Hangyasuli Környezeti Nevelési Hálózat EZ A FÖLD A TIED IS!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hangyasuli Környezeti Nevelési Hálózat EZ A FÖLD A TIED IS!"

Átírás

1 Hangyasuli Környezeti Nevelési Hálózat EZ A FÖLD A TIED IS! Útmutató óvodáskorú gyermekek környezetvédelmi neveléséhez A rohanó 21. század elején segítsünk megmenteni az élő természetet, annak varázsát. A fogékony gyermeken keresztül talán a szülők is jobban odafigyelnek a közös célra, a természet megbecsülésére, megóvására, ápolására. Forrai Katalin Kiscimborák Óvodai Egyesülete Zöld SzékelyFöld Egyesület 2011

2 Összeállították a Cimbora Napköziotthon óvónői: Vezető óvónő: Székedy Judit Óvónők: Debreceni Dana Czáka Éva Csonta Mária Sipos Gizella Papp Júlia Molnár Margit Molnár Éva Czikó Erzsébet Fodor Ibolya Anton Erzsébet Burján Boglárka Szerkesztés: Csonta Ildikó Korrektúra: Kovács Noémi Illusztráció: Györgyi Mária

3 Bevezetés Vendég vagy a világban, és ez a világ szép vendégfogadó. Van napsugara, vize, pillangója, madara. Van virágja, rengeteg sok. Tanulj meg örvendeni nekik. Igyekezz többet törődni azzal, ami még a világ szépségeiből csodálatosképpen megmaradt, az emberiség minden pusztításai mellett is. Wass Albert A természet univerzális erő. Remek alkotásai nem sorozatban, futószalagon készülnek. Egyediek, megismételhetetlenek. Némelyikük a megtestesült csoda, s mint ilyen, utánozhatatlan, de pont ilyen sebezhető, védelemre szorul. A védelem olyan szó, amelynek nem szabad üresnek lennie. Érzékelhető formára van szükség. Aggasztó az a tény, hogy szerte a világon az emberiség közvetlen vagy közvetett beavatkozása révén évről évre, lassan, de biztosan komoly károk keletkeznek. Világszerte mind nagyobb erőforrásokat mozgósítanak a környezeti nevelés érdekében, ami alapjaiban komoly erkölcsi kihívás. Nagyon fontos, hogy gyerekeinknek ne csak problémáinkat adjuk át, hanem tudásunkat, hitünket és az értelmes cselekvés művészetét. A környezeti nevelés jelentősége mára már világszerte ismerté vált. Egyre nő környezetvédelemmel kapcsolatos megmozdulások gyakorisága: Föld Napja, Víz Világnapja, Madarak és Fák Napja, Állatok Világnapja, stb. A környezeti nevelés lehetőség arra, hogy minden ember olyan tudást, értékrendet, személyes magatartásformát, képességet sajátítson el, amely alkalmassá teszi a környezet védelmére és állapotának javítására. A környezet megismerésére való nevelés elősegíti azt, hogy a gyermekek az őket közvetlenül körülvevő és a tágabb természeti, társadalmi környezetről olyan tapasztalatokat szerezzenek, amelyek az életkoruknak megfelelő, biztonságos eligazodáshoz, tájékozódáshoz, a környezettel való aktív kapcsolat kialakításához nélkülözhetetlenek. Segíti a gyermek spontán és irányítottan szerzett tapasztalatainak feldolgozását, fejleszti értelmi képességeit. Az óvodás gyerekek nagyon reális képet 1

4 alakítanak ki arról, hogy az ember tevékenységével miként szennyezi a környezetét. Nevelésünk tartalma tehát minden, a gyermek környezetéből származó élményre, tapasztalatra, ismeretre kiterjed. Megfigyelhetik a természet körforgását, az évszakok, az időjárás, a napszakok változásait, a növény- és állatvilág sokrétűségét, az óvoda közvetlen és tágabb környékét, a világ sokszínűségét. A gyermeket körülvevő valós természeti és társadalmi környezetből megismertetjük mindazt, ami érthető és hasznosítható az óvodás gyerek számára. A környezethez való pozitív érzelmi viszony kialakítása, a növény- és állatfajok megismerése, tisztelete, megbecsülése, a szülőföld, a lakóhely, az óvoda, az iskola és a hozzájuk kapcsolódó személyek, az itt élő emberek megismerése és tisztelete vezet oda, hogy megtegye az első lépéseket a tolerancia, a szülőhelyhez való ragaszkodás, hazaszeretet iránt. Ha mindenki védi és óvja a természet értékeit, akkor lesz még kuruttyoló béka, éneklő madár, árnyékos fa, és az emberek is boldogabban, egészségesebben élhetnek. A környezet, a természet romlása, pusztulása nem természetes. Mi emberek tehetünk róla, és mi emberek vagyunk azok, akik meg is változtathatják ezeket a folyamatokat. Hisszük, hogy a felnövő nemzedékek megszerzett tudásukat, ismereteiket elővigyázatosan, megfontoltan fogják használni. Szeretnénk, ha ez a gyűjtemény ezt a célt szolgálná, és gyermekeink, unokáink nem csupán anyagiakban, hanem gondolkodásban, életmódváltozásban is felülmúlnának minket. Ezt a programot feladataink ismeretében állítottuk össze, saját használatra, ezért eltekintünk attól, hogy részletes megoldásokról tárgyaljunk, inkább ötletek szintjén összegezünk. 2

5 Kedves óvónénik, szülők és természetbarátok A környező világ iránti érdeklődésünk velünk születik. Születésünk pillanatától egy bonyolult és elkápráztató világ felfedezői vagyunk. Vannak emberek, akikben ez a szenvedély az idők múlásával, vagy az élet megpróbáltatásai közepette kihűl, de vannak szerencsések, akiket életük végéig hevít." Gerald Durell Csíkszeredai vagyok jelenti ki a helyi ember, és ez a kijelentés büszkeséggel tölti el. Utazásaink során számtalanszor dicsérjük, leírjuk városunkat és környékét, idehívjuk vendégként más vidékek embereit. Mert igenis, Csíkszeredát érdemes látni, környékeit érdemes bejárni, szépségeit kitárni az ide látogatóknak. De mi, helyi emberek, gondolkodjunk el, hogy milyen mértékben értékeljük ezt a megismételhetetlenül szép helyet, amely egy parányi részecskéje a Földanyának, hogyan óvjuk természeti kincseit és ősi tisztaságát, képeseknek tartjuk-e magunkat arra, hogy átadjuk az általunk kapott adottságait teljes értékrendszerével a bennünket követő nemzedéknek. Tennünk kell érte! A mi felelősségünk, hogy már kisgyermekkorban átadjuk a szülőföld szeretetének fáklyáját, érzékeltessük gyermekeinkkel az idetartozás fontosságát, és azt a tényt, hogy nem mindegy, milyen a hely, ahol élünk, mert azt folyamatosan, apró és néha jelentéktelennek tűnő cselekedetekkel védeni, szépíteni és ápolni kell... és lehet. Csak érzékelni és érzékeltetni kell a segítségkérő jeleket. Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne írta egykor Tamási Áron, és szavai mélyen beágyazódtak az őt követő nemzedékek tudatába. Igen, az otthon sok jelentőséggel bír. E szó kifejezi azt a meghitt helyet, ahol a család tagjai nyugalomra, békességre és szeretetre találnak, amelyben minden családtagnak korától függetlenül megvan a maga kis szerepe a harmónia megteremtésében és megőrzésében. De otthon az a hely is, ahol élünk, dolgozunk, 3

6 gyermekeinket neveljük, családtagjai vagyunk, és ugyanazzal a szerepvállalással teremthetjük meg a harmóniát a közvetlen és tágabb környezetünkkel. A természet az, ami a legközelebb áll az emberhez, s megfelelő alapot teremt a fejlődéshez, nevelésünk alapvető színtere, táptalaja. Naponta változó csodái, gazdagsága változatos lehetőséget biztosít a játékhoz, munkához, a tanuláshoz egyaránt. Elvünk, hogy amilyen egy adott kor kultúrája, kultúráltsága, olyan maga az ember és környezete. Jóllehet, az elveszett természeti értékeket nem tudjuk pótolni, de gyermekeinket arra neveljük, hogy ismerjék, szeressék, óvják a még meglévő természeti kincseket. Az érzelmek iskolázottsága épp olyan fontos, mint az értelemé. Ez a szemléletmód elvezet a természet megbecsüléséhez, ugyanakkor mások munkájának elismeréséhez. Látjuk, tapasztaljuk szűkebb és tágabb környezetünkben is, hogy a mindennapjaik létfontosságú elemei a föld, a víz, a levegő mindenikét nem kis veszély fenyegeti, ezért úgy érezzük, hogy döntő fontosságú a környezet védelmére való odafigyelés. Ahhoz, hogy valóban tenni tudjunk, valamint védelmük érdekében először meg kell ismernünk, majd jól átgondolt tevékenységekkel, játékokkal a mindennapjaink részévé kell tennünk. Levél Lenke és Levél Lehel elkalauzolja a gyerekeket városunk azon területeire, amelyek a tiszta levegőt, a kikapcsolódást, a természetben való tartózkodás örömét nyújtják számunkra, és kihívnak egy igazi környezetbarát kalandra. Nem véletlen, hogy a legérzékenyebb korosztály számára készült ez az útmutató, hiszen ebben az időszakban az érzelmek dominálnak, a kíváncsiság vezényel minden tettet. Az óvodás gyermek mindent figyel, élményként él át, és játszva sajátítja el a környezetvédelem alapvető szokásait, viselkedésformáit, amelyek egész életére kihatnak. Valljuk, hogy természetbarát gyermek csak természetbarát környezetben nevelődhet. Környezeti nevelésünk több, mint a környezet megismerése: { a környezettudatos, környezetre figyelő magatartás megalapozása, { olyan szokások, magatartásformák alakítása, amelyek a környezettel való harmonikus együttélést biztosítják a gyermek későbbi életvitelében. 4

