Utazási szerződés. Név: Cím: Adószám: Bankszámlaszám: Továbbiakban: Utas, között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Utazási szerződés. Név: Cím: Adószám: Bankszámlaszám: Továbbiakban: Utas, között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:"

Átírás

1 Utazási szerződés Amely létrejött egyrészről a To Do Deal Kft. Székhely: Budapest, Péterhegyi lejtő 69. Adószám: Képviselő: Krausz Toni Bankszámlaszám: Továbbiakban: Utazásszervező. Másrészről az Név: Cím: Adószám: Bankszámlaszám: Továbbiakban: Utas, között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: I. Szerződés létrejötte Az Utas utazását írásban, és szóban, személyesen, telefonon és elektronikus úton (e- mail, weboldalon kitöltött elektronikus megrendelőlap) is lefoglalhatja az Utazásszervezőnél. Az utazási szerződés létrejöttének feltétele, hogy az Utazásszervező írásban (levél, e- mail) hivatalosan visszaigazolja, hogy a kiválasztott ColdHunter táborban megfelelő számú hely még foglalható, és a visszaigazolásban megjelölt határidőn belül az Utas (készpénzzel, átutalással, vagy interneten keresztül bankkártyával) megfizesse a visszaigazolásban előírt előleg teljes összegét az Utazásszervezőnek, vagy közvetítőjének. Az előleg összege minimum 100 Euro. Az utazásszervező a jelentkezést annak feltételezésével fogadja el, hogy az Utas elolvasta, ismeri, és kifejezetten elfogadja a weboldalon és egyéb tájékoztatókon foglaltakat. Az Utazásszervező felhívja a figyelmet, hogy e dokumentumokban olvasható információk nem szerződéses erejűek, ezek változásának jogát az Utazásszervező fenntartja, az esetleges sajtóhibákért felelősséget nem vállal. Az Utazásszervező fenntartja a jogot az utazás időpontjának (V. pontban megfogalmazott jelentős módosításnak nem minősülő) megváltoztatására. Az Utas nevében megbízottja is megkötheti az utazási szerződést, ilyenkor a szerződésből eredő valamennyi jog és kötelezettség a megbízottként eljárót terheli, illetve illeti. Az egy, vagy több Utas megbízottjaként eljáró személy kötelessége, hogy az őt megbízó valamennyi Utas tájékoztassa az utazás részleteiről, ideértve az utazási csomagban foglalt szolgáltatásokat, azok minőségi paramétereit, valamint a visszaigazolásban és e szerződésben foglaltakat is.

2 II. Fizetési feltételek, határidők Az utas a részvételi díj hátralékát a visszaigazolásban szereplő határidőig köteles befizetni. Az utazás megkezdését megelőző 30 napon belüli foglalás esetében a teljes részvételi díj a foglalással és szerződéskötéssel egyidejűleg esedékes. A hátralék összege cask készpénzben, vagy átutalással fizethető. Amennyiben a visszaigazolásban szereplő utolsó fizetési nap munkaszüneti napra esik (vagy olyan napra, amelyben az Utazásszervező irodája a normál nyitva tartás szerint, illetve előzetes értesítés alapján zárva tart) az Utas köteles a részvételi díj befizetéséről legkésőbb az ezt megelőző napon gondoskodni (ez valamennyi fizetési módra vonatkozik). Ennél szigorúbb határidő cask abban az esetben szabható, amennyiben a külföldi közreműködővel kötött szerződés ezt indokolja. Amennyiben az utazási szerződéskor beszedett előleg nem éri el a teljes részvételi díj 40%- át, az utazásszervező jogosult az utazás megkezdése előtti 30. napon kívül egy köztes határidőt megjelölni, és akkor az előleg kiegészítéseként egy második részlet befizetését kérni az utastól. Szankciók: Amennyiben az Utas a fizetési határidők bármelyikének nem tesz eleget, az Utazásszervező jogosult törölni a foglalást ez esetben az Utast köteles haladéktalanul értesíteni és annak megfelelően eljárni, mintha az Utas elállt volna az utazási szerződéstől. Ebben az esetben az Utazásszervezőt a III. pontban meghatározott bánatpénz illeti meg, ha ez a bánatpénz kevesebb, mint az Utas által befizetett előleg(ek) összege, a különbözetet köteles visszafizetni az Utasnak. Amennyiben az Utas későbbiekben mégis hajlandó kifizetni a részvételi díj hátralékát, ezt cask a következő feltételek teljesülése esetén fogadja el az Utazásszervező: 1., ha a korábban törölt foglalás szolgáltatásait időközben még nem értékesítette harmadik fél számára, illetve nem mondta le, 2., az Utas megtéríti a késedelmes fizetés valamennyi költségét (időközben történő devizaárfolyam változás költsége, megemelkedett átutalási költségek, tranzakciós költségek, küldöldi partner által felszámított késedelmi díj, stb.) mely a legutolsó részlet befizetéséig az Utazásszervezőnél felmerül. 3., a határidőn túli befizetésekért az Utas alkalmankénti Ft munkadíjat fizet az Utazásszervezőnek. III. Utazási szerződés módosítása, lemondása az Utas részéről Az Utas megrendelésének módosítására vonatkozó kérelmét az Utazásszervező lehetőségei szerint teljesíti, külön módosítási díjat nem számít fel. A módosítással kapcsolatos igényeket az Utasnak írásban, vagy weblapon keresztül kell közölnie. Amennyiben a módosítás során szolgáltatások lemondására, vagy alacsonyabb értékű szolgáltatásokra történő cseré(k)re kerül sor, az Utazásszervező jogosult a lemondott szolgáltatások értékének megfelelő bánatpénzt követelni (ennek összege megegyezik az alábbiakban közölt általányokkal, melyek szerződéstől való elállás esetére érvényesek). Amennyiben az Utas az utazási szerződéstől, azaz teljes egészében lemondja az

3 utazást, az elállás időpontjától függetlenül Ft/fő munkadíjat köteles fizetnie az Utazásszervezőnek, ha a bánatpénz összege nem éri el a részvételi díj 40%- át. Az Utasnak a szerződéstől való elállási szándékát az Utazásszervező felé minden esetben írásban kell bejelentenie. A bejelentés beérkezésének időpontjától függően az Utas az Utazásszervezőnek bánatpénzt köteles fizetni, amelynek mértéke a következő: Nap között a részvételi díj 10%- a, Nap között a szállásdíj 100%- a, és a fennmaradó részvételi díj 10%- a, Nap között a részvételi díj 60%- a, Nap között a részvételi díj 80%- a, 10. napon belüli elállás esetén (továbbá meg nem jelenés esetén) a részvételi díj 100%- a. Apartmanok, többágyas szobák foglalására irányuló utazási szerződések esetén, ha a szerződéstől elálló Utas(ok) köteles(ek) a fenti összegeken felüli a rá(juk) eső szállásdíj 100%- át megfizetni (függetlenül a lemondás időpontjától). Ammenyiben az Utas(ok) által befizetett előleg ennél kevesebb, és a szállásdíj a szerződéstől elálló Utas(ok)tól nem behajtható, az Utazásszervező jogosult a szállásdíjat a szerződő Utasnak, illetve a szállást ténylegesen igénybe vevőknek (köztük egyenlő mértékben elosztva) felszámítani. IV. Engedményezés Az Utas az utazási szerződés szerinti utazásban való részvétel jogát jogosult oylan harmadik személy részére engedményezni, aki megfelel az utazási szerződésben meghatározott utazási feltételeknek. Az engedményezésről az Utas haladéktalanul köteles az Utazásszervezőt tájékoztatni. Az engedményezést megelőzően keletkezett szerződéses kötelezettségekért és az engedményezéséből eredő igazolt többletköltségekért az engedményező és az engedményes egyetemlegesen felel. V. Utazási szerződés módosítása, lemondása az Utazásszervező részéről Bel vagy külföldi hatósági árváltozások, fuvardíj, adók, illetékek, díjak, ill. devizaárfolyam megváltozása miatt az Utazásszervező legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal felemelheti a részvételi díjat. Gázolaj, vagy kerozin árának emelkedése esetén az Utazásszervező üzemanyag- felárat jogosult beszedni, melynek mértékét a fuvarozó cég (busztársaság, légitársaság) határozhatja meg. Az Utazásszervezőnek jogában áll kisebb mértékben módosítani a szerződést, ilyen például a szálláskategórián belüli szoba / apartmantípus módosítás, kiegészítő szolgáltatások változása, lemondása (ide értve a fakultatív programokat is), ilyen esetben az Utast nem illetik meg speciális visszalépési jogok. Amennyiben Utazásszervező az utazási szerződésben foglaltakat lényegesen módosítani kívánja azaz legalább egy, az utazási csomag alapszolgáltatásának

4 tekinthető szolgáltatás valameny paraméterét (pl. utazás módja, szálláskategória, utazás időtartama) szándékozik módosítani vagy a részvételi díj emelkedésének mértéke a teljes utazás árának 8%- át meghaladja, erről köteles az Utast haladéktalanul tájékoztatni. Az Utasszervező nem az Utas érdekkörében felmerült okból legkésőbb az utazás megkezdése előtt húsz nappal írásban tett nyilatkozattal elállhat az utaási szerződéstől a következő esetekben: 1., Utazásszervező által nem befolyásolható (ellenőrzési körén kívül eső), ésszerűen el nem hárítható olyan külső körülmény bekövetkezése ide nem értve valameny harmadik személy magatartását, illetve a túlfoglalás esetét amelyet a szerződéskötés idején nem látott és ésszerű elvárhatóság mellett nem is láthatott előre ( a továbbiakban: vis mayor), 2., a jelentkezők száma a meghirdetett legalacsonyabb résztvevőszámot nem éri el. A szerződés lényeges módosítása esetén (ha az Utas a második bekezdésben foglalt módon jelezte, hogy módosításokat nem fogadja el), vagy Utazásszervező szerződéstől való elállása esetén az Utas az alábbi jogokat érvényesítheti: az eredetivel azonos értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, ha ennek nyújtására az Utazásszervezőnek lehetősége van, vagy kérheti a befizetett díjak visszafizetését az irányadó jogszabályok szerint. Ha a helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, az Utazásszervező köteles a díjkülönbözetet az Utasnak megtéríteni, amennyiben magasabb értékű az eredetinél, úgy díjkülönbözet az Utast terheli. VI. Hibás teljesítés Az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítéséért az Utazászervező felel, ha a teljessítés nem felel meg az utazási szerződésnek, köteles a szolgáltatás díját (a részvételi díját) arányosan leszállítani, kivéve azt az esetet, ha az Utast a szolgáltatást vagy valamely részszolgáltatást saját elhatározásból vagy az érdekkörében felmerült okból, illetve saját hibájából nem veszi igénybe. Ha az utazás megkezdését követően az Utazásszervező az utazási szerződésben meghatározott szolgáltatás jelentős részét nem tudja teljesíteni, köteles azokat más megfelelő, hasonló értékű részszolgáltatással pótolni. Az Utazásszervező nem felel az utazási szerződés nem- teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, ha a hibás teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartása nem vezethető vissza, így különösen, ha hiányosságok az Utas magatartására vezethetők vissza, vagy a hiba olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítésével nincs kapcsolatban, és a hibát az Utazásszervező ésszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani, vagy vis mayor esetén. Az Utas az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás hibás teljesítése esetén haladéktalanul (a probléma észlelését követően azonnal) köteles kifogását az utaskisérővel vagy annak hiányában a helyszíni szolgáltatóval közölni. A közlés késedelméből eredő kárért az Utas a felelős. Utaskisérő hiányában ha a helyi szolgáltató a panaszt nem orvosolja az Utas elsősorban az Utazásszervezőt, illetve másodsorban azt az Utazásközvetítőt köteles haladéktalanul tájékoztatni,

5 akinél az utazási szerződést megkötötte. Az értesítést követően az Utazásszervező vagy közvetítője megkísérli a probléma azonnali orvoslását. Ha ez sikertelen, akkor az Utas felelőssége, hogy a hibás teljesítésről írásos jegyzőkönyv készüljön, melyet a szolgáltató, ahol a hiba felmerült aláírásával ellásson, az utaskísérőnek amennyiben tartózkodik a helyszínen kötelességeebben közreműködnie. A jegyzőkönyv egy példányát az Utasnak mindenképp magánál kell tartania, hogy később érvényesíteni tudja szavatossági igényét. A nem (vagy cask részben) orvosolt kifogásra tekintettel fennálló szavatossági igényt az Utas az utazás tényleges befejezését követő 10 naptári napon belül köteles írásban (e- mail., levél) az Utazásszervező tudomására hozni, és csatolni a helyszínen készült jegyzőkönyv egy példányát. A fenti jogcselekmények maradéktalan elvégzése hiányában az Utazásszervezőnek nem áll módjában visszatérítést/kártérítést kifizetni. VII. Egyéb rendelkezések Részvételi díj az utazás (a honlapon, vagy az írásbeli tájékoztatón leírt) programjában felsorolt szolgáltatások árát, szervezési és eljárási díját, továbbá annak áfáját foglalja magában. Nem foglalja magában a baleset-, betegség-, poggyász biztosítást. A részvételi díjba nincs beépítve stornóbiztosítás. A részvételi díj általában nem tartalmazza az olyan költségeket, mint például az idegenforgalmi adó, kaukció és takarítási díj, melyeket bizonyos szállásadók a helyszínen fizettetnek ki az Utassal. Az Utazásszervező kötelessége ezekről az Utast a szerződéskötésig tájékoztatni (tájékoztatóban, honlapon, stb.). Az Utas felelőssége, hogy a szolgáltatások igénybe vételekor e díjakat a tájékoztatónak megfelelő fizetőeszközzel készpénz adott devizanemben, bankkártya - ki tudja fizetni. Kaukcióval kapcsolatos tranzakciók közvetlenül az Utas és a helyszíni szolgáltatók között zajlanak, ezekben az Utazásszervező, mint harmadik fél nem vesz részt. Ennek megfelelően a kaukcióból történő esetlges levonésok az Utazásszervezőn nem kérhetők számon. Ez vonatkozik arra az esetre is, ha az Utazásszervező (utaskisérője közreműködésével) például szálláselfoglalás/elhagyás felgyorsítása érdekében maga szedi be, illetve osztja vissza a kaukció összegét. A részvételi díj megfizetésekor az Utazásszervező köteles tájékoztatni az Utast az utazáson való részvételhez szükséges iratok átadásáról. Az Utazásszervező köteles az Utast megfelelően tájékoztatni az utazási a betegség-, - baleset és poggyász (továbbiakban BBP) biztosítás lehetőségeiről, és a biztosítási szerződés lényegi tartalmi elemeiről (különösen kockázatokról, biztosítási díjak). A BBP biztosítás díja a részvételi díjon felül fizetendő. Az Utazásszervező fenntartja a jogot, hogy későbbiekben más ügyfelek részére eltérő feltételekkel kínálja ugyanezen szolgáltatásokat, illetve

6 értékesítéspolitikai céllal a jelen utazási szerződésben foglalt részvételi díjhoz képest eltérő áron kínálja ezeket. Erre hivatkozva az Utas nem követelheti a jelen szerződésben rögzített részvételi díjak módosítását. Ha az utazási szerződés, utastájékoztató, vagy weboldal leírása fakultatív programok igénybevételére is lehetőséget ad, ezeket az Utazásszervező csak akkor köteles nyújtani, ha a fakultatív szolgáltatás teljesítési helyén a teljesítési feltételek adottak. Amennyiben a fakutatív szolgáltatás díját az Utas előre kifizette, a szolgáltatás elmaradásának esetén az Utazásszervező köteles a díjat az Utasnak visszafizetni. Az Utas köteles az utazásra vonatkozó mindenkori előírásokat, jogszabályokat (pl.: útlevél, vám-, deviza-, és egészségügyi rendelkezésed, jogszabályok, stb.), valamint a fogadó ország törvényeit és tradícióit betartani, illetve tiszteletben tartan. Az utazáshoz szükséges úti okmányok (útlevél, vízum) beszerzése az Utas felelőssége. Mindezek elmulasztásából, illetve megszegéséből, úti okmányok hiányából, eredő költségek, károk az Utast terhelik, az Utas ilyen esetben az Utazásszervezővel szemben semmilyen igényt nem támaszthat, illetve az Utazásszervező ebből eredő karat (többletköltséget) az Utas köteles megtéríteni. Az utazás során harmadik személynek okozott kárért az Utas közvetlenül tartozik felelősséggel. Ha az Utas szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásával veszélyezteti vagy sérti utastársai nyugalmát, kényelmét, érdekeit, utazását, az utazási szerződés, program teljesítését, nem az elvárható magatartás tanúsítja, akkor figyelmeztetés után Utazásszervező jogosult azonnali hatállyal kizárni az Utast az utazásból, jogosult elállni a szerződéstől, és az Utast annak költségén visszaköldeni a kiindulási helyre (ez vonatkozik többek között ittas, illetve nem megfelelő a többi utast zavaró egészségügyi állapotú Utasokra is). Ebben az esetben az Utazásszervező jogosult kárainak megtérítését követelni az Utastól, az Utas az Utazásszervezőnél semmilyen jogcímen nem nyújthat be követelést. Az utazáson az Utas sajét felelősségére vesz részt. Az utazás során az Utas saját, illetve kiskorú hozzátartozójának testi épségéért, poggyászáért (ide értve az iratokat, vagyontárgyakat, sportfelszerelést is) saját maga felel, baleset, megbetegedés, poggyász(ok) sérülése, eltünése esetén az Utazásszervezőtől nem követelhető visszatérítés, kártérítés abban az esetben sem, ha a kárt az Utazásszervező közreműködője (fuvarozó, szállásadó, sí vagy sportlétesítmény üzemeltető, stb.) okozta. Légi közlekedés esetén feladott úti poggyászokért, a nemzetközi szabályoknak megfelelően a légitársaság felel. A BBP biztosítással rendelkező Utas, maga felel azért, hogy a biztosított káreseményekről megfelelően tájékoztassa a biztosító társaságot, és a szükséges dokumentációt (orvosi igazolás, számla, jegyzőkönyv, stb.) beszerezze a helyszínen, és később

7 továbbítsa a biztosító társaság felé, valamint eljárjon a kárrendezés ügyében (akkor is, ha a biztosítást az Utazásszervezőn keresztül kötötte). Egyénileg utazók esetén az Utas felel azért, hogy a szállásra (recepcióhoz, vagy szállásadó ügynökség irodájához) annak nyitva tartási ideján belül eljusson. Várható késés esetén az Utasnak kötelessége saját költségén közvetlenül tájékoztatni szállásadót a késésről, és egyeztetni a szállásátvétel lehetőségéről. Az Utazásszervező kötelessége, hogy az Utast előzetesen tájékoztassa a szállásadó nyitva tartásáról, az szállás elfoglalásának időpontjáról, a szállásadó telefonszámáról, a szállásadó pontos címéről. Amennyiben e kötelezettségnek az Utazásszervező eleget tett, a szolgáltatás értéke eltévedés, késés, és az Utas egyéb mulasztása miatt nem igényelhető vissza az Utazásszervezőtől, illetve semmilyen kártérítés nem követelhető. Az Utazásszervező tájékoztatja az Utast, hogy a varsói, berni és a montreáli egyezmények korlátozzák a közreműködőiért való felelősséget, továbbá jelen szerződés a szolgáltatás díja (fejenként értendő részvételi díj) értékének kétszeresében korlátozza az Utazásszervező felelősségét. A varsói egyezmény az évi XIX. tv., a berni egyezményt az évi II. tv., a montreáli egyezményt a évi VII. tv. Hirdette ki. Az Utazásszervező nem köteles sem a részvételi díj csökkentésére, sem visszafizetésére, amennyiben a szolgáltatások teljesítését, vagy azok minőségét időjárással kapcsolatos körülmények (akár vihar, hóhiány, hóakadály, felhős idő, megszokottnál hidegebb/melegebb levegő- vagy vízhőmérséklet, stb.) befolyásolják. Ha az Utas ilyen indokkal kezdeményezi az út lemondását, és az Utazásszervezőnek a III. Pont elállási feltételeit alkalmazza, kivéve, ha külföldi közreműködő partnerek a fenti okokra való tekintettel enyhít az eredeti szerződési feltételeken, és az Utazásszervezőnek visszafizeti az utazással kapcsolatban korábban átutalt összeget, vagy egy részét. Az Utazásszervező nem felel a közreműködő által üzemeltetett közlekedési eszközök késéséből (pl.: bérelt autóbusz késői hazaérkezése), járatok törléséből származó károkért, különös tekintettel a légitársaságokkal kötött szerződésekben jogszerűen elfogadott korlátozásokra. A repülőutakkal kapcsolatosan az Utas tudomásul veszi, hogy a repülőtársaságok utazási feltételei az Utazásszervezővel kötött utazási feltételek részeivé válnak. Az Utas a szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy Ő és utastársai a megrendelt szolgáltatásokat a Január 1- jétől hatályos, többször módosított ÁFA törvény 206 paragrafusa alapján nem adóalanyként, vagy nem adóalanyi minőségben (azaz Utasként) veszi igénybe.

8 A vitás kérdéseket a szerződő Felek igyekeznek peren kívül rendezni. Ha ez nem lehetséges, akkor alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességének. Jelen szerződés aláírásával az Utazásszervező visszaigazolta, a Megrendelő a csatolt megrendelőlapon feltüntetett utazási szolgáltatásokat, és a Felek elfogadják fentiekben felsorolt feltételeket. Budapest, október.... Utazásszervező.... Megrendelő / Utas

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek 1. Az utazási szerződés alapján az International Language Travel Kft. Utazási Iroda (továbbiakban: utazási vállalkozó) arra vállal kötelezettséget, hogy a szerződés egyedi

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A VTRAVEL Utazási Kft. (Székhely: 1193 Budapest, Szigligeti u. 6., adószám: 23789063-2-43, cégjegyzék szám: Cg.01-09-977976, MKEH engedély szám: U-001352) által szervezett

Részletesebben

AZ IT UTAZÁSI IRODA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEI 2017

AZ IT UTAZÁSI IRODA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEI 2017 AZ IT UTAZÁSI IRODA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEI 2017 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az IT Utazás Kft. utazásszervező, székhelye 4031 Debrecen, István út 112) központi irodája 4024 Debrecen, Csapó u.

Részletesebben

Utazási Feltételek. A díjemelés indokát az utassal a díjemelés közlésével egyidejűleg írásban közölni kell.

Utazási Feltételek. A díjemelés indokát az utassal a díjemelés közlésével egyidejűleg írásban közölni kell. Utazási Feltételek 1. Az Utazásszervező által szervezett utazásokra a Polgári Törvénykönyv 6:238-6:250. és 6:254. szakasza, az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI.28.) Korm. rendelet, az utazásszervező

Részletesebben

Általános Utazási Szerződés

Általános Utazási Szerződés Általános Utazási Szerződés a GlobeTravel Kft. által szervezett belföldi utazásokra amely létrejött a GlobeTravel Kft. Kék Bolygó Utazási Iroda (székhelye: 6400 Kiskunhalas, Székely u. 2., telefonszáma:

Részletesebben

Tájékoztató az utazási szerződésekkel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról

Tájékoztató az utazási szerződésekkel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról Tájékoztató az utazási szerződésekkel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról Az utasok többsége sokszor nincsen tisztában az utazás során őket megillető jogokkal, illetve kötelezettségeikkel. Így kevesen

Részletesebben

Utazási szerződés. másrészről. név:... lakcím:... e-mail cím:...

Utazási szerződés. másrészről. név:... lakcím:... e-mail cím:... Utazási szerződés Az általános szerződési feltételek a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk) 415-416 paragrafusaival, illetve az utazási szerződésről szóló 281/2008.

Részletesebben

Utazási feltételek 2015. január-tól

Utazási feltételek 2015. január-tól Utazási feltételek 2015. január-tól I. AZ UTAZÁSI SZERZŐDÉS 1. A C & T Hungary Kft. által szervezett külföldi utazásokra a Polgári Törvénykönyv 415-416. paragrafusa, az utazási szerződésről szóló 281/2008.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A cégnév: Elegant Enterprises Kft. székhely: 1056 Budapest, Nyáry Pál utca 4. 1. em. 2. képviseli: Emad Adly Issa Mikhael (ügyvezető) adószám: 24763062-2-41 cégjegyzékszám:

Részletesebben

UTAZÁSI FELTÉTELEK. I. Utazási szerződés létrejötte, általános szabályai

UTAZÁSI FELTÉTELEK. I. Utazási szerződés létrejötte, általános szabályai UTAZÁSI FELTÉTELEK I. Utazási szerződés létrejötte, általános szabályai 1. Az Isztria Tours által szervezett utazásokra a Ptk-ről szóló 1959.évi IV. törvényben - különösen a Ptk.415-416 -ában, az utazási

Részletesebben

Amennyiben a visszaigazolás ezen az időtartamon belül nem történne meg, úgy az utasnak az általa befizetett előleg haladéktalanul visszajár, az erre

Amennyiben a visszaigazolás ezen az időtartamon belül nem történne meg, úgy az utasnak az általa befizetett előleg haladéktalanul visszajár, az erre 1. A MEDINA TOURS Utazási Iroda Kft. (székhely: 1137 Budapest, Szt, István krt. 22.; telefonszám: (1) 239-8172; nyilvántartási szám:r-0932/94/1999) által szervezett utazásokra a Polgári Törvénykönyv 389-401.

Részletesebben

UTAZÁSI SZERZÖDÉS - Általános utazási feltételek

UTAZÁSI SZERZÖDÉS - Általános utazási feltételek UTAZÁSI SZERZÖDÉS - Általános utazási feltételek Az APOLLON-TRAVEL Idegenforgalmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1195 Budapest Jókai utca 4., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-666496, engedélyszám:

Részletesebben

Jelentkezési lap 2013

Jelentkezési lap 2013 Jelentkezési lap 2013 KATEDRA travel utazási iroda 1061 Budapest, Anker köz 1-3.; Tel.: 7000-137; Fax: 269-9500 travel@katedra.hu, www.travel.katedra.hu Nyilvántartási szám: U/000177/2002 Munkaszám: Elszámolás:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen általános szerződési feltételek célj hogy a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk) 415-416 paragrafusaival, illetve az utazási

Részletesebben

FIRST TRAVEL FIRST TRAVEL

FIRST TRAVEL FIRST TRAVEL Utazási feltételek A First Travel Kft. Által szervezett külföldi utazások általános feltételei 1. A FIRST TRAVEL Kft. által szervezett külföldi utazásokra a polgári törvénykönyv 415-416 - ainak és az utazási

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Szeged, Petőfi Sándor sugárút 7., 6722 Tel.: +36 62 420-088 Utazás Népszerű utak Egzotikus utak Amerikai Olcsó utak utak "Amerika magyarul" - csoportos utazások magyar idegenvezetéssel Last minute utak

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek 1. Az Araamu Travel Kft. (székhely: 1039 Budapest, Jókai u. 6.; cégjegyzékszám: 01-09- 904452; adószám: 14452091-2-41; engedélyszám: U-000965; vagyoni biztosíték kezelője:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK UTAZÁSI SZERZŐDÉS

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK UTAZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK UTAZÁSI SZERZŐDÉS A KOZMAPOLITAN & VARI Kft. (a továbbiakban: KOZMAPOLITAN): (Székhely: 1089 Bp, Vajda Péter u.7-13. Telephely: 1062 Bp., Délibáb u. 30. Telefon: (1) 4130272

Részletesebben

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az általános szerződési feltételek a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről (Ptk) szóló 2013. évi V. törvény 6: 254 paragrafusának (1) (5) bekezdései, illetve

Részletesebben

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. HATÁLYOS: 2014. május 5.től. I. Általános rendelkezések

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. HATÁLYOS: 2014. május 5.től. I. Általános rendelkezések ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYOS: 2014. május 5.től. I. Általános rendelkezések 1. Jelen általános utazási szerződési feltételek (a továbbiakban: Általános Feltételek) egyrészt az Újpest

Részletesebben

b) követelheti a teljes befizetett részvételi díj visszatérítését. Ebben az esetben a szervező a befizetett díjat haladéktalanul visszafizeti.

b) követelheti a teljes befizetett részvételi díj visszatérítését. Ebben az esetben a szervező a befizetett díjat haladéktalanul visszafizeti. UTAZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészt A Health and Travel Services Ltd (Székhelye: Brighton&Hoove, Hova House, 1 Hova Villas) Tel.: 06-30-1976-140, Fax: E-mail: info@villamtural.hu, Internet: www.villamtura.hu.,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK 1.) Angkor Tours Utazási Iroda Szolgáltató neve: ANGKOR TOURS Idegenforgalmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Szolgáltató jogi formája: Korlátolt felelősségű társaság Székhely:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A HolidaySport Hungary Kft, HolidaySport Travel Utazási Iroda által szervezett valamennyi utazásra érvényes (székhely: 1115 Budapest, Kelenföldi u. 35/a., nyilvántartási

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Irányadó jogszabályok A Country Tours Kft (Székhely: 2750 Nagykőrös, Széchenyi tér 2.., Telefonszám: 53/350-794 Faxszám: 53/355-794/114 mell. Adószám: 13133746-2-13,

Részletesebben

Utazási szerződés. Nirva Tours, 6800 Hódmezővásárhely, Deák F. u. 19. Tel/fax: 62 534 310, 62 534 311. Eng. Sz.: U-001596

Utazási szerződés. Nirva Tours, 6800 Hódmezővásárhely, Deák F. u. 19. Tel/fax: 62 534 310, 62 534 311. Eng. Sz.: U-001596 Utazási szerződés A megrendelés és a megrendelés visszaigazolásával együtt létrejön köztünk az utazási szerződés. Az utazási szerződésre vonatkozó jogok és kötelezettségeket külön ezen az oldalon fogalmaztuk

Részletesebben

2. A DÍJFIZETÉS FELTÉTELEI

2. A DÍJFIZETÉS FELTÉTELEI A La Grotta Holidays Idegenforgalmi Kft. Utazásszervező, székhelye és levelezési címe: 1065 Budapest, Podmaniczky u. 6., Tel.: 354-0664,65, fax: 302-4840,e-mail: info@lagrotta.hu, telephelye: 1065 Budapest,

Részletesebben

Cégjegyzékszám 08-06-004532 Székhely: 9021 Győr, Kisfaludy u. 41., MEDICI TRAVEL UTAZÁSI IRODA

Cégjegyzékszám 08-06-004532 Székhely: 9021 Győr, Kisfaludy u. 41., MEDICI TRAVEL UTAZÁSI IRODA MEDICI TRAVEL UTAZÁSI, SZOLGÁLTATÓ BT. Engedélyszám R-01262/1995/1999. MEDICI TRAVEL UTAZÁSI IRODA Cégjegyzékszám 08-06-004532 Székhely: 9021 Győr, Kisfaludy u. 41., Adószám 22468974-2-08 Tel.: 96/523-424,

Részletesebben

Általános szerződési feltételek a Sol Travel Utazási Iroda által szervezett utazásokra

Általános szerződési feltételek a Sol Travel Utazási Iroda által szervezett utazásokra Általános szerződési feltételek a Sol Travel Utazási Iroda által szervezett utazásokra 1. A Sol Travel Utazási Iroda által szervezett külföldi utazásokra a Ptk. 6:254. szakaszai, az utazási szerződésekről

Részletesebben

I. Az utazási szerződés

I. Az utazási szerződés Utazási Feltételek I. Az utazási szerződés 1. Az Alpine Tours Kft. (továbbiakban Alpine Tours) által szervezett külföldi utazásokra a Polgári Törvénykönyv 389-401. és 415-416. paragrafusa, és a 2009. évi

Részletesebben

TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726

TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726 TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726 Biztosító:QBE Biztosító Tel.: 06 1 427 27 27 Honlap:www.tescotravel.hu E-mail:foglalas@tescotravel.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek.

Általános Szerződési Feltételek. 1 Általános Szerződési Feltételek. 1.Az Admiral Travel Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2700 Cegléd. Szabadság tér 7.; Utazási iroda: tel. 06-53, 311500, és 500-843 / 24 órás ügyeleti száma: 06-20

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

UTAZÁSI FELTÉTELEK 0. Bevezetés 1. Az utazási szerződés megkötése 2. Az utazási szerződés teljesítése

UTAZÁSI FELTÉTELEK 0. Bevezetés 1. Az utazási szerződés megkötése 2. Az utazási szerződés teljesítése UTAZÁSI FELTÉTELEK 0. Bevezetés 0.1. A Marathon Idegenforgalmi Kft Marathon Utazási Iroda (Telephely: 2085 Pilisvörösvár, Szabadság u. 10., telefonszáma: (26) 330 150, MKEH engedély száma: U - 001000,

Részletesebben

Utazási és részvételi feltételek

Utazási és részvételi feltételek Utazási és részvételi feltételek A VIVALDI TRAVEL Utazási Iroda Kft (1065 Budapest, Révay u. 14. tel: +36 1 3327870, fax: +36 1 3010421, nyilvántartási szám: U-000106/2001. adószám 12627255-2-42), mint

Részletesebben

UTAZÁSI SZERZŐDÉS. a okt nov. 4. induló útra Izrael országba, a mellékelt program szerint.

UTAZÁSI SZERZŐDÉS. a okt nov. 4. induló útra Izrael országba, a mellékelt program szerint. UTAZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött a B.B.TOURS Kft. (1025 Bp., Napvirág u. 7., telefon: 266-7666, fax: 275-0224), Adószáma: 10813580-2-41, Nyilvántartási szám: MKEH R- 00800/1999/1999, Felelősségbiztosító:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK I. Bevezetés I.1. A MAURI Utazási, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített cégnév: Mauri Kft., székhely: 1052 Budapest, Deák F. u. 21, adószám:

Részletesebben

Utazási szerződés Park-F & F Utazási Iroda 1. Irányadó jogszabályok 2.A szerződés létrejötte 3. Részvételi díj 4. Opciós szerződés

Utazási szerződés Park-F & F Utazási Iroda 1. Irányadó jogszabályok 2.A szerződés létrejötte 3. Részvételi díj 4. Opciós szerződés Utazási szerződés mely létrejött egyrészről a Park-F & F Utazási Iroda (Cím: 1133 Budapest, Pozsonyi út 50., Telefonszám: +361 239-2281 Fax : szám:+361 339-4579, E-mail: parktravel@upcmail.hu Adószám:

Részletesebben

1.3.1.Ha az utazási szolgáltatás megrendelője harmadik személy utazó(k) érdekében (is) megrendelést ad ill. szerződést köt, akkor ezen harmadik

1.3.1.Ha az utazási szolgáltatás megrendelője harmadik személy utazó(k) érdekében (is) megrendelést ad ill. szerződést köt, akkor ezen harmadik 1 Tesco Utazás A NUR Kft., mint utazásszervező Általános szerződési feltételei 0. Bevezetés 0.1. A NUR Neckermann-utazás Szolgáltató Kft. (székhelye: 1118 Budapest, Dayka G. u. 5., telefonszáma: 00-36-1-309-5900,

Részletesebben

UTAZÁSI FELTÉTELEK. 2. Az utas az utazási szerződésen nyilatkozik, hogy a szolgáltatást nem adóalanyként,

UTAZÁSI FELTÉTELEK. 2. Az utas az utazási szerződésen nyilatkozik, hogy a szolgáltatást nem adóalanyként, UTAZÁSI FELTÉTELEK Utazási szerződés Általános utazási feltételek: Az Istria 94-Tours Utazási Iroda által szervezett valamennyi utazásra érvényes, amely létrejött egyrészről az Istria 94-Tours Utazási

Részletesebben

281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet. az utazási szerződésről. Értelmező rendelkezések

281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet. az utazási szerződésről. Értelmező rendelkezések Kormányrendelet az utazási szerződésről 2014.03.15-2015.09.01. 281/2008. (XI.28.) Korm. rendelet 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet az utazási szerződésről A Kormány a Polgári Törvénykönyv módosításáról

Részletesebben

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK. I. Bevezetés

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK. I. Bevezetés ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK I. Bevezetés I.1. A MAURI Utazási, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített cégnév: Mauri Kft., székhely: 1052 Budapest, Deák F. u. 21, adószám:

Részletesebben

Utazási feltételek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Utazási feltételek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Utazási feltételek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A 7 Mérföld Utazási Iroda és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban 7 Mérföld Utazási Iroda, székhelye: 1118 Budapest, Torbágy u. 8. XI/41.; Telephelye: 1037

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK 1 Bevezetés 1.1 A LIGHTHOUSE TRAVEL KFT. (székhely: 1025 Budapest, Törökvész út 87-91., telefon: 0613458462, fax: 0613458462, adószám: 13883881-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-878183,

Részletesebben

Islandia Kft. 1126 Budapest, Orbánhegyi út 3. UTAZÁSI SZERZŐDÉS

Islandia Kft. 1126 Budapest, Orbánhegyi út 3. UTAZÁSI SZERZŐDÉS UTAZÁSI SZERZŐDÉS az ISLANDIA TRAVEL Kft. által szervezett külföldi utazások általános feltételei AZ ISLANDIA TRAVEL Kft. adatai: Székhely: 1126 Budapest, Orbánhegyi út 3/b. Telefon: (+361)488 0128, (+361)

Részletesebben

Convention Budapest Kft.

Convention Budapest Kft. UTAZÁSI SZERZŐDÉS amely az alulírott szerződő felek között az alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételek szerint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 415-416. -ai, illetve

Részletesebben

Tesco Utazás A NUR Kft., mint utazásszervező Általános szerződési feltételei 0. Bevezetés 0.1. A NUR Neckermann-utazás Szolgáltató Kft.

Tesco Utazás A NUR Kft., mint utazásszervező Általános szerződési feltételei 0. Bevezetés 0.1. A NUR Neckermann-utazás Szolgáltató Kft. 1 Tesco Utazás A NUR Kft., mint utazásszervező Általános szerződési feltételei 0. Bevezetés 0.1. A NUR Neckermann-utazás Szolgáltató Kft. (székhelye: 1118 Budapest, Dayka G. u. 5., telefonszáma: 00-36-1-309-5900,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK I. Bevezetés I.1. A Mouzenidis Hungary Travel Agency Kft. (székhely: 1125 Budapest, Zirzen Janka utca 44., adószám: 25079906-2-43, a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság által

Részletesebben

UTAZÁSI SZERZŐDÉS REPÜLŐJEGGYEL KOMBINÁLT UTAZÁSHOZ ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

UTAZÁSI SZERZŐDÉS REPÜLŐJEGGYEL KOMBINÁLT UTAZÁSHOZ ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK UTAZÁSI SZERZŐDÉS REPÜLŐJEGGYEL KOMBINÁLT UTAZÁSHOZ ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYOS: 2014. szeptember 01. napjától I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Jelen általános utazási szerződési feltételek

Részletesebben

Utazási szerződés Érvényes 2016. január 1. napjátol visszavonásig.

Utazási szerződés Érvényes 2016. január 1. napjátol visszavonásig. EUPOLISZ UTAZÁSSZERVEZŐ KFT. Székhely: 8200 Veszprém, Szeglethy u. 1. II/15. Tel: (+36) 88 871728, (+36) 88 871729 Cégjegyzékszám: 01-09-694366 Adószám: 12600229-2-19 Engedélyszám: U-000463 Vagyoni biztosíték:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK I. Bevezetés I.1. A MAURI Utazási, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített cégnév: Mauri Kft., székhely: 1052 Budapest, Deák F. u. 21, adószám:

Részletesebben

UTAZÁSI SZERZŐDÉS. Az utas neve: Az út megnevezése: Telefon, fax: E-mail cím: Szem.ig. szám/ útlevél szám:

UTAZÁSI SZERZŐDÉS. Az utas neve: Az út megnevezése: Telefon, fax: E-mail cím: Szem.ig. szám/ útlevél szám: UTAZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyfelől a PlanetHungary Utazásszervező Kft. (továbbiakban PLANETHUNGARY) (Székhely, telephely és levelezési cím: 1073, Budapest, Kertész utca 43., telefon: 06-1-411-1882,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Vacansoleil B.V (Marinus van Meelweg 16. NL-5657 E.N. Eindhoven Hollandia, engedélyszáma: 17032917) illetőleg a Vacansoleil B.V.B.A. (Expresspark, Koningin Astridlaan

Részletesebben

Baraka Világjáró Utazási Iroda. Utazási szerződés általános feltételei

Baraka Világjáró Utazási Iroda. Utazási szerződés általános feltételei Baraka Világjáró Utazási Iroda 3525 Miskolc, Kazinczy u. 2. sz.; telefon: 46/509-440; fax: 46/509-441; nyilv. sz.: U-000087/2001.; adószám: 12589292-2-05.; e-mail: iroda@baraka.hu, www.baraka.hu (mint

Részletesebben

Utazási feltételek - a Coral Tours Kft. által szervezett utazásokra 2014 szeptember 1-től

Utazási feltételek - a Coral Tours Kft. által szervezett utazásokra 2014 szeptember 1-től Utazási feltételek - a Coral Tours Kft. által szervezett utazásokra 2014 szeptember 1-től 1. A Coral Tours Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft (Székhelye: 1066 Budapest, Teréz körút 42-44., tel.: (1) 412

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek Érvényes: 2015. október 20-tól visszavonásig Sun & Fun Holidays Kft. Székhely: 1138 Budapest, Meder u 8/D. fszt. MKEH- engedélyszám: U-001050, Adószám: 14126523-2-42, EU-s

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek Az utazásszervező adatai: GRAND TOURS KFT Cím: H-7621 Pécs, Király u. 5. Tel+ 36 72 211213, 211533, Fax: + 36 72 213996, e-mail: grand@t-online.hu, weboldal: www-grand-tours.hu,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Chemol Travel márkanéven forgalmazott utazások a Marshaller Repülőjegy Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1015 Budapest, Batthyány u. 49. fszt. 9., Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a Krecons Művészeti és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szervező )

Részletesebben

Szerződéskötési feltételek: Utazási feltételek 1. Irányadó jogszabályok 2. A szerződés létrejötte

Szerződéskötési feltételek: Utazási feltételek 1. Irányadó jogszabályok 2. A szerződés létrejötte Utazási feltételek Szerződéskötési feltételek: Az utazási szerződés az alábbi személyi és tárgyi feltételek megvalósulásával jön létre: Az utazási feltételek elfogadása. Az utas jelentkezésének nyilvántartásba

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen ÁSZF tartalmazza a Weboldal megrendelési felülete használatának feltételeit az alábbiak szerint: 1. A Weboldal címe http://www.hajnalpirkiado.hu 2. A weboldal üzemeltetőjének

Részletesebben

Utazási feltételek Érvényes 2015. szeptember 1. napjától visszavonásig

Utazási feltételek Érvényes 2015. szeptember 1. napjától visszavonásig Tájékoztatás elektronikus úton megkötendő utazási szerződéshez 1.) Az utazási feltételek elfogadása a Ptk. (Polgári Törvénykönyv, 2013. évi V. törvény) értelmében írásban megkötött szerződésnek minősül.

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés Amely létrejött egyrészről: a Balaton Média és Információs Központ kapcsolattartó: telefonszáma: e-mail címe: székhely: Veszprém, Virág Benedek u.4. telefon: +36 88-326-619 tel/fax:

Részletesebben

UTAZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

UTAZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK UTAZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYOS: 2012. január 01. napjától I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Jelen általános utazási szerződési feltételek (a továbbiakban: Általános Feltételek)

Részletesebben

1. Fizetési feltételek

1. Fizetési feltételek Fizetés, szállítás, garancia 1. Fizetési feltételek 1.1. Általános tudnivalók A Fejlesztő Játékok Webáruházban a minimális rendelési érték: 5000 Ft. Amennyiben a kosárba tett termék(ek) ára eléri vagy

Részletesebben

ANUBIS TRAVEL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ANUBIS TRAVEL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ANUBIS TRAVEL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Mely létrejött az Anubis Travel Utazási Iroda Kft. (1024 Budapest, Kis Rókus u. 1., tel: 213-9693, fax: 201-6994; adószám: 12637450-2-41; Cégjegyzékszám: 01-09-696105;

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Utazási szerződés

Általános Szerződési Feltételek. Utazási szerződés Általános Szerződési Feltételek Utazási szerződés mely létrejött egyrészről az OTP Travel Kft. (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 21., telefonszám: 354-7300; faxszám: 354-7330. adószám: 10174902-2-41;

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

UTAZÁSI FELTÉTELEK 2013.

UTAZÁSI FELTÉTELEK 2013. UTAZÁSI FELTÉTELEK 2013. Taurus Reisen Utazási Iroda Kft. (1067 Budapest, Teréz krt. 33. Tel: 344-66-66/, Fax: 344-55-54) IKIM- engedélyszám: R-1942/1999 Adószám: 12510324-2-42 Cégjegyzékszám: 01-09-689935

Részletesebben

Utazási szerződési feltételek

Utazási szerződési feltételek Utazási szerződési feltételek a Z(s)EPPELIN Utazási Iroda, mint utazásszervező által az Utazás Kultúrája 2014 programfüzetben meghirdetett utazásokhoz. Fontos! Az alábbiakban megjelent utazási feltételek

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

Utazási szerződés. 1. Az Utas kötelessége az utazás ellenértékének megfelelő összeg kifizetése a ADUTOURS UTAZÁSI KFT. útmutatásai alapján.

Utazási szerződés. 1. Az Utas kötelessége az utazás ellenértékének megfelelő összeg kifizetése a ADUTOURS UTAZÁSI KFT. útmutatásai alapján. Utazási szerződés ADUTOURS Utazási Kft., (Székhely/Telephely/Levelezési cím: 1074 Budapest, Hársfa u. 2. Tel: +361/413-6790; Fax: +361/413-7790; Ügyeleti telefonszám: +3620/290 30 93; e-mail: adutours@t-online.hu)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS FONTOS TUDNIVALÓK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS FONTOS TUDNIVALÓK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS FONTOS TUDNIVALÓK A jelen általános szerződési feltételek célja, hogy a Magyarország Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 415-416. -aival, illetve

Részletesebben

DÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

DÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Amely létrejött egyrészről a TAVEUNI Kft., mint utazásszervező, a továbbiakban TAVEUNI, másrészről megrendelő(k), továbbiakban Utas(ok) között az alábbi feltételekkel.

Részletesebben

Utazási szerződés a Business Travel Agency Kft. által szervezett utakra

Utazási szerződés a Business Travel Agency Kft. által szervezett utakra Utazási szerződés a Business Travel Agency Kft. által szervezett utakra Érvényes 2016.szeptember 1-től visszavonásig. 1. Jelen szerződés készült a Business Travel Agency Kft. (székhelye: 1056.Budapest,

Részletesebben

Utazási feltételek I. Az utazási szerződés. II. A díjfizetés feltételei. IV. Lemondási feltételek

Utazási feltételek I. Az utazási szerződés. II. A díjfizetés feltételei. IV. Lemondási feltételek FOR TWO UTAZÁSI IRODA Engedélyszám: R-0837/93/97 1036 BUDAPEST Cégjegyzékszám 01090/78307 LAJOS U. 93-99. fszt. (NAGYSZOMBAT U 1.) Adószám 10619496-2-41 TEL: 430-1778; 430-1779 Vagyoni biztosíték: COLONNADE

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. oldal / 6 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Általános tudnivalók: A Brooklyn Divat Webáruházban (továbbiakban: webáruház), kizárólag a www.brooklyndivat.hu webcímen keresztül lehet vásárolni. Ezen címen

Részletesebben

résztvevőszámot nem éri el, és az elállásáról az utast írásban, az utazási szerződésben megjelölt időtartamon belül tájékoztatták.

résztvevőszámot nem éri el, és az elállásáról az utast írásban, az utazási szerződésben megjelölt időtartamon belül tájékoztatták. Utazási Szerződés 1. A LINDALEX Bt. által szervezett külföldi utazásokra a Polgári Törvénykönyv 389-401. és 415-416. -a, az utazási szerződésről szóló 281/2008.(XI.28) kormányrendelet (továbbiakban R),

Részletesebben

Utazási szerződés Érvényes 2015. július 08. napjától visszavonásig

Utazási szerződés Érvényes 2015. július 08. napjától visszavonásig Ethio Safari Travel Kft. Székhely: 2038 Sóskút, Meder utca 4 Tel: 06 23 347201 Fax: 06 23 347201 Cégjegyzékszám: 13-09-175228 Adószám: 25199585-2-13 Engedélyszám: U-001655 Vagyoni biztosíték: Európai Biztosítási

Részletesebben

UTAZÁSI SZERZŐDÉS A Ski Travel Kft. által szervezett utazások általános szerződési feltételei 2015.

UTAZÁSI SZERZŐDÉS A Ski Travel Kft. által szervezett utazások általános szerződési feltételei 2015. UTAZÁSI SZERZŐDÉS A Ski Travel Kft. által szervezett utazások általános szerződési feltételei 2015. A Ski Travel Kft. (továbbiakban Ski Travel) székhelye: 2040 Budaörs, Nádasdűlő sétány 11. fszt 2. telephelye

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

VITALORG EGÉSZSÉGÜGYI VÁLLALKOZÁSOKAT SZERVEZŐ és SZOLGÁLTATÓ Kft 1131 Budapest, Göncöl u

VITALORG EGÉSZSÉGÜGYI VÁLLALKOZÁSOKAT SZERVEZŐ és SZOLGÁLTATÓ Kft 1131 Budapest, Göncöl u VITALORG EGÉSZSÉGÜGYI VÁLLALKOZÁSOKAT SZERVEZŐ és SZOLGÁLTATÓ Kft 1131 Budapest, Göncöl u. 28-30. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK járóbeteg orvosi szolgáltatás ellátására Jóváhagyva: Budapest, 2016...

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Központi Konyha 2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u. 12. szám alatti intézmény (képviselője Kovács Jánosné

Részletesebben

1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az ISZTRIA TOURS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhelye és levelezési címe: 7621 Pécs, Citrom u. 18., Tel.: +36 72 215 686, fax: +36 72 210 798, e-mail: info@isztriatours.hu,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A La Grotta Holidays Idegenforgalmi Kft. (székhelye és levelezési címe: 1065 Budapest, Podmaniczky u. 6., Tel.: +36 1 3540664,65, fax: +36 1 3024840, e-mail: info@lagrotta.hu,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A VillaTours.hu internetes portál üzemeltetője a Villanet Turisztikai és Szolgáltató Kft. Villa Tours Utazási Iroda, mint utazásszervező (továbbiakban: Utazási Iroda) Székhelye:

Részletesebben

Foglalási, módosítási és lemondási feltételek

Foglalási, módosítási és lemondási feltételek Foglalási, módosítási és lemondási feltételek Szállásadó: Alszeri Rönk Vendégház Őriszentpéter Alszer 27/a 9941 Telefon: 06 30 586 2226 Email: orsegironkhaz@gmail.com Vendég: Foglalást/ajánlatkérést benyújtó

Részletesebben

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS SZT-. ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Pér Község Önkormányzata mint engedményező (cím: 9099 Pér, Szent Imre utca 1.; törzsszám: 727837; adószáma: 15727835-2-08; képviseletében eljár:

Részletesebben

UTAZÁSI SZERZŐDÉS (ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF))

UTAZÁSI SZERZŐDÉS (ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)) UTAZÁSI SZERZŐDÉS (ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)) 0. Bevezetés 0.1. Az alulírott Utazási Iroda, mint Utazásszervező az alábbiakban közzéteszi a papíralapú (a továbbiakban: programfüzet) és honlapjain

Részletesebben

Általános utazási feltételek / Utazási szerződés

Általános utazási feltételek / Utazási szerződés Általános utazási feltételek / Utazási szerződés Az Analit Utazásszervező Kft., mint Analit Utazási Iroda (7100 Szekszárd, Széchenyi u.18-20. GM EKH eng. szám: U-001066, adószám: 10633845-2-07, telefonszám:

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés Iktatószám: AK-06-150/23009. amely létrejött egyrészről az Állami Számvevőszék Székhelye: 1052 Budapest, Apáczai Csere J. u. 10. Törzskönyvi szám: 324766 Bankszámlaszám: Magyar Államkincstár

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

M & Amerika. Utazási szerződés

M & Amerika. Utazási szerződés M & Amerika H-1065 Budapest, Lázár utca 2/A Tel: +36 (1) 3022613, 3022635 Fax: +36 (1) 3118092 Adószám:12492400-2-42 MKEH Eng szám : U-000161/2001 Cégjegyzék szám: 01-09-688979 E-mail: manda-hu@t-online.hu

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

Utazási szerződés. MKEH eng.szám: U /2009, Adószám: ; Cégjegyzékszám:

Utazási szerződés. MKEH eng.szám: U /2009, Adószám: ; Cégjegyzékszám: Utazási szerződés Utazási szerződés ADUTOURS Utazási Kft., (Székhely/Telephely/Levelezési cím: 1074 Budapest, Hársfa u. 2. Tel: +361/413-6790; Fax: +361/413-7790; Ügyeleti telefonszám: +3620/290 30 93;

Részletesebben

b) Hajózási vállalkozás: gazdasági célú hajózási tevékenységet folytató gazdálkodó szervezet;

b) Hajózási vállalkozás: gazdasági célú hajózási tevékenységet folytató gazdálkodó szervezet; ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PREAMBULUM A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a vízi személyszállítás feltételeiről szóló 261/2008. (XI.3.) kormányrendelet 3. (a továbbiakban:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek I. Általános tudnivalók I.1. Az Olimpia Szolgáltató Betéti Társaság befektetési aranytermékek forgalmazásával foglalkozó gazdasági társaság. I.2. A jelen Általános Szerződési

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben