5/2008. (OT 5.) ORFK utasítás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "5/2008. (OT 5.) ORFK utasítás"

Átírás

1 5/2008. (OT 5.) ORFK utasítás az Országos Rendőr-főkapitányság és a Földmérési és Távérzékelési Intézet között létrejött együttműködési megállapodás végrehajtásáról Szám: 5-1/5/2008. TÜK Az Országos Rendőr-főkapitányság és a Földmérési és Távérzékelési Intézet az államhatár felmérésére, megjelölésére, a határjelek felújítására és karbantartására vonatkozó nemzetközi szerződések végrehajtása érdekében, az államhatárról szóló évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Határtv.), a Rendőrségről szóló évi XXXIV. törvény, valamint a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló évi LXXVI. törvény rendelkezéseire tekintettel január 16-án együttműködési megállapodást (a továbbiakban: megállapodás) kötött. A megállapodás alapján az abban foglalt, a Rendőrséget érintő feladatok végrehajtása céljából kiadom az alábbi utasítást: 1. Az utasítás hatálya az Országos Rendőr-főkapitányság Rendészeti Főigazgatóság Határrendészeti Főosztály Határképviseleti Osztályára (a továbbiakban: Határképviseleti Osztály) és a határszakasszal rendelkező megyei rendőr-főkapitányságokra (a továbbiakban: érintett megyei rendőr-főkapitányságok) terjed ki. 2. A megállapodásban foglalt rendőrségi feladatok szervezését, irányítását és ellenőrzését a Határképviseleti Osztály végzi. 3. Az érintett megyei rendőr-főkapitányságok gondoskodnak a megállapodás 5. pontjában és 6. pontjának g)-k) alpontjaiban foglalt feladatok végrehajtásáról, illetve a megállapodás 10. pontja alapján az illetékességi területükhöz tartozó államhatár szárazföldi szakaszán - a vonatkozó nemzetközi szerződésben rögzített szélességben, a Határtv. 3. -ában rögzített területen - a határnyiladék tisztántartásáról, a határjelek közti összeláthatóság fenntartásáról, továbbá a határvizeket, közös határutakat párosan vagy váltakozva megjelölő, a Magyar Köztársaság területén elhelyezett közvetett határjelek körüli 1 méter sugarú kör kitisztításáról. 4. Az érintett megyei rendőr-főkapitányságok gazdasági vezetői az éves költségvetési tervükben tervezik és saját költségvetésük terhére biztosítják a határnyiladék tisztántartásának költségét. 5. Az érintett megyei rendőr-főkapitányságok a helyi szervek bevonásával rendszeresen, de legalább negyedévente ellenőrzik a határjelek állapotát. Megrongálásuk, eltűnésük vagy megsemmisülésük esetén tájékoztatják a Határképviseleti Osztályt. 6. Az utasítás közzététele napján lép hatályba. Országos Rendőr-főkapitányság Budapest Földmérési és Távérzékelési Intézet Budapest Szám: ált. Az Országos Rendőr-főkapitányság és a Földmérési és Távérzékelési Intézet közötti együttműködési megállapodás Budapest, január 16-án Az Országos Rendőr-főkapitányság, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet az államhatár felmérésére, megjelölésére, a határjelek felújítására és karbantartására vonatkozó nemzetközi szerződések végrehajtása során az államhatárról szóló évi LXXXIX. törvény, a Rendőrségről szóló évi XXXIV. törvény, a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló évi LXXVI. törvény, valamint a végrehajtásukra kiadott jogszabályok alapján működik együtt.

2 I. Szervezeti kapcsolatok 1. Az együttműködési feladatok végrehajtásának központi szervei: a) az Országos Rendőr-főkapitányság Rendészeti Főigazgatósága Határrendészeti Főosztályának Határképviseleti Osztálya (a továbbiakban: ORFK HKO) és a b) Földmérési és Távérzékelési Intézet Államhatárügyi Osztálya (a továbbiakban: FÖMI ÁO). 2. Az együttműködéssel kapcsolatos feladatok egyeztetése az ORFK HKO vezetője és a FÖMI ÁO vezetője között közvetlenül történik. Az együttműködés gyakorlati végrehajtásával kapcsolatosan felmerült kérdésekben az ORFK HKO és a FÖMI ÁO munkatársai közvetlenül is egyeztetnek. 3. Az ORFK HKO vezetője és a FÖMI ÁO vezetője a jelen Együttműködési Megállapodásban foglaltakkal összhangban, önállóan döntenek a saját szakterületüket érintő, hatáskörükbe tartozó ügyekben. Amennyiben a döntés a másik együttműködő fél feladatkörét is érinti, ki kell kérni az illetékes vezető véleményét, és annak figyelembevételével kell a döntést meghozni. 4. Az ORFK, valamint területi szervei és a FÖMI biztosítják az államhatár felmérésével, megjelölésével, a határjelek ellenőrzésével, felújításával és karbantartásával, továbbá a határnyiladék tisztántartásával kapcsolatosan a nemzetközi szerződésekben, a jogszabályokban és az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben meghatározott feladataik szakszerű és gazdaságos végrehajtását, továbbá a zavartalan együttműködést. 5. A terepmunkákat végrehajtó munkacsoportok vezetői a munkák szervezésével, összehangolásával és végzésével kapcsolatban a megyei rendőr-főkapitányságok határképviseleti feladatokkal megbízott osztályával közvetlenül együttműködhetnek, egyeztetnek. II. Hatáskörök, feladatok, kötelezettségek 6. Az ORFK a) az ORFK HKO-n keresztül egyezteti és felügyeli az államhatár felmérésére, megjelölésére, a határjelek felújítására és karbantartására vonatkozó nemzetközi szerződésekben meghatározott kötelezettségek végrehajtását; b) az ORFK HKO-n keresztül a FÖMI ÁO-val egyeztetve kidolgozza az államhatár felmérésére, megjelölésére, a határjelek felújítására és karbantartására vonatkozó új nemzetközi szerződések szakmai tervezeteit; c) az ORFK HKO-n keresztül a FÖMI ÁO-val egyeztetve javaslatot tesz a határrendészetért felelős miniszter, illetve a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter részére a határbizottságok és vegyesbizottságok (továbbiakban: határbizottságok) magyar küldöttsége vezetőinek, tagjainak és helyettes tagjainak kinevezésére, valamint felmentésére. d) az ORFK HKO-n keresztül a FÖMI ÁO javaslata alapján kidolgozza a határbizottsági tárgyalások jegyzőkönyveinek és egyéb anyagainak tervezetét; e) az ORFK HKO által az illetékes szervekhez jóváhagyás céljából felterjeszti a határbizottságok tárgyalásairól, találkozóiról készített jegyzőkönyveket, továbbá az új és kiegészítő határokmányokat; f) biztosítja a Magyar Köztársaság területén sorra kerülő határbizottsági tárgyalások megtartásának feltételeit, és viseli azok költségeit. A határbizottsági határszemléken biztosítja a tolmácsot; g) az ORFK HKO-n keresztül összehangolja a határnyiladék tisztításának munkáit a FÖMI ÁO-val közösen kidolgozott éves munkatervben rögzített terepmunkákkal; h) a végrehajtó szerveken keresztül ellenőrzi a határjelek, valamint az azok védelmét szolgáló egyéb jelzések állapotát. Megrongálásuk, eltűnésük vagy megsemmisülésük esetén - a kártérítés érvényesítéséhez szükséges adatokkal együtt - tájékoztatja a FÖMI ÁO-t és kezdeményezi a határjelek helyreállítását, valamint a felelősség megállapítására eljárást kezdeményez az illetékes hatóságnál, egyúttal tájékoztatja a károkozót a helyreállítási munka megrendelésének és a kár megtérítésének módjáról; i) az ORFK HKO-n keresztül tájékoztatja az illetékes megyei rendőr-főkapitányságokat és helyi szerveket, valamint a szomszéd állam határrendészeti szerveit az esedékes terepmunkák helyéről és idejéről, valamint a munkában résztvevők azonosításához szükséges adatokról; j) lehetőségeihez mérten a munkacsoportok vezetőinek irodahelyiséget, a határjelek és a földmérési eszközök tárolására alkalmas helyet biztosít térítésmentesen a megyei rendőr-főkapitányságok, a rendőrkapitányságok, illetve a határrendészeti kirendeltségek objektumaiban; k) a megyei rendőr-főkapitányságok, rendőrkapitányságok, határrendészeti kirendeltségek - szolgálati feladataikra és szállítási kapacitásukra figyelemmel - költségtérítés ellenében személyszállítás céljából motorcsónakot és kishajóvezetőt, a határjelek szállításához tehergépjárművet és gépkocsivezetőt (rakodószemélyzet nélkül) biztosítanak a FÖMI ÁO részére.

3 7. A FÖMI a FÖMI ÁO-n keresztül a) felelős a határbizottságok által meghatározott terepmunkák végrehajtásáért és a megfelelő okmányok elkészítéséért; b) biztosítja a terepmunkák szakszerű végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket (felszerelést, anyagokat, segédeszközöket, mérőeszközöket, határjeleket, karbantartó anyagokat, stb.); c) kidolgozza a határbizottsági tárgyalások jegyzőkönyveinek és egyéb anyagainak szakmai javaslatát; d) az ORFK HKO-val egyeztetve összeállítja a terepmunkák éves munkatervét és a tárgyévben végrehajtott feladatokról szóló beszámolót; e) biztosítja a nemzetközi tárgyalásokon a műszaki szakértők részvételét; f) biztosítja a Magyar Köztársaság területén sorra kerülő szakértői találkozók megtartásának feltételeit és viseli azok költségeit; g) biztosítja a közös határszemlék magyar felet terhelő feltételeit és viseli azok költségeit; h) a Rendőrség számára térítésmentesen biztosítja a határszakaszok hosszára, a határjelek számára és típusára vonatkozó adatokat, illetve a költségek megtérítése mellett az azokat tartalmazó dokumentációkat; i) a szakértők igénybevételéről szóló jogszabályok alapján - kérelemre, térítésmentesen - szakértőt biztosít a Rendőrség részére abban az esetben, ha az államhatáron történt rendkívüli események tisztázásához az államhatár vonalának pontos megállapítása szükséges; j) a Rendőrség által lefolytatott szakhatósági eljárás keretében - megkeresésre - állást foglal az államhatár láthatóságának biztosítása, illetve az egyes határjeleket érintő kivitelezési munkálatok elvégzésének szakterületét érintő feltételeivel kapcsolatban; k) tájékoztatást ad az ORFK HKO részére - a szükséges határidők figyelembevételével - az esedékes terepmunkák helyéről és idejéről, valamint a munkában résztvevők azonosításához szükséges adatokról. III. Határmunkák végrehajtása és ellenőrzése 8. A terepmunkák végrehajtói a határbizottságok által létrehozott munkacsoportok. A munkacsoportok vezetői felelősek a határbizottság által meghatározott terepmunkák végrehajtásáért. 9. A munkacsoport vezetője a munkavégzés során szükség szerint, tájékoztatja az illetékes rendőrkapitányság vagy határrendészeti kirendeltség vezetőjét, illetve a megyei rendőr-főkapitányságon határképviseleti feladatokkal megbízott személyt a magyar és a szomszédos állam munkacsoportjának a határon történő tervezett mozgásáról, közlekedéséről, a munkaterület helyéről (határjel szerint megjelölve), a munka megkezdésének és befejezésének tervezett időpontjáról, valamint az elvégzett terepmunkákról. Amennyiben a terepmunkák végzése során olyan nehézség vagy akadály merül fel, amelyet a munkacsoport vezetője nem tud helyben megoldani, akkor segítségkérés céljából az illetékes rendőrkapitányság vagy határrendészeti kirendeltség vezetőjéhez vagy szükség esetén közvetlenül az ORFK HKO-hoz fordulhat. 10. A megyei rendőr-főkapitányságok a határmunkákhoz igazodva biztosítják a határnyiladék tisztántartását, figyelemmel kísérik a határszakaszukon dolgozó munkacsoport tevékenységét és - kérésre - elősegítik a terepmunka gyors, hatékony végrehajtását. 11. A munkacsoportok tagjai az államhatáron a határbizottságok által meghatározott módon és a nemzetközi szerződésekben rögzített okmányokkal közlekedhetnek. 12. A terepmunkák végrehajtásának és a munkacsoportok tevékenységének ellenőrzését a viszonylati határbizottságok végzik. Az ellenőrzéseket az ORFK HKO szervezi és erről az illetékes megyei rendőrfőkapitányságokat előzetesen értesíti. 13. Az ORFK HKO és a FÖMI által megbízott személyek együttesen vagy önállóan ellenőrizhetik a munkacsoportokat. IV. Nemzetközi tárgyalások 14. A nemzetközi tárgyalások, határszemlék és műszaki szakértői találkozók (továbbiakban: tárgyalások) megtartásának rendjét nemzetközi szerződések, határbizottsági ügyrendek és működési szabályzatok határozzák meg. A tárgyalások során be kell tartani a nemzetközi szerződéseket, a jogszabályokat és az együttműködő szervek belső rendelkezéseit. 15. Tárgyalást kezdeményezni, azon részt venni előzetes egyeztetés alapján, a tárgyalás engedélyezésére jogosult vezető jóváhagyásával lehet. A tárgyalás helyét, időpontját és az utazás módját a küldöttség vezetője az érintett személyekkel egyezteti.

4 16. A nemzetközi tárgyalásokra jegyzőkönyv-tervezetet, indokolt esetben tárgyalási tervet kell készíteni. A küldöttség vezetője a jegyzőkönyv-tervezetet, illetve a tárgyalási tervet - szükség esetén - előkészítő megbeszélésen egyezteti a tárgyaláson résztvevő magyar küldöttség tagjaival, szakértőivel. 17. A jegyzőkönyv-tervezetet és egyéb tárgyalási anyagokat a küldöttség vezetője megküldi, illetve átadja a tárgyaláson részt vevő személyeknek. 18. A küldöttséget a határrendészetért felelős miniszter által kinevezett személy vagy annak helyettese vezeti, aki felelős a magyar küldöttség munkájáért. A küldöttség tagjai és szakértői a napirendben szereplő kérdésekben az előkészítő megbeszélésen meghatározottak szerint, a küldöttség elnökének felkérése alapján fejthetik ki véleményüket. 19. A tárgyalás időtartama alatt a küldöttség tagjai a küldöttség vezetőjének alárendeltségében tevékenykednek. V. Vegyes rendelkezések 20. A Rendőrség és a FÖMI illetékes szervezeti egységei az ORFK HKO-n és a FÖMI ÁO-n keresztül kölcsönösen tájékoztatják egymást az államhatárt és annak megjelölését érintő, külső szervektől érkezett megkeresésekről. 21. A Rendőrség tehergépjárműveinek és motorcsónakjainak igénybevételére, költségeire és az elszámolás rendjére vonatkozó szerződéseket a munka megkezdése előtt legalább 10 munkanappal az érintett megyei rendőrfőkapitányság és a FÖMI illetékes szervezeti egysége kötik meg. 22. A jelen Együttműködési Megállapodásban foglalt, FÖMI-t érintő feladatok végrehajtását a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztálya felügyeli és biztosítja azok költségfedezetét. 23. A jelen Együttműködési Megállapodásban foglaltak végrehajtását az országos rendőr-főkapitány és a FÖMI főigazgatója szükség szerint, de legalább évente egyszer értékeli. 24. Az ORFK HKO és a FÖMI ÁO vezetője évente közösen értékelik az Együttműködési Megállapodás alapján elvégzett terepmunkákat és elkészítik a határmunkák éves munkatervét, amelyeket minden év január 28-ig az országos rendőr-főkapitány és a FÖMI főigazgatója elé jóváhagyásra felterjesztenek. 25. A jelen Együttműködési Megállapodást az aláíró Felek közös megegyezéssel bármikor módosíthatják, felmondani azonban csak a vonatkozó jogszabályok megváltozása esetén lehet. 26. Jelen Együttműködési Megállapodás aláírása napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Határőrség Országos Parancsnoksága és a Földmérési és Távérzékelési Intézet között Budapesten, január 19-én aláírt Együttműködési Megállapodás hatályát veszti. Dr. Bencze József altábornagy országos rendőrfőkapitány Dr. Mihály Szabolcs Földmérési és Távérzékelési Intézet főigazgatója Országos Rendőr-főkapitányság Budapest Földmérési és Távérzékelési Intézet Budapest Szám: /2008. ált. Jóváhagyom! Dr. Bencze József Dr. Mihály Szabolcs r. altábornagy okleveles mérnök, vezető főtanácsos rendőrségi főtanácsos országos rendőr-főkapitány Földmérési és Távérzékelési Intézet főigazgatója AZ ÁLLAMHATÁRT ÉRINTŐ MUNKÁK ÉVI TERVE

5 Az Országos Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: ORFK) és a Földmérési és Távérzékelési Intézet (a továbbiakban: FÖMI) az államhatár felmérésére, megjelölésére, a határjelek felújítására és karbantartására vonatkozó nemzetközi szerződések végrehajtása során az államhatárról szóló évi LXXXIX. törvény, a Rendőrségről szóló évi XXXIV. törvény, a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló évi LXXVI. törvény, valamint a végrehajtásukra kiadott jogszabályok alapján működik együtt. A munkák végrehajtása az ORFK és a FÖMI között, december...-én megkötött Együttműködési megállapodás alapján történik. A munkák végrehajtásához a földmérő szakembereket, a segédmunkásokat, a szükséges anyagokat és munkaeszközöket (geodéziai mérőfelszerelés, terepjáró gépkocsik, csónak, szerszámok, festékek, védőfelszerelés stb.), az újonnan elhelyezendő határjeleket, a jelző-védő rudakat, továbbá a szállást a FÖMI biztosítja. A határjelek állapotának folyamatos ellenőrzéséről, valamint a határnyiladék és a közvetett határjelek környezetének tisztántartásáról az ORFK gondoskodik. A határbizottságok, a vegyesbizottságok és a határmegbízottak döntései alapján a évben az alábbi feladatok végrehajtását tervezzük. I. A HATÁRBIZOTTSÁGOK, VEGYESBIZOTTSÁGOK ÉS HATÁRMEGBÍZOTTAK ÁLTAL ELŐÍRT FELADATOK 1. Magyar-osztrák államhatár Témafelelős: FÖMI részéről: Varga Norbert mérnök ORFK részéről: Dr. Simon Zoltán r. alezredes a) Az államhatáron létesült új határátlépési pontokkal kapcsolatos útépítések során megváltozott terepviszonyok felmérése, a határvonal megjelölésének módosítása az Állandó Magyar-Osztrák Határbizottság döntése alapján a C II alszakaszon (az 50. ülésszakról készült jegyzőkönyv 4.2. pontja). A terepmunkák időpontja: II-III. negyedév (várhatóan 1 terepi hét) A munkacsoport összetétele: 1 földmérő b) Az 50. ülésszak jegyzőkönyvének 6.1. pontja alapján a magyar-osztrák-szlovák TRIPLEX hármashatárjel felújításával kapcsolatos, háromoldalú munkatalálkozó. A munkatalálkozót az osztrák fél szervezi. A tárgyalás ideje: szeptember 1-5. között A munkacsoport összetétele: 2 földmérő, 2 jogász c) Az 50. ülésszak jegyzőkönyvének 7. pontja alapján: - a Határbizottság ülésszaka: a évben nincs tervezve ülésszak, - a vegyes technikai csoportok vezetőinek és szakértőinek találkozója: május (3 nap osztrák területen). 2. Magyar-szlovák államhatár Témafelelős: FÖMI részéről: Varga Norbert mérnök ORFK részéről: Dr. Simon Zoltán r. alezredes a) Az Államhatár Felmérésének és Megjelölésének Magyar-Szlovák Közös Bizottsága (a továbbiakban: Közös Határbizottság) tizenkilencedik ülésszakáról készült jegyzőkönyv VII. pontja, valamint a huszadik ülésszakról készült jegyzőkönyv VI. pontja alapján a 8. határfelmérési és megjelölési munkák folytatása. A 2. számú közös mérőcsoport a XVII., XVIII., XIX. és XX. határszakaszon, az 1. számú közös mérőcsoport várhatóan a II., IX., XIX. és XX. határszakaszon végzi el a terepi munkákat A terepmunkák ideje: március-október hónapok A munkacsoport összetétele: 2 földmérő, 8 segédmunkás b) A vízügyi építési munkák befejezését követően a duzzasztóművek és a megváltozott terepviszonyok felmérése, valamint a hatályos határvonal ideiglenes megjelölése a III. határszakaszon a Perőcsény-Ipeľský Sokolec és az Ipolytölgyes-Malé Kosihy települések térségében lévő duzzasztóműveknél (a tizenkettedik közös ellenőrző szemléről készült jegyzőkönyv 4.1. pontja és a Közös Határbizottság huszonkettedik ülésszakán várható döntése alapján). A terepmunka ideje: II. negyedév A munkacsoport összetétele: 1 földmérő, 2 segédmunkás

6 c) A Közös Határbizottság februárjában sorra kerülő huszonkettedik ülésszakán meghatározott egyéb irodai és terepi feladatok elvégzése. A terepmunka ideje: A munkacsoport összetétele: 1 földmérő, 2 segédmunkás d) A magyar-osztrák-szlovák TRIPLEX hármashatárjel felújításával kapcsolatos, háromoldalú munkatalálkozó. A munkatalálkozót az osztrák fél szervezi. A tárgyalás ideje: szeptember 1-5. között A munkacsoport összetétele: 2 földmérő, 2 jogász e) Az államhatárról szóló új szerződés és a tervezett határkiigazítással kapcsolatos szerződés tárgyalásának megkezdése. A tárgyalások ideje: A munkacsoport összetétele: 2 földmérő, 2 jogász f) A huszonegyedik ülésszakról készült jegyzőkönyv VI. pontja, valamint a huszonkettedik ülésszak várható döntései alapján: - a Közös Határbizottság huszonkettedik ülésszaka: február (5 nap magyar területen), - tizenharmadik közös ellenőrző szemle: június hónap (5 nap), - a közös műszaki szakértői csoport találkozói: IV. negyedév (5 nap magyar területen). 3. Magyar-ukrán államhatár Témafelelős: FÖMI részéről: Angyal László okleveles mérnök ORFK részéről: Dr. Simon Zoltán r. alezredes a) A Magyar-Ukrán Határbizottság Nyírbátorban, június 5-8. között megtartott tizenegyedik üléséről készült jegyzőkönyv (a továbbiakban: jegyzőkönyv) I/5. pontja alapján a határjelek állapotával kapcsolatosan megállapított hiányosságok megszüntetése. A terepmunkák időpontja: április-szeptember (várhatóan 16 terepi hét) A munkacsoport összetétele: 1 földmérő, 4 segédmunkás b) Szakértői együttműködés az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium koordinálásában készülő, a Magyar Köztársaság, Románia, valamint Ukrajna államhatárainak találkozási pontjáról, az azt jelölő hármashatárjelről (TÚR határjel) és annak karbantartásáról szóló új határokmány kidolgozásában. A munka időpontja: A munkacsoport összetétele: 1 földmérő, 1 jogász c) A határmegjelölésben bekövetkezett változásokról kiegészítő határokmányok végleges változatának elkészítése. A munka időpontja: II. negyedév A munkacsoport összetétele: 1 földmérő d) Az új határokmányok alapján a változások ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez szükséges munkarészek elkészítésének befejezése és földhivatali leadása. A munka időpontja: A munkacsoport összetétele: 1 földmérő e) A jegyzőkönyv VI. pontja alapján: - a határjelek és a határnyiladék mintavételes közös szemléje: június 3. - a Határbizottság tizenkettedik ülése: június 4-5. (2 nap ukrán területen), - a közös műszaki csoport munkatalálkozója: május (2 nap ukrán területen). 4. Magyar-román államhatár Témafelelős: FÖMI részéről: Angyal László okleveles mérnök ORFK részéről: Dr. Simon Zoltán r. alezredes a) A Maros és a Túr folyó nem szabályozott szakaszán végzett évi felmérési munkák ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez szükséges munkarészek elkészítése, valamint a évben felmért mozgó államhatár (Maros, Fekete-Körös és a TÚR folyók) új határokmányainak elkészítése. A munka időpontja: I. félév A munkacsoport összetétele: 2 földmérő

7 b) A román illetőségű államhatár szakaszok karbantartásának és felújításának terepi ellenőrzése (N, A, H, K és L határszakaszok). A munka időpontja: A munkacsoport összetétele: 2 földmérő c) Szakértői együttműködés az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium koordinálásában készülő, a Magyar Köztársaság, Románia, valamint Ukrajna államhatárainak találkozási pontjáról, az azt jelölő hármashatárjelről (TÚR határjel) és annak karbantartásáról szóló új határokmány kidolgozásában. A munka időpontja: A munkacsoport összetétele: 1 földmérő, 1 jogász d) Műszaki szakértői találkozó: I. negyedév (magyar területen) III. negyedév (román területen) Határmegbízotti találkozó: II. negyedévben (2 nap magyar területen), IV. negyedévben (2 nap román területen). 5. Magyar-szerb államhatár Témafelelős: FÖMI részéről: Dobó Géza mérnök ORFK részéről: Dr. Hajnal Gábor a) A Magyar Köztársaság és a Szerb Köztársaság között az államhatár felújítására, megjelölésére és karbantartására létrehozott Vegyesbizottság (a továbbiakban: Vegyesbizottság) Belgrádban, szeptember között megtartott tizenhatodik ülésszakáról készült jegyzőkönyv (a továbbiakban: jegyzőkönyv) III. pontja értelmében a évben a közös államhatáron az alábbi terepmunkák elvégzésére kerül sor, figyelembe véve az illetékes határőrizeti szervek határjelrongálásokról szóló jelentéseit: - D423 számú határjel helyének műszeres kitűzése, eredeti helyre visszahelyezése, karbantartása; - D427.1 számú határjel cseréje; - D449MK számú határjel helyének műszeres kitűzése, eredeti helyre visszahelyezése, karbantartása; - E9.1 számú határjel helyének műszeres kitűzése, új csap elhelyezése; - E9.2 számú határjel helyének műszeres kitűzése, új csap elhelyezése; - E24.1 számú határjel felújítása; - E138.1 számú határjel felújítása; - E209.1 számú határjel felújítása; - E394.1 számú határjel cseréje; - F168.1 számú határjel felújítása. A Vegyesbizottság döntése alapján a év folyamán az E209.1 számú határjelet a szerb fél, míg a felsorolt összes többi határjelet a magyar fél újítja fel. A Vegyesbizottság úgy döntött, hogy a határátkelőhelyek és az ideiglenes határátkelőhelyek környezetében minden évben végrehajtja a határjelek ellenőrzését és szükség szerinti felújítását. A évben esedékes ilyen jellegű munkákat a magyar fél végzi el. A terepmunka időpontja: április (várhatóan 3 hét) A munkacsoport összetétele: 2 földmérő, 4 segédmunkás b) Szakértői együttműködés az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium koordinálásában készülő, a Magyar Köztársaság és a Szerb Köztársaság között a közös államhatáron a határvonal megjelöléséről, a határjelek felújításáról és karbantartásáról szóló új egyezmény szövegtervezetének kidolgozásában. A tárgyalás időpontja: (3 nap szerb területen) A munkacsoport összetétele: 1 jogász, 1 földmérő c) A jegyzőkönyv IV. pontja alapján: a Vegyesbizottság tizenhetedik ülésszaka: október (4 nap magyar területen), a vegyes szakértői csoport munkatalálkozója: szeptember (3 nap magyar területen). 6. Magyar-horvát államhatár Témafelelős: FÖMI részéről: Dobó Géza mérnök ORFK részéről: Dr. Hajnal Gábor a) Az államhatár felújítására, megjelölésére és karbantartására létrehozott magyar-horvát Vegyesbizottság (a továbbiakban: Vegyesbizottság) Budapesten, november 6-8. között megtartott kilencedik rendes ülésszakáról

8 készült jegyzőkönyv (a továbbiakban: jegyzőkönyv) IV. pontja alapján, a határvonal közös ellenőrzésével, a határjelek felújításával és karbantartásával kapcsolatos terepmunkák elvégzése az alábbiak szerint: - a magyar fél a B435MK és a C1 számú határjelek között a határjelek és a háromszögelési pontok karbantartását, valamint a határnyiladék tisztítását, és a D határszakaszon a Beremend-Barajnsko Petrovo Selo közúti határátkelőhely térségében a határmegjelölés felújítása; - a horvát fél a B283RH és a C1 számú határjelek között a határjelek karbantartását, valamint a határnyiladék tisztítását, és a D határszakaszon az Udvar-Duboševica közúti határátkelőhely térségében a határmegjelölés felújítása. A terepmunka időpontja: április-szeptember A munkacsoport összetétele: 3 földmérő, 8 segédmunkás b) Szakértői együttműködés az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium koordinálásában készülő, a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között a közös államhatár láthatóságának biztosításáról szóló új szerződés szövegtervezetének kidolgozásában. A tárgyalás időpontja: (3 nap magyar területen) A munkacsoport összetétele: 1 jogász, 1 földmérő c) A jegyzőkönyv V.4, V.6 és V.5 pontjai alapján: - a Vegyesbizottság közös határszemléje: június (3 nap) - a Vegyesbizottság tizedik soros ülésszaka: november (3 nap magyar területen), - a vegyes szakértői csoport munkatalálkozói: március (3 nap magyar területen), szeptember 30 és október 2. között (3 nap horvát területen). 7. Magyar-szlovén államhatár Témafelelős: FÖMI részéről: Dobó Géza mérnök ORFK részéről: Dr. Hajnal Gábor Az államhatár felújítására, megjelölésére és karbantartására létrehozott magyar-szlovén Vegyesbizottság (a továbbiakban: Vegyesbizottság) Budapesten, október között megtartott tizenötödik ülésszakáról készült jegyzőkönyv (a továbbiakban: jegyzőkönyv) ad.4. pontja alapján az új határokmányok elkészítése érdekében: - szükség szerint további terepi mérések végrehajtásával a hagyományos geodéziai mérések eredményeinek elemzése; - a koordinátajegyzék végleges tervezetének elkészítése; - a határleírás végleges tervezetének elkészítése; - a határtérképek végleges tervezetének elkészítése. A munka időpontja: január - szeptember (várhatóan 5 hét terepen) A munkacsoport összetétele: 2 földmérő, 8 segédmunkás b) A szabályozott Lendva-patak mentén lévő területek cseréjével kapcsolatos szerződés létrehozására vonatkozó eljárás megindítását követően, az államhatár új vonala megjelölésének tervezete alapján az új határjelek helyének és a kiegyenlítő terület új sarokpontjának kitűzése. A kitűzött helyek ideiglenes pontjellel történő megjelölése. A munka időpontja: január-szeptember (várhatóan 1 hét terepen) A munkacsoport összetétele: 2 földmérő, 8 segédmunkás A vegyes szakértői csoport, a kitűzések eredményeit figyelembe véve véglegesíti az okmányok tervezetét. A munka időpontja: január-szeptember A munkacsoport összetétele: 2 földmérő c) A jegyzőkönyv ad.5.3 és ad.5.2 pontja alapján: - a Vegyesbizottság tizenhatodik ülésszaka: november 4-6. (3 nap szlovén területen), - a vegyes szakértői csoport munkatalálkozói: április (4 nap szlovén területen) szeptember (4 nap magyar területen). II. AZ ÁLLAMHATÁRT ÉRINTŐ TEREPMUNKÁKAT MEGELŐZŐ NYILADÉKTISZTÍTÁS ÜTEMEZÉSE A magyar-osztrák államhatáron:

9 A magyar-szlovák államhatáron: a határmunkák helyszíne: IX., XVII., XVIII, XIX. és XX. határszakaszon, a határnyiladék-tisztítás határideje: május 1., utána folyamatosan szeptemberig. A magyar-ukrán államhatáron: A magyar-román államhatáron: A magyar-szerb államhatáron: A magyar-horvát államhatáron: a határmunkák helyszíne: A644.3-A650, B1-C1 számú határjelek között a határnyiladék-tisztítás határideje: május 1. utána folyamatosan szeptemberig. A magyar-szlovén államhatáron: Budapest, december 22. Dr. Dián József határőr ezredes határőrségi főtanácsos Jogi és Nemzetközi Főosztály vezetője Busics Imre okleveles mérnök főtanácsos Államhatárügyi Osztály vezetője

ORFK Tájékoztató (OT) 2009/8. szám Budapest, március 18. ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK Tájékoztató (OT) 2009/8. szám Budapest, március 18. ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2009/8. szám Budapest, 2009. március 18. Szám: 10012/2009. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 14/2009. (OT 8.) ORFK utasítás a közterületek

Részletesebben

2006. évi törvény. Az Országgyűlés a Szerződést és a Kiegészítő Jegyzőkönyvet e törvénnyel kihirdeti.

2006. évi törvény. Az Országgyűlés a Szerződést és a Kiegészítő Jegyzőkönyvet e törvénnyel kihirdeti. 2006. évi törvény A Magyar Köztársaság és a Szlovén Köztársaság között a közös államhatár megjelöléséről, láthatóságának biztosításáról, a határjelek felújításáról és karbantartásáról szóló Szerződés,

Részletesebben

4/2013. (II. 27.) BM rendelet

4/2013. (II. 27.) BM rendelet 4/2013. (II. 27.) BM rendelet Magyarország, Románia és Ukrajna államhatárai találkozási pontjának megjelölésére felállított TÚR határjelről készült Jegyzőkönyv jóváhagyásáról Az államhatárról szóló 2007.

Részletesebben

2007. évi törvény a Magyar Köztársaság Kormánya, Románia Kormánya és Szerbia és Montenegró Minisztertanácsa között a Magyar Köztársaság, Románia és Sz

2007. évi törvény a Magyar Köztársaság Kormánya, Románia Kormánya és Szerbia és Montenegró Minisztertanácsa között a Magyar Köztársaság, Románia és Sz MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA Érkezett: 2007 FEBR 1 & T/2025. számú törvényjavaslat a Magyar Köztársaság Kormánya, Románia Kormánya és Szerbia és Montenegró Minisztertanácsa között

Részletesebben

T/ számú. törvényjavaslat

T/ számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10397. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között az államhatáron átvezető közúti kapcsolatok fejlesztéséről szóló Keretmegállapodás

Részletesebben

338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól A Kormány az Alkotmány

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. A Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya (a továbbiakban: Felek),

MEGÁLLAPODÁS. A Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya (a továbbiakban: Felek), MEGÁLLAPODÁS a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a magyarromán államhatárt keresztező vízszállító vezetékkel kapcsolatos együttműködésről A Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. azzal a céllal, hogy elősegítsék és továbbfejlesszék a rendőri együttműködést a szomszédos országok között;

MEGÁLLAPODÁS. azzal a céllal, hogy elősegítsék és továbbfejlesszék a rendőri együttműködést a szomszédos országok között; BGBl. III - Ausgegeben am 18. April 2008 - Nr. 42 1 von 5 MEGÁLLAPODÁS az Osztrák Köztársaság Kormánya, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között Dolga Vason Rendészeti Együttműködési

Részletesebben

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE Az Országos Bírósági Hivatal elnöke 6/2013. (VI. 25.) OBH utasítása a 2013. évi fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználási rendjéről szóló szabályzatról Az államháztartásról

Részletesebben

Földmérési és Távérzékelési Intézet Költségvetési alapokmánya év

Földmérési és Távérzékelési Intézet Költségvetési alapokmánya év Ikt. szám: 200/2006. A 217/1998 (XII.30.) Kormány rendelet 21. sz. melléklete szerinti Költségvetési alapokmány (Működési költségvetés) Földmérési és Távérzékelési Intézet Költségvetési alapokmánya 2006.

Részletesebben

Tanácsnok E L Ő T E R J E S Z T É S

Tanácsnok E L Ő T E R J E S Z T É S Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Tanácsnok E L Ő T E R J E S Z T É S A Budapesti Rendőr-főkapitányság XXI. kerületi Rendőrkapitánysága és a Budapest XXI.Kerület Csepel Önkormányzata közötti együttműködési

Részletesebben

Az alappontokkal kapcsolatos új jogszabályok, Vas megyei alappont-helyzet

Az alappontokkal kapcsolatos új jogszabályok, Vas megyei alappont-helyzet Az alappontokkal kapcsolatos új jogszabályok, Vas megyei alappont-helyzet Szombathelyi Földmérő Nap A Vas Megyei Kormányhivatal Földhivatalának szervezésében Szombathely, 2015. április 9. Busics Imre igazgató

Részletesebben

S Z E R Z Ő D É S A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG ÉS MAGYARORSZÁG KÖZÖTT AZ ÁLLAMHATÁRRÓL

S Z E R Z Ő D É S A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG ÉS MAGYARORSZÁG KÖZÖTT AZ ÁLLAMHATÁRRÓL ajánlat S Z E R Z Ő D É S A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG ÉS MAGYARORSZÁG KÖZÖTT AZ ÁLLAMHATÁRRÓL A Szlovák Köztársaság és Magyarország (a továbbiakban szerződő felek ) tiszteletben tartva egymás területi épségét

Részletesebben

Közigazgatási Megállapodás

Közigazgatási Megállapodás BGBl. III - Ausgegeben am 18. August 2005 - Nr. 150 1 von 5 Közigazgatási Megállapodás az Osztrák Köztársaság Szövetségi Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között az Európai Unió Tanácsa 2003. február

Részletesebben

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22.

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. A Közép-európai Rendőrakadémia résztvevő minisztériumai tekintettel a Közép- Európában lezajlott társadalmi, politikai és társadalmi fejleményekre, amelyek Európa államainak

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2009/19. szám Budapest, 2009. szeptember 10. Szám: 29271/2009. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Együttműködési megállapodások: 1. az Országos Rendőr-főkapitányság

Részletesebben

1. A kormánymegbízott

1. A kormánymegbízott 1. A kormánymegbízott 4. (1) A kormánymegbízott a Kormányhivatal vezetőjeként: a) Vezeti a Kormányhivatalt, gyakorolja annak feladat- és hatásköreit; b) Ellátja a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SzMSz) 12. c) pontjában

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ Szervezeti és Működési Szabályzata SOPRON 2003 1. Az Egyetemi

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2012/17. szám Budapest, 2012. október 03. Szám: 32541/2012. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Együttműködési megállapodások: 1. Az Országos Rendőr-főkapitányság

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Szám: EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött, a ORSZÁGOS valamint, a BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE között 2011 B u d a p e s t 1 A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Ikt.szám: 44.774/2011. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda J a v a s l a t közérdekű munka büntetés csoportos letöltésére vonatkozó együttműködési megállapodás megkötésére

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2011/9. szám Budapest, 2011. augusztus 03. Szám: 22127/2011. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Utasítások: Tartalomjegyzék 1. 11/2011. (VII. 21.) ORFK utasítás a Rendőrség

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. szervezetek minõsítési NAR-01M. Hatálybalépés: 2008. november 1. 3. kiadás

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. szervezetek minõsítési NAR-01M. Hatálybalépés: 2008. november 1. 3. kiadás NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer Vizsgáló, ellenõrzõ és tanúsító szervezetek minõsítési eljárása kijelöléshez NAR-01M 3. kiadás Hatálybalépés: 2008. november 1. Tartalomjegyzék

Részletesebben

A belügyminiszter. BM rendelete

A belügyminiszter. BM rendelete Tervezet! A belügyminiszter /2015. ( ) BM rendelete a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szervek szolgálati jelvényeinek rendszeresítésével, valamint az ilyen szerveknél szolgálati jogviszonyban

Részletesebben

KOORDINÁCIÓS TANÁCSNOK JAVASLAT. Együttműködési Megállapodás megkötésére

KOORDINÁCIÓS TANÁCSNOK JAVASLAT. Együttműködési Megállapodás megkötésére BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KOORDINÁCIÓS TANÁCSNOK JAVASLAT Együttműködési Megállapodás megkötésére Készítette: Előterjesztő: koordinációs tanácsnok koordinációs tanácsnok Egyeztetésre megküldve:

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2010/29. szám Budapest, 2010. december 17. Szám: 33728/2010. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások 1. 49/2010. (OT 29.) ORFK utasítás az Európai

Részletesebben

2007. évi törvény az államhatárról A Magyar Köztársaság határa 1. (1) A Magyar Köztársaság területét a Föld felszínén fúggőlegesen áthaladó képzeletbe

2007. évi törvény az államhatárról A Magyar Köztársaság határa 1. (1) A Magyar Köztársaság területét a Föld felszínén fúggőlegesen áthaladó képzeletbe A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/2922. számú törvényjavaslat az államhatárról Előadó : Dr. Petrétei József igazságügyi és rendészeti miniszter Budapest, 2007- május 2007. évi törvény az államhatárról A

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete április 21-i rendkívüli ülésén a következő határozatot hozta:

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete április 21-i rendkívüli ülésén a következő határozatot hozta: Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. Tel.: (88) 592 660 Fax: (88) 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

T/6855. számú. törvényjavaslat

T/6855. számú. törvényjavaslat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/6855. számú törvényjavaslat az államhatárt, az államhatár vonalának megállapítását tartalmazó egyes nemzetközi szerződések és határokmányok kihirdetéséről Előadó: Dr. Draskovics

Részletesebben

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata PTE ÁJK Pályázati Szabályzata 1. A PTE ÁJK Pályázati Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) célja összhangban a PTE pályázati rendjéről szóló 4/2007.sz. Rektori Utasítással a PTE ÁJK pályázati aktivitásának

Részletesebben

Tájékoztatás 2015.04.21.

Tájékoztatás 2015.04.21. Tájékoztatás a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszűntetésére irányuló eljárásban, a mezőgazdászi szakterültet érintően, az adatszolgáltatás megkezdéséről 2015.04.21. Az

Részletesebben

I. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Ellenőrzési és Közbeszerzési Bizottságának saját hatáskörei

I. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Ellenőrzési és Közbeszerzési Bizottságának saját hatáskörei I. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Ellenőrzési és Közbeszerzési Bizottságának saját hatáskörei I.1. Általános saját hatáskörök Kezdeményezheti a polgármester intézkedését,

Részletesebben

A Magyar Köztársaság Földmérési és Távérzékelési Intézete, 1149 Budapest, Bosnyák tér 5 képviseletében Dr. Mihály Szabolcs főigazgató

A Magyar Köztársaság Földmérési és Távérzékelési Intézete, 1149 Budapest, Bosnyák tér 5 képviseletében Dr. Mihály Szabolcs főigazgató A Magyar Köztársaság Földmérési és Távérzékelési Intézete, 1149 Budapest, Bosnyák tér 5 képviseletében Dr. Mihály Szabolcs főigazgató és Ukrajna UA-EUPOS nevű nemzeti EUPOS rendszere képviseletében Kostiantyn

Részletesebben

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 4/2016. (II.15.) határozata

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 4/2016. (II.15.) határozata Kivonat! Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa 2016. február 15-i ülésén készült jegyzőkönyvéből: Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 4/2016. (II.15.) határozata

Részletesebben

E/1/2016. (VII.28.) számú H A T Á R O Z A T A

E/1/2016. (VII.28.) számú H A T Á R O Z A T A A Semmelweis Egyetem Rektorának és Kancellárjának E/1/2016. (VII.28.) számú H A T Á R O Z A T A a Semmelweis Egyetem közalkalmazottainak külföldi tanulmányútjához, valamint munkavállalás és egyéb célból

Részletesebben

PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat. A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja:

PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat. A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja: PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja: 1. A szabályzat hatálya, általános rendelkezések (1) A szabályzat

Részletesebben

Az Informatikai Főosztály feladatai

Az Informatikai Főosztály feladatai Az Informatikai Főosztály feladatai 1. Feladat- és hatáskörök A Kormányhivatal SzMSz-ében a Főosztály részére megállapított, jelen Ügyrendben részletezett feladat- és hatáskörök elosztása a következők

Részletesebben

T/807. számú. törvényjavaslat

T/807. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/807. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Abaújvár és Kechnec (Kenyhec) települések közötti közúti

Részletesebben

Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Papkeszi, 2009 Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 1 2012/20. szám Budapest, 2012. november 16. Szám: 37933/2012.ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 19/2012. (XI. 13.) ORFK utasítás a Rendőrség

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 6211/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére Tárgy: Megállapodás a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulással egyes kötelező megyei

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2011/16. szám Budapest, 2011. október 26.

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2011/16. szám Budapest, 2011. október 26. 2011/16. szám Budapest, 2011. október 26. Szám: 31526/2011. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 21/2011. (X. 14.) ORFK utasítás a lövedékálló

Részletesebben

5/2012. (III. 22.) OBH

5/2012. (III. 22.) OBH Az Országos Bírósági Hivatal elnöke 5/2012. (III. 22.) OBH utasítása a 2012. évi fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználási rendjéről szóló szabályzatról Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

ELJÁRÁSREND 6612/2006. Jóváhagyom: dr. Magyar Bálint

ELJÁRÁSREND 6612/2006. Jóváhagyom: dr. Magyar Bálint 6612/2006. Jóváhagyom: dr. Magyar Bálint ELJÁRÁSREND az Országos Szakképzési Tanács által a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprésze központi keretéből nyújtott támogatással kapcsolatban hozott állásfoglalás

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. Szám: 22922/2013. ált. Utasítások:

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. Szám: 22922/2013. ált. Utasítások: 2013/13. szám Budapest, 2013. június 14. Szám: 22922/2013. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 24/2013. (VI. 12.) ORFK utasítás a szolgálati

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 44. számú melléklete

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 44. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 44. számú melléklete Az Intézményi Érdekegyeztető Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata Pécs 2006 A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX.

Részletesebben

41/2001. (III. 14.) Korm. rendelet

41/2001. (III. 14.) Korm. rendelet 41/2001. (III. 14.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a vízgazdálkodási kérdések tárgyában aláírt Egyezmény kihirdetéséről (A jóváhagyásról szóló jegyzékváltás

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁST köti

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁST köti A Földmérési és Távérzékelési Intézet, a továbbiakban FÖMI Magyar Köztársaság, 1149 Budapest, Bosnyák tér 5, képviseletében Toronyi Bence főigazgató és A Környezeti és Területi Minisztérium, Földmérési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Egészségügyi

Részletesebben

A Kormány. /2006. ( ) Korm. rendelete. a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről

A Kormány. /2006. ( ) Korm. rendelete. a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről Melléklet a 13469-1/2006.-SZMM számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2006. ( ) Korm. rendelete a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről A Kormány az Alkotmány 35. -a (2) bekezdésében megállapított

Részletesebben

A BELÜGYMINISZTÉRIUM 2006. I. FÉLÉVI JOGALKOTÁSI PROGRAMJA

A BELÜGYMINISZTÉRIUM 2006. I. FÉLÉVI JOGALKOTÁSI PROGRAMJA A BELÜGYMINISZTÉRIUM 2006. I. FÉLÉVI JOGALKOTÁSI PROGRAMJA I. KORMÁNYELŐTERJESZTÉSEK 1. A külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. törvény és a menedékjogról szóló 1997. évi CXXXIX.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének 2013. február havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének 2013. február havi ülésére 1 SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013-02-27.. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének

Részletesebben

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének december 16-i ülésér l készült jegyz könyvéb l

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének december 16-i ülésér l készült jegyz könyvéb l KIVONAT Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2003. december 16-i ülésér l készült jegyz könyvéb l 31. El terjesztés a Lengyel Kisebbségi Önkormányzattal kötend megállapodás jóváhagyására

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A Kormány /2007. (...) Korm. r e n d e l e t e az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülő pályázatokon való részvételi jogosultság feltételeiről, a

Részletesebben

EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS

EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS Várpalotai Közüzemi Kft. 8100 V á r p a l o t a, Fehérvári út 7. 9/4 EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS egyéb célú felhasználó fűtés szolgáltatására SZÁMA: FELHASZNÁLÓ: 2 EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS Amely létrejött

Részletesebben

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M 1. sz. melléklet B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M BELSŐ ELLENŐRZÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lép: 2013. július 1-jén Az államháztartásról

Részletesebben

AKNAVESZÉLY!!! Varga Norbert : Aknaveszély!!! GISOpen 2015. március 25 27.

AKNAVESZÉLY!!! Varga Norbert : Aknaveszély!!! GISOpen 2015. március 25 27. AKNAVESZÉLY!!! J u g o s z l á v i a k i a l a k u l á s a Szerb Horvát Szlovén Királyság 1918 1929 Jugoszláv Királyság 1929 1941 I. Sándor király (II. Péter, Pál herceg) Jugoszlávia felosztása 1941-1945

Részletesebben

31/2008. (OT 17.) ORFK utasítás. a Rendőrség minőségügyi tevékenységéről. I. Általános rendelkezések

31/2008. (OT 17.) ORFK utasítás. a Rendőrség minőségügyi tevékenységéről. I. Általános rendelkezések 31/2008. (OT 17.) ORFK utasítás a Rendőrség minőségügyi tevékenységéről Szám: 5-1/31/2008. TÜK A Rendőrség által nyújtott szolgáltatásoktól elvárható, hogy a kor fejlettségének megfelelő színvonalon valósuljanak

Részletesebben

BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE

BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött az ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG valamint a BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE között. 2007. Budapest A katasztrófák elleni védekezés

Részletesebben

2015. évi MUNKATERVE

2015. évi MUNKATERVE Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Tűzvédelmi Tanácsadó Testület H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. : 1903 Budapest, Pf.: 314 Szám: 5/2015.TTT Jóváhagyom: Dr. Bakondi György sk.

Részletesebben

Készült: Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanács június 2-án megtartott ülésén készült jegyzőkönyvéből:

Készült: Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanács június 2-án megtartott ülésén készült jegyzőkönyvéből: KIVONAT Készült: Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanács 2014. június 2-án megtartott ülésén készült jegyzőkönyvéből: Társulási Tanács 27/2014. (VI.02.) határozata Gyöngyös Körzete

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS térfigyelő kamerarendszer működtetésére

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS térfigyelő kamerarendszer működtetésére Szám:./2016. Emü. amely létrejött EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS térfigyelő kamerarendszer működtetésére Vilonya Község Önkormányzata (cím: 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., képviseli: Fésüs Sándor, polgármester),

Részletesebben

ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT. Elnökségi testületek szervezetét és működését érintő módosítások. 50. Az Országos Elnökség tagjai

ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT. Elnökségi testületek szervezetét és működését érintő módosítások. 50. Az Országos Elnökség tagjai ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT Elnökségi testületek szervezetét és működését érintő módosítások Jelen előterjesztés az Országos Elnökség által az Alapszabály és SZMSZ Karbantartó Bizottságnál előterjesztett

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Vasi Rendőr Sportsegély- és Sportegyesület Elnöksége Szám:.../ 2007 VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely 2007. május 30. 2 A Vasi Rendőr Sportsegély-

Részletesebben

14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás. a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól I.

14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás. a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól I. 14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól Szám: 14/2013. A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésével

Részletesebben

A projektmegvalósítás A támogatás forrásának megjelölése. időtartama (alap,előirányzat, nemzetközi. Megvalósít. együttműködő ó szervezet

A projektmegvalósítás A támogatás forrásának megjelölése. időtartama (alap,előirányzat, nemzetközi. Megvalósít. együttműködő ó szervezet 2. melléklet 3.3. VI. Közzétételi egység: az EU támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása Adatszolgáltató: ORFK GF ETO Sors zám A projekt megnevezése A finanszírozás forrása A projektmegvalósítás

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA (2009. évi)

AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA (2009. évi) AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA (2009. évi) 1. Fejezet száma, megnevezése: XIV. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 2. Költségvetési szerv a) Azonosító adatai - Törzskönyvi

Részletesebben

Felsőszölnök Önkormányzat Képviselőtestületének 11/1999. (XI.22.) számú rendelete. tanyagondnoki szolgálatról

Felsőszölnök Önkormányzat Képviselőtestületének 11/1999. (XI.22.) számú rendelete. tanyagondnoki szolgálatról Felsőszölnök Önkormányzat Képviselőtestületének 11/1999. (XI.22.) számú rendelete tanyagondnoki szolgálatról Módosítva: a 2/2007.(I.25.) ÖKT rendelettel, a 12/2008. (IX.15.) ÖKT rendelettel, 3/2010.(II.20.)

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények ának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés 3., 4., 7., 9., 19. és 32. pontjában, 62. (1b) bekezdésében,

Részletesebben

A részarány-földkiadás során keletkezett osztatlan közös földtulajdon megszüntetésére irányuló eljárás jogszabályi alapjai

A részarány-földkiadás során keletkezett osztatlan közös földtulajdon megszüntetésére irányuló eljárás jogszabályi alapjai A részarány-földkiadás során keletkezett osztatlan közös földtulajdon megszüntetésére irányuló eljárás jogszabályi alapjai Előadó: dr. Jászai Tamás János, ügyvéd OKTM 2015/I. konzorcium tagja OKTM munkaértekezlet

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG. Főigazgató. 10/2011. sz. OKTVF Főigazgatói Utasítás

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG. Főigazgató. 10/2011. sz. OKTVF Főigazgatói Utasítás ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG Főigazgató 10/2011. sz. OKTVF Főigazgatói Utasítás az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség Konzultációs

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAINAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAINAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 4. melléklet az 1/2013. (II.20.) önkormányzati rendelethez 1 2 3 4 5 6 A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAINAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 1 Módosította: a 11/2013 (VII. 3.) önkormányzati rendelet 4. -a. Hatályos 2013. július

Részletesebben

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK 5. Témakör A méretpontosság technológiai biztosítása az építőiparban. Geodéziai terv. Minőségirányítási terv A témakör tanulmányozásához a Paksi Atomerőmű tervezési feladataiból adunk példákat. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (II.15.) RENDELETE. a közterületek használatáról

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (II.15.) RENDELETE. a közterületek használatáról Tolmács Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (II.15.) RENDELETE a közterületek használatáról Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a Magyar Köztársaság

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet Titkárság a tevékenységének társadalmi szintű szervezési és koordinatív támogatásával, adatgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos, valamint az előkészítő és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata E L Ő T E R J E S Z T É S Szálka község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. április 25.-ei ülésére ELŐTERJESZTŐ: AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

A TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉSEK RENDJE 1

A TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉSEK RENDJE 1 A TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉSEK RENDJE 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) 25. (10) bekezdésében foglaltak szerint az előterjesztések rendjének további szabályait és a benyújtásukhoz

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2 ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület Előterjesztő: Kmetty Károly polgármester

Részletesebben

Tanácsnok JAVASLAT. Megállapodás a térfigyelő rendszer évi működési feltételeinek biztosításához

Tanácsnok JAVASLAT. Megállapodás a térfigyelő rendszer évi működési feltételeinek biztosításához Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Tanácsnok JAVASLAT Megállapodás a térfigyelő rendszer 2009. évi működési feltételeinek biztosításához Készítette: Oláh Istvánné közrend-és közbiztonsági főmunkatárs

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TANÁCSÁNAK MUNKAPROGRAMJA 2013./2014 TANÉV

INTÉZMÉNYI TANÁCSÁNAK MUNKAPROGRAMJA 2013./2014 TANÉV Martfűi József Attila Általános Iskola (intézmény neve) INTÉZMÉNYI TANÁCSÁNAK MUNKAPROGRAMJA 2013./2014 TANÉV A(z) (5435 Martfű Május 1. út 2. sz. alatt működő) Martfűi József Attila Általános Iskola (intézmény

Részletesebben

Határmenti kapcsolataink fejlesztési irányai Vagyongazdálkodási Napok 2014. május 6. Budapest

Határmenti kapcsolataink fejlesztési irányai Vagyongazdálkodási Napok 2014. május 6. Budapest Dr. Egyházy Zoltán főosztályvezető Projekt Koordinációs Osztály Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ Dr. Egyházy Zoltán főosztályvezető Projekt Koordinációs Osztály Közlekedésfejlesztési Koordinációs

Részletesebben

Külföldi kiküldetések adatai

Külföldi kiküldetések adatai 2012. január 1.-től 2012. december 31.-ig ProRaab(a) szakértői találkozó 3 1 36 142 OPENWEHR megbeszélés 4 1 55 493 Rába lefolyásvizsgálat egyeztető tárgyalás 4 1 48 240 Albizottsági megbeszélés előkészítése

Részletesebben

Javaslat. ingatlan használati jogának átadására a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére.

Javaslat. ingatlan használati jogának átadására a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére. PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-185/2012. A döntés meghozatala minősített Szavazattöbbséget igényel! Javaslat ingatlan

Részletesebben

A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ. 76/2012. számú INTÉZKEDÉSE. a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról. Budapest, július 6.

A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ. 76/2012. számú INTÉZKEDÉSE. a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról. Budapest, július 6. BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ 76/2012. számú INTÉZKEDÉSE a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról Budapest, 2012. július 6. A fejezeti

Részletesebben

Az R. l. (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

Az R. l. (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016. (III. 24.) önkormányzati rendelete az önkormányzati beszerzések rendjéről szóló 12/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre

A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófav favédelmi Igazgatóság A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre Előadó: Heinfarth György tű. alezredes A KÖZBIZTONSÁGI REFERENS

Részletesebben

Iktsz.: 9. melléklet. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása

Iktsz.: 9. melléklet. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása Iktsz.: 9. melléklet EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása mely létrejött egyrészről név: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 8. képviselő: Dr. Kriza Ákos

Részletesebben

Szakonyfalu Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2000. (IX. 18.) számú rendelete falugondnoki szolgálatról

Szakonyfalu Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2000. (IX. 18.) számú rendelete falugondnoki szolgálatról Szakonyfalu Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2000. (IX. 18.) számú rendelete falugondnoki szolgálatról Módosította a 24/2006. (XII.15.) ÖKT. rendelettel, 11/2008. (IX.15.) ÖKT rendelettel, 3/2010.

Részletesebben

BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT. Budapest, 2001 június

BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT. Budapest, 2001 június BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT Budapest, 2001 június T A R T A L O M J E G Y Z É K Oldal 1. Tudományos Diákkör.2. 2. A Tudományos Diákköri munka.. 2. 3. A Főiskolai Tudományos

Részletesebben

Az építményengedélyezés új szabályozásának kialakítása

Az építményengedélyezés új szabályozásának kialakítása Az építményengedélyezés új szabályozásának kialakítása Németh József NMHHH Debreceni hatósági iroda Irodavezető-helyettes 2013. május 30. Az új szabályozás koncepciójának ismertetése Az új szabályozás

Részletesebben

374/2014. (XII. 31.) Kormány rendelet szerinti OKTM eljárás földmérő vállalkozói tapasztalatai. Pataki Károly GEODEZIA Zrt.

374/2014. (XII. 31.) Kormány rendelet szerinti OKTM eljárás földmérő vállalkozói tapasztalatai. Pataki Károly GEODEZIA Zrt. 374/2014. (XII. 31.) Kormány rendelet szerinti OKTM eljárás földmérő vállalkozói tapasztalatai Pataki Károly GEODEZIA Zrt. Az előadás tartalmi áttekintése: 1. Közreműködők 2. Adatszolgáltatás 3. Keretmérés

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet 78/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó részletes szabályokról 2005. november 1-jétől hatályos szöveg A védjegyek és a földrajzi

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály

Győr-Moson-Sopron megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály Győr-Moson-Sopron megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály Az Osztályra vonatkozó feladatok 1. A földmérési feladatai A földmérési és térképészeti

Részletesebben

4/2003.számú ÜGYVITELI UTASÍTÁS INGATLANRÉSZEK, HELYISÉGEK BÉRBEVÉTELÉVEL KAPCSOLATOS ÜGYVITELI FOLYAMATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL A GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓSÁGON

4/2003.számú ÜGYVITELI UTASÍTÁS INGATLANRÉSZEK, HELYISÉGEK BÉRBEVÉTELÉVEL KAPCSOLATOS ÜGYVITELI FOLYAMATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL A GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓSÁGON 4/2003.számú ÜGYVITELI UTASÍTÁS INGATLANRÉSZEK, HELYISÉGEK BÉRBEVÉTELÉVEL KAPCSOLATOS ÜGYVITELI FOLYAMATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL A GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓSÁGON 4/2003. számú Ügyviteli Utasítás - ingatlanrészek,

Részletesebben