7 A hely, ahol élünk Csíkszereda, az egykori Csíkszék és Csík vármegye központja, ma Hargita megye székvárosa, Erdély keleti részén 665 m a tenger szintje fölött fekszik, a Középcsíki-medence kijáratánál. A környék tájképét nyugati oldalon a Hargitah e g y s é g v á l t o z ó v u l k á n i vonulata és keleten a Csíkihavasok szelídebb vonulata uralja. Az Olt kanyargó vonala szorosan igazodik a Hargitahegység vonulatához, ezért a medence igen szabálytalan alakú, keleti részén nagyobb térrel bírva. Ezért helyezkedik el itt a térség legtöbb települése. A város az Olt folyó baloldali teraszain, a Nagy-Somlyó hegy nyugati lábánál fekszik, neve a homályos eredetű Csík (határ) és a szláv szreda (közép) szavak összetételéből származik. A város és a vidék éghajlata mérsékelt, enyhén kontinentális jellegű, Csíkszereda lévén a Kárpátmedence egyik hidegpólusa. Télen gyakran előfordul a medence zártsága miatt, hogy felcserélődnek a hőmérsékleti értékek, sűrű köd képződik a vidék fölé, amely főleg ősszel napokig nem oszlik fel, és alacsonyabb a hőmérséklet a medence településeiben és a városban, mint a hegytetőkön. Csíkszereda fekvésének talán kedvező hatásai közé sorolhatjuk az általában csendes szelet. Ritkán van kitéve a város extrém időjárási jelenségeknek, mert a hegygerincek kivédik és elvezetik megnyilvánulásaikat. A város határában különböző földtörténeti korszakok kőzetei találhatóak: üledékes kőzetek, vulkáni kőzetek (főként andezitfélék) és folyami-tavi medenceüledékek. Az aktív vulkanikus időszak lejárta után következő korszakban keletkeztek a vidéken a szénsavas ásványvizek, amelyeket a helyiek borvizek -nek neveznek és a mofetták, amelyek széndioxidos és kénhidrogénes gázkiömlések. 5

8 Célok, feladatok Mindenkire, minden lényre a világon rábíztak valamit vagy valakit. A világ a mi örökségünk, mindenki felel valamiért. (...) Lehet, hogy elég, ha mindenki arra gondol, mi is bízatott rá ebben az életben. Mit kell megőriznie, kire kell vigyáznia, mi a dolga kerek e világon. Shöffer Erzsébet A környezeti nevelés célja nem csupán annyi, hogy a környezetszennyezés és a környezeti ártalmak veszélyeit láthatóvá tegye, hanem örömet és csodálatot kell ébresztenie e környezet még mindig létező szépsége és sokszínűsége iránt. Céljaink: { hogy a gyermekek élménygazdag környezetben, az egyéni fejlődési ütemük tiszteletben tartásával, önálló gondolkodású személyiséggé váljanak { olyan képességek kialakulásának elősegítése, melyek szükségesek az ember kultúrája és környezete közötti kölcsönkapcsolatok megértéséhez, környezetorientált magatartás, a környezeti minőség javítását célzó, tudatos és felelősségteljes cselekvési készség kifejeződéséhez { megtanítani a gyermekeket rácsodálkozni, megismerni, megszeretni, megvédeni a természetet, a környezetüket { formálni a környezetben éléshez szükséges helyes magatartást és pozitív érzelmi viszonyt { a környezettudat ébresztése, a környezetvédelmi ismeretek bővítése, az erre vonatkozó értékrendszer elsajátítása, a környezettudatos magatartás kifejlesztése, a környezet érdekeit szolgáló cselekvések és ehhez szükséges készségek kialakítása { megismertetni az élő, élettelen környezeti tényezők összefüggését, és az évszakokhoz kapcsolódó természeti jelenségek hatását az élővilágra. 6

9 { az egészséges, civilizációs ártalmakat megelőző életmód és gondolkodásmód alapjainak megteremtése Feladataink: { a felnövekvő generációk szemléletét úgy alakítani, hogy a környezetüket, önnön létalapjukat pusztító magatartást elítéljék, és igényükké váljék a természet gondozása, védése, megújulásának segítése { a nevelés folyamatosságának biztosítása, amely távlatilag az iskolával való szoros együttműködésben valósul meg biztosítanunk kell, hogy a gyermekek a környező világot érzékszervekkel, tapasztalás útján ismerjék meg { udvarunkat úgy alakítsuk, hogy lehetőséget biztosítsunk ezekre a megismerő jellegű folyamatokra { tudatosítanunk kell a gyermekekben, hogy a természetben nincs elhanyagolható, felesleges" elem, hogy a természet részei vagyunk, nem tulajdonosai" (Ne árts, vigyázz rá! ) { kiemelt feladat a környezet megismertetésére való nevelésben az ökológiai szemlélet alapjainak lerakása, az óvodába járó gyermek egészséges életmódra való felkészítése { ki kell alakítsuk a természet szeretetét, tisztasága, szépsége védelmére irányuló igényt, az élet szeretetét. 7

10 I. Zöldövezetek I.1. Az óvoda udvara A természet varázsát ontja bőven. A fűben, a virágban és a kőben. Ó nincs a földön oly silány anyag, Mely így vagy úgy ne szolgálná javad; De nincs oly jó, melyben ne volna vész, Ha balga módra véle visszaélsz. William Shakespeare Az óvoda udvara az a tágas és közvetlen közeli szabadtér, amely helyet ad az óvodás gyermek mindennapos találkozásának a természettel, így lehetővé válik számára az élő környezet észlelése és a benne történő változások folyamatának megtapasztalása. Az udvar kialakítása a környezetvédelem nevelésének olyan fontos része, amely elengedhetetlen feltétele a természetben való létezésnek. A kisgyermek szükségleteinek megfelelő napirend magába foglalja, hogy az, az óvodában tartózkodás ideje 25-30%-át a szabadban töltse. Ezért kifejezetten fontos egy ingergazdag környezetet biztosítani számára a kint töltött időre. Ekkor fokozottabb figyelmet szánhatunk megfigyelésekre, mozgásra, művészeti és gyakorlati tevékenységek levezetésére, ünnepélyek megszervezésére. Célunk, az udvar megfelelő kialakításával biztosítani: { a gyermekek aktív és nem minden esetben irányított örömszerzését, a közvetlen természet megtapasztalását { a szabadtéri tevékenységekben és rájuk szabott feladatokban való aktív részvételt { az empatikus viszonyulásukat az élővilághoz { a pozitív szociális magatartás, a gyermek-környezet interakciójának serkentését { a gyermekek ösztönzését környezetük kreatív felhasználására 8

