COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan CMV Test

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan CMV Test"

Átírás

1 COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan CMV Test IN VITRO DIAGNOSZTIKAI CÉLRA. COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan CMV Test CMVCAP 72 Tests P/N: COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan Wash Reagent PG WR 5.1 Liters P/N: FELHASZNÁLÁS MÓDJA A COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan CMV Test egy in vitro nukleinsav-amplifikációs vizsgálat a cytomegalovírus DNS mennyiségi meghatározására EDTA-s humán plazmában, a COBAS AmpliPrep készülék automatizált mintaelőkészítő és a COBAS TaqMan analizátor, illetve a COBAS TaqMan 48 analizátor automatizált amplifikáló és mérőberendezések segítségével. A vizsgálat kópia/ml tartományon képes a CMV DNS mennyiségi meghatározására. A nukleinsav-amplifikációs technológiai vizsgálatokra szolgáló humán cytomegalovírus első WHO Nemzetközi standard (NIBSC 09/162) 40 alapján egy kópia CMV DNS (a COBAS AmpliPrep/ COBAS TaqMan CMV Test által meghatározva) 0,91 nemzetközi egységgel [international unit (IU)] [1,1 cp/iu] egyenértékű. A vizsgálat a klinikai megjelenéssel és egyéb laboratóriumi markerekkel együtt a CMV fertőzés diagnózisában és kezelésében nyújthat segítséget CMV betegség veszélyének kitett betegekben. A COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan CMV Test nem való vér vagy vérkészítmények CMV fertőzöttségének szűrésére, vagy diagnosztikus vizsgálatként CMV fertőzés jelenlétének megerősítésére. A COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan CMV Test eredményét valamennyi releváns klinikai és laboratóriumi lelettel összefüggésben kell értékelni. A VIZSGÁLAT ÖSSZEGZÉSE ÉS MAGYARÁZATA A humán cytomegalovírus (HCMV vagy CMV) a Herpesvírus családba tartozó virális patogén, amely mind a fejlett ipari társadalmakban, mind elszigetelt őslakos csoportokban megtalálható. 1,2 Átvihető vér, szájüregi váladék, vizelet, cervicalis és hüvelyi váladék, ondó, szoptatás, könny és széklet útján. 3-9 Immunkompetens személyek primér CMV fertőzése rendszerint tünetmentes, és gyakran felderítetlen látens fertőzés marad. Úgy tűnik, hogy a fertőzés fő helye a perifériás vérben lévő mononukleáris sejtek és endotheliális sejtek. A CMV látens állapotban van jelen az emberi monocitákban/makrofágokban. 2 Látensen fertőzött egyének időszakosan üríthetik a vírust testfolyadékaikkal, és így fertőzhetnek másokat. Immunkompromittált egyének, így újszülöttek, szervátültetettek és AIDS-betegek különösen veszélyeztetettek súlyos CMV fertőzés kialakulására, amely nagyobb morbiditást és mortalitást okozhat. 10 A CMV betegség súlyos klinikai manifesztációi a CMV tünetegyüttes, retinitis, gastroenteritis, hepatitis, encephalitis, oesophagitis, enterocolitis, pancreatitis és pneumonia A humán cytomegalovírus okozta disszeminált fertőzés és aktív célszervi betegség diagnosztikájára szolgáló laboratóriumi módszerek a következők: a vírus sejtkultúrában történő izolálása perifériás fehérvérsejtekből, biopsziák szövettani vizsgálata, szerológiai módszerek, pp65 antigén mérése, valamint CMV DNS detektálása polimerázláncreakció (PCR) segítségével. 14 A tenyésztéses módszerek prediktív értéke gyenge; 48 óra 3 hét időtartamot igényelnek, és különösen immunekompromittált betegek esetén korlátozott a felhasználásuk. A pp65 antigén kimutatása intenzív laboratóriumi munkát igényel, és az antigenaemia tárolás közbeni csökkenése miatt a vér hat órán belüli feldolgozását kívánja meg. 15,22 A pp65 vizsgálatot súlyos neutropeniás betegek esetén ugyancsak nehéz kivitelezni. A plazmából PCR segítségével kimutatható, pozitív CMV DNS eredmények jól korrelálnak a perifériás fehérvérsejt-kultúra pozitivitásával és a szisztémás CMV betegség kialakulásának emelkedett kockázatával. Számos vizsgálat kimutatta az összefüggést a CMV vírusmennyiség és a CMV betegség kialakulásának kockázata között A CMV betegség kockázatát nyilvánvalóan magas vírusmennyiség jellemzi, ez aláhúzza a virusmennyiség fontos szerepét a betegség patogenezisében. 18,27,30,31 Transzplantációs recipiensek és AIDS-betegek vizsgálata megmutatta, hogy a CMV DNS PCR-kimutatása nagy fokban prediktív a betegség kialakulására és klinikai kimenetelére nézve. 17,23-26 CMV DNS-szintek mennyiségi vizsgálata kimutatta, hogy a magas vírusmennyiség, valamint a vírusmennyiségnek az idővel való emelkedése rosszabb klinikai prognózissal jár együtt számos CMV okozta állapot esetén. 18,27,28 A mennyiségi PCR-vizsgálatok továbbá lehetővé teszik az antivirális kezelés hatékonyságának monitorozását, és a vírusrezisztencia indirekt értékelését. 26,29,30,32 A CMV vírusmennyiség felhasználása az aktuális kezelési irányelvek szerint javasolt solid szervtranszplantált betegekben CMV betegség kialakulási kockázatának monitorozására és a preemptív kezelés szükségességének megítélésére, valamint aktív CMV betegség esetén a kezelésre adott válasz monitorozására. 21,22 Ugyancsak javasolt a diagnosztikus kritériumok részeként CMV betegség kórismézésére hematopoetikus őssejt transzplantált recipiensekben. 33 A Dokumentum verzióinformációi rész a dokumentum végén található HU 1 Doc Rev. 5.0

2 AZ ELJÁRÁS ALAPELVEI A COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan CMV Test egy nukleinsav-amplifikációs vizsgálat a citomegalovírus (CMV) DNS mennyiségi meghatározására humán plazmában. A COBAS AmpliPrep/ COBAS TaqMan CMV Testkét fő eljáráson alapul: (1) minta-előkészítés a CMV DNS izolálásához és (2) a target DNS PCR-amplifikációja és a hasított, kettősen jelölt targetspecifikus oligonukleotid kimutatási próba szimultán kimutatása. A COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan CMV Test lehetővé teszi az automatikus minta-előkészítést, amelyet a CMV target DNS és a CMV mennyiségi standard (QS) DNS PCR-amplifikációja és detektálása követ. A master mix reagens a CMV DNS-re és a CMV QS DNS-re egyaránt specifikus primereket és próbákat tartalmaz. Az amplifikált DNS kimutatása targetspecifikus és QS-specifikus kettősen jelölt oligonukleotid próbák segítségével történik, amelyek lehetővé teszik a CMV amplikon és a CMV QS független azonosítását. A CMV vírus-dns mennyiségi meghatározása során CMV mennyiségi standardot (QS) kell használni. Ez kompenzálja a gátló hatásokat, és az előkészítési és amplifikációs folyamatok szabályozásával lehetővé teszi a CMV DNS pontosabb mennyiségi meghatározását valamennyi mintában. A CMV QS egy nem fertőző DNS konstrukció, amely a CMV target DNS-hez és egy a CMV QS amplikon és a CMV target amplikon megkülönböztetését lehetővé tevő egyedi próbához kötődő régióval identikus primer kötő helyeket tartalmaz. A CMV QS minden egyes mintához ismert kópiaszámban hozzáadásra kerül, és halad tovább a minta-előkészítés, valamint a szimultán PCR-amplifikáció és a hasított, kettősen jelölt oligonukleotid próbák kimutatásának lépésein keresztül. A COBAS TaqMan analizátor, illetve a COBAS TaqMan 48 analizátor a vizsgálati mintákban levő CMV DNS-koncentrációt a CMV-szignálnak a CMV QS-szignállal való összehasonlításával számolja ki minden egyes minta és kontroll esetén. A targetszekvencia kiválasztása A CMV DNS és CMV QS DNS capture-jéhez generikus szilikon alapú minta-előkészítés, a CMV DNS és CMV QS DNS amplifikálása során primerként pedig meghatározott oligonukleotidok használatosak. Targetspecifikus és QS-specifikus kettős-jelölt oligonukleotid próbák teszik lehetővé a CMV-amplikon és a CMV QS-amplikon független azonosítását. A COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan CMV Test két amplifikációs primert használ a PCR-hez. A szignált létrehozó kettősen jelölt próba a két szál egyikéhez hibridizál, és a Z05 DNS-polimeráz hasítja a primerek extenziója során. Minta előkészítése A COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan CMV Test automata minta-előkészítést alkalmaz a COBAS AmpliPrep készülék segítségével egy generikus szilikon-alapú capture technika révén. Az eljárás 500 µl plazmát dolgoz fel. A CMVvíruspartikulumokat magas hőmérsékleten való inkubálás során roncsolják egy proteáz és egy olyan chaotrop roncsoló/kötő puffer segítségével, amely szabaddá teszi a nukleinsavakat, és megvédi a szabaddá tett CMV DNS-t a plazmában lévő DNázoktól. Proteáz és ismert számú CMV QS DNS-molekula kerül bejuttatásra minden egyes mintába a roncsoló reagenssel és mágneses üvegpartikulumokkal együtt. Ezt követően az elegy inkubálódik, és a CMV DNS és CMV QS DNS a mágneses üvegpartikulumok felületéhez kötődik. A nem kötődött anyagok, mint sók, fehérjék és egyéb sejtszennyeződések a mágneses üvegpartikulumok mosásával kerülnek eltávolításra. A mágneses üvegpartikulumok szeparálását és a mosási lépések befejezését követően az adszorbeált nukleinsavakat magas hőmérsékleten vizes oldattal eluálják. A szabaddá tett CMV DNS-t és CMV QS DNS-t tartalmazó feldolgozott minták az amplifikációs elegyhez kell adni, és a COBAS TaqMan analizátorba, illetve a COBAS TaqMan 48 analizátorba helyezni. PCR-amplifikálás A PCR-amplifikálási reakciót a hőstabil rekombináns enzim, Thermus specie Z05 DNS polimeráz (Z05) segítségével végzik. Magnézium (Mg 2+ ) jelenlétében, valamint megfelelő pufferviszonyok között a Z05 DNS-polimeráz aktivitást mutat. 34 Ez lehetővé teszi, hogy mind a PCR-amplifikáció az amplikon valós idejű kimutatásával együtt menjen végbe. A mintákat az amplifikációs csövekben (K-csövekben) lévő amplifikáló elegyhez adják, itt megy végbe a PCRamplifikáció. Mg 2+ és dezoxinukleozid-trifoszfátok (dntps), azaz dezoxiadenozin-, dezoxiguanozin-, dezoxicitidin-, dezoxiuridin- és dezoxitimidin-trifoszfátok feleslegének jelenlétében a Z05 polimeráz a kapcsolódott primerhez DNS szálat szintetizál. Targetamplifikálás A COBAS TaqMan Analizátor vagy COBAS TaqMan 48 Analizátor PCR készüléke felhevíti a reakcióelegyet, hogy denaturálja a kettős szálú DNS-t, és hozzáférhetővé tegye a specifikus primer szekvenciákat. Az elegy kihűlésével a primerek a target DNS-hez kapcsolódnak. A Z05 Mg 2+ és feleslegben lévő dezoxinukleotid-trifoszfátok (dntp-k) jelenlétében a kötött primereket a targettemplátok mentén meghosszabbítva egy kettős szálú DNS molekulát szintetizál, amelyet amplikonnak neveznek. A COBAS TaqMan analizátor, illetve a COBAS TaqMan 48 analizátor adott számú cikluson keresztül automatikusan ismétli ezt a folyamatot, hogy az amplikon DNS-mennyiségét ciklusonként megduplázza. A szükséges számú ciklus a COBAS TaqMan analizátorba, illetve a COBAS TaqMan 48 analizátorba előre be van programozva. Az amplifikálás a CMV-genomnak csak a primerek közötti régiójában zajlik; a teljes CMV-genom nem amplifikálódik HU 2 Doc Rev. 5.0

3 Szelektív amplifikálás A COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan CMV Test a target-nukleinsav szelektív amplifikálását a mintából az AmpErase (uracil-n-glikoziláz) enzim és dezoxiuridin-trifoszfát (dutp) használatával éri el. Az AmpErase enzim felismeri és katalizálja az olyan DNS-szálak megsemmisítését, amelyek dezoxiuridint tartalmaznak 35, a dezoxitimidint tartalmazókét viszont nem. A dezoxiuridin a természetes DNS-ben nincs jelen, ugyanakkor az amplikonban mindig megtalálható, miután a master mix reagens a dntp-k egyikeként dezoxiuridin-trifoszfátot használ; tehát csak az amplikon tartalmaz dezoxiuridint. A dezoxiuridinnak köszönhetően a szennyező amplikont az AmpErase enzim még a target DNS amplifikálását megelőzően lebontja. Az AmpErase enzim lebont továbbá minden olyan nem specifikus terméket, amely a master mix kezdeti, magnézium okozta aktiválódása után képződik. A master mix reagensben lévő AmpErase enzim katalizálja a dezoxiuridint tartalmazó DNS hasítását a dezoxiuridin-csoportoknál úgy, hogy a dezoxiribózlánc felnyílását okozza a C1 helyen. Az első hevítési lépésben az amplikon DNS-lánc eltörik a dezoxiuridin helyén, tehát a DNS nem lesz amplifikálható. Az AmpErase enzim hosszabb ideig inaktív marad, ha egyszer 55 C feletti hőmérsékletnek lett kitéve, azaz a hevítési lépések ideje alatt, ezért nem bontja le az amplifikáció során keletkezett targetamplikont. A PCR-termékek kimutatása COBAS TaqMan Test során A COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan CMV Test valós idejű 36,37 PCR-technológiát alkalmaz. A kettős-jelölt fluoreszcens próbák használata lehetővé teszi a PCR-termék felszaporodásának valós idejű detektálását az amplifikálási folyamat során felszabaduló fluoreszcens jelzőfestékek emissziós intenzitásának monitorozása révén. A CMV-re és a CMV QS-specifikus oligonukleotidokból álló próbák egy jelző (reporter) és egy blokkoló (quencher) festékkel jelöltek. A COBAS AmpliPrep/ COBAS TaqMan CMV Test során a CMV és CMV QS próbák különböző fluoreszcens jelző festékkel vannak jelölve. Amikor ezek a próbák érintetlenek, a jelzőfesték fluoreszcenciája Förster-típusú energiatranszfer-effektus révén gátolt a blokkoló festék közelsége miatt. PCR során a próba hibridizál egy targetszekvenciával, és az 5' 3' nukleáz aktivitású hőstabil Z05 DNS-polimeráz hasítja. Ha egyszer a jelző és blokkoló festékek felszabadulnak és különválnak, megszűnik a blokkolás, és a jelzőfesték fluoreszcens aktivitása megnő. A CMV DNS és a CMV QS DNS amplifikációjának mérése egymástól függetlenül, különböző hullámhosszokon történik. Ez a folyamat adott számú cikluson keresztül ismétlődik, minden ciklusban jelentősen megnövelve az egyes jelzőfestékek emissziós intenzitását, ezáltal lehetővé téve az CMV DNS és a CMV QS DNS független azonosítását. A PCR-ciklus, amelynek során a növekedési görbe még exponenciális jelleget mutat, a PCR kezdetekor jelenlévő kiindulási anyag mennyiségével mutat összefüggést. A COBAS TaqMan Test mennyiségi meghatározás alapjai A COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan CMV Test kvantitatív egy nagyon széles dinamikus tartományon, mivel az amplikon monitorozása az amplifikáció exponenciális fázisa során történik. Minél magasabb a minta CMV-titere, annál korábban emelkedik a CMV próba jelző festékének fluoreszcenciája az alap fluoreszcenciaszint fölé (lásd 1. ábra). Mivel a CMV QS DNS mennyisége állandó valamennyi mintában, a CMV QS próba jelzőfestékének fluoreszcenciája valamennyi minta esetén ugyanazon ciklus során kell megjelenjen (lásd 2. ábra). Azokban a mintákban, ahol a QS fluoreszcenciája befolyásolva van, a koncentráció ennek megfelelően módosul. A specifikus fluoreszcenciaszignálok megjelenését kritikus küszöbértéknek (Ct) nevezik. A kritikus küszöbérték definíció szerint az a tört alakú ciklus szám, amelynél a jelzőfesték fluoreszcenciája meghalad egy előre meghatározott küszöbértéket (a kijelölt fluoreszcenciaszintet), és megkezdődik ezen szignál exponenciális növekedési fázisa (lásd 3. ábra). Egy magasabb kritikus küszöbérték a kiindulási CMV target anyag egy alacsonyabb titerét jelzi. Általánosságban egy 2-szeres titeremelkedés a target CMV DNS kritikus küszöbértékének 1-gyel való csökkenésével korrelál, míg egy 10-szeres titeremelkedés a kritikus küszöbérték 3,3-del való csökkenésével korrelál. Az 1. ábra egy hígítási sor target növekedési görbéit mutatja az 5-log 10 tartományon. Ahogy a víruskoncentráció nő, a növekedési görbék korábbi ciklusokra tolódnak. Emiatt a legbaloldalibb növekedési görbe a legmagasabb vírustiterszinthez tartozik, a legjobboldalibb növekedési görbe pedig a legalacsonyabb vírustiterszinthez tartozik HU 3 Doc Rev. 5.0

4 1. ábra Vírushígítási sor target növekedési görbéi az 5-log 10 tartományon Normalizált fluoreszcencia Legmagasabb titer Legalacsonyabb titer Ciklusszám A 2. ábra egy vírushígítási sorból származó minták mennyiségi standard növekedési görbéit mutatja az 5-log 10 tartományon. A mintákhoz adott mennyiségi standard mennyisége állandó minden egyes reakcióban. A mennyiségi standard kritikus küszöbértéke a vírustitertől függetlenül hasonló. 2. ábra Hígítási sor mennyiségi standard növekedési görbéi az 5-log 10 tartományon Normalizált fluoreszcencia Legalacsonyabb titer Legmagasabb titer Ciklusszám A 3. ábra egy példát mutat be arra, hogyan történik az egyes növekedési görbék összes ciklusban mért fluoreszcenciaértékeinek normalizálása. A tört alakú ciklusszámot (kritikus küszöb) úgy határozzák meg, hogy hol keresztezi a fluoreszcenciaszignál a kijelölt fluoreszcenciaszintet HU 4 Doc Rev. 5.0

5 3. ábra Egyes növekedési görbék összes ciklusban mért fluoreszcenciaértékeinek normalizálása Normalizált fluoreszcencia Rögzített fluoreszcenciaszint Ct-érték = 27,3 Ciklusszám A CMV DNS mennyiségi meghatározása A COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan CMV Test a CMV vírus DNS-t mennyiségileg határozza meg egy második targetszekvencia (CMV mennyiségi standard) felhasználásával, amely minden egyes mintához ismert koncentrációban van hozzáadva. A CMV QS egy nem fertőző olyan CMV-szekvenciadarabokat tartalmazó DNS konstrukció, amelyek a CMV-targetszekvencia kötő régióival identikus primer kötő régiókat tartalmaznak. A CMV QS primer kötő régiókat tartalmaz, és egy ugyanolyan hosszúságú és bázisösszetételű amplifikációs terméket szintetizál, mint a CMV target DNS. A CMV QS próbakötő régióját úgy módosították, hogy az különbözzön a CMV target amplikontól. A COBAS TaqMan analizátor, illetve a COBAS TaqMan 48 analizátor a PCR anellációs fázisa során a mintákat szűrt fénnyel világítja meg és gerjeszti, és minden egyes minta szűrt emissziójú fluoreszcencia adatait gyűjti. Ezután a műszer ingadozásai miatt minden egyes minta leolvasási értékét korrigálja. Ezeket a fluoreszcencia leolvasási adatokat a készülék az AMPLILINK szoftverre küldi, és eltárolja egy adatbázisban. Előellenőrzések történnek annak meghatározására, hogy a CMV DNS és CMV QS DNS adatok érvényes sorokat mutatnak-e, és az előre beállított határokon kívül fekvő adatok jelzőket kapnak. Valamennyi előellenőrzés befejezése után a készülék a fluoreszcens leolvasásokat feldolgozza, és kritikus küszöbértékeket hoz létre a CMV DNS és a CMV QS DNS számára. A COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan CMV Test mellé biztosított tételspecifikus kalibrációs állandók szolgálnak a minták és kontrollok titerértékeinek kiszámítására a CMV DNS és CMV QS DNS kritikus küszöbértékeken alapján. A titereredmények nemzetközi egység/ml (International Units, IU/mL) vagy kópia/ml (cp/ml) mértékegységben vannak megadva HU 5 Doc Rev. 5.0

6 REAGENSEK COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan CMV Test (P/N: ) CMV CS1 (mágneses üvegpartikulumok reagenskazetta) mágneses üvegpartikulumok trisz-bázis puffer 0,09% nátrium-azid 0,1% metilparabén CMV CS2 (CMV lízis reagenskazetta) nátrium-citrát-dihidrát 42,5% guanidin-tiocianát 3,6% polidokanol 1,8% ditiotreitol Xn 42,5% (w/w) guanidin-tiocianát CMVCAP 72 teszt 1 x 72 teszt 1 x 72 teszt Ártalmas R20/21/22-R52/53-R32: Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas. Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat. Savval érintkezve nagyon mérgező gázok képződnek. S24/25-S36/37/39-S61: Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást. Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni. Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Lásd a külön használati utasítást/biztonsági adatlapot. CMV CS3 CMV multireagens kazetta tartalma: Pase (proteináz oldat) trisz puffer < 0,05% EDTA kalcium-klorid kalcium-acetát 7,8% proteináz glicerin Xn 7,8% (w/w) proteináz 1 x 72 teszt 1 x 3,8 ml Ártalmas R36-R42: Szemizgató hatású. Belélegezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet). S23-S45: A keletkező gőzt nem szabad belélegezni. Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni. EB (eluáló puffer) trisz-bázis puffer nátrium-hidroxid 0,09% nátrium-azid 1 x 8,1 ml HU 6 Doc Rev. 5.0

7 CMV CS4 CMV tesztspecifikus reagenskazetta tartalma: CMV QS (CMV mennyiségi standard) trisz-hcl puffer EDTA < 0,005% Poli ra RNS (szintetikus) < 0,001% nem fertőző plazmid (mikrobiális) DNS, amely CMV primer kötő szekvenciákat és egy egyedi próba kötő régiót tartalmaz 0,05% nátrium-azid CMV MMX (CMV master mix) tricin puffer kálium-acetát kálium-hidroxid < 20% dimetil-szulfoxid glicerin < 0,05% datp, dctp, dgtp, dutp, dttp < 0,01% upstream és downstream CMV primerek < 0,01% oligonukleotid aptamer < 0,01% CMV-re és a CMV mennyiségi standardra specifikus fluoreszcensen jelölt oligonukleotid próbák < 0,05% Z05 DNS-polimeráz (mikrobiális) < 0,1% AmpErase (uracil-n-glikoziláz) enzim (mikrobiális) 0,09% nátrium-azid MgCl 2 (CAP/CTM magnéziumoldat) < 0,6% magnézium-klorid 0,09% nátrium-azid CMV H(+)C (CMV magas pozitív kontroll) < 0,001% CMV DNS-t tartalmazó lambda fág Humán plazma, US FDA engedélyezett tesztekkel nem reaktív HCV antitestre, HIV-1/2 antitestre és HIV p24 antigénre vagy HIV-1 RNS-re, HBsAg-re; CMV DNS PCR technikával nem kimutatható. 0,1% ProClin 300 tartósítószer Xi (3:1) 5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on és 2-metil-2H-izotiazol-3-on keveréke 1 x 72 teszt 1 x 6,2 ml 1 x 3,2 ml 1 x 9,8 ml 6 x 0,65 ml Irritatív S24-S37: A bőrrel való érintkezés kerülendő. Megfelelő védőkesztyűt kell viselni. R43: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet). CMV L(+)C (CMV alacsony pozitív kontroll) < 0,001% lambda fág, amely CMV DNS-t tartalmaz 100-szor kisebb átlagkoncentrációban, mint a CMV H(+)C reagens CMV DNS átlagkoncentrációja Humán plazma, US FDA engedélyezett tesztekkel nem reaktív HCV antitestre, HIV-1/2 antitestre és HIV p24 antigénre vagy HIV-1 RNS-re, HBsAg-re; CMV DNS PCR technikával nem kimutatható. 0,1% ProClin 300 tartósítószer Xi (3:1) 5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on és 2-metil-2H-izotiazol-3-on keveréke 6 x 0,65 ml Irritatív S24-S37: A bőrrel való érintkezés kerülendő. Megfelelő védőkesztyűt kell viselni. R43: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet) HU 7 Doc Rev. 5.0

8 CMV ( ) C (CMV negatív kontroll) Humán plazma, US FDA engedélyezett tesztekkel nem reaktív HCV antitestre, HIV-1/2 antitestre és HIV p24 antigénre vagy HIV-1 RNS-re, HBsAg-re; CMV DNS PCR technikával nem kimutatható. 0,1% ProClin 300 tartósítószer Xi (3:1) 5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on és 2-metil-2H-izotiazol-3-on keveréke 6 x 0,65 ml Irritatív S24-S37: A bőrrel való érintkezés kerülendő. Megfelelő védőkesztyűt kell viselni. R43: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet). CMV H(+)C Clip (CMV magas pozitív kontroll vonalkódklipsz) CMV L(+)C Clip (CMV alacsony pozitív kontroll vonalkódklipsz) CMV ( ) C Clip (CMV negatív kontroll vonalkódklipsz) COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan Wash Reagent COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan mosóreagens (P/N: ) PG WR (COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan mosóreagens) nátrium-citrát-dihidrát < 0,1% N-metilizotiazolon-HCl PG WR 1 x 6 klipsz 1 x 6 klipsz 1 x 6 klipsz 1 x 5,1 l FIGYELMEZTETÉSEK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK A. IN VITRO DIAGNOSZTIKAI CÉLRA. B. A vizsgálat csak EDTA véralvadásgátlóval gyűjtött humán plazmamintákkal végezhető. C. Ne pipettázzon szájjal. D. Ne egyen, igyon vagy dohányozzon a laboratórium területén. Viseljen egyszer használatos védőkesztyűt, laboratóriumi köpenyt és szemvédőt a minták és tesztreagensek kezelése közben. A minták és a tesztreagensek kezelését követően gondosan mosson kezet. E. A kontrollfiolákból való anyagkivétel során kerülje el a reagensek mikrobiális és nukleázszennyezését. F. Steril, egyszer használatos pipetták és DNáz mentes pipettahegyek használata javasolt. G. Ne öntsön össze különböző tételekből, vagy azonos tételből, de különböző fiolákból származó kontrollokat. H. Ne keverje a különböző készletekből származó kazettákat, illetve kontrollokat. I. Ne nyissa ki a COBAS AmpliPrep kazettákat, ne cseréljen ki, ne keverjen össze, ne vegyen ki vagy tegyen be flakonokat. J. A fel nem használt reagensek, hulladék és minták kezelésének összhangban kell lennie a megfelelő országos, szövetségi, állami és helyi szabályozásokkal. K. A kitet ne használja a szavatossági idő után. L. Az anyagok biztonsági adatlapjai (MSDS) igény esetén hozzáférhetőek a helyi Roche-irodában HU 8 Doc Rev. 5.0

9 M. A mintákat és kontrollokat fertőzőként kell kezelni a Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories 38 és a CLSI Dokumentum M29-A3 39 előírásainak megfelelő biztonságos laboratóriumi eljárásokat alkalmazva. Gondosan tisztítson meg, és desztillált vagy ioncserélt vízből frissen készített 0,5% nátrium-hipoklorit oldattal fertőtlenítsen minden munkafelületet. Megjegyzés: A kereskedelemben kapható háztartási fehérítő rendszerint 5,25%-ban tartalmaz nátriumhipokloritot. Az 1:10 arányban hígított háztartási fehérítő megfelel 0,5% nátrium-hipoklorit oldatnak. N. FIGYELEM: a CMV ( ) C, CMV L(+)C és CMV H(+)C emberi vérből származó humán plazmát tartalmaz. A forrásanyag tesztekkel vizsgálva nem bizonyult reaktívnak Hepatitis B felületi antigénre (HBsAg), HIV-1/2 és HCV antitestekre, valamint HIV p24 antigénre vagy HIV-1 RNS-re. A negatív humán plazma PCR-technikával történő vizsgálata során CMV DNS nem volt kimutatható. Egyetlen vizsgálati módszer sem nyújthat teljes garanciát arra, hogy a humán vérkészítményekben nincs jelen fertőző anyag. Emiatt minden humán eredetű anyagot potenciálisan fertőzőnek kell tekinteni. A CMV ( ) C, CMV L(+)C és CMV H(+)C reagenseket fertőzőként kell kezelni a Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories 38 és a CLSI Dokumentum M29-A3 39 előírásainak megfelelő biztonságos laboratóriumi eljárásokat alkalmazva. Gondosan tisztítson meg, és desztillált vagy ioncserélt vízből frissen készített 0,5% nátrium-hipoklorit oldattal fertőtlenítsen minden munkafelületet. O. A MGP, EB, CMV QS, MgCl 2 és CMV MMX nátrium-azidot tartalmaz. A nátrium-azid ólom- és rézcsövekkel erősen robbanékony fém-azidokat képezve reakcióba léphet. Amikor nátrium-azid tartalmú oldatokat önt ki a laboratóriumi mosogatóba, az azidlerakódás megakadályozására nagy mennyiségű vízzel öblítse ki a lefolyót. P. Viseljen szemvédőt, köpenyt és egyszer használatos gumikesztyűt minden reagens kezelése közben. Ezen anyagok bőrrel, szemmel és nyálkahártyákkal való érintkezése kerülendő. Ha mégis előfordul érintkezés, azonnal öblítse le bő vízzel. Ellenkező esetben égető érzés jelentkezhet. Ezen reagenseket kiömlés esetén a szárazra törlés előtt vízzel hígítsuk. Q. Ügyeljen rá, hogy a CMV CS2 és a COBAS AmpliPrep készülékből származó folyékony hulladék, amely guanidintiocianátot tartalmaz, ne érintkezzen nátrium-hipoklorit (fehérítő) oldattal. Az ilyen keverékekből erősen mérgező gáz fejlődhet. R. Amikor használt COBAS AmpliPrep mintafeldolgozó egységet [Sample Processing Unit (SPU)] dob ki, amely guanidin-tiocianátot tartalmaz, ügyeljen rá, hogy az ne kerüljön kapcsolatba nátrium-hipoklorit (fehérítő) oldattal. Az ilyen keverékekből erősen mérgező gáz fejlődhet. TÁROLÁSI ÉS KEZELÉSI KÖVETELMÉNYEK A. A reagenseket és kontrollokat tilos lefagyasztani. B. A CMV CS1, CMV CS2, CMV CS3 és CMV CS4 reagenseket 2 és 8 C között tárolja. Használaton kívül ezek a reagensek a feltüntetett lejárati időn belül stabilak. Felbontást követően ezek a reagensek 2 8 C-on 70 napig stabilak (vagy a lejárati időig, amelyik előbb következik). A CMV CS1, CMV CS2, CMV CS3 és CMV CS4 maximum 6 gépi ciklusban használható, legfeljebb összesen 100 órát eltöltve a COBAS AmpliPrep készülékben. A gépi ciklusok között a reagenseket 2 8 C között tárolja. C. A CMV H(+)C, CMV L(+)C és CMV ( ) C reagenseket 2 8 C között tárolja. A kontrollok a feltüntetett lejárati időn belül stabilak. Felbontást követően a fel nem használt részt ki kell dobni. D. A vonalkódklipszeket [CMV H(+)C Clip, CMV L(+)C Clip és CMV ( ) C Clip] 2 30 C között tárolja. E. A PG WR reagenst 2 30 C között tárolja. A PG WR a feltüntetett lejárati időn belül stabil. Felbontást követően ez a reagens 2 30 C között 28 napig stabil (vagy a lejárati időig, amelyik előbb következik). A KÉSZLET TARTALMA A. COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan CMV Test (P/N: ) CMVCAP CMV CS1 (CMV mágneses üvegpartikulum reagenskazetta) CMV CS2 (CMV lízis reagenskazetta) CMV CS3 (CMV multireagens kazetta) HU 9 Doc Rev. 5.0

10 CMV CS4 (CMV tesztspecifikus reagenskazetta) CMV H(+)C (CMV magas pozitív kontroll) CMV L(+)C (CMV alacsony pozitív kontroll) CMV ( ) C (CMV negatív kontroll) CMV H(+)C Clip (CMV magas pozitív vonalkódklipsz) CMV H(+)C Clip (CMV alacsony pozitív vonalkódklipsz) CMV ( ) C Clip (CMV negatív kontroll vonalkódklipsz) B. COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan Wash Reagent COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan mosóreagens (P/N: ) PG WR PG WR (COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan mosóreagens) SZÜKSÉGES, DE NEM BIZTOSÍTOTT ANYAGOK Műszerezettség és szoftver COBAS AmpliPrep készülék COBAS TaqMan Analizátor, illetve COBAS TaqMan 48 Analizátor Opcionális: dokkoló állomás (Docking Station) Opcionális: cobas p 630 készülék AMPLILINK szoftver, 3,3-as verziójú sorozat AMPLILINK szoftver adatállomás, nyomtatóval. AMPLILINK szoftver, 3.3 verziójú sorozat alkalmazási kézikönyvei: COBAS AmpliPrep készülék felhasználói kézikönyve a COBAS TaqMan analizátorral, a COBAS TaqMan 48 analizátorral, a COBAS AMPLICOR analizátorral, illetve a cobas p 630 készülékkel, és az AMPLILINK szoftver 3.2 és 3.3 verziójú sorozatával való együttes használatra COBAS TaqMan analizátor (plusz opcionális dokkoló állomás) készülék felhasználói kézikönyve az AMPLILINK szoftver 3.2 és 3.3 verziójú sorozatának alkalmazási kézikönyvével való együttes használatra COBAS TaqMan 48 analizátor felhasználói kézikönyve az AMPLILINK szoftver 3.2 és 3.3 verziójú sorozatának alkalmazási kézikönyvével való együttes használatra AMPLILINK szoftver 3.3 verziójú sorozatának alkalmazási kézikönyve a COBAS AmpliPrep készülékkel, a COBAS TaqMan analizátorral, a COBAS TaqMan 48 analizátorral, a COBAS AMPLICOR analizátorral és a cobas p 630 készülékkel való együttes használatra Opcionális: cobas p 630 készülék felhasználói kézikönyve, 2.2 szoftververzió HU 10 Doc Rev. 5.0

11 Egyszer használatos anyagok Minta feldolgozó egységek (sample processing unit): SPU-k Mintabeviteli csövek (S-csövek) vonalkódklipsszel K-hegy állványok K-cső állványok EGYÉB SZÜKSÉGES, DE NEM BIZTOSÍTOTT ANYAGOK Mintaállvány (SK 24 állvány) Reagensállvány SPU-állványok K-hordozó K-hordozó transzporter K-hordozó állvány (csak a COBAS TaqMan 48 analizátorral való használathoz szükséges) Pipettahegyek aeroszolbarrierrel (szűrő) vagy pozitív kiszorításos DNáz-mentes hegyek (1000 µl)* Egyszer használatos kesztyűk, púdermentes Vortex keverő * A pipetták pontossága a névleges térfogat 3%-án belül legyen. Aeroszolbarrieres vagy pozitív kiszorításos DNázmentes pipettahegyeket kell használni ott, ahol alapvető megelőzni a minta és az amplikon keresztszennyeződését. A MINTA LEVÉTELE, TRANSZPORTJA ÉS TÁROLÁSA Megjegyzés: Valamennyi mintát és kontrollt fertőző ágensek átvitelére alkalmasként kell kezelni. Megjegyzés: A vizsgálatot csak EDTA véralvadásgátlóval gyűjtött humán plazma használatára validálták. Más típusú minták vizsgálata pontatlan eredménnyel járhat. A. A minta levétele A COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan CMV Test plazmamintákkal való használatra alkalmas. A vért EDTA (lila kupak) alvadásgátlót tartalmazó steril csövekbe kell levenni és a gyártó utasításainak megfelelően összekeverni. B. A minta transzportja A vért ne hagyja 2 25 C-on 6 óránál tovább. A plazmát a levételtől számított 6 órán belül szeparálja el a teljes vérből centrifugálással ( g, 20 perc, szobahőmérséklet). Vigye át a plazmát egy steril polipropilén csőbe. A teljes vér, szérum vagy plazma transzportja meg kell feleljen a kóroki ágensek transzportjára vonatkozó országos, szövetségi, állami és helyi szabályozásoknak. 41 A teljes vért 2-25 C között kell szállítani és a levételtől számított 6 órán belül fel kell dolgozni. A plazmát 2 8 C-on vagy 20 C-ra fagyasztva kell szállítani. C. A minta tárolása A plazmamintákat 2-8 C-on, legfeljebb 7 napig lehet tárolni. A plazmaminták 20 C-ra fagyasztva 6 hétig maradnak stabilak. A minták tárolása µl részletekben steril, 2,0 ml-es csavarókupakos polipropilén csövekben (pl. Sarstedt ) javasolt. A 4. ábra a mintatárolási vizsgálatokból származó mintastabilitási adatokat tünteti fel, melyeket a COBAS AmpliPrep/ COBAS TaqMan CMV Testtel végeztek HU 11 Doc Rev. 5.0

12 4. ábra A CMV stabilitása EDTA-s plazmában Titer log 10 (kópia/ml) 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1, Minta 2 8 ºC 0 nap 2 8 ºC 3 nap 2 8 ºC 7 nap -20 ºC 6 hét A plazmaminták legfeljebb 3 alkalommal fagyaszthatóak és olvaszthatóak szignifikáns CMV DNS veszteség nélkül. A 5. ábra egy fagyasztási-olvasztási vizsgálatból származó adatokat tünteti fel, melyet a COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan CMV Testtel végeztek. 5. ábra CMV eredmények 3 fagyasztási-olvasztási (F-O) ciklus után (EDTA-s plazma) 3,50 Titer log10 (kópia/ml) 3,00 2,50 2,00 1,50 1, Minta 0x fagy/olv 1x fagy/olv 2x fagy/olv 3x fagy/olv HU 12 Doc Rev. 5.0

13 HASZNÁLATI UTASÍTÁS Megjegyzés: A részletes üzemeltetési utasításokért, lehetséges konfigurációk részletes leírásáért, az eredmények kinyomtatásáért, valamint a jelzők, megjegyzések és hibaüzenetek értelmezéséért forduljon a következő kézikönyvekhez: (1) COBAS AmpliPrep készülék felhasználói kézikönyve a COBAS TaqMan analizátorral, a COBAS TaqMan 48 analizátorral, a COBAS AMPLICOR analizátorral, valamint a cobas p 630 készülékkel, és az AMPLILINK szoftver 3.3 verziójú sorozatával való együttes használatra; (2) a COBAS TaqMan analizátor (plusz opcionális dokkoló állomás) felhasználói kézikönyve az AMPLILINK szoftver 3.2 és 3.3 verziójú sorozatának alkalmazási kézikönyvével való együttes használatra; (3) a COBAS TaqMan 48 analizátor felhasználói kézikönyve az AMPLILINK szoftver 3.2 és 3.3 verziójú sorozatának alkalmazási kézikönyvével való együttes használatra; (4) az AMPLILINK szoftver 3.3 verziójú sorozatának alkalmazási kézikönyve a COBAS AmpliPrep készülékkel, a COBAS TaqMan analizátorral és a COBAS TaqMan 48 analizátorral, a COBAS AMPLICOR analizátorral és a cobas p 630 készülékkel való együttes használatra; (5) Opcionális: cobas p 630 készülék felhasználói kézikönyve, 2.2 szoftververzió. Mintacsoport mennyisége Valamennyi készlet 72 vizsgálatra elegendő reagenst tartalmaz, amely 12 vagy 24 mintás csoportokban végezhető. Valamennyi csoportnak legalább egy CMV ( ) C, CMV L(+)C és CMV H(+)C kontrollt kell tartalmaznia (lásd Minőségellenőrzés ). Munkafolyamat A COBAS TaqMan analizátoron, illetve COBAS TaqMan 48 analizátoron történő futtatást a minta- és kontrollelőkészítés befejezését követő 120 percen belül meg kell kezdeni. Megjegyzés: A feldolgozott mintákat és kontrollokat tilos lefagyasztani vagy 2 8 C-on tárolni. Minta és kontroll előkészítése Megjegyzés: Fagyasztott minták használatakor tegye a mintákat szobahőmérsékletre, amíg azok teljesen fel nem olvadnak, majd felhasználás előtt vortexelje őket 3 5 másodpercig. A 2 8 C-on tárolt kontrollokat vegye ki, és hagyja, hogy felhasználás előtt felvegyék a szobahőmérsékletet. A COBAS AmpliPrep készülék beállítása A. Karbantartás és üzembehelyezés A1. A COBAS AmpliPrep készülék készenléti (stand-by) módban működésre kész. A2. Kapcsolja be az AMPLILINK szoftver Adatállomást (ON). Készítse elő az Adatállomást az alábbiak szerint: a. Jelentkezzen be a Windows XP operációs rendszerbe. b. Kattintson duplán az AMPLILINK szoftver ikonjára. c. A megfelelő felhasználói azonosítóval és jelszóval jelentkezzen be az AMPLILINK szoftverbe. A3. A Status képernyő segítségével ellenőrizze a PG WR-ellátást, és ha szükséges, pótolja. A4. Végezze el a Due lapon felsorolt karbantartási műveleteket. A COBAS AmpliPrep készülék automatikusan üzembe helyezi a rendszert HU 13 Doc Rev. 5.0

14 B. Reagenskazetták betöltése Megjegyzés: A 2 8 C-on tárolt valamennyi reagenskazettát vegye ki, helyezze be azonnal a COBAS AmpliPrep készülékbe, és hagyja legalább 30 percig, hogy felvegye a készülékben a szobahőmérsékletet az első minta feldolgozása előtt. Ne hagyja a reagenskazettákat a készüléken kívül szobahőmérsékletre melegedni, mert a vonalkódcímkéken páralecsapódás jöhet létre. Ne törölje le, ha a vonalkódcímkéken páralecsapódás történik. B1. Helyezze a CMV CS1 kazettát a reagensállványra. Helyezze a CMV CS2, CMV CS3 és CMV CS4 kazettákat egy külön reagensállványba. B2. Helyezze a CMV CS1 kazettát tartalmazó reagensállványt a COBAS AmpliPrep készülék A állványpozíciójába. B3. Helyezze a CMV CS2, CMV CS3 és CMV CS4 kazettákat tartalmazó reagensállványt a COBAS AmpliPrep készülék B, C, D vagy E állványpozíciójába. További információért lásd 1. táblázat. C. Egyszer használatos anyagok betöltése Megjegyzés: Határozza meg a szükséges COBAS AmpliPrep reagenskazetták, mintafeldolgozó egységek (SPU-k), mintabeviteli csövek (S-csövek), K-hegyek és K-csövek számát. Minden egyes mintához, illetve kontrollhoz egy SPU, egy beviteli S-cső, egy K-hegy és egy K-cső szükséges. A COBAS AmpliPrep készülék COBAS TaqMan analizátorral, illetve COBAS TaqMan 48 analizátorral való együttes használata többféle munkafolyamatban lehetséges. Tanulmányozza alább a 1. táblázatot. Az alkalmazott munkafolyamattól függően helyezze a megfelelő számú reagenskazetta-állványt, mintaállványt a beviteli S-csövekkel, SPU állványt, K-hegy állványt, K-cső állványt és K-hordozó állványt a K-hordozókkal a COBAS AmpliPrep készülék megfelelő pozícióiba (további információért lásd az 1. táblázatot). C1. Helyezze az SPU-kat az SPU állvány(ok)ra, és tegye az állvány(oka)t a COBAS AmpliPrep Instrument J, K vagy L állványpozíciójába. C2. Az alkalmazott munkafolyamattól függően, helyezze a teli K-cső állvány(oka)t a COBAS AmpliPrep készülék M, N, O vagy P állványpozíciójába. C3. Helyezze a teli K-hegy állvány(oka)t a COBAS AmpliPrep készülék M, N, O vagy P állványpozíciójába. C4. A COBAS TaqMan 48 analizátor 3. munkafolyamatának alkalmazása folyamán helyezze a K-hordozókat a K-hordozó állvány(ok)ra, a COBAS AmpliPrep készülék M, N, O vagy P állvány-pozíciójába HU 14 Doc Rev. 5.0

15 1. táblázat Lehetséges munkafolyamatok a COBAS AmpliPrep készülék COBAS TaqMan analizátorral, illetve COBAS TaqMan 48 analizátorral való együttes használata esetén Munkafolyamat Átviteli mód a COBAS TaqMan analizátorra, illetve COBAS TaqMan 48 analizátorra Állványok, hordozók és egyszer használatos anyagok Pozíció a COBAS AmpliPrep készülékben K-csövek teli K-cső állványokon M P COBAS AmpliPrep készülék K-hegyek teli K-hegy állványokon M P 1 plusz Docking Station plusz COBAS TaqMan analizátor K-hordozó automatizált átvitele Mintákat és kontrollokat tartalmazó beviteli S-csövek, mintaállványokon SPU-k SPU-állványokon CS1 a kazettaállványon F H J L A CS2, CS3, CS4 a kazettaállványon B E K-csövek teli K-cső állványokon M P K-hegyek teli K-hegy állványokon M P 2 COBAS AmpliPrep készülék plusz COBAS TaqMan analizátor K-csövek manuális átvitele a mintaállvány(ok)on a COBAS TaqMan analizátorba Mintákat és kontrollokat tartalmazó beviteli S-csövek, mintaállványokon SPU-k SPU-állványokon CS1 a kazettaállványon CS2, CS3, CS4 a kazettaállványon F H J L A B E A mintafeldolgozás befejezése után: K-csövek a mintaállványokon (manuális átvitelre kész) Ugyanaz, mint fent (F H) K-csövek a mintaállványokon F H K-hegyek teli K-hegy állványokon M P Mintákat és kontrollokat tartalmazó beviteli S-csövek, mintaállványokon F H 3 COBAS AmpliPrep készülék plusz COBAS TaqMan 48 analizátor(ok) K-hordozó(k) manuális átvitele a K-hordozó állvány(ok)on a COBAS TaqMan 48 analizátorba SPU-k SPU-állványokon CS1 a kazettaállványon CS2, CS3, CS4 a kazettaállványon Üres vonalkódú K-hordozó a K-hordozó állványon J L A B E M P A mintafeldolgozás befejezése után: K-csövek K-hordozóban a K-hordozó állványon Ugyanaz, mint fent (M P) HU 15 Doc Rev. 5.0

16 D. A minták azonosítása és betöltése Megjegyzés: A cobas p 630 készülék használata esetén a minta-előkészítéssel kapcsolatban olvassa el a cobas p 630 készülék felhasználói kézikönyvét. D1. Készítse el a mintaállványokat a következők szerint: Tegyen egy vonalkódcímke-klipszet minden egyes mintaállványpozícióba, ahova minta (S-cső) lesz elhelyezve. Tegyen egy-egy kontrollspecifikus [CMV ( ) C, CMV L(+)C és CMV H(+)C] vonalkódcímke-klipszet minden egyes mintaállvány-pozícióba, ahova kontroll (S-cső) lesz elhelyezve. A kontroll vonalkódcímke-klipszeken ugyanannak a kontroll tételszámnak kell lennie, mint a készletben lévő kontroll fiolákon. Ügyeljen arra, hogy az adott kontrollt a megfelelő kontroll vonalkódklipsszel jelölt pozícióba tegye. Helyezzen egy-egy beviteli S-csövet minden egyes vonalkód-címke klipszet tartalmazó pozícióba. D2. Az AMPLILINK szoftver segítségével hozzon létre mintaazonosítót minden egyes minta és kontroll számára az Orders ablakban a Sample mappában. Válassza ki a megfelelő tesztfájlt, és végezze el a mentést. D3. Rendelje a minta- és kontrollazonosítókat mintaállvány-pozíciókhoz az Orders ablakban a Sample Rack mappában. A mintaállványszám a D1. lépésben előkészített állványé kell legyen. D4. Nyomtassa ki a Sample Rack Order lapot, mint munkalapot. D5. Készítsen elő minta- és kontrollállványokat a minta- és kontrollhozzáadásra kijelölt területre az alábbiak szerint: Vortexeljen minden egyes mintát és kontrollt [CMV ( ) C, CMV L(+)C és CMV H(+)C] 3 5 másodpercig. A mintákkal és kontrollokkal való munka során ügyeljen a kesztyűk szennyezésének elkerülésére. D6. Mérjen aeroszolbarrierrel vagy pozitív kiszorításos DNáz-mentes heggyel ellátott mikropipettával minden egyes mintából és kontrollból [CMV ( ) C, CMV L(+)C és CMV H(+)C] 500 µl-t a megfelelően vonalkóddal címkézett beviteli S-csőbe. Ügyeljen arra, hogy ne vigyen át szemcséket és/vagy fibrinrögöket az eredeti mintából a beviteli S-csőbe. A mintákat és kontrollokat át kell vinni a D4. lépésben kijelölt és a munkalapon rögzített csőpozíciókba. A kontroll vonalkódcímke-klipszeken ugyanannak a kontroll tételszámnak kell lennie, mint a készletben lévő kontroll fiolákon. Az adott kontrollt a megfelelő kontroll vonalkódklipsszel jelölt pozícióba tegye. Ügyeljen arra, hogy ne szennyezze be mintával vagy kontrollal az S-csövek felső részét. D7. Az 1. és 2. munkafolyamatok esetén helyezze a beviteli S-csövekkel töltött mintaállvány(oka)t a COBAS AmpliPrep készülék F, G vagy H állványpozícióiba. D8. A COBAS TaqMan 48 analizátor 3. munkafolyamatának alkalmazása során helyezze a mintaállvány(oka)t a beviteli S-csövekkel és K-csövekkel (beviteli S-csövenként egy, a jobb oldali pozícióban elhelyezve a beviteli S-csövek mellé) a COBAS AmpliPrep készülék F, G vagy H állványpozícióiba. E. A COBAS AmpliPrep készülék futtatásának indítása E1. Indítsa el a COBAS AmpliPrep készüléket az AMPLILINK szoftver segítségével. F. A COBAS AmpliPrep készülék futtatásának befejezése és átvitel a COBAS TaqMan analizátorra, illetve COBAS TaqMan 48 analizátorra (csak a 2. és 3. munkafolyamat esetén) F1. Ellenőrizze a jelzőket, illetve hibaüzeneteket. F2. Távolítsa el a feldolgozott mintákat és kontrollokat a COBAS AmpliPrep készülékből vagy mintaállványokról (Docking Station nélküli COBAS TaqMan analizátor esetén) vagy K-hordozó állványokról (COBAS TaqMan 48 analizátor esetén), a munkafolyamattól függően (további részleteket illetően lásd a G. pontot). F3. Távolítsa el a hulladékot a COBAS AmpliPrep készülékből. Megjegyzés: A minta- és kontroll-előkészítés befejezése után a feldolgozott mintákat és kontrollokat nem szabad fénynek kitenni HU 16 Doc Rev. 5.0

17 Amplifikáció és kimutatás A COBAS TaqMan analizátor, illetve COBAS TaqMan 48 analizátor beállítása A COBAS TaqMan analizátoron, illetve COBAS TaqMan 48 analizátoron történő futtatást a minta- és kontrollelőkészítés befejezését követő 120 percen belül meg kell kezdeni. Megjegyzés: A feldolgozott mintákat és kontrollokat tilos lefagyasztani vagy 2 8 C-on tárolni. G. A feldolgozott minták betöltése G1. A munkafolyamattól függően a megfelelő lépéseket elvégezve vigye át a K-csöveket a COBAS TaqMan analizátorba, illetve COBAS TaqMan 48 analizátorba: 1. munkafolyamat: A K-hordozó automata transzferje a dokkoló állomáson keresztül a COBAS TaqMan Analizátorba. Manuális beavatkozás nem szükséges. 2. munkafolyamat: A mintaállvány(ok)on levő K-csövek manuális átvitele a COBAS TaqMan Analizátorba 3. munkafolyamat: A K-hordozó állvány(ok)on lévő K-hordozó(k) manuális átvitele a COBAS TaqMan 48 Analizátorba. A K-hordozók manuális átvitele a COBAS TaqMan 48 analizátorba a K-hordozó transzporter segítségével. H. A COBAS TaqMan analizátor, illetve COBAS TaqMan 48 analizátor futtatásának indítása H1. A munkafolyamattól függően az alábbi lehetőségek egyike útján indítsa be a COBAS TaqMan analizátort, illetve a COBAS TaqMan 48 analizátort: 1. munkafolyamat: Beavatkozás nem szükséges. 2. munkafolyamat: A mintaállvány(ok) behelyezését követően a COBAS TaqMan analizátor automatikusan indul. 3. munkafolyamat: Töltse fel a K-hordozót üres K-csövekkel, ha 6-nál kevesebb K-cső van a K-hordozón. A feltöltést az AMPLILINK szoftver irányítja. Nyissa fel a PCR-készülék tetejét, helyezze be a K-hordozót a készülékbe, és zárja le a fedelet. Indítsa el a COBAS TaqMan 48 analizátor futtatását. I. A COBAS TaqMan analizátor, illetve COBAS TaqMan 48 analizátor futtatásának befejezése I1. A COBAS TaqMan analizátor, illetve a COBAS TaqMan 48 analizátor futtatásának befejeztével nyomtasson ki eredménylapot. Ellenőrizze az eredménylapon a jelzőket, illetve hibaüzeneteket. A jelzőkkel és megjegyzésekkel ellátott minták értékelése az "Eredmények" szakaszban leírtaknak megfelelően történik. Elfogadásukat követően tárolja az adatokat az archívumban. I2. Vegye ki a használt K-csöveket a COBAS TaqMan analizátorból, illetve COBAS TaqMan 48 analizátorból. EREDMÉNYEK A COBAS TaqMan analizátor, illetve a COBAS TaqMan 48 analizátor automatikusan meghatározza a minták és kontrollok CMV DNS-koncentrációját. A CMV DNS-koncentráció kópia (cp)/ml-ben van kifejezve. A CMV DNS kópia/ml (a COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan CMV Test által meghatározva) és a nemzetközi egység (IU)/ml között az átváltási faktor 1,1 cp/iu a nukleinsav-amplifikációs technológiai vizsgálatokra szolgáló humán cytomegalovírus első WHO Nemzetközi standardot (NIBSC 09/162) használva 40. Ez az átváltási faktor a kópia és a nemzetközi egység között eltérő lehet más CMV-DNS vizsgálatoknál. AMPLILINK szoftver: Meghatározza az CMV DNS és a CMV QS DNS ciklus küszöbértékét (Ct). Meghatározza a CMV DNS-koncentrációt a CMV DNS és a CMV QS DNS küszöbértékek, valamint a kazettavonalkódokban megadott tételspecifikus kalibrációs együtthatók alapján. Meghatározza, hogy a számított CMV L(+)C és CMV H(+)C cp/ml értékek a megadott tartományba esnek-e HU 17 Doc Rev. 5.0

18 Mintacsoport validálása AMPLILINK 3.3-as verziójú sorozata Ellenőrizze az AMPLILINK szoftver eredmény ablakban vagy a kinyomtatott eredménylapon a jelzőket és megjegyzéseket, hogy meggyőződjön a mintacsoport érvényességéről. A készülék ellenőrzi a kontrollokat, hogy azok cp/ml értéke a rögzített tartományon belül esik-e. Ha a kontroll cp/ml értéke a tartományon kívül fekszik, akkor JELZŐT kap, amely mutatja, hogy a kontroll nem felelt meg. A mintacsoport akkor érvényes, ha a kontrollok [CMV ( ) C, CMV L(+)C és CMV H(+)C] egyike sem kap jelzőt. A mintacsoport nem érvényes, ha a CMV kontrollok az alábbi jelzők bármelyikét kapják: Negatív kontroll Jelző Eredmény Magyarázat NC_INVALID Invalid CMV alacsony pozitív kontroll Érvénytelen eredmény vagy érvényes eredmény, amely nem volt negatív a CMV targetre Jelző Eredmény Magyarázat LPCINVALID Invalid Érvénytelen eredmény vagy egy kontroll tartományon kívül esik CMV magas pozitív kontroll Jelző Eredmény Magyarázat HPCINVALID Invalid Érvénytelen eredmény vagy egy kontroll tartományon kívül esik Ha a mintacsoport érvénytelen (invalid), ismételje meg a teljes mintacsoport vizsgálatát (minta- és kontroll-előkészítés, amplifikálás és kimutatás). Eredmények értelmezése Érvényes mintacsoport esetén ellenőrizzen minden egyes mintát, hogy kapott-e jelzőt vagy megjegyzést az eredménylapon. Az alábbiak szerint értelmezze az eredményeket: Egy érvényes futtatás mind érvényes, mind érvénytelen mintaeredményeket is tartalmazhat, attól függően, hogy a jelzők és/vagy megjegyzések az egyes mintákra vonatkoznak-e HU 18 Doc Rev. 5.0

19 A mintaeredmények az alábbiak szerint értelmezendőek: Kópia/ml Nemzetközi egység (IU)/ml Titereredmény Target Not Detected <1.50E+02 cp/ml 1.50E+02 cp/ml és 1.00E+07 cp/ml >1.00E+07 cp/ml <1.37E+02 IU/mL 1.37E+02 IU/mL és 9.10E+06 IU/mL >9.10E+06 IU/mL Magyarázat Adja ki az eredményt, mint Nincs kimutatható CMV DNS. A számított cp/ml a vizsgálat alsó mennyiségi meghatározási határa alatt van. Adja ki az eredményeket, mint CMV DNS kimutatható, kevesebb, mint 150 CMV DNS cp/ml. 150 CMV DNS cp/ml-nél nagyobb vagy egyenlő és 1,00E+07 CMV DNS cp/mlnél kisebb vagy egyenlő számított eredmények belül esnek a vizsgálat lineáris tartományán. A számított cp/ml a vizsgálati tartomány felett van. Adja ki az eredményeket, mint nagyobb, mint 1,00E+07 CMV DNS cp/ml. Amennyiben ilyen minták mennyiségi eredményeire van szükség, az eredeti mintát CMV-negatív humán EDTA-s plazmával való hígítást követően újra kell tesztelni. Szorozza meg a mért eredményt a hígítási faktorral. A számított IU/ml a vizsgálat alsó mennyiségi meghatározási határa alatt van. Adja ki az eredményeket, mint CMV DNS kimutatható, kevesebb, mint 137 CMV DNS IU/ml. 137 CMV DNS IU/ml-nél nagyobb vagy egyenlő és 9,10E+06 CMV DNS IU/mlnél kisebb vagy egyenlő számított eredmények belül esnek a vizsgálat lineáris tartományán. A számított IU/ml a vizsgálat mérési tartománya felett van. Adja ki az eredményeket, mint nagyobb, mint 9,10E+06 CMV DNS cp/ml. Amennyiben ilyen minták mennyiségi eredményeire van szükség, az eredeti mintát CMVnegatív humán EDTA-s plazmával való hígítást követően újra kell tesztelni. Szorozza meg a mért eredményt a hígítási faktorral. Megjegyzés: Azok a vizsgálati tartomány feletti minták, amelyek QS_INVALID jelzővel ellátott érvénytelen eredményt adnak, nem adhatóak ki úgy, mint > 9,10E+06 IU/ml, sem > 1,00E+07 cp/ml. Az eredeti mintát CMV-negatív EDTA-s plazmával való hígítást követően újra kell tesztelni. Szorozza meg a mért eredményt a hígítási faktorral. Megjegyzés: A titer eredmény "Failed". Értelmezés: A minta feldolgozása nem volt megfelelő. Megjegyzés: A titer eredmény "Invalid". Értelmezés: egy érvénytelen eredmény. MINŐSÉG-ELLENŐRZÉS Valamennyi mintacsoportnak egy COBAS TaqMan negatív kontrollt, egy CMV alacsony pozitív kontrollt és egy CMV magas pozitív kontrollt kell tartalmaznia. A mintacsoport akkor érvényes, ha a kontrollok [CMV ( ) C, CMV L(+)C és CMV H(+)C] egyike sem kap jelzőt. Ellenőrizze a kinyomtatott eredménylapon a jelzőket és megjegyzéseket, hogy meggyőződjön a mintacsoport értékelhetőségéről. Negatív kontroll A CMV ( ) C kontrollnak Target Not Detected eredményt kell adnia. Ha a CMV ( ) C kontroll érvénytelen jelzést kap, akkor az egész mintacsoport érvénytelen. A teljes eljárást (minta és kontroll előkészítése, amplifikálás és kimutatás) meg kell ismételni. Ha a CMV ( ) C kontroll következetesen érvénytelen több mintacsoportban is, vegye fel a kapcsolatot a helyi Roche-irodával HU 19 Doc Rev. 5.0

COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan CMV Test

COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan CMV Test COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan CMV Test IN VITRO DIAGNOSZTIKAI CÉLRA. COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan CMVCAP 72 Tests P/N: 04902068 190 CMV Test COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan PG WR 5.1 Liters P/N: 03587797 190

Részletesebben

COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan HCV Qualitative Test, version 2.0

COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan HCV Qualitative Test, version 2.0 COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan HCV Qualitative Test, version 2.0 IN VITRO DIAGNOSZTIKAI CÉLRA. COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan HCV HCVQLV2 72 Tests P/N: 05480477 190 Qualitative Test, v2.0 COBAS AmpliPrep/COBAS

Részletesebben

COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan CMV Test

COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan CMV Test COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan CMV Test IN VITRO DIAGNOSZTIKAI CÉLRA. CMVCAP COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan CMV Test 72 Tests P/N: 04902068 190 COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan Wash Reagent 5.1 Liters P/N: 03587797

Részletesebben

COBAS TaqMan HBV Test HBV HPS

COBAS TaqMan HBV Test HBV HPS COBAS TaqMan HBV Test For Use With The High Pure System IN VITRO DIAGNOSZTIKAI CÉLRA. COBAS TaqMan HBV Test HBV HPS 48 Tests P/N: 03500756 190 High Pure System Viral Nucleic Acid Kit 48 Tests P/N: 03502295

Részletesebben

cobas TaqScreen MPX Test for use on the cobas s 201 system

cobas TaqScreen MPX Test for use on the cobas s 201 system cobas TaqScreen MPX Test for use on the cobas s 201 system IN VITRO DIAGNOSZTIKAI CÉLRA. cobas TaqScreen MPX Test MPX 96 Tests P/N: 04584244 190 cobas TaqScreen MPX Control Kit MPX CTL 6 Sets P/N: 04626290

Részletesebben

cobas TaqScreen MPX Test, version 2.0 for use on the cobas s 201 system

cobas TaqScreen MPX Test, version 2.0 for use on the cobas s 201 system cobas TaqScreen MPX Test, version 2.0 for use on the cobas s 201 system IN VITRO DIAGNOSZTIKAI CÉLRA. cobas TaqScreen MPX Test, v2.0 MPX v2.0 96 Tests P/N: 05969492 190 cobas TaqScreen MPX Control Kit,

Részletesebben

cobas TaqScreen MPX Test, version 2.0 for use on the cobas s 201 system

cobas TaqScreen MPX Test, version 2.0 for use on the cobas s 201 system cobas TaqScreen MPX Test, version 2.0 for use on the cobas s 201 system IN VITRO DIAGNOSZTIKAI CÉLRA. cobas TaqScreen MPX Test, v2.0 MPX v2.0 96 Tests P/N: 05969492 190 cobas TaqScreen MPX Control Kit,

Részletesebben

COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan HIV-1 Test, version 2.0

COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan HIV-1 Test, version 2.0 COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan HIV-1 Test, version 2.0 IN VITRO DIAGNOSZTIKAI CÉLRA. COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan 48 Tests P/N: 05212294 190 HI2CAP HIV-1 Test, v2.0 COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan 5.1 Liters

Részletesebben

COBAS TaqMan CT Test, v2.0

COBAS TaqMan CT Test, v2.0 COBAS TaqMan CT Test, v2.0 IN VITRO DIAGNOSZTIKAI HASZNÁLATRA. COBAS TaqMan CT Test, v2.0 CTM CT v2.0 48 Tests P/N: 05055202 190 AMPLICOR CT/NG Specimen Preparation Kit CT/NG PREP 100 Tests P/N: 20759414

Részletesebben

cobas TaqScreen West Nile Virus Test a cobas s 201 rendszeren történő használatra

cobas TaqScreen West Nile Virus Test a cobas s 201 rendszeren történő használatra cobas TaqScreen West Nile Virus Test a cobas s 201 rendszeren történő használatra IN VITRO DIAGNOSZTIKAI CÉLRA. cobas TaqScreen West Nile Virus Test WNV 96 Tests P/N: 04741722 190 cobas TaqScreen West

Részletesebben

cobas 4800 HPV Test IN VITRO DIAGNOSZTIKAI CÉLRA.

cobas 4800 HPV Test IN VITRO DIAGNOSZTIKAI CÉLRA. cobas 4800 HPV Test IN VITRO DIAGNOSZTIKAI CÉLRA. cobas 4800 System Sample Preparation Kit c4800 SMPL PREP 960 Tests P/N: 05235804190 240 Tests P/N: 05235782190 cobas 4800 HPV Amplification/Detection Kit

Részletesebben

cobas 4800 CT/NG Test

cobas 4800 CT/NG Test cobas 4800 CT/NG Test IN VITRO DIAGNOSZTIKAI CÉLRA. cobas 4800 System Sample Preparation Kit c4800 SMPL PREP 960 Tests P/N: 05235804190 240 Tests P/N: 05235782190 cobas 4800 CT/NG Amplification/Detection

Részletesebben

COBAS AMPLICOR IN VITRO DIAGNOSZTIKAI CÉLRA.

COBAS AMPLICOR IN VITRO DIAGNOSZTIKAI CÉLRA. COBAS AMPLICOR Chlamydia trachomatis Test CT IN VITRO DIAGNOSZTIKAI CÉLRA. Rendelési információ AMPLICOR CT/NG CT/NG PREP 100 Tests P/N: 20759414 122 Specimen Preparation Kit ART: 07 5941 4 US: 83315 AMPLICOR

Részletesebben

LINEAR ARRAY HPV Genotyping Test

LINEAR ARRAY HPV Genotyping Test LINEAR ARRAY HPV Genotyping Test IN VITRO DIAGNOSZTIKAI CÉLRA. AmpliLute Liquid Media Extraction Kit EXTRN 50 Tests P/N: 03750540 190 LINEAR ARRAY HPV Genotyping Test LA HPV GT 48 Tests P/N: 04391853 190

Részletesebben

cobas TaqScreen MPX Test for use on the cobas s 201 system

cobas TaqScreen MPX Test for use on the cobas s 201 system cobas TaqScreen MPX Test for use on the cobas s 201 system IN VITRO DIAGNOSZTIKAI CÉLRA. cobas TaqScreen MPX Test MPX 96 Tests P/N: 04584244 190 cobas TaqScreen MPX Control Kit MPX CTL 6 Sets P/N: 04626290

Részletesebben

cobas KRAS Mutation Test KRAS

cobas KRAS Mutation Test KRAS cobas KRAS Mutation Test CSAK IN VITRO DIAGNOSZTIKAI CÉLRA. cobas DNA Sample Preparation Kit DNA SP 24 Tests P/N: 05985536190 cobas KRAS Mutation Test KRAS 24 Tests P/N: 05852170190 MEGJEGYZÉS: A termék

Részletesebben

For Use With the High Pure System

For Use With the High Pure System COBAS TaqMan HCV Test, v2.0 For Use With the High Pure System IN VITRO DIAGNOSZTIKAI CÉLRA. COBAS TaqMan HCV Test, v2.0 HCV HPS V2 48 teszt P/N: 04861817 190 High Pure System Viral Nucleic Acid Kit 48

Részletesebben

Molekuláris biológiai diagnosztika alkalmazása

Molekuláris biológiai diagnosztika alkalmazása Molekuláris biológiai diagnosztika alkalmazása (HIV, HCV, HBV szabad vírus mennyiség meghatározás) a napi rutin diagnosztikában Reichenberger Anna Mária, Dr. Sárvári Csilla Dr. Ujhelyi Eszter Fıvárosi

Részletesebben

cobas TaqScreen MPX Test for use on the cobas s 201 system

cobas TaqScreen MPX Test for use on the cobas s 201 system cobas TaqScreen MPX Test for use on the cobas s 201 system IN VITRO DIAGNOSZTIKAI CÉLRA. cobas TaqScreen MPX Test MPX 96 Tests P/N: 04584244 190 cobas TaqScreen MPX Control Kit MPX CTL 6 Sets P/N: 04626290

Részletesebben

Rendelési információ COBAS AMPLICOR HIM 48 Tests P/N: HIV-1 MONITOR Test, version 1.5 ART: US: 83369

Rendelési információ COBAS AMPLICOR HIM 48 Tests P/N: HIV-1 MONITOR Test, version 1.5 ART: US: 83369 COBAS AMPLICOR HIV-1 MONITOR Test, version 1.5 HIM IN VITRO DIAGNOSZTIKAI CÉLRA. Rendelési információ COBAS AMPLICOR HIM 48 Tests P/N: 21118390 123 HIV-1 MONITOR Test, version 1.5 ART: 11 1839 0 US: 83369

Részletesebben

cobas EGFR Mutation Test

cobas EGFR Mutation Test cobas EGFR Mutation Test IN VITRO DIAGNOSZTIKAI CÉLRA. cobas DNA Sample Preparation Kit DNA SP 24 Tests P/N: 05985536190 cobas EGFR Mutation Test EGFR 24 Tests P/N: 06471463190 MEGJEGYZÉS: A termék megvásárlása

Részletesebben

cobas HIV-1 In vitro diagnosztikai célra Mennyiségi nukleinsavteszt cobas 4800 rendszeren való használatra 120 Tests P/N:

cobas HIV-1 In vitro diagnosztikai célra Mennyiségi nukleinsavteszt cobas 4800 rendszeren való használatra 120 Tests P/N: Mennyiségi nukleinsavteszt cobas 4800 rendszeren való használatra In vitro diagnosztikai célra cobas HIV-1 120 Tests P/N: 06979599190 cobas HBV/HCV/HIV-1 Control Kit 10 Sets P/N: 06979572190 cobas 4800

Részletesebben

cobas TaqScreen MPX Test, version 2.0 for use on the cobas s 201 system

cobas TaqScreen MPX Test, version 2.0 for use on the cobas s 201 system cobas TaqScreen MPX Test, version 2.0 for use on the cobas s 201 system IN VITRO DIAGNOSZTIKAI CÉLRA. cobas TaqScreen MPX Test, v2.0 MPX v2.0 96 Tests P/N: 05969492 190 cobas TaqScreen MPX Control Kit,

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2460-06 Humángenetikai vizsgálatok követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2460-06 Humángenetikai vizsgálatok követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Ismertesse a gyakorlaton lévő szakasszisztens hallgatóknak a PCR termékek elválasztása céljából végzett analitikai agaróz gélelektroforézis során használt puffert! Az ismertetés során az alábbi

Részletesebben

Patogén mikroorganizmusok vizsgálata molekuláris biológiai módszerekkel

Patogén mikroorganizmusok vizsgálata molekuláris biológiai módszerekkel Patogén mikroorganizmusok vizsgálata molekuláris biológiai módszerekkel Rohonczy Kata, Zoller Linda, Fodor Andrea, Tabajdiné, dr. Pintér Vera FoodMicro Kft. Célkitűzés Élelmiszerekben és takarmányokban

Részletesebben

Rendelési információ AMPLICOR CT/NG CT/NG PREP 100 Tests P/N: Specimen Preparation Kit ART: US: 83315

Rendelési információ AMPLICOR CT/NG CT/NG PREP 100 Tests P/N: Specimen Preparation Kit ART: US: 83315 COBAS AMPLICOR Neisseria gonorrhoeae Test NG IN VITRO DIAGNOSZTIKAI CÉLRA. Rendelési információ AMPLICOR CT/NG CT/NG PREP 100 Tests P/N: 20759414 122 Specimen Preparation Kit ART: 07 5941 4 US: 83315 AMPLICOR

Részletesebben

cobas 4800 BRAF V600 Mutation Test BRAF

cobas 4800 BRAF V600 Mutation Test BRAF cobas 4800 BRAF V600 Mutation Test IN VITRO DIAGNOSZTIKAI CÉLRA. cobas DNA Sample Preparation Kit DNA SP 24 Tests P/N: 05985536190 cobas 4800 BRAF V600 Mutation Test BRAF 24 Tests P/N: 05985595190 MEGJEGYZÉS:

Részletesebben

PLASMA HUMANUM COAGMENTATUM CONDITUMQUE AD EXSTIGUENDUM VIRUM. Humán plazma, kevert, vírus-inaktiválás céljából kezelt

PLASMA HUMANUM COAGMENTATUM CONDITUMQUE AD EXSTIGUENDUM VIRUM. Humán plazma, kevert, vírus-inaktiválás céljából kezelt conditumque ad exstinguendum virum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 01/2009:1646 PLASMA HUMANUM COAGMENTATUM CONDITUMQUE AD EXSTIGUENDUM VIRUM Humán plazma, kevert, vírus-inaktiválás céljából kezelt DEFINÍCIÓ

Részletesebben

cobas HCV In vitro diagnosztikai célra Mennyiségi nukleinsavteszt cobas 4800 rendszeren való használatra 120 Tests P/N:

cobas HCV In vitro diagnosztikai célra Mennyiségi nukleinsavteszt cobas 4800 rendszeren való használatra 120 Tests P/N: Mennyiségi nukleinsavteszt cobas 4800 rendszeren való használatra In vitro diagnosztikai célra cobas HCV 120 Tests P/N: 06979602190 cobas HBV/HCV/HIV-1 Control Kit 10 Sets P/N: 06979572190 cobas 4800 System

Részletesebben

6 Ionszelektív elektródok. elektródokat kiterjedten alkalmazzák a klinikai gyakorlatban: az automata analizátorokban

6 Ionszelektív elektródok. elektródokat kiterjedten alkalmazzák a klinikai gyakorlatban: az automata analizátorokban 6. Szelektivitási együttható meghatározása 6.1. Bevezetés Az ionszelektív elektródok olyan potenciometriás érzékelők, melyek valamely ion aktivitásának többé-kevésbé szelektív meghatározását teszik lehetővé.

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. MUSKILL kenhető légyirtószer 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE:

BIZTONSÁGI ADATLAP. MUSKILL kenhető légyirtószer 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE: BIZTONSÁGI ADATLAP MUSKILL kenhető légyirtószer 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE: A készítmény típusa: légyirtószer A készítmény megnevezése: MUSKILL kenhető légyirtószer Gyártó és forgalmazó: METATOX Peszticid Gyártó

Részletesebben

Wellion CALLA Light Vércukormérő-műszer

Wellion CALLA Light Vércukormérő-műszer Wellion CALLA Light Vércukormérő-műszer Wellion CALLA Light Színt hoz az életébe 4 divatos színben Jobb olvashatóság a legmagasabb kontraszt által Wellion CALLA Light Egyszerűen kezelhető Zárt egységek

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás A91A00772A HU

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás A91A00772A HU Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével Magyarország 1.1 Termékazonosító Terméknév Termék kód A11A01983 Termék leírás 2 x 2 ml BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ Az anyag/keverék

Részletesebben

COBAS TaqMan MTB Test

COBAS TaqMan MTB Test COBAS TaqMan MTB Test IN VITRO DIAGNOSZTIKAI CÉLRA. COBAS TaqMan MTB Test CTM MTB 48 Tests P/N: 04803531 190 AMPLICOR Respiratory Specimen Preparation Kit RSP PREP 100 Tests P/N: 20756903 122 ART: 07 5690

Részletesebben

A gyakorlat leírása. A mérési feladat

A gyakorlat leírása. A mérési feladat A gyakorlat leírása Szükséges anyagok: 0,00 mol dm -3 koncentrációjú AgNO 3 oldat 0,00 mol dm -3 koncentrációjú KCl oldat 0,5 mol dm -3 koncentrációjú KNO 3 oldat 0,05 mol dm -3 koncentrációjú Ca(NO 3

Részletesebben

H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3.

H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3. Oldal:1/5 1. Termék neve Kereskedelmi elnevezés: Gyártó, forgalmazó cég: Cím: Telefon/Fax:: Sürgősségi telefon: Monolit Trade Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Garzó Imre utca 3. +36/62-241-239 Egészségügyi

Részletesebben

Használati útmutató IVD Matrix HCCA-portioned

Használati útmutató IVD Matrix HCCA-portioned Használati útmutató IVD Matrix HCCA-portioned Tisztított mátrixanyag mátrixtámogatott lézer deszorpciós és ionizációs repülési idő tömegspektrometriához (MALDI-TOF-MS). A CARE termékek ügyfeleink kiváló

Részletesebben

Nova Vet vércukor és β-keton szint meghatározó készülék HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Nova Vet vércukor és β-keton szint meghatározó készülék HASZNÁLATI UTASÍTÁS Nova Biomedical Taiwan Corporation New Taipei City Taiwan 235 (R.O.C.) vevőszolgálat: www.novacares.com Made in Taiwan Nova Vet vércukor és β-keton szint meghatározó készülék HASZNÁLATI UTASÍTÁS U.S. Patent

Részletesebben

H Hódmezõvásárhely Garzó I. u. 3.

H Hódmezõvásárhely Garzó I. u. 3. Dátum: 2008.04.16 Oldal:1/5 Verzió: 2 1. Termék neve Kereskedelmi elnevezés: Gyártó és forgalmazó cég: Monolite Trade Kft. Cím: 6800 Hódmezõvásárhely, Garzó Imre utca 3. Telefon: 62/ 241-239 Fax: 62/ 242-238

Részletesebben

Fotoszintézis. fotoszintetikus pigmentek Fényszakasz - gránum/sztrómalamella. Sötétszakasz - sztróma

Fotoszintézis. fotoszintetikus pigmentek Fényszakasz - gránum/sztrómalamella. Sötétszakasz - sztróma Fotoszintézis fotoszintetikus pigmentek Fényszakasz - gránum/sztrómalamella Sötétszakasz - sztróma A növényeket érı hatások a pigmentösszetétel változását okozhatják I. Mintavétel (inhomogén minta) II.

Részletesebben

MINTAJEGYZŐKÖNYV A VÉRALVADÁS VIZSGÁLATA BIOKÉMIA GYAKORLATHOZ

MINTAJEGYZŐKÖNYV A VÉRALVADÁS VIZSGÁLATA BIOKÉMIA GYAKORLATHOZ MINTAJEGYZŐKÖNYV A VÉRALVADÁS VIZSGÁLATA BIOKÉMIA GYAKORLATHOZ Feladatok 1. Teljes vér megalvasztása rekalcifikálással 1.1 Gyakorlat kivitelezése 1.2 Minta jegyzőkönyv 2. Referenciasor készítése fehérjeméréshez

Részletesebben

DNS-szekvencia meghatározás

DNS-szekvencia meghatározás DNS-szekvencia meghatározás Gilbert 1980 (1958) Sanger 3-1 A DNS-polimerázok jellemzői 5'-3' polimeráz aktivitás 5'-3' exonukleáz 3'-5' exonukleáz aktivitás Az új szál szintéziséhez kell: templát DNS primer

Részletesebben

PROTECT-B PUMPÁS KULLANCS- ÉS SZÚNYOGRIASZTÓ AEROSZOL

PROTECT-B PUMPÁS KULLANCS- ÉS SZÚNYOGRIASZTÓ AEROSZOL BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B PUMPÁS KULLANCS- ÉS SZÚNYOGRIASZTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa:

Részletesebben

3. gyakorlat: nukleinsav-tisztítás, polimeráz láncreakció

3. gyakorlat: nukleinsav-tisztítás, polimeráz láncreakció 3. gyakorlat: nukleinsav-tisztítás, polimeráz láncreakció A vírus genetikai anyagának vizsgálata (direkt víruskimutatási módszer) biztosítja a legrészletesebb és legspecifikusabb információkat a kimutatott

Részletesebben

REACH: R- és S-mondatok. A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R-mondatok:

REACH: R- és S-mondatok. A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R-mondatok: REACH: R- és S-mondatok A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R-mondatok: R 1 Száraz állapotban robbanásveszélyes R 2 Ütés, súrlódás, tűz vagy más gyújtóforrás robbanást R 3 Ütés, súrlódás,

Részletesebben

Módszer az ASEA-ban található reaktív molekulák ellenőrzésére

Módszer az ASEA-ban található reaktív molekulák ellenőrzésére Módszer az ASEA-ban található reaktív molekulák ellenőrzésére Az ASEA-ban található reaktív molekulák egy komplex szabadalmaztatott elektrokémiai folyamat, mely csökkenti és oxidálja az alap sóoldatot,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 2. ÖSSZETÉTEL/ÖSSZETEVŐKKEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ. Tömegszázalék % CAS (TSCA) szám

BIZTONSÁGI ADATLAP 2. ÖSSZETÉTEL/ÖSSZETEVŐKKEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ. Tömegszázalék % CAS (TSCA) szám X200, EX3001A-0101, 1/5 1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA Termék neve: Xstamper Refill Ink CS-10N, CS-20N, CS-60N (fekete)(kék)(piros)(zöld)(barna)(narancssárga)(lila)(sárga)(rózsaszín) Általános

Részletesebben

COOPEX-B TETŰIRTÓ POROZÓSZER

COOPEX-B TETŰIRTÓ POROZÓSZER BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP COOPEX-B TETŰIRTÓ POROZÓSZER 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: használatra kész, ember

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Orvosi laboratóriumi technikai asszisztens szakképesítés. 2446-06 Műszer és méréstechnika modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Orvosi laboratóriumi technikai asszisztens szakképesítés. 2446-06 Műszer és méréstechnika modul. 1. Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK- ISO szerint

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK- ISO szerint Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK- ISO 11014-1 szerint BA száma: 203938 Kiállítva: 2009.01.13. 1. Anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása Az anyag vagy a készítmény azonosítása: Az anyag/készítmény

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. BŐVÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1668/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. BŐVÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1668/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület BŐVÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1668/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az Országos Epidemiológiai Központ Virológiai főosztály (1097 Budapest, Albert

Részletesebben

PROTECT -B HÁZTARTÁSI POROZÓSZER

PROTECT -B HÁZTARTÁSI POROZÓSZER BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT -B HÁZTARTÁSI POROZÓSZER 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag és készítmény azonosítása: A készítmény típusa: inszekticid tartalmú

Részletesebben

www.testiny.hu Mark-X Használati utasítás

www.testiny.hu Mark-X Használati utasítás Mark-X Használati utasítás Kérjük, hogy a készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást. Az Alcovisor Mark X digitális alkoholszonda elektrokémiai érzékelőt használva határozza

Részletesebben

BD Vacutainer Molekuláris Diagnosztikai termékei

BD Vacutainer Molekuláris Diagnosztikai termékei BD Vacutainer Molekuláris Diagnosztikai termékei Andrea Süle, PhD Termékspecialista BD Diagnostics, Preanalytical Systems MOLSZE XI. Nagygyőlés, Pécs, 2009 augusztus 27-29. BD A BD egy orvostechnológiai

Részletesebben

Satina Gold Kozmetikai Kft.

Satina Gold Kozmetikai Kft. 1. Termék neve Oldal:1/5 Kereskedelmi elnevezés: Gyártó, forgalmazó cég: Cím: Telefon/Fax: Sürgősségi telefon: Blue stone illatosított pissoir szagtalanító tabletta Satina Gold Kozmetikai Kft., +36/62-241-239

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. FRESSH CITROM ILLATÚ WC-gél 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE

BIZTONSÁGI ADATLAP. FRESSH CITROM ILLATÚ WC-gél 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/4 BIZTONSÁGI ADATLAP FRESSH CITROM ILLATÚ WC-gél 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: WC-gél A készítmény megnevezése:

Részletesebben

Ismerje meg a természettudomány törvényeit élőben 10 hasznos tanács Tanuljon könnyedén

Ismerje meg a természettudomány törvényeit élőben 10 hasznos tanács Tanuljon könnyedén Vegyipar Iskolai kísérletek Törésmutató-mérés Ismertető 10 hasznos tanács a Törésmutató-méréshez Ismerje meg a természettudomány törvényeit élőben Tanuljon könnyedén Kedves Olvasó! Először is köszönjük,

Részletesebben

PROTECT SZÚNYOG ÉS KULLANCS RIASZTÓ AEROSZOL (PUMPÁS)

PROTECT SZÚNYOG ÉS KULLANCS RIASZTÓ AEROSZOL (PUMPÁS) BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT SZÚNYOG ÉS KULLANCS RIASZTÓ AEROSZOL (PUMPÁS) 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa:

Részletesebben

velése: HIV, módszerrel Péterfi Zsuzsanna rium

velése: HIV, módszerrel Péterfi Zsuzsanna rium Vérbiztonság g növeln velése: HIV, HCV, HBV szőrés s NAT módszerrel Dr. Barabás Éva, Péterfi Zsuzsanna OVSzK Konfirmáló Laboratórium rium Vérbiztonság és s szőrıvizsg vizsgálatok Az allogén vér r potenciálisan

Részletesebben

Biztonsági adatlap. A 2001/58/EC irányelv szerint

Biztonsági adatlap. A 2001/58/EC irányelv szerint 1. A termék/készítmény és az adatszolgáltató cég azonosítása A termék/készítmény azonosítása RIDOMIL GOLD Plus 42,5 WP Formuláció kód: A9402A A cég azonosítása Cég Syngenta Crop Protection AG P.O. Box

Részletesebben

B I Z T O N S Á G I A D A T L A P Dalma padlófelmosó Készült az 1907/2006 EK /REACH/ és az 1272/2008 EK rendelet szerint 5.

B I Z T O N S Á G I A D A T L A P Dalma padlófelmosó Készült az 1907/2006 EK /REACH/ és az 1272/2008 EK rendelet szerint 5. 1. Termék neve 1.1.Kereskedelmi név: Dalma padlófelmosó 1.2. A termék felhasználása: Kő, linóleum padló felmosására 1.3.Gyártó és forgalmazó Satina Gold Kozmetikai Kft Kft. Cím: 6800 Hódmezővásárhely,

Részletesebben

CalFast. Egyszerű és megbízható Kalprotektin (Calprotectin) székletvizsgálati gyorsteszt. Eredmény kevesebb, mint 20 percen belül!

CalFast. Egyszerű és megbízható Kalprotektin (Calprotectin) székletvizsgálati gyorsteszt. Eredmény kevesebb, mint 20 percen belül! CalFast Gyorsteszt mennyiségi meghatározáshoz Eredmény kevesebb, mint 20 percen belül! Egyszerű és megbízható Kalprotektin (Calprotectin) székletvizsgálati gyorsteszt Gyorsteszt a Kalprotektin mennyiségi

Részletesebben

Használati utasítás DM-106 DIGITÁIS ÜVEG SZEMÉLYMÉRLEG. Használat előtt, kérjük olvassa el figyelmesen a használati utasítást!

Használati utasítás DM-106 DIGITÁIS ÜVEG SZEMÉLYMÉRLEG. Használat előtt, kérjük olvassa el figyelmesen a használati utasítást! Használati utasítás DM-106 DIGITÁIS ÜVEG SZEMÉLYMÉRLEG Használat előtt, kérjük olvassa el figyelmesen a használati utasítást! Nedves lábbal ne álljon a mérlegre, fürdőszobában ügyeljen rá, hogy pára csapódhat

Részletesebben

cobas 4800 HPV Test IN VITRO DIAGNOSZTIKAI CÉLRA.

cobas 4800 HPV Test IN VITRO DIAGNOSZTIKAI CÉLRA. cobas 4800 HPV Test IN VITRO DIAGNOSZTIKAI CÉLRA. cobas 4800 System Sample Preparation Kit c4800 SMPL PREP 960 Tests P/N: 05235804190 240 Tests P/N: 05235782190 cobas 4800 HPV Amplification/Detection Kit

Részletesebben

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP (Készült a 33/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet alapján veszélyes készítményekhez)

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP (Készült a 33/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet alapján veszélyes készítményekhez) (Készült a 33/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet alapján veszélyes készítményekhez) 1. Azonosító adatok: Készítmény/anyag neve: TONOXYL 4 Forgalmazó: Gyártó: Unikén Kft. 6237 Kecel, Vasút u. 30. Tel./fax:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP DOMESTOS FEHÉRITŐ, FEHÉRITŐ ÉS FERTŐTLENITŐ HATÁSÚ TISZTITÓSZER

BIZTONSÁGI ADATLAP DOMESTOS FEHÉRITŐ, FEHÉRITŐ ÉS FERTŐTLENITŐ HATÁSÚ TISZTITÓSZER BIZTONSÁGI ADATLAP DOMESTOS FEHÉRITŐ, FEHÉRITŐ ÉS FERTŐTLENITŐ HATÁSÚ TISZTITÓSZER 1.VEGYI ANYAG NEVE A KÉSZITMÉNY NEVE TERMÉKSZÁM 8183808/25.05.05 A KÉSZITMÉNY FELHASZNÁLÁSA FORGALMAZÓ SÜRGŐSSÉGI TELEFON

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 113.m602.121

BIZTONSÁGI ADATLAP. 113.m602.121 BIZTONSÁGI ADATLAP 113.m62.121 1 of 5 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék neve Vállalat 113.m62.121 CMS Sarl 2 Les Longées R.N. 89 3323 ABZAC FRANCE info@cmsapplications.com

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Doma Szenzitív Mosópor

BIZTONSÁGI ADATLAP. Doma Szenzitív Mosópor 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Készítmény neve: Doma Szenzitív Mosópor Származási hely: Magyarországi forgalmazó: A termék rendeltetése: Kereskedelmi név: EU Santé Magyarország

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. LANIRAT rágcsálóirtószer 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE:

BIZTONSÁGI ADATLAP. LANIRAT rágcsálóirtószer 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE: BIZTONSÁGI ADATLAP LANIRAT rágcsálóirtószer 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE: A készítmény típusa: rágcsálóirtó csalétek A készítmény megnevezése: LANIRAT rágcsálóirtószer Gyártó és forgalmazó: METATOX Peszticid Gyártó

Részletesebben

KÉSZÜLÉKTISZTÍTÁSI ELJÁRÁS SZIGORÚAN KÖVETENDŐ MINDEN KEZELŐI BEAVATKOZÁS ELŐTT

KÉSZÜLÉKTISZTÍTÁSI ELJÁRÁS SZIGORÚAN KÖVETENDŐ MINDEN KEZELŐI BEAVATKOZÁS ELŐTT Page : 1/5 I - BEVEZETÉS Ezeket az utasításokat kötelező ajánlásoknak kell tekinteni : minden ezektől eltérő utasítás a végfelhasználó felelősségét vonja maga után. Ezek az utasítások a biológiai termékek

Részletesebben

FY-64 Terheléses akkumulátor-teszter

FY-64 Terheléses akkumulátor-teszter FY-64 Terheléses akkumulátor-teszter Ez a használati útmutató tartalmazza mindazon biztonsági előírásokat, melyek betartása nélkülözhetetlen a műszer helyes használata közben. Kérjük figyelmesen olvassa

Részletesebben

COBAS TaqMan MTB Test

COBAS TaqMan MTB Test COBAS TaqMan MTB Test IN VITRO DIAGNOSZTIKAI CÉLRA. COBAS TaqMan MTB Test CTM MTB 48 Tests P/N: 04803531 190 AMPLICOR Respiratory Specimen Preparation Kit RSP PREP 100 Tests P/N: 20756903 122 ART: 07 5690

Részletesebben

SALMONELLA SSP. GYORS, MOLEKULÁRIS BIOLÓGIAI MÓDSZEREKKEL TÖRTÉNŐ DETEKTÁLÁSA

SALMONELLA SSP. GYORS, MOLEKULÁRIS BIOLÓGIAI MÓDSZEREKKEL TÖRTÉNŐ DETEKTÁLÁSA SALMONELLA SSP. GYORS, MOLEKULÁRIS BIOLÓGIAI MÓDSZEREKKEL TÖRTÉNŐ DETEKTÁLÁSA Nyirő-Fekete B., Tabajdi-Bajza N., Kovácsné Kis É., Pocklán E., Zoller L., Micsinai A., Gasparikné Reichardt J. Hungalimentaria

Részletesebben

Önállóan gazdálkodó közszolgáltató költségvetési szerv Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

Önállóan gazdálkodó közszolgáltató költségvetési szerv Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: 11/OVSz/2013. Donorvérminták vizsgálatához LightCycler 480 II automatára validált HIV-1, HCV, HBV nukleinsav amplifikációs (NAT) rendszerű megerősítő vizsgálatok végzésére alkalmas tesztkészletek beszerzése

Részletesebben

Új temékek az UD-GenoMed Kft. kínálatában!

Új temékek az UD-GenoMed Kft. kínálatában! Új temékek az UD-GenMed Kft. kínálatában! Műanyag termékek: SARSTEDT műanyag termékek teljes választéka Egyszer használats labratóriumi műanyag eszközök szövet és sejttenyésztéshez Vérvételi és diagnsztikai

Részletesebben

Antigén szervezetbe bejutó mindazon corpuscularis vagy solubilis idegen struktúra, amely immunreakciót vált ki Antitest az antigénekkel szemben az

Antigén szervezetbe bejutó mindazon corpuscularis vagy solubilis idegen struktúra, amely immunreakciót vált ki Antitest az antigénekkel szemben az Antigén szervezetbe bejutó mindazon corpuscularis vagy solubilis idegen struktúra, amely immunreakciót vált ki Antitest az antigénekkel szemben az immunválasz során termelődött fehérjék (immunglobulinok)

Részletesebben

mintasepcifikus mikrokapilláris elektroforézis Lab-on-Chip elektroforézis / elektrokinetikus elven DNS, RNS, mirns 12, fehérje 10, sejtes minta 6

mintasepcifikus mikrokapilláris elektroforézis Lab-on-Chip elektroforézis / elektrokinetikus elven DNS, RNS, mirns 12, fehérje 10, sejtes minta 6 Agilent 2100 Bioanalyzer mikrokapilláris gélelektroforézis rendszer G2943CA 2100 Bioanalyzer system forgalmazó: Kromat Kft. 1112 Budapest Péterhegyi u. 98. t:36 (1) 248-2110 www.kromat.hu bio@kromat.hu

Részletesebben

EM4028 PCI 10/100/1000 MBPS HÁLÓZATI ADAPTER

EM4028 PCI 10/100/1000 MBPS HÁLÓZATI ADAPTER EM4028 PCI 10/100/1000 MBPS HÁLÓZATI ADAPTER 2 MAGYAR EM4028 - PCI 10/100/1000 MBPS HÁLÓZATI ADAPTER Tartalomjegyzék 1.0 Bevezetés... 2 1.1 A csomag tartalma... 2 1.2 Mielőtt elkezdené... 2 2.0 A hardver

Részletesebben

Felhasználói útmutató CVR mobil kliens, ios rendszerhez.

Felhasználói útmutató CVR mobil kliens, ios rendszerhez. Felhasználói útmutató CVR mobil kliens, ios rendszerhez. Működési feltételek A felhasználói útmutató ios V7.0.4 verziószámú operációs rendszer felhasználásával készült. Az applikáció telepítése 1. Az App

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP DOMESTOS FEHÉRÍTŐ, FEHÉRÍTŐ ÉS FERTŐTLENÍTŐ HATÁSÚ TISZTÍTÓSZER

BIZTONSÁGI ADATLAP DOMESTOS FEHÉRÍTŐ, FEHÉRÍTŐ ÉS FERTŐTLENÍTŐ HATÁSÚ TISZTÍTÓSZER BIZTONSÁGI ADATLAP DOMESTOS FEHÉRÍTŐ, FEHÉRÍTŐ ÉS FERTŐTLENÍTŐ HATÁSÚ TISZTÍTÓSZER 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA A KÉSZÍTMÉNY NEVE TERMÉKSZÁM 8183808/25.05.05 A KÉSZÍTMÉNY

Részletesebben

RACUMIN-B PATKÁNYIRTÓSZER

RACUMIN-B PATKÁNYIRTÓSZER BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP RACUMIN-B 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: felhasználásra kész rágcsálóirtó csalétek

Részletesebben

RACUMIN-B RÁGCSÁLÓIRTÓ POROZÓSZER

RACUMIN-B RÁGCSÁLÓIRTÓ POROZÓSZER BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP RACUMIN-B RÁGCSÁLÓIRTÓ POROZÓSZER 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: felhasználásra

Részletesebben

Mi a CLP? A CLP a vegyi anyagok és keverékek osztályozási, címkézési és csomagolási szabályozása.

Mi a CLP? A CLP a vegyi anyagok és keverékek osztályozási, címkézési és csomagolási szabályozása. Mi a CLP? A CLP a vegyi anyagok és keverékek osztályozási, címkézési és csomagolási szabályozása. Az ENSZ vegyszerekre vonatkozó Globálisan Harmonizált Rendszerének (UN-GHS) európai bevezetése. A REACH

Részletesebben

A kvantitatív PCR alkalmazhatósága a fertőző bronchitis vakcinák hatékonysági vizsgálatában. Derzsy Napok, Sárvár, 2011 Június 2-3.

A kvantitatív PCR alkalmazhatósága a fertőző bronchitis vakcinák hatékonysági vizsgálatában. Derzsy Napok, Sárvár, 2011 Június 2-3. A kvantitatív PCR alkalmazhatósága a fertőző bronchitis vakcinák hatékonysági vizsgálatában Pénzes Zoltán PhD, Soós Pál PhD, Nógrády Noémi PhD, Varga Mária, Jorge Chacón PhD, Zolnai Anna PhD, Nagy Zoltán

Részletesebben

Bluetooth Software frissítés leírása Windows 7 rendszerhez IVE-W530BT

Bluetooth Software frissítés leírása Windows 7 rendszerhez IVE-W530BT Bluetooth Software frissítés leírása Windows 7 rendszerhez IVE-W530BT 1 Bevezetés Ez a kézikönyv leírja a szükséges lépéseket a fejegység Bluetooth firmware frissítéséről. Olvassa el az összes figyelmeztetést

Részletesebben

cobas 4800 HPV Test IN VITRO DIAGNOSZTIKAI CÉLRA.

cobas 4800 HPV Test IN VITRO DIAGNOSZTIKAI CÉLRA. cobas 4800 HPV Test IN VITRO DIAGNOSZTIKAI CÉLRA. cobas 4800 System Sample Preparation Kit c4800 SMPL PREP 960 Tests P/N: 05235804190 240 Tests P/N: 05235782190 cobas 4800 HPV Amplification/Detection Kit

Részletesebben

Biztonsági adatlap. Az 1907/2006/EC irányelv szerint. kiadás dátuma: 2008. május 08. felülír minden korábbi kiadást CHESS 50 WG

Biztonsági adatlap. Az 1907/2006/EC irányelv szerint. kiadás dátuma: 2008. május 08. felülír minden korábbi kiadást CHESS 50 WG 1. A termék/készítmény és az adatszolgáltató cég azonosítása A termék/készítmény azonosítása A termék elnevezése: Formuláció kód: Felhasználási terület: Rovarölő szer A cég azonosítása Cég Syngenta Crop

Részletesebben

Öntősablon Szett összeállításához HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ REF. NR: 001

Öntősablon Szett összeállításához HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ REF. NR: 001 Öntősablon Szett összeállításához HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Elsner Kft. 1 / 14 Tartalomjegyzék 1. ÖSSZEÁLLÍTÁS KÉPEKKEL ILLUSZTRÁLVA... 3 2. ÁLTALÁNOS UTASÍTÁSOK... 12 a. Termékleírás... 12 b. Alapanyag... 12

Részletesebben

Fagyasztás, felolvasztás, preparálás hatása a humán DNS fragmentáltságára. Nagy Melinda. MART VII. kongresszusa Sümeg,

Fagyasztás, felolvasztás, preparálás hatása a humán DNS fragmentáltságára. Nagy Melinda. MART VII. kongresszusa Sümeg, Fagyasztás, felolvasztás, preparálás hatása a humán DNS fragmentáltságára Nagy Melinda MART VII. kongresszusa Sümeg, 215.5.8-9 Bevezetés Intézetünk egyik feladata a férfi infertilitás alapos kivizsgálása,

Részletesebben

Hardver üzembe helyezési útmutató

Hardver üzembe helyezési útmutató Kicsomagolás 1. lépés Távolítsa el az összes védő elemet. 2. lépés Lassan csukja le a lapolvasó egységet. Figyelem!; a személyi sérülések elkerülése érdekében pontosan az ábrán bemutatott módon végezze

Részletesebben

: IMMOIL-F30CC. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás. 1.1.

: IMMOIL-F30CC. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás. 1.1. Kibocsátási dátum: Felülvizsgálat dátuma: : Verzió: 1.0 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Az anyag/készítmény neve Modell neve : Microscopes-Immersion

Részletesebben

Biztonsági adatlap. Az 1907/2006/EC irányelv szerint

Biztonsági adatlap. Az 1907/2006/EC irányelv szerint 1. A termék/készítmény és az adatszolgáltató cég azonosítása 1.1 A termék/készítmény azonosítása Syngenta márkanév Formulációs kód 1.2 Felhasználási terület Rovarölő szer 1.3. A cég azonosítása Cég Syngenta

Részletesebben

ProbeTec ET Chlamydia trachomatis Amplified DNA Assay

ProbeTec ET Chlamydia trachomatis Amplified DNA Assay B HASZNÁLATI JAVASLAT ProbeTec ET Chlamydia trachomatis Amplified DNA Assay A BD ProbeTec ET Chlamydia trachomatis (CT) Amplified DNA Assay a BD ProbeTec ET System-mel együtt használva, a Strand Displacement

Részletesebben

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT B HANGYAIRTÓ POROZÓ 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE 2. ÖSSZETÉTEL

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT B HANGYAIRTÓ POROZÓ 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE 2. ÖSSZETÉTEL BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT B HANGYAIRTÓ POROZÓ 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: A készítmény megnevezése:

Részletesebben

A B C D. 2 Telepítse a meghajtóprogramot. 3 Nincs szükség semmilyen lépésre 4 MD-3100 USB ADSL MODEM. Termékismertetõ

A B C D. 2 Telepítse a meghajtóprogramot. 3 Nincs szükség semmilyen lépésre 4 MD-3100 USB ADSL MODEM. Termékismertetõ MD-300 USB ADSL MODEM Termékismertetõ A. Tápfeszültség kijelzõ (be: USB-hez csatlakoztatva és a PC be van kapcsolva / ki: nincs csatlakoztatva vagy a PC ki van kapcsolva. B. ADSL LINK jelzõfény (villog:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP CIF POWER CREAM KONYHAI TISZTITÓSZER

BIZTONSÁGI ADATLAP CIF POWER CREAM KONYHAI TISZTITÓSZER Készítés dátuma: 2013.09.06. BIZTONSÁGI ADATLAP Cif Power Cream Konyhai 1.VEGYI ANYAG NEVE BIZTONSÁGI ADATLAP CIF POWER CREAM KONYHAI TISZTITÓSZER A Készitmény Neve A Készitmény Felhasználása Gyártó Forgalmazó

Részletesebben

PROGENSA PCA3 Assay. Az eljárás alapelvei

PROGENSA PCA3 Assay. Az eljárás alapelvei In Vitro diagnosztikai alkalmazásra. Csak USA-ba történõ export esetén Tervezett felhasználás... 1 A teszt összefoglalása és magyarázata... 1 Az eljárás alapelvei... 1 Reagensek... 1 Anyagok... 3 Figyelmeztetések

Részletesebben

SZÉRUM KOLESZTERIN ÉS TRIGLICERID MEGHATÁROZÁS

SZÉRUM KOLESZTERIN ÉS TRIGLICERID MEGHATÁROZÁS SZÉRUM KOLESZTERIN ÉS TRIGLICERID MEGHATÁROZÁS A koleszterin, a koleszterin észterek, triacilglicerolok vízben oldhatatlan vegyületek. E lipidek a májból történő szintézist, és/vagy táplálék abszorpciót

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP LIQUID OXYGEN Oldalszám: 1

BIZTONSÁGI ADATLAP LIQUID OXYGEN Oldalszám: 1 Oldalszám: 1 Összeállítás dátuma: 12/11/2014 Felülvizsgálat: 28/11/2014 Verziószám: 1HU 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék neve: CAS szám:

Részletesebben

Biztonsági adatlap. Az 1907/2006/EC irányelv szerint. kiadás dátuma: 2009. szeptember 13. felülír minden korábbi kiadást

Biztonsági adatlap. Az 1907/2006/EC irányelv szerint. kiadás dátuma: 2009. szeptember 13. felülír minden korábbi kiadást 1. A termék/készítmény és az adatszolgáltató cég azonosítása A termék/készítmény azonosítása Syngenta márkanév Formulációs kód Felhasználási terület A cég azonosítása Cég Gyomirtó szer Syngenta Crop Protection

Részletesebben