Kérjük, olvassa el figyelmesen a Forma 1 SMS játék! promóciós játék szabályzatát a játék megkezdése elıtt!

Save this PDF as:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kérjük, olvassa el figyelmesen a Forma 1 SMS játék! promóciós játék szabályzatát a játék megkezdése elıtt!"

Átírás

1 Forma 1 SMS játék! promóciós játék JÁTÉKSZABÁLYZAT ÉS FELTÉTELEK Kérjük, olvassa el figyelmesen a Forma 1 SMS játék! promóciós játék szabályzatát a játék megkezdése elıtt! A Forma 1 SMS játék! promóciós játék SMS változatát a Vodafone (Vodafone Magyarország Zrt., 1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.) biztosítja a következı feltételekkel. A játék rövid leírása: Egyéni ügyfeleink megtippelhetik egy normál díjas SMS-ben a Forma 1 Szingapúri és a Japán Nagydíjának dobogós helyezettjeit. 1. A Játék indítása és a Játékszabályzat kritériumai A játék Vodafone havidíjas elıfizetéshez tartozó SIM kártyával, feltöltı-kártyás konstrukcióhoz tartozó SIM kártyával és SMS küldésére és fogadására alkalmas mobiltelefonnal játszható. A játék szeptember 01-én indul. Szingapúri Nagydíj: szeptember 10-én 0:00 órától lehet beküldeni a tippeket a es számra, a futamot megelızı idıpontig, mégpedig szeptember 27-ig. Ezen határidı után érkezı tippeket automatikusan érvényesnek tekintjük a következı Japán Nagydíjra vonatkozólag. A határidın túl érkezı SMS-ek nem vesznek részt az Szingapúri Nagydíjat követı heti sorsoláson. Japán Nagydíj: szeptember 28-tól lehet beküldeni a tippeket, a futamot megelızı idıpontig, mégpedig szeptember 11-ig. Ezen határidı után érkezı tippeket automatikusan érvényesnek tekintjük a következı Kínai Nagydíjra vonatkozólag, amennyiben a promóciós játék meghosszabbításra kerül. Ebben az esetben a határidın túl érkezı SMS-ek nem vesznek részt az Japán Nagydíjat követı heti sorsoláson. Amennyiben a promóciós játék nem kerül meghosszabbításra, úgy a játékidın túl küldött SMS-ek sorsolás szempontjából automatikusan érvénytelennek tekintendık. A sorsoláson mindazon havidíjas elıfizetéssel vagy feltöltı kártyás elıfizetéssel rendelkezı egyéni ügyfél Játékosként részt vehet, aki az alábbi feltételek mindegyikének megfelel: elıfizetéses vagy feltöltı kártyás készüléke, SIM kártyája alkalmas SMS küldésre, fogadásra. 1

2 Havidíjas elıfizetık esetén a kimenı forgalma nem került a szolgáltató által korlátozásra tartós nem fizetés okán Feltöltı kártyás elıfizetık esetén, egyenlegükön legalább egy SMS elküldéséhez elegendı - a tarifacsomagjuk által meghatározott- összeg szerepel Legalább egy érvényes tippet küldött és megkapta a visszaigazoló SMS-t, azaz a meghirdetett játékidın belül, volt érvényes tippje a Forma 1 futamok kapcsán. Vita esetén a tipp beérkezésének idıpontját illetıen a Vodafone Magyarország helyi idızóna szerinti szerver órájának megfelelı idıpont a mérvadó. Vodafone Magyarország által üzemeltetett oldalon található web SMS felületrıl beküldött SMS-ek a játékban nem vesznek részt, valamint bármilyen más internetes oldalról beérkezı SMS sem, csak és kizárólag Vodafone-os mobilkészülék segítségével küldött, SIM kártyákhoz köthetı SMSek tekinthetıek érvényesnek. Azon ügyfelek, akikre a fenti kritériumok valamelyike nem felel meg, nem vehetnek részt a sorsoláson. Ezen típusú résztvevık esetén e játékra való jelentkezését az adott tippet - a Vodafone a sorsolás szempontjából automatikusan érvénytelennek tekinti. 2. A játék menete 1. A fent felsorolt kritérium mindegyikének megfelelı ügyfél a tipp elküldése esetén, egy, a tipp beérkezését igazoló SMS-t kap. 2. A Forma 1-es futam lezajlását követıen kisorsoljuk az aktuális heti fıdíjat, melyrıl a nyertest a késıbbiekben leírtak szerint értesítjük. Ha egy Játékos egy Játékidı alatt több tippet küld be, akár többféle variációban is, az növeli nyerési esélyeit! 3. Kizárólag azon Játékosok vesznek részt a játékban és a sorsoláson, akik meghirdetett játékidın belül érvényes tippel rendelkeznek. 3. Mennyibe kerül? Minden ügyfél a saját tarifacsomagja szerinti 1 db normál díjas SMS áráért játszhat, mellyel kapcsolatos díjakról honlapunkon ( vagy az ügyfélszolgálati számunkon (1270) kaphat tájékoztatást. 4. Nyeremények, pontszámok Játék zárását követıen a megadott játékidın belül SMS-ben sikeresen tippelı, és a Játékszabályzatban foglalt kritériumoknak maradéktalanul megfelelı ügyfelek között az alábbi nyereményeket sorsoljuk ki. Futamonkénti fıdíj: 1 darab Vodafone McLaren Mercedes ajándékcsomag, melynek tartalma a következı: 1 darab McLaren LifeStyle Urban Style kabát. 1 darab McLaren LifeStyle Urban Style póló 2

3 1 darab McLaren LifeStyle Urban Style sapka A díjakra csak az a Játékos jogosult, aki SMS-ben beküldte tippjét, a tipp egyértelmően beazonosíthatóan tartalmazza a forma 1-es gyıztes pilóták vezeték nevét. Pl.: Hamilton Kovalainen Raikonnen. Maximum két darab karakter eltérést tudunk elfogadni nevenként a hiánytalan beazonosításhoz. A két karakter eltérésbe nem számítjuk bele az ékezetek hiányát. A játékosnak nem lehet számlatartozása a Vodafone felé. A nyeremény át nem vétele a játékost kártérítésre nem jogosítja. A nyeremények változtatásának jogát fenntartjuk. A nyeremények készpénzre nem válthatóak. Amennyiben a futamra nem érkezett helyes tipp mely tartalmazza az elsı három pilóta vezetéknevét a helyes sorrendben pótsorsolást tartunk azon ügyfeleink között, akik eltalálták a befutókat, de nem a helyes sorrendben. Abban az esetben, ha nem érkeznének be ilyen tippek, akkor pótsorsolást tartunk azon ügyfelek között, akik eltalálták az elsı két befutót. Abban az esetben, ha nem érkeznének be ilyen tippek, pótsorsolást tartunk azon ügyfeleink között, akik helyesen eltalálták a futam gyıztesét. Amennyiben nem érkeznének be ilyen tippek, pótsorsolást tartunk a játékban résztvevı összes ügyfél között. 5. A díjak átvétele A nyerteseket azon mobilszámok alapján azonosítjuk, amelyrıl tippjét elküldte és ezen a számon keressük meg a nyereményrıl történı értesítéskor. A beazonosításhoz a Játékosnak tudnia kell az ügyfélbiztonsági kódot. (Az ügyfélbiztonsági kódról bıvebben az ÁSZF 6.1-es pontjában olvashat) A nyeremény átvételéhez, amennyiben nem a nyertes az elıfizetı átvételkor be kell mutatnia az Elıfizetı hozzájárulását. A díjak átvételére az 1-es pontban leírtakon túl elıfizetıi minıségétıl függetlenül kizárólag olyan Játékos jogosult, aki az alábbi feltételek mindegyikének is egyidejően megfelel: Nincs kiegyenlítetlen tartozása a Vodafone felé a nyeremény átvételének idıpontjában, Az e dokumentumban foglalt Játékszabályokat teljes mértékben betartja. 6. Értesítés a díj megnyerésérıl A sorsolást követıen a Nyerteseket kiértesítjük, valamint egyeztetjük velük az átvétel helyszínét is idıpontját. A nyereményt futárszolgálattal juttatjuk el a gyıztesekhez. Nyertes neve minden sorsolást követı 72 órán belül felkerül a website-ra. Azon nyertesek, akiket háromszori próbálkozást követıen a futamot követı héten nem sikerült elérnünk telefonon egyeztetés céljából, SMS-ben értesítjük, a 1270-es ügyfélszolgálati számunkon jelezhetik az átvétel helyszínére vonatkozó igényüket. Azon nyertesek, akik nem jelentkeznek október 31-ig a nyereményükért továbbiakban nem jogosultak a nyeremény átvételére. Ebben az esetben pótnyertest fogunk sorsolni. 3

4 A fenti feltételek a díjak átadására vonatkozóan véglegesek, erre vonatkozóan módosításra lehetıség nincs. A Vodafone a játékkal kapcsolatosan a jogi út igénybevételének lehetıségét, - különös tekintettel, de nem kizárólag a játékot igénybe vevı és a közcélú mobil rádiótelefon szolgáltatást Elıfizetı között használattal kapcsolatosan felmerülı vitákkal kapcsolatosan - kizárja, amit a játékos a Játékszabályzat elfogadása során tudomásul vesz. 7. Egyéb kitételek a játékkal kapcsolatban A játékban nem vehetnek részt a Vodafone dolgozói, illetve mindazok, akik részt vettek a játék adaptálásában, illetve ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyv b) pont szerinti közeli hozzátartozói. Vodafone nem ajánlja a játék használatát harmadik személy elıfizetésében levı mobiltelefonokról. Amennyiben nem a saját maga által elıfizetett szolgáltatást veszi igénybe a játékhoz, a Játék kezdete elıtt kérje az elıfizetı hozzájárulását, ennek hiányában a nyeremény átvételére az elıfizetı jogosult. A hozzájárulás minden esetben terjedjen ki arra, hogy i) ki jogosult a szolgáltatást használni, ii) mi a hozzájárulás idıbeli hatálya, iii) az idıbeli hatály alatt az elıfizetı feltétel nélkül és visszavonhatatlanul mondjon le a felhasználó javára az esetleges nyereményrıl és iv) az elıfizetı a Játékkal kapcsolatosan Vodafone-nal szembeni mindennemő igényérıl feltétel nélkül és visszavonhatatlanul lemond. A hozzájáruló nyilatkozatot a Vodafone csak akkor fogadja el érvényesnek, ha az alakiságai alapján teljes bizonyító erejő magánokiratnak vagy közokiratnak minısül. Az elıfizetıi felhasználó jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatosan Vodafone mindennemő felelısséget és jogi út igénybevételének a lehetıségét kizárja. Az Elıfizetı saját felelıssége, hogy megbizonyosodjon arról, hogy illetéktelenek ne vegyenek részt a Játékban az általuk használt, de Elıfizetı elıfizetésében levı mobiltelefon és érvényes SIM kártya segítségével, a Vodafone-t erre vonatkozóan nem terheli felelısség. 8. Korlátozások A játék a szerzıi jog védelme alatt áll, ezért azt tilos módosítani, másolni, azt nem lehet tovább értékesíteni, illetve nem lehet ingyenesen játszani. A Vodafone márkanév mind szöveges, mind ábrás formában védjegyoltalmat élvez. A védjegyoltalom jogosultja a Vodafone Group Plc, amellyel kötött Védjegyhasználati Megállapodás alapján Magyarországon a Vodafone Magyarország Zrt. ezen védjegyek használatára jogosult. A termék- és díjszabás részben szöveges, részben ábrás - nevek a Vodafone Magyarország Zrt. bejegyzett védjegyei. A fentiekben megjelölt védjegyek egyike sem használható fel semmilyen módon és jogcímen a Vodafone Magyarország Zrt., illetve bizonyos esetekben a Vodafone Group Plc elızetes írásos engedélye nélkül. 4

5 A jogellenes felhasználás a szerzıi, a polgári, illetve a büntetı anyagi jogszabályokban foglalt jogkövetkezményeket vonhatja maga után. 9. Mi történik, ha nem mőködik az SMS szolgáltatás? Nem vállaljuk a felelısséget olyan esetekben, mikor azért nem kapja meg (idıben) az üzenetet, mert a készüléke kikapcsolt állapotban van vagy lemerült, a Játékos nem a - játékhoz kapcsolódóan leírt tippeléshez alkalmazandó, megfelelı formátumú SMS-eket küldi el, nem megfelelı a hálózat lefedettsége, vagy a Játékos mobil készüléke bármely egyéb ok miatt nem elérhetı, telefonján betelt az SMS-tár, s készüléke nem képes további SMS üzenetek fogadására, a Vodafone-on, illetve az SMS-t kézbesítı esetleges harmadik félen kívül álló okból kifolyólag nem tudjuk kézbesíteni a Játékos számára tippeléshez szükséges regisztrációs SMS-eket. 10. Vannak-e olyan idıszakok, amikor a Játék nem elérhetı? Igen. A Vodafone visszavonhatja, vagy megszüntetheti a Játékot részben vagy egészben bármilyen technikai, kereskedelmi vagy mőködési okból kifolyólag. Abban az esetben, ha a Játék megszüntetésre kerül a Vodafone által, a Vodafone törekszik arra, hogy a megszüntetés tényét elızetesen nyilvánosságra hozza. Ugyanakkor, a visszavonás, felfüggesztés vagy változtatás okától függıen elıfordulhat, hogy az elızetes értesítés nem lehetséges. A Játékosok elfogadják, hogy a Játék használata során a Játékszabályzatban foglaltak bárminemő megszegésével a Vodafone számára okozott kárért teljes körő felelısséget vállalnak. A Vodafone a Játék elérhetıségét a Játékszabályzat megszegése esetén bármely Játékostól megvonhatja. A Vodafone, illetve a Játék szervezésében részt vevı cégek egyike sem felelıs és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat a Játék használata során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás mőködésébıl, a Játék során bekövetkezett késésekbıl eredı vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve az életben, testi épségben és egészségben sérüléseket, illetve a szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott károkért való felelısséget. Segítség Ha a játékkal kapcsolatban további kérdése vagy problémája van, kérjük, hívja az Ügyfélszolgálatot (1270). Munkatársaink ezen a számon a promócióval kapcsolatban, a kérdések helyes megválaszolásában, valamint a játék mőködésével kapcsolatos kérdések tisztázásában tudnak segíteni. 5

6 11. Személyes adatok kezelése és védelme A játékban való részvételi szándékának kinyilvánításával, a tippeléssel a Játékos egyben kifejezetten hozzájárul, hogy nyereményhez jutása esetén személyes adatai közül nevének, továbbá a nyerés tényének az ajándék megjelölése melletti nyilvánossá tételéhez, valamint ilyen esetben vállalja a részvételt és együttmőködést a Játékot népszerősítı, illetve a Nyereménnyel kapcsolatos reklám és egyéb marketing anyagok elkészítése során. Ebbe beletartozik a játékkal és a nyereménnyel kapcsolatos fényképek, illetve tv felvételek készítése, valamint azok közzététele a Játékkal kapcsolatos reklám anyagokban. A Vodafone nem vállal felelısséget a játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért. 12. A Vodafone a Játékos személyes adatait kizárólag a Játékszabályzatban foglalt kötelezettségeinek teljesítéséhez használja fel. Az adatok az adattulajdonos elızetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket. Az adattulajdonos az adatvédelmi és távközlési jogszabályokban meghatározott módon és esetekben az Ügyfélszolgálaton keresztül kérheti a nyilvántartott személyes adatainak törlését, módosítását, illetıleg a kezelt adatokról való tájékoztatását. 13. Egyéb tudnivalók A felhasználó azáltal, hogy játszik a Játékkal, automatikusan elfogadja az ezen Játékszabályzatban felsorolt feltételeket és szabályokat. A Vodafone fenntartja magának a jogot arra, hogy e feltételeket vagy magát a játékot kiegészítse vagy módosítsa. A játékban való részvétel a játékszerver kapacitásától, illetve a hálózati telítettségtıl is függ, ennek megfelelıen a fenti tényezık a játék elérhetıségét idınként negatívan befolyásolhatják. A játékszabályzatban a változtatás jogát fenntartjuk. A fenti felhasználási feltételekre a magyar jog elıírásai az irányadóak. Amennyiben vita esetén a felek békésen megegyezni nem tudnak, a Pesti Központi Kerületi, illetıleg a Fıvárosi Bíróság perértéktıl függı kizárólagos illetékességének vetik alá magukat. A Játék használata során a Vodafone Általános Szerzıdési Feltételei változatlanul érvényben maradnak. A Játék során felhasznált kérdések és válaszok jogilag védettek, s a jogtulajdonos írásbeli felhatalmazása nélkül semmilyen formában nem reprodukálhatók. 6

Vodafone Sziget Riporter Játék a Facebook közösségi portálon

Vodafone Sziget Riporter Játék a Facebook közösségi portálon Vodafone Sziget Riporter Játék a Facebook közösségi portálon Kérjük, olvassa el figyelmesen a Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. Facebook közösségi portálon megrendezésre kerülő Vodafone Sziget

Részletesebben

BlackBerry Játék a Facebook közösségi portálon

BlackBerry Játék a Facebook közösségi portálon BlackBerry Játék a Facebook közösségi portálon Kérjük, olvassa el figyelmesen a Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. Facebook közösségi portálon megrendezésre kerülő BlackBerry Játéknak (a továbbiakban:

Részletesebben

vannet nyereményjáték részvételi feltételei

vannet nyereményjáték részvételi feltételei vannet nyereményjáték részvételi feltételei Kérjük, az INFINITE csomag megrendelése előtt figyelmesen olvassa el a vannet nyereményjáték részvételi feltételeit! A vannet nyereményjáték szervezője az RG

Részletesebben

A VitaMAX Tuning feltöltés Meex on the Beach utazásért játék részvételi feltételei

A VitaMAX Tuning feltöltés Meex on the Beach utazásért játék részvételi feltételei A VitaMAX Tuning feltöltés Meex on the Beach utazásért játék részvételi feltételei Kérjük, olvassa el figyelmesen a Vodafone VitaMAX Tuning feltöltés Meex ont he Beach utazásért játék szabályzatát, annak

Részletesebben

Lájkold és nyerj Forma 1 Diákjegyet! promóciós játék - Játékszabályzat

Lájkold és nyerj Forma 1 Diákjegyet! promóciós játék - Játékszabályzat Lájkold és nyerj Forma 1 Diákjegyet! promóciós játék - Játékszabályzat Kérjük, olvassa el figyelmesen az Festival Travel International Kft., a Meex oldal, Meex Lounge Debrecen, MEEX Lounge Szeged Facebook

Részletesebben

Vodafone - Robotépítő Workshop részvételi feltételei

Vodafone - Robotépítő Workshop részvételi feltételei Vodafone - Robotépítő Workshop részvételi feltételei Kérjük, olvassa el figyelmesen a Vodafone - Robotépítő Workshop játék szabályzatát, annak megkezdése előtt! A Vodafone - Robotépítő Workshop játékot

Részletesebben

Telenor MyTV Facebook játék játék a Telenor Hungary Facebook oldalán

Telenor MyTV Facebook játék játék a Telenor Hungary Facebook oldalán Telenor MyTV Facebook játék játék a Telenor Hungary Facebook oldalán Játékszabályzat Kérjük, olvassa el figyelmesen a Telenor Hungary Facebook oldalán megrendezett játék (a továbbiakban: Játék ) részvételi

Részletesebben

VODAFONE OPERA MINI AKCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZAT

VODAFONE OPERA MINI AKCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZAT VODAFONE OPERA MINI AKCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZAT Kérjük, olvassa el figyelmesen a Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. által a Vodafone márkájú és az új társmárkás Opera Mini böngésző népszerűsítése érdekében

Részletesebben

Vodafone Red Születésnapi kívánság játék - Játékszabályzat

Vodafone Red Születésnapi kívánság játék - Játékszabályzat Vodafone Red Születésnapi kívánság játék - Játékszabályzat Kérjük, olvassa el figyelmesen a Vodafone Red Születésnapi kívánság játék szabályzatát, annak megkezdése előtt! A Születésnapi kívánság játékot

Részletesebben

A VitaMAX Tuning feltöltés Matúra Túráért játék részvételi feltételei

A VitaMAX Tuning feltöltés Matúra Túráért játék részvételi feltételei A VitaMAX Tuning feltöltés Matúra Túráért játék részvételi feltételei Kérjük, olvassa el figyelmesen a Vodafone VitaMAX Tuning feltöltés Matúra Túráért játék szabályzatát, annak megkezdése előtt! A VitaMAX

Részletesebben

1. A részvételre való alkalmasság és a Játék menete

1. A részvételre való alkalmasság és a Játék menete Kérjük, olvassa el figyelmesen az Intervet Hungária Kft. által a Kisállatorvos Facebook oldalon megrendezett Gazdi-kedvenc szelfiverseny elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék ) részvételi feltételeit.

Részletesebben

Saul fia vetítés - Vodafone játék részvételi feltételei

Saul fia vetítés - Vodafone játék részvételi feltételei Saul fia vetítés - Vodafone játék részvételi feltételei Kérjük, olvassa el figyelmesen a Vodafone Red Mozi Klub Saul fia vetítés Vodafone játék szabályzatát, annak megkezdése előtt! A Vodafone Red Mozi

Részletesebben

A Bubbles Szerencsepercek - promóció részvételi feltételei és játékszabályzata

A Bubbles Szerencsepercek - promóció részvételi feltételei és játékszabályzata A Bubbles Szerencsepercek - promóció részvételi feltételei és játékszabályzata A Bubbles Szerencsepercek promóciót (a továbbiakban: Játék vagy Promóció) Szervezőként a Bubbles International Zrt. (9027

Részletesebben

TÖLTS OKOSAN 2 NYEREMÉNYJÁTÉK Játékszabályzat

TÖLTS OKOSAN 2 NYEREMÉNYJÁTÉK Játékszabályzat 1. Szervező TÖLTS OKOSAN 2 NYEREMÉNYJÁTÉK Játékszabályzat A promóciót a Vodafone Magyarország Zrt. (1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.) (továbbiakban: Vodafone) biztosítja a következő feltételekkel.

Részletesebben

Ismerd meg a MyMenu-t és nyerj egy Huawei Ascend Mate készüléket játék a Telenor Hungary Facebook oldalán

Ismerd meg a MyMenu-t és nyerj egy Huawei Ascend Mate készüléket játék a Telenor Hungary Facebook oldalán Ismerd meg a MyMenu-t és nyerj egy Huawei Ascend Mate készüléket játék a Telenor Hungary Facebook oldalán Játékszabályzat Kérjük, olvassa el figyelmesen a Telenor Hungary Facebook oldalán megrendezett

Részletesebben

Vodafone Kupa Nemzetközi Női Vízilabdatorna. Játékszabályzat

Vodafone Kupa Nemzetközi Női Vízilabdatorna. Játékszabályzat Vodafone Kupa Nemzetközi Női Vízilabdatorna Játékszabályzat Kérjük, olvassa el figyelmesen a Vodafone Kupa Nemzetközi Női Vízilabdatorna (a továbbiakban: a Játék ) alábbi részvételi feltételeit. A Játékban

Részletesebben

Mercedes-Benz Fashion Week - Vodafone játék részvételi feltételei

Mercedes-Benz Fashion Week - Vodafone játék részvételi feltételei Mercedes-Benz Fashion Week - Vodafone játék részvételi feltételei Kérjük, olvassa el figyelmesen a Vodafone Red Mozi Klub Mercedes-Benz Fashion Week Vodafone játék szabályzatát, annak megkezdése előtt!

Részletesebben

Ready Business Index - Nyereményjáték Játékszabályzat és részvételi feltételek

Ready Business Index - Nyereményjáték Játékszabályzat és részvételi feltételek Ready Business Index - Nyereményjáték Játékszabályzat és részvételi feltételek Kérjük, olvassa el figyelmesen a Ready Business Index - Nyereményjáték (a továbbiakban: a Játék ) alábbi részvételi feltételeit.

Részletesebben

Nyerje vissza karácsonyi bevásárlása árát vagy legyen Öné a több ezer nyeremény egyike!

Nyerje vissza karácsonyi bevásárlása árát vagy legyen Öné a több ezer nyeremény egyike! Nyerje vissza karácsonyi bevásárlása árát vagy legyen Öné a több ezer nyeremény egyike! Nyereményszabályzat NYERJE VISSZA VÁSÁRLÁSA ÉRTÉKÉT! Minden nap egy vásárló visszanyeri rendelésének teljes értékét

Részletesebben

Az EVM Zrt. által szervezett Ultra Szavo nyereményjáték hivatalos részvételi,- és játékszabályzata

Az EVM Zrt. által szervezett Ultra Szavo nyereményjáték hivatalos részvételi,- és játékszabályzata Az EVM Zrt. által szervezett Ultra Szavo nyereményjáték hivatalos részvételi,- és játékszabályzata 1. A nyereményjáték szervezıje Az Ultra Szavo nyereményjáték (a továbbiakban: Nyereményjáték ) szervezıje

Részletesebben

Vodafone Red - Születésnapi kívánság - Játékszabályzat

Vodafone Red - Születésnapi kívánság - Játékszabályzat Vodafone Red - Születésnapi kívánság - Játékszabályzat Kérjük, olvassa el figyelmesen a Vodafone Születésnapi kívánság játék szabályzatát, annak megkezdése előtt! A Születésnapi kívánság játékot Szervezőként

Részletesebben

Vodafone Red EU A képeslapokon túl Játékszabályzat és részvételi feltételek

Vodafone Red EU A képeslapokon túl Játékszabályzat és részvételi feltételek Vodafone Red EU A képeslapokon túl Játékszabályzat és részvételi feltételek A Vodafone Magyarország Zrt. ezúton tájékoztatja a Vodafone Red EU A képeslapokon túl játékban részt vevőket, hogy a játékszabályzat

Részletesebben

Az Egyetemek Viadala Játék részvételi feltételei

Az Egyetemek Viadala Játék részvételi feltételei Az Egyetemek Viadala Játék részvételi feltételei Kérjük, olvassa el figyelmesen a Frissdiplomás Kft. Egyetemek Viadala Játék szabályzatát a Játék megkezdése előtt! Az Egyetemek Viadala játékot Szervezőként

Részletesebben

Chip sztorik nyereményjáték a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szervezésében

Chip sztorik nyereményjáték a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szervezésében Chip sztorik nyereményjáték a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szervezésében Kérjük, olvassa el figyelmesen a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által a Szabad a Gazdi Facebook oldalon

Részletesebben

Ötórai virtuális teapiknik - Éljen a királnyő! #redroaming #teapiknik játék a Facebook közösségi portálon - Játékszabályzat

Ötórai virtuális teapiknik - Éljen a királnyő! #redroaming #teapiknik játék a Facebook közösségi portálon - Játékszabályzat Ötórai virtuális teapiknik - Éljen a királnyő! #redroaming #teapiknik játék a Facebook közösségi portálon - Játékszabályzat Kérjük, olvassa el figyelmesen a Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt.

Részletesebben

Az MTT nyereményjáték hivatalos játékszabálya. I. A Játék szervezıje

Az MTT nyereményjáték hivatalos játékszabálya. I. A Játék szervezıje Az MTT nyereményjáték hivatalos játékszabálya I. A Játék szervezıje Az MTT nyereményjáték (a továbbiakban: "Játék") szervezıje a Magyar Telefonkönyvkiadó Társaság (székhely: 2040 Budaörs, Baross utca 89.,

Részletesebben

Az LG 3D TV-hez mobiltelefon promóciójának hivatalos Részvételi Feltételei (továbbiakban: Feltételek )

Az LG 3D TV-hez mobiltelefon promóciójának hivatalos Részvételi Feltételei (továbbiakban: Feltételek ) Az LG 3D TV-hez mobiltelefon promóciójának hivatalos Részvételi Feltételei (továbbiakban: Feltételek ) 1. A PROMÓCIÓ SZERVEZŐJE 1.1.A 3D TV-hez mobiltelefon promóció (a továbbiakban: Promóció ) szervezője

Részletesebben

Részvételi szabályzat / Mastercard Youtuber Showroom előadás jegyek

Részvételi szabályzat / Mastercard Youtuber Showroom előadás jegyek Részvételi szabályzat / Mastercard Youtuber Showroom előadás jegyek Kérjük, olvassa el figyelmesen az MGroup International kft. által meghirdetett MasterCard Youtuber Showroom játék (a továbbiakban: a

Részletesebben

Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata

Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata 1. A promóció szervezője A Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! elnevezésű promóció (a továbbiakban: Promóció

Részletesebben

A Bubbles Mobilapp - promóció részvételi feltételei és játékszabályzata

A Bubbles Mobilapp - promóció részvételi feltételei és játékszabályzata A Bubbles Mobilapp - promóció részvételi feltételei és játékszabályzata A Bubbles mobilapp promóciót (a továbbiakban: Játék vagy Promóció) Szervezőként a Bubbles International Zrt. (9027 Győr, Kandó Kálmán

Részletesebben

2017. JÚLIUSI HETI AJÁNDÉK SORSOLÁS SZABÁLYZAT

2017. JÚLIUSI HETI AJÁNDÉK SORSOLÁS SZABÁLYZAT Kérjük, olvassa el figyelmesen a Meex Agent Kft., playit.hu valamint a Facebook közösségi portálon meghirdetésére kerülő XBOX One PlayIT SHOW - JÚLIUSI HETI NYEREMÉNY SORSOLÁS" (a továbbiakban HETI AJÁNDÉK

Részletesebben

Balaton régió fotópályázat 2012. hivatalos játékszabályzata

Balaton régió fotópályázat 2012. hivatalos játékszabályzata Balaton régió fotópályázat 2012 hivatalos játékszabályzata 1 Megnevezés: Balaton régió fotópályázat 2012 (a továbbiakban Játék ) Szervezők: SG Marketing Kft. (1149 Budapest, Limanova tér 12.), Aktimania

Részletesebben

A Nyerj nyaralást a Bubbles-szel - promóció részvételi feltételei és játékszabályzata

A Nyerj nyaralást a Bubbles-szel - promóció részvételi feltételei és játékszabályzata A Nyerj nyaralást a Bubbles-szel - promóció részvételi feltételei és játékszabályzata A Nyerj nyaralást a Bubbles-zel promóciót (a továbbiakban: Játék vagy Promóció) Szervezőként a Bubbles International

Részletesebben

Játékszabályzat RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK. Kérjük, olvassa el figyelmesen Legyél Te a Shopline arca! elnevezésű játékok részvételi feltételeit!

Játékszabályzat RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK. Kérjük, olvassa el figyelmesen Legyél Te a Shopline arca! elnevezésű játékok részvételi feltételeit! Játékszabályzat RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK Kérjük, olvassa el figyelmesen elnevezésű játékok részvételi feltételeit! 1. A JÁTÉKOK ELNEVEZÉSE, SZERVEZŐJE A Shopline játékának elnevezése: (a továbbiakban: Játék

Részletesebben

NYEREMÉNYJÁTÉK-SZABÁLYZAT

NYEREMÉNYJÁTÉK-SZABÁLYZAT NYEREMÉNYJÁTÉK-SZABÁLYZAT A DIGI Távközlési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1134 Budapest, Váci út 35.; a továbbiakban: Szervező ) a szolgáltatásával kapcsolatos nyereményjátékot (a továbbiakban:

Részletesebben

A FŐGÁZ Zrt. Regisztráljon online ügyfélszolgálatunkon! nyereményjátékának részvételi- és játékszabályzata

A FŐGÁZ Zrt. Regisztráljon online ügyfélszolgálatunkon! nyereményjátékának részvételi- és játékszabályzata A FŐGÁZ Zrt. Regisztráljon online ügyfélszolgálatunkon! nyereményjátékának részvételi- és játékszabályzata 1. A játék szervezője és lebonyolítója A játék szervezője és lebonyolítója a Fővárosi Gázművek

Részletesebben

Részvételi és Játékszabályzat. További helyszínek: a Katedra Nyelviskola Hálózat iskolái: www.katedra.hu

Részvételi és Játékszabályzat. További helyszínek: a Katedra Nyelviskola Hálózat iskolái: www.katedra.hu Részvételi és Játékszabályzat I. A szervezı neve: székhelye: 1061 Budapest, Anker köz 1-3. cégjegyzékszáma: 01-09-162533 adószám: 10658996-2-42 További helyszínek: a Katedra Nyelviskola Hálózat iskolái:

Részletesebben

Vodafone - Nagy Ötlet kreatív diákverseny - Játékszabályzat

Vodafone - Nagy Ötlet kreatív diákverseny - Játékszabályzat Vodafone - Nagy Ötlet kreatív diákverseny - Játékszabályzat Kérjük, olvassátok el figyelmesen a Vodafone - Nagy Ötlet kreatív diákverseny szabályzatát, részvételi feltételeit, mielőtt pályáztok! A Vodafone

Részletesebben

8. Szülinapi Fan Game Nyereményjáték

8. Szülinapi Fan Game Nyereményjáték 8. Szülinapi Fan Game Nyereményjáték RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT 1. A Program szervezője A " 8. Szülinapi Fan Game Nyereményjáték (a továbbiakban: Játék/Nyereményjáték) szervezője a Penny Market Kft.

Részletesebben

Köpönyeg.hu. nyereményjáték szabályzat. Észlelési villámjáték

Köpönyeg.hu. nyereményjáték szabályzat. Észlelési villámjáték Köpönyeg.hu nyereményjáték szabályzat Észlelési villámjáték 1 1. Játék szervezője és a játék rövid leírása 1.1. Jelen nyereményjáték (a továbbiakban "Játék") szervezője, a továbbiakban "Szervező". 1.2.

Részletesebben

NYERJEN PÁROS FORMA 1 BELÉPŐJEGYET A PIRELLIVEL! PROMÓCIÓS SZABÁLYZAT

NYERJEN PÁROS FORMA 1 BELÉPŐJEGYET A PIRELLIVEL! PROMÓCIÓS SZABÁLYZAT NYERJEN PÁROS FORMA 1 BELÉPŐJEGYET A PIRELLIVEL! PROMÓCIÓS SZABÁLYZAT Jelen feltételek az Internet Mall Hungary Kft. (Székhely: 1222 Budapest, Nagytétényi út 112., adószám: 1356925-2-43, a továbbiakban:

Részletesebben

A Fizesd számládat MasterCarddal és nyerj! promóció részvételi feltételei és játékszabályzata

A Fizesd számládat MasterCarddal és nyerj! promóció részvételi feltételei és játékszabályzata A Fizesd számládat MasterCarddal és nyerj! promóció részvételi feltételei és játékszabályzata Kérjük, olvassa el figyelmesen a promóció szabályzatát a kedvezmény igénybe vétele előtt! A Fizesd számládat

Részletesebben

Otthontérkép Lakásvadász Játékszabályzat

Otthontérkép Lakásvadász Játékszabályzat Otthontérkép Lakásvadász Játékszabályzat Játék, és adatkezelési szabályzat 1. A játék időtartama 2014. szeptember 29. 2014. december 31. 2. A játék szervezője Az INDEX.HU Zrt. székhely: 1033 Budapest,Flórián

Részletesebben

Kérjük, olvassa el figyelmesen a Telenor Magyarország szervezésében megrendezett játék (a továbbiakban: Játék ) részvételi feltételeit.

Kérjük, olvassa el figyelmesen a Telenor Magyarország szervezésében megrendezett játék (a továbbiakban: Játék ) részvételi feltételeit. A leggyorsabb 1 millió! Nyereményjáték szabályzat Kérjük, olvassa el figyelmesen a Telenor Magyarország szervezésében megrendezett játék (a továbbiakban: Játék ) részvételi feltételeit. A Játékban való

Részletesebben

NYERJ TV-T A FLAVONNAL! NYEREMÉNYJÁTÉK. FLAVON GROUP KFT. hivatalos promóciós játékszabálya és adatkezelési szabályzata

NYERJ TV-T A FLAVONNAL! NYEREMÉNYJÁTÉK. FLAVON GROUP KFT. hivatalos promóciós játékszabálya és adatkezelési szabályzata NYERJ TV-T A FLAVONNAL! NYEREMÉNYJÁTÉK FLAVON GROUP KFT. hivatalos promóciós játékszabálya és adatkezelési szabályzata 1. A játék szervezője a Flavon Group Kft. cím: 4033 Debrecen, Veres Péter u. 19.,

Részletesebben

A Szervező Barkácsforrás regisztráció elnevezéssel ajándékakciót (továbbiakban Akció) szervez a játékszabályzatban található feltételekkel.

A Szervező Barkácsforrás regisztráció elnevezéssel ajándékakciót (továbbiakban Akció) szervez a játékszabályzatban található feltételekkel. Barkácsforrás regisztrációs játék Részvételi és játékszabályzat 1. A játék szervezője a Max-24 Kft. 4700 Mátészalka, Ipari u. 27.sz. a továbbiakban szervező A Szervező Barkácsforrás regisztráció elnevezéssel

Részletesebben

SuperShop Kft január országos promóció január január 31. HIVATALOS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

SuperShop Kft január országos promóció január január 31. HIVATALOS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK SuperShop Kft. 2016. január országos promóció 2016. január 1. 2016. január 31. HIVATALOS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK A SuperShop Kft. (székhelye: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 8-10., nyilvántartási

Részletesebben

A Schneider Electric Sedna akció nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA

A Schneider Electric Sedna akció nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA A Schneider Electric Sedna akció nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA A nyereményjáték elnevezése: Sedna akció A nyereményjáték szervezıje: Schneider Electric Hungária Villamossági Zrt. (1117

Részletesebben

Általános Játékszabályzat

Általános Játékszabályzat Facebook oldalon szervezett like, komment játék Általános Játékszabályzat Amennyiben külön, az adott játékhoz speciális rendelkezéseket tartalmazó Játékszabályzat másképp nem rendelkezik a Saunier Duval

Részletesebben

Parfümcenter - Játékszabályzat

Parfümcenter - Játékszabályzat Parfümcenter - Játékszabályzat 1. A nyereményjáték időtartama 2012. december 1-2012. december 23. A nyereményjáték megkezdése előtt, és a nyereményjáték befejezése után érkezett regisztrációkat, valamint

Részletesebben

A nyereményjátékban a következő nyeremények kerülnek kisorsolásra: Összesen 5 nyertest sorsolunk a játékban regisztrálók között havonta.

A nyereményjátékban a következő nyeremények kerülnek kisorsolásra: Összesen 5 nyertest sorsolunk a játékban regisztrálók között havonta. Részvételi feltételek Keresd a párját applikáció A nyereményjáték szervezője a Mercur Rent a Car Kft. (Cím: 2220 Vecsés, Hertz u 2. Adószám: 12027222-2- 13. nyilvántartási szám NAIH-86525/2015. továbbiakban,

Részletesebben

SuperShop Kft október országos promóció október október 31. HIVATALOS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

SuperShop Kft október országos promóció október október 31. HIVATALOS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK SuperShop Kft. 2016. október országos promóció 2016. október 1. 2016. október 31. HIVATALOS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK A SuperShop Kft. (székhelye: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 8-10., nyilvántartási

Részletesebben

Fotó kihívás Játék. 2.1 A Szervező által meghirdetett játékban minden Facebook adatlappal rendelkező játékos részt vehet, aki betöltötte 18. életévét.

Fotó kihívás Játék. 2.1 A Szervező által meghirdetett játékban minden Facebook adatlappal rendelkező játékos részt vehet, aki betöltötte 18. életévét. Fotó kihívás Játék 1. Szervező Jelen részvételi- és játékszabályzatban bemutatásra kerülő játék (a továbbiakban: Játék) szervezője a Corvin Plaza üzemeltetője, a Klépierre Corvin Kft. (a továbbiakban:

Részletesebben

SZABÁLYOK, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

SZABÁLYOK, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK SZABÁLYOK, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK Örülünk, hogy játékosaink között üdvözölhetjük! Kérjük, játék előtt alaposan tanulmányozza át a nyereményjáték tudnivalóit és a szabályokat! Jó játékot, sok sikert kíván

Részletesebben

A Drukka.hu iphone 4S és Laptop - Asus játék részvételi- és. játékszabályzata

A Drukka.hu iphone 4S és Laptop - Asus játék részvételi- és. játékszabályzata A Drukka.hu iphone 4S és Laptop - Asus játék részvételi- és játékszabályzata 1. A Játék szervezője és együttműködő partnerek A iphone 4S és Laptop - Asus Nyereményjáték (továbbiakban Nyereményjáték vagy

Részletesebben

VÁSÁROLJON AZ ALOLDALRÓL ÉS NYERJE MEG A FT-OS HEXBUG TONY HAWK PÁLYASZETTET! PROMÓCIÓS SZABÁLYZAT

VÁSÁROLJON AZ ALOLDALRÓL ÉS NYERJE MEG A FT-OS HEXBUG TONY HAWK PÁLYASZETTET! PROMÓCIÓS SZABÁLYZAT VÁSÁROLJON AZ ALOLDALRÓL ÉS NYERJE MEG A 30 000 FT-OS HEXBUG TONY HAWK PÁLYASZETTET! PROMÓCIÓS SZABÁLYZAT Jelen feltételek az Internet Mall Hungary Kft. (Székhely: 1222 Budapest, Nagytétényi út 112., adószám:

Részletesebben

A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Regisztrálj és nyerj nyereményjáték szabályzata

A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Regisztrálj és nyerj nyereményjáték szabályzata A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Regisztrálj és nyerj nyereményjáték szabályzata I. A nyereményjáték részvételi feltételei A nyereményjáték (továbbiakban: Játék) Szervezője a Plazmaszolgálat

Részletesebben

Nyereményjáték szabályzat a Netex-Magyarország Kft. által a https://www.facebook.com/webkiallitas oldalon meghirdetett nyereményjátékokhoz

Nyereményjáték szabályzat a Netex-Magyarország Kft. által a https://www.facebook.com/webkiallitas oldalon meghirdetett nyereményjátékokhoz Nyereményjáték szabályzat a Netex-Magyarország Kft. által a https://www.facebook.com/webkiallitas oldalon meghirdetett nyereményjátékokhoz 2014. 12. 22. Netex-Magyarország Kft. Bevezető A jelen szabályzat

Részletesebben

Ballantine s Angels Nights Játékszabályzat

Ballantine s Angels Nights Játékszabályzat Ballantine s Angels Nights Játékszabályzat A Pernod Ricard Hungary Kft. (székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12., Cg.: 01-09- 466108; továbbiakban: Pernod Kft.), mint szervező és adatkezelő a jelen játékszabályzatban

Részletesebben

A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Nyerj mozijegyet alkalmassági vizsgálatoddal a fehérvári Plazma Ponton nyereményjáték szabályzata

A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Nyerj mozijegyet alkalmassági vizsgálatoddal a fehérvári Plazma Ponton nyereményjáték szabályzata A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Nyerj mozijegyet alkalmassági vizsgálatoddal a fehérvári Plazma Ponton nyereményjáték szabályzata I. A nyereményjáték részvételi feltételei A nyereményjáték

Részletesebben

TAKARÍTSON ÉS NYERJEN! PROMÓCIÓS SZABÁLYZAT

TAKARÍTSON ÉS NYERJEN! PROMÓCIÓS SZABÁLYZAT TAKARÍTSON ÉS NYERJEN! PROMÓCIÓS SZABÁLYZAT Jelen feltételek az Internet Mall Hungary Kft. (Székhely: 1222 Budapest, Nagytétényi út 112., adószám: 1356925-2-43, a továbbiakban: a Lebonyolító ) által a

Részletesebben

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT személyes adatok kezeléséhez

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT személyes adatok kezeléséhez HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT személyes adatok kezeléséhez Alulírott,.....(gondviselő neve)... (szül. hely és idő),..... (lakcím)... (gondviselő telefonszáma) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Részletesebben

Az akcióban való részvétel a részvételi szabályok automatikus elfogadását jelenti.

Az akcióban való részvétel a részvételi szabályok automatikus elfogadását jelenti. Tavaszi kampány e parosito.hu oldalon RÉSZLETES JÁTÉKSZABÁLY ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi részvételi feltételeket! Az akcióban való részvétel a részvételi szabályok

Részletesebben

H I V A T A L O S J Á T É K S Z A B Á L Y Z A T

H I V A T A L O S J Á T É K S Z A B Á L Y Z A T M T V A N E M Z E T E K L I G Á J A J Á T É K! H I V A T A L O S J Á T É K S Z A B Á L Y Z A T 1. A nyereményjáték szervezője: Az MTVA Nemzetek Ligája játék! (a továbbiakban: Játék) szervezője a Médiaszolgáltatástámogató

Részletesebben

JÁTÉKSZABÁLYZAT ÉS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ GAME CARD AJÁNDÉKSORSOLÁSHOZ

JÁTÉKSZABÁLYZAT ÉS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ GAME CARD AJÁNDÉKSORSOLÁSHOZ JÁTÉKSZABÁLYZAT ÉS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ GAME CARD AJÁNDÉKSORSOLÁSHOZ Az ingyenesen igényelhető és beszerezhető, Debreceni Hoki Klub által kibocsátott GAME CARD feliratú plasztikkártyák hátoldalán szereplő

Részletesebben

ÁLTALÁNOS NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT. Bevezető

ÁLTALÁNOS NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT. Bevezető ÁLTALÁNOS NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT Bevezető A Tisza-Balneum Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság az Tisza Balneum Hotel**** Facebook oldalán és a s4yhotel.hu vagy a Service4You szállodáinak weboldalán

Részletesebben

b) teljes nevének (vezetéknév, keresztnév) a honlapon való közzétételéhez;

b) teljes nevének (vezetéknév, keresztnév) a   honlapon való közzétételéhez; Játékszabályzat a Teleki Nyereményözön elnevezésű játékhoz A Csányi Pincészet ZRt. által a https://nyeremenyozon.telekiborok.hu/ honlapon szervezett Teleki Nyereményözön elnevezésű játék (a továbbiakban:

Részletesebben

ÚJÉVI ORGONAKONCERT PETŐFI NÉPE - NYEREMÉNYJÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZATA

ÚJÉVI ORGONAKONCERT PETŐFI NÉPE - NYEREMÉNYJÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZATA ÚJÉVI ORGONAKONCERT PETŐFI NÉPE - NYEREMÉNYJÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS LEBONYOLÍTÓJA A meghirdetett játék (a továbbiakban: játék) szervezője és lebonyolítója a Mediaworks Hungary Zrt.

Részletesebben

ALLEE BEVÁSÁRLÓKÖZPONT Készíts te is csokoládét! HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZATA. 1. Szervezés és lebonyolítás

ALLEE BEVÁSÁRLÓKÖZPONT Készíts te is csokoládét! HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZATA. 1. Szervezés és lebonyolítás ALLEE BEVÁSÁRLÓKÖZPONT Készíts te is csokoládét! HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. Szervezés és lebonyolítás A promóciós játékok szervezője az United Netlines Kft., amelynek bejegyzett székhelye: 1146 Budapest,

Részletesebben

BOKOLONGO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Nyerj Open Hotel ajándékcsomagot játék szabályzata

BOKOLONGO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Nyerj Open Hotel ajándékcsomagot játék szabályzata BOKOLONGO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Nyerj Open Hotel ajándékcsomagot játék szabályzata I. A nyereményjáték részvételi feltételei A nyereményjáték (továbbiakban: Játék)

Részletesebben

Tippeljen és nyerjen nevezésű játék hivatalos játék-, és adatkezelési szabályzata

Tippeljen és nyerjen nevezésű játék hivatalos játék-, és adatkezelési szabályzata Tippeljen és nyerjen nevezésű játék hivatalos játék-, és adatkezelési szabályzata Az AUCHAN Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2040 Budaörs, Sport utca

Részletesebben

Ingatlan.com Nyerj az albérleteddel!

Ingatlan.com Nyerj az albérleteddel! Ingatlan.com Nyerj az albérleteddel! Nyereményjáték- és adatkezelési szabályzat (2014. július 24-től 2014. szeptember 3-ig) 1 Játék szervezője és a Játék rövid leírása 1.1. Jelen nyereményjáték (a továbbiakban

Részletesebben

A Drukka.hu Viasat3 Négy esküvő 2 játék részvételi- és. játékszabályzata. 1. A Játék szervezője és együttműködő partnerek

A Drukka.hu Viasat3 Négy esküvő 2 játék részvételi- és. játékszabályzata. 1. A Játék szervezője és együttműködő partnerek A Drukka.hu Viasat3 Négy esküvő 2 játék részvételi- és játékszabályzata 1. A Játék szervezője és együttműködő partnerek A Viasat3 Négy esküvő 2 Nyereményjáték (továbbiakban Nyereményjáték vagy Játék )

Részletesebben

Sissy pendrive nyereményjáték Nyereményjáték

Sissy pendrive nyereményjáték Nyereményjáték Sissy pendrive nyereményjáték Nyereményjáték RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT 1. A Nyereményjáték Szervezője A Penny Market Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi, Északi Vállalkozói Terület, 5. számú főút, 21.

Részletesebben

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT az UNIQA Biztosító Zrt. utasbiztosítási szerződéseivel kapcsolatban - Nyaralj duplán az UNIQA-val! -

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT az UNIQA Biztosító Zrt. utasbiztosítási szerződéseivel kapcsolatban - Nyaralj duplán az UNIQA-val! - NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT az UNIQA Biztosító Zrt. utasbiztosítási szerződéseivel kapcsolatban - Nyaralj duplán az UNIQA-val! - Kérjük, olvassa el figyelmesen a Nyaralj duplán az UNIQA-val! nyereményjáték

Részletesebben

Startutazás nyereményjáték játékszabályzat

Startutazás nyereményjáték játékszabályzat Startutazás nyereményjáték játékszabályzat 1. A nyereményjáték elnevezése, szervezője: A promóciós játék elnevezése: Startutazás nyereményjáték (a továbbiakban: Játék ). A Játékot a Dating Central Europe

Részletesebben

Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat. Módosítás

Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat. Módosítás Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat Módosítás Ki a legjobb lesifotós? nyereményjáték 1. Szervezés és lebonyolítás A nyereményjáték szervezője és adatkezelője a Bau-Trans Kft. (székhely: 2051 Biatorbágy,

Részletesebben

1.3. A Youtube-linket a teljes nevével, email címével és telefonszámával elküldi a szpisjak.blanka@lira.hu email címre.

1.3. A Youtube-linket a teljes nevével, email címével és telefonszámával elküldi a szpisjak.blanka@lira.hu email címre. Játékszabályzat Az Athenaeum Kiadó Kft. által a Magyarország területén 2015. szeptember 17. és október 19. között szervezett A MÁSIK ÉN KIHÍVÁS nyereményjáték feltételei. 1. A Játékban való részvétel általános

Részletesebben

Smart City Karácsonyi Nyereményjáték szabályzat

Smart City Karácsonyi Nyereményjáték szabályzat 2018. 11. 26. Smart City Karácsonyi Nyereményjáték szabályzat Tartalom 1. A Játékban résztvevő személyek... 2 2. A Játék időtartama... 3 3. Jelentkezés a játékra... 3 4. A Játék nyereményei... 4 5. Sorsolás...

Részletesebben

A Puttó ráadás akció! Nyereményjáték. Részvételi- és Játékszabályzata

A Puttó ráadás akció! Nyereményjáték. Részvételi- és Játékszabályzata A Puttó ráadás akció! Nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata 1. Szervezés és lebonyolítás A Nyereményjáték szervezője a Szerencsejáték Zrt. (székhely: 1015 Budapest, Csalogány utca 30-32., cégjegyzékszám:

Részletesebben

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT I. EGYEDI FELTÉTELEK

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT I. EGYEDI FELTÉTELEK NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT I. EGYEDI FELTÉTELEK Szervező: A Nyeremény felajánlója: A jelen játékszabályzattal érintett nyereményjáték megnevezése: A jelen játékszabályzat közzétételének helye: A Nyereményjáték

Részletesebben

Játékszabályzat. 1. Általános rendelkezések

Játékszabályzat. 1. Általános rendelkezések Játékszabályzat 1. Általános rendelkezések 1.1. A játék Szervezője, lebonyolítója: Jelen Játékszabályzat a Havas Worldwide Budapest Zrt. (Székhely: 1117 Budapest, Alíz utca 1. adószám: 12123658-2-43 a

Részletesebben

Vodafone Magyarország. Code like a Girl! Kódolj úgy, mint egy lány programozási tábor. Részvételi Szabályzat és tájékoztató

Vodafone Magyarország. Code like a Girl! Kódolj úgy, mint egy lány programozási tábor. Részvételi Szabályzat és tájékoztató Vodafone Magyarország Code like a Girl! Kódolj úgy, mint egy lány programozási tábor Részvételi Szabályzat és tájékoztató Kérjük, olvassa el figyelmesen a Code like a Girl! programozási napközis tábor

Részletesebben

ONLINE NYEREMÉNYJÁTÉK - 1 RÉSZLETES JÁTÉKSZABÁLYZAT Részvételi feltételek és adatkezelési tájékoztató

ONLINE NYEREMÉNYJÁTÉK - 1 RÉSZLETES JÁTÉKSZABÁLYZAT Részvételi feltételek és adatkezelési tájékoztató ONLINE NYEREMÉNYJÁTÉK - 1 RÉSZLETES JÁTÉKSZABÁLYZAT Részvételi feltételek és adatkezelési tájékoztató Az Európai Utazási Biztosító Zrt. 2018. június 18-tól 2018. július 1-jéig zajló online nyereményjátékának

Részletesebben

2 I/4 melléklet VitaMAX Jutalom Plusz tarifa ajánlat Részvételi feltételek

2 I/4 melléklet VitaMAX Jutalom Plusz tarifa ajánlat Részvételi feltételek 2 I/4 melléklet VitaMAX Jutalom Plusz tarifa ajánlat Részvételi feltételek 2011. december 1-jétől hatályos részvételi feltételek Felhívjuk tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a jelen Részvételi Feltételekben

Részletesebben

Vodafone Family Kvízjáték - Játékszabályzat

Vodafone Family Kvízjáték - Játékszabályzat Vodafone Family Kvízjáték - Játékszabályzat Kérjük, olvassa el figyelmesen a Vodafone Family Kvízjáték (a továbbiakban: a Játék ) alábbi részvételi feltételeit. A Játékban való részvétel, a Játék jelen

Részletesebben

Allianz BabaMama Expo nyereményjáték 2015. október 26. 2015. november 15. Játék- és adatkezelési szabályzat

Allianz BabaMama Expo nyereményjáték 2015. október 26. 2015. november 15. Játék- és adatkezelési szabályzat Allianz BabaMama Expo nyereményjáték 2015. október 26. 2015. november 15. Játék- és adatkezelési szabályzat Az Allianz Hungária Zrt. (székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.; cégjegyzékszám:

Részletesebben

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Szallas.hu Kft. (a

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Szallas.hu Kft. (a Nyereményjáték szabályzat A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Szallas.hu Kft. (a továbbiakban: Szervező) által üzemeltetett Szallas.hu, oraatallitas.hu, szallasguru.hu

Részletesebben

Az élet egy játék vagy a játék egy Élet... Játékszabályzat

Az élet egy játék vagy a játék egy Élet... Játékszabályzat Az élet egy játék vagy a játék egy Élet... Játékszabályzat 1. A nyereményjáték szervezője Az élet egy játék vagy a játék egy Élet... nyereményjáték (a továbbiakban: "Játék") szervezője az Exeltis Magyarország

Részletesebben

JÁTÉKSZABÁLYZAT. AYCM Facebook Játék - Karácsonyfa Szépségverseny. ALL YOU CAN MOVE SPORTPASS Klub Rekreáció Kft. (továbbiakban Szervező)

JÁTÉKSZABÁLYZAT. AYCM Facebook Játék - Karácsonyfa Szépségverseny. ALL YOU CAN MOVE SPORTPASS Klub Rekreáció Kft. (továbbiakban Szervező) 1. A nyereményjáték szervezője ALL YOU CAN MOVE SPORTPASS Klub Rekreáció Kft. (továbbiakban Szervező) 2. A nyereményjátékban résztvevő személyek A nyereményjátékban részt vehet minden, Magyarországon állandó

Részletesebben

VISTA nyereményjáték szabályzat

VISTA nyereményjáték szabályzat VISTA nyereményjáték szabályzat A nyár nem egy évszak! 2018. szeptember 27. - 2018. október 10. éjfélig A Vista Utazási Irodák Kft. (székhely: 1061 Budapest, Andrássy út 1., cégjegyzékszám: 01-09-067-990)

Részletesebben

Címadó Pályázat Játékkiírás

Címadó Pályázat Játékkiírás Címadó Pályázat Játékkiírás Adj címet a Ludwig Múzeum aktuális gyűjteményi kiállításának! Részletek: Az aktuális A hős, a hősnő és a szerző című gyűjteményi kiállításunknak keressük a nektek legjobban

Részletesebben

Vodafone Family Karácsonyi üzenetküldés! Részvételi feltételek

Vodafone Family Karácsonyi üzenetküldés! Részvételi feltételek Vodafone Family Karácsonyi üzenetküldés! Részvételi feltételek A Vodafone Family Karácsonyi üzenetküldés játék (a továbbiakban: Játék) szervezője a Vodafone Magyarország Zrt. (1096 Budapest Lechner Ödön

Részletesebben

Új Nissan Pulsar és Note Nyílt Napok! HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA. NISSAN SALES CEE Kft. ( : 2014. november 3-8.)

Új Nissan Pulsar és Note Nyílt Napok! HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA. NISSAN SALES CEE Kft. ( : 2014. november 3-8.) Új Nissan Pulsar és Note Nyílt Napok! HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA NISSAN SALES CEE Kft. ( : 2014. november 3-8.) 1) 1.1. Az Új Nissan Pulsar és Note Nissan Nyílt Napok promóciós játék (a továbbiakban: Nyereményjáték

Részletesebben

A Válogassa meg, kihez hűséges! Csatlakozzon a Premio hűségprogramhoz és nyerjen! promóció hivatalos játékszabályzata

A Válogassa meg, kihez hűséges! Csatlakozzon a Premio hűségprogramhoz és nyerjen! promóció hivatalos játékszabályzata A Válogassa meg, kihez hűséges! Csatlakozzon a Premio hűségprogramhoz és nyerjen! promóció hivatalos játékszabályzata Hivatalos játékszabályzat 1. A promóció szervezője A Válogassa meg, kihez hűséges!

Részletesebben

VitaMAX Jutalom Percek, Jutalom SMS-ek és Jutalom Net Akciórészletező

VitaMAX Jutalom Percek, Jutalom SMS-ek és Jutalom Net Akciórészletező vagy vagy VitaMAX Jutalom Percek, Jutalom SMS-ek és Jutalom Net Akciórészletező 2011. december 1-jétől hatályos részvételi feltételek Felhívjuk tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a jelen Részvételi Feltételekben

Részletesebben

Az Okoslottó nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata

Az Okoslottó nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata 1 Az Okoslottó nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata 1. Szervezés és lebonyolítás A Nyereményjáték szervezője: a Szerencsejáték Zrt. (székhely: 1015 Budapest, Csalogány utca 30-32., cégjegyzékszám:

Részletesebben

Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat

Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat CEWE FOTÓKÖNYV Legyen az esküvő egy örök emlék nyereményjáték 1. Szervezés és lebonyolítás A nyereményjáték szervezője és adatkezelője a CEWE Magyarország Kft. (székhelye:

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! I. Törzsszöveg

Tisztelt Ügyfelünk! I. Törzsszöveg Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2014. november 6-ai hatállyal módosult, új szolgáltatások kerültek bevezetésre. I. Törzsszöveg 1. 3.

Részletesebben

Részvételi és Játékszabályzat

Részvételi és Játékszabályzat Részvételi és Játékszabályzat Az Ooops! Bajkeverők fotó és videó feltöltés nyereményjáték promóciós Játék hivatalos Játékszabálya A promóció a teljes Bajkeverők kampány része 1. A Játék szervezője Az Ooops!

Részletesebben