NUFARM NÖVÉNYVÉDELMI MEGOLDÁSOK 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NUFARM NÖVÉNYVÉDELMI MEGOLDÁSOK 2017"

Átírás

1 TERÜLETI KÉPVISELŐINK NUFARM NÖVÉNYVÉDELMI MEGOLDÁSOK 2017 Hörömpô László kiemeltügyfél-kapcsolattartó Mobil: Csereklyei Katalin Gyôr-Moson-Sopron, Komárom- Esztergom megye, valamint Vas megye északi része és Pest megye nyugati része Mobil: Gaál Orsolya Vas megye déli része, valamint Zala és Somogy megye Mobil: Farkas Árpád Jász-Nagykun-Szolnok megye, Pest megye középsô és déli része, valamint Bács-Kiskun megye északi része Mobil: Kovács Gábor Pest megye északi része, Nógrád és Heves megye, valamint Borsod-Abaúj- Zemplén megye nyugati része Mobil: Nufarm Hungária Kft Budapest, Dayka Gábor u. 3. Telefon: Fax: Mihálovics György Tolna, Baranya megye és Bács-Kiskun megye déli része Mobil: Mocskonyi Róbert Fejér, Veszprém megye Mobil: Szabó Andor Borsod-Abaúj-Zemplén megye keleti része, Hajdú-Bihar, Szabolcs- Szatmár-Bereg megye Mobil: Tatay Kálmán Csongrád, Békés megye Mobil: NUFARM NÖVÉNYVÉDELMI MEGOLDÁSOK 2017

2 Kedves Olvasó! A kiadvány, melyet Ön most a kezében tart, a Nufarm Hungária Kft. által 2017-ben forgalomba hozott termékeket és kereskedelmi csomagokat tartalmazza. A ké zikönyv összeállításával idén is az volt a célunk, hogy a növény védelmi gyakorlat során felmerülô kérdések megválaszolásához segítséget nyújtsunk Önnek. Meggyôzôdésünk, hogy a kijuttatástechnológia alapjaiban meg határozza a növényvédô szerek hatékonyságát, így a védekezés eredményességét. Ezért a kiadványban most is helyet kapott a permetezés technológiájával foglalkozó rész, melyet az egyes termékekre vonatkozó konkrét ajánlásokkal egészítettünk ki. Kiadványunk nemcsak külsejében, hanem tartalmában is megújult. Több termék engedélyokirata kibôvült, ezek a korábbinál szélesebb körben felhasználhatók. Két új kukorica gyomirtó szer és egy új termékcsomag is frissíti a Nufarm kukoricaajánlatát. Új termékkel bôvült a kalászosok gombabetegségei ellen alkalmazható készítmények köre is. Továbbá több új kereskedelmi csomag is megjelenik a kínálatban, melyek révén még kedvezôbb áron szerezhetôk be a Nufarm-termékek. Reméljük, hogy mindennapi munkája során kiadványunk az Ön hasznos segítôtársa lesz, így egy kicsit mi is hozzájárulhatunk szakmai sikereihez. Kérem, hogy a kézikönyv forgatása mellett vegye igénybe szaktanácsadóink segítségét is a növény - védelmi döntés megalapozásakor. Emellett további információkat találhat honlapunkon, a következô címen: Eredményes gazdálkodást, hozzá erôt és jó egészséget kívánok Önnek a Nufarm Hungária Kft. csapata nevében, 2017-ben is! Üdvözlettel: Salamon György Cégvezetô Nufarm Hungária Kft.

3 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetô 1 Nufarm a világban 3 Nufarm-termékek Magyarországon 4 A Nufarm hazai leányvállalata 4 Általános irányelvek a növényvédô szerek kijuttatásához 5 A Nufarm növényvédô szerek felhasználhatósága termesztett kultúránként 6 A Nufarm II. és III. forgalmi kategóriájú növényvédô szereinek felhasználhatósága termesztett kultúránként 10 Jelmagyarázatok 12 Gyomirtó szerek 14 Gombaölô szerek 46 Rovarölô szerek 74 Csávázószerek 92 Egyéb szerek 98 Nufarm-csomagok 104 A Nufarm gyomirtó szereinek alkalmazása kalászosokban 123 A Nufarm gombaölô és rovarölô szereinek alkalmazása ôszi búzában 124 A Nufarm gombaölô és rovarölô szereinek alkalmazása ôszi árpában 125 A Nufarm-készítmények alkalmazása kukoricában 126 A Nufarm-készítmények alkalmazása repcében 127 A Nufarm-készítmények alkalmazása napraforgóban 128 A Nufarm-készítmények alkalmazása szôlôben 129 A Nufarm-készítmények alkalmazása almatermésûekben 130 A megfontolt permetezés alapkövetelményei 132 Permetezési napló 134

4 NUFARM A VILÁGBAN > A Nufarm egy ausztráliai székhelyû növényvédôszer-gyártó vállalat es megalapítása óta piacvezetôvé vált Auszt ráliában, harmadik Ázsiában, de Euró pá ban és a többi kontinensen is jelentôs szereplôje a növényvédô szerek piacának. A Nufarm a glo bá lis gyomirtószer-piac ötödik legna gyobb szereplôje. Ennek egyik oka, hogy az anya vállalat 2008-ban megvásárolta az angliai AH Marks nevû céget, és az akvizícióval vezetôvé vált a fenoxi-herbicidek piacán. A másik ok pedig az, hogy a Nufarm a glifozát hatóanyag-tartalmú termé - kek gyártóinak sorában jelenleg második a világon. A vállalat emellett jelentôs pozíciót vívott ki magának a réztartalmú szerek piacán is, hiszen ott a legismertebb márkák tulajdonosa éppen a Nufarm. A Nufarm a fejlesztések során új hatóanyag- és termékkombinációk, a korábbiaknál környe - zetkímélôbb formulációk, továbbá felhasználóbarát csomagolások megvaló sí tására koncentrál, melyek a gyakorló szakemberek számára is értéket képviselnek. Ilyen például a Champ DP formulációja, amelynek segítségével egy egyáltalán nem porzó, szilárd rézkészítményt sikerült elôállítani. Ez még a A Nufarm linzi gyára WG formánál is kevésbé porzik, így használata közben vagy egy esetlegesen bekövetkezô baleset során nem kerülhet belôle a tüdôbe. A Kaiso EG rovarölô szerben található Sorbie granulátumok pedig nemcsak hatóanyagot és vivôanyagot tartalmaznak, hanem a permetlékészítést és a hatást segítô segédanyagokat is. Az innovatív technológiának köszönhetôen a Kaiso EG úgy viselkedik a csomagolás, szállítás és felhasználás során, mint egy vízben disz per gál ható/oldható granulátum (WG). Vízben elke - verve azonban emulzióképzô, folyékony permetezôszerként (EC) mûködik. Ilyen egyedi formulációval kizárólag a Nufarm rendelkezik a világon. A Nufarm Limited és a Sumitomo Chemical Company stratégiai együttmûködésének köszönhetôen a vállalatok 2010-ben közös fejlesztésekbe kezdtek. Az együttmûködés egyik elsô jele a Sumi Alfa 5 EC rovarölô szer, amely 2012 óta a Nufarm Hungária Kft. termékkínálatában szerepel ban pedig egy új rovarölô talaj fertôtlenítô granulátum, a Cheyenne 1 G jelent meg a hazai kínálatban, melyet 2014-ben a Prolectus gombaölô, 2015-ben a Bactospeine WG rovarölô szer követett. Az új termékek sora további készítmények bevezetésével folytatódik a jövôben is. 3

5 NUFARM-TERMÉKEK MAGYARORSZÁGON > Itthon is jól ismert márkák fémjelzik a Nufarm által képviselt növényvédelmi megoldásokat. Ilyen például az Amega, a Champion, a Clinic, a Cuproxat, a Dezormon, a Dup losan, a Kaiso, a Mecomorn, a Mezzo, a Mystic, a Spodnam, a Stabilan, a Sumi Alfa, az U-46 vagy a Zeagran, és a sort folytathatnánk. A felsoroltak közül sok kedvelt termék már a hazai leányvállalat megalapítása elôtt is kapható volt Magyarországon, így ezek ismert sége és elfogadottsága korábbról ered. A folyamatos termékfej - lesztésnek és az engedélyeztetési munkának köszönhetôen újabb és újabb Nufarm-készítmények jelentek meg a palettán. A hazai leányvállalat napjainkra már több mint 60 különféle termék és gyûjtôcsomag forgalomba hozatalához szükséges engedéllyel rendelkezik. A NUFARM HAZAI LEÁNYVÁLLALATA > A Nufarm Hungária Kft. története január 1-jén kezdôdött. Az alapítás óta nemcsak a termékválaszték, hanem a munkatársak létszáma is növekedett. A közelmúltban mindkét területen újabb fejlesztéseket végeztünk, így a 2017-es növényvédelmi szezonnak kiemeltügyfél-kapcsolattartóval, nyolcfôs területi képviselôi csa pattal, teljes kiszolgáló háttérrel és bôvülô termék vá lasz tékkal vágunk neki. Ahogyan a környezetünkkel, úgy a partnereinkkel és a termékeinket felhasználókkal is hosszú távú, jól mûködô kapcsolatok kiépítésére, valamint fenntartására törekszünk. Nem a Nufarm számára nagy haszonnal járó, egyszeri üzleti megállapodások megkötése a cél; ennél sokkal fontosabb a kiegyensúlyozott, minden fél számára elônyös, hosszú távú szakmai és üzleti kapcsolatok kialakítása. 4

6 ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK A NÖVÉNYVÉDÔ SZEREK KIJUTTATÁSÁHOZ Általánosságban elmondható, hogy a kü lön bözô típusú növényvédô szereket különbözô típusú szórófejjel szükséges ki - permetezni. A gombaölô és rovarölô szereket általában kicsi, átla go san 250 mikronos cseppátmérôjû permettel szórjuk ki. Itt a cseppméret mikron közötti lehet. Ezt nevezzük apró cseppes permetezésnek. Ebben az esetben a centi méterenkénti cseppszám db, ami bizto sítja a megfelelô fedettséget. Kö ze pes cseppel történô permetezés ese - tén, például a gyom irtó szerek kijutta tá sa - kor úgy kell eljárnunk, hogy a cseppszám db/cm 2 legyen. Ebben az esetben az átlagos cseppnagyság mikron. A na gyobb cseppeket ké pezô szó ró fejeket durva cseppes permetezésnél használjuk. A kontakt gyomirtó szereknél használatos cseppnagyság elérheti az mikronos átlagos cseppátmé rôt, ami db/cm 2 cseppszámot jelent. Az átlagos cseppméret csak közelítô érték, egyes szerek esetében ettôl eltérô méretû cseppek kijuttatása válhat szüksé - gessé. Speciális esetekben ezeknél kisebb (LV), mikronos átlagos cseppmérettel vagy még kisebb (ULV, UULV), 50 mikron alatti átlagos cseppmérettel is dolgozhatnak a permetezôgépek. Ilyenkor már nem vízzel hígított permetezés történik, hanem speciális formában kiszerelt vegyszert szórunk ki finom porlasztással. Ez lehet aeroszol vagy ködképzés is. A permetezés hatékonyságát nemcsak az alkalmazott növényvédô szer hatóanyaga és a készítmény formulációjában található adjuvánsok, továbbá a permetlé keverése közben hozzáadott adalék- és segéd - anya gok, esetleg kombinációk határozzák meg, hanem a permetezéstechnika és annak körülményei is. Nem mindegy, hogy egy növényvédô szert a fertôzés mely idôszakában, mikor alkal mazunk, milyen hômérséklet és páratartalom mellett, a permetezést követôen mikor kap lemosó esôt a kezelés, a kezelés idején milyen a szélsebesség és a szélirány, mekkora a permetezôgép sebessége és a szórófej magassága, továbbá milyen a szórófej iránya. A sikert még számos tényezô befolyásolja, amelyek komolyan hatnak a permetezés eredmé nyes sé gére. Az ezekkel kapcsolatos részletes információk megtalálhatók a kiadvány végén, illetve az egyes készítmények bemutatásánál, a Kijuttatási tanácsok pontban. > 5

7 A NUFARM NÖVÉNYVÉDÔ SZEREK FELHASZNÁLHATÓSÁGA TERMESZTETT KULTÚRÁNKÉNT Nufarmkészítmények kalászosok kukorica repce napraforgó hüvelyesek cukorrépa rizs Agility Amega Dezormon Emblem Gramin Kideka Kyleo Mecomorn 750 SL Mextrol B Mezzo Narval Optica Trio Tropotox Zeagran 340 SE Amaline Flow Champ DP Cuproxat FW Moltovin Mystic 250 EC Mystic Pro 500 Prolectus Tazer 250 SC Timpani A táblázat tájékoztató jellegû adatokat tartalmaz. Az adott készítményre vonatkozó részletes információt és technológiai javaslatot a Nufarm Növényvédelmi Megoldások Termékek részében találja. 6

8 rét, legelô szôlô kertészet burgonya hagyma Nufarmkészítmények dísznövények erdészet Agility Amega Dezormon Emblem Gramin Kideka Kyleo Mecomorn 750 SL Mextrol B Mezzo Narval Optica Trio Tropotox Zeagran 340 SE Amaline Flow Champ DP Cuproxat FW Moltovin Mystic 250 EC Mystic Pro 500 Prolectus Tazer 250 SC Timpani 7

9 A NUFARM NÖVÉNYVÉDÔ SZEREK FELHASZNÁLHATÓSÁGA TERMESZTETT KULTÚRÁNKÉNT Nufarmkészítmények kalászosok kukorica repce napraforgó hüvelyesek cukorrépa rizs Admiral 10 EC Bactospeine WG Kaiso EG Sumi Alfa 5 EC Zoom 11 SC Gizmo 60 FS Nuprid 600 FS red Nuprid Max Spodnam DC Spraygard Stabilan SL Agility+Mezzo Kaiso Plusz Kideka Power N Repce Plusz Mezzo Forte B Mezzo Forte Mystic S Mystic Pro+Sumi Alfa Tazer Kombi Zeagran Top N A táblázat tájékoztató jellegû adatokat tartalmaz. Az adott készítményre vonatkozó részletes információt és technológiai javaslatot a Nufarm Növényvédelmi Megoldások Termékek részében találja. 8

10 Nufarmkészítmények rét, legelô szôlô kertészet burgonya hagyma dísznövények erdészet Admiral 10 EC Bactospeine WG Kaiso EG Sumi Alfa 5 EC Zoom 11 SC Gizmo 60 FS Nuprid 600 FS red Nuprid Max Spodnam DC Spraygard Stabilan SL Agility+Mezzo Kaiso Plusz Kideka Power N Repce Plusz Mezzo Forte B Mezzo Forte Mystic S Mystic Pro+Sumi Alfa Tazer Kombi Zeagran Top N 9

11 A NUFARM II. ÉS III. FORGALMI KATEGÓRIÁJÚ NÖVÉNYVÉDÔ SZEREINEK FELHASZNÁL- HATÓSÁGA TERMESZTETT KULTÚRÁNKÉNT Nufarmkészítmények kalászosok kukorica repce napraforgó hüvelyesek cukorrépa rizs II. FORGALMI KATEGÓRIA Emblem Kideka Mextrol B Moltovin Admiral 10 EC Kaiso EG Sumi Alfa 5 EC Spodnam DC III. FORGALMI KATEGÓRIA Amega Gramin Amaline Flow Champ DP Cuproxat FW Prolectus Tazer 250 SC Bactospeine WG Zoom 11 SC Spraygard 10

12 Nufarmkészítmények II. FORGALMI KATEGÓRIA rét, legelô szôlô kertészet burgonya hagyma dísznövények erdészet Emblem Kideka Mextrol B Moltovin Admiral 10 EC Kaiso EG Sumi Alfa 5 EC Spodnam DC III. FORGALMI KATEGÓRIA Amega Gramin Amaline Flow Champ DP Cuproxat FW Prolectus Tazer 250 SC Bactospeine WG Zoom 11 SC Spraygard 11

