás nem a biztosított fennálló tartozása, de a gépjárműre finanszírozási szerződést kötöttek, így a biztosító először a Finanszírozónak fizeti meg a kintlévőséget a biztosítási összeg erejéig, és az esetlegesen fennmaradó összeg kerül csak kifizetésre a biztosított javára. 4. A biztosított gépjármű az a gépjármű, amely a biztosító által szabott feltételeknek megfelel, érvényes magyar hatósági jelzésekkel és forgalmi engedéllyel rendelkezik. Általában a biztosítók a biztosított személygépkocsi meghatározásánál négy fő korlátozó feltételt szoktak szabni, melyek az alábbiak: az autó életkora nem lehet magasabb a szerződéskötéskor, mint egy meghatározott életkor, a gépjármű vételára nem haladhat meg egy meghatározott összeget, futásteljesítménye nem lehet több a szerződésben meghatározott maximális kilométernél, illetve a súlya nem haladhat meg egy bizonyos tömeget. A díjazás szempontjából fontos megjegyezni, hogy külön kell kezelni az új és a használt gépjárműveket, hiszen a két kategória más kockázatot jelent. Ezt a témát az elemzésem későbbi fejezetében részletesen kifejtem.

3 Új gépjárműnek tekinthető minden olyan autó, ami 0 km futásteljesítménnyel rendelkezik. Használt gépkocsinak nevezem azokat a gépjárműveket, amelyeknek 0 km-től eltérő futásteljesítménye van A biztosítási esemény A biztosítási szerződésben megfogalmazott feltételek alapján biztosítási eseménynek minősül a biztosítás kockázatviselésének tartama alatt bekövetkező személygépjármű totálkára (baleset, tűz vagy elemi kár) vagy ellopása. CASCO vagy KGFB 2 biztosítás mellé ezek jellemző előfeltételei a GAP biztosításnak köthető GAP biztosítások esetén a biztosítási esemény definíciója kiegészül egy további feltétellel. Ebben az esetben csak akkor fizet a biztosító totálkár vagy rablás esetén, ha az elsődleges biztosító - az a biztosító, amelyiknél a CASCO-t vagy a KGFB-t megkötötték elfogadja a kárbejelentést és kártérítést fizet A biztosítási szolgáltatás Szolgáltatási oldalon a többi nem-élet biztosításhoz hasonlóan kárbiztosításról beszélhetünk. A biztosító által fizetett szolgáltatás a különböző típusú GAP biztosítások esetén eltérő. Bizonyos típusú GAP biztosítás esetén a számlával igazolt eredeti vételár és a kárkori piaci érték különbözete kerül kifizetésre, más típusnál azonban a piaci érték egy előre meghatározott része kerül kifizetésre. A pontos biztosítási szolgáltatásokat a GAP biztosítások különböző típusairól szóló résznél fejtem ki részletesen Kizárások és mentesülések A kockázat mérséklésére a biztosítók különböző kizárásokat alkalmaznak. A kizárások köre két csoportra osztható. Az első csoportba azok a kizárások tartoznak, amelyek a kizárt gépjárműveket határozzák meg, a második csoportba pedig azok, amik a kizárt károkat. Ahogy már a biztosított gépjárművek meghatározásánál említettem, bizonyos vételár, életkor, futásteljesítmény és súly felett a gépjárművek nem vonhatók biztosítás alá. Ezen felül kizárt 2 A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló évi LXII. Törvény alapján a gépjármű üzembentartója köteles a gépjármű üzemeltetése során okozott károk fedezésére a törvényben meghatározott feltételek szerint biztosítást kötni. Magyarországon a CASCO biztosítások száma viszonylag alacsony, így az egyik biztosítótársaság az értékesítés növelése érdekében megjelent a piacon egy olyan típusú GAP biztosítással, amely nem a CASCO biztosítás meglétét írja elő szolgáltatási feltételnek, hanem a KGFB meglétét. Mivel KGFB biztosítással a Kormányrendelet alapján minden gépjármű rendelkeznie kell, ezért ez a fajta előírás tulajdonképpen szükségtelennek tekinthető, nem jelent plusz feltételt a GAP biztosításhoz.

4 gépjárművek között szoktak szerepelni a luxusmárkák és luxuskategóriák (pl: Aston Martin, Bently, Ferrari). A biztosítható gépjárművek sorából ki szokták zárni a professzionális célra használt járműveket, így a taxikat, az autósiskola által használt járműveket vagy az autómentőként üzemeltetett gépjárműveket, stb. A kizárt károk között a következő esetek szerepelnek (a teljesség igény nélkül): totálkár vagy lopás a kockázatviselés kezdete előtt következett be; gépjármű eltulajdonítása esetén nem történik rendőrségi feljelentés; kár abból ered, hogy elhanyagolt műszaki állapotban volt a gépjármű; autóversenyen, vagy arra való felkészülésen történt a káreset; a baleset folytán totálkáros járművet a sofőr alkoholos vagy kábítószeres befolyásoltság alatt vezette. Elmondható, hogy GAP biztosítások esetén a többi biztosításfajtához hasonlóan mentesül a biztosító a szolgáltatás alól, ha a kárt jogellenesen, szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozta a Biztosított vagy Biztosítottal közös háztartásban élő hozzátartozója. Nincs eltérés abban sem, hogy a biztosító a kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettség megszegése, továbbá a kárbejelentési, közlési és változás bejelentési kötelezettség megsértése esetén is mentesül a biztosítási szolgáltatás kifizetése alól A biztosítási díj fizetése A biztosítási díjat az ügyfél megfizetheti egyösszegben a biztosítási időszak elején, de rendszeres díjfizetésre is van lehetősége, így havi, negyedéves, féléves vagy éves díjfizetési gyakoriságok közül is választhat Kockázatkezelés Kockázatelbírálás nem történik a gépjárművekre, azt a biztosító a termékfejlesztés során gyűjtött statisztikák elemzésével teszi meg, és kizárásokat alkalmaz a biztosítási feltételek között. A biztosítótársaság kockázata szempontjából az ügyfelek lakhelye tekinthető a legfontosabb paraméternek. Például a fővárosban élő ügyfelek nagyobb kockázatot jelentenek a biztosító számára, mivel ezen a területen jellemzőbb a személygépkocsik lopása. A biztosítónak az ebből a kockázatból adódó autoszelekciót kezelnie kell, például pótlék használatával a fővárosban lakó ügyfelek esetén. Kockázatkezelés szempontjából a termék kedvező tulajdonsága, hogy a GAP biztosítások általában CASCO mellé köthető kiegészítő

5 biztosítások, így az alapbiztosítás esetén megvalósult kockázatkezelés a GAP biztosításokra is érvényes. 2. GAP biztosítások főbb fajtái A GAP (vételár) biztosítás a gépjármű totálkára vagy lopása esetén a CASCO biztosítás által fizetett biztosítási összeg és a gépjármű eredeti vételára közötti különbözetet biztosítja. A biztosítási összeg a különböző GAP biztosítási típusonként eltérő. Elemzésem ezen részében ismertetem a főbb GAP biztosítási típusok jellemzőit és azok szolgáltatási összegét Single amount GAP Single amount GAP biztosítás esetén a biztosítási összeg a személygépjármű vásárláskori értékének (eredeti vételár) egy meghatározott százaléka, amely szolgáltatási összeg nem lehet magasabb az eredeti vételár és a káresemény időpontjában fennálló Eurotax érték különbségénél. Single amount GAP Vásárlási ár Eurotax érték GAP szolgáltatás Forint hónap A GAP biztosítások single amount biztosítási típusa által a biztosított számára lehetővé válik, hogy az ellopott vagy totálkáros járműnél egy valamivel értékesebb személyautót tudjon venni az ügyfél, hiszen a biztosítási szolgáltatás a piaci érték feletti meghatározott fix összeg. Ezen kívül olyan célt is szolgálhat a biztosítás, hogy a gépjármű totálkárából vagy ellopásából

