Vietnam 20. századi rövid történelme (Váraljai Márton nyugalmazott követ) Budapest, november

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vietnam 20. századi rövid történelme (Váraljai Márton nyugalmazott követ) Budapest, 2013. november"

Átírás

1 Vietnam 20. századi rövid történelme (Váraljai Márton nyugalmazott követ) Budapest, november - Vietnam történelme közel 5000 éves - Indokína szervesen összetartozó földrajzi-politikai kategória - A 20. század megértéséhez vissza kell kicsit tekinteni a 19. századra, amikor sziámi, kínai betörések ellen kellett védekenie Vietnamnak Franciák megjelenése században kereskedők és misszionáriusok érkeznek - katolikus hittérítés folyik - éhínség, sorozatos felkelések a mandarinok és a császári udvaroncok ellen, amit a francia miszionáriusok is szítottak, fegyverszállításokkal támogattak - Minh Manh császár megszilárdította hatalmát és hódításokkal Vietnamot történelme során a legnagyobbá tette, Sziámot visszaszorította, Vietnamhoz csatolta a mai Kambodzsát és Laoszt is. Neve ekkor: Dai Nam, azaz Nagy Dél Országa - Betiltotta a szerzetesek tevékenységét, a katolikus vallást, mert azok támogatták az udvar és az akkori feudális rendszer elleni lázadásokat - Franciaország erre hivatkozva 1858-ban Közép-Vietnamban, Da Nang-nál partraszállt és megkezdte Vietnam, Laosz és Kambodzsa gyarmati megszállását A térség felosztása - Anglia: India Sziám (ma Thaiföld) Burma (ma Mianmar) - Franciaország: Vietnam Laosz Kambodzsa 1883-ban - 26 évi kemény harc árán sikerült a franciáknak előnytelen gyarmati szerződést kényszeríteni Vietnamra - Fontos tudni, hogy az akkori értelmiség, az írástudó mandarinok (földbirtokosok, állami hivatalnokok) többsége, bele értve a császárt is, keményen ellenállt a franciáknak, de Tu Duc akkori császár utód nélkül meghallt és a trónviszály a franciáknak kedvezett 1

2 Vietnamot 3 részre osztják a franciák 1. Tonkin (Északon) Hanoi központtal 2. Annam (Középen) Hue központtal Ezek francia protektorátusi státuszt kaptak 3. Kokinkína (Délen) Saigon központtal közvetlen francia irányítású gyarmat lett - Az írástudók egy része komprádorrá, azaz együttműködővé vált, más részük a többség továbbra is ellenállt a gyarmatosítóknak - A nyomor és kizsákmányolás okán egymást követték a lázadások 1887-re a franciák konszolidálják a helyzetet és Hanoi központtal létrehozzák a Francia Indokínai Uniót, ennek része: - változatlan státusszal a fenti három vietnami országrész + Kambodzsa (1884 óta gyarmat) + Laosz (1893-tól protektorátus) Kormányzóság Hanoiban - teljhatalmú francia kormányzó Megkezdődik a gyarmatok fokozott kizsákmányolása - magas személyi adók, beszolgáltatások, importvámok - gyarmati hadseregbe sorozás - a rizs és egyéb termékek árának meredek zuhanása (francia felvásárlási monopólium) - a termékek kiszállítása következtében éhínség A lakosság írástudatlan parasztságból áll, csak a mandarinok írástudók, nincs ipar nincs burzsoázia, nincs munkásosztály Írás: az intelligencia a kínai mandarin nyelvet használta, lassan, a vietnami nyelvet kínai írásjelekkel egyre többen használták a 17. sz. végén, 18. sz. elején Alexandre de Rhodes francia jezsuita szerzetes írta át a nyelvet a ma is használatos latin betűkre, ez nagyon lassan terjedt el - Növekszik az elszegényedés, a nyomor, tömegek válnak kulivá - Általánossá válik a kényszermunka, vasútépítés (Hanoi és a dél-kínai Yunan között munkásból elpusztult) - Lassan beindul a helyi kisipar, kínai, indiai és nagyon kevés vietnami tulajdonos 2

3 - Városok növekedése, kereskedelem, bevándorlás, koldusok, kulik, szolgáltatások munkalehetőség - Megszaporodnak az elszigetelt sztrájkok ban adófizetési szabotázsok, sorozatos tüntetések, az első fegyveres csoportok létrejötte, fegyveres felkelések, elsősorban a hegyvidékeken, de nincs aki az élre álljon, szervezzen, nem alakul ki nemzeti mozgalom! 1905-ben Japán győzedelmeskedik az orosz cári hadsereg felett csodálat! - Ez revelációként hat az ázsiai népekre, öntudatot, önbecsülést adott nem alacsonyabb rendűek! - vietnami írástudók, diákok igyekeznek Japánba tanulni (1908: 200 fő, a költségeket összeadja a család, a falu, a közösség) ez 1940-ig (japán fasizálódás) tartott 1914 az I. Világháború kitörése - Franciaország katonát és hadimunkást visz el Európába között t élelmiszert és 184 millió piasztert (egészen 1920-ig ezüst alapú fizetőeszköz volt, 1 piastre értéke 24,3 gramm ezüstével egyezett meg) ez 4500 t ezüst egyenérték! - Ez idő alatt Kínában is belső lázadások folynak, Vietnam erkölcsi támogatást kap és hátországként, menedékként számíthat Kínára - Az Európát megjárt katonák, hadimunkások találkoznak a munkásmozgalommal, a kommunista eszmékkel, találkoznak más gyarmati sorban élő népek katonáival, sok tapasztalattal felvértezve térnek vissza től Franciaországban, 1915-től Angliában és élt Nguyen Tat Thanh, a későbbi Nguyen Ai Quoc (Hazafi), vagy amely néven bevonult a történelembe: Ho Chi Minh. (Szegény, értelmiségi családban 1890-ben született, apja francia iskolában tanító, nővére a franciák alkalmazottja, de az ellenállás aktív támogatója, ő teremti elő a költségeket, hogy öccse Európába utazhasson tanulni.) Később hajóval megjárta az USA-t és 1920-ban tagja lett a Francia Kommunista Pártnak, 1924-ben a Szovjet Unióba utazott, itt csatlakozott a Kommunista Internacionáléhoz és ennek küldötteként utazott Kínába. - Ezalatt Vietnamban tovább nő a kizsákmányolás - a franciák kiváltságainak növelése, ingyenes földbirtok tulajdonok, kedvezményes hitelek, a komprádor burzsoázia támogatása (csak ban ha földet kaptak ingyenesen ültetvények létrehozására) - a nyomor tovább növekszik, a lakosság 90%-a még mindég a mezőgazdaságból él 3

