ÚJ RÓZSAFÜZÉREK A RÓZSAFÜZÉR IMAKÖNYV KIEGÉSZÍTÉSE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÚJ RÓZSAFÜZÉREK A RÓZSAFÜZÉR IMAKÖNYV KIEGÉSZÍTÉSE"

Átírás

1 ÚJ RÓZSAFÜZÉREK A RÓZSAFÜZÉR IMAKÖNYV KIEGÉSZÍTÉSE

2 Új rózsafüzérek a Rózsafüzér imakönyv kiegészítése

3 Bevezetés ISBN számú Rózsafüzér imakönyv kiegészítése Felelős szerkesztő: Jánossy Gábor Lektorálta: Bocsa József, piarista Nyomda: Co-Print Kft. Nyomda vezetője: Geba uer Gergő Budapest, Stella Maris Alapítvány, 1539 Budapest, Pf Bizonyos tartalmaknak az ismétlése, amelyet a rózsafüzérek és a litániák is alkalmaznak, ősi tanulási, bevésési módszer. Ez a módszer nemcsak a kereszténységben ismert, hanem közös kincs, amelyet más vallások és kultúrák is alkalmaznak. Az imák, ismétlések számolására alkalmazott technikai eszközök, a rózsafüzérek is sokfélék. A lényeges különbség a tartalmakban van. Mindegyik vallás rózsafüzérei, a szóban forgó vallás tanításait akarják a rózsafüzér segítségével követőikben elmélyíteni. A klasszikus keresztény rózsafüzérek Jézus életének a titkait, eseményeit szándékoznak az imádkozóban elmélyíteni. Ezek a rózsafüzérek fokozatosan alakultak ki, és elterjedtek más rózsafüzérek is. A három klasszikus rózsafüzér titkok közé (örvendetes, fájdalmas és dicsőséges) II. János Pál pápa beemelt egy negyediket is, amelyek Jézus nyilvános élete fő eseményeinek az átelmélkedését segítik. Ezen kívül léteztek, és folyamatosan létrejönnek más rózsafüzérek is. A pápa által bevezetett negyedik rózsafüzért előtte már Magyarországon imádkozták. A keresztény rózsafüzéreknek a klasszikus formája Jézus édesanyjával, a Szűzanyával együtt akar Jézus életének az eseményeiről elmélkedni, azokban az ismétlés által elmélyülni. Ezek a rózsafüzérek teljesen biblikus imák. A Hiszekegy, a Miatyánk, a Dicsőség és az Üdvözlégyek ismétléséből állnak, az utóbbiak központjában Jézus életének a fő eseményeivel titkaival. Vannak ezeken kívül más rózsafüzérek is a keresztény hagyományban, és keletkeznek újabbak és újabbak. Ezek egy részében a klasszikus rózsafüzérekhez hasonlóan az Üdvözlégyekbe ágyazódnak a titkok. Más részük biblikus, vagy más keresztény tartalmakat ismétel, fejt ki és mélyít el az imádkozóban. Ezek a rózsafüzérek nem pusztán emberi művek, hanem a legtöbbje isteni sugallatra, sugalmazásra született, vagy egyenesen az égiek diktálták a lejegyzőknek. Ezekből a rózsafüzérekből nyújt át egy csokorra valót a Rózsafüzér imakönyv kiegészítéseként ez az újabb kiadvány. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Bocsa József, piarista 3

4 Bevezető gondolatok A Szűzanya mondja, kéri, figyelmeztet a jelen helyzetet felmutatva és a hitben történő elmélyedés útját felvázolva. Hallgassunk rá! Szűz Mária, a Kegyelemmel Teljes, a Teremtő Atya Isten örök időktől kiválasztott Leánya, akinek értelme soha nem volt elhomályosodva, akarata soha nem volt rosszra hajló s az eredeti bűnnek foltja, szennye nincsen benne! Ő a Szeplőtelen Fogantatás, a Rózsafüzér Királynője, a Béke Királynője, a Mennyei Fény Királynője, aki azért harcol, hogy az üdvözült emberi lelkek betöltsék örökre a bukott angyalok helyét a Mennyek országában, hogy legyen, aki betölti helyüket. Ezért fogalmazódtak meg az alábbi kérések, figyelmeztetések. 1. Aki engem elfogad, és Szent Fiamat imádja, az Egyházhoz tartozik. 2. Addig imádkozzatok, amíg az ima örömötökké válik. 3. Nem akarom, hogy azok között legyetek, akik kiáltják majd, hogy Jézus ments meg minket akkor már késő lesz, a Nagy Figyelmeztetések megkezdődtek. 4. Hívjátok segítségül gyakran a Szentlélek Úristent! 5. A Jó Istennél nincs megoszlás, egység van és szeretet, a vallásokat ti csináltátok. 6. Kapcsoljátok ki a TV készüléket, imádkozzátok a rózsafüzért! 7. Böjtöljetek kenyéren és vízen, hétfőn, szerdán, és pénteken! 8. Alakuljanak hét tagú imacsoportok, és az ima a családokban történjen. 9. Ti ne akarjatok semmit, bízzatok minden rám! Csak imádkozzátok minden nap a rózsafüzért! 10. Imádkozzatok el naponta három rózsafüzért, tartsatok engesztelő imaórát szerdán. 11. Ha saját lelketeken kívül sikerült még legalább egy lelket megmentenetek az örök kárhozattól, azt jelenti, hogy nem születtetek hiába a Földre. 12. Tartsatok Szentségimádási órát csütörtökön! 13. Imádkozzátok a keresztúti ájtatosságot pénteken! 14. A végén Szeplőtelen Szívem győzni fog Szeplőtelen Szívem Szeretetlángja által. 15. Ahol a Szűzanya tisztelet megszűnik vagy nem létezik, ott Istenimádás sem létezik. 16. A legmagasabb papi hivatás sem ér fel az anyai hivatással. 17. A legnagyobb hit sem segít, ha nincsen bizalom, a hit nem ér semmit cselekedetek nélkül, viszont a cselekedet nem ér semmit szeretet nélkül. 18. Ha teszitek, amit kértem, szent helyé alakítom templomaitokat, családi házaitokat. 19. A Szűzanya kéri: Imádkozzatok szívből és szívvel! 20. Kéri, töltsétek meg a templomokat, mert sok üres templomot találtam. 21. A Szűzanya kijelenti, hogy egy korszak lezárult (a sötétség korszaka), és egy új korszak kezdődött, a világosság korszaka (a szellemi, értelmi világosság) korszaka. 22. Én vagyok a Mennyei Fény Királynője, jelenti ki a Szűzanya Szőkefalván. 23. Örüljetek, mert közeledik Szeplőtelen Szívem Győzelme. 24. Végül figyelmeztet a Szűzanya: Ha nem teszitek, amit kértem, el fogtok veszni! 25. Bontsátok le a felekezetek között megmerevedett korlátokat, ne gyűlölködjetek! 26. Öltsétek magatokra az imádság fegyverzetét, mert jön a vihar, amely elsodor titeket! 27. Az Úr Jézus mondja: Ha fölemelem áldó kezemet, hogy megvédjelek titeket, Édesanyám jelenik meg nektek, s az üzenetek, amelyeket kaptok, az égből jönnek, s imáitok által oda kell viszszaszállniuk, mert ha nem, jön a csapás, a büntetés. 28. A Nagy Figyelmeztetések megkezdődtek s a Nagyfigyelmeztetéseket követő világtisztulási folyamatban az emberiség kétharmada megsemmisül. 29. Nagyon könnyen meg tudjuk érteni az Édesanya aggodalmait, mert a földi életben is így van. Az édesanya szereti, óvja, védi 4 5

5 gyermekeit, s nem akarja látni, hogy szenvednek, mennyivel inkább nem akarja a mennyei Édesanya látni, hogy gyermekei az örök kárhozatra jutnak, amit megmutat Fatimában Luciáéknak július 13-án. 30. Fogjátok meg Istenagyai Szeplőtelen Szent Kezemet, s örökre együtt maradunk! mondja a Szűzanya. 31. Az édesanya és gyermeke közötti ösztönös szeretetkapocs, viszony működéséhez amelyet a Jó Isten beléjük teremtett nem kell semmiféle engedély, jóváhagyás, törvény. 32. Láthatatlan módon mindig veletek vagyok, s ahol szükséges ott látható módon is. 33. Ha ti tudjátok, és mégsem teszitek, ami rajtatok áll, ti is felelősek vagytok a világ vesztéért. 34. A Szűzanya mondja: Ne gondoljátok, hogy Nekem csak egy alakom és egy ruházatom van. Én olyannak jelenek meg, amilyenek ti vagytok, hogy hasonlítva hozzátok, könnyebben elfogadjatok. Aki az egyházi jóváhagyásra vár az nem tesz jó szolgálatot az ügynek, mert az Egyház Engem elfogad és tisztel, de amit mondok, nektek mondom és ti kell, hogy megtegyétek. 35. A Úr Jézus mondja: Bármit tesztek, ha nem az Én nevemben teszitek semmit sem tettetek. sokan vannak a hivatottak, kevesen a választottak. aki hisz, üdvözül, s aki nem, elkárhozik. amit e legkisebbek közül egynek is tesztek, nekem tettétek. aki Engem lát, látja az Atyát, mert Én és az Atya egy vagyunk. ha valaki a saját nevében jön, azt elfogadjátok, én az Atya nevében jöttem, és Engem nem fogadtok el. az Atyát nem látta senki, csak a Fiú és az, akinek a Fiú ki akarja nyilatkoztatni. nem mind, aki mondja uram uram megy be a mennyek országába, hanem csak az, aki teszi mennyei Atyám akaratát. Én vagyok a világ Világossága, aki utánam jön, nem jár sötétségben. nincs az a ház, város vagy ország, amelyet az irigység és a gyűlölet földig ne rombolna. Szodomának és Gomorának tűrhetőbb sorsa lesz az ítélet napján, mint annak a háznak, városnak vagy országnak, amely nem fogad be Engem. 36. A Szűzanya mondja: 1531 Guadalupe (Mexikó) Irgalmas Anyátok vagyok La Salette (Franciaország) forradalmak és háborúk fognak pusztítani, a termés megromlik, ha meg nem térnek az emberek Lourdes (Franciaország) Én vagyok a Szeplőtelen Fogantatás Fatima (Portugália) Én vagyok a Rózsafüzér Királynője Tre Fontáne (Olaszország) Én vagyok a Kinyilatkoztatásbeli Szent Szűz, aki a Szentháromságban élek Zeitun (Kairó, Egyiptom) a Szűzanya megáld minden nemzetet Akita (Japán) erre a nemzedékre sokkal súlyosabb ítélet vár, mint Noé idejében Nadzsu (Dél-Korea) a szabadkőművesség térhódítása nagy mértékű Medjugorje (Jugoszlávia, ma Bosznia-Hercegovina) Én vagyok a Béke Királynője Szőkefalva (Erdély) Én vagyok a Fény Királynője, ha nem teszitek, amit mondtam el fogtok veszni! A Kegyelemmel Teljes a teremtés hajnalán a bűnbe eséskor be volt mutatva, mint Napba Öltözött Asszony, aki az engedetlensége miatt letaszított fény angyalát, Lucifert és követőit megkötözi a böjt és a rózsafüzér által. Ez az imádságos és böjti időszak a kegyelmi kiáradás korszaka, mert ahogy mondja a Szűzanya Ekkora kegyelmi kiáradás nem volt kétezer év óta, mióta az Ige Testté lett. 6 7

6 Kéri a minden napos megtérést, és hogy minden nép, vallás, felekezet fogja meg Isten Anyai Szeplőtelen Szent Kezét, és akkor örökre együtt maradunk. Az Úr Jézus azt mondta: Ég és Föld elmúlnak, az Én igéim el nem múlnak, amíg be nem teljesednek. A Szentmise az Utolsó Vacsora örök folytatása, ahol a pap hívó szavára, a Mennyei Atya parancsára az Úr Jézus leszáll a Mennyből, hogy egyesüljön szeretetből azokkal, akik összegyűltek az utolsó vacsorára, átlényegülten Kenyér és Bor színében. Antal Péter *** A könyvben az elmúlt évben égi diktálásra, illetve égi sugallatra született 57 db új rózsafüzért adunk közre, melyek nagy része kimondottan napjainkra, a végső időkre szólnak. Ebben az időnként zavarosnak tűnő időszakban szeretnének segíteni az imádkozó, engesztelő lelkeknek. Segítenek az Isten felé fordulásban, illetve a lelki talpon maradásban. A rózsafüzérek hazánk két Egyházmegyéjéből, a Gyimesből és Amerikából érkeztek hozzánk. A szentolvasókat a Rózsafüzér imakönyv -ben alkalmazott hármas bontásban adjuk közre. Az itt közölt rózsafüzérek igen sokfélék, többek között szólnak Jézusról, a Szűzanyáról, a szentekről, illetve biztatnak a mai nehéz időkben, de olyanok is vannak köztük, melyek Jézus Szentírásból vett szavait mondatják velünk. A Szűzanya már sokszor kérte az üzenetekben, hogy naponta három rózsafüzért imádkozzunk, amit a mai időprésben sokunknak igen nehéz megoldani, de a rövidebbek imádkozásával ez a cél könnyeben teljesíthető. Szeretettel ajánljuk az itt közölt rózsafüzérek imádkozását az engesztelőknek és a bizonytalankodóknak, keresőknek egyaránt. A közölt rózsafüzérek a hagyományos rózsafüzérek mellett, azok alkalmi kiegészítésére szolgálnak. Jánossy Gábor A rózsafüzérek égi csatornája A tűz és a víz ártó erői az utolsó időkben radikális pusztítást fognak végezni. Nincs az a mérnök, aki a környezetváltozások káros hatásait fel tudná mérni. Az olvadó sarkvidék hatására megemelkedik a tengerszint, melynek következtében számos ország víz alá kerülhet. Mária országa azonban a Mennyei Atya öröktől fogva elrendelt gondviselése által a Kárpátok hegyvonulatának ölelésében pihenve, a vízszintemelkedést illetően biztonságban van. Az Egyháznak és földi helytartójának új székhelyre lesz szüksége, mert Róma elvész. Az összeállítás több rózsafüzére is a Szent Flórián rózsafüzérrel kezdve Jézus dicsőséges visszatérésének ösvényét hivatott egyengetni, továbbá második eljövetelének méltó fogadására menti és készíti fel a lelkeket, minden év márciusának egy napján, szentmise keretében is. Az első alászálló, s égből eredeztetett rózsafő-imádság a magyar szentkoronás Szűz Anya országának szent kertjébe lett elültetve, a neve: Rózsafüzér Szent Flórián tiszteletére, melynek imádkozása során megnyílt a rózsafüzérek egy égi csatornája. Ezek az általam lejegyzett rózsafüzérek időrendi sorrendben szerepelnek (lásd és oldal). A Szent Flórián tiszteletére végzett könyörgés hathatósnak bizonyul arra, hogy Mennyei jó Atyánk kegyelmét és Urunk irgalmasságát leesdje. Az itt ismertetett rózsafüzérek kegyelmi hatása a magyar szentkoronás Örökös Királynő országában készíti elő a világot Jézusunk dicsőséges eljövetelére. Fogadjuk szeretettel a Megváltó Tavasz Királyát, aki kiterjeszti hatalmát és édesanyai örökségeként, jogosan átvett magyar szentkoronás birodalmát, hogy azt a Szentírásban foglaltak szerint adhassa át minden hatalmával együtt az Örök Atyának. Jézus Urunk, a Mennyei Atya akaratának elfogadására buzdítja az egész emberiséget. Ezzel a végső idők teljességének felismerését segíti, és Isten országának mielőbbi eljövetelét sürgeti. E megvilágítás újabb forrása nálam lelki elmélyülést eredményezett. Kocsik Magdolna 8 9

7 Az öt első szombat Szeretett fiaim, anyai szeretettel tekintek rátok, és mindinkább Szeplőtelen Szívembe zárlak benneteket a világ minden tájáról. A küzdelem órái ezek, és ezért használnotok kell a kifejezetten számotokra készített fegyvereket: a Szeplőtelen Szívemnek tett önfelajánlást, a szent rózsafüzér gyakori imádkozását, Az öt első szombat megtartásának gyakorlatát, az Anyai Szívemen esett sérelmek kiengesztelésére. E szombatokon meghívlak benneteket, hogy egyesüljetek velem a rózsafüzér imádkozásában, a titkairól végzett elmélkedésben, a gyónásban, a szentmisén és az engesztelő szentáldozásban való részvételben. Leányomnak, Lúcia nővérnek különös védelmet és az örök üdvösségre szükséges kegyelmek elnyerését ígértem a halál óráján minden gyermekem részére, aki hallgat kérésemre, és áhítatosan megtartja az öt első szombatot. E pillanatokban, amikor oly nagy a veszély, hogy örökre elvész valaki, helyezzétek biztonságba a lelkeket égi Édesanyátok különleges védelmére bízva őket. Ma növekednie kell az engesztelésnek is gyermekeim részéről, mert egyre inkább terjednek a Szeplőtelen Szívemet ért sérelmek szeplőtelen fogantatásom, örök szüzességem, isteni és általános anyaságom, a képmásaim ellen elkövetett gyalázások által, és főleg azért, mert eltávolítják tőlem a kicsinyek lelkét. Nektek kell terjeszteni és növelni ezt a gyermeki és szeretetteljes engesztelő keresztes hadjáratot. Váljék számotokra minden hónap első szombatja az engesztelő imádság és a kéréseimre adott nagylelkű válasz találkozójává. Jöjjenek össze velem e napokon főleg a Szeplőtelen Szívemnek szentel szerzetesek és hívek az élet cönákulumaiban. Ma, amikor egyre elkeseredettebbé válik a harc, mindenkinek időt kell biztosítanom a lelki nyugalomra és megpihenésre. E cönákulumokban beléptek pihenőhelyemre, mert Édesanyátokkal imádkozva és engesztelve, tőle vigasztalást és megerősítést nyertek. Így nagyobb engesztelés kapok tőletek, és ti új erőt és új fényt kaptok Édesanyátoktól ahhoz, hogy mai időtök nehéz útját végigjárjátok. (Szűz Mária üzenete Gobbi atyán, a Máriás Papi Mozgalom vezetőjén keresztül, ) Üdvözlégy alapú, öt tizedes rózsafüzérek 1. Rózsafüzér Szent Flórián tiszteletére Ezen rózsafüzér specialitása, hogy a kereszt helyén Szent Flóriánt ábrázoló érem van. Ez esetben az éremre imádkozzuk a Hiszekegyet. A bevezetőben a két nagy szem piros, a három kis szem pedig fehér, piros, fehér. A tizedek közül az első, harmadik és ötödik piros, a második és negyedik pedig fehér szemekből áll. A piros szem (lelki síkon is) a tüzet, a fehér a vizet jelképezi. Szent Flórián a tűz és a víz ártó erőivel szemben igen nagy hatalmat kapott Istentől, ezért kérhetjük hatékony segítségét az ártó hatások távoltartása érdekében! Aki ezt a rózsafüzért naponta imádkozza, azt és szeretteit, valamint minden vagyonukat Szent Flórián megmenti a tűz és víz ártó erőitől. A rózsafüzér a hagyományos szentolvasó segítségével is imádkozható. Bevezetés: Hiszekegy Miatyánk Üdvözlégy(3-szor) Dicsőség Szent Flórián 1. aki szívbeli hitet ajándékozzon, 2. aki szájjal megvallott hitet adjon, 3. aki megigazulással és üdvösséggel jutalmazzon, Szent Flórián, könyörögj érettünk! Ámen. Tized (5-ször): Miatyánk Üdvözlégy(10-szer) Dicsőség Szent Flórián (minden Üdvözlégy közepén mondjuk a titkot) 1. aki Szent Flórián által megóv minket gonosz vágyaink lelkeket emésztő lángjaitól, 2. aki Szent Flórián kérésére lesz szívünkben az élet vizének fakasztója és kegyelmi forrásának táplálója, 3. aki Szent Flórián által megóv minket a tűz pusztító erejétől, 4. aki Szent Flórián által megment minket a víz pusztító erejétől, 5. aki Szent Flórián által megment minket a pokol tüzétől és a tisztítótűz szenvedéseitől, Szent Flórián, könyörögj érettünk! Ámen

8 Mennyei Atyám, te Szent Flóriánnak hatalmat adtál a tűz és a víz ártó erői felett, könyörögve kérünk, a te Szent Fiad által Szent Flórián kérésére vezess minket a Szeretet-óceán partjaihoz! Mentsd ki a tisztítótűzből a szenvedő lelkeket, hogy Jézus második dicsőséges eljövetelét méltóképpen fogadhassuk a szentháromságos egy Isten örök terve és szándéka szerint. Ámen. (2006. őszén) 2. Szent Kristóf rózsafüzére Ez a rózsafüzér a titkokon való elmélkedésen keresztül Szent Kristóf küldetésébe és dicsőségébe enged betekinteni. A végső időkben Szent Kristófnak komoly szerepe lesz, az emberek lelki megmentésében. Kérjük segítségét! A kereszt helyén Szent Kristóf érem található, ekkor az éremre imádkozzuk a Hiszekegyet. Az Üdvözlégyekben (mindegyikben) a titok után nem a szokásos Asszonyunk Szűz Mária, Istennek megszólítást alkalmazzuk, hanem helyette: Úti Boldogasszony, Istennek legyen a megszólításunk. A hagyományos rózsafüzér segítségével is imádkozható. Bevezetés: Hiszekegy Miatyánk Üdvözlégy(3-szor) Dicsőség Szent Kristóf 1. aki térítsen a megszentelő útra, Úti Boldogasszony, Istennek 2. aki tanítson a megszentelő úton, Úti Boldogasszony 3. aki vezessen a megszentelő úton, Úti Boldogasszony Dicsőség a szentháromságos egy Istennek a kezdetektől, most és az egész örökkévalóságon át. Ámen. Szent Kristóf könyörögj érettünk! Ámen. Tized (5-ször): Miatyánk Üdvözlégy(10-szer) Dicsőség Szent Kristóf (minden Üdvözlégy közepén mondjuk a titkot) 1. akit Szent Kristóf a vállán hordozott, Úti 2. aki által Szent Kristóf talpa alatt a keresztvíz folyama halad, Úti 3. aki Szent Kristóf vándorbotját termőre fordította, Úti 4. aki által Szent Kristóf válla, második Noé bárkája, Úti 5. aki által Szent Kristóf vállán a Mennyei Jeruzsálem alászáll, Úti Szent Kristóf könyörögj érettünk! Ámen. Mennyei jó Atyánk! Előtted mindenkor kedves Szent Kristóf buzgó szolgálata. Közbenjárására, Jézus Urunk által nekünk is oszd ki a megszentelő szolgálat kegyelmi ajándékát. Az Utolsó Napon méltóztassál helyet szorítani alkotásod minden művének Szentünk dicsőséges vállán, a Te isteni örök terved és szándékod szerint. Ámen. ( ) 3. Mária országának rózsafüzére Ez a rózsafüzér rámutat arra, hogy hazánknak komoly lelki küldetése van, mely remélhetőleg mindenkit csak arra biztat, hogy engesztelésünket folytatni, erősíteni kell. A speciális rózsafüzéren a piros a szeretet, a fehér a hit, a zöld a remény színe, mely a három isteni főerényt és a háromságos egy Isten dicsőségét hirdeti, tiszteletét terjeszti, és egyben Mária országának trikolórját szimbolizálja. A bevezető részben az első nagy szem fehér, a három kis szem piros, fehér és zöld, a második nagy szem piros. A szentolvasó további ötször egy plusz tíz szeménél az első tized piros, a második fehér, a harmadik zöld (magyar trikolor), a negyedik sárga és az ötödik fehér (Vatikán színei). A kereszt helyén érem található, az érem első oldalán Nagy-Magyarország (Mária országa) zászlaja és angyalos címere látható, az érem szélén, körben Regnum Marianum felirat olvasható. Az összeköttetést biztosító háromfüles-érem elülső felületén a magyar szentkoronás Szűz Anya, a hátán a magyar szentkoronás Krisztus Király látható. A hagyományos szentolvasó segítségével is imádkozhatjuk. Az éremre vagy a keresztre imádkozzuk a Hiszekegyet. Bevezetés: Hiszekegy Miatyánk Üdvözlégy (3-szor) Dicsőség Magyar 12 13

