a Tenyészet Információs Rendszer (TIR) bizonylatainak használatához

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a Tenyészet Információs Rendszer (TIR) bizonylatainak használatához"

Átírás

1 Oldalszám: 1/26 b ÚTMUTATÓ A TENYÉSZET TARTÓJA / ÜZEMELTETŐJE részére a () bizonylatainak használatához 2.9 verzió Érvényes től április

2 Oldalszám: 2/26 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS AZ ADATSZOLGÁLTATÁS BIZONYLATAI AZ ADATSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI BEJELENTÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ HIBÁK ELHÁRÍTÁSA TENYÉSZETEKKEL KAPCSOLATOS ADATSZOLGÁLTATÁS TARTÓK/ÜZEMELTETŐK ÜGYFÉL-REGISZTRÁCIÓS SZÁMÁNAK BEJELENTÉSE, ADATAIK JAVÍTÁSA ÚJ TENYÉSZET BEJELENTÉSE TENYÉSZET ADATAINAK MÓDOSÍTÁSA TARTÓVÁLTÁS, TARTÓVÁLTÁS ADATAINAK MÓDOSÍTÁSA TENYÉSZETEK MŰKÖDÉSÉNEK FELSZÁMOLÁSA, ÚJRAINDÍTÁSA TARTÁSI HELYEKKEL KAPCSOLATOS ADATSZOLGÁLTATÁS MÉG NEM REGISZTRÁLT TARTÁSI HELY BEJELENTÉSE EGY TENYÉSZETHEZ TARTÁSI HELY KAPACITÁSÁNAK BEJELENTÉSE MÁR REGISZTRÁLT TARTÁSI HELY BEJELENTÉSE EGY TENYÉSZETHEZ ÚJ ÁLLATFAJ TARTÁSÁNAK BEJELENTÉSE ÁLLATFAJ TARTÁSÁNAK MEGSZÜNTETÉSE (FELSZÁMOLÁSA) TARTÁSI HELY ADATAINAK MÓDOSÍTÁSA A KITÖLTÉSI UTASÍTÁSOK TENYÉSZET BEJELENTŐ LAP TENYÉSZET MÓDOSÍTÓ LAP TARTÁSI HELY ÉS TARTÁS BEJELENTŐ LAP TARTÁSI HELY ÉS TARTÁS MÓDOSÍTÓ LAP PARTNERMÓDOSÍTÓ LAP...24

3 Oldalszám: 3/26 1. Bevezetés A (továbbiakban ) a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X.18.) FVM rendelet szerint, az alább felsorolt állatfajokat tartó tenyészeteket tartja nyilván; a) szarvasmarhafélék: szarvasmarha, bivaly, bölény (a továbbiakban együtt: szarvasmarha); b) lófélék: ló, szamár, öszvér; c) sertés, beleértve a vaddisznót is; d) juh és kecske; e) baromfi és egyéb madárfajok (a továbbiakban együtt: baromfi): házityúk, pulyka, kacsa, lúd, gyöngytyúk, galamb, fácán, fogoly, fürj, laposmellű futómadár (strucc, emu); f) házi nyúl; g) prémesállat-fajok: csincsilla, nutria, angóranyúl, sarki- és ezüstróka, nyérc, görény; h) halfajok; i) méh; j) egyéb vadászható vadfajok. A nyilvántartás a következő tenyészet-típusokra terjed ki: állattartó (árutermelő/kereskedő), ide sorolandó a nem gazdasági célú állattartás is); vágóhíd/halfeldolgozó; karantén; (baromfi és hal) keltető; mesterséges termékenyítő állomás; piac (állatvásár); rakodóhely (gyűjtőállomás); állategészségügyi intézmény; állatkiállítás; állati hulladék megsemmisítő állomás; etető/itató hely; pihentető hely. A fent hivatkozott jogszabály előírja, hogy az állattartó/üzemeltető köteles bejelenteni: 1. Típustól függetlenül, minden szarvasmarhát, sertést, juhot vagy kecskét tartó (vágó, forgalmazó, fogadó) tenyészetét. 2. Bármelyik másik állatfajt tartó állattartó (árutermelő/kereskedő) típusú tenyészetét, ha az állategészségügyi regisztrációra kötelezett, vagy ha az állattartó telepe üzemeltetéséhez támogatást kíván igénybe venni. 3. Bármelyik más állatfajt fogadó vágóhidat, és gyűjtőállomást. 4. A baromfikeltetőt, ha a keltetőgépekbe egyszerre 1000 tyúktojás egyenértéknél több rakható be. 5. A halkeltetőt.

4 Oldalszám: 4/26 6. A halfeldolgozót. 7. Azokat a vadászható vadfaj tartási helyeket, ahol nem kizárólag bemutatás, vagy közvetlenül vadászati hasznosítás céljából fogságban tartott vadászható vadfajokat tartanak. Az állattartó köteles bejelenteni továbbá mindazokat az állattartó (árutermelő/kereskedő) típusú tenyészeteket, amelyekre teljesül az alábbi feltételek bármelyike: 8. Lóféle állatokat tartó tenyészet, amelyben legalább harminc lóféle állatot tartanak. 9. Baromfitartó tenyészet, ha külön jogszabály szerint az állategészségügyi hatóság által nyilvántartott nagy létszámú telep tartozik hozzá, vagy a tartó kistermelői élelmiszer-termelői (vágási) engedéllyel rendelkezik, vagy ha vágóhídra szállítanak baromfit. 10. Házinyulat vagy prémes állatot tartó tenyészet, amelyben legalább 50 nőivarú állatot és szaporulatát tartják, vagy a tartó kistermelői élelmiszer-termelői (vágási) engedéllyel rendelkezik. 11. Haltartó tenyészet, amelyhez legalább 30 hektár halastó tartozik. 12. Méhtartó tenyészet, legalább 50 méhcsalád esetében. A elsődleges feladata, hogy a Szarvasmarha ENAR, a sertés ENAR, a juh/kecske ENAR, a Baromfi Információs Rendszer, az állategészségügyi, a tenyésztési, és a támogatási információs rendszerek számára szolgáltassa a tartási helyek és a tenyészetek, valamint a támogatási rendszerektől eltekintve, a felelős tartóik adatait is. Jelen segédlet a tenyészetek tartóinak / üzemeltetőinek részére készült. Arra ad útmutatást, hogy milyen módon teljesíthetik a jogszabályban előírt adatjelentési kötelezettségeiket. Ehhez mindenképpen ajánlatos a következő általános útmutatások, majd a kitöltendő bizonylatok csatolt részletes kitöltési útmutatóinak figyelmes elolvasása. Így elkerülhetők a hibás bejelentések, amelyek nem csak felesleges többletmunkát okoznak a bejelentőnek, de késleltetik a nyilvántartásba vételt, ami hátrányos következményekkel is járhat (eleshetnek egy támogatástól). A baromfikeltetőkre vonatkozó bizonylatok kivételével, a kitöltött és aláírt űrlapokat az állattartónak a megyei MgSzH Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságának, mint megyei állategészségügyi hatóságnak a címére kell beküldenie. Baromfikeltetők minden esetben a Tenyésztési Hatóság címére küldjék az űrlapokat: MgSzH Központ, Állattenyésztési Igazgatóság, 1024 Budapest, Keleti K. u. 24. A rendszer üzemeltetése, ügyfélszolgálata a megyei MgSzH Élelmiszerláncbiztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságoknál történik. A központi ügyfélszolgálati iroda telefonos ügyfélszolgálat keretében tud infomációt nyújtani. Telefonszám: 06(1) Kérdéseket ben is feltehetnek, az címen.

5 Oldalszám: 5/26 2. Az adatszolgáltatás bizonylatai Az adatok közléséhez az alábbiakban felsorolt alapbizonylatok használhatóak. A szükséges bizonylatok az weblapról letölthetőek, vagy a megyei és központi ügyfélszolgálati irodákban igényelhetőek. A bizonylatok szabadon fénymásolhatóak. Tenyészet bejelentéséhez, és módosításához szükséges bizonylatok Tenyészet bejelentő lap Tenyészet módosító lap Tartási hely és tartás bejelentő lap Tartási hely és tartás módosító lap Partnermódosító lap (tartók / üzemeltetők esetén kizárólag számlázási adatok bejelentésére, módosítására szolgál) A bizonylatok aláírása: A tartónak minden bizonylatot alá kell írnia. Megyei körzetbe sorolt, vagy besorolás nélküli állattartó (árutermelő/kereskedő) vagy karantén típusú tenyészet vagy tartási helyének bejelentése, és adatainak módosítása esetén az ellenjegyző hatósági állatorvos aláírása kötelező, kivéve az utolsó két pontban leírt eseteket. Önálló állattartó (árutermelő/kereskedő) vagy karantén típusú tenyészet, valamint bármely más típusú tenyészet vagy tartási helyének bejelentése, módosítása esetén a koordinátor aláírása kötelező, kivéve az utolsó pontban leírt eseteket. A koordinátor aláírása az előzőektől függetlenül feltétlenül szükséges, ha a tartó, az illetékes megyei állategészségügyi hatóság engedélyével, több tartási helyét (telepét) szeretné egy állattartó tenyészetéhez regisztráltatni, még megyei körzetbe sorolt, vagy besorolás nélküli tenyészet esetén is. Az ügyfél-regisztrációs szám bejelentéséhez, valamint a tartás megszüntetésének bejelentéséhez elegendő csak a tartó aláírása Az adatszolgáltatás általános formai és tartalmi követelményei Az zavartalan működése csak akkor biztosítható, ha az adatszolgáltatás gyors, pontos, és megbízható, továbbá az adatszolgáltatók munkája a tartalmi követelmények mellett kielégíti az alapvető formai követelményeket is. E követelmények betartásával az űrlapok kitöltője saját magát is sok felesleges munkától kímélheti meg. Elég arra gondolni, hogy a hibásan vagy olvashatatlanul kitöltött űrlapokat az adatbázis üzemeltetője kénytelen visszaküldeni javításra vagy újra kitöltésre. Még rosszabb a helyzet, ha a hiba nem szembetűnő, és valamely adat hibásan kerül be az adatbázisba. Ez a későbbiekben esetleg több lépéses, fáradságos javítási feladatokat ró mind az adatszolgáltatóra, mind a

6 Oldalszám: 6/26 számítógépes rendszer üzemeltetőire. A munka valamennyi résztvevőjének közös érdeke tehát, hogy az űrlapok formailag kifogástalanul kitöltve, és tartalmi hibáktól is mentesen kerüljenek az adatbázishoz. A legfontosabb formai követelmények az alábbiak. A bizonylatokat golyóstollal kérjük kitölteni. Minden szöveg nyomtatott betűkkel töltendő ki. A beírt számok legyenek egyértelműen olvashatók (pl. az 1-es és a 7- es semmiképpen se legyen összetéveszthető). Azokban a rovatokban, amelyek függőleges vonalkákkal vannak felosztva, két vonalka közé mindig csak egyetlen számot, betűt vagy írásjelet kérünk beírni. A szöveg sohasem lehet hosszabb, mint amennyi így a rovatba beírható. A kitöltést célszerű minden esetben, az első osztásközben kezdeni. Minden kitöltött űrlapot alá kell írni Bejelentésekhez kapcsolódó hibák elhárítása A beküldött bejelentőlapok rögzítése és feldolgozása során a számítógépes rendszer részletes ellenőrzéseket végez, mielőtt egy bejelentést elfogadna és regisztrálna az adatbázisban, és hiba esetén értesítést küld a bejelentő tartónak. Ezek az értesítések űrlap formájúak, így felhasználhatók a hibák javítására. Kinyomtatva tartalmazzák a hibátlannak talált adatokat, valamint a hibák megnevezését. Az ellenőrzések során a rendszer mindenekelőtt megvizsgálja, hogy a bizonylatokon minden kötelező rovatot hibátlanul kitöltöttek-e. További ellenőrzések azt a célt szolgálják, hogy a lehetőségek határain belül elkerülhető legyen ugyanazon tenyészet vagy tartási hely kétszeri regisztrációja az adatbázisban. A javítás egyszerűen történhet. A kapott űrlapon ki vannak töltve mindazok a rovatok, amelyeket Ön az eredeti bejelentőlapon kitöltött, és a rendszer elfogadott. Üresek azok a rovatok, amelyeket Ön nem töltött ki, vagy amelyekben szereplő adatokkal kapcsolatban a rendszer hibát talált. A lap alján megtalálhatók a rendszer hibaüzenetei. Minden üzenet előtt egy betű áll, ennek jelentése a következő: o S: Súlyos bizonylat vagy adat hiba. A bizonylaton jelentett eseményt nem lehet az elfogadott adatok között regisztrálni. o F: Figyelmeztető hiba. A bizonylaton jelentett esemény az elfogadott adatok között regisztrálható, de esetleg adathiánnyal. o U: Üzenet. A bizonylaton szereplő egyes hibák megértéséhez szükséges egyéb információkat tartalmazza. Az űrlapon meg kell adni a hiányzó rovatokat, és a bizonylatot alá kell írni, majd a megfelelő ellenjegyzés után ismételten be kell küldeni az útmutatóban szereplő címre. Garnitúrában beküldött bizonylatok (tenyészet bejelentés esetén a 2150 és 2152-s űrlap együtt), súlyos hibája esetén mindkét bizonylatról készül hibaértesítés, akkor is, ha csak az egyik bizonylat volt hibás. Ezeket ugyanúgy összetűzve kell beküldeni, mint az eredeti bizonylatokat.

7 Oldalszám: 7/26 A kapott hiba-értesítés elkallódása esetén, a hiba elhárítása bejelentő vagy módosító bizonylat kitöltésével is történhet. Ha súlyos hiba miatt egy új bejelentést a rendszer nem fogadott el, a bizonylatot új bejelentésként kell beküldeni, minden kötelező adat kitöltésével. Egyébként a kötelező azonosító adatokon kívül, csak a hibás adatokat kell módosítani, illetve a hiányzó adatokat pótolni.

8 Oldalszám: 8/26 3. Tenyészetekkel kapcsolatos adatszolgáltatás 3.1. Tartók/üzemeltetők ügyfél-regisztrációs számának bejelentése, adataik javítása A jogszabály előírja, hogy minden tenyészet tartójának ill. üzemeltetőjének rendelkeznie kell a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési (MVH) Ügyfél-regisztrációs Rendszere által kiadott ügyfél-regisztrációs számmal. A nem regisztrálhatja sem új tenyészet bejelentését, sem már nyilvántartott tenyészet adatainak bármilyen módosítását, sem a tartóváltást, ha a tartó/üzemeltető ügyfél-regisztrációs száma még nincs nyilvántartva a adatbázisában. Azoknak a tartóknak, akiknek még nincs ügyfél-regisztrációs számuk, haladéktalanul igényelniük kell azt az MVH-nál. A -ben még nem regisztrált tartók adatainak átvétele (első tenyészetük bejelentésekor) automatikusan történik a MVH Ügyfél-regisztrációs Rendszeréből április 2-a óta. Az állattartó adataiban történt változásokat (tartó neve, székhely/lakhely címe, levelezési címe,elérhetősége) csak az MVH Ügyfél-regisztrációs Rendszeréhez kell bejelenteni, a módosításokat a automatikusan átveszi. A -hez április 2-a előtt bejelentett tartók, akik eddig még nem jelentették ügyfélregisztrációs számukat, a 2151 Tenyészet módosító lap -on kell megtegyék ezt, melyet a rendelet hatályba lépését követően egy hónapon belül, február 1-ig be kell küldeniük. Amennyiben e bizonylatot csak regisztrációs számuk bejelentésére használják, úgy a bizonylat ellenjegyeztetése nem szükséges Új tenyészet bejelentése A tenyészet adatainak bejelentése a Tenyészet bejelentő lap -on történik, melyhez csatolni kell legalább egy Tartási hely és tartás bejelentő lap -ot is, melyen legalább egy állatfaj tartását és a kapacitást is bejelentik. Ha állattartó tenyészet tartója több tartási helyét (telepét) szeretné a tenyészethez regisztráltatni, és ennek jogszabályban meghatározott feltételei teljesülnek (rendelkezik a tartó a jogszabályban előírt állategészségügyi hatósági engedéllyel, és ezt a bizonylatokon a koordinátor aláírásával igazolja), akkor annyi tartási hely és tartás bejelentő lapot kell csatolni, ahány tartási hely van. (Egy tartási helyhez azonban, több állatfaj tartása esetén is csak egy lapot kell kitölteni.) A tenyészetekhez csak olyan tartási helyek jelenthetők be, amelyek a felügyelő állategészségügyi hatóság illetékessége alá tartozó megyében találhatók. Körzetbe sorolt tenyészet esetén, ha a tartási hely már regisztrált, akkor azon nem működhet olyan tenyészet, amelyik másik kapcsolattartó körzetébe tartozik. A bejelentés csak akkor fogadható el, ha a tenyészet tartója/üzemeltetője rendelkezik az MVH által kiadott ügyfél-regisztrációs számmal (ld. 3.1). Amennyiben a bejelenteni kívánt tenyészet tartási helye már regisztrált, mert más tenyészet tart vagy tartott ott állatot, akkor feltétlenül figyelembe kell venni a következőket: az alábbi három kivételtől eltekintve, egy tartási helyen egy tartónak csak egy tenyészete lehet, és a tartási helyen több tartóhoz is csak azonos típusú tenyészetek tartozhatnak;

9 Oldalszám: 9/26 kivételek: állattartó tenyészet és keltető, piac és rakodóhely, valamint etető/itatóhely és pihentető hely egy tartási helyen bejelenthető, akár egy akár több tartóval/üzemeltetővel. Több új tenyészet bejelentése egy, még nem nyilvántartott (regisztrált) közös tartási helyen, csak két lépésben történhet. Első lépésben egy tenyészetet kell bejelenteni, csatolva a 2152-es tartási hely és tartás bejelentőt. A bejelentés visszaigazolását követően jelenthetők be további tenyészetek. Az ezekhez csatolt 2152-es bizonylatokon a már regisztrált tartási helynek a visszaigazolásban megadott azonosítóját kell beírni. A tenyészet bejelentéséhez a 2150-s űrlapon az állategészségügyi adatok rovatainak és a koordinátor vagy hatósági állatorvos adatainak kitöltése a hatósági állatorvos vagy a koordinátor feladata. A tenyészet bejelentéséhez szükséges bizonylatokat tűzőgéppel összekapcsolva kell beküldeni. A nyilvántartásba vett tenyészetekről és tartási helyekről a rendszer kiállít egy igazolólapot, melyet a tartónak postáz. A hibás bejelentésekre készülő hibaleveleket is a tartó kapja, amennyiben a tenyészet bejelentő lapon az ügyfél-regisztrációs szám helyesen kitöltött, és megállapítható a tartó címe az MVH Ügyfél-regisztrációs rendszeréből. Ha az ügyfél-regisztrációs szám nincs kitöltve, vagy hibás, akkor a koordinátor, illetve a hatósági állatorvos kap értesítést attól függően, hogy melyikük ellenjegyzése szerepel a bizonylaton Tenyészet adatainak módosítása Tenyészet adatainak módosítása a Tenyészet módosító lap -on történik. A bejelentés csak akkor fogadható el, ha a tenyészet tartójának/üzemeltetőjének ügyfélregisztrációs számát már regisztrálták a adatbázisában (ld. 3.1). A 2151-es bizonylatot is alá kell írnia minden esetben a tartónak és a bejelentésnél megadottak szerint a hatósági állatorvosnak vagy a koordinátornak, kivéve, ha csak az ügyfél-regisztrációs számot jelentik be, ugyanis ilyenkor elég a tartó aláírása. Az adatok módosításáról hiba esetén egy hibalevelet, egyébként egy igazolólapot állít ki a rendszer, melyet a tartó részére postáz. Az állategészségügyi adatok blokk (6.) és a koordinátor vagy hatósági állatorvos adatainak kitöltése a koordinátor/hatósági állatorvos feladata. Ha az állatok tartásával kapcsolatban kívánnak módosítani (pl. tartás megszüntetése, vagy indítása), akkor azt a 2153 Tartási hely és tartás módosító lapon lehet megtenni Tartóváltás, tartóváltás adatainak módosítása Ha a tenyészet tartója megváltozott, vagy a tartóváltás korábban bejelentett adatait módosítani kívánják, akkor ezt a Tenyészet módosító lap -on kell bejelenteni (2. Állattartó adatai blokkban). Tartóváltást jelent az is, ha egy jogi személyiségű vagy nem jogi személyiségű gazdasági társaság (cég) átalakul, és új adószámot kap. A bejelentés csak akkor fogadható el, ha az új tartó/üzemeltető rendelkezik ügyfélregisztrációs számmal.

10 Oldalszám: 10/26 Már regisztrált tartóváltás esetén módosítható a tartóváltás időpontja, valamint az utolsó állattartó (ha az előző tartóváltásnál nem a tényleges új tartó ügyfél-regisztrációs számát adták meg). Ha előzőleg tévesen jelentették be a tartóváltást, akkor törölhető az utolsó állattartó. A tartóváltás dátuma rovatban tartóváltáskor azt a napot kell megjelölni, amely naptól az új tartó felelős a tenyészetben tartott állatokért, tartóváltás dátumának módosításakor pedig a tartóváltás helyes dátumát. Felhívjuk figyelmüket, hogy a tartóváltás dátumának megadása és a téves dátum javítása minden esetben maximális körültekintéssel kezelendő (ajánlott a támogatási kérelmek átvizsgálása is) Tenyészetek működésének felszámolása, újraindítása A tenyészet működését a akkor tekinti felszámoltnak, ha egyik tartási helyén sincs működő állattartás nyilvántartva az adatbázisban. Ebben az esetben a rendszer a tenyészetet nem működő (felszámolt) tenyészetként tartja nyilván. A Tartási hely és tartás módosító lap -on lehet egy faj tartását megszüntetni vagy újraindítani.

11 Oldalszám: 11/26 4. Tartási helyekkel kapcsolatos adatszolgáltatás 4.1. Még nem regisztrált tartási hely bejelentése egy tenyészethez Tartási hely adatainak bejelentése minden esetben a Tartási hely és tartás bejelentő lapon történik. A bizonylatot alá kell írnia a tartónak, és a bejelentésnél megadottak szerint a hatósági állatorvosnak vagy a koordinátornak. Egy tenyészethez második, illetve minden további tartási hely bejelentése esetén a bizonylatot a koordinátornak kell ellenjegyeznie. Ha a tartó olyan tartási helyen indítja be az állattartást, amelyet más tartó bejelentése alapján még nem regisztráltak (még nem szerepel a nyilvántartásában), akkor az alábbiak szerint kell eljárni (ha a tartási hely már regisztrált, akkor a 4.3. alatt leírtak érvényesek). A bizonylaton a tartási hely azonosítása rovatot (1.) üresen kell hagyni, meg kell viszont adni a tartási hely minden szükséges adatát, a kitöltési útmutatónak megfelelően. Ha a tenyészet már regisztrált, akkor meg kell adni a tenyészet kódját, a tartó nevét és a tenyészet címét. Ha viszont a tenyészet is új, akkor a 3.2 Új tenyészet bejelentése pontban leírtak szerint kell eljárni (a 2150-es bizonylattal összetűzve kell beküldeni a bejelentést). Amennyiben a tartó újabb tartási helyet szeretne a tenyészethez regisztráltatni, akkor teljesülnie kell a jogszabályban meghatározott feltételeknek (rendelkeznie kell a jogszabályban előírt állategészségügyi hatósági engedéllyel, melyet a bizonylatokon a koordinátor aláírásával igazol). A bejelentés során azonban azt is figyelembe kell venni, hogy ha a tartási helyen egyidejűleg többen kezdik meg az állattartást, akkor első lépésben csak egy tartó tenyészetéhez jelenthető be a tartási hely. Ennek nyilvántartásba vételét követően, a regisztrálásról kapott visszaigazolás kézhezvétele után, a 4.3. pontban leírtak szerint kell bejelenteni a tartási helyet a többi tenyészethez Tartási hely kapacitásának bejelentése Tartási hely kapacitásának bejelentése a tartással együtt a Tartási hely és tartás bejelentő lapon vagy a Tartási hely és tartás módosító lapon történik. A kapacitások bejelentése kötelező. Tartási hely kapacitásának módosítása a Tartási hely és tartás módosító lapon történik. Adott kapacitás megszűnése esetén a kapacitás mértékeként nullát kell bejelenteni. A tartási helyhez mindig be kell jelenteni, és nyilván kell tartani a tartott fajoknak és a tenyészet típusának megfelelő kapacitásokat. A tenyészet típusának és az ott tartott fajoknak megfelelő kapacitásokat a következő táblázat tartalmazza. faj tenyészettípusa kapacitás Szarvasmarha,sertés, juh, kecske Árutermelő/kereskedőtelep Vágóhíd/halfeldolgozó Istálló hasznos m 2 Legelő ha Db/hét Karantén Db/nap Istálló hasznos m 2

12 Oldalszám: 12/26 Ló, szamár/öszvér Baromfi (Gyöngytyúk, házityúk, lúd, kacsa, pulyka, galamb, fácán, fogoly, fürj, strucc, emu) Nyúl Prémesállat 1 Mesterséges termékenyítő Istálló hasznos m 2 állomás - Piac Rakodóhely/gyűjtőállomás Istálló hasznos m 2 - Áeü. Intézmény - Kiállítás Megsemmisítő Tonna/nap Legelő Legelő ha Etető/itató hely Istálló hasznos m 2 Pihentető hely Istálló hasznos m 2 Árutermelő/kereskedőtelep Istálló hasznos m 2 Legelő ha Vágóhíd/halfeldolgozó Db/hét Db/nap Mesterséges termékenyítő Istálló hasznos m 2 állomás Rakodóhely/gyűjtőállomás Istálló hasznos m 2 Etető/itató hely Istálló hasznos m 2 Pihentető hely Istálló hasznos m 2 Árutermelő/kereskedőtelep Istálló hasznos m 2 Ketrec hasznos m 2 Vágóhíd/halfeldolgozó Db/hét Db/nap Tonna/nap Keltető üzem Tyúktojás férőhely db Árutermelő/kereskedőtelep Istálló hasznos m 2 Ketrec hasznos m 2 Vágóhíd/halfeldolgozó Db/hét Db/nap Tonna/nap Mesterséges termékenyítő Istálló hasznos m 2 állomás Ketrec hasznos m 2 Árutermelő/kereskedőtelep Istálló hasznos m 2 Ketrec hasznos m 2 Vágóhíd/halfeldolgozó Db/hét Db/nap 1 Értve alatta a nutria, angóranyúl, sarki és ezüstróka, nyérc és görény fajokat.

13 Oldalszám: 13/26 Hal Méh Egyéb vadászható vadfajok Árutermelő/kereskedőtelep Vágóhíd/halfeldolgozó Keltető üzem Árutermelő/kereskedőtelep Mesterséges termékenyítő állomás Árutermelő/kereskedőtelep Vágóhíd/halfeldolgozó Rakodóhely/gyűjtőállomás Etető/itató hely Pihentető hely Tonna/nap Tófelület ha Tonna/nap Zuger üveg db Lárva db/év - - Istálló hasznos m 2 Legelő ha Db/hét Db/nap Istálló hasznos m 2 Istálló hasznos m 2 Istálló hasznos m Már regisztrált tartási hely bejelentése egy tenyészethez Ha a tartó olyan tartási helyen indítja be az állattartást, amelyet már korábban bejelentettek és regisztráltak, akkor a tartott fajok tartás kezdetének megadásával, továbbá a tartási hely azonosító beírásával és a tartási hely adatainak üresen hagyásával kell a Tartási hely és tartás bejelentő lapot beküldeni. Ha már a tenyészet is regisztrált, akkor a lapra rá kell írni a tenyészetkódot, a tartó nevét és a tenyészet címét is. Ha viszont a tenyészet új, akkor a 3.2 Új tenyészet bejelentése pontban leírtak szerint kell eljárni (a 2150-es bizonylattal összetűzve kell beküldeni a bejelentést). Egy már regisztrált tartási hely egy lépésben több, akár új, akár már regisztrált tenyészethez is bejelenthető, természetesen minden bejelentéshez külön-külön bizonylatot kell kitölteni és beküldeni Új állatfaj tartásának bejelentése Egy bejelentett, a tenyészethez már hozzárendelt tartási helyen új állatfaj tartásának kezdetét a Tartási hely és tartás módosító lapon lehet bejelenteni. Amennyiben a kapacitások még nincsenek nyilvántartva, vagy változás történt, akkor azokat is meg kell adni Állatfaj tartásának megszüntetése (felszámolása) Bármelyik állatfaj tartásának felszámolását is a Tartási hely és tartás módosító lapon lehet bejelenteni. Szarvasmarhát, juhot vagy kecskét tartó tenyészet, csak akkor számolható fel, ha már nincs a tenyészetben nyilvántartva élő állat.

14 Oldalszám: 14/26 Amennyiben a lapon csak a tartás végét jelentik, elég egyetlen aláírás (tartó vagy hatósági állatorvos vagy koordinátor) Tartási hely adatainak módosítása Tartási hely adatainak módosítása a Tartási hely és tartás módosító lapon történhet. A tartási hely címe csak abban az esetben módosítható, ha a cím hibásan volt nyilvántartásba véve, vagy a cím megváltozott, mert például átnevezték az utcát, vagy átszámozták. Ha a tartó más tartási helyre szállítja az állatait, akkor ezt be kell jelenteni a Tartási hely és tartás bejelentő lapon. (Ha e hely még nincs nyilvántartva, akkor új tartási hely azonosító számon kerül a nyilvántartásba.) Ezt megelőzően a régi tartási helyhez egy tartási hely és tartás módosító (2153) lapot kell kitölteni, melyen minden tartott állatfajhoz a tartás végét kell megadni.

15 Oldalszám: 15/26 5. A kitöltési utasítások Tenyészet bejelentő lap A () 2150-es Tenyészetbejelentő lapja új tenyészet bejelentésére szolgál. A tenyészetek bejelentése az állattartók feladata, de a bejelentés ellenjegyzéshez kötött. A bejelentésnek tartalmaznia kell: Önálló besorolású árutermelő/kereskedő vagy karantén típusú, valamint bármely más típusú tenyészet bejelentése esetén az ENAR koordinátor ellenjegyzését. Nem önálló besorolású (besorolás nélküli, vagy megyei körzetbe tartozó árutermelő/kereskedő vagy karantén típusú) tenyészet esetén az illetékes hatósági állatorvos vagy a koordinátor ellenjegyzését. Ha egy árutermelő/kereskedő típusú tenyészethez, az illetékes megyei állategészségügyi hatóság előzetes hozzájárulásával több tartási helyet kívánnak bejelenteni, akkor a tenyészet bejelentéséhez mindig szükséges a koordinátor ellenjegyzése. Ilyen bejelentés azonban csak akkor fogadható el, ha mindegyik tartási hely azonos közigazgatási megyében található. A tenyészet állattartójának rendelkeznie kell a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési (MVH) Ügyfélregisztrációs Rendszere által kiadott ügyfél-regisztrációs számmal. Az állattartó adatainak átvétele automatikusan történik az MVH Ügyfélregisztrációs Rendszeréből, ezért. az állattartó adataiban (tartó neve, székhely/lakhely címe, levelezési címe, elérhetősége) bekövetkezett változást nem kell külön a rendszernek bejelentenie. A tenyészet és tartási hely adatokat viszont továbbra is a bizonylatokon kell bejelenteni. A bejelentéshez minden esetben csatolni kell legalább egy 2152-es Tartási hely bejelentő lapot is! Ha ezt elmulasztják, vagy a tartási hely bejelentő lapja bármilyen hiba vagy hiányosság miatt nem regisztrálható, akkor a rendszer a tenyészetet sem regisztrálja. Egy tenyészet bejelentéséhez több tartási hely bejelentő lap is csatolható, ha a tenyészethez több tartási helyet kívánnak bejelenteni. Egy tartási hely azonban mindig egy lapon jelentendő, akkor is, ha e helyen több állatfaj tartását jelentik be. Általában egy tartási helyhez csak egyféle típusú tenyészet regisztrálható, és egy tartási hely egy tartónak csak egy tenyészetéhez tartozhat. Kivételek: o egy tartási helyen állattartó tenyészet és keltető, o vagy piac és rakodóhely, o vagy etető-/itatóhely és pihentető hely. Ezek a tenyészettípusok külön-külön tenyészetként bejelenthetőek és regisztrálhatóak, akár egy tartóhoz, akár különböző tartókhoz. A baromfikeltetőkre vonatkozó bizonylatok kivételével, a kitöltött és aláírt űrlapok a megyei MgSzH Élelmiszerláncbiztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságának címére küldendők. Baromfikeltetők minden esetben a Tenyésztési Hatóság címére küldjék az űrlapokat: MgSzH Központ, Állattenyésztési Igazgatóság, 1024 Budapest, Keleti K. u. 24 A tenyészet-bejelentőlap 1 példányos. Kérjük, hogy a rovatokat olvashatóan, nyomtatott betűkkel, golyóstollal, a megadott betűhelyet figyelembe véve töltse ki. (pl.: az ly két betűhelyet foglaljon el). Megadott betűhely esetén az első helyen kérjük a beírást megkezdeni, a szöveg ne legyen hosszabb, mint ahány betűhely van, két vonalka közé mindig csak egyetlen számot, betűt vagy írásjelet kérünk beírni! A beírt számok legyenek egyértelműen olvashatók (pl. az 1-es és a 7-es semmiképpen se legyen összetéveszthető). Az MgSzH TÖLTI KI részt üresen kell hagyni! A megyei MgSzH Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságok (az illetékes ÁEÜ hatóságok) azonosítói: Baranya 02 Hajdú-Bihar 09 Jász-Nagykun-Szolnok 16 Bács-Kiskun 03 Heves 10 Tolna 17 Békés 04 Komárom-Esztergom 11 Vas 18 Borsod-Abaúj-Zemplén 05 Nógrád 12 Veszprém 19 Csongrád 06 Főváros és Pest megye 13 Zala 20 Fejér 07 Somogy 14 Győr-Moson-Sopron 08 Szabolcs-Szatmár-Bereg Állattartó adatai: Az adatcsoport kitöltése kötelező. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési (MVH) Ügyfél-regisztrációs Rendszere által kiadott ügyfél-regisztrációs számot kell itt megadni. A pontozott vonalra meg kell adni továbbá az állattartó nevét.

16 Oldalszám: 16/26 2. Tenyészet adatai: A tenyészet neve mező kitöltése nem kötelező, ha a tenyészetnek van neve (például vágóhíd neve), itt lehet megadni. Az illetékes áeü. hat. azonosítója a kitöltési utasítás első oldalán található táblázat alapján kell megadni. A tenyészetet felügyelő megyei állategészségügyi hatóság azonosítója írandó ide. Az illetékes áeü. hat. neve rovatba a hatóság neve adandó meg. A tenyészet címének megadása kötelező. Ha a tenyészethez egy tartási hely tartozik, akkor ennek címét kell beírni. Ellenkező esetben a központi telep címét, ha van ilyen. Ennek hiányában egy központi iroda címe is megadható. Az irányítószám rovatba a postai irányítószámot kell beírni. Az irányítószám a megadott helységnévhez egyértelműen hozzárendelt, szabályos irányítószám kell hogy legyen. A helység rovatba a helység nevét kell beírni. Csak olyan helységnév és irányítószám írható be, amely szerepel a Magyar Posta irányítószám jegyzékében, vagy a rendszer központi helységnévtárában. (Ez utóbbi az ügyfélszolgálatokon rendelkezésre áll.) A közterület neve rovatba a cím közterületének teljes nevét kell beírni (utca, tér, út, stb. nélkül), ha van ilyen. A közterület jellege rovatba a cím közterületének jellegét kell beírni (utca, út, tér, helyrajzi szám, stb.). Kitöltése kötelező. A házszám, helyrajzi szám (hsz./hrsz.) rovatba a cím házszámát, helyrajzi számát, vagy egyéb azonosító számát kell beírni.. Levelezési címet akkor célszerű megadni, ha az eltér a tenyészet címétől. A rovatokat tehát csak akkor töltse ki, ha a tenyészet postai/értesítési címe eltér a Tenyészet cím adatokban megadottaktól (vagyis ha a tenyészet címe egyben a levelezési címe is, akkor az adatcsoportot hagyja üresen). A levelezési címet a tenyészet címéhez hasonló módon kell megadni, de ebben az esetben szükség szerint emelet- és ajtószám is megadható, ill. a cím postafiók címe is lehet. Utóbbi esetben az irányítószám és a helység mellett csak a postafiók számát kell beírni. A címzett rovatot akkor kell kitölteni, ha ön nem a tenyészet tartójának nevére szeretné a küldeményeit címeztetni. A típus rovatban a megfelelő karikát kell megjelölni, egy típust kötelezően meg kell jelölni. Az EU által elismert gyűjtőállomás mint rakodóhely (J) jelentendő be. Állattartóként (A) jelentendő be minden olyan tenyészet, ahol állatot tenyésztési, végtermék előállítási, kereskedői, vagy nem gazdasági céllal tartanak. A minősítés sorban rakodóhely bejelentése esetén jelezni kell, ha EU által elismert gyűjtő állomást jelentenek be. Az (A) Állattartó (árutermelő/kereskedő) típus megjelölése esetén itt kell jelezni, ha kereskedőtelepről van szó. Baromfi, nyúl és/vagy prémes állatot tartó tenyészetek kistermelői vágási engedélyét, valamint a méhészetek méhanyanevelő minősítését is itt kell megjelölni. 3. ENAR-felelős, keltetésvezető, kapcsolattartó adatai ENAR-felelős megadása az alábbi esetekben mindig kötelező: - önálló besorolású, szarvasmarha- és/vagy sertéstartó állattartó (A) vagy karantén (C) típusú tenyészethez; - juhot és/vagy kecskét tartó állattartó (A) vagy karantén (C) típusú tenyészethez, ha az állattartó nem természetes személy (de utóbbi esetben is bejelenthető, ha a tartó nem maga látja el az ENAR feladatait); - minden olyan nem állattartó (A) vagy karantén (C) típusú tenyészethez, amely jogszabályban ENAR feladatok ellátására kötelezett (a szarvasmarha, sertés, juh és kecske fajok bármelyikének egyedeit tartja, vágja, vagy fogadja). Keltetésvezető megadása keltető bejelentése esetén kötelező. Kapcsolattartó megadása minden olyan esetben kötelező, amikor a tenyészet nem lát el ENAR feladatokat (sem szarvasmarha, sem sertés, sem juh vagy kecske fajú állatokkal nem foglalkozik), és az állattartó nem természetes személy. Abban az esetben is bejelenthető, ha a tartó nem maga kíván kapcsolatot tartani az adatbázis üzemeltetőivel. A Név rovatban kell megadni az ENAR-felelős, keltetésvezető, kapcsolattartó vezetéknevét előtaggal (id., ifj., özv., dr. stb.) és keresztnevét, keresztneveit. A telefonszám rovatba kell beírni az ENAR-felelős, keltetésvezető, kapcsolattartó aktuális telefonszámát (körzetszám/telefonszám formában). A mobiltelefonszám rovatba kell beírni az ENAR-felelős, keltetésvezető, kapcsolattartó aktuális mobiltelefonszámát (körzetszám/telefonszám formában). A telefonszám és a mobiltelefonszám közül legalább az egyik elérhetőség megadása kötelező. A fax rovatban adhatja meg az ENAR-felelős, keltetésvezető, kapcsolattartó aktuális fax-számát (körzetszám/telefonszám formában). Az rovatba írhatja be az ENAR-felelős, keltetésvezető, kapcsolattartó elektronikus levelezési címét. A fax és az rovatok kitöltése nem kötelező, de amennyiben van ilyen adata, akkor ajánlatos, mert a további ügyintézést meg könnyítheti mind az Ön, mind pedig az ügyfélszolgálat munkatársai számára. 4. Állattartó aláírása A dátum rovatot ki kell töltenie, valamint az állattartó aláírása rovatban alá kell írnia a bizonylatot. Az állattartó aláírása nélkül a tenyészet nyilvántartásba vétele nem történik meg. A KOORDINÁTOR/HATÓSÁGI ÁLLATORVOS tölti ki: 5. Állategészségügyi adatok Besorolás: Szarvasmarhát vagy sertést tartó állattartó (A) vagy karantén (C) típusú tenyészetekhez mindig meg kell jelölni, hogy az adott tenyészet önálló, vagy megyei körzetbe sorolt tenyészet-e. Egyébként a rovat üresen hagyandó. A körzet kódja rovatban meg kell adni megyei körzetbe sorolt tenyészet esetében a körzetkódot. A kapcsolattartó állatorvos neve rovatba a megyei körzet kapcsolattartó állatorvosának teljes nevét kell beírni. Állategészségügyi azonosító: Amennyiben a tenyészetnek van a megyei állategészségügyi hatóság által kiadott más azonosítója (vágóhidak, gyűjtő telepek, baromfi tenyészetek stb. esetén) akkor azt itt kötelező megadni.

17 Oldalszám: 17/26 6. Koordinátor/Hatósági állatorvos adatai A rovatok kitöltése kötelező. A bevezetőben meghatározott esetekben a bejelentés kizárólag a koordinátor ellenjegyzésével fogadható el! A koordinátor/hatósági állatorvos azonosítója rovatban meg kell adni az ellenjegyző megyei koordinátor illetve hatósági állatorvos azonosítóját, melyet az MgSzH Országos adatbázisa (ALI rendszer) ad ki. A koordinátor/hatósági állatorvos neve sorba kell írni a megyei koordinátor, illetve a hatósági állatorvos teljes nevét. 7. Koordinátor/Hatósági állatorvos aláírása A dátum rovatot a kiállítás pontos dátumával (év, hónap, nap) kell kitölteni, valamint a koordinátor/hatósági állatorvos aláírása rovatban alá kell írni az űrlapot. A koordinátor illetve a hatósági állatorvos aláírása nélkül a tenyészet nyilvántartásba vétele nem lehetséges Tenyészet módosító lap A () 2151-es Tenyészet módosító lapja már nyilvántartott tenyészet adatainak módosítására, a tenyészet átsorolására és tartóváltás bejelentésére szolgál. Ezen a bizonylaton jelentendő be továbbá az állattartó/üzemeltető ügyfél-regisztrációs száma, amennyiben ezt a még nem tartja nyilván. A változások bejelentése az állattartók feladata, de a bejelentés ellenjegyzéshez kötött. A bejelentésnek tartalmaznia kell: Önálló besorolású árutermelő/kereskedő vagy karantén típusú, valamint bármely más típusú tenyészet adatainak módosítása, vagy a tenyészet besorolásának megváltoztatása (önállósítás vagy önálló tenyészet megyei körzetbe sorolása), vagy másik körzetbe történő átsorolás esetén az ENAR koordinátor ellenjegyzését. Nem önálló besorolású (besorolás nélküli, vagy megyei körzetbe tartozó állattartó (árutermelő/kereskedő) vagy karantén típusú) tenyészet adatainak módosítása esetén az illetékes hatósági állatorvos vagy a koordinátor ellenjegyzését. Az ellenjegyzés abban az egyetlen esetben nem szükséges, ha a bizonylatot csak az ügyfél-regisztrációs szám bejelentésére használják. A tenyészet állattartójának rendelkeznie kell a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési (MVH) Ügyfélregisztrációs Rendszere által kiadott ügyfél-regisztrációs számmal. Az állattartó adatainak átvétele automatikusan történik az MVH Ügyfélregisztrációs Rendszeréből, ezért az állattartó adataiban (tartó neve, székhely/lakhely címe, levelezési címe, elérhetősége) bekövetkezett változást nem kell külön a rendszernek bejelentenie. A tenyészet és a tartási hely adatokat viszont továbbra is a bizonylatokon kell szükség esetén módosítani. A baromfikeltetőkre vonatkozó bizonylatok kivételével, a kitöltött és aláírt űrlapok a megyei MgSzH Élelmiszerláncbiztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságának címére küldendők. Baromfikeltetők minden esetben a Tenyésztési Hatóság címére küldjék az űrlapokat: MgSzH Központ, Állattenyésztési Igazgatóság, 1024 Budapest, Keleti K. u. 24. A Tenyészet módosító lap 1 példányos. Kérjük, hogy a rovatokat olvashatóan, nyomtatott betűkkel, golyóstollal, a megadott betűhelyet figyelembe véve töltse ki (pl.: az ly két betűhelyet foglal el). Megadott betűhely esetén, az első helyen kérjük a beírást megkezdeni, a szöveg ne legyen hosszabb, mint ahány betűhely van, és két vonalka közé mindig csak egyetlen számot, betűt vagy írásjelet kérünk beírni! A beírt számok legyenek egyértelműen olvashatók (pl. az 1-es és a 7-es semmiképpen se legyen összetéveszthető)! AZ MgSzH TÖLTI KI részt hagyja üresen! Adatváltozás esetén jelölnie kell az adatlapon az egyes módosítási igénye(i)nek típusát, ez a rovatok kódkockái előtt szereplő betűk használatával történhet. A betűk jelentése: U az új, megváltozott, továbbiakban érvényes adat, M helytelen adat helyesbítése miatt módosított adat, T a már nem érvényes adat törlése (új adat megadása nélkül) 1. Tenyészet azonosítása Itt kell megadnia az előzőleg kiosztott tenyészetkódot és a pontozott vonalon az állattartó neve és a tenyészet címe adatokat. Tartóváltás esetén a pontozott vonalra a jelenleg nyilvántartott (régi) állattartó nevét kérjük megadni. 2. Állattartó adatai

18 Oldalszám: 18/26 Itt jelenthető a tartóváltás, a korábban tévesen illetve hibásan bejelentett tartóváltás törlése ill. adatainak módosítása, valamint az állattartó ügyfél-regisztrációs száma, ha azt még nem tartja nyilván a (ennek hiányában semmiféle módosítás sem fogadható el). Minden más esetben hagyja üresen ezt az adatcsoportot! Be kell jelölni a bejelentés célját. Csak egyféle jelölés megengedett. (1) Új állattartó (tartóváltás) bejelentése. Ebben az esetben meg kell adni az új állattartó ügyfél-regisztrációs számát, továbbá a nevét is a pontozott vonalra, valamint a tartóváltás dátumát. (2) Állattartóváltás dátumának módosítása. Ebben az esetben csak a tartóváltás dátumát kell kitölteni, a nyilvántartásban szereplő hibás dátum kijavítása céljából. A tenyészet utolsó tartója tartói viszonyának kezdete fog módosulni az itt megadott új dátumra. (3) Utolsó állattartó módosítása. Akkor szükséges, ha az előző tartóváltásnál nem a tényleges új tartó ügyfél-regisztrációs számát adták meg, ezért ezt most javítani szeretnék. Meg kell adni a helyes ügyfélregisztrációs-számot, és az állattartó nevét. (4) Utolsó állattartó (állattartóváltás) törlése Akkor szükséges, ha előzőleg tévesen jelentették be a tartóváltást. A tevékenység megadásán kívül ebben a blokkban nem kell más adatot megadni. A módosítást követően ismét a tartóváltást megelőzően regisztrált tartót fogja a tenyészet tartójaként nyilvántartani a rendszer. (5) Regisztrációs szám bejelentése aktuális állattartóhoz. Akkor szükséges, ha a tartó ügyfél-regisztrációs számát még nem tartja nyilván a. Meg kell adni a helyes ügyfélregisztrációs-számot, és az állattartó nevét. 3. Tenyészet adatai Amennyiben a tenyészet adataiban nem következett be változás, akkor ezt az adatcsoportot hagyja üresen! Tenyészet nevének bejelentése ( U és a tenyészet neve) akkor szükséges, ha a nyilvántartásban nem szerepel ez az adat, de meg kívánja adni a tenyészet nevét, vagy új tenyészetnevet szeretne megadni. Tenyészet nevének módosítása ( M és a tenyészet neve) akkor szükséges, ha a nyilvántartásban szerepel ez az adat, de hibás, téves, ezért módosítani kívánja. Tenyészet nevének törlése ( T ) akkor szükséges, ha a nyilvántartásban szerepel ez az adat, de a továbbiakban nem kívánja a tenyészet a nevét használni. Tenyészet cím bejelentése ( U és valamennyi cím adat) akkor szükséges, ha a tenyészet címe megváltozott. Tenyészet cím módosítása ( M és a módosított cím) akkor szükséges, ha a nyilvántartásban tévesen szerepel ez az adat, ezért módosítani kívánja. Ilyenkor is a teljes címet adja meg! Az egyes mezők jelentése: Az irányítószám rovatba a postai irányítószámot kell beírni. Az irányítószám a megadott helységnévhez egyértelműen hozzá-rendelt, szabályos irányítószám kell, hogy legyen. A helység rovatba a helység nevét kell beírni. Csak olyan helységnév és irányítószám írható be, amely szerepel a Magyar Posta irányítószám jegyzékében, vagy a rendszer központi helységnévtárában. (Ez utóbbi az ügyfélszolgálatokon rendelkezésre áll.) A közterület neve rovatba a cím közterületének teljes nevét kell beírni (utca, tér, út, stb. nélkül), ha van ilyen. A közterület jellege rovatba a cím közterületének jellegét kell beírni (utca, út, tér, helyrajzi szám, stb.). Kitöltése kötelező. A házszám, helyrajzi szám (hsz./hrsz.) rovatba a cím házszámát, helyrajzi számát, vagy egyéb azonosító számát kell beírni. Levelezési cím bejelentése ( U és valamennyi levelezési cím adat) akkor szükséges, ha a nyilvántartásban nem szerepel ez az adat, és a levelezési címe nem egyezik meg a tenyészet címével, vagy ha a nyilvántartásban szerepel ez az adat, de helyette új levelezési címet szeretne megadni. Levelezési címet akkor célszerű megadni, ha az eltér a tenyészet címétől. A rovatokat tehát csak akkor töltse ki, ha a tenyészet postai/értesítési címe eltér a Tenyészet cím adatokban megadottaktól (vagyis ha a tenyészet címe egyben a levelezési címe is, akkor az adatcsoportot hagyja üresen). A levelezési címet a tenyészet címéhez hasonló módon kell megadni, de ebben az esetben szükség szerint emelet- és ajtószám is megadható, ill. a cím postafiók címe is lehet. Utóbbi esetben az irányítószám és a helység mellett csak a postafiók számát kell beírni. A címzett rovatot akkor kell kitölteni, ha ön nem a tenyészet tartójának nevére szeretné a küldeményeit címeztetni. Levelezési cím módosítása ( M és a módosítani kívánt levelezési cím adat) akkor szükséges, ha a nyilvántartásban szerepel ez az adat, de hibásan, tévesen, ezért módosítani kívánja. Ilyenkor is a teljes levelezési címet adja meg! Levelezési cím törlése ( T ) akkor szükséges, ha a nyilvántartásban szerepel ez az adat, de a továbbiakban a leveleit a tenyészet címére kéri. Típus: akkor kell kitölteni, ha a tenyészet típusát előzőleg hibásan jelentették be, csak egy típust szabad megjelölni. Minősítés megadása vagy módosítása ( M és a megfelelő minősítés), akkor kell alkalmazni, ha a minősítés nem, vagy rosszul szerepel a nyilvántartásban. Minősítés törlése ( T ), akkor kell alkalmazni, ha a tenyészet típusát korábban hibásan jelentették be, (pl. árutermelő/kereskedőtelep esetén adtak meg kereskedő telep besorolást, pedig nem kellett volna), vagy a minősítés már nem érvényes (pl. a kistermelői engedélyt visszavonták). 4. ENAR-felelős, keltetésvezető, kapcsolattartó adatai ENAR-felelős, keltetésvezető, kapcsolattartó (nevének) bejelentése ( U és a név) akkor szükséges, ha a nyilvántartásban nem szerepel ez az adat, de meg kívánja adni, vagy szerepel az adat, de megváltozott, és az új nevet szeretné bejelenteni. Ha a tenyészetet önálló kategóriába sorolják, akkor kötelezően kitöltendő. Ugyancsak kötelező megadni, ha besorolás nélküli tenyészetben tartóváltás történt, és az új tartó nem természetes személy. Név módosítása ( M és a név) akkor szükséges, ha a nyilvántartásban szerepel ez az adat, de hibás, téves. Név törlése ( T ) akkor szükséges, ha a tenyészet nyilvántartásában szerepel ez az adat, de a továbbiakban nincs ENAR felelős vagy kapcsolattartó a tenyészetben, mert például a tenyészet besorolása megváltozott önállóból megyei körzetbe soroltra. Telefonszám, mobiltelefonszám, fax, cím bejelentése ( U és az adat) akkor szükséges, ha a nyilvántartásban nem szerepel valamelyik adat, de be akarja jelenteni, vagy szerepel adat, de megváltozott, és az újat szeretné bejelenteni. Telefonszám, mobiltelefonszám, fax, cím törlése ( T és a törlendő adat) akkor szükséges, ha a nyilvántartásban szerepel ez az adat, de a továbbiakban nem kívánja szerepeltetni.

19 Oldalszám: 19/26 5. Állattartó aláírása A dátum rovatot ki kell tölteni, valamint az Állattartó aláírása rovatban a tenyészet tartójának alá kell írni a bizonylatot. Aláírás nélkül a módosítások nyilvántartásba vétele nem történik meg. A KOORDINÁTOR/HATÓSÁGI ÁLLATORVOS tölti ki: 6. Állategészségügyi adatok Besorolás dátuma akkor szükséges, ha a tenyészet besorolását akarják megváltoztatni (önállóról megyei körzetbe soroltra vagy fordítva), vagy a tenyészetet másik megyei körzetbe kívánják átsorolni. Ezekben az esetekben a rovatba a változás dátumát kell beírni. Besorolás kitöltése akkor szükséges, ha az eddigi besorolás megváltozott (önállóról megyei körzetbe soroltra vagy fordítva). A körzet kódja megadása akkor szükséges, ha önálló tenyészetet megyei körzetbe sorolnak, vagy a tenyészetet másik megyei körzetbe kívánják átsorolni. A kapcsolattartó állatorvos neve rovatban a körzetkód megadása esetén a megyei körzet kapcsolattartó állatorvosának teljes nevét kell beírni. Állategészségügyi azonosító bejelentése ( U és az állategészségügyi azonosító értéke) akkor szükséges, ha az azonosító nem szerepel a nyilvántartásban, de a tenyészetnek van ilyen azonosítója. Állategészségügyi azonosító módosítása ( M és az állategészségügyi azonosító) akkor szükséges, ha az azonosító megváltozott. Állategészségügyi azonosító törlése ( T ) akkor szükséges, ha a nyilvántartásban olyan azonosító szerepel, mely nem az adott tenyészet azonosítója. 7. Koordinátor/Hatósági állatorvos adatai Ha a bizonylaton a (6) Regisztrációs szám bejelentése aktuális tartóhoz tevékenységet jelölik be, és más adatot nem módosítanak, akkor nem kell sem koordinátori, sem hatósági állatorvos aláírás, tehát ezt a rovatot nem kell kitölteni. Ellenkező esetben a rovatok kitöltése kötelező. A bevezetőben meghatározott esetekben a bejelentés kizárólag a koordinátor ellenjegyzésével fogadható el. A koordinátor/hatósági állatorvos azonosítója rovatban meg kell adni az ellenjegyző megyei koordinátor illetve hatósági állatorvos azonosítóját, melyet az MgSzH Országos adatbázisa (ALI rendszer) ad ki. A koordinátor/hatósági állatorvos neve sorba kell írni a megyei koordinátor ill. a hatóság állatorvos teljes nevét. 8. Koordinátor/Hatósági állatorvos aláírása A dátum rovatot a kiállítás pontos dátumával (év, hónap, nap) ki kell töltenie, valamint a koordinátor/hatósági állatorvos aláírása rovatban alá kell írnia az űrlapot. A koordinátor vagy a hatósági állatorvos aláírása nélkül a tenyészet adatmódosításának nyilvántartásba vétele nem lehetséges Tartási hely és tartás bejelentő lap A () 2152-es Tartási hely és tartás bejelentő lapján kell bejelenteni, ha egy állattartó egy adott helyen megkezdi állatok tartását (vágását, rakodását, stb.). Amennyiben ez egyúttal új tenyészet létesítésével jár együtt, vagyis a tartási helyet a tartó nem egy már regisztrált tenyészetéhez kívánja csatolni, úgy a lapot mindig a es Tenyészet bejelentő lappal összetűzve kell beküldeni. Egy új tenyészet bejelentéséhez több tartási hely bejelentő lapja is csatolható. Ezen a lapon, vagy a 2153-as bizonylaton jelentendő be továbbá, ha a tartó e helyhez általa korábban már bejelentett állatfaj(ok) mellett, újabb faj(ok) tartását indította be, illetve a még be nem jelentett kapacitásokat és ezek megváltozását is. Amennyiben egy még nem regisztrált tartási helyhez több új tenyészetet kell bejelenteni, akkor ez csak két lépésben végezhető el. Először beküldendő az egyik tenyészet bejelentése a csatolt 2152-es lappal, majd a tartási hely regisztrálását követően a többi tenyészet bejelentő lapja, mindegyikhez csatolva egy-egy 2152-es lapot, amelyre be kell írni a tartási hely első bejelentéskor kiosztott azonosítóját. A tartási helyek bejelentése az állattartók feladata, de a bejelentés ellenjegyzéshez kötött. A bejelentésnek tartalmaznia kell: Önálló besorolású árutermelő/kereskedő vagy karantén típusú, valamint bármely más típusú tenyészet tartási helye esetén az ENAR koordinátor ellenjegyzését. Nem önálló besorolású (besorolás nélkül, vagy megyei körzetbe tartozó, árutermelő/kereskedő vagy karantén típusú) tenyészet tartási helye esetén az illetékes hatóság állatorvos vagy a koordinátor ellenjegyzését. Ha az árutermelő/kereskedő típusú tenyészetnek már van másik tartási helye nyilvántartva, vagy egyidejűleg több új tartási helyét kívánják bejelenteni, akkor a koordinátor ellenjegyzését. Ilyen bejelentés azonban csak akkor fogadható el, ha az új tartási hely azonos közigazgatási megyében található.

20 Oldalszám: 20/26 A baromfikeltetőkre vonatkozó bizonylatok kivételével, a kitöltött és aláírt űrlapok a megyei MgSzH Élelmiszerláncbiztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságának címére küldendők. Baromfikeltetők minden esetben a Tenyésztési Hatóság címére küldjék az űrlapokat: MgSzH Központ, Állattenyésztési Igazgatóság, 1024 Budapest, Keleti K. u. 24 A Tartási hely bejelentő lap 1 példányos. Kérjük, hogy a rovatokat olvashatóan, nyomtatott betűkkel, golyóstollal, a megadott betűhelyet figyelembe véve töltse ki. (pl.: az ly két betűhelyet foglaljon el). Megadott betűhely esetén az első helyen kérjük a beírást megkezdeni, a szöveg ne legyen hosszabb, mint ahány betűhely van, két vonalka közé mindig csak egyetlen számot, betűt vagy írásjelet kérünk beírni! A beírt számok legyenek egyértelműen olvashatók (pl. az 1-es és a 7-es semmiképpen se legyen összetéveszthető)! E rovatokban a kitöltést mindig az első osztásközben kell kezdeni. AZ MgSzH TÖLTI KI részt hagyja üresen! 1. Tartási hely azonosítása: Ha a tartási helyet a bejelentő, vagy más állattartó bejelentése alapján még nem regisztrálták, akkor az adatcsoportot üresen kell hagyni! Már regisztrált tartási helyhez történő tartás bejelentés esetén a tartási hely azonosítója, valamint a tartási hely rövid címe rovatok kitöltése kötelező 2. Tenyészet azonosítása: Ha a lapot új tenyészet bejelentő lapjához csatolják, akkor e rovatokat üresen kell hagyni, minden más esetben kötelezően kitöltendők Tenyészet kódja: a ben nyilvántartott tenyészetkódot kell megadni. Meg kell adni az állattartó nevét, továbbá a tenyészet címét egymástól vesszővel elválasztva. 3. Tenyészet tevékenységei: Tartás/vágás/tevékenység kezdeténél a tartási helyen tartott állatfajokhoz kell beírni azt a dátumot, amikor az állatfaj tartását, vágását, vagy forgalmazását megkezdték. A rovatba pontos dátumot (év, hónap, nap) kell írni. Ha állattartó (árutermelő/kereskedő) típusú tenyészet tartási helyén sertéstartást jelentenek be, akkor a kocalétszám megadása kötelező. Ebben az esetben a rovat nem maradhat üresen, ha nincs koca a tenyészetben, akkor 0-t kell beírni! Juh, kecske, házityúk illetve kacsa és lúd állatfajokat tartó állattartó (árutermelő/kereskedő) típusú tenyészet esetében kötelezően meg kell adni a hasznosítás módját is. Csak egyféle hasznosítás jelölhető. Méhészetek esetén a méhcsaládok számának megadás kötelező. 4. Tartási/vágási hely: Az adatcsoport csak akkor töltendő ki, ha új tartási helyet jelentenek be, vagyis ha a 1. Tartási hely azonosítása adatcsoport üres! Tartási/vágási hely megnevezése mező kitöltése nem kötelező, abban az esetben, ha a tartási helynek van megnevezése, itt kell megadni. A tartási/vágási hely címének megadása új tartási hely bejelentése esetén kötelező, kivéve új tenyészet bejelentésekor, ha a cím megegyezik a tenyészet címével (ha azonban a tartási hely külterületen fekszik, és a tenyészet címét nem helyrajzi számmal adták meg, akkor itt feltétlenül meg kell adni a tartási hely teljes címét, helyrajzi számmal). Az irányítószám rovatba a postai irányítószámot kell beírni. Az irányítószám a megadott helységnévhez egyértelműen hozzárendelt, szabályos irányítószám kell hogy legyen. A helység rovatba a helység nevét kell beírni. Csak olyan helységnév és irányítószám írható be, amely szerepel a Magyar Posta irányítószám jegyzékében, vagy a rendszer központi helységnévtárában. (Ez utóbbi az ügyfélszolgálatokon rendelkezésre áll.) A közterület neve rovatba a cím közterületének teljes nevét kell beírni (utca, tér, út, stb. nélkül), ha van ilyen. A közterület jellege rovatba a cím közterületének jellegét kell beírni (utca, út, tér, helyrajzi szám, stb.). Kitöltése kötelező. A házszám, helyrajzi szám (hsz./hrsz.) rovatba a cím házszámát, helyrajzi számát, vagy egyéb azonosító számát kell beírni. Ha a tartási hely címe külterületi cím, akkor helyrajzi számot kell megadni. Ebben az esetben a Közterület jellege rovatba kérjük a hrsz rövidítést írni. A földrajzi koordináták rovat megadása nem kötelező. A földrajzi koordináták szélső értékei hazánkban a következők: keleti hosszúság 16,1-22,9 fok, északi szélesség 45,8-48,6 fok. 5. Kapacitások: A kapacitás rovat megadása új tartási hely bejelentése esetén, méhészetek kivételével kötelező. A tartott állatok fajától függően meg kell adni legalább egy kapacitás adatot, de értelemszerűen több is kitölthető. Ha már regisztrált tartási helyet kapcsolnak új tenyészethez, csak akkor kell kapacitás adatot is megadni, ha ez egyben a tartási helyen új kapacitások létesítésével illetve megszüntetésével jár együtt, vagy ha a tartási hely adott kapacitása még nem volt bejelentve. Kapacitás Az adott kapacitás méretének megfelelő mennyiséget kell megadni. Amennyiben az adott kapacitás már nem áll rendelkezésre (például lebontották az istállót), akkor a kapacitás mennyisége rovatba 0-t kell írni. A baromfikeltetők kapacitásának megadásánál, az EU-s gyakorlatnak és előírásoknak megfelelően, csak az előkeltető gépek kapacitását kell feltüntetni. A tyúktojás egyenérték a különböző fajhoz tartozó baromfi félék tojásainak tyúktojáshoz viszonyító száma, mely a keltető üzemek kapacitásának egységes meghatározását szolgálja. Ennek megfelelően

a TIR bizonylatainak használatához

a TIR bizonylatainak használatához Oldalszám: 1/8 ÚTMUTATÓ AZ ENAR KÖRZET KAPCSOLATTARTÓJA részére a bizonylatainak használatához 2. 9 v e r z i ó É r v é n y e s 2 0 1 4.06. 1 0 - t ó l 2014. június Oldalszám: 2/8 T A R T A L O M J E G

Részletesebben

a Tenyészet Információs Rendszer (TIR) bizonylatainak használatához

a Tenyészet Információs Rendszer (TIR) bizonylatainak használatához Oldalszám: 1/15 b ÚTMUTATÓ A TENYÉSZET TARTÓJA / ÜZEMELTETŐJE részére a () bizonylatainak használatához 2. 16 v e r z i ó 2015. július Oldalszám: 2/15 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. BEVEZETÉS... 3 2.

Részletesebben

a TIR bizonylatainak használatához

a TIR bizonylatainak használatához Oldalszám: 1/15 ÚTMUTATÓ HATÓSÁGI ÁLLATORVOSOK részére a bizonylatainak használatához 2. 15 v e r z i ó 2015. július Oldalszám: 2/15 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. BEVEZETÉS... 3 2. AZ ADATSZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ T1M-es számú PARTNER MÓDOSÍTÓ LAP

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ T1M-es számú PARTNER MÓDOSÍTÓ LAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ T1M-es számú PARTNER MÓDOSÍTÓ LAP A (volt MgSzH) NÉBIH Közös Törzs T1M-es Partner módosító lapja a már regisztrált NÉBIH partner adatainak módosítására szolgál (kiváltva a T1 Partner

Részletesebben

119/2007. (X. 18.) FVM rendelet. a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről

119/2007. (X. 18.) FVM rendelet. a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről Magyar joganyagok - 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet - a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcs1. oldal 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos

Részletesebben

119/2007. (X. 18.) FVM rendelet a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről Az

119/2007. (X. 18.) FVM rendelet a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről Az 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. (1) bekezdése

Részletesebben

119/2007. (X. 18.) FVM rendelet

119/2007. (X. 18.) FVM rendelet 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. (1) bekezdése

Részletesebben

Kitöltési útmutató a D4401-01 Őshonos állatfajták megőrzése Kifizetési kérelem Főlaphoz

Kitöltési útmutató a D4401-01 Őshonos állatfajták megőrzése Kifizetési kérelem Főlaphoz Kitöltési útmutató a D4401-01 Őshonos állatfajták megőrzése Kifizetési kérelem Főlaphoz A nyomtatványon az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági

Részletesebben

Jogcímkód: Általános tudnivalók

Jogcímkód: Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A juh és kecske állatállomány elektronikus jelölése kapcsán a 79/2011. (VIII. 3.) VM rendelet alapján benyújtott támogatási kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.127.08.01 Általános tudnivalók

Részletesebben

I. rész: Azonosító adatok

I. rész: Azonosító adatok KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1031-02 jelű, Az ügyfél és a pénzügyi intézmény között létrejött, a fizetési számlaszám rögzítésére vonatkozó megállapodás megszüntetése iránti kérelem elnevezésű nyomtatványhoz Kérjük,

Részletesebben

A BAROMFIT VÁGÓ VÁGÓHIDAK részére. a Baromfi Információs Rendszer bizonylatainak használatához

A BAROMFIT VÁGÓ VÁGÓHIDAK részére. a Baromfi Információs Rendszer bizonylatainak használatához Oldalszám: 1 ÚTMUTATÓ A BAROMFIT VÁGÓ VÁGÓHIDAK részére a bizonylatainak használatához 1. 6 v e r z i ó 2015. április 1 Oldalszám: 2 Tartalomjegyzék 1 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK... 3 2 AZ ADATSZOLGÁLTATÁS BIZONYLATAI...

Részletesebben

Nyilvántartásba vétel

Nyilvántartásba vétel KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1020-01 jelű, Nyilvántartásba vétel vagy nyilvántartásba vett adatok módosítása irántikérelem nem természetes személyek számára elnevezésű nyomtatványhoz Kérjük, olvassa el az Általános

Részletesebben

119/2007. (X. 18.) FVM rendelet. A rendelet hatálya. Fogalmak

119/2007. (X. 18.) FVM rendelet. A rendelet hatálya. Fogalmak 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. (1) bekezdése

Részletesebben

Jogcímkód: Általános tudnivalók

Jogcímkód: Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A juh és kecske állatállomány elektronikus jelölése kapcsán a 79/2011. (VIII. 3.) VM rendelet alapján benyújtott támogatási kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.131.01.01 Általános tudnivalók

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. INSZEMINÁTOROK részére. TER Szarvasmarha Termékenyítési Rendszer v e r z i ó

ÚTMUTATÓ. INSZEMINÁTOROK részére. TER Szarvasmarha Termékenyítési Rendszer v e r z i ó Élelmiszerláncbiztonsági ÚTMUTATÓ INSZEMINÁTOROK részére a bizonylatainak használatához 1 0. v e r z i ó 2016. május Tartalomjegyzék 1. AZ ADATSZOLGÁLTATÁS BIZONYLATAI 3 2. A FELADATOK ÉS A FELHASZNÁLANDÓ

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G számú Betétlap képviseletre jogosult bejelentéséhez elnevezésű nyomtatványhoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G számú Betétlap képviseletre jogosult bejelentéséhez elnevezésű nyomtatványhoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1001-01 számú Betétlap képviseletre jogosult bejelentéséhez elnevezésű nyomtatványhoz Kérjük, olvassa el az Általános tájékoztató az Egységes Mezőgazdasági Ügyfélnyilvántartási Rendszerben

Részletesebben

K5600/K5601Támogatási kérelem Főlap

K5600/K5601Támogatási kérelem Főlap KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 2005-ös támogatási évi anyatehéntartás támogatás igényléséhez szükséges K5600/K5601 Támogatási kérelem Főlaphoz és K5602 Támogatási kérelem Betétlaphoz Fontos! Anyatehéntartás támogatási

Részletesebben

I. rész: Azonosító és címadatok

I. rész: Azonosító és címadatok KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1051-04 jelű, Állandó meghatalmazás visszavonása/ felmondása és annak nyilvántartásba vétele iránti kérelem elnevezésű nyomtatványhoz A G1051-04 jelű nyomtatványt az alábbi célra

Részletesebben

a szarvasmarha ENAR bizonylatainak használatához

a szarvasmarha ENAR bizonylatainak használatához ÚTMUTATÓ a RAKODÓHELYEK, GYŰJTŐÁLLOMÁSOK ENAR FELELŐSEI és az EXPORT ZÁRÓRAKODÁSNÁL KÖZREMŰKÖDŐ HATÓSÁGI ÁLLATORVOSOK részére a szarvasmarha ENAR bizonylatainak használatához 5. 8. v e r z i ó (2015. április)

Részletesebben

I. rész: Kérelmező személy adatai

I. rész: Kérelmező személy adatai KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1060-02 jelű, Vélelmezett örökös nyilvántartásba vétele iránti kérelem című nyomtatványhoz Kérjük, olvassa el az Általános tájékoztató az Egységes Mezőgazdasági Ügyfélnyilvántartási

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01. Általános tudnivalók

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01. Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.122.01.01 Általános

Részletesebben

a szarvasmarha ENAR bizonylatainak használatához

a szarvasmarha ENAR bizonylatainak használatához ÚTMUTATÓ VÁGÓHIDAK ÉS ÁLLATI HULLADÉK MEGSEMMISÍTŐ SZERVEZETEK RÉSZÉRE a szarvasmarha ENAR bizonylatainak használatához 5. 7. v e r z i ó (2015.április) TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 3 2 AZ ADATSZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

Kitöltési útmutató. a D4405-01 Őshonos állatfajták megőrzése Kiesés-pótlás Alapadatok betétlaphoz

Kitöltési útmutató. a D4405-01 Őshonos állatfajták megőrzése Kiesés-pótlás Alapadatok betétlaphoz Kitöltési útmutató a D4405-01 Őshonos állatfajták megőrzése Kiesés-pótlás Alapadatok betétlaphoz Ez a formanyomtatvány szolgál a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzése

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ AZ EGYSÉGES MEZŐGAZDASÁGI ÜGYFÉL-NYILVÁNTARTÁSI RENDSZERBEN HASZNÁLT NYOMTATVÁNYOKHOZ

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ AZ EGYSÉGES MEZŐGAZDASÁGI ÜGYFÉL-NYILVÁNTARTÁSI RENDSZERBEN HASZNÁLT NYOMTATVÁNYOKHOZ ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ AZ EGYSÉGES MEZŐGAZDASÁGI ÜGYFÉL-NYILVÁNTARTÁSI RENDSZERBEN HASZNÁLT NYOMTATVÁNYOKHOZ A tájékoztató célja Jelen tájékoztató célja, hogy segítséget nyújtson ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár

Részletesebben

TIR REGISZTRÁCIÓRA KÖTELEZETT BAROMFI KELTETŐ ÁLLOMÁSOK részére a Baromfi Információs Rendszer bizonylatainak használatához

TIR REGISZTRÁCIÓRA KÖTELEZETT BAROMFI KELTETŐ ÁLLOMÁSOK részére a Baromfi Információs Rendszer bizonylatainak használatához Oldalszám: 1 ÚTMUTATÓ TIR REGISZTRÁCIÓRA KÖTELEZETT BAROMFI KELTETŐ ÁLLOMÁSOK részére a bizonylatainak használatához 1. 6 v e r z i ó 2015. április 1 Oldalszám: 2 Tartalomjegyzék 1 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK...

Részletesebben

Kitöltési útmutató a közös eszközhasználatra kötött megállapodás elektronikus úton történő bejelentésére szolgáló űrlaphoz

Kitöltési útmutató a közös eszközhasználatra kötött megállapodás elektronikus úton történő bejelentésére szolgáló űrlaphoz Kitöltési útmutató a közös eszközhasználatra kötött megállapodás elektronikus úton történő bejelentésére szolgáló űrlaphoz Az űrlapot annyi példányban kell kitölteni és beküldeni, amennyi megállapodást

Részletesebben

Azonosítási és nyilvántartási rendszerek

Azonosítási és nyilvántartási rendszerek Azonosítási és nyilvántartási rendszerek Dr. Antal Ákos hatósági főállatorvos, megyei ENAR koordinátor Hajdú Bihar Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszerlánc biztonsági és Állategészségügyi

Részletesebben

a sertés ENAR bizonylatainak használatához

a sertés ENAR bizonylatainak használatához ÚTMUTATÓ A VÁGÓHIDAK ENAR FELELŐSE RÉSZÉRE a sertés ENAR bizonylatainak használatához 2. 2 v e r z i ó 2 0 1 6. f e b r u á r T A R T A L O M J E G Y Z É K 1 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK... 2 2 BIZONYLATOK...

Részletesebben

a sertés ENAR bizonylatainak használatához

a sertés ENAR bizonylatainak használatához ÚTMUTATÓ a MEGYEI KÖRZETEK KIJELÖLT KAPCSOLATTARTÓ ÁLLATORVOSAI részére a sertés ENAR bizonylatainak használatához 1. 9 v e r z i ó 2015. o T A R T A L O M J E G Y Z É K 1 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK... 2 2 AZ

Részletesebben

Kitöltési útmutató. a D Őshonos állatfajták megőrzése - Kiesés-pótlás egyedileg nyilvántartott állatokhoz

Kitöltési útmutató. a D Őshonos állatfajták megőrzése - Kiesés-pótlás egyedileg nyilvántartott állatokhoz Kitöltési útmutató a D4430-01 Őshonos állatfajták megőrzése - Kiesés-pótlás egyedileg nyilvántartott állatokhoz Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági

Részletesebben

Az adatszolgáltatást a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal az adóévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni.

Az adatszolgáltatást a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal az adóévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. Kitöltési útmutató a 14K83 jelű, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal adatszolgáltatása az általa a magánszemélynek kifizetett támogatásokról elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A személyi

Részletesebben

SEGÉDLET. A támogatási év minden év április 1-jétől, következő év március 31-éig tart és négy tárgynegyedévből áll.

SEGÉDLET. A támogatási év minden év április 1-jétől, következő év március 31-éig tart és négy tárgynegyedévből áll. SEGÉDLET a tenyészkoca állatjóléti támogatások igénybevételéhez szükséges N0632 számú Kifizetési kérelem, valamint N0633 számú Tartási hely adatok Kifizetési kérelemhez nyomtatványok helyes kitöltéséhez

Részletesebben

Kitöltési útmutató. a D4430 Őshonos állatfajták megőrzése - Kiesés-pótlás egyedileg nyilvántartott állatokhoz

Kitöltési útmutató. a D4430 Őshonos állatfajták megőrzése - Kiesés-pótlás egyedileg nyilvántartott állatokhoz Kitöltési útmutató a D4430 Őshonos állatfajták megőrzése - Kiesés-pótlás egyedileg nyilvántartott állatokhoz Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági

Részletesebben

SEGÉDLET. a baromfi állatjóléti támogatások igénybevételéhez szükséges N0411 számú Kifizetési kérelem nyomtatvány helyes kitöltéséhez

SEGÉDLET. a baromfi állatjóléti támogatások igénybevételéhez szükséges N0411 számú Kifizetési kérelem nyomtatvány helyes kitöltéséhez Általános információ SEGÉDLET a baromfi állatjóléti támogatások igénybevételéhez szükséges N0411 számú Kifizetési kérelem nyomtatvány helyes kitöltéséhez 1. A kifizetési kérelem benyújtása előtt célszerű

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ T1-es számú PARTNER BEJELENTŐ LAP

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ T1-es számú PARTNER BEJELENTŐ LAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ T1-es számú PARTNER BEJELENTŐ LAP A (volt MgSzH) NÉBIH Közös Törzs T1-es Partner bejelentő lapja új NÉBIH partner bejelentésére, illetve már regisztrált partner adatainak módosítására

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Javasoljuk, hogy a kérelem csomagot tértivevényes ajánlott küldeményként adja postára.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Javasoljuk, hogy a kérelem csomagot tértivevényes ajánlott küldeményként adja postára. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A termelői csoportok létrehozásának és működésének támogatása intézkedés kifizetési kérelmének kitöltéséhez 1. A formanyomtatványok kitöltése előtt kérjük, alaposan tanulmányozza át

Részletesebben

I. rész: Azonosító adatok

I. rész: Azonosító adatok KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1030-03 jelű, Az ügyfél és a pénzügyi intézmények között létrejött, a fizetési számlaszám rögzítésére vonatkozó megállapodás nyilvántartásba vétele iránti kérelem elnevezésű nyomtatványhoz

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A termelői csoportok létrehozásának és működtetésének támogatása intézkedés kifizetési kérelmének kitöltéséhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A termelői csoportok létrehozásának és működtetésének támogatása intézkedés kifizetési kérelmének kitöltéséhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A termelői csoportok létrehozásának és működtetésének támogatása intézkedés kifizetési kérelmének kitöltéséhez 1. A formanyomtatványok kitöltése előtt kérjük, alaposan tanulmányozza

Részletesebben

SEGÉDLET. a sertés állatjóléti támogatások igénybevételéhez szükséges N0409 számú Kifizetési kérelem nyomtatvány helyes kitöltéséhez

SEGÉDLET. a sertés állatjóléti támogatások igénybevételéhez szükséges N0409 számú Kifizetési kérelem nyomtatvány helyes kitöltéséhez Általános információ SEGÉDLET a sertés állatjóléti támogatások igénybevételéhez szükséges N0409 számú Kifizetési kérelem nyomtatvány helyes kitöltéséhez 1. A kifizetési kérelem benyújtása előtt célszerű

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a G001-es számú REGISZTRÁCIÓS LAP kitöltéséhez)

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a G001-es számú REGISZTRÁCIÓS LAP kitöltéséhez) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a G001-es számú REGISZTRÁCIÓS LAP kitöltéséhez) A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete

Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete A támogatás jellege és célterületei Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az ügyfél egy vagy több

Részletesebben

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3 Kitöltési útmutató a 14K37 jelű, a munkáltató adatszolgáltatása az általa munkavállalónak lakáscélú felhasználásra hitelintézet vagy a kincstár közvetítésével nyújtott kölcsön 2014. évben elengedett összegéről

Részletesebben

A TIR REGISZTRÁCIÓRA KÖTELEZETT BAROMFITARTÓK részére. a Baromfi Információs Rendszer bizonylatainak használatához

A TIR REGISZTRÁCIÓRA KÖTELEZETT BAROMFITARTÓK részére. a Baromfi Információs Rendszer bizonylatainak használatához Oldalszám: 1 ÚTMUTATÓ A TIR REGISZTRÁCIÓRA KÖTELEZETT BAROMFITARTÓK részére a bizonylatainak használatához 1. 6 v e r z i ó 2015. április 1 Oldalszám: 2 Tartalomjegyzék 1 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK... 3 2 AZ

Részletesebben

I. rész: Azonosító és címadatok

I. rész: Azonosító és címadatok KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1050-01 jelű, Állandó meghatalmazás és annak nyilvántartásba vétele iránti kérelem elnevezésű nyomtatványhoz Kérjük, olvassa el az Általános tájékoztató az Egységes Mezőgazdasági

Részletesebben

a sertés ENAR bizonylatainak használatához

a sertés ENAR bizonylatainak használatához ügyi és Intézet Élelmiszerellenőrz ÚTMUTATÓ az ÖNÁLLÓ TENYÉSZETKÉNT NYILVÁNTARTÁSBA VETT KARANTÉN TELEPEK ENAR FELELŐSEI részére a sertés ENAR bizonylatainak használatához 1.5 verzió 2007. október TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK... 2

I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK... 2 10. számú melléklet KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás 2013/2014. gazdálkodási évére vonatkozó kifizetési

Részletesebben

I. rész: Alapadatok. A G jelű nyomtatványt az alábbi célra használhatja:

I. rész: Alapadatok. A G jelű nyomtatványt az alábbi célra használhatja: KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1011-01 jelű, Nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem természetes személyek számára elnevezésű nyomtatványhoz A G1011-01 jelű nyomtatványt az alábbi célra használhatja:

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. A kedvezőtlen adottságú területek támogatási kérelmének kitöltéséhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. A kedvezőtlen adottságú területek támogatási kérelmének kitöltéséhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A kedvezőtlen adottságú területek támogatási kérelmének kitöltéséhez 1. Az űrlapok kitöltése előtt alaposan tanulmányozza át az útmutatót, a kedvezőtlen adottságú területek támogatás

Részletesebben

Kitöltési útmutató. a D Őshonos állatfajták megőrzése Tenyésztőszervezeti igazolás Adatlaphoz

Kitöltési útmutató. a D Őshonos állatfajták megőrzése Tenyésztőszervezeti igazolás Adatlaphoz Kitöltési útmutató a D4403-01 Őshonos állatfajták megőrzése Tenyésztőszervezeti igazolás Adatlaphoz Ez a formanyomtatvány szolgál a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzése

Részletesebben

13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP

13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP 13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó adatokról a munkavállalót kölcsönvevő, foglalkoztató adózó részére történő bejelentéshez Tisztelt Adózó! Felhívjuk szíves figyelmét,

Részletesebben

I. rész: Alapadatok. 3. pont: írja be 10 jegyű ügyfél-azonosítóját, amennyiben azzal már rendelkezik.

I. rész: Alapadatok. 3. pont: írja be 10 jegyű ügyfél-azonosítóját, amennyiben azzal már rendelkezik. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1010-01 jelű, Nyilvántartásba vétel, vagy nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem természetes személyek számára elnevezésű nyomtatványhoz Kérjük, olvassa el az Általános

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók Kitöltési útmutató a 14K50 jelű, a hitelintézet és a kincstár adatszolgáltatása a vissza nem térítendő munkáltatói támogatások 2014. évi kifizetéséről elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. 1. Az adatlapok kitöltése előtt alaposan tanulmányozza át az útmutatót!

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. 1. Az adatlapok kitöltése előtt alaposan tanulmányozza át az útmutatót! KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az EU környezetvédelmi, állatjóléti és higiéniai előírásainak való megfeleléshez nyújtott támogatás támogatási kérelmének kitöltéséhez 1. Az adatlapok kitöltése előtt alaposan tanulmányozza

Részletesebben

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3 Kitöltési útmutató a 14K37 jelű, a munkáltató adatszolgáltatása az általa munkavállalónak lakáscélú felhasználásra hitelintézet vagy a kincstár közvetítésével nyújtott kölcsön 2014. évben elengedett összegéről

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók Kitöltési útmutató a K100 jelű, az adókedvezményre jogosító igazolást kiállító szerv adatszolgáltatása a tartósan álláskereső, a gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban

Részletesebben

TENYÉSZETEK részére ÚTMUTATÓ. TER Szarvasmarha Termékenyítési Rendszer v e r z i ó

TENYÉSZETEK részére ÚTMUTATÓ. TER Szarvasmarha Termékenyítési Rendszer v e r z i ó ÚTMUTATÓ TENYÉSZETEK részére a bizonylatainak használatához 1 0. 2 v e r z i ó 2016. október TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ADATSZOLGÁLTATÁS BIZONYLATAI 4 2. A FELADATOK ÉS A FELHASZNÁLANDÓ BIZONYLATOK 4 2.1. Az

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01 TARTALOMJEGYZÉK

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01 TARTALOMJEGYZÉK KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.122.01.01 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz KÉRJÜK, HOGY A REGISZTRÁCIÓS LAP KITÖLTÉSE ELŐTT A KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ T FIGYELMESEN OLVASSA EL! AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉST

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G jelű, Nyilvántartásba vétel nem természetes személyek számára elnevezésű nyomtatványhoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G jelű, Nyilvántartásba vétel nem természetes személyek számára elnevezésű nyomtatványhoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1020-02 jelű, Nyilvántartásba vétel nem természetes személyek számára elnevezésű nyomtatványhoz Kérjük, olvassa el az Általános tájékoztató az Egységes Mezőgazdasági Ügyfélnyilvántartási

Részletesebben

SEGÉDLET. Általános tudnivalók

SEGÉDLET. Általános tudnivalók SEGÉDLET a varroa atka elleni alternatív védekezés higiénikus aljdeszka, valamint a keretek megjelölésére alkalmas rádiófrekvenciás azonosító (RFID-chip) beszerzésének támogatása iránti kérelem (B1216-02

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: Általános tudnivalók

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatások keretében a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.122.01.01

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ működési előleg kifizetési kérelem (D0721-01)

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ működési előleg kifizetési kérelem (D0721-01) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ működési előleg kifizetési kérelem (D0721-01) TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK... 3 D0721-01 MŰKÖDÉSI ELŐLEG KIFIZETÉSI KÉRELEM... 5 2 Általános tudnivalók 1. A kérelem formanyomtatványának

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a tárgyi eszköz cseréjére vonatkozó bejelentéshez a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 23. (1) c) pontja alapján

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a tárgyi eszköz cseréjére vonatkozó bejelentéshez a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 23. (1) c) pontja alapján KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a tárgyi eszköz cseréjére vonatkozó bejelentéshez a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 23. (1) c) pontja alapján (Bejelentés tárgyi eszköz cseréjéről formanyomtatvány kitöltési útmutatója)

Részletesebben

Regisztráció folyamata az admin.kozadat.hu oldalon az Új adatgazda regisztráció menüpontban

Regisztráció folyamata az admin.kozadat.hu oldalon az Új adatgazda regisztráció menüpontban Regisztráció folyamata az admin.kozadat.hu oldalon az Új adatgazda regisztráció menüpontban 1/5. Intézményi oldal Ezen az oldalon adhatók meg a regisztráló intézmény adatai. Úgy kell kitölteni, hogy ezzel

Részletesebben

a sertés ENAR bizonylatainak használatához

a sertés ENAR bizonylatainak használatához ÚTMUTATÓ az ÁLLATVÁSÁROK (PIACOK), és a KIÁLLÍTÁSOK ENAR FELELŐSEI részére a sertés ENAR bizonylatainak használatához 2. 2 v e r z i ó 2016. február T A R T A L O M J E G Y Z É K 1 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK...

Részletesebben

Az állattenyésztőket érintő jogszabályi kötelezettségek változása

Az állattenyésztőket érintő jogszabályi kötelezettségek változása Az állattenyésztőket érintő jogszabályi kötelezettségek változása Németh Csaba igazgató 2014. február 25. március 6. Jogszabályi háttér 99/2002. (XI.5.) FVM rendelet a szarvasmarhafajok egyedeinek jelöléséről,

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 2004-2005-ös támogatási évben benyújtható területalapú támogatási kérelem kitöltéséhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 2004-2005-ös támogatási évben benyújtható területalapú támogatási kérelem kitöltéséhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 2004-2005-ös támogatási évben benyújtható területalapú támogatási kérelem kitöltéséhez A támogatás igényléséhez a Területalapú támogatások főlap és a Területalapú támogatások betétlap

Részletesebben

Nyilvántartásba vétel, vagy nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem - természetes személyek számára

Nyilvántartásba vétel, vagy nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem - természetes személyek számára Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszer Nyilvántartásba vétel, vagy nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem - természetes személyek számára Nyilvántartásba vétel esetén benyújtandó

Részletesebben

a 3. számú Bejelentő laphoz

a 3. számú Bejelentő laphoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 3. számú Bejelentő laphoz a nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatás elektronikus ügyintézés keretében, papír alapon vagy számítástechnikai adathordozón történő teljesítéséhez az Art. 7.

Részletesebben

Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere

Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP A 6 vagy 8 évfolyamos gimnáziumokba egyénileg jelentkezők, és a magyarországi általános iskolával tanulói jogviszonyban nem lévő,

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 13K90 jelű, a befektetési szolgáltató adatszolgáltatása értékpapír átruházásáról elnevezésű nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 13K90 jelű, a befektetési szolgáltató adatszolgáltatása értékpapír átruházásáról elnevezésű nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 13K90 jelű, a befektetési szolgáltató adatszolgáltatása értékpapír átruházásáról elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

Kitöltési útmutató a SZAMLAZO nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a SZAMLAZO nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a SZAMLAZO nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló

Részletesebben

V. TEJÁGAZAT SZERKEZETÁTALAKÍTÁSÁT KÍSÉRŐ ÁLLATJÓLÉTI TÁMOGATÁS TEJÁGAZAT SZERKEZETÁTALAKÍTÁSÁT KÍSÉRŐ ÁLLATJÓLÉTI TÁMOGATÁS

V. TEJÁGAZAT SZERKEZETÁTALAKÍTÁSÁT KÍSÉRŐ ÁLLATJÓLÉTI TÁMOGATÁS TEJÁGAZAT SZERKEZETÁTALAKÍTÁSÁT KÍSÉRŐ ÁLLATJÓLÉTI TÁMOGATÁS 10. számú melléklet KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás 2015/2016. gazdálkodási évére vonatkozó kifizetési

Részletesebben

Kölcsönös megfeleltetés 2009. évi tapasztalatai, különös tekintettel a szarvasmarha tenyésztésre

Kölcsönös megfeleltetés 2009. évi tapasztalatai, különös tekintettel a szarvasmarha tenyésztésre MTTE Regionális résztaggyűlések 2010. március 2 12. Kölcsönös megfeleltetés 2009. évi tapasztalatai, különös tekintettel a szarvasmarha tenyésztésre Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid igazgató MgSzH Központ HOFI

Részletesebben

Nonius Lótenyésztő Országos Egyesület Közgyűlés 2015. március 27.

Nonius Lótenyésztő Országos Egyesület Közgyűlés 2015. március 27. Nonius Lótenyésztő Országos Egyesület Közgyűlés 2015. március 27. 2014. évi támogatások 2015. évi pályázati lehetőségek 2015. évi adminisztratív kötelezettségek Őshonos támogatások - kancatámogatás Tartási

Részletesebben

2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet

2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet 2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet a felnőttképzési tevékenység megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény 4. (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

SEGÉDLET. a méhcsaládok számának szinten tartásának támogatása (méhanya támogatás) iránti kérelem (B1217-02 jelű nyomtatvány) helyes kitöltéséhez

SEGÉDLET. a méhcsaládok számának szinten tartásának támogatása (méhanya támogatás) iránti kérelem (B1217-02 jelű nyomtatvány) helyes kitöltéséhez SEGÉDLET a méhcsaládok számának szinten tartásának támogatása (méhanya támogatás) iránti kérelem (B1217-02 jelű nyomtatvány) helyes kitöltéséhez Általános tudnivalók 1. A kifizetési kérelem nyomtatványainak

Részletesebben

Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere

Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP A 6 vagy 8 évfolyamos gimnáziumokba egyénileg jelentkezők, és a magyarországi általános iskolával tanulói jogviszonyban nem lévő,

Részletesebben

I. rész: Azonosító adatok

I. rész: Azonosító adatok KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1050-04 jelű, Állandó meghatalmazás és annak nyilvántartásba vétele iránti kérelem elnevezésű nyomtatványhoz A G1050-04 jelű nyomtatványt az alábbi céllal használhatja: A Támogatási

Részletesebben

Képzési díj visszaigénylési útmutató

Képzési díj visszaigénylési útmutató Képzési díj visszaigénylési útmutató www.mvh.gov.hu honlapon lehet elérni a visszaigénylési felületet Elektronikus ügyintézés Ügyfél-tájékoztatási rendszer Az ügyfélkapus felhasználói név és jelszó megadása

Részletesebben

KIRA OKTATÁSI TANANYAG

KIRA OKTATÁSI TANANYAG KIRA OKTATÁSI TANANYAG 2015. június hó ADATSZOLGÁLTATÁS Magyar Államkincstár 1054 Budapest, Hold u. 4. www.allamkincstar.gov.hu 1 BIZTOSÍTOTTI BEJELENTÉS (T1041) ÁLTALÁNOS ALAPELVEK A biztosítotti bejelentés

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1890 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS,

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK a 12/2015.(V.13.) rendelettel módosított 26/2012.(IX.12.) önkormányzati rendelete az állattartásról (Egységes szerkezetben) Kunhegyes Város Önkormányzati

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: TARTALOMJEGYZÉK

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: TARTALOMJEGYZÉK KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.122.01.01

Részletesebben

2017. Kitöltési útmutató

2017. Kitöltési útmutató Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere (KIFIR) JELENTKEZÉSI LAP a 6 vagy 8 évfolyamos gimnáziumokba egyénileg jelentkezők, és a magyarországi általános iskolával tanulói jogviszonyban nem

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás Wayda Imre vezető főtanácsos Agrárfejlesztési Főosztály Kaposvár, 2012. szeptember 21-22. Előzmények A 2007-2013. vidékfejlesztési program (ÚMVP

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ ÜGYFÉL-NYILVÁNTARTÁSSAL KAPCSOLATOS NYOMTATVÁNYOKHOZ TARTALOMJEGYZÉK. Általános Általános tájékoztató... 2

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ ÜGYFÉL-NYILVÁNTARTÁSSAL KAPCSOLATOS NYOMTATVÁNYOKHOZ TARTALOMJEGYZÉK. Általános Általános tájékoztató... 2 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ ÜGYFÉL-NYILVÁNTARTÁSSAL KAPCSOLATOS NYOMTATVÁNYOKHOZ TARTALOMJEGYZÉK Általános Általános tájékoztató... 2 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1010-01 jelű, Nyilvántartásba vétel, vagy nyilvántartásba

Részletesebben

78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet a környezeti alapnyilvántartásról

78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet a környezeti alapnyilvántartásról 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet a környezeti alapnyilvántartásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110. (7) bekezdés r) pontjában

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPNYILVÁNTARTÁSHOZ SZÜKSÉGES ADATOK, VALAMINT AZ ADATOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK BEJELENTÉSE. Adatszolgáltató adatai

KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPNYILVÁNTARTÁSHOZ SZÜKSÉGES ADATOK, VALAMINT AZ ADATOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK BEJELENTÉSE. Adatszolgáltató adatai KAR Borító KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPNYILVÁNTARTÁSHOZ SZÜKSÉGES ADATOK, VALAMINT AZ ADATOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK Adatszolgáltató adatai 2. KSH statisztikai számjel: - - - 3. Név: Adatszolgáltatásra vonatkozó

Részletesebben

Kitöltési útmutató. - Szaktanácsadás és a szakképzés jogcím tekintetében csak jogutódlás lehetséges.

Kitöltési útmutató. - Szaktanácsadás és a szakképzés jogcím tekintetében csak jogutódlás lehetséges. 2. számú melléklet Kitöltési útmutató a Jogutódlás megállapítása/kötelezettség átadás jóváhagyása iránti kérelem egyes ÚMVP és HOP beruházási jogcímek esetében c. formanyomtatvány kitöltéséhez Fontos tudnivalók:

Részletesebben

Tájékoztató e-közmű regisztrációhoz

Tájékoztató e-közmű regisztrációhoz Tájékoztató e-közmű regisztrációhoz 1. Jogszabályi háttér Az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak szerint: 4. (1) Az e-közmű üzemeltetéséért,

Részletesebben

Kitöltési Útmutató az Elektronikus ügyintézés Regisztrált szolgáltató adatbejelentése űrlapcsomag kitöltéséhez

Kitöltési Útmutató az Elektronikus ügyintézés Regisztrált szolgáltató adatbejelentése űrlapcsomag kitöltéséhez Kitöltési Útmutató az Elektronikus ügyintézés Regisztrált szolgáltató adatbejelentése űrlapcsomag kitöltéséhez Tisztelt Ügyfelünk! A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) az elektronikus

Részletesebben

Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere

Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP A 6 vagy 8 évfolyamos gimnáziumokba egyénileg jelentkezők, és a magyarországi általános iskolával tanulói jogviszonyban nem lévő,

Részletesebben

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 87/2011. (VI.15) Közleménye

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 87/2011. (VI.15) Közleménye Az ÚMVP Irányító Hatóságának 87/2011. (VI.15) Közleménye a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatásban résztvevő állattartók által vezetendő telepi munkanapló és legeltetési napló módosításáról

Részletesebben

Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP Kitöltési útmutató

Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP Kitöltési útmutató Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP Kitöltési útmutató A Jelentkezési lapok kétoldalas másolatként másolhatók. Csak azok a Jelentkezési lapok használhatók,

Részletesebben

Érvényes: január 27-től.

Érvényes: január 27-től. Kitöltési útmutató Zárjegy megrendelőlap című J10/1 elektronikus nyomtatvány KITÖLTŐ PROGRAM használatához 2009 - verzió 1.0 Érvényes: 2009. január 27-től. 1. oldal; összesen: 11 Kitöltési útmutató a Zárjegy

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1890 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS,

Részletesebben

Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere

Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP Kitöltési útmutató A Jelentkezési lapok kétoldalas másolatként másolhatók. Csak azok a Jelentkezési lapok használhatók,

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ ÜGYFÉL-NYILVÁNTARTÁSSAL KAPCSOLATOS NYOMTATVÁNYOKHOZ TARTALOMJEGYZÉK. Általános tájékoztató... 2

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ ÜGYFÉL-NYILVÁNTARTÁSSAL KAPCSOLATOS NYOMTATVÁNYOKHOZ TARTALOMJEGYZÉK. Általános tájékoztató... 2 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ ÜGYFÉL-NYILVÁNTARTÁSSAL KAPCSOLATOS NYOMTATVÁNYOKHOZ TARTALOMJEGYZÉK Általános tájékoztató... 2 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1010-01 jelű, Nyilvántartásba vétel, vagy nyilvántartásba vett

Részletesebben

ŰRLAP KÖZIGAZGATÁSI SZERV HATÁROZATÁNAK BÍRÓSÁGI FELÜLVIZSGÁLATA IRÁNTI KERESETLEVÉL BENYÚJTÁSÁHOZ

ŰRLAP KÖZIGAZGATÁSI SZERV HATÁROZATÁNAK BÍRÓSÁGI FELÜLVIZSGÁLATA IRÁNTI KERESETLEVÉL BENYÚJTÁSÁHOZ ŰRLAP KÖZIGAZGATÁSI SZERV HATÁROZATÁNAK BÍRÓSÁGI FELÜLVIZSGÁLATA IRÁNTI KERESETLEVÉL BENYÚJTÁSÁHOZ K01 nyomtatvány 1. OLDAL ALAPADATOK... 1 2. OLDAL KERESETLEVÉL SZÖVEGE... 6 2 ŰRLAP KÖZIGAZGATÁSI SZERV

Részletesebben