4 Pédák: Michelin kaucsukültetvények 1924: ha, 1930: ha fő fő szénbányászat: 1913: t 1929: t ón, wolfram, de nincs vasérc! Mindent exportálnak, nyomott árakon! Az ország kirablása folyik! Van néhány cserép- és téglagyár, kisüzemek, kézművesek ben van összesen az országban munkás, bányász üzemi munkás ültetvényen dolgozó Nincs törvényes munkaidő, nincs heti szabadnap, nincs szabadság, nincs betegbiztosítás, pláne társadalombiztosítás, egészségügyi ellátás! Az összefogás helyzetét nehezítette az ország három részre osztottsága! Tiltott, engedélyhez kötött volt a belső utazás. A gyarmatosítókat támogató katolikus egyházat támogatták, másokat, a buddhizmust elnyomták! Egyre nő a nyomorban élők tömege! Az elégedetlenkedőket, a fegyveres ellenállásban résztvevőket, azok támogatóit kegyetlenül büntetik, kivégzik, bebörtönzik, száműzik, kényszermunkára hurcolják. A Kínába menekült ellenálók Nguyen Ai Quoc vezetésével 1924-ben létrehozzák a Thanh Nien, azaz a Forradalmi Ifjúság szervezetét, innen próbálták szervezni a vietnami ellenállást. Marxista elveket vallottak és hármas célt tűztek ki maguk elé: 1. A forradalom csak munkások és parasztok közös ügye lehet, nem pedig 1-1 hős ügye, ezért meg kell nyerni és szervezni a tömegeket, felkészíteni az embereket a harcra 2. A forradalmat Marxista-Leninista pártnak kell sikerre vinnie, tehát szükséges az új típusú párt létrehozása 3. A nemzeti forradalomnak illeszkednie kell a világforradalom keretébe, a vietnami népnek egységbe kell lépnie a világ proletariátusával, szükséges, hogy reakciói egyezzenek a III. Internacionálé politikájával Kínában Csang Kaj-sek letartóztatta, elüldözte a kommunista eszméket vallókat a vietnamiakat is az országból, így azok visszatértek Vietnamba és illegálisan kezdték szervezni a francia-ellenes felkelést. 4

5 1929-ben Hanoiban jöttek létre az első kommunista pártsejtek 1930-tól Indokínai Kommunista Párt néven működött a párt Fő célok: - Harc a francia imperializmus ellen, visszaszerezni a nemzeti függetlenséget - Harc a feudalizmus ellen, földet adni a parasztságnak - Megkezdődik a szisztematikus szervező munka, a városi munkások, szimpatizánsok és a vidéki parasztság támogatásának egységes akartba szervezése. Az 1930-as Nagy Gazdasági Világválság további csapást jelentett a vietnami népre! - csökkent az export, csökkentek az árak, de nem csökkent az adó, a beszolgáltatás - állami monopóliummá vált a dohány, alkohol, ópium ben kommunista szervezésben több 10 ezres május 1-jei szakszervezeti megmozdulások a nagy városokban 1931-ben a Parasztszövetség taglétszáma már fő A növekvő elégedetlenséget, a gyarmatosítók félelmét mutatja, hogy: : 1490 letartóztatás, 3 kivégzés, 300 bebörtönzés : 2963 letartóztatás, 699 halott, 795 elítélt (összesen 3648 év), 83 kivégzés, 543 kényszermunka, 780 deportálás (Algír, Réunion, Madagaszkár) első 4 hónapja: 1419 letartóztatás, 1023 életfogytiglan, 604 kényszermunka 1936 Berlin-Róma-Tokió tengely létrejötte a fasizmus előretörése - Japán betör Kínába és egyre Délebbre hatol, fenyegetve az Indokínai Unió határait (ekkor a kínai kommunisták és Csang Kaj-sek Kuomingtang erői együtt harcolnak Kínában) - A japán fasizmus nyilvánvalóvá tette, hogy nem csak Kínára, de egész Indokínára igényt tart - Franciaországban győz a Népfront amnesztia Vietnamban, ez nagy lendületet adott a hazafias mozgalomnak, létrejön az Anti-imperialista népfron és az Egyesült Indokínai demokratikus front 5

6 Felerősödnek a követelések: január 1-től legyen napi 9, január 1-től pedig napi 8 órás munkaidő 2. Legyen tilos éjszakai munkára nőket és gyerekeket alkalmazni 3. Legyen kötelező a heti egy pihenőnep 4. A bért hetente és készpénzbe fizese e munkáltató és legyen tilos pénzbeni büntetést kiszabnia 5. A nőknek járjon 8 hét szülési szabadság 6. Szabad szakszervezeteket és sztrájkjogot 7. Legyen társadalombiztosítás ben Japán elfoglalja Hainan szigetét, a front Vietnam határára ért! Franciaországban megbukik a Népfont-kormány jobboldali előretörés! A francia gyarmati hadsereg rövid úton elfojtja a demokratikus mozgalmakat Vietnamban, betiltja működésüket, letartóztatja, elüldözi vezetőit Európában kitör a II. világháború - tekintettel a háborús helyzetre, a lakosságra újabb adókat vetnek ki katonát és hadimunkást követel Franciaország, 15-ször többet, mint az I.VH során Közben a hazafias erők illegalitásban igyekeznek egyesíteni a 3 országrész hazafias erőit a japán betörés és a franciák elleni harcra. Egyre egységesebb népi támogatása van a radikális, kommunista erőknek végére már több tízezer vietnami tart Franciaország felé, míg a megerősített francia indokínai hadtest százezer főt tett ki és megerősítették a rendőrséget is - Fro. 3,5 millió t élelmiszert, t teát, kávét, cukrot és t bambuszt, t kötelet követel Vietnamtól - A heti munkaidőt a férfiaknál 48 óráról 60 órára emelték és 54-re a nőknél - Ismét emelték az adókat és az importvámokat - Minden politikai mozgalmat és tevékenységet betiltottak Catroux, Indokína kormányzója: Minden kommunista tevékenységet csírájában kell elfolytani Indkína nyugalma, lojalitása (értsd: Fro. támogatása) érdekében, de már nem lehetett a palackba visszafolytani a szellemet! 6

7 Az Indokínai Kommunista Párt egyértelművé tette: ez egy imperialisták közötti háború, amely a világ újrafelosztásáért folyik A vietnami forradalmi mozgalom legfőbb célja: lerázni az imperialista gyarmatosítók igáját, bármilyen színű legyen is az! A nemzet felszabadítása élefontosságú cél. Minden más beleértve a mezőgazdaság problematikáját is másodlagos. Fegyverrel is harcolni kell! 1940 június Németország lerohanja Franciaországot a Vichy-kormány Létrejötte A gyarmati adminisztráció összeomlott, de a megalkuvó, németbarát Vichykormány lepaktált Japánnal és koncessziós szerződéssel átadta a japánoknak az indokínai kikötőket és repülőtereket Japán puskavövés nélkül léphette át az indokínai határokat és foglahatta el Vietnamot, Laoszt és Kambodzsát is! - Ez a meglepetésszerű helyzet váratlanul érte a vietnami hazafiakat, így arra szervezetten nem tudtak felkészülni, csak sporadikus ellenállást tudtak kifejteni. - Ráadásul Délen Vietnamot (Kokinkínát) megtámadta a japánok támogatta Thaiföld is, amely a kambodzsai Nagy-tótól (Ton Le Sap) egészen a Mekong torkolatáig magáénak követelte a delta-vidéket. - A vietnami erők titokban november 23-ra általános felkelést terveztek, de ezt a francia-japán megszállók felfedték és kegyetlen megtorlással válaszoltak, főt letartóztattak, sokakat kivégeztek ben újabb próbálkozás volt Északon, de ezt is gyorsan leverték, elfojtották között Vietnam megismerhette a kettős elnyomást: a régi francia gyarmatosítók + a japán megszállás kegyetlenségeit! Decoux admirális, a Vichy-kormány által kinevezett új kormányzó a kemény diktatúra és a demagógia politikáját gyakorolta: - hogy elnyerje a lakosság lojalitását, növelte a francia iskolákba felvett vietnami tanulók számát (1942-ben a korábbi ről re emelte) - Hanoiban megnyitotta a francia egyetemet a vietnami diákok előtt - A tanított anyag lényege: francia-hű, lojális indokínai állampolgárokat nevelni! 7