9 1. akinek szava gyógyító balzsam, 2. aki országába meghívjon, 3. aki a Szeretet Új Korszakába léptessen, Magyar szentkoronás örökös Királynő, könyörögj érettünk! Ámen. Tized (5-ször): Miatyánk Üdvözlégy(10-szer) Dicsőség Magyar (minden Üdvözlégy közepén mondjuk a titkot) 1. akinek jogos tulajdona Mária országa, 2. aki Mária országát égi küldetéssel ruházta fel, 3. akinek Szűz Mária öt sebből vérző országa megtermi gyümölcsét, 4. aki Mária országában nyújtotta át végtelen irgalma poharát, 5. aki Mária országát megdicsőíti, Magyar szentkoronás örökös Királynő, könyörögj érettünk! Ámen. Keresztvetés. ( ) 4. Megújulás Királynőjének rózsafüzére Ezen rózsafüzér titkai segítségével betekintést nyerhetünk abba, hogy a Föld és a lelkek megújulását Isten a Szűz Anyán keresztül kívánja megvalósítani. A rózsafüzér a hagyományos rózsafüzér segítségével imádkozható. A rózsafüzér specialitása lehet, ha a kereszt helyére magyar szentkoronás Szűz Anya érem kerül. Ez esetben az éremre imádkozzuk a Hiszekegyet. Az első három Üdvözlégyben a titok után nem a szokásos Asszonyunk Szűz Mária, Istennek megszólítást alkalmazzuk, hanem helyette: Megújulás Királynője, Istennek legyen a megszólításunk. Bevezetés: Hiszekegy Miatyánk Üdvözlégy(3-szor) Dicsőség Megújulás 1. aki által köszöntünk téged, Megújulás Királynője, Istennek 2. aki által tisztelünk téged, Megújulás Királynője 3. aki által áldunk téged, Megújulás Királynője Megújulás Királynője könyörögj érettünk! Ámen. Tized (5-ször): Miatyánk Üdvözlégy(10-szer) Dicsőség Megújulás (minden Üdvözlégy közepén mondjuk a titkot) 1. aki a Megújulás Királynőjét isteni hatalommal, erővel és bölcsességgel ruházta fel, 2. aki a Megújulás Királynőjét a Megváltó Dicső Tavaszának trónjára emelte, 3. aki a Megújulás Királynője által Dicső Tavaszába borítja a Földet, 4. aki a Megújulás Királynője által virágba borítja a lelki megújulás mennyei kertjét, 5. aki a Megújulás Királynője tiszteletére alászáll az égből a nagy lelki megújulás idején, Megújulás Királynője könyörögj érettünk! Ámen. Keresztvetés. ( ) 5. Magyar szentkoronás Örökös Királynő rózsafüzére Ezen rózsafüzér imádkozásával elmélkedhetünk Szűz Mária magyarsággal összefüggő Örökös Királynői mivoltáról és segítő lehetőségéről. Az Üdvözlégyekben (mindegyikben) a titok után nem a szokásos Asszonyunk Szűz Mária, Istennek megszólítást alkalmazzuk, hanem helyette: magyar szentkoronás örökös Királynő, Istennek Szent Anyja és a mi Édesanyánk, imádkozz legyen a megszólításunk. A hagyományos rózsafüzér segítségével is imádkozhatjuk. A magyar szentkoronás Szűz Anya éremre vagy a keresztre imádkozzuk a Hiszekegyet. Bevezetés: Hiszekegy Miatyánk Üdvözlégy(3-szor) Dicsőség Magyar 1. aki leemeli rólunk a bűn leplét, magyar szentkoronás örökös Királynő, 2. aki megment az Örök Atya haragjától, magyar 3. aki elveszi a világ bűneit, magyar 14 15

10 Magyar szentkoronás Örökös Királynő, könyörögj érettünk! Ámen. Tized (5-ször): Miatyánk Üdvözlégy(10-szer) Dicsőség Magyar (minden Üdvözlégy közepén mondjuk a titkot) 1. akinek Szeplőtelen Édesanyja égen és földön magyar szentkoronás Örökös Királynő, Istennek Szent Anyja és a mi Édesanyánk, imádkozz 2. aki által a szentkoronás Örökös Királynő kis hercegei vagyunk, magyar 3. aki által a szentkoronás Örökös Királynő a végső idők máriás apostolainak nevelője, magyar 4. aki a szentkoronás Örökös Királynő által az Újjászülető Tavasz diadalmas Királya, magyar 5. aki a magyar szentkoronás Örökös Királynő által egyesíti a Két Szent Szív Fény-királyságát, magyar Magyar szentkoronás Örökös Királynő, könyörögj érettünk! Ámen. Mennyei Atyánk, a te végtelen szereteted felmagasztalta a Magyar Szent Koronát. Add, hogy magyar szentkoronás Fiad égi-földi királyságának túláradó fényében felismerjük küldetésünket és parancsaidat teljesítve a jócselekedetek gyümölcsét teremjük, hogy mi is részesüljünk a Mennyei Jeruzsálem örömeiben. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. ( ) 6. Magyar szentkoronás Jézus Király rózsafüzére Ezen rózsafüzér titkain keresztül betekinthetünk Jézus Krisztus királyságába. A hagyományos rózsafüzér segítségével is imádkozhatjuk. A magyar szentkoronás Jézus Krisztus éremre vagy a keresztre imádkozzuk a Hiszekegyet. Bevezetés: Hiszekegy Miatyánk Üdvözlégy(3-szor) Dicsőség 1. aki a Királyok Királya és a mi Urunk, 2. aki a Királyok Királya és a mi testvérünk, 3. aki magyar szentkoronás Örökös Király, Tized (5-ször): Miatyánk Üdvözlégy(10-szer) Dicsőség (minden Üdvözlégy közepén mondjuk a titkot) 1. akinek Szentséges Fejét a magyar Szent Korona ékesíti égen és földön, 2. aki az Úr nevében érkező magyar szentkoronás Örökös Király, 3. aki szentkoronás királyi birodalmában megsokasítja az Örök Élet Fájának gyümölcseit, 4. aki kiterjeszti hatalmát, ahol ő a Király és Szűz Mária a Királynő, 5. aki szentkoronás örökös birodalmát átadja majd a Mennyei jó Atyának, Dicsőség és hála Neked Jézus, magyar szentkoronás Örökös Király! Ámen. ( ) 7. Rózsafüzér a pápáért Ezen rózsafüzér titkain elmélkedve különös odafigyeléssel kérhetjük Szentatyánk számára a szentháromságos egy Isten segítő kegyelmét, hogy a szükséges feladatait el tudja látni. Amennyiben a rózsafüzéren a kereszt helyére érem kerül, akkor az érmen Vatikán címere, a tiara szerepel. Érem esetén az éremre imádkozzuk a Hiszekegyet. A rózsafüzér a hagyományos rózsafüzér segítségével is imádkozható. Bevezetés: Hiszekegy Miatyánk Üdvözlégy(3-szor) 1. aki tanítónk és mesterünk, 2. aki a fönséges papság pecsétje, 3. aki isteni főpap, Tized (5-ször): Miatyánk Üdvözlégy(10-szer) Dicsőség (minden Üdvözlégy közepén mondjuk a titkot) 16 17

11 1. aki Őszentségét vezesse végig a megszentelő úton, 2. aki Őszentségét tanítsa az igazság teljességére, 3. aki Őszentségét tüntesse ki a rendíthetetlen hit ajándékával, 4. aki Őszentségére öltse fel az isteni erények liliomtisztaságát, 5. aki Őszentségének adjon örök életet, Imádkozzunk a pápa szándékára: Miatyánk Üdvözlégy Hiszekegy 8. Első Remete Szent Pál rózsafüzére ( ) Ezen rózsafüzér titkai segítségével átelmélkedhetjük az Egyiptomban élt Első Remete Szent Pál küldetését, illetve az ő nevével fémjelzett Pálos Rend megalapítását. Elmélkedhetünk a megszentelő magány kegyelmi ajándékain és a magányos ima értékén is. A rózsafüzér a hagyományos rózsafüzér segítségével imádkozható. A szentolvasó specialitása lehet, ha a kereszt helyére Első Remete Szent Pál érem kerül. Ez esetben az éremre imádkozzuk a Hiszekegyet. Bevezetés: Hiszekegy Miatyánk Üdvözlégy(3-szor) Dicsőség Első Remete 1. akinek Atyja nekünk is gondviselő Atyánk, 2. akivel mi is szívesen imádkozunk a magányban, 3. akinek Szentlelke bennünk is imádkozik, Első Remete Szent Pál, Magyarország védőszentje, könyörögj érettünk! Ámen. Tized (5-ször): Miatyánk Üdvözlégy(10-szer) Dicsőség Első Remete Szent (minden Üdvözlégy közepén mondjuk a titkot) 1. aki Remete Szent Pálnak menedéket adtál az egyiptomi pusztaságban, 2. aki hollót és oroszlánokat rendeltél Remete Szent Pál szolgálatára, 3. akinek indítására Remete Szent Antal meglátogatta Szent Pál atyánkat, 4. aki Boldog Özséb által megalapítottad Remete Szent Pál rendjét, 5. aki Remete Szent Pál tisztelőit a megszentelődés útjára hívod, Első Remete Szent Pál, Magyarország védőszentje, könyörögj érettünk! Ámen. Keresztvetés. ( ) 9. Rózsafüzér Boldog Meszlényi Zoltán Lajos vértanú püspök tiszteletére Ezen rózsafüzér segít abban, hogy Boldog Meszlényi Zoltán püspök úr meghurcolását átelmélkedve a hozzá hasonló, hitük tisztaságát mindhalálig megtartó papokra, szerzetesekre és hívekre is gondolhatunk. Kérhetjük egyben hathatós segítségüket jelen világunk egyes helyzeteiben. Püspök atyánk a boldoggá avatásával lett a Zoltán névre kereszteltek védőszentje. A rózsafüzér a hagyományos rózsafüzér segítségével imádkozható. A rózsafüzér specialitása lehet, ha a kereszt helyére Meszlényi püspök atyát ábrázoló érem kerül. Ez esetben az éremre imádkozzuk a Hiszekegyet. Bevezetés: Hiszekegy Miatyánk Üdvözlégy(3-szor) Dicsőség Boldog 1. aki a hitben megtartson, 2. aki az igazságra tanítson, 3. aki hozzá hasonlóvá tegyen, Boldog Meszlényi Zoltán vértanú püspök atya, könyörögj érettünk! Ámen. Tized (5-ször): Miatyánk Üdvözlégy(10-szer) Dicsőség Boldog Meszlényi (minden Üdvözlégy közepén mondjuk a titkot) 1. akinek ellenségei Boldog Meszlényi püspök atyát üldözték és jogtalanul letartóztatták, 18 19

