Christine Pacheco Melegíts fel!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Christine Pacheco Melegíts fel!"

Átírás

1 Júlia különszám 2000/6. kötet Kyle a motorján a nővére családjához tart a karácsonyi ünnepekre, de váratlanul hóviharba kerül. Összefagyva elbotorkál a legközelebbi házikóig, amely az útjába akad, és csak remélni tudja, hogy ott segítséget kap. Legnagyobb megkönnyebbülésére a ház egyetlen lakója, a zárkózott, ám fölöttébb csinos Meghan befogadja őt, amíg az utak járhatóvá nem válnak...

2 1. FEJEZET Kyle Murdock halkan elkáromkodta magát. A jeges decemberi szél az arcába vágott. Felhajtotta a gallérját és felhúzta a vállát, hogy valamelyest védeni próbálja magát a hideg elől. A haja máris csupa hó volt, és még egyre hullottak az arcába a hópihék. Alig hihető, hogy néhány órával ezelőtt szinte felhőtlenül tiszta volt az égbolt! De aztán teljesen megváltozott körülötte a világ a faágakat vastag fehér réteg borította, és a szél dombokká hordta össze a havat. Kyle motorkerékpárja elakadt az úton, sürgősen segítségre szorult. Már harmadszor kopogott a farmház ajtaján. Kell valakinek lennie odabenn. hiszen az imént fényt látott kiszűrődni az ablakfüggönyök résein! Hallgatódzott. Semmi nesz, csak a szél zúgatta a fákat. Leszállt az este, és a férfi fázni kezdett. Öt kilométer Jeffersonig, a legközelebbi városig, s az ebben az időben nem lesz kellemes séta. Fölöttébb kétséges, hogy egyáltalán eljut odáig. Hát, nem így képzelte a szabadságát, annyi bizonyos! Pamela, a testvére és a családja várták az ünnepekre: már csak néhány nap, és itt a karácsony. Kyle mindig nagyon örült, ha karácsony reggelén elgyönyörködhetett unokahúgocskája és unokaöccse izgatott várakozástól és reménykedéstől ragyogó arcocskájában. Rálehelt gémberedett kezére, hogy kissé felmelegítse, és fázósan topogott. Ekkor lassan kinyílt az öreg farmház ajtaja. A résen fény szökött ki, és egy női hang megkérdezte: Segíthetek valamiben? Kyle a fénypászmába lépett, hogy a nő láthassa, az azonban továbbra is meghúzódott az ajtószárny árnyékában. Kyle dermedt ujjával a hótorlaszba süppedt, s a már alig látható Harleyra mutatott. Elakadt a motorom a hófúvásban. 2 / 113

3 A nő hallgatott, és nem is mutatkozott. Megengedi, hogy használjam a telefonját, és felhívjam a mentőszolgálatot? kérdezte a férfi udvariasan. Néhány másodpercig csend volt, aztán a nő kitárta az ajtót. Kyle nem várt további felszólításra, letisztította csizmájáról a havat a lábtörlőn, és nedves bőrkesztyűjét a kezében tartva belépett a házba. A nő becsukta az ajtót mögötte. Kyle-t kellemes meleg ölelte körül, s jóleső meghittség érzése töltötte el. Eddig még úgyszólván egyetlen pillantást sem vethetett a nőre. A csendet hirtelen hangos zaj törte meg. A nő elsápadt, és kiszaladt a helyiségből. Bocsásson meg! vetette oda. Kyle csak állt, nem tudta, mitévő legyen. Ajánlja fel a segítségét? Hogy a fene... hallatszott a fojtott felkiáltás. Kyle nem töprengett sokáig, a hang irányába sietett. Ahogy átvágott a nappalin, ismét felhangzott a furcsa csörömpölés. A konyhába érve egy halom konzervdoboz között, a padlón kuporogva találta vendéglátóját. Mellette nagy, fehér kutya állt, és mancsát diadalittas ábrázattal egy színes táskán nyugtatta. Valamelyest hasonlított egy skót juhászkutyára. Minden rendben? kérdezte Kyle a fiatal nőtől. Amaz rémülten megfordult. Szőke haja az arcába hullott, de nem takarta el teljesen nagy, sötét szemét, melynek mélyén szomorúság bujkált. A kutya fenyegetően felmordult. Ejnye, Hópehely! figyelmeztette a gazdája. A nagy kutya méltóságteljesen odasétált a férfihoz, aki menten mozdulatlanná merevedett. Ugat, de nem harap, és a világon senkit sem bántana magyarázta a fiatal nő, miközben felegyenesedett. Helló! mondta Kyle, és nyugodtan odatartotta a kezét a kutyának, remélve, hogy a nő igazat mondott. Hópehely kötelességszerűen morrantott egyet-kettőt, aztan megszimatolta a férfi kezét. Viselkedj rendesen, Hópehely! 3 / 113

4 Az állat felnézett gazdájára, majd leült, és odanyújtotta a mancsát Kyle-nak, aki barátságosan megrázta. Ő az én védelmezőm jelentette ki a fiatal nő, és szeretetteljesen megvakargatta a kutya füle tövét. De látja, egészen idáig bejöhetett anélkül, hogy jelzett volna. Azt hiszi, hogy maga a legjobb baratja. Hópehely elégedetten elnyújtózott úrnője mellett, és mancsára fektette a fejét. Bizonyára érzi, hogy nincs veszélyben a gazdája vélekedett Kyle. Semmi válasz. És igaza is van fűzte hozzá a férfi. A fiatal nő beletörölte a kezét krémszínű macskanadrágjába. Kyle csak most vette észre, milyen vonzó teremtés a megmentője. Szőke haja érdekes ellentétet képezett sötétbarna szemével. Kicsi és törékeny alkatú volt, ugyanakkor elragadóan nőies. Kyle önkéntelenül feltette magának a kérdést: mennyi ideje is annak, hogy úgyszólván ügyet sem vetett a szebbik nemre? Kyle Murdock mutatkozott be, és kezet nyújtott. A lány arcán csodálkozás villant át, ám aztán megfogta a férfi jéghideg jobbját. Kezének melege jóleső hullámként áradt szét a férfi testében, és feledtette vele a havat meg goromba szelet. Talán most valóban védelmet talált a zord időjárás elől... A lány apró keze szinte eltűnt a markában, és a férfi ellenállhatatlan vágyat érzett, hogy tovább is fogva tartsa, mint ahogyan azt az udvariassági szabályok megkívánnák. Talán a nagy, kifejező szempár a legmegragadóbb rajta, s az érzéki gondolatokat ébresztő mély, bársonyos tekintet... S mintha csak megérezte volna, mi jár a férfi fejében, a nő észrevehetően még tartózkodóbbá vált. Kyle rendreutasította magát. Nem szabad megfeledkeznie ittléte céljáról! Feltétlenül keresnie kell egy szállodát, és útnak indulni, mielőtt tovább romlik az idő. Megengedi, hogy használjam a telefonját? A lány egy tölgyfa asztalkára mutatott. Tessék! 4 / 113

