KÁDÁR: (közbeszól a nézőtérről) Üdvözlöm, mert ugye én nem vettem részt, de üdvözlöm és örülök neki. 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÁDÁR: (közbeszól a nézőtérről) Üdvözlöm, mert ugye én nem vettem részt, de üdvözlöm és örülök neki. 1"

Átírás

1 Kornis Mihály: A Kádár beszéd Az MSZMP KB tanácskozóterme, 1989 április 12.-én. Balra hozzászólói pulpitus fából, rajta mikrofon, szegélyén muskátli. Kádár János az első sorban ül, a nézök közt. LEVEZETŐ ELNÖK: Kedves elvtársak! Folytatjuk a munkát. Mindenki- nek kedves egészségére az ebédet. Mindannyiunk nevében szeretettel köszöntöm Kádár János elvtársat, az MSZMP elnökét. Átadom a szót Varga elvtársnak, a szavazatszámláló bizottság elnökének. VARGA: Tisztelt Központi Bizottság! A szavazatszámláló bizottság elvégezte munkáját. 105 szavazólapot kaptunk. A szavazási szisztémánk szerint mind a 105 szavazat érvényes. Ennek alapján 97 szavazattal az MSZMP fôtitkárává választották Grósz Károly elvtársat. Szavazatot kapott még az MSZMP fôtitkári posztjára Nyers Rezsô elvtárs hármat, Pozsgay Imre elvtárs egyet. A Politikai Bizottság tagjai lettek: 102 szavazattal Grósz Károly elvtárs, 78 szavazattal Há- mori Csaba elvtárs, 98 szavazattal Iványi Pál elvtárs, 100 szavazattal Jassó Mihály elvtárs, 103 szavazattal Németh Miklós elvtárs, 101 szavazattal Nyers Rezsô elvtárs, 86 szavazattal Pozsgay Imre elvtárs, 85 szavazattal Tatai Ilona elvtársnô, és 91 szavazattal Vastagh Pál elvtárs. Taps. LEVEZETŐ ELNÖK: Köszönöm szépen. megkérdezem, hogy a szavazás- sal kapcsolatban van-e észrevétel, megjegyzés; tudomásul veszi a Központi Bi- zottság? Úgy látom, megjegyzés nincs. KÁDÁR: (közbeszól a nézőtérről) Üdvözlöm, mert ugye én nem vettem részt, de üdvözlöm és örülök neki. 1 LEVEZETŐ ELNÖK: Tudomásul veszi a Központi Bizottság a szavazás végeredményét? Köszönöm szépen. (Kádár mozgolódik.)

2 Kedves elvtársak! Akkor az elfogadott ügyrendünknek megfelelôen megnyitnánk a vitát a reggel kilenc órakor elhangzott beszámoló felett (K. J. feláll a nézőtéren.) Nyolcan jelentkeztek hozzászólásra... Kádár elvtárs szintén hozzászólásra jelentkezett? (K. J. elindul a szinpadra) Rajta kívül szólásra jelentkezett Fodorné Birgés Katalin, Horn Gyula, Fejti György, Rajki Sándorné, Jassó Mihály, Romány Pál, és Kiss István elvtársak. (K. J. felmászik az emelvényre) Elsőként Kádár elvtársnak adnám meg a szót. Kádár elhelyezkedik a pulpituson, kis csend. KÁDÁR: Elnézést kérek hogy elsőként kértem szót mert ebből az enyém egy kicsit hosszabb lesz mint a szokásos. Talán régen hallottak engem kibirják. A szabad beszédnek van előnye és van hátránya. És az írott beszédnek is van hátránya. Engedjék meg a következőket megjegyezzem: nekem van betegségem nagyon hasonlít ahhoz ami a feleségemé: fogy. Ő is, én is. Az orvosi vélemény a következő: az én feleségem öt éve jár bottal neki azért kell bottal járnia és azért fogy

3 mert radikális gyomorműtéten ment keresztül miközben én börtönben voltam. És felszólították hogy tagadjon meg engem és nem tagadott meg erre megtiltották a férje nevének a használatát. Pincehelyiségben egy mackótömő vacak helyiségben volt már megfelelően koros nő. És ez még most is számít! És egyszer azok engem megismertek. és bámultak hogy hogyan vállalta ő azt hogy tudják, hogy én mikor voltam a mi rendszerünkben börtönben... Van egy kérésem még... Nekem az a bajom én azért vagyok feledékeny - sokszor nem* tudom, hogy mit akarok - én is fogyok. * A dõlt betûvel írt szavak a monológban tõlem - K.M - származnak. A (zárójelben lévõ dõlt betûs szöveg) Kádár azon gondolatait, utalásait hivatottak jelezni, amelyeket vagy egyáltalán nem akart kimondani, vagy nem tartotta azt szükségesnek, mert úgy gondolta, jól érti a KB közönsége, hogy kirõl-mirõl beszél.

4 Én az én stabil súlyomból... - nem tudom, hogy maguk engem püffedt embernek vagy pocakosnak ismertek-e? Nekem éveken át stabil súlyom volt! Ez nem orvosi titok Mert nem ott méretzkedtem. Nekem az a bajom hogy az agyam örökké forog és az is energiát kíván. Én nem a pocakomból fogytam. Az orvosnak mindíg bevallom hogy mióta abban a helyzetben vagyok hogy nem tudok beszélni mert hiszen lábon járok, de - nekem olyasmit is kell mondanom amiért felelek. Majd furcsát fognak maguk hallani tőlem! Mi az én felelősségem? Erre az a kifejezés a jó válasz amit nem én használtam hanem más nyugati olyan ember aki ezt nem a szovjet tankok jelenlétében mondja

5 (mint én:) Azt mondja: "a Dunánál túl gyors a folyás!" És nekem arra is gondolni kell hogyha én egészséges leszek és nem beteg - de a szónak abban az értelmében amit egy belgyógyász generálprofesszor felügyelő megmond - (hogy mikor gyógyulok meg) azt sajnos még ő sem tudja és senki se tudja hogy meddig fog tartani mert tovább tart, mint amit én kértem! Egy olyan időszakban amikor már megbénult a kezem mozgatóidege. Nem az érző - a mozgató! Én nem tudtam hogy ez két különbözô dolog. Mert ha a tűz megéget azt érzem de mozgatni nem tudom a mutatóujjamat és a hüvelykujjamat. És én világéletemben ha csak lehetett, szabadon beszéltem és ha valami fontos levelet írtam

6 erre vannak tanúk még akkor is megírtam. Mert én ugyan primitív ember vagyok mert én csak négy akkori elemit jártam és négy akkori polgárit - de az egy kicsit jobb volt! Akkor komolyabban vették. A gyerek legalább megtanult írni, olvasni és nem az örök ujítás hogy minden évnek más a rendje. Satöbbi. És én megmondom Önöknek azt is - most már meg merem mondani: én olyan társaságban ültem le egyszer ahol biztos volt, hogy az én mániám nem érvényesül. Nem tudom, hány ember volt. És kijelentem és kijelentem a főtitkár jelenlétében is hogy ő nem felel azért amit én itt most mondok! Mert én félreértésben voltam. Félreértésben voltam.

7 Mert olyan könnyelműséget vállaltam el hogy - és én kértem hogy-* mivel én nem csak a magam nevében beszélek: engem kötelez egy rend és egy fegyelem. Mert ha három embert mutat egy karikatúra - amelyik azt jelenti hogy a Párt most nincs orientálva - akkor van egy figura: háromfelé néz a tagság! És van egy középső figura is. Hát akkor ő azt hiszi, hogy mind a három hivatalosan beszél! Ez az én felelősségem. Én nem bánom Önök akármit mondanak ezután. és akármit mondanak - mert engem nyugodtan agyonlőhet bárki! Mert én most már ennek a felelôsségnek a tudatában voltam hogy én - * A vastagított dõlt betûvel nyomtatott szavak itt és a következõkben: húzási javaslatok a mindenkori színre alkalmazó számára.

8 Megnevezni senkit sem fogok. Senkit nem fogok kivéve azt akit Önök titkos szavazással megválasztanak. És sok vizet kérek, mert ideges vagyok. Az én bajom nemcsak az hogy nagyon sok fiatal és laikus azt mondja: miféle beteg ez, aki lábon jár? Önök azt hiszik, mindnyájan tudják. Bocsánat, nem mindnyájan tudják csak akik KB-tagok maradtak azóta amióta én a műtét előtt beszélni szoktam és utána. Az orvos azt mondja az a bajom hogy én örökké az én felelősségemre gondolok Hisz ebben van egy ilyen "most már az Ön megválasztása titkos szavazással" - tehát "Ön nem köteles megnevezni senkit aki részt vett egy olyan beszélgetésben" amin az összes - Nem tudom pontosan, hány ember volt!

9 Akik folyton azt mondták hogy "tényleg maga az elnöke a pártnak" - és akkor folyton azon harsognak hogy nem tud megszólalni... "Miért nem tud megszólalni? Maga az elnöke!" Én tudom. Én azt kértem mert ehhez mindenkinek joga van minden interjúkészítônek megmondtam hogyha nem teszik meg előre írásban a kérdést és az (interjúalany) nem ért egyet azzal akkor visszautasíthatja, hogy - Nem adok interjút. A másik pedig az hogy dokumentálni kell az új magyar felfogás szerint. Én most más vagyok, mint régen voltam! Már a betegségem miatt is mert én azon forgatom éjjel-nappal a fejemet hogy olyan választ adjak amin félreérthetetlenül ott kellett hogy legyen mondjuk a Péter Gábor elvtárs és a Grósz elvtárs szignója illetve aki célozva érzi magát. Mert nagyon nehéz azt megkerülni.

10 Nem tudok, bizonyos embert akinek én felelős vagyok (felmenteni a felelôsség alól) azt meg kell mondani. Nekem a következőből ered az én rögeszmém: ha lefényképezett magnetofonfölvételre alkalmas gép van az asztalon akkor én nem tehetem azt hogy ugyanilyen célra alkalmas nem akarom mondani mit: rejtett dologgal dolgozzak. Nem akarom a szót használni mert csúnya szó. Szakzsargon. Grósz Károly egy pohár vizet hoz A Grósz elvtárs rendkívül figyelmes! Kádár nem veszi el a poharat - Grósz áll, kezében a pohárral És én (törvényesen nem vagyok bíróság elé állítható mert súlyos beteg vagyok) az dokumentálva van! Csak nem nálam. Az orvosi titoktartás kötelező! És ezt nem is csinálhatja meg senki

11 hogy ahhoz hozzányúlni, aki beteg mert az felettesre meg mindenkire kötelező! Grósz visszamegy a pohár vízzel a helyére A paciensre is. Úgyhogy én azt gondoltam hogy én olyan felelősen nyilatkozom hogy annak is eleget tudjak tenni hogy nem Magyarország iránt elkötelezettek a mai magyar vezetôk és Magyarország szövetségi elkötelezettsége iránt nem érdekeltek olyan nagyon magas rangú emberek sem (mint a Gorbacsov). Kádár összezavarodik, jegyzeteit forgatja, keresi a folytatást... Ne haragudjanak hogy most a jelenlegi állapotomban nekem egy kis jegyzet kell... Azt hiszem, tudják hogy a műtét után is kellett jegyzet... És én senkinek nem titkoltam - és ez nem az én igen bonyolult műtétemet végző ember felelôssége ezt is hangsúlyozni akarom. Mert ő körülbelül szeptember elején megnézett és azt mondotta, hogy érzéstelenítéssel tehát nem altatással ő meg tudja csinálni.

12 Mikor érek én rá? Erre úgy néztem magam elé és azt mondtam - most is bocsánatot kérek attól az illető orvostól aki feltalálta a kézsebészetet tuladonképpen - mondom, hogy én november 15-én tudok csak erre időt biztosítani mert annak az embernek is drága az ideje de az én egészségemről van szó! Tehát az én kockázatom volt mint kiderült később. Tudomásul vette. És mondom, hogyan van? Azt mondja mert amilyen hasonló műtéten maga keresztülment az a tenyéren volt. És én itt a Központi Bizottságon 9 napig tartó kórházi gondozás és felügyelet után bocsánatot kérek! itt megjelentem a KB-ülésen. És akkor nekem kellett megnyitni. Mert valahogy ilyen rend volt! Illett akkor a főtitkárnak megnyitni.

13 Én azt mondtam, hogy november 15. De, hogy közben mi történik bent a folyamat azt senki sem tudja még a kézsebészet feltalálója sem. Mondja: legyen csak nyugodt mert vérteleníteni lehet a kart és lehet olyan - maga nem tudja hogy mit fejlődőtt már a mikrosebészet. Ez igaz én nem tudom mert nem foglalkozom ilyennel. Igen ám de közben az történt hogy körülbelül - nem akarok tényleg itt sem hazudni - hogy három héttel a műtét előtt megbénultak a mozgatóidegeim. Én persze azt nem tudtam mennyi ideig tart egy mikrosebészeti kézműtét ahol már a mozgatóidegek meg vannak bénulva! És senki sem tudhatta az a professzor se aki ezt feltalálta még az sem tudhatta, hogy mi történik belül. És nekem kutya kötelességem lett volna azonnal jelenteni

14 - hogy már idegbénulás is van! De nem szóltam. Viszont nekem nem kell megnevezni senkit! Mert fűnek-fának panaszkodtam hogy nem mozog. Az ismert progresszív folyamat a mozgatóidegeim ez a kettő mutatja a kezét nem mozog. Hát mit csináljak? Én követtem el a mulasztást. És miért? Azért mert kötelezettséget vállaltam hogy a november 7-én ott leszek És nekem szolidarizálni kellett magamat az akkor megnevezett hatalmi centrumnak nevezett Politikai Bizottság és az Elnöki Tanács iránt. És ezért én azt mondtam hogy mihelyt ezt is tudják

15 bénult állapotomban az interjúkérőnek is mondtam - azt hiszem ez már nem nagy titok. Akiért garanciát vállaltak fontos emberek nem érdekes kik én nem nevezek meg senkit se hogy ez egy abszolút megbízható ember. És mondom mi az az abszolút megbízható? Azt mondja, hogy azért mert "fegyverrel harcolt az ellenforradalmárok ellen". Te úristen! - gondoltam magamban: ha ezt kinyírják hogy ha interjút készít velem... De mondom ez úgy van, hogy én soha nem szoktam diktálni a szabad beszédeket - És én erre tudok példákat mondani! Én még azt se merem megnevezni hogy melyik kongresszuson ki volt a pártonkívüliek képviselője!

16 Nem merem mert nem akarom hogy kiirtsák őket. Mert olyasmiket mondtak az akkori pártálláspontra. És én azt mondtam az interjúkérőnek hogy még nem tudok határidőt vállalni mert akkor az sürgős volna. Valami pár hetet mondott hogy - itt kénytelen vagyok megint csak nevet elhallgatni - nem tudok mit csinálni. Mondom nem tudom megmondani csak a műtét után! És a műtét után is fűnek-fának mondtam hogy ez ilyen ez a műtét! ez valameddig tart. De én megfogadtam hogy ide el akarok jönni és én nem tudom, hogy a jelenlétem kinek miért fontos. Mert a bibliai értelemben bűnbak vagyok. Hogy azért mert elnökké választottak és gondolják, hogy mégis csak a Pártot a Rendszert védem -

17 És ha először szólalok fel most akkor senki sem felelhet ezért! Mert én elkövettem egy hibát. Én azt mondtam: ha a nevem tisztességesen le tudom írni akkor - és margóra jegyzetet tudok csinálni... - én mindenkinek ezt mondtam kérni fogom akármit is mondanak hogy részt vehessek valahogy az aktív munkában. Én az aktív munkában nem tudtam részt venni. Mert gyakorlatilag én kivel tudtam beszélni? Ugye én nem hibáztatom persze sem a párt Központi Bizottságának a szóvivőjét a Major elvtársat mert borzasztóan el voltak foglalva. De velem szóba kellett volna állni! Megmondani hogy jelenleg ilyen helyzet van bár én azt mondtam, hogy én kész vagyok akár osztályvezetőkkel, titkárokkal is beszélgetni hogyha igényt tartanak arra a bizonyos tapasztalatra.

18 De - (nem tartottak igényt). Persze mindenkinek a saját testületének a határozata kötelező nem az én véleményem. Tapasztalat. Mert én mindenkinél idősebb vagyok. Szeretném megkérdezni Önöket hogy most akkor mondják meg miben vagyok én felelôs? Én megmutattam az orvosnak hogy más baj is van nem csak idegbénulás: az idegek megmozdultak! A mozgatóidegek. De olyan hosszú ideje tartott ez az idegbénulás hogy most már olyan sorvadás is belépett hogy izom. Ezt mindenki tudja ellenőrizni saját magán hogyha mutatja így csinál akár sovány, akár kövér ember ez domború itt és ha így csinál az én kezem

19 mutatja akkor ez homorú ez az izom. Tehát (látszik rajta, hogy) soká nem dolgozott. És csak az Atyaisten tudja mikor jön rendbe! Grósz elvtárs azt mondja valami interjúban vagy miben nem tudom hogy megneveztek valamilyen embereket többeket azt mondja hogy "megszólalhasson". Ebből a többi jelentéktelen tehát nekem sem kell megnevezni - de első helyen én vagyok. De betegállományban vagyok és ameddig betegállományban vagyok nem tudok! Tessék elképzelni azt hogy a feleségem szed egy izomgyarapító tápot. De azt nekem nem szabad szedni mert az őneki jó ez gyerektáp.

20 Ismerik. De nekem azt nem szabad szedni mondta ő. De visszaigazolta az orvos is. Nekem nem szabad szedni mert nekem más a bajom nekem éjjel nappal és az is energiát kiván pörög az agyam hogy milyen felelôsségem van. Mert higyjék el a Központi Bizottság akkori tagjai ismerik az összes betegségemet és én nem akartam felelőtlenül nyilatkozni. Pedig én tudok szabadon akármelyik sajtóra fogalmazni de legalább a témáimat meg kell írni oda kell adni előbb. Megmondom Önöknek és most meg kell hogy hallgassanak mert hallom hogy még az is szóba került hogy esetleg május 1-én mivel én járni tudok mint hajdanában volt: részt veszek a május 1-én mert éppen "arrafelé megyek".

21 Ahol én megmondtam hogy meg akarok spórolni valamit hogy ne kelljen nekem felkérni az ebédet a lakásomra! Pedig mindenki fölajánlotta orvos, mindenki hogy amire szüksége van készek a lakáson felkeresni - És én elutasítottam. És most figyeljék meg az orvosi véleményt! Mert ez nagyon fontos. Én beszéltem elôször a finneknél akik nem hívtak össze nyilvános sajtóértekezletet azután sorra mentem. Fogadtam az angol miniszterelnök asszonyt. És tudják, hogy ő úgynevezett kommunista országban először volt... Én ismerem a Hegedűs elvtárs nézeteit is ismerem aki ugye történelmileg nézve önkritikát gyakorolt mert ő aláírta akkor 56-ban azt a levelet (a szovjetek behívásáról) amit két napig ha jól emlékszem az azóta elhúnyt ember megtagadott. Most akkor mondják meg hogy én mit csináljak? Mikor nekem a legeslegfontosabb célom az volt akkor

22 hogy biztonágban eljussak Szolnokra bármilyen úton-módon akárkik vesznek körül eljussak. És még más kötelezettségem is volt! Én kötelezettséget vállaltam azok biztonságáért, akik - tényleg kötelezettséget vállaltam azoknál akiknek a nagykövetségén akkor tartózkodott az azóta elhúnyt ember. De én ilyen naív ember, mint én! Azért vállaltam kötelezettséget mert arra gondoltam hogy nem nagy az én kérésem hogy két ember annyi nyilatkozatot tegyen hogy jogilag ne hivatkozhassanak (az ő törvényes rangjukra) a rangjuk szerinti emberek. Na most történelmileg én is mindent másképp látok! De az ő kivánságuk szerint ha én írásban kötelezettséget vállalok akkor és nem kérek ellenvéleményt (az oroszoktól) hogy a biztonságukról gondoskodom (akkor politikailag tarthatatlan helyzetbe kerülök hiszen ezzel de facto elismerem

23 a Forradalmi Munkás-Paraszt kormány törvénytelenségét márpedig) a két azóta elhúnyt ember* igénye az volt, hogy szabadon a lakásukra távozhassanak. Én ezt nem teljesíthettem Mert én sose olvasom el a régi írásaimat ha beszélek! Mert akkor befolyásol. Ha hiszik, ha nem én még azt is tudom hogy mi volt azon a nyilatkozaton. Sajnos egy tőmondat volt azon a nyilatkozaton. És azután mindenféle következménye lett ennek a tőmondatnak. Önök nagyon jól tudják hogy ez mit jelent mindazok számára akiknek a mostani és az akkori kormány legalitása fontos. Még Önök erre szavaztak * Nagy Imre és Losonczy Géza

24 még titkosan hogy a párt legalitása a fontos mert ha ez nem ellenforradalom hát akkor nem tudom, hogy erre ki hivatkozhat. Nem tudom, ki hivatkozhat. És én még tüzetesen elolvastam az akkori beszédeimet is és látom én egy erőtényezőt sem neveztem ellenforradalminak. Ezt sem. Csak azt mondtam hogy kaput nyitottak az ellenforradalomnak! Hát mit csináljak? Ennek ez a neve. Nem tudok mást mondani. És én ezt nem tudom dokumentálni semmiféleképpen mert az a jugoszláv nagykövet azt mondta nekem - az soha nem ejtette ki azt a nevet ami a visszaemlékezésekben van, hogy - az ország fővárosára hivatkozott csak. Hogy "onnan" kapott felhatalmazást (a Szovjetúnióból) hogy ezt a két személyt megdolgozza és próbálja rábeszélni őket...

25 És ő még igyekezett is! Azt mondja nekem: már harmadnapja próbálkozom velük de nem boldogulok velük és megmondom ôszintén örültem annak amikor utána a lengyel nagykövet jött hozzám. és elmeséltem neki, hogy mit mondott a jugszláv követ. mert hogy az istenbe tudom én akkor bizonyítani ezt! Mert én nem tudtam, hogy nekik a lengyeleknek más a véleményük. Ezt később tudtam meg. Mert amikor én már ráértem ujságot olvasni meg rádiókat hallgatni! - az csak később volt. És ítéljék meg ha akarják, titkosan mondják meg, hogy az árnyalati helyes megkülönböztetés amiben én azonnal kiegyeztem a lengyel nagykövettel amint nem kellett félnem hogy az oroszok esetleg ki akarnak nyírni amikor úgy éreztem, hogy engem nem köt engem az hogy mindenképp biztonságba kerüljek - még örömmel is fogadtam... Pártja és kormánya utasítására hivatkozott hogy könnyítsen alkudozni

26 azon az adott sérthetetlen területen. Úgyhogy nekem Önök mindenféle minősítést jóváhagyhatnak amit akarnak de én tudom hogy amikor én szabadlábra kerültem, akkor - kétféle szolnoki lap volt. Az atyaisten tudja hogy azokat ki szerkesztette de nem az járt persze akkor az eszemben... Nem tudom ki szerkesztette... Valami olyan híre volt, hogy oda biztonsággal elmondhatom ezt mert nem csak a felelôsségem az életem is attól függött - és sok ember élete hogy ezt elmondhassam. Ne haragudjanak, hogy így mondom. Állítólag ezt sem tudom megmondani. Mintha az egyiket a Friss szerkesztette volna a másikat meg mintha az Andics. De nem tudok megesküdni! És mind a kettôben volt egy ilyen vacak kis nyomástechnikája volt de mind a kettőt úgy hívták hogy Szabad Nép.

27 És még az is fontos hogy kinek a birtokában van a lap! Ezt csak azért mondom mert az első vád 56 után az volt ellenem, hogy én szovjet ügynök vagyok. De én nem voltam szovjet ügynök. Ezt teljes felelősséggel kijelentem Önöknek és tudom bizonyítani. Akkor a következő vád az volt ellenem hogy hogyhogy hát én szovjet területen voltam?! Azt sem tudom megmondani hogy miért engedtek először oda Kárpátaljára. Miért engedtek hivatalosan? Még dokumentumokat is rendelkezésére bocsátottak olyan embernek - akivel én még vitatkoztam is hogy maga jobban tudja, hol van - persze fiatalabb, mint én. Mit akarok mondani... Azt hiszem

28 egy szolnoki lapban láttam olyat cikket, mind a kettônek az volt a neve "Laza beszélgetés". És az egyiknek a példánya ilyen furcsa volt hogy "laza beszélgetés" /56 november/ 4-én /vagy/ 6-án. És én ezt nem ellenőriztem és nem tudom, melyik volt remélem, a Frissé mert mondtam olyan kijelentést - csúnyát mondtam a Frissre nem gorombát hanem csúnyát. "Laza beszélgetés" - és azt mondja, hogy mihelyt felvette a kapcsolatot... És ez a rádiónyilatkozat! vagyis nekünk - ugye az a "négy közéleti férfi" aki szakított a Nagy Imre-kormánnyal - valósággal szökni kellett! És én nem akarom a Hegedűs elvtárs formuláját elfogadni mert ő önkritikát gyakorolt mostanában és ő nálam jelentkezett pedig ő szovjet földön volt a Szovjetunióban volt. Ô jelentkezett és - - Énnekem van egy kérésem. Én csalni nem fogok.

29 Semmiféle visszaemlékezésben. De persze az ujságíró el van kicsit keseredve mert nem tudja annyira, hogy akkor mi volt és most mi van hogy nem "interjút" mondok holott mert ott valamit lefényképezett mondta, "ezzel kezd". Lefényképezték azt hogy - ott volt az a készülék amibe hangosan kell beszélni mondta. Mert azért más az interjú és más a visszaemlékezés! De én már nem tudok mást mondani Mert ha azt mondják hogy már csak a visszaemlékezés számít hát, visszaemlékezés sokféle van. Ahogy mondani szokás mindenki a szépre emlékezik vissza. De ha ő azt mondja a Hegedűs aki jelentkezett nálam és megmondta, hogy tudományos munkával akar foglalkozni ez nekem szent ember, akármit ír.

30 Mert azt is tudta (amikor 27.-én aláírta a segítségnyujtási kérelmet) hogy a szovjet kormány akár szovjet földön van, akárhol, ragaszkodik a miniszterelnök aláírásához hogy beavatkozzon. Énnekem is valahol - az Isten tudja hol! - alá kellett írni! De én úgy vagyok hogy passzívan - szinte ha egy tégla a fejemre esne - én oroszul szólalnék meg! Mert én már annyi fordítást hallottam - mikor már gondoltam, hogy a konyhanyelvet már meg tudom érteni ha szabadságra megyek De akkor is tolmács volt ha én magyart nem vihettem akkor szovjet volt. Pedig volt olyan aki szintén szabadságon volt és azt mondtam hogyha felezi a teljes szabadságát csak akkor jöhet velem. Magyar. Az sem él. De hát mit tehetek mondják meg ha az első kérdés nem az mint amire én fel vagyok készülve?

31 Erre sem lehetek büszke nem lehetek büszke. Amikor - talán ezt mindenki tudja - hogy mit jelent ez a felelősség. Órákat, perceket! Nem az én sorsomról van csak szó hanem az Atyaisten tudja hogy hány embernek a sorsáról. Én persze tudok bizonyítékot arra is hogy miért nem avatkoztak be a románok. És arra a híres "Pulai beszéd"-re se, hivatkozhatok - de azért én tudok másra hivatkozni! Az egyik az hogy az akkori Románia - ehhez kell a történelmi szemlélet és visszaemlékezés - más volt, mint ma. Mert akkor az első miniszterelnök az egy Erdélyben székelő és ott román pártot alapító ember volt. És az kizárt dolog lett volna hogy az a magyarokat üldözze mert a magyaroktól is megkapta a szavazatot és a románoktól is akik akkor voltak ott.

32 Most a következő a probléma: hogy megígérték! Hát akkor még az a híres múlt századbeli két név egy magyar matematikai zseni és egy ugyancsak múltszázadbeli bölcsész tiszta múlt századbeli nagyon progresszív román ember nevét viselte. De a múlt századbeli! Na most mivel én azt mondom - hogy - ha lehetett én szabadon beszéltem mindíg. és a napi levelezést amit fontosnak tartottam - például ha valami protekciót kért valaki a Fővárosi Tanácsnál akármi volt a foglalkozása én magam leírtam és a gépírónő gépelte le. Még annak sem diktáltam csak a felelős beszédeknél! Például összebotlottam például a Kodály tanár úrral azt hiszem, azt mindenki tudja hogy ő valaki volt az egész világon a zenében.

33 És én is olyan naiv voltam amit Kodály volt szives hangosan kimondani mint azok, akik hittek és bíztak a világforradalomban! Mert a Lenin nevét nem mondották ki az ellenforradalmárok. És megrémültem hogy ez most azt jelenti hogy ha ő az Októberi Szocialista - így nevezik - proletárdiktatúra vezére volt akkor nem szabad többé kimondani? És más bajom is volt. Ez a passzív védekezésre vonatkozik amikor jegyzetet nem tudtam még csinálni becsületesen - Mert sajnos tovább tartott, mint bárki hitte. Mert az egész kart vérteleníteni kellett. Ezt nem akarom megmagyarázni. ezt szakorvos tudja, hogy mit jelent és csak ott lehetett azt a bizonyos hátérzéstelenítőt beadni. A dolog feltalálója mondta hogy ilyen műtét mélyaltatás dupla altatás nélkül

34 csak egy órát tarthat. Meg fogják érteni hogy én most miért haladom túl az orvosi dolgokat. Elkeseredtem: nem szabad többé Lenin nevét kimondani? És valahol akartam beszélni de nem tudtam. A jegyzetet nem tudtam. És én megmondtam a Grósz elvtársnak - néha még a neveket is összecserélem! - még az "elvtárs" szót se megfelelő helyen hallom meg "azóta elhunytakra" hivatkozom... De ki az Atyaisten gondolja hogy akkor meglett emberek azóta meghaltak ha ilyen kérdést tesznek fel? És talán butaságnak tűnik bocsánatot kérek, az, amit erről hivatalosan mondott a Grósz elvtárs hogy én"arra voltam felkészülve" már a bénulás időszakban azért vállaltam kötelezettséget határidő nélkül hogy ennek a pártnak kiutalt vagy kinevezett pártnak hetilapnak nyilatkozni fogok. Mondtam, hogy határidő nélkül! Ugyancsak amikor először volt szabad nálam

35 az apparátusnak vagy nem tudom én kinek megjelennie akkor már a bizalmas beszélgetésben is elhangzott még hatszemközt hogy - De kivel volt alkalmam nekem beszélni? Hogy a tapasztalatot figyelembe vegyék de soha senkinek nem kötelező. Úgyhogy ha megengedik még egy utalást akarok mondani. Volt egy nagyon nevezetes ember ez az úgynevezett kicsiny öregúr (Hruscsov) aki büszkén jött hozzám egy nagy kormányfogadáson hogy ő merte a bátorságot vállalni hogy Moszkva területére ugyan nem térhettek vissza de akik politikai cselekmény meg cselekmény miatt voltak elítélve Moszkva határán belül nem mehettek. Azt hitte, hogy boldogan gratulálok! Mondom neki jó ez nagyon szép de szeretném már megérni hogyha a szovjet vezetés gyakorolna önkritikát ebben a kérdésben. Úgyhogy, engedjék meg... Az orvos azt mondta nekem

36 hogy egyet nem enged meg: hogyha közvetlen fölvételre alkalmas dolog van mert bakizok - Bocsássanak meg, de nem tudok mit csinálni. Mennyi ideje beszélek már? Befejezem majd. Akkor nem tudok nem birom ki, hogy passzív vagyok és nem tudok válaszolni dolgokra! Nem bírom ki na. És ennek a betege vagyok. Más a betegségem, mint a feleségemé. És mi az az emlékezet? És mi az a kiszivárgás? Hát akkor aztán kiszivárogtak a platformszabadságiak mert már fegyveres harcot vívtak egymással a "platformszabadságiak"...! És akkor az orvos azt mondja nekem ilyen szabad beszédre nem vállalkozhatok ilyen felelős beszédre - amikor először szólalok meg. Mert különben ő sem tudja garantálni hogy mennyi idő múlva lehet engem

37 egészségesnek nevezni. Mert izom is sorvadt. Azt mondja az orvos, hogy ő nem ajánlja bizalmasan beszéltem vele mert csak orvos lehet jelen amikor orvosi vélemény van. Ő nem javasolja! És én kijelentettem hogy saját kockázatomra még ha hibázom is: elvállalom. Mert én már nagyon öreg ember vagyok és annyiféle betegségem van hogy én azzal már nem törődök hogyha agyonlő akárki engemet. Bocsánatot kérek. Most még egy pár szót akarok mondani: azt is vegyék tudomásul ha én visszaemlékezést csinálok mert már én is csak arra vagyok kénytelen hagyatkozni - én az igazat fogom mindíg mondani. Mert - én nem tudom hogy arra az Obrazcov nevű

38 bábosra emlékeznek-e? Egy előszava van neki. Én ezt teljes mértékben felelősen vállalom hogy mikor mi volt az ő... (ő...ö...ö...: ellenforradalom) lépcsőfokai. Azt hittem hogy ez akkor volt mikor én már küldöttséget vezettem kongresszusra. De nem akkor volt! De arra is van tanú! Egy idős ember volt az idősebb, mint én és kiderült hogy - Ez a feleségem jelenlétében volt tehát a XXII. kongresszus idején derült ki minden hogy mit jelent az, hogy személyi kultusz. Mert kiderült, hogy a XXI. kongreszus idején akkor nem politikai természetű kérdés volt az a rettenetes pohárköszöntő amit másfél órán át magyarázott a Hruscsov hogy miért kellett ugyancsak törvénytelen eszközökkel megölni Beríját. Mert tudják, hogy ez benne van, ugye? És ha én nem mondom meg

39 hogy miért hittem a kirakatpereket az úgynevezett kirakatpereket ugye imperialista mesének akkor a későbbi történet sem igaz. Mert én először a Rákosi beszámolójából hallottam amit a XX. kongresszus után mondott Majdnem ugyanazt mondta, mint amit a Hruscsov mondott. Csak azt mondta, hogy mi ezen már túl vagyunk! Mert akkor volt már ez a Rajk-ügy. Ami kiderült, hogy ez egy koncepciós per volt. Itt úgy hívják. És akkor most megkérdezem Önöket hogy jó, én hülye vagyok én azt is vállalnám de akkor... - mert azt mondta az orvos hogy jó volna ha maga megtagadná hogy így (betegen) beszéljen - de nem tagadhatom meg mert mindenki azt mondja én vagyok az élő szólaljak már meg! És ha nekem most azt mondja az orvos aki ezért felel, hogy itt (mutatja) gödör van

40 hogy még egy félévig legalább eltart Hogy én arra készültem fel szellemileg a műtét előtt - - Hogy én itt a tenyérműtét után kilenc nap után gipszkötésben voltam Így sok ember él. És meg mertem nyitni a KB-ülést! Hogy, mondom, ne törôdjenek semmivel ez már elmúlt, nem mondhattam, hogy ez nem aktuális dolog és most nem tudom mondani. Mert akkor nevetséges leszek én nevetséges lesz mindenki....emlékeznek arra a pártértekezletre amire én hivatkoztam és amiért most engem azért csúfolnak hogy hát "nem lehet a platformszabadság?" "Pluralizmus?" Hát akkor már tényleg nem érti senki hogy én miért nem szólalok meg... Most mit csináljak? Ne haragudjanak mondtam, hogy hosszan kell beszélnem.

41 Akkor meg kell mondanom hogy kitől hallottam először azt, hogy személyi kultusz. (Rákositól, akit mielőtt először leváltották volna, kis küldöttséggel kihívtak Moszkvába és a Beríja! minősítette így a politikáját) Én kevésnek tartottam ott a XXII. kongresszuson (a Hruscsov szájából) elhangzott szavakat. Mert ott a XXII.-en, amikor a moszkvai fôvárosban voltam akkor - nem tudom, miféle, mezőgazdasági, milyen kérdés volt napirenden - és ott ez így nem volt. És ebbôl kiderül az is hogy én nem lehettem szovjet ügynök. Mert ha én ezt tudom akkor nem hiszem azt mint Pest megyei titkár hogy "imperialista balonok". GRÓSZ: Tartsunk szünetet? KÁDÁR: Nem mert én butább javaslatot akartam tenni de most már nem. Szóval Önök döntsék el

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000 Dátum : 2005.12.07. - 2000 Adó : ATV Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Credit: 0000 - A mûsorvezetõ következõ vendége, Szolnoki Andrea fõpolgármester-helyettes. Öt budapesti kórház indít egy programot, méghozzá

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 3

MagyarOK 1.: munkalapok 3 1. Mi a tárgy neve? kártyák telefon lámpa számítógép / laptop kulcs pénz igazolvány toll nyomtató asztal szék szemüveg könyv kávéfőző bögre buszjegy papír zsebkendő mobiltelefon ceruza Szita Szilvia és

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. Száma: 47-6/2010.

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. Száma: 47-6/2010. Önkormányzat 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. Száma: 47-6/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata képviselőtestülete 2010. június 28-án 16.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja

o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja Sok szerencsét kívánok önöknek, és ne felejtsék el, hogy a beteg is ember (A Budapest

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

A KOR GYERMEKE A beszélgetésünk rendhagyó, mint ahogy Sas István személye és pályája is. Az interjú során önmagát, mint individuumot folyamatosan háttérbe szorítja. Nem önmagáról, hanem a reklámról akar

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó,

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó, Manó úr Hát, ha éppen tudni akarod, arról a magas hegyről származom mondta, mielőtt bármit is kérdezhettem volna. Hogy miért jöttem le erre az alacsonyabb hegyre? folytatta, még mindig kérdés nélkül nos,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő- testületének Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2010. december 14-én tartott üléséről. Jelen vannak: Zrinszki István B.Tóth Attila

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. július hó 5. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 17. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

Egy visszautasíthatatlan ajánlat. A film alatt végig a nagy gengszterfilmekre, különösképp a Keresztapára hajazó zene szól lágyan a háttérben.

Egy visszautasíthatatlan ajánlat. A film alatt végig a nagy gengszterfilmekre, különösképp a Keresztapára hajazó zene szól lágyan a háttérben. Egy visszautasíthatatlan ajánlat A film alatt végig a nagy gengszterfilmekre, különösképp a Keresztapára hajazó zene szól lágyan a háttérben. Egy függönyökkel árnyékolt, tágas szobában járunk. A képen

Részletesebben

EUTE 2002 - ESS ÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍV

EUTE 2002 - ESS ÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍV sorszám EUTE 2002 - ESS ÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍV A válaszadás önkéntes! Tisztelt Asszonyom! Tisztelt Uram! Kérjük, válaszolja meg ezeket a kérdéseket is. Munkatársunk megvárja, amig Ön befejezi a válaszadást.

Részletesebben

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt.

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. A kis Kételkedő ezt kérdezte: Tényleg hiszel abban, hogy van élet a születés után? A kis Hívő így válaszolt:

Részletesebben

Feri rágja a térdét. Rónási Márton

Feri rágja a térdét. Rónási Márton Feri rágja a térdét Rónási Márton Tavasz volt, amikor beköltöztünk abba a házba, ahol kamaszkoromat éltem meg, abba a házba, ahol a legjobb barátom lett Láncos, a hatalmas fekete kutya, akit tíz éve temettem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. szeptember 22-én Hort Község Önkormányzat hivatalos helyiségében. Jelen vannak: Horváth Sándor Brunner Istvánné Köles Ferenc Sánta Mátyás Kormos Gábor Rózsavölgyi Jánosné

Részletesebben

VITT-VETÉLKEDŐ MÁGOCS

VITT-VETÉLKEDŐ MÁGOCS VITT-VETÉLKEDŐ MÁGOCS Tisztelet Önfegyelem Biztonság BEcsület Kedvesség leszünk! De hogyan??????? A vetélkedő ötlete, célja A diákok a helyes magatartást pont úgy sajátítják el, mint ahogyan minden mást

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

Hadd mutassam be mindenkinek az új barátomat, PÁLCIKAKUTYÁT!

Hadd mutassam be mindenkinek az új barátomat, PÁLCIKAKUTYÁT! ténet r ö t Ó J n a b ó l a v Egy kal k o jz a r A S C R U F n valóba Hadd mutassam be mindenkinek az új barátomat, PÁLCIKAKUTYÁT! részlet 1. fejezet fj NEM TUDOK RAJZOLNI, OKÉ? Ez itt Pálcikakutya. Nem

Részletesebben

Hol szeretnél továbbtanulni? A Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnöki szakán. Mik a céljaid a közeljövőre nézve?

Hol szeretnél továbbtanulni? A Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnöki szakán. Mik a céljaid a közeljövőre nézve? Gulyás Eszter iskolánk hatosztályos képzésben tanuló végzős, speciális matematika tagozatos diákja. Számos országos matematikai verseny előkelő helyezettje, az idei Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Miskolc, 2012. 8.2. számú Egyetemi Szabályzat Hallgatók Előnyben Részesítésével Foglalkozó Bizottság

Részletesebben

Válasz a Felügyelő Bizottság felé írt kérelemre

Válasz a Felügyelő Bizottság felé írt kérelemre Válasz a Felügyelő Bizottság felé írt kérelemre Pásztory Gábor által a Felügyelő Bizottság részére küldött kérelmet 2011.június 2-án megkaptuk. A kérelem pontjaiban foglaltakat Felügyelő Bizottság hatáskörébe

Részletesebben

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan felnıttnek, akivel nem tegezıdsz (nem Szia-t köszönsz neki), és X-et, ha mindkettınek! (5 pont) - Legyen szíves! 2

Részletesebben

Öten érkeztünk Szlovákiából Jászberénybe a XXXIII. Nemzetközi edzőtáborba. Ötünkből három danvizsgára készült. Persze a felkészülésünk már jóval a

Öten érkeztünk Szlovákiából Jászberénybe a XXXIII. Nemzetközi edzőtáborba. Ötünkből három danvizsgára készült. Persze a felkészülésünk már jóval a Öten érkeztünk Szlovákiából Jászberénybe a XXXIII. Nemzetközi edzőtáborba. Ötünkből három danvizsgára készült. Persze a felkészülésünk már jóval a tábor előtt megkezdődött, viszont itt még módunkban állt

Részletesebben

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE 1. STÁTUSZ, CÉL ÉS SZEREP 1.1. A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság

Részletesebben

AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC. 1956. október 23. november 11.

AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC. 1956. október 23. november 11. AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 1956. október 23. november 11. 1. Előzmények: 1953. március 8.: Sztálin utóda Hruscsov lesz, aki bírálja Sztálin egyes cselekedeteit (SZKP XX. Kongresszusa, 1956

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV, 2015. MÁJUS 29. 1. OLDAL

JEGYZŐKÖNYV A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV, 2015. MÁJUS 29. 1. OLDAL 1. OLDAL JEGYZŐKÖNYV Készült a Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület (továbbiakban, de nem kizárólagosan: Egyesület) rendkívüli Közgyűlésén, Dunavarsányban, a Gyóni Géza utca 5 szám alatt.

Részletesebben

Gondolatok a tegnapokról. és arról, hogy milyen ismérvei vannak egy jó vezetőnek?

Gondolatok a tegnapokról. és arról, hogy milyen ismérvei vannak egy jó vezetőnek? Gondolatok a tegnapokról és arról, hogy milyen ismérvei vannak egy jó vezetőnek? Semmi értelme azon gondolkodni, hogy a tegnap miért alakult úgy, ahogy. Azon azonban érdemes elmélkedni, hogy miképpen lehet

Részletesebben

Csábítás Akadémia Online Tanfolyam 5. rész

Csábítás Akadémia Online Tanfolyam 5. rész Csábítás Akadémia Online Tanfolyam 5. rész Copyright: Csábítás Akadémia 2009-2010 Alapító, vezetı: Nicholas Victor Megnyitás és rutinátmenetek avagy: hogyan kerüld el a lefagyást? Jocky cikke Ez elég szar

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Baks Községi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. február 11. napján megtartott soros üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Baks Községi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. február 11. napján megtartott soros üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Baks Községi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. február 11. napján megtartott soros üléséről Jelen voltak: Dimovics Antal elnök Kovács József Kovács Gábor

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. május 6-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. május 6-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e 1 ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. május 6-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2010. augusztus 02. rendkívüli képviselő-testületi ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2010. augusztus 02. rendkívüli képviselő-testületi ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2010. augusztus 02. rendkívüli képviselő-testületi ülésén. Jelen vannak: Dr. Balatoni Gyöngyi, Dr. Péter Mihály, Antal Istvánné, Balázs Gusztáv,

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

Még tovább mesél a 233-as parcella

Még tovább mesél a 233-as parcella Még tovább mesél a 233-as parcella Ez év elején, arról írtam, hogy megoldódni látszik a Rákoskeresztúri Köztemető 233-as parcellájában elkapart egykori 56-osok sírjainak rendszeres ápolása, mert az erre

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

T Ö R T É N E L E M V E R S E N Y A Z 1 9 5 6 - O S F O R R A D A L O M É S S Z A B A D S Á G H A R C 2007. október 25. Középiskolás B feladatlap

T Ö R T É N E L E M V E R S E N Y A Z 1 9 5 6 - O S F O R R A D A L O M É S S Z A B A D S Á G H A R C 2007. október 25. Középiskolás B feladatlap T Ö R T É N E L E M V E R S E N Y A Z 1 9 5 6 - O S F O R R A D A L O M É S S Z A B A D S Á G H A R C 2007. október 25. Középiskolás B feladatlap 1. Mik voltak a Petőfi körök? Reformkommunista (a sztálinizmusból

Részletesebben

Leírás, hogyan lehet jelnyelvi tolmácsolást kérni. 2012-2015

Leírás, hogyan lehet jelnyelvi tolmácsolást kérni. 2012-2015 Leírás, hogyan lehet jelnyelvi tolmácsolást kérni. 2012-2015 A siket emberek nem hallanak. A siket emberek a kezükkel beszélgetnek. A kezekkel jeleket mutatnak. Ez a jelelés. Ez a jelnyelv. A siket és

Részletesebben

A rehabilitációs team munka elemzése fogalmi-tartalmi szempontból. Juhász Márta Hámornik Balázs Péter Vén Ildikó

A rehabilitációs team munka elemzése fogalmi-tartalmi szempontból. Juhász Márta Hámornik Balázs Péter Vén Ildikó Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Magyarországi Társasága XXX. Vándorgyűlése Nyíregyháza, 2011. augusztus 26.. A rehabilitációs team munka elemzése fogalmi-tartalmi szempontból Team Interaction

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK KÖNYVE 2014. év

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK KÖNYVE 2014. év KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK KÖNYVE 2014. év Időpont: 2014. május 22. (Budapest, Hungexpo 25. pavilon) 1/2014.05.22. sz. közgyűlési határozat: Soós Árpád elnök megállapította, hogy a 2014. május 22-i, 10.30

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2012. május 30-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2012. május 30-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 7/2012. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2012. május 30-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 31-35. TARTALOMJEGYZÉK 31/2012.(V.30.) PBH.

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 2- án tartott rendkívüli nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 2- án tartott rendkívüli nyílt üléséről. 290/5/2015. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 2- án tartott rendkívüli nyílt üléséről. Határozat: 45/2015.(VI.2.)kt.határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1636/2/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságának 2015. február 26. napján 15.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok :

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. október 31-én megtartott alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Hung. Monitoring 19.5.89. (Kossuth Rádió, Hírek, 16 h ) - Megalakult a magyar Helsinki Bizottság, A ma már szerencsére természetes eseményről számol be Szilágyi Gabriella. - Az alakuló ülésen Schwarzenberg

Részletesebben

Élethely. Egy kis hely az élethez? ...egy pici kis élet. Mert minden lélek számít

Élethely. Egy kis hely az élethez? ...egy pici kis élet. Mert minden lélek számít Élethely Egy kis hely az élethez?...egy pici kis élet Mert minden lélek számít CSAK egy kis élet? Kora reggel láttam meg őt a szállodai szobám ablaka alatt: egy pici cicagyerek, talán ha négy hetes lehet.

Részletesebben

Szita Szilvia - www.magyarora.com 2004. II. Biztatás, bátorítás

Szita Szilvia - www.magyarora.com 2004. II. Biztatás, bátorítás I Biztatás, bátorítás I Biztatás, bátorítás Beszédpanelek és mintadialógusok - Ne izgulj, menni / sikerülni fog! - Ne butáskodj, menni / sikerülni fog! - Ne hülyéskedj, menni / sikerülni fog! - Ne félj,

Részletesebben

Hol vannak a bajok? Pénzügyi felmérés gyerekpénzügyekről

Hol vannak a bajok? Pénzügyi felmérés gyerekpénzügyekről Hol vannak a bajok? Pénzügyi felmérés gyerekpénzügyekről A felmérés készült: 2009. május. A felmérést kéréseire válaszadók száma: 5300 fő A felmérést készítette: Csodasuli Kft. www.csodasuli.hu A kérdőív

Részletesebben

FOGALMAK felülről vezérelt átalakitás Római Klub Todor Zsivkov társad. növekvő ellenállása túlméretezett birodalom környezetszennyezés Nicolae

FOGALMAK felülről vezérelt átalakitás Római Klub Todor Zsivkov társad. növekvő ellenállása túlméretezett birodalom környezetszennyezés Nicolae FOGALMAK felülről vezérelt átalakitás Római Klub Todor Zsivkov társad. növekvő ellenállása túlméretezett birodalom környezetszennyezés Nicolae Ceausescu Magyar Demokrata Fórum fegyverkezési verseny korl

Részletesebben

Varga Patrícia. Félig megvalósult álom

Varga Patrícia. Félig megvalósult álom Varga Patrícia Félig megvalósult álom Marina két gyermekes boldog, vagy boldognak hitt családanya volt. Férjével sokat dolgoztak, hogy középszinten tudjanak élni. Ezért meg is volt szinte mindenük. Ahogy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 01-jén du. 14 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: EUB/91-1/2013. EUB-32/2013. sz. ülés (EUB-121/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: EUB/91-1/2013. EUB-32/2013. sz. ülés (EUB-121/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz.: EUB/91-1/2013. EUB-32/2013. sz. ülés (EUB-121/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Európai ügyek bizottságának 2013. november 5-én, kedden, 8 óra 38 perckor az Országház főemelet

Részletesebben

Futó viszonyok, tartós kapcsolatok - a fiatalok párkapcsolatai napjainkban. Tóth Olga MTA Szociológiai Intézet PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar

Futó viszonyok, tartós kapcsolatok - a fiatalok párkapcsolatai napjainkban. Tóth Olga MTA Szociológiai Intézet PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Futó viszonyok, tartós kapcsolatok - a fiatalok párkapcsolatai napjainkban Tóth Olga MTA Szociológiai Intézet PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Megváltozott házasságkötési szokások Magyarországon (Ezer hajadonra

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 6-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 6-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget.

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. 5 PERCES MENEDZSMENT TANFOLYAM 1. lecke Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. A feleség gyorsan maga köré csavar egy törölközőt, és

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 16/2014.(II.20.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 17/2014.(II.20.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. május 12. napján 9.00 órakor a Szajki Tavak Aranykárász Horgász és Környezetvédelmi Közhasznú Egyesület rendkívüli közgyűléséről a Hosszúperesztegi Kultúrházban. A

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ANY BIZTONSÁGI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2015. ÁPRILIS 20-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. székhelye, 1102 Bp. Halom u. 5. Közgyűlés

Részletesebben

Ő is móriczos diák volt

Ő is móriczos diák volt Ő is móriczos diák volt 107 Az idén évkönyvünk vendége Gryllus Dorka színésznő, aki 1987 és 1991 között volt iskolánk diákja. Vöröslő arccal, zihálva rohantam be egy magyar népmese címére hallgató pesti

Részletesebben

Van-e magyar kérdés Romániában?

Van-e magyar kérdés Romániában? Van-e magyar kérdés Romániában? Klaus Johannis decemberben hivatalba lépett 1 román államfő február 26-án, az Angela Merkel német kancellárral közösen tartott sajtótájékoztatóján tett egy, a magyar közéletben

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Oroszi Községi Önkormányzat Képviselő- testülete 8458 Oroszi, Szabadság u.43. Szám: D-20-5 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 28-án 16

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. amely készült a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) közgyűlésén

JEGYZŐKÖNYV. amely készült a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) közgyűlésén JEGYZŐKÖNYV amely készült a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) közgyűlésén Az ülés helye: VIP 1 terem, Lurdy Ház, Budapest Az ülés kezdő időpontja: 2012. május 31.

Részletesebben

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat!

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat! nyelv: A nyelv arra való, hogy el tudjuk mondani másoknak, amit gondolunk, és mások gondolatait meg tudjuk érteni. Nagyon régen alakult ki, és folyamatosan változik. A nyelv részei: a hangok, a szavak,

Részletesebben

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák Lengyel Diana - kezdtek bele a lányok mosolyogva a beszélgetésbe. Nagyon kevesen tudnak rólunk, ha megmondjuk, honnan és kik vagyunk, nagy szemeket meresztenek

Részletesebben

Leírás, hogyan lehet jelnyelvi tolmácsolást kérni. 2015

Leírás, hogyan lehet jelnyelvi tolmácsolást kérni. 2015 Jelnyelvi Tolmácsok a Hallássérültekért Alapítvány Fővárosi Jelnyelvi Tolmácsszolgálata Leírás, hogyan lehet jelnyelvi t kérni. 2015 A siket emberek nem hallanak. A siket emberek a kezükkel beszélgetnek.

Részletesebben

7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél!

7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél! 7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél! Nicholas Victor www.ferficsabitas.com A hetedik végzetes hiba, amit a nők elkövetnek párválasztáskor: Irreális igényeid vannak,

Részletesebben

4. Beszámoló a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 2010-2014. években végzett tevékenységéről Előterjesztő: dr. Barta László, megyei főjegyző

4. Beszámoló a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 2010-2014. években végzett tevékenységéről Előterjesztő: dr. Barta László, megyei főjegyző Ikt.sz.: 43-13/2014. Jegyzőkönyv Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2014. június 26-án, a Megyeháza I. emeleti Hadady-Hargitay termében tartott soron következő

Részletesebben

A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata

A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata A szabályozási dokumentum alkalmazási területe: kiterjed a TUDOSZ minden szervezeti egységére, tisztségviselőjére, tagjára és munkatársára.

Részletesebben

7mérföldes csizmában heted7 határon át Országos Mesevetélkedő 2014/2015

7mérföldes csizmában heted7 határon át Országos Mesevetélkedő 2014/2015 7mérföldes csizmában heted7 határon át Országos Mesevetélkedő 2014/2015 Kedves Pedagógusok, Kedves Gyerekek! Ebben a tanévben 19. alkalommal hirdetjük meg játékos mesevetélkedőnket, az általános iskolák

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. JEGYZŐKÖNYVE

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. JEGYZŐKÖNYVE Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. október 14-én 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme,

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott rendes ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 39/2011.(V. 30.) d, rendeletei: Iktatószáma: 1-30/2011.

Részletesebben

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 21-én megtartott nyilvános ülésének

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 21-én megtartott nyilvános ülésének Községi Polgármestertől S o n k á d Száma: 11-6/2009. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 21-én megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, c) rendeletei:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2009. augusztus 31.-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén. Jelen vannak: Tóth Gábor, Dr. Balatoni Gyöngyi al, Dr. Péter Mihály al, Antal Istvánné,

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági Bizottságának ülésérıl készült jegyzıkönyv 2008. szeptember 10.

Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági Bizottságának ülésérıl készült jegyzıkönyv 2008. szeptember 10. Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági Bizottsága I/6-34/2008. Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági Bizottságának ülésérıl készült jegyzıkönyv 2008. szeptember 10. Az ülésen hozott határozatok

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Kádár Tünde (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. június 18. (település, dátum) (P. H.) I. A JAVASLATTEVŐ

Részletesebben

Leírás, hogyan lehet jelnyelvi tolmácsolást kérni. 2015-2018

Leírás, hogyan lehet jelnyelvi tolmácsolást kérni. 2015-2018 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Vas Megyei Jelnyelvi Tolmácsszolgálata Megyei Jelnyelvi Tolmácsszolgálat Tolmácsszolgálat jele Leírás, hogyan lehet jelnyelvi tolmácsolást kérni. 2015-2018 A siket

Részletesebben

A Váci Római Katolikus Egyházmegyéhez tartozó, Csömör nagyközségben működő Karitász szervezet ALAPSZABÁLYA

A Váci Római Katolikus Egyházmegyéhez tartozó, Csömör nagyközségben működő Karitász szervezet ALAPSZABÁLYA A Váci Római Katolikus Egyházmegyéhez tartozó, Csömör nagyközségben működő Karitász szervezet ALAPSZABÁLYA Általános rendelkezések 1. A szervezet neve: Csömöri Szent Rita Karitász Közösség 2. A szervezet

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS. Társaságunknak tevékenysége során számos jogszabályi, felügyeleti előírásnak, hazai és nemzetközi sztenderdnek kell megfelelnie.

TÁJÉKOZTATÁS. Társaságunknak tevékenysége során számos jogszabályi, felügyeleti előírásnak, hazai és nemzetközi sztenderdnek kell megfelelnie. TÁJÉKOZTATÁS Az ügyfél-átvilágítás során a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban: Pmt.) 6-7 -ai alapján: Kedves Ügyfelünk! Társaságunknak tevékenysége

Részletesebben

3. osztály - Környezetismeret Mintafeladat

3. osztály - Környezetismeret Mintafeladat 3 osztály - Környezetismeret Mintafeladat Mi minden található meg egy tanyán? a Nézzetek utána a következő szavak jelentésének a könyvtárban! Írjátok le 1-2 mondatban a szó jelentését! Rajzoljátok is le,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. március 19. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. március 19. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Jegyzőkönyv Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. március 19. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Jelen voltak: Búza Zsolt polgármester Lépné Soós Anita képviselő,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó KISSOMLYÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISSOMLYÓ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kissomlyó község Képviselő-testülete 2011. március 9-én megtartott testületi ülésén Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2/2015. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. február 16-án megtartott nyilvános testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Újrónafő

Részletesebben

VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT 2013.

VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT 2013. VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT 2013. Jelen Szabályzatot 2013. május 29-én fogadta el a HVDSZ 2000 Országos Értekezlete (10/2013. sz. Országos Értekezleti határozat) 2 1. Általános rendelkezések 1.1 A választások

Részletesebben

EU levélsablon büntetőeljárás alá vont személyek (gyanúsítottak és vádlottak) jogairól való tájékoztatáshoz

EU levélsablon büntetőeljárás alá vont személyek (gyanúsítottak és vádlottak) jogairól való tájékoztatáshoz Hungarian EU levélsablon büntetőeljárás alá vont személyek (gyanúsítottak és vádlottak) jogairól való tájékoztatáshoz Önnek joga van ezt a jogairól tájékoztató levelet fogva tartása alatt magánál tartani.

Részletesebben

A macska keresztfia. (széki népmese)

A macska keresztfia. (széki népmese) A macska keresztfia (széki népmese) Egyszer egy macska játszadozott egy egérrel. Meg akarta enni. Hát aztán már az egeret megsajnálta, olyan ügyes egér volt. Meggondolkozott a macska, s nem ette meg. -

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 22-én 9:00 órakor megtartott alakuló üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 22-én 9:00 órakor megtartott alakuló üléséről. Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/ 20-37 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:A Képviselő-testület 2014. október 22-én 9:00 órakor megtartott alakuló üléséről. Jelen voltak: Mlinkó

Részletesebben

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2014/4 számú JEGYZ KÖNYV

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2014/4 számú JEGYZ KÖNYV SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2014/4 számú JEGYZ KÖNYVE A 2014. évi március hónap 12. napján megtartott nyílt ülésr l JEGYZ KÖNYV Készült: Szirák Község Önkormányzat hivatalos helységében

Részletesebben

Gyurcsány 150 fős egységet küldene Irakba

Gyurcsány 150 fős egységet küldene Irakba 3. szint november-december Gyurcsány 150 fős egységet küldene Irakba Magyarország 150 fős egységet küldene a NATO iraki kiképző alakulatába(1) - mondta Gyurcsány Ferenc egy, a londoni The Timesnak adott

Részletesebben

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon.

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon. A helység atmoszférája azt a célt szolgálja, hogy a fiatalok elkezdjenek gondolkodni arról, hogy mi a baj ezzel a világgal. Képek használata: rakj ki olyan képeket a falra, melyeken különbözõ karitatív

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d. Döntések:

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d. Döntések: Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-44 /2013. J E G Y Z Ő K Ö

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Lily Tiffin: A bűnjel

Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin A bűnjel (Részlet) Regény (Részlet) Lomart Kiadó A digitális kiadás a 2008-ban meg jelent ISBN 978-963-9632-15-8 számú kiadás változtatás nélküli másolata. A digitális

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

ZEMPLÉNI VÍZILABDA KLUB

ZEMPLÉNI VÍZILABDA KLUB ZEMPLÉNI VÍZILABDA KLUB KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 3950 Sárospatak, Eötvös utca 15. Adószám: 18448674-1-05 M E G H Í V Ó Tisztelt Egyesületi Tag! A Zempléni Vízilabda Klub Közhasznú Egyesület elnöksége nevében

Részletesebben

A barátom azt mondta, hogy azért nem bolond Iglbauer, csak idegbeteg volt. De ha három évig kezelték, gondoltam, akkor mégiscsak bolond lesz.

A barátom azt mondta, hogy azért nem bolond Iglbauer, csak idegbeteg volt. De ha három évig kezelték, gondoltam, akkor mégiscsak bolond lesz. A barátom azt mondta, hogy azért nem bolond Iglbauer, csak idegbeteg volt. De ha három évig kezelték, gondoltam, akkor mégiscsak bolond lesz. Mindenesetre írtam neki egy lapot, s egy szép napon megjelent

Részletesebben