6 adódó költségeket fedezze, így például a gépjárműbérlést vagy a személygépkocsiban található különböző anyagi tárgyak pótlását. A biztosítás előnyei között található, hogy könnyen alakítható a biztosítottak részére kínált biztosítási összeg nagysága, hiszen az annak alapjául szolgáló százalékot könnyen lehet módosítani a kívánt szolgáltatási szint elérésének érdekében. További előnye, hogy könnyen elmagyarázható az ügyfélnek a biztosítás működése és szolgáltatása, illetve nem csak a hitelre vásárolt személygépjárművek mellé adható. A díjkalkuláció szempontjából előnyként említhető, hogy amennyiben a CASCO biztosítás által térített biztosítási összeg mértéke ismert a GAP biztosítást értékesítő biztosítótársaság számára, akkor nem szükséges az Eurotax görbe előállítása a limit figyelembevételéhez. Amennyiben nem ismert, akkor sem szükséges a díj meghatározásához a gépjármű teljes tartamra vonatkozó avultatott értékének a meghatározása, csak a limit figyelembevételéhez elegendő a gépjármű piaci értékének kiszámítása More than Eurotax GAP More than Eurotax GAP biztosítás esetén a biztosító szolgáltatása a személygépjármű Eurotax szerinti értékének egy meghatározott százaléka, de a biztosítási összeg nem lehet magasabb, mint az eredeti vételár és a káresemény időpontjában fennálló Eurotax érték különbözete. More than Eurotax GAP Vásárlási ár Eurotax érték GAP szolgáltatás Forint hónap

7 Hasonlóan a single amount GAP biztosításhoz ebben az esetben is a biztosítási szolgáltatás lehetővé teszi az ügyfél számára, hogy az ellopott vagy totálkáros járműnél egy valamivel értékesebb személyautót tudjon vásárolni. Ezen kívül azt a célt is szolgálhatja a biztosítás, hogy a gépjármű totálkárából vagy ellopásából adódó költségeket (gépjárműbérlés, megsemmisült tárgyak pótlása) fedezze. A More than Eurotax típusú biztosítás előnyei és hátrányai a legtöbb ponton megegyeznek a Single Amount típusú biztosításnál említettekkel. Ennél a GAP biztosítási fajtánál is előnyként lehet kiemelni, hogy a biztosítási szolgáltatás szintje egyszerűen alakítható, könnyen elmagyarázható az ügyfélnek a biztosító szolgáltatása, nem csak a hitelre vásárolt személygépjárművek mellé adható. A biztosítás hátránya pedig az, hogy a biztosítási összeg viszonylag alacsony lehet, amennyiben a gépjármű avultatott értéke a káresemény időpontjában alacsony és a biztosítási összeg alapjául szolgáló százalékos értéket alacsony szinten határozták meg Shortfall GAP Shortfall (más néven Finance vagy Lease) GAP biztosítás esetén a szolgáltatási összeg megegyezik a hitel vagy lízing fennálló tartozásának és a káresemény időpontjában fennálló Eurotax értékének a különbözetével. Shortfall Vásárlási ár Eurotax érték Fennállótartozás GAP szolgáltatás Forint hónap

8 Az alapbiztosítások (CASCO vagy KGFB) a gépjármű piaci értékét veszi alapul kártérítésnél totálkár vagy lopás esetén. Azonban a személygépjárművek piaci értéke három év alatt akár 50%-kal is csökkenthet az eredeti vételárhoz képest, így ez időszak alatt a szolgáltatási összegek jelentősen elmaradhatnak a hitel fennálló tartozásától, a lízing esetén a gépjármű könyv szerinti értékétől. A Shortfall biztosítást ennek a problémának a kezelésére hozták létre. A GAP biztosítások ezen típusa által az ügyfelek számára lehetővé válik a hitel vagy lízing fennálló tartozásának teljes visszatörlesztése egy olyan autó után, amit a totálkár miatt már nem lehet használni, akár már nem is létezik, vagy a lopás miatt már nincs az ügyfél tulajdonában. A Shortfall GAP biztosítás előnyei között lehet említeni, hogy a biztosítás szolgáltatását könnyen el lehet magyarázni az ügyfeleknek, ez a fajta GAP biztosítás viszonylag ismert a piacon, illetve egy viszonylag olcsó biztosítási fedezetnek tekinthető. Hátránya azonban, hogy az árazáshoz pontos és részletes adatokra van szükség a hitel vagy lízing paramétereiről, a biztosítási szolgáltatás időben változik, illetve csak a hitelből finanszírozott személygépjárművek mellé adható a biztosítási fedezet. Ezen felül egy további hátrány, hogy fennáll az üres fedezet értékesítésének veszélye, mivel magas önrész esetén a fennálló tartozás a futamidő alatt elképzelhető, hogy soha nem magasabb, mint a személyautó piaci értéke. Magyarországon 2009 végétől egy Kormányrendelet szabályozza az autóhitelek maximális futamidejét és az ügyfél által fizetendő minimális önrész mértékét. Ezen új szabályozások alapján a legtöbb esetben a hitel vagy lízing fennálló tartozása biztosan alacsonyabb, mint a személygépjármű piaci értéke, így a Shortfall típusú GAP biztosítás csak kevés esetben tud tényleges fedezetet nyújtani a biztosítottak számára. Ezen típusú GAP biztosítás további hátránya, hogy jellemzően csak az újonnan vásárolt gépjárművek mellé adható, mivel a használt gépjárművek esetén a biztosítás futamideje alatt egyetlen hónapban sem magasabb a hitel fennálló tartozása, mint a gépjármű piaci értéke. Ez azzal magyarázható, hogy a használt gépkocsik esetén az első időszakban nem figyelhető meg az a drasztikus csökkenés a piaci értékben, mint az újonnan vásárolt gépjárműveknél rögtön azután, hogy a gépjármű kigördül az autószalonból. Így az Eurotax érték hónapról hónapra csak kis mértékben csökken. Ezt a helyzetet szemlélteti a lenti ábra.

9 Használt gépjármű Vásárlási ár Eurotax érték Fennállótartozás Forint hónap 2.4. Return to Invoice GAP Return to Invoice GAP biztosítás esetén a biztosítótársaság szolgáltatása a személygépjármű vásárláskori értékének és a káresemény időpontjában fennálló Eurotax értékének a teljes különbözete. Ennél egy még magasabb szolgáltatási szintet jelenthet, ha nem a vásárláskori értékhez képest fizetik ki a biztosítótársaságok a különbözetet, hanem az inflációval növelt vásárláskori érték (a káresemény időpontjában az újonnan vásárolt személygépkocsi aktuális vételára) és az Eurotax érték különbözetét (ezt a biztosítási fajtát szokták Vehicle Replacement GAP Insurance-nak nevezni).

10 Return to Invoice Forint Vásárlási ár Eurotax érték GAP szolgáltatás hónap Az ügyfél számára természetesen ez a biztosítás azzal az előnnyel jár, hogy a gépjármű totálkára vagy lopása esetén egy teljesen új személygépkocsit tud vásárolni a biztosítási szolgáltatásból. A Return to Invoice GAP biztosítás előnyei között található, hogy magas biztosítási összeget nyújt a biztosított részére kár esetén, ismert GAP típusnak tekinthető, és nem csak a hitelre vásárolt személygépjárművek mellé adható. Hátránya viszont, hogy a legdrágább GAP biztosításnak tekinthető. A biztosítótársaság kockázata szempontjából a Return to Invoice típusú GAP biztosítás további hátránya, hogy a biztosítási szolgáltatás idővel növekszik Egyedi/Kombinált GAP típusok A fent ismertetett GAP biztosítások a főbb típusoknak tekinthetők. Azonban a biztosítótársaságok egyedileg kialakított GAP biztosításokat is értékesítenek, amelyek általában a fent említett biztosítási típusok kisebb módosításából vagy kombinációikból jön létre. A biztosítók ezzel a megoldással próbálják még vonzóbbá tenni termékeiket az ügyfelek számára mind ár, mind szolgáltatás szempontjából. Lássunk egy példát Szlovákiából az egyedi típusú GAP biztosításra.

11 Példa Szlovákiából Szlovákiában kialakításra került egy nem tipikus GAP biztosítás 3, mely a következő szolgáltatási összegekkel rendelkezik: Első évi szolgáltatás: 100% vásárláskori érték káresemény időpontjában fennálló Eurotax érték, Második évi szolgáltatás: 90% vásárláskor érték káresemény időpontjában fennálló Eurotax érték, Harmadik évi szolgáltatás: 80% vásárláskor érték káresemény időpontjában fennálló Eurotax érték, Stb Példa Szlovákiából Vásárlási ár Eurotax érték GAP szolgáltatás Forint hónap Ez a típusú GAP biztosítás abból a szempontból lehet vonzó az ügyfelek számára, hogy a biztosítási összeg viszonylag magasnak tekintető, hiszen például az első évben káreseménykor a CASCO biztosítás és a GAP biztosítás együttesen az eredeti vételárat téríti meg a kedvezményezett részére. A többi évben a két biztosítás által nyújtott szolgáltatási összeg folyamatosan csökken, így a biztosítás díja alacsonyabb, mint egy Return to Invoice típusú GAP biztosításé. Összességében mind szolgáltatás, mind ár szempontjából vonzó ez a termék. A biztosító szempontjából is előnyösebb ez a termék, mint egy Return to Invoice GAP, mivel bár éven belül a gépjármű értékének csökkenésével a biztosítási összeg kis mértékben növekszik, azonban köszönhetően annak, hogy egyik évről a másikra a biztosítási 3 Bindzar, Peter: GAP Auto principle/pricing/reserving

12 szolgáltatás számításában felhasznált vásárláskori érték hányada csökken, összességében ez a biztosító számára nem jelent kockázatnövekedést. 3. GAP biztosítások díjkalkulációja Elemzésen ezen részében röviden ismertetem a GAP biztosítások díjkalkulációját. Az elemzés keretei nem teszik lehetővé egy részletesebb, eredményeket is tartalmazó számítás ismertetését, így csak a kockázati díj meghatározásának elméleti lépései kerülnek ismertetésre. A kockázati díj kiszámítása két lépésben valósítható meg: 1. Biztosítási szolgáltatás meghatározása, szükség esetén a hitelprofil modellezése; 2. A biztosított kockázatok valószínűségének becslése, a biztosítás kockázati profiljának meghatározása Biztosítási szolgáltatás és hitelprofil meghatározása A GAP biztosítások ismertetésénél láttuk, hogy a biztosítás szolgáltatási összegének meghatározásához szükséges a gépjármű avultatott értékének, az úgynevezett Eurotax értéknek az ismerete, így a szolgáltatási összeg kiszámításához először a biztosítótárságoknak meg kell határozniuk az Eurotax görbét. Az EurotaxGlass s Magyarország Kft. havonta megjelenő Személygépkocsi című katalógusai tartalmazzák a személygépkocsik belföldi új árait, továbbá a használt gépjárművekre vonatkozó átlagos eladási árat a piaci megfigyelések alapján. A kiadványban szereplő adatokból kiszámítható az Eurotax görbe egy adott személygépkocsi típusra, márkára vagy kategóriára, de akár az adott üzleti lehetőségre jellemező átlagos Eurotax görbét is meg lehet határozni az adatokból a várható biztosított gépjárművek típusának, illetve azok megoszlásának az ismeretében. A lenti ábra szemlélteti az újonnan forgalomba helyezett személygépkocsikra vonatkozó Eurotax görbét különböző gépjárműkategóriák esetén.

13 Eurotax görbe új gépjárművek esetén 100% 90% 80% 70% Alsó kategória Középső kategória Felső-közép kategória Súlyozott átlag Eurotax érték 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Gyártástól számított évek Az ábrából megállapítható, hogy a felső-közép kategóriájú személygépkocsik esetén figyelhetjük meg a legintenzívebb csökkenést az eredeti vételárhoz képest, míg az alsó kategóriájú járművek esetén tapasztaljuk a leglassúbb avulást. Használt gépjárművek esetén a fenti görbék annyiban módosulnak, hogy az első évben nem tapasztaljuk a 15%-20%-os plusz csökkenést, ami az újonnan vásárolt gépjárművek esetén figyelhető meg rögtön azután, hogy a személygépkocsi kigördül az autókereskedésből. Az Eurotax görbe meghatározása után - a Shortfall GAP biztosítás kivételével - a biztosítási szolgáltatás meghatározása nem igényel további komplikált számítást. Single amount GAP esetén a biztosítótársaság szolgáltatása az eredeti vételár egy meghatározott százaléka. More than Eurotax típus esetén a kárbekövetkezés idején fennálló piaci érték bizonyos százaléka. Return to Invoice biztosítás esetén pedig az eredeti vásárlási ár és a kárbekövetkezés idején fennálló Eurotax érték különbözete. Természetesen minden esetben figyelembe kell venni, hogy a biztosítási szolgáltatás nem lehet magasabb, mint az eredeti vételár és a káresemény időpontjában fennálló Eurotax érték különbözete. Ezen felül a biztosítótársaságok meg szoktak határozni egy maximális térítési összeget, amelyet szintén figyelembe kell venni a díjkalkuláció folyamán. Shortfall GAP biztosítás esetén a szolgáltatási összeg meghatározása annyiban egészül ki, hogy a szolgáltatási összeg az ilyen típusú GAP biztosítás esetén egyenlő a hitel vagy a lízing fennálló tartozásának és a káresemény időpontjában fennálló Eurotax értéknek a

14 különbözetével, így ebben az esetben a hitelprofil meghatározására is szükségünk van a díjkalkulációhoz Kockázati profil meghatározása Kockázati profilnak tekintjük azokat az összegeket, amelyeket várhatóan az egyes időpillanatokban a biztosítótársaságnak szolgáltatásra kell fordítania. GAP biztosítások esetén a kockázati profil a várható szolgáltatás és a bekövetkezési valószínűségek szorzata a biztosítás futamideje alatt figyelembe véve, hogy az adott hónapban még hány gépjármű marad az állományban. Azaz egyfajta túlélési valószínűséggel kell korrigálni a kockázati profilt, tehát azokat a személygépkocsikat kell számításba venni, amelyek nem lettek totálkárosak vagy nem lopták el az előző időszakokban. A biztosítás a gépjármű totálkára vagy lopása esetén nyújt szolgáltatást a kedvezményezett részére, így az árazáshoz szükségünk van annak meghatározásához, hogy milyen valószínűséggel lesz totálkáros a személygépjármű, illetve, hogy milyen valószínűséggel lopják el a gépkocsit. A lopás bekövetkezési valószínűségének meghatározásához két adatra van szükségünk: az eltulajdonított személygépjárművek számára és a forgalomba helyezett és még forgalomban lévő gépjárművek darabszámára. A totálkár bekövetkezési valószínűségének meghatározásához szintén két adatra van szükségünk: a totálkáros személygépjárművek darabszámára és a forgalomba helyezett és még forgalomban lévő gépjárművek darabszámára. Ezek az adatok a rendelkezésre álló központi statisztikákból, így például a Központi Statisztikai Hivatal vagy az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Statisztikai és Elemző Osztályának adatai alapján meghatározhatóak. A rendelkezésre álló adatok azt is lehetővé teszik, hogy akár egy adott személygépkocsi márkára határozzuk meg a bekövetkezési valószínűségeket. A fenti adatok ismeretében a GAP biztosítások egyszeri kockázati díja meghatározható a következő képletet alapján: Ahol, Egyszeri Kockázati díj P = c 12 n t t HSZ (1 Pk ) (1 ) t = 0 12 i k= 1 t ) n: biztosítási szerződés tartama hónapokban kifejezve; 1 (1+ 12

15 t: az adott hónap (eltelt hónapok száma); HSZ: az adott GAP biztosítási típusra jellemző adott havi biztosítási összeg figyelembe véve, hogy a minimumát kell venni a típusra jellemző biztosítási összegnek, a maximális biztosítási szolgáltatásnak, és az eredeti vételár és a káresemény időpontjában fennálló Eurotax érték különbözetének; P: lopás és totálkár éves bekövetkezési valószínűsége; t (1 P ) : az adott hónapra vonatkozó túlélés valószínűség, azaz annak a k= 1 k valószínűsége, hogy az adott személygépjármű nem lett totálkáros vagy nem lopták el a korábbi időszakokban; i: technikai kamatláb; c: törlések vagy előtörlesztések éves aránya. Tekintettel arra, hogy a díjkalkuláció további lépéseinek bemutatása jelen cikk terjedelmébe nem fér bele, csak az egyszeri kockázati díj elméleti lépéseit ismertettem. 4. GAP biztosítás helyzete és lehetősége a magyar biztosítási piacon A GAP biztosítás Magyarországon viszonylag új szolgáltatásnak tekinthető, ugyanakkor a piacon a GAP biztosítások több típusa is megtalálható, így például a fent is említett Return to Invoice (RTI) és a Shortfall típusú biztosítás. Mivel Magyarországon Nyugat-Európához viszonyítva a CASCO biztosítások aránya meglehetősen alacsony, így nálunk bevezetésre került az úgynevezett GFB GAP termék is. Ez a biztosítás ugyanazt a szolgáltatást nyújtja, mint az EuroGAP biztosítás, az eltérés csupán annyi, hogy nem CASCO, hanem kötelező felelősségbiztosítás mellé köthető. E termékkel a biztosítók célja az volt, hogy a magyarországi autóbiztosítási piaci lehetőségeket minél inkább lefedjék. Vizsgáljuk meg, hogy az elmúlt időszak gépjármű piaci trendjeit látva hogyan alakulhat a GAP biztosítás jövője a magyar biztosítási piacon. A gazdasági válság előtti időszakban évente körülbelül új személygépkocsi került forgalomba. Ez a volumen a válság következtében drasztikusan visszaesett. Egyrészt szigorodtak a hitelfelvételi szabályok a már fent ismertettet Kormányrendelet által. Másrészről ugyancsak a válság hatására a lakosság döntő többsége elhalasztotta régi személygépkocsijának cseréjét vagy egy új autó

