MEELS IEA projekt 2003

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEELS IEA projekt 2003"

Átírás

1 Kogenerációs erõmûvek elterjedése Frankfurt am Main (DE) ÁLTALÁNOS Frankfurt Németország kereskedelmi és pénzügyi központja. Korábbiakban, a Main folyó partján fekvõ szabad városok egyikeként, az európai kereskedelem fontos csomópontja, valamint birodalmi koronázási város volt. HÁTTÉR Az Energiereferat 1989-ben jött létre, mint Frankfurt helyi energiaügynöksége, a CO 2 kibocsátás csökkentése és a város energia stratégiájának kidolgozása céljából. Tevékenységük az energiahatékonyság javí tására és az energiafogyasztás minden területen történõ csökkentésére koncentrál. 199-tõl az Energiereferat rendszeres tanulmányokat készít a potenciális kogenerációs energiaelosztási lehetõségek feltárása érdekében. Ennek céljából egy következetes módszert fejlesztettek ki a mûszaki és gazdasági megvalósítás felmérésére. A tanulmányok kiterjednek a kogeneráció környezetvédelmi kihatásaira, és esetenként, a trigenerációra is. A távfûtés területén Frankfurtnak hosszú hagyománya van. Az elsõ kogenerációs (CHP) erõmû 1926-ban kezdte meg mûködését, és gõzt szolgáltatott az Egyetemi Kórház számára, a közeli kikötõ irodaépületeinek, valamint a város lakóházainak. A kogeneráció alapú távfûtés nagymértékû bõvítése között történt, amikor a város észak-nyugati részén lévõ új fejlesztési területet rácsatolták egy szemétégetõbõl táplált gõzvezetékre. A kogeneráción alapuló távfûtés kapacitását 199-ig folyamatosan bõvítették, így a mosatni összteljesítmény eléri a 1MW-ot. VÉGREHAJTOTT INTÉZKEDÉSEK 199-ben az önkormányzat úgy döntött, hogy az elosztott kogeneráció a város klímavédelmi programjának egyik fontos elemévé kell válnia. A döntést követõen az Energiereferat még 199-ben elkezdte az elosztott kogenerációra potenciálisan alkalmas létesítmények rendszeres tanulmányozását. A projekt keretében kifejlesztettek egy következetés módszert a mûszaki és gazdasági megvalósítás alkalmasságának felmérésére. A tanulmányok kiterjedtek a kogeneráció környezetvédelmi kihatásaira, és esetenként, a trigenerációra is. A megvalósíthatósági tanulmányokat 13 létesítményre készítették el, ahol nagyméretû igény jelentkezett, mind hõ- mind villamos energiára (korházak, uszodák, irodaházak). Kezdetben csak a meglévõ távfûtési hálózaton kívül esõ létesítményeket vizsgálták, hogy elejét vegyék a távfûtés és a kogeneráció közötti versenynek. A tanulmányok elsõsorban a mûszaki megvalósíthatóságra koncentráltak, és nem vették figyelembe a meglévõ fûtõrendszer állapotát, illetve az üzemeltetõ érdeklõdését egy új technológia iránt. Ennek eredményeként az elvégzett tanulmányokból csupán egy korházi projekt valósult meg 199-ben. Évi 82 üzemeltetési óra mellett ez a trigenerációs korházi projekt rendkívül sikeresnek bizonyult. Tanulva az említett tanulmányok tapasztalatából, további létesítmények lettek kiválasztva és újabb megvalósíthatósági tanulmányok készültek, melyek a mûszaki szempontok mellett a gazdaságossági és a beruházási készség szempontjait is figyelembe vették. További tanulmányok készültek speciális létesítményekre is, mint például idõsotthonok, kollégiumok és fogyatékosokat foglalkoztató üzemek részére. 1

2 Eddig több mint 1 megvalósíthatósági tanulmány készült el korházakra, irodaházakra, idõsotthonokra és más olyan létesítményekre, melyekre magas hõ- és/ vagy villamos energiafogyasztás jellemzõ. Az új vagy meglévõ épültekre készített megvalósíthatósági tanulmányok mellett, az Energiereferat esettanulmányokat készít az új városfejlesztési koncepciók energiaellátási alternatíváira is. Ennek a folyamatnak a neve innovatív rendszertervezés. E folyamat eredményeként a városban a kis- és közepes méretû elosztott kogenerációs egységek villamos összteljesítménye,1 MW-ról 2, MW-ra (irodaházak, uszodák, korházak, stb.) nõtt 199 és 22 között. Összességében 7 kogenerációs egységet helyeztek üzembe, melyek teljesítménye az 5 kw el (óvoda) és kw el (Német Szövetségi Bank) tartományba esik. A Frankfurtban végzett felmérések azt mutatják, hogy további 2-3MW közötti kis- és közepes méretû kogenerációs egység telepítésére van lehetõség. 1. ábra: Az elosztott kogeneráció fejlõdése Frankfurt am Main-ban yearly installation (MW, number of units) number of units installed electrical power cumulatet electrical power cumulated electrical power output (MW) A kogenerációs egységek finanszírozását és üzemeltetését az épület tulajdonosa vagy kivitelezõ cégek végzik (például helyi szolgáltatók, magánkivitelezõk, épületfenntartók). A legtöbb egység földgázzal üzemel, ami lehetõvé teszi a CO és NO x kibocsátások csökkentését 5%-al a megengedett értékek alá. Egyes egységek gázolajjal üzemelnek. Az elsõ, komposztgyártó cégtõl vásárolt, biogáz alapú kogenerációs egységet ( kwel) 1999-ben helyezték üzembe. Az új német törvény (EEG) értelmében, a megújulókból termelt villamos energia egységára megfelelõ szintre került, ezért a jövõben a megújuló energiaforrásokra alapuló kogenerációs egységek (biogáz, biodízel) elterjedése várható. Az széleskörû alkalmazhatóság, mint például korházak, iskolák, irodák, lakóparki kisméretû fûtõmûvek, magánházak, uszodák, botanikus kertek és kollégiumok, azt bizonyítják, hogy a kogeneráció nem csak az ipar területén használható. Capacity in kwel Office 1 Other 1 District-Heating 1 Hospital 3 3 Industry School 2. ábra: Beépített kapacitás és telepítések száma különbözõ alkalmazásokra. 16 Business Hostel Capacity Number of Installations 13 Swimming Bath Dwelling 9 Number of installtions 2

3 A mûszaki és gazdasági összehasonlítás eszközei Az elmúlt tíz év alatt az Energiareferat sokféle mûszaki, gazdasági és környezetvédelmi felmérést készített a kogenerációs projektekre. Ezek magukban foglalják a különbözõ alkalmazások éves hõigény görbéjének felmérésére használható táblázatkezelõ programokat, a kogenerációs egység üzemóra számának becslésére alkalmas programokat és a német mérnöki útmutatás (VDI 267) alapján történõ gazdasági értékelésre használható táblázatkezelõ programokat. 199 óta, az európai beszállítóktól bekért, szabványosított árbecslések alapján tartják nyilván a piacon kapható különbözõ típusú kogenerációs egységeket tõl, a mérnöki és tervezõ cégek komoly érdeklõdésének köszönhetõen, az Energiereferat elkezdte a felmérés összefoglalójának rendszeres kiadását. A 21-es kiadásban több mint 25 különbözõ üzemanyagú (földgáz, gázolaj, biogáz, biodízel) kogenerációs egység beruházási és karbantartási, valamint felújítási költségeire vonatkozó adatot gyûjtöttek össze. Ez az információ szerves része egy kogenerációs egységekre vonatkozó mérnöki kézikönyvnek és része a kogenerációs egységek tervezésére és gazdasági értékelésére alkalmas számítógépes programnak (BHKW-PLAN; ZSW Stuttgart) is. Hannoverrel együttmûködésben a frankfurtiak egy speciális eszközt fejlesztettek ki az egyedi gázbojlerek által és a kogeneráció alapú távfûtésben termelt hõenergia költségeinek összehasonlítására. Ezt az eszközt kimondottan a városfejlesztési tervezõk számára tervezték, az új létesítmények energiaellátási alternatívák kidolgozására. A fent említett eszköz lehetõvé teszi a megvalósíthatósági tanulmányok gyors, szabványos és könnyen összehasonlítható módon történõ elkészítését. Gyakorlati tapasztalatok 1998 óta, a kogenerációs egységek üzemeltetõit és felhasználóit rendszeresen meghívják az üzemeltetési, karbantartási és teljesítményi problémákkal kapcsolatos kerek asztal jellegû megbeszélésekre. A 22-es megbeszélésen helyrõl származó, összesen 59 motort érintõ és 97kW-os összteljesítményre vonatkozó adatot elemeztek ki. Office (3) Business (1).715 Industry (1) Hospital (2) District heating (6) 5.97 School (9) Swimming bath (2) Others (7) Hostel (9) ábra: Különbözõ kogenerációs egységek üzemóra száma (21) Az éves üzemóra szám 8 és 8715 között változott, a rendelkezésre állás 95% fölött volt. A tényleges karbantartási költségek,35 eurocent/kwh (generátor teljesítmény: 1 kw) és 3,15 eurocent /kwh (generátor teljesítmény: 3 kw alatt) között mozogtak. Innovatív technológiák A szabványos motormeghajtású kogenerációs egységek támogatása mellett az Energiereferat, a helyi szolgáltatókkal és más partnerekkel együttmûködve, megkísérelte bemutatni és kipróbálni az innovatív és/ vagy továbbfejlesztett kogenerációs megoldásokat is. Az elsõ ilyen jellegû kísérleti projekt a Senertec-Dachs mikro-kogenerációs egysége (5.5 kw), melyet a hesseni kormány finanszírozott együttmûködésben a regionális energia ügynökséggel és helyi szolgáltatókkal. Ez egy nagysikerû kezdeményezés volt, 15 beépített egységgel 199 elején (ebbõl 5 Frankfurtban). Eddig ezen egységek egy része több mint 5 órát mûködött, komolyabb meghibásodás nélkül. 3

