Illetékszabályzat a Magyar Királyi Csendőrség számára.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Illetékszabályzat a Magyar Királyi Csendőrség számára."

Átírás

1 Illetékszabályzat a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1899, Franklin Társulat. 228 p. A könyv az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) gyűjteményébe tartozik ( ). A sokszorosítás jogát a Könyvtár fenntartja. Az Internetre való feldolgozás az Országos Széchényi Könyvtár és az MKCsBK együttműködésének eredménye. A könyv az OSZK elektronikus könyvtárában (MEK) is megtalálható: TARTALOM (a lapszámok a könyv oldalaira és nem a pdf oldalakra vonatkoznak!) Tartalom 3 Bevezetés 15 Végrehajtási határozványok. 16 I. RÉSZ ELSÖ FEJEZET. A magyar kir. csendőrség havi illetékben álló egyéneinek pénz- és természetbeni járandósága. 1. SZAKASZ. Rendes illetékek. 1.. A havidij Elvi határozványok és az illeték kiszabata Igény, az illeték kezdete és vége Felvételi módozatok Irodaszolgának magasabb havidij élvezetébe való előléptetése Havidij-előlegek A) Csendőrségi pótdij Elvi határozványok és az illetékek mérve Igény, az illeték kezdete és vége; felvételi módozatok. 22 B) lrodaszolgák szolgálati pótdija Korpótdij Elvi határozványok és az illetékek mérve Igény, az illeték kezdete és vége; felvételi módozatok Tisztiszolgaváltság. 23

2 1. Elvi határozvány Az illeték mérve, kezdete és vége; felvételi módozatok Szállás- és istállóhelyek Elvi. határozványok Szállások biztositása Szállás- és istállóilletékek Az illeték mérve Ideiglenes átvonuló beszállásolás Felvételi módozatok Az illeték kezdete A próbaszolgálatra vezényelt tisztek illetéke Az illeték vége Az illeték kezdete és vége szolgálati átköltözés, vagy vezényeltetéskor Különös határozványok az önbérelt szállás és istállókra nézve Lótápváltságdij és lóátalány Elvi határozványok A lótápváltságdij mérve A lóátalány mérve A lótápváltságdij és a lóátalányra való igény kezdete és vége Felvételi módozatok. 34 II. SZAKASZ. Különös illetékek. 7.. Fentartási járulék Egyenruházati járulék Ruházati átalány Törzsőrmesterek részére Irodaszolgák részére. 36 III. SZAKASZ. Bizonyos állomány és szolgálati viszonyok között járó illetékek Számfelettiek illetéke A nyugállományból szolgálattételre behivottak illetékei A csendőrségi nyugállományból a tényleges állományba visszahelyezettek illetékei A csendőrségi nyugdijasok állományában való meghagyás mellett szolgálattételre behivottak illetékei Próbaszolgálatra behívott tisztek illetékei A magasabb rendfokozatú czimmel, vagy jelleggel felruházott tisztek illetékei A törzsőrmesterek és segédmunkás altisztek irodai pótdija. 39 IV. SZAKASZ. Különös alkalommal járó illetékek Az előléptettek illetéke.. 39

3 16.. Vezényeltetések alkalmával járó illetékek Elvi határozványok Ideiglenes vezényeltetések vagy szolgálattételre való beosztás alkalmával járó illetékek Tartós vezényeltetés, vagy szolgálattételre való beosztás alkalmával járó illetékek Áthelyezés alkalmával járó illetékek A betegek illetékei 42 1 Elvi határozványok Ápolási dijak Birói vizsgálat alatt állók illetékei Eljárás az irodaszolgák megbetegedése esetén Gyógyszerekre való igény Igény a fürdő- és vizgyógyintézetekbe való felvételre Szabadságoltak illetékei Elvi határozványok Eljárás a szabadságnak igazolatlan túlhágása esetében A szabadságolási dij fizetése Az illetékek felvétele szabadságoltatás alatt Bélyegkötelezettség A becsületügyi vagy honvédbirósági vizsgálat alatt, vagy fegyelmi fogságban levő, továbbá honvédbiróságilag elitélt havidíjasok illetékei Elvi határozmányok Különös határozmányok az illetékek kiszolgáltatása tekintetében a vizsgálati foglyok részére Határozványok az elitéltek illetékeire nézve A visszakerült szökevények illetékei Fogságban levő nyugdíjas állományú havidijasok illetékei Havidijasok illetékei, kik valamely legénységi állományu rendfokozatba önként, vagy büntetésképen jutnak. 49 V. SZAKASZ. Szállitóeszközök és illetékek szolgálati utazásoknál Általános elvi határozványok A szolgálati utazás fogalma és beosztása Útirány és szállitóeszközök választása A tehervonatok kivételes használata Igénybevehető szállítóeszközök A vámilletékek megtéritése Magánszállítmányozás használata a málha szállítására A viteldijak megfizetése Szemleutazásokra vonatkozó különös határozványok Menetlevelek és nyiltparancsok Az utazási számadások beterjesztési határideje Útiköltségek megtérítése, ha az utazás más kezelési ágazat

4 érdekében történt Az utazási pótdíj Elvi határozványok Az illeték mérve Rendkivüli pótlék 59 4.Igény Az utazási pótdij illetékességének igazolása Esetek, melyekben az utazási pótdíj csak az utazás napjaira jár Esetek, melyekben az utazási pótdíj egyáltalában nem jár Tengeren és folyókon való utazáskor kijáró illetékek Elvi határozványok és az illeték mérve.. 2. Az illeték kezdete és vége Napidjak Elvi határozványok Az illeték mérve Az igény tartama Igény az áthelyezési utazások költségeinek megtéritésére A megtérités alá eső áthelyezési utazások megjelölése ;Megtérités alá nem eső áthelyezési utazások megjelölése A szolgaszemélyzet szállitásáról A lovak szállitásáról A málha szállitásáról Az utiköltségek megtéritésének kiterjedése Utazásí költségátalány Igény az utazás költségeinek megtéritésére ügyködési utazásoknál Az ügyködési utazások megnevezése Kincstári megtérités alá nem eső utazások A szolga és a kézi podgyász viteldijairól Az utiköltségek megtéritésének kiterjedése 72 MÁSODIK FEJEZET. Altisztek, csendőrök, ujonczok és próbacsendőrök pénz- és természetbeni illetékei. I. SZAKASZ. Rendes illetékek A zsold Elvi határozványok Az illeték mérve Felvételi módozatok Az illeték kezdete A csendőrséghez jelentkezők illetékeiről Az illeték vége Illetéktöbbletek visszatérítése Az első tömegbctét Rendeltetés.. 79

5 2. Az illeték mérve Felszámitásí módozatok A tömegátalány Elvi határozványok és az illeték mérve Igény, annak kezdete és vége Különös határozványok polgári alkalmazás elnyerésére való szabadságolásoknál Felszámitásí módozatok A legénység igénye a tömegre Elvi határozványok Igény a tömegtöbbletre Igény a tömegvagyonra Tömegtartozások Fogyatékba jutó legénység igényei a ruházatra A tömegből beszerzendő tárgyak és azok viselési időtartama Csizmák készítése és javítása Ruha és lószerelvényi czikkek kiszolgáltatásának mérve Igény a szolgálatban tönkrement ruházat értékének megtérítésére Ruházati és lószerelvénzi czikkek pajkosságból való tönkretevése Szállásílleték és az őrsirodák berendezése Elvi határozványok Az őrsszobák berendezése Legénységi szobák és azok berendezése Laktanyavílágítás Igény ideiglenes (átvonuló) beszállásolásra A szállásílleték kezdete és vége A mérsékelt áru dohány Elvi határozvány és a járandóság mérve Felvételi módozatok.. 96 II. SZAKASZ. Különös illetékek Hadapród-tiszthelyettesek ruházati átalánya A szolgálati pótdíj Elvi határozványok és az illeték mérve Szolgálati idő megszakítása esetén Az illeték kezdete A folyósítás módja Felvételi módozatok Betegek és fegyelmileg fenyített hadapródok és őrmesterek pótdíja Az illeték vége Lovagiási jutalomdíj A vitézségi érempóldij. 100

6 1. Elvi határozványok Az illeték mérve Az illeték kezdete és tartama Felvételi módozatok A vitézségi érem elvesztése esetén követendő eljárás Elszámolási módozatok Pótlóidomitási jutalomdíj Drágasági pótlék Elvi határozványok Az igény kezdete és vége Kifizetési módozatok Elfogatási dijak Elvi határozványok Az elfogatási dijra való igény Esetek, melyekben elfogatási díj nem illetékes Az elfogatási dijak mérve Kiszolgáltatási módozatok Felszámilási módozatok 109 III. SZAKASZ. Bizonyos állomány és szolgálati viszonyok közt járó illetékek Számfölöttiek illetékei IV. SZAKASZ. Különös alkalommal járó illetékek Előléptettek illetékei Vezényeltek és szolgálattételre beosztottak illetékei Elvi határozványok Illetékek ideiglenes vezényeltetések alkalmával Illetékek tartós vezényeltetések alkalmával Áthelyezettek illetékei Szabadságoltak illetékei Elvi határozványok Magán- vagy családi ügyekben való szabadságolásoknál Betegség folytán való szabadságolásoknál Próbaszolgálat vagy szolgálati gyakorlat teljesítése czéljából való szabadságolásoknál Betegek illetékei Elvi határozványok, Kivételes esetek Az ápolási költségek megtérítése Szolgálatban megsérült legénység ápolása Kórházi ápolási dijak mérve A tiszthelyettesekre vonatkozó határozványok A kórházon kívüli ápolásra vonatkozó határozványok Felszámitási módozatok. 120

7 9. Időleges és állandó nyugállományban levők ápolási költségei Bűnvádi kereset alatt állók és rabok ápolási költségei Sérvkötők és sebkötelékek beszerzése Orvosi szemlék utáni költségek Igény' katonai fürdők és ivó-gyógyintézetek használatára Fegyelmi, vizsgálati és fenyítő fogságban levők illetékei Fegyelmi uton elrendelt fogság alatt A bőjti napok leszállítása vagy elengedésénél követendő eljárás Vizsgálati fogságba került, vagy bíróságilag elitélt rabok illetékeinek kezelése A fenyítő fogságban levők illetékeinek kezelése A vizsgálati vagy fenyitő fogságban megbetegedettek illetékei A rabélelmezés kezdete A rabélelmezés vége A rabok részéről tulélvezett illetékek behajtása Visszakerült szökevények illetékei Polgári életben clkövetett bűncselekmények miatt polgári bíróságok által elitélt csendőrségi egyének büntetéseinek mikénti végrehajtása V. SZAKASZ. Szállitóeszközök és illetékek szolgálali utazásoknál, 48.. Szállitóeszköz-illeték az egyenként utazó csendőrlegénység részére Szállítóeszközök és utazási pótdij a tiszthelyettesek és hadapródok részére Szállítóeszközök a többi legénység részére Előfogatí illeték Nős csendőröket illető szállítóeszközök Vasút használata törvénysértők üldözésekor Gyors- és tehervonatok használata Bérkocsira való igény Zárhatározvánvok Étkezési pótlék Az étkezési pótlék czélja Esetek, melyekben étkezési pótlék a szolgálat egész tartamára jár Esetek, melyekben az étkezési pótlék csak az utazás idejére jár Étkezési pótlék oly altisztek részére, kik hiányzó szakaszparancsnokot helyettesítenek Az illeték mérve Az illetékesség igazolása Esetek, melyekben étkezési pótlék nem jár Tengeren és folyókon való utazáskor kijáró illetékek.. 136

8 1. Elvi határozványok Hajótáp Fentartási pótlék Igény Kifizetési módozatok Utipénz Igény Utipénz nem illetékes HARMADIK FEJEZET. Szolgálati lovak beszerzése, elhelyezése és lótáp 58.. Szolgálati lovak beszerzése Szolgálati lovak elhelyezése Lótáp Táppótlék 142 NEGYEDIK FEJEZET. Tiszti irodák, raktárak, kőnyomdák, fogdák és azok berendezése továbbá az irodai és egyéb átalányok Tiszti irodák, raktárak, kőnyomdák, fogdák és azok berendezése Irodai, Írószer és irodavilágitási átalányok Az átalányok mérve Rendeltetés Kiszolgáltatási módozatok Az őrsirodák és pénztárügyleti szobák világítási átalánya Irodák, iskolaszobák és a pénztári ügyeleti szobák fűtési átalánya Elszámolási módozatok Törzsirodák fűtéséért járó illeték Átalányok a laktanyák, fogdahelyiségek és raktárak után Tisztogatási átalány Butorfestési átalány Világítási átalány Konyhaberendezési átalány Fogdahelyíségek ntán járó átalány Átalány a szárnyraktár kezelése körül felmerülő kiadások fedezésére Tiszti butorátalány Személyi fűtési és világítási átalány Átalány a legénységi ágynemüek tisztántartására Átalány a legénységí ágynemüek jókarban tartására Átalány a téli és nyári takarók, szalmazsákok és lószőrvánkosok tisztítására Szalmazsáktöltési átalány A honvéd kezelőtiszti tanfolyamba, továbbá az altiszti iskolába és a próbacsendőr-tanosztályba berendelt legénység után

9 járó átalány Csizmakoptatási átalány A pótlóidomitók ruhakoptatásí átalánya A pótlókcret különös átalányai Lóápolási és istállófelszolgálási átalány Lóvasalási átalány Istállók világítására és az istállószerek jókarban tartására szolgáló átalány Vizhordásí átalány Elvi határozványok Igény Élelmiczíkk-szállitási átalány Vizhordási és élelmíczíkk-szállitásí átalányok indokoltsága és megszüntetése 162 ÖTÖDIK FEJEZET. Feggverzeti, szerelvényi, lőszer és egyéb kiadások. I. SZAKASZ. Fegyverzet, szerelvény és lőszer Fegyverzet szerelvény és lőszerre való igény Elvi határozványok Lőszerkiszabat Fegyverzet és szerelvény százalékkészlete Fegyverzet, szerelvény és lőszerszállitási költség Czéllövészeti kiadások Elvi határozványok Összpontosítás Utazás Közvetlen közel fekvő őrsök legénységének utazása Töltények szállítása Czéltáblák beszerzése Czéllövészeti jutalomdíj Fegyverzet megvizsgálása-és számozásából felmerülő költségek Elvi határozványok Raktárba való beszolgáltatás A raktárból való kiadás Puskaműves dijazása Lő- és szálfegyverek számozásáért járó dijak II. SZAKASZ. Egyéb kiadások Áttekintés Végkielégitések Hullabonczolási költségek Temetési költségek.. 172

10 84.. Csendőrök elleni ügyekben kihallgatott polgári egyének és csendőrök tanudijai Mintaczikkek beszerzése Katonai segédletek után járó kiadások Katonai szolgálati jelek beszerzése után járó kiadások Kiadások hirdetményeknek hírlapokba való felvételéért Hivatalos postai küldemények szállítása Az irodai kellékek, szolgálati könyvek és szabályzatok beszerzése, továbbá az irodák, iskolaszobák és raktárak berendezéséért járó kiadások HATODIK FEJEZET. Tényleges állományú csendőrségi egyének családjainak illetékei. I. SZAKASZ. A havidij élvezetében álló egyének családjainak illetékei Szállás-illetékek A családfő távolléte esetében A családfő hadifogságba jutása esetében A családfő elhalálozása esetében A hadi vagy vizsgálati fogságba került, valamint az elmebeteg havidíjas egyének családjainak eltartása Elvi határozványok a hadifogságba kerüli havidijasok családjaira nézve Elvi határozványok az elmebetegek családjaira nézve Vizsgálati fogságba került családtagok illetékei Igény az utazási költségekre A havidijasok családjainak igénye a temetkezési járulékra a családfő elhunyta esetén Elvi határozványok A járulék mérve Felvételi módozatok Igény kórházi ápolásra és gyógyszerekre Családtagok illetékei Cselédszemélyzet illetékei 183 II. SZAKASZ. A legénység családjainak illetékei A legénység családjainak ellátása Béke idején Mozgósítás esetén A férj elhalálozása esetén Fogságban, kórházban, vagy az elmebetegek gyógyintézetében lévők családjainak illetékei Igény kórházi ápolásra és gyógyszerekre. 186

11 II. RÉSZ. ELSÖ FEJEZET. A kincstár iránti tartozások és azok lerovása A szolgálati dij Elvi határozványok A dij mérve A befizetés módja A jellegdij Elvi határozványok Kiszabat A lefizetés módja A szabadságolási dij Az illetékekből való megengedett levonás kincstári, vagy magánadósságok törlesztésére Levonás az állandó ténylegességi illetékekből Levonások a nyugdijakból, személyes pótdijakból, kegydijakból és végkielégitésekböl Levonások a legénység illetékeiből A kincstári tartozások és birói letiltások elsőbbsége A lefoglalt és kifizetett összegek nyilvántartása és sorrendje Havidij-levonások mint közigazgatásilag kirótt bírságok Illelék-utólagok és levonások Kereseti adó 194 MÁSODIK FEJEZET. Azon illetékek, melyek más ministeri tárczák (alapjaik) terhére a csendőrségi javadalmazásból elölegeztetnek, vagy az illető tárczákból közvetlenül szolgáltatnak ki Áttekintés Csendőrségi jelvénypótdij és jutalmazási alapok A jelvénypótdij alap A jutalmazási alap Ezen alapok kezelése Karhatalmi költségek Elvi határozványok Kiszabat Felvételi módozatok Határozványok, ha a segédlet rendes szolgálattal egybekötötten végeztetik Rabkiséreti illetékek Elvi határozványok Kiszabat Kiséretj költségek Tanuilletékek csendőrségi személyeknek polgári fenyitő bíróságokhoz tanuképen való megidézése alkalmával.. 205

12 1. Havidijasok illetéke Legénység illetéke Felszámitási módozatok Kiséreti dijak Jutalomdíj a csendőrök, katonák, vagy honvédeknek hitszegésre való elcsábítására tett kísérletnek feljelentéséért Az életmentésért járó jutalomdíj Vadászati tilalom, továbbá a fegyvertartási és vadászati törvény áthágásának, valamint a jövedéki áthágások, csempészetek feljelentéséért járó jutalékok FÜGGELÉK. A m. kir. csendőrségi egyének és ezek családjaínak mozgósitottság esetében kijáró illetékek. 211 A) Ellenséges betörés esetén járó illetékek. 211 B) A m. kir. tábori csendőrségi egyének és ezek családjaínak illetékei Általános határozványok A tisztek illetékei A legénység illetékei A családok illetékei TÁRGYMUTATÓ. 215

Illetékszabályzat a Magyar Királyi Csendőrség számára.

Illetékszabályzat a Magyar Királyi Csendőrség számára. Illetékszabályzat a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1912, s.n. 250 p. A könyv az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) gyűjteményébe tartozik (100017). A másolás jogát a Könyvtár fenntartja.

Részletesebben

Illetményszabályzat a Magyar Királyi Csendőrség számára.

Illetményszabályzat a Magyar Királyi Csendőrség számára. Illetményszabályzat a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1943, Stádium. 192 p. A könyv az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) gyűjteményébe tartozik (150.691). A sokszorosítás jogát a Könyvtár

Részletesebben

ILLETÉK-SZAKÁÍIZAT. A MAGYAR KIRÁLYf CSENDÖKSÉG SZÁMÁRA. BUDAPEST I.SIH).

ILLETÉK-SZAKÁÍIZAT. A MAGYAR KIRÁLYf CSENDÖKSÉG SZÁMÁRA. BUDAPEST I.SIH). ILLETÉK-SZAKÁÍIZAT A MAGYAR KIRÁLYf CSENDÖKSÉG SZÁMÁRA. BUDAPEST I.SIH). a' í* Bevezetés.. Végrehajtási határozványok TARTALOM. I. liész. Lap 5 Ki b2(\8é {/l.ri,t.n)zi:'l*mk2fíwara mf ev IIANM.IN-TAUSVLAT

Részletesebben

1912, 2. sz. p. 5278 eln. 1912. sz. H.M. körrendelet Frommer féle ismétlő pisztolyoknak a m. kir. csendőrségnél való rendszeresítése

1912, 2. sz. p. 5278 eln. 1912. sz. H.M. körrendelet Frommer féle ismétlő pisztolyoknak a m. kir. csendőrségnél való rendszeresítése 1 RENDELETI KÖZLÖNY A MAGYAR KIRÁLYI CSENDŐRSÉG SZÁMÁRA 1912 1912, 1. sz. 1-6 p. 10407. Vb. Körrendelet Rendeleti Közlöny a m. kir. csendőrség számára című hivatalos lap életbeléptetése 1912, 2. sz. p.

Részletesebben

Ezen átalány minden ló után évi 84, azaz havonkint hét toronából áll.

Ezen átalány minden ló után évi 84, azaz havonkint hét toronából áll. 5.. 34 Ezen pont határozványai a "ötlen szán^vw^^^^^^^^^ i^rá^ és törzsőrmesterekre nem vonatkoznak. - bzekre nézve, ^ 'p^szab^^^^ 3. 6. pontjában foglaltak mérvadók. ' ^''?erm z b^^^ rangosztályba nem

Részletesebben

78-79,. ^gj, 77-78. g.

78-79,. ^gj, 77-78. g. 178 75.. 75-76.. következtében a csendőr hibáján kivül keletkezik, a kincstár terhére helyreállitandók.,.,, Oly kisméi-vü hiányok, a melyek a fegyver harcképességét eg>^általán nem befolyásolják, pl. kisebb

Részletesebben

Szervezeti és szolgálati utasítás a Magyar Királyi Csendőrség számára.

Szervezeti és szolgálati utasítás a Magyar Királyi Csendőrség számára. Szervezeti és szolgálati utasítás a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1927, Pallas. 387 p. TARTALOMJEGYZÉK. (a lapszámok a könyv oldalaira és nem a pdf oldalakra vonatkoznak!) Bevezető rendelkezések..

Részletesebben

Utasítások a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1888, Pesti Nyomda. 224 p.

Utasítások a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1888, Pesti Nyomda. 224 p. Utasítások a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1888, Pesti Nyomda. 224 p. TARTALOM (a lapszámok a könyv oldalaira és nem a pdf oldalakra vonatkoznak!) I. Szervezeti utasítás. A) A csendőrség

Részletesebben

Szervezeti és szolgálati utasítás a Magyar Királyi Csendőrség számára. (Szut.) I. Szervezet; II. Szolgálat Budapest, 1941, Stádium. 414 p.

Szervezeti és szolgálati utasítás a Magyar Királyi Csendőrség számára. (Szut.) I. Szervezet; II. Szolgálat Budapest, 1941, Stádium. 414 p. Szervezeti és szolgálati utasítás a Magyar Királyi Csendőrség számára. (Szut.) I. Szervezet; II. Szolgálat Budapest, 1941, Stádium. 414 p. (A könyv dr. v. Kőrössy Zoltán csendőr százados tulajdona volt,

Részletesebben

7. Utazási költségáiaiány.

7. Utazási költségáiaiány. m 2(i.. Ezredrs Szaltványos niálhasuly Alezredes vagy ömagy ' ':' X löi'zstiszf leendőivel niegbixotl százados k lobbi századosok Föhadnagv \a í\ hadnag\ é?- a löbl)i híisoii raiígüvu\h\i h.nidijasok írnok

Részletesebben

Pénzügyi számvitel VII. előadás. Kötelezettségek

Pénzügyi számvitel VII. előadás. Kötelezettségek Pénzügyi számvitel VII. előadás Kötelezettségek Kötelezettségek Szerződésből, jogszabályi előírásból Pénzben kifejezett Teljesített, elismert Kötelezettségek fajtái Mérlegben megjelenítve Hátrasorolt Hosszú

Részletesebben

Pénzügyi számvitel. VIII. előadás. A jövedelmek számvitele

Pénzügyi számvitel. VIII. előadás. A jövedelmek számvitele Pénzügyi számvitel VIII. előadás A jövedelmek számvitele A jövedelemelszámolási számlán elszámolt jövedelem értelmezése Adott vállalkozástól a vállalkozás alkalmazottjai, vagy más személyek részére valamilyen

Részletesebben

RENDELETI KÖZLÖNY A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉDSÉG SZÁMÁRA 1981-1912

RENDELETI KÖZLÖNY A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉDSÉG SZÁMÁRA 1981-1912 Tartalom Rendeleti Közlöny A Magyar Királyi Honvédség számára 1981-1912... 1 Rendeleti Közlöny A Magyar Hadsereg számára, 1919... 24 Rendeleti Közlöny A Magyar Királyi Nemzeti Hadsereg számára, 1920-1921...

Részletesebben

IX évf. 5. sz. 26. p. 16.648/VI-b. 1924. számú belügyminiszteri körrendelet Csendőr őrsök és különítmények felállítása alkalmával követendő eljárás

IX évf. 5. sz. 26. p. 16.648/VI-b. 1924. számú belügyminiszteri körrendelet Csendőr őrsök és különítmények felállítása alkalmával követendő eljárás 1 Az 1924-1944-ig terjedő időszakban a ökben kiadott csendőrségre vonatkozó rendeletek az alábbiakban vannak felsorolva, évenkénti csoportosításban. Az egyes rendeletek a megfefelő pdf dokumentumokban

Részletesebben

Mellékletek. 1. sz. melléklet. Lakbérosztályok.

Mellékletek. 1. sz. melléklet. Lakbérosztályok. DIENES Andor: Gazdászati tájékoztató. Csendőrőrsök részére. Kizárólag az őrsparancsnok iskola hallgatói számára. Szombathely, 1938, Martineum könyvnyomda. 89 p. A könyv az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK)

Részletesebben

GAZDÁSZATI TÁJÉKOZTATÓ CSENDŐRÖRSÖK RÉSZÉRE ÖSSZEÁLLÍTOTTA: DIENES ANDOR

GAZDÁSZATI TÁJÉKOZTATÓ CSENDŐRÖRSÖK RÉSZÉRE ÖSSZEÁLLÍTOTTA: DIENES ANDOR I l\ Hm ii:! GAZDÁSZATI.11/ TÁJÉKOZTATÓ CSENDŐRÖRSÖK RÉSZÉRE ÖSSZEÁLLÍTOTTA: DIENES ANDOR G. FŐHADNAGY, A SZOMBATHELYI M. KIR. CSENDÖRÖRSPARANCSNOK-ISKOLA OKTATÓTISZTJE KÉZIRAT HELYETTI KIZáRÓLAG AZ ÖRSPARANCSNOK

Részletesebben

2017. ÉVI FOKOZATI VIZSGA TANANYAG

2017. ÉVI FOKOZATI VIZSGA TANANYAG 22. sz. melléklet a HHK/57-1/2017. nyt. számhoz 2017. ÉVI FOKOZATI VIZSGA TANANYAG a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.)

Részletesebben

HARMADIK FEJEZET. Szolgálati lovak beszerzése, elhelyezése és lótáp.

HARMADIK FEJEZET. Szolgálati lovak beszerzése, elhelyezése és lótáp. ^^ 3S A iuijótáp kiszolgáltatására vonatkozólag az a) pont utolsó bekezdése mérvadó. c; Fohjókon indó lüitzúsnál. Az osztrák-magyar monarchia határain belől különböző gőzhajózási tai^sulat folyókon közlekedő

Részletesebben

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 02. számú PARANCSA. Budapest, évi február hó 19-én.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 02. számú PARANCSA. Budapest, évi február hó 19-én. BELÜGYMINISZTÉRIUM 10-21/2/1975. SZIGORÚAN TITKOS! M ód.: 23/1976. m in. par. HK: 18/1980 min. par. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 02. számú PARANCSA Budapest, 1975. évi február hó 19-én.

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/118. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző IPARŰZÉSI ADÓ ( nyomtatvány ) Adókötelezettség: Adóköteles Szerencs Város illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett v állalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

Részletesebben

Becsületügyi Szabályzat a Magyar Királyi Honvédség és a M. Kir. (M. Kir. Horvát-Szlavón) Csendőrség számára. Budapest, 1913, Pallas. 137 p.

Becsületügyi Szabályzat a Magyar Királyi Honvédség és a M. Kir. (M. Kir. Horvát-Szlavón) Csendőrség számára. Budapest, 1913, Pallas. 137 p. Becsületügyi Szabályzat a Magyar Királyi Honvédség és a M. Kir. (M. Kir. Horvát-Szlavón) Csendőrség számára. Budapest, 1913, Pallas. 137 p. Megjegyzés: az 1908-as kiadás teljsen egyezik az 1913. évivel,

Részletesebben

J E G Y Z Ő ELŐ TERJESZTÉS. önálló bírósági végrehajtóval történő szerződés megkötésére

J E G Y Z Ő ELŐ TERJESZTÉS. önálló bírósági végrehajtóval történő szerződés megkötésére BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő ELŐ TERJESZTÉS önálló bírósági végrehajtóval történő szerződés megkötésére Készítette: dr. Csertus Mónika igazgatási ágazatvezető Előterjesztő: dr.

Részletesebben

A honvédelmi miniszter.../2009. ( ) HM rendelete

A honvédelmi miniszter.../2009. ( ) HM rendelete MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE. számú példány TERVEZET A honvédelmi miniszter.../2009. ( ) HM rendelete a hivatásos és szerződéses katonai szolgálat létesítéséről, módosításáról, megszüntetéséről,

Részletesebben

A Kollektív Szerződés alkalmazásának elősegítése

A Kollektív Szerződés alkalmazásának elősegítése TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0042 PROJEKT A Kollektív Szerződés alkalmazásának elősegítése A vasúttársaságoknál alkalmazott Kollektív Szerződések ismertetése KSZ kötési technikák és szabályozási kérdések Előadó:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 26/2009.(IX. 1.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 26/2009.(IX. 1.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 26/2009.(IX. 1.) KGY r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 8/2007. (II. 13.)

Részletesebben

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG MUNKAJOG A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi

Részletesebben

FELSIAMITHATO ILlETMENYEK

FELSIAMITHATO ILlETMENYEK lbl$o~h 1925. évi 9. számú C s endőrségi Közlöny mellékiete. 1 ó6tiűo! 1 92!). VI-h. számú belügyministeri körrendelel -- -------,,, ~, SIOlGAlATI UTAZASOK ALKALMAVAL ",, FELSIAMITHATO ILlETMENYEK VEZÉNYELTETÉSI

Részletesebben

RENDELETI KÖZLÖNY A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉDSÉG SZÁMÁRA

RENDELETI KÖZLÖNY A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉDSÉG SZÁMÁRA Az 1881-1922-ig terjedő időszaknak a Honvédségi közlönyökben kiadott csendőrségre vonatkozó rendeletei az alábbiakban vannak felsorolva. Az egyes rendeletek a pdf dokumentumokban tekinthetők meg, rendeletenként

Részletesebben

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi szervezetek alapképzése Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi kötelezettség A polgári védelmi kötelezettség személyes kötelezettség az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges

Részletesebben

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM rendelete a Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítő és külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya devizaellátmányáról és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli

Részletesebben

AZ I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT FIZETÉSI ELŐLEG KÉRELEM SZABÁLYZATA GYŐR, 2015. 01.01

AZ I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT FIZETÉSI ELŐLEG KÉRELEM SZABÁLYZATA GYŐR, 2015. 01.01 AZ I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT FIZETÉSI ELŐLEG KÉRELEM SZABÁLYZATA GYŐR, 2015. 01.01 FIZETÉSI ELŐLEG KÉRELEM SZABÁLYZAT Fizetési előleget az a munkavállaló kérvényezhet, akinek legalább 1 évi

Részletesebben

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A megfelelő tételekhez szükséges a KK 18., 23., 25., 27. és az MK 95. számú állásfoglalásainak ismerete. MUNKAJOG 1. A Munka

Részletesebben

Önkormányzat rendeletalkotásának joga

Önkormányzat rendeletalkotásának joga Önkormányzat rendeletalkotásának joga Törvényi felhatalmazás NÉLKÜL Alk. 44/A. (2) bek. Ötv. 16. (1) bek. - országos szintű szabályozással nem ellentétes, kiegészítő jellegű helyi jogalkotás - törvény

Részletesebben

TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÔTESTÜLETÉNEK. 15/2001. (X. 24.) számú rendelete

TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÔTESTÜLETÉNEK. 15/2001. (X. 24.) számú rendelete TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÔTESTÜLETÉNEK 15/2001. (X. 24.) számú rendelete A Polgármesteri Hivatal köztisztviselıinek díjazásáról, szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól,

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

Az előzőekben fel nem sorolt tagállamok által az Európai Bizottságnak korábban megküldött információk (az államokat ABC sorrendben tüntetjük fel)

Az előzőekben fel nem sorolt tagállamok által az Európai Bizottságnak korábban megküldött információk (az államokat ABC sorrendben tüntetjük fel) Az előzőekben fel nem sorolt tagállamok által az Európai Bizottságnak korábban megküldött információk (az államokat ABC sorrendben tüntetjük fel) BELGIUM... 3 FRANCIAORSZÁG... 4 PORTUGÁLIA... 7 BELGIUM

Részletesebben

Tájékoztató. egyes béren kívüli juttatásokkal kapcsolatos változásokról

Tájékoztató. egyes béren kívüli juttatásokkal kapcsolatos változásokról Tájékoztató egyes béren kívüli juttatásokkal kapcsolatos változásokról I. A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2013. január 01. és december 31. közötti időszakra

Részletesebben

I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) , , , ,00 100,96 84,18

I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) , , , ,00 100,96 84,18 2. OLVASAT 71 NEM ADÓJELLEGŰ BEVÉTELEK 18.289,81 24.020,00 24.201,52 21.100,00 87,84 87,18 710 NYERESÉGRÉSZESEDÉS ÉS VAGYONJÖVEDELMEK 27,28 0,00 0,00 0,00 #DEL/0! #DEL/0! 710200 Kamatok 27,28 0,00 0,00

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 Tartalomjegyzék 3 TARTALOMJEGYZÉK Előszó 11 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 13 A) A törvény hatálya 13 1. A törvény tárgyi hatálya 14 2. A törvény területi

Részletesebben

Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat

Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat 1. számú melléklet Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár 1135 Budapest Aba utca 4. Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS...27 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 3. A TAGI KÖLCSÖN

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. Szem. ig. száma: TAJ száma: között az alábbi feltételek mellett:

MEGÁLLAPODÁS. Szem. ig. száma: TAJ száma: között az alábbi feltételek mellett: MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. 4080 Hajdúnánás Fürdő u. 1. (továbbiakban fenntartó) képviseletében Verdó György ügyvezető igazgató fenntartásában működő Hajdúsági

Részletesebben

PRÓBACSENDÓRÖK TANKÖNYVE 4. FŰZET. Illetményszabályok. Orsgazdászatkezelési utasítás. A közgazdálkodásokra és közétke.zésekre vonatkozó h.

PRÓBACSENDÓRÖK TANKÖNYVE 4. FŰZET. Illetményszabályok. Orsgazdászatkezelési utasítás. A közgazdálkodásokra és közétke.zésekre vonatkozó h. ;;;J/6.L L--4- Q:r PRÓBACSENDÓRÖK TANKÖNYVE 4. FŰZET Illetményszabályok Orsgazdászatkezelési utasítás. A közgazdálkodásokra és közétke.zésekre vonatkozó h.atározványok Ruhagazdálkodási utasítás HIVATALOS

Részletesebben

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere 23/2011. (I.25.) sz. előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő- testület 2011. január 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármesterre átruházott igazgatási

Részletesebben

M0754 FELADATOK. megállapít Adókötelezettséget teljesít, illetve adóelőleg vonási kötelezettséget megállapít

M0754 FELADATOK. megállapít Adókötelezettséget teljesít, illetve adóelőleg vonási kötelezettséget megállapít M0754 FELADATOK 0754 érügyi szakfeladatok Adatokat gyűjt, rögzít (munkaidő, teljesítmény, 4 szabadság stb.) 5 Munkaidő nyilvántartás adatait rögzíti 6 Egyéni bérelszámoló lapot készít, vezet érszámfejtést

Részletesebben

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Nyergesújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 25/2001. (XI. 01.) ÖR sz.

Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 25/2001. (XI. 01.) ÖR sz. 1 Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2001. (XI. 01.) ÖR sz. rendelete Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőket megillető Módosítva: 17/2003. (IX.

Részletesebben

Betegszabadság díja munkáltatót terhelő táppénz és táppénz kiegészítés. Költségvetési kiutalási igények. számla

Betegszabadság díja munkáltatót terhelő táppénz és táppénz kiegészítés. Költségvetési kiutalási igények. számla 19.) Határozza meg a jövedelem elszámolás alapfogalmait (béralap, jövedelemalap, levonások)! Ismertesse a vállalkozást terhelő járulékokat és elszámolásukat! Mutassa be a jövedelem elszámoláshoz kapcsolódó

Részletesebben

Az Mt a alapján a munkavállalót betegsége miatti keresőképtelensége idejére naptári évenként 15 munkanap betegszabadság illeti meg.

Az Mt a alapján a munkavállalót betegsége miatti keresőképtelensége idejére naptári évenként 15 munkanap betegszabadság illeti meg. Betegszabadság 2011: betegszabadság számítása és táppénz mértéke 2011-ben - Nettó BÉRKALKULÁTO Betegszabadság 2011: betegszabadság számítása és táppénz mértéke 2011-ben, betegszabadság kalkulátor. A betegszabadság

Részletesebben

A KAPOSVÁRI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG

A KAPOSVÁRI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG A KAPOSVÁRI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG M. 217/1998/4. s z á m A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A bíróság a Független Rendőrszakszervezet (Budapest, Király u. 71. 1077, ügyintéző: Dr. Szöllősi Tibor) által képviselt

Részletesebben

101. számú függelék ADATLAP FIZETÉSI KÖNNYÍTÉS IRÁNTI KÉRELEMHEZ

101. számú függelék ADATLAP FIZETÉSI KÖNNYÍTÉS IRÁNTI KÉRELEMHEZ 101. számú függelék ADATLAP FIZETÉSI KÖNNYÍTÉS IRÁNTI KÉRELEMHEZ 1. Kérelmező adatai: Kérelmező neve:... Adóazonosító jele:... Lakcíme:... Telefonszáma:.mobil száma*:.. E-mail címe*:... Értesítési címe

Részletesebben

A m. kir. csendőrség tényleges szolgálatban álló tagjainak illetményei.

A m. kir. csendőrség tényleges szolgálatban álló tagjainak illetményei. 278 V. Wetternek Rudolf tőrm., k. e. é. k. ~,k. v. é. k.~, ~ ~Z2, @. III. Zadravecz Pál tőrm., k. e. é. k.~, k. v. é. k, ~ ~,Sz2.@. V. Zavogyán György th., k. e. é. k.~, ~, Szz, ~.@. IV. Závár Lajos th.,

Részletesebben

Elszámolási segédlet

Elszámolási segédlet Elszámolási segédlet A pályázat elszámolása két fő részből áll: 1. Tartalmi rész: Tartalmi beszámoló + mellékletek (fénykép, újságcikk, stb.) A tartalmi beszámoló szöveges összefoglaló, amelyben a támogatott

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben a 22/2011.(XII.30.) önkormányzati rendelettel) a helyi adókról szóló a

Részletesebben

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül:

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül: HALÁSZTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2010. (XI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A FELNŐTT KORÚAKRA VONATKOZÓ SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 7/2009. (III. 27.) ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

3. (1) Rendszeres személyi juttatás a teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak ide értve a foglalkoztatott nyugdíjast is alapilletménye,

3. (1) Rendszeres személyi juttatás a teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak ide értve a foglalkoztatott nyugdíjast is alapilletménye, 1998. évi 4. számú s z a b á l y z a t a a bíróságok létszámmal és személyi juttatással való gazdálkodásáról Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács (továbbiakban OIT) az 1997. évi LXVI. törvény 39. -ának

Részletesebben

22/2001.(X.26.) R E N D E L E T E. a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselıket megilletı juttatásokról és támogatásokról.

22/2001.(X.26.) R E N D E L E T E. a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselıket megilletı juttatásokról és támogatásokról. BARCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 22/2001.(X.26.) R E N D E L E T E (1)-(2) a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselıket megilletı juttatásokról és támogatásokról. Barcs

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. az özvegyi nyugdíj

TÁJÉKOZTATÓ. az özvegyi nyugdíj TÁJÉKOZTATÓ az özvegyi nyugdíj A hozzátartozói ellátások sajátossága, hogy a jogosultsági feltételeknek az elhunyt jogszerző és a nyugdíjigénylő részéről is teljesülniük kell. Özvegyi nyugdíj címén a jogosultat

Részletesebben

I ~ I :1, -~.'~ ~ij: '~""~ '"'.. \".',~ ".-., ",tl~,,l 'D!z' t'j: ~~. r, ~ { ~ , I'", ri ' l',il.' \../,. ~. \j ]J, \y. s Z ÁM Á ]{ A', ... ,.._ra.

I ~ I :1, -~.'~ ~ij: '~~ ''.. \.',~ .-., ,tl~,,l 'D!z' t'j: ~~. r, ~ { ~ , I', ri ' l',il.' \../,. ~. \j ]J, \y. s Z ÁM Á ]{ A', ... ,.._ra. ... f..- \"t ;. É'... " '.. ". '. :1 -.' ij: '"" '"'.. \".' ".-. " tl l 'D!z' t'j:. r { '" ri ' l'l.' ': S ". N : ': R E.'J \../.. \j ]J \y s Z ÁM Á ]{ A'....._ra. :r-" - P. ' O R Ll T T "'.Lt\ S.)'!'

Részletesebben

2.4.2. Az intézmény által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

2.4.2. Az intézmény által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái 2.4.2. Az intézmény által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái 1. A SZEMÉLYÜGYI NYILVÁNTARTÁS ADATKÖRE a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyárólszóló

Részletesebben

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990évi LXV.tv.16..(1)

Részletesebben

Dombrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10./2001./XI. 27./Kt. számú R E N D E L E T E

Dombrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10./2001./XI. 27./Kt. számú R E N D E L E T E Dombrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10./2001./XI. 27./Kt. számú R E N D E L E T E A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi

Részletesebben

180. sz. Ajánlás. munkavállalók igényeinek védelmét munkáltatójuk fizetésképtelensége esetén,

180. sz. Ajánlás. munkavállalók igényeinek védelmét munkáltatójuk fizetésképtelensége esetén, 180. sz. Ajánlás a munkavállalók igényeinek védelméről munkáltatójuk fizetésképtelensége esetén A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Kaposvári Munkaügyi Bíróság 2.M.733/2000/4. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A bíróság a Független Rendőr Szakszervezet dr. Topánka Erika képviselő által képviselt K. Z. felperesnek a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság

Részletesebben

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 Szervezetrendszer...4 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG...6 53. A törvény célja, alapelvek, fontosabb fogalmak és értelmező rendelkezések...6 53.1. A törvény célja...6 53.2.

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 51/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 51/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelete Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 51/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselıket megilletı szociális, jóléti és egészségügyi

Részletesebben

34.. A vitézségi érmekre és az ezekkel egybekötött pótdíj élvezetére nézve, a csendőrség részére is ugyanazon szabá-

34.. A vitézségi érmekre és az ezekkel egybekötött pótdíj élvezetére nézve, a csendőrség részére is ugyanazon szabá- 32 D) A csendőrség ruházata, fegyverzete és illetékei. 32.. A csendőrség egyenruházatát és fegyverzetét, a honvédelmi luinisternek a belügyministerrel egyetértőleg teendő javaslatára Ö. cs. és apostoli

Részletesebben

MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSE

MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSE MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSE A munkaviszony megszüntetésére az alábbi módokon kerülhet sor: Közös megegyezés A munkáltató és a munkavállaló a munkaviszonyt közös megegyezéssel bármikor megszüntetheti. A

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A kérelmező neve: Születési helye, ideje: Anyja neve: Családi állapota: Lakcíme:.. Tartózkodási helye:. TAJ száma:. Bankszámlaszám:.

Részletesebben

Intézményműködtetés, valamint az új Teleki téri Piac és Termelői Piac vezetőinek képviseleti jogosultsága

Intézményműködtetés, valamint az új Teleki téri Piac és Termelői Piac vezetőinek képviseleti jogosultsága Intézményműködtetés, valamint az új Teleki téri Piac és Termelői Piac vezetőinek képviseleti jogosultsága Az - az Igazgatóság döntési jogköre mellett - teljes jogkörrel gyakorolja a képviseleti jogát.

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS ÉS EGYÉB SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat Ezen szabályzat továbbadása az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár írásos engedélye nélkül nem megengedett. TARTALOMJEGYZÉK 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA...3

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Az új Munka Törvénykönyve Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Általános magatartási követelmények Az adott helyzetben általában elvárható magatartás ÚJ! Jóhiszeműség és tisztesség

Részletesebben

KÉRELEM települési ápolási támogatás

KÉRELEM települési ápolási támogatás KÉRELEM települési ápolási támogatás 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 7/2015. (II. 27.) sz. rendelet 6. sz. melléklete 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3.

Részletesebben

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK. 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK. 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd s.sz. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Eredeti előir. Módosított előir. Tény 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 2 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd Közalkalmazottak alapilletménye 5107

Részletesebben

SÁRGA JÁnos IRÓGÉPEK. -Budopest, lu.. Kigvó-u. 5. Klotild-palota. Ékszerek. Ezüstneműek.

SÁRGA JÁnos IRÓGÉPEK. -Budopest, lu.. Kigvó-u. 5. Klotild-palota. Ékszerek. Ezüstneműek. IRÓGÉPEK I Csendőrs ég' állomá-i nyába tartozóknak havi 10 és 30 pengő s részletfizetésre Csemiczkv László V. t Jllkotmánv-u. 16. Vilmos csás,ár-líttól jobbra II 3-ik há. Címre szíveskedjék nagyon ügyelni.

Részletesebben

Pénzforgalmi Jelentés 2009.

Pénzforgalmi Jelentés 2009. 1/12. OLDAL 324 Óbudai Nagy László Általános Iskola 1035 Váradi u. 15/b. 1 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 84 132 000 80 793 000 6 229 255 80 071 498 99,11% 2 511215 Egyéb bérrendszer hatálya alá

Részletesebben

Soltész Imre csö. ezredes és fia, dr. Soltész István

Soltész Imre csö. ezredes és fia, dr. Soltész István Az alábbi információ zömét Soltész Imre fivérének dédunokája, a mai Trvanában (Nagyszombaton) élő Boris Majerov szolgáltatta, amiért köszönetünket fejezzük ki. Soltész Imre csendőr ezredes 1877. február

Részletesebben

A BETEGJOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI

A BETEGJOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A BETEGJOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI Dr. Szüts Ágnes Ügyvéd Munkajogi szakértő ALAPFOGALMAK I. MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ DOLGOZÓ Egészségi állapotának romlásából eredő munkaképesség megváltozása

Részletesebben

6. A 3. -ban meghatározott állománykategóriák természetbeni ellátása a termékek rendszeresítését és normásítását követően a következő cikkekből áll

6. A 3. -ban meghatározott állománykategóriák természetbeni ellátása a termékek rendszeresítését és normásítását követően a következő cikkekből áll 1 Tervezet! A belügyminiszter../2012. ( ) BM rendelete a belügyminiszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek hivatásos állományú tagjainak 2012. évi ruházati utánpótlási ellátmánya felhasználási

Részletesebben

Nyugellátások és nyugdíjszerű ellátások

Nyugellátások és nyugdíjszerű ellátások illetve 80 %-os vagy azt meghaladó mértékű egészségkárosodást szenvedett és nyugellátást, baleseti nyugellátást részére nem állapítottak meg (R. 1. 1. bekezdés). A 25. életév betöltése után is igényelhető,

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

ELZETT CERTA HORGÁSZEGYESÜLET FEGYELMI SZABÁLYZATA. 1.. A fegyelmi szabályzat célja

ELZETT CERTA HORGÁSZEGYESÜLET FEGYELMI SZABÁLYZATA. 1.. A fegyelmi szabályzat célja ELZETT CERTA HORGÁSZEGYESÜLET FEGYELMI SZABÁLYZATA 1.. A fegyelmi szabályzat célja A szabályzat szankciórendszerén keresztül biztosítani az egyesület tagsága számára az egyesületi élet zavartalan működését,

Részletesebben

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak:

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak: 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 01 Alapilletmények 26 985 0 0 02 Illetménykiegészítések 0 0 0 03 Nyelvpótlék 0 0 0 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok

Részletesebben

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról 1 Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E A helyi iparűzési adóról Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól módosításokkal egységes szerkezetben Jánossomorja

Részletesebben

(egységes szerkezetben a módositására kiadott 2/2007.(II.23.), valamint a 34/2009.(XII.15. rendelettel)

(egységes szerkezetben a módositására kiadott 2/2007.(II.23.), valamint a 34/2009.(XII.15. rendelettel) Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2001./XII.20./ számú rendelete a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti támogatásairól

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 5. sz. függelék KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Villány Város Önkormányzatának a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2009. (V.08.) rendelete 30. (1) bekezdés a)- b) pontja

Részletesebben

Szakfeladatok kiadása

Szakfeladatok kiadása Szakfeladatok kiadása Adatok ezer/ft-ban 841126 Önkormányzati igazgatás 2009. évi 2010. évi ei. várh. ei. I. Személyi jellegű kiadás - Alapilletmény 33307,- 28811,- 31955,- Részfoglalkozt. -------- 1135,-

Részletesebben

Munkajogi aktualitások 2015. Előadó: dr. Kártyás Gábor gabor.kartyas@opussimplex.com

Munkajogi aktualitások 2015. Előadó: dr. Kártyás Gábor gabor.kartyas@opussimplex.com Munkajogi aktualitások 2015 Előadó: dr. Kártyás Gábor gabor.kartyas@opussimplex.com 1 1 Egyenlőtlen munkaidő-beosztás, munkaidőkeret 2 2 A munkaidő beosztása - Annak meghatározása, a mv mikor teljesíti

Részletesebben

Javaslat az adósságkezelési szolgáltatásról szóló 18/2013.(IV.19.) rendelet módosítására

Javaslat az adósságkezelési szolgáltatásról szóló 18/2013.(IV.19.) rendelet módosítására Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának JEGYZŐJE 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat az adósságkezelési szolgáltatásról szóló 18/2013.(IV.19.)

Részletesebben

Gazdasági vezető képviseleti jogosultsága

Gazdasági vezető képviseleti jogosultsága Gazdasági vezető képviseleti jogosultsága Az - az Igazgatóság döntési jogköre mellett - teljes jogkörrel gyakorolja a képviseleti jogát. Azok az általános ügyek, melyek nem igénylik az igazgatóság elnökének

Részletesebben

IV. 448. A Váci felső járás főszolgabírájának iratai (1872-) 1876-1897

IV. 448. A Váci felső járás főszolgabírájának iratai (1872-) 1876-1897 IV. 448. A Váci felső járás főszolgabírájának iratai (1872-) 1876-1897 Terjedelem: 19,81 fm (ebből kötet 1,00 fm), 172 doboz, Raktári helye: 25 kötet, 3 csomó, 200 rakt.e. a/ Elnöki iratok -1897 0,10 fm

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzatának 30/2012. (XII. 12.) sz. Önkormányzati rendelete a helyi adókról EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Újhartyán Község Önkormányzatának 30/2012. (XII. 12.) sz. Önkormányzati rendelete a helyi adókról EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Község Önkormányzatának 30/2012. (XII. 12.) sz. Önkormányzati rendelete a helyi adókról EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM

MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM Érkezett: 20. hó nap Átvette: MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM Magánszemély Mérséklés, valamint költségmentesség igénylı adatlap 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) születési helye és ideje:... anyja neve:...

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Nagy Ildikó A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések átvétele FH-tól Pénzügyi

Részletesebben

Tájékoztató a munkaadói támogatásokról. Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály

Tájékoztató a munkaadói támogatásokról. Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály Tájékoztató a munkaadói támogatásokról Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály Szolgáltatások Lehetőségek munkaadók számára munkaerő-piaci információk nyújtása Közvetítés

Részletesebben