5 A férfi cseppet sem sietősen levette motorosszemüvegét, miközben észrevétlenül alaposan szemügyre vette a fiatal nőt. Nem volt feltűnő szépség, ám a lényéből sugárzó könnyedség és nyugalom rendkívül vonzóvá tette. Feltehetőleg sosem került volna képes magazinok címlapjára, mégis különleges varázsa volt. Rendkívüli egyéniség, állapította meg Kyle meglepetten, mert eddig egészen másfajta nők tetszettek neki, sőt egyet majdnem feleségül is vett. Elhessegette a feltoluló gondolatokat. A telefonhoz ment, letette az asztalra a kesztyűjét, és kikereste a telefonkönyvből egy járműmentő szolgálat számát. Tárcsázott, a vonal azonban egy-két csörgés után megszakadt. Nincs kapcsolat! A lány önkéntelen sóhajjal keresztbe fonta karját a mellén. Testén megfeszült a rózsaszín pulóver, és kirajzolta gömbölyded formáit. Kyle nagyot nyelt. Vajon miért van rá ilyen hatással ez a nő?! Határozott mozdulattal elfordult, és helyére tette a kagylót. A konyhaablakon át kilátott a kavargó hóesésbe. Nem találta túl kecsegtetőnek a gondolatot, hogy ismét ki kell mennie a hidegbe... Visszafordult, és ránézett a lányra. Talán a férje segíthetne megjavítani a motoromat... Egy hosszú pillanatig csend volt. Nincs férjem. Ez nem lehet igaz! Egyedül él, és ajtót nyit idegeneknek! Ez egyszerűen hihetetlen! De saját magát sem értette. Mi a csudát érdekli őt, hogyan viselkedik egy idegen nő?! De van pisztolyom. Kyle meglepetten nézett rá. Sőt engedélyem is van, hogy használhassam. Értem. A férfi mosolygott a nőre, s az kicsit habozva viszonozta, ám amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan el is tűnt a mosoly az ajkáról. Kyle érdeklődéssel figyelte az arcát. Világosan leolvashatta róla a benne lejátszódó érzelmeket. Látszott, hogy töpreng valamin. Éber tekintettel nézett a férfira. 5 / 113

6 Bizonyára nagyon átfázott mondta aztán halkan. Hangja tartózkodóan csengett. Félig már megfagytam vallotta be Kyle. Estére feltétlenül el akartam jutni Coniferbe. Még eljuthat. Majd én elviszem kocsival. Az autóm kinn áll a garázsban ajánlotta fel a lány kicsit túlzottan is készségesen. Mint aki örül, hogy megoldást talált... Közben már nyúlt is a kabátjáért, de Kyle közbevágott: Odakint hófúvás van. Gondolom, a garázs a ház mellett áll, nem? -fűzte hozzá. A lány bólintott. Láttam, amikor idejöttem magyarázta a férfi. A fiatal nőnek lehanyatlott a keze. Kyle felvette a kesztyűjét az asztalról, és kicsit kényszeredetten elvigyorodott. Mindenesetre köszönöm a segítő szándékot! Felráncigálta a hideg, nedves kesztyűket, és az ajtóhoz ment. Várjon! mondta a lány olyan halkan, hogy Kyle nem volt biztos benne, valóban jól hallotta-e. De azért megállt, és várakozóan nézett a nőre. Amaz elbizonytalanodott. A józan ész és az érző szív heves harcot vívott benne. Valóban megengedje, hogy ez a fekete bőrruhás idegen a házában töltse az éjszakát? De hát nem küldheti ki megint a hóförgetegbe! Hiszen látta, milyen dermedt volt az arca meg a keze, amikor idejött! Szörnyű hideg van odakinn, nem zavarhatja el! - Igen? A férfi kellemes csengésű, mély hangja balzsamként hatott a lány magányos lelkére. Az elmúlt napokban annyira belemerült a munkájába, hogy észre sem vette, milyen erősen havazik. A szomszédok közül sem kukkantott be senki, telefonon sem keresték, még az édesanyja sem, aki hetente rendszeresen felhívta. Murdock beszédmodora művelt és magabiztos emberről tanúskodott, és különös ellentétben állt a megjelenésével. Eddig még sosem tapasztalta, hogy ilyen nagy hatással lett volna rá egy férfihang. Tulajdonképpen nem volna szabad megbíznia benne. Túlságosan intelligens... 6 / 113

7 Mr. Murdock... Kyle helyesbített a férfi mosolyogva. Nos, Kyle ismételte a lány kissé zavartan, alighanem ittrekedt, a motorja beadta a kulcsot. Majd begyalogolok a városba. A város öt kilométerre van! Tudom. Noha Kyle megpróbálta eltitkolni, a lány észrevette, hogy borzad a gyalogtúra gondolatától. Egy magányos hópihe olvadozott a férfi sűrű, sötét haján. Hosszú szárú bőrkesztyűje nedves és merev volt, s az egész ember úgy festett, mint aki máris félig megfagyott. Sosem bocsátaná meg magának, ha Murdockot valami baj érné útközben. Persze az is kockázattal jár, ha befogadja. De végül is van pisztolya, bár elképzelhetetlennek tartotta, hogy használni merné... No de ezt Mr. Murdocknak nem kell tudnia... Nagyot nyelt, úgy érezte, kiszáradt a szája. Kérem, maradjon! Kyle várta, hogy a lány végre megmondja a nevét, ám az még mindig adós maradt a bemutatkozással, mintha a névtelenség valamiféle védelmet jelentene számára. Mr. Murdock... Kyle helyesbített a lány, olyan erővel tombol a vihar, hogy kétméternyit sem lehet előre látni, és egyáltalán nem biztos, hogy elérné a várost. Halkabban folytatta: Jeffersonnak nincs szállodája, és a legközelebbi, ami a Kenoshahágónál van, valószínűleg nem üzemel ilyenkor. Mély lélegzetet vett, és feszülten várta a választ. Noha szerette volna, ha a férfi marad, úgy tett, mintha teljesen közömbös volna számára a válasz. Aztán kissé vonakodva hozzáfűzte: Felakaszthatja a zubbonyát arra a fogasra. A férfi hosszú, fürkésző pillantást vetett rá, a feszültség másodpercről másodpercre fokozódott közöttük. Végül beleegyezően bólintott. Elfogadta az ajánlatot. Helyes volt-e, vagy sem, egyelőre nem tudta. Kyle felpattintotta zubbonyán a gombokat, majd villámzár surrogása hallatszott, és csakhamar lehámozta magáról 7 / 113

