Vietnam 20. századi rövid történelme (Váraljai Márton nyugalmazott követ) Budapest, november

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vietnam 20. századi rövid történelme (Váraljai Márton nyugalmazott követ) Budapest, 2013. november"

Átírás

1 Vietnam 20. századi rövid történelme (Váraljai Márton nyugalmazott követ) Budapest, november - Vietnam történelme közel 5000 éves - Indokína szervesen összetartozó földrajzi-politikai kategória - A 20. század megértéséhez vissza kell kicsit tekinteni a 19. századra, amikor sziámi, kínai betörések ellen kellett védekenie Vietnamnak Franciák megjelenése században kereskedők és misszionáriusok érkeznek - katolikus hittérítés folyik - éhínség, sorozatos felkelések a mandarinok és a császári udvaroncok ellen, amit a francia miszionáriusok is szítottak, fegyverszállításokkal támogattak - Minh Manh császár megszilárdította hatalmát és hódításokkal Vietnamot történelme során a legnagyobbá tette, Sziámot visszaszorította, Vietnamhoz csatolta a mai Kambodzsát és Laoszt is. Neve ekkor: Dai Nam, azaz Nagy Dél Országa - Betiltotta a szerzetesek tevékenységét, a katolikus vallást, mert azok támogatták az udvar és az akkori feudális rendszer elleni lázadásokat - Franciaország erre hivatkozva 1858-ban Közép-Vietnamban, Da Nang-nál partraszállt és megkezdte Vietnam, Laosz és Kambodzsa gyarmati megszállását A térség felosztása - Anglia: India Sziám (ma Thaiföld) Burma (ma Mianmar) - Franciaország: Vietnam Laosz Kambodzsa 1883-ban - 26 évi kemény harc árán sikerült a franciáknak előnytelen gyarmati szerződést kényszeríteni Vietnamra - Fontos tudni, hogy az akkori értelmiség, az írástudó mandarinok (földbirtokosok, állami hivatalnokok) többsége, bele értve a császárt is, keményen ellenállt a franciáknak, de Tu Duc akkori császár utód nélkül meghallt és a trónviszály a franciáknak kedvezett 1

2 Vietnamot 3 részre osztják a franciák 1. Tonkin (Északon) Hanoi központtal 2. Annam (Középen) Hue központtal Ezek francia protektorátusi státuszt kaptak 3. Kokinkína (Délen) Saigon központtal közvetlen francia irányítású gyarmat lett - Az írástudók egy része komprádorrá, azaz együttműködővé vált, más részük a többség továbbra is ellenállt a gyarmatosítóknak - A nyomor és kizsákmányolás okán egymást követték a lázadások 1887-re a franciák konszolidálják a helyzetet és Hanoi központtal létrehozzák a Francia Indokínai Uniót, ennek része: - változatlan státusszal a fenti három vietnami országrész + Kambodzsa (1884 óta gyarmat) + Laosz (1893-tól protektorátus) Kormányzóság Hanoiban - teljhatalmú francia kormányzó Megkezdődik a gyarmatok fokozott kizsákmányolása - magas személyi adók, beszolgáltatások, importvámok - gyarmati hadseregbe sorozás - a rizs és egyéb termékek árának meredek zuhanása (francia felvásárlási monopólium) - a termékek kiszállítása következtében éhínség A lakosság írástudatlan parasztságból áll, csak a mandarinok írástudók, nincs ipar nincs burzsoázia, nincs munkásosztály Írás: az intelligencia a kínai mandarin nyelvet használta, lassan, a vietnami nyelvet kínai írásjelekkel egyre többen használták a 17. sz. végén, 18. sz. elején Alexandre de Rhodes francia jezsuita szerzetes írta át a nyelvet a ma is használatos latin betűkre, ez nagyon lassan terjedt el - Növekszik az elszegényedés, a nyomor, tömegek válnak kulivá - Általánossá válik a kényszermunka, vasútépítés (Hanoi és a dél-kínai Yunan között munkásból elpusztult) - Lassan beindul a helyi kisipar, kínai, indiai és nagyon kevés vietnami tulajdonos 2

3 - Városok növekedése, kereskedelem, bevándorlás, koldusok, kulik, szolgáltatások munkalehetőség - Megszaporodnak az elszigetelt sztrájkok ban adófizetési szabotázsok, sorozatos tüntetések, az első fegyveres csoportok létrejötte, fegyveres felkelések, elsősorban a hegyvidékeken, de nincs aki az élre álljon, szervezzen, nem alakul ki nemzeti mozgalom! 1905-ben Japán győzedelmeskedik az orosz cári hadsereg felett csodálat! - Ez revelációként hat az ázsiai népekre, öntudatot, önbecsülést adott nem alacsonyabb rendűek! - vietnami írástudók, diákok igyekeznek Japánba tanulni (1908: 200 fő, a költségeket összeadja a család, a falu, a közösség) ez 1940-ig (japán fasizálódás) tartott 1914 az I. Világháború kitörése - Franciaország katonát és hadimunkást visz el Európába között t élelmiszert és 184 millió piasztert (egészen 1920-ig ezüst alapú fizetőeszköz volt, 1 piastre értéke 24,3 gramm ezüstével egyezett meg) ez 4500 t ezüst egyenérték! - Ez idő alatt Kínában is belső lázadások folynak, Vietnam erkölcsi támogatást kap és hátországként, menedékként számíthat Kínára - Az Európát megjárt katonák, hadimunkások találkoznak a munkásmozgalommal, a kommunista eszmékkel, találkoznak más gyarmati sorban élő népek katonáival, sok tapasztalattal felvértezve térnek vissza től Franciaországban, 1915-től Angliában és élt Nguyen Tat Thanh, a későbbi Nguyen Ai Quoc (Hazafi), vagy amely néven bevonult a történelembe: Ho Chi Minh. (Szegény, értelmiségi családban 1890-ben született, apja francia iskolában tanító, nővére a franciák alkalmazottja, de az ellenállás aktív támogatója, ő teremti elő a költségeket, hogy öccse Európába utazhasson tanulni.) Később hajóval megjárta az USA-t és 1920-ban tagja lett a Francia Kommunista Pártnak, 1924-ben a Szovjet Unióba utazott, itt csatlakozott a Kommunista Internacionáléhoz és ennek küldötteként utazott Kínába. - Ezalatt Vietnamban tovább nő a kizsákmányolás - a franciák kiváltságainak növelése, ingyenes földbirtok tulajdonok, kedvezményes hitelek, a komprádor burzsoázia támogatása (csak ban ha földet kaptak ingyenesen ültetvények létrehozására) - a nyomor tovább növekszik, a lakosság 90%-a még mindég a mezőgazdaságból él 3

4 Pédák: Michelin kaucsukültetvények 1924: ha, 1930: ha fő fő szénbányászat: 1913: t 1929: t ón, wolfram, de nincs vasérc! Mindent exportálnak, nyomott árakon! Az ország kirablása folyik! Van néhány cserép- és téglagyár, kisüzemek, kézművesek ben van összesen az országban munkás, bányász üzemi munkás ültetvényen dolgozó Nincs törvényes munkaidő, nincs heti szabadnap, nincs szabadság, nincs betegbiztosítás, pláne társadalombiztosítás, egészségügyi ellátás! Az összefogás helyzetét nehezítette az ország három részre osztottsága! Tiltott, engedélyhez kötött volt a belső utazás. A gyarmatosítókat támogató katolikus egyházat támogatták, másokat, a buddhizmust elnyomták! Egyre nő a nyomorban élők tömege! Az elégedetlenkedőket, a fegyveres ellenállásban résztvevőket, azok támogatóit kegyetlenül büntetik, kivégzik, bebörtönzik, száműzik, kényszermunkára hurcolják. A Kínába menekült ellenálók Nguyen Ai Quoc vezetésével 1924-ben létrehozzák a Thanh Nien, azaz a Forradalmi Ifjúság szervezetét, innen próbálták szervezni a vietnami ellenállást. Marxista elveket vallottak és hármas célt tűztek ki maguk elé: 1. A forradalom csak munkások és parasztok közös ügye lehet, nem pedig 1-1 hős ügye, ezért meg kell nyerni és szervezni a tömegeket, felkészíteni az embereket a harcra 2. A forradalmat Marxista-Leninista pártnak kell sikerre vinnie, tehát szükséges az új típusú párt létrehozása 3. A nemzeti forradalomnak illeszkednie kell a világforradalom keretébe, a vietnami népnek egységbe kell lépnie a világ proletariátusával, szükséges, hogy reakciói egyezzenek a III. Internacionálé politikájával Kínában Csang Kaj-sek letartóztatta, elüldözte a kommunista eszméket vallókat a vietnamiakat is az országból, így azok visszatértek Vietnamba és illegálisan kezdték szervezni a francia-ellenes felkelést. 4

5 1929-ben Hanoiban jöttek létre az első kommunista pártsejtek 1930-tól Indokínai Kommunista Párt néven működött a párt Fő célok: - Harc a francia imperializmus ellen, visszaszerezni a nemzeti függetlenséget - Harc a feudalizmus ellen, földet adni a parasztságnak - Megkezdődik a szisztematikus szervező munka, a városi munkások, szimpatizánsok és a vidéki parasztság támogatásának egységes akartba szervezése. Az 1930-as Nagy Gazdasági Világválság további csapást jelentett a vietnami népre! - csökkent az export, csökkentek az árak, de nem csökkent az adó, a beszolgáltatás - állami monopóliummá vált a dohány, alkohol, ópium ben kommunista szervezésben több 10 ezres május 1-jei szakszervezeti megmozdulások a nagy városokban 1931-ben a Parasztszövetség taglétszáma már fő A növekvő elégedetlenséget, a gyarmatosítók félelmét mutatja, hogy: : 1490 letartóztatás, 3 kivégzés, 300 bebörtönzés : 2963 letartóztatás, 699 halott, 795 elítélt (összesen 3648 év), 83 kivégzés, 543 kényszermunka, 780 deportálás (Algír, Réunion, Madagaszkár) első 4 hónapja: 1419 letartóztatás, 1023 életfogytiglan, 604 kényszermunka 1936 Berlin-Róma-Tokió tengely létrejötte a fasizmus előretörése - Japán betör Kínába és egyre Délebbre hatol, fenyegetve az Indokínai Unió határait (ekkor a kínai kommunisták és Csang Kaj-sek Kuomingtang erői együtt harcolnak Kínában) - A japán fasizmus nyilvánvalóvá tette, hogy nem csak Kínára, de egész Indokínára igényt tart - Franciaországban győz a Népfront amnesztia Vietnamban, ez nagy lendületet adott a hazafias mozgalomnak, létrejön az Anti-imperialista népfron és az Egyesült Indokínai demokratikus front 5

