Kisebbségi kétnyelvűség. Az élőnyelvi vizsgálatok és az iskola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kisebbségi kétnyelvűség. Az élőnyelvi vizsgálatok és az iskola"

Átírás

1 Kisebbségi kétnyelvűség Az élőnyelvi vizsgálatok és az iskola

2 Kiindulópont A kisebbségi helyzetben beszélt magyar nyelv más, mint a magyarországi. Ez ellen a helyzet ellen kell-e, illetve lehet-e tenni valamit? vagy El kell fogadni, mert természetes, és inkább arra kell megoldást találni, hogy a magyarországi és a határon túli magyar nyelvváltozatok ne távolodjanak el egymástól annyira, hogy az már zavarokat okozzon a kölcsönös érthetőségben?

3 Kiindulópont El kell érni, hogy a határon túli magyar anyanyelvűek anyanyelve továbbra is a magyar maradjon. Milyen eszközökkel? az anyanyelv tisztaságának fenntartása érdekében alkalmazott hagyományos nyelvművelés VS. az élőnyelvi vizsgálatok eredményeire alapuló nyelvtervezés

4 Az élőnyelvi (szekuláris) vizsgálatok valódi nyelvi adatokra épül valódi nyelvhasználóktól olyan beszédhelyzetekből, amelyekben azok a nyelvet a legtermészetesebben használják kérdőíves felmérések és magnetofonnal fölvett interjúk az adatok statisztikailag értékelhetők, rögzítve vannak, ellenőrizhetők, megismételhetők megfigyelői paradoxon leküzdése

5 Az élőnyelvi/szekuláris vizsgálatok célja Egy beszélőközösség nyelvi állapotának és nyelvhasználati szokásainak a leírása, azaz hogy az adott közösségben milyen nyelvváltozatokat használnak, és milyen normák irányítják ezek használatát, illetve, hogy az egyes nyelvváltozatoknak milyen nyelvi jellegzetességei vannak. E vizsgálatok eredményeit többek között a nyelvtervezési folyamatok során, például nyelvtanok, szótárak szerkesztésekor vagy tankönyvek írásakor lehet fölhasználni.

6 Az élőnyelvi vizsgálatok tapasztalatai Közömbös, hogy a nyelvészek helyesnek vagy helytelennek ítélnek-e egy-egy nyelvi elemet, mert a nyelvhasználatot nem a nyelvészek, hanem a nyelvközösségben megtalálható normák irányítják. Ezek a normák különbözőek, különböző helyzetekben más-más normák érvényesülnek, és e normáknak csak töredéke esik egybe azzal, amit egy-egy nyelvész - egyébként önkényesen, saját ízléséből kiindulva helyesnek vél.

7 A hagyományos nyelvművelés és az élőnyelvi vizsgálatokon alapuló nyelvtervezés eltérései kiindulópontja szemlélete értékelése módszere hozzáállása célja eszménye hatása

8 Hagyományos nyelvművelés kiindulópont szemlélet értékelés módszer hozzáállás cél eszmény hatás a nyelv homogén egynyelvűségen alapul; van egy eszményi változat van: a nyelv javul vagy romlik intuitív preskriptív művelt nyelvhasználók nevelése az ideális beszélő NINCS vagy NEGATÍV

9 Élőnyelvi vizsgálatokon alapuló nyelvtervezés kiindulópont szemlélet értékelés módszer hozzáállás cél eszmény hatás a nyelv homogén egynyelvűségen alapul; egy eszményi változat a nyelv javul vagy romlik intuitív preskriptív művelt nyelvhasználók nevelése az ideális beszélő NINCS vagy NEGATÍV a nyelv heterogén a többnyelvűség minden változat egyenértékű nincs: a nyelv változik deskriptív szuggesztív az anyanyelvükkel jól boldoguló nyelvhasználók nevelése a nyelv működése NINCS vagy POZITÍV

10 Kétnyelvűség > bomlott gondolkodás? A kétnyelvűség körülményei között élő külföldi magyarok nyelvhasználatának sajátos vonásai - még e hézagos és vázlatos áttekintésben is azt mutatják, hogy a két nyelvi rendszer az állandó érintkezésben könnyen egymásba fonódik, keveredik az egyén tudatában, a nyelvérzék nemegyszer bizonytalanná válik, az egyik nyelv kategóriái hozzáidomulnak a másikhoz, a sajátságok megritkulnak, s fennáll a veszélye a nyelvi rendszer megbomlásának. Ez pedig - a megértést ugyan nem, de - a fogalomrendszer kialakítását, a dolgok logikájába való behatolást, az alkotó gondolkodást veszélyezteti. A nyelvi rendszer felbomlásával ugyanis a gondolkodás maga válik az egyénben szervetlenné, bomlottá, felemássá. (NyKk I: 1291).

11 Folyamatos kölcsönhatás Interferencia kölcsönzés

12 Fölösleges kölcsönzés a romániai magyarok navétáznak a szabadkai magyar gyerek szokk-ot iszik, a kolozsvári vagy a székelyudvarhelyi szukk-ot vagy hűsítőt Dunaszerdahelyen tyepláki-t, Újvidéken viszont trénerká-t vesznek föl

13 Magyar szemlélet? skót, sport, staféta Ágnes, fotel anyag

14 A magyar nyelv kétnyelvű változatai A kétnyelvűséggel foglalkozó vizsgálatok egyik alaptétele, hogy a kétnyelvűek, akár egyik, akár másik nyelvüket beszélik, soha nem pontosan azt a nyelvet használják, amit az adott nyelvek egynyelvű beszélői: a két nyelv folyamatosan hat egymásra, így a nyelvi érintkezések megszokott kísérőjelenségei (az interferencia és a kölcsönzés) szintén folyamatosan vannak jelen.

15 Provincializmus? az egyközpontú-egynyelvű szemlélet, senki által nem beszélt igényes magyar nyelv az egy-egy nyelvterület szélein beszélt nyelvjárások jobban különböznek mind egymástól, mind a központi nyelvjárásoktól, mint a nyelvterület belsejében beszélt nyelvjárások; esélyük sincs a határon túli területek nyelvváltozatainak arra, hogy sajátosságaik a sztenderd részévé váljanak; a közelmúltig nem lehetett fogni a magyar rádió és televízió adásait, így ennek egységesítő szerepe sem lehetett; nemigen van módjuk arra, hogy a hivatalos, a sztenderd magyar nyelvet használják: azokban a nyelvhasználati tartományokban, amelyekben Magyarországon általában a sztenderd a használatos a kisebbségi magyarok többnyire az államnyelvet kényszerülnek használni.

