1. A közalapítvány elnevezése: Törökkoppányi Iskoláért Közalapítvány. 2. A közalapítvány székhelye: 7285 Törökkoppány, Kossuth Lajos utca 66.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. A közalapítvány elnevezése: Törökkoppányi Iskoláért Közalapítvány. 2. A közalapítvány székhelye: 7285 Törökkoppány, Kossuth Lajos utca 66."

Átírás

1 ALAPÍTÓ OKIRAT Törökkppány Község Önkrmányzatának Képviselő-testülete, mint alapító - A közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény vnatkzó rendelkezései alapján a 73/1993.(XI.29.) számú képviselőtestületi határzatával évben alapíttt és a Smgy Megyei Bíróság Pk.20811/1994/1. szám alatti végzésével 454 szám alatt nyilvántartásba vett Törökkppányi Iskláért Közalapítványt (adószám: ) közhasznú szervezetként határzatlan időre, tartós közérdekű célra hzza létre a jelen alapító kiratban rögzített feltételekkel és tartalmmal a Smgy Megyei Bíróság Pk /1994/5/I. szám alatti végzésében fglalt módsításkkal egységes szerkezetben (a június 21. napján elfgadtt módsítás szövege: dőlt betűvel jelölve) 1. A közalapítvány elnevezése: Törökkppányi Iskláért Közalapítvány 2. A közalapítvány székhelye: 7285 Törökkppány, Kssuth Lajs utca A közalapítvány célja: Törökkppány ktatatási közfeladatának flyamats biztsítása a község közművelődési ellátásának fejlesztése, a jövő nemzedékének hatéknyabb, színvnalasabb nevelése, a felnőtt laksság önképzésének elősegítése. Anyagi frráskkal segíteni azt, hgy Törökkppányban a közktatás nagymértékben fejlődjön, a helyi ktatási intézményhálózat kibővítésével az ktatási lehetőségekhez való hzzájárulás célszerűbbé, ezáltal az ktatási rendszer teljeskörűvé váljn. Megszervezni a fenti nevelési, ktatási közfeladat ellátását, biztsítani az ahhz szükséges feltételeket. A közalapítvány célja tvábbá: A Törökkppányi Általáns Iskla és Napközitthns Óvda, Alapfkú Művészetktatási Intézmény anyagi segítése, az ktatás és nevelés személyi és tárgyi feltételeinek javítása Erősödjön és támgatásban részesüljön az iskla elismert és prgresszív pedagógiai erőfeszítése és az új pedagógiai módszerek alkalmazásában, a magas szintű ktatás tárgyi feltételeinek hsszú távú biztsítása. Az intézmény gyermekeinek, tanulóinak skldalú támgatása tanórai és a tanulásn kívüli tevékenységükben, amely színvnalasabb nevelést, ktatást elősegíti. A kiemelkedő tanulmányi eredmények támgatása, valamint a hátránys helyzetű gyermekek, diákk esélyegyenlőségének megteremtése. Különös tekintettel : az isklai ktatás anyagi-technikai feltételeinek javítása útján, a pedagógiai prgramk, eszközök fejlesztése ktatásban történő alkalmazása útján,

2 2 az isklai és közösségi életet gazdagító kulturális, művészeti, sprt tevékenységek segítésével, az isklai, tanulmányi, és sztálykirándulásk, színházlátgatásk, tábrzásk támgatása útján, az egészséges életmódra nevelés, és annak isklán belüli, illetve a lakókörnyezetben történő megteremtése támgatás útján, mentálhigiénés és prevenciós prgramk segítésével, környezettudats szemléltre való nevelés támgatásával, a tehetséges gyerekek ktatásának elősegítése, flyamats tehetséggndzás, a tanulmányi és más vetélkedők díjazásáhz való hzzájárulás útján, a nyelvtanulás ösztönzése külföldi cserekapcslat útján, a kiemelkedő pedagógusi tevékenység elérésének ösztönzése, segítése és elismerése útján, a rászruló, szciális vagy tanulmányi szempntból hátránys helyzetű diákk rendszeres vagy esetenkénti támgatása útján, a település közművelődési feladatainak segítésével. A közalapítvány e közcélk megvalósítása érdekében fejti ki közhasznú tevékenységét. 4. A közalapítvány jellege: A közalapítvány a 3. pntban meghatárztt célk elérése érdekében A közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény (tvábbiakban Khtv.) iban előírtaknak megfelelve közhasznú szervezet végzi tevékenységét, amely megfelel a Khtv. 26. c) pntjában megjelölt közhasznú tevékenységek közül az alábbiaknak: egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, nevelés és ktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, hátránys helyzetű csprtk társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, a magyarrszági nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határn túli magyarsággal kapcslats tevékenység, sprt, a munkavisznyban és a plgári jgi jgviszny keretében megbízás alapján flytattt sprttevékenység kivételével, közhasznú szervezetek számára biztsíttt - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető - szlgáltatásk, bűnmegelőzés és az áldzatvédelem Az alapítvány plitikai tevékenységet nem flytat, szervezete pártktól független, és azknak anyagi támgatást nem nyújt. A közalapítvány közhasznú szlgáltatásaiból bárki részesülhet.

3 3 5. A közalapítvány alapítója: Törökkppány Község Önkrmányzatának Képviselő-testülete, a 73/1993. (XI.29.) számú képviselőtestületi határzat alapján. A közalapítványhz való csatlakzás: A közalapítvány nyittt, ahhz pénzbeli vagy más vagyni jellegű támgatással, illetve egyéb vagyni értékű felajánlással bármely belföldi, vagy külföldi természetes személy, jgi személy, intézmény csatlakzhat, amennyiben a közalapítvány megfgalmaztt céljaival egyetért, és azkat vagyni hzzájárulásával támgatni kívánja. A közalapítványhz csatlakzó személy vagy szervezet a csatlakzáshz feltételeket nem szabhat. A csatalakzás elfgadásáról a kuratórium dönt. A kuratórium elutasíthatja azn célhz kötött felajánlásk elfgadását, amelyek esetében a megjelölt cél nem vagy csak részben illeszkedik a közalapítvány alapító kiratában megjelölt célkhz. 6. A közalapítvány kezelő szerve, képviselete: 6.1. A közalapítvány kezelője, ügyintéző, ügydöntő szerve az alapítók által létrehztt 5 (öt) tagú kuratórium. A kuratórium tagjainak megbízatása határzatlan időre szól. A kuratórium elnökét, és tagjait az alapítók az alábbiak szerint jelölik ki. A kuratórium elnöke és tagjai: Kurucz Tibr, a kuratórium elnöke lakik: 7285 Törökkppány, Táncsics utca 26. anyja neve: Kurucz Mária Szül.: Smgydöröcske, Geigerné Szabó Ildikó, a kuratórium tagja lakik: 7285 Törökkppány, Bajcsy-Zs. utca 29. anyja neve: Takács Pirska Szül.: Tab, Barta Judit, a kuratórium tagja lakik: 8658 Bábnymegyer, Dózsa György utca 46. anyja neve: Beneczki Ibly Szül.: Siófk, Shellné Csuti Renáta, a kuratórium tagja lakik: 7285 Törökkppány, Kssuth Lajs utca 92. anyja neve: Hrváth Erzsébet Szül.: Siófk, Geiger Ervinné, a kuratórium tagja lakik: 7285 Szrsad, Árpád u. 7. anyja neve: Kvács Irén Szül.: Tab, A kuratóriumt ly módn kell létrehzni, hgy abban az alapító sem közvetlenül, sem pedig közvetve nem gyakrlhat meghatárzó beflyást a közalapítvány vagynának felhasználására.