6 Felerősödnek a követelések: január 1-től legyen napi 9, január 1-től pedig napi 8 órás munkaidő 2. Legyen tilos éjszakai munkára nőket és gyerekeket alkalmazni 3. Legyen kötelező a heti egy pihenőnep 4. A bért hetente és készpénzbe fizese e munkáltató és legyen tilos pénzbeni büntetést kiszabnia 5. A nőknek járjon 8 hét szülési szabadság 6. Szabad szakszervezeteket és sztrájkjogot 7. Legyen társadalombiztosítás ben Japán elfoglalja Hainan szigetét, a front Vietnam határára ért! Franciaországban megbukik a Népfont-kormány jobboldali előretörés! A francia gyarmati hadsereg rövid úton elfojtja a demokratikus mozgalmakat Vietnamban, betiltja működésüket, letartóztatja, elüldözi vezetőit Európában kitör a II. világháború - tekintettel a háborús helyzetre, a lakosságra újabb adókat vetnek ki katonát és hadimunkást követel Franciaország, 15-ször többet, mint az I.VH során Közben a hazafias erők illegalitásban igyekeznek egyesíteni a 3 országrész hazafias erőit a japán betörés és a franciák elleni harcra. Egyre egységesebb népi támogatása van a radikális, kommunista erőknek végére már több tízezer vietnami tart Franciaország felé, míg a megerősített francia indokínai hadtest százezer főt tett ki és megerősítették a rendőrséget is - Fro. 3,5 millió t élelmiszert, t teát, kávét, cukrot és t bambuszt, t kötelet követel Vietnamtól - A heti munkaidőt a férfiaknál 48 óráról 60 órára emelték és 54-re a nőknél - Ismét emelték az adókat és az importvámokat - Minden politikai mozgalmat és tevékenységet betiltottak Catroux, Indokína kormányzója: Minden kommunista tevékenységet csírájában kell elfolytani Indkína nyugalma, lojalitása (értsd: Fro. támogatása) érdekében, de már nem lehetett a palackba visszafolytani a szellemet! 6

7 Az Indokínai Kommunista Párt egyértelművé tette: ez egy imperialisták közötti háború, amely a világ újrafelosztásáért folyik A vietnami forradalmi mozgalom legfőbb célja: lerázni az imperialista gyarmatosítók igáját, bármilyen színű legyen is az! A nemzet felszabadítása élefontosságú cél. Minden más beleértve a mezőgazdaság problematikáját is másodlagos. Fegyverrel is harcolni kell! 1940 június Németország lerohanja Franciaországot a Vichy-kormány Létrejötte A gyarmati adminisztráció összeomlott, de a megalkuvó, németbarát Vichykormány lepaktált Japánnal és koncessziós szerződéssel átadta a japánoknak az indokínai kikötőket és repülőtereket Japán puskavövés nélkül léphette át az indokínai határokat és foglahatta el Vietnamot, Laoszt és Kambodzsát is! - Ez a meglepetésszerű helyzet váratlanul érte a vietnami hazafiakat, így arra szervezetten nem tudtak felkészülni, csak sporadikus ellenállást tudtak kifejteni. - Ráadásul Délen Vietnamot (Kokinkínát) megtámadta a japánok támogatta Thaiföld is, amely a kambodzsai Nagy-tótól (Ton Le Sap) egészen a Mekong torkolatáig magáénak követelte a delta-vidéket. - A vietnami erők titokban november 23-ra általános felkelést terveztek, de ezt a francia-japán megszállók felfedték és kegyetlen megtorlással válaszoltak, főt letartóztattak, sokakat kivégeztek ben újabb próbálkozás volt Északon, de ezt is gyorsan leverték, elfojtották között Vietnam megismerhette a kettős elnyomást: a régi francia gyarmatosítók + a japán megszállás kegyetlenségeit! Decoux admirális, a Vichy-kormány által kinevezett új kormányzó a kemény diktatúra és a demagógia politikáját gyakorolta: - hogy elnyerje a lakosság lojalitását, növelte a francia iskolákba felvett vietnami tanulók számát (1942-ben a korábbi ről re emelte) - Hanoiban megnyitotta a francia egyetemet a vietnami diákok előtt - A tanított anyag lényege: francia-hű, lojális indokínai állampolgárokat nevelni! 7

8 Mindez csak máz volt, hiszen minden hatalom a megszálló japánok kezébe került, Indokína Japán háborús hátországává, nyersanyagbázisává, éléskamrájává vált! A francia adminisztráció Japán rendelkezésére bocsátott rizs mennyisége: : t : t Közben az árak között : t 400 szorosra növekedtek! : t - Japán ezekért formálisan speciális Yennel fizetett, ami semmit em érő háborús bón volt! - A francia adminisztráció hatalmas pénzeket bocsátott a megszálló japán csapatok rendelkezésre, hogy megélhetésüket ebből fedezzék, ami felborította a pénzügyi egyensúlyt, felhígult, elértéktelenedett a pénz, a gyarmati piaszter. - A japán erőknek prioritásuk volt minden nyersanyagra, országon belüli termékre, cementre, szénre, cukorra, olajra, stb. Ha még lehet, az éhínség tovább növekedett! Ho Chi Minh 1941-ben, az IKP KB 8. plénumán elemzést adott: - Hitler megtámadta a Szovjet Uniót, a háború a németek és japánok vereségével úgy fejeződik be Európában, hogy új szocialista országok fognak létrejönni. A délkelet-ázsiai stratégiát ehhez kell igazítani! - Fel kell szabadítani Indokínát a francia japán iga alól Létrehozzák a Viet Minh-t (Liga Vietnam Felszabadításáért), a legszélesebb alapú népfontot, a partizánharc, a gerillák legfőbb háttértámogató, népi szervezetét ban jönnek létre az első komolyabb fegyveres, harci egységek ben már mindhárom országrészben vannak összefüggő, felszabadított, gerillák által ellenőrzött területek A radikális erők országos lázadás kirobbantását szorgalmazzák, de Ho Chi Minh ezt korainak tartja, elhagyja Vietnami és Kínába távozik ben hozzák létre a Hadsereg a felszabadításért és a propaganda alakításáért csoportot, ennek parancsnokává nevezik ki Vo Nguyen Giap -ot, a későbbi legendás hadvezért, tábornokot. (2013. október 5-én hunyt el 102 éves korában!) Az elnevezéssel a fegyveres csoportok politikai elkötelezettségére szerették volna helyezni a hangsúlyt. - A Viet Minh aktivisták szisztematikusan készítették fel a tömegeket a harcra, a gerillák támogatására - ültessenek bambuszt, amit később fegyverként is használhatnak 8

9 - tagadják meg a rizs beszolgáltatását, tartalékolják azt a gerilláknak - a városokban szervezzenek sztrájkokat, tüntetéseket a brutalitás ellen és béremelést követelve De Gaulle 1943-as felhívásának miszerint a háború győztes befejezése után Indokína (is) szabad lesz már nem volt hatása, hitele! 1945-ben már nyilvánvaló a Tengely-hatalmak veresége - Februárban De Gaulle tesz még egy utalást a brazzavillei (francia Kongó) beszédében a gyarmatok háború utáni státuszára, de már csak bizonyos autonómiát ígér Indokínának A japánok nem nézik jó szemmel gaullistává váló francia erőket, így március 9-én lefegyverzik őket, sokakat bebörtönöznek, mások Kínába menekülnek Ekkor a Viet Minh általános japán-ellenes felkelést hirdet, katonai kiképzőiskolákat hoznak létre, melyek vezetője Vo Nguyen Giap lesz, egyesítik a fegyveres csoportokat és így létrejön a Felszabadító Hadsereg, melyet Katonai Bizottság irányit Giap vezetésével. Több sikeres fegyveres akciót hajtanak végre, a lakosság elrejti az élemiszertartalékokat a japánok elöl, augusztusban létre hozzák a Nemzeti Felszabadítási Bizottságot, a nyomor nagy, a lakosság tetteket vár! Júniusban már az északi országrész hat tartományát felszabadítják, a forradalmi hadsereg egyre magabiztosabb, erősebb lesz szeptember 13-án Japán kapitulál (szovjet győzelem Keleten, Hirosima, Nagaszaki, csendes-óceáni amerikai hadműveletek). Ezen a napon ül össze az IKP vietnami kongresszusa és kiadja a parancsot: 1. Vessünk véget a külföldi aggressziónak 2. Szerezzük vissza a nemzeti függetlenségünket 3. Hozzuk létre a népi hatalmat - A Viet Minh aktivizálódik, megszervezte az élelmiszertartalékok szétosztását a leg rászorultabbak körében. (a háborús nyomorra ráadásul katasztrófális mezőgazdasági év volt 1945-ben) - Augusztus 10-re a Viet Minh országos kongresszust szervez 10 pontos akciótervet dolgoz ki a hogyan továbbra Hanoiban, Hueban és Saigonban általános lázadás tör ki, amely hamarosan győzelemre juttatja a forradalmi erőket! Ez volt az 1945-ös augusztusi 9

