Bevezetés. Belépés. Az Autochartist program egy külön ablakban fog megjelenni.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bevezetés. Belépés. Az Autochartist program egy külön ablakban fog megjelenni."

Átírás

1 Bevezetés Az Autochartist egy nagyszerő és sokoldalú ár-alakzat felismerı szoftver, mely az általunk beállított keresési kritériumok alapján vizsgálja a piacot és jelzi a különféle technikai trend alakzatokat úgymint háromszög, zászló, alj-csúcs stb. kialakulását. Kereskedési stílustól függetlenül az Autochartist az eszközök széles tárházával valamennyi kezdı és profi felhasználónak hasznos segítséget nyújt a jó kereskedési döntés meghozatalában. Belépés Ahhoz, hogy elindítsa az Autochartist programot, kattintson a WorldSpreads kereskedési platform jobb felsı menüsorában található Autochartist ikonra. Az Autochartist program egy külön ablakban fog megjelenni.

2 Az Autochartist Interface Az Autochartist kezdılapja 5 különálló részre osztható. A- Keresőablak B- Teljesült Alakzatok ( Completed patterns) C- Formálódó Alakzatok ( Emerging Patterns) D- Alakzat megjelenítő ablak E- Riasztóablak Keresıablak (A) Ahhoz, hogy az Autochartistnak keresési parancsot tudjon adni, kattintson a New Search gombra az eszköztáron. Ekkor megjelenik egy keresı mezı, melyben be tudja állítani a keresés paramétereit. Mik ezek: -hol keressen a rendszer alakzatokat -milyen alakzatokat keressen? -további kritériumok, a keresés finomhangolására A keresési feltételek módosításához, kattintson a ceruza ikonra A keresés feltételek törléséhet kattintson a kuka ikonra.

3 Eredmény ablak-teljesült Alakzatok (B) Azokat az alakzatokat nevezzük teljesült alakzatoknak, ahol az árfolyam áttörte a támasz, vagy ellenállás szinteket. Alapbeállításként, kronológiai sorrendben jelennek meg a keresési eredmények. Eredmény ablak-formálódó Alakzatok (C) Amennyiben egy alakzat még nem teljesítette a rá vonatkozó kritériumokat, formálódó alakzatokról beszélünk. Alapbeállításként, kronológiai sorrendben jelennek meg a keresési eredmények. Alakzat megjelenítı ablak (D) A grafikon és a rajta kialakult, vagy kialakulófélben lévı alakzat a D ablakban kerül megjelenítése. Az alakzat megjelenítı ablaktól jobbra, bıvebb piaci információkat olvashat Riasztóablak (E) Amennyiben az Autochartist talált az Ön keresési feltételeinek megfelelı alakzatot egy villanykörte ikon fog megjelenni a felületen. Az alakzat megjelenítéséhez, kattintson a villanykörte ikonra. Hangriasztáshoz kattintson a villanykörte mellett található hangszóró ikonra.

4 Keresıfunkciók Amennyiben rákattint a New search gombra az alábbi panel fog megjelenni: Keresés az alakzat neve alapján (Search Name) Gépelje be az üres mezıbe a keresni kívánt alakzatokat. (angol nyelven) Keresés Csoport szerint (Group) Az alábbi fı csoportokat különbözeti meg az Autochartist rendszere: FX Részvényindexek Fémek Részvények (Tızsdék alapján)

5 Keresés irány alapján (Direction) Az Autochartistot programot be tudja úgy állítani, hogy csakis a piaci emelkedésre, vagy épp ellenkezıleg a csökkenésre utaló alakzatokat szőrje. Trendfordulás, trendkövetés Egy alakzat után várható piaci mozgásokat, egyrészt trendkövetés, másrészt a trendfordulás jellemezheti. Continuation=Trendkövetés Reversal=Trendforduló

6 Minimális alakzatméret Az alakzat méretét az azt alkotó gyertyák száma határozza meg.pl: Egy 60 perces grafikonon azonosított 30 egységbıl álló alakzat 30 órán keresztül formálódott. A nagyobb alakzatméreteknél biztosabb elırejelzéseket tudunk készíteni, ezért lehetıség van a kisebb alakzatok kiszőrésére. Alakzat erısség mutató Autochartist minıségi jelzésekkel szolgál minden alakzatra, mely valaha azonosítva lett. A keresı alkalmazás lehetıséget nyújt arra, hogy meghatározza azt a minimális alakzat megbízhatóságot, melyet meg szeretne jeleníteni. 4 objektív mutató méri az alakzat- 3 pedig a Fibonacci alakzatok erısségét. Az erısség mutatók határozzák meg az alakzat megjelenését. A magas erısség mutatókkal rendelkezı alakzatok segítségével pontosabb elırejelzések adhatóak. Az alakzat erısség mutatókat 0-10-ig mérjük. A 0 a leggyengébbet, míg a 10 a legerısebbet jelöli. Alapbeállításként 0 szerepel a rendszerben Próbálja meg elkerülni, hogy az indikátorok minıségét a maximum értékre állítsa, mivel ez kevés kereskedési lehetıséget fog eredményezni nagyon ritka, hogy az ember megtalálja a tökéletes alakzatokat. Egy kis gyakorlás után rá fog érezni a különbözı minıségjellemzık prioritási sorrendjére és arra, hogy hogyan használhatók leginkább az Ön által alkalmazott kereskedési stratégiával összhangban. Alakzat erısség mutatók: Minimális tisztaság (tüskék mennyisége kevés tüske 10, sok tüske 0) Minimális kezdeti trend Minimális forgalomnövekedés Minimális szabályosság (a támasz és ellenállást érintı vonalak idıbeni eloszlása egyenletes10-egyenetlen 0) Minimális kitörési erı Minimális általános erısség

7

8 Fibonacci erısség mutatók Minimális tisztaság (tüskék mennyisége kevés tüske 10, sok tüske 0) Minimális idı szimmetria Minimális ár szimmetria Minimális általános erısség

9 Alakzattípusok Az Autochartist 16 féle alakzatot különbözet meg. Pipálja ki a keresendı alakzatot. Lássuk ezeket

10 Alakzatok Háromszögek (Triangles) A háromszög alakzat az egymás felé tartó támasz és ellenállás vonalakból jön létre. Egy ereszkedı ellenállásvonal egyre alacsonyabb szinteken történı profitrealizálásra vagy a termék értékével kapcsolatos bizonytalanságra utal. Emelkedı támasz szinttel kombinálva az árfolyam sarokba van szorítva. Amint a támasz vagy az ellenállás szintje megtörik, a nyomás, mely a bizonytalanság eredményeként alakult ki csökken és a lendület az árfolyam kitörés irányába hat. Többféle variációi lehetnek a háromszögeknek, nevezetesen növekvı és csökkenı háromszögek. Egy növekvı háromszögnek az ellenállás vonala, míg egy csökkenı háromszögnek a támasz vonala vízszintes. Csatornák és téglalapok (Channels and Rectangles) Egy csatorna az egymással párhuzamos támasz és ellenállás szintek között alakul ki. Ez az alakzat gyakran jelez elı egy relatíve erıs trendet (emelkedı vagy csökkenı), amelyben az árfolyam oldalaz, míg ki nem tör. A csatornából való kitörés vagy trendfordulót, vagy az aktuális trend erısségének megváltozását jelzi. A csatornához hasonlóan, a téglalap alakzat a horizontális támasz és ellenállás szintek között jön létre. A téglalapokat és csatornákat szokás zászló alakzatként emlegetni a kezdeti trend és a kitörés erısségének függvényében. A zászló alakzat két részbıl áll, a kezdeti trendet jelképezı ereszkedı/emelkedı csatorna, illetve a trend folytatását jelzı bika/medve háromszög. Ékek (Wedges) Az ékek, hasonlóan a háromszögekhez a konvergáló ellenállás és támaszvonalak között jönnek létre. Azonban a háromszögekben a támasz- és az ellenállásvonal közül az egyik emelkedı, a másik ereszkedı, míg egy ék esetében támasz és ellenállás vonalai egyaránt lehetnek emelkedıek vagy ereszkedıek. Azokat az ékeket, melyek pozitív lejtésőek, Emelkedı ékeknek (Rising Wedge), és azokat, amelyek negatív lejtésőek Csökkenı ékeknek (Falling Wedge) hívjuk. Leggyakrabban. Leggyakrabban az ékek az azok irányával ellentétes kitöréseket megelızıen alakulnak ki. Ez azt jelenti, hogy medve kitörések emelkedı ék, bika kitörések csökkenı éket követıen várhatóak. Fej-váll alakzatok (Head and shoulders) A fej-váll alakzat az instrumentum árfolyamának mozgását egy ember fejével és vállaival azonosítja. A fej-váll alakzat egy trendfordító alakzat, amely bika trendbıl megy át medvébe. Az alakzat akkor kezd kialakulni, amikor az árfolyam grafikonja metszi a támasz szintet felfelé, mielıtt a bal váll kirajzolódna, és akkor teljesedik ki, amikor az árfolyam metszi a támasz szintet lefelé, miután megformálódott a jobb váll.

11 Dupla csúcs és dupla alj (Double Top, Double Bottom) A dupla csúcs és dupla alj fordító alakzat, melyek kétszer érintik a támasz/ellenállás szinteket, mielıtt megfordítanák a trendet. A trendforduló megerısítéséhez minden esetben erıs kezdeti trend és jelentıs kitörés szükséges. Tripla csúcs és tripla alj (Triple Top, Triple Bottom) A tripla csúcs és tripla alj fordító alakzat, melyek háromszor érintik a támasz/ellenállás szintet mielıtt megfordítanák a trendet. Ez egy erısebb trendváltó indikátor, mint a dupla csúcs vagy a dupla alj. A trendforduló megerısítéséhez minden esetben erıs kezdeti trend és jelentıs kitörés szükséges. Zászló alakzat kialakulása A zászló alakzatok általában egy meredek trendet követıen alakulhatnak ki. Az árfolyam felfutását vagy csökkenését egy korrekciós szakasz követi, ahol kis mértékben a trenddel ellentétesen halad az árfolyam, mintegy erıt győjtve a további trend irányú mozgáshoz. A zászló formáció ebbıl következıen, két trend irányú, lehetıleg párhuzamos szakaszból, és a közöttük lévı korrekciós szakaszból áll, amely magát a zászlót formázza. Árbóczászló (Pennant) A zászló (Flag, Pennant) egy rövid távú alakzat, ami alapvetıen egy kis nyugalmi idıszakot jelent egy nagyobb rally közepén. Ennek következtében a formációt a trend folytatódását jelzı alakzatok közé soroljuk. A zászlót tehát egy jelentıs erısödés elızi meg, és egy hasonló erısödés követi is. A két növekvı trend, mely megelızi és követi a zászló alakzatot, általában azonos nagyságú szokott lenni. A következıkben az Alakzat keresés Eredmények (Pattern Results) egyes mezıinek magyarázatát találja: Szimbólum (Symbol) A szimbólum jelzése, melyen az alakzat azonosítva lett. Intervallum (Interval) Az adatok idı intervalluma, melyen az alakzat azonosítva lett. Ha minden alakzat az Ön keresésében ugyanazon intervallumba esik, ez az oszlop rejtve marad. Alakzat neve (Pattern) A beazonosított alakzat neve. A különbözı alakzatok leírásához nézze meg az Alakzat típusokat. Alakzat vége (Pattern End) az alakzat azonosításának, vagy kialakulásának pontos ideje Hosszúság (Length) Az alakzat hossza gyertyákban kifejezve. Irány (Direction) Az irány, amerre a kitörés megtörtént. A felfelé nyíl azt jelenti, hogy az árfolyam áttörte az ellenállás szintet. A lefelé nyíl az jelenti, hogy az árfolyam áttörte a támasz szintjét. Formálódó alakzat esetén üres nyilakat lát a kitörés várható irányának elırejelzésére. Minıség (Quality Indicators) Az alakzat egészének minısége Elırejelzés (Forecast From / To) a minimum és maximum árelırejelzés skálája

Mikor vásárolj, és mikor adj el a profit eléréséért?

Mikor vásárolj, és mikor adj el a profit eléréséért? Mikor vásárolj, és mikor adj el a profit eléréséért? A TŐZSDEI GRAFIKONOK ELEMZÉSE 1. Bevezetés A grafikonok elemzése még sosem volt ennyire népszerű. Ennek az az egyik oka, hogy manapság már olcsón lehet

Részletesebben

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLİ ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA Doktori (PhD) értekezés Készítette: Horváth Zoltán Gödöllı 2010. A doktori

Részletesebben

TANSZÉKI ADMINISZTRÁTOR

TANSZÉKI ADMINISZTRÁTOR TANSZÉKI ADMINISZTRÁTOR Felhasználói dokumentáció verzió 2.2. Budapest, 2009. Változáskezelés Verzió Dátum Pont Változás Cím Oldal Oldalszám: 2 / 66 Tartalomjegyzék 1. Tanszéki adminisztrátor feladatai...

Részletesebben

Az Access indítása táblák mezők rekordok Űrlapok Lekérdezések jelentések Adatelérési lapok

Az Access indítása táblák mezők rekordok Űrlapok Lekérdezések jelentések Adatelérési lapok Az Access indítása A Start menü - Programok - Microsoft Access ikonra kattintással, vagy az Intézőben valamelyik, az Access-hez társított adatbázis-fájlra kattintva elindul a program. Ha az Access-t a

Részletesebben

TőzsdeParkett.hu. bemutatja INGYENES ALAP TŐZSDETANFOLYAM MINDENKINEK. Tudással az ember rengeteg pénzt kereshet!

TőzsdeParkett.hu. bemutatja INGYENES ALAP TŐZSDETANFOLYAM MINDENKINEK. Tudással az ember rengeteg pénzt kereshet! TőzsdeParkett.hu Ingyenes Alap Tőzsdetanfolyam Mindenkinek 1 / 11 oldal TőzsdeParkett.hu bemutatja INGYENES ALAP TŐZSDETANFOLYAM MINDENKINEK Írta: Szikra Zoltán tőzsdeoktató Tudással az ember rengeteg

Részletesebben

INFORMATIKA INGYENES ELEKTRONIKUS TANANYAG ADATBÁZIS-KEZELÉS

INFORMATIKA INGYENES ELEKTRONIKUS TANANYAG ADATBÁZIS-KEZELÉS INFORMATIKA INGYENES ELEKTRONIKUS TANANYAG ADATBÁZIS-KEZELÉS TARTALOMJEGYZÉK ALAPFOGALMAK...2 ACCESS ALAPOK...2 AZ ACCESS KÉPERNYİ RÉSZEI:...3 ADATBÁZIS MEGNYITÁSA:...3 AZ ADATTÁBLA (TÁBLA):...4 AZ ELSİDLEGES

Részletesebben

Hogyan induljunk el a külföldi tőzsdéken e-book. Elemzésközpont.hu

Hogyan induljunk el a külföldi tőzsdéken e-book. Elemzésközpont.hu Hogyan induljunk el a külföldi tőzsdéken e-book Elemzésközpont.hu www.elemzeskozpont.hu Kedves Olvasó! Ebbe az ebook-ba összeválogattuk azokat az általunk publikált cikkeket, melyek a külföldi tőzsdékhez

Részletesebben

A TANÍTÁS EREDMÉNYEINEK MEGÁLLAPÍTÁSA; SZAKTÁRGYI ÉRTÉKELÉS

A TANÍTÁS EREDMÉNYEINEK MEGÁLLAPÍTÁSA; SZAKTÁRGYI ÉRTÉKELÉS A TANÍTÁS EREDMÉNYEINEK MEGÁLLAPÍTÁSA; SZAKTÁRGYI ÉRTÉKELÉS Pedagógiai tanulmányainkból tudjuk: a szaktárgyi értékelés során jellemzıen arról gyızıdünk meg, hogy a kitőzött célokat milyen szinten sikerült

Részletesebben

Microsec e-szignó Archívum Kliens. Archiváló alkalmazás

Microsec e-szignó Archívum Kliens. Archiváló alkalmazás Microsec e-szignó Archívum Kliens Archiváló alkalmazás Tartalomjegyzék 1. Bevezetı... 3 2. Hardver és szoftver követelmények... 4 3. Az alkalmazás felületének felépítése... 5 3.1. Fımenü... 5 3.2. Ikonsor...

Részletesebben

TÁBLÁZATKEZELİ ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI

TÁBLÁZATKEZELİ ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI TÁBLÁZATKEZELİ ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI A táblázatkezelık feladata, alkalmazása A táblázatok minden mőszaki, gazdasági számítási mővelet nélkülözhetetlen kellékei. Jellemzı rájuk, hogy sorokból és oszlopokból

Részletesebben

Láthatóvá tehető-e a láthatatlan kéz? Egy ágens-alapú piaci modell tapasztalatai

Láthatóvá tehető-e a láthatatlan kéz? Egy ágens-alapú piaci modell tapasztalatai Közgazdasági és Regionális Tudományok Intézete Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar MŰHELYTANULMÁNYOK Láthatóvá tehető-e a láthatatlan kéz? Egy ágens-alapú piaci modell tapasztalatai Hau Orsolya

Részletesebben

Kochmeister díj. Készítette: Oszkó Ildikó

Kochmeister díj. Készítette: Oszkó Ildikó Kochmeister díj Készítette: Oszkó Ildikó Budapest 2010 A célárfolyam elırejelzések szóródási hatása a feltörekvı európai részvénypiacokon Az elemzıi tevékenység információhordozó képességének empirikus

Részletesebben

Értékpapír Befektetési Lehetőségek Az Erste NetBroker Rendszerével

Értékpapír Befektetési Lehetőségek Az Erste NetBroker Rendszerével Miskolci Egyetem Gazdaságtudomány Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Pénzügy Tanszék Értékpapír Befektetési Lehetőségek Az Erste NetBroker Rendszerével Szakmai belső konzulens : Dr.

Részletesebben

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq Operációs rendszerek wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq jegyzet 2010.

Részletesebben

Az EMU kialakulásának rövid- és középtávú következményei a magyar gazdaság számára

Az EMU kialakulásának rövid- és középtávú következményei a magyar gazdaság számára Pénzügykutató Rt Az EMU kialakulásának rövid- és középtávú következményei a magyar gazdaság számára Gáspár Pál és Várhegyi Éva Budapest 1998 október 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 I. Az egységes euro övezet

Részletesebben

Elmélet és alkalmazás. Írta: Dr. Kuba Gellért. 2006. november

Elmélet és alkalmazás. Írta: Dr. Kuba Gellért. 2006. november Elmélet és alkalmazás Írta: Dr. Kuba Gellért 2006. november Tartalomjegyzék 2 Bevezetés... 3 Szoba benapozottsága egy ablakkal (1. példa)... 5 A földrajzi helyzet meghatározása... 6 Idıkorrekció... 6 A

Részletesebben

OPERÁCIÓS RENDSZEREK ÉS FÁJLKEZELÉS 1. Operációs rendszerek

OPERÁCIÓS RENDSZEREK ÉS FÁJLKEZELÉS 1. Operációs rendszerek OPERÁCIÓS RENDSZEREK ÉS FÁJLKEZELÉS 1. Operációs rendszerek Hardver, szoftver, operációs rendszer fogalma A hardver a számítógép működését lehetővé tevő elektromos, elektromágneses egységek összessége.

Részletesebben

RoadRecord mobil alkalmazás használati útmutató

RoadRecord mobil alkalmazás használati útmutató RoadRecord mobil alkalmazás használati útmutató Az alkalmazás elindítása után a következő képernyőről kétféleképpen tud továbblépni. 1. A szinkronizációs adatok beállítása Amennyiben Ön még nem használta

Részletesebben

1. Az Office programcsomag

1. Az Office programcsomag 1. Az Office programcsomag Az Office programcsomag elemei Az Office 2000-nek több kiadása létezik: Standard, Small Business, Professional és Premium. A Standard kiadás általános irodai alkalmazásokat (Word,

Részletesebben

Közgazdasági ismeretek

Közgazdasági ismeretek Közgazdasági ismeretek /Felzárkóztató modul jegyzete/ KÉZIRAT TÁMOP projekt részére Közgazdasági ismeretek /Felzárkóztató modul jegyzete/ Szerzı: Bacsi Zsuzsanna Pannon Egyetem Georgikon Kar Lektor:????

Részletesebben

Közgazdasági elméletek

Közgazdasági elméletek Közgazdasági elméletek Oktatási segédlet Összeállította: Dr. Karajz Sándor 1 Tartalomjegyzék 1. A fogyasztói elméletek kiterjesztése 2. Piaci stratégiai cselekvések leírása játékelméleti modellek segítségével

Részletesebben

Fontos jellemz k kiválasztása permutációk segítségével

Fontos jellemz k kiválasztása permutációk segítségével Fontos jellemz k kiválasztása permutációk segítségével Szakdolgozat Dudás László Témavezet : Lukács András Számítógéptudományi tanszék Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szolgáltatások ellátási láncának speciális menedzsment jellemzıi

Szolgáltatások ellátási láncának speciális menedzsment jellemzıi Mőhelytanulmányok Vállalatgazdaságtan Intézet 1093 Budapest, Fıvám tér 8., 1828 Budapest, Pf. 489 (+36 1) 482-5424, fax: 482-5567, www.uni-corvinus.hu/vallgazd Szolgáltatások ellátási láncának speciális

Részletesebben

Kopint Konjunktúra Kutatási Alapítvány

Kopint Konjunktúra Kutatási Alapítvány Kopint Konjunktúra Kutatási Alapítvány Magyarország és más kelet-közép-európai országok nemzetközi versenyképességének alakulása a rendszerváltástól napjainkig Magyarország külgazdasági versenyképessége

Részletesebben

-az érett, fejlett, döntésre kész személyiség kialakulásának akadályozása

-az érett, fejlett, döntésre kész személyiség kialakulásának akadályozása A SZERVEZETEK ELMÉLETEI A szervezet, mint gép Ennek a szemléletnek a lényege az, hogy a szervezet bizonyos célok elérése érdekében ésszerően strukturált munkatevékenységek és munkakörök összessége, amelyben

Részletesebben

Programozás Delphi-ben

Programozás Delphi-ben Tartalom Mgr. Végh László Programozás Delphi-ben Komárom, 2006. október 26. Mgr. Végh László, 2005-2006 http://www.prog.ide.sk 1. Mi a Delphi?...1 2. Az integrált fejlesztői környezet...3 3. Első programunk

Részletesebben

Bevezetés. Az Excel munkakörnyezet. A program indítása

Bevezetés. Az Excel munkakörnyezet. A program indítása Bevezetés A táblázatkezelő szoftvereket az az igény hívta életre, hogy gyakran ábrázolunk olyan számokat táblázatokban, amelyeknek azután oszloponként vagy soronként fel kell tüntetni az összegét és például

Részletesebben

Marketing logisztika

Marketing logisztika 2 Dankó László MSc. MA. PhD. CSc. Marketing logisztika a II. évfolyamos marketing szakos - értékesítés szakirányos MA közgazdász hallgatók számára Miskolc, 2009. 3 Szerkesztette: Dr. Dankó László PhD.

Részletesebben

3. előadás A PIAC MŰKÖDÉSE: KERESLETI-KÍNÁLATI ELEMZÉS

3. előadás A PIAC MŰKÖDÉSE: KERESLETI-KÍNÁLATI ELEMZÉS 3. előadás A PIAC MŰKÖDÉSE: KERESLETI-KÍNÁLATI ELEMZÉS Kertesi Gábor Varian 1. fejezete alapján 3.1 Bevezető A mikroökonómiával való ismerkedést a közgazdasági elemzés egy példájával kezdjük. Az elméletet

Részletesebben

Használati útmutató a VDO C szériás computerekhez. Minden C szériás modellnél. Csak a C3 és C4 modelleknél

Használati útmutató a VDO C szériás computerekhez. Minden C szériás modellnél. Csak a C3 és C4 modelleknél Használati útmutató a VDO C szériás computerekhez Köszönjük, hogy a VDO kerékpáros computerét választotta. Ahhoz, hogy a termék minden funkcióját megfelelõen tudja használni, és ne legyenek technikai problémái,

Részletesebben