J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 17/2014 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése december 11. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének december 11-én 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Helye: Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Tanácskozó terme, Tárnok, Dózsa György út Jelen vannak: Szolnoki Gábor Károly polgármester Radics Ernő alpolgármester dr. Bánovics István Hegedűs Márta Éva Klemné Zabó Ágnes Szalai Ferenc Szoloszkáné Lepnyák Alíz Zombori Ferenc dr. Zsigmond Réka Távolmaradók: - Később érkezett: Tanácskozási joggal jelen van: dr. Simon Mária jegyző dr. Jenei-Kiss Gergely aljegyző Jelen vannak: Diósi Zsuzsa pénzügyi irodavezető Heffnerné Kiss Erika adó irodavezető Pátrovits Zsolt műszaki csoportvezető Révész Krisztina személyi titkár Pajter-Szivák Zsuzsa jegyzőkönyvvezető Vendégek: Ékes Gábor Érdi Járási Hivatal Kürthy Miklósné TSZVSZ intézményvezető Halmos Ágnes Köz-Ért KFt. Szalai Nikolett rendezvény- és marketingszervező 2

3 Szolnoki Gábor polgármester: köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 9 fővel határozatképes. Szavazásra bocsátja a kiküldött napirend elfogadását. Tárgy: Napirend elfogadása 170/ (XII. 11.) Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alábbiak szerint fogadja el napirendjét: NAPIREND Polgármesteri beszámoló Lejárt határozatokról szóló beszámoló 1.) Étkezési térítési díjakról szóló rendeletek módosítása 2.) Előterjesztés önkormányzati folyószámlahitel szerződésről 3.) Tájékoztató a Belügyminiszter által kiírásra kerülő évi Startmunka Mintaprogramról 4.) Javaslat szociális tárgyú döntésekről 5.) Javaslat az ÉTH Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára 6.) Javaslat a Polgármesteri Hivatal SzMSz-ének módosítására 7.) Javaslat a Képviselő-testület évi I. féléves munkatervére 8.) Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése (zárt anyagként kezelendő) 9.) Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése (598/3 hrsz.- ú ingatlan) (zárt anyagként kezelendő) 10.) A tárnoki 2202/8 hrsz-ú ingatlan eladása (zárt anyagként kezelendő) 11.) Döntés személyi kérdésben (zárt anyagként kezelendő) 3

4 Szolnoki Gábor polgármester: javasolja, hogy vegyék fel napirendre a javaslat a TSP Összefogás Közalapítvány működési támogatására tárgyú előterjesztést. Szavazásra bocsátja a javaslatot. Tárgy: sürgősségi napirend 171/ (XII. 11.) Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alábbi napirendi pontot veszi még fel napirendje közé: Javaslat a TSP Összefogás Közalapítvány működési támogatására Szolnoki Gábor polgármester: megkérdezi Szalai Nikolettet, hogy az őt érintő személyi kérdésben kéri-e a zárt tárgyalást. Szalai Nikolett: kéri, hogy zárt ülésen tárgyalja a képviselő-testület. Szolnoki Gábor polgármester: javasolja, hogy az eredeti 8., 9. és 10. napirendi pontokat zárt ülésen tárgyalja a képviselő-testület. Szavazásra bocsátja a javaslatot. Tárgy: zárt napirend 172/ (XII. 11.) Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alábbi napirendi pontokat zárt ülésen tárgyalja: Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése (zárt anyagként kezelendő) Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése (598/3 hrsz.- ú ingatlan) (zárt anyagként kezelendő) A tárnoki 2202/8 hrsz-ú ingatlan eladása (zárt anyagként kezelendő) Szolnoki Gábor polgármester: javasolja, hogy a sürgősséggel felvett napirendi pontot a zárt napirendek előtt tárgyalja a képviselő-testület. Szavazásra bocsátja a napirend elfogadását a módosítással együtt. 4

5 Tárgy: napirend 173/ (XII. 11.) Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alábbiak szerint fogadja el napirendjét: NAPIREND Polgármesteri beszámoló Lejárt határozatokról szóló beszámoló 1.) Étkezési térítési díjakról szóló rendeletek módosítása 2.) Előterjesztés önkormányzati folyószámlahitel szerződésről 3.) Tájékoztató a Belügyminiszter által kiírásra kerülő évi Startmunka Mintaprogramról 4.) Javaslat szociális tárgyú döntésekről 5.) Javaslat az ÉTH Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára 6.) Javaslat a Polgármesteri Hivatal SzMSz-ének módosítására 7.) Javaslat a Képviselő-testület évi I. féléves munkatervére 8.) Javaslat a TSP Összefogás Közalapítvány működési támogatására 9.) Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése (zárt ülés) 10.) Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése (598/3 hrsz.- ú ingatlan) (zárt ülés) 11.) A tárnoki 2202/8 hrsz-ú ingatlan eladása (zárt ülés) 12.) Döntés személyi kérdésben (zárt ülés) 5

6 Szolnoki Gábor polgármester: köszönti az Érdi Járási Hivatal képviseletében megjelent Ékes Gábor urat. Elmondja, hogy az új szabályozás értelmében a járási hivatal képviselője mindig jelen lesz a képviselő-testületi üléseken. Polgármesteri beszámoló Lejárt határozatokról szóló beszámoló (A táblázatokat az 1. és 2. számú mellékletek tartalmazzák) Szolnoki Gábor polgármester: ismerteti a beszámolót. Kéri, hogy akinek kérdése van, tegye fel. Dr. Bánovics István: elmondja, hogy megdöbbenve látta az iskola ajtajára kiírva, hogy a tornaterem beázik. Kérdezi, hogy erről egyeztettek-e igazgató asszonnyal. Szolnoki Gábor polgármester: válasza, hogy nem. Elmondja, hogy kért egy hivatalos tájékoztatót a KLIK-től, de még nem érkezett meg. A KLIK működteti, ezért szerződés szerint nekik kell intézkedni. Ha garanciális, akkor jelezniük kell az önkormányzat felé. Amennyiben több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a beszámolók elfogadását. Tárgy: polgármesteri beszámoló lejárt határozatok 174/ (XII. 11.) Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a.) a november 19-től december 3-ig terjedő időszak eseményeiről tartott polgármesteri beszámolót tudomásul veszi. b.) A november 27-től december 10-ig terjedő időszak lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 1.) Étkezési térítési díjakról szóló rendeletek módosítása (Az előterjesztést a 3. számú melléklet tartalmazza) Szolnoki Gábor polgármester: ismerteti a napirendi pont tartalmát. Elmondja, hogy az étkezés költsége felülvizsgálatra került, az elmúlt években az alapanyagnorma árának emelkedését nem követte a térítési díj mértéke. Elmondja, hogy a bizottságok megtárgyalták, és elfogadásra javasolták. Dr. Simon Mária: felhívja rá a figyelmet, hogy a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet-tervezetben gépelési hiba történt, a térítési díj a 11. b) pont esetén nem 492, hanem 502 Ft. Kéri, hogy így fogadja el a rendelet-tervezetet a képviselő-testület. Hozzáteszi, hogy aljegyző úr már jelezte a bizottsági üléseken, a bizottságok tudnak róla. Szolnoki Gábor polgármester: kéri, hogy akinek kérdése van, tegye fel, amennyiben nincs, szavazásra bocsátja a rendelet-tervezet elfogadását. 6

7 (Rendeletalkotáskor 9 képviselő van jelen.) RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 4/2011. (II.11.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendeletet 9 igen szavazattal elfogadta a képviselő-testület. A polgármester megállapítja, hogy a 18/2014. (XII.15.) számú rendelet: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 4/2011. (II.11.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet. (A rendeletet az 1. számú rendeletmelléklet tartalmazza.) Szolnoki Gábor polgármester: szavazásra bocsátja a rendelet-tervezet elfogadását. RENDELET (Rendeletalkotáskor 9 képviselő van jelen.) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 5/2011. (II.11.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendeletet 9 igen szavazattal elfogadta a képviselő-testület. A polgármester megállapítja, hogy a 19/2014. (XII.15.) számú rendelet: A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 5/2011. (II.11.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet. (A rendeletet a 2. számú rendeletmelléklet tartalmazza.) 2.) Előterjesztés önkormányzati folyószámlahitel szerződésről (Az előterjesztést a 4. számú melléklet tartalmazza) Szolnoki Gábor polgármester: előadja az előterjesztést. Elmondja, hogy minden évben szerződést kötnek a bankkal a folyószámla hitelkeretről, melynek lényege, hogy ha átmeneti likviditási probléma adódik az önkormányzatnál, akkor az áthidalható legyen. Elmondja, hogy az elmúlt években sem használták fel ezt a hitelkeretet. Kéri, hogy akinek kérdése van, tegye fel, amennyiben nincs, szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. 7

8 Tárgy: folyószámlahitel szerződés 175/ (XII. 11.) Tárnok Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete 1. az OTP Bank Nyrt.-től történő folyószámlahitel felvételéről dönt. A hitel futamideje január 5-től december 21-ig tart, a rendelkezésre tartott összeg legfeljebb Ft. 2. figyelembe véve a mindenkor hatályos államháztartási jogszabályokat a hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául felajánlja az Önkormányzat saját bevételeit. 3. kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel-visszafizetés időtartama alatt a kért hitelt és járulékait a futamidő éveiben a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi. 4. felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti hitelre vonatkozóan az OTP Bank Nyrt.-nél eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, és a szerződést aláírja az Önkormányzat képviseletében. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Végrehajtást végzi: Gazdasági és Pénzügyi Iroda Határozatról értesítés kap: 1. Polgármester 2. Gazdasági és Pénzügyi Iroda 3. irattár 3.) Tájékoztató a Belügyminiszter által kiírásra kerülő évi Startmunka Mintaprogramról (Az előterjesztést az 5. számú melléklet tartalmazza) Szolnoki Gábor polgármester: felkéri jegyző asszonyt, hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet. Dr. Simon Mária: elmondja, hogy kiosztásra került egy módosító javaslat. A bizottságok megtárgyalták, és az a javaslat született, hogy a mezőgazdasági mintaprogramban induljon a képviselő-testület. Az I. határozati javaslat ezzel egészülne ki. A II. határozati javaslat kimarad, mert egyeztettek a munkaügyi központtal, és nem muszáj régió szinten kérniük a közmunkásokat. A III. határozati javaslat pedig úgy módosul, hogy a két fő felvételénél, ha nem találnak Tárnokon megfelelő közmunkást, akkor a munkaügyi központ más településről fog közvetíteni alkalmas embereket. Szolnoki Gábor polgármester: elmondja, hogy ez az előterjesztés arról szól, hogy megvizsgálják annak lehetőségét, hogy tudnak-e a startmunka program keretében mezőgazdasági programban indulni. Hozzáteszi, hogy a település középtávú fejlesztési terveiben egyértelműen megfogalmazódott, hogy érdemesebb lenne nagyobb hangsúlyt fektetni a mezőgazdaság fejlesztésére. Hozzáteszi, hogy ezzel párhuzamosan a hivatal elkezdi kidolgozni a start mintaprogram keretében a vízelvezetés karbantartására és biztosítására szolgáló pályázati anyagot. Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat. 8

9 Tárgy: Startmunka Mintaprogram 176/ (XII. 11.) Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a.) támogatja, hogy Tárnok Nagyközség Önkormányzata induljon a tavasszal kiírásra kerülő Belügyminisztérium által koordinált közfoglalkoztatási programokon. b.) úgy dönt, hogy ha kiírásra kerül a mezőgazdasági programban szeretne részt venni. c.) Felkéri a polgármestert, hogy dolgozza ki azokat az irányvonalakat, feltétel rendszereket, amelyek a program megvalósításához és a pályázat benyújtásához szükségesek. (feladat, terület, létszám, eszközök szükséglet, munkaidő, munkavédelmi eszközök, ellátó helyiség stb.) Felelős: polgármester Határidő: január 30. Határozatról értesítés kap: Polgármester Jegyzői Iroda Gazdasági és Pénzügyi Iroda irattár Tárgy: Startmunka Mintaprogram 177/ (XII. 11.) Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a.) az önkormányzathoz településfejlesztés feladatkörbe (mezőgazdasági mintaprogram teljes körű kidolgozására) 2 fő közmunkást vegyen fel december 15. napjától február 28-ig napjáig. A szükséges bér és járulékok fedezetét ,-Ft-ot az önkormányzat évi költségvetésének általános tartalékkerete terhére biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert, hogy amennyiben Tárnokon a feladatkör betöltésére megfelelő végzettségű közmunkás nem áll rendelkezésre, az illetékes munkaügyi központtól más településről kérjen feladat ellátására végzettséggel rendelkező szakembert. b.) javasolja, hogy a közmunkások helyileg 2461 Tárnok, Rákóczi út 38. sz. alatti önkormányzati épületben kerüljenek elhelyezésre. Felelős: polgármester Határidő: december 15. Végrehajtást végzi: Jegyzői Iroda Határozatról értesítés kap: Polgármester Jegyzői Iroda Gazdasági és Pénzügyi Iroda irattár 9

10 4.) Javaslat szociális tárgyú döntésekről (Az előterjesztést a 6. számú melléklet tartalmazza) Szolnoki Gábor polgármester: ismerteti a napirendi pont tartalmát. Elmondja, hogy jelzőrendszeres házi segítségnyújtást az önkormányzat évek óta biztosítja az arra rászorulóknak. A hajléktalan személyek átmeneti ellátásának biztosítására mindig Érddel kötnek megállapodást. A tavalyi évben is volt két olyan alkalom, amikor olyan krízishelyzetbe kerültek egyedülálló személyek a téli időszakban, hogy a családsegítő szolgálat úgy döntött, hogy elhelyezi őket. Véleménye szerint ennek biztosítása alapvető kötelezettségük. Kéri, hogy akinek kérdése van, tegye fel, amennyiben nincs, szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat. Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 178/ (XII. 11.) Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 1. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást biztosítja az érintett tárnoki lakosok számára, ezért Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatával augusztus 24. napján kötött feladat-ellátási szerződés időbeli hatályát december 31. napjára módosítja, egyidejűleg az önkormányzat évi költségvetésében erre a célra ,- Ft-ot biztosít. 2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a.) a feladat-ellátási szerződést a évre kösse meg, b.) a ,-Ft tervezéséről a évi költségvetés összeállításakor intézkedjen. Felelős: Polgármester Határidő: 2a.) pont december 31. 2b) pont évi költségvetés beterjesztése A határozatról értesítést kap: Polgármester Érd Megyei Jogú Város polgármestere Igazgatási Iroda vezetője Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője Tárnoki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője irattár Határozathozatalkor 9 képviselő van jelen.) Tárgy: hajléktalan személyek átmeneti ellátása 179/ (XII. 11.) Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 1.) a hajléktalan személyek átmeneti ellátását biztosítja az érintett tárnoki lakosok számára, ezért a évre január 1. napjától március 31. napjáig feladat-ellátási szerződést köt Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatával. 2.) a képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a.) a feladat-ellátási szerződést a évre kösse meg b.) a ,-Ft tervezéséről a évi költségvetés összeállításakor intézkedjen. 10

11 A határozatról értesítést kap: Polgármester Érd Megyei Jogú Város polgármestere Igazgatási Iroda vezetője Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője Tárnoki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője irattár Felelős: Polgármester Határidő: 2. a.) pont december b) pont évi költségvetés beterjesztése 5.) Javaslat az ÉTH Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára (Az előterjesztést a 7. számú melléklet tartalmazza) Szolnoki Gábor polgármester: előadja az előterjesztést. Elmondja, hogy változás állt be a könyvvizsgáló személyében, és ezt meg kell erősítenie a tulajdonosi körnek. Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Tárgy: ÉTH Kft. könyvvizsgáló 180/ (XII. 11.) Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 1.) az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának a Leitner + Leitner Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.-t (H 1027 Budapest, Kapás u Víziváros Office Center B/V) Személy szerint: Siklós Mártát (Édesanyja neve: Barna Piroska; Lakcíme: 2045 Törökbálint, Balassi Bálint u. 42/B Kamarai engedély száma: ) javasolja megbízni. A könyvvizsgálót 5 évre javasolja megbízni január 1-jétől. 2.) Felhatalmazza a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntését a taggyűlésben képviselje, és a testület döntésének megfelelően szavazzon. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Végrehajtást végzi: polgármester A határozatról értesítést kap: Polgármester ÉTH ügyvezetője irattár 11

12 6.) Javaslat a Polgármesteri Hivatal SzMSz-ének módosítására (Az előterjesztést a 8. számú melléklet tartalmazza) Szolnoki Gábor polgármester: felkéri jegyző asszonyt ismertesse a módosításokat. Dr. Simon Mária: elmondja, hogy egy változás lenne, hogy létrehoznának egy vagyongazdálkodási-környezetvédelmi csoportot. A vagyongazdálkodást eddig két iroda látta el, így nem működött zökkenőmentesen. A vagyongazdálkodási csoport létrejöttével, ugyanazok a dolgozók bekerülnének egy csoportba egy csoportvezető irányítása alá. A műszaki feladatok pedig jelentősen csökkentek az elmúlt időszakban, így a műszaki csoport vezetője kikerülne, és mint műszaki referens a jegyzői irodán dolgozna tovább. Szolnoki Gábor polgármester: kéri, hogy akinek kérdése van, tegye fel, amennyiben nincs, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Tárgy: Polgármesteri Hivatal SzMSz-ének módosítása 181/ (XII. 11.) Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete január 1. napi hatállyal jóváhagyja a Tárnoki Polgármesteri Hivatal - határozat mellékletét képező szervezeti és működési szabályzatát. Határozatról értesítést kap: 5. Polgármester 6. Jegyzői Iroda 7. Igazgatási Iroda 8. irattár 7.) Javaslat a Képviselő-testület évi I. féléves munkatervére (Az előterjesztést a 9. számú melléklet tartalmazza) Szolnoki Gábor polgármester: ismerteti a napirendi pont tartalmát. Elmondja, hogy kivételesen január hónapban is tartanának ülést. Dr. Simon Mária: kiegészíti azzal, hogy a cél az, hogy a költségvetési rendelet elfogadására január 30-án sor kerüljön, mert a költségvetési törvény kihirdetését követő 45 napon belül kell tárgyalniuk a költségvetési rendeletet. Szolnoki Gábor polgármester: amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 12

13 Tárgy: évi I. féléves munkaterv 182/ (XII. 11.) Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - a határozat mellékletét képező évi I. féléves munkatervét elfogadja. A határozatról értesítést kapnak az SZMSZ-ben meghatározottak, valamint az érintettek. 8.) Javaslat a TSP Összefogás Közalapítvány működési támogatására (Az előterjesztést a 10. számú melléklet tartalmazza) Szolnoki Gábor polgármester: előadja az előterjesztést. Elmondja, hogy az alapítvány működésképtelenné vált az elmúlt években, Pusztazámor és Sóskút bejelentette, hogy nem kíván az alapítvánnyal foglalkozni, Tárnok számára azonban érték, hiszen közalapítvány létrehozására ma már nincs mód. Az alapítvány működéséhez szükséges ez a Ft-os támogatás. Kéri, hogy akinek kérdése van, tegye fel, amennyiben nincs, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Tárgy: TSP Összefogás Közalapítvány működési támogatása 183/ (XII. 11.) Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 1.) az önkormányzat által létrehozott TSP Összefogás Közalapítvány részre ,-Ft működési támogatást biztosít az önkormányzat évi költségvetésének működési céltartalék kerete terhére. 2.) Felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban jóváhagyott összeg előirányzatosításáról a évi költségevetési rendelet soron következő módosításakor gondoskodjon. Határidő: 1.) azonnal 2.) a költségvetési rendelet soron következő módosítása Felelős: polgármester Végrehajtást végzi: Gazdasági és Pénzügyi Iroda Határozatról értesítést kap: 1. Polgármester 2. Kuratórium elnöke 3. Gazdasági és Pénzügyi Iroda 4. irattár A napirendi pontokat zárt ülésen tárgyalta a testület, melyről külön jegyzőkönyv készült számú melléklettel, és os számú határozatokkal. Kmf. Szolnoki Gábor Polgármester dr. Simon Mária Jegyző 13

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2011. július 12. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 12-én 18.00 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1/2015 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2015. január 30. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 30-án

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2012. április 2. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 2-án 9.00 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2012. február 28. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28-án 8.30 órai

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa Gy. út 150. 23-387-041

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa Gy. út 150. 23-387-041 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa Gy. út 150. 23-387-041 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. december 11-ei

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről.

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. Időpontja: 2013. augusztus 22. 19:20 órai kezdettel Helye: Kiskunlacháza Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: polgármester Dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésén, 2012. május 16-án a Polgármesteri Hivatal B épületi alpolgármesteri tárgyalójában. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a kiküldött napirendi pontokat 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja.

JEGYZŐKÖNYV. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a kiküldött napirendi pontokat 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 5-én, 10.00 órakor kezdődő rendkívüli, nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal alpolgármesteri tárgyalójában. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 8/2015 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2015. május 28. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/21/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2011. június 16. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 16-án 9.00 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2011. augusztus 18. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 18-án 17.00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2015 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2015. április 23. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április

Részletesebben

ERDŐKERTES JEGYZŐKÖNYVE

ERDŐKERTES JEGYZŐKÖNYVE 11/2014/J ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚLIUS 23-ÁN MEGTARTOTT NYILVÁNOS RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Az ülésen alkotott rendeletek és hozott határozatok jegyzéke: 54/2014.

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 107/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. június 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E HATÁROZAT száma 130/2013. (VI.12.) önkormányzati határozat 131/2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2011. április 21. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 21-én 17.00

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Hivatalának Tanácskozóterme, Maglóca

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Hivatalának Tanácskozóterme, Maglóca Maglóca Község Képviselő-testülete 2-8/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. december 1-jén tartott nyilvános üléséről, közmeghallgatásáról. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 3/2015 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2015. március 19. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. Időpont: 2010. május 26. Helyszín: Községi Önkormányzat székhelye, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u.

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok:64-67/2013. (VI. 21.) számú határozatok d.

Részletesebben

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Szám: 01-377/2012/6. BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 2012. április 25. 6. számú jegyzőkönyv 1 Határozatok: 25/2012. (IV.25.) számú Képviselő-testület

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. augusztus 7.- én 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 09- én megtartott soron kívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 09- én megtartott soron kívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 09- én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Czédly

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2011. október 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én 17.00

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 24-n megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 24-n megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 24-n megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 97-99 /2012. (XI. 24.) számú határozatok.

Részletesebben

1. napirendi pont: Döntés a Gyömrői 028/41 hrsz-ú külterületi szántó Magyar Agrár- Élelmiszergazdasági és

1. napirendi pont: Döntés a Gyömrői 028/41 hrsz-ú külterületi szántó Magyar Agrár- Élelmiszergazdasági és JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án, 8.45 órakor kezdődő rendkívüli, ülésén, a Polgármesteri Hivatal alpolgármesteri tárgyalójában. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 127/2011.(VII.29.) 128/2011.(VII.29.) 129/2011.(VII.29.) 130/2011.(VII.29.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. november 21.- én 17 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-14/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Hivatalának Tanácskozóterme, Maglóca

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Hivatalának Tanácskozóterme, Maglóca Maglóca Község Képviselő-testülete 2-9/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. november 16-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 20-án 16 órakor a Községháza tárgyalótermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének és Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 10-én a Sárbogárdi Polgármesteri

Részletesebben

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Szám: 38-8/2010. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. május 27-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-18/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17. napján

Részletesebben

2/2014. Kishartyán Községi Önkormányzat február 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyve

2/2014. Kishartyán Községi Önkormányzat február 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 2/2014. Kishartyán Községi Önkormányzat 2014. február 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 1 Jegyzőkönyv Készült: Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 19-én 15.00 órakor

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. április 29-én 13.00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 15-én a Mérges Községházban megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Balázs

Részletesebben

1. Beszámoló az önkormányzat és intézményei évi gazdálkodásáról és pénzmaradványának elszámolásáról

1. Beszámoló az önkormányzat és intézményei évi gazdálkodásáról és pénzmaradványának elszámolásáról Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2009. április 28-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2010. szeptember 16. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 16-án

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én (hétfő) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-én 19 óra

Részletesebben

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 76/2012. (VI. 25.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. június 25-ei ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 1. Lejárt határidejű határozatokról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14.-én 16,00 órakor megtartott RENDKÍVÜLI üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14.-én 16,00 órakor megtartott RENDKÍVÜLI üléséről JEGYZŐKÖNYV 2009. július 14.-én 16,00 órakor megtartott RENDKÍVÜLI üléséről Az ülés helye: Az ülés vezetője: A Képviselő-testületből jelen vannak: A Képviselő-testületből távol vannak: Hivatalból jelen

Részletesebben

Ecsegfalva Község Önkormányzata 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/ ,

Ecsegfalva Község Önkormányzata 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/ , Ecsegfalva Község Önkormányzata, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/487-100, e-mail: ecsegfalva@t-online.hu 973-10/2015.ikt.sz J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015.

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 43/2012. (III. 29.) 44/2012. (III. 29.) 45/2012. (III. 29.) 46/2012.

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 7 fő képviselő jelen van.

J E G Y ZŐKÖNYV. A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 7 fő képviselő jelen van. 1 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2011. január 3. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Cseh Béla Héri Viktor Nádasdi Frida Palsics

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzata 62/2016.(III.18.)HÖ. sz. határozata

Hajdúhadház Város Önkormányzata 62/2016.(III.18.)HÖ. sz. határozata Hajdúhadház Város Önkormányzata 62/2016.(III.18.)HÖ. sz. határozata Hajdúhadházi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(III.5.)HMCSGYIT.

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 6/2012. (IV. 13.) A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. szeptember 25.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 19.00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2009. augusztus 13-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. J e l e n v a n n a k:

J e g y z ő k ö n y v. J e l e n v a n n a k: J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. április 18-án megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Balkány Város Polgármesteri Hivatala 4233 Balkány Rákóczi

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV

9. számú JEGYZŐKÖNYV 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. április 29. napján 18 óra 30 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott nyílt rendkívüli Képviselőtestületi

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 93-96/2013. (IX. 17.) számú határozat.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. július 15-én 8,30 órakor Apc község Önkormányzatának a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott - rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 11/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 4-én 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő napirend szerint tartsa az ülését, az alábbi kiegészítésekkel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő napirend szerint tartsa az ülését, az alábbi kiegészítésekkel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/2/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 4. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testülete ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testülete ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. december 4. ) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. december 4-én 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 28-án, 18 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 28-án, 18 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-4/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 28-án,

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szám: 39/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szám: 39/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szám: 39/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 6-án, (pénteken) 8:45 órakor megtartott rendkívüli nyilvános ülésén

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyaló Ülés ideje: 2013. november 18. Az ülésre meghívottak: Bencze

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének:

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: a.) jegyzőkönyve b.) tárgysorozata c.) határozatai 2-8/2013 d.) melléletei N A P I R E N

Részletesebben

A Képviselő-testület szeptember 25-i ülésének határozatai

A Képviselő-testület szeptember 25-i ülésének határozatai A Képviselő-testület 2014. szeptember 25-i ülésének határozatai 340/2014.(IX.25.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a zárt ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének elfogadja

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2009. november 19-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2009. november 19-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2009. november 19-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Bordás Imre polgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend: 3./ Javaslat a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet és szöveges beszámoló elfogadására

Jegyzőkönyv. Napirend: 3./ Javaslat a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet és szöveges beszámoló elfogadására Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 26-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 10-én 17,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 9-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 9-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2013/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. május 9-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 16-án (hétfő) de.: 9.00 órára összehívott rendkívüli ülésén Jelen vannak: Hamza Gábor polgármester, Tóth

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK Kistelek Képviselő-testület 2013. október 03-án tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa az ülését:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa az ülését: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/9/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 98 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 18-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 42/2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Lőrinci Közösségi Házban Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. január 26-i rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Víg Zoltán polgármester Pálinkás Péter alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 7/2014 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2014. május 28. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. október 29-i együttes üléséről Helye: Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. január 23-án (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

Határozatok: - 41/2013. (IV. 4.) számú határozat: Simon János és Czibere József kérelme a művelődési ház bérlésére vonatkozóan

Határozatok: - 41/2013. (IV. 4.) számú határozat: Simon János és Czibere József kérelme a művelődési ház bérlésére vonatkozóan Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 4.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. könyve c. határozatok:41/2013. (IV. 4.) számú határozat d. rendeletek:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ A Szerencsi Rendőrkapitányság beszámolója a 2009.évi munkáról Előadó: dr. Bogyay Ferenc r. alezredes, kapitányságvezető

Jegyzőkönyv. 3./ A Szerencsi Rendőrkapitányság beszámolója a 2009.évi munkáról Előadó: dr. Bogyay Ferenc r. alezredes, kapitányságvezető Jegyzőkönyv Készült: 2010.július 29-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós Csaba

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 16.-án 17 óra 30

Részletesebben

4/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról. használatáról

4/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról. használatáról 188 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. november 23-án 14 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 21/2013.

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő /

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő / 1 Tormásliget Község Önkormányzat 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tormásliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án 17.30 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Kastélyépület

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 13-án megtartott nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 13-án megtartott nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 13-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 88-92/2013. (IX. 13.) számú határozat. d. rendeletek:

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. június 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. június 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. június 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással hozta meg alábbi határozatát. 84/2012. (VI.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szabó István Balázs képviselő (7 fő) Kerekesné Molnár Krisztina pénzügyi elődadó I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Szabó István Balázs képviselő (7 fő) Kerekesné Molnár Krisztina pénzügyi elődadó I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 3/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án 15.30 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. október 31.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. október 31-én 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba Ügyszám: 11/1-3/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 11-én 16.00 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-án 16 órakor a Községháza tárgyaló termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.sz.: 622 12/2013. Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 22 én de. 08 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott

Részletesebben