16 vásárlását. Ezek eredményeként 2010-ben már csak darab új személygépkocsi került forgalomba. Ezen felül egy további probléma, hogy a magánszemélyek vásárlása esett vissza leginkább, míg a flottavásárlás kevésbé. A GAP biztosítás széleskörű elterjedésének egy további akadálya lehet az a tény, miszerint Magyarországon ahogy a pénzügyi kultúra, így a biztosítási kultúra sincs olyan szinten, hogy a lakosság nyitott legyen egy ilyen különlegességnek számító biztosítás megvásárlására. Általában az alapbiztosítások úgymint casco, lakás-, baleset-, életbiztosítások iránti igény sem alakult még ki, így a kereslet meglehetősen alacsony. Erre utal az is, hogy a személygépjárművek csupán körülbelül 28%-a rendelkezik CASCO biztosítással. További akadálya lehet a GAP biztosítások széleskörű elterjedésének a folyamatosan változó adórendszer is, amely következtében a biztosítótársaságok nem tudják megfelelő pontossággal kiszámítani a biztosításhoz kapcsolódó kockázatot. A gépjárműpiac jelenlegi helyzetét, a magyar lakosság pénzügyi kultúrájának szintjét, illetve a folyamatosan változó adórendszert tekintve összességében kijelenthetjük, hogy a GAP biztosítás bevezetése jelenleg nem tekinthető egy sikeres vállalkozásnak, amelyből a biztosítótársaságok gyorsan, nagy díjbevételt tudnának realizálni. Ennek ellenére mégsem szabad letenni erről a biztosításról, hiszen a GAP biztosítás minden szereplőnek hozzáadott értéket teremt. Éppen ezért a finanszírozók, autókereskedők és ügyfelek igényei alapján kialakított GAP termékek idővel akár sikeres biztosítási szolgáltatásokká is válhatnak a magyar biztosítási piacon. Forrásjegyzék Bindzar, Peter: GAP Auto principle/pricing/reserving. Előadás a Cardif aktuárius tréningjén, Prága, december EurotaxGlass s Magyarország Kft.: Személygépkocsi, Új és használt személygépkocsik, terepjárók és kishaszonjárművek hazai piaci információi, Szériafelszereltség, Koncz Tamás: A gépjármű kiterjesztett garancia biztosítás speciális kérdései, különös tekintettel a meg nem szolgált díjak tartalékának változására, Posztgraduális Aktuárius Szakdolgozat, Budapesti Corvinus Egyetem, április Központi Statisztikai Hivatal adatbázisa 4

17 Portocarrero Durand, Silvia & Arbin, Anne-Laure: GAP insurence. Előadás a Cardif aktuárius tréningjén, Párizs, 2010.március évi LXII. Törvény a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról 361/2009. (XII. 30.) Kormány Rendelet a körültekintő lakossági hitelezés feltételeiről és a hitelképesség vizsgálatáról

Biztosítás és társadalombiztosítás

Biztosítás és társadalombiztosítás Biztosítás és társadalombiztosítás Dr. FARKAS Szilveszter PhD, egyetemi docens Pénzügy Intézeti Tanszék farkas.szilveszter@pszfb.bgf.hu, http://dr.farkasszilveszter.hu A vagyon- és felelősségbiztosítások.

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás röviden: KGFB

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás röviden: KGFB Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás röviden: KGFB Minden magyarországi telephelyű gépjármű üzembentartója köteles biztosítójával a gépjármű üzemeltetése során okozott károk fedezetére felelősségbiztosítási

Részletesebben

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA. Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA. Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek Szakmai Felelősségbiztosításának Különös Feltételei Ügyféltájékoztató és biztosítási szerződési

Részletesebben

Szigorodtak a hitel-felvétel feltételei

Szigorodtak a hitel-felvétel feltételei 2010 március 22. Flag 0 Értékelés kiválasztása értékelve Mérték Még nincs 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Az elmúlt egy-két évben jelentősen megemelkedtek a devizahitelek törlesztőrészletei, de a forint alapú hitelek

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2014. MÁSODIK NEGYEDÉV 2014. augusztus 12. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Az ERSTE CLASSIC egyszeri Díjas, teljes életre szóló kockázati életbiztosítás (HUR3U) különös feltételei

ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Az ERSTE CLASSIC egyszeri Díjas, teljes életre szóló kockázati életbiztosítás (HUR3U) különös feltételei ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Az ERSTE CLASSIC egyszeri Díjas, teljes életre szóló kockázati életbiztosítás (HUR3U) különös feltételei Jelzőszám: SV/01/2011/1 Hatályos: 2015. február 16-tól

Részletesebben

VERESEGYHÁZ AUTÓ BIZTOSÍTÁS - CASCO STATISZTIKAI ADATAI 2012

VERESEGYHÁZ AUTÓ BIZTOSÍTÁS - CASCO STATISZTIKAI ADATAI 2012 VERESEGYHÁZ BIZTOSÍTÁSI STATISZTIKAI ADATAI TOVÁBBI VÁROSOK Biztosítást kötő ügyfeleink nemenkénti megoszlása - Veresegyház VERESEGYHÁZ AUTÓ BIZTOSÍTÁS - CASCO STATISZTIKAI ADATAI 2012 A diagram azon veresegyházi

Részletesebben

Lízing Üzleti tanácsok, üzleti tanácsadás: www.kisado.hu

Lízing Üzleti tanácsok, üzleti tanácsadás: www.kisado.hu Lízing Lízing A lízingbevevő a lízingszerződésben rögzített lízingdíj megfizetésére vállal kötelezettséget. A lízingszerződés fedezete maga a lízing tárgya, amelynek tulajdonjogát a lízingbevevő csak a

Részletesebben

Otthonteremtési kamattámogatásos használt lakásvásárlási hitel

Otthonteremtési kamattámogatásos használt lakásvásárlási hitel Otthonteremtési kamattámogatásos használt lakásvásárlási hitel Érvényes: 2016.08.01-től Fix, 1 éves kamatperiódus Kamatozás Ügyleti (bruttó) kamat* 1/6 Adósok által fizetendő kamat** Ügyleti év Az első

Részletesebben

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE 2013 AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Csoportos Biztosítások 1091 Budapest, Üllői út 1. 1. oldal Aegon csoportos biztosítási díjkalkuláció

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2014. HARMADIK NEGYEDÉV 2014. november 13. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

Flottaköltségek optimalizálása Budapest Autópark-kezelő ZRt. Ü g y f é l n a p 2 0 0 7. 0 5. 1 0

Flottaköltségek optimalizálása Budapest Autópark-kezelő ZRt. Ü g y f é l n a p 2 0 0 7. 0 5. 1 0 Flottaköltségek optimalizálása Budapest Autópark-kezelő ZRt. Flottával kapcsolatos költségek megoszlása* Adó: Adó: 10% 10% Értékvesztés: Értékvesztés: 33% 33% Üzemanyagköltség: Üzemanyagköltség: 29% 29%

Részletesebben

21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet

21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet 21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet Hatályos: 2014.03.15-21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól A kötelező

Részletesebben

Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi belföldi árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére

Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi belföldi árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére 2. Sz. Melléklet Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi belföldi árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére Szerződésszám: Neve: Székhelye: Levelezési címe: I. A Szerződő adatai

Részletesebben

Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére

Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére 1. Sz. Melléklet Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére Szerződésszám: Neve: Székhelye: Levelezési címe: I. A Szerződő

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A FINANSZÍROZOTT GÉPJÁRMŰ BEÉPÍTETT CASCO BIZTOSÍTÁSRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A FINANSZÍROZOTT GÉPJÁRMŰ BEÉPÍTETT CASCO BIZTOSÍTÁSRÓL TÁJÉKOZTATÓ A FINANSZÍROZOTT GÉPJÁRMŰ BEÉPÍTETT CASCO BIZTOSÍTÁSRÓL Jelen tájékoztató a finanszírozott gépjármű beépített casco biztosításának főbb ismérveinek bemutatása érdekében készült. Felhívjuk szíves

