Christine Pacheco Melegíts fel!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Christine Pacheco Melegíts fel!"

Átírás

1 Júlia különszám 2000/6. kötet Kyle a motorján a nővére családjához tart a karácsonyi ünnepekre, de váratlanul hóviharba kerül. Összefagyva elbotorkál a legközelebbi házikóig, amely az útjába akad, és csak remélni tudja, hogy ott segítséget kap. Legnagyobb megkönnyebbülésére a ház egyetlen lakója, a zárkózott, ám fölöttébb csinos Meghan befogadja őt, amíg az utak járhatóvá nem válnak...

2 1. FEJEZET Kyle Murdock halkan elkáromkodta magát. A jeges decemberi szél az arcába vágott. Felhajtotta a gallérját és felhúzta a vállát, hogy valamelyest védeni próbálja magát a hideg elől. A haja máris csupa hó volt, és még egyre hullottak az arcába a hópihék. Alig hihető, hogy néhány órával ezelőtt szinte felhőtlenül tiszta volt az égbolt! De aztán teljesen megváltozott körülötte a világ a faágakat vastag fehér réteg borította, és a szél dombokká hordta össze a havat. Kyle motorkerékpárja elakadt az úton, sürgősen segítségre szorult. Már harmadszor kopogott a farmház ajtaján. Kell valakinek lennie odabenn. hiszen az imént fényt látott kiszűrődni az ablakfüggönyök résein! Hallgatódzott. Semmi nesz, csak a szél zúgatta a fákat. Leszállt az este, és a férfi fázni kezdett. Öt kilométer Jeffersonig, a legközelebbi városig, s az ebben az időben nem lesz kellemes séta. Fölöttébb kétséges, hogy egyáltalán eljut odáig. Hát, nem így képzelte a szabadságát, annyi bizonyos! Pamela, a testvére és a családja várták az ünnepekre: már csak néhány nap, és itt a karácsony. Kyle mindig nagyon örült, ha karácsony reggelén elgyönyörködhetett unokahúgocskája és unokaöccse izgatott várakozástól és reménykedéstől ragyogó arcocskájában. Rálehelt gémberedett kezére, hogy kissé felmelegítse, és fázósan topogott. Ekkor lassan kinyílt az öreg farmház ajtaja. A résen fény szökött ki, és egy női hang megkérdezte: Segíthetek valamiben? Kyle a fénypászmába lépett, hogy a nő láthassa, az azonban továbbra is meghúzódott az ajtószárny árnyékában. Kyle dermedt ujjával a hótorlaszba süppedt, s a már alig látható Harleyra mutatott. Elakadt a motorom a hófúvásban. 2 / 113

3 A nő hallgatott, és nem is mutatkozott. Megengedi, hogy használjam a telefonját, és felhívjam a mentőszolgálatot? kérdezte a férfi udvariasan. Néhány másodpercig csend volt, aztán a nő kitárta az ajtót. Kyle nem várt további felszólításra, letisztította csizmájáról a havat a lábtörlőn, és nedves bőrkesztyűjét a kezében tartva belépett a házba. A nő becsukta az ajtót mögötte. Kyle-t kellemes meleg ölelte körül, s jóleső meghittség érzése töltötte el. Eddig még úgyszólván egyetlen pillantást sem vethetett a nőre. A csendet hirtelen hangos zaj törte meg. A nő elsápadt, és kiszaladt a helyiségből. Bocsásson meg! vetette oda. Kyle csak állt, nem tudta, mitévő legyen. Ajánlja fel a segítségét? Hogy a fene... hallatszott a fojtott felkiáltás. Kyle nem töprengett sokáig, a hang irányába sietett. Ahogy átvágott a nappalin, ismét felhangzott a furcsa csörömpölés. A konyhába érve egy halom konzervdoboz között, a padlón kuporogva találta vendéglátóját. Mellette nagy, fehér kutya állt, és mancsát diadalittas ábrázattal egy színes táskán nyugtatta. Valamelyest hasonlított egy skót juhászkutyára. Minden rendben? kérdezte Kyle a fiatal nőtől. Amaz rémülten megfordult. Szőke haja az arcába hullott, de nem takarta el teljesen nagy, sötét szemét, melynek mélyén szomorúság bujkált. A kutya fenyegetően felmordult. Ejnye, Hópehely! figyelmeztette a gazdája. A nagy kutya méltóságteljesen odasétált a férfihoz, aki menten mozdulatlanná merevedett. Ugat, de nem harap, és a világon senkit sem bántana magyarázta a fiatal nő, miközben felegyenesedett. Helló! mondta Kyle, és nyugodtan odatartotta a kezét a kutyának, remélve, hogy a nő igazat mondott. Hópehely kötelességszerűen morrantott egyet-kettőt, aztan megszimatolta a férfi kezét. Viselkedj rendesen, Hópehely! 3 / 113

4 Az állat felnézett gazdájára, majd leült, és odanyújtotta a mancsát Kyle-nak, aki barátságosan megrázta. Ő az én védelmezőm jelentette ki a fiatal nő, és szeretetteljesen megvakargatta a kutya füle tövét. De látja, egészen idáig bejöhetett anélkül, hogy jelzett volna. Azt hiszi, hogy maga a legjobb baratja. Hópehely elégedetten elnyújtózott úrnője mellett, és mancsára fektette a fejét. Bizonyára érzi, hogy nincs veszélyben a gazdája vélekedett Kyle. Semmi válasz. És igaza is van fűzte hozzá a férfi. A fiatal nő beletörölte a kezét krémszínű macskanadrágjába. Kyle csak most vette észre, milyen vonzó teremtés a megmentője. Szőke haja érdekes ellentétet képezett sötétbarna szemével. Kicsi és törékeny alkatú volt, ugyanakkor elragadóan nőies. Kyle önkéntelenül feltette magának a kérdést: mennyi ideje is annak, hogy úgyszólván ügyet sem vetett a szebbik nemre? Kyle Murdock mutatkozott be, és kezet nyújtott. A lány arcán csodálkozás villant át, ám aztán megfogta a férfi jéghideg jobbját. Kezének melege jóleső hullámként áradt szét a férfi testében, és feledtette vele a havat meg goromba szelet. Talán most valóban védelmet talált a zord időjárás elől... A lány apró keze szinte eltűnt a markában, és a férfi ellenállhatatlan vágyat érzett, hogy tovább is fogva tartsa, mint ahogyan azt az udvariassági szabályok megkívánnák. Talán a nagy, kifejező szempár a legmegragadóbb rajta, s az érzéki gondolatokat ébresztő mély, bársonyos tekintet... S mintha csak megérezte volna, mi jár a férfi fejében, a nő észrevehetően még tartózkodóbbá vált. Kyle rendreutasította magát. Nem szabad megfeledkeznie ittléte céljáról! Feltétlenül keresnie kell egy szállodát, és útnak indulni, mielőtt tovább romlik az idő. Megengedi, hogy használjam a telefonját? A lány egy tölgyfa asztalkára mutatott. Tessék! 4 / 113

5 A férfi cseppet sem sietősen levette motorosszemüvegét, miközben észrevétlenül alaposan szemügyre vette a fiatal nőt. Nem volt feltűnő szépség, ám a lényéből sugárzó könnyedség és nyugalom rendkívül vonzóvá tette. Feltehetőleg sosem került volna képes magazinok címlapjára, mégis különleges varázsa volt. Rendkívüli egyéniség, állapította meg Kyle meglepetten, mert eddig egészen másfajta nők tetszettek neki, sőt egyet majdnem feleségül is vett. Elhessegette a feltoluló gondolatokat. A telefonhoz ment, letette az asztalra a kesztyűjét, és kikereste a telefonkönyvből egy járműmentő szolgálat számát. Tárcsázott, a vonal azonban egy-két csörgés után megszakadt. Nincs kapcsolat! A lány önkéntelen sóhajjal keresztbe fonta karját a mellén. Testén megfeszült a rózsaszín pulóver, és kirajzolta gömbölyded formáit. Kyle nagyot nyelt. Vajon miért van rá ilyen hatással ez a nő?! Határozott mozdulattal elfordult, és helyére tette a kagylót. A konyhaablakon át kilátott a kavargó hóesésbe. Nem találta túl kecsegtetőnek a gondolatot, hogy ismét ki kell mennie a hidegbe... Visszafordult, és ránézett a lányra. Talán a férje segíthetne megjavítani a motoromat... Egy hosszú pillanatig csend volt. Nincs férjem. Ez nem lehet igaz! Egyedül él, és ajtót nyit idegeneknek! Ez egyszerűen hihetetlen! De saját magát sem értette. Mi a csudát érdekli őt, hogyan viselkedik egy idegen nő?! De van pisztolyom. Kyle meglepetten nézett rá. Sőt engedélyem is van, hogy használhassam. Értem. A férfi mosolygott a nőre, s az kicsit habozva viszonozta, ám amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan el is tűnt a mosoly az ajkáról. Kyle érdeklődéssel figyelte az arcát. Világosan leolvashatta róla a benne lejátszódó érzelmeket. Látszott, hogy töpreng valamin. Éber tekintettel nézett a férfira. 5 / 113