11 Az óvodai udvar zöldövezeteinek és játszóterének ilyen irányú kialakítása egy vonzó, a gyermekek kezdeményező készségét valamint aktív részvételét serkentő környezet kifejezésével a környezetvédelmi nevelés céljait oldhatjuk meg, amely sorsdöntő lehet a következő nemzedék számára. Megoldási lehetőségek: { évszakonként megfigyeljük az udvar változásait, és ezen változások hatását az itteni növény és állatvilágra { a négy évszakban készített fényképeket és felvételeket összehasonlítjuk érzékeltetve a gyermekekkel a változásokat { megfigyeljük, hogy milyen élőlényeknek ad otthont az óvoda udvara: a fák, a bokrok, a talaj { hallgatjuk a hangokat, zörejeket és megkülönböztetjük ezeket: a természet hangjai, a város zaja { csoportonként kiválasztunk egy udvarrészt, amelyet gondozunk egész év során: kialakítunk virág-, esetleg zöldségágyásokat, és facsemetéket, cserjéket ültetünk közösen biztosítva ezek életfeltételeit egyénenként megszabott feladatokkal { hulladékanyagot gyűjtünk, és újrahasznosítjuk nagyméretű mesevár vagy madáretetők készítésére { különböző természetes anyagokból, termésekből,,gyártunk játéktárgyakat vagy játékkiegészítőket { meséket hallgatunk nyáron a nagy fák árnyéka alatt { eső után pocsolyák vizével, sárral festünk aszfaltra { kincskereső, ügyességi és dalos-mozgásos játékokat szervezünk { ősszel részt veszünk az udvartakarításban, az összegyűjtött avart komposztáljuk { télen hóra festünk természetes színezőkkel, kísérletezünk hóval és jéggel, szánkózunk az udvar dombos részén, és hóembert, hóvárat építünk { napos időben játszunk a saját árnyékunkkal és a fák árnyékával: Árnyékkergető, Kinek az árnyéka? { feküdjünk le a földre, és figyeljük a felhők mozgását: Merre megy a felhő?, Adj nevet a felhőnek! { feladatlapok: Mit cselekszenek a képen látható gyerekek? Húzd át a helytelenül viselkedő gyerekeket! Színezd ki a rajzot! Milyennek képzeled el óvodád udvarát? Egészítsd ki a rajzot! ƒ Öltöztesd fel az óvodád fáját az évszaknak megfelelően! Érdekességek: { óvodánk legidősebb fája vajon ki és mikor ültette? { az óvoda épületének elkészülése után nagyon sok időnek kellett eltelni, hogy itt fű, fa vagy bokor zöldelljen 9

12 { vannak anyukák, apukák, akik óvodáskorukban itt játszottak, és az öreg jegenye meg a nyírfák akkor még törékeny csemeték voltak Mit tehetsz? { A fiatal csemeték törzsét csak simogasd, anélkül, hogy rángatnád! { A fák vagy bokrok ágait ne törd le, mert a nyári hőségben árnyékot tartanak, és otthont adnak a madaraknak! { Az ágyások növényeit folyamatosan gondozd! { Papírzsebkendőt, szemetet csak a szemetes kukába dobj! { Etesd télen a madarakat a számukra megfelelő eledellel! Kérdezd az óvónénit vagy a szüleidet! { Folyamatosan vegyél részt a csoportod udvarrészének ápolásában, szépítésében! { A homokot nem minden növény szereti. Hagyd a homokozóban! { A havat ne edd meg, nem csak azért, mert nagyon hideg, és torokfájást okozhat, hanem azért is, hogy bármilyen tisztának látszik, sok parányi szennyező anyag van benne! 10

13 11 Mit cselekszenek a képen látható gyerekek? Húzd át a helytelenül viselkedőket, színezd ki a képet!

14 Milyennek képzeled el óvodád udvarát? Egészítsd ki a rajzot! 12

15 Öltöztesd fel az óvoda fáját az évszaknak megfelelően! 13

16 I.2. A park Aki szereti a szépet, az életet szereti. Aki gyermekkorában megtanult látni az sok-sok év múlva, ha rosszkedvűen vagy bánattal sújtottan jár az úton, meglátja a zöld fűben a sárga kankalin ragyogását, vagy a fecske röptének eleganciáját. És máris szebbnek látja a világot! Hermann Alice Csíkszeredában nagy számban vannak zöldövezetek is. A város egyik látogatott helye a központi park, mely a város legnagyobb parkja. Régen mocsaras terület volt, Vizellő-rétnek hívták, és vadkacsák is éltek benne ben parkká nyilvánították. Számos madár- és fafaj él a parkban. A dendrológiai parkban sok érdekes kétéltű található, mivel egy patak is elfolyik ott, gyékényekkel övezve. Az egész park eléggé nedves terület. Célunk, hogy megalapozzuk a természettudatos (környezetre figyelő-óvó) életszemlélethez szükséges kompetenciák fejlődését: { a gyermekek váljanak alkalmassá saját élményű megtapasztalás útján, közvetlen és tágabb természeti környezetük felfedezésére, tiszteletére, annak megóvására { a gyermekek kirándulásokon, kísérletekkel, megfigyelésekkel, mérésekkel, vizsgálatokkal faggassák a természetet, és csak ezt kövesse az elméletépítés { olyan feltételek, eszközök megteremtése, melyek lehetővé teszik minél több tapasztalat szerzését a természetben, a környezetben { a gyermekek a megfigyelés, a tapasztalatszerzés alapján ismerjék és értsék meg a valóságot a maga egészében { a természet szeretetére, a környezet védelmére nevelés példamutatással annak értékeinek, szépségeinek megláttatásával Megoldási lehetőségek: { séta a város központjában lévő parkban, a Mikó-vár előtti parkban { madarak, fák megfigyelése a séták során (összehasonlítások, faölelés, törzsek átmérése, a fák kéregmintázatának megtapogatása, faodúk, madárfészkek) { városunk ritka fáinak meglátogatása { gyűjtögetés: gyűjtünk kavicsokat, csigaházakat, ágakat, terméseket. De az a 14

17 szabály: Csak azt vihetem haza, amit a természet már nem használ, tehát elenged magától { Fogadj örökbe egy fát! Kiválasztunk egy fát, és azt megfigyeljük minden évszakban { vizsgálódunk mindenre figyelve - a zörejekre, hangokra { nem hagyjuk szó nélkül az eldobált hulladékokat, a letört ágakat { a park talajának megfigyelése (kavicsos, homokos, agyagos), talajlakó rovarok (bogarak, giliszták, férgek, csigák stb.) színe, formája, mozgása { képek, könyvek, folyóiratok gyűjtése a témával kapcsolatban { madarakkal, fákkal, rovarokkal kapcsolatos mesék, mondókák, versek, dalok hallgatása { CD-ről madárhangok felismerése { barkácsolás: a fák, bokrok terméseiből (gesztenye, toboz, makk, dióhéj) ötletes bábuk, állatok, madarak, rovarok készítése { a lepréselt, megszáradt falevelekből érdekes formák ragasztása, ablakdísz falevelek fűzése vékony cérnára { vizuális tevékenység: élményrajzok, festés, falevél nyomatok készítése festékkel, gyurmába, nagyobb kövek kifestése, kéreglenyomat rajzlapra zsírkrétával { feladatlapok: Miért szomorú a park? Karikázd be a hulladékot! Színezd ki azt, ami nem hulladék, szemét! Így helyes így helytelen! Színezd ki azt a képet, amelyiket helyesnek tartod! ƒ Keress azonos formájú leveleket, színezd ugyanolyan színűre! Számold meg, melyikből mennyit találtál, és rajzolj a megfelelő levélformába ugyanannyi pontot! Érdekességek: Tudtad, hogy városunkban milyen ritka fafajták fordulnak elő? { a központi parkban sétálva a sok fenyőfélén kívül láthatunk még japán akácot, meggyfát, magas kőrist, díszalmafát, mogyorófát, valamint eperfát is { szintén a központi parkban a Hargita Megyei Kulturális Központ épülete felőli bejáratánál látható négy amerikai duglászfenyő { a Csíki Színház melletti parknak a megmaradt részében áll a város egyetlen tiszafája { a Mikó-vár és a Polgármesteri Hivatal székháza között látható egy több évszázados szilfa { a szilfa körül találhatóak még gesztenyefák, valamint díszalmafák is. A polgármesteri hivatal előtt is találhatóak különös alakú szilfák 15

18 { a Petőfi Sándor Általános Iskola udvarán él a város egyetlen magnóliafája { a csíksomlyói járványkórház épületével szemben található két nagyon magas életkorú kanadai nyár, amelyek életkoruk miatt megyei szinten is védettséget élveznek { a Márton Áron utca sarkán, a Venczel József utcában, a Hirsch-ház udvarán található Csíkszereda egyik keskenylevelű ezüstfája Mit tehetsz? { Járj gyalog, vagy kerékpárral! { A szemetet a hulladékgyűjtőbe dobd! { Ne törd le a fák ágát! { Ne járj a zöld gyepen! { Ne szakítsd le a parkból a virágokat! { Ha van rá lehetőséged, ültess facsemetéket, bokrokat és gondozd, hogy sokáig megmaradjanak! Menedéket és otthont szolgálnak madaraknak és más élőlényeknek. { Készíts madáretetőt, gondoskodj róluk! 16

19 Miért szomorú a park? Karikázd be a hulladékot! Színezd ki azt, ami nem hulladék, szemét! 17

20 Így helyes így helytelen! Színezd ki azt a képet, amelyiket helyesnek tartod! 18

21 Keress azonos formájú leveleket, színezd ugyanolyan színűre! Számold meg, melyikből mennyit találtál, és rajzolj a megfelelő levélformákba ugyanannyi pontot! 19

22 I.3. Erdők, mezők, rétek Amikor az erdőn jársz, és rábukkansz valahol egy forrásra, ülj le melléje csöndesen, és figyelj. Nagyon csöndes légy, és akkor hallani fogod a zöld ruhás tündérke hangját a surranó vízből. Ha pedig jó füled van, és érted az erdő nyelvét, akkor meghallhatod azokat a csodaszép meséket, amiket a forrás, a csermely, a patak tündére elmond ilyenkor a fáknak. Csíkszereda túlnyomó részben fenyőerdők ölelésében fekszik. A Csíki-medence pereméről az idő múlásával a lombhullató fák majdnem teljesen kiszorultak. Itt már csak a Nagy-Somlyó hegy képez kivételt. A város keleti határából is látható bükkerdő és fenyőerdő keveredése a hegy csúcsán már győzedelmeskedik az utóbbi. Délkeleten, mint néhai kistestvér, a Suta erdő magaslik szerényebben. Itt néhány éve vihar döntötte ki a fenyőerdő, szívét, azóta is a természetre lett bízva, hogy gyógyítsa magát. Nyugaton a Szécseny Patak mentén, az Olt jobb partján, Csíkszereda nyugati peremén található a Szeredai-fürdőtől továbbhaladva csodálatos fenyveserdő tárult elénk a patak mindkét oldalán. Ma már gyermekkorunk élményei őrzik a képet, ez az ideális természetrész sajnos megszűnt létezni. Az emberek annyira betolakodóan építkeztek itt, hogy néhol a patak medre sem látható. Senki nem sajnálta az itteni élővilágot, hadd húzódjon félre ez ember útjából, hisz ő az úr! Említésre talán a legérdemesebb a Zsögödfürdőhöz tartozó erdő, rét és az Olt partja. Itt is nagymértékben észlelhető az ember tolakodása, de nagyobb terjedelmű az erdős és legelős terület. Számos védett növényfaj fordul itt elő. Az itt élő állatvilág is igen sokszínű többféle ritka és védett nagyvad, madárfaj, hüllő és kétéltű otthonának adva helyet az erdők, a legelők és az Olt partján honos növényvilág. Nagyon sok nyúl, egér, pele, mókus, nyest, róka, farkas, medve, szarvas, őz él itt. Külön említést érdemel a környéken kizárólag a Szécsenyi-tóban élő pézsmapocok populáció, valamint megemlítendő, hogy az Olt mentén 1998-tól bukkanhatunk már a hód nyomaira is, és örömmel csodálhatjuk, hogy e nemes, őshonos faj a Holtágban is otthonra talált. Célunk, hogy gyermekeinkkel megismertessük e természeti kincset amely nekünk, itt lakóknak adatott: { tudatosítsuk a gyermekekben, hogy az erdő Földünk, s a rajta élő emberek egyik nélkülözhetetlen életforrása, a természeti tényezőktől és emberi 20

23 beavatkozásoktól függő életközösség és élőhely { érzékeltessük velük, hogy az erdő a földünk legfejlettebb életközössége, amely otthont ad földje felszínén és talajában a moháknak, gombáknak, puha szárú növényeknek és fáknak, így biztosítva megfelelő élőhelyet a rovarvilágnak, sokféle általuk is ismert madárnak és a vadállatnak { ismerkedjenek meg az erdők, mezők növény és állatvilágával { tudatosodjon bennük a szennyezettség káros hatása az élőlényekre, ennek megelőzési lehetőségei, a városkörnyéki zöldövezetek védelmének érdekében { váljanak érzékennyé, és vállaljanak rájuk szabott feladatokat a védett növények és állatok óvásának érdekében Megoldási lehetőségek: { tanulmányi és felfedezési kirándulások évszakonként erdész, vadőr, esetleg ornitológus kíséretében { megfigyeljük a különböző fák, bokrok és cserjék leveleit és terméseit, kérgét, összehasonlítjuk, fatörzseket mérünk öleléssel { A tájegységek élővilága talajlakók az erdőben, mezőn, mocsárban, fakéreglakók, lomblakók, odulakók { Óvd a természetet! védett területek bemutatása, óvatos bebarangolása: ismeretszerzés védett állatfajtákról, madarakról, hüllőkről { Leszakítsam? Ne szakítsam? ismerkedés védett növényekkel és gyógynövényekkel, gyógynövénygyűjtés { Ki lakik itt? erdei és mezei élőlények rejtekhelyének megfigyelése és megnevezése: odú, barlang, fészek, kotorék, boly { készítsünk avarból, gallyakból és száraz növényekből lakhelyet az állatoknak { beszélgetés Miért támadnak az állatok, rovarok? { szimulációs játék Tűz az erdőben { piknik a maradékok eltakarítása: Mi maradhat, és mit viszünk haza? { játékok: Nyomkeresők, Találj ki az erdőből!, Ki ér ide hamarabb? { hangok érzékelése és differenciálása: Minek a hangját hallod? Utánozd! { közös munkák: gyűjtött növények préselése, kollázskészítés préselt növényekből plakátkészítés (papír újrahasznosítása): Védd az erdőt! { élményrajzok, festmények készítése: Én és az erdő (mező) lakói, Az erdő nyáron (ősszel, télen, tavasszal) { teafőzés, teázás a közösen gyűjtött és szárított gyógynövényekből { feladatlapok: Mondd el, mi nem helyes! Húzd a zsákba a gyerekek által eldobált szemetet! Rajzolj annyi virágot, ahány fát látsz! Színezd ki a képet! Karikázd be azokat a tárgyakat, amelyekre szükség van az erdei kiránduláshoz! Színezdki a képet! ƒ Vágd el a képeket, tedd megfelelő sorrendbe, és alkoss mesét róluk! 21

24 . Érdekességek: { A legokosabb madarak a hollók és a varjúk. A bagoly nem tartozik közéjük. { A rókáknak nem csak az orrukon van bajszuk, hanem a lábukon is, amely a tájékozódásban segít nekik. { Egy vakond egyetlen éjszaka leforgása alatt akár 80 méter alagutat is tud ásni { A bolyban a hangyák rengetegen élnek, mégis mindeniküknek megvan a saját feladata: van, aki élelmet gyűjt, van, aki védi a bolyt, van, aki figyelmeztet a veszélyre, van, aki a lárvákat gondozza, de egy királynő van, ő utódokat hoz világra. { Az erdő számos gyümölcsöt, magot, gombát ad nekünk, amik kimondottan egészségesek, de mielőtt bármit szakítanál, mutasd meg a téged kísérő felnőttnek. { A földigiliszták puhítják a talajt, így a növények gyökerei oxigénhez jutnak, és jobban fejlődnek. { A katicabogarak levéltetvekkel táplálkoznak, ezért nagyon fontos szerepük van a növények fejlődésében. { A fák élnek: táplálkoznak, pihennek, lélegeznek, és vérkeringésük van éppúgy, mint nekünk. { A növényekre szükségük van az állatoknak és az embereknek egyaránt, hiszen fotoszintézisük során szerves anyagokat állítanak elő számukra. { A növényeknek fontos szerepük van a levegő tisztításában: leveleikkel, tűleveleikkel kiszűrik a levegőből a port és a káros anyagokat és oxigént termelnek szén-dioxidból. { A fa gyökerei elraktározzák a vizet, fellazítják, porhanyóssá teszik a földet. { A tiszta levegő nagyon fontos az egészségünk szempontjából: Tudod, hogy a fa gondoskodik rólad, hogy friss levegőt lélegezz be? { Egy nagy fa 10 embernek elegendő tiszta levegőt ad. { A fák árnyékukkal segítenek elviselhetőbbé tenni a nyári forróságot. 22

25 Mit tehetsz? { Természetjárás közben ne hangoskodj túlságosan, mert megijeszted az állatokat, madarakat! { Csak a kijelölt útvonalon járj, így nem okozol kárt az itt lakóknak, és nem is tévedsz el! { Piknik végén gyűjts össze minden hulladékot, mert vannak állatok, amelyek megbetegedhetnek az alma csutkájától vagy a banán héjától, akár a kenyérmaradéktól is! { Ne szakíts le minden virágot, ami tetszik neked! Lehet, hogy nagyon ritka és védett, leszakítása miatt az egész növény elhal, virága nem szórja el magvait, hogy új nőhessen a helyébe. { Nézd meg az óvónénivel vagy szüleiddel a következő természetismereti filmeket, ill. rajzfilmeket (kérd, hogy szinkronizálják számodra, így sokmindent te magad is megértesz): A madarak vándorlása, Microcosmos, A Föld éltető erői, Z, a hangya, Egy bogár élete! { Figyelj minden kis élőlényre, ne bántsd, hagyd élni! Nem tudhatod, hogy milyen fontos ő a természetnek. 23

26 Mondd, mi nem jó! Húzd a zsákba a gyerekek által eldobott szemetet! Rajzolj annyi virágot, ahány fát látsz! Színezd ki a képet! 24

27 Karikázd be azokat a tárgyakat, amelyekre szükség van az erdei kiránduláshoz! Színezd ki a képet! 25

28 Vágd el a képeket, tedd megfelelő sorrendbe, és alkoss mesét róluk! 26

29 27

30 28

31 II. Városunk vizei Víz! Se ízed nincs, se zamatod, nem lehet meghatározni téged, megízlelnek, anélkül, hogy megismernének. Nem szükséges vagy az életben: maga az élet vagy. Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg Egyetlen élőlény, így az ember sem képes víz nélkül élni. Nem meglepő, hiszen mi is jó részt abból állunk. A Föld vizei gyakorlatilag sós vizek, az összmennyiség kevesebb mint 3%-a szárazföldi élethez szükséges édesvíz. Túlnyomó része a sarki jégbe fagyott, elenyésző része felszín alatti és csupán néhány ezrelék a felszín feletti, tavakban és folyókban lévő édesvíz. E két utóbbi biztosítja az életet a Földön. Minden csepp víz egy nagy körforgás része. Elpárolog, aztán csapadék formájában visszahull a szárazföldre vagy vizekbe, beszivárog a talajba. A csapadék formái: eső, köd, dér, zúzmara, ónos eső, jégeső, harmat, hó. Habár az élet víz nélkül nem létezik, a víz hordozza az élővilágra veszélyes, káros, ártalmas anyagokat is. A levegő és a talaj szennyező anyagai a vízen keresztül mindenhová el tudnak jutni. Az ember nagyon sok mindenre használ vizet. Az ivóvíznek tisztának kell lennie, hogy ne betegedjünk meg, ám a víz számtalan módon szennyeződhet. Mindenki szeretne olyan környezetben élni, ahol nem kell félni az elszennyeződött víztől, a fertőzésektől, hogy öröm legyen a tavakban, folyókban fürdeni. Ha nem óvjuk környezetünket, a vízhiány egyre fokozódik. Borvízforrások, természetes vízforrások (Csíksomlyó, Zsögödfürdő) A város határain három fontosabb borvízlelőhelyet találunk. Csíksomlyón a Nagy Somlyó hegy lábánál, melynek vizét előszeretettel használják asztali vízként az itt lakók, de az idelátogatók nagy többsége is kihasználja az alkalmat, hogy megkóstolja. 29

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD.

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. LELLEI ÓVODA Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. (Környezeti Munkanapló) A LELLEI ÓVODÁBAN: Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos

Részletesebben

Most legyél válogatós!

Most legyél válogatós! Jó helyen járok, mik ezek a színek? Hová lettek a régi kukák? És miért ilyen szépek az újak? Mert 2012. szeptemberétõl a Corvinuson is bevezetésre került a szelektív hulladékgyûjtés! Ne a tanulnivalót,

Részletesebben

Környezetvédelmi totó 1.

Környezetvédelmi totó 1. Környezetvédelmi totó 1. Miből áll a háztartási hulladék? 1 mindenféle lomokból 2 papír-, műanyag-, üveg-, textil-, kevert- és egyéb hulladékokból, komposztálható anyagokból x amit a konyhában a szemetesbe

Részletesebben

ÖKO-iskola munkaterv 2014/2015 tanév

ÖKO-iskola munkaterv 2014/2015 tanév ÖKO-iskola munkaterv 2014/2015 tanév Szentlőrinc, 2014. 09. 24. Készítette: Tóth Beáta Iskolánk, a Szentlőrinci Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye pályázati úton, a 2012/2013-as

Részletesebben

Szelektív hulladékgyűjtés

Szelektív hulladékgyűjtés Szelektív hulladékgyűjtés Iskolai bemutató foglalkozás tervezete Készítette: Surányi Tekla PR ügyintéző, ÖKOVÍZ Kft. Osztály: 1-8. osztály Foglalkozás témája: szelektív hulladékgyűjtés gyakorlati tudnivalói

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása A fejlesztés

Részletesebben

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Tantárgy: Évfolyam: Téma: Tanóra időtartama: Nevelési cél: Oktatási cél: Felkészülés, előzetes munka: Rajz és vizuális kultúra 5. évfolyam Művészi alkotások

Részletesebben

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek Kedves Kolléga! Oszkár, a kistigris az óvodában című sorozatunk a cselekvő-felfedező tanulásszervezés támogatását vállalja fel, valamint a pedagógusok differenciáló, tervező munkáját is segíteni szeretnénk.

Részletesebben

4. állomás. Környezetismeret- környezetvédelem. Békésen Békésben

4. állomás. Környezetismeret- környezetvédelem. Békésen Békésben 4. állomás Környezetismeret- környezetvédelem Békésen Békésben 1 BÉKÉSEN BÉKÉSBEN 1. feladat Mottó: Ha majd mindnyájan összefogunk, S küzdünk a környezetszennyezés ellen, Senki sem fog majd szemetelni,

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása A fejlesztés céljainak meghatározása Az Európai Uniós pályázatot 2011 októberében nyújtottuk be A fővárosi

Részletesebben

Vizsgálódás mikroszkóppal.

Vizsgálódás mikroszkóppal. Időtartam: 1,5 2,5 óra Melyik korcsoportnak ajánljuk? Kiscsoporttól nagycsoportos korosztályig, és 1. osztályosoknak ( A programcsomagot egészben ajánljuk, de egy-egy része külön is megvalósítható) Vizsgálódás

Részletesebben

HULLADÉK? Hulladékosztályozási útmutató iskolásoknak

HULLADÉK? Hulladékosztályozási útmutató iskolásoknak HULLADÉK? Hulladékosztályozási útmutató iskolásoknak Tisztelt pedagógusok, kedves tanulók! Ennek az útmutatónak elsődleges feladata a tanulók és a pedagógusok számára segítséget nyújtani a hulladékgyűjtésben

Részletesebben

Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése

Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése (KEOP-1.1.1./2F/09-11-2013-0003) TÁJÉKOZTATÓ GYEREKEKNEK (Oktatási segédanyag) Kohéziós

Részletesebben

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET 2. osztályosoknak Heti: 1 óra Évi: 37 óra KOMP Óraszám Téma Ismeretanyag, 1. Vakáció után Közlekedési eszközök ismerete Város, falu, vízpart, hegyvidék felismerése 2.

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ...

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ... Tompáné Balogh Mária KÖRNYEZETISMERET Élô és élettelen természet TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK. osztályos tanulók részére............. a tanuló neve pauz westermann AZ ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN TERMÉSZET ALAPISMERETEI.

Részletesebben

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek Kedves Kolléga! Oszkár, a kistigris az óvodában című sorozatunk a cselekvő-felfedező tanulásszervezés támogatását vállalja fel, valamint a pedagógusok differenciáló, tervező munkáját is segíteni szeretnénk.

Részletesebben

Hagyományőrzés a óvodánkban

Hagyományőrzés a óvodánkban Önálló intézményi innováció Hagyományőrzés a óvodánkban A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. 2. Ismerkedés az óvoda más csoportjaival, az ott dolgozókkal 3. Őszi termések gyűjtögetése

Részletesebben

Szeméthegyeken túl. szemétszedé s Dezsővel. Cihat Annamária Kossuth Lajos Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola

Szeméthegyeken túl. szemétszedé s Dezsővel. Cihat Annamária Kossuth Lajos Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola Szeméthegyeken túl. szemétszedé s Dezsővel Cihat Annamária Kossuth Lajos Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola Hulladék vagy szemét? Segíts eldönteni! EZT NE! Hulladékok csoportosítása Keletkezés helye

Részletesebben

Játszva Egészség Nevelek! 5 hetes egészségnevelő program általános iskolások számára

Játszva Egészség Nevelek! 5 hetes egészségnevelő program általános iskolások számára Kupai Krisztina (KUKIAAP. SZE) II. évfolyam Egészségfejlesztés kurzus Játszva Egészség Nevelek! 5 hetes egészségnevelő program általános iskolások számára Program célja és jelentősége Cél: Sok-sok érdekességet

Részletesebben

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek Kedves Kolléga! Oszkár, a kistigris az óvodában című sorozatunk a cselekvő-felfedező tanulásszervezés támogatását vállalja fel, valamint a pedagógusok differenciáló, tervező munkáját is segíteni szeretnénk.

Részletesebben

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken?

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken? KOVÁCSNÉ DANI TÜNDE Projektfeladat Problémafelvetés Az alsó tagozatos gyerekek minden évfolyamon ismerkednek természetismeret órákon az erdő élővilágával. Vizuális nevelés terén is sokszor tananyag az

Részletesebben

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2015. (IV.8.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK GAZDÁLKODÁSRÓL Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (IV.29.)

Részletesebben

Fenntartható kistelepülések KOMPOSZTÁLÁSI ALAPISMERETEK

Fenntartható kistelepülések KOMPOSZTÁLÁSI ALAPISMERETEK Fenntartható kistelepülések KOMPOSZTÁLÁSI ALAPISMERETEK Táltoskert Biokertészet Életfa Környezetvédő Szövetség Csathó Tibor - 2014 Fenntarthatóság EU stratégiák A Földet unokáinktól kaptuk kölcsön! Körfolyamatok

Részletesebben

Grafomotoros fejlesztés

Grafomotoros fejlesztés Grafomotoros fejlesztés Nagyon sok szülőnek feltűnik az iskola megkezdése előtt, hogy gyermeke nem jól fogja a ceruzát, nem úgy rajzol, mint a többiek. Sőt, esetleg le sem lehet ültetni papír-ceruza feladatok

Részletesebben

T E R M É S Z E T E S A N YA G

T E R M É S Z E T E S A N YA G KÖRNYZETBARÁT T E R M É S Z E T E S A N YA G SZOMORÚ TÉNYEK A MŰANYAG PALACKOKRÓL Az eldobható műanyag palackok jelentős veszélyt jelentenek az állatvilágra. A műanyagok lebomlási ideje több száz év, és

Részletesebben

Beruházás típusa: Homlokzati szigetelés

Beruházás típusa: Homlokzati szigetelés 1 Beruházás típusa: Homlokzati szigetelés 10cm-es polisztirol homlokzati szigetelés felhelyezése a teljes homlokzatra (1320m2). Indoklás: Az épület hőveszteségének kb. 30%-a az oldal falakon keresztül

Részletesebben

Kultúra és hagyomány a hétvégi magyar nyelvű iskolában

Kultúra és hagyomány a hétvégi magyar nyelvű iskolában Bulátko-Lupkovics Erika (Kanada) Kultúra és hagyomány a hétvégi magyar nyelvű iskolában Iskolánk minden tanévben 30 szombaton át oktatja a gyerekeket. A foglalkozások 9-től 12:30-ig zajlanak 4 14 éves

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Történelmi áttekintés A világ első ismert hulladéklerakója: ókori Athén Krisztus kora: Gyehenna hulladékégetője

Részletesebben

1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor.

1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor. 9 1. számú melléklet 23242526, 2728 1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor. 2) A települési

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános Iskola Természetismeret Évfolyam: 5 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök:

Részletesebben

Sáfrány László. Szelektív gyűjtés

Sáfrány László. Szelektív gyűjtés Sáfrány László Szelektív gyűjtés Globális felmelegedés, szelektív hu lladékgyűjtés, környezet tudatos magatartás. Szorosan összefüggő fogalmak. Ezek a szavak, amit naponta hallunk, már szinte a könyökünkön

Részletesebben

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Tantárgy: Évfolyam: Téma: Tanóra időtartama: Nevelési cél: Környezetismeret 3. évfolyam Palack-palánta kert létesítése a tanteremben 45 Környezettudatos

Részletesebben

Úton a nulla hulladék felé

Úton a nulla hulladék felé Úton a nulla hulladék felé Földesi Dóra Humusz Szövetség 2011. május 13.. Problémák A legyártott tárgyak 99%-a fél éven belül szemétbe kerül. Az élelmiszerek 30%-a bontatlanul kerül a kukába. 1 kukányi

Részletesebben

1. feladat. 2. feladat. tapasztalatok: 3. feladat. tapasztalatok: 4. feladat származási hely:

1. feladat. 2. feladat. tapasztalatok: 3. feladat. tapasztalatok: 4. feladat származási hely: 1. feladat K R E V Í R I L O É S U L Y O M T Q A W N K L Á Z U I I T V S K Á Á D V G Y É K É N Y B U U K S W I N Z J Í Y W E R N I O C A V Ü F E Y Ö U C C L F R T Z U I J K L S V É L O R E C Ó B E R Z

Részletesebben

Csapat neve: 1. Elrejtettük az ábrában 10 olyan élőlény nevét, amelyik részt vesz a felszíni vizek tisztításában. Keresd meg őket!

Csapat neve: 1. Elrejtettük az ábrában 10 olyan élőlény nevét, amelyik részt vesz a felszíni vizek tisztításában. Keresd meg őket! Csapat neve: 1. Elrejtettük az ábrában 10 olyan élőlény nevét, amelyik részt vesz a felszíni vizek tisztításában. Keresd meg őket! K R E V Í R I L O É S U L Y O M T Q A W N K L Á Z U I I T V S K Á Á D

Részletesebben

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program. Városi Óvodák Tagóvodája Tókerti Óvoda Pápa, Ötödik u. 26. A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

Részletesebben

Környezet szennyezés Hulladékgazdálkodás

Környezet szennyezés Hulladékgazdálkodás Projekt első hete Környezet szennyezés Hulladékgazdálkodás Napjaink környezeti kihívásai arra hívják fel a figyelmet, hogy ha nem változtatunk a szemléletünkön, ha nem valósítjuk meg cselekedeteinkben

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Ökomunkaközösség E g e r, 2011. szeptember 01. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Előszó. Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek!

Előszó. Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek! Előszó Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek! A Varázslatos környezetismeret című gyakorlófüzet játékos feladatokon keresztül segíti a tanulókat az egészséges életmód és környezetünk védelmének kialakításában,

Részletesebben

ZÖLD TÁJÉKOZTATÓ. Az ÖKOVÍZ Kft. és ÖKO-Pack Kft. 2009/2010-es tanévre tervezett bölcsődei és óvodai programjai

ZÖLD TÁJÉKOZTATÓ. Az ÖKOVÍZ Kft. és ÖKO-Pack Kft. 2009/2010-es tanévre tervezett bölcsődei és óvodai programjai ZÖLD TÁJÉKOZTATÓ Az ÖKOVÍZ Kft. és ÖKO-Pack Kft. 2009/2010-es tanévre tervezett bölcsődei és óvodai programjai 1., Intézményi szelektív gyűjtés 2., Szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos foglalkozás

Részletesebben

Zöld Suli, avagy. a környezeti nevelés sikerei a pécsi óvodákban. - a BIOKOM Kft. gyakorlatában

Zöld Suli, avagy. a környezeti nevelés sikerei a pécsi óvodákban. - a BIOKOM Kft. gyakorlatában Zöld Suli, avagy a környezeti nevelés sikerei a pécsi óvodákban és általános iskolákban - a BIOKOM Kft. gyakorlatában Készítette: Rácz Henriett Tünde marketingvezető BIOKOM Pécsi Környezetgazdálkodási

Részletesebben

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés Turizmus Környezetvédelem a turizmusban Fenntartható fejlődés Olyan fejlődés, amely képes kielégíteni a jelen szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációinak lehetőségeit saját szükségleteik

Részletesebben

VEZETŐFÜZET. a Kalanderdő tanösvényeihez. általános iskolások részére

VEZETŐFÜZET. a Kalanderdő tanösvényeihez. általános iskolások részére VEZETŐFÜZET a Kalanderdő tanösvényeihez általános iskolások részére Kedves Olvasó! A Kalanderdő kitűnő terep a játékra, ügyességed próbára tételére, és egyúttal lehetőség a természet megismerésére is.

Részletesebben

Természetismeret 3. osztály - 3. forduló -

Természetismeret 3. osztály - 3. forduló - MERJ A LEGJOBB LENNI! A TEHETSÉGGONDOZÁS FELTÉTELRENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE A GYOMAENDRŐDI KIS BÁLINT ISKOLA ÉS ÓVODÁBAN AZONOSÍTÓ SZÁM: TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0053 PROJEKT KEDVEZMÉNYEZETT: KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Zöld Sziget project beszámoló 2009-2010. Szigethalom Városi Szabadidőközpont

Zöld Sziget project beszámoló 2009-2010. Szigethalom Városi Szabadidőközpont Zöld Sziget project beszámoló 2009-2010. Szigethalom Városi Szabadidőközpont A tavalyi év folyamán a Városi Szabadidőközpont intézménye is csatlakozott a Zöld Sziget projecthez. A project főbb témakörei:

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

Hulladéktan - A szelektív hulladékgyűjtés módszerei. A hulladékudvarok. a lomtalanítási akciók során sem szállít

Hulladéktan - A szelektív hulladékgyűjtés módszerei. A hulladékudvarok. a lomtalanítási akciók során sem szállít Hulladéktan - A szelektív hulladékgyűjtés módszerei A téma tartalma: A hulladékudvarban gyűjthető hulladékok A hulladékudvarok kialakítása Hulladékudvar példák Egy hulladékudvar Budapesten Kapcsolódó témák:

Részletesebben

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Tantárgy: Technika és életvitel Évfolyam: 7-8. évfolyam Téma: Zöld ház tervezése megújuló energiákkal Tanóra időtartama: 45 Nevelési cél: Környezettudatos

Részletesebben

Klug Lajos vezérigazgató

Klug Lajos vezérigazgató Kép beszúrásához kattintson az ikonra Klug Lajos vezérigazgató Az szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Kitekintés a 2013-ban bővítésre kerülő házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerre

Részletesebben

Rajnai Virág Éva A Belső-somogyi erdők élővilágának megismerése

Rajnai Virág Éva A Belső-somogyi erdők élővilágának megismerése Rajnai Virág Éva A Belső-somogyi erdők élővilágának megismerése Cím: A Belső- somogyi erdők élővilága Választható projektek száma: 4 Projekttémák: Az erdő fái közt Erdőismeret Védd az erdőt - Környezetvédelem

Részletesebben

SZKA208_41. tudatosan

SZKA208_41. tudatosan SZKA208_41 Vásárlás tudatosan tanulói VÁSÁRLÁS TUDATOSAN 8. évfolyam 421 41/1 MELYIK HULLADÉK HOVÁ KERÜLJÖN? Páros feladatlap Gondoljátok át, hogy a vegyes hulladék melyik darabját hol helyeznétek el,

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika)

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika) FORGATÓKÖNYV Esemény: Madarak és fák napja Időpont: 2014. május 12. (hétfő) A program szervezői: Földi Erika, Török Éva, Vinnai Krisztina, Helyszín: PARK, Művelődési ház előtti terület, Iskolai ebédlő

Részletesebben

A Szolnoki Sportcentrum Kft. részvétele, szerepe a környezettudatos szemlélet kialakításában a szolnoki óvodákban és általános iskolákban.

A Szolnoki Sportcentrum Kft. részvétele, szerepe a környezettudatos szemlélet kialakításában a szolnoki óvodákban és általános iskolákban. A természet hatalmas, az ember parányi.ezért aztán az ember léte attól függ, milyen kapcsolatot tud teremteni a természettel, mennyire érti meg, és hogyan használja fel erőit saját hasznára. Szent-Györgyi

Részletesebben

1 tanóra hetente, összesen 33 óra

1 tanóra hetente, összesen 33 óra Művelődési terület Tantárgy Óraszám Évfolyam Ember és társadalom Regionális nevelés 1 tanóra hetente, összesen 33 óra nyolcadik Iskolai végzettség ISCED 2 Tanítási nyelv Ez a tanmenet a Szlovák Köztársaság

Részletesebben

Környezetvédelmi modul Margaréta csoport 2009/2010. tanév. I. félév beszámoló

Környezetvédelmi modul Margaréta csoport 2009/2010. tanév. I. félév beszámoló Környezetvédelmi modul Margaréta csoport 2009/2010. tanév I. félév beszámoló Készítette: Csatlós Pálné 1 A Támop-3.1.4-08/2-2008-0114 számú pályázathoz kapcsolódva óvodánkban a Környezetvédelmi modult

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló INTÉZMÉNY Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda Egregyi Tagintézménye, Hévíz, Zrínyi út 151 IDŐPONT 2011-2012 tanév, 2012. 08. 31. Az idei tanévben

Részletesebben

titkai Munkáltató feladatgyûjtemény elsõ osztályosoknak

titkai Munkáltató feladatgyûjtemény elsõ osztályosoknak Árvainé Libor Ildikó Horváth Andrásné Szabados Anikó Környezetünk titkai Munkáltató feladatgyûjtemény elsõ osztályosoknak Mozaik Kiadó 2013 Növények az iskola környékén 1. Melyik iskolai környezet barátságosabb?

Részletesebben

TERÜLETMÉRÉS ALKALMI EGYSÉGGEL Mennyit ér a kézfogásod?

TERÜLETMÉRÉS ALKALMI EGYSÉGGEL Mennyit ér a kézfogásod? MATEMATIKA B 2. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul TERÜLETMÉRÉS ALKALMI EGYSÉGGEL Mennyit ér a kézfogásod? Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 2. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul: TERÜLETMÉRÉS

Részletesebben

BUDAI KÖZÉPISKOLA BUDAI KÖZÉPISKOLA

BUDAI KÖZÉPISKOLA BUDAI KÖZÉPISKOLA BUDAI KÖZÉPISKOLA BUDAI KÖZÉPISKOLA ELŐDISKOLÁINK FÉNYES TÁNCSICS SZIGETI KOSSUTH A Budai Középiskola születése 2004 Táncsics Mihály Angol Kéttannyelvű Gimnázium Kossuth Lajos Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

Előterjesztés Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 18-i ülésére

Előterjesztés Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 18-i ülésére Nádudvar Város Önkormányzat Polgármesterétől 4181. Nádudvar, Fő út 119. Tel.: 54/ 529-010 Fax: 54/ 480-256, e-mail: nadudvar@nadudvar.hu Előkészítette: Dr. Sós Csaba al Ikt. szám: 2 182/2014. Előterjesztés

Részletesebben

Előszó. Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek!

Előszó. Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek! Előszó Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek! A Varázslatos környezetismeret 2. évfolyam című gyakorlófüzet játékos feladatokon keresztül segíti a tanulókat az állatok és azok élőhelyének megismerésében,

Részletesebben

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki:

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki: Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 31/2005.(XII.19.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 35/2004.(XII.3.)

Részletesebben

Óravázlat 4. osztályos környezet. Tananyag: Séta az erdőben (2x45 perc)

Óravázlat 4. osztályos környezet. Tananyag: Séta az erdőben (2x45 perc) Óravázlat 4. osztályos környezet Tananyag: Séta az erdőben (2x45 perc) Oktatási cél: Az erdő életközössége, hazánk erdőinek jellemzői. A megfigyelések lejegyzése rajzos, összehasonlító vázlatok készítésével

Részletesebben

Az UNESCO világa és benne MI

Az UNESCO világa és benne MI Az UNESCO világa és benne MI A szombathelyi GOTHARD JENŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA bemutatkozása MADARÁSZ SULI Iskolánkban évek óta sikeresen működik a Madarász suli. A foglalkozások elősegítik, hogy napjainkban,

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2015-2016. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 03-09. 30. ökoszakkör szervezése alsó- és felső tagozatos tanulók alsó: Szántóné Seller Szilvia, felső: Bekő László,

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

VÍZ TÉMAHÉT 5. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA

VÍZ TÉMAHÉT 5. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA VÍZ TÉMAHÉT 5. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA A témahét célja: - Ismerjék meg a víz alapvető tulajdonságait - Ismerjék fel a víz szerepét életünkben, tudjanak példát mondani a víz hasznosítására a mindennapi élet, a

Részletesebben

Az egészséges élet innen kezdődik

Az egészséges élet innen kezdődik Az egészséges élet innen kezdődik Természetes baktériumölő hatóanyag Az ózont (O 3 ) erős oxidáló hatóanyagként tartják számon. Oxidációs folyamatai révén, amelyek a sejtek membránját pusztítják, megsemmisíti

Részletesebben

2011.12.12. Hogyan tudunk csökkenteni? Az energiafogyasztás csökkentése otthon. Beruházás nélkül: viselkedés megváltoztatásával.

2011.12.12. Hogyan tudunk csökkenteni? Az energiafogyasztás csökkentése otthon. Beruházás nélkül: viselkedés megváltoztatásával. Hogyan tudunk csökkenteni? Az energiafogyasztás csökkentése otthon viselkedés megváltoztatásával Energiatakarékos készülékek Szigetelés Nyílászáró csere Megújuló energiák használata Építkezés Példa: hőveszteség

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLA MUNKATERVE. 2015/2016. tanév

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLA MUNKATERVE. 2015/2016. tanév HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLA MUNKATERVE 2015/2016. tanév Készítette: biolológia-földrajz szakos tanár tanító Debrecen,2015. szeptember 2 ÖKO MUNKACSOPORT TAGJAI tanár Munkacsoport vezető tanító

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Smaragdfa, a zöld jövő. Négyéves Smaragdfa erdő

Smaragdfa, a zöld jövő. Négyéves Smaragdfa erdő Smaragdfa, a zöld jövő Négyéves Smaragdfa erdő Smaragdfa fejlődése A kiültetéskor 3 év múlva Az előző évben ültetett, a fagyok után tarra vágott Smaragdfa növekedése A 30, a 80 és a 100 napos facsemete

Részletesebben

TAVASZI SÉTA A TERMÉSZETBEN - TAVASZ AZ EMBERI KÖRNYEZETBEN

TAVASZI SÉTA A TERMÉSZETBEN - TAVASZ AZ EMBERI KÖRNYEZETBEN Fejezetek a Szabadon játékosan örömmel című kiadványunkból (9. rész) TAVASZI SÉTA A TERMÉSZETBEN - TAVASZ AZ EMBERI KÖRNYEZETBEN Ismét látogassunk el egy általunk már ismert helyre, itt is figyeljük meg

Részletesebben

Öko munkaterv 2015-2016. tanév

Öko munkaterv 2015-2016. tanév Öko munkaterv 2015-2016. tanév Az Ökoiskola munkacsoport tagjai: Nagy Sándor, földrajz-történelem tanár, a munkacsoport vezetője Szűcsné Csontos Katalin, földrajz-német tanár, intézményvezető-helyettes

Részletesebben

Ökoiskolai munkaterv. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2014.08.31.

