A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA"

Átírás

1 LXII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM OLDAL február 29. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 2310 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek és -határozatok, az Alkotmánybíróság határozatai 6/2012. (II. 1.) Korm. rendelet a terhességi-gyermekágyi segélyben és gyermekgondozási díjban részesülõk számára nyújtott jövedelempótlékról /2012. (II. 1.) Korm. határozat a terhességi-gyermekágyi segélyben és gyermekgondozási díjban részesülõk számára nyújtott jövedelempótlék fedezetének biztosításáról III. RÉSZ Nemzeti erõforrás és egyéb miniszteri rendeletek és utasítások IV. RÉSZ Útmutatók V. RÉSZ Közlemények A Nemzeti Erõforrás Minisztérium pályázati felhívása az Év Kórháza cím elnyerésére A Nemzeti Erõforrás Minisztérium közleménye szakképesítések írásbeli vizsgarészének, az írásbeli és interaktív vizsgatevékenységeknek szakképesítésenként, illetve tantárgyanként meghatározott vizsgaidõpontjáról, valamint a tételek átvételének idejérõl és módjáról A Nemzeti Erõforrás Minisztérium és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közleménye az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által teljesített kifizetésekrõl Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal közleménye a Családvédelmi Szolgálat feladataira felkészítõ szakirányú tanfolyamról A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet Egészségügyi Szakképzõ és Továbbképzõ Intézet közleménye az egészségügyi szakképzések területén mûködõ szaktanácsadói hálózatba történõ felvételrõl szóló pályázati felhívásról A Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar közleménye a 75, 70, 65, 60 és 50 éve végzett gyógyszerészek részére jubileumi díszoklevél adományozásáról A Magyar Gyermeksebész Alapítvány közleménye a személyi jövedelemadóból évben befolyt támogatási összeg felhasználásáról VI. RÉSZ Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közleményei VII. RÉSZ Vegyes közlemények Közlemény igazolványok, oklevelek, bizonyítványok érvénytelenítésérõl Pályázati hirdetmények betölthetõ állásokra Helyesbítés

2 570 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 4. szám I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek és -határozatok, az Alkotmánybíróság határozatai A Kormány 6/2012. (II. 1.) Korm. rendelete a terhességi-gyermekágyi segélyben és gyermekgondozási díjban részesülõk számára nyújtott jövedelempótlékról A Kormány a Magyarország évi központi költségvetésérõl szóló évi CLXXXVIII. törvény 78. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 4 6., valamint az 1. és a 2. melléklet tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a 12. tekintetében a muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló évi CXL. törvény 100. (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 13. tekintetében a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló évi CLIV. törvény 15. (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el: 1. (1) E rendelet hatálya a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) a) 40. (1) bekezdésében meghatározott terhességi-gyermekágyi segélyben, valamint b) 42/A. (1) bekezdésében meghatározott gyermekgondozási díjban [az a) és b) pont a továbbiakban együtt: pénzbeli ellátás] részesülõkre terjed ki. (2) Az e rendeletben meghatározott eljárásra az e rendeletben meghatározott eltérésekkel a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényt kell alkalmazni. 2. A december 31-én már és január 1-jén még az 1. szerinti ugyanazon pénzbeli ellátásban részesülõ személy (a továbbiakban: Igénylõ) havonta a ban foglalt feltételekkel a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 1. számú melléklet 1.1. pontja szerinti adómentes, nettó összegben megállapított jövedelempótlékra (a továbbiakban: jövedelempótlék) jogosult. 3. Az 1. szerinti pénzbeli ellátásokhoz járó jövedelempótlék az Igénylõt a pénzbeli ellátásra való jogosultság idõtartama alatt a jövedelempótlékra való jogosultság kezdõ napjától illeti meg. A jövedelempótlékra való jogosultság kezdõ napja január 1-je. A jövedelempótlék kifizetésére a 2012-ben folyósított pénzbeli ellátások kifizetésével egyidejûleg kerül sor. 4. A decemberben egy naptári napra járó pénzbeli ellátás összegének 31-szerese figyelembevételével az a terhességi-gyermekágyi segélyben részesülõ, aki a 10. szerinti nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. -a és 29/B. -a szerinti a) családi kedvezményt nem veszi igénybe, az 1. mellékletben foglalt táblázat A oszlopa szerinti, b) családi kedvezményt egy kedvezményezett eltartott után veszi igénybe, az 1. mellékletben foglalt táblázat B oszlopa szerinti, c) családi kedvezményt két kedvezményezett eltartott után veszi igénybe, az 1. mellékletben foglalt táblázat C oszlopa szerinti, pénzbeli ellátás összegétõl függõ jövedelempótlékban részesül.

3 4. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY A decemberben egy naptári napra járó pénzbeli ellátás összegének 31-szerese, illetve az Ebtv. 42/D. (4) bekezdésében foglaltak alapján a évi felülvizsgálatot követõen megállapított egy naptári napra járó pénzbeli ellátás összegének 31-szerese figyelembevételével az a gyermekgondozási díjban részesülõ, aki a 10. szerinti nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. -a és 29/B. -a szerinti a) családi kedvezményt nem veszi igénybe, a 2. mellékletben foglalt táblázat A oszlopa szerinti, b) családi kedvezményt egy kedvezményezett eltartott után veszi igénybe, a 2. mellékletben foglalt táblázat B oszlopa szerinti, pénzbeli ellátás összegétõl függõ jövedelempótlékban részesül. 6. Amennyiben a jövedelempótlékra való jogosultság a 4. és 5. -ban foglaltak szerint nem áll fenn a teljes naptári hónapban, akkor a jövedelempótlék összegét az 1. és 2. mellékletben meghatározott összegek 30-ad részének és a jogosultág naptári napjainak a szorzata alapján kell megállapítani. 7. Az Igénylõ nem jogosult jövedelempótlékra, ha a) az Szja tv. 29/A. -ában és 29/B. -ában foglalt családi kedvezményt forintot elérõen vagy azt meghaladóan érvényesít, b) évre vonatkozóan adójóváírást nem vett igénybe. 8. (1) A társadalombiztosítási kifizetõhelyek a kifizetett jövedelempótlék összegét a kifizetõhelyi elszámolásban elkülönített soron számolják el, amelyet az egészségbiztosítási szervek az adott havi elszámolásban feltüntetett összeg utalásával egyidejûleg folyósítanak a kifizetõhelyek részére. (2) A kifizetett jövedelempótlék összege után a kifizetõhelyet nem illeti meg a társadalombiztosítási feladatok elvégzéséért járó költségtérítés. 9. (1) A központi költségvetés a Magyarország évi központi költségvetésérõl szóló évi CLXXXVIII. törvény 27. (15) bekezdésében megjelölt Gyermekgondozási díjban és terhességi-gyermekágyi segélyben részesülõk kompenzációja jogcím-csoport terhére az e rendeletben meghatározottak szerint biztosít fedezetet (a továbbiakban: támogatás) a) a fõvárosi és megyei kormányhivatalok egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervei, b) a társadalombiztosítási kifizetõhelyek által folyósított pénzbeli ellátások tekintetében az e rendelet alapján járó jövedelempótlék kifizetéséhez. (2) Az e rendelet alapján igénybe vett támogatás kizárólag a jövedelempótlékra való jogosultak évi jövedelempótlékának kifizetésére használható fel, más jogcímen kifizetés nem teljesíthetõ. 10. (1) Az Igénylõ a évi jövedelempótlék megállapításához az alábbiakról nyilatkozik: a) a évi adójóváírás igénybevételének tényérõl, b) arról, hogy a évben családi kedvezményt igénybe vesz-e, c) arról, hogy a évben hány fõ kedvezményezett eltartott után kíván családi kedvezményt érvényesíteni, d) a évben a családi kedvezmény igénylése során figyelembe vehetõ eltartottak és kedvezményezett eltartottak számáról és e) az adóazonosító jelérõl. (2) A nyilatkozat tartalmazza: a) az Igénylõ természetes személyazonosító adatait, b) azt, hogy az Igénylõ 2012-ben családi kedvezményt igénybe vesz-e és a családi kedvezmény érvényesítése során figyelembe vehetõ eltartottak és kedvezményezett eltartottak számát, c) a családi kedvezmény érvényesítése során figyelembe venni kívánt kedvezményezett eltartottak számát, d) évre vonatkozóan az adójóváírás érvényesítését és e) az Igénylõ által tett záradékot az adatok valóságtartalmáról. (3) Az Igénylõ a nyilatkozatot a pénzbeli ellátást folyósító szervnek két példányban nyújtja be. A pénzbeli ellátást folyósító szerv az egyik példányon igazolja az átvételt, a másik példány alapján intézkedik a jövedelempótlék megállapítása iránt.

4 572 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 4. szám (4) A pénzbeli ellátást folyósító szervhez május 31-éig benyújtott nyilatkozat, illetve az Ebtv. 61. (2) bekezdése szerinti visszamenõleges igényérvényesítés során a július 31-éig benyújtott nyilatkozat esetén a jövedelempótlék az arra való jogosultság elsõ napjától folyósítható. Ezen idõpontokat követõen benyújtott nyilatkozat esetén a jövedelempótlék legkorábban a nyilatkozat benyújtását követõ hónap elsõ napjától folyósítható. (5) Amennyiben a jövedelempótlék iránti kérelemben foglaltaknak a pénzbeli ellátást folyósító szerv helyt ad, a jövedelempótlék megállapításáról nem kell határozatot hozni. (6) Amennyiben az Igénylõ olyan változást jelent be, amely alapján jogosultsága megszûnik vagy változik a jövedelempótlék összege, a változás napjával szûnik meg a jövedelempótlékra vonatkozó jogosultsága vagy módosul annak összege. (7) Az Igénylõ 8 napon belül köteles minden olyan változást bejelenteni a pénzbeli ellátást folyósító szervnek, amely a jövedelempótlékra való jogosultságot, illetve annak összegét érinti. (8) Amennyiben az Igénylõt a felvett jövedelempótlék nem illette meg, úgy köteles azt a visszafizetésre kötelezõ határozat kézhezvételétõl számított 90 napon belül egy összegben visszafizetni. A tartozás összegét elengedni, mérsékelni nem lehet. (9) Amennyiben az Igénylõ a jövedelempótlék megállapításához szükséges nyilatkozatban valótlan adatot közölt, a jövedelempótlék folyósítása megszüntetésre kerül, az addig teljesített jövedelempótlék összegét az Igénylõ a jövedelempótlékot folyósító szerv határozatában foglaltak szerint köteles visszafizetni. (10) Az Igénylõ által benyújtandó kérelem mintáját és kitöltési útmutatóját az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a honlapján közzéteszi. 11. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit elsõ alkalommal a év január hónapra járó pénzbeli ellátás számfejtésekor kell alkalmazni. 12. A muzeális intézmények látogatóit megilletõ kedvezményekrõl szóló 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet 2. (4) bekezdésében az A Magyar Köztársaság állami ünnepérõl szóló évi VIII. törvény 1. -ában szövegrész helyébe az Az Alaptörvény J) cikk (1) bekezdésében szöveg lép. 13. (1) A megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggõ egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mikr.) 18. (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (1) A GYEMSZI a évi adatok alapján február 15-éig elkészíti és megküldi az OTH és az egészségügyért felelõs miniszter részére a fekvõbeteg-szakellátási kapacitások és az azokhoz tartozó ellátási területek felosztására irányuló (2) bekezdés szerinti javaslatot (a továbbiakban: felosztási javaslat). (2) A Mikr. 19. (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (4) Az OTH a 20. -ban foglaltak alapján az eljárás megindításától számított 40 napon belül dönt a kapacitások és az ellátási területek megállapításáról. 14. A költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak évi kompenzációjáról szóló 371/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. -a a következõ (15) bekezdéssel egészül ki: (15) A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény alapján terhességi-gyermekágyi segélyben részesülõk kompenzációjára vonatkozó elõírásokat a terhességi-gyermekágyi segélyben és gyermekgondozási díjban részesülõk számára nyújtott jövedelempótlékról szóló kormányrendelet tartalmazza. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök

5 4. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY melléklet a 6/2012. (II. 1.) Korm. rendelethez A terhességi-gyermekágyi segélyben részesülõk jövedelempótlékának összege A B C A családi kedvezményt nem az Igénylõ veszi igénybe A családi kedvezményt az Igénylõ egy kedvezményezett eltartott után veszi igénybe A családi kedvezményt az igénylõ két kedvezményezett eltartott után veszi igénybe évi kompenzálandó havi pénzbeli ellátás összege (Ft) Jövedelempótlék havi összege (Ft) terhességi-gyermekágyi segély esetén évi kompenzálandó havi pénzbeli ellátás összege (Ft) Jövedelempótlék havi összege (Ft) terhességi-gyermekágyi segély esetén évi kompenzálandó havi pénzbeli ellátás összege (Ft) Jövedelempótlék havi összege (Ft) terhességi-gyermekágyi segély esetén

6 574 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 4. szám A B C A családi kedvezményt nem az Igénylõ veszi igénybe A családi kedvezményt az Igénylõ egy kedvezményezett eltartott után veszi igénybe A családi kedvezményt az igénylõ két kedvezményezett eltartott után veszi igénybe évi kompenzálandó havi pénzbeli ellátás összege (Ft) Jövedelempótlék havi összege (Ft) terhességi-gyermekágyi segély esetén évi kompenzálandó havi pénzbeli ellátás összege (Ft) Jövedelempótlék havi összege (Ft) terhességi-gyermekágyi segély esetén évi kompenzálandó havi pénzbeli ellátás összege (Ft) Jövedelempótlék havi összege (Ft) terhességi-gyermekágyi segély esetén

7 4. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 575 A B C A családi kedvezményt nem az Igénylõ veszi igénybe A családi kedvezményt az Igénylõ egy kedvezményezett eltartott után veszi igénybe A családi kedvezményt az igénylõ két kedvezményezett eltartott után veszi igénybe évi kompenzálandó havi pénzbeli ellátás összege (Ft) Jövedelempótlék havi összege (Ft) terhességi-gyermekágyi segély esetén évi kompenzálandó havi pénzbeli ellátás összege (Ft) Jövedelempótlék havi összege (Ft) terhességi-gyermekágyi segély esetén évi kompenzálandó havi pénzbeli ellátás összege (Ft) Jövedelempótlék havi összege (Ft) terhességi-gyermekágyi segély esetén

8 576 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 4. szám A B C A családi kedvezményt nem az Igénylõ veszi igénybe A családi kedvezményt az Igénylõ egy kedvezményezett eltartott után veszi igénybe A családi kedvezményt az igénylõ két kedvezményezett eltartott után veszi igénybe évi kompenzálandó havi pénzbeli ellátás összege (Ft) Jövedelempótlék havi összege (Ft) terhességi-gyermekágyi segély esetén évi kompenzálandó havi pénzbeli ellátás összege (Ft) Jövedelempótlék havi összege (Ft) terhességi-gyermekágyi segély esetén évi kompenzálandó havi pénzbeli ellátás összege (Ft) Jövedelempótlék havi összege (Ft) terhességi-gyermekágyi segély esetén

9 4. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY melléklet a 6/2012. (II. 1.) Korm. rendelethez A gyermekgondozási díjban részesülõk jövedelempótlékának összege A A családi kedvezményt nem az Igénylõ veszi igénybe Kompenzálandó pénzbeli ellátás havi összege (Ft) Jövedelempótlék havi összege (Ft) gyermekgondozási díj esetén B A családi kedvezményt az Igénylõ egy kedvezményezett eltartott után veszi igénybe Kompenzálandó pénzbeli ellátás havi összege (Ft) Jövedelempótlék havi összege (Ft) gyermekgondozási díj esetén

10 578 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 4. szám A A családi kedvezményt nem az Igénylõ veszi igénybe Kompenzálandó pénzbeli ellátás havi összege (Ft) Jövedelempótlék havi összege (Ft) gyermekgondozási díj esetén B A családi kedvezményt az Igénylõ egy kedvezményezett eltartott után veszi igénybe Kompenzálandó pénzbeli ellátás havi összege (Ft) Jövedelempótlék havi összege (Ft) gyermekgondozási díj esetén

11 4. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 579 A A családi kedvezményt nem az Igénylõ veszi igénybe Kompenzálandó pénzbeli ellátás havi összege (Ft) Jövedelempótlék havi összege (Ft) gyermekgondozási díj esetén B A családi kedvezményt az Igénylõ egy kedvezményezett eltartott után veszi igénybe Kompenzálandó pénzbeli ellátás havi összege (Ft) Jövedelempótlék havi összege (Ft) gyermekgondozási díj esetén

12 580 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 4. szám A A családi kedvezményt nem az Igénylõ veszi igénybe Kompenzálandó pénzbeli ellátás havi összege (Ft) Jövedelempótlék havi összege (Ft) gyermekgondozási díj esetén B A családi kedvezményt az Igénylõ egy kedvezményezett eltartott után veszi igénybe Kompenzálandó pénzbeli ellátás havi összege (Ft) Jövedelempótlék havi összege (Ft) gyermekgondozási díj esetén A Kormány 1018/2012. (II. 1.) Korm. határozata a terhességi-gyermekágyi segélyben és gyermekgondozási díjban részesülõk számára nyújtott jövedelempótlék fedezetének biztosításáról A Kormány a terhességi-gyermekágyi segélyben és gyermekgondozási díjban részesülõk kompenzációja érdekében a Magyarország évi központi költségvetésérõl szóló évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 27. (15) bekezdésében kapott jogkörében elrendeli a Kvtv. 1. melléklet X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet 24. Céltartalékok cím 2. Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja, gyermekgondozási díjban és terhességi-gyermekágyi segélyben részesülõk kompenzációja alcímrõl 4400,0 millió forint átcsoportosítását a Kvtv. 1. melléklet XX. Nemzeti Erõforrás Minisztérium fejezet 21. Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap cím 4. Különféle jogcímen adott térítések alcímen belül e határozattal létrehozásra kerülõ 5. Gyermekgondozási díjban és terhességi-gyermekágyi segélyben részesülõk kompenzációja jogcím-csoport javára az 1. melléklet szerint. Felelõs: nemzetgazdasági miniszter Határidõ: azonnal Orbán Viktor s. k., miniszterelnök

13 1. melléklet az 1018/2012. (II. 1.) Korm. határozathoz X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium XX. Nemzeti Er forrás Minisztérium Államháztartási egyedi azonosító ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI EL IRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA* a Kormány hatáskörében Költségvetési év: Alcímszám Jogcímcsop.- szám Jogcímszám Fejezetszám Címszám El - ir.- csoportszám Kiemelt el - ir.- szám Fejezetnév Címnév Alcímnév Jogcímcsop.- név Jogcímnév El ir.- csop.- név KIADÁSOK Kiemelt el irányzat neve X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 24 Céltartalékok Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja, gyermekgondozási díjban és terhességi-gyermekágyi segélyben részesül k kompenzációja XX. Nemzeti Er forrás Minisztérium 21 Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap 4 Különféle jogcímen adott térítések Gyermekgondozási díjban és terhességigyermekágyi segélyben részesül k kompenzációja Az el irányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jelleg Az el irányzatok Az adatlap 5 példányban töltend ki felhasználása/zárolása (módosítás +/ ) Fejezet 1 példány id arányos Állami Számvev szék 1 példány teljesítményarányos Összesen I. negyedév Magyar Államkincstár 1 példány egyéb: azonnal 4 400, ,0 Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány * Az összetartozó el irányzat-változásokat (+/ ) egymást követ en kell szerepeltetni. II. negyedév A módosítás jogcíme Millió forintban, egy tizedessel Módosítás (+/ ) , ,0 III. negyedév A módosítás következ évre áthúzódó hatása A módosítást elrendel jogszabály/ határozat száma IV. negyedév 4. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 581

14 582 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 4. szám III. RÉSZ Nemzeti erõforrás és egyéb miniszteri rendeletek és utasítások IV. RÉSZ Útmutatók V. RÉSZ Közlemények A Nemzeti Erõforrás Minisztérium pályázati felhívása az Év Kórháza cím elnyerésére A Nemzeti Erõforrás Minisztérium nyilvános pályázatot hirdet az Év kórháza cím elnyerésére. 1. A pályázat célja Elismerésben részesíteni a kiemelkedõ egészségügyi szolgáltató tevékenységet végzõ egészségügyi intézményeket. 2. Pályázhat Magyarországon bejegyzett városi, megyei, országos, önálló fekvõbeteg-ellátást, vagy fekvõ- és járóbeteg ellátást nyújtó szolgáltató, amely alapító okirata szerint egészségügyi szolgáltatást nyújt, érvényes OEP szerzõdéssel, érvényes orvosi felelõsségbiztosítással rendelkezik. Olyan államháztartáson kívüli szervezetek esetében, melyek közhasznúvá minõsíthetõek, további feltétel a közhasznú vagy kiemelkedõen közhasznú minõsítés igazolása. 3. Pályázati követelmények pályázati anyag benyújtása a 2. számú mellékletben található szempontrendszere alapján, a pályázat terjedelme a mellékletekkel együtt max. 50 oldal, a pályázó önálló jogosultságát igazoló okirat (pl. alapító okirat másolatának) csatolása, a tulajdonos támogató nyilatkozatának csatolása, érvényes mûködési engedély másolat csatolása, érvényes OEP alap szerzõdés másolat csatolása, érvényes orvosi felelõsségbiztosítás másolat csatolása, az 1. számú mellékletben található, kitöltött pályázati adatlap csatolása, a 3. sz. mellékletben található, kitöltött nyilatkozatok csatolása, államháztartáson kívüli szervezetek esetében a 4. sz. mellékletben található, kitöltött nyilatkozat, kérelem csatolása. Nem pályázhat: aki a fenti pályázati feltételnek nem felel meg, aki az Év Kórháza 2008, 2009, pályázaton bármely kategóriában év kórháza címet nyert, aki január 1-jétõl a pályázat benyújtásáig 60 napon túli 50 MFt-ot meghaladó vagy 60 napon túli, az eredeti éves költségvetési elõirányzat 3,5%-át meghaladó tartozás állománnyal rendelkezik. 4. A beadható pályázatok száma Egy egészségügyi intézmény csak egy pályázatot nyújthat be. 5. A pályázat benyújtásának határideje, módja, helye és egyéb követelmények A pályázat benyújtásának határideje: március 26. A pályázatot öt, eredeti példányban kell benyújtani.

15 4. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 583 A pályázatot kizárólag postai úton egy borítékban vagy egy csomagolásban ajánlott, vagy tértivevényes küldeményként kell elküldeni az alábbi címre: Nemzeti Erõforrás Minisztérium, Egészségpolitikai fõosztály (1051 Budapest, Arany János u. 6 8.). A borítékon kérjük feltüntetni a pályázat címének megjelölését. A határidõ módosítására, valamint hiánypótlásra nincs lehetõség. A határidõ lejártát követõen feladott, illetõleg kézben vagy hiányosan érkezett pályázatok nem kerülnek elbírálásra. A pályázat közzétételre kerül az Egészségügyi Közlönyben és a Nemzeti Erõforrás Minisztérium honlapján ( 6. A pályázat elbírálásának módja és ideje A Bíráló Bizottság a beadott pályázat, a minisztériumban megszervezésre kerülõ pályázati prezentáció (az adott kategóriában pályázók részvételi lehetõségével), valamint a pályázóknál történõ helyszíni látogatás alapján dönt. A pályázat benyújtása: kis kórház (összes ágyszám 500 alatt) és nagy kórház (összes ágyszám 500 felett) kategóriában lehetséges. 7. Pályázható keret A cím nyertesének járó díj összege: kis kórház kategória esetében 3 M Ft nagy kórház kategória esetében 5 M Ft Forrás: A Nemzeti Erõforrás Minisztérium évi 20/ Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok fejezeti kezelésû elõirányzata. 8. A pályázattal elnyerhetõ támogatás felhasználására vonatkozó elõírások a pályázattal elnyerhetõ támogatás egyszeri jellegû, vissza nem térítendõ a finanszírozás módja: elõfinanszírozás, a nyertes pályázókkal a Nemzeti Erõforrás Minisztérium támogatási szerzõdést köt, a támogatás felhasználását a szerzõdésben meghatározott módon ellenõrzi, a nyertes pályázó köteles a támogatás felhasználásáról szóló írásos szakmai és részletes pénzügyi beszámolót küldeni, a megítélt támogatási összeg a támogatási szerzõdés megkötését követõen kerül egy összegben folyósításra. 9. A pályázatok elbírálása Az Év kórháza cím odaítélésére a Bíráló Bizottság tesz javaslatot, melynek tagjai a(z): Nemzeti Erõforrás Minisztérium, Magyar Kórházszövetség, Egészségügyi Gazdasági Vezetõk Egyesülete, Magyar Ápolási Igazgatók Egyesülete képviselõi. 10. A pályázat eredményének kihirdetése A Magyar Kórházszövetség évi XXIII. konferenciáján. 11. A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad Nemzeti Erõforrás Minisztérium Egészségpolitikai Fõosztály: Sinka Miklósné Tel.: (1)