6 Bizonyára nagyon átfázott mondta aztán halkan. Hangja tartózkodóan csengett. Félig már megfagytam vallotta be Kyle. Estére feltétlenül el akartam jutni Coniferbe. Még eljuthat. Majd én elviszem kocsival. Az autóm kinn áll a garázsban ajánlotta fel a lány kicsit túlzottan is készségesen. Mint aki örül, hogy megoldást talált... Közben már nyúlt is a kabátjáért, de Kyle közbevágott: Odakint hófúvás van. Gondolom, a garázs a ház mellett áll, nem? -fűzte hozzá. A lány bólintott. Láttam, amikor idejöttem magyarázta a férfi. A fiatal nőnek lehanyatlott a keze. Kyle felvette a kesztyűjét az asztalról, és kicsit kényszeredetten elvigyorodott. Mindenesetre köszönöm a segítő szándékot! Felráncigálta a hideg, nedves kesztyűket, és az ajtóhoz ment. Várjon! mondta a lány olyan halkan, hogy Kyle nem volt biztos benne, valóban jól hallotta-e. De azért megállt, és várakozóan nézett a nőre. Amaz elbizonytalanodott. A józan ész és az érző szív heves harcot vívott benne. Valóban megengedje, hogy ez a fekete bőrruhás idegen a házában töltse az éjszakát? De hát nem küldheti ki megint a hóförgetegbe! Hiszen látta, milyen dermedt volt az arca meg a keze, amikor idejött! Szörnyű hideg van odakinn, nem zavarhatja el! - Igen? A férfi kellemes csengésű, mély hangja balzsamként hatott a lány magányos lelkére. Az elmúlt napokban annyira belemerült a munkájába, hogy észre sem vette, milyen erősen havazik. A szomszédok közül sem kukkantott be senki, telefonon sem keresték, még az édesanyja sem, aki hetente rendszeresen felhívta. Murdock beszédmodora művelt és magabiztos emberről tanúskodott, és különös ellentétben állt a megjelenésével. Eddig még sosem tapasztalta, hogy ilyen nagy hatással lett volna rá egy férfihang. Tulajdonképpen nem volna szabad megbíznia benne. Túlságosan intelligens... 6 / 113

7 Mr. Murdock... Kyle helyesbített a férfi mosolyogva. Nos, Kyle ismételte a lány kissé zavartan, alighanem ittrekedt, a motorja beadta a kulcsot. Majd begyalogolok a városba. A város öt kilométerre van! Tudom. Noha Kyle megpróbálta eltitkolni, a lány észrevette, hogy borzad a gyalogtúra gondolatától. Egy magányos hópihe olvadozott a férfi sűrű, sötét haján. Hosszú szárú bőrkesztyűje nedves és merev volt, s az egész ember úgy festett, mint aki máris félig megfagyott. Sosem bocsátaná meg magának, ha Murdockot valami baj érné útközben. Persze az is kockázattal jár, ha befogadja. De végül is van pisztolya, bár elképzelhetetlennek tartotta, hogy használni merné... No de ezt Mr. Murdocknak nem kell tudnia... Nagyot nyelt, úgy érezte, kiszáradt a szája. Kérem, maradjon! Kyle várta, hogy a lány végre megmondja a nevét, ám az még mindig adós maradt a bemutatkozással, mintha a névtelenség valamiféle védelmet jelentene számára. Mr. Murdock... Kyle helyesbített a lány, olyan erővel tombol a vihar, hogy kétméternyit sem lehet előre látni, és egyáltalán nem biztos, hogy elérné a várost. Halkabban folytatta: Jeffersonnak nincs szállodája, és a legközelebbi, ami a Kenoshahágónál van, valószínűleg nem üzemel ilyenkor. Mély lélegzetet vett, és feszülten várta a választ. Noha szerette volna, ha a férfi marad, úgy tett, mintha teljesen közömbös volna számára a válasz. Aztán kissé vonakodva hozzáfűzte: Felakaszthatja a zubbonyát arra a fogasra. A férfi hosszú, fürkésző pillantást vetett rá, a feszültség másodpercről másodpercre fokozódott közöttük. Végül beleegyezően bólintott. Elfogadta az ajánlatot. Helyes volt-e, vagy sem, egyelőre nem tudta. Kyle felpattintotta zubbonyán a gombokat, majd villámzár surrogása hallatszott, és csakhamar lehámozta magáról 7 / 113

8 átnedvesedett bőrruházatát. Alatta szűk farmert és testhez simuló vörös flanelinget viselt. Kyle Murdock magas, erőteljes testalkatú, kidolgozott izomzatú fiatalember volt. Az ilyenekre mondják, hogy igen férfias jelenség, gondolta a lány. És ő most itt van egy fedél alatt összezárva vele, amíg véget nem ér a vihar. Megköszörülte a torkát. Hozok törülközőt mondta, és a konyhaszekrényhez sietett. Volt a férfi lényében valami különös, ami érthetetlen módon felkavarta és teljesen kibillentette lelki egyensúlyából. Mindazonáltal igyekezett közönyös arcot vágni, és határozott léptekkel visszament hozzá. Köszönöm mondta Murdock, átvette tőle a törülközőt, és. dörzsölgetni kezdte vele a haját. Mozdulatai olyan ismerősnek és meghittnek tűntek a lánynak, mintha nem is az imént találkoztak volna először az életben. Lopva elnézte, amint ott állt homlokába hulló, összekuszált hajával, amint visszasimítja a csapzott fürtöket, aztán lehajol, hogy levesse motoroscsizmáját. Gyorsan kapta a felmosóruhát, és hozzáfogott törölgetni a víztócsákat a padlóról. Mégsem bámulhatja állandóan azt a szűk fekete farmert! Begyújthatnánk a kandallóba javasolta kicsit bizonytalan hangon, majd hozzáfűzte: A tűznél hamarosan felmelegedne. Murdock némán követte a nappaliba. A lánynak hirtelen eszébe villant, hogy az apján kívül más férfi még nem lépett be ebbe a házba. Ahogy alkalmas méretű fahasábokat keresgélt, szálka fúródott az ujjába. Önkéntelenül felkiáltott. Kyle óvatosan elvette tőle a hasábot, aztán gyengéden megfogta a kezét. Az érintéstől a lánynak egy pillanatra elállt a lélegzete. Hideg volt a férfi keze, és mégis mintha forróság áramlott volna át belőle a testébe. Kyle felemelte a lány kezét, hogy jobban láthassa a szálkát. Az első eltávolítási kísérlet nem sikerült. 8 / 113

9 Hadd próbáljam meg még egyszer! kérte Kyle. Fáj? kérdezte aztán őszinte együttérzéssel, miközben egyenesen a lány szemébe nézett. Nem suttogta amaz. Egy másodperc, és máris kinn lesz! biztatta a férfi, és a lány megdöbbenve tapasztalta, milyen nagy hatással van rá az idegen. Sőt már örült, hogy nem küldte el... Megvan! jelentette diadalmasan Kyle. Köszönöm! Ez a legkevesebb, amit megtehetek azért a nőért, aki megmentett a fagyhaláltól! mondta a férfi mosolyogva. Kyle Murdock valóban roppant vonzó férfi, gondolta a lány, s már nyoma sem volt benne a szorongásnak. Ami pedig a szálkát illeti, kicsit tovább is foghatta volna a kezét... Majd én begyújtok! ajánlkozott Kyle. Én pedig főzök kávét, jó? viszonozta a lány, és már indult is a konyha felé. Az pompás lesz! örvendezett Kyle. Kisasszony... A lány visszafordult. A férfi mély, meleg hangja végigborzongatta a testét. Szeretném megköszönni... A lány bemenekült a konyhába, nekitámaszkodott az asztalnak, és megpróbált nyugodtan lélegzeni. Az előbbi érintés még mindig ott zsongott az érzékeiben. Fogta a kávéskannát, kiöntötte belőle a reggeli maradékot, és kiöblítette. Gondolatai azonban egyfolytában a jövevény körül forogtak. Egészen más, mint Jack, a volt férje. És más, mint a férfiak mind, akikkel olykor találkozott. Kyle Murdockon látszott, hogy szereti a természetet, szeret dacolni széllel-viharral, és férfi a talpán. Méghozzá nagyon vonzó... El kell ismernie, hogy az, noha ő egyáltalán nem ilyen férfiról álmodozott. Megpróbálta elfoglalni magát, és a tűzhelyhez ment, hogy megnézze, mi van az étellel. Hát az bizony odakozmált egy kicsit. Máskor is előfordult már ilyesmi. Ha nagyon belemerült a munkájába, egészen megfeledkezett a főzésről. 9 / 113

10 Megkordult a gyomra. Reggel evett utoljára, s akkor is csak egy tálka kukoricapelyhet. Hirtelen egy gondolat villant át az agyán: vacsoránál a férfi szemben fog ülni vele a keskeny asztalnál. A helyzet percről percre bonyolultabb lett. A tűz már barátságosan lobogott, és Kyle Murdock láthatóan otthon érezte magát... Megfőtt a kávé, és megszólalt a kenyérsütő gép csengője tehát megsült a kenyér is. Hópehely elővette a konyhaszekrényből az eleséges dobozát, és várakozóan rátette a mancsát. A lánynak erről eszébe jutott, hogy feltétlenül zárat kell szereltetnie a szekrényajtóra. Segíthetek valamit? A mély férfihang olyan váratlanul csendült fel a lány mögött, hogy idegesen összerezzent, ami nem kerülte el Kyle figyelmét. Nem nézett a férfira, adott enni a kutyának, majd a kiürült dobozt a többihez tette. Köszönöm, boldogulok. Nem akartam megijeszteni mentegetőzött a férfi. Nem ijesztett meg füllentett bátran a lány. Kyle leguggolt mellé, rendesen egymásra rakosgatta a konzervdobozokat, majd felállt, és odanyújtotta a kezét a lánynak, aki csak nézett rá, nem mozdult. Fél tőlem, ugye? Nem válaszolta a háziasszony cseppet sem meggyőzően. Megpróbálta elhitetni magával, hogy egyáltalán nem fél, ám el kellett ismernie, hogy Kyle Murdock rég elfeledettnek hitt érzéseket, vágyakat lobbantott fel benne. Az izmos férfikéz felemelte, magához húzta, míg csak egészen közel nem kerültek egymáshoz. A lány pulzusa vadul lüktetett, és újra meg újra borzongás futott végig a bőrén. Oly hosszú idő után megint kívánatosnak érezte magát. Bizonyítsa be, hogy nem fél! Miért érzem most egyszerre olyan aprónak és törékenynek magam? Miközben nyugtalanító gondolatok rajzottak a fejében, a lány észrevette, hogy Murdock nem visel jegygyűrűt. 10 / 113

11 Bizonyítsa be! ismételte a férfi nyomatékosan. Bizonyítsa be, hogy nem fél tőlem! A lány nagyot nyelt. Hogyan? Adjon nekem valamit! A lány szíve olyan eszeveszetten kezdett kalimpálni, hogy majd kiugrott a melléből. Vajon mit akar ezzel mondani? Árulja el a nevét! mondta a férfi gyengéden. 11 / 113

12 2. FEJEZET Kyle hevesen dobogó szívvel, feszülten várta a választ, akárha a sorsa függne tőle. A lány arcán bizonytalanság tükröződött, látszott, hogy kapkodva veszi a levegőt. Egy pillanatra le is hunyta a szemét. Aztán lassan feltekintett, és egyenesen a férfira nézett. Kyle úgy érezte, hogy tekintete a lelke mélyéig hatol. Meghan a nevem, Meghan Carroll. Meghan... ismételte a férfi halkan, szinte gyengéden. Illik hozzá ez a név, gondolta, lágy, meleg és kicsit titokzatos hangzású. Meghan... Szeretem ezt a nevet. Szép név. A lány hallhatóan felsóhajtott; mint akinek fontos, mit mond a férfi, mintha ő is különös jelentőseget tulajdonítana a válasznak. Kyle most már biztos volt benne, hogy nem fél tőle. Gondolom, éhes lehet.. szólalt meg Meghan habozva. Majd éhen halok felelte őszintén a férfi. Akkor hát velem kell ennie. Vegyem ezt meghívásnak? mosolyodott el kicsit csúfondárosan Kyle. Bocsásson meg, nem akartam udvariatlan lenni! Nem szoktam így viselkedni. Gyakran fordulnak meg idegen férfiak a konyhájában? kérdezte Kyle. Olyan közel álltak egymáshoz, hogy érezhette a lányból áradó könnyű, finom illatot. S ami már rég nem fordult elő vele, elemi erővel feltámadó vonzalom töltötte el Meghan Carroll iránt. Hirtelen éhség fogta el, de nem meleg ételre vágyott... Az apámat leszámítva maga az első férfi, akit beengedtem a konyhámba vallotta be a lány. Kyle meglepődött, de tetszett neki, amit hallott. Mindjárt tálalom a vacsorát. Megterítene addig? Szóval maga modern háziasszony! 12 / 113

13 Vacsora után pedig elmosogathat folytatta a lány, ügyet sem vetve a megjegyzésre. Ejha, csak nem házi kenyér illatát érzem? Kyle beleszimatolt a levegőbe. Meghan egy készülékre mutatott. Nemrég leptem meg magam ezzel a kenyérsütő géppel. És ha szépen megterítek és elmosogatok, én is részesülök a frissen sült házi kenyér mennyei élvezetében? Igen, ugyanis fölöttébb utálok mosogatni. A tágas konyha Aggie nagymama hajdani birodalmát idézte Kyle emlékezetébe. Gyerekkorában gyakran időzött a nagyanyjánál, és még nagyon jól emlékezett a friss fűszernövények illatára meg arra, hogy mindig segédkezhetett a süteménysütésben. Sőt Aggie nagyi még azt is megengedte neki, hogy ő törje föl a tojásokat! Elmosolyodott, amikor ezekre az emlékekre gondolt. Olyan otthonosan érezte magát ebben a konyhában. Az ő aprócska főzőfülkéje egészen más. Célszerű, akár egy laboratórium, felszerelve mindenféle modem csodával csak úgyszólván soha nem használja... Meghan idegesen megnedvesítette ajkát a nyelve hegyével. Kyle lopva figyelte, s mindinkább elhatalmasodott benne valami furcsa vágy a magányosan élő kis teremtés iránt. Okosabb lesz mihamarább kiverni a fejemből ezeket a semmire sem vezető gondolatokat, határozta el bosszúsan, hiszen csak átutazóban vagyok itt, s a jövővel kapcsolatos terveim egészen más irányba vezetnek. Az új évben átveszem a családi cég vezetését Chicagóban. Különben is megígértem Meghannek, hogy nem kell tartania tőlem, biztonságban lesz mellettem. Márpedig ha valaki szavatartó embernek ismeri magát... Mély sóhajjal a lábas után nyúlt, hogy vegyen magának az ételből. Vigyázzon, azt hiszem, kicsit odaégett az alja! figyelmeztette a lány. -Úgy belemerültem a munkába, hogy mindenről megfeledkeztem. Kyle ismét rápillantott. Légies, törékeny teremtés, bizonyára gyakran megfeledkezik az evésről. Kellene neki valaki, aki törődik 13 / 113

14 vele. No persze nem magamra gondolok, de bárki lesz is az, irigylésre méltó fickó... Egy ideig mindketten a gondolataikba merülve hallgattak. A férfi lassan enni kezdett, majd megjegyezte: A nagyanyám is mindig így készítette a ragut. Meghan arca elborult. Én nem ismertem a nagyanyámat. Még a születésem előtt meghalt. Nagyon sajnálom mondta Kyle együtt érzően. Őt meg a húgát, Pamelát Aggie nagymama nevelte, mert az édesanyjuk nagyon korán meghalt. Mindent megtett, hogy kitöltse az anya elvesztésével keletkezett űrt a gyermekek életében, s ez sikerült is neki: szeretetet és reményt adott unokáinak. Meghan letört egy darab kenyeret, és Hópehelynek adta. Kyle elnézte őket, és hirtelen rádöbbent, milyen magányosan él. Senki sern törődik vele, mikor megy haza, van-e ennivalója, átfázott-e az úton. Senki sem vár rá. Körüljáratta tekintetét a helyiségben. Csodaszép régi épület ez! mondta elismerően. Szakértő lévén egyből megállapította, milyen jó munkát végzett a hajdani építőmester, de az sem kerülte el a figyelmét, hogy némi tatarozás már ugyancsak ráférne a házra. Mióta él itt? érdeklődött. Három éve. Első pillantásra beleszerettem ebbe a házba. Három éve él itt egyedül? kérdezte Kyle csodálkozva. Itt van Hópehely, és... És van egy pisztolya vágta rá a férfi, mire Meghan vidáman felkacagott. Kyle örült, hogy megnevettette. Nem nyomasztja a magány? kérdezősködött tovább. Szeretek itt élni, és számomra nem terhes az egyedüllét tért ki az egyenes válasz elől a lány. Ugyan miért érdekel ez engem egyáltalán? tette fel magának a kérdést Kyle. Néhány nap múlva ismét hazafelé hajtok, és a szőke Meghan legfeljebb szép emlék marad: egy kedves lány, aki befogadott a házába egy hóförgeteges estén. A lelke mélyén azonban tudta, hogy nem ilyen egyszerű a dolog. Meghan Carroll nem az a nő, akit egyhamar elfelejthetne. 14 / 113

15 Mindketten befejezték a vacsorát, és Kyle beváltotta ígéretét: hozzáfogott a mosogatáshoz. Minthogy fogalma sem volt róla, mennyi mosogatószert kell tenni a vízbe, valóságos habfürdőt csinált. A szeme sarkából látta, hogy Meghan figyeli és mulat rajta, de nem tett rá megjegyzést, és ennek szerfölött örült. A maradék kávét talán igyuk meg a nappaliban javasolta a lány, és Kyle nem kérette magát, nehogy még valami házimunka eszébe jusson a lánynak... Hópehely leheveredett a kandalló előtti szőnyegre, Meghan pedig kedvenc karosszékébe telepedett a barátságosan pattogó tűz mellé. Kyle még egy fahasábot dobott a tűzre, majd gondosan helyére tette a vasrácsot. Állva maradt a kandalló mellett, és elgondolkozva nézett ki a jégvirágos ablakon. A szél még mindig vadul tombolt, sűrű pászmákban sodorta a havat, innen bentről is komor, szinte félelmetes látványt nyújtott. Kyle hirtelen rájött, mi hiányzik a máskülönben barátságos otthonból. Már csak négy nap karácsonyig, ám a házban semmi sem jelzi az ünnep közeledtét. Sehol egy fenyőág vagy karácsonyi dísz, sehol egyetlen képeslap vagy gondosan becsomagolt dobozka, mint annak idején Aggie nagymamánál. S bár Aggie nagyi már rég eltávozott közülük, a karácsony még mindig nagyon sokat jelentett Kyle-nak. Családi ünnep volt, amelyet mindig együtt töltött a húgával, Pamelával és annak családjával. Meghan... kezdte kissé habozva, aztán elhallgatott. A lány kérdő pillantást vetett rá a kávéscsészéje pereme fölött. Nincs fenyőág a házban. A fahasábok aprókat reccsentek a tűzben Hópehely mancsára fektette a fejét, és álmosan hunyorgott. A lány nem válaszolt azonnal. Amikor megszólalt, halkan, kissé fátyolosan csengett a hangja: Egyedül élek itt, nekem a karácsony éppen olyan, mint az esztendő többi napja. De hiszen a karácsony a család ünnepe, az ajándékozásé és az együttlété! vetette ellen Kyle. 15 / 113

16 Számomra a karácsonynak nincs többé jelentősége jelentette ki határozottan Meghan. Kyle-nak úgy tűnt, mintha valami fájdalmas mellékzönge érződött volna ki a hangjából. Pedig ebben a mesebeli házban egy boldog családnak kellene élnie, vidám gyerekzsivajtól kellene visszhangzania az ódon falaknak, szép karácsonyok emlékét melengetni benne de hát Meghan Carroll úgy ünnepeli a karácsonyt, ahogy akarja. Neki végül is semmi köze hozzá! A szél egyre bőszebben üvöltött, zörgette az ablaktáblákat, s egyszerre csak hunyorogni kezdtek a villanylámpák. A tűz magasra lobbant, aztán kialudt. Hol tartja a petróleumlámpát meg a gyertyát? kérdezte a férfi. Alighanem hamarosan megszűnik az áramszolgáltatás A konyhában felelte a lány, de nem mozdult. Alighanem félt egyedül kimenni. Amikor az égők megint pislákolni kezdtek, Kyle kezébe vette az irányítást. Hol van a vágott fa? Ott hátul, nyissa ki azt az ajtót! Kyle máris a tettek mezejére lépett. Ölnyi fát hozott be a kandalló mellé, Meghan pedig a nappali asztalára rakta a gyertyákat meg a petróleumlámpákat. Épphogy elkészültek, amikor végérvényesen kialudt a villany. Kyle úgy érezte, hogy a sötétben még fokozottabban hat rá a lány közelsége. Tisztán hallotta könnyű lélegzetét, és szinte minden érzékével észlelte a bőréből áradó finom illatot. Ez a különös pillanat azonban szertefoszlott, amikor meggyújtotta az egyik petróleumlámpát. Úgy fest a dolog, hogy valóban itt ragadt törte meg a csendet Meghan. Kyle bólintott, és tekintete megpihent a lány szép, selymes fénnyel csillogó szőke haján. Megpróbálta kivonni magát a bűvös hatás alól, de nem tudott ellenállni egyszerűen meg kellett érintenie. Ujjai hegyével leheletkönnyen végigsimított a lány arcán. Meghan teste önkéntelenül megfeszült az érintéstől, de nem húzódott el a férfitól. Tekintetük hosszan összekapcsolódott. A lány 16 / 113

17 nagy, sötét szeme mély magányosságról árulkodott, és eszébe juttatta Kyle-nak a magáét. Hópehely hirtelen ugatni kezdett, s éles hangja megzavarta a bensőséges pillanatot Meghan meggyújtotta a másik lámpát is, majd amikor a kanóc füstölni kezdett, lejjebb csavarta. Kyle látta, hogy enyhén remeg a keze. Most felmegyek, és elkészítem a szobáját mondta aztán a lány. Ez a heverő is megfelel nekem szabadkozott a férfi. Kérem, miattam ne okozzon magának kényelmetlenséget! Nem jelent fáradságot, pár perc, és máris rendben lesz hárította el Meghan, de azért örült, hogy a férfi odalenn akart aludni. Talán mégis jobb, ha minél messzebb lesz tőle... De én igazán szívesen elalszom a heverőn! erősködött Kyle. Jó, akkor hozok ágyhuzatot meg takarókat. Ezzel a lány Hópehellyel a nyomában máris felsietett az emeletre. Kyle csendcsen ült, és elgondolkozva kortyolgatta a kávéját. Még ha abbamaradna is a havazás, elállna a szél, és a testvére családjával tölthetné az ünnepeket január másodikától megint egyedül lenne a lakásában. A Meghannel töltött este döbbentette rá, hogy voltaképpen milyen egyedül is van. Bár a lány nem a hagyományos módon ünnepeli a karácsonyt, úgy, ahogyan azt ő szereti, az ünnep lényegét mégis átérezte. Befogadott egy szorult helyzetben levő idegent, leültette a tűzhelye mellé, ételt és ágyat adott neki. Kyle elhatározta, hogy valami módon mindenképpen kifejezi háláját a nagylelkű vendégszeretetért. Majdcsak eszébe jut valami! Amikor Meghan visszatért az ágyneművel, el akarta tőle venni, hogy felhúzza, a lány azonban nem engedte. Hagyja csak, majd én megcsinálom! Egy pillanatra összeért a kezük, s a lány testén borzongás futott végig. Zavartan sütötte le a szemét, és sietve kiterítette a friss, jó illatú lepedőket a heverőn. Amikor lehajolt, hogy kisimítsa a lepedőt, felcsúszott hosszú pulóverje, és Kyle megpillantotta a feszes macskanadrág alatt kirajzolódó formás csípőjét és combját. 17 / 113

18 Miután elkészült az ágyazással, Meghan felvette az egyik petróleumlámpát az asztalról. A melegsárga fény puhán folyta körül az alakját. Kyle ellenállhatatlan vágyat érzett, hogy a karjába vegye, és gyengéden megcirógassa. Óhajt még valamit? kérdezte a lány, és a férfi látta, hogy azonmód el is futotta az arcát a pír: rájött, milyen bizalmasan hangzott a kérdése. Úgy tett, mint aki semmit sem vett észre, és tagadóan megrázta a fejét. Akkor jó éjszakát kívánok! És Meghan máris a lépcső felé indult. Kyle már évek óta nem érezte olyan magányosnak magát, mint abban a pillanatban, amikor a lány eltűnt a szeme elől. Meghan nyugtalanul forgolódott az ágyában, s azon töprengett, mit csinálhat most Kyle. Levetkőzött vajon? Ő iszonyatosan fázott. Feje búbjáig húzta a takarót, egészen kicsire gömbölyödött össze, akár egy fázós macska, és megpróbált elaludni. Gondolatai azonban állandóan a férfi körül keringtek. Elképzelte, milyen lehet ruha nélkül széles válla, keskeny csípője és izmos, jó formájú combja... Eszébe jutott, milyen készségesen segített neki, amikor megszakadt az áramszolgáltatás. Gondoskodott róla, hogy elegendő tűzifa legyen odabenn, sőt még a konyhában is segített. Pedig látszott rajta, hogy nem szokott mosogatni! Bizonyára mosogatógépe van, ábrándozott Meghan. Milyen jó is volt, hogy nem kellett mindent egyedül csinálnia! A lány sehogy sem találta a helyét. Egyre csak azt kérdezgette magától, mi lehet az oka, hogy ilyen nagy hatással van rá egy idegen férfi. Futó érintése, leheletkönnyű csókja sosem tapasztalt különös érzést, kínzó vágyat ébresztett benne. Ó, milyen szívesen a vállára hajtaná a fejét, és hozzásimulna! Sok éve már annak, hogy egy férfi közelsége megdobogtatta a szívét, felébresztette az érzékeit. Annyi bizonyos, hogy Kyle Murdock nem olyan, mint a többi férfi. Nem elégedett meg az ő kitérő válaszaival, hanem valóban érdeklődött iránta. Rövid időre mégis elaludhatott, mert arra riadt fel, hogy Hópehely nyüszítve felugrott az ágyára. A szél még vadabbul 18 / 113

19 tombolt odakinn, és a hőmérséklet észrevehetően csökkent. A szobában dermesztő hideg uralkodott. Meghan igyekezett még kisebbre összehúzni magát, de hiába, kegyetlenül fázott. Belebújt vastag köntösébe, prémmel bélelt házicipőjébe, fogta az elemlámpát, és nesztelenül lesurrant a lépcsőn. Készít magának egy csésze teát, az majd felmelegíti, aztán bizonyára el tud aludni. A zseblámpa fénye az alvó Kyle-ra hullott. Meztelen felsőtesttel feküdt, és pontosan olyan vonzó volt, mint amilyennek a lány elképzelte. Hallatlanul vonzó, és ugyanakkor különös módon nyugtalanító... Meghan nagyot nyelt. Szégyellte magát, mert úgy érezte, illetlen dolgot művel. Nem ildomos meglesni valakit álmában! Határozott mozdulattal a padlóra irányította a lámpa fényét, és kióvakodott a konyhába, Hópehellyel a nyomában. Meggyújtotta a petróleumlámpát, s a konyhát elárasztó barátságos fény szinte elfeledtette a kinti félelmetes világot. Szerencsére gyufával is be tudta gyújtani az ősrégi gáztűzhely lángját, nem függött az áramszolgáltatástól. Feltette a teavizet, s míg arra várt, hogy felforrjon, pillantása legelső szobrocskájára esett. Kis angyalfigura volt, melyet nagyanyja után Lexie-nek nevezett el. Bensőséges kapcsolat fűzte az angyalkához, a világ minden kincséért sem vált volna meg tőle. Mondd, Lexie, mitévő legyek? kérdezte mély sóhajjal. Az angyal hallgatott és mosolygott. Bölcs és gyengéd, kicsit talányos mosolya különös módon mindig megvigasztalta Meghant. A teáskanna sípolni kezdett, és Meghan elzárta alatta a gázt. Fogta kedvenc csészéjét, beletett egy teafiltert, aztán a cukortartóval együtt odavitte az asztalhoz, és kényelmesen letelepedett. Hópehely várakozásteljesen nézett rá, aztán leült a tálkája elé. Két személyre is elég a tea? A lánynak kiesett a kanál a kezéből. Felkapta a fejét, s az ajtóban megpillantotta vendégét, amint az ajtófélfának támaszkodva állt, nyakánál kigombolt inget és szűk farmert viselt. Barátságosan rámosolygott, és megismételte a kérdést. 19 / 113

20 Meghannek nem jött ki hang a torkán. Minden porcikájában érezte a férfiból feléje áradó kísértést, és felsejlett benne, hogy aligha tehet ellene bármit is. De akar-e egyáltalán? 20 / 113

Lily Tiffin: A bűnjel

Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin A bűnjel (Részlet) Regény (Részlet) Lomart Kiadó A digitális kiadás a 2008-ban meg jelent ISBN 978-963-9632-15-8 számú kiadás változtatás nélküli másolata. A digitális

Részletesebben

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó,

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó, Manó úr Hát, ha éppen tudni akarod, arról a magas hegyről származom mondta, mielőtt bármit is kérdezhettem volna. Hogy miért jöttem le erre az alacsonyabb hegyre? folytatta, még mindig kérdés nélkül nos,

Részletesebben

Max Lucado: Értékes vagy

Max Lucado: Értékes vagy Max Lucado: Értékes vagy A foltmanók kicsi, fából készült emberkék voltak. Mindannyian Éli fafaragómester keze alól kerültek ki. A mester műhelye messze fent a hegyen állt, ahonnan szép kilátás nyílt a

Részletesebben

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád.

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád. Pista bácsi unokája A pesti kislány. A faluban csak így emlegették. Két éves lehetett, amikor az édesanyja hazavitte a faluba és a szülei segítségét kérte. Sírva panaszolta, hogy tovább már nem bírja a

Részletesebben

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget.

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. 5 PERCES MENEDZSMENT TANFOLYAM 1. lecke Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. A feleség gyorsan maga köré csavar egy törölközőt, és

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Rajzold ide magad! Ez a mesekönyv...tulajdona.

Rajzold ide magad! Ez a mesekönyv...tulajdona. Rajzold ide magad! Ez a mesekönyv...tulajdona. Copyright Hermann Marika, 2014 Illusztráció: Gönczi Anikó Szerkesztés: Szűcs Szilvia Hungarian edition Angry Cat Kiadó 2014. 1. kiadás Minden jog fenntartva!

Részletesebben

Élethely. Egy kis hely az élethez? ...egy pici kis élet. Mert minden lélek számít

Élethely. Egy kis hely az élethez? ...egy pici kis élet. Mert minden lélek számít Élethely Egy kis hely az élethez?...egy pici kis élet Mert minden lélek számít CSAK egy kis élet? Kora reggel láttam meg őt a szállodai szobám ablaka alatt: egy pici cicagyerek, talán ha négy hetes lehet.

Részletesebben

EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI A IV-a 2014

EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI A IV-a 2014 CENTRUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI A IV-a 2014 Test 1 Limba maternă maghiară pentru elevii de la şcolile şi secţiile cu predare în limba maghiară Judeţul/sectorul...

Részletesebben

KATIE DREAMS É B R E D Ő K

KATIE DREAMS É B R E D Ő K KATIE DREAMS ÉBREDŐK va nézte Dirát. Dira földig érő sötét bordó köpenyben állt, levette a kámzsát a fejéről és szeretettel nézte testvérét. Szótlanul álltak. Végül Dira törte meg s csöndet. Testérem!

Részletesebben

LVASNI JÓ Holly Webb

LVASNI JÓ Holly Webb OLVASNI JÓ! 6 Holly Webb HOLLY WEBB Cirmos barátra vágyik Sophy Williams rajzaival Könyvmolyképző Kiadó Szeged, 2011 3 Sophie-nak 5 Elsô fejezet Ma is a tanya felé megyünk? kérdezte reménykedve Rosie a

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

HOLLY WEBB CICA AZ ERD BEN. Sophy Williams rajzaival. második kiadás

HOLLY WEBB CICA AZ ERD BEN. Sophy Williams rajzaival. második kiadás Holly Webb HOLLY WEBB CICA AZ ERD BEN Sophy Williams rajzaival második kiadás Könyvmolyképző Kiadó Szeged, 2010 3 Tomnak 5 Els fejezet Pamacs cica hanyatt feküdt a kosarában szőrös hasát mutogatva, és

Részletesebben

SZKB103_10. Konfliktusok a közösségben

SZKB103_10. Konfliktusok a közösségben SZKB103_10 Konfliktusok a közösségben tanulói konfliktusok a közösségben 3. évfolyam 103 Diákmelléklet D1 Tornai József: Ki tud tovább lefelé lógni? Kora tavasz köszöntött ránk meleg esővel, s mi a kunyhót

Részletesebben

Feri rágja a térdét. Rónási Márton

Feri rágja a térdét. Rónási Márton Feri rágja a térdét Rónási Márton Tavasz volt, amikor beköltöztünk abba a házba, ahol kamaszkoromat éltem meg, abba a házba, ahol a legjobb barátom lett Láncos, a hatalmas fekete kutya, akit tíz éve temettem

Részletesebben

Háztartási gépek. 4. Lakás

Háztartási gépek. 4. Lakás Háztartási gépek 1. A háztartásban gépek segítik a munkát. Sok háztartási gép a 19. (tizenkilencedik) században még nem létezett. Nem volt például televízió, turmixgép, filteres kávéfőző, mosógép vagy

Részletesebben

Leült a fia mellé a földre. Ült, amíg ki nem aludtak az íves fények a szemében. Akkor megszólalt:

Leült a fia mellé a földre. Ült, amíg ki nem aludtak az íves fények a szemében. Akkor megszólalt: BALLADA Az öreg és a fiú együtt laktak a faházban. Az öregről mindenki úgy tudta, hogy egyedül él, és a fiúról senki sem tudta, hogy a fia. A patak egy negyedórányi járásra volt, a legközelebbi faház egy

Részletesebben

TÁRSAS JÁTÉK 2. ÉVAD 1. EPIZÓD A BALESET. Írta: Vészits Andrea. Vezeto író: Vészits Andrea. Dalit Kahan karakterei alapján. 8.

TÁRSAS JÁTÉK 2. ÉVAD 1. EPIZÓD A BALESET. Írta: Vészits Andrea. Vezeto író: Vészits Andrea. Dalit Kahan karakterei alapján. 8. TÁRSAS JÁTÉK 2. ÉVAD 1. EPIZÓD A BALESET Írta: Vészits Andrea Vezeto író: Vészits Andrea Dalit Kahan karakterei alapján 8. változat 2013. április 18. Pre-clearance Shooting Draft HBO Holding Zrt. H: 1026

Részletesebben

Míg mentek Yusu csak egy dologra gondolt, végig csak azon. elmélkedett miképpen vethet véget ennek az állapotnak. Tudta

Míg mentek Yusu csak egy dologra gondolt, végig csak azon. elmélkedett miképpen vethet véget ennek az állapotnak. Tudta 13. fejezet Az út melynek célja van Míg mentek Yusu csak egy dologra gondolt, végig csak azon elmélkedett miképpen vethet véget ennek az állapotnak. Tudta megtehetné azt is, hogy az éj leple alatt egyszerűen

Részletesebben

Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép,

Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép, Gyulai emlék Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép, tiszta és turistákkal teli kisváros. Gyönyörűek a belváros szökőkútjai, a vár körüli sétány, ahol a nyári melegben

Részletesebben

Egy nagyhírű, nemzetközi cég

Egy nagyhírű, nemzetközi cég Álláshirdetés Egy nagyhírű, nemzetközi cég álláshirdetését nemcsak munkanélküliek olvasták, hanem mások is, akik jobb munkához akartak jutni. A hirdetés elején a cég tevékenységéről, tevékenységének hatékonyságáról

Részletesebben

Olvasd el a következő regényrészletet, majd válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre!

Olvasd el a következő regényrészletet, majd válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre! Tanuló neve: Dátum: Olvasd el a következő regényrészletet, majd válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre! Egérszegi Cincin más volt, mint a többi egér. Ilyen kicsi egeret még életemben nem láttam! jegyezte

Részletesebben

SZKB104_14. Körön kívül, körön belül II.

SZKB104_14. Körön kívül, körön belül II. SZKB104_14 Körön kívül, körön belül II. TANULÓI KÖRÖN KÍVÜL, KÖRÖN BELÜL II. 4. ÉVFOLYAM D1 Három szituáció képen 137 138 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TANULÓI D2 Fekete István: A két

Részletesebben

A barátom azt mondta, hogy azért nem bolond Iglbauer, csak idegbeteg volt. De ha három évig kezelték, gondoltam, akkor mégiscsak bolond lesz.

A barátom azt mondta, hogy azért nem bolond Iglbauer, csak idegbeteg volt. De ha három évig kezelték, gondoltam, akkor mégiscsak bolond lesz. A barátom azt mondta, hogy azért nem bolond Iglbauer, csak idegbeteg volt. De ha három évig kezelték, gondoltam, akkor mégiscsak bolond lesz. Mindenesetre írtam neki egy lapot, s egy szép napon megjelent

Részletesebben

Egy visszautasíthatatlan ajánlat. A film alatt végig a nagy gengszterfilmekre, különösképp a Keresztapára hajazó zene szól lágyan a háttérben.

Egy visszautasíthatatlan ajánlat. A film alatt végig a nagy gengszterfilmekre, különösképp a Keresztapára hajazó zene szól lágyan a háttérben. Egy visszautasíthatatlan ajánlat A film alatt végig a nagy gengszterfilmekre, különösképp a Keresztapára hajazó zene szól lágyan a háttérben. Egy függönyökkel árnyékolt, tágas szobában járunk. A képen

Részletesebben

Hallottalak sírni téged

Hallottalak sírni téged Haza melyik út vezet A szívem égtıl elzárt madár De érzem egyszer hazatalál Karodon vittél évekig És most is énrám vársz Már érzem haza melyik út vezet Nélküled minden nagyvárosban Az utcán kígyók közt

Részletesebben

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla!

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla! ÚJ LAKÁSBAN Kedves Csilla! Képzeld el! Új lakásban lakom! Ez a legszebb ház a környéken! Egy mesés társasházban, gyönyörű lakásban élek! Képzeld el! Van benne egy csendes hálószoba, világos nappali szoba,

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

LVASNI JÓ Holly Webb

LVASNI JÓ Holly Webb OLVASNI JÓ! 6 Holly Webb HOLLY WEBB Max elcsatangol Sophy Williams rajzaival Könyvmolyképző Kiadó Szeged, 2011 3 Rosie-nak 5 Elsô fejezet Molly kinyitotta a kaput, majd megállt, türelmetlenül várva szüleit,

Részletesebben

Szövegértés _1. Olvasd el az alábbi történetet, és válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre!

Szövegértés _1. Olvasd el az alábbi történetet, és válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre! Szövegértés _1. Olvasd el az alábbi történetet, és válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre! DUKE Ahogy az utcán mentem, könnyeim folyton-folyvást végigcsorogtak az arcomon. A többi ember persze furcsálkodva

Részletesebben

Történt egyszer, hogy zsörtölődő felesége unszolására Iván a tévé elől kelletlenül feltápászkodott és kivitte a szemetet az udvarra.

Történt egyszer, hogy zsörtölődő felesége unszolására Iván a tévé elől kelletlenül feltápászkodott és kivitte a szemetet az udvarra. A keresztények, például, csak saját szentjeiket láthatják. A muzulmánok is csak a sajátjaikat. Ez azért van így, mert saját, vagy kollektív gondolatuk kivetítését látják. Még ezerötszáz évvel ezelőtt éltek

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

DÉLUTÁNI FOGLALKOZÁSTERVEK 3.1 Kultúraközvetítés, ismeretterjesztés Elmés szerkezetek, rövid történetek

DÉLUTÁNI FOGLALKOZÁSTERVEK 3.1 Kultúraközvetítés, ismeretterjesztés Elmés szerkezetek, rövid történetek 5. Mellékletek M1 1. Egy francia mérnök* szerette a környékbeli erdőben, réteken sétáltatni a kutyáját. Nem szerette viszont a sétát követő tisztálkodást, mert a ruhája és a kutya szőre is tele volt undok,

Részletesebben

Küldetés. 10. összejövetel

Küldetés. 10. összejövetel Küldetés 10. összejövetel 67 Előkészítés Rendezzünk el körben annyi széket, ahányan vagyunk! Középre tegyük a Szentírást és egy gyertyát! Készítsünk ki papírokat és íróeszközöket, hogy az egyéni és közös

Részletesebben

- Hallod-e, feleség! Elmegyek én Moldvába, s ott elvállalok valami kaszálnivalót, hogy egy kicsi pénzt szerezzek.

- Hallod-e, feleség! Elmegyek én Moldvába, s ott elvállalok valami kaszálnivalót, hogy egy kicsi pénzt szerezzek. A három jó tanács (népmese) Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon túl, még az Óperenciás-tengeren is túl, volt egyszer egy szegény ember s egy szegény asszony. S azoknak volt egy kétesztendős forma

Részletesebben

Csillagrét tündérei. Borostyán és a bûvös barátság. Kate Bloom és Emma Pack

Csillagrét tündérei. Borostyán és a bûvös barátság. Kate Bloom és Emma Pack Csillagrét tündérei Borostyán és a bûvös barátság Kate Bloom és Emma Pack 3 Tündértan Csillagrét lankáin tünde lények Füvek közt röpdösve éldegélnek, Sürögve-forogva, szorgoskodva, Tündérport szórnak a

Részletesebben

Vigh Viktória 5. osztály. Szob Hátizsákos kalandok

Vigh Viktória 5. osztály. Szob Hátizsákos kalandok Vigh Viktória 5. osztály Szob Hátizsákos kalandok 1 Hátizsákos kalandok Írta: Vigh Viktória (Szob) 2 Egy szép tavaszi napon a családommal elhatároztuk, hogy elmegyünk a Börzsönyhegységbe kirándulni. Mindenki

Részletesebben

Aparányi naphal a parti nádasban tért magához. Az igazat megvallva,

Aparányi naphal a parti nádasban tért magához. Az igazat megvallva, Elsô fejezet, amelyben megismerjük a főszereplőt, és ő is magát Aparányi naphal a parti nádasban tért magához. Az igazat megvallva, fogalma sem volt róla, hogy került oda. Lassan, óvatosan nézett körül,

Részletesebben

Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma

Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma Magyar népmese Illusztrációk: Szabó Enikő Egy királynak volt három leánya, akik már nagyra felnőttek, és mégsem eresztette őket atyjuk a napvilágra. Egyszer a legöregebbik

Részletesebben

7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél!

7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél! 7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél! Nicholas Victor www.ferficsabitas.com A hetedik végzetes hiba, amit a nők elkövetnek párválasztáskor: Irreális igényeid vannak,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Akárki volt, Te voltál!

Akárki volt, Te voltál! Mindenkinek annyi baja van, az annyi bajnak annyi baja van, hogy annyi baj legyen. A. E. Bizottság: Vaníliaálomkeksz Előszövegelés De sok gyerekfilmet meg kellett néznem a gyerekeimmel! Micsoda időpocsékolás

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

A macska keresztfia. (széki népmese)

A macska keresztfia. (széki népmese) A macska keresztfia (széki népmese) Egyszer egy macska játszadozott egy egérrel. Meg akarta enni. Hát aztán már az egeret megsajnálta, olyan ügyes egér volt. Meggondolkozott a macska, s nem ette meg. -

Részletesebben

Pille. Fekete Andrea - Pille Oldal 1

Pille. Fekete Andrea - Pille Oldal 1 Szerelem első látásra, mármint beleszeretni egy fajtába úgy, hogy az elmondva szinte már giccses, pedig igaz. Egészen 21 éves koromig nem rendelkeztem komoly kutyás múlttal, ha csak azt nem nevezzük annak,

Részletesebben

Adamkó Fanni. cukorlányok

Adamkó Fanni. cukorlányok Adamkó Fanni cukorlányok Adamkó Fanni Cukorlányok 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Adamkó Fanni A lányok nem ettek. Artúr főztje hol felülmúlhatatlan volt, hol ehetetlen. Most épp remekül sikerült, mégis ehetetlennek

Részletesebben

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása Gratulálok a döntésedhez! Kalló Melinda vagyok és üdvözöllek az első leckén! Ez egy kicsit rendhagyó tanítás lesz,

Részletesebben

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY név:... iskola:... 1. Számolj pontosan! Milyen szám kerül az utolsó helyre? 19-3 + 2-7 - 2 + 5-2 + 6 =

Részletesebben

hangon adott utasításokat. Az elsô tavaszi rügyfakadástól az ôszi lombok pompázásáig itt dolgozott a hegyekben, a különféle fürdôkben.

hangon adott utasításokat. Az elsô tavaszi rügyfakadástól az ôszi lombok pompázásáig itt dolgozott a hegyekben, a különféle fürdôkben. Várnak rád? Igen, a nyilvános fürdôben. Hárman vannak. Ma este hat összejövetel volt, de csak négyen tudtam részt venni. A jövô héten lesz majd sok dolgom, egy csomó vendég érkezik, hogy megnézze a juharlombokat.

Részletesebben

Túléltem az első hetet! Megtanultam a környéket, ahol lakom! És azt is, hogy Japán szigetország! De gond nélkül hazataláltam! A színéről ismertem meg

Túléltem az első hetet! Megtanultam a környéket, ahol lakom! És azt is, hogy Japán szigetország! De gond nélkül hazataláltam! A színéről ismertem meg Túléltem az első hetet! Megtanultam a környéket, ahol lakom! És azt is, hogy Japán szigetország! De gond nélkül hazataláltam! A színéről ismertem meg a házat, mert utcanevek nincsenek Japánban! Megismerkedtem

Részletesebben

Sasvári Sándor. otthonában

Sasvári Sándor. otthonában Sasvári Sándor otthonában A természettõl körülölelve A legfoglalkoztatottabb musical énekes, kivételes hangadottsággal megáldott, népszerű zenész, boldog családapa, természetszerető állatbarát és még folytathatnánk

Részletesebben

zsolnay eozina Ezt mondta? Ezt jelentette ki Kitkat ellentmondást nem tûrô hangon. Mikor megyünk?

zsolnay eozina Ezt mondta? Ezt jelentette ki Kitkat ellentmondást nem tûrô hangon. Mikor megyünk? zsolnay eozina Milyen szép név suttogta Kitkat egyik reggel. Micsoda? kérdezte Apu. Zsolnay Eozina felelte ábrándos szemmel. Vele álmodtál, Kitkat? Igen Ô egy szellemlány. Tündöklô zöld színe van. Ó! csodálkozott

Részletesebben

Öten érkeztünk Szlovákiából Jászberénybe a XXXIII. Nemzetközi edzőtáborba. Ötünkből három danvizsgára készült. Persze a felkészülésünk már jóval a

Öten érkeztünk Szlovákiából Jászberénybe a XXXIII. Nemzetközi edzőtáborba. Ötünkből három danvizsgára készült. Persze a felkészülésünk már jóval a Öten érkeztünk Szlovákiából Jászberénybe a XXXIII. Nemzetközi edzőtáborba. Ötünkből három danvizsgára készült. Persze a felkészülésünk már jóval a tábor előtt megkezdődött, viszont itt még módunkban állt

Részletesebben

Bevezetőül néhány információt talál a legendás magyar királyról, Hunyadi Mátyásról.

Bevezetőül néhány információt talál a legendás magyar királyról, Hunyadi Mátyásról. Mátyás király és a szegény tanító könnyebb szövegek Bevezetőül néhány információt talál a legendás magyar királyról, Hunyadi Mátyásról. Élete dióhéjban Született: 1443. február 24-én Kolozsvárott. Apja:

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

Megfordult a világ a kék ég zöldre vált ragyogva húztak el a Liberátorok õk dobták lefele a robbanó babát mit késõbb a gyerek magához szorított

Megfordult a világ a kék ég zöldre vált ragyogva húztak el a Liberátorok õk dobták lefele a robbanó babát mit késõbb a gyerek magához szorított Gyermekportré Csak ott ül a gyerek mint kiszerelt pokolgép amit bölcsõ után az apja otthagyott a virágok között ha megnõ az erõtér és szétröpíti majd a jövõ századot kis seggét bökködik piros fehér virágok

Részletesebben

Szülői útmutató az első 10 napra

Szülői útmutató az első 10 napra Szülői útmutató az első 10 napra 1. Hogyan tartsuk a babát? Bármennyire is törékenynek és sebezhetőnek érezzük újszülöttünket, ne féljünk hozzáérni! Kutatások bizonyítják, hogy azok a babák, akiket naponta

Részletesebben

NAGYTESÓK MESÉJE. Avagy, utálom a kistesót! Írta: Hodos Enikő

NAGYTESÓK MESÉJE. Avagy, utálom a kistesót! Írta: Hodos Enikő NAGYTESÓK MESÉJE Avagy, utálom a kistesót! Írta: Hodos Enikő Hol volt, hol nem volt, éppen a világ kellős közepén álldogált egy madárfüttyös, kerek erdő. A kerek erdő közepén állott egy hatalmas hársfa.

Részletesebben

Péter egyetemi tanár volt. Kémiát

Péter egyetemi tanár volt. Kémiát A habókos Péter egyetemi tanár volt. Kémiát és fizikát tanított. Az ideje nagy részét az előadásaira való felkészülés, az előadások megtartása és a diákjaival való foglalkozás gyakorlati órák, kollokviumok,

Részletesebben

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) PEKINGESE (Pekingi palotakutya)

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) PEKINGESE (Pekingi palotakutya) FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) FCI-Standard N 207/ 2009.06.05./ GB PEKINGESE (Pekingi palotakutya) 2 SZÁRMAZÁS: Kína. VÉDNÖK:

Részletesebben

ZIGÓTA MEGPRÓBÁLJA BEMUTATNI A CSALÁDJÁT. A nevem Vigóta. Befenyő Vigóta. Pöfe vagyok és nagyfogú, de ev a könyv nem rólam fól, hanem a faládomról.

ZIGÓTA MEGPRÓBÁLJA BEMUTATNI A CSALÁDJÁT. A nevem Vigóta. Befenyő Vigóta. Pöfe vagyok és nagyfogú, de ev a könyv nem rólam fól, hanem a faládomról. ZIGÓTA MEGPRÓBÁLJA BEMUTATNI A CSALÁDJÁT A nevem Vigóta. Befenyő Vigóta. Pöfe vagyok és nagyfogú, de ev a könyv nem rólam fól, hanem a faládomról. 3 ZIGÓTA MEGPRÓBÁLJA BEMUTATNI A CSALÁDJÁT Ő av apukám,

Részletesebben

A ballagás után. Azt mondta, ne nyissam ki! D. Kovács Zsolt Publio Kiadó 2013 Minden jog fenntartva!

A ballagás után. Azt mondta, ne nyissam ki! D. Kovács Zsolt Publio Kiadó 2013 Minden jog fenntartva! Azt mondta, ne nyissam ki! D. Kovács Zsolt Publio Kiadó 2013 Minden jog fenntartva! A ballagás után Egy zakatoló vonat. Az intercity ablaka hűvös tenyérként tapadt homlokához, majd furcsa tócsában meggyűlt

Részletesebben

VI. VI. ik lecke atoatodik lecke

VI. VI. ik lecke atoatodik lecke Hatodik lecke A nagy találkozás Szia, Lilla! Szia, Gergely! Hát te honnan jössz? Az egyetemről. Ma csak egy előadás van, reggel. Úgyhogy most fölmegyek a Várba. Mit csinálsz a Várban? Bemegyek a Ludwig

Részletesebben

Igazi ünnep. Karácsony 2009-88. Bethlen Gábor cscs. Mainz. Történetünk egy szegény cipészről szól, akinek kilenc gyermeke volt.

Igazi ünnep. Karácsony 2009-88. Bethlen Gábor cscs. Mainz. Történetünk egy szegény cipészről szól, akinek kilenc gyermeke volt. Igazi ünnep Karácsony 2009-88. Bethlen Gábor cscs. Mainz Szereplők: : Jacqueline János mester (az apa, aki cipész) : Ádám Gyermekei 1. gyerek (Klári): Ildikó 2. gyerek (Eszti): Anna 3. gyerek (Balázs):

Részletesebben

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le 1. Adventi Hírnök 1. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog az első gyertya láng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. 2. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog már két kis gyertya láng!

Részletesebben

- IRT,., MOST KONIlAO' MÁSO Dl K KJADÁ$ .~1r~!WI'TA Sz. PANAJOl'T 'SÁNDOR

- IRT,., MOST KONIlAO' MÁSO Dl K KJADÁ$ .~1r~!WI'TA Sz. PANAJOl'T 'SÁNDOR - IRT,., MOST KONIlAO'.~1r~!WI'TA Sz. PANAJOl'T 'SÁNDOR MÁSO Dl K KJADÁ$ Beo~ztás min t rt 4. hétel!. 6. hét. Egy ~'5 kgl. nehéz hozófa előhozása, vas dőho:tóása. A kercsésnél II friss nyomot egész I200

Részletesebben

A barna bundás sarki róka olyan ördöngös módon hasonlít egy kőhöz, hogy azon csak ámulni lehet. Mikor télen a földre kushad, lehetetlenség a szemnek

A barna bundás sarki róka olyan ördöngös módon hasonlít egy kőhöz, hogy azon csak ámulni lehet. Mikor télen a földre kushad, lehetetlenség a szemnek A barna bundás sarki róka olyan ördöngös módon hasonlít egy kőhöz, hogy azon csak ámulni lehet. Mikor télen a földre kushad, lehetetlenség a szemnek elválasztania a szikláktól, bizony, sokkal nehezebb,

Részletesebben

Szita Szilvia - www.magyarora.com 2004. II. Biztatás, bátorítás

Szita Szilvia - www.magyarora.com 2004. II. Biztatás, bátorítás I Biztatás, bátorítás I Biztatás, bátorítás Beszédpanelek és mintadialógusok - Ne izgulj, menni / sikerülni fog! - Ne butáskodj, menni / sikerülni fog! - Ne hülyéskedj, menni / sikerülni fog! - Ne félj,

Részletesebben

Grafomotoros fejlesztés

Grafomotoros fejlesztés Grafomotoros fejlesztés Nagyon sok szülőnek feltűnik az iskola megkezdése előtt, hogy gyermeke nem jól fogja a ceruzát, nem úgy rajzol, mint a többiek. Sőt, esetleg le sem lehet ültetni papír-ceruza feladatok

Részletesebben

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL MESTEREKRŐL Sok szó esik a régen élt és önmagát felismerő mesterekről, ám gyakran egyfajta misztikus ködbe burkolóznak bennünk, mintha elérhetetlenek, legendák volnának, amivé mi sosem válhatunk. Számtalan

Részletesebben

Tartásjavító program, törzsizom erősítő gyakorlatokkal

Tartásjavító program, törzsizom erősítő gyakorlatokkal Tartásjavító program, törzsizom erősítő gyakorlatokkal Ez a fejezet elsősorban azoknak szól, akiknek bár vannak gerinc (nyaki, háti, deréktáji) problémáik, panaszaik, azonban diagnosztizált deformitásuk

Részletesebben

Hogyan cseszte el a feminizmus a magánéletemet?

Hogyan cseszte el a feminizmus a magánéletemet? 3 Hogyan cseszte el a feminizmus a magánéletemet? Tudom, hogy manapság nem osztanak piros pontot annak, aki ilyeneket mond, de a feminizmus teljesen elcseszte a magánéletemet. Hozzátartozik az igazsághoz,

Részletesebben

Szorzótáblás memória Összeköti a kellemeset a hasznossal

Szorzótáblás memória Összeköti a kellemeset a hasznossal Szorzótáblás memória Összeköti a kellemeset a hasznossal Nyomtassa ki az gyakorlásra szánt szorzótáblát tartalmazó lapot, s ragassza rá egy keményebb papírra (hogy ne legyen átlátszó). Én le is szoktam

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ ÉG A GYERTYA, ÉG Ég a gyertya ég, Sok kis gyertya ég, Jaj, de szép a karácsonyfa, Égjen soká még! 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ 2. Mi már tudjuk: fal + at

Részletesebben

Mediterrán külső, modern belső MODERN HÁZAK LAKÁSOK 75

Mediterrán külső, modern belső MODERN HÁZAK LAKÁSOK 75 Élettér A kert fő attrakciója a nagyméretű, L alakú medence. Ha a nyári grillezéskor valakinek melege van, a padról akár egyenesen beledőlhet a vízbe 74 MODERN HÁZAK LAKÁSOK Mediterrán külső, modern belső

Részletesebben

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt.

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. A kis Kételkedő ezt kérdezte: Tényleg hiszel abban, hogy van élet a születés után? A kis Hívő így válaszolt:

Részletesebben

Bocskor Bill Turner. Jól éreztem magam a kellemes társaságnak köszönhetően hamar elment az idő. Sok szép dolgot láttam az út során.

Bocskor Bill Turner. Jól éreztem magam a kellemes társaságnak köszönhetően hamar elment az idő. Sok szép dolgot láttam az út során. Bocskor Bill Turner nov. 7 Péntek Utazás: Jól éreztem magam a kellemes társaságnak köszönhetően hamar elment az idő. Sok szép dolgot láttam az út során. Szállás: Komfortos,tiszta,kényelmes és nagyon bejövös

Részletesebben

A HOLLÓ Egyszer egy bús éjféltájon, míg borongtam zsongva, fájón, S furcsa könyvek altatgattak, holt mesékből vén bazár, Lankadt főm már le-ledobbant, mikor ím valami koppant, Künn az ajtón, mintha roppant

Részletesebben

Andrzej Stasiuk: Taksim

Andrzej Stasiuk: Taksim Andrzej Stasiuk: Taksim Andrzej Stasiuk Taksim (Részlet) (Részlet) MAGVETŐ Magvető Könyvkiadó és Kereskedelmi KFT. www.magveto.hu ISBN 978-963-14-2915-2 A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Andrzej

Részletesebben

Alaszkai Malamut Az alaszkai malamut és a szibériai husky összehasonlítása

Alaszkai Malamut Az alaszkai malamut és a szibériai husky összehasonlítása Alaszkai Malamut Az alaszkai malamut és a szibériai husky összehasonlítása (Forrás: Az Amerikai Alaszkai Malamut Klub bírói oktatóanyaga) Összeállította: W. Willhauck Fordította: Romoda Csilla Fajta eredete:

Részletesebben

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella Legyetek nők, ha tudtok (Részlet) A szerelem misztérium a szex-szenvedély is az arról van szó mi férfiak, férfiak maradjunk, és nők a nők szabadok,

Részletesebben

Az étterem. Egy fantázia, ami éppen meg is történhetett...

Az étterem. Egy fantázia, ami éppen meg is történhetett... Az étterem Egy fantázia, ami éppen meg is történhetett... Nagyon gondosan választottam ki az éttermet és az időpontot, hiszen azért túl nagy nyilvánosságot én sem szerettem volna. Maga a hely kiválasztásában

Részletesebben

Mozgástér. Hajléktalan emberek és a foglalkozatási program

Mozgástér. Hajléktalan emberek és a foglalkozatási program Mozgástér Hajléktalan emberek és a foglalkozatási program A hajléktalan emberek számára a munkavégzés növelheti annak a lehetőségét, hogy enni és inni tudjanak, kapcsolatokat teremtsenek, megbecsülést

Részletesebben

Andrea Weaver A XI. PARANCSOLAT

Andrea Weaver A XI. PARANCSOLAT 1 Andrea Weaver A XI. PARANCSOLAT 2007 2 Enzír Kiadó Andrea Weaver 1995 www.andreaweaver.hu facebook.com/andreaweaver.hu Kiadja az Enzír Kiadó 3 Az emberek nem azon a napon születnek meg, amelyen az anyjuk

Részletesebben

_UXU AZ ER S BIRTOKOS NÉVMÁS

_UXU AZ ER S BIRTOKOS NÉVMÁS 8. LÉPÉS 91 Szavak ( ) só - - lassú - - fehér - - kék ( ) garzonlakás ( ) nyakkend - - gyors ( ) sarok ( ) kétágyas szoba ( / / ) - - / /... (er s birtokos névmás) az én/te/, (az) enyém/tied/, saját (

Részletesebben

Resztoratív gyakorlatok a büntetésdr. Fellegi Borbála, igazgató, Foresee Kutatócsoport

Resztoratív gyakorlatok a büntetésdr. Fellegi Borbála, igazgató, Foresee Kutatócsoport Meglátni az Meglátni embert az embert Resztoratív gyakorlatok a büntetés-végrehajtásban Resztoratív gyakorlatok a büntetésdr. Fellegi Borbála, igazgató, Foresee Kutatócsoport végrehajtásban Dr. Fellegi

Részletesebben

Konzervált útipor. Az elsõ szakasz az elágazásig tart, ahol a Dire Davába és az Asszabba menõ út elválik.

Konzervált útipor. Az elsõ szakasz az elágazásig tart, ahol a Dire Davába és az Asszabba menõ út elválik. Etiópia Eljött a január és fõnököm megszervezte asszabi utazásunkat, amelyen családom is részt vett. Jármûvünk egy hosszabbított fülkés Datsun kisteherautó volt. Az út két napot vett igénybe oda, ugyanannyit

Részletesebben

Kacsó András: Érdemes igent mondani.

Kacsó András: Érdemes igent mondani. Kacsó András: Érdemes igent mondani. Az úgynevezett tanúságtételek több veszéllyel és félreértéssel járnak. A tanúságtevő minden igyekezete ellenére gyakran úgy tűnik, mintha egyéni hőstettről lenne szó,

Részletesebben

Boldog Karácsonyi Ünnepeket!

Boldog Karácsonyi Ünnepeket! Mucsony Nagyközségi Önkormányzat Hivatalos Folyóirata IX. évfolyam 2. szám 2012. december 21. www.mucsony.hu hivatal@mucsony.hu Boldog Karácsonyi Ünnepeket! Megint itt van a tél és megint eljön a karácsony

Részletesebben

Miért égnek le a férfiak, amikor közelednek a nôkhöz

Miért égnek le a férfiak, amikor közelednek a nôkhöz Miért égnek le a férfiak, amikor közelednek a nôkhöz Sok férfinak nehéz értelmeznie a nôk testbeszédének finomabb árnyalatait. A kutatások szerint a férfiak hajlamosak szexuális érdeklôdésnek tulajdonítani

Részletesebben

KÉRI FERENC. Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL

KÉRI FERENC. Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL KÉRI FERENC Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL Csonka-torony Alapítvány Soltszentimre, 2008 KÉRI FERENC: LILIOM Szereplık: Zsuzsanna, Imre felesége Gizella királyné Imre herceg István király

Részletesebben

Zrínyi Miklós titokzatos halála

Zrínyi Miklós titokzatos halála Zrínyi Miklós titokzatos halála Péter Katalin történész írta Zrínyi Miklós halálával kapcsolatban A magyar romlásnak századában címû kötetében: Zrínyi halálának körülményeit mindenki ismeri; a magyar történelem

Részletesebben

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLlÉTÉRŐL 2012 1 Miről szól az UNICEF gyermekjólléti jelentése, és mi a célunk vele? 2 Te is kíváncsi vagy, hogyan élnek ma Magyarországon

Részletesebben

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL 2012 1 Miről szól az UNICEF gyermekjólléti jelentése, és mi a célunk vele? Te is kíváncsi vagy, hogyan élnek ma Magyarországon

Részletesebben

IKEA BUSINESS. Inspiráció és Referenciák

IKEA BUSINESS. Inspiráció és Referenciák IKEA BUSINESS Inspiráció és Referenciák Tartalomjegyzék Irodák 3 Háttér irodák Kiskereskedelem 6 Üzletek Szolgáltatás Vendéglátás 9 Étterem és kávézó B&B és hotel Anderson & Son egy patinás könyvelő vállalat

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 3

MagyarOK 1.: munkalapok 3 1. Mi a tárgy neve? kártyák telefon lámpa számítógép / laptop kulcs pénz igazolvány toll nyomtató asztal szék szemüveg könyv kávéfőző bögre buszjegy papír zsebkendő mobiltelefon ceruza Szita Szilvia és

Részletesebben

Mígnem valaki felkiáltott: - C c c ezzel nem megyünk semmire, hívjuk a rendőrséget! Az eset óta Egérlyukban gyakran mondogatják viccesen:

Mígnem valaki felkiáltott: - C c c ezzel nem megyünk semmire, hívjuk a rendőrséget! Az eset óta Egérlyukban gyakran mondogatják viccesen: Cin Cin vezér c A szürke kisegér nagyon nagyra tartotta magát. Úgy gondolta, ő az egész egérlyuk vezére. Ki is mondta, és gyakran ismételgette, hogy maga is elhiggye: - Én vagyok Cin cin Vezér!!! - Én

Részletesebben