Együttműködési megállapodás az Önkormányzat és a kisebbségi önkormányzatok között. Jegyzői Iroda. Pénzügyi Bizottság

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Együttműködési megállapodás az Önkormányzat és a kisebbségi önkormányzatok között. Jegyzői Iroda. Pénzügyi Bizottság"

Átírás

1 Előterjesztő: Polgármester Ikt. sz.: 92358/2010. Előterjesztés tárgya: Együttműködési megállapodás az Önkormányzat és a kisebbségi önkormányzatok között Melléklet: 2 db határozati javaslat Készítette: Közgazdasági Iroda Jegyzői Iroda Véleményezésre megküldve: Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság Pénzügyi Bizottság Törvényességi véleményezésre bemutatva: november 24.

2 Tisztelt Közgyűlés! A október 3. napján megtartott települési kisebbségi önkormányzati képviselő választás eredményeként Szegeden 11 kisebbségi önkormányzat alakult meg (a bolgár, a cigány, a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a román, a szerb, a szlovák, és az ukrán kisebbség). I. Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) alapján a helyi kisebbségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Polgármesteri Hivatal. Az Ámr. 9. (4) bekezdése szerint a hivatal, mint a helyi kisebbségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve - az adott helyi önkormányzat és az érintett helyi kisebbségi önkormányzatok megállapodása alapján - több helyi kisebbségi önkormányzat számára is elláthatja a gazdálkodási feladatokat. Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 68. (3) bekezdése szerint a költségvetés tervezetének összeállítása és a költségvetési rendelet megalkotása során a helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzatok együttműködésére vonatkozó részletes szabályokat és eljárási rendet a helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzat megállapodásban rögzíti. E megállapodásban az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendelet szerint kötelezően rögzíteni kell legalább a koncepció és a tervezéséhez szükséges adatok, határozatok információk küldési módját, idejét. Az Ámr. 37. (5) bekezdése alapján a helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzatok a költségvetési rendelettervezet megalkotására vonatkozó megállapodásukat január 15- éig kötik meg, és azt minden évben eddig az időpontig módosíthatják. A 2010 októberében megalakult szegedi kisebbségi önkormányzatok mindegyikével javaslom az 1. számú határozati javaslathoz mellékelt együttműködési megállapodás elfogadását. II. A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló évi LXXVII. törvény 59. (3) és (4) bekezdése rendelkezik a települési kisebbségi önkormányzatok működési feltételeinek biztosításához szükséges ingó és ingatlan vagyontárgyak a kisebbségi önkormányzatok részére történő használatba adásáról, amely az alábbi: (3) A települési kisebbségi önkormányzat megalakulását követő 2 hónapon belül a kisebbségi közügyek ellátásához, a működési feltételek 27. szerinti biztosításához szükséges ingó és ingatlan vagyontárgyakat a helyi önkormányzat a települési kisebbségi önkormányzat ingyenes használatába adja. Az átadás nem akadályozhatja a helyi önkormányzat feladat- és hatáskörének ellátását. Az ingyenes használatba adott vagyontárgyak körét a helyi önkormányzat a rendeletében elkülönítetten határozza meg. (4) A használati jogra, az átadás rendjére a Polgári Törvénykönyv szabályai irányadók azzal, hogy a használatba adás feltételeit írásban kell rögzíteni, az átadásra kerülő vagyonrészek pontos körülírásával, értékének és az átadással megoldani kívánt kisebbségi közügynek a meghatározásával. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az 545/2006. (XII. 8.) és a 610/2007. (XI. 9.) Kgy. sz. határozatok alapján október 1. napján megtartott kisebbségi önkormányzati választások eredményeként létrejött önkormányzatok részére Szegedi Cigány Kisebbségi Önkormányzat kivételével a következő kisebbségi önkormányzati választások időpontjáig ingyenes használatba adta az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Szeged, Osztrovszky utca 6. szám alatti ingatlant. A Szegedi Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére pedig a szintén

3 kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő Szeged, Csongrádi sugárút 63. szám alatti ingatlanrészt. A jelenleg működő szegedi kisebbségi önkormányzatok részére az Önkormányzatunk teljesítve a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvényben foglalt kötelezettségét a korábbi feltételeknek megfelelően, továbbra is biztosítani kívánja a Szegeden működő kisebbségi önkormányzatok működéséhez szükséges ingó és ingatlan vagyontárgyakat. A Szegeden működő települési kisebbségi önkormányzatok gazdálkodására és a helyiséghasználatra vonatkozó megállapodások tervezete a kisebbségi önkormányzatok részére egyeztetés céljából megküldésre kerül, a véleményüket a Közgyűlésen fogom ismertetni. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatokhoz melléklet megállapodásokat elfogadni! Szeged, november 24. Dr. Botka László polgármester

4 1. számú határozati javaslat K i v o n a t Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése december 10. napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből /2010. (XII. 10.) Kgy. sz. Határozat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Polgármester 92358/2010. iktatószámú előterjesztését az Együttműködési megállapodás az Önkormányzat és a kisebbségi önkormányzatok között tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a határozat mellékletét képező, az Önkormányzat és a Szegeden működő települési kisebbségi önkormányzatok között a költségvetés készítésére, végrehajtására és vagyonának nyilvántartására vonatozó együttműködési megállapodást, és felhatalmazza a Polgármestert a megállapodások aláírására. Felelős: Határidő: polgármester azonnal Erről a tisztségviselőket, a címzetes főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, valamit a Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatalt jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. Kmf Dr. Botka László sk. polgármester Dr. Mózes Ervin sk. címzetes főjegyző A kivonat hiteléül:

5 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /2010. (XII. 10.) Kgy. sz. határozat melléklete Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szegedi. Önkormányzat között költségvetés készítésére, végrehajtására és vagyonának nyilvántartására Amely létrejött egyrészről Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szeged, Széchenyi tér , képviselője: dr. Botka László polgármester, a továbbiakban: Önkormányzat) és a Szegedi..Kisebbségi Önkormányzat (képviselője: elnök, a továbbiakban: Kisebbségi Önkormányzat) között az alulírott napon, helyen, az alábbi feltételekkel: I. Költségvetés összeállítása A helyi kisebbségi önkormányzat költségvetéséből finanszírozza és látja el a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló és más törvényben meghatározott feladatait. A Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének az alábbi pénzügyi forrásokat kell kötelezően tartalmaznia: 1. az állam költségvetési hozzájárulása, 2. a helyi önkormányzat hozzájárulása, 3. a saját bevételek, 4. a támogatások, 5. a vagyonának hozadéka, 6. az adományok, 7. az átvett pénzeszközök. A Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének a koncepcióját és a tervezetét a Kisebbségi Önkormányzat készíti el. Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el a tervezéssel kapcsolatos koordinációs teendőket A jegyző az Önkormányzat költségvetési koncepció tervezetének a Kisebbségi Önkormányzatot érintő adatairól, keretszámairól a tervezet elkészültét követő három napon belül írásban tájékoztatja a Kisebbségi Önkormányzat elnökét A Kisebbségi Önkormányzat az Önkormányzat költségvetési koncepciójának tervezetét - a helyi kisebbségi közügyeket érintő ügyekben - véleményezi, az erről szóló határozatát a Kisebbségi Önkormányzat költségvetési koncepciójával egyidejűleg küldi meg a jegyzőnek A jegyző az Önkormányzat koncepcióját - annak az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 70. -ában rögzített határidőben történő elfogadását követő egy munkanapon belül - a Kisebbségi Önkormányzat elnöke rendelkezésére bocsátja A jegyző a Kisebbségi Önkormányzat költségvetési határozatának előkészítéséhez szükséges adatokat - a költségvetési törvényből adódó részletes információk rendelkezésre állást követően - közli a helyi kisebbségi önkormányzat elnökével A Kisebbségi Önkormányzat elnöke megküldi a jegyzőnek a Kisebbségi Önkormányzat költségvetési határozatát - annak elfogadását követő egy munkanapon belül, legkésőbb adott költségvetési év január 31-ig, hogy az változatlan formában az Önkormányzat költségvetési rendeletébe beépítésre kerüljön.

6 1.6. A Kisebbségi Önkormányzat az Önkormányzat költségvetési rendeletének tervezetét - a helyi kisebbségi közügyeket érintő ügyekben - véleményezi, az erről szóló határozatát a Kisebbségi Önkormányzat költségvetési határozatával egyidejűleg küldi meg a jegyzőnek A jegyző az Önkormányzat költségvetési rendeletét - annak az Áht. 71. (1) bekezdésében rögzített határidőben történő elfogadását követő egy munkanapon belül - a Kisebbségi Önkormányzat elnöke rendelkezésére bocsátja. 2. Kisebbségi Önkormányzat saját költségvetését önállóan, költségvetési határozatban állapítja meg. Költségvetési határozat hiányában kiadások nem teljesíthetők. A költségvetési határozat törvényességéért, bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséért, kötelezettségvállalásaiért és tartozásaiért kizárólag a Kisebbségi Önkormányzat felel. Az esetleges adósságrendezési eljárás során a Kisebbségi Önkormányzat tartozásaiért az Önkormányzat nem tartozik felelősséggel. A Kisebbségi Önkormányzat előirányzatai a Kisebbségi Önkormányzat újabb költségvetési határozatával módosíthatók. Ha a Kisebbségi Önkormányzat eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el, bevétel kiesése van, illetve kiadási előirányzatán belül átcsoportosítást hajt végre, módosítania kell határozatát. A határozatnak teljes körűen tartalmaznia kell a bevételi és kiadási előirányzatokat. 3. A Kisebbségi Önkormányzat vállalja, hogy a költségvetési előirányzat-módosító határozatait a Polgármesteri Hivatalnak 8 napon belül átadja. Az Önkormányzat módosítja emiatt a költségvetési rendeletét a Közgyűlés döntése szerint időközönként, de legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezetnek a Közgyűlés elé terjesztését közvetlenül megelőző ülésén, december 31-i hatállyal. 4. A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében foglalt előirányzatokról különös tekintettel az Önkormányzat által nyújtott támogatásokra a Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a Kisebbségi Önkormányzat elnökét a rendelet kihirdetésével egyidejűleg. II. A költségvetés végrehajtása 1. A Kisebbségi Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Polgármesteri Hivatal. 2. A Kisebbségi Önkormányzat az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 174. (1) bekezdése alapján számlavezető pénzintézetnek a Raiffeisen Bank Zrt.-t választja, és vállalja, hogy költségvetési gazdálkodásával és pénzellátásával kapcsolatos minden pénzforgalmát a Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése költségvetési elszámolási számla alszámlájaként nyitott számú számláján bonyolítja. Az Önkormányzat és a Raiffeisen Bank Zrt. közötti számítógépes összeköttetés miatt a Kisebbségi Önkormányzat egyetért és hozzájárul ahhoz, hogy alszámlája felett a bank felé rendelkezési jogosultsága a Polgármesteri Hivataltól banki aláírásra bejelentett személyeknek legyen. 3. A Kisebbségi Önkormányzat vállalja, hogy a mindenkor hatályos a gazdálkodásával kapcsolatos - így különösen a kötelezettségvállalás, kötelezettségvállalás ellenjegyzése, a szakmai teljesítés igazolása, az utalványozás gyakorlásának módjával, eljárási és

7 dokumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének és helyettesítési rendjével kapcsolatos, kötelezettségvállalással összefüggő összeférhetetlenségi - belső előírásokat és szabályzatokat, valamint az aláírásra jogosultak nevét sajátkezű aláírásuk feltüntetésével a Polgármesteri Hivatal számára eljuttatja. A Polgármesteri Hivatal a kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódóan olyan analitikus nyilvántartást vezet, amelyből megállapítható az évenkénti kötelezettségvállalás összege, erről igény szerint a Polgármesteri Hivatal adatot szolgáltat. Utalványozni csak a Polgármesteri Hivatal által alkalmazott, írásbeli rendelkezésnek minősülő nyomtatványon lehet. 4. A Kisebbségi Önkormányzat nevében kötelezettségvállalás és utalványozás az Áht. 74/A. szerint történik, így kizárólag a Kisebbségi Önkormányzat elnöke vagy az általa meghatalmazott Kisebbségi Önkormányzati képviselő vállalhat kötelezettséget, illetve jogosult utalványozásra. 5. A kiadás teljesítésének és a bevétel beszedésének elrendelése előtt a Kisebbségi Önkormányzat által meghatalmazott személy a teljesítést igazolja a számlán és az utalványrendeleten, mely igazolás alapján a Polgármesteri Hivatal illetékes pénzügyi előadója érvényesíti a kiadás és bevétel összegszerűségét, a fedezet meglétét és az előírt alaki követelmények betartását. Kiadás csak szabályosan kiállított /a Kisebbségi Önkormányzat nevére és címére szóló/számla, illetve szerződés alapján számolható el. 6. A kötelezettségvállalás és utalványozás ellenjegyzésére az államháztartási törvény és az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendelet alapján a Közgazdasági Iroda vezetője jogosult, akadályoztatása esetén a helyettesítésére felhatalmazott személyek. A kötelezettségvállalás és az utalványozás ellenjegyzése csak az előirányzat és a fedezet meglétének, valamint a jogszerűségnek az ellenőrzésére irányul. Egyet nem értés esetén az ellenjegyzőnek kezdeményezésére a Polgármesteri Hivatal 8 napon belül írásban köteles a Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testületét értesíteni. 7. A Kisebbségi Önkormányzat készpénzellátása /előleg felvétele/ az Önkormányzat házipénztárából, a Kisebbségi Önkormányzat alszámlája terhére történik. A Kisebbségi Önkormányzat vállalja, hogy a felvett előleggel minden hónap utolsó napjáig, szabályos bizonylatok benyújtásával elszámol, annak érdekében, hogy a könyvelésben a tényleges kiadásokat rögzíteni lehessen. Az előleggel való elszámolásig újabb előleg nem vehető fel. 8. Az előirányzatok terhére kifizetés csak a szabályszerű érvényesítés, utalványozás, ellenjegyzés után történhet, az adótörvények, a bankszámlavezetésre vonatkozó jogszabályok és a számviteli előírások betartásával. Amennyiben a kifizetés az érvényesítés és ellenjegyzés előtt, a jogszabályi előírásokat megszegve történik, ennek tényét a bizonylatokon fel kell tüntetni, az esetleges jogkövetkezményekért a Kisebbségi Önkormányzat felel. 9. A Kisebbségi Önkormányzat az Áht. 15. szerint felel az általa az államháztartás alrendszereiből nyújtott, nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek támogatási adatainak közzétételéért, valamint a törvényi előírások szerinti árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására vonatkozó adatainak közzétételéért.

8 10. A Kisebbségi Önkormányzat az általa benyújtott pályázatok beadásánál, pénzügyi lebonyolításnál és elszámolásnál saját maga jár el. A Polgármesteri Hivatal igény szerint a Kisebbségi Önkormányzat által benyújtott pályázatokhoz csak a Kisebbségi Önkormányzat ismert kötelezettségvállalásairól, bankszámlaegyenlegéről és vagyoni helyzetéről szolgáltat pénzügyi adatot. A pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállaláshoz, a vagyoni és számviteli analitikus nyilvántartáshoz szükséges információkat és dokumentációkat a Kisebbségi Önkormányzat elnöke biztosítja. III. Beszámoló, költségvetési jelentés, mérleg készítése, jóváhagyása 1. A Kisebbség Önkormányzat a havi pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli adatok bizonylatait minden tárgyhót követő 10-ig köteles a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodájának átadni. 2. A Polgármesteri Hivatal a tárgyhót követő 25-ig július hónap kivételével elkészíti a Kisebbségi Önkormányzat időszaki pénzforgalmi jelentését. Az információs jelentést első alkalommal az I-III. havi adatokról kell kiállítani. 3. A Polgármesteri Hivatal a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalommal évközi mérlegjelentést és költségvetési beszámolót készít. A mérlegjelentést, a tárgynegyedévet követő hónap 20-ig napjáig, a negyedik negyedévre vonatkozóan az éves beszámoló benyújtásának határidejével megegyezően készíti el. A féléves beszámolót június 30-i fordulónappal július 31-ig, az éves beszámolót december 31-i fordulónappal február 28- ig készíti el a Polgármesteri Hivatal. A Kisebbségi Önkormányzat elnöke jelen megállapodással felkéri a jegyzőt, hogy készítse elő évente a zárszámadási határozat tervezetét, amelyet a Kisebbségi Önkormányzat elnöke terjeszt a Kisebbségi Önkormányzat testülete elé. A Kisebbségi Önkormányzat a zárszámadási határozatát az elnök az Önkormányzat költségvetési rendelettervezetének elkészítéséhez továbbítja a polgármester részére a Polgármesteri Hivatallal egyeztetett időpontig, de legkésőbb február 25-ig. 4. Az Önkormányzat beszámolója elkülönítetten tartalmazza a Kisebbségi Önkormányzat beszámolóját, amelyhez a Kisebbségi Önkormányzat elnöke információt szolgáltat. 5. A költségvetési szervekre vonatkozó jogszabályok alapján a Kisebbségi Önkormányzat költségvetését, költségvetési beszámolóját, és havi információs jelentését a Pénzügyminisztérium által kötelezően elrendelt nyomtatványok kitöltésével a Polgármesteri Hivatal küldi meg a központi költségvetés felé. IV. A vagyontárgyak kezelésének rendje 1. A Polgármesteri Hivatal a Kisebbségi Önkormányzat vagyoni és számviteli nyilvántartásait a rendelkezésre bocsátott adatok alapján az Önkormányzat nyilvántartásain belül elkülönítetten vezeti. A szükséges információkat és dokumentációkat a Kisebbségi Önkormányzat elnöke biztosítja, illetőleg a vagyontárgy felvételéhez kapcsolódó és a Polgármesteri Hivatal számára átadott bizonylatok szolgáltatják.

9 2. A Kisebbségi Önkormányzat vagyonának leltározása a Polgármesteri Hivatal Leltárkészítési és Leltározási Szabályzata alapján történik. A leltározás során felmerült esetleges többlet vagy hiány megállapítása után a kivizsgálás és a felelősség megállapítása a Kisebbségi Önkormányzat hatáskörébe tartozik. 3. A Kisebbségi Önkormányzat vagyonának selejtezése a Polgármesteri Hivatal Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata alapján történik. V. Záró rendelkezések Jelen megállapodást az Önkormányzat és a Kisebbségi Önkormányzat január 1-jei hatállyal köti, ezzel egyidejűleg az Önkormányzat és a Kisebbségi Önkormányzat között a 403/2005. (VI. 24.) Kgy. sz. határozat alapján, január napján kelt együttműködési megállapodás hatályát veszti. Szeged, december Dr.Botka László Önkormányzat képviseletében Kisebbségi Önkormányzat képviseletében

10 2. számú határozati javaslat K i v o n a t Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése december 10. napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből /2010. (XII. 10.) Kgy. sz. Határozat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Polgármester 92358/2010. iktatószámú előterjesztését az Együttműködési megállapodás az Önkormányzat és a kisebbségi önkormányzatok között tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló évi LXXVII. törvény 59. (3) és (4) bekezdésében foglaltak alapján a október 3. napján megtartott települési kisebbségi önkormányzati választások eredményeként létrejött szegedi kisebbségi önkormányzatok részére jelen határozat 1. és 2. mellékletében leírt feltételekkel biztosítja az elhelyezésüket. A Közgyűlés felkéri a polgármestert a megállapodások aláírására. Felelős: Határidő: polgármester azonnal Erről a tisztségviselőket, a címzetes főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, valamit a Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatalt jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. Kmf Dr. Botka László sk. polgármester Dr. Mózes Ervin sk. címzetes főjegyző A kivonat hiteléül:

11 /2010. (XII. 10.) Kgy. sz. határozat 1. sz. melléklete Megállapodás Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szeged, Széchenyi tér , képviselője: dr. Botka László polgármester, a továbbiakban: Önkormányzat) a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló évi LXXVII. törvény 59. (3) és (4) bekezdésében foglalt, a települési kisebbségi önkormányzatok működési feltételeinek biztosításával kapcsolatos kötelezettségét jelen megállapodás elfogadásával valósítja meg. 1. Az Önkormányzat a Szeged közigazgatási területén a október 3. napján megtartott kisebbségi önkormányzati választások eredményeként létrejött települési kisebbségi önkormányzatok részére a Szegedi Cigány Kisebbségi Önkormányzat kivételével, melynek elhelyezését másik megállapodás szabályozza a következő kisebbségi önkormányzati választások időpontjáig ingyenes használatba adja a kizárólagos tulajdonát képező Szeged, Osztrovszky utca 6. szám alatti, az 5361 tulajdoni lapon felvett, 2710 helyrajzi számú, eft becsült értékű ingatlant. A 2. pontban felsorolt kisebbségi önkormányzatok bármelyike amennyiben a megalakíthatóság feltételeit teljesítette - a következő kisebbségi önkormányzati választások után is az eredeti feltételek szerint jogosult tovább használni az épületet mindaddig, míg elhelyezésük helyszínéről az Önkormányzat nem gondoskodik. 2. A megállapodás Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területén létrejött alább felsorolt települési kisebbségi önkormányzatokra (a továbbiakban Kisebbségi Önkormányzatok) terjed ki: Szegedi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat (képviselője: dr. Farkas Baráthi Mónika elnök) Szegedi Görög Kisebbségi Önkormányzat (képviselője: Purosz Alexandrosz elnök) Szegedi Horvát Kisebbségi Önkormányzat (képviselője: Marjanovic Dusán elnök) Szegedi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat (képviselője: dr. Biernacki Karol elnök) Szegedi Német Kisebbségi Önkormányzat (képviselője: Korom Alexandra elnök) Szegedi Örmény Kisebbségi Önkormányzat (képviselője: Horváthné Menyhárt Jolán elnök) Szegedi Román Kisebbségi Önkormányzat (képviselője: dr. Petrusán György elnök) Szegedi Szerb Kisebbségi Önkormányzat (képviselője: Roczkó Tomiszláv elnök) Szegedi Szlovák Önkormányzat (képviselője: Racskó Tamás elnök) Szegedi Ukrán Kisebbségi Önkormányzat (képviselője: dr. Sajtos Natália elnök) 3. A Kisebbségi Önkormányzatok tudomásul veszik, hogy az ingatlant iroda, közösségi ház, oktatási, kulturális rendezvények, illetve tanfolyamok megtartására használhatják. 4. A Kisebbségi Önkormányzatok tudomásul veszik, hogy az 1. pontban meghatározott ingatlant nem idegeníthetik el, és nem terhelhetik meg. 5. A Kisebbségi Önkormányzatok tudomásul veszik, hogy az épület átalakításához az Önkormányzat előzetes engedélye szükséges. A rendkívüli javítások és helyreállítások az Önkormányzatot terhelik. 6. Az Önkormányzat jogosult a használat gyakorlását ellenőrizni.

12 7. A használati jogviszony megszűnésekor a Kisebbségi Önkormányzat nem köteles megtéríteni a rendeltetésszerű használattal járó értékcsökkenést. 8. A felek megállapodnak abban, hogy a Kisebbségi Önkormányzatok az ingatlant az erre a célra létrehozott társulás útján működtetik, tartják fenn - egyrészt a települési önkormányzat költségvetéséből erre a célra biztosított összegből, másrészt a Kisebbségi Önkormányzatok erre a célra elkülönített pénzéből. 9. Az Önkormányzat és a Kisebbségi Önkormányzatok között, a Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 545/2006. (XII. 8.) Kgy. sz. határozat 1. pontjában elfogadott és a 610/2007. (XI. 9.) Kgy. sz. határozattal módosított megállapodás jelen megállapodás hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti. 10. A szerződő felek kijelentik, hogy a jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. idevonatkozó rendelkezései az irányadók. A közöttük felmerülő vitás kérdéseket tárgyalás útján, egyeztetéssel kísérlik meg rendezni, ennek sikertelensége esetén kölcsönösen elfogadják a Szegedi Városi Bíróság kizárólagos illetékességét. Szeged, december Szegedi Bolgár Kisebbségi Önkormányzata képviseletében dr. Farkas Baráthi Mónika elnök Szegedi Görög Kisebbségi Önkormányzata képviseletében Purosz Alexandrosz elnök Szegedi Horvát Kisebbségi Önkormányzata képviseletében Marjanovic Dusán elnök Szegedi Lengyel Kisebbségi Önkormányzata képviseletében dr. Biernacki Karol elnök Szegedi Német Kisebbségi Önkormányzat a képviseletében Korom Alexandra elnök

13 Szegedi Örmény Kisebbségi Önkormányzata képviseletében Horváthné Menyhárt Jolán elnök Szegedi Román Kisebbségi Önkormányzata képviseletében dr. Petrusán György elnök Szegedi Szerb Kisebbségi Önkormányzata képviseletében Roczkó Tomiszláv elnök Szegedi Szlovák Önkormányzata képviseletében Racskó Tamás elnök Szegedi Ukrán Kisebbségi Önkormányzata képviseletében dr. Sajtos Natália elnök Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében dr. Botka László polgármester

14 /2010. (XII. 10.) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete Megállapodás Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szeged, Széchenyi tér , képviselője: dr. Botka László polgármester - a továbbiakban Önkormányzat) a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló évi LXXVII. törvény 59. (3) és (4) bekezdésében foglalt, a Szegedi Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési feltételeinek biztosításával kapcsolatos kötelezettségét jelen megállapodás elfogadásával valósítja meg. 1. Az Önkormányzat a Szeged közigazgatási területén létrejött Szegedi Cigány Kisebbségi Önkormányzat (képviselője: elnök, a továbbiakban Kisebbségi Önkormányzat) részére a következő kisebbségi önkormányzati választások időpontjáig ingyenes használatba adja a kizárólagos tulajdonát képező Szeged, Csongrádi sgt. 63. alatti, a 11489/8/A/61 helyrajzi szám alatt felvett, 47 négyzetméteres ingatlan részt. 2. A Kisebbségi Önkormányzat - amennyiben a megalakíthatóság feltételeit teljesítette - a következő kisebbségi önkormányzati választások után is az eredeti feltételek szerint jogosult tovább használni az épületet mindaddig, míg elhelyezésük helyszínéről az Önkormányzat nem gondoskodik. A használati jog megszűnik, ha az ingatlant a jelenlegi megállapodás alapján igénybe vevő Kisebbségi Önkormányzat nem hoz létre Szegeden kisebbségi önkormányzatot. 3. A Kisebbségi Önkormányzat tudomásul veszi, hogy az ingatlant iroda, oktatási, kulturális rendezvények, illetve tanfolyamok megtartására használhatja. 4. A Kisebbségi Önkormányzat tudomásul veszi, hogy az 1. pontban meghatározott ingatlant nem idegenítheti el, és nem terhelheti meg. 5. A Kisebbségi Önkormányzat tudomásul veszi, hogy az épület átalakításához az Önkormányzat előzetes engedélye szükséges. A rendkívüli javítások és helyreállítások az Önkormányzatot terhelik. 6. Az Önkormányzata jogosult a használat gyakorlását ellenőrizni. 7. Az Önkormányzat beleegyezését adja ahhoz, hogy a Kisebbségi Önkormányzat a használati jogát a 11489/8/A/61 helyrajzi szám alatt felvett ingatlan részre az ingatlan nyilvántartásba a helyiség megosztását követően bejegyezze. 8. A használati jogviszony megszűnésekor a Kisebbségi Önkormányzat nem köteles megtéríteni a rendeltetésszerű használattal járó értékcsökkenést. 9. Az Önkormányzat és a Kisebbségi Önkormányzat között, a Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 545/2006. (XII. 8.) Kgy. sz. határozat 1. pontjában elfogadott és a 610/2007. (XI. 9.) Kgy. sz. határozattal módosított megállapodás jelen megállapodás hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti.

15 10. A szerződő felek kijelentik, hogy a jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. idevonatkozó rendelkezései az irányadók. A közöttük felmerülő vitás kérdéseket tárgyalás útján, egyeztetéssel kísérlik meg rendezni, ennek sikertelensége esetén kölcsönösen elfogadják a Szegedi Városi Bíróság kizárólagos illetékességét. Szeged, december Szegedi Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviseletében Nagy Mihály elnök Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében dr. Botka László polgármester

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Nemzetiség: bolgár Együttműködési megállapodás amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (képviseli:wintermantel Zsolt polgármester),( a továbbiakban: Önkormányzat),

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 04-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 04-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Nemzetiségi önkormányzatokkal kötendő együttműködési megállapodások

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése. Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése. Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Előterjesztő: polgármester Tárgy: Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal Iktatószám: 11710-2/2012. Melléklet: 1 db határozati

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/ Ikt.sz:. /2017. 1. sz. Melléklet Polgár Város Önkormányzata és a Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/ 2 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészről

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között A helyi cigány kisebbség közösségi jogainak érvényesítése érdekében a Dunaföldvári

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS KIVONAT Mezősas községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 22-ei testületi üléséről: 4/2016. (02.22.) határozata a Román Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás elfogadásáról A Mezősas

Részletesebben

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének december 16-i ülésér l készült jegyz könyvéb l

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének december 16-i ülésér l készült jegyz könyvéb l KIVONAT Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2003. december 16-i ülésér l készült jegyz könyvéb l 31. El terjesztés a Lengyel Kisebbségi Önkormányzattal kötend megállapodás jóváhagyására

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Léh Községi Önkormányzat, valamint Léh Cigány Nemzetiségi Önkormányzat között a nemzetiségek jogairól szóló 2011.évi CLXXIX. törvény 80. -a értelmében 1. Általános szempontok

Részletesebben

Javaslat Ózd Város Önkormányzata és az Ózd Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására

Javaslat Ózd Város Önkormányzata és az Ózd Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására Javaslat Ózd Város Önkormányzata és az Ózd Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd, 2011. május

Részletesebben

Iktsz.: 9. melléklet. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása

Iktsz.: 9. melléklet. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása Iktsz.: 9. melléklet EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása mely létrejött egyrészről név: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 8. képviselő: Dr. Kriza Ákos

Részletesebben

4./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a január 17-ei képviselő-testületi ülésre

4./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a január 17-ei képviselő-testületi ülésre Jánossomorja Város Önkormányzata Polgármesterétől 4./ E L Ő T E R J E S Z T É S a 2017. január 17-ei képviselő-testületi ülésre Tárgy: Jánossomorja Város Önkormányzata és a Német Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

Döntés a helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

Döntés a helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról Az előterjesztés száma: 221/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. december 22-én, 18 órakor megtartandó ülésére Döntés a helyi

Részletesebben

Ő T E R J E S Z T É S

Ő T E R J E S Z T É S 5. Napirend Ügyiratszám: 5/ / 2010. 0BE L Ő T E R J E S Z T É S A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. január 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Együttműködési megállapodás módosítása

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 1 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., valamint a nemzetiségi jogokról

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Ötvöskónyi Község Önkormányzata (képviseli Pusztai László polgármester, székhely: 7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51. bankszámlaszám: 11743033-15570396- 00000000,

Részletesebben

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd, 2012. június

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete május 30-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete május 30-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. május 30-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Tura Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülettel együttműködési

Részletesebben

E GY Ü T T M Ű K Ö D É S I M E G Á L L A P O D Á S - tervezet

E GY Ü T T M Ű K Ö D É S I M E G Á L L A P O D Á S - tervezet E GY Ü T T M Ű K Ö D É S I M E G Á L L A P O D Á S - tervezet mely létrejött egyrészről a Hajdúnánás Városi Önkormányzat (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám) - képviseletében: Szólláth Tibor polgármester-,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 192/2014.(XII.11.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a Fegyverneki Nemzetiségi

Részletesebben

Kapolcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat. 1/2012.(I.27.) határozatával elfogadott. Szervezeti és Működési Szabályzatának. módosítása

Kapolcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat. 1/2012.(I.27.) határozatával elfogadott. Szervezeti és Működési Szabályzatának. módosítása Kapolcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat 1/2012.(I.27.) határozatával elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Kapolcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat 1/2012.(I.27.) határozatával elfogadott

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület november 27-én tartandó ülésére

Előterjesztés. a Képviselő-testület november 27-én tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. november 27-én tartandó ülésére Javaslat Polgár Város Önkormányzata és a Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálatára

Részletesebben

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás módosítására

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás módosítására J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás módosítására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd, 2015. május

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2012. májusi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2012. májusi ülésére 1 Siófok Város Polgármestere 8600.Siófok,Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2012. május 21. dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012.

Részletesebben

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd, 2013. január

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 6/2015.(I.29.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a között létrejött Együttműködési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Sass Bulcsú Ferenc E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Ajka város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2015. március 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Ajka város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2015. március 25-i ülésére AJKA VÁROS ROMA NEMZETISÉGI Ö N K O R M Á N Y ZATA 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. (88) 521-101 fax:(88) 212-794 Ügyszám: 03/0037-5/2015. Előterjesztést készítette: Dömötör Norbert elnök Tárgy:

Részletesebben

változtatás nélkül a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő Együttműködési Megállapodás szövegét. Felhatalmazza Dombi Imréné

változtatás nélkül a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő Együttműködési Megállapodás szövegét. Felhatalmazza Dombi Imréné Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S nemzetiségi együttműködési megállapodás elfogadására Tisztelt Képviselő-Testület! Ezúton terjesztem elő a

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tura Város Önkormányzata (képviseli Szendrei Ferenc polgármester, székhely: 2194 Tura, Petőfi Sándor tér 1., bankszámlaszám: 12001008-00379356-00100008,

Részletesebben

A rendelet 8. (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: c) a nemzetiség önkormányzat elnökét, mint a nemzetiség helyi szószólóját,

A rendelet 8. (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: c) a nemzetiség önkormányzat elnökét, mint a nemzetiség helyi szószólóját, Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2012.(VI.22.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2011.

Részletesebben

ALPOLGÁRME STER J A V A S L A T

ALPOLGÁRME STER J A V A S L A T BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRME STER J A V A S L A T az újonnan megalakult települési kisebbségi önkormányzatok egyes működési feltételeinek 2010. évi biztosításáról szóló Együttműködési

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S. Dunavecsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére

E LŐ T E R J E S Z T É S. Dunavecsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére E LŐ T E R J E S Z T É S Dunavecsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére Tárgy: Együttműködési megállapodás Dunavecse Város Önkormányzatával Előterjesztő: Az

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült a Soproni Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2014. június 30-ai üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött

Részletesebben

Nyírparasznya Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2/2011. (I.11.) CKÖ határozata

Nyírparasznya Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2/2011. (I.11.) CKÖ határozata Nyírparasznya Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2/2011. (I.11.) CKÖ határozata A települési önkormányzat és a kisebbségi önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyásáról A kisebbségi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Sass Bulcsú Ferenc E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás

Részletesebben

Előterjesztés Sárrétudvari Roma Nemzetiségi Önkormányzat Testületének november 19-i ülésére

Előterjesztés Sárrétudvari Roma Nemzetiségi Önkormányzat Testületének november 19-i ülésére Előterjesztés Sárrétudvari Roma Nemzetiségi Önkormányzat Testületének 2014. november 19-i ülésére Tisztelt Sárrétudvari Roma Nemzetiségi Önkormányzat Testülete! A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi

Részletesebben

polgármester Iktatószám: 01/ /2010.

polgármester Iktatószám: 01/ /2010. Előterjesztő: polgármester Iktatószám: 01/16546-23/2010. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szegedi Tudományegyetem között a fogászati ügyelet tárgyában létrejött jogviszony meghosszabbítása

Részletesebben

9/2014. (I.27.) számú határozattal elfogadott

9/2014. (I.27.) számú határozattal elfogadott 9/2014. (I.27.) számú határozattal elfogadott EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Melléklet az 5. napirendi ponthoz amely létrejött egyrészről Sárisáp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (székhelye: 2523

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Dr. Varga Tibor jegyző

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALJEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: l 350-2/2014. Előadó: dr. Bacsáné Kutyej Bozsena, Tarné Stuber Éva Mell.: 1 db Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon:

Részletesebben

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodás. 1 db Határozati javaslat

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodás. 1 db Határozati javaslat Előterjesztő: Polgármester Iktatószám: 8476-23/2011. Tárgy: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodás Melléklet: 1 db Határozati javaslat Készítette: Szociális, Családvédelmi

Részletesebben

Együttműködés feltételei a nemzetiségi Önkormányzattal 58/A. (2) Az SZMSZ 3/5/5. mellékletben szereplő Selymes Sándorné helyett Kurali Mónika lép.

Együttműködés feltételei a nemzetiségi Önkormányzattal 58/A. (2) Az SZMSZ 3/5/5. mellékletben szereplő Selymes Sándorné helyett Kurali Mónika lép. Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012.(VI.26.) rendelete az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2011.(IV.2.) rendelet módosításáról Kóspallag Község

Részletesebben

Leltározási és leltárkészítési szabályzatát, Eszközök és források értékelési szabályzatát, Selejtezési és hasznosítási szabályzatát, Házipénztár és pénzkezelési szabályzatát, Bizonylati szabályzatát, Önköltségszámítási

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület január 28. án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület január 28. án tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2016. január 28. án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Polgár Város Önkormányzata és a Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti Együttműködési Megállapodás felülvizsgálatára

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat (1126 Budapest XII., Böszörményi út 23-25.), képviseli: Pokorni Zoltán polgármester (továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

polgármester Preferált szervezetek bérbeadás iránti kérelmei 1 pld. határozati javaslat

polgármester Preferált szervezetek bérbeadás iránti kérelmei 1 pld. határozati javaslat Előterjesztő megnevezése: Dr. Botka László polgármester Iktatószám: 92177/2012. Tárgy: Preferált szervezetek bérbeadás iránti kérelmei Melléklet: 1 pld. határozati javaslat Készítette: Városüzemeltetési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat és a Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzat közti Együttműködési megállapodás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Csanádpalota Város Képviselő-testülete részére

ELŐTERJESZTÉS Csanádpalota Város Képviselő-testülete részére Ügyiratszám: 510-31/2014. Ügyintéző: dr. Barna Angéla jegyző ELŐTERJESZTÉS Csanádpalota Város Képviselő-testülete részére Tárgy: Roma Nemzetiségi Önkormányzattal lévő együttműködési megállapodás felülvizsgálata

Részletesebben

Kálló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (VI.18.) önkormányzati rendelete

Kálló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (VI.18.) önkormányzati rendelete Kálló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (VI.18.) önkormányzati rendelete Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Kálló Község

Részletesebben

alpolgármester Iktatószám: 01/5370-1/2011.

alpolgármester Iktatószám: 01/5370-1/2011. Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 01/5370-1/2011. Tárgy: Az Őszidő Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött ellátási

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Együttműködési megállapodás mely létrejött egyrészt Dorog Város Önkormányzata (képviseli: Dr. Tittmann János polgármester, székhelye: 2500 Dorog, Bécsi út 71., adószám: 15729741-2-11, KSH száma: 15729741-8411-321-11,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 11-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 11-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 15-i rendkívüli nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 15-i rendkívüli nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 18-24/2014/JT Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-i rendkívüli nyílt

Részletesebben

Szegedi Ősz Idősotthonnal kötött ellátási szerződések módosítása. Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda

Szegedi Ősz Idősotthonnal kötött ellátási szerződések módosítása. Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda Előterjesztő Dr. Solymos László várospolitikai al Iktatószám: 01/17951-2/2009. Tárgy: Szegedi Ősz Idősotthonnal kötött ellátási szerződések módosítása Melléklet: határozati javaslat Készítette: Szociális,

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT az újonnan megalakult települési kisebbségi önkormányzatok egyes működési feltételeinek 2006. évi biztosításáról szóló Együttműködési megállapodás

Részletesebben

Megállapodás az ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft-vel. Humán Közszolgáltatási Iroda. 1 db. határozati javaslat

Megállapodás az ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft-vel. Humán Közszolgáltatási Iroda. 1 db. határozati javaslat Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 01/22879/2014. Tárgy: Megállapodás az ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft-vel Készítette: Humán Közszolgáltatási Iroda Melléklet:

Részletesebben

HATÁROZAT. 2. Hatályát veszti a 8/2013. (II.14.) MÖK határozattal megkötött együttműködési megállapodás.

HATÁROZAT. 2. Hatályát veszti a 8/2013. (II.14.) MÖK határozattal megkötött együttműködési megállapodás. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 7/2014. (II. 13.) MÖK határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Német Önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodás

Részletesebben

székhelye: Dombóvár, Szabadság u. 18. képviseli: Szabó Loránd polgármester (a továbbiakban Önkormányzat)

székhelye: Dombóvár, Szabadság u. 18. képviseli: Szabó Loránd polgármester (a továbbiakban Önkormányzat) Együttműködési megállapodás mely létrejött: és Dombóvár Város Önkormányzata székhelye: Dombóvár, Szabadság u. 18. képviseli: Szabó Loránd polgármester (a továbbiakban Önkormányzat) Dombóvári Horvát Nemzetiségi

Részletesebben

Erdőtarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. (VI.19.) önkormányzati rendelete

Erdőtarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. (VI.19.) önkormányzati rendelete Erdőtarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. (VI.19.) önkormányzati rendelete Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Erdőtarcsa

Részletesebben

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. június...-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. június...-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. június...-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.../2006. (VI....) Kgy. sz. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Kozma József alpolgármester

Részletesebben

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete Együttmőködési megállapodás mely létrejött egyrészrıl másrészrıl Sajószentpéter Városi Önkormányzat székhely: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. adószám: 15726085-2-05

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 27.-i testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 27.-i testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 27.-i testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Mágocsi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás

Részletesebben

Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda

Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 01/73096-4/2011. Tárgy: SZMJVÖ Dr. Waltner Károly Otthon Alapító Okiratának módosítása Melléklet: Határozati javaslat Készítette: Szociális,

Részletesebben

Munkamegosztási megállapodás intézményi gazdasági feladatok ellátására

Munkamegosztási megállapodás intézményi gazdasági feladatok ellátására Munkamegosztási megállapodás intézményi gazdasági feladatok ellátására A megállapodás létrejött egyrészről a Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1. (Törzsszám: 810870;

Részletesebben

HATÁROZAT. 2. Hatályát veszti a 25/2014. (XI.17.) MRNÖ határozattal megkötött együttműködési megállapodás.

HATÁROZAT. 2. Hatályát veszti a 25/2014. (XI.17.) MRNÖ határozattal megkötött együttműködési megállapodás. VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT Szám : 12/2015. (II.25.) MRNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzattal kötött, a nemzetiségi önkormányzati feladatok ellátásáról

Részletesebben

Iktatószám: 01/ /2009. Tápéi komp üzemeltetői szerződés módosítása, évi támogatási pályázat benyújtása. 1 pld. határozati javaslat

Iktatószám: 01/ /2009. Tápéi komp üzemeltetői szerződés módosítása, évi támogatási pályázat benyújtása. 1 pld. határozati javaslat Előterjesztő megnevezése: Polgármester Iktatószám: 01/56668-3/2009. Tárgy: Tápéi komp üzemeltetői szerződés módosítása, 2009. évi támogatási pályázat benyújtása Melléklet: 1 pld. határozati javaslat Készítette:

Részletesebben

A Gyöngyösoroszi Önkormányzat képviselőtestületének 2./2008. (II.18.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

A Gyöngyösoroszi Önkormányzat képviselőtestületének 2./2008. (II.18.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről K I V O N A T Gyöngyösoroszi Önkormányzat Képviselő Testülete 2008. február 18-i ülésének jegyzőkönyvéből. A Gyöngyösoroszi Önkormányzat képviselőtestületének 2./2008. (II.18.) rendelete az Önkormányzat

Részletesebben

- a kisebbségi önkormányzatok költségvetésének, gazdálkodásának, vagyonjuttatásának egyes kérdéseiről szóló 20/1995. (III. 3.) Korm.

- a kisebbségi önkormányzatok költségvetésének, gazdálkodásának, vagyonjuttatásának egyes kérdéseiről szóló 20/1995. (III. 3.) Korm. Egyházasdengeleg Község Önkormányzata és az egyházasdengelegi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat együttműködési megállapodása a gazdálkodási és ügyviteli feladatok ellátásának módjáról A nemzeti és etnikai

Részletesebben

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága Elnöke

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága Elnöke SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága Elnöke Ikt. sz.: 01/59494/2016 Tárgy: Az önkormányzati képviselők és a nem képviselő bizottság tagjaira vonatkozó vagyonnyilatkozat-tételi

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószáma: -1/2016. 17. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a nemzetiségi

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a cigány kisebbségi önkormányzattal való együttmőködési megállapodás megkötésére

E L İ T E R J E S Z T É S a cigány kisebbségi önkormányzattal való együttmőködési megállapodás megkötésére E L İ T E R J E S Z T É S a cigány kisebbségi önkormányzattal való együttmőködési megállapodás megkötésére Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. december 14-én tartandó ülésére

Részletesebben

Javaslat. ingatlan használati jogának átadására a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére.

Javaslat. ingatlan használati jogának átadására a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére. PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-185/2012. A döntés meghozatala minősített Szavazattöbbséget igényel! Javaslat ingatlan

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Komárom - Esztergom Megyei Közgyűlés április 26-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Komárom - Esztergom Megyei Közgyűlés április 26-ai ülésére A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a Komárom - Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. április 26-ai ülésére Tárgy: A megyei nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodások kiegészítése

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Medgyesbodzás Község Román nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29-én tartandó ülésére a helyi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 98577/2009. Tárgy: A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket

Részletesebben

Ikt.sz.: 35790/2009., 33809/2009., 33245/2009., 34911/2009., 34913/2009., 35933/2009. Egyes nem önkormányzati szervezetek beszámolói

Ikt.sz.: 35790/2009., 33809/2009., 33245/2009., 34911/2009., 34913/2009., 35933/2009. Egyes nem önkormányzati szervezetek beszámolói Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője Ikt.sz.: 35790/2009., 33809/2009., 33245/2009., 34911/2009., 34913/2009., 35933/2009. Tárgy: Egyes nem önkormányzati szervezetek beszámolói Melléklet:

Részletesebben

1 Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (III.08.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

1 Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (III.08.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről 1 Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (III.08.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a nemzetiségi önkormányzat ügyvitelének és pénzügyei vitelének feltételeiről és az ezzel kapcsolatos végrehajtási feladatokról amely létrejött egyrészről másrészről Hatvan Város

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/65-11/2012. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Dr. Papp László polgármester -/2016. Simon Kitti Szilágyi Béla. Ügyrendi Bizottság Pénzügyi Bizottság Közgyűlés

E L Ő T E R J E S Z T É S. Dr. Papp László polgármester -/2016. Simon Kitti Szilágyi Béla. Ügyrendi Bizottság Pénzügyi Bizottság Közgyűlés E L Ő T E R J E S Z T É S Előterjesztő: Tárgy: Iktatószám: Ügyintéző: Feladatot jelent: Véleményező bizottságok: Dr. Papp László polgármester A Debrecenben működő települési nemzetiségi önkormányzatokkal

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 8/2016. (II. 11.) MÖK határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzatnak a Veszprém Megyei Német Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodása

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 584 / 2011. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom megyei területi kisebbségi önkormányzatokkal

Részletesebben

3. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Együttműködési megállapodás kötése a Bánki Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal

3. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Együttműködési megállapodás kötése a Bánki Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal 3. Napirend együttműködési megállapodás Bánki Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal 3. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Együttműködési megállapodás kötése a Bánki Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal Tisztelt képviselő-testület!

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szeged, Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának 2009. augusztus 11-én tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Pintér

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószáma: /2015. 13. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a nemzetiségi

Részletesebben

polgármester Iktatószám: 65899/2014. Átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása Törvényességi véleményezésre bemutatva: december 12.

polgármester Iktatószám: 65899/2014. Átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása Törvényességi véleményezésre bemutatva: december 12. Előterjesztő: Dr. Botka László polgármester Iktatószám: 65899/2014. Tárgy: Átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása Melléklet: 1 db rendelet-tervezet Készítette: Közgazdasági Iroda Véleményezésre

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Várossal a Mészöly hagyaték kezeléséről kötendő együttműködési

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S M E G Á L L A P O D Á S 1 a munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjéről amely létrejött egyrészről Zalalövő Város Polgármesteri Hivatala (8999. Zalalövő, Szabadság tér l.) mint önállóan működő és

Részletesebben

önkormányzati képviselő Közterületen történő dohányzás rendjéről szóló rendelet megalkotása 1 db határozati javaslat önkormányzati képviselő

önkormányzati képviselő Közterületen történő dohányzás rendjéről szóló rendelet megalkotása 1 db határozati javaslat önkormányzati képviselő Előterjesztő: önkormányzati képviselő Iktatószám: 9494/2009. Tárgy: Közterületen történő dohányzás rendjéről szóló rendelet megalkotása Melléklet: 1 db rendelet-tervezet 1 db határozati javaslat Készítette:

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. ( ) önkormányzati határozata EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. ( ) önkormányzati határozata EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1 H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. ( ) önkormányzati határozata EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Nyírmada Város Önkormányzat, valamint Nyírmada Város

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Kosik Dénes Pál és Mihálffy Béla önkormányzati képviselők

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Kosik Dénes Pál és Mihálffy Béla önkormányzati képviselők ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: Kosik Dénes Pál és Mihálffy Béla önkormányzati képviselők Az előterjesztés tárgya: Önálló képviselői indítvány: Petőfi Sándor Művelődési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Jánoshalma Városi Képviselő-testület január 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Jánoshalma Városi Képviselő-testület január 19-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Jánoshalma Városi Képviselő-testület 2017. január 19-i ülésére A Jánoshalmi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata A nemzetiségek jogiról szóló

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Szeged Megyei Jogú Város Alpolgármestere. A 2013/2014. óvodai nevelési év előkészítése

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Szeged Megyei Jogú Város Alpolgármestere. A 2013/2014. óvodai nevelési év előkészítése E L Ő T E R J E S Z T É S Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Alpolgármestere Tárgy: A 2013/2014. óvodai nevelési év előkészítése Iktatószám: 38278/2013. Melléklet:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2006. (IV.27.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2006. (IV.27.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2006. (IV.27.) KGY r e n d e l e t e Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Együttműködési megállapodás amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata képviseli: Riz Levente polgármester, ( a továbbiakban: Önkormányzat), másrészről a Budapest

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. február 22-i ülésére Tárgy: A MSZP Zirc és Térsége Szervezeteinek Szövetsége kérelme Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés

Részletesebben

A helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

A helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata Az előterjesztés száma: 4/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A helyi nemzetiségi

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben