TARTALOM. MAGYAR világ MÓzES HUBA Rímes-refrénes zsoltárparafrázisok a magyar versformaépítésben

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOM. MAGYAR világ MÓzES HUBA Rímes-refrénes zsoltárparafrázisok a magyar versformaépítésben... 1375"

Átírás

1 LIX. évfolyam, 12. szám december TARTALOM PATRICK MODIANO Ki volt Harry Dressel? A Szajna (Fázsy Anikó fordításai) Pedigré (Ádám Péter fordítása) EDWIN MORGAN versei (Turczi István fordításai) PAAvALI valle Leányként feküdt le és asszonyként ébredt fel (Gombár Endre fordítása) IvAN BORISzLAvOv versei (Doncsev Toso fordításai) MAGYAR világ MÓzES HUBA Rímes-refrénes zsoltárparafrázisok a magyar versformaépítésben TÁJÉKOzÓDÁS FÁzSY ANIKÓ Az új irodalmi Nobel-díjas Modiano világa PETER HANDKE A képek képe (Weiss János fordítása) KOvÁCS KATÁNG FERENC...élni nem muszáj, de színházba járni igen Nemzetközi Ibsen Fesztivál, Oslo, véry DALMA Az eszmében élni : az eszme mint létkérdés James Joyce és a fiatal Lukács György gondolkodásában

2 KÖNYvRÕL KÖNYvRE zelei DÁvID Minden egyes cím (Pál Ferenc: Saramago-olvasatok) PETRÕCzI ÉvA Amadeus redivivus (Eva Baronsky: Mozart felébred) KÜLFÖLDI SzERzÕINK Látogasson el a honlapunkra: A Nagyvilág támogatója Nemzeti Kulturális Alap

3 PATRICK MODIANO Ki volt Harry Dressel? Foucré halkan beszélgetett valakivel az ablaknál. Fiatal, szõke nõ ült a díványon, más bútordarab nem volt a szobában. Cigarettázott. Amikor beléptem, Foucré hátrafordult. Elém jött, és a fiatal nõre mutatott: Bemutatom Denise Dresselt. Kezet fogtunk, a nõ szórakozottan rám nézett. Foucré folytatta a bizalmas beszélgetést. A dívány lábához telepedtem, a nõ ügyet se vetett rám. Magamban mondogattam az imént hallott nevet: Dressel, és hirtelen egy keresztnév ötlött fel bennem: Harry. Ki is volt Harry Dressel? Megfeszítetten gondolkoztam, hogy arcot találjak ehhez a két szóhoz, amelynek összetartozása nyilvánvalónak látszott. Behunytam a szemem, hogy jobban tudjak koncentrálni. valaki beszélt volna egyszer Harry Dresselrõl? Olvastam a nevét valahol? Egy korábbi életben találkoztam volna ezzel az emberrel? Hallottam saját elfulladó hangomat: Maga Harry Dressel lánya? Tágra nyílt szemmel bámult rám, a keze megremegett, és elejtette a cigarettáját: Honnan tudja? válasz után kutattam. Hiába. Gépiesen tettem fel a kérdést, legszívesebben be is vallottam volna neki, de olyan izgatottságot láttam az arcán, hogy hallgattam. Maga ismeri Harry Dresselt? A Harry Dressel -t szinte hang nélkül ejtette ki, mintha égetné a száját. Igen, egy kicsit. Lehetetlen. Sokat hallottam róla mondtam, valami halvány jelre várva, melybõl megtudhatnám, ki is volt tulajdonképpen ez a Harry Dressel. Maga csakugyan hallott az apámról? kérdezte zaklatottan. Igen, többször is. Miért? Maga is színész? Hirtelen cirkuszi porond jelent meg elõttem, hallottam a dob pergését, nem akar vége szakadni, miközben ott fenn, a magasban, légtornásznõ készülõdik a halálugrásra, én meg, cipõm orrát bámulva, imádkozom érte. Nagyszerû színész volt mondtam. Hálásan nézett rám. Még a kezemet is megfogta. Azt hiszi, hogy még emlékeznek rá? Hát persze. Hogy örülne, ha hallaná mondta. 1325

4 Hazakísértem. Gyalog mentünk. Meg akart mutatni egy fényképet az apjáról, az egyetlent, amely megmaradt. Útközben szemügyre vettem. vajon hány éves lehet? Huszonhárom. Én meg alig tizenhét. Középtermetû, szõke, a szeme keskeny vágású, világos, orra kicsi, az ajka kárminpiros. Arccsontja, frufruja, fehér rókabundája mongolossá tette. A Malakoff úton lakott, egy bérházban. Keresztülmentünk az elõszobán, és benyitottunk a hálószobába. Óriási volt. Két franciaablak, csillár. Az ágy soha nem láttam még ekkorát párducbõrrel volt letakarva. A szoba túlsó végében, az ablaknál, égszínkék szaténnal borított fésülködõasztalka. Az egyik falon aranyozott keret, benne két nagyméretû fénykép. Odament, leemelte, és az ágyra tette. A két arc kissé oldalra hajolt, háromnegyed profilból volt fényképezve. A férfi arcképe alatt fehér betûkkel a név: HARRY DRESSEL. Szõke, ondolált haja, élénk tekintete, mosolya alig harmincévesnek mutatta. Nyitott gallérú ing volt rajta, lazán megkötött, pettyes sál. A két fénykép között legalább húsz év különbség volt, apa és lánya inkább testvérnek látszott rajtuk. Meghatott, hogy ugyanabban a pózban fényképeztette le magát, mint az apja, és hogy a két képen még a megvilágítás is ugyanaz. Hasonlítok rá, ugye? Igazi Dressel vagyok. Dressel ezt úgy mondta, mintha Habsburgot vagy legalábbis Lusignant mondana. Én is felléphettem volna, ha akarok, bár neki biztos nem tetszene. Meg nem is volna könnyû, õutána. Biztos jó apa volt mondtam. Meglepetten, sugárzó arccal nézett rám. végre valaki, aki megértette, hogy õ nem valami közönséges ember, hanem Harry Dressel leánya. Késõbb, amikor már nála laktam, megéreztem, hogy fontos szerepet játszom majd az életében. Én voltam az elsõ ember, akivel beszélgethetett az apjáról. Azt mondtam neki, hogy engem is nagyon érdekel az apja, s mióta találkoztunk, nem megy ki a fejembõl. Bevallottam a tervemet: megírom Harry Dressel élettörténetét. Denise-ért bármit megtettem volna! 1951-ben látta utoljára az apját, akkor õ még gyerek volt, apjának pedig felajánlottak egy egyiptomi fellépést, a Piramis vendéglõ melletti kabaréban. Ám 1952 januárjában tûz ütött ki Kairóban, és ekkor, sajnos, Harry Dressel eltûnt. A szálloda, amelyben lakott, porig égett. Így mondták legalábbis, de a leánya nem hitte el. Õ, a leánya, biztos volt benne, hogy az apja él, csak elrejtõzött bizonyos okokból, de elõbb-utóbb elõkerül. váltig bizonykodtam neki, hogy én is így gondolom. Különös lány volt. Délutánonként többnyire a nagy ágyon heverészett, vörös pongyolában, és ópiumos cigarettákat szívott. És mindig ugyanazokat a lemezeket hallgatta, kérésére tízszer-hússzor is feltettem õket egymás után. Rimszkij-Korszakovtól a Seherezádét és egy hetvennyolcas fordulatszámú lemezt, a Két garas ára virág címû operett nyitányával. 1326

5 Eleinte nem értettem, honnan van annyi pénze. vele voltam, amikor ugyanazon délután vett magának leopárdbundát és ékszereket. Kedvesen felajánlotta, hogy csináltat nekem néhány öltönyt egy szabónál, akivel a spoletói és az aostai herceg is dolgoztat, de én nem mertem átlépni a szentély küszöbét. végül azt mondtam, hogy nem érdekel az öltözködés, és mivel mindenáron tudni akarta, mi érdekel, kiböktem: a könyvek. Máig õrzöm valamennyi kedves ajándékát: a hatkötetes Larousse-lexikont, a Littré értelmezõ szótárt, Buffon Természetrajzának igen régi és nagyon szép, illusztrált kiadását, meg Bülow Emlékiratait, halványzöld szattyánbõr kötésben. Szenvedtem, amikor késõbb elmesélte, hogy egy argentin férfi tartja ki, aki minden év májusában Franciaországba jön, hogy végignézze a pólókupát, amelyen az unokaöccse is indul. Igen, irigyeltem ezt a señor Roberto Lorraine-t, akinek még a fényképét is megmutatta: alacsony, köpcös férfi volt, csillogó koromfekete hajjal. Én pedig óriási lelkesedéssel készülõdtem az apja életérõl szóló könyv írásához. Türelmetlenül sürgetett, alig várta, hogy belefogjak. Azt szerette volna, hogy a díszlet méltó legyen a nagy vállalkozáshoz, és sokat törte a fejét, miféle asztalon írjam majd a mûvemet. végül egy bronzveretekkel agyondíszített empire íróasztalnál kötött ki. A nekem szánt szék karfája gránátvörös bársonnyal volt behúzva, aranyszegekkel kiverve, háttámlája magas volt és kemény. Akkor vallottam be, hogy nehezemre esik sokáig egy helyben ülni, kerített hát egy pulpitust, templomba valót, egész kis vagyonba kerülhetett. Ilyenkor úgy éreztem, hogy nagyon szeret. Képzeletben újra látom magam, amint elsõ este íróasztalomnál ülök. Elõttem ceruzák, amelyeket egytõl egyig õ hegyezett ki. Két-három amerikai márkájú, óriási töltõtoll, teleszívatva tintával. És tintásüvegek, a szivárvány minden színében. Radírok. Rózsaszínû meg zöld itatósok. Meg egy nagyalakú jegyzettömb, kinyitva. Az üres lapra nagybetûkkel felírtam: HARRY DRESSEL ÉLETE, a következõ oldal jobb sarkába pedig az l-es számot. Az elején kellett kezdenem, megkérdeztem hát tõle, milyen emlékeket õriz az apjáról, mit tud a gyermekkoráról meg az ifjúságáról. Harry Dressel Amszterdamban született. Szüleit korán elvesztette, és Hollandiából átköltözött Párizsba. A lánya nem tudta megmondani, mivel foglalkozott, mielõtt 1937-ben feltûnt a párizsi Casino színpadán, a Mistinguett-boyok között. A rá következõ évben a Paul Cézanne utcai Bagdadban szerzõdtetik, egy komikus jelenetre. Ott éri a háború. Nem lesz belõle sztár, de a neve vonzerõ. Elõször az Éjszakai Repülésben lép fel egészen 1943-ig. Majd az Öttõl Kilencigben, 1951-ig, aztán Egyiptomba utazik, és ott nyoma vész. Így festett mûvészi pályafutása. Denise anyja vásári mûlovarnõ volt, falovas ringlispílen láthatók hozzá hasonlók. Forog a ringlispíl, egyre lassabban forog, a lovak felágaskodnak, a lovarnõk pedig födetlen keblekkel, kibomlott hajjal dõlnek hátra. És közben Weber Felhívás keringõre címû valcere hallatszik. Dressel három évig élt 1327

