JELENTÉS az Egészségbiztosítási Alap működésének ellenőrzéséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS az Egészségbiztosítási Alap működésének ellenőrzéséről"

Átírás

1 JELENTÉS az Egészségbiztosítási Alap működésének ellenőrzéséről július

2 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-22-38/ Témaszám: 620 Vizsgálat-azonosító szám: V-0050 Az ellenőrzést felügyelte: Bihary Zsigmond főigazgató Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Hegedűsné dr. Müllern Veronika főcsoportfőnök Az ellenőrzést vezette: dr. Kurucz István osztályvezető főtanácsos számvevő tanácsos, tanácsadó Az ellenőrzést végezték: Ambrus Lajos számvevő tanácsos, tanácsadó Balla Józsefné számvevő tanácsos, főtanácsadó Dr. Beregi Anna számvevő Fodor Tiborné számvevő tanácsos Kádár Kriszta számvevő Kincses Erzsébet számvevő Dr. Kuti Anna számvevő Molnár Istvánné számvevő tanácsos, tanácsadó Dr. Pál Lehelné számvevő tanácsos, irodavezető Péntek László számvevő tanácsos, irodavezető Simon Andrásné dr. Csepregi Zsuzsa számvevő tanácsos Szabó Tamás számvevő tanácsos Szendrődi Józsefné számvevő tanácsos, tanácsadó Szólya Ildikó számvevő gyakornok Vargáné Loch Márta külső munkatárs Zeke József számvevő tanácsos A témához kapcsolódó eddig készített számvevőszéki jelentések: között Éves jelentések a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetése előirányzatai megalapozottságáról Éves jelentések a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetése végrehajtásáról Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a címen is olvashatók.

3 1995. Jelentés az OEP székház beruházásának törvényességi és eredményességi ellenőrzéséről Jelentés a fogászati ellátás helyzetének és a ráfordított pénzeszközök felhasználásának vizsgálatáról Jelentés az Egészségbiztosítási Önkormányzat évi vagyongazdálkodásának ellenőrzéséről Jelentés a Külön keretes gyógyszer-támogatási rendszer működésének vizsgálatáról Jelentés a társadalombiztosítás informatikai rendszereinek ellenőrzéséről Jelentés az államháztartás belföldi adóssága és a központi költségvetés belföldi kötelezettségeiről

4 BEVEZETÉS TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 5 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 7 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK Az egészségbiztosítási alap felügyelete, irányítása Az egészségbiztosítási rendszer alapvető feladatai Az Egészségbiztosítási Alap felügyeletének, irányításának változásai Az egészségbiztosítási alap költségvetésének tervezése A költségvetés tervezése, szabályozottsága A felügyeleti szerv részvétele a tervezésben Az Egészségbiztosítási Alap bevételei A járulékbevételek összetétele, nyilvántartása, behajtása A központi költségvetési támogatás Egyéb bevételek Az egészségbiztosítási alap által finanszírozott ellátások kiadásai A korhatár alatti rokkant ellátások A pénzbeni ellátások kiadásai A táppénzkiadások alakulása A gyermekgondozási díj A természetbeni ellátások A gyógyító-megelőző ellátások Az OEP szerepe az egészségügyi ellátórendszer kapacitásának szabályozásában és a struktura átalakításában A gyógyszerek- és a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatása A házi szakápolás Az Egészségbiztosítási Alap likviditása és hiánya Az Egészségbiztosítási Alap kezelője az OEP szervezete, irányítási rendszere Az OEP megalakulása, jogállása, a központi közigazgatásban betöltött szerepe Az OEP és igazgatási szerveinek szervezeti rendje Az igazgatási szervek irányítása A gazdálkodás irányítása 44 1

5 BEVEZETÉS 6.2. Az OEP és intézményei működésével kapcsolatos források és azok felhasználása A működési költségvetés tervezése, teljesítése A személyi feltételek és a személyi juttatások alakulása Megbízással történő foglalkoztatás A tárgyi eszközökkel való gazdálkodás A számviteli politika, a számviteli rend kialakítása, a munkafolyamatba épített ellenőrzés megvalósulása Az informatikai rendszer működése Az informatikai rendszer működésének szabályozása A külső jogszabályi környezet A belső szabályozás Az informatikai feladatok tervezése és végrehajtása Az informatikai stratégia és a működési feltételek kialakítása Az informatikai fejlesztések végrehajtásával kapcsolatos tapasztalatok Az informatikai biztonság helyzete Az OEP szak- és pénzügyi ellenőrzési tevékenysége A korábbi számvevőszéki vizsgálatok utóellenőrzése Az Egészségbiztosítási Önkormányzat évi vagyongazdálkodása ellenőrzésével kapcsolatos javaslatok teljesülése A külön keretes gyógyszer támogatási rendszer működésének ellenőrzését követő intézkedések tapasztalatai A társadalombiztosítás informatikai rendszereinek ellenőrzése alapján tett javaslatok-, valamint a világbanki program megvalósulása A zárszámadási ellenőrzések javaslataival összefüggő intézkedések 57 MELLÉKLETEK 1. sz. 2. sz. 3. sz. 4. sz. 5. sz. Az Egészségbiztosítási Alap bevételeinek alakulása között Az Egészségbiztosítási Alap kiadásainak alakulása között Az Egészségbiztosítási Alap működési bev. alakulása között. Az Egészségbiztosítási Alap működési kiad. alakulása között. ESZCSM dr. Csehák Judit miniszter levele FÜGGELÉKEK 1. sz. Tájékoztató az országos egészségbiztosítási pénztár kiemelt informatikai rendszereiről 2

6 BEVEZETÉS 3

7 BEVEZETÉS RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE Áht. Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény Ámr. 217/1998. (XII.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről APEH Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal ÁPV Rt. Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság ÁSZ Állami Számvevőszék AT A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok évi költségvetéséről szóló évi LXXXIV. törvény BM Belügyminisztérium E. Alap Egészségbiztosítási Alap EBÖ Egészségbiztosítási Önkormányzat EHO Egészségügyi hozzájárulás ESZCSM Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium EU Európai Unió FPEP Fővárosi és Pest megyei Egészségbiztosítási Pénztár GYED Gyermekgondozási díj HBCS Homogén Betegségcsoport IAT Intézményi adattárház IS Informatikai Stratégia KESZ Kincstári Egységes Számla KMR Keresőképtelenségi monitor rendszer MEF Megyei Egyeztető Fórum MEP Megyei Egészségbiztosítási Pénztár Ny. Alap Nyugdíjbiztosítási Alap NYUFIG Nyugdíjfolyósító Igazgatóság OEP Országos Egészségbiztosítási Pénztár OGY Országgyűlés ONYYF Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság OOSZI Országos Orvosszakértői Intézet OTF Országos Társadalombiztosítási Főigazgatóság Öit. A társadalombiztosítás önkormányzati igazgatásáról szóló évi LXXXIV. törvény PSZÁF Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete SZMSZ Szervezeti Működési Szabályzat TÁH Területi Államháztartási Hivatal TAJ Társadalombiztosítási azonosító jel TES Terhességi- gyermekágyi segély 4

8 BEVEZETÉS JELENTÉS az Egészségbiztosítási Alap működésének ellenőrzéséről BEVEZETÉS Az elmúlt évtizedben sikerült megvalósítani a Társadalombiztosítási Alapok önállóságát, az ellátások biztosítási alapra helyezését, a szabad orvos- és intézményválasztást, a szolgáltatások teljesítmény elvű finanszírozását, a privatizáció megindítását. Nem javult a népesség egészségi állapota, lényegileg nem változott az egészségügy struktúrája, nem sikerült a társadalombiztosítás egyensúlyának megteremtése a növekvő összegű állami támogatás mellett sem. Az ellenőrzött időszakban az egészségbiztosítási rendszer feladata nem változott, amely szerint a biztosított jogosult az egészsége megőrzéséhez, helyreállításához és az egészségi állapota javításához szükséges egészségügyi ellátásra, továbbá a betegsége miatt kieső jövedelme részleges pótlására. Az igénybe vehető pénzbeni, természetbeni szolgáltatások köre sem változott lényegesen. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok évi költségvetéséről szóló évi LXXXIV. törvény az Alapok teljes szétválasztásáról rendelkezett, az önálló Egészségbiztosítási Alapot (E. Alap) pedig a Társadalombiztosítási Alap évi költségvetéséről és a Társadalombiztosítási Alapról szóló évi XXI. törvény módosításáról rendelkező évi X. törvény hozta létre, de a tényleges - szervezeti és pénzügyi - önállóság csak 1994-ben valósult meg. Az egészségbiztosítási ellátások fedezetét a munkáltatók és a biztosítottak járulékai, valamint a központi költségvetés juttatásai, illetve a hiány évenkénti rendezése biztosítja. Az E. Alap kiadásainak összege 1994-ben 397,8 Mrd Ft, a évi módosított költségvetés kiadási előirányzat főösszege 1019,5 Mrd Ft, a teljesítés 1112 Mrd Ft volt. Az években Mrd Ft között változott a hiány összege és ben a tervezett 17 Mrd Ft-tal szemben mintegy 87 Mrd Ft a hiány. Az Állami Számvevőszék az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény 121. (1) bekezdése (2003-tól a 120/A -a) alapján ellen- 5

9 BEVEZETÉS őrzi az államháztartás forrásait, azok felhasználását, a vagyonnal való gazdálkodást. Az E. Alap, illetve az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) ellenőrzését az Állami Számvevőszékről szóló évi XXXVIII. törvény 2. (3) és 17. (3) bekezdése alapján végeztük el. Az ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy az E. Alap és kezelője az OEP szervezeti és irányítási rendszere, annak jogi-, pénzügyi-, gazdasági feltételei miként alakultak, megfelelően igazodtak-e a feladatokhoz, segítették-e azok célszerű ellátását; az OEP a rendelkezésre álló közpénzek felhasználásával törvényesen, célszerűen látta-e el az alapkezelői és intézményi gazdálkodást irányító, felügyelő feladatait; az OEP és igazgatási szervei törvényesen, célszerűen és eredményesen végezték-e a pénzbeni és természetbeni ellátások finanszírozását; a korábbi számvevőszéki ellenőrzések megállapításait, ajánlásait figyelembe vették-e, a kapcsolódó intézkedési tervek megfelelően hasznosultak-e. Az ÁSZ véleményezte az E. Alap költségvetéseit, ellenőrizte a végrehajtásukat, vizsgálta az egészségbiztosítással összefüggő témákat, de az első alkalommal került sor az E. Alap átfogó ellenőrzésére. A pénzügyi-gazdasági folyamatok jobb megértése indokolta, hogy a vizsgálat a társadalombiztosítás egészét érintő kérdésekkel is foglalkozzon. A helyszíni ellenőrzés az évekre terjedt ki, de a hangsúlyt az évek közötti időszak ellenőrzésére helyeztük. Az ellenőrzés keretében a teljesítmény-ellenőrzés módszerével értékeltük a házi (otthoni) szakápolás működtetésének eredményességét. Az alapkezelés területi feladatainak végrehajtását az OEP Fővárosi és Pest megyei- (ceglédi és váci), Jász- Nagykun-Szolnok megyei-, Komárom-Esztergom megyei-, Nógrád megyei-, Tolna megyei- és a Vas megyei igazgatási szerveinél ellenőriztük. A végleges jelentést megküldtük dr. Csehák Judit miniszter asszonynak, aki azzal egyetértett, észrevételt nem tett. (5. sz. melléklet). 6

10 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A társadalombiztosítás átalakításának alapvető célja a pénzügyi egyensúly megtartása mellett a szolgáltatások minőségének megőrzése. A 80-as évek végén elindult társadalombiztosítási reform ezt a megoldást az állami költségvetéstől leválasztott önálló Társadalombiztosítási Alap létrehozásában látta, mely állami garancia mellett hosszabb távon, járulékfedezeti elven működik és tőkeként működtethető tartalékalappal rendelkezik. Az alap irányításához a járulékfizetőkből álló önkormányzat létrehozását ítélték megfelelőnek. Ezeket a reformlépéseket erősítette meg többek között - a társadalombiztosítási rendszer megújításának koncepciójáról és a rövid távú feladatokról szóló 60/1991. (X. 29.) OGY határozat. A változtatás társadalmi és politikai igénye azonban nem volt elegendő arra, hogy a folyamat szakmai, gazdasági-pénzügyi és jogi megalapozása megtörténjen. Az ÁSZ 1 már 1991-ben leírta, hogy A helyzetet értékelve megállapítható a jelenlegi áttagolódó politikai és gazdasági struktúrák között, amikor a hagyományos érdekképviseleti testületek megszűnnek, illetve átalakulnak, az önkormányzat felülről történő létrehozása rövidtávon irreális. Az E. Alap gazdálkodásának növekvő feszültségei összefüggnek a gazdasági-társadalmi környezet átalakulásával. A rendszerváltással az egészségügy is piaci viszonyok közé került, a világpiaci árak megjelenése az árhoz nyújtott támogatások (gyógyszer, gyógyászati segédeszközök) közvetlen növekedését idézte elő, és növekvő finanszírozási igényt támasztott a gyógyító-megelőző ellátásoknál is. A korhatár alatti rokkantsági ellátások és a táppénz növekvő igénybevételében a munkaerő-piaci helyzet negatív változásai is tükröződnek. Az alapkezelő OEP gazdálkodási önállósága, döntési hatásköre az ellátási területen igen szűk, alapvetően a jogszabályi előírások végrehajtására korlátozódik. A kiadások alakulását gyakorlatilag csak az ellenőrzési rendszerek működtetésével, illetve az árhoz nyújtott támogatások esetében az árelfogadással tudta befolyásolni. A társadalombiztosítás, ezen belül az egészségbiztosítás önkormányzati igazgatása bebizonyította, hogy a kiérlelt szakmai koncepciók nélküli, a társadalmi, gazdasági viszonyokat nem kellően figyelembe vevő, a jogi szabályozás teljességét és harmóniáját nélkülöző reformlépések kudarca szükségszerű. Az önkormányzati igazgatás nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Tényleges befolyása az egészségbiztosítási jogviszonyokra, a bevételekre és ki- 1 Jelentés a Társadalombiztosítási Alap évi bevételi többletének vizsgálatáról II. pont 4. oldal 7

11 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK adásokra nem volt. A jogi szabályozás hiányosságai miatt a kormányzattal való kapcsolata nem volt megfelelő. Az önálló gazdálkodáshoz szükséges vagyon átadására nem került sor. A nyilvánosság előtt is, megjelenő vitatható döntései következtében a kezdeti bizalom is megrendülni látszott. A társadalombiztosítás állami irányítás alá vonása annak megállapításán túl, hogy az önkormányzati igazgatás nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket - hasonlóan történt. Az irányító személyében történő viszonylag gyakori változások (a MEH politikai államtitkára, a pénzügyminiszter, majd az egészségügyi miniszter, illetve az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter), a jogszabályi környezet hiányosságai (elsősorban késedelmessége) a nem kellő előkészítettségről tanúskodnak. A vizsgált időszakban az E. Alap működésére a hiány volt a legjellemzőbb. A hiánynövekedés minden esetben visszavezethető a tervezettet meghaladó kiadásnövekedésre, amelyhez az 1994., a 2000., a és évet kivéve bevétel-elmaradás is társult. A kiadási oldal minden évben túlteljesült az eredeti előirányzathoz képest, mert mindegyik évet az alátervezés jellemezte. Az említett tervezési módszer miatt a vizsgált időszak minden évében módosítani kellett a költségvetést, illetve pótköltségvetést kellett (vagy kellett volna) készíteni. Az Egészségbiztosítási Alap bevételei, kiadásai és hiánya millió Ft Bevétel Kiadás hiány önkormányzati irányítás 1999-től állami irányítás Az E. Alap likviditása a vizsgált időszakban hét nap kivételével csak a minden nap igénybe vett hitelfelvétellel volt biztosítható. A likviditást a működés kezdetén az állami forgóalap kamatmentes hitelfelvételével oldotta meg. Kétévi kamatfizetés után ismételten az eredeti megoldáshoz kellett visszatérni, azaz a Kincstári Egységes Számlához (KESZ) kapcsolt megelőlegezési számláról 8

12 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK történő kamatmentes hitelfelvételhez, mert a kamatok csak tovább növelték a hiányt. Az évenként jelentkező hiány keletkezésének alapvető oka, hogy az E. Alap járulékbevételei nem tudták és nem is tudják fedezni a kiadásait. A hiány jelenléte addig nem szüntethető meg, amíg a bevételek és kiadások összhangja nem jön létre. A hiány mérséklésére mind a bevételi, mind a kiadási oldalon történtek intézkedések, azonban a kívánt eredmény elmaradt. Más oldalról megvilágítva a kérdést állapította meg az ÁSZ, hogy Az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele biztosításalapú, de nem függ a befizetett járuléktól, mivel a jogosultság általános. A biztosított oldaláról a minél magasabb problémákkal, állandó egyensúly hiánnyal küzd. 2 A hiány volumenét befolyásolja a kintlévőségek nagysága is. Az adatszolgáltatás alapján a kintlévőségek csökkentek, de a csökkenés tendenciáját nem lehet egyértelműen megállapítani, mert az APEH által közölt adatok egy összegben határozzák meg a kintlevőségeket, az okok (törlés, átadás, átütemezés, stb.) részletezése nélkül. A bevételek meghatározó részét képező járulékbevételek csökkentek ugyan, mert gazdaságpolitikai megfontolásból mind a munkavállalói, mind a munkáltatói járulék-százalékok mérséklődtek, de az egészségügyi hozzájárulás bevezetésével, a munkáltatói táppénz-hozzájárulással, illetve a járulékalap folyamatos módosításával ezt megpró bálták ellensúlyozni. Mindezen intézkedések sem tudták ellensúlyozni a járulék-százalékok csökkentéséből adódó bevételkiesést. Az APEH az évtől látja el a társadalombiztosítási járulékok beszedésével kapcsolatos feladatokat. Az adókkal azonos rendszerben bevallott, illetve befizetett járulékbevételeket az APEH nem osztja meg munkáltatói és egyéni járulékra, azt az OEP a havi, illetve az éves bevallások arányában végzi el. A megosztás nem a ténylegesen befizetett egyéni, illetve munkáltatói járulékok összegét mutatja, pedig az egyes szolgáltatások igénybevételének meghatározásához szükség volna a befizetések valós megbontására. A kiadások egyes csoportjai - gyógyszer-, gyógyászati segédeszköz támogatások, a korhatár alatti rokkant és baleseti ellátások ( ahol jogszabályváltozás következtében az ellátottak egy csoportja kikerült az E. Alap finanszírozásából) - amelyek zömmel az előirányzat túllépésének, illetve az előirányzat módosításának az okai intenzívebben növekedtek, mint a kiadások összege. A kiadásoknál az utóbbi években erőteljesen növekedett a passzív jogon igényelhető táppénz kifizetések aránya. A gyógyszerkiadások minden évben meghaladták a tervezettet. A költségvetés kézbentartására 1999-től a gyógyszer támogatás előirányzata zárt előirányzattá vált. A költségvetési szigorítás semmiféle eszközt nem adott az államigazgatás és az OEP kezébe az előirányzat alakulásának befolyásolására. Az adott 2 Jelentés az önkormányzati tulajdonban lévő kórházak pénzügyi helyzetének gazdálkodásának vizsgálatáról. - Összefoglaló megállapítások 5. oldal. 9

13 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK támogatási rendszerben az ellátás jogszerű igénybevételének ténye önmagában meghatározza az igénybe vett támogatás nagyságát is. A kiadások növekedését kiváltó hatások a támogatási rendszerhez, az áralakuláshoz és a fogyasztáshoz kapcsolhatók. Az egyes tényezők, illetve a befolyásolásukra tett intézkedések pénzügyi hatása önmagában csak becsülhető. A gyógyszer támogatási rendszer alapelve nem változott az elmúlt időszakban, meghatározó az árhoz nyújtott százalékos támogatás. A támogatási rendszer évi módosítása során egyes támogatási kulcsokat csökkentettek, és elkezdődött a fix támogatási kategória alkalmazásának kiterjesztése. A támogatások alapjaként elfogadott árnak a piaci árakhoz való igazítása követelményének fokozatos enyhítésével, az árak elfogadása és a támogatási listák módosításának adminisztratív meghosszabbításával is gyengült a támogatási összeg árkövető jellege. A támogatási rendszer érdemi átalakítására noha erre Kormányhatározat is született mindeddig nem került sor, a fenti módosítások a tömegesen megjelenő új termékek befogadásának árnövelő hatását nem tudták ellensúlyozni. A kiadásnövekedés mérséklését szolgálja, az un. külön keretes gyógyszer támogatási rendszer, melynek működését többször, 1998-ban az Országgyűlés illetékes bizottsága felkérésére ellenőrizte az ÁSZ 3. Az eredeti céltól eltérően a különkerettel finanszírozott támogatás növekedési üteme meghaladta a gyógyszerkassza növekedését. A külön keretes finanszírozás aránya fokozatosan növekedett. A készítmények külön keretbe való bekerülésének, illetve az abból történő kikerülésének szempontjai ma sem kellően átláthatók. A gyógyszer támogatás kiadásait meghatározó tényezők közül az OEP-nek csak a támogatás alapját képező árak alakítására és az ellenőrzés területén volt közvetlen befolyása. Az árak elfogadásával kapcsolatos tennivalókat fokozatosan pontosította a szabályozás, átláthatóbb kereteket teremtve a forgalmazók számára is. A gyógyszer támogatási kiadások kézbentartása és tervezhetősége érdekében a gyártókkal 2001-ben három éves megállapodást kötött a Kormány nyarán az új Kormány a megállapodás felülvizsgálatával bízta meg az egészségügyi, s zociális és családügy i minisztert. A gyógyászati segédeszközök körében 1999 után a társadalombiztosítás új funkcionális eszközöket nem fogadott be, ártárgyalásra csak 2002-ben került ismét sor. A nyugellátások közül az E. Alap 1998 óta csak a III. rokkantsági csoportba tartozók rokkantsági- és baleseti nyugdíját, továbbá az idesorolható hoz- zátartozói ellátásokat finanszírozza. A folyósító szerv a nyugdíjbiztosítás szervezete. A kiadás 1994-ben (az I. és II. rokkantsági csoporttal együtt) 57.7 Mrd Ft volt, melynek évi teljesítése Mrd Ft. A nagyarányú növekedést okozó főbb tényezők: a nyugdíjak kiszámításának alapját jelentő átlagkeresetek és az infláció növekedése. A korhatár alatti nyug- ellátások évenkénti emelése az öregségi nyugdíjemeléssel azonos törvényi szabályozás alapján történik. A kiadások emelkedése szempontjából az egyik leg- 3 Jelentés a külön keretes gyógyszer támogatási rendszer működésének vizsgálatáról 10

14 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK jelentősebb törvényi változás volt a nyugdíj-korhatár emelése tól az 1998 és a év kivételével minden évben módosították az eredeti előirányzatot (1999-ben csökkentették, a többi évben növelték). A teljesítés az év kivételével minden évben meghaladta a módosított finanszírozási keretet. A megváltozott munkaképességűek és rokkantak társadalombiztosítási és szociális ellátó rendszerének átalakításáról szóló 75/1997. (VII. 18.) OGY. határo- zat előírásainak eleget téve az OEP a rokkantosítási eljárási rend korszerűsítésének tervét elkészítette. Az előrelépés feltétele a foglalkoztatási rehabilitáció speciális intézményrendszerének kiépítése és az ehhez kapcsolódó foglalkoztatási eszközök megteremtése. Ezen a téren a határozat ellenére az elmúlt évek során érdemi kezdeményezés nem történt. Az egészségügyi, szociális és foglalkoztatási szakterület kormányzati intézményrendszerében bekövetkezett változások is késleltették a megvalósítást. A pénzbeni ellátások legjelentősebb eleme a táppénz. A bruttó átlagkeresetek változása, az egyéni egészségbiztosítási járulék felső határának eltörlése együttesen a táppénz kiadások növekedéséhez vezettek. Az időszakra jellemző volt, hogy a naturális mutatók alakulása eltekintve a passzív jogon igénybevett táppénzes napok számától a táppénz kiadás emelkedését mérsékelte. Az OEP ügykörében a kiadások mérséklésére a leghatásosabb eszközt a kereső- képtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról szóló 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet kiadása, illetve az OEP-nél arra bevezetett gyakorlat eredményei, a fokozott táppénz ellenőrzések jelentették től a Kormányrendeletnek megfelelően az elbíráló orvosok kötelesek heti táppénzes jelentést tenni. A számítástechnikai eszközökkel történő adatszolgáltatás bevezetése után, a heti jelentésekből kialakított adatbázisra alapozva az OEP egy országos monitor rendszert, az úgynevezett Keresőképtelenségi Monitor Rendszert (KMR) alakított ki. A vizsgált időszak következetesen végig vitt reformlépése a teljesítményelvű finanszírozás ben, a háziorvosi ellátásban, II. félévtől a szakellá- tásban valósult meg a finanszírozás átalakítása, a bázis finanszírozás helyére a teljesítményelvű finanszírozás lépett. A reformmal kapcsolatos a finanszírozási feladaton túlmutató várakozások csak részben teljesültek. Az ÁSZ korábbi jelentésében már megállapította, hogy a finanszírozási rendszer nem fogadta be a jogszabályi kötelezettségekből adódó többletterheket. Nem vette figyelembe az egészségügyi intézmények működését terhelő, átlagot meghaladó árindex-változásokat, nem oldotta meg a bérpolitikai intézkedések intézményenkénti beépítését a finanszírozásba 4. A finanszírozási reform egyik célja volt, hogy az egészségügyi intézmények között teljesítményeik alapján differenciáljon, olyan forrás allokációt valósítson meg, amely a jobban teljesítőket többletbevételhez juttatja a zárt előirányzaton belül a lemaradók terhére. A bázis-finanszírozás folyamán kialakult eltérő pénzügyi pozíciók drasztikus átrendeződésének megakadályozása viszont a 4 Jelentés az állami és egyházi tulajdonban lévő kórházak, egyetemi klinikák gazdálkodásának ellenőrzéséről Összegző megállapítások 19. oldal 11

15 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK zökkenőmentes átmenet követelménye volt. A vállalt kompromisszumok (saját alapdíjak, fokozatos bevezetés) csökkentették az új finanszírozási rend hatékonyságát az intézmények szelektálásában, ezért 1995-től célzott kapacitáscsökkentő intézkedésekre került sor. Ezek a megyei szinten lebonyolított alkuk már más rendező-elvek alapján történtek. Az évi LXIII. tv. végrehajtása során tett intézkedésekkel együtt a fekvőbeteg ellátás un. szerződött ágyszáma mintegy rel csökkent. Miután a finanszírozás nem ágyszám alapján történik, és a teljesítményeket az ágyszám csökkentés országosan nem befolyásolta, az intézkedéseknek kiadáscsökkentő hatása nem volt. A jogszabályok az egészségügyi tárca vezetőjének (később a pénzügyminiszterrel együttesen) jogot adtak a külön törvényben meghatározott normán felüli kapacitások befogadására. A befogadáso k miatti teljesítmény-növekedés költ- ségvetési fedezetét nem mindig, vagy csak késedelmesen biztosították. Az E. Alap kezelője, az OEP a társadalombiztosítás (külső és belső) irányításának változásai mellett az egészségbiztosítási rendszer működtetését, az ellátások megállapítását és folyósítását megfelelően ellátta. Az önkormányzati igazgatás időszaka alatt valósult meg az igazgatási apparátus és az Alapok szétválasztása. Az egészségbiztosítás területén kialakultak az egészségbiztosító és a szolgáltatást nyújtó egészségügyi intézmények új típusú finanszírozási kapcsolatai, az ehhez tartozó szerződéskötési, elszámolási, adatszolgáltatási rendszerek legfontosabb elemei. A társadalombiztosítás júliusától bekövetkező állami irányítás alá helyezését követően az egészségbiztosítás területén központosítási folyamat indult el. A vizsgálat tapasztalatai azt mutatják, hogy a változások nem kellően átgondoltan, megfelelő előkészítés nélkül zajlottak. A MEP-ek önálló jogi személyiségének megszüntetése, a területi osztályoknak a regionálisan megszervezett szakfőosztályokhoz szervezése, majd ennek megszüntetése és a főigazgatói fő- irányítást szolgál- koordinátori/koordinátori rendszer bevezetése a centralizált ta. A szakfeladatok egységesítése, az országosan egységes eljárás biztosítása nem indokolta az irányítás megvalósított mértékű központosítását. A MEP-ek január 1-től önállóan gazdálkodó részjogkörrel rendelkező társadalombiztosítási költségvetési szervek. A központosítás enyhítésére azonban a helyszíni vizsgálat lezárásáig nem került sor. Az OEP felhalmozási kiadásain belül jelentős összegű volt az informatikai kiadás, ahogy az előirányzat maradvány nagyobbik részét is az elhúzódó informatikai fejlesztések alkották. Az informatika területén a vizsgált időszak alatt az OEP jellemzően nem rendelkezett a felső vezetés által elfogadott hosszú távú, megfelelő részletezettségű feladattervvel, ezáltal nem volt biztosítva a vezetés által támogatott tervszerű és következetes végrehajtás. A tervszerű végrehajtás hiányát mutatja a fejlesztési feladatok végrehajtására tervezett pénzügyi keretek felhasználásának módja, illetve a teljes ellenőrzött időszakra jellemző indokolatlanul magas maradványösszeg. Ennek eredményei az elhúzódó, esetenként indokolatlanul félbeszakított fejlesztések, melyek hasznosulása a vizsgált időszak végén sem biztosított, a több százmillió forintos beruházások ellenére. A végrehajtáshoz a megfelelő humán erőforrás biztosítása sem történt meg. 12

16 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK Az OEP az ÁSZ ajánlásának 5 megfelelően szervezeti szinten elkülönítette a fejlesztési és üzemeltetési tevékenységet (aminek helyességét a gyakorlat igazolta), de nem alakították ki a stabil, hosszú távra is érvényes szervezeti struktúrát, a megfelelő irányításhoz szükséges hatásköröket és jogköröket. Az OEP által gyűjtött és tárolt adatvagyon mind volumenében, mind tartalmában komoly biztonsági feladatok megoldását igényli, mind az adattartalom helyességének, hitelességének, mind azok biztonságos tárolásának, szabályozott hozzáférésének vonatkozásában. Az adatbeviteli folyamatok hitelességét garantáló ügyviteli környezet kialakítása nem valósult meg teljes körűen, az adatok utólagos manipulálását kizáró, illetve feltáró szabályozási környezet nem került kialakításra annak ellenére, hogy a technikai feltételek jellemzően biztosítottak. Az alapnyilvántartások hitelességéhez szükséges adatgazdák kijelölése, felhasználói oldalról, nem történt meg. Az ellenőrzött időszakban az OEP nagy lépést tett előre egy integrált informatikai környezet és alkalmazói rendszerek kialakítása terén, ugyanakkor a következetlen végrehajtás rendkívül lelassította a megvalósítás folyamatát. A működési kiadásnak nagyságrendileg nem jelentős területe a megbízással foglalkoztatottak finanszírozása. A vizsgált időszak végén átfogóan szabályozták a szellemi tevékenységhez kapcsolódó megbízások szakmai teljesítésének, minőségi átvételének módját, a kötelezettségvállalások és teljesítések dokumentálását. Az OEP a törvényi szabályozásnak megfelelően látta el a szak- és pénzügyi ellenőrzési feladatokat, de a rendelkezésre álló informatikai ellenőrzési rendszereket nem alkalmazták teljes körűen, az ellenőrzések tapasztalatait csak részben hasznosították. Mind az önkormányzati, mind az állami irányítás alatt az egészségbiztosítás pénzügyi helyzete romlott, a kintlévőségek növekedtek, az ellátás színvonala nem javult, és bár ez közvetlen kapcsolatba nem hozható az egészségbiztosítás működésével nem javult a magyar lakosság egészségi állapota sem. Az egészségbiztosítás irányítási rendszere önmagában nincs hatással az E. Alap pénzügyi helyzetének, gazdálkodásának, sem rövid, sem hosszú távú egyensúlyára. Az egészségbiztosítás olyan nagy rendszer mind pénzügyileg, mind az érintett személyek számát, mind a feladatait tekintve, és ezek következtében társadalmi hatásában is, hogy működésének és működtetésének megváltoztatása hosszú távra kialakított koncepció alapján hozott, hosszabb idő alatt megvalósuló döntéseket igényel. 5 Jelentés a Társadalombiztosítás informatikai rendszerei működésének ellenőrzéséről (1999. főbb megállapítások és következtetések 6. pontja 19. oldal, és a részletes megállapítások 3.2. pontja 28. oldal 13

17 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A helyszíni ellenőrzés megállapításainak hasznosítása mellett javasoljuk: a Kormánynak: 1. Értékelje a társadalombiztosítási rendszer megújításának koncepciójáról és a rövid távú feladatokról szóló 60/1991. (X. 29.) OGY határozatban foglaltak megvalósulását. 2. Dolgozza ki és terjessze az Országgyűlés elé az egészségbiztosítás átalakításának hosszú távú koncepcióját. 3. Határozza meg az E. Alap bevételeinek és kiadásainak összhangja megteremtése érdekében azon szolgáltatások körét, amelyeket a biztosított a befizetett járulék elle- nében kaphat, illetve azt, hogy milyen feltételek mellett juthat hozzá a járulékkal nem fedezett ellátásokhoz. a pénzügyminiszternek: Intézkedjen felügyeleti hatáskörében, hogy az APEH biztosítsa a ténylegesen befizetett egészségbiztosítási járulékok egyéni és munkáltatói járulékra történő megbontá- és az OEP részére történő megfelelő sát adatszolgáltatást. az egészségügyi, szociális és családügyi miniszternek: Vizsgálja felül szakmailag a gyógyszer- és a gyógyászati segédeszköz támogatások előirányzatának zárt jellegét és tegyen javaslatot annak átalakítására. az OEP főigazgatójának: 1. Határozza meg a szervezeti átvilágítás tapasztalatainak hasznosításával az ésszerű szervezeti, irányítási célokat, a személyi feltételeket, a kapcsolódó gazdasági, pénzügyi feladatokat. 2. Aktualizálja évente az informatikai stratégiát, értékelje annak végrehajtását, a fejlesz- meg az informatikai biztonság feltételeit, megfelelő szabá- téseknél vegye figyelembe az igazgatási szervek sajátosságait, a felhasználói szakterületek felelős részvétele mellett biztosítsa az egyes rendszerek egységes fejlesztését, átjárhatóságát; teremtse lyozással, ellenőrzéssel, oktatással. 3. Javítsa a szak- és pénzügyi ellenőrzések eredményei felhasználásának hatékonyságát. 14

18 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 1. AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP FELÜGYELETE, IRÁNYÍTÁSA 1.1. Az egészségbiztosítási rendszer alapvető feladatai Az Alkotmány rendelkezései szerint a Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legteljesebb testi és lelki egészséghez, továbbá a magyar állampolgároknak joguk van a szociális biztonsághoz; öregség, rokkantság, betegség, árvaság és önhibájukon kívül bekövetkezett munkanélküliség esetén a megélhetésükhöz szükséges ellátásra jogosultak. Az állam az ellátáshoz való jogot a társadalombiztosítás útján és a szociális intézmények rendszerével valósítja meg. Az egészségbiztosítás feladata az, hogy Alkotmányban megfogalmazott jogok alapján a törvényekben meghatározott ellátásokat biztosítsa a jogosultak számára. Az egészségbiztosításnak ez a feladata független attól, hogy az ellátások állampolgári jogon vagy kötelező biztosításon alapulnak, független továbbá a társadalombiztosítás pillanatnyi pénzügyi helyzetétől és az irányítás aktuális módjától is ben került sor a társadalombiztosítás egészének újraszabályozására, ezen belül a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény megalkotására. Az új szabályozás megőrizte azt az alapelvet, hogy az egészségbiztosítás természetbeni ellátásait tekintve minden magyar állampolgár vagy az országos kockázatközösség vagy saját befizetése révén - jogot szerez a kötelező egészségbiztosítás keretében nyújtandó egészségügyi szolgáltatásokra Az Egészségbiztosítási Alap felügyeletének, irányításának változásai A társadalombiztosítás átalakításának alapvető célja a pénzügyi egyensúly megtartása mellett a szolgáltatások minőségének megőrzése. A 80-as évek végén megkezdődött társadalombiztosítási reform a megoldást az állami költségvetéstől leválasztott önálló társadalombiztosítási alap létrehozásában látta, mely - állami garancia mellett - hosszabb távon, járulékfedezeti elven működik, és tőkeként működtethető tartalékalappal rendelkezik. Az ilyen társadalombiztosítási alap irányításához a járulékfizetőkből álló önkormányzat létrehozását ítélték megfelelőnek. Az önálló társadalombiztosítás kialakításának első lépése volt, hogy az évi XXI. törvény január 1-jével létrehozta az állami költségvetéstől független Társadalombiztosítási Alapot (Alap), melynek kezelőjeként az Országos Társadalombiztosítási Főigazgatóságot (OTF) jelölte meg. 15

19 A rendszerváltást követően megszületett a társadalombiztosítási reformfolyamat egyetlen, máig hatályos, az Országgyűlés által nagy többséggel megszavazott dokumentuma a társadalombiztosítási rendszer megújításának koncepciójáról és a rövid távú feladatokról szóló 60/1991. (X. 29.) OGY határozat. A Határozat helyzetértékelése szerint a társadalombiztosítási rendszer korszerűsítése társadalompolitikai és gazdasági szempontból is halaszthatatlan. A Határozat a társadalombiztosítás átalakításához csak a legfontosabb alapelveket rögzítette, továbbá meghatározta az egyes biztosítási ágakba sorolandó ellátásokat is. A Határozat konkrétan nem foglalkozott a társadalombiztosítási önkormányzat kérdésével, csak a mielőbbi törvényi szabályozást igényelte. A változtatásoknak sem a részletes szakmai, sem pénzügyi-gazdasági koncepciója nem készült el, viszont felerősödött a szervezeti átalakítás igénye. A társadalombiztosítás önkormányzati igazgatásáról szóló évi LXXXIV. törvényt (Öit.) az Országgyűlés decemberében fogadta el. A törvény megalkotása és elfogadása idején (és még az önkormányzatok működése időszakában is, január 1-jéig) a társadalombiztosítási jogviszonyokat a társadalombiztosításról szóló évi II. törvény szabályozta, amelynek áttekinthetőségét, közérthetőségét a módosítások tömege szinte lehetetlenné tette és alapvetően nem volt alkalmas a biztosítási elvű működés megteremtésére. Az erre alapozott törvényi szabályozás hiányosságokat, ellentmondásokat tartalmazott, amely az önkormányzatok működése alatt zavarokat okozott. Az önkormányzatok jogköre a társadalombiztosítási viszonyok szabályozásában való közreműködés, az önálló gazdálkodás, a tulajdonosi jogok gyakorlása, saját szervezetük kialakítása volt, ideértve az igazgatási szervezet meghatározását és irányítását. Az önkormányzatok közgyűlése e jogkörök gyakorlásához törvénykezdeményezési, véleményezési és - a kormányrendeletek megalkotásában - egyetértési jogot gyakorolt. A felsorolt jogok tényleges gyakorlásának szabályozása azonban hiányos volt, vagy elmaradt. Nem rögzítették például, hogy az önkormányzatok javaslata, véleménye vagy egyetértése hogyan illeszkedik a jogalkotás folyamatába, hiányzott a miniszteri rendeletekkel kapcsolatos jogköre. Az önkormányzatok igazgatási szervezetalakítási joga is korlátozott volt. A Kormány közvetlenül az önkormányzatok alakuló közgyűlését megelőzően rendelkezett az igazgatási szervezet átalakításáról, biztosítási ágankénti szétválasztásáról. A vagyonjuttatás és - gazdálkodás önálló törvényi szabályozása az önkormányzati irányítás tartama alatt nem született meg. Az Egészségbiztosítási Önkormányzat (EBÖ) működésének első ciklusában (1993. június 18.-ától június 16.-áig) szabályozatlan volt a vagyon átadása, kezelése és az Elnökség vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogokat is gyakorolt, amely kizárólag közgyűlési hatáskör volt. A kormányzati szervekkel való együttműködés akadozott. Az évi társadalombiztosítási költségvetés előkészítésekor több hónapos egyeztetés után sem sikerült az önkormányzatok és a Kormányzat között egyetértésre jutni. Ez végül oda vezetett, hogy a társadalombiztosítás költségvetésének 16

20 megalkotására csak az évben került sor, és átmeneti szabályozást kellett életbe léptetni. A folyamatosan jelentkező problémák az Öit. rendszeres módosítását vonták maguk után, amelyek pontosításokat és az önkormányzati jogok fokozatos szűkítését jelentették. A társadalombiztosítás önkormányzati igazgatásával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló évi XLVIII. törvénnyel került sor átfogó módosításra, közvetlenül az önkormányzati irányítás második ciklusát megelőzően. A változtatások lényege: a Közgyűlés szerepének növelése, összefüggésben az Elnökség intézményének megszüntetésével; a hivatal irányításával kapcsolatos feladat- és hatáskörök pontosítása; az EBÖ és a Kormány eljárásának szabályozása a jogalkotás során. A Felügyelő Bizottság 9 tagjából hármat a munkavállalói, hármat a munkaadói szervezetek delegáltak, 3 főt pedig a Kormány jelölt ki, ügyrendjét az Országgyűlés hagyta jóvá. A kormányzati állami felügyeleti jogkör kibővült. A törvény a munkavállalók képviselőinél is a delegálást tette lehetővé, melyet az Alkotmánybíróság alkotmányellenesnek ítélt, és egyes rendelkezéseit úgy semmisítette meg, hogy legkésőbb január 1.-ig új alkotmányos szabályokat kell kidolgozni. A második önkormányzati ciklusban (1997. augusztus 18-ától július 23- áig) a korábban jelentkező együttműködési problémák változatlanul fennmaradtak, a konfliktusok és a feszültségek állandósultak. A Közgyűlés 1997-ben 9, 1998-ban 7 ülést tartott. Hozott határozataiban (177) a Közgyűlés, döntő mértékben a szervezeti kérdésekkel foglalkozott (65), ideértve a napirendet elfogadó, ügyrendi, vagy egyéb technikai jellegű döntéseket is. Ezt követték a vagyoni kérdések (63), helyzetértékelésről, stratégiai kérdésekről, programokról 15 határozat szól. A Közgyűlés munkájának egyik súlypontjává kétségtelenül a vagyoni kérdések tárgyalása vált. A társadalombiztosítás önkormányzati igazgatásának időszaka úgy értékelhető, hogy a kiérlelt szakmai koncepciók nélküli, a társadalmi, gazdasági viszonyokat nem kellően figyelembe vevő, a jogi szabályozás teljességét és harmóniáját nélkülöző intézkedések nem lehettek sikeresek. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről szóló évi XXXIX. törvény a társadalombiztosítási önkormányzatokat megszüntette, az Alapokat és a társadalombiztosítás szerveit állami felügyelet alá vonta. Az intézkedést a törvényhozó az Alkotmánybíróság határozatával ( a társadalombiztosítási önkormányzatok nem rendelkeznek a közhatalmi feladataik ellátásához szükséges alkotmányos legitimációval ) és azzal indokolta, hogy a társadalombiztosítási önkormányzatok működése nem váltotta be a felállításukhoz fűzött reményeket. A társadalombiztosítás önkormányzati igazgatása nem váltotta be, mert nem válthatta be a hozzá fűzött reményeket. Tényleges befolyása az egészségbiztosítási jogviszonyokra, a bevételekre és kiadásokra nem volt. A jogi szabályozás hiányosságai miatt a kormányzattal való kapcsolata nem volt megfelelő. Az önálló gazdálkodáshoz szükséges vagyon átadására nem került sor. A nyilvánosság előtt megjelenő vitatható döntései következtében a kezdeti bizalom is megrendülni látszott. 17

JELENTÉS. a Pénztárak Garancia Alapja működésének ellenőrzéséről. 1034 2010. december

JELENTÉS. a Pénztárak Garancia Alapja működésének ellenőrzéséről. 1034 2010. december JELENTÉS a Pénztárak Garancia Alapja működésének ellenőrzéséről 1034 2010. december 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-2005-036/2010.

Részletesebben

JELENTÉS. a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása költségvetési támogatási rendszerének és a támogatások hasznosulásának ellenőrzéséről

JELENTÉS. a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása költségvetési támogatási rendszerének és a támogatások hasznosulásának ellenőrzéséről JELENTÉS a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása költségvetési támogatási rendszerének és a támogatások hasznosulásának ellenőrzéséről 12112 2012. december Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0016-170/2012.

Részletesebben

Az Állami Számvevőszék 2012. első félévi ellenőrzési terve

Az Állami Számvevőszék 2012. első félévi ellenőrzési terve Az Állami Számvevőszék 2012. első félévi ellenőrzési terve Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a www.asz.hu címen is olvashatóak. Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes

Részletesebben

JELENTÉS. 1298 2012. szeptember

JELENTÉS. 1298 2012. szeptember JELENTÉS a belső kontrollrendszer és a belső ellenőrzés szabályszerűségének a zárszámadási ellenőrzésbe bevont központi költségvetési intézményeknél lefolytatott ellenőrzéséről 1298 2012. szeptember Állami

Részletesebben

JELENTÉS. a 2009-2010-ben befejeződő autópálya beruházások és pénzügyi folyamatai ellenőrzéséről. 1118 2011. október

JELENTÉS. a 2009-2010-ben befejeződő autópálya beruházások és pénzügyi folyamatai ellenőrzéséről. 1118 2011. október JELENTÉS a 2009-2010-ben befejeződő autópálya beruházások és pénzügyi folyamatai ellenőrzéséről 1118 2011. október Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3 Az Állam és az Állami Vagyon

Részletesebben

VÉLEMÉNY. a 2015. évi költségvetésről Vélemény Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslatról ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

VÉLEMÉNY. a 2015. évi költségvetésről Vélemény Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslatról ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK VÉLEMÉNY a 2015. évi költségvetésről Vélemény Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslatról 14221 T /1794/11 2014. november Állami Számvevőszél< Iktatószám:

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS Az egyensúlyjavító intézkedések ellenőrzése- Az egyes egyensúlyjavító intézkedések és azok hatása a költségvetés végrehajtására című ellenőrzésről 15031 2015. február Állami

Részletesebben

JELENTÉS. 13052 2013. július

JELENTÉS. 13052 2013. július JELENTÉS Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzata belső kontrollrendszerének kialakítása, valamint egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működése ellenőrzéséről 13052 2013. július Állami Számvevőszék

Részletesebben

JELENTÉS. a Lehet Más a Politika 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 1207 2012. február

JELENTÉS. a Lehet Más a Politika 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 1207 2012. február JELENTÉS a Lehet Más a Politika 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 1207 2012. február Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3059-055/2011-2012. Témaszám: 1034 Vizsgálat-azonosító szám:

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek támogatási rendszere társadalmi-gazdasági hatékonyságának vizsgálata

A megváltozott munkaképességű személyek támogatási rendszere társadalmi-gazdasági hatékonyságának vizsgálata A megváltozott munkaképességű személyek támogatási rendszere társadalmi-gazdasági hatékonyságának vizsgálata Tanulmány 2009. október Állami Számvevőszék Kutató Intézete A megváltozott munkaképességű személyek

Részletesebben

Szociális Jelentés Magyarország 2014

Szociális Jelentés Magyarország 2014 Szociális Jelentés Magyarország 2014 1. Bevezető... 5 2. A szegénység és társadalmi kirekesztés megszüntetését célzó meghatározó intézkedések... 6 3. A társadalmi felzárkózás területén a közelmúltban végrehajtott

Részletesebben

A 2009. évi költségvetés makrogazdasági kockázatainak elemzése

A 2009. évi költségvetés makrogazdasági kockázatainak elemzése A 2009. évi költségvetés makrogazdasági kockázatainak elemzése Tanulmány 2008. október Állami Számvevőszék Fejlesztési és Módszertani Intézet A 2009. évi költségvetés makrogazdasági kockázatainak elemzése

Részletesebben

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT MINISZTERELNÖKSÉG KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT az Európai Unió 2014 tavaszán elfogadott közbeszerzési tárgyú új irányelveinek hazai jogba történő átültetésére és új közbeszerzési törvény elfogadására 2014.

Részletesebben

Kedves Olvasó! Esély 2010/1 3

Kedves Olvasó! Esély 2010/1 3 Kedves Olvasó! Az Esély ez évi első számát az Út a munkához program eddigi tapasztalatai ismertetésének szenteli. A program kezdettől fogva a szakmai, szakpolitikai viták kereszttüzében állt; szociálpolitikusok,

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap

Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Együttműködési Alap Képzési segédlet 2012. A megújult civil támogatási rendszer a Nemzeti Együttműködési Alap bemutatása Képzési segédlet Készült az ÁROP 2.2.10-10-2010-0001 program keretében Budapest,

Részletesebben

Az új városvezetés. a rend és a fejlődés szolgálatában az első 10 hónap eredményei. 2011. augusztus

Az új városvezetés. a rend és a fejlődés szolgálatában az első 10 hónap eredményei. 2011. augusztus Az új városvezetés a rend és a fejlődés szolgálatában az első 10 hónap eredményei 2011. augusztus Kiadja: Budapest Főváros Önkormányzata Felelős kiadó: Tarlós István Felelős szerkesztő: dr. György István

Részletesebben

2011. évi CXCV. törvény. az államháztartásról 1

2011. évi CXCV. törvény. az államháztartásról 1 1. oldal 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 1 Az Országgyűlés az államháztartás egyensúlyának és a közpénzekkel való áttekinthető, hatékony, ellenőrizhető gazdálkodás garanciáinak megteremtése

Részletesebben

A magyar önkormányzatok adósságkonszolidációja

A magyar önkormányzatok adósságkonszolidációja Lentner Csaba A magyar önkormányzatok adósságkonszolidációja Összefoglaló: A magyar települési önkormányzatok a 2002 2008 között felhalmozott adósságállományának teljes mértékű állami konszolidációjára

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK BESZÁMOLÓJA 2012. I. FÉLÉV

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK BESZÁMOLÓJA 2012. I. FÉLÉV AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK BESZÁMOLÓJA 2012. I. FÉLÉV 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető...8 1. A bíróságok igazgatásának új rendszere...9 2. Az OBH elnökének igazgatási tevékenysége...10 2.1. Stratégiai

Részletesebben

JELENTÉS. 13035 2013. május

JELENTÉS. 13035 2013. május JELENTÉS Hernádkak Község Önkormányzata belső kontrollrendszerének kialakítása, valamint egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működése ellenőrzéséről 13035 2013. május Állami Számvevőszék

Részletesebben

A magyar állammûködés fõbb jellemzõi és szükséges változtatásának irányai

A magyar állammûködés fõbb jellemzõi és szükséges változtatásának irányai Báger Gusztáv Pulay Gyula Vigvári András A magyar állammûködés fõbb jellemzõi és szükséges változtatásának irányai AAz Állami Számvevõszék (ÁSZ) 2007 áprilisában nyújtotta be az Országgyûlés részére a

Részletesebben

JELENTÉS. a kerékpárút hálózat fejlesztésére fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről (párhuzamos ellenőrzés a Szlovák Számvevőszékkel)

JELENTÉS. a kerékpárút hálózat fejlesztésére fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről (párhuzamos ellenőrzés a Szlovák Számvevőszékkel) JELENTÉS a kerékpárút hálózat fejlesztésére fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről (párhuzamos ellenőrzés a Szlovák Számvevőszékkel) 13006 2013. február Állami Számvevőszék Iktatószám:

Részletesebben

Egészséges Magyarország 2014-2020

Egészséges Magyarország 2014-2020 Egészséges Magyarország 2014-2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia NEM VÉGLEGES, TERVEZÉSI VÁLTOZAT! Budapest, 2014. december Készítette az Emberi Erőforrások Minisztériumának Egészségügyért Felelős Államtitkársága

Részletesebben

Az állam, iskolafenntartók, oktatási intézmények és egyéb szereplők közötti feladatmegosztás alakulása a közoktatásban a rendszerváltástól napjainkig

Az állam, iskolafenntartók, oktatási intézmények és egyéb szereplők közötti feladatmegosztás alakulása a közoktatásban a rendszerváltástól napjainkig Palotás Zoltán Az állam, iskolafenntartók, oktatási intézmények és egyéb szereplők közötti feladatmegosztás alakulása a közoktatásban a rendszerváltástól napjainkig Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 2. A

Részletesebben

Terület-és településfejlesztési ismeretek

Terület-és településfejlesztési ismeretek Terület-és településfejlesztési ismeretek Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez Szerkesztette: Dr. Szigeti Ernő Budapest 006. szeptember A TANANYAGOT MEGALAPOZÓ TANULMÁNYOK SZERZŐI: DR. KÖKÉNYESI

Részletesebben

JELENTÉS. az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés. 13172 2013.

JELENTÉS. az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés. 13172 2013. _, ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működésének- 2013. évben induló - ellenőrzéséről Tét 13172 2013.

Részletesebben

SZ-NK-20 SZABÁLYZAT A KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERÉNEK SZABÁLYZATA

SZ-NK-20 SZABÁLYZAT A KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERÉNEK SZABÁLYZATA Kanizsai Dorottya Kórház 8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8. Tel.: 06-93/502-000, T.fax: 06-93/502-064 SZ-NK-20 SZABÁLYZAT A KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS

Részletesebben

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON Készítette: Meliorisz Katalin

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. február 12.

MEGHÍVÓ 2015. február 12. MEGHÍVÓ 2015. február 12. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 12-én (csütörtök) 09 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány BGF KKFK Elektronikus Könyvtár Az elektronikus könyvtár teljes szövegű dokumentumokat tartalmaz biztosítva a szabad Információ-hozzáférést. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát

Részletesebben