a Tenyészet Információs Rendszer (TIR) bizonylatainak használatához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a Tenyészet Információs Rendszer (TIR) bizonylatainak használatához"

Átírás

1 Oldalszám: 1/26 b ÚTMUTATÓ A TENYÉSZET TARTÓJA / ÜZEMELTETŐJE részére a () bizonylatainak használatához 2.9 verzió Érvényes től április

2 Oldalszám: 2/26 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS AZ ADATSZOLGÁLTATÁS BIZONYLATAI AZ ADATSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI BEJELENTÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ HIBÁK ELHÁRÍTÁSA TENYÉSZETEKKEL KAPCSOLATOS ADATSZOLGÁLTATÁS TARTÓK/ÜZEMELTETŐK ÜGYFÉL-REGISZTRÁCIÓS SZÁMÁNAK BEJELENTÉSE, ADATAIK JAVÍTÁSA ÚJ TENYÉSZET BEJELENTÉSE TENYÉSZET ADATAINAK MÓDOSÍTÁSA TARTÓVÁLTÁS, TARTÓVÁLTÁS ADATAINAK MÓDOSÍTÁSA TENYÉSZETEK MŰKÖDÉSÉNEK FELSZÁMOLÁSA, ÚJRAINDÍTÁSA TARTÁSI HELYEKKEL KAPCSOLATOS ADATSZOLGÁLTATÁS MÉG NEM REGISZTRÁLT TARTÁSI HELY BEJELENTÉSE EGY TENYÉSZETHEZ TARTÁSI HELY KAPACITÁSÁNAK BEJELENTÉSE MÁR REGISZTRÁLT TARTÁSI HELY BEJELENTÉSE EGY TENYÉSZETHEZ ÚJ ÁLLATFAJ TARTÁSÁNAK BEJELENTÉSE ÁLLATFAJ TARTÁSÁNAK MEGSZÜNTETÉSE (FELSZÁMOLÁSA) TARTÁSI HELY ADATAINAK MÓDOSÍTÁSA A KITÖLTÉSI UTASÍTÁSOK TENYÉSZET BEJELENTŐ LAP TENYÉSZET MÓDOSÍTÓ LAP TARTÁSI HELY ÉS TARTÁS BEJELENTŐ LAP TARTÁSI HELY ÉS TARTÁS MÓDOSÍTÓ LAP PARTNERMÓDOSÍTÓ LAP...24

3 Oldalszám: 3/26 1. Bevezetés A (továbbiakban ) a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X.18.) FVM rendelet szerint, az alább felsorolt állatfajokat tartó tenyészeteket tartja nyilván; a) szarvasmarhafélék: szarvasmarha, bivaly, bölény (a továbbiakban együtt: szarvasmarha); b) lófélék: ló, szamár, öszvér; c) sertés, beleértve a vaddisznót is; d) juh és kecske; e) baromfi és egyéb madárfajok (a továbbiakban együtt: baromfi): házityúk, pulyka, kacsa, lúd, gyöngytyúk, galamb, fácán, fogoly, fürj, laposmellű futómadár (strucc, emu); f) házi nyúl; g) prémesállat-fajok: csincsilla, nutria, angóranyúl, sarki- és ezüstróka, nyérc, görény; h) halfajok; i) méh; j) egyéb vadászható vadfajok. A nyilvántartás a következő tenyészet-típusokra terjed ki: állattartó (árutermelő/kereskedő), ide sorolandó a nem gazdasági célú állattartás is); vágóhíd/halfeldolgozó; karantén; (baromfi és hal) keltető; mesterséges termékenyítő állomás; piac (állatvásár); rakodóhely (gyűjtőállomás); állategészségügyi intézmény; állatkiállítás; állati hulladék megsemmisítő állomás; etető/itató hely; pihentető hely. A fent hivatkozott jogszabály előírja, hogy az állattartó/üzemeltető köteles bejelenteni: 1. Típustól függetlenül, minden szarvasmarhát, sertést, juhot vagy kecskét tartó (vágó, forgalmazó, fogadó) tenyészetét. 2. Bármelyik másik állatfajt tartó állattartó (árutermelő/kereskedő) típusú tenyészetét, ha az állategészségügyi regisztrációra kötelezett, vagy ha az állattartó telepe üzemeltetéséhez támogatást kíván igénybe venni. 3. Bármelyik más állatfajt fogadó vágóhidat, és gyűjtőállomást. 4. A baromfikeltetőt, ha a keltetőgépekbe egyszerre 1000 tyúktojás egyenértéknél több rakható be. 5. A halkeltetőt.

4 Oldalszám: 4/26 6. A halfeldolgozót. 7. Azokat a vadászható vadfaj tartási helyeket, ahol nem kizárólag bemutatás, vagy közvetlenül vadászati hasznosítás céljából fogságban tartott vadászható vadfajokat tartanak. Az állattartó köteles bejelenteni továbbá mindazokat az állattartó (árutermelő/kereskedő) típusú tenyészeteket, amelyekre teljesül az alábbi feltételek bármelyike: 8. Lóféle állatokat tartó tenyészet, amelyben legalább harminc lóféle állatot tartanak. 9. Baromfitartó tenyészet, ha külön jogszabály szerint az állategészségügyi hatóság által nyilvántartott nagy létszámú telep tartozik hozzá, vagy a tartó kistermelői élelmiszer-termelői (vágási) engedéllyel rendelkezik, vagy ha vágóhídra szállítanak baromfit. 10. Házinyulat vagy prémes állatot tartó tenyészet, amelyben legalább 50 nőivarú állatot és szaporulatát tartják, vagy a tartó kistermelői élelmiszer-termelői (vágási) engedéllyel rendelkezik. 11. Haltartó tenyészet, amelyhez legalább 30 hektár halastó tartozik. 12. Méhtartó tenyészet, legalább 50 méhcsalád esetében. A elsődleges feladata, hogy a Szarvasmarha ENAR, a sertés ENAR, a juh/kecske ENAR, a Baromfi Információs Rendszer, az állategészségügyi, a tenyésztési, és a támogatási információs rendszerek számára szolgáltassa a tartási helyek és a tenyészetek, valamint a támogatási rendszerektől eltekintve, a felelős tartóik adatait is. Jelen segédlet a tenyészetek tartóinak / üzemeltetőinek részére készült. Arra ad útmutatást, hogy milyen módon teljesíthetik a jogszabályban előírt adatjelentési kötelezettségeiket. Ehhez mindenképpen ajánlatos a következő általános útmutatások, majd a kitöltendő bizonylatok csatolt részletes kitöltési útmutatóinak figyelmes elolvasása. Így elkerülhetők a hibás bejelentések, amelyek nem csak felesleges többletmunkát okoznak a bejelentőnek, de késleltetik a nyilvántartásba vételt, ami hátrányos következményekkel is járhat (eleshetnek egy támogatástól). A baromfikeltetőkre vonatkozó bizonylatok kivételével, a kitöltött és aláírt űrlapokat az állattartónak a megyei MgSzH Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságának, mint megyei állategészségügyi hatóságnak a címére kell beküldenie. Baromfikeltetők minden esetben a Tenyésztési Hatóság címére küldjék az űrlapokat: MgSzH Központ, Állattenyésztési Igazgatóság, 1024 Budapest, Keleti K. u. 24. A rendszer üzemeltetése, ügyfélszolgálata a megyei MgSzH Élelmiszerláncbiztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságoknál történik. A központi ügyfélszolgálati iroda telefonos ügyfélszolgálat keretében tud infomációt nyújtani. Telefonszám: 06(1) Kérdéseket ben is feltehetnek, az címen.

5 Oldalszám: 5/26 2. Az adatszolgáltatás bizonylatai Az adatok közléséhez az alábbiakban felsorolt alapbizonylatok használhatóak. A szükséges bizonylatok az weblapról letölthetőek, vagy a megyei és központi ügyfélszolgálati irodákban igényelhetőek. A bizonylatok szabadon fénymásolhatóak. Tenyészet bejelentéséhez, és módosításához szükséges bizonylatok Tenyészet bejelentő lap Tenyészet módosító lap Tartási hely és tartás bejelentő lap Tartási hely és tartás módosító lap Partnermódosító lap (tartók / üzemeltetők esetén kizárólag számlázási adatok bejelentésére, módosítására szolgál) A bizonylatok aláírása: A tartónak minden bizonylatot alá kell írnia. Megyei körzetbe sorolt, vagy besorolás nélküli állattartó (árutermelő/kereskedő) vagy karantén típusú tenyészet vagy tartási helyének bejelentése, és adatainak módosítása esetén az ellenjegyző hatósági állatorvos aláírása kötelező, kivéve az utolsó két pontban leírt eseteket. Önálló állattartó (árutermelő/kereskedő) vagy karantén típusú tenyészet, valamint bármely más típusú tenyészet vagy tartási helyének bejelentése, módosítása esetén a koordinátor aláírása kötelező, kivéve az utolsó pontban leírt eseteket. A koordinátor aláírása az előzőektől függetlenül feltétlenül szükséges, ha a tartó, az illetékes megyei állategészségügyi hatóság engedélyével, több tartási helyét (telepét) szeretné egy állattartó tenyészetéhez regisztráltatni, még megyei körzetbe sorolt, vagy besorolás nélküli tenyészet esetén is. Az ügyfél-regisztrációs szám bejelentéséhez, valamint a tartás megszüntetésének bejelentéséhez elegendő csak a tartó aláírása Az adatszolgáltatás általános formai és tartalmi követelményei Az zavartalan működése csak akkor biztosítható, ha az adatszolgáltatás gyors, pontos, és megbízható, továbbá az adatszolgáltatók munkája a tartalmi követelmények mellett kielégíti az alapvető formai követelményeket is. E követelmények betartásával az űrlapok kitöltője saját magát is sok felesleges munkától kímélheti meg. Elég arra gondolni, hogy a hibásan vagy olvashatatlanul kitöltött űrlapokat az adatbázis üzemeltetője kénytelen visszaküldeni javításra vagy újra kitöltésre. Még rosszabb a helyzet, ha a hiba nem szembetűnő, és valamely adat hibásan kerül be az adatbázisba. Ez a későbbiekben esetleg több lépéses, fáradságos javítási feladatokat ró mind az adatszolgáltatóra, mind a

6 Oldalszám: 6/26 számítógépes rendszer üzemeltetőire. A munka valamennyi résztvevőjének közös érdeke tehát, hogy az űrlapok formailag kifogástalanul kitöltve, és tartalmi hibáktól is mentesen kerüljenek az adatbázishoz. A legfontosabb formai követelmények az alábbiak. A bizonylatokat golyóstollal kérjük kitölteni. Minden szöveg nyomtatott betűkkel töltendő ki. A beírt számok legyenek egyértelműen olvashatók (pl. az 1-es és a 7- es semmiképpen se legyen összetéveszthető). Azokban a rovatokban, amelyek függőleges vonalkákkal vannak felosztva, két vonalka közé mindig csak egyetlen számot, betűt vagy írásjelet kérünk beírni. A szöveg sohasem lehet hosszabb, mint amennyi így a rovatba beírható. A kitöltést célszerű minden esetben, az első osztásközben kezdeni. Minden kitöltött űrlapot alá kell írni Bejelentésekhez kapcsolódó hibák elhárítása A beküldött bejelentőlapok rögzítése és feldolgozása során a számítógépes rendszer részletes ellenőrzéseket végez, mielőtt egy bejelentést elfogadna és regisztrálna az adatbázisban, és hiba esetén értesítést küld a bejelentő tartónak. Ezek az értesítések űrlap formájúak, így felhasználhatók a hibák javítására. Kinyomtatva tartalmazzák a hibátlannak talált adatokat, valamint a hibák megnevezését. Az ellenőrzések során a rendszer mindenekelőtt megvizsgálja, hogy a bizonylatokon minden kötelező rovatot hibátlanul kitöltöttek-e. További ellenőrzések azt a célt szolgálják, hogy a lehetőségek határain belül elkerülhető legyen ugyanazon tenyészet vagy tartási hely kétszeri regisztrációja az adatbázisban. A javítás egyszerűen történhet. A kapott űrlapon ki vannak töltve mindazok a rovatok, amelyeket Ön az eredeti bejelentőlapon kitöltött, és a rendszer elfogadott. Üresek azok a rovatok, amelyeket Ön nem töltött ki, vagy amelyekben szereplő adatokkal kapcsolatban a rendszer hibát talált. A lap alján megtalálhatók a rendszer hibaüzenetei. Minden üzenet előtt egy betű áll, ennek jelentése a következő: o S: Súlyos bizonylat vagy adat hiba. A bizonylaton jelentett eseményt nem lehet az elfogadott adatok között regisztrálni. o F: Figyelmeztető hiba. A bizonylaton jelentett esemény az elfogadott adatok között regisztrálható, de esetleg adathiánnyal. o U: Üzenet. A bizonylaton szereplő egyes hibák megértéséhez szükséges egyéb információkat tartalmazza. Az űrlapon meg kell adni a hiányzó rovatokat, és a bizonylatot alá kell írni, majd a megfelelő ellenjegyzés után ismételten be kell küldeni az útmutatóban szereplő címre. Garnitúrában beküldött bizonylatok (tenyészet bejelentés esetén a 2150 és 2152-s űrlap együtt), súlyos hibája esetén mindkét bizonylatról készül hibaértesítés, akkor is, ha csak az egyik bizonylat volt hibás. Ezeket ugyanúgy összetűzve kell beküldeni, mint az eredeti bizonylatokat.

7 Oldalszám: 7/26 A kapott hiba-értesítés elkallódása esetén, a hiba elhárítása bejelentő vagy módosító bizonylat kitöltésével is történhet. Ha súlyos hiba miatt egy új bejelentést a rendszer nem fogadott el, a bizonylatot új bejelentésként kell beküldeni, minden kötelező adat kitöltésével. Egyébként a kötelező azonosító adatokon kívül, csak a hibás adatokat kell módosítani, illetve a hiányzó adatokat pótolni.

8 Oldalszám: 8/26 3. Tenyészetekkel kapcsolatos adatszolgáltatás 3.1. Tartók/üzemeltetők ügyfél-regisztrációs számának bejelentése, adataik javítása A jogszabály előírja, hogy minden tenyészet tartójának ill. üzemeltetőjének rendelkeznie kell a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési (MVH) Ügyfél-regisztrációs Rendszere által kiadott ügyfél-regisztrációs számmal. A nem regisztrálhatja sem új tenyészet bejelentését, sem már nyilvántartott tenyészet adatainak bármilyen módosítását, sem a tartóváltást, ha a tartó/üzemeltető ügyfél-regisztrációs száma még nincs nyilvántartva a adatbázisában. Azoknak a tartóknak, akiknek még nincs ügyfél-regisztrációs számuk, haladéktalanul igényelniük kell azt az MVH-nál. A -ben még nem regisztrált tartók adatainak átvétele (első tenyészetük bejelentésekor) automatikusan történik a MVH Ügyfél-regisztrációs Rendszeréből április 2-a óta. Az állattartó adataiban történt változásokat (tartó neve, székhely/lakhely címe, levelezési címe,elérhetősége) csak az MVH Ügyfél-regisztrációs Rendszeréhez kell bejelenteni, a módosításokat a automatikusan átveszi. A -hez április 2-a előtt bejelentett tartók, akik eddig még nem jelentették ügyfélregisztrációs számukat, a 2151 Tenyészet módosító lap -on kell megtegyék ezt, melyet a rendelet hatályba lépését követően egy hónapon belül, február 1-ig be kell küldeniük. Amennyiben e bizonylatot csak regisztrációs számuk bejelentésére használják, úgy a bizonylat ellenjegyeztetése nem szükséges Új tenyészet bejelentése A tenyészet adatainak bejelentése a Tenyészet bejelentő lap -on történik, melyhez csatolni kell legalább egy Tartási hely és tartás bejelentő lap -ot is, melyen legalább egy állatfaj tartását és a kapacitást is bejelentik. Ha állattartó tenyészet tartója több tartási helyét (telepét) szeretné a tenyészethez regisztráltatni, és ennek jogszabályban meghatározott feltételei teljesülnek (rendelkezik a tartó a jogszabályban előírt állategészségügyi hatósági engedéllyel, és ezt a bizonylatokon a koordinátor aláírásával igazolja), akkor annyi tartási hely és tartás bejelentő lapot kell csatolni, ahány tartási hely van. (Egy tartási helyhez azonban, több állatfaj tartása esetén is csak egy lapot kell kitölteni.) A tenyészetekhez csak olyan tartási helyek jelenthetők be, amelyek a felügyelő állategészségügyi hatóság illetékessége alá tartozó megyében találhatók. Körzetbe sorolt tenyészet esetén, ha a tartási hely már regisztrált, akkor azon nem működhet olyan tenyészet, amelyik másik kapcsolattartó körzetébe tartozik. A bejelentés csak akkor fogadható el, ha a tenyészet tartója/üzemeltetője rendelkezik az MVH által kiadott ügyfél-regisztrációs számmal (ld. 3.1). Amennyiben a bejelenteni kívánt tenyészet tartási helye már regisztrált, mert más tenyészet tart vagy tartott ott állatot, akkor feltétlenül figyelembe kell venni a következőket: az alábbi három kivételtől eltekintve, egy tartási helyen egy tartónak csak egy tenyészete lehet, és a tartási helyen több tartóhoz is csak azonos típusú tenyészetek tartozhatnak;

9 Oldalszám: 9/26 kivételek: állattartó tenyészet és keltető, piac és rakodóhely, valamint etető/itatóhely és pihentető hely egy tartási helyen bejelenthető, akár egy akár több tartóval/üzemeltetővel. Több új tenyészet bejelentése egy, még nem nyilvántartott (regisztrált) közös tartási helyen, csak két lépésben történhet. Első lépésben egy tenyészetet kell bejelenteni, csatolva a 2152-es tartási hely és tartás bejelentőt. A bejelentés visszaigazolását követően jelenthetők be további tenyészetek. Az ezekhez csatolt 2152-es bizonylatokon a már regisztrált tartási helynek a visszaigazolásban megadott azonosítóját kell beírni. A tenyészet bejelentéséhez a 2150-s űrlapon az állategészségügyi adatok rovatainak és a koordinátor vagy hatósági állatorvos adatainak kitöltése a hatósági állatorvos vagy a koordinátor feladata. A tenyészet bejelentéséhez szükséges bizonylatokat tűzőgéppel összekapcsolva kell beküldeni. A nyilvántartásba vett tenyészetekről és tartási helyekről a rendszer kiállít egy igazolólapot, melyet a tartónak postáz. A hibás bejelentésekre készülő hibaleveleket is a tartó kapja, amennyiben a tenyészet bejelentő lapon az ügyfél-regisztrációs szám helyesen kitöltött, és megállapítható a tartó címe az MVH Ügyfél-regisztrációs rendszeréből. Ha az ügyfél-regisztrációs szám nincs kitöltve, vagy hibás, akkor a koordinátor, illetve a hatósági állatorvos kap értesítést attól függően, hogy melyikük ellenjegyzése szerepel a bizonylaton Tenyészet adatainak módosítása Tenyészet adatainak módosítása a Tenyészet módosító lap -on történik. A bejelentés csak akkor fogadható el, ha a tenyészet tartójának/üzemeltetőjének ügyfélregisztrációs számát már regisztrálták a adatbázisában (ld. 3.1). A 2151-es bizonylatot is alá kell írnia minden esetben a tartónak és a bejelentésnél megadottak szerint a hatósági állatorvosnak vagy a koordinátornak, kivéve, ha csak az ügyfél-regisztrációs számot jelentik be, ugyanis ilyenkor elég a tartó aláírása. Az adatok módosításáról hiba esetén egy hibalevelet, egyébként egy igazolólapot állít ki a rendszer, melyet a tartó részére postáz. Az állategészségügyi adatok blokk (6.) és a koordinátor vagy hatósági állatorvos adatainak kitöltése a koordinátor/hatósági állatorvos feladata. Ha az állatok tartásával kapcsolatban kívánnak módosítani (pl. tartás megszüntetése, vagy indítása), akkor azt a 2153 Tartási hely és tartás módosító lapon lehet megtenni Tartóváltás, tartóváltás adatainak módosítása Ha a tenyészet tartója megváltozott, vagy a tartóváltás korábban bejelentett adatait módosítani kívánják, akkor ezt a Tenyészet módosító lap -on kell bejelenteni (2. Állattartó adatai blokkban). Tartóváltást jelent az is, ha egy jogi személyiségű vagy nem jogi személyiségű gazdasági társaság (cég) átalakul, és új adószámot kap. A bejelentés csak akkor fogadható el, ha az új tartó/üzemeltető rendelkezik ügyfélregisztrációs számmal.

10 Oldalszám: 10/26 Már regisztrált tartóváltás esetén módosítható a tartóváltás időpontja, valamint az utolsó állattartó (ha az előző tartóváltásnál nem a tényleges új tartó ügyfél-regisztrációs számát adták meg). Ha előzőleg tévesen jelentették be a tartóváltást, akkor törölhető az utolsó állattartó. A tartóváltás dátuma rovatban tartóváltáskor azt a napot kell megjelölni, amely naptól az új tartó felelős a tenyészetben tartott állatokért, tartóváltás dátumának módosításakor pedig a tartóváltás helyes dátumát. Felhívjuk figyelmüket, hogy a tartóváltás dátumának megadása és a téves dátum javítása minden esetben maximális körültekintéssel kezelendő (ajánlott a támogatási kérelmek átvizsgálása is) Tenyészetek működésének felszámolása, újraindítása A tenyészet működését a akkor tekinti felszámoltnak, ha egyik tartási helyén sincs működő állattartás nyilvántartva az adatbázisban. Ebben az esetben a rendszer a tenyészetet nem működő (felszámolt) tenyészetként tartja nyilván. A Tartási hely és tartás módosító lap -on lehet egy faj tartását megszüntetni vagy újraindítani.

11 Oldalszám: 11/26 4. Tartási helyekkel kapcsolatos adatszolgáltatás 4.1. Még nem regisztrált tartási hely bejelentése egy tenyészethez Tartási hely adatainak bejelentése minden esetben a Tartási hely és tartás bejelentő lapon történik. A bizonylatot alá kell írnia a tartónak, és a bejelentésnél megadottak szerint a hatósági állatorvosnak vagy a koordinátornak. Egy tenyészethez második, illetve minden további tartási hely bejelentése esetén a bizonylatot a koordinátornak kell ellenjegyeznie. Ha a tartó olyan tartási helyen indítja be az állattartást, amelyet más tartó bejelentése alapján még nem regisztráltak (még nem szerepel a nyilvántartásában), akkor az alábbiak szerint kell eljárni (ha a tartási hely már regisztrált, akkor a 4.3. alatt leírtak érvényesek). A bizonylaton a tartási hely azonosítása rovatot (1.) üresen kell hagyni, meg kell viszont adni a tartási hely minden szükséges adatát, a kitöltési útmutatónak megfelelően. Ha a tenyészet már regisztrált, akkor meg kell adni a tenyészet kódját, a tartó nevét és a tenyészet címét. Ha viszont a tenyészet is új, akkor a 3.2 Új tenyészet bejelentése pontban leírtak szerint kell eljárni (a 2150-es bizonylattal összetűzve kell beküldeni a bejelentést). Amennyiben a tartó újabb tartási helyet szeretne a tenyészethez regisztráltatni, akkor teljesülnie kell a jogszabályban meghatározott feltételeknek (rendelkeznie kell a jogszabályban előírt állategészségügyi hatósági engedéllyel, melyet a bizonylatokon a koordinátor aláírásával igazol). A bejelentés során azonban azt is figyelembe kell venni, hogy ha a tartási helyen egyidejűleg többen kezdik meg az állattartást, akkor első lépésben csak egy tartó tenyészetéhez jelenthető be a tartási hely. Ennek nyilvántartásba vételét követően, a regisztrálásról kapott visszaigazolás kézhezvétele után, a 4.3. pontban leírtak szerint kell bejelenteni a tartási helyet a többi tenyészethez Tartási hely kapacitásának bejelentése Tartási hely kapacitásának bejelentése a tartással együtt a Tartási hely és tartás bejelentő lapon vagy a Tartási hely és tartás módosító lapon történik. A kapacitások bejelentése kötelező. Tartási hely kapacitásának módosítása a Tartási hely és tartás módosító lapon történik. Adott kapacitás megszűnése esetén a kapacitás mértékeként nullát kell bejelenteni. A tartási helyhez mindig be kell jelenteni, és nyilván kell tartani a tartott fajoknak és a tenyészet típusának megfelelő kapacitásokat. A tenyészet típusának és az ott tartott fajoknak megfelelő kapacitásokat a következő táblázat tartalmazza. faj tenyészettípusa kapacitás Szarvasmarha,sertés, juh, kecske Árutermelő/kereskedőtelep Vágóhíd/halfeldolgozó Istálló hasznos m 2 Legelő ha Db/hét Karantén Db/nap Istálló hasznos m 2

12 Oldalszám: 12/26 Ló, szamár/öszvér Baromfi (Gyöngytyúk, házityúk, lúd, kacsa, pulyka, galamb, fácán, fogoly, fürj, strucc, emu) Nyúl Prémesállat 1 Mesterséges termékenyítő Istálló hasznos m 2 állomás - Piac Rakodóhely/gyűjtőállomás Istálló hasznos m 2 - Áeü. Intézmény - Kiállítás Megsemmisítő Tonna/nap Legelő Legelő ha Etető/itató hely Istálló hasznos m 2 Pihentető hely Istálló hasznos m 2 Árutermelő/kereskedőtelep Istálló hasznos m 2 Legelő ha Vágóhíd/halfeldolgozó Db/hét Db/nap Mesterséges termékenyítő Istálló hasznos m 2 állomás Rakodóhely/gyűjtőállomás Istálló hasznos m 2 Etető/itató hely Istálló hasznos m 2 Pihentető hely Istálló hasznos m 2 Árutermelő/kereskedőtelep Istálló hasznos m 2 Ketrec hasznos m 2 Vágóhíd/halfeldolgozó Db/hét Db/nap Tonna/nap Keltető üzem Tyúktojás férőhely db Árutermelő/kereskedőtelep Istálló hasznos m 2 Ketrec hasznos m 2 Vágóhíd/halfeldolgozó Db/hét Db/nap Tonna/nap Mesterséges termékenyítő Istálló hasznos m 2 állomás Ketrec hasznos m 2 Árutermelő/kereskedőtelep Istálló hasznos m 2 Ketrec hasznos m 2 Vágóhíd/halfeldolgozó Db/hét Db/nap 1 Értve alatta a nutria, angóranyúl, sarki és ezüstróka, nyérc és görény fajokat.

13 Oldalszám: 13/26 Hal Méh Egyéb vadászható vadfajok Árutermelő/kereskedőtelep Vágóhíd/halfeldolgozó Keltető üzem Árutermelő/kereskedőtelep Mesterséges termékenyítő állomás Árutermelő/kereskedőtelep Vágóhíd/halfeldolgozó Rakodóhely/gyűjtőállomás Etető/itató hely Pihentető hely Tonna/nap Tófelület ha Tonna/nap Zuger üveg db Lárva db/év - - Istálló hasznos m 2 Legelő ha Db/hét Db/nap Istálló hasznos m 2 Istálló hasznos m 2 Istálló hasznos m Már regisztrált tartási hely bejelentése egy tenyészethez Ha a tartó olyan tartási helyen indítja be az állattartást, amelyet már korábban bejelentettek és regisztráltak, akkor a tartott fajok tartás kezdetének megadásával, továbbá a tartási hely azonosító beírásával és a tartási hely adatainak üresen hagyásával kell a Tartási hely és tartás bejelentő lapot beküldeni. Ha már a tenyészet is regisztrált, akkor a lapra rá kell írni a tenyészetkódot, a tartó nevét és a tenyészet címét is. Ha viszont a tenyészet új, akkor a 3.2 Új tenyészet bejelentése pontban leírtak szerint kell eljárni (a 2150-es bizonylattal összetűzve kell beküldeni a bejelentést). Egy már regisztrált tartási hely egy lépésben több, akár új, akár már regisztrált tenyészethez is bejelenthető, természetesen minden bejelentéshez külön-külön bizonylatot kell kitölteni és beküldeni Új állatfaj tartásának bejelentése Egy bejelentett, a tenyészethez már hozzárendelt tartási helyen új állatfaj tartásának kezdetét a Tartási hely és tartás módosító lapon lehet bejelenteni. Amennyiben a kapacitások még nincsenek nyilvántartva, vagy változás történt, akkor azokat is meg kell adni Állatfaj tartásának megszüntetése (felszámolása) Bármelyik állatfaj tartásának felszámolását is a Tartási hely és tartás módosító lapon lehet bejelenteni. Szarvasmarhát, juhot vagy kecskét tartó tenyészet, csak akkor számolható fel, ha már nincs a tenyészetben nyilvántartva élő állat.

