Hangyasuli Környezeti Nevelési Hálózat EZ A FÖLD A TIED IS!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hangyasuli Környezeti Nevelési Hálózat EZ A FÖLD A TIED IS!"

Átírás

1 Hangyasuli Környezeti Nevelési Hálózat EZ A FÖLD A TIED IS! Útmutató óvodáskorú gyermekek környezetvédelmi neveléséhez A rohanó 21. század elején segítsünk megmenteni az élő természetet, annak varázsát. A fogékony gyermeken keresztül talán a szülők is jobban odafigyelnek a közös célra, a természet megbecsülésére, megóvására, ápolására. Forrai Katalin Kiscimborák Óvodai Egyesülete Zöld SzékelyFöld Egyesület 2011

2 Összeállították a Cimbora Napköziotthon óvónői: Vezető óvónő: Székedy Judit Óvónők: Debreceni Dana Czáka Éva Csonta Mária Sipos Gizella Papp Júlia Molnár Margit Molnár Éva Czikó Erzsébet Fodor Ibolya Anton Erzsébet Burján Boglárka Szerkesztés: Csonta Ildikó Korrektúra: Kovács Noémi Illusztráció: Györgyi Mária

3 Bevezetés Vendég vagy a világban, és ez a világ szép vendégfogadó. Van napsugara, vize, pillangója, madara. Van virágja, rengeteg sok. Tanulj meg örvendeni nekik. Igyekezz többet törődni azzal, ami még a világ szépségeiből csodálatosképpen megmaradt, az emberiség minden pusztításai mellett is. Wass Albert A természet univerzális erő. Remek alkotásai nem sorozatban, futószalagon készülnek. Egyediek, megismételhetetlenek. Némelyikük a megtestesült csoda, s mint ilyen, utánozhatatlan, de pont ilyen sebezhető, védelemre szorul. A védelem olyan szó, amelynek nem szabad üresnek lennie. Érzékelhető formára van szükség. Aggasztó az a tény, hogy szerte a világon az emberiség közvetlen vagy közvetett beavatkozása révén évről évre, lassan, de biztosan komoly károk keletkeznek. Világszerte mind nagyobb erőforrásokat mozgósítanak a környezeti nevelés érdekében, ami alapjaiban komoly erkölcsi kihívás. Nagyon fontos, hogy gyerekeinknek ne csak problémáinkat adjuk át, hanem tudásunkat, hitünket és az értelmes cselekvés művészetét. A környezeti nevelés jelentősége mára már világszerte ismerté vált. Egyre nő környezetvédelemmel kapcsolatos megmozdulások gyakorisága: Föld Napja, Víz Világnapja, Madarak és Fák Napja, Állatok Világnapja, stb. A környezeti nevelés lehetőség arra, hogy minden ember olyan tudást, értékrendet, személyes magatartásformát, képességet sajátítson el, amely alkalmassá teszi a környezet védelmére és állapotának javítására. A környezet megismerésére való nevelés elősegíti azt, hogy a gyermekek az őket közvetlenül körülvevő és a tágabb természeti, társadalmi környezetről olyan tapasztalatokat szerezzenek, amelyek az életkoruknak megfelelő, biztonságos eligazodáshoz, tájékozódáshoz, a környezettel való aktív kapcsolat kialakításához nélkülözhetetlenek. Segíti a gyermek spontán és irányítottan szerzett tapasztalatainak feldolgozását, fejleszti értelmi képességeit. Az óvodás gyerekek nagyon reális képet 1

4 alakítanak ki arról, hogy az ember tevékenységével miként szennyezi a környezetét. Nevelésünk tartalma tehát minden, a gyermek környezetéből származó élményre, tapasztalatra, ismeretre kiterjed. Megfigyelhetik a természet körforgását, az évszakok, az időjárás, a napszakok változásait, a növény- és állatvilág sokrétűségét, az óvoda közvetlen és tágabb környékét, a világ sokszínűségét. A gyermeket körülvevő valós természeti és társadalmi környezetből megismertetjük mindazt, ami érthető és hasznosítható az óvodás gyerek számára. A környezethez való pozitív érzelmi viszony kialakítása, a növény- és állatfajok megismerése, tisztelete, megbecsülése, a szülőföld, a lakóhely, az óvoda, az iskola és a hozzájuk kapcsolódó személyek, az itt élő emberek megismerése és tisztelete vezet oda, hogy megtegye az első lépéseket a tolerancia, a szülőhelyhez való ragaszkodás, hazaszeretet iránt. Ha mindenki védi és óvja a természet értékeit, akkor lesz még kuruttyoló béka, éneklő madár, árnyékos fa, és az emberek is boldogabban, egészségesebben élhetnek. A környezet, a természet romlása, pusztulása nem természetes. Mi emberek tehetünk róla, és mi emberek vagyunk azok, akik meg is változtathatják ezeket a folyamatokat. Hisszük, hogy a felnövő nemzedékek megszerzett tudásukat, ismereteiket elővigyázatosan, megfontoltan fogják használni. Szeretnénk, ha ez a gyűjtemény ezt a célt szolgálná, és gyermekeink, unokáink nem csupán anyagiakban, hanem gondolkodásban, életmódváltozásban is felülmúlnának minket. Ezt a programot feladataink ismeretében állítottuk össze, saját használatra, ezért eltekintünk attól, hogy részletes megoldásokról tárgyaljunk, inkább ötletek szintjén összegezünk. 2

