Hangyasuli Környezeti Nevelési Hálózat EZ A FÖLD A TIED IS!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hangyasuli Környezeti Nevelési Hálózat EZ A FÖLD A TIED IS!"

Átírás

1 Hangyasuli Környezeti Nevelési Hálózat EZ A FÖLD A TIED IS! Útmutató óvodáskorú gyermekek környezetvédelmi neveléséhez A rohanó 21. század elején segítsünk megmenteni az élő természetet, annak varázsát. A fogékony gyermeken keresztül talán a szülők is jobban odafigyelnek a közös célra, a természet megbecsülésére, megóvására, ápolására. Forrai Katalin Kiscimborák Óvodai Egyesülete Zöld SzékelyFöld Egyesület 2011

2 Összeállították a Cimbora Napköziotthon óvónői: Vezető óvónő: Székedy Judit Óvónők: Debreceni Dana Czáka Éva Csonta Mária Sipos Gizella Papp Júlia Molnár Margit Molnár Éva Czikó Erzsébet Fodor Ibolya Anton Erzsébet Burján Boglárka Szerkesztés: Csonta Ildikó Korrektúra: Kovács Noémi Illusztráció: Györgyi Mária

3 Bevezetés Vendég vagy a világban, és ez a világ szép vendégfogadó. Van napsugara, vize, pillangója, madara. Van virágja, rengeteg sok. Tanulj meg örvendeni nekik. Igyekezz többet törődni azzal, ami még a világ szépségeiből csodálatosképpen megmaradt, az emberiség minden pusztításai mellett is. Wass Albert A természet univerzális erő. Remek alkotásai nem sorozatban, futószalagon készülnek. Egyediek, megismételhetetlenek. Némelyikük a megtestesült csoda, s mint ilyen, utánozhatatlan, de pont ilyen sebezhető, védelemre szorul. A védelem olyan szó, amelynek nem szabad üresnek lennie. Érzékelhető formára van szükség. Aggasztó az a tény, hogy szerte a világon az emberiség közvetlen vagy közvetett beavatkozása révén évről évre, lassan, de biztosan komoly károk keletkeznek. Világszerte mind nagyobb erőforrásokat mozgósítanak a környezeti nevelés érdekében, ami alapjaiban komoly erkölcsi kihívás. Nagyon fontos, hogy gyerekeinknek ne csak problémáinkat adjuk át, hanem tudásunkat, hitünket és az értelmes cselekvés művészetét. A környezeti nevelés jelentősége mára már világszerte ismerté vált. Egyre nő környezetvédelemmel kapcsolatos megmozdulások gyakorisága: Föld Napja, Víz Világnapja, Madarak és Fák Napja, Állatok Világnapja, stb. A környezeti nevelés lehetőség arra, hogy minden ember olyan tudást, értékrendet, személyes magatartásformát, képességet sajátítson el, amely alkalmassá teszi a környezet védelmére és állapotának javítására. A környezet megismerésére való nevelés elősegíti azt, hogy a gyermekek az őket közvetlenül körülvevő és a tágabb természeti, társadalmi környezetről olyan tapasztalatokat szerezzenek, amelyek az életkoruknak megfelelő, biztonságos eligazodáshoz, tájékozódáshoz, a környezettel való aktív kapcsolat kialakításához nélkülözhetetlenek. Segíti a gyermek spontán és irányítottan szerzett tapasztalatainak feldolgozását, fejleszti értelmi képességeit. Az óvodás gyerekek nagyon reális képet 1

4 alakítanak ki arról, hogy az ember tevékenységével miként szennyezi a környezetét. Nevelésünk tartalma tehát minden, a gyermek környezetéből származó élményre, tapasztalatra, ismeretre kiterjed. Megfigyelhetik a természet körforgását, az évszakok, az időjárás, a napszakok változásait, a növény- és állatvilág sokrétűségét, az óvoda közvetlen és tágabb környékét, a világ sokszínűségét. A gyermeket körülvevő valós természeti és társadalmi környezetből megismertetjük mindazt, ami érthető és hasznosítható az óvodás gyerek számára. A környezethez való pozitív érzelmi viszony kialakítása, a növény- és állatfajok megismerése, tisztelete, megbecsülése, a szülőföld, a lakóhely, az óvoda, az iskola és a hozzájuk kapcsolódó személyek, az itt élő emberek megismerése és tisztelete vezet oda, hogy megtegye az első lépéseket a tolerancia, a szülőhelyhez való ragaszkodás, hazaszeretet iránt. Ha mindenki védi és óvja a természet értékeit, akkor lesz még kuruttyoló béka, éneklő madár, árnyékos fa, és az emberek is boldogabban, egészségesebben élhetnek. A környezet, a természet romlása, pusztulása nem természetes. Mi emberek tehetünk róla, és mi emberek vagyunk azok, akik meg is változtathatják ezeket a folyamatokat. Hisszük, hogy a felnövő nemzedékek megszerzett tudásukat, ismereteiket elővigyázatosan, megfontoltan fogják használni. Szeretnénk, ha ez a gyűjtemény ezt a célt szolgálná, és gyermekeink, unokáink nem csupán anyagiakban, hanem gondolkodásban, életmódváltozásban is felülmúlnának minket. Ezt a programot feladataink ismeretében állítottuk össze, saját használatra, ezért eltekintünk attól, hogy részletes megoldásokról tárgyaljunk, inkább ötletek szintjén összegezünk. 2

5 Kedves óvónénik, szülők és természetbarátok A környező világ iránti érdeklődésünk velünk születik. Születésünk pillanatától egy bonyolult és elkápráztató világ felfedezői vagyunk. Vannak emberek, akikben ez a szenvedély az idők múlásával, vagy az élet megpróbáltatásai közepette kihűl, de vannak szerencsések, akiket életük végéig hevít." Gerald Durell Csíkszeredai vagyok jelenti ki a helyi ember, és ez a kijelentés büszkeséggel tölti el. Utazásaink során számtalanszor dicsérjük, leírjuk városunkat és környékét, idehívjuk vendégként más vidékek embereit. Mert igenis, Csíkszeredát érdemes látni, környékeit érdemes bejárni, szépségeit kitárni az ide látogatóknak. De mi, helyi emberek, gondolkodjunk el, hogy milyen mértékben értékeljük ezt a megismételhetetlenül szép helyet, amely egy parányi részecskéje a Földanyának, hogyan óvjuk természeti kincseit és ősi tisztaságát, képeseknek tartjuk-e magunkat arra, hogy átadjuk az általunk kapott adottságait teljes értékrendszerével a bennünket követő nemzedéknek. Tennünk kell érte! A mi felelősségünk, hogy már kisgyermekkorban átadjuk a szülőföld szeretetének fáklyáját, érzékeltessük gyermekeinkkel az idetartozás fontosságát, és azt a tényt, hogy nem mindegy, milyen a hely, ahol élünk, mert azt folyamatosan, apró és néha jelentéktelennek tűnő cselekedetekkel védeni, szépíteni és ápolni kell... és lehet. Csak érzékelni és érzékeltetni kell a segítségkérő jeleket. Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne írta egykor Tamási Áron, és szavai mélyen beágyazódtak az őt követő nemzedékek tudatába. Igen, az otthon sok jelentőséggel bír. E szó kifejezi azt a meghitt helyet, ahol a család tagjai nyugalomra, békességre és szeretetre találnak, amelyben minden családtagnak korától függetlenül megvan a maga kis szerepe a harmónia megteremtésében és megőrzésében. De otthon az a hely is, ahol élünk, dolgozunk, 3