14 Oldalszám: 14/26 Amennyiben a lapon csak a tartás végét jelentik, elég egyetlen aláírás (tartó vagy hatósági állatorvos vagy koordinátor) Tartási hely adatainak módosítása Tartási hely adatainak módosítása a Tartási hely és tartás módosító lapon történhet. A tartási hely címe csak abban az esetben módosítható, ha a cím hibásan volt nyilvántartásba véve, vagy a cím megváltozott, mert például átnevezték az utcát, vagy átszámozták. Ha a tartó más tartási helyre szállítja az állatait, akkor ezt be kell jelenteni a Tartási hely és tartás bejelentő lapon. (Ha e hely még nincs nyilvántartva, akkor új tartási hely azonosító számon kerül a nyilvántartásba.) Ezt megelőzően a régi tartási helyhez egy tartási hely és tartás módosító (2153) lapot kell kitölteni, melyen minden tartott állatfajhoz a tartás végét kell megadni.

15 Oldalszám: 15/26 5. A kitöltési utasítások Tenyészet bejelentő lap A () 2150-es Tenyészetbejelentő lapja új tenyészet bejelentésére szolgál. A tenyészetek bejelentése az állattartók feladata, de a bejelentés ellenjegyzéshez kötött. A bejelentésnek tartalmaznia kell: Önálló besorolású árutermelő/kereskedő vagy karantén típusú, valamint bármely más típusú tenyészet bejelentése esetén az ENAR koordinátor ellenjegyzését. Nem önálló besorolású (besorolás nélküli, vagy megyei körzetbe tartozó árutermelő/kereskedő vagy karantén típusú) tenyészet esetén az illetékes hatósági állatorvos vagy a koordinátor ellenjegyzését. Ha egy árutermelő/kereskedő típusú tenyészethez, az illetékes megyei állategészségügyi hatóság előzetes hozzájárulásával több tartási helyet kívánnak bejelenteni, akkor a tenyészet bejelentéséhez mindig szükséges a koordinátor ellenjegyzése. Ilyen bejelentés azonban csak akkor fogadható el, ha mindegyik tartási hely azonos közigazgatási megyében található. A tenyészet állattartójának rendelkeznie kell a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési (MVH) Ügyfélregisztrációs Rendszere által kiadott ügyfél-regisztrációs számmal. Az állattartó adatainak átvétele automatikusan történik az MVH Ügyfélregisztrációs Rendszeréből, ezért. az állattartó adataiban (tartó neve, székhely/lakhely címe, levelezési címe, elérhetősége) bekövetkezett változást nem kell külön a rendszernek bejelentenie. A tenyészet és tartási hely adatokat viszont továbbra is a bizonylatokon kell bejelenteni. A bejelentéshez minden esetben csatolni kell legalább egy 2152-es Tartási hely bejelentő lapot is! Ha ezt elmulasztják, vagy a tartási hely bejelentő lapja bármilyen hiba vagy hiányosság miatt nem regisztrálható, akkor a rendszer a tenyészetet sem regisztrálja. Egy tenyészet bejelentéséhez több tartási hely bejelentő lap is csatolható, ha a tenyészethez több tartási helyet kívánnak bejelenteni. Egy tartási hely azonban mindig egy lapon jelentendő, akkor is, ha e helyen több állatfaj tartását jelentik be. Általában egy tartási helyhez csak egyféle típusú tenyészet regisztrálható, és egy tartási hely egy tartónak csak egy tenyészetéhez tartozhat. Kivételek: o egy tartási helyen állattartó tenyészet és keltető, o vagy piac és rakodóhely, o vagy etető-/itatóhely és pihentető hely. Ezek a tenyészettípusok külön-külön tenyészetként bejelenthetőek és regisztrálhatóak, akár egy tartóhoz, akár különböző tartókhoz. A baromfikeltetőkre vonatkozó bizonylatok kivételével, a kitöltött és aláírt űrlapok a megyei MgSzH Élelmiszerláncbiztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságának címére küldendők. Baromfikeltetők minden esetben a Tenyésztési Hatóság címére küldjék az űrlapokat: MgSzH Központ, Állattenyésztési Igazgatóság, 1024 Budapest, Keleti K. u. 24 A tenyészet-bejelentőlap 1 példányos. Kérjük, hogy a rovatokat olvashatóan, nyomtatott betűkkel, golyóstollal, a megadott betűhelyet figyelembe véve töltse ki. (pl.: az ly két betűhelyet foglaljon el). Megadott betűhely esetén az első helyen kérjük a beírást megkezdeni, a szöveg ne legyen hosszabb, mint ahány betűhely van, két vonalka közé mindig csak egyetlen számot, betűt vagy írásjelet kérünk beírni! A beírt számok legyenek egyértelműen olvashatók (pl. az 1-es és a 7-es semmiképpen se legyen összetéveszthető). Az MgSzH TÖLTI KI részt üresen kell hagyni! A megyei MgSzH Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságok (az illetékes ÁEÜ hatóságok) azonosítói: Baranya 02 Hajdú-Bihar 09 Jász-Nagykun-Szolnok 16 Bács-Kiskun 03 Heves 10 Tolna 17 Békés 04 Komárom-Esztergom 11 Vas 18 Borsod-Abaúj-Zemplén 05 Nógrád 12 Veszprém 19 Csongrád 06 Főváros és Pest megye 13 Zala 20 Fejér 07 Somogy 14 Győr-Moson-Sopron 08 Szabolcs-Szatmár-Bereg Állattartó adatai: Az adatcsoport kitöltése kötelező. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési (MVH) Ügyfél-regisztrációs Rendszere által kiadott ügyfél-regisztrációs számot kell itt megadni. A pontozott vonalra meg kell adni továbbá az állattartó nevét.

16 Oldalszám: 16/26 2. Tenyészet adatai: A tenyészet neve mező kitöltése nem kötelező, ha a tenyészetnek van neve (például vágóhíd neve), itt lehet megadni. Az illetékes áeü. hat. azonosítója a kitöltési utasítás első oldalán található táblázat alapján kell megadni. A tenyészetet felügyelő megyei állategészségügyi hatóság azonosítója írandó ide. Az illetékes áeü. hat. neve rovatba a hatóság neve adandó meg. A tenyészet címének megadása kötelező. Ha a tenyészethez egy tartási hely tartozik, akkor ennek címét kell beírni. Ellenkező esetben a központi telep címét, ha van ilyen. Ennek hiányában egy központi iroda címe is megadható. Az irányítószám rovatba a postai irányítószámot kell beírni. Az irányítószám a megadott helységnévhez egyértelműen hozzárendelt, szabályos irányítószám kell hogy legyen. A helység rovatba a helység nevét kell beírni. Csak olyan helységnév és irányítószám írható be, amely szerepel a Magyar Posta irányítószám jegyzékében, vagy a rendszer központi helységnévtárában. (Ez utóbbi az ügyfélszolgálatokon rendelkezésre áll.) A közterület neve rovatba a cím közterületének teljes nevét kell beírni (utca, tér, út, stb. nélkül), ha van ilyen. A közterület jellege rovatba a cím közterületének jellegét kell beírni (utca, út, tér, helyrajzi szám, stb.). Kitöltése kötelező. A házszám, helyrajzi szám (hsz./hrsz.) rovatba a cím házszámát, helyrajzi számát, vagy egyéb azonosító számát kell beírni.. Levelezési címet akkor célszerű megadni, ha az eltér a tenyészet címétől. A rovatokat tehát csak akkor töltse ki, ha a tenyészet postai/értesítési címe eltér a Tenyészet cím adatokban megadottaktól (vagyis ha a tenyészet címe egyben a levelezési címe is, akkor az adatcsoportot hagyja üresen). A levelezési címet a tenyészet címéhez hasonló módon kell megadni, de ebben az esetben szükség szerint emelet- és ajtószám is megadható, ill. a cím postafiók címe is lehet. Utóbbi esetben az irányítószám és a helység mellett csak a postafiók számát kell beírni. A címzett rovatot akkor kell kitölteni, ha ön nem a tenyészet tartójának nevére szeretné a küldeményeit címeztetni. A típus rovatban a megfelelő karikát kell megjelölni, egy típust kötelezően meg kell jelölni. Az EU által elismert gyűjtőállomás mint rakodóhely (J) jelentendő be. Állattartóként (A) jelentendő be minden olyan tenyészet, ahol állatot tenyésztési, végtermék előállítási, kereskedői, vagy nem gazdasági céllal tartanak. A minősítés sorban rakodóhely bejelentése esetén jelezni kell, ha EU által elismert gyűjtő állomást jelentenek be. Az (A) Állattartó (árutermelő/kereskedő) típus megjelölése esetén itt kell jelezni, ha kereskedőtelepről van szó. Baromfi, nyúl és/vagy prémes állatot tartó tenyészetek kistermelői vágási engedélyét, valamint a méhészetek méhanyanevelő minősítését is itt kell megjelölni. 3. ENAR-felelős, keltetésvezető, kapcsolattartó adatai ENAR-felelős megadása az alábbi esetekben mindig kötelező: - önálló besorolású, szarvasmarha- és/vagy sertéstartó állattartó (A) vagy karantén (C) típusú tenyészethez; - juhot és/vagy kecskét tartó állattartó (A) vagy karantén (C) típusú tenyészethez, ha az állattartó nem természetes személy (de utóbbi esetben is bejelenthető, ha a tartó nem maga látja el az ENAR feladatait); - minden olyan nem állattartó (A) vagy karantén (C) típusú tenyészethez, amely jogszabályban ENAR feladatok ellátására kötelezett (a szarvasmarha, sertés, juh és kecske fajok bármelyikének egyedeit tartja, vágja, vagy fogadja). Keltetésvezető megadása keltető bejelentése esetén kötelező. Kapcsolattartó megadása minden olyan esetben kötelező, amikor a tenyészet nem lát el ENAR feladatokat (sem szarvasmarha, sem sertés, sem juh vagy kecske fajú állatokkal nem foglalkozik), és az állattartó nem természetes személy. Abban az esetben is bejelenthető, ha a tartó nem maga kíván kapcsolatot tartani az adatbázis üzemeltetőivel. A Név rovatban kell megadni az ENAR-felelős, keltetésvezető, kapcsolattartó vezetéknevét előtaggal (id., ifj., özv., dr. stb.) és keresztnevét, keresztneveit. A telefonszám rovatba kell beírni az ENAR-felelős, keltetésvezető, kapcsolattartó aktuális telefonszámát (körzetszám/telefonszám formában). A mobiltelefonszám rovatba kell beírni az ENAR-felelős, keltetésvezető, kapcsolattartó aktuális mobiltelefonszámát (körzetszám/telefonszám formában). A telefonszám és a mobiltelefonszám közül legalább az egyik elérhetőség megadása kötelező. A fax rovatban adhatja meg az ENAR-felelős, keltetésvezető, kapcsolattartó aktuális fax-számát (körzetszám/telefonszám formában). Az rovatba írhatja be az ENAR-felelős, keltetésvezető, kapcsolattartó elektronikus levelezési címét. A fax és az rovatok kitöltése nem kötelező, de amennyiben van ilyen adata, akkor ajánlatos, mert a további ügyintézést meg könnyítheti mind az Ön, mind pedig az ügyfélszolgálat munkatársai számára. 4. Állattartó aláírása A dátum rovatot ki kell töltenie, valamint az állattartó aláírása rovatban alá kell írnia a bizonylatot. Az állattartó aláírása nélkül a tenyészet nyilvántartásba vétele nem történik meg. A KOORDINÁTOR/HATÓSÁGI ÁLLATORVOS tölti ki: 5. Állategészségügyi adatok Besorolás: Szarvasmarhát vagy sertést tartó állattartó (A) vagy karantén (C) típusú tenyészetekhez mindig meg kell jelölni, hogy az adott tenyészet önálló, vagy megyei körzetbe sorolt tenyészet-e. Egyébként a rovat üresen hagyandó. A körzet kódja rovatban meg kell adni megyei körzetbe sorolt tenyészet esetében a körzetkódot. A kapcsolattartó állatorvos neve rovatba a megyei körzet kapcsolattartó állatorvosának teljes nevét kell beírni. Állategészségügyi azonosító: Amennyiben a tenyészetnek van a megyei állategészségügyi hatóság által kiadott más azonosítója (vágóhidak, gyűjtő telepek, baromfi tenyészetek stb. esetén) akkor azt itt kötelező megadni.

17 Oldalszám: 17/26 6. Koordinátor/Hatósági állatorvos adatai A rovatok kitöltése kötelező. A bevezetőben meghatározott esetekben a bejelentés kizárólag a koordinátor ellenjegyzésével fogadható el! A koordinátor/hatósági állatorvos azonosítója rovatban meg kell adni az ellenjegyző megyei koordinátor illetve hatósági állatorvos azonosítóját, melyet az MgSzH Országos adatbázisa (ALI rendszer) ad ki. A koordinátor/hatósági állatorvos neve sorba kell írni a megyei koordinátor, illetve a hatósági állatorvos teljes nevét. 7. Koordinátor/Hatósági állatorvos aláírása A dátum rovatot a kiállítás pontos dátumával (év, hónap, nap) kell kitölteni, valamint a koordinátor/hatósági állatorvos aláírása rovatban alá kell írni az űrlapot. A koordinátor illetve a hatósági állatorvos aláírása nélkül a tenyészet nyilvántartásba vétele nem lehetséges Tenyészet módosító lap A () 2151-es Tenyészet módosító lapja már nyilvántartott tenyészet adatainak módosítására, a tenyészet átsorolására és tartóváltás bejelentésére szolgál. Ezen a bizonylaton jelentendő be továbbá az állattartó/üzemeltető ügyfél-regisztrációs száma, amennyiben ezt a még nem tartja nyilván. A változások bejelentése az állattartók feladata, de a bejelentés ellenjegyzéshez kötött. A bejelentésnek tartalmaznia kell: Önálló besorolású árutermelő/kereskedő vagy karantén típusú, valamint bármely más típusú tenyészet adatainak módosítása, vagy a tenyészet besorolásának megváltoztatása (önállósítás vagy önálló tenyészet megyei körzetbe sorolása), vagy másik körzetbe történő átsorolás esetén az ENAR koordinátor ellenjegyzését. Nem önálló besorolású (besorolás nélküli, vagy megyei körzetbe tartozó állattartó (árutermelő/kereskedő) vagy karantén típusú) tenyészet adatainak módosítása esetén az illetékes hatósági állatorvos vagy a koordinátor ellenjegyzését. Az ellenjegyzés abban az egyetlen esetben nem szükséges, ha a bizonylatot csak az ügyfél-regisztrációs szám bejelentésére használják. A tenyészet állattartójának rendelkeznie kell a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési (MVH) Ügyfélregisztrációs Rendszere által kiadott ügyfél-regisztrációs számmal. Az állattartó adatainak átvétele automatikusan történik az MVH Ügyfélregisztrációs Rendszeréből, ezért az állattartó adataiban (tartó neve, székhely/lakhely címe, levelezési címe, elérhetősége) bekövetkezett változást nem kell külön a rendszernek bejelentenie. A tenyészet és a tartási hely adatokat viszont továbbra is a bizonylatokon kell szükség esetén módosítani. A baromfikeltetőkre vonatkozó bizonylatok kivételével, a kitöltött és aláírt űrlapok a megyei MgSzH Élelmiszerláncbiztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságának címére küldendők. Baromfikeltetők minden esetben a Tenyésztési Hatóság címére küldjék az űrlapokat: MgSzH Központ, Állattenyésztési Igazgatóság, 1024 Budapest, Keleti K. u. 24. A Tenyészet módosító lap 1 példányos. Kérjük, hogy a rovatokat olvashatóan, nyomtatott betűkkel, golyóstollal, a megadott betűhelyet figyelembe véve töltse ki (pl.: az ly két betűhelyet foglal el). Megadott betűhely esetén, az első helyen kérjük a beírást megkezdeni, a szöveg ne legyen hosszabb, mint ahány betűhely van, és két vonalka közé mindig csak egyetlen számot, betűt vagy írásjelet kérünk beírni! A beírt számok legyenek egyértelműen olvashatók (pl. az 1-es és a 7-es semmiképpen se legyen összetéveszthető)! AZ MgSzH TÖLTI KI részt hagyja üresen! Adatváltozás esetén jelölnie kell az adatlapon az egyes módosítási igénye(i)nek típusát, ez a rovatok kódkockái előtt szereplő betűk használatával történhet. A betűk jelentése: U az új, megváltozott, továbbiakban érvényes adat, M helytelen adat helyesbítése miatt módosított adat, T a már nem érvényes adat törlése (új adat megadása nélkül) 1. Tenyészet azonosítása Itt kell megadnia az előzőleg kiosztott tenyészetkódot és a pontozott vonalon az állattartó neve és a tenyészet címe adatokat. Tartóváltás esetén a pontozott vonalra a jelenleg nyilvántartott (régi) állattartó nevét kérjük megadni. 2. Állattartó adatai

18 Oldalszám: 18/26 Itt jelenthető a tartóváltás, a korábban tévesen illetve hibásan bejelentett tartóváltás törlése ill. adatainak módosítása, valamint az állattartó ügyfél-regisztrációs száma, ha azt még nem tartja nyilván a (ennek hiányában semmiféle módosítás sem fogadható el). Minden más esetben hagyja üresen ezt az adatcsoportot! Be kell jelölni a bejelentés célját. Csak egyféle jelölés megengedett. (1) Új állattartó (tartóváltás) bejelentése. Ebben az esetben meg kell adni az új állattartó ügyfél-regisztrációs számát, továbbá a nevét is a pontozott vonalra, valamint a tartóváltás dátumát. (2) Állattartóváltás dátumának módosítása. Ebben az esetben csak a tartóváltás dátumát kell kitölteni, a nyilvántartásban szereplő hibás dátum kijavítása céljából. A tenyészet utolsó tartója tartói viszonyának kezdete fog módosulni az itt megadott új dátumra. (3) Utolsó állattartó módosítása. Akkor szükséges, ha az előző tartóváltásnál nem a tényleges új tartó ügyfél-regisztrációs számát adták meg, ezért ezt most javítani szeretnék. Meg kell adni a helyes ügyfélregisztrációs-számot, és az állattartó nevét. (4) Utolsó állattartó (állattartóváltás) törlése Akkor szükséges, ha előzőleg tévesen jelentették be a tartóváltást. A tevékenység megadásán kívül ebben a blokkban nem kell más adatot megadni. A módosítást követően ismét a tartóváltást megelőzően regisztrált tartót fogja a tenyészet tartójaként nyilvántartani a rendszer. (5) Regisztrációs szám bejelentése aktuális állattartóhoz. Akkor szükséges, ha a tartó ügyfél-regisztrációs számát még nem tartja nyilván a. Meg kell adni a helyes ügyfélregisztrációs-számot, és az állattartó nevét. 3. Tenyészet adatai Amennyiben a tenyészet adataiban nem következett be változás, akkor ezt az adatcsoportot hagyja üresen! Tenyészet nevének bejelentése ( U és a tenyészet neve) akkor szükséges, ha a nyilvántartásban nem szerepel ez az adat, de meg kívánja adni a tenyészet nevét, vagy új tenyészetnevet szeretne megadni. Tenyészet nevének módosítása ( M és a tenyészet neve) akkor szükséges, ha a nyilvántartásban szerepel ez az adat, de hibás, téves, ezért módosítani kívánja. Tenyészet nevének törlése ( T ) akkor szükséges, ha a nyilvántartásban szerepel ez az adat, de a továbbiakban nem kívánja a tenyészet a nevét használni. Tenyészet cím bejelentése ( U és valamennyi cím adat) akkor szükséges, ha a tenyészet címe megváltozott. Tenyészet cím módosítása ( M és a módosított cím) akkor szükséges, ha a nyilvántartásban tévesen szerepel ez az adat, ezért módosítani kívánja. Ilyenkor is a teljes címet adja meg! Az egyes mezők jelentése: Az irányítószám rovatba a postai irányítószámot kell beírni. Az irányítószám a megadott helységnévhez egyértelműen hozzá-rendelt, szabályos irányítószám kell, hogy legyen. A helység rovatba a helység nevét kell beírni. Csak olyan helységnév és irányítószám írható be, amely szerepel a Magyar Posta irányítószám jegyzékében, vagy a rendszer központi helységnévtárában. (Ez utóbbi az ügyfélszolgálatokon rendelkezésre áll.) A közterület neve rovatba a cím közterületének teljes nevét kell beírni (utca, tér, út, stb. nélkül), ha van ilyen. A közterület jellege rovatba a cím közterületének jellegét kell beírni (utca, út, tér, helyrajzi szám, stb.). Kitöltése kötelező. A házszám, helyrajzi szám (hsz./hrsz.) rovatba a cím házszámát, helyrajzi számát, vagy egyéb azonosító számát kell beírni. Levelezési cím bejelentése ( U és valamennyi levelezési cím adat) akkor szükséges, ha a nyilvántartásban nem szerepel ez az adat, és a levelezési címe nem egyezik meg a tenyészet címével, vagy ha a nyilvántartásban szerepel ez az adat, de helyette új levelezési címet szeretne megadni. Levelezési címet akkor célszerű megadni, ha az eltér a tenyészet címétől. A rovatokat tehát csak akkor töltse ki, ha a tenyészet postai/értesítési címe eltér a Tenyészet cím adatokban megadottaktól (vagyis ha a tenyészet címe egyben a levelezési címe is, akkor az adatcsoportot hagyja üresen). A levelezési címet a tenyészet címéhez hasonló módon kell megadni, de ebben az esetben szükség szerint emelet- és ajtószám is megadható, ill. a cím postafiók címe is lehet. Utóbbi esetben az irányítószám és a helység mellett csak a postafiók számát kell beírni. A címzett rovatot akkor kell kitölteni, ha ön nem a tenyészet tartójának nevére szeretné a küldeményeit címeztetni. Levelezési cím módosítása ( M és a módosítani kívánt levelezési cím adat) akkor szükséges, ha a nyilvántartásban szerepel ez az adat, de hibásan, tévesen, ezért módosítani kívánja. Ilyenkor is a teljes levelezési címet adja meg! Levelezési cím törlése ( T ) akkor szükséges, ha a nyilvántartásban szerepel ez az adat, de a továbbiakban a leveleit a tenyészet címére kéri. Típus: akkor kell kitölteni, ha a tenyészet típusát előzőleg hibásan jelentették be, csak egy típust szabad megjelölni. Minősítés megadása vagy módosítása ( M és a megfelelő minősítés), akkor kell alkalmazni, ha a minősítés nem, vagy rosszul szerepel a nyilvántartásban. Minősítés törlése ( T ), akkor kell alkalmazni, ha a tenyészet típusát korábban hibásan jelentették be, (pl. árutermelő/kereskedőtelep esetén adtak meg kereskedő telep besorolást, pedig nem kellett volna), vagy a minősítés már nem érvényes (pl. a kistermelői engedélyt visszavonták). 4. ENAR-felelős, keltetésvezető, kapcsolattartó adatai ENAR-felelős, keltetésvezető, kapcsolattartó (nevének) bejelentése ( U és a név) akkor szükséges, ha a nyilvántartásban nem szerepel ez az adat, de meg kívánja adni, vagy szerepel az adat, de megváltozott, és az új nevet szeretné bejelenteni. Ha a tenyészetet önálló kategóriába sorolják, akkor kötelezően kitöltendő. Ugyancsak kötelező megadni, ha besorolás nélküli tenyészetben tartóváltás történt, és az új tartó nem természetes személy. Név módosítása ( M és a név) akkor szükséges, ha a nyilvántartásban szerepel ez az adat, de hibás, téves. Név törlése ( T ) akkor szükséges, ha a tenyészet nyilvántartásában szerepel ez az adat, de a továbbiakban nincs ENAR felelős vagy kapcsolattartó a tenyészetben, mert például a tenyészet besorolása megváltozott önállóból megyei körzetbe soroltra. Telefonszám, mobiltelefonszám, fax, cím bejelentése ( U és az adat) akkor szükséges, ha a nyilvántartásban nem szerepel valamelyik adat, de be akarja jelenteni, vagy szerepel adat, de megváltozott, és az újat szeretné bejelenteni. Telefonszám, mobiltelefonszám, fax, cím törlése ( T és a törlendő adat) akkor szükséges, ha a nyilvántartásban szerepel ez az adat, de a továbbiakban nem kívánja szerepeltetni.