Részletesebben

Tájékoztató. SREP Útmutató 1/A melléklete

Tájékoztató. SREP Útmutató 1/A melléklete Tájékoztató SREP Útmutató 1/A melléklete a felügyeleti felülvizsgálati folyamat (SREP) keretében 2010. március 1-jétől kiemelten kezelt kockázatos portfóliók és a hozzájuk kapcsolódó többlet-tőke előírások

Részletesebben

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Hatályos: 2015. április 15-től visszavonásig 1 1 Lakáscélú hitelek (1) 1.1 HUF alapú lakáscélú hitelek HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Kamatláb = Referencia Kamatláb

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 9-2.) 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

Deviza-forrás Finanszírozó Hitelfelvevő

Deviza-forrás Finanszírozó Hitelfelvevő Miért érdemes kölcsön felvételkor deviza alapú kölcsönt igényelni? Hazánk lakossági hitelállományának túlnyomó része devizaalapú kölcsönökből áll. Ennek oka, hogy a külföldi fizetőeszközben nyilvántartott

Részletesebben

Bízik a magyar piacban az AIG KILÁTÁSOK A felelősség típusú biztosításokra még nem figyelnek eléggé a hazai vállalatok

Bízik a magyar piacban az AIG KILÁTÁSOK A felelősség típusú biztosításokra még nem figyelnek eléggé a hazai vállalatok Bízik a magyar piacban az AIG KILÁTÁSOK A felelősség típusú biztosításokra még nem figyelnek eléggé a hazai vállalatok A hazai cégeknél egyelőre a vagyonbiztosításoknál magas viszonylag a penetráció, a

Részletesebben

Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei

Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei 1. Általános rendelkezések A jelen alapbiztosítás feltételeiben nem rendezett kérdésekben az ÁB-AEGON Általános Biztosító

Részletesebben

V 111 záradék Gépjármű-készletek biztosítása

V 111 záradék Gépjármű-készletek biztosítása V 111 záradék Gépjármű-készletek biztosítása Jelen záradék alapján a szerződő felek megállapodnak abban, hogy a biztosítási szerződés egyéb feltételeinek, kizárásainak, záradékainak változatlan érvényben

Részletesebben

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés Az (Székhely H-2251 Tápiószecső, Deák Ferenc utca 32. Adószám: 11680235-2-13, bankszámla szám: Unicredit bank 10918001-00000107-91020006, bejegyezte: Fővárosi bíróság mint Cégbíróság: Cg.: 13-09-133542)

Részletesebben

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (KGFB) rendszere 2010. január 1-től

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (KGFB) rendszere 2010. január 1-től A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás () rendszere január 1-től Az alapvető szabályokat a évi LXII. törvény, egyes részletszabályokat pedig külön rendeletek tartalmazzák, így egyebek mellett a kártörténeti

Részletesebben

1. (1) A bonus-malus rendszer a személygépkocsira, motorkerékpárra, autóbuszra, tehergépkocsira, vontatóra, mezőgazdasági vontatóra terjed ki.

1. (1) A bonus-malus rendszer a személygépkocsira, motorkerékpárra, autóbuszra, tehergépkocsira, vontatóra, mezőgazdasági vontatóra terjed ki. Bonus-malus rendelet 19/2009. (X.9.) PM rendelet a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló

Részletesebben

BANCO PRIMUS MAPFRE PÉNZÜGYI HIÁNY (GAP) ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK

BANCO PRIMUS MAPFRE PÉNZÜGYI HIÁNY (GAP) ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest Hermina út 17. Telefon: 06 40 200 521 Fax: 06 1 461 0624 Adószám: 22157629-1-42 BANCO PRIMUS MAPFRE PÉNZÜGYI HIÁNY (GAP) ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÁSI

Részletesebben

Societatea Comerciala de Asigurare-Reasigurare Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe

Societatea Comerciala de Asigurare-Reasigurare Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe Societatea omerciala de sigurare-reasigurare stra S.. iztosító Magyarországi Fióktelepe kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 2012-es naptári évre vonatkozó díjtarifája Felhívjuk szíves figyelmét, hogy

Részletesebben

UNION-Casco biztosítások Biztosítási ajánlat

UNION-Casco biztosítások Biztosítási ajánlat UNION-Casco biztosítások Biztosítási ajánlat Képviselő kódja: Képviselő neve: Nyugtaszám: Adóigazgatási szám: 10491984-2-44 Ajánlatszám: Kérjük, nyomtatott betűvel töltse ki! A megfelelő helyen így jelölje!

Részletesebben

Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz. kiegészítő biztosítások különös feltételei. Hatályos: november 1-jétől. Nysz.

Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz. kiegészítő biztosítások különös feltételei. Hatályos: november 1-jétől. Nysz. Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz választható díjátvállalás kiegészítő biztosítások különös feltételei Hatályos: 2012. november 1-jétől Nysz.: 15252 Tartalomjegyzék Díjátvállalás halál

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: 01-10-041004) ezúton értesíti

Részletesebben

Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei

Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei Egyedi telephelyi gépjármű-biztosítási záradék Érvényes: 2015. január 1-tôl PERFEKT VAGYON- ÉS ÜZEMSZÜNET BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI EGYEDI TELEPHELYI GÉPJÁRMŰ-BIZTOSÍTÁSI

Részletesebben

Bankismeretek 7. Lamanda Gabriella November 11.

Bankismeretek 7. Lamanda Gabriella November 11. Bankismeretek 7. Lamanda Gabriella lamanda@finance.bme.hu 2015. November 11. Miről volt szó? Befektetések Befektetési alapok Nyugdíjcélú előtakarékosság Életbiztosítások Elmaradtunk: Semleges banki szolgáltatások

Részletesebben

milyen módon fizethet? Postai csekken, átutalással, illetve csoportos beszedéssel tehet eleget díjfizetési kötelezettségének.

milyen módon fizethet? Postai csekken, átutalással, illetve csoportos beszedéssel tehet eleget díjfizetési kötelezettségének. apró betűk helyett amit a K&H gépjárműbiztosításokról tudni érdemes Gyakran találkozunk olyan levelekkel és hirdetésekkel, amelyek csak az adott termék vagy szolgáltatás előnyeit, legjobb tulajdonságait

Részletesebben

Insurance Accessories StopGAP

Insurance Accessories StopGAP Insurance Accessories StopGAP Tartalom A QBE-ről StopGAP A StopGAP követi a zászlóshajós EuroGAP terméket A kockázat és hogyan előzzük meg A StopGAP megjelenítése Hogyan változtassuk meg a kártérítési

Részletesebben

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY - LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2015. január 1-től A Takarékszövetkezet

Részletesebben

K&H autólízing. K&H Bank Zrt. HIRDETMÉNY

K&H autólízing. K&H Bank Zrt. HIRDETMÉNY K&H autólízing K&H Bank Zrt. HIRDETMÉNY Hatályos: 2012. április 06. napjától 1 1. a termék rövid leírása A K&H autólízing a K&H Bank Zrt. standard alapterméke. A hirdetményben nem szabályozott kérdésekben

Részletesebben

Kóczián Balázs: Kell-e aggódni a Brexit hazautalásokra gyakorolt hatásától?

Kóczián Balázs: Kell-e aggódni a Brexit hazautalásokra gyakorolt hatásától? Kóczián Balázs: Kell-e aggódni a Brexit hazautalásokra gyakorolt hatásától? Az Európai Unióhoz történő csatlakozásunkat követően jelentősen nőtt a külföldön munkát vállaló magyar állampolgárok száma és

Részletesebben

QECO Biztosítási Alkusz és Pénzügyi Tanácsadó Zrt. Belesics Boglárka +36/30-737-5299

QECO Biztosítási Alkusz és Pénzügyi Tanácsadó Zrt. Belesics Boglárka +36/30-737-5299 Ajánlat Díjfizetés ütemezése: Területi hatály: Fedezet típusa: Biztosítási időszak: Létszám: negyedéves, féléves, éves egész világ 24 órás 1 év, évente újuló egyéni / csoportos Kockázatvállalás: versenyeken,

Részletesebben

1. (1) A bonus-malus rendszer a személygépkocsira, motorkerékpárra, autóbuszra, tehergépkocsira, vontatóra, mezõgazdasági vontatóra terjed ki.

1. (1) A bonus-malus rendszer a személygépkocsira, motorkerékpárra, autóbuszra, tehergépkocsira, vontatóra, mezõgazdasági vontatóra terjed ki. A pénzügyminiszter 19/2009. (X. 9.) PM rendelete a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól A kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosításról szóló

Részletesebben

A LeaseGAP Biztosítás Általános Feltételei (HULG-0911)

A LeaseGAP Biztosítás Általános Feltételei (HULG-0911) A LeaseGAP Biztosítás Általános Feltételei (HULG-0911) Bevezető rendelkezések A QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban a Biztosító ) a biztosítási díj megfizetése ellenében

Részletesebben

Általános Biztosítási Feltételek GAP Biztosításhoz (ABFGAP-1014)

Általános Biztosítási Feltételek GAP Biztosításhoz (ABFGAP-1014) Bevezető Rendelkezések Általános Biztosítási Feltételek GAP Biztosításhoz (ABFGAP-1014) A Biztosító a biztosítási díj megfizetése ellenében, jelen Általános Biztosítási Feltételek GAP Biztosításhoz (a

Részletesebben

ADATKÖZLŐ LAP VAGYON- és FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI DÍJAJÁNLATHOZ

ADATKÖZLŐ LAP VAGYON- és FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI DÍJAJÁNLATHOZ ADATKÖZLŐ LAP VAGYON- és FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI DÍJAJÁNLATHOZ Szerződő adatai, ha eltér a biztosítottól: Cég neve: Székhely címe: Levelezési címe: Cégjegyzékszám: Adószám: Fő tevékenység: Kapcsolattartó

Részletesebben

Még szép, hogy kell a biztonság

Még szép, hogy kell a biztonság SZÉPSÉGSZOLGÁLTATÓK RÉSZÉRE Még szép, hogy kell a biztonság A biztonság és a váratlan helyzetekre való felkészültség a folyamatos fejlődés, az előbbre jutás alapja. Fontos, hogy az üzleti kockázatok csökkentése

Részletesebben

Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz választható díjátvállalás kiegészítő biztosítások különös feltételei

Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz választható díjátvállalás kiegészítő biztosítások különös feltételei Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz választható díjátvállalás kiegészítő biztosítások különös feltételei Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16241 Tartalomjegyzék Díjátvállalás halál esetén

Részletesebben

Feltételek. Mozaik. (GP20, GP20E) rendszeres és egyszeri díjas vegyes életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.: /01

Feltételek. Mozaik. (GP20, GP20E) rendszeres és egyszeri díjas vegyes életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.: /01 Feltételek Mozaik (GP20, GP20E) rendszeres és egyszeri díjas vegyes életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.: 1-01302/01 Tartalom 1. Biztosítási események...4 2. A biztosító szolgáltatásai...4 3. Díjtartalék,

Részletesebben

Díjátvállalás 100 %-os munkaképesség-csökkenés esetén kiegészítő biztosítás

Díjátvállalás 100 %-os munkaképesség-csökkenés esetén kiegészítő biztosítás Díjátvállalás 100 %-os munkaképesség-csökkenés esetén kiegészítő biztosítás Jelen feltételek a Generali-Providencia Biztosító Rt. (továbbiakban: biztosító) befektetéshez kötött életbiztosítást alapbiztosításként

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2013. február 20-tól Fizetési számla

Részletesebben

Kamatjövedelmet terhelő adóról és egészségügyi hozzájárulásról szóló tájékoztató (magánszemélyek részére)

Kamatjövedelmet terhelő adóról és egészségügyi hozzájárulásról szóló tájékoztató (magánszemélyek részére) NN Biztosító Zrt. Kamatjövedelmet terhelő adóról és egészségügyi hozzájárulásról szóló tájékoztató (magánszemélyek részére) Tájékoztatónk részletes információkkal szolgál az életbiztosításokhoz kapcsolódó

Részletesebben

Gépjárműpark üzemeltetés. Tippek és tanácsok. Készítette: Tekse Kálmán Elérhetőség: +36 1 279 3300 info@arval.hu Dátum: 2012. 11.29.

Gépjárműpark üzemeltetés. Tippek és tanácsok. Készítette: Tekse Kálmán Elérhetőség: +36 1 279 3300 info@arval.hu Dátum: 2012. 11.29. Gépjárműpark üzemeltetés Tippek és tanácsok Készítette: Tekse Kálmán Elérhetőség: +36 1 279 3300 info@arval.hu Dátum: 2012. 11.29. Tartalom 1 2 3 4 Finanszírozási formák Összehasonlítás Kinek, melyiket?

Részletesebben

Plus 3 finanszírozási konstrukció a Mercedes-Benztől.

Plus 3 finanszírozási konstrukció a Mercedes-Benztől. Három jó választás. Plus 3 finanszírozási konstrukció a Mercedes-Benztől. A Plus3 zárt végű pénzügyi lízing konstrukció lényege, hogy kedvező havidíj fizetési kötelezettség mellett tegye lehetővé a gépkocsi

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től Fizetési számla

Részletesebben

Feltételek. Horizont. (GP40) rendszeres díjfizetésû, többszöri szolgáltatást nyújtó vegyes életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.

Feltételek. Horizont. (GP40) rendszeres díjfizetésû, többszöri szolgáltatást nyújtó vegyes életbiztosítás különös feltételei NY. SZ. Feltételek Horizont (GP40) rendszeres díjfizetésû, többszöri szolgáltatást nyújtó vegyes életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.: 1-01307/01 Tartalom 1. Biztosítási események...4 2. A biztosító szolgáltatásai...4

Részletesebben

A vállalati pénzügyi döntések fajtái

A vállalati pénzügyi döntések fajtái A vállalati pénzügyi döntések fajtái Hosszú távú finanszírozási döntések Befektetett eszközök Forgóeszközök Törzsrészvények Elsőbbségi részvények Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek

Részletesebben

MAMS Csoportos személybiztosítási értesítő 2009. január 01.- 2009. december 31. időszakra

MAMS Csoportos személybiztosítási értesítő 2009. január 01.- 2009. december 31. időszakra MAMS Csoportos személybiztosítási értesítő 2009. január 01.- 2009. december 31. időszakra I. Szerződő: Magyar Motorsport Szövetség (MAMS) 1143 Budapest Istvánmezei út 1-3. Biztosítottak: Díjfizetők: Kedvezményezettek:

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat az Elektromos gépkocsi vásárlás támogatása című pályázat benyújtására E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Javaslat az Elektromos gépkocsi vásárlás támogatása című pályázat benyújtására E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 319. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat az Elektromos gépkocsi vásárlás támogatása című pályázat benyújtására E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

19/2009. (X. 9.) PM rendelet a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól

19/2009. (X. 9.) PM rendelet a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól 19/2009. (X. 9.) PM rendelet a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII.

Részletesebben

Feltételek. Hozomány. (GP31) rendszeres díjfizetésû, rögzített lejárati idõpontú életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.

Feltételek. Hozomány. (GP31) rendszeres díjfizetésû, rögzített lejárati idõpontú életbiztosítás különös feltételei NY. SZ. Feltételek Hozomány (GP31) rendszeres díjfizetésû, rögzített lejárati idõpontú életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.: 1-01303/01 Tartalom 1. Biztosítási események...4 2. A biztosító szolgáltatásai...4

Részletesebben

Pénzügyi lízing. Széchenyi István Egyetem KGYK. Sándorfi András

Pénzügyi lízing. Széchenyi István Egyetem KGYK. Sándorfi András Pénzügyi lízing Széchenyi István Egyetem KGYK Sándorfi András Lízing története, fogalma Papok-földművesek Urak-rabszolgák II. Világháború után Amerikában 70-es évektől hazánkban A lízing olyan bérbevételi,

Részletesebben

Összefoglaló a biztosítási feltételek változásáról

Összefoglaló a biztosítási feltételek változásáról Összefoglaló a biztosítási feltételek változásáról Az új feltételek a Ptk. változásaival is összhangban vannak. Az előző flotta casco terméktől való eltéréseket, a Ptk. változásai miatti eltéréseket valamint

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A felek jogviszonyára a biztosítási szerzôdés, a szabályzat és a Polgári Törvénykönyv az irányadó.

1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A felek jogviszonyára a biztosítási szerzôdés, a szabályzat és a Polgári Törvénykönyv az irányadó. Módozat: Autó + Szabadság Reál casco biztosítási szabályzat Alapbiztosítás 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A felek jogviszonyára a biztosítási szerzôdés, a szabályzat és a Polgári Törvénykönyv az irányadó. 2.

Részletesebben

mi a GFB és miért jó? A GFB a károsult és a károkozó érdekeit egyaránt szolgálja, a gépjármű üzemeltetése során másnak okozott károkat fedezi.

mi a GFB és miért jó? A GFB a károsult és a károkozó érdekeit egyaránt szolgálja, a gépjármű üzemeltetése során másnak okozott károkat fedezi. apró betűk helyett amit a K&H gépjármű-biztosításokról tudni érdemes Gyakran találkozunk olyan levelekkel és hirdetésekkel, amelyek csak az adott termék vagy szolgáltatás előnyeit, legjobb tulajdonságait

Részletesebben

SIGNAL Biztosító Partnereink a szakszervezetek. Sokféleség, szolidaritás, megbízhatóság

SIGNAL Biztosító Partnereink a szakszervezetek. Sokféleség, szolidaritás, megbízhatóság SIGNAL Biztosító Partnereink a szakszervezetek Tartalom 1. Bemutatkozik a SIGNAL Biztosító 2. Milyen kedvezményes szolgáltatásokat kínálunk? Egyéni biztosítások Csoportos biztosítások 3. Értékesítés támogatás,

Részletesebben

kockázatai A befektetési egységekhez kötött életbiztosítások

kockázatai A befektetési egységekhez kötött életbiztosítások A befektetési egységekhez kötött életbiztosítások kockázatai Mennyiben jelenthet megoldást befektetési/megtakarítási céljai elérésére, nyugdíjas évei, illetve gyermekei anyagi biztonságára nézve a befektetési

Részletesebben

A gépjármű zárt- és nyílt végű pénzügyi lízing,

A gépjármű zárt- és nyílt végű pénzügyi lízing, A gépjármű zárt- és nyílt végű pénzügyi lízing, valamint az operatív lízing összehasonlítása Összehasonlítási szempont 1. A szolgáltatás általános jellege 2. A szolgáltatás ÁFA törvény szerinti (speciális)

Részletesebben

Nemzetközi Számviteli Beszámolási Rendszerek. IAS 17 Lízing. Füredi-Fülöp Judit

Nemzetközi Számviteli Beszámolási Rendszerek. IAS 17 Lízing. Füredi-Fülöp Judit Nemzetközi Számviteli Beszámolási Rendszerek IAS 17 Lízing Füredi-Fülöp Judit A standard célja, hatóköre Lízingügyletek értelmezése Elszámolási sajátosságainak szabályozása és összefoglalása Közzétételi

Részletesebben

A kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítást szabályozó hatályos rendelkezések szerinti feltételekkel. Személygépjármûvek alapdíjai (Ft)

A kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítást szabályozó hatályos rendelkezések szerinti feltételekkel. Személygépjármûvek alapdíjai (Ft) Terület/kategória Pest megye I. ( és Pest megye II. kivételével) Békés megye ( kivételével) Borsod-Abaúj-Zemplén megye ( kivételével) Fejér megye ( kivételével) Jász-Nagykun- megye ( kivételével) Komárom-Esztergom

Részletesebben

GB117 JELÛ GRÁNIT VEGYES ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI

GB117 JELÛ GRÁNIT VEGYES ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI GB117 JELÛ GRÁNIT VEGYES ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI 1. Általános rendelkezések (1) A Gránit Vegyes Életbiztosítási szerzôdés (továbbiakban: biztosítás) a jelen Különös Feltételek valamint az OTP

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Szociálpolitikai kedvezmény és kamattámogatás

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Szociálpolitikai kedvezmény és kamattámogatás SAJTÓKÖZLEMÉNY Szociálpolitikai kedvezmény és kamattámogatás Részletek a Kormány új Otthonteremtési Programjáról A Kormány új Otthonteremtési Programjának főbb célkitűzése, hogy megállítsa a lakásépítések

Részletesebben

A 158 jelű rendszeres díjas befektetési egységekhez kötött nyugdíjbiztosítás Különös Feltételeinek Melléklete

A 158 jelű rendszeres díjas befektetési egységekhez kötött nyugdíjbiztosítás Különös Feltételeinek Melléklete NN Biztosító Zrt. A 158 jelű rendszeres díjas befektetési egységekhez kötött nyugdíjbiztosítás Különös Feltételeinek Melléklete Jelen Melléklet a 158 jelű rendszeres díjas befektetési egységekhez kötött

Részletesebben

Az ASTRA S. A. Biztosító kiegészítő közlekedési baleset és életbiztosítás szerződési feltételei

Az ASTRA S. A. Biztosító kiegészítő közlekedési baleset és életbiztosítás szerződési feltételei Az ASTRA S. A. Biztosító Kiegészítő közlekedési baleset- és életbiztosítás Szerződési Feltételei (érvényes: 2014. január 1-től visszavonásig) 1 I. Kiegészítő közlekedési baleset- és életbiztosítási szerződési

Részletesebben

Együttműködési lehetőség fuvarozók számára

Együttműködési lehetőség fuvarozók számára Együttműködési lehetőség fuvarozók számára A Berger Logistik G.m.b.H. (www.berger-logistik.com) partnereként fuvarozókat keresünk, kizárólag hosszú távú együttműködés céljából. A Berger Logistik biztosítja

Részletesebben

Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSL-1402 számú általános lízingfeltételek

Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSL-1402 számú általános lízingfeltételek Merkantil Bank Zrt. Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés MCSL-1402 számú általános lízingfeltételek forint alapon változó lízingdíjakkal Direkt finanszírozás Hatályos: 2014. március 15-től 2015. január 31.-ig

Részletesebben

1. számú Melléklet a 037 jelű rendszeres díjas, garantált, befektetési egységekhez kötött életbiztosításhoz

1. számú Melléklet a 037 jelű rendszeres díjas, garantált, befektetési egységekhez kötött életbiztosításhoz NN Biztosító Zrt. 1. számú Melléklet a 037 jelű rendszeres díjas, garantált, befektetési egységekhez kötött életbiztosításhoz Jelen Melléklet a 037 jelű rendszeres díjas, garantált, befektetési egységekhez

Részletesebben

Kockázatkezelési és biztosítási gyakorlatok

Kockázatkezelési és biztosítási gyakorlatok Kockázatkezelési és biztosítási gyakorlatok (Oktatási segédlet) 2. rész Budapest 2015 Tartalom 7. A biztosítási piac elemzése 8. Biztosítási események, kizárások, mentesülések 9. Vállalatok élet-, baleset-

Részletesebben

- Nyíltvégű pénzügyi lízing.

- Nyíltvégű pénzügyi lízing. Nyíltvégű pénzügyi lízing. 2012. január 01től céges ügyfeleinknek lehetőségük nyílik ÚJ ÉS HASZNÁLT személygépjárművek nyíltvégű lízing tőkerész díjának Áfa tartalmát visszaigényelni! Ezért javasoljuk,

Részletesebben

ERGO Unit Linked REGNUM és NOVUM életbiztosítás különös feltételeinek (alapbiztosítás) 2. sz. Függeléke (euróban)

ERGO Unit Linked REGNUM és NOVUM életbiztosítás különös feltételeinek (alapbiztosítás) 2. sz. Függeléke (euróban) ERGO Unit Linked REGNUM és NOVUM életbiztosítás különös feltételeinek (alapbiztosítás) 2. sz. Függeléke (euróban) 1. Minimális díjak: - Folyamatos díjas szerzıdések esetén: Minimális éves díj: 360 Euró

Részletesebben

A jelû díjtábla. Személygépjármûvek alapdíjai (Ft) KöZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET

A jelû díjtábla. Személygépjármûvek alapdíjai (Ft) KöZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET Baranya megye ( kivételével) Fejér megye ( kivételével) Heves megye ( kivételével) Komárom-Esztergom megye ( kivételével) Nógrád megye ( kivételével) Vas megye ( kivételével) Zala megye ( kivételével)

Részletesebben

Az NN Biztosító Zrt. 441 jelű kockázati életbiztosításának különös feltételei

Az NN Biztosító Zrt. 441 jelű kockázati életbiztosításának különös feltételei Az NN Biztosító Zrt. 441 jelű kockázati életbiztosításának különös feltételei 1. Általános rendelkezések a) Az NN Biztosító Zrt. (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B, a továbbiakban: Biztosító)

Részletesebben

BONUS-MALUS tájékoztató a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításhoz

BONUS-MALUS tájékoztató a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításhoz BONUS-MALUS tájékoztató a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításhoz Tisztelt Ügyfelünk! A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással és a hozzá kötődő bonus-malus rendszer működésével kapcsolatban az elmúlt

Részletesebben

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL ÉRVÉNYES: 2015. április 1-től 1 JELENLEG ÉRTÉKESÍTETT KÖLCSÖNÖK: Érvényes a 2015. február 02-től befogadott

Részletesebben

QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe ATLASZ LÉGIJÁRMŰ HASZNÁLÓK UTASFELELŐSSÉG-BIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI

QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe ATLASZ LÉGIJÁRMŰ HASZNÁLÓK UTASFELELŐSSÉG-BIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI ATLASZ LÉGIJÁRMŰ HASZNÁLÓK UTASFELELŐSSÉG-BIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (MJK: AVIPLL 001-2008) MJK: AVIPLL 001-2008 Érvényes: 2008. október 1-től 1/5 Légijármű Használók Utasfelelősség-biztosításának

Részletesebben

Ajánlat / Módosítási javaslat / Adatközlő * Egyedi nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés a MKFE tagjai részére

Ajánlat / Módosítási javaslat / Adatközlő * Egyedi nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés a MKFE tagjai részére Ajánlat / Módosítási javaslat / Adatközlő * Egyedi nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés a MKFE tagjai részére Szerződésszám: Termék kód: OFF Módozati kód: NFUVB Módozati szám:

Részletesebben

AEGONdirekt.hu. Köszöntjük Önöket sajtótájékoztatónkon!