6 vele, aztán az asszony Amerikába szökött. Attól kezdve a férfi egyedül nevelte Denise-t. Egy vasárnap délután Denise magával vitt a tizennyolcadik kerületbe, a Carpeaux térre, ahol valamikor apjával lakott. A kis földszinti lakás ablakai a térre néztek, úgyhogy az apa szemmel tarthatta a homokban játszó kislányát. Azon a vasárnapon nyitva voltak a lakás ablakai. Beszélgetést hallottunk, de nem mertünk benézni. A homokozó ugyanolyan mondta Denise. És érezte a vasárnapi késõ délutánok színét és porszagát. Egy csütörtökön, a születésnapján, az apja vendéglõbe vitte. Denise mindmáig emlékezett az útra. A Caulaincourt úton mégy végig az akácfák alatt. Mintha gyermekkorunk Montmartre-ja támadt volna fel. Balra, a Francoeur utca sarkán látsz egy éttermet. Ma is megvan. Pisztácia- meg eperfagylaltot evett vacsora után. Minden apróságot följegyeztem. Apja általában késõn kelt fel. Leányának megmagyarázta, hogy egész éjjel dolgozik. Amikor nem volt odahaza, egy flamand asszony viselt gondot a kislányra. Aztán az apja elõállt azzal az egyiptomi úttal. Úgy tervezte, hogy a kislány néhány hónap múlva utánamegy a flamand nõvel. Bármennyi adatot gyûjtöttem össze, nem sikerült kitöltenem az életrajz hézagait. Mit csinált például Harry Dressel 1937 elõtt? Már-már azt fontolgattam, hogy elmegyek Amszterdamba, és ott folytatom a nyomozást. El is küldtem két hollandiai újságnak a következõ szöveget, hogy jelentesse meg Dressel fényképével a Ki tud róla? rovatban: Kérünk mindenkit, aki bármilyen felvilágosítást tud adni Harry Dressel komikus és énekes 1937 elõtti tevékenységérõl, írjon a következõ címre: P. Modiano, Dressel leveleivel, Párizs, Malakoff út 123/b. Semmi válasz. Egy párizsi napilapban pedig ezt az apróhirdetést adtam fel: Kérünk mindenkit, aki részletes felvilágosítást tud adni az énekes-komikus Harry Dressel szakmai vagy egyéb tevékenységérõl, július januári egyiptomi tartózkodásáról, vagy egyáltalán tud valamit az életérõl, haladéktalanul telefonáljon P. Modianónak, Malakoff Ezúttal jelentkezett egy férfi, bizonyos Georges Jansenne, aki ahogy a telefonban mondotta Dressel impresszáriója volt az utolsó években. Hangjában idegesség vibrált. Találkozót kértem tõle. Bizalmatlankodott. Megkérdezte, nem csapda-e ez az egész. Szívesebben találkozna velem valami nyilvános helyen, javasolt is egy kávéházat a victor Hugo téren. Elfogadtam a feltételeit. A könyvért mindent! Elmagyaráztam neki, mirõl fog rám ismerni, csaknem két méter magas vagyok, és láttam is, hogy egy férfi tétován int a kezével felém, a Scosse teraszán. Leültem az asztalához. valamikor nagyon szõke lehetett, nagyon göndör, de szeme, haja, a szõkékre jellemzõ bõrszíne megfakult az idõk során. Az egész ember áttetszõ volt. Albínópillantást vetett rám. Nos, magát Harry Dressel érdekli? Mit akar tudni róla? 1328

7 Alig lehetett hallani a hangját. Arra gondoltam, hogy sok-sok évet hagyott maga mögött, míg elérkezett énhozzám, és hogy az az ember, akihez köze volt, nincs már az élõk sorában. Ismerem a lányát mondtam. A lányát? Dresselnek soha nem volt lánya. Bágyadtan mosolygott. Örülök, hogy egy olyan fiatalember, mint maga, érdeklõdik Harry Dressel iránt Én is Közelebb hajoltam, annyira gyönge volt a hangja. Alig egy sóhajtás. Én magam is rég elfeledtem már de amikor az apróhirdetésben olvastam a nevét egy kicsit összeszorult a szívem Karomra fektette a kezét, nagyon fehér és nagyon finom bõrû kezét, amelyen átderengtek a csontok és az erek. Amikor elõször találkoztam Dressellel Amikor elõször találkoztam Dressellel ismételtem mohón ben történt, a Sasfiókban A bárpulton könyökölt olyan volt, mint egy arkangyal Igazán? kérdeztem. Tud ezzel valamit kezdeni? Más emléke is van róla? Halvány mosoly derítette föl az arcát. Amikor Harry beült egy kávéházba, mindig a terasz napos oldalát választotta, hogy lesüljön Igazán? valamivel kente a haját, hogy még szõkébb legyen. Jansenne összevonta a szemöldökét. Ostobaság Már nem emlékszem a szer nevére Hirtelen fáradtság ütközött ki rajta. Elhallgatott. Ha nem szólal meg többé, ki más beszél nekem Harry Dresselrõl? Hányan lehetnek Párizsban, akik tudják, hogy élt valaha egy Harry Dressel nevû ember? Hogy hányan? Õ meg én. S persze Denise. Annyira szeretném, ha mesélne róla mondtam. Oly régen volt már Nocsak eszembe jutott a szer neve, amivel Harry a haját kente Szõke villám Igen Úgy van, Szõke villám. Sokan ültek körülöttünk, kihasználva az elsõ verõfényes áprilisi délutánt. Többnyire fiatalok. Könnyû ruhát viseltek, a legutolsó divat szerint. Ezek a ruhák ma már régimódinak hatnának, de azon a délutánon Jansenne öltözéke volt divatjamúlt igen hosszú, válltöméses kabátja és viseltes flanelöltönye, mintha letûnt korokból maradt volna itt. Az jutott az eszembe, hogy ha most Harry Dressel az asztalomhoz ülne, talán éppen olyan kísértetforma lenne, mint Jansenne. 1329

8 Az impresszáriója voltam az utolsó idõkben dünnyögte Jansenne. Amikor elutazott Egyiptomba Nem válaszolt az összes kérdésemre, de az volt a véleménye, hogy soha nem fog kiderülni, mi történt Egyiptomban. Neki megvolt róla a maga határozott elképzelése, és amikor sarokba szorítottam, félszavakkal sejtette, hogy Dresselt meggyilkolták. E félénk vallomás után egy szót se tudtam kihúzni belõle. Tétován azt tanácsolta, hogy egy bizonyos Edouard Jalannál érdeklõdjem, aki annak idején, amikor Dressel Egyiptomban volt, Faruk király környezetéhez tartozott. Késõbb kutattam is Edouard Jalan után, de hiába. Hol vagy, Jalan? Adj életjelt magadról! Rendelt egy pohár szódás mentát, és üres tekintettel meredt maga elé. Mivel lépett fel Harry Dressel? Énekelt, uram. Meg táncolt is, dzsiggelt. És mit énekelt? Összeráncolta homlokát; mintha címeken gondolkodnék. Német dalokat. volt egy száma: Caprio-len Caprio-len Caprio-len Dúdolni próbált, de elcsuklott a hangja. Régen volt. Nagyon régen. A Carpeaux téren lakott? kérdeztem. vállat vont, és kedvetlenül mondta: Dehogy. A Latour-Maubourg körúton. Tudta, hogy van egy lánya? Ugyan ezt már másodszor mondja tréfál, uram? Kacsintott és rám nézett, vigyorgás ült a szája sarkában. Túlságosan is szerette a férfiakat Megijesztett a hangja. Azt hiszem, ideje elbúcsúznunk többet nem tudok mondani Felállt. Én is felálltam. A victor Hugo tér járdáján mentünk, egymás mellett. Miért akarja fölkavarni a múltat? Szinte fenyegetõ volt, ahogy elém állt, nyûtt arccal és kopott kabátban, ez a színehagyott hajú, albínótekintetû férfi. Mondja, nem hagyna nyugton bennünket egyszer s mindenkorra? Gyökeret vert a lábam. Mozdulatlanul néztem, amint távolodik a Bugeaud út irányában. Nem nézett vissza. Bizonytalan emberi alakzat, pára, mely szertefoszlott, egyik pillanatról a másikra. Capriolen. Hosszadalmas munka volt. Meg is mondtam Denise-nek, még aznap, amikor bejött a dolgozószobámba. Elõször is össze kellett gyûjteni Harry Dressel földi létének tárgyi bizonyítékait. Ehhez pedig sok idõre volt szükség. Temérdek régi újságot böngésztem át, míg végre megtaláltam a Colonels-Renard utcai Éjszakai Repülés kabaré hirdetését, amelyben szerepelt a neve. Egy másik újságban, a Hová menjünk szórakozni? rovat alján ugyancsak rábukkantam egy apró betûs hirdetésre: Az Öttõl Kilencigben (Ponthieu utca) Harry Dressel énekel. Tea apéritif 17 órakor. vacsora elõadás 20 óra 30-kor. Egész 1330

