A tanulás és a memória élettana

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A tanulás és a memória élettana"

Átírás

1 A tanulás és a memória élettana A tanulás és a memória formái, agyi lokalizációjuk és celluláris mechanizmusok Állatélettan ea., 2016, Bali Zsolt

2 Mi a tanulás és a memória? A tanulás tartós belső reprezentációk tapasztalat-függő módon való létrehozása, és/vagy az ilyen reprezentációk hosszútávú módosítása A memória a tapasztalat-függő belső reprezentációk időbeli megtartásának képessége. A visszahívás a memória (elemek) felhasználása a neuronokban és a viselkedés során. (Dudai,1991) The process of aquiring new and relatively enduring information, behavior patterns, or abilities, characterized by modifications of behavior as a result of practice, study, or experience. The ability to retain information, based on the mental process of learning or encoding, retention across some interval of time or reactivation of the memory (Breedlove, Watson, Rosenzweig, 2010) Learning is the act of acquiring new, or modifying and reinforcing existing knowledge, behaviors, skills, values, or preferences and may involve synthesizing different types of information. In psychology, memory is the process in which information is encoded, stored, and retrieved. (Wikipedia, 2015)

3 Mi a tanulás és a memória? A tanulás és a memória néhány jellemzője a teljesség igénye nélkül: A tanulás valamilyen változás: mégpedig nem egyszeri esemény, hanem folyamat(ok) Az ember és az állatok alapvető képessége Fontos célja a környezethez való alkalmazkodás Változatos dolgokra irányulhat: képességek, információk, magatartásformák (+függőségek?), tapasztalatok, emlékek, összefüggések stb. Történhet tudatos erőfeszítéssel vagy észrevétlenül Változatos módokon történhet (pl. gyakorlás, kondícionálás, játék) A memória tartalma változásnak van alárendelve: módosulhat, megerősödhet, törlődhet Szubjektivitás szerepe A tanulás és a memória alapvető hatással van a személyiségre

4 Többféle tanulás, többféle memória (Henry G. Molaison) A tanulás és a memória többféle lehet Időben: o o James (1890): elsődleges és másodlagos memória Rövidtávú (STM) és hosszútávú (LTM) Emlékezés a jövőre (tervezés: mit kell tennem holnap?) Jellegében: o o o o o Emlékek Ismeretek Tapasztalatok Képességek Felismerés A memóriaformák különbségének leghíresebb szemléltetője: patient

5 Mit tudtunk meg H.M. esetéből? Henry Gustav Molaison ( ), better known as HM or H.M., was a memory-impaired patient who was widely studied from the late 1950s until his death. His case played a very important role in the development of theories that explain the link between brain function and memory, and in the development of cognitive neuropsychology, a branch of psychology that aims to understand how the structure and function of the brain relates to specific psychological processes. (Wikipedia, 2009) Súlyos epilepsziás rohamok fiatal korától kezdve 27 évesen megműtötték (Scoville): bilaterális mediális temporális lebeny eltávolítás (hippocampus+dg, subiculum, amygdala, multimod. assz. kéreg egy része) A műtét után súlyos, de szelektív anterográd amnézia memória különböző aspektusainak vizsgálata Első tanulmány: Scoville és Milner, 1957

6 H.M. memóriája Intakt képességek Sérült képességek Rövid távon képes megjegyezni számokat, szavakat, arcokat Többnyire jól emlékszik olyan eseményekre, melyek a műtét előtt történtek Korábban tanult tényeket, ismereteket fel tudja idézni (név, foglalkozás, személyek, lakóhely) Tökéletes nyelvi képességek, szókincs, szóhasználat megfelelő Motoros készségek elsajátítására képes, egyszerű tanulás intakt (kondícionálás, priming) IQ normális Enyhe retrográd amnézia a műtét előtti 1 évre vonatkozóan Súlyos anterográd amnézia Hosszabb idő után, vagy más feladattal való megszakítás után már nem tudja felidézni a tanult számokat, szavakat Nem tud új információkat elsajátítani (pl. személyek: Milner mindig új volt) Súlyos térbeli orientációs probléma (új lakóhelyére nem talál haza)

7 H.M. és a tükörrajz Ugyanolyan gyorsan és hatékonyan elsajátította a feladatot, mint a kontroll személyek TELJESÍTMÉNY jó HABÁR soha nem emlékezett arra, hogy előzőleg már csinálta a feladatot ESEMÉNYRE nem emlékszik

8 Az explicit és az implicit memória H.M. tünetei két alapvető memóriarendszer elkülönítését támasztják alá MI? Szavakban fejeződik ki H.M. sérült Hosszútávú memória HOGYAN? Teljesítményben fejeződik ki H.M. intakt Deklaratív (explicit) Ismeretek, tények Nemdeklaratív (implicit) Készségek, szabályok, viselkedés Szemantikus memória Epizódikus memória Procedurális Nemasszociatív Asszociatív Priming Objektív tények, ismeretek Események, szubjektív emlékek Készségek és szokások Habituáció, szenzitizáció Kondícionálás, stimulus és/vagy válasz kapcsolata Egy előfeszítő inger segíti egy másik felismerését

9 Implicit (nem-deklaratív) memória H.M-ben intakt működések nem függ MTL-től Motoros és perceptuális készségek, folyamatok, szabályok tanulása (HOGYAN?) Lassan, ismétlések sorozatában épül fel Szavak helyett inkább TELJESÍTMÉNYBEN nyilvánul meg Tanulás és előhívás nem feltétlenül igényel tudatos erőfeszítést Nem-asszociatív tanulás Habituáció Szenzitizáció Asszociatív tanulás Klasszikus kondícionálás Operáns kondícionálás Kondícionált íz-averzió (Garcia-effektus) Bevésődés (imprinting)

10 Implicit tanulási formák gerinctelen modellje Aplysia californica (tengerinyúl) Dél-Kalifornia parti vizeiben élő csiga fenéklakó, moszatokkal tápl. Egyszerű idegrendszer: kb neuron 4 dúcpár reflexek Kopoltyú-visszahúzó reflex Habituálható Szenzitizálható Kondícionálható

11 Wan et al, Nat Neurosci, press.com/research/ Nem-asszociatív tanulási formák HABITUÁCIÓ SZENZITIZÁCIÓ Ismétlődő ártalmatlan inger Csökkenő válaszintenzitás Ismétlődő kellemetlen v. intenzív inger Növekvő válaszintenzitás Kandel, 2001 Aplysia kopoltyú-visszahúzó reflex

12 Asszociatív tanulási formák Stimulus-stimulus vagy magatartás-stimulus kapcsolat tanulása 1. KLASSZIKUS (PAVLOVI) KONDÍCIONÁLÁS Két stimulus párosítása Nem-kondícionált stimulus (US, étel): ösztönösen választ vált ki Nem-kondícionált válasz (UR, nyálelválasztás) Ha rendszeresen megelőzi egy semleges, kondícionált stimulus (CS, csengő) Válasz önmagában a CS-re (kondícionált válasz, CR, appetitív/védekező)

13 Asszociatív tanulási formák 1. KLASSZIKUS (PAVLOVI) KONDÍCIONÁLÁS Jellemzők, meghatározók tényezők: Anderson J, 1995 Asszociációs erősség szerepe Elmaradása Kioltódás Kontiguitás: megfelelő késleltetéssel követik egymást DE! A legfontosabb, hogy mennyire járnak együtt <-> véletlenszerűség (kontingencia) Rescorla- Wagner egyenlet: deltav=alpha(lambda-v) Kandel&Schwarz, 5th ed, 2012

14 Asszociatív tanulási formák 2. OPERÁNS KONDÍCIONÁLÁS (INSTRUMENTÁLIS TANULÁS) THORNDIKE: effektus-törvény A macska először véletlenül húzza meg a gombot, majd több próba során egyre hamarabb szabadul Tanulás Prediktív kapcsolat magatartás és stimulus között Magatartáshoz asszociál egy eseményt A magatartás megismétlésére készteti Időzítés és prediktív valószínűség fontossága SKINNER: megerősítés elmélet Problem box / Skinner box

15 Asszociatív tanulási formák 2. OPERÁNS KONDÍCIONÁLÁS (INSTRUMENTÁLIS TANULÁS) Megerősítés-elmélet (Skinner): jutalom/büntetés Appetitív (kellemes) stimulus Averzív stimulus Bemutatása Jutalom Büntetés Elvétele Büntetés Jutalom Motiváció szerepe: vmzffhl8

16 Asszociatív tanulási formák 3. KONDÍCIONÁLT ÍZAVERZIÓ Asszociatív tanulást meghatározzák biológiai tényezők: mennyire releváns a kapcsolat? Egyes stimuluspárok hatékonyabban, mások kevéssé asszociálódnak Pl: Ízaverzió kondícionálás (Garcia-effektus): Egyedi ízt negatív megerősítő követ Ha ez releváns (pl. hányinger) kondícionálás elkerüli az adott ízt Ha nem releváns (fájdalominger) NEM alakul ki ízaverzió Másrészt: nauseaval csak ízre, hang és vizuális ingerre NEM váltható ki Humán vonatkozás: kemoterápia (téves ízaverzió)

17 Implicit memória és az agy Implicit memória agyi lokalizációi Klasszikus kondícionálás szenzoros és motoros áreák Operáns kondícionálás cerebellum, striatum Procedurális striatum Priming neocortex Félelem kondícionálás amygdala Speciális útvonal pl. pislogási reflex kond.

18 Az explicit és az implicit memória H.M. tünetei két alapvető memóriarendszer elkülönítését támasztják alá MI? Szavakban fejeződik ki H.M. sérült Hosszútávú memória HOGYAN? Teljesítményben fejeződik ki H.M. intakt Deklaratív (explicit) Ismeretek, tények Nemdeklaratív (implicit) Készségek, szabályok, viselkedés Szemantikus memória Epizódikus memória Procedurális Nemasszociatív Asszociatív Priming Objektív tények, ismeretek Események, szubjektív emlékek Készségek és szokások Habituáció, szenzitizáció Kondícionálás, stimulus és/vagy válasz kapcsolata Egy előfeszítő inger segíti egy másik felismerését

19 Az explicit memória 1. Szemantikus memória Objektív tények: szavak, tények emberekről, iskolában tanultak Az idők során létrejött asszociációkból áll több asszociáció, jobb tanulás ( cognitive efficiency ) Különböző lokalizáció az agyban ( dedikált tárolók ) Élőlények és tárgyak más-más területeken (McCarthy-Warrington, Martin-Ungerleider) Előhívás egy összefüggő folyamatban (pl. elefánt képe sok infó) Sérülés: fragmentálttá válnak az információk, sérülés helyétől függően Asszociatív vizuális agnózia (azonosítani, lerajzolni tudja, de nem tudja mi az és mire való stb. post. parietális ctx) Prozopagnózia (arcok felismerése, tanulása sérül inferotemp ctx)

20 Az explicit memória 2. Epizódikus memória Szubjektív, az egyén által átélt események, autobiográfikus memória Egyes léziók a szemantikus memóriát megkímélik, de az epizódikusat elrontják: tényeket tud a barátairól, de eseményeket nem idéz fel Frontális kéregnek fontos szerepe van más neokortikális területekhez kapcsolódva Hol, mikor információk asszociálása az eseményekkel Frontális sérülés: source amnesia emlékszik a tényre (szemantikus), de arra nem, amikor megtanulta Konfabuláció: emlékezetben lévő lyukak kitöltése fals emlékekkel (ld. Korsakov szindróma) Az epizódikus memória idővel szemanticizálódhat

21 STM szerepe: Az explicit memória lépései Rövidtávú memória (STM) A. Baddeley modellje Munkamemória, rövidtávú tárolás és felhasználás Ideiglenes tárolás hosszútávú konszolidáció előtt Hosszútávú memória előhívása Központi végrehajtó Goldman-Rakic: a munkamemória helye a PFC Fonológiai hurok Téri-vizuális vázlattömb Epizódikus puffer Br. A46 Ismétlő ( reverberáló ) körök (Hebb), pufferek

22 Az explicit memória lépései A memóriaműködések (min.) 4 elkülöníthető folyamata: 1. Kódolás: új infó feldolgozása, előkészítése az idegrendszer által tárolható formába. Figyelem, motiváció, asszociációk szerepe. 2. Konszolidáció: rövidtávú, labilis emléknyom stabilizálása, függetlenítés a sejtaktivitástól. Tartós változások (fehérjék, struktúra). 3. Tárolás: az emléknyom helye, reprezentáció módja. Szinte végtelen kapacitás (<-> STM) 4.Előhívás: különböző helyeken tárolt infók integrálása, visszaalakítás sejtaktivitási mintázatokba. Függ STM-től, torzulhat (~percepció)

23 Az explicit memória az agyban Memóriafolyamatok agyterületek Uni- és polimodális asszociációs területek Parahippocampalis kéreg Perirhinalis kéreg Entorhinális kéreg Gyrus dentatus Hippocampus CA3 Hippocampus CA1 Subiculum Kezdeti feldolgozás és tárolás is neocortex Entorhinális kéreg szerepe: Hippocampus fő inputja Hippocampus fő outputja Hipp. és assz. ctx infóinak konvergálása Sérülése: súlyos, multimodális deficit Front., par., temp. neocortex Mediális temporális lebeny Egyéb fontos agyterületek: Prefrontális kéreg STM szerepe Köztiagy (corpus mamm., thalamus) Papez-kör Bazális előagyi magok (Meynert), septális magok Kolinerg moduláció: üzemmód váltás, figyelem

24 Sejtszintű mechanizmusok HEBB-SZABÁLY Ha A neuron axonja elég közel van ahhoz, hogy gerjessze B neuront, és ismételten vagy folyamatosan hozzájárul annak aktivitásához, akkor valamilyen növekedési folyamat vagy metabolikus változás játszódik le egyik vagy mindkét sejtben, ami miatt A neuron tüzelése egyre hatékonyabban fogja aktiválni B neuront. (Hebb, DO, The Organization of Behavior, 1949) DONALD O. HEBB ( ) CELLS THAT FIRE TOGETHER, WIRE TOGETHER

25 A plaszticitás formái Transzmitter ürülés változása Modulátoros interneuronok Új szinapszisok Szinaptikus átrendeződés

26 Habituáció Kandel&Schwarz, 5th ed, 2012 Kevesebb vezikula ürül (glutamát) Szinaptikus kapcsolat erőssége csökken (~ AP - EPSP) Homoszinaptikus (a reflexív saját szinapszisai modulálódnak) 1x10 stimulus percekig tartó habituáció 4x10 stimulus szünetekkel hetekig tart! ( spaced training vs. massed training )

27 Szenzitizáció Szifóérintés + Farok sokkolása Rövidtávú: 1 párosítás (szifó + sokk) Heteroszinaptikus: a farokból jövő ingerület egy másik neuronon keresztül modulálja a szenzoros neuron szinapszisát Modulátoros interneuron (szerotonin) Preszinaptikus facilitáció erősebb válasz Hosszútávú: 5< párosított stimulus Szerotonin hosszútávú hatása Génexpressziós változás (CREB) Új fehérjék szintézise Szinaptikus átrendeződés Kandel&Schwarz, 5th ed, 2012

28 Az explicit memória sejtes modellje A hippokampális LTP Uni- és polimodális asszociációs területek Parahippocampalis kéreg Perirhinalis kéreg Entorhinális kéreg Gyrus dentatus Hippocampus CA3 Hippocampus CA1 Subiculum 1 ingerlés EPSP Tetanikus ingerlés (~100Hz) tartósan EPSP (nap-hetek) az egyes ingerekre LTP: hosszú-távú potenciáció Perforáns pálya (ENT DG): asszociatív LTP (több sejt tüzelése kell: NMDA rec. koincidencia detektor) Moharostok (DG CA3): nem-asszociatív LTP (preszin. facilitáció (NAdr), nem NMDA-függő) Schaffer-kollaterális (CA3 CA1): asszociatív LTP

29 Az asszociatív LTP Asszociatív LTP fő jellemzői 1) Kooperativitás: több afferens egyszerre érkező ingerülete 2) Asszociativitás: egyszerre depolarizálódik a preszinaptikus és posztszinaptikus neuron (~Hebb) 1) Posztszinaptikus depolarizáció 2) NMDA receptorok felszabadulása 3) Glutamát NMDA Ca2+ influx 4) Másodlagos jelátvivők aktiválása (Ca2+) Új AMPA receptorok érzékenység glu-ra Retrográd messenger glutamát release

30 Korai LTP: 1 tetanuszos sorozat Kései LTP: 4< tetanuszos sorozat, 10 perc szünettel (spaced) Az LTP késői szakasza 1) 1 sorozat NMDA aktiválódik Ca2+ (korai LTP) 2) 4 sorozat Ca2+ 3) Adenilil-cikláz aktiválódik camp jelátviteli kaszkád 4) Transzkripció (pl. növekedési faktorok) 5) Új szinaptikus kapcsolatok

31 A térbeli memória sejtekben Place cells Egyedi piramissejtek tüzelése reprezentálja az állat helyét a térben HELY-SEJTEK Place-field : adott neuron által reprezentált térrész CA1

32 A térbeli memória vizsgálata MORRIS WATER MAZE Víz alatti platform megtalálása ismétlés naponta Tájékozódási pontok alapján ( extramaze cues, allocentrikus tájékozódás) Folyamatosan rövidül a platform megtalálásához szükséges idő tanulás Léziókkal elrontható

33 LTP, helysejtek, térbeli memória LTP kialakulásának gátlása: NMDA antagonisták (pl. MK-801) NMDA R1 gén knock-out mutáns Ca2+/calmodulin-függő kináz mutáns (folyamatos aktiváció) Fiziológiás LTP (1-10Hz, théta) nem alakul ki Place-fieldek zavarossá válnak, nem rögzülnek Water Maze-ben nincs tanulás térbeli memória deficit

34 Nagymama sejtek? Koncepció: egyes neuronok adott személyre érzékenyek (látványára vagy pl. nevére tüzelnek) 1953 Barlow: béka retina bogár-sejtjei 1969 körül: Lettvin nagymama-sejtekről szóló anekdotája az MIT kurzusán 1967, Konorski: Integrative Activity of the Brain (hipotézisek, predikciók) Gnosztikus neuronok: egyedi neuronok, melyek komplex stimulusokra aktiválódnak Gnosztikus területek: egyes neokortikális területek adott típusú reprezentációkért felelősek (arcok, helyek) Alapja: Hubel&Wiesel (1962, 1965), Mishkin (1966), léziók utáni agnóziák Gross és munkatársai (1970-es évek): arc- és kézszelektív sejtek majom inferotemporális ctx. Quiroga és munkatársai (2005, Nature): smart sejtek a med. temporális lebenyben

35 Köszönöm a figyelmet!

36 Demenciák (kiegészítő anyag) Demencia: progresszív memóriazavarral és kognitív tünetekkel járó betegségek, ahol a tünetek nem magyarázhatók normális öregedéssel. Leggyakoribb az Alzheimer-kór (neurodegeneratív). Tünetek: Károsodott a megőrzés és a felidézés is Jellemző a megnevezés zavara (nevek) Tájékozódási zavar (elkóborlás) Magatartászavarok Globális intellektuális hanyatlás

37 Demenciák (kiegészítő anyag) Az Alzheimer-kór háttere Patológia: amiloid plakkok és neurofibrilláris kötegek agyállomány-csökkenés Patomechanizmus: Kóros fehérje anyagcsere a neuronokban β-amiloid, kóros tau Degeneráció: entorhinális k. hippocampus limbikus rsz. neocortex Meynert-mag, szeptum pusztulása kolinerg depléció Kezelés: acetil-kolin észteráz blokkolók, NMDA antagonista

38 Ajánlott irodalom Pléh, Gulyás (szerk.) Kognitív idegtudomány (2003), Osiris Breedlove, Watson, Rosenzweig Biological Psychology, 6th (2010), Sinauer Kandel, Schwartz - Principles of Neural Science, 5th (2013), McGraw Hill

Tanulás és memória. A tanulás és a memória formái, agyi lokalizációjuk és celluláris mechanizmusok. Pszichofiziológia ea.

Tanulás és memória. A tanulás és a memória formái, agyi lokalizációjuk és celluláris mechanizmusok. Pszichofiziológia ea. Tanulás és memória A tanulás és a memória formái, agyi lokalizációjuk és celluláris mechanizmusok Pszichofiziológia ea., 2016, Bali Zsolt Mi a tanulás és a memória? A tanulás tartós belső reprezentációk

Részletesebben

Magasabb idegrendszeri folyamatok

Magasabb idegrendszeri folyamatok Magasabb idegrendszeri folyamatok Viselkedés A szenzoros bemenetekre adott (motoros) válasz. Az ember és állat viselkedését genetikusan kódolt, az egész szervezet szintjén érvényesülő idegi és kémiai faktorok

Részletesebben

AZ IDEGRENDSZER PLASZTICITÁSA TANULÁS. EMLÉKEZÉS (memória)

AZ IDEGRENDSZER PLASZTICITÁSA TANULÁS. EMLÉKEZÉS (memória) TANULÁS AZ IDEGRENDSZER PLASZTICITÁSA EMLÉKEZÉS (memória) VISELKEDÉS, MAGATARTÁS A viselkedés és a magatartás, a szervezetet ért ingerekre adott válaszok összessége, agyi működés, ami a gének és a környezet

Részletesebben

Limbikus rendszer Tanulás, memória

Limbikus rendszer Tanulás, memória Limbikus rendszer Tanulás, memória Limbikus kéreg Részei: septum, area piriformis, preapiriformis, amygdala, hippocampus, hypothalamus thalamus bizonyos részei. Limbikus rendszer: Funkciója: motiváció,

Részletesebben

Az orvosi pszichológia alapjai III. Tanulás és emlékezés

Az orvosi pszichológia alapjai III. Tanulás és emlékezés Az orvosi pszichológia alapjai III. Tanulás és emlékezés A MAGATARTÁSTUDOMÁNYOK ALAPJAI Tisljár Roland, Ph.D. tisljar.roland@sph.unideb.hu Tanulás Viszonylag állandó, a tapasztalatok következtében kialakuló

Részletesebben

Bevezetés a kognitív idegtudományba

Bevezetés a kognitív idegtudományba Bevezetés a kognitív idegtudományba Kéri Szabolcs Kognitív Idegtudomány kurzus, Semmelweis Egyetem Budapest, 2009 Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com Created by Neevia

Részletesebben

Az agykéreg és az agykérgi aktivitás mérése

Az agykéreg és az agykérgi aktivitás mérése Az agykéreg és az agykérgi aktivitás mérése Intrakortikális hálózatok Elektromos aktiváció, sejtszintű integráció Intracelluláris sejtaktivitás mérés Sejten belüli elektromos integráció 70 mv mikroelektrod

Részletesebben

Patológia. EMBERI EMLÉKEZET félév Szőllősi Ágnes

Patológia. EMBERI EMLÉKEZET félév Szőllősi Ágnes Patológia EMBERI EMLÉKEZET 2016-17 1. félév Szőllősi Ágnes pszichogén vs. organikus amnézia Nincs detektálható agyi sérülés Van detektálható agyi sérülés Motivált felejtés Szélsőségek: pszichogén amnézia

Részletesebben

Egyes központi idegrendszeri funkciók agykérgi szabályozása

Egyes központi idegrendszeri funkciók agykérgi szabályozása Egyes központi idegrendszeri funkciók agykérgi szabályozása Az agykéreg funkciói - Specifikus érző működések hallás látás szomatoszenzoros működés Specifikus mozgató működések szomatomotoros koordináció

Részletesebben

Tanulás és memória. Kognitív Idegtudomány kurzus, Semmelweis Egyetem Budapest, 2009. Created by Neevia Personal Converter trial version

Tanulás és memória. Kognitív Idegtudomány kurzus, Semmelweis Egyetem Budapest, 2009. Created by Neevia Personal Converter trial version Tanulás és memória Kéri Szabolcs Kognitív Idegtudomány kurzus, Semmelweis Egyetem Budapest, 2009 Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com Created by Neevia Personal Converter

Részletesebben

A sejtmembrán szabályozó szerepe fiziológiás körülmények között és kóros állapotokban

A sejtmembrán szabályozó szerepe fiziológiás körülmények között és kóros állapotokban A sejtmembrán szabályozó szerepe fiziológiás körülmények között és kóros állapotokban 17. Központi idegrendszeri neuronok ingerületi folyamatai és szinaptikus összeköttetései 18. A kalciumháztartás zavaraira

Részletesebben

Elveszett emlékek. Miről lesz szó?

Elveszett emlékek. Miről lesz szó? Miről lesz szó? Elveszett emlékek Amnéziák osztályozás, okok, magyarázó elméletek Demeter Gyula és Kardos Zsófia gdemeter@cogsci.bme.hu Emlékezeti funkciók diagnosztikája betekintés egy pár klasszikus

Részletesebben

Tanulás és memória állatkísérletek tükrében

Tanulás és memória állatkísérletek tükrében Tanulás és memória állatkísérletek tükrében Zelena Dóra Magatartási és Stressz Laboratórium, Kísérleti Orvostudományi Kutató Intézet, Magyar Tudományos Akadémia Mit tudunk? Tudás Magatartás A tudás hétköznapi

Részletesebben

A központi idegrendszer funkcionális anatómiája

A központi idegrendszer funkcionális anatómiája A központi idegrendszer funkcionális anatómiája Nyakas Csaba Az előadás anyaga kizárólag tanulmányi célra használható (1) Az idegrendszer szerveződése Agykéreg Bazális ganglionok Kisagy Agytörzs Gerincvelő

Részletesebben

Az idegrendszer magasabb rendű működései

Az idegrendszer magasabb rendű működései Molekuláris biológus Msc. Humán élettan 2010 Az idegrendszer magasabb rendű működései Tóth István Balázs DE OEC Élettani Intézet 2010. 05. 12. Hipotalamusz a vegetatív működések integrátora Vegetatív,

Részletesebben

Implicit emlékezet, implicit tanulás. EMBERI EMLÉKEZET félév Szőllősi Ágnes

Implicit emlékezet, implicit tanulás. EMBERI EMLÉKEZET félév Szőllősi Ágnes Implicit emlékezet, implicit tanulás EMBERI EMLÉKEZET 2016-17-1. félév Szőllősi Ágnes Amiről szó lesz Implicit emlékezet, implicit tanulás & implicit előhívás Neuroanatómiai háttér, az implicit emlékezet

Részletesebben

Dr. Péczely László Zoltán. A Grastyán örökség: A játék neurobiológiája

Dr. Péczely László Zoltán. A Grastyán örökség: A játék neurobiológiája Dr. Péczely László Zoltán A Grastyán örökség: A játék neurobiológiája A motiváció A motiváció az idegrendszer aspeficikus aktiváltsági állapota, melyet a külső szenzoros információk, és a szervezet belső

Részletesebben

Borbély Csaba. Országos Klinikai Idegtudományi Intézet

Borbély Csaba. Országos Klinikai Idegtudományi Intézet Borbély Csaba Országos Klinikai Idegtudományi Intézet A memória kb. aspektusait jelenleg 256 terminussal írjuk le! Függetlenül attól, hogy az emlékezetet mi szerint osztjuk fel: Pl. idő, sejt mechanizmusok,

Részletesebben

Az idegrendszeri memória modelljei

Az idegrendszeri memória modelljei Az idegrendszeri memória modelljei A memória típusai Rövidtávú Working memory - az aktuális feladat Vizuális, auditórikus,... Prefrontális cortex, szenzorikus területek Kapacitás: 7 +-2 minta Hosszútávú

Részletesebben

Látás Nyelv - Emlékezet

Látás Nyelv - Emlékezet Látás Nyelv - Emlékezet Elveszett emlékek Felejtés Szőllősi Ágnes aszollosi@cogsci.bme.hu Amiről szó lesz Véletlen felejtés Motivált (szándékos) felejtés A felejtés szélsőséges esete(i) Hiperthimesztikus

Részletesebben

PhD vizsgakérdések április 11. Próbálja meg funkcionális szempontból leírni és példákon bemutatni az intralimbikus kapcsolatok jelentőségét.

PhD vizsgakérdések április 11. Próbálja meg funkcionális szempontból leírni és példákon bemutatni az intralimbikus kapcsolatok jelentőségét. PhD vizsgakérdések 2012. április 11 1 Mi a szerepe a corpus geniculatum lateralé-nak a látásban? Próbálja meg funkcionális szempontból leírni és példákon bemutatni az intralimbikus kapcsolatok jelentőségét.

Részletesebben

Az agy betegségeinek molekuláris biológiája. 1. Prion betegség 2. Trinukleotid ripít betegségek 3. ALS 4. Parkinson kór 5.

Az agy betegségeinek molekuláris biológiája. 1. Prion betegség 2. Trinukleotid ripít betegségek 3. ALS 4. Parkinson kór 5. Az agy betegségeinek molekuláris biológiája 1. Prion betegség 2. Trinukleotid ripít betegségek 3. ALS 4. Parkinson kór 5. Alzheimer kór 28 Prion betegség A prion betegség fertőző formáját nem egy genetikai

Részletesebben

A magasabb idegi tevékenységek. élettana

A magasabb idegi tevékenységek. élettana A magasabb idegi tevékenységek élettana Az EEG történeti háttere Hans Berger (1873-1941) a jénai egyetemen hozta létre az első EEG laboratóriumot. Az első regisztrátumok egyike (az alsó sor időkalibráció)

Részletesebben

Demenciák. diagnosztikája

Demenciák. diagnosztikája Demenciák neuropszichológiai diagnosztikája Dr. Karádi Kázmér PTE, ÁOK Magatartástudományi Intézet Demencia fogalma Agyi betegség által okozott szindróma, ahol jelentős globális kognitív hanyatlás következik

Részletesebben

2006 1. Nemszinaptikus receptorok és szubmikronos Ca2+ válaszok: A két-foton lézermikroszkópia felhasználása a farmakológiai vizsgálatokra.

2006 1. Nemszinaptikus receptorok és szubmikronos Ca2+ válaszok: A két-foton lézermikroszkópia felhasználása a farmakológiai vizsgálatokra. 2006 1. Nemszinaptikus receptorok és szubmikronos Ca 2+ válaszok: A két-foton lézermikroszkópia felhasználása a farmakológiai vizsgálatokra. A kutatócsoportunkban Közép Európában elsőként bevezetett két-foton

Részletesebben

Készségtanulás. Implicit tanulás. Mérése. Komponensei. Többszörös emlékezeti rendszerek 2012.03.26. Mikor a leghatékonyabb a készségtanulás?

Készségtanulás. Implicit tanulás. Mérése. Komponensei. Többszörös emlékezeti rendszerek 2012.03.26. Mikor a leghatékonyabb a készségtanulás? Mikor a leghatékonyabb a készségtanulás? A tanulás dinamikája és életkori változásai JANACSEK Karolina Szegedi Tudományegyetem, Pszichológiai Intézet Megismeréstudományi és Neuropszichológiai Csoport http://www.memory-and-language.com/

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉPES LOGIKAI JÁTÉKOK

SZÁMÍTÓGÉPES LOGIKAI JÁTÉKOK SZÁMÍTÓGÉPES LOGIKAI JÁTÉKOK A kognitív hanyatlás szűrésének és megelőzésének új lehetőségei Dr Sirály Enikő, Szita Bernadett, Kovács Vivienne, Dr Csibri Éva, Dr Csukly Gábor Percentage of total U.S. population

Részletesebben

V. Tanuláselméleti perspektíva. Behaviorizmus

V. Tanuláselméleti perspektíva. Behaviorizmus V. Tanuláselméleti perspektíva Behaviorizmus Tanuláselméleti perspektíva Kiindulópont: az élettapasztalat nyomán változunk, törvényszerű, és előre jelezhető módon Személyiség: korábbi tapasztalatok nyomán

Részletesebben

EEG, alvás és ébrenlét

EEG, alvás és ébrenlét EEG, alvás és ébrenlét Az agykérgi tevékenység vizsgálata Komputer-tomográfia (CT) Mágneses rezonancia imaging (MRI) Vérellátás, helyi anyagcsere intenzitása (fmri, SPECT, PET) Elektromos tevékenység (funkció)

Részletesebben

A somatomotoros rendszer

A somatomotoros rendszer A somatomotoros rendszer Motoneuron 1 Neuromuscularis junctio (NMJ) Vázizom A somatomotoros rendszer 1 Neurotranszmitter: Acetil-kolin Mire hat: Nikotinos kolinerg-receptor (nachr) Izom altípus A parasympathicus

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM. A kolinerg és glutamáterg neurotranszmisszió interakciójának vizsgálata kognitív zavarok állatkísérletes modelljeiben.

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM. A kolinerg és glutamáterg neurotranszmisszió interakciójának vizsgálata kognitív zavarok állatkísérletes modelljeiben. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Biológiai és Sportbiológiai Doktori Iskola A kolinerg és glutamáterg neurotranszmisszió interakciójának vizsgálata kognitív zavarok állatkísérletes modelljeiben. PhD értekezés Bali

Részletesebben

Sejtek közötti kommunikáció:

Sejtek közötti kommunikáció: Sejtek közötti kommunikáció: Mi a sejtek közötti kommunikáció célja? Mi jellemző az endokrin kommunikációra? Mi jellemző a neurokrin kommunikációra? Melyek a közvetlen kommunikáció lépései és mi az egyes

Részletesebben

Tanulás az idegrendszerben. Structure Dynamics Implementation Algorithm Computation - Function

Tanulás az idegrendszerben. Structure Dynamics Implementation Algorithm Computation - Function Tanulás az idegrendszerben Structure Dynamics Implementation Algorithm Computation - Function Tanulás pszichológiai szinten Classical conditioning Hebb ötlete: "Ha az A sejt axonja elég közel van a B sejthez,

Részletesebben

Az idegrendszeri memória modelljei

Az idegrendszeri memória modelljei Az idegrendszeri memória modelljei A memória típusai Rövidtávú Working memory - az aktuális feladat Vizuális, auditórikus,... Prefrontális cortex, szenzorikus területek Kapacitás: 7 +-2 minta Hosszútávú

Részletesebben

Nagy Erika DE NK Magatartástudományi Intézet nagy.erika@sph.unideb.hu

Nagy Erika DE NK Magatartástudományi Intézet nagy.erika@sph.unideb.hu Nagy Erika DE NK Magatartástudományi Intézet nagy.erika@sph.unideb.hu Felépítés I. Bevezetés II. A tanulás különböző megközelítései III. Klasszikus kondicionálás IV. Operáns kondicionálás V. Modelltanulás

Részletesebben

Jellegzetességek, specialitások

Jellegzetességek, specialitások Fájdalom Jellegzetességek, specialitások Szomatoszenzoros almodalitás Védelmi funkcióval bír Affektív/emocionális aspektusa van A pillanatnyi környezetnek hatása van az intenzitásra Ugyanaz az inger másoknál

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

A kutya kiképzése. Az alkalmazott etológia kérdései. I. rész

A kutya kiképzése. Az alkalmazott etológia kérdései. I. rész A kutya kiképzése Az alkalmazott etológia kérdései I. rész Tény: Az ember kb. i. e. 12000 évvel ezelőtt háziasította a kutyákat, az állatok közül vélhetőleg elsőként. - Mi hát az etológia? A tudomány szempontjából

Részletesebben

A sejtek közöti kommunikáció formái. BsC II. Sejtélettani alapok Dr. Fodor János

A sejtek közöti kommunikáció formái. BsC II. Sejtélettani alapok Dr. Fodor János A sejtek közöti kommunikáció formái BsC II. Sejtélettani alapok Dr. Fodor János 2010. 03.19. I. Kommunikáció, avagy a sejtek informálják egymást Kémiai jelátvitel formái Az üzenetek kémiai úton történő

Részletesebben

A sejtek közötti közvetett (indirekt) kapcsolatok

A sejtek közötti közvetett (indirekt) kapcsolatok A sejtek közötti közvetett (indirekt) kapcsolatok kémiai anyag közvetítése a jeladó - jel - csatorna - jelfogó rendszerben szöveti hormon hormon szövet közötti tér véráram neurotranszmisszió neurotranszmitter

Részletesebben

Az emberi emlékezet BME- 2008/2009; Tavaszi félév Albu Mónika malbu&cogsci.bme.hu

Az emberi emlékezet BME- 2008/2009; Tavaszi félév Albu Mónika malbu&cogsci.bme.hu Az emberi emlékezet BME- 2008/2009; Tavaszi félév Albu Mónika malbu&cogsci.bme.hu K Kognitív o g n v T Tudom u d o m á n y i K Tanszék ö z p o n t v Tudományi B u d a p e s ti M ű s z a k i é s G a z d

Részletesebben

Az afázia neurológiai megközelítése. Mooréhné Szikszai Klára Dr Horváth Szabolcs

Az afázia neurológiai megközelítése. Mooréhné Szikszai Klára Dr Horváth Szabolcs Az afázia neurológiai megközelítése Mooréhné Szikszai Klára Dr Horváth Szabolcs A kommunikáció anatómiája A kommunikáció = jelentés kódja Komplex / számos szint, nyelvek változatai: pl. olasz angol/ szintek

Részletesebben

Figyelem. Kognitív Idegtudomány kurzus, Semmelweis Egyetem Budapest, Created by Neevia Personal Converter trial version

Figyelem. Kognitív Idegtudomány kurzus, Semmelweis Egyetem Budapest, Created by Neevia Personal Converter trial version Figyelem Kéri Szabolcs Kognitív Idegtudomány kurzus, Semmelweis Egyetem Budapest, 2009 Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com A figyelem definíciója FIGYELEM: a feladattal/kontextussal

Részletesebben

IONCSATORNÁK. I. Szelektivitás és kapuzás. III. Szabályozás enzimek és alegységek által. IV. Akciós potenciál és szinaptikus átvitel

IONCSATORNÁK. I. Szelektivitás és kapuzás. III. Szabályozás enzimek és alegységek által. IV. Akciós potenciál és szinaptikus átvitel IONCSATORNÁK I. Szelektivitás és kapuzás II. Struktúra és funkció III. Szabályozás enzimek és alegységek által IV. Akciós potenciál és szinaptikus átvitel V. Ioncsatornák és betegségek VI. Ioncsatornák

Részletesebben

Gyógyszerészeti neurobiológia. Idegélettan

Gyógyszerészeti neurobiológia. Idegélettan Az idegrendszert felépítő sejtek szerepe Gyógyszerészeti neurobiológia. Idegélettan Neuronok, gliasejtek és a kémiai szinapszisok működési sajátságai Neuronok Információkezelés Felvétel Továbbítás Feldolgozás

Részletesebben

AZ IDEGSEJTEK KÖZTI SZINAPTIKUS KOMMUNIKÁCIÓ Hájos Norbert. Összefoglaló

AZ IDEGSEJTEK KÖZTI SZINAPTIKUS KOMMUNIKÁCIÓ Hájos Norbert. Összefoglaló AZ IDEGSEJTEK KÖZTI SZINAPTIKUS KOMMUNIKÁCIÓ Hájos Norbert Összefoglaló Az idegsejtek közt az ingerületátvitel döntően kémiai természetű, míg az idegsejten belül az elektromos jelterjedés a jellemző. A

Részletesebben

Mi is az funkcionális mágneses rezonanciás képalkotó vizsgálat

Mi is az funkcionális mágneses rezonanciás képalkotó vizsgálat Funkcionális mágneses rezonanciás képalkotó vizsgálatok a fájdalom kutatásban Juhász Gabriella Semmelweis Egyetem, Gyógyszerhatástani Intézet MTA-SE-NAPB Genetikai Agyi Képalkotó Migrén Kutatató csoport

Részletesebben

AZ ALVÁS, A MEMÓRIA ÉS A HIPPOCAMPUS ÖSSZEFÜGGÉSEI AZ ALACSONYFREKVENCIÁJÚ ELEKTROMOS AKTIVITÁSMINTÁZATOK TÜKRÉBEN

AZ ALVÁS, A MEMÓRIA ÉS A HIPPOCAMPUS ÖSSZEFÜGGÉSEI AZ ALACSONYFREKVENCIÁJÚ ELEKTROMOS AKTIVITÁSMINTÁZATOK TÜKRÉBEN AZ ALVÁS, A MEMÓRIA ÉS A HIPPOCAMPUS ÖSSZEFÜGGÉSEI AZ ALACSONYFREKVENCIÁJÚ ELEKTROMOS AKTIVITÁSMINTÁZATOK TÜKRÉBEN Bódizs Róbert Semmelweis Egyetem Idegtudományok doktori iskolája (multidiszciplináris

Részletesebben

Élettan írásbeli vizsga (PPKE BTK pszichológia BA); 2014/2015 II. félév

Élettan írásbeli vizsga (PPKE BTK pszichológia BA); 2014/2015 II. félév Élettan írásbeli vizsga (PPKE BTK pszichológia BA); 2014/2015 II. félév 2015. május 35. A csoport név:... Neptun azonosító:... érdemjegy:... (pontszámok.., max. 120 pont, 60 pont alatti érték elégtelen)

Részletesebben

A neobehaviorizmus felismeri az embert körülvevő szociális mező jelentőségét.

A neobehaviorizmus felismeri az embert körülvevő szociális mező jelentőségét. 4_Teszt_próbavizsga Mely típusú tanulásnak felel meg az írástanulás? Perceptuális tanulás Motoros tanulás Verbális tanulás Nem szándékos tanulás Ki tekintette a tanulást feltételes reflexek sorozatának?

Részletesebben

Az idegrendszer. központi i.r. Kamra Neuron Asztrocita. környéki i.r. Oligodendrocita. Schwann sejt. Microglia. kapilláris.

Az idegrendszer. központi i.r. Kamra Neuron Asztrocita. környéki i.r. Oligodendrocita. Schwann sejt. Microglia. kapilláris. Az idegrendszer Az idegrendszer a környezet ingereinek felfogására, feldolgozására, és megfelelő válaszreakciók kiváltására specializálódótt szervrendszer. Szorosan együttműködik a hormonális rendszerrel

Részletesebben

A személyiségtanuláselméleti megközelítései

A személyiségtanuláselméleti megközelítései Boross Viktor A személyiségtanuláselméleti megközelítései tanulás: viselkedésváltozás a tapasztalatok függvényében (pszichoterápia: viselkedésváltozása pszichoterápiás tapasztalatok függvényében) tanulás

Részletesebben

Kognitív eltérések a nemek között 2. Az emlékezés

Kognitív eltérések a nemek között 2. Az emlékezés Kognitív eltérések a nemek között 2. Az emlékezés Prof. Dr. Kéri Szabolcs 2015 Az óra Prof. Dr. Pléh Csaba által kidolgozott tananyagra épül, amelyet Dr. Demeter Gyula és Dr. Pajkossy Péter módosított.

Részletesebben

Viselkedés-diagnosztika. Tanuláslélektani alapelvek

Viselkedés-diagnosztika. Tanuláslélektani alapelvek Viselkedés-diagnosztika Dr. Unoka Zsolt Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika Tanuláslélektani alapelvek Klasszikus kondicionálás Instrumentális tanulás/operáns kondicionálás Modelltanulás/Obszervációs

Részletesebben

Asztrociták: a központi idegrendszer sokoldalú sejtjei. 2009.11.04. Dr Környei Zsuzsanna

Asztrociták: a központi idegrendszer sokoldalú sejtjei. 2009.11.04. Dr Környei Zsuzsanna Asztrociták: a központi idegrendszer sokoldalú sejtjei 2009.11.04. Dr Környei Zsuzsanna Caenorhabditis elegans 1090 testi sejt 302 idegsejt 56 gliasejt Idegi sejttípusok Neural cell types Idegsejtek Gliasejtek

Részletesebben

Tanulás az idegrendszerben. Structure Dynamics Implementation Algorithm Computation - Function

Tanulás az idegrendszerben. Structure Dynamics Implementation Algorithm Computation - Function Tanulás az idegrendszerben Structure Dynamics Implementation Algorithm Computation - Function Tanulás pszichológiai szinten Classical conditioning Hebb ötlete: "Ha az A sejt axonja elég közel van a B sejthez,

Részletesebben

Merényi Márta: Emlékezés és trauma

Merényi Márta: Emlékezés és trauma Merényi Márta: Emlékezés és trauma A trauma hatására a megismerési folyamatokban, így az emlékezeti működésben is zavar keletkezhet. Ennek megértését segítik az utóbbi 20 év memóriakutatásának eredményei.

Részletesebben

Az idegsejtektől a kognícióig

Az idegsejtektől a kognícióig Az idegsejtektől a kognícióig Bármilyen hihetetlen. Út: vannak általánosságok Receptor Periféria Egy bizonyos fizikai történésre érzékenyek Ingerlésekor különböző ingertulajdonságokra eltérő válaszmintázatot

Részletesebben

Az áttétel idegtudományi megközelítése. Bokor László

Az áttétel idegtudományi megközelítése. Bokor László Imágó Budapest (1 [22]) 2011, 3: 5 22 TANULMÁNYOK Az áttétel idegtudományi megközelítése Bokor László Bevezetés A pszichoanalízis az elme tudománya. Az ókor óta tudjuk, hogy az elme mûködése valamilyen

Részletesebben

Az emberi emlékezet BME- 2008/2009; Tavaszi félév Albu Mónika

Az emberi emlékezet BME- 2008/2009; Tavaszi félév Albu Mónika BME- 2008/2009; Tavaszi félév Albu Mónika malbu@cogsci.bme.hu K Kognitív o g n v T Tudom u d o m á n y i K Tanszék ö z p o n t v Tudományi B u d a p e s ti M ű s z a k i é s G a z d a s á g tu d o m á

Részletesebben

Kemenes György 2003/8. ETOLÓGIA

Kemenes György 2003/8. ETOLÓGIA 1 of 9 11/22/2011 09:45 PM 2003/8. ETOLÓGIA A CSIGAAGY NEM BICIKLI, AVAGY: ELEMI IDEGRENDSZERI FOLYAMATOK ÉS A TANULÁS EVOLÚCIÓSAN KONZERVÁLÓDOTT SEJTES-MOLEKULÁRIS MECHANIZMUSAINAK VIZSGÁLATA PUHATESTŰ

Részletesebben

Munkamemória EMBERI EMLÉKEZET ősz Szőllősi Ágnes

Munkamemória EMBERI EMLÉKEZET ősz Szőllősi Ágnes Munkamemória EMBERI EMLÉKEZET 2016-17 ősz Szőllősi Ágnes Általános (tév)hit: Mi történt néhány órája? Mi történt pár napja? rövidtávú emlékezet Emlékezet-kutatók: Mi történt néhány órája? Mi történt pár

Részletesebben

őideg, érző és vegetatív mozgató idegdúcok alkotják. érz Agyidegek

őideg, érző és vegetatív mozgató idegdúcok alkotják. érz Agyidegek Környéki idegrendszer Szerk. Vizkievicz András Szerk.: A környéki idegrendszert 12 pár agyideg, 31 pár gerincvelőideg őideg, érző és vegetatív mozgató idegdúcok alkotják. Agyidegek Az agy alapjáról, az

Részletesebben

A tanulás s az ember legnagyobb. Gondolkodás nélkül tanulni: kárba veszett munka. De tanulás nélkül gondolkodni veszélyes ( Konfucius )

A tanulás s az ember legnagyobb. Gondolkodás nélkül tanulni: kárba veszett munka. De tanulás nélkül gondolkodni veszélyes ( Konfucius ) A TANULÁS A tanulás s az ember legnagyobb erénye fejlodést störténete során Gondolkodás nélkül tanulni: kárba veszett munka. De tanulás nélkül gondolkodni veszélyes ( Konfucius ) Evolúciós elemek Gondolkozási

Részletesebben

Az állati viselkedés tanulmányozása

Az állati viselkedés tanulmányozása Az állati viselkedés tanulmányozása Viselkedési mintázatok és tanulási folyamatok vizsgálata Biológia BSc. B / Pszichológia BA gyakorlat A kísérleteket végezték:............ Gyakorlatvezető:... Időpont:...

Részletesebben

Korai elméletek az amnézia okairól

Korai elméletek az amnézia okairól Az Amnézia Kognitív Idegtudományi Vizsgálata Racsmány Mihály MTA-BME Neuropszichológiai és Pszicholingvisztikai Kutatócsoport Az emlékezeti zavarok lehetséges osztályozási elvei Etiológiai taxonómia: a

Részletesebben

A tanulás értelmezésének legfontosabb elméletei KRE-TFK

A tanulás értelmezésének legfontosabb elméletei KRE-TFK A tanulás értelmezésének legfontosabb elméletei KRE-TFK Vázlat Elemi fajtái Klasszikus kondicionálás Operáns tanulás Szociális tanuláselmélet Belátásos tanulás Tanulási stílusok Tanulás Definíciók: A tanulás

Részletesebben

II. félév, 8. ANATÓMIA elıadás JGYTFK, Testnevelési és Sporttudományi Intézet. Idegrendszer SYSTEMA NERVOSUM

II. félév, 8. ANATÓMIA elıadás JGYTFK, Testnevelési és Sporttudományi Intézet. Idegrendszer SYSTEMA NERVOSUM II. félév, 8. ANATÓMIA elıadás JGYTFK, Testnevelési és Sporttudományi Intézet Idegrendszer SYSTEMA NERVOSUM Mit tanulunk? Megismerkedünk idegrendszerünk alapvetı felépítésével. Hallunk az idegrendszer

Részletesebben

Tanulási paradigmák rágcsálókban kognitív zavarok modellezésére. Gyertyán István. Richter Gedeon NyRt.

Tanulási paradigmák rágcsálókban kognitív zavarok modellezésére. Gyertyán István. Richter Gedeon NyRt. Tanulási paradigmák rágcsálókban kognitív zavarok modellezésére Gyertyán István Richter Gedeon NyRt. A magatartás modellezése, neurokémiája és gyógyszeres befolyásolása Preklinikai és klinikai neuropszichofarmakológia

Részletesebben

Az egyensúlyszabályzás anatómiája, élettana és patofiziológiája. Dr. Mike Andrea Pécs, 2013. november 28.

Az egyensúlyszabályzás anatómiája, élettana és patofiziológiája. Dr. Mike Andrea Pécs, 2013. november 28. Az egyensúlyszabályzás anatómiája, élettana és patofiziológiája Dr. Mike Andrea Pécs, 2013. november 28. Vesztibuláris rendszer neurofiziológiája: 5 alap szenzoros észlelés (Arisztotelész): 1. látás, 2.

Részletesebben

Kognitív megközelítés

Kognitív megközelítés Kognitív megközelítés Kognitív megközelítés Tanulóképe: A gyerekek magas szintű képességekkel rendelkeznek. A gyerekek hogyan : manipulálják, monitorálják az információt, és milyen stratégiákat alkalmaznak.

Részletesebben

Alzheimer-kór Pákáski Magdolna SZTE, ÁOK Pszichiátriai Klinika

Alzheimer-kór Pákáski Magdolna SZTE, ÁOK Pszichiátriai Klinika Alzheimer-kór Pákáski Magdolna SZTE, ÁOK Pszichiátriai Klinika Alois Alzheimer 1864-1915 August Deter 51 éves volt 1901-ben Epidemiológia: gyakoriság 60 65 év 1% 70 74 év 2% 75 79 év 6 % 80 84 év 9 % 85

Részletesebben

Orvosi élettan. Bevezetés és szabályozáselmélet Tanulási támpontok: 1.

Orvosi élettan. Bevezetés és szabályozáselmélet Tanulási támpontok: 1. Orvosi élettan Bevezetés és szabályozáselmélet Tanulási támpontok: 1. Prof. Sáry Gyula 1 anyagcsere hőcsere Az élőlény és környezete nyitott rendszer inger hő kémiai mechanikai válasz mozgás alakváltoztatás

Részletesebben

Kommunikáció. Sejtek közötti kommunikáció

Kommunikáció. Sejtek közötti kommunikáció Kommunikáció Sejtek közötti kommunikáció soksejtűekben elengedhetetlen összehangolni a sejtek működését direkt és indirekt kommunikáció direkt kommunikáció: rés-illeszkedés (gap junction) 6 connexin =

Részletesebben

Mozgás, mozgásszabályozás

Mozgás, mozgásszabályozás Mozgás, mozgásszabályozás Az idegrendszer szerveződése receptor érző idegsejt inger átkapcsoló sejt végrehajtó sejt központi idegrendszer reflex ív, feltétlen reflex Az ember csontváza és izomrendszere

Részletesebben

Új szignalizációs utak a prodromális fázisban. Oláh Zita

Új szignalizációs utak a prodromális fázisban. Oláh Zita Új szignalizációs utak a prodromális fázisban Oláh Zita 2015.10.07 Prodromális fázis Prodromalis fázis: De mi történik?? Beta-amiloid: OK vagy OKOZAT? Beta-amiloid hogyan okozhat neurodegenerációt? Tau

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA B. Lajkó Károly SZTE Magatartástudományi Intézet lajko.karoly@med.u-szeged.hu

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA B. Lajkó Károly SZTE Magatartástudományi Intézet lajko.karoly@med.u-szeged.hu BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA B Lajkó Károly SZTE Magatartástudományi Intézet lajko.karoly@med.u-szeged.hu Pszichológiai elmélet választás I. Megfelelés alapú: teljes képet ad a jelenségvilágról (tudatról,

Részletesebben

Nyelv. Kognitív Idegtudomány kurzus, Semmelweis Egyetem Budapest, 2009. Created by Neevia Personal Converter trial version

Nyelv. Kognitív Idegtudomány kurzus, Semmelweis Egyetem Budapest, 2009. Created by Neevia Personal Converter trial version Nyelv Kéri Szabolcs Kognitív Idegtudomány kurzus, Semmelweis Egyetem Budapest, 2009 Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com Created by Neevia Personal Converter trial version

Részletesebben

Kognitív szekvenciatanulás, illetve annak összefüggései a mediotemporalis lebeny szerkezetével szkizofréniában

Kognitív szekvenciatanulás, illetve annak összefüggései a mediotemporalis lebeny szerkezetével szkizofréniában BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Ergonómia és Pszichológia Tanszék Kognitív szekvenciatanulás, illetve annak összefüggései a mediotemporalis lebeny szerkezetével

Részletesebben

Primer demenciák, Parkinson-kór és Parkinson plusz szindrómák diagnosztikus és terápiás kérdései

Primer demenciák, Parkinson-kór és Parkinson plusz szindrómák diagnosztikus és terápiás kérdései Primer demenciák, Parkinson-kór és Parkinson plusz szindrómák diagnosztikus és terápiás kérdései Prof. Komoly Sámuel MTA doktora PTE Neurológiai Klinika igazgatója Demenciákról általában Progresszív memóriazavar

Részletesebben

Nyelvi folyamatok és agyi működések

Nyelvi folyamatok és agyi működések Nyelvi folyamatok és agyi működések Hoffmann Ildikó SZTE BTK Magyar Nyelvészeti Tanszék i.hoffmann@hung.u-szeged.hu Pszicholingvisztika Határtudomány: pszichológia és nyelvészet vonalán Tárgya: a beszédtevékenység

Részletesebben

Az emberi emlékezet BME- 2007/2008; Tavaszi félév Albu Mónika malbu&cogsci.bme.hu

Az emberi emlékezet BME- 2007/2008; Tavaszi félév Albu Mónika malbu&cogsci.bme.hu Az emberi emlékezet BME- 2007/2008; Tavaszi félév Albu Mónika malbu&cogsci.bme.hu K Kognitív o g n v T Tudom u d o m á n y i K Tanszék ö z p o n t v Tudományi B u d a p e s ti M ű s z a k i é s G a z d

Részletesebben

Talmud: Kezdetben a szenvedély idegen, később vendég, végül úr a házban JÁTÉKSZENVEDÉLY

Talmud: Kezdetben a szenvedély idegen, később vendég, végül úr a házban JÁTÉKSZENVEDÉLY ELSŐ ELŐADÁS: ADDIKCIÓK UNIVERZÁLIS KONCEPCIÓ I. Értelmezési keret: Életmód? Deviancia? Betegség? Biokémiai zavar? Személyiségjellemző? Adaptációs zavar? Talmud: Kezdetben a szenvedély idegen, később vendég,

Részletesebben

Egy idegsejt működése

Egy idegsejt működése 2a. Nyugalmi potenciál Egy idegsejt működése A nyugalmi potenciál (feszültség) egy nem stimulált ingerelhető sejt (neuron, izom, vagy szívizom sejt) membrán potenciálját jelenti. A membránpotenciál a plazmamembrán

Részletesebben

A magatartás szabályozása A vegetatív idegrendszer

A magatartás szabályozása A vegetatív idegrendszer A magatartás szabályozása A vegetatív idegrendszer A magatartási válasz A külső vagy belső környezetből származó ingerekre adott komplex (szomatikus, vegetatív, endokrin) válaszreakció A magatartási választ

Részletesebben

Szemléletváltás a női szexuális zavarok megítélésében és terápiájában. dr. Lukács Eszter magánpraxis

Szemléletváltás a női szexuális zavarok megítélésében és terápiájában. dr. Lukács Eszter magánpraxis Szemléletváltás a női szexuális zavarok megítélésében és terápiájában dr. Lukács Eszter magánpraxis Problémák a szexuális válaszciklus hagyományos, lineáris modelljével (avagy a férfi szexualitás Prokrusztész

Részletesebben

A viselkedés szerveződése

A viselkedés szerveződése A viselkedés szerveződése Dobolyi Árpád MTA-ELTE Molekuláris és Rendszer Neurobiológiai Kutatócsoport A viselkedéssel foglalkozó tudományterületek Társadalomtudományok - Pszichológia: az ember egyéni viselkedése

Részletesebben

A behaviorizmus gyökerei. A pozitivizmus. A behaviorizmus alapelvei. Klasszikus kondícionálás. Amerikai világ- és emberkép

A behaviorizmus gyökerei. A pozitivizmus. A behaviorizmus alapelvei. Klasszikus kondícionálás. Amerikai világ- és emberkép A behaviorizmus és a tanuláselméletek a személyiségpszichológiában A behaviorizmus gyökerei Animal machine (Descartes), L homme machine (La Mettrie) Reflextan (Pavlov, Behtyerev) XIX. századi mechanisztikus,

Részletesebben

WISC-IV Intelligencia teszt bemutatása esetismertetéssel

WISC-IV Intelligencia teszt bemutatása esetismertetéssel 26. Oroszi Zsuzsanna: WISC-IV Intelligencia teszt bemutatása esetismertetéssel A Weschler intelligenciatesztek a gyermek és felnőtt-korúak kognitív képességeinek átfogó és megbízható feltárását szolgálják.

Részletesebben

SZTE ÁOK PSZICHIÁTRIA KLINIKA. 2002-től SZAKIRODALMI MUNKÁSSÁGA. (Könyvek, könyvfejezetek, egyetemi jegyzetek, disszertációk)

SZTE ÁOK PSZICHIÁTRIA KLINIKA. 2002-től SZAKIRODALMI MUNKÁSSÁGA. (Könyvek, könyvfejezetek, egyetemi jegyzetek, disszertációk) SZTE ÁOK PSZICHIÁTRIA KLINIKA 2002-től SZAKIRODALMI MUNKÁSSÁGA (Könyvek, könyvfejezetek, egyetemi jegyzetek, disszertációk) Kovács Zoltán Ambrus Pszichiátriai betegek reintegrációja: "bio-behaviour" komplex

Részletesebben

Zárójelentés. A vizuális figyelmi szelekció plaszticitása Azonosító: K 48949

Zárójelentés. A vizuális figyelmi szelekció plaszticitása Azonosító: K 48949 Zárójelentés A vizuális figyelmi szelekció plaszticitása Azonosító: K 48949 Kutatásaink legfontosabb eredménye, hogy pszichofizikai, eseményhez kötött potenciálok (EKP) és funkcionális mágneses rezonancia

Részletesebben

MAGYAR NYELVŰ ÖSSZEFOGLALÁS

MAGYAR NYELVŰ ÖSSZEFOGLALÁS MAGYAR NYELVŰ ÖSSZEFOGLALÁS Bevezetés Ph.D. munkám során az agynak a neurodegeneratív folyamatok iránti érzékenységét vizsgáltam, különös tekintettel a korai neonatális fejlődést befolyásoló különböző

Részletesebben

Észlelés vs. érzékelés Orvosi pszichológia Észlelés, figyelem, tanulás, emlékezet Érzékelés: egyszerű ingerek megtapasztalásai (érzékletek; pl. adott frekvenciájú hangok csoportja) érzékszervek és azoknak

Részletesebben

Computational Neuroscience

Computational Neuroscience Computational Neuroscience Zoltán Somogyvári senior research fellow KFKI Research Institute for Particle and Nuclear Physics Supporting materials: http://www.kfki.hu/~soma/bscs/ BSCS 2010 Lengyel Máté:

Részletesebben

A szkizofrénia dopamin elmélete. Gyertyán István. Richter Gedeon NyRt.

A szkizofrénia dopamin elmélete. Gyertyán István. Richter Gedeon NyRt. A szkizofrénia dopamin elmélete Az antipszichotikumok kutatása Gyertyán István Richter Gedeon NyRt. Preklinikai és klinikai neuropszichofarmakológia és pszichofarmakogenetika. Dr. Bagdy György Skizofrénia

Részletesebben

Tantárgyleírás és tematika

Tantárgyleírás és tematika Tantárgyleírás és tematika Általános lélektan gyakorlat A tantárgy során kipróbáljuk és megtárgyaljuk a kísérleti pszichológiai kutatásokban alkalmazott legfontosabb vizsgálati módszereket, eljárásokat,

Részletesebben

A neurogliaform sejtek szerepe az agykéregben

A neurogliaform sejtek szerepe az agykéregben A neurogliaform sejtek szerepe az agykéregben Ph.D. értekezés tézisei Oláh Szabolcs Témavezetõ: Tamás Gábor, Ph.D., D.Sc. SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi és Informatikai Kar Élettani, Szervezettani

Részletesebben

Percepció. Kognitív Idegtudomány kurzus, Semmelweis Egyetem Budapest, 2009. Created by Neevia Personal Converter trial version

Percepció. Kognitív Idegtudomány kurzus, Semmelweis Egyetem Budapest, 2009. Created by Neevia Personal Converter trial version Percepció Kéri Szabolcs Kognitív Idegtudomány kurzus, Semmelweis Egyetem Budapest, 2009 Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com Created by Neevia Personal Converter trial

Részletesebben

Váz A Mi? látórendszer Szín 3D Forma, alak Kategorizáció Arcok. Látókéreg- nyakszírti l. A látórendszer 3 rendező elve

Váz A Mi? látórendszer Szín 3D Forma, alak Kategorizáció Arcok. Látókéreg- nyakszírti l. A látórendszer 3 rendező elve Látás-nyelv-emlékezet Látás 3. Tárgy, szín, 3D az agyban Dr Kovács Gyula gkovacs@cogsci.bme.hu Váz A Mi? látórendszer Szín 3D Forma, alak Kategorizáció Arcok http://cogsci.bme.hu/~ktkuser/jegyzetek/latas_nyelv_emlekezet/

Részletesebben

Általános pszichológia

Általános pszichológia Általános pszichológia Általános pszichológia Egészséges, felnőtt ember pszichés működésének tanulmányozása - Jelenségekkel, egészséges emberekkel, normális körülmények között Megismerési folyamatok -

Részletesebben