4 4 Nem lehet a kuratórium tagja, aki plitikai pártban tisztséget tölt be. A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki lyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartzását nem egyenlítette ki. A kuratórium tagja köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékztatni arról, ha ilyen tisztséget egyidejűleg más szervezetnél is betölt. 6.2 A kuratóriumi tagság megszűnik: - a tag halálával, - a tag lemndásával, - a kuratórium kijelölésének az alapító által, - a Ptk. 74/C. -ának (6) bekezdésében fglaltak szerint - történő visszavnásával, - a közalapítvány megszűnésével. 6.3 A kuratórium biztsítja a közalapítványnak az alapító kiratban meghatárzttak szerinti flyamats működését, gndskdik a közalapítvány vagynának az alapító kiratban rögzített célknak megfelelő felhasználásáról, meghatárzza a kitűzött célk megvalósításáhz szükséges személyi és tárgyi feltételeket, gndskdik azk biztsításáról. 6.5 A közalapítványt harmadik személyek és hatóságk előtt a kuratórium mindenkri elnöke, akadályztatása esetén a kuratórium által írásban kijelölt, képviseleti jggal felruháztt tag önállóan képviseli. A helyettesítés időtartama alatt megtett intézkedésekről a képviselettel megbíztt kuratóriumi tagnak a kuratórium elnöke és a kuratórium felé beszámlási kötelezettsége van A közalapítvány bankszámlája feletti rendelkezési jg gyakrlásáhz a kuratórium elnöke és az alapítóval függőségi visznyban nem álló - kuratóriumi tag együttes aláírása szükséges. A bankszámla feletti együttes képviseletre kijelölt kuratóriumi tag csak akkr láthatja el a közalapítvány képviseletét, ha nincs az alapítóval lyan visznyban, melynek alapján az alapító közvetlenül vagy közvetve a közalapítvány vagynának felhasználására meghatárzó beflyást gyakrlhat. A bankszámla feletti rendelkezésre az alapító az alábbi személyeket jelöli ki: Kurucz Tibr, 7285 Törökkppány, Táncsics utca 26.szám alatti laks Geigerné Szabó Ildikó, 7285 Törökkppány, Bajcsy-Zs. utca 29. szám alatti laks 6.7. Az alapítvány képviseletében eljáró kuratóriumi elnök aláírási jgát akként gyakrlja, hgy az alapítvány előírt, előnymtt vagy nymtattt neve alá önállóan írja a nevét az erre a célra készített hiteles cégaláírási nyilatkzatának megfelelően. Az alapítvány bankszámlája feletti rendelkezés esetén az alapítvány képviseletében eljáró kuratóriumi elnök és az alapító által kijelölt kuratóriumi tag aláírási jgukat akként gyakrlják, hgy az alapítvány előírt, előnymtt vagy nymtattt neve alá együttesen írják a nevüket az erre a célra készített hiteles cégaláírási nyilatkzatuknak megfelelően. 6.8 A kuratórium elnöke és tagjai díjazásban nem részesülnek.

5 5 A kuratórium elnökének és tagjainak a kuratóriumi üléseken történő részvételükkel kapcslatsan közvetlenül felmerült és indklt költségeit a közalapítvány megtéríti. 7. A kuratórium működése és jgköre 7.1 A kuratórium ülését szükség szerint, de legalább évente két alkalmmal össze kell hívni. A kuratórium ülését írásbeli meghívóval az ülés helyének, idejének, a tervezett napirend, az egyes napirendi pntk tárgyalásáhz meghívtt személyek megjelölésével, valamint a napirendi pntkhz kapcslódó íráss dkumentumk megküldésével az elnök hívja össze. A meghívót a kuratóriumi tagknak lyan időpntban kell megküldeni, hgy az ülés tervezett időpntja előtt legalább 8 nappal krábban kézhez kapják. Az indítvány benyújtásától számíttt 30 napn belül össze kell hívni a kuratórium ülését, ha ezt legalább két tagja írásban, az összehívás céljának megjelölésével az elnöknél kezdeményezi A kuratórium ülései nyilvánsak. Zárt ülést a kuratórium akkr rendelhet el, ha az ülés témája - jellegénél fgva - sértheti a személyiségi jgkat, vagy az adatvédelemre vnatkzó jgszabályi rendelkezéseket. A kuratórium a zárt ülésen hztt döntéseket is köteles nyilvánsságra hzni - figyelemmel a személyiségi jgkra és az adatvédelemre is. 7.3 A kuratórium akkr határzatképes, ha az ülésen a tagknak több, mint fele jelen van. Határzatképtelenség miatt elhalaszttt, vagy félbeszakadt kuratóriumi ülést váltzatlan napirenddel, illetve a határzatképtelenség miatt meg nem tárgyalt napirenddel legfeljebb 15 napn belül meg kell tartani, amelyről a kuratóriumi tagkat az eredeti ülésre szóló meghívóban előzetesen tájékztatni kell. A határzatképtelenség miatt megismételt ülés is csak akkr határzatképes, ha azn a tagság több mint fele jelen van. 7.4 A kuratórium ülését a kuratórium elnöke, akadályztatása esetén az elnök által kijelölt tag vezeti le. Mindkettőjük távlléte esetén a jelen levő kuratóriumi tagk választanak maguk közül egyszerű szótöbbséggel levezető elnököt, aki csak lyan érdektelen kuratóriumi tag lehet, akinek jgát, vagy jgs érdekét a napirenden szereplő ügyek nem érintik. A kuratórium ülésére meg kell hívni: - a kuratórium tagjait szavazati jggal, - a felügyelő bizttság tagjait tanácskzási jggal, - az alapító képviselőjét tanácskzási jggal, - eseti meghívttként, tanácskzási jggal azn személyeket, akik az adtt napirendi pntk tárgyalásáhz a kuratórium számára infrmációval tudnak szlgálni, vagy akiket az adtt napirendi pnt érint. 7.5 A kuratórium határzatait általában nyílt szavazással, az ülésen jelenlevő tagk egyszerű szótöbbségével hzza. Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt. Személyi kérdésekben titks szavazást kell tartani, a titks szavazás egyéb kból történő elrendeléséről a kuratórium nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel

6 6 dönt. Szavazategyenlőség esetén a titks szavazásra feltett kérdést elvetettnek kell tekinteni. 7.6 A kuratórium határzathzatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hzzátartzója [Ptk b) pnt], élettársa (a tvábbiakban együtt: hzzátartzó) a határzat alapján a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jgügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közalapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szlgáltatás. 7.7 A kuratórium kizárólags hatáskörébe tartzik: - a gazdálkdás irányainak meghatárzása, a közalapítvány vagynával történő gazdálkdás, döntés a pénzeszközök felhasználásáról, pályázatk kiírása és elbírálása, - a közalapítvány éves pénzügyi-gazdálkdási tervének és költségvetésének elfgadása, - az éves pénzügyi elszámlás, a számviteli törvény szerinti éves beszámló, valamint a közhasznúsági jelentés elfgadása, - a közalapítványhz való csatlakzás elfgadása vagy visszautasítása, elfgadás esetén megállapdás a csatlakzni kívánóval a támgatás elfgadásának feltételeiről, - a közalapítvánnyal munkavisznyban álló személyek munkavisznyának létesítésével, módsításával és megszüntetésével kapcslats döntések, - gndskdás lyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a döntések tartalma, időpntja és hatálya, illetve a döntést támgatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható, (kuratóriumi döntések könyve) - gndskdás a közalapítvány működésének, szlgáltatásai igénybevétele módjának beszámlói közlésének nyilvánsságáról, - a felügyelő bizttság által előterjesztett kérdések megvitatása és eldöntése, - döntés mindazkban a kérdésekben, amelyeket jgszabály, az alapító kirat a kuratórium hatáskörébe utal. 7.8 A kuratórium üléseiről írásbeli jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell: - a kuratórium ülésének időpntját, helyét, az ülésen megjelent tagk nevét, az ülés napirendjét, a jelen lévő meghívttak felsrlását, - az ülésen elhangzttak lényegét, - a határzatkat évente elölről kezdődő srszámzással, törve az ülés időpntjával, - a határzat tartalmát szó szerint, valamint azk hatályát, - a határzat támgatóinak és ellenzőinek számarányát, nyílt szavazás esetén annak személyét is. A közalapítvány működésének, szlgáltatásai igénybevételi módjának, beszámlói közlésének nyilvánssága tekintetében hztt döntéseket a jegyzőkönyvnek szó szerint kell tartalmaznia, azkról a nyilvánsságt tájékztatni kell a jelen alapító kiratban meghatárztt módn. A jegyzőkönyvet a levezető elnök valamint a kuratóriumi ülésen résztvevő - annak kezdetén kijelölt és szavazással elfgadtt - tagja és a jegyzőkönyvvezető

7 7 aláírásával hitelesít. A jegyzőkönyvet, amelyek nem selejtezhető iratnak tekintendők, a közalapítvány egyéb irataitól elkülönítve, évente külön összefűzve kell őrizni. 8. A működés nyilvánsságával kapcslats kérdések 8.1 A kuratóriumi ülések jegyzőkönyveit és határzatait év és srszám megjelöléssel kell ellátni és azkat a közalapítvány székhelyén kell nyilvántartani és tárlni. A jegyzőkönyvek alapján készült nyilvántartásnak (Kuratóriumi Döntések Könyve) magában kell fglalni a kuratóriumi döntések (határzatk) tartalmát, időpntját, hatályát, illetve a döntést támgatók és ellenzők arányát, tvábbá ha nem titks szavazással hzták a határzatt a nevüket is. A Kuratóriumi Döntések Könyvét a kuratórium elnöke köteles vezetni. 8.2 A kuratórium döntéseit írásban, igazlható módn köteles az érintettekkel közölni, az összes döntés nyilvánsságra hzatalát közöttük a pályázatk eredményét Törökkppány Község Plgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel vagy a Kppányvölgye HIR-MIX-ben történő megjelentetéssel kell biztsítani. 8.3 A Kuratóriumi Döntések Könyvét, a kuratóriumi ülések meghívóit, határzatait, a pályázati felhíváskat, a közalapítvány közhasznúsági jelentését és éves beszámlóját, valamint a közalapítvány működésével kapcslats egyéb iratkat a közalapítvány képviselőjével történt előzetes egyeztetést követően, munkaidőben (hivatali időben), az alapítvány székhelyén bárki megtekintheti és arról a máslási költség kiegyenlítése mellett máslatt készíthet. A keletkezett iratkba történő betekintés iránti kérelem történhet rövid útn, telefnn, írásban, telefaxn, vagy en. A közalapítvány képviselője a betekintést kérő kérelmét, a kérelem tudmására jutásától számíttt legkésőbb 3. munkanapn köteles teljesíteni. A közalapítvány képviselője akadályztatása esetén, a betekintési kérelmek teljesítése érdekében köteles helyettesről gndskdni. A betekintési jg nem sértheti a személyiségi jgkra vagy az adatvédelemre vnatkzó jgszabályi rendelkezéseket. 8.4 A közalapítvány működésének, szlgáltatási igénybevétele módjának, a beszámlók közlésének nyilvánssága érdekében a kuratórium az erre vnatkzó infrmációkat, illetve a közalapítvány alapító kirat szerinti tevékenységének és gazdálkdásának legfntsabb adatait, különös tekintettel a pályázati felhíváskat, a közalapítvány éves beszámlóját és a közhasznúsági jelentését, a Kppányvölgye HIR-MIX-ben és Törökkppány Önkrmányzatának internetes hnlapján hzza nyilvánsságra. 9. A felügyelő bizttság 9.1 A közalapítvány működésének, gazdálkdásának, számvitelének, ügyvitelének és kötelezettségvállalásainak ellenőrzésére, az alapító 3 (hárm tagú) felügyelő bizttságt hz létre. A felügyelő bizttság elnökét és két tvábbi tagját határzatlan időre az alapító jelöli ki. A felügyelő bizttság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye.

8 8 A felügyelő bizttság elnöke: Név: Réder Lászlóné lakik: 7284 Smgydöröcske, Nyugati utca 129. anyja neve: Steller Margit Szül.: Smgydöröcske, A felügyelő bizttság tagja: Név: Varga Andrea lakik: 7285 Törökkppány, Táncsics utca 4. anyja neve: Kvács Irén Szül.: Siófk, A felügyelő bizttság tagja Név: Baumann Zltán lakik: 8669 Miklósi, Rákóczi F. utca 23. anyja neve: Steinbacher Margit Szül.: Siófk, A felügyelő bizttsági tagság megszűnik: - a tag halálával, - lemndással, - a tag Alapító által történő visszahívással - határztt időre szóló felkérés esetén a megjelölt időtartam elteltével, - a közalapítvány megszűnésével. 9.3 Nem lehet a felügyelő bizttság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki: - a kuratórium elnöke vagy tagja, - a közalapítvánnyal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkavisznyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jgvisznyban áll, ha jgszabály másképp nem rendelkezik, - a közalapítvány cél szerinti juttatásából részesül kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szlgáltatáskat, - az előző pntkban meghatárztt személyek hzzátartzója A felügyelő bizttság ellenőrzése srán a kuratóriumtól jelentést, a közalapítvány munkavállalóitól pedig tájékztatást vagy felvilágsítást kérhet, tvábbá a közalapítvány könyveibe és irataiba betekinthet, azkat megvizsgálhatja, pénzkezelési és utalványzási rendjét áttekintheti. A felügyelő bizttság célvizsgálatt flytat, ha a közalapítvány céljainak megvalósulását illetve a pénzügyi-gazdálkdási tevékenység szabályszerűségét veszélyeztetve látja. A felügyelő bizttság véleményezi a kuratórium éves beszámlóját és a közhasznúsági jelentést. A közalapítvány működésével összefüggő tapasztalatairól szükség szerint, de évente legalább egy alkalmmal írásban beszáml az alapítónak. A felügyelő bizttság tagjai a közalapítvány kuratóriumi ülésén tanácskzási jggal részt vehetnek. Munkájuk ellátásáhz - szükség esetén a közalapítvány költségén szakértőt vehetnek igénybe.

9 9 A felügyelő bizttság köteles a kuratóriumt tájékztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudmást, hgy: - a szervezet működése srán lyan jgszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlysan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jgsult kuratórium döntését teszi szükségessé; - a kuratóriumi tagk felelősségét megalapzó tény merült fel. Az intézkedésre jgsult kuratóriumt a felügyelő Bizttság indítványára - annak megtételétől számíttt harminc napn belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a kuratórium összehívására a felügyelő bizttság is jgsult. Ha az arra jgsult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő bizttság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. A felügyelő Bizttság a kuratóriumra kötelező döntést nem hzhat, feladatának végrehajtása srán kialakíttt véleményét írásban közli a kuratóriummal. A felügyelő bizttság szükség szerint, de évente legalább két alkalmmal tart ülést. Az üléseket az elnök hívja össze írásban, a napirend megjelölésével, legalább nylc (8) nappal az ülés időpntja előtt. Sürgős esetben - az k megjelölésével az elnök rendkívüli kuratóriumi ülést rövid útn (telefn, fax, e- mail) is összehívhat. A felügyelő bizttság rendkívüli ülésének összehívását bármely tag kezdeményezheti, amelynek az elnök a k érelem kézhezvételétől számíttt 15 napn belül köteles eleget tenni. A felügyelő bizttság ülése legalább két tag jelenléte esetén határzatképes, két tag jelenléte esetén egyhangú döntést hz. A felügyelő bizttság döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hzza, működésének részletes szabályait a saját maga által elfgadtt ügyrend határzza meg. A felügyelő bizttság tagjai tiszteletdíjra nem jgsultak, aznban igényt tarthatnak a feladatuk ellátásával kapcslatsan felmerült és igazlt költségeik megtérítésére. 10. A közalapítvány vagyna: 10.1 A közalapítvány vagyna, Ft, azaz Egyszázezer frint, amelyet az alapító az alapításkr bcsáttta a közalapítvány rendelkezésére a bankszámlára történő befizetéssel A közalapítvány pntban megjelölt induló vagyna növekedhet: a) az alapítótól, az államháztartás alrendszereitől vagy más admányzótól (természetes személyek, jgi személyek és jgi személyiség nélküli szervezetek) a közalapítvány közhasznú céljaira vagy működési költségei fedezésére kaptt támgatás, illetve admány révén, b) a csatlakzás srán tett felajánlásk révén, c) a közhasznú tevékenység flytatásából származó, ahhz közvetlenül kapcslódó bevételekkel, a közalapítványi vagyn hzamával,

10 10 d) egyéb cél szerinti tevékenység flytatásából származó, ahhz közvetlenül kapcslódó bevételekkel, e) a magánszemélyek által, a közalapítvány részére, a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatárzttak szerint felajánltt részével, f) egyéb, más jgszabálykban meghatárztt bevétellel; g) a vállalkzási tevékenységből származó bevétellel. 11. A közalapítvány gazdálkdása, a vagynfelhasználás szabályai A közalapítvány céljaira a pntban megjelölt induló vagyn és a pntban meghatárztt közalapítványi bevételek használhatóak fel A közalapítvány éves pénzügyi tervet készít, amely alapján gazdálkdik A közalapítvány, mint közhasznú szervezet az államháztartás alrendszereitől - a nrmatív támgatás kivételével - csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támgatásban. A szerződésben meg kell határzni a támgatással való elszámlás feltételeit és módját. Az ilyen módn igénybe vehető támgatási lehetőségeket, azk mértékét és feltételeit a sajtó útján nyilvánsságra kell hzni. A közhasznú tevékenységet ellátó közalapítvány által nyújttt cél szerinti juttatásk bárki által megismerhetők A közalapítvány céljainak megvalósítása érdekében az közalapítványi vagynból pályázat útján nyújtható: a.) ösztöndíj, támgatás, b.) alapítványi anyagi juttatás bármely szervezet vagy tevékenység finanszírzására, amely a közalapítvány céljainak eléréséhez értékes vagy jelentős, széles körben hasznsítható eredményt ígér. A közalapítvány, mint közhasznú szervezet bármely cél szerinti juttatását pályázathz kötheti. A közalapítvány a támgatáskat nyilváns, mindenki számára hzzáférhető pályázati rendszer keretei között nyújtja. A pályázat nem tartalmazhat lyan feltételeket, amelyekből - az eset összes körülményeinek mérlegelésével - megállapítható, hgy a pályázatnak előre meghatárztt nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szlgálhat. A pályázattal szemben támaszttt követelményeket illetően az Khtv ának i) pntjában megjelöltek irányadóak. A közalapítvány a felelős személyt, a támgatót, valamint e személyek hzzátartzóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szlgáltatásk kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti. A közalapítvány köteles pályázatt kiírni, ha az általa nyújttt cél szerinti juttatás az évi egy millió frintt meghaladja, kivéve, ha törvény vagy krmányrendelet a közalapítvány közfeladatára tekintettel más eljárási rendet állapít meg A közalapítvány közhasznú céljainak elérése érdekében admánykat gyűjthet. A közalapítvány nevében vagy javára történő admánygyűjtés nem járhat az admányzók, illetőleg más személyek zaklatásával, a személyhez fűződő jgk és az emberi méltóság sérelmével.

11 A közalapítvány vállalkzási tevékenységet kizárólag másdlags jelleggel, az alapító kiratban meghatárztt, közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azkat nem veszélyeztetve végezhet. A közalapítvány krlátlan felelősséggel járó vállalkzásban nem vehet részt. Vállalkzási tevékenységnek minősül: a jövedelem és vagynszerzésre irányuló vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, ide nem értve a bevétellel járó cél szerinti tevékenységet, valamint a közhasznú tevékenységhez nyújttt támgatást. A közalapítvány a gazdálkdás srán elért eredményét nem szthatja fel, azt az alapító kiratában meghatárztt tevékenységre frdíthatja A közalapítvány nem jgsult befektetési tevékenység flytatására. A közalapítvány váltót, illetve más hitelvisznyt megtestesítő értékpapírt nem bcsáthat ki, vállalkzásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel; az államháztartás alrendszereitől kaptt támgatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel A közalapítvány mint közhasznú szervezet - köteles az éves beszámló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni, melynek tartalmaznia kell az alábbiakat: - a számviteli beszámlót; - a költségvetési támgatás felhasználását; - a vagyn felhasználásával kapcslats kimutatást; - a cél szerinti juttatásk kimutatását; - a közpnti költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkrmányzattól, a kisebbségi települési önkrmányzattól, a települési önkrmányzatk társulásától és mindezek szerveitől kaptt támgatás mértékét; - a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújttt juttatásk értékét, illetve összegét; - a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámlót. Az éves beszámló és a közhasznúsági jelentés elfgadása a kuratórium kizárólags hatáskörébe tartzik, mely e kérdésben a jelenlevők egyszerű szavazat többségével határz.. A kuratórium minden év május 31-ig köteles az alapítónak írásban beszámlni a közalapítvány előző évi működéséről, vagyni helyzetéről és gazdálkdásáról, mellékelve az éves beszámlót (éves mérleget) és a közhasznúsági jelentést. A közalapítvány éves gazdálkdásának és tevékenységének legfntsabb adatait a 8.4 pntban meghatárzttak szerint nyilvánsságra hzza. A közhasznúsági jelentés, valamint az éves beszámló nyilvánsságra hzatalának határideje a tárgyévet követő év, legkésőbb június 30. napja. A közhasznúsági jelentés elkészítésére és elfgadására vnatkzó kötelezettség nem érinti az éves beszámló készítésének kötelezettségére, letétbe helyezésére és közzétételére vnatkzó számviteli szabályk alkalmazását. A közalapítvány éves beszámlójába illetve közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére máslatt készíthet. A kuratórium elnöke köteles az iratbetekintésről külön nyilvántartást vezetni, melyből megállapítható a kérelmező neve, a kért irat megnevezése, a kérelem és teljesítésének ideje.

