Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz"

Átírás

1 Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Környezettechnológia Kft. Vizsgálólaboratóriuma (1151 Budapest, Szántóföld utca 4. a. ép.; 7630 Pécs, Zsolnai V. utca 45.) akkreditált területe 1151 Budapest, Szántóföld utca 4. a. ép. telephelyen I. Az akkreditált területhez tartozó laboratóriumi vizsgálatok: Légszennyező források véggáza nedvességtartalom tömegmérés alsó méréshatár 25 mg alsó méréshatár 0,5 g/m 3 nem toxikus szilárd anyag (por) tömegmérés alsó méréshatár 0,5 mg alsó méréshatár 0,5 mg/m 3 (1000 l mintából) sósav ionkromatográfia alsó méréshatár 5 µg alsó méréshatár 0,1 mg/m 3 hidrogén-fluorid ionkromatográfia alsó méréshatár 0,5 µg alsó méréshatár 0,01 mg/m 3 kénsav, salétromsav ionkromatográfia alsó méréshatár 5 µg alsó méréshatár 0,1 mg/m 3 MSZ EN 14790:2006 MSZ EN :2002 MSZ ISO 9096:1994 MSZ EN 1911: szakasz EPA CARB 421:1991 NIOSH 7903:1995

2 2/37 NAT /2014 Légszennyező források véggáza kén-dioxid ionkromatográfia alsó méréshatár 25 µg alsó méréshatár 0,5 mg/m 3 hidrogén-cianid alsó méréshatár 5 µg alsó méréshatár 0,1 mg/m 3 foszforsav alsó méréshatár 50 µg alsó méréshatár 1 mg/m 3 ammónia alsó méréshatár 2,5 µg alsó méréshatár 0,05 mg/m 3 klór alsó méréshatár 5 µg alsó méréshatár 0,1 mg/m 3 kén-hidrogén potenciometria alsó méréshatár 100 µg alsó méréshatár 2 mg/m 3 etilén-oxid alsó méréshatár 5 µg alsó méréshatár 0,1 mg/m 3 foszgén alsó méréshatár 5 µg alsó méréshatár 0,1 mg/m 3 MSZ EN 14791: szakasz MSZ :1999 MSZ :1989 MSZ :1999 MSZ :1987 MSZ :1985 MSZ :1985 MSZ :1990

3 3/37 NAT /2014 Légszennyező források véggáza Levegő (környezeti, munkahelyi, emissziós) minta korom alsó méréshatár 10 µg alsó méréshatár 0,2 mg/m 3 (100 l mintából) metán GC-FID alsó méréshatár 10 mg/m 3 alsó méréshatár 0,5 % területarány higany CV-AAS alsó méréshatár 0,025 µg alsó méréshatár 0,0083 mg/m 3 (3 l mintából) alsó méréshatár 0,0005 mg/m 3 MSZ :1985 MSZ 21462:1997 MSZ EN 13211:2001

4 4/37 NAT /2014 Levegő (környezeti, munkahelyi, emissziós) minta Elemek: ICP-OES kadmium, mangán, cink, arzén, kobalt, króm, nikkel, molibdén, ólom, ón, antimon, szelén 0,25 µg alsó méréshatár 0,083 mg/m 3 (3 l mintából) alsó méréshatár 0,005 mg/m 3 MSZ :1992 ezüst, vanádium, titán, réz, tallium, tellúr 0,5 µg alsó méréshatár 0,165 mg/m 3 (3 l mintából) alsó méréshatár 0,01 mg/m 3 alumínium alsó méréshatár: 1 µg alsó méréshatár 0,33 mg/m 3 (3 l mintából) alsó méréshatár 0,02 mg/m 3 kálium, kalcium, magnézium, 2,5 µg alsó méréshatár 0,825 mg/m 3 (3 l mintából) alsó méréshatár 0,05 mg/m 3 nátrium alsó méréshatár: 5 µg alsó méréshatár 1,65 mg/m 3 (3 l mintából) alsó méréshatár 0,1 mg/m 3 metanol GC-FID alsó méréshatár 10 µg alsó méréshatár 3,3 mg/m 3 (3 l mintából) alsó méréshatár 0,33 mg/m 3 (30 l mintából) MSZ :1989

5 5/37 NAT /2014 Levegő (környezeti, munkahelyi, emissziós) minta anilin GC-FID alsó méréshatár 10 µg alsó méréshatár 3,3 mg/m 3 (3 l mintából) alsó méréshatár 0,33 mg/m 3 (30 l mintából) pentán, hexán, heptán, oktán, nonán, dekán, undekán, dodekán GC-MS-SCAN 10 µg alsó méréshatár 3,3 mg/m 3 (3 l mintából) alsó méréshatár 0,33 mg/m 3 (30 l mintából) C 5 - C 28 szénhidrogének összesen alsó méréshatár összesen: 25 µg alsó méréshatár 8,25 mg/m 3 (3 l mintából) alsó méréshatár 0,83 mg/m 3 (30 l mintából) 1,2-propándiol, 1,2-etán-diol, dietilén-glikol, etilén-glikolmonetilacetát, 1,2-dimetoxi-etán, 2- etoxi-etanol, 2-butoxi-etanol, 2- metoxi-etanol, butil-diglikol GC-FID alsó méréshatár összesen: 25 µg alsó méréshatár 8,25 mg/m 3 (3 l mintából) alsó méréshatár 0,83 mg/m 3 (30 l mintából) formamid, dietil-amin, trietil-amin, dimetil-formamid GC-FID alsó méréshatár összesen: 25 µg alsó méréshatár 8,2 mg/m 3 (3 l mintából) alsó méréshatár 0,83 mg/m 3 (30 l mintából) MSZ EN 13649:2002 NIOSH 2002: 1994 MSZ EN 13649:2002 MSZ :1992 MSZ EN 13649:2002 MSZ :1988 MSZ EN 13649:2002

6 6/37 NAT /2014 Levegő (környezeti, munkahelyi, emissziós) minta formaldehid, acetaldehid, propionaldehid, butiraldehid, akrolein, benzaldehid HPLC-UV 0,5 µg alsó méréshatár 3,3 mg/m 3 (3 l mintából) alsó méréshatár 0,33 mg/m 3 (30 l mintából) MSZ :1989 izocianátok HPLC-FLD 2,4-toluol-diizocianát (2,4-TDI), 2,6- toluol-diizocianát(2,6-tdi), 1,6- hexametilén-diizocianát (1,6-HDI), 4,4-metilén-biszfenil-diizocianát (4,4- MDI) 0,5 µg alsó méréshatár 0,165 mg/m 3 (3 l mintából) alsó méréshatár 0,017 mg/m 3 (30 l mintából) EPA CTM 036:2005

7 7/37 NAT /2014 Levegő (környezeti, munkahelyi, emissziós) minta benzol, toluol, etil-benzol, o-xilol, m-xilol, p-xilol, sztirol, ciklohexán, ciklopentán, 1,3,5-trimetil-benzol, 1,2,4- trimetil-benzol, propil-benzol, izopropil benzol, 1,2,3- trimetilbenzol, 1,2-metil-etil-benzol, 2-metil-etil-benzol, 3-metil-etilbenzol, 4-metil-etil-benzol, n-butilbenzol, etil-acetát, n-propil-acetát, i- propil-acetát, n-butil acetát, 1-metilpropil acetát, 2-metil-propil acetát, 1,1-dimetil-etil acetát, 1-butanol, 2- butanol, 2-metil-2-propanol, 2-metil- 1-propanol, metil-etil-keton, metilizo-butil-keton, 2-pentanon, 2- hexanon, di-izobutil-keton, ciklohexanon, 1-metoxi-2-propanol, metoxi-etil-acetát, metoxi-metilacetát, butoxi-etil-acetát, dietilénglikol-monobutiléter, diklór-metán, kloroform, széntetraklorid, 1,1- diklór-etán, 1,2-diklór-etán, 1,1- diklór-etilén, 1,2-diklór-etilén, 1,1,1- triklór-etán, 1,1,2-triklór-etán, 1,1,2,2-tetraklór-etán, perklór-etilén, triklór-etilén, fenol, o-krezol, m- krezol, p-krezol, vinil-klorid GC-MS-SCAN 10 µg alsó méréshatár 3,3 mg/m 3 (3 l mintából) alsó méréshatár 0,33 mg/m 3 (30 l mintából) 1 µg alsó méréshatár 0,33 mg/m 3 (3 l mintából) alsó méréshatár 0,033 mg/m 3 ( 30 l mintából) metil-acetát, etanol, 2-propanol, aceton GC-MS-SCAN 25 µg alsó méréshatár 8,25 mg/m 3 (3 l mintából) alsó méréshatár 0,83 mg/m 3 ( 30 l mintából) MSZ EN 13649:2002

8 8/37 NAT /2014 Levegő (környezeti, munkahelyi, emissziós) minta Légszennyező források véggáza metil-acetát, etanol, 2-propanol, aceton 1 µg alsó méréshatár 0,33 mg/m 3 (3 l mintából) alsó méréshatár 0,033 mg/m 3 (30 l mintából) policiklusos aromás szénhidrogének (PAH) naftalinok, fenantrén, pirén, acenaftén, acenaftilén, antracén, benz(a)antracén, benz(b)fluorantén, benz(k)fluorantén, benz(ghi)perilén, benz(a)pirén, benz(e)pirén, krizén, dibenz(ah)antracén, fluorantén, fluorén, indeno(1,2,3-cd)perilén 0,2 µg 0,2 µg/m 3 (1000 l mintából) poliklórozott dibenzo-p-dioxinok és dibenzo furánok (PCDD/PCDF) HRGC-HRMS-SIM 2,3,7,8 TCDD; 1,2,3,7,8 PeCDD; 1,2,3,4,7,8 HexCDD; 1,2,3,6,7,8 HexCDD; 1,2,3,7,8,9 HexCDD; 1,2,3,4,6,7,8 HepCDD; OCDD; 2,3,7,8 TCDF; 1,2,3,7,8 PeCDF; 2,3,4,7,8 PeCDF; 1,2,3,4,7,8 HexCDF; 1,2,3,6,7,8 HexCDF; 1,2,3,7,8,9 HexCDF; 2,3,4,6,7,8 HexCDF; 1,2,3,4,6,7,8 HepCDF; 1,2,3,4,7,8,9 HepCDF; OCDF 0,002 ng 0,0004 ng/m 3 (5000 l mintából) MSZ EN 13649:2002 MSZ ISO 12884:2003 MSZ EN :2006

9 9/37 NAT /2014 Légszennyező források véggáza Talaj, üledék, iszap Talaj, üledék, iszap, kivonat Talaj, üledék, iszap poliklórozott bifenilek (dioxinszerű PCB-k) HRGC-HRMS-SIM PCB 77, PCB 81, PCB 105, PCB 114, PCB 118, PCB 123, PCB 126, PCB 156, PCB 157, PCB 167, PCB 169, PCB 189 0,005 ng 0,001 ng/m 3 (5000 l mintából) ph érték potenciometria fajlagos elektromos vezetőképesség konduktometria alsó méréshatár 10 µs/cm szárazanyag tartalom tömegmérés alsó méréshatár 100 mg/kg sz.a. Arany-féle kötöttségi szám Fonalpróba szerves anyag (humusz) tartalom alsó méréshatár 100 mg/kg sz.a. szerves anyag (humusz) tartalom kromatometria alsó méréshatár 100 mg/kg sz.a. vízben oldható sótartalom konduktometria alsó méréshatár 0,02 m/m % szénsavas mész térfogatos elemzés alsó méréshatár 50 g/kg sz.a. cianid tartalom alsó méréshatár 0,2 mg/kg sz.a. nitrit, nitrát alsó méréshatár 10 mg/kg sz.a. MSZ EN :2011 MSZ :1981 MSZ :1978 MSZ :1981 MSZ :1981 MSZ :1978 MSZ :1983 MSZ :1978 MSZ :1983 MSZ :1977 MSZ : szakasz MSZ :1978 MSZ :1978 MSZ :1992 MSZ 20135:1999

10 10/37 NAT /2014 Talaj, üledék, iszap ammónia alsó méréshatár 10 mg/kg sz.a. ortofoszfát ionkromatográfia alsó méréshatár 5 mg/kg sz.a. szulfát ionkromatográfia alsó méréshatár 10 mg/kg sz.a. elemek ICP-OES higany, kadmium, szelén 0,2 mg/kg sz.a króm, kobalt, nikkel, arzén, molibdén, ón, ólom, antimon, mangán, bór, ezüst 1 mg/kg sz.a. réz, cink 2 mg/kg sz.a. alumínium, bárium, vas 4 mg/kg sz.a. nátrium, kálium, kalcium, magnézium 20 mg/kg sz.a. króm (VI) alsó méréshatár 1 mg/kg sz.a. MSZ EN 14671:2006 EPA 9056A:2007 EPA 9056A:2007 MSZ EN ISO 11885:2009 MSZ : fejezet

11 11/37 NAT /2014 Talaj, üledék, iszap illékony aromás vegyületek benzol, toluol, etil-benzol, xilolok, i-propil-benzol, n-propil-benzol, 1,2,3-trimetil-benzol, 1,2,4-trimetilbenzol, 1,3,5-trimetil-benzol, sec-butil-benzol, terc-butil-benzol, i-propil-toluol, p-dietil-benzol, n- butil-benzol, 1,3-diizopropil-benzol, 1,3,5,-trietil-benzol, 1,2-metil-etilbenzol, 1,3-metil-etil-benzol, 1,4-metil-etil-benzol, sztirol, 0,015 mg/kg sz.a. egyéb illékony vegyületek metil-tercbutil-éter alsó méréshatár 0,015 mg/kg sz.a. illékony halogénezett vegyületek 1,1-diklór-etilén, cisz/transz-1,2- diklór-etilén, diklór-metán, 1,1-diklór-etán, 1,2-diklór-etán, kloroform, széntetraklorid, 1,2- diklór-propán, 2,3-diklór-propilén, bróm-diklór-metán, triklór-etilén, 1,1,2-triklór-etán, 1,1,2-triklór-etán, 1,1,1-triklór-etilén, dibróm-klórmetán, 1,2-dibróm-etán, tetraklóretilén, 1,1,2,2-tetraklór-etán, vinilklorid, 1,2,3-triklór-benzol, 1,2,4-triklór-benzol, bróm-benzol 1,1,1-triklór-etilén, klór-benzol, 1,2-diklór-benzol, 1,3-diklór-benzol, 1,4-diklór-benzol 0,015 mg/kg sz.a. klórbenzolok 1,2,3-triklór-benzol, 1,2,4-triklórbenzol, 1,3,5-triklór-benzol, 1,2,3,4- tetraklór-benzol, 1,2,3,5-tetraklórbenzol, 1,2,4,5-tetraklór-benzol, pentaklór-benzol, hexaklór-benzol, klórnaftalinok 0,03 mg/kg sz.a. MSZ : és 7.3. szakasz EPA 8260C:2006 MSZ : és 7.3. szakasz MSZ : és szakasz

12 12/37 NAT /2014 Talaj, üledék, iszap illékony alifás szénhidrogének C 5 -C 10 GC-FID 20 mg/kg sz.a. extrahálható alifás szénhidrogének. C 10 -C 40 GC/FID 5 mg/kg sz.a. policiklusos aromás szénhidrogének (PAH) naftalin, 1-metil-naftalin, 2-metilnaftalin, acenaftilén, acenaftén, fluorén, fenantrén, antracén, fluorantén, pirén, benz(a)antracén, krizén, benz(b)fluorantén, benz(k)fluorantén, benz(a)pirén, benz(e)pirén, dibenz(ah)antracén, benz(ghi)perilén, indeno(1,2,3-cd)pirén 0,03 mg/kg sz.a. fenolok fenol, krezolok 0,04 mg/kg sz.a. MSZ : és 8.4. szakasz MSZ : és szakasz MSZ : szakasz MSZ : szakasz Talaj, üledék, iszap, hulladék pirokatekol, rezorcin 0,1 mg/kg sz.a. klórfenolok 2-klórfenol, 2,4-diklórfenol, 2,6- diklórfenol, 2,4,5-triklórfenol, 2,4,6- triklórfenol, 2,3,4,-triklórfenol 0,01 mg/kg sz.a. tetraklórfenol, pentaklórfenol 0,02 mg/kg sz.a. MSZ : szakasz

13 13/37 NAT /2014 Talaj, üledék, iszap Talaj, üledék, iszap, hulladék metanol, izopropanol GC-FID 2 mg/kg sz.a. piridin alsó méréshatár 0,015 mg/kg sz.a. etilén-glikol GC-FID alsó méréshatár 10 mg/kg sz.a. poliklórozott bifenilek (marker PCB-k) PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180 0,005 mg/kg sz.a. poliklórozott bifenilek (dioxinszerű PCB-k) HRGC-HRMS-SIM PCB 77, PCB 81, PCB 105, PCB 114, PCB 118, PCB 123, PCB 126, PCB 156, PCB 157, PCB 167, PCB 169, PCB 189 0,4 ng/kg sz.a. poliklórozott dibenzo-p-dioxinok és furánok: HRGC-HRMS-SIM 2,3,7,8 TCDD; 1,2,3,7,8 PeCDD; 1,2,3,4,7,8 HexCDD; 1,2,3,6,7,8 HexCDD; 1,2,3,7,8,9 HexCDD; 1,2,3,4,6,7,8 HepCDD; OCDD; 2,3,7,8 TCDF; 1,2,3,7,8 PeCDF; 2,3,4,7,8 PeCDF; 1,2,3,4,7,8 HexCDF; 1,2,3,6,7,8 HexCDF; 1,2,3,7,8,9 HexCDF; 2,3,4,6,7,8 HexCDF; 1,2,3,4,6,7,8 HepCDF; 1,2,3,4,7,8,9 HepCDF; OCDF 0,1 ng/kg sz.a. polibrómozott-bifenil-éterek HRGC-HRMS-SIM PBBE28, PBBE47, PBBE99, PBBE100, PBBE153, PBBE154, PBBE193, PBBE209 0,05 µg/kg sz.a. EPA 8015C:2007 EPA 8015C:2007 MSZ : szakasz EPA 1668a:1999 MSZ : szakasz EPA 8280B:2007 EPA 1614:2007

14 14/37 NAT /2014 Talaj, üledék, iszap, hulladék Ivóvíz, felszín alatti víz, felszíni víz di(2-etil-hexil)ftalát alsó méréshatár 0,25 mg/kg sz.a. ph potenciometria fajlagos elektromos vezetőképesség konduktometria alsó méréshatár 10 µs/cm összes keménység számított érték alsó méréshatár 5 mg/l CaO összetett és összes lúgosság acidimetria alsó méréshatár 0,4 mmol/l összes oldott anyag / bepárlási maradék tömegmérés alsó méréshatár 10 mg/l lebegőanyag tömegmérés alsó méréshatár 0,4 mg/l permanganát index permanganometria 0,5 mg/l oldott oxigén elektrokémiai szonda alsó méréshatár 0,1 mg/l ammónia / ammónium alsó méréshatár 0,05 mg/l szerves nitrogén perszulfátos roncsolással, alsó méréshatár 0,1 mg/l összes nitrogén számított érték alsó méréshatár 2,0 mg/l nitrát alsó méréshatár 1 mg/l EPA 8270D:2007 MSZ : szakasz MSZ EN 27888:1998 MSZ :1986 függelék MSZ EN ISO :1998 MSZ :1986 MSZ :1985 MSZ EN ISO 8467:1998 MSZ EN 25814:1998 MSZ ISO :1992 MSZ : szakasz MSZ : fejezet MSZ : szakasz

15 15/37 NAT /2014 Ivóvíz, felszín alatti víz, felszíni víz Felszín alatti víz, felszíni víz Ivóvíz, felszín alatti víz, felszíni víz nitrit alsó méréshatár 0,01 mg/l szulfát gravimetria alsó méréshatár 10 mg/l klorid argentometria alsó méréshatár 3,5 mg/l fluorid potenciometria alsó méréshatár 0,1 mg/l oldott ortofoszfát alsó méréshatár 0,05 mg/l összes foszfor alsó méréshatár 0,2 mg/l anionok ionkromatográfia fluorid, bromid, nitrit 0,05 mg/l klorid, nitrát, szulfát, foszfát 0,1 mg/l hexánnal extrahálható anyagok, hexánnal extrahálható apoláros anyagok tömegmérés alsó méréshatár 2 mg/l anionaktív detergens alsó méréshatár 0,05 mg/l fenolindex alsó méréshatár 0,05 mg/l MSZ : szakasz MSZ ISO 9280:1998 MSZ ISO 9297:2003 MSZ : fejezet MSZ EN 1189: fejezet MSZ EN 1189: fejezet MSZ EN ISO :2009 MSZ :2002 MSZ EN 903:1998 MSZ : fejezet

16 16/37 NAT /2014 Ivóvíz, felszín alatti víz, felszíni víz elemek ICP-OES kadmium alsó méréshatár: 2 µg/l króm, kobalt, nikkel, arzén, molibdén, szelén, ón, ólom, mangán 5 µg/l ezüst, réz, cink, 10 µg/l alumínium, bárium, vas 20 µg/l bór, kalcium, magnézium, kálium 50 µg/l nátrium alsó méréshatár: 0,1 mg/l elemek ETA-AAS kadmium alsó méréshatár 0,5 µg/l ólom alsó méréshatár 1 µg/l nikkel, ezüst alsó méréshatár 2 µg/l szelén AAS hidrid alsó méréshatár: 1 µg/l antimon, arzén AAS hidrid alsó méréshatár: 1 µg/l higany CV-AAS alsó méréshatár 0,2 µg/l króm(vi) alsó méréshatár 10 µg/l MSZ : fejezet MSZ : fejezet MSZ : fejezet ISO :2014 MSZ : fejezet MSZ EN ISO 18412:2007

17 17/37 NAT /2014 Ivóvíz, felszín alatti víz, felszíni víz illékony aromás vegyületek benzol, toluol, etil-benzol, xilolok, i- propil-benzol, n-propil-benzol, 1,2,3- trimetil-benzol, 1,2,4-trimetil-benzol, 1,3,5-trimetil-benzol, sec-butilbenzol, terc-butil-benzol, i-propiltoluol, p-dietil-benzol, n-butil-benzol, 1,3-diizopropil-benzol, 1,3,5,-trietilbenzol, 1,2-metil-etil-benzol, 1,3- metil-etil-benzol, 1,4-metil-etilbenzol, sztirol 0,3 µg/l MSZ : és 7.3. szakasz egyéb illékony vegyületek metil-tercbutil-éter 0,3 µg/l EPA 8260C:2006 illékony halogénezett vegyületek 1,1-diklór-etilén, cisz/transz-1,2- diklór-etilén, diklór-metán, 1,1-diklór-etán, 1,2-diklór-etán, kloroform, széntetraklorid, 1,2-diklór-propán, 2,3-diklórpropilén, bróm-diklór-metán, triklóretilén, 1,1,2-triklór-etán, 1,1,2-triklór-etán, 1,1,1-triklór-etilén, dibróm-klór-metán, 1,2-dibróm-etán, tetraklór-etilén, 1,1,2,2-tetraklór-etán, vinil-klorid, 1,1,1-triklór-etilén, klórbenzol, 1,2-diklór-benzol, 1,3-diklórbenzol, 1,4-diklór-benzol, benzol, bróm-benzol 0,3 µg/l MSZ : és 7.3. szakasz

18 18/37 NAT /2014 Ivóvíz, felszín alatti víz, felszíni víz klórbenzolok 1,2,3-triklór-benzol, 1,2,4-triklórbenzol, 1,3,5-triklór-benzol, 1,2,3,4- tetraklór-benzol, 1,2,3,5-tetraklórbenzol, 1,2,4,5-tetraklór-benzol, klórnaftalinok 0,05 µg/l pentaklór-benzol, hexaklór-benzol 0,01 µg/l illékony alifás szénhidrogének C 5 -C 10 GC-FID alsó méréshatár 25 µg/l extrahálható alifás szénhidrogének C 10 -C 40 GC-FID alsó méréshatár 25 µg/l PAH vegyületek naftalin, 1-metil-naftalin, 2-metilnaftalin 0,1 µg/l komponensenként acenaftilén, acenaftén, fluorén, fenantrén, antracén, fluorantén, pirén, benz(a)antracén, krizén, benz(b)fluorantén, benz(k)fluorantén, benz(e)pirén, dibenz(ah)antracén, benz(ghi)perilén, indeno(1,2,3- cd)pirén 0,01 µg/l benz(a)pirén alsó méréshatár: 0,0025 µg/l fenolok fenol, krezolok 0,5 µg/l pirokatekol, rezorcin 1,0 µg/l MSZ :2004 EPA 8015C:2007 MSZ :2009 MSZ :2003 MSZ :2009

19 19/37 NAT /2014 Ivóvíz, felszín alatti víz, felszíni víz klórfenolok 2-klórfenol, 2,4-diklórfenol, 2,6- diklórfenol 0,3 µg/l 2,4,5-triklórfenol, 2,4,6-triklórfenol, 2,3,4,6-tetraklórfenol, pentaklórfenol 0,2 µg/l metanol, izopropanol GC-FID 1 mg/l piridin alsó méréshatár 0,3 µg/l etilén-glikol GC-FID alsó méréshatár 10 mg/l poliklórozott bifenilek (marker PCB-k) PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180 0,5 ng/l poliklórozott bifenilek (dioxinszerű PCB-k) HRGC-HRMS-SIM PCB 77, PCB 81, PCB 105, PCB 114, PCB 118, PCB 123, PCB 126, PCB 156, PCB 157, PCB 167, PCB 169, PCB 189 0,25 pg/l MSZ EN 12673:2000 EPA 8015C:2007 EPA 8015C:2007 MSZ :2003 EPA 1668a:1999

20 20/37 NAT /2014 Ivóvíz, felszín alatti víz, felszíni víz poliklórozott dibenzo-p-dioxinok és furánok HRGC-HRMS-SIM 2,3,7,8 TCDD; 2,3,7,8 TCDF 0,1 pg/l MSZ :2009 EPA 1613:1994 1,2,3,7,8 PeCDD; 1,2,3,4,7,8 HexCDD; 1,2,3,6,7,8 HexCDD; 1,2,3,7,8,9 HexCDD; 1,2,3,4,6,7,8; 1,2,3,7,8 PeCDF; 2,3,4,7,8 PeCDF; 1,2,3,4,7,8 HexCDF; 1,2,3,6,7,8 HexCDF; 1,2,3,7,8,9 HexCDF; 2,3,4,6,7,8 HexCDF 0,2 pg/l HepCDD; OCDD; 1,2,3,4,6,7,8 HepCDF; 1,2,3,4,7,8,9 HepCDF; OCDF 0,4 pg/l Szennyvíz polibrómozott-bifenil-éterek HRGC-HRMS-SIM PBBE28, PBBE47, PBBE99, PBBE100, PBBE153, PBBE154, PBBE193, PBBE209 0,025 ng/l di(2-etil-hexil)ftalát alsó méréshatár 0,25 mg/l ph potenciometria fajlagos elektromos vezetőképesség konduktometria alsó méréshatár 10 µs/cm összes szárazanyag tartalom bepárlási maradéka tömegmérés alsó méréshatár 10 mg/l összes szárazanyag tartalom izzítási maradéka tömegmérés alsó méréshatár 10 mg/l EPA 1614:2007 EPA 8270D:2007 MSZ 260-4:1971 MSZ EN 27888:1998 MSZ 260-3: fejezet MSZ 260-3: fejezet

21 21/37 NAT /2014 Szennyvíz 10 perces ülepedő anyag térfogatmérés (Imhoff kehely) alsó méréshatár 0,5 ml/l 10 perces ülepedő anyag tömegmérés alsó méréshatár 15 mg/l lebegő anyag tömegmérés alsó méréshatár 15 mg/l kémiai oxigénigény kromatometria alsó méréshatár 30 mg/l biokémiai oxigénigény elektrokémia (oldott oxigén mérése) alsó méréshatár 3 mg/l ammónia-ammónium nitrogénben kifejezve alsó méréshatár 0,5 mg/l oldott ortotofoszfát-tartalom alsó méréshatár 0,2 mg/l klorid-tartalom argentometria alsó méréshatár 3,5 mg/l nitrát-tartalom alsó méréshatár 1 mg/l nitrit-tartalom alsó méréshatár 0,1 mg/l fluorid-tartalom potenciometria alsó méréshatár 0,1 mg/l anionok ionkromatográfia fluorid, bromid, nitrit 0,05 mg/l komponensenként klorid, nitrát, szulfát, foszfát alsó méréshatár 0,1 mg/l MSZ 260-3: fejezet MSZ 260-3: fejezet MSZ EN 872:2005 MSZ ISO 6060:1991 MSZ EN : szakasz kivételével MSZ ISO :1992 MSZ EN 1189: fejezet MSZ 260-6:1977 MSZ :1971 MSZ EN 26777:1998 MSZ : fejezet MSZ EN ISO :2009

22 22/37 NAT /2014 Szennyvíz összes cianid alsó méréshatár 0,05 mg/l szulfid, kén-hidrogén alsó méréshatár 0,2 mg/l aktív klór/összes klór alsó méréshatár 1 mg/l króm(vi) -tartalom alsó méréshatár 0,02 mg/l összes nitrogén számított érték alsó méréshatár 1 mg/l szerves nitrogén Kjedahl roncsolással acidimetria alsó méréshatár 1 mg/l összes foszfor alsó méréshatár 0,2 mg/l hexánnal extrahálható anyagok, hexánnal extrahálható apoláros anyagok tömegmérés alsó méréshatár 5 mg/l fenolindex alsó méréshatár 0,5 mg/l anionaktív detergens alsó méréshatár 0,5 mg/l MSZ : fejezet a 4.7. és 4.8. szakaszok kivételével MSZ :1999 M.2. melléklet MSZ EN ISO :2000 MSZ :1989 MSZ : szakasz MSZ : szakasz kivételével MSZ EN 1189: fejezet MSZ :2002 MSZ : fejezet MSZ EN 903:1998

23 23/37 NAT /2014 Szennyvíz Hulladék, hulladék kivonat Hulladék elemek ICP-OES kadmium alsó méréshatár: 0,005 mg/l ezüst alsó méréshatár: 0,01 mg/l króm, kobalt, nikkel, arzén, molibdén, ón, ólom, mangán, higany 0,05 mg/l réz, cink 0,1 mg/l alumínium, bárium, vas 0,2 mg/l kalcium, nátrium, magnézium, kálium 10 mg/l összes higany CV-AAS alsó méréshatár 0,001 mg/l illékony alifás szénhidrogének VPH C 6 -C 10 GC-FID alsó méréshatár 25 µg/l extrahálható szénhidrogének EPH C 10 -C 40 GC-FID alsó méréshatár 50 µg/l BTEX vegyületek benzol, toluol, etil-benzol, xilolok 0,3 µg/l ph érték potenciometria szárazanyag tartalom tömegmérés alsó méréshatár 100 mg/kg sz.a. MSZ : fejezet MSZ : fejezet EPA 8015C:2007 MSZ 20354: és szakasz MSZ : és 7.3.szakasz MSZ :1984 MSZ :1999

24 24/37 NAT /2014 Hulladék Hulladék, hulladék kivonat Hulladék Hulladék, hulladék kivonat Hulladék Hulladék, hulladék kivonat Hulladék izzítási maradék tömegmérés alsó méréshatár 100 mg/kg sz.a. fajlagos elektromos vezetőképesség konduktometria alsó méréshatár 10 µs/cm égéshő adiabatikus kaloriméter alsó méréshatár 3000 kj/kg összes cianid-tartalom alsó méréshatár 1 mg/kg sz.a. ammónia tartalom alsó méréshatár 1 mg/kg sz.a. szerves oldószer extrakt tömegmérés alsó méréshatár 10 mg/kg sz.a. vízoldható tartalom tömegmérés alsó méréshatár 100 mg/kg sz.a. vízoldható klorid-tartalom argentometria alsó méréshatár 35 mg/kg sz.a. KOI kromátos kromatometria alsó méréshatár 5 mg/l alsó méréshatár 5 mg/kg sz.a. vízoldható fluorid-tartalom potenciometria alsó méréshatár 0,2 mg/kg sz.a. vízoldható szulfát tartalom gravimetria alsó méréshatár 10 mg/kg sz.a. összes fluor-tartalom potenciometria alsó méréshatár 50 mg/kg sz.a. összes klór-tartalom argentometria alsó méréshatár 200 mg/kg sz.a. MSZ :1999 MSZ :1991 MSZ :1985 MSZ :1985 MSZ :1998 MSZ :1989 MSZ :1990 MSZ :1991 MSZ :1986 MSZ :1999 MSZ :1992 EPA 5050:1994 EPA 5050:1994

25 25/37 NAT /2014 Hulladék Hulladék kivonatok Hulladék, ásványi savas és királyvizes feltárásból összes kén-tartalom gravimetria alsó méréshatár 50 mg/kg sz.a. higany CV-AAS 1:10 fázisarányú kivonatból alsó méréshatár: 0,001 mg/l alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a. elemek ICP-OES higany, szelén, kadmium 0,2 mg/kg sz.a. króm, kobalt, nikkel, arzén, molibdén, ón, ólom, antimon, mangán, ezüst 1 mg/kg sz.a. réz, cink 2 mg/kg sz.a. alumínium, bárium, vas 4 mg/kg sz.a. nátrium, kálium, kalcium, magnézium 200 mg/kg sz.a. EPA 5050:1994 MSZ : fejezet MSZ EN SO 11885:2009

26 26/37 NAT /2014 Hulladék kivonatok Hulladék elemek ICP-OES 1:10 fázisarányú kivonatból kadmium, alsó méréshatár: 0,002 mg/l alsó méréshatár: 0,02 mg/kg sz.a. antimon, szelén alsó méréshatár: 0,005 mg/l alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a. nikkel alsó méréshatár: 0,04 mg/l alsó méréshatár: 0,4 mg/kg sz.a. króm, kobalt, arzén, molibdén, ón, ólom, mangán, ezüst 0,05 mg/l 0,5 mg/kg sz.a. réz, cink 0,1 mg/l 1 mg/kg sz.a. alumínium, bárium, vas 0,2 mg/l 2 mg/kg sz.a. nátrium, kálium, kalcium, magnézium 10 mg/l 100 mg/kg sz.a. illékony klórbenzolok klór-benzol, 1,2-diklór-benzol, 1,3- diklór-benzol, 1,4-diklór-benzol 0,05 mg/kg sz.a. MSZ EN SO 11885:2009 EPA 8260C:2006

27 27/37 NAT /2014 Hulladék Hulladék festék, festék Szigetelőolaj hulladék, szigetelőolaj közepesen illékony klórbenzolok 1,2,3-triklór-benzol, 1,2,4-triklórbenzol, 1,3,5-triklór-benzol, 1,2,3,4- tetraklór-benzol, 1,2,3,5-tetraklórbenzol, 1,2,4,5-tetraklór-benzol, pentaklór-benzol, hexaklór-benzol, klórnaftalinok 0,05 mg/kg sz.a. extrahálható szénhidrogének EPH C 10 -C 40 GC-FID alsó méréshatár 10 mg/kg sz.a. PAH vegyületek naftalin, 1-metil-naftalin, 2-metilnaftalin, acenaftilén, acenaftén, fluorén, fenantrén, antracén, fluorantén, pirén, benz(a)antracén, krizén, benz(b)fluorantén, benz(k)fluorantén, benz(a)pirén, benz(e)pirén, dibenz(ah)antracén, benz(ghi)perilén, indeno(1,2,3- cd)pirén 0,1 mg/kg sz.a. PCB vegyületek (marker PCB-k) PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180 0,5 mg/kg 175 o C nál kisebb forráspontú oldószerek összesen GC-FID alsó méréshatár 50 mg/kg PCB tartalom összesen GC-ECD alsó méréshatár 2 mg/kg sz.a. EPA 8270D:2007 MSZ EN 14039:2005 MSZ :1999 MSZ :1999 MSZ EN ISO :2013 MSZ EN 61619:2000

28 28/37 NAT /2014 Szigetelőolaj hulladék, szigetelőolaj Folyékony hulladék (oldószerek, olajok, szénhidrogén származékok) furán származékok HPLC-DAD 5-hidroximetil-2-furfuraldehid (5- HMF), 2-furfuril-alkohol (2-FOL), 2- furfuraldehid (2-FAL), 2-acetilfurán (2-ACF), 5-metil-2-furfuraldehid 0,2 mg/kg dibenzil-diszulfid (DBDS) GC-ECD alsó méréshatár 5 mg/kg Irgamet39 (N,N-Bis(2-ethylhexyl)-4- methyl-1h-benzotriazole-1- methylamine) HPLC-UV alsó méréshatár 5 mg/kg víztartalom Karl-Fischer titrálás alsó méréshatár 50 mg/kg IEC 1198:1993 IEC 10/806/NP:2010 IEEE Cigre WG A2.32 TF02 MSZ EN ISO 12937:2001 Élelmiszer, zsírtartalmú poliklórozott dibenzo-p-dioxinok és furánok HRGC-HRMS-SIM 2,3,7,8 TCDD; 2,3,7,8 TCDF 0,04 pg/g EPA 1613:1994 1,2,3,7,8 PeCDD; 1,2,3,4,7,8 HexCDD; 1,2,3,6,7,8 HexCDD; 1,2,3,7,8,9 HexCDD; 1,2,3,4,6,7,8; 1,2,3,7,8 PeCDF; 2,3,4,7,8 PeCDF; 1,2,3,4,7,8 HexCDF; 1,2,3,6,7,8 HexCDF; 1,2,3,7,8,9 HexCDF; 2,3,4,6,7,8 HexCDF 0,08 pg/g HepCDD; OCDD; 1,2,3,4,6,7,8 HepCDF; 1,2,3,4,7,8,9 HepCDF; OCDF 0,16 pg/g

29 29/37 NAT /2014 Élelmiszer, zsírtartalmú Élelmiszer, összes zsírtartalom (tej, tejtermékek, hús, hústermékek, hal, haltermékek, tojás) poliklórozott bifenilek (dioxinszerű PCB-k) HRGC-HRMS-SIM PCB 77, PCB 81, PCB 105, PCB 114, PCB 118, PCB 123, PCB 126, PCB 156, PCB 157, PCB 167, PCB 169, PCB 189 0,1 pg/g összes zsírtartalom tömegmérés 10 mg/kg MSZ EN 16215: fejezet kivételével MSZ EN :1998 II. Az akkreditált területhez tartozó helyszíni vizsgálatok: Ivóvíz, felszín alatti víz, felszíni víz ph potenciometria fajlagos elektromos vezetőképesség konduktometria alsó méréshatár 10 µs/cm oldott oxigén elektrokémiai szonda alsó méréshatár 0,1 mg/l hőmérséklet MSZ : szakasz MSZ EN 27888:1998 MSZ EN 25814:1998 MSZ 448-2: fejezet Szennyvíz hőmérséklet MSZ 260-2: fejezet ph potenciometria fajlagos elektromos vezetőképesség konduktometria alsó méréshatár 10 µs/cm MSZ 260-4: fejezet MSZ EN 27888:1998

30 30/37 NAT /2014 III. Az akkreditált területhez tartozó mintavételi, mintaelőkészítési eljárások: Termék/anyag Az eljárás jellege Az eljárás Légszennyező források véggáza Ivóvíz / felszín alatti víz/felszíni víz/szennyvíz Felszín alatti víz Felszíni víz Ivóvíz, felszín alatti víz, felszíni víz Ivóvíz Szennyvíz Felszín alatti víz/felszíni víz/szennyvíz Talaj, üledék, iszap minta előkészítés sósav, hidrogén-fluorid kibocsátás meghatározásához minta előkészítés dioxin/furán, dioxinszerű PCB-k meghatározásához mintavételi előírás vízmintavételi technikák vízmintavétel tervezése mintavételi előírás vízminták tartósítása mintavétel fizikai, kémiai vizsgálatokhoz szerves és szervetlen mikroszennyezők vizsgálatához mintavétel állóvizekből fizikai, kémiai vizsgálatokhoz szerves és szervetlen mikroszennyezők vizsgálatához mintavétel folyóvizekből fizikai, kémiai vizsgálatokhoz szerves és szervetlen mikroszennyezők vizsgálatához mintavétel mikrobiológia vizsgálatához mintavétel fizikai, kémiai vizsgálatokhoz szerves és szervetlen mikroszennyezők vizsgálatához mintavétel szennyvízből ált. vízkémiai és szerves/szervetlen mikroszennyezők vizsgálatához minta feltárási eljárás királyvízzel és/vagy salétromsavval feltárható lebegőanyaghoz kötött elemtartalom meghatározásához mintavétel 6 m mélységig fizikai, kémiai vizsgálatokhoz szerves és szervetlen mikroszennyezők vizsgálatához MSZ EN 1911:2010 MSZ EN :2006 MSZ EN ISO :2007 MSZ EN ISO :2013 MSZ ISO :2012 MSZ ISO :1995 MSZ ISO :1995 MSZ EN ISO 19458:2007 MSZ :1988 MSZ ISO :1995 MSZ EN ISO :2002 MSZ EN ISO :2002 MSZ :1998

31 31/37 NAT /2014 Termék/anyag Az eljárás jellege Az eljárás Talaj, üledék, iszap Hulladék Élelmiszer (tej) Élelmiszer (vaj) Élelmiszer (sajt és egyéb tejtermék) Élelmiszer (hús, húskészítmények, hal, haltermékek) minta-előkészítés elemtartalom meghatározáshoz mintavételi terv készítése hulladékok mintavételéhez mintavétel fizikai, kémiai vizsgálatokhoz szerves és szervetlen mikroszennyezők vizsgálatához minta-előkészítés hulladékok fizikai kémiai vizsgálatához hulladékkivonat készítése hulladékok fizikai-kémiai vizsgálatához hulladék kivonat készítése különböző ph értékeken minta feltárási eljárás királyvízzel kioldható elemtartalom meghatározásához vizsgálati módszer előírat hulladékkivonat készítése fizikai és kémiai vizsgálatokhoz minta előkészítés dioxin/furán és dioxinszerű PCB meghatározásához, zsírtartalom kivonása megosztással minta előkészítés dioxin/furán és dioxinszerű PCB meghatározásához, zsírtartalom kivonása megosztással minta előkészítés dioxin/furán és dioxinszerű PCB meghatározásához, zsírtartalom kivonása Soxhlet extrakcióval minta előkészítés dioxin/furán és dioxinszerű PCB meghatározásához, zsírtartalom kivonása Soxhlet extrakcióval MSZ : szakasz MSZ EN 14899:2006 MSZ :1998 MSZ EN 15002:2006 MSZ EN :2003 pren 14429:2013 MSZ EN 13657:2003 MSZ EN 12506:2003 (visszavont szabvány) MSZ EN 13370:2003 (visszavont szabvány) MSZ :1998 MSZ EN : szakasz MSZ EN : szakasz MSZ EN : szakasz MSZ EN : szakasz

32 32/37 NAT /2014 Termék/anyag Az eljárás jellege Az eljárás Élelmiszer (tojás) minta előkészítés dioxin/furán és dioxinszerű PCB meghatározásához zsírtartalom kivonása Soxhlet extrakcióval MSZ EN : szakasz

33 7630 Pécs, Zsolnai V. utca 45. telephelyen 33/37 NAT /2014 I. Az akkreditált területhez tartozó laboratóriumi vizsgálatok: Légszennyező források véggáza nem toxikus szilárd anyag (por) tömegmérés alsó méréshatár 0,5 mg alsó méréshatár 0,5 mg/m l mintából) nedvességtartalom tömegmérés alsó méréshatár 25 mg alsó méréshatár 0,5 g/m 3 MSZ EN :2002 MSZ ISO 9096:1994 MSZ EN 14790:2006 II. Az akkreditált területhez tartozó helyszíni vizsgálatok: Légszennyező források véggáza gázsebesség és térfogatáram dinamikus nyomás mérése piezoelektromos érzékeléssel alsó méréshatár: 1,3 m/s szárnykerekes áramlásmérővel alsó méréshatár: 0,2 m/s koromszám Bacharach módszer : 0-9 skála kén-dioxid NDIR : mg/m 3 szén-monoxid NDIR : 1, mg/m 3 nitrogén-oxidok kemilumineszcencia : mg/m 3 szén-dioxid NDIR : 0,05-30 %v/v MSZ EN ISO :2013 MSZ :1998 MSZ ISO : szakasz MSZ : fejezet MSZ EN 15058:2006 MSZ EN 14792:2006 MSZ : fejezet

34 34/37 NAT /2014 Légszennyező források véggáza Környezeti levegő Környezeti zaj oxigén paramágnesség : 0,05-25 %v/v mintavételek automatizált mérőrendszerek minőségbiztosításához gáz és gőzállapotú összes szerves anyag (szénben megadva) lángionizáció alsó méréshatár 0,3 mg/m 3 metán és nem-metán szénhidrogének lángionizáció alsó méréshatár 0,3 mg/m 3 hőmérséklet termoelem : C hőmérséklet termoelem : C légköri nyomás elektronikus barométer : kpa légnedvesség villamos impedancia : 5-98 relatív % Üzemi, szabadidős (vendéglátó, szórakoztató, sport stb.) létesítmények zaja; minden szabványos paraméter; statisztikai eloszlás, tercsávos spektrum (1 Hz - 20 khz) szint-tartomány: db Közúti zaj szélessávú, A-súlyozású szintben MSZ EN 14789:2006 MSZ EN 14181:2004 MSZ EN 12619:2013 MSZ 21462:1997 MSZ : fejezet MSZ : fejezet MSZ ISO 8756:1995 MSZ : fejezet MSZ 15037:2000 MSZ ISO :2009 MSZ ISO :2009 MSZ : /2007. (XII. 18.) KvVM rendelet, 4. melléklet MSZ ISO :2009 MSZ ISO :2009 MSZ : /2007. (XII. 18.) KvVM rendelet, 4. melléklet MSZ :1992

35 35/37 NAT /2014 Környezeti zaj Hangteljesítmény-szint Munkahelyi zaj Rezgés Vasúti zaj, szélessávú, A-súlyozású szintben Hangteljesítmény-szint; mérnöki, kültéri hangnyomásszint-mérésekkel, (10 Hz - 12,5 khz) szélessávú, A-súlyozású szintben vagy tercsávos elemzéssel, szint-tartomány: db (L W ) Munkahelyi zaj; minden szabványos paraméter; szint-tartomány: db (L W ) Épületrezgések (az épület állagát veszélyeztető rezgések felmérése) rezgéssebesség-jellemzők (átlag- és csúcsértékek), vízszintes és függőleges irányokban 0,3-300 Hz 0,3 mm/sec m/sec (elméleti) MSZ ISO :2009 MSZ ISO :2009 MSZ : /2007. (XII. 18.) KvVM rendelet, 4. melléklet MSZ :1992 (visszavont szabvány) MSZ EN ISO 3744:2011 MSZ ISO 1999: /2005. (XII. 22.) EüM rendelet, 1. melléklet MSZ 13018:1991 III. Az akkreditált területhez tartozó mintavételi, mintaelőkészítési eljárások: Termék/anyag Az eljárás jellege Az eljárás Légszennyező források véggáza mintavétel nedvességtartalom meghatározásához mintavétel nem toxikus szilárd anyag (por) meghatározáshoz mintavétel porokból toxikus fémek meghatározására mintavétel illékony toxikus fémek meghatározására mintavétel As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Ti és V meghatározására MSZ EN 14790:2006 MSZ EN :2002 MSZ ISO 9096:1994 (visszavont szabvány) MSZ :1992 (visszavont szabvány) MSZ :1994 (visszavont szabvány) MSZ EN 14385:2004

36 36/37 NAT /2014 Termék/anyag Az eljárás jellege Az eljárás Légszennyező források véggáza mintavétel Hg meghatározására MSZ EN 13211:2001 mintavétel nátrium vegyületek meghatározására mintavétel gázmotorok kibocsátásának meghatározásához, metán mintavétel mintavétel gázturbinák légszenynyező anyag kibocsátásának meghatározásához MSZ : fejezet MSZ 21463:1997 MSZ EN ISO 25613:2012 MSZ ISO :1998 mintavétel sósav meghatározásához MSZ EN 1911: fejezet mintavétel sósav, hidrogén-fluorid kibocsátás meghatározásához mintavétel aldehidek kibocsátásának meghatározásához mintavétel dioxin/furán, dioxinszerű PCB-k meghatározásához gázfázisú szerves vegyületek mintavétele aktív szénre metanol mintavétele EPA CARB 421:1991 MSZ :1989 MSZ EN : szakasz MSZ EN 13649:2002 MSZ :1989 hidrogén-cianid mintavétele MSZ :1999 korom mintavétele klór mintavétele MSZ :1985 MSZ :1987 (visszavont szabvány) ammónia mintavétele MSZ :1999 kén-hidrogén mintavétele etilén-oxid mintavétele foszgén mintavétele foszforsav mintavétele kénsav mintavétele MSZ :1985 MSZ :1985 MSZ :1990 MSZ :1989 MSZ :1991 izocianátok mintavétele EPA CTM 036:2005

37 37/37 NAT /2014 Termék/anyag Az eljárás jellege Az eljárás Légszennyező források véggáza alifás aminok mintavétele MSZ :1988 PAH vegyületek mintavétele MSZ ISO 12884:2003 glikol és glikolszármazékok mintavétele kén-dioxid mintavétele MSZ :1992 (visszavont szabvány) MSZ EN 14791: szakasz ecetsav mintavétele MSZ :1989 ammóniumvegyületek mintavétele MSZ : VÉGE -

SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 2

SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 2 SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH-1-1171/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 2 A Környezettechnológia Kft. Vizsgálólaboratóriuma (1151 Budapest, Szántóföld utca 4. a. ép.; 7630 Pécs, Zsolnai

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1171/2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1171/2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1171/2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: Környezettechnológia Kft. Vizsgálólaboratóriuma Telephelyek címe: Budapesti telephely:

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH-1-1225/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: Egis 1 Gyógyszergyár Zrt. Műszaki Igazgatóság, Környezetvédelmi és Üzembiztonsági

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Hatóság RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH-1-1364/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A MOL Petrolkémia Zrt. Tiszaújváros Termelés Igazgatóság Minőségellenőrzés Környezetanalitikai

Részletesebben

BŐVÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2014 nyilvántartási számú (2) akkreditált státuszhoz

BŐVÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2014 nyilvántartási számú (2) akkreditált státuszhoz BŐVÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1626/2014 nyilvántartási számú (2) akkreditált státuszhoz Az IMSYS Mérnöki Szolgáltató Kft. Környezet- és Munkavédelmi Vizsgálólaboratórium (1033 Budapest, Mozaik

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (4) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (4) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (4) a NAH-1-1225/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: Egis 1 Gyógyszergyár Zrt. Műszaki Igazgatóság, Környezetvédelmi és Üzembiztonsági

Részletesebben

SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2014 nyilvántartási számú (2) akkreditált státuszhoz

SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2014 nyilvántartási számú (2) akkreditált státuszhoz SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1626/2014 nyilvántartási számú (2) akkreditált státuszhoz Az IMSYS Mérnöki Szolgáltató Kft. Környezet- és Munkavédelmi Vizsgálólaboratórium (1033 Budapest, Mozaik

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1051/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Szegedi Vízmű Zrt. Környezetvédelmi osztály (6724 Szeged, Kátay u. 21. és Szeged

Részletesebben

BŐVÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2015 nyilvántartási számú (1) akkreditált státuszhoz

BŐVÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2015 nyilvántartási számú (1) akkreditált státuszhoz BŐVÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1333/2015 nyilvántartási számú (1) akkreditált státuszhoz A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Környezetvédelmi Osztály Laboratóriumi Csoport Központi Laboratórium

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH-1-1795/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az AIRMON Levegőszennyezés Monitoring Kft. (1112 Budapest, Repülőtéri út 6. 27. ép.) akkreditált területe: I. Az akkreditált

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH-1-1795/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: AIRMON Levegőszennyezés Monitoring Kft. (1112 Budapest, Repülőtéri út 6. 27.

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Laboratóriumi Osztály TEFONAZ Laboratórium 9024 Győr, Jósika u. 16.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Laboratóriumi Osztály TEFONAZ Laboratórium 9024 Győr, Jósika u. 16. Foglalkozás egészségügyi akkreditált vizsgálatok listája Klórozott alifás szénhidrogének: 1,1-diklór-etán, 1,2-diklór-etán, diklór-metán, kloroform, szén-tetraklorid, tetraklór-etilén, 1,1,1-triklór-etán,

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (5) a NAH /2014 nyilvántartási számú (2) akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (5) a NAH /2014 nyilvántartási számú (2) akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (5) a NAH-1-1626/2014 nyilvántartási számú (2) akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: IMSYS Mérnöki Szolgáltató Kft. Környezet- és Munkavédelmi Vizsgálólaboratórium

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH-1-1292/2015 1 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: Fővárosi Levegőtisztaságvédelmi Kft. Laboratórium 1153 Budapest, Bethlen

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1393/2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: CHINOIN Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára Zrt. Újpesti környezetvédelem

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1333/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Környezetvédelmi Osztály Laboratóriumi Csoport Központi Laboratórium

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1468/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az ANALAB Analitikai Laboratórium Kft. (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.) akkreditált területe

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH-1-1701/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: EUROFINS ÖkoLabor Laboratóriumi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Laboratórium

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1050/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az IVÓVÍZ-6 Üzemeltető és Szolgáltató Kft. Laboratóriuma (4405 Nyíregyháza, Tünde u. 18.) akkreditált

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1626/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az IMSYS Mérnöki Szolgáltató Kft. Környezet- és Munkavédelmi Vizsgálólaboratórium (1033 Budapest,

Részletesebben

a NAT-1-1020/2010 számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1020/2010 számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1020/2010 számú akkreditált státuszhoz Az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízmûvek Zrt. Központi Laboratórium (3700 Kazincbarcika, Tardonai út

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1217/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Vízkutató VÍZKÉMIA KFT. Vizsgálólaboratóriuma (1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 43/b.)

Részletesebben

a NAT /2008 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2008 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-0991/2008 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A MÉLYÉPTERV Kultúrmérnöki Kft. Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Vizsgálólaboratórium

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1205/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A BLAUTECH KFT. MÉRÉSI IRODA (8200 Veszprém, Hársfa utca 39.) akkreditált területe I. Az akkreditált

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1217/2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: Vízkutató VÍZKÉMIA KFT. Vizsgálólaboratóriuma 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet

Részletesebben

a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1099/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A VOLUMIX Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Mintavételi és emissziómérési csoport (7200

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (4) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (4) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (4) a NAH-1-1050/2014 2 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: IVÓVÍZ-6 Üzemeltető és Szolgáltató Kft. Laboratóriuma 4405 Nyíregyháza, Tünde

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1750/2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve: E.R.Ö.V. Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1002/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1002/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1002/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A KÖR-KER Környezetvédelmi, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Vizsgálólaboratórium

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2014 nyilvántartási számú 2 akkreditált státuszhoz

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2014 nyilvántartási számú 2 akkreditált státuszhoz MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH-1-1750/2014 nyilvántartási számú 2 akkreditált státuszhoz Az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. Vízminőség-ellenőrző Laboratórium (Ivóvíz részleg: Szekszárd, Bogyiszlói utca

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2014 nyilvántartási számú (1) akkreditált státuszhoz

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2014 nyilvántartási számú (1) akkreditált státuszhoz MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1752/2014 nyilvántartási számú (1) akkreditált státuszhoz A MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Integrált Ellátási Üzletág Környezetvédelem, Energia és Szállítás Környezetvédelem,

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2016 nyilvántartási számú (1) akkreditált státuszhoz

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2016 nyilvántartási számú (1) akkreditált státuszhoz MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1523/2016 nyilvántartási számú (1) akkreditált státuszhoz Az ECO DEFEND Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. (1113 Budapest, Györök utca 19.) akkreditált területe

Részletesebben

AKKREDITASI OKIRAT ACCREDITATION CERTIFICATE

AKKREDITASI OKIRAT ACCREDITATION CERTIFICATE 4 l I f AKKREDITASI OKIRAT ACCREDITATION CERTIFICATE A NEMZETI AKKREDITALO TESTUINT a 2005.6viLXXYil. tdrv6ny felhatalmazdsa alapjin elismeri, hogy a Authorized by the law LilUlil ol2005 the Hungarian

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1050/2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: IVÓVÍZ-6 Üzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Laboratóriuma

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH-1-1468/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: ANALAB Analitikai Laboratórium Kft. 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. 2) Akkreditálási

Részletesebben

a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1586/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Halászati és Öntözési Kutatóintézet Környezetanalitikai Központ Vizsgáló Laboratórium (5540

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1752/2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzési Üzletág Környezetvédelem, szállítás

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1437/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar, Természeti Földrajzi és Geoinformatikai

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (5) a NAH /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (5) a NAH /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (5) a NAH-1-1752/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzési Üzletág 4 Környezetvédelem, szállítás

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Hatóság RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH-1-1523/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az ECO DEFEND Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. (1113 Budapest, Györök utca 19.) akkreditált

Részletesebben

6/2009. (IV. 14.) KvVM EüM FVM együttes rendelet

6/2009. (IV. 14.) KvVM EüM FVM együttes rendelet 6/2009. (IV. 14.) KvVM EüM FVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről A környezet védelmének

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1790/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az Országos Közegészségügyi Intézet Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Igazgatóság Kémiai, Zaj-, Rezgés-

Részletesebben

10/2000. (VI. 2.) KÖM-EÜM-FVM-KHVM EGYÜTTES RENDELET A FELSZÍN ALATTI VÍZ ÉS A FÖLDTANI KÖZEG MINŐSÉGI VÉDELMÉHEZ SZÜKSÉGES HATÁRÉRTÉKEKRŐL

10/2000. (VI. 2.) KÖM-EÜM-FVM-KHVM EGYÜTTES RENDELET A FELSZÍN ALATTI VÍZ ÉS A FÖLDTANI KÖZEG MINŐSÉGI VÉDELMÉHEZ SZÜKSÉGES HATÁRÉRTÉKEKRŐL 10/2000. (VI. 2.) KÖM-EÜM-FVM-KHVM EGYÜTTES RENDELET A FELSZÍN ALATTI VÍZ ÉS A FÖLDTANI KÖZEG MINŐSÉGI VÉDELMÉHEZ SZÜKSÉGES HATÁRÉRTÉKEKRŐL A felszín alatti víz és a földtani közeg minőségi védelme, a

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (6) a NAH /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (6) a NAH /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (6) a NAH-1-0957/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Laboratóriumi Osztály

Részletesebben

Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos Felmérése Phare project HU 9911-01. canor. 10. Melléklet

Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos Felmérése Phare project HU 9911-01. canor. 10. Melléklet 10. Melléklet 3. számú melléklet a 10/2000. (VI. 2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelethez Anyagcsoportonként (A) háttér koncentráció és határértékek felszín alatti vizekre CAS szám = Chemical Abstract

Részletesebben

Magyar joganyagok - 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet - a földtani 2. oldal 2. (1) A szennyező anyag elhelyezésével, bevezetésével járó

Magyar joganyagok - 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet - a földtani 2. oldal 2. (1) A szennyező anyag elhelyezésével, bevezetésével járó Magyar joganyagok - 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet - a földtani 1. oldal 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni

Részletesebben

a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1429/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A DMRV Duna Menti Regionális Vízmû Zrt. Környezet- és Vízminõségvédelmi Osztály Központi Laboratóriumok

Részletesebben

a NAT /2009 számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2009 számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1612/2009 számú akkreditált státuszhoz A KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamû Kft. Minõségvizsgáló Laboratórium (7400 Kaposvár, Dombóvári út 0325 hrsz.)

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1031/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Nitrogénművek Vegyipari Zrt. Minőségellenőrző és minőségbiztosítási osztály

Részletesebben

2. melléklet a 4/2011. (I. 14.) VM rendelethez

2. melléklet a 4/2011. (I. 14.) VM rendelethez 1. Egyes légszennyező anyagok tervezési irányértékei A B C D 1. Légszennyező anyag [CAS szám] Tervezési irányértékek [µg/m 3 ] Veszélyességi 2. 24 órás 60 perces fokozat 3. Acetaldehid [75-07-0] 0,2 1

Részletesebben

a NAT /2007 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT /2007 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület MELLÉKLET a NAT-1-1183/2007 számú akkreditálási ügyirathoz A GW-Borsodvíz Közüzemi Szolgáltató Kft. Központi Laboratórium (3527 Miskolc, Tömösi u. 2.) akkreditált mûszaki területe

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH-1-0990/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: MOTIM ZRt. Laboratórium 9200 Mosonmagyaróvár, Timföldgyári u. 9-13. 2) Akkreditálási

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH-1032/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH-1032/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH-1032/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Heves Megyei Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Központi laboratórium (3300 Eger, Hadnagy u. 2.) akkreditált területe:

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH-1-1111/2014 2 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A MIVÍZ Miskolci Vízmű Korlátolt Felelősségű Társaság Szolgáltatási igazgatóság Laboratórium (3527 Miskolc,

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Hatóság RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH-1-1375/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Központi Vizsgálólaboratórium Somogy megyei Vizsgálólaboratórium

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH-1-0990/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: MOTIM ZRt. Laboratórium 9200 Mosonmagyaróvár, Timföldgyári u. 9-13. 2) Akkreditálási

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1111/2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve: MIVÍZ Kft. Szolgáltatási és Üzemeltetési Igazgatóság Üzemeltetési Osztály Laboratórium

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-0790/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Központi Vizsgálólaboratórium Dél-balatoni Vizsgálólaboratórium (Zamárdi,

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1032/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Heves Megyei Vízmű Zrt. Központi laboratórium (3301 Eger, Hadnagy u. 2.) akkreditált

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2015 nyilvántartási számú 2 akkreditált státuszhoz

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2015 nyilvántartási számú 2 akkreditált státuszhoz MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1323/2015 nyilvántartási számú 2 akkreditált státuszhoz A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Központi Vizsgálólaboratórium Fejér megyei Vizsgálólaboratórium (Kincsesbányai

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1484/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Pannon Egyetem, Mérnöki Kar Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet Tiszta Világ Kémiai

Részletesebben

a NAT /2007 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT /2007 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1323/2007 számú akkreditálási ügyirathoz A Dunántúli Regionális Vízmû Zrt. Központi Vizsgálólaboratórium Fejér megyei Vizsgálólaboratórium (8044 Kincsesbánya

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (5) a NAH /2015 nyilvántartási számú 2 akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (5) a NAH /2015 nyilvántartási számú 2 akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (5) a NAH-1-1323/2015 nyilvántartási számú 2 akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve: Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Központi Vizsgálólaboratórium Fejér megyei Vizsgálólaboratórium

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT(1)

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT(1) Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT(1) a NAT-1-1362/2007 számú akkreditált státuszhoz Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Közép-magyarországi Regionális Intézete,

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH-1-1146/2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: BARANYA-VÍZ Víziközmű Szolgáltató Zrt Szigetvári Üzemigazgatóság Szigetvári Vizsgálólaboratórium

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH-1-1484/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: Pannon Egyetem, Mérnöki Kar Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet Tiszta

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1224/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 1 (6727

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2015 nyilvántartási számú (1) akkreditált státuszhoz

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2015 nyilvántartási számú (1) akkreditált státuszhoz MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-0681/2015 nyilvántartási számú (1) akkreditált státuszhoz A Fővárosi Vízművek Zrt. Vízminőségi és környezetvédelmi osztály Laboratórium (1044 Budapest, Váci út

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAT-1-0972/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Vegyészmérnöki és Biomérnöki

Részletesebben

a NAT /2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1171/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Környezettechnológia Kft. Vizsgálólaboratóriuma (székhely: 1151 Budapest, Szántóföld utca

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1612/2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Korlátolt Felelősségű Társaság (KAVÍZ Kft.)

Részletesebben

a NAT /2007 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT /2007 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület MELLÉKLET a NAT-1-1000/2007 számú akkreditálási ügyirathoz A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi,Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség Környezetvédelmi Laboratórium (1211

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1429/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1429/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1429/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. Környezet- és Vízminőségvédelmi Osztály

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (4) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (4) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (4) a NAH-1-0790/2015 2 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Központi Vizsgálólaboratórium Dél-balatoni

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1292/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Fővárosi Levegőtisztaságvédelmi Kft. Laboratórium (1142 Budapest XIV., Rákospatak u. 70-72.)

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH-1-1205/2015 1 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: BLAUTECH Kft. Mérési Iroda 2 8200 Veszprém, Hársfa utca 39. 2) Akkreditálási

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1157/2013 3 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. Laboratórium (8900 Zalaegerszeg, Külterület 0940/7 hrsz.) akkreditált

Részletesebben

a NAT /2006 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT /2006 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület MELLÉKLET a NAT-1-1111/2006 számú akkreditálási ügyirathoz A MIVÍZ Miskolci Vízmû Kft. Környezet- és vízminõségvédelmi osztály Laboratórium (3527 Miskolc, József Attila u.

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1289/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Heves Megyei Vízmű Zrt. 1 Gyöngyös Város tisztító Telepének Laboratóriuma (3200

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Hatóság SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1593/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A MEDIO TECH Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. (9700 Szombathely, Körmendi út

Részletesebben

a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1702/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A QC-five Analitika Kft. (1116 Budapest, Fehérvári út 144., Csarnok II. 12. sz.) akkreditált

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1157/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. Laboratórium (8900 Zalaegerszeg, Külterület 0940/7 hrsz.)

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditálási státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditálási státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1230/2012 nyilvántartási számú akkreditálási státuszhoz A Szekszárdi Víz- és Csatornmű Kft. Vízminőség-ellenörző Laboratórium (Ivóvíz

Részletesebben

SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3)

SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH-1-1177/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A BorsodChem Zrt. Telephely Működtetés Minőségirányítási Főosztály (3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.) akkreditált

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1615/2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: Homokkert Kistérségi Integrációs Nonprofit Közhasznú Kft. SoilChem Agrár és

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH /2015 nyilvántartási számú 1 akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH /2015 nyilvántartási számú 1 akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH-1-0681/2015 nyilvántartási számú 1 akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: Fővárosi Vízművek Zrt. Vízminőségi és környezetvédelmi osztály Laboratórium

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Laboratóriumi Osztály TEFONAZ Laboratórium 9024 Győr, Jósika u. 16.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Laboratóriumi Osztály TEFONAZ Laboratórium 9024 Győr, Jósika u. 16. Település- és környezet-egészségügyi akkreditált vizsgálatok listája vize, hemodializáló folyadék, felszín alatti víz Fürdővíz (mesterséges, természetes) Szulfitredukáló anaerobok (Clostridiumok) spóraszáma

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (5) a NAH /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (5) a NAH /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (5) a NAH-1-1177/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: BorsodChem Zrt. Termelés Irányítás Minőségirányítási Főosztály Analitikai Laboratórium

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1157/2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. Laboratórium (8900 Zalaegerszeg, Külterület

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT(1) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT(1) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT(1) a NAH-1-1615/2014 1 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Homokkert Kistérségi Integrációs Nonprofit Közhasznú Kft. SoilChem Agrár és Környezetanalitikai Laboratórium

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1409/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A SPECTRUM Laboratórium Mérnöki Kft. (9028 Győr, Fehérvári út 75.) akkreditált

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH-1-1337/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Laboratóriumi Osztály

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH-1-1720/2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: GREEN-PARK 2000 Kft. Környezet-analitikai Laboratórium 1 (3527 Miskolc, József

Részletesebben

SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1)

SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) Nemzeti Akkreditáló Testület SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) a NAT-1-1323/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Dunántúli Regionális Vízmû Zrt. Központi Vizsgálólaboratórium Fejér megyei Vizsgálólaboratórium

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH-1-1002/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A KÖR-KER Környezetvédelmi, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Vizsgálólaboratórium, (2536 Nyergesújfalu, Babits M utca 6.)

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH-1-1001/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: BARANYA-VÍZ Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Komlói

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1699/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A synlab Umweltinstitut Ungarn Kft. Labor (9200 Mosonmagyaróvár, Terv utca 92.)

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1484/2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: Pannon Egyetem Mérnöki Kar Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet Tiszta

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH-1-1226/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A PANNON-VÍZ Zrt. Minőségvizsgáló Laboratórium (9025 Győr, Bercsényi liget 83.) akkreditált területe: I. Az akkreditált területhez

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1205/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A BLAUTECH HUMÁN- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ KFT. MÉRÉSI IRODA (8200 Veszprém,

Részletesebben