A HEMOSZTÁZIS KLINIKAI RENDELLENESSÉGEI. 1. Táblázat. A hemosztázis egyensúlyának fenntartásában szereplő néhány faktor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A HEMOSZTÁZIS KLINIKAI RENDELLENESSÉGEI. 1. Táblázat. A hemosztázis egyensúlyának fenntartásában szereplő néhány faktor"

Átírás

1 A HEMOSZTÁZIS KLINIKAI RENDELLENESSÉGEI BEVEZETÉS Prokoaguláns és antikoaguláns mechanizmusok egyensúlya biztosítja az érfalak sérülésekor a vérzés megállítását és a vér megfelelő fluiditását. Az I. Táblázat néhány olyan mechanizmust mutat be, mely a normális hemosztatikus egyensúly fenntartásában játszik szerepet. 1. Táblázat. A hemosztázis egyensúlyának fenntartásában szereplő néhány faktor PROKOAGULÁNS ANTIKOAGULÁNS Proteázok: thrombin, FVIIa Antithrombin Co-faktorok: Fva, FVIIIa Protein C and S Szöveti (Tissue) faktor (TF) Szöveti faktor út inhibítora (TFPI) Fibrin Fibrinolítikus rendszer Vérlemezkék Endothel sejtek (pl PGI 2 ) A fokozott vérzékenységgel járó öröklődő, ill. szerzett hemosztatikus rendellenességeket hemofíliának hívjuk, szemben azokkal, amelyek az érpályában eredményeznek vérrög képződést, és amelyeket trombofíliáknak nevezünk. A trombofíliák egy nagyságrenddel gyakrabban fordulnak elő, mint a hemofíliák. A leggyakrabban előforduló hemofília a hemofília A (a VIII. Factor deficienciája) minden élveszületett fiúra jut egy, míg a leggyakoribb veleszületett trombofília (az aktivált protein C rezisztencia, vagy APC rezisztencia) a populáció 5 %-át érinti, és hasonló gyakoriságot észleltek a leggyakoribb szerzett trombofília az antifoszfolipid szindróma (APS) esetében is. A konzultáció céljai A konzultáció után a hallgatónak képesnek kell lenni: 1) A trombofília fogalmának értelmezésére 2) A protein C rendszer leírására 3) Az APC rezisztencia értelmezésére 4) A foszfolipid függő antikoaguláns és prokoaguláns faktorok felsorolására 5) Az APS molekuláris mechanizmusának értelmezésére, a trombózis okainak magyarázatára 6) Az APC és APS betegségek laboratóriumi diagnózisa során követett logika megértésére 7) Az antikoaguláns terápia és annak követési módszerének molekuláris szintű értelmezésére 1

2 APC rezisztencia (Factor V Leiden) Esetismertetés 42 éves belgyógyász visszatérő, nem gyógyuló fekélyt észlel a bal bokáján (post phlebitis szindróma) 27 éves korában idiopathiás mélyvénás trombózis fejlődött ki a bal lábában, amit 2 hétig heparinnal, majd 6 hónapig warfarinnal kezeltek. A heparin és a warfarin terápia 6 nap átfedéssel alkalmazták. Kérdések: Miért kellett a heparin terápiának megelőznie a warfarin kezelést? Mi az oka, hogy a két terápiát néhány napig együttesen alkalmazták? (háttér információk: előadás, Biokémia Gyakorlati Jegyzet, 1. és 2. ábra, A fehérjék féléletideje: protein C, protein S és VII. Faktor kb. 24 h; IX és X. Faktor kb. 40 h; prothrombin- kb. 60 h) Két hónappal a warfarin terápia abbahagyása után a jobb lábán mélyvénás thrombózis alakult ki, amit a fenti kezeléssel gyógyítottak 6 hónapon át. Az elkövetkező 8 évben a betegnél 7 alkalommal jelentkeztek felületes, vagy mélyvénás thrombózisok. A családi anamnézis szerint apai ágon mélyvénás thrombózisok fordultak elő az apánál, az apai nagybácsinál és a nagyapánál, míg az anyai ágon a nővér, anya és a nagynénik tünetmentesek voltak. 1. Ábra. γ-karboxiglutaminsav (Gla) szintézise. 2

3 2. ábra. Foszfolipid függő pro- és antikoaguláns reakciók. Rövidítések: Pro, protrombin; T, trombin; TM, trombomodulin; S, protein S; PC, protein C. A számok az elfogadott alvadási faktor számozást jelentik, az a a faktor aktív, az i a faktor inaktív alakját jelöli. Laborleleltek Vérlemezkék - normál szám - nincs spontán aggregáciő Alvadási vizsgálatok - protrombin idő: normális - aktivált parciális tromboplasztin idő (APTT): normális - trombin idő (az az idő, ami standard trombinnak a plazma megalvasztásához kell), normális Fibrinolízis/trombózis vizsgálatok - D-dimer (normális) - Szolubilis fibrin monomer komplex (negatív) - Plazminogen (streptokináz activációs vizsgálat: normális) - Antitrombin antigén (normális) - Protein S antigén (normális) Kérdés: Mi az információtartalmuk a felsorolt labor eredményeknek, miért kellett mindezeket a vizsgálatokat elvégezni? DIAGNÓZIS: APC-rezisztencia (homozigóta Factor V R506Q ), amit bizonyítanak - funkkcionális tesztek (3. ábra) - PCR (polymerase chain reaction) vizsgálat (4. ábra) 3

4 3. Ábra. APC rezisztencia funkcionális vizsgálata. Aktivált parciális tromboplasztin teszttel (APTT, ld. Biokémiai gyakorlatok című jegyzetet) kétszer vizsgálják a mintákat: A) natív citrátos vérplazma; B) APC-kezelt vérplazma. A két APTT érték aránya dönti el a diagnózist: APC-rezisztencia 2.0 alatti arány esetén áll fenn. 4

5 A) 4. Ábra Faktor V R506Q azonosítása PCR-ral. Periferiás leukocitákból nyert DNS mintákat PCR-ral vizsgáltak az A) blokkban jelzett primérekkel. Pozitív G reakció normális Faktor V gént jelent, pozitív A reakció Faktor V R506Q gént jelent. Jelölések: *, mutáció helye a Faktor V gén 10. exonjában; HGH, humán növekedési hormon génét detektáló primérrel nyert DNS (a PCR kivitelezésének kontrollja); FV, Faktor V DNS nyert a gél alján jelzett primérekkel (G, normális szekvencia; A, mutáció). Áttekintés A 2. ábra a protein C rendszer működését foglalja össze (további információk: A hemosztázis biokémiája előadások 2001 tavaszi szemeszter) Az APC olyan szerin proteáz, amely az Va faktorban 3 peptidkötést bont az R506, R306 és R679-es helyen található argininek karboxil csoportjai mellett. Az R506-os peptid kötés hasítása előfeltétele a két másik helyen való hasításnak; amennyiben az 506-os arginint más aminosavra cseréljük, az Va faktor inaktiválásának sebessége két nagyságrenddel csökken. A Leiden féle V faktorban ezt az arginint glutamin helyettesíti, így a faktor V Leidenneknak a normál aktiválódását követően életideje megnyúlik, ami a koaguláció irányába tolja el a hemosztatikus egyensúlyt (2. ábra) Általában azonban az V R506Q betegségben szenvedők esetében további tényezők is szükségesek a trombotikus epizódok megjelenéséhez. A 2. táblázat illusztrál ilyen kölcsönhatásokat (orális fogamzásgátlókkal). 5

6 normális Faktor V Faktor V R506Q OC nélkül OC használata mellett OC nélkül OC használata mellett beteg trombózissal vizsgált személyek trombózis incidenciája /10000 ember/év Táblázat APC-rezisztencia klinikai megjelenése, interakciók orális fogamzásgátlókkal. OC = orális fogamzásgátlók TERÁPIA Krónikus antikoaguláns kezelés kumarin származékokkal (INR= , az INR magyarázatát lásd alább) - legalább 6 hónapig a trombózis után a heterozigóták esetén - élethosszig homozigóták esetében, ill. az olyan heterozigótáknál, akik további kockázati tényezőkkel bírnak. A protrombin idő (PI)! A PI-t 1935-ben Quick vezette be a klinikai gyakorlatba! A PI teszt segítségével a fibrinogén, a II, V, VII, X faktorok, illetve inhibitoraik megléte vizsgálható PI vizsgálata az alábbi esetekben történik:! Szűrővizsgálatok olyan fokozott vérzékenységgel járó kórképekben, melynek hátterében a fibrinogén, illetve a II, V, VII, X faktorok hiánya áll.! Szűrővizsgálatok olyan fokozott vérzékenységgel járó kórképekben, melynek hátterében az előbb felsorolt faktorok elleni inhibitorok felszaporodása áll.! Az orális antikoaguláns terápia (Warfarin, Syncumar, Marcumar) monitorozása (hatékonyságának követése). A PI teszt kivitelezése: A teszt indítása a szöveti tromboplasztinnak és kálcium ionoknak a beteg plazmájához történő hozzáadásával történik.! A beinduló folyamat során a szöveti tromboplasztin és a VII(a) faktor foszfolipidek és Ca 2+ ionok jelenlétében aktiválja a X faktort.! A képződő Xa faktor a protrombint (II. faktor) trombinná aktiválja V(a) faktor, Ca 2+ ionok és foszfolipidek jelenlétében.! A trombin a fibrinogént fibrin monomerekké alakítja.! A fibrin monomerből fibrin polimereket képződnek. 6