Ökoiskolai munkaterv. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2014.08.31. 2014 Ökoiskolai munkaterv Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2014.08.31. 1. Ökoiskolai munkacsoport tagjai: Tápai Zsuzsanna Tamás Emilia Élő Márta Jobbágy Miklósné Felker Fruzsina Lecsek

Részletesebben

A komposztálás. Elmélete és gyakorlata. Készítette: Varga Istvánné

A komposztálás. Elmélete és gyakorlata. Készítette: Varga Istvánné A komposztálás Elmélete és gyakorlata Készítette: Varga Istvánné Áttekintés Törvényi háttér Komposztálás elmélete Miért fontos? Milyen előzményei vannak? Milyen előnyei vannak? Gyerekek fejlesztésben betöltött

Részletesebben

Pedagógiai és eszközrendszer bemutatása

Pedagógiai és eszközrendszer bemutatása Pedagógiai és eszközrendszer bemutatása A Montessori pedagógia erkölcsre, szabadságra, önfejlődésre, önállóságra, önfegyelemre és mély érzelemre nevel. Montessori pedagógiájának egyik alapelve a hit, hogy

Részletesebben

Az éghajlati övezetesség

Az éghajlati övezetesség Az éghajlati övezetesség Földrajzi övezetek Forró övezet Mérsékelt övezet Hideg övezet Egyenlítői öv Átmeneti öv Térítői öv Trópusi monszun vidék Meleg mérsékelt öv Valódi mérsékelt öv Hideg mérsékelt

Részletesebben

Nemzetközi tapasztalatok a szelektív hulladékgyűjtés és hasznosítás témakörében. Előadó: Uhri László 2015. április 22.

Nemzetközi tapasztalatok a szelektív hulladékgyűjtés és hasznosítás témakörében. Előadó: Uhri László 2015. április 22. Nemzetközi tapasztalatok a szelektív hulladékgyűjtés és hasznosítás témakörében Előadó: Uhri László 2015. április 22. A Hulladék Keretirányelv előírja, hogy 2020-ig a háztartásokból származó papír-, fém-

Részletesebben

10 éves az Italos Karton Környezetvédelmi Egyesülés

10 éves az Italos Karton Környezetvédelmi Egyesülés Értékteremtés szelektív hulladékgyűjtéssel 10 éves az Italos Karton Környezetvédelmi Egyesülés Baka Éva Ügyvezető igazgató Italos Karton Környezetvédelmi Egyesülés Az előadás tartalma Honnan indultunk?

Részletesebben

Energia. Abiotikus rendszer. élőhelyeken. Magyarországon környezetszennyező az egy főre eső települési hulladék

Energia. Abiotikus rendszer. élőhelyeken. Magyarországon környezetszennyező az egy főre eső települési hulladék MINDENÖSSZEFÜGGMINDENNEL Táplálékhálózatok a városi v élőhelyeken Kölcsönhatások Körforgások Energia felhasználása Abiotikus X abiotikus Hőmérséklet és csapadék= klíma Abiotikus X biotikus Biotikus X abiotikus

Részletesebben

(1) A Rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre.

(1) A Rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre. Bugyi Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 22/2012. (X.24.) rendelete Az avar- és kerti hulladék égetéséről, továbbá a háztartási tüzelőberendezésekkel okozott légszennyezés csökkentésének szabályairól.

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2014-2015. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2014-2015. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 03-09. 15. ökoszakkör szervezése alsó- és felső tagozatos tanulók Szántóné Seller Szilvia, Frák Erika 09. hótól folyamatos

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése Döbrönte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(IV.01.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Döbrönte Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A környezet a VILÁG, ami bennünket, embereket körbe vesz, hatalmas és mi mégis úgy- ahogy eligazodunk benne.

A környezet a VILÁG, ami bennünket, embereket körbe vesz, hatalmas és mi mégis úgy- ahogy eligazodunk benne. TEVÉKENY GÉZENGÚZOK! Vázlat: I. Bevezető gondolatok. II. Kultúra átadás. 1.Programunkban a szocializáció és a kultúra összefüggése. 2.Honnan szereznek tapasztalatot gyermekeink? III. Záró gondolatok. I.

Részletesebben

A HULLADÉKHASZNOSÍTÁS MŰVELETEI Fűtőanyagként történő felhasználás vagy más módon energia előállítása Oldószerek visszanyerése, regenerálása

A HULLADÉKHASZNOSÍTÁS MŰVELETEI Fűtőanyagként történő felhasználás vagy más módon energia előállítása Oldószerek visszanyerése, regenerálása R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 A HULLADÉKHASZNOSÍTÁS MŰVELETEI Fűtőanyagként történő felhasználás vagy más módon energia előállítása Oldószerek visszanyerése, regenerálása Oldószerként nem használatos szerves anyagok

Részletesebben

Komposztálás: Irányított humusz gyártás A háztartásban és a kerti munkák során keletkező szerves hulladékokban lévő tápanyagok visszajuttatása a

Komposztálás: Irányított humusz gyártás A háztartásban és a kerti munkák során keletkező szerves hulladékokban lévő tápanyagok visszajuttatása a Bevezető go dolatok Magyarországon évente 4,6 millió tonna kommunális szilárd hulladék keletkezik 30 %-a biológiailag lebomló, újra hasznosítható Újrahasznosítás egyik módja a komposztálás Komposztálás:

Részletesebben

GYŰJTSÜNK EGYÜTT SZELEKTÍVEN 2014-BEN IS! Tájékoztató a szelektív hulladékszállítás rendjéről Érvényes: 2014.03.01-2014.12.31-ig

GYŰJTSÜNK EGYÜTT SZELEKTÍVEN 2014-BEN IS! Tájékoztató a szelektív hulladékszállítás rendjéről Érvényes: 2014.03.01-2014.12.31-ig GYŰJTSÜNK EGYÜTT SZELEKTÍVEN 2014-BEN IS! Házhoz menő lomtalanítás Társaságunk a 2014. évben is elvégzi az évente legalább 1 alkalommal, az ingatlantulajdonossal előre egyeztetett időpontban háztól történő,

Részletesebben

6. fejezet Óravázlatok

6. fejezet Óravázlatok 6. fejezet Óravázlatok 1. Osztály:1. Téma: Ősz Tananyag: Ősszel a gyümölcsösben Hely: az iskolakert Cél: Az évszakok jellemzőinek megismerése, közvetlen környezetünk felfedezése. A fa részeinek megfigyelése

Részletesebben

ERDÉSZET EMLÉKEZTETŐ: Történet Tartamos erdőgazdálkodás Fenntartható fejlődés

ERDÉSZET EMLÉKEZTETŐ: Történet Tartamos erdőgazdálkodás Fenntartható fejlődés 1. Erdészet, erdőgazdálkodás 1.1 Története 1.2 Szervezetek, jog 2. Erdőgazdálkodás alapjai 2.1. Szakterületek, fogalmak 2.2. Termőhely, fafajok 2.3. Erdőtársulások 2.4. Erdődinamika 3.) Erdőgazdálkodás

Részletesebben

KÖRNYEZETTUDATOS PRAKTIKÁK A HÉTKÖZNAPOKBAN

KÖRNYEZETTUDATOS PRAKTIKÁK A HÉTKÖZNAPOKBAN KÖRNYEZETTUDATOS PRAKTIKÁK Kump Edina ÖKO-Pack Nonprofit Kft. E-mail: edina@okopack.hu Web: www.okopack.hu Dunaújváros, 2015. február 6. KÖRNYEZETTUDATOS PRAKTIKÁK A Föld több, mint 7 milliárd lakosának

Részletesebben

A SZVO értékrendjéhez igazodva, megtartjuk sajátos pedagógiai arculatunkat.

A SZVO értékrendjéhez igazodva, megtartjuk sajátos pedagógiai arculatunkat. Környezetvédelmi program a Kacsa úti Óvodában A természet hatalmas, az ember parányi. Ezért aztán az ember léte attól függ, milyen kapcsolatot tud teremteni a természettel, mennyire érti meg, és hogyan

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Wallace S. Broecker: Felelősségünk terhe. 1997.április

Wallace S. Broecker: Felelősségünk terhe. 1997.április Kék bolygónk a legkritikusabbnak ígérkező évszázadba lép. Mindeddig bolygónkat a természeti erők kormányozták 4,5 milliárd éven át. Ha tetszik, ha nem, bolygónk fenntartása kezünkbe hull, és sajnos mi

Részletesebben