AEGONdirekt.hu. Köszöntjük Önöket sajtótájékoztatónkon! AEGONdirekt.hu Köszöntjük Önöket sajtótájékoztatónkon! Tartalom Zatykó Péter, AEGON Magyarország cégcsoport vezérigazgató Online biztosítási piaci helyzetkép Koncepció és stratégia Hagyományos és direkt

Részletesebben

Államilag kamattámogatott MNB hitelek lehetőségei; kezesi biztosítás. Földi Norbert ENSURE Pénzügyi Szolgáltató Kft.

Államilag kamattámogatott MNB hitelek lehetőségei; kezesi biztosítás. Földi Norbert ENSURE Pénzügyi Szolgáltató Kft. Államilag kamattámogatott MNB hitelek lehetőségei; kezesi biztosítás Földi Norbert ENSURE Pénzügyi Szolgáltató Kft. ENSURE Pénzügyi Szolgáltató Kft. Pénzügyi közvetítő vállalkozás Fókuszban a KKV-k, több

Részletesebben

CITROËN FLOTTA CASCO kis- és középvállalkozások számára BIZTONSÁG MINDENEK FELETT

CITROËN FLOTTA CASCO kis- és középvállalkozások számára BIZTONSÁG MINDENEK FELETT MILYEN TOVÁBBI FEDEZETEKRE TERJESZTHETŐ KI A CITROËN FLOTTA CASCO KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁSOKKAL? életbiztosítás kölcsöngépjármű-biztosítás poggyászbiztosítás kiterjesztett autómentési szállítási és tárolási

Részletesebben

Az NN Biztosító Zrt. 945 jelű Baleseti halál kiegészítő biztosításának különös feltételei

Az NN Biztosító Zrt. 945 jelű Baleseti halál kiegészítő biztosításának különös feltételei Az NN Biztosító Zrt. 945 jelű Baleseti halál kiegészítő biztosításának különös feltételei 1. Általános rendelkezések a) Az NN Biztosító Zrt. (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B, a továbbiakban:

Részletesebben

Gépjárműügyintézés: Első forgalomba helyezés Ügyintézés kezdeményezhető: Az ügyintézés díja: Az alkalmazott jogszabályok Ügyintézésési határidő:

Gépjárműügyintézés: Első forgalomba helyezés Ügyintézés kezdeményezhető: Az ügyintézés díja: Az alkalmazott jogszabályok Ügyintézésési határidő: Gépjárműügyintézés: Első forgalomba helyezés : A külföldi gyártótól közvetlenül megvásárolt és importált, illetve Magyarországon gyártott jármű forgalomba helyezése. forgalmi engedély: 6.000 Ft, törzskönyv:

Részletesebben

A Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság 2015. február 1-tôl hatályos Általános Szerzôdési Feltételeinek

A Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság 2015. február 1-tôl hatályos Általános Szerzôdési Feltételeinek A Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság 2015. február 1-tôl hatályos Általános Szerzôdési Feltételeinek (Üzletszabályzat) 9-13. sz. mellékletei 28 9. sz. melléklet

Részletesebben

AEGON. Vitál Életbiztosítás

AEGON. Vitál Életbiztosítás AEGON Vitál Életbiztosítás A felelősségteljes gondoskodás családról való gondoskodás A család mindennél fontosabb A család mindennapi örömeink forrása, ezért mindannyiunk számára óriási kincs, amelyről

Részletesebben

Flotta casco biztosítás

Flotta casco biztosítás Flotta casco biztosítás Hatályos: 2016. január 1-tôl Ügyféltájékoztató Ügyféltájékoztató Tisztelt Ügyfelünk! Jelen tájékoztatónkban szeretnénk Önnek röviden bemutatni a KÖBE FLOTTA CASCO BIZTOSÍTÁSÁT.

Részletesebben

Flotta casco biztosítás

Flotta casco biztosítás Flotta casco biztosítás Hatályos: 2014. november 1-tôl Ügyféltájékoztató Ügyféltájékoztató Tisztelt Ügyfelünk! Jelen tájékoztatónkban szeretnénk Önnek röviden bemutatni a KÖBE FLOTTA CASCO BIZTOSÍTÁSÁT.

Részletesebben

A magyar biztosítási piac 2009. évi elızetes adatai

A magyar biztosítási piac 2009. évi elızetes adatai A magyar biztosítási piac 2009. évi elızetes adatai Magyar Biztosítók Szövetsége 2010. február Magyar biztosítási piac 2009. évi elızetes adatai 1. A biztosítási piac alakulása A MABISZ tagbiztosítóinak

Részletesebben

Az ajánlás célja és hatálya

Az ajánlás célja és hatálya A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 3/2012. (IV.13.) számú ajánlása a biztosítók üzleti tervének minimális tartalmi és formai elemeiről I. Az ajánlás célja és hatálya A Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

Biztosító. Aegon Trend Basic II. vállalati vagyon- és felelősségbiztosítási záradékok

Biztosító. Aegon Trend Basic II. vállalati vagyon- és felelősségbiztosítási záradékok Biztosító Aegon Trend Basic II. vállalati vagyon- és felelősségbiztosítási záradékok TREND BASIC II-Z-140217 AEGON TREND Basic II. Vállalati vagyon- és felelősségbiztosítási záradékok V-1. sz. Záradék

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a teljes hiteldíj mutató számításáról ANNOUNCEMENT

HIRDETMÉNY. a teljes hiteldíj mutató számításáról ANNOUNCEMENT HIRDETMÉNY a teljes hiteldíj mutató számításáról ANNOUNCEMENT on the calculation of the annual percentage rate of charge Kihirdetve: Budapest, 2016. június 1. Promulgated on: 1 st June, 2016 Tisztelt Ügyfelünk!

Részletesebben

2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás

2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás 2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás I. ÁLTALÁNOS ADATOK 1. A Szerződés alanyai A Biztosítási Szerződés Szerződője a Volánbusz Közlekedési Zrt. (1091 Budapest, Üllői

Részletesebben

Építésbiztosításhoz (CAR), Szerelésbiztosításhoz (EAR) tartozó Felelősségbiztosítás (II. fejezet) Különös biztosítási feltételei

Építésbiztosításhoz (CAR), Szerelésbiztosításhoz (EAR) tartozó Felelősségbiztosítás (II. fejezet) Különös biztosítási feltételei Építésbiztosításhoz (CAR), Szerelésbiztosításhoz (EAR) tartozó Felelősségbiztosítás (II. fejezet) Különös biztosítási feltételei 1/5 AHE-11650/3P A jelen különös biztosítási feltételek azokat a rendelkezéseket

Részletesebben

KGFB kárrendezési szabályzat

KGFB kárrendezési szabályzat Genertel Biztosító Zrt. KGFB kárrendezési szabályzat A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének Felügyeleti Tanácsa 8/2006. (X.12.) számú ajánlása alapján Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta: Mátyás

Részletesebben

Különös biztosítási feltételek Környezetszennyezési felelősségbiztosítás

Különös biztosítási feltételek Környezetszennyezési felelősségbiztosítás Különös biztosítási feltételek Környezetszennyezési felelősségbiztosítás 1. A biztosítási esemény (káresemény) 1.1. A jelen különös biztosítási feltételek szempontjából biztosítási eseménynek minősül,

Részletesebben