8 Mindez csak máz volt, hiszen minden hatalom a megszálló japánok kezébe került, Indokína Japán háborús hátországává, nyersanyagbázisává, éléskamrájává vált! A francia adminisztráció Japán rendelkezésére bocsátott rizs mennyisége: : t : t Közben az árak között : t 400 szorosra növekedtek! : t - Japán ezekért formálisan speciális Yennel fizetett, ami semmit em érő háborús bón volt! - A francia adminisztráció hatalmas pénzeket bocsátott a megszálló japán csapatok rendelkezésre, hogy megélhetésüket ebből fedezzék, ami felborította a pénzügyi egyensúlyt, felhígult, elértéktelenedett a pénz, a gyarmati piaszter. - A japán erőknek prioritásuk volt minden nyersanyagra, országon belüli termékre, cementre, szénre, cukorra, olajra, stb. Ha még lehet, az éhínség tovább növekedett! Ho Chi Minh 1941-ben, az IKP KB 8. plénumán elemzést adott: - Hitler megtámadta a Szovjet Uniót, a háború a németek és japánok vereségével úgy fejeződik be Európában, hogy új szocialista országok fognak létrejönni. A délkelet-ázsiai stratégiát ehhez kell igazítani! - Fel kell szabadítani Indokínát a francia japán iga alól Létrehozzák a Viet Minh-t (Liga Vietnam Felszabadításáért), a legszélesebb alapú népfontot, a partizánharc, a gerillák legfőbb háttértámogató, népi szervezetét ban jönnek létre az első komolyabb fegyveres, harci egységek ben már mindhárom országrészben vannak összefüggő, felszabadított, gerillák által ellenőrzött területek A radikális erők országos lázadás kirobbantását szorgalmazzák, de Ho Chi Minh ezt korainak tartja, elhagyja Vietnami és Kínába távozik ben hozzák létre a Hadsereg a felszabadításért és a propaganda alakításáért csoportot, ennek parancsnokává nevezik ki Vo Nguyen Giap -ot, a későbbi legendás hadvezért, tábornokot. (2013. október 5-én hunyt el 102 éves korában!) Az elnevezéssel a fegyveres csoportok politikai elkötelezettségére szerették volna helyezni a hangsúlyt. - A Viet Minh aktivisták szisztematikusan készítették fel a tömegeket a harcra, a gerillák támogatására - ültessenek bambuszt, amit később fegyverként is használhatnak 8

9 - tagadják meg a rizs beszolgáltatását, tartalékolják azt a gerilláknak - a városokban szervezzenek sztrájkokat, tüntetéseket a brutalitás ellen és béremelést követelve De Gaulle 1943-as felhívásának miszerint a háború győztes befejezése után Indokína (is) szabad lesz már nem volt hatása, hitele! 1945-ben már nyilvánvaló a Tengely-hatalmak veresége - Februárban De Gaulle tesz még egy utalást a brazzavillei (francia Kongó) beszédében a gyarmatok háború utáni státuszára, de már csak bizonyos autonómiát ígér Indokínának A japánok nem nézik jó szemmel gaullistává váló francia erőket, így március 9-én lefegyverzik őket, sokakat bebörtönöznek, mások Kínába menekülnek Ekkor a Viet Minh általános japán-ellenes felkelést hirdet, katonai kiképzőiskolákat hoznak létre, melyek vezetője Vo Nguyen Giap lesz, egyesítik a fegyveres csoportokat és így létrejön a Felszabadító Hadsereg, melyet Katonai Bizottság irányit Giap vezetésével. Több sikeres fegyveres akciót hajtanak végre, a lakosság elrejti az élemiszertartalékokat a japánok elöl, augusztusban létre hozzák a Nemzeti Felszabadítási Bizottságot, a nyomor nagy, a lakosság tetteket vár! Júniusban már az északi országrész hat tartományát felszabadítják, a forradalmi hadsereg egyre magabiztosabb, erősebb lesz szeptember 13-án Japán kapitulál (szovjet győzelem Keleten, Hirosima, Nagaszaki, csendes-óceáni amerikai hadműveletek). Ezen a napon ül össze az IKP vietnami kongresszusa és kiadja a parancsot: 1. Vessünk véget a külföldi aggressziónak 2. Szerezzük vissza a nemzeti függetlenségünket 3. Hozzuk létre a népi hatalmat - A Viet Minh aktivizálódik, megszervezte az élelmiszertartalékok szétosztását a leg rászorultabbak körében. (a háborús nyomorra ráadásul katasztrófális mezőgazdasági év volt 1945-ben) - Augusztus 10-re a Viet Minh országos kongresszust szervez 10 pontos akciótervet dolgoz ki a hogyan továbbra Hanoiban, Hueban és Saigonban általános lázadás tör ki, amely hamarosan győzelemre juttatja a forradalmi erőket! Ez volt az 1945-ös augusztusi 9

10 forradalom, amely akkor úgy gondolták véget vetett a 80 éves szadatlan felszabadító harcnak! Ho Chi Minh szeptember 2-án, Hanoiban kikáltja az ország függetlenségét, a Vietnami Demokratikus Köztársaságot. Beszédéből: A franciák elmenekültek, a japánok megadták magukat, Bao Dai császár lemondott. Népünk összezúzta a hazánkat bilincsbe verő, közel egy évszázados francia iga láncait. Vietnam független ország. Vietnamnak joga van a szabad és független létre. Valósággá vált, független és szabad ország lett. A vietnami népek összességének erkölcsi és anyagi erejét latba vetve, életét és javait áldozva, sikerült megvédenie jogát a szabadsághoz és a függetlenséghez. Vietnam tragédiája azonban, hogy a győztes hatalmak fegyverszüneti megálapodása szerint Vietnam északi területeit a 16. szélességi körig az USA által támogatott Csang Kaj-sek-ista kínai hadsereg ( fő), a déli területeket pedig az angol csapatok fennhatósága alá helyezték a végleges békerendezésig. Hanoiban közben a vietnami hazafias erők megalakították az ideiglenes kormányt, amely a lakosságot egymás iránti szolidaritásra szólította fel, hogy elkerülhető legyen az élelmiszerhiány okozta nemzeti katasztrófa. Ezt a Délről óriási összefogás és erőfeszítések árán felszállított rizstartalékokkal sikerült elérni. - Megszervezték az általános, igyenes népi oktatást, önkéntessekkel osztályt indítottak, zömmel a pagodákban. - Általános választásokat írtak ki január 6-ra. Délen azonban az angol csapatok megnyitották a kikötőket a visszatérni szándékozó francia haderő előtt, akik megkezdték a partraszállást! - Vietnamba vezényelték a 9. gyarmati tüzérhadosztályt Massu tábornok irányítása alatt, valamint az expedíciós erők főparancsnokának Leclerc tábornokot és új indokínai főfelügyelőnek egy magas rangú katolikus papot - A beáramló francia újgyarmatosítók minden erővel igyekeztek meggátolni a kiírt választások lebonyolítását, de ez mégis teljes sikerrel megvalósult Délen is, és 90%-os részvétellel a Viet Minh jelöltjeit választották meg képviselőkek 10

