Vietnam 20. századi rövid történelme (Váraljai Márton nyugalmazott követ) Budapest, november

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vietnam 20. századi rövid történelme (Váraljai Márton nyugalmazott követ) Budapest, 2013. november"

Átírás

1 Vietnam 20. századi rövid történelme (Váraljai Márton nyugalmazott követ) Budapest, november - Vietnam történelme közel 5000 éves - Indokína szervesen összetartozó földrajzi-politikai kategória - A 20. század megértéséhez vissza kell kicsit tekinteni a 19. századra, amikor sziámi, kínai betörések ellen kellett védekenie Vietnamnak Franciák megjelenése században kereskedők és misszionáriusok érkeznek - katolikus hittérítés folyik - éhínség, sorozatos felkelések a mandarinok és a császári udvaroncok ellen, amit a francia miszionáriusok is szítottak, fegyverszállításokkal támogattak - Minh Manh császár megszilárdította hatalmát és hódításokkal Vietnamot történelme során a legnagyobbá tette, Sziámot visszaszorította, Vietnamhoz csatolta a mai Kambodzsát és Laoszt is. Neve ekkor: Dai Nam, azaz Nagy Dél Országa - Betiltotta a szerzetesek tevékenységét, a katolikus vallást, mert azok támogatták az udvar és az akkori feudális rendszer elleni lázadásokat - Franciaország erre hivatkozva 1858-ban Közép-Vietnamban, Da Nang-nál partraszállt és megkezdte Vietnam, Laosz és Kambodzsa gyarmati megszállását A térség felosztása - Anglia: India Sziám (ma Thaiföld) Burma (ma Mianmar) - Franciaország: Vietnam Laosz Kambodzsa 1883-ban - 26 évi kemény harc árán sikerült a franciáknak előnytelen gyarmati szerződést kényszeríteni Vietnamra - Fontos tudni, hogy az akkori értelmiség, az írástudó mandarinok (földbirtokosok, állami hivatalnokok) többsége, bele értve a császárt is, keményen ellenállt a franciáknak, de Tu Duc akkori császár utód nélkül meghallt és a trónviszály a franciáknak kedvezett 1

2 Vietnamot 3 részre osztják a franciák 1. Tonkin (Északon) Hanoi központtal 2. Annam (Középen) Hue központtal Ezek francia protektorátusi státuszt kaptak 3. Kokinkína (Délen) Saigon központtal közvetlen francia irányítású gyarmat lett - Az írástudók egy része komprádorrá, azaz együttműködővé vált, más részük a többség továbbra is ellenállt a gyarmatosítóknak - A nyomor és kizsákmányolás okán egymást követték a lázadások 1887-re a franciák konszolidálják a helyzetet és Hanoi központtal létrehozzák a Francia Indokínai Uniót, ennek része: - változatlan státusszal a fenti három vietnami országrész + Kambodzsa (1884 óta gyarmat) + Laosz (1893-tól protektorátus) Kormányzóság Hanoiban - teljhatalmú francia kormányzó Megkezdődik a gyarmatok fokozott kizsákmányolása - magas személyi adók, beszolgáltatások, importvámok - gyarmati hadseregbe sorozás - a rizs és egyéb termékek árának meredek zuhanása (francia felvásárlási monopólium) - a termékek kiszállítása következtében éhínség A lakosság írástudatlan parasztságból áll, csak a mandarinok írástudók, nincs ipar nincs burzsoázia, nincs munkásosztály Írás: az intelligencia a kínai mandarin nyelvet használta, lassan, a vietnami nyelvet kínai írásjelekkel egyre többen használták a 17. sz. végén, 18. sz. elején Alexandre de Rhodes francia jezsuita szerzetes írta át a nyelvet a ma is használatos latin betűkre, ez nagyon lassan terjedt el - Növekszik az elszegényedés, a nyomor, tömegek válnak kulivá - Általánossá válik a kényszermunka, vasútépítés (Hanoi és a dél-kínai Yunan között munkásból elpusztult) - Lassan beindul a helyi kisipar, kínai, indiai és nagyon kevés vietnami tulajdonos 2

3 - Városok növekedése, kereskedelem, bevándorlás, koldusok, kulik, szolgáltatások munkalehetőség - Megszaporodnak az elszigetelt sztrájkok ban adófizetési szabotázsok, sorozatos tüntetések, az első fegyveres csoportok létrejötte, fegyveres felkelések, elsősorban a hegyvidékeken, de nincs aki az élre álljon, szervezzen, nem alakul ki nemzeti mozgalom! 1905-ben Japán győzedelmeskedik az orosz cári hadsereg felett csodálat! - Ez revelációként hat az ázsiai népekre, öntudatot, önbecsülést adott nem alacsonyabb rendűek! - vietnami írástudók, diákok igyekeznek Japánba tanulni (1908: 200 fő, a költségeket összeadja a család, a falu, a közösség) ez 1940-ig (japán fasizálódás) tartott 1914 az I. Világháború kitörése - Franciaország katonát és hadimunkást visz el Európába között t élelmiszert és 184 millió piasztert (egészen 1920-ig ezüst alapú fizetőeszköz volt, 1 piastre értéke 24,3 gramm ezüstével egyezett meg) ez 4500 t ezüst egyenérték! - Ez idő alatt Kínában is belső lázadások folynak, Vietnam erkölcsi támogatást kap és hátországként, menedékként számíthat Kínára - Az Európát megjárt katonák, hadimunkások találkoznak a munkásmozgalommal, a kommunista eszmékkel, találkoznak más gyarmati sorban élő népek katonáival, sok tapasztalattal felvértezve térnek vissza től Franciaországban, 1915-től Angliában és élt Nguyen Tat Thanh, a későbbi Nguyen Ai Quoc (Hazafi), vagy amely néven bevonult a történelembe: Ho Chi Minh. (Szegény, értelmiségi családban 1890-ben született, apja francia iskolában tanító, nővére a franciák alkalmazottja, de az ellenállás aktív támogatója, ő teremti elő a költségeket, hogy öccse Európába utazhasson tanulni.) Később hajóval megjárta az USA-t és 1920-ban tagja lett a Francia Kommunista Pártnak, 1924-ben a Szovjet Unióba utazott, itt csatlakozott a Kommunista Internacionáléhoz és ennek küldötteként utazott Kínába. - Ezalatt Vietnamban tovább nő a kizsákmányolás - a franciák kiváltságainak növelése, ingyenes földbirtok tulajdonok, kedvezményes hitelek, a komprádor burzsoázia támogatása (csak ban ha földet kaptak ingyenesen ültetvények létrehozására) - a nyomor tovább növekszik, a lakosság 90%-a még mindég a mezőgazdaságból él 3

4 Pédák: Michelin kaucsukültetvények 1924: ha, 1930: ha fő fő szénbányászat: 1913: t 1929: t ón, wolfram, de nincs vasérc! Mindent exportálnak, nyomott árakon! Az ország kirablása folyik! Van néhány cserép- és téglagyár, kisüzemek, kézművesek ben van összesen az országban munkás, bányász üzemi munkás ültetvényen dolgozó Nincs törvényes munkaidő, nincs heti szabadnap, nincs szabadság, nincs betegbiztosítás, pláne társadalombiztosítás, egészségügyi ellátás! Az összefogás helyzetét nehezítette az ország három részre osztottsága! Tiltott, engedélyhez kötött volt a belső utazás. A gyarmatosítókat támogató katolikus egyházat támogatták, másokat, a buddhizmust elnyomták! Egyre nő a nyomorban élők tömege! Az elégedetlenkedőket, a fegyveres ellenállásban résztvevőket, azok támogatóit kegyetlenül büntetik, kivégzik, bebörtönzik, száműzik, kényszermunkára hurcolják. A Kínába menekült ellenálók Nguyen Ai Quoc vezetésével 1924-ben létrehozzák a Thanh Nien, azaz a Forradalmi Ifjúság szervezetét, innen próbálták szervezni a vietnami ellenállást. Marxista elveket vallottak és hármas célt tűztek ki maguk elé: 1. A forradalom csak munkások és parasztok közös ügye lehet, nem pedig 1-1 hős ügye, ezért meg kell nyerni és szervezni a tömegeket, felkészíteni az embereket a harcra 2. A forradalmat Marxista-Leninista pártnak kell sikerre vinnie, tehát szükséges az új típusú párt létrehozása 3. A nemzeti forradalomnak illeszkednie kell a világforradalom keretébe, a vietnami népnek egységbe kell lépnie a világ proletariátusával, szükséges, hogy reakciói egyezzenek a III. Internacionálé politikájával Kínában Csang Kaj-sek letartóztatta, elüldözte a kommunista eszméket vallókat a vietnamiakat is az országból, így azok visszatértek Vietnamba és illegálisan kezdték szervezni a francia-ellenes felkelést. 4

5 1929-ben Hanoiban jöttek létre az első kommunista pártsejtek 1930-tól Indokínai Kommunista Párt néven működött a párt Fő célok: - Harc a francia imperializmus ellen, visszaszerezni a nemzeti függetlenséget - Harc a feudalizmus ellen, földet adni a parasztságnak - Megkezdődik a szisztematikus szervező munka, a városi munkások, szimpatizánsok és a vidéki parasztság támogatásának egységes akartba szervezése. Az 1930-as Nagy Gazdasági Világválság további csapást jelentett a vietnami népre! - csökkent az export, csökkentek az árak, de nem csökkent az adó, a beszolgáltatás - állami monopóliummá vált a dohány, alkohol, ópium ben kommunista szervezésben több 10 ezres május 1-jei szakszervezeti megmozdulások a nagy városokban 1931-ben a Parasztszövetség taglétszáma már fő A növekvő elégedetlenséget, a gyarmatosítók félelmét mutatja, hogy: : 1490 letartóztatás, 3 kivégzés, 300 bebörtönzés : 2963 letartóztatás, 699 halott, 795 elítélt (összesen 3648 év), 83 kivégzés, 543 kényszermunka, 780 deportálás (Algír, Réunion, Madagaszkár) első 4 hónapja: 1419 letartóztatás, 1023 életfogytiglan, 604 kényszermunka 1936 Berlin-Róma-Tokió tengely létrejötte a fasizmus előretörése - Japán betör Kínába és egyre Délebbre hatol, fenyegetve az Indokínai Unió határait (ekkor a kínai kommunisták és Csang Kaj-sek Kuomingtang erői együtt harcolnak Kínában) - A japán fasizmus nyilvánvalóvá tette, hogy nem csak Kínára, de egész Indokínára igényt tart - Franciaországban győz a Népfront amnesztia Vietnamban, ez nagy lendületet adott a hazafias mozgalomnak, létrejön az Anti-imperialista népfron és az Egyesült Indokínai demokratikus front 5

6 Felerősödnek a követelések: január 1-től legyen napi 9, január 1-től pedig napi 8 órás munkaidő 2. Legyen tilos éjszakai munkára nőket és gyerekeket alkalmazni 3. Legyen kötelező a heti egy pihenőnep 4. A bért hetente és készpénzbe fizese e munkáltató és legyen tilos pénzbeni büntetést kiszabnia 5. A nőknek járjon 8 hét szülési szabadság 6. Szabad szakszervezeteket és sztrájkjogot 7. Legyen társadalombiztosítás ben Japán elfoglalja Hainan szigetét, a front Vietnam határára ért! Franciaországban megbukik a Népfont-kormány jobboldali előretörés! A francia gyarmati hadsereg rövid úton elfojtja a demokratikus mozgalmakat Vietnamban, betiltja működésüket, letartóztatja, elüldözi vezetőit Európában kitör a II. világháború - tekintettel a háborús helyzetre, a lakosságra újabb adókat vetnek ki katonát és hadimunkást követel Franciaország, 15-ször többet, mint az I.VH során Közben a hazafias erők illegalitásban igyekeznek egyesíteni a 3 országrész hazafias erőit a japán betörés és a franciák elleni harcra. Egyre egységesebb népi támogatása van a radikális, kommunista erőknek végére már több tízezer vietnami tart Franciaország felé, míg a megerősített francia indokínai hadtest százezer főt tett ki és megerősítették a rendőrséget is - Fro. 3,5 millió t élelmiszert, t teát, kávét, cukrot és t bambuszt, t kötelet követel Vietnamtól - A heti munkaidőt a férfiaknál 48 óráról 60 órára emelték és 54-re a nőknél - Ismét emelték az adókat és az importvámokat - Minden politikai mozgalmat és tevékenységet betiltottak Catroux, Indokína kormányzója: Minden kommunista tevékenységet csírájában kell elfolytani Indkína nyugalma, lojalitása (értsd: Fro. támogatása) érdekében, de már nem lehetett a palackba visszafolytani a szellemet! 6

7 Az Indokínai Kommunista Párt egyértelművé tette: ez egy imperialisták közötti háború, amely a világ újrafelosztásáért folyik A vietnami forradalmi mozgalom legfőbb célja: lerázni az imperialista gyarmatosítók igáját, bármilyen színű legyen is az! A nemzet felszabadítása élefontosságú cél. Minden más beleértve a mezőgazdaság problematikáját is másodlagos. Fegyverrel is harcolni kell! 1940 június Németország lerohanja Franciaországot a Vichy-kormány Létrejötte A gyarmati adminisztráció összeomlott, de a megalkuvó, németbarát Vichykormány lepaktált Japánnal és koncessziós szerződéssel átadta a japánoknak az indokínai kikötőket és repülőtereket Japán puskavövés nélkül léphette át az indokínai határokat és foglahatta el Vietnamot, Laoszt és Kambodzsát is! - Ez a meglepetésszerű helyzet váratlanul érte a vietnami hazafiakat, így arra szervezetten nem tudtak felkészülni, csak sporadikus ellenállást tudtak kifejteni. - Ráadásul Délen Vietnamot (Kokinkínát) megtámadta a japánok támogatta Thaiföld is, amely a kambodzsai Nagy-tótól (Ton Le Sap) egészen a Mekong torkolatáig magáénak követelte a delta-vidéket. - A vietnami erők titokban november 23-ra általános felkelést terveztek, de ezt a francia-japán megszállók felfedték és kegyetlen megtorlással válaszoltak, főt letartóztattak, sokakat kivégeztek ben újabb próbálkozás volt Északon, de ezt is gyorsan leverték, elfojtották között Vietnam megismerhette a kettős elnyomást: a régi francia gyarmatosítók + a japán megszállás kegyetlenségeit! Decoux admirális, a Vichy-kormány által kinevezett új kormányzó a kemény diktatúra és a demagógia politikáját gyakorolta: - hogy elnyerje a lakosság lojalitását, növelte a francia iskolákba felvett vietnami tanulók számát (1942-ben a korábbi ről re emelte) - Hanoiban megnyitotta a francia egyetemet a vietnami diákok előtt - A tanított anyag lényege: francia-hű, lojális indokínai állampolgárokat nevelni! 7

8 Mindez csak máz volt, hiszen minden hatalom a megszálló japánok kezébe került, Indokína Japán háborús hátországává, nyersanyagbázisává, éléskamrájává vált! A francia adminisztráció Japán rendelkezésére bocsátott rizs mennyisége: : t : t Közben az árak között : t 400 szorosra növekedtek! : t - Japán ezekért formálisan speciális Yennel fizetett, ami semmit em érő háborús bón volt! - A francia adminisztráció hatalmas pénzeket bocsátott a megszálló japán csapatok rendelkezésre, hogy megélhetésüket ebből fedezzék, ami felborította a pénzügyi egyensúlyt, felhígult, elértéktelenedett a pénz, a gyarmati piaszter. - A japán erőknek prioritásuk volt minden nyersanyagra, országon belüli termékre, cementre, szénre, cukorra, olajra, stb. Ha még lehet, az éhínség tovább növekedett! Ho Chi Minh 1941-ben, az IKP KB 8. plénumán elemzést adott: - Hitler megtámadta a Szovjet Uniót, a háború a németek és japánok vereségével úgy fejeződik be Európában, hogy új szocialista országok fognak létrejönni. A délkelet-ázsiai stratégiát ehhez kell igazítani! - Fel kell szabadítani Indokínát a francia japán iga alól Létrehozzák a Viet Minh-t (Liga Vietnam Felszabadításáért), a legszélesebb alapú népfontot, a partizánharc, a gerillák legfőbb háttértámogató, népi szervezetét ban jönnek létre az első komolyabb fegyveres, harci egységek ben már mindhárom országrészben vannak összefüggő, felszabadított, gerillák által ellenőrzött területek A radikális erők országos lázadás kirobbantását szorgalmazzák, de Ho Chi Minh ezt korainak tartja, elhagyja Vietnami és Kínába távozik ben hozzák létre a Hadsereg a felszabadításért és a propaganda alakításáért csoportot, ennek parancsnokává nevezik ki Vo Nguyen Giap -ot, a későbbi legendás hadvezért, tábornokot. (2013. október 5-én hunyt el 102 éves korában!) Az elnevezéssel a fegyveres csoportok politikai elkötelezettségére szerették volna helyezni a hangsúlyt. - A Viet Minh aktivisták szisztematikusan készítették fel a tömegeket a harcra, a gerillák támogatására - ültessenek bambuszt, amit később fegyverként is használhatnak 8

9 - tagadják meg a rizs beszolgáltatását, tartalékolják azt a gerilláknak - a városokban szervezzenek sztrájkokat, tüntetéseket a brutalitás ellen és béremelést követelve De Gaulle 1943-as felhívásának miszerint a háború győztes befejezése után Indokína (is) szabad lesz már nem volt hatása, hitele! 1945-ben már nyilvánvaló a Tengely-hatalmak veresége - Februárban De Gaulle tesz még egy utalást a brazzavillei (francia Kongó) beszédében a gyarmatok háború utáni státuszára, de már csak bizonyos autonómiát ígér Indokínának A japánok nem nézik jó szemmel gaullistává váló francia erőket, így március 9-én lefegyverzik őket, sokakat bebörtönöznek, mások Kínába menekülnek Ekkor a Viet Minh általános japán-ellenes felkelést hirdet, katonai kiképzőiskolákat hoznak létre, melyek vezetője Vo Nguyen Giap lesz, egyesítik a fegyveres csoportokat és így létrejön a Felszabadító Hadsereg, melyet Katonai Bizottság irányit Giap vezetésével. Több sikeres fegyveres akciót hajtanak végre, a lakosság elrejti az élemiszertartalékokat a japánok elöl, augusztusban létre hozzák a Nemzeti Felszabadítási Bizottságot, a nyomor nagy, a lakosság tetteket vár! Júniusban már az északi országrész hat tartományát felszabadítják, a forradalmi hadsereg egyre magabiztosabb, erősebb lesz szeptember 13-án Japán kapitulál (szovjet győzelem Keleten, Hirosima, Nagaszaki, csendes-óceáni amerikai hadműveletek). Ezen a napon ül össze az IKP vietnami kongresszusa és kiadja a parancsot: 1. Vessünk véget a külföldi aggressziónak 2. Szerezzük vissza a nemzeti függetlenségünket 3. Hozzuk létre a népi hatalmat - A Viet Minh aktivizálódik, megszervezte az élelmiszertartalékok szétosztását a leg rászorultabbak körében. (a háborús nyomorra ráadásul katasztrófális mezőgazdasági év volt 1945-ben) - Augusztus 10-re a Viet Minh országos kongresszust szervez 10 pontos akciótervet dolgoz ki a hogyan továbbra Hanoiban, Hueban és Saigonban általános lázadás tör ki, amely hamarosan győzelemre juttatja a forradalmi erőket! Ez volt az 1945-ös augusztusi 9

