ELŐTERJESZTÉS A KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁG FEBRUÁR 17-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK KIÍRÁSÁRA (PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOK)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS A KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁG FEBRUÁR 17-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK KIÍRÁSÁRA (PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOK)"

Átírás

1 ELŐTERJESZTÉS A KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁG FEBRUÁR 17-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE CÍM: ELŐTERJESZTÉS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK KIÍRÁSÁRA (PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOK) Ügyiratszám: 59255/2010. Előterjesztő iroda: Humánszolgáltatási Osztály Előterjesztő: Abdai Géza alpolgármester Törvényességi véleményezésre bemutatva: február 15. A bizottsági ülésre meghívottak: OpenOfficeContentTransformer-source doc

2 Előadó: Palotai György Tisztelt Bizottság! Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 61/2009. (XII. 22.) rendeletének 27. mellékletében megfogalmazottan lehetőséget adott pályázati támogatások odaítélésére. A korábban kialakult rend szerint a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság elbírálási körébe tartozik a közművelődési, az ifjúságpolitikai, a közoktatási, a kiadványi, a testvérvárosi, a civil szervezeti, az idegenforgalmi és a sport támogatás kiírása, elbírálása és részben a támogatások odaítélése. A költségvetési rendelet szerint a pályázati kiírások tartalmát és a pályáztatás főbb technikai részletét, a pályázatok beadásának és elbírálásának idejét a bizottságok összehangolják, az időpontokat lehetőleg azonosan állapítják meg. A Humánszolgáltatási Osztályon belül előzetesen egyeztettünk ezekben a kérdésekben, melyek eredményeként azonos tartalmú előterjesztések készülnek. A pályázati felhívás egyes részei: A pályázati támogatással megvalósítani szándékolt feladatnak május 15. és május 14. közé kell esnie. A pályázati folyamat határidőinek javasoljuk az alábbiakat: kiírás március 1-ig, beadás március 19-ig, elbírálás, bizottsági döntés április 2-ig az előzsűriző bizottságok előkészítésében, közgyűlési döntés egyes esetekben a májusi (esetleg áprilisi) közgyűlési ülésen, szerződéskötés április 30-ig, illetve a közgyűlési döntést követő két hét alatt, elszámolás május 14-ig. A pályázati felhívás tartalmi vonatkozásait érintő részeinek elveit a tavalyi évről változatlanul megtartottuk, ugyanígy a pályázati űrlap, a költségvetési lap és a nyilatkozat formanyomtatványai sem változtak. A pályázók azonosítására, jogosultságának megítélésére alkalmas nyilvántartási adatainak közlését ismét a pályázat beadásával egyidőben kívánjuk bekérni, mert a tavalyi gyakorlat rengeteg utánjárást igényelt (egyébként érdekes tapasztalatokkal gazdagodtunk), ugyanakkor csak kevés olyan pályázó akadt, akik támogatást nem nyertek - emiatt a nyilvántartási adataikra sem volt szükség. Javaslom, hogy a vállalt feladatok megvalósításához a pályázók valamennyi pályázat esetében vállaljanak önrészt (amit tavaly egyes esetekben már előírtunk). OpenOfficeContentTransformer-source doc 2

3 A fenti indokok alapján előterjesztem az SZMSZ 54. (1) bekezdése szerint nyílt szavazás útján, az 53. (3) bekezdése g) pontja alapján minősített többséggel meghozható h a t á r o z a t i j a v a s l a t o t Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága átruházott hatáskörben a határozat melléklete szerinti pályázati felhívásban foglalt tartalommal elfogadja a Civil szervezetek támogatása, az Idegenforgalmi Pályázati Támogatás, az Ifjúságpolitikai Pályázati Támogatás, a Kiadványi Pályázati Támogatás, a Közművelődési Pályázati Támogatás, a Közoktatási Pályázati Támogatás, a Testvérvárosi Pályázati Támogatás és a Sport Pályázati Támogatás célját, a pályázati feltételeket, a pályázati dokumentumokat és a pályáztatás időbeli ütemezését. A Bizottság felkéri a jegyzőt, hogy a pályázati felhívásokat a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 61/2009. (XII. 22.) rendeletének megfelelően hozza nyilvánosságra. Felelős: Sass László bizottsági elnök Határidő: március 1. Sopron, február 15. Abdai Géza alpolgármester Mellékletek: Pályázati felhívás az Ifjúságpolitikai Pályázati Támogatásra Pályázati felhívás a Kiadványi Pályázati Támogatásra Pályázati felhívás a Közművelődési Pályázati Támogatásra Pályázati felhívás a Közoktatási Pályázati Támogatásra Pályázati felhívás Testvérvárosi Pályázati Támogatásra Pályázati felhívás a Sport Pályázati Támogatásra Pályázati felhívás a Civil szervezetek támogatására Pályázati felhívás az Idegenforgalmi Pályázati Támogatásra OpenOfficeContentTransformer-source doc 3

4 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Sopron Megyei Jogú Város Civil Szervezetek Támogatására Pályázat célja: Soproni civil szervezetek támogatása, nem önkormányzati pályázatokhoz szükséges pályázati önrész biztosítása céljából Pályázhatnak: Sopron városában működő civil szervezetek, amelyeknek tevékenységi körükbe esik a megpályázni kívánt cél. A pályázati alapra nem pályázhatnak pártok, a helyi választási bizottságnál nyilvántartott azon szervezetek, amelyek az adott választási ciklusban országos és helyi képviselő jelöltet állítottak, támogattak vagy képviselővel rendelkeznek. Pályázati feltételek, csatolandó dokumentumok: az elhatározott feladat vagy a meghatározott program részletese leírása, a közreműködők bemutatása, a költségvetés benyújtása, a saját forrás mértékének és jellegének megadása a pályázó pénzforgalmi számlaszámának közlése, a pályázó adatainak közlése (adószám, bankszámla száma, törzsszám, cégbejegyzés vagy nyilvántartásba vétel száma), a cégszerű aláírással ellátott Nyilatkozat csatolása. az önrészre a május 15. és május 14. közötti időben benyújtandó pályázathoz van szükség, a bekerülési költség legalább 20 %-át kitevő önrész vállalása (ennek összegével is el kell számolni), a pályázat kizárólag a pályázati önrész biztosítására szolgálhat, kizárja magát a pályázatból az, aki hiányos vagy a formai feltételeknek meg nem felelő pályázatot nyújt be, a pályázati határidő lejárta után hiánypótlásra nincs lehetőség, a szerződést önhibájából nem teljesítő pályázó kizárja magát a következő két évi támogatásból. a szerződéskötés feltétele az előző évi önkormányzati támogatásokkal való elszámolás, az elnyert összeg más önkormányzati pályázat önrészeként nem használható fel. A pályázatot a pályázati űrlappal, a költségvetési lappal és a nyilatkozattal együtt kell benyújtani Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Osztályához (9400 Sopron, Új u. 12.). A pályázat beadási határideje: folyamatos, (döntés a benyújtást követő 45 napon belül) A támogatás odaítéléséről a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság, alapítványok esetén a Közgyűlés dönt. A támogatás felhasználásáról, az elszámolás módjáról, a dokumentálás formájáról a pályáztató a pályázóval szerződést köt. A támogatás kifizetésének időpontja függhet az önkormányzat likviditási helyzetétől. A pályázati űrlap, a költségvetési lap, a nyilatkozat kitöltéséről, illetve a támogatás célkitűzéseiről részletes felvilágosítás Palotai György osztályvezetőnél (a Humánszolgáltatási Osztálytól) kérhető (tel.: ), a honlapon és 15 napig a Városháza hirdetőtábláján a felhívás megtekinthető. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága OpenOfficeContentTransformer-source doc 4

5 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Sopron Megyei Jogú Város Ifjúságpolitikai támogatására A pályázat célja: Sopron városában folyamatosan működő ifjúsági vagy az ifjúság körében tevékenykedő közösségek, szerveződések programjainak támogatása. A bizottság elsősorban az egész évben folyamatosan tevékenykedő közösségek munkáját támogatja: az egészségmegőrző, értékmegőrző és környezetvédelmi szakmai tevékenységet. Pályázhatnak: Olyan természetes, vagy jogi személyek, jogi személyiség nélküli társaságok, akiknek tevékenységi körükbe tartozik a pályázatban feltüntetett cél. Önkormányzati intézmények alaptevékenységükbe tartozó cél megvalósítására nem pályázhatnak. Nem pályázhatnak a pályázati támogatásra pártok, a helyi választási bizottságnál nyilvántartott azon szervezetek, amelyek az adott választási ciklusban országos és helyi képviselő jelöltet állítottak, támogattak vagy képviselővel rendelkeztek. Pályázati feltételek, csatolandó dokumentumok: az elhatározott feladat vagy a meghatározott program részletes leírása a közreműködők bemutatása a saját forrás mértékének és jellegének megadása a költségvetés benyújtása a pályázó pénzforgalmi számlaszámának közlése a pályázó adatainak közlése (adószám, bankszámla száma, törzsszám, cégbejegyzés vagy nyilvántartásba vétel száma), a cégszerű aláírással ellátott Nyilatkozat. a nevesített feladat vagy meghatározott program május 15. és május 14. közötti időre essék, a pályázat nem szolgálhat létesítmény-, vagy intézmény fenntartási célokat, továbbá eszközbeszerzést, kizárja magát a pályázatból az, aki hiányos vagy a formai feltételeknek meg nem felelő pályázatot nyújt be, a szerződést nem teljesítő pályázó kizárja magát a következő két évi támogatásból, a szerződéskötés feltétele az előző évi önkormányzati támogatásokkal való elszámolás, a bekerülési költség legalább 20 %-át kitevő önrész vállalása (ennek összegével is el kell számolni), A pályázatot a pályázati űrlappal, a költségvetési lappal és a nyilatkozattal együtt kell benyújtani Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Osztályához (9400 Sopron, Új u. 12.). A pályázat beadási határideje: március 19. A támogatás odaítéléséről a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság, alapítványok esetén a Közgyűlés dönt. A támogatás felhasználásáról, az elszámolás módjáról, a dokumentálás formájáról a pályáztató a pályázóval szerződést köt. A támogatás kifizetésének időpontja függhet az önkormányzat likviditási helyzetétől. A pályázati űrlap, a költségvetési lap, a nyilatkozat kitöltéséről, illetve a támogatás célkitűzéseiről részletes felvilágosítás Palotai György osztályvezetőnél (a Humánszolgáltatási Osztálytól) kérhető (tel.: ), a honlapon és 15 napig a Városháza hirdetőtábláján a felhívás megtekinthető. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság OpenOfficeContentTransformer-source doc 5

6 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Sopron Megyei Jogú Város Kiadványi Támogatására Pályázat célja: Soproni témájú vagy soproni szerzők által írt könyvek, kiadványok megjelentetéséhez való hozzájárulás.(ide nem értve az idegenforgalmi célból, vállalkozói alapon készülő kiadványokat) Pályázhatnak: Sopron városában működő közösségek, egyesületek, intézmények és más, Sopronban tevékenykedő természetes és jogi személyek, azok csoportja, akiknek nyilvántartási kötelezettségük van, és tevékenységi körükbe esik a megpályázni kívánt cél. Önkormányzati intézmény alapfeladatainak körébe tartozó cél megvalósítására nem pályázhatnak. A pályázati alapra nem pályázhatnak pártok, a helyi választási bizottságnál nyilvántartott azon szervezetek, amelyek az adott választási ciklusban országos és helyi képviselő jelöltet állítottak, támogattak vagy képviselővel rendelkeznek. Pályázati feltételek, csatolandó dokumentumok: a kiadvány részletes leírása, a lektori vélemény csatolása, a közreműködők bemutatása, a saját forrás mértékének és jellegének megadása, a költségvetés benyújtása, a pályázó pénzforgalmi számlaszámának közlése, a pályázó adatainak közlése (adószám, törzsszám, cégbírósági vagy nyilvántartásba vételi száma), a cégszerű aláírással ellátott Nyilatkozat, a szerződéskötés feltétele az előző évi önkormányzati támogatásokkal való elszámolás. a kiadvány megjelentetése május 15. és május 14. közötti időre essék, kizárja magát a pályázatból az, aki hiányos vagy a formai feltételeknek meg nem felelő pályázatot nyújt be, a pályázati határidő lejárta után hiánypótlásra nincs lehetőség, a szerződést önhibájából nem teljesítő pályázó kizárja magát a következő két évi támogatásból, a bekerülési költség legalább 20 %-át kitevő önrész vállalása az elbírálásnál előnyt jelent. A pályázatot a pályázati űrlappal, a költségvetési lappal és a nyilatkozattal együtt kell benyújtani Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Osztályához (9400 Sopron, Új u. 12.). A pályázat beadási határideje: március 19. A támogatás odaítéléséről a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság, alapítványok esetén a Közgyűlés dönt. A támogatás felhasználásáról, az elszámolás módjáról, a dokumentálás formájáról a pályáztató a pályázóval szerződést köt. A támogatás kifizetésének időpontja függhet az önkormányzat likviditási helyzetétől. A pályázati űrlap, a költségvetési lap, a nyilatkozat kitöltéséről, illetve a támogatás célkitűzéseiről részletes felvilágosítás Palotai György osztályvezetőnél (a Humánszolgáltatási Osztálytól) kérhető (tel.: ), a honlapon és 15 napig a Városháza hirdetőtábláján a felhívás megtekinthető. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság OpenOfficeContentTransformer-source doc 6

7 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Sopron Megyei Jogú Város Közművelődési Támogatására Pályázat célja: Sopron kulturális életének támogatása a művelődési célú egyesületek, csoportok, közösségek program- és feladatfinanszírozásához való hozzájárulás. Pályázhatnak: Sopron városában működő közösségek, egyesületek, intézmények és más, Sopronban tevékenykedő természetes és jogi személyek, azok csoportja, akiknek nyilvántartási kötelezettségük van, és tevékenységi körükbe esik a megpályázni kívánt cél. Önkormányzati intézmény alapfeladatainak körébe tartozó cél megvalósítására nem pályázhatnak. A pályázati alapra nem pályázhatnak pártok, a helyi választási bizottságnál nyilvántartott azon szervezetek, amelyek az adott választási ciklusban országos és helyi képviselő jelöltet állítottak, támogattak vagy képviselővel rendelkeznek. Pályázati feltételek, csatolandó dokumentumok: az elhatározott feladat vagy a meghatározott program részletes leírása, a közreműködők bemutatása, a saját forrás mértékének és jellegének megadása, a költségvetés benyújtása, a pályázó pénzforgalmi számlaszámának közlése, a pályázó adatainak közlése (adószám, bankszámla száma, törzsszám, cégbírósági vagy nyilvántartásba vételi szám), a cégszerű aláírással ellátott Nyilatkozat. a nevesített feladat vagy meghatározott program május 15. és május 14. közötti időre essék, a pályázat nem szolgálhat létesítmény, vagy intézmény-fenntartási célokat, kizárja magát a pályázatból az, aki hiányos vagy a formai feltételeknek meg nem felelő pályázatot nyújt be, a pályázati határidő lejárta után hiánypótlásra nincs lehetőség, a szerződést önhibájából nem teljesítő pályázó kizárja magát a következő két évi támogatásból, a szerződéskötés feltétele az előző évi önkormányzati támogatásokkal való elszámolás. a bekerülési költség legalább 20 %-át kitevő önrész vállalása az elbírálásnál előnyt jelent. A pályázatot a pályázati űrlappal, a költségvetési lappal és a nyilatkozattal együtt kell benyújtani Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Osztályához (9400 Sopron, Új u. 12.). A pályázat beadási határideje: március 19. A támogatás odaítéléséről a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság, alapítványok esetén a Közgyűlés dönt. A támogatás felhasználásáról, az elszámolás módjáról, a dokumentálás formájáról a pályáztató a pályázóval szerződést köt. A támogatás kifizetésének időpontja függhet az önkormányzat likviditási helyzetétől. A pályázati űrlap, a költségvetési lap, a nyilatkozat kitöltéséről, illetve a támogatás célkitűzéseiről részletes felvilágosítás Palotai György osztályvezetőnél (a Humánszolgáltatási Osztálytól) kérhető (tel.: ), a honlapon és 15 napig a Városháza hirdetőtábláján a felhívás megtekinthető. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága OpenOfficeContentTransformer-source doc 7

8 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Sopron Megyei Jogú Város Közoktatási támogatására A pályázat célja: Sopron városában működő közoktatási intézmények neveléssel, oktatással kapcsolatos tevékenységének segítése, a pedagógiai innováció, a fejlesztő pedagógusok és munkacsoportok ösztönzése, városi vagy magasabb szintű tanulmányi versenyek megszervezése. Pályázhatnak: Sopron városában működő közoktatási intézmények. Pályázati feltételek, csatolandó dokumentumok: a fejlesztés, a program részletes leírása, a közreműködők bemutatása, (a pályázó anyagi vagy személyes közreműködése szükséges), a saját forrás mértékének megadása, a költségvetés benyújtása, a pályázó pénzforgalmi számlaszámának közlése, a pályázó adatainak közlése (adószám, bankszámla száma, törzsszám, cégbírósági vagy nyilvántartásba vételi szám), a cégszerű aláírással hitelesen ellátott Nyilatkozat benyújtása, a pályázó legfeljebb 4 pályázatot nyújthat be, a megpályázott összeg legfeljebb 200 EFt lehet pályázatonként, a bekerülési költség legalább 20 %-át kitevő önrész vállalása az elbírálásnál előnyt jelent. a nevesített feladat vagy meghatározott program május 15. és május 14. közötti időre essék, egy vagy annál nagyobb számú tanuló/gyermekcsoportot érintsen, a pályázat nem szolgálhat létesítmény-, vagy intézmény-fenntartási célokat, továbbá eszközbeszerzést, a bérköltség az összköltség legfeljebb 50%-át képezheti, kizárja magát a támogatásból az, aki hiányos vagy a formai feltételeknek meg nem felelő pályázatot nyújt be, a szerződést nem teljesítő pályázó kizárja magát a következő két évi támogatásból, s szerződéskötés feltétele az előző évi önkormányzati támogatásokkal való elszámolás. A pályázatot a pályázati űrlappal, a költségvetési lappal és a nyilatkozattal együtt kell benyújtani Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Osztályához (9400 Sopron, Új u. 12.). A pályázat beadási határideje: március 19. A támogatás odaítéléséről a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság, alapítványok esetén a Közgyűlés dönt. A támogatás felhasználásáról, az elszámolás módjáról, a dokumentálás formájáról a pályáztató a pályázóval szerződést köt. A támogatás kifizetésének időpontja függhet az önkormányzat likviditási helyzetétől. A pályázati űrlap, a költségvetési lap, a nyilatkozat kitöltéséről, illetve a támogatás célkitűzéseiről részletes felvilágosítás Palotai György osztályvezetőnél (a Humánszolgáltatási Osztálytól) kérhető (tel.: ), a honlapon és 15 napig a Városháza hirdetőtábláján a felhívás megtekinthető. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság OpenOfficeContentTransformer-source doc 8

9 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Sopron Megyei Jogú Város Testvérvárosi Támogatására Pályázat célja: A testvérvárosi kapcsolatok ápolása keretében rendezvények, találkozók, cserekapcsolatok, programok szervezését, lebonyolítását vállaló szervezetek erre irányuló tevékenységének támogatását szolgálja. Pályázhatnak: Sopron városában működő közösségek, egyesületek, intézmények és más, Sopronban tevékenykedő természetes és jogi személyek, azok csoportja, akiknek nyilvántartási kötelezettségük van, és tevékenységi körükbe esik a megpályázni kívánt cél. k. A pályázati alapra nem pályázhatnak pártok, a helyi választási bizottságnál nyilvántartott azon szervezetek, amelyek az adott választási ciklusban országos és helyi képviselő jelöltet állítottak, támogattak vagy képviselővel rendelkeznek. Pályázati feltételek, csatolandó dokumentumok: Az elhatározott feladat vagy a meghatározott program részletes leírása a közreműködők bemutatása, a testvérvárosi partner nyilatkozata a saját forrás mértékének és jellegének megadása, a költségvetés benyújtása, a pályázó pénzforgalmi számlaszámának közlése, a pályázó adatainak közlése (adószám, bankszámla száma, törzsszám, cégbírósági vagy nyilvántartásba vételi szám), a cégszerű aláírással ellátott Nyilatkozat. az esemény május 15. és május 14. közötti időre essék, kizárja magát a pályázatból az, aki hiányos vagy a formai feltételeknek meg nem felelő pályázatot nyújt be, a pályázati határidő lejárta után hiánypótlásra nincs lehetőség, a szerződést önhibájából nem teljesítő pályázó kizárja magát a következő két évi támogatásból, a szerződéskötés feltétele az előző évi önkormányzati támogatásokkal való elszámolás. a bekerülési költség legalább 20 %-át kitevő önrész vállalása az elbírálásnál előnyt jelent. A pályázatot a pályázati űrlappal, a költségvetési lappal és a nyilatkozattal együtt kell benyújtani Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Osztály Szakmai Felügyeleti Csoportjához (9400 Sopron, Új utca 12.) A pályázat beadási határideje: folyamatos, (döntés a benyújtást követő 45 napon belül) A támogatás odaítéléséről a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság, alapítványok esetén a Közgyűlés dönt. A támogatás felhasználásáról, az elszámolás módjáról, a dokumentálás formájáról a pályáztató a pályázóval szerződést köt. A támogatás kifizetésének időpontja függhet az önkormányzat likviditási helyzetétől. A pályázati űrlap, a költségvetési lap, a nyilatkozat kitöltéséről, illetve a támogatás célkitűzéseiről részletes felvilágosítás Palotai György osztályvezetőnél (a Humánszolgáltatási Osztálytól) kérhető (tel.: ), a honlapon és 15 napig a Városháza hirdetőtábláján a felhívás megtekinthető. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság OpenOfficeContentTransformer-source doc 9

10 P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Sopron Megyei Jogú Város Idegenforgalmi Támogatására A pályázat célja: Sopron idegenforgalmi célú termékfejlesztésében közreműködő szervezetek, személyek programmegvalósításához szolgál hozzájárulásul. A támogatásból Sopron bel- és külföldi kapcsolatainak fejlesztését szolgáló kezdeményezések, EU-s pályázatok önrésze is támogatható. Előnyben részesülnek azok a pályázatok, amelyek nemzetközi együttműködés kialakítására, erősítésére irányul és a pályázat megvalósítása külföldi partnerrel közösen történik. Előnyben részesülnek a város (nemzetközi, ökoturisztikai) rendezvényeinek lebonyolítása, a város ismertségét szolgáló, idegen nyelvű (angol, olasz, stb.) kiadványok megjelentetése, a magasabb színvonalú idegenforgalmi tevékenységek kifejtésének elképzelése, a város (leendő) idegenvezetőinek képzésének felkarolása. Pályázhatnak: Sopron városában működő közösségek, egyesületek, intézmények és más, Sopronban tevékenykedő természetes és jogi személyek, azok csoportjai, akiknek nyilvántartási kötelezettségük van, és tevékenységi körükbe esik a megpályázni kívánt cél. Önkormányzati intézmény alapfeladatainak körébe tartozó cél megvalósítására nem pályázhat. A pályázati alapra nem pályázhatnak pártok, a helyi választási bizottságnál nyilvántartott azon szervezetek, amelyek az adott választási ciklusban országos és helyi képviselő jelöltet állítottak, támogattak vagy képviselővel rendelkeznek. Pályázati feltételek: az elhatározott feladat vagy a meghatározott program részletes leírása a közreműködők bemutatása, a saját forrás mértékének és jellegének megadása, a költségvetés benyújtása és a költségvetési lap kitöltése, a pályázó pénzforgalmi számlaszámának közlése, a pályázó adatainak közlése (adószám, számlaszám, törzsszám, cégbírósági vagy nyilvántartásba vételi szám). a nevesített feladat vagy meghatározott program május 15. és május 14. közötti időre essék, a pályázat nem szolgálhat létesítmény, vagy intézmény-fenntartási célokat, eszközbeszerzést, kizárja magát a pályázatból az, aki hiányos vagy a formai feltételeknek meg nem felelő pályázatot nyújt be, a megállapodást önhibájából nem teljesítő pályázó kizárja magát a következő két évi támogatásból a bekerülési költség legalább 20 %-át kitevő önrész vállalása (ennek összegével is el kell számolni), A pályázatot a pályázati űrlappal, a költségvetési lappal és a nyilatkozattal együtt kérjük benyújtani Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Irodájához. (9400 Sopron, Fő tér 1.) A pályázat beadási határideje: március 19. A támogatás odaítéléséről az Idegenforgalmi és Kulturális Bizottság, alapítványok esetében a Közgyűlés dönt. A támogatás felhasználásáról, az elszámolás módjáról, a dokumentálás formájáról a pályáztató a pályázóval megállapodást köt. Az elnyert támogatás kifizetésének időpontja az önkormányzat likviditási helyzetétől függ A pályázati űrlap, költségvetési lap és további felvilágosítás Gimesi Réka turisztikai referenstől kérhető. (telefon: 99/ ) OpenOfficeContentTransformer-source doc 10

11 Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága OpenOfficeContentTransformer-source doc 11

12 P á l y á z a t i f e l h í v á s Sopron Megyei Jogú Város "SPORTTÁMOGATÁSÁBÓL" alaptámogatás elnyerésére A pályázat célja: A város verseny- és élsportja, utánpótlás-nevelése, szabadidősportja és diáksportja működésének, illetve a városi sportági szakszövetségek és szakbizottságok sportrendezvényeinek segítése. Pályázhatnak: Az állami sportinformációs rendszerben nyilvántartott, soproni székhellyel bejegyzett, versenysport szakosztályt működtető területi és országos versenyeken résztvevő sportszervezetek, városi diáksport bizottságok, városi sportági szakszövetségek és szakbizottságok. Nem pályázhatnak: Azon sportszervezetek, akiknek működését az önkormányzat külön megállapodás alapján támogatja. Pártok, a helyi választási bizottságnál nyilvántartott azon szervezetek, melyek az adott választási ciklusban országos és helyi képviselőjelöltet állítottak, támogattak, vagy képviselővel rendelkeznek. Azon sportszervezetek, akik a évi sporttámogatásból elnyert támogatásokkal nem számoltak el. Pályázati témák: Versenysport szakosztályok működési költségeire (NEM LEHET PÁLYÁZNI rendezvények szervezési költségeire, versenyzők átigazolási díjára, versenyzők, szakemberek jutalmazására, lakásbérletre, létesítmény felújítására, beruházásra!) Diáksport bizottságok városi alapfokú versenyek rendezési költségeire Sportági szakszövetségek és szakbizottságok rendezvényeinek költségeire. Pályázati feltételek: A pályázó adatainak közlése A pályázó sportegyesület (szakosztály) osztályba sorolása és létszámokkal kimutatott felépítettsége A megvalósításra kívánt célkitűzés leírása és a pályázati témákban megjelöltek költségkihatásai (bevétel kiadás részletezésével) A nevesített feladat vagy meghatározott program május május 14. közötti időre essék, A pályázandó összeg nagysága A pályázó pénzforgalmi számlaszámának közlése A pályázatokhoz csatolni kell a pályázó sportszervezet bírósági bejegyzési határozatának számát, a bekerülési költség legalább 20 %-át kitevő önrész vállalása az elbírálásnál előnyt jelent. A pályázatot - a pályázati űrlap pontos kitöltésével - a Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Osztály Sportfelügyeleti Csoportjához kell benyújtani /9400 Sopron, Ferenczy J. u. 2./. A pályázat beadási határideje: március 19. Hiányosan kitöltött pályázati űrlapok érvényteleneknek tekintendők! A támogatások odaítéléséről a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság dönt. Felhasználásáról, az elszámolás módjáról a pályáztató megállapodást köt. Azon szervezetek, amelyeknek köztartozása, illetve tartozása van az Önkormányzat, intézményei, illetve gazdasági társaságai felé, semmilyen támogatásban nem részesülhetnek!!!!!!! A pályázatról, a sporttámogatás célkitűzéseiről részletes felvilágosítás a Sportfelügyeleti Csoportnál kérhető. Kulturális, Oktatási- és Sport Bizottsága OpenOfficeContentTransformer-source doc 12

SÜRGŐSSÉGI ELŐTERJESZTÉS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA MÓDOSÍTÁSÁRÓL

SÜRGŐSSÉGI ELŐTERJESZTÉS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA MÓDOSÍTÁSÁRÓL Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 60.946/2009. CÍM: SÜRGŐSSÉGI ELŐTERJESZTÉS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA MÓDOSÍTÁSÁRÓL Előterjesztő: Abdai

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS SPORTEGYESÜLETEK TÁMOGATÁSÁRÓL

ELŐTERJESZTÉS SPORTEGYESÜLETEK TÁMOGATÁSÁRÓL Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 85.037-111/2009. CÍM: ELŐTERJESZTÉS SPORTEGYESÜLETEK TÁMOGATÁSÁRÓL Előterjesztő: Abdai Géza alpolgármester Az előterjesztést

Részletesebben

MŰVELŐDÉSI, KÖZOKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁG

MŰVELŐDÉSI, KÖZOKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁG Cegléd Város Önkormányzatának Művelődési, Közoktatási, Ifjúsági és Sport Bizottsága pályázatot hirdet 2011. évi Sport keretből elnyerhető, ceglédi székhelyű sportegyesületek működési támogatására A felosztható

Részletesebben

Pályázati felhívás. Támogatás igényelhető: (2014-ben megvalósított/megvalósítandó célokra)

Pályázati felhívás. Támogatás igényelhető: (2014-ben megvalósított/megvalósítandó célokra) 1. sz. melléklet Pályázati felhívás Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet pályázati úton támogatott sportszervezetek (kiemelt és nem kiemelt sportágak), valamint utánpótlást-nevelés fejlesztést

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALAPÍTVÁNYOK TÁMOGATÁSÁRÓL II.

ELŐTERJESZTÉS ALAPÍTVÁNYOK TÁMOGATÁSÁRÓL II. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 59814/2010. 40404-3/2010. CÍM: ELŐTERJESZTÉS ALAPÍTVÁNYOK TÁMOGATÁSÁRÓL II. Előterjesztő: Abdai Géza alpolgármester Az előterjesztést

Részletesebben

civil és sportszervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására

civil és sportszervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/13 Fax: (06-32) 460-918 Szám :1-21/2016 A javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. JAVASLAT civil és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ÉS A NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY MAGASABB VEZETŐI MUNKAKÖRÉNEK ELLÁTÁSÁRA SZÓLÓ PÁLYÁZATOK KIÍRÁSÁRÓL

ELŐTERJESZTÉS A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ÉS A NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY MAGASABB VEZETŐI MUNKAKÖRÉNEK ELLÁTÁSÁRA SZÓLÓ PÁLYÁZATOK KIÍRÁSÁRÓL Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 63.998/2009. CÍM: ELŐTERJESZTÉS A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ÉS A NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY MAGASABB VEZETŐI MUNKAKÖRÉNEK

Részletesebben

Dömötörné Holeczky Judit alpolgármester előterjesztése

Dömötörné Holeczky Judit alpolgármester előterjesztése ..napirendi pont Dömötörné Holeczky Judit alpolgármester előterjesztése GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZABÁLYZATA A KISVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSI ÉS FELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁSÁRÓL Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében pályázati felhívást tesz közzé az alábbi területeken:

Részletesebben

A TIOP 3.1.1 PÁLYÁZAT ÖNRÉSZÉNEK BIZTOSÍTÁSÁRÓL ÉS A PROJEKTMENEDZSMENT PÁLYÁZTATÁSÁRÓL

A TIOP 3.1.1 PÁLYÁZAT ÖNRÉSZÉNEK BIZTOSÍTÁSÁRÓL ÉS A PROJEKTMENEDZSMENT PÁLYÁZTATÁSÁRÓL Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszá m: 61727/2008. CÍM: ELŐTERJESZTÉS A TIOP 3.1.1 PÁLYÁZAT ÖNRÉSZÉNEK BIZTOSÍTÁSÁRÓL ÉS A PROJEKTMENEDZSMENT PÁLYÁZTATÁSÁRÓL Előterjeszt

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 23-AI ÜLÉSÉRE

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 23-AI ÜLÉSÉRE Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A évi felosztható támogatási alap összege: E Ft.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A évi felosztható támogatási alap összege: E Ft. Kiíró: Felsőcsatár Község Önkormányzata PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pályázat címe: Helyi civil szervezetek támogatása Pályázhatnak: Helyi tevékenységet folytató egyesületek A fenti körbe nem tartozó szervezetek

Részletesebben

a) szociális ellátás alanyainak életminőség-javítását célzó programok, akciók

a) szociális ellátás alanyainak életminőség-javítását célzó programok, akciók 1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS szociális és egészségügyi keretre Hatvan Város Önkormányzata pályázatot hirdet a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet alapján, a Hatvan

Részletesebben

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10.

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (III.9.) önkormányzati rendelete a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról Hatályos: 2016. március 10. Nyirád 2016 A hirdetőtáblára

Részletesebben

K I V O N A T az Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság 2012. április 17-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T az Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság 2012. április 17-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága K I V O N A T az Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság 2012. április 17-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsághoz

ELŐTERJESZTÉS. - az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsághoz Ügyintéző: Béda Zsuzsa Ügyiratszám: 31.899/2012.IX NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FŐOSZTÁLY OKTATÁSI KULTURÁLIS ÉS SPORT 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Telefon: (42) 524-565

Részletesebben

szabadidősport egyesületek éves működési támogatására A pályázat célja A pályázók köre A támogatott tevékenységek köre

szabadidősport egyesületek éves működési támogatására A pályázat célja A pályázók köre A támogatott tevékenységek köre Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Közoktatási, Közművelődési, Egészségügyi és Sport Bizottság pályázati felhívása a 176/2014. (IV. 22.) sz. határozata alapján a szabadidősport egyesületek éves

Részletesebben

'&o(~ n. Arf6. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. szárnú előterjesztés

'&o(~ n. Arf6. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. szárnú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Arf6 szárnú előterjesztés Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság részére az erdei iskolák és nyári táborok működésének

Részletesebben

civil szervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására

civil szervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. a) (06-32) *460-753 ; *460-155/13 Fax: (06-32) 460-918 Szám: 1-49 /2015 A javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. JAVASLAT civil

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71.

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. ELŐTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 324-2/2017. Sorszám: 11. ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 15. napján tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

A pályázaton nem vehetnek részt:

A pályázaton nem vehetnek részt: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS T Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata pályázatot hirdet Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete alapján

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 63789-3/2010. Dr. Simon István alpolgármester

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 63789-3/2010. Dr. Simon István alpolgármester Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 63789-3/2010. CÍM: ELŐTERJESZTÉS A PERINATÁLIS INTENZÍV CENTRUMOK ÉS AZ INTENZÍV NEONATOLÓGIAI OSZTÁLYOK MŰSZAKI FEJLESZTÉSE

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2012. április 18-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2012. április 18-i ülésére Iktató szám: Sz-247/2012. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2012. április 18-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: 2012. évi diákcsoport

Részletesebben

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete KISTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 38/2006. (XII.20.) RENDELETE AZ EGYESÜLETEKNEK, TÁRSADALMI SZERVEZETEKNEK, ALAPÍTVÁNYOKNAK ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖKRŐL Kistelek Város Képviselő-testülete

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Adatlap, amely letölthető www.velence.hu oldalon, vagy átvehető

Részletesebben

Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a civil szervezetek 2015. évi támogatásáról szóló pályázati felhívásról

Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a civil szervezetek 2015. évi támogatásáról szóló pályázati felhívásról {(é{;. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a civil szervezetek 2015. évi támogatásáról szóló pályázati

Részletesebben

A pályázat benyújtásához önrész vállalása nem kötelező.

A pályázat benyújtásához önrész vállalása nem kötelező. Pályázati felhívás Nemti Község Önkormányzata tájékoztatja a helyi civil szervezeteket, alapítványokat, hogy Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek, alapítványok, pénzügyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Nem költségvetési szervek támogatására pályázat Iktatószám 981/2014.

Részletesebben

42/ ( I I ) H É B H A T Á R O Z A T A L A P J Á N LITÉR KÖZSÉG ÖN KOR MÁ NYZA TÁNAK. támogatása Litér, Álmos u. 37.

42/ ( I I ) H É B H A T Á R O Z A T A L A P J Á N LITÉR KÖZSÉG ÖN KOR MÁ NYZA TÁNAK. támogatása Litér, Álmos u. 37. 42/ 2 0 1 6. ( I I. 1 7. ) H É B H A T Á R O Z A T A L A P J Á N LITÉR KÖZSÉG ÖN KOR MÁ NYZA TÁNAK P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S A Civil szervezetek programjainak támogatása 2016. L I T É R K Ö Z S

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete. a sportról

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete. a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 58285/2010. Dr. Simon István alpolgármester

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 58285/2010. Dr. Simon István alpolgármester Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 58285/2010. CÍM: ELŐTERJESZTÉS A TIOP-2.2.4/09/1 KÓDSZÁMÚ, STRUKTÚRAVÁLTOZTATÁST TÁMOGATÓ INFRASTRUKTÚRAFEJLESZTÉS A FEKVŐBETEG-

Részletesebben

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására Biharkeresztes Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2010. évi költségvetési rendeletében elkülönített támogatási

Részletesebben

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. ker. Önkormányzatának 36/2007. (X. 19.) sz. rendelete az egyházak, a társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok támogatására elkülönített előirányzat

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

Sürgősségi előterjesztés az útfelújítások támogatásának

Sürgősségi előterjesztés az útfelújítások támogatásának Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 60.385-2/2008 Cím: pályázatáról Sürgősségi előterjesztés az útfelújítások támogatásának Előterjesztő: Dr. Fodor Tamás polgármester

Részletesebben

Pályázati felhívás sportegyesületek részére

Pályázati felhívás sportegyesületek részére Pályázati felhívás sportegyesületek részére Kiírás Leadási határidő Elbírálás 2014. február 5. 2014. február 21. 2014. március 7. iktatószám: 7738/2014/MAV. Pályázati Kiírás A MÁV Zrt. Támogatói Bizottsága

Részletesebben

1. A pályázó civil szervezet adatai

1. A pályázó civil szervezet adatai PÁLYÁZATI ŰRLAP 2014. A pályázat sorszáma (az Önkormányzat tölti ki): 1. A pályázó civil szervezet adatai A szervezet megnevezése: A szervezet bírósági bejegyzésének száma: A szervezet nyilvántartási száma:

Részletesebben

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. Pályázati kiírás A pályázat címe: Civil pályázat A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. A pályázat célja: isaszegi székhelyű, bejegyzésű civil szervezetek,egyesületek,

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázat kiírója és elbírálója: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázat kiírója és elbírálója: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat PÁLYÁZATI KIÍRÁS 1. Általános információk: A pályázat kiírója és elbírálója: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat A pályázat célja: A csepeli sportegyesületek, sportcélú alapítványok működésének támogatása,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz

ELŐTERJESZTÉS. - a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz NvíREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROS FEJLESZTÉSI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLV 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-550; FAX: +36 42310-647 E-MAIl: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

Célterület: nincs korlátozás a tevékenységi területre vonatkozóan. Előnyt élveznek a helyi termékeket és szolgáltatásokat népszerűsítő projektek.

Célterület: nincs korlátozás a tevékenységi területre vonatkozóan. Előnyt élveznek a helyi termékeket és szolgáltatásokat népszerűsítő projektek. A pályázati program fő célja: A márka neve: Háromszék! - PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A helyi értékek, sajátosságok védelme, a velük való gazdálkodás fontosságának tudatosítása a polgárokban. Helyi értékek: kulturális,

Részletesebben

A helyi civil szervezetek alapítványok, egyházak pénzügyi támogatásáról szóló rendelet megalkotása

A helyi civil szervezetek alapítványok, egyházak pénzügyi támogatásáról szóló rendelet megalkotása Az előterjesztés száma: 42/2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2013. március 27-én, 18 órakor megtartandó ülésére A helyi civil

Részletesebben

Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2004. (XII.23.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről

Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2004. (XII.23.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2004. (XII.23.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete élve a Magyar

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (II. 21. ) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 13-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 13-i rendes ülésére 9. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 13-i rendes ülésére Tárgy: Pályázati felhívás 2014. évi sporttámogatásra Előterjesztő:

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. (továbbiakban PMCS)

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. (továbbiakban PMCS) PÁLYÁZATI KIÍRÁS ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÁLYÁZATOT HIRDET A HELYI CIVIL SZERVEZETEK SZÁMÁRA KÜLSŐ PÁLYÁZATO- KON VALÓ INDULÁS TÁMOGATÁSÁRA A pályázat tulajdonosa: A pályázat lebonyolítója:

Részletesebben

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály 6720 Szeged, Széchenyi tér 11.

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály 6720 Szeged, Széchenyi tér 11. Iktatószám: 23924-1/2016. Előadó: dr. Antal Anikó SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály 6720 Szeged, Széchenyi tér 11. Tárgy: A 2016. évi oktatási

Részletesebben

Előterjesztés. - a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz

Előterjesztés. - a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. E-MAil: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: SZOC-9438-118/2014. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági

Részletesebben

SÜRGŐSSÉGI ELŐTERJESZTÉS TŰZOLTÓ KIKÉPZŐKÖZPONT LÉTREHOZÁSA A HATÁROKON ÁTNYÚLÓ TŰZOLTÓKÉPZÉSÉRT PÁLYÁZATRÓL

SÜRGŐSSÉGI ELŐTERJESZTÉS TŰZOLTÓ KIKÉPZŐKÖZPONT LÉTREHOZÁSA A HATÁROKON ÁTNYÚLÓ TŰZOLTÓKÉPZÉSÉRT PÁLYÁZATRÓL Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszá m: 62127-3/2008. CÍM: SÜRGŐSSÉGI ELŐTERJESZTÉS TŰZOLTÓ KIKÉPZŐKÖZPONT LÉTREHOZÁSA A HATÁROKON ÁTNYÚLÓ TŰZOLTÓKÉPZÉSÉRT PÁLYÁZATRÓL

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA MŰVÉSZETI ÉS TUDOMÁNYOS ÖSZTÖNDÍJAK 2016.

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA MŰVÉSZETI ÉS TUDOMÁNYOS ÖSZTÖNDÍJAK 2016. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA MŰVÉSZETI ÉS TUDOMÁNYOS ÖSZTÖNDÍJAK 2016. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági

Részletesebben

2011. április 7-i ülésére

2011. április 7-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 7-i ülésére Tárgy: Pályázati felhívás a dombóvári kisebbségi önkormányzatok részére elkülönített támogatási

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1 a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 8/1996. (IV. 1.) rendelet módosításáról Óbuda-Békásmegyer

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a civil szervezetek pályázati úton történő évi támogatásáról

Tárgy: Javaslat a civil szervezetek pályázati úton történő évi támogatásáról Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Szabóné Zsuponyó Ágnes főtanácsos Tárgy: Javaslat a civil szervezetek pályázati úton történő 2015. évi támogatásáról Tisztelt Képviselő-testület! Kazincbarcika

Részletesebben

CÍM: ELŐTERJESZTÉS AZ EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL. Jogi és Ügyrendi Bizottság

CÍM: ELŐTERJESZTÉS AZ EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL. Jogi és Ügyrendi Bizottság Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 61032/2010. CÍM: ELŐTERJESZTÉS AZ EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Előterjesztő: Abdai Géza alpolgármester

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a civil szervezetek pályázati úton történő évi támogatásáról

Tárgy: Javaslat a civil szervezetek pályázati úton történő évi támogatásáról Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Szabóné Zsuponyó Ágnes főtanácsos Tárgy: Javaslat a civil szervezetek pályázati úton történő 2014. évi támogatásáról Tisztelt Képviselő-testület! Kazincbarcika

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Iktatószám: 61153/2008.

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Iktatószám: 61153/2008. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Iktatószám: 61153/2008. CÍM: SŰRGŐSSÉGI ELŐTERJESZTÉS A SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS FEJLESZTÉSÉRE KIÍRT PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRÓL Előterjesztő: Az előterjesztést

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,. sueuese Képviselő-testülete *> / A^SLI QÖ ZOX<Q Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,. sueuese Képviselő-testülete *> / A^SLI QÖ ZOX<Q Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság C?o- " ; ' -.,.''. n!.-f Kőbányai Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,. sueuese Képviselő-testülete *> / A^SLI QÖ ZOX

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Záradék: Kihirdetés ideje: 2015. február 25. 15. óra 40.

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HIRDETMÉNY

ÖNKORMÁNYZATI HIRDETMÉNY ÖNKORMÁNYZATI HIRDETMÉNY Pályázat társadalmi szervezetek támogatására Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 166/2016. (X.27.) sz. határozata alapján pályázatot hirdet társadalmi szervezetek támogatására.

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P Siófok Város Önkormányzat által a helyi civil szervezeteknek nyújtható támogatások igénybevételéhez

P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P Siófok Város Önkormányzat által a helyi civil szervezeteknek nyújtható támogatások igénybevételéhez P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P Siófok Város Önkormányzat által a helyi civil szervezeteknek nyújtható támogatások igénybevételéhez A beérkezés dátuma: (Pályázatot személyesen leadni a Siófoki Közös Önkormányzati

Részletesebben

250 EFt ( kettőszázötvenezer Ft)

250 EFt ( kettőszázötvenezer Ft) A közgyűlés időpontja: 2008. május 29. Az előterjesztés címe: Előterjesztés alapítványok támogatásáról Ügyiratszám: 61.145/2008 Oldalszám a közgyűlési anyagban: 21. oldal ELŐTERJESZTŐI KIEGÉSZÍTÉS Tisztelt

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatni kívánja a település területén működő civil szervezeteket

Részletesebben

Pályázati útmutató (segédlet a pályázat benyújtásához, információk az elszámolásra vonatkozó szabályokkal kapcsolatban) Füzesabonyért 2016

Pályázati útmutató (segédlet a pályázat benyújtásához, információk az elszámolásra vonatkozó szabályokkal kapcsolatban) Füzesabonyért 2016 Pályázati útmutató (segédlet a pályázat benyújtásához, információk az elszámolásra vonatkozó szabályokkal kapcsolatban) Füzesabonyért 2016 A támogatásra fordítható pénzkeret 2016. évben: 600.000,- A pályázat

Részletesebben

J A V A S L A T az Ózd Város Önkormányzata közigazgatási területén működő társadalmi sportszervezetek támogatásának pályázati kiírására

J A V A S L A T az Ózd Város Önkormányzata közigazgatási területén működő társadalmi sportszervezetek támogatásának pályázati kiírására J A V A S L A T az Ózd Város Önkormányzata közigazgatási területén működő társadalmi sportszervezetek támogatásának pályázati kiírására Ó z d, 2014. február 13. Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

Darnózseli Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2008. (IV.3.) rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről

Darnózseli Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2008. (IV.3.) rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Darnózseli Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2008. (IV.3.) rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Darnózseli Község Önkormányzata Képviselő-testülete élve a Magyar Köztársaság

Részletesebben

L51 számú előterjesztés

L51 számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere L51 számú előterjesztés I. Tartalmi összefoglaló Előterjeszt és a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Kőbánya kolturális életének 2015.

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzatának 2013. évi pályázata helyi egyesületek, sportegyesületek és alapítványok számára PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Dunavarsány Város Önkormányzatának 2013. évi pályázata helyi egyesületek, sportegyesületek és alapítványok számára PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dunavarsány Város Önkormányzatának 2013. évi pályázata helyi egyesületek, sportegyesületek és alapítványok számára PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dunavarsány Város Önkormányzata fontos feladatának tekinti a helyi

Részletesebben

Pályázatok benyújtása: Pályázni a pályáztató által kibocsátott adatlapon július 01. napjáig

Pályázatok benyújtása: Pályázni a pályáztató által kibocsátott adatlapon július 01. napjáig Pályázati útmutató (segédlet a pályázat benyújtásához, információk az elszámolásra vonatkozó szabályokkal kapcsolatban) Civil szakmai programok megvalósítása 2016 A támogatásra fordítható pénzkeret 2016.

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására 1. A pályázat célja A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek

Részletesebben

A pályázat kiírója: Köznevelési, Kulturális, Közművelődési, Rendezvényszervezési, Ifjúsági és Sport Bizottság (KK Bizottság)

A pályázat kiírója: Köznevelési, Kulturális, Közművelődési, Rendezvényszervezési, Ifjúsági és Sport Bizottság (KK Bizottság) Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Köznevelési, Kulturális, Közművelődési, Rendezvényszervezési, Ifjúsági és Sport Bizottság pályázati felhívása a 296/2015. (IX. 01.) sz. határozata alapján, a

Részletesebben

Iktatási szám:.. Polgármesteri Ösztöndíj Pályázati Űrlap szakiskolai és szakközépiskolai tanulók részére. Név: Születési hely, idő: Anyja neve:

Iktatási szám:.. Polgármesteri Ösztöndíj Pályázati Űrlap szakiskolai és szakközépiskolai tanulók részére. Név: Születési hely, idő: Anyja neve: Iktatási szám:.. Polgármesteri Ösztöndíj Pályázati Űrlap szakiskolai és szakközépiskolai tanulók részére Személyes leadási határidő: Postára adási határidő: Postázási cím: Hallgatói adatok Minden sor kitöltése

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 26-i ülésére Tárgy: Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja 2008. második félévi kiírás Előadó: Kasper Ágota, az

Részletesebben

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 11/2013.(IX.16.) önkormányzati rendelete

Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 11/2013.(IX.16.) önkormányzati rendelete Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 11/2013.(IX.16.) önkormányzati rendelete A helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestülete

Részletesebben

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2013. (I.31.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2013. (I.31.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2013. (I.31.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A Szarvasi Önkormányzat 11/2004. (III.19.) rendelete A SPORTRÓL. A rendelet célja

A Szarvasi Önkormányzat 11/2004. (III.19.) rendelete A SPORTRÓL. A rendelet célja A Szarvasi Önkormányzat 11/2004. (III.19.) rendelete A SPORTRÓL A Szarvasi Önkormányzat Képviselő-testülete elismerve a sport kiemelkedő jelentőségét az egészség megőrzésében, az ifjúság fizikai és erkölcsi

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2012. (II.16.) számú rendelete

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2012. (II.16.) számú rendelete A rendelet kihirdetésének napja: 2012. február 16. Nagymányok, 2012. február 16. Dr. Sebestyén István aljegyző NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (II.16.) számú rendelete A HELYI

Részletesebben

Cím: Sürgősségi előterjesztés a CÉDE, TEUT, valamint a KEOP-5.3.0/A pályázatokról. Gazdasági Bizottság

Cím: Sürgősségi előterjesztés a CÉDE, TEUT, valamint a KEOP-5.3.0/A pályázatokról. Gazdasági Bizottság Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 61596/2009. Cím: Sürgősségi előterjesztés a CÉDE, TEUT, valamint a KEOP-5.3.0/A pályázatokról Előterjesztő: Dr. Fodor Tamás

Részletesebben

Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról

Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról (Egységes szerkezetben a 18/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelettel.) Inárcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés közoktatási intézmények fejlesztésének pályázati önrész vállalásáról. Pénzügyi Bizottság

Előterjesztés közoktatási intézmények fejlesztésének pályázati önrész vállalásáról. Pénzügyi Bizottság Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 60609-4/2010 Cím: Előterjesztés közoktatási intézmények fejlesztésének pályázati önrész vállalásáról Előterjesztő: Dr. Fodor

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi egyesületek, non-profit szervezetek önkormányzati pénzügyi támogatásának feltételeiről és szabályairól szóló 9/2012.(VI.18.), 5/2013.(IV.05.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Városfejlesztési Bizottság /VFB/ február 21-ei üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Városfejlesztési Bizottság /VFB/ február 21-ei üléséről Ügyiratszám: VI/58592-05/2013. JEGYZŐKÖNYV a Városfejlesztési Bizottság /VFB/ 2013. február 21-ei üléséről Az ülés helye: Sopron, Fő tér 1. Az ülés ideje: 2013. február 21. 15.00 óra Jelen lévő bizottsági

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2006. június 26-i ülésére Tárgy: Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja 2006. második félévi kiírás Előadó: Kasper Ágota, az

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzatának 2015. évi pályázata egyesületek, sportegyesületek és alapítványok számára PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Dunavarsány Város Önkormányzatának 2015. évi pályázata egyesületek, sportegyesületek és alapítványok számára PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dunavarsány Város Önkormányzatának 2015. évi pályázata egyesületek, sportegyesületek és alapítványok számára PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dunavarsány Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) fontos feladatának

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat célja: Hajléktalan, fogyatékos, időskorú személyek valamint gyermekek programpályázat útján történő támogatása.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat célja: Hajléktalan, fogyatékos, időskorú személyek valamint gyermekek programpályázat útján történő támogatása. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális Bizottsága pályázatot hirdet debreceni székhelyű non-profit szervezetek programjainak támogatására A pályázók köre: Pályázatot nyújthatnak

Részletesebben

C1J N Y. lit p---- Dr. Kovács Ferenc. rr ~\ ~ REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

C1J N Y. lit p---- Dr. Kovács Ferenc. rr ~\ ~ REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: KULT-50-1 /2015. Ügyintéző : Doka Diána ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez Képzőművészeti Ösztöndíjak meghirdetésére lit p---- Dr. Kovács Ferenc polgármester alpolgármester /" 2 ---:>~~_"L.~ ----~.>--

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Nyelvtanulás támogatására szóló pályázathoz

ELŐTERJESZTÉS Nyelvtanulás támogatására szóló pályázathoz Tisztelt Képviselőtestület! ELŐTERJESZTÉS Nyelvtanulás támogatására szóló pályázathoz Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2010. évi költségvetésében 700 e Ftot biztosított nyelvtanulás

Részletesebben

KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ EGYHÁZI- ÉS CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ EGYHÁZI- ÉS CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA SÁROSPATAK ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (TERVEZET) KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ EGYHÁZI- ÉS CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA SÁROSPATAK, 2010 Készítette: Hajdu Imre tanácsnok, a Kulturális Bizottság

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere n;~,,., ~ szamu előterjesztes Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a kőbányai sportegyesületek 2015. évi sportcélú támogatásáról

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 60/2013. (03.27.) Öh. sz.

Részletesebben

do. számú előterjesztés

do. számú előterjesztés do. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége tagszervezetei

Részletesebben

~~' Nyíregyháza, 2013. 01.14. A határozatot kapják: 1./Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagjai

~~' Nyíregyháza, 2013. 01.14. A határozatot kapják: 1./Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagjai NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 14/2013.(1. 14.) számú határozata 01/2013 Szabadidősport támogatása címmel pályázati eljárás kiírásának elfogadására A

Részletesebben

honlapról.

honlapról. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében pályázati felhívást tesz közzé az alábbi területen:

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE KÖZOKTATÁSI KÖZALAPÍTVÁNYA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE KÖZOKTATÁSI KÖZALAPÍTVÁNYA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszá m: 63902/2008. CÍM: ELŐTERJESZTÉS GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE KÖZOKTATÁSI KÖZALAPÍTVÁNYA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Előterjeszt

Részletesebben

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY ELŐTERJESZTÉS. a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY ELŐTERJESZTÉS. a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz NYíREGYHÁZA MEGYEI JOG Ú VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524-586 E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGVHAZA_HU Ügyiratszám:4554/2016.05 Ügyintéző: Kertész Sné ELŐTERJESZTÉS a Köznevelési,

Részletesebben

F E L H Í V Á S. Gencsapáti székhelyű civil szervezetek évi támogatására

F E L H Í V Á S. Gencsapáti székhelyű civil szervezetek évi támogatására F E L H Í V Á S Gencsapáti székhelyű civil szervezetek 2015. évi támogatására Gencsapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Önkormányzat költségvetésében civil szervezetek számára

Részletesebben