16 Egységes nyelv? >> nyelvi türelem Norvégia: egyazon nyelv változatai Finnország: finn, svéd

17 Társadalmi következmények anyanyelvüknek szintén nem egynyelvű, hanem kétnyelvű nyelvváltozatait használják egy-egy szituációban nemcsak anyanyelvük különböző változatai közül választhatnak, hanem anyanyelvük és egy másik nyelv között is

18 A nyelvválasztást befolyásoló tényezők gazdasági tényezők politikai presztízs kulturális tényezők egyéni tényezők: nyelvtudás, esztétika, pozitív és negatív élmények

19 A nyelvmegtartás elősegítése pozitív attitűd politikai tényezők gazdasági tényezők kulturális tényezők

20 50 erdélyi adatközlő 1) minden hétköznapi nyelvhasználati funkció ellátására alkalmas 2) szépirodalmi, publicisztikai, tudományos, hivatalos nyelvként is alkalmas 3) sok benne a nyelvjárásiasság 4) kevert nyelv : nagyon sok benne az idegen hatásra létrejött jelenség 5) aki ezt beszéli anyanyelvként, nehezen érti meg a magyarországi magyart 6) egyre romlik az állapota ,7 3,46 3,2 2,44 1,8 2,74

21 Megoldás? A saját nyelvváltozat elfogadtatása, megerősítése, használatának bátorítása még fontosabb lenne a kisebbségi magyar területeken, ahol kevesebb az olyan alkalom, amely az anyanyelv sztenderd változatának alkalmazását követelné.

22 Megoldás? Az oktatás során - legalábbis az alsóbb osztályokban - mindenki azt a nyelvváltozatot használhatná, amelyet lakóhelyén beszélnek, anélkül, hogy az adott nyelvváltozatot csökkent értékűnek érez(het)né. A sztenderd nyelvet csak fokozatosan vezetnék be az oktatási folyamat egy második fázisában, sőt a kisebbségi területeken területenként némiképpen eltérő sztenderdváltozatot, amely egyben bizonyos mértékben a magyarországi sztenderdtől is különbözik.

23 Többközpontú (pluricentrikus) nyelvek teljes és elsődleges központ részleges és másodlagos központok >> megszűnésének formái 1. egyetemes sztenderd 2. különálló nyelvek

24 Diglosszia Charles Ferguson Ugyanannak a beszélőközösségnek a mindennapi használatában két, egymástól nyelvileg és funkció szempontjából is élesen elhatárolható változatban élnek emelkedett változat: politikai, vallási, tudományos életben, az országos tömegtájékoztatásban használják, és ez a szépirodalom nyelve közönséges változat: a magánéletben, a helyi lapokban és tömegtájékoztatásban, a szórakoztatásban használják, és ez a népi irodalom nyelve

25 Diglosszia kiterjesztése Joshua Fishman az olyan nyelvi szituációkra is, amelyekben az E- és a K-funkciók ugyanígy elkülönülnek egymástól, de az E- és a K-változat nem egyazon nyelv két változata, hanem két különböző nyelv

26 A kettősnyelvűség csak a hagyományos nyelvjárásokat (a sztenderd által alig befolyásolt dialektusokat) tolerálja, más nem sztenderd nyelvváltozatokat (például a kőbányai munkáskerületekben beszéltet) nem

27 A kétkódúság; a kétkódú a bármilyen nem sztenderd és sztenderd nyelvváltozat ismeretét és a kettő közötti váltás képessége

28 A kétkódúság tényét figyelembe vevő és azon alapuló oktatáspolitika Nem azt jelenti, hogy a sztenderd elsajátítását egyáltalán nem követelné meg az iskola, viszont tény, hogy föl kellene adni az eszményített magyar nyelv elsajátíttatására tett törekvéseket, ennek megfelelően az eddigi gyakorlattól eltérően nem lehetne erkölcsi alapon, hatalmi szóval számon kérni a sztenderd megtanulását. A sztenderd és az adott nem sztenderd változat pontos nyelvi ismeretére, státusuk és funkciójuk különbségeinek bemutatására lenne e helyett szükség.

cuprájz pádé, herdú, juláj forsz, burdosgazda fémes, hazbend, hepi, ájdunkér, ájdonó, szvíthárt stóros, félblak, néberhúd, belájtol, fájermány

cuprájz pádé, herdú, juláj forsz, burdosgazda fémes, hazbend, hepi, ájdunkér, ájdonó, szvíthárt stóros, félblak, néberhúd, belájtol, fájermány Feladattár 1. Mi volt az Ann Arbor-i per jelentősége? 2. Mit gondol, lehetséges-e a saussure-i értelemben tanulmányozni a nyelvet (langue) mint elvont jelrendszert? Milyen buktatókat lát egy ilyen kutatás

Részletesebben

SÁNDOR Klára. Az élőnyelvi vizsgálatok és az iskola: a kisebbségi kétnyelvűség 1

SÁNDOR Klára. Az élőnyelvi vizsgálatok és az iskola: a kisebbségi kétnyelvűség 1 SÁNDOR Klára Az élőnyelvi vizsgálatok és az iskola: a kisebbségi kétnyelvűség 1 Noha a kisebbségi magyar nyelvhasználattal kapcsolatos élőnyelvi vizsgálatok még alig-alig indultak meg, 2 máris heves vitákat

Részletesebben

Szocio- lingvisztikai alapismeretek

Szocio- lingvisztikai alapismeretek Szocio- lingvisztikai alapismeretek 10. A szociolingvisztika kialakulásának okai Hagyományos nyelvészet: A nyelv társadalmi normák strukturált halmaza (invariáns, homogén) Noam Chomsky: A nyelvelmélet

Részletesebben

TÉMAKÖR: A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE 5. A NYELVMŰVELÉS ÉS NYELVTERVEZÉS JELENTŐSÉGE; SZEREPE NAPJAINKBAN

TÉMAKÖR: A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE 5. A NYELVMŰVELÉS ÉS NYELVTERVEZÉS JELENTŐSÉGE; SZEREPE NAPJAINKBAN TÉMAKÖR: A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE 5. A NYELVMŰVELÉS ÉS NYELVTERVEZÉS JELENTŐSÉGE; SZEREPE NAPJAINKBAN 1. A nyelvművelés a nyelv életébe való tudatos beavatkozás a javítás szándékával. Ez a tevékenység

Részletesebben

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK LEHET-E TISZTÁN BESZÉLNI MAGYARUL? KONTRA MIKLÓS Aki a nyelvet szabályozza, az az integrális embert szabályozza. " (Szeli István, Magyar Tudomány, 1991:469) Magyarország határain belül

Részletesebben

KESZTOSEG: ELŐFIZETHETŐ: KESZTÖBIZOTTSÁG: (ESZTŐSÉG ÉS KIADÓ: TERJESZTŐK: DAI MUNKÁLATOK: ÁRA: LAPÍTÓ

KESZTOSEG: ELŐFIZETHETŐ: KESZTÖBIZOTTSÁG: (ESZTŐSÉG ÉS KIADÓ: TERJESZTŐK: DAI MUNKÁLATOK: ÁRA: LAPÍTÓ ISSN 0305 557X KESZTOSEG:»lián főszerkesztő uy mre uzsanna korrektor.ászló felelős szerkesztő I Péter KESZTÖBIZOTTSÁG: Cároly (München) nesl Éva (Kolozsvár) r László elnök tidor (Ada) Viktor (Párizs) István