6 gyermekeinket neveljük, családtagjai vagyunk, és ugyanazzal a szerepvállalással teremthetjük meg a harmóniát a közvetlen és tágabb környezetünkkel. A természet az, ami a legközelebb áll az emberhez, s megfelelő alapot teremt a fejlődéshez, nevelésünk alapvető színtere, táptalaja. Naponta változó csodái, gazdagsága változatos lehetőséget biztosít a játékhoz, munkához, a tanuláshoz egyaránt. Elvünk, hogy amilyen egy adott kor kultúrája, kultúráltsága, olyan maga az ember és környezete. Jóllehet, az elveszett természeti értékeket nem tudjuk pótolni, de gyermekeinket arra neveljük, hogy ismerjék, szeressék, óvják a még meglévő természeti kincseket. Az érzelmek iskolázottsága épp olyan fontos, mint az értelemé. Ez a szemléletmód elvezet a természet megbecsüléséhez, ugyanakkor mások munkájának elismeréséhez. Látjuk, tapasztaljuk szűkebb és tágabb környezetünkben is, hogy a mindennapjaik létfontosságú elemei a föld, a víz, a levegő mindenikét nem kis veszély fenyegeti, ezért úgy érezzük, hogy döntő fontosságú a környezet védelmére való odafigyelés. Ahhoz, hogy valóban tenni tudjunk, valamint védelmük érdekében először meg kell ismernünk, majd jól átgondolt tevékenységekkel, játékokkal a mindennapjaink részévé kell tennünk. Levél Lenke és Levél Lehel elkalauzolja a gyerekeket városunk azon területeire, amelyek a tiszta levegőt, a kikapcsolódást, a természetben való tartózkodás örömét nyújtják számunkra, és kihívnak egy igazi környezetbarát kalandra. Nem véletlen, hogy a legérzékenyebb korosztály számára készült ez az útmutató, hiszen ebben az időszakban az érzelmek dominálnak, a kíváncsiság vezényel minden tettet. Az óvodás gyermek mindent figyel, élményként él át, és játszva sajátítja el a környezetvédelem alapvető szokásait, viselkedésformáit, amelyek egész életére kihatnak. Valljuk, hogy természetbarát gyermek csak természetbarát környezetben nevelődhet. Környezeti nevelésünk több, mint a környezet megismerése: { a környezettudatos, környezetre figyelő magatartás megalapozása, { olyan szokások, magatartásformák alakítása, amelyek a környezettel való harmonikus együttélést biztosítják a gyermek későbbi életvitelében. 4

7 A hely, ahol élünk Csíkszereda, az egykori Csíkszék és Csík vármegye központja, ma Hargita megye székvárosa, Erdély keleti részén 665 m a tenger szintje fölött fekszik, a Középcsíki-medence kijáratánál. A környék tájképét nyugati oldalon a Hargitah e g y s é g v á l t o z ó v u l k á n i vonulata és keleten a Csíkihavasok szelídebb vonulata uralja. Az Olt kanyargó vonala szorosan igazodik a Hargitahegység vonulatához, ezért a medence igen szabálytalan alakú, keleti részén nagyobb térrel bírva. Ezért helyezkedik el itt a térség legtöbb települése. A város az Olt folyó baloldali teraszain, a Nagy-Somlyó hegy nyugati lábánál fekszik, neve a homályos eredetű Csík (határ) és a szláv szreda (közép) szavak összetételéből származik. A város és a vidék éghajlata mérsékelt, enyhén kontinentális jellegű, Csíkszereda lévén a Kárpátmedence egyik hidegpólusa. Télen gyakran előfordul a medence zártsága miatt, hogy felcserélődnek a hőmérsékleti értékek, sűrű köd képződik a vidék fölé, amely főleg ősszel napokig nem oszlik fel, és alacsonyabb a hőmérséklet a medence településeiben és a városban, mint a hegytetőkön. Csíkszereda fekvésének talán kedvező hatásai közé sorolhatjuk az általában csendes szelet. Ritkán van kitéve a város extrém időjárási jelenségeknek, mert a hegygerincek kivédik és elvezetik megnyilvánulásaikat. A város határában különböző földtörténeti korszakok kőzetei találhatóak: üledékes kőzetek, vulkáni kőzetek (főként andezitfélék) és folyami-tavi medenceüledékek. Az aktív vulkanikus időszak lejárta után következő korszakban keletkeztek a vidéken a szénsavas ásványvizek, amelyeket a helyiek borvizek -nek neveznek és a mofetták, amelyek széndioxidos és kénhidrogénes gázkiömlések. 5

8 Célok, feladatok Mindenkire, minden lényre a világon rábíztak valamit vagy valakit. A világ a mi örökségünk, mindenki felel valamiért. (...) Lehet, hogy elég, ha mindenki arra gondol, mi is bízatott rá ebben az életben. Mit kell megőriznie, kire kell vigyáznia, mi a dolga kerek e világon. Shöffer Erzsébet A környezeti nevelés célja nem csupán annyi, hogy a környezetszennyezés és a környezeti ártalmak veszélyeit láthatóvá tegye, hanem örömet és csodálatot kell ébresztenie e környezet még mindig létező szépsége és sokszínűsége iránt. Céljaink: { hogy a gyermekek élménygazdag környezetben, az egyéni fejlődési ütemük tiszteletben tartásával, önálló gondolkodású személyiséggé váljanak { olyan képességek kialakulásának elősegítése, melyek szükségesek az ember kultúrája és környezete közötti kölcsönkapcsolatok megértéséhez, környezetorientált magatartás, a környezeti minőség javítását célzó, tudatos és felelősségteljes cselekvési készség kifejeződéséhez { megtanítani a gyermekeket rácsodálkozni, megismerni, megszeretni, megvédeni a természetet, a környezetüket { formálni a környezetben éléshez szükséges helyes magatartást és pozitív érzelmi viszonyt { a környezettudat ébresztése, a környezetvédelmi ismeretek bővítése, az erre vonatkozó értékrendszer elsajátítása, a környezettudatos magatartás kifejlesztése, a környezet érdekeit szolgáló cselekvések és ehhez szükséges készségek kialakítása { megismertetni az élő, élettelen környezeti tényezők összefüggését, és az évszakokhoz kapcsolódó természeti jelenségek hatását az élővilágra. 6

9 { az egészséges, civilizációs ártalmakat megelőző életmód és gondolkodásmód alapjainak megteremtése Feladataink: { a felnövekvő generációk szemléletét úgy alakítani, hogy a környezetüket, önnön létalapjukat pusztító magatartást elítéljék, és igényükké váljék a természet gondozása, védése, megújulásának segítése { a nevelés folyamatosságának biztosítása, amely távlatilag az iskolával való szoros együttműködésben valósul meg biztosítanunk kell, hogy a gyermekek a környező világot érzékszervekkel, tapasztalás útján ismerjék meg { udvarunkat úgy alakítsuk, hogy lehetőséget biztosítsunk ezekre a megismerő jellegű folyamatokra { tudatosítanunk kell a gyermekekben, hogy a természetben nincs elhanyagolható, felesleges" elem, hogy a természet részei vagyunk, nem tulajdonosai" (Ne árts, vigyázz rá! ) { kiemelt feladat a környezet megismertetésére való nevelésben az ökológiai szemlélet alapjainak lerakása, az óvodába járó gyermek egészséges életmódra való felkészítése { ki kell alakítsuk a természet szeretetét, tisztasága, szépsége védelmére irányuló igényt, az élet szeretetét. 7

10 I. Zöldövezetek I.1. Az óvoda udvara A természet varázsát ontja bőven. A fűben, a virágban és a kőben. Ó nincs a földön oly silány anyag, Mely így vagy úgy ne szolgálná javad; De nincs oly jó, melyben ne volna vész, Ha balga módra véle visszaélsz. William Shakespeare Az óvoda udvara az a tágas és közvetlen közeli szabadtér, amely helyet ad az óvodás gyermek mindennapos találkozásának a természettel, így lehetővé válik számára az élő környezet észlelése és a benne történő változások folyamatának megtapasztalása. Az udvar kialakítása a környezetvédelem nevelésének olyan fontos része, amely elengedhetetlen feltétele a természetben való létezésnek. A kisgyermek szükségleteinek megfelelő napirend magába foglalja, hogy az, az óvodában tartózkodás ideje 25-30%-át a szabadban töltse. Ezért kifejezetten fontos egy ingergazdag környezetet biztosítani számára a kint töltött időre. Ekkor fokozottabb figyelmet szánhatunk megfigyelésekre, mozgásra, művészeti és gyakorlati tevékenységek levezetésére, ünnepélyek megszervezésére. Célunk, az udvar megfelelő kialakításával biztosítani: { a gyermekek aktív és nem minden esetben irányított örömszerzését, a közvetlen természet megtapasztalását { a szabadtéri tevékenységekben és rájuk szabott feladatokban való aktív részvételt { az empatikus viszonyulásukat az élővilághoz { a pozitív szociális magatartás, a gyermek-környezet interakciójának serkentését { a gyermekek ösztönzését környezetük kreatív felhasználására 8

11 Az óvodai udvar zöldövezeteinek és játszóterének ilyen irányú kialakítása egy vonzó, a gyermekek kezdeményező készségét valamint aktív részvételét serkentő környezet kifejezésével a környezetvédelmi nevelés céljait oldhatjuk meg, amely sorsdöntő lehet a következő nemzedék számára. Megoldási lehetőségek: { évszakonként megfigyeljük az udvar változásait, és ezen változások hatását az itteni növény és állatvilágra { a négy évszakban készített fényképeket és felvételeket összehasonlítjuk érzékeltetve a gyermekekkel a változásokat { megfigyeljük, hogy milyen élőlényeknek ad otthont az óvoda udvara: a fák, a bokrok, a talaj { hallgatjuk a hangokat, zörejeket és megkülönböztetjük ezeket: a természet hangjai, a város zaja { csoportonként kiválasztunk egy udvarrészt, amelyet gondozunk egész év során: kialakítunk virág-, esetleg zöldségágyásokat, és facsemetéket, cserjéket ültetünk közösen biztosítva ezek életfeltételeit egyénenként megszabott feladatokkal { hulladékanyagot gyűjtünk, és újrahasznosítjuk nagyméretű mesevár vagy madáretetők készítésére { különböző természetes anyagokból, termésekből,,gyártunk játéktárgyakat vagy játékkiegészítőket { meséket hallgatunk nyáron a nagy fák árnyéka alatt { eső után pocsolyák vizével, sárral festünk aszfaltra { kincskereső, ügyességi és dalos-mozgásos játékokat szervezünk { ősszel részt veszünk az udvartakarításban, az összegyűjtött avart komposztáljuk { télen hóra festünk természetes színezőkkel, kísérletezünk hóval és jéggel, szánkózunk az udvar dombos részén, és hóembert, hóvárat építünk { napos időben játszunk a saját árnyékunkkal és a fák árnyékával: Árnyékkergető, Kinek az árnyéka? { feküdjünk le a földre, és figyeljük a felhők mozgását: Merre megy a felhő?, Adj nevet a felhőnek! { feladatlapok: Mit cselekszenek a képen látható gyerekek? Húzd át a helytelenül viselkedő gyerekeket! Színezd ki a rajzot! Milyennek képzeled el óvodád udvarát? Egészítsd ki a rajzot! ƒ Öltöztesd fel az óvodád fáját az évszaknak megfelelően! Érdekességek: { óvodánk legidősebb fája vajon ki és mikor ültette? { az óvoda épületének elkészülése után nagyon sok időnek kellett eltelni, hogy itt fű, fa vagy bokor zöldelljen 9

12 { vannak anyukák, apukák, akik óvodáskorukban itt játszottak, és az öreg jegenye meg a nyírfák akkor még törékeny csemeték voltak Mit tehetsz? { A fiatal csemeték törzsét csak simogasd, anélkül, hogy rángatnád! { A fák vagy bokrok ágait ne törd le, mert a nyári hőségben árnyékot tartanak, és otthont adnak a madaraknak! { Az ágyások növényeit folyamatosan gondozd! { Papírzsebkendőt, szemetet csak a szemetes kukába dobj! { Etesd télen a madarakat a számukra megfelelő eledellel! Kérdezd az óvónénit vagy a szüleidet! { Folyamatosan vegyél részt a csoportod udvarrészének ápolásában, szépítésében! { A homokot nem minden növény szereti. Hagyd a homokozóban! { A havat ne edd meg, nem csak azért, mert nagyon hideg, és torokfájást okozhat, hanem azért is, hogy bármilyen tisztának látszik, sok parányi szennyező anyag van benne! 10

13 11 Mit cselekszenek a képen látható gyerekek? Húzd át a helytelenül viselkedőket, színezd ki a képet!

14 Milyennek képzeled el óvodád udvarát? Egészítsd ki a rajzot! 12

15 Öltöztesd fel az óvoda fáját az évszaknak megfelelően! 13

16 I.2. A park Aki szereti a szépet, az életet szereti. Aki gyermekkorában megtanult látni az sok-sok év múlva, ha rosszkedvűen vagy bánattal sújtottan jár az úton, meglátja a zöld fűben a sárga kankalin ragyogását, vagy a fecske röptének eleganciáját. És máris szebbnek látja a világot! Hermann Alice Csíkszeredában nagy számban vannak zöldövezetek is. A város egyik látogatott helye a központi park, mely a város legnagyobb parkja. Régen mocsaras terület volt, Vizellő-rétnek hívták, és vadkacsák is éltek benne ben parkká nyilvánították. Számos madár- és fafaj él a parkban. A dendrológiai parkban sok érdekes kétéltű található, mivel egy patak is elfolyik ott, gyékényekkel övezve. Az egész park eléggé nedves terület. Célunk, hogy megalapozzuk a természettudatos (környezetre figyelő-óvó) életszemlélethez szükséges kompetenciák fejlődését: { a gyermekek váljanak alkalmassá saját élményű megtapasztalás útján, közvetlen és tágabb természeti környezetük felfedezésére, tiszteletére, annak megóvására { a gyermekek kirándulásokon, kísérletekkel, megfigyelésekkel, mérésekkel, vizsgálatokkal faggassák a természetet, és csak ezt kövesse az elméletépítés { olyan feltételek, eszközök megteremtése, melyek lehetővé teszik minél több tapasztalat szerzését a természetben, a környezetben { a gyermekek a megfigyelés, a tapasztalatszerzés alapján ismerjék és értsék meg a valóságot a maga egészében { a természet szeretetére, a környezet védelmére nevelés példamutatással annak értékeinek, szépségeinek megláttatásával Megoldási lehetőségek: { séta a város központjában lévő parkban, a Mikó-vár előtti parkban { madarak, fák megfigyelése a séták során (összehasonlítások, faölelés, törzsek átmérése, a fák kéregmintázatának megtapogatása, faodúk, madárfészkek) { városunk ritka fáinak meglátogatása { gyűjtögetés: gyűjtünk kavicsokat, csigaházakat, ágakat, terméseket. De az a 14

17 szabály: Csak azt vihetem haza, amit a természet már nem használ, tehát elenged magától { Fogadj örökbe egy fát! Kiválasztunk egy fát, és azt megfigyeljük minden évszakban { vizsgálódunk mindenre figyelve - a zörejekre, hangokra { nem hagyjuk szó nélkül az eldobált hulladékokat, a letört ágakat { a park talajának megfigyelése (kavicsos, homokos, agyagos), talajlakó rovarok (bogarak, giliszták, férgek, csigák stb.) színe, formája, mozgása { képek, könyvek, folyóiratok gyűjtése a témával kapcsolatban { madarakkal, fákkal, rovarokkal kapcsolatos mesék, mondókák, versek, dalok hallgatása { CD-ről madárhangok felismerése { barkácsolás: a fák, bokrok terméseiből (gesztenye, toboz, makk, dióhéj) ötletes bábuk, állatok, madarak, rovarok készítése { a lepréselt, megszáradt falevelekből érdekes formák ragasztása, ablakdísz falevelek fűzése vékony cérnára { vizuális tevékenység: élményrajzok, festés, falevél nyomatok készítése festékkel, gyurmába, nagyobb kövek kifestése, kéreglenyomat rajzlapra zsírkrétával { feladatlapok: Miért szomorú a park? Karikázd be a hulladékot! Színezd ki azt, ami nem hulladék, szemét! Így helyes így helytelen! Színezd ki azt a képet, amelyiket helyesnek tartod! ƒ Keress azonos formájú leveleket, színezd ugyanolyan színűre! Számold meg, melyikből mennyit találtál, és rajzolj a megfelelő levélformába ugyanannyi pontot! Érdekességek: Tudtad, hogy városunkban milyen ritka fafajták fordulnak elő? { a központi parkban sétálva a sok fenyőfélén kívül láthatunk még japán akácot, meggyfát, magas kőrist, díszalmafát, mogyorófát, valamint eperfát is { szintén a központi parkban a Hargita Megyei Kulturális Központ épülete felőli bejáratánál látható négy amerikai duglászfenyő { a Csíki Színház melletti parknak a megmaradt részében áll a város egyetlen tiszafája { a Mikó-vár és a Polgármesteri Hivatal székháza között látható egy több évszázados szilfa { a szilfa körül találhatóak még gesztenyefák, valamint díszalmafák is. A polgármesteri hivatal előtt is találhatóak különös alakú szilfák 15

18 { a Petőfi Sándor Általános Iskola udvarán él a város egyetlen magnóliafája { a csíksomlyói járványkórház épületével szemben található két nagyon magas életkorú kanadai nyár, amelyek életkoruk miatt megyei szinten is védettséget élveznek { a Márton Áron utca sarkán, a Venczel József utcában, a Hirsch-ház udvarán található Csíkszereda egyik keskenylevelű ezüstfája Mit tehetsz? { Járj gyalog, vagy kerékpárral! { A szemetet a hulladékgyűjtőbe dobd! { Ne törd le a fák ágát! { Ne járj a zöld gyepen! { Ne szakítsd le a parkból a virágokat! { Ha van rá lehetőséged, ültess facsemetéket, bokrokat és gondozd, hogy sokáig megmaradjanak! Menedéket és otthont szolgálnak madaraknak és más élőlényeknek. { Készíts madáretetőt, gondoskodj róluk! 16