8 átnedvesedett bőrruházatát. Alatta szűk farmert és testhez simuló vörös flanelinget viselt. Kyle Murdock magas, erőteljes testalkatú, kidolgozott izomzatú fiatalember volt. Az ilyenekre mondják, hogy igen férfias jelenség, gondolta a lány. És ő most itt van egy fedél alatt összezárva vele, amíg véget nem ér a vihar. Megköszörülte a torkát. Hozok törülközőt mondta, és a konyhaszekrényhez sietett. Volt a férfi lényében valami különös, ami érthetetlen módon felkavarta és teljesen kibillentette lelki egyensúlyából. Mindazonáltal igyekezett közönyös arcot vágni, és határozott léptekkel visszament hozzá. Köszönöm mondta Murdock, átvette tőle a törülközőt, és. dörzsölgetni kezdte vele a haját. Mozdulatai olyan ismerősnek és meghittnek tűntek a lánynak, mintha nem is az imént találkoztak volna először az életben. Lopva elnézte, amint ott állt homlokába hulló, összekuszált hajával, amint visszasimítja a csapzott fürtöket, aztán lehajol, hogy levesse motoroscsizmáját. Gyorsan kapta a felmosóruhát, és hozzáfogott törölgetni a víztócsákat a padlóról. Mégsem bámulhatja állandóan azt a szűk fekete farmert! Begyújthatnánk a kandallóba javasolta kicsit bizonytalan hangon, majd hozzáfűzte: A tűznél hamarosan felmelegedne. Murdock némán követte a nappaliba. A lánynak hirtelen eszébe villant, hogy az apján kívül más férfi még nem lépett be ebbe a házba. Ahogy alkalmas méretű fahasábokat keresgélt, szálka fúródott az ujjába. Önkéntelenül felkiáltott. Kyle óvatosan elvette tőle a hasábot, aztán gyengéden megfogta a kezét. Az érintéstől a lánynak egy pillanatra elállt a lélegzete. Hideg volt a férfi keze, és mégis mintha forróság áramlott volna át belőle a testébe. Kyle felemelte a lány kezét, hogy jobban láthassa a szálkát. Az első eltávolítási kísérlet nem sikerült. 8 / 113

9 Hadd próbáljam meg még egyszer! kérte Kyle. Fáj? kérdezte aztán őszinte együttérzéssel, miközben egyenesen a lány szemébe nézett. Nem suttogta amaz. Egy másodperc, és máris kinn lesz! biztatta a férfi, és a lány megdöbbenve tapasztalta, milyen nagy hatással van rá az idegen. Sőt már örült, hogy nem küldte el... Megvan! jelentette diadalmasan Kyle. Köszönöm! Ez a legkevesebb, amit megtehetek azért a nőért, aki megmentett a fagyhaláltól! mondta a férfi mosolyogva. Kyle Murdock valóban roppant vonzó férfi, gondolta a lány, s már nyoma sem volt benne a szorongásnak. Ami pedig a szálkát illeti, kicsit tovább is foghatta volna a kezét... Majd én begyújtok! ajánlkozott Kyle. Én pedig főzök kávét, jó? viszonozta a lány, és már indult is a konyha felé. Az pompás lesz! örvendezett Kyle. Kisasszony... A lány visszafordult. A férfi mély, meleg hangja végigborzongatta a testét. Szeretném megköszönni... A lány bemenekült a konyhába, nekitámaszkodott az asztalnak, és megpróbált nyugodtan lélegzeni. Az előbbi érintés még mindig ott zsongott az érzékeiben. Fogta a kávéskannát, kiöntötte belőle a reggeli maradékot, és kiöblítette. Gondolatai azonban egyfolytában a jövevény körül forogtak. Egészen más, mint Jack, a volt férje. És más, mint a férfiak mind, akikkel olykor találkozott. Kyle Murdockon látszott, hogy szereti a természetet, szeret dacolni széllel-viharral, és férfi a talpán. Méghozzá nagyon vonzó... El kell ismernie, hogy az, noha ő egyáltalán nem ilyen férfiról álmodozott. Megpróbálta elfoglalni magát, és a tűzhelyhez ment, hogy megnézze, mi van az étellel. Hát az bizony odakozmált egy kicsit. Máskor is előfordult már ilyesmi. Ha nagyon belemerült a munkájába, egészen megfeledkezett a főzésről. 9 / 113

10 Megkordult a gyomra. Reggel evett utoljára, s akkor is csak egy tálka kukoricapelyhet. Hirtelen egy gondolat villant át az agyán: vacsoránál a férfi szemben fog ülni vele a keskeny asztalnál. A helyzet percről percre bonyolultabb lett. A tűz már barátságosan lobogott, és Kyle Murdock láthatóan otthon érezte magát... Megfőtt a kávé, és megszólalt a kenyérsütő gép csengője tehát megsült a kenyér is. Hópehely elővette a konyhaszekrényből az eleséges dobozát, és várakozóan rátette a mancsát. A lánynak erről eszébe jutott, hogy feltétlenül zárat kell szereltetnie a szekrényajtóra. Segíthetek valamit? A mély férfihang olyan váratlanul csendült fel a lány mögött, hogy idegesen összerezzent, ami nem kerülte el Kyle figyelmét. Nem nézett a férfira, adott enni a kutyának, majd a kiürült dobozt a többihez tette. Köszönöm, boldogulok. Nem akartam megijeszteni mentegetőzött a férfi. Nem ijesztett meg füllentett bátran a lány. Kyle leguggolt mellé, rendesen egymásra rakosgatta a konzervdobozokat, majd felállt, és odanyújtotta a kezét a lánynak, aki csak nézett rá, nem mozdult. Fél tőlem, ugye? Nem válaszolta a háziasszony cseppet sem meggyőzően. Megpróbálta elhitetni magával, hogy egyáltalán nem fél, ám el kellett ismernie, hogy Kyle Murdock rég elfeledettnek hitt érzéseket, vágyakat lobbantott fel benne. Az izmos férfikéz felemelte, magához húzta, míg csak egészen közel nem kerültek egymáshoz. A lány pulzusa vadul lüktetett, és újra meg újra borzongás futott végig a bőrén. Oly hosszú idő után megint kívánatosnak érezte magát. Bizonyítsa be, hogy nem fél! Miért érzem most egyszerre olyan aprónak és törékenynek magam? Miközben nyugtalanító gondolatok rajzottak a fejében, a lány észrevette, hogy Murdock nem visel jegygyűrűt. 10 / 113

11 Bizonyítsa be! ismételte a férfi nyomatékosan. Bizonyítsa be, hogy nem fél tőlem! A lány nagyot nyelt. Hogyan? Adjon nekem valamit! A lány szíve olyan eszeveszetten kezdett kalimpálni, hogy majd kiugrott a melléből. Vajon mit akar ezzel mondani? Árulja el a nevét! mondta a férfi gyengéden. 11 / 113

12 2. FEJEZET Kyle hevesen dobogó szívvel, feszülten várta a választ, akárha a sorsa függne tőle. A lány arcán bizonytalanság tükröződött, látszott, hogy kapkodva veszi a levegőt. Egy pillanatra le is hunyta a szemét. Aztán lassan feltekintett, és egyenesen a férfira nézett. Kyle úgy érezte, hogy tekintete a lelke mélyéig hatol. Meghan a nevem, Meghan Carroll. Meghan... ismételte a férfi halkan, szinte gyengéden. Illik hozzá ez a név, gondolta, lágy, meleg és kicsit titokzatos hangzású. Meghan... Szeretem ezt a nevet. Szép név. A lány hallhatóan felsóhajtott; mint akinek fontos, mit mond a férfi, mintha ő is különös jelentőseget tulajdonítana a válasznak. Kyle most már biztos volt benne, hogy nem fél tőle. Gondolom, éhes lehet.. szólalt meg Meghan habozva. Majd éhen halok felelte őszintén a férfi. Akkor hát velem kell ennie. Vegyem ezt meghívásnak? mosolyodott el kicsit csúfondárosan Kyle. Bocsásson meg, nem akartam udvariatlan lenni! Nem szoktam így viselkedni. Gyakran fordulnak meg idegen férfiak a konyhájában? kérdezte Kyle. Olyan közel álltak egymáshoz, hogy érezhette a lányból áradó könnyű, finom illatot. S ami már rég nem fordult elő vele, elemi erővel feltámadó vonzalom töltötte el Meghan Carroll iránt. Hirtelen éhség fogta el, de nem meleg ételre vágyott... Az apámat leszámítva maga az első férfi, akit beengedtem a konyhámba vallotta be a lány. Kyle meglepődött, de tetszett neki, amit hallott. Mindjárt tálalom a vacsorát. Megterítene addig? Szóval maga modern háziasszony! 12 / 113

13 Vacsora után pedig elmosogathat folytatta a lány, ügyet sem vetve a megjegyzésre. Ejha, csak nem házi kenyér illatát érzem? Kyle beleszimatolt a levegőbe. Meghan egy készülékre mutatott. Nemrég leptem meg magam ezzel a kenyérsütő géppel. És ha szépen megterítek és elmosogatok, én is részesülök a frissen sült házi kenyér mennyei élvezetében? Igen, ugyanis fölöttébb utálok mosogatni. A tágas konyha Aggie nagymama hajdani birodalmát idézte Kyle emlékezetébe. Gyerekkorában gyakran időzött a nagyanyjánál, és még nagyon jól emlékezett a friss fűszernövények illatára meg arra, hogy mindig segédkezhetett a süteménysütésben. Sőt Aggie nagyi még azt is megengedte neki, hogy ő törje föl a tojásokat! Elmosolyodott, amikor ezekre az emlékekre gondolt. Olyan otthonosan érezte magát ebben a konyhában. Az ő aprócska főzőfülkéje egészen más. Célszerű, akár egy laboratórium, felszerelve mindenféle modem csodával csak úgyszólván soha nem használja... Meghan idegesen megnedvesítette ajkát a nyelve hegyével. Kyle lopva figyelte, s mindinkább elhatalmasodott benne valami furcsa vágy a magányosan élő kis teremtés iránt. Okosabb lesz mihamarább kiverni a fejemből ezeket a semmire sem vezető gondolatokat, határozta el bosszúsan, hiszen csak átutazóban vagyok itt, s a jövővel kapcsolatos terveim egészen más irányba vezetnek. Az új évben átveszem a családi cég vezetését Chicagóban. Különben is megígértem Meghannek, hogy nem kell tartania tőlem, biztonságban lesz mellettem. Márpedig ha valaki szavatartó embernek ismeri magát... Mély sóhajjal a lábas után nyúlt, hogy vegyen magának az ételből. Vigyázzon, azt hiszem, kicsit odaégett az alja! figyelmeztette a lány. -Úgy belemerültem a munkába, hogy mindenről megfeledkeztem. Kyle ismét rápillantott. Légies, törékeny teremtés, bizonyára gyakran megfeledkezik az evésről. Kellene neki valaki, aki törődik 13 / 113

14 vele. No persze nem magamra gondolok, de bárki lesz is az, irigylésre méltó fickó... Egy ideig mindketten a gondolataikba merülve hallgattak. A férfi lassan enni kezdett, majd megjegyezte: A nagyanyám is mindig így készítette a ragut. Meghan arca elborult. Én nem ismertem a nagyanyámat. Még a születésem előtt meghalt. Nagyon sajnálom mondta Kyle együtt érzően. Őt meg a húgát, Pamelát Aggie nagymama nevelte, mert az édesanyjuk nagyon korán meghalt. Mindent megtett, hogy kitöltse az anya elvesztésével keletkezett űrt a gyermekek életében, s ez sikerült is neki: szeretetet és reményt adott unokáinak. Meghan letört egy darab kenyeret, és Hópehelynek adta. Kyle elnézte őket, és hirtelen rádöbbent, milyen magányosan él. Senki sern törődik vele, mikor megy haza, van-e ennivalója, átfázott-e az úton. Senki sem vár rá. Körüljáratta tekintetét a helyiségben. Csodaszép régi épület ez! mondta elismerően. Szakértő lévén egyből megállapította, milyen jó munkát végzett a hajdani építőmester, de az sem kerülte el a figyelmét, hogy némi tatarozás már ugyancsak ráférne a házra. Mióta él itt? érdeklődött. Három éve. Első pillantásra beleszerettem ebbe a házba. Három éve él itt egyedül? kérdezte Kyle csodálkozva. Itt van Hópehely, és... És van egy pisztolya vágta rá a férfi, mire Meghan vidáman felkacagott. Kyle örült, hogy megnevettette. Nem nyomasztja a magány? kérdezősködött tovább. Szeretek itt élni, és számomra nem terhes az egyedüllét tért ki az egyenes válasz elől a lány. Ugyan miért érdekel ez engem egyáltalán? tette fel magának a kérdést Kyle. Néhány nap múlva ismét hazafelé hajtok, és a szőke Meghan legfeljebb szép emlék marad: egy kedves lány, aki befogadott a házába egy hóförgeteges estén. A lelke mélyén azonban tudta, hogy nem ilyen egyszerű a dolog. Meghan Carroll nem az a nő, akit egyhamar elfelejthetne. 14 / 113

