Az Európai Uniós ÁFA szabályok. 77/388/EC irányelv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Európai Uniós ÁFA szabályok. 77/388/EC irányelv"

Átírás

1 Az Európai Uniós ÁFA szabályok 77/388/EC irányelv

2 Célja Egységes piacon közösségi értékesítés adóztatása Lehetséges eltérések kiküszöbölése Adó alanyában Adó tárgyában Teljesítés helyében Adó alapjában Levonási jogokban és mentességekben Nyilvántartások vezetése Bevallások tartalmának egységesítése

3 Területi hatály Eu része, de nem ÁFA terület Heligoland és Büsingen (BRD) Ceuta és Melilla és a Kanári szigetek (spanyol) Livigno, Campione d Italia, és a Luganói-tó (olasz) Francia tengerentúli tartományok Athos-hegy (görög) Nem az Eu része, de érvényes Monacoi hercegség Man sziget

4 Tárgyi hatály Minden önállóan, ellenérték fejében végzett gazdasági tevékenység Termékértékesítés Szolgáltatásnyújtás Import Specialitások Lízing Bizomány Ingatlanértékesítés

5 Személyi hatály Mindenki aki rendszeresen, önállóan, ellenérték fejében gazdasági tevékenységet végez ÁFA köteles tevékenység Kommunális szolgáltatás, távközlés Áruszállítás, kikötői és repülőtéri szolgáltatások Új termékek értékesítése Agrárintervenciós ügynökségek működése Vásárok szervezése Raktározás Reklámügynökségek működése Utazási ügynökségek működése Nem közszolgálati média

6 EU JOGHARMONIZÁCIÓ A FORGALMI ADÓZÁSBAN 1972: összfázisú hozzáadott-érték adózás CÉLORSZÁG ELVE 1977: hatodik áfa irányelv 1993: egységes belső piac jelenleg: átmeneti rendszer (91/680/EGK irányelv), de megvalósítandó a SZÁRMAZÁSI ORSZÁG ELV

7 CÉLORSZÁG ELVE az áru eredete rendeltetési helye származási ország célország áru Az export adómentes az eredet helyén, az importáló veti ki az adót.

8 SZÁRMAZÁSI ORSZÁG ELVE az áru eredete rendeltetési helye származási ország célország áru Az eladó számítja fel az áfát az árban, pont úgy, mint belföldi értékesítéskor.

9 Teljesítési hely Termékértékesítés Szállítás kezdetekor található, vagy a termék van Fel- vagy összeszerelés helye Szolgáltatásnyújtás Utazás kiindulópont (főszabályként) Szolgáltatásnyújtó székhelye Szolgáltatás igénybe vevőjének székhelye Szolgáltatás helye Import Az a tagállam, ahol a termék belép

10 TELJESÍTÉS HELYE KÖZÖSSÉGI BESZ.-NÉL DE: egyszerűsítések pl. 3szögügyletre a termék feladásának/ fuvarozásának rendeltetési helye TELJESÍTÉS HELYE TERMÉKIMPORTNÁL import áfa ott keletkezik, ahol a terméket szabadforgalomba bocsátják az a tagállam, amelyikbe a terméket a közösség területére behozzák

11 Szolgáltatásnyújtás I. Minden ami nem termékértékesítés, de ellenérték fejében végzett adóköteles ügylet. Főszabályként a teljesítés helye (egyben adófizetés helye) szolgáltatásnyújtásnál a szolgáltatást nyújtó gazdasági székhelye, ill. állandó telephelye. (pl. teherközlekedés és ahhoz kapcsolódó szolgáltatásnyújtás) Kivételek: Ingatlan jellegű szolgáltatásnál az ingatlan fekvése Fuvarozás és személyszállítás esetén a ténylegesen megtett útvonal határozza meg a teljesítés helyét Azon szolgáltatások, ahol a teljesítési hely az a hely ahol a szolgáltatást végzik (pl: kulturális, művészeti, tudományos,oktatási szolg, bérmunka) Azon szolgáltatások, ahol a teljesítés helye a megrendelő (vevő) székhelye, ill. állandó telephelye. (pl. telekommunikációs szolgáltatás, rádiós és televíziós műsorszolgáltatás)

12 Szolgáltatásnyújtás II. Ha a teljesítés helye a szolgáltató székhelye (főszabály), akkor a szolgáltató köteles megfizetni a székhely szerinti ÁFAösszegét, és számlájában ezt a megrendelőre hárítja. Ha a szolgáltatásigénybe vevője az adóalany, akkor a fordított adózás értelmében ő lesz az adó fizetésére kötelezett, a vevőnek kell a teljesítés helye szerinti adót az bevallania és megfizetnie. (reverse charge mechanism)

13 Csoportos adóalanyiság 77/388/EGK irányelv 4. cikkelye 4. pontja szerint május 1.-utána hitelintézetek, befektetési vállalkozások és biztosító adóalanyok választhatnak együttesen egy külön adóalanyiságot (csoportos adóalanyiság) olyan adóalannyal szemben, amely kiszervezett tevékenységet végez részükre. A csoportos adóalanyiság lényege, hogy a csoporton belül nyújtott termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás nem áfa-köteles (mivel a pénzügyi szolgáltatás tárgyi adómentes tevékenység), a csoport tagjainak önálló adóalanyisága a csoporton kívülre nyújtott termékértékesítésre és szolgáltatásnyújtásra áll fenn.

14 Adó alapja Az, amit a vevőtől kap vagy kapnia kell Beletartozik: Összes árba beépülő adó, járulék és illeték Járulékos költségek Vámkezelés és a rendeltetési hely közötti árufuvar-költség is a termékimport alapját képezi, ami így áfa-mentes lesz. Csökkentő Árengedmény Import vámérték (a vámérték beletartozik az ÁFA alapjába: a vámértékkel és a vámeljárás során kivetett statisztikai illetékkel növelt értékre kell bevallani az áfát)

15 Adó mértéke Normál adókulcs minimum 15% Kedvezményes kulcs maximum 2 db, minimum külön-külön 5% Kedvezményezhető csoportok: Alapvető élelmiszer Vízellátás Egészségügy, fogyatékosság Személyszállítás Könyvek értékesítése Kulturális szolgáltatások Szálláshely nyújtása Sport Temetkezési szolgáltatás Közterületek tisztítása

16 Hozzáadottérték-adó kulcsok Forrás: INSÉÉ Ország Általános Kedvezm. kulcs kulcs Ausztria 20,0 % 10 % Nagy-Britannia 17,5 % 8 % Franciaország 18,6 % 5 12 % Svédország 25,0 % % Németország 16,0 % 7 % Olaszország 19,0 % 4 13 % Portugália 16,0 % 5 % Görögország 18,0 % 4 8 % Magyarország 25,0 % 12 %

17 Adómentességek (tárgyi adómentes tevékenységek) Széles rétegek érdekeit szolgáló szolgáltatás Oktatás Egészségügy Postai szolgáltatás Gyermekvédelem Politikai tevékenység Adománygyűjtés Közszolgálati rádió-, és televízió Nehéz értelmezni a hozzáadott értéket (tárgyi adómentesek) Pénzügyi szolgáltatások Biztosítási szolgáltatások Ingatlan bérbeadása Valutaügyletek Szerencsejáték Értékpapírügyletek Nem új ingatlan értékesítése

18 Adómentes import Vámmentes import Diplomáciai testületek Feldolgozatlan halászzsákmány Jegybankok aranybehozatala

19 ADÓLEVONÁSI JOG LEVONHATÓ adó visszaigénylési jog *a más adóalany által áthárított *termékimport/közösségen belüli beszerzés után megfizetett *a saját rezsis beruházás után megfizetett *a szolgáltatást saját nevében megrendelőként megfizetett ELŐZETESEN FELSZÁMÍTOTT ADÓ Alapelv: az adólevonási jog keletkezésének időpontja nem előzheti meg az ugyanazon ügylethez kapcsolódó adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontját.

20 Kisvállalkozások számára biztosítható kedvezmények Általányadózás (kereskedelmi szálláshely) Alanyi adómentesség árbevételi értékhatára (5.000 euró, Magyarországon 4 Millió Ft-ig) Fokozatos adómentesség Egyéb kedvezmények (one-stop-shop scheme rendszere, a Commission okt. 29-es javaslata szerint) Kisebb adminisztráció

21 Számlaformák Számlatömb (készpénzes, vagy normál) Nyomdai úton előállított számla Számítógépes programmal előállított bizonylat Pénztárgép vagy taxaméter által kibocsátott nyugta

22 Számla kötelező tartalmi elemei Sorszám Kiállítás dátuma Értékesítő adóalany ÁFA azonosító száma Közösségen belül beszerzés esetében vásárló ÁFA száma Értékesítő és vevő teljes neve és címe Termék, szolgáltatás leírása és mennyisége Értékesítés időpontja Egységár és adó nélküli adóalap adókulcsonként Alkalmazott adókulcs Fizetendő adó összege Mentesség jogcíme Új közlekedési eszköz beszerzésénél újdonságot igazoló adatok Speciális adózás esetén megjelölés Adóügyi képviselő esetén az ő megjelölése

23 Bevallás Minimum évente Havi, kéthavi, negyedéves gyakoriság engedélyezett

24 Az ÁFA-visszaigényelhetősége Az Uniós csatlakozást megelőzően APEHiránymutatás rendelkezett az előzetesen felszámított áfa visszaigényléséről. A VI-os VAT direktíva értelmében az ÁFAtörvény szabályozza a tárgyi eszközbeszerzésre jutó áfa göngyölíthetőségét, vagyis: ha a bevallás tényleges adófizetési kötelezettséggel zárul akkor a göngyölítés befejeződik, és csak akkor indul újra, ha az első tárgyi eszközbeszerzés megtörténik.

25 Közösségen belül áruforgalom Alapelvek ha az ügylet egyik oldalán ÁFÁ-t kell fizetni, akkor a másikon nincs adókötelezettség Beszerzőnek (általában importőrnek) keletkezik ÁFA fizetési kötelezettsége, az exportra minden EU-tagállam 0%-os adókulcsot számít fel (levonási joggal adómentes). Az ÁFÁ-t az adóalany számítja ki, vallja be és fizeti be. (önadózás) Speciális szabályozás Speciális vevői kör új közlekedési eszköz és jövedéki termékek fel- vagy összeszerelés alatt álló eszköz adómentesek (speciális vevői kör) Befektetési célú arany

26 Példa Önbevallásos rendszer, mivel a vámhatóság többé nem veti ki az áfát, nem ellenőrzi a forgalmat Német adóalany 40 ezer euró értékben értékesít magyar számítógép-kereskedő adóalanynak számítástechnikai berendezéseket; egyikük sem alanyi adómentes. A német adóalanynak az értékesítés után nem kell felszámítania az ÁFÁ-t, a magyar adóalanynak viszont közösségen belül beszerzés jogcímén 25%-os adómértékű adókötelezettsége keletkezik. A fizetendő ÁFÁ-t azonnal le is vonhatja, vagyis az adott ügylet után ténylegesen nem fizet adót, de bevallásában a fizetendő és a levonható soron szerepeltetnie kell e tételeket. (ez az importáfa fizetésének általános szabálya, az úgynevezett önbevallásos rendszer május 1.-től)

27 Közösségen belüli beszerzés adókötelezettsége Terméket az eladó, a vevő, vagy bármelyikük megbízásából harmadik személy az egyik tagállamból a másikba fuvarozza Az eladó a saját tagállamban nem választott alanyi adómentességet A vevő ÁFA alany (rendelkezik közösségi adószámmal) Az értékesített termék nem fel- vagy összeszerelés tárgyául szolgáló termék Az értékesítésre nem a távértékesítés szabályai vonatkoznak.

28 Természetes személy nem adóalanyok importáfa megfizetése Fő szabály: A természetes személy nem adóalanyok a vásárlás helye szerinti fizetik meg, amit az exportőr számít fel. (eredet szerinti adózás) Speciális vevői kör másik EU-tagállamból történő beszerzése esetén is ez a szabály érvényesül (tehát a terméket értékesítő fél exportőr - számítja fel a vásárlás helye szerinti áfa-mértéket), ha a beszerzések összértéke nem éri el a EURt. Ez alól kivételt jelent a közlekedési eszközök és a jövedéki termékek importja, ahol mindig a célország szerinti áfát kell a magánszemélynek, speciális vevői körnek megfizetni.

29 Speciális vevői kör adólevonásra nem jogosító tevékenységet folytat alanyi adómentességet választ mezőgazdasági különleges jogállás szerint adózik nem adóalany jogi személy

30 Speciális vevői kör esetében alkalmazandó szabályok 10 ezer euró alatti beszerzés a terméket értékesítő fél számítja fel az ÁfÁ-t az adott tagállamra vonatkozó adómértékkel Közösségen belüli beszerzés tárgyévet megelőző évben beszerzés több, mint 10 ezer euró tárgyévben a beszerzés meghaladja a 10 ezer eurót úgy dönt, hogy belföldön akar adózni Új közlekedési eszköz beszerzése nem számít bele 10 ezer eurót a csatlakozás időpontjában közzétett MNB devizaárfolyam alapján kell átszámítani és 100 ezer forintra kerekíteni

31 A speciális vevői körbe tartozók termékbeszerzéseinek összeghatárai Tagállam Euro Nemzeti valuta Ausztria Belgium Ciprus CY Cseh Köztársaság CZK Dánia DKK Észtország EEK Finnország Franciaország Görögország Hollandia Írország Lengyelország PLN Lettország LVL Litvánia LTL Luxemburg Magyarország HUF Málta MTL Nagy-Britannia GBP Németország Olaszország 8263 Portugália Spanyolország Svédország SEK Szlovákia SKK Szlovénia SIT Forrás: A Guide to VAT in the EU of 25 Countries

32 Közösségen belüli beszerzésnek minősül a speciális vevői körnek történő értékesítés (belföldi adófizetési kötelezettséget keletkeztet) Ha valamelyik alábbi feltétel fennáll A beszerzések összértéke meghaladja a 10 ezer eurót (2004. május 1-i MNB devizaközép árfolyamon számolva és 100 ezer forintra kerekítve ( forint) Speciális vevői kör tagja, de úgy dönt, hogy belföldön kíván adózni (választása két naptári évre köti, akkor éri meg, ha a speciális vevői kör illetősége szerinti tagállamban a többi tagállammal összehasonlítva alacsonyabb adómértékek vannak érvényben) Külön szabályok vonatkoznak az új közlekedési eszközre, vagy jövedéki termékre Speciális vevői kör: adólevonásra nem jogosító tevékenységet végző adóalany (tárgyi adómentes ) Alanyi adómentességet választó adóalany Mezőgazdasági különleges jogállás szerint adózó adóalany Nem adóalany jogi személy Új közlekedési eszközök és jövedéki termékek adó nélküli ellenértékét nem vesszük figyelembe a eurós küszöbérték meghatározásánál. (Speciális Adózás vonatkozik rájuk, a vevőnek mindig célország szerinti adót kell fizetni utánuk)

33 Példa 10 ezer eurós beszerzési értékhatárra Magyarországon adóalanyként nyilvántartásba vett biztosítótársaság (tárgyi adómentes tevékenység) 2004-ben nettó áron a következőket vette februárban Németországból 6000 euró értékben gépkocsialkatrészeket áprilisban Olaszországból 42 ezer euró értékben új személygépkocsit májusban Szlovénia 3 ezer euró értékben irodaszert novemberben Hollandiából 4 ezer euró értékben irodabútort. Megoldás: A) 2003-ban már többet importált az EU-ból, mint 10 ezer euró. Ekkor minden beszerzése után itthon fizeti az adót, 25% áfát B) 2003-ban 10 ezer euró alatt szerzett be a német és szlovén beszerzés esetén az értékesítő fél számolja fel a saját tagállama szerinti adómértéket, vagyis a gépkocsialkatrészek utáni német és az irodaszer utáni szlovén áfát kell a biztosítótársaságnak (importőr) megfizetni. A magyar importőrnek nincs belföldön adófizetési kötelezettsége. a novemberi beszerzéssel átlépi a 10 ezer eurós értékhatárt, ezért az irodabútor beszerzése után már a 25%-os belföldi áfát kell bevallani önbevallással. Az új közlekedési eszköznek minősülő személygépkocsi után a biztosítótársaságnak mindenképpen 25%-os áfát kell fizetni

34 Unión belüli értékesítés Akkor adómentes levonási joggal (vagyis 0%-os ÁFA-kulcs), ha a másik tagállamban közösségen belüli beszerzés címén megfizetik rá az adót Nem minősül termékértékesítésnek, ha az adóalany az alábbi célok valamelyike érdekében mozgatja a terméket a tagállamok között: termék fel- vagy összeszerelése távértékesítés terméket nemzetközi, de közösségen belüli vasúti, vízi vagy légi járat fedélzetén értékesítik, terméket exportálják, terméket csak feldolgozzák, utána visszakerül, terméket az adóalany csak szolgáltatás teljesítése érdekében viszi át másik tagállamba a termékkel az adóalany csak a vevői készletét tölti fel a másik tagállamban (lehívásos készlet), feltéve, hogy nem keletkezik adófizetési kötelezettsége Közösségen belüli beszerzés címén

35 Példa a lehívásos készletre call off stocks Leggyakoribb gazdasági konstrukció. Azért nem minősítik termékértékesítésnek, hogy az értékesítő félnek ne kelljen adóalanyként bejelentkeznie abban a tagállamban, ahol raktárkészletét fenntartja adminisztrációs egyszerűsítés Feltétele: viszonosság A termék rendeltetése szerinti tagállam (ahol a raktárkészlet van) nem tekinti az ügyletet Közösségen belüli beszerzésnek. Amikor az értékesítés ténylegesen megtörténik ( a raktárkészletet a vevő fokozatosan lehívja a rendeltetés szerinti tagállamban) akkor kell bevallani és megfizetni az ÁFÁ-t. Az ügyletet a felek közösségi beszerzésként kezelik. Tehát az exportőr 0%-os áfát, az importőr a vonatkozó belföldi adómértéket vallja be és fizeti meg.

36 Termékbeszerzés EU tagállamból, de számla kibocsátó magyar adóalany Példa: Ausztriából euró értékben bort hoz be egy magyar rezidens termelő és számláz a vevő magyar szupermarketnek. Megoldás: A szupermarket számára ez belföldi beszerzés, beszerzéseinek ÁFá-ját levonja, termelő felszámítja a magyar szabályok szerint.

37 Bérmunka El kell különíteni a termék és a bérmunkaszolgáltatás értékét. Termékbehozatal Áfa mentes, ha utána kiviszik az országból Bérmunka szolgáltatásnyújtás itt célország elve szerint megrendelő fizeti az adót a saját országában (ott van a fogyasztás helye) Elszámolás: számla, fuvarokmány

38 Bérmunkára példa Németországból euró értékben gyapjúszövet érkezik, melyből euró hozzáadott értékben zokni készül, amit Németországba visszavisznek. Megoldás: termékbehozatal, kivitel adómentes (bevallani sem kell) euró Közösségen belülre történő szolgáltatásnyújtás (levonási joggal adómentes)

39 Kapott termékminta Térítésmentes áru behozatala kivitele adómentes (nem kell bevallani)

40 Részletekben leszállított termék beszerzése A részletekben leszállított terméket is egy beszerzésnek kell tekinteni. Áfa kötelezettség szerződés teljesítési időpontja (utolsó szállítás napja). Áfa fizeti a beszerző a saját országa törvényei szerint

41 Csomagolóanyag beszerzése Csomagolóanyag nincs külön számlázva: a termék sorsát osztja Külön van számlázva: akkor is Áfa alap része Csomagolóanyag után néha termékdíjat kell fizetni

42 Import Minden tagállamban ugyanakkora a vám (bárhol lehet vámkezeltetni) ÁFÁ-t viszont ott kell fizetni, ahol szabad forgalomba bocsátják Példa Távol-Keletről hajón személygépkocsik érkeznek magyarországi rendeltetési helyre Hamburgba Terméket Hamburgban vámkezelik vámot ott fizetik, de az ÁFÁ-t majd csak Magyarországon Terméket Magyarországon vámkezelik vámot, ÁFÁ-t itt fizetik.

43 Fel- vagy összeszerelés A Fel- vagy összeszerelés tárgyául szolgáló termékek értékesítés esetén a teljesítés helye (ahol az adóalany ÁFA fizetésére kötelezett) az a hely, ahol a terméket ténylegesen fel- vagy összeszerelik. Pl: német adóalany értékesít egy olyan terméket, amit össze kell szerelni és az összeszerelés Magyarországon történik, akkor a magyar megrendelő fizeti meg belföldön az adót. Vagyis a német adóalanynak nem kell Magyarországon adóalanyként bejelentkeznie. Ha az összeszerelés teljesült akkor a német adóalany belföldi értékesítésként állítja ki a számlát a vevő felé, de az eladó adót nem fizet meg és nem hárít át, az ÁFÁ-t a vevő fordított adózás útján fizeti meg a belföldi ügylet után. (reversed charged mechanism fordított adózás szabálya)

44 Távértékesítés (Distance selling) Vevő telefonon, interneten, en, faxon, postán rendel meg terméket. (csomagküldő szolgáltatások) Terméket az eladó, vagy az ő megbízásából egy harmadik személy fuvarozza A vevő nem adóalany, ezért az adót az eladó számítja fel és fizeti meg Nem új közlekedési eszköz és nem fel- vagy összeszerelés tárgyául szolgáló termék Ekkor, ha a beszerzés < 100 ezer euró, akkor az eladó országában adózik az eladó országában érvényes adómértékkel, ha nagyobb, mint 100 ezer euró a vevő országában adózik az ottani adómértékkel ( ) Ez a beszerzési értékhatár Magyarországon 35 ezer euró. Jövedéki termék távértékesítése esetén adókötelezettség összeghatártól függetlenül mindig a rendeltetési helyen (célországban)keletkezik.

45 Távértékesítés küszöbértékei a tagállamokban Tagállam Euro Nemzeti valuta Ausztria Belgium Ciprus CY Cseh Köztársaság CZK Dánia DKK Észtország EEK Finnország Franciaország Görögország Hollandia Írország Lengyelország PLN Lettország LVL Litvánia LTL Luxemburg Magyarország HUF Málta MTL Nagy-Britannia GBP Németország Olaszország Portugália Spanyolország Svédország SEK Szlovákia SKK Szlovénia SIT Forrás: A Guide to VAT in the EU of 25 Countries

46 Háromszögügylet A Közösségen belüli ügyletek több, mint 30%-a, ezért fontos az egyszerűsítés. Ugyanazon terméket egymás után értékesítik, úgy, hogy az ügyletben három tagállam adóalanyai vesznek részt és a terméket az első értékesítőtől közvetlenül az utolsó vevőhöz fuvarozzák. A közvetítőnek nem kell bejelentkeznie a vevő országába, ami nagyarányú többletadminisztrációval járna (adóbevallási- és nyilvántartási kötelezettség, pénzügyi képviselő kijelölése) Háromszögügyletnél a közvetítő országa nem adóztathatja a Közösségen belüli beszerzést. Az adót a vevő fizeti meg fordított adózás (reversed charge mechanism) szerint. A közvetítőnek nincs a vevő országában adókötelezettsége és nem kell adóalanyként a vevő országában bejelentkeznie. Tehát a vevő az adót a Közösségen belüli termékbeszerzéssel azonos módon (önbevallás) fizeti meg a reversed charge szabályai szerint. De az adókötelezettség alapja nem Közösségen belüli termékbeszerzés, hanem háromszögügyletben a közvetítő helyett történő adóbefizetés.

47 Befektetési célú arany forgalmazásának különös szabályai A VI.-os VAT-direktíva értelmében általános adómentesség van a befektetési célú arany értékesítésére, Közösségen belüli beszerzésére, valamint importjára. Befektetési célú arany: meghatározott, törvényben rögzített minőségi tanúsítvánnyal rendelkező tömb-arany, aranyérem, illetve ezek feletti tulajdonjogot megtestesítő értékpapír.

48 Új közlekedési eszköz szárazföldi közlekedési eszköz, amely legfeljebb 6000 kilométert futott, vagy amelynek első forgalomba helyezésétől számítva legfeljebb 6 hónap telt el az a vízi közlekedési eszköz, amely legfeljebb 100 hajózott órát volt használatban vagy amelynek első forgalomba helyezésétől számítva 3 hónap telt el az a légi közlekedési eszköz, amely legfeljebb 40 órát volt használatban, vagy amelynek első forgalomba helyezésétől számítva 3 hónap telt el

49 Új közlekedési eszköz beszerzése Értékhatártól függetlenül mindig közösségi beszerzés, függetlenül attól, hogy a vevő adóalany-e vagy sem. Tehát az eladó nem számít fel áfát, hanem a vevő (importőr) mindig a célország szerinti Áfá-kulccsal adózik új közlekedési eszköz beszerzése esetén. Adóalapot az egyéb esetekben meghatározott módon kell képezni Ha az adó nélküli ellenérték a fennálló forgalmi értéknél aránytalanul alacsonyabb (30-40%-al kisebb), akkor az adó alapja a forgalmi érték Adófizetési kötelezettség a regisztrációs adófizetési kötelezettséggel együtt keletkezik Az ÁFÁ-t a vámhatóság határozattal állapítja meg és veti ki, ha az új közlekedési eszköznek minősülő személygépkocsit másik tagállamból beszerző nem adóalany. Egyébként az adóalany az áfát önbevallással fizeti meg.

50 Regisztrációs adó Személygépkocsi és lakóautó után kell fizetni az első magyarországi forgalomba-helyezéskor Adóalany tulajdonos, vagy importáló Átalakítás csak akkor kell fizetni adót, ha ettől az adóteher nőne Személygépkocsi értékesítők adóelőleget fizetnek, ami az import vagy közösségen belüli megvásárlás napján keletkezik Adómentességek: diplomáciai, tiszteletbeli konzul, vagy reexportálandó autó

51 Adómértékek (Ottó motor) Hengerűrtartalo m 1100-ig felett 5-ös vagy ennél jobb nél rosszabb

52 Példa gépjármű beszerzésre Német cég Opel Astra gépkocsit értékesít Magyarországon 15 ezer euró értékben Ha a jármű használt és a vevőnek nincs közösségi adószáma vagy speciális vevő 10 ezer euró alatti beszerzéssel német cég számítja fel és fizeti be az ÁFÁ-t, belföldön nincs adófizetési kötelezettség. Ha a jármű használt és a vevőnek van közösségi adószáma magyar vevő fizeti meg az ÁFÁ-t. A jármű új a német cég nem számít fel adót, az ÁFÁ-t a magyar vevő fizeti + regisztrációs adó

53 Állami támogatások- mikor nem vonható le az áfa Fő szabály: az adóalapot nem képező államháztartási támogatásokat ( nem állami megrendelés ellenértékei, és nem is árkiegészítés) terheli arányosítási kötelezettség. Arányosítási kötelezettség: az adóalanyok a kapott támogatás arányában kiadásaikból nem vonhatják le az áfát. Amennyiben az uniós támogatások az államháztartáson érkeznek a támogatottakhoz, úgy ezekre fenn áll az arányosítási kötelezettség.(ezek tipikusan a Strukturális és Kohéziós Alapokból származó pénzek,amelyet a költségvetés társfinanszírozás formájában kiegészít)

54 Nincsen arányosítási kötelezettség Nem kell az arányosításnál figyelembe venni a közvetlen uniós kifizetéseket, agrárpiaci támogatásokat, belső politikák keretében folyósított pénzeket. Ezek az un. vonal alatti kifizetések, mivel azok nem részei az államháztartásnak, a magyar államigazgatási szervek csak technikai lebonyolítók. Adókedvezmények, elengedett tartozások Nincsen arányosítási kötelezettség PHARE, SAPARD, ISPA forrásokból finanszírozott beruházásoknál. A PHARE, ISPA forrásokból történt beszerzéseket nem terheli áfa, vagyis a felszámított adó mértéke 0%. Nem kell az arányosításnál figyelembe venni a közvetlen földalapú uniós támogatások nemzeti kiegészítését (top-up) sem.

55 Különleges ÁFA-adózási módok Kiskereskedelem adózása Kereskedelmi szálláshely általányadója Mezőgazdasági kistermelőknek kompenzációs felár Utazási irodák árrés szerinti adózása Használtcikk kereskedelem (különbözet szerinti adózás, a hulladékforgalmazóknál kötelező) Befektetési célú arany

56 KÜLÖNLEGES ADÓZÁSI MÓDOK MEZŐGAZDASÁGI TEVÉKENYSÉG 1. Adófizetési kötelezettség és adólevonási jog NINCS! Feltétel: saját mg. termék értékesítése. KOMPENZÁCIÓS FELÁR: a felvásárló fizeti a felvásárlási ár után, a mg.termelő beszerzését terhelő áfát kompenzálja. Mértéke: 7 % állati, 12 % növényi eredetű terméknél.

57 Mezőgazdasági tevékenység A mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalany: halászati, erdőgazdálkodási tevékenységet folytat ill. mezőgazdasági tevékenységet végez. Ide tartoznak a mezőgazdasági szolgáltatások is: talajművelés, csomagolás, gyomirtás) Példa a kompenzációs rendszer közösségi működésére: Magyar mezőgazdasági termelő búzát értékesít német adóalanynak. A német adóalany a magyar termelőnek a vételáron felül 12%-os mértékű kompenzációs felárat fizet, amit a német adóalany részére az APEH visszatérít. Ha magyar adóalany csirkét vásárol osztrák termelőtől, akkor a magyar termelő az osztrák adótörvényben lévő kompenzációs felárat fizeti meg az osztrák termelőnek, majd ennek visszatérítését kéri az osztrák adóhatóságtól.

58 KÜLÖNLEGES ADÓZÁSI MÓDOK 2. BOLTI KISKERESKEDELEM Az adókulcsok megoszlása, valamint a záró és nyitó készletek alapján számított képlet segítségével határozható meg az időszakban fizetendő adó. ld. áfa tv. 5.sz. melléklet

59 Képlet F n = B NY ( k ) B + + B F ( k ) B Z ( k ) É A( k ) A( k k = 1 NY F Z ) B B λ Ahol F: bevallási időszak értékesítésére jutó adó B NY(k) : nyitó kiskereskedelmi készlet a k kulcsból B F(k) : év elejétől beszerzett k adókulcsú áruk B Z(k) : záró kiskereskedelmi készlet a k kulcsból A (k) : az adó százalékos mértéke λ: értéke 1 ha a boltnak nincs önálló ármegállapítási joga, és készleteit fogyasztói áron tartja nyílván Egyébként értéke 1,015

60 KÜLÖNLEGES ADÓZÁSI MÓDOK 3. KÜLÖNBÖZET SZERINT ADÓZÁS tárgya: egyes ismételt felhasználásra alkalmas termékek (hulladékforgalmazónak kötelező) adóalap:az eladási ár (árrésre jutó áfával) - beszerzési ár adómérték: felülről számított általános kulcs (pl 25%-os áfa kulcs a nettó árra egyenértékű a bruttó ár 20%-ával. Az utóbbi esetben az áfa mértékét felülről, vagyis a bruttó árból számítottuk)

61 KÜLÖNLEGES ADÓZÁSI MÓDOK 4. IDEGENFORGALMI TEVÉKENYSÉG adóalap: az árrés adómérték: felülről számított ált. kulcs adólevonási jog NINCS

62 Idegenforgalmi tevékenység Az árrés utáni áfa befizetésének két formája van. Pozíciószámonkénti áfa-elszámolás: utanként különkülön számolom ki az árrést. Adómegállapítási időszakra történő árrés számítás, lényege: utasok felé felszámított érték igénybe vett szolgáltatások különbözete. Az árrés olyan szolgáltatások együttesére vonatkozik, amelyeket az utazási iroda saját nevében rendel meg az utas javára, és ezeket a szolgáltatásokat az utas részére egy másik adóalany teljesíti.

Kikre vonatkozik e tájékoztatás?

Kikre vonatkozik e tájékoztatás? Az általános szabályok szerint adózó áfa-alanyoknak a Közösségen belüli termékbeszerzéseik, szolgáltatás-igénybevételük, termékértékesítéseik, szolgáltatásnyújtásaik után teljesítendő áfa-kötelezettségének

Részletesebben

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Az általános forgalmi adó bevallása. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Az általános forgalmi adó bevallása. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Valakovics Lászlóné Az általános forgalmi adó bevallása A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-019-50 AZ

Részletesebben

Közösségi ügyletek áfa szabályai és egyes számlázással kapcsolatos 2014-es szabályok

Közösségi ügyletek áfa szabályai és egyes számlázással kapcsolatos 2014-es szabályok Közösségi ügyletek áfa szabályai és egyes számlázással kapcsolatos 2014-es szabályok S. Csizmazia György Okleveles adószakértő Könyvvizsgáló Jogi szabályozás Áfa tv. (2006/112/EK Héa-irányelv figyelembe

Részletesebben

AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015.

AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015. AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015. Kit terhel adókötelezettség? Új közlekedési eszköznek az Európai Közösség

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 30 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

Az ÁFA törvény változások 2015.

Az ÁFA törvény változások 2015. Az ÁFA törvény változások 2015. 2013. évi XXXIII. törvény 2014. évi LXXIV. törvény Szolgáltatások teljesítési helyének meghatározása Főszabály 37. - Adóalany igénybevevő gazdasági célú letelepedésének

Részletesebben

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014.

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Az egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok 1 [civil szervezetek] alapítására, működésére vonatkozó

Részletesebben

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Szerzők: Keztyűs Mónika, a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. munkatársa (1., 3-5., 7-9. fejezet) Tóth

Részletesebben

2008. ÉVI ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK

2008. ÉVI ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2008. ÉVI ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK Az Országgylés november 12-én elfogadta a 2008-as adócsomagot, amely az eredetihez képest több ponton is lényegesen módosult. Általános forgalmi adó Az Országgylés által

Részletesebben

Az Áfa tv. 37. -a, 40-41. -ai és a 43-45. -ai hatálya alá tartozó szolgáltatások:

Az Áfa tv. 37. -a, 40-41. -ai és a 43-45. -ai hatálya alá tartozó szolgáltatások: I. A KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM IGÉNYLÉSE 1. Kinek kell közösségi adószámot igényelnie? Annak a közösségi adószámmal nem rendelkező általános forgalmi adó alanynak, illetve a következőkben említett egyes speciális

Részletesebben

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2012.

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2012. 18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2012. A számlázásra vonatkozó előírásokat az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa-törvény), valamint az

Részletesebben

Tax & Legal Alert PwC Magyarország 527. szám 2014. november

Tax & Legal Alert PwC Magyarország 527. szám 2014. november Tax & Legal Alert PwC Magyarország 527. szám 2014. november 2015-re vonatkozó legfontosabb adótörvény módosítások Alábbi hírlevelünkben foglaljuk össze a Parlament által 2014. november 18-án, kedden megszavazott,

Részletesebben

Adó 2013. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig.

Adó 2013. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig. Adó 2013 Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig. Kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) 1. /2012. évi CXLVII. tv./ Fogalmak: Kisadózó vállalkozás: EV (Szja szerinti!),

Részletesebben

Költségszámítás. Gépkocsi-használat. Saját személygépkocsi hivatali, üzleti célú használatáért fizetett költségtérítés

Költségszámítás. Gépkocsi-használat. Saját személygépkocsi hivatali, üzleti célú használatáért fizetett költségtérítés Költségszámítás A Munka Törvénykönyve (a továbbiakban: Mt.) 153. -a értelmében: 153. (1) A munkáltató köteles a munkavállalónak megtéríteni azt a költségét, amely a munkával kapcsolatos kötelezettségek

Részletesebben

HírAdó Extra Adóváltozások 2015

HírAdó Extra Adóváltozások 2015 Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012, 2013, 2014 HírAdó Extra Adóváltozások 2015 2014. november 21. HírAdó Extra Az alábbiakban összegyűjtöttük az elmúlt

Részletesebben

2014.07.06. A szolgáltatások teljesítési helye 2010.01.01-től. A szolgáltatások teljesítési helye 2010.01.01-től

2014.07.06. A szolgáltatások teljesítési helye 2010.01.01-től. A szolgáltatások teljesítési helye 2010.01.01-től A szolgáltatásnyújtások teljesítési helye Általános szabály (tv.37. ) Adóalany részére nyújtott szolgáltatások estén: a teljesítési hely ahol A szolgáltatás igénybevevője gazdasági céllal letelepedett

Részletesebben

ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS

ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS TARTALOMJEGYZÉK I. Adórendszer-államháztartás... 3 I.1. A mai magyar adórendszer... 4 I.2. Adó fogalma, célja, funkciói... 4 II Az adók csoportosítása, adótípusok, adórendszer...

Részletesebben

Szlovákia adózási rendszere 1

Szlovákia adózási rendszere 1 Az Adó-szaklap 2013 szeptemberétől új rovattal gazdagodik a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete Nemzetközi Adó Tagozatának támogatásával. A rovatban megjelenő írások között

Részletesebben

Magánszemély vagy egyéni vállalkozó? Adószámos magánszemélyeket érintő szabályokról dióhéjban 2011.

Magánszemély vagy egyéni vállalkozó? Adószámos magánszemélyeket érintő szabályokról dióhéjban 2011. Magánszemély vagy egyéni vállalkozó? Adószámos magánszemélyeket érintő szabályokról dióhéjban 2011. Írta: Sinka Jánosné, közgazdász, nemzetközi adószakértő Sinka Jánosné, Bp., 2011. www.sinkatax.hu, www.adozas.eoldal.hu

Részletesebben

De minimis támogatások

De minimis támogatások Üzleti Navigátor Füzetek Dr. Badak Béla De minimis támogatások Opten Kft. Budapest, 2007 1 Kiadja az OPTEN Informatikai Kft. Levélcím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82. E-mail: opten@opten.hu ISBN 978 963

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015.

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015. Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

BONÁCZ ZSOLT ROVATA. számla- és nyugta- megôrzés elmulasztásának

BONÁCZ ZSOLT ROVATA. számla- és nyugta- megôrzés elmulasztásának VIII. évfolyam n 2012/4. TARTALOM BONÁCZ ZSOLT ROVATA 1 A nyomdai úton elôállított számla, nyugta megôrzésének fontossága 3 Külföldi pénzeszközben kifejezett ügyleteket terhelô adó megállapítása BONÁCZ

Részletesebben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. Támogatások

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. Támogatások Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. Támogatások TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSÖSZTÖNZŐ, BERUHÁZÁS FINANSZÍROZÓ GAZDASÁGI TÉTELEK SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSA ELŐADÓ:

Részletesebben

Amit a számlázásról mindenképpen tudni kell

Amit a számlázásról mindenképpen tudni kell Amit a számlázásról mindenképpen tudni kell Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Mikor kell számlát kiállítani?... 5 Mikor mentesülhetünk a számlakibocsátás alól?... 7 Meddig kell kibocsátani a számlát?...

Részletesebben

INGATLANKÖZVETÍTŐ OKJ 52 341 02 SZÓBELI TÉTELEK. 15. tétel: Adózás és illeték az ingatlanközvetítésben. Készítette: Pannon Oktatási Központ Kft

INGATLANKÖZVETÍTŐ OKJ 52 341 02 SZÓBELI TÉTELEK. 15. tétel: Adózás és illeték az ingatlanközvetítésben. Készítette: Pannon Oktatási Központ Kft INGATLANKÖZVETÍTŐ OKJ 52 341 02 SZÓBELI TÉTELEK 15. tétel: Adózás és illeték az ingatlanközvetítésben Foglalja össze az adózásra és az illeték fizetésére vonatkozó törvények ingatlanszakmai vonatkozásait:

Részletesebben

A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések 2015.

A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések 2015. A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések 2015. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Gjt.) IV. fejezete szabályozza a cégautóadóval kapcsolatos

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó

Az egyszerűsített vállalkozói adó Az egyszerűsített vállalkozói adó Az egyszerűsített vállalkozási adó (eva) 2003.-tól kezdődően került bevezetésre. Az alábbiakban sorra kerül az eva összes lényegesnek mondható pontja (a lényeges módosításokat

Részletesebben

A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések 2014.

A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések 2014. A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések 2014. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Gjt.) IV. fejezete szabályozza a cégautóadóval kapcsolatos

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben