5/2008. (OT 5.) ORFK utasítás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "5/2008. (OT 5.) ORFK utasítás"

Átírás

1 5/2008. (OT 5.) ORFK utasítás az Országos Rendőr-főkapitányság és a Földmérési és Távérzékelési Intézet között létrejött együttműködési megállapodás végrehajtásáról Szám: 5-1/5/2008. TÜK Az Országos Rendőr-főkapitányság és a Földmérési és Távérzékelési Intézet az államhatár felmérésére, megjelölésére, a határjelek felújítására és karbantartására vonatkozó nemzetközi szerződések végrehajtása érdekében, az államhatárról szóló évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Határtv.), a Rendőrségről szóló évi XXXIV. törvény, valamint a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló évi LXXVI. törvény rendelkezéseire tekintettel január 16-án együttműködési megállapodást (a továbbiakban: megállapodás) kötött. A megállapodás alapján az abban foglalt, a Rendőrséget érintő feladatok végrehajtása céljából kiadom az alábbi utasítást: 1. Az utasítás hatálya az Országos Rendőr-főkapitányság Rendészeti Főigazgatóság Határrendészeti Főosztály Határképviseleti Osztályára (a továbbiakban: Határképviseleti Osztály) és a határszakasszal rendelkező megyei rendőr-főkapitányságokra (a továbbiakban: érintett megyei rendőr-főkapitányságok) terjed ki. 2. A megállapodásban foglalt rendőrségi feladatok szervezését, irányítását és ellenőrzését a Határképviseleti Osztály végzi. 3. Az érintett megyei rendőr-főkapitányságok gondoskodnak a megállapodás 5. pontjában és 6. pontjának g)-k) alpontjaiban foglalt feladatok végrehajtásáról, illetve a megállapodás 10. pontja alapján az illetékességi területükhöz tartozó államhatár szárazföldi szakaszán - a vonatkozó nemzetközi szerződésben rögzített szélességben, a Határtv. 3. -ában rögzített területen - a határnyiladék tisztántartásáról, a határjelek közti összeláthatóság fenntartásáról, továbbá a határvizeket, közös határutakat párosan vagy váltakozva megjelölő, a Magyar Köztársaság területén elhelyezett közvetett határjelek körüli 1 méter sugarú kör kitisztításáról. 4. Az érintett megyei rendőr-főkapitányságok gazdasági vezetői az éves költségvetési tervükben tervezik és saját költségvetésük terhére biztosítják a határnyiladék tisztántartásának költségét. 5. Az érintett megyei rendőr-főkapitányságok a helyi szervek bevonásával rendszeresen, de legalább negyedévente ellenőrzik a határjelek állapotát. Megrongálásuk, eltűnésük vagy megsemmisülésük esetén tájékoztatják a Határképviseleti Osztályt. 6. Az utasítás közzététele napján lép hatályba. Országos Rendőr-főkapitányság Budapest Földmérési és Távérzékelési Intézet Budapest Szám: ált. Az Országos Rendőr-főkapitányság és a Földmérési és Távérzékelési Intézet közötti együttműködési megállapodás Budapest, január 16-án Az Országos Rendőr-főkapitányság, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet az államhatár felmérésére, megjelölésére, a határjelek felújítására és karbantartására vonatkozó nemzetközi szerződések végrehajtása során az államhatárról szóló évi LXXXIX. törvény, a Rendőrségről szóló évi XXXIV. törvény, a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló évi LXXVI. törvény, valamint a végrehajtásukra kiadott jogszabályok alapján működik együtt.

2 I. Szervezeti kapcsolatok 1. Az együttműködési feladatok végrehajtásának központi szervei: a) az Országos Rendőr-főkapitányság Rendészeti Főigazgatósága Határrendészeti Főosztályának Határképviseleti Osztálya (a továbbiakban: ORFK HKO) és a b) Földmérési és Távérzékelési Intézet Államhatárügyi Osztálya (a továbbiakban: FÖMI ÁO). 2. Az együttműködéssel kapcsolatos feladatok egyeztetése az ORFK HKO vezetője és a FÖMI ÁO vezetője között közvetlenül történik. Az együttműködés gyakorlati végrehajtásával kapcsolatosan felmerült kérdésekben az ORFK HKO és a FÖMI ÁO munkatársai közvetlenül is egyeztetnek. 3. Az ORFK HKO vezetője és a FÖMI ÁO vezetője a jelen Együttműködési Megállapodásban foglaltakkal összhangban, önállóan döntenek a saját szakterületüket érintő, hatáskörükbe tartozó ügyekben. Amennyiben a döntés a másik együttműködő fél feladatkörét is érinti, ki kell kérni az illetékes vezető véleményét, és annak figyelembevételével kell a döntést meghozni. 4. Az ORFK, valamint területi szervei és a FÖMI biztosítják az államhatár felmérésével, megjelölésével, a határjelek ellenőrzésével, felújításával és karbantartásával, továbbá a határnyiladék tisztántartásával kapcsolatosan a nemzetközi szerződésekben, a jogszabályokban és az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben meghatározott feladataik szakszerű és gazdaságos végrehajtását, továbbá a zavartalan együttműködést. 5. A terepmunkákat végrehajtó munkacsoportok vezetői a munkák szervezésével, összehangolásával és végzésével kapcsolatban a megyei rendőr-főkapitányságok határképviseleti feladatokkal megbízott osztályával közvetlenül együttműködhetnek, egyeztetnek. II. Hatáskörök, feladatok, kötelezettségek 6. Az ORFK a) az ORFK HKO-n keresztül egyezteti és felügyeli az államhatár felmérésére, megjelölésére, a határjelek felújítására és karbantartására vonatkozó nemzetközi szerződésekben meghatározott kötelezettségek végrehajtását; b) az ORFK HKO-n keresztül a FÖMI ÁO-val egyeztetve kidolgozza az államhatár felmérésére, megjelölésére, a határjelek felújítására és karbantartására vonatkozó új nemzetközi szerződések szakmai tervezeteit; c) az ORFK HKO-n keresztül a FÖMI ÁO-val egyeztetve javaslatot tesz a határrendészetért felelős miniszter, illetve a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter részére a határbizottságok és vegyesbizottságok (továbbiakban: határbizottságok) magyar küldöttsége vezetőinek, tagjainak és helyettes tagjainak kinevezésére, valamint felmentésére. d) az ORFK HKO-n keresztül a FÖMI ÁO javaslata alapján kidolgozza a határbizottsági tárgyalások jegyzőkönyveinek és egyéb anyagainak tervezetét; e) az ORFK HKO által az illetékes szervekhez jóváhagyás céljából felterjeszti a határbizottságok tárgyalásairól, találkozóiról készített jegyzőkönyveket, továbbá az új és kiegészítő határokmányokat; f) biztosítja a Magyar Köztársaság területén sorra kerülő határbizottsági tárgyalások megtartásának feltételeit, és viseli azok költségeit. A határbizottsági határszemléken biztosítja a tolmácsot; g) az ORFK HKO-n keresztül összehangolja a határnyiladék tisztításának munkáit a FÖMI ÁO-val közösen kidolgozott éves munkatervben rögzített terepmunkákkal; h) a végrehajtó szerveken keresztül ellenőrzi a határjelek, valamint az azok védelmét szolgáló egyéb jelzések állapotát. Megrongálásuk, eltűnésük vagy megsemmisülésük esetén - a kártérítés érvényesítéséhez szükséges adatokkal együtt - tájékoztatja a FÖMI ÁO-t és kezdeményezi a határjelek helyreállítását, valamint a felelősség megállapítására eljárást kezdeményez az illetékes hatóságnál, egyúttal tájékoztatja a károkozót a helyreállítási munka megrendelésének és a kár megtérítésének módjáról; i) az ORFK HKO-n keresztül tájékoztatja az illetékes megyei rendőr-főkapitányságokat és helyi szerveket, valamint a szomszéd állam határrendészeti szerveit az esedékes terepmunkák helyéről és idejéről, valamint a munkában résztvevők azonosításához szükséges adatokról; j) lehetőségeihez mérten a munkacsoportok vezetőinek irodahelyiséget, a határjelek és a földmérési eszközök tárolására alkalmas helyet biztosít térítésmentesen a megyei rendőr-főkapitányságok, a rendőrkapitányságok, illetve a határrendészeti kirendeltségek objektumaiban; k) a megyei rendőr-főkapitányságok, rendőrkapitányságok, határrendészeti kirendeltségek - szolgálati feladataikra és szállítási kapacitásukra figyelemmel - költségtérítés ellenében személyszállítás céljából motorcsónakot és kishajóvezetőt, a határjelek szállításához tehergépjárművet és gépkocsivezetőt (rakodószemélyzet nélkül) biztosítanak a FÖMI ÁO részére.

3 7. A FÖMI a FÖMI ÁO-n keresztül a) felelős a határbizottságok által meghatározott terepmunkák végrehajtásáért és a megfelelő okmányok elkészítéséért; b) biztosítja a terepmunkák szakszerű végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket (felszerelést, anyagokat, segédeszközöket, mérőeszközöket, határjeleket, karbantartó anyagokat, stb.); c) kidolgozza a határbizottsági tárgyalások jegyzőkönyveinek és egyéb anyagainak szakmai javaslatát; d) az ORFK HKO-val egyeztetve összeállítja a terepmunkák éves munkatervét és a tárgyévben végrehajtott feladatokról szóló beszámolót; e) biztosítja a nemzetközi tárgyalásokon a műszaki szakértők részvételét; f) biztosítja a Magyar Köztársaság területén sorra kerülő szakértői találkozók megtartásának feltételeit és viseli azok költségeit; g) biztosítja a közös határszemlék magyar felet terhelő feltételeit és viseli azok költségeit; h) a Rendőrség számára térítésmentesen biztosítja a határszakaszok hosszára, a határjelek számára és típusára vonatkozó adatokat, illetve a költségek megtérítése mellett az azokat tartalmazó dokumentációkat; i) a szakértők igénybevételéről szóló jogszabályok alapján - kérelemre, térítésmentesen - szakértőt biztosít a Rendőrség részére abban az esetben, ha az államhatáron történt rendkívüli események tisztázásához az államhatár vonalának pontos megállapítása szükséges; j) a Rendőrség által lefolytatott szakhatósági eljárás keretében - megkeresésre - állást foglal az államhatár láthatóságának biztosítása, illetve az egyes határjeleket érintő kivitelezési munkálatok elvégzésének szakterületét érintő feltételeivel kapcsolatban; k) tájékoztatást ad az ORFK HKO részére - a szükséges határidők figyelembevételével - az esedékes terepmunkák helyéről és idejéről, valamint a munkában résztvevők azonosításához szükséges adatokról. III. Határmunkák végrehajtása és ellenőrzése 8. A terepmunkák végrehajtói a határbizottságok által létrehozott munkacsoportok. A munkacsoportok vezetői felelősek a határbizottság által meghatározott terepmunkák végrehajtásáért. 9. A munkacsoport vezetője a munkavégzés során szükség szerint, tájékoztatja az illetékes rendőrkapitányság vagy határrendészeti kirendeltség vezetőjét, illetve a megyei rendőr-főkapitányságon határképviseleti feladatokkal megbízott személyt a magyar és a szomszédos állam munkacsoportjának a határon történő tervezett mozgásáról, közlekedéséről, a munkaterület helyéről (határjel szerint megjelölve), a munka megkezdésének és befejezésének tervezett időpontjáról, valamint az elvégzett terepmunkákról. Amennyiben a terepmunkák végzése során olyan nehézség vagy akadály merül fel, amelyet a munkacsoport vezetője nem tud helyben megoldani, akkor segítségkérés céljából az illetékes rendőrkapitányság vagy határrendészeti kirendeltség vezetőjéhez vagy szükség esetén közvetlenül az ORFK HKO-hoz fordulhat. 10. A megyei rendőr-főkapitányságok a határmunkákhoz igazodva biztosítják a határnyiladék tisztántartását, figyelemmel kísérik a határszakaszukon dolgozó munkacsoport tevékenységét és - kérésre - elősegítik a terepmunka gyors, hatékony végrehajtását. 11. A munkacsoportok tagjai az államhatáron a határbizottságok által meghatározott módon és a nemzetközi szerződésekben rögzített okmányokkal közlekedhetnek. 12. A terepmunkák végrehajtásának és a munkacsoportok tevékenységének ellenőrzését a viszonylati határbizottságok végzik. Az ellenőrzéseket az ORFK HKO szervezi és erről az illetékes megyei rendőrfőkapitányságokat előzetesen értesíti. 13. Az ORFK HKO és a FÖMI által megbízott személyek együttesen vagy önállóan ellenőrizhetik a munkacsoportokat. IV. Nemzetközi tárgyalások 14. A nemzetközi tárgyalások, határszemlék és műszaki szakértői találkozók (továbbiakban: tárgyalások) megtartásának rendjét nemzetközi szerződések, határbizottsági ügyrendek és működési szabályzatok határozzák meg. A tárgyalások során be kell tartani a nemzetközi szerződéseket, a jogszabályokat és az együttműködő szervek belső rendelkezéseit. 15. Tárgyalást kezdeményezni, azon részt venni előzetes egyeztetés alapján, a tárgyalás engedélyezésére jogosult vezető jóváhagyásával lehet. A tárgyalás helyét, időpontját és az utazás módját a küldöttség vezetője az érintett személyekkel egyezteti.

4 16. A nemzetközi tárgyalásokra jegyzőkönyv-tervezetet, indokolt esetben tárgyalási tervet kell készíteni. A küldöttség vezetője a jegyzőkönyv-tervezetet, illetve a tárgyalási tervet - szükség esetén - előkészítő megbeszélésen egyezteti a tárgyaláson résztvevő magyar küldöttség tagjaival, szakértőivel. 17. A jegyzőkönyv-tervezetet és egyéb tárgyalási anyagokat a küldöttség vezetője megküldi, illetve átadja a tárgyaláson részt vevő személyeknek. 18. A küldöttséget a határrendészetért felelős miniszter által kinevezett személy vagy annak helyettese vezeti, aki felelős a magyar küldöttség munkájáért. A küldöttség tagjai és szakértői a napirendben szereplő kérdésekben az előkészítő megbeszélésen meghatározottak szerint, a küldöttség elnökének felkérése alapján fejthetik ki véleményüket. 19. A tárgyalás időtartama alatt a küldöttség tagjai a küldöttség vezetőjének alárendeltségében tevékenykednek. V. Vegyes rendelkezések 20. A Rendőrség és a FÖMI illetékes szervezeti egységei az ORFK HKO-n és a FÖMI ÁO-n keresztül kölcsönösen tájékoztatják egymást az államhatárt és annak megjelölését érintő, külső szervektől érkezett megkeresésekről. 21. A Rendőrség tehergépjárműveinek és motorcsónakjainak igénybevételére, költségeire és az elszámolás rendjére vonatkozó szerződéseket a munka megkezdése előtt legalább 10 munkanappal az érintett megyei rendőrfőkapitányság és a FÖMI illetékes szervezeti egysége kötik meg. 22. A jelen Együttműködési Megállapodásban foglalt, FÖMI-t érintő feladatok végrehajtását a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztálya felügyeli és biztosítja azok költségfedezetét. 23. A jelen Együttműködési Megállapodásban foglaltak végrehajtását az országos rendőr-főkapitány és a FÖMI főigazgatója szükség szerint, de legalább évente egyszer értékeli. 24. Az ORFK HKO és a FÖMI ÁO vezetője évente közösen értékelik az Együttműködési Megállapodás alapján elvégzett terepmunkákat és elkészítik a határmunkák éves munkatervét, amelyeket minden év január 28-ig az országos rendőr-főkapitány és a FÖMI főigazgatója elé jóváhagyásra felterjesztenek. 25. A jelen Együttműködési Megállapodást az aláíró Felek közös megegyezéssel bármikor módosíthatják, felmondani azonban csak a vonatkozó jogszabályok megváltozása esetén lehet. 26. Jelen Együttműködési Megállapodás aláírása napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Határőrség Országos Parancsnoksága és a Földmérési és Távérzékelési Intézet között Budapesten, január 19-én aláírt Együttműködési Megállapodás hatályát veszti. Dr. Bencze József altábornagy országos rendőrfőkapitány Dr. Mihály Szabolcs Földmérési és Távérzékelési Intézet főigazgatója Országos Rendőr-főkapitányság Budapest Földmérési és Távérzékelési Intézet Budapest Szám: /2008. ált. Jóváhagyom! Dr. Bencze József Dr. Mihály Szabolcs r. altábornagy okleveles mérnök, vezető főtanácsos rendőrségi főtanácsos országos rendőr-főkapitány Földmérési és Távérzékelési Intézet főigazgatója AZ ÁLLAMHATÁRT ÉRINTŐ MUNKÁK ÉVI TERVE

5 Az Országos Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: ORFK) és a Földmérési és Távérzékelési Intézet (a továbbiakban: FÖMI) az államhatár felmérésére, megjelölésére, a határjelek felújítására és karbantartására vonatkozó nemzetközi szerződések végrehajtása során az államhatárról szóló évi LXXXIX. törvény, a Rendőrségről szóló évi XXXIV. törvény, a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló évi LXXVI. törvény, valamint a végrehajtásukra kiadott jogszabályok alapján működik együtt. A munkák végrehajtása az ORFK és a FÖMI között, december...-én megkötött Együttműködési megállapodás alapján történik. A munkák végrehajtásához a földmérő szakembereket, a segédmunkásokat, a szükséges anyagokat és munkaeszközöket (geodéziai mérőfelszerelés, terepjáró gépkocsik, csónak, szerszámok, festékek, védőfelszerelés stb.), az újonnan elhelyezendő határjeleket, a jelző-védő rudakat, továbbá a szállást a FÖMI biztosítja. A határjelek állapotának folyamatos ellenőrzéséről, valamint a határnyiladék és a közvetett határjelek környezetének tisztántartásáról az ORFK gondoskodik. A határbizottságok, a vegyesbizottságok és a határmegbízottak döntései alapján a évben az alábbi feladatok végrehajtását tervezzük. I. A HATÁRBIZOTTSÁGOK, VEGYESBIZOTTSÁGOK ÉS HATÁRMEGBÍZOTTAK ÁLTAL ELŐÍRT FELADATOK 1. Magyar-osztrák államhatár Témafelelős: FÖMI részéről: Varga Norbert mérnök ORFK részéről: Dr. Simon Zoltán r. alezredes a) Az államhatáron létesült új határátlépési pontokkal kapcsolatos útépítések során megváltozott terepviszonyok felmérése, a határvonal megjelölésének módosítása az Állandó Magyar-Osztrák Határbizottság döntése alapján a C II alszakaszon (az 50. ülésszakról készült jegyzőkönyv 4.2. pontja). A terepmunkák időpontja: II-III. negyedév (várhatóan 1 terepi hét) A munkacsoport összetétele: 1 földmérő b) Az 50. ülésszak jegyzőkönyvének 6.1. pontja alapján a magyar-osztrák-szlovák TRIPLEX hármashatárjel felújításával kapcsolatos, háromoldalú munkatalálkozó. A munkatalálkozót az osztrák fél szervezi. A tárgyalás ideje: szeptember 1-5. között A munkacsoport összetétele: 2 földmérő, 2 jogász c) Az 50. ülésszak jegyzőkönyvének 7. pontja alapján: - a Határbizottság ülésszaka: a évben nincs tervezve ülésszak, - a vegyes technikai csoportok vezetőinek és szakértőinek találkozója: május (3 nap osztrák területen). 2. Magyar-szlovák államhatár Témafelelős: FÖMI részéről: Varga Norbert mérnök ORFK részéről: Dr. Simon Zoltán r. alezredes a) Az Államhatár Felmérésének és Megjelölésének Magyar-Szlovák Közös Bizottsága (a továbbiakban: Közös Határbizottság) tizenkilencedik ülésszakáról készült jegyzőkönyv VII. pontja, valamint a huszadik ülésszakról készült jegyzőkönyv VI. pontja alapján a 8. határfelmérési és megjelölési munkák folytatása. A 2. számú közös mérőcsoport a XVII., XVIII., XIX. és XX. határszakaszon, az 1. számú közös mérőcsoport várhatóan a II., IX., XIX. és XX. határszakaszon végzi el a terepi munkákat A terepmunkák ideje: március-október hónapok A munkacsoport összetétele: 2 földmérő, 8 segédmunkás b) A vízügyi építési munkák befejezését követően a duzzasztóművek és a megváltozott terepviszonyok felmérése, valamint a hatályos határvonal ideiglenes megjelölése a III. határszakaszon a Perőcsény-Ipeľský Sokolec és az Ipolytölgyes-Malé Kosihy települések térségében lévő duzzasztóműveknél (a tizenkettedik közös ellenőrző szemléről készült jegyzőkönyv 4.1. pontja és a Közös Határbizottság huszonkettedik ülésszakán várható döntése alapján). A terepmunka ideje: II. negyedév A munkacsoport összetétele: 1 földmérő, 2 segédmunkás

6 c) A Közös Határbizottság februárjában sorra kerülő huszonkettedik ülésszakán meghatározott egyéb irodai és terepi feladatok elvégzése. A terepmunka ideje: A munkacsoport összetétele: 1 földmérő, 2 segédmunkás d) A magyar-osztrák-szlovák TRIPLEX hármashatárjel felújításával kapcsolatos, háromoldalú munkatalálkozó. A munkatalálkozót az osztrák fél szervezi. A tárgyalás ideje: szeptember 1-5. között A munkacsoport összetétele: 2 földmérő, 2 jogász e) Az államhatárról szóló új szerződés és a tervezett határkiigazítással kapcsolatos szerződés tárgyalásának megkezdése. A tárgyalások ideje: A munkacsoport összetétele: 2 földmérő, 2 jogász f) A huszonegyedik ülésszakról készült jegyzőkönyv VI. pontja, valamint a huszonkettedik ülésszak várható döntései alapján: - a Közös Határbizottság huszonkettedik ülésszaka: február (5 nap magyar területen), - tizenharmadik közös ellenőrző szemle: június hónap (5 nap), - a közös műszaki szakértői csoport találkozói: IV. negyedév (5 nap magyar területen). 3. Magyar-ukrán államhatár Témafelelős: FÖMI részéről: Angyal László okleveles mérnök ORFK részéről: Dr. Simon Zoltán r. alezredes a) A Magyar-Ukrán Határbizottság Nyírbátorban, június 5-8. között megtartott tizenegyedik üléséről készült jegyzőkönyv (a továbbiakban: jegyzőkönyv) I/5. pontja alapján a határjelek állapotával kapcsolatosan megállapított hiányosságok megszüntetése. A terepmunkák időpontja: április-szeptember (várhatóan 16 terepi hét) A munkacsoport összetétele: 1 földmérő, 4 segédmunkás b) Szakértői együttműködés az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium koordinálásában készülő, a Magyar Köztársaság, Románia, valamint Ukrajna államhatárainak találkozási pontjáról, az azt jelölő hármashatárjelről (TÚR határjel) és annak karbantartásáról szóló új határokmány kidolgozásában. A munka időpontja: A munkacsoport összetétele: 1 földmérő, 1 jogász c) A határmegjelölésben bekövetkezett változásokról kiegészítő határokmányok végleges változatának elkészítése. A munka időpontja: II. negyedév A munkacsoport összetétele: 1 földmérő d) Az új határokmányok alapján a változások ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez szükséges munkarészek elkészítésének befejezése és földhivatali leadása. A munka időpontja: A munkacsoport összetétele: 1 földmérő e) A jegyzőkönyv VI. pontja alapján: - a határjelek és a határnyiladék mintavételes közös szemléje: június 3. - a Határbizottság tizenkettedik ülése: június 4-5. (2 nap ukrán területen), - a közös műszaki csoport munkatalálkozója: május (2 nap ukrán területen). 4. Magyar-román államhatár Témafelelős: FÖMI részéről: Angyal László okleveles mérnök ORFK részéről: Dr. Simon Zoltán r. alezredes a) A Maros és a Túr folyó nem szabályozott szakaszán végzett évi felmérési munkák ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez szükséges munkarészek elkészítése, valamint a évben felmért mozgó államhatár (Maros, Fekete-Körös és a TÚR folyók) új határokmányainak elkészítése. A munka időpontja: I. félév A munkacsoport összetétele: 2 földmérő

7 b) A román illetőségű államhatár szakaszok karbantartásának és felújításának terepi ellenőrzése (N, A, H, K és L határszakaszok). A munka időpontja: A munkacsoport összetétele: 2 földmérő c) Szakértői együttműködés az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium koordinálásában készülő, a Magyar Köztársaság, Románia, valamint Ukrajna államhatárainak találkozási pontjáról, az azt jelölő hármashatárjelről (TÚR határjel) és annak karbantartásáról szóló új határokmány kidolgozásában. A munka időpontja: A munkacsoport összetétele: 1 földmérő, 1 jogász d) Műszaki szakértői találkozó: I. negyedév (magyar területen) III. negyedév (román területen) Határmegbízotti találkozó: II. negyedévben (2 nap magyar területen), IV. negyedévben (2 nap román területen). 5. Magyar-szerb államhatár Témafelelős: FÖMI részéről: Dobó Géza mérnök ORFK részéről: Dr. Hajnal Gábor a) A Magyar Köztársaság és a Szerb Köztársaság között az államhatár felújítására, megjelölésére és karbantartására létrehozott Vegyesbizottság (a továbbiakban: Vegyesbizottság) Belgrádban, szeptember között megtartott tizenhatodik ülésszakáról készült jegyzőkönyv (a továbbiakban: jegyzőkönyv) III. pontja értelmében a évben a közös államhatáron az alábbi terepmunkák elvégzésére kerül sor, figyelembe véve az illetékes határőrizeti szervek határjelrongálásokról szóló jelentéseit: - D423 számú határjel helyének műszeres kitűzése, eredeti helyre visszahelyezése, karbantartása; - D427.1 számú határjel cseréje; - D449MK számú határjel helyének műszeres kitűzése, eredeti helyre visszahelyezése, karbantartása; - E9.1 számú határjel helyének műszeres kitűzése, új csap elhelyezése; - E9.2 számú határjel helyének műszeres kitűzése, új csap elhelyezése; - E24.1 számú határjel felújítása; - E138.1 számú határjel felújítása; - E209.1 számú határjel felújítása; - E394.1 számú határjel cseréje; - F168.1 számú határjel felújítása. A Vegyesbizottság döntése alapján a év folyamán az E209.1 számú határjelet a szerb fél, míg a felsorolt összes többi határjelet a magyar fél újítja fel. A Vegyesbizottság úgy döntött, hogy a határátkelőhelyek és az ideiglenes határátkelőhelyek környezetében minden évben végrehajtja a határjelek ellenőrzését és szükség szerinti felújítását. A évben esedékes ilyen jellegű munkákat a magyar fél végzi el. A terepmunka időpontja: április (várhatóan 3 hét) A munkacsoport összetétele: 2 földmérő, 4 segédmunkás b) Szakértői együttműködés az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium koordinálásában készülő, a Magyar Köztársaság és a Szerb Köztársaság között a közös államhatáron a határvonal megjelöléséről, a határjelek felújításáról és karbantartásáról szóló új egyezmény szövegtervezetének kidolgozásában. A tárgyalás időpontja: (3 nap szerb területen) A munkacsoport összetétele: 1 jogász, 1 földmérő c) A jegyzőkönyv IV. pontja alapján: a Vegyesbizottság tizenhetedik ülésszaka: október (4 nap magyar területen), a vegyes szakértői csoport munkatalálkozója: szeptember (3 nap magyar területen). 6. Magyar-horvát államhatár Témafelelős: FÖMI részéről: Dobó Géza mérnök ORFK részéről: Dr. Hajnal Gábor a) Az államhatár felújítására, megjelölésére és karbantartására létrehozott magyar-horvát Vegyesbizottság (a továbbiakban: Vegyesbizottság) Budapesten, november 6-8. között megtartott kilencedik rendes ülésszakáról

8 készült jegyzőkönyv (a továbbiakban: jegyzőkönyv) IV. pontja alapján, a határvonal közös ellenőrzésével, a határjelek felújításával és karbantartásával kapcsolatos terepmunkák elvégzése az alábbiak szerint: - a magyar fél a B435MK és a C1 számú határjelek között a határjelek és a háromszögelési pontok karbantartását, valamint a határnyiladék tisztítását, és a D határszakaszon a Beremend-Barajnsko Petrovo Selo közúti határátkelőhely térségében a határmegjelölés felújítása; - a horvát fél a B283RH és a C1 számú határjelek között a határjelek karbantartását, valamint a határnyiladék tisztítását, és a D határszakaszon az Udvar-Duboševica közúti határátkelőhely térségében a határmegjelölés felújítása. A terepmunka időpontja: április-szeptember A munkacsoport összetétele: 3 földmérő, 8 segédmunkás b) Szakértői együttműködés az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium koordinálásában készülő, a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között a közös államhatár láthatóságának biztosításáról szóló új szerződés szövegtervezetének kidolgozásában. A tárgyalás időpontja: (3 nap magyar területen) A munkacsoport összetétele: 1 jogász, 1 földmérő c) A jegyzőkönyv V.4, V.6 és V.5 pontjai alapján: - a Vegyesbizottság közös határszemléje: június (3 nap) - a Vegyesbizottság tizedik soros ülésszaka: november (3 nap magyar területen), - a vegyes szakértői csoport munkatalálkozói: március (3 nap magyar területen), szeptember 30 és október 2. között (3 nap horvát területen). 7. Magyar-szlovén államhatár Témafelelős: FÖMI részéről: Dobó Géza mérnök ORFK részéről: Dr. Hajnal Gábor Az államhatár felújítására, megjelölésére és karbantartására létrehozott magyar-szlovén Vegyesbizottság (a továbbiakban: Vegyesbizottság) Budapesten, október között megtartott tizenötödik ülésszakáról készült jegyzőkönyv (a továbbiakban: jegyzőkönyv) ad.4. pontja alapján az új határokmányok elkészítése érdekében: - szükség szerint további terepi mérések végrehajtásával a hagyományos geodéziai mérések eredményeinek elemzése; - a koordinátajegyzék végleges tervezetének elkészítése; - a határleírás végleges tervezetének elkészítése; - a határtérképek végleges tervezetének elkészítése. A munka időpontja: január - szeptember (várhatóan 5 hét terepen) A munkacsoport összetétele: 2 földmérő, 8 segédmunkás b) A szabályozott Lendva-patak mentén lévő területek cseréjével kapcsolatos szerződés létrehozására vonatkozó eljárás megindítását követően, az államhatár új vonala megjelölésének tervezete alapján az új határjelek helyének és a kiegyenlítő terület új sarokpontjának kitűzése. A kitűzött helyek ideiglenes pontjellel történő megjelölése. A munka időpontja: január-szeptember (várhatóan 1 hét terepen) A munkacsoport összetétele: 2 földmérő, 8 segédmunkás A vegyes szakértői csoport, a kitűzések eredményeit figyelembe véve véglegesíti az okmányok tervezetét. A munka időpontja: január-szeptember A munkacsoport összetétele: 2 földmérő c) A jegyzőkönyv ad.5.3 és ad.5.2 pontja alapján: - a Vegyesbizottság tizenhatodik ülésszaka: november 4-6. (3 nap szlovén területen), - a vegyes szakértői csoport munkatalálkozói: április (4 nap szlovén területen) szeptember (4 nap magyar területen). II. AZ ÁLLAMHATÁRT ÉRINTŐ TEREPMUNKÁKAT MEGELŐZŐ NYILADÉKTISZTÍTÁS ÜTEMEZÉSE A magyar-osztrák államhatáron:

9 A magyar-szlovák államhatáron: a határmunkák helyszíne: IX., XVII., XVIII, XIX. és XX. határszakaszon, a határnyiladék-tisztítás határideje: május 1., utána folyamatosan szeptemberig. A magyar-ukrán államhatáron: A magyar-román államhatáron: A magyar-szerb államhatáron: A magyar-horvát államhatáron: a határmunkák helyszíne: A644.3-A650, B1-C1 számú határjelek között a határnyiladék-tisztítás határideje: május 1. utána folyamatosan szeptemberig. A magyar-szlovén államhatáron: Budapest, december 22. Dr. Dián József határőr ezredes határőrségi főtanácsos Jogi és Nemzetközi Főosztály vezetője Busics Imre okleveles mérnök főtanácsos Államhatárügyi Osztály vezetője

4/2013. (II. 27.) BM rendelet

4/2013. (II. 27.) BM rendelet 4/2013. (II. 27.) BM rendelet Magyarország, Románia és Ukrajna államhatárai találkozási pontjának megjelölésére felállított TÚR határjelről készült Jegyzőkönyv jóváhagyásáról Az államhatárról szóló 2007.

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. A Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya (a továbbiakban: Felek),

MEGÁLLAPODÁS. A Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya (a továbbiakban: Felek), MEGÁLLAPODÁS a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a magyarromán államhatárt keresztező vízszállító vezetékkel kapcsolatos együttműködésről A Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2009/19. szám Budapest, 2009. szeptember 10. Szám: 29271/2009. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Együttműködési megállapodások: 1. az Országos Rendőr-főkapitányság

Részletesebben

S Z E R Z Ő D É S A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG ÉS MAGYARORSZÁG KÖZÖTT AZ ÁLLAMHATÁRRÓL

S Z E R Z Ő D É S A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG ÉS MAGYARORSZÁG KÖZÖTT AZ ÁLLAMHATÁRRÓL ajánlat S Z E R Z Ő D É S A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG ÉS MAGYARORSZÁG KÖZÖTT AZ ÁLLAMHATÁRRÓL A Szlovák Köztársaság és Magyarország (a továbbiakban szerződő felek ) tiszteletben tartva egymás területi épségét

Részletesebben

T/807. számú. törvényjavaslat

T/807. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/807. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Abaújvár és Kechnec (Kenyhec) települések közötti közúti

Részletesebben

A BELÜGYMINISZTÉRIUM 2006. I. FÉLÉVI JOGALKOTÁSI PROGRAMJA

A BELÜGYMINISZTÉRIUM 2006. I. FÉLÉVI JOGALKOTÁSI PROGRAMJA A BELÜGYMINISZTÉRIUM 2006. I. FÉLÉVI JOGALKOTÁSI PROGRAMJA I. KORMÁNYELŐTERJESZTÉSEK 1. A külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. törvény és a menedékjogról szóló 1997. évi CXXXIX.

Részletesebben

T/6855. számú. törvényjavaslat

T/6855. számú. törvényjavaslat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/6855. számú törvényjavaslat az államhatárt, az államhatár vonalának megállapítását tartalmazó egyes nemzetközi szerződések és határokmányok kihirdetéséről Előadó: Dr. Draskovics

Részletesebben

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M 1. sz. melléklet B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M BELSŐ ELLENŐRZÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lép: 2013. július 1-jén Az államháztartásról

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. Szám: 22922/2013. ált. Utasítások:

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. Szám: 22922/2013. ált. Utasítások: 2013/13. szám Budapest, 2013. június 14. Szám: 22922/2013. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 24/2013. (VI. 12.) ORFK utasítás a szolgálati

Részletesebben

Határmenti kapcsolataink fejlesztési irányai Vagyongazdálkodási Napok 2014. május 6. Budapest

Határmenti kapcsolataink fejlesztési irányai Vagyongazdálkodási Napok 2014. május 6. Budapest Dr. Egyházy Zoltán főosztályvezető Projekt Koordinációs Osztály Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ Dr. Egyházy Zoltán főosztályvezető Projekt Koordinációs Osztály Közlekedésfejlesztési Koordinációs

Részletesebben

Közigazgatási Megállapodás

Közigazgatási Megállapodás BGBl. III - Ausgegeben am 18. August 2005 - Nr. 150 1 von 5 Közigazgatási Megállapodás az Osztrák Köztársaság Szövetségi Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között az Európai Unió Tanácsa 2003. február

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. azzal a céllal, hogy elősegítsék és továbbfejlesszék a rendőri együttműködést a szomszédos országok között;

MEGÁLLAPODÁS. azzal a céllal, hogy elősegítsék és továbbfejlesszék a rendőri együttműködést a szomszédos országok között; BGBl. III - Ausgegeben am 18. April 2008 - Nr. 42 1 von 5 MEGÁLLAPODÁS az Osztrák Köztársaság Kormánya, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között Dolga Vason Rendészeti Együttműködési

Részletesebben

41/2001. (III. 14.) Korm. rendelet

41/2001. (III. 14.) Korm. rendelet 41/2001. (III. 14.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a vízgazdálkodási kérdések tárgyában aláírt Egyezmény kihirdetéséről (A jóváhagyásról szóló jegyzékváltás

Részletesebben

AKNAVESZÉLY!!! Varga Norbert : Aknaveszély!!! GISOpen 2015. március 25 27.

AKNAVESZÉLY!!! Varga Norbert : Aknaveszély!!! GISOpen 2015. március 25 27. AKNAVESZÉLY!!! J u g o s z l á v i a k i a l a k u l á s a Szerb Horvát Szlovén Királyság 1918 1929 Jugoszláv Királyság 1929 1941 I. Sándor király (II. Péter, Pál herceg) Jugoszlávia felosztása 1941-1945

Részletesebben

Építési alvállalkozói szerződés

Építési alvállalkozói szerződés Szerződésminta: Szerződés száma:./..év Építési alvállalkozói szerződés amely létrejött egyrészről.. lakhelye (székhelye):... képviseli:... cégjegyzékszáma... regisztrációs száma 1 :... nyilvántartó cégbíróság...

Részletesebben

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22.

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. A Közép-európai Rendőrakadémia résztvevő minisztériumai tekintettel a Közép- Európában lezajlott társadalmi, politikai és társadalmi fejleményekre, amelyek Európa államainak

Részletesebben

Az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Lovas Tagozatának Ügyrendje

Az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Lovas Tagozatának Ügyrendje ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Lovas Tagozat 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48 Az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Lovas Tagozatának Ügyrendje I. fejezet 1. Az Országos Polgárőr Szövetség önálló jogi személyiséggel

Részletesebben

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE 1. STÁTUSZ, CÉL ÉS SZEREP 1.1. A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság

Részletesebben

14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás. a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól I.

14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás. a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól I. 14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól Szám: 14/2013. A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésével

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2012/19. szám Budapest, 2012. október 30. Szám: 35941/2012. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Intézkedések: 1. 4/2012. (OT 19.) ORFK intézkedés a Személy-,

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA. Tisztelt Földmérő Kollégák!

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA. Tisztelt Földmérő Kollégák! CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA Ügyiratszám:36-2/2015. Tárgy: Kitűzés Ügyintéző: Hidjapusztay Andor Hiv. szám: - Tel.: 62/680-153 Melléklet: - Tisztelt Földmérő Kollégák! Az utóbbi időben megszaporodtak

Részletesebben

3. szám 34. oldal 2015.04.28

3. szám 34. oldal 2015.04.28 3. szám 34. oldal 2015.04.28 9. Az utakon levő közlekedési biztonságról szóló törvény ( SZK 41/09-es, 53/10-es és 101/11-es számú Hivatalos Közlönye ) 18. szakasza 2. bekezdésének 2. pontja, Csóka község

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet 78/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó részletes szabályokról 2005. november 1-jétől hatályos szöveg A védjegyek és a földrajzi

Részletesebben

A projektmegvalósítás A támogatás forrásának megjelölése. időtartama (alap,előirányzat, nemzetközi. Megvalósít. együttműködő ó szervezet

A projektmegvalósítás A támogatás forrásának megjelölése. időtartama (alap,előirányzat, nemzetközi. Megvalósít. együttműködő ó szervezet 2. melléklet 3.3. VI. Közzétételi egység: az EU támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása Adatszolgáltató: ORFK GF ETO Sors zám A projekt megnevezése A finanszírozás forrása A projektmegvalósítás

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A Kormány /2007. (...) Korm. r e n d e l e t e az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülő pályázatokon való részvételi jogosultság feltételeiről, a

Részletesebben

10/2011. számú Rektori Utasítás a Pécsi Tudományegyetem pályázati rendjéről

10/2011. számú Rektori Utasítás a Pécsi Tudományegyetem pályázati rendjéről 10/2011. számú Rektori Utasítás a Pécsi Tudományegyetem pályázati rendjéről A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) kiemelten fontosnak tartja a pályázati aktivitás fokozását, a pályázati tevékenységek

Részletesebben

Tájékoztatás 2015.04.21.

Tájékoztatás 2015.04.21. Tájékoztatás a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszűntetésére irányuló eljárásban, a mezőgazdászi szakterültet érintően, az adatszolgáltatás megkezdéséről 2015.04.21. Az

Részletesebben

2/2010. (OT 2.) ORFK utasítás

2/2010. (OT 2.) ORFK utasítás 2/2010. (OT 2.) ORFK utasítás a büntetés-végrehajtási szervezet és a Rendőrség által a minősített időszakban, valamint a minősített időszakot el nem érő katasztrófahelyzetben és veszélyhelyzetben történő

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 45. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 45. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 45. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2015. szeptember 11., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 23/2015. (IX. 11.) BM utasítás a migrációs helyzet kezelésével kapcsolatos feladatokat

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár F Ő I G A Z G A T Ó

Országos Egészségbiztosítási Pénztár F Ő I G A Z G A T Ó Országos Egészségbiztosítási Pénztár F Ő I G A Z G A T Ó Nyt. szám: S01/ /2014. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR 2015. ÉVI ORSZÁGOS HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI TERVE a fővárosi /megyei kormányhivataloknak

Részletesebben

I. FEJEZET A HATÁRSZERZŐDÉS EGYES RENDELKEZÉSEINEK MÓDOSÍTÁSA ÉS KIEGÉSZÍTÉSE. 1. Cikk

I. FEJEZET A HATÁRSZERZŐDÉS EGYES RENDELKEZÉSEINEK MÓDOSÍTÁSA ÉS KIEGÉSZÍTÉSE. 1. Cikk 44 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Ungarisch (Normativer Teil) 1 von 16 Beilage C SZERZŐDÉS a Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság között a közös államhatár láthatóságának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-én tartandó testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-én tartandó testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-én tartandó testületi ülésére Az előterjesztés tárgya: Melléklet: Az előterjesztés előadója: A térfigyelő kamerák

Részletesebben

PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat. A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja:

PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat. A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja: PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja: 1. A szabályzat hatálya, általános rendelkezések (1) A szabályzat

Részletesebben

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás. Közbeszerzési szabályzata. Társulási Tanácsa. a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal. hagyott jóvá.

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás. Közbeszerzési szabályzata. Társulási Tanácsa. a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal. hagyott jóvá. Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása Közbeszerzési szabályzata Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal hagyott jóvá. Társulás elnöke

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁST köti

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁST köti A Földmérési és Távérzékelési Intézet, a továbbiakban FÖMI Magyar Köztársaság, 1149 Budapest, Bosnyák tér 5, képviseletében Toronyi Bence főigazgató és A Környezeti és Területi Minisztérium, Földmérési

Részletesebben

117/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet

117/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet 117/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között Budapesten, 1997. november 11-én aláírt, a határvizekkel kapcsolatos vízgazdálkodási kérdésekről szóló Egyezmény

Részletesebben

Az osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos feladatok - a 405/2012. (XII.28.) Korm. rendelet módosítása

Az osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos feladatok - a 405/2012. (XII.28.) Korm. rendelet módosítása Földügyi és Térinformatikai Főosztály Az osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos feladatok - a 405/2012. (XII.28.) Korm. rendelet módosítása Koós Tamás főosztályvezető - helyettes OKTM Országos

Részletesebben

NvfREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS KÖZGVÜLÉSÉNEK. 309/2012.(XII.13.) számú. határozata

NvfREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS KÖZGVÜLÉSÉNEK. 309/2012.(XII.13.) számú. határozata NvfREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS KÖZGVÜLÉSÉNEK 309/2012.(XII.13.) számú határozata a Honvédelmi Minisztériummal és a Magyar Honvédség Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokságával kötendő együttműködési

Részletesebben

Gyöngyös Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Gyöngyös Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Gyöngyös Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Gyöngyös Város Önkormányzata a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések

Részletesebben

208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet szükséges szakhatósági állásfoglalás kiadásának eljárási szabályairól A Kormány a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány. 1. A tantárgy kódja: RHRTB03

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány. 1. A tantárgy kódja: RHRTB03 NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány 1. A tantárgy kódja: RHRTB03 TANTÁRGYI PROGRAM 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Határellenőrzés 1. 3. A tantárgy megnevezése (angolul):

Részletesebben

1382/2013. (VI. 27.) Korm. határozat a vízgazdálkodási tanácsokról

1382/2013. (VI. 27.) Korm. határozat a vízgazdálkodási tanácsokról 1382/2013. (VI. 27.) Korm. határozat a vízgazdálkodási tanácsokról [ Hatályos: 2014.03.21 - ] 1. A Kormány a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 7-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 7-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 7-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2014. évi adóztatási tevékenységről Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés 3., 4., 7., 9., 19. és 32. pontjában, 62. (1b) bekezdésében,

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról Jegyzőkönyvi kivonat Készült Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 13. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai ( A tűzoltósági főfelügyelő 1635/1/2012/ÁLT. és 1635/2/2012. ÁLT. levelei alapján) I.

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 4. sz. melléklet a 16/2013. BM OKF Utasításhoz Jóváhagyom! Budapest,... Dr. Bakondi György tű. altábornagy főigazgató EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS (beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesület) amely létrejött

Részletesebben

Radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról szóló engedélyezési eljárás. Vigh Gusztáv biztonsági tanácsadó

Radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról szóló engedélyezési eljárás. Vigh Gusztáv biztonsági tanácsadó Radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról szóló engedélyezési eljárás Vigh Gusztáv biztonsági tanácsadó Jogszabályi háttér Radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról szóló

Részletesebben

Köszöntjük a Konferencia résztvevőit!

Köszöntjük a Konferencia résztvevőit! Köszöntjük a Konferencia résztvevőit! 1 9:00 10:00 10:15 10:55 11:25 11:35 12:15 Regisztráció Megnyitó Előadás: Jogszabályi változások az építésügy területén Előadás: Az építésfelügyelet közelmúltja és

Részletesebben

A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL. I. cím A rendelet hatálya 1. II. cím Közterület használati engedély 2.

A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL. I. cím A rendelet hatálya 1. II. cím Közterület használati engedély 2. BABÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5 /2005. (VIII. 29.) RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL Babót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyar

Részletesebben

29/2015. (II. 25.) Korm. rendelet az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központról

29/2015. (II. 25.) Korm. rendelet az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központról 29/2015. (II. 25.) Korm. rendelet az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központról hatályos: 2015.03.02 - A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014.november 27-én tartandó ülésének 9. számú A 2015. évre vonatkozó munkatervének jóváhagyása tárgyú - napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Részletesebben

21/2010. (V. 4.) EüM rendelet az egészségügyi ágazat honvédelmi feladatairól

21/2010. (V. 4.) EüM rendelet az egészségügyi ágazat honvédelmi feladatairól 21/2010. (V. 4.) EüM rendelet az egészségügyi ágazat honvédelmi feladatairól Hatályosság: 2010.07.03 - A honvédelemrıl és a Magyar Honvédségrıl szóló 2004. évi CV. törvény 207. (6) bekezdésében kapott

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.17.) határozata. a 2015. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRŐL. A munkaprogramból adódó feladatok:

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.17.) határozata. a 2015. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRŐL. A munkaprogramból adódó feladatok: Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/. (II.17.) határozata a. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRŐL I. A munkaprogramból adódó feladatok: 1.) Pályázati lehetőségeket kell felkutatni a) község útjainak

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések A TISZA RÉSZVÍZGYŰJTŐ VÍZGAZDÁLKODÁSI TANÁCS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések 1. A Tisza Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács (továbbiakban: Tanács) a vízgazdálkodásról szóló

Részletesebben

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztály Feladat- és hatásköri jegyzék

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT

3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT 3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Alapszabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Alapszabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szlovén Köztársaság Alkotmánya (SZK Hivatalos Lapja 91/33. sz.) 64. szakasza és a Nemzeti Önigazgatási Közösségekről szóló törvény (SZK Hivatalos Lapja 94/65. sz.) 9. szakasza értelmében a Muravidéki

Részletesebben

303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az Igazságügyi Hivatalról

303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az Igazságügyi Hivatalról A jogszabály mai napon hatályos állapota 303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az Igazságügyi Hivatalról A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az

Részletesebben

91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet

91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet 91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet az M4 autópálya/autóút és a 4. számú főút fejlesztéseihez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 25/2012. (XII. 21.) OBH utasítása a szolgálati bíróság tagjai kinevezésének részletszabályairól és díjazásáról

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 25/2012. (XII. 21.) OBH utasítása a szolgálati bíróság tagjai kinevezésének részletszabályairól és díjazásáról Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 25/2012. (XII. 21.) OBH utasítása a szolgálati bíróság tagjai kinevezésének részletszabályairól és díjazásáról Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bíróságok

Részletesebben

ÜGYMENETLEÍRÁS TELEPENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSHOZ

ÜGYMENETLEÍRÁS TELEPENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSHOZ ÜGYMENETLEÍRÁS TELEPENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSHOZ Vonatkozó jogszabályok: - 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és

Részletesebben

A fővárosban működő fegyveres biztonsági őrségek helyzete

A fővárosban működő fegyveres biztonsági őrségek helyzete A fővárosban működő fegyveres biztonsági őrségek helyzete A H A T Ó S Á G I E L L E N Ő R Z É S E K É S A Z Ő R S É G P A R A N C S N O K I K O N F E R E N C I A T A P A S Z T A L A T A I Nyikos Attila

Részletesebben

Az önkormányzati miniszter. rendelete

Az önkormányzati miniszter. rendelete Az önkormányzati miniszter /2009. ( ) ÖM rendelete a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter irányítása alá tartozó szervek irányítási és működési rendjéről, valamint katasztrófavédelmi feladatairól

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM Gödöllő SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 8. számú melléklete

SZENT ISTVÁN EGYETEM Gödöllő SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 8. számú melléklete SZENT ISTVÁN EGYETEM Gödöllő SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 8. számú melléklete AZ EGYETEMI CÍMEK, AZ ÁLLAMI KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK, ILLETVE AZ EZEKRE VALÓ JAVASLATTÉTELNEK

Részletesebben

Az M0 keleti szektora és útépítési engedélyezési eljárása

Az M0 keleti szektora és útépítési engedélyezési eljárása Egy főváros körüli gyorsforgalmi út gondolatát először dr. Vásárhelyi Boldizsár, a budapesti Műegyetem egykori professzora fogalmazta meg, ő vázolta fel az általa javasolt nyomvonalat - Budapesttől a mainál

Részletesebben

SZABÁLYZAT a jegyző hatáskörébe tartozó ügyek kiadmányozási rendjéről

SZABÁLYZAT a jegyző hatáskörébe tartozó ügyek kiadmányozási rendjéről SZABÁLYZAT a jegyző hatáskörébe tartozó ügyek kiadmányozási rendjéről Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 81. (3) bekezdés j) pontjában foglalt

Részletesebben

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE 2009. I. Általános rendelkezések A kuratórium az alapítvány vagyonának kezelője, általános ügydöntő, ügyvivő szerve. Kezeli az

Részletesebben

bekezdés] vagy a vádemelés elhalasztását [Be. 222. (2) bekezdés] megelőzően kezdte meg.

bekezdés] vagy a vádemelés elhalasztását [Be. 222. (2) bekezdés] megelőzően kezdte meg. 42/2008. (XI. 14.) EüM-SZMM együttes rendelet a kábítószer-függőséget gyógyító kezelés, kábítószer-használatot kezelő más ellátás vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatás szabályairól A büntetőeljárásról

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE TERVEZET MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE. számú példány A honvédelmi miniszter /2009. ( ) HM rendelete az étkezési utalvánnyal való ellátásról A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2014. 1.1.18. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. április 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. április 28-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2013. évi adóztatási tevékenységről Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Már a fővállalkozó kivitelező nyilatkozata alapján is kiadható a használatbavételi engedély!

Már a fővállalkozó kivitelező nyilatkozata alapján is kiadható a használatbavételi engedély! Már a fővállalkozó kivitelező nyilatkozata alapján is kiadható a használatbavételi engedély! A 312/2012. Kormányrendeletben, a használatba vételi engedélynél kettő fontos dolog változott 2015. április

Részletesebben

Földhivatal vállalkozói szemmel

Földhivatal vállalkozói szemmel Földhivatal vállalkozói szemmel Földhivatal és a vállalkozók közös érdeke: a meglévő adatállomány megőrzése dokumentálása az állományok folyamatos javítása, pontosítása a létrejövő új adatok feldolgozása

Részletesebben

A Belügyminisztérium III. Főcsoportfőnökség Titkárság ÜGYRENDJE

A Belügyminisztérium III. Főcsoportfőnökség Titkárság ÜGYRENDJE BM. III. Főcsoportfőnökség Titkársága Szigorúan titkos! Különösen fontos! 45-13-15/1/1972. A Belügyminisztérium III. Főcsoportfőnökség Titkárság ÜGYRENDJE Lássa (név, rendfokozat): Engedélyező aláírása:

Részletesebben

Az ÉSZAK- DUNÁNTÚLI TERÜLETI VÍZGAZDÁLKODÁSI TANÁCS GYŐR MOSON-SOPRON MEGYEI ÁLLANDÓ ALBIZOTTSÁGÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Az ÉSZAK- DUNÁNTÚLI TERÜLETI VÍZGAZDÁLKODÁSI TANÁCS GYŐR MOSON-SOPRON MEGYEI ÁLLANDÓ ALBIZOTTSÁGÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az ÉSZAK- DUNÁNTÚLI TERÜLETI VÍZGAZDÁLKODÁSI TANÁCS GYŐR MOSON-SOPRON MEGYEI ÁLLANDÓ ALBIZOTTSÁGÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések 1. A Területi Vízgazdálkodási Tanácsot

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-i ülésére Tárgy: Beszámoló 2011. évi adóztatási tevékenységről Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

MEE VILLAMOS HÁLÓZAT TERVEZŐ SZERELŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKOSZTÁLY

MEE VILLAMOS HÁLÓZAT TERVEZŐ SZERELŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKOSZTÁLY A MEE VILLAMOS HÁLÓZAT TERVEZŐ SZERELŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKOSZTÁLY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1/10 TARTALOM 1. Általános rendelkezések... 3 2. A Villamos Hálózat Tervező, Szerelő és Üzemeltető Szakosztály

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S 42013-11/2012. OBH M E G Á L L A P O D Á S AZ ORSZÁGOS BÍRÓI TANÁCS 2013. évi költségvetéséről A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi) 76. (3) bekezdés

Részletesebben

13/13. kötet HU. Az Európai Unió Hivatalos Lapja

13/13. kötet HU. Az Európai Unió Hivatalos Lapja 113 31994D0023 L 17/34 AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA 1994.1.20. A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (1994. január 17.) az európai műszaki engedélyre vonatkozó közös eljárási szabályokról (94/23/EK) AZ EURÓPAI

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés Iktatószám: AK-06-150/23009. amely létrejött egyrészről az Állami Számvevőszék Székhelye: 1052 Budapest, Apáczai Csere J. u. 10. Törzskönyvi szám: 324766 Bankszámlaszám: Magyar Államkincstár

Részletesebben

5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet. a vízgazdálkodási tanácsokról

5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet. a vízgazdálkodási tanácsokról 1. oldal 5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet a vízgazdálkodási tanácsokról A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. (8) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 221/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére Tárgy: A Budapesti Rendőr-főkapitányság támogatása Előterjesztő:

Részletesebben

Az Európai Unió támogatásával finanszírozott projektekre vonatkozó támogatási szerződések

Az Európai Unió támogatásával finanszírozott projektekre vonatkozó támogatási szerződések adatok: forintban tárgya t kötő fél megnevezése Projekt célkitűzése értéke kötés 1. Támogatási OVK projekt elszámolható költségeinek Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza

Részletesebben

Államhatárok a Kárpát-medencében 1

Államhatárok a Kárpát-medencében 1 Sallai János címzetes főiskolai tanár Ph.D (történelemtudomány), MTA Rendészettudományi Bizottság tagja 1 Hosszú ideje köztudott, hogy az államhatároknak Európa történetében kiemelkedő jelentőségük van.

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2011/15. szám Budapest, 2011. október 14. Szám: 30249/2011. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Együttes intézkedés: 1. 1/2011. (OT 15.) BÁH-ORFK együttes

Részletesebben

43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet

43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet 43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok alapján végzett közlekedési hatósági ellenõrzés részletes szabályairól A gazdasági és közlekedési miniszter feladat-

Részletesebben

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. alapító okirata

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. alapító okirata XX/1130/5/2010. A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2) bekezdésében, az államháztartás

Részletesebben

Jelen programozási időszakban megvalósult határmenti fejlesztéseink. Határ Renáta koordinációs főmérnök, Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

Jelen programozási időszakban megvalósult határmenti fejlesztéseink. Határ Renáta koordinációs főmérnök, Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. Jelen programozási időszakban megvalósult határmenti fejlesztéseink Határ Renáta koordinációs főmérnök, Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. KKK, 2014. május 6. 1 Határmenti projektekről általánosságban:

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita mb.jegyző

Részletesebben

Megbízási Szerződés. szerződő felek között alulírott napon, helyen az alábbi feltételek között

Megbízási Szerződés. szerződő felek között alulírott napon, helyen az alábbi feltételek között Megbízási Szerződés mely, létrejött egyrészről HORVÁTH ZOLTÁN mint Max - Quality Kft. / Adószáma: 12787957 2 43 Cégjegyzék száma: 01 09-942829 Székhelye 1184 Budapest Aranyeső u. 8. / ügyvezetője, mint

Részletesebben

A Belügyminisztérium. III/6. Osztály ÜGYRENDJE

A Belügyminisztérium. III/6. Osztály ÜGYRENDJE BELÜGYMINISZTÉRIUM III/6. Osztály Szigorúan titkos! Különösen fontos! 29-26/1972. A Belügyminisztérium III/6. Osztály ÜGYRENDJE Lássa (név, rendfokozat): Engedélyező aláírása: Betekintő aláírása: Év, hó,

Részletesebben

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE A L A P S Z A B Á L Y 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve, székhelye, működése 1.1.1 Az egyesület neve: Hajóipari Vállalkozók Egylete 1.1.2 Az egyesület székhelye:

Részletesebben

i}~ számú előterjesztés

i}~ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere i}~ számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest X., Újhegyi lakótelepen fekvő Gottmann-tó hasznosításáról

Részletesebben

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára.

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2013. (XI.4.) önkormányzati rendelete Erzsébetváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról

Részletesebben

Teskánd Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2006. /III.24./ számú rendelete. a közbeszerzés helyi szabályairól

Teskánd Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2006. /III.24./ számú rendelete. a közbeszerzés helyi szabályairól Teskánd Község Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2006. /III.24./ számú rendelete a közbeszerzés helyi szabályairól Teskánd Község Önkormányzati Képviselőtestülete a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának

Részletesebben

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala >>>1145 Budapest, Pétervárad utca 2. SZMSZ BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Városépítési Osztály

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére 3. napirendi pont Nyirád Község Önkormányzata Polgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: hivatal@nyirad.hu Ügyszám: 87-7/2015. Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben