Még többet TÜKÖR ÁLTAL. Keresztény képmeditáció 2. Szász Ilma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Még többet TÜKÖR ÁLTAL. Keresztény képmeditáció 2. Szász Ilma"

Átírás

1 Még többet TÜKÖR ÁLTAL Keresztény képmeditáció 2. Szász Ilma 1

2 Fra Angelico: Jézus megkeresztelkedése a Jordánban A borítón Fra Angelico: Feltámadás című képe látható 2

3 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...4 I. LEGYEN VILÁGOSSÁG, AMI A SÖTÉTSÉGBEN VILÁGÍT...6 Teremtés és bűneset...6 II. KATAKLIZMÁK ÉS MEGHIÚSULT TERVEK...11 Az Özönvíz és a bábeli nyelvzavar...11 III. ÁBRAHÁM, A HÍVŐK ATYJA, ISTEN BARÁTJA...16 IV. JÁKÓB LAJTORJÁJA ÉS HARCA AZ ANGYALLAL...21 V. AZ ÉGŐ CSIPKEBOKOR ÉS A TÖRVÉNY KŐTÁBLÁI: MÓZES...26 VI. MEDDIG SÁNTIKÁLTOK MÉG KÉTFELÉ?...32 Illés próféta missziója...32 VII. ISTEN TRÓNSZEKERE ÉS ISTEN VÁROSÁNAK TEMPLOMA...38 Ezékiel próféta látomásai...38 VIII. DÁNIEL, A KEDVELT FÉRFIÚ, AKINEK MEGJELENIK AZ EMBERFIA...45 IX. VIGYÁZÓ MIT MONDASZ AZ ÉJSZAKÁRÓL?...51 Ézsaiás, Jeremiás és a kispróféták élményei és jóslatai...51 Nekünk szóló prófétai üzenetek...58 X. AZ ÚR ÉNNÉKEM ŐRIZŐ PÁSZTOROM...62 A zsoltáros Dávid...62 XI. CSENDES ÉJ, SZENTSÉGES ÉJ...69 XII. KERESZTÚTON - A GYŐZEDELMES...75 XIII. PÜNKÖSDÖLŐ...83 XIV. ISTEN ORSZÁGÁNAK CSODATÜKRE: A HEGYIBESZÉD...89 XV. URAM, HOGY LÁSSAK!...95 Bartímeus meggyógyítása...95 XVI. ÉS Ő FOKRÓL-FOKRA ÁTALAKÍT MINKET AZ Ő DICSŐSÉGES TESTÉNEK HASONLATOSSÁGÁRA...99 A Megdicsőülés hegyén...99 XVII. LÁTOM JÉZUS PÉLDÁJÁBÓL, MI LEHET A HOLTAK PORÁBÓL?! A feltámadás XVIII. LEHULLANAK A PECSÉTEK A Jelenések Könyve FÜGGELÉK A képek ismert alkotóiról

4 BEVEZETÉS BEVEZETÉS TÜKÖR ÁLTAL című könyvecském előtanulmányában részletesen ismertetem az imaginációs meditáció, s ezenbelül a keresztény képmeditáció jellegzetességeit, hasznát, korlátait, végrehajtásának technikáját. Itt csak a konkrét gyakorlati utasításokat ismétlem meg: Olvassuk el a megfelelő bibliai részt! Imában kérjünk segítséget a meditációhoz! Megfelelő zene mellett testünket lazítsuk el! Nézzük meg a kép minden részletét, amíg behunyt szemmel jól fel tudjuk idézni! Majd engedjük, hogy a kép megelevenedjék, változzék, alakuljanak ki benne történések! Pergessük az eseményeket belső látásunk előtt, mint egy filmet! Majd mi magunk is lépjünk be a kép színterébe, eseménysorába, esetleg úgy, hogy azonosulunk a kép egyik szereplőjével! Párbeszédekbe is bonyolódhatunk. Ha Krisztus jelen van a képen összpontosítsunk rá, próbáljuk felfogni az Ő valóságát, milyenségét, erejét, szeretetét. Tíz-húsz percig maradjunk ebben az állapotban, ha valami nagyon megragadott, akkor tovább is. Majd nyissuk ki a szemünket, tekintsük át, foglaljuk össze főbb élményeinket és mondjunk köszönetet az üzenetekért. Az elmélyült meditálók meditációs naplóikban örökítik meg élményeiket, sugallataikat, megőrzik, gazdag ajándékaik tárházát. Ezzel további meditációik elmélyülését is elősegítik. Meditációs naplók készítésére ösztönzünk minden fejezet végén néhány - a teljesség igénye nélkül - felvetett szemponttal. Reméljük, lesznek, akikben kiegészülnek a szempontok, s megelevenednek a válaszok. A TÜKÖR ÁLTAL c. könyvecskére kapott kedvező visszajelzések hatására indíttatást éreztem, hogy a Biblia "csúcsjeleneteit" ("csillagóráit, vezérfényeit") végigkövessem ezzel a módszerrel, hogy ráláthassunk: az Írások hogyan készítik elő a Kegyelem korát és hogyan mutatják azt be. Ha a jelen meditációsort kiegészítjük az előző könyvecskében közöltekkel (Ábrahám Istenélménye Mamré-tölgyesében, Mária találkozása Erzsébettel, Miatyánk meditáció flüei Miklós mandalája segítségével, a kenyérszaporítás és vízenjárás csodái, Lázár feltámasztása, a találkozások közül a szamáriai asszony jelenete, a példabeszédek közül pedig a Tékozló fiú hazatérése), akkor nagyon átfogó bibliaismerethez juthatunk. Jelen kötetkében ugyanis az Őstörténetből érintjük a Teremtést-és-Bűnesetet, a Vízözönt-és-Bábelt, a nagy Istenélményeket (Ábrahámét, Jákóbét, Mózesét, Illését, Ezékielét, Dánielét, Ézsaiás és Jeremiás elhívását), kitérünk a történelmi és messiási próféciákra (Dániel, Ézsaiás) és végül zsoltármeditációkkal zárjuk ószövetségi elmélkedéseinket. Az Újszövetség átélését a 3 nagy keresztény ünneppel: Karácsony, Húsvét, Pünkösddel kezdjük. Jézus tanításait a Hegyibeszéd meditációjával igyekszünk összegezni. Meditálunk Jézus egy gyógyító csodáján, a vak Bartímeus látóvá tételén is. Dicsőségét Transzfigurációjának és Feltámadásának átelmélkedése révén közelítjük meg. A Feltámadás számunkra is nyújtott ígéretét kiegészítjük a Mennybemenetelével, az Apokalipszis Mennyei Jeruzsálemének megélésével. Az Apokalipszis megelevenítésével a Világteremtéssel kezdődő hatalmas ciklus lezárására is kísérletet teszünk. Nem bátorkod4

5 BEVEZETÉS tam hozzányúlni az Énekek éneke gyönyörű szerelmi költeményéhez, az ugyanis a misztikusok nagy, tudatváltó élményében nyer szakrális értelmezést. (pl. Aquinói Tamás, Keresztes Szent János halálakor). Sajnos nem vagyok méltó, hogy ezt a témát érinthessem. A démonűzés komoly témájával sem foglalkoztam, nehogy véletlenül úgy járjunk, mint Szkéva fiai (lásd ApCsel 19: 13-16)! A végső, abszolút Istenség minősége pedig nem igazán bibliai téma. Megjelenik az üveg- vagy kristálytengerben, az "Isten minden mindenben" kifejezésben, az élményben, hogy "benne élünk, mozgunk és vagyunk", de e forma- és személyfölöttivel való identifikációhoz nem vezet el a Szentírás. Az a minőség az evilági élettel már nehezen összeegyeztethető, úgyhogy a Biblia csak az Istennel való egység megdicsőült formavilágához vezeti el olvasói széles táborát. Isten azután, akit akar belemerít a végső állapotba. Erről a misztikusok (többek között Eckhart mester, Folignoi Angéla, Angelus Silesius) írásai tanítanak minket1. Mivel a végső eredetben eltűnik a forma és kép, ez a minőség meg is haladja könyvünk témakörét. A témábavágó bő lehetőségek közül viszont a Biblia közismert történelmi eseményei helyett a hangsúlyt inkább a spirituális üzenetekre helyeztem. A könyvecske elsősorban a személyes elmélyülés céljait szolgálja. Felnőtt hittan-, vagy lelkigyakorlatos segédkönyvnek is tekinthető ez a próbálkozás. Kívánom, hogy sokaknak okozzon annyi vagy még több megelevenítő élményt e gyakorlatsor, mint amennyit elkészítése közben nekem okozott. Hálásan köszönök minden inspirációt, amelyet ezirányban mások által, vagy bensőmön keresztül kaptam. 1 Eckhart mester legjellemzőbb tanításai erről a témakörről megtalálhatók Az Élő Fény Árnyéka című könyvem oldalán. 5

6 I. LEGYEN VILÁGOSSÁG, AMI A SÖTÉTSÉGBEN VILÁGÍT I. LEGYEN VILÁGOSSÁG, AMI A SÖTÉTSÉGBEN VILÁGÍT Teremtés és bűneset 1Móz 1-3 Jn 1: 5 Péld 8: Nincsen értéktelen, nincs mi elveszhetne, Istenben Istenként van minden teremtve. Játszik az Istenség, önmagával játszva, Akarata teremt, a Lét: festővászna. A teremtett világ csak Istenben egész, Mert bár széthullik is, Őbenne el nem vész. /Angelus Silesius/ Sötétség honol a mélység vizein, de felettem a Lélek lebeg. Szólnod kell, hogy visszhangod legyek, Érintened kell, hogy képmásod legyek, Törvényedre van szükségem, hogy fényed lényem beragyogja, Legyen este és reggel, az első nap, újra. /Visky András után: Mit adhatnék?/ A lélek odajut, ahol otthon van, A mennyet pokollá, mennyé a poklot, Maga teszi magának. /Milton: Az elveszett Paradicsom/ Hallom, ahogy lelkemben lépked, S az ő bús "Ádám,hol vagy?" - ára Felelnek hangos szívverések.. /Ady: "Ádám, hol vagy?"/ 6

7 I. LEGYEN VILÁGOSSÁG, AMI A SÖTÉTSÉGBEN VILÁGÍT Bingeni Hildegard: Teremtés Bingeni Hildegard: Ádám bukása 7

8 I. LEGYEN VILÁGOSSÁG, AMI A SÖTÉTSÉGBEN VILÁGÍT A "rajnai szibilla", a "teuton prófétanő" két nagy látomása segít megértenünk a bibliai őstörténet tömör közléseit. Hildegard Teremtés látomása átíveli, egybefogja az Ószövetség és Újszövetség üzeneteit. A kép tanúsága szerint a hat nap indulásakor már volt sötétség, amiben arany és fehér csillagok is megjelentek. Hildegard értelmezi is a látomását: Lucifer ősbukása hozta létre ezt az állapotot, aki be akarta népesíteni azt a sötétséget (= alacsony tudatszintet, az ősanyagot), amit Isten csak háttérként akart megtartani. E bukott lény ott akarta trónját felállítani, "az Örökkévalóval szemben". Erre válaszként a szentháromságos Egyisten fehér, atyai minősége, fenséges áttetszősége, mintegy teremtő ujj, behatol a sötétségbe és átrendezi azt, hogy visszavezető utat alakítson ki. Az első "napon" az Ő világosságát viszi a sötétségbe, nemcsak, mint elvont szellemi tudatosságot, hanem - a kis, kerek kép tanusága szerint - személyes, tiszta angyali lényekként is. És látta, hogy ez jó. Az első és második nap között azonban ismét baj történik: e lények egyrészét a sötét közeg befolyásolja. Ezért a felsőbb és alsóbb minőségeket szét kell válassza az Úr. "Lőn második nap". Az egyetlen, ami után nem hangzik el, hogy: Látta az Úr, hogy jó. Ez csak kényszerlépés volt, hogy a további "napok" jó eshetőségeit lehetővé tegye. És a harmadik napon megteremti a növények által jelképezett - Életet. Negyedik napon a mi Naprendszerünket, ötödik napon a tengeri és levegőbeli élőlényeket, hatodik napon pedig a szárazföldi állatokat, és vörös agyagból- az embert! Azt is megláthatjuk, hogy eredetileg az embert nem itt a földön teremtette meg, hanem égi emberként a sötétség szintje felett, ahol egy "ártatlan" fehér liliom közvetítésével érezhette Isten édes illatát. (Az arkangyali minőség csendje, nyugalma, hatalmas életereje szokott megjelenni Hildegardnak növény szimbólumként). Az égi ember azért került a vörös agyag tömlöcébe, mert belezuhant, beletántorgott a nagy feketeségbe. Itt az összeaszás és megöregedés, sőt mint a kör alján láthatjuk - a halál lesz osztályrészévé. De újabb kegyelmi mozzanat jön: a sötétségmentes közegből, Mária méhéből, - ami a kép alsó felénél feltűnik - kiemelkedik a Megváltó, és szellemi, aranyló kiáradásaival felfogja a mélybezuhanó Ádámot, a fizikai testet öltött emberiséget. Hildegard Ádám bukása c. látomásában az előbbi látomás jobboldali részletét, az égi ember bűnbeesését fejti ki jobban. Eredetileg a levegő és a csillagos-ég fölötti "harmadik menny" fényességében volt a lakása. Tevékeny, férfi-jellegű részéhez egy olyan befogadó női része csatlakozik, ami a hildegardi szimbológia kagylóalakját, a Szentlelket mintázza. Ebben a részében ragyogó szellemi minőségeket: "csillagokat" fog fel és épít magába. Mint a másik képen láthattuk a mellette levő virágok: arkangyalok közvetítésével magára az Istenre is ráhangolódhatna. De ő a sötétség kísértő kígyója felé fordul és lezuhan a tüzes-sötét mélységbe. Ő akarta eldönteni, hogy mi számára a jó, és ily módon a dualitás, a szétszakadás, az ellentétek Istentől elszakadt, kínzó világát választotta. Az égi ember, az első Ádám teremtése még nem oldotta meg a visszarendeződést, azt majd csak a második Ádám önkéntes alászállása hozza létre. A teremtés történetének hagyományát írásba csak a babiloni fogság után fog8