12 2. akinek ellenségei Boldog Zoltán püspök atyát a kistarcsai koncentrációs táborba hurcolták, 3. akinek ellenségei Boldog Zoltán püspök atyát kegyetlen kínzásokkal bántalmazták, 4. aki Boldog Zoltán püspök atyát vértanúsággal jutalmazta, 5. aki Boldog Meszlényi püspök atyát hozzá hasonlóvá tette, Boldog Meszlényi Zoltán vértanú püspök atya, könyörögj érettünk! Ámen. Keresztvetés. ( ) 10. Rózsafüzér Assisi Szent Ferenc tiszteletére Ezen rózsafüzér titkain elmélkedve elmélyülhetünk Szent Ferenc lelkiségének titkában. A speciális rózsafüzér esetén a kereszt helyén Szent Ferencet ábrázoló érem található. Ebben az esetben a Hiszekegyet az éremre imádkozzuk. A rózsafüzér a hagyományos rózsafüzér segítségével imádkozható. Bevezetés: Hiszekegy Miatyánk Üdvözlégy(3-szor) Dicsőség Assisi 1. aki alázatra hív, 2. akiben valóban bízhatunk, 3. aki a benne hívővel csodát tesz, Assisi Szent Ferenc atyánk könyörögj értünk! Ámen. Tized (5-ször): Miatyánk Üdvözlégy(10-szer) Dicsőség Assisi (minden Üdvözlégy közepén mondjuk a titkot) 1. aki Assisi Szent Ferencet szeráfi szeretetre hívta, 2. aki Szent Ferenc által újjáépítette omladozó Egyházát, 3. aki Szent Ferenc által alapította a Szeráfi Rend három ágát, 4. aki Szent Sebeivel jutalmazta Ferenc atyát, 5. aki a Szeráfi Rend három ágából adta a legtöbb szentet, Assisi Szent Ferenc atyánk könyörögj értünk! Ámen. Keresztvetés. ( ) 11. Rózsafüzér a Kútvölgyi Szűz Anya tiszteletére Ezen rózsafüzér titkain elmélkedve átélhetjük a Kútvölgyi Szűz Anya lelkiségének lényegét. A speciális rózsafüzér esetén a kereszt helyén a Kútvölgyi Szűz Anya érem található. Ebben az esetben a Hiszekegyet az éremre imádkozzuk. A rózsafüzér a hagyományos rózsafüzér segítségével imádkozható. Bevezetés: Hiszekegy Miatyánk Üdvözlégy(3-szor) Dicsőség Kútvölgyi 1. aki az irgalom kútfeje, 2. aki minden javak kútfeje, 3. aki a kegyelem kútja, Kútvölgyi Szűz Anya könyörögj értünk! Ámen. Tized (5-ször): Miatyánk Üdvözlégy(10-szer) Dicsőség Kútvölgyi (minden Üdvözlégy közepén mondjuk a titkot) 1. aki a Kútvölgyi Szűz Anya isteni gyermeke, 2. aki a Kútvölgyi Szűz Anya által kimentett egy kútba esett kisfiút, 3. aki a Kútvölgyi Szűz Anya által kiemel a bűnök mélységes kútjából, 4. aki a Kútvölgyi Kápolnát a magyar engesztelés és ima helyévé tette, 5. aki a Kútvölgyi Szűz Anya kérésére lezárja előttünk a mélység kútjához vezető utakat, Kútvölgyi Szűz Anya könyörögj értünk! Ámen. Keresztvetés. ( ) 20 21

13 Egy tizedes rózsafüzérek, melyeket öt tizedesként szokás imádkozni 1. A Mennyei Atya rózsafüzére Szentmisén Jézus egy újabb szenttel ismertetett meg. Ez a Szent Néri Szent Fülöp, aki mindig is a kedvenc szentjeim közé tartozott. Mint egy kisgyermek odasiettem hozzá és megszólítottam: Fülöp atya! Néri Szent Fülöp mosolyogva és nevetve felvett a karjaiba és azt mondta: Kicsi gyermekem, hát ennyire vártál, hogy láthass engem? Jól tetted. Mert én is boldogan vártam erre a pillanatra. Szeressük együtt a mi Urunkat, aki végtelenül megérdemli a mi szeretetünket. Vigyázz a lelkedre, kicsim, mert a léleknek nagy ára van, melyért maga az Isten és a gonosz küzd meg. Ezután Jézus a Mennybe vitt, ahol a sok gyermek hallgatta a Mennyei Atya szavait. Jézus: Gyermekem, az ilyen lelkek vannak a legközelebb Atyámhoz. Ezután a Mennyei Atya odajött hozzám és kezében egy gyönyörűen csillogó rózsafüzér volt. Elmagyarázta nekem, hogyan kell rajta imádkozni, majd így szólt hozzám: Gyermekem, azt kérem tőled, hogy rózsafüzéremet, mely sok kegyelmet tartogat számotokra, ismertesd meg minden teremtményemmel! A Mennyei Atya előre mutatta látomásban, hogy mikor elmondom ezt a rózsafüzért, akkor Ő valóban ott lesz mellettem és szent szívére mutatva, mennyei fénysugarak áradnak ki belőle, melyekkel teljesen eláraszt. Mennyei Atya: Kegyelmem által növekedni fogsz a hitben, szeretetben és a bizalom erényében. Ígéretek: 1. Azokat a gyermekeimet, akik naponta elimádkozzák ezt a rózsafüzért, kegyelmekkel gazdagon elárasztom. 2. Megadom nekik a Szentháromság iránti teljes bizalom erényét, mellyel megtanítom, hogyan kell teljesen Ránk hagyatkozni. 3. E rózsafüzér által megismernek Engem, az általa közvetített kegyelmekkel közelebb kerülhetnek Hozzám a Mennyek Országában. 4. Jelen leszek, és Atyai áldásomat adom minden gyermekemre, bárhol is imádkozzák. A hagyományos rózsafüzéren imádkozható. Bevezetés: Hiszekegy 45

14 Tized (5-ször): Miatyánk Szeretett Mennyei Atyám,(10-szer) Dicsőség Üdvözlégy helyett: Szeretett Mennyei Atyám, bízom a Te végtelen szeretetedben és irgalmadban. Atyám, rád bízom testemet, lelkemet. Kérlek, alakítsd életem minden percét úgy, hogy az Neked tetsző lehessen. Ámen. Lejegyezte: Mária Magdolna A szeretet rózsafüzére Szentmisén a Szűzanya vezetett engem. Ahogy mentünk két szent állt előttünk fehér ruhában. Az egyik férfi volt. Szeme, szakálla és haja barna volt mely utóbbi a vállig ért. A másik nő, szép kék szemei voltak és hosszú barna haja. A Szűzanya így szólt hozzám: Drága gyermekem, szeretettel bemutatom neked a szüleimet, Annát és Joachimot, ők neveltek engem, mikor a földön éltem köztetek. Majd Szent Anna és Joachim így szóltak hozzám: Drága gyermekem, Mária számunkra a legnagyobb kincs, akit a mi Urunktól kaphattunk. Nagyon szerettük Máriát, de tudtuk, hogy lelke már fogantatásától kezdve mindig az Úré volt. Szeresd őt, ahogyan ő is szeret téged és légy boldog, mert nála jobb édesanya nincs a földön! Bízd lelkedet Égi Édesanyádra, aki nagy szeretettel elvezet téged az örök életre! Ezután tovább haladtunk a Szűzanyával. Mikor megálltunk velünk szemben állt a Sátán fekete emberi alakban. Szűzanya: Leányom, meg kell tanulnod küzdeni a Sátán ellen. Ezután a Sátán odajött hozzám két karddal a kezében, melyből az egyiket nekem adta és így szólt hozzám: Ha oly nagy a bátorságod, küzdj meg velem! De ha veszítesz, lelked örökké az enyém lesz. Máriás ruhámban letérdeltem, és azt mondtam neki: Nem félek tőled Sátán, mert tudom, nem vagyok egyedül. Mögöttem állnak a szentek és a Szentháromság is. Nincs hatalmad felettünk, mert neked csak gyűlöleted és haragod van, míg nekünk szeretetünk. Ezért vagy te egyedül, mert képtelen vagy szeretni! A Sátán haraggal azt mondta nekem: Ezért még megfizetsz, mert nem hagyom ennyiben! És gyűlölettel tűz formájában lement a pokolba. Közben egy szép rózsafüzért vettem elő a zsebemből, mely ragyogott a fénytől. A Szűzanya örömmel az arcán így szólt hozzám: Gyermekem, légy boldog, mert kiálltad a próbát! Majd így folytatta: A szeretet rózsafüzérét tartod most a kezedben, mely az Irántunk érzett szeretettől világít. Minél jobban szeretsz, annál könnyebben tudsz győzedelmeskedni a Sátán felett. A Szűzanya elmagyarázta nekem, hogyan kell imádkozni ezt a rózsafüzért. Szentáldozáskor a Mennyei Atya kezébe vette ezt a rózsafüzért, megcsókolta majd azt mondta: Szeretetcsókom által áldásomat adom e rózsafüzérre. Terjeszd gyermekem, és hirdesd a szeretetet, ahogyan Szent Fiam is hirdette a földön az Én Nevemben! Mielőtt megáldoztam, a Szentostyán ezt a feliratot láttam: szeretet A Szeretet rózsafüzér imádkozása alatt a Szűzanya mellett két angyal állt, kezükben egy-egy párna volt, melyen egy piros rózsákból álló koszorú volt. A Szűzanya a fejünkre helyezte a szeretet koronáját és azt mondta: Legyetek boldogok és imádkozzátok el minél többször a szeret rózsafüzérét, amint alkalmatok van rá, hogy a szeretet oly mértékben be tudja tölteni életetek minden percét, ahogyan az enyémet is, midőn Szent Fiamat örökké szerethetem a Mennyországban. Ígéretek: 1. Kegyelmeinkkel Mi Égiek gazdagon elárasztunk titeket, hogy míg a földön éltek, a szeretetben oly nagyra növekedhessetek, hogy tetszésünket leljük bennetek. 2. E rózsafüzér által szentté teszlek titeket. Mert a szentek legfőbb erénye a szeretet. Azoknak a gyermekeimnek, akik naponta elmondják ezt a rózsafüzért, haláluk órájában nem mint igazságos, hanem mint szerető Istenük fogok előttük állni, és fogadom lelküket az Örök hazában. A hagyományos rózsafüzéren imádkozható. Bevezetés: Hiszekegy Miatyánk Ima(3-szor) Üdvözlégy helyett ima: 1. Atyám, Te végtelenül szeretsz minket. Kérlek, segíts, hogy ne csak felebarátomat, hanem legfőképpen Téged, úgy tudjalak szeretni, ahogyan Te szeretsz minket. 2. Jézusom, Te végtelen szeretetedből megváltottál minket. Kérlek, segíts, hogy Hozzád hasonlóan menteni tudjam a lelkeket. 3. Szentlélek Istenem, Te végtelenül gazdag vagy az erényekben. Kérlek, segíts, hogy kegyelmed által növekedni tudjak a szeretetben, ahogyan a szentek is, akik bejutottak a Mennyországba. Tized (5-ször): Szentháromság Égi Édesanyám,(10-szer) Miatyánk helyett: Szentháromság egy Isten három személyben, Ti a szeretet egységét mutatjátok számunkra. Kérünk, tanítsatok meg min

15 ket a gyűlölet, önzés és irigység helyett olyan szeretetben élni, amilyenben ti éltek a Mennyországban az angyalokkal és a szentekkel együtt örökkön örökké. Üdvözlégy helyett: Égi Édesanyám, a Szeretet Tárháza, segíts minket, hogy szeretet-egységben éljünk és imádkozzunk. Legszentebb Szentháromság, Nagy bizalommal kérünk, árasszátok ránk a kegyelem Bőségét, hogy a szeretet-egységet gyakorolva azon lelkek sokaságát tudjuk menteni, akiknek égető szükségük van segítségünkre. Ámen. Lejegyezte: Mária Magdolna A tisztaság rózsafüzére A szeretet rózsafüzér imádkozása alatt őrangyalom így szólt hozzám: Jöjj velem, gyermekem, mert most elvezetlek téged a szeretet királynőjéhez. Miközben haladtunk, megláttam Égi Édesanyámat, akinek lábai előtt sok-sok rózsa volt, és angyalok vették körül kezükben egy-egy szál rózsával. Kezembe vettem egy piros rózsát és a Szűzanyának ajándékoztam, aki mosolyogva és szeretettel így szólt hozzám: Köszönöm, gyermekem ajándékodat. Szeretetem jeléül kérlek, fogadd el ezt a fehér rózsát és mellé a tisztaság rózsafüzérét, melyet édesanyai szeretetemben ajándékozok neked és testvéreidnek. Mert számomra mindannyian az én gyermekeim vagytok. Nagy kegyelmekkel van megáldva ez a rózsafüzér. A tisztaság az egyik legfontosabb erény, mely feltétele annak, hogy beléphessetek Atyám országába. Kérjétek segítségemet, mert általam hamarabb eljuthattok a tökéletesség útjára, mint egymagatok. Bízzátok rám lelketeket, kicsinyeim! Szeretett jelenlétemmel betöltelek benneteket, mikor ezt imádkozzátok. Atyám szent lábai előtt kiesdem számotokra azokat a kegyelmeket, melyek segítenek nektek abban, hogyan éljetek tiszta életet. Nagyon szeretlek benneteket! Az égiek akarata, hogy szentek legyetek. Jézus: Drága gyermekem, szent tervem, hogy ezt a rózsafüzért is továbbítsd testvéreid számára. Gyakoroljátok a tisztaság erényét bűnbánattal, szentgyónással, szentáldozással és napi lelkiismeretvizsgálattal! Ha követitek tanácsomat, nagy boldogságban lesz részetek nemcsak Szentlelkem nagy kiáradásakor, hanem már előtte is oly kegyelmekkel foglak elárasztani benneteket, melyek nem engedik, hogy a Sátáné lehessetek. A hagyományos rózsafüzéren imádkozható. Bevezetés: Hiszekegy Tized (5-ször): Üdvözlégy Szeplőtelenül(10-szer) Dicsőség Miatyánk helyett: Üdvözlégy... Üdvözlégy helyett: Szeplőtelenül fogantatott Szent Szűz, a tisztaság erényét növeld bennem! Szeretett Mennyei Édesanyám, a tisztaság ragyogó példaképe! Gyermeki bizalommal kérlek, vezess engem a tisztaság ösvényén, hogy napról napra egyre inkább hozzád hasonlóan tudjak élni! Krisztus, a mi Urunk által. Ámen. Lejegyezte: Mária Magdolna A hála rózsafüzére Evangélium után a Szűzanya elkísért a Mennyei Atyához, aki nagy szeretettel átölelt engem és azt mondta: Gyermekem, most megengedem, hogy szemeimmel lásd azt, amit eddig nem láthattál. Atyám megmutatta életem azon részeit, mikor nem volt tudomásom arról, hogy ő ott van mellettem. Például: Amikor tanulok, ő mellettem ül, és kegyelmével segít nekem a tanulásban. Este, mikor elaludtam, szeretettel vigyázott rám. Majd a templomban tárt karokkal és szeretettel fogadott engem, amit észre se vettem. Mennyei Atyám: Bárhol is vagy kicsim, az Én jelenlétemben élsz. Mindent tudok rólad gyermekem, nincs előttem titkod. Ezt azért mondom neked, hogy tudatában légy annak, hogy cselekedeteid minden egyes mozzanatát látom. Ezután Jézus egy templomba vezetett, ahol a hívők a szentmise előtt kifejezték kéréseiket az Úrnak. Jézus kegyelmével megengedte, hogy halljam az egyik nő gondolatait, aki azt kérte: Uram, kérlek, segíts nekem! Szükségem van egy állásra, hogy többé ne nélkülözhessek úgy, ahogyan eddig is

16 Jézus meghallgatta kérését és másnapra sikerült munkát találnia. Viszont ezt a nőt már annyira lekötötte a munka, a barátok és a család, hogy többé nem ment vissza a templomba. Krisztus szomorúan évekig várt arra, hogy gyermeke viszszatérjen. Majd így szólt hozzám: Gyermekem, egy újabb imát tanítok neked és testvéreidnek, melynek neve: a hála rózsafüzére. A hála nélkülözhetetlen napi teendőitekhez. Tanuljatok ebből a történetből és legyetek hálás szívűek. Én minden tettetekről tudok. Higgyétek el, a hálátlanság hasonló a szeretetlenséghez. Ne legyetek hálátlanok! A Sátán is ilyen volt, mikor nagy gőgjében fellázadt Ellenünk. A végén elbukott és elnyerte méltó büntetését, a kárhozatot. Gyakoroljátok a hála erényét! Kérjétek Szentlelkem segítségét, aki nagy boldogsággal meghallgat benneteket. Szentáldozásnál Jézus azt mondta: Szeretettel adom neked Szent Testemet. Légy hálás érte gyermekem! Jézus ígérete: Azok a gyermekeim, akik naponta szívvel-lélekkel elimádkozzák ezt a rózsafüzért, nem maradnak jutalom nélkül. Isteni szeretetem által megígérem nekik, hogy a Mennyországában nagy boldogságban lesz részük, azáltal, hogy örökké szerethetnek és dicsőíthetnek Minket, üdvösségük által a szentekkel és angyalokkal együtt örökkön örökké. A hagyományos rózsafüzéren imádkozható. Bevezetés: Hiszekegy Miatyánk Ima(3-szor) Üdvözlégy helyett ima: 1. Atyám, hálásan köszönöm, hogy végtelen szeretetedből megteremtettél engem. 2. Jézusom, hálásan köszönöm, hogy végtelen szeretetedből megváltottál engem. 3. Szentlélek Istenem, hálásan köszönöm, hogy kegyelmeddel elárasztasz engem és vezetsz az életszentség útján. Tized (5-ször): Atyám, Szűzanyám,(10-szer) Miatyánk helyett: Atyám, kérlek, bocsáss meg nekem, hálátlan teremtményednek! Tudom, nem érdemlem meg jóságodat, mégis alázatosan kérlek: szereteteddel emelj magadhoz, mint kicsi teremtményedet. Üdvözlégy helyett: Szűzanyám, vezesd lelkemet, hogy mindenért hálát tudjak adni. Jézusom, mély bűnbánattal bocsánatot kérek Tőled minden hálátlanságomért, mellyel megbántottalak. Ígérem, hogy Szent Édesanyád segítsége által kijavítom hibáimat. Bízom Szentlelkedben és abban, hogy egyszer a szentekkel együtt örökké dicsőíthetlek Titeket a Mennyek Országában. Ámen. Lejegyezte: Mária Magdolna A bűnbánat rózsafüzére Jézus látomásban elvitt egy szentmisére, ahol éppen szentáldozás volt. A pap mellett állt Üdvözítőnk és szeretettel figyelte a hívek lelkét, akik szentáldozáshoz járultak. A Szűzanyával együtt mi is néztük az embereket, főként a lelküket. Egyes embereknek a ruháján volt néhány fekete pont. Volt, akiknek nagy sötét foltot lehetett látni. Jézus így imádkozott értük: Atyám, kérlek, bocsáss meg nekik, hogy bűnös lélekkel áldoznak. Néhány emberben érezni lehetett, hogy bűnbánat nélkül áldoznak. Jézus így szólt hozzám: Drága gyermekem, nagy szomorúsággal tekintek azokra, akik tisztátalanul és bűnbánat nélkül járulnak a szentáldozáshoz. Ezért úgy döntöttem, hogy nagy szeretetemben egy újabb rózsafüzérrel ajándékozlak meg benneteket. Arra kérlek kicsim, hogy ezt az imát is terjeszd el, és ismertesd meg minden egyes teremtményemmel, melynek neve: a bűnbánat rózsafüzére. Gyakoroljátok szeretettel a bűnbánat erényét! Ne okozzatok Nekem fájdalmat hitetlenségetekkel és közömbösségetekkel! Ne feledjétek, a szentáldozásban Velem egyesültök! Értelmetekkel fel sem tudjátok fogni, mekkora kegyelemben részesültök általa. Vigyázzatok lelketek tisztaságára! Ha követitek tanácsomat, lelketek üdvösségére és nem kárhozatára válik a szentségekhez való járulásotok. Ezt az imát megáldottam szeretetemmel, mely sok kegyelmet tartogat számotokra. Segítségetekre válik a bűnbánatotok őszinte és tiszta növekedésében. Kérjétek Szentlelkemet! Ő gazdagon eláraszt benneteket! Jézus ígéretei: 1. Szeretetem által megígérem azoknak, akik naponta elimádkozzák ezt a rózsafüzért, hogy elnyerik az őszinte bűnbánat erényét és emellett, Édesanyám vezetésével, eljutnak a tökéletes tisztaság útjára. 2. Szentáldozáskor nem szomorúságomat, hanem örömömet fogom lelni e teremtményem lelkében

17 3. Halála órájában kegyelmemmel bűnbánatát fokozva nem engedem, hogy elkárhozzon. A hagyományos rózsafüzéren imádkozható. Bevezetés: Hiszekegy Tized (5-ször): Jézusom, Mennyei Édesanyám,(10-szer) Miatyánk helyett: Jézusom, kérlek, bocsáss meg nekem, ha bűnbánat nélkül, tisztátalan lélekkel vettelek magamhoz. Küldd el Szentlelkedet, hogy kegyelme által mély bűnbánatot gerjeszthessek lelkemben minden szentáldozásom előtt. Üdvözlégy helyett: Mennyei Édesanyám, a tisztaság tükre, növeld bennem az őszinte és tiszta bűnbánat erényét. Szentlélek Istenem, árassz el kegyelmeddel, hogy a bűnbánat erényének növekedése által lelkem olyan hófehér lehessen, mint legtisztább teremtményeid, a kicsi gyermekek lelke. Lejegyezte: Mária Magdolna A bűnösök megmenekülésének rózsafüzére A Mennyei Atya egy fekete szurokkal teli tóhoz vezetett, melynek közepén a Sátán állt. Sok ember ment bele ebbe a tóba, a ruhájukon fekete foltok voltak láthatóak. Sajnos nem tudtam segíteni rajtuk, mivel szabad akaratukból döntöttek így. Viszont a Mennyei Atya így szólt hozzám: Drága kisleányom, nagy szomorúsággal látom gyermekeimet a kárhozatba hullani. Mint szerető Atyátok aggódom lelketek sorsáért. Ezért úgy döntöttem, hogy egy újabb rózsafüzérrel ajándékozlak meg titeket, melynek neve: a bűnösök megmenekülésének rózsafüzére. Ezzel az imával sok eltévedt lélek fog visszatérni Hozzám. Nagy szeretettel karjaimba veszem ezeket a lelkeket, és nem engedem, hogy a Sátán újból eltántoríthassa őket mellőlem. Mikor látomásban elkezdtem imádkozni ezt a rózsafüzért, akkor a Mennyei Atya megmutatta nekem, hogy a lelkek, akik majdnem belevetették magukat a kárhozatba, megmenekültek. Mégpedig úgy, hogy az Úr Jézus és a Szűzanya oda- mentek hozzájuk, megfogták a lelkek kezét és szeretettel elvezették őket egy jobb útra, ahol nincs kárhozat, csak Örök Üdvösség. Természetesen mindezt a Sátán nem nézte jó szemmel. De csodálatos módon tétlenül állt ott, úgy, hogy még mozdulni sem tudott. Szívemben úgy éreztem, hogy ez a rózsafüzér nemcsak lebénítja a Sátánt, hanem még el is gyengíti az erejét, mely abban rejlik, hogy sok lelket raboljon el Istentől. Majd így szólt hozzám a Mennyei Atya. Imádkozzátok minél gyakrabban ezt a rózsafüzért gyermekeim, hogy segítségetekkel sok-sok lélek megmenekülhessen a kárhozattól. Ígérem, hogy nem hagylak benneteket jutalom nélkül. Mert azok, akik naponta buzgón mentik a lelkeket nagy örömben lesz részük, mikor Szentlelkem meglátogatja őket a Nagy Figyelmeztetéskor. A hagyományos rózsafüzéren imádkozható. Bevezetés: Hiszekegy Tized (5-ször): Atyám, Szűzanyám,(10-szer) Miatyánk helyett: Atyám, Te végtelenül jó vagy eltévedt gyermekeidhez. Kérlek, bocsáss meg nekik, és fogadd őket vissza, mint ahogyan minket is visszafogadsz, Isteni szereteted hajlékába! Üdvözlégy helyett: Szűzanyám, a bűnösök menedéke, mentsd meg a bűnösöket a kárhozattól! Jézusom, kérlek, add kegyelmedet, hogy akár szenvedést is vállalva, Szentlelked erejével segíteni tudjak a kárhozat felé sodródó bűnös lelkeken, hogy végül megmenekülhessenek az örök kárhozattól. Ámen. Lejegyezte: Mária Magdolna

Szentségkitétel. A szentségkitétel után

Szentségkitétel. A szentségkitétel után Üdvöz légy, örökké áldott légy, Szentségkitétel Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. A szentségkitétel után az Oltáriszentségben jelen lévő

Részletesebben

ELTÉRÕ PRÓFÉTÁK LÁTNOKOK HASONLÓ ÜZENETEI. szorongattatás lélekmentés csapások éhínség háború stb.

ELTÉRÕ PRÓFÉTÁK LÁTNOKOK HASONLÓ ÜZENETEI. szorongattatás lélekmentés csapások éhínség háború stb. ELTÉRÕ PRÓFÉTÁK LÁTNOKOK HASONLÓ ÜZENETEI szorongattatás lélekmentés csapások éhínség háború stb. KÜLÖNBÖZÕ PRÓFÉTÁKTÓL, LÁTNOKOKTÓL SZÁRMAZÓ PRÓFÉCIÁK, ÜZENETEK Soha nem szabad hagynotok, hogy a félelem

Részletesebben

Összeállították, jegyzetekkel és bevezetőkkel ellátták: Szűz Mária, a VILÁG KIRÁLYNŐJE tisztelői

Összeállították, jegyzetekkel és bevezetőkkel ellátták: Szűz Mária, a VILÁG KIRÁLYNŐJE tisztelői Forrás: http://www.natalia-nover.lapok.eu/natalia_nover Az oldalon részletek olvashatók Natália kinyilatkoztatásaiból. nővér REGINA MUNDI VICTORIOSA A VILÁG GYŐZELMES KIRÁLYNŐJE MÁRIA NATÁLIA, Magdolna

Részletesebben

SOK TÖRVÉNYT ELTÛNTETTEK, AMI BÁNATOT OKOZ NEKEM, KÜLÖNÖSEN A SZENT EUCHARISZTIA LAIKUSOK ÁLTALI KISZOLGÁLTATÁSA.

SOK TÖRVÉNYT ELTÛNTETTEK, AMI BÁNATOT OKOZ NEKEM, KÜLÖNÖSEN A SZENT EUCHARISZTIA LAIKUSOK ÁLTALI KISZOLGÁLTATÁSA. SOK TÖRVÉNYT ELTÛNTETTEK, AMI BÁNATOT OKOZ NEKEM, KÜLÖNÖSEN A SZENT EUCHARISZTIA LAIKUSOK ÁLTALI KISZOLGÁLTATÁSA. A TISZTELET HIÁNYA, AMELYET IRÁNTAM, ÉS AZ ÖRÖK ATYA IRÁNT TANUSÍTANAK EZEN ÚJ TÖRVÉNYEK

Részletesebben

Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát.

Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát. www.communio.hu/luxchristi 2009. Húsvét X. évf. 1. szám (36) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát. [Mt 26,18] Megváltó Krisztusunk!

Részletesebben

A MAGYARSÁG ÖT-SEB TITKA

A MAGYARSÁG ÖT-SEB TITKA P. Láng Siegfried M. ORC A MAGYARSÁG ÖT-SEB TITKA A keresztény magyarság önazonossága, Mária tulajdonának és örökségének öt hivatása és feladata A német nyelvű anyag eredeti címe: Das ungarische Fünfwundengeheimnis

Részletesebben

MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA. HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8.

MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA. HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8. MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8. évfolyam Miskolc 2013 Római katolikus hitoktatás kerettanterve 1-8.

Részletesebben

Páduai Szent Antal kis imakönyve

Páduai Szent Antal kis imakönyve PPEK 520 P. Özséb: Páduai Szent Antal kis imakönyve P. Özséb Páduai Szent Antal kis imakönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb

Részletesebben

A H A N G 25. A H A N G. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL

A H A N G 25. A H A N G. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL A H A N G 25. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL Én csak szerény húrja vagyok annak a GITÁRNAK, melynek rezonáló doboza és főleg PENGETŐJE maga A H A N G 1 2455. E L Ő SZ Ó ISTENI TÖRVÉNYEK A földi

Részletesebben

Kis Szent Teréz útikalauza a hétköznapi életre

Kis Szent Teréz útikalauza a hétköznapi életre Kis Szent Teréz útikalauza a hétköznapi életre Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség, 1998 Készült a kolozsvári GLORIA nyomdában Igazgató: Hoch Sándor Megrendelés száma: 32/1998 Eredeti címe: Wegweisungen

Részletesebben

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid!

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! 2014. november 1. szombat A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! Igehirdetésekben számtalanszor elhangzik a felszólítás: engedelmeskedjetek Istennek, kövessétek

Részletesebben

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE...

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... a minden új. Új technika, új módszer, új tartalom, új forma, új csomagolás, új kivitelezés, új, új, új Majd egy üzenet ezt mondja: ha az egyik áruházban minden héten mindig leáraznak, akkor miért nem adnak

Részletesebben

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6 Újra ránk köszönt a Karácsony, Urunk születését ünnepeljük. Figyelmünk a Megváltóra és áldott Szüleire irányul. Egy Családra, ahol befogadják Istent; minden új és meglepetésszerû megnyilatkozásával. Ünneplésünk

Részletesebben

Szombati Bibliai Tanulmányok. Mint van megírva (II.) 2009. április - június

Szombati Bibliai Tanulmányok. Mint van megírva (II.) 2009. április - június Szombati Bibliai Tanulmányok Mint van megírva (II.) 2009. április - június Szombati Bibliai Tanulmányok Mint van megírva (II.) 2009. április - június Tartalom 1. Bűnbánat és megtérés 5 2. Keresztény tökéletesség

Részletesebben

Isten Országa a Bibliában. A Szentlélek a Bibliában

Isten Országa a Bibliában. A Szentlélek a Bibliában Dr. Kovács L. P. Bánk OFM BIZONY MONDOM NEKED, MÉG MA VELEM LESZEL A PARADICSOMBAN Lk 23,43 Isten Országa a Bibliában A Szentlélek a Bibliában Készült XVI. Benedek pápa PORTA FIDEI motu propio apostoli

Részletesebben

Kpoverello 2010. 09. 19. 2

Kpoverello 2010. 09. 19. 2 Ima 2 Kedves Testvérkék! Azt hiszem, azóta, hogy Jézustól megkérdezték: hogyan imádkozzunk, minket sem hagy nyugodni a dolog. Néha nehéz, néha könnyű imádkozni, néha fogalmunk sincs, hogy hogyan tegyük.

Részletesebben

A H A N G 17. A H A N G. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL

A H A N G 17. A H A N G. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL A H A N G 17. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL Én csak szerény húrja vagyok annak a GITÁRNAK, melynek rezonáló-doboza és főleg PENGETŐJE maga A H A N G 1589. ELŐSZÓ "Drága Jézusom! Csodálatos

Részletesebben

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele , 2013. december de colores az esztergom-budapesti cursillo hírlevele Sehol nem ártanak, és nem pusztítanak mert a föld tele lesz az Úr ismeretével (Iz 11,9 ) Sötétben járunk, hajnalra várunk! szól a Szent

Részletesebben

A H A N G 12. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL

A H A N G 12. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL A H A N G 12. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL Én csak szerény húrja vagyok annak a GITÁRNAK, melynek rezonáló-doboza és főleg PENGETŐJE maga A H A N G 1 993. E L Ő S Z Ó Hálát adok Istennek

Részletesebben

Jézus Szíve kilenced

Jézus Szíve kilenced ELSŐ NAP - Igaz Istenünk Szíve. Az Üdvözítő, kitől segítséget remélsz, valóban Isten, ezért az Ő Szívének szeretete az Istennek szeretete. Istenről tudjuk, hogy mindazt szereti, amit teremtett. Te is Isten

Részletesebben

Az evangélium tantételei

Az evangélium tantételei Az evangélium tantételei Eljutnak tehát Megváltójuk és tana minden egyes pontjának megismerésére, hogy tudhassák, miként jöjjenek hozzá és legyenek megszabadítva. 1 Nefi 15:14 Az evangélium tantételei

Részletesebben

ÉNEKGYÜJTEMÉNY SZOLOKMA 2009 1

ÉNEKGYÜJTEMÉNY SZOLOKMA 2009 1 ÉNEKGYÜJTEMÉNY SZOLOKMA 2009 1 2 1. MESSZE VOLTAM Messze voltam, de megkerestél engem, Tied lettem én drága Megváltóm. A Golgotát elszenvedted helyettem, Így lettél nékem örök üdvadóm. Kar: Hogyan köszönjem

Részletesebben

Egy óra az Oltáriszentség elõtt

Egy óra az Oltáriszentség elõtt Egy óra az Oltáriszentség elõtt Szentségimádás Töltsünk el együtt egy órát az Oltáriszentség elõtt Ima Szent Mihályhoz Szent Mihály arkangyal védelmezz minket a küzdelemben! A sátán gonosz kísértései

Részletesebben

Keresztény énekek Gitáros dalok és református énekek

Keresztény énekek Gitáros dalok és református énekek [Ide írhatja a szöveget] [Ide írhatja a szöveget] [Ide írhatja a szöveget] Keresztény énekek Utolsó frissítés: 2013.09.01. [Ide írhatja a szöveget] oldal 1 A jászolban ki az ott... 11 A kegyelem árad...

Részletesebben

A H A N G 16. A HANG. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL

A H A N G 16. A HANG. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL A H A N G 16. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL Én csak szerény húrja vagyok annak a GITÁRNAK, melynek rezonáló-doboza és főleg PENGETŐJE maga A HANG 1 1462. E L Ő S Z Ó "Nehéz kifejeznem, milyen

Részletesebben

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus PPEK 627 Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus Joseph Moore Így lesz barátom Jézus mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY AKIK BEFOGADTÁK A z adventi készülődés után elérkezett az idei karácsony ünnepe. Népszerű és kedves ünnep, bár nem biztos, hogy mindig értjük,

Részletesebben

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés megdobogtatja a legtöbbünk szívét! Azt hiszem azért, mert mindannyian,

Részletesebben