GB 256/2013. (XI.06.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GB 256/2013. (XI.06.)"

Átírás

1 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Gazdasági Bizottság Jegyzőkönyv készült a Gazdasági Bizottság november 6-án 12:00 órakor tartott rendes üléséről Ülés helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme Budapest IX. ker. Bakáts tér 14. Jelen vannak: Kandolka László elnök, Hidasi Gábor, dr. Nagy Attiláné, Bencsik György, Ferenczy Lászlóné, Martos Dániel, Csárdi Antal, Sajó Ákos tagok. Hivatal részéről: Formanek Gyula alpolgármester, dr. Szabó József aljegyző, Madár Éva irodavezető, Nyeste-Szabó Marianna irodavezető, Kosik Gáborné irodavezető-helyettes, Romhányi Ildikó irodavezető-helyettes, dr. Enyedi Mária csoportvezető, Janitz Gergő csoportvezető,berner József csoportvezető, Koór Henrietta csoportvezető, dr. Ódor Éva polgármesteri jogi tanácsadó, Gólya Orsolya jegyzőkönyvvezető. Meghívottak: Vörös Attila FEV IX. Zrt. elnök-vezérigazgató, Szabó Zoltán Ferencvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese, Görgényi Máté képviselő, Tornai István képviselő. Kandolka László: Köszöntöm a Gazdasági Bizottság ülésén a bizottság tagjait, a Hivatal részéről megjelenteket, meghívott vendégeinket. Megállapítom, hogy a bizottság 8 fővel határozatképes, az ülést megnyitom. Javaslom, hogy a Az önkormányzat és intézményeiben, kötelező önkormányzati feladatot ellátó kizárólagos önkormányzati tulajdonában álló gazdasági társaságnál, valamint az önkormányzat működtetésében lévő oktatási intézményekben dolgozók részére szolgálati lakás juttatása című előterjesztést első napirendi pontként tárgyalja a bizottság. A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel? Csárdi Antal (ÜGYREND): Kérem, vegyük fel napirendre az Sz-450/2013. sz. - Tájékoztató az ingatlan értékbecsléseknél alkalmazott hozamráta mértékéről című- előterjesztést. Kandolka László: Kérem, szavazzunk arról, hogy az Sz-471/2013. Az önkormányzat és intézményeiben, kötelező önkormányzati feladatot ellátó kizárólagos önkormányzati tulajdonában álló gazdasági társaságnál, valamint az önkormányzat működtetésében lévő oktatási intézményekben dolgozók részére szolgálati lakás juttatása című előterjesztést első napirendi pontként tárgyalja a bizottság. GB 256/2013. (XI.06.) A Gazdasági Bizottság úgy dönt, hogy az Sz-471/2013. sz. - Az önkormányzat és intézményeiben, kötelező önkormányzati feladatot ellátó kizárólagos önkormányzati tulajdonában álló gazdasági társaságnál, valamint az önkormányzat működtetésében lévő oktatási intézményekben dolgozók részére szolgálati lakás juttatása címűelőterjesztést 1. napirendi pontként tárgyalja meg. Határidő: értelemszerű 1

2 Kandolka László: Kérem, szavazzunk arról, hogy a Sz-450/2013. Tájékoztató az ingatlan értékbecsléseknél alkalmazott hozamráta mértékéről című előterjesztést a bizottság a napirendjére veszi. GB 257/2013. (XI.06.) A Gazdasági Bizottság úgy dönt, hogy az Sz-450/2013. sz. - Tájékoztató az ingatlan értékbecsléseknél alkalmazott hozamráta mértékéről című- előterjesztést 20. napirendi pontként, napirendjére veszi. Határidő: értelemszerű Kandolka László: Kérem, szavazzunk a módosított napirend egészéről. Több hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: GB 258/2013. (XI.06.) Napirend: 1./ Az önkormányzat és intézményeiben, kötelező önkormányzati feladatot ellátó kizárólagos önkormányzati tulajdonában álló gazdasági társaságnál, valamint az önkormányzat működtetésében lévő oktatási intézményekben dolgozók részére szolgálati lakás juttatása Sz-471/2013. sz. előterjesztés 2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának évi költségvetés módosítása (II. forduló) 183/3-4/2013. sz. előterjesztések 3./ évi költségvetési koncepció 204/2013., 204/2/2013. sz. előterjesztések 4./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építmény- és telekadóról szóló 40/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendeletének módosítása (I. forduló) 201/2013. sz. előterjesztés 5./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az idegenforgalmi adó helyi bevezetéséről szóló 38/2010. (XII. 31.) önkormányzati rendeletének módosítása (I. forduló) 200/2013. sz. előterjesztés 6./ Javaslat FESZOFE Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának hatályon kívül helyezésére és új Alapító Okiratának elfogadására 209/2013. sz. előterjesztés 7./ Javaslat a Bakáts téri mélygarázs szerződéseinek jogi sorsára 210/2013. sz. előterjesztés 2

3 8./ Nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása pályázaton kívül a közérdekű tevékenységet folytató Roma Kulturális és Sport IX. Közhasznú Egyesület részére Sz-469/2013. sz. előterjesztés 9./ Hasznosított nem lakás céljára szóló helyiség elidegenítése Sz-445/2013. sz. előterjesztés 10./ Elővásárlási jognyilatkozat a Budapest IX. ker. Üllői u. 17. fszt. 2/a. (hrsz: 36835/0/A/68) szám alatti lakásra Sz-446/2013. sz. előterjesztés 11./ Futamidő meghosszabbítása a részletfizetési kedvezménnyel eladott Budapest IX. ker. Toronyház u. 5. III. lh. II. em. 1. szám alatti lakásra vonatkozóan Sz-447/2013. sz. előterjesztés 12./ Méltányossági lakáskérelmek Sz-466/2013. sz. előterjesztés 13./ Piaci alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése Sz-458/2013. sz. előterjesztés 14./ Szociális alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése Sz-465/2013. sz. előterjesztés 15./ Üres lakások műszaki csatolására vonatkozó kérelmek Sz-448/2013., Sz-457/2013. sz. előterjesztések 16./ Lakások bérleti jogáról történő lemondás, pénzbeli térítés ellenében Sz-464/2013. sz. előterjesztés 17./ A GB.145/2013.(V.15.) számú határozatának visszavonása Sz-459/2013. sz. előterjesztés Előterjesztő: Kosik Gáborné irodavezető-helyettes 18./ A Házfelügyelői munkakörök betöltésére kiírandó pályázatok meghirdetéséről, megjelentetéséről hozott GB 255/2013.(X.02.) sz. határozat módosítása Sz-468/2013. sz. előterjesztés Előterjesztő: Vörös Attila, FEV IX. Zrt. elnök-vezérigazgató 19./ A Gazdasági Bizottság ügyrendjének módosítása Sz-444/2013. sz. előterjesztés Előterjesztő: Kandolka László elnök 3

4 20./ Tájékoztató az ingatlan értékbecsléseknél alkalmazott hozamráta mértékéről Sz-450/2013. sz. előterjesztés NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: Kandolka László: Zárt ülést rendelek el. Az 1. számú napirenddel kapcsolatos hozzászólások és határozat /2013. (XI.06.) sz. határozatok a zárt ülésről készült jegyzőkönyvben találhatóak. 2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának évi költségvetés módosítása (II. forduló) 183/3-4/2013. sz. előterjesztések Kandolka László: Rátérünk a második napirendi pontunkra. Kérdés, hozzászólás, nincs. Kérem, szavazzunk a 183/3/2013. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. GB 264/2013. (XI.06.) A Gazdasági Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 183/3/2013. sz. - Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának évi költségvetés módosítása című előterjesztést. (5 igen, 3 nem, 0 tartózkodás) 3./ évi költségvetési koncepció 204/2013., 204/2/2013. sz. előterjesztések Kandolka László: Következő napirendi pontunkhoz, kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 204/2013. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. GB 265/2013. (XI.06.) A Gazdasági Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 204/2013. sz évi költségvetési koncepció című előterjesztést. (5 igen, 2 nem, 1 tartózkodás) 4

5 4./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építményés telekadóról szóló 40/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendeletének módosítása (I. forduló) 201/2013. sz. előterjesztés Kandolka László: Az előterjesztéshez kapcsolódóan kérdés, hozzászólás, nincs. Kérem, szavazzunk a 201/2013. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. GB 266/2013. (XI.06.) A Gazdasági Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 201/2013. sz. A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építmény- és telekadóról szóló 40/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendeletének módosítása című előterjesztést. 5./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az idegenforgalmi adó helyi bevezetéséről szóló 38/2010. (XII. 31.) önkormányzati rendeletének módosítása (I. forduló) 200/2013. sz. előterjesztés Kandolka László: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 200/2013. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. GB 267/2013. (XI.06.) A Gazdasági Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 200/2013. sz. A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az idegenforgalmi adó helyi bevezetéséről szóló 38/2010. (XII. 31.) önkormányzati rendeletének módosítása című előterjesztést. 6./ Javaslat FESZOFE Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának hatályon kívül helyezésére és új Alapító Okiratának elfogadására 209/2013. sz. előterjesztés Kandolka László: Az Alapító Okirat elfogadásával kapcsolatban kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 209/2013. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 5

6 GB 268/2013. (XI.06.) A Gazdasági Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 209/2013. sz. Javaslat FESZOFE Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának hatályon kívül helyezésére és új Alapító Okiratának elfogadására című előterjesztést. 7./ Javaslat a Bakáts téri mélygarázs szerződéseinek jogi sorsára 210/2013. sz. előterjesztés Kandolka László: Ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 209/2013. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. GB 269/2013. (XI.06.) A Gazdasági Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 210/2013. sz. Javaslat a Bakáts téri mélygarázs szerződéseinek jogi sorsára című előterjesztést. 8./ Nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása pályázaton kívül a közérdekű tevékenységet folytató Roma Kulturális és Sport IX. Közhasznú Egyesület részére Sz-469/2013. sz. előterjesztés Kandolka László: Fel van újítva a helyiség? Janitz Gergő: Korábban ezt a helyiséget a Német Nemzetiségi Önkormányzat használta. Körülbelül egy éve áll üresen. Nagy felújítást nem igényel, jó állapotban van. A szervezet képviselői megtekintették és alkalmasnak találták a tevékenységük végzésére. Hidasi Gábor: Mivel egy éve üresen áll, akkor javasolhatnánk az alacsonyabb összeget, azzal a kitétellel, hogy a helyiség felújítása és fenntartása a bérlőt terheli. Ne legyen az, hogy a következő ülésre előterjesztés készül majd egy felújítási összeget. Javasoljuk az alacsonyabb összeget, ezzel a meghatározással, hogy a felújítás költségeit ők vállalják. Kandolka László: Akkor jól értem, hogy a forint + ÁFA összeget javasolja Képviselő úr? Hidasi Gábor: Igen. Kandolka László: Más kérdés, hozzászólás, nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-469/2013. sz. előterjesztés A határozati javaslatáról. Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 6

7 GB 270/2013. (XI.06.) A Gazdasági Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest, IX. Tűzoltó u. 23. szuterén V. sz. alatti, 74 m 2 alapterületű helyiséget együttműködési megállapodás megkötését követően, megszerzési díj fizetése nélkül közérdekű tevékenysége végzéséhez december 31. napjáig szólóan bérbe adja a Roma Kulturális és Sport IX. Közhasznú Egyesület részére, a havonta fizetendő bérleti díjat Ft + ÁFA összegben állapítja meg, melynek mértéke minden év május 1-jén 4%-kal emelkedik. Határidő: 60 nap Felelős: dr. Bácskai János polgármester 9./ Hasznosított nem lakás céljára szóló helyiség elidegenítése Sz-445/2013. sz. előterjesztés Kandolka László: A vételárat kell meghatároznunk. Itt van a szakértő által javasolt forgalmi érték, ami forint. Kérdés, hozzászólás? Hidasi Gábor: A névben van csak, hogy gasztro dolgokkal foglalkozik és irodának használja, vagy a profilja már most sem irodai, hanem más tevékenység? Szeretné majd a cég a tevékenységét módosítani? Irodának szeretné használni a helyiséget? Erről van valami tudomásunk? Janitz Gergő: Jelenleg irodaként használja a helyiséget. A cégnek több tevékenységi köre van, semmi olyan kérelem nem érkezett, hogy a jövőben másra szeretné használni a helyiséget. Kandolka László: Kérem, szavazzunk az Sz-445/2013. sz. előterjesztés A határozati javaslatáról. Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: GB 271/2013. (XI.06.) A Gazdasági Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest, IX. Lenhossék u. 31. földszint III. sz. alatti (hrsz.: 37205/0/A/5) 57 m 2 alapterületű helyiség Fedor Gasztro Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. bérlő részére történő elidegenítéséhez hozzájárul, a vételárat Ft-ban határozza meg, mely vételárat a bérlő egyösszegben köteles megfizetni, egyben felkéri a Polgármester urat, hogy gondoskodjon az adás-vételi szerződés megkötéséről és aláírásáról. Határidő: 120 nap Felelős: dr. Bácskai János polgármester 10./ Elővásárlási jognyilatkozat a Budapest IX. ker. Üllői u. 17. fszt. 2/a. (hrsz: 36835/0/A/68) szám alatti lakásra Sz-446/2013. sz. előterjesztés Kandolka László: Nem élünk az elővásárlási jogunkkal. Ehhez kapcsolódóan kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-446/2013. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 7

8 GB 272/2013. (XI.06.) A Gazdasági Bizottság a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatát megillető elővásárlási jogával a Budapest IX. ker. Üllői u. 17. fszt. 2/a. (hrsz: 36835/0/A/68) szám alatti 52 m² alapterületű öröklakás 1/1 részére vonatkozóan a október 4-én kelt adás-vételi szerződés alapján, melyben tárgyi ingatlan vételára ,-Ft, - azaz tizennégymillió-kettőszázötven forint nem él. Határidő: 30 nap Felelős: dr. Bácskai János polgármester 11./ Futamidő meghosszabbítása a részletfizetési kedvezménnyel eladott Budapest IX. ker. Toronyház u. 5. III. lh. II. em. 1. szám alatti lakásra vonatkozóan Sz-447/2013. sz. előterjesztés 12./ Méltányossági lakáskérelmek Sz-466/2013. sz. előterjesztés 13./ Piaci alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése Sz-458/2013. sz. előterjesztés 14./ Szociális alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése Sz-465/2013. sz. előterjesztés 15./ Üres lakások műszaki csatolására vonatkozó kérelmek Sz-448/2013., Sz-457/2013. sz. előterjesztések 8

9 16./ Lakások bérleti jogáról történő lemondás, pénzbeli térítés ellenében Sz-464/2013. sz. előterjesztés 17./ A GB.145/2013.(V.15.) számú határozatának visszavonása Sz-459/2013. sz. előterjesztés Előterjesztő: Kosik Gáborné irodavezető-helyettes 18./ A Házfelügyelői munkakörök betöltésére kiírandó pályázatok meghirdetéséről, megjelentetéséről hozott GB 255/2013.(X.02.) sz. határozat módosítása Sz-468/2013. sz. előterjesztés Előterjesztő: Vörös Attila, FEV IX. Zrt. elnök-vezérigazgató Kandolka László: A Lónyay utca udvar fszt. 34. szám alatti lakást teszem fel szavazásra. Kérem, szavazzunk az Sz-468/2013. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. GB 298/2013. (XI.06.) A Gazdasági Bizottság a Házfelügyelői munkakörök betöltésére kiírandó pályázatok meghirdetéséről, megjelentetéséről hozott GB 255./2013. (X.02.) sz. határozat módosításáról készített előterjesztéssel kapcsolatosan az alábbi határozatot hozta: 1. A Gazdasági Bizottság úgy dönt, hogy a Bp. IX. ker. Lónyay u udvar fszt. 34. szám alatti önkormányzati ingatlant házfelügyelői szolgálati lakássá nyilvánítja. Határidő: november A Gazdasági Bizottság felkéri a FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt.-t, hogy a Bp. IX. ker. Lónyay u. 26. szám alatti önkormányzati épület vonatkozásában a házfelügyelői teendők ellátására a határozat mellékletét képező pályázatot írja ki. Határidő: a döntést követő 30 nap Felelős: Vörös Attila FEV IX. Zrt. elnök-vezérigazgatója 3. A Gazdasági Bizottság felkéri a FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt.-t, hogy a Bp. IX. ker. Balázs B. u. 7/B; valamint a Bp. IX. ker. Lónyay u. 26. szám alatti önkormányzati épületek vonatkozásában a házfelügyelői teendők ellátására beérkezett pályázatokat terjessze a Gazdasági Bizottság elé javaslattétel céljából. Határidő: a pályázat beadási határidejét követő első bizottsági ülés Felelős: Vörös Attila FEV IX. Zrt. elnök-vezérigazgatója 4. A Gazdasági Bizottság felkéri a FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt.-t, hogy a Bp. IX. ker. Balázs B. u. 7/B; valamint a Bp. IX. ker. Lónyay u. 26. szám alatti házfelügyelői lakások vonatkozásában gondoskodjon a használatba adáshoz szükséges felújítási munkálatok elvégzéséről. Határidő: december 31. Felelős: Vörös Attila FEV IX. Zrt. elnök-vezérigazgatója 9

10 19./ A Gazdasági Bizottság ügyrendjének módosítása Sz-444/2013. sz. előterjesztés Előterjesztő: Kandolka László elnök Kandolka László: A saját ügyrendünk módosításáról szól ez az előterjesztés. Kérdés, hozzászólás? Hidasi Gábor (ÜGYREND): Javaslom Csárdi Antalt. Kandolka László: Kérem, szavazzunk, arról, hogy Csárdi Antal bizottsági tag legyen a jegyzőkönyv aláírója. GB 299/2013. (XI.06.) A Gazdasági Bizottság úgy dönt, hogy a jegyzőkönyvet Kandolka László elnök és Csárdi Antal bizottsági tag írja alá. Kandolka László: Választanunk kell egy póttagot is, aki Csárdi Antal akadályoztatása esetén aláírja a jegyzőkönyvet. Hidasi Gábor (ÜGYREND): Javaslom Sajó Ákost. Kandolka László: Kérem, szavazzunk, arról, hogy Csárdi Antal bizottsági tag akadályoztatása esetén Sajó Ákos legyen a jegyzőkönyv aláírója. Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: GB 300/2013. (XI.06.) A Gazdasági Bizottság úgy dönt, hogy a jegyzőkönyv aláírására Csárdi Antal bizottsági tag akadályoztatása esetén Sajó Ákos bizottsági tag jogosult. (7 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) Kandolka László: Kérem, szavazzunk az Sz-444/2013. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. GB 301/2013. (XI.06.) A Gazdasági Bizottság úgy dönt, hogy Ügyrendjét november 6-tól az alábbiak szerint módosítja: 1. Az Ügyrend IX. (2) o) pontja az alábbiak szerint módosul: o) a bizottsági ülés elnökének és a jegyzőkönyv aláírására jogosult másik bizottsági tagnak az aláírását, 2. Az Ügyrend IX. (8) pontja az alábbiak szerint módosul: A jegyzőkönyvet Kandolka László elnök és Csárdi Antal bizottsági tag írja alá. Csárdi Antal akadályoztatása esetén a jegyzőkönyv aláírására Csárdi Antal helyett Sajó Ákos bizottsági tag jogosult. A bizottsági jegyzőkönyvből az elnök és az aláírásra jogosult másik bizottsági tag aláírását megelőzően kivonatot kiadni csak nem hivatalos jelzéssel, belső használatra lehet. 10

11 20./ Tájékoztató az ingatlan értékbecsléseknél alkalmazott hozamráta mértékéről Sz-450/2013. sz. előterjesztés Kandolka László: Utolsó napirendi pontunk következik. Kérdés, hozzászólás? Csárdi Antal: Szeretném megköszönni a hivatalnak és a bizottságnak, hogy elkészült ez a kiegészítő indoklás az ingatlanforgalmi értékbecslésekkel kapcsolatban. Ugyanakkor néhány tétel a szakértői anyagban nekem szemet szúrt. Szerepel a tájékoztatóban, hogy az üzletekre vonatkozó jelentéseknél figyelembe kell venni az elemzésbe vont üzleteket, ezeket forgalom- és jövedelemképesség szerint kell minősíteni. Így alakultak ki az A, B és C kategóriás üzlethelyiségek. Megnéztem ezeket az értékbecsléseket és ezt a fajta besorolást nem láttam egyik értékbecslésben sem. Ez volna a kisebbik baj. Azt írja a szakértői anyag, hogy 8 % és 12 % között állapítható meg a hozamráta ma Budapesten, illetve Magyarországon. Részletezi, hogy a hosszútávra szerződött, tehát a bérleti szerződésekkel rendelkező üzleteknél 7,5 % és 8,75 % közé esik. Az A kategóriás irodaházaknál 8,5 %. Később már az szerepel a szakértői anyagban, hogy az előző ülésen tárgyalt ügyben nem vették figyelembe a hozamalapú értéket, mert az csökkentette volna a piaci értéket, ami az önkormányzatnak értékvesztést okozott volna, tekintettel az alacsony díjra. Ez nekem nagyon megfogta a fantáziámat október 25-én tárgyalta a Képviselő-testület, illetve előtte a Gazdasági Bizottság a IX. kerület Ferenc krt. 23. fszt. 2. szám alatti ingatlannak az értékesítését és a pályáztatását. Az előterjesztés tartalmazott két értékbecslést. Az egyik forintról szólt, a másik pedig forintról. Pontosan láttuk, hogy az éves hozam az forintot meghaladó összeg. Ebből egy egyszerű számítással megkaphatjuk, hogy amennyiben forintért értékesíti az önkormányzat ezt az ingatlant, akkor a beruházónak 17 %-os hozamot biztosít. Ez jelentősen meghaladja a 8 % és 12 % közé eső hozamot, ami ebben a szakértői anyagban szerepel. Több kérdésem is volna ezzel kapcsolatban. Kikértem az értékbecslést, ami ehhez az ingatlanhoz készült, és benne van, hogy a hozamszámítású értékbecslés alapján ez az ingatlan, amit eladott az önkormányzat forintért, a hozamszámítás alapján forintot ér. Bizonyítva látom azt, hogy élő bérleti szerődéssel rendelkezett fontos, hogy nem egy üres bérleményről beszélünk, így az önkormányzatot forintos kár érte. Miért nem élt ugyanazzal a módszerrel az értékbecslő, amit ebben az anyagban ír, miszerint az alacsonyabb értéket nem veszi figyelembe, ami hátrányos az önkormányzat számára? Ki fogja megtéríteni ezt a kárt, amit az önkormányzat elszenvedett? Kíván az önkormányzat vezetősége jogi lépéseket tenni az ügyben, hogy a kár megtérüljön, vagy legalább mérséklődjön? Madár Éva: A kérdésekre nem tudunk válaszolni, mert a szakértő állította össze a tájékoztatót, és mi nem értünk hozzá. Eljuttatjuk a kérdéseket a szakértőhöz, aki meg fogja válaszolni. Kandolka László: Mindenkinek köszönöm a részvételt, a nyílt ülést bezárom. A napirenddel kapcsolatban a bizottság határozatot nem hozott. k.m.f. Kandolka László elnök Csárdi Antal bizottsági tag 11

12 Gólya Orsolya jegyzőkönyvvezető 12

Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:

Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Gazdasági Bizottság Jegyzőkönyv készült a Gazdasági Bizottság 2014. április 23-án 12:00 órakor tartott rendes üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

Több hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: Határozat

Több hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: Határozat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Gazdasági Bizottság Jegyzőkönyv készült a Gazdasági Bizottság 2012. május 2-án 12.00 órakor tartott rendes üléséről Ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme Budapest IX. ker., Bakáts tér 14.

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme Budapest IX. ker., Bakáts tér 14. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Gazdasági Bizottság április 3-án órakor tartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült a Gazdasági Bizottság április 3-án órakor tartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Gazdasági Bizottság Jegyzőkönyv készült a Gazdasági Bizottság 2013. április 3-án 12.00 órakor tartott rendes üléséről Ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Meghívottak: dr. Ódor Éva FEV IX. Zrt. munkatársa, Vörös Attila FEV IX Zrt. elnök-vezérigazgatója, Szilágyi Zsolt képviselő, Rózsavölgy János BKIK.

Meghívottak: dr. Ódor Éva FEV IX. Zrt. munkatársa, Vörös Attila FEV IX Zrt. elnök-vezérigazgatója, Szilágyi Zsolt képviselő, Rózsavölgy János BKIK. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Gazdasági Bizottság Jegyzőkönyv készült a Gazdasági Bizottság 2015. november 18-án 15.00 órakor tartott rendes üléséről Ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme Budapest IX. ker., Bakáts tér 14.

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme Budapest IX. ker., Bakáts tér 14. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Részletesebben

Meghívottak: Vörös Attila FEV IX Zrt. elnök-vezérigazgatója, Jancsó Andrea képviselő.

Meghívottak: Vörös Attila FEV IX Zrt. elnök-vezérigazgatója, Jancsó Andrea képviselő. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Gazdasági Bizottság Jegyzőkönyv készült a Gazdasági Bizottság 2015. február 18-án 17.00 órakor tartott rendes üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2015. szeptember 9-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2015. szeptember 9-i ülésére Iktató szám: Sz-427/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2015. szeptember 9-i ülésére Tárgy: Hasznosított, nem lakás céljára szolgáló helyiségek

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Gazdasági Bizottság 2014. január 22-én 12:00 órakor tartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült a Gazdasági Bizottság 2014. január 22-én 12:00 órakor tartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Gazdasági Bizottság Jegyzőkönyv készült a Gazdasági Bizottság 2014. január 22-én 12:00 órakor tartott rendes üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság október 12-én órakor megtartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság október 12-én órakor megtartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2016. október 12-én 12.00

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET szeptember 07-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET szeptember 07-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 205/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. szeptember 07-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Előzetesen tárgyalja: Javaslat

Részletesebben

Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: Határozat

Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: Határozat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Gazdasági Bizottság Jegyzőkönyv készült a Gazdasági Bizottság 2012. július 10-én 14.00 órakor tartott rendkívüli üléséről Ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme Budapest IX. ker., Bakáts tér 14.

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme Budapest IX. ker., Bakáts tér 14. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. január 17-én 15 órakor tartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. január 17-én 15 órakor tartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2015. június 17-én 11.00 órakor megtartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2015. június 17-én 11.00 órakor megtartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros ának Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2015. június 17-én 11.00 órakor megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2011. május 17-én 17.00 órakor tartott üléséről

Jegyzőkönyv készült a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2011. május 17-én 17.00 órakor tartott üléséről Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Jegyzőkönyv készült a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2011. május 17-én 17.00 órakor tartott üléséről Ülés helye:

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme Budapest IX. ker., Bakáts tér 14.

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme Budapest IX. ker., Bakáts tér 14. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Részletesebben

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. november 10. -ei üléséről. 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. november 10. -ei üléséről. 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat +Belváros-Lipótváros V. ker. Önkormányzat a A Tárgy:napirend 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat A úgy dönt, hogy a kiküldött 27/2015 sorszámú meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadja, azzal a módosítással,

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság november 16-án órakor megtartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság november 16-án órakor megtartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2016. november 16-án 12.00

Részletesebben

Jegyzőkönyv amely készült a Városrészi Önkormányzat június 19-én 8.30 órakor tartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv amely készült a Városrészi Önkormányzat június 19-én 8.30 órakor tartott rendkívüli üléséről Budapest, Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Önkormányzat József Attila-lakótelep Városrészi Önkormányzata Jegyzőkönyv amely készült a Városrészi Önkormányzat 2014. június 19-én 8.30 órakor tartott rendkívüli

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság december 12-én órakor megtartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság december 12-én órakor megtartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága Jegyzőkönyv készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2016. december 12-én 13.00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes (később érkezett) számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes (később érkezett) számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2014. szeptember 8-án a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme Budapest IX. ker., Bakáts tér 14.

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme Budapest IX. ker., Bakáts tér 14. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Gazdasági Bizottság 2013. május 15-én 11.00 órakor tartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült a Gazdasági Bizottság 2013. május 15-én 11.00 órakor tartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Gazdasági Bizottság Jegyzőkönyv készült a Gazdasági Bizottság 2013. május 15-én 11.00 órakor tartott rendes üléséről Ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. február 28-án a Városháza emeleti kistermében 8 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Gazdasági Bizottság 2015. július 15-én 09.00 órakor tartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv készült a Gazdasági Bizottság 2015. július 15-én 09.00 órakor tartott rendkívüli üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Gazdasági Bizottság Jegyzőkönyv készült a Gazdasági Bizottság 2015. július 15-én 09.00 órakor tartott rendkívüli üléséről Ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2011. április 5-én 16.00 órakor tartott üléséről

Jegyzőkönyv készült a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2011. április 5-én 16.00 órakor tartott üléséről Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Jegyzőkönyv készült a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2011. április 5-én 16.00 órakor tartott üléséről Ülés helye:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2013.06.05-i ülésére. Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Enyedi Mária s.k.

ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2013.06.05-i ülésére. Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Enyedi Mária s.k. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-274/2013. ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2013.06.05-i ülésére Tárgy: Társasházban lévő üres lakások pályázat útján történő elidegenítése

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Gazdasági Bizottság március 21-én órakor tartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült a Gazdasági Bizottság március 21-én órakor tartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Gazdasági Bizottság Jegyzőkönyv készült a Gazdasági Bizottság 2012. március 21-én 12.00 órakor tartott rendes üléséről Ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

19. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről.

19. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 163-19/2012. 19. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET december 10-i ülésére. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET december 10-i ülésére. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 236/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. december 10-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Előzetesen tárgyalja: Budapest

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület február 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület február 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 37/2012. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2012. február 16-i ülésére Tárgy: Javaslat a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

KIVONAT. A Tulajdonosi és Elidegenítési Bizottság 2013. november 26-ai üléséről. 752/2013. (11. 26.) TEIB. Határozat

KIVONAT. A Tulajdonosi és Elidegenítési Bizottság 2013. november 26-ai üléséről. 752/2013. (11. 26.) TEIB. Határozat a Tárgy: napirend 752/2013. (11. 26.) TEIB. Határozat úgy dönt, hogy a 37/2013 sorszámú meghívóban megjelölt napirendi pontokat elfogadja, az alábbi módosítással: Leveszi napirendről a 9. Bp., V. Markó

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Budapest, Bakáts tér 14. II. emeleti tanácsterem. Görgényi Máté Hidasi Gyula, Intzoglu István, Szoboszlay Balázs tagok.

Polgármesteri Hivatal Budapest, Bakáts tér 14. II. emeleti tanácsterem. Görgényi Máté Hidasi Gyula, Intzoglu István, Szoboszlay Balázs tagok. Budapest, Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Önkormányzat József Attila Városrészi Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV amely készült a József Attila Városrészi Önkormányzat 2015. június 30-án 8.30 órakor tartott rendkívüli

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 57-58. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 57/2015.(VIII.7.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2013. augusztus 26 -i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2013. augusztus 26 -i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz- 355/2013. ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2013. augusztus 26 -i ülésére Tárgy: MACOVEI ERZSÉBET egyéni vállalkozó közterület-használati

Részletesebben

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2014. június 23. napján 14:00 kor a Polgármesteri Hivatal (Fő tér 1.) kis tanácstermében megtartott rendes üléséről.

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2014. június 23. napján 14:00 kor a Polgármesteri Hivatal (Fő tér 1.) kis tanácstermében megtartott rendes üléséről. SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Száma: 40059 69/2014 Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2014. június 23. napján 14:00 kor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én (hétfő) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-6/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK december 10-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK december 10-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. december 10-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek Napirendek: Nyílt

Részletesebben

H A T Á R O Z A T K I V O N A T

H A T Á R O Z A T K I V O N A T Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Iktatószám: T-30/2016. I. H A T Á R O Z A T K I V O N A T a 2016. március 10-ei rendes nyílt Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéből 32/2016.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI, KÖZBIZTONSÁGI, ÜGYRENDI ÉS ETIKAI BIZOTTSÁGA

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI, KÖZBIZTONSÁGI, ÜGYRENDI ÉS ETIKAI BIZOTTSÁGA RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI, KÖZBIZTONSÁGI, ÜGYRENDI ÉS ETIKAI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Iktatószám: 17-1/12/2012. Helyszín: Időpont: a Polgármesteri Hivatal III.

Részletesebben

MEGHívó. 22. Terézváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatának módosítása 291/2015 (XI. 9.) Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

MEGHívó. 22. Terézváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatának módosítása 291/2015 (XI. 9.) Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság MEGHívó Értesítem, hogyavárosgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság következő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. augusztus 26-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. augusztus 26-ai ülésére Budapest Főváros I. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 154/2013. ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. augusztus 26-ai ülésére Tárgy: Javaslat a Toronyház u. 11. sz. alatti ingatlan 265,95

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kérem, szavazzunk a napirendről, a meghívóban szereplő sorrendben. A bizottság határozatképes, a döntéshez minősített többség szükséges.

JEGYZŐKÖNYV. Kérem, szavazzunk a napirendről, a meghívóban szereplő sorrendben. A bizottság határozatképes, a döntéshez minősített többség szükséges. Ügyiratszám: 58.566 36 / 2013. Ügyintéző: Schmidt Erika JEGYZŐKÖNYV amely készült a Gazdasági Bizottság 2013. december 19 én 9:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről, a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. február 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/7/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/7/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/7/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

II. HATÁROZAT KIVONAT 2010. január 14-ei rendes képviselő-testületi ülés zárt jegyzőkönyvéből

II. HATÁROZAT KIVONAT 2010. január 14-ei rendes képviselő-testületi ülés zárt jegyzőkönyvéből Iktatószám: T-3/2010. 01/2010. II. a HATÁROZAT KIVONAT 2010. január 14-ei rendes képviselő-testületi ülés zárt jegyzőkönyvéből 28/2010. (I.14.) B-L.Ö.h. 29/2010. (I.14.) B-L.Ö.h. 19 igen szavazattal, 0

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság május 31. napi rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság május 31. napi rendkívüli ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-206/2016. ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2016. május 31. napi rendkívüli ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A piaci alapon

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/12/2011.

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/12/2011. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/12/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottsága

Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottsága _ 65/2016. (05.11.) JÜK határozat 2 igen, 5 nem szavazattal nem fogadta el, hogy felveszi napirendre a T-109/2016. számú testületi előterjesztést és egyben felkéri a Hivatalt, hogy a holnapi testületi

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 59-19/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Részletesebben

dr. Csabai Péter, elöljáró Makra Krisztina, képviselő Skublicsné Manninger Alexandra, képviselő Majorossy Imréné, nem képviselő tag

dr. Csabai Péter, elöljáró Makra Krisztina, képviselő Skublicsné Manninger Alexandra, képviselő Majorossy Imréné, nem képviselő tag Szám: 11/2016. 1028 Budapest, Máriaremetei út 37. Telefon: 376-5966 E-mail: szentirmai.mate@ masodikkerulet.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: ának 2016. október 27-i rendes üléséről 13.30 órai kezdettel.

Részletesebben

17. számú jegyzőkönyv. Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 29-i rendkívüli üléséről.

17. számú jegyzőkönyv. Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 29-i rendkívüli üléséről. Iktatószám:116-../2015. 17. számú jegyzőkönyv Készült: 2015. június 29-i rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltségének aljegyzői irodájában, 3073

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2012. május 14-én a Városháza emeleti kistermében 7 30 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága

Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 21/2016. (05. 10.) PB határozat 4 igen, 1 nem szavazattal elfogadta és a meghívóban szereplő 15. napirendi pont javaslatot, melynek tárgya a Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerületének Önkormányzata

Részletesebben

jegyző a Humán IrodaSzociális és Egészségügyi Csoport vezetője a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ vezetője

jegyző a Humán IrodaSzociális és Egészségügyi Csoport vezetője a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ vezetője BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁ vllf~kö~má.~yzát i. KÉPVISELŐ-TESTÜLET NÉPJÓLÉTI BIZOTTS A Készült a Népjóléti Bizottság 2012. augusztus 21-én a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2016. január 14-én a Városháza emeleti kistermében 8 45 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv /2008. (09.10.) VTLB sz. HATÁROZAT

Jegyzőkönyv /2008. (09.10.) VTLB sz. HATÁROZAT Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Városrendezési, Tulajdonosi és Lakásügyi Bizottsága 2008. szeptember 10-én tartott soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Gila Ferenc, a bizottság elnöke

Részletesebben

a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 68-74/2014. (XI. 6.) számú határozat. d. rendeletek: - Ügyiratszám:.

a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 68-74/2014. (XI. 6.) számú határozat. d. rendeletek: - Ügyiratszám:. Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 6.-án megtartott (helye: 4275 Monostorpályi, Bajcsy Zs. utca 1/C., Művelődési Ház terme) rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje

Részletesebben

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság január 19.-ei üléséről. 20/2016. (01.19.)TELB. Határozat

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság január 19.-ei üléséről. 20/2016. (01.19.)TELB. Határozat a Tárgy: napirend A 20/2016. (01.19.)TELB. Határozat A úgy dönt, hogy a 02/2016 sorszámú meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadja az alábbi módosítással: Leveszi a zárt ülésre megjelölt: 5. Bp.,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/6/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/6/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/6/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről Helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal, emeleti tanácskozó terme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

Meghívottak: Rózsavölgyi János Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara képviselője, Illyés Miklós képviselő.

Meghívottak: Rózsavölgyi János Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara képviselője, Illyés Miklós képviselő. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Gazdasági Bizottság Jegyzőkönyv készült a Gazdasági Bizottság 2015. március 18-án 17.00 órakor tartott rendes üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én 7.00 órakor tartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én 7.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én 7.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterem

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. július 2-án 14.00 órakor tartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. július 2-án 14.00 órakor tartott rendkívüli üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Gazdasági Bizottság 2016. április 27-én 15.00 órakor tartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült a Gazdasági Bizottság 2016. április 27-én 15.00 órakor tartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Gazdasági Bizottság Jegyzőkönyv készült a Gazdasági Bizottság 2016. április 27-én 15.00 órakor tartott rendes üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS JOGI BIZOTTSÁGA

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS JOGI BIZOTTSÁGA RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS JOGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Iktatószám: 17-1/3/2015. Helyszín: a Polgármesteri Hivatal III. emelet 301. számú tárgyalójában

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta.

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. Jegyzőkönyv Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. november 05. napján a Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. augusztus hó 22. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 22. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2012. március

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS JOGI BIZOTTSÁGA

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS JOGI BIZOTTSÁGA RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS JOGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Iktatószám: 17-1/9/2015. Helyszín: a Polgármesteri Hivatal III. emelet 301. számú tárgyalójában

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 11-i rendkívüli nyílt üléséről. pályázat jóváhagyásáról

JEGYZŐKÖNYV. Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 11-i rendkívüli nyílt üléséről. pályázat jóváhagyásáról 1 Kisszállás Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 11-i rendkívüli nyílt üléséről 137/A/2015.(VIII.11.) ÖK Uradalmi napok Kisszálláson

Részletesebben

Javaslat az Ózd, Volny József u. 1. szám alatti, ózdi belterületi 7217 hrsz-ú ingatlanra benyújtott vételi kérelem elbírálására

Javaslat az Ózd, Volny József u. 1. szám alatti, ózdi belterületi 7217 hrsz-ú ingatlanra benyújtott vételi kérelem elbírálására Javaslat az Ózd, Volny József u. 1. szám alatti, ózdi belterületi 7217 hrsz-ú ingatlanra benyújtott vételi kérelem elbírálására Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke Előkészítette: Településfejlesztési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. január 23-án (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság április 14-ei üléséről. 201/2015. (04.14.)TELB. Határozat

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság április 14-ei üléséről. 201/2015. (04.14.)TELB. Határozat a Tárgy: napirend A 201/2015. (04.14.)TELB. Határozat A úgy dönt, hogy a 08/2015 sorszámú meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadja azzal a módosítással, hogy leveszi a meghívóban szereplő 16. Bp.,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. december 19-én a Városháza emeleti kistermében 13 00 órai kezdettel megtartott nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2011. november

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/21/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET március 22-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET március 22-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 73/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. március 22-i ülésére Tárgy: Javaslat a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2011. október 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 22-én 9.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 22-én 9.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ügyszám: 1/8-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 22-én 9.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (I.27.) számú határozata a 2015. január 27-i együttes ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (I.27.) számú határozata a 2015. január 27-i együttes ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 27-i együttes üléséről

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete október 19-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete október 19-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. október 19-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyve 263/2016. (X.19.) határozat Vasas Miklósné bánhorváti lakos részére a Nyugdíjasházban

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság november 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság november 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2016. november 16-i ülésére Iktató szám: Sz-497/2016. Tárgy: Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok:64-67/2013. (VI. 21.) számú határozatok d.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Tanácskozási joggal megjelentek: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző,

Jegyzőkönyv. Tanácskozási joggal megjelentek: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző, 1 Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8-17/2014. Jegyzőkönyv Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt ülésén A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. szeptember 10-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. szeptember 10-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 178/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. szeptember 10-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Ars Nova Sacra Énekegyüttes

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme Budapest IX. ker. Bakáts tér 14.

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme Budapest IX. ker. Bakáts tér 14. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Gazdasági Bizottság Jegyzőkönyv készült a Gazdasági Bizottság 2014. december 17-én 17:00 órakor tartott rendes üléséről Ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Gazdasági Bizottság 2012. november 7-én 12.00 órakor tartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült a Gazdasági Bizottság 2012. november 7-én 12.00 órakor tartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Gazdasági Bizottság Jegyzőkönyv készült a Gazdasági Bizottság 2012. november 7-én 12.00 órakor tartott rendes üléséről Ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. szeptember 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. szeptember 16-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Humán Ügyek Bizottsága Iktató szám: Sz-381/2014. ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. szeptember 16-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

dr. Bácskai János: Kérem, szavazzunk a kiküldött napirendi javaslat elfogadásáról.

dr. Bácskai János: Kérem, szavazzunk a kiküldött napirendi javaslat elfogadásáról. JEGYZŐKÖNYV készült a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. július 15-én 14.00 órakor tartott rendkívüli üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 93-96/2013. (IX. 17.) számú határozat.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mizák Zoltán Mikó Imre. Balzsay Károly. Magyar Jánosné. országos szakmai szervezet képviselője

JEGYZŐKÖNYV. Mizák Zoltán Mikó Imre. Balzsay Károly. Magyar Jánosné. országos szakmai szervezet képviselője JEGYZŐKÖNYV amely készült a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének az Oktatási, Közművelődési Ifjúsági és Sport Bizottsága 2015. február 10. napján 11.05 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Gazdasági Bizottság 2011. március 1-jén 12.00 órakor tartott üléséről

Jegyzőkönyv készült a Gazdasági Bizottság 2011. március 1-jén 12.00 órakor tartott üléséről Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Gazdasági Bizottság Jegyzőkönyv készült a Gazdasági Bizottság 2011. március 1-jén 12.00 órakor tartott üléséről Ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésen megjelentek: - képviselők: Preklerné Marton Ilona dr. Kolosi Ferenc László István Mikó Imre

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésen megjelentek: - képviselők: Preklerné Marton Ilona dr. Kolosi Ferenc László István Mikó Imre JEGYZŐKÖNYV amely készült Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Közbeszerzési Bizottsága 2014. év február hó 3. napján 15 óra 11 perckor a Polgármesteri

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

1. napirendi pont: Döntés a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás társulási megállapodás módosításáról.

1. napirendi pont: Döntés a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás társulási megállapodás módosításáról. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-én, 8.00 órakor kezdődő ülésén, a Polgármesteri Hivatal alpolgármesteri tárgyalójában. Jelen vannak: Gyenes Levente

Részletesebben