9 éjjel nyitva. A dokumentumokat kivágtam, és beragasztottam egy nagy rajzfüzetbe. Órák hosszat nézegettem nagyítóval, mert már magam is kételkedtem Harry Dressel létezésében. Nevek hosszú listáját állítottam össze, azokét, akik, ha még életben vannak, mesélhetnének róla. Be kellett szereznem mindenféle régi telefonkönyvet. De a hívott számok nem feleltek, a levelek pedig a Címzett ismeretlen jelzéssel jöttek vissza. Dresselnek volt egy kutyája. Denise emlékezett erre a labradorra, Mektoubnak hívták. Egy éjszaka, amikor fölsivítottak a légvédelem szirénái, a flamand nõ, Denise és a kutya lementek a pincébe. A Ponthieu utcában, az Öttõl Kilencigben épp akkor kezdõdött Dressel száma. A pincében kialudt a fény, a becsapódások egyre közeledtek. Alighanem a La Chapelle pályaudvart bombázták. Denise magához ölelte a kutyát, a kutya pedig az arcát nyaldosta. Érdes nyelvével lecsillapította a kislány félelmét. Denise arra a délutánra is emlékezett, amikor apjával együtt egy kutyatelepen megvették a labradort az auteuil-i Yvette utcában. Én is elmentem a telepre. Tulajdonosa érzelmes férfi volt, aki negyven éve õrizte az eladott kutyák pedigréjének másolatát meg az állatok kisméretû fényképét. Megmutatta az archívumát, amely egy tágas helyiséget töltött meg, a labrador pedigréjét és fotóját is megtalálta. A kutya a saint-lôi telepen született 1938-ban, szüleinek és nagyszüleinek a neve is jegyezve volt. A kutyatelep tulajdonosa megajándékozott a pedigré meg a fénykép másolatával. Hosszan elbeszélgettünk. Arról ábrándozott, hogy központi kartotékrendszert hoz létre, amelyben minden kutyát születési éve szerint katalogizál. Szerette volna összegyûjteni az elveszett kutyákra vonatkozó, valamennyi föllelhetõ dokumentumot fényképet, profi vagy amatõr filmet, írásos vagy szóbeli tanúvallomást. Elfacsarodott a szíve, ha az ezer meg ezer nyomtalanul és névtelenül elpusztult kutyára gondolt. A labrador pedigréjét és fényképét is beragasztottam a rajzfüzetbe, a Harry Dresselre vonatkozó dokumentumok közé. Lassan, apró részletekben elkezdtem írni a könyvet. végleges címnek a Harry Dressel életei -t választottam, mivel azt vettem ki Jansenne szavaiból, hogy Dresselnek egyszerre több élete volt. Erre ugyan nem volt bizonyíték, nagyon lapos volt a dossziém, csupán képzeletemre hagyatkozhattam. Az majd segít, hogy az igazi Dresselt megtaláljam. Ha a birtokomban levõ két-három adatot továbbgondolom, majdcsak hozzátoldom a többit, mint a régész, aki képzeletben újraalkotja a háromnegyedrészt megcsonkított szobrot. Éjszaka dolgoztam. A nappalokat Denise-zel töltöttem. Este hét óra tájban keltünk fel. vörös pongyolája alatt, a bõrén parfümillat, amely olykor ma is orromba csap, ha valaki elmegy mellettem az utcán. S ilyenkor újra elõttem van a késõ délutánok szürke fényébe merülõ szoba, és mintha hallanám esõs napokon az autók surrogó, elnyújtott neszét, és újra látnám mályvaszínû szemét, a száját, világító combjának varázsát. Ha korábban keltünk fel, a Bois-ba mentünk sétálni, a tó mellé, vagy a Pré-Catalanhoz. A jövõrõl beszéltünk. veszünk egy kutyát. Talán elutazunk valahová. Akarom-e, hogy levágassa a haját. Mától kezdve fogyókúrázni fog, mert egy kilót hízott. Felolvas- 1331

10 nék-e neki az írásomból? A Malakoff úton vacsoráztunk, egy vendéglõben, egy nagy teremben, amelynek faburkolatára, akárcsak a sarkokban álló, négy málladozó korinthoszi oszlopra, ráfért volna a festés. Csönd. Aranysárga fény. Ügyeltem, hogy mindig háromszemélyes asztalt válasszak, ha netán Harry Dressel betoppanna Éjféltájt ültem az íróasztalhoz, a jegyzettömb elé. Abban a pillanatban, hogy lecsavartam a töltõtollam kupakját, halálos fáradtság tört rám. Drága jó Dressel, mennyit szenvedtem miattad!... De én nem haragszom. Nem te tehetsz róla. Én vagyok a hibás. Biztos vagyok benne, hogy kételkedtél az életben, ezért hagytál olyan kevés nyomot magad után. Kénytelen voltam hát tücsköt-bogarat kitalálni, csak hogy apát adjak a lányodnak, akit szeretek. Denise a szomszéd szobában feküdt, s egyre kérdezgette: halad?, és feltett egy Rimszkij-Korszakov-lemezt, mert azt hitte, hogy a zenétõl könnyebben megy az írás. Május elején megérkezett Argentínából Denise pártfogója, unokaöccsöstül, velük jött a pólócsapat is. Denise bejelentette, hogy ezentúl ritkábban látjuk egymást. Továbbra is a lakásában laktam, el-eljött hozzám, hogy meghallgassa az apjáról szóló könyv következõ fejezetét. Ettõl fogva naphosszat dolgoztam, így próbáltam vigasztalódni, amiért nincs velem. Csaknem ötven oldalt írtam Dressel pályakezdésérõl, életének arról a szakaszáról, melyrõl szinte semmit se tudtam. Amolyan Copperfield Dávidot gyúrtam belõle, Dickensbõl vett részleteket szõttem ügyesen a saját szövegembe. Az amszterdami serdülõkor éveinek hangulata sokat köszönhetett az elhunyt Francis Carcónak. De attól fogva, hogy megkezdõdött Dressel mûvészi pályafutása a párizsi Casinóban, és találkozott a vásári mûlovarnõvel, egyénibb hangot ütöttem meg. Az 1951-es egyiptomi utazástól szinte szárnyakat kaptam, tollam sebesen szántotta a papírt. Kairó és Alexandria között is otthonosan mozogtam. Ezt a kabarét a Piramis Szálló mellett, amelynek zöld-arany tapétával voltak bevonva a falai, s melynek Dressel volt a lelke, Szkarabeusznak hívták, és itt lépett fel Annie Breyer mûvésznõ is. Faruk király sokszor meghallgatta, és megbízta olasz titkárát, hogy drága ékszereket adjon át a mûvésznõnek, de a titkár utánzatokat csináltatott, a valódiakat pedig megtartotta. Mások is jártak a Szkarabeuszba, ki tudja, miféle hajótörés partravetettjei. S mikor láthatták utoljára Harry Dresselt? Januárban, néhány nappal a tûzvész elõtt, amikor Madame Sazzly Bey estélyt adott, hogy felavassa Kairó mellett épült új villáját, amely a cédrusokkal szegélyezett sétánnyal hajszálpontos mása volt az Elfújta a szél Tarájának Az elkészült fejezeteket sorra felolvastam Denise-nek. Nem alhatott többé a Malakoff utcában. Señor Roberto Lorraine bejelentette neki, hogy elveszi feleségül. Harminc évvel volt idõsebb nála, Denise egy kissé kövérnek tartotta, különben sem kedvelte az olyan férfiakat, akik kölnivizet használnak De hát, azt mondják, egyike Argentína három leggazdagabb emberének. El voltam keseredve, de titkoltam Denise elõtt. 1332

11 Néha hajnali két óra felé felugrott hozzám. Sikerült megszöknie a Fehér Elefántból, ahol señor Roberto Lorraine az unokaöccsével várta a hajnalt. Megmutattam neki, amit írtam, de egyszer se vettem észre, hogy csodálkoznék Harry DresseI életei -nek legújabb fordulatán. volt még egy-két önfeledt délutánunk. Beburkolódzott a párducbõrbe, én meg tovább olvastam neki apja viszontagságos életének történetét. Egyik este három óriási tekercset cipeltem haza. Az egyik alkalmazott cinkos közremûködésével csentem el õket a filmtárból. Az 1943-ban forgatott Malveneur farkasának volt az elsõ része, Dressel is szerepelt benne mint beszélõ statiszta. vetítõgépet akartam bérelni, és fényképmásolatot készíteni a jelenetekrõl, melyekben elég közel állt a kamerához ahhoz, hogy felismerhetõ legyen. Minden lámpa égett a lakásban, de sehol senki. Empire íróasztalomon néhány hevenyészett sor: Elutaztam. Argentínában fogok élni. Okvetlenül folytasd a könyvet papáról. Csókollak. Denise. Leültem. A három filmtekercset letettem magam mellé, a földre. Hirtelen kiürült a világ, gyermekkoromból ismertem már ezt az érzést, mióta megértettem, hogy az emberek és a dolgok elhagynak bennünket, eltûnnek mellõlünk egy napon. Ez az érzés nõttön-nõtt bennem, miközben fel s alá járkáltam a szobákban. Dresselnek és lányának az arcképe eltûnt. Magával vitte volna Argentínába? Az ágy, a párducbõr, az égszínkék szaténnal bevont fésülködõasztalka egytõl egyig más szobába, más városba vándorol, lehet, hogy a szemétbe kerül, és hamarosan senki sem tudja majd, hogy ezeket a tárgyakat Harry Dressel lánya gyûjtötte maga köré, egy rövidke idõre, a Malakoff út egyik szobájába. Senki, csak én. Tizenhét éves voltam, és nem maradt más hátra, mint hogy francia író legyek. A Szajna Boulogne-ban, a Point-du-Jour rakparton napfény világította meg a kis épület falát és az elmosódott, kék betûs feliratot: Blache. A szomszéd kávéház tulajdonosánál érdeklõdtem. Blache-nak kerékpárjavító mûhelye volt az udvarban, de a férfi már régen meghalt. A leánya félig gyermekfejjel elment, hogy a saját életét élje. A Grófnõ jutott az eszembe, Bizsu anyja. Az I. Albert sétányon levõ lakásban kutatva Blache Odette névre szóló személyazonosságit találtam. A fényképen rögtön megismertem a Grófnõt. És valami véletlen folytán, mely jutalomképpen gyakran megesik azokkal, akik hasztalanul keresik egy eltûnt ösvény nyomát, nem sokra rá négy vékony papírlap akadt a kezembe, a Fõkapitányság titkárának jóvoltából, akitõl vaktában megkérdeztem, nincs-e adatuk a Blache névre. 1333

12 A papírlapokra névsor volt gépelve, jegyzõkönyv egy éjszakai razziáról a lebujokban, a Charentoni híd mellett, ahol egybeömlik a Marne és a Szajna. S a nevek között: Blache, Odette, tizennyolc éves, Point-du-Jour rakpart, 23/b, Boulogne. Az I. Albert sétány. Blache ütött-kopott mûhelye a boulogne-i rakparton. S lejjebb a folyón a Puteaux sziget, ott kötötte ki a kövér Madelaine-Louis a bárkát. A túlparton, keletre, a Charentoni híd. Bármelyik helyet idézem fel, mindenütt ott folyik a Szajna, vizének színe olyan, mint Bizsu szeme * Akkoriban színiakadémiára jártam. A Színészképzõ növendékei közül egy se csinált karriert a színház világában, csak egy alacsony, kövér fiú, akit Daginak hívtunk. Gyakran látni a televízióban meg a színpadon. Félig már kopasz, de az arca semmit sem változott: ugyanaz a Dagi, akit ismertem. Ha a Színészképzõre gondolok, mindig tél van és éjszaka. Tizennyolc éves voltam, hetente háromszor elmentem az összjátékra, így hívta a tanárnõ, a Comédie Française kiérdemesült tagja, aki tragikai és hõsszerelmesnõi életútja végén elhatározta, hogy energiáját és az emberi kapcsolatok iránti olthatatlan vonzalmát kiélve, az Étoile térhez közel esõ földszinti lakásában megalapítja a Színészképzõt, amely a prospektus állítása szerint belépõ a színház és a film, music-hall és kabaré világába. Igen, mindig tél van és éjszaka, ha felidézem az összjátékot, mely este nyolc órától fél tizenegyig tartott. Az óra után elbeszélgettünk egy kicsit, Dagi, én és még néhányan, mielõtt az elsötétített városban szétszéledtünk volna. Alig-alig emlékszem az arcukra és a nevükre. Csak Dagi és Sonia O Dauyé maradt meg az emlékezetemben. Sonia volt a Színészképzõ sztárja. Kétszer volt ott az összjátékon, vagy talán háromszor, mert magánórára is járt a tanárnõnkhöz. Ezt a fényûzést egyikünk sem engedhette meg magának. Szõke lány volt, keskeny arcában világos szempárral. Rögtön feltûnt valamennyiünknek. Huszonhárom éves volt, mégis tíztizenöt évvel látszott idõsebbnek nálunk. Azt mondta, lengyel arisztokrata család sarja, és még egy hónapja se volt a képzõben, amikor, legnagyobb meglepetésünkre, írtak róla két vagy három akkori újságban. Mint mondták, hamarosan megkezdi pályáját a színház világában. Tanárnõnk kitérõ választ adott, amikor a Grófnõ ígéretes pályakezdésérõl faggattuk ugyanis Grófnõnek neveztük el Soniát. De Dagi, aki dörzsöltebb volt nálunk, és bejáratos a színfalak mögé, stúdiók és éjszakai mulatók világába, elmondta, hogy a Grófnõ az I. Albert sétányon lakik egy fényûzõ lakásban. Dagi valami gyanúsat sejtett. Bizonyára kitartják a Grófnõt Különben honnan volna az a sok pénz, amit két marékkal szórt a ruhaszalonokban meg az ékszerésznél? Dagi szerint tizenkét terítékes asztalt foglaltatott a Tour d Argent étteremben, fût-fát meghívott, ajándékokat osztogatott, és akadt, aki el is fogadta. Õ, Dagi is szívesen járt volna a Grófnõ társaságába. 1334

13 De mindez ma már alig volna több, mint egy elhervadt virágkoszorú a szemeteskuka tetején, ha nem találkoztam volna a kis Bizsuval. Az évzáró vizsga napján ismertem meg. A tanárnõ színpadot állított fel a lakás legtágasabb és legmagasabb szobájában, az ötvenfõnyi nézõközönség soraiban ott ült a zsûri, a mûvészvilág és a színház néhány közismert figurája. zöldfülû növendék voltam még ahhoz, hogy részt vegyek az ünnepségen, félénkségbõl csak a vizsga után mentem el a Beaujon utcába. Dagi néhány társunkkal élénken beszélgetett a színházteremben. A Grófnõ kapta az elsõ díjat a tragédiában mondta Dagi. Engem a musical kategóriában dicsértek meg. Gratuláltam neki. A haldoklási jelenetet adta elõ A kaméliás hölgybõl, de belesült. Közelebb hajolt. Elõre megbundázták valóságos maffia, öregem A Grófnõ valószínûleg lefizette a zsûrit és Szókimondó Asszonyságot. Tanárnõnk volt a Szókimondó Asszonyság. valaha nagy sikert aratott ebben a szerepben. Képzeld csak, a fotósok kizárólag a Grófnõ miatt jöttek. Nyilatkozott... Elvégre sztár Biztosan jól megkente valamennyit A terem mélyén ekkor vettem észre egy alvó kislányt az egyik vörös bársony karosszékben. Ki az a kislány? kérdeztem. A Grófnõ lánya Nem mintha sokat törõdne vele Rám bízta ma délutánra Csakhogy nekem most nincs idõm Meghallgatásra kell mennem Nem vigyáznál rá? Éppenséggel vigyázhatok. Kicsit megsétáltatod, aztán hazaviszed a Grófnõhöz, az I. Albert sétány 24.-be. Rendben van. Már itt se vagyok. Képzeld el! Talán szerzõdést kapok egy kabaréba Nagyon izgatott volt, kiverte a verejték. Sok szerencsét, Dagi. Csak én maradtam a színházteremben, meg az alvó kislány. Odamentem hozzá. Arcát a fotel hátára támasztotta, bal keze a vállán feküdt, karját behajlította a mellén. A haja szõke és fürtös, halványkék kabát volt rajta és barna, ormótlan cipõ. Hatéves lehetett, vagy talán hét. Gyöngéden megütögettem a vállát. Felnyitotta szemét. világos, majdhogynem szürke szempár, a Grófnõ szeme. Sétálni kell mennünk. Csodálkozva rám nézett, aztán felállt. Kézen fogtam, és kettesben kimentünk a Színészképzõbõl. végigmentünk az Hoche sugárúton, egészen a Monceau park rácskerítéséig. Sétáljunk itt? 1335

14 Igen. Engedelmesen bólintott. Felpattogzott festékû hinták voltak balra, a körút felé esõ oldalon, egy régi csúszda és egy cementhomokozó. Játszol? Igen. Sehol egy lélek. Sehol egy gyerek. Az ég alacsonyan lógott, vattafehéren, mintha havazni készülne. A kislány kétszer vagy háromszor lecsúszott a csúszdán, majd félénken megkért, segítsem fel a hintára. Alig volt súlya. Meglódítottam a hintát, Bizsu mereven ült rajta. Rám-rám nézett. Hogy hívnak? Martine-nak, de a mamám Bizsunak hív. Egy lapát hevert a homokozóban, a kislány nekilátott homoktortát csinálni. A padon ültem, majdnem mellette, és észrevettem, hogy felemás a zoknija, az egyik sötétzöld és térdig ér, a másik, a kék alig néhány centiméterre lóg ki a barna cipõbõl, melynek kioldódott a zsinórja. vajon a Grófnõ öltöztette fel aznap? Féltem, hogy megfázik a homokban, és miután megkötöttem a cipõfûzõjét, átvittem a park másik felébe. Néhány gyerek forgott a ringlispíl falovain. Bizsu beült egy fahattyúba, és a ringlispíl csikorogva nekilódult. valahányszor elhaladt elõttem, Bizsu üdvözlésképpen meglendítette a karját, alig észrevehetõ mosollyal a száján, bal karjával a hattyú nyakát szorítva. Öt menet után odaszóltam neki, hogy várja a mamája, metróra kell szállnunk. Gyalog szeretnék menni. Jó. Nem mertem nemet mondani. Nem voltam olyan idõs, hogy az apja lehettem volna. A Monceau úton és az v. György sugárúton mentünk le a Szajnáig. Ez az az idõszak, amikor még világosan kirajzolódik az égen az épületek homlokzata, de csakhamar minden elmerül a sötétben. Sietnünk kellett. Mint minden este, aznap is szorongás támadt bennem. Bizsuban is, mert éreztem, szorosabban fogja a kezem. A lakás elõtt beszélgetés moraja, nevetés hallatszott ki a lépcsõfordulóba. Ötven év körüli, barna, rövid hajú nõ nyitott ajtót, energiát sugárzó, szögletes bullterrier arccal. Jó estét, Madelaine-Louis mondta a kislány. Szervusz, Bizsu. Hazahoztam Bizsut mondtam. Fáradjon be. Még az elõszoba padlóján is virágcsokor hevert, s a helyiség túlsó végében, a szalon kétszárnyú, kitárt ajtaján át emberek csoportjait láttam. Egy pillanat Hívom Soniát mondta a bullterrier arcú nõ. Együtt várakoztunk, a kislány meg én a virággal teleszórt elõszobában. 1336

15 Mennyi virág mondtam. Mamának hozták. Megjelent a Grófnõ, szõkén és ragyogva, zsettel volt kirakva fekete bársonykosztümjének a válla. Kedves, hogy hazahozta Bizsut. Ugyan Szóra se érdemes Gratulálok az elsõ díjhoz. Köszönöm. Feszengtem. A legszívesebben sarkon fordultam volna. A Grófnõ a lányához fordult. Tudod, Bizsu, nagy napja van a mamádnak A kislány ráemelte a tekintetét, pupillája óriásira nõtt e pillanatban. Csodálkozott, vagy talán félt? Bizsu, ma csodás jutalmat kapott a mama Csókold hát meg a mamát De mivel nem hajolt le, a kislány hiába ágaskodott, nem tudta megcsókolni. A Grófnõ észre se vette. A földön heverõ virágcsokrokra nézett. Képzeld csak, Bizsu Ez a sok virág Annyi, hogy vázába se tudom rakni õket vissza kell mennem a barátaimhoz Elviszem õket vacsorázni Késõn jövök haza vigyázna Bizsura ma éjjel? A hangja csengésébõl ítélve még csak nem is kételkedett benne, hogy igent mondok. Ahogy gondolja mondtam. Kap vacsorát. És itt is alhat. Nem volt idõm válaszolni. A Grófnõ lehajolt Bizsuhoz. Bizsu, drágám, jó éjszakát várnak a barátaim Gondolj a mamára, de jó erõsen Röpke csókot lehelt a homlokára. Még egyszer köszönöm, uram. Könnyed léptekkel ment a szalonba, vissza a többiekhez. A beszélgetés morajából kihallottam éles kacaját. Egyre halkult a hangjuk, ahogy lefelé mentek a lépcsõházban. Bizsu meg én egyedül maradtunk. A kislány megmutatta az ebédlõt, és letelepedtünk egy hosszú, téglalap alakú, mûmárvány erezetû asztalhoz, egymással szemben. Én egy rozsdafoltokkal tarkított kerti széken ültem, Bizsu meg bársonypárnával magasított hokedlin. Más bútor nem volt a szobában. Egy falilámpa csupasz villanykörtéje dobta ránk a fényt. Kínai szakács szolgálta fel a vacsorát. Kedves ember? kérdeztem Bizsutól. Igen. Hogy hívják? Tiung. Merev derékkal, szorgalmasan kanalazta a levest. vacsora közben nem szólt egy szót sem. Felállhatok az asztaltól? 1337

16 Felállhatsz. A szobájába mentünk, egy kék faburkolatú helyiségbe. Gyermekágy volt benne és a két ablak között egy szaténterítõvel letakart, kerek asztal, lámpával, semmi más. Bizsu besurrant a szoba melletti mosdófülkébe, hallottam, ahogy mossa a fogát. Amikor visszajött, fehér hálóing volt rajta. Hozna nekem egy pohár vizet, kérem szépen? Persze. A konyha keresésére indultam egy zseblámpa segítségével, melyet Bizsu nyomott a kezembe. Elképzeltem, amint éjszaka egyedül járkál a súlyos zseblámpával az árnyak között, melyek halálra ijesztik. A szobák jó része üres volt. Ahol elmentem, felgyújtottam a villanyt, de a legtöbb helyen rossz volt a kapcsoló. Mintha senki se lakott volna a lakásban. A falakon téglalap alakú foltok mutatták, hogy ott valaha képek lógtak. Az egyik szobában, valószínûleg a Grófnõében, nagy ágy terpeszkedett, fehér szaténnal bevont támlákkal. A padlón telefon és az ágy körül piros rózsacsokrok, egy púderesdoboz, sál. A konyhaasztalnál a kínai kártyázott egy másik kínai és egy fehér bõrû, rõt hajú férfi társaságában. Egy pohár vízért jöttem, a kislánynak. A kínai a mosogató felé bökött. Teletöltöttem egy poharat, és megnéztem õket. A viaszosvászon terítõn élelmiszerjegyek. Ez volt a tét. Lassan behúztam magam mögött az ajtót. Nyikorgott a sarokvas. Megint az üres szobák, sorban, egymás után, ahonnét minden bizonnyal sebtiben történt a kiköltözés, nem is olyan régen. vajon miféle raktárba kerültek a bútorok? A fehér szaténágy, egy magányos kanapé a falnál, két szék, rajtuk bõröndök és útitáskák tornya, mind, mind átmeneti szállásról tanúskodott. A kislány az ágyban várt. Felolvasna nekem néhány oldalt? Mintha legszívesebben megint bocsánatot kért volna, egy kopott táblájú könyvet nyújtott felém, A zendai foglyot. Furcsa olvasmány egy kislánynak. Keresztbe font karral hallgatta, szemében elragadtatással. A fejezet végén arra kért, ne oltsam el a lámpát, s a szomszéd szobában is hagyjam égve a villanyt. Félt a sötétben. Az ajtó két szárnya között visszanéztem, elaludt-e már. Aztán fel s alá járkáltam a lakásban, míg végül egy bõrfotelt találtam, ahol eltölthettem az éjszakát. A Grófnõ másnap nevelõi állást ajánlott fel. Társasági és mûvészi elfoglaltsága miatt nem tudott idõt szakítani Bizsura. Ezért rám gondolt. A Színészképzõért nem sok könnyet ejtettem, csak azért iratkoztam be, hogy megszabaduljak a magánytól. Most, hogy felelõsséggel tartoztam, s még kosztot-kvártélyt is adtak, magabiztosabb lettem. Bizsut egy svájci hölgyhöz kísértem, aki a Jean-Goujon utcában magániskolát tartott fenn, a Kulm iskolát. Úgy láttam, hogy Bizsu az egyetlen növendéke, és 1338

17 valahányszor érte mentem, délelõtt vagy délután, mindig a hölgy társaságában találtam rá az egyik tanterem mélyén, mely oly sötét volt és csendes, mint egy elhagyott kápolna. A nap hátralevõ óráit az I. Albert sugárút gyepén töltöttük vagy a Trocadéro kertjében. A rakparton mentünk haza. Igen, a legelevenebb emlékeket, azt, ami megmaradt bennem, a tél és az éjszaka bársonytokja veszi körül. Bizsu nemcsak a sötéttõl félt, hanem az árnyaktól is, melyeket a lámpa és a kitárt ajtón át a szomszéd szoba csillárja vetett a függönyökre. Bizsu fenyegetõen hadonászó kezeket látott, és összekuporodott az ágyában. Nyugtatgattam, míg el nem aludt. Próbálkoztam ezzel-azzal, csak hogy elûzzem az árnyakat. A legegyszerûbb az lett volna, ha széthúzom a függönyt, de az elsötétítési parancs miatt nem lehetett. Így aztán ide-oda raktam a lámpát, hol jobbra tettem, hol balra, de az árnyak maradtak. Bizsu megnyugodott mellettem. Alig két hét múltán már nem gondolt a kezekre a függönyön, és elaludt, még mielõtt A zendai fogoly aznapi fejezetét végigolvastam volna. Sok hó esett akkor télen, és Párizsnak az a negyede, ahol laktunk, az I. AIbert sétány, a Modern Mûvészetek Múzeumának kertje, a passyi domb oldalán felkapaszkodó utcák akár Engadine-ban is lehettek volna, valamelyik téli üdülõhelyen. A Concorde tér felé esõ oldalon a belga király fehéren ült a lován, mintha hófúvásból érkezett volna. Egy ócskás üzletének mélyén fölfedeztem egy szánkót, Bizsunak valót, így szánkózni jártunk a Trocadéro kert egyik enyhén lejtõ útjára. Este, amikor hazafelé tartottunk a rakparton, én húztam a szánkót, melyen Bizsu mereven és álmodozva ült, mint mindig. Néha hirtelen megálltam. Úgy tettünk, mintha eltévedtünk volna az erdõben. Ez elszórakoztatta Bizsut, még az arca is kipirult tõle. A Grófnõ hét óra tájban épphogy csak megcsókolta a lányát, mielõtt eltûnt volna az éjszakában. A bokszolóarcú, titokzatos Madelaine-Louis egész délutánokat áttelefonált, ránk se hederítve. Milyen ügyek foglalkoztatták ezt a nõt? Miféle üzérkedés? Száraz volt a hangja, amikor telefonon találkozót beszélt meg az irodájába, melynek a címét is megadta, a Lido-árkádoknál. Szemlátomást nagy hatással volt a Grófnõre, akit nem Soniának hívott, hanem Odette-nek, és én gyakran eltûnõdtem, vajon nem tõle származik-e a pénz, ahogy Dagi mondta. Ott lakott õ is, az I. Albert sétányon?... Többször úgy rémlett, mintha kora reggel együtt tértek volna haza, õ meg Sonia, de azt hiszem, Madelaine- Louis gyakran aludt az irodájában Az utolsó idõkben bárkát szerzett, mely a Puteaux sziget mellett volt kikötve, s egyik vasárnap meglátogattuk, Bizsu, a Grófnõ meg én. Szalont rendezett be magának, puffokkal és díványokkal. Azon a napon tengerészsapkát viselt, nadrágot, s ettõl hájas, nyugtalanító tengerészkadétnak látszott. 1339

18 Teával kínált. Emlékszem, hogy az egyik tíkfa falon fénykép lógott; piros keretben, a barátnõjét ábrázolta, egy rövid hajú mûvésznõt, Surcouf leszármazottját, akinek dalai partraszállásról szóltak, sárga vitorlákról, esõben ázó kikötõkrõl. Ezért vásárolta volna meg Madelaine-Louis a bárkát? Amikor beesteledett, Madelaine-Louis és a Grófnõ magunkra hagytak minket a szalonban, Bizsut meg engem. Segítettem Bizsunak, együtt raktunk össze egy kirakós játékot, melyet én választottam, s elég nagy darabjai voltak, így Bizsunak nem esett nehezére, hogy összeválogassa. Magasan állt ezen a télen a Szajna, vize majdnem az ablakokig ért, s a lassan hömpölygõ víz sár- és orgonaszaggal árasztotta el a szalont. Ott hajóztunk mindketten a mocsaras brière-i tájban. S ahogy fölfelé haladtunk a folyón, lassacskán én is annyi idõs lettem, mint Bizsu. Boulogne-t is elhagytuk, ott születtem, az erdõ és a Szajna között. volt még egy harminc év körüli férfi is, hetente kétszer vagy háromszor is hallottam a lépteit éjszaka, amikor Bizsu meg én egyedül voltunk Kulcsa volt a lakáshoz, és gyakran a cselédlépcsõ felõl jött be. Amikor elõször találkoztunk, Jean Bori néven mutatta be magát, mint Sonia fivére, de akkor miért volt Bori a vezetékneve? Madelaine-Louis kenetes hangon közölte velem, hogy az O Dauyék Sonia családja ír eredetû nemesemberek, akik a XvIII. században telepedtek le Lengyelországban. De akkor miért hívták Soniát Odette-nek? A finom arcvonású, himlõhelyes Jean Bori elég kedves ember volt. Ha nem magányosan költötte el a vacsoráját, amit a kínai szakács szolgált fel neki, vagy hamarabb érkezett, mint máskor, együtt ettünk, Bizsu, õ meg én. A kislánnyal hanyag gyöngédséggel bánt. Õ lett volna az apja? Mindig gondosan volt öltözve, nyakkendõtût hordott. Hol aludt az I. Albert sétányon? Sonia szobájában vagy a lakás valamelyik eldugott zugában egy kanapén? Általában késõn ment el, kezében egy borítékkal, amelyen Sonia hevenyészett írásával az állt: JEAN. Madelaine-Louis-t elkerülte, akkor jött, amikor a nõ nem volt otthon. Egyik este jelen akart lenni, amikor lefektetem a kislányt, az ágya szélére ült, úgy hallgatta õ is A zendai fogoly aznapi fejezetét. Mind a ketten megcsókoltuk Bizsut. A szalonnak nevezett tágas, vigasztalan szobában két konyakot ittunk, melyet a kínai szolgált fel. Furcsa lány ez az Odette Töredezett szélû fényképet vett elõ a tárcájából, felém nyújtotta. Így kezdte Odette, öt éve. Ezen az estélyen figyelt fel rá egy fontos pasas Fehér terítõvel letakart asztalok. S az asztalok körül nagy társaság, ünneplõben. A terem túlsó végében emelvény, zenekarral. Alpesi díszletre esik a reflektorok éles fénye. Két faházikó, fenyõfa, papírmasé hegyek, s mûhó borít mindent, a faházak tetejét, a fenyõk ágait. A szmokingba és estélyi ruhába öl- 1340

19 tözött vacsorázókkal szemben kétsornyi alpesi vadász, vannak vagy harmincan, vigyázzállásban, lábukon síléccel. A padló is mûhótól csillog, és nem mertem megkérdezni Jean Boritól, hogy vajon az alpesi vadászok egészen az estély végéig így álltak-e, mozdulatlanul a síléceken, s azt se, mi volt Odette szerepe ebben az egészben. Õ árulta a mûsorfüzetet? Díszvacsora volt A síelõk éjszakája A mûhó s a talmi tél, Odette pályakezdésének tanúi összekeveredtek bennem a valósággal. Csak ki kellett hajolni az ablakon, és elnézni a havat az I. Albert sétányon. Odette jól megfizeti magát ezért a nevelõsködésért? Igen. Eltûnõdött. Kedves magától, hogy ennyit törõdik a kislánnyal Amikor az ajtóhoz kísértem, nem bírtam megállni és megkérdeztem, csakugyan ír nemesi családból származnak-e mindketten, õ meg a nõvére, s a család tényleg a XvIII. században menekült-e Lengyelországba. Úgy rémlett, nem érti. Mi, lengyelek? Odette mondta? A bekecsébe bújt. Lengyelek, ha úgy tetszik De a Gettó utcából Nevetése visszhangot vert a lépcsõházban, és én kõvé váltam az elõszoba kellõs közepén. végigmentem a kihalt lakáson, Bizsu szobájába. Árnyak zónái. Összecsavart szõnyegek. Bútorok és képek nyomai a falon, csupasz parketta, mintha végrehajtás után volnánk. A kínaiak biztosan a konyhában kártyáznak. Bizsu arca a párnán, aludt. Egy alvó gyermek s valaki, aki vigyáz rá, ez azért mégiscsak valami a nagy ürességben. Madelaine-Louis ötlete rontott el mindent. Sonia kitûnõnek tartotta: Bizsu is fellép majd. Ha jó kezekbe kerül, olyan lesz õ is, mint az az amerikai kislány, a filmsztár. Sonia látszólag visszavonult a mûvészpályától, és ma is elgondolkozom azon, vajon õ és Madelaine-Louis nem Bizsutól várták-e elvetélt reményeik megvalósulását. A Jean-Goujon utcában a Kulm iskola igazgatónõjével közöltem, hogy Bizsu nem jön többé órára. Elszomorodott a gondolatra, hogy egyetlen tanítványát is elveszti, és lesújtott voltam én is, magam és Bizsu miatt. Bizsunak ruhatárra volt szüksége a fotózáshoz, mert fénykép is kellett, hogy legyen mit küldeni a filmstúdióknak. Lovaglókosztümöt szabtak neki, korcsolyaruhát, olyat, amilyet Sonja Henie is hordott, valódi kislányruhát. Anyja és Madelaine-Louis vég nélküli próbafilmezésekre cipelte, s az ablakon át el-elnéztem Sonia fekete, lehúzott tetejû bricskáját az I. Albert sétány haván. A kislány valósággal beszorult az anyja és Madelaine-Louis közé, s Madelaine-Louis úgy csattogtatta a ló fölött az ostort, mint holmi cirkuszi idomár. 1341

20 Engem azzal bíztak meg, hogy különórákra kísérjem Bizsut. zongorázni tanult. Táncolni. A Beaujon utcai tanárnõnk tanította helyes kiejtésre. Kosztümös fényképezések a Iéna sugárút egyik fotómûtermében. Óra a boulogne-i erdõ lovaglóiskolájában. Ott legalább szabad levegõn volt, és némi színt kapott. Ma is látom, kicsin és szõkén, amint körbe-körbe jár egy almásderesen, s szinte beleolvad a reggeli ködbe, a hóba. Nem szólt egy szót sem, s mindig szót fogadott, bármilyen fáradt volt is. valamelyik délután, amikor Madelaine-Louis és Sonia elengedte, kimentünk a Trocadéro kertbe, és Bizsu elaludt a szánkón. Aztán Dél-Franciaországba kellett utaznom. Párizs veszélyessé vált, nem lehettem biztos a papírjaimban, amelyeket egy elemi iskolai társamtól kaptam, s az õ nevére voltak kiállítva. Bizsut nem Bizsunak hívták, Soniát se Soniának, s az én nevem se volt Lenormand. Kértem, engedjék el velem Bizsut, biztosan boldog lenne Délen. Hiába. A kövér és elszánt Madelaine-Louis ragaszkodott az ötletéhez, hogy Bizsuból csodagyerek lesz a filmvásznon. Sonia meg Annyira befolyásolható volt Ahogy a Holdfényszonátát hallgatta, elrévült tekintettel Pedig tülljei és tünékenysége mögött mindig külvárosi vaskosságot gyanítottam. Reggel mentem el, még mielõtt a kislány felébredt volna. Nizzában néhány hónap múlva megláttam Bizsu fényképét az egyik hetilap Film-Színház rovatában. A sétálók utcája cimû filmben játszott. Hálóingben állt, zseblámpát tartott a kezében, az arca kissé lesoványodott, és mintha keresett volna valakit a kihalt lakásban, ott, az I. Albert sétányon. Talán engem... Soha többé nem hallottam a hírét. Sok-sok tél múlt el azóta, már meg sem merem számolni, hány. Dagi megúszta. Gumilabdaként pattant ide-oda. De Bizsu? Nincs már többé a Jean-Goujon utca, sem a Kulm iskola, ahová érte mentem délelõttönként vagy délután. valahányszor a rakparton járok, eszembe jut az akkori hó, mely beborította I. Albert belga király szobrát és száz méterrel arrább, vele egy vonalban, Simón Bolívárét. Legalább õk nem mozdultak el a helyükrõl, éppolyan mereven ülnek a lovukon, mint akkor, elnézve az örvényeket, melyeket az elhúzó bárkák kavarnak a Szajna szürke vizén. FÁzSY ANIKÓ fordításai 1342

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett 16 Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett mást is felfedezni vélt. Dühöt, talán. Kétségbeesést.

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Duna utca. családvers

Duna utca. családvers Terék Anna Duna utca családvers és lehet, én mégiscsak a Duna utcában voltam egész életemben a legboldogabb. öten laktunk két szobában, s apám sosem tudta nyugodtan megcsókolni anyámat, mi néztük őket

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

A döntés meghozatalában, miszerint egy lélekgyermeket vesz magához, Bonaria számára a legnagyobb problémát természetesen nem az emberek kíváncsisága,

A döntés meghozatalában, miszerint egy lélekgyermeket vesz magához, Bonaria számára a legnagyobb problémát természetesen nem az emberek kíváncsisága, A döntés meghozatalában, miszerint egy lélekgyermeket vesz magához, Bonaria számára a legnagyobb problémát természetesen nem az emberek kíváncsisága, sokkal inkább a házába befogadott kislány kezdeti viselkedése

Részletesebben

Feri rágja a térdét. Rónási Márton

Feri rágja a térdét. Rónási Márton Feri rágja a térdét Rónási Márton Tavasz volt, amikor beköltöztünk abba a házba, ahol kamaszkoromat éltem meg, abba a házba, ahol a legjobb barátom lett Láncos, a hatalmas fekete kutya, akit tíz éve temettem

Részletesebben

MagyarOK A2+ munkalapok 1

MagyarOK A2+ munkalapok 1 1. Ismerkedünk munkalap / Kérdés Válasz 1. Jól hallom, hogy nem vagy magyar? Jól hallom, hogy nem magyar? 2. Hol dolgozol? Hol dolgozik? 3. Hol élsz? Hol él? 4. Mivel foglalkozol / foglalkozik? Milyen

Részletesebben

A gyűrűn látszott, hogy soká hordhatták és sokat dolgozott az, aki viselte, mert kopott volt, de gyűrű volt. Az anyós nagylelkűségére

A gyűrűn látszott, hogy soká hordhatták és sokat dolgozott az, aki viselte, mert kopott volt, de gyűrű volt. Az anyós nagylelkűségére A gyűrű kora A jobb keze gyűrűsujján lévő karikagyűrűt nézegette. A házassági évfordulójuk közeledett. Hányadik is? Ki kell számolnia. Ha 52-ben házasodtak és most 2011-et írunk, akkor ez az 59. Nem kerek

Részletesebben

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt.

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt. Kata Az egyik budapesti aluljáró, metróbejárat előtt találkozunk, azt mondta, itt szokta napjainak nagy részét tölteni. Mocsok van, bűz és minden tele hajléktalanokkal. Alszanak dobozokon, koszos rongyokon,

Részletesebben

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról?

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról? (Interjú 2.) Pleskonics Istvánné 2014. január 4-én, egy esős, borongós szombat délutánon három órát beszélgettünk Irénke nénivel előzetes egyeztetés után Alkotmány utcai lakásában. Délután kettőtől délután

Részletesebben

Pálfalvi Ilona MÉG MEDDIG?

Pálfalvi Ilona MÉG MEDDIG? Pálfalvi Ilona MÉG MEDDIG? I. könyv Még meddig tart a dackorszak? PROLÓGUS Géza és Lina egymás mellett ültek a folyosói padon, a főorvosi szoba előtt. Várták, hogy beszólíttassanak. Nem beszéltek, mindegyikük

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

A szenvede ly hatalma

A szenvede ly hatalma Előhang Leonard Kastner mostanában egyre többször gondolt ar ra, hogy vissza kéne vonulnia. Miért is ne? Az időzítés tökéletes lenne. Annyi pénzt keresett már, amiről régebben álmodni sem mert volna, ráadásul

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori színész- és énekesnő. A Krétakör Színháznak, majd 2008-tól Alföldi menesztéséig a Nemzeti Színház társulatának

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi

A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi I. A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi értelme ennek az unalmas hímzésnek! A mamának már

Részletesebben

A MatLap 2011/10. számában megjelent A logikai táblázat módszere című cikk feladatainak a megoldása

A MatLap 2011/10. számában megjelent A logikai táblázat módszere című cikk feladatainak a megoldása A MatLap 2011/10. számában megjelent A logikai táblázat módszere című cikk feladatainak a megoldása 1. ajtóin a feliratok a következők: I. szoba: Ebben a szobában hölgy, a másikban tigris van. II. szoba:

Részletesebben

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb 1. fejezet Dorset, 2010 Egy évvel késõbb A napok egyre rövidebbek. A fûre hullott almákat megcsipkedték a varjak. Viszem be a fát, és rálépek az egyik puha gyümölcsre; szétnyomódik a lábam alatt. November

Részletesebben

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek annyi fia volt, mint a rosta lika, még eggyel több. Éjjel-nappal búslakodott szegény, hogy mit csináljon ezzel a

Részletesebben

Januárban szeretnék utazni feleltem lefegyverzőnek szánt mosollyal. A lány rögtön rákapcsolt: Napfényre vágyik? Korlátozottak az anyagi lehetőségeim

Januárban szeretnék utazni feleltem lefegyverzőnek szánt mosollyal. A lány rögtön rákapcsolt: Napfényre vágyik? Korlátozottak az anyagi lehetőségeim 1 1999. december 14-én, a délután kellős közepén rádöbbentem, hogy a szilveszterem valószínűleg el lesz cseszve ahogy máskor is. Jobbra fordultam, a Félix-Faure sugárútra, és bementem az első utazási irodába.

Részletesebben

SZKB103_10. Konfliktusok a közösségben

SZKB103_10. Konfliktusok a közösségben SZKB103_10 Konfliktusok a közösségben tanulói konfliktusok a közösségben 3. évfolyam 103 Diákmelléklet D1 Tornai József: Ki tud tovább lefelé lógni? Kora tavasz köszöntött ránk meleg esővel, s mi a kunyhót

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva Olcsó krumpli Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva ment ajtót nyitni. Nagy örömére, az édesanyja állt az ajtó előtt. Anyukám, de jó, hogy jössz. Alig állok a lábamon, olyan álmos vagyok. Kislányom! Csak

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

Eresszen! Legyen olyan kedves, Lang úr. Most szépen elalszik még két órácskára, aztán mikor már világos lesz, elmehet sétálni.

Eresszen! Legyen olyan kedves, Lang úr. Most szépen elalszik még két órácskára, aztán mikor már világos lesz, elmehet sétálni. Amikor Konrad Lang felébredt, sötét volt. Idegen ágyban feküdt. Keskeny volt és magas, Elisabeth nem feküdt mellette. Fel akart kelni, de nem tudott. Az ágy két oldalán rács volt. Hé! kiáltotta. Majd hangosabban.

Részletesebben

Guy de Maupassant. Ékszerek

Guy de Maupassant. Ékszerek Guy de Maupassant Ékszerek Guy de Maupassant Ékszerek 2011 Válogatta, fordította és az utószót írta Illés Endre Fapadoskonyv.hu Kft. Illés Endre jogutódja A TELLIER-HÁZ 1 Odamentek minden este, tizenegy

Részletesebben

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval Lehet-e? ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN Hiteles tanúk cáfolata Interjú Horthy Istvánnéval A közelmúltban a Jobbik néven ismert, de általam kezdettől ártalmas és értelmetlen képződménynek nevezett

Részletesebben

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta.

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Bódi Zsolt Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! A BARÁT Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Szüleimnek, testvéreimnek,

Részletesebben

2014. október - november hónap

2014. október - november hónap 2014. október - november hónap Téma: A Lélek gyümölcse 5. hét Szeretet 2014. szeptember 30., kedd Tapasztald meg Isten szeretetét Ige: Drágának tartalak, és becsesnek (Ézsaiás 43,4) Max Lucado: Értékes

Részletesebben

5 perc frontális Csomagolópapír, 1.sz. mell.

5 perc frontális Csomagolópapír, 1.sz. mell. Tantárgy: szövegértés,- szövegalkotás Időkeret:2x45 perc Korosztály: 1. évfolyam Az óra célja: testtudat fejlesztése, térérzékelés tudatosítása, sajátmozgásérzék ápolása, figyelem tartósságának megteremtése,

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a V Barna legény. Te szegény, te szép. Dús hajad egy leány álma. Elvesztettem az eszem s szemem könnyet hullat, mint estalkonyatkor az ég. Ó, miféle babona űzi tekintetem utánad? Végigkísérlek a fasoron,

Részletesebben

Lázár Éva AJÁNDÉK. regény

Lázár Éva AJÁNDÉK. regény Lázár Éva AJÁNDÉK regény Az élet furcsa játéka, a beletörődés és a küzdelem. A belső és külső lélek harca. A féltés, a halál, a megértés, a szeretet és az elfogadás játéka. Egy lány lelki tusája, a család

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

Csaplár Vilmos KURVA VAGYOK

Csaplár Vilmos KURVA VAGYOK Csaplár Vilmos KURVA VAGYOK Csaplár Vilmos Kurva vagyok (Karriertörténet) Regény 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Csaplár Vilmos 1. Elvárok mindenféle ajándékot férfiaktól, de a tudat, hogy nem vagyok rászorulva,

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

Már újra vágytam erre a csodár a

Már újra vágytam erre a csodár a Már újra vágytam erre a csodár a Szüleinktől kapjuk az utat, gyermekeinktől a célt olvasható az államfő feleségének hitvallása internetes bemutatkozó oldalán. Áder János köztársasági elnök felesége, négygyermekes

Részletesebben

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt,

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt, II. fejezet [...] Legyél az esernyőm, Óvj a széltől, és ha mégis elázom, Te legyél az égen a Nap, Te melegíts át, ha néha fázom! Én meg olyan leszek hozzád, mint a gazdájához a véreb Amikor először láttam

Részletesebben

Húsvét a Bruderhofban

Húsvét a Bruderhofban Húsvét a Bruderhofban 1998 augusztusában Gyurka bácsi bíztatására az akkor 6 fős családunk elrepült az angliai Beech Grove nevű protestáns eredetű, megújult hutteri gyökerű családközösségbe. Erről a 6

Részletesebben

Örökkévaló 8. Rész. Gerilla! Tiszperger József. Publio Kiadó. Minden jog fenntartva!

Örökkévaló 8. Rész. Gerilla! Tiszperger József. Publio Kiadó. Minden jog fenntartva! Örökkévaló 8. Rész Gerilla! Tiszperger József Publio Kiadó 2013 Minden jog fenntartva! Dani és kis csapata kaptak némi fegyvert, megkapták az utasításokat, beültek a buszba, és visszamentek oda, ahonnan

Részletesebben

Károlyi Pályázat. Kémia. Írta: Elefánti Barbara 10. A

Károlyi Pályázat. Kémia. Írta: Elefánti Barbara 10. A Károlyi Pályázat Kémia Írta: Elefánti Barbara 10. A 2007. november 3. Tartalomjegyzék 2. oldal: Tartalomjegyzék 3. oldal: Bevezetés 4. oldal: Emil Fischer élete és munkássága 5.-7. oldal: Beszélgetés Emil

Részletesebben

"Soha nem érzem, hogy itt a plafon" - Interjú Bánsági Ildikóval

Soha nem érzem, hogy itt a plafon - Interjú Bánsági Ildikóval "Soha nem érzem, hogy itt a plafon" - Interjú Bánsági Ildikóval 2014. augusztus 26. kedd, 07:00 "Mindig büszke voltam, ha valami újra hívtak. Soha nem érzem, hogy itt a plafon, hanem inkább azt, hogy szeretnék

Részletesebben

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Több éves gyakorlattal fejlesztették tökélyre kifinomult praktikáik egész arzenálját. Kódszavaik tárháza régi, legendássá vált esetekből épült fel, ám legtöbbször

Részletesebben

A melléknevek képzése

A melléknevek képzése A melléknevek képzése 1 ) Helyezkedjen el kényelmesen, először mesélni fogunk... Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer a magyar nyelv, benne sok szóval, kifejezéssel és szabállyal, amelyeket persze

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

KIHALT, CSENDES UTCA

KIHALT, CSENDES UTCA KIHALT, CSENDES UTCA Göb megállt egy hosszú kőkerítés mellett. Nem messze innen, rézsút egy valamivel szélesebb utca nyílt, s vége felé, a házak falára már bevilágítottak az állomás fényei. Utazótáskáját

Részletesebben

A kis betlehemi csillag /Szende Ákos fordítása/

A kis betlehemi csillag /Szende Ákos fordítása/ A kis betlehemi csillag /Szende Ákos fordítása/ A kis csillag a milliárdnyi többi között állt fenn az égen. Végtelenül messzi kis fehér pont volt csupán. Senki sem vette észre - éppen ez volt bánata. Hajnalban

Részletesebben

E D V I N Írta Korcsmáros András

E D V I N Írta Korcsmáros András E D V I N Írta Korcsmáros András A színen a Fiú, aki egy padon ül, majd előveszi a telefonját. Szia! Én vagy az, Dávid! Most hallasz? Nem? Na és most? Nagyszerű! Minden rendben. Nem, nincs baj. Éppen ebédszünetem

Részletesebben

Kína nélkül Közzétette: (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve

Kína nélkül Közzétette:  (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve 2009 november 27. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 Olyan hírtelen történt. Senki sem emlékezett a kezdetekre. Az előbb még minden rendben

Részletesebben

Az aranykezű nagyapám

Az aranykezű nagyapám Őseink nyomában területi honismereti pályázat 2016 II. Családban maradt Az aranykezű nagyapám Készítette: Magó Réka Felkészítő tanár: Katonáné Hajdu Ilona 8.a osztályos tanuló Thurzóné Mustos Ildikó Balassi

Részletesebben

2016. február INTERJÚ

2016. február INTERJÚ INTERJÚ Az Élet szép Az AMEGA beszélgetőpartnere: Dr. Kánitz Éva Főorvos Asszony, milyen családi indíttatással került az orvosi pályára? Mindig azt gondoltam, hogy az a legszebb dolog a világon, ha az

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] A KÉT KIRÁLYGYERMEK BALLADAMOTÍVUMAI EGY KIBÉDI NÉPMESÉBEN

[Erdélyi Magyar Adatbank] A KÉT KIRÁLYGYERMEK BALLADAMOTÍVUMAI EGY KIBÉDI NÉPMESÉBEN RÁDULY JÁNOS A KÉT KIRÁLYGYERMEK BALLADAMOTÍVUMAI EGY KIBÉDI NÉPMESÉBEN 1. 1865-ben jelent meg első ízben a Fővárosi Lapokban Kriza János egyik legkiválóbb munkatársának, Gálfi Sándornak a balladagyűjtése

Részletesebben

Csodaföldön Erdélyben 2016. 04. 18-21.

Csodaföldön Erdélyben 2016. 04. 18-21. Csodaföldön Erdélyben 2016. 04. 18-21. Utassy József Általános Iskola Az előkészületek Iskolánkban nagy örömmel fogadtuk a hírt, hogy a,,határtalanul pályázat keretében a hetedik osztályos tanulók egy

Részletesebben

Húsz év mellékvágány után újra lendületben

Húsz év mellékvágány után újra lendületben 2007-06-22 Húsz év mellékvágány után újra lendületben Bodrogi Gyula a mesterekről, a zsákutcákról és a nagy visszatérésről Bodrogi Gyula, a Nemzeti Színház művésze, valósággal kivirult, mióta nem a Vidám

Részletesebben

A népesség nyolcvan százaléka nyugdíjas

A népesség nyolcvan százaléka nyugdíjas A kosárfonásról híres település központjából vezet az út a világ elől elrejtett faluba. Nagymedeséren nem könnyű a megélhetés, a helyi kis üzlet sem tart egész nap nyitva, kevés a vásárló. A helyiek a

Részletesebben

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között Harmadik lecke - Hol a koffer? - A szekrény mellett. - Melyik szekrény mellett? - A nagy barna mellett. - Hol? - Ott, a tükör előtt. - Aha, tényleg. És az a nagy táska? - Kint, az ablak alatt. - Cipő.

Részletesebben

SZERELEM, SZOMORÚBB A HALÁLNÁL

SZERELEM, SZOMORÚBB A HALÁLNÁL SZERELEM, SZOMORÚBB A HALÁLNÁL CSONKA MARGARÉTA Ma arra ébredtem, fejemben sétált Camille Claudell, egyre csak verte a márványkövet, majd elrohant döngetni nagykaput, Rodin, Rodin, nyissál kaput! Gyermekeim

Részletesebben

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó 1. Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó barátnak nem. A motort nem állította le, halk zúgása

Részletesebben

Az indigótól a tintaceruzáig

Az indigótól a tintaceruzáig Tooth Gábor Andor Az indigótól a tintaceruzáig Látogatás Böröcz Andrásnál E cikk apropója néhány New Yorkban eltöl - tött nap, mely során meglátogattam Böröcz András képzômûvészt. Valójában San Franciscóba

Részletesebben

a viszonyuk. És a lány nem is hozta rendbe a dolgokat, mielőtt az apja oly hirtelen elment. Visszatekintve már látta, hogy nagyon sok a hasonlóság

a viszonyuk. És a lány nem is hozta rendbe a dolgokat, mielőtt az apja oly hirtelen elment. Visszatekintve már látta, hogy nagyon sok a hasonlóság ELSŐ FEJEZET Nem így kellett volna történnie. Addie Folsom úgy képzelte, a középiskola után hat évvel tehetősen és egy jó kocsi volánjánál ülve tér majd haza. Ehelyett behúzott nyakkal és egy közel háromszázezer

Részletesebben

Egy jó nyaralás csodákra képes Mire emlékezünk, és miért? (Katarina Loefflerova története alapján)

Egy jó nyaralás csodákra képes Mire emlékezünk, és miért? (Katarina Loefflerova története alapján) Egy jó nyaralás csodákra képes Mire emlékezünk, és miért? (Katarina Loefflerova története alapján) http://centropastudent.org/?typ=sprache&flang=hu&movid=6&nid=43&q=m Óravázlat Korcsoport: 11-12. évfolyam

Részletesebben

Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204

Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204 Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204 (SERBÁN ANDRÁS igaz székely ember emlékének) Karácsonyi történet Mi, gyerekek, nagyon vártuk az első

Részletesebben

Gerlóczy Márton ELVONÓKÚRA

Gerlóczy Márton ELVONÓKÚRA Gerlóczy Márton ELVONÓKÚRA scolar Je n ai pas peur de la route Faudrait voir, faut qu on y goûte Des méandres au creux des reins Et tout ira bien là Le vent nous portera Noir Désir: Le vent nous portera

Részletesebben

Szeretném hinni, hogy a pillanat, amikor 1983. szeptember 14-én először magamhoz öleltem újszülött kislányomat, örök életemre velem marad, csakhogy az a nap nem volt annyira egyszerű. Vannak olyan napok,

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 3

MagyarOK 1.: munkalapok 3 1. Mi a tárgy neve? kártyák telefon lámpa számítógép / laptop kulcs pénz igazolvány toll nyomtató asztal szék szemüveg könyv kávéfőző bögre buszjegy papír zsebkendő mobiltelefon ceruza Szita Szilvia és

Részletesebben

Miklya Luzsányi Mónika

Miklya Luzsányi Mónika Miklya Luzsányi Mónika Farkasidő Nem kell ma a húsokat jégverembe tenni. Csikorog a hó, foga van a szélnek, süt át a hideg a falakon. Akkor is egész éjjel vonított a szél, mint a csikaszok a nádasban.

Részletesebben

Szilánkok TÚL A VALÓSÁGON. Téboly

Szilánkok TÚL A VALÓSÁGON. Téboly Szilánkok TÚL A VALÓSÁGON Téboly Annának nem volt sok dolga, hiszen rajtam kívül egy teremtett lélek sem volt a presszóban, amin nem is lehet csodálkozni, hiszen kinek jutna eszébe éppen vasárnap éjjel

Részletesebben

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam Szerelmes versfüzér 1. Nyolcvan sor a fáról, amire rádőlnél Ha most rádőlsz arra a fára, Ki fog dőlni és pont telibe talál- Na. Én állok a fa másik oldalán Pont

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI

MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI Minden láng fölfelé lobog. Az emberi lélek is láng. Tánczos István igazgató tanító visszaemlékezései a kerekharaszti iskoláról A visszaemlékező 42 évi hivatásszeretettől vezérelt pedagógus

Részletesebben

A fordított út módszere és a gráfok

A fordított út módszere és a gráfok A fordított út módszere és a gráfok 1. feladat: Ilonka az els nap elköltötte pénzének felét, a második nap a meglév pénzének egyharmadát, a harmadik nap a meglév pénz felét, negyedik nap a meglév pénz

Részletesebben

ART08 2010 12 30 Lelkednek sem Art egy kis táplálék 2010. 12. 20. hétfő

ART08 2010 12 30 Lelkednek sem Art egy kis táplálék 2010. 12. 20. hétfő ART08 2010 12 30 Lelkednek sem Art egy kis táplálék 2010. 12. 20. hétfő (Előzetesen írtam!) Ezt a színházat megelőlegezem magunknak, mert csak hétfőn kerül rá sor. Én azonban nagyon rosszul vagyok, még

Részletesebben

T. Ágoston László A főnyeremény

T. Ágoston László A főnyeremény T. Ágoston László A főnyeremény Gondosan bezárta az ajtót, zsebre vágta a kulcsot és egy széllel bélelt, kopott nyári nadrágban, hasonlóképp elnyűtt pólóban, és mezítlábas papucsban lecsoszogott a földszintre

Részletesebben

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Elmondom, hadd tudja meg végre a világ kicsi Anna igaz történetét. A falu neve, ahol mindez történt, Mezőbölkény, és a falu szélén van egy ócska, düledező gabonás,

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Channának.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Channának. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Channának. 1 2 Nagyon régen, mielőtt megszülettél, 'Abdu'lBahá ellátogatott Amerikába. Az utazás alatt Amerikában

Részletesebben

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben

JAJ DE JÓ A VAKÁCIÓ!!!

JAJ DE JÓ A VAKÁCIÓ!!! A VAJDA PÉTER ÉNEK- ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS SPORTISKOLA LAPJA 18. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2012. JÚNIUS Botos Auróra 3.s JAJ DE JÓ A VAKÁCIÓ!!! tartalom JÚNIUS 3 Kiváló Vajdások 4 Pedagógusnapra 5 Németországban Comeniussal

Részletesebben

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Volt egyszer a világon egy király, akit a népe nagyon szeretett. Csak egy búsította az ország népét. A király hallani sem akarta, amikor arról beszéltek neki, hogy ültessen

Részletesebben

Lily Tiffin: A bűnjel

Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin A bűnjel (Részlet) Regény (Részlet) Lomart Kiadó A digitális kiadás a 2008-ban meg jelent ISBN 978-963-9632-15-8 számú kiadás változtatás nélküli másolata. A digitális

Részletesebben

Palotai Boris. Hetedik év

Palotai Boris. Hetedik év Palotai Boris Hetedik év Palotai Boris Hetedik év Regény 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Palotai Boris jogutódja Milyen sovány a mérnök úr! Most is mérnök urazta, hogy a két combja közt ringott, s melle szétlapult

Részletesebben

Kisslaki László Kipper Róza temetése

Kisslaki László Kipper Róza temetése Kisslaki László Kipper Róza temetése Mikor megkondult a lélekharang, a galambok riadtan szétrebbentek a toronyból, ahol eddig teli hassal hűsöltek a vastag falak között. Mostanság nehezen kaptak szárnyra

Részletesebben

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló Séta a szülőfalumban Egy szép napon elmentünk a barátnőmmel sétálni a szülőfalumban. Az Erzsébet parkban megmutattam az emlékművet, a református templomot meg a nyári színpadot. _ Te, nagyon szereted a

Részletesebben

BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a

BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a nyereg alatt tartották? a. igaz b. hamis Nem igaz, nem tartottak

Részletesebben

Spanyolországi beszámoló

Spanyolországi beszámoló Spanyolországi beszámoló Rettentően vártam már hogy végre eljöjjön a nap, hogy Spanyolországba utazzunk, mivel ez lett volna az első utam, amit repülővel tettem volna meg, ami már magában elég ok a nagy

Részletesebben

Szentendrei emlék BALLAI LÁSZLÓ COPYRIGHT 2002, BALLAI LÁSZLÓ, MINDEN JOG FENNTARTVA.

Szentendrei emlék BALLAI LÁSZLÓ COPYRIGHT 2002, BALLAI LÁSZLÓ, MINDEN JOG FENNTARTVA. BALLAI LÁSZLÓ Szentendrei emlék COPYRIGHT 2002, BALLAI LÁSZLÓ, MINDEN JOG FENNTARTVA. MEGJELENT AZ EZREDVÉG IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALOMKRITIKAI FOLYÓIRAT XIV ÉVFOLYAM, 6-7. (2004. JÚNIUS-JÚLIUSI)

Részletesebben

A HECSEDLI MEG A POSTÁS

A HECSEDLI MEG A POSTÁS SZEMLE 13 T. Ágoston László A HECSEDLI MEG A POSTÁS Hecsedli. Várjuk a postást mondta Bányai, az író, és letette a kagylót. Régi, jól bevált, mondhatni egyezményes szövegük volt ez Zsengellérrel, a költővel

Részletesebben

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido-történet gyerekeknek Richard Moon és Chas Fleischman tollából Vass Anikó és Erszény Krisztián fordításában Előszó Ezt a történetet közel huszonöt

Részletesebben

Buddha pedig azt mondta a tanítványainak:

Buddha pedig azt mondta a tanítványainak: Buddha egy fa alatt ült, és a tanítványainak magyarázott. Odament hozzá egy férfi, és beleköpött az arcába. Buddha megtörölte az arcát, és visszakérdezett: - És most?akarsz még mondani valamit? A férfi

Részletesebben

TARTALOM. Ügyintézés A hivatalban. Használt autó eladó. Birtesttás.

TARTALOM. Ügyintézés A hivatalban. Használt autó eladó. Birtesttás. TARTALOM 1. lecke Az emberi külső Neked ki tetszik?. Tanúvallomás. Körözés. Nem is tudom..... A magyarok és nyelvrokonaik Fél füllel hallottam Tükröm, tükröm... 2. lecke Öltözködés Divatbemutatón. Mit

Részletesebben

Hallani akarom a robbanás zaját. Én nem a szememmel, az ujjaimmal látok. Amit megérintek, rögtön a testembe hatol, és mielőtt megtudnám,

Hallani akarom a robbanás zaját. Én nem a szememmel, az ujjaimmal látok. Amit megérintek, rögtön a testembe hatol, és mielőtt megtudnám, Ott vess ki! Hallani akarom a robbanás zaját. Én nem a szememmel, az ujjaimmal látok. Amit megérintek, rögtön a testembe hatol, és mielőtt megtudnám, mi az, felrobban az idegek pályáin. Szépek a rózsák,

Részletesebben

Varga Patrícia. Félig megvalósult álom

Varga Patrícia. Félig megvalósult álom Varga Patrícia Félig megvalósult álom Marina két gyermekes boldog, vagy boldognak hitt családanya volt. Férjével sokat dolgoztak, hogy középszinten tudjanak élni. Ezért meg is volt szinte mindenük. Ahogy

Részletesebben

Szám: 29000 105/1406- /2011. RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T

Szám: 29000 105/1406- /2011. RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Tel: (06-1) 443-5573 Fax: (06-1) 443-5733 BM: 33-104, 33-140 BM Fax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 29000

Részletesebben

Hollandia (2010. márc máj. 03.)

Hollandia (2010. márc máj. 03.) Hollandia (2010. márc.29-2010. máj. 03.) Az első napunk utazással telt. Hajnal ötkor találkoztunk és indultunk útnak. Este kilenc és tíz között érkeztünk és foglaltuk el a szállást. Cees, aki kinti dolgainkat

Részletesebben

Egy fényképbe írt családtörténet

Egy fényképbe írt családtörténet Egy fényképbe írt családtörténet 1. A szülőfalum nevének eredete Vámosmikola Hont vármegyéhez tartozott, s ez a falu a XX. század elején központi szerepet töltött be a vármegyében. Itt volt/van a buszjárat

Részletesebben