Curriculum vitae. Tonk Márton Baciu, str. Castanilor nr. 51, jud. Cluj Telefon /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Curriculum vitae. Tonk Márton Baciu, str. Castanilor nr. 51, jud. Cluj Telefon /"

Átírás

1 Curriculum vitae Informații personale Numele şi prenumele Adresa Tonk Márton Baciu, str. Castanilor nr. 51, jud. Cluj Telefon / Cetăţenia română, maghiară Data şi locul naşterii , Târgu-Mureș Funcţia şi locul de muncă (universitatea, facultatea, catedra) Conferențiar universitar, Universitatea Sapientia, Facultatea de Științe și Arte (Cluj), Catedra de Științe Juridice și Studii Europene Educaţie şi formare Studii post-universitare: 2001: Obţinerea titlului de doctor în filozofie. Titlul disertaţiei: Filosofia lui Tavaszy Sándor între metafizică şi ontologie : doctorand al Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, specialitatea Metafizică şi ontologie Studii universitare: : Facultatea de Istorie-Filosofie a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Departamentul de Filosofie. 1996: Licenţiat în Filosofie cu teza de licenţă "Filosofia lui Tavaszy Sándor" Studii preuniversitare: Liceul Teoretic "Bolyai Farkas", Tg.-Mureş, secţia matematicăfizică; anul absolvirii: Experienţa profesională : conferențiar invitat la Universitatea Pannon, Departamentul de Științe Sociale (Veszprém, Ungaria) (cursuri de Istoria ideilor politice) 2006-: conferenţiar titular la Universitatea Sapientia, Facultatea de Ştiinţe şi Arte, Catedra de Studii Europene, Cluj (cursuri de Istoria gândirii politice europene, Istoria ideilor politice, Istoria filosofiei maghiare, Istoria culturii, Politici educaționale) 2006-: conferenţiar asociat la Universitatea Creştină Partium, Oradea, Catedra de Filosofie (cursuri de Istoria filosofiei maghiare) : lector asociat la Universitatea Creştină Partium, Oradea, Catedra de Filosofie (cursuri de Istoria filosofiei antice, Istoria filosofiei medievale, Istoria filosofiei maghiare) : asistent asociat la Universitatea Creştină Partium, Oradea, Catedra de Filosofie (cursuri de Istoria filosofiei antice, Istoria filosofiei moderne) : lector titular la Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, Departamentul de Filosofie, Catedra de Istoria filosofiei şi Logică (cursuri de Istoria filosofiei moderne, Filosofie maghiară, Filosofie clasică germană) : asistent titular la Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, Departamentul de Filosofie, Catedra de Istoria filosofiei şi Logică (seminarii de Istoria filosofiei antice, Istoria filosofiei moderne, Filosofie clasică germană, Filosofie maghiară) : preparator titular la Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, Departamentul de Filosofie, Catedra de Istoria filosofiei şi Logică (seminarii de Istoria filosofiei antice şi de Istoria filosofiei moderne). Alte funcţii deţinute (nedidactice) 2012-: Fundația Prof. Ernest Lupan (Cluj) președinte, membru al Consiliului Director

2 2010-: Fundația Kós Károly (Cluj) membru al consiliului Director - : Colegiul Universitar Apafi Mihaly (Cluj) vicepreședinte, membru al Consiliului Director - : Asociaţia Robert Schuman (Cluj) membru fondator, vicepreşedinte : Universitatea Sapientia, Cluj (Facultatea de Ştiinţe şi Arte) - decan : Universitatea Sapientia, Cluj (Catedra de Studii Europene) - șef catedră : Federaţia Instituţiilor Universitare Maghiare din Cluj - membru al Consiliului Director : Fundaţia Sapientia Hungariae (Budapesta) membru comisie de cenzori : Editura Universitară Partium (Oradea) director : Fundaţia Sapientia (Cluj) referent pe probleme de acreditare Limbi străine cunoscute engleză vorbit, scris germană vorbit, scris română vorbit, scris Activitatea didactică (cursuri, seminarii, lucrări practice conduse) Cursuri: Istoria gândirii politice, Istoria ideilor şi ideologiilor politice, Istoria filosofiei universale, Istoria filosofiei maghiare, Politici educaționale Seminarii: Istoria gândirii politice, Istoria ideilor şi ideologiilor politice, Istoria filosofiei universale, Istoria filosofiei maghiare, Politici educaționale Lucrări practice: Rapoarte de ţară: ţările Uniunii Europene practică de specialitate Domeniul de cercetare istoria filosofiei: istoria filosofiei moderne, istoria filosofiei maghiare; istoria gândirii politice; idei şi ideologii politice în epoca modernă şi contemporană: teorii ale minorităţii, minorităţile şi UE; politici educaționale în UE: politica învăţământului superior, politica minorităţilor, politica sportului, etc. Membru în organizaţii ştiinţifice şi profesionale naţionale şi internaţionale : Asociația pentru Dezvoltarea Evaluării în România (București) - membru : Societatea Maghiară de Filozofie din Transilvania (Cluj) - membru - : Universitatea Sapientia Institutul de Studii Regionale şi Europene (Cluj) - membru : Academia Maghiară de Ştiinţe Comitetul Teritorial din Cluj (Cluj) membru : Academia Maghiară de Ştiinţe (Budapesta) membru al corpului extern : Societatea Maghiară de Filosofie (Budapesta) membru : Fundaţia Pro Philosophia (Cluj) membru fondator, director : Societatea Muzeului Ardelean (Cluj) - membru Membru în colective de redacţie (de specialitate) : Mediterrán és Balkán Fórum (Pécs) membru comitet de redacție : Prosperitas (Ed. Școala Superioară de Științe Economice, Budapesta) - membru comitet de redacție : Közép-Európai Közlemények (Szeged) membru comitet de redacție : Acta Universitatis Sapientiae / Social Analysis membru colectiv de redacție : Gazdasági és Társadalomtudományi Közlemények / Journal of Economic and Social Sciences (Universitatea din Nyíregyháza, Ungaria) membru al corpului internațional de referenți (International Advisory Board) : Romániai Magyar Évkönyv (Timișoara Cluj) membru comitet de redacție : Acta Universitatis Sapientiae / European and Regional Studies membru colectiv de redacție : Kellék - revistă de filozofie (Cluj) redactor fondator : Kellék - revistă de filozofie (Cluj) redactor şef

3 Lista de lucrări Numele şi prenumele Tonk Márton A. Teza de doctorat: Filosofia lui Tavaszy Sándor între metafizică şi ontologie (Conducător de specialitate: Prof. univ. dr. Alexandru Balazs) B. Cărti publicate B1. Cărţi (manuale, monografii, tratate, îndrumare etc.) publicate în străinătate 2005 Tonk Márton: Idealism şi filosofia existenţei în gândirea lui Tavaszy Sándor (Idealizmus és egzisztenciafilozófia Tavaszy Sándor gondolkodásában). (Ediţia a doua, revizuită.) Mikes International, Den Haag, Olanda, p. (ISBN ) B2. Cărţi (manuale, monografii, tratate, îndrumare etc.) publicate în ţară, la edituri recunoscute CNCSIS 2005 Tonk Márton: Introducere în istoria filosofiei medievale (Bevezetés a középkori filozófia történetébe). (Ediţia a doua, revizuită). Cluj, Editura Scientia, p. (ISBN X) B3. Cărţi (manuale, monografii, tratate, îndrumare etc.) publicate la alte edituri sau pe plan local 2002 Tonk Márton: Idealism şi filosofia existenţei în gândirea lui Tavaszy Sándor (Idealizmus és egzisztenciafilozófia Tavaszy Sándor gondolkodásában). Cluj-Szeged, Editura Pro Philosophia, p. (ISBN ) Recenzii: Demeter M. Attila: Tonk Márton: Idealizmus és egzisztenciafilozófia Tavaszy Sándor gondolkodásában. In: Kellék 2003/23. p ; Bóné Ferenc: A magyar nyelvű filozófiai irodalom kutatói. In: Szabadság XIV. 2002/266, p. 10.; Horváth Pál: Tonk Márton: Idealizmus és egzisztenciafilozófia Tavaszy Sándor gondolkodásában. (A magyar nyelvű filozófiai irodalom forrásai - Monográfiák V.) Tonk Márton: Introducere în istoria gândirii medievale (Bevezetés a középkori filozófia történetébe). Oradea, Editura Partium, 2004, 84 p. (ISBN ) Recenzii: Baumgarten Alexander: Investigaţii de filozofie medievală. In: Tribuna IV., 2005/ B4. Cărţi (manuale, monografii, tratate, îndrumare etc.) publicate pe web Numai cele care au nr. ISBN. B5. Capitole de cărţi publicate în străinătate 2004 Tonk Márton: Capitole din istoria recepţiei maghiare a kantianismului (A kantianizmus magyar recepciójának történetéből). In: Mester Béla-Perecz László (ed.): Közelítések a magyar filozófia történetéhez, Budapesta, Editura Áron, p (ISBN ) Recenzii: Dinnyei Béla: Közelítések a magyar filozófia történetéhez. In: Magyar

4 Tudomány XVIII. 2004/12, p ; Pléh Csaba: Recepció és kreativitás. In: Magyar Tudomány XIX. 2005/5. p ; Pléh Csaba: Közelítések a magyar filozófia történetéhez. Magyarország és a modernitás. In: Élet és Irodalom XLVIII. 2004/37.; Rigán Lóránd: Közelítések a magyar filozófia történetéhez. In: Korunk, III, 2005/2.; Tibor Pichler: O Madarskom filozofickom mysleni. In: Filozofia LI. 2005, p ; József Hajós: Approaches to the History of Hungarian Philosophy. In: Philobiblon X-XI, 2006, p B6. Capitole de cărţi publicate în ţară 1996 Tonk Márton: Activitatea literară a lui Tavaszy Sándor (Tavaszy Sándor irodalmi munkássága). In: Akik jó bizonyságot nyertek. A Kolozsvári Református Teológia tanárai Editura Teologiei Protestante, Cluj, p Tonk Márton: Despre conceptul filosofiei (A filozófia fogalmáról). In: Tonk Márton (ed.): Tavaszy Sándor: Válogatott filozófiai írások, Cluj-Szeged, Pro Philosophia, p (ISBN ) Recenzii: Zalatnay István: Tavaszy Sándor: Válogatott filozófiai írások. In: Kellék 2000/14. p Tonk Márton-Demeter M. Attila-Veress Karoly: Filosofia maghiară din Transilvania din ultimul deceniu a secolului al XX-lea (Az erdélyi magyar filozófia a XX. század utolsó évtizedében). In: Tizenkét év. Összefoglaló tanulmányok az erdélyi magyar tudományos kutatások közötti eredményeiről. Vol I., Cluj, Editura Scientia, 2002, p (ISBN ) Recenzii: Bárdi Nándor: Az erdélyi magyar humán tudományosság önszemléletéről. In: Regio. Kisebbség, politika, társadalom 13. évf. 2002/3, Tonk Márton: Minorităţile naţionale şi politica minorităţilor în Uniunea Europeană (Kisebbségvédelem és kisebbségi jogrend az Európai Unióban). In: Bodó Barna (ed.): Kisebbségben, közösségben. Timişoara, Editura Politeia Editura Tempus,. p (ISBN ) Recenzii: A. Gergely András: Kisebbségi könyvismertetők Súlyos vétek. In: ÚMSZ Kisebbségben. octombrie, Tonk Márton: Naţiune şi comunitate (Nemzet, közösség, szolgálat. Tavaszy Sándor szellemi öröksége). In: Kovács Kiss Gyöngy (ed.): Sţiinţă şi misiune (Hivatás és tudomány. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiemelkedő személyiségei). Cluj, Editura Erdélyi Múzeum-Egyesület, p (ISBN ) (În format electronic: Recenzii: Görömbei András: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület és az erdélyi magyar tudósok. In: Hitel május, Tonk Márton: Filozofie maghiară (Előszó a magyar filozófiáról). In: Laczkó Sándor-Tonk Márton (ed.): Veress Ildikó: Hiány-Filozófia-Kritika. Cluj-Szeged, Editura Pro Philosophia,. p (ISBN ) Tonk Márton: Viitorul învățământului superior (Felsőoktatási jövőkép). In: Romániai Magyar Évkönyv 2010-, Timişoara-Cluj, Editura Diaspora,. p (ISBN ) Tonk Márton: Prezent şi viitor în învăţământul universitar maghiar din România (Jelen és jövő az erdélyi magyar felsőoktatásban). In: Romániai Magyar Évkönyv 2010-, Timişoara-Cluj, Editura Diaspora,. p (ISBN ) Tonk Márton-Dávid László-Hauer Melinda: Universitatea Sapientia între prezent și viitor (Sapientia EMTE). In: Romániai Magyar Évkönyv 2010-, Timişoara-Cluj, Editura Diaspora,. p (ISBN ) C. Lucrări ştiinţifice publicate

5 Autor (autori), titlu, revista, volumul, nr, anul, pagini (de la la ), eventual nr. ISSN C1. Lucrări ştiinţifice publicate în reviste cotate ISI 2012 Tonk Márton- Magdalena Dembinska-Marácz László: Minority Politics and the Territoriality Principle in Europe. In: Nationalities Papers, Vol. 42, Issue C2. Lucrări ştiinţifice publicate în reviste indexate în baze de date internaţionale (indicaţi şi baza de date) 1994 Tonk Márton: Leszek Kolakowski: Religia (Leszek Kolakowski a vallásról). In: Kellék 1994/1, p (ISSN ; European Reference Index for Humanities) 1996 Tonk Márton: Istoria cumpătată. Filosofia istoriei la Nietzsche (A mértékletes történelem. Nietzsche történelemfilozófiája). In: Kellék 1996/4-5, p (ISSN ; European Reference Index for Humanities) 1996 Tonk Márton: Cotitura existenţialistă în filosofia lui Sandor Tavaszy (Tavaszy Sándor egzisztencialista "fordulata"). In: Studia Universitatis Babes-Bolyai, Philosophia XLI, 1996/2, p (ISSN ) 2002 Tonk Márton: Filosofie-filosofie naţională-identitate (Filozófia-nemzeti filozófia-identitás). In: Studia Universitatis Babes-Bolyai, Philosophia XLVII, 2002/1, p (ISSN ) C3. Lucrări ştiinţifice publicate în reviste din străinătate (altele decât cele menţionate anterior) 2006 Tonk Márton: Cercetări în domeniul izvoarelor literaturii filosofice în limba maghiară (Kolozsvári forráskutatások a magyar nyelvű filozófiai irodalom területén). In: Debreceni Szemle XIV, 2006/1, p (ISSN X) Tonk Márton: Filosofia naţională şi specificul transilvan (A nemzeti filozófia és annak erdélyi feladatai (?). In: Mikes International. Hungarian Periodical for Art, Literature and Science VIII/2, /April-June, p (ISSN ) 2009 Tonk Márton-Demeter M. Attila: The System of Norms of Minority Protection in the European Union. In: Journal of Eurasian Studies, Volume I., Issue 2. / April-June p Tonk Márton-Demeter M. Attila: Normele europene privind apărarea drepturilor minorităţilor: politica comunitară a minorităţilor sau politică de securitate? (Az európai szintű kisebbségvédelem normarendszere: elvszerű kisebbségvédelem avagy biztonságpolitika? In: Mikes International. Hungarian Periodical for Art, Literature and Science IX/3, 2009/July-September, p (ISSN ) 2010 Tonk Márton: Cultură filosofică şi istoria filosofiei în Transilvania (Filozófiai kultúra és filozófiatörténet Erdélyben: iskolák, intézmények, kihívások). In: Mikes International. Hungarian Periodical for Art, Literature and Science X/3, 2010/July-September, p (ISSN ) 2012 Tonk Márton: Modele și alternative în politicile educaționale minoritare (Lehetőségek, modellek, kihívások a kisebbségi felsőoktatás-politikában). In: Pro Minoritate primăvara, p Citări: Kántor Zoltán (ed.): Nemzetpolitikai alapismeretek. Közszolgálati tisztviselők számára. Editura Nemzeti Közszolgálati és Tankönyvkiadó, Budapesta, ; Székely Tünde Dániel Botond Talpas Botond: Erdélyi magyar doktoranduszok életpálya-vizsgálata. In: Kisebbségkutatás vol /

6 2012 Tonk Márton: Filosofie și teologie la gânditorii Școlii Clujene: Religie, filosofie, totalitate în gândirea lui Tavaszy Sándor (Filozófia és teológia a kolozsvári iskola gondolkodóinál: Vallás, filozófia, totalitás Tavaszy Sándor világnézetében). In: Gazdaság és Társadalom Journal of Economy and Society (Ediție specială), Tonk Márton: 500 de ani de educație superioară și 500 de ani de terminologie medicală academică în Cluj (Félezer éves orvosi nyelv félezer éves kolozsvári felsőoktatás). In: Magyar Orvosi Nyelv, XIII. 2. szám, C4. Lucrări ştiinţifice publicate în reviste din ţară, recunoscute CNCSIS (altele decât cele din baze de date internaţionale) 1996 Tonk Márton: Gnoseologia lui Sandor Tavaszy (Tavaszy Sándor ismeretelmélete). In: Erdélyi Múzeum 1996/1-2, p (ISSN ) 1999 Tonk Márton: Dumnezeul întors către lume (A világ felé forduló Isten). In: Korunk 1999/10, p (ISSN ) 1999 Tonk Márton: Filosofia valorii la Rickert (Rickert értékfilozófiája). In: Erdélyi Múzeum Füzetek 1999/3-4, p (Apărut şi în separatum, Erdélyi Múzeum, 1999.) (ISSN ) Tonk Márton-Bakacsi Gyula-Dávid László-Hauer Melinda-Szilágyi Pál: Per aspera ad astra (Per aspera ad astra Az EMTE első öt éve). In: Magyar Kisebbség XI, 2006/1-2, p (ISSN ) Tonk Márton-Demeter M. Attila: Organizaţiile europene şi problema minorităţilor naţionale (Az európai szervezetek és a nemzeti kisebbségek kérdése). In: Székelyföld XII, /7, p (ISSN ) Recenzii: xxx: Székelyföld. In: Magyar Napló XV, /septembrie, p Tonk Márton Nagy Méhész Tünde Alexandru Virgil Voicu: Autonomy of Sport Policy and Sport Activities in the European Union: Connections between Human Rights and Sports. In: Acta Universitatis Sapientiae European and Regional Studies, Vol. 1. No p (ISSN X) 2010 Tonk Márton: Present and Future of Higher Education in the Hungarian Language in Romania. In: Acta Universitatis Sapientiae European and Regional Studies, Vol. 1. No p (ISSN X) Citări: Kinga Magdolna Mandel: Old and New Challenges of Hungarian-Language Education in Romania. In: Csaba K. Zoltani (ed.): Transylvania Today: Diversity at Risk. Budapesta, Editura Osiris, C5. Lucrări ştiinţifice publicate în reviste, altele decât cele menţionate anterior 1996 Tonk Márton: Reflexii asupra filosofiei maghiare (Gondolatok a magyar filozófiáról). In: Művelődés 1996/12, p (ISSN ) 2001 Tonk Márton: Dumnezeul întors către lume. Filosofia religiei la Kolakowski (A világ felé forduló Isten. Leszek Kolakowski vallásbölcseleti nézetei). In: Keresztény Magvető 2001/3-4. p (ISSN ) 2001 Tonk Márton: Filosofia lui Sandor Tavaszy (Tavaszy Sándor filozófiája). In: Református Szemle 2001/1, p (ISSN )

7 2002 Tonk Márton: Despre problema filosofiei naţionale (A nemzeti filozófia kérdéséről). In: Partiumi Egyetemi Szemle 2002/1, p (ISSN ) 2002 Tonk Márton: Filosofia ca înţelegere specifică (Lehet-e a filozófia világnézet?) In: Partiumi Egyetemi Szemle 2002/2, p (ISSN ) 2003 Tonk Márton: Cercetări în domeniul izvoarelor filosofiei maghiare (Forráskutatások a magyar nyelvű filozófiai irodalom területén). In: Partiumi Egyetemi Szemle 2003/2, p (ISSN ) 2005 Tonk Márton: Imaginea de Dumnezeu în gândirea filosifică (A filozófia Isten-képe). In: Partiumi Egyetemi Szemle 2005/1-2, p (ISSN ) Tonk Márton Geambașu Réka-Székely Tünde: Politica educaţională în Uniunea Europeană. Impactul şi consecinţele Procesului Bologna asupra programelor de masterat la universităţile clujene. In: Colloquium Politicum (Revistă semestrială de analiză pluridisciplinară a politicului. Editura Universității de Vest, Timișoara) Anul II., /1, p (ISSN ) C6. Lucrări publicate în volumele conferinţelor internaţionale cotate ISI C7. Lucrări ştiinţifice publicate în volumele manifestărilor ştiinţifice (altele decat cele de la C6.) 2002 Tonk Márton: Filosofie şi percepţia lumii în gândirea lui Sandor Tavaszy (Filozófia és világnézet Tavaszy Sándor gondolkodásában). In: Filosofie aplicată-aplicaţiile filosofiei (Alkalmazott filozófiaa filozófia alkalmazása. Cluj, Editura Pro Philosophia, 2002, p (ISBN ) Tonk Márton: Despre problema filosofiei naţionale şi transilvane (A nemzeti filozófia és annak erdélyi feladatai (?). In: Farkas Flórián (ed.): Situaţia filosofiei maghiare (Teendőink a magyar filozófia ügyében). Den Haag, Editura Mikes International, Olanda,. p (ISBN ) Tonk Márton-Demeter M. Attila: Minorităţile naţionale şi etnice în UE (A nemzeti/etnikai kisebbségek kérdésének megközelítése az EU-ban). In: Garaczi Imre Szilágyi István (ed.): Societate, limbă, civilizaţie (Társadalmak, nyelvek, civilizációk). Veszprém, Editura Humán Tudományokért Alapítvány,. p (ISBN ) 2009 Tonk Márton-Demeter M. Attila: European Organizations and the Issue of National Minorities. In: Bodó Barna-Tonk Márton (eds.): Nations and National Minorities in European Union Cluj, Editura Scientia, p (ISBN ) Recenzii: Szász Alpár Zoltán: Interdisciplinary Scientific Discourse and the Issue of Minorities. In: In: Acta Universitatis Sapientiae European and Regional Studies, Vol. 1. No ; Kulcsár László: Multikulturalitás és kisebbségek az Európai Unióban. In: Gazdaság és Társadalom / Journal of Economy and Society 2010/ ; A. Gergely András: Kisebbségi könyvismertetők Súlyos vétek. In: ÚMSZ Kisebbségben. octombrie, Tonk Márton: Cultură filosofică şi istoria filosofiei în Transilvania: şcoli, instituţii, probleme (Filozófiai kultúra és filozófiatörténet Erdélyben: iskolák, intézmények, kihívások). In: Garaczi Imre Szilágyi István (ed.): Situaţia culturii, ştiinţei şi a naţiunii în Bazinul Carpatic (A kultúra, a tudomány és a nemzet helyzete a Kárpát-medencében). Veszprém, Editura Humán Tudományokért Alapítvány, p (ISBN ) Tonk Márton-Székely Tünde: Present and Future of Higher Education int he Hungarian Language

8 in Romania. In: István Horváth Márton Tonk (ed.): Minority Politics within the Europe of Regions. Cluj-Napoca, Editura ISPMN Scientia Publishing House,. p (ISBN ; ISBN ) 2012 Tonk Márton: Capitole din istoria filosofiei maghiare a secolului XX. (Fejezetek a XX. századi erdélyi filozófia történetéből: hit, tudomány, küldetés Tavaszy Sándor életútjában). In: Garaczi Imre (ed.): Valoare și destin. Politică națională tradiție culturală identitate (Érték és sors. Nemzetpolitika kulturális örökség identitás). Veszprém, Editura Humán Tudományokért Alapítvány, p D. Traduceri de cărţi, capitole de cărţi, alte lucrări ştiinţifice 1994 Dumnezeul (Az Isten). In: Manual de filosofie (Filozófia Tankönyv a líceumok és tanítóképzők számára). Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, p (Traducere, cap. 8.) (ISBN ) 1997 Alexander Baumgarten: Despre multiplele accepții ale persoanei (A személy fogalmának többféle jelentéséről). In: Kellék 1997/7, p (Traducere) (ISSN ; European Reference Index for Humanities) 1997 Vasile Muscă: Lege Şi educaţie (Törvény és nevelés). In: Kellék 1997/8-9, p (Traducere) (ISSN ; European Reference Index for Humanities) 1998 Aurel Codoban: Filosofia ca discurs (A filozófia mint diskurzus). In: Kellék 1998/10, p (Traducere) (ISSN ; European Reference Index for Humanities) E. Editare, coordonare de volume 1999 Laczkó Sándor-Tonk Márton (ed.): Somló Bódog: Értékfilozófiai írások (Studii despre filosofia valorii). Cluj-Szeged, Editura Pro Philosophia, p. (Colecţia: A magyar nyelvű filozófiai irodalom forrásai - Izvoarele filosofiei în limba maghiară, vol. 1.) ISBN Recenzii: Demeter Szilárd: Somló Bódog: Értékfilozófiai írások. In: Kellék 2000/14. p Tonk Márton (ed.): Tavaszy Sándor: Válogatott filozófiai írások (Scrieri filosofice alese). Cluj- Szeged, Editura Pro Philosophia, p. (redactare, prefaţă, note) (Colecţia: A magyar nyelvű filozófiai irodalom forrásai - Izvoarele filosofiei în limba maghiară, vol. 2.) ISBN Recenzii: Ungvári Zrínyi Imre: Tavaszy Sándor filozófiai írásainak újrakiadása. In: Erdélyi Múzeum LXII, 2000/ ; Zalatnay István: Tavaszy Sándor: Válogatott filozófia írások. In: Kellék 2000/ Laczkó Sándor-Tonk Márton (ed.): Böhm Károly és a «kolozsvári iskola» (Carol Böhm şi şcoala clujeană ). Cluj-Szeged, Editura Pro Philosophia, p. (Colecţia: A magyar nyelvű filozófiai irodalom forrásai - Izvoarele filosofiei în limba maghiară, vol. 3.) ISBN Citări: Mester Béla: A folyóirat mint filozófiai program. Böhm Károly és a Magyar Filozófiai Szemle. In: Egyed Péter (ed.): Felvilágosodás. Magyar századforduló. A VII. Hungarológiai Kongresszus előadásai. Clur, Erdélyi Múzeum-Egyesület, ; Laczkó Sándor: A dolog és a szó. Tanulmányok a magyar filozófiai hagyományról. Cluj-Szeged, Editura Pro Philosophia SZTE Klebelsberg Könyvtár Társadalomelméleti Gyűjtemény, Hegyi Éva-Tonk Márton (ed.): Bartók György : Válogatott filozófiai írások (Scrieri filosofice alese). Cluj-Szeged, Editura Pro Philosophia, p. (redactare, note) (Colecţia: A magyar nyelvű filozófiai irodalom forrásai - Izvoarele filosofiei în limba maghiară, vol. 4.) ISBN Citări: Laczkó Sándor: A dolog és a szó. Tanulmányok a magyar filozófiai hagyományról. Cluj-Szeged, Editura Pro Philosophia SZTE Klebelsberg

9 Könyvtár Társadalomelméleti Gyűjtemény, Tonk Márton-Veress Károly: Értelmezés és alkalmazás. Hermeneutikai és alkalmazott filozófiai vizsgálódások (Interpretare şi aplicare. Studii de hermeneutică şi filosofie aplicată). Cluj, Editura Scientia, p. ISBN Recenzii: Nagy Erika: Elfogadni a pluralitást. Értelmezés és alkalmazás. Hermeneutikai és alkalmazott filozófiai vizsgálódások. In: Korunk, 2003/ Laczkó Sándor-Tonk Márton (ed.): Sipos Pál: A keresztyén vallásnak és világosodásnak együtt való terjedéséről (Creştinism şi iluminism). Cluj-Szeged, Editura Pro Philosophia, p. (redactare, note) (Colecţia: A magyar nyelvű filozófiai irodalom forrásai - Izvoarele filosofiei în limba maghiară, vol. 8.) ISBN Laczkó Sándor-Tonk Márton (ed.): Halasy-Nagy József: Az erkölcsi élet (Existenţa morală). Cluj- Szeged, Editura Pro Philosophia, p. (Colecţia: A magyar nyelvű filozófiai irodalom forrásai - Izvoarele filosofiei în limba maghiară, vol. 7.) ISBN Recenzii: Somos Róbert: Az etika munkása. Halasy-Nagy József: Az erkölcsi élet. In: Jelenkor XLVI, 2003/12. Citări: Laczkó Sándor: A dolog és a szó. Tanulmányok a magyar filozófiai hagyományról. Cluj-Szeged, Editura Pro Philosophia SZTE Klebelsberg Könyvtár Társadalomelméleti Gyűjtemény, Laczkó Sándor-Tonk Márton (ed.): Mester Béla: Magyar philosophia. A szenvedelmes dinnyésztől a lázadó Ikaroszig (Filosofie maghiară). Cluj-Szeged, Editura Pro Philosophia, p. (Colecţia: A magyar nyelvű filozófiai irodalom forrásai - Izvoarele filosofiei în limba maghiară, vol. 9.) ISBN Citări: Laczkó Sándor: A dolog és a szó. Tanulmányok a magyar filozófiai hagyományról. Cluj-Szeged, Editura Pro Philosophia SZTE Klebelsberg Könyvtár Társadalomelméleti Gyűjtemény, Tonk Márton (ed.): Molnár Gusztáv: Alternatívák könyve I-II. (Cartea alternativelor studii). Cluj, Editura Pro Philosophia, p. ISBN Laczkó Sándor-Tonk Márton (ed.): Egyed Péter: Bretter György filozófiája (Filosofia lui György Bretter). Cluj-Szeged, Editura Pro Philosophia, p. (Colecţia: A magyar nyelvű filozófiai irodalom forrásai - Izvoarele filosofiei în limba maghiară, vol. 10.) ISBN Laczkó Sándor-Tonk Márton (ed.): Demeter M. Attila: Kisebbség és liberalizmus. A kisebbségi vagy nemzetiségi kérdés a magyar liberális gondolati hagyományban (Liberalism Şi minoritate). Cluj- Szeged, Editura Pro Philosophia,. 323 p. (Colecţia: A magyar nyelvű filozófiai irodalom forrásai - Izvoarele filosofiei în limba maghiară, vol. 12.) ISBN Bodó Barna-Tonk Márton (ed.): Nations and National Minorities in European Union. Cluj, Editura Scientia, p. ISBN Recenzii: Szász Alpár Zoltán: Interdisciplinary Scientific Discourse and the Issue of Minorities. In: In: Acta Universitatis Sapientiae European and Regional Studies, Vol. 1. No ; Kulcsár László: Multikulturalitás és kisebbségek az Európai Unióban. In: Gazdaság és Társadalom / Journal of Economy and Society 2010/ ; A. Gergely András: Kisebbségi könyvismertetők Súlyos vétek. In: ÚMSZ Kisebbségben. octombrie, Laczkó Sándor-Tonk Márton (ed.): Laczkó Sándor-Balog Éva: Bölcseleti Folyóirat. Repertórium ; Magyar Filozófiai Társaság Közleményei. Repertórium Cluj-Szeged, Editura Pro Philosophia, p. (Colecţia: A magyar nyelvű filozófiai irodalom forrásai - Izvoarele filosofiei în limba maghiară, vol. 11.) ISBN Laczkó Sándor-Tonk Márton (ed.): Veress Ildikó: Hiány-Filozófia-Kritika. Cluj-Szeged, Editura Pro Philosophia,. 319 p. (Colecţia: A magyar nyelvű filozófiai irodalom forrásai - Izvoarele

10 filosofiei în limba maghiară, vol. 13.) ISBN Bodó Barna-Bakk Miklós-Somai József-Tonk Márton: Romániai magyar évkönyv Timișoara-Cluj, Editura Diaspora,. 730 p. Horváth István Tonk Márton (ed.): Minority Politics within the Europe of Regions. Cluj-Napoca, Editura ISPMN Scientia Publishing House,. 665 p. (ISBN ; ISBN ) 2013 Tonk Márton-Szenkovics Dezső (ed.): Pethő Ágnes: Reflexivitás a filmben Reflexivity in Film. Cluj, Editura Ábel, p Tonk Márton (ed.): Demeter M. Attila: Ethnosz és démosz. Cluj, Editura Pro Philosophia Editura Egyetemi Műhely, p Laczkó Sándor-Tonk Márton (ed.): Laczkó Sándor: A dolog és a szó. Tanulmányok a magyar filozófiai hagyományról. Cluj-Szeged, Editura Pro Philosophia SZTE Klebelsberg Könyvtár Társadalomelméleti Gyűjtemény, p. (Colecţia: A magyar nyelvű filozófiai irodalom forrásai - Izvoarele filosofiei în limba maghiară, vol. 14.) F. Invenţii Nu e cazul. G. Contracte de cercetare (menţionaţi calitatea de director sau membru) 1. Tematica de cercetare: Cercetări din domeniul tradiției filosofice maghiare din Transilvania. Politici minoritare în Transilvania pe baza corespondenței lui Sándor Tavaszy. Erdélyi nemzetpolitikák a Tavaszy-levelezés tükrében. Kutatások az erdélyi magyar eszmetörténet köréből. Finanțator: Fondul Gabor Bethlen (Budapesta); Perioada: 1. iunie martie Caracterul cercetării: colectiv; Caracterul participării: director grant. Nr. contract: 2163/2013, RO Tematica de cercetare: Relațiile sociale și utilizarea simbolică a spațiului. Társadalmi viszonyok és szimbolikus térhasználat. Finanțator: Institutul pentru Programe de Cercetare (Cluj). Perioada: 1. ianuarie octombrie Caracterul cercetării: colectiv. Caracterul participării: membru al colectivului de cercetare. Nr. contract: 101/32013; IPC 7/ Tematica de cercetare: Teorii ale naționalismului și conceptul de națiune la István Bibó. Finanțator: Fondul Gábor Bethlen (Budapesta) Fundația Pro Philosophia (Cluj). Perioada: 01. iunie 31. martie Caracterul cercetării: colectiv. Caracterul participării: membru al colectivului de cercetare. Nr. contract: 1323//2. 4. Tematica de cercetare: Reprezentarea minoritară în sistemele electorale europene. Finanţator: Asociaţia Rober Schuman (Cluj) Asociaţia ErGo (Cluj). Perioada: 01. martie 16. mai. Caracterul cercetării: colectiv. Caracterul participării: membru al colectivului de cercetare. Nr. contract: E-I--142 / 4/ Tematica de cercetare: Moștenirea lui József Hajós: prelucrarea manuscriselor și corespondenţei gânditorului. Finanţator: Fundaţia Szülőföld (Budapesta). Perioada: 01. ianuarie 31. mai. Caracterul cercetării: colectiv. Caracterul participării: director grant. Nr. contract: 6844/ Tematica de cercetare: Şansele identităţii politice europene. Finanţator: Fondul Szülőföld (Budapesta) Fundaţia Pro Philosophia (Cluj). Perioada: 15. decembrie iunie Caracterul cercetării: colectiv. Caracterul participării: director grant. Nr. contract: 5790/ Tematica de cercetare: Naţionalism, liberalism, socialism, conservativism; ideologii politice și recepţia acestora în gândirea maghiară interbelică din Transilvania. Finanţator: Institutul Programelor de Cercetare (Cluj). Perioada: 01. feburarie septembrie Caracterul cercetării: colectiv. Caracterul participării: director grant. Nr. contract: 41/ Tematica de cercetare: Filosofie, societate, identitate în filosofia maghiară din Transilvania în secolul XX. Filosofia politica a şcolii din Cluj. Finanţator: Academia Maghiară de Ştiinţe (Budapesta). Perioada: 1 octombrie 30. aprilie Caracterul cercetării: individual. Nr. contract: /B/22/e/ Tematica de cercetare: Comunicare şi succes politic în asumarea rolului politic al UDMR. Finanţator: Institutul Programelor de Cercetare (Cluj). Perioada: 1 decembrie august

11 . Caracterul cercetării: colectiv. Caracterul participării: director grant. Nr. contract: 669/ Tematica de cercetare: Pregătirea şi introducerea în oferta de discipline a Universităţii Sapientia a cursului universitar Istoria gândirii politice Şi ideologiile politice în gândirea maghiară. Finanţator: Fundaţia Apáczai pentru învăţământul maghiar din străinătate (Budapesta), Fundaţia Sapientia (Cluj). Perioada de cercetare: 1 ianuarie 30 iunie. Caracterul cercetării: colectiv. Caracterul participării: director grant. Nr. contract: 705/17/ Tematica de cercetare: Minorităţile naţionale în gândirea politică liberală maghiară. Finanţator: Academia Maghiară de Ştiinţe (Budapesta), Fundaţia Pro Philosophia (Cluj). Perioada: 1 martie septembrie Caracterul cercetării: colectiv. Caracterul participării: membru al grupului de cercetare. Nr. contract: 03/ Tematica de cercetare: Conceptul şi statutul minorităţilor naţionale şi etnice în Uniunea Europeană. Finanţator: Institutul Programelor de Cercetare (Cluj). Perioada: 1 octombrie iulie Caracterul cercetării: colectiv. Caracterul participării: director grant. Nr. contract: 1059/ Tematica de cercetare: Filosofie politică şi teorie socială în gândirea maghiară din Transilvania. Finanţator: Academia Maghiară de Ştiinţe (Budapesta), Fundaţia pentru Ştiinţă Arany János (Budapesta). Perioada: 1 octombrie iunie Caracterul cercetării: individual. Nr. contract: T/04/17-744/ Tematica de cercetare: Filosofie, societate, identitate în filosofia maghiară a secolului XX. Finanţator: Institutul Programelor de Cercetare (Cluj). Perioada: 1 martie februarie Caracterul cercetării: colectiv. Caracterul participării: director grant. Nr. contract: K/494/ Tematica de cercetare: Istoria filosofie maghiare din Transilvania din secolele XIX-XX. Finanţator: Societatea Internaţională de Ştiinţe Maghiară (Budapesta). Perioada: 1 octombrie mai Caracterul cercetării: individual. Nr. contract: XXIII/10/5/5/2/ Tematica de cercetare: Receptare şi creativitate. Cultura maghiară deschisă. Finanţator: Ministerul Educaţiei (Budapesta). Perioada: 1 aprilie mai Caracterul cercetării: colectiv. Caracterul participării: membru al grupului de cercetare. Nr. contract: NKFP 5/179/2001. H. Creaţia artistică H1 Participări la manifestaţii artistice internaţionale H2. Participări la manifestaţii artistice naţionale H3. Expoziţii, filme, spectacole, concerte, discuri de autor, opere internaţionale H4. Expoziţii, filme, spectacole, concerte, discuri de autor, opere naţionale H5. Produse cu drept de proprietate intelectuală în domeniul artistic I. Premii, distincţii J. Citări 1. Demeter M. Attila: Tonk Márton: Idealism şi filosofia existenţei în gândirea lui Tavaszy Sándor. (Tonk Márton: Idealizmus és egzisztenciafilozófia Tavaszy Sándor gondolkodásában.) In: Kellék 2003/23. p (ISSN ; European Reference Index for Humanities) 2. Baumgarten Alexander: Investigaţii de filozofie medievală. In: Tribuna IV., 2005/ Dinnyei Béla: Încercări asupra filosofiei maghiare. (Közelítések a magyar filozófia történetéhez.) In: Magyar Tudomány XVIII. 2004/12, p Pléh Csaba: Recepţie şi creativitate. (Recepció és kreativitás.) In: Magyar Tudomány XIX. 2005/5. p

12 5. Pléh Csaba: Capitole din istoria filosofiei maghiare. Modernitatea în Ungaria. (Közelítések a magyar filozófia történetéhez. Magyarország és a modernitás.) In: Élet és Irodalom XLVIII. 2004/ Rigán Lóránd: Încercări asupra filosofiei maghiare. (Közelítések a magyar filozófia történetéhez.) In: Korunk, III, 2005/2. 7. Tibor Pichler: O Madarskom filozofickom mysleni. In: Filozofia LI. 2005, p József Hajós: Approaches to the History of Hungarian Philosophy. In: Philobiblon X-XI, 2006, p Zalatnay István: Sándor Tavaszy: Scrieri filosofice alese. (Tavaszy Sándor: Válogatott filozófiai írások.) In: Kellék 2000/14. p (ISSN ; European Reference Index for Humanities) 10. Demeter Szilárd: Bódog Somló: Scrieri asupra filosofiei valorii. (Somló Bódog: Értékfilozófiai írások.) In: Kellék 2000/14. p (ISSN ; European Reference Index for Humanities) 11. Ungvári Zrínyi Imre: Reeditarea scrierilor filosofice ale lui Sándor Tavaszy. (Tavaszy Sándor filozófiai írásainak újrakiadása.) In: Erdélyi Múzeum LXII, 2000/ Nagy Erika: Acceptarea pluralităţii. Interpretare şi aplicare. (Elfogadni a pluralitást. Értelmezés és alkalmazás. Hermeneutikai és alkalmazott filozófiai vizsgálódások.) In: Korunk, 2003/ Somos Róbert: În slujba eticii. (Az etika munkása. Halasy-Nagy József: Az erkölcsi élet.) In: Jelenkor XLVI, 2003/ Horváth Pál: Tonk Márton: Idealism şi filosofia existenţei în gândirea lui Tavaszy Sándor. (Tonk Márton: Idealizmus és egzisztenciafilozófia Tavaszy Sándor gondolkodásában.) (A magyar nyelvű filozófiai irodalom forrásai - Monográfiák V.) Hajós József: Capitole din istoria filosofiei maghiare. (Közelítések a magyar filozófia történetéhez.) In: Korunk iunie 16. Cseke Péter: În aşteptarea unei sinteze. Realităţile culturale şi ştiinţifice a Transilvaniei interbelice. (Egy megírásra váró szintézis. Erdélyi magyar szellemi élet a két világháború között.) In: Forrás Perecz László: Böhm şi Alexandre despre problema filosofiei naţionale. (Böhm és Alexander a nemzeti filozófiáról. Fejezetek a magyar neokantianizmus történetéből.) In: Világosság 2005/ A.Gergely András: Păcate grave (Súlyos vétek). In: ÚMSZ Kisebbségben octombrie Szász Alpár Zoltán: Interdiscplinary Scientific Discourse and the Issue of Minorities. In: Acta Universitatis Sapientiae European and Regional Studies Vol. 1. No Kulcsár László: Multiculturalitate și minorităţi în Uniunea Europeană (Multikulturalitás és kisebbségek az Európai Unióban). In: Journal of Economy and Society 2010/ Görömbei András: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület és az erdélyi magyar tudósok. In: Hitel 2010/ Vezi și lista de publicaţii T.M. K. Participări la conferinţe naţionale şi internaţionale Menţionaţi cele la care aţi prezentat comunicări octombrie 2000 Universitatea din Miskolc Universitatea Babeș Bolyai: Filosofie şi teologie în gândirea filosofică maghiară. Titlul comunicării: Filosofie şi teologie în gândirea lui Tavaszy Sándor 9-10 februarie 2001 Institutul Teologic Protestant (Cluj): Simpozionul Ştiinţific Anual. Titlul comunicării: Filosofia lui Tavaszy Sándor 1 iunie 2002 Institutul Programelor de Cercetare Sapientia (Cluj): Ştiinţă şi autocunoaştere în Transilvania Titlul comunicării: Filosofia maghiară din Transilvania din ultimul deceniu al secolului al XX-lea 3 noiembrie 2002 Universitatea Babeş-Bolyai (Cluj): Filosofie aplicată - aplicaţiile filosofiei. Titlul comunicării: Filosofia şi percepţia individuală a lumii 23 noiembrie 2002 Academia Maghiară de Ştiinţe Societatea Muzeului Ardelean (Cluj): Ziua Ştiinţei Ungare din Transilvania. Titlul comunicării: Cercetări asupra izvoarelor literaturii

13 filosofice în limba maghiară 10 noiembrie 2003 Institutul de Filosofie al Academiei Ungare de Ştiinţe (Budapesta): Receptare şi creativitate. Titlul comunicării: Din istoria recepţiei maghiare a kantianismului 13 noiembrie Universitatea Babeş-Bolyai (Cluj): Stat şi individ. Titlul comunicării: Teoria minorităţii în filosofia politică transilvăneană din secolul al XX-lea august 2006 Societatea Internaţională de Ştiinţă Maghiară (Debrecen): Cultură, naţiune, identitate. Titlul comunicării: Filosofia naţională şi sarcinile transilvănene ale acesteia. Iidentitate minoritară şi teoriea ei la gânditorii şcolii clujene septembrie 2007 Cercul Mikes din Olanda (Haga): Simpozionul Internaţional de Filosofie Mikes (Elspeet, Olanda). Titlul comunicării: Are filosofia o menire transilvăneană...?. Cercetări de izvoare clujene în sfera filosofiei maghiare noiembrie 2007 Universitatea Pannon (Veszprém): Societăţi, limbi, civilizaţii. Titlul comunicării: Problema minorităţilor naţionale / etnice în Uniunea Europeană martie Sapientia-EMTE (Cluj); UBB (Cluj); Institutul Naţional de Cercetare a Minorităţii (Cluj); Academia Maghiară de Ştiinţe Institutul de Politologie (Budapesta): European Union Nations and National Minorities. Titlul comunicării: European Organizations and the Minority Issue 8 mai 2009 Universitatea Pannon (Veszprém) Consiliul Judeţean al Municipiului Veszprém: Starea ştiinţei, culturii şi a naţiunii în Bazinul Carpatic. Titlul comunicării: Cultura filosofică şi istoria filosofiei în Transilvania instituţii, rezultate, aşteptări; panel chair Hungarian Philosophy noiembrie 2009 Institutul de Filosofie a Universităţii din Miskolc (Miskolc): Problema de a priori în gândirea maghiară. Titlul comunicării: Interpretare şi a priori la gânditorii şcolii din Cluj 9 noiembrie 2010 Universitatea din Nyíregyháza: Rolul Ştiinţei în dezvoltarea economică-socială a regiunilor. Titlul comunicării: Învăţământul minoritar din România. 6-7 mai Universitatea Sapientia (Cluj); Asociaţia Forum Iuris (Cluj); Centrul Cultural Harghita (Miercurea-Ciuc): Actual Issues of the European Law Minority Rights and Policies (Cluj). Titlul prelegerii: Politica educaţională și dilemele ei în învăţământul superior maghiar din România mai Universitatea Ungariei de Vest (Sopron): Tendinţele schimbărilor socio-culturale în Bazinul Carpatic (Hegykő). Titlul prelegerii: Societate minoritară și dezvoltarea învăţământului minoritar în România 8-9 iulie Sapientia-EMTE (Cluj); Societatea de Ştiinţe Informatice Neumann János (Budapesta); Asociaţia Pedagogilor Maghiari din România (Miercurea-Ciuc): Al XVII-lea Conferinţă Internaţională de Multimedia în Învăţământ (Miercurea-Ciuc). Titlul prelegerii: Proiectul EVA, ca o aplicaţie a multimediei în învăţământul superior 2 septembrie Fundaţia Culturală Dr. Bernády György (Târgu Mureș): Educaţia în limba maternă, o Şansă Şi o oportunitate (Târgu-Mureș). Titlul comunicării: Învăţământul superior în limba maghiară din România fapte, dileme, oportunităţi octombrie Universitatea Ungariei de Vest (Sopron): Religiile istorice în percepţia știinţelor sociale (Sopronbánfalva). Titlul comunicării: Filosofie și teologie la gânditorii școlii clujene 9 decembrie Academia Maghiară de Ştiinţe Societatea Muzeului Ardelean (Cluj): Ziua Ştiinţei Ungare din Transilvania. Titlul comunicării: Cercetări din domeniul științelor sociale în cadrul Universității Sapientia mai 2012 Universitatea de Vest (Timișoara): SIEO 2012 Employment for Young People: Challenges and Opportunities. Titlul comunicării: Educational Policy in the European Union. The Impact of the Bologna Process ont he MA Programmes of the Universities in Cluj-Napoca octombrie 2012 Sapientia-EMTE (Cluj); Institutul pentru Studierea Problemelor Minorității Națonale (Cluj); ECPR Standing Group on Regionalism and Federalism; Universitatea din Amsterdam (Olanda): Minority Representation and Minority Language Rights. Origins, Experiences and Lessons to Be Learned (Cluj); Titlul comunicării: Opinions and Experiences on the Higher Education Programs among MA Students in Kolozsvár a Multicultural Approach 16 noiembrie 2012 Academia Maghiară de Științe KAB (Budapesta/Cluj): Învățământ în limba maternă. Direcții și dileme (Târgu-Mureș); Titlul comunicării: Cifre, stări de fapt în învățământul superior maghiar din România noiembrie 2012 Universitatea Publică Națională (NKE, Budapesta) Alianța Internațională a Doctoranzilor: PI-NET Conference (Budapesta). Titlul comunicării: Actual State and

14 Challenges in the Education of the Future Generation of Hungarian Scientists Beyond the Border of Hungary The Case of Romania 2 februarie 2013 Universitatea din Debrecen (Debrecen): Situația școlilor doctorale în Bazinul Carpatic; Titlul prelegerii: Învătământ superior și programe de doctorat în Transilvania noiembrie 2013 Academia Maghiară de Ştiinţe (Budapesta) Societatea Muzeului Ardelean (Cluj): Ziua Ştiinţei Ungare din Transilvania; Titlul comunicării: Societatea civilă și biserica cooperare, rivalizare, complementaritate în societatea maghiară din Transilvania 22 noiembrie 2013 Universitatea din Pécs, Facultatea de Științe ale Naturii, Institutul de Geografie (Pécs): Politica națională și identitate în Mediterană și în Balcani; Titlul comunicării: Societatea civilă și biserica cooperare, rivalizare, complementaritate în societatea maghiară din Transilvania 29 noiembrie 2013 Academia Maghiară de Științe (Budapesta); Comitetul Academic Regional din Szeged (Szeged): Ediția a VI-a a Conferinței Cercetărilor Regionale. Partium, Banat, Secuime și Transilvania ca regiuni istorice; Titlul comunicării: Caracteristicile sistemului de educație din Transilvania, cu accent specific pe sistemul de educația superioară din Transilvania. Prelegeri în cadrul altor evenimente (universităţi de vară, comemorări, alte manifestări, etc.) mai 2005 Universitatea Liberă Reformată (Cluj): Imaginea de Dumnezeu al omului și al bisericii (Cluj). Titlul comunicării: Conceptul de divinitate în gândirea filosofică 6-12 iunie 2006 Universitatea de Vară UDMR-MIERT (Cluj): Uniunea Europeană și tineretul (Tușnad). Titlul comunicării: Politică educaţională în UE septembrie 2006 Episcopia Reformată de lânga Piatra Craiului (Oradea): In memoriam Sándor Tavaszy (Oradea). Titlul comunicării: Despre importanţa filosofiei naţionale 19 decembrie 2006 Episcopia Evanghelică-Lutherană (Cluj): Atelierul cultural creștin Andor Jarosi (Cluj). Titlul comunicării: Posibilitatea unei filosofii naţionale iulie 2007 Universitatea de Vară UDMR-MIERT (Cluj): Problemele actuale ale Uniunii Europene (Tușnad). Titlul comunicării: Învăţământul superior din România după aderarea la UE 29 ianuarie 2009 Societatea Zsigmond Kemeny (Târgu-Mureș): Seri Ştiinţifice (Târgu-Mureș). Titlul comunicării: Istoria filosofiei și cultură filosofică în Transilvania 8-13 iulie Universitatea de Vară UDMR-MIERT (Cluj): Problemele actuale ale Uniunii Europene (TuŞnad). Titlul comunicării: Posibilităţi și strategii de studii în ţară și în străinătate 7-12 iulie 2009 Universitatea de Vară UDMR-MIERT (Cluj): Europă autohtonă? (Tușnad). Titlul comunicării: Reforma învăţământului și interesele tineretului din România iulie 2009 Fundaţia Pro Minoritate (Budapesta); Fundaţia Jakabffy (Cluj): A XX-lea Universitate Liberă de Vară Bálványos (Tușnad). Titlul comunicării: Politică naţională și învăţământ superior minoritar 22 martie 2010 Fundaţia Apáczai (Budapesta): Spaţiul de învăţământ din Bazinul Carpatic participant invitat mai 2010 Guvernul României, Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale (Bucureşti): Caravana E-Transilvania (Cluj). Titlul comunicării: Posibilităţile de carieră a tinerilor în sfera publică şi privată 12 iunie 2010 Conferinţa Rectorilor din Ungaria (Budapesta) Universitatea Sapientia (Cluj): Forumul româno-maghiar despre învăţământul superior (Cluj). Titlul comunicării: Situaţia şi problemele învăţământului universitar maghiar din România 29 iunie 4 iulie 2010 Universitatea de Vară UDMR-MIERT (Cluj): Problemele actuale ale Uniunii Europene (Izvorul Mureșului). Titlul comunicării: Învăţământ superior și șansele tinerilor pe piaţa muncii iulie 2010 Fundaţia Pro Minoritate (Budapesta); Fundaţia Jakabffy (Cluj); MIT (Cluj): A XXI-lea Universitate Liberă de Vară Bálványos (Tușnad). Titlul comunicării: Despre posibilitatea universităţii maghiare de stat din România aprilie Universitatea din Nyíregyháza: Practical Issues of the Erasmus Mobility participant invitat octombrie Universitatea Eötvös Loránd (Budapesta); Universitatea Sapientia (Cluj): Colaborări instituţionale (Cluj). Titlul comunicării: Prezentul învăţământului superior maghiar din România 3-8. iulie 2012 Universitatea de Vară UDMR-MIERT (Cluj): Problemele actuale ale Uniunii Europene (Izvorul Mureșului). Titlul comunicării: Problemele curente ale învățământului superior în limba maghiară

15 iulie 2012 SNSPA (București): Conferința de lansare a proiectului Cooperare interuniversitară pentru dezvoltarea de cursuri și programe de masterat de calitate în domeniul evaluării de programe și politici publice (EVAL-EPP). Titlul comunicării: Importanța cooperării universitare inter-regionale în programele de formare 20. martie 2013 Societatea Muzeului Ardelean (Cluj), Secția Științe Sociale. Titlul prelegerii: Prezent și viitor în învățământul superior probleme și strategii 2-7 iulie 2013 Universitatea de Vară Academia Kós Károly-MIERT (Cluj): Europa în schimbare, Transilvania în schimbare (Tușnad). Titlul comunicării: Competitivitate în învățământ 21.august 2013 Asociația Clujul Comoară (Cluj): Zilele maghiare clujene. Titlul prelegerii: Importanța programelor pentru tinere talente 27. septembrie 2013 Rectorilor din Ungaria (Budapesta) Universitatea Partium (Oradea): Forumul româno-maghiar despre învăţământul superior (Oradea). Titlul comunicării: Învăţământul universitar maghiar din România și posibilitățile de cooperare internațională 18. octombrie 2013 Academia Maghiară de Științe (Budapesta); Universitatea Semmelweis (Budapesta): 500 de ani de terminologie medical maghiară. Titlul comunicării: 500 de ani de educație superioară și 500 de ani de terminologie medicală academică în Cluj 29. octombrie 2013 SNSPA (București): Conferința de finalizare a proiectului Cooperare interuniversitară pentru dezvoltarea de cursuri și programe de masterat de calitate în domeniul evaluării de programe și politici publice (EVAL-EPP). Titlul comunicării: Rezultatele proiectului privind programele de studii europene și drept L. Alte realizări semnificative Membru in comitetele de organizare ale conferinţelor internaţionale: 2005 The Modernization of East Central Europe iunie 2005 Ministerul Educației (București); Sapientia-EMTE (Cluj); Fundația Pro Philosophia (Cluj) European Union Nations and National Minorities martie Sapientia-EMTE (Cluj); UBB (Cluj); Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţii (Cluj); Academia Maghiară de Ştiinţe Institutul de Politologie (Budapesta) Minority Politics within the Europe of Regions iunie 2010 Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţii (Cluj); Sapientia-EMTE (Cluj); Universitatea din Amsterdam (Amsterdam); European Consortium for Political Research Standing Group on Regionalism and Federalism. Actual Issues of the European Law Minority Rights and Policies mai Sapientia-EMTE (Cluj); Asociația Forum Iuris (Cluj); Centrul Cultural Harghita (Miercurea Ciuc) Minority Representation and Minority Language Rigths octombrie 2012 Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţii (Cluj); Sapientia-EMTE (Cluj); Universitatea din Amsterdam (Amsterdam); European Consortium for Political Research Standing Group on Regionalism and Federalism. Cursuri, manuale, îndrumare publicate pe web 2005 A modern gondolkodás története (Istoria gândirii moderne). Oradea, Universitatea Creștină Partium, p. (Coautor: Balogh Brigitta) ( Bevezetés az antik gondolkodás történetébe (Introducere în istoria gândirii antice). Oradea, Universitatea Creștină Partium, p. ( Bevezetés a politikai gondolkodás történetébe (Istoria gândirii politice și ideologiile politice). Cluj, Universitatea Sapientia, 185 p. (

Curriculum vitae. Lajos Katalin. 10. iunie Miercurea Ciuc

Curriculum vitae. Lajos Katalin. 10. iunie Miercurea Ciuc Curriculum vitae Informaţii personale Nume/Prenume Adresa Telefon E-mail Data şi locul naşterii Lajos Katalin lajoskati@yahoo.com 10. iunie 1971. Miercurea Ciuc Funcţia şi locul de muncă (universitatea,

Részletesebben

Curriculum vitae. Română , Miercurea Ciuc

Curriculum vitae. Română , Miercurea Ciuc Curriculum vitae Informaţii personale Nume/Prenume Janos, Kassay Adresa Str. Patinoarului nr.10/a/9, Miercurea Ciuc, jud. Harghita, România Telefon 0266320160 Mobil: 0740173164 Email kassayjanos@sapientia.siculorum.ro

Részletesebben

NUMELE ŞI PRENUMELE Demeter Márton Attila

NUMELE ŞI PRENUMELE Demeter Márton Attila NUMELE ŞI PRENUMELE Demeter Márton Attila 1. DATA ŞI LOCUL NAŞTERII: 09.08.1972, Vlăhiţa, Jud. Harghita 2. FUNCŢIA: conferenţiar universitar 3. TITLUL ŞTIINŢIFIC: PhD 4. LOCUL DE MUNCĂ: Universitatea Babeş-Bolyai,

Részletesebben

GREGUS-FORIS ZOLTÁN. Literatură şi Societate. Istorie şi Filosofie. Filosofia Umanului. Istorie şi Filosofie

GREGUS-FORIS ZOLTÁN. Literatură şi Societate. Istorie şi Filosofie. Filosofia Umanului. Istorie şi Filosofie 1 GREGUS-FORIS ZOLTÁN 1. DATA ŞI LOCUL NAŞTERII: 23. 09. 1973, Odorheiu-secuiesc 2. FUNCŢIA: lector universitar 3. TITLUL ŞTIINŢIFIC: Dr. 4. LOCUL DE MUNCĂ: Universitatea, Departamentul de Filosofie în

Részletesebben

Lista de lucrări în domeniul de studii universitare de licenţă

Lista de lucrări în domeniul de studii universitare de licenţă Lista de lucrări în domeniul de studii universitare de licenţă Numele şi prenumele: Székely Kinga-Katalin A. Teza de doctorat B. Cărti publicate Autor (autori), titlu, editura, locul, anul, nr. ISBN, nr.

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. filozófia szemináriumok) 1998 2002: tanársegéd a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, Filozófia

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. filozófia szemináriumok) 1998 2002: tanársegéd a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, Filozófia SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Név: Tonk Márton Születés helye, ideje: 1973. március 15., Marosvásárhely, Románia Állandó lakhely: Gesztenyefa u. (str. Castanilor) 51. sz., Kolozsvár-Kisbács/Baciu, 407055, jud. Cluj

Részletesebben

Lista de lucrări în domeniul de studii universitare de licenţă filosofie

Lista de lucrări în domeniul de studii universitare de licenţă filosofie Lista de lucrări în domeniul de studii universitare de licenţă filosofie Numele şi prenumele: Tamás Dénes A. Teza de doctorat Titlu: Focusare pe frumos Universul romanelor lui Krasznahorkai László (A szépség

Részletesebben

Curriculum vitae. Szilágyi József

Curriculum vitae. Szilágyi József Informaţii personale Nume/Prenume Adresa Curriculum vitae Szilágyi József Miercurea-Ciuc Telefon 0749621078 E-mail szilagyijozsef@sapientia.siculorum.ro Data şi locul naşterii 03.08.1960, Aluniş, judeţul

Részletesebben

Publikációs lista AKKREDITÁLT KIADÓKNÁL MEGJELENTETETT KÖTETEK (CNCS, B)

Publikációs lista AKKREDITÁLT KIADÓKNÁL MEGJELENTETETT KÖTETEK (CNCS, B) Publikációs lista KÖNYVEK AKKREDITÁLT KIADÓKNÁL MEGJELENTETETT KÖTETEK (CNCS, B) 1. Demeter M. Attila: Ethnos és demos, Egyetemi Műhely Kiadó, Kolozsvár, 2013, 300 o., (megjelenés előtt) 2. Demeter M.

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Név: Születés helye, ideje: Munkahelyi cím: Munkahely: Oktatói státus: Középfokú tanulmányok: Egyetemi tanulmányok:

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Név: Születés helye, ideje: Munkahelyi cím: Munkahely: Oktatói státus: Középfokú tanulmányok: Egyetemi tanulmányok: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Név: Tonk Márton Születés helye, ideje: 1973. március 15., Marosvásárhely, Románia Munkahelyi cím: Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Természettudományi és Művészeti Kar, RO-400112

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. TORÓ Tibor

Szakmai önéletrajz. TORÓ Tibor Szakmai önéletrajz Személyes adatok Név TORÓ Tibor Lakcím Temesvár, Dej 23 B/10 Telefon 0722-322839 E-mail torotibor@sapientia.ro Állampolgárság román Születési idő, születési hely Temesvár, 1981. május

Részletesebben

Curriculum vitae. Română , Tg-Mureş

Curriculum vitae. Română , Tg-Mureş Anexa... Curriculum vitae Informaţii personale Nume/Prenume Nyárádi ImreIstván Adresa 547605 Ungheni; nr. 389, România Telefon 0040265328022 Mobil: 0040744860094 Email nyaradi@ms.sapientia.ro sau nyaradi.istvan@gmail.com

Részletesebben

Curriculum vitae. Educaţie şi formare

Curriculum vitae. Educaţie şi formare Curriculum vitae Numele şi prenumele Bodó Barna Adresa 300724 Timişoara, Cal. Martirilor nr. 4/10, jud. Timiş, România Telefon, Email: 0727-441647, bodobarna@yahoo.com, bodobarna1@gmail.com Cetăţenia:

Részletesebben

Curriculum vitae. Informaţii personale Nume/Prenume. Makkai Grigore. Şeful Centrului Meteorologic Local Târgu Mureş

Curriculum vitae. Informaţii personale Nume/Prenume. Makkai Grigore. Şeful Centrului Meteorologic Local Târgu Mureş Curriculum vitae Informaţii personale Nume/Prenume Makkai Grigore Funcţia şi locul de muncă (universitatea, facultatea, catedra) Şeful Centrului Meteorologic Local Târgu Mureş Educaţie şi formare Universitatea

Részletesebben

Az egyetem Választási Szabályzatának értelmében mellékelem szakmai önéletrajzomat.

Az egyetem Választási Szabályzatának értelmében mellékelem szakmai önéletrajzomat. Sapientia EMTE Természettudományi és Művészeti Kar, Kolozsvár Dékáni Hivatal Tisztelt Címzett! Alulírott dr. TONK MÁRTON egyetemi docens, a Jogtudományi és Európai Tanulmányok Tanszék főállású oktatója

Részletesebben

II. LISTA COMPLETĂ DE PUBLICAȚII, CREAȚII, INVENȚII

II. LISTA COMPLETĂ DE PUBLICAȚII, CREAȚII, INVENȚII Lista de lucrări în domeniul de știință definit de disciplinele din postul scos la concurs NUMELE ŞI PRENUMELE: TELEGDY BALÁZS I. LISTA PUBLICAȚIILOR RELEVANTE 1. Telegdy, Balázs Cazul József Venczel Destinul

Részletesebben

Curriculum vitae. română 03.05.1969, Cluj-Napoca. Lector, Universitatea Sapientia, Facultatea de Ştiinţe şi Arte, Departamentul de Ştiinţa Mediului,

Curriculum vitae. română 03.05.1969, Cluj-Napoca. Lector, Universitatea Sapientia, Facultatea de Ştiinţe şi Arte, Departamentul de Ştiinţa Mediului, Curriculum vitae Informaţii personale Nume/Prenume Néda Tamás Adresa 400469 Cluj-Napoca, Alverna 26/11 Telefon Mobil: 0728-018976 E-mail neda.tamas@sapientia.ro Cetăţenia Data şi locul naşterii Funcţia

Részletesebben

FILOZÓFIA SZAK Alapképzés A tantárgyak rendje a Tanulmányi szerződések kitöltéséhez és az Órarend összeállításához

FILOZÓFIA SZAK Alapképzés A tantárgyak rendje a Tanulmányi szerződések kitöltéséhez és az Órarend összeállításához 1 Babeş-Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár Történelem és Filozófia Kar Magyar Filozófiai Intézet FILOZÓFIA SZAK Alapképzés 2016-2017 A tantárgyak rendje a Tanulmányi szerződések kitöltéséhez és az Órarend

Részletesebben

Lista de lucrări în domeniul de studii universitare de licenţă HORTICULTURĂ*

Lista de lucrări în domeniul de studii universitare de licenţă HORTICULTURĂ* Lista de lucrări în domeniul de studii universitare de licenţă HORTICULTURĂ* Numele şi prenumele: Orosz Ferenc A. Tema de doctorat. Orosz F.: Effect of growing technology elements on earliness of sweet

Részletesebben

Lista de lucrări în domeniul de studii universitare de licenţă: PSIHOLOGIE

Lista de lucrări în domeniul de studii universitare de licenţă: PSIHOLOGIE Lista de lucrări în domeniul de studii universitare de licenţă: PSIHOLOGIE A. Teza de doctorat Aspecte epidemiologice și psihologice în tulburările de alimentație, Universitatea Debrecen, Ungaria, 2011

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Székely Tünde. Kolozsvár, str. Soimului nr. 24A/16. tunde_szekely@kv.sapientia.ro Román. 1981. január 14.

Szakmai önéletrajz. Székely Tünde. Kolozsvár, str. Soimului nr. 24A/16. tunde_szekely@kv.sapientia.ro Román. 1981. január 14. Szakmai önéletrajz Személyes adatok Név Lakcím Székely Tünde Kolozsvár, str. Soimului nr. 24A/16. Telefon - Mobiltelefon 0745-786249 E-mail Állampolgárság tunde_szekely@kv.sapientia.ro Román Születési

Részletesebben

Önéletrajz. Elérhetőségei Temesvári Sugárút 28/8, Csíkszereda, Hargita megye, Románia

Önéletrajz. Elérhetőségei Temesvári Sugárút 28/8, Csíkszereda, Hargita megye, Románia ép helye Személyes adatok Név: Székely Tünde... Születési hely és dátum: Csíkszereda, Hargita megye, Románia, 1981. január 14.... Végzettség: Filozófia BA, Nemzetközi kapcsolatok BA, Politológia MA - Politológus

Részletesebben

Angol nyelv középfok ECL nemzetközi angol nyelvvizsga

Angol nyelv középfok ECL nemzetközi angol nyelvvizsga Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév Lakcím Munkahely Telefonszám E-mail Állampolgárság Dr. György Ottilia Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Gazdaság- és Humántudományok Kar

Részletesebben

Dosar individual. Facultatea de Teologie Reformată, Catedra de Teologie Reformată Domeniul ştiinţific. szaniksz@gmail.com

Dosar individual. Facultatea de Teologie Reformată, Catedra de Teologie Reformată Domeniul ştiinţific. szaniksz@gmail.com ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40-264 - 40.53.00*; 40.53.01; 40.53.02 ; 40.53.22 Fax: 40-264 - 59.19.06 E-mail: staff@staff.ubbcluj.ro

Részletesebben

Írás Scris Angol /Engleză 5 4 4 Magyar/ Maghiară

Írás Scris Angol /Engleză 5 4 4 Magyar/ Maghiară 5.b Melléklet - A projekt menedzsment tagok és a projekt belső szakértőinek önéletrajzai / Anexa 5/b - Curriculum Vitae al echipei de management de proiect şi ale experţilor interni ÖNÉLETRAJZ / CURRICULUM

Részletesebben

Curriculum vitae. Str. Bolyai János nr. 12, bl.4, sc.d, ap.2, Sfântu Gheorghe. 26 septembrie 1975, Sfântu Gheorghe

Curriculum vitae. Str. Bolyai János nr. 12, bl.4, sc.d, ap.2, Sfântu Gheorghe. 26 septembrie 1975, Sfântu Gheorghe Curriculum vitae Informaţii personale Nume/Prenume Adresa Pieldner Judit Str. Bolyai János nr. 12, bl.4, sc.d, ap.2, 520046 Sfântu Gheorghe Telefon 0367 404 282 Mobil: 0745 491 835 E-mail juditpieldner@yahoo.com

Részletesebben

CURRICULUM VITAE Nume: DR. MURÁDIN Prenume: JÁNOS KRISTÓF Data naşterii: Locul naşterii:

CURRICULUM VITAE Nume: DR. MURÁDIN Prenume: JÁNOS KRISTÓF Data naşterii: Locul naşterii: CURRICULUM VITAE Nume: Prenume: DR. MURÁDIN JÁNOS KRISTÓF Data naşterii: 1 noiembrie 1980. Locul naşterii: Tîrgu Mureş / Judeţul Mureş Cetăţenie: Română şi maghiară Naţionalitate: Maghiară Religie: Romano-catholic

Részletesebben

Dosar individual. Facultatea de Geografie, Catedra de Geografie Fizică şi Tehnică Domeniul ştiinţific. palzeusz@geografie.ubbcluj.

Dosar individual. Facultatea de Geografie, Catedra de Geografie Fizică şi Tehnică Domeniul ştiinţific. palzeusz@geografie.ubbcluj. ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40-264 - 40.53.00*; 40.53.01; 40.53.02 ; 40.53.22 Fax: 40-264 - 59.19.06 E-mail: staff@staff.ubbcluj.ro

Részletesebben

Lista de lucrări în domeniul de studii universitare de licenţă: Numele şi prenumele: Talpas Janos. A. Teza de doctorat. Turismul uval din Transilvania

Lista de lucrări în domeniul de studii universitare de licenţă: Numele şi prenumele: Talpas Janos. A. Teza de doctorat. Turismul uval din Transilvania Lista de lucrări în domeniul de studii universitare de licenţă: Numele şi prenumele: A. Teza de doctorat. Turismul uval din Transilvania B. Cărti publicate B2. Cărţi (manuale, monografii, tratate, îndrumare

Részletesebben

Önéletrajz. Elérhetőségei Temesvári Sugárút 28/8, Csíkszereda, Hargita megye, Románia

Önéletrajz. Elérhetőségei Temesvári Sugárút 28/8, Csíkszereda, Hargita megye, Románia ép helye Személyes adatok Név: Székely Tünde... Születési hely és dátum: Csíkszereda, Hargita megye, Románia, 1981. január 14.... Végzettség: Filozófia BA, Nemzetközi kapcsolatok BA, Politológia MA - Politológus

Részletesebben

Lista de lucrări în domeniul de studii universitare de licenţă HORTICULTURĂ*

Lista de lucrări în domeniul de studii universitare de licenţă HORTICULTURĂ* Lista de lucrări în domeniul de studii universitare de licenţă HORTICULTURĂ* Numele şi prenumele: BÁLINT János A. Teza de doctorat BÁLINT J. (2014): The role of plant characteristics in the resistance

Részletesebben

Dosar individual. orbangyongy@gmail.com

Dosar individual. orbangyongy@gmail.com ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40-264 - 40.53.00*; 40.53.01; 40.53.02 ; 40.53.22 Fax: 40-264 - 59.19.06 E-mail: staff@staff.ubbcluj.ro

Részletesebben

Dosar individual (propunere)

Dosar individual (propunere) ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40-264 - 40.53.00*; 40.53.01; 40.53.02 ; 40.53.22 Fax: 40-264 - 59.19.06 E-mail: staff@staff.ubbcluj.ro

Részletesebben

Dosar individual. 1. Articole ştiinţifice publicate în reviste indexate ISI (cu menţionare factorului de impact în cazul celor cotate)

Dosar individual. 1. Articole ştiinţifice publicate în reviste indexate ISI (cu menţionare factorului de impact în cazul celor cotate) ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40-264 - 40.53.00*; 40.53.01; 40.53.02 ; 40.53.22 Fax: 40-264 - 59.19.06 E-mail: staff@staff.ubbcluj.ro

Részletesebben

Dosar individual. 1. Articole ştiinţifice publicate în reviste indexate ISI (cu menţionare factorului de impact în cazul celor cotate)

Dosar individual. 1. Articole ştiinţifice publicate în reviste indexate ISI (cu menţionare factorului de impact în cazul celor cotate) ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40-264 - 40.53.00*; 40.53.01; 40.53.02 ; 40.53.22 Fax: 40-264 - 59.19.06 E-mail: staff@staff.ubbcluj.ro

Részletesebben

FISA DE VERIFICARE ÎNDEPLINIREA STANDARDELOR NAŢIONALE PENTRU OBŢINEREA ABILITĂRII ÎN DOMENIUL TEOLOGIE

FISA DE VERIFICARE ÎNDEPLINIREA STANDARDELOR NAŢIONALE PENTRU OBŢINEREA ABILITĂRII ÎN DOMENIUL TEOLOGIE FISA DE VERIFICARE ÎNDEPLINIREA STANDARDELOR NAŢIONALE PENTRU OBŢINEREA ABILITĂRII ÎN DOMENIUL TEOLOGIE Cf. OM nr. 6560/2012 MECTS, Monitorul Oficial, Partea I nr. 890bis din 27/12/2012, Anexa 32, Comisia

Részletesebben

István Horváth, Profesor Univ. Dr.

István Horváth, Profesor Univ. Dr. István Horváth, Profesor Univ. Dr. Adresa email : ihorvath66@hotmail.com Adresa : Bd. 21 Decembrie, 1989, Nr. 126-130 400604 Cluj-Napoca CURSURI ŞI ARII DE SPECIALITATE Sociologie generală Sociologia relaţiilor

Részletesebben

Benedek Klára. Română

Benedek Klára.  Română Anexa... Curriculum vitae Informaţii personale Nume/Prenume Adresa Benedek Klára Telefon 0744612140 E-mail Aleea Săvineşti 10 bl. 10 ap. 15, Târgu Mureş klarissa_ro@yahoo.com kiss.klara@gmail.com Cetăţenia

Részletesebben

Curriculum vitae. 5 mai 1961 Satu- Mare jud. Satu- Mare

Curriculum vitae. 5 mai 1961 Satu- Mare jud. Satu- Mare Curriculum vitae Informaţii personale Nume/Prenume Adresa Tapodi Susana- Monica Sf. Gheorghe B-dul Grigore Bălan 40 bloc 10 sc. D ap.26 Telefon Mobil: 0723350345 E-mail tapodizsu@yahoo.com tapodizsuzsa@

Részletesebben

Curriculum vitae. Tapodi Susana-Monica

Curriculum vitae. Tapodi Susana-Monica Curriculum vitae Informaţii personale Nume/Prenume Adresa Telefon E-mail Data şi locul naşterii Funcţia şi locul de muncă (universitatea, facultatea, catedra) Tapodi Susana-Monica tapodizsu@yahoo.com,

Részletesebben

Dosar individual. De Litere, Catedra de Literatură Maghiară Literatură

Dosar individual. De Litere, Catedra de Literatură Maghiară Literatură ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40-264 - 40.53.00*; 40.53.01; 40.53.02 ; 40.53.22 Fax: 40-264 - 59.19.06 E-mail: staff@staff.ubbcluj.ro

Részletesebben

Dosar individual. vajdandras@yahoo.com

Dosar individual. vajdandras@yahoo.com ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40-264 - 40.53.00*; 40.53.01; 40.53.02 ; 40.53.22 Fax: 40-264 - 59.19.06 E-mail: staff@staff.ubbcluj.ro

Részletesebben

Publikációs lista. Monográfiák:

Publikációs lista. Monográfiák: Monográfiák: Publikációs lista Kovács Klára (2015): A sportolás mint támogató faktor a felsőoktatásban. Oktatáskutatók könyvtára 2. Debrecen, CHERD. 267 o. (ISBN: 978-963-473-810-7) Szerkesztett kötetek:

Részletesebben

Lista de publicaţii. Numele şi prenumele : Lukács-Márton Réka Anna

Lista de publicaţii. Numele şi prenumele : Lukács-Márton Réka Anna Lista de publicaţii Numele şi prenumele : Lukács-Márton Réka Anna I.LISTA PUBLICAȚIILOR RELEVANTE Lukács-Márton R., Szabó P. (2015): Várandósság alatti evészavar: egy keresztmetszeti vizsgálat eredményei

Részletesebben

Dosar individual. Fac. de Litere, Catedra de Limba Maghiară şi Lingvistică Generală Domeniul ştiinţific.

Dosar individual. Fac. de Litere, Catedra de Limba Maghiară şi Lingvistică Generală Domeniul ştiinţific. ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40-264 - 40.53.00*; 40.53.01; 40.53.02 ; 40.53.22 Fax: 40-264 - 59.19.06 E-mail: staff@staff.ubbcluj.ro

Részletesebben

LISTA PUBLICAŢIILOR VERES VALÉR

LISTA PUBLICAŢIILOR VERES VALÉR LISTA PUBLICAŢIILOR VERES VALÉR Cărţi, volume coordonate Veres V., 2015. Népességszerkezet és nemzetiség [Population structure and ethno-nationality in Romania], Cluj-Napoca:.Cluj University Press, 260

Részletesebben

Jakó Zsigmond 1995 2006 közötti irodalmi munkásságának könyvészete *

Jakó Zsigmond 1995 2006 közötti irodalmi munkásságának könyvészete * Jakó Zsigmond 1995 2006 közötti irodalmi munkásságának könyvészete * I. Tudományos munkák (könyvek, tanulmányok, közlemények) 150. Despre politica socială a regelui atia Corvin în Transilvania. In: Cumpăna.

Részletesebben

Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tanterv es tanévre

Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tanterv es tanévre Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tanterv 2013 2014 es tanévre I. ÉV 1. félév PLM4101 Bevezetés a pedagógiába 2 1 V 4 (Fundamentele pedagogiei) PLM1144 Általános és 2 2 V 5 személyiségpszichológia

Részletesebben

Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tanterv ös tanévre

Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tanterv ös tanévre Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tanterv 2014 2015 ös tanévre I.év 1 félév Ssz. Tantárgy PLM4101 Bevezetés a pedagógiába (Fundamentele 2 1 V 4 Pedagogiei) PLM1144 Általános és személyiségpszichológia

Részletesebben

Lista de lucrări. B1. Cărţi (manuale, monografii, tratate, îndrumare etc.) publicate în străinătate

Lista de lucrări. B1. Cărţi (manuale, monografii, tratate, îndrumare etc.) publicate în străinătate Lista de lucrări Numele şi prenumele Bodó Julianna A. Teza de doctorat Bodó Julianna: A formális és informális szféra ünneplési gyakorlata az 1980-as években. etnológiai elemzés. (Ceremoniile sferei formale

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI 1. 1. Date despre program

FIŞA DISCIPLINEI 1. 1. Date despre program FIŞA DISCIPLINEI 1 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Creştină Partium 1.2 Facultatea Ştiinţe Socio-Umane 1.3 Departamentul Limba şi Literatura Maghiară 1.4 Domeniul

Részletesebben

Curriculum vitae. CEEPUS ösztöndíj a Varsói Agrártudományi Egyetemen, 2007. márciusában (1 hónap)

Curriculum vitae. CEEPUS ösztöndíj a Varsói Agrártudományi Egyetemen, 2007. márciusában (1 hónap) Curriculum vitae Személyes adatok Név/Keresztnév BALLA EMESE Lakcím 537050 Gyergyócsomafalva, 1475 szám, Hargita megye. E-mail ballaemese@kv.sapientia.ro Állampolgárság Román, magyar Nemzetiség Magyar

Részletesebben

Curriculum vitae. Fazakas (Gál) Noémi. română

Curriculum vitae. Fazakas (Gál) Noémi. română Curriculum vitae Informaţii personale Nume/Prenume E-mail Cetăţenia Fazakas (Gál) Noémi galfnoemi@gmail.com română Funcţia şi locul de muncă (universitatea, facultatea, catedra) Lector universitar, Universitatea

Részletesebben

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ Aprobat cu Ordin al ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5198 / 01.11.2004 M I N I S T E R U L E D U C A Ţ I E I Ş I C E R C E T Ă R I I CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU CURRICULUM PROGRAME ŞCOLARE PENTRU

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI 1. 1. Date despre program

FIŞA DISCIPLINEI 1. 1. Date despre program FIŞA DISCIPLINEI 1 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Creştină Partium 1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane 1.3 Departamentul Limba şi literatura maghiară

Részletesebben

Filosofie. Sociologie Istorie Filosofie

Filosofie. Sociologie Istorie Filosofie 1 Facultatea de istorie şi Filosofie Institutul de Filosofie în limba maghiară Curriculum Vitae NUMELE ŞI PRENUMELE: EGYED PÉTER 1. DATA ŞI LOCUL NAŞTERII: 06-04.1954, Cluj 2. FUNCŢIA: Profesor 3. TITLUL

Részletesebben

Románia, 520067, Sepsiszentgyörgy, Hársfa sétány 4/A/7 0267-352805 monika.foszto@econ.ubbcluj.ro

Románia, 520067, Sepsiszentgyörgy, Hársfa sétány 4/A/7 0267-352805 monika.foszto@econ.ubbcluj.ro SZEMÉLYI ADATOK Fosztó Mónika Románia, 520067, Sepsiszentgyörgy, Hársfa sétány 4/A/7 0267-352805 monika.foszto@econ.ubbcluj.ro fmoni77@yahoo.com Neme Nő Születési dátum 04/09/1977 Állampolgárság Román

Részletesebben

6.Tanulmányok: Intézmény: BBTE, Bölcsészkar BBTE, Bölcsészkar

6.Tanulmányok: Intézmény: BBTE, Bölcsészkar BBTE, Bölcsészkar CURRICULUM VITAE 1. Családnév: GURKA-BALLA 2. Keresztnév: ILONA (személyazonosságiban: ELENA) 3. Születési adatok: 1955.09.26, Kolozsvár/ Kolozs megye 4. Lakcím: Kolozsvár, 400679, Hateg u., 26/3 Románia

Részletesebben

Nr. 62/ CLASA: a V-a. Nr. crt. Nume și prenume elev Județ Unitate școlară (denumire, localitate) Premiu Nume și prenume profesor pregătitor

Nr. 62/ CLASA: a V-a. Nr. crt. Nume și prenume elev Județ Unitate școlară (denumire, localitate) Premiu Nume și prenume profesor pregătitor DIRECȚIA GENERALĂ ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN LIMBILE MINORITĂȚILOR DIRECŢIA MINORITĂŢI 62/03.03.2015. TABEL NOMINAL Premianții Concursului de Matematică al Liceelor și Gimnaziilor Maghiare nominalizat în OMEN 5002/02.12.2014

Részletesebben

CURRICULUM VITAE. Funcţia şi locul de muncă (universitatea, facultatea, catedra)

CURRICULUM VITAE. Funcţia şi locul de muncă (universitatea, facultatea, catedra) CURRICULUM VITAE Informaţii personale Nume/Prenume DR. BUGLYA SÁNDOR Adresa 1012 Budapesta, str. Mátray, nr. 5 7., Ungaria Telefon 0036-1-2122 965 E-mail sbuglya@gmail.com Data şi locul naşterii 1945.12.16.

Részletesebben

TANTÁRGYLAP. Nincs, nem ebben az esetben

TANTÁRGYLAP. Nincs, nem ebben az esetben TANTÁRGYLAP 1. A program adatai 1.1 A felsőoktatási intézmény neve Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi 1.3 Intézet/Tanszék Közigazgatási és Közszolgálati

Részletesebben

Körmöczi János Fizikusnapok. Zilele Fizicienilor Körmöczi János

Körmöczi János Fizikusnapok. Zilele Fizicienilor Körmöczi János Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság Societatea Maghiară Tehnico-Științifică din Transilvania Körmöczi János Fizikusnapok Zilele Fizicienilor Körmöczi János Marosvásárhely, 2013. szeptember 27-29.

Részletesebben

Curriculum vitae. BÁLINT ARTHUR Adresa 535600, Odorheiu-Secuiesc, str. Dumbravei 5/18 Telefon Mobil: 0740174752 E-mail balintarthur@yahoo.

Curriculum vitae. BÁLINT ARTHUR Adresa 535600, Odorheiu-Secuiesc, str. Dumbravei 5/18 Telefon Mobil: 0740174752 E-mail balintarthur@yahoo. Curriculum vitae Informaţii personale Nume/Prenume BÁLINT ARTHUR Adresa 535600, Odorheiu-Secuiesc, str. Dumbravei 5/18 Telefon Mobil: 0740174752 E-mail balintarthur@yahoo.com Data şi locul naşterii 15.

Részletesebben

Domeniul activităților Tipul activităților Punctaj cerut A1. Activitate didactică și profesională

Domeniul activităților Tipul activităților Punctaj cerut A1. Activitate didactică și profesională UNIVERSITATEA EMANUEL DIN ORADEA FACULTATEA DE TEOLOGIE FIȘA DE VERIFICARE a îndeplinirii standardelor universității de prezentare la concurs Numele și prenumele: BORZÁSI ISTVÁN, Candidat la postul de

Részletesebben

Kulturális turizmus szak órarend 2014 2015. tanév, I. félév magyar vonal. Nap Óra Tantárgy Terem Tanár Megj.

Kulturális turizmus szak órarend 2014 2015. tanév, I. félév magyar vonal. Nap Óra Tantárgy Terem Tanár Megj. I. ÉV ulturális turizmus szak órarend 2014 2015. tanév, I. félév magyar vonal Hétfő A turizmus általános földrajza (Geografia generală a turismului) Csak páratlan heteken Földrajz ar, H1-es terem dr. Talpas

Részletesebben

Társszezőként: Varga Attila, Veress Emőd, Román alkotmányjog, Status Kiadó, Csíkszereda, 2007, ISBN , 340 o.

Társszezőként: Varga Attila, Veress Emőd, Román alkotmányjog, Status Kiadó, Csíkszereda, 2007, ISBN , 340 o. Publikációs jegyzék 2006-2015 Könyvek: 1.Román alkotmányjog, Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Kolozsvár, 2013, ISBN 978-606-8377-22-3. 349 o. 2.Általános jogelmélet, Scientia Kiadó, Kolozsvár 2011, ISBN,

Részletesebben

Lista de publicaţii B.1. CĂRŢI APĂRUTE LA EDITURI ACREDITATE CNCS, CAT. B

Lista de publicaţii B.1. CĂRŢI APĂRUTE LA EDITURI ACREDITATE CNCS, CAT. B Lista de publicaţii A. TEZA DE DOCTORAT Ungvári-Zrínyi Imre, Öntételezés és értéktudat. Böhm Károly filozófiája [Autoinstituire şi conştiinţa valorii. Filosofia lui Böhm Károly], Ed. ProPhilosophia, ClujSzeged,

Részletesebben

Dr. (ifj.) Kós Károly tudományos munkássága

Dr. (ifj.) Kós Károly tudományos munkássága 200 Csorba Csaba Dr. (ifj.) Kós Károly tudományos munkássága KÓS KÁROLY az erdélyi tárgyi néprajz legjobb romániai magyar szakértője, egyben legtöbbet publikáló kutatója. Ennek ellenére tevékenységének

Részletesebben

Publikációs jegyzék

Publikációs jegyzék Bakk Miklós Publikációs jegyzék - 2014 Önálló kiadvány, szakkönyv Regionalism asimetric şi administraţie publică. Studii de atelier. Cercetarea minorităţilor naţionale din România, Nr.54. ISPMN, Cluj-Napoca,

Részletesebben

Minuta şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 09 octombrie 2015

Minuta şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 09 octombrie 2015 ROMÂNIA JUDEŢUL HARGHITA CONSILIUL JUDEȚEAN Direcția generală administrație publică locală Compartimentul Cancelaria Consiliului Județean Harghita Nr. /2015 Minuta şedinţei extraordinare a Consiliului

Részletesebben

Dosar individual (propunere) Visky András

Dosar individual (propunere) Visky András ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40-264 - 40.53.00*; 40.53.01; 40.53.02 ; 40.53.22 Fax: 40-264 - 59.19.06 E-mail: staff@staff.ubbcluj.ro

Részletesebben

Lista lucrărilor publicate

Lista lucrărilor publicate Lista lucrărilor publicate HOLLÓ LÁSZLÓ Disertaţie Minderheitenrechte in Europa im Hinblick auf Südtirol und Siebenbürgen. Der übernationale Öffentlichkeitsauftrag der Kirche und die Minderheiten, Leopold-

Részletesebben

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian PERSONAL INFORMATION Dr. János Szlávik 3300 Eger, Tompa Mihály u. 8. +36-36-520-400/3082 +36-30-4365-541 szlavik@ektf.hu www.gti.ektf.hu Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian WORK

Részletesebben

PROGRAMFÜZET PROGRAMUL

PROGRAMFÜZET PROGRAMUL ÚJ KIHÍVÁSOK ÉS VÁLASZOK AZ ERDÉLYI TÖRTÉNELEMKUTATÁSBAN I. ERDÉLYI TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYI DOKTORANDUSZ KONFERENCIA Nagyvárad, 2016. április 28 29. PROGRAMFÜZET PROGRAMUL PROVOCĂRI NOI ȘI RĂSPUNSURI ÎN CERCETAREA

Részletesebben

Új régészeti leletek délkelet Erdélyben. Kiállításkatalógus. Sepsiszentgyörgy, 2003, 68 o., 14 tábla.

Új régészeti leletek délkelet Erdélyben. Kiállításkatalógus. Sepsiszentgyörgy, 2003, 68 o., 14 tábla. Bordi Zsigmond Lóránd - Publikációk Szerkesztés A székelyek. A kereszténység védelmezői Secuii. Apărătorii creştinătăţii. Kiállításkatalógus. Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy, 2009, 82 o. (Írta,

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Főállású oktató, adjunktus, dékánhelyettes helyettes Mechanika és szilárdságtan. Gépészmérnöki Az oktatott tárgyak megnevezése:

Szakmai önéletrajz. Főállású oktató, adjunktus, dékánhelyettes helyettes Mechanika és szilárdságtan. Gépészmérnöki Az oktatott tárgyak megnevezése: Szakmai önéletrajz Személyes adatok: Családnév: Szilágyi Keresztnév: József Születési dátum: 1960 március 8 Születési hely (magyarul és románul): Magyaró, Aluniş-Mureş Lakcím: 4200-Csíkszereda Testvériség

Részletesebben

Raport de activitate anul es tevékenységi beszámoló

Raport de activitate anul es tevékenységi beszámoló Raport de activitate anul 2012 2012-es tevékenységi beszámoló Menedzsment vezérigazgatóság/ Direcția generală management Protokolliroda / Biroul de protocol: Saját kiadványok részlege / Compartimentul

Részletesebben

Körmöczi János Fizikusnapok. Zilele Fizicienilor Körmöczi János

Körmöczi János Fizikusnapok. Zilele Fizicienilor Körmöczi János Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság Societatea Maghiară Tehnico-Științifică din Transilvania Körmöczi János Fizikusnapok Zilele Fizicienilor Körmöczi János Marosvásárhely, 2013. szeptember 27-29.

Részletesebben

Universitatea Babeş-Bolyai Competiţia Excelenţei 2010

Universitatea Babeş-Bolyai Competiţia Excelenţei 2010 ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40-264 - 40.53.00*; 40.53.01; 40.53.02 ; 40.53.22 Fax: 40-264 - 59.19.06 E-mail: staff@staff.ubbcluj.ro

Részletesebben

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Studies concluded: PhD in Political Science ELTE, Faculty of Law and Political Science, Budapest, Hungary (2012) MA in Sociology

Részletesebben

DISPOZIŢIA NR. 895 din 12.10.2015 privind convocarea Consiliului Judeţean Bihor

DISPOZIŢIA NR. 895 din 12.10.2015 privind convocarea Consiliului Judeţean Bihor ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR BIHAR MEGYEI TANÁCS BIHOR COUNTY COUNCIL CABINETUL PREŞEDINTELUI DISPOZIŢIA NR. 895 din 12.10.2015 privind convocarea Consiliului Judeţean Bihor În temeiul art. 94 alin.(1)

Részletesebben

1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 biro_biborka@yahoo.com

1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 biro_biborka@yahoo.com Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév (nevek) / Utónév (nevek) Cím(ek) Bíró Bíborka Eszter 1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 E-mail(ek) biro_biborka@yahoo.com

Részletesebben

Ö n é l e t r a j z. Web: www.shakespearekh.ro

Ö n é l e t r a j z. Web: www.shakespearekh.ro Ö n é l e t r a j z Dr. Nagy Attila gépészmérnök, Shakespeare-kutató, egyetemi tanár a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja. Sepsiszentkirályban (Sincrai)

Részletesebben

Dosar individual.

Dosar individual. ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40-264 - 40.53.00*; 40.53.01; 40.53.02 ; 40.53.22 Fax: 40-264 - 59.19.06 E-mail: staff@staff.ubbcluj.ro

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Kutatói együttműködések Web 2.0-es PhD kutatói közösség Doktori értekezés tézisei Készítette: Szontágh Krisztina

Részletesebben

Dosar individual.

Dosar individual. ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40-264 - 40.53.00*; 40.53.01; 40.53.02 ; 40.53.22 Fax: 40-264 - 59.19.06 E-mail: staff@staff.ubbcluj.ro

Részletesebben

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ Anexa nr. 2 la Ordiul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3919 / 20.04.2005 M I N I S T E R U L E D U C A Ţ I E I Ş I C E R C E T Ă R I I CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU CURRICULUM PROGRAME ŞCOLARE PENTRU

Részletesebben

CURRICULUM VITAE. Miercurea Ciuc, Str. Lunca Mare 20/B/15 Telefon profesor universitar,

CURRICULUM VITAE. Miercurea Ciuc, Str. Lunca Mare 20/B/15 Telefon profesor universitar, CURRICULUM VITAE Informaţii personale Nume/Prenume Gagyi Iosif Pavel Adresa Miercurea Ciuc, Str. Lunca Mare 20/B/15 Telefon 0741053884 E-mail gagyijozsef@yahoo.com Cetăţenia Română Data şi locul naşterii

Részletesebben

A Szamos folyó ökológiai állapotfelmérése, a Tisza folyó ökológiai állapotára gyakorolt hatásának vizsgálata

A Szamos folyó ökológiai állapotfelmérése, a Tisza folyó ökológiai állapotára gyakorolt hatásának vizsgálata A Szamos folyó ökológiai állapotfelmérése, a Tisza folyó ökológiai állapotára gyakorolt hatásának vizsgálata Evaluarea ecologică a râului Someş în vederea determinării influenţei acestuia asupra stării

Részletesebben

Dosar individual.

Dosar individual. ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40-264 - 40.53.00*; 40.53.01; 40.53.02 ; 40.53.22 Fax: 40-264 - 59.19.06 E-mail: staff@staff.ubbcluj.ro

Részletesebben

ERCSEI KÁLMÁN, SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

ERCSEI KÁLMÁN, SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ ERCSEI KÁLMÁN, SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 1. Személyi adatok Születési év és hely: 1980, Marosvásárhely Telefonszám: 06 70 22 10 965 E mail cím: ercseikalman@yahoo.com Lakcím: 1086 Budapest, Dobozi u. 37/27. 2.

Részletesebben

Publikációs jegyzék Dr. Farkas Éva az MTMT 2015. január 31-i adatai alapján

Publikációs jegyzék Dr. Farkas Éva az MTMT 2015. január 31-i adatai alapján Publikációs jegyzék Dr. Farkas Éva az MTMT 2015. január 31-i adatai alapján 2015 1. Farkas Éva A nem formális környezetben szerzett tanulási eredmények hitelesítése In: Torgyik Judit (szerk.) Százarcú

Részletesebben

Élthes Zoltán. Személyes adatok

Élthes Zoltán. Személyes adatok Templom utca 11 RO-520014 Sepsiszentgyörgy Románia Phone 00-40-(0) 367 / 407979 Mobil :0743/271709 E-mail: eltheszoltan@yahoo.com Élthes Zoltán Személyes adatok Születtem Székelyudvarhelyen 1955 julius

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Történelem és Filozófia Kar 1.3 Intézet Magyar Filozófiai Intézet 1.4 Szakterület Filozófia

Részletesebben

Dr. Csordás - László Enikő - manager de proiect / projektmenedzser Erika Posmoşanu asistent de proiect / projekt asszisztens

Dr. Csordás - László Enikő - manager de proiect / projektmenedzser Erika Posmoşanu asistent de proiect / projekt asszisztens Prezentarea proiectului Crearea de laboratoare de restaurare de înaltă performaţă cu centrele Debreţin-Oradea Kiemelt műszaki tartalommal rendelkező restaurátor műhelyek kialakítása Debrecen Nagyvárad

Részletesebben

Minorităţi în Bazinul Carpatic

Minorităţi în Bazinul Carpatic Două ţări, un scop, succes comun! Két ország, egy cél, közös siker! Consiliul Judeţean Satu Mare Szatmár Megye Tanácsa Muzeul Judeţean Satu Mare Szatmár Megyei Múzeum Direcţia Muzeelor din Judeţul Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Raport de activitate pe anul 2013 2013-as tevékenységi beszámoló

Raport de activitate pe anul 2013 2013-as tevékenységi beszámoló Raport de activitate pe anul 2013 2013-as tevékenységi beszámoló Direcția generală management / Menedzsment vezérigazgatóság Compartimentul resurse umane / Humánerőforrás részleg Compartimentul management

Részletesebben

Lista de lucrări în domeniul de studii universitare de licenţă SOCIOLOGIE, COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE

Lista de lucrări în domeniul de studii universitare de licenţă SOCIOLOGIE, COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE Lista de lucrări în domeniul de studii universitare de licenţă SOCIOLOGIE, COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE Numele şi prenumele Biró A. Zoltán A. Teza de doctorat Biró A. Zoltán: Relaţii interpersonale de

Részletesebben

Beiskolázási számok, egyetemi szintű nappali képzés 2010. Nyelv

Beiskolázási számok, egyetemi szintű nappali képzés 2010. Nyelv ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, Cluj-Napoca Tel. (00) 40-264 - 40.53.00*; Fax. 0264-591.906 RECTORATUL Nr. 8004/19.05.2010

Részletesebben

Adams, David 1993. Defining educational quality. Improving Educational Quality Project Publication. Biennial Report. Arlington, VA: Institute for International Research. ARACIP: Strategia ARACIP pentru

Részletesebben