5 Kedves óvónénik, szülők és természetbarátok A környező világ iránti érdeklődésünk velünk születik. Születésünk pillanatától egy bonyolult és elkápráztató világ felfedezői vagyunk. Vannak emberek, akikben ez a szenvedély az idők múlásával, vagy az élet megpróbáltatásai közepette kihűl, de vannak szerencsések, akiket életük végéig hevít." Gerald Durell Csíkszeredai vagyok jelenti ki a helyi ember, és ez a kijelentés büszkeséggel tölti el. Utazásaink során számtalanszor dicsérjük, leírjuk városunkat és környékét, idehívjuk vendégként más vidékek embereit. Mert igenis, Csíkszeredát érdemes látni, környékeit érdemes bejárni, szépségeit kitárni az ide látogatóknak. De mi, helyi emberek, gondolkodjunk el, hogy milyen mértékben értékeljük ezt a megismételhetetlenül szép helyet, amely egy parányi részecskéje a Földanyának, hogyan óvjuk természeti kincseit és ősi tisztaságát, képeseknek tartjuk-e magunkat arra, hogy átadjuk az általunk kapott adottságait teljes értékrendszerével a bennünket követő nemzedéknek. Tennünk kell érte! A mi felelősségünk, hogy már kisgyermekkorban átadjuk a szülőföld szeretetének fáklyáját, érzékeltessük gyermekeinkkel az idetartozás fontosságát, és azt a tényt, hogy nem mindegy, milyen a hely, ahol élünk, mert azt folyamatosan, apró és néha jelentéktelennek tűnő cselekedetekkel védeni, szépíteni és ápolni kell... és lehet. Csak érzékelni és érzékeltetni kell a segítségkérő jeleket. Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne írta egykor Tamási Áron, és szavai mélyen beágyazódtak az őt követő nemzedékek tudatába. Igen, az otthon sok jelentőséggel bír. E szó kifejezi azt a meghitt helyet, ahol a család tagjai nyugalomra, békességre és szeretetre találnak, amelyben minden családtagnak korától függetlenül megvan a maga kis szerepe a harmónia megteremtésében és megőrzésében. De otthon az a hely is, ahol élünk, dolgozunk, 3

6 gyermekeinket neveljük, családtagjai vagyunk, és ugyanazzal a szerepvállalással teremthetjük meg a harmóniát a közvetlen és tágabb környezetünkkel. A természet az, ami a legközelebb áll az emberhez, s megfelelő alapot teremt a fejlődéshez, nevelésünk alapvető színtere, táptalaja. Naponta változó csodái, gazdagsága változatos lehetőséget biztosít a játékhoz, munkához, a tanuláshoz egyaránt. Elvünk, hogy amilyen egy adott kor kultúrája, kultúráltsága, olyan maga az ember és környezete. Jóllehet, az elveszett természeti értékeket nem tudjuk pótolni, de gyermekeinket arra neveljük, hogy ismerjék, szeressék, óvják a még meglévő természeti kincseket. Az érzelmek iskolázottsága épp olyan fontos, mint az értelemé. Ez a szemléletmód elvezet a természet megbecsüléséhez, ugyanakkor mások munkájának elismeréséhez. Látjuk, tapasztaljuk szűkebb és tágabb környezetünkben is, hogy a mindennapjaik létfontosságú elemei a föld, a víz, a levegő mindenikét nem kis veszély fenyegeti, ezért úgy érezzük, hogy döntő fontosságú a környezet védelmére való odafigyelés. Ahhoz, hogy valóban tenni tudjunk, valamint védelmük érdekében először meg kell ismernünk, majd jól átgondolt tevékenységekkel, játékokkal a mindennapjaink részévé kell tennünk. Levél Lenke és Levél Lehel elkalauzolja a gyerekeket városunk azon területeire, amelyek a tiszta levegőt, a kikapcsolódást, a természetben való tartózkodás örömét nyújtják számunkra, és kihívnak egy igazi környezetbarát kalandra. Nem véletlen, hogy a legérzékenyebb korosztály számára készült ez az útmutató, hiszen ebben az időszakban az érzelmek dominálnak, a kíváncsiság vezényel minden tettet. Az óvodás gyermek mindent figyel, élményként él át, és játszva sajátítja el a környezetvédelem alapvető szokásait, viselkedésformáit, amelyek egész életére kihatnak. Valljuk, hogy természetbarát gyermek csak természetbarát környezetben nevelődhet. Környezeti nevelésünk több, mint a környezet megismerése: { a környezettudatos, környezetre figyelő magatartás megalapozása, { olyan szokások, magatartásformák alakítása, amelyek a környezettel való harmonikus együttélést biztosítják a gyermek későbbi életvitelében. 4

7 A hely, ahol élünk Csíkszereda, az egykori Csíkszék és Csík vármegye központja, ma Hargita megye székvárosa, Erdély keleti részén 665 m a tenger szintje fölött fekszik, a Középcsíki-medence kijáratánál. A környék tájképét nyugati oldalon a Hargitah e g y s é g v á l t o z ó v u l k á n i vonulata és keleten a Csíkihavasok szelídebb vonulata uralja. Az Olt kanyargó vonala szorosan igazodik a Hargitahegység vonulatához, ezért a medence igen szabálytalan alakú, keleti részén nagyobb térrel bírva. Ezért helyezkedik el itt a térség legtöbb települése. A város az Olt folyó baloldali teraszain, a Nagy-Somlyó hegy nyugati lábánál fekszik, neve a homályos eredetű Csík (határ) és a szláv szreda (közép) szavak összetételéből származik. A város és a vidék éghajlata mérsékelt, enyhén kontinentális jellegű, Csíkszereda lévén a Kárpátmedence egyik hidegpólusa. Télen gyakran előfordul a medence zártsága miatt, hogy felcserélődnek a hőmérsékleti értékek, sűrű köd képződik a vidék fölé, amely főleg ősszel napokig nem oszlik fel, és alacsonyabb a hőmérséklet a medence településeiben és a városban, mint a hegytetőkön. Csíkszereda fekvésének talán kedvező hatásai közé sorolhatjuk az általában csendes szelet. Ritkán van kitéve a város extrém időjárási jelenségeknek, mert a hegygerincek kivédik és elvezetik megnyilvánulásaikat. A város határában különböző földtörténeti korszakok kőzetei találhatóak: üledékes kőzetek, vulkáni kőzetek (főként andezitfélék) és folyami-tavi medenceüledékek. Az aktív vulkanikus időszak lejárta után következő korszakban keletkeztek a vidéken a szénsavas ásványvizek, amelyeket a helyiek borvizek -nek neveznek és a mofetták, amelyek széndioxidos és kénhidrogénes gázkiömlések. 5