12 12

ALAPÍTÓ OKIRAT ( módosításokkal egységes szerkezetben )

ALAPÍTÓ OKIRAT ( módosításokkal egységes szerkezetben ) ALAPÍTÓ OKIRAT ( módsításkkal egységes szerkezetben ) Amely abból a célból készült, hgy az 1. pntban megjelölt alapítók az 1959. évi IV. törvény a Plgári Törvénykönyv 74/A -a és a közhasznú szervezetekről

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

Varga Gyula Észak-Alföldi Regionális Folklórszövetség

Varga Gyula Észak-Alföldi Regionális Folklórszövetség A Varga Gyula Észak-Alföldi Reginális Flklórszövetség ALAPSZABÁLYA Debrecen 2005. július 11. ALAPSZABÁLY Az alapító tagk a Hajdú-Bihar Megyei Néptáncszövetség Alapszabályának módsításáról döntöttek, így

Részletesebben

A l a p s z a b á l y a

A l a p s z a b á l y a A Magyar Senir Glfzók Társaságának A l a p s z a b á l y a 1. A Magyar Senir Glfzók Társasága (a tvábbiakban: Társaság) a hatálys magyar jg szerint létrehztt civil szervezet (egyesület). 2.1. A Társaság

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések ALAPSZABÁLY Általáns Rendelkezések AZ EGYESÜLET NEVE: Pestszentimrei Nagycsaláds Egyesület AZ EGYESÜLET RÖVID NEVE: PNE. AZ EGYESÜLET SZÉKHELYE: Budapest XVIII. Kerület, Slymász u. 3 AZ EGYESÜLET LEVELEZÉSI

Részletesebben

LENGYELTÓTIÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

LENGYELTÓTIÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA LENGYELTÓTIÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetben a 2011... -n kelt hatályos módosításokkal, melyek a szövegben fekete dőlt betűvel láthatók) Lengyeltóti Városi Önkormányzat, mint alapító

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A Fővárosi Törvényszék 9.Pk.60.002/2012./1. számú végzésének megfelelően módosított és azzal egységes szerkezetbe foglalt szövege

ALAPSZABÁLY. A Fővárosi Törvényszék 9.Pk.60.002/2012./1. számú végzésének megfelelően módosított és azzal egységes szerkezetbe foglalt szövege ALAPSZABÁLY A Fővársi Törvényszék 9.Pk.60.002/2012./1. számú végzésének megfelelően módsíttt és azzal egységes szerkezetbe fglalt szövege 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Blue Dlphin -

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító ( - Fővárosi Bíróságon 60468/96 nyilvántartási szám alatt bejegyzett) Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány (Alapítvány) Alapító Okiratát -

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI. Tv. alapján tartós közérdekű

Részletesebben

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29.

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29. A GÖRÖGTŰZ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI (Személyes jogokra, való hivatkozásra, a kuratórium tagjainak személyes adatait nem áll módunkban közölni.) II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI

Részletesebben

A Biblia Szövetség alapszabálya

A Biblia Szövetség alapszabálya A Biblia Szövetség alapszabálya I. Bevezető rész 1.. Az alapítók az egyesület céljának elérése végett azkat a keresztyén hitre juttt egyháztagkat kívánják a szervezetbe összefgni, - akik készek munkálni

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKTARISZNYA ALAPÍTVÁNY MONOR ALAPÍTÓ OKIRAT 2 Ezen alapító okirat azért készült, hogy az 1. pontban megnevezett alapító az 1959. évi IV. törvény, a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11.

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11. Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. október 11. 1 Alulírott alapító a Ptk. 74/A-G -ai alapján a következők szerint rögzíti egységes szerkezetben 2012. október 11. a Sárospataki Theologiai

Részletesebben

CIN-BORA túracsoport Alapszabálya

CIN-BORA túracsoport Alapszabálya CIN-BORA túracsprt Alapszabálya 1. Általáns rendelkezések 1) A társadalmi szervezet neve: CIN-BORA túracsprt Rövidített neve: CIN-BORA. 2) Székhelye: BKV Zrt. Cinkta Autóbusz telephely 1165- Budapest,

Részletesebben

Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum

Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Alulírott Alapító(k) a Ptk. 74/A F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI.

Részletesebben

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány ELTE TTK Hallgatói Alapítvány 1990. november 20-án kelt Alapító Okirata egységes szerkezetben a 2013. március 12-én és április 15-én kelt módosításokkal. Az alapítók jelen okirattal a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

ANGYALFÖLDI SPORTISKOLA ÉS DIÁKSPORT EGYESÜLET

ANGYALFÖLDI SPORTISKOLA ÉS DIÁKSPORT EGYESÜLET 1 ANGYALFÖLDI SPORTISKOLA ÉS DIÁKSPORT EGYESÜLET EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jgról, a közhasznú jgállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támgatásáról 2011. évi CLXXV.

Részletesebben

Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány. Szervezeti és Működési Szabályzat. Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes

Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány. Szervezeti és Működési Szabályzat. Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzat Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes I. rész Szervezet neve: Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány Székhelye: 1061 Budapest,

Részletesebben

Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED

Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED Alapító Okirat Ezen Alapító Okirat a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi törvény IV.74/A paragrafusa alapján, önálló jogi személyként működő alapítvány létrehozása

Részletesebben

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg.

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg. Jegyzőkönyv, amely a Budai Polgárok Társasága 2010. március 30. napján 17 órakor tartott közgyűléséről készült. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint 13 fő: A közgyűlés egyhangú határozattal levezető

Részletesebben

Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1

Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1 Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1 Alulírott - mint az etyeki Sportegyesület képviseletében eljáró elnök - alapító, a jelen okirattal, az ebben írt célok megvalósítása és az itt rögzített

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY Az Alapító Okirat kelte: 2009. december 21. Egységes szerkezetbe foglalás időpontja: 2010. március 12. 1 ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT amely abból a célból készült,

Részletesebben

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés Alapító Okirat 1. címe: Az alapító neve, címe dr. Herczeg Sándorné dr. Xantus László 2. Az alapítvány neve: Békésy Alapítvány 3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

Részletesebben

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116 A Segíts!" Önkéntesek a Gyulai Kórház Gyermek Osztályáért Alapítvány Alapító Okirata Adószám: 18221479-1-24 Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116 2 Alapító Okirat, amelyben az 1./ alapító a Polgári

Részletesebben

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT ÜGYVITELI SZABÁLYZAT Az Internatinal Plice Assciatin (Nemzetközi Rendőrszövetség) Magyar Szekció Elnöksége (tvábbiakban Elnökség) az Egyesületekről szóló 1989. évi II. tv. és Alapszabályának rendelkezéseire

Részletesebben

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata Kelt: Budapest, 2006.november 16. 2 Az Alapítvány adatai: Az Alapítvány cégneve: Alkalmazott Tudományért

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Elnökségének Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Elnökségének Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Elnökségének Ügyrendje I. Az Elnökség és tagjai 1.1 Az IPA Magyar Szekció (a tvábbiakban: Magyar Szekció) Elnöksége (a tvábbiakban: Elnökség) a Magyar Szekció ügyintéző és képviseleti

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapítvány a dányi Iskolásokért létesítéséről. A Széchenyi István Általános Iskola dányi iskolásokért alapítványt hoz létre.

MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapítvány a dányi Iskolásokért létesítéséről. A Széchenyi István Általános Iskola dányi iskolásokért alapítványt hoz létre. MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapítvány a dányi Iskolásokért létesítéséről A 2008. január 03-i keltű alapító okiratot a következőképpen módosítom. A módosítás dőlt betűvel. A Széchenyi István Általános Iskola

Részletesebben

KI DERGARTE ALAPÍTVÁ Y MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2008-06-27.

KI DERGARTE ALAPÍTVÁ Y MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2008-06-27. A KI DERGARTE ALAPÍTVÁ Y MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Budapest, 2008-06-27. KI DERGARTE ALAPÍTVÁ Y ALAPÍTÓ OKIRAT amely módosításokkal egységes szerkezetben tartalmazza a

Részletesebben

KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Kapuvár Lakosainak Egészségért Közalapítvány jogi személyiséggel rendelkező, közfeladatok biztosítása céljából határozatlan időre létrehozott

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan.

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. Kovács Gábor Személyi szám: 1 591020 1141 Lakcím: 2854 Dad, Badacsonyi utca 14. Fülöp Pál Személyi szám: 1 610920

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A L A P S Z A B Á L Y I. A kamara jgi frmája, neve és székhelye 1. A kamara az egyesülési jgról, a közhasznú jgállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támgatásáról alkttt 2011. évi CLXXV.

Részletesebben

A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Preambulum Alulírott Alapítók 1989. január2-án létrehozták a Bíró Károly Alapítványt, amelyet a Fővárosi

Részletesebben

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata 2005. január 25. (módsításkkal egységes szerkezetben) 1. Az intézmény neve: Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A L A P S Z A B Á L Y a módsításkkal egységes szerkezetben I. A kamara jgi frmája, neve és székhelye 1. A kamara az egyesülési jgról, a közhasznú jgállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A L A P S Z A B Á L Y a módsításkkal egységes szerkezetben I. A kamara jgi frmája, neve és székhelye 1. A kamara az egyesülési jgról, a közhasznú jgállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és

Részletesebben

PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT I. Az Alapítvány neve, székhelye Az Alapítvány neve: PÉCSI TENISZÉRT Közhasznú Alapítvány Az Alapítvány székhelye: 7635 Pécs Kisszkókó dűlő 7. II. Az

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A NAPRA-forgó Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

"HARMATCSEPP" SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

HARMATCSEPP SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA "HARMATCSEPP" SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés (továbbiakban: alapító) a szociális gondoskodás színvonalának emelésére

Részletesebben

Alapító okirat. A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint.

Alapító okirat. A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint. Alapító okirat A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint. 1./ A Közalapítvány neve: Családokért Közalapítvány 2./ A Közalapítvány

Részletesebben

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A 2 A Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola tartós, közérdekű célt szolgáló szociálpolitikai Alapítványt

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - a módosításokkal egységes szerkezetben -

ALAPÍTÓ OKIRAT - a módosításokkal egységes szerkezetben - ALAPÍTÓ OKIRAT - a módosításokkal egységes szerkezetben - Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődés és sport jelenlegi hátrányos helyzetének megszüntetése, e tevékenységek

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről szóló többször módosított 1959. évi IV. törvény (továbbiakban: Ptk.) 74/G. -a alapján határozatlan időre

Részletesebben

Testületi ülés. 2015. március 23. Rendelet:--ig. Határozat:17-19-ig

Testületi ülés. 2015. március 23. Rendelet:--ig. Határozat:17-19-ig -- - ----- Testületi ülés 2015. március 23. Rendelet:--ig Határzat:17-19-ig Tartalmjegyzék Testületi ülés 1 Tartalmjegyzék 2 17/2015(111.23.) számú Határzat a napirend elfgadásáról 3 2015. évi Parlagfű-mentesítési

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - egységes szerkezetben a február 22. napján, a december 13-án és a 2011.

ALAPÍTÓ OKIRAT - egységes szerkezetben a február 22. napján, a december 13-án és a 2011. ALAPÍTÓ OKIRAT - egységes szerkezetben a 2007. február 22. napján, a 2007. december 13-án és a 2011. augusztus 25.napján kelt módosításokkal - ` Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete (2536

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támgatáskra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizttsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24.,

Részletesebben

ZSEBOROSZLÁN VAS MEGYEI KORASZÜLÖTTEKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

ZSEBOROSZLÁN VAS MEGYEI KORASZÜLÖTTEKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA ZSEBOROSZLÁN VAS MEGYEI KORASZÜLÖTTEKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA 1. Az alapító természetes személy adatai Kovácsné Molnár Henriett Mária Kovács Árpád Péter Kaczmarski Szilvia Kaczmarski Balázs

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 24- i ülésére Tárgy: A Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány alapító okiratának módosítása Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

BAKONYKÚTI KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (A módosításokkal egységes szerkezetben 2012. február 24. napjával)

BAKONYKÚTI KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (A módosításokkal egységes szerkezetben 2012. február 24. napjával) BAKONYKÚTI KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (A módosításokkal egységes szerkezetben 2012. február 24. napjával) Bakonykúti Község Önkormányzata (Bakonykúti, Szabadság u. 41.) mint alapító ( a továbbiakban:

Részletesebben

Az Önkormányzat Képviselő-testületének évi Munkaterve

Az Önkormányzat Képviselő-testületének évi Munkaterve Tárgy: Az Önkrmányzat Képviselő-testületének 2016. évi Munkaterve Előterjesztő: Bdrkós Ferenc plgármester Összeállíttta: Dr. Görög István jegyző Melléklet: A Képviselő-testület 2016. évi Munkaterve A tárgyalás

Részletesebben

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye A Magyar Nemzeti Szívalapítvány alapító okiratának az alapítás által bekövetkezett módosításokkal, kiegészítésekkel és a jogi szabályozás aktualitásaiból eredő változásokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, mint alapító az 1989. október 4- én a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya

Részletesebben

A Zsadányi Református Egyházközség presbitériuma

A Zsadányi Református Egyházközség presbitériuma A Zsadányi Refrmátus Egyházközség, a Zsadányi Refrmátus Általáns Iskla, mint ktatási intézménynek 15/2012. Számú presbitériumi alapító határzat alapján Alapító Okiratát az alábbiak szerint állapítja meg:

Részletesebben

A Ceglédiek a Ceglédiekért Közalapítvány számú módosításaival egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA

A Ceglédiek a Ceglédiekért Közalapítvány számú módosításaival egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A Ceglédiek a Ceglédiekért Közalapítvány 1 15. 1 számú módosításaival egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 117/1995. (V. 4.) számú határozatával

Részletesebben

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A ROMNET-MÉDIA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2003. május 4. A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló többször módosított 1959. évi IV. Törvény

Részletesebben

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba.

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba. A L A P Í T Ó O K I R A T /a 2010. április 10.illetve május 27. napján elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ A Nyomdaipari Dolgozók Szakszervezete /NYDSZ/ /1068 Budapest, Benczúr utca 37./,

Részletesebben

DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL

DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL 1 DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/G. (1) és (2) bekezdése, a kulturális

Részletesebben

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata Angyali Szolgálat Alapítvány Alapító Okirata tanítások átadása így hozzájárulva egy békésebb, szeretetteljesebb és boldogabb társadalmi élet kialakulásához. II.-6. Az alapítvány munkájában résztvev k

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskoláért és Tanulóiért Alapítvány

Hunyadi Mátyás Általános Iskoláért és Tanulóiért Alapítvány Hunyadi Mátyás Általános Iskoláért és Tanulóiért Alapítvány Módosított Alapító Okirata Amely abból a célból készült, hogy az I. pontban megjelölt alapítók az 1959. évi IV. törvény, a Polgári törvénykönyv

Részletesebben

6. Az alapítványi vagyon működtetése és felhasználása

6. Az alapítványi vagyon működtetése és felhasználása Az alapítói vagyont az alapító jelen okirat aláírásától számított tizenöt (15) napon belül nyitandó bankszámlán helyezi el és bocsátja az Alapítvány rendelkezésére egyösszegben, készpénzben. b. I Az Alapítvány

Részletesebben

Jelen módosításra az Alapító a 3. számú végzésre tekintettel az 1999. december 3 -án hozott közgyűlési határozata alapján került sor.

Jelen módosításra az Alapító a 3. számú végzésre tekintettel az 1999. december 3 -án hozott közgyűlési határozata alapján került sor. Készítette: dr. Trnyai Magdlna ügyvéd Amely a Magyar Bőrgyógyászk "Fekete Zltán" Alapítványa 1991. február 28-án létrehztt és 1998. május 29-én módsíttt egységes szerkezetű Alapító Okiratára vnatkzik,

Részletesebben

A Napkereszt Hagyományorzo Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA

A Napkereszt Hagyományorzo Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA A Napkereszt Hagyományorzo Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott alapító a Polgári Törvénykönyv vonatkozó eloírásaira figyelemmel, tartós közérdeku célok megvalósítására, jelen alapító okirattal, az alább

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT KÖZALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRAT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. alapján, határozatlan időre a törvényben előírt követelményeknek is megfelelő KÖZALAPÍTVÁNY

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) mely létrejött: Mátrai Károlyné (3580 Tiszaújváros, Bolyai J. köz 13. fsz. 3.), mint alapító által elkülönített vagyon terhére az alábbiak szerint: 1.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban) ALAPÍTÓ OKIRAT (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban) Alulírott, Borka Gyula (8000 Székesfehérvár, Gyár u. 4.) számítva természetes és jogi személyek csatlakozására Székesfehérvár

Részletesebben

"NYÁRIDŐ" KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

NYÁRIDŐ KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA "NYÁRIDŐ" KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés (továbbiakban: alapító) a munkanélküli szülő gyermeke üdültetésére, valamint

Részletesebben

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE 2009. I. Általános rendelkezések A kuratórium az alapítvány vagyonának kezelője, általános ügydöntő, ügyvivő szerve. Kezeli az

Részletesebben

- 1 - A L A P Í T Ó O K I R A T (módosításokkal egységes szerkezetben)

- 1 - A L A P Í T Ó O K I R A T (módosításokkal egységes szerkezetben) - 1 - A L A P Í T Ó O K I R A T (módosításokkal egységes szerkezetben) Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (5700 Gyula, Petőfi tér 3.) KÖZALAPÍTVÁNYT-t hoz létre. Az alapítvány neve: Egészséges

Részletesebben

A VASÚTI ERŐSÁRAMÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A VASÚTI ERŐSÁRAMÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A VASÚTI ERŐSÁRAMÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Az Alapítvány i: 1. Csapó Imre 2. Földházi Pál 3. Füle Antal 4. Lipka József 5. Siliga Ervin 6. Takács Imre 7. Tóth Kálmán Az Alapítók az általuk vállalt kötelezettségnek

Részletesebben

EMLA ALAPÍTVÁNY. a Környezeti Oktatás Támogatására. 1076 Budapest, Garay u. 29-31. I/1. Alapító Okirat EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EMLA ALAPÍTVÁNY. a Környezeti Oktatás Támogatására. 1076 Budapest, Garay u. 29-31. I/1. Alapító Okirat EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EMLA ALAPÍTVÁNY a Környezeti Oktatás Támogatására 1076 Budapest, Garay u. 29-31. I/1. Alapító Okirat EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT LEGUTÓBBI MÓDOSÍTÁS IDŐPONTJA: 2012. MÁJUS 7. Alapító Okirat

Részletesebben

A Szellemi Köztársaságért Alapítvány

A Szellemi Köztársaságért Alapítvány A Szellemi Köztársaságért Alapítvány Alapító okirat 5. módosított (2010. szeptember 27.) Praeambulum Alulírott Alapító attól a felismeréstől vezérelve, hogy a magyar társadalomban a demokratikus politikai

Részletesebben

TÓTH ANTAL ALAPÍTVÁNY A HALLÁSSÉRÜLT GYERMEKEKÉRT EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPÍTÓ OKIRAT

TÓTH ANTAL ALAPÍTVÁNY A HALLÁSSÉRÜLT GYERMEKEKÉRT EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPÍTÓ OKIRAT TÓTH ANTAL ALAPÍTVÁNY A HALLÁSSÉRÜLT GYERMEKEKÉRT EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPÍTÓ OKIRAT 1 TÓTH ANTAL ALAPÍTVÁNY A HALLÁSSÉRÜLT GYERMEKEKÉRT ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) Alulírott

Részletesebben

Mészáros Károly Erdészeti Felsőoktatási Emlékalapítvány Alapító Okirata (egységes szerkezetben)

Mészáros Károly Erdészeti Felsőoktatási Emlékalapítvány Alapító Okirata (egységes szerkezetben) Mészáros Károly Erdészeti Felsőoktatási Emlékalapítvány Alapító Okirata (egységes szerkezetben) Az alapítók Prof. Dr. Mészáros Károly emlékére, az erdészeti felsőoktatás, az erdészeti politika és az erdészeti

Részletesebben

Közalapítvány Szentpéterúr Község Jövőjéért ALAPITÓ OKIRATA

Közalapítvány Szentpéterúr Község Jövőjéért ALAPITÓ OKIRATA Közalapítvány Szentpéterúr Község Jövőjéért ALAPITÓ OKIRATA (Az 1997. január 23.-án, 2006. január 19.-én, 2006. február 6.-án, 2006. február 15.-én, 2006. április 19.-én, 2006. május 31.- én elfogadott

Részletesebben

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg Sprni Német Nemzetiségi Általáns Iskla Deutsche Natinalitätenschule Ödenburg SOPRON Szervezetiés Működési Szabályzat SZMSZ 2009. 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BEVEZETÉSE 1.1. Általáns rendelkezések,

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata mint alapító (a továbbiakban: Alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A. -a alapján jogi személyiséggel rendelkező,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetbe foglalva

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetbe foglalva ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetbe foglalva Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a Polgári Törvénykönyv 747/A-74/F -aiban, valamint a közhasznú szervezetekről szóló módosított 1997.évi CLVI.törvény

Részletesebben

Öttevény Községért Közalapítvány. Alapító Okiratának módosítása

Öttevény Községért Közalapítvány. Alapító Okiratának módosítása Öttevény Községért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása 1. Az alapító okirat preambuluma a következő bekezdéssel egészül ki: A létrehozott közalapítvány a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi

Részletesebben

Előterjesztés Medina Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 2-án tartandó ülésére

Előterjesztés Medina Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 2-án tartandó ülésére Előterjesztés Medina Község Önkrmányzat Képviselő-testülete 2015. április 2-án tartandó ülésére Tárgy: Helyi civil szervezetek számára 2015. évi működési pályázat meghirdetése Előterjesztő és előadó: Vén

Részletesebben

alapító okirat (egységes szerkezetben)

alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az alapítvány neve és székhelye: TÁMOGATÁSI KÖZALAPÍTVÁNY alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.1 Az alapítvány neve: Támogatási Közalapítvány 1.2 Az alapítvány székhelye: Pécs Megyei Jogú Város

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

1. Az alapítók: Dr. Aubert Antal 7668 Keszü, Kinizsi P. u. 16.

1. Az alapítók: Dr. Aubert Antal 7668 Keszü, Kinizsi P. u. 16. MODERN GEOGRÁFUS ALAPÍTVÁNY EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Jelen okiratban az alapítók arra vállalnak kötelezettséget, hogy a felhasználási cél megjelölésével önálló vagyont hoznak létre

Részletesebben

Előterjesztő: Bodorkós Ferenc polgármester. Összeállította: Dr. Görög István jegyző. Melléklet: Pályázati felívás

Előterjesztő: Bodorkós Ferenc polgármester. Összeállította: Dr. Görög István jegyző. Melléklet: Pályázati felívás Tárgy: Gencsapáti Idősek Klubja intézményvezetői álláshelyére vnatkzó pályázati kiírás jóváhagyása Előterjesztő: Bdrkós Ferenc plgármester Összeállíttta: Dr. Görög István jegyző Melléklet: Pályázati felívás

Részletesebben

Dr. Horváthné Farkas Ibolya, Kraft László, Móricz Ivánné a jelen alapító okirattal a Ptk. 74/A-F. -ban foglaltak szerint tartós közérdekű célra

Dr. Horváthné Farkas Ibolya, Kraft László, Móricz Ivánné a jelen alapító okirattal a Ptk. 74/A-F. -ban foglaltak szerint tartós közérdekű célra 1 RUMI RAJKI ISTVÁN ALAPÍVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Dr. Horváthné Farkas Ibolya, Kraft László, Móricz Ivánné a jelen alapító okirattal a Ptk. 74/A-F. -ban foglaltak szerint tartós közérdekű célra ALAPÍTVÁNY

Részletesebben

Jövő Záloga Alapítvány. A jövő záloga Alapítvány. egységes szerkezetű alapító okirata

Jövő Záloga Alapítvány. A jövő záloga Alapítvány. egységes szerkezetű alapító okirata Jövő Záloga Alapítvány A jövő záloga Alapítvány egységes szerkezetű alapító okirata A Kerekegyházán 1991. június 6-án alapított és a Bács-Kiskun Megyei Bíróságnál 162. sorszám alatt nyilvántartásba vett

Részletesebben

A Veszprém megye közoktatásáért Közalapítvány módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata.

A Veszprém megye közoktatásáért Közalapítvány módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata. A Veszprém megye közoktatásáért Közalapítvány módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Alapító okirat amely alapján az 1./ pontban megjelölt alapítók a Ptk. 74/G

Részletesebben

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés -

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - NOSZA Egyesület 2014. február 28. Új jogszabályi környezet 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné Szentes Várs Plgármesterétől U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándrné Tárgy: Tájékztató az önkrmányzati adósságátvállalásról Mell.: 1 db nyilatkzat Szentes Várs Önkrmányzata Képviselő-testülete Szentes

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt módosított Alapító Okirat

Egységes szerkezetbe foglalt módosított Alapító Okirat Egységes szerkezetbe foglalt módosított Alapító Okirat Gállné Rabatin Edit Anyja neve: Gazdag Ilona Lakcím: 1183 Budapest, Őrs utca 5. fsz: 11. mint alapító (továbbiakban: Alapító), jelen Alapító okiratban

Részletesebben

SÁSD KUL TÚRÁJÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA

SÁSD KUL TÚRÁJÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA SÁSD KUL TÚRÁJÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint Alapító ezen Alapító Okirattal, a Magyar Köztársaság Polgári

Részletesebben

Alapító Okirat Módosítása

Alapító Okirat Módosítása Alapító Okirat Módosítása A Közalapítvány Alapító Okiratának egységes szerkezetbe hozott szövege az alábbi: (A dőlt betűs rész a módosításokat jelöli) Balatonszőlősi Faluházért Közalapítvány Alapító Okirata

Részletesebben

A DIÁKSPORTÉRT KÖZALAPÍTVÁNY Jász-Nagykun-Szolnok Megye Diáksportjának Támogatására

A DIÁKSPORTÉRT KÖZALAPÍTVÁNY Jász-Nagykun-Szolnok Megye Diáksportjának Támogatására A DIÁKSPORTÉRT KÖZALAPÍTVÁNY Jász-Nagykun-Szolnok Megye Diáksportjának Támogatására MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés a megye diáksportjának

Részletesebben

A Stromfeld Aurél Általános Iskola a Diákokért 50 éve Alapítvány alapító okirata egységes szerkezetben az 1. számú módosítással

A Stromfeld Aurél Általános Iskola a Diákokért 50 éve Alapítvány alapító okirata egységes szerkezetben az 1. számú módosítással A Stromfeld Aurél Általános Iskola a Diákokért 50 éve Alapítvány alapító okirata egységes szerkezetben az 1. számú módosítással A módosítás dőlt betűkkel szerepel. amely abból a célból készült, hogy az

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET január 31-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET január 31-i ülésére Budapest Fővárs IX. Kerület Ferencvárs Önkrmányzata Iktató szám: 14/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2013. január 31-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az önkrmányzat adósságának

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től)

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete (cím: Kerekegyháza, Fő

Részletesebben

Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete augusztus 25-i zárt ülésére. Tárgy: Közalapítvány alapító okiratának módosítása

Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete augusztus 25-i zárt ülésére. Tárgy: Közalapítvány alapító okiratának módosítása E L ŐTERJESZTÉS Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. augusztus 25-i zárt ülésére Tárgy: Közalapítvány alapító okiratának módosítása Tisztelt Képviselő-testület! 1.) Körmend Város Önkormányzata,

Részletesebben