1.3. Mezőgazdasági vidékfejlesztés térségei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1.3. Mezőgazdasági vidékfejlesztés térségei"

Átírás

1 1.3. Mezőgazdasági vidékfejlesztés térségei A 19/1998. (II. 4.) számú kormányrendelet lehatárolta a mezőgazdasági vidékfejlesztés térségeit, amit a 91/2001. (VI. 15.) számú kormányrendelet módosított ban azok a térségek tartoztak ebbe a körbe, ahol az urbanitás/ruralitás index országos átlag alatti, a mezőgazdasági keresők aránya vidéki átlag feletti, az egy főre jutó SZJA alap országos átlag 90 %-a alatti, a munkanélküliek aránya pedig országos átlag 1,33-szorosa feletti volt ben a kritériumrendszer kis mértékben módosult, a feltétel átlag alatti egy főre jutó jövedelem, átlag feletti munkanélküliség, vidéki átlagot meghaladó agrár foglalkoztatott arány lett, illetve hogy a népesség kevesebb, mint fele éljen 120 fő/km 2 -nél magasabb népsűrűségű településen. A módosítás eredményeképpen az 1998-ban meghatározott 38 kistérség mellé további 29 került ebbe a kategóriába, melynek elnevezése vidékfejlesztési térségre egyszerűsödött től új kistérségi lehatárolással együtt a 64/2004. (IV. 15.) Kormányrendelet alapján némileg változott a térségek köre, ami azonban nem járt együtt lényeges módosulással. A mezőgazdasági vidékfejlesztés kedvezményezett térségei Jelmagyarázat Térségtípusok Nem kedvezményezett térség között kedvezményezett térség között kedvezményezett térség

2 A mezőgazdasági vidékfejlesztés 2004-től kedvezményezett térségei Jelmagyarázat A 64/2004 (IV.15.) Korm. rendelet szerint Nem kedvezményezett térség Mezőgazdasági vidékfejlesztési kedvezményezett térségei között az önkormányzatok önkéntes vidékfejlesztési társulásai is programokat dolgoztak ki a SAPARD-programra való felkészülés során, amelyek azonban nem azonosak a statisztikai kistérségek szintjén lehatárolt vidékfejlesztési kistérségekkel. Az közötti időszak piaci folyamatainak hatására és az állami támogatáspolitika ellenére érdemben nem változott a mezőgazdasági vidékfejlesztés térségeinek társadalmigazdasági fejlettsége. A 65 kedvezményezett térség közel fele (31 kistérség) továbbra is az elmaradottság és az átlagos fejlettségi szinttől való leszakadás jeleit mutatja annak ellenére, hogy az között megítélt állami támogatások 30%-a került e térségekbe. A további leszakadás megállítására az agrárgazdaság fejlesztése és a fejlett technológiát alkalmazó beruházások letelepedésének ösztönzése mellett az önerőből megvalósuló vidékfejlesztési kezdeményezések további, az eddigieknél nagyobb mértékű támogatására van szükség tól az agrárvidékfejlesztés kedvezményezett térségei között megítélt támogatás* (Ft/fő) Gazdasági fejlettség között agrárvidékfejlesztés kedvezményezett térségei között megítélt támogatás* (Ft/fő) Bácsalmási Leszakadó Füzesabonyi Barcsi Kisteleki Csurgói Letenyei Encsi Marcali Kunszentmártoni Polgári Lengyeltóti Tiszavasvári Mátészalkai Jánoshalmai Mezőkovácsházai Mórahalmi Nagyatádi Bajai Pétervásárai Csongrádi Püspökladányi Enyingi Sárbogárdi Hajdúszoboszlói Gazdasági fejlettség 2002 Leszakadó Fejletlen, felzárkózó fejlett, stagnáló

3 Sásdi Kalocsai Sátoraljaújhelyi Karcagi Siklósi Kiskunmajsai Szeghalomi Kunszentmiklósi Szerencsi Mezőkövesdi Tamási Mohácsi Törökszentmiklósi Orosházai Vásárosnaményi Szarvasi Hajdúböszörményi fejlett, Tapolcai stagnáló Tabi fejlett, Kisbéri felzárkózó Baktalórántházai Makói Balmazújvárosi Őriszentpéteri Berettyóújfalui Sümegi Csengeri Vasvári Edelényi Zalaszentgróti Hevesi Fejletlen, Rétsági Nagykállói felzárkózó Országos átlag: Nyírbátori Sarkadi Sárospataki Sellyei Szécsényi Szigetvári Szikszói Tiszafüredi Országos átlag: *A Munkaerő-piaci Alap kivételével fejlett, felzárkózó Fehérgyarmati Fonyódi Fejlett stagnáló Dinamikusan fejlődő A mezőgazdasági vidékfejlesztés térségei számára megfogalmazott fejlesztési prioritások a következők voltak: - a mezőgazdasági termelés szerkezetének és integrációjának megerősítése, beleértve a termékfeldolgozás és forgalmazás szövetkezéseit, vállalkozásait és a kapcsolódó infrastrukturális fejlesztéseket; Az EU-csatlakozás sikerességének elősegítése, az elégtelen termelői szerveződés következtében fellépő strukturális hiányosságok orvoslása és a termelők piaci érdekérvényesítő képességének megerősítése érdekében államilag elismert termelői csoportok alapítása vált lehetővé. A termelői csoportok az azonos termék, illetve termékcsoport szerint szerveződő termelők együttműködése, melyekben piaci pozícióik erősítéséért az általuk önállóan végzett mezőgazdasági, erdészeti vagy halászati alaptevékenységükhöz illeszkedő tevékenységre, a növényi és állati termékek termelési folyamatának elősegítésére től állami támogatással megindult évi CXLI. az új szövetkezetekről szóló törvény alapján a gépkörök, az úgynevezett új típusú - termékpályákra irányuló szövetkezetek szervezése. A 25/1999. (III. 5.) számú, a zöldség- és gyümölcstermelői, valamint -értékesítő szövetkezetekről szóló FVM-rendelet alapján a TÉSZ-ek, a 3/2003. (I. 24.) számú FVMrendelet alapján az egyes termékek beszerzését, értékesítését, szolgáltatást végző gazdálkodó szervezetek (BÉSZ-ek) és 85/2002. (XI. 18.) számú FVM-rendelet alapján a termelői

4 csoportokról szervezése. A gazdák együttműködése a különböző szerveződések (Termelő és értékesítő szövetkezések TÉSZ, Beszerzési és értékesítési szövetkezések BÉSZ, termelői csoportok) számát tekintve ugyan látványos eredményt hozott (2002-ben az elismert TÉSZ-ek száma 24-re nőtt, és mintegy 150 BÉSZ működött), az egyéni gazdaságok integrálása azonban még így sem elégséges. - a kedvezőtlen mezőgazdasági adottságú térségekben gazdálkodók támogatása; A kedvezőtlen adottságú térségekben gazdálkodók támogatása a magasabb termelési költségek, illetve alacsonyabb hozamok részbeni ellensúlyozására (árkiegészítés) szolgált, illetve az eladósodott gazdák, gazdaságok adósságterheinek mérséklését segítette. A kedvezőtlen adottságú területeken (az ország 4,5 millió ha szántóterületből 1,79 millió ha területen a szántó aranykorona értéke 17-nél alacsonyabb) gazdálkodók támogatására azért van szükség, mert az ottani természeti viszonyok miatti alacsony jövedelmezőség miatt fennáll a mezőgazdasági termelés megszüntetésének, így a kultúrtáj eltűnésének a veszélye. A támogatás sajátos formáját (hitelkonszolidáció) jelentette a kedvezőtlen besorolású térségekben gazdálkodó termelők még fennálló hitelei egy részének kedvezőtlen-térségi hitellé történő átalakítása, amelynek megfizetéséhez az állam támogatást nyújt. A kedvezőtlen adottságú területeken folyó gazdálkodás támogatása folytatódik a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján. Szántóterületek átlagos minősége, 2003 Jelmagyarázat 0-17 AK AK AK - a mezőgazdasági foglalkoztatottak kiegészítő tevékenységének támogatása, az alternatív munkalehetőségek bővítése Az alternatív munkalehetőségek bővítését a vidékfejlesztési célelőirányzat (VFC) intézkedései segítették (nem élelmiszer célú helyi természetes alapanyagok hasznosításának, feldolgozásának és értékesítésének támogatása; falusi- és agroturizmus fejlesztésének

5 támogatása), de a SAPARD program támogatható intézkedései között (A tevékenységek diverzifikálása, alternatív jövedelemszerzést biztosító gazdasági tevékenységek fejlesztése) is szerepelt, továbbá bekerült a Nemzeti Vidékfejlesztési Tervbe is. - mezőgazdasághoz kötődő szociálpolitikai programok kiszélesítése; A Vidékfejlesztési Célelőirányzat támogatásával kísérleti programok indultak nagycsaládosok esetében ökoszociális kisgazdaságok modelljének kialakítására, roma közösségek termelő tevékenységének elősegítésére és közösségfejlesztési tevékenységekre irányultan. A szociális földprogram elsősorban a többszörösen hátrányos helyzetű, súlyos munkanélküliséggel érintett, jobbára periférikus helyzetű térségek jellemző intézménye től hálózata folytonosan bővült, között 183-ról 240-re nőtt az érintett települések száma. E települések Északkelet-Magyarország, illetve a Dél-Dunántúl aprófalvas településszerkezetű és általában határmenti térségeiben találhatók. A szociális földprogram működését elősegítő támogatási összegek éves szinten millió Ft között változtak, ezért fejlődő intézménynek tekinthető. A kedvezményezett családok száma meghaladja a et és az érintett családok 38%-a roma etnikumhoz tartozó család. Részvételük főleg Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Nógrád megyében jellemző. - a helyi társadalom fejlődését, önszerveződését elősegítő programok kidolgozása és támogatása; A vidéki életközösségek hagyományainak újraélesztését a Vidékfejlesztési Célelőirányzat - falvak megújítását, a vidék szellemi és tárgyi örökségének megőrzését segítő - támogatásai segítették és elkezdődött a LEADER+ közösségi kezdeményezésű vidékfejlesztési programra való felkészülés. A felkészülés érdekében a 2001-ben folytatott szakmai felkészítést követően 2002-ben megtörtént a helyi vidékfejlesztési programok kidolgozása, valamint a meghívásos pályázati rendszerben 14 Helyi Vidékfejlesztési Munkacsoport megalakulása. A SAPARD előcsatlakozási programhoz kapcsolódva önkéntes szerveződésen alapuló (mintegy 150) kistérségekre vidékfejlesztési stratégiai programok kidolgozására is sor került. - a környezet, a természet és a táj védelmének elősegítése; A 2253/1999. (X. 7.) számú kormányhatározat alapján 2002-ben elindult a Nemzeti Agrárkörnyezetvédelmi Program (NAKP), amely mintegy 2,2 milliárd Ft támogatás felhasználásával közel 150 ezer ha mezőgazdasági területen valósult meg. A NAKP alapvető célja a természeti erőforrások (talaj, felszíni és felszín alatti vízkészletek, genetikai erőforrások, erdő és táj) védelme, továbbá a fogyasztásra, illetve felhasználásra kerülő termékek minőségbiztosítását, szennyező anyagoktól való mentességét, az élelmiszerbiztonság fokozását elősegítő fejlesztések támogatása. Célprogramjai a következők voltak: Agrár-környezetgazdálkodási alapprogram; Integrált gazdálkodási célprogram; Ökológiai gazdálkodási célprogram; Extenzív gyephasznosítási célprogram;

6 Vizes élőhely-hasznosítási célprogram; Érzékeny Természeti Területek hasznosítását biztosító (térségi) célprogramok. A NAKP intézkedései mellett a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv keretében is több környezetjavító intézkedést is megfogalmaztak, melyek hosszútávon biztosítják a mezőgazdasági termelés és a környezetvédelem összhangját. A vizek mezőgazdasági eredetű nitrát-szennyezéssel szembeni védelméről szóló 49/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet az Európai Unió a vizek mezőgazdasági forrásból származó nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 91/676 EGK tanácsi irányelvének megfelelő szabályozást tartalmaz. A 2001-ben hatályba lépett rendelet az irányelvben meghatározottak szerint tartalmazza a magyarországi nitrátérzékeny területek településsoros jegyzékét, a trágyázás jó mezőgazdasági gyakorlatának a gazdálkodók által betartandó szabályait, és a végrehajtás időbeni ütemezését akcióprogram formájában. Az akcióprogram január 1- jével indult és december 31-ig tart. A nitrátérzékeny területeken fokozott gondossággal történő termelés mellett prioritásként kezeli a hígtrágyás technológiával üzemelő állattartó telepek trágyatárolóira vonatkozó követelményeket is. A növekvő erdőterületeknek fontos szerepük van a biológiai sokféleség védelmében, a levegő minőségének javításában, a talajvédelemben, az árvizek megelőzésében, a kulturált turizmus feltételeinek biztosításában, a rekreációban. Az 1996-ban elkészült az országos hosszú távú erdőtelepítési koncepció szerint 778 ezer hektár erdőtelepítésre figyelembe vehető mezőgazdasági területtel lehet reálisan számolni, és ezzel az ország erdősültségét az optimálisnak tartott 27 %-ra lehet emelni. Az ágazati irányítás 2001-től 2010-ig évi 15 ezer hektár erdőtelepítést irányzott elő, amelynek mintegy 80 %-a mezőgazdasági területen valósul meg. Ez összhangban van Magyarország készülő Nemzeti Erdőstratégia és Erdőprogram című dokumentumában szereplő erdőtelepítési javaslattal, valamint az Nemzeti vidékfejlesztési Terv céljaival.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓ A KIEMELTEN TÁMOGATOTT KISTÉRSÉGEKRŐL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓ A KIEMELTEN TÁMOGATOTT KISTÉRSÉGEKRŐL KÖZPONTI STTISZTIKI HIVTL TÁJÉKOZTTÓ KIEMELTEN TÁMOGTOTT KISTÉRSÉGEKRŐL Budapest, 2008 Központi Statisztikai Hivatal, 2008 ISBN 978-963-235-164-3 Felelős szerkesztő: Mészáros Árpád főosztályvezető További

Részletesebben

311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet. a kedvezményezett térségek besorolásáról

311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet. a kedvezményezett térségek besorolásáról /00. (XI..) Korm. rendelet a kedvezményezett térségek besorolásáról A Kormány a területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl szóló. évi XXI. törvény. () bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (2007-2013) Budapest 2007. január Tartalomjegyzék A szövegben használt rövidítések... 3 Bevezetés... 4

Részletesebben

Faluvégi Albert - Fazekas Károly - Nemes-Nagy József - Németh Nándor A HELY ÉS A FEJ - MUNKAPIAC ÉS REGIONALITÁS MAGYARORSZÁGON

Faluvégi Albert - Fazekas Károly - Nemes-Nagy József - Németh Nándor A HELY ÉS A FEJ - MUNKAPIAC ÉS REGIONALITÁS MAGYARORSZÁGON Faluvégi Albert - Fazekas Károly - Nemes-Nagy József - Németh Nándor A HELY ÉS A FEJ - MUNKAPIAC ÉS REGIONALITÁS MAGYARORSZÁGON KT I IE KTI Könyvek 6. Sorozatszerkesztő Fazekas Károly Faluvégi Albert -

Részletesebben

FALUVÉGI ALBERT A TÁRSADALMI-GAZDASÁGI JELLEMZŐK TERÜLETI ALAKULÁSA AZ ÁTMENET IDŐSZAKÁBAN ÉS AZ ÚJ ÉVEZRED KÜSZÖBÉN

FALUVÉGI ALBERT A TÁRSADALMI-GAZDASÁGI JELLEMZŐK TERÜLETI ALAKULÁSA AZ ÁTMENET IDŐSZAKÁBAN ÉS AZ ÚJ ÉVEZRED KÜSZÖBÉN FALUVÉGI ALBERT A TÁRSADALMI-GAZDASÁGI JELLEMZŐK TERÜLETI ALAKULÁSA AZ ÁTMENET IDŐSZAKÁBAN ÉS AZ ÚJ ÉVEZRED KÜSZÖBÉN 9 10 Bevezetés A tanulmány fő feladatának tekinti, hogy bemutassa a piacgazdaságra való

Részletesebben

Helyzetértékelés és fejlesztési koncepció. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

Helyzetértékelés és fejlesztési koncepció. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Helyzetértékelés és fejlesztési koncepció a 2011-2013 közötti időszakra Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Miskolc, 2011. augusztus 18. I. Helyzetértékelés 8 1. Előzmények 8 1.1. Az 1970-1990 közötti időszak

Részletesebben

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 Revita TRIO Kft. tanulmány Debrecen, 2014. május 30. TARTALOM I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 II. BEVEZETÉS... 5 III. FEJLESZTÉSPOLITIKAI

Részletesebben

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2014.11.07.

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2014.11.07. TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2014.11.07. CCI Cím Verzió 6.0 Első év 2014 Utolsó év 2023 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Támogathatóság kezdete 2014. január 1. (1303/2013/EU

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

Mentôöv KOR KÉP. Az önkormányzatok fejlesztéseit segítô támogatások

Mentôöv KOR KÉP. Az önkormányzatok fejlesztéseit segítô támogatások Az önkormányzatok fejlesztéseit segítô támogatások Mentôöv A helyi önkormányzatok fejlesztéseikhez már nem csak hazai, de európai uniós támogatásokat is igénybe vehetnek. A cél az, hogy a hazai fejlesztési

Részletesebben

4. A MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA TERÜLETI ALAKULÁSA A műszaki infrastruktúra az általános infrastruktúra szerkezeti rendszerének olyan alkotó eleme, amely magába foglalja egy adott terület, település műszaki

Részletesebben

97/2005. (XII. 25.) OGY határozat. az Országos Területfejlesztési Koncepcióról. I. A területfejlesztési politika funkciói és alapelvei

97/2005. (XII. 25.) OGY határozat. az Országos Területfejlesztési Koncepcióról. I. A területfejlesztési politika funkciói és alapelvei 97/2005. (XII. 25.) OGY határozat az Országos Területfejlesztési Koncepcióról Az Országgyűlés a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény alapján elfogadja a területi folyamatok

Részletesebben

Zöldenergia Program a szociális feszültségek enyhítéséért

Zöldenergia Program a szociális feszültségek enyhítéséért 262 gazdálkodás 53. ÉVFOLYAM 3. SZÁM V ITA Zöldenergia Program a szociális feszültségek enyhítéséért GERGELY SÁNDOR Kulcsszavak: zöldenergia, kistérség, szociális helyzet, zöldenergia program forgatókönyvek.

Részletesebben

Agrár Széchenyi Kártya Genetikai erőforrásaink megőrzése Tanyafejlesztési Program

Agrár Széchenyi Kártya Genetikai erőforrásaink megőrzése Tanyafejlesztési Program Kulcskérdés továbbá a piacra jutás, ezért a jövőben nagyobb hangsúlyt kap a nyers és feldolgozott termékek hazai piaci védelme, a hazai értékesítési lehetőségek javítása. A Kormány prioritásként kezeli

Részletesebben

136/2008. (X. 18.) FVM rendelet

136/2008. (X. 18.) FVM rendelet 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete 2007 2013 Foglalkoztatás és növekedés Az Európai Bizottság döntésének dátuma: 2007. május

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013

Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 (Második olvasat) Előszó Magyarország történelmi lehetőség kapujába érkezett: 2007 és 2013 között az

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK. Nappali tagozat. Külgazdasági Vállalkozás szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK. Nappali tagozat. Külgazdasági Vállalkozás szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági Vállalkozás szakirány VIDÉKFEJLESZTÉS IV TENGELYÉNEK ELEMZÉSE 2007 ÉS 2013 KÖZÖTT Budapest, 2010.

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018)

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) 2013. szeptember Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Demográfiai

Részletesebben

A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA

A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2. SZ. MUNKAVÁLTOZAT) Készítette a Tolna Megyei Önkormányzat megbízásából a HOZAM 2001 Vidékfejlesztő és Gazdasági Szolgáltató Kft. Szekszárd, 2013. november

Részletesebben

A KULTÚRA SZEREPE ÉS CÉLJAI A II. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN

A KULTÚRA SZEREPE ÉS CÉLJAI A II. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN A KULTÚRA SZEREPE ÉS CÉLJAI A II. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN 2006. március Szerkezeti összefoglaló: I. Tartalmi összefoglaló II. A kulturális ágazat területei és fejlesztési irányai, céljai 1. Átfogó

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS MAGYARORSZÁGON

TERÜLETFEJLESZTÉS MAGYARORSZÁGON TERÜLETI FOLYAMATOK ALAKULÁSA AZ 1990-ES ÉVTIZEDBEN TERÜLETFEJLESZTÉS MAGYARORSZÁGON A TERÜLETFEJLESZTÉS FELADATAI A XXI. SZÁZAD ELSÔ ÉVEIBEN TARTALOM ELÔSZÓ.............................................................................

Részletesebben

Szociális Jelentés Magyarország 2014

Szociális Jelentés Magyarország 2014 Szociális Jelentés Magyarország 2014 1. Bevezető... 5 2. A szegénység és társadalmi kirekesztés megszüntetését célzó meghatározó intézkedések... 6 3. A társadalmi felzárkózás területén a közelmúltban végrehajtott

Részletesebben

Regionális Fejlesztés Operatív Program

Regionális Fejlesztés Operatív Program MAGYAR TERÜLET- ÉS REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI HIVATAL Regionális Fejlesztés Operatív Program Programkiegészítő dokumentum 2004-2006 2004. január 28. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1 REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

Részletesebben

BÉKÉSCSABA VÁROS GAZDASÁGI POGRAMJA

BÉKÉSCSABA VÁROS GAZDASÁGI POGRAMJA BÉKÉSCSABA VÁROS GAZDASÁGI POGRAMJA 2014-2020 programozási időszak tervezése Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 5 2. Európai Uniós Irányelvek, hazai stratégiai tervdokumentumok... 7 2.1 Európai Uniós stratégiák

Részletesebben

Egészséges Magyarország 2014-2020

Egészséges Magyarország 2014-2020 Egészséges Magyarország 2014-2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia NEM VÉGLEGES, TERVEZÉSI VÁLTOZAT! Budapest, 2014. december Készítette az Emberi Erőforrások Minisztériumának Egészségügyért Felelős Államtitkársága

Részletesebben

A magyar mezõgazdaság és az Európai Unió

A magyar mezõgazdaság és az Európai Unió A magyar mezõgazdaság és az Európai Unió Bevezetés 2 Az Európai Unió Közös Agrárpolitikája (KAP) 3 Magyar uniós agrárkapcsolatok 11 A csatlakozási tárgyalások 12 A magyar agrárgazdaság helyzete, a tagság

Részletesebben

Terület-és településfejlesztési ismeretek

Terület-és településfejlesztési ismeretek Terület-és településfejlesztési ismeretek Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez Szerkesztette: Dr. Szigeti Ernő Budapest 006. szeptember A TANANYAGOT MEGALAPOZÓ TANULMÁNYOK SZERZŐI: DR. KÖKÉNYESI

Részletesebben

NEMZETI JELENTÉS - MAGYARORSZÁG

NEMZETI JELENTÉS - MAGYARORSZÁG NEMZETI JELENTÉS - MAGYARORSZÁG VÁLTOZÓ TERÜLETI STRUKTÚRÁK A JELENLEGI KIHÍVÁSOK TÜKRÉBEN Készült az Európa Tanács területfejlesztésért felelős miniszteriális konferenciája (CEMAT) számára a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon -Útmutató kis- és középvállalkozásoknak az előírások betartásához és a környezeti szempontok beépítéséhez a napi gyakorlatba- Szerző: Maria

Részletesebben