8 Célok, feladatok Mindenkire, minden lényre a világon rábíztak valamit vagy valakit. A világ a mi örökségünk, mindenki felel valamiért. (...) Lehet, hogy elég, ha mindenki arra gondol, mi is bízatott rá ebben az életben. Mit kell megőriznie, kire kell vigyáznia, mi a dolga kerek e világon. Shöffer Erzsébet A környezeti nevelés célja nem csupán annyi, hogy a környezetszennyezés és a környezeti ártalmak veszélyeit láthatóvá tegye, hanem örömet és csodálatot kell ébresztenie e környezet még mindig létező szépsége és sokszínűsége iránt. Céljaink: { hogy a gyermekek élménygazdag környezetben, az egyéni fejlődési ütemük tiszteletben tartásával, önálló gondolkodású személyiséggé váljanak { olyan képességek kialakulásának elősegítése, melyek szükségesek az ember kultúrája és környezete közötti kölcsönkapcsolatok megértéséhez, környezetorientált magatartás, a környezeti minőség javítását célzó, tudatos és felelősségteljes cselekvési készség kifejeződéséhez { megtanítani a gyermekeket rácsodálkozni, megismerni, megszeretni, megvédeni a természetet, a környezetüket { formálni a környezetben éléshez szükséges helyes magatartást és pozitív érzelmi viszonyt { a környezettudat ébresztése, a környezetvédelmi ismeretek bővítése, az erre vonatkozó értékrendszer elsajátítása, a környezettudatos magatartás kifejlesztése, a környezet érdekeit szolgáló cselekvések és ehhez szükséges készségek kialakítása { megismertetni az élő, élettelen környezeti tényezők összefüggését, és az évszakokhoz kapcsolódó természeti jelenségek hatását az élővilágra. 6

9 { az egészséges, civilizációs ártalmakat megelőző életmód és gondolkodásmód alapjainak megteremtése Feladataink: { a felnövekvő generációk szemléletét úgy alakítani, hogy a környezetüket, önnön létalapjukat pusztító magatartást elítéljék, és igényükké váljék a természet gondozása, védése, megújulásának segítése { a nevelés folyamatosságának biztosítása, amely távlatilag az iskolával való szoros együttműködésben valósul meg biztosítanunk kell, hogy a gyermekek a környező világot érzékszervekkel, tapasztalás útján ismerjék meg { udvarunkat úgy alakítsuk, hogy lehetőséget biztosítsunk ezekre a megismerő jellegű folyamatokra { tudatosítanunk kell a gyermekekben, hogy a természetben nincs elhanyagolható, felesleges" elem, hogy a természet részei vagyunk, nem tulajdonosai" (Ne árts, vigyázz rá! ) { kiemelt feladat a környezet megismertetésére való nevelésben az ökológiai szemlélet alapjainak lerakása, az óvodába járó gyermek egészséges életmódra való felkészítése { ki kell alakítsuk a természet szeretetét, tisztasága, szépsége védelmére irányuló igényt, az élet szeretetét. 7

10 I. Zöldövezetek I.1. Az óvoda udvara A természet varázsát ontja bőven. A fűben, a virágban és a kőben. Ó nincs a földön oly silány anyag, Mely így vagy úgy ne szolgálná javad; De nincs oly jó, melyben ne volna vész, Ha balga módra véle visszaélsz. William Shakespeare Az óvoda udvara az a tágas és közvetlen közeli szabadtér, amely helyet ad az óvodás gyermek mindennapos találkozásának a természettel, így lehetővé válik számára az élő környezet észlelése és a benne történő változások folyamatának megtapasztalása. Az udvar kialakítása a környezetvédelem nevelésének olyan fontos része, amely elengedhetetlen feltétele a természetben való létezésnek. A kisgyermek szükségleteinek megfelelő napirend magába foglalja, hogy az, az óvodában tartózkodás ideje 25-30%-át a szabadban töltse. Ezért kifejezetten fontos egy ingergazdag környezetet biztosítani számára a kint töltött időre. Ekkor fokozottabb figyelmet szánhatunk megfigyelésekre, mozgásra, művészeti és gyakorlati tevékenységek levezetésére, ünnepélyek megszervezésére. Célunk, az udvar megfelelő kialakításával biztosítani: { a gyermekek aktív és nem minden esetben irányított örömszerzését, a közvetlen természet megtapasztalását { a szabadtéri tevékenységekben és rájuk szabott feladatokban való aktív részvételt { az empatikus viszonyulásukat az élővilághoz { a pozitív szociális magatartás, a gyermek-környezet interakciójának serkentését { a gyermekek ösztönzését környezetük kreatív felhasználására 8

11 Az óvodai udvar zöldövezeteinek és játszóterének ilyen irányú kialakítása egy vonzó, a gyermekek kezdeményező készségét valamint aktív részvételét serkentő környezet kifejezésével a környezetvédelmi nevelés céljait oldhatjuk meg, amely sorsdöntő lehet a következő nemzedék számára. Megoldási lehetőségek: { évszakonként megfigyeljük az udvar változásait, és ezen változások hatását az itteni növény és állatvilágra { a négy évszakban készített fényképeket és felvételeket összehasonlítjuk érzékeltetve a gyermekekkel a változásokat { megfigyeljük, hogy milyen élőlényeknek ad otthont az óvoda udvara: a fák, a bokrok, a talaj { hallgatjuk a hangokat, zörejeket és megkülönböztetjük ezeket: a természet hangjai, a város zaja { csoportonként kiválasztunk egy udvarrészt, amelyet gondozunk egész év során: kialakítunk virág-, esetleg zöldségágyásokat, és facsemetéket, cserjéket ültetünk közösen biztosítva ezek életfeltételeit egyénenként megszabott feladatokkal { hulladékanyagot gyűjtünk, és újrahasznosítjuk nagyméretű mesevár vagy madáretetők készítésére { különböző természetes anyagokból, termésekből,,gyártunk játéktárgyakat vagy játékkiegészítőket { meséket hallgatunk nyáron a nagy fák árnyéka alatt { eső után pocsolyák vizével, sárral festünk aszfaltra { kincskereső, ügyességi és dalos-mozgásos játékokat szervezünk { ősszel részt veszünk az udvartakarításban, az összegyűjtött avart komposztáljuk { télen hóra festünk természetes színezőkkel, kísérletezünk hóval és jéggel, szánkózunk az udvar dombos részén, és hóembert, hóvárat építünk { napos időben játszunk a saját árnyékunkkal és a fák árnyékával: Árnyékkergető, Kinek az árnyéka? { feküdjünk le a földre, és figyeljük a felhők mozgását: Merre megy a felhő?, Adj nevet a felhőnek! { feladatlapok: Mit cselekszenek a képen látható gyerekek? Húzd át a helytelenül viselkedő gyerekeket! Színezd ki a rajzot! Milyennek képzeled el óvodád udvarát? Egészítsd ki a rajzot! ƒ Öltöztesd fel az óvodád fáját az évszaknak megfelelően! Érdekességek: { óvodánk legidősebb fája vajon ki és mikor ültette? { az óvoda épületének elkészülése után nagyon sok időnek kellett eltelni, hogy itt fű, fa vagy bokor zöldelljen 9

12 { vannak anyukák, apukák, akik óvodáskorukban itt játszottak, és az öreg jegenye meg a nyírfák akkor még törékeny csemeték voltak Mit tehetsz? { A fiatal csemeték törzsét csak simogasd, anélkül, hogy rángatnád! { A fák vagy bokrok ágait ne törd le, mert a nyári hőségben árnyékot tartanak, és otthont adnak a madaraknak! { Az ágyások növényeit folyamatosan gondozd! { Papírzsebkendőt, szemetet csak a szemetes kukába dobj! { Etesd télen a madarakat a számukra megfelelő eledellel! Kérdezd az óvónénit vagy a szüleidet! { Folyamatosan vegyél részt a csoportod udvarrészének ápolásában, szépítésében! { A homokot nem minden növény szereti. Hagyd a homokozóban! { A havat ne edd meg, nem csak azért, mert nagyon hideg, és torokfájást okozhat, hanem azért is, hogy bármilyen tisztának látszik, sok parányi szennyező anyag van benne! 10

13 11 Mit cselekszenek a képen látható gyerekek? Húzd át a helytelenül viselkedőket, színezd ki a képet!

14 Milyennek képzeled el óvodád udvarát? Egészítsd ki a rajzot! 12

15 Öltöztesd fel az óvoda fáját az évszaknak megfelelően! 13

16 I.2. A park Aki szereti a szépet, az életet szereti. Aki gyermekkorában megtanult látni az sok-sok év múlva, ha rosszkedvűen vagy bánattal sújtottan jár az úton, meglátja a zöld fűben a sárga kankalin ragyogását, vagy a fecske röptének eleganciáját. És máris szebbnek látja a világot! Hermann Alice Csíkszeredában nagy számban vannak zöldövezetek is. A város egyik látogatott helye a központi park, mely a város legnagyobb parkja. Régen mocsaras terület volt, Vizellő-rétnek hívták, és vadkacsák is éltek benne ben parkká nyilvánították. Számos madár- és fafaj él a parkban. A dendrológiai parkban sok érdekes kétéltű található, mivel egy patak is elfolyik ott, gyékényekkel övezve. Az egész park eléggé nedves terület. Célunk, hogy megalapozzuk a természettudatos (környezetre figyelő-óvó) életszemlélethez szükséges kompetenciák fejlődését: { a gyermekek váljanak alkalmassá saját élményű megtapasztalás útján, közvetlen és tágabb természeti környezetük felfedezésére, tiszteletére, annak megóvására { a gyermekek kirándulásokon, kísérletekkel, megfigyelésekkel, mérésekkel, vizsgálatokkal faggassák a természetet, és csak ezt kövesse az elméletépítés { olyan feltételek, eszközök megteremtése, melyek lehetővé teszik minél több tapasztalat szerzését a természetben, a környezetben { a gyermekek a megfigyelés, a tapasztalatszerzés alapján ismerjék és értsék meg a valóságot a maga egészében { a természet szeretetére, a környezet védelmére nevelés példamutatással annak értékeinek, szépségeinek megláttatásával Megoldási lehetőségek: { séta a város központjában lévő parkban, a Mikó-vár előtti parkban { madarak, fák megfigyelése a séták során (összehasonlítások, faölelés, törzsek átmérése, a fák kéregmintázatának megtapogatása, faodúk, madárfészkek) { városunk ritka fáinak meglátogatása { gyűjtögetés: gyűjtünk kavicsokat, csigaházakat, ágakat, terméseket. De az a 14

17 szabály: Csak azt vihetem haza, amit a természet már nem használ, tehát elenged magától { Fogadj örökbe egy fát! Kiválasztunk egy fát, és azt megfigyeljük minden évszakban { vizsgálódunk mindenre figyelve - a zörejekre, hangokra { nem hagyjuk szó nélkül az eldobált hulladékokat, a letört ágakat { a park talajának megfigyelése (kavicsos, homokos, agyagos), talajlakó rovarok (bogarak, giliszták, férgek, csigák stb.) színe, formája, mozgása { képek, könyvek, folyóiratok gyűjtése a témával kapcsolatban { madarakkal, fákkal, rovarokkal kapcsolatos mesék, mondókák, versek, dalok hallgatása { CD-ről madárhangok felismerése { barkácsolás: a fák, bokrok terméseiből (gesztenye, toboz, makk, dióhéj) ötletes bábuk, állatok, madarak, rovarok készítése { a lepréselt, megszáradt falevelekből érdekes formák ragasztása, ablakdísz falevelek fűzése vékony cérnára { vizuális tevékenység: élményrajzok, festés, falevél nyomatok készítése festékkel, gyurmába, nagyobb kövek kifestése, kéreglenyomat rajzlapra zsírkrétával { feladatlapok: Miért szomorú a park? Karikázd be a hulladékot! Színezd ki azt, ami nem hulladék, szemét! Így helyes így helytelen! Színezd ki azt a képet, amelyiket helyesnek tartod! ƒ Keress azonos formájú leveleket, színezd ugyanolyan színűre! Számold meg, melyikből mennyit találtál, és rajzolj a megfelelő levélformába ugyanannyi pontot! Érdekességek: Tudtad, hogy városunkban milyen ritka fafajták fordulnak elő? { a központi parkban sétálva a sok fenyőfélén kívül láthatunk még japán akácot, meggyfát, magas kőrist, díszalmafát, mogyorófát, valamint eperfát is { szintén a központi parkban a Hargita Megyei Kulturális Központ épülete felőli bejáratánál látható négy amerikai duglászfenyő { a Csíki Színház melletti parknak a megmaradt részében áll a város egyetlen tiszafája { a Mikó-vár és a Polgármesteri Hivatal székháza között látható egy több évszázados szilfa { a szilfa körül találhatóak még gesztenyefák, valamint díszalmafák is. A polgármesteri hivatal előtt is találhatóak különös alakú szilfák 15

18 { a Petőfi Sándor Általános Iskola udvarán él a város egyetlen magnóliafája { a csíksomlyói járványkórház épületével szemben található két nagyon magas életkorú kanadai nyár, amelyek életkoruk miatt megyei szinten is védettséget élveznek { a Márton Áron utca sarkán, a Venczel József utcában, a Hirsch-ház udvarán található Csíkszereda egyik keskenylevelű ezüstfája Mit tehetsz? { Járj gyalog, vagy kerékpárral! { A szemetet a hulladékgyűjtőbe dobd! { Ne törd le a fák ágát! { Ne járj a zöld gyepen! { Ne szakítsd le a parkból a virágokat! { Ha van rá lehetőséged, ültess facsemetéket, bokrokat és gondozd, hogy sokáig megmaradjanak! Menedéket és otthont szolgálnak madaraknak és más élőlényeknek. { Készíts madáretetőt, gondoskodj róluk! 16

19 Miért szomorú a park? Karikázd be a hulladékot! Színezd ki azt, ami nem hulladék, szemét! 17

20 Így helyes így helytelen! Színezd ki azt a képet, amelyiket helyesnek tartod! 18

21 Keress azonos formájú leveleket, színezd ugyanolyan színűre! Számold meg, melyikből mennyit találtál, és rajzolj a megfelelő levélformákba ugyanannyi pontot! 19

22 I.3. Erdők, mezők, rétek Amikor az erdőn jársz, és rábukkansz valahol egy forrásra, ülj le melléje csöndesen, és figyelj. Nagyon csöndes légy, és akkor hallani fogod a zöld ruhás tündérke hangját a surranó vízből. Ha pedig jó füled van, és érted az erdő nyelvét, akkor meghallhatod azokat a csodaszép meséket, amiket a forrás, a csermely, a patak tündére elmond ilyenkor a fáknak. Csíkszereda túlnyomó részben fenyőerdők ölelésében fekszik. A Csíki-medence pereméről az idő múlásával a lombhullató fák majdnem teljesen kiszorultak. Itt már csak a Nagy-Somlyó hegy képez kivételt. A város keleti határából is látható bükkerdő és fenyőerdő keveredése a hegy csúcsán már győzedelmeskedik az utóbbi. Délkeleten, mint néhai kistestvér, a Suta erdő magaslik szerényebben. Itt néhány éve vihar döntötte ki a fenyőerdő, szívét, azóta is a természetre lett bízva, hogy gyógyítsa magát. Nyugaton a Szécseny Patak mentén, az Olt jobb partján, Csíkszereda nyugati peremén található a Szeredai-fürdőtől továbbhaladva csodálatos fenyveserdő tárult elénk a patak mindkét oldalán. Ma már gyermekkorunk élményei őrzik a képet, ez az ideális természetrész sajnos megszűnt létezni. Az emberek annyira betolakodóan építkeztek itt, hogy néhol a patak medre sem látható. Senki nem sajnálta az itteni élővilágot, hadd húzódjon félre ez ember útjából, hisz ő az úr! Említésre talán a legérdemesebb a Zsögödfürdőhöz tartozó erdő, rét és az Olt partja. Itt is nagymértékben észlelhető az ember tolakodása, de nagyobb terjedelmű az erdős és legelős terület. Számos védett növényfaj fordul itt elő. Az itt élő állatvilág is igen sokszínű többféle ritka és védett nagyvad, madárfaj, hüllő és kétéltű otthonának adva helyet az erdők, a legelők és az Olt partján honos növényvilág. Nagyon sok nyúl, egér, pele, mókus, nyest, róka, farkas, medve, szarvas, őz él itt. Külön említést érdemel a környéken kizárólag a Szécsenyi-tóban élő pézsmapocok populáció, valamint megemlítendő, hogy az Olt mentén 1998-tól bukkanhatunk már a hód nyomaira is, és örömmel csodálhatjuk, hogy e nemes, őshonos faj a Holtágban is otthonra talált. Célunk, hogy gyermekeinkkel megismertessük e természeti kincset amely nekünk, itt lakóknak adatott: { tudatosítsuk a gyermekekben, hogy az erdő Földünk, s a rajta élő emberek egyik nélkülözhetetlen életforrása, a természeti tényezőktől és emberi 20

23 beavatkozásoktól függő életközösség és élőhely { érzékeltessük velük, hogy az erdő a földünk legfejlettebb életközössége, amely otthont ad földje felszínén és talajában a moháknak, gombáknak, puha szárú növényeknek és fáknak, így biztosítva megfelelő élőhelyet a rovarvilágnak, sokféle általuk is ismert madárnak és a vadállatnak { ismerkedjenek meg az erdők, mezők növény és állatvilágával { tudatosodjon bennük a szennyezettség káros hatása az élőlényekre, ennek megelőzési lehetőségei, a városkörnyéki zöldövezetek védelmének érdekében { váljanak érzékennyé, és vállaljanak rájuk szabott feladatokat a védett növények és állatok óvásának érdekében Megoldási lehetőségek: { tanulmányi és felfedezési kirándulások évszakonként erdész, vadőr, esetleg ornitológus kíséretében { megfigyeljük a különböző fák, bokrok és cserjék leveleit és terméseit, kérgét, összehasonlítjuk, fatörzseket mérünk öleléssel { A tájegységek élővilága talajlakók az erdőben, mezőn, mocsárban, fakéreglakók, lomblakók, odulakók { Óvd a természetet! védett területek bemutatása, óvatos bebarangolása: ismeretszerzés védett állatfajtákról, madarakról, hüllőkről { Leszakítsam? Ne szakítsam? ismerkedés védett növényekkel és gyógynövényekkel, gyógynövénygyűjtés { Ki lakik itt? erdei és mezei élőlények rejtekhelyének megfigyelése és megnevezése: odú, barlang, fészek, kotorék, boly { készítsünk avarból, gallyakból és száraz növényekből lakhelyet az állatoknak { beszélgetés Miért támadnak az állatok, rovarok? { szimulációs játék Tűz az erdőben { piknik a maradékok eltakarítása: Mi maradhat, és mit viszünk haza? { játékok: Nyomkeresők, Találj ki az erdőből!, Ki ér ide hamarabb? { hangok érzékelése és differenciálása: Minek a hangját hallod? Utánozd! { közös munkák: gyűjtött növények préselése, kollázskészítés préselt növényekből plakátkészítés (papír újrahasznosítása): Védd az erdőt! { élményrajzok, festmények készítése: Én és az erdő (mező) lakói, Az erdő nyáron (ősszel, télen, tavasszal) { teafőzés, teázás a közösen gyűjtött és szárított gyógynövényekből { feladatlapok: Mondd el, mi nem helyes! Húzd a zsákba a gyerekek által eldobált szemetet! Rajzolj annyi virágot, ahány fát látsz! Színezd ki a képet! Karikázd be azokat a tárgyakat, amelyekre szükség van az erdei kiránduláshoz! Színezdki a képet! ƒ Vágd el a képeket, tedd megfelelő sorrendbe, és alkoss mesét róluk! 21

24 . Érdekességek: { A legokosabb madarak a hollók és a varjúk. A bagoly nem tartozik közéjük. { A rókáknak nem csak az orrukon van bajszuk, hanem a lábukon is, amely a tájékozódásban segít nekik. { Egy vakond egyetlen éjszaka leforgása alatt akár 80 méter alagutat is tud ásni { A bolyban a hangyák rengetegen élnek, mégis mindeniküknek megvan a saját feladata: van, aki élelmet gyűjt, van, aki védi a bolyt, van, aki figyelmeztet a veszélyre, van, aki a lárvákat gondozza, de egy királynő van, ő utódokat hoz világra. { Az erdő számos gyümölcsöt, magot, gombát ad nekünk, amik kimondottan egészségesek, de mielőtt bármit szakítanál, mutasd meg a téged kísérő felnőttnek. { A földigiliszták puhítják a talajt, így a növények gyökerei oxigénhez jutnak, és jobban fejlődnek. { A katicabogarak levéltetvekkel táplálkoznak, ezért nagyon fontos szerepük van a növények fejlődésében. { A fák élnek: táplálkoznak, pihennek, lélegeznek, és vérkeringésük van éppúgy, mint nekünk. { A növényekre szükségük van az állatoknak és az embereknek egyaránt, hiszen fotoszintézisük során szerves anyagokat állítanak elő számukra. { A növényeknek fontos szerepük van a levegő tisztításában: leveleikkel, tűleveleikkel kiszűrik a levegőből a port és a káros anyagokat és oxigént termelnek szén-dioxidból. { A fa gyökerei elraktározzák a vizet, fellazítják, porhanyóssá teszik a földet. { A tiszta levegő nagyon fontos az egészségünk szempontjából: Tudod, hogy a fa gondoskodik rólad, hogy friss levegőt lélegezz be? { Egy nagy fa 10 embernek elegendő tiszta levegőt ad. { A fák árnyékukkal segítenek elviselhetőbbé tenni a nyári forróságot. 22

25 Mit tehetsz? { Természetjárás közben ne hangoskodj túlságosan, mert megijeszted az állatokat, madarakat! { Csak a kijelölt útvonalon járj, így nem okozol kárt az itt lakóknak, és nem is tévedsz el! { Piknik végén gyűjts össze minden hulladékot, mert vannak állatok, amelyek megbetegedhetnek az alma csutkájától vagy a banán héjától, akár a kenyérmaradéktól is! { Ne szakíts le minden virágot, ami tetszik neked! Lehet, hogy nagyon ritka és védett, leszakítása miatt az egész növény elhal, virága nem szórja el magvait, hogy új nőhessen a helyébe. { Nézd meg az óvónénivel vagy szüleiddel a következő természetismereti filmeket, ill. rajzfilmeket (kérd, hogy szinkronizálják számodra, így sokmindent te magad is megértesz): A madarak vándorlása, Microcosmos, A Föld éltető erői, Z, a hangya, Egy bogár élete! { Figyelj minden kis élőlényre, ne bántsd, hagyd élni! Nem tudhatod, hogy milyen fontos ő a természetnek. 23

26 Mondd, mi nem jó! Húzd a zsákba a gyerekek által eldobott szemetet! Rajzolj annyi virágot, ahány fát látsz! Színezd ki a képet! 24

27 Karikázd be azokat a tárgyakat, amelyekre szükség van az erdei kiránduláshoz! Színezd ki a képet! 25

28 Vágd el a képeket, tedd megfelelő sorrendbe, és alkoss mesét róluk! 26

29 27

30 28

31 II. Városunk vizei Víz! Se ízed nincs, se zamatod, nem lehet meghatározni téged, megízlelnek, anélkül, hogy megismernének. Nem szükséges vagy az életben: maga az élet vagy. Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg Egyetlen élőlény, így az ember sem képes víz nélkül élni. Nem meglepő, hiszen mi is jó részt abból állunk. A Föld vizei gyakorlatilag sós vizek, az összmennyiség kevesebb mint 3%-a szárazföldi élethez szükséges édesvíz. Túlnyomó része a sarki jégbe fagyott, elenyésző része felszín alatti és csupán néhány ezrelék a felszín feletti, tavakban és folyókban lévő édesvíz. E két utóbbi biztosítja az életet a Földön. Minden csepp víz egy nagy körforgás része. Elpárolog, aztán csapadék formájában visszahull a szárazföldre vagy vizekbe, beszivárog a talajba. A csapadék formái: eső, köd, dér, zúzmara, ónos eső, jégeső, harmat, hó. Habár az élet víz nélkül nem létezik, a víz hordozza az élővilágra veszélyes, káros, ártalmas anyagokat is. A levegő és a talaj szennyező anyagai a vízen keresztül mindenhová el tudnak jutni. Az ember nagyon sok mindenre használ vizet. Az ivóvíznek tisztának kell lennie, hogy ne betegedjünk meg, ám a víz számtalan módon szennyeződhet. Mindenki szeretne olyan környezetben élni, ahol nem kell félni az elszennyeződött víztől, a fertőzésektől, hogy öröm legyen a tavakban, folyókban fürdeni. Ha nem óvjuk környezetünket, a vízhiány egyre fokozódik. Borvízforrások, természetes vízforrások (Csíksomlyó, Zsögödfürdő) A város határain három fontosabb borvízlelőhelyet találunk. Csíksomlyón a Nagy Somlyó hegy lábánál, melynek vizét előszeretettel használják asztali vízként az itt lakók, de az idelátogatók nagy többsége is kihasználja az alkalmat, hogy megkóstolja. 29

Környezettudatosság az óvodában - Apró lépés az óvodásnak, nagy lépés a világnak!

Környezettudatosság az óvodában - Apró lépés az óvodásnak, nagy lépés a világnak! Környezettudatosság az óvodában - Apró lépés az óvodásnak, nagy lépés a világnak! Oktatási segédanyag az informális környezeti nevelésröl óvodapedagógusoknak Támogatta Izland, Liechtenstein és Norvégia,

Részletesebben

H E L Y I P E D A G Ó G I A I

H E L Y I P E D A G Ó G I A I Ó V O D A I N E V E L É S A M Ű V É S Z E T E K E S Z K Ö Z E I V E L H E L Y I P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A OM azonosító: 036785 Jóváhagyta: Hujber Jánosné óvodavezető 2013. augusztus 27. 1 T

Részletesebben

CSICSERGŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSICSERGŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSICSERGŐ ÓVODA 1149 Budapest Fráter György tér 12. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYI HÁTTÉR. 4 AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI.. 5 BEVEZETŐ. 6 1. NEVELÉSI KONCEPCIÓ, PEDAGÓGIAI HITVALLÁSUNK..

Részletesebben

Vásárlásnál válasszuk azt, ami tartós, hosszú ideig szolgál bennünket, valamint az ár és a minőség szempontjából is megfelelő!

Vásárlásnál válasszuk azt, ami tartós, hosszú ideig szolgál bennünket, valamint az ár és a minőség szempontjából is megfelelő! Hulladék a családi házban Összeállította: Munkácsy Béla Rajzolta: Tóth Róbert A fényképfelvételeket készítette: Munkácsy Béla Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2002. május 30. Az, hogy valaki környezetvédő,

Részletesebben

Környezetvédelmi erőfeszítések. a Duna-medencében

Környezetvédelmi erőfeszítések. a Duna-medencében Környezetvédelmi erőfeszítések 6 a Duna-medencében Használva védjük 243 Bevezetés 245 Célok, eszközök, szervezés 246 1. feladat: a legszebb folyók 247 2. feladat: Ős-Duna Terv 247 3. feladat: Segítsünk

Részletesebben

Dr. Mester Miklósné érdemes tankönyvíró KÉZIKÖNYV. A mi világunk 1. tanításához

Dr. Mester Miklósné érdemes tankönyvíró KÉZIKÖNYV. A mi világunk 1. tanításához Dr. Mester Miklósné érdemes tankönyvíró KÉZIKÖNYV A mi világunk 1. tanításához DR. MESTER MIKLÓSNÉ a Tankönyvesek Országos Szövetségétől 2005-ben elnyerte az Érdemes tankönyvíró kitüntető címet Szerkesztette

Részletesebben

Miért hal ki naponta több* állatfaj? Miért fenyeget bennünket

Miért hal ki naponta több* állatfaj? Miért fenyeget bennünket . FEJEZET Zelenák Adrián és Krassován Krisztina A környezettudatos ember Bevezetô, avagy miért kell odafigyelnünk környezetünkre? Miért hal ki naponta több* állatfaj? Miért fenyeget bennünket globális

Részletesebben

A kiadványt fellapozva információkat kaphat arról, hogy mit tehet Ön környezetünk megóvása érdekében, mely közös ügyünk.

A kiadványt fellapozva információkat kaphat arról, hogy mit tehet Ön környezetünk megóvása érdekében, mely közös ügyünk. Mindennapi életünk fontos környezeti problémája a keletkezô hulladékok mennyisége és sokfélesége. Mivel a hulladékot mi magunk termeljük, fontos tudni, hogy ezek mennyiségét, hogyan csökkenthetjük, milyen

Részletesebben

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T Ó V O D A PEDAGÓGIAI PROGRAM Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 034458 Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszám:

Részletesebben

Ne légy Jeti! Hatástanulmány

Ne légy Jeti! Hatástanulmány Hatástanulmány a NE LÉGY JETI! fenntarthatósági rendezvénysorozat a kiskunfélegyházi kistérségben című pályázat keretében megrendezésre kerülő programsorozatának hatásosság méréséről HBF Hungaricum Kft.

Részletesebben

Integrált nevelési program ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves. gyermekek számára. Készítette: A nevelőtestület

Integrált nevelési program ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves. gyermekek számára. Készítette: A nevelőtestület Tanítani annyi, mint megmutatni a lehetőséget. Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel. Paulo Coelho Csoda-Bogár Ház Fejlesztő Óvoda ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves gyermekek számára Készítette:

Részletesebben

Mert mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt, mint nap fényéből a Tejút." József Attila.

Mert mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt, mint nap fényéből a Tejút. József Attila. Mert mi teremtünk szép, okos lányt és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt, mint nap fényéből a Tejút." József Attila Készítette: a Kolozsvári úti Óvoda nevelőtestülete 1 A múlt tisztelete

Részletesebben

ÉS ÍME, ÉN VELETEK VAGYOK MINDENNAP A VILÁG VÉGEZETÉIG Mt 28,20

ÉS ÍME, ÉN VELETEK VAGYOK MINDENNAP A VILÁG VÉGEZETÉIG Mt 28,20 ÉS ÍME, ÉN VELETEK VAGYOK MINDENNAP A VILÁG VÉGEZETÉIG Mt 28,20 " Embernek lenni, Csak embernek, semmi egyébnek, De annak egésznek, épnek, Föld szülte földnek, És Isten lehelte szépnek!" (Sík Sándor) "

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT

I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT 1 I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT Programunk célja: Nevelő munkánk az egyéni aktivitásból, a gyermekek egyéni megnyilvánulásaiból indul ki. Célunk: a 3-7 éves korú gyermekek társadalmi gyakorlatra való általános

Részletesebben

Ökoiskolai jó gyakorlatok gyűjteménye

Ökoiskolai jó gyakorlatok gyűjteménye Ökoiskolai jó gyakorlatok gyűjteménye Ez a gyűjtemény iskolák, magánszemélyek által rendelkezésre bocsátott és az Internetről összegyűjtött, iskolai keretek között működőképes, az ökoiskola szellemiség

Részletesebben

TÁMOP-5.1.3-09/2-2010-0018 KÖZ-TÉR-HÁLÓ a családokért című projekt MAGONC TANODA programja

TÁMOP-5.1.3-09/2-2010-0018 KÖZ-TÉR-HÁLÓ a családokért című projekt MAGONC TANODA programja 1 TÁMOP-5.1.3-09/2-2010-0018 KÖZ-TÉR-HÁLÓ a családokért című projekt MAGONC TANODA programja Módszertani fejlesztés Iskolai programba illeszthető Komplex szemléletformáló, képzési program 10-14 éves általános

Részletesebben

Novák Ágnes. Kaland a ház körül. a v a g y. Az elég jó ház

Novák Ágnes. Kaland a ház körül. a v a g y. Az elég jó ház Novák Ágnes Kaland a ház körül a v a g y Az elég jó ház Lektor: Dr. Zöld András F o t ó k : Novák Ágnes minden fotó, kivéve az alább említettek Steen, Steen és Bainbridge 45., 46. o. Farkas Zsuzsa 23.

Részletesebben

Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium,Kollégium Pánthy Katolikus Általános iskola,szent Kristóf Óvoda. Tóth Tibor igazgató

Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium,Kollégium Pánthy Katolikus Általános iskola,szent Kristóf Óvoda. Tóth Tibor igazgató 1 Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium,Kollégium Pánthy Katolikus Általános iskola,szent Kristóf Óvoda Az intézmény részt vesz az Oktatási Minisztérium által támogatott Comenius 2000 közoktatási minőségfejlesztési

Részletesebben

A környezeti nevelés a fenntartható fejlődésért néhány témakörének lehetséges megközelítése több tudományágat felhasználó projektekkel

A környezeti nevelés a fenntartható fejlődésért néhány témakörének lehetséges megközelítése több tudományágat felhasználó projektekkel hétfő január 4. Semmi sem tartható fenn, csak a változás. Hérakleitosz Az oktatás fő célja olyan embereket nevelni, akik képesek új dolgokat létrehozni, nem csupán megismételni azt, amit az előző nemzedékek

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM TILOS, SZABAD, KELL. ...a felszín alatti vizek védelmérõl KÁRMENTESÍTÉSI PROGRAM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM TILOS, SZABAD, KELL. ...a felszín alatti vizek védelmérõl KÁRMENTESÍTÉSI PROGRAM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM TILOS, SZABAD, KELL...a felszín alatti vizek védelmérõl KÁRMENTESÍTÉSI PROGRAM TILOS, SZABAD, KELL...a felszín alatti vizek védelmérõl (A 219/2004. (VII. 21.) Korm.

Részletesebben

Fenyődi Andrea Pénzesné Börzsei Anita. Kézikönyv. Az én világom 1. tanításához

Fenyődi Andrea Pénzesné Börzsei Anita. Kézikönyv. Az én világom 1. tanításához Fenyődi Andrea Pénzesné Börzsei Anita Kézikönyv Az én világom 1. tanításához A kiadványt az Oktatási Hivatal TKV/4084-15/2013 határozati számon 2013. 04. 05-tól 2018. 08. 31-ig tankönyvvé nyilvánította.

Részletesebben

Hor váth Mik lós Szent ir mai né Bre csok Má ria. Ké zi könyv a 4. évfolyamos Környezet is me ret ta ní tásá hoz

Hor váth Mik lós Szent ir mai né Bre csok Má ria. Ké zi könyv a 4. évfolyamos Környezet is me ret ta ní tásá hoz Hor váth Mik lós Szent ir mai né Bre csok Má ria Ké zi könyv a 4. évfolyamos Környezet is me ret ta ní tásá hoz CELLDÖMÖLK, 2011 AP 040933 ISBN 978-963-464-699-0 A kiadó a kiadói jogot fenntartja. A kiadó

Részletesebben

Válaszok gyerekeknek és minisztereknek

Válaszok gyerekeknek és minisztereknek Miért fontos a biodiverzitás? Válaszok gyerekeknek és minisztereknek Miért fontos a biodiverzitás? Válaszok gyerekeknek és minisztereknek Copyright CEEweb for Biodiversity, 2010 A CEEweb a Biológiai Sokféleségért

Részletesebben

TESZ - VESZ ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA

TESZ - VESZ ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA TESZ - VESZ ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA Az elfogadás olyan, mint a termékeny talaj, mely lehetővé teszi, hogy a kis mag olyan gyönyörű virággá fejlődjön, amilyenné belső lehetőségei csak engedik. Gordon Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Kiskunhalas OM:027803 Pedagógiai Program Nevelési Program 2013. március Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...4 I. AZ ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA...5 1. BEVEZETÉS...5

Részletesebben

Képes. Krónika 4. TÁMOP-3.2.3-09/2-KMR-2010-0012

Képes. Krónika 4. TÁMOP-3.2.3-09/2-KMR-2010-0012 1. Képes Krónika 4. 3. 2. 5. TÁMOP-3.2.3-09/2-KMR-2010-0012 6. Imre Roheim az Európai Unió megbízásából Ukrajnában folytatott tárgyalást. Ezt követően útba ejtette Erdőkertest, hogy Zombor Istvántól átvegye

Részletesebben

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1 1. számú hallgatói melléklet: Képek 2 1. számú hallgatói melléklet: Képek 3 1. számú hallgatói melléklet: Képek 4 2. számú hallgatói melléklet: A tevékenységközpontú

Részletesebben

És mégis mozog a Föld? avagy mennyit ér meg unokáink jövője?

És mégis mozog a Föld? avagy mennyit ér meg unokáink jövője? Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar És mégis mozog a Föld? avagy mennyit ér meg unokáink jövője? Antal László Gazdálkodási szak Témavezető: Dr. Krafcsik István Technológiai igazgató Szekszárd,

Részletesebben

JÖVOJEERT PROGRAM UJ NEMZEDEK. Ifjúságpolitikai stratégia vitairat

JÖVOJEERT PROGRAM UJ NEMZEDEK. Ifjúságpolitikai stratégia vitairat UJ NEMZEDEK JÖVOJEERT PROGRAM Ifjúságpolitikai stratégia vitairat UJ NEMZEDEK JÖVOJEERT PROGRAM Ifjúságpolitikai stratégia vitairat www.ujnemzedek.hu www.facebook.com/ujnemzedek KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp Pedagógiai Program 2013 2 "A siker azokhoz pártol, akik energikusak, hogy dolgozzanak érte, elég bizakodóak hogy higgyenek benne, elég türelmesek, hogy várjanak rá,

Részletesebben