Részletesebben

PÉNTEK János. A kisebbségi iskolák kétnyelvűsége és kettősnyelvűsége *

PÉNTEK János. A kisebbségi iskolák kétnyelvűsége és kettősnyelvűsége * PÉNTEK János A kisebbségi iskolák kétnyelvűsége és kettősnyelvűsége * 1. A véletlennek is lehetne tulajdonítani, hogy néhány hónappal előadásom vázlatának papírra vetése előtt jelent meg az Irodalmi Szemlében

Részletesebben

FENYVESI Anna. Magyar diglosszia Szlovákiában Lanstyák István elemzéséről *

FENYVESI Anna. Magyar diglosszia Szlovákiában Lanstyák István elemzéséről * FENYVESI Anna Magyar diglosszia Szlovákiában Lanstyák István elemzéséről * Ha egy nyelvész elemzése egy nyelvi kérdésről vagy helyzetről nyomtatásban is megjelenik, az általában csak a nyelvészek számára

Részletesebben

ÁLLAMOK, NYELVEK, ÁLLAMNYELVEK. Nyelvpolitika a mai Kárpátalja területén (1867 2010)

ÁLLAMOK, NYELVEK, ÁLLAMNYELVEK. Nyelvpolitika a mai Kárpátalja területén (1867 2010) ÁLLAMOK, NYELVEK, ÁLLAMNYELVEK Nyelvpolitika a mai Kárpátalja területén (1867 2010) Csernicskó István ÁLLAMOK, NYELVEK, ÁLLAMNYELVEK Nyelvpolitika a mai Kárpátalja területén (1867 2010) Gondolat Kiadó

Részletesebben

http://hu.languagesindanger.eu/book-of-knowledge

http://hu.languagesindanger.eu/book-of-knowledge http://hu.languagesindanger.eu/book-of-knowledge Mi is az a Tudástár? nyelvi sokszínűségről szóló fejezetek gyűjteménye nyelvek sokfélesége az egyes nyelvi szinteket érintve a nyelvi diverzitás társadalmi

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] Nyelvmentés vagy nyelvárulás? Vita a határon túli magyar nyelvhasználatról. KONTRA Miklós

[Erdélyi Magyar Adatbank] Nyelvmentés vagy nyelvárulás? Vita a határon túli magyar nyelvhasználatról. KONTRA Miklós KONTRA Miklós Hogyan válasszunk le ötmillió magyart a nemzet testéről? 1 Kamarás Istvánnak A nyelvi tervezés kifejezés angol elődjét, a language planninget 1958-ban indította útjára az amerikai Einar Haugen

Részletesebben

Bevezetés a nyelvtudományba

Bevezetés a nyelvtudományba Bevezetés a nyelvtudományba Előadás 2009/2010. I.félév Pázmány Péter Katolikus Egyetem 1. előadás: Bevezetés Előadó: Tóth Ildikó, PhD. Bevezetés a nyelvtudományba Előadás 2009/2010. I.félév Pázmány Péter

Részletesebben

Akétnyelvűség az alábbi kontextusban nincs kapcsolatban a fergusoni diglossziával:

Akétnyelvűség az alábbi kontextusban nincs kapcsolatban a fergusoni diglossziával: Iskolakultúra 2/5 Bene Annamária Vajdaság, egyetem, kétnyelvűség A bilingvizmus kutatása a Vajdaságban nagy múltra tekint vissza, eddig azonban senki sem vizsgálta az itteni magyarság sok szempontból fontos

Részletesebben

Interkulturális kommunikáció. Interkulturális szemlélet a nyelvoktatásban

Interkulturális kommunikáció. Interkulturális szemlélet a nyelvoktatásban Interkulturális kommunikáció Interkulturális szemlélet a nyelvoktatásban Kultúra: a szó jelentései az Értelmező szótár+ alapján (Tinta, 2007: 938.) O Mindaz az anyagi, szellemi érték, amelyet az emberi

Részletesebben

Szociolingvisztikai vizsgálatok a magyarországi luzofón diaszpóra körében

Szociolingvisztikai vizsgálatok a magyarországi luzofón diaszpóra körében Szociolingvisztikai vizsgálatok a magyarországi luzofón diaszpóra körében Hargitai Evelin Gabriella ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola, Romanisztika Program 2011. február 4. 1. A luzofónia és a diaszpóra

Részletesebben

TANULMÁNYOK MÛHELY A Gramma Nyelvi Iroda tevékenységérõl 1

TANULMÁNYOK MÛHELY A Gramma Nyelvi Iroda tevékenységérõl 1 TANULMÁNYOK MÛHELY A Gramma Nyelvi Iroda tevékenységérõl 1 1. Bevezetõ A Gramma egyesület 2001 augusztusában jött létre a Mercurius Társadalomtudományi Kutatócsoportban tevékenykedõ nyelvészek jóvoltából.

Részletesebben

Akétnyelvűség az alábbi kontextusban nincs kapcsolatban a fergusoni diglossziával:

Akétnyelvűség az alábbi kontextusban nincs kapcsolatban a fergusoni diglossziával: Iskolakultúra 2000/5 Bene Annamária Vajdaság, egyetem, kétnyelvűség A bilingvizmus kutatása a Vajdaságban nagy múltra tekint vissza, eddig azonban senki sem vizsgálta az itteni magyarság sok szempontból

Részletesebben

Jelnyelvi alapismeretek

Jelnyelvi alapismeretek Jelnyelvi alapismeretek a hallássérülés siketek és jelnyelvek: főbb vonások a jelnyelv helyzete Magyarországon: akadályok és megoldások oovoo & Skype alkalmazási ismeretek A hallássérültek Siketek Nagyothallók

Részletesebben

Nevelés a közösségben. Dr. Nyéki Lajos 2016

Nevelés a közösségben. Dr. Nyéki Lajos 2016 Nevelés a közösségben Dr. Nyéki Lajos 2016 A nevelés individuális és szociális felfogása Az individuális és a szociális felfogás jellemzői Történeti előzmények - Edward Flanagan: Boys Town, 1921 - Makarenko

Részletesebben

Magyar nyelvi hatáserősítő programok Temes megyében

Magyar nyelvi hatáserősítő programok Temes megyében Magyar nyelvi hatáserősítő programok Temes megyében dr. Erdei Ildikó 2012. április 13. Magyar nyelvoktatás és nyelvápolás a Kárpát-medence szórványvidékein Az előadás felépítése: Temes megye - szórványrégió

Részletesebben

Kérdések: Nádasdy Ádám Mi a baj a nyelvműveléssel?

Kérdések: Nádasdy Ádám Mi a baj a nyelvműveléssel? Nádasdy Ádám Mi a baj a nyelvműveléssel? I. Folyik az angol nyelvészeti bevezető óra, magyarázom a hallgatóknak az angol nyelv különféle változatait: a britet, amerikait, ausztrált, meg hogy Anglián belül

Részletesebben

V. A magyarországi írásbeliség kialakulása

V. A magyarországi írásbeliség kialakulása V. A magyarországi írásbeliség kialakulása I. A nyelvemlékekről általában I. A nyelvemlékekről általában A nyelvemlék fogalma I. A nyelvemlékekről általában A nyelvemlék fogalma minden olyan forrás, amely

Részletesebben

Külföldi betelepülők hatása egy többnyelvű magyarországi beszélőközösségben

Külföldi betelepülők hatása egy többnyelvű magyarországi beszélőközösségben Külföldi betelepülők hatása egy többnyelvű magyarországi beszélőközösségben Heltai Borbála Éva ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola heltaibori@gmail.com Kivonat: Dolgozatomban azt vizsgálom, milyen nyelvi

Részletesebben

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5.

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5. Etika Bevezető Oktatási cél: A kurzus célja az etika körébe tartozó fogalmak tisztázása. A félév során olyan lényeges témaköröket járunk körbe, mint erény erkölcsi tudat, szabadság, lelkiismeret, moralitás,

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI DENKOVIĆ ANDREA

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI DENKOVIĆ ANDREA Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI DENKOVIĆ ANDREA HORVÁT MAGYAR KÉTNYELVŰSÉG A KÖZOKTATÁSBAN A kétnyelvűség szociolingvisztikai dimenziói a horvátországi

Részletesebben

Nyelvpolitikai nyelvoktatáspolitikai K Ü L Ö N Ö S T E K I N T E T T E L A S Z O M S Z É D O K R A É S A R O K O N O K R A

Nyelvpolitikai nyelvoktatáspolitikai K Ü L Ö N Ö S T E K I N T E T T E L A S Z O M S Z É D O K R A É S A R O K O N O K R A Nyelvpolitikai nyelvoktatáspolitikai helyzetkép T É R B E N É S I D Ő B E N K Ü L Ö N Ö S T E K I N T E T T E L A S Z O M S Z É D O K R A É S A R O K O N O K R A A többnyelvűség ma az ET 2012. évi felmérése

Részletesebben

A cigány-magyar együttélés térbeliségének vizsgálata mentális térkép segítségével

A cigány-magyar együttélés térbeliségének vizsgálata mentális térkép segítségével A cigány-magyar együttélés térbeliségének vizsgálata mentális térkép segítségével Nagyné Molnár Melinda - Bogárdi Tünde SZIE Gödöllő GTK RGVI Regionális Tudományok Doktori Iskola A cigány-magyar együttélés,

Részletesebben

Multikulturális nevelés Inkluzív nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016

Multikulturális nevelés Inkluzív nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016 Multikulturális nevelés Inkluzív nevelés Dr. Nyéki Lajos 2016 Az iskolával szembeni társadalmi igények A tudásközvetítő funkció A szocializációs funkció A társadalmi integrációs (ezen belül a mobilitási)

Részletesebben

Az esztétikai nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016

Az esztétikai nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016 Az esztétikai nevelés Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az esztétikai nevelés a személyiség formálásának olyan sajátos útja, amelynek során az esztétikum hatásait tudatosan érvényesítjük a nevelési céljaink

Részletesebben

A dialektusok mai helyzetéről a nyelvjárásgyűjtések tükrében

A dialektusok mai helyzetéről a nyelvjárásgyűjtések tükrében Docēre et movēre Bölcsészet- és társadalomtudományi tanulmányok a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar 20 éves jubileumára. pp. 117 122. A dialektusok mai helyzetéről a nyelvjárásgyűjtések tükrében

Részletesebben

Az elektronikus kommunikáció eszközei és gyakorlata a dél-szlovákiai önkormányzatokban 2014

Az elektronikus kommunikáció eszközei és gyakorlata a dél-szlovákiai önkormányzatokban 2014 Az elektronikus kommunikáció eszközei és gyakorlata a dél-szlovákiai önkormányzatokban 2014 Az előző két év gyakorlatához hasonlóan a Pro Civis Polgári Társulás és az általa működtetett Szlovákiai Magyar

Részletesebben

MAĐARSKI JEZIK U PODRAVSKOM NASELJU ŽDALA

MAĐARSKI JEZIK U PODRAVSKOM NASELJU ŽDALA SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FILOZOFSKI FAKULTET ODSJEK ZA HUNGAROLOGIJU, TURKOLOGIJU I JUDAISTIKU Katedra za hungarologiju MAĐARSKI JEZIK U PODRAVSKOM NASELJU ŽDALA DIPLOMSKI RAD Mentor: doc.dr.sc. Orsolya Ţagar

Részletesebben

Kutatási terv. Heltai Borbála Éva. A többnyelvűség új formái egy magyarországi településen

Kutatási terv. Heltai Borbála Éva. A többnyelvűség új formái egy magyarországi településen Tudományos kutatói pályázat az MTA Nyelvtudományi Intézet Pszicho-, Neuro- és Szociolingvisztikai Osztályának Szociolingvisztikai Kutatócsoportjába (Többnyelvűségi Kutatóközpont) Kutatási terv Heltai Borbála

Részletesebben

Hagyjuk vagy fejlesszük? A magyar műszaki nyelv jelenéről és jövőjéről. Dr. Balázs Géza tszv. egyetemi tanár ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék

Hagyjuk vagy fejlesszük? A magyar műszaki nyelv jelenéről és jövőjéről. Dr. Balázs Géza tszv. egyetemi tanár ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék Hagyjuk vagy fejlesszük? A magyar műszaki nyelv jelenéről és jövőjéről Dr. Balázs Géza tszv. egyetemi tanár ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék Sztenderd - szaknyelv A fejlett nyelvek rétegződnek sztenderd

Részletesebben

AZ UDMURT-OROSZ KÉTNYELVŰSÉG

AZ UDMURT-OROSZ KÉTNYELVŰSÉG EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR Nyelvtudományi Doktori Iskola Magyar nyelvészet SHIROBOKOVA LARISA AZ UDMURT-OROSZ KÉTNYELVŰSÉG (UDMURT KÖZTÁRSASÁG, SARKAN JÁRÁS, MUVYR KÖZSÉG) DOKTORI

Részletesebben

A nyelv az identitás szerkezetében

A nyelv az identitás szerkezetében 54 Péntek János mai fázisbeli eltolódásokban van. Ezt annak indoklásaként bocsátom elõre, hogy miért nem szorítkozom a következõkben kizárólag Erdélyre. 1 A nyelv az identitás szerkezetében Kétségtelen,

Részletesebben

Mind az egynyelvű, mind a kétnyelvű oktatás eredményezhet egynyelvűséget és kétnyelvűséget egyaránt.

Mind az egynyelvű, mind a kétnyelvű oktatás eredményezhet egynyelvűséget és kétnyelvűséget egyaránt. Vančo Ildikó A kétnyelvűsítés módjai és az identitás összefüggései A kisebbség és többség együttélése során megkerülhetetlen a kérdés kétnyelvűsítés (s ezen belül az államnyelv oktatásának) mikéntje. Írásomban

Részletesebben

Először éljenek együtt, de azután Az élettársi kapcsolatok megítélése Magyarországon és Európában

Először éljenek együtt, de azután Az élettársi kapcsolatok megítélése Magyarországon és Európában Először éljenek együtt, de azután Az élettársi kapcsolatok megítélése Magyarországon és Európában Rohr Adél PTE BTK Demográfia és Szociológia Doktori Iskola KSH Népességtudományi Kutatóintézet Fókuszban

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ LINTNER ANITA Fejezetek a kétnyelvűségről a két háború közti Csehszlovákiában (különös tekintettel Somorja nyelvi helyzetére)

Részletesebben

Hanyiszkó Kitti (1990) Debrecen. A Debreceni Egyetem finnugrisztika mesterszakos hallgatója. A DETEP és a Hatvani István Szakkollégium tagja.

Hanyiszkó Kitti (1990) Debrecen. A Debreceni Egyetem finnugrisztika mesterszakos hallgatója. A DETEP és a Hatvani István Szakkollégium tagja. 80 Hanyiszkó Kitti (1990) Debrecen. A Debreceni Egyetem finnugrisztika mesterszakos hallgatója. A DETEP és a Hatvani István Szakkollégium tagja. Hanyiszkó Kitti Egy speciális ügynökvizsgálatról Magyar

Részletesebben

Az iskolaválasztás és a nyelvoktatás Kárpát-medencei látlelete. A kisebbségi oktatás értékei és kihívásai Duna Ház, Torockó, 2015. október 29.

Az iskolaválasztás és a nyelvoktatás Kárpát-medencei látlelete. A kisebbségi oktatás értékei és kihívásai Duna Ház, Torockó, 2015. október 29. Az iskolaválasztás és a nyelvoktatás Kárpát-medencei látlelete A kisebbségi oktatás értékei és kihívásai Duna Ház, Torockó, 2015. október 29. Az iskolaválasztás momentuma Egyéni szempontok Közösségi szempontok

Részletesebben

EGY TANNYELV ÉS SOK MINDEN MÁS

EGY TANNYELV ÉS SOK MINDEN MÁS EGY TANNYELV ÉS SOK MINDEN MÁS BEREGSZÁSZI ANIKÓ II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fõiskola, Beregszász A nyelvi tervezés a nyelv vagy a nyelvhasználat valamilyen társadalmi, gazdasági és/vagy politikai

Részletesebben

A kutatási program keretében a következő empirikus adatfelvételeket bonyolítottuk le

A kutatási program keretében a következő empirikus adatfelvételeket bonyolítottuk le NYELVTANULÁSI MOTIVÁCIÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK KÖRÉBEN: KIHÍVÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ VALÓ CSATLAKOZÁS ELŐTT ÉS UTÁN (T47111) A kutatási program keretében a következő empirikus adatfelvételeket bonyolítottuk

Részletesebben

Molnár Mária. A nyelvi norma szemlélete és közvetítése magyar nyelvi tankönyveinkben. Doktori (PhD) értekezés tézisei

Molnár Mária. A nyelvi norma szemlélete és közvetítése magyar nyelvi tankönyveinkben. Doktori (PhD) értekezés tézisei Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola Alkalmazott Nyelvtudományi Doktori Program Molnár Mária NORMAKÖVETŐ ÉS/VAGY NORMAALKOTÓ TANULÓK NEVELÉSE? A nyelvi norma szemlélete

Részletesebben

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni foglalkozások egyszerre csak egy gyerek mindig egyénre szabott egyéni értelmi és érzelmi szint dominál a személyesség, a meghittség

Részletesebben

Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola. Doktori (PhD) értekezés. Márku Anita TÉZISEK. Témavezető: Dr. Lengyel Zsolt professor emeritus

Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola. Doktori (PhD) értekezés. Márku Anita TÉZISEK. Témavezető: Dr. Lengyel Zsolt professor emeritus Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés Márku Anita PO ZÁKÁRPÁTSZKI KÉTNYELVŰSÉG, KÉTNYELVŰSÉGI HATÁSOK ÉS KÉTNYELVŰ KOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIÁK (NYELVVÁLASZTÁS, KÓDVÁLTÁS) SZOCIO-

Részletesebben

Nyelvi szocializáció és nyelvi tervezés a moldvai magyar román kétnyelvű beszélőközösségekben

Nyelvi szocializáció és nyelvi tervezés a moldvai magyar román kétnyelvű beszélőközösségekben Nyelvi szocializáció és nyelvi tervezés a moldvai magyar román kétnyelvű beszélőközösségekben BODÓ CSANÁD Eötvös Loránd Tudományegyetem 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A. e-mail: csanad_bodo@ludens.elte.hu

Részletesebben

Berlitz 1. szint KER szint A 1

Berlitz 1. szint KER szint A 1 Társalgási Berlitz 1. szint KER szint A 1 A tanuló képes általános kifejezéseket és egész egyszerű mondatokat használni és megérteni. Képes személyes adatokra vonatkozó kérdések megfogalmazására illetve

Részletesebben

FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL

FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL Hargita Megye Tanácsa RO-530140 Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám Tel.: +4-0266-207700, Fax: +4-0266-207703, info@hargitamegye, www.hargitamegye.ro FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL A román nyelv és

Részletesebben

A MAGYAR ÉS A SZERB NYELV HELYZETE, АLKALMAZÁSA A VAJDASÁGI MAGYARSÁG KÖRÉBEN Részlet a vajdasági magyarság körében végzett nyelvi attitűdvizsgálatból

A MAGYAR ÉS A SZERB NYELV HELYZETE, АLKALMAZÁSA A VAJDASÁGI MAGYARSÁG KÖRÉBEN Részlet a vajdasági magyarság körében végzett nyelvi attitűdvizsgálatból MŰHELY Kovács Rácz E.: A MAGYAR ÉS A SZERB NYELV... 811.511.141(497.11):811.163.4 ORIGINAL SCIENTIFIC PAPER Kovács Rácz Eleonóra Újvidéki Egyetem, BTK, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék kalic@tippnet.rs

Részletesebben

HÁTRÁNYBÓL ELŐNYT: A MAGYAR NYELVPOLITIKA ÉS NYELVTERVEZÉS KIHÍVÁSAIRÓL

HÁTRÁNYBÓL ELŐNYT: A MAGYAR NYELVPOLITIKA ÉS NYELVTERVEZÉS KIHÍVÁSAIRÓL Csernicskó István, Szabómihály Gizella HÁTRÁNYBÓL ELŐNYT: A MAGYAR NYELVPOLITIKA ÉS NYELVTERVEZÉS KIHÍVÁSAIRÓL 1. BEVEZETÉS A statisztikai-demográfiai felmérések és a népszámlálási adatok, valamint a kisebbségi

Részletesebben

A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógiai kutatás jellemző sajátosságai A pedagógiai kutatás célja a személyiség fejlődése, fejlesztése során érvényesülő törvényszerűségek,

Részletesebben

A nyelv valóságfelidéző szerepe az elvonatkoztatásra képes gondolkodáson

A nyelv valóságfelidéző szerepe az elvonatkoztatásra képes gondolkodáson A nyelv és gondolkodás viszonya A nyelv fogalma: a legegyetemesebb jelrendszer. Egy nagyobb közösség, általában egy nemzet tulajdona. A külső és a belső valóságot minden más jelrendszernél pontosabban

Részletesebben

Tananyagok. = Feladatsorok. Hogyan készült? Adaptált tartalom Interdiszciplinaritás

Tananyagok. = Feladatsorok. Hogyan készült? Adaptált tartalom Interdiszciplinaritás Tananyagok = Feladatsorok Hogyan készült? Adaptált tartalom Interdiszciplinaritás Hogyan készült? a. kérdőívek b. előkészítés, NAT c. tananyagvázlatok d. konzultációk e. tesztelés f. véglegesítés külön-külön

Részletesebben

NYME - SEK Némethné Tóth Ágnes

NYME - SEK Némethné Tóth Ágnes A kooperatív technikák típusai (Horváth H. Attila: Kooperatív technikák Altern füzetek) Mozaik módszer Páros mozaik Kereszt mozaik Kerekasztal módszer Csillag módszer Puzzle módszer Pókháló mődszer NYME

Részletesebben

Nyelv- és nyelvoktatás-politika a többnyelvű Svájcban - különös tekintettel az olasz nyelv helyére és szerepére

Nyelv- és nyelvoktatás-politika a többnyelvű Svájcban - különös tekintettel az olasz nyelv helyére és szerepére Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola Alkalmazott Nyelvészet Program Szóka Bernadett Nyelv- és nyelvoktatás-politika a többnyelvű Svájcban - különös tekintettel az

Részletesebben

A nyelvi másság dimenziói: A beás nyelv megőrzésének lehetőségei

A nyelvi másság dimenziói: A beás nyelv megőrzésének lehetőségei 186 kutatás közben Az önálló termelőiskolai koncepció mellett szólna a termelőiskola újszerű elemein túl az is, hogy a fiatalok differenciáltan 1 3 évet tölthetnek az intézmény falai között, így a pedagógiai

Részletesebben

Képzési Program. Angol Nyelvi Képzési Program

Képzési Program. Angol Nyelvi Képzési Program A képzési program ismertetése Képzési Program Február 15 Bt. 6769 Pusztaszer Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00086-2012 Az angol nyelvi képzési program célja, hogy ismertesse a Február 15 Bt. nyelvi

Részletesebben

Fenntartható kétnyelvűség

Fenntartható kétnyelvűség Borbély Anna: Fenntartható kétnyelvűség 63 Fenntartható kétnyelvűség 1. Bevezetés. A tanulmány arra a kérdésre ad választ, hogy mi a fenntartható két nyelvűség (a továbbiakban: FK). A jelenség a közösségi

Részletesebben

A szövegértési stratégiák szerepe a hatékony tanulásban. MEGÚJULÓ TANKÖNY KONFERENCIA Budapest, Steklács János

A szövegértési stratégiák szerepe a hatékony tanulásban. MEGÚJULÓ TANKÖNY KONFERENCIA Budapest, Steklács János A szövegértési stratégiák szerepe a hatékony tanulásban MEGÚJULÓ TANKÖNY KONFERENCIA Budapest, 2014. 11. 14. Steklács János Olvasási stratégiák Mit jelent a kognitív stratégia? A kognitív stratégiák az

Részletesebben

A székelyföldi középiskolások nyelvi/nyelvjárási identitástudata

A székelyföldi középiskolások nyelvi/nyelvjárási identitástudata A székelyföldi középiskolások nyelvi/nyelvjárási identitástudata Lukács Csilla ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola 188 Budapest Múzeum krt. 4/A lukacsilla@freemail.hu Kivonat Tanulmányomban alkalmazott

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ A NYELVI TERVEZÉS LEHETŐSÉGEI ÉS KORLÁTAI A NORVÉG ÍROTT NORMÁK KIALAKULÁSÁNAK TÜKRÉBEN BAKSY PÉTER ERNŐ

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ A NYELVI TERVEZÉS LEHETŐSÉGEI ÉS KORLÁTAI A NORVÉG ÍROTT NORMÁK KIALAKULÁSÁNAK TÜKRÉBEN BAKSY PÉTER ERNŐ DOKTORI DISSZERTÁCIÓ A NYELVI TERVEZÉS LEHETŐSÉGEI ÉS KORLÁTAI A NORVÉG ÍROTT NORMÁK KIALAKULÁSÁNAK TÜKRÉBEN BAKSY PÉTER ERNŐ 2006 (...) a nyelvi helyzet a Dél-afrikai Köztársaságban, tizenegy hivatalos

Részletesebben

közhasznú nonprofit alapírvány Hallatlan Alapítvány

közhasznú nonprofit alapírvány Hallatlan Alapítvány Ismertető Hallatlan Alapítvány Az elmúlt negyven év nyelvészeti eredményei világszerte nyilvánvalóvá tették a jelnyelvek természetes nyelv voltát. E tudományos tény megkérdőjelezése ma már a nagyfokú szakmai

Részletesebben

Betegség elméletek. Bánfalvi Attila

Betegség elméletek. Bánfalvi Attila Betegség elméletek Bánfalvi Attila A halál kihordásának módjai A halál utáni élet a halál mint átjáró A halál idejének elhalasztása csak az evilági élet reális Az emlékezetben való megőrződés Halál és

Részletesebben

Világosság. XLIII. évfolyam 2002.8-9. Szerkesztőség: 1067 Budapest, Teréz krt. 13. itelefon: 413-3300,413-3301 Fax: 321-3803

Világosság. XLIII. évfolyam 2002.8-9. Szerkesztőség: 1067 Budapest, Teréz krt. 13. itelefon: 413-3300,413-3301 Fax: 321-3803 Világosság XLIII. évfolyam 2002.8-9. Szerkesztőség: 1067 Budapest, Teréz krt. 13. itelefon: 413-3300,413-3301 Fax: 321-3803 Felelős szerkesztő: Dr. Fábri György % Kézlratgondozás: Rúzsa Ágnes Korrektúra:

Részletesebben

ha sváb szavakat hallunk, megdobban a szívünk Fiatal magyarországi németek nyelvhasználata és nyelvi azonosságtudata Hornyákné Huber Ágnes

ha sváb szavakat hallunk, megdobban a szívünk Fiatal magyarországi németek nyelvhasználata és nyelvi azonosságtudata Hornyákné Huber Ágnes ha sváb szavakat hallunk, megdobban a szívünk Fiatal magyarországi németek nyelvhasználata és nyelvi azonosságtudata Hornyákné Huber Ágnes 1. Bevezetés A kisebbségkutatás egyik legizgalmasabb, legaktuálisabb

Részletesebben

ISMERETEK A SIKETEKRŐL ÉS A JELNYELVRŐL

ISMERETEK A SIKETEKRŐL ÉS A JELNYELVRŐL ISMERETEK A SIKETEKRŐL ÉS A JELNYELVRŐL CSÖMÖR KÁROLY HALLATLAN ALAPÍTVÁNY Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. október TÉMÁK A hallássérülés fogalma Siketek és

Részletesebben

NYELVVESZTÉS, NYELVJÁRÁSVESZTÉS, NYELVCSERE

NYELVVESZTÉS, NYELVJÁRÁSVESZTÉS, NYELVCSERE NYELVVESZTÉS, NYELVJÁRÁSVESZTÉS, NYELVCSERE 1 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXII. NYELVVESZTÉS, NYELVJÁRÁSVESZTÉS, NYELVCSERE Szerkesztette: P. LAKATOS ILONA és T. KÁROLYI MARGIT 2 TINTA

Részletesebben

A zsidóság nyelvei. Biró Tamás március 24.

A zsidóság nyelvei.  Biró Tamás március 24. A zsidóság nyelvei http://birot.web.elte.hu/courses/2015-orzse/ Biró Tamás biro.tamas@btk.elte.hu, http://birot.web.elte.hu 2015. március 24. Coursera MOOC 2015. március 30 május 11. Marc van Oostendorp

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék 1.4

Részletesebben

2

2 1 SZÉKELY GÁBOR EGY SAJÁTOS NYELVI JELENSÉG, A FOKOZÁS 2 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ 66. SZÉKELY GÁBOR EGY SAJÁTOS NYELVI JELENSÉG, A FOKOZÁS TINTA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2007 4 KÖNYVEM

Részletesebben

Kétnyelvőség I. MEGHATÁROZÁS. Ahány nyelven beszélsz, annyi ember vagy (V. Károly?)

Kétnyelvőség I. MEGHATÁROZÁS. Ahány nyelven beszélsz, annyi ember vagy (V. Károly?) Kétnyelvőség I. MEGHATÁROZÁS Ahány nyelven beszélsz, annyi ember vagy (V. Károly?) Goethe: aki nem ismer más nyelveket, semmit sem tud saját nyelvérıl Mazuria: magukat nyelvi alapon definiáló csoportok

Részletesebben

Kommunikációszervezés Burgenlandban

Kommunikációszervezés Burgenlandban Kommunikációszervezés Burgenlandban A burgenlandi magyar szervezetek és a modern kommunikáció Kelemen László Vázlat A burgenlandi magyar kisebbség identitásának és nyelvhasználatának néhány meghatározó

Részletesebben

ISMERETEK A SIKETEKRŐL ÉS A JELNYELVRŐL

ISMERETEK A SIKETEKRŐL ÉS A JELNYELVRŐL ISMERETEK A SIKETEKRŐL ÉS A JELNYELVRŐL CSÖMÖR KÁROLY HALLATLAN ALAPÍTVÁNY Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. OKTÓBER 16. TÉMÁK A hallássérülés fogalma Siketek

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Bölcsészettudományi Kar Filológiai és Interkulturális Kommunikáció Intézet

Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Bölcsészettudományi Kar Filológiai és Interkulturális Kommunikáció Intézet Angol Nyelvi Alapvizsga Az Angol Nyelvi Alapvizsga a vizsgázók négy nyelvi alapkészségben (beszéd- és íráskészség, hangzóés olvasott szöveg értése) való jártasságát, valamint nyelvhelyességét méri. A vizsga

Részletesebben

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze.

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. A gyermek jogai Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. Az egyezmény szó egy olyan országok között létrejött megállapodást jelöl, ami biztosítja, hogy

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. ANGOL NYELV Évfolyam: 5-8.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. ANGOL NYELV Évfolyam: 5-8. IDEGEN NYELV Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 5-8. Tantárgy Óraszám évfolyamonként 5. 6. 7. 8. nor. né. nor. né. nor. né. nor. né. Angol 3 2 3 2 3 2 3 2 Éves óraszám 108 72 108 72 108 72 108 72 Megjegyzés:

Részletesebben

Értelek, értelek... de miről beszélsz??

Értelek, értelek... de miről beszélsz?? Biró Tamás Amszterdami Egyetem, ACLC Értelek, értelek... de miről beszélsz?? A keresztény-zsidó párbeszéd a kognitív vallástudomány perspektívájából Áttekintés: kihívások, perspektívák, válaszok Kihívások

Részletesebben

A beszédstílus meghatározó tényezői és temporális jellemzői

A beszédstílus meghatározó tényezői és temporális jellemzői A BESZÉD ÉS AMI MÖGÖTTE VAN Magyar nyelv hete 2012. április 25. A beszédstílus meghatározó tényezői és temporális jellemzői Gráczi Tekla Etelka Beszédstílus Beszédstílus = az írás, megszólalás módja A

Részletesebben

Kárpátaljai magyar iskolások vélekedése környezetük anyanyelvhasználatáról

Kárpátaljai magyar iskolások vélekedése környezetük anyanyelvhasználatáról MAGYAR YELVJÁRÁSOK KIADJA XLVII, 171 179 DEBRECE A DEBRECE I EGYETEM 29. MAGYAR YELVTUDOMÁ YI TA SZÉKE Kárpátaljai magyar iskolások vélekedése környezetük anyanyelvhasználatáról 1. Dolgozatomban arra keresem

Részletesebben

Pállné dr. Lakatos Ilona citációs jegyzéke

Pállné dr. Lakatos Ilona citációs jegyzéke Könyvek, önálló kiadványok Pállné dr. Lakatos Ilona citációs jegyzéke Adatok Jászberény regionális köznyelvéhez. Nyelvtudományi Dolgozatok 25. (Szerk.: Nagy Ferenc) Budapest., 1977. 141 l. Kiss Jenő, Megjegyzések

Részletesebben

Tankönyvkiadás, tankönyvhasználat nálunk és külföldön. Összeállította: Kereszty Péter

Tankönyvkiadás, tankönyvhasználat nálunk és külföldön. Összeállította: Kereszty Péter Tankönyvkiadás, tankönyvhasználat nálunk és külföldön Összeállította: Kereszty Péter Kojanitz László: Tankönyvpolitika, tankönyvkiadás és tankönyvhasználat a nagyvilágban Egy-egy ország aktuális oktatáspolitikájáról

Részletesebben

TOLCSVAI NAGY Gábor. A sztenderd helyzete és a nyelvi tervezés lehetőségei Magyarországon

TOLCSVAI NAGY Gábor. A sztenderd helyzete és a nyelvi tervezés lehetőségei Magyarországon TOLCSVAI NAGY Gábor A sztenderd helyzete és a nyelvi tervezés lehetőségei Magyarországon Egy tudomány színvonalát az határozza meg, hogy mennyire képes saját alapfogalmait válságba hozni. (Martin Heidegger)

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat: - három témakör

Részletesebben

Tények, adatok a Kárpátaljai magyarok nyelvtudásáról

Tények, adatok a Kárpátaljai magyarok nyelvtudásáról 2009 EGYÜTT Tények, adatok a Kárpátaljai magyarok nyelvtudásáról 1. A 21. században alapkövetelménynek tekinthető egynél több nyelv ismerete. Az Európai Unió ajánlásaiban például az szerepel, hogy a felnőtt

Részletesebben

a 10. osztályban tanult magyar nyelvi és kommunikációs ismeretek anyaggyűjtés, vázlatírás, grafikai szervezők használata

a 10. osztályban tanult magyar nyelvi és kommunikációs ismeretek anyaggyűjtés, vázlatírás, grafikai szervezők használata MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 11. TANMENETJAVASLAT (heti 1, évi 37 óra) Taneszközök: Antalné Szabó Ágnes Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció 11. tankönyv (NT- 17337) Antalné Szabó Ágnes Raátz Judit:

Részletesebben

BEVEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA

BEVEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA BEVEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA néhány évtizedes nem egységes elmélet alapfogalma: megnyilatkozás kommunikatív jelentésével, szerepével foglalkozik a megnyilatkozás jelentése nem állandó pl. Na, ez szép! a

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 5-7. Kulcsfogalmak tanítása és gyakorlása

TÖRTÉNELEM 5-7. Kulcsfogalmak tanítása és gyakorlása A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 TÖRTÉNELEM 5-7. Kulcsfogalmak tanítása és gyakorlása 2015. február 26. történelmi

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola Alkalmazott Nyelvészeti Doktori Program KUTHY ERIKA

Pécsi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola Alkalmazott Nyelvészeti Doktori Program KUTHY ERIKA Pécsi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola Alkalmazott Nyelvészeti Doktori Program KUTHY ERIKA NYELVPOLITIKAI KÉRDÉSEK AZ EURÓPAI UNIÓ TAGÁLLAMAIBAN (Questioni di politica linguistica negli Stati

Részletesebben

A 4. 5. kérdést csak akkor töltse ki, ha az Ön házastársa nem magyar anyanyelvű. Ellenkező esetben kérem folytassa a 6. kérdéstől!

A 4. 5. kérdést csak akkor töltse ki, ha az Ön házastársa nem magyar anyanyelvű. Ellenkező esetben kérem folytassa a 6. kérdéstől! A kérdőív kitöltője: az anya az apa A kitöltés helye (tartomány, város): A kitöltés dátuma: 1. Hol született (ország)? 2. Mióta él Németországban (évszám)? 3. Mi az anyanyelve? A 4. 5. kérdést csak akkor

Részletesebben

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16.

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. A definíció hiánya Dilemma: - a szuverén állam ismeri/dönti el - az identitásválasztás szabadsága Az ET Parlamenti Közgyűlésének 1201 (1993) sz. ajánlása:

Részletesebben

A seprűvel is söprögetünk

A seprűvel is söprögetünk A seprűvel is söprögetünk E ~ ö váltakozás az azonos tövű szavakban Wirt Patrícia SZTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola Magyar nyelvészeti program, III. évf. Bevezetés Köznyelvi e ~ ö váltakozást mutató

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON DR. PAKSY ANDRÁS A lakosság egészségi állapotát jellemző morbiditási és mortalitási mutatók közül a halandósági tábla alapján

Részletesebben

A CIGÁNY KISEBBSÉG OKTATÁSA MAGYARORSZÁGON MOLNÁR MÁRIA

A CIGÁNY KISEBBSÉG OKTATÁSA MAGYARORSZÁGON MOLNÁR MÁRIA A CIGÁNY KISEBBSÉG OKTATÁSA MAGYARORSZÁGON MOLNÁR MÁRIA A leendő cigány értelmiség számára a cigány kultúra, illetve nyelv megfelelő szintű elsajátítása alapvető feladat. (Tatai, 1999:51). Az évezredes

Részletesebben

Esélyegyenlőség és társadalom ESÉLYEGYENLŐSÉG, MÉLTÁNYOS OKTATÁS

Esélyegyenlőség és társadalom ESÉLYEGYENLŐSÉG, MÉLTÁNYOS OKTATÁS Esélyegyenlőség és társadalom ESÉLYEGYENLŐSÉG, MÉLTÁNYOS OKTATÁS Változó társadalom, globális trendek társadalmi mobilitás vagy a társadalmi struktúra újratermelődése (Bourdieau, Bernstein, Mollenhauer

Részletesebben

Az elsõ olyan csoport, amely nyugati szórványból jött a Magyar Nyelvi Intézetbe

Az elsõ olyan csoport, amely nyugati szórványból jött a Magyar Nyelvi Intézetbe Aldea Mária* A NYUGATI SZÓRVÁNYMAGYAR HALLGATÓK MAGYAR NYELVI KÉPZÉSÉNEK SAJÁTOSSÁGAI 1. A program rövid története 2000 szeptemberétõl 2004 márciusáig 1 Az elsõ olyan csoport, amely nyugati szórványból

Részletesebben

Magyarországra áttelepült erdélyi pedagógusok társadalmi és szakmai integrációja. Gál Gyöngyi. Témavezető-jelölt: Dr. Sallai Éva

Magyarországra áttelepült erdélyi pedagógusok társadalmi és szakmai integrációja. Gál Gyöngyi. Témavezető-jelölt: Dr. Sallai Éva a pedagógusok életében a pedagógusok életében Magyarországra áttelepült erdélyi pedagógusok társadalmi és szakmai integrációja Témavezető-jelölt: Dr. Sallai Éva Neveléstudományi Program Pedagógusképzés

Részletesebben

NYELVHASZNÁLATI JOGI HELYZETKÉP SZERBIÁBAN

NYELVHASZNÁLATI JOGI HELYZETKÉP SZERBIÁBAN NYELVHASZNÁLATI JOGI HELYZETKÉP SZERBIÁBAN A Z E L M É L E T T Ő L A G Y A K O R L A T I G, A Z A Z A S T R A T É G I Á T Ó L A V A L Ó S E R E D M É N Y E K I G K I S E B B S É G V É D E L E M E U R Ó

Részletesebben

DRS. LANDMAN GÁBOR JANUÁR 2010.

DRS. LANDMAN GÁBOR JANUÁR 2010. A HOLLANDIAI FRÍZ KISEBBSÉGI NYELV JOGGYAKORLATA PÉLDAÉRTÉKŰ A ROMÁNIAI ÉS SZLOVÁKIAI MAGYAR ANYANYELVŰ LAKOSSÁG SZÁMÁRA. POLITIKAI IRÁNYVONAL JAVASLAT AZ ÚJ EU-TAGOK SZÁMÁRA. DRS. LANDMAN GÁBOR JANUÁR

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben