5/2008. (OT 5.) ORFK utasítás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "5/2008. (OT 5.) ORFK utasítás"

Átírás

1 5/2008. (OT 5.) ORFK utasítás az Országos Rendőr-főkapitányság és a Földmérési és Távérzékelési Intézet között létrejött együttműködési megállapodás végrehajtásáról Szám: 5-1/5/2008. TÜK Az Országos Rendőr-főkapitányság és a Földmérési és Távérzékelési Intézet az államhatár felmérésére, megjelölésére, a határjelek felújítására és karbantartására vonatkozó nemzetközi szerződések végrehajtása érdekében, az államhatárról szóló évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Határtv.), a Rendőrségről szóló évi XXXIV. törvény, valamint a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló évi LXXVI. törvény rendelkezéseire tekintettel január 16-án együttműködési megállapodást (a továbbiakban: megállapodás) kötött. A megállapodás alapján az abban foglalt, a Rendőrséget érintő feladatok végrehajtása céljából kiadom az alábbi utasítást: 1. Az utasítás hatálya az Országos Rendőr-főkapitányság Rendészeti Főigazgatóság Határrendészeti Főosztály Határképviseleti Osztályára (a továbbiakban: Határképviseleti Osztály) és a határszakasszal rendelkező megyei rendőr-főkapitányságokra (a továbbiakban: érintett megyei rendőr-főkapitányságok) terjed ki. 2. A megállapodásban foglalt rendőrségi feladatok szervezését, irányítását és ellenőrzését a Határképviseleti Osztály végzi. 3. Az érintett megyei rendőr-főkapitányságok gondoskodnak a megállapodás 5. pontjában és 6. pontjának g)-k) alpontjaiban foglalt feladatok végrehajtásáról, illetve a megállapodás 10. pontja alapján az illetékességi területükhöz tartozó államhatár szárazföldi szakaszán - a vonatkozó nemzetközi szerződésben rögzített szélességben, a Határtv. 3. -ában rögzített területen - a határnyiladék tisztántartásáról, a határjelek közti összeláthatóság fenntartásáról, továbbá a határvizeket, közös határutakat párosan vagy váltakozva megjelölő, a Magyar Köztársaság területén elhelyezett közvetett határjelek körüli 1 méter sugarú kör kitisztításáról. 4. Az érintett megyei rendőr-főkapitányságok gazdasági vezetői az éves költségvetési tervükben tervezik és saját költségvetésük terhére biztosítják a határnyiladék tisztántartásának költségét. 5. Az érintett megyei rendőr-főkapitányságok a helyi szervek bevonásával rendszeresen, de legalább negyedévente ellenőrzik a határjelek állapotát. Megrongálásuk, eltűnésük vagy megsemmisülésük esetén tájékoztatják a Határképviseleti Osztályt. 6. Az utasítás közzététele napján lép hatályba. Országos Rendőr-főkapitányság Budapest Földmérési és Távérzékelési Intézet Budapest Szám: ált. Az Országos Rendőr-főkapitányság és a Földmérési és Távérzékelési Intézet közötti együttműködési megállapodás Budapest, január 16-án Az Országos Rendőr-főkapitányság, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet az államhatár felmérésére, megjelölésére, a határjelek felújítására és karbantartására vonatkozó nemzetközi szerződések végrehajtása során az államhatárról szóló évi LXXXIX. törvény, a Rendőrségről szóló évi XXXIV. törvény, a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló évi LXXVI. törvény, valamint a végrehajtásukra kiadott jogszabályok alapján működik együtt.

2 I. Szervezeti kapcsolatok 1. Az együttműködési feladatok végrehajtásának központi szervei: a) az Országos Rendőr-főkapitányság Rendészeti Főigazgatósága Határrendészeti Főosztályának Határképviseleti Osztálya (a továbbiakban: ORFK HKO) és a b) Földmérési és Távérzékelési Intézet Államhatárügyi Osztálya (a továbbiakban: FÖMI ÁO). 2. Az együttműködéssel kapcsolatos feladatok egyeztetése az ORFK HKO vezetője és a FÖMI ÁO vezetője között közvetlenül történik. Az együttműködés gyakorlati végrehajtásával kapcsolatosan felmerült kérdésekben az ORFK HKO és a FÖMI ÁO munkatársai közvetlenül is egyeztetnek. 3. Az ORFK HKO vezetője és a FÖMI ÁO vezetője a jelen Együttműködési Megállapodásban foglaltakkal összhangban, önállóan döntenek a saját szakterületüket érintő, hatáskörükbe tartozó ügyekben. Amennyiben a döntés a másik együttműködő fél feladatkörét is érinti, ki kell kérni az illetékes vezető véleményét, és annak figyelembevételével kell a döntést meghozni. 4. Az ORFK, valamint területi szervei és a FÖMI biztosítják az államhatár felmérésével, megjelölésével, a határjelek ellenőrzésével, felújításával és karbantartásával, továbbá a határnyiladék tisztántartásával kapcsolatosan a nemzetközi szerződésekben, a jogszabályokban és az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben meghatározott feladataik szakszerű és gazdaságos végrehajtását, továbbá a zavartalan együttműködést. 5. A terepmunkákat végrehajtó munkacsoportok vezetői a munkák szervezésével, összehangolásával és végzésével kapcsolatban a megyei rendőr-főkapitányságok határképviseleti feladatokkal megbízott osztályával közvetlenül együttműködhetnek, egyeztetnek. II. Hatáskörök, feladatok, kötelezettségek 6. Az ORFK a) az ORFK HKO-n keresztül egyezteti és felügyeli az államhatár felmérésére, megjelölésére, a határjelek felújítására és karbantartására vonatkozó nemzetközi szerződésekben meghatározott kötelezettségek végrehajtását; b) az ORFK HKO-n keresztül a FÖMI ÁO-val egyeztetve kidolgozza az államhatár felmérésére, megjelölésére, a határjelek felújítására és karbantartására vonatkozó új nemzetközi szerződések szakmai tervezeteit; c) az ORFK HKO-n keresztül a FÖMI ÁO-val egyeztetve javaslatot tesz a határrendészetért felelős miniszter, illetve a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter részére a határbizottságok és vegyesbizottságok (továbbiakban: határbizottságok) magyar küldöttsége vezetőinek, tagjainak és helyettes tagjainak kinevezésére, valamint felmentésére. d) az ORFK HKO-n keresztül a FÖMI ÁO javaslata alapján kidolgozza a határbizottsági tárgyalások jegyzőkönyveinek és egyéb anyagainak tervezetét; e) az ORFK HKO által az illetékes szervekhez jóváhagyás céljából felterjeszti a határbizottságok tárgyalásairól, találkozóiról készített jegyzőkönyveket, továbbá az új és kiegészítő határokmányokat; f) biztosítja a Magyar Köztársaság területén sorra kerülő határbizottsági tárgyalások megtartásának feltételeit, és viseli azok költségeit. A határbizottsági határszemléken biztosítja a tolmácsot; g) az ORFK HKO-n keresztül összehangolja a határnyiladék tisztításának munkáit a FÖMI ÁO-val közösen kidolgozott éves munkatervben rögzített terepmunkákkal; h) a végrehajtó szerveken keresztül ellenőrzi a határjelek, valamint az azok védelmét szolgáló egyéb jelzések állapotát. Megrongálásuk, eltűnésük vagy megsemmisülésük esetén - a kártérítés érvényesítéséhez szükséges adatokkal együtt - tájékoztatja a FÖMI ÁO-t és kezdeményezi a határjelek helyreállítását, valamint a felelősség megállapítására eljárást kezdeményez az illetékes hatóságnál, egyúttal tájékoztatja a károkozót a helyreállítási munka megrendelésének és a kár megtérítésének módjáról; i) az ORFK HKO-n keresztül tájékoztatja az illetékes megyei rendőr-főkapitányságokat és helyi szerveket, valamint a szomszéd állam határrendészeti szerveit az esedékes terepmunkák helyéről és idejéről, valamint a munkában résztvevők azonosításához szükséges adatokról; j) lehetőségeihez mérten a munkacsoportok vezetőinek irodahelyiséget, a határjelek és a földmérési eszközök tárolására alkalmas helyet biztosít térítésmentesen a megyei rendőr-főkapitányságok, a rendőrkapitányságok, illetve a határrendészeti kirendeltségek objektumaiban; k) a megyei rendőr-főkapitányságok, rendőrkapitányságok, határrendészeti kirendeltségek - szolgálati feladataikra és szállítási kapacitásukra figyelemmel - költségtérítés ellenében személyszállítás céljából motorcsónakot és kishajóvezetőt, a határjelek szállításához tehergépjárművet és gépkocsivezetőt (rakodószemélyzet nélkül) biztosítanak a FÖMI ÁO részére.

3 7. A FÖMI a FÖMI ÁO-n keresztül a) felelős a határbizottságok által meghatározott terepmunkák végrehajtásáért és a megfelelő okmányok elkészítéséért; b) biztosítja a terepmunkák szakszerű végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket (felszerelést, anyagokat, segédeszközöket, mérőeszközöket, határjeleket, karbantartó anyagokat, stb.); c) kidolgozza a határbizottsági tárgyalások jegyzőkönyveinek és egyéb anyagainak szakmai javaslatát; d) az ORFK HKO-val egyeztetve összeállítja a terepmunkák éves munkatervét és a tárgyévben végrehajtott feladatokról szóló beszámolót; e) biztosítja a nemzetközi tárgyalásokon a műszaki szakértők részvételét; f) biztosítja a Magyar Köztársaság területén sorra kerülő szakértői találkozók megtartásának feltételeit és viseli azok költségeit; g) biztosítja a közös határszemlék magyar felet terhelő feltételeit és viseli azok költségeit; h) a Rendőrség számára térítésmentesen biztosítja a határszakaszok hosszára, a határjelek számára és típusára vonatkozó adatokat, illetve a költségek megtérítése mellett az azokat tartalmazó dokumentációkat; i) a szakértők igénybevételéről szóló jogszabályok alapján - kérelemre, térítésmentesen - szakértőt biztosít a Rendőrség részére abban az esetben, ha az államhatáron történt rendkívüli események tisztázásához az államhatár vonalának pontos megállapítása szükséges; j) a Rendőrség által lefolytatott szakhatósági eljárás keretében - megkeresésre - állást foglal az államhatár láthatóságának biztosítása, illetve az egyes határjeleket érintő kivitelezési munkálatok elvégzésének szakterületét érintő feltételeivel kapcsolatban; k) tájékoztatást ad az ORFK HKO részére - a szükséges határidők figyelembevételével - az esedékes terepmunkák helyéről és idejéről, valamint a munkában résztvevők azonosításához szükséges adatokról. III. Határmunkák végrehajtása és ellenőrzése 8. A terepmunkák végrehajtói a határbizottságok által létrehozott munkacsoportok. A munkacsoportok vezetői felelősek a határbizottság által meghatározott terepmunkák végrehajtásáért. 9. A munkacsoport vezetője a munkavégzés során szükség szerint, tájékoztatja az illetékes rendőrkapitányság vagy határrendészeti kirendeltség vezetőjét, illetve a megyei rendőr-főkapitányságon határképviseleti feladatokkal megbízott személyt a magyar és a szomszédos állam munkacsoportjának a határon történő tervezett mozgásáról, közlekedéséről, a munkaterület helyéről (határjel szerint megjelölve), a munka megkezdésének és befejezésének tervezett időpontjáról, valamint az elvégzett terepmunkákról. Amennyiben a terepmunkák végzése során olyan nehézség vagy akadály merül fel, amelyet a munkacsoport vezetője nem tud helyben megoldani, akkor segítségkérés céljából az illetékes rendőrkapitányság vagy határrendészeti kirendeltség vezetőjéhez vagy szükség esetén közvetlenül az ORFK HKO-hoz fordulhat. 10. A megyei rendőr-főkapitányságok a határmunkákhoz igazodva biztosítják a határnyiladék tisztántartását, figyelemmel kísérik a határszakaszukon dolgozó munkacsoport tevékenységét és - kérésre - elősegítik a terepmunka gyors, hatékony végrehajtását. 11. A munkacsoportok tagjai az államhatáron a határbizottságok által meghatározott módon és a nemzetközi szerződésekben rögzített okmányokkal közlekedhetnek. 12. A terepmunkák végrehajtásának és a munkacsoportok tevékenységének ellenőrzését a viszonylati határbizottságok végzik. Az ellenőrzéseket az ORFK HKO szervezi és erről az illetékes megyei rendőrfőkapitányságokat előzetesen értesíti. 13. Az ORFK HKO és a FÖMI által megbízott személyek együttesen vagy önállóan ellenőrizhetik a munkacsoportokat. IV. Nemzetközi tárgyalások 14. A nemzetközi tárgyalások, határszemlék és műszaki szakértői találkozók (továbbiakban: tárgyalások) megtartásának rendjét nemzetközi szerződések, határbizottsági ügyrendek és működési szabályzatok határozzák meg. A tárgyalások során be kell tartani a nemzetközi szerződéseket, a jogszabályokat és az együttműködő szervek belső rendelkezéseit. 15. Tárgyalást kezdeményezni, azon részt venni előzetes egyeztetés alapján, a tárgyalás engedélyezésére jogosult vezető jóváhagyásával lehet. A tárgyalás helyét, időpontját és az utazás módját a küldöttség vezetője az érintett személyekkel egyezteti.

4 16. A nemzetközi tárgyalásokra jegyzőkönyv-tervezetet, indokolt esetben tárgyalási tervet kell készíteni. A küldöttség vezetője a jegyzőkönyv-tervezetet, illetve a tárgyalási tervet - szükség esetén - előkészítő megbeszélésen egyezteti a tárgyaláson résztvevő magyar küldöttség tagjaival, szakértőivel. 17. A jegyzőkönyv-tervezetet és egyéb tárgyalási anyagokat a küldöttség vezetője megküldi, illetve átadja a tárgyaláson részt vevő személyeknek. 18. A küldöttséget a határrendészetért felelős miniszter által kinevezett személy vagy annak helyettese vezeti, aki felelős a magyar küldöttség munkájáért. A küldöttség tagjai és szakértői a napirendben szereplő kérdésekben az előkészítő megbeszélésen meghatározottak szerint, a küldöttség elnökének felkérése alapján fejthetik ki véleményüket. 19. A tárgyalás időtartama alatt a küldöttség tagjai a küldöttség vezetőjének alárendeltségében tevékenykednek. V. Vegyes rendelkezések 20. A Rendőrség és a FÖMI illetékes szervezeti egységei az ORFK HKO-n és a FÖMI ÁO-n keresztül kölcsönösen tájékoztatják egymást az államhatárt és annak megjelölését érintő, külső szervektől érkezett megkeresésekről. 21. A Rendőrség tehergépjárműveinek és motorcsónakjainak igénybevételére, költségeire és az elszámolás rendjére vonatkozó szerződéseket a munka megkezdése előtt legalább 10 munkanappal az érintett megyei rendőrfőkapitányság és a FÖMI illetékes szervezeti egysége kötik meg. 22. A jelen Együttműködési Megállapodásban foglalt, FÖMI-t érintő feladatok végrehajtását a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztálya felügyeli és biztosítja azok költségfedezetét. 23. A jelen Együttműködési Megállapodásban foglaltak végrehajtását az országos rendőr-főkapitány és a FÖMI főigazgatója szükség szerint, de legalább évente egyszer értékeli. 24. Az ORFK HKO és a FÖMI ÁO vezetője évente közösen értékelik az Együttműködési Megállapodás alapján elvégzett terepmunkákat és elkészítik a határmunkák éves munkatervét, amelyeket minden év január 28-ig az országos rendőr-főkapitány és a FÖMI főigazgatója elé jóváhagyásra felterjesztenek. 25. A jelen Együttműködési Megállapodást az aláíró Felek közös megegyezéssel bármikor módosíthatják, felmondani azonban csak a vonatkozó jogszabályok megváltozása esetén lehet. 26. Jelen Együttműködési Megállapodás aláírása napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Határőrség Országos Parancsnoksága és a Földmérési és Távérzékelési Intézet között Budapesten, január 19-én aláírt Együttműködési Megállapodás hatályát veszti. Dr. Bencze József altábornagy országos rendőrfőkapitány Dr. Mihály Szabolcs Földmérési és Távérzékelési Intézet főigazgatója Országos Rendőr-főkapitányság Budapest Földmérési és Távérzékelési Intézet Budapest Szám: /2008. ált. Jóváhagyom! Dr. Bencze József Dr. Mihály Szabolcs r. altábornagy okleveles mérnök, vezető főtanácsos rendőrségi főtanácsos országos rendőr-főkapitány Földmérési és Távérzékelési Intézet főigazgatója AZ ÁLLAMHATÁRT ÉRINTŐ MUNKÁK ÉVI TERVE

5 Az Országos Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: ORFK) és a Földmérési és Távérzékelési Intézet (a továbbiakban: FÖMI) az államhatár felmérésére, megjelölésére, a határjelek felújítására és karbantartására vonatkozó nemzetközi szerződések végrehajtása során az államhatárról szóló évi LXXXIX. törvény, a Rendőrségről szóló évi XXXIV. törvény, a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló évi LXXVI. törvény, valamint a végrehajtásukra kiadott jogszabályok alapján működik együtt. A munkák végrehajtása az ORFK és a FÖMI között, december...-én megkötött Együttműködési megállapodás alapján történik. A munkák végrehajtásához a földmérő szakembereket, a segédmunkásokat, a szükséges anyagokat és munkaeszközöket (geodéziai mérőfelszerelés, terepjáró gépkocsik, csónak, szerszámok, festékek, védőfelszerelés stb.), az újonnan elhelyezendő határjeleket, a jelző-védő rudakat, továbbá a szállást a FÖMI biztosítja. A határjelek állapotának folyamatos ellenőrzéséről, valamint a határnyiladék és a közvetett határjelek környezetének tisztántartásáról az ORFK gondoskodik. A határbizottságok, a vegyesbizottságok és a határmegbízottak döntései alapján a évben az alábbi feladatok végrehajtását tervezzük. I. A HATÁRBIZOTTSÁGOK, VEGYESBIZOTTSÁGOK ÉS HATÁRMEGBÍZOTTAK ÁLTAL ELŐÍRT FELADATOK 1. Magyar-osztrák államhatár Témafelelős: FÖMI részéről: Varga Norbert mérnök ORFK részéről: Dr. Simon Zoltán r. alezredes a) Az államhatáron létesült új határátlépési pontokkal kapcsolatos útépítések során megváltozott terepviszonyok felmérése, a határvonal megjelölésének módosítása az Állandó Magyar-Osztrák Határbizottság döntése alapján a C II alszakaszon (az 50. ülésszakról készült jegyzőkönyv 4.2. pontja). A terepmunkák időpontja: II-III. negyedév (várhatóan 1 terepi hét) A munkacsoport összetétele: 1 földmérő b) Az 50. ülésszak jegyzőkönyvének 6.1. pontja alapján a magyar-osztrák-szlovák TRIPLEX hármashatárjel felújításával kapcsolatos, háromoldalú munkatalálkozó. A munkatalálkozót az osztrák fél szervezi. A tárgyalás ideje: szeptember 1-5. között A munkacsoport összetétele: 2 földmérő, 2 jogász c) Az 50. ülésszak jegyzőkönyvének 7. pontja alapján: - a Határbizottság ülésszaka: a évben nincs tervezve ülésszak, - a vegyes technikai csoportok vezetőinek és szakértőinek találkozója: május (3 nap osztrák területen). 2. Magyar-szlovák államhatár Témafelelős: FÖMI részéről: Varga Norbert mérnök ORFK részéről: Dr. Simon Zoltán r. alezredes a) Az Államhatár Felmérésének és Megjelölésének Magyar-Szlovák Közös Bizottsága (a továbbiakban: Közös Határbizottság) tizenkilencedik ülésszakáról készült jegyzőkönyv VII. pontja, valamint a huszadik ülésszakról készült jegyzőkönyv VI. pontja alapján a 8. határfelmérési és megjelölési munkák folytatása. A 2. számú közös mérőcsoport a XVII., XVIII., XIX. és XX. határszakaszon, az 1. számú közös mérőcsoport várhatóan a II., IX., XIX. és XX. határszakaszon végzi el a terepi munkákat A terepmunkák ideje: március-október hónapok A munkacsoport összetétele: 2 földmérő, 8 segédmunkás b) A vízügyi építési munkák befejezését követően a duzzasztóművek és a megváltozott terepviszonyok felmérése, valamint a hatályos határvonal ideiglenes megjelölése a III. határszakaszon a Perőcsény-Ipeľský Sokolec és az Ipolytölgyes-Malé Kosihy települések térségében lévő duzzasztóműveknél (a tizenkettedik közös ellenőrző szemléről készült jegyzőkönyv 4.1. pontja és a Közös Határbizottság huszonkettedik ülésszakán várható döntése alapján). A terepmunka ideje: II. negyedév A munkacsoport összetétele: 1 földmérő, 2 segédmunkás

6 c) A Közös Határbizottság februárjában sorra kerülő huszonkettedik ülésszakán meghatározott egyéb irodai és terepi feladatok elvégzése. A terepmunka ideje: A munkacsoport összetétele: 1 földmérő, 2 segédmunkás d) A magyar-osztrák-szlovák TRIPLEX hármashatárjel felújításával kapcsolatos, háromoldalú munkatalálkozó. A munkatalálkozót az osztrák fél szervezi. A tárgyalás ideje: szeptember 1-5. között A munkacsoport összetétele: 2 földmérő, 2 jogász e) Az államhatárról szóló új szerződés és a tervezett határkiigazítással kapcsolatos szerződés tárgyalásának megkezdése. A tárgyalások ideje: A munkacsoport összetétele: 2 földmérő, 2 jogász f) A huszonegyedik ülésszakról készült jegyzőkönyv VI. pontja, valamint a huszonkettedik ülésszak várható döntései alapján: - a Közös Határbizottság huszonkettedik ülésszaka: február (5 nap magyar területen), - tizenharmadik közös ellenőrző szemle: június hónap (5 nap), - a közös műszaki szakértői csoport találkozói: IV. negyedév (5 nap magyar területen). 3. Magyar-ukrán államhatár Témafelelős: FÖMI részéről: Angyal László okleveles mérnök ORFK részéről: Dr. Simon Zoltán r. alezredes a) A Magyar-Ukrán Határbizottság Nyírbátorban, június 5-8. között megtartott tizenegyedik üléséről készült jegyzőkönyv (a továbbiakban: jegyzőkönyv) I/5. pontja alapján a határjelek állapotával kapcsolatosan megállapított hiányosságok megszüntetése. A terepmunkák időpontja: április-szeptember (várhatóan 16 terepi hét) A munkacsoport összetétele: 1 földmérő, 4 segédmunkás b) Szakértői együttműködés az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium koordinálásában készülő, a Magyar Köztársaság, Románia, valamint Ukrajna államhatárainak találkozási pontjáról, az azt jelölő hármashatárjelről (TÚR határjel) és annak karbantartásáról szóló új határokmány kidolgozásában. A munka időpontja: A munkacsoport összetétele: 1 földmérő, 1 jogász c) A határmegjelölésben bekövetkezett változásokról kiegészítő határokmányok végleges változatának elkészítése. A munka időpontja: II. negyedév A munkacsoport összetétele: 1 földmérő d) Az új határokmányok alapján a változások ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez szükséges munkarészek elkészítésének befejezése és földhivatali leadása. A munka időpontja: A munkacsoport összetétele: 1 földmérő e) A jegyzőkönyv VI. pontja alapján: - a határjelek és a határnyiladék mintavételes közös szemléje: június 3. - a Határbizottság tizenkettedik ülése: június 4-5. (2 nap ukrán területen), - a közös műszaki csoport munkatalálkozója: május (2 nap ukrán területen). 4. Magyar-román államhatár Témafelelős: FÖMI részéről: Angyal László okleveles mérnök ORFK részéről: Dr. Simon Zoltán r. alezredes a) A Maros és a Túr folyó nem szabályozott szakaszán végzett évi felmérési munkák ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez szükséges munkarészek elkészítése, valamint a évben felmért mozgó államhatár (Maros, Fekete-Körös és a TÚR folyók) új határokmányainak elkészítése. A munka időpontja: I. félév A munkacsoport összetétele: 2 földmérő

7 b) A román illetőségű államhatár szakaszok karbantartásának és felújításának terepi ellenőrzése (N, A, H, K és L határszakaszok). A munka időpontja: A munkacsoport összetétele: 2 földmérő c) Szakértői együttműködés az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium koordinálásában készülő, a Magyar Köztársaság, Románia, valamint Ukrajna államhatárainak találkozási pontjáról, az azt jelölő hármashatárjelről (TÚR határjel) és annak karbantartásáról szóló új határokmány kidolgozásában. A munka időpontja: A munkacsoport összetétele: 1 földmérő, 1 jogász d) Műszaki szakértői találkozó: I. negyedév (magyar területen) III. negyedév (román területen) Határmegbízotti találkozó: II. negyedévben (2 nap magyar területen), IV. negyedévben (2 nap román területen). 5. Magyar-szerb államhatár Témafelelős: FÖMI részéről: Dobó Géza mérnök ORFK részéről: Dr. Hajnal Gábor a) A Magyar Köztársaság és a Szerb Köztársaság között az államhatár felújítására, megjelölésére és karbantartására létrehozott Vegyesbizottság (a továbbiakban: Vegyesbizottság) Belgrádban, szeptember között megtartott tizenhatodik ülésszakáról készült jegyzőkönyv (a továbbiakban: jegyzőkönyv) III. pontja értelmében a évben a közös államhatáron az alábbi terepmunkák elvégzésére kerül sor, figyelembe véve az illetékes határőrizeti szervek határjelrongálásokról szóló jelentéseit: - D423 számú határjel helyének műszeres kitűzése, eredeti helyre visszahelyezése, karbantartása; - D427.1 számú határjel cseréje; - D449MK számú határjel helyének műszeres kitűzése, eredeti helyre visszahelyezése, karbantartása; - E9.1 számú határjel helyének műszeres kitűzése, új csap elhelyezése; - E9.2 számú határjel helyének műszeres kitűzése, új csap elhelyezése; - E24.1 számú határjel felújítása; - E138.1 számú határjel felújítása; - E209.1 számú határjel felújítása; - E394.1 számú határjel cseréje; - F168.1 számú határjel felújítása. A Vegyesbizottság döntése alapján a év folyamán az E209.1 számú határjelet a szerb fél, míg a felsorolt összes többi határjelet a magyar fél újítja fel. A Vegyesbizottság úgy döntött, hogy a határátkelőhelyek és az ideiglenes határátkelőhelyek környezetében minden évben végrehajtja a határjelek ellenőrzését és szükség szerinti felújítását. A évben esedékes ilyen jellegű munkákat a magyar fél végzi el. A terepmunka időpontja: április (várhatóan 3 hét) A munkacsoport összetétele: 2 földmérő, 4 segédmunkás b) Szakértői együttműködés az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium koordinálásában készülő, a Magyar Köztársaság és a Szerb Köztársaság között a közös államhatáron a határvonal megjelöléséről, a határjelek felújításáról és karbantartásáról szóló új egyezmény szövegtervezetének kidolgozásában. A tárgyalás időpontja: (3 nap szerb területen) A munkacsoport összetétele: 1 jogász, 1 földmérő c) A jegyzőkönyv IV. pontja alapján: a Vegyesbizottság tizenhetedik ülésszaka: október (4 nap magyar területen), a vegyes szakértői csoport munkatalálkozója: szeptember (3 nap magyar területen). 6. Magyar-horvát államhatár Témafelelős: FÖMI részéről: Dobó Géza mérnök ORFK részéről: Dr. Hajnal Gábor a) Az államhatár felújítására, megjelölésére és karbantartására létrehozott magyar-horvát Vegyesbizottság (a továbbiakban: Vegyesbizottság) Budapesten, november 6-8. között megtartott kilencedik rendes ülésszakáról

8 készült jegyzőkönyv (a továbbiakban: jegyzőkönyv) IV. pontja alapján, a határvonal közös ellenőrzésével, a határjelek felújításával és karbantartásával kapcsolatos terepmunkák elvégzése az alábbiak szerint: - a magyar fél a B435MK és a C1 számú határjelek között a határjelek és a háromszögelési pontok karbantartását, valamint a határnyiladék tisztítását, és a D határszakaszon a Beremend-Barajnsko Petrovo Selo közúti határátkelőhely térségében a határmegjelölés felújítása; - a horvát fél a B283RH és a C1 számú határjelek között a határjelek karbantartását, valamint a határnyiladék tisztítását, és a D határszakaszon az Udvar-Duboševica közúti határátkelőhely térségében a határmegjelölés felújítása. A terepmunka időpontja: április-szeptember A munkacsoport összetétele: 3 földmérő, 8 segédmunkás b) Szakértői együttműködés az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium koordinálásában készülő, a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között a közös államhatár láthatóságának biztosításáról szóló új szerződés szövegtervezetének kidolgozásában. A tárgyalás időpontja: (3 nap magyar területen) A munkacsoport összetétele: 1 jogász, 1 földmérő c) A jegyzőkönyv V.4, V.6 és V.5 pontjai alapján: - a Vegyesbizottság közös határszemléje: június (3 nap) - a Vegyesbizottság tizedik soros ülésszaka: november (3 nap magyar területen), - a vegyes szakértői csoport munkatalálkozói: március (3 nap magyar területen), szeptember 30 és október 2. között (3 nap horvát területen). 7. Magyar-szlovén államhatár Témafelelős: FÖMI részéről: Dobó Géza mérnök ORFK részéről: Dr. Hajnal Gábor Az államhatár felújítására, megjelölésére és karbantartására létrehozott magyar-szlovén Vegyesbizottság (a továbbiakban: Vegyesbizottság) Budapesten, október között megtartott tizenötödik ülésszakáról készült jegyzőkönyv (a továbbiakban: jegyzőkönyv) ad.4. pontja alapján az új határokmányok elkészítése érdekében: - szükség szerint további terepi mérések végrehajtásával a hagyományos geodéziai mérések eredményeinek elemzése; - a koordinátajegyzék végleges tervezetének elkészítése; - a határleírás végleges tervezetének elkészítése; - a határtérképek végleges tervezetének elkészítése. A munka időpontja: január - szeptember (várhatóan 5 hét terepen) A munkacsoport összetétele: 2 földmérő, 8 segédmunkás b) A szabályozott Lendva-patak mentén lévő területek cseréjével kapcsolatos szerződés létrehozására vonatkozó eljárás megindítását követően, az államhatár új vonala megjelölésének tervezete alapján az új határjelek helyének és a kiegyenlítő terület új sarokpontjának kitűzése. A kitűzött helyek ideiglenes pontjellel történő megjelölése. A munka időpontja: január-szeptember (várhatóan 1 hét terepen) A munkacsoport összetétele: 2 földmérő, 8 segédmunkás A vegyes szakértői csoport, a kitűzések eredményeit figyelembe véve véglegesíti az okmányok tervezetét. A munka időpontja: január-szeptember A munkacsoport összetétele: 2 földmérő c) A jegyzőkönyv ad.5.3 és ad.5.2 pontja alapján: - a Vegyesbizottság tizenhatodik ülésszaka: november 4-6. (3 nap szlovén területen), - a vegyes szakértői csoport munkatalálkozói: április (4 nap szlovén területen) szeptember (4 nap magyar területen). II. AZ ÁLLAMHATÁRT ÉRINTŐ TEREPMUNKÁKAT MEGELŐZŐ NYILADÉKTISZTÍTÁS ÜTEMEZÉSE A magyar-osztrák államhatáron:

9 A magyar-szlovák államhatáron: a határmunkák helyszíne: IX., XVII., XVIII, XIX. és XX. határszakaszon, a határnyiladék-tisztítás határideje: május 1., utána folyamatosan szeptemberig. A magyar-ukrán államhatáron: A magyar-román államhatáron: A magyar-szerb államhatáron: A magyar-horvát államhatáron: a határmunkák helyszíne: A644.3-A650, B1-C1 számú határjelek között a határnyiladék-tisztítás határideje: május 1. utána folyamatosan szeptemberig. A magyar-szlovén államhatáron: Budapest, december 22. Dr. Dián József határőr ezredes határőrségi főtanácsos Jogi és Nemzetközi Főosztály vezetője Busics Imre okleveles mérnök főtanácsos Államhatárügyi Osztály vezetője

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2009/19. szám Budapest, 2009. szeptember 10. Szám: 29271/2009. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Együttműködési megállapodások: 1. az Országos Rendőr-főkapitányság

Részletesebben

23/2013. (V. 17.) ORFK utasítás. a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatról. I. Általános rendelkezések. Értelmező rendelkezések

23/2013. (V. 17.) ORFK utasítás. a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatról. I. Általános rendelkezések. Értelmező rendelkezések 23/2013. (V. 17.) ORFK utasítás a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatról Szám: 23/2013. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 24. (2)

Részletesebben

193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet. a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről. I. Fejezet. A rendelet hatálya

193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet. a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről. I. Fejezet. A rendelet hatálya 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. -a (2) bekezdésének u) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

A Belügyminisztérium III. Főcsoportfőnökség Titkárság ÜGYRENDJE

A Belügyminisztérium III. Főcsoportfőnökség Titkárság ÜGYRENDJE BM. III. Főcsoportfőnökség Titkársága Szigorúan titkos! Különösen fontos! 45-13-15/1/1972. A Belügyminisztérium III. Főcsoportfőnökség Titkárság ÜGYRENDJE Lássa (név, rendfokozat): Engedélyező aláírása:

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség. Szervezeti és Működési Szabályzat

Magyar Labdarúgó Szövetség. Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar Labdarúgó Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzat 1/2013 TARTALOM Általános rendelkezések... 3 1. Általános rendelkezések... 3 Testületek és szervek... 3 2. Elnökség... 3 3. Fegyelmi Felügyelő

Részletesebben

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 1 Az Országgyűlés, a lakosság biztonságának és biztonságérzetének

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 12., péntek Tartalomjegyzék 142/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 15. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda Tartalomjegyzék 17/2013. (I. 30.) Korm. rendelet A büntetés-végrehajtási szervezet részérõl a központi államigazgatási szervek

Részletesebben

A legfőbb ügyész 12/2012. (VI. 8.) LÜ. utasítása. az ügyészség szervezetéről és működéséről

A legfőbb ügyész 12/2012. (VI. 8.) LÜ. utasítása. az ügyészség szervezetéről és működéséről A legfőbb ügyész 12/2012. (VI. 8.) LÜ utasítása az ügyészség szervezetéről és működéséről Az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény 8. -ának (3) bekezdése alapján az ügyészség szervezetéről és működésének

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. február 12.

MEGHÍVÓ 2015. február 12. MEGHÍVÓ 2015. február 12. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 12-én (csütörtök) 09 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 22. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 22. szám MAGYAR KÖZLÖNY 22. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. február 25., szerda Tartalomjegyzék 25/2015. (II. 25.) Korm. rendelet Az önálló bírósági végrehajtók ügyvitelének, hivatali működésének és magatartásának

Részletesebben

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2013. évi 3. szám 363 A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról

Részletesebben

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 11/2014. (XII. 23.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 11/2014. (XII. 23.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2014. évi 65. szám 13731 A Miniszterelnökséget vezető miniszter 11/2014. (XII. 23.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról A fővárosi

Részletesebben

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap I/2011. számú szabályzat A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Változásokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

AGRIA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

AGRIA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AGRIA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1. A részvénytársaság alapítása... 4 2. A részvénytársaság adatai... 4 3. A társaság telepei... 5 3.1.

Részletesebben

124/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet

124/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet 124/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet az Európai Unió által nyújtott egyes pénzügyi támogatások felhasználásával megvalósuló programok monitoring rendszerének kialakításáról Az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

I. Utasítások. A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítása a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról

I. Utasítások. A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítása a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról 4664 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2014. évi 37. szám I. Utasítások A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítása a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2012. KÉSZÍTETTE: DR. TÖRÖK KATALIN BELSŐ ELLENŐRZÉSI VEZETŐ Győr, 2012. november Tartalom I. Bevezetés... 3 II. A belső ellenőrzés hatáskörét, feladatait és céljait meghatározó

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT N y í r e g y h á z i M ó r i c z Z s i g m o n d Á l t a l á n o s I s k o l a OM 033423 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kertvárosi Tagintézmény Váci Mihály Tagintézmény Vécsey Károly Tagintézmény NYÍREGYHÁZA

Részletesebben

6/2014. (II. 27.) KIM utasítás. a Balassi Intézet Szervezeti és Működési Szabályzatának meghatározásáról 1

6/2014. (II. 27.) KIM utasítás. a Balassi Intézet Szervezeti és Működési Szabályzatának meghatározásáról 1 Magyar joganyagok - 6/2014. (II. 27.) KIM utasítás - a Balassi Intézet Szervezeti és Működési Szabályzatának meghatározásáról 1. oldal 6/2014. (II. 27.) KIM utasítás a Balassi Intézet Szervezeti és Működési

Részletesebben

Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata)

Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata) TESTNEVELÉSI EGYETEM Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata) Belső ellenőrzés Budapest 2015.04.23. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Bevezetés... 5 II. A szabályzat hatálya... 6 III. Belső ellenőrzési

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről 1. oldal 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f), i),

Részletesebben

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2013. március 20-án Jóváhagyta: Szabó András

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2009/18. szám Budapest, 2009. augusztus 27. Szám: 27710/2009. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 33/2009. (OT 18.) ORFK utasítás a Rendőrség

Részletesebben

ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE ÁLTALÁNOS RÉSZ

ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE ÁLTALÁNOS RÉSZ 4. számú melléklet 1 ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE A Zalaegerszegi Polgármesteri Hivatal belső kontrollrendszerét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, (a továbbiakban

Részletesebben

szervezeti és működési szabályzat

szervezeti és működési szabályzat szervezeti és működési szabályzat Az Alapító jóváhagyta 2014. szeptember 30-án meghozott 4/2014. sz. határozatával Hatályba lépésének napja a Felügyeletnek a Társaság mint pénzügyi vállalkozás alapítását

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2013/14. szám Budapest, 2013. július 2. Szám: 25155/2013. ált. Utasítások: AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék 1. 25/2013. (VI. 28.) ORFK utasítás a minősítői

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2010/32. szám Budapest, 2010. december 31.

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2010/32. szám Budapest, 2010. december 31. 2010/32. szám Budapest, 2010. december 31. Szám: 34582/2010. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások 1. 55/2010. (OT 32.) ORFK utasítás a Rendőrség

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2011.

Részletesebben