10 forradalom, amely akkor úgy gondolták véget vetett a 80 éves szadatlan felszabadító harcnak! Ho Chi Minh szeptember 2-án, Hanoiban kikáltja az ország függetlenségét, a Vietnami Demokratikus Köztársaságot. Beszédéből: A franciák elmenekültek, a japánok megadták magukat, Bao Dai császár lemondott. Népünk összezúzta a hazánkat bilincsbe verő, közel egy évszázados francia iga láncait. Vietnam független ország. Vietnamnak joga van a szabad és független létre. Valósággá vált, független és szabad ország lett. A vietnami népek összességének erkölcsi és anyagi erejét latba vetve, életét és javait áldozva, sikerült megvédenie jogát a szabadsághoz és a függetlenséghez. Vietnam tragédiája azonban, hogy a győztes hatalmak fegyverszüneti megálapodása szerint Vietnam északi területeit a 16. szélességi körig az USA által támogatott Csang Kaj-sek-ista kínai hadsereg ( fő), a déli területeket pedig az angol csapatok fennhatósága alá helyezték a végleges békerendezésig. Hanoiban közben a vietnami hazafias erők megalakították az ideiglenes kormányt, amely a lakosságot egymás iránti szolidaritásra szólította fel, hogy elkerülhető legyen az élelmiszerhiány okozta nemzeti katasztrófa. Ezt a Délről óriási összefogás és erőfeszítések árán felszállított rizstartalékokkal sikerült elérni. - Megszervezték az általános, igyenes népi oktatást, önkéntessekkel osztályt indítottak, zömmel a pagodákban. - Általános választásokat írtak ki január 6-ra. Délen azonban az angol csapatok megnyitották a kikötőket a visszatérni szándékozó francia haderő előtt, akik megkezdték a partraszállást! - Vietnamba vezényelték a 9. gyarmati tüzérhadosztályt Massu tábornok irányítása alatt, valamint az expedíciós erők főparancsnokának Leclerc tábornokot és új indokínai főfelügyelőnek egy magas rangú katolikus papot - A beáramló francia újgyarmatosítók minden erővel igyekeztek meggátolni a kiírt választások lebonyolítását, de ez mégis teljes sikerrel megvalósult Délen is, és 90%-os részvétellel a Viet Minh jelöltjeit választották meg képviselőkek 10

11 A megválasztott 300 képviselő bizalmat szavazott Ho Chi Minh kormányának - A helyi hatalmat kivették a mandarinok kezéből és Népi Bizottságokat alakítottak. - Eltörölték a személyi adókat, az állami monopóliumot - Egy sor demokratikus intézkedést hoztak Az államkassza azonban üres volt, az Indokínai Bank nem finanszírozta az új kormányt. A Kormány január 31-el kibocsátotta az új pénzt, a dongot, amely december 31-ig volt érvényben (1 dong = 1 piaszter) Közben Északról, Kínából is visszaszivárogtak a japánok elől oda menekülő francia alakulatok és a déli alakulatokkal együtt vissza kívánták állítani a korábbi Indokínai Uniót! Kína is követelte Ho Chi Minh lemondását, Bao Dai császár visszaültetését a trónra. Ebben a helyzetben a Kormány legfőbb feladatának a forradalmi hadsereg megerősítését látta, annak érdekében, hogy a formálódó újgyarmatosítással szembe tudjon szállni. (A reguláris és a helyi önvédelmi erők megszervezésébe fogtak.) Nem volt más választás: időt kellett nyerni, elkerülni a kettős frontot! Franciaország egyezséget kötött a Csang Kaj-sek-ista Kínával, hogy az kivonja fős haderejét Vietnam területéről, cserébe Franciaország lemondott a dél-kínai területi követeléseiről, átadja a Yunan-i vasutat és különleges jogokat biztosít a Vietnam területén élő kínaiaknak. Délen az angolok (az indiai gyarmati katonákkal megerősítve) minél előbb távozni kívántak, úgy hogy biztosak lehessenek a térség fix gyarmati felosztása felől. (India akkor még a mai Pakisztán és Banglades is része volt, Thaiföld és Burma angol; míg Indokína francia gyarmat). Az angolok kifejezetten támogatták, segítették a francia visszatérést, Dél- és Közép-Vietnam újragyarmatosítását. Ho Chi Minh helyzetelemzése: - Vietnam körbezárva, egyedül van, támogatásra nem számíthat - Enyhén szólva is egyenlőtlenek az erőviszonyok - A diplomácia eszközéhez kell nyúlni, időt kell nyerni, el kell kerülni a kettős frontot - Nemzeti önfeladás nincs, a végsőkig küzdeni kell a függetlenségért, az ország egységéért. 11

12 A kormány tárgyalásokba bocsátkozik a franciákkal a kínaiak távozását követő státuszkót illetően. - Irreális francia követelések, az Indokínai Unió tulajdonképpeni visszaállítása - Vietnam korábbi hármas felosztásának visszaállítása - Az éppen megszületett Vietnami Demokratikus Köztársaság kormányának gyámság alá helyezése a cél A tárgyalások Párizsban folytatódnak, Ho Chi Minh is odautazik, de számottévő eredményt nem tudnak elérni. Közben, Délen nyilvánvaló francia fegyveres provokációk történnek, elfoglalják a középületeket és helyenként kitűzik a francia zászlót. A vietnami kormány, a hadsereg, az önvédelmi erők a Viet Minh erőteljes munkájával megkezdi a hosszú ellenállásra való felkészülést december 19-én Ho Chi Minh az alábbi felhívást teszi közzé: Hazafiak! Mi békét akarunk, engedményeket tettünk. De az engedményeinkken felül a francia gyarmatosítók többet akarnak, sárba tiporni jogainkat. Eldöntötték, hogy újra meghódítják országunkat. Soha többé, hogy elveszítsük függetlenségünket és rabszolgaként éljünk! Bármely állampolgár, férfi, vagy nő, fiatal, vagy öreg, bármilyen vallású, nemzetiségű, politikai beállítottságú, fel kell készülnie a francia gyarmatosítók elleni harcra és meg kell védeni a hazát A felkelés ideje eljött. Fel kell áldoznunk az utolsó csepp vérünket is, hogy megvédjük az országot. El kell tűrnünk a legkeményebb helyzetet, a legnagyobb fájdalmakat, készek vagyunk mindent feláldozni. Népünk győzni fog. Itt egy kitekintést kell tenni a nemzetközi helyzetre: - Kínában kegyetlen polgárháború folyik a kommunisták és a Csang Kajsek vezetette erők között (Mao hosszú menetelése) - A Nyugat és a Szovjet Unió szembe kerül egymással, megindul a Hidegháború - Franciaország és Anglia meg van győződve, hogy visszaszerezheti gyarmatait és ezért mindent hajlandó is megtenni - Fromálódik a koreai szembenállás, a polgárháború A vietnami népnek nincs más választása, ha önállóságot akar: hosszú, kegyetlen gerillaháborúra kell készülnie, vagy újra igába hajtja nyakát és eltűri a kegyetlen gyarmati kizsákmányolást! A kilátástalan harc megindul az egész ország területén! A kétségtelen technikai fölényben lévő, nagy háborús tapasztalattal rendelkező francia tábornokok lebecsülték a képzetlen, modern fegyvereket nélkülöző 12

13 vietnami népet. Úgy gondolták, hogy az ellenállást hamar megtörik, felszámolják és nyugalmat teremtenek. Nem így történt! Az ellenállásnak hamarosan jelentős területeket sikerült lellenőrzése alá vonni Délen és Északon is. Két példa az ellenállás erejére: 1. A franciák hogy morálisan megtörjék az ellenállást 1946 szepptember végén Hanoi elfoglalását tervezték. Ehhez 6500 jól felfegyverzett és kiképzett katonát, 40 harckocsit, 30 repülőgépet vetettek be. A 24 órára tervezett akció 2 hónapig tartott. Ezalatt a francia veszteségek: 500 halott, 1500 sebesült október 7-én a Hanoitól Északra elterülő ellenállási zóna, Viet Bac terület ellen idítottak nagy arányú támadást. Ehhez okulva a hanoi kudarcon bevetettek öt gyalogos ezredet, fél hadosztálynyi ejtőernyőst, sok tüzérségi üteget, két műszaki zászlóaljat, 40 repülőgépet, 800 szállítójárművet, egy ágyúnaszádot a Vörös-folyón. Úgy gondolták, ezzel az erővel körbefogják a területet és egy rohammal megsemmisítik a gerillákat, elfogják az ellenállás vezetőit és nyugalom lesz. Nem ez történt: A Song La folyón előretörő egységeket a partizánok megsemmisítették. A harcok során elesett 3300 francia katona, 4000 megsebesült, 18 repülőgépet lelőttek, 38 vizijárművet és 255 gépkocsit megsemmisítettek. A franciák csúfos vereséget szenvedtek. Ez volt az első nagy győzelme a fiatal vietnami hadseregnek! 1948-tól már a franciák is hosszú háborúra készültek. Szerették volna konszolidálni a hátországukat, ezért egyre növelték az expedíciós hadseregük létszámát. Ez elérte a főt és évente 300 milliárd frankot emésztett fel. Egyre nagyobb terhet jelentett Franciaország számára re az ellenállásnak sikerült komolyabb fegyvergyártó egységeket is létrehozni a hegyekben. Már képesek voltak rögzített csövű ágyúkat, nagy kaliberű lövegeket is előállítani. Így akcióik egyre nagyobbszabásúak lettek ben megalakul a Kínai Népköztársaság - a Szovjet Unió és Vietnam az első, aki elismeri az új, szocialista államot - a SZU és a szocialista országok is hivatalosan elismerik VDK-t - Vietnam nincs többé bezárva, elzárva a támogatóktól! 13

14 Ekkor már folyik a kegyetlen koreai háború! (Az USA júniusban kapcsolódik be) - hidegháború, az USA elköteleződése, dominó elv megfogalmazása - március 19-én amerikai hadihajó érkezett Saigonba, ezzel demonstrálták elkötelezettségüket a franciák mellett, megindul az amerikai pénzügyi támogatás és hadianyag-szállítás - a vietnami kormány már számíthat a SZU-ból és a szocialista országokból, Kínából érkező hadianyag- és élelmiszer-támogatásra - a kapott felszerelésekkel, eszközökkel már szövetet, papírt, néhány gyószert és kevés ipari termékeket is elő tudtak állítani a rejtett üzemekben - nem volt azonban költségvetési bevétel, így a pénznyomtatásnak nem volt fedezete ben létrehozzák a Nemzeti Bankot, új dongot vezetnek be 1 új dong = 10 régi) - közben működtették az iskolákat, kórházakat, megszervezték az ellátást A vietnami ellenállásnak sikerül konszolidálnia a kínai határmenti területeken uralmát! (A támadó francia erők hatalmas vereséget szenvedtek a területen, 1950 szeptemberében 8000 katonájuk, bele értve a parancsnokukat is, elesett, vagy hadifogságba került. Ezt követően visszavonultak a térségből.) Franciaország hivatalosan is amerikai segítséget, támogatást kér. Amerikai instrukcióra megkezdik az un. fehér zóna kialakítását a gerillák uralta területek és a megőrzendőnek ítélt francia uralmú területek között. Kiépítik a még helyenként ma is látható védelmi betonbunker hálózatot. Az itt élő lakosságot elüldözték, az ültetvényeket megsemmisítették, a fellehető bivalyokat leölték, hogy ezzel is gátolják a gerillák élelmiszer-utánpótlását re avörös-folyó deltáját sikerült így némileg konszolidálni, de ehhez 2200 bunkerre és beton erődítményre, katonára volt szükség. Az USA több tíz repülőgépet, több száz páncélozott gépkocsit és tüzérségi lövegeket szállított a franciáknak februárjában a Vietnami Kommunista Párt (VKP) II. nemzeti kongresszusán hivatalosan is kimondják az Indokínai Kommunista Párt három nemzeti részre válását (vietnami, laoszi, kambodzsai) Ettől a párt neve: Vietnami Dolgozók Pártja, elnöke Ho Chi Minh lett. Márciusban egyesülési kongresszust tartanak a vietnami, laoszi és khmer hazafias erők, hogy összehangolják a gyarmatosítók elleni függetlenségi, felszabadító harcukat. 14

15 A VDK diplomáciai elismertsége, sikerei egyre nőnek, kongresszusokon, békekonferenciákon, ifjúsági találkozókon vesznek részt a delegációik. Egyre nő a nemzetközi szolidaritás a vietnami nép igazságos harcával! 1952-ben a franciák ismét nagy vereségeket szenvedtek két nagy, immáron szabályos ütközetben Hoa Binh-nél (75 km Hanoitól) és a Vörös-folyó deltájában. A franciáknak halottjuk volt ezekben a harcokban), kénytelenek voltak visszavonulni elején a gerillák ellenőrzésük alá vonták a Hanoitól Északnyugatra eső Song Da (fekete-folyó, Hoa Binh) és a Song Ma folyók völgyeit, amelyek gazdaságilag nagyon fontos területek. Egyesítették erőiket a laoszi Patet Lao-val és felszabadítottak jelentős laoszi területeket is. (Közben betegségben elhunyt De Lattre francia főparancsnok). Navarre tábornok (új francia főparancsnok) egyeztetve az amerikaiakkal új stratégiát dolgozott ki, 18 hónap alatt semlegesíteni akarta a gerilla erőket és győzelmes békét teremteni. Ennek érdekében 1953 végére már francia és vietnami katonája volt. 26 tüzérzászlóalj, 528 repülő és 390 tengerészeti egység állt rendelkezésére. Arra számított, hogy a hálózatba szervezett, kisebb egységekre bontott sereg rugalmasan tud reagálni a gerilla csoportok támadásra (amerikai tapasztalatok). Egyszerre több déli, közép- és északi területen indít támadást a gerillák ellen. Úgy tűnt, hogy övé a kezdeményezés. Számítása szerint az északi terület megtisztítása után tárgyalásra készteti a vietnami kormányt és a győzelmet követően, télire a haderőt Délre viheti, az ottani, gyengébbb gerillaerők elleni bevetésre. Miután a sík területeken a franciák erőfölénye érvényesült, a gerillák átengedték e területeket és a hegyvidékre összpontosítottak. A Ho Chi Minh vezete kormány 1953-ban mezőgazdasági reformról döntött. A felszabadított területeken földosztást hajtott végre, ami hatalmas hajtóerő jelentett a parasztság számára. Minden támogatást megadtak a gerilláknak és önkéntes fiatalok tömege csatlakozott a felszabadító erőkhöz. Kiadták a parancsot, hogy az ország minden zugában támadják az ellenséges erőket. A Patet Laoval és a khmerekkel egyeztetve Laoszban és Kambodzsában is nagyszabású támadásokat hajtottak végre. Így egész Indokínára kiterjedően lekötötték, megosztották az ellenséges erőket. Közben Északon, a hegyekben az önkéntesek tízerei építették az utánpótlás útvonalait a forradalmi erők számára. Ho Chi Minh és Giap tábornok tervei szerint 1953 novemberében megtámadták az észak-nyugati, laoszi-kínai határmenti Lai Chau francia erődítményt, amire Navarre 6 megerősítő ejtőernyős zászlóaljat irányított Dien Bien Phu-ba, a megerősített, zárt, dzsungellel, hegyekkel körülvett támaszpontjukra, a laoszi határ mellé. 15

16 Mindkét fél Dien Bien Phu-nál számított döntő ütközetre. Navarre itt akarta csapdába ejteni a gerilla erőket, azok pedig ott akartak meglepetésszerű, döntő támadást vezetni ellenük. A vietnami gerillák a laosziakkal együtt azonban Laoszban olyan sikeres támadásokat folytattak, hogy már Luang Prabangot veszélyeztették. Ugyanakkor a vietnamiak sorozatosan támadták a Hanoi-Hai Phong utánpótlási útvonalat, a Gia Lam-i (Hanoi) repülőteret, ami arra késztette Navarre-t, hogy megossza erőit és erősítéseket küldjön Laoszba és a Hanoi-Hai Phong útvonalra is. Navarre tábornok úgy ítélte meg, hogy a gerilláknak olyan nehéz körülmények között kell eljutniuk Dien Bien Phuba, hogy ezt csak késedelmesen és veszteségekkel tudják megszervezni (500 km 1000 m-nél is magasabb hegyi, úttalan utakon), hogy ez csak a franciák előnyét, biztos sikerét hozhatja. (1954 februárjában látogatást tett ott O Daniel amerikai tábornok és elragadtatással nyilatkozott a francia erők kilátásairól) A vietnami katonák és önkéntesek hősiességét mutatja, hogy március 13-ra kerékpárokon, hátukon cipelve feljutatták a hegygerincre a vietnami tüzérségi erőket! A franciák totális bénultságát okozta a hegytetőről érkező nehéztüzérségi támadás! Nem tudták hatékonyan megszervezni sem a védelmet, sem az ellentámadást. Káosz keletkezett. Fogytán volt az ellátmány, amit csak légi úton tudtak volna biztosítani, de a légerő nagy része az ország más területein és Laoszban volt lekötve. A mozgósítható légierő által szállított ellátmány döntő része is a vietnamiak kezébe került. A franciák sürgős segítséget kértek az amerikaiaktól. Eisenhower elnök Vautour akciónak keresztelte a Dien Bien Phu megmentésére irányuló amerikai tervet, de az már elkésett volt, a francia egységek De Castries tábornokkal az élen május 7-én megadták magukat, az amerikai akciót lefújták. A franciák legjobb egységei pusztultak el Dien Bien Phunál: embert köztük egy tábornokot, 16 ezredest, 1749 tisztet és altisztet vesztettek - a franciákat támogató vietnami bábhadsereg az es hadműveletekben embert és 117 repülőgépet veszített. Genfben jelölték ki a fegyverszüneti konferencia színhelyét, amelyet már februárban el kellett volna kezdeni, de a franciák és amerikaiak folyamatosan szabotálták a megnyitását, reménykedve az átütő győzelmükben május 8- án. 24 órával a Dien Bien Phu-i fegyverletétel után összeült a konferencia. 16

17 A vietnami delegációt Pham Van Dong későbbi miniszterelnök vezette. Az amerikaiak minden mesterkedése ellenére június 21-én létrejött a megállapodás. A VDK, Franciao., SZU, Anglia, Kína, az USA, Kambodzsa és Laosz írta alá. Abban állapodtak meg, hogy: - A VDK-t, Laoszt és Kambodzsát független, szuverén államnak ismerik el - A csapatokat a 17. szélességi körnél választják szét, amely egyben politikai választóvonal is és 300 napon belül kell kivonni azokat júliusáig általános, szabad és titkos választásokat kell tartani az egyesülést illetően - Vietnam tudomásul vette hogy Kína a korábbi francia-kínai megállapodások értelmében nem nyújt további támogatást Vietnamnak az ország teljes felszabadításához Titkos kínai-francia tárgyalásokon Kína elfogadta: - Indokína déli területei bele értve Dél-Vietnamot és Kambodzsát francia befolyás alatt marad - Észak-Vietnam felét és Laosz két tartományát a vietnami és a laoszi hazafias erők ellenőrzik - A dél-kínai határ Peking által ellenőrzött ütközőzóna lesz - Vietnam egyesítése esetén semmiféle katonai szövetséghez nem csatlakozhat, nem létesíthető idegen katonai bázis a területén. Végül is 9 évnyi újabb kegyetlen háború után (immáron 90 év háború!) újra felragyogott a béke és függetlenség reménye Vietnamban! De látszottak már az újabb viharfelhők is! Kínai tárgyalási pozíciók a genfi konferencián: - elkerülni a konfrontációt a vele nagyon ellenséges USA-val - Vietnamot folyamatosan az imperialisták hálójában tartani, elkerülni a teljes függetlenségét (egy gyenge Vietnam mindig teljesen Kína-függő lesz!!!) Átmeneti állapot az országegyesítésig így tekintették a vietnami vezetők a választásokig tartó időszakot. A célul tűzött feladatok: - befejezni a nemzeti demokratikus forradalmat Délen - megvédeni Északot az agresszió, a destrukció, a szabotázs ellen - megvetni a szocializmus alapjait az északi országrészben; gyors gazdasági és kulturális fejlődést megvalósítnani, hogy biztos 17

18 hátországa lehessen majd Délnek, amely az amerikai neokolonialzmus elleni harc első vonala lesz. Amerika nem várt sokáig! szeptemberében az USA létrehozza a Dél-kelet ázsiai Katonai Blokkot (USA, Anglia, Franciao., Ausztrália, Pakisztán, Thaföld és Fülöp-szigetek), melynek szerződése szerint lehetősége van beavatkozni Indokínában. (A szervezet mögött ott áll a teljes amerikai gazdasági és katonai gépezet.) - Amerikai tanácsadók hada érkezik Dél-Vietnamba és átveszik minden téren a hatalmat a franciáktól és a helyi erőktől egyaránt április 26-án az utolsó francia egységek is elhagyják Vietnamot. (Még a kitűzött általános választások határideje előtt! Mossák kezeiket!) - Az USA megsértve a Genfi Egyezményt masszív fegyverszállításokba kezd. Ngo Dinh Diem-et, Bao Dai bábcsászár miniszterelnökét ráveszik, hogy mondassa le a császárt és hozzon létre egy déli államot, vegye át a legfőbb hatalmat. - Ezzel lehetővé vált, hogy a vietnami bábállam hadserege amerikai segédlettel üldözni kezdje a demokratikus erőket között minden terroreszközt bevetve ezt teszik! Létrehoznak egy totalitárius katona-rendőr államot, amely kínzásokkal, korrupcióval tartja fenn magát ben elfogadott törvény szerint a katonaságnak joga van rögtönítélkezni, helyben kivégezni bárkit ban volt egy elvetélt puccs-kisérlet Diem ellen, ami arra utalt, hogy vannak belső ellenzői is. Az ellenzék mély illegalitásba vonul és véres merényletekkel próbálja gyengíteni a rendszert december 20-án a hazafias ellenzéki csoportok összefognak, létrehozzák a Nemzeti Felszabadítási Frontot elején életre hívják a Felszabadító Néphadsereget Az USA-ban Kennedy elnököt január 20-án iktatják be elnöki funkciójába. Választhat: - vagy elmozdítja a hatalomból Diem elnököt és demokratizálja Dél- Vietnamot, - vagy háborúba lép a vietnami nép ellen! Ez utóbbit választotta! 18

19 A hatvanas évek világpolitikája: - a hidegháború tombol - a harmadik világ, a felszabaduló gyarmatok népei a baloldali, kapitalimus-ellenes utat választják (szovjet segítség, Jugoszlávia El nem kötelezettek mozgalma ) - erősödik a III. nukláris Világágháború kitörésétől való félelem - az USA határainál, Kubában forradalom zajlik (Castro) Az USA erőt kell, hogy mutasson! Ráadásul az országon belüli héják erődemonstrációt, háborút követelnek! (Egyedül a Koreát megjárt és megtapasztalt katonák óvnak a háborútól!) Kennedy az új típusú, speciális háború mellet dönt Ennek lényege, hogy közvetlen harcoló katonákat nem küld, felfegyverzi és tanácsadókkal a helyszínen irányítja a bábhadsereget, amely elvégzi a piszkos és véres háborút helyette. Megkezdődnek az előkészületek és 1962 elejére már kész a Vietnam pacifikálása terv, februárban megérkeznek Saigonba a tanácsadók, amelyeknek a száma rohamosan növekszik és 1964-re eléri a et! (Lásd: Graham Greene: Csendes amerikai) - A dél-vietnami bábhadsereg látszáma ekkor fő és 500 repülőgép, egy páncélozott hadtest többszáz járművel, kétéltű harckocsikkal, ultragyors géppuskákkal felszerelt folyami hajókkal, nagyerejű tüzérséggel, komoly áramfejlesztő egységekkel, amelyek nagy mobilitást tettek lehetővé, a legmodernebb felderítő technikák működtetését biztosították terepen is. - Rendelkezésre bocsátottak helikoptereket is, mint a legmodernebb, leggyorsabb operatív beavatkozást lehetővé tévő harci eszköz Az amerikai stratégia: 1. gyors hadmozdulatokkal megsemmisíteni a felszabadító hadsereget és erőket 2. a mezőgazdasággal foglalkozó lakosságot tanyaközpontba terelve, szögesdóttal körülkerített koncentrációs táborokba zárva totális ellenőrzés alatt tartani A tervnek 1962 végére be kellett volna fejeződni! Az ellenállás városi és vidéki gerrillaharccal válaszolt, hol itt hol ott lecsapva, csapdát állítva, merényletet elkövetve mindenütt jelen volt, nem hagyva nyugtot az ellenségnek. A megépített táborokat sorra lerombolták, a beterelt parasztokat kiszabadították végére a táborok 80%-a romokban állt! 19

20 Kennedy elnök november 22.-én merénylet áldozata lett, ettől Johnson elnök irányította az USA-t! 1964-ben McNamarra amerikai tábornok Saigonba utazott és meggyőződött róla, hogy Diem és rendszere képtelen elvégezni a rábízott amerikai feladatot. Új pacifikálási terv kellett. Az USA ismét válaszút elé került: 1. vagy befejezi a Diem-rendszer támogatását és elhagyja Dél- Vietnamot, 2. vagy folytatja a kilátástalan háborút Ismét ez utóbbit választotta! - ekkor az amerikai nép presztizsének megtépázását látta (kubai rakétaválság!) - határozott és sikeres visszavágást követelt a kommunista előretörés, fenyegetés ellen (ők ezt így élték meg) augusztus 5-én az USA VII. Flottájának repülőgépei bombázni kezdték Észak-Vietnam egyes tengerparti településeit Cél: - megakadályozni, hogy Észak támogatásokat jutasson el a délieknek - megfélemlíteni, vissza juttatni az északi kommunista rendszert a kőkorszakba A bombázások naponta ismétlődtek. Johnson ultimátuma: amennyiben nem kapitulálnak a felszabadító erők, a vietnami nép-elleni megsemmisítő csapásokat addig fogja folytatni, amíg az amerikai feltételeket el nem fogadják. A bombázások hónapokon át, egyre intenzívebben folytatódtak. Eközben Közép-Vietnamban partra szálltak az elit tengerészgyalogos egységek, dél-koreai, ausztrál, új-zelandi csapatokkal együtt. Bekapcsolódott a hadműveletekbe a VII. amerikai flotta és a Thaiföldön állomásozó légierő is novemberében az amerikai intervenciós hadsereg létszáma elérte a főt (több mint a francia sereg 1954-ben!) és a szatellit országok csapataival és a dél-vietnami hadsereg katonával együtt a létszám elérte a főt + a legjobb repülőgépek és helikopterek. (Csak a egyetlen légiezrednek volt 450 helikoptere!) + a többezer ütegből álló modern tüzérség. 20

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946)

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) 2012. szeptember Valki László www.nemzetkozi jog.hu 15 m halott I. világháború Összehasonlítás: áldozatok száma millióban 62 II. világháború 40 Mongol hódítások

Részletesebben

Budapest ostromkalauz

Budapest ostromkalauz Mihályi Balázs Budapest ostromkalauz 1944-1945 Budapest, 2014 Tartalom Előszó... 7 Budapest ostroma (1944 45)... 9 Védelmi és támadási eljárások Budapest ostrománál... 20 Buda Észak... 29 Buda Dél... 62

Részletesebben

Különleges fegyverek a III.Birodalomban (készítette:bertényi Ákos 9.A)

Különleges fegyverek a III.Birodalomban (készítette:bertényi Ákos 9.A) Különleges fegyverek a III.Birodalomban (készítette:bertényi Ákos 9.A) A Móricz Akadémia keretein belül lehetőségünk nyílt, hogy egy általunk választott témából prezentációval előadást tartsunk. Én a második

Részletesebben

FOKOZATOS ELSZIGETELŐDÉS

FOKOZATOS ELSZIGETELŐDÉS BEVEZETÉS A Gázai övezet története - A blokád bevezetése - Fokozatos elszigetelődés A gázai segélyflottilla-incidens - Mi is történt? - Következmények Törökország és Izrael - Jó gazdasági kapcsolatok -

Részletesebben

A NORMANDIAI PARTRASZÁLLÁS

A NORMANDIAI PARTRASZÁLLÁS A NORMANDIAI PARTRASZÁLLÁS A hadművelet az Overlord (hűbérúr) fedőnevet kapta. A hadművelet nagy részben azért lehetett sikeres, mert a németek azt hitték, hogy a partraszállás a Somme folyótól északra

Részletesebben

A limanowai csata emléknapja Sopronban

A limanowai csata emléknapja Sopronban A limanowai csata emléknapja Sopronban 2 A limanowai csata emléknapja Sopronban A Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület nevében köszöntöm vendégeinket, tagjainkat, és a megjelenteket. Egyesületünk császári

Részletesebben

LÉPÉSEK A SZARAJEVÓI MERÉNYLET UTÁN. RedRuin Consulting munkája

LÉPÉSEK A SZARAJEVÓI MERÉNYLET UTÁN. RedRuin Consulting munkája LÉPÉSEK A SZARAJEVÓI MERÉNYLET UTÁN RedRuin Consulting munkája BEVEZETÉS 1914. július 12. SZERB VILLÁMHADMŰVELET HELYZETELEMZÉS ERŐSSÉGEK felfelé ívelő, diverz gazdaság véderő tv. (hadsereg modernizációja)

Részletesebben

AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC. 1956. október 23. november 11.

AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC. 1956. október 23. november 11. AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 1956. október 23. november 11. 1. Előzmények: 1953. március 8.: Sztálin utóda Hruscsov lesz, aki bírálja Sztálin egyes cselekedeteit (SZKP XX. Kongresszusa, 1956

Részletesebben

Hallássérültek XXXII. Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenye

Hallássérültek XXXII. Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenye Hallássérültek XXXII. Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenye 2014. május 15-16. Országos forduló a komplex történelmi, társadalmi ismeretek tantárgyból 8.évfolyam Forrás: AFP/RIA Novosti 1 A második

Részletesebben

AZ UKRAJNAI KATONAI ESEMÉNYEK TÉRKÉPEKEN

AZ UKRAJNAI KATONAI ESEMÉNYEK TÉRKÉPEKEN AZ UKRAJNAI KATONAI ESEMÉNYEK TÉRKÉPEKEN (DR WINKLER GUSZTÁV) A következőkben röviden bemutatjuk a Kelet-Ukrajnában folyó katonai műveleteket egy térképsorozat segítségével. A térképek méretaránya és a

Részletesebben

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén VÁZLATOK II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai Népek, nyelvek, vallások Európa benépesedésének irányai: Ázsia, Afrika alpi típusú emberek közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában:

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Történelmi tanulmányi verseny

Történelmi tanulmányi verseny Kováts Mihály Emléknapok Történelmi tanulmányi verseny 8. évfolyam 2006 1. Válaszd ki az idırendileg helyes sort! A. Károlyi M. kormányt alakít A Monarchia aláírja a fegyverszünetet Megalakul a Magyar

Részletesebben

GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA

GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

AZ ISZLÁM ÁLLAM. Tálas Péter NKE NIT SVKK talas.peter@uni-nke.hu

AZ ISZLÁM ÁLLAM. Tálas Péter NKE NIT SVKK talas.peter@uni-nke.hu AZ ISZLÁM ÁLLAM Tálas Péter NKE NIT SVKK talas.peter@uni-nke.hu Az iszlám állam 2003-2011 iraki háború Ellenállás 2003-tól különböző csoportok/milíciák Paul Bremer Baásztalanítás programja Szunnita és

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327 Jeney János 1 A MAGYAR NÉPESSÉG FELTÉRKÉPEZÉSE A 19. SZÁZAD VÉGÉN/ 20. SZÁZAD ELEJÉN Magyarország területén élő népeket ábrázoló térképek készítése a történelem során a 19. század közepétől a 20. század

Részletesebben

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 5. A NATO Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. Vázlat 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 1 1. A NATO létrejötte Vörös hadsereg Európa katonailag (+ gazdaságilag) gyenge USA-t

Részletesebben

Történelem osztályozóvizsga követelményei

Történelem osztályozóvizsga követelményei Történelem osztályozóvizsga követelményei 12. osztály Az érettségi vizsgakövetelmények témái 9. Magyarország története az első világháborútól a második világháborús összeomlásig 8. Az első világháborútól

Részletesebben

Csatatér - Magyarország Erdélyi Hadjárat Készítette nemesszili és Murvai Róbert Dávid

Csatatér - Magyarország Erdélyi Hadjárat Készítette nemesszili és Murvai Róbert Dávid Csatatér - Magyarország Erdélyi Hadjárat Készítette nemesszili és Murvai Róbert Dávid Történelmi Háttér 1940. augusztus 30-án a második bécsi döntés értelmében Magyarország és Románia határát átrajzolták.

Részletesebben

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II.

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II. Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

Fejlesztı neve: BOSNYÁKNÉ SZŐCS ERZSÉBET. Tanóra: A NAGY HÁBORÚ AZ I. VILÁGHÁBORÚ JELLEGZETESSÉGEI. Állóháború lövészárok-hadviselés / állásháború

Fejlesztı neve: BOSNYÁKNÉ SZŐCS ERZSÉBET. Tanóra: A NAGY HÁBORÚ AZ I. VILÁGHÁBORÚ JELLEGZETESSÉGEI. Állóháború lövészárok-hadviselés / állásháború Fejlesztı neve: BOSNYÁKNÉ SZŐCS ERZSÉBET Tanóra: A NAGY HÁBORÚ AZ I. VILÁGHÁBORÚ JELLEGZETESSÉGEI 1. Az óra tartalma A tanulási téma bemutatása; A téma és a módszer összekapcsolásának indoklása: Az első

Részletesebben

Történeti áttekintés

Történeti áttekintés Nemzetközi menekültjog Nemzetközi jog 2012 tavasz dr. Lattmann Tamás Történeti áttekintés 1918-ig: menekültek a migráció részeként két világháború között: szerződések egyes konkrét üldözött csoportok tekintetében

Részletesebben

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

ÁLLAMÉPÍTÉS, BÉKEFENNTARTÁS, TULAJDON BUDAPEST 2014.11.28. DR. BOLDIZSÁR GÁBOR EZREDES NKE HHK-DÉKÁN.

ÁLLAMÉPÍTÉS, BÉKEFENNTARTÁS, TULAJDON BUDAPEST 2014.11.28. DR. BOLDIZSÁR GÁBOR EZREDES NKE HHK-DÉKÁN. ÁLLAMÉPÍTÉS, BÉKEFENNTARTÁS, TULAJDON BUDAPEST 2014.11.28. DR. BOLDIZSÁR GÁBOR EZREDES NKE HHK-DÉKÁN. TARTALOM 1, AZ ÁLLAM 2, ÁLLAMÉPÍTÉS HADERŐ SPECIALITÁSA KOMPLEXITÁS MAGYAR BÉKEMŰVELETEK FEJLŐDÉSE

Részletesebben

A) Meglátások Magyarország II. világháborús részvételének tanításához

A) Meglátások Magyarország II. világháborús részvételének tanításához A) Meglátások Magyarország II. világháborús részvételének tanításához 1. Didaktikai kérdések a II. világháború tanításánál 2. Szakmai nehézségek a II. világháború tanításában 3. Etikai és szakmai dilemmák

Részletesebben

TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG

TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG TÖRTÉNELEM NYOLCADIKOS VIZSGA 5-8. ÉVFOLYAM ANYAGÁBÓL SZÓBELI VIZSGA TÉTELEK ALAPJÁN A szóbeli vizsga menete: a tanulók a tétel kihúzása után kb. 30 perc felkészülési

Részletesebben

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK?

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? A népeknek természet szerint való jussa van a szabadsághoz, éppen úgy, mint a halnak a vízhez, a madárnak a levegőéghez, mert szabadság nélkül az ember nem is Isten

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló 2013. január 30. Össz.pontszám: 30p Versenyző neve: Osztály:. Iskola neve:. Az utolsó fordulónak egyetlen témája van: a trianoni békediktátum (békeszerződés).

Részletesebben

P7_TA-PROV(2010)0033 Burma

P7_TA-PROV(2010)0033 Burma P7_TA-PROV(2010)0033 Burma Az Európai Parlament 2010. február 11-i állásfoglalása Burmáról Az Európai Parlament, tekintettel a Tanács 2009. április 27-i, Burmáról/Mianmarról szóló következtetéseire, valamint

Részletesebben

А kijevi kormány tudtával és utasítására Kelet-Ukrajnában folyó népirtás, valamint az е11еz nyújtott kűlмő di támogatás elítéléséről

А kijevi kormány tudtával és utasítására Kelet-Ukrajnában folyó népirtás, valamint az е11еz nyújtott kűlмő di támogatás elítéléséről Оxszаw,А: ёs Hivatal a Xtc+~~~S -fi ( S 4 11 Az Országgyúlés /2014. ( ) ОСУ Ьatározata Ёdс.«t: 2о14.1 иl. 0 ~. А kijevi kormány tudtával és utasítására Kelet-Ukrajnában folyó népirtás, valamint az е11еz

Részletesebben

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét.

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. A TRIANONI BÉKE Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. 1. Általános jellemzők: a többihez hasonlóan megalázó rablóbéke területi

Részletesebben

A Dr. prof. Jordán Gyula Emlékverseny

A Dr. prof. Jordán Gyula Emlékverseny A Dr. prof. Jordán Gyula Emlékverseny esszéíró pályázatot hirdet! A pályázók egy 3000 szavas esszében mutathatják meg, hogy milyen ismeretekkel rendelkeznek Kelet-Ázsiáról és Tajvanról. A legjobb esszé

Részletesebben

Gyurcsány 150 fős egységet küldene Irakba

Gyurcsány 150 fős egységet küldene Irakba 3. szint november-december Gyurcsány 150 fős egységet küldene Irakba Magyarország 150 fős egységet küldene a NATO iraki kiképző alakulatába(1) - mondta Gyurcsány Ferenc egy, a londoni The Timesnak adott

Részletesebben

A KATONAI LÉGIJÁRMŰ, MINT RENDSZER. Seres György 2005

A KATONAI LÉGIJÁRMŰ, MINT RENDSZER. Seres György 2005 A KATONAI LÉGIJÁRMŰ, MINT RENDSZER Seres György 2005 A KATONAI LÉGIJÁRMŰ, MINT RENDSZER Seres György 2005 2003-ban ban,, a ROBOTHADVISELÉS 3 konferencián bemutattam a katonai rendszerek egy általános modelljét

Részletesebben

A világnépesség térbeli eloszlása, a népsûrûség

A világnépesség térbeli eloszlása, a népsûrûség A világn gnépesség g térbeli t eloszlása, sa, a népsûrûség 60 30 0 Fõ/km 2 < 1 30 1-10 11-25 26-50 51-100 101-200 > 200 A világn gnépesség g rasszok, nyelvek és s vallások szerinti megoszlása sa Rassz

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE TREND RIPORT 2014 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről JANUÁR 1 TARTALOM TREND RIPORT... 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 1 RÉSZLETES ELEMZÉSEK... 5 1. HAZAI SZÁLLODAI

Részletesebben

Tudnivalók a Vöröskeresztről

Tudnivalók a Vöröskeresztről Tudnivalók a Vöröskeresztről Kulcsszavak A Vöröskereszt és Vörösfélhold Mozgalom eredete és története Henry Dunant 1828-1910 A Vöröskereszt Mozgalom alapítója. Nagyon megindította a Solferinoi csata borzalma,

Részletesebben

T Ö R T É N E L E M V E R S E N Y A Z 1 9 5 6 - O S F O R R A D A L O M É S S Z A B A D S Á G H A R C 2007. október 25. Középiskolás B feladatlap

T Ö R T É N E L E M V E R S E N Y A Z 1 9 5 6 - O S F O R R A D A L O M É S S Z A B A D S Á G H A R C 2007. október 25. Középiskolás B feladatlap T Ö R T É N E L E M V E R S E N Y A Z 1 9 5 6 - O S F O R R A D A L O M É S S Z A B A D S Á G H A R C 2007. október 25. Középiskolás B feladatlap 1. Mik voltak a Petőfi körök? Reformkommunista (a sztálinizmusból

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS. Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen

KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS. Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen 9. A) FEJEZET A Magyar Köztársaság biztonság- és szövetségi politikája 26 10 36 10. B) FEJEZET Térkép- és tereptani alapismeretek

Részletesebben

Még tovább mesél a 233-as parcella

Még tovább mesél a 233-as parcella Még tovább mesél a 233-as parcella Ez év elején, arról írtam, hogy megoldódni látszik a Rákoskeresztúri Köztemető 233-as parcellájában elkapart egykori 56-osok sírjainak rendszeres ápolása, mert az erre

Részletesebben

2005. évi III. Kiegészítő Jegyzőkönyv

2005. évi III. Kiegészítő Jegyzőkönyv 2005. évi III. Kiegészítő Jegyzőkönyv http://humanitarius.nemzetkozijog.hu Kiegészítő Jegyzőkönyv az 1949. augusztus 12-én aláírt Genfi Egyezményekhez egy további megkülönböztető jelvény elfogadásáról

Részletesebben

Magyar Köztársaság Nemzetközi Kereskedelmi Képviselője. Az EU és Ázsia közötti kereskedelmi kapcsolatok Magyarország, mint új tagország szemszögéből

Magyar Köztársaság Nemzetközi Kereskedelmi Képviselője. Az EU és Ázsia közötti kereskedelmi kapcsolatok Magyarország, mint új tagország szemszögéből Előadó: Dr. Major István Magyar Köztársaság Nemzetközi Kereskedelmi Képviselője Az EU és Ázsia közötti kereskedelmi kapcsolatok Magyarország, mint új tagország szemszögéből 1. Kereskedelem-politikai keretek

Részletesebben

Az EU gazdasági és politikai unió

Az EU gazdasági és politikai unió Brüsszel 1 Az EU gazdasági és politikai unió Egységes piacot hozott létre egy egységesített jogrendszer révén, így biztosítva a személyek, áruk, szolgáltatások és a tőke szabad áramlását. Közös politikát

Részletesebben

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége?

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Glied Viktor egyetemi oktató / kutató Pécsi Tudományegyetem IDResearch Szolnok, 2012. december 4. A migráció 220-230 millió migráns (40-50 millió illegális

Részletesebben

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák Történelem Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Óraszám A tanítás anyaga Fejlesztési cél, kompetenciák Tanulói tevékenységek /Munkaformák Felhasznált eszközök

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG Készült a 2012. szeptember 12-én tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Kincses Csilla közművelődési referens Tárgy:

Részletesebben

Hospodárska geografia

Hospodárska geografia Hospodárska geografia A GAZDASÁGI ÉLET JELLEMZŐI Világgazdaság szereplői: - nemzetközi óriáscégek, - integrációk(együttműködések), - országok, Ezek a földrajzi munkamegosztáson keresztül kapcsolódnak egymáshoz.

Részletesebben

Az UNICEF humanitárius tevékenységének eredményei 2014-ben

Az UNICEF humanitárius tevékenységének eredményei 2014-ben UNICEF/HIVA2014-00005/SCHERMBRUCKER UNICEF/SUDA2014-XX657/NOORANI UNICEF/NYHQ2014-1407/NESBITT UNICEF/NYHQ2014-1556/ZAIDI UNICEF/ETHA-2014-00408/OSE UNICEF/UKLA2013-00958/SCHERMBRUCKER Az UNICEF humanitárius

Részletesebben

dr. Lattmann Tamás 1

dr. Lattmann Tamás 1 Erő alkalmazása a nemzetközi jog területén önvédelem és csatlakozó kérdések Nemzetközi jog 2013. tavasz Lattmann Tamás ELTE ÁJK, Nemzetközi Jogi Tanszék Ius ad bellum ENSZ rendszere előtt Összességében:

Részletesebben

Dr. André László m. kir. csendőr százados

Dr. André László m. kir. csendőr százados Dr. André László m. kir. csendőr százados Budapesten született 1915. január 16-án köztisztiviselői családban. Nagyapja a Belügyminisztériumban dolgozott a Csendőrgazdászati Osztály irányításában, így már

Részletesebben

Eredmények 2009 2014 között

Eredmények 2009 2014 között Eredmények 2009 2014 között Kik vagyunk? Mi vagyunk a legnagyobb politikai család Európában. Jobbközép politikai nézeteket vallunk. Mi vagyunk az Európai Néppárt képviselőcsoportja az Európai Parlamentben.

Részletesebben

Az európai és az Európán kívüli nevelés

Az európai és az Európán kívüli nevelés Az európai és az Európán kívüli nevelés A kontinentális rendszer Meghatározója a klasszikus középiskola (mind minta és modell), melynek célja a közhivatalnoki réteg képzése Nem diákokat tanítottak, hanem

Részletesebben

VILÁGKERESKEDELMI ÁTTEKINTÉS

VILÁGKERESKEDELMI ÁTTEKINTÉS Nemzetközi gazdaságtan VILÁGKERESKEDELMI ÁTTEKINTÉS Forrás: Krugman-Obstfeld-Melitz: International Economics Theory & Policy, 9th ed., Addison-Wesley, 2012 2-1 Ki kivel kereskedik? A magyar külkereskedelem

Részletesebben

Katasztrófavédelem, vészhelyzetkezelés. Vészhelyzetben

Katasztrófavédelem, vészhelyzetkezelés. Vészhelyzetben Vészhelyzetben Bizony mondom nektek, ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, s azt mondjátok ennek a hegynek itt: Menj innét oda! odamegy, s nem lesz nektek semmi sem lehetetlen. Mt 20 Nem sokkal

Részletesebben

A változások kényszere

A változások kényszere Péterfi Ferenc: A változások kényszere Milyen közösségi kihívások várnak a szakmánkra és a művelődési intézményekre, szervezetekre? peterfi@kkapcsolat.hu A változások természetéről - A változás állandósul;

Részletesebben

Humanitárius segítségnyújtás. és nemzetközi fejlesztés. A határokon túl

Humanitárius segítségnyújtás. és nemzetközi fejlesztés. A határokon túl A határokon túl Ezek után az Ûr kiválasztott más hetvenkettôt, és elküldte ôket kettesével maga elôtt minden városba és helységbe, ahová menni készült. Így szólt hozzájuk:»az aratnivaló sok, de a munkás

Részletesebben

Vitány-vár. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter. Felkészítő tanár: Fürjes János. Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014.

Vitány-vár. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter. Felkészítő tanár: Fürjes János. Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter Felkészítő tanár: Fürjes János Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014. A vár leírása A Vértes hegység északi lejtőjén egy északnyugat felé kinyúló keskeny

Részletesebben

Magyar Nemzeti Igazgatóság Széchenyi István. Provizórium Wir können warten. Húsvéti cikk. Soha nem látott gazdasági növek

Magyar Nemzeti Igazgatóság Széchenyi István. Provizórium Wir können warten. Húsvéti cikk. Soha nem látott gazdasági növek Fogalom Személyek Évszámok Véres megtorlás Haynau 1850-59 Neoabszolutizmus Windischgraetz 1859 Föderalizmus Schwarzenberg okt dipl. 1860 Centralizáció Alexander Bach feb. pát. 1861 Osztrák adórendszer

Részletesebben

5. Hét 2010. Február 5 Péntek

5. Hét 2010. Február 5 Péntek Napii Ellemzéss 5. Hét 2010. Február 5 Péntek SOLAR CAPITAL MARKETS ZRT. Összegzés A tőzsdei árfolyamokat hosszú hónapok óta a gazdasági növekedés, a recesszióból történő kilábalás iránti bizalom mozgatja.

Részletesebben

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Európai Gazdasági és Szociális Bizottság AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Külkapcsolatok Az EGSZB és a Nyugat-Balkán: kétszintű megközelítés Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) kettős regionális

Részletesebben

KIEMELÉSEK. A kereskedelmi forgalomban lévő biotechnológiai/gm növények globális helyzete: 2012. Clive James, az ISAAA alapítója és elnöke

KIEMELÉSEK. A kereskedelmi forgalomban lévő biotechnológiai/gm növények globális helyzete: 2012. Clive James, az ISAAA alapítója és elnöke KIEMELÉSEK A kereskedelmi forgalomban lévő biotechnológiai/gm növények globális helyzete: 2012 Clive James, az ISAAA alapítója és elnöke A szerző által az egy milliárd szegény, éhes embernek, a sorsuk

Részletesebben

Hung. Monitoring 19.5.89. (Kossuth Rádió, Hírek, 16 h ) - Megalakult a magyar Helsinki Bizottság, A ma már szerencsére természetes eseményről számol be Szilágyi Gabriella. - Az alakuló ülésen Schwarzenberg

Részletesebben

Globális pénzügyi válság, avagy egy új világgazdasági korszak határán

Globális pénzügyi válság, avagy egy új világgazdasági korszak határán Globális pénzügyi válság, avagy egy új világgazdasági korszak határán 2009. október 16. Dr. Bernek Ágnes főiskolai tanár Zsigmond Király Főiskola "A jelenlegi globális világgazdaságban mindössze csak két

Részletesebben

CBHF: az összefogás Alapja

CBHF: az összefogás Alapja Gyene István Hunor CBHF: az összefogás Alapja 2010. január 12-én hatalmas erejű földrengés pusztított az amerikai kontinens legszegényebb államában, Haitin. Az elmúlt században az egymást követő katonai

Részletesebben

Ó, TE DRÁGA KLEMENTINA!

Ó, TE DRÁGA KLEMENTINA! Ó, TE DRÁGA KLEMENTINA! Avagy : Egy késői utazás a Mezőkövesdi repülőtérre 2012 decemberében módomban állt megtekintenem a Mezőkövesdi repülőteret, amely egykor a Varsói Szerződés tartalék repülőtere volt.

Részletesebben

NAGYHATALMAK FEGYVERES KONFLIKTUSOKBAN 1945-2002. I. Amerikai Egyesült Államok

NAGYHATALMAK FEGYVERES KONFLIKTUSOKBAN 1945-2002. I. Amerikai Egyesült Államok NAGYHATALMAK FEGYVERES KONFLIKTUSOKBAN 1945-2002 I. Amerikai Egyesült Államok Az USA fegyveres erőit 235 esetben vetették be 1798 óta az ország határain kívül konfliktushelyzetekben, ebből a második világháború

Részletesebben

Riói Nyilatkozat a Környezetről és a Fejlődésről

Riói Nyilatkozat a Környezetről és a Fejlődésről Riói Nyilatkozat a Környezetről és a Fejlődésről Bevezetés Az Egyesült Nemzetek Környezet és Fejlődés Konferenciája, Bezárva találkozóját, amelyet 1992. június 3-14. között Rio de Janeiróban tartott, Megerősítve

Részletesebben

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki Semmi új a nap alatt: kisebbségi jogok, kettős állampolgárság, autonómia A mostani kormányzati ciklus nemzetpolitikai alapvetéseként is értelmezhető Orbán Viktor beiktatásakor elhangzott kijelentése: A

Részletesebben

Sőregi Zoltán KATONÁK KERÉKPÁRON. A magyar királyi honvédség kerékpáros tisztjeinek adattára 1920-1945

Sőregi Zoltán KATONÁK KERÉKPÁRON. A magyar királyi honvédség kerékpáros tisztjeinek adattára 1920-1945 Sőregi Zoltán KATONÁK KERÉKPÁRON A magyar királyi honvédség kerékpáros tisztjeinek adattára 1920-1945 Bevezető Az emberiség történelme során a legtöbb találmányt, újdonságot vagy hadviselés céljából hozta

Részletesebben

A Kaiserin Elisabeth cirkáló cseh tengerészeinek odüsszeiája 1913-1920 között

A Kaiserin Elisabeth cirkáló cseh tengerészeinek odüsszeiája 1913-1920 között JELENKOR A Kaiserin Elisabeth cirkáló cseh tengerészeinek odüsszeiája 1913-1920 között Az első világháborúval kapcsolatban számtalan publikáció jelent már meg Magyarországon és külföldön is. A különféle

Részletesebben

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége 4. sz. melléklet Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége BESZÁMOLÓ Az EVDSZ 2011-2012. évi pénzgazdálkodásáról az EVDSZ Rendkívüli Kongresszus számára 2012. november 27. Az EVDSZ

Részletesebben

L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24.

L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24. L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24. A BIZOTTSÁG 2150/2005/EK RENDELETE (2005. december 23.) a rugalmas légtérfelhasználásra vonatkozó közös szabályok megállapításáról (EGT vonatkozású

Részletesebben

Az Európai Biztonsági és Együttmûködési Értekezlet Záróokmánya. Az európai biztonsággal összefüggô kérdések (A Helsinki Záróokmány részletei)

Az Európai Biztonsági és Együttmûködési Értekezlet Záróokmánya. Az európai biztonsággal összefüggô kérdések (A Helsinki Záróokmány részletei) Az Európai Biztonsági és Együttmûködési Értekezlet Záróokmánya. Az európai biztonsággal összefüggô kérdések (A Helsinki Záróokmány részletei) A) Nyilatkozat a résztvevô Államok kölcsönös kapcsolatait vezérlô

Részletesebben

Nyugdíjvilágvége? Dr. Farkas András

Nyugdíjvilágvége? Dr. Farkas András Nyugdíjvilágvége? Dr. Farkas András demográfiai CUNAMI MATUZSÁLEM ÖSSZEESKÜVÉS? Az EU népességének várható alakulása 2005 és 2050 között Teljes népesség - 1, 9% 0-14 évesek - 18, 6% 15-24 évesek - 24,

Részletesebben

A TANÁCS 1998. július 17-i 1572/98/EK RENDELETE az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló 1360/90/EGK rendelet módosításáról

A TANÁCS 1998. július 17-i 1572/98/EK RENDELETE az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló 1360/90/EGK rendelet módosításáról A TANÁCS 1998. július 17-i 1572/98/EK RENDELETE az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló 1360/90/EGK rendelet módosításáról AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az Európai Közösséget létrehozó

Részletesebben

Fizikai felkészítés a MH 25. Klapka György Lövészdandárnál

Fizikai felkészítés a MH 25. Klapka György Lövészdandárnál Fizikai felkészítés a MH 25. Klapka György Lövészdandárnál 1., AZ ALAKULAT BEMUTATÁSA A honvédelmi miniszter 34/2007 (HK) 4 HM számú határozata költségvetési szerv alapításáról szóló határozata alapján:

Részletesebben

MANS(Z)BART(H) ANTAL

MANS(Z)BART(H) ANTAL MANS(Z)BART(H) ANTAL Gyermekkora Tóvároson született 1821. december 20-án, az akkori Öreg (ma Ady Endre) utca 4-es számú házban. Apja Josefus Mansbart viaszöntő és mézesbábos mester volt. Anyja Anna Venusin

Részletesebben

Igaz ez az egyénre, s talán még inkább igaz a népekre, nemzetekre.

Igaz ez az egyénre, s talán még inkább igaz a népekre, nemzetekre. Kelemen Hunor szövetségi elnök ünnepi beszéde Madéfalván A legnagyobb dicsőség nem az, hogy soha nem vallunk kudarcot, hanem hogy minden bukás után képesek vagyunk felemelkedni vallotta a huszadik század

Részletesebben

KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK

KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK 1. TÖRTÉNELEM (a sárgával kiemeltek nem politikatörténeti témák) 5-8. évfolyam 9-12. évfolyam Ismétlődő, illetve hosszmetszeti témák: család és lakóhely; hétköznapok, ünnepek; gyermekek

Részletesebben

t/ha őszi búza 4,4-4,6 őszi árpa 4,0-4,2 tavaszi árpa 3,5-3,7 tritikálé 3,6-3,8 rozs 2,4-2,6 zab 2,6-2,8 repce 2,3-2,4 magborsó 2,3-2,5

t/ha őszi búza 4,4-4,6 őszi árpa 4,0-4,2 tavaszi árpa 3,5-3,7 tritikálé 3,6-3,8 rozs 2,4-2,6 zab 2,6-2,8 repce 2,3-2,4 magborsó 2,3-2,5 1.) Magyarországi helyzet Piaci információk a gabonáról és az olajnövényekről A Magyar Agrárkamara Növénytermesztési Osztályának június 24.-i ülésén elhangzottak szerint a kalászosokból jó termés ígérkezik.

Részletesebben

Előadó: Horváth Csaba

Előadó: Horváth Csaba A szakszervezetek bemutatása, a tagság előnyei általában, a magyarországi szakszervezetek és kapcsolatrendszerük bemutatása. A VASZ bemutatása. A szakszervezeti mozgalom célkitűzéseinek bemutatása. Előadó:

Részletesebben

BELVEDERE. Európa keresztény hitre térése. Előkészületben! BELVEDERE. MMVIII február március. Júniustól a jobb könyvesboltokban

BELVEDERE. Európa keresztény hitre térése. Előkészületben! BELVEDERE. MMVIII február március. Júniustól a jobb könyvesboltokban Előkészületben! RI ME A LE N DIO Történelem és társadalomtudományok XX. évfolyam, 1 2. szám Európa keresztény hitre térése M ER N IDIO A LE 2008/XX. 1 2. Júniustól a jobb könyvesboltokban Halmágyi Miklós

Részletesebben

A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában

A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában Ifjabb gróf Andrássy Gyula Kép forrása: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteménye http://bpkep.fszek.hu/webpac_kep/corvinaweb?act

Részletesebben

A bencés nôvérek nemzetközi közösségének S t a t ú t u m a i

A bencés nôvérek nemzetközi közösségének S t a t ú t u m a i A bencés nôvérek nemzetközi közösségének S t a t ú t u m a i P R E A M B U L U M Az a jellegzetes karizma, amely másfél évezrede jellemzi azokat, akik Szent Benedek regulája szerint élnek, mára már elterjedt

Részletesebben

48. Hét 2009. November 26. Csütörtök

48. Hét 2009. November 26. Csütörtök Napii Ellemzéss 48. Hét 2009. November 26. Csütörtök Összegzés Nagyságrendileg az előző napi enyhe esést kompenzálták a piacok és számottevő mozgást a héten már nem is várunk a nagy indexektől, mivel a

Részletesebben

Az Unió helye a globalizálódó gazdasági rendben

Az Unió helye a globalizálódó gazdasági rendben Az Unió helye a globalizálódó gazdasági rendben Az Eu létrejöttének oka: a széthúzó európai népek összefogása, és nem a világhatalmi pozíció elfoglalása, mégis időközben a globalizálódó világ versenyre

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2010/2011 TÖRTÉNELEM

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2010/2011 TÖRTÉNELEM Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2010/2011 TÖRTÉNELEM II. (regionális) forduló 2011. február 18. Megoldás Kedves Versenyző! A feladatok megoldására 90 perc áll rendelkezésére. A feladatokat

Részletesebben

A NEGYEDIK SZAKASZ:1943 JÚLIUS-1943 VÉGE : AZ ANTIFASISZTA SZÖVETSÉG TÁMADÁSA

A NEGYEDIK SZAKASZ:1943 JÚLIUS-1943 VÉGE : AZ ANTIFASISZTA SZÖVETSÉG TÁMADÁSA A SZÖVETSÉGESEK GYŐZELME A NEGYEDIK SZAKASZ:1943 JÚLIUS-1943 VÉGE : AZ ANTIFASISZTA SZÖVETSÉG TÁMADÁSA Keleti front: 1943 július: németek nagy erejű páncélostámadást indítottak a kurszki kiszögellésnél,

Részletesebben

Az urbanizáció Nyugaton. 1. BE A VÁROSBA mezőgazdasági forradalom ipari forradalom szállítási forradalom népességrobbanás

Az urbanizáció Nyugaton. 1. BE A VÁROSBA mezőgazdasági forradalom ipari forradalom szállítási forradalom népességrobbanás A város. Az urbanizáció Nyugaton 1. BE A VÁROSBA mezőgazdasági forradalom ipari forradalom szállítási forradalom népességrobbanás Az urbanizáció Nyugaton 2. KI A VÁROSBÓL szállítási forradalom ipari munkahelyek

Részletesebben

Új szolgáltatások-fiatalok foglalkoztatása regionális munkaerő-piaci program KOMPLEX BÖRTÖNPROGRAM MODELL

Új szolgáltatások-fiatalok foglalkoztatása regionális munkaerő-piaci program KOMPLEX BÖRTÖNPROGRAM MODELL Új szolgáltatások-fiatalok foglalkoztatása regionális munkaerő-piaci program KOMPLEX BÖRTÖNPROGRAM MODELL SZOLGÁLTATÁSÁNAK BEMUTATÁSA, EREDMÉNYEI, HATÁSA A SZERVEZET MŰKÖDÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉRE Előzmények

Részletesebben

Földjüket védő koreai parasztok kivégzése

Földjüket védő koreai parasztok kivégzése Eredet A koreai harcművészetek közös eredetét a fellelhető írásos emlékek alapján i. u. 420 körülre teszik. A Subak néven gyakorolták akkoriban a kéz és láb művészetét. Sylla dinasztia (Kr. e. 57 Kr. u.

Részletesebben

A köles kül- és belpiaca

A köles kül- és belpiaca A köles kül- és belpiaca Györe Dániel tudományos segédmunkatárs Agrárgazdasági Kutató Intézet Köles Reneszánsza Konferencia 2013. október 25. Budapest Világ gabonatermelése - Az elmúlt 50 évben a főbb

Részletesebben

Kevés József csendőr főtörzsőrmester, vasúti őrsparancsnok Dr. Kevés István ny. honv. ezredes emlékezése Édesapjáról

Kevés József csendőr főtörzsőrmester, vasúti őrsparancsnok Dr. Kevés István ny. honv. ezredes emlékezése Édesapjáról Kevés József csendőr főtörzsőrmester, vasúti őrsparancsnok Dr. Kevés István ny. honv. ezredes emlékezése Édesapjáról Lőrinci nagyközségben (akkor Nógrád megye) egy kisnemesi familia negyedik gyermekeként

Részletesebben

Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és

Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és ennek adaptációs, illetve hasznosítási lehetőségei a magyar

Részletesebben

A Balkán, mint régió szerepe a magyar külgazdasági stratégiában. Budapest, 2009. november 12.

A Balkán, mint régió szerepe a magyar külgazdasági stratégiában. Budapest, 2009. november 12. A Balkán, mint régió szerepe a magyar külgazdasági stratégiában Budapest, 2009. november 12. A külgazdasági stratégia főbb meghatározó kérdései, feladatai Az áru-és szolgáltatás export növelése. A kereskedelempolitika

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben