Az Európai Uniós ÁFA szabályok. 77/388/EC irányelv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Európai Uniós ÁFA szabályok. 77/388/EC irányelv"

Átírás

1 Az Európai Uniós ÁFA szabályok 77/388/EC irányelv

2 Célja Egységes piacon közösségi értékesítés adóztatása Lehetséges eltérések kiküszöbölése Adó alanyában Adó tárgyában Teljesítés helyében Adó alapjában Levonási jogokban és mentességekben Nyilvántartások vezetése Bevallások tartalmának egységesítése

3 Területi hatály Eu része, de nem ÁFA terület Heligoland és Büsingen (BRD) Ceuta és Melilla és a Kanári szigetek (spanyol) Livigno, Campione d Italia, és a Luganói-tó (olasz) Francia tengerentúli tartományok Athos-hegy (görög) Nem az Eu része, de érvényes Monacoi hercegség Man sziget

4 Tárgyi hatály Minden önállóan, ellenérték fejében végzett gazdasági tevékenység Termékértékesítés Szolgáltatásnyújtás Import Specialitások Lízing Bizomány Ingatlanértékesítés

5 Személyi hatály Mindenki aki rendszeresen, önállóan, ellenérték fejében gazdasági tevékenységet végez ÁFA köteles tevékenység Kommunális szolgáltatás, távközlés Áruszállítás, kikötői és repülőtéri szolgáltatások Új termékek értékesítése Agrárintervenciós ügynökségek működése Vásárok szervezése Raktározás Reklámügynökségek működése Utazási ügynökségek működése Nem közszolgálati média

6 EU JOGHARMONIZÁCIÓ A FORGALMI ADÓZÁSBAN 1972: összfázisú hozzáadott-érték adózás CÉLORSZÁG ELVE 1977: hatodik áfa irányelv 1993: egységes belső piac jelenleg: átmeneti rendszer (91/680/EGK irányelv), de megvalósítandó a SZÁRMAZÁSI ORSZÁG ELV

7 CÉLORSZÁG ELVE az áru eredete rendeltetési helye származási ország célország áru Az export adómentes az eredet helyén, az importáló veti ki az adót.

8 SZÁRMAZÁSI ORSZÁG ELVE az áru eredete rendeltetési helye származási ország célország áru Az eladó számítja fel az áfát az árban, pont úgy, mint belföldi értékesítéskor.

9 Teljesítési hely Termékértékesítés Szállítás kezdetekor található, vagy a termék van Fel- vagy összeszerelés helye Szolgáltatásnyújtás Utazás kiindulópont (főszabályként) Szolgáltatásnyújtó székhelye Szolgáltatás igénybe vevőjének székhelye Szolgáltatás helye Import Az a tagállam, ahol a termék belép

10 TELJESÍTÉS HELYE KÖZÖSSÉGI BESZ.-NÉL DE: egyszerűsítések pl. 3szögügyletre a termék feladásának/ fuvarozásának rendeltetési helye TELJESÍTÉS HELYE TERMÉKIMPORTNÁL import áfa ott keletkezik, ahol a terméket szabadforgalomba bocsátják az a tagállam, amelyikbe a terméket a közösség területére behozzák

11 Szolgáltatásnyújtás I. Minden ami nem termékértékesítés, de ellenérték fejében végzett adóköteles ügylet. Főszabályként a teljesítés helye (egyben adófizetés helye) szolgáltatásnyújtásnál a szolgáltatást nyújtó gazdasági székhelye, ill. állandó telephelye. (pl. teherközlekedés és ahhoz kapcsolódó szolgáltatásnyújtás) Kivételek: Ingatlan jellegű szolgáltatásnál az ingatlan fekvése Fuvarozás és személyszállítás esetén a ténylegesen megtett útvonal határozza meg a teljesítés helyét Azon szolgáltatások, ahol a teljesítési hely az a hely ahol a szolgáltatást végzik (pl: kulturális, művészeti, tudományos,oktatási szolg, bérmunka) Azon szolgáltatások, ahol a teljesítés helye a megrendelő (vevő) székhelye, ill. állandó telephelye. (pl. telekommunikációs szolgáltatás, rádiós és televíziós műsorszolgáltatás)

12 Szolgáltatásnyújtás II. Ha a teljesítés helye a szolgáltató székhelye (főszabály), akkor a szolgáltató köteles megfizetni a székhely szerinti ÁFAösszegét, és számlájában ezt a megrendelőre hárítja. Ha a szolgáltatásigénybe vevője az adóalany, akkor a fordított adózás értelmében ő lesz az adó fizetésére kötelezett, a vevőnek kell a teljesítés helye szerinti adót az bevallania és megfizetnie. (reverse charge mechanism)

13 Csoportos adóalanyiság 77/388/EGK irányelv 4. cikkelye 4. pontja szerint május 1.-utána hitelintézetek, befektetési vállalkozások és biztosító adóalanyok választhatnak együttesen egy külön adóalanyiságot (csoportos adóalanyiság) olyan adóalannyal szemben, amely kiszervezett tevékenységet végez részükre. A csoportos adóalanyiság lényege, hogy a csoporton belül nyújtott termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás nem áfa-köteles (mivel a pénzügyi szolgáltatás tárgyi adómentes tevékenység), a csoport tagjainak önálló adóalanyisága a csoporton kívülre nyújtott termékértékesítésre és szolgáltatásnyújtásra áll fenn.

14 Adó alapja Az, amit a vevőtől kap vagy kapnia kell Beletartozik: Összes árba beépülő adó, járulék és illeték Járulékos költségek Vámkezelés és a rendeltetési hely közötti árufuvar-költség is a termékimport alapját képezi, ami így áfa-mentes lesz. Csökkentő Árengedmény Import vámérték (a vámérték beletartozik az ÁFA alapjába: a vámértékkel és a vámeljárás során kivetett statisztikai illetékkel növelt értékre kell bevallani az áfát)

15 Adó mértéke Normál adókulcs minimum 15% Kedvezményes kulcs maximum 2 db, minimum külön-külön 5% Kedvezményezhető csoportok: Alapvető élelmiszer Vízellátás Egészségügy, fogyatékosság Személyszállítás Könyvek értékesítése Kulturális szolgáltatások Szálláshely nyújtása Sport Temetkezési szolgáltatás Közterületek tisztítása

16 Hozzáadottérték-adó kulcsok Forrás: INSÉÉ Ország Általános Kedvezm. kulcs kulcs Ausztria 20,0 % 10 % Nagy-Britannia 17,5 % 8 % Franciaország 18,6 % 5 12 % Svédország 25,0 % % Németország 16,0 % 7 % Olaszország 19,0 % 4 13 % Portugália 16,0 % 5 % Görögország 18,0 % 4 8 % Magyarország 25,0 % 12 %

17 Adómentességek (tárgyi adómentes tevékenységek) Széles rétegek érdekeit szolgáló szolgáltatás Oktatás Egészségügy Postai szolgáltatás Gyermekvédelem Politikai tevékenység Adománygyűjtés Közszolgálati rádió-, és televízió Nehéz értelmezni a hozzáadott értéket (tárgyi adómentesek) Pénzügyi szolgáltatások Biztosítási szolgáltatások Ingatlan bérbeadása Valutaügyletek Szerencsejáték Értékpapírügyletek Nem új ingatlan értékesítése

18 Adómentes import Vámmentes import Diplomáciai testületek Feldolgozatlan halászzsákmány Jegybankok aranybehozatala

19 ADÓLEVONÁSI JOG LEVONHATÓ adó visszaigénylési jog *a más adóalany által áthárított *termékimport/közösségen belüli beszerzés után megfizetett *a saját rezsis beruházás után megfizetett *a szolgáltatást saját nevében megrendelőként megfizetett ELŐZETESEN FELSZÁMÍTOTT ADÓ Alapelv: az adólevonási jog keletkezésének időpontja nem előzheti meg az ugyanazon ügylethez kapcsolódó adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontját.

20 Kisvállalkozások számára biztosítható kedvezmények Általányadózás (kereskedelmi szálláshely) Alanyi adómentesség árbevételi értékhatára (5.000 euró, Magyarországon 4 Millió Ft-ig) Fokozatos adómentesség Egyéb kedvezmények (one-stop-shop scheme rendszere, a Commission okt. 29-es javaslata szerint) Kisebb adminisztráció

21 Számlaformák Számlatömb (készpénzes, vagy normál) Nyomdai úton előállított számla Számítógépes programmal előállított bizonylat Pénztárgép vagy taxaméter által kibocsátott nyugta

22 Számla kötelező tartalmi elemei Sorszám Kiállítás dátuma Értékesítő adóalany ÁFA azonosító száma Közösségen belül beszerzés esetében vásárló ÁFA száma Értékesítő és vevő teljes neve és címe Termék, szolgáltatás leírása és mennyisége Értékesítés időpontja Egységár és adó nélküli adóalap adókulcsonként Alkalmazott adókulcs Fizetendő adó összege Mentesség jogcíme Új közlekedési eszköz beszerzésénél újdonságot igazoló adatok Speciális adózás esetén megjelölés Adóügyi képviselő esetén az ő megjelölése

23 Bevallás Minimum évente Havi, kéthavi, negyedéves gyakoriság engedélyezett

24 Az ÁFA-visszaigényelhetősége Az Uniós csatlakozást megelőzően APEHiránymutatás rendelkezett az előzetesen felszámított áfa visszaigényléséről. A VI-os VAT direktíva értelmében az ÁFAtörvény szabályozza a tárgyi eszközbeszerzésre jutó áfa göngyölíthetőségét, vagyis: ha a bevallás tényleges adófizetési kötelezettséggel zárul akkor a göngyölítés befejeződik, és csak akkor indul újra, ha az első tárgyi eszközbeszerzés megtörténik.

25 Közösségen belül áruforgalom Alapelvek ha az ügylet egyik oldalán ÁFÁ-t kell fizetni, akkor a másikon nincs adókötelezettség Beszerzőnek (általában importőrnek) keletkezik ÁFA fizetési kötelezettsége, az exportra minden EU-tagállam 0%-os adókulcsot számít fel (levonási joggal adómentes). Az ÁFÁ-t az adóalany számítja ki, vallja be és fizeti be. (önadózás) Speciális szabályozás Speciális vevői kör új közlekedési eszköz és jövedéki termékek fel- vagy összeszerelés alatt álló eszköz adómentesek (speciális vevői kör) Befektetési célú arany

26 Példa Önbevallásos rendszer, mivel a vámhatóság többé nem veti ki az áfát, nem ellenőrzi a forgalmat Német adóalany 40 ezer euró értékben értékesít magyar számítógép-kereskedő adóalanynak számítástechnikai berendezéseket; egyikük sem alanyi adómentes. A német adóalanynak az értékesítés után nem kell felszámítania az ÁFÁ-t, a magyar adóalanynak viszont közösségen belül beszerzés jogcímén 25%-os adómértékű adókötelezettsége keletkezik. A fizetendő ÁFÁ-t azonnal le is vonhatja, vagyis az adott ügylet után ténylegesen nem fizet adót, de bevallásában a fizetendő és a levonható soron szerepeltetnie kell e tételeket. (ez az importáfa fizetésének általános szabálya, az úgynevezett önbevallásos rendszer május 1.-től)

27 Közösségen belüli beszerzés adókötelezettsége Terméket az eladó, a vevő, vagy bármelyikük megbízásából harmadik személy az egyik tagállamból a másikba fuvarozza Az eladó a saját tagállamban nem választott alanyi adómentességet A vevő ÁFA alany (rendelkezik közösségi adószámmal) Az értékesített termék nem fel- vagy összeszerelés tárgyául szolgáló termék Az értékesítésre nem a távértékesítés szabályai vonatkoznak.

28 Természetes személy nem adóalanyok importáfa megfizetése Fő szabály: A természetes személy nem adóalanyok a vásárlás helye szerinti fizetik meg, amit az exportőr számít fel. (eredet szerinti adózás) Speciális vevői kör másik EU-tagállamból történő beszerzése esetén is ez a szabály érvényesül (tehát a terméket értékesítő fél exportőr - számítja fel a vásárlás helye szerinti áfa-mértéket), ha a beszerzések összértéke nem éri el a EURt. Ez alól kivételt jelent a közlekedési eszközök és a jövedéki termékek importja, ahol mindig a célország szerinti áfát kell a magánszemélynek, speciális vevői körnek megfizetni.

29 Speciális vevői kör adólevonásra nem jogosító tevékenységet folytat alanyi adómentességet választ mezőgazdasági különleges jogállás szerint adózik nem adóalany jogi személy

30 Speciális vevői kör esetében alkalmazandó szabályok 10 ezer euró alatti beszerzés a terméket értékesítő fél számítja fel az ÁfÁ-t az adott tagállamra vonatkozó adómértékkel Közösségen belüli beszerzés tárgyévet megelőző évben beszerzés több, mint 10 ezer euró tárgyévben a beszerzés meghaladja a 10 ezer eurót úgy dönt, hogy belföldön akar adózni Új közlekedési eszköz beszerzése nem számít bele 10 ezer eurót a csatlakozás időpontjában közzétett MNB devizaárfolyam alapján kell átszámítani és 100 ezer forintra kerekíteni

31 A speciális vevői körbe tartozók termékbeszerzéseinek összeghatárai Tagállam Euro Nemzeti valuta Ausztria Belgium Ciprus CY Cseh Köztársaság CZK Dánia DKK Észtország EEK Finnország Franciaország Görögország Hollandia Írország Lengyelország PLN Lettország LVL Litvánia LTL Luxemburg Magyarország HUF Málta MTL Nagy-Britannia GBP Németország Olaszország 8263 Portugália Spanyolország Svédország SEK Szlovákia SKK Szlovénia SIT Forrás: A Guide to VAT in the EU of 25 Countries

32 Közösségen belüli beszerzésnek minősül a speciális vevői körnek történő értékesítés (belföldi adófizetési kötelezettséget keletkeztet) Ha valamelyik alábbi feltétel fennáll A beszerzések összértéke meghaladja a 10 ezer eurót (2004. május 1-i MNB devizaközép árfolyamon számolva és 100 ezer forintra kerekítve ( forint) Speciális vevői kör tagja, de úgy dönt, hogy belföldön kíván adózni (választása két naptári évre köti, akkor éri meg, ha a speciális vevői kör illetősége szerinti tagállamban a többi tagállammal összehasonlítva alacsonyabb adómértékek vannak érvényben) Külön szabályok vonatkoznak az új közlekedési eszközre, vagy jövedéki termékre Speciális vevői kör: adólevonásra nem jogosító tevékenységet végző adóalany (tárgyi adómentes ) Alanyi adómentességet választó adóalany Mezőgazdasági különleges jogállás szerint adózó adóalany Nem adóalany jogi személy Új közlekedési eszközök és jövedéki termékek adó nélküli ellenértékét nem vesszük figyelembe a eurós küszöbérték meghatározásánál. (Speciális Adózás vonatkozik rájuk, a vevőnek mindig célország szerinti adót kell fizetni utánuk)

33 Példa 10 ezer eurós beszerzési értékhatárra Magyarországon adóalanyként nyilvántartásba vett biztosítótársaság (tárgyi adómentes tevékenység) 2004-ben nettó áron a következőket vette februárban Németországból 6000 euró értékben gépkocsialkatrészeket áprilisban Olaszországból 42 ezer euró értékben új személygépkocsit májusban Szlovénia 3 ezer euró értékben irodaszert novemberben Hollandiából 4 ezer euró értékben irodabútort. Megoldás: A) 2003-ban már többet importált az EU-ból, mint 10 ezer euró. Ekkor minden beszerzése után itthon fizeti az adót, 25% áfát B) 2003-ban 10 ezer euró alatt szerzett be a német és szlovén beszerzés esetén az értékesítő fél számolja fel a saját tagállama szerinti adómértéket, vagyis a gépkocsialkatrészek utáni német és az irodaszer utáni szlovén áfát kell a biztosítótársaságnak (importőr) megfizetni. A magyar importőrnek nincs belföldön adófizetési kötelezettsége. a novemberi beszerzéssel átlépi a 10 ezer eurós értékhatárt, ezért az irodabútor beszerzése után már a 25%-os belföldi áfát kell bevallani önbevallással. Az új közlekedési eszköznek minősülő személygépkocsi után a biztosítótársaságnak mindenképpen 25%-os áfát kell fizetni

34 Unión belüli értékesítés Akkor adómentes levonási joggal (vagyis 0%-os ÁFA-kulcs), ha a másik tagállamban közösségen belüli beszerzés címén megfizetik rá az adót Nem minősül termékértékesítésnek, ha az adóalany az alábbi célok valamelyike érdekében mozgatja a terméket a tagállamok között: termék fel- vagy összeszerelése távértékesítés terméket nemzetközi, de közösségen belüli vasúti, vízi vagy légi járat fedélzetén értékesítik, terméket exportálják, terméket csak feldolgozzák, utána visszakerül, terméket az adóalany csak szolgáltatás teljesítése érdekében viszi át másik tagállamba a termékkel az adóalany csak a vevői készletét tölti fel a másik tagállamban (lehívásos készlet), feltéve, hogy nem keletkezik adófizetési kötelezettsége Közösségen belüli beszerzés címén

35 Példa a lehívásos készletre call off stocks Leggyakoribb gazdasági konstrukció. Azért nem minősítik termékértékesítésnek, hogy az értékesítő félnek ne kelljen adóalanyként bejelentkeznie abban a tagállamban, ahol raktárkészletét fenntartja adminisztrációs egyszerűsítés Feltétele: viszonosság A termék rendeltetése szerinti tagállam (ahol a raktárkészlet van) nem tekinti az ügyletet Közösségen belüli beszerzésnek. Amikor az értékesítés ténylegesen megtörténik ( a raktárkészletet a vevő fokozatosan lehívja a rendeltetés szerinti tagállamban) akkor kell bevallani és megfizetni az ÁFÁ-t. Az ügyletet a felek közösségi beszerzésként kezelik. Tehát az exportőr 0%-os áfát, az importőr a vonatkozó belföldi adómértéket vallja be és fizeti meg.

36 Termékbeszerzés EU tagállamból, de számla kibocsátó magyar adóalany Példa: Ausztriából euró értékben bort hoz be egy magyar rezidens termelő és számláz a vevő magyar szupermarketnek. Megoldás: A szupermarket számára ez belföldi beszerzés, beszerzéseinek ÁFá-ját levonja, termelő felszámítja a magyar szabályok szerint.

37 Bérmunka El kell különíteni a termék és a bérmunkaszolgáltatás értékét. Termékbehozatal Áfa mentes, ha utána kiviszik az országból Bérmunka szolgáltatásnyújtás itt célország elve szerint megrendelő fizeti az adót a saját országában (ott van a fogyasztás helye) Elszámolás: számla, fuvarokmány

38 Bérmunkára példa Németországból euró értékben gyapjúszövet érkezik, melyből euró hozzáadott értékben zokni készül, amit Németországba visszavisznek. Megoldás: termékbehozatal, kivitel adómentes (bevallani sem kell) euró Közösségen belülre történő szolgáltatásnyújtás (levonási joggal adómentes)

39 Kapott termékminta Térítésmentes áru behozatala kivitele adómentes (nem kell bevallani)

40 Részletekben leszállított termék beszerzése A részletekben leszállított terméket is egy beszerzésnek kell tekinteni. Áfa kötelezettség szerződés teljesítési időpontja (utolsó szállítás napja). Áfa fizeti a beszerző a saját országa törvényei szerint

41 Csomagolóanyag beszerzése Csomagolóanyag nincs külön számlázva: a termék sorsát osztja Külön van számlázva: akkor is Áfa alap része Csomagolóanyag után néha termékdíjat kell fizetni

42 Import Minden tagállamban ugyanakkora a vám (bárhol lehet vámkezeltetni) ÁFÁ-t viszont ott kell fizetni, ahol szabad forgalomba bocsátják Példa Távol-Keletről hajón személygépkocsik érkeznek magyarországi rendeltetési helyre Hamburgba Terméket Hamburgban vámkezelik vámot ott fizetik, de az ÁFÁ-t majd csak Magyarországon Terméket Magyarországon vámkezelik vámot, ÁFÁ-t itt fizetik.

43 Fel- vagy összeszerelés A Fel- vagy összeszerelés tárgyául szolgáló termékek értékesítés esetén a teljesítés helye (ahol az adóalany ÁFA fizetésére kötelezett) az a hely, ahol a terméket ténylegesen fel- vagy összeszerelik. Pl: német adóalany értékesít egy olyan terméket, amit össze kell szerelni és az összeszerelés Magyarországon történik, akkor a magyar megrendelő fizeti meg belföldön az adót. Vagyis a német adóalanynak nem kell Magyarországon adóalanyként bejelentkeznie. Ha az összeszerelés teljesült akkor a német adóalany belföldi értékesítésként állítja ki a számlát a vevő felé, de az eladó adót nem fizet meg és nem hárít át, az ÁFÁ-t a vevő fordított adózás útján fizeti meg a belföldi ügylet után. (reversed charged mechanism fordított adózás szabálya)

44 Távértékesítés (Distance selling) Vevő telefonon, interneten, en, faxon, postán rendel meg terméket. (csomagküldő szolgáltatások) Terméket az eladó, vagy az ő megbízásából egy harmadik személy fuvarozza A vevő nem adóalany, ezért az adót az eladó számítja fel és fizeti meg Nem új közlekedési eszköz és nem fel- vagy összeszerelés tárgyául szolgáló termék Ekkor, ha a beszerzés < 100 ezer euró, akkor az eladó országában adózik az eladó országában érvényes adómértékkel, ha nagyobb, mint 100 ezer euró a vevő országában adózik az ottani adómértékkel ( ) Ez a beszerzési értékhatár Magyarországon 35 ezer euró. Jövedéki termék távértékesítése esetén adókötelezettség összeghatártól függetlenül mindig a rendeltetési helyen (célországban)keletkezik.

45 Távértékesítés küszöbértékei a tagállamokban Tagállam Euro Nemzeti valuta Ausztria Belgium Ciprus CY Cseh Köztársaság CZK Dánia DKK Észtország EEK Finnország Franciaország Görögország Hollandia Írország Lengyelország PLN Lettország LVL Litvánia LTL Luxemburg Magyarország HUF Málta MTL Nagy-Britannia GBP Németország Olaszország Portugália Spanyolország Svédország SEK Szlovákia SKK Szlovénia SIT Forrás: A Guide to VAT in the EU of 25 Countries

46 Háromszögügylet A Közösségen belüli ügyletek több, mint 30%-a, ezért fontos az egyszerűsítés. Ugyanazon terméket egymás után értékesítik, úgy, hogy az ügyletben három tagállam adóalanyai vesznek részt és a terméket az első értékesítőtől közvetlenül az utolsó vevőhöz fuvarozzák. A közvetítőnek nem kell bejelentkeznie a vevő országába, ami nagyarányú többletadminisztrációval járna (adóbevallási- és nyilvántartási kötelezettség, pénzügyi képviselő kijelölése) Háromszögügyletnél a közvetítő országa nem adóztathatja a Közösségen belüli beszerzést. Az adót a vevő fizeti meg fordított adózás (reversed charge mechanism) szerint. A közvetítőnek nincs a vevő országában adókötelezettsége és nem kell adóalanyként a vevő országában bejelentkeznie. Tehát a vevő az adót a Közösségen belüli termékbeszerzéssel azonos módon (önbevallás) fizeti meg a reversed charge szabályai szerint. De az adókötelezettség alapja nem Közösségen belüli termékbeszerzés, hanem háromszögügyletben a közvetítő helyett történő adóbefizetés.

47 Befektetési célú arany forgalmazásának különös szabályai A VI.-os VAT-direktíva értelmében általános adómentesség van a befektetési célú arany értékesítésére, Közösségen belüli beszerzésére, valamint importjára. Befektetési célú arany: meghatározott, törvényben rögzített minőségi tanúsítvánnyal rendelkező tömb-arany, aranyérem, illetve ezek feletti tulajdonjogot megtestesítő értékpapír.

48 Új közlekedési eszköz szárazföldi közlekedési eszköz, amely legfeljebb 6000 kilométert futott, vagy amelynek első forgalomba helyezésétől számítva legfeljebb 6 hónap telt el az a vízi közlekedési eszköz, amely legfeljebb 100 hajózott órát volt használatban vagy amelynek első forgalomba helyezésétől számítva 3 hónap telt el az a légi közlekedési eszköz, amely legfeljebb 40 órát volt használatban, vagy amelynek első forgalomba helyezésétől számítva 3 hónap telt el

49 Új közlekedési eszköz beszerzése Értékhatártól függetlenül mindig közösségi beszerzés, függetlenül attól, hogy a vevő adóalany-e vagy sem. Tehát az eladó nem számít fel áfát, hanem a vevő (importőr) mindig a célország szerinti Áfá-kulccsal adózik új közlekedési eszköz beszerzése esetén. Adóalapot az egyéb esetekben meghatározott módon kell képezni Ha az adó nélküli ellenérték a fennálló forgalmi értéknél aránytalanul alacsonyabb (30-40%-al kisebb), akkor az adó alapja a forgalmi érték Adófizetési kötelezettség a regisztrációs adófizetési kötelezettséggel együtt keletkezik Az ÁFÁ-t a vámhatóság határozattal állapítja meg és veti ki, ha az új közlekedési eszköznek minősülő személygépkocsit másik tagállamból beszerző nem adóalany. Egyébként az adóalany az áfát önbevallással fizeti meg.

50 Regisztrációs adó Személygépkocsi és lakóautó után kell fizetni az első magyarországi forgalomba-helyezéskor Adóalany tulajdonos, vagy importáló Átalakítás csak akkor kell fizetni adót, ha ettől az adóteher nőne Személygépkocsi értékesítők adóelőleget fizetnek, ami az import vagy közösségen belüli megvásárlás napján keletkezik Adómentességek: diplomáciai, tiszteletbeli konzul, vagy reexportálandó autó

51 Adómértékek (Ottó motor) Hengerűrtartalo m 1100-ig felett 5-ös vagy ennél jobb nél rosszabb

52 Példa gépjármű beszerzésre Német cég Opel Astra gépkocsit értékesít Magyarországon 15 ezer euró értékben Ha a jármű használt és a vevőnek nincs közösségi adószáma vagy speciális vevő 10 ezer euró alatti beszerzéssel német cég számítja fel és fizeti be az ÁFÁ-t, belföldön nincs adófizetési kötelezettség. Ha a jármű használt és a vevőnek van közösségi adószáma magyar vevő fizeti meg az ÁFÁ-t. A jármű új a német cég nem számít fel adót, az ÁFÁ-t a magyar vevő fizeti + regisztrációs adó

53 Állami támogatások- mikor nem vonható le az áfa Fő szabály: az adóalapot nem képező államháztartási támogatásokat ( nem állami megrendelés ellenértékei, és nem is árkiegészítés) terheli arányosítási kötelezettség. Arányosítási kötelezettség: az adóalanyok a kapott támogatás arányában kiadásaikból nem vonhatják le az áfát. Amennyiben az uniós támogatások az államháztartáson érkeznek a támogatottakhoz, úgy ezekre fenn áll az arányosítási kötelezettség.(ezek tipikusan a Strukturális és Kohéziós Alapokból származó pénzek,amelyet a költségvetés társfinanszírozás formájában kiegészít)

54 Nincsen arányosítási kötelezettség Nem kell az arányosításnál figyelembe venni a közvetlen uniós kifizetéseket, agrárpiaci támogatásokat, belső politikák keretében folyósított pénzeket. Ezek az un. vonal alatti kifizetések, mivel azok nem részei az államháztartásnak, a magyar államigazgatási szervek csak technikai lebonyolítók. Adókedvezmények, elengedett tartozások Nincsen arányosítási kötelezettség PHARE, SAPARD, ISPA forrásokból finanszírozott beruházásoknál. A PHARE, ISPA forrásokból történt beszerzéseket nem terheli áfa, vagyis a felszámított adó mértéke 0%. Nem kell az arányosításnál figyelembe venni a közvetlen földalapú uniós támogatások nemzeti kiegészítését (top-up) sem.

55 Különleges ÁFA-adózási módok Kiskereskedelem adózása Kereskedelmi szálláshely általányadója Mezőgazdasági kistermelőknek kompenzációs felár Utazási irodák árrés szerinti adózása Használtcikk kereskedelem (különbözet szerinti adózás, a hulladékforgalmazóknál kötelező) Befektetési célú arany

56 KÜLÖNLEGES ADÓZÁSI MÓDOK MEZŐGAZDASÁGI TEVÉKENYSÉG 1. Adófizetési kötelezettség és adólevonási jog NINCS! Feltétel: saját mg. termék értékesítése. KOMPENZÁCIÓS FELÁR: a felvásárló fizeti a felvásárlási ár után, a mg.termelő beszerzését terhelő áfát kompenzálja. Mértéke: 7 % állati, 12 % növényi eredetű terméknél.

57 Mezőgazdasági tevékenység A mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalany: halászati, erdőgazdálkodási tevékenységet folytat ill. mezőgazdasági tevékenységet végez. Ide tartoznak a mezőgazdasági szolgáltatások is: talajművelés, csomagolás, gyomirtás) Példa a kompenzációs rendszer közösségi működésére: Magyar mezőgazdasági termelő búzát értékesít német adóalanynak. A német adóalany a magyar termelőnek a vételáron felül 12%-os mértékű kompenzációs felárat fizet, amit a német adóalany részére az APEH visszatérít. Ha magyar adóalany csirkét vásárol osztrák termelőtől, akkor a magyar termelő az osztrák adótörvényben lévő kompenzációs felárat fizeti meg az osztrák termelőnek, majd ennek visszatérítését kéri az osztrák adóhatóságtól.

58 KÜLÖNLEGES ADÓZÁSI MÓDOK 2. BOLTI KISKERESKEDELEM Az adókulcsok megoszlása, valamint a záró és nyitó készletek alapján számított képlet segítségével határozható meg az időszakban fizetendő adó. ld. áfa tv. 5.sz. melléklet

59 Képlet F n = B NY ( k ) B + + B F ( k ) B Z ( k ) É A( k ) A( k k = 1 NY F Z ) B B λ Ahol F: bevallási időszak értékesítésére jutó adó B NY(k) : nyitó kiskereskedelmi készlet a k kulcsból B F(k) : év elejétől beszerzett k adókulcsú áruk B Z(k) : záró kiskereskedelmi készlet a k kulcsból A (k) : az adó százalékos mértéke λ: értéke 1 ha a boltnak nincs önálló ármegállapítási joga, és készleteit fogyasztói áron tartja nyílván Egyébként értéke 1,015

60 KÜLÖNLEGES ADÓZÁSI MÓDOK 3. KÜLÖNBÖZET SZERINT ADÓZÁS tárgya: egyes ismételt felhasználásra alkalmas termékek (hulladékforgalmazónak kötelező) adóalap:az eladási ár (árrésre jutó áfával) - beszerzési ár adómérték: felülről számított általános kulcs (pl 25%-os áfa kulcs a nettó árra egyenértékű a bruttó ár 20%-ával. Az utóbbi esetben az áfa mértékét felülről, vagyis a bruttó árból számítottuk)

61 KÜLÖNLEGES ADÓZÁSI MÓDOK 4. IDEGENFORGALMI TEVÉKENYSÉG adóalap: az árrés adómérték: felülről számított ált. kulcs adólevonási jog NINCS

62 Idegenforgalmi tevékenység Az árrés utáni áfa befizetésének két formája van. Pozíciószámonkénti áfa-elszámolás: utanként különkülön számolom ki az árrést. Adómegállapítási időszakra történő árrés számítás, lényege: utasok felé felszámított érték igénybe vett szolgáltatások különbözete. Az árrés olyan szolgáltatások együttesére vonatkozik, amelyeket az utazási iroda saját nevében rendel meg az utas javára, és ezeket a szolgáltatásokat az utas részére egy másik adóalany teljesíti.

1265 2012. évi Áfa bevallás, július 1-től

1265 2012. évi Áfa bevallás, július 1-től 1265 2012. évi Áfa bevallás, július 1-től Fizetendő általános forgalmi adó Sor sz. A sor szövege magyarázat Kulcs, vagy ahol üres a cella, ott a számla teljes forgalma (összes kulcs) Definiálandó számlák

Részletesebben

1365 2013. évi Áfa bevallás, január 1-től

1365 2013. évi Áfa bevallás, január 1-től 1365 2013. évi Áfa bevallás, január 1-től Fizetendő általános forgalmi adó Sor sz. A sor szövege magyarázat Kulcs, vagy ahol üres a cella, ott a számla teljes forgalma (összes kulcs) Definiálandó számlák

Részletesebben

AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015.

AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015. AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015. Kit terhel adókötelezettség? Új közlekedési eszköznek az Európai Közösség

Részletesebben

Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3.

Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3. Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3. E-kereskedelem: hol kell adóznom, kell adóznom? E-kereskedelmi tevékenység adózása komplex terület,

Részletesebben

1065 2010. évi Áfa bevallás, január 1-től

1065 2010. évi Áfa bevallás, január 1-től 1065 2010. évi Áfa bevallás, január 1-től Fizetendő általános forgalmi adó Sor sz. A sor szövege magyarázat Kulcs, vagy ahol üres a cella, ott a számla teljes forgalma (összes kulcs) Definiálandó számlák

Részletesebben

2014.07.06. A szolgáltatások teljesítési helye 2010.01.01-től. A szolgáltatások teljesítési helye 2010.01.01-től

2014.07.06. A szolgáltatások teljesítési helye 2010.01.01-től. A szolgáltatások teljesítési helye 2010.01.01-től A szolgáltatásnyújtások teljesítési helye Általános szabály (tv.37. ) Adóalany részére nyújtott szolgáltatások estén: a teljesítési hely ahol A szolgáltatás igénybevevője gazdasági céllal letelepedett

Részletesebben

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 2. modul: Pénzforgalmi elszámolás Összeállítást készítette: Sike Olga NAV főosztályvezető-helyettes Pénzforgalmi elszámolás [2012. évi CXLVI.

Részletesebben

Kik tartoznak a különleges adózói körbe?

Kik tartoznak a különleges adózói körbe? A különleges adózói körnek az Európai Közösség más tagállamában illetőséggel bíró adóalannyal létesített közösségi kereskedelemmel kapcsolatos ügyletek áfa adózásának alapvető szabályai 2016. Kik tartoznak

Részletesebben

17. Kik tartoznak a különleges adózói körbe?

17. Kik tartoznak a különleges adózói körbe? 17. A különleges adózói körnek az Európai Közösség más tagállamában illetőséggel bíró adóalannyal létesített közösségi kereskedelemmel kapcsolatos ügyletek áfa adózásának alapvető szabályai 2011. Kik tartoznak

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

Általános forgalmi adó. Feladatok

Általános forgalmi adó. Feladatok Általános forgalmi adó Feladatok Általános forgalmi adó 1. Adóköteles teljesítés Adóköteles termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás esetén Adólevonási jog illeti meg az adóalanyt A kulcsok mértéke Általános/normál

Részletesebben

bekezdés. 2 Áfa tv. 6. (4) bekezdés a) pont. 3 Áfa tv. 259. 25. pont.

bekezdés. 2 Áfa tv. 6. (4) bekezdés a) pont. 3 Áfa tv. 259. 25. pont. 16. AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNİ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvetı szabályai 2013. Kit terhel adókötelezettség? Új közlekedési eszköznek az Európai

Részletesebben

bekezdés. 2 Áfa tv. 6. (4) bekezdés a) pont. 3 Áfa tv pont.

bekezdés. 2 Áfa tv. 6. (4) bekezdés a) pont. 3 Áfa tv pont. 16. AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNİ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvetı szabályai 2012. Kit terhel adókötelezettség? Új közlekedési eszköznek az Európai

Részletesebben

Az ÁFA törvény változásai

Az ÁFA törvény változásai Törvény módosítás okai: Az ÁFA törvény változásai Hatályba lépése 2010. január l. Az Európai Közösségi irányelvek módosulása, a helyi jogalkalmazásba történı adaptálás Módosulnak: - Szolgáltatásnyújtások

Részletesebben

A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek

A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek 15.02.2006-15.03.2006 A beállított feltételeknek 589 felel meg a(z) 589 válaszból. Jelölje meg tevékenységének fő ágazatát. D -

Részletesebben

Általános forgalmi adó (Áfa) számviteli elszámolása

Általános forgalmi adó (Áfa) számviteli elszámolása Mintacím szerkesztése Általános forgalmi adó (Áfa) számviteli elszámolása Általános szabályok szerint Az általános forgalmi adóra vonatkozó adókötelezettséget tartalmazó jogszabályok: 2007. évi CXXVII.

Részletesebben

2011-es ÁFA változások

2011-es ÁFA változások 2011-es ÁFA változások Kulturális, sportszolgáltatások teljesítési helye Idén nincs különbség az adóalanyoknak és a nem adóalanyoknak nyújtott kulturális, művészeti, tudományos, oktatási, szórakoztatási

Részletesebben

Hitelintézetek önkéntes betétbiztosítási, illetve intézményvédelmi alapja nyilvántartásba vétele iránti kérelem. A - Beküldő adatai

Hitelintézetek önkéntes betétbiztosítási, illetve intézményvédelmi alapja nyilvántartásba vétele iránti kérelem. A - Beküldő adatai A - Beküldő adatai Jelölje, ha a kérelmet hiánypótlás céljából nyújtja be. Ügyszám:. P k. Végzés száma: Beküldő adatai: Elektronikus beküldés esetén a Beküldő az a személy, akinek az ügyfélkapuján keresztül

Részletesebben

A változásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések

A változásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések Tájékoztató a 2015. január 1-jétől a köztes terméknek minősülő, nagy testű élőállatokra (szarvasmarha, juh és kecske) és vágott testekre vonatkozó 5%-os adómérték alkalmazásáról Az egyes adótörvények és

Részletesebben

Általános forgalmi adó

Általános forgalmi adó MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Általános forgalmi adó 2016.02.24. Fogalma Az általános forgalmi adó olyan többfázisú nettó

Részletesebben

ÁFA TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI

ÁFA TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI ÁFA TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI 2012. december 13. 1 Titre de la présentation TELJESÍTÉSI HELY KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖK BÉRBEADÁSAKOR Adóalany részére történő bérbeadás Nem adóalany részére történő bérbeadás Hosszú

Részletesebben

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Magánnyugdíjpénztár nyilvántartásba vétele iránti kérelem

Magánnyugdíjpénztár nyilvántartásba vétele iránti kérelem A - Beküldő adatai Jelölje, ha a kérelmet hiánypótlás céljából nyújtja be. Ügyszám:.. Végzés száma: P k Beküldő adatai: Elektronikus beküldés esetén a Beküldő az a személy, akinek az ügyfélkapuján keresztül

Részletesebben

Áfa 2015. Köztisztasági Egyesülés

Áfa 2015. Köztisztasági Egyesülés Áfa 2015. Köztisztasági Egyesülés Direktíva változásához kapcsolódó, kihirdetett Áfa tv. módosítás 2014. évi XXXIII. tv. Magyar Közlöny 94. szám, kihirdetve 2014. 07. 14. Hatályba lép 2015. január 1. Az

Részletesebben

ÁFA 2013 ÁFA 2013 ÁFA 2013 ÁFA 2013 2013.10.02.

ÁFA 2013 ÁFA 2013 ÁFA 2013 ÁFA 2013 2013.10.02. Az üzletág átruházás nem jár áfa fizetési kötelezettséggel. Üzletág: a vállalkozásnak olyan működő egysége, amely szervezeti szempontból függetlenül, a hozzá tartozó vagyonnal alkalmas az önálló gazdasági

Részletesebben

Vegyes nyugdíjpénztár nyilvántartásba vétele iránti és a jogelőd szervezetek nyilvántartásból való törlése iránti kérelem A - Beküldő adatai

Vegyes nyugdíjpénztár nyilvántartásba vétele iránti és a jogelőd szervezetek nyilvántartásból való törlése iránti kérelem A - Beküldő adatai A - Beküldő adatai Jelölje, ha a kérelmet hiánypótlás céljából nyújtja be. Ügyszám:.. Végzés száma: P k Beküldő adatai: Elektronikus beküldés esetén a Beküldő az a személy, akinek az ügyfélkapuján keresztül

Részletesebben

Palotai Kinga. Általános forgalmi adó változások 2013

Palotai Kinga. Általános forgalmi adó változások 2013 Palotai Kinga Általános forgalmi adó változások 2013 ÁFA VÁLTOZÁSOK OKOK, CÉLOK Jogharmonizáció különös tekintettel: számlázás Adópolitikai célok: Adócsalás elleni küzdelem összesítő jelentés, fordított

Részletesebben

Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek. Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek. Határozott időszaki elszámolás

Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek. Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek. Határozott időszaki elszámolás Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek Adólevonási jog Vira Sándor Vincze Péter Saldo Zrt. Tanácsadó Igazgatóság 1 2 Ingatlan definíciója 282/2011/EU

Részletesebben

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Hatályos: 2014. január 1. Szőc 2013 A hirdetőtáblára kifüggesztve: 2013. november 29.

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/997.(XII.0.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról a /00. (XI.9.), a 7/00. (X.9.), az 5/00. (XII.7.), a /005. (I.8.) és a 8/005. (X.8.) 5 önkormányzati

Részletesebben

Általános forgalmi adó

Általános forgalmi adó ADÓZÁS GYAKORLATOK 2014 Általános forgalmi adó Általános forgalmi adó 1. Adóköteles teljesítés Adóköteles termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás esetén Adólevonási jog illeti meg az adóalanyt A kulcsok

Részletesebben

Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek. Határozott időszaki elszámolás. Adólevonási jog

Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek. Határozott időszaki elszámolás. Adólevonási jog Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek Határozott időszaki elszámolás Adólevonási jog Vira Sándor Vincze Péter Saldo Zrt. Tanácsadó Igazgatóság 1 Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek 2

Részletesebben

ÁFA (Horányi Márton)

ÁFA (Horányi Márton) ÁFA - 2012 (Horányi Márton) 2011 évközi változások Törvényi szöveg változása (186 ). EU Bírósági döntés miatt a pénzügyileg nem rendezett tételek visszaigényelhet ségének TÖRLÉSE Értelmezés egyértelm sítése

Részletesebben

MELLÉKLET VIII. MELLÉKLET. Társulási megállapodás egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről Grúzia között

MELLÉKLET VIII. MELLÉKLET. Társulási megállapodás egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről Grúzia között EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.10. COM(2014) 149 final ANNEX 8 MELLÉKLET VIII. MELLÉKLET Társulási megállapodás egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről

Részletesebben

Magánnyugdíjpénztár változásbejegyzése iránti kérelem

Magánnyugdíjpénztár változásbejegyzése iránti kérelem A - A beküldő és a szervezet adatai Ügyszám:. P k. Jelölje, ha a kérelmet hiánypótlás céljából nyújtja be.. Végzés száma: Beküldő adatai: Elektronikus beküldés esetén a Beküldő az a személy, akinek az

Részletesebben

Önkéntes kölcsönös biztosító pénztár változásbejegyzése iránti kérelem

Önkéntes kölcsönös biztosító pénztár változásbejegyzése iránti kérelem A -A beküldő és a szervezet adatai Ügyszám:. P k. Beküldő adatai: Elektronikus beküldés esetén a Beküldő az a személy, akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül. Viselt név Születési

Részletesebben

A szolgáltatásnyújtás teljesítési helyének aktuális 2011. évi adójogszabályai

A szolgáltatásnyújtás teljesítési helyének aktuális 2011. évi adójogszabályai A szolgáltatásnyújtás teljesítési helyének aktuális 2011. évi adójogszabályai Előadó: RABB Andrea, okl.nki.áfa, adóellenőrzési adószakértő, Moklasz nemzetközi alelnök 1 Folyamatos változások a szolgáltatásnyújtás

Részletesebben

Belföldi összesítő jelentés

Belföldi összesítő jelentés Áfa Számlázás 2013. Belföldi összesítő jelentés 1. Tételes összesítő jelentés a) Eladói oldal - ha a számlán az áthárított áfa a 2 millió forintot eléri vagy meghaladja - csak egyenes adós ügyletek esetén

Részletesebben

FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSÉNEK IDŐPONTJA II. [Áfa tv. 58. (1) bek., Mód. tv.* 10. ] FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSÉNEK IDŐPONTJA II. [Áfa tv. 58. (1) bek., Mód. tv.* 10. ] FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG Áfa szakmai nap Változások 2015. E-számlázás Közösségi áfa Bírósági ítéletek - Gyakorlat 2015. március 24. Előadó: 10 00-11 00 Sike Olga főosztályvezető helyettes, NAV FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSÉNEK

Részletesebben

Héa-rendelet. Végrehajtási rendelet: 282/2011/EU Közvetlenül alkalmazandó Fogalmak Pontosítások

Héa-rendelet. Végrehajtási rendelet: 282/2011/EU Közvetlenül alkalmazandó Fogalmak Pontosítások Áfa 2011. Héa-rendelet Végrehajtási rendelet: 282/2011/EU Közvetlenül alkalmazandó Fogalmak Pontosítások Héa-rendelet - bevezetés Teljesítés helye: Adóalanyok közötti szolgáltatás: 1. Főszabály: megrendelő

Részletesebben

Nemzetközi számlázás. Dr. Ditrói Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó

Nemzetközi számlázás. Dr. Ditrói Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Nemzetközi számlázás Dr. Ditrói Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Közösségen belüli (adómentes) termékértékesítés HU GB HUadóalany1 DEadóalany2 Közösségen belüli termékértékesítés Közösségen belüli termékbeszerzés

Részletesebben

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL Adóhatóság tölti ki! Adóhatóság megnevezése:. Bevallás benyújtásának időpontja:. Azonosító szám: ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA 2009. ÉVRŐL 2003. december 31-e előtt kezdett őstermelők részére,

Részletesebben

Bevezetés a számvitelbe XI. Előadás

Bevezetés a számvitelbe XI. Előadás MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Bevezetés a számvitelbe XI. Előadás Általános forgalmi adó Dr. Pál Tibor 2012.09.20. Fogalma

Részletesebben

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

Dr. Ditrói Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó. Kivételek

Dr. Ditrói Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó. Kivételek 2011. február 8. Dr. Ditrói Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Kivételek Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Főmenű Előadások 2010. adóévtől Szolgáltatás teljesítés helye Főszabály1 B2B Főszabály2

Részletesebben

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK AZ ÚJ ÁFATÖRVÉNY MAGYARÁZATOKKAL

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK AZ ÚJ ÁFATÖRVÉNY MAGYARÁZATOKKAL ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK AZ ÚJ ÁFATÖRVÉNY MAGYARÁZATOKKAL Budapest, 2008 Szerzők: Dr. Farkas Alexandra Dr. Kovács Tamás Dr. Kovács-Kozma Zsuzsanna Nagyné Véber Györgyi Dr. Rónai Gábor Száraz Tünde Varga Zoltán

Részletesebben

ÁFA. A fizetett előleg az "ellenérték megtérítésének" minősül? Mikor és milyen összeg után keletkezik az Áfa fizetési kötelezettsége társaságunknak?

ÁFA. A fizetett előleg az ellenérték megtérítésének minősül? Mikor és milyen összeg után keletkezik az Áfa fizetési kötelezettsége társaságunknak? ÁFA 1. Egy külföldi (Szerbia) vállalkozásnak van magyar fióktelepe, áfás adószámmal. Ugyanennek a társaságnak a tulajdonában van egy építési telek Magyarországon, amit értékesíteni kíván. A telek az osztrák

Részletesebben

Dr. Ditrói Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó. Kivételek

Dr. Ditrói Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó. Kivételek 2011. március 22. Dr. Ditrói Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Kivételek Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Főmenű Előadások 2010. adóévtől Szolgáltatás teljesítés helye Főszabály1 B2B Főszabály2

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat képviselőtestülete (továbbiakban:

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL. Elfogadó nyugta. M CLEAN FUTURE HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság. KR érkeztetési szám

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL. Elfogadó nyugta. M CLEAN FUTURE HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság. KR érkeztetési szám NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Elfogadó nyugta azonosító 23906419 VPID zó neve M CLEAN FUTURE HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság NAV iktatószám 3093045957 KR érkeztetési szám 518124715201610201021347245

Részletesebben

Munkavállalók adózása

Munkavállalók adózása Munkavállalók adózása Külföldi munkavállalók Magyarországon, magyarok külföldön 2015/2016. II.. ADÓZÁS II. Leggyakrabban előforduló jövedelmek Nem önálló munkából származó jövedelmek Önálló jövedelmek

Részletesebben

T/6954. számú. törvényjavaslat. a fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények módosításáról

T/6954. számú. törvényjavaslat. a fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/6954. számú törvényjavaslat a fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények módosításáról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági

Részletesebben

17. A különleges adózói körnek az Európai Közösség más tagállamában illet

17. A különleges adózói körnek az Európai Közösség más tagállamában illet 17. A különleges adózói körnek az Európai Közösség más tagállamában illetıséggel bíró adóalannyal létesített közösségi kereskedelemmel kapcsolatos ügyletek áfa adózásának alapvetı szabályai 2013. Kik tartoznak

Részletesebben

ADÓZÁS Budapest, 2008

ADÓZÁS Budapest, 2008 ADÓZÁS Budapest, 2008 Szerző: Sztanó Imréné dr. Alkotó szerkesztő: Dr. Sugár Katalin Lektor: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 280 3 ISSN 1789-5103 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. Felelős

Részletesebben

Kapcsolt vállalkozások

Kapcsolt vállalkozások Kapcsolt vállalkozások Budapest, 2011. március 10. Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Art 1. (8) bekezdése: A szokásos piaci ártól eltérő szerződési feltételeket alkalmazó kapcsolt vállalkozások

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u.69. 1308-6/2003. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Iparűzési

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZABADFORGALOM SZÁMÁRA TÖRTÉNŐ - ÁFA KISZABÁS NÉLKÜLI - VÁMKEZELÉS FOLYAMATÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A SZABADFORGALOM SZÁMÁRA TÖRTÉNŐ - ÁFA KISZABÁS NÉLKÜLI - VÁMKEZELÉS FOLYAMATÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A SZABADFORGALOM SZÁMÁRA TÖRTÉNŐ - ÁFA KISZABÁS NÉLKÜLI - VÁMKEZELÉS FOLYAMATÁRÓL A közösségi vámjogszabályok a szabad forgalom számára történő vámkezelések esetén közvetlen illetve közvetett

Részletesebben

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására 191-192 Hol tartunk? Természetbeni juttatások Adók és közterhek Ingóság értékesítése Árfolyamnyereség Kamat Osztalék 2012/2013. II. félév 72-83 Miről lesz szó?

Részletesebben

Várható változások 2012

Várható változások 2012 Áfa 2012. Közhatalmi tevékenység fogalma 2011. 12. 31-ig: feltétel az, hogy a tevékenység során az államigazgatási jogkörben okozott kár szabályai alkalmazandók legyenek 2012-től ez a kitétel megszűnik

Részletesebben

MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK. 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ

MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK. 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ 11/2007.(XII.19.) sz. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL A helyi adókról szóló, többször módosított

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya. Adókötelezettség. Az adó alanya

A rendelet célja. A rendelet hatálya. Adókötelezettség. Az adó alanya VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2007.(XI. 19.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról Vizsoly község önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 1 / 5 2014.12.15. 13:27 Ricse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/1999 (II.9..) A helyi adókról Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 6/1999. (II. 09.) sz. Önkormányzati rendelete

Részletesebben

Pénzforgalmi szemléletű ÁFA elszámolás

Pénzforgalmi szemléletű ÁFA elszámolás Pénzforgalmi szemléletű ÁFA elszámolás Előadó: Vadász Iván Budapest, 2013. január 24. Pénzforgalmi szemléletű ÁFA elszámolás választhatja - kisvállalkozás - belföldön letelepedett - nem áll csőd és felszámolás

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

ÁFA kulcs változás. 2012. január 1-től

ÁFA kulcs változás. 2012. január 1-től ÁFA kulcs változás 2012. január 1-től 2011. évi CLVI. törvény 112-133. Tartalom: 1. Főszabály 2. Külön szabály az 58. esetében 3. Előleg részteljesítés végszámla készítette: Vadász Iván Budapest, 2012.

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított 1/1999. (II. 01.) rendelete a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal

Részletesebben

Tájékoztató az egyes gabonák, olajos magvak értékesítése esetén 2012. július elsejétől alkalmazandó fordított adózásról

Tájékoztató az egyes gabonák, olajos magvak értékesítése esetén 2012. július elsejétől alkalmazandó fordított adózásról 2012.06.28. Tájékoztató az egyes gabonák, olajos magvak értékesítése esetén 2012. július elsejétől alkalmazandó fordított adózásról (Áfa tv. 142. (1) bekezdés i) pont, 142. (8) bekezdés, Art. 31/A. ) A

Részletesebben

Általános forgalmi adó

Általános forgalmi adó Bejelentkezéskor eldöntve, de minden adóév végén megváltoztatható Mindenki áfa alany, aki saját nevében gazdasági tevékenységet folytat Tevékenység üzletszerűen, rendszeresen folytatva, bevétel elérése

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2 A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz Útmutató az SZJA- bevalláshoz Utmutató A magánszemély által értékpapír-kölcsönzés díjaként megszerzett összeg egésze jövedelemnek minõsül. Az értékpapír-kölcsönzésbõl származó jövedelem után az adó mértéke

Részletesebben

MUNKAANYAG. Bereczki Erzsébet. A regisztrációs adó és energiaadó szabályai. A követelménymodul megnevezése: Adózási feladatok

MUNKAANYAG. Bereczki Erzsébet. A regisztrációs adó és energiaadó szabályai. A követelménymodul megnevezése: Adózási feladatok Bereczki Erzsébet A regisztrációs adó és energiaadó szabályai A követelménymodul megnevezése: Adózási feladatok A követelménymodul száma: 1976-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-004-50

Részletesebben

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet TÁJÉKOZTATÓ A devizában végzett műveletek teljesítési rendjéről Hatályos: 2012. január 2-től 1 I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki

Részletesebben

ADÓZÁSI ISMERETEK ÉVRE (SEGÉDLET). MELLÉKLET ÉVI PÉLDÁK

ADÓZÁSI ISMERETEK ÉVRE (SEGÉDLET). MELLÉKLET ÉVI PÉLDÁK 2014. ÉVI PÉLDÁK 1 SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ - CAFETERIA 1. PÉLDA Egy munkáltató 8000 Ft/hó értékben juttat Erzsébet-utalványt munkavállalójának. Az utalvány juttatása után fizetendő közteher: 8000*0,3570=2856

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től

SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től 2760 Nagykáta, Dózsa Gy. u. 10 SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től I. Belföldi forint fizetési ok JÓVÁÍRÁS Megbízás típusa GIRO-IG1 GIRO IG2 VIBER TERHELÉS Takarékszövetkezetünk nostro

Részletesebben

Előadó: Vadász Iván alelnök. a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete

Előadó: Vadász Iván alelnök. a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete Előadó: Vadász Iván alelnök a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete VEZINFO 2011. február 8. Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Főmenű Előadások HU GB HUadóalany1

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL

NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL I.FEJEZET Az adómegállípatás joga 1. Nádasd Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi adókról

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI LAP ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS

ÖNELLENŐRZÉSI LAP ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS BAJI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2836 Baj, Petőfi S. u. 50. Tel.: 34/488-597, fax: 34/488-020 ÖNELLENŐRZÉSI LAP a/az évi helyi iparűzési adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe:

Részletesebben

I. Általános szabályok

I. Általános szabályok Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 19/1995.(XII. 28.) Kt. számú rendelete A helyi adókról Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A szöveg hatályos: 2004. január 1-től (Módosították: 12/1997.(VI.

Részletesebben

Útmutató az EU alapokból támogatásban részesülők áfa-megítéléséhez

Útmutató az EU alapokból támogatásban részesülők áfa-megítéléséhez Útmutató az EU alapokból támogatásban részesülők áfa-megítéléséhez I. Strukturális Alapok és Kohéziós Alap Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény (továbbiakban áfa-törvény) 38. (1)

Részletesebben

EKAER Kockázati biztosíték

EKAER Kockázati biztosíték EKAER _ A kockázati biztosíték EKAER Kockázati biztosíték Vörös Attila Szakmai Főigazgató-helyettes NAV KMRAFI Jogszabályi háttér Art 22/E. (5) Amennyiben az adózó az (1) bekezdés a) és c) alpontja szerinti

Részletesebben

Évközi változások Ingyenes átadások és adomány

Évközi változások Ingyenes átadások és adomány Áfa 2010-2011. 1 Évközi változások Ingyenes átadások és adomány Ingyenes átadás: a) Az adó levonható és nincs áfa-fizetés: Vállalkozási célú kisértékű termék Áruminta Adomány (feltéve, ha a beszerzéskor

Részletesebben

Tájékoztató a lakossági betéti termékek kamatjövedelme után fizetendő kamatadóról és egészségügyi hozzájárulásról KAMATJÖVEDELMEK UTÁN FIZETENDŐ KAMATADÓ A Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2014/2015. II. félév ADÓZÁS I.

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2014/2015. II. félév ADÓZÁS I. Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására 2014/2015. II. félév Hol tartunk? Természetbeni juttatások Adók és közterhek Ingóság értékesítése Árfolyamnyereség Kamat Osztalék Miről lesz szó? Példák a bér

Részletesebben

Előadó: Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó

Előadó: Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Előadó: Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó 2010. szeptember 29. Kivételek Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Főmenű Előadások 2010. adóév Szolgáltatás teljesítés helye Főszabály1 B2B Főszabály2

Részletesebben

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete az iparűzési adóról A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

55 344 01 Adótanácsadó szakképesítés-ráépülés Komplex szakmai vizsga szóbeli vizsgatevékenysége Adózási feladatok vizsgafeladat.

55 344 01 Adótanácsadó szakképesítés-ráépülés Komplex szakmai vizsga szóbeli vizsgatevékenysége Adózási feladatok vizsgafeladat. Szóbeli tételsor 1. tétel a) A pénzügyi jog rendszere és szervezeti-működési keretei. A pénzügyi ellenőrzés szervezeti háttere, működése, jelentősége. A hatósági ellenőrzés és az adóellenőrzés különbözősége

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről ETYEK önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi iparűzési adóról szóló 7/2002.(IX.02.) 12/2003.(X.06.) 11/2005.(X.24.) 15/2006.(XII.15.) rendeletekkel módosított 11/1999.XII.01.) rendelete

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetben: 2010. december 13. A 2011. január 1-jétől hatályos szöveg. 2 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

2.7. A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint mezőgazdasági őstermelő bevallása

2.7. A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint mezőgazdasági őstermelő bevallása HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2008. adóévről Elek Város Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

A HATÁRON ÁTNYÚLÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÚJ SZABÁLYAI 2011. JÚLIUS 1-TŐL ÉS A 2012. ÉVI VÁLTOZÁSOK

A HATÁRON ÁTNYÚLÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÚJ SZABÁLYAI 2011. JÚLIUS 1-TŐL ÉS A 2012. ÉVI VÁLTOZÁSOK A HATÁRON ÁTNYÚLÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÚJ SZABÁLYAI 2011. JÚLIUS 1-TŐL ÉS A 2012. ÉVI VÁLTOZÁSOK Pénzügyi és Könyvszakértő Kft Székhely: 1025 Budapest, Palánta u. 3/c. Telefon+Fax: 209-9373, 466-8409 e-mail:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról

TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerint adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az 5/2003. (IV.10.), a 22/2003. (XII.30.), a 29/2004. (XII.30.) és a 26/2010. (XII.31.) sz. rendeletekkel módosítva!

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az 5/2003. (IV.10.), a 22/2003. (XII.30.), a 29/2004. (XII.30.) és a 26/2010. (XII.31.) sz. rendeletekkel módosítva! EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az 5/2003. (IV.10.), a 22/2003. (XII.30.), a 29/2004. (XII.30.) és a 26/2010. (XII.31.) sz. rendeletekkel módosítva!) KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2002 (XII.26.) ör. számú rendelete

Részletesebben

Tard Község Önkormányzatának 4./2008. (IV.18.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról

Tard Község Önkormányzatának 4./2008. (IV.18.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról Tard Község Önkormányzatának 4./2008. (IV.18.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról Tard Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 1. (1) és (6) bekezdésében (a

Részletesebben

Bary- Gyenge- Joó- Lakatos Ingatlan ÁFA

Bary- Gyenge- Joó- Lakatos Ingatlan ÁFA Bary- Gyenge- Joó- Lakatos Ingatlan ÁFA 2013. július 1. 1 Általános Forgalmi Adó Forgalom Eladás ( fizetendő ) Beszerzés (levonható ) 2 Ingatlan fogalmak Új Építési telek Régi Beépítetlen telek 3 Bary-

Részletesebben

HELYI ADÓ ÉS ILLETÉK VÁLTOZÁSOK. Dr. Gróf Gabriella

HELYI ADÓ ÉS ILLETÉK VÁLTOZÁSOK. Dr. Gróf Gabriella HELYI ADÓ ÉS ILLETÉK VÁLTOZÁSOK 2013 Dr. Gróf Gabriella HELYI ADÓ VÁLTOZÁSOK IPARŰZÉSI ADÓ 2012. Évi CLXXVIII. törvény Elábé és közvetített szolgáltatás (ksz) értékének együttes összege sávos progresszió

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. év.. hó. nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma: Az átvevő aláírása

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. év.. hó. nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma: Az átvevő aláírása Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatala 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. Telefon: 72/ 570-910 Fax: 72/570-916 HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2006. adóévről Kozármisleny Város Önkormányzata illetékességi

Részletesebben