ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Mérsékelt és mély hipotermia alkalmazása akut aorta ascendens dissectio miatt végzett mőtéteknél

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Mérsékelt és mély hipotermia alkalmazása akut aorta ascendens dissectio miatt végzett mőtéteknél"

Átírás

1 1 ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI Mérsékelt és mély hipotermia alkalmazása akut aorta ascendens dissectio miatt végzett mőtéteknél Írta: DR. SIMONFALVI IMRE, DR. TOMCSÁNYI ISTVÁN, DR. NAGY ESZTER, DR. SOMOGYI ANDRÁS Bevezetés A mély hipotermiás keringés megállítás 1975 óta ismert (l). Elıször az aortaív helyreállító mőtéteinél alkalmazták az intraoperatív agyi ischaemiás károsodások megelızésére, az agy ischaemia tőrıképességének javítására. Azóta a módszer széles körben elterjedt az aorta mellkasi szakaszának sebészeti kezelésében, így az akut aorta ascendens dissectio miatt végzett mőtéteknél is. Számos szerzı, köztük Ergin és mtsai (2), Usui és mtsai (3. 4, 5, 6) megvizsgálták, hogy a mély hipotermia nyújt-e megfelelı agyi védelmet, hol van a határa a biztonságos keringés megállítás idejének, mennyiben befolyásolja a mortalitást a mély hipotermia alkalmazása. Statisztikai analízisek bizonyították, hogy a mortalitás nem függ a hipotermiás keringés megállításától, de a 40 perc feletti keringés megállítás már nem javasolt, mivel az agyi károsodások idıs betegeknél megemelkednek, 60 perc felett pedig a hipotermia védıhatása vitatott. 1. ábra. Aorta dissectio miatt végzett mőtéteink. Beteganyag és módszer 1. táblázat. A dissectiók kiterjedése De Bakey szerint. A Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem Szív- és Érsebészeti Klinikáján január 1. és december 31. között 12 esetben végeztünk mőtétet aorta ascendens dissectio miatt. 5 esetben mély hipotermiát és keringés megállítást és 2

2 2 esetben mérsékelt hipotermiát alkalmaztunk. (1. ábra.) De Bakey I. típusú dissectio 2 esetben fordult elı, az átlagéletkor 56,5 év, a férfiak és nık aránya egyenlı volt, a legidısebb betegünk 83 éves, a nemek aránya mindkét típusban egyenlı volt. (I. táblázat.) A mőtéteket kardiopulmonalis bypass (CPB) védelmében, médián sternotomiás behatolásból végeztük. A narkózis bevezetésére intravénásán Mindazolámot (10-15 mg) és Fentanylt ( mikrogramm) izomrelaxásként az intubáláshoz Pipecuromiumot (6-8 mg) alkalmaztunk. A narkózist folyamatos intravénás adagolásban Fentanil, Mindazolan és Propofol adásával tartottuk fenn. A szívizomzat védelmére egyszeri 800 ml 4 C-os kriszt alloid kardioplegiát alkalmaztunk. Aorta ascendens pótlás (2. ábra) 5 esetben történt, a kardiopulmonalis bypass átlagidı 226 perc. az aorta lefogási idı átlagosan 87 perc volt. Aorta ascendens és ív cserét 2 esetben végeztünk, a kardiopulmonalis bypass idı átlagosan 130 perc, az aorta lefogási idı átlagosan 75 perc volt. Bentall mőtétre 2 esetben, Bentall és koronaria bypass mőtétre 3 esetben került sor. A kardiopulmonalis bypass idı átlagosan 309, illetve 259 perc. az aorta lefogás ideje átlagosan 130, illetve 126 perc volt (II. táblázat). 2. ábra Az aorta ascendens pótlása mőanyag prothesissel. A prothesisen készített nyílás a coronaria beültetésére szolgál.

3 3 II. táblázat. Mőtéti adatok. Mély hipotermiát és keringés megállítást aorta ascendens pótlásánál 3 esetben alkalmaztunk, a keringés megállítás ideje 24 perc volt. Aorta ascendens és ív csere egy esetben történt, a keringésmegállítás ideje 26 perc volt. Bentall és koronaria bypass mőtétnél 1 esetben alkalmaztunk mély hipotermiát, a keringésmegállítás ideje 20 perc volt (III. táblázat). Megvizsgáltuk a posztoperatív idıszakban a gépi lélegeztetés, a vérveszteség, az ébredési idı, az inotrop igény és a posztoperatív legmagasabb szérum KN és kreatinin értékek alakulását a mély és és mérsékelt hipotermiás csoportban. Összehasonlítottuk e két betegcsoportban a mőtét utáni halálozást és a halál okát. Eredmények III. táblázat. Keringés-megállítás mély hipotermiában. A posztoperatív idıszak vizsgált paramétereit összehasonlítva a mérsékelt hipotermiában operált 7 betegnél a gépi lélegeztetési idı átlagosan 49 óra, míg a mély hipotermiás csoportban a gépi lélegeztetés ideje ennél sokkal kevesebb, átlagosan 26 óra volt. A mőtét után, a mellkasi dréneken ürülı vérveszteség is jóval kedvezıbben alakult a mély hipotermiában operált betegeknél, ahol átlagosan 512 ml, míg a mérsékelt hipotermiában, hagyományos módon operált betegeknél átlagosan 1710 ml volt. Az inotrop igény tekintetében nem találtunk (IV. táblázat) különbséget a két vizsgált csoport között. Az ébredési idı a mérsékelt hipotermiás csoportban 6 óra, míg a mély hipotermiában operáitaknái 15 óra volt. A vesefunkcióra utaló legmagasabb szérum KN és szérum kreatinin a mérsékelt hypotermiás csoportban 14,5 mmol/1 és 101 mikromol/1, a mély hipotermiás csoportban 16,9 mmol/1 és 161 mmol/1 volt. (V. táblázat.) Az aorta ascendens pótlás 2 esetben történt mérsékelt hipotermiában, mindkét beteg gyógyult, 3 esetben történt mély hipotermiában, 1 beteget vesztettünk el akut miokardialis infarktus miatt. Aorta ascendens és ív csere 2 esetben történt, a mérsékelt hipotermiában operált beteg veseelégtelenség miatt halt meg, a mély hipotermiában operált beteg jól gyógyult.

4 4 IV. táblázat. Posztoperatív paraméterek I. V. táblázat. Posztoperatív paraméterek II. Bentall és coronaria mőtét 2 esetben történt mérsékelt hipotermiában, 1 beteget veszítettünk el akut miokardialis infarktus miatt, 1 esetben mély hipotermiában történt, a beteg akut bal szívfél elégtelenség miatt exitált. (VI., VII. táblázat.) A mőtéti mortalitás az aorta ascendens pótlás esetén volt a legalacsonyabb, a Bentall és coronaria bypass mőtétnél volt a legmagasabb. Az 5 halálesetbıl 4-ben a halál oka posztoperatív kardiális szövıdmény volt. A mély hipotermia és keringésmegállítás nem fokozta a mőtéti mortalitást. VI. táblázat. Eredmények moderált hipotermia alkalmazásánál. VII. táblázat. Eredmények mély hipotermia alkalmazásánál.

5 5 Megbeszélés A mély hipotermia segítségével az agy ischaemia tőrıképessége jelentısen növelhetı, és lehetıvé teszi korlátozott ideig a keringés teljes megállítását. Keringésmegállításban, vértelen környezetben az aortaív rekonstrukciója, a nagyerek revíziója könnyebben kivitelezhetı. Az érfal a disztalis anasztomózis területén kirekesztéstıl mentes marad. Az elsı mély hipotermiában végzett aorta ív helyreállító mőtétet Griepp és mtsai (7) írták le 1975-ben. Azóta a mély hipotermiát széles körben alkalmazzák mellkasi aorta mőtéteknél. Cooley és mtsai (8) 1981-ben számoltak be acut ascendens dissectio esetében a disztalis anasztomózis keringésmegállításban, nyitott technikával történı ellátásáról. A vértelen sebészi technika segítségével a posztoperatív szövıdmények csökkenthetık. Az általunk vizsgált 12 betegnél a posztoperatív kardialis és vesefunkciót a mély hipotermia alkalmazása nem befolyásolta. A mély hipotermiás keringésmegállításban végzett mőtétek után a posztoperatív vérveszteség jelentısen csökkent. A mőtét utáni légzés funkció gyorsabban rendezıdött. A nagy klinikai tanulmányok azt bizonyították, hogy a keringés megállítás 40 percig biztonságos mély hipotermiában 20 C-on, 60 perc fe lett az agyi szövıdmények elıfordulása, különösen idıs betegek esetén jelentısen emelkedik. Betegeinknél a mély hipotermiában történı keringésmegállítás minden esetben 30 perc alatt volt. A mőtét utáni ébredés elhúzódott a mérsékelt hipotermiás csoporthoz viszonyítva, de tartós neurológiai szövıdmény nem alakult ki. Crawford és mtsai. (9) 717 esetrıl számoltak be, 44%-ban alkalmazták a mély hipotermiás keringésmegállítást, a mortalitás 9,7% volt. Svensson és mtsai (10) szerint a mortalitási ráta 17,9%- ról 12,3%-ra volt csökkenthetı a hipotermiás keringésmegállítás bevezetésével, melyet 656 betegnél alkalmaztak. Ergin és mtsai (2) megállapították, hogy a mortalitást meghatározó tényezık: a beteg kora, a mőtét sürgetı jellege és a mőtét elıtti haemodynamikai állapot mellkasi aorta mőtétek esetén mély hipotermia alkalmazásánál. Összefoglalva tehát: a mortalitás tekintetében a mély hipotermiában alkalmazott keringésmegállítás nem kockázatfokozó tényezı. A mély hipotermiával a keringésmegállítás 30 perc idıtartamig biztonsággal alkalmazható. Irodalom 1. Griepp, R. B., Stinson, E. B., Hollingsworth, J. F. et al: Prosthetic replacement of the aortic arch. J. Thorac Cardio- vasc Surg 70: , Ergin, M. A., Calla, J. D., Lamsmann, S. L. et al: Hypother- mic circulatory arrest in operations on the thoracic aorta. J. Thorac. Cardiovasc. Surg. 107: , Usui, A., Hotta, T., Hiroura, M. et al: Retrograde cerebral perfusion through a superior vena caval canula protects the brain. Annals of Thoracic Surgery 53: 47-53, Usui, A., Hotta, 71, Hiroura, M. et al: Cerebral metabolism and function during normothermic retrograde cerebral perfusion. Journal of Cardiovascular Surgery 1: , 1993.

6 Usui, A., Oohara, K., Tong-Lin, L. et al: Comparative experimentál study beween retrograde cerebral perfusion and circulatory arrest. Journal of Thoracic Cardiovascular Surgery 107: , Usui, A., Oohara, K., Tong-Lin, L. et al: Determination of optimum retrograde cerebral perfusion conditions. Journal of Thoracic Cardiovascular Surgery 107: , Griepp, R. B., Stinson, E. B., Hollingsworth, J. F. et al: Prosthetic replacement of the aortic arch. J. Thorac. Surg. 70: , Cooley, D. A. Ott, D. A., Frazier, O. H. et al: Surgical tre- atment of aneurysms of the transverse aortic arch: Experien- ce with 25 patiens using hypothermic techniques. Annals of Thoracic Surgery 32: , Crawford, E. S., Saleh, S. A.: Transverse aortic arch ane- urysm. Improved results of treatment employing new modi- fications of aortic reconstruction and hypothermic cerebral circulatory arrest. Ann. Surg. 194: , Svensson, L. G" Crawford, E. S., Hess, K. R. et al: Deep hypothermia with circulatory arrest: determinants of stroke and early mortality in 656 patients. J. Thorac. Cardiovasc. Surg. 106: 19-31, Szabolcs Z.-Bartha E.-Bodor E. és munkatársaik: Az aorta-gyök rekonstrukciójával szerzett tapasztalataink. Magyar Sebészet Windisch M.-Nagy G.-Szabolcs Z. és munkatársaik: Mély hipothermiában végzett mőtétek során szerzett tapasztalataink. Magyar Sebészet Dr. Simonfalvi Imre HIETE Szív- és Érsebészeti Klinika 1135 Budapest, Szabolcs u Érbetegségek: 1998/ oldal

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Az eversiós és a hagyományos carotis endarteriectomia perioperatív eredményeinek összehasonlítása

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Az eversiós és a hagyományos carotis endarteriectomia perioperatív eredményeinek összehasonlítása 1 ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI Az eversiós és a hagyományos carotis endarteriectomia perioperatív eredményeinek összehasonlítása Írta: DR. ENTZ LÁSZLÓ, DR. JÁRÁNYI ZSUZSANNA, DR. NEMES ATTILA A carotis eversiós

Részletesebben

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Varicectomia mélyvénás keringés hiányában. Bevezetés

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Varicectomia mélyvénás keringés hiányában. Bevezetés 1 VÉNÁK BETEGSÉGEI Varicectomia mélyvénás keringés hiányában Írta: DR. BIHARI IMRE Bevezetés A visszérsebészet egyik alaptétele, hogy mélyvénás elzáródásban nem szabad a felületes vénás rendszeren mőtétet

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Aortadissectio. Készítette: A Kardiológiai Szakmai Kollégium

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Aortadissectio. Készítette: A Kardiológiai Szakmai Kollégium Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Aortadissectio Készítette: A Kardiológiai Szakmai Kollégium I. Alapvető megfontolások Az akut aortadissectio (AD) olyan rossz prognózisú kardiológiai sürgősségi

Részletesebben

A jellemzô laboratóriumi eltérések alakulása HELLP (haemolysis, elevated liver enzymes, low platelet count) szindrómával szövôdött terhességekben

A jellemzô laboratóriumi eltérések alakulása HELLP (haemolysis, elevated liver enzymes, low platelet count) szindrómával szövôdött terhességekben TERHESSÉG Magyar Nôorvosok Lapja 69, 517 528 (2006) A jellemzô laboratóriumi eltérések alakulása HELLP (haemolysis, elevated liver enzymes, low platelet count) szindrómával szövôdött terhességekben DR.

Részletesebben

módszer a vérnyomás~ az artériás stiffness

módszer a vérnyomás~ az artériás stiffness BELGYÓGYÁSZAT módszer a vérnyomás~ az artériás stiffness DR. ILLYÉS MIKLÓS, DR. BÖCSKEI RENÁTA ÖSSZEFOGLALÁS Napjaink igénye, hogy az artériák állapotát egyszerû, nem-invazív vizsgáló módszerekkel mérjük

Részletesebben

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Fiatalkori érelmeszesedés a koszorúerekben és az aortában

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Fiatalkori érelmeszesedés a koszorúerekben és az aortában 1 ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI Fiatalkori érelmeszesedés a koszorúerekben és az aortában Írta: DR. MÓZES GÉZA, DR. KÁDÁR ANNA, DR. ILLYÉS GYÖRGY, DR. KULKA JANINA, DR. SCHÖNFELD TIBOR, SZIK LÁSZLÓNÉ, TİKÉS ANNAMÁRIA

Részletesebben

A gombafertızések kezelési nehézségei és lehetıségei

A gombafertızések kezelési nehézségei és lehetıségei A gombafertızések kezelési nehézségei és lehetıségei Mikos Borbála dr. Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Miskolc (fıigazgató fıorvos: Csiba Gábor dr.) Gyermekegészségügyi Központ

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Pitvarfibrilláció, pitvari flattern kezelése. Készítette: A Kardiológiai Szakmai Kollégium

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Pitvarfibrilláció, pitvari flattern kezelése. Készítette: A Kardiológiai Szakmai Kollégium Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Pitvarfibrilláció, pitvari flattern kezelése Készítette: A Kardiológiai Szakmai Kollégium I. Alapvető megfontolások Ajánlási fokozatok I.: Javasolt a kezelés

Részletesebben

A BECK-FÉLE REMÉNYTELENSÉG SKÁLA RÖVIDÍTETT VÁLTOZATÁNAK VIZSGÁLATA MAGYARORSZÁGON EGY ORSZÁGOS REPREZENTATÍV FELMÉRÉS TÜKRÉBEN

A BECK-FÉLE REMÉNYTELENSÉG SKÁLA RÖVIDÍTETT VÁLTOZATÁNAK VIZSGÁLATA MAGYARORSZÁGON EGY ORSZÁGOS REPREZENTATÍV FELMÉRÉS TÜKRÉBEN A BECK-FÉLE REMÉNYTELENSÉG SKÁLA RÖVIDÍTETT VÁLTOZATÁNAK VIZSGÁLATA MAGYARORSZÁGON EGY ORSZÁGOS REPREZENTATÍV FELMÉRÉS TÜKRÉBEN Perczel Forintos Dóra 1, Rózsa Sándor 2, Kopp Mária 3 1 Semmelweis Egyetem

Részletesebben

A BEAUTIFUL-vizsgálat eredményei: Az ivabradin csökkenti a koronária-eseményeket balkamra-diszfunkciós, stabil koronáriabetegeken

A BEAUTIFUL-vizsgálat eredményei: Az ivabradin csökkenti a koronária-eseményeket balkamra-diszfunkciós, stabil koronáriabetegeken Bizonyítékokon alapuló orvoslás Cardiologia Hungarica 2008; 38 : 376 383 2008 Locksley Hall Media A BEAUTIFUL-vizsgálat eredményei: Az ivabradin csökkenti a koronária-eseményeket balkamra-diszfunkciós,

Részletesebben

A nyálzás egészséges csecsemõnél

A nyálzás egészséges csecsemõnél VII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM GYERMEKORVOS A KÓROS NYÁLCSORGÁS MÛTÉTI KEZELÉSE SZERZÕK A KÉTOLDALI SZUBMANDIBULÁRIS NYÁLVEZETÉK HÁTRAHELYEZÉSÉNEK RADIOSEBÉSZETI MEGOLDÁSÁT ISMERTETIK, AMELY HATÉKONY ÉS MEGBÍZHATÓ

Részletesebben

Tartalom. A címlapon: Hippokratész (bizánci mester műve kb. 1342-ből, a Bibliotheque Nationale, Paris tulajdona)

Tartalom. A címlapon: Hippokratész (bizánci mester műve kb. 1342-ből, a Bibliotheque Nationale, Paris tulajdona) SEBkezelés SEBGYÓGYULÁS u XII. évfolyam 2009. 2. szám Tartalom Elnöki köszöntő... 3 Dr. Sugár István Kristálycukor helye és szerepe a sebkezelésben. Irodalmi áttekintés és saját eseteink... 5 Dr. Bazsó

Részletesebben

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Alsó végtagi varicositas spontán vérzése. Bevezetés

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Alsó végtagi varicositas spontán vérzése. Bevezetés 1 VÉNÁK BETEGSÉGEI Alsó végtagi varicositas spontán vérzése Írta: DR. BIHARI IMRE Bevezetés A nem traumás eredető, tehát spontán varix ruptura és az ebbıl adódó profúz vérzés, az alsó végtagi varicositas

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A szív, mint embóliaforrás. Készítette: A Belgyógyászati Szakmai Kollégium

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A szív, mint embóliaforrás. Készítette: A Belgyógyászati Szakmai Kollégium Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A szív, mint embóliaforrás Készítette: A Belgyógyászati Szakmai Kollégium 1. Alapvető megfontolások Az utóbbi években egyre inkább megnőtt az ischaemiás

Részletesebben

A hyperbarikus Oxigén kezelés. jelentõsége a neurológiában

A hyperbarikus Oxigén kezelés. jelentõsége a neurológiában A hyperbarikus Oxigén kezelés jelentõsége a neurológiában Az Egészségügyi és Szociális Minisztérium III. Gyógyító és Ápolási Fõosztálya 17355-3/2003-0003 számú a Neurológiai Szakmai Kollégiumhoz intézett

Részletesebben

Korszerû antihipertenzív kezelés és artériafunkció

Korszerû antihipertenzív kezelés és artériafunkció Orvostovábbképzõ Szemle XIV. évf. 2. szám, 2007. február Korszerû antihipertenzív kezelés és artériafunkció J. Nürnberger T. Philipp Kommentár: Dr. Temesvári András Esseni Egyetemi Klinika, Nefrológia

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja 3. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 1249 TARTALOMJEGYZÉK Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja a cerebrovascularis betegségekről Készítette: a Magyar Stroke Társaság Vezetősége I. Alapvető megfontolások

Részletesebben

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA 2007; 11 (3):113 162. Alapító elnök: FARSANG CSABA, NAGY JUDIT Szerkesztõbizottság társelnökei: DE CHÂTEL RUDOLF, TÚRI SÁNDOR Nemzetközi szerkesztõbizottság: Detlev Ganten (Berlin), Lennart Hansson (Uppsala),

Részletesebben

ARTERIOGRAPH FORRADALMI ÚJÍTÁS A SZÍV-ÉRRENDSZERI BETEGSÉGEK KORAI DIAGNOSZTIKÁJÁBAN! FÁJDALMATLAN 10 PERC ALATT LEZAJLÓ SZŰRŐVIZSGÁLAT!

ARTERIOGRAPH FORRADALMI ÚJÍTÁS A SZÍV-ÉRRENDSZERI BETEGSÉGEK KORAI DIAGNOSZTIKÁJÁBAN! FÁJDALMATLAN 10 PERC ALATT LEZAJLÓ SZŰRŐVIZSGÁLAT! ARTERIOGRAPH FORRADALMI ÚJÍTÁS A SZÍV-ÉRRENDSZERI BETEGSÉGEK KORAI DIAGNOSZTIKÁJÁBAN! FÁJDALMATLAN 10 PERC ALATT LEZAJLÓ SZŰRŐVIZSGÁLAT! ISMEJE MEG ÖN IS AZ ARTERIOGRAPHOT! ARTERIOGRAPH THE REAL STIFFNESS

Részletesebben

Harald Hoensch, Kreiskrankenhaus Gross-Gerau, Innere Abteilung, Wilhelm-Seipp Strasse, Gross- Gerau D64521 Németország

Harald Hoensch, Kreiskrankenhaus Gross-Gerau, Innere Abteilung, Wilhelm-Seipp Strasse, Gross- Gerau D64521 Németország A kiújulás megelızése érdekében végzett flavonoid kezelés prospektív kohorsz összehasonlítása olyan betegeknél, akiknél vastagbélrák kimetszésre került sor Harald Hoensch, Bertram Groh, Lutz Edler és Wilhelm

Részletesebben

Váparekonstrukciós lehetőség kiterjedt os ilii defektus esetén revíziós műtétekben

Váparekonstrukciós lehetőség kiterjedt os ilii defektus esetén revíziós műtétekben A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Ortopédiai Klinika közleménye Váparekonstrukciós lehetőség kiterjedt os ilii defektus esetén revíziós műtétekben Érkezett: 2013. szeptember 23. DR. BEJEK

Részletesebben

Indokolt-e a jóindulatú májdaganatok sebészi kezelése? Saját tapasztalatok és irodalmi áttekintés

Indokolt-e a jóindulatú májdaganatok sebészi kezelése? Saját tapasztalatok és irodalmi áttekintés Indokolt-e a jóindulatú májdaganatok sebészi kezelése? Saját tapasztalatok és irodalmi áttekintés Eredeti közlemény Petri András, 1 Höhn József, 1 Wolfárd Antal, 1 László Kókai Erzsébet, 2 Kocsis Savanya

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Szemészeti Klinika

Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Szemészeti Klinika Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Szemészeti Klinika Igazgató: Prof. Dr. Németh János 1085 Budapest, Mária u.39. Tel: 267-4951, Fax:317-9061 Opponensi vélemény Dr. Módis László: Új lehetıségek

Részletesebben

KAPOSVÁRI EGYETEM. ÁLLATTUDOMÁNYI KAR Sertés és Kisállattenyésztési Tanszék. A doktori iskola vezetıje: DR. HORN PÉTER. MTA rendes tagja.

KAPOSVÁRI EGYETEM. ÁLLATTUDOMÁNYI KAR Sertés és Kisállattenyésztési Tanszék. A doktori iskola vezetıje: DR. HORN PÉTER. MTA rendes tagja. KAPOSVÁRI EGYETEM ÁLLATTUDOMÁNYI KAR Sertés és Kisállattenyésztési Tanszék A doktori iskola vezetıje: DR. HORN PÉTER MTA rendes tagja Témavezetı: DR. SZENDRİ ZSOLT MTA doktora A NÖVENDÉK HÁZINYULAK VISELKEDÉSE

Részletesebben

EL KELL-E ÉRNÜNK AZ IDEALIS LDL-SZINTET? AZ IDEAL- VIZSGÁLATRÓL KICSIT MÁSKÉPPEN

EL KELL-E ÉRNÜNK AZ IDEALIS LDL-SZINTET? AZ IDEAL- VIZSGÁLATRÓL KICSIT MÁSKÉPPEN 26. JÚNIUS IV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 9 X M E T A B O L I Z M U S B ENCZÚR B ÉLA DR. Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet, Preventív Kardiológiai (Hypertonia-Lipid) Ambulancia, Szolnok EL KELL-E ÉRNÜNK AZ IDEALIS

Részletesebben

Onkoplasztikus versus hagyományos emlőmegtartó sebészet. 60 eset összehasonlító klinikopatológiai, kozmetikai és életminőségi vizsgálata

Onkoplasztikus versus hagyományos emlőmegtartó sebészet. 60 eset összehasonlító klinikopatológiai, kozmetikai és életminőségi vizsgálata 116 Eredeti közlemény Onkoplasztikus versus hagyományos emlőmegtartó sebészet. 60 eset összehasonlító klinikopatológiai, kozmetikai és életminőségi vizsgálata Mátrai Zoltán 1, Gulyás Gusztáv 1, Kovács

Részletesebben

2007/2 V. évfolyam. 2. szám

2007/2 V. évfolyam. 2. szám 2007/2 V. évfolyam 2. szám ú j raélesztés Resuscitatio Hungarica A Magyar Resuscitatiós Társaság Lapja Journal of the Hungarian Resuscitation Council (HuRC) Főszerkesztő / Editor in Chief: Dr. Diószeghy

Részletesebben

A felületes phlebitis kezelési lehetısségei

A felületes phlebitis kezelési lehetısségei 1 VÉNÁK BETEGSÉGEI A felületes phlebitis kezelési lehetısségei Írta: DR. BIHARI IMRE Bevezetés A felületes phlebitises beteg kezelése attól függ, hogy melyik rendelıbe kopogtat be: ha belgyógyászhoz fordul,

Részletesebben

1. Bevezetés. Neuropeptidek és vazoaktív anyagok hatása a képződő kallusz mikrocirkulációjára - rés-oszteotómiás modell nyúl tibián

1. Bevezetés. Neuropeptidek és vazoaktív anyagok hatása a képződő kallusz mikrocirkulációjára - rés-oszteotómiás modell nyúl tibián Neuropeptidek és vazoaktív anyagok hatása a képződő kallusz mikrocirkulációjára - rés-oszteotómiás modell nyúl tibián Doktori értekezés Dr. Vendégh Zsolt Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori

Részletesebben

A Ki-67 Proliferációs Index Meghatározásának Különböző Vonatkozásai Emlőrákban

A Ki-67 Proliferációs Index Meghatározásának Különböző Vonatkozásai Emlőrákban A Ki-67 Proliferációs Index Meghatározásának Különböző Vonatkozásai Emlőrákban Ph.D. Tézis Témavezető: Prof. Dr. Cserni Gábor D.Sc. Szegedi Tudományegyetem Pathologiai Intézet Szeged 2014 0 AZ ÉRTEKEZÉS

Részletesebben