11 A megválasztott 300 képviselő bizalmat szavazott Ho Chi Minh kormányának - A helyi hatalmat kivették a mandarinok kezéből és Népi Bizottságokat alakítottak. - Eltörölték a személyi adókat, az állami monopóliumot - Egy sor demokratikus intézkedést hoztak Az államkassza azonban üres volt, az Indokínai Bank nem finanszírozta az új kormányt. A Kormány január 31-el kibocsátotta az új pénzt, a dongot, amely december 31-ig volt érvényben (1 dong = 1 piaszter) Közben Északról, Kínából is visszaszivárogtak a japánok elől oda menekülő francia alakulatok és a déli alakulatokkal együtt vissza kívánták állítani a korábbi Indokínai Uniót! Kína is követelte Ho Chi Minh lemondását, Bao Dai császár visszaültetését a trónra. Ebben a helyzetben a Kormány legfőbb feladatának a forradalmi hadsereg megerősítését látta, annak érdekében, hogy a formálódó újgyarmatosítással szembe tudjon szállni. (A reguláris és a helyi önvédelmi erők megszervezésébe fogtak.) Nem volt más választás: időt kellett nyerni, elkerülni a kettős frontot! Franciaország egyezséget kötött a Csang Kaj-sek-ista Kínával, hogy az kivonja fős haderejét Vietnam területéről, cserébe Franciaország lemondott a dél-kínai területi követeléseiről, átadja a Yunan-i vasutat és különleges jogokat biztosít a Vietnam területén élő kínaiaknak. Délen az angolok (az indiai gyarmati katonákkal megerősítve) minél előbb távozni kívántak, úgy hogy biztosak lehessenek a térség fix gyarmati felosztása felől. (India akkor még a mai Pakisztán és Banglades is része volt, Thaiföld és Burma angol; míg Indokína francia gyarmat). Az angolok kifejezetten támogatták, segítették a francia visszatérést, Dél- és Közép-Vietnam újragyarmatosítását. Ho Chi Minh helyzetelemzése: - Vietnam körbezárva, egyedül van, támogatásra nem számíthat - Enyhén szólva is egyenlőtlenek az erőviszonyok - A diplomácia eszközéhez kell nyúlni, időt kell nyerni, el kell kerülni a kettős frontot - Nemzeti önfeladás nincs, a végsőkig küzdeni kell a függetlenségért, az ország egységéért. 11

12 A kormány tárgyalásokba bocsátkozik a franciákkal a kínaiak távozását követő státuszkót illetően. - Irreális francia követelések, az Indokínai Unió tulajdonképpeni visszaállítása - Vietnam korábbi hármas felosztásának visszaállítása - Az éppen megszületett Vietnami Demokratikus Köztársaság kormányának gyámság alá helyezése a cél A tárgyalások Párizsban folytatódnak, Ho Chi Minh is odautazik, de számottévő eredményt nem tudnak elérni. Közben, Délen nyilvánvaló francia fegyveres provokációk történnek, elfoglalják a középületeket és helyenként kitűzik a francia zászlót. A vietnami kormány, a hadsereg, az önvédelmi erők a Viet Minh erőteljes munkájával megkezdi a hosszú ellenállásra való felkészülést december 19-én Ho Chi Minh az alábbi felhívást teszi közzé: Hazafiak! Mi békét akarunk, engedményeket tettünk. De az engedményeinkken felül a francia gyarmatosítók többet akarnak, sárba tiporni jogainkat. Eldöntötték, hogy újra meghódítják országunkat. Soha többé, hogy elveszítsük függetlenségünket és rabszolgaként éljünk! Bármely állampolgár, férfi, vagy nő, fiatal, vagy öreg, bármilyen vallású, nemzetiségű, politikai beállítottságú, fel kell készülnie a francia gyarmatosítók elleni harcra és meg kell védeni a hazát A felkelés ideje eljött. Fel kell áldoznunk az utolsó csepp vérünket is, hogy megvédjük az országot. El kell tűrnünk a legkeményebb helyzetet, a legnagyobb fájdalmakat, készek vagyunk mindent feláldozni. Népünk győzni fog. Itt egy kitekintést kell tenni a nemzetközi helyzetre: - Kínában kegyetlen polgárháború folyik a kommunisták és a Csang Kajsek vezetette erők között (Mao hosszú menetelése) - A Nyugat és a Szovjet Unió szembe kerül egymással, megindul a Hidegháború - Franciaország és Anglia meg van győződve, hogy visszaszerezheti gyarmatait és ezért mindent hajlandó is megtenni - Fromálódik a koreai szembenállás, a polgárháború A vietnami népnek nincs más választása, ha önállóságot akar: hosszú, kegyetlen gerillaháborúra kell készülnie, vagy újra igába hajtja nyakát és eltűri a kegyetlen gyarmati kizsákmányolást! A kilátástalan harc megindul az egész ország területén! A kétségtelen technikai fölényben lévő, nagy háborús tapasztalattal rendelkező francia tábornokok lebecsülték a képzetlen, modern fegyvereket nélkülöző 12

13 vietnami népet. Úgy gondolták, hogy az ellenállást hamar megtörik, felszámolják és nyugalmat teremtenek. Nem így történt! Az ellenállásnak hamarosan jelentős területeket sikerült lellenőrzése alá vonni Délen és Északon is. Két példa az ellenállás erejére: 1. A franciák hogy morálisan megtörjék az ellenállást 1946 szepptember végén Hanoi elfoglalását tervezték. Ehhez 6500 jól felfegyverzett és kiképzett katonát, 40 harckocsit, 30 repülőgépet vetettek be. A 24 órára tervezett akció 2 hónapig tartott. Ezalatt a francia veszteségek: 500 halott, 1500 sebesült október 7-én a Hanoitól Északra elterülő ellenállási zóna, Viet Bac terület ellen idítottak nagy arányú támadást. Ehhez okulva a hanoi kudarcon bevetettek öt gyalogos ezredet, fél hadosztálynyi ejtőernyőst, sok tüzérségi üteget, két műszaki zászlóaljat, 40 repülőgépet, 800 szállítójárművet, egy ágyúnaszádot a Vörös-folyón. Úgy gondolták, ezzel az erővel körbefogják a területet és egy rohammal megsemmisítik a gerillákat, elfogják az ellenállás vezetőit és nyugalom lesz. Nem ez történt: A Song La folyón előretörő egységeket a partizánok megsemmisítették. A harcok során elesett 3300 francia katona, 4000 megsebesült, 18 repülőgépet lelőttek, 38 vizijárművet és 255 gépkocsit megsemmisítettek. A franciák csúfos vereséget szenvedtek. Ez volt az első nagy győzelme a fiatal vietnami hadseregnek! 1948-tól már a franciák is hosszú háborúra készültek. Szerették volna konszolidálni a hátországukat, ezért egyre növelték az expedíciós hadseregük létszámát. Ez elérte a főt és évente 300 milliárd frankot emésztett fel. Egyre nagyobb terhet jelentett Franciaország számára re az ellenállásnak sikerült komolyabb fegyvergyártó egységeket is létrehozni a hegyekben. Már képesek voltak rögzített csövű ágyúkat, nagy kaliberű lövegeket is előállítani. Így akcióik egyre nagyobbszabásúak lettek ben megalakul a Kínai Népköztársaság - a Szovjet Unió és Vietnam az első, aki elismeri az új, szocialista államot - a SZU és a szocialista országok is hivatalosan elismerik VDK-t - Vietnam nincs többé bezárva, elzárva a támogatóktól! 13

14 Ekkor már folyik a kegyetlen koreai háború! (Az USA júniusban kapcsolódik be) - hidegháború, az USA elköteleződése, dominó elv megfogalmazása - március 19-én amerikai hadihajó érkezett Saigonba, ezzel demonstrálták elkötelezettségüket a franciák mellett, megindul az amerikai pénzügyi támogatás és hadianyag-szállítás - a vietnami kormány már számíthat a SZU-ból és a szocialista országokból, Kínából érkező hadianyag- és élelmiszer-támogatásra - a kapott felszerelésekkel, eszközökkel már szövetet, papírt, néhány gyószert és kevés ipari termékeket is elő tudtak állítani a rejtett üzemekben - nem volt azonban költségvetési bevétel, így a pénznyomtatásnak nem volt fedezete ben létrehozzák a Nemzeti Bankot, új dongot vezetnek be 1 új dong = 10 régi) - közben működtették az iskolákat, kórházakat, megszervezték az ellátást A vietnami ellenállásnak sikerül konszolidálnia a kínai határmenti területeken uralmát! (A támadó francia erők hatalmas vereséget szenvedtek a területen, 1950 szeptemberében 8000 katonájuk, bele értve a parancsnokukat is, elesett, vagy hadifogságba került. Ezt követően visszavonultak a térségből.) Franciaország hivatalosan is amerikai segítséget, támogatást kér. Amerikai instrukcióra megkezdik az un. fehér zóna kialakítását a gerillák uralta területek és a megőrzendőnek ítélt francia uralmú területek között. Kiépítik a még helyenként ma is látható védelmi betonbunker hálózatot. Az itt élő lakosságot elüldözték, az ültetvényeket megsemmisítették, a fellehető bivalyokat leölték, hogy ezzel is gátolják a gerillák élelmiszer-utánpótlását re avörös-folyó deltáját sikerült így némileg konszolidálni, de ehhez 2200 bunkerre és beton erődítményre, katonára volt szükség. Az USA több tíz repülőgépet, több száz páncélozott gépkocsit és tüzérségi lövegeket szállított a franciáknak februárjában a Vietnami Kommunista Párt (VKP) II. nemzeti kongresszusán hivatalosan is kimondják az Indokínai Kommunista Párt három nemzeti részre válását (vietnami, laoszi, kambodzsai) Ettől a párt neve: Vietnami Dolgozók Pártja, elnöke Ho Chi Minh lett. Márciusban egyesülési kongresszust tartanak a vietnami, laoszi és khmer hazafias erők, hogy összehangolják a gyarmatosítók elleni függetlenségi, felszabadító harcukat. 14

15 A VDK diplomáciai elismertsége, sikerei egyre nőnek, kongresszusokon, békekonferenciákon, ifjúsági találkozókon vesznek részt a delegációik. Egyre nő a nemzetközi szolidaritás a vietnami nép igazságos harcával! 1952-ben a franciák ismét nagy vereségeket szenvedtek két nagy, immáron szabályos ütközetben Hoa Binh-nél (75 km Hanoitól) és a Vörös-folyó deltájában. A franciáknak halottjuk volt ezekben a harcokban), kénytelenek voltak visszavonulni elején a gerillák ellenőrzésük alá vonták a Hanoitól Északnyugatra eső Song Da (fekete-folyó, Hoa Binh) és a Song Ma folyók völgyeit, amelyek gazdaságilag nagyon fontos területek. Egyesítették erőiket a laoszi Patet Lao-val és felszabadítottak jelentős laoszi területeket is. (Közben betegségben elhunyt De Lattre francia főparancsnok). Navarre tábornok (új francia főparancsnok) egyeztetve az amerikaiakkal új stratégiát dolgozott ki, 18 hónap alatt semlegesíteni akarta a gerilla erőket és győzelmes békét teremteni. Ennek érdekében 1953 végére már francia és vietnami katonája volt. 26 tüzérzászlóalj, 528 repülő és 390 tengerészeti egység állt rendelkezésére. Arra számított, hogy a hálózatba szervezett, kisebb egységekre bontott sereg rugalmasan tud reagálni a gerilla csoportok támadásra (amerikai tapasztalatok). Egyszerre több déli, közép- és északi területen indít támadást a gerillák ellen. Úgy tűnt, hogy övé a kezdeményezés. Számítása szerint az északi terület megtisztítása után tárgyalásra készteti a vietnami kormányt és a győzelmet követően, télire a haderőt Délre viheti, az ottani, gyengébbb gerillaerők elleni bevetésre. Miután a sík területeken a franciák erőfölénye érvényesült, a gerillák átengedték e területeket és a hegyvidékre összpontosítottak. A Ho Chi Minh vezete kormány 1953-ban mezőgazdasági reformról döntött. A felszabadított területeken földosztást hajtott végre, ami hatalmas hajtóerő jelentett a parasztság számára. Minden támogatást megadtak a gerilláknak és önkéntes fiatalok tömege csatlakozott a felszabadító erőkhöz. Kiadták a parancsot, hogy az ország minden zugában támadják az ellenséges erőket. A Patet Laoval és a khmerekkel egyeztetve Laoszban és Kambodzsában is nagyszabású támadásokat hajtottak végre. Így egész Indokínára kiterjedően lekötötték, megosztották az ellenséges erőket. Közben Északon, a hegyekben az önkéntesek tízerei építették az utánpótlás útvonalait a forradalmi erők számára. Ho Chi Minh és Giap tábornok tervei szerint 1953 novemberében megtámadták az észak-nyugati, laoszi-kínai határmenti Lai Chau francia erődítményt, amire Navarre 6 megerősítő ejtőernyős zászlóaljat irányított Dien Bien Phu-ba, a megerősített, zárt, dzsungellel, hegyekkel körülvett támaszpontjukra, a laoszi határ mellé. 15

16 Mindkét fél Dien Bien Phu-nál számított döntő ütközetre. Navarre itt akarta csapdába ejteni a gerilla erőket, azok pedig ott akartak meglepetésszerű, döntő támadást vezetni ellenük. A vietnami gerillák a laosziakkal együtt azonban Laoszban olyan sikeres támadásokat folytattak, hogy már Luang Prabangot veszélyeztették. Ugyanakkor a vietnamiak sorozatosan támadták a Hanoi-Hai Phong utánpótlási útvonalat, a Gia Lam-i (Hanoi) repülőteret, ami arra késztette Navarre-t, hogy megossza erőit és erősítéseket küldjön Laoszba és a Hanoi-Hai Phong útvonalra is. Navarre tábornok úgy ítélte meg, hogy a gerilláknak olyan nehéz körülmények között kell eljutniuk Dien Bien Phuba, hogy ezt csak késedelmesen és veszteségekkel tudják megszervezni (500 km 1000 m-nél is magasabb hegyi, úttalan utakon), hogy ez csak a franciák előnyét, biztos sikerét hozhatja. (1954 februárjában látogatást tett ott O Daniel amerikai tábornok és elragadtatással nyilatkozott a francia erők kilátásairól) A vietnami katonák és önkéntesek hősiességét mutatja, hogy március 13-ra kerékpárokon, hátukon cipelve feljutatták a hegygerincre a vietnami tüzérségi erőket! A franciák totális bénultságát okozta a hegytetőről érkező nehéztüzérségi támadás! Nem tudták hatékonyan megszervezni sem a védelmet, sem az ellentámadást. Káosz keletkezett. Fogytán volt az ellátmány, amit csak légi úton tudtak volna biztosítani, de a légerő nagy része az ország más területein és Laoszban volt lekötve. A mozgósítható légierő által szállított ellátmány döntő része is a vietnamiak kezébe került. A franciák sürgős segítséget kértek az amerikaiaktól. Eisenhower elnök Vautour akciónak keresztelte a Dien Bien Phu megmentésére irányuló amerikai tervet, de az már elkésett volt, a francia egységek De Castries tábornokkal az élen május 7-én megadták magukat, az amerikai akciót lefújták. A franciák legjobb egységei pusztultak el Dien Bien Phunál: embert köztük egy tábornokot, 16 ezredest, 1749 tisztet és altisztet vesztettek - a franciákat támogató vietnami bábhadsereg az es hadműveletekben embert és 117 repülőgépet veszített. Genfben jelölték ki a fegyverszüneti konferencia színhelyét, amelyet már februárban el kellett volna kezdeni, de a franciák és amerikaiak folyamatosan szabotálták a megnyitását, reménykedve az átütő győzelmükben május 8- án. 24 órával a Dien Bien Phu-i fegyverletétel után összeült a konferencia. 16

17 A vietnami delegációt Pham Van Dong későbbi miniszterelnök vezette. Az amerikaiak minden mesterkedése ellenére június 21-én létrejött a megállapodás. A VDK, Franciao., SZU, Anglia, Kína, az USA, Kambodzsa és Laosz írta alá. Abban állapodtak meg, hogy: - A VDK-t, Laoszt és Kambodzsát független, szuverén államnak ismerik el - A csapatokat a 17. szélességi körnél választják szét, amely egyben politikai választóvonal is és 300 napon belül kell kivonni azokat júliusáig általános, szabad és titkos választásokat kell tartani az egyesülést illetően - Vietnam tudomásul vette hogy Kína a korábbi francia-kínai megállapodások értelmében nem nyújt további támogatást Vietnamnak az ország teljes felszabadításához Titkos kínai-francia tárgyalásokon Kína elfogadta: - Indokína déli területei bele értve Dél-Vietnamot és Kambodzsát francia befolyás alatt marad - Észak-Vietnam felét és Laosz két tartományát a vietnami és a laoszi hazafias erők ellenőrzik - A dél-kínai határ Peking által ellenőrzött ütközőzóna lesz - Vietnam egyesítése esetén semmiféle katonai szövetséghez nem csatlakozhat, nem létesíthető idegen katonai bázis a területén. Végül is 9 évnyi újabb kegyetlen háború után (immáron 90 év háború!) újra felragyogott a béke és függetlenség reménye Vietnamban! De látszottak már az újabb viharfelhők is! Kínai tárgyalási pozíciók a genfi konferencián: - elkerülni a konfrontációt a vele nagyon ellenséges USA-val - Vietnamot folyamatosan az imperialisták hálójában tartani, elkerülni a teljes függetlenségét (egy gyenge Vietnam mindig teljesen Kína-függő lesz!!!) Átmeneti állapot az országegyesítésig így tekintették a vietnami vezetők a választásokig tartó időszakot. A célul tűzött feladatok: - befejezni a nemzeti demokratikus forradalmat Délen - megvédeni Északot az agresszió, a destrukció, a szabotázs ellen - megvetni a szocializmus alapjait az északi országrészben; gyors gazdasági és kulturális fejlődést megvalósítnani, hogy biztos 17

18 hátországa lehessen majd Délnek, amely az amerikai neokolonialzmus elleni harc első vonala lesz. Amerika nem várt sokáig! szeptemberében az USA létrehozza a Dél-kelet ázsiai Katonai Blokkot (USA, Anglia, Franciao., Ausztrália, Pakisztán, Thaföld és Fülöp-szigetek), melynek szerződése szerint lehetősége van beavatkozni Indokínában. (A szervezet mögött ott áll a teljes amerikai gazdasági és katonai gépezet.) - Amerikai tanácsadók hada érkezik Dél-Vietnamba és átveszik minden téren a hatalmat a franciáktól és a helyi erőktől egyaránt április 26-án az utolsó francia egységek is elhagyják Vietnamot. (Még a kitűzött általános választások határideje előtt! Mossák kezeiket!) - Az USA megsértve a Genfi Egyezményt masszív fegyverszállításokba kezd. Ngo Dinh Diem-et, Bao Dai bábcsászár miniszterelnökét ráveszik, hogy mondassa le a császárt és hozzon létre egy déli államot, vegye át a legfőbb hatalmat. - Ezzel lehetővé vált, hogy a vietnami bábállam hadserege amerikai segédlettel üldözni kezdje a demokratikus erőket között minden terroreszközt bevetve ezt teszik! Létrehoznak egy totalitárius katona-rendőr államot, amely kínzásokkal, korrupcióval tartja fenn magát ben elfogadott törvény szerint a katonaságnak joga van rögtönítélkezni, helyben kivégezni bárkit ban volt egy elvetélt puccs-kisérlet Diem ellen, ami arra utalt, hogy vannak belső ellenzői is. Az ellenzék mély illegalitásba vonul és véres merényletekkel próbálja gyengíteni a rendszert december 20-án a hazafias ellenzéki csoportok összefognak, létrehozzák a Nemzeti Felszabadítási Frontot elején életre hívják a Felszabadító Néphadsereget Az USA-ban Kennedy elnököt január 20-án iktatják be elnöki funkciójába. Választhat: - vagy elmozdítja a hatalomból Diem elnököt és demokratizálja Dél- Vietnamot, - vagy háborúba lép a vietnami nép ellen! Ez utóbbit választotta! 18

19 A hatvanas évek világpolitikája: - a hidegháború tombol - a harmadik világ, a felszabaduló gyarmatok népei a baloldali, kapitalimus-ellenes utat választják (szovjet segítség, Jugoszlávia El nem kötelezettek mozgalma ) - erősödik a III. nukláris Világágháború kitörésétől való félelem - az USA határainál, Kubában forradalom zajlik (Castro) Az USA erőt kell, hogy mutasson! Ráadásul az országon belüli héják erődemonstrációt, háborút követelnek! (Egyedül a Koreát megjárt és megtapasztalt katonák óvnak a háborútól!) Kennedy az új típusú, speciális háború mellet dönt Ennek lényege, hogy közvetlen harcoló katonákat nem küld, felfegyverzi és tanácsadókkal a helyszínen irányítja a bábhadsereget, amely elvégzi a piszkos és véres háborút helyette. Megkezdődnek az előkészületek és 1962 elejére már kész a Vietnam pacifikálása terv, februárban megérkeznek Saigonba a tanácsadók, amelyeknek a száma rohamosan növekszik és 1964-re eléri a et! (Lásd: Graham Greene: Csendes amerikai) - A dél-vietnami bábhadsereg látszáma ekkor fő és 500 repülőgép, egy páncélozott hadtest többszáz járművel, kétéltű harckocsikkal, ultragyors géppuskákkal felszerelt folyami hajókkal, nagyerejű tüzérséggel, komoly áramfejlesztő egységekkel, amelyek nagy mobilitást tettek lehetővé, a legmodernebb felderítő technikák működtetését biztosították terepen is. - Rendelkezésre bocsátottak helikoptereket is, mint a legmodernebb, leggyorsabb operatív beavatkozást lehetővé tévő harci eszköz Az amerikai stratégia: 1. gyors hadmozdulatokkal megsemmisíteni a felszabadító hadsereget és erőket 2. a mezőgazdasággal foglalkozó lakosságot tanyaközpontba terelve, szögesdóttal körülkerített koncentrációs táborokba zárva totális ellenőrzés alatt tartani A tervnek 1962 végére be kellett volna fejeződni! Az ellenállás városi és vidéki gerrillaharccal válaszolt, hol itt hol ott lecsapva, csapdát állítva, merényletet elkövetve mindenütt jelen volt, nem hagyva nyugtot az ellenségnek. A megépített táborokat sorra lerombolták, a beterelt parasztokat kiszabadították végére a táborok 80%-a romokban állt! 19

20 Kennedy elnök november 22.-én merénylet áldozata lett, ettől Johnson elnök irányította az USA-t! 1964-ben McNamarra amerikai tábornok Saigonba utazott és meggyőződött róla, hogy Diem és rendszere képtelen elvégezni a rábízott amerikai feladatot. Új pacifikálási terv kellett. Az USA ismét válaszút elé került: 1. vagy befejezi a Diem-rendszer támogatását és elhagyja Dél- Vietnamot, 2. vagy folytatja a kilátástalan háborút Ismét ez utóbbit választotta! - ekkor az amerikai nép presztizsének megtépázását látta (kubai rakétaválság!) - határozott és sikeres visszavágást követelt a kommunista előretörés, fenyegetés ellen (ők ezt így élték meg) augusztus 5-én az USA VII. Flottájának repülőgépei bombázni kezdték Észak-Vietnam egyes tengerparti településeit Cél: - megakadályozni, hogy Észak támogatásokat jutasson el a délieknek - megfélemlíteni, vissza juttatni az északi kommunista rendszert a kőkorszakba A bombázások naponta ismétlődtek. Johnson ultimátuma: amennyiben nem kapitulálnak a felszabadító erők, a vietnami nép-elleni megsemmisítő csapásokat addig fogja folytatni, amíg az amerikai feltételeket el nem fogadják. A bombázások hónapokon át, egyre intenzívebben folytatódtak. Eközben Közép-Vietnamban partra szálltak az elit tengerészgyalogos egységek, dél-koreai, ausztrál, új-zelandi csapatokkal együtt. Bekapcsolódott a hadműveletekbe a VII. amerikai flotta és a Thaiföldön állomásozó légierő is novemberében az amerikai intervenciós hadsereg létszáma elérte a főt (több mint a francia sereg 1954-ben!) és a szatellit országok csapataival és a dél-vietnami hadsereg katonával együtt a létszám elérte a főt + a legjobb repülőgépek és helikopterek. (Csak a egyetlen légiezrednek volt 450 helikoptere!) + a többezer ütegből álló modern tüzérség. 20

TÖRTÉNELEM IV. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR

TÖRTÉNELEM IV. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR 1 F ORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM KAPOSI JÓZSEF SZÁRAY MIKLÓS TÖRTÉNELEM IV. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ 2 ÉVSZÁMOK 1914. július 28.: az Osztrák Magyar Monarchia hadat

Részletesebben

AZ ELSŐ INDIA-PAKISZTÁNI HÁBORÚ, 1947-48

AZ ELSŐ INDIA-PAKISZTÁNI HÁBORÚ, 1947-48 Kiss Álmos Péter ny.á. főtörzsőrmester (U.S. Army) ZMNE Hadtudományi Doktori Iskola doktorandusza AZ ELSŐ INDIA-PAKISZTÁNI HÁBORÚ, 1947-48 A konfrontáció Brit India két utódállama, Pakisztán és India között

Részletesebben

Az argentin válság és a recesszióból való kilábalás

Az argentin válság és a recesszióból való kilábalás Az argentin válság és a recesszióból való kilábalás Klein Hajnalka NK IV. Európai Üzleti Tanulmányok 2003 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 I. Peronizmus 4 I.1 Előzmények 4 I.1. a Belpolitikai és gazdasági előzmények

Részletesebben

AZ ALBÁN KÉRDÉS BIZTONSÁGI KOCKÁZATAI ÉS MEGOLDÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI

AZ ALBÁN KÉRDÉS BIZTONSÁGI KOCKÁZATAI ÉS MEGOLDÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Szilvágyi Tibor őrnagy AZ ALBÁN KÉRDÉS BIZTONSÁGI KOCKÁZATAI ÉS MEGOLDÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI Doktori (PhD) értekezés Témavezető: Dr. Szabó A. Ferenc egyetemi tanár Budapest,

Részletesebben

A Führer Birodalma, írta: Johannes Öhquist 1. rész

A Führer Birodalma, írta: Johannes Öhquist 1. rész A Führer Birodalma, írta: Johannes Öhquist 1. rész POPULAR SEARCHES SEARCH FOR: entertainment video games travel games cars health insurance electronics finance credit cards hobbies personals A Führer

Részletesebben

2010.1 REVÍZIÓ, PROPAGANDA, KISEBBSÉGI KÉRDÉS 1938 1944

2010.1 REVÍZIÓ, PROPAGANDA, KISEBBSÉGI KÉRDÉS 1938 1944 T Á R S A D A L O M T Ö R T É N E L E M M Û V E L Ô D É S 2010.1 TUDOMÁNYOS SZEMLE REVÍZIÓ, PROPAGANDA, KISEBBSÉGI KÉRDÉS 1938 1944 REVÍZIÓ, PROPAGANDA: A. Sajti Enikô: Magyarország és Jugoszlávia a terület-visszacsatolások

Részletesebben

A történészek képtelenek kilépni a három nagy zsonglőr: Roosevelt, Sztálin és Churchill által megrajzolt bűvös körből.

A történészek képtelenek kilépni a három nagy zsonglőr: Roosevelt, Sztálin és Churchill által megrajzolt bűvös körből. Hernádi Tibor: A II. világháború igaz története ELŐSZÓ Ezúttal minden elfogultságtól mentes. A szó valódi értelmében vett "glasznoszty" jegyében megírt diplomácia-, és politikatörténeti munkát tart kezében

Részletesebben

Rudnay Egyed: A Nyugati kultúráról. Ősi Gyökér. 1990. szept.-okt. (Champly: Histoire de l Abbaye de Cluny. Paris. 1879) [2]

Rudnay Egyed: A Nyugati kultúráról. Ősi Gyökér. 1990. szept.-okt. (Champly: Histoire de l Abbaye de Cluny. Paris. 1879) [2] Botos László: ÖT ÉV VAN HÁTRA A nemzetek évszázadokban gondolkodnak, a magyar évezredekben. Trianoni tragédiánk, mint minden bajunk okozója taglalásához történelmünk vázlatos ismertetésével kell kezdenünk.

Részletesebben

Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1

Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1 Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1 Békés Csaba A kelet-közép-európai régió sorsát, lehetőségeit lényegében egészen 1989-ig alapvetően a második világháború végén, 1945-ben létrejött európai

Részletesebben

NAGY-BRITANNIA EURÓPAI POLITIKÁJA A MINISZTERELNÖKÖK TÜKRÉBEN

NAGY-BRITANNIA EURÓPAI POLITIKÁJA A MINISZTERELNÖKÖK TÜKRÉBEN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Levelező tagozat Európai Tanulmányok szakirány NAGY-BRITANNIA EURÓPAI POLITIKÁJA A MINISZTERELNÖKÖK TÜKRÉBEN Készítette: Harsányi

Részletesebben

Németh István Juhász Dániel Német gyarmatpolitika a 19 20. század fordulóján

Németh István Juhász Dániel Német gyarmatpolitika a 19 20. század fordulóján Németh István Juhász Dániel Német gyarmatpolitika a 19 20. század fordulóján GROTIUS E-KÖNYVTÁR /47 2012 Sorozatszerkesztő Horváth Jenő A kötet szerzői jogvédelem alatt áll. Annak teljes vagy részleges

Részletesebben

Szellemi forradalom a felvilágosodás

Szellemi forradalom a felvilágosodás Szellemi forradalom a felvilágosodás Felvilágosodás: A XVIII. század eszmerendszere. Angliában bontakozik ki, majd Franciaországban teljesedik ki. Előzménye: a természettudományok fejlődése és a racionalizmus

Részletesebben

CIPRUS AZ ETNIKAI KONFLIKTUSOK KERESZTTÜZÉBEN

CIPRUS AZ ETNIKAI KONFLIKTUSOK KERESZTTÜZÉBEN KISEBBSÉGI LÉT A MEDITERRÁN VILÁGBAN KISGYÕRI RO LAND CIPRUS AZ ETNIKAI KONFLIKTUSOK KERESZTTÜZÉBEN Ciprus a maga 9251 négyzetkilométerével Szicília és Szardínia után a harmadik legnagyobb, egyszersmind

Részletesebben

1. A történelem kezdetei

1. A történelem kezdetei 1. A történelem kezdetei 1 1. A történelem korszakai: a történelem az emberiség története: az ember kialakulásától kezdődött és máig is tart. A történelmet 5 fő korszakra osztjuk: Korszak őskor ókor középkor

Részletesebben

Hogyan tovább, Európa?

Hogyan tovább, Európa? 1 Hogyan tovább, Európa? transform! az alternatív nézőpont és a politikai párbeszéd európai folyóirata 2012. 2 Fotó: Sepp Dreissinger A lap illusztrálásához Helmut Kurz-Goldensteinnek, a híres osztrák

Részletesebben

AZ EL NEM KÖTELEZETT ORSZÁGOK MOZGALMÁNAK HANYATLÁSA A HIDEGHÁBORÚS NEMZETKÖZI RENDSZER ALKONYÁN. 2000. december

AZ EL NEM KÖTELEZETT ORSZÁGOK MOZGALMÁNAK HANYATLÁSA A HIDEGHÁBORÚS NEMZETKÖZI RENDSZER ALKONYÁN. 2000. december AZ EL NEM KÖTELEZETT ORSZÁGOK MOZGALMÁNAK HANYATLÁSA A HIDEGHÁBORÚS NEMZETKÖZI RENDSZER ALKONYÁN 2000. december KÉSZÍTETTE: CSICSMANN LÁSZLÓ 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 3 I. AZ EL NEM KÖTELEZETTEK MOZGALMÁNAK

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL

TÁJÉKOZTATÓ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL O r m á n s á g S z í v e A l a p í t v á n y K i e m e l t e n K ö z h a s z n ú S z e r v e z e t Székhely: 7838 Vajszló, Rákóczi u. 10.; Elnök: Gönczi Péter Adószám: 18329003-1-02; Számlaszám: 10402427-00013709-00000004

Részletesebben

Schmidt Mária: Most majd mindent úgy csinálnak, mint az oroszoknál 2 A kommunizmus kiépülése Magyarországon

Schmidt Mária: Most majd mindent úgy csinálnak, mint az oroszoknál 2 A kommunizmus kiépülése Magyarországon 90 A kommunizmus évtizedei ide számítható pl. a Gazdasági Főtanács, de akár a Kereskedelmi Minisztérium is) vagy a helyi közigazgatás (önkormányzati választásokat csak Budapesten és környékén tartottak

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL VI. évfolyam 4. szám 2007. december FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST TARTALOM AZ OLVASÓHOZ SZEDLACSEK RÓBERT MK. EZREDES A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE...5 BIZTONSÁGPOLITIKA

Részletesebben

Felelõsség és lehetõség határán az Európai Unió és a líbiai válság

Felelõsség és lehetõség határán az Európai Unió és a líbiai válság A HÓNAP TÉMÁJA 71 Nagy Zsolt Felelõsség és lehetõség határán az Európai Unió és a líbiai válság A tanulmány azt elemzi, hogyan reagált az Európai Unió a líbiai eseményekre, és végül miért a NATO vezeti

Részletesebben

CZETTLER ANTAL: Az első bécsi döntés -70 év távlatából

CZETTLER ANTAL: Az első bécsi döntés -70 év távlatából CZETTLER ANTAL: Az első bécsi döntés -70 év távlatából (A trianoni sokk és annak következményei) Az 1920. június 4-én aláírt trianoni szerződés a Magyar Királyság területét, amely 1918 előtt Horvátország

Részletesebben

A határ megindul, az ország nagyobb lesz

A határ megindul, az ország nagyobb lesz Sallai Gergely A határ megindul, az ország nagyobb lesz A csehszlovákiai magyar kisebbség és Magyarország kapcsolatainak diplomácia-, politika- és társadalomtörténeti vizsgálata az 1938. évi csehszlovákiai

Részletesebben

I. évfolyam 2004/3. www.kul-vilag.hu. A koreai kérdés eredetérl

I. évfolyam 2004/3. www.kul-vilag.hu. A koreai kérdés eredetérl I. évfolyam 2004/3. A koreai kérdés eredetérl Faludi Péter Korea szakos történész-orientalista, az ELTE Bels%-ázsiai Tanszék el%adója, BGTF tb. docense. Több, mint ötven éve foglalkozik Korea történetével,

Részletesebben

Onga község paraszti társadalmának átalakulása 1945-1961 között SZAKDOLGOZAT

Onga község paraszti társadalmának átalakulása 1945-1961 között SZAKDOLGOZAT MISKOLCI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR Onga község paraszti társadalmának átalakulása 1945-1961 között SZAKDOLGOZAT Konzulens: Dr. hab. Ö. Kovács József Tanszékvezető, egyetemi docens Készítette: Demkovics

Részletesebben

A nnak ellenére, hogy az 1848 49-es polgári forradalmak a népek egyenlõségének

A nnak ellenére, hogy az 1848 49-es polgári forradalmak a népek egyenlõségének ERDÉLYI HISTÓRIÁK Magyar Sándor MAGYARBARÁT ROMÁNOK 1848 1849-BEN A nnak ellenére, hogy az 1848 49-es polgári forradalmak a népek egyenlõségének és szabadságának kivívását tûzték zászlóikra, Magyarország

Részletesebben

A NATO szerepe a válságkezelésben

A NATO szerepe a válságkezelésben NB5_bel.qxd 5/14/2008 7:56 PM Page 47 VÉDELEMPOLITIKA 47 Németh Bence Sándor Barbara A NATO szerepe a válságkezelésben Annak ellenére, hogy a NATO-t alapvetõen a Szovjetunió által keltett fenyegetés ellen

Részletesebben

AJapán-szigetek a monszunövbe

AJapán-szigetek a monszunövbe ÉVFORDULÓ Japán története dióhéjban A kezdetektõl napjainkig AJapán-szigetek a monszunövbe tartoznak, rizstermesztésre alkalmas kevés földdel (területének alig több mint 10%-a mûvelhetõ). A többi meredek,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1.1 TÉMA MEGJELÖLÉS, TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA, CÉLKITŰZÉS 3 1.2 DOLGOZAT FELÉPÍTÉSE 4 1.3 MÓDSZEREK 5

TARTALOMJEGYZÉK 1.1 TÉMA MEGJELÖLÉS, TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA, CÉLKITŰZÉS 3 1.2 DOLGOZAT FELÉPÍTÉSE 4 1.3 MÓDSZEREK 5 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS 3 1.1 TÉMA MEGJELÖLÉS, TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA, CÉLKITŰZÉS 3 1.2 DOLGOZAT FELÉPÍTÉSE 4 1.3 MÓDSZEREK 5 II. A TÉMA MEGÉRTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES FOGALMAK TISZTÁZÁSA 5 2.1 AUTONÓMIA

Részletesebben

14/15 AZ AMNESTY INTERNATIONAL 2014/15-ÖS JELENTÉSE AZ EMBERI JOGOK HELYZETE A VILÁGBAN

14/15 AZ AMNESTY INTERNATIONAL 2014/15-ÖS JELENTÉSE AZ EMBERI JOGOK HELYZETE A VILÁGBAN 14/15 AZ AMNESTY INTERNATIONAL 2014/15-ÖS JELENTÉSE AZ EMBERI JOGOK HELYZETE A VILÁGBAN AMNESTY INTERNATIONAL Az Amnesty International egy több mint hétmillió embert magába tömörítő globális mozgalom,

Részletesebben

A TITÓI JUGOSZLÁVIA ELSŐ 10 ÉVE A TISZA MENTÉN

A TITÓI JUGOSZLÁVIA ELSŐ 10 ÉVE A TISZA MENTÉN Molnár Tibor A TITÓI JUGOSZLÁVIA ELSŐ 10 ÉVE A TISZA MENTÉN I. KÖZIGAZGATÁS SZERVEZETE ZENTÁN ÉS KÖRNYÉKÉN 1945 ÉS 1955 KÖZÖTT I. 1. A Zentai Járási Népbizottság 1945 és 1955 között Zentán és környékén

Részletesebben