15 Mindketten befejezték a vacsorát, és Kyle beváltotta ígéretét: hozzáfogott a mosogatáshoz. Minthogy fogalma sem volt róla, mennyi mosogatószert kell tenni a vízbe, valóságos habfürdőt csinált. A szeme sarkából látta, hogy Meghan figyeli és mulat rajta, de nem tett rá megjegyzést, és ennek szerfölött örült. A maradék kávét talán igyuk meg a nappaliban javasolta a lány, és Kyle nem kérette magát, nehogy még valami házimunka eszébe jusson a lánynak... Hópehely leheveredett a kandalló előtti szőnyegre, Meghan pedig kedvenc karosszékébe telepedett a barátságosan pattogó tűz mellé. Kyle még egy fahasábot dobott a tűzre, majd gondosan helyére tette a vasrácsot. Állva maradt a kandalló mellett, és elgondolkozva nézett ki a jégvirágos ablakon. A szél még mindig vadul tombolt, sűrű pászmákban sodorta a havat, innen bentről is komor, szinte félelmetes látványt nyújtott. Kyle hirtelen rájött, mi hiányzik a máskülönben barátságos otthonból. Már csak négy nap karácsonyig, ám a házban semmi sem jelzi az ünnep közeledtét. Sehol egy fenyőág vagy karácsonyi dísz, sehol egyetlen képeslap vagy gondosan becsomagolt dobozka, mint annak idején Aggie nagymamánál. S bár Aggie nagyi már rég eltávozott közülük, a karácsony még mindig nagyon sokat jelentett Kyle-nak. Családi ünnep volt, amelyet mindig együtt töltött a húgával, Pamelával és annak családjával. Meghan... kezdte kissé habozva, aztán elhallgatott. A lány kérdő pillantást vetett rá a kávéscsészéje pereme fölött. Nincs fenyőág a házban. A fahasábok aprókat reccsentek a tűzben Hópehely mancsára fektette a fejét, és álmosan hunyorgott. A lány nem válaszolt azonnal. Amikor megszólalt, halkan, kissé fátyolosan csengett a hangja: Egyedül élek itt, nekem a karácsony éppen olyan, mint az esztendő többi napja. De hiszen a karácsony a család ünnepe, az ajándékozásé és az együttlété! vetette ellen Kyle. 15 / 113

16 Számomra a karácsonynak nincs többé jelentősége jelentette ki határozottan Meghan. Kyle-nak úgy tűnt, mintha valami fájdalmas mellékzönge érződött volna ki a hangjából. Pedig ebben a mesebeli házban egy boldog családnak kellene élnie, vidám gyerekzsivajtól kellene visszhangzania az ódon falaknak, szép karácsonyok emlékét melengetni benne de hát Meghan Carroll úgy ünnepeli a karácsonyt, ahogy akarja. Neki végül is semmi köze hozzá! A szél egyre bőszebben üvöltött, zörgette az ablaktáblákat, s egyszerre csak hunyorogni kezdtek a villanylámpák. A tűz magasra lobbant, aztán kialudt. Hol tartja a petróleumlámpát meg a gyertyát? kérdezte a férfi. Alighanem hamarosan megszűnik az áramszolgáltatás A konyhában felelte a lány, de nem mozdult. Alighanem félt egyedül kimenni. Amikor az égők megint pislákolni kezdtek, Kyle kezébe vette az irányítást. Hol van a vágott fa? Ott hátul, nyissa ki azt az ajtót! Kyle máris a tettek mezejére lépett. Ölnyi fát hozott be a kandalló mellé, Meghan pedig a nappali asztalára rakta a gyertyákat meg a petróleumlámpákat. Épphogy elkészültek, amikor végérvényesen kialudt a villany. Kyle úgy érezte, hogy a sötétben még fokozottabban hat rá a lány közelsége. Tisztán hallotta könnyű lélegzetét, és szinte minden érzékével észlelte a bőréből áradó finom illatot. Ez a különös pillanat azonban szertefoszlott, amikor meggyújtotta az egyik petróleumlámpát. Úgy fest a dolog, hogy valóban itt ragadt törte meg a csendet Meghan. Kyle bólintott, és tekintete megpihent a lány szép, selymes fénnyel csillogó szőke haján. Megpróbálta kivonni magát a bűvös hatás alól, de nem tudott ellenállni egyszerűen meg kellett érintenie. Ujjai hegyével leheletkönnyen végigsimított a lány arcán. Meghan teste önkéntelenül megfeszült az érintéstől, de nem húzódott el a férfitól. Tekintetük hosszan összekapcsolódott. A lány 16 / 113

17 nagy, sötét szeme mély magányosságról árulkodott, és eszébe juttatta Kyle-nak a magáét. Hópehely hirtelen ugatni kezdett, s éles hangja megzavarta a bensőséges pillanatot Meghan meggyújtotta a másik lámpát is, majd amikor a kanóc füstölni kezdett, lejjebb csavarta. Kyle látta, hogy enyhén remeg a keze. Most felmegyek, és elkészítem a szobáját mondta aztán a lány. Ez a heverő is megfelel nekem szabadkozott a férfi. Kérem, miattam ne okozzon magának kényelmetlenséget! Nem jelent fáradságot, pár perc, és máris rendben lesz hárította el Meghan, de azért örült, hogy a férfi odalenn akart aludni. Talán mégis jobb, ha minél messzebb lesz tőle... De én igazán szívesen elalszom a heverőn! erősködött Kyle. Jó, akkor hozok ágyhuzatot meg takarókat. Ezzel a lány Hópehellyel a nyomában máris felsietett az emeletre. Kyle csendcsen ült, és elgondolkozva kortyolgatta a kávéját. Még ha abbamaradna is a havazás, elállna a szél, és a testvére családjával tölthetné az ünnepeket január másodikától megint egyedül lenne a lakásában. A Meghannel töltött este döbbentette rá, hogy voltaképpen milyen egyedül is van. Bár a lány nem a hagyományos módon ünnepeli a karácsonyt, úgy, ahogyan azt ő szereti, az ünnep lényegét mégis átérezte. Befogadott egy szorult helyzetben levő idegent, leültette a tűzhelye mellé, ételt és ágyat adott neki. Kyle elhatározta, hogy valami módon mindenképpen kifejezi háláját a nagylelkű vendégszeretetért. Majdcsak eszébe jut valami! Amikor Meghan visszatért az ágyneművel, el akarta tőle venni, hogy felhúzza, a lány azonban nem engedte. Hagyja csak, majd én megcsinálom! Egy pillanatra összeért a kezük, s a lány testén borzongás futott végig. Zavartan sütötte le a szemét, és sietve kiterítette a friss, jó illatú lepedőket a heverőn. Amikor lehajolt, hogy kisimítsa a lepedőt, felcsúszott hosszú pulóverje, és Kyle megpillantotta a feszes macskanadrág alatt kirajzolódó formás csípőjét és combját. 17 / 113

18 Miután elkészült az ágyazással, Meghan felvette az egyik petróleumlámpát az asztalról. A melegsárga fény puhán folyta körül az alakját. Kyle ellenállhatatlan vágyat érzett, hogy a karjába vegye, és gyengéden megcirógassa. Óhajt még valamit? kérdezte a lány, és a férfi látta, hogy azonmód el is futotta az arcát a pír: rájött, milyen bizalmasan hangzott a kérdése. Úgy tett, mint aki semmit sem vett észre, és tagadóan megrázta a fejét. Akkor jó éjszakát kívánok! És Meghan máris a lépcső felé indult. Kyle már évek óta nem érezte olyan magányosnak magát, mint abban a pillanatban, amikor a lány eltűnt a szeme elől. Meghan nyugtalanul forgolódott az ágyában, s azon töprengett, mit csinálhat most Kyle. Levetkőzött vajon? Ő iszonyatosan fázott. Feje búbjáig húzta a takarót, egészen kicsire gömbölyödött össze, akár egy fázós macska, és megpróbált elaludni. Gondolatai azonban állandóan a férfi körül keringtek. Elképzelte, milyen lehet ruha nélkül széles válla, keskeny csípője és izmos, jó formájú combja... Eszébe jutott, milyen készségesen segített neki, amikor megszakadt az áramszolgáltatás. Gondoskodott róla, hogy elegendő tűzifa legyen odabenn, sőt még a konyhában is segített. Pedig látszott rajta, hogy nem szokott mosogatni! Bizonyára mosogatógépe van, ábrándozott Meghan. Milyen jó is volt, hogy nem kellett mindent egyedül csinálnia! A lány sehogy sem találta a helyét. Egyre csak azt kérdezgette magától, mi lehet az oka, hogy ilyen nagy hatással van rá egy idegen férfi. Futó érintése, leheletkönnyű csókja sosem tapasztalt különös érzést, kínzó vágyat ébresztett benne. Ó, milyen szívesen a vállára hajtaná a fejét, és hozzásimulna! Sok éve már annak, hogy egy férfi közelsége megdobogtatta a szívét, felébresztette az érzékeit. Annyi bizonyos, hogy Kyle Murdock nem olyan, mint a többi férfi. Nem elégedett meg az ő kitérő válaszaival, hanem valóban érdeklődött iránta. Rövid időre mégis elaludhatott, mert arra riadt fel, hogy Hópehely nyüszítve felugrott az ágyára. A szél még vadabbul 18 / 113

19 tombolt odakinn, és a hőmérséklet észrevehetően csökkent. A szobában dermesztő hideg uralkodott. Meghan igyekezett még kisebbre összehúzni magát, de hiába, kegyetlenül fázott. Belebújt vastag köntösébe, prémmel bélelt házicipőjébe, fogta az elemlámpát, és nesztelenül lesurrant a lépcsőn. Készít magának egy csésze teát, az majd felmelegíti, aztán bizonyára el tud aludni. A zseblámpa fénye az alvó Kyle-ra hullott. Meztelen felsőtesttel feküdt, és pontosan olyan vonzó volt, mint amilyennek a lány elképzelte. Hallatlanul vonzó, és ugyanakkor különös módon nyugtalanító... Meghan nagyot nyelt. Szégyellte magát, mert úgy érezte, illetlen dolgot művel. Nem ildomos meglesni valakit álmában! Határozott mozdulattal a padlóra irányította a lámpa fényét, és kióvakodott a konyhába, Hópehellyel a nyomában. Meggyújtotta a petróleumlámpát, s a konyhát elárasztó barátságos fény szinte elfeledtette a kinti félelmetes világot. Szerencsére gyufával is be tudta gyújtani az ősrégi gáztűzhely lángját, nem függött az áramszolgáltatástól. Feltette a teavizet, s míg arra várt, hogy felforrjon, pillantása legelső szobrocskájára esett. Kis angyalfigura volt, melyet nagyanyja után Lexie-nek nevezett el. Bensőséges kapcsolat fűzte az angyalkához, a világ minden kincséért sem vált volna meg tőle. Mondd, Lexie, mitévő legyek? kérdezte mély sóhajjal. Az angyal hallgatott és mosolygott. Bölcs és gyengéd, kicsit talányos mosolya különös módon mindig megvigasztalta Meghant. A teáskanna sípolni kezdett, és Meghan elzárta alatta a gázt. Fogta kedvenc csészéjét, beletett egy teafiltert, aztán a cukortartóval együtt odavitte az asztalhoz, és kényelmesen letelepedett. Hópehely várakozásteljesen nézett rá, aztán leült a tálkája elé. Két személyre is elég a tea? A lánynak kiesett a kanál a kezéből. Felkapta a fejét, s az ajtóban megpillantotta vendégét, amint az ajtófélfának támaszkodva állt, nyakánál kigombolt inget és szűk farmert viselt. Barátságosan rámosolygott, és megismételte a kérdést. 19 / 113

20 Meghannek nem jött ki hang a torkán. Minden porcikájában érezte a férfiból feléje áradó kísértést, és felsejlett benne, hogy aligha tehet ellene bármit is. De akar-e egyáltalán? 20 / 113

Marion Lennox Nem kell mindig osztriga

Marion Lennox Nem kell mindig osztriga Marion Lennox Nem kell mindig osztriga Fiatal lány korában Fern elvesztette családját, s azóta senkit sem enged igazán közel magához. Szerelem és szenvedély helyett egy megbízható régi barátságra alapozná

Részletesebben

Sara Egy zord téli napon, amikor a sárga köd olyan sűrűn és súlyosan ülte meg London utcáit, hogy a lámpák mind égtek és a kirakatokban is gázláng

Sara Egy zord téli napon, amikor a sárga köd olyan sűrűn és súlyosan ülte meg London utcáit, hogy a lámpák mind égtek és a kirakatokban is gázláng Sara Egy zord téli napon, amikor a sárga köd olyan sűrűn és súlyosan ülte meg London utcáit, hogy a lámpák mind égtek és a kirakatokban is gázláng lobogott, ahogy éjjel szokott, egy hintó haladt végig

Részletesebben

Agatha Christie A TITOKZATOS STYLESI ESET FÜGGÖNY. A titokzatos stylesi eset. Első fejezet

Agatha Christie A TITOKZATOS STYLESI ESET FÜGGÖNY. A titokzatos stylesi eset. Első fejezet Agatha Christie A TITOKZATOS STYLESI ESET FÜGGÖNY (Tartalom) A titokzatos stylesi eset Első fejezet Stylesba megyek Az élénk érdeklődés, amely az annak idején stylesi eset -ként emlegetett ügyet kísérte,

Részletesebben

Heather Graham Rózsák között

Heather Graham Rózsák között Heather Graham Rózsák között A szép és határozott Lady Genevieve bármit megtenne, hogy megóvja szeretett kastélyát, Edenbyt... kelljen akár a legveszedelmesebb ellenségével megosztania nevét - és ágyát.

Részletesebben

Heather Graham Rajzold le holtan! ELŐHANG

Heather Graham Rajzold le holtan! ELŐHANG Heather Graham Rajzold le holtan! ELŐHANG A szobában csak a hold fénye törte meg a sötétséget. A nő szeme hatalmasra kerekedett, amikor hirtelen rádöbbent, hol van, és ki mellett fekszik. Agya lázasan

Részletesebben

Julie Garwood Ha eljő a tavasz

Julie Garwood Ha eljő a tavasz Julie Garwood Ha eljő a tavasz A Clayborne legenda folytatódik! Adam, Douglas és Travis boldog házasságban élnek, szeretett Rose mamájuk pedig el van ragadtatva a csodálatos hölgyektől, akiket fiai választottak.

Részletesebben

Kresley Cole. MacCarrick fivérek sorozat 3. Szeress, ha tudsz!

Kresley Cole. MacCarrick fivérek sorozat 3. Szeress, ha tudsz! Kresley Cole MacCarrick fivérek sorozat 3. Szeress, ha tudsz! Ulpius-ház Könyvkiadó Budapest, 2013 A fordítás alapjául szolgáló mű: Kresley Cole: If You Deceive A szerzőtől az Ulpius-ház Könyvkiadónál

Részletesebben

ASZLÁNYI KÁROLY SOK HŰHÓ EMMIÉRT

ASZLÁNYI KÁROLY SOK HŰHÓ EMMIÉRT ASZLÁNYI KÁROLY SOK HŰHÓ EMMIÉRT ELSŐ RÉSZ...Míg szólunk, az idő hirtelen elrepül, Mint a nyíl s zuhogó patak. Berzsenyi Emmi nem Népszövetség, nem háború, nem találmány, nem Clark Gable és nem Upton Sinclair.

Részletesebben

Paolo Giordano A PRÍMSZÁMOK MAGÁNYA. Paolo Giordano: La solitudine dei numeri primi. 2008 Arnoldo Mondadori Editoré S. p. A.

Paolo Giordano A PRÍMSZÁMOK MAGÁNYA. Paolo Giordano: La solitudine dei numeri primi. 2008 Arnoldo Mondadori Editoré S. p. A. Paolo Giordano A PRÍMSZÁMOK MAGÁNYA Paolo Giordano: La solitudine dei numeri primi 2008 Arnoldo Mondadori Editoré S. p. A., Milano Fordította: Matolcsi Balázs Eleonórának, mert szavak nélkül megígértem

Részletesebben

és táncolni fogunk, egy kis mutogatás szinte kötelező. - Bár nem tudom, én mennyit akarok magamból mutatni, mert nem szeretném elveszteni a frissen

és táncolni fogunk, egy kis mutogatás szinte kötelező. - Bár nem tudom, én mennyit akarok magamból mutatni, mert nem szeretném elveszteni a frissen Gyönyörű Idegen Ahogy a régi életem véget ért, az minden volt, csak nem finom és nőies; inkább egy hatalmas robbanáshoz tudnám hasonlítani. De, hogy őszinte legyek, én voltam az, aki meggyújtotta a zsinórt.

Részletesebben

ELŐSZÓ. Isaac Asimov New York

ELŐSZÓ. Isaac Asimov New York ELŐSZÓ Az összes tudományos-fantasztikus író közül az 1917-ben született Arthur Charles Clarke hasonlít hozzám a legjobban. Ő persze határozottan tagadná ezt az állítást. Megjegyezné - egyébként joggal

Részletesebben

Amit csak Ő akar. Sara Fawkes

Amit csak Ő akar. Sara Fawkes Sara Fawkes Amit csak Ő akar Lucy Delacourtnak nem álmai netovábbja a mostani beugró állás, de legalább fizetni tudja a számláit egyelőre. Napjai fénypontja a reggeli liftezés: sikerül mindig úgy időzítenie,

Részletesebben

Az eddig megjelent kötetek: I. Varázslat II. Átkos örökség III. Örvényben IV. Vágyakozás V. Halálos bűn

Az eddig megjelent kötetek: I. Varázslat II. Átkos örökség III. Örvényben IV. Vágyakozás V. Halálos bűn A sorozat Nincs menekülés című hatodik kötete november 25-től kapható a hírlapárusoknál, valamint viszonteladóknak az Agora Kft.-nél (Bp., XIII. Váci út 168.). A további kötetek hathetenként jelennek meg.

Részletesebben

MARIELUISE VON INGENHEIM Sissy 6. Már csak az emlékek...

MARIELUISE VON INGENHEIM Sissy 6. Már csak az emlékek... MARIELUISE VON INGENHEIM Sissy 6. Már csak az emlékek... Rövid ismertető a hátoldalról: Sissy élete alkonyán már csak emlékeinek él Íróasztalán díszes keretben ott áll leghűségesebb lovagja, gróf Andrássy

Részletesebben

SZABÓ MAGDA. Abigél MÓRA KÖNYVKIADÓ A BORÍTÓ VERES ÁGNES MUNKÁJA ÖTÖDIK KIADÁS

SZABÓ MAGDA. Abigél MÓRA KÖNYVKIADÓ A BORÍTÓ VERES ÁGNES MUNKÁJA ÖTÖDIK KIADÁS SZABÓ MAGDA Abigél MÓRA KÖNYVKIADÓ A BORÍTÓ VERES ÁGNES MUNKÁJA ÖTÖDIK KIADÁS Szabó Magda, 1970, 1997 Móra Könyvkiadó, 1994, 1997 TARTALOMJEGYZÉK GINA INTÉZETBE KERÜL... 3 MATULA PÜSPÖK ISKOLÁJA... 7 AZ

Részletesebben

Mi lett volna, ha...

Mi lett volna, ha... Mi lett volna, ha... Norman és Olivia késésben volt, természetesen, hiszen elkapni egy vonatot mindig az utolsó percek kérdése. Már csak egy hely maradt üresen a kocsiban, az elején, ahol már semmi más

Részletesebben

Egy haláli szingli meséi

Egy haláli szingli meséi MARYJANICE DAVIDSON MaryJanice Davidson Egy haláli szingli meséi Betsy királynó sorozat 1. 1 MaryJanice Davidson Egy haláli szingli meséi Betsy királynó sorozat 1. Könyvmolyképző Kiadó, 3 Szeged, 2011

Részletesebben

3 999 Ft http://www.facebook.com/vorospottyos

3 999 Ft http://www.facebook.com/vorospottyos Colleen Houck COLLEEN HOUCK első regénye saját kiadású elektronikus könyvként is be tudott robbanni a TOP bestsellerek közé, és bejutott a 2010-es Next Generation Indie Book Award döntősei közé, YA regény

Részletesebben

Robotok és Alapítvány 1. Isaac Asimov ÉN, A ROBOT. (Tartalom) vagy tétlenül tűrnie, hogy emberi lény bármilyen kárt szenvedjen.

Robotok és Alapítvány 1. Isaac Asimov ÉN, A ROBOT. (Tartalom) vagy tétlenül tűrnie, hogy emberi lény bármilyen kárt szenvedjen. Robotok és Alapítvány 1. Isaac Asimov ÉN, A ROBOT (Tartalom) A robotika három törvénye 1. A robotnak nem szabad kárt okoznia emberi lényben vagy tétlenül tűrnie, hogy emberi lény bármilyen kárt szenvedjen.

Részletesebben

Bányai Tamás Mire minden jóra fordul Regény

Bányai Tamás Mire minden jóra fordul Regény Bányai Tamás Mire minden jóra fordul Regény 1. Ökölbe szorította kezét, úgy nézte az öregembert vagy két méter távolságból, s közben arra gondolt, ütni kéne, odasózni egy jó nagyot, kiverni még azt a kéthárom

Részletesebben

KATEE ROBERT. Rossz ágy, jó pasi

KATEE ROBERT. Rossz ágy, jó pasi KATEE ROBERT Rossz ágy, jó pasi Ulpius-ház Könyvkiadó Budapest, 2013 A fordítás alapjául szolgáló mű: Katee Robert: Wrong Bed, Right Guy Fordította Rákócza Richárd ELSŐ FEJEZET Ma este el fog ja csábítani

Részletesebben

NEMERE ISTVÁN. Vadak között FANTASZTIKUS KÖNYVEK

NEMERE ISTVÁN. Vadak között FANTASZTIKUS KÖNYVEK NEMERE ISTVÁN Vadak között FANTASZTIKUS KÖNYVEK A borítót és a belső illusztrációkat készítette Vass Mihály Nemere István, 1987 ISSN 0237-7047 ISBN 963 322 4829 Kiadja a Népszava Lap- és Könyvkiadó A kiadásért

Részletesebben

Írta: Collecn Houck A mű eredeti címe: Tiger's Curse. Fordította: Pásztor Judit A szöveget gondozta: AncsaT. A borítót tervezte: Zsibrita László

Írta: Collecn Houck A mű eredeti címe: Tiger's Curse. Fordította: Pásztor Judit A szöveget gondozta: AncsaT. A borítót tervezte: Zsibrita László Első kiadás Könyvmolyképző Kiadó, Szeged, 2012 Írta: Collecn Houck A mű eredeti címe: Tiger's Curse A művet eredetileg kiadta: Splinter, an Imprint of Sterling Publishing Co. Inc. Fordította: Pásztor Judit

Részletesebben

AGATHA CHRISTIE EGY MARÉK ROZS

AGATHA CHRISTIE EGY MARÉK ROZS AGATHA CHRISTIE EGY MARÉK ROZS BŰNÜGYI REGÉNY EURÓPA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST 1977 A FORDÍTÁS AZ ALÁBBI KIADÁS ALAPJÁN KÉSZÜLT: AGATHA CHRISTIE: A POCKET FULL OF RYE FONTANA COLLINS. LONDON. 1974 1953 BY THE

Részletesebben

FJODOR MIHAJLOVICS DOSZTOJEVSZKIJ. Bűn és bűnhődés. Fordította Görög Imre és G. Beke Margit TARTALOM

FJODOR MIHAJLOVICS DOSZTOJEVSZKIJ. Bűn és bűnhődés. Fordította Görög Imre és G. Beke Margit TARTALOM FJODOR MIHAJLOVICS DOSZTOJEVSZKIJ Bűn és bűnhődés Fordította Görög Imre és G. Beke Margit TARTALOM ELSŐ RÉSZ MÁSODIK RÉSZ HARMADIK RÉSZ NEGYEDIK RÉSZ ÖTÖDIK RÉSZ HATODIK RÉSZ EPILÓGUS ELSŐ RÉSZ 2 1 Július

Részletesebben

Hazudd, hogy szeretsz!

Hazudd, hogy szeretsz! 1 Hazudd, hogy szeretsz! 1. Hattyúból kiskacsa Február végi péntek délután volt. Az utolsó rajzórám utolsó negyede, amit azzal töltöttem, hogy álmodoztam a kábé két óra múlva bekövetkező csodás változásról,

Részletesebben

A varázslók a felnőttek Harry Pottere. The Guardian. Ez a fantasy nem menekül a valóságtól. Tor.com. A legjobb urban fantasy egy ideje. A.V.

A varázslók a felnőttek Harry Pottere. The Guardian. Ez a fantasy nem menekül a valóságtól. Tor.com. A legjobb urban fantasy egy ideje. A.V. A varázslók a felnőttek Harry Pottere. The Guardian Ez a fantasy nem menekül a valóságtól. Tor.com A legjobb urban fantasy egy ideje. A.V. Club Lev Grossman: The Magicians Copyright Lev Grossman, 2009

Részletesebben

MARIELUISE VON INGENHEIM Sissy 1. Egy kislányból császárné lesz

MARIELUISE VON INGENHEIM Sissy 1. Egy kislányból császárné lesz MARIELUISE VON INGENHEIM Sissy 1. Egy kislányból császárné lesz Rövid ismertető a hátlapról: Sissy - a magyarok későbbi védangyala -, a vadóc bajor herceglány gyűlöli a kötöttségeket, kóborol, álmodozik,

Részletesebben