19 Miért szomorú a park? Karikázd be a hulladékot! Színezd ki azt, ami nem hulladék, szemét! 17

20 Így helyes így helytelen! Színezd ki azt a képet, amelyiket helyesnek tartod! 18

21 Keress azonos formájú leveleket, színezd ugyanolyan színűre! Számold meg, melyikből mennyit találtál, és rajzolj a megfelelő levélformákba ugyanannyi pontot! 19

22 I.3. Erdők, mezők, rétek Amikor az erdőn jársz, és rábukkansz valahol egy forrásra, ülj le melléje csöndesen, és figyelj. Nagyon csöndes légy, és akkor hallani fogod a zöld ruhás tündérke hangját a surranó vízből. Ha pedig jó füled van, és érted az erdő nyelvét, akkor meghallhatod azokat a csodaszép meséket, amiket a forrás, a csermely, a patak tündére elmond ilyenkor a fáknak. Csíkszereda túlnyomó részben fenyőerdők ölelésében fekszik. A Csíki-medence pereméről az idő múlásával a lombhullató fák majdnem teljesen kiszorultak. Itt már csak a Nagy-Somlyó hegy képez kivételt. A város keleti határából is látható bükkerdő és fenyőerdő keveredése a hegy csúcsán már győzedelmeskedik az utóbbi. Délkeleten, mint néhai kistestvér, a Suta erdő magaslik szerényebben. Itt néhány éve vihar döntötte ki a fenyőerdő, szívét, azóta is a természetre lett bízva, hogy gyógyítsa magát. Nyugaton a Szécseny Patak mentén, az Olt jobb partján, Csíkszereda nyugati peremén található a Szeredai-fürdőtől továbbhaladva csodálatos fenyveserdő tárult elénk a patak mindkét oldalán. Ma már gyermekkorunk élményei őrzik a képet, ez az ideális természetrész sajnos megszűnt létezni. Az emberek annyira betolakodóan építkeztek itt, hogy néhol a patak medre sem látható. Senki nem sajnálta az itteni élővilágot, hadd húzódjon félre ez ember útjából, hisz ő az úr! Említésre talán a legérdemesebb a Zsögödfürdőhöz tartozó erdő, rét és az Olt partja. Itt is nagymértékben észlelhető az ember tolakodása, de nagyobb terjedelmű az erdős és legelős terület. Számos védett növényfaj fordul itt elő. Az itt élő állatvilág is igen sokszínű többféle ritka és védett nagyvad, madárfaj, hüllő és kétéltű otthonának adva helyet az erdők, a legelők és az Olt partján honos növényvilág. Nagyon sok nyúl, egér, pele, mókus, nyest, róka, farkas, medve, szarvas, őz él itt. Külön említést érdemel a környéken kizárólag a Szécsenyi-tóban élő pézsmapocok populáció, valamint megemlítendő, hogy az Olt mentén 1998-tól bukkanhatunk már a hód nyomaira is, és örömmel csodálhatjuk, hogy e nemes, őshonos faj a Holtágban is otthonra talált. Célunk, hogy gyermekeinkkel megismertessük e természeti kincset amely nekünk, itt lakóknak adatott: { tudatosítsuk a gyermekekben, hogy az erdő Földünk, s a rajta élő emberek egyik nélkülözhetetlen életforrása, a természeti tényezőktől és emberi 20

23 beavatkozásoktól függő életközösség és élőhely { érzékeltessük velük, hogy az erdő a földünk legfejlettebb életközössége, amely otthont ad földje felszínén és talajában a moháknak, gombáknak, puha szárú növényeknek és fáknak, így biztosítva megfelelő élőhelyet a rovarvilágnak, sokféle általuk is ismert madárnak és a vadállatnak { ismerkedjenek meg az erdők, mezők növény és állatvilágával { tudatosodjon bennük a szennyezettség káros hatása az élőlényekre, ennek megelőzési lehetőségei, a városkörnyéki zöldövezetek védelmének érdekében { váljanak érzékennyé, és vállaljanak rájuk szabott feladatokat a védett növények és állatok óvásának érdekében Megoldási lehetőségek: { tanulmányi és felfedezési kirándulások évszakonként erdész, vadőr, esetleg ornitológus kíséretében { megfigyeljük a különböző fák, bokrok és cserjék leveleit és terméseit, kérgét, összehasonlítjuk, fatörzseket mérünk öleléssel { A tájegységek élővilága talajlakók az erdőben, mezőn, mocsárban, fakéreglakók, lomblakók, odulakók { Óvd a természetet! védett területek bemutatása, óvatos bebarangolása: ismeretszerzés védett állatfajtákról, madarakról, hüllőkről { Leszakítsam? Ne szakítsam? ismerkedés védett növényekkel és gyógynövényekkel, gyógynövénygyűjtés { Ki lakik itt? erdei és mezei élőlények rejtekhelyének megfigyelése és megnevezése: odú, barlang, fészek, kotorék, boly { készítsünk avarból, gallyakból és száraz növényekből lakhelyet az állatoknak { beszélgetés Miért támadnak az állatok, rovarok? { szimulációs játék Tűz az erdőben { piknik a maradékok eltakarítása: Mi maradhat, és mit viszünk haza? { játékok: Nyomkeresők, Találj ki az erdőből!, Ki ér ide hamarabb? { hangok érzékelése és differenciálása: Minek a hangját hallod? Utánozd! { közös munkák: gyűjtött növények préselése, kollázskészítés préselt növényekből plakátkészítés (papír újrahasznosítása): Védd az erdőt! { élményrajzok, festmények készítése: Én és az erdő (mező) lakói, Az erdő nyáron (ősszel, télen, tavasszal) { teafőzés, teázás a közösen gyűjtött és szárított gyógynövényekből { feladatlapok: Mondd el, mi nem helyes! Húzd a zsákba a gyerekek által eldobált szemetet! Rajzolj annyi virágot, ahány fát látsz! Színezd ki a képet! Karikázd be azokat a tárgyakat, amelyekre szükség van az erdei kiránduláshoz! Színezdki a képet! ƒ Vágd el a képeket, tedd megfelelő sorrendbe, és alkoss mesét róluk! 21

24 . Érdekességek: { A legokosabb madarak a hollók és a varjúk. A bagoly nem tartozik közéjük. { A rókáknak nem csak az orrukon van bajszuk, hanem a lábukon is, amely a tájékozódásban segít nekik. { Egy vakond egyetlen éjszaka leforgása alatt akár 80 méter alagutat is tud ásni { A bolyban a hangyák rengetegen élnek, mégis mindeniküknek megvan a saját feladata: van, aki élelmet gyűjt, van, aki védi a bolyt, van, aki figyelmeztet a veszélyre, van, aki a lárvákat gondozza, de egy királynő van, ő utódokat hoz világra. { Az erdő számos gyümölcsöt, magot, gombát ad nekünk, amik kimondottan egészségesek, de mielőtt bármit szakítanál, mutasd meg a téged kísérő felnőttnek. { A földigiliszták puhítják a talajt, így a növények gyökerei oxigénhez jutnak, és jobban fejlődnek. { A katicabogarak levéltetvekkel táplálkoznak, ezért nagyon fontos szerepük van a növények fejlődésében. { A fák élnek: táplálkoznak, pihennek, lélegeznek, és vérkeringésük van éppúgy, mint nekünk. { A növényekre szükségük van az állatoknak és az embereknek egyaránt, hiszen fotoszintézisük során szerves anyagokat állítanak elő számukra. { A növényeknek fontos szerepük van a levegő tisztításában: leveleikkel, tűleveleikkel kiszűrik a levegőből a port és a káros anyagokat és oxigént termelnek szén-dioxidból. { A fa gyökerei elraktározzák a vizet, fellazítják, porhanyóssá teszik a földet. { A tiszta levegő nagyon fontos az egészségünk szempontjából: Tudod, hogy a fa gondoskodik rólad, hogy friss levegőt lélegezz be? { Egy nagy fa 10 embernek elegendő tiszta levegőt ad. { A fák árnyékukkal segítenek elviselhetőbbé tenni a nyári forróságot. 22

25 Mit tehetsz? { Természetjárás közben ne hangoskodj túlságosan, mert megijeszted az állatokat, madarakat! { Csak a kijelölt útvonalon járj, így nem okozol kárt az itt lakóknak, és nem is tévedsz el! { Piknik végén gyűjts össze minden hulladékot, mert vannak állatok, amelyek megbetegedhetnek az alma csutkájától vagy a banán héjától, akár a kenyérmaradéktól is! { Ne szakíts le minden virágot, ami tetszik neked! Lehet, hogy nagyon ritka és védett, leszakítása miatt az egész növény elhal, virága nem szórja el magvait, hogy új nőhessen a helyébe. { Nézd meg az óvónénivel vagy szüleiddel a következő természetismereti filmeket, ill. rajzfilmeket (kérd, hogy szinkronizálják számodra, így sokmindent te magad is megértesz): A madarak vándorlása, Microcosmos, A Föld éltető erői, Z, a hangya, Egy bogár élete! { Figyelj minden kis élőlényre, ne bántsd, hagyd élni! Nem tudhatod, hogy milyen fontos ő a természetnek. 23

26 Mondd, mi nem jó! Húzd a zsákba a gyerekek által eldobott szemetet! Rajzolj annyi virágot, ahány fát látsz! Színezd ki a képet! 24

27 Karikázd be azokat a tárgyakat, amelyekre szükség van az erdei kiránduláshoz! Színezd ki a képet! 25

28 Vágd el a képeket, tedd megfelelő sorrendbe, és alkoss mesét róluk! 26

29 27

30 28

31 II. Városunk vizei Víz! Se ízed nincs, se zamatod, nem lehet meghatározni téged, megízlelnek, anélkül, hogy megismernének. Nem szükséges vagy az életben: maga az élet vagy. Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg Egyetlen élőlény, így az ember sem képes víz nélkül élni. Nem meglepő, hiszen mi is jó részt abból állunk. A Föld vizei gyakorlatilag sós vizek, az összmennyiség kevesebb mint 3%-a szárazföldi élethez szükséges édesvíz. Túlnyomó része a sarki jégbe fagyott, elenyésző része felszín alatti és csupán néhány ezrelék a felszín feletti, tavakban és folyókban lévő édesvíz. E két utóbbi biztosítja az életet a Földön. Minden csepp víz egy nagy körforgás része. Elpárolog, aztán csapadék formájában visszahull a szárazföldre vagy vizekbe, beszivárog a talajba. A csapadék formái: eső, köd, dér, zúzmara, ónos eső, jégeső, harmat, hó. Habár az élet víz nélkül nem létezik, a víz hordozza az élővilágra veszélyes, káros, ártalmas anyagokat is. A levegő és a talaj szennyező anyagai a vízen keresztül mindenhová el tudnak jutni. Az ember nagyon sok mindenre használ vizet. Az ivóvíznek tisztának kell lennie, hogy ne betegedjünk meg, ám a víz számtalan módon szennyeződhet. Mindenki szeretne olyan környezetben élni, ahol nem kell félni az elszennyeződött víztől, a fertőzésektől, hogy öröm legyen a tavakban, folyókban fürdeni. Ha nem óvjuk környezetünket, a vízhiány egyre fokozódik. Borvízforrások, természetes vízforrások (Csíksomlyó, Zsögödfürdő) A város határain három fontosabb borvízlelőhelyet találunk. Csíksomlyón a Nagy Somlyó hegy lábánál, melynek vizét előszeretettel használják asztali vízként az itt lakók, de az idelátogatók nagy többsége is kihasználja az alkalmat, hogy megkóstolja. 29

Dabason 10 helyszínen található szelektív hulladékgyűjtő sziget:

Dabason 10 helyszínen található szelektív hulladékgyűjtő sziget: Dabason 10 helyszínen található szelektív hulladékgyűjtő sziget: 1. Örkényi út Buszforduló (Gyón) 2. Vasút út Halász Jenő u. (Gyón) 3. Szőlő u. Iskola előtt (Gyón) 4. Szent István út Halász Kúria környéke

Részletesebben

SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA. Szeged, Földmíves u. 3

SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA. Szeged, Földmíves u. 3 SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA Szeged, Földmíves u. 3 CÉLOK Alakuljon és tudatosodjon a gyermekek környezetükhöz fűződő pozitív viszonya. Ismerjék meg a gyerekek a kulturált életvitel szokásait. Legyenek

Részletesebben

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD.

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. LELLEI ÓVODA Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. (Környezeti Munkanapló) A LELLEI ÓVODÁBAN: Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos

Részletesebben

Óvodánk ökológiai jelszava

Óvodánk ökológiai jelszava Óvodánk ökológiai jelszava Egyesült erővel meg akarjuk menteni a FÖLDET! FELNŐTTEK FIGYELEM! A FÖLDNEK, AKÁRCSAK A GYEREKEKNEK, VÉDELEMRE ÉS TÖRŐDÉSRE VAN SZÜKSÉGE! Az Öko-Iskola nevelési program fő céljai:

Részletesebben

KOMPOSZTÁLJ UNK EGYÜT T! leírás

KOMPOSZTÁLJ UNK EGYÜT T! leírás KOMPOSZTÁLJ UNK EGYÜT T! leírás Komposztálás Otthoni komposztálással a természetes lebomlási folyamatoknak köszönhetően jó minőségű humusz nyerhető a konyhai és a kerti zöldhulladékokból, amelyek ideális

Részletesebben

Most legyél válogatós!

Most legyél válogatós! Jó helyen járok, mik ezek a színek? Hová lettek a régi kukák? És miért ilyen szépek az újak? Mert 2012. szeptemberétõl a Corvinuson is bevezetésre került a szelektív hulladékgyûjtés! Ne a tanulnivalót,

Részletesebben

Környezetvédelmi totó 1.

Környezetvédelmi totó 1. Környezetvédelmi totó 1. Miből áll a háztartási hulladék? 1 mindenféle lomokból 2 papír-, műanyag-, üveg-, textil-, kevert- és egyéb hulladékokból, komposztálható anyagokból x amit a konyhában a szemetesbe

Részletesebben

TETRA PAK VETÉLKEDŐ KÉRDÉSEK 1. forduló. 2. Hol található hazánk és Európa egyik utolsó homoki tölgyese?

TETRA PAK VETÉLKEDŐ KÉRDÉSEK 1. forduló. 2. Hol található hazánk és Európa egyik utolsó homoki tölgyese? TETRA PAK VETÉLKEDŐ KÉRDÉSEK 1. forduló 1. Hol található a világ legnagyobb trópusi erdőterülete? a. A Kongó-medencében. b. Amazóniában. c. Pápua-Új Guineán. 2. Hol található hazánk és Európa egyik utolsó

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása A fejlesztés

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása A fejlesztés céljainak meghatározása Az Európai Uniós pályázatot 2011 októberében nyújtottuk be A fővárosi

Részletesebben

Készítette: Kis Judit Kovács Istvánné Nagy Árpádné Ollé Valéria

Készítette: Kis Judit Kovács Istvánné Nagy Árpádné Ollé Valéria SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZOLGÁLAT ÉS PEDAGÓGIAI-SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY Az innováció címe: Barátom a természet Készítette: Kis Judit Kovács Istvánné Nagy Árpádné Ollé Valéria Az

Részletesebben

TEREMÉSZETBERÁT SZAKKÖR ÉVES MUNKATERVE 2013-2014.

TEREMÉSZETBERÁT SZAKKÖR ÉVES MUNKATERVE 2013-2014. TEREMÉSZETBERÁT SZAKKÖR ÉVES MUNKATERVE 2013-2014. Heti óraszám: 1 óra Éves óraszám: 36 óra Készítette: 2013. szeptember 1. ------------------------------------- Dr. Halász Mátyásné Ellenőrizte:.. munkaközösség-vezető

Részletesebben

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom Évfolyam: 5-6. évfolyam Téma: Én és a környezetem - esszé a hulladékkezelésről Tanóra időtartama: 45 Nevelési cél:

Részletesebben

ÖKO-iskola munkaterv 2014/2015 tanév

ÖKO-iskola munkaterv 2014/2015 tanév ÖKO-iskola munkaterv 2014/2015 tanév Szentlőrinc, 2014. 09. 24. Készítette: Tóth Beáta Iskolánk, a Szentlőrinci Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye pályázati úton, a 2012/2013-as

Részletesebben

Szelektív hulladékgyűjtés

Szelektív hulladékgyűjtés Szelektív hulladékgyűjtés Iskolai bemutató foglalkozás tervezete Készítette: Surányi Tekla PR ügyintéző, ÖKOVÍZ Kft. Osztály: 1-8. osztály Foglalkozás témája: szelektív hulladékgyűjtés gyakorlati tudnivalói

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév Készítette: Bádonyiné Olasz Erzsébet Börcsökné Csontos Tünde Ökoiskolai munkacsoport: Tagjai: Alsós osztályfőnöki mk: Felsős osztályfőnöki mk.: Alsós humán mk.: Felsős

Részletesebben

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program. Városi Óvodák Tagóvodája Tókerti Óvoda Pápa, Ötödik u. 26. A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Óbudai Zöld Szabadegyetem Szabó Magdolna 2011. december 1. főtanácsadó Törvényi háttér Európa Tanácsi alapelvek, Környezeti akcióprogramok 1990. évi LXV. trv.

Részletesebben

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Tantárgy: Évfolyam: Téma: Tanóra időtartama: Nevelési cél: Oktatási cél: Felkészülés, előzetes munka: Rajz és vizuális kultúra 5. évfolyam Művészi alkotások

Részletesebben

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS SZEMÉT KÉRDÉS

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS SZEMÉT KÉRDÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS SZEMÉT KÉRDÉS HULLADÉK ÉS SZEMÉT Hulladék - az ember termelő-fogyasztó tevékenysége során keletkező anyagok melyeket már nem tudnak/akarnak felhasználni. Kezeléséről

Részletesebben

A felszín ábrázolása a térképen

A felszín ábrázolása a térképen A felszín ábrázolása a térképen Rajzold le annak a három tájnak a felszínét, amelyről a tankönyvben olvastál! Írd a képek alá a felszínformák nevét! Színezd a téglalapokat a magassági számoknak megfelelően!

Részletesebben

Ha a Föld csupán egy egynemű anyagból álló síkfelület lenne, ahol nem lennének hegyek és tengerek, akkor az éghajlatot csak a napsugarak beesési

Ha a Föld csupán egy egynemű anyagból álló síkfelület lenne, ahol nem lennének hegyek és tengerek, akkor az éghajlatot csak a napsugarak beesési A Forró övezet Ha a Föld csupán egy egynemű anyagból álló síkfelület lenne, ahol nem lennének hegyek és tengerek, akkor az éghajlatot csak a napsugarak beesési szöge, vagyis a felszínnel bezárt szöge határozná

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ...

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ... Tompáné Balogh Mária KÖRNYEZETISMERET Élô és élettelen természet TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK. osztályos tanulók részére............. a tanuló neve pauz westermann AZ ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN TERMÉSZET ALAPISMERETEI.

Részletesebben

Állatkerti foglalkozások. Óvodásoknak

Állatkerti foglalkozások. Óvodásoknak Állatkerti foglalkozások Óvodásoknak Az állatkert az élmények kertje Élménygyűjtő séták az állatkertben Vannak, akik már megtapasztalták, milyen izgalmas úgy érkezni egy állatkerti látogatásra, hogy ott

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

4. állomás. Környezetismeret- környezetvédelem. Békésen Békésben

4. állomás. Környezetismeret- környezetvédelem. Békésen Békésben 4. állomás Környezetismeret- környezetvédelem Békésen Békésben 1 BÉKÉSEN BÉKÉSBEN 1. feladat Mottó: Ha majd mindnyájan összefogunk, S küzdünk a környezetszennyezés ellen, Senki sem fog majd szemetelni,

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

Együtt az élő környezetért munkaközösség

Együtt az élő környezetért munkaközösség Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu Együtt az élő környezetért munkaközösség Éves terv 2013/2014 Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni haladás.

Részletesebben

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET 2. osztályosoknak Heti: 1 óra Évi: 37 óra KOMP Óraszám Téma Ismeretanyag, 1. Vakáció után Közlekedési eszközök ismerete Város, falu, vízpart, hegyvidék felismerése 2.

Részletesebben

ugyanazt a legyet 15-ször a könyvben! De vigyázz, akad köztük szélhámos is!

ugyanazt a legyet 15-ször a könyvben! De vigyázz, akad köztük szélhámos is! Szöveg és illusztráció: Bogárszakértő: bogár Találd meg... ugyanazt a legyet 15-ször a könyvben! De vigyázz, akad köztük szélhámos is! Ki lakik idebenn Mindenféle bogár 6 Imádkozó sáska 38 Bogárlesen 8

Részletesebben

Kérdések komposztálásról. 2. Környezetbarát módszer-e az, hogy a zöld hulladékot elégetjük?

Kérdések komposztálásról. 2. Környezetbarát módszer-e az, hogy a zöld hulladékot elégetjük? Kérdések komposztálásról 1. Milyen élőlények segítik a komposztálást? a, gombák, baktériumok, férgek b, vírusok, lótetűk, sugárgombák c, baktériumok, tetvek, kérészek és medveállatkák 2. Környezetbarát

Részletesebben

www.hargitamegye.ro www.elhetojovo.ro /elhetojovohr OKTATÓ KIADVÁNY AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK V VIII. OSZTÁLYOS TANULÓI RÉSZÉRE

www.hargitamegye.ro www.elhetojovo.ro /elhetojovohr OKTATÓ KIADVÁNY AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK V VIII. OSZTÁLYOS TANULÓI RÉSZÉRE S M I D H A R G H I T A I H R H A R G I T A F E L E L Ő S K Ö Z Ö S S É G, É L H E T Ő J Ö V Ő! www.hargitamegye.ro www.elhetojovo.ro /elhetojovohr OKTATÓ KIADVÁNY AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK V VIII. OSZTÁLYOS

Részletesebben

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló INTÉZMÉNY Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda Egregyi Tagintézménye, Hévíz, Zrínyi út 151 IDŐPONT 2011-2012 tanév, 2012. 08. 31. Az idei tanévben

Részletesebben

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek Kedves Kolléga! Oszkár, a kistigris az óvodában című sorozatunk a cselekvő-felfedező tanulásszervezés támogatását vállalja fel, valamint a pedagógusok differenciáló, tervező munkáját is segíteni szeretnénk.

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI TÉMAHÉT

KÖRNYEZETVÉDELMI TÉMAHÉT KÖRNYEZETVÉDELMI TÉMAHÉT 2010. MÁJUS 21 28. A környezetvédelmi témahét lezárása, összegzése A tanmenetbe tervezett programokat, tananyagokat, különböző osztályfokon, tantárgyakhoz, az alábbi témakörökben

Részletesebben

A/ Általános elvárások:

A/ Általános elvárások: Öko iskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek Határidő Felelős A/ Általános elvárások: Az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása. Igényes környezet kialakítása és kialakíttatása a diákok

Részletesebben

1 tanóra hetente, összesen 33 óra

1 tanóra hetente, összesen 33 óra Művelődési terület Tantárgy Óraszám Évfolyam Ember és társadalom Regionális nevelés 1 tanóra hetente, összesen 33 óra nyolcadik Iskolai végzettség ISCED 2 Tanítási nyelv Ez a tanmenet a Szlovák Köztársaság

Részletesebben

Természetes környezet. A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok

Természetes környezet. A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok Természetes környezet A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok 1 Környezet természetes (erdő, mező) és művi elemekből (város, utak)

Részletesebben

Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése

Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése (KEOP-1.1.1./2F/09-11-2013-0003) TÁJÉKOZTATÓ GYEREKEKNEK (Oktatási segédanyag) Kohéziós

Részletesebben

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek Kedves Kolléga! Oszkár, a kistigris az óvodában című sorozatunk a cselekvő-felfedező tanulásszervezés támogatását vállalja fel, valamint a pedagógusok differenciáló, tervező munkáját is segíteni szeretnénk.

Részletesebben

Hagyományőrzés a óvodánkban

Hagyományőrzés a óvodánkban Önálló intézményi innováció Hagyományőrzés a óvodánkban A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. 2. Ismerkedés az óvoda más csoportjaival, az ott dolgozókkal 3. Őszi termések gyűjtögetése

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

Vizsgálódás mikroszkóppal.