9 I. LEGYEN VILÁGOSSÁG, AMI A SÖTÉTSÉGBEN VILÁGÍT lalták a zsidó szent iratok szerzői. A visszatértek közt ekkor már rendíthetetlenül élt az Egyistenhit, sőt a messiási váradalom is. Így nem csodálkozhatunk, hogy bár a hatnapos teremtés történet követi a mezopotámiai mítoszokat, annak a teremtés drámájában résztvevő alsóbb istenei nem jelennek meg a színen. Csak a héber tohu, tehom, tehomot szavak emlékeztetnek Tiámátra, a mezopotámiai mítoszok sötét ősanyjára, akinek testét szabdalta világokká Marduk, a főisten fia. Utóbbi egyben az értelem ura, aki az embert - nem saját lehelletéből - hanem a Hold véréből (=elfolyó energiáiból) és agyagból (=fizikai anyagból) teremtette meg. A bibliai leírásban közvetlenül a bűneset után rögtön megjelenik az ősevangélium, Isten megváltó ígérete, üdvterve, miszerint az Asszony utódja a kígyó utódjának fejét eltapossa, bárhogy fogja is az a sarkát mardosni. Ezzel Mózes I. könyve azonnal hozzákapcsolódik a Biblia összes további közlendőjéhez, hogy végül az utolsó, a Jelenések könyvében kerüljön látványos kifejtésre a kibontakozás. E közlés külön érdekessége Mária jelentőségének hangsúlyozása, ui. nem egyszerűen az ember, vagy a férfi utódja, magva a Megváltó, hanem az asszonynak szól a vigasztalás. A megváltás ígérete nagyobb jelentőségű, mint a demítizált mítosz következetes monoteizmusa. Egyébként a bibliai teremtéstörténet az Istent gyakran antropomorf módon írja le. Mint a nagy zsidó filozófus, Philo írja, ez csak "spirituális allegória", emelkedjünk ezen felül. Szerinte Isten képére és hasonlatosságára való teremtetésünk is úgy értendő, hogy intellektusunk hasonlít az övére, és ezáltal fel tudjuk Őt ismerni. (Ugyanakkor viszont értsük meg azt is, hogy a majd testetöltendő Emberfia rendelkezik adottságaink legmagasabb szintjeivel, ilyen értelemben gondolhatunk szájára, kezére, lehelletére). Az ún. progresszív kreacionizmus (=folyamatos teremtés) irányzata a mai tudomány időszemléletével igyekszik a teremtés napjait egyeztetni. 1. nap: a Nagy Bumm, 15 milliárd éve. 2.nap: A Világegyetem tágulása, szubatomikus, majd atomikus részecskék kialakulása. 3. nap: Galaxisképződés. 4.nap: A mi Naprendszerünk kialakulása, 5 millárd éve. 5.nap: Az élet kialakulása az óceánban 1 milliárd éve, majd vízi és szárnyas élőlények kifejlődése. 6.nap: Szárazföldi állatok kialakulása, 1 millió éve, és az ember kialakulása 1/4 millió éve. Minderre azt mondanám: az ilyen elméletek elménk kíváncsiságának kielégítésére szolgálnak. Lehet, hogy a "Nagy Bumm" teóriát majd felváltja egy másik, sőt lehet,- az első látomás alapján hogy a Nagy bumm már csak az ősbukást jelzi. Arra a kérdésre, hogy mi volt a Teremtés előtt annak tér és időfölöttségében, Luther Mártonnal együtt azt felelném: értelmetlen lenne, ha az emberi elme megpróbálna választ adni. Azt viszont jó lenne tudatosítanunk, hogy minden Istenből ered, hogy végül majd Isten lesz minden mindenben, s hogy addig is benne élünk, mozgunk és vagyunk, valamint hogy Jézus kijelentette: "Az én Atyám mind a mai napig munkálkodik, és én is munkálkodom". Minden pillanatban megtörténik a teremtés csodája, próbáljunk erre ráhangolódni! Végső eredetünk felfogása a misztikus élmény egyik fő útja. (A másik a szívünkből induló "tüzes szekéren" történő visszaemelkedés Istenhez, amire majd visszatérünk Illés próféta kapcsán). Közelít9

10 I. LEGYEN VILÁGOSSÁG, AMI A SÖTÉTSÉGBEN VILÁGÍT sük meg minél gyakrabban - felemelkedésben és visszaszállásban - a Mi Atyánkat, aki egyszerre van fent a 3. mennyekben és bent a szívünk legmélyének rejtekén! Szempontok a meditációs naplóhoz A Sophia (Bölcsesség)-misztika szentírási alapja a Péld. 8: 22-32, a Bölcsesség dícsérete: "Az ÚR útjának kezdetén alkotott engem, művei előtt réges-régen. Az ősidőben formált engem, kezdetben Még amikor a mélység (tehomot) nem létezett (ain), akkor fogantam meg. Amikor megteremtette a mennyországot, jelen voltam. Mellette voltam, mint kedvence, és gyönyörűsége voltam,. Színe előtt játszadoztam. Boldogok, akik megőrzik útjaimat! "1 Béky Gellért atya figyelmeztet rá, hogy Jézus, amikor a gyermekek játékát felidézi, mindjárt utal az Emberfia bölcsességére is (Mt 11: 16-18) El tudom fogadni ezeket a szavakat, mint az őseredeti teremtés "bölcs játék" mivoltának jellemzőit? Hiszem-e, hogy a történelem nem véletlenek halmaza, hanem üdvtörténet? Üzen valamit számomra, hogy a Világ teremtése Elohim, az égi ember teremtése Jahve nevéhez fűzödik a bibliai teremtéstörténetben? Fel tudom-e fogni, hogy ha Krisztus az Emberfia, az Egyetemes Ember, akkor Atyja az összes (a Naprendszerünk, a Tejút, a többi, mintegy 75 millió galaxis és ami még efölött van) személyes szellemi lényének teremtője, s ugyanakkor egy a Krisztussal? Tudatában vagyok-e "magas" eredetemnek? Érzékelem-e a Messiás "tohu-va-bohu"-ból, a sötét ürességből kiemelő erejét? Felfogom azt, hogy Isten nemcsak teremtette a világot, hanem benne is van minden részében, hogy semmi nem létezik nélküle? Melyik alábbi mondás áll közelebb hozzám? 1. Csak egy tökéletes lehet. Ez az eredet: Isten. A megvalósulásba szükségszerűen vegyül tökéletlenség, ezért a Világ tökéletlen. 2. Isten tökéletes, Ő tökéletes világot teremtett. Mi tettük tökéletlenné. (Már most átláthatnánk tökéletességét). Hallom szívemben Isten "Ádám, hol vagy"-át? Hol vagyok??? 1 Vesd össze: Sír. 24:3 "Kiléptem a Legmagasztosabb szájából, fenn a magasban felvertem sátrama, a mennyországot körbejártam, eljutottam a mélységekig is." 10

11 II. KATAKLIZMÁK ÉS MEGHIÚSULT TERVEK II. KATAKLIZMÁK ÉS MEGHIÚSULT TERVEK Az Özönvíz és a bábeli nyelvzavar 1Móz 4:16-9: 17 1Móz 11: 1-9 Mint galamb, ki Noé bárkájából repült, Nagy vízözön miatt meg bárkára került... Szintén úgy most lelkem ő nagy ínségében Rád szállott hitében. /Balassi Bálint: Segéll meg engem édes Istenem/ Ó, jaj az út lélektől lélekig! Küldözzük a szem csüggedt sugarát S köztünk a roppant, jeges űr lakik. /Tóth Árpád: Lélektől lélekig/ 11

12 II. KATAKLIZMÁK ÉS MEGHIÚSULT TERVEK Tom DuBois: Ígéret Id. Pieter Brueghel: Bábel tornya 12

13 II. KATAKLIZMÁK ÉS MEGHIÚSULT TERVEK A Noé bárkája kép első pillantásra egy szűk területre összezsúfolt, nyüzsgő állatkertnek tűnik. Nem csoda, hiszen a történet szerint - minden állatból kell legyen rajta egy pár, a tisztákból esetleg hét pár is. Mindehhez nyolc ember társul, Noé szűk családja:felesége, 3 fia és 3 menye. Szétszóródva látjuk őket az állatsereglet között. S belerémülünk, ha meggondoljuk, hogy ez az állapot megközelítőleg egy évig tartott a történet szerint. Bizony egy kataklizmából még megmenekülni sem kéjmámor! Noé alakja a középpontban áll. Örömhírt közöl a többiekkel. Mindenki figyel, még az elefánt is nagy vidáman emeli meg ormányát, talán trombitál is. Mert visszatérőben van a galamb egy olajággal a csőrében. Zöldell már odakinn növény, ez az ág és levél hirdeti, hogy az élet örök, most is tovább folytatódik. És feltisztultak a felhők, sőt megjelent az Úr emberiséggel kötött szövetségének jele: a szivárvány. Az emberiség mintegy 200 özönvíz mondája közül csak Noé történetében jelenik meg a szivárvány, mint a szövetség jele. Mélyüljünk hát el e szimbólum jelentésrétegeiben! Keletkezési ideje szempontjából szivárvány akkor jön létre, amikor a Nap visszatér, újra kisüt, a sötétséget áttöri fényével. A színeinek hetes száma sokrétű érzésvilágot jelez, a zöld központi helyzete az életre, a reményre biztat. Az ív, vagy híd alak kapcsolatot jelképez ég és föld, Isten és Világ között. A látóhatár átölelése mindent átfogó voltát jelzi, azt, hogy ez a szövetség az egész élővilágra és az emberiségre kiterjed. Ha alakját képzeletben teljes körré egészítjük ki, akkor átérezzük, hogy a láthatatlan világgal együtt az isteni tökéletesség üzenetét közvetíti a mi felfogóképességünk számára. A Biblia egyik specifikuma a vallások között a bűnbeesés és a bűnösség erős tudatosítása (vagyis az aktív ember akaratának szembeállítása az Istanével). Mivel Jézus azt mondja, hogy a következő világkatasztrófa előtt is minden úgy lesz, mint Noé napjaiban volt (Mt 24: 37), a népek egyetemes ítéletének az Özönvíz csak előképe, ízelítője. Érdemes hát megfontolnunk, hogy mi jellemezte Káin nemzetségének eluralkodóvá váló életvezetését, ami a büntető Özönvízhez, pusztulásukhoz vezetett. Erich Sauer nyomán ezt a következőképpen összegezhetnénk: Isten Káint arra ítélte, hogy vándorló és bujdosó legyen, de ő szembeszegült ezzel a vezekléssel, és állandó települést, várost alapított. Jellemző ennek az emberalkotta városnak a neve is: "Hánok" (=felavatás), vagyis új kezdet, minden eddigi újjáalkotása, fejlődés Isten tervének keresztezésével. A kainizmus tehát az Istentől való elidegenedés, a mennytől való elszakadás, a hazug látszat-vallásosság, a gőg és lázadás szelleme, a felebarát elleni agresszió. Különösképpen a kaini kultúrvilág rejti magában a kritikus végidők világhelyzetének csíraszerű mintaképét. Mik is történtek Kain nemzetségében? Először is gyors előmenetel a technika és művészetek terén. Káin elindította a városépítést, Jábál a nomádkultúrát. Tubálkain, a kovács, a fémművesség atyja lett, Jubál, a "hullámzó" a zene megteremtője. Ez utóbbi a hetedik utód Lámek fia volt. Létrehozták tehát a mesterségek gyakorlóit, a harcosokat és a szellemi munkásokat. A termelők az élet anyagi oldalához, a harcosok az élet durva oldalához kapcsolódtak. És a művészet? Már maga Lámek szerzett diadaléneket a kard felta13

14 II. KATAKLIZMÁK ÉS MEGHIÚSULT TERVEK lálása alkalmából (1Móz 4: 23-24). A kainiták története gyilkossággal kezdődött és gyilkossági énekbe torkollott: "Meggyilkoltam megsebzőmet, gyermeket is, ha megüt, Ha hétszeres a bosszú Káinért, Hetvenhétszeres az Lámekért" További sajátosság a népesség erős szaporodása. (Káin öregkorában már várost tud alapítani.) Káin nemzetségi táblázata három asszony nevét említi, visszafogottabb testvérének, Sétnek a nemzetségi listája egyetlen egyet sem. Milyenek voltak ezek a jelentős, említésre méltó kainíta asszonyok? Háda (neve ékszer vagy szépség), Cilla /az "árnyékos", talán gazdag, őt beárnyékoló hajzata miatt) és Nahama (a vonzó). Nyilván a külső szépséget és az érzéki adottságot becsülték bennük. Lámek maga a többnejűség első képviselője lett. Isten küldötteit viszont visszautasították, nem hittek sem Énoknak, sem a sétita Lámeknek, sem Noénak. A hetedik generációban a zene, társaság, bőség és pompa túlharsogott mindent. A magányosság átka városi életté, az állhatatlanság átka utazási, vándorlási szenvedéllyé változott, a haragos indulat kiélését hősi bátorságnak nevezték el. Végül a teljességet jelző tizedik generációban az isteni türelem elfogyott. Vajon mi a hányadik generációnál tartunk? Egyébként az i.e év nagy vízszintemelkedésekor, amikor a jégkorszak végén az olvadó jég a tengerszintet erősen megemelte (s amihez esetleg még vulkánkitörés és meteoritbecsapódás okozta tengerár is társult) a süllyedő Atlantióceáni szigetekről az emberek valóban hajókkal menekültek. Az i.e körül Mezopotámia km2 én a Perzsa-öböl felől érkező tengerár és a Tigris-Eufratesz nagy árvizei okozta pusztításban pedig csak a magas hegyen épült, komoly téglafallal körülvett települések lakói menekültek meg, mintegy "bárkában". Ezek az emlékek megjelennek a sumir-akkád Gilgamesz-eposz Noéjának, Utnapistimnek a történetében is, az egymással vitázó politeista istenvilág önkényeként. A bibliai történet viszont az egyes ember, a népek és az egész emberiség történelmében munkálkodó Úristent jeleníti meg. A bűnt büntető, a bánkódó-bűnösön könyörülő, rettenetes és jóságos, élő Úristent, aki végül igazi bárkát küld majd a Megváltóban. A mezopotámiai özönvizek tapasztalatai arra sarkallták az ottani uralkodókat, hogy magas tornyokat, zikkuratokat építsenek menedékhelyül, - s egyben az elemek fölötti uralom jeleként. Brueghel 16. században készült képén a két sötét felhő szeptember 11. után menthetetlenül aktuális asszociációkat ébreszt! A képen ferde is ez a torony, dűlőfélben van, s egy része mintha nem is a stabilis szárazföldre, hanem a tengerre épülne. Méreteihez képest az emberi alakok egészen eltörpülnek. A szerpentinszerűen emelkedő épületszinteket elől és valószínűleg hátul is létrán lehet megközelíteni. A tetőn azonban már látszik, hogy összedől, ezt a tor14

15 II. KATAKLIZMÁK ÉS MEGHIÚSULT TERVEK nyot nem fogják befejezni a létrán közlekedők. Az ég haragját jelző sötét felhők már tornyosulnak körülötte. Mezopotámián mindig újabb és újabb népvándorlási hullámok sodortak át. Az esetleg sémita őslakókat váltották a sumérok, őket megint több, különböző nyelvű semita invázió követte, s megtelepedtek a jáfetida hettiták is. Fennmaradt olyan felirat, amelyet 17 nyelven írtak. A Babilonba hurcolt zsidóság a sok őslakó és a sok odahurcolt hadifogoly között valóban megtapasztalhatta a bábeli nyelvzavart. Bábel tornyának legendája szerint, aki feljebb állt, kérte a téglát, vagy habarcsot, aki lejjebb, az nem értette a kérést, tévedésből mást küldött fel. A fentiek dühükben ledobták a nemkívánt küldeményt, ami viszont lesodorta az emberteket az építményekről. Hullottak bizony az emberek ott is jócskán! És egyetértés nélkül nem lehet magas tornyot építeni! A zsidók babiloni fogságát követően Babilon központi tornyát is hamar rombolni kezdték a perzsák és médek. Nagy Sándor már csak a helyreállításán elmélkedhetett, de azt is feladta. Az egész zikkurat-építészet összeomlott. De a történetben nem a zikkuratok pusztulása és Mezopotámia soknyelvűsége az üzenet, hanem az, hogy az emberiség elfelejtette Isten nyelvét, elfelejtette, hogy hogyan kell egymás gondolatait, érzéseit megérteni, ezen teljesen felülkerekedett egy-egy szűk csoport önérvényesítése, hatalmaskodása. Az Őstörténet nagy időket átfogó élettartamait az emberek már régen elfelejtették, a Vízözön után már csak a földi születéstől a halálig terjedő életre figyeltek. Aztán egyre inkább csak a sajátjukra és szűk csoportjukra. Az ily módon motivált tevékenységeken azonban nincs Isten áldása, eredményei nem lehetnek tartósak, nem maradhatnak fenn. Önmagában a technikai fejlődés nem tudja megváltoztatni ezt a folyamatot. Csak a Szentlélek befogadása, nyelveken szólásának és nyelveken értésének adománya, Isten beszédének újbóli felfogása gyógyíthatja meg ezt az állapotot, úgy ahogy azt a pünkösdi történés 3000 emberrel be is bizonyította. Szempontok a meditációs naplóhoz Hogyan vélekedem korunk szelleméről és perspektíváiról? Van-e véleményem az egyéni és tömegkatasztrófák áldozatainak életértelméről? Mennyire értem az embereket, s ők mennyire értenek engem? Tapasztaltam-e már szabadulást összeomló intézményből, társulásból? 15

16 III. ÁBRAHÁM, A HÍVŐK ATYJA, ISTEN BARÁTJA III. ÁBRAHÁM, A HÍVŐK ATYJA, ISTEN BARÁTJA 1Móz Te rended ez így: legyen áldott, Parancsod, Uram: kit egy éj gyönyörén megöltem már, másodszor is én öljem meg, e gyermek Izsákot. Parancsod, Uram szentség nekem /de/ nyílik a mennyek boltja, éledez, örvend, zeng a szívem! Gödölyét küldtél a bokorra: minket fölemelni és áldozatul értünk ártatlan gödölye hull vergődve, a vérbe, pokolba. /Weöres Sándor: Ábrahám áldozása/ 16

17 III. ÁBRAHÁM, A HÍVŐK ATYJA, ISTEN BARÁTJA Ábrahám elhívása a bécsi Genesis sorozatból Rembrandt: Ábrahám feláldozza Izsákot 17

18 III. ÁBRAHÁM, A HÍVŐK ATYJA, ISTEN BARÁTJA Ábrahám első elhívásának és végső próbatételének képeit láthatjuk. Az első képen az ősz pátriárka baloldalt áll, lábai majdnem a földbe gyökereznek. Világa, mintegy vörös ködfüggönyként veszi körül, de, íme, előtte-fölötte megnyílik a csillagok sokaságával ékes, mélységes égbolt és ebből a hatalmas távlatból előrelendül Isten keze, útmutatóként a közvetlen jövőbe. "Menj el a földedről, atyád házából és rokonságod közül!" A kinyújtott kar erős kezének hüvelyk- és harmadik ujja az áldás gesztusában ér össze, az utasítás igéretet is rejt: utódot, országot, áldást másokra. Ábrahám félelme, fájdalma, kételyei árnyékként hosszan előrevetülnek a megjelölt, de ismeretlen útra. Két karját viszont az áldás felfogására szolgáló mozdulattal kulcsolja össze. A közrefogott térben már felismerhetjük "Ábrahám ölét", sok utód forrását, s a Paradicsom rejtekhelyét. Rembrandt remekén szinte megérezzük a felindult aggastyán reszketését. Egyik kezével még lefogja a megkötözött kezű, lábait engedelmesen összekulcsoló szép, ifjú Izsák arcát, a másikat viszont az ég küldöttje, az angyal fogja le, hogy az öregember kiejtse belőle megmarkolt kését. Ábrahám háta mögött még a Mórijja hegyet borító sötét felhők tornyosulnak, de az angyal fölött feltisztul az ég. Haja, intő keze, felemelt szárnya fényt sugároz a döbbenten fürkésző aggastyán fejére. Ez volt az a pillanat, amikor Ábrahám előre megláthatta Jézus napját??? A legenda szerint Ur városában (a hajdani sumir fővárosban) Ábrahám apja, Táré bálványok gyártásából élt. Ábrahám viszolygott tőlük, már gyerekkorában gyakran összetörte azokat. Amikor pedig felnőve a Hold-istennő zikkuratjának (lépcsős tornyának) építésében kellett volna résztvegyen, meghallotta Isten hangját és engedelmeskedett (akárcsak az üdvtörténet egy másik fordulópontján, Mária). Így lett Ábrahám az első egyistenhívő vallás ősatyjává, valami radikálisan új indult általa. Először Háránba ment. A Biblia ekkorra teszi a pontos isteni szózatot: "atyád házából, rokonságod közül!". Nemcsak testi kimenetelről volt szó, a régi szokások, hagyományok, hiedelmek még körülvették. Mindet le kell válassza magáról, messzire kell eltávolodnia tőlük. Kánaán földje km-re van Ábrahám szülőföldjétől. Ott városlakó volt, nomáddá kell lennie, ott otthon volt, idegenné kell váljon, mindenki szavát ismerte, ahová most megy, nehéz lesz értenie és magát megértetnie. Amikor megérkezik, városlakók közt lesz sátorlakó nomád. Éhínséget is el kell szenvedjen. Gyökértelenné, hontalanná kell legyen, de engedelmességből, és nem bűn miatt, mint előtte Ádám vagy Káin, vagy a szétszóródó bábeliek. És szegénysége végülis jómódba megy át. De további próbatételekben is helyt kell álljon. És ő folytatja a leválás mozzanatait: átengedi unokaöccsének a gazdagabb területet, lemond hadizsákmányáról. Istenéhez hű, imádkozik hozzá, áldozatot mutat be, szerződést köt vele. És félreérthetetlenül hallja Isten időnként megszólaló hangját, bőbeszédűnek igazán nem mondható utasításait. És meg is láthatja Istent: égő fáklyaként, angyali jelenésként. Az isteni látogató Ábrahám vendégszeretetét kívánja élvezni Mamré tölgyesében, az öregedő nomád sátrában. S a hontalan vendégül látja Istent. Még az étlapot is ismerjük ennél a lakománál: lepény, aludttej, gyenge borjú. Ezután Isten barátjaként Ábrahám közbenjárhat másokért. S az utódállítás terén elhamarkodott, saját elgondolását az egyiptomi szolgálóval történő gyermeknemzését Isten "kijavítja". A foganókorból már kiöregedett Sára szüli meg neki az ígért örö18

19 III. ÁBRAHÁM, A HÍVŐK ATYJA, ISTEN BARÁTJA köst, Izsákot, akinek az égi csillagokkal vetekedő számú utódai közül egy által áldást nyer a föld minden népe. De ekkora áldás elnyeréséhez megrázó szakítópróba az előfeltétel. "Izsákot, a te egyetlenegyedet áldozd fel nekem, a hegyen, amelyet mutatok neked!". Ez a hegy a jeruzsálemi Mórijja-hegy, amelyen később felépül a Templom. Háromnapi járóföldre van Hebrontól, Mamré tölgyesétől. Háromnapi kemény vívódáson megy át Ábrahám. Tudja, hogy kortársai áldoznak gyerekeket, elsőszülötteket. De neki megígérte az Úr, hogy ennek a gyereknek sok-sok utóda lesz. Tudja, hogy léteznek halálélményt előidéző beavatások. De ő nem követ ilyen kultuszokat. Viszont abban is biztos, hogy nem értette félre Isten egyik szavát sem, és végül megszületik benne a feloldás. Csak úgy lehet igaz a parancs is és az ígéret is, ha Isten fel is tudja támasztani Izsákot! És a hit rendíthetetlenségével engedelmeskedik. Nem kellett elmennie a végsőkig, Isten küldöttje közbeszólt. S ebben a jelenetben bevillan számára Isten üdvterve, "Jézus napja". Ábrahám Magnificatját Jézus fogalmazza meg így: "Ábrahám, a ti atyátok ujjongva örvendezett, hogy meglátja napomat: látta és eltelt örömmel" (Jn 8 56.). A Mórijja hegye 300 méterre áll szemközt a Golgotával (a Getsemáné kerthez még közelebb van, 250 méternyire). A két szemközti hegyen különböző, de sorsfordító események játszódtak le: A Mórijja hegyén A Golgotán Végetért az embert áldozó vallás Új vallás kezdődött Izsák felvitte a fát a hátán és megjézus felvitte a keresztet és meghalt menekült Izsák ekkor életbenmaradt, de végülis Jézus itt meghalt, de feltámadt meghalt Kiáltás hangzott az égből Kiáltás hangzott a Földről A hegyen templom épült és állatáldozatok A helyet templom veszi körül, de nincs helyévé lett többé véres áldozat Ha mindebből Ábrahám valamit megsejthetett, nem kellett ujjongania??? Szempontok a meditációs naplóhoz Ábrahám a hívők atyja. Leszármazottja vagyok? Én mibe születtem és mit kell elhagynom? Milyen értékeket, célokat kell átértékelnem? 19

20 III. ÁBRAHÁM, A HÍVŐK ATYJA, ISTEN BARÁTJA Hol tartok abban a magatartásban, hogy ne ragaszkodjam mereven, tudjak otthagyni dolgokat, messzebbre menni, visszavonulni? Éljük át Isten bizalmas együttlétre való törekvését; előbb a Mamré tölgyesében, majd a szamáriai asszonytól vizet kérő és a tanítványokkal húsvéti vacsora elköltésére vágyó Jézus személyében, aki azóta is üzeni: "Ime az ajtó előtt állok és zörgetek aki megnyitja az ajtót, bemegyek hozzá és vele vacsorálok és ő velem". Izsák feláldozásának történetéből megértjük-e, hogy Isten nem akarja, hogy hozzászokjunk ajándékaihoz (mint a tékozló fiú otthonmaradt bátyja)? Ajánljuk fel azokat újra és újra neki, és fogadjuk el a kezéből minden pillanatban. Mi is ujjongunk az örömtől arra a gondolatra, hogy megláthattuk és megláthatjuk Jézus napját? 20

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

I. Döntsd el, hogy igaz vagy hamis az állítás! A helyes választ aláhúzással jelöld!

I. Döntsd el, hogy igaz vagy hamis az állítás! A helyes választ aláhúzással jelöld! Tudásdepó Expressz - A könyvtári hálózat fejlesztése a Keményben az élethosszig tartó tanulás érdekében Kódszám: TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0043 Kedvezményezett: Békéscsabai Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119 Tartalomjegyzék Előszó 5 i. rész: A neveiben föltárulkozó Isten Bevezetés az 1. részhez: Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem 9 1. Elóhim 15 2. Jehova vagy Jahve 21 3. Ő, Aki gondot visel 27

Részletesebben

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett A húsvh svét értéke nekünk nk és s Istennek? Mit jelent a húsvét az átlagember számára? Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár!

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Virágom, virágom Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Szép szál legény gyere át, Szívemben a bánat jár. Hozzál egy kis pálinkát, Hogy legyen egy

Részletesebben

Gál-Győri Márta. Teremtés

Gál-Győri Márta. Teremtés Teremtés Legyen világosság! Így kezdődött minden, Mikor a világot megalkotta Isten. Nappal és éjszaka, fényesség és sötét: Legelső nap ezeket választotta szét. Második nap fenti-lenti vizek kettéváltak,

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Székely János: Bibliaismeret

Székely János: Bibliaismeret Székely János: Bibliaismeret Hittankönyv a középiskolák 9. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Mi a Biblia? Vedd, és olvasd! A Biblia isteni eredetének jelei Sugalmazás 02. A Szentírás Isten szava,

Részletesebben

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és BIBLIAISMERET A Bibliaismeret alapvető feladata a Biblia igazságainak megismertetése, a Teremtő és Gondviselő Mennyei Atya bemutatása, és ezek alapján a gyerekek társaikhoz, családjukhoz és környezetükhöz

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév Messiási próféciák IV. évfolyam I. félév Tematika: 1. Bevezetés: A messiási jövendölések fogalma, jellegzetességeik, tanulmányozásuk, haszna, jelentősége. Két alapvető messiási jövendölés: Az ősevangélium

Részletesebben

3. Csak egy nevet írj!(4p.) Mózes honfoglaló utóda: A 300 fős hadsereg vezére A megvakított bíra: Az ő botja virágzott ki

3. Csak egy nevet írj!(4p.) Mózes honfoglaló utóda: A 300 fős hadsereg vezére A megvakított bíra: Az ő botja virágzott ki HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: III. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám:91p. 2015. február 27 1. Sorold fel

Részletesebben

Hit és erkölcstan 1-4. osztály

Hit és erkölcstan 1-4. osztály Hit és erkölcstan 1-4. osztály 1. évfolyam Tankönyv: Lacknerné Puskás Sára: Isten hozott 1. félév Tudja, hogy Isten, teremtő ereje által, minden, ami a világ része, Isten munkája során jött létre. A Teremtéstörténet

Részletesebben

Isten felméri Ábrahám szeretetét

Isten felméri Ábrahám szeretetét A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten felméri Ábrahám szeretetét Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Tammy S. Franciáról fordította : Helga Himer Kiadta :

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

Függelék: Katolikus hittan kerettanterv. Hittan Forrás: http://www.kpszti.hu/hittan#hittan%20tanterv

Függelék: Katolikus hittan kerettanterv. Hittan Forrás: http://www.kpszti.hu/hittan#hittan%20tanterv Függelék: Katolikus hittan kerettanterv Hittan Forrás: http://www.kpszti.hu/hittan#hittan%20tanterv Hittan 1-4. évfolyam H I T T A N 1. é v f o l y a m Célok és feladatok A foglalkozások segítsenek feldolgozni

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Hét este, hét reggel. Kiscsoport. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! És lett este, és lett reggel,

Hét este, hét reggel. Kiscsoport. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! És lett este, és lett reggel, Kiscsoport Hét este, hét reggel 1. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! az első nap ezzel telt el. 5. Égben madár, vízben halak, röpködjenek, pancsoljanak! ötödik nap ezzel telt el. 2. Hát

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr...

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... Pasarét, 2014. március 23. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László Lekció: Malakiás 3,1-6 Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... ELJÖN AZ ÚR Imádkozzunk! Dicsőítünk

Részletesebben

Énókh egész élete imádság volt. Mindenkor Istennel járt.

Énókh egész élete imádság volt. Mindenkor Istennel járt. 1. Az ima, mint önsajnálat. Káin. 1Móz 4, 13-14 Millyen különös Káin imádsága: megvallja, hogy fél attól, hogy valaki rátalál, megöli. Holott Ábel nemfélt, nem is gondolt arra, hogy testvére fogja életét

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

BIBLIAI TEREMTÉSTÖRTÉNET

BIBLIAI TEREMTÉSTÖRTÉNET A világ teremtése BIBLIAI TEREMTÉSTÖRTÉNET MÓZES ELSŐ KÖNYVE A teremtésről 1. Kezdetben teremté Isten az eget és a földet. 2. A föld pedig kietlen és puszta vala, és setétség vala a mélység színén, és

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

6 Tiszták, hősök, szentek. Apostolok és evangélisták

6 Tiszták, hősök, szentek. Apostolok és evangélisták 6 Tiszták, hősök, szentek Apostolok és evangélisták 2013 Jézus a Péter nevet adta neki, ami kősziklát jelent ( 2 ) Szent Péter apostol Főünnepe: június 29. Simon néven született a Genezáreti-tó partján

Részletesebben

A gyógyíthatatlan gyógyulása

A gyógyíthatatlan gyógyulása Jeremiás és az Ige Lekció: Róm. 4.13-25 2008. nov. 23. Textus: Jer. 30.12-24 Gazdagrét A gyógyíthatatlan gyógyulása Jeremiásnak kezdettől fogva halált, pusztulást, összeomlást kellett hirdetnie Júdának.

Részletesebben

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 21. Nagypéntek Loránt Gábor KERESZTREFESZÍTÉS Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Miután kigúnyolták mármint Jézust levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. 60/6. Történet.

A Biblia gyermekeknek bemutatja. 60/6. Történet. A Biblia gyermekeknek bemutatja Jákób, a csaló Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot; Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : M. Kerr; Sarah S. 60/6. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció 2014. Március 16. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció II/11. szám Íme a totális kommunikáció! A tanítványok minden érzékszervükkel vesznek

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyörű otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

Bibliaismeret. Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére

Bibliaismeret. Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére Bibliaismeret Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére A tantárgy órakerete: Évfolyam Hetek száma Heti órakeret Évi órakeret 9. 36 1 36 10. 36 1 36 11. 36 1 36 12. 32 1

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

NYILVÁNVALÓ SZERETET

NYILVÁNVALÓ SZERETET Pasarét, 2015. december 25. (péntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza NYILVÁNVALÓ SZERETET Énekek: 182; 321,1-3. 4. 6-7; 447 Lekció: Lukács 2,1-14 Alapige: 1János 4,9-10 Azáltal lett nyilvánvalóvá

Részletesebben

Isten felméri Ábrahám szeretetét

Isten felméri Ábrahám szeretetét A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten felméri Ábrahám szeretetét Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger; Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : M. Maillot; Tammy S. 60/5. Történet

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

2009. évi SDG Bibliaismereti verseny: Jelenések könyve

2009. évi SDG Bibliaismereti verseny: Jelenések könyve Csapat/iskola: 2009. évi SDG Bibliaismereti verseny: Jelenések könyve Tudnivalók A teszt 130 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül mindig egy és csak egy helyes

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.)

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.) Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.) Erdélyi Gyülekezet Budapest, 2016 2 Tartalomjegyzék Napi változó részek a Reggeli áhítathoz - II.10 (Böjt 1. napja)

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

Máté evangéliuma 1-4,11

Máté evangéliuma 1-4,11 Máté evangéliuma 1-4,11 Máté evangéliuma - Bevezetéstani ismeretek Felépítéséről három fő elmélet van: az események földrajzi helye alapján a krisztológiai váz alapján a beszédgyűjteményekre épülő váz:

Részletesebben

Az utolsó ítélet. (Advent 3.)

Az utolsó ítélet. (Advent 3.) Az utolsó ítélet (Advent 3.) Lectio: Mt 11,2-6 Textus: Jel 20,11-12 Az Ige felirata: Az utolsó ítélet. S valóban Jézus Krisztus visszajövetelekor lesz az utolsó ítélet. Az Ige azt mondja, hogy a fehér

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

Az evangélium ereje Efézusban

Az evangélium ereje Efézusban Az Ige növekedése Lekció: Lk. 10.1-20 2009. okt. 18. Textus: ApCsel. 19.8-40 Gazdagrét Az evangélium ereje Efézusban Az Ige növekedése útján Pál apostol három olyan városban hirdette az evangéliumot, amelyek

Részletesebben

- Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz és a Szűzanyához, tanítsanak meg bennünket arra, hogy mindig helyesen kérjük azt, ami javunkra szolgál!

- Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz és a Szűzanyához, tanítsanak meg bennünket arra, hogy mindig helyesen kérjük azt, ami javunkra szolgál! Gyújtsunk mécsest a 6 éve elhunyt Bálint József jezsuita atyáért, a két éve elhunyt Máriáért, Lászlóért és Júliannáért valamint az egy éve elhunyt Nándiért. Drága Üdvözítőnk, szándékainkat egyesítjük szerető

Részletesebben

SEGÍTSÉG AZ ÚRTÓL. Pasarét, 2015. november 29. (vasárnap) Horváth Géza. Énekek: 151; 307,1-3; 461,2-3; 307,4; 344,1. 4-5. Lekció: Lukács 3,2-11; 15-18

SEGÍTSÉG AZ ÚRTÓL. Pasarét, 2015. november 29. (vasárnap) Horváth Géza. Énekek: 151; 307,1-3; 461,2-3; 307,4; 344,1. 4-5. Lekció: Lukács 3,2-11; 15-18 Pasarét, 2015. november 29. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza SEGÍTSÉG AZ ÚRTÓL Énekek: 151; 307,1-3; 461,2-3; 307,4; 344,1. 4-5 Lekció: Lukács 3,2-11; 15-18 Alapige: Zsoltárok

Részletesebben

HIMNUSZ Délelőtt Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, Atyát s Fiút ki egybekötsz, szívünket, kérünk, töltse be kegyelmed égi ereje.

HIMNUSZ Délelőtt Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, Atyát s Fiút ki egybekötsz, szívünket, kérünk, töltse be kegyelmed égi ereje. 1 ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: CSÜTÖRTÖK DÉLELŐTTI, DÉLI ÉS DÉLUTÁNI, VAGYIS NAPKÖZI IMAÓRA V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

Az 1 Krón 1,1-ben is említik valamint a: Jób 31,33; Lk 3,38; Róm 5,14; 1 Kor 15,22, 45; 1 Tim 2,13, 14.

Az 1 Krón 1,1-ben is említik valamint a: Jób 31,33; Lk 3,38; Róm 5,14; 1 Kor 15,22, 45; 1 Tim 2,13, 14. Alig tudjuk elképzelni, hogy milyen lehetett az, amikor Ádám volt az első és egyetlen ember a Földön. Biztosan magányos volt egyedül. Ádám számára ez természetes volt, még soha nem ismert egy másik embert.

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Református hittan Évfolyam: 1. _ Heti óraszámú csoport Vizsga típusa: írásbeli Követelmények, témakörök: a szóbeli vizsga tananyaga

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

Péter és az ima hatalma

Péter és az ima hatalma A Biblia gyermekeknek bemutatja Péter és az ima hatalma Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/57. Történet www.m1914.org Bible for

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

TANÁRI KERESZTÚT. I. Állomás: Jézust halálra ítélik. Imádunk téged Krisztus és áldunk téged! Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

TANÁRI KERESZTÚT. I. Állomás: Jézust halálra ítélik. Imádunk téged Krisztus és áldunk téged! Mert szent kereszted által megváltottad a világot. TANÁRI KERESZTÚT I. Állomás: Jézust halálra ítélik Nemcsak a halált vállalta értünk, hanem az elítéltetést is. A főpap istenkáromlónak mondja. A nép, amelyből származott, megtagadja, és a gyilkos Barabbást

Részletesebben

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS SZEVERÉNYI JÁNOS Isten halott? Azokra való tekintettel adtam előadásomnak ezt a címet, akik mernek kérdezni, akik fenntartják maguk és embertársaik számára a kételkedés jogát, kockázatát, gyötrelmét és

Részletesebben

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél Textus: Mk. 8, 11-26. 1 Bevezetés Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: - farizeusok viselkedése - jel - a négyezrek megvendégelésének a története hogyan talált visszhangra - HELYES

Részletesebben

5. évfolyam. Bevezető órák Isten-én témakör

5. évfolyam. Bevezető órák Isten-én témakör 5. évfolyam Órakeret: 36 óra Az éves óraszám felosztása: Bevezető órák Isten-én témakör Én témakör Emberi kapcsolataim témakör Egyház témakör Társadalom témakör Teremtett világ és tárgyi környezet témakör

Részletesebben

2. Ismerkedés a hittannal, a gyülekezettel, a templommal, 6 óra. 3. A világ, ami körülvesz bennünket, Isten teremtett világa, 10 óra.

2. Ismerkedés a hittannal, a gyülekezettel, a templommal, 6 óra. 3. A világ, ami körülvesz bennünket, Isten teremtett világa, 10 óra. Hittan kerettanterv. Általános iskola 1. osztály Téma: 1. Ismerkedés egymással, 2 óra. 1.hét: Gyerekek játékos ismerkedése egymással. 2. Ismerkedés a hittannal, a gyülekezettel, a templommal, 6 óra. 2.hét:

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

Hittan tanmenet 5. osztály

Hittan tanmenet 5. osztály Hittan tanmenet 5. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Könyvek Könyve című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél 1. I. Ószövetség Mi a Biblia? 2-3.

Részletesebben

938. szám 2013. május 19.

938. szám 2013. május 19. A SZEGED-FELSŐVÁROSI SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIA LAPJA 938. szám 2013. május 19. Pünkösdvasárnap Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek ApCsel 2,1-11 Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen mindnyájan

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. 60/24. Történet.

A Biblia gyermekeknek bemutatja. 60/24. Történet. A Biblia gyermekeknek bemutatja A t zember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : E. Frischbutter 60/24. Történet www.m1914.org Bible for Children, PO

Részletesebben