7 A klinikai laboratóriumokban alkalmazott szöveti tromboplasztinok különböző állati, illetve emberi szövetek kivonatai (pl.: nyúlagy, tüdő, placenta). Újabban humán rekombináns tromboplasztinok standardizált foszfolipid keverékekben is rendelkezésre állnak. A mérés során a korábban használt szálhúzásos, döntögetési módszereket különböző elven - mechanikai, optikai - működő ún. koagulométerekkel elvégzett tesztek váltják fel. A mért PI értéke úgy a tromboplasztin minőségétől, mint a méréshez használt módszertől függ. Ideális esetben a PI teszteket azonos módszerrel, azonos minőségű reagenssel kellene végrehajtani az egész világon. Mivel ez nem megvalósítható, az egyes laborok eredményei közötti eltérések a fenti okokra vezethetők vissza. A normál PI értéke 11 és 15 másodperc közötti érték. A mért PI értékek értelmezése A PI mérését diagnosztikus és szűrővizsgálat jellegű tesztekben alkalmazzuk:! A normálértéket meghaladó, megnyúlt PI értékek esetén további specifikus vizsgálatokat is el kell végezni a betegen. A PI mérését az orális antikoaguláns terápia monitorozására is használjuk:! Az INR (international normalised ratio) értéket azért vezették be, hogy az orális antikoaguláns terápiában részesülő betegek plazmáiból elvégzett PI mérések eredményei összevethetőek legyenek.! Az INR számítása során figyelembe vesszük a különböző tromboplasztinok eltérő érzékenységét a Warfarin kezelés hatására kialakuló faktorhiányra. Ezért minden reagensnek megállapítják az ún. ISI (international sensitivity index) értékét, mely az adott reagens érzékenységét fejezi ki. Az INR számítása Elvégezzük a beteg PI tesztjét, valamint meghatározzuk az ún. normál pool plazma PI értékét. (Normál pool plazma: 40 egészséges egyén plazmájának összeöntéséből keletkezett plazma, melyet a felhasználásig kis alikvotokban 80 o C-on tárolnak). Plazma beteg PTR = (PTR = prothrombin ratio) Plazma normal pool plazma ISI INR = PTR (INR = international normalized ratio) Ajánlások antikoaguláns profilaxisra INR Preoperatív profilaxis 1,3-1,5 A legtöbb antikoaguláns terápia esetén 2,5-3,5 Mesterséges szívbillentyű esetén 3,5-4,5 7

8 Antifoszfolipid szindróma (APS), lupus antikoaguláns coagulopathia (LAC) Klinikai eset 30 éves nő, negyedik terhességének 4. hónapjában intermittáló térdtáji fájdalomról és bal lábának duzzadásáról panaszkodik. Pozitív fizikális leletnek csak az 5 hónaposnak megfelelő nagyságú uterus és a bal lábának enyhe ödémája volt tekinthető. Anamnézisében az alábbiak szerepelnek: - 21 éves korában orális kontaraceptív szedése mellett a bal iliofemorális régióra kiterjedő mélyvénás trombózist kapott. - Egy évvel később a jobb lábán felületes thrombophlebitis lépett fel, amit hővel kezeltek - A következő két évben két terhessége volt, mindkettő a magzat intrauterin elhalásával végződött a 25. ill. a 29. gestatios héten évesen komplikációmentes terhesség után egészséges gyermeknek adott életet, terhesség alatt heparin és aspirin kezelést kapott. - Vérzékenységi problémái nem voltak (normál ciklus, komplikáció nélküli bölcsességfog extrakciók) Laborleletek Teszt beteg normálértékek Thrombocytaszám (szám/µl) Vérzési idő (perc) Protrombin idő (sec) Trombin idő (sec) APTT (sec) ugyanannyi normál plazma 43 +1/10 térf. Normál plazma 45 Kérdések: Mi a valószínű diagnózis? Miért hosszabb az APTT és hogyan értelmezi azokat a vizsgálatokat, amikor normál plazmát kevertek különböző arányban a beteg plazmájához? Amennyiben sebészeti beavatkozás (pl. császármetszés) lenne szükséges, vajon vérzésre lehet-e számítani? A terhesség fennmaradó részében javasolná-e a beteg antikoaguláns, vagy egyéb releváns módon történő kezelését? (A kérdések megválaszolásához használja előadásjegyzeteit a Hemosztázis biokémiája című előadássorozatból valamint a következő kiegészítő anyagot.) 8

9 A membrán foszfolipid kettősréteg dinamikájának szerepe a véralvadásban. A biológiai membránokban a foszfolipideket hagyományosan olyan kettősréteget képző molekulákként ábrázolják, amelyek vagy gél fázisban Lβ, vagy folyékony kristály Lα állapotban vannak A természetes foszfolipidek némelyike nem kettősréteg struktúrák alkotására is képes, úgymint a reverz hatszögletű fázis (HII), amint azt röntgen krisztallográfiával, és mag mágneses rezonancia vizsgálatokkal is igazolták liposzómákban. Tenyésztett humán sejtekben HII jeleléte specifikus antitestekkel kimutatható. A struktúra részletekbe menő tárgyalása meghaladja ennek az anyagnak a kereteit, ezért csak röviden leírjuk a fontosabb jellemzőket. A kis poláros fej és a nagy hidrofób lipidrész alkalmas nem kettősréteg, hanem hengeres struktúra képzésére is. Az ilyen struktúrák nagymértékű és folyamatos jelenléte a membránok barrier funkciójával összeegyeztethetetlennek látszik. A kétféle lipid különböző elrendezése megváltoztatja a membrán együttes fizikai tulajdonságait. Minden lipid membránban van legalább egy olyan lipid molekula fajta, amelyik nem a kettősréteg elrendezésre hajlamosít (pl. foszfatidil etanolamin, foszfatidil szerin), így a lipid polimorfizmus nem annyira kivétel, mint inkább szabály a membránokban. A foszfatidil kolint általában kettősréteget képző lipidnek ismerjük, mely egyéb struktúrák képzésében csak extrém esetekben és nem kettősréteget képző lipidek jelenlétében vesz részt. Lα Lβ 5. Ábra. Foszfolipidek szerkezeti elrendeződése 9

10 A nem kettősréteget képző lipidek rendszerint a plazmamembrán belső felszínén találhatók. Ezen a helyen a nem kettősrétegű struktúrák jelenléte a membránban a barrier funkció megtartása mellett az alábbi szempontokból fontos: membrán fúzió és vezikulaképződés elősegítése, a sejtosztódás és a vezikulák közvetítette fehérjetranszport során; a nem lipid természetű molekulák integrálódásának elősegítése, a makromlekulák mozgása a membránon keresztül, a membrán fehérje komplexek stabilizálása, a konformációs változások biztosítása, ami elengedhetetlen bizonyos fehérjék funkciójához. Az anionos foszfolipidek szabályozott transzfere a membrán külső rétegébe része bizonyos sejtek élettani funkcióinak (úm. A hemosztazis sejtes elemei közül a vérlemezkéknek és az endothel sejteknek.) Míg a szöveti faktor komplex a véralvadási folyamatok számára a megfelelő foszfolipid felszínt biztosítja (lásd előadások) az aktivált vérlemezkék felszíne a vérlemezke rögben a koagulációhoz szükséges. Ez irányítja a fibrin képződést a sérülés helyére és biztosítja a vérlemezke alvadék tömítő funkcióját. Az V. faktor vagy a plazmából, vagy a vérlemezkékből származik. A vérlemezke eredetű V. faktor az alfa granulumokból származik és a szekréció során mint már részleges proteolízisen átment, aktív molekula szabadul fel, ill. transzlokálódik. Számítások szerint az V. fator teljes mennyiségének kb. egyötöde származik a vérlemezkékből. Elenyésző mennyiségű Xa faktor kivételével, mely a vérlemezkékből származik, a X., VII. és IX. Faktor kizárólag a plazmában található. A XIII Faktor katalítikus alegysége, az alfa lánc jelentős mennyiségben található a vérlemezkékben, azonban meglepően nem az alfa granulumokban, hanem a citoszólban. A IXa és a Xa faktorok, melyek gamma karboxiglutaminsav tartalmuknál fogva nagy affinitással képesek kalciumot kötni, a vérlemezke aktivációkor nagymértékű kötődést mutatnak. Ez a jelenség a vérlemezke membrán foszfolipid aszimmetriájának megváltozásával nagymértékben függ össze. A nem aktivált vérlemezke membrán belső rétege az aminofoszfolipidek legnagyobb részét és az összes foszfatidilszerint tartalmazza, de a vérlemezke aktivációjakor ennek tekintélyes része a külső rétegbe kerül át. A foszfatidilszerin negatív töltése, a hidrofób kölcsönhatások és a K-vitamin függő alvadási faktorok Ca 2+ kötése mind szükségesek az aktivált vérlemezke felszínén történő katalizált reakciók végbemeneteléhez. A sejtmembrán foszfolipid aszimmetriájának fenntartásában két, foszfolipideket transzportáló fehérje rendszert tételeznek fel, míg egy harmadiknak az aszimmetria megszüntetésében tulajdonítanak szerepet (ez utóbbi jelenséget a trombocita aktiváció során írták le) (6. ábra). Az első rendszer, amit aminofoszfolipid transzlokáznak is neveznek, specifikus az aminofoszfolipidekre (foszfatidilszerin, foszfatidiletanolamin). Ez a fehérje tehető felelőssé az aminofoszfolipidek koncentráció gradiens elleni, ATP-t igénylő transzportjáért a membrán külső lemeze felől a belső lemez felé, mely transzport kalcium ionokkal gátolható. Egy lassú, kifelé irányuló, nemspecifikus foszfolipid transzport aktivitást, amely az aminofoszfolipid transzlokáz hatását ellensúlyozná, szintén feltételeznek és floppase -nak nevezik. Egy kétirányú transzportot elősegítő, nemspecifikus, ún. scramblase transzportert is izoláltak vvt-ből, klónozták, szekvenálták. Ezt a fehérjét azonosnak, ill. hasonlónak gondolják azzal, amelyik a vérlemezke aktiváció során a foszfolipid aszimmetriát megszünteti. A kalcium feltehetően aktivátora ennek a rendszernek, mivel a vérlemezke aktivációja trombinnal, thromboxán A 2 -vel és kollagénnel együtt jár az intracelluláris calcium szint növekedésével. A transzporter aktivitással kapcsolatos ismereteink jelentős részben az ún. Scott szindrómában szenvedő betegek vérlemezkéinek, vvt-inek és limphocytáinak tanulmányozásának köszönhetőek. Ebben a betegségben ugyanis az intracelluláris calcium szint növekedésekor az aminofoszfolipidek megjelenése a membrán felszínén elmarad. 10

11 Így a vérlemezkék aktivációjakor (emelkedett ic. kalcium koncentráció) az anionos foszfolipidek koncentráció gradienssel szembeni aktív transzlokációja blokkolt (gátolt transzlokáz), míg kifelé való facilitált transzlokációja stimulált (aktív scramblase). 6. Ábra. A vérlemezkék foszfolipid aszimmetriájának fenntartása. A vérlemezkék normál aktivációja során 3 jelenséget figyelhetünk meg, ezek: szekréció, az aminofoszfolipidek felszínre kerülése, és a mikrovezikuláció. A mikrovezikuláció az a folyamat, amelyben kis membrán vezikulák fűződnek le, belsejükben a citoplazma egy darabjával. Ezeket mikropartikuláknak hívjuk. Bár a mikropartikulák lipidjeinek orientációja megtartja a palzmamembránra jellemző orientációt, mégis prokoaguláns (alvadást támogató) felületet képez. Ez azzal magyarázható, hogy a foszfolipid scrambling a microvizukulák lefűződése előtt megtörténik. Fiziológiailag a foszfatidilszerin felszínre kerülése a mikrovezikulák legfontosabb tulajdonsága, mert így prokoaguláns tulajdonságot hordoznak. A vérlemezkék esetében a vezikula képződést a citoszkeleton reorganizációja előzi meg, amelyet a kalcium-függő proteáz, a calpain aktivációja előz meg. A kalpain aktiváció eredményeként a citoszkeletális fehérjék közül a filamin, a talin és a miozin degradálódnak, hozzájárulván a citoszkeleton átrendeződéséhez. A membrán átrendeződés és vezikula lefűződés dinamikus eseményei alatt a külső membrán felszín HII kedvelő lipidekben gazdagabb lesz, így közbenső, HIIgazdag lipid területek jönnek létre. Hasonló változásokat indukál a vérlemezkékben az intracelluláris calcium szint gyulladásos mediátorok (pl. interleukin-1, TNF), vagy endotoxin általi emelése is. Ha a HII foszfolipid domének megjelenése és a Gla fehérjék (pl. protrombin) kapcsolódását nem követi fibrin képződés (pl. a szöveti faktor hiányában), akkor ezek a foszfolipid-fehérje komplexek az immunrendszer számára, mint neoepitopok jelennek meg. Az immunválaszt az antifoszfolipid-protrombin immunglobulin G, vagy az antifoszfolipid β 2 -glikoprotein 1 immunglobulin M (a β 2 -glikoprotein 1 egy foszfolipidkötő plazma protein, melynek antikoaguláns funkciójáról egyelőre keveset tudunk). Ezek az antitestek a betegek egy részénél közönséges vírusfertőzések után is kimutathatók, de ha folyamatosan magas a szintjük (az immunrendszer ismeretlen defektusa következtében) antifoszfolipid szindróma fejlődik ki thrombózisokkal és spontán abortusszal (korábban lupus antikoaguláns koagulopátiának nevezték, abból adódóan, hogy először szisztémás 11

12 lupusban írtak le olyan thrombózisokat, ahol az APTT-t megnyújtó antitestek voltak kimutathatóak). Az APS-ben jelentkező thrombóziskészség molekuláris alapjai A hemosztatikus egyensúly thrombózis irányába történő eltolódásának magyarázata az antifoszfolipid antitestek kölcsönhatásában a foszfolipid dependens hemosztázis reakciókkal kereshető 2. ábra és 3. táblázat. Prokoaguláns reakciók Folyamat FIX aktiváció FX aktiváció FX aktiváció FII aktiváció Enzim FVIIa FIXa FVIIa FXa Kofaktor Szöveti faktor FVIIIa Szöveti faktor FVa Felület Parenchymás sejtek/ endothelium Vérlemezke/ endothelium Parenchymás sejtek/ endothelium Vérlemezke/ endothelium Szubsztrát FIX FX FX prothrombin Antikoaguláns reakciók Folyamat Protein C aktiváció Kofaktor inaktivációja Enzim thrombin Aktivált protein C Kofaktor thrombomodulin Protein S Felület endothelium Vérlemezke / endothelium Szubsztrát Protein C FVa, FVIIIa Table 3. Foszfolipid-dependens reakciók a hemosztázisban. Az antitestek kötődése az anionos foszfolipid felszínhez megakadályozza a fentiekben felsorolt enzim-szubsztrát komplexek kialakulását. Az in vitro tesztekben (APTT), az antikoaguláns kofaktor thrombomodulin nélkül csak az olyan prokoaguláns reakciókra való hatás tanulmányozható, melyek nem igényelnek celluláris komponenseket (hasonlítsuk össze a klinikai esetleírás PT és APTT értékeit. Azonban in vivo a hatások az antikoaguláns reakciókon dominálnak. Az APS diagnózisa 1. Szűrés: megnyúlt APTT a trombotikus anamnézis ellenére (Kérdés: Melyik faktor deficienciájára utalnak ezek az adatok? 2. Az abnormis APTT magyarázatául kell keresni egy gátlószert (kérdés: Az ismertetett esetleírásban melyik laborlelet utal a véralvadás valamilyen inhibitorának jelenlétére? Milyen fajta gátlószerekkel kell számolni? 3. Annak bizonyítása, hogy a gátlószer foszfolipid függő. Használjunk APTT reagenst hexagonális fázisú foszfolipid összetevővel (jobb célpont az apl antitesteknek, így jobban kimutatható az elhúzódó reakció). Vérlemezke neutralizációs módszer: A vizsgált plazmát mosott, lefagyasztott-felolvasztott vérlemezkékkel keverjük össze (a fagyasztásfelolvasztás aktiválja a vérlemezkéket, felszínre hozza az anionos foszfolipideket amelyek kötik és neutralizálják az apl antitesteket) és ezután az APTT-t újból meghatározzuk. 12

13 4. Az antifoszfolipid antitestek titerének meghatározása (ELISA, cardiolipin, vagy foszfatidilszerin antigénnel). Az APS kezelése A tünetmentes betegeket általában nem kezelik (csak kb 30%-ában az antitest pozitív betegeknek fejlődik ki trombózis). A trombózisok után hosszantartó antikoaguláns kezelés szükséges: a kumarin dózisát úgy kell megválasztani, hogy INR-t adjon. Terhesség alatti apl esetében heparint és alacsony dózisú aszpirint használunk. (mi a hatásmechanizmusa a fentebbi gyógyszereknek? Miért nem szabad kumarinnal kezelni a terhes nőket?) 13

A HEMOSZTÁZIS KLINIKAI RENDELLENESSÉGEI

A HEMOSZTÁZIS KLINIKAI RENDELLENESSÉGEI A HEMOSZTÁZIS KLINIKAI RENDELLENESSÉGEI BEVEZETÉS Prokoaguláns és antikoaguláns mechanizmusok egyensúlya biztosítja az érfalak sérülésekor a vérzés megállítását és a vér megfelelő fluiditását. Az I. Táblázat

Részletesebben

TRADICIONÁLIS LABORATÓRIUMI DIAGNOSZTIKA

TRADICIONÁLIS LABORATÓRIUMI DIAGNOSZTIKA TRADICIONÁLIS LABORATÓRIUMI DIAGNOSZTIKA DR. ÓNODY RITA SZTE ÁOK LABORATÓRIUMI MEDICINA INTÉZET 2013.09.20. A hemosztázis vizsgálata Összetett, több lépcsős folyamat: Anamnézis (egyéni és családi anamnézis,

Részletesebben

A véralvadás zavarai I

A véralvadás zavarai I A véralvadás zavarai I Rácz Olivér Miskolci Egyetem Egészségügyi kar 27.9.2009 koagmisks1.ppt Oliver Rácz 1 A haemostasis (véralvadás) rendszere Biztosítja a vérrög (véralvadék, trombus) helyi keletkezését

Részletesebben

A VÉRALVADÁS EGYES LÉPÉSEINEK MODELLEZÉSE

A VÉRALVADÁS EGYES LÉPÉSEINEK MODELLEZÉSE A VÉRALVADÁS EGYES LÉPÉSEINEK MODELLEZÉSE A véralvadás végterméke a fibrin gél, amely trombin hatására keletkezik a vérplazmában 2-4 g/l koncentrációban levő fibrinogénből. A fibrinogén 340.000 molekulasúlyú

Részletesebben

Katasztrófális antifoszfolipid szindróma

Katasztrófális antifoszfolipid szindróma Katasztrófális antifoszfolipid szindróma Gadó Klára Semmelweis Egyetem, I.sz. Belgyógyászati Klinika Antifoszfolipid szindróma Artériás és vénás thrombosis Habituális vetélés apl antitest jelenléte Mi

Részletesebben

Az alvadási rendszer fehérjéi. Kappelmayer János DE OEC, KBMPI

Az alvadási rendszer fehérjéi. Kappelmayer János DE OEC, KBMPI Az alvadási rendszer fehérjéi Kappelmayer János DE OEC, KBMPI Fehérje diagnosztika, Pécs, 2006 1. Az alvadási rendszer fehérjéinek áttekintése 2. Alvadási fehérje abnormalitások 3. Az alvadási rendszer

Részletesebben

A VÉRALVADÁS VIZSGÁLATA

A VÉRALVADÁS VIZSGÁLATA A VÉRALVADÁS VIZSGÁLATA A Véralvadás vizsgálata című gyakorlat tartalmazza 1) a teljes vér megalvasztása rekalcifikálással, 2) a fehérjeméréshez szükséges referenciasor készítése, 3) a fibrinogén jelenlétének

Részletesebben

Kutatási beszámoló ( )

Kutatási beszámoló ( ) Kutatási beszámoló (2008-2012) A thrombocyták aktivációja alapvető jelentőségű a thrombotikus betegségek kialakulása szempontjából. A pályázat során ezen aktivációs folyamatok mechanizmusait vizsgáltuk.

Részletesebben

A plazminogén metilglioxál módosítása csökkenti a fibrinolízis hatékonyságát. Léránt István, Kolev Kraszimir, Gombás Judit és Machovich Raymund

A plazminogén metilglioxál módosítása csökkenti a fibrinolízis hatékonyságát. Léránt István, Kolev Kraszimir, Gombás Judit és Machovich Raymund A plazminogén metilglioxál módosítása csökkenti a fibrinolízis hatékonyságát Léránt István, Kolev Kraszimir, Gombás Judit és Machovich Raymund Semmelweis Egyetem Orvosi Biokémia Intézet, Budapest Fehérjék

Részletesebben

Vizsgálatkérő és adatlapok a Zalaegerszegi Területi Vérellátóban Hatályos szeptember verzió

Vizsgálatkérő és adatlapok a Zalaegerszegi Területi Vérellátóban Hatályos szeptember verzió Vizsgálatkérő és adatlapok a Zalaegerszegi Területi Vérellátóban Hatályos 2011. szeptember 1-1.1. verzió 1. sz. adatlap Beküldő intézmény/osztály azonosító kódja: Nem választott vérkészítmény igénylőlap

Részletesebben

KOAGULÁCIÓS FAKTOROK BIOTECHNOLÓGIAI ELŐÁLLÍTÁSA

KOAGULÁCIÓS FAKTOROK BIOTECHNOLÓGIAI ELŐÁLLÍTÁSA Az élettudományi-klinikai felsőoktatás gyakorlatorientált és hallgatóbarát korszerűsítése a vidéki képzőhelyek nemzetközi versenyképességének erősítésére TÁMOP-4.1.1.C-13/1/KONV-2014-0001 KOAGULÁCIÓS FAKTOROK

Részletesebben

Véralvadás. Oláh Tamás. (Harmati Gábor, Szigeti Gyula és Ruzsnavszky Olga ábrái alapján) DE OEC Élettani Intézet

Véralvadás. Oláh Tamás. (Harmati Gábor, Szigeti Gyula és Ruzsnavszky Olga ábrái alapján) DE OEC Élettani Intézet Véralvadás Oláh Tamás (Harmati Gábor, Szigeti Gyula és Ruzsnavszky Olga ábrái alapján) DE OEC Élettani Intézet A véralvadás egyensúlyi folyamat Ép ér A vér folyékony Fibrinolitikus folyamatok Sérült ér

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 Az orvosi

Részletesebben

Új orális véralvadásgátlók

Új orális véralvadásgátlók Új orális véralvadásgátlók XI. Magyar Sürgősségi Orvostani Kongresszus Lovas András, Szegedi Tudományegyetem, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet Véralvadásgátlók alkalmazási területei posztoperatív

Részletesebben

A VÉR BIOKÉMIÁJA VÉRKÉSZÍTMÉNYEK, PLAZMADERIVÁTUMOK A VÉR BIOKÉMIÁJA A VÉR ÖSSZETÉTELE VÉRKÉSZÍTMÉNYEK VÉRKÉSZÍTMÉNYEK

A VÉR BIOKÉMIÁJA VÉRKÉSZÍTMÉNYEK, PLAZMADERIVÁTUMOK A VÉR BIOKÉMIÁJA A VÉR ÖSSZETÉTELE VÉRKÉSZÍTMÉNYEK VÉRKÉSZÍTMÉNYEK VÉRKÉSZÍTMÉNYEK, PLAZMADERIVÁTUMOK Dr. Pécs Miklós Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék A VÉR BIOKÉMIÁJA Áramló folyadék, amely anyagokat

Részletesebben

FELADATOK A HEMOSZTÁZIS ALAPTESZTEK KÓROS EREDMÉNYE ESETÉN

FELADATOK A HEMOSZTÁZIS ALAPTESZTEK KÓROS EREDMÉNYE ESETÉN FELADATOK A HEMOSZTÁZIS ALAPTESZTEK KÓROS EREDMÉNYE ESETÉN Dr. Várnai Katalin Semmelweis Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet, Központi Laboratórium (Pest) 2011.04.18.-22. Hemosztázis A hemosztázis

Részletesebben

Dr. Bencze Ágnes Semmelweis Egyetem II.sz. Belgyógyászati Klinika 2015.Március 16

Dr. Bencze Ágnes Semmelweis Egyetem II.sz. Belgyógyászati Klinika 2015.Március 16 Belgyógyászati Tantermi előadás F.O.K. III. évfolyam, II. félév Dr. Bencze Ágnes Semmelweis Egyetem II.sz. Belgyógyászati Klinika 2015.Március 16 1 THROMBOSISOK. ANTI-THROMBOTIKUS KEZELÉS ÉS ENNEK FOGÁSZATI

Részletesebben

A feljavított FFP elve elméleti alapok Indikációk, kontraindikációk, Octaplas

A feljavított FFP elve elméleti alapok Indikációk, kontraindikációk, Octaplas A feljavított FFP elve elméleti alapok Indikációk, kontraindikációk, Octaplas Fazakas János, Smudla Anikó Semmelweis Egyetem, Transzplantációs és Sebészeti Klinika fibrinogén, PCC > 30 ml/kg FFP Faktorok:

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 Az orvosi

Részletesebben

Vizsgálatkérő és adatlapok a Soproni Területi Vérellátóban Hatályos 2009. szeptember 1-1.0. verzió

Vizsgálatkérő és adatlapok a Soproni Területi Vérellátóban Hatályos 2009. szeptember 1-1.0. verzió Vizsgálatkérő és adatlapok a Soproni Területi Vérellátóban Hatályos 2009. szeptember 1-1.0. verzió 1. sz. adatlap VÁLASZTOTT VÖRÖSVÉRSEJT KÉSZÍTMÉNY IGÉNYLŐ LAP Beteg neve:... Születési neve:... Anyja

Részletesebben

1. Előadás Membránok felépítése, mebrán raftok

1. Előadás Membránok felépítése, mebrán raftok 1. Előadás Membránok felépítése, mebrán raftok Plazmamembrán Membrán funkciói: sejt integritásának fenntartása állandó hő, energia, és információcsere biztosítása homeosztázis biztosítása Klasszikus folyadékmozaik

Részletesebben

Hemosztázis: klinikai laboratóriumi vonatkozások. dr. Várnai Katalin május

Hemosztázis: klinikai laboratóriumi vonatkozások. dr. Várnai Katalin május Hemosztázis: klinikai laboratóriumi vonatkozások dr. Várnai Katalin 2016. május 17-19. Hemosztatikus egyensúly A hemosztatikus rendszer érzékeny egyensúlyt tart fenn a véralvadás aktiváció-gátlás és a

Részletesebben

Biológiai membránok és membrántranszport

Biológiai membránok és membrántranszport Biológiai membránok és membrántranszport Biológiai membránok A citoplazma membrán funkciói: térrészek elválasztása (egész sejt, organellumok) transzport jelátvitel Milyen a membrán szerkezete? lipidek

Részletesebben

A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei

A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei A TM vizsgálatok alapkérdései A vizsgálatok célja, információértéke? Az alkalmazás területei? Hogyan válasszuk ki az alkalmazott

Részletesebben

1. előadás Membránok felépítése, mebrán raftok, caveolák jellemzője, funkciói

1. előadás Membránok felépítése, mebrán raftok, caveolák jellemzője, funkciói 1. előadás Membránok felépítése, mebrán raftok, caveolák jellemzője, funkciói Plazmamembrán Membrán funkciói: sejt integritásának fenntartása állandó hő, energia, és információcsere biztosítása homeosztázis

Részletesebben

Receptorok és szignalizációs mechanizmusok

Receptorok és szignalizációs mechanizmusok Molekuláris sejtbiológia: Receptorok és szignalizációs mechanizmusok Dr. habil Kőhidai László Semmelweis Egyetem Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet Sejtek szignalizációs kapcsolatai Sejtek szignalizációs

Részletesebben

Antikoagulánsok a toxikológus szemszögéből. Zacher Gábor

Antikoagulánsok a toxikológus szemszögéből. Zacher Gábor Antikoagulánsok a toxikológus szemszögéből Zacher Gábor A mázli faktor Az ellátott mérgezett betegek kb. 5%-nál szerepel olyan ágens, mely a véralvadási kaszkádra hatással lehet Szerencsére azonban az

Részletesebben

Szerkezet és funkció kapcsolata a membránműködésben. Folyadékkristályok típusai (1) Dr. Voszka István

Szerkezet és funkció kapcsolata a membránműködésben. Folyadékkristályok típusai (1) Dr. Voszka István MODELLMEMBRÁNOK (LIPOSZÓMÁK) ORVOSI, GYÓGYSZERÉSZI ALKALMAZÁSA 2012/2013 II. félév II. 7. Szerkezet és funkció kapcsolata a membránműködésben Dr. Voszka István II. 21. Liposzómák előállítási módjai Dr.

Részletesebben

Szerkezet és funkció kapcsolata a membránműködésben. Folyadékkristályok típusai (1) Dr. Voszka István

Szerkezet és funkció kapcsolata a membránműködésben. Folyadékkristályok típusai (1) Dr. Voszka István MODELLMEMBRÁNOK (LIPOSZÓMÁK) ORVOSI, GYÓGYSZERÉSZI ALKALMAZÁSA 2015/2016 II. félév Időpont: szerda 17 30-19 00 Helyszín Elméleti Orvostudományi Központ Szent-Györgyi Albert előadóterme II. 3. Szerkezet

Részletesebben

Immunológiai módszerek a klinikai kutatásban

Immunológiai módszerek a klinikai kutatásban Immunológiai módszerek a klinikai kutatásban 3. előadás Az immunrendszer molekuláris elemei: antigén, ellenanyag, Ig osztályok Az antigén meghatározása Detre László: antitest generátor - Régi meghatározás:

Részletesebben

Immunológia alapjai előadás. Az immunológiai felismerés molekuláris összetevői.

Immunológia alapjai előadás. Az immunológiai felismerés molekuláris összetevői. Immunológia alapjai 3 4. előadás Az immunológiai felismerés molekuláris összetevői. Az antigén fogalma. Antitestek, T- és B- sejt receptorok: molekuláris szerkezet, funkciók, alcsoportok Az antigén meghatározása

Részletesebben

Terhesség immunológiai vonatkozásai. Dr. Kovács László SZTE ÁOK Reumatológiai Klinika Immunológiai Alapok Tanfolyam Szeged, október 2-3.

Terhesség immunológiai vonatkozásai. Dr. Kovács László SZTE ÁOK Reumatológiai Klinika Immunológiai Alapok Tanfolyam Szeged, október 2-3. Terhesség immunológiai vonatkozásai Dr. Kovács László SZTE ÁOK Reumatológiai Klinika Immunológiai Alapok Tanfolyam Szeged, 2014. október 2-3. Az immunrendszer terhességben Magzat: szemiallograft Th1/Th2/Th17

Részletesebben

Leukotriénekre ható molekulák. Eggenhofer Judit OGYÉI-OGYI

Leukotriénekre ható molekulák. Eggenhofer Judit OGYÉI-OGYI Leukotriénekre ható molekulák Eggenhofer Judit OGYÉI-OGYI Mik is azok a leukotriének? Honnan ered az elnevezésük? - először a leukocitákban mutatták ki - kémiai szerkezetükből vezethető le - a konjugált

Részletesebben

Fehérjeszerkezet, és tekeredés

Fehérjeszerkezet, és tekeredés Fehérjeszerkezet, és tekeredés Futó Kinga 2013.10.08. Polimerek Polimer: hasonló alegységekből (monomer) felépülő makromolekulák Alegységek száma: tipikusan 10 2-10 4 Titin: 3,435*10 4 aminosav C 132983

Részletesebben

Jurásné Lukovics Mónika, Dr. Bohaty Ilona, Dr. Kozma László PhD OVSz Debreceni RVK

Jurásné Lukovics Mónika, Dr. Bohaty Ilona, Dr. Kozma László PhD OVSz Debreceni RVK Jurásné Lukovics Mónika, Dr. Bohaty Ilona, Dr. Kozma László PhD OVSz Debreceni RVK Az újszülöttben kialakuló trombocitopénia (

Részletesebben

Összes laborvizsgálat

Összes laborvizsgálat Összes laborvizsgálat Vérvétel díja 1 500 Ft 1 V. faktor Leiden- mutáció vérvétel 12. heti labor (induló/syphilis/hbsag) 18 000 Ft 17 ketoszteroid ürítés (Labor) 24. heti labor (OGTT)+ vércsop+ea. 9 900

Részletesebben

Orális antikoaguláns terápia. Dr. Szökő Éva

Orális antikoaguláns terápia. Dr. Szökő Éva Orális antikoaguláns terápia Dr. Szökő Éva Az antikoagulánsok terápiás indikációi mélyvénás thrombosis és thromboembolia prevenció és kezelés másodlagos szívinfarktus prevenció, a thromboemboliás szövődmények

Részletesebben

Betegtájékoztató STREPTASE 1 500 000 NE LIOFILIZÁTUM OLDATOS INJEKCIÓHOZ/INFÚZIÓHOZ

Betegtájékoztató STREPTASE 1 500 000 NE LIOFILIZÁTUM OLDATOS INJEKCIÓHOZ/INFÚZIÓHOZ STREPTASE 1 500 000 NE LIOFILIZÁTUM OLDATOS INJEKCIÓHOZ/INFÚZIÓHOZ Streptase 1 500 000 NE liofilizátum oldatos injekcióhoz/infúzióhoz streptokinase HATÓANYAG: Stabilizált tiszta sztreptokináz. A Streptase

Részletesebben

4. Egy szarkomer sematikus rajza látható az alanti ábrán. Aktív kontrakció esetén mely távolságok csökkenése lesz észlelhető? (3)

4. Egy szarkomer sematikus rajza látható az alanti ábrán. Aktív kontrakció esetén mely távolságok csökkenése lesz észlelhető? (3) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest, 2009. jan. 6. Villamosmérnöki és Informatikai Kar Semmelweis Egyetem Budapest Egészségügyi Mérnök Mesterképzés Felvételi kérdések orvosi élettanból

Részletesebben

Dr. Nemes Nagy Zsuzsa Szakképzés Karl Landsteiner Karl Landsteiner:

Dr. Nemes Nagy Zsuzsa Szakképzés Karl Landsteiner Karl Landsteiner: Az AB0 vércsoport rendszer Dr. Nemes Nagy Zsuzsa Szakképzés 2011 Az AB0 rendszer felfedezése 1901. Karl Landsteiner Landsteiner szabály 1901 Karl Landsteiner: Munkatársai vérmintáit vizsgálva fedezte fel

Részletesebben

A szervezet vízterei

A szervezet vízterei kapilláris membrán extracelluláris foly. (20%) A szervezet vízterei vérplazma (~5%) intersticiális folyadék (15%) sejtmembrán vese intracelluláris folyadék (40%) légutak bır tápcsatorna testtömeg% A szervezet

Részletesebben

Vezikuláris transzport

Vezikuláris transzport Molekuláris Sejtbiológia Vezikuláris transzport Dr. habil KŐHIDAI László Semmelweis Egyetem, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet 2005. november 3. Intracelluláris vezikul uláris transzport Kommunikáció

Részletesebben

Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály

Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály Definíció A prenatális diagnosztika a klinikai genetika azon

Részletesebben

Mélyvénás trombózis és tüdőembólia. Kockázati tényezők, trombofíliák, trombózismegelőzés

Mélyvénás trombózis és tüdőembólia. Kockázati tényezők, trombofíliák, trombózismegelőzés Mélyvénás trombózis és tüdőembólia. Kockázati tényezők, trombofíliák, trombózismegelőzés Véralvadás 30 s 3-7 perc 5-10 perc 48-72 óra Érszűkület Vérlemezkeaktiváció Véralvadék kialakulása Alvadékbontás

Részletesebben

térrészek elválasztása transzport jelátvitel Milyen a membrán szerkezete? Milyen a membrán szerkezete? lipid kettısréteg, hidrofil/hidrofób részek

térrészek elválasztása transzport jelátvitel Milyen a membrán szerkezete? Milyen a membrán szerkezete? lipid kettısréteg, hidrofil/hidrofób részek Biológiai membránok A citoplazma membrán funkciói: Biológiai membránok és membrántranszport térrészek elválasztása (egész sejt, organellumok) transzport jelátvitel Milyen a membrán szerkezete? lipidek

Részletesebben

A segédanyagok teljes listáját lásd a 6.1 pontban.

A segédanyagok teljes listáját lásd a 6.1 pontban. 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE Beriplex P/N500 por és oldószer oldatos injekcióhoz. 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL A Beriplex P/N humán prothrombin komplexet tartalmazó por és oldószer oldatos injekcióhoz.

Részletesebben

2011. 01. 27. A laboratórium feladata. Interferáló tényezők

2011. 01. 27. A laboratórium feladata. Interferáló tényezők Interferáló tényezők hatása a laboratóriumi eredmények értelmezésére Valczer Erzsébet Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Laboratóriumi Medicina Intézet 2011. január 27. A laboratórium

Részletesebben

DOWN-KÓR INTRAUTERIN SZŰRÉSI LEHETŐSÉGEI. 2013 szeptemberi MLDT-tagozati ülésen elhangzottak

DOWN-KÓR INTRAUTERIN SZŰRÉSI LEHETŐSÉGEI. 2013 szeptemberi MLDT-tagozati ülésen elhangzottak DOWN-KÓR INTRAUTERIN SZŰRÉSI LEHETŐSÉGEI 2013 szeptemberi MLDT-tagozati ülésen elhangzottak 21-es triszómia: Mi az a Down kór Down-kór gyakorisága: 0,13% Anya életkora (év) 20 25 30 35 40 45 49 Down-kór

Részletesebben

Lehetıségek a thrombosis prophylaxis és kezelés hatékonyságának monitorozásában

Lehetıségek a thrombosis prophylaxis és kezelés hatékonyságának monitorozásában Lehetıségek a thrombosis prophylaxis és kezelés hatékonyságának monitorozásában Tıkés-Füzesi Margit PTE ÁOK Laboratóriumi Medicina Intézete, Pécs Aspirin(ASA) non responder betegek 30-40%a További kezelési

Részletesebben

Konvencionális haemosztázis labor diagnosztika (PI-INR, APTI, TI, Fibrinogén, D-dimer, AT, Faktor szintek) Tőkés-Füzesi Margit

Konvencionális haemosztázis labor diagnosztika (PI-INR, APTI, TI, Fibrinogén, D-dimer, AT, Faktor szintek) Tőkés-Füzesi Margit Konvencionális haemosztázis labor diagnosztika (PI-INR, APTI, TI, Fibrinogén, D-dimer, AT, Faktor szintek) Tőkés-Füzesi Margit 2014.03.07. Véralvadás Vérzés Thrombózis egyensúly - Vérerek - Thrombocyták

Részletesebben

A plazmamembrán felépítése

A plazmamembrán felépítése A plazmamembrán felépítése Folyékony mozaik membrán Singer-Nicholson (1972) Lipid kettősréteg Elektronmikroszkópia Membrán kettősréteg Intracelluláris Extracelluláris 1 Lipid kettősréteg foszfolipidek

Részletesebben

Natív antigének felismerése. B sejt receptorok, immunglobulinok

Natív antigének felismerése. B sejt receptorok, immunglobulinok Natív antigének felismerése B sejt receptorok, immunglobulinok B és T sejt receptorok A B és T sejt receptorok is az immunglobulin fehérje család tagjai A TCR nem ismeri fel az antigéneket, kizárólag az

Részletesebben

TRIPSZIN TISZTÍTÁSA AFFINITÁS KROMATOGRÁFIA SEGÍTSÉGÉVEL

TRIPSZIN TISZTÍTÁSA AFFINITÁS KROMATOGRÁFIA SEGÍTSÉGÉVEL TRIPSZIN TISZTÍTÁSA AFFINITÁS KROMATOGRÁFIA SEGÍTSÉGÉVEL Az egyes biomolekulák izolálása kulcsfontosságú a biológiai szerepük tisztázásához. Az affinitás kromatográfia egyszerűsége, reprodukálhatósága

Részletesebben

Sejtmozgás és adhézió Molekuláris biológia kurzus 8. hét. Kun Lídia Genetikai, Sejt és Immunbiológiai Intézet

Sejtmozgás és adhézió Molekuláris biológia kurzus 8. hét. Kun Lídia Genetikai, Sejt és Immunbiológiai Intézet Sejtmozgás és adhézió Molekuláris biológia kurzus 8. hét Kun Lídia Genetikai, Sejt és Immunbiológiai Intézet Sejtmozgás -amőboid - csillós - kontrakció Sejt adhézió -sejt-ecm -sejt-sejt MOZGÁS A sejtmozgás

Részletesebben

OZMÓZIS, MEMBRÁNTRANSZPORT

OZMÓZIS, MEMBRÁNTRANSZPORT OZMÓZIS, MEMBRÁNTRANSZPORT Vig Andrea PTE ÁOK Biofizikai Intézet 2014.10.28. ÁTTEKINTÉS DIFFÚZIÓ BROWN-MOZGÁS a részecskék rendezetlen hőmozgása DIFFÚZIÓ a részecskék egyenletlen (inhomogén) eloszlásának

Részletesebben

PrenaTest Újgenerációs szekvenálást és z-score

PrenaTest Újgenerációs szekvenálást és z-score PrenaTest Újgenerációs szekvenálást és z-score számítást alkalmazó, nem-invazív prenatális molekuláris genetikai teszt a magzati 21-es triszómia észlelésére, anyai vérből végzett DNS izolálást követően

Részletesebben

PREANALITIKA A SPECIÁLIS HEMOSZTÁZISBAN

PREANALITIKA A SPECIÁLIS HEMOSZTÁZISBAN PREANALITIKA A SPECIÁLIS HEMOSZTÁZISBAN Dr. Sátori Anna Semmelweis Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet, Központi Laboratórium (Pest) 2011.04.21. Pre-analízis Minden olyan folyamatot magába foglal,

Részletesebben

OTKA Zárójelentés. I. Ösztrogén receptor α génpolimorfizmusok vizsgálata ischaemiás stroke-ban

OTKA Zárójelentés. I. Ösztrogén receptor α génpolimorfizmusok vizsgálata ischaemiás stroke-ban OTKA Zárójelentés A téma megnevezése: Az ösztrogén receptor gén polimorfizmus és a lipoproteinek, valamint egyes alvadási tényezők kapcsolata. Az ösztrogén receptor gén polimorfizmus szerepe a cardiovascularis

Részletesebben

Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt HU-0115/NA/2008-3/ÖP-9 ÚJ TERÁPIÁS CÉLPONTOK AZONOSÍTÁSA GENOMIKAI MÓDSZEREKKEL

Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt HU-0115/NA/2008-3/ÖP-9 ÚJ TERÁPIÁS CÉLPONTOK AZONOSÍTÁSA GENOMIKAI MÓDSZEREKKEL Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt HU-0115/NA/2008-3/ÖP-9 ÚJ TERÁPIÁS CÉLPONTOK AZONOSÍTÁSA GENOMIKAI MÓDSZEREKKEL KÖZÖS STRATÉGIA KIFEJLESZTÉSE MOLEKULÁRIS MÓDSZEREK ALKALMAZÁSÁVAL

Részletesebben

Orális antikoaguláns kezelés biztonságos monitorozása kórházi környezetben, elsıdleges betegellátásban és beteg önellenırzés során

Orális antikoaguláns kezelés biztonságos monitorozása kórházi környezetben, elsıdleges betegellátásban és beteg önellenırzés során Orális antikoaguláns kezelés biztonságos monitorozása kórházi környezetben, elsıdleges betegellátásban és beteg önellenırzés során Ajzner Éva Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Jósa András Oktató Kórház, Központi

Részletesebben

Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén

Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén Dr. Dallmann Klára A molekuláris biológia célja az élőlények és sejtek működésének molekuláris szintű

Részletesebben

Biológiai módszerek alkalmazása környezeti hatások okozta terhelések kimutatására

Biológiai módszerek alkalmazása környezeti hatások okozta terhelések kimutatására Szalma Katalin Biológiai módszerek alkalmazása környezeti hatások okozta terhelések kimutatására Témavezető: Dr. Turai István, OSSKI Budapest, 2010. október 4. Az ionizáló sugárzás sejt kölcsönhatása Antone

Részletesebben

AZ ÉLET KÉMIÁJA... ÉLŐ ANYAG SZERVEZETI ALAPEGYSÉGE

AZ ÉLET KÉMIÁJA... ÉLŐ ANYAG SZERVEZETI ALAPEGYSÉGE AZ ÉLET KÉMIÁJA... ÉLŐ ANYAG SZERVEZETI ALAPEGYSÉGE A biológia az élet tanulmányozásával foglalkozik, az élő szervezetekre viszont vonatkoznak a fizika és kémia törvényei MI ÉPÍTI FEL AZ ÉLŐ ANYAGOT? HOGYAN

Részletesebben

A PATHOGÉN AUTOANTITESTEK SZEREPE ÉS KIMUTATÁSA SZISZTÉMÁS LUPUS ERYTHEMATOSUSBAN

A PATHOGÉN AUTOANTITESTEK SZEREPE ÉS KIMUTATÁSA SZISZTÉMÁS LUPUS ERYTHEMATOSUSBAN A PATHOGÉN AUTOANTITESTEK SZEREPE ÉS KIMUTATÁSA SZISZTÉMÁS LUPUS ERYTHEMATOSUSBAN PH.D. ÉRTEKEZÉS SALLAI KRISZTINA KATALIN TÉMAVEZETŐ: PROF. GERGELY PÉTER SZIGORLATI BIZOTTSÁG TAGJAI: PROF. FEKETE BÉLA

Részletesebben

TRANSZPORTFOLYAMATOK A SEJTEKBEN

TRANSZPORTFOLYAMATOK A SEJTEKBEN 16 A sejtek felépítése és mûködése TRANSZPORTFOLYAMATOK A SEJTEKBEN 1. Sejtmembrán elektronmikroszkópos felvétele mitokondrium (energiatermelõ és lebontó folyamatok) citoplazma (fehérjeszintézis, anyag

Részletesebben

A hemosztázis vizsgálata

A hemosztázis vizsgálata A hemosztázis vizsgálata A véralvadási rendszer fontos szerepet tölt be a szervezet homeosztázisának fenntartásában. Ezt a szerepét a vaszkuláris endothél, a trombociták, pro- és antikoaguláns fehérjék

Részletesebben

BARANYA MEGYEI SZAKDOLGOZÓK VI. TUDOMÁNYOS NAPJA 2011. NOVEMBER 24. PÉCS

BARANYA MEGYEI SZAKDOLGOZÓK VI. TUDOMÁNYOS NAPJA 2011. NOVEMBER 24. PÉCS BARANYA MEGYEI SZAKDOLGOZÓK VI. TUDOMÁNYOS NAPJA Az ápoló szerepe a vénás tromboembóliás szövődmények megelőzésében és kezelésében 2011. NOVEMBER 24. PÉCS 1 Szervezőbizottság elnöke: Dr. Kriszbacher Ildikó

Részletesebben

Humán genom variációk single nucleotide polymorphism (SNP)

Humán genom variációk single nucleotide polymorphism (SNP) Humán genom variációk single nucleotide polymorphism (SNP) A genom ~ 97 %-a két különböző egyedben teljesen azonos ~ 1% különbség: SNP miatt ~2% különbség: kópiaszámbeli eltérés, deléciók miatt 11-12 millió

Részletesebben

Terhesség és immunitás 2012.03.02. Immunhematológiai terhesgondozás ÚHB Újszülöttek transzfúziója

Terhesség és immunitás 2012.03.02. Immunhematológiai terhesgondozás ÚHB Újszülöttek transzfúziója Egészségügyi szakdolgozók transzfúziológiai továbbképzése 2012. március 5-9. Immunhematológiai terhesgondozás ÚHB Újszülöttek transzfúziója Dr. Nemes Nagy Zsuzsa Országos Vérellátó Szolgálat Terhesség

Részletesebben

A légzési lánc és az oxidatív foszforiláció

A légzési lánc és az oxidatív foszforiláció A légzési lánc és az oxidatív foszforiláció Csala Miklós Semmelweis Egyetem Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet intermembrán tér Fe-S FMN NADH mátrix I. komplex: NADH-KoQ reduktáz

Részletesebben

Vizsgálatkérő és adatlapok a Győri Regionális Vérellátó Központnál Hatályos 2011. szeptember 1-1.1. verzió

Vizsgálatkérő és adatlapok a Győri Regionális Vérellátó Központnál Hatályos 2011. szeptember 1-1.1. verzió Vizsgálatkérő és adatlapok a Győri Regionális Vérellátó Központnál Hatályos 2011. szeptember 1-1.1. verzió Vérkészítmény igénylő 1. sz. adatlap Beteg neve:... Anyja neve:...... A beteg neme: férfi nő TAJ:

Részletesebben

A preventív vakcináció lényege :

A preventív vakcináció lényege : Vakcináció Célja: antigénspecifkus immunválasz kiváltása a szervezetben A vakcina egy olyan készítmény, amely fokozza az immunitást egy adott betegséggel szemben (aktiválja az immunrendszert). A preventív

Részletesebben

Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése, diagnosztikai alkalmazásai

Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése, diagnosztikai alkalmazásai Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése, diagnosztikai alkalmazásai Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése Kereskedelmi forgalomban kapható készülékek 1 Fogalmak

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ RHEUMATOID ARTHRITISBEN SZENVEDŐ BETEGEK SZÁMÁRA I. RHEUMATOID ARTHRITIS. origamigroup. www.origami.co.hu

BETEGTÁJÉKOZTATÓ RHEUMATOID ARTHRITISBEN SZENVEDŐ BETEGEK SZÁMÁRA I. RHEUMATOID ARTHRITIS. origamigroup. www.origami.co.hu BETEGTÁJÉKOZTATÓ RHEUMATOID ARTHRITISBEN SZENVEDŐ BETEGEK SZÁMÁRA I. RHEUMATOID ARTHRITIS origamigroup www.origami.co.hu I. Rheumatoid arthritis Sokat hallunk napjainkban az immunrendszernek az egészség

Részletesebben

Citoszkeleton. Sejtek rugalmassága. Polimer mechanika: Hooke-rugalmasság. A citoszkeleton filamentumai. Fogászati anyagtan fizikai alapjai 12.

Citoszkeleton. Sejtek rugalmassága. Polimer mechanika: Hooke-rugalmasság. A citoszkeleton filamentumai. Fogászati anyagtan fizikai alapjai 12. Fogászati anyagtan fizikai alapjai 12. Sejtek rugalmassága Citoszkeleton Eukariota sejtek dinamikus vázrendszere Három fő filamentum-osztály: A. Vékony (aktin) B. Intermedier C. Mikrotubulus Polimerizáció:

Részletesebben

Molekuláris genetikai vizsgáló. módszerek az immundefektusok. diagnosztikájában

Molekuláris genetikai vizsgáló. módszerek az immundefektusok. diagnosztikájában Molekuláris genetikai vizsgáló módszerek az immundefektusok diagnosztikájában Primer immundefektusok A primer immundeficiencia ritka, veleszületett, monogénes öröklődésű immunhiányos állapot. Családi halmozódást

Részletesebben

NÖVÉNYGENETIKA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

NÖVÉNYGENETIKA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A NÖVÉNYGENETIKA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYI TÁPANYAG TRANSZPORTEREK az előadás áttekintése A tápionok útja a növényben Növényi tápionok passzív és

Részletesebben

Az ophthalmopathia autoimmun kórfolyamatára utaló tényezôk Bizonyított: A celluláris és humorális autoimmun folyamatok szerepe.

Az ophthalmopathia autoimmun kórfolyamatára utaló tényezôk Bizonyított: A celluláris és humorális autoimmun folyamatok szerepe. Az ophthalmopathia autoimmun kórfolyamatára utaló tényezôk Bizonyított: A celluláris és humorális autoimmun folyamatok szerepe. szemizom, retrobulbaris kötôszövet, könnymirigy elleni autoantitestek exophthalmogen

Részletesebben

Súlyos infekciók differenciálása a rendelőben. Dr. Fekete Ferenc Heim Pál Gyermekkórház Madarász utcai Gyermekkórháza

Súlyos infekciók differenciálása a rendelőben. Dr. Fekete Ferenc Heim Pál Gyermekkórház Madarász utcai Gyermekkórháza Súlyos infekciók differenciálása a rendelőben Dr. Fekete Ferenc Heim Pál Gyermekkórház Madarász utcai Gyermekkórháza Miért probléma a lázas gyermek a rendelőben? nem beteg - súlyos beteg otthon ellátható

Részletesebben

Új lehetőségek az immunadszorpciós kezelésben. III. Terápiás Aferezis Konferencia, Debrecen Bielik Norbert

Új lehetőségek az immunadszorpciós kezelésben. III. Terápiás Aferezis Konferencia, Debrecen Bielik Norbert Új lehetőségek az immunadszorpciós kezelésben III. Terápiás Aferezis Konferencia, Debrecen Bielik Norbert TheraSorb aferézis rendszer teljes megoldást kínál a következő applikációkra: Immunadszorpció (totál

Részletesebben

A véralvadás zavarai II

A véralvadás zavarai II A véralvadás zavarai II Rácz Olivér Miskolci Egyetem Egészségügyi kar Oliver Rácz Felosztás A. VÉRZÉKENYSÉG (HEMORRHAGIKUS DIATHESIS) A1. VÉRLEMEZKÉK ZAVARAI (kevés, vagy hibás) A2. KOAGULOPÁTIÁK A3. AZ

Részletesebben

Terhesgondozás, ultrahangvizsgálat Dr. Tekse István. www.szulesz-nogyogyaszt.hu

Terhesgondozás, ultrahangvizsgálat Dr. Tekse István. www.szulesz-nogyogyaszt.hu Terhesgondozás, ultrahangvizsgálat Dr. Tekse István www.szulesz-nogyogyaszt.hu 1. Fogamzás előtti ( praeconceptionalis ) tanácsadás, gondozás 2. Kismamák gondozása a szülésig 1. A kismama és fejlődő magzatának

Részletesebben

Vérplazma fehérjék és sejtkomponensek mint a fibrinolízis modulátorai

Vérplazma fehérjék és sejtkomponensek mint a fibrinolízis modulátorai Vérplazma fehérjék és sejtkomponensek mint a fibrinolízis modulátorai Doktori értekezés Gombás Judit Semmelweis Egyetem Molekuláris Orvostudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Kolev Kraszimir egyetemi

Részletesebben

Újabb ismeretek a Graves-ophthalmopathia kórisméjében

Újabb ismeretek a Graves-ophthalmopathia kórisméjében Újabb ismeretek a Graves-ophthalmopathia kórisméjében Dr. Molnár Ildikó 2004 Tézisek Az utóbbi 11 évben végzett tudományos munkám új eredményei 1. Graves-kórhoz társult infiltratív ophthalmopathia kialakulásában

Részletesebben

Kevéssé fejlett, sejthártya betüremkedésekből. Citoplazmában, cirkuláris DNS, hisztonok nincsenek

Kevéssé fejlett, sejthártya betüremkedésekből. Citoplazmában, cirkuláris DNS, hisztonok nincsenek 1 A sejtek felépítése Szerkesztette: Vizkievicz András A sejt az élővilág legkisebb, önálló életre képes, minden életjelenséget mutató szerveződési egysége. Minden élőlény sejtes szerveződésű, amelyek

Részletesebben

Pajzsmirigy specifikus Calcitonin Tg Tg-Ab? Általános

Pajzsmirigy specifikus Calcitonin Tg Tg-Ab? Általános 1 A pajzsmirigy carcinomák utánkövetésének laboratóriumi módszereiről, a thyreoglobulin meghatározás gondja Toldy Erzsébet, Szombathely Szeged, Orvostovábbképzés 2009. november Rutinban mérhető pajzsmirigy

Részletesebben

ZSÍRSAVAK OXIDÁCIÓJA. FRANZ KNOOP német biokémikus írta le először a mechanizmusát. R C ~S KoA. a, R-COOH + ATP + KoA R C ~S KoA + AMP + PP i

ZSÍRSAVAK OXIDÁCIÓJA. FRANZ KNOOP német biokémikus írta le először a mechanizmusát. R C ~S KoA. a, R-COOH + ATP + KoA R C ~S KoA + AMP + PP i máj, vese, szív, vázizom ZSÍRSAVAK XIDÁCIÓJA FRANZ KNP német biokémikus írta le először a mechanizmusát 1 lépés: a zsírsavak aktivációja ( a sejt citoplazmájában, rövid zsírsavak < C12 nem aktiválódnak)

Részletesebben

Véralvadásgátló hatású pentaszacharidszulfonsav származék szintézise

Véralvadásgátló hatású pentaszacharidszulfonsav származék szintézise Véralvadásgátló hatású pentaszacharidszulfonsav származék szintézise Varga Eszter IV. éves gyógyszerészhallgató DE-GYTK GYÓGYSZERÉSZI KÉMIAI TANSZÉK Témavezető: Dr. Borbás Anikó tanszékvezető, egyetemi

Részletesebben

Súlyos sérülésekhez társuló vérzés ellátása - európai ajánlás

Súlyos sérülésekhez társuló vérzés ellátása - európai ajánlás Súlyos sérülésekhez társuló vérzés ellátása - európai ajánlás 2010 - Nardai Gábor, Péterfy Kórház, Baleseti Központ XI. Magyar Sürgősségi Orvostani Kongresszus, 2010 Debrecen Súlyos sérülésekhez társuló

Részletesebben

HUMAN IMMUNDEFICIENCIA VÍRUS (HIV) ÉS AIDS

HUMAN IMMUNDEFICIENCIA VÍRUS (HIV) ÉS AIDS HUMAN IMMUNDEFICIENCIA VÍRUS (HIV) ÉS AIDS Dr. Mohamed Mahdi MD. MPH. Department of Infectology and Pediatric Immunology University of Debrecen (MHSC) 2012 Diagnózis HIV antitest teszt: A HIV ellen termel

Részletesebben

Gyógyszeres kezelések

Gyógyszeres kezelések Gyógyszeres kezelések Az osteogenesis imperfecta gyógyszeres kezelésében számos szert kipróbáltak az elmúlt évtizedekben, de átütő eredménnyel egyik se szolgált. A fluorid kezelés alkalmazása osteogenesis

Részletesebben

A thromboembóliás betegségek prevenciója és népegészségügyi jelentısége

A thromboembóliás betegségek prevenciója és népegészségügyi jelentısége A thromboembóliás betegségek prevenciója és népegészségügyi jelentısége Prof. Dr. Domján Gyula Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Népegészségtani Intézet Bevezetı gondolatok A VTE Magyarországon

Részletesebben

Immunológia alapjai 5-6. előadás MHC szerkezete és genetikája, és az immunológiai felismerésben játszott szerepe. Antigén bemutatás.

Immunológia alapjai 5-6. előadás MHC szerkezete és genetikája, és az immunológiai felismerésben játszott szerepe. Antigén bemutatás. Immunológia alapjai 5-6. előadás MHC szerkezete és genetikája, és az immunológiai felismerésben játszott szerepe. Antigén bemutatás. Az immunrendszer felépítése Veleszületett immunitás (komplement, antibakteriális

Részletesebben

Tájékoztató a Down szűrésről Első trimeszteri KOMBINÁLT TESZT

Tájékoztató a Down szűrésről Első trimeszteri KOMBINÁLT TESZT Tájékoztató a Down szűrésről Első trimeszteri KOMBINÁLT TESZT A terhességek kb. 1%-ában az újszülött teljesen egészséges szülőktől súlyos szellemi vagy testi fogyatékkal születik. A veleszületett értelmi

Részletesebben

Terhes nık véralvadási paramétereinek monitorozása, fibrinogén eredmények statisztikai elemzése

Terhes nık véralvadási paramétereinek monitorozása, fibrinogén eredmények statisztikai elemzése Terhes nık véralvadási paramétereinek monitorozása, fibrinogén eredmények statisztikai elemzése Réger Barbara, Füzin ziné Budos Julianna, Litter Ilona Baranya Megyei Kórh rház z Klinikai és Mikrobiológiai

Részletesebben

A citoszkeleton Eukarióta sejtváz

A citoszkeleton Eukarióta sejtváz A citoszkeleton Eukarióta sejtváz - Alak és belső szerkezet - Rugalmas struktúra sejt izomzat - Fehérjékből épül fel A citoszkeleton háromféle filamentumból épül fel Intermedier filamentum mikrotubulus

Részletesebben

MINTAJEGYZŐKÖNYV A VÉRALVADÁS VIZSGÁLATA BIOKÉMIA GYAKORLATHOZ

MINTAJEGYZŐKÖNYV A VÉRALVADÁS VIZSGÁLATA BIOKÉMIA GYAKORLATHOZ MINTAJEGYZŐKÖNYV A VÉRALVADÁS VIZSGÁLATA BIOKÉMIA GYAKORLATHOZ Feladatok 1. Teljes vér megalvasztása rekalcifikálással 1.1 Gyakorlat kivitelezése 1.2 Minta jegyzőkönyv 2. Referenciasor készítése fehérjeméréshez

Részletesebben

TUDOMÁNYOS ÜLÉST május 09-én (hétfôn) órakor a DAB székházban. (Debrecen, Thomas Mann u. 49.) rendez, melyre tisztelettel meghívjuk.

TUDOMÁNYOS ÜLÉST május 09-én (hétfôn) órakor a DAB székházban. (Debrecen, Thomas Mann u. 49.) rendez, melyre tisztelettel meghívjuk. Meghívó A Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kara a Debreceni Akadémiai Bizottság Orvostudományi Szakbizottsága a DE ÁOK LMI Klinikai Laboratóriumi Kutató Tanszék közremûködésével 2016. május 09-én

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 Az orvosi

Részletesebben

Kardiovaszkuláris Rendszer Farmakológiájának újdonságai

Kardiovaszkuláris Rendszer Farmakológiájának újdonságai Kardiovaszkuláris Rendszer Farmakológiájának újdonságai 2011 március 10 Kutatás napjainkban Molekuláris szint új stratégiák kidolgozása megelőzésre és kezelésre Kulcsfontosságú gének azonosítása Molekulák

Részletesebben