Kibocsátási Melléklet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kibocsátási Melléklet"

Átírás

1 OTP JELZÁLOGBANK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1052 Budapest, Deák Ferenc utca 7-9.) Kibocsátási Melléklet OJB 2019/I sorozat 004 részlet Ft össznévértékû, névre szóló, A Budapesti Értéktõzsdére bevezetésre kerülõ Jelzáloglevél forgalomba hozatala a Ft keretösszegû Jelzáloglevél Program keretében Szervezõ, Fizetõ Bank, Vezetõ Forgalmazó Vezetõ forgalmazók május 4. 1

2 OTP JELZÁLOGBANK RÉSZVÉNTÁRSASÁG Ft össznévértékû, névre szóló Jelzáloglevél forgalomba hozatala a Ft keretösszegû Jelzáloglevél Program keretében A jelen dokumentum a benne leírt Jelzáloglevelek forgalomba hozatalához kapcsolódó Kibocsátási Melléklet. Az itt alkalmazott kifejezések a április 1-én kelt Tájékoztatóban kerültek meghatározásra. A jelen Kibocsátási Melléklet a fenti Tájékoztatóval együtt olvasandó. (1) Kibocsátó: OTP JELZÁLOGBANK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (2) (i) A Sorozat megjelölése: OJB2019/I (ii) A Részlet száma: 004 (3) Össznévérték: 1052 Budapest, Deák Ferenc u (i) Sorozat: Ft (ii) Részlet: Ft (4) Minimális Forgalomba hozatali Ár: Nem alkalmazandó (5) Jelzáloglevelek száma / névértéke: db / Ft (6) (i) Jelen Részlet Forgalomba Hozatalának Napja: (ii) Jelen Kamatperiódus Kamatszámítási Kezdõnap: (iii) Elszámolási Nap: (iv) Értéknap (7) Lejárati Nap: (8) Kamatláb: Fix kamatláb, évi 9,48% (9) A Jelzáloglevelek visszaváltásának / lejáratkori visszaváltásának alapja: Névérték (10) A forgalomba hozatal jellege: Nyilvános (11) A forgalomba hozatal módja: Aukció (12) Szervezõ: OTP Bank Rt. (1051 Budapest, Nádor u.16.) (13) Fizetõ Bank: OTP Bank Rt. (1051 Budapest, Nádor u.16.) (14) Vezetõ Forgalmazók: OTP Bank Rt. (1051 Budapest, Nádor u.16.) Deutsche Bank Rt. (1054 Budapest, Hold u. 27.) MKB Rt. (1056 Budapest, Váci u. 38.) 2

3 A FIZETENDÕ KAMATTAL ÖSSZEFÜGGÕ RENDELKEZÉSEK (15) Fix Kamatozású Jelzáloglevelekkel összefüggõ rendelkezések Alkalmazandó (i) Kamatláb: Fix 9,48% évente, évente utólag fizetendõ (ii) Kamatbázis: Tényleges/Tényleges (iii) Fix Kamatfizetési Napok: március március március március március március március március március március március március március március március 18. (iv) Munkanap Szabály: Következõ Munkanap Szabály (v) Fix Kamatrész Összeg(ek) Nem alkalmazandó (vi) Töredékösszeg(ek) Nem alkalmazandó (vii) Fix Kamatozású Jelzáloglevelek kamatának egyéb megállapítási módja: (16) Változó Kamatozású Jelzáloglevelekkel összefüggõ rendelkezések Nem alkalmazandó Nem alkalmazandó A JELZÁLOGLEVELEK VISSZAVÁLTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGÕ RENDELKEZÉSEK (17) A Lejárat elõtti visszaváltás a Kibocsátó döntése alapján: (18) A Lejárat elõtti visszaváltás a Jelzáloglevél tulajdonos döntése alapján: (19) A Jelzáloglevelek lejáratkori Visszaváltási Értéke: Nem megengedett. Nem megengedett. Névérték (20) Lejárat elõtti Visszaváltási Összeg és dátum: Nem alkalmazandó A JELZÁLOGLEVELEKKEL ÖSSZEFÜGGÕ ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK (21) A Jelzáloglevelek típusa: Névre szóló Jelzáloglevelek (22) A Jelzáloglevelek formája: Dematerializált Jelzáloglevelek, illetve az ezek feltételeit összefoglaló Okirat (23) Egyéb rendelkezések vagy speciális feltételek: Nem alkalmazandó 3

4 ÉRTÉKESÍTÉS (24) (i) Jegyzési Garanciavállaló: OTP Bank Rt. (1051 Budapest, Nádor u.16.) (ii) Jegyzési Garanciavállalás összege Ft (25) Az aukció helye és módja: A 2. fejezetben részletezett Aukciós eljárás szabályai szerint. (i) Az aukció ideje: május 10. (ii) Aukciós ajánlattevõ OTP Bank Rt. (1051 Budapest, Nádor u.16.) (iii) Maximális forgalomba hozatali hozam: Nem alkalmazandó. (iv) Minimális forgalomba hozatali ár: Nem alkalmazandó. (v) Túljegyzés: A Kibocsátó fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy a meghirdetett mennyiséget meghaladóan túljegyzést fogadjon el. (vi) Az Aukciós vásárlási ajánlat minimális összege: Ft. (vii) Kihirdetés helye, módja: Napi Gazdaság címû napilapban, és Magyar Tõkepiac címû lapban. (26) Értékesítési korlátozások: A Jelzáloglevél aukcióján kizárólag devizabelföldi és devizakülföldi jogi személyek vehetnek részt. 4

5 A FORGALOMBA HOZATAL LEBONYOLÍTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGÕ FELTÉTELEK (27) A Forgalmazó elkülönített letéti számlaszáma: Deutsche Bank Rt Magyar Külkereskedelmi Bank Rt OTP Bank Rt (28) Kifizetési helyek: OTP Bank Rt. (29) (i) A Felügyelet Forgalomba Hozatalra kiadott engedélyének száma és dátuma: (ii) A Kibocsátó határozata a Kibocsátás jóváhagyásáról: (30) ISIN Kód: HU PSZÁF III/10.310/2003., PSZÁF III/ /2003., /2003. ( ) számú Igazgatósági határozat (31) A Jelzáloglevél sorozat/részlet száma: OJB 2019/II sorozat 004 részlet (32) A Jelzáloglevelek jóváírása: Értékpapírszámlán (33) Központi Értékpapír-számla Vezetõje: KELER Rt. (1075 Budapest, Asbóth u. 9-11) (34) Forgalomba hozatal költségei Várhatóan nem haladják meg a Ftot a Jelzáloglevél teljes futamideje alatt. 5

6 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ (35) A kibocsátásból származó bevétel felhasználása / a kibocsátás célja: A kibocsátásból származó tõkét a Kibocsátó a jelzálog hitelezés forrásaként használja. (36) Hirdetmények: A forgalomba hozatallal, a Tájékoztatóval és a jelen Kibocsátási Melléklettel kapcsolatos minden, a Jelzáloglevél tulajdonosoknak szóló hirdetmény a Napi Gazdaság és a Magyar Tõkepiac napilapokban jelenik meg. (37) Irányadó jog és illetékesség: A Jelzáloglevelekre a magyar jog irányadó. A Kibocsátásból származó vagy azzal összefüggõ bármely jogvita eldöntésére a Pénz- és Tõkepiaci Állandó Választottbíróság eljárásának van helye, kivéve a Tpt. 207 (2) bekezdése szerinti illetékességet. TÕZSDEI BEVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK (38) Tõzsdei bevezetés: A Kibocsátó kérelmezi a Jelzáloglevelek tõzsdei bevezetését. (39) Tõzsdei Bevezetõ Forgalmazó: OTP Bank Rt. (1051 Budapest, Nádor u.16.) 6

7 A KIBOCSÁTÓ TÕZSDEI BEVEZETÉSI KÉRELMÉHEZ KAPCSOLÓDÓ NYILATKOZATAI A CXX. a tõkepiacról szóló törvény 43/A -nak megfelelõen a Kibocsátó kijelenti, hogy ellene csõdeljárás, felszámolási eljárás vagy végelszámolás nincs folyamatban, valamint a bevezetés kérelmezését megelõzõ két évben fizetési kötelezettségeinek eleget tett, ugyanezen idõszak alatt nem indítottak ellene felszámolási eljárást, nem vonták csõdeljárás alá, nem állt fenn köztartozása, jelenleg sincs köztartozása és nemfizetés miatt ezen idõszak alatt jogerõs bírósági határozattal nem marasztalták el. A Kibocsátó kijelenti továbbá, hogy a bevezetendõ értékpapír forgalomképes, illetve a Kibocsátónak nincs tudomása olyan szerzõdésrõl vagy megállapodásról, amely az értékpapír-sorozat szabad forgalmazhatóságát korlátozza. A Kibocsátó vállalja: - a tõzsdei díjak fizetését, - a Szabályzatban leírt tájékoztatási kötelezettség teljesítését, - a tõzsdére bevezetésre kerülõ sorozaton belüli késõbbi forgalomba hozatalok bevezetésének kérelmezését, - a évi CXX. törvényben és a tõzsde alapszabályában foglalt összeférhetetlenségi elõírások folyamatos betartását, - hogy az OJB 2019/I jelzáloglevél esetleges kivezetését kizárólag a Szabályzatban foglaltak szerint kezdeményezi, - hogy a KELER Rt., mint letéti hely által, illetve a KELER Rt. igazolása alapján kiállított letéti igazolást elfogadja a tulajdon igazolásául. A Kibocsátó az általa megjelentetett közleményeket a tõzsde lapjában is megjelenteti. A Kibocsátó alapszabálya nem tartalmaz a fentiekkel ellentétes rendelkezéseket. A KIBOCSÁTÓ TELJESSÉGI NYILATKOZATA A Kibocsátó kijelenti, hogy a vonatkozó jogszabályoknak megfelelõen a i dátumú i fordulónappal készített auditált mérlege a Kibocsátó i pénzügyi és üzleti helyzetét legjobb tudomása szerint hûen mutatja be. Ezen idõpont óta a pénzügyi helyzetében és kilátásaiban nem következett be jelentõs változás a jelen Kibocsátási Melléklet adatai, valamint a Kibocsátó által megtett hivatalos rendkívüli tájékoztatások kivételével. KIBOCSÁTÓ: OTP JELZÁLOGBANK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 7

8 A KIBOCSÁTÓ ÉS A FORGALMAZÓK FELELÕSSÉGVÁLLALÁSA A jelen Kibocsátási Mellékletet (OJB 2019/I jelzáloglevél sorozat 004 részlet) alulírottak a Tpt. 40. (2) bekezdésének megfelelõen aláírjuk, és a jelen Kibocsátási Mellékletben szereplõ információért egyetemlegesen felelõsséget vállalunk. A jelen Kibocsátási Melléklet a Tájékoztatóval együttesen a valóságnak megfelelõ adatokat és állításokat tartalmazza, illetve nem hallgat el olyan tényeket és információkat, amelyek a Jelzáloglevelek, valamint a Kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentõséggel bírnak. Budapest, május 4. KIBOCSÁTÓ: OTP JELZÁLOGBANK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VEZETÕ FORGALMAZÓK: DEUTSCHE BANK RT. MAGYAR KÜLKERESKEDELMI BANK RT. OTP BANK RT. 8

9 AZ OJB 2019/I JELZÁLOGLEVÉL AUKCIÓS FORMANYOMTATVÁNYA OTP Jelzálogbank Rt. Formanyomtatvány az OJB 2019/I 004 sorozatú, 2019-ben lejáró, névre szóló, dematerializált jelzáloglevelek ( Jelzáloglevelek ) Forgalomba hozatalához. A Vezetõ Forgalmazó neve, akihez az ajánlatot benyújtják: ( Forgalmazó ). Az ajánlattevõ neve: Az ajánlattevõ címe: Az ajánlattevõ cégjegyzékszáma : Besorolása: - devizabelföldi jogi személy Az ajánlattevõ képviselõjének neve: Az ajánlattevõ telefonszáma: Az ajánlattevõ faxszáma: Az ajánlattevõ értékpapír-számlájának számlaszáma: Az ajánlattevõ értékpapír-számla vezetõje: - devizakülföldi jogi személy vagy szervezet (ország: ) Ezennel aukciós vásárlási ajánlatot teszek/teszünk az alábbi össznévértékû ( Ft többszöröse és nem kevesebb, mint Ft névértékû) Jelzáloglevélre az alábbi forgalomba hozatali hozamon: Ft, azaz forint névértékû OJB 2019/I sorozatú 2019-ben lejáró Jelzáloglevél százalék (két tizedesig) hozamon / *átlaghozamon. Abban az esetben is fenntartom/fenntartjuk ajánlatunkat, ha túljegyzés miatt a fenti összeg csak részben kerül elfogadásra. Ajánlatom/ajánlatunk bármely olyan részével kapcsolatban, amelyet a Kibocsátó nem fogad el, sem a Kibocsátótól sem a Forgalmazótól kamatot vagy kártérítést nem követelek/követelünk, csakis a befizetett összegek visszatérítését. *Kijelentem, hogy a jelen ajánlat alapján fizetendõ teljes összeget, azaz forintot készpénzben befizettem/befizettük a Forgalmazónak a jelen ajánlat beadásával egyidejûleg és a befizetési pénztárbizonylatot a jelen aukciós formanyomtatványhoz mellékeljük. *Kijelentem, hogy a jelen ajánlat alapján fizetendõ teljes összeget, azaz forintot május 10-én elindítva május 12-i értéknappal átutaltam/átutaltuk a Forgalmazó Kibocsátási Mellékletben megadott számlájára és a számlavezetõ bankjának a pecsétjével ellátott, a vételár utalását bizonyítandó átutalási megbízás másolatát a jelen aukciós formanyomtatványhoz mellékeljük. *A Forgalmazóval külön megállapodását kötöttem/kötöttünk, amely szerint az elfogadott ajánlat ellenértékét -i értéknappal de legkésõbb május 12-i értéknappal délelõtt óráig átutaljuk a Forgalmazónak a Kibocsátási Mellékletben megadott számlájára. Elfogadom/elfogadjuk, hogy az általam/általunk igényelt Jelzáloglevelek átvételére csak akkor válok/válunk jogosulttá, ha a fenti összeg a megjelölt számlán teljes egészében jóváírásra került. Elfogadom/elfogadjuk, hogy az allokáció után a Jelzáloglevelek a Forgalmazónak a KELER Rt.-nél vezetett központi értékpapír számláján kerülnek elhelyezésre. Tudomásul vettem/vettük és ismerem/ismerjük a 2003 április 1-i keltezésû Tájékoztatóban és a május 4-i keltezésû, a Jelzáloglevelek hozatala kapcsán készült Kibocsátási Mellékletben foglaltakat. A Kibocsátási Mellékletben meghatározott kifejezések a jelen aukciós formanyomtatványon is az ott adott jelentést hordozzák. Kelt: Aláírás: Név: *a nem kívánt rész törlendõ 9

10 2. AUKCIÓS ELJÁRÁS Definíciók Allokáció: Aukciós túlkereslet esetén az Aukció lezárását követõ eljárás, mely során a Kibocsátó, illetve az Aukciós Ajánlattevõ az elõre meghirdetett elvek alapján dönt az egyes Aukciós Ellenajánlatok elfogadásának mértékérõl. Átlaghozam: A beadott és elfogadott Kompetitív Aukciós Ellenajánlatok hozamaiból számolt mennyiséggel súlyozott átlaghozam. Aukciós Ajánlat: Aukciós Ajánlattevõ: Aukciós Ellenajánlat: Aukciós Ellenajánlattevõ: Aukciós Vásárlási Ajánlat: Aukciós Vásárlási Ajánlattevõ: Kompetitív Aukciós Ellenajánlat: Kompetitív Aukciós Vásárlási Ajánlat: Eladási ajánlat A jelen Kibocsátási Mellékletben megjelölt Vezetõ Forgalmazó, aki - mivel a BÉT rendszerét csak a Szekciótagok használhatják - a Kibocsátó nevében a Jelzáloglevelekre az Aukciós Ajánlatot az MMTS rendszerben megteszi. A Vezetõ Forgalmazók által az MMTS rendszerébe beadott befektetõi Aukciós Vásárlási Ajánlatok. Az Aukciós Ellenajánlatot az MMTS rendszerben rögzítõ Vezetõ Forgalmazók. A befektetõk által a Vezetõ Forgalmazókhoz benyújtott Jelzáloglevelekre vonatkozó vételi szándéknyilatkozat. A Vásárlási Ajánlatot benyújtó befektetõ. A konkrét, számszerû hozamot tartalmazó Aukciós Ellenajánlat, hozamban kifejezve 2 tizedesjegy pontossággal. A konkrét, számszerû hozamot tartalmazó Aukciós Vásárlási Ajánlat, hozamban kifejezve 2 tizedesjegy pontossággal. Jelzáloglevél: OJB 2019/I MMTS: Nem-kompetitív Aukciós Ellenajánlat: Nem-kompetitív Aukciós Vásárlási Ajánlat: A BÉT Kereskedési Rendszere. A konkrét, számszerû árat nem tartalmazó Aukciós Ellenajánlat, melyek az Aukción kialakult Átlaghozamon kerülhetnek megkötésre. A konkrét, számszerû árat nem tartalmazó Aukciós Vásárlási Ajánlatok, melyek az Aukción kialakult Átlaghozamon kerülhetnek megkötésre. 10

11 Szabályzat: Szekciótag: Többáras párosítási algoritmus: A BÉT Szabályzatának részét képezõ Kereskedési Kódex. A hitelpapír szekció tekintetében szekciótagsággal rendelkezõ befektetési szolgáltató. A Vezetõ Forgalmazók mindegyike Szekciótag. A többáras párosítási algoritmus alapján az ügyletek minden Aukciós Ellenajánlat tekintetében azon a hozamon kötõdnek meg, amely hozamon az Aukciós Ellenajánlatban szerepeltek, vagy amilyen hozamú Aukciós Ellenajánlatnak minõsülnek. A Kompetitív Aukciós Ellenajánlatok részt vesznek az aukciós hozam meghatározásában, míg a Nem-kompetitív Aukciós Ellenajánlatok nem vesznek részt abban és az Aukción kialakult Átlaghozamon kerülnek elfogadásra. A Vezetõ Forgalmazó: A Kibocsátási Mellékletben így meghatározott befektetési szolgáltató, aki az adott Forgalomba hozatal vonatkozásában felelõsséget vállalt a Program Tájékoztató és a Kibocsátási Melléklet tartalmáért. 11

12 AUKCIÓS SZABÁLYOK A Jelzáloglevelek értékesítése aukciós eljárás keretében történik a jelen Kibocsátási Mellékletben leírtak szerint. Aukciós Vásárlási Ajánlatot devizabelföldi jogi személyek, valamint az alkalmazandó hazai és külföldi jogszabályok betartása mellett devizakülföldi jogi személyek nyújthatnak be. A Kibocsátó és a Vezetõ Forgalmazók a Jelzáloglevelek aukcióját a Budapesti Értéktõzsde (BÉT) Kereskedési Rendszerének aukciós modulján (az MMTS-en) bonyolítják le. Mivel a BÉT rendszerét csak a szekciótagok használhatják, az OTP Jelzálogbank Rt., mint Kibocsátó nevében az értékesítésre szánt Jelzáloglevélre az Aukciós Ajánlatot az Aukciós Ajánlattevõ teszi. Az Aukciós Vásárlási Ajánlatok benyújtása A befektetõk Aukciós Vásárlási Ajánlatukat a jelen Kibocsátási Melléklethez csatolt kitöltött és aláírt aukciós formanyomtatvány benyújtásával tehetik meg május 10-én ( Aukció Napja ) délelõtt és között. Az Aukciós Vásárlási Ajánlat lehet kompetitív és nem kompetitív. Kompetitív Aukciós Vásárlási Ajánlatot május 10-éndélelõtt , Nem-kompetitív Aukciós Vásárlási Ajánlatot ugyanaznap délelõtt óra között lehet tenni. Nem-kompetitív Aukciós Vásárlási Ajánlatot hozammegjelölés nélkül lehet tenni és azok az elfogadott Kompetitív Aukciós Vásárlási Ajánlatok alapján kialakult Átlaghozamon kerülnek elfogadásra. Az Aukciós Vásárlási Ajánlatnak legalább forint össznévértékû Jelzáloglevélre kell vonatkoznia. Aukciós Vásárlási Ajánlatot a Vezetõ Forgalmazók alább megjelölt értékesítési helyein lehet benyújtani személyesen, illetve faxon: A befektetõk befizetésüket kizárólag magyar forintban teljesíthetik. Vezetõ Forgalmazó Cím Bankszámlaszám OTP Bank Rt Budapest, Nádor u. 16. Telefon: Fax: Deutsche Bank Rt Budapest, Hold u. 27. Telefon: Fax: MKB Rt Budapest, Váci u. 38. Telefon: Fax: A befizetés módja A befektetõk a vételár megfizetését készpénzzel vagy átutalással teljesíthetik. A Jelzáloglevélre tett Aukciós Vásárlási Ajánlat Vezetõ Forgalmazó általi elfogadásának feltétele készpénzzel történõ teljesítés esetén az, hogy az Aukciós Vásárlási Ajánlattevõ az adott Vezetõ Forgalmazóknál legkésõbb az aukciós formanyomtatvány benyújtásával egyidejûleg a vételárat készpénzben befizesse és a befizetési pénztárbizonylatot az aukciós formanyomtatványhoz mellékelje. Átutalással történõ teljesítés esetén az Aukciós Vásárlási Ajánlat elfogadásának feltétele, hogy a befektetõ az aukciós formanyomtatvány benyújtásával egyidejûleg a vételárat a Vezetõ Forgalmazónál vezetett elkülönített letéti számlára átutalja, a Számlavezetõ bankja pecsétjével ellátott, a vételár utalását bizonyítandó átutalási megbízás másolatát az aukciós formanyomtatványhoz mellékelje és hogy az átutalt összeg a fenti számlákra legkésõbb az Elszámolási Napig, azaz május 12-ig igazoltan beérkezzen. A Vezetõ Forgalmazók, a mûködésükre vonatkozó szabályzatuk betartása mellett, jogosultak a befektetõkkel külön megállapodást kötni, amely szerint a vásárolt Jelzáloglevelek teljes ellenértéke május 12-én délelõtt óráig esedékes. Az átutalás teljesítése, illetve a fedezet biztosítása nem pótolja a Jelzáloglevelek aukciós formanyomtatványának kitöltését és benyújtását. 12

13 Amennyiben a befektetõ nem kötött külön megállapodást a Vezetõ Forgalmazóval és Nem-kompetitív Aukciós Vásárlási Ajánlatot kíván benyújtani, úgy a befizetés május 10-én esedékes. Az aukciós ajánlatok i. Jelen Aukciós Ajánlat össznévértéke 1 milliárd forint. A Kibocsátó fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy ezen mennyiséget meghaladóan túljegyzést fogadjon el. ii. Aukciós Vásárlási Ajánlat a Vezetõ Forgalmazó, azaz az Aukciós Ellenajánlattevõ közvetítésével tehetõ. A Vezetõ Forgalmazó/ Aukciós Ellenajánlattevõ az érvényes Aukciós Vásárlási Ajánlatot Aukciós Ellenajánlatként rögzíti az MMTS rendszerben. iii. Az Aukciós Vásárlási Ajánlat visszavonható az ajánlattételben szereplõ kereskedési idõ zárásáig. Az Aukciós Vásárlási Ajánlat/ Aukciós Ellenajánlat a Szabályzat rendelkezései, és az Aukciós Ajánlattevõ által elõre meghatározott feltételek szerint az MMTS Kereskedési Rendszerben történõ rögzítésig módosítható. A visszavont vagy módosított Vételi Ajánlatra vonatkozó Ellenajánlatot a Vezetõ Forgalmazó/Ellenajánlattevõ a Vételi Ajánlat visszavonását vagy módosítását követõen visszavonja vagy módosítja az MMTS rendszerben. iv. Egy Aukciós Vásárlási Ajánlattevõ több aukciós formanyomtatvány benyújtásával több Aukciós Vásárlási Ajánlatot is tehet különbözõ hozamokon. Ekkor a különbözõ hozamú Aukciós Vásárlási Ajánlatok külön Vételi Ajánlatnak minõsülnek. v. Az ügyletkötés a Többáras párosítási algoritmus szerint bonyolódik le. vi. Az egyes aukciós kereskedési szakaszokban benyújtott Aukciós Vásárlási Ajánlatok az adott aukciós kereskedési szakasz lezárását követõen (Kompetitív Aukciós Vásárlási Ajánlat esetében délelõtt után, nem-kompetitív Aukciós Vásárlási Ajánlatok esetében délelõtt óra után) az Aukciós Vásárlási Ajánlattevõk által a Jelzáloglevélek megvételére vonatkozó kötelezõ erejû és visszavonhatatlan kötelezettség vállalásnak minõsülnek az Aukciós Vásárlási Ajánlatukban feltüntetett teljes összeg erejéig, s az Aukciós Vásárlási Ajánlattevõk tudomásul veszik, hogy Aukciós Vásárlási Ajánlatuk részben is (az ajánlott mennyiség meghatározott részére kiterjedõen is) elfogadható. Aukciós Ellenajánlat tételével az Aukciós Ellenajánlattevõ a Kibocsátó felé kötelezõ erejû és visszavonhatatlan kötelezettséget vállal a Jelzáloglevelek megvételére az Aukciós Ellenajánlatban feltüntetett teljes összeg erejéig. Az aukciós ajánlatok egyéb adatai Kötésegység A kötésegység 1 db Jelzáloglevél Árlépésköz Az árlépésköz a Jelzáloglevél esetében 1 bázispont hozamban kifejezve, azaz a Jelzáloglevél névértékének 0,01%-a. A kereskedés ideje Az ajánlatgyûjtés idõtartama az Aukció napján, délelõtt és óra között. Az Allokáció idõszaka: délelõtt óráig. Ajánlati könyv 13

14 Az ajánlati könyv nem nyilvános. Az ajánlati könyv tartalmát és az Aukciós Ellenajánlatokat benyújtó Szekciótagok nevét csak az Aukciós Ajánlattevõ szekciótag és a Kibocsátó a BÉT munkaállomásán keresztül ismerheti meg. Az Aukciós Ellenajánlatokat benyújtó Vezetõ Forgalmazó csak a saját ajánlatait láthatja. Teljesítési nap Az ügyletek elszámolása DVP elven történik május 12-én. A résztvevõ Szekciótagok körének meghatározása Bármely Vezetõ Forgalmazó nyújthat be Aukciós Ellenajánlatot. Aukciós Ellenajánlat megtételére az Aukciós Ajánlattevõ is jogosult, de csak a saját székhelyén elhelyezett munkaállomásán keresztül. Az Aukciós Ajánlat nyilvánosságra hozatala i. Az Aukciós Ajánlattevõ és a Kibocsátó által meghatározásra kerülõ tartalmi elemeket külön formanyomtatványon az Aukciós Ajánlattevõnek legkésõbb az Aukciós Ajánlatban megjelölt kereskedési napot megelõzõ kereskedési nap délelõtt óráig a BÉT számára hivatalos értesítés formájában át kell adnia. A hivatalos értesítés történhet postai, fax illetve személyes kézbesítés útján. ii. Az Aukciós Ajánlattétel BÉT általi elfogadása esetén az Aukciós Ajánlat tartalmi elemeirõl a BÉT az Aukciós Ajánlattevõ értesítésével egyidejûleg a Kereskedési Rendszer üzenetküldõ rendszerén értesíti a Szekciótagokat. Az Aukciós Ajánlatok elfogadása i. Az Aukciós Ajánlatot legalább az Aukció lebonyolítását megelõzõ kereskedési nap délelõtt óráig a BÉT tudomására kell hozni a megfelelõ formanyomtatvány kitöltésével, a BÉT az Aukció lebonyolíthatóságáról aznap 16 óráig értesíti az Aukciós Ajánlattevõt, valamint az Aukcióról értesíti a Vezetõ Forgalmazókat. ii. Az Aukciós Ajánlat megtételére kizárólag a BÉT székhelyén, a BÉT által üzemeltetett Kereskedési Munkaállomáson keresztül kerülhet sor. Az Aukciós Ajánlat Kereskedési Rendszerbe történõ bevitelére a BÉT az Aukciós Ajánlattevõ számára a megfelelõ beállítások végrehajtásával, és a Kereskedési Munkaállomás rendelkezésre bocsátásával biztosítja a technikai feltételeket. iii. Az Aukciós Vásárlási Ajánlattevõk Aukciós Vásárlási Ajánlata csak akkor érvényes, ha (i) a benyújtott aukciós formanyomtatvány hiánytalanul ki van töltve, abból az Aukciós Vásárlási Ajánlattevõk személye és az ajánlat kétséget kizáróan megállapítható; (ii) az aukciós formanyomtatvány az arra meghatározott határidõben került benyújtásra; valamint ha (iii) az Aukciós Vásárlási Ajánlat cégszerûen alá van írva. Minden esetben az adott Vezetõ Forgalmazó dönti el, hogy a hozzá beérkezett aukciós formanyomtatvány megfelelõen ki van-e töltve. A Vezetõ Forgalmazó minden ilyen döntése végleges és kötelezõ erõvel bír. A beérkezõ és a formai követelményeknek megfelelõ Aukciós Vásárlási Ajánlatot az adott Vezetõ Forgalmazó köteles elfogadni. Vezetõ Forgalmazó kötelezi magát, hogy az elfogadott Aukciós Vásárlási Ajánlatok alapján az Aukció megfelelõ szakaszában az Aukciós Vásárlási Ajánlat tartalmát tükrözõ Aukciós Ellenajánlatot tesz az MMTS rendszerben. Az Aukciós Vásárlási Ajánlatokat tartalmazó kitöltött aukciós formanyomtatványok benyújtásával a befektetõ kötelezõ erejû és visszavonhatatlan kötelezettséget vállal az Aukciós Vásárlási Ajánlatban feltüntetett teljes összeg erejéig. iv. Az Aukciós ajánlatból és Aukciós Vásárlási Ajánlatokból / Aukciós Ellenajánlatokból létrejött ügyleteket az MMTS Kereskedési Rendszer megkülönbözteti és a Vezetõ Forgalmazók munkaállomásán át információként az allokációt követõen azonnal hozzáférhetõvé teszi (a Vezetõ Forgalmazóknak csak a saját tranzakcióikról lehet tudomásuk). v. Az Aukciós Ellenajánlatok elfogadásáról az Allokáció eredménye alapján a Kibocsátó dönt. 14

15 vi. A ki nem elégített, a csak részben kielégített, az érvénytelen Aukciós Vásárlási Ajánlatokhoz kapcsolódóan teljesített befizetések, valamint a befizetett összegnek az Aukciós Vásárlási Ajánlatban szereplõ összeget meghaladó részének visszatérítésére az Aukció lezárásától és eredményének megállapításától számított 5 Munkanapon belül levonásmentesen kerül sor átutalással az aukciós formanyomtatványon feltüntetett bankszámlaszámra. vii. A Vezetõ Forgalmazók az Aukciós Vásárlási Ajánlatok elfogadása és Aukciós Ellenajánlatok megtétele kapcsán a Kibocsátó felé felmerülõ teljesítési kötelezettsége azt jelenti, hogy a Vezetõ Forgalmazók kötelezettséget vállalnak bármely elfogadott Aukciós Ellenajánlat vételárának legkésõbb az Elszámolási Napon, mint Értéknapon a Kibocsátó részére történõ megfizetésére. Az Aukció menete A többáras párosítási algoritmus ajánlattételi idõszakra és ügyletkötési idõszakra tagolódik. Az ajánlattételi idõszakban az Aukciós Ellenajánlattevõk elõször a Kompetitív, utána a Nem-kompetitív Aukciós Ellenajánlataikat adják be. A Kibocsátó és a Vezetõ Forgalmazók az Aukciót megelõzõen meghatározták a Nem-kompetitív Aukciós Ellenajánlatok elfogadható mértékét. Ezek összmennyisége nem lépheti túl a Ft-ot. Az egy Vezetõ Forgalmazó által összesen elfogadható Nem-kompetitív Aukciós vásárlási ajánlatok összmennyisége nem haladhatja meg az Ft-ot. Az adott Aukciós Vásárlási Ajánlat csak az adott szakaszban módosítható, vagy vonható vissza. A Kompetitív Aukciós Ellenajánlatok beadásának idõszaka délelõtt ig, a Nem-kompetitív Aukciós Ellenajánlatok beadásának idõszaka délelõtt ig. A Kompetitív Aukciós Ellenajánlatok esetén az alacsonyabb hozamon tett Aukciós Ellenajánlat megelõzi a magasabb hozamon tett Aukciós Ellenajánlatot. A Nem-kompetitív Aukciós Ellenajánlatok egymáshoz viszonyított teljesítési sorrendje azonos. A teljesítési sorrend alapján sorba rendezett Kompetitív Aukciós Ellenajánlatok alapján a Kereskedési Rendszer az Aukciós Ajánlattevõ által meghatározott lépésköznek megfelelõ bontásban meghatározza, hogy mekkora az az Átlaghozam, amin a Nem-kompetitív Aukciós Ellenajánlatok létrejöhetnek. Az ügyletkötési idõszakban az Aukciós Ajánlattevõ megteszi az eladásra irányuló Aukciós Ajánlatát és az ügyletek a párosítási algoritmusnak megfelelõen jönnek létre. Allokáció A Vezetõ Forgalmazók a Kibocsátóval elõzetesen Ft-ban határozták meg az Aukcióra benyújtható Nemkompetitív Aukciós Ellenajánlatok összegét, melybõl minden Vezetõ Forgalmazó egyenlõ arányban részesedhet. Többáras párosítási algoritmussal történõ ügyletkötésnek arra az esetére, amikor az Aukción elfogadott maximális hozamon szereplõ valamennyi Aukciós Ellenajánlat nem kerülhet párosításra, az Aukciós Ajánlattevõ az ezen a hozamszinten még párosítható Aukciós Ellenajánlatok kiválasztására a kártyaleosztás módszerét alkalmazza. Az aukción elfogadott maximális hozamon ajánlatot tévõk egyenlõ részt kapnak a párosítható mennyiségbõl egészen addig, amíg a fennmaradó mennyiség nem lesz kevesebb, mint a maximális hozamon még teljesen ki nem elégített, Aukciós Ellenajánlatot tevõk száma. Ezt követõen a Kompetitív Aukciós Ellenajánlatok alapján kiszámított Átlaghozam képezi a Nem-kompetitív Aukciós Ellenajánlatok elszámolása során érvényes hozamszintet. Jelen Aukciós eljárási rend minden tekintetben megfelel a Budapesti Értéktõzsde Kereskedési Kódexe 16. (Aukciós Ajánlat) fejezetének. 15

16 A DEMATERIALIZÁLT JELZÁLOGLEVELEKRÕL KIÁLLÍTOTT OKIRAT TERVEZETE OTP JELZÁLOGBANK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG OJB2019/I Jelzáloglevelek DEMATERIALIZÁLT JELZÁLOGLEVELEKRÕL SZÓLÓ OKIRAT (JELEN OKIRAT NEM TEKINTHETÕ ÉRTÉKPAPÍRNAK) amely Jelzáloglevelek az OTP Jelzálogbank Részvénytársaság által (azaz harminckilencmilliárd-százötvenmillió) forint össznévértékben, darab egyenként ,- (azaz tízezer) forint névértékû, névre szóló jelzáloglevél formájában, március 18-i lejárattal kerültek nyilvános forgalomba hozatali eljárás keretében forgalomba hozatalra. Jelzáloglevél sorozat száma OJB2019/I ISIN kód HU Az OTP Jelzálogbank Rt 400 milliárd forint keretösszegû Jelzáloglevél Programját, melynek keretében jelen Jelzáloglevelek forgalomba hozatalra kerültek a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete dátumú PSZÁF III/10.310/2003. számú határozatában engedélyezte, amely a PSZÁF III/ /2003., dátumú határozattal módosításra került. A forgalomba hozatal alapjául szolgáló döntés: Az OTP Jelzálogbank Rt. igazgatóságának 8/2003 ( ) számú határozata. A Jelzáloglevél forgalomba hozatalának helye: Magyarország Értékesítési korlátozások: A Jelzáloglevél aukcióján kizárólag devizabelföldi és devizakülföldi jogi személyek vehetnek részt. Másodpiaci értékesítési korlátozások nincsenek. A Jelzáloglevél forgalomba hozatalának napja: március 17. A jelzáloglevél futamidejének és kamatozásának kezdõ napja: március 17. A Jelzáloglevél lejáratának napja: március 18. A kamatfizetés idõpontjai: március 18, március 18., március 18., március 18, március 18., március 18., március 18., március 18., március 18., március 18., március 18., március 18., március 18., március 18., március 18. Az elsõ kamatperiódus kezdete a kibocsátás napja. A késõbbi kamatperiódusok kezdetei a kamatfizetési napok. Kamat mértéke: Fix, évi 9,48% A fizetendõ kamat mértéke: A megállapított éves kamatláb idõarányos része, amely a kamatfizetési idõpontok között ténylegesen eltelt naptári napok és a 365 napos év, vagy ha az adott kamatfizetési idõszak valamely része szökõévre esik, a ténylegesen eltelt napok és 366 napos év alapján kerül meghatározásra. Tõketörlesztés: Lejáratkor, március 18-án, egy összegben, a névérték 100%-a. 001 részlet forgalomba hozatalának értéknapja: március 17., összege: Ft. 002 részlet forgalomba hozatalának értéknapja: 2004 április 14., összege: Ft. 003 részlet forgalomba hozatalának értéknapja: 2004 április 23., összege: Ft. 004 részlet forgalomba hozatalának értéknapja: 2004 május 12., összege: Ft. Értéknap: május 12. I

17 A jelen dematerializált Jelzáloglevelekrõl szóló Okirat továbbiakban: Okirat (amely nem tekinthetõ értékpapírnak) OTP Jelzálogbank Részvénytársaság (cégjegyzékszáma: Cg ), székhelye: 1051 Budapest, Deák Ferenc u. 7-9., a továbbiakban Kibocsátó ) Igazgatósága 8/2003 ( ) számú határozatának felhatalmazása alapján és a tõkepiacról szóló évi CXX. törvény ( Tpt. ), valamint a Jelzálog-hitelintézetrõl és a jelzáloglevélrõl szóló évi XXX. tv. Valamint a Jelzáloglevélrõl szóló 285/2001. (XII.26.) Kormány rendelet rendelkezései alapján kibocsátott (azaz harminckilencmilliárd-százötvenmillió) forintos össznévértékû Jelzáloglevelekrõl továbbiakban: Jelzáloglevelek ) szóló Okirat. A Kibocsátó vállalja, hogy a jelen Okirat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelõen a KELER Rt-nél letétbe helyezésre kerül. A Jelzáloglevél forgalomba hozatal nettó bevételeit a Kibocsátó jelzáloghitelezés finanszírozására fordítja. A Feltételekre való hivatkozás esetén a Feltételek a Tájékoztatóban meghatározott Jelzáloglevél feltételeket jelentik. A Jelzáloglevél feltételek a jelen Okirat elválaszthatatlan mellékletét képezik. A jelen Okirat által megtestesített Jelzáloglevelek csak a Tpt. rendelkezéseinek, a KELER szabályzatainak és eljárási rendjének figyelembevételével ruházhatók át. Abban az esetben, ha jelen Okirattal megtestesített Jelzáloglevelek (vagy azok egy részének) visszafizetése a Jelzáloglevél feltételeknek megfelelõen esedékessé válik, illetve azok lejártak, de még nem történt meg a teljes kifizetés a Jelzáloglevél tulajdonosoknak, akkor az Okirattal megtestesített Jelzáloglevelek egyes tulajdonosai a tulajdonjogukat megtestesítõ értékpapír-számlára hivatkozva a Kibocsátó ellen közvetlenül jogosultak eljárást kezdeményezni, kivéve azt az esetet, ha a vonatkozó esedékességi dátumtól számított hét napos idõszakon belül a Jelzáloglevelekkel kapcsolatban az esedékes összeg teljes megfizetése megtörténik a Jelzáloglevél tulajdonosok javára a Jelzáloglevél feltételekkel összhangban. A Kibocsátó a forgalomba hozatali ár megfizetése ellenében kötelezi magát arra, hogy a jelen Okirat által képviselt Jelzáloglevelek névértékét március 18-án az OTP Bank Rt.-n ( Fizetõ Bank ) keresztül megfizeti a tulajdonosoknak. Jelen Okirat tulajdonjogot önmagában nem testesít meg. Bármifajta jogosultság csak a dematerializált értékpapírszámlán történõ bejegyzésbõl ered és csak az értékpapírszámlán a mindenkor teljesen megfelelõen bejegyzett Jelzáloglevél tulajdonosok jogosultak a jelen Okirat alapján a Jelzáloglevelekbõl eredõ kifizetésekre. A fentiekben megfogalmazott szabályok szerves részét alkotják a Jelzáloglevél feltételeknek és azok elfogadása esetén a bejegyzett Jelzáloglevél tulajdonosra ezen feltételek irányadók. Jelen Okirat tekintetében a magyar jog rendelkezései az irányadók. Budapest, május 12. OTP JELZÁLOGBANK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Igazolom, hogy az OTP Jelzálogbank Rt április 30. napján az Összesített fedezet-nyilvántartási kimutatásban igazoltan rendelkezik ezen forint névértékû jelzáloglevél névértéke és kamata összegével megegyezõ fedezettel. Budapest, május 12. Vagyonellenõr aláírása II

18 Fedezetek A Jelzálogtörvény 14. -a rendelkezik a jelzáloglevelek fedezetérõl, az (1) bekezdés szerint A jelzáloghitelintézetnek mindenkor rendelkeznie kell legalább a forgalomban levõ jelzáloglevelek még nem törlesztett névértéke és kamata összegével megegyezõ értékû fedezettel. Jelen Jelzáloglevél forgalomba hozatala mögötti rendes és pótfedezetek meglétérõl és azok értékérõl a Vagyonellenõr megbizonyosodott és azt Nyilatkozatába foglalta. A fedezetek bemutatásakor a OJB2012/II illetve a OJB2019/I jelû jelzáloglevelek adatai egyszerre szerepelnek a kimutatásokban tekintettel a három jelzáloglevélsorozat egy idõben történõ forgalomba hozatalára. Ennek alapján a tervek szerint forgalomba hozatalra kerülõ Jelzáloglevelek fedezet igénye: Forgalomba hozatalra kerülõ jelzáloglevelek Tõke tartozás Kamat tartozás Összesen OJB2012/II Ft Ft Ft OJB2019/I Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft A már forgalomban lévõ Jelzáloglevelek fedezetigénye Forgalomban lévõ jelzáloglevél Tõke tartozás Kamat tartozás Összesen Ft Ft Ft A tervezett forgalomba hozatalokkal és lejáratokkal kialakuló jelzáloglevél állomány fedezettségéhez szükséges fedezet: Ft A Vagyonellenõri nyilatkozat alapján rendelkezésre álló fedezetek: Ft, ebbõl 1

19 Rendes fedezet: Rendes fedezetbe bevont hitelek Pótfedezetek: Ft Tõkekövetelés Kamatkövetelés Összesen Ft Ft Ft I. Pótfedezetként szolgáló állampapírok Állampapír Figyelembevehetõ Figyelembevehetõ megnevezés lejárat tõkekövetelés kamatkövetelés Pótfedezeti érték 1 D Ft Ft 2 D Ft Ft 3 D Ft Ft /J Ft Ft Ft /E Ft Ft Ft /H Ft Ft Ft /I Ft Ft Ft /F Ft Ft Ft /E Ft Ft Ft /D Ft Ft Ft /C Ft Ft Ft /B Ft Ft Ft /D Ft Ft Ft /A Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft A fentiekbõl megállapítható, hogy a Jelzáloglevél fedezettsége 128 %, a fedezeteken belül a rendes és pótfedezet aránya 96 % - 4 %, ami elegendõ nagyságú és szerkezetû fedezetet nyújt a Jelzáloglevek forgalomba hozatalához. Jelen fedezeti arányok így meghaladják a törvényi elõírásokat, melynek ismeretében adta ki a Vagyonellenõr a nyilatkozatát és járult hozzá a forgalomba hozatalhoz. Tekintettel arra, hogy a jelzáloglevelek forgalomba kerüléséig az engedélyezési eljárás alatt újabb hitelek kerülnek rendes fedezetbe vonásra, az arányossági követelmények tovább javulnak, amelyek tovább növelik a jelzáloglevelek fedezettségét illetve biztonságát. (A fedezetek számításánál használt feltételek ismertetését lásd a Lejárati összhang tábla elõtt.) 2

20 Összesített fedezeti igény 3

21 Összesített fedezet-nyilvántartási kimutatás 1. Dátum: A jelzáloglevelek még nem törlesztett névértéke és kamata (3+4) A jelzáloglevelek még nem törlesztett névértéke A jelzáloglevelek még nem törlesztett kamata A rendes és pótfedezetek együttes értéke (6+7) Összes fedezet tõkeértéke (9+12) Összes fedezet kamatkövetekése (10+13) A rendes fedezetek összes értéke (9+10) A hitel vagy számviteli nyilvántartásban rendes fedezetként megjelölt követelések aktualizált tõkeköveteléseinek összegébõl rendes fedezetként figyelembe vehetõ összeg (9/a+9/b) 9/a Kizárólag jelzálogjoggal fedezett kölcsönrész /b Kapcsolódó kölcsönrész A hitel-nyilvántartásban rendes fedezetként megjelölt követelések aktualizált kamatköveteléseinek összegébõl rendes fedezetként figyelembe vehetõ összeg (10/a+10/b) 10/a Kizárólag jelzálogjoggal fedezett kölcsönrész /b Kapcsolódó kölcsönrész A pótfedezetként szolgáló eszközök összes értéke (12+13) Pótfedezetek összes aktualizált tõkeértéke ( ) Pótfedezetek összes aktualizált kamatkövetelése ( ) Nyitó Záró/Ft 14. Az MNB-nél elkülönített, zárolt számla egyenlege 15. A pótfedezetként nyilvántartásba vett állampapírok (16+17) aktualizált tõkeértéke aktualizált kamatkövetelése A pótfedezetként nyilvántartásba vett állami készfizetõ kezességvállalással kibocsátott 0 0 értékpapírok (19+20) 19. aktualizált tõkeértéke aktualizált kamatkövetelése A pótfedezetként nyilvántartásba vett hitelkövetelések (22+23) aktualizált tõkeértéke aktualizált kamatkövetelése Fedezetek cash-flow-nak jelenértéke Jelzáloglevelek cash-flow-nak jelenértéke A rendes fedezetekbe bevont hitelállomány fedezetéül szolgáló ingatlanok hitelbiztosítéki értékének együttes összege A. Összes fedezet/jelzáloglevél tõke+kamat (5/2) 139,28% 135,77% B. Rendes fedezetek teljes összege / jelzáloglevélállomány tõke+kamat (8/2) 134,78% 131,38% C. Kizárólag jelzálogjoggal fedezett kölcsönrész rendes fedezetként figyelembevehetõ 44,00% 43,78% együttes tõkeköv./a rendes fedezetekbe bevont hitelállomány fedezetéül szolgáló ingatlanok hitelbiztosítéki értékének együttes összege (9/26) D. Fedezetek tõkeállománya/jelzáloglevél tõketartozás (Tõkeegyenleg szabály) (6/3) 105,01% 103,42% E Fedezetek kamatösszege/jelzáloglevélkamattartozás (Kamategyenleg szabály) (7/4) 202% 194% F Fedezetek jelenértéke/jelzáloglevélbõl eredõ kötelezettségek jelenértéke (NPV 123% 122% szabálya) 4

22 Pótfedezeti kimutatás Pótfedezetek egyedi nyilvántartása I. Pótfedezetként szolgáló állampapírok Állampapír Figyelembevehetõ Figyelembevehetõ megnevezés lejárat tõkekövetelés kamatkövetelés Pótfedezeti érték 1 D Ft Ft 2 D Ft Ft 3 D Ft Ft /J Ft Ft Ft /E Ft Ft Ft /H Ft Ft Ft /I Ft Ft Ft /F Ft Ft Ft /E Ft Ft Ft /D Ft Ft Ft /C Ft Ft Ft /B Ft Ft Ft /D Ft Ft Ft /A Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft 5

23 LEJÁRATI ÖSSZHANG TÁBLA A Lejárati Összhang tábla összeállításának elsõdleges célja az, hogy bemutassa a Jelzálogbank havi bontású, elõremutató likviditási helyzetét a táblázat összeállításának idõpontjában a bank eszközei között szereplõ jelzáloghitel állomány és a bank által forgalomba hozott jelzáloglevél állomány tekintetében. A táblázat ezáltal képes segítséget adni ahhoz, hogy megállapítható legyen, hogy mikor és milyen nagyságrendû likviditási gap (rés) keletkezeik a bank életében pusztán a jelzáloghitelezési és a jelzáloglevél forgalomba hozatali tevékenységekbõl adódóan, abban az esetben, ha további hitelfolyósítás és jelzáloglevél forgalomba hozatal nem történik. Ezt a pozíciót a tábla Kummulált egyenleg oszlopa mutatja. Az egyes számok tartalmazzák azt, hogy az adott hónapban a hitelekbõl származó bevételek és az adott hónapban a jelzáloglevelekbõl adódó kiadások egyenlege az elõzõ hónap(ok) hasonló értékeivel összeadva, milyen likviditási helyzetet teremtenek. Tehát azokban hónapokban, amikor a Jelzálogbanknak csak hitelekbõl származó bevételi vannak, addig a Kummulált egyenleg oszlopban lévõ értékek rendre növekszenek, míg egy kamatfizetés, vagy jelzáloglevél törlesztés esetén az értékek növekedése lassul, vagy az összegek függvényében akár csökkenhetnek is. A táblázatban szereplõ adatok számításánál a feltételezzük, hogy: - Az állami támogatások rendszere nem változik (lásd Kockázati Tényezõk), - Az OTP Jelzálogbank Rt. által nyújtott hitelek feltételei változatlanok (lásd termékismertetõ), - Az ügyfelek minden hónapban, a fennálló hitelszerzõdés feltételei szerint teljesítik a kötelezettségeiket, - A táblázat kitöltéséhez szükséges változó kamatok (változó kamatozású jelzáloglevél kamatai forrás oldalról, és a kiegészítõ kamattámogatás mértéke eszköz oldalról) kiszámításának elvégzéséhez a GKI Gazdaságkutató Rt. elõrejelzéseit kerülnek felhasználásra. Ezek az állományok szerzõdés szerint havi rendszerességgel kerülnek frissítésre, de igény szerint alkalomszerûen is kérhetõ, - A táblázatot a jelzáloglevél forgalomba hozatalt követõ hónappal kezdjük és a leghosszabb hátralévõ futamidejû hitel utolsó törlesztésének hónapjával zárjuk. - a Lejárati Összhang tábla nem rendelkezik a Nyitó sorral, tekintettel arra, hogy semmilyen múltbeli adatnak nincs szerepe a jövõbeni, likviditási helyzet megállapításához, - A táblázat nem tartalmazza a Jelzáloglevelek fedezetét képezõ Pótfedezetbe vont állampapírok és a Pótfedezetbe bevonható igény szerint még szabad rendelkezésû állampapírok értékét sem, - A támogatásokat függetlenül attól, hogy az eszköz, vagy forrásoldali a hitelek kamataiban szerepeltetjük tekintettel arra, hogy az állam a hitelhez, a hiteladósok terheinek csökkentése érdekében nyújt támogatást. - A támogatások számításánál a hatályos jogszabályok alapján számolunk, a kiegészítõ kamattámogatás esetében ha a piaci és egyéb feltételek teljesülnek akkor a hitel futamidejének végéig, de legfeljebb 20 évig, míg a forrás oldali támogatás esetében az egyéb feltételek megfelelõség esetén a jelzáloglevél futamidejének végéig. 6

24 A fentiekbõl jól látható, hogy a Lejárati Összhang tábla a hónapról hónapra befolyó összegekkel nem számol oly módon, hogy azok a jelzáloglevelekbõl adódó kötelezettségek teljesítéséig befektetésre kerülhetnének. Azaz nem számol a tábla egyes elemeinek összevetésekor az idõtényezõvel, az értékek nominálisan kerülnek minden esetben egymással szembe állításra. Két táblát adtunk meg, az elsõben a Jelzáloglevelekbõl eredõ kötelezettségeket csak a Rendes fedezetbe vont hitelekbõl származó bevételekkel vetettük egybe, míg a második táblában a likviditási gap kezdetekor (2008. november) a rendelkezésre álló Pótfedezetet is szerepeltetjük. Az I. táblában az OJB 2008/I jelzáloglevelek törlesztésébõl adódó 2008 októberében jelentkezõ tartós likviditási hiányt, ami 2012 májusában az OJB 2012/II sorozat törlesztése miatt Ft-ra növekszik, a Jelzálogbank újabb jelzáloglevek forgalomba hozatalával tervezi megszüntetni. Az akkori forgalomba hozatal fedezetéül többek között az akkor lejáró jelzáloglevelek törlesztései miatt felszabaduló fedezetek és a jelenleg is rendelkezésre álló pótfedezetek fognak szolgálni. A következõ oldalak tartalmazzák a lejárati összhang táblákat. 7

25 Lejárati Összhangtábla 1. 8

26 9

27 10

28 Lejárati Összhangtábla 2. 11

29 12

30 13

31 14

32 15

33 16

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek. OJB 2009/IX sorozat 001 részlet

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek. OJB 2009/IX sorozat 001 részlet OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek OJB 2009/IX sorozat 001 részlet minimum 10.000.000 Ft össznévértékű, Budapesti Értéktőzsdére

Részletesebben

Kibocsátási Melléklet

Kibocsátási Melléklet OTP JELZÁLOGBANK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1052 Budapest, Deák Ferenc utca 7-9.) Kibocsátási Melléklet OJB 2019/I sorozat 003 részlet 1.000.000.000 Ft össznévértékű, névre szóló, A Budapesti Értéktőzsdére

Részletesebben

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 21.) Végleges Feltételek. OJB 2016/II sorozat 001 részlet

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 21.) Végleges Feltételek. OJB 2016/II sorozat 001 részlet OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 21.) Végleges Feltételek OJB 2016/II sorozat 001 részlet minimum 10.000.000 Ft össznévértékű, Budapesti Értéktőzsdére

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. május 26. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNTÁRSASÁG

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. május 26. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNTÁRSASÁG VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. május 26. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNTÁRSASÁG Minimum 10.000.000 össznévértékű, névre szóló jelzáloglevelek forgalomba hozatala az 1.000.000.000.000 Ft keretösszegű

Részletesebben

Kibocsátási Melléklet

Kibocsátási Melléklet HVB JELZÁLOGBANK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1065 Budapest, Nagymező utca 44.) Kibocsátási Melléklet Maximum 4.000.000.000 Ft össznévértékű, névre szóló, dematerializált, fix kamatozású, HVBF 2009/B jelű

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK június 10.

VÉGLEGES FELTÉTELEK június 10. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2014. június 10. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000,- euró össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2013-2014. évi

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK február 25.

VÉGLEGES FELTÉTELEK február 25. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. február 25. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2010-2011.

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK március 22.

VÉGLEGES FELTÉTELEK március 22. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2010. március 22. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 4.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2009-2010. évi

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK december 3.

VÉGLEGES FELTÉTELEK december 3. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2010. december 3. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 10.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2010-2011.

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK március 4.

VÉGLEGES FELTÉTELEK március 4. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. március 4. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2010-2011. évi

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2014. október 7.

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2014. október 7. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2014. október 7. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2014-2015. évi

Részletesebben

1. Kibocsátó: FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1082 Budapest Üllői út 48. 2. (i) Sorozat megjelölése:

1. Kibocsátó: FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1082 Budapest Üllői út 48. 2. (i) Sorozat megjelölése: FHB Jelzálogbank Nyrt. Hirdetmény és Végleges Feltételek A FHB Jelzálogbank Nyrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043638, cégbejegyzés: 1998.03.18., székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48.) (továbbiakban: Kibocsátó,

Részletesebben

Hirdetmény és Végleges Feltételek (Nyilvános Ajánlattétel)

Hirdetmény és Végleges Feltételek (Nyilvános Ajánlattétel) Hirdetmény és Végleges Feltételek (Nyilvános Ajánlattétel) A FHB Jelzálogbank Nyrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043028, cégbejegyzés: 2003.12.04., székhely: 1132 Budapest, Váci út 20.) (továbbiakban: Kibocsátó,

Részletesebben

1/7. Kibocsátási Program alapján) 1 3. Össznévérték: (i) Sorozat: Minimum ,- forint

1/7. Kibocsátási Program alapján) 1 3. Össznévérték: (i) Sorozat: Minimum ,- forint Hirdetmény és Végleges Feltételek A FHB Jelzálogbank Nyrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043638, cégbejegyzés: 1998.03.18., székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48.) (továbbiakban: Kibocsátó, FHB Nyrt. vagy Bank

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. október 5.

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. október 5. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. október 5. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2011-2012. évi

Részletesebben

2014.03.20 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 3.500.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala

2014.03.20 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 3.500.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala 2014.03.20 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Maximum 3.500.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala Az ERSTE 2013-2014. évi 100.000.000.000,- Ft keretösszegű

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala

ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala 2014.12.03 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Maximum 8.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala Az ERSTE 2014-2015. évi 100.000.000.000,- Ft keretösszegű

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. (6) Felhalmozott kamat: január 24-én a felhalmozott kamat 1,4063%, azaz Kötvényenként 140,63 Forint január 21.

VÉGLEGES FELTÉTELEK. (6) Felhalmozott kamat: január 24-én a felhalmozott kamat 1,4063%, azaz Kötvényenként 140,63 Forint január 21. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. január 17. MKB Bank Zrt. minimum 100.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló, dematerializált MKB VII. Kötvény nyilvános forgalomba hozatala a 200.000.000.000 forint keretösszegű

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. ELLA ELSŐ LAKÁSHITEL KERESKEDELMI BANK ZRT. 12.000.000.000 forint keretösszegű Forint Kötvény Kibocsátási Programja

VÉGLEGES FELTÉTELEK. ELLA ELSŐ LAKÁSHITEL KERESKEDELMI BANK ZRT. 12.000.000.000 forint keretösszegű Forint Kötvény Kibocsátási Programja VÉGLEGES FELTÉTELEK ELLA ELSŐ LAKÁSHITEL KERESKEDELMI BANK ZRT. 12.000.000.000 forint keretösszegű Forint Kötvény Kibocsátási Programja SOROZAT: ELLA 2008 RÉSZLET: 001 Az ELLA Első Lakáshitel Kereskedelmi

Részletesebben

A nyilvános Kibocsátású, változó kamatozású, résztörlesztéses Jelzáloglevél (FJ12NV01) első sorozatrészlete forgalomba hozatalának adatai

A nyilvános Kibocsátású, változó kamatozású, résztörlesztéses Jelzáloglevél (FJ12NV01) első sorozatrészlete forgalomba hozatalának adatai A nyilvános Kibocsátású, változó kamatozású, résztörlesztéses Jelzáloglevél (FJ12NV01) első sorozatrészlete forgalomba hozatalának adatai MEGNEVEZÉS neve: A Kibocsátó megnevezése és címe: A forgalomba

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK november 23.

VÉGLEGES FELTÉTELEK november 23. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2012. november 23. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2012-2013.

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. ELLA ELSŐ LAKÁSHITEL KERESKEDELMI BANK ZRT. 12.000.000.000 forint keretösszegű Forint Kötvény Kibocsátási Programja

VÉGLEGES FELTÉTELEK. ELLA ELSŐ LAKÁSHITEL KERESKEDELMI BANK ZRT. 12.000.000.000 forint keretösszegű Forint Kötvény Kibocsátási Programja VÉGLEGES FELTÉTELEK ELLA ELSŐ LAKÁSHITEL KERESKEDELMI BANK ZRT. 12.000.000.000 forint keretösszegű Forint Kötvény Kibocsátási Programja SOROZAT: ELLA 2009 RÉSZLET: 001 Az ELLA Első Lakáshitel Kereskedelmi

Részletesebben

Kibocsátási Melléklet

Kibocsátási Melléklet HVB JELZÁLOGBANK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1065 Budapest, Nagymező utca 44.) Kibocsátási Melléklet Maximum 500.000.000 Ft össznévértékű, névre szóló, dematerializált, fix kamatozású, HVBF 2005/8 jelű

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP _OJK_2017/I AZ OTP BANK NYRT FORINT KERETÖSSZEGŰ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP _OJK_2017/I AZ OTP BANK NYRT FORINT KERETÖSSZEGŰ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK VÉGLEGES FELTÉTELEK AZ OTP BANK NYRT. 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŰ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK KERETÉBEN KIBOCSÁTÁSRA KERÜLŐ MINIMUM 1.000.000 FT ÖSSZNÉVÉRTÉKŰ OTP _OJK_2017/I FIX KAMATOZÁSÚ

Részletesebben

ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNYEK LEJÁRAT ELŐTTI - TŐZSDÉN KÍVÜLI OTC ÜGYLET KERETÉBEN TÖRTÉNŐ - MÁSODPIACI VISSZAVÁSÁRLÁSÁHOZ

ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNYEK LEJÁRAT ELŐTTI - TŐZSDÉN KÍVÜLI OTC ÜGYLET KERETÉBEN TÖRTÉNŐ - MÁSODPIACI VISSZAVÁSÁRLÁSÁHOZ ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNYEK LEJÁRAT ELŐTTI - TŐZSDÉN KÍVÜLI OTC ÜGYLET KERETÉBEN TÖRTÉNŐ - MÁSODPIACI VISSZAVÁSÁRLÁSÁHOZ Budapest, 2009. március 11. Az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK szeptember 16.

VÉGLEGES FELTÉTELEK szeptember 16. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2014. szeptember 16. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 5.000.000,- euró össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2014-2015.

Részletesebben

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 6 000 000 000,- Ft, azaz hatmilliárd forint össznévértékő, névre szóló, DK 2011/01 elnevezéső Kötvénye elsı Részletének nyilvános

Részletesebben

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörően

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörően Végleges Feltételek A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 6.500.000.000,- Ft, azaz hatmilliárd ötszázmillió forint össznévértékő, névre szóló, DK2009/01 elnevezéső Kötvénye nyilvános Forgalomba

Részletesebben

Minimum darab

Minimum darab FHB Jelzálogbank Nyrt. Hirdetmény és Végleges Feltételek A FHB Jelzálogbank Nyrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043638, cégbejegyzés: 1998.03.18., székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48.) (továbbiakban: Kibocsátó,

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK február 8.

VÉGLEGES FELTÉTELEK február 8. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2013. február 8. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2012-2013. évi

Részletesebben

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörően

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörően Végleges Feltételek A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 6.000.000.000,- Ft, azaz Hatmilliárd forint össznévértékő, névre szóló, DK2011/02 elnevezéső Kötvénye nyilvános Forgalomba hozatalához,

Részletesebben

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörűen

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörűen Végleges Feltételek A Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 5.000.000.000,- Ft, azaz Ötmilliárd forint össznévértékű, névre szóló, DK2016/01 elnevezésű Kötvénye nyilvános Forgalomba hozatalához,

Részletesebben

Minimum 100.000.000,- Forint Minimum 100.000.000,- Forint

Minimum 100.000.000,- Forint Minimum 100.000.000,- Forint FHB Jelzálogbank Nyrt. Hirdetmény és Végleges Feltételek A FHB Jelzálogbank Nyrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043638, cégbejegyzés: 1998.03.18., székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48.) (továbbiakban: Kibocsátó,

Részletesebben

minimum 10.000 darab minimum 10.000 darab

minimum 10.000 darab minimum 10.000 darab FHB Jelzálogbank Nyrt. Hirdetmény és Végleges Feltételek A FHB Jelzálogbank Nyrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043638, cégbejegyzés: 1998.03.18., székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48.) (továbbiakban: Kibocsátó,

Részletesebben

2015.06.19 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 2.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala

2015.06.19 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 2.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala 2015.06.19 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Maximum 2.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala Az ERSTE 2014-2015. évi 100.000.000.000,- Ft keretösszegű

Részletesebben

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörűen

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörűen Végleges Feltételek A Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 5.000.000.000,- Ft, azaz Ötmilliárd forint össznévértékű, névre szóló, DK2015/02 elnevezésű Kötvénye nyilvános Forgalomba hozatalához,

Részletesebben

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörűen

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörűen Végleges Feltételek A Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 5.000.000.000,- Ft, azaz Ötmilliárd forint össznévértékű, névre szóló, DK2015/02 elnevezésű Kötvénye nyilvános Forgalomba hozatalához,

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK október 2.

VÉGLEGES FELTÉTELEK október 2. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2012. október 2. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2012-2013. évi

Részletesebben

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörően

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörően Végleges Feltételek A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 2.500.000.000,- Ft, azaz Kettımilliárd-ötszázmillió forint össznévértékő, névre szóló, DK2012/01 elnevezéső Kötvénye nyilvános

Részletesebben

A JELEN DOKUMENTUM A 2001. ÉVI CXX. TÖRVÉNY 7. (2) BEKEZDÉSE SZERINT DEMATERIALIZÁLT ÉRTÉKPAPÍRHOZ KIÁLLÍTOTT OKIRAT ÉS NEM ÉRTÉKPAPÍR

A JELEN DOKUMENTUM A 2001. ÉVI CXX. TÖRVÉNY 7. (2) BEKEZDÉSE SZERINT DEMATERIALIZÁLT ÉRTÉKPAPÍRHOZ KIÁLLÍTOTT OKIRAT ÉS NEM ÉRTÉKPAPÍR A JELEN DOKUMENTUM A 2001. ÉVI CXX. TÖRVÉNY 7. (2) BEKEZDÉSE SZERINT DEMATERIALIZÁLT ÉRTÉKPAPÍRHOZ KIÁLLÍTOTT OKIRAT ÉS NEM ÉRTÉKPAPÍR 2006. február 3. VÉGLEGES FELTÉTELEK ÉS OKIRAT MINTA Az FHB Földhitel-

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK augusztus 7.

VÉGLEGES FELTÉTELEK augusztus 7. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2013. augusztus 7. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2013-2014.

Részletesebben

Forgalomba hozatali árfolyam: május ,9042% május ,9179% május ,9316%

Forgalomba hozatali árfolyam: május ,9042% május ,9179% május ,9316% 2007. május 22. KERESKEDELMI ÉS HITELBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2007. évi 100.000.000.000 Ft keretösszegű Kötvényprogramja keretében Maximum 506.250 USD. össznévértékű, névre szóló Kötvények

Részletesebben

Forgalomba hozatali. adatai

Forgalomba hozatali. adatai Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság névre szóló, dematerializált jelzáloglevelei (FJ08NF04) első Sorozatrészletének nyilvános Forgalomba hozatali adatai Vezető Forgalmazó: Magyar Külkereskedelmi

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_EURO_2 2014/XII AZ OTP BANK NYRT. 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK 2012. MÁJUS 25.

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_EURO_2 2014/XII AZ OTP BANK NYRT. 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK 2012. MÁJUS 25. VÉGLEGES FELTÉTELEK AZ OTP BANK NYRT. 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK KERETÉBEN KIBOCSÁTÁSRA KERÜLİ MINIMUM 10.000 EUR ÖSSZNÉVÉRTÉKŐ OTP_EURO_2 2014/XII FIX KAMATOZÁSÚ

Részletesebben

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK 1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK A jelen Alaptájékoztatókban szereplő egyes fogalmak definíciói, illetve rövidítések magyarázatai az alábbiakban kerülnek ismertetésre. Az egyéb, vagyis

Részletesebben

Kibocsátási Melléklete

Kibocsátási Melléklete Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság névre szóló, dematerializált, tőzsdei bevezetésre kerülő jelzáloglevele (FJ10NF03) első Sorozatrészletének nyilvános forgalomba hozatali adatait tartalmazó

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum USD össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala

ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum USD össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala 2016.02.23. ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Maximum 1.000.000 USD össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala Az ERSTE 2015-2016. évi 100.000.000.000,- Ft keretösszegű

Részletesebben

Maximum 10.000.000.000,- Ft, azaz Tízmilliárd forint. 10.000,- Ft névérték, vagy annak egész számú többszöröse

Maximum 10.000.000.000,- Ft, azaz Tízmilliárd forint. 10.000,- Ft névérték, vagy annak egész számú többszöröse Nyilvános ajánlattétel I. Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Rt., (FHB Rt.) mint Kibocsátó a 2003-2004/I. Kibocsátási Programja keretében ezennel nyilvános ajánlatot tesz közzé maximum 10.000.000.000,-

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala

ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala 2014.05.30 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Maximum 2.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala Az ERSTE 2013-2014. évi 100.000.000.000,- Ft keretösszegű

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP 2013/II AZ OTP BANK NYRT FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK JANUÁR 13.

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP 2013/II AZ OTP BANK NYRT FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK JANUÁR 13. VÉGLEGES FELTÉTELEK AZ OTP BANK NYRT. 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK KERETÉBEN KIBOCSÁTÁSRA KERÜLİ MINIMUM 250.000.000 FT ÖSSZNÉVÉRTÉKŐ OTP 2013/II FIX KAMATOZÁSÚ

Részletesebben

Kibocsátási Melléklete

Kibocsátási Melléklete Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság névre szóló, dematerializált, tőzsdei bevezetésre kerülő jelzáloglevelei (FJ05NF01) első Sorozatrészletének nyilvános forgalomba hozatali adatait tartalmazó

Részletesebben

ISMERTETŐ A MAGYAR NEMZETI BANK ÁLTAL KIBOCSÁTANDÓ KÖTVÉNYEK FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ A MAGYAR NEMZETI BANK ÁLTAL KIBOCSÁTANDÓ KÖTVÉNYEK FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ A MAGYAR NEMZETI BANK ÁLTAL KIBOCSÁTANDÓ KÖTVÉNYEK FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐT A MAGYAR NEMZETI BANK MINT KIBOCSÁTÓ TESZI KÖZZÉ, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A BEFEKTETŐKET TÁJÉKOZTASSA

Részletesebben

A Budapesti Értéktőzsde szabályai az MMTS1 Kereskedési Rendszerben, az Aukciós-értékpapírtáblán történő aukciós kereskedésről

A Budapesti Értéktőzsde szabályai az MMTS1 Kereskedési Rendszerben, az Aukciós-értékpapírtáblán történő aukciós kereskedésről Budapest, 2015. október 20 Nyilvános A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZABÁLYAI AZ MMTS1 KERESKEDÉSI RENDSZERBEN, AZ AUKCIÓS- ÉRTÉKPAPÍRTÁBLÁN TÖRTÉNŐ AUKCIÓS KERESKEDÉSRŐL A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő

Részletesebben

2015.03.03 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 1.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala

2015.03.03 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 1.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala 2015.03.03 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Maximum 1.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala Az ERSTE 2014-2015. évi 100.000.000.000,- Ft keretösszegű

Részletesebben

Lakossági állampapírok

Lakossági állampapírok Lakossági állampapírok Lakossági állampapír Az állampapír a legbiztonságosabb befektetési lehetőség ma Magyarországon, mert a befektetések mögött a hazai pénzügyi piacok legnagyobb és legstabilabb szereplője,

Részletesebben

Üzleti feltételek az állam átmenetileg szabad pénzközeinek kezelése céljából kötött repóügyletek lebonyolításához

Üzleti feltételek az állam átmenetileg szabad pénzközeinek kezelése céljából kötött repóügyletek lebonyolításához Üzleti feltételek az állam átmenetileg szabad pénzközeinek kezelése céljából kötött repóügyletek lebonyolításához Budapest, 2015. május 11. 1. A jelen üzleti feltételek alapján kötendő repóügyletek célja

Részletesebben

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL A Diákhitel Központ Részvénytársaság 9.000.000.000,- Ft, azaz kilencmilliárd forint össznévértékű, névre szóló, DK2007/01 elnevezésű Kötvénye első Részletének nyilvános Forgalomba

Részletesebben

Üzleti feltételek az ÁKK Zrt. által az Elsődleges forgalmazók részére biztosított repó rendelkezésre állás keretében kötött repó ügyletekhez

Üzleti feltételek az ÁKK Zrt. által az Elsődleges forgalmazók részére biztosított repó rendelkezésre állás keretében kötött repó ügyletekhez Üzleti feltételek az ÁKK Zrt. által az Elsődleges forgalmazók részére biztosított repó rendelkezésre állás keretében kötött repó ügyletekhez Budapest, 2014. december 8. 1. Repó rendelkezésre állás célja

Részletesebben

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörően

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörően Végleges Feltételek A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 4.000.000.000,- Ft, azaz Négymilliárd forint össznévértékő, névre szóló, DK2012/01 elnevezéső Kötvénye nyilvános Forgalomba hozatalához,

Részletesebben

ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMPAPÍRPIACI REFERENCIAHOZAMOK KÉPZÉSÉRŐL

ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMPAPÍRPIACI REFERENCIAHOZAMOK KÉPZÉSÉRŐL ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMPAPÍRPIACI REFERENCIAHOZAMOK KÉPZÉSÉRŐL Hatályba lép: 2012. április 18. Az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) mint az

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY KIVÁLTÓ FIX ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL A Diákhitel Központ Részvénytársaság 10.000.000.000,- Ft, azaz tízmilliárd forint össznévértékű, névre szóló, DK2006/01 elnevezésű Kötvénye második Részletének nyilvános Forgalomba

Részletesebben

Hivatkozással az FHB Nyrt. Lakossági Hitelezési Üzletszabályzatára, alulírott

Hivatkozással az FHB Nyrt. Lakossági Hitelezési Üzletszabályzatára, alulírott 1. számú melléklet FHB Nyrt.1132. Budapest, Váci út 20. Banki érkeztetés: Tárgy: Bejelentéshez kötött előtörlesztési bejelentő Tisztelt Cím! Hivatkozással az FHB Nyrt. Lakossági Hitelezési Üzletszabályzatára,

Részletesebben

A Raiffeisen Bank Zrt. által kibocsátott kötvények jegyzéke Érvényben: március 24-től visszavonásig

A Raiffeisen Bank Zrt. által kibocsátott kötvények jegyzéke Érvényben: március 24-től visszavonásig A Raiffeisen Bank Zrt. által kibocsátott kötvények jegyzéke Érvényben: 2016. március 24-től visszavonásig 1. Áttekintés - A Raiffeisen Bank Zrt. kötvényprogramjai és a kibocsátott kötvények típusai...

Részletesebben

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017.04.01.-től befogadott kérelmek esetén A Kis-Rába menti Takarékszövetkezet a Szabadfelhasználású

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ Termék definíció Az Értékpapír adásvételi megállapodás keretében a Bank és az Ügyfél értékpapírra vonatkozó azonnali adásvételi megállapodást kötnek.

Részletesebben

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 11.) Határozza meg az értékpapírok fogalmát, fajtáit, főkönyvi nyilvántartásának és értékelésének szabályait! Ismertesse az értékpapírok analitikus nyilvántartását! Mutassa be az értékpapírokhoz (váltó,

Részletesebben

ALTERA Vagyonkezelő Nyrt.

ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. FIGYELMEZTETÉS: A Tájékoztató jelen Kiegészítésével kapcsolatosan a Kibocsátó, az értékpapír szabályozott piacra történő bevezetését kezdeményező személy és a Forgalmazó felelőssége nem egyetemleges. A

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. április 6. A Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi t és Kiváltó Takarék

Részletesebben

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig H I R D E T M É N Y a Santander Consumer Finance Zrt. által, 2010. március 01. napját megelőzően megkötött, magánszemélyek részére nyújtott ingatlanfedezettel biztosított személyi kölcsönök költségeiről

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2013-2014. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 5. sz.

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2013-2014. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 5. sz. FHB Jelzálogbank Nyrt. Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű 2013-2014. évi Kibocsátási Programjához készített Összevont Alaptájékoztatójának 5. sz. Kiegészítése Jelen dokumentum alapjául szolgáló

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

I. Számú melléklet. Elfogadó Nyilatkozat

I. Számú melléklet. Elfogadó Nyilatkozat I. Számú melléklet Elfogadó Nyilatkozat a SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Részvénytársaság (8000 Székesfehérvár, Raktár u. 1.) valamennyi 1.000,- Ft (egyezer forint) névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvényére

Részletesebben

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016.10.01.-től befogadott kérelmek esetén A Kis-Rába menti Takarékszövetkezet a Szabadfelhasználású

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY 2017. január 16-tól Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

HIRDETMÉNY. darabonként 1 amerikai dollár névértékű, névre szóló, A sorozatú Befektetési Jegyeit.

HIRDETMÉNY. darabonként 1 amerikai dollár névértékű, névre szóló, A sorozatú Befektetési Jegyeit. HIRDETMÉNY Az Alapkezelő, OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. és a Forgalmazó, OTP Bank Nyrt. a MNB Pénzügyi Stabilitási Tanácsának 2016. október 14-én kelt, H-KE-III-715/2016. sz. engedélye alapján

Részletesebben

OKIRAT. dematerializált kötvényről. A Kibocsátó teljes neve: Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

OKIRAT. dematerializált kötvényről. A Kibocsátó teljes neve: Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság OKIRAT dematerializált kötvényről A KÖTVÉNY KIBOCSÁTÓ ADATAI A Kibocsátó teljes neve: Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság A kibocsátó rövid neve: Székhelye: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

Rendkívüli tájékoztatás

Rendkívüli tájékoztatás NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Székhely: 1147 Budapest, Telepes u. 53. Cégjegyzékszám: 01-10-043104 Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Rendkívüli tájékoztatás A NUTEX Nyrt közleménye

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. 01. 16. A a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek

Részletesebben

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörően

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörően Végleges Feltételek A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 3.000.000.000,- Ft, azaz Hárommilliárd forint össznévértékő, névre szóló, DK2014/01 elnevezéső Kötvénye nyilvános Forgalomba hozatalához,

Részletesebben

MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 31., cégjegyzékszám: 01-10-041712)

MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 31., cégjegyzékszám: 01-10-041712) ISMERTETŐ ÉS NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL AZ MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MFB 202006/1 KÖTVÉNYÉNEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ 1. ISMERTETŐ Az MFB Magyar Fejlesztési Bank

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) 1. sz. melléklet SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. január 01. 1 1. Takarék Classic Személyi

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói HIRDETMÉNY 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói A,,Rábaközi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék

Részletesebben

Nyilvános ajánlattétel I.

Nyilvános ajánlattétel I. Nyilvános ajánlattétel I. Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Rt., (FHB Rt.) mint Kibocsátó a 2002. évi második 2002/II. Kibocsátási Programja keretében ezennel nyilvános ajánlatot tesz közzé maximum 10.000.000.000,-

Részletesebben

Útmutató kockázati tőkealap nyilvántartásba vételéhez

Útmutató kockázati tőkealap nyilvántartásba vételéhez Útmutató kockázati tőkealap nyilvántartásba vételéhez Tartalom Irányadó jogszabályok... 3 A Felügyelet engedélyezési hatásköre... 3 Egyéb jogszabályi rendelkezések... 3 A Felügyelethez benyújtandó dokumentumok...

Részletesebben

Tartalom 1/20 I. TELJESSÉGI NYILATKOZAT II. A KIBOCSÁTÓ NYILATKOZATA III. FELELŐSSÉGI NYILATKOZAT IV. A VAGYONELLENŐR NYILATKOZATA MELLÉKLETEK

Tartalom 1/20 I. TELJESSÉGI NYILATKOZAT II. A KIBOCSÁTÓ NYILATKOZATA III. FELELŐSSÉGI NYILATKOZAT IV. A VAGYONELLENŐR NYILATKOZATA MELLÉKLETEK Tartalom ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS, FIGYELEMFELHÍVÁS...2 DEFINÍCIÓK ÉS RÖVIDÍTÉSEK...4 1. A NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁSÚ, FIX KAMATOZÁSÚ, VÉGTÖRLESZTÉSES JELZÁLOGLEVÉL (FJ13NF01) ELSŐ SOROZATRÉSZLETE FORGALOMBA

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. október 1. 1. Takarék Classic Személyi Kölcsön

Részletesebben

2013.06.24 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 1.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala

2013.06.24 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 1.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala 2013.06.24 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala Az ERSTE 2012-2013. évi 100.000.000.000,- Ft keretösszegű Kötvényprogramja

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Összefoglaló

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Összefoglaló Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Összefoglaló az ÁKK Zrt. és partnerei által nyilvántartott hitelek, állampapírok, valamint a kapcsolódó fedezeti és betétügyletek egyeztetéséről

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Mohácsi Takarék Bank Zrt. a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék Személyi Kölcsön standard

Részletesebben

A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL

A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL OTTHONTEREMTÉSI JELZÁLOGHITEL ÚJ LAKÁS ÉPÍTÉSÉRE, VÁSÁRLÁSÁRA (1 ÉVES REFERENCIA-KAMATLÁB PERIÓDUS)

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK október 5.

VÉGLEGES FELTÉTELEK október 5. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. október 5. MKB Bank Zrt. minimum 50.000 Euró össznévértékű, névre szóló, dematerializált MKB Fix 5x5% Euró Kötvény nyilvános forgalomba hozatala a 200.000.000.000 forint keretösszegű

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rakamaz Takarék (a továbbiakban Hitelintézet) STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2010. június 11. 1 1. Joker Személyi Kölcsön kondíciói: A kölcsön összege 50 000 Ft és

Részletesebben

Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel HIRDETMÉNY

Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel HIRDETMÉNY Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. március 21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. május 15. napjáig

Részletesebben

Útmutató befektetési alapok kezelési szabályzatának módosításához

Útmutató befektetési alapok kezelési szabályzatának módosításához Útmutató befektetési alapok kezelési szabályzatának módosításához Tartalom Irányadó jogszabályok... 3 A Felügyelet engedélyezési hatásköre... 3 Egyéb jogszabályi rendelkezések... 3 A Felügyelethez benyújtandó

Részletesebben

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5 Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan, magánszemélyek részére 1. A hitelkeret

Részletesebben