19 Oldalszám: 19/26 5. Állattartó aláírása A dátum rovatot ki kell tölteni, valamint az Állattartó aláírása rovatban a tenyészet tartójának alá kell írni a bizonylatot. Aláírás nélkül a módosítások nyilvántartásba vétele nem történik meg. A KOORDINÁTOR/HATÓSÁGI ÁLLATORVOS tölti ki: 6. Állategészségügyi adatok Besorolás dátuma akkor szükséges, ha a tenyészet besorolását akarják megváltoztatni (önállóról megyei körzetbe soroltra vagy fordítva), vagy a tenyészetet másik megyei körzetbe kívánják átsorolni. Ezekben az esetekben a rovatba a változás dátumát kell beírni. Besorolás kitöltése akkor szükséges, ha az eddigi besorolás megváltozott (önállóról megyei körzetbe soroltra vagy fordítva). A körzet kódja megadása akkor szükséges, ha önálló tenyészetet megyei körzetbe sorolnak, vagy a tenyészetet másik megyei körzetbe kívánják átsorolni. A kapcsolattartó állatorvos neve rovatban a körzetkód megadása esetén a megyei körzet kapcsolattartó állatorvosának teljes nevét kell beírni. Állategészségügyi azonosító bejelentése ( U és az állategészségügyi azonosító értéke) akkor szükséges, ha az azonosító nem szerepel a nyilvántartásban, de a tenyészetnek van ilyen azonosítója. Állategészségügyi azonosító módosítása ( M és az állategészségügyi azonosító) akkor szükséges, ha az azonosító megváltozott. Állategészségügyi azonosító törlése ( T ) akkor szükséges, ha a nyilvántartásban olyan azonosító szerepel, mely nem az adott tenyészet azonosítója. 7. Koordinátor/Hatósági állatorvos adatai Ha a bizonylaton a (6) Regisztrációs szám bejelentése aktuális tartóhoz tevékenységet jelölik be, és más adatot nem módosítanak, akkor nem kell sem koordinátori, sem hatósági állatorvos aláírás, tehát ezt a rovatot nem kell kitölteni. Ellenkező esetben a rovatok kitöltése kötelező. A bevezetőben meghatározott esetekben a bejelentés kizárólag a koordinátor ellenjegyzésével fogadható el. A koordinátor/hatósági állatorvos azonosítója rovatban meg kell adni az ellenjegyző megyei koordinátor illetve hatósági állatorvos azonosítóját, melyet az MgSzH Országos adatbázisa (ALI rendszer) ad ki. A koordinátor/hatósági állatorvos neve sorba kell írni a megyei koordinátor ill. a hatóság állatorvos teljes nevét. 8. Koordinátor/Hatósági állatorvos aláírása A dátum rovatot a kiállítás pontos dátumával (év, hónap, nap) ki kell töltenie, valamint a koordinátor/hatósági állatorvos aláírása rovatban alá kell írnia az űrlapot. A koordinátor vagy a hatósági állatorvos aláírása nélkül a tenyészet adatmódosításának nyilvántartásba vétele nem lehetséges Tartási hely és tartás bejelentő lap A () 2152-es Tartási hely és tartás bejelentő lapján kell bejelenteni, ha egy állattartó egy adott helyen megkezdi állatok tartását (vágását, rakodását, stb.). Amennyiben ez egyúttal új tenyészet létesítésével jár együtt, vagyis a tartási helyet a tartó nem egy már regisztrált tenyészetéhez kívánja csatolni, úgy a lapot mindig a es Tenyészet bejelentő lappal összetűzve kell beküldeni. Egy új tenyészet bejelentéséhez több tartási hely bejelentő lapja is csatolható. Ezen a lapon, vagy a 2153-as bizonylaton jelentendő be továbbá, ha a tartó e helyhez általa korábban már bejelentett állatfaj(ok) mellett, újabb faj(ok) tartását indította be, illetve a még be nem jelentett kapacitásokat és ezek megváltozását is. Amennyiben egy még nem regisztrált tartási helyhez több új tenyészetet kell bejelenteni, akkor ez csak két lépésben végezhető el. Először beküldendő az egyik tenyészet bejelentése a csatolt 2152-es lappal, majd a tartási hely regisztrálását követően a többi tenyészet bejelentő lapja, mindegyikhez csatolva egy-egy 2152-es lapot, amelyre be kell írni a tartási hely első bejelentéskor kiosztott azonosítóját. A tartási helyek bejelentése az állattartók feladata, de a bejelentés ellenjegyzéshez kötött. A bejelentésnek tartalmaznia kell: Önálló besorolású árutermelő/kereskedő vagy karantén típusú, valamint bármely más típusú tenyészet tartási helye esetén az ENAR koordinátor ellenjegyzését. Nem önálló besorolású (besorolás nélkül, vagy megyei körzetbe tartozó, árutermelő/kereskedő vagy karantén típusú) tenyészet tartási helye esetén az illetékes hatóság állatorvos vagy a koordinátor ellenjegyzését. Ha az árutermelő/kereskedő típusú tenyészetnek már van másik tartási helye nyilvántartva, vagy egyidejűleg több új tartási helyét kívánják bejelenteni, akkor a koordinátor ellenjegyzését. Ilyen bejelentés azonban csak akkor fogadható el, ha az új tartási hely azonos közigazgatási megyében található.

20 Oldalszám: 20/26 A baromfikeltetőkre vonatkozó bizonylatok kivételével, a kitöltött és aláírt űrlapok a megyei MgSzH Élelmiszerláncbiztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságának címére küldendők. Baromfikeltetők minden esetben a Tenyésztési Hatóság címére küldjék az űrlapokat: MgSzH Központ, Állattenyésztési Igazgatóság, 1024 Budapest, Keleti K. u. 24 A Tartási hely bejelentő lap 1 példányos. Kérjük, hogy a rovatokat olvashatóan, nyomtatott betűkkel, golyóstollal, a megadott betűhelyet figyelembe véve töltse ki. (pl.: az ly két betűhelyet foglaljon el). Megadott betűhely esetén az első helyen kérjük a beírást megkezdeni, a szöveg ne legyen hosszabb, mint ahány betűhely van, két vonalka közé mindig csak egyetlen számot, betűt vagy írásjelet kérünk beírni! A beírt számok legyenek egyértelműen olvashatók (pl. az 1-es és a 7-es semmiképpen se legyen összetéveszthető)! E rovatokban a kitöltést mindig az első osztásközben kell kezdeni. AZ MgSzH TÖLTI KI részt hagyja üresen! 1. Tartási hely azonosítása: Ha a tartási helyet a bejelentő, vagy más állattartó bejelentése alapján még nem regisztrálták, akkor az adatcsoportot üresen kell hagyni! Már regisztrált tartási helyhez történő tartás bejelentés esetén a tartási hely azonosítója, valamint a tartási hely rövid címe rovatok kitöltése kötelező 2. Tenyészet azonosítása: Ha a lapot új tenyészet bejelentő lapjához csatolják, akkor e rovatokat üresen kell hagyni, minden más esetben kötelezően kitöltendők Tenyészet kódja: a ben nyilvántartott tenyészetkódot kell megadni. Meg kell adni az állattartó nevét, továbbá a tenyészet címét egymástól vesszővel elválasztva. 3. Tenyészet tevékenységei: Tartás/vágás/tevékenység kezdeténél a tartási helyen tartott állatfajokhoz kell beírni azt a dátumot, amikor az állatfaj tartását, vágását, vagy forgalmazását megkezdték. A rovatba pontos dátumot (év, hónap, nap) kell írni. Ha állattartó (árutermelő/kereskedő) típusú tenyészet tartási helyén sertéstartást jelentenek be, akkor a kocalétszám megadása kötelező. Ebben az esetben a rovat nem maradhat üresen, ha nincs koca a tenyészetben, akkor 0-t kell beírni! Juh, kecske, házityúk illetve kacsa és lúd állatfajokat tartó állattartó (árutermelő/kereskedő) típusú tenyészet esetében kötelezően meg kell adni a hasznosítás módját is. Csak egyféle hasznosítás jelölhető. Méhészetek esetén a méhcsaládok számának megadás kötelező. 4. Tartási/vágási hely: Az adatcsoport csak akkor töltendő ki, ha új tartási helyet jelentenek be, vagyis ha a 1. Tartási hely azonosítása adatcsoport üres! Tartási/vágási hely megnevezése mező kitöltése nem kötelező, abban az esetben, ha a tartási helynek van megnevezése, itt kell megadni. A tartási/vágási hely címének megadása új tartási hely bejelentése esetén kötelező, kivéve új tenyészet bejelentésekor, ha a cím megegyezik a tenyészet címével (ha azonban a tartási hely külterületen fekszik, és a tenyészet címét nem helyrajzi számmal adták meg, akkor itt feltétlenül meg kell adni a tartási hely teljes címét, helyrajzi számmal). Az irányítószám rovatba a postai irányítószámot kell beírni. Az irányítószám a megadott helységnévhez egyértelműen hozzárendelt, szabályos irányítószám kell hogy legyen. A helység rovatba a helység nevét kell beírni. Csak olyan helységnév és irányítószám írható be, amely szerepel a Magyar Posta irányítószám jegyzékében, vagy a rendszer központi helységnévtárában. (Ez utóbbi az ügyfélszolgálatokon rendelkezésre áll.) A közterület neve rovatba a cím közterületének teljes nevét kell beírni (utca, tér, út, stb. nélkül), ha van ilyen. A közterület jellege rovatba a cím közterületének jellegét kell beírni (utca, út, tér, helyrajzi szám, stb.). Kitöltése kötelező. A házszám, helyrajzi szám (hsz./hrsz.) rovatba a cím házszámát, helyrajzi számát, vagy egyéb azonosító számát kell beírni. Ha a tartási hely címe külterületi cím, akkor helyrajzi számot kell megadni. Ebben az esetben a Közterület jellege rovatba kérjük a hrsz rövidítést írni. A földrajzi koordináták rovat megadása nem kötelező. A földrajzi koordináták szélső értékei hazánkban a következők: keleti hosszúság 16,1-22,9 fok, északi szélesség 45,8-48,6 fok. 5. Kapacitások: A kapacitás rovat megadása új tartási hely bejelentése esetén, méhészetek kivételével kötelező. A tartott állatok fajától függően meg kell adni legalább egy kapacitás adatot, de értelemszerűen több is kitölthető. Ha már regisztrált tartási helyet kapcsolnak új tenyészethez, csak akkor kell kapacitás adatot is megadni, ha ez egyben a tartási helyen új kapacitások létesítésével illetve megszüntetésével jár együtt, vagy ha a tartási hely adott kapacitása még nem volt bejelentve. Kapacitás Az adott kapacitás méretének megfelelő mennyiséget kell megadni. Amennyiben az adott kapacitás már nem áll rendelkezésre (például lebontották az istállót), akkor a kapacitás mennyisége rovatba 0-t kell írni. A baromfikeltetők kapacitásának megadásánál, az EU-s gyakorlatnak és előírásoknak megfelelően, csak az előkeltető gépek kapacitását kell feltüntetni. A tyúktojás egyenérték a különböző fajhoz tartozó baromfi félék tojásainak tyúktojáshoz viszonyító száma, mely a keltető üzemek kapacitásának egységes meghatározását szolgálja. Ennek megfelelően

Kitöltési útmutató a környezetvédelmi alapnyilvántartáshoz szükséges adatok bejelentéséhez, azok javításához és változásjelentéséhez.

Kitöltési útmutató a környezetvédelmi alapnyilvántartáshoz szükséges adatok bejelentéséhez, azok javításához és változásjelentéséhez. Kitöltési útmutató a környezetvédelmi alapnyilvántartáshoz szükséges adatok bejelentéséhez, azok javításához és változásjelentéséhez. 1. Általános tudnivalók Az adatszolgáltatást a környezeti alapnyilvántartásról

Részletesebben

a felszíni víz minőségvédelmével kapcsolatos alap- és

a felszíni víz minőségvédelmével kapcsolatos alap- és Kitöltési útmutató a felszíni víz minőségvédelmével kapcsolatos alap- és éves adatszolgáltatáshoz (VAL-, VÉL-lap) a 25/2007. (VII. 30.) KvVM rendelettel módosított 27/2005. (XII.6.) KvVM rendelet alapján

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAP, és a G0003 számú BETÉTLAP A G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAPHOZ kitöltéséhez)

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAP, és a G0003 számú BETÉTLAP A G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAPHOZ kitöltéséhez) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAP, és a G0003 számú BETÉTLAP A G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAPHOZ kitöltéséhez) A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz

Részletesebben

Nyilvántartásba vétel

Nyilvántartásba vétel KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1020-01 jelű, Nyilvántartásba vétel vagy nyilvántartásba vett adatok módosítása irántikérelem nem természetes személyek számára elnevezésű nyomtatványhoz Kérjük, olvassa el az Általános

Részletesebben

Kitöltési útmutató Fontos tudnivalók: - a regisztráció módosító lap egy példányos, - a rovatokat olvashatóan, nyomtatott bet

Kitöltési útmutató Fontos tudnivalók: - a regisztráció módosító lap egy példányos, - a rovatokat olvashatóan, nyomtatott bet Kitöltési útmutató (a G0002-11-01 jelű REGISZTRÁCIÓ MÓDOSÍTÓ LAP, és a G0004-11-01 jelű Betétlap a G0002-11-01-es regisztráció módosító laphoz kitöltéséhez) A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint

Részletesebben

I. rész: Alapadatok. 3. pont: írja be 10 jegyű ügyfél-azonosítóját, amennyiben azzal már rendelkezik.

I. rész: Alapadatok. 3. pont: írja be 10 jegyű ügyfél-azonosítóját, amennyiben azzal már rendelkezik. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1010-01 jelű, Nyilvántartásba vétel, vagy nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem természetes személyek számára elnevezésű nyomtatványhoz Kérjük, olvassa el az Általános

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben nyújtandó támogatások jogcímhez. Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Frissítve: 2011.08.01.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Frissítve: 2011.08.01. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Frissítve: 2011.08.01. 11T1041 Bejelentő és változás-bejelentő lap a munkáltató vagy kifizető által foglalkoztatott biztosítottak adatairól A magánnyugdíj-pénztári tagság megszűnése

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez. Tartalomjegyzék

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez. Tartalomjegyzék KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások jogcímhez. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 0 Általános tudnivalók... 1 D2405-03 Kérelem - Főlap...

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez. Tartalomjegyzék

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez. Tartalomjegyzék KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások jogcímhez. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 0 Általános tudnivalók... 1 D2405-01 Kérelem - Főlap...

Részletesebben

Művelés alól kivett területek. Alrészletenkénti nyilvántartás. Művelési ágak

Művelés alól kivett területek. Alrészletenkénti nyilvántartás. Művelési ágak Művelés alól kivett területek Belterületen az állandó jellegű épülettel beépített földrészletet művelés alól kivett területként kell nyilvántartani. Ugyancsak művelés alól kivett területként tartjuk nyilván

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból falumegújítására és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatás támogatási kérelmének

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. 2. A rovatokat olvashatóan, nyomtatott nagybetűkkel töltse ki!

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. 2. A rovatokat olvashatóan, nyomtatott nagybetűkkel töltse ki! KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az EU környezetvédelmi, állatjóléti és higiéniai előírásainak való megfeleléshez nyújtott támogatás 2008/2009. évi kifizetési kérelmének kitöltéséhez 1. Az adatlapok kitöltése előtt

Részletesebben

IGÉNYBEVEVŐI NYILVÁNTARTÁS (KENYSZI) FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ADATSZOLGÁLTATÓK, E-KÉPVISELŐK RÉSZÉRE. Szoftver verziószám: 1.2.2.0 Dátum: 2015.04.08.

IGÉNYBEVEVŐI NYILVÁNTARTÁS (KENYSZI) FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ADATSZOLGÁLTATÓK, E-KÉPVISELŐK RÉSZÉRE. Szoftver verziószám: 1.2.2.0 Dátum: 2015.04.08. IGÉNYBEVEVŐI NYILVÁNTARTÁS (KENYSZI) FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ADATSZOLGÁLTATÓK, E-KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Szoftver verziószám: 1.2.2.0 Dátum: 2015.04.08. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. A DOKUMENTUM CÉLJA,

Részletesebben

EMCS rendszer Gyakran Ismétlődő Kérdések (GYIK)

EMCS rendszer Gyakran Ismétlődő Kérdések (GYIK) EMCS rendszer Gyakran Ismétlődő Kérdések (GYIK) 1. Mi az EMCS rendszer? Az EMCS rendszer (Excise Movement and Control System Jövedéki Árumozgás és Ellenőrző Rendszer) az EU Bizottsága és a tagállamok illetékes

Részletesebben

Útmutató a Monitoring Információs Rendszer KÖRNYEZETHASZNÁLATI MONITORING adatszolgáltatáshoz szükséges adatlapok kitöltéséhez

Útmutató a Monitoring Információs Rendszer KÖRNYEZETHASZNÁLATI MONITORING adatszolgáltatáshoz szükséges adatlapok kitöltéséhez ADATOK Útmutató a Monitoring Információs Rendszer adatszolgáltatáshoz szükséges adatlapok kitöltéséhez 1 ADATOK Tartalomjegyzék Általános tudnivalók...3 információs rendszer célja...3 A környezethasználati

Részletesebben

I. A pályázati folyamat

I. A pályázati folyamat I. A pályázati folyamat A finanszírozási formákat tekintve főszabály szerint a NEA támogatások utófinanszírozottak, de pályázói kérésre a kollégium előfinanszírozást hagyhat jóvá. A. A PÁLYÁZATI FOLYAMAT

Részletesebben

Családbarát közgondolkodás népszerűsítése és a nemek közötti jobb együttműködés elősegítése (CSP- KÖZG-14) Pályázati Útmutató

Családbarát közgondolkodás népszerűsítése és a nemek közötti jobb együttműködés elősegítése (CSP- KÖZG-14) Pályázati Útmutató Családbarát közgondolkodás népszerűsítése és a nemek közötti jobb együttműködés elősegítése (CSP- KÖZG-14) Pályázati Útmutató 2014. TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázati program célkitűzései... 3 2. Támogatott

Részletesebben

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerben beazonosított ügyfél részére az MVH egyedi azonosítást szolgáló számot, ügyfél-azonosítót állapít meg.

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerben beazonosított ügyfél részére az MVH egyedi azonosítást szolgáló számot, ügyfél-azonosítót állapít meg. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 128/2013. (VII. 30) számú KÖZLEMÉNYE a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történő

Részletesebben

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2015. Január 5. Hatályos: 2015.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ GAZDÁLKODÓK RÉSZÉRE

TÁJÉKOZTATÓ A TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ GAZDÁLKODÓK RÉSZÉRE TÁJÉKOZTATÓ A TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ GAZDÁLKODÓK RÉSZÉRE az Európai Unió Tanácsa által kiadott 1259/1999/EK rendelet, az Európai Unió Bizottsága által kiadott 2199/2003/EK

Részletesebben

Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A. Pályázati útmutató 2015.

Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A. Pályázati útmutató 2015. Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A Pályázati útmutató 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázati program célkitűzései...

Részletesebben

Általános szerződési feltétel

Általános szerződési feltétel Általános szerződési feltételek Szavatossági feltételek ruházatra Kérjük, őrizd meg a számlát arra az esetre, ha minőségi problémával fordulnál a HELL Energy Store-hoz. FIGYELEM! Ez a termékkör nem esik

Részletesebben

II. Fejezet A regisztráció. 1. Hogyan kell bejelentkeznünk a nyilvántartásba?

II. Fejezet A regisztráció. 1. Hogyan kell bejelentkeznünk a nyilvántartásba? Köt. 3., 11-13. Azok a szervezetek és intézmények, amelyek úgy döntenek, hogy a Köt. által létrehozott közérdekû önkéntes jogviszony keretein belül kívánnak önkénteseket foglalkoztatni, kötelesek bejelentkezni

Részletesebben

Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere

Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP A 6 vagy 8 évfolyamos gimnáziumokba egyénileg jelentkezők, és a magyarországi általános iskolával tanulói jogviszonyban nem lévő,

Részletesebben

HIPERKOM SYSTEMS Távközlési és Szolgáltató Kft. Internet távközlési szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

HIPERKOM SYSTEMS Távközlési és Szolgáltató Kft. Internet távközlési szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei HIPERKOM SYSTEMS Távközlési és Szolgáltató Kft. Internet távközlési szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Módosítás készült: 2013. 10. 21. Érvényes: 2013. 11. 22. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a BS Tanning Kft. (Szolgáltató) által üzemeltetett www.protanhungary.hu webáruházban (a továbbiakban

Részletesebben

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015.

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 1052 Budapest Apáczai Csere János utca 10. Az ajánlatkérő ezúton hívja fel a dokumentációba betekintő valamennyi gazdasági szereplő figyelmét arra, hogy a dokumentáció írható változatának

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz KÉRJÜK, HOGY A REGISZTRÁCIÓS LAP KITÖLTÉSE ELŐTT A KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ T FIGYELMESEN OLVASSA EL! AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉST

Részletesebben