Vizsgálódás mikroszkóppal. Időtartam: 1,5 2,5 óra Melyik korcsoportnak ajánljuk? Kiscsoporttól nagycsoportos korosztályig, és 1. osztályosoknak ( A programcsomagot egészben ajánljuk, de egy-egy része külön is megvalósítható) Vizsgálódás

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/ Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni /Véghelyi Balázs/ 1 Az óvoda hivatalos elnevezése: BALATONVILÁGOSI SZIVÁRVÁNY ÓVODA Az óvoda pontos

Részletesebben

Fenntartható kistelepülések KOMPOSZTÁLÁSI ALAPISMERETEK

Fenntartható kistelepülések KOMPOSZTÁLÁSI ALAPISMERETEK Fenntartható kistelepülések KOMPOSZTÁLÁSI ALAPISMERETEK Táltoskert Biokertészet Életfa Környezetvédő Szövetség Csathó Tibor - 2014 Fenntarthatóság EU stratégiák A Földet unokáinktól kaptuk kölcsön! Körfolyamatok

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

Általában a környezet védelmről. A földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön! (ősi indián közmondás)

Általában a környezet védelmről. A földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön! (ősi indián közmondás) Általában a környezet védelmről A földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön! (ősi indián közmondás) Környezet tudatos életmód Sokszor mondják, hogy a szegény ember nem tud spórolni,

Részletesebben

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

Látvány elemek koncepció terve

Látvány elemek koncepció terve Látvány elemek koncepció terve A A Modern Városok Program keretében megvalósuló Pangea Ökocentrum (Sóstói Többfunkciós Oktatási Központ) Építési Kivitelezési Tervdokumentációjához Építtető: Nyíregyházi

Részletesebben

T E R M É S Z E T E S A N YA G

T E R M É S Z E T E S A N YA G KÖRNYZETBARÁT T E R M É S Z E T E S A N YA G SZOMORÚ TÉNYEK A MŰANYAG PALACKOKRÓL Az eldobható műanyag palackok jelentős veszélyt jelentenek az állatvilágra. A műanyagok lebomlási ideje több száz év, és

Részletesebben

Ökoiskolai munkaterv 2014-15 Augusztus 29. Ökoiskola munkacsoport megalakulása Ökoiskolai munkacsoport megalakítása (munkaközösségenként 1 fő; 1 fő

Ökoiskolai munkaterv 2014-15 Augusztus 29. Ökoiskola munkacsoport megalakulása Ökoiskolai munkacsoport megalakítása (munkaközösségenként 1 fő; 1 fő Ökoiskolai munkaterv 2014-15 Augusztus 29. Ökoiskola munkacsoport megalakulása Ökoiskolai munkacsoport megalakítása (munkaközösségenként 1 fő; 1 fő technikai dolgozó) Munkaközösségi vállalások elkészítése

Részletesebben

Paks és térsége hulladékgazdálkodási. rendszer. Tájékoztató füzet 2013

Paks és térsége hulladékgazdálkodási. rendszer. Tájékoztató füzet 2013 Paks és térsége hulladékgazdálkodási rendszer Tájékoztató füzet 2013 Kiadó TelePaks Nonprofit Kft., Paks Nyomda Kerényi Nyomda, Szekszárd Felhasznált irodalom Paksi Hírnök paks.hu pthr.hu Komposztálás

Részletesebben

ÖKOISKOLA PROGRAM 2013-2014

ÖKOISKOLA PROGRAM 2013-2014 ÖKOISKOLA PROGRAM 2013-2014 Készítette: Mujzer Richárd ÖKOiskola vezető Győr, 2013. szeptember 5. Ha majd kivágtad az utolsó fát, megmérgezted az utolsó folyót, és kifogtad az utolsó halat, rádöbbensz,

Részletesebben

Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam

Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam Tematikai egység címe Az én világom Társaim Ők és én Közvetlen közösségeim A család és a gyerekek Tágabb közösségeim A lakóhelyi közösség A környező világ A

Részletesebben

A Zöld Óvoda cím jelentősége, a program eredményei és jövőbeli perspektívái. Kovács Lászlóné

A Zöld Óvoda cím jelentősége, a program eredményei és jövőbeli perspektívái. Kovács Lászlóné A Zöld Óvoda cím jelentősége, a program eredményei és jövőbeli perspektívái Kovács Lászlóné laszlone.kovacs@vm.gov.hu A Zöld Óvoda program jelentősége Jogi háttér tartalmában megtalálható Az Óvodai nevelés

Részletesebben

Előszó. Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek!

Előszó. Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek! Előszó Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek! A Varázslatos környezetismeret című gyakorlófüzet játékos feladatokon keresztül segíti a tanulókat az egészséges életmód és környezetünk védelmének kialakításában,

Részletesebben

HULLADÉK? Hulladékosztályozási útmutató iskolásoknak

HULLADÉK? Hulladékosztályozási útmutató iskolásoknak HULLADÉK? Hulladékosztályozási útmutató iskolásoknak Tisztelt pedagógusok, kedves tanulók! Ennek az útmutatónak elsődleges feladata a tanulók és a pedagógusok számára segítséget nyújtani a hulladékgyűjtésben

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

BUDAI KÖZÉPISKOLA BUDAI KÖZÉPISKOLA

BUDAI KÖZÉPISKOLA BUDAI KÖZÉPISKOLA BUDAI KÖZÉPISKOLA BUDAI KÖZÉPISKOLA ELŐDISKOLÁINK FÉNYES TÁNCSICS SZIGETI KOSSUTH A Budai Középiskola születése 2004 Táncsics Mihály Angol Kéttannyelvű Gimnázium Kossuth Lajos Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016-2017. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 05-09. 30. ökoszakkör szervezése alsó- és alsó: Szántóné Seller Szilvia, felső: Bekő László, Frák Erika 09.01 Felhívás

Részletesebben

Zöld Sziget project beszámoló 2009-2010. Szigethalom Városi Szabadidőközpont

Zöld Sziget project beszámoló 2009-2010. Szigethalom Városi Szabadidőközpont Zöld Sziget project beszámoló 2009-2010. Szigethalom Városi Szabadidőközpont A tavalyi év folyamán a Városi Szabadidőközpont intézménye is csatlakozott a Zöld Sziget projecthez. A project főbb témakörei:

Részletesebben

Úton a nulla hulladék felé

Úton a nulla hulladék felé Úton a nulla hulladék felé Földesi Dóra Humusz Szövetség 2011. május 13.. Problémák A legyártott tárgyak 99%-a fél éven belül szemétbe kerül. Az élelmiszerek 30%-a bontatlanul kerül a kukába. 1 kukányi

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV THÖKÖLY IMRE KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV

ÖKOISKOLAI MUNKATERV THÖKÖLY IMRE KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV ÖKOISKOLAI MUNKATERV THÖKÖLY IMRE KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV.] ÖKOISKOLAI MUNKATERV Az ökoiskolai munka célja: Fenntarthatóságra nevelés: példamutatás, tapasztalatszerzés. Szemléletformálás,

Részletesebben

Ökoiskolai munkaterv. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2014.08.31.

Ökoiskolai munkaterv. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2014.08.31. 2014 Ökoiskolai munkaterv Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2014.08.31. 1. Ökoiskolai munkacsoport tagjai: Tápai Zsuzsanna Tamás Emilia Élő Márta Jobbágy Miklósné Felker Fruzsina Lecsek

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

Fogyasszunk tudatosan, szelektáljunk okosan. Hogyan tehetjük meg mindezt? Ehhez nyújt segítséget ez az összefoglaló

Fogyasszunk tudatosan, szelektáljunk okosan. Hogyan tehetjük meg mindezt? Ehhez nyújt segítséget ez az összefoglaló Veled zöldebb lesz Zemplén! Fogyasszunk tudatosan, szelektáljunk okosan Hogyan tehetjük meg mindezt? Ehhez nyújt segítséget ez az összefoglaló Az Európai Unió és a Magyar Állam segítségével az Abaúj-Zempléni

Részletesebben

Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási Terv Békési Kommunális és Szolgáltató Kft.

Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási Terv Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási Terv Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. 2013. Bevezetés A Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. 2012. június 1-én alakult, azzal a céllal, hogy a békési és más települések

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános Iskola Természetismeret Évfolyam: 5 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök:

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken?

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken? KOVÁCSNÉ DANI TÜNDE Projektfeladat Problémafelvetés Az alsó tagozatos gyerekek minden évfolyamon ismerkednek természetismeret órákon az erdő élővilágával. Vizuális nevelés terén is sokszor tananyag az

Részletesebben

Zöldülj! Fordulj! a házban és a ház körül

Zöldülj! Fordulj! a házban és a ház körül Foglalkoztató füzet I. óvodások részére Zöldülj! Fordulj! a házban és a ház körül Készítette: Körösök Völgye Natúrpark Egyesület 2011. Legyél Te és a családod is környezetbarát! Kedves Gyerekek! Egészséges

Részletesebben

Grafomotoros fejlesztés

Grafomotoros fejlesztés Grafomotoros fejlesztés Nagyon sok szülőnek feltűnik az iskola megkezdése előtt, hogy gyermeke nem jól fogja a ceruzát, nem úgy rajzol, mint a többiek. Sőt, esetleg le sem lehet ültetni papír-ceruza feladatok

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Zöld Suli, avagy. a környezeti nevelés sikerei a pécsi óvodákban. - a BIOKOM Kft. gyakorlatában

Zöld Suli, avagy. a környezeti nevelés sikerei a pécsi óvodákban. - a BIOKOM Kft. gyakorlatában Zöld Suli, avagy a környezeti nevelés sikerei a pécsi óvodákban és általános iskolákban - a BIOKOM Kft. gyakorlatában Készítette: Rácz Henriett Tünde marketingvezető BIOKOM Pécsi Környezetgazdálkodási

Részletesebben

Szeméthegyeken túl. szemétszedé s Dezsővel. Cihat Annamária Kossuth Lajos Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola

Szeméthegyeken túl. szemétszedé s Dezsővel. Cihat Annamária Kossuth Lajos Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola Szeméthegyeken túl. szemétszedé s Dezsővel Cihat Annamária Kossuth Lajos Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola Hulladék vagy szemét? Segíts eldönteni! EZT NE! Hulladékok csoportosítása Keletkezés helye

Részletesebben

BIZTONSÁGOS ÜNNEPEKET!

BIZTONSÁGOS ÜNNEPEKET! BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG BIZTONSÁGOS ÜNNEPEKET! Felkészítő-foglalkoztató lapok a téli szünidőre KÖSZÖNTŐ Kedves Gyerekek! Közeledik Karácsony ünnepe és ezzel együtt a téli szünet, amikor

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

ALKALMAZÁS MEGÉRTÉS FELFEDEZÉS INSPIRÁCIÓ 3. MODUL A TERMÉSZET EGYENSÚLYA

ALKALMAZÁS MEGÉRTÉS FELFEDEZÉS INSPIRÁCIÓ 3. MODUL A TERMÉSZET EGYENSÚLYA ALKALMAZÁS MEGÉRTÉS FELFEDEZÉS INSPIRÁCIÓ 3. MODUL A TERMÉSZET EGYENSÚLYA PRINCIPLES AND OBJECTIVES ALAPELVEK ÉS CÉLOK 3. MODUL: A TERMÉSZET EGYENSÚLYA Alapelvek: Hulladék= élelemforrás (waste=food); A

Részletesebben

NT ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT. Készítette: Báder Ilona

NT ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT. Készítette: Báder Ilona NT-11144 ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT Készítette: Báder Ilona Az én világom Nevelési fejlesztési cél: Az énkép, az önkifejezés és az önbizalom fejlesztése. A saját környezet elemeihez való viszonyulás

Részletesebben

A FÖLD VÍZKÉSZLETE. A felszíni vízkészlet jól ismert. Összesen 1 384 000 000 km 3 víztömeget jelent.

A FÖLD VÍZKÉSZLETE. A felszíni vízkészlet jól ismert. Összesen 1 384 000 000 km 3 víztömeget jelent. A FÖLD VÍZKÉSZLETE A felszíni vízkészlet jól ismert. Összesen 1 384 000 000 km 3 víztömeget jelent. Megoszlása a következő: óceánok és tengerek (világtenger): 97,4 %; magashegységi és sarkvidéki jégkészletek:

Részletesebben

Környezet szennyezés Hulladékgazdálkodás

Környezet szennyezés Hulladékgazdálkodás Projekt első hete Környezet szennyezés Hulladékgazdálkodás Napjaink környezeti kihívásai arra hívják fel a figyelmet, hogy ha nem változtatunk a szemléletünkön, ha nem valósítjuk meg cselekedeteinkben

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

2012- MÁRCIUS 1-MÁJUS 10. ISKOLA, GÖDÖLLŐI-DOMBSÁG: GÖDÖLLŐ, KOTLINA-VÖLGY TEVÉKENYSÉG HELYSZÍN HATÁRIDŐ FELELŐS PROJEKT FELADATAINAK

2012- MÁRCIUS 1-MÁJUS 10. ISKOLA, GÖDÖLLŐI-DOMBSÁG: GÖDÖLLŐ, KOTLINA-VÖLGY TEVÉKENYSÉG HELYSZÍN HATÁRIDŐ FELELŐS PROJEKT FELADATAINAK A PÁLYÁZAT RÉSZLETES TARTALMI LEÍRÁSA MEGVALÓSULÁS HELYE, IDEJE: RÉSZLETES ÜTEMTERV: TERVEZÉS GYEREKEKKEL 2012 MÁRCIUS 1MÁJUS 10., GÖDÖLLŐIDOMBSÁG: GÖDÖLLŐ, KOTLINAVÖLGY TEVÉKENYSÉG HELYSZÍN HATÁRIDŐ FELELŐS

Részletesebben

1. évfolyam. Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás. Heti óraszám: Éves órakeret felosztás témakörönként. Témakörök

1. évfolyam. Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás. Heti óraszám: Éves órakeret felosztás témakörönként. Témakörök 1. évfolyam Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás Éves óraszám: Heti óraszám: 36. óra 1. óra Éves órakeret felosztás témakörönként Témakörök Az iskola 4 Az iskolás gyerek 4 Tájékozódás az iskolában

Részletesebben

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre Készítette: Móczár Tiborné Munkaközösség vezető Százhalombattai Kipp-Kopp Óvoda Éves programjaink, ünnepeink, megemlékezések, hagyományok,

Részletesebben

minden ami rejtvény, kisiskolásoknak! Olvasórally Csivitelő

minden ami rejtvény, kisiskolásoknak! Olvasórally Csivitelő Olvasórally 2-3. oldalhoz Csivitelő 3. oldalhoz 1. Karikázd be a helyes megoldások előtt álló betűt! Ezután olvasd össze, és megtudhatod, hogyan dolgoztál! Melyik az év legrövidebb napja? T/ Miklós nap

Részletesebben

Mivel a zsázsa nagyon gyorsan nő, a csírázást és növekedést pontosan megfigyelheted. A zsázsának a vizen kívül fényre is szüksége van a növekedéshez.

Mivel a zsázsa nagyon gyorsan nő, a csírázást és növekedést pontosan megfigyelheted. A zsázsának a vizen kívül fényre is szüksége van a növekedéshez. Első kísérletek: növények Rendelési szám: 19 04 29 Általános tanácsok és utasítások szülőknek és felhasználóknak: Figyelem! Ennek a kísérletező doboznak egyes részei a funkciójukból adódóan hegyesek vagy

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2015-2016. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 03-09. 30. ökoszakkör szervezése alsó- és felső tagozatos tanulók alsó: Szántóné Seller Szilvia, felső: Bekő László,

Részletesebben

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés Turizmus Környezetvédelem a turizmusban Fenntartható fejlődés Olyan fejlődés, amely képes kielégíteni a jelen szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációinak lehetőségeit saját szükségleteik

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Környezetvédelem, környezet- és energiatudatos magatartás

Környezetvédelem, környezet- és energiatudatos magatartás Környezetvédelem, környezet- és energiatudatos magatartás A környezetvédelem nem csak a felnőttek dolga! Óvd a Földet és a környezetedet, ugyanis TE tovább fogod használni, mint a mostani felnőttek! Szemét

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

ERDEI ISKOLA programja

ERDEI ISKOLA programja ERDEI ISKOLA programja 2010. május 10-14. Felsőtárkány Hagyd ott a várost. Csend-övembe jöjj, hagyd ott az ingerült és hetyke szókat. Itt fákat, felhőt, forrást üdvözölj, s hallgasd a zengő, mámoros rigókat.

Részletesebben

Készítette: Babiak Sabina, Bugyi Ágnes, Pálovics Nikoletta Tanár: Győriné Benedek Kata Gáspár Sámuel Alapiskola és Óvoda Csicsó Kattintásra vált

Készítette: Babiak Sabina, Bugyi Ágnes, Pálovics Nikoletta Tanár: Győriné Benedek Kata Gáspár Sámuel Alapiskola és Óvoda Csicsó Kattintásra vált Készítette: Babiak Sabina, Bugyi Ágnes, Pálovics Nikoletta Tanár: Győriné Benedek Kata Gáspár Sámuel Alapiskola és Óvoda Csicsó Kattintásra vált 2. leghosszabb folyó Európában, hossza: 2850 km Fekete-erdőből

Részletesebben

Ősz HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN. Csokonai úti óvoda rendezvényei. Erőforrás Anyagi Humán.

Ősz HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN. Csokonai úti óvoda rendezvényei. Erőforrás Anyagi Humán. Csokonai úti rendezvényei 3.2.8. HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN Hagyomány, jeles nap, ünnep Hadd nézzek kis tenyeredbe! Beszokatás: - Aprók napja Hatá ridő 10.15. ajándé-kok

Részletesebben