10 forradalom, amely akkor úgy gondolták véget vetett a 80 éves szadatlan felszabadító harcnak! Ho Chi Minh szeptember 2-án, Hanoiban kikáltja az ország függetlenségét, a Vietnami Demokratikus Köztársaságot. Beszédéből: A franciák elmenekültek, a japánok megadták magukat, Bao Dai császár lemondott. Népünk összezúzta a hazánkat bilincsbe verő, közel egy évszázados francia iga láncait. Vietnam független ország. Vietnamnak joga van a szabad és független létre. Valósággá vált, független és szabad ország lett. A vietnami népek összességének erkölcsi és anyagi erejét latba vetve, életét és javait áldozva, sikerült megvédenie jogát a szabadsághoz és a függetlenséghez. Vietnam tragédiája azonban, hogy a győztes hatalmak fegyverszüneti megálapodása szerint Vietnam északi területeit a 16. szélességi körig az USA által támogatott Csang Kaj-sek-ista kínai hadsereg ( fő), a déli területeket pedig az angol csapatok fennhatósága alá helyezték a végleges békerendezésig. Hanoiban közben a vietnami hazafias erők megalakították az ideiglenes kormányt, amely a lakosságot egymás iránti szolidaritásra szólította fel, hogy elkerülhető legyen az élelmiszerhiány okozta nemzeti katasztrófa. Ezt a Délről óriási összefogás és erőfeszítések árán felszállított rizstartalékokkal sikerült elérni. - Megszervezték az általános, igyenes népi oktatást, önkéntessekkel osztályt indítottak, zömmel a pagodákban. - Általános választásokat írtak ki január 6-ra. Délen azonban az angol csapatok megnyitották a kikötőket a visszatérni szándékozó francia haderő előtt, akik megkezdték a partraszállást! - Vietnamba vezényelték a 9. gyarmati tüzérhadosztályt Massu tábornok irányítása alatt, valamint az expedíciós erők főparancsnokának Leclerc tábornokot és új indokínai főfelügyelőnek egy magas rangú katolikus papot - A beáramló francia újgyarmatosítók minden erővel igyekeztek meggátolni a kiírt választások lebonyolítását, de ez mégis teljes sikerrel megvalósult Délen is, és 90%-os részvétellel a Viet Minh jelöltjeit választották meg képviselőkek 10

11 A megválasztott 300 képviselő bizalmat szavazott Ho Chi Minh kormányának - A helyi hatalmat kivették a mandarinok kezéből és Népi Bizottságokat alakítottak. - Eltörölték a személyi adókat, az állami monopóliumot - Egy sor demokratikus intézkedést hoztak Az államkassza azonban üres volt, az Indokínai Bank nem finanszírozta az új kormányt. A Kormány január 31-el kibocsátotta az új pénzt, a dongot, amely december 31-ig volt érvényben (1 dong = 1 piaszter) Közben Északról, Kínából is visszaszivárogtak a japánok elől oda menekülő francia alakulatok és a déli alakulatokkal együtt vissza kívánták állítani a korábbi Indokínai Uniót! Kína is követelte Ho Chi Minh lemondását, Bao Dai császár visszaültetését a trónra. Ebben a helyzetben a Kormány legfőbb feladatának a forradalmi hadsereg megerősítését látta, annak érdekében, hogy a formálódó újgyarmatosítással szembe tudjon szállni. (A reguláris és a helyi önvédelmi erők megszervezésébe fogtak.) Nem volt más választás: időt kellett nyerni, elkerülni a kettős frontot! Franciaország egyezséget kötött a Csang Kaj-sek-ista Kínával, hogy az kivonja fős haderejét Vietnam területéről, cserébe Franciaország lemondott a dél-kínai területi követeléseiről, átadja a Yunan-i vasutat és különleges jogokat biztosít a Vietnam területén élő kínaiaknak. Délen az angolok (az indiai gyarmati katonákkal megerősítve) minél előbb távozni kívántak, úgy hogy biztosak lehessenek a térség fix gyarmati felosztása felől. (India akkor még a mai Pakisztán és Banglades is része volt, Thaiföld és Burma angol; míg Indokína francia gyarmat). Az angolok kifejezetten támogatták, segítették a francia visszatérést, Dél- és Közép-Vietnam újragyarmatosítását. Ho Chi Minh helyzetelemzése: - Vietnam körbezárva, egyedül van, támogatásra nem számíthat - Enyhén szólva is egyenlőtlenek az erőviszonyok - A diplomácia eszközéhez kell nyúlni, időt kell nyerni, el kell kerülni a kettős frontot - Nemzeti önfeladás nincs, a végsőkig küzdeni kell a függetlenségért, az ország egységéért. 11

12 A kormány tárgyalásokba bocsátkozik a franciákkal a kínaiak távozását követő státuszkót illetően. - Irreális francia követelések, az Indokínai Unió tulajdonképpeni visszaállítása - Vietnam korábbi hármas felosztásának visszaállítása - Az éppen megszületett Vietnami Demokratikus Köztársaság kormányának gyámság alá helyezése a cél A tárgyalások Párizsban folytatódnak, Ho Chi Minh is odautazik, de számottévő eredményt nem tudnak elérni. Közben, Délen nyilvánvaló francia fegyveres provokációk történnek, elfoglalják a középületeket és helyenként kitűzik a francia zászlót. A vietnami kormány, a hadsereg, az önvédelmi erők a Viet Minh erőteljes munkájával megkezdi a hosszú ellenállásra való felkészülést december 19-én Ho Chi Minh az alábbi felhívást teszi közzé: Hazafiak! Mi békét akarunk, engedményeket tettünk. De az engedményeinkken felül a francia gyarmatosítók többet akarnak, sárba tiporni jogainkat. Eldöntötték, hogy újra meghódítják országunkat. Soha többé, hogy elveszítsük függetlenségünket és rabszolgaként éljünk! Bármely állampolgár, férfi, vagy nő, fiatal, vagy öreg, bármilyen vallású, nemzetiségű, politikai beállítottságú, fel kell készülnie a francia gyarmatosítók elleni harcra és meg kell védeni a hazát A felkelés ideje eljött. Fel kell áldoznunk az utolsó csepp vérünket is, hogy megvédjük az országot. El kell tűrnünk a legkeményebb helyzetet, a legnagyobb fájdalmakat, készek vagyunk mindent feláldozni. Népünk győzni fog. Itt egy kitekintést kell tenni a nemzetközi helyzetre: - Kínában kegyetlen polgárháború folyik a kommunisták és a Csang Kajsek vezetette erők között (Mao hosszú menetelése) - A Nyugat és a Szovjet Unió szembe kerül egymással, megindul a Hidegháború - Franciaország és Anglia meg van győződve, hogy visszaszerezheti gyarmatait és ezért mindent hajlandó is megtenni - Fromálódik a koreai szembenállás, a polgárháború A vietnami népnek nincs más választása, ha önállóságot akar: hosszú, kegyetlen gerillaháborúra kell készülnie, vagy újra igába hajtja nyakát és eltűri a kegyetlen gyarmati kizsákmányolást! A kilátástalan harc megindul az egész ország területén! A kétségtelen technikai fölényben lévő, nagy háborús tapasztalattal rendelkező francia tábornokok lebecsülték a képzetlen, modern fegyvereket nélkülöző 12

13 vietnami népet. Úgy gondolták, hogy az ellenállást hamar megtörik, felszámolják és nyugalmat teremtenek. Nem így történt! Az ellenállásnak hamarosan jelentős területeket sikerült lellenőrzése alá vonni Délen és Északon is. Két példa az ellenállás erejére: 1. A franciák hogy morálisan megtörjék az ellenállást 1946 szepptember végén Hanoi elfoglalását tervezték. Ehhez 6500 jól felfegyverzett és kiképzett katonát, 40 harckocsit, 30 repülőgépet vetettek be. A 24 órára tervezett akció 2 hónapig tartott. Ezalatt a francia veszteségek: 500 halott, 1500 sebesült október 7-én a Hanoitól Északra elterülő ellenállási zóna, Viet Bac terület ellen idítottak nagy arányú támadást. Ehhez okulva a hanoi kudarcon bevetettek öt gyalogos ezredet, fél hadosztálynyi ejtőernyőst, sok tüzérségi üteget, két műszaki zászlóaljat, 40 repülőgépet, 800 szállítójárművet, egy ágyúnaszádot a Vörös-folyón. Úgy gondolták, ezzel az erővel körbefogják a területet és egy rohammal megsemmisítik a gerillákat, elfogják az ellenállás vezetőit és nyugalom lesz. Nem ez történt: A Song La folyón előretörő egységeket a partizánok megsemmisítették. A harcok során elesett 3300 francia katona, 4000 megsebesült, 18 repülőgépet lelőttek, 38 vizijárművet és 255 gépkocsit megsemmisítettek. A franciák csúfos vereséget szenvedtek. Ez volt az első nagy győzelme a fiatal vietnami hadseregnek! 1948-tól már a franciák is hosszú háborúra készültek. Szerették volna konszolidálni a hátországukat, ezért egyre növelték az expedíciós hadseregük létszámát. Ez elérte a főt és évente 300 milliárd frankot emésztett fel. Egyre nagyobb terhet jelentett Franciaország számára re az ellenállásnak sikerült komolyabb fegyvergyártó egységeket is létrehozni a hegyekben. Már képesek voltak rögzített csövű ágyúkat, nagy kaliberű lövegeket is előállítani. Így akcióik egyre nagyobbszabásúak lettek ben megalakul a Kínai Népköztársaság - a Szovjet Unió és Vietnam az első, aki elismeri az új, szocialista államot - a SZU és a szocialista országok is hivatalosan elismerik VDK-t - Vietnam nincs többé bezárva, elzárva a támogatóktól! 13

14 Ekkor már folyik a kegyetlen koreai háború! (Az USA júniusban kapcsolódik be) - hidegháború, az USA elköteleződése, dominó elv megfogalmazása - március 19-én amerikai hadihajó érkezett Saigonba, ezzel demonstrálták elkötelezettségüket a franciák mellett, megindul az amerikai pénzügyi támogatás és hadianyag-szállítás - a vietnami kormány már számíthat a SZU-ból és a szocialista országokból, Kínából érkező hadianyag- és élelmiszer-támogatásra - a kapott felszerelésekkel, eszközökkel már szövetet, papírt, néhány gyószert és kevés ipari termékeket is elő tudtak állítani a rejtett üzemekben - nem volt azonban költségvetési bevétel, így a pénznyomtatásnak nem volt fedezete ben létrehozzák a Nemzeti Bankot, új dongot vezetnek be 1 új dong = 10 régi) - közben működtették az iskolákat, kórházakat, megszervezték az ellátást A vietnami ellenállásnak sikerül konszolidálnia a kínai határmenti területeken uralmát! (A támadó francia erők hatalmas vereséget szenvedtek a területen, 1950 szeptemberében 8000 katonájuk, bele értve a parancsnokukat is, elesett, vagy hadifogságba került. Ezt követően visszavonultak a térségből.) Franciaország hivatalosan is amerikai segítséget, támogatást kér. Amerikai instrukcióra megkezdik az un. fehér zóna kialakítását a gerillák uralta területek és a megőrzendőnek ítélt francia uralmú területek között. Kiépítik a még helyenként ma is látható védelmi betonbunker hálózatot. Az itt élő lakosságot elüldözték, az ültetvényeket megsemmisítették, a fellehető bivalyokat leölték, hogy ezzel is gátolják a gerillák élelmiszer-utánpótlását re avörös-folyó deltáját sikerült így némileg konszolidálni, de ehhez 2200 bunkerre és beton erődítményre, katonára volt szükség. Az USA több tíz repülőgépet, több száz páncélozott gépkocsit és tüzérségi lövegeket szállított a franciáknak februárjában a Vietnami Kommunista Párt (VKP) II. nemzeti kongresszusán hivatalosan is kimondják az Indokínai Kommunista Párt három nemzeti részre válását (vietnami, laoszi, kambodzsai) Ettől a párt neve: Vietnami Dolgozók Pártja, elnöke Ho Chi Minh lett. Márciusban egyesülési kongresszust tartanak a vietnami, laoszi és khmer hazafias erők, hogy összehangolják a gyarmatosítók elleni függetlenségi, felszabadító harcukat. 14

15 A VDK diplomáciai elismertsége, sikerei egyre nőnek, kongresszusokon, békekonferenciákon, ifjúsági találkozókon vesznek részt a delegációik. Egyre nő a nemzetközi szolidaritás a vietnami nép igazságos harcával! 1952-ben a franciák ismét nagy vereségeket szenvedtek két nagy, immáron szabályos ütközetben Hoa Binh-nél (75 km Hanoitól) és a Vörös-folyó deltájában. A franciáknak halottjuk volt ezekben a harcokban), kénytelenek voltak visszavonulni elején a gerillák ellenőrzésük alá vonták a Hanoitól Északnyugatra eső Song Da (fekete-folyó, Hoa Binh) és a Song Ma folyók völgyeit, amelyek gazdaságilag nagyon fontos területek. Egyesítették erőiket a laoszi Patet Lao-val és felszabadítottak jelentős laoszi területeket is. (Közben betegségben elhunyt De Lattre francia főparancsnok). Navarre tábornok (új francia főparancsnok) egyeztetve az amerikaiakkal új stratégiát dolgozott ki, 18 hónap alatt semlegesíteni akarta a gerilla erőket és győzelmes békét teremteni. Ennek érdekében 1953 végére már francia és vietnami katonája volt. 26 tüzérzászlóalj, 528 repülő és 390 tengerészeti egység állt rendelkezésére. Arra számított, hogy a hálózatba szervezett, kisebb egységekre bontott sereg rugalmasan tud reagálni a gerilla csoportok támadásra (amerikai tapasztalatok). Egyszerre több déli, közép- és északi területen indít támadást a gerillák ellen. Úgy tűnt, hogy övé a kezdeményezés. Számítása szerint az északi terület megtisztítása után tárgyalásra készteti a vietnami kormányt és a győzelmet követően, télire a haderőt Délre viheti, az ottani, gyengébbb gerillaerők elleni bevetésre. Miután a sík területeken a franciák erőfölénye érvényesült, a gerillák átengedték e területeket és a hegyvidékre összpontosítottak. A Ho Chi Minh vezete kormány 1953-ban mezőgazdasági reformról döntött. A felszabadított területeken földosztást hajtott végre, ami hatalmas hajtóerő jelentett a parasztság számára. Minden támogatást megadtak a gerilláknak és önkéntes fiatalok tömege csatlakozott a felszabadító erőkhöz. Kiadták a parancsot, hogy az ország minden zugában támadják az ellenséges erőket. A Patet Laoval és a khmerekkel egyeztetve Laoszban és Kambodzsában is nagyszabású támadásokat hajtottak végre. Így egész Indokínára kiterjedően lekötötték, megosztották az ellenséges erőket. Közben Északon, a hegyekben az önkéntesek tízerei építették az utánpótlás útvonalait a forradalmi erők számára. Ho Chi Minh és Giap tábornok tervei szerint 1953 novemberében megtámadták az észak-nyugati, laoszi-kínai határmenti Lai Chau francia erődítményt, amire Navarre 6 megerősítő ejtőernyős zászlóaljat irányított Dien Bien Phu-ba, a megerősített, zárt, dzsungellel, hegyekkel körülvett támaszpontjukra, a laoszi határ mellé. 15

16 Mindkét fél Dien Bien Phu-nál számított döntő ütközetre. Navarre itt akarta csapdába ejteni a gerilla erőket, azok pedig ott akartak meglepetésszerű, döntő támadást vezetni ellenük. A vietnami gerillák a laosziakkal együtt azonban Laoszban olyan sikeres támadásokat folytattak, hogy már Luang Prabangot veszélyeztették. Ugyanakkor a vietnamiak sorozatosan támadták a Hanoi-Hai Phong utánpótlási útvonalat, a Gia Lam-i (Hanoi) repülőteret, ami arra késztette Navarre-t, hogy megossza erőit és erősítéseket küldjön Laoszba és a Hanoi-Hai Phong útvonalra is. Navarre tábornok úgy ítélte meg, hogy a gerilláknak olyan nehéz körülmények között kell eljutniuk Dien Bien Phuba, hogy ezt csak késedelmesen és veszteségekkel tudják megszervezni (500 km 1000 m-nél is magasabb hegyi, úttalan utakon), hogy ez csak a franciák előnyét, biztos sikerét hozhatja. (1954 februárjában látogatást tett ott O Daniel amerikai tábornok és elragadtatással nyilatkozott a francia erők kilátásairól) A vietnami katonák és önkéntesek hősiességét mutatja, hogy március 13-ra kerékpárokon, hátukon cipelve feljutatták a hegygerincre a vietnami tüzérségi erőket! A franciák totális bénultságát okozta a hegytetőről érkező nehéztüzérségi támadás! Nem tudták hatékonyan megszervezni sem a védelmet, sem az ellentámadást. Káosz keletkezett. Fogytán volt az ellátmány, amit csak légi úton tudtak volna biztosítani, de a légerő nagy része az ország más területein és Laoszban volt lekötve. A mozgósítható légierő által szállított ellátmány döntő része is a vietnamiak kezébe került. A franciák sürgős segítséget kértek az amerikaiaktól. Eisenhower elnök Vautour akciónak keresztelte a Dien Bien Phu megmentésére irányuló amerikai tervet, de az már elkésett volt, a francia egységek De Castries tábornokkal az élen május 7-én megadták magukat, az amerikai akciót lefújták. A franciák legjobb egységei pusztultak el Dien Bien Phunál: embert köztük egy tábornokot, 16 ezredest, 1749 tisztet és altisztet vesztettek - a franciákat támogató vietnami bábhadsereg az es hadműveletekben embert és 117 repülőgépet veszített. Genfben jelölték ki a fegyverszüneti konferencia színhelyét, amelyet már februárban el kellett volna kezdeni, de a franciák és amerikaiak folyamatosan szabotálták a megnyitását, reménykedve az átütő győzelmükben május 8- án. 24 órával a Dien Bien Phu-i fegyverletétel után összeült a konferencia. 16

17 A vietnami delegációt Pham Van Dong későbbi miniszterelnök vezette. Az amerikaiak minden mesterkedése ellenére június 21-én létrejött a megállapodás. A VDK, Franciao., SZU, Anglia, Kína, az USA, Kambodzsa és Laosz írta alá. Abban állapodtak meg, hogy: - A VDK-t, Laoszt és Kambodzsát független, szuverén államnak ismerik el - A csapatokat a 17. szélességi körnél választják szét, amely egyben politikai választóvonal is és 300 napon belül kell kivonni azokat júliusáig általános, szabad és titkos választásokat kell tartani az egyesülést illetően - Vietnam tudomásul vette hogy Kína a korábbi francia-kínai megállapodások értelmében nem nyújt további támogatást Vietnamnak az ország teljes felszabadításához Titkos kínai-francia tárgyalásokon Kína elfogadta: - Indokína déli területei bele értve Dél-Vietnamot és Kambodzsát francia befolyás alatt marad - Észak-Vietnam felét és Laosz két tartományát a vietnami és a laoszi hazafias erők ellenőrzik - A dél-kínai határ Peking által ellenőrzött ütközőzóna lesz - Vietnam egyesítése esetén semmiféle katonai szövetséghez nem csatlakozhat, nem létesíthető idegen katonai bázis a területén. Végül is 9 évnyi újabb kegyetlen háború után (immáron 90 év háború!) újra felragyogott a béke és függetlenség reménye Vietnamban! De látszottak már az újabb viharfelhők is! Kínai tárgyalási pozíciók a genfi konferencián: - elkerülni a konfrontációt a vele nagyon ellenséges USA-val - Vietnamot folyamatosan az imperialisták hálójában tartani, elkerülni a teljes függetlenségét (egy gyenge Vietnam mindig teljesen Kína-függő lesz!!!) Átmeneti állapot az országegyesítésig így tekintették a vietnami vezetők a választásokig tartó időszakot. A célul tűzött feladatok: - befejezni a nemzeti demokratikus forradalmat Délen - megvédeni Északot az agresszió, a destrukció, a szabotázs ellen - megvetni a szocializmus alapjait az északi országrészben; gyors gazdasági és kulturális fejlődést megvalósítnani, hogy biztos 17

18 hátországa lehessen majd Délnek, amely az amerikai neokolonialzmus elleni harc első vonala lesz. Amerika nem várt sokáig! szeptemberében az USA létrehozza a Dél-kelet ázsiai Katonai Blokkot (USA, Anglia, Franciao., Ausztrália, Pakisztán, Thaföld és Fülöp-szigetek), melynek szerződése szerint lehetősége van beavatkozni Indokínában. (A szervezet mögött ott áll a teljes amerikai gazdasági és katonai gépezet.) - Amerikai tanácsadók hada érkezik Dél-Vietnamba és átveszik minden téren a hatalmat a franciáktól és a helyi erőktől egyaránt április 26-án az utolsó francia egységek is elhagyják Vietnamot. (Még a kitűzött általános választások határideje előtt! Mossák kezeiket!) - Az USA megsértve a Genfi Egyezményt masszív fegyverszállításokba kezd. Ngo Dinh Diem-et, Bao Dai bábcsászár miniszterelnökét ráveszik, hogy mondassa le a császárt és hozzon létre egy déli államot, vegye át a legfőbb hatalmat. - Ezzel lehetővé vált, hogy a vietnami bábállam hadserege amerikai segédlettel üldözni kezdje a demokratikus erőket között minden terroreszközt bevetve ezt teszik! Létrehoznak egy totalitárius katona-rendőr államot, amely kínzásokkal, korrupcióval tartja fenn magát ben elfogadott törvény szerint a katonaságnak joga van rögtönítélkezni, helyben kivégezni bárkit ban volt egy elvetélt puccs-kisérlet Diem ellen, ami arra utalt, hogy vannak belső ellenzői is. Az ellenzék mély illegalitásba vonul és véres merényletekkel próbálja gyengíteni a rendszert december 20-án a hazafias ellenzéki csoportok összefognak, létrehozzák a Nemzeti Felszabadítási Frontot elején életre hívják a Felszabadító Néphadsereget Az USA-ban Kennedy elnököt január 20-án iktatják be elnöki funkciójába. Választhat: - vagy elmozdítja a hatalomból Diem elnököt és demokratizálja Dél- Vietnamot, - vagy háborúba lép a vietnami nép ellen! Ez utóbbit választotta! 18

19 A hatvanas évek világpolitikája: - a hidegháború tombol - a harmadik világ, a felszabaduló gyarmatok népei a baloldali, kapitalimus-ellenes utat választják (szovjet segítség, Jugoszlávia El nem kötelezettek mozgalma ) - erősödik a III. nukláris Világágháború kitörésétől való félelem - az USA határainál, Kubában forradalom zajlik (Castro) Az USA erőt kell, hogy mutasson! Ráadásul az országon belüli héják erődemonstrációt, háborút követelnek! (Egyedül a Koreát megjárt és megtapasztalt katonák óvnak a háborútól!) Kennedy az új típusú, speciális háború mellet dönt Ennek lényege, hogy közvetlen harcoló katonákat nem küld, felfegyverzi és tanácsadókkal a helyszínen irányítja a bábhadsereget, amely elvégzi a piszkos és véres háborút helyette. Megkezdődnek az előkészületek és 1962 elejére már kész a Vietnam pacifikálása terv, februárban megérkeznek Saigonba a tanácsadók, amelyeknek a száma rohamosan növekszik és 1964-re eléri a et! (Lásd: Graham Greene: Csendes amerikai) - A dél-vietnami bábhadsereg látszáma ekkor fő és 500 repülőgép, egy páncélozott hadtest többszáz járművel, kétéltű harckocsikkal, ultragyors géppuskákkal felszerelt folyami hajókkal, nagyerejű tüzérséggel, komoly áramfejlesztő egységekkel, amelyek nagy mobilitást tettek lehetővé, a legmodernebb felderítő technikák működtetését biztosították terepen is. - Rendelkezésre bocsátottak helikoptereket is, mint a legmodernebb, leggyorsabb operatív beavatkozást lehetővé tévő harci eszköz Az amerikai stratégia: 1. gyors hadmozdulatokkal megsemmisíteni a felszabadító hadsereget és erőket 2. a mezőgazdasággal foglalkozó lakosságot tanyaközpontba terelve, szögesdóttal körülkerített koncentrációs táborokba zárva totális ellenőrzés alatt tartani A tervnek 1962 végére be kellett volna fejeződni! Az ellenállás városi és vidéki gerrillaharccal válaszolt, hol itt hol ott lecsapva, csapdát állítva, merényletet elkövetve mindenütt jelen volt, nem hagyva nyugtot az ellenségnek. A megépített táborokat sorra lerombolták, a beterelt parasztokat kiszabadították végére a táborok 80%-a romokban állt! 19

20 Kennedy elnök november 22.-én merénylet áldozata lett, ettől Johnson elnök irányította az USA-t! 1964-ben McNamarra amerikai tábornok Saigonba utazott és meggyőződött róla, hogy Diem és rendszere képtelen elvégezni a rábízott amerikai feladatot. Új pacifikálási terv kellett. Az USA ismét válaszút elé került: 1. vagy befejezi a Diem-rendszer támogatását és elhagyja Dél- Vietnamot, 2. vagy folytatja a kilátástalan háborút Ismét ez utóbbit választotta! - ekkor az amerikai nép presztizsének megtépázását látta (kubai rakétaválság!) - határozott és sikeres visszavágást követelt a kommunista előretörés, fenyegetés ellen (ők ezt így élték meg) augusztus 5-én az USA VII. Flottájának repülőgépei bombázni kezdték Észak-Vietnam egyes tengerparti településeit Cél: - megakadályozni, hogy Észak támogatásokat jutasson el a délieknek - megfélemlíteni, vissza juttatni az északi kommunista rendszert a kőkorszakba A bombázások naponta ismétlődtek. Johnson ultimátuma: amennyiben nem kapitulálnak a felszabadító erők, a vietnami nép-elleni megsemmisítő csapásokat addig fogja folytatni, amíg az amerikai feltételeket el nem fogadják. A bombázások hónapokon át, egyre intenzívebben folytatódtak. Eközben Közép-Vietnamban partra szálltak az elit tengerészgyalogos egységek, dél-koreai, ausztrál, új-zelandi csapatokkal együtt. Bekapcsolódott a hadműveletekbe a VII. amerikai flotta és a Thaiföldön állomásozó légierő is novemberében az amerikai intervenciós hadsereg létszáma elérte a főt (több mint a francia sereg 1954-ben!) és a szatellit országok csapataival és a dél-vietnami hadsereg katonával együtt a létszám elérte a főt + a legjobb repülőgépek és helikopterek. (Csak a egyetlen légiezrednek volt 450 helikoptere!) + a többezer ütegből álló modern tüzérség. 20

Jelen cikkemben Vietnam háborúit vázlatszerűen mutatom be a korai időktől kezdve egészen a XX. századig.

Jelen cikkemben Vietnam háborúit vázlatszerűen mutatom be a korai időktől kezdve egészen a XX. századig. SZABÓ BÉLA VIETNAM HÁBORÚI WARS IN VIETNAM Jelen cikkemben Vietnam háborúit vázlatszerűen mutatom be a korai időktől kezdve egészen a XX. századig. In this article I present wars in Vietnam shortly, at

Részletesebben

VIETNAM TEGNAP ÉS MA. Kína árnyékában

VIETNAM TEGNAP ÉS MA. Kína árnyékában VIETNAM TEGNAP ÉS MA Kína árnyékában INDOKÍNA Tágabb értelmezés: (Konrad Malte-Brun dán térképész) Vietnam Laosz Kambodzsa Malajzia szárazföldi része (Maláj-félsziget) Mianmar (a volt Burma) Thaiföld

Részletesebben

Történelem levelező verseny II. FORDULÓ

Történelem levelező verseny II. FORDULÓ Történelem levelező verseny II. FORDULÓ I. Ismerd fel a leírások alapján és jelöld be a vaktérképen a forradalom és szabadságharc vidéki eseményeinek helyszíneit a számok megfelelő helyre történő beírásával!

Részletesebben

A nemzetközi viszonyok alakulása a II. vh. végétõl 4.rész

A nemzetközi viszonyok alakulása a II. vh. végétõl 4.rész A nemzetközi viszonyok alakulása a II. vh. végétõl 4.rész Szerzõ dezs dezs.extra.hu - tételek gyûjteménye Történelem tétel Negyedik szakasz: Angola, Mozambik, Zöld-foki-szigetek - felszabadulása - Portugália

Részletesebben

Budapest ostromkalauz

Budapest ostromkalauz Mihályi Balázs Budapest ostromkalauz 1944-1945 Budapest, 2014 Tartalom Előszó... 7 Budapest ostroma (1944 45)... 9 Védelmi és támadási eljárások Budapest ostrománál... 20 Buda Észak... 29 Buda Dél... 62

Részletesebben

A NEMZETI ELLENÁLLÁS 8. ÉVFORDULÓJÁN MONDOTT BESZÉD

A NEMZETI ELLENÁLLÁS 8. ÉVFORDULÓJÁN MONDOTT BESZÉD A NEMZETI ELLENÁLLÁS 8. ÉVFORDULÓJÁN MONDOTT BESZÉD (1954. december 19.) Harcosaink! Kádereink! Honfitársaink itthon és külföldön! Kilenc évnyi rendkívül kemény és hősies ellenállás után dicső győzelmet

Részletesebben

Merénylet Szarajevóban LEGO

Merénylet Szarajevóban LEGO Merénylet Szarajevóban LEGO Augusztini Krisztián, Dombrovszky Borbála, Kovács-Osváth Apolka Városmajori Gimnázium A cél békés megoldás a szarajevói merénylet okozta helyzetre, és a belső konfliktusokra

Részletesebben

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946)

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) 2012. szeptember Valki László www.nemzetkozi jog.hu 15 m halott I. világháború Összehasonlítás: áldozatok száma millióban 62 II. világháború 40 Mongol hódítások

Részletesebben

Diktátorok. 1. Vladimir Iljics Lenin (1870. április 22. 1924. január 21.)

Diktátorok. 1. Vladimir Iljics Lenin (1870. április 22. 1924. január 21.) Diktátorok 1. Vladimir Iljics Lenin (1870. április 22. 1924. január 21.) Született Vladimir Iljics Uljanov, később veszi fel a Lenin nevet. 1906-ban bekerül az Orosz szociáldemokrata Párt elnökségébe.

Részletesebben

nap Vietnamban. Gyarmatosítás és háborúk. az Építőművészeti Doktori Iskola tanulmányútja január

nap Vietnamban. Gyarmatosítás és háborúk. az Építőművészeti Doktori Iskola tanulmányútja január 10 nap Vietnamban az Építőművészeti Doktori Iskola tanulmányútja Vietnami Szocialista Köztársaság Népesség: 94.348.835 (2015) Terület: 329.247 km2 Területe kb. három és félszerese, addig lakosságszáma

Részletesebben

A háborúnak vége: Hirosima

A háborúnak vége: Hirosima Nemzetközi kapcsolatok (1945-1990) A háborúnak vége: Drezda Valki László 2013. szeptember www.nemzetkozijog.hu A háborúnak vége: Hirosima A háborúnak vége: 62 millió halott A háborúnak vége: Holokauszt

Részletesebben

A TENGELYHATALMAK SIKEREI ( )

A TENGELYHATALMAK SIKEREI ( ) A TENGELYHATALMAK SIKEREI (1939-41) 1. A furcsa háború (1939 ősze 1940 tavasza) Anglia és Franciaország a lengyelek lerohanása után ígéretükhöz híven hadat üzentek Hitlernek. A hadüzenetet azonban nem

Részletesebben

1996-os emlékbélyegek

1996-os emlékbélyegek 1996-os emlékbélyegek 1. MAGYAR - AZ 1956 -OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC - Bélyeg rendelési kód: 1996/005 2. ENGLISH - THE 1956 REVOLUTION - Order code of the stamp: 1996/005 3. GERMAN - Die Revolution

Részletesebben

1. A teheráni konferencia

1. A teheráni konferencia 12.tétel: A II. világháború lezárása és az új világrend kialakulása: a szövetségesek tanácskozásai: Teherán, Jalta és Potsdam, nemzetközi együttműködés, megszállások, békeszerződések 1. A teheráni konferencia

Részletesebben

A kínai haderő a 21. században: a reformok és modernizáció útján

A kínai haderő a 21. században: a reformok és modernizáció útján A kínai haderő a 21. században: a reformok és modernizáció útján Nemzeti biztonsági stratégia Globalizáció, multipoláris világrend, de katonai versengés folytatódik Kína célja a béke megőrzése Defenzív

Részletesebben

A Biztonsági Tanács hatásköre fegyveres konfliktusokban

A Biztonsági Tanács hatásköre fegyveres konfliktusokban A Biztonsági Tanács hatásköre fegyveres konfliktusokban 2013 Valki László 2 ENSZ alapokmány anyagi és eljárási normáinak összefüggése Biztonsági Tanács: államok közösségének egyetlen bírósága Eljárási:

Részletesebben

VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM 7-8. OSZTÁLY

VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM 7-8. OSZTÁLY Monorierdei Fekete István Általános Iskola 2213 Monorierdő, Szabadság u. 43. Tel./Fax: 06-29-419-113 www.fekete-merdo.sulinet.hu VIII. TOLLFORGATÓ 2. forduló VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM

Részletesebben

Magyarország külpolitikája a XX. században

Magyarország külpolitikája a XX. században Fülöp Mihály-Sipos Péter Magyarország külpolitikája a XX. században SUB Göttingen 7 210 085 436 99 A 5460 Aula, 1998 TARTALOM Első fejezet MAGYARORSZÁG AZ ÚJ NEMZETKÖZI RENDBEN AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN 9

Részletesebben

Kössünk békét! SZKA_210_11

Kössünk békét! SZKA_210_11 Kössünk békét! SZKA_210_11 TANULÓI KÖSSÜNK BÉKÉT! 10. ÉVFOLYAM 145 11/1 NÉMETORSZÁG A VALLÁSHÁBORÚ IDEJÉN SZEMELVÉNYEK Németországban a XVI. században számos heves konfliktus jelentkezett, s ezek gyakran

Részletesebben

Az első világháború legfontosabb eseményei Az 1914-es háborús év

Az első világháború legfontosabb eseményei Az 1914-es háborús év Az első világháború legfontosabb eseményei Az 1914-es háborús év VIII. Német támadás Belgium és Franciaország ellen VIII. osztrákmagyar támadás Szerbia ellen IX. 1. marne-i csata állóháború kialakulása

Részletesebben

A FORRADALMI ELMÉLET FONTOSSÁGA

A FORRADALMI ELMÉLET FONTOSSÁGA A FORRADALMI ELMÉLET FONTOSSÁGA Irta: Steinfeld Sándor I. Elmélet, rettentő egy szó. A kétkezi munkához szokott ember vaskos köteteket, képzel el, hideg formulákat és érthetetlen integetéseket, azonban

Részletesebben

Az 1945. májusi Cseh Nemzeti Felkelés

Az 1945. májusi Cseh Nemzeti Felkelés Az 1945. májusi Cseh Nemzeti Felkelés Mgr. Tomáš Jakl Egy össznemzeti felkelés gondolata, mint a szövetségeseknek nyújtható leghatékonyabb segítség a CsSzK felszabadításában, gyakorlatilag már rögtön az

Részletesebben

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE ÚJSÁGCIKKEK 1956. OKTÓBER 23. - NOVEMBER 4. A KÖTETET SZERKESZTETTE, AZ ELŐSZÓT ÉS A JEGYZETEKET ÍRTA SZIGETHY GÁBOR HOLNAP KIADÓ TARTALOM Szigethy Gábor: IDŐRENDBEN / 5

Részletesebben

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista '56-os terem a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista vidéki nagyvárosokban. rendszer bűneit. c) Magyarország felmondta

Részletesebben

ÚJKOR A félszigeti háború Spanyolországban és Portugáliában

ÚJKOR A félszigeti háború Spanyolországban és Portugáliában ÚJKOR A félszigeti háború Spanyolországban és Portugáliában A félszigeti háború, ahogy a későbbiekben a történészek elnevezték, a napóleoni háborúk egy jelentős részét képezte. A francia hadsereg folyamatosan

Részletesebben

1922. Egyiptom függetlensége (brit protektorátus ) angol kézen marad a Szuezi- csatorna Brit és francia mandátum-területek

1922. Egyiptom függetlensége (brit protektorátus ) angol kézen marad a Szuezi- csatorna Brit és francia mandátum-területek 1922. Egyiptom függetlensége (brit protektorátus ) angol kézen marad a Szuezi- csatorna Brit és francia mandátum-területek - Irak önállósulása Örményország függetlenségi harca Vörös Hadsereg leveri, ua.

Részletesebben

Különleges fegyverek a III.Birodalomban (készítette:bertényi Ákos 9.A)

Különleges fegyverek a III.Birodalomban (készítette:bertényi Ákos 9.A) Különleges fegyverek a III.Birodalomban (készítette:bertényi Ákos 9.A) A Móricz Akadémia keretein belül lehetőségünk nyílt, hogy egy általunk választott témából prezentációval előadást tartsunk. Én a második

Részletesebben

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között Rövid áttekintés Ez a bő három évtized különleges helyet foglal el a magyar orosz kapcsolatok ezeréves történetében. Drámai és tragikus volt a kezdet.

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK A francia forradalom kezdete Ki volt a francia uralkodó 1789-ben? XVI. Lajos. Mit jelentett az abszolutizmusa? Korlátlan királyi önkényuralmat. Miért került államcsőd közeli helyzetbe

Részletesebben

FOKOZATOS ELSZIGETELŐDÉS

FOKOZATOS ELSZIGETELŐDÉS BEVEZETÉS A Gázai övezet története - A blokád bevezetése - Fokozatos elszigetelődés A gázai segélyflottilla-incidens - Mi is történt? - Következmények Törökország és Izrael - Jó gazdasági kapcsolatok -

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar

Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Vietnam gazdasági fejlődése és külkereskedelmi kapcsolatai Készítette: Pap Gábor Budapest 2003. 3 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 6 I. TÖRTÉNELEM AZ

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK V.:

TARTALOMJEGYZÉK V.: TARTALOMJEGYZÉK V.: 2017.05.24. Út, program megnevezése oldal Tartalomjegyzék 1 Vietnam magyarul (is ) 2 Körutak 3 - Vietnamm kincsei 3 - Vietnam tájai és népei 4 - Vietnam és Kambodzsa kincsei 5 - Vietnam

Részletesebben

V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA ( )

V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA ( ) Óra sorszám V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA (1849 1914) Az önkényuralom A kiegyezés Gazdasági felzárkózás A polgárosodó társadalom Városiasodás. A főváros fejlődése Népesedés.

Részletesebben

Észak Dél ellen Published on www.flagmagazin.hu (http://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve

Észak Dél ellen Published on www.flagmagazin.hu (http://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve 2011 április 25. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Furcsa ezt itt és most kimondani, de az egyenlőtlen fejlődés tézise

Részletesebben

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Politikaelmélet tanszék HERCZEGH GÉZA ARDAY LAJOS JOHANCSIK JÁNOS MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE SUB Göttingen 7 219 046 719 2006 A 6088 BUDAPEST,

Részletesebben

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését;

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését; Magyarország 1944/45 és 1989 között Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc főbb eseményei, célkitűzése, nemzetközi jelentősége Az 1956-os forradalom 1956 őszén megélénkülő politikai élet: felújítja

Részletesebben

A nemzetközi helyzet kemény lett

A nemzetközi helyzet kemény lett A nemzetközi helyzet kemény lett II. Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny Hakuna Matata Fehér Zsolt, Rottek Bence, Vályogos Anna 1 2015. 02. 29. A cél egy Európára kiterjedő háború elkerülése,

Részletesebben

LÉPÉSEK A SZARAJEVÓI MERÉNYLET UTÁN. RedRuin Consulting munkája

LÉPÉSEK A SZARAJEVÓI MERÉNYLET UTÁN. RedRuin Consulting munkája LÉPÉSEK A SZARAJEVÓI MERÉNYLET UTÁN RedRuin Consulting munkája BEVEZETÉS 1914. július 12. SZERB VILLÁMHADMŰVELET HELYZETELEMZÉS ERŐSSÉGEK felfelé ívelő, diverz gazdaság véderő tv. (hadsereg modernizációja)

Részletesebben

A limanowai csata emléknapja Sopronban

A limanowai csata emléknapja Sopronban A limanowai csata emléknapja Sopronban 2 A limanowai csata emléknapja Sopronban A Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület nevében köszöntöm vendégeinket, tagjainkat, és a megjelenteket. Egyesületünk császári

Részletesebben

60 éves a kommunizmus Kínában

60 éves a kommunizmus Kínában 2009 október 03. Flag 0 Értékelés kiválasztása értékelve Mérték Még nincs 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Hatvan évvel ezelőtt, 1949. október 1-én kiáltották ki a Kínai Népköztársaságot, amelynek alapjait egy ádáz

Részletesebben

A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása

A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása Kapronczay Péter A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása Napjainkban, a médiában közzétett hírekben az elsők között szerepelnek a Balkán-félsziget népeinek egymás ellen vívott politikai és katonai

Részletesebben

Batthyány István kormánybiztossága

Batthyány István kormánybiztossága Batthyány István kormánybiztossága 1849. április 25-ei keltezéssel az alábbi bejegyzés olvasható Székesfehérvár tanácsának jegyzőkönyvében: Minden itt volt császári katonaság és katonai hatóság ma reggel

Részletesebben

Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok

Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok JELENKOR Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok A II. világháború történelmével foglalkozó átlagember gondolatában a fasiszta Németország által megtámadott országokban kibontakozó ellenállási

Részletesebben

AZ UKRAJNAI KATONAI ESEMÉNYEK TÉRKÉPEKEN

AZ UKRAJNAI KATONAI ESEMÉNYEK TÉRKÉPEKEN AZ UKRAJNAI KATONAI ESEMÉNYEK TÉRKÉPEKEN (DR WINKLER GUSZTÁV) A következőkben röviden bemutatjuk a Kelet-Ukrajnában folyó katonai műveleteket egy térképsorozat segítségével. A térképek méretaránya és a

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló 2013. január 30. Össz.pontszám: 30p Versenyző neve: Osztály:. Iskola neve:. Az utolsó fordulónak egyetlen témája van: a trianoni békediktátum (békeszerződés).

Részletesebben

MAGYARORSZÁG A II. VILÁGHÁBORÚBAN. 1939-1941: 1941. június 27.: 1941-1945: A semlegesség időszaka Belépés a háborúba Harc a tengely oldalán

MAGYARORSZÁG A II. VILÁGHÁBORÚBAN. 1939-1941: 1941. június 27.: 1941-1945: A semlegesség időszaka Belépés a háborúba Harc a tengely oldalán MAGYARORSZÁG A II. VILÁGHÁBORÚBAN 1939-1941: 1941. június 27.: 1941-1945: A semlegesség időszaka Belépés a háborúba Harc a tengely oldalán 1. A semlegesség időszaka: a) Semlegességi taktika: Magyarország

Részletesebben

Nos, nézzünk egy kicsit körül, mi is az igazság: Ami a szomszéd gyöztes államok dicsö tetteit illeti, nem árt sorra venni azokat sem.

Nos, nézzünk egy kicsit körül, mi is az igazság: Ami a szomszéd gyöztes államok dicsö tetteit illeti, nem árt sorra venni azokat sem. BÜNÖS NEMZET? Még ma, a XXI. században is ott lebeg a fejünk fölött a bünös nemzet szégyenfoltja. Nem is csoda, hiszen a mai egyetemi tanárok jórésze a moszkovita Andics Erzsébet, Révai József, és Molnár

Részletesebben

nagyobb szerepet kap s lassanként egészen átveszi a nyers erő szerepét. A küzdelem végcélja közben állandóan ugyanaz marad: az t. i.

nagyobb szerepet kap s lassanként egészen átveszi a nyers erő szerepét. A küzdelem végcélja közben állandóan ugyanaz marad: az t. i. Zsebre raktam kezeim és lassú léptekkel mentem hazafelé. Helyenként lámpák fénye világított. Macskák futottak át az utcán. Kövér patkányok szaladgáltak a csatornák mellett. Egy helyen öt volt egymás mellett

Részletesebben

Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre!

Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre! Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat 38-43. részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre! Ha a filmsorozat CD-változata nem áll rendelkezésetekre, az interneten

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Van válaszunk! A Munkáspárt Új Programja választ ad a múlt, a jelen és a jövő mindenkit érintő kérdéseire. 200 forint PROGRAM

Van válaszunk! A Munkáspárt Új Programja választ ad a múlt, a jelen és a jövő mindenkit érintő kérdéseire. 200 forint PROGRAM VI. (XXII.) ÉVFOLYAM, 21. SZÁM 2011. MÁJUS 28. PROGRAM VI. (XXII.) ÉVFOLYAM, 21. SZÁM 2011. MÁJUS 28. 200 forint 1 Van válaszunk! A Munkáspárt Új Programja választ ad a múlt, a jelen és a jövő mindenkit

Részletesebben

MÛVELÕDÉS NÉKEM AZ EMBERISÉG S PEST S BUDA TÁJA HAZÁM. Koch István, jezsuita missziós szerzetes

MÛVELÕDÉS NÉKEM AZ EMBERISÉG S PEST S BUDA TÁJA HAZÁM. Koch István, jezsuita missziós szerzetes MÛVELÕDÉS NÉKEM AZ EMBERISÉG S PEST S BUDA TÁJA HAZÁM Koch István, jezsuita missziós szerzetes Félve a kínai ételektõl, megmondtuk, hogy csak tojást kérünk. Nemsokára hozták a rántottából álló vacsorát.

Részletesebben

A NORMANDIAI PARTRASZÁLLÁS

A NORMANDIAI PARTRASZÁLLÁS A NORMANDIAI PARTRASZÁLLÁS A hadművelet az Overlord (hűbérúr) fedőnevet kapta. A hadművelet nagy részben azért lehetett sikeres, mert a németek azt hitték, hogy a partraszállás a Somme folyótól északra

Részletesebben

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét.

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. A TRIANONI BÉKE Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. 1. Általános jellemzők: a többihez hasonlóan megalázó rablóbéke területi

Részletesebben

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Örültem, hogy a baloldal megemlékezik a magyar baloldal legnagyobb alakjáról. Nemcsak a magyar baloldal, de a magyar

Részletesebben

Salát Gergely PPKE BTK 2012 A KÍNAI ALKOTMÁNY ÉS ALKOTMÁNYOZÁS RÖVID TÖRTÉNETE

Salát Gergely PPKE BTK 2012 A KÍNAI ALKOTMÁNY ÉS ALKOTMÁNYOZÁS RÖVID TÖRTÉNETE Salát Gergely PPKE BTK 2012 A KÍNAI ALKOTMÁNY ÉS ALKOTMÁNYOZÁS RÖVID TÖRTÉNETE Hagyomány: a császári hatalom Elvileg korlátlan ( égi megbízatás ) minden ember nincsenek vele szemben jogok az egész világ

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ÚJ NEMZETKÖZI HELYZETE

MAGYARORSZÁG ÚJ NEMZETKÖZI HELYZETE MAGYARORSZÁG ÚJ NEMZETKÖZI HELYZETE irta : B iró Zoltán A szovjet-magyar barátsági és kölcsönös segélynyújtási szerződés megkötése új történelmi szakasz abban a harcban, amelyet a magyar nép szabadságáért

Részletesebben

A szovjet csapatok kivonása Közép-Kelet-Európából Kronológia, 1986 1992

A szovjet csapatok kivonása Közép-Kelet-Európából Kronológia, 1986 1992 1 A szovjet csapatok kivonása Közép-Kelet-Európából Kronológia, 1986 1992 1986 január 15. M. Gorbacsov szovjet pártfőtitkár országa leszerelési programjáról: A fegyverkezési hajsza megszüntetését és a

Részletesebben

IZSÁK LAJOS: A polgári ellenzék kiszorítása a politikai életből Magyarországon 1947 1949 História, 1981/3. szám

IZSÁK LAJOS: A polgári ellenzék kiszorítása a politikai életből Magyarországon 1947 1949 História, 1981/3. szám IZSÁK LAJOS: A polgári ellenzék kiszorítása a politikai életből Magyarországon 1947 1949 História, 1981/3. szám Az 1947. augusztus 31-i országgyűlési választásokon a választási szövetség négy pártja, a

Részletesebben

ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN

ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN Viktimológia 49 Molnár Tibor ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K) világháború fogalmának meghatározása nem egyszerű feladat. Tudományos megfogalmazás szerint

Részletesebben

Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán

Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán 20 2006/XVIII. 5 6. e z e r k i l e n c s z á z ö t v e n h a t Cora Zoltán Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán 1989 után az -os események újra- és átértékelése lehetségessé vált a korábbi egységes nézettel

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

A ROMÁNIAI MAGYAR DEMOKRATA SZÖVETSÉG IDEIGLENES INTÉZŐ BIZOTTSÁGÁNAK SZÁNDÉKNYILATKOZATA (Marosvásárhely, 1990. január 13.)

A ROMÁNIAI MAGYAR DEMOKRATA SZÖVETSÉG IDEIGLENES INTÉZŐ BIZOTTSÁGÁNAK SZÁNDÉKNYILATKOZATA (Marosvásárhely, 1990. január 13.) A ROMÁNIAI MAGYAR DEMOKRATA SZÖVETSÉG IDEIGLENES INTÉZŐ BIZOTTSÁGÁNAK SZÁNDÉKNYILATKOZATA (Marosvásárhely, 1990. január 13.) A Romániai Magyar Demokrata Szövetség a romániai magyarság közképviseleti és

Részletesebben

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ MÉDIANÉZŐ KFT. -NEMZETI EMLÉKEZET BIZOTTSÁGA 1 A tartalom Felfüggesztett büntetést kapott Biszku Béla Felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték nem jogerősen

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Bevezető 12 Előszó 26 Értesítés 31 A szerző előszava 35

Bevezető 12 Előszó 26 Értesítés 31 A szerző előszava 35 Tartalom Bevezető 12 Előszó 26 Értesítés 31 A szerző előszava 35 Első könyv: A háború természetéről 37 Mi a háború? 39 Cél és eszköz a háborúban 57 A háborús géniusz 71 A veszélyről a háborúban 89 A testi

Részletesebben

A civil szervezetek Európa Uniós és Magyarországi jellemzői

A civil szervezetek Európa Uniós és Magyarországi jellemzői A civil szervezetek Európa Uniós és Magyarországi jellemzői Johns Hopkins University 12 országra kiterjedő kutatása Nemzetközi kutató team a Johns Hopkins University Institute for Policy Studies szervezésében

Részletesebben

KIK VAGYUNK? Tudj meg többet az Amnesty International Magyarország kampányairól!

KIK VAGYUNK? Tudj meg többet az Amnesty International Magyarország kampányairól! KIK VAGYUNK? Az Amnesty International kormányoktól, pártoktól és egyházaktól független civil szervezet, amely világszerte 150 országban, több mint 3 millió taggal és aktivistáival küzd az emberi jogokért.

Részletesebben

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei Valki László 2011. szeptember A nemzetközi jog létrejöttének előfeltételei 1. Tartósan elkülönült politikai entitások 2. Tényleges, intenzív kapcsolatok

Részletesebben

Az Amerikai Egyesült Államok

Az Amerikai Egyesült Államok Az amerikai külpolitika Az Amerikai Egyesült Államok Fehér Zoltán Zsigmond Király Főiskola Nemzetközi kapcsolatok szak III. évf. 2004. tavaszi félév Amerika mint kísérlet Perception Kivételesség-tudat

Részletesebben

Megúsztuk volna a szovjeteket az ügyes kiugrással?

Megúsztuk volna a szovjeteket az ügyes kiugrással? II. világháború Megúsztuk volna a szovjeteket az ügyes kiugrással? Veczán Zoltán, 2015. október 15., csütörtök 19:42, frissítve: péntek 15:46 Bevonuló szovjet csapatok Budapesten. Gépfegyverek, csomagok

Részletesebben

Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói

Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói KARACS ZSIGMOND Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói Az országot 1956. október 4-én a keringõ hírek ellenére váratlanul érte a katasztrófa. Az emberek bíztak a szovjet csapatok kivonulásában, mindenki

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

Asztalos János nem javasolt Áchim András használható Bacsó Béla használható Bajcsy-Zsilinszky End- használható Béke használható

Asztalos János nem javasolt Áchim András használható Bacsó Béla használható Bajcsy-Zsilinszky End- használható Béke használható A Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalása Magyarország önkormányzatai közterületeinek elnevezéseiről a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított felhatalmazás

Részletesebben

Domborműveken a hazai tűzvédelem nagyjai

Domborműveken a hazai tűzvédelem nagyjai Dr. Hadnagy Imre József Domborműveken a hazai tűzvédelem nagyjai Kiállítócsarnok nem lévén a gyűjtemény néhány muzeális tűzoltószere és a hazai tűzvédelem jeles személyiségeinek domborműve az intézménynek

Részletesebben

Tófalvi Zoltán: A Magyarországon kivégzett 1956-os erdélyi mártírok

Tófalvi Zoltán: A Magyarországon kivégzett 1956-os erdélyi mártírok Tófalvi Zoltán: A Magyarországon kivégzett 1956-os erdélyi mártírok A magyar forradalom és szabadságharc ötvenedik évfordulója tiszteletére, Dávid Gyula irodalomtörténész, egykori politikai elítélt szerkesztésében

Részletesebben

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6,

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6, Zavodszky Geza Törtenelem 111. a közepiskolak szamara ATDOLGOZOn KIADAs Nemzeti Tankönyvkiad6, Budapest Bevezetes.. 5 I. Az "ismeretlen" XVIII. szazad 7 Regi vihig - modem vihig. Az "ismeretlen" XVIII.

Részletesebben

TÖRTÉNELEM - G. ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26.

TÖRTÉNELEM - G. ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26. TÖRTÉNELEM - G ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26. I. A tesztkérdések, illetve azok elemei (a,b,c stb.) rövid (a kérdezett adatot vagy tömör megfogalmazást tartalmazó) választ

Részletesebben

MŰLEÍRÁS 01. Építészeti leírás. Helyszín

MŰLEÍRÁS 01. Építészeti leírás. Helyszín Építészeti leírás Helyszín Tervezési helyszínnek egy olyan zöld parkot kerestem, mely könnyen megközelíthető, viszont el van szigetelve a város zajától, így alkalmassá válva az elmélyült megemlékezésre.

Részletesebben

Téma: A második világháború vége és következményei Magyarországon ( )

Téma: A második világháború vége és következményei Magyarországon ( ) TÖRTÉNELEM TERÜLETI SZAKTÁRGYI VETÉLKEDŐ 2015 Írásbeli feladatsor a líceumok 1-2., a gimnáziumok 6-7., illetve a középiskolák 10-11. osztályos diákjai számára Téma: A második világháború vége és következményei

Részletesebben

Forradalmárok az október 23-ai szabadságharcból

Forradalmárok az október 23-ai szabadságharcból 2016 október 23. Flag 0 5 Átlag: 5 (1 szavazat) Mérték Mohai Balázs képein keresztül megismerhetünk forradalmárokat, akik 1956-ban a mi szabadságunkért is küzdöttek. Ez a forradalom Magyarország népének

Részletesebben

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNY DR. HORVÁTH ATTILA ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ Egy állam közlekedéspolitikájának alakítását számtalan

Részletesebben

A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt

A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt AZ ANGOL H A D I F L O T T A Irta: SZALAY ISTVÁN A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt részei között

Részletesebben

Felkelõcsoport a Corvin közben

Felkelõcsoport a Corvin közben EÖRSI LÁSZLÓ Felkelõcsoport a Corvin közben A forradalom kirobbanását követõ éjjeli-hajnali órákban megjelentek a fõvárosban a szovjet páncélos alakulatok, amelyekkel szemben városzszerte felvették a harcot

Részletesebben

Történelem 3 földrészen - 1956

Történelem 3 földrészen - 1956 1956, Melbourne Az 1956. december 6-ai melbourne-i vérfürdő legendájával az olimpiatörténet egyik legismertebb fejezetének főszereplője lett a magyar vízilabda csapat. Történelem 3 földrészen - 1956 Három,

Részletesebben

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések 1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések Alkotmány: constitutio közös állapot, közös megegyezés, hogy milyen szabályok

Részletesebben

UKRAJNA SZEREPE A MAGYAR KÜLGAZDASÁGI STRATÉGIÁBAN MISKOLC, MÁJUS 19.

UKRAJNA SZEREPE A MAGYAR KÜLGAZDASÁGI STRATÉGIÁBAN MISKOLC, MÁJUS 19. UKRAJNA SZEREPE A MAGYAR KÜLGAZDASÁGI STRATÉGIÁBAN MISKOLC, 2009. MÁJUS 19. A magyar külgazdasági stratégia alapkérdései Az EU csatlakozás, a közös kereskedelempolitika átvétele módosította a magyar külgazdasági

Részletesebben

P7_TA-PROV(2010)0490 Az Afganisztánra vonatkozó új stratégia

P7_TA-PROV(2010)0490 Az Afganisztánra vonatkozó új stratégia P7_TA-PROV(2010)0490 Az Afganisztánra vonatkozó új stratégia Az Európai Parlament 2010. december 16-i állásfoglalása az új afganisztáni stratégiáról (2009/2217(INI)) Az Európai Parlament, tekintettel az

Részletesebben

Népakarat kinyilvánítása

Népakarat kinyilvánítása Tolmács Önkormányzata Hajnis Ferenc Polgármester Úr részére Tisztelt Polgármester Úr! Ezzel a levéllel Nógrád megye 88, Magyarország hozzávetőlegesen 2500 polgármesterét keresem meg. A levelet tájékoztatásul

Részletesebben

Ifjú fejjel a hadak útján

Ifjú fejjel a hadak útján Ifjú fejjel a hadak útján Szerző: Horák János ma 0 hozzászólás Egy könyvtáros, egy iskolaigazgató, és egy lakatos. Első látásra semmi közük egymáshoz. Azonban ha meghallgatjuk történeteiket, rájövünk,

Részletesebben

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd Az előzményekről 1526 augusztusában Mohácsnál a Szulejmán szultán vezette törökök megverték a magyar sereget. A csatában odaveszett a magyar király, II. Lajos is. A csata után Szulejmánnak 12 nap is elegendő

Részletesebben

Az identitáskereső identitása

Az identitáskereső identitása Csepeli György Az identitáskereső identitása Pataki Ferenc 1982-ben jelentette meg Az én és a társadalmi azonosságtudat című könyvét, melyet szerényen műhelytanulmánynak nevezett. A mű valójában monográfia,

Részletesebben

Az írásbeli érettségi témakörei

Az írásbeli érettségi témakörei Az írásbeli érettségi témakörei Dőlt betűvel szerepelnek azok a részek, amelyeket csak emelt szinten kérnek. 1. AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk vallási

Részletesebben

A tiszafüredi tiszti gyűlés és a tavaszi hadjárat előkészítése, 1849 márciusában

A tiszafüredi tiszti gyűlés és a tavaszi hadjárat előkészítése, 1849 márciusában A tiszafüredi tiszti gyűlés és a tavaszi hadjárat előkészítése, 1849 márciusában Múzeumpedagógiai sorozat 2013/1. Dr. Vadász István, múzeumigazgató Kiss Pál Múzeum, Tiszafüred Tiszafüred, 2013. március

Részletesebben

Írásban kérem megválaszolni:

Írásban kérem megválaszolni: Házi feladat! Tisza István magyar miniszterelnök álláspontja a lehetséges magyar szerb háború kérdésében! Írásban kérem megválaszolni: Tankönyv 24. oldal 3. sz. feladat (A bal alsó sarokban lévő kérdésre

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

Így került le a lófarkas lobogó Buda váráról

Így került le a lófarkas lobogó Buda váráról 2011 szeptember 03. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 1684-ben a Habsburg birodalom, Lengyelország és Velence Szent Liga

Részletesebben

Főhajtás, mérce és feladat

Főhajtás, mérce és feladat Főhajtás, mérce és feladat Kedves Bori és Pista! Kedves Barátaim! Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Hallgatóim! Nem könnyen szántam el magam arra, hogy Bibó István sírja előtt beszédet mondjak. Mindenekelőtt

Részletesebben

A NŐK FÖLSZABADÍTÁSA Irta: JE KÉMJE VA M.

A NŐK FÖLSZABADÍTÁSA Irta: JE KÉMJE VA M. fenyegeti és ugyanakkor, amikor a tőkés világban egyre nagyobb riadalommal, mind kapkodóbb elővigyázatossági és elodázó intézkedésekkel várják a iga&dasági válság kirobbanását, a szovjet kormány folytatja

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010

ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010 ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010 I. Témakör: Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1. Gazdasági változások az Anjouk idején. Mutassa be Károly Róbert gazdaságpolitikájának főbb tényezőit! Tárja fel

Részletesebben