16 584 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 4. szám 1. számú melléklet Az Év Kórháza pályázat Pályázati adatlap A Nemzeti Erõforrás Minisztérium Év Kórháza címmel kiírt pályázati felhívásához Kérjük számítógéppel kitölteni! 1. A pályázó adatai Csak olyan szervezetnek az adatai írhatók be, amely a pályázati felhívás szerinti pályázói körbe tartozik! Postafiók nem adható meg! Pályázó szervezet neve: Régió: Megye: Legfontosabb adatok Irányítószám: Település: Adószám: Utca, házszám: Cégbírósági bejegyzés, végzés száma; 4 jegyû cégjegyzékszám: 1 TB-azonosító: Statisztikai számjel: Pályázó szervezet hivatalos képviselõje: Telefonszám, fax-, mobilszám: A pályázat témafelelõse, programmenedzsere (név): 2 Telefonszám: Beosztás: cím: Munkakör: cím: 2. A pályázó értesítési címe Csak abban az esetben kérjük kitöltését, amennyiben értesítési cím a fentiektõl eltérõ! Címzett megnevezése: Irányítószám: Címzett postacímének Utca: adatai Település: Házszám: 1 Csak cégbírósági bejegyzéssel rendelkezõ pályázónak kell kitölteni! 2 FONTOS! A kapcsolattartó személy (a pályázati ügyintézéssel felhatalmazott személy) nevét, telefonszámát és címét kérjük pontosan megadni a zökkenõmentes ügyintézés érdekében

17 4. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY számú melléklet Év kórháza cím pályázati szempontrendszere A) Vezetés (max. 5 oldal) Az intézmény szervezeti felépítése Az intézmény bemutatása, jogállása, képviselete Stratégiai tervezés, célok, szakmai terv (éves, hosszú távú) Vezetõi információs rendszer, vezetõi szintek, jogkörök, feladatkörök szabályozása, szakmai vezetõi testületek formái Belsõ, külsõ kommunikáció Benchmarking alkalmazása Tulajdonosi közremûködés I.B) A szervezet fõbb mutatói ( év) A szervezet fõbb mutatói Ellátandó lakosságszám Össz. dolgozói létszám ÁGYSZÁM Össz. ágyszám Aktív ágyak száma Krónikus ágyak száma BETEGFORGALOM Betegforgalom a fekvõbeteg-ellátásban /év Betegforgalom a járóbeteg-ellátásban /év 1 orvosra jutó esetszám fekvõbeteg-ellátásban /év 1 orvosra jutó esetszám járóbeteg-ellátásban /év 1 ápolóra jutó ápolási napok száma/év Fekvõbeteg-ellátó osztályok száma Diagnosztikai egységek száma Szakrendelések száma II. Humánerõforrás II. A) Humánerõforrás menedzsment (max. 5 oldal) Humánerõforrás fejlesztését célzó intézkedések Oktatás-képzés, továbbképzés, támogatási formák Munkatársak értékelése Munkatársak ösztönzése, elismerése Külsõ szervezetektõl kapott elismerések Konferencián való részvételek (orvosi, szakdolgozói), támogatás rendszere

18 586 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 4. szám II. B) A humánerõforrás menedzsment fõbb mutatói ( év) Humánerõforrás menedzsment mutatók ORVOS Össz. orvos létszám (fõ) Szakorvosok aránya % Nem közalkalmazotti státuszban dolgozók aránya (%) Orvosok átlag életkora Tudományos fokozattal rendelkezõk száma (fõ) Szakmai kollégiumi tagok száma (fõ) Országos szakfelügyelõi megbízással rendelkezõk száma (fõ) Regionális szakfelügyelõi megbízással rendelkezõk száma (fõ) Megyei/városi szakfelügyelõi megbízással rendelkezõk száma (fõ) Orvosi fluktuáció % Szakdolgozó Össz. szakdolgozói létszám (fõ) Betegágy melletti ápolók aránya (%) Szakképzettek aránya % Fõiskolát végzettek aránya % Egyetemet végzettek aránya % Tudományos fokozattal rendelkezõk száma (fõ) Szakdolgozói fluktuáció % Gazdasági és mûszaki dolgozó Össz. gazdasági és mûszaki dolgozói létszám (fõ) Diplomások aránya (%) Szakképzettek aránya % Tudományos fokozattal rendelkezõk száma (fõ) Dolgozói fluktuáció % III. Szakmai munka minõsége a évben (max. 10 oldal) Szakmai indikátorok Indikátorok mérése, összehasonlító értékelése A szakmai munka javítását célzó intézkedések Betegbiztonság Betegbiztonsági mutatók mérése, összehasonlító értékelése A betegek biztonságát támogató intézkedések Beteg által indított perek Perek száma Perek okainak értékelése A perek elkerülését célzó intézkedések Egészségügyi dokumentáció (orvosi és ápolási dokumentáció) felügyelete = Szakmai irányelvek, protokollok (orvosi, ápolási) alkalmazása = Tudományos tevékenység IV. Elégedettségi vizsgálatok a évben (max. 3 oldal) Elégedettségi vizsgálatok végzése, összehasonlító értékelése (Beteg, Dolgozó, Háziorvos, stb.) Az elégedettség javítását célzó intézkedések

19 4. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 587 V. Gazdálkodás V. A) Pénzügyi gazdálkodás Az intézmény fõbb gazdasági mutatói ( év) Az eredeti költségvetési bevétel összege (tervezett) Az eredeti költségvetési kiadás összege (tervezett) Egyenleg Költségvetési bevétel (teljesített) Költségvetési kiadások (teljesített) Egyenleg ezer Ft Az eredeti költségvetési bevétel (tervezett) és a teljesített költségvetési bevétel aránya (%) Személyi juttatások Munkaadókat terhelõ járulékok Dologi kiadások Felújítás Intézményi beruházási kiadások Központi beruházás ezer Ft Beruházások: Intézményi önrész Tulajdonosi támogatás Pályázat Bruttó értékhez viszonyított beruházás % ingatlan gépbeszerzés jármû Vállalkozási tevékenység bevétel kiadás egyenleg Költségvetési fõ számok Befektetett eszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Aktív pénzügyi elszámolások Forgóeszközök Kötelezettségek Saját tõke Szabad forgóeszközök mutatója (%) (Követelések+értékpapír+pénzeszközök/forgóeszközök) Likviditási ráta mértéke (%) (Forgóeszközök/kötelezettségek) Tõke feszültségi mutató (%) (Kötelezettségek/saját tõke) ezer Ft %

20 588 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 4. szám Áthúzódó kötelezettség állomány Rövid távú kötelezettség Hosszú távú kötelezettség Tartalék Költségvetési tartalék Vállalkozási tartalék Hitelállomány Meglévõ Felvett Szállítói adósságállomány Eredeti költségvetési elõirányzat Szállítói adósságállomány összesen Határidõn belül Lejárt 1 30 nap nap nap 90 napon túli Késedelmi kamat Átütemezett tartozás Pénzkészlet ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft Alapítványi támogatás V.B/ Tárgyi erõforrás gazdálkodás (max. 3 oldal) Beruházások tervezése, értékelése Eszközök menedzselése (karbantartás, felülvizsgálat, ápolási eszközök fejlesztése stb.) Környezet tudatosság Energiagazdálkodás Hulladékgazdálkodás Információ menedzsment Adatkezelés Adatvédelem VI. Minõségmenedzsment (max. 5 oldal) Intézményi minõségirányítási rendszer/ek modelljének bemutatása (ISO 9001, MEES) Környezeti menedzsment (KIR, veszélyes anyagok, munkaegészségügy, kockázatkezelés) Minõségcélok értékelése ( ) Önértékelés eredményeinek összehasonlító értékelése ( ) Minõség díj pályázatokon való részvétel eredményei Hibajavító, megelõzõ és folyamatos fejlesztési tevékenység mûködtetése VII. Egészségfejlesztés (max. 2 oldal) Intézmény által szervezett programokban való részvétel, eredményesség ( ) Országos/kistérségi/települési programokban való részvétel, eredményesség ( ) Civil szervezetekkel való együttmûködés formái

21 4. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY számú melléklet Az egyedi támogatás igénylõjének (jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet) NYILATKOZATA A támogatást igénylõ adatai: név:... székhely:... képviselõ neve:... nyilvántartási szám:... nyilvántartást vezetõ szerv neve:... adószám:... Alulírott, mint a(z)..., támogatást igénylõ szervezet képviseletére jogosult személy a támogatást igénylõ szervezet nevében az alábbiakról nyilatkozom: 1. a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Közpénztv.) 14. -a alapján kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet által a Nemzeti Erõforrás Minisztériumhoz (a továbbiakban: NEFMI)...-án... tárgyában benyújtott egyedi támogatási igényhez kapcsolódóan a Közpénztv. 6. (1) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenséget megalapozó kizáró okok az általam képviselt szervezet tekintetében nem állnak fenn; 2. a Közpénztv. 8. (1) bekezdése szerinti érintettség a támogatási igényhez kapcsolódóan az általam képviselt szervezet tekintetében a) nem áll fenn b) az alábbi tekintetben fennáll 3 :......, és a Közpénztv. 8. (1) bekezdése alapján az általam képviselt szervezet kezdeményezi a fenti tény közzétételét, 3. az általam képviselt szervezet érintettségével kapcsolatban eleget tett a Közpénztv. rendelkezéseinek, illetve a támogatás nyújtásával összefüggésben az általam képviselt szervezet a tekintetében fennálló korábbi összeférhetetlenséget amennyiben ilyen volt megszüntette; 4. az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. (1) b) bekezdésében elõírtak szerint nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet eleget tett a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb mûködésérõl szóló évi CXXII. törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének 5. az Áht. 50. (1) c) bekezdésében elõírtak szerint nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az Áht. 50. (2) bekezdése szerinti átlátható szervezetnek minõsül. 6. az általam képviselt szervezet megfelel az Áht. 50. (1) a)pontjában a rendezett munkaügyi kapcsolatok vonatkozásában meghatározott feltételeknek, valamint az Áht. 50. (1) bekezdése szerint vizsgálandó jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet adatait rendelkezésre bocsátja; VAGY az általam képviselt szervezet vonatkozásában az Áht. 50. (1) a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelménye munkavállaló foglalkoztatásának hiányában nem értelmezhetõ; VAGY az általam képviselt szervezetre Magyarországon történõ foglalkoztatás hiányában az Áht. 50. (1) a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelménye nem terjed ki; 3 Amennyiben az érintettség fennáll, a jelen nyilatkozattal egyidejûleg a támogatás igénylõjének kezdeményeznie kell az érintettség közzétételét a ûrlapon.

22 590 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 4. szám 7. az általam képviselt szervezet tudomásul veszi, hogy lejárt esedékességû, meg nem fizetett köztartozása esetén a megítélt és a szerzõdés alapján kiutalható támogatásból a köztartozás összege visszatartásra és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 79. (1) bekezdése szerint az állami adóhatóságnak befizetésre kerül, e visszatartás azonban nem érinti az általam képviselt szervezet támogatási szerzõdésben meghatározott kötelezettségeit; 8. az általam képviselt szervezet tudomásul veszi, hogy adószámát (adóazonosító jelét) a NEFMI és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetve a köztartozás bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 9. az általam képviselt szervezet hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által mûködtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylõi, kedvezményezetti adataihoz azok konstrukciós forrásainak költségvetésbeli elhelyezkedésétõl függetlenül a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint a NEFMI, az Állami Számvevõszék, a Kormányzati Ellenõrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium, az Európai Támogatásokat Auditáló Fõigazgatóság és a csekély összegû támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 10. a támogatási igényben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körûek, valódiak és hitelesek; 11. az általam képviselt szervezet támogatási igényt a jelen igényben foglalt tárgyban az igény benyújtását megelõzõ 5 évben, illetve azzal egyidejûleg nem nyújtott be; VAGY az általam képviselt szervezet támogatási igényt a jelen igényben foglalt tárgyban az igény benyújtását megelõzõ 5 évben, illetve egyidejûleg az alábbiak szerint nyújtott be a NEFMI illetve a jogelõd minisztériumok (Oktatási és Kulturális Minisztérium, Szociális és Munkaügyi Minisztérium, Egészségügyi Minisztérium, Önkormányzati Minisztérium sport szakterület), valamint más szervezet részére: Támogató szervezet Dátum Igényelt összeg (Ft) Elnyert összeg (Ft) Elszámolt összeg (Ft) Amennyiben a nyilatkozattételt követõen a jelen igényben foglalt tárgyban az általam képviselt szervezet támogatást nyer, az elnyert támogatásról 8 napon belül tájékoztatom a NEFMI-t. 12. a támogatási igényben foglalt cél tekintetében az általam képviselt szervezetet adólevonási jog megilleti, illetve az adóterhet másra áthárítja; VAGY adólevonási jog részben megilleti, illetve az adóterhet részben másra áthárítja; VAGY adólevonási jog nem illeti meg, és az adóterhet másra nem hárítja át; 13. az általam képviselt szervezet nem áll végelszámolás alatt, illetve ellene csõd-, felszámolási eljárás, vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás vagy adósságrendezési eljárás nincs folyamatban (külföldi igénylõ esetén e tekintetben az igénylõ saját joga alkalmazandó); 14. az általam képviselt szervezet tudomásul veszi, hogy a jelen nyilatkozat megfelelõ kitöltése és aláírása a támogatás nyújtásának feltétele...,, képviselõ neve (P. H.)

A Rendelet alapján jövedelempótlék kifizetését 2012. december 31-éig lehet teljesíteni.

A Rendelet alapján jövedelempótlék kifizetését 2012. december 31-éig lehet teljesíteni. 2012/3 TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK RÉSZÉRE A terhességi-gyermekágyi segélyben és gyermekgondozási díjban részesülők számára nyújtott jövedelempótlékról A terhességi-gyermekágyi segélyben

Részletesebben

1.1. Megnevezése (neve): 1.2.2. Pályázó szervezeti-működési formája: 1.2.2.1. Szervezeti formán belüli bontás:

1.1. Megnevezése (neve): 1.2.2. Pályázó szervezeti-működési formája: 1.2.2.1. Szervezeti formán belüli bontás: 2015. február 12-étől érvényes adatlap (V1) Azonosító: A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP IGAZGATÓSÁGA 1388 Budapest, Pf.: 82. Telefon: 327-4300 e-mail: info@nka.hu, honlap: www.nka.hu P Á L Y Á Z A T I A D A T

Részletesebben

ADATLAP A MINISZTERI KERETBŐ L TÁMOGATOTTAK RÉSZÉRE

ADATLAP A MINISZTERI KERETBŐ L TÁMOGATOTTAK RÉSZÉRE 2015. február 12-étől érvényes adatlap (V1) Azonosító: AN NEMZETI KULTURÁLIS ALAP IGAZGATÓSÁGA 1388 Budapest, Pf.: 82. Telefon: 327-4300 e-mail: info@nka.hu, honlap: www.nka.hu ADATLAP A MINISZTERI KERETBŐ

Részletesebben

A Nemzeti Erıforrás Minisztérium pályázati felhívása az Év Kórháza 2011. cím elnyerésére

A Nemzeti Erıforrás Minisztérium pályázati felhívása az Év Kórháza 2011. cím elnyerésére A Nemzeti Erıforrás Minisztérium pályázati felhívása az Év Kórháza 2011. cím elnyerésére hatályos: 2012.02.29 - A Nemzeti Erıforrás Minisztérium nyilvános pályázatot hirdet az Év kórháza 2011. cím elnyerésére.

Részletesebben

Az Emberi Erıforrások Minisztériuma pályázati felhívása az Év kórháza 2012 cím elnyerésére

Az Emberi Erıforrások Minisztériuma pályázati felhívása az Év kórháza 2012 cím elnyerésére Az Emberi Erıforrások Minisztériuma pályázati felhívása az Év kórháza 2012 cím elnyerésére hatályos: 2013.02.04 - Az Emberi Erıforrások Minisztériuma nyilvános pályázatot hirdet az Év kórháza 2012 cím

Részletesebben

NEFMI pályázati felhívás. az Év kórháza 2011 cím elnyerésére

NEFMI pályázati felhívás. az Év kórháza 2011 cím elnyerésére NEFMI pályázati felhívás az Év kórháza 2011 cím elnyerésére A Nemzeti Erőforrás Minisztérium nyilvános pályázatot hirdet az Év kórháza 2011 cím elnyerésére. 1. A pályázat célja Elismerésben részesíteni

Részletesebben

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Belügyminisztérium Gazdasági és Informatikai Helyettes Államtitkársága pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Belügyminisztérium Gazdasági és Informatikai Helyettes Államtitkársága pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Belügyminisztérium Gazdasági és Informatikai Helyettes Államtitkársága pályázatot hirdet 1. A pályázat célja üzemeltetési költségcsökkentést eredményező energetikai fejlesztések pénzügyi

Részletesebben

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:...

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Gazdálkodási formakód 2 : A kérelmező jogállása: Amatőr

Részletesebben

PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ

PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ FONTOS TUDNIVALÓK Jelen pályázat keretében a pályázati felhívásban szereplő szakképzésekben résztvevők elméleti és gyakorlati képzési költségeinek, a tananyagnak és a szakmai vizsga

Részletesebben

Tájékoztató a társadalombiztosítási kifizetőhelyek részére az ellátások közötti választás esetén követendő eljárásról

Tájékoztató a társadalombiztosítási kifizetőhelyek részére az ellátások közötti választás esetén követendő eljárásról Tájékoztató a társadalombiztosítási kifizetőhelyek részére az ellátások közötti választás esetén követendő eljárásról A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 39. -ában

Részletesebben

Az Akadémia Domus programja támogatni kívánja a magyar közösségek szempontjából fontos konferenciák megrendezését, kiadványok megjelentetését.

Az Akadémia Domus programja támogatni kívánja a magyar közösségek szempontjából fontos konferenciák megrendezését, kiadványok megjelentetését. A Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívása a szomszédos országokban működő magyar tudományos szervezetek 2015. évi konferencia- és kiadvány-támogatására 1. A pályázat célja A Magyar Tudományos Akadémiáról

Részletesebben

F E L H Í V Á S. Gencsapáti székhelyű civil szervezetek évi támogatására

F E L H Í V Á S. Gencsapáti székhelyű civil szervezetek évi támogatására F E L H Í V Á S Gencsapáti székhelyű civil szervezetek 2015. évi támogatására Gencsapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Önkormányzat költségvetésében civil szervezetek számára

Részletesebben

7/2014. (I. 31.) BM rendelet. a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról

7/2014. (I. 31.) BM rendelet. a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról 7/2014. (I. 31.) BM rendelet a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete KISTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 38/2006. (XII.20.) RENDELETE AZ EGYESÜLETEKNEK, TÁRSADALMI SZERVEZETEKNEK, ALAPÍTVÁNYOKNAK ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖKRŐL Kistelek Város Képviselő-testülete

Részletesebben

2016. évi pályázati adatlap. Füzesabony Városban működő civil szervezetek támogatására, Civil szakmai programok megvalósítása 2016

2016. évi pályázati adatlap. Füzesabony Városban működő civil szervezetek támogatására, Civil szakmai programok megvalósítása 2016 2016. évi pályázati adatlap Füzesabony Városban működő civil szervezetek támogatására, Civil szakmai programok megvalósítása 2016 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI 1.1. A pályázó szervezet teljes neve: 1.2. A pályázó

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A legalább 12 hónapja betöltetlen

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: hatályos: 2015.08.18 - A legalább

Részletesebben

2016. évi pályázati adatlap. Füzesabony Városban működő civil szervezetek támogatására, Füzesabonyért 2016

2016. évi pályázati adatlap. Füzesabony Városban működő civil szervezetek támogatására, Füzesabonyért 2016 2016. évi pályázati adatlap Füzesabony Városban működő civil szervezetek támogatására, Füzesabonyért 2016 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI 1.1. A pályázó szervezet teljes neve: 1.2. A pályázó szervezet rövidített neve

Részletesebben

2. A pénzügyi Lebonyolító adatai 2.1. Megnevezése (neve): Hivatalos okirat szerinti megnevezés!

2. A pénzügyi Lebonyolító adatai 2.1. Megnevezése (neve): Hivatalos okirat szerinti megnevezés! 2007. január 1-jétől érvényes pályázati adatlap NEMZETI KULTURÁLIS ALAP IGAZGATÓSÁGA 1388 Budapest, Pf.: 82. Telefon: 327-4300 e-mail: info@nka.hu, honlap: www.nka.hu Az NKA Igazgatósága tölti ki! A pályázat

Részletesebben

Altéma kódszáma: 4921 Szakterület:SZÉPIRODALOM

Altéma kódszáma: 4921 Szakterület:SZÉPIRODALOM 2014. január 29-étől érvényes adatlap (V1) Azonosító: A2006/N6420 NEMZETI KULTURÁLIS ALAP IGAZGATÓSÁGA 1388 Budapest, Pf.: 82. Telefon: 327-4300 e-mail: info@nka.hu, honlap: www.nka.hu ADATLAP A MINISZTERI

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P Siófok Város Önkormányzat által a helyi civil szervezeteknek nyújtható támogatások igénybevételéhez

P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P Siófok Város Önkormányzat által a helyi civil szervezeteknek nyújtható támogatások igénybevételéhez P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P Siófok Város Önkormányzat által a helyi civil szervezeteknek nyújtható támogatások igénybevételéhez A beérkezés dátuma: (Pályázatot személyesen leadni a Siófoki Közös Önkormányzati

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

Nyilatkozat. 2. Kijelentjük, hogy a pályázat benyújtását megelőzően a projekt megvalósítását nem kezdtük meg.

Nyilatkozat. 2. Kijelentjük, hogy a pályázat benyújtását megelőzően a projekt megvalósítását nem kezdtük meg. Nyilatkozat 1. Alulírottak kijelentjük, hogy a projektjavaslatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak, hitelesek és megfelelnek a pályázati felhívásban és útmutatóban foglalt

Részletesebben

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből K i v o n a t Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.

Részletesebben

1. melléklet a 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez. A kiegészítő pótlék összege (Ft)

1. melléklet a 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez. A kiegészítő pótlék összege (Ft) 16564 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 95. szám A Kormány 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 28. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 28. szám MAGYAR KÖZLÖNY 28. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2017. február 24., péntek Tartalomjegyzék 35/2017. (II. 24.) Korm. rendelet Az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról. Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P NYUGDÍJAS SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA KIÍRT PÁLYÁZATHOZ I. PÁLYÁZÓ SZERVEZET ADATAI A pályázó neve:.. A pályázó székhelye:. A pályázó címe,

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E az újpesti kisvállalkozások gazdaságfejlesztési támogatásáról (T E R V E Z E T) Budapest Főváros

Részletesebben

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P egyesületek, civil szervezetek támogatására. Civil Szervezetek Pályázati Alapja

P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P egyesületek, civil szervezetek támogatására. Civil Szervezetek Pályázati Alapja P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P egyesületek, civil szervezetek támogatására Pályázat száma: 2016/II Civil Szervezetek Pályázati Alapja 1./A pályázó szervezet megnevezése: 2./ A pályázó szervezet adatai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására Biharkeresztes Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2010. évi költségvetési rendeletében elkülönített támogatási

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI ADATLAP. A Falfirka eltávolítás Európa Kulturális Fővárosában elnevezésű munkaerőpiaci program

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI ADATLAP. A Falfirka eltávolítás Európa Kulturális Fővárosában elnevezésű munkaerőpiaci program Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A pályázat beérkezett: A pályázat sorszáma: (BMMK tölti ki) iktatószám: Pályázó szervezet neve: PÁLYÁZATI ADATLAP A Falfirka eltávolítás Európa Kulturális Fővárosában

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 14. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 14. szám MAGYAR KÖZLÖNY 14. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2017. február 1., szerda Tartalomjegyzék 18/2017. (II. 1.) Korm. rendelet Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

civil és sportszervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására

civil és sportszervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/13 Fax: (06-32) 460-918 Szám :1-21/2016 A javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. JAVASLAT civil és

Részletesebben

ADATLAP a pénztárgép regisztrációhoz szükséges egyedi azonosító/támogatás igényléséhez

ADATLAP a pénztárgép regisztrációhoz szükséges egyedi azonosító/támogatás igényléséhez ADATL a pénztárgép regisztrációhoz szükséges egyedi azonosító/támogatás igényléséhez vonalkód helye Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz H I V A T A L PTGREG

Részletesebben

Fiatal határon túli magyar oktatói ösztöndíj PÁLYÁZATI ADATLAP

Fiatal határon túli magyar oktatói ösztöndíj PÁLYÁZATI ADATLAP PÁLYÁZATI ADATLAP Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Eötvös Loránd Tudományegyetem által közösen a fiatal határon túli magyar oktatói ösztöndíjra a 2016/2017-es tanévben a szülőföldi felsőoktatási

Részletesebben

A S ZA KORVOSJELÖLTEK MA R KUSOVSZKY LAJOS ÖSZT ÖNDÍJPÁLYÁZA T Á H OZ

A S ZA KORVOSJELÖLTEK MA R KUSOVSZKY LAJOS ÖSZT ÖNDÍJPÁLYÁZA T Á H OZ Pályázat kódszám: a: /2015. A D A T L A P A S ZA KORVOSJELÖLTEK MA R KUSOVSZKY LAJOS ÖSZT ÖNDÍJPÁLYÁZA T Á H OZ I. A PÁLYÁZÓ ADATAI 1. Szakorvosjelölt neve:* 2. Születési neve:* 3. Alapnyilvántartási száma

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 163. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 163. szám MAGYAR KÖZLÖNY 163. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. október 24., hétfő Tartalomjegyzék 316/2016. (X. 24.) Korm. rendelet A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló 256/2007. (X. 4.) Korm.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 12. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. február 1., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 12. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. február 1., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 12. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. február 1., szerda Tartalomjegyzék 6/2012. (II. 1.) Korm. rendelet 7/2012. (II. 1.) Korm. rendelet 8/2012. (II. 1.) Korm. rendelet 9/2012. (II.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY Közösségeket Támogató Alap támogatásának igénybevételére

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY Közösségeket Támogató Alap támogatásának igénybevételére 1. függelék a 4/2014. (IV. 15.) önkormányzati rendelethez PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY Közösségeket Támogató Alap támogatásának igénybevételére 1. A Pályázó adatai: 1.1 A pályázó neve: 1.2 Címe: 1.3 Alapítás

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról ás átvételéről Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatni kívánja a település területén működő civil szervezeteket

Részletesebben

Kedvezményezetti Nyilatkozat I.

Kedvezményezetti Nyilatkozat I. Kedvezményezetti Nyilatkozat I. A(z)...... az kedvezményezett megnevezése...... (.; ÁHT azonosító/cégjegyzékszám/nyilvántartásba vételi okirat száma:.; adószám:.; képviselője (név, beosztás):.. ) nevében

Részletesebben

Drégelypalánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11./2013. ( XI. 25) rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről

Drégelypalánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11./2013. ( XI. 25) rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Drégelypalánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11./2013. ( XI. 25) rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Drégelypalánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. A PÁLYÁZÓ SZERVEZET KÉPVISELŐJÉNEK Neve: Postacíme: Telefonszáma: Fax-száma

PÁLYÁZATI ADATLAP. A PÁLYÁZÓ SZERVEZET KÉPVISELŐJÉNEK Neve: Postacíme: Telefonszáma: Fax-száma PÁLYÁZATI ADATLAP AZ ÖNSZERVEZŐDŐ KÖZÖSSÉG Neve: Címe: A szervezet telefon-, faxszáma, e-mail címe, A szervezet formája: Egyesület, alapítvány, egyházi szervezet, közhasznú szervezet, egyéb (éspedig).

Részletesebben

szabadidősport egyesületek éves működési támogatására A pályázat célja A pályázók köre A támogatott tevékenységek köre

szabadidősport egyesületek éves működési támogatására A pályázat célja A pályázók köre A támogatott tevékenységek köre Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Közoktatási, Közművelődési, Egészségügyi és Sport Bizottság pályázati felhívása a 176/2014. (IV. 22.) sz. határozata alapján a szabadidősport egyesületek éves

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 14/2015.(V.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Módosított

Részletesebben

. NAPIREND Előterjesztés Salföld Község képviselő-testület 2015. március 31-i ülésére

. NAPIREND Előterjesztés Salföld Község képviselő-testület 2015. március 31-i ülésére . NAPIREND Előterjesztés Salföld Község képviselő-testület 2015. március 31-i ülésére Tárgy: Gázló Környezet- és Természetvédő Egyesület támogatási kérelme Előterjesztő: Fábián Gusztáv polgármester Előkészítette:

Részletesebben

2016. ÉVI PÁLYÁZATI KIÍRÁS KEREPESI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE. A pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele

2016. ÉVI PÁLYÁZATI KIÍRÁS KEREPESI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE. A pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele 2016. ÉVI PÁLYÁZATI KIÍRÁS KEREPESI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE A pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele Az alábbi témakörökben lehet pályázni: A.) Település környezet-

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. Támogatási kérelem benyújtása civil szervezetek részére évre Törökbálint Város Önkormányzatához

PÁLYÁZATI ADATLAP. Támogatási kérelem benyújtása civil szervezetek részére évre Törökbálint Város Önkormányzatához PÁLYÁZATI ADATLAP Támogatási kérelem benyújtása civil szervezetek részére 2015. évre Törökbálint Város Önkormányzatához Alapadatok Civil szervezet neve:. Székhelye: Bírósági nyilvántartási száma:.. Elérhetősége

Részletesebben

NEA működési támogatások (2014)

NEA működési támogatások (2014) NEA működési támogatások (2014) Budapest, 2013. november www.emet.gov.hu Nemzeti Együttműködési Alap Civil szervezetek működési célú támogatása NEA-14-M Alapvető információk Alapkezelő: Emberi Erőforrás

Részletesebben

Intézményi Nyilatkozat I.

Intézményi Nyilatkozat I. Intézményi Nyilatkozat I. A(z)............ (.; ÁHT azonosító/cégjegyzékszám/nyilvántartásba vételi okirat száma:.; adószám:.; képviselője (név, beosztás):.. ) nevében a támogatásra

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71.

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. ELŐTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.

Részletesebben

honlapról.

honlapról. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében pályázati felhívást tesz közzé az alábbi területen:

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 324-2/2017. Sorszám: 11. ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 15. napján tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. - pályázni leghamarabb az első tanév két félévének teljesítésével lehet.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. - pályázni leghamarabb az első tanév két félévének teljesítésével lehet. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata, a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj alapításáról és

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 128. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 128. szám MAGYAR KÖZLÖNY 128. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. szeptember 15., kedd Tartalomjegyzék 269/2015. (IX. 15.) Korm. rendelet A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kihirdetéséről, valamint a

Részletesebben

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10.

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (III.9.) önkormányzati rendelete a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról Hatályos: 2016. március 10. Nyirád 2016 A hirdetőtáblára

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzatának 11/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról

Tolna Város Önkormányzatának 11/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról Tolna Város Önkormányzatának 11/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a pályázatot hirdet Jegyzetelő szolgáltatás támogatása felsőoktatásban tanuló fogyatékos hallgatók érdekében (kód: 21221) címmel 1. A PÁLYÁZAT

Részletesebben

A Kormány 123/2013. (IV. 26.) Korm. rendelete az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról szóló 289/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány 123/2013. (IV. 26.) Korm. rendelete az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról szóló 289/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 70. szám 50281 A Kormány 123/2013. (IV. 26.) Korm. rendelete az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról szóló 289/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Részletesebben

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (VII. 12.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának és elszámolásának rendjéről Hegymagas Község Önkormányzatának

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Reformáció Emlékbizottság

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Reformáció Emlékbizottság ADATLAP 1 támogatás igényléséhez Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Reformáció Emlékbizottság 1. A támogatási igény tárgya, a program bemutatása 2. A támogatást igénylő adatai

Részletesebben

Szabályzat a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról SZABÁLYZAT. a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról

Szabályzat a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról SZABÁLYZAT. a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a településen működő civil szervezetek az önkormányzati

Részletesebben

MINISZTERELNÖKSÉG ME-JHSZ/J/ /1/2014 TÁMOGATÁSI ADATLAP HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁTMENETI TÁMOGATÁSÁHOZ

MINISZTERELNÖKSÉG ME-JHSZ/J/ /1/2014 TÁMOGATÁSI ADATLAP HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁTMENETI TÁMOGATÁSÁHOZ TÁMOGATÁSI ADATLAP HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁTMENETI TÁMOGATÁSÁHOZ Kérjük olvashatóan, géppel, valamennyi rovatra kiterjedően kitölteni! Kérjük az adatlapot és mellékleteit a képviseletre jogosult által a

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 120. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 120. szám MAGYAR KÖZLÖNY 120. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. augusztus 19., péntek Tartalomjegyzék 288/2016. (VIII. 19.) KE határozat Egyetemi tanári kinevezésről 12128 289/2016. (VIII. 19.) KE határozat

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 18. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA február 14., vasárnap. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 18. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA február 14., vasárnap. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. február 14., vasárnap 18. Tartalomjegyzék 27/2010. (II. 14.) Korm. rendelet 1036/2010. (II. 14.) Korm. A szénipari szerkezetátalakítási támogatás

Részletesebben

A pályázat benyújtásához önrész vállalása nem kötelező.

A pályázat benyújtásához önrész vállalása nem kötelező. Pályázati felhívás Nemti Község Önkormányzata tájékoztatja a helyi civil szervezeteket, alapítványokat, hogy Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek, alapítványok, pénzügyi

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen. (Széchenyi István) TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA által kiírt közművelődési tevékenységek támogatásához P Á L Y Á Z A T I és P Á L Y Á Z A T I A D A T L A

Részletesebben

civil szervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására

civil szervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. a) (06-32) *460-753 ; *460-155/13 Fax: (06-32) 460-918 Szám: 1-49 /2015 A javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. JAVASLAT civil

Részletesebben

A SZAKORVOSJELÖLTEK MARKUSOVSZKY LAJOS ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATHOZ

A SZAKORVOSJELÖLTEK MARKUSOVSZKY LAJOS ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATHOZ Pályázat kódszám: a /2011. A D A T L A P A SZAKORVOSJELÖLTEK MARKUSOVSZKY LAJOS ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATHOZ I. A PÁLYÁZÓ ADATAI 1. Szakorvosjelölt neve: 2. Leánykori név: 3. Alapnyilvántartási száma: 4. Állampolgársága:

Részletesebben

Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu

Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (...) önkormányzati rendelete az újpesti

Részletesebben

MŰVELŐDÉSI, KÖZOKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁG

MŰVELŐDÉSI, KÖZOKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁG Cegléd Város Önkormányzatának Művelődési, Közoktatási, Ifjúsági és Sport Bizottsága pályázatot hirdet 2011. évi Sport keretből elnyerhető, ceglédi székhelyű sportegyesületek működési támogatására A felosztható

Részletesebben

4/2015. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE

4/2015. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM Az államháztartáson kívüli forrás átadásárólátvételéről 2. oldal 6/2015. (VII. 1.) önkormányzati rendelet 2015. július 1.

Részletesebben

Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról

Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról (Egységes szerkezetben a 18/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelettel.) Inárcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

10/2009. (III.6.) OKM /2009. (..) OKM

10/2009. (III.6.) OKM /2009. (..) OKM Összefoglaló a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló

Részletesebben

Kérelem fizetési kedvezmény méltányossági elbírálásához gazdálkodó szervezet részére. Adatlap

Kérelem fizetési kedvezmény méltányossági elbírálásához gazdálkodó szervezet részére. Adatlap ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR Kérelem fizetési kedvezmény méltányossági elbírálásához gazdálkodó szervezet részére Adatlap a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

Részletesebben

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete 1. számú melléklete: PÁLYÁZATI ADATLAP

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete 1. számú melléklete: PÁLYÁZATI ADATLAP Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete 1. számú melléklete: PÁLYÁZATI ADATLAP Baracs Község Önkormányzat pályázati alapjából történő pénzbeli támogatás

Részletesebben

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Otthon Melege Program Háztartási nagygépek (mosógép) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram Pályázat kódszáma: MGCS/15

Otthon Melege Program Háztartási nagygépek (mosógép) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram Pályázat kódszáma: MGCS/15 Otthon Melege Program Háztartási nagygépek (mosógép) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram Pályázat kódszáma: MGCS/15 KERESKEDŐI REGISZTRÁCIÓVAL KAPCSOLATOS FONTOS TUDNIVALÓK A Kereskedők

Részletesebben

42/ ( I I ) H É B H A T Á R O Z A T A L A P J Á N LITÉR KÖZSÉG ÖN KOR MÁ NYZA TÁNAK. támogatása Litér, Álmos u. 37.

42/ ( I I ) H É B H A T Á R O Z A T A L A P J Á N LITÉR KÖZSÉG ÖN KOR MÁ NYZA TÁNAK. támogatása Litér, Álmos u. 37. 42/ 2 0 1 6. ( I I. 1 7. ) H É B H A T Á R O Z A T A L A P J Á N LITÉR KÖZSÉG ÖN KOR MÁ NYZA TÁNAK P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S A Civil szervezetek programjainak támogatása 2016. L I T É R K Ö Z S

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

A pályázat benyújtásának határideje: március óra.

A pályázat benyújtásának határideje: március óra. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 21/2015.(VIII.27.) számú önkormányzati rendelete alapján pályázatot ír ki a helyi

Részletesebben

ÚTRAVALÓ - MACIKA ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJAK 2013. ÉVI TANULÓI ŰRLAP

ÚTRAVALÓ - MACIKA ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJAK 2013. ÉVI TANULÓI ŰRLAP ÚTRAVALÓ - MACIKA ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJAK 2013. ÉVI TANULÓI ŰRLAP Tanuló oktatási azonosítója 1 : Tanuló teljes neve: TANULÓI TÖRZSADATOK Tanuló születési helye: Tanuló születési ideje: Anyja leánykori

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 63/1997. (XI.01.) önkormányzati rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 63/1997. (XI.01.) önkormányzati rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 63/1997. (XI.01.) önkormányzati rendelete a helyi környezet- és természetvédelmi alap létrehozásáról, valamint az azzal való rendelkezés és gazdálkodás szabályozásáról

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő -testületének 3/2014.(V. 8.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2014. (III.3.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről

Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2014. (III.3.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2014. (III.3.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról 1. számú melléklet A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

szülőföldi és magyarországi intézmény szerbiai kihelyezett mesterképzés

szülőföldi és magyarországi intézmény szerbiai kihelyezett mesterképzés PÁLYÁZATI ADATLAP az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Eötvös Loránd Tudományegyetem által a szülőföldi mesterképzésben valamint magyarországi felsőoktatási intézmény szerbiai kihelyezett mesterképzésében

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű

Részletesebben

Számlavezető pénzintézet neve:.. Bankszámla száma: Számlavezető pénzintézet címe: Bank SWIFT (BIC) kódja:. IBAN számlaszáma:. )

Számlavezető pénzintézet neve:.. Bankszámla száma: Számlavezető pénzintézet címe: Bank SWIFT (BIC) kódja:. IBAN számlaszáma:. ) Pályázati adatlap Örkény István drámaírói ösztöndíj 2017. (Kérjük, hogy az adatlapot nyomtatott betűvel, írógéppel vagy számítógéppel töltse ki!) A pályázó adatai: Név:. Születési hely: Születési év.hó..

Részletesebben

KÖLCSEY FERENC ÖSZTÖNDÍJ

KÖLCSEY FERENC ÖSZTÖNDÍJ DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA KÖLCSEY FERENC ÖSZTÖNDÍJ Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet amatőr és hivatásos művészek, művészeti együttesek alkotói

Részletesebben

Tisztelt Pályázó! A fent említett törvény 14. -ában előírtaknak megfelelően a mellékelt nyilatkozat beszerzéséről gondoskodnunk kell.

Tisztelt Pályázó! A fent említett törvény 14. -ában előírtaknak megfelelően a mellékelt nyilatkozat beszerzéséről gondoskodnunk kell. Tisztelt Pályázó! A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA az Ön által benyújtott pályázat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény hatálya alá tartozik,

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések A rendelet célja. 1. A rendelet célja, hatálya

I. rész. Általános rendelkezések A rendelet célja. 1. A rendelet célja, hatálya Karancsalja község Önkormányzata Képviselő testületének 11/2013. (VIII.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról Karancsalja község Önkormányzatának

Részletesebben

Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről

Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (III. 25.) önkormányzati rendelete a társadalmi szervezeteknek, alapítványoknak és közalapítványoknak nyújtható önkormányzati támogatásokról

Részletesebben