4 1998-ban egy üzemanyag-cella alapú kogenerációs egységet ONSI PC25; 2 kw el ) helyeztek üzembe egy uszoda hõ- és villamos energia ellátására. A projekt a helyi szolgáltató (MAINOVA AG) kivitelezésében készült, a fõ szolgáltató (E.ON) által biztosított energia-megtakarítási alapból szerzett támogatással. A projekt értékelését a Frankfurti Egyetem mérnökkara végezte. A MAINOVA AG egy 1 kw el Stirling-motoros mintaprojektet is elindított. Egy kollégiumban telepített kogenerációs (5 kw) egységet felszereltek egy kiegészítõ hõcserélõvel a távozó gázok hõenergiájának felhasználására (kondenzációs hõcserélõ), melyet elõmelegítésre használtak az épület használati melegvíz elõállítására. A megoldás nagyon sikeresnek bizonyult, 95% fölé emelve a teljes energiahatékonyság értékét. Egy botanikus kertben felszerelt kogenerációs egységhez hozzáillesztettek egy magas hõmérsékletû abszorpciós hõcserélõ prototípust, melyet a kimenõ gázok leadott hõenergiájával tápláltak, és ezt normál üzemi feltételek között tesztelték. Amíg a kondenzációs hõcserélõvel a hõmérséklet értéke nem haladja meg az 5 C-t, ennél a prototípusnál 9 C kimenõ hõmérséklet is elérhetõ. Ennek az egységnek a többletköltsége négy évnél rövidebb idõ alatt térül meg. A kísérlet pozitív eredményét követõen további két ilyen prototípusok felszerelését tervezik Kölnben és Frankfurtban. 22 júliusában egy 1 kw-os villamos teljesítményû, hõ- és villamos energiát termelõ, mikro-gázturbinát szereltek fel egy beltéri uszodába. TANULSÁGOK A frankfurti tapasztalat bizonyítja a kisméretû kogenerációs egységek alkalmazásának fontosságát a CO 2 - kibocsátás csökkentése és az energiafelhasználás hatékonyságának javítása területén. A Frankfurtban mûködõ 7 egység évente több mint 68 tonnával csökkenti a CO 2 -kibocsátást. Az eddig megvalósított nagyszámú projekt és a potenciális kogenerációs alkalmazások további hosszú listája világosan bizonyítja, hogy még mindig komoly lehetõségek vannak a kogenerációs egységek számára és a helyi villamos energia termelésére egy integrált rendszeren belül Frankfurtban és Európában egyaránt. A frankfurti tapasztalatok átvehetõk és felhasználhatók más európai városokban is. A kisméretû kogenerációval járó 3% -os primer energiafelhasználás csökkentés nagyon fontos tényezõ és nagymértékben elõsegítheti a CO 2 -kibocsátás aránylag gyors csökkentését még egy liberalizált piacon is. Az ilyen kogenerációs egységek sikeres elterjedésének legfontosabb eleme egy helyi tanácsadó bevonása a terjesztésben, továbbá a potenciális létesítmények folyamatos feltérképezése. A frankfurti önkormányzat 7 eurocent/kwh ártámogatásról szóló döntése jó lépésnek bizonyult, és megfelelõ keretet adott a kis- és közepes méretû kogenerációs egységek elterjedéséhez, de ez 2-ben a liberalizációt követõen megszûnt. TANULSÁGOK A SZABÁLYOZÓK SZÁMÁRA A liberalizált villamos energiapiac rontott a kogeneráció feltételein, az alacsonyabb villamos energiaárak és helyi tarifák miatt, de a kormány és az európai szintû energiapolitika alkotói készségesnek mutatkoznak arra, hogy támogassák a kogeneráció terjesztését az üvegházhatású gázkibocsátások csökkentése érdekében. Ezért célszerû olyan nemzeti- vagy európai-szintû mechanizmusok kidolgozása, melyek révén támogatni lehet az egyik leghatékonyabb CO 2 -kibocsátást csökkentõ energiatermelõ eljárás gazdasági feltételeit. Az új, 22-ben jóváhagyott, német CHP törvény csak kismértékben támogatja ezt, egy ún. bonusz modell bevezetésével. Ez a modell csak közvetlenül a villamoshálózatra táplált kogenerációt támogatja. Jelenleg is sok akadálya van a kogenerációval termelt villamos energia felhasználásának, mivel az áramszolgáltatók nem engedélyezik az ily módon termelt villamos energia közvetlen értékesítését a lakosság számára. Az Európai Bizottság elkészítette ugyan a kogenerációs villamos energia támogatásáról szóló tervezetét, de ez nem tartalmaz semmilyen konkrét célokat és ajánlásokat az európai vagy a nemzeti keretekre vonatkozóan, amin keresztül elérhetõvé válna a kogeneráció kínálta elõnyök elérése. Két lehetõség nyílik a kogenerációt támogató keret felállítására: - Tanúsítási rendszer felállítása kiegészítve egy növekedõ, kogenerációval elõállított, villamos energia kvótával (országonként meghatározandó), mely kötelezõ lenne minden áramszolgáltatóra (és természetesen megfelelõ bírságolási rendszerrel nem-teljesítés esetén), - Fix átvételi ár meghatározása, mely függ az energiatermelõ egység nagyságától, hasonlóan a német és az osztrák megújuló energiákra vonatkozó szabályozáshoz. Nemrég egy hasonló javaslatot terjesztett elõ a német CHP egyesület (BKWK).

5 TOVÁBBI INFORMÁCIÓ Frankfurt am Main Energiereferat Városi Energiaügynökség Dr. Werner NEUMANN Galvanistraße 28 DE-686 Frankfurt am Main Az Energie-Cités által készített esettanulmány a Nemzetközi Energia Ügynökség DSM Implementing Agreement, Önkormányzatok és Energiahatékonyság egy liberalizált rendszerben, 9. feladat részeként. A Frankfurt am Main-i Energiereferat közremûködését ezúton is köszönjük. 5

AZ EWEA ELŐSZAVA. Arthouros Zervos Elnök, Európai Szélenergia Társaság

AZ EWEA ELŐSZAVA. Arthouros Zervos Elnök, Európai Szélenergia Társaság ELŐSZÓ Hans van Steen A megújuló energiaforrások szabályozási politikájával és előmozdításával foglalkozó, Regulatory Policy and Promotion of Renewable Energy nevű egység vezetője, Energiaügyi és Közlekedési

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA NEMZETI MEGÚJULÓ ENERGIAHASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERV háttértanulmánya B kötet Végleges anyag MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS

Részletesebben

06SZ. HU 2014. Jó eredményeket ért-e el a kohéziós politikához rendelt forrásokból a megújulóenergiatermeléshez. támogatás?

06SZ. HU 2014. Jó eredményeket ért-e el a kohéziós politikához rendelt forrásokból a megújulóenergiatermeléshez. támogatás? HU 2014 06SZ. Ku lönjelentés Jó eredményeket ért-e el a kohéziós politikához rendelt forrásokból a megújulóenergiatermeléshez nyújtott támogatás? EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 12, rue Alcide

Részletesebben

MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE. A 2020-ig terjedő megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról

MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE. A 2020-ig terjedő megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE A 2020-ig terjedő megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról (a 2009/28/EK irányelv 4. cikk (3) bekezdésében előírt adatszolgáltatás)

Részletesebben

LÉPÉSEK A 100% MEGÚJULÓ ENERGIA FELÉ HELYI SZINTEN EURÓPÁBAN MOTIVÁCIÓK MEGKÖZELÍTÉSEK PÉLDÁK

LÉPÉSEK A 100% MEGÚJULÓ ENERGIA FELÉ HELYI SZINTEN EURÓPÁBAN MOTIVÁCIÓK MEGKÖZELÍTÉSEK PÉLDÁK LÉPÉSEK A 100% MEGÚJULÓ ENERGIA FELÉ HELYI SZINTEN EURÓPÁBAN MOTIVÁCIÓK MEGKÖZELÍTÉSEK PÉLDÁK PARTNEREK CLER, (Franciaország) Project Coordination www.cler.org Yannick Régnier yannick.regnier@cler.org

Részletesebben

MÓDSZEREK A SIKERES FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁSI AKCIÓTERVEK KIDOLGOZÁSÁHOZ KÜLÖNBÖZŐ VÁROSOKBAN

MÓDSZEREK A SIKERES FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁSI AKCIÓTERVEK KIDOLGOZÁSÁHOZ KÜLÖNBÖZŐ VÁROSOKBAN MÓDSZEREK A SIKERES FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁSI AKCIÓTERVEK KIDOLGOZÁSÁHOZ KÜLÖNBÖZŐ VÁROSOKBAN 2 Ezt a brosúrát a Sustainable NOW projekt során készítettük. Burgasz (BU), Ludwigsburg (DE), Miskolc

Részletesebben

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Dokumentum az Európai Bizottság részére a végső energiamegtakarítást elősegítő nemzeti célkitűzésekről és intézkedésekrőla

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ENERGIAPOLITIKÁJA 2007-2020 A BIZTONSÁGOS, VERSENYKÉPES ÉS FENNTARTHATÓ ENERGIAELLÁTÁS STRATÉGIAI ERETEI

MAGYARORSZÁG ENERGIAPOLITIKÁJA 2007-2020 A BIZTONSÁGOS, VERSENYKÉPES ÉS FENNTARTHATÓ ENERGIAELLÁTÁS STRATÉGIAI ERETEI MAGYARORSZÁG ENERGIAPOLITIKÁJA 2007-2020 A BIZTONSÁGOS, VERSENYKÉPES ÉS FENNTARTHATÓ ENERGIAELLÁTÁS STRATÉGIAI ERETEI Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Bevezetés... 3 2. Új energiapolitika igénye...

Részletesebben

MAGYARORSZÁG NEMZETI ENERGIAHATÉKONYSÁGI CSELEKVÉSI TERVE

MAGYARORSZÁG NEMZETI ENERGIAHATÉKONYSÁGI CSELEKVÉSI TERVE MAGYARORSZÁG NEMZETI ENERGIAHATÉKONYSÁGI CSELEKVÉSI TERVE (az energiahatékonyság javításának 2020-ig szóló stratégiai alapelvei, Magyarország 2016-ig szóló nemzeti energiahatékonysági cselekvési terve

Részletesebben

Ahol élni jó Budapest

Ahol élni jó Budapest Ahol élni jó Budapest Intelligens helyi megoldások egy feltörekvő európai nagyvárosért A kiadvány a Studio Metropolitana és az MTA Regionális Kutatások Központja KÉTI közreműködésével készült www.siemens.hu

Részletesebben

(TERVEZET) TOP 3 Alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságokra való áttérés, kiemelten a városi területeken

(TERVEZET) TOP 3 Alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságokra való áttérés, kiemelten a városi területeken 1 TOP - 3.2 ENERGIAHATÉKONYSÁG ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁS HASZNÁLAT FOKOZÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL C. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ (TERVEZET) Prioritási tengely: Egyedi célkitűzés: Intézkedés: Konstrukció kód:

Részletesebben

ÉPÍTÉSI ÉS KERESKEDELMI amerikai magyar Kft. 1126 BUDAPEST, Istenhegyi út 9/d. HUNGARY Tel: 355-4614 Fax: 212-9626 email: unkedit@actel.

ÉPÍTÉSI ÉS KERESKEDELMI amerikai magyar Kft. 1126 BUDAPEST, Istenhegyi út 9/d. HUNGARY Tel: 355-4614 Fax: 212-9626 email: unkedit@actel. ÉPÍTÉSI ÉS KERESKEDELMI amerikai magyar Kft. 1126 BUDAPEST, Istenhegyi út 9/d. HUNGARY Tel: 355-4614 Fax: 212-9626 email: unkedit@actel.hu NEMZETI MEGÚJULÓ ENERGIAHASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERV háttértanulmánya

Részletesebben

HU 2014. Az uniós intézmények és szervek hogyan számítják ki, csökkentik és ellentételezik u vegházhatásúgáz kibocsátásaikat?

HU 2014. Az uniós intézmények és szervek hogyan számítják ki, csökkentik és ellentételezik u vegházhatásúgáz kibocsátásaikat? HU 2014 14 SZ. Ku lönjelentés Az uniós intézmények és szervek hogyan számítják ki, csökkentik és ellentételezik u vegházhatásúgáz kibocsátásaikat? EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 12, rue Alcide

Részletesebben

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Pannon Autóipari Klaszter Divízió, Győr 2007 Dr. Grosz András Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

Szentgotthárd Társadalmi, Gazdasági Programja 2011-2014.

Szentgotthárd Társadalmi, Gazdasági Programja 2011-2014. Szentgotthárd Társadalmi, Gazdasági Programja 2011-2014. HUSZÁR GÁBOR "Az ember annyit ér, amennyit használ." (Széchenyi István) Bevezető A társadalmi, gazdasági program célja a város és térségének, a

Részletesebben

A megújuló energiaforrások szerepe és hatásai a hazai agrárgazdaságban

A megújuló energiaforrások szerepe és hatásai a hazai agrárgazdaságban 575 A megújuló energiaforrások szerepe és hatásai a hazai agrárgazdaságban MAGDA RÓBERT Kulcsszavak: energiafüggőség, megújuló energiahordozók, biomassza, foglalkoztatás. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK,

Részletesebben

Gwen Swinburn, Soraya Goga, Fergus Murphy A helyi gazdaságfejlesztés kézikönyve. A Változás Városai tudásterméke

Gwen Swinburn, Soraya Goga, Fergus Murphy A helyi gazdaságfejlesztés kézikönyve. A Változás Városai tudásterméke Gwen Swinburn, Soraya Goga, Fergus Murphy A helyi gazdaságfejlesztés kézikönyve A Változás Városai tudásterméke Köszönetnyilvánítás Ezt a kézikönyvet a Világbank Városfejlesztési Főosztálya Helyi Gazdaságfejlesztésért

Részletesebben

2013-2014 1. szám. Hatékony Ház Napok. Nyisson Ön is! www.hatekonyhaz.hu

2013-2014 1. szám. Hatékony Ház Napok. Nyisson Ön is! www.hatekonyhaz.hu 2013-2014 1. szám Hatékony Ház Napok Nyisson Ön is! www.hatekonyhaz.hu Szakmai partnereink Passzív és energiatakarékos házak Építtetőktől építtetőknek médiatámogatóink Projekt gazda A Hatékony Ház Napok

Részletesebben

Oktatási anyag a KKV-k számára

Oktatási anyag a KKV-k számára Oktatási anyag a KKV-k számára The sole responsibility for the content of this presentation lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EASME nor

Részletesebben

Magyarországi fenntartható energiastratégia

Magyarországi fenntartható energiastratégia Magyarországi fenntartható energiastratégia (Tanulmány) Energia Klub 2006. május Szerzők: Ámon Ada, Kardos Péter, Kazai Zsolt, Perger András, Tóth Nelli A szerzők köszönetet mondanak az Energia Klub többi

Részletesebben

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Magyar Energia Hivatal. 2002. évi tevékenységérôl. Budapest, 2003 május hó

TÁJÉKOZTATÓ. a Magyar Energia Hivatal. 2002. évi tevékenységérôl. Budapest, 2003 május hó TÁJÉKOZTATÓ a Magyar Energia Hivatal 2002. évi tevékenységérôl Budapest, 2003 május hó Kiadja: Magyar Energia Hivatal 1081 Budapest Köztársaság tér 7. Telefon: 459-7777 www.eh.gov.hu Felelõs kiadó: dr.

Részletesebben

Informatikai biztonsági részstratégia

Informatikai biztonsági részstratégia [MITS] Informatikai biztonsági részstratégia [IBRS] II. kötet NEMZETKÖZI KITEKINTÉS Készült: az Informatikai és Hírközlési Minisztérium megbízása alapján 2003. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 10 2. INFORMATIKAI

Részletesebben

Energiafelügyelet: az információ hatalom

Energiafelügyelet: az információ hatalom Energiafelügyelet: az információ hatalom Hatékony megoldás a költségtakarékos lehetőségek kihasználására és az épület teljesítményének növelésére. 2011. június / Tanulmány Make the most of your energy

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város gazdaság-fejlesztési és befektetés-ösztönzési stratégiája

Salgótarján Megyei Jogú Város gazdaság-fejlesztési és befektetés-ösztönzési stratégiája Salgótarján Megyei Jogú Város gazdaság-fejlesztési és befektetés-ösztönzési stratégiája Készítette: Central European Investment Services Salgótarján, 2014. május Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló...

Részletesebben

M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. 2 0 0 4 É v e s j e l e n t é s

M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. 2 0 0 4 É v e s j e l e n t é s 2004 M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. Éves jelentés É V E S J E L E N T É S 2 0 0 4 Az MVM Rt. összefoglalója a 2004. év tevékenységeirõl Tartalom Az MVM Rt. gazdálkodási mutatói Vezérigazgatói

Részletesebben

gáz.áram Tudatos segítség a legrászorultabbaknak Az E.ON energiamagazin 2010. nyár www.eon.hu írásunk a 4. oldaltól

gáz.áram Tudatos segítség a legrászorultabbaknak Az E.ON energiamagazin 2010. nyár www.eon.hu írásunk a 4. oldaltól 2010. nyár gáz.áram Az E.ON energiamagazin www.eon.hu Jelentős E.ON áramárcsökkentés júliustól Tudatos segítség a legrászorultabbaknak írásunk a 4. oldaltól Sikeres volt az energiahatékonysági iskolafelújítás

Részletesebben

KÖZÉLET GAZDASÁG ÉLHETÔ TELEPÜLÉSEK KÖRNYEZETVÉDELEM PÁLYÁZATOK EURÓPAI UNIÓ

KÖZÉLET GAZDASÁG ÉLHETÔ TELEPÜLÉSEK KÖRNYEZETVÉDELEM PÁLYÁZATOK EURÓPAI UNIÓ KÖZÉLET GAZDASÁG ÉLHETÔ TELEPÜLÉSEK KÖRNYEZETVÉDELEM PÁLYÁZATOK EURÓPAI UNIÓ DÖNTSÖN OKOSAN! ÁLLAMI TÁMOGATÁS A KAZÁNCSERÉKHEZ (Információk a 2 11. oldalon) GAZDASÁG Elkészültek a költségvetések (10. oldal)

Részletesebben

Hogyan készítsünk környezeti jelentést? Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes

Hogyan készítsünk környezeti jelentést? Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Budapest, 2002. június Készült a Tetra Alapítvány támogatásával. Tetra Alapítvány Budapest, 2002. június TARTALOM 1. BEVEZETŐ...1 1.1. A környezeti jelentésről...1

Részletesebben

CIVIN VILMOS, DR. KASZÁNÉ TAKÁCS ÉVA, SZABÓ JÁNOS, GALLI MIKLÓS*, ZSUGA EDIT*

CIVIN VILMOS, DR. KASZÁNÉ TAKÁCS ÉVA, SZABÓ JÁNOS, GALLI MIKLÓS*, ZSUGA EDIT* 41 Környezetközpontú irányítási rendszer bevezetése az MVM Rt.-ben A Magyar Villamos Mûvek Rt. vezetése 1999-ben határozta el, hogy a MSZ EN ISO 9001 szerinti minôségügyi rendszer kifogástalan mûködése

Részletesebben