13 JELMAGYARÁZATOK IKONOK Az egyes termékek adatlapján található kis ikonok összefoglalóan jelzik, hogy az adott Nufarm-készítmény mely kultúrákban használható. A kultúrákra vonatkozó részletes információk a Felhasználhatósági táblázatban és a Javasolt technológia részben leírtaknál találhatók. kalászosok kukorica repce napraforgó hüvelyesek cukorrépa rizs rét, legelô szôlô kertészet burgonya hagyma dísznövények erdészet SZÍNEK Az egyes termékek adatlapján található színkód jelzi, hogy az adott Nufarm-készítmény milyen célra használható fel. A kultúrákra vonatkozó részletes információk a Felhasználhatósági táblázatban és a Javasolt technológia részben leírtaknál találhatók. gyomirtás, gyomirtó szer gombaölô szeres kezelés, gombaölô szer rovarölô szeres kezelés, rovarölô szer csávázás, csávázószer egyéb kezelés, egyéb szer Nufarm-csomag 12

14 TERMÉKEK

15 ÁLTALÁNOS ADATOK Hatóanyag Hatóanyagcsoport Rendeltetés Hatáskifejtés Formuláció Csomagolás Forgalmi kategória Munka-egészségügyi várakozási idô Eltarthatóság Figyelmeztetés Méhveszélyesség Tûzveszélyesség Vízveszélyesség Egyéb 500 g/l klórtoluron g/l diflufenikán Karbamidszármazékok + karotinoidbioszintézis-gátló Gyomirtó permetezôszer Fotoszintézis gátlása Vizes szuszpenzió koncentrátum (SC) 10 l-es mûanyag kanna I. 0 nap 3 év Figyelem Nem jelölésköteles Nem jelölésköteles Kifejezetten veszélyes - FELHASZNÁLHATÓ Kultúra ôszi búza, ôszi árpa, tritikálé Károsító magról kelô egyés kétszikû gyomnövények Dózis (l/ha) Permetlé (l/ha) 1, É.v.i. (nap) elôírás szerinti felhasználás esetén korlátozás nincs JAVASOLT TECHNOLÓGIA A készítmény egy vegetációs idôszakban csak egy alkalommal juttatható ki! Ôszibúza-, ôsziárpa- és tritikálékultúrákban a készítményt korai posztemergensen, a kul túr növény 3 leveles állapotától, a magról kelô gyomnövények szik 2 valódi leveles, a nagy széltippan (Apera spicaventi) 1 3 leveles fenológiai állapotában kell kijuttatni. A készítmény kijuttatható tavasszal is, az ôszi búza, ôszi árpa, tritikálé bok ro sodásának végéig (BBCH 29). A jó gyomirtó hatás érdekében fontos, hogy a készítményre érzékeny gyomfajok a fentebb megjelölt fenológiai állapotnál ne legyenek fejlettebbek. A légi kijuttatás nem engedélyezett. 14

16 KIJUTTATÁSI TANÁCSOK Gabonában használható gyomirtó szer, egy- és kétszikû gyomnövények ellen. Felhasz nálása: elsôsorban ôsszel, a gyomok kelése után kell kijuttatni. Az egyszikû gyom nö vé nyek felálló, vékony, fonalas levélkéin csak a finom porlasztású, apró cseppek képesek megtapadni, ezért itt a permetcseppek mérete mikron lehet, csepp/cm 2 fedettséggel. Fúvókaajánlás: Hagyományos lapos sugarú fúvóka, minél kisebb haladási sebesség, hogy az elsodródás csökkenthetô legyen. Szeles idôben vagy 6 km/óra feletti haladási sebes ség nél anti-drift (elsodródás - csökkentett, perdítôbetétes kivitel) vagy kompakt légbeszívásos fúvóka, 5 bar nyomás felett üzemeltetve. Az Agility a Mezzo gyomirtó szerrel együtt, Agility+Mezzo csomagban is beszerezhetô. A csomag leírása a oldalon található. Agility 15

17 ÁLTALÁNOS ADATOK Hatóanyag Hatóanyagcsoport Rendeltetés Hatáskifejtés Formuláció Csomagolás Forgalmi kategória Munka-egészségügyi várakozási idô Eltarthatóság Figyelmeztetés Méhveszélyesség Tûzveszélyesség Vízveszélyesség Egyéb 486 g/l glifozát-izopropil-amin só Foszfonoglicin Gyomirtó permetezôszer Totális hatású gyomirtó szer. Aromás aminosavak bioszintézisének gátlása Folyékony, vízoldható koncentrátum (SL) 1 l-es mûanyag flakon, 5 és 25 l-es mûanyag kanna, 1000 l-es mûanyag tartály III. 0 nap 3 év Figyelem Nem jelölésköteles Nem jelölésköteles Közepesen veszélyes - FELHASZNÁLHATÓ * Kultúra Károsító Dózis (l/ha) Permetlé (l/ha) szántóföld, tarló magról kelô egy- és 2,0 3, kétszikû gyomok évelô egy- és kétszikû 4,0 6,0 gyomok totális gyom- és 5,0 7, cserjeirtás mezôgazdaságilag nem mûvelt területek, vízzel nem borított csatornák, árokpartok, vasúti pályatestek házikertek, temetôk, közterületek (kivéve játszóterek) legelô, gyep lucerna magról kelô egy- és kétszikû gyomok évelô egy- és kétszikû gyomok totális gyomirtás aranka 2,0 3,0 4,0 6,0 4,0 6,0 0,5 0,7 ill. 0,2 0,3% É.v.i. (nap) elôírás szerinti felhasználás esetén nincs korlátozás 16

18 Kultúra erdészet összes fafaj (erdôtelepítés elôtt) erdészet luc-, erdei-, duglászfenyô (2 évesnél idôsebb) erdészet fakitermelés szôlô, almatermésûek, csonthéjasok, héjas gyümölcsûek (min. 3 éves) ôszi búza, ôszi és tavaszi árpa napraforgó, kukorica (takarmány) repce szója Károsító totális gyom- és cserjeirtás totális gyom- és cserjeirtás sarjhajtások magról kelô egy- és kétszikû gyomok évelô egy- és kétszikû gyomok évelô egy- és kétszikû gyomok állományszárítás állományszárítás állományszárítás Dózis (l/ha) 3,0 5,0 3,0 5,0 3,5% töménységben 2,0 3,0 4,0 6,0 4,0 6,0 2,0 5,0 3,0 4,0 3,0 5,0 Permetlé (l/ha) (légi) (földi) É.v.i. (nap) elôírás szerinti felhasználás esetén korlátozás nincs 10 (napraforgó, 2,0 l/ha) 14 (napraforgó, 5,0 l/ha) 14 (kukorica) (3,0 l/ha) 14 (5,0 l/ha) Házikerti felhasználás esetén az egy hektárra jutó dózis átszámítása 10 liter permetléhez: Dózis 3,0 l/ha = 30 ml/100 m ml/10 l permetlé (1,0%) 6,0 l/ha = 60 ml/100 m ml/10 l permetlé (2,0%) Lémennyiség: 300 l/ha = 3,0 l/100 m 2 * felhasználható november 30-ig (NÉBIH 04.2/7319-I/2016) Koncentráció Amega 17

19 A FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ TOVÁBBI ELÔÍRÁSOK Kultúra szántóföld tarló, mezôgazda ságilag nem mûvelt területek, vízzel nem borított csatornák, árokpartok, vasúti pályatestek, házikertek, temetôk, közterületek (kivéve játszóterek) legelô, gyep lucerna erdészet összes fafaj (erdôtelepítés elôtt) erdészet luc-, erdei-, duglászfenyô (2 évesnél idôsebb) erdészet, fakitermelés szôlô, almatermésûek, csonthéjasok, héjas gyümölcsûek (min. 3 éves) ôszi búza, ôszi és tavaszi árpa napraforgó kukorica (takarmány) repce szója Kezelés ideje vetés elôtt, illetve után a csírázás megindulásáig a gyomnövények intenzív növekedésekor a gyep feltörését megelôzôen kaszálást követô 5 7 nap múlva telepítés elôtt 1 2 héttel 2 évesnél idôsebb telepítésekben sarjhajtások ellen hajtásnövekedés kezdetéig, szüret után 2 héttel betakarítás elôtt 20 30% nedvességtartalomnál 30 40% nedvességtartalomnál 60% magbarnulásnál 30% nedvességtartalomnál Kezelések maximális száma Két kezelés közti minimális idôtartam (nap) HATÁSMÓD A glifozát hatóanyagot a növény a klorofillt tartalmazó zöld részein keresztül veszi fel. A hatóanyag innen transzlokálódik a gyökerekbe, tarackokba, rizómákba. A hatástünetek 1-2 hét után jelentkeznek öre - gedésben, törpenövésben, levél- és hajtásbarnulásban. A folyamat visszafordíthatatlan, az érintett növény elpusztul. Mivel a glifozát a növényben való mozgása folyamán a szaporítóképletekbe is eljut, hatása az évelôk esetében is a növény pusztulásához vagy maradandó károsodásához vezet. Haté - konysága ennek megfelelôen dózistól függôen kiterjed mind az évelô, mind a magról kelô egy- és kétszikû gyomnövényekre. 18

20 JAVASOLT TECHNOLÓGIA Magról kelô gyomnövények esetében az engedélyokiratban meghatározott alacsonyabb dózisban kell alkalmazni. Magról kelô kétszikûek esetében azok 4 8 valódi leveles fenológiájában, magról kelô egyszikû gyomnövényeknél 3 5 leveles állapotban kell a kezelést elvégezni. Évelô kétszikû, valamint évelô egyszikû gyomnövények esetében azok intenzív növekedési szakaszában kell a készítményt kijuttatni, hogy a hatóanyag a gyomnövény föld alatti szaporítóképleteibe is lejusson. Tarackbúza, fenyércirok, nád ellen kedvezôbb hatás érhetô el ôsszel, amikor a táp anyag áramlása a rizómák felé a legintenzívebb. Szulákfélék ellen a virágzás idején, mezei acat ellen annak tôlevélrózsás állapotában van a kezelés optimális idôpontja. A meteorológiai körülményeket figyelembe véve a glifozát hatóanyag C között és magas páratartalom mellett a leghatékonyabb. A hatás kifejtéséhez fontos, hogy a kezelést követôen 6 órán belül ne hulljon csapadék, és a hatóanyag maradéktalanul felszívódhasson a gyomnövényben. A készítmény nem szelektív, a gyomnövényektôl megvédendô kultúrnövényre nem kerülhet a hatóanyag, mert azt károsíthatja. Szántóföldi kultúrák esetében vetés elôtt, illetve után a csírázás megindulásáig alkal mazható a szer, akkor, ha az elvetett magvakat legalább 3 cm vastag aprómorzsás talaj réteg takarja. 3%-nál kisebb szervesanyag-tartalmú talajokon ez a technológia nem alkalmazható. Tarlókezelés esetén évelô gyomnövények ellen azok cm-es nagyságakor, tarló hántás után kell kijuttatni a készítményt. A tarlómûvelést sekélyen kell végezni, oly módon, hogy a tarackok felda - rabolódjanak, és ezáltal az alvó rügyek is kihajtsanak. Mezôgazdaságilag nem mûvelt területek: utak, útpadkák, vízmentes állapotú víz el ve zetô árkok, ipari létesítmények, üzemanyagtöltô állomások, repülôterek, vasúti pályatestek ahol ezt helyi rendelet nem tiltja totális gyomirtására alkalmazható. Vízzel nem borított csatornák, árokpartok gyomirtására nád, gyékény és egyéb nehezen irtható évelô gyomfajok ellen használható. Házikertek, illetve ahol azt a helyi rendelet nem tiltja, temetôk totális gyom irtására alkalmazható. Közterületen a permetezés az éjszakai idôszakban (22 04 óra között) végezhetô. Játszóterek területén a kezelés nem megengedett. A készítményt közterületen csak felsôfokú növényvédelmi képesítéssel és hatályos engedéllyel rendelkezô személy irányítása mellett lehet kijuttatni. A köz t erületeken történô felhasználáskor a kezelésrôl az érintett lakosságot a helyben szokásos módon tájékoztatni kell, és fel kell hívni a figyelmet a kezeléssel járó közegészségügyi elôírások betar tására. Frissen kezelt, permetezett területen tartózkodni tilos! Bölcsôdék, óvodák és iskolák területén a kezelés nem meg en - gedett. Legelô és gyepterületek gyommentesítésére azok felújításakor, a feltörést vagy az újra vetést megelôzôen alkalmazható a készítmény. Lucernában arankával erôsen fertôzött területeken foltkezelés vagy teljes felületkezelés formájában alkalmazható. Foltkezelés esetén 0,2 0,3%-os koncentrációban kell felhasz nálni. Teljes felületkezelés esetén 0,5 0,7 l/ha a készítmény dózisa. A kezelés kismértékben visszavetheti a lucerna fejlôdését a következô kaszálásig, ezért teljes felü let kezelés csak az erôsen fertôzött területeken javasolható. A ke - zelést a lucerna kaszálását követô 5 7 nap múlva kell elvégezni. Magtermô lucernában vagy a magfogás szakaszában alkal mazása nem javasolt. Erdészeti kultúrákban erdôtelepítés elôtt bármely fafaj esetén használható gyom- és cserjeirtásra. Fakitermelés után a tuskók sarjhajtásai ellen 3,5%-os koncentrációban alkal mazható. Erdészeti gyomirtásra csak kétévesnél idôsebb luc-, erdei- és duglászfenyô-telepítésekben használható. A fe - nyôtelepítések védelme érdekében a készítményt akkor lehet kijuttatni, amikor a tûleveleken kialakult a védettséget biztosító viaszréteg. Amega 19

21 Szôlô- és gyümölcsültetvényekben: csemegeszôlô, borszôlô, almatermésû (alma, körte, birs, naspolya), csonthéjas (cseresznye, meggy, ôszibarack, nektarin, kajszibarack, ringló, szilva) és héjas gyümölcsû (dió, mandula, mogyoró, gesztenye) kultúrákban alkal mazható. Csak 3 évesnél idôsebb telepítésekben, védôlemezzel felszerelt szórófejekkel vagy egyéb speciális permetezéstechnikával juttatható ki. A kezelést célszerû a hajtásnövekedés kezdetéig tavasszal, illetve a gyümölcsszüret után ôsszel elvégezni. Amennyi ben a gyomborítottság indokolja, fokozott elôvigyázatossággal a két idôpont között is lehet kezelni. Az alkalmazás során ügyelni kell arra, hogy a permetlé a kultúrnövény zöld növényi részeire (hajtások, levelek) ne kerüljön, mert azokat maradandóan károsítja. A 3 évesnél fiatalabb, még nem elfásodott törzsû csemetéket szintén károsítja a hatóanyag. Állományszárítás napraforgó-, repce-, kukorica-, szójakultúrákban: gyommentes állo mányban a kultúrára megadott alacsonyabb dózisban, elgyomosodott területen a maga sabb dózisban kell alkalmazni. A kezelést napraforgóban a kaszatok 20 30%-os, kukoricában a szemek 30 40%-os nedvességtartalmánál kell elvégezni. Repcében a kezelést akkor kell elvégezni, amikor a becôszint középsô harmadában a magvak legalább 60%-a barna színû. A becôk ekkor még zöldek. Szójában a hüvely sárga-sárgásbarna elszínezôdését követôen alkalmazható, amikor a szójababszemek nedvességtartalma 30% körül van. Repcében és szójában a kijuttatás kizárólag földi géppel (hidas traktorral) történhet. Alkalmazása vetômagtermesztésben nem javasolt. Ôszi búzában és ôszi, valamint tavaszi árpában aratás elôtti gyomirtásra, a betakarítás megkönnyítésére, kizárólag szántóföldi géppel, elsôsorban évelô gyomokkal (tarackbúza, nád, folyondár szulák stb.) erôsen fertôzött területen, a tervezett betakarítás elôtt legalább 14 nappal kell kijuttatni a készítményt. Légi kijuttatás: kizárólag napraforgóban és kukoricában, legalább 10 ha összefüggô táblaméret esetén, a permetlé elsodródását gátló cseppnehezítô adalékanyag kötelezô hozzáadásával és elsodródásgátló szórófej alkalmazásával. Légi kijuttatásnál a 44/2005.(V.6.) FVM GKM KvVM együttes rendeletben meghatározott elôírásokat maradéktalanul be kell tartani. Lémennyiség: l/ha. Hidas traktorral végzett kijuttatás: Nagy hasmagasságú (>150 cm) földi géppel csak a permetlé elsod - ródását gátló cseppnehezítô adalékanyag hozzáadásával juttatható ki a készítmény. KIJUTTATÁSI TANÁCSOK Totális hatású, felszívódó gyomirtó szer. A permetezést a gyomnövények kelése után, azok intenzív növekedése idején kell elvégezni, lehetôleg cm-es növénymagas ság mellett. Ilyenkor még nem takarják egymást a gyomnövények, így be lehet permetezni az állományt. Tarlón a parlagfû elleni védekezést a megfelelô hatékonyság érdekében a virágzat megjelenése elôtt kell elvégezni! Ajánlott a mikronos cseppméret használata, csepp/cm 2 fedettséggel. Védôtávolságok (m): Földi Hidas traktor Légi Felszíni vizektôl Nem mezôgazdasági területeken lévô nem célnövényektôl Más mezôgazdasági kultúráktól Fúvókaajánlás: Légbeszívásos lapos sugarú fúvóka hagyományos vagy kompakt kivitelben. 20

22 Amega 21

23 ÁLTALÁNOS ADATOK Hatóanyag Hatóanyagcsoport Rendeltetés Hatáskifejtés Formuláció Csomagolás Forgalmi kategória Munka-egészségügyi várakozási idô Eltarthatóság Figyelmeztetés Méhveszélyesség Tûzveszélyesség Vízveszélyesség Egyéb 600 g/l 2,4-D dimetilamin só Fenoxi-alkán-karbonsav típusú, hormonhatású gyomirtó szer Gyomirtó permetezôszer Növényi növekedési hormon túladagolása révén anyagcserezavar, továbbá torzulás, valamint növekedésgátlás, kétszikûek ellen Folyékony, vízoldható koncentrátum (SL) 1 l-es mûanyag flakon, 5 l-es mûanyag kanna I. 0 nap 3 év Veszély Nem jelölésköteles Nem jelölésköteles Mérsékelten veszélyes - FELHASZNÁLHATÓ Kultúra ôszi és tavaszi kalá - szosok (ôszi búza, tavaszi búza, ôszi árpa, tavaszi árpa [kivéve sörárpa], rozs, zab, tritikálé) kukorica (takarmány) Károsító magról kelô és évelô kétszikû gyomnövények magról kelô és évelô kétszikû gyomnövények Dózis (l/ha) 1,2 1,0 Permetlé (l/ha) Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint) 3 leveles állapottól bokrosodás végéig (BBCH 13 29) 3 leveles állapottól 5 leveles állapotig (BBCH 13 15) 22

24 JAVASOLT TECHNOLÓGIA A készítmény egy vegetációs idôszakban csak egy alkalommal használható! Ôszi és tavaszi kalászosokban (ôszi búza, tavaszi búza, ôszi árpa, tavaszi árpa [kivéve sörárpa], rozs, zab, tritikálé) posztemergensen, a kultúrnövény 3 leveles állapotától a bokrosodás végéig lehet kijuttatni. A magról kelô kétszikû gyomnövények 2 4 leveles korukban a legérzékenyebbek a készítményre. Kukoricában (takarmány) a kezelést a kultúrnövény 3 5 leveles korában, cm-es fejlettségekor kell végrehajtani. A szer jól irtja a disznóparéjfajok (Amaranthus spp.), libatopfajok (Chenopodium spp.), mezei acat (Cirsium arvense), apró szulák (Convolvulus arvensis), betyárkóró (Conyza canadensis), apró gombvirág (Galinsoga parviflora), varjúmák (Hibiscus trionum), lednekfajok (Lathyrus spp.), pipacs (Papaver rhoeas), nagy útifû (Plantago major), kövér porcsin (Portulaca oleracea), repcsényretek (Raphanus raphanistrum), vadrepce (Sinapis arvensis), fekete ebszôlô (Solanum nigrum), pásztortáska (Capsella bursa-pastoris), szarkalábfajok (Consolida spp.), parlagfû (Ambrosia artemisiifolia) gyomnövényeket. A kezelést C közötti hômérsékleten célszerû elvégezni, éjszakai fagyok esetén tilos permetezni. Légi kijuttatás: kizárólag kalászosokban legalább 10 ha összefüggô táblaméret esetén, a permetlé elsodródását gátló cseppnehezítô adalékanyag kötelezô hozzáadásával és elsodródásgátló szórófej alkal mazásával. Szôlô-, gyümölcskultúra és erdô 3000 méteres körzetében rügyfakadás után tilos hormonbázisú gyomirtó szert kijuttatni. Amennyiben a mezôgazdasági repülés védett természeti terü letet vagy különleges rendeltetésû vadászterületet érint, a kijuttatáshoz az illetékes természetvédelmi, illetve vadászati hatóság engedélye szükséges, amelyet a légi permetezés esetén a szakirányítónak, egyéb ese tben a megrendelônek kell elôzetesen beszereznie. Permetlémennyiség: l/ha. KIJUTTATÁSI TANÁCSOK Hormonhatású, felszívódó hatóanyagú gyomirtó szer, amely a kétszikû gyomnövények ellen fejti ki hatását. Ha önmagában alkalmazzák, a közepes cseppnagyság, mik ronos cseppméret használata ajánlatos, csepp/cm 2 fedettséggel. Védôtávolságok (m): Földi Légi Felszíni vizektôl Nem mezôgazdasági területeken lévô nem célnövényektôl Más mezôgazdasági kultúráktól Fúvókaajánlás: Légbeszívásos, lapos sugarú fúvóka hagyományos kivitelben. Dezormon 23

25 ÁLTALÁNOS ADATOK Hatóanyag Hatóanyagcsoport Rendeltetés Hatáskifejtés Formuláció Csomagolás Forgalmi kategória Munka-egészségügyi várakozási idô Eltarthatóság Figyelmeztetés Méhveszélyesség Tûzveszélyesség Vízveszélyesség Egyéb 200 g/kg bromoxinil Benzonitrilek Gyomirtó permetezôszer A légzési anyagcserét szétkapcsoló hatású, fotoszintézis-gátló, kontakt hatású hatóanyag, kétszikûek ellen Nedvesíthetô por (WP) 1 kg-os vízoldható tasak II. 0 nap 2 év Figyelem Nem jelölésköteles Nem tûzveszélyes Közepesen veszélyes - FELHASZNÁLHATÓ Kultúra Károsító kukorica (takarmány, magról kelô kétszikû csemege és vetômag) gyomnövények vöröshagyma magról kelô kétszikû gyomnövények Dózis (kg/ha) 1,2 1,5 1,0 Permetlé (l/ha) É.v.i. (nap) A FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ TOVÁBBI ELÔÍRÁSOK Kultúra kukorica (takarmány, csemege és vetômag) vöröshagyma Kezelések maximális száma 1 2 Két kezelés közti minimális idôtartam (nap) - 10 Az utolsó kezelés idôpontja (feno ló giához viszonyítva) cm-es fejlettség, 3 5 leveles állapot (BBCH 13 15) hagymafejképzôdés, fejesedés kezdete (BBCH 41) 24

26 JAVASOLT TECHNOLÓGIA A készítményt posztemergensen kell kijuttatni a kukorica cm-es, a magról kelô kétszikû gyomnövények 2 4 valódi leveles fejlettségénél. A készítménynek talajon keresztüli hatása nincs, csak a kezelés idején meglévô gyomnövényeket pusztítja el. 25 o C feletti hômérséklet esetén fitotoxikus tüneteket okozhat a kultúrnövényen. Olajtartalmú készítményekkel TILOS keverni! Kukoricavonalak esetében a LIMMCI 29, KW 1472, LIMUKM 1 vonalakban nem alkal mazható, egyéb kukoricavonalak gyomirtásánál a szer használatára vonatkozóan a faj ta fenntartó véleményét is meg kell kérni. Vöröshagymában a készítményt posztemergensen kell kijuttatni, legkorábban a vö rös hagyma 3 4 leve - les állapotában, 1,0 kg/ha dózisban. A készítmény tartamhatással nem rendelkezik, a gyomok újrakelése esetén a kezelés megismételhetô. A magról kelô kétszikû gyomnövények 2 4 leveles állapotukban a legérzékenyebbek a kezelésre. Csa pa dékos idôjárás esetén a kezelést 2 3 csapadékmentes napot követôen végezzük, hogy a vöröshagyma levelén a védô viaszréteg újból megerôsödhessen. Csak ép, egészséges levélzetû hagymát szabad kezelni, a készítményt 25 C feletti hômérsékleten a fokozott fitotoxicitási veszély miatt TILOS kijuttatni! A permetlevet durva cseppek formájában, alacsony nyomáson kell kijuttatni, lehetôleg a késô délutáni, esti órákban. A permetléhez nedvesítôszer, adjuvánst tartalmazó kombinációs partner, illetve mûtrágya hozzáadása TILOS! Csapadéktól, harmattól nedves növényállományt TILOS permetezni! A légi kijuttatás nem engedélyezett. KIJUTTATÁSI TANÁCSOK Kontakt hatású gyomirtó szer, amely a kétszikû gyomnövények ellen fejti ki hatását. A permetezést úgy kell végrehajtani, hogy a permetezôgép durva cseppeket képezzen ( mikronos cseppnagyság), így a permetléfedettség alig csepp/cm 2 körül alakul. A WP formuláció miatt kevésbé fordulhat elô perzselés a kultúrnövényen. Fúvókaajánlás: Légbeszívásos, lapos sugarú fúvóka hagyományos kivitelben, alacsony nyomáson üzemeltetve. Emblem 25

27 ÁLTALÁNOS ADATOK Hatóanyag Hatóanyagcsoport Rendeltetés Hatáskifejtés Formuláció Csomagolás Forgalmi kategória Munka-egészségügyi várakozási idô Eltarthatóság Figyelmeztetés Méhveszélyesség Tûzveszélyesség Vízveszélyesség Egyéb 5% quizalofop-p-etil Ariloxi-fenoxi-propionátok Gyomirtó permetezôszer Az acetil-s-coa-karboxiláz enzim mûködésének gátlása, a zsírsav bioszintézisének megakadályozása Emulzióképzô koncentrátum (EC) 1 l-es mûanyag flakon, 5 l-es mûanyag kanna III. 0 nap 3 év Veszély Nem jelölésköteles Tûzveszélyes folyadék (3. kategória) Közepesen veszélyes - FELHASZNÁLHATÓ Kultúra cukorrépa, napraforgó, szója, bab, borsó, lencse, len, repce, szôlô, almatermésûek, lucerna, paradi csom, paprika repce erdészet Károsító magról kelô egyszikû gyomnövények Sorghum halepense (magról kelô) Sorghum halepense (rizómás) Agropyron repens Cynodon dactylon gabona-árvakelés siska nádtippan Dózis (l/ha) 0,7 1,0 0,8 1,0 1,2 2,0 2,5 3,0 3,5 0,4 0,6 3,0 3,5 Permetlé (l/ha) É.v.i. (nap) elôírás szerinti felhasználás esetén korlátozás nincs Házikerti felhasználás esetén dózisa 0,1 liter Gramin 10 liter permetléhez. JAVASOLT TECHNOLÓGIA A kezelést cukorrépában a kultúrnövény 4 6 leveles korától 8 10 leveles fejlettségéig, napraforgó-, repce-, lenkultúrákban 4 6 leveles, szója, lucerna 5 15 cm-es, borsó, bab 8 10 cm-es fejlettségi állapotában, almatermésû és szôlôkultúrákban a gyomfejlettséghez igazodva, a vegetációs idôszakban lehet elvégezni, a gyomok 3 5 leveles fejlettségénél. Hatlevelesnél fejlettebb napraforgóban már nem javasolt a használata. Napraforgóban legfeljebb 1,5 l/ha dózis alkalmazását javasoljuk. 26

28 Paradicsomban, paprikában a kultúrnövény 4 6 leveles fejlettségétôl, a magról kelô egyszikûek ese - t é ben azok 2 leveles korától bokrosodásukig, az évelô egyszikûeknél az intenzív növekedési szakaszban, cm-es fejlettségükkor kell a kezelést elvégezni. Repcében gabona-árvakelésnél a kezelést a gabona gyökérváltása elôtt, legkésôbb a bokrosodás kezdetéig kell elvégezni. Erôs árvakelés vagy kissé megkésett kezelés esetén a magról kelô egyszikûek elleni dózis javasolt (0,7 1,0 l/ha). A készítmény felhasználható erdészetben felszaporodó siska nádtippan (Calamagrostis epigeios) ellen. A készítményt a gyomnövény intenzív növekedési szakaszának kezdetén kell kipermetezni. A megkésett kezelés a hatékonyságot rontja. KIJUTTATÁSI TANÁCSOK Felszívódó hatóanyagú, szuperszelektív egyszikûirtó készítmény. A megfelelô gyomirtó hatás érdekében a permetezést a gyomnövények kelése után, azok intenzív növe kedésének kezdetén kell elvégezni, +10 o C hômérséklet felett. Az egyszikû gyomok felálló, vékony, fonalas levélkéin csak a finom porlasztású, apró cseppek képesek megtapadni, ezért itt a permetcseppek mérete mikron lehet, csepp/cm 2 fedettséggel. A permetlébe tilos hatásfokozó adalékanyagot, ammónium-szulfát hatóanyagú terméket, más gyomirtó szert vagy lombtrágyát keverni. Fúvókaajánlás: Hagyományos lapos sugarú fúvóka, minél kisebb haladási sebesség, hogy az elsodródás csökkenthetô legyen. Szeles idôben vagy 6 km/óra feletti haladási sebességnél anti-drift (elsodródás - csökkentett, perdítôbetétes kivitel) vagy kompakt légbeszívásos fúvóka, 5 bar nyomás felett üze - meltetve. Gramin 27

29 ÁLTALÁNOS ADATOK Hatóanyag Hatóanyagcsoport Rendeltetés Hatáskifejtés Formuláció Csomagolás Forgalmi kategória Munka-egészségügyi várakozási idô Eltarthatóság Figyelmeztetés Méhveszélyesség Tûzveszélyesség Vízveszélyesség Egyéb 100 g/l mezotrion Triketonok Gyomirtó permetezôszer Plasztokinon-bioszintézis gátlása Vizes szuszpenzió koncentrátum (SC) 5 l-es mûanyag kanna II. 0 nap 2 év Veszély Nem jelölésköteles Nem jelölésköteles Kifejezetten veszélyes - FELHASZNÁLHATÓ Kultúra kukorica (takarmány, csemege) Károsító magról kelô kétszikû gyomnövények Dózis (l/ha) Permetlé (l/ha) 1,0 1, Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint) kultúrnövény 2 8 leveles fej - lettségekor (BBCH 12 18) JAVASOLT TECHNOLÓGIA A készítmény egy vegetációs idôszakban csak egy alkalommal használható! Kukoricában (takarmány, csemege) a készítményt a kultúrnövény kelése után (posztemergensen), annak 2 8 leveles, a magról kelô kétszikû gyomnövények 2 6 valódi leveles fejlettségekor kell kijuttatni 1,0 1,5 l/ha dózisban. Egyszikû gyomnövények ellen a kukoricában engedélyezett készítmények bármelyikével kombinálható az engedélyokiratukban meghatározott dózisokban, amennyiben az optimális kijuttatási idôpontok is egybeesnek. Normál vetésváltás esetén a betakarítást követôen nincs veszélye az utóvetemény károsodásának, ha a készítmény kijuttatása július elseje elôtt történt, a jó mezôgazdasági gyakorlat elveivel összhangban. Érzékeny kétszikû kultúra (cukorrépa, pillangós kultúrák, ôszi káposztarepce, napraforgó és zöldségfélék) termesztése legalább 15 cm mély szántás után javasolt. Kalászosok, angolperje és olaszperje vetése szántás nélkül is lehetséges. 28

30 A kultúrnövény kipusztulása esetén kukorica, tavaszi árpa, mák vagy pohánka vethetô. Csemegekukoricában a készítmény használatára vonatkozóan a felhasználás elôtt a fajtafenntartó véleményét is ki kell kérni. A mezotrion hatóanyag a HRAC F, pigment-bioszintézist gátló herbicidcsoporton belül az F2 plasztokinon-bioszintézist gátló (4-HPPD-gátló) hatású triketonok hatóanyagcsoportba tartozik. A légi kijuttatás nem engedélyezett. Élelmezés-egészségügyi várakozási idô: elôírás szerû felhasználás esetén elôírása nem szükséges. KIJUTTATÁSI TANÁCSOK Felszívódó gyomirtó szer, amely a kukorica magról kelô kétszikû gyomnövényei ellen használható fel. Kijuttatása akkor indokolt, amikor a gyomnövények kikeltek, de nagyságuk nem haladja meg a 2 6 leveles fejlettséget. Ilyenkor még nem fedik egymást a levelek, és a permetlé fedettségét biztosítani lehet minden növényen. A kijuttatást közepes cseppnagysággal ( mikron) és csepp/cm 2 fedéssel ajánlatos elvégezni. A készítmény kijuttatására használt berendezést a permetezést követôen azonnal ki kell üríteni, és a tartályt, a szórókeretet, valamint a vezetékeket legalább háromszor át kell öblíteni tiszta vízzel! Fúvókaajánlás: Légbeszívásos lapos sugarú fúvóka, hagyományos vagy kompakt kivitelben. A Kideka Power N csomag leírása a oldalon található. Kideka 29

31 ÁLTALÁNOS ADATOK Hatóanyag Hatóanyagcsoport Rendeltetés Hatáskifejtés Formuláció Csomagolás Forgalmi kategória Munka-egészségügyi várakozási idô Eltarthatóság Figyelmeztetés Méhveszélyesség Tûzveszélyesség Vízveszélyesség Egyéb 160 g/l 2,4-D dimetilamin só g/l glifozátizopropilamin só Hormonhatású ariloxi-karbonsav + glicin Gyomirtó permetezôszer Hormonhatású és totális gyomirtó szer Folyékony, vízoldható koncentrátum (SL) 10 l-es mûanyag kanna I. 0 nap 3 év Figyelem Nem jelölésköteles Nem jelölésköteles (E) Közepesen veszélyes - FELHASZNÁLHATÓ Kultúra almatermésûek (alma, körte, birs) 3 évesnél idôsebb csonthéjasok (ôszibarack, kajszi, meggy, cseresznye, szilva, ringló) 3 évesnél idôsebb kukorica (takarmány) tarló mezôgazdaságilag nem mûvelt terü - letek, árokpartok, vasúti pályatestek Károsító magról kelô, valamint évelô egy- és kétszikû gyomnövények magról kelô, valamint évelô egy- és kétszikû gyomnövények magról kelô, valamint évelô egy- és kétszikû gyomnövények totális gyom- és cserjeirtás Dózis (l/ha) 3,0 5,0 3,0 5,0 3,0 5,0 4,0 5,0 Permetlé (l/ha) É.v.i. (nap) elôírás szerinti felhasználás esetén korlátozás nincs

32 JAVASOLT TECHNOLÓGIA A készítmény egy vegetációs idôszakban csak egy alkalommal használható! A készítmény 3 évesnél idôsebb almatermésû (alma, körte, birs) és csonthéjas (ôszi barack, kajszi, meggy, cseresznye, szilva, ringló) telepítésekben alkalmazható. A kezelést a gyümölcsszüret után ôsszel vagy tavasszal a hajtásnövekedés kezdetéig kell elvégezni. A munka során ügyelni kell arra, hogy a kultúrnövény zöld részeire permetlé ne kerülhessen, mert azokat károsítja. A munka során ezt védôlemezzel felszerelt szórófejekkel vagy egyéb speciális permetezési technikával kell biztosítani. Erôs évelôgyom-fertôzés esetén (például acat vagy keserûfûfélék erôs fertôzése) az engedélyokiratban meghatározott magasabb dózisban kell alkal mazni. Kukorica (takarmány) vetése elôtt, illetve után a csírázás megindulásáig, akkor, ha az elvetett magvakat legalább 3 cm vastag aprómorzsás talajréteg takarja. 3%-nál kisebb szervesanyag-tartalmú talajokon ez a technológia nem alkalmazható. Amennyiben a hatóanyagok a maggal vagy a kelô növénnyel érint - keznek (pl. a kezelés után egyszerre lehulló nagy mennyiségû csapadék), úgy a kelô kukorica károsodhat! Tarlókezelésre évelô gyomnövények ellen, tarlóhántás után azok cm-es nagyságakor. A tarlómûvelést sekélyen kell végezni, oly módon, hogy a tarackok feldarabolódjanak, és ezáltal az alvó rügyek is kihajtsanak. Mezôgazdaságilag nem mûvelt, ruderális területek (utak, útpadkák, vasúti pályatestek, vízelvezetô árkok, elektromos, gáz- és kôolajvezetékek, repülôterek, ipari létesítmények stb.) totális gyom- és cserjeirtására alkalmazható. A készítmény nem szelektív, a permetlé elsodródása esetén a környezô kultúrákat károsítja! KIJUTTATÁSI TANÁCSOK Totális és hormonhatású, felszívódó gyomirtó szer. A permetezést a gyomnövények kelése után, azok intenzív növekedése idején kell alkalmazni, lehetôleg cm-es növénymagasság mellett. Ilyenkor még nem takarják egymást a gyomnövények, így be lehet permetezni az állományt. Tarlón a parlagfû elleni védekezést a megfelelô hatékonyság érdekében a virágzat megjelenése elôtt kell elvégezni! Ajánlott a mikronos cseppméret használata. A gyom növények kellô permetléfedettségét csak akkor lehet elérni, ha a gyomok nem nagyobbak cm-esnél, a permetezôgép szórófeje nem magasabb 50 cm-nél és a kijuttatott cseppszám eléri a db/cm 2 -t. Védôtávolságok (m): Felszíni vizektôl Nem mezôgazdasági területeken lévô nem célnövényektôl Földi 5 10 Fúvókaajánlás: Légbeszívásos lapos sugarú fúvóka hagyományos vagy kompakt kivitelben. Kyleo 31

33 ÁLTALÁNOS ADATOK Hatóanyag Hatóanyagcsoport Rendeltetés Hatáskifejtés Formuláció Csomagolás Forgalmi kategória Munka-egészségügyi várakozási idô Eltarthatóság Figyelmeztetés Méhveszélyesség Tûzveszélyesség Vízveszélyesség Egyéb 750 g/l MCPA dimetilamin só Fenoxi-alkán-karbonsav típusú, hormonhatású gyomirtó szer Gyomirtó permetezôszer Növényi növekedési hormon túladagolása révén anyagcserezavar, továbbá torzulás, valamint növekedésgátlás, kétszikûek ellen Folyékony, vízoldható koncentrátum (SL) 5 l-es mûanyag kanna I. 0 nap 3 év Veszély Nem jelölésköteles Nem jelölésköteles Mérsékelten veszélyes Légi kijuttatás kalászos-, lenkultúrákban l/ha vízmennyiséggel FELHASZNÁLHATÓ Kultúra kalászosok (ôszi b ú za, ôszi és tavaszi árpa, zab, rozs, tritikálé, fénymag, köles) rizs rét-legelô rost- és olajlen szôlô, gyümölcsös (4 évesnél idôsebb) római kamilla Károsító kétszikû gyomok kétszikû gyomok kétszikû gyomok kétszikû gyomok kétszikû gyomok kétszikû gyomok Dózis (l/ha) 0,8 1,0 0,8 1,0 1,2 1,4 0,4 0,5 0,8 1,0 0,6 0,8 Permetlé (l/ha) É.v.i. (nap) elôírás szerinti felhasználás esetén korlátozás nincs 32

34 JAVASOLT TECHNOLÓGIA A készítmény egy vegetációs idôszakban csak egy alkalommal használható! Kalászosokban (ôszi búza, ôszi és tavaszi árpa, zab, rozs, tritikálé, fénymag), valamint köleskultúrában a készítmény a kultúrnövény 4 6 leveles korától a szárba indulás kezdetéig (BBCH 30), valamint három szárcsomós állapotot követôen (BBCH 33) a zászlós levél kiterüléséig (BBCH 39) alkalmazható. Egy, kettô és három szárcsomós (BBCH 31 33) állapotban nem alkalmazható. A gyomosodás mértékétôl függôen tavaszi gabonában 0,8 l/ha, ôszi gabonában 0,8 1,0 l/ha mennyiséget kell felhasználni. A ke zelés optimális idôpontja a kétszikû gyomnövények 2 4 leveles stádiuma. Rizskultúrában a készítmény a kultúrnövény 3 leveles állapotától cm-es fej lettségéig, szárba indulás kezdetéig (BBCH 30) 0,8 1,0 l/ha mennyiségben alkalmazható. Rét és legelô területen a kezelést tavasszal, a gyomok intenzív növekedési szaka szában 5 10 cmes növénymagasság mellett kell végrehajtani. A tapadás elôsegítése céljából adalékanyag alkal - mazható. Rost- és olajlenkultúrákban a készítményt a kultúrnövény 8 12 cm-es fejlettségénél kell kijuttatni, durva cseppek ( mikron) formájában. Csapadékos idôjárás esetén a kezelést 2-3 csapadékmentes nap után végezzük. Négyévesnél idôsebb telepítésû szôlôben a kezelést a bogyók borsó nagyságú fej lettsége után, 0,8 1,0 l/ha dózisban, l/ha vízzel kell végrehajtani, durva cseppek ( mikron) alkalmazásával. A permetezést úgy kell végezni, hogy a permetlé a kultúrnövény zöld részére ne jusson, mert károsodást idézhet elô. Az eljárás csak sorkezeléssel alkal mazható. Négyévesnél idôsebb telepítésû gyümölcsösök esetében a virágzás elôtt vagy a mogyo ró nagyságú alma megjelenése után 0,8 1,0 l/ha mennyiségben kell alkalmazni, a szôlônél leírt módon. A római kamilla 5 10 cm magas állományában 0,6 0,8 l/ha dózisban, l/ha vízzel kell a szert kipermetezni. A készítmény nem hatásos a poloskafû (Bifora radians), madárhúr (Cerostium spp.), füstike (Fumaria spp.), galaj (Galium spp.), gólyaorr (Geranium spp.), árvacsalán (Lamium spp.), székfû (Matricaria spp.), tyúkhúr (Stellaria spp.), pipitér (Anthemis spp.) gyom növények ellen. A kezelés után 3 órán belül lehulló csapadék a szer hatását csökkentheti. A készítmény elsodródásának megakadályozására fokozott figyelmet kell fordítani! Légi kijuttatás: kalászos- (ôszi búza, ôszi és tavaszi árpa, zab, rozs, tritikálé), köles-, rizs-, valamint rostlen- és olajlenkultúrákban a szárba indulás kezdetéig (BBCH 30) engedélyezett. Rét és legelô területen, szôlôben, gyümölcsösökben, valamint rómaikamilla-kultúrában a légi kijuttatás nem engedélyezett. KIJUTTATÁSI TANÁCSOK Hormonhatású, felszívódó hatóanyagú gyomirtó szer, amely a kétszikû gyomnövények ellen fejti ki hatá - sát. Ha önmagában alkalmazzák, a közepes cseppnagyság, mikronos cseppméret használata ajánlatos. Gabona gyomirtására használva fontos, hogy a permetlé fedettsége ne legyen túl magas a gabona levelén. Ehhez az szükséges, hogy a normál idejû permetezéskor a gabona ne legyen nagyobb cm-esnél. Ha késôi permetezésre használják a készítményt, a cseppnagyságot lehet csökkenteni mikronosra, így a cseppszám növekszik, eléri a db/cm 2 -t. A késôi alkalmazásnál nagyon fontos, hogy a permetlé elsodródását meggátolják. Szélcsendes idôben kell a permetezést elvégezni. Védôtávolságok (m): Földi Légi Felszíni vizektôl Nem mezôgazdasági területeken lévô nem célnövényektôl Fúvókaajánlás: Légbeszívásos, lapos sugarú fúvóka hagyományos vagy kompakt kivitelb e n. Mecomorn 750 SL 33

35 ÁLTALÁNOS ADATOK Hatóanyag Hatóanyagcsoport Rendeltetés Hatáskifejtés Formuláció Csomagolás Forgalmi kategória Munka-egészségügyi várakozási idô Eltarthatóság Figyelmeztetés Méhveszélyesség Tûzveszélyesség Vízveszélyesség Egyéb 235 g/l bromoxinil Benzonitrilek Gyomirtó permetezôszer A légzési anyagcserét szétkapcsoló hatású, fotoszintézis-gátló, kontakt hatású hatóanyag, kétszikûek ellen Emulzióképzô koncentrátum (EC) 5 l-es mûanyag kanna II. 0 nap 3 év Veszély Mérsékelten veszélyes Nem jelölésköteles Kifejezetten veszélyes - FELHASZNÁLHATÓ Kultúra kukorica (takarmány) ôszi búza örökzöld, tûlevelû, lombhullató díszfák és díszcserjék dísznövények Károsító magról kelô kétszikû gyomnövények, árva kelésû napraforgó magról kelô kétszikû gyomnövények, árva kelésû napraforgó magról kelô kétszikû gyomnövények magról kelô kétszikû gyomnövények Dózis (l/ha) 1,0 1,5 1,0 1,5 1,0 1,5 1,0 1,5 Permetlé (l/ha) É.v.i. (nap) elôírás szerinti felhasz ná lás esetén nem szükséges 34

36 JAVASOLT TECHNOLÓGIA A készítmény egy vegetációs idôszakban csak egy alkalommal használható! A kezelést a kukorica (takarmány) cm-es állományában a magról kelô kétszikû gyomnövények 2 4 leveles állapotában kell elvégezni. A készítmény jól irtja az Amaranthus spp., Chenopodium spp., Datura stramonium, Abutilon theophrasti, Solanum nig rum, Sinapis arvensis, Polygonum lapathifolium, Mercurialis annua gyomnövényeket, valamint az árva kelésû napraforgót. Az évelô, valamint az egyszikû gyomnövények ellen hatástalan. Tartós hatása nincs, csak a kezelés idején meglévô gyomnövényeket pusztítja el. A szert 25 o C alatti hômérsékleten kell kijuttatni. Erôs gyomfertôzés esetén az engedély okiratban meghatározott magasabb dózisban kell alkalmazni. Ôszi búzában a kultúrnövény kétleveles korától a szárba indulás kezdetéig (BBCH 12 30) lehet felhasználni. A magról kelô kétszikû gyomnövények 2 4 leveles állapotukban a legér zé kenyebbek a készítményre. Erôs gyomosodás, napraforgó-árvakelés esetén a magasabb dózisban kell alkalmazni. Örökzöld, tûlevelû, lombhullató díszfák és díszcserjék esetében a magról kelô kétszikû gyom - növények 2 4 leveles állapotában kell a készítményt kipermetezni. Dísznövények esetében a magról kelô kétszikû gyomnövények 2 4 leveles állapotában kell a készítményt kipermetezni. Különös figyelemmel kell lenni arra, hogy a készítmény nem megfelelô alkalmazása ese tén a kultúr - növények (örökzöld, tûlevelû, lombhullató díszfák és díszcserjék, valamint dísznövények) károsodhatnak, perzselôdhetnek. A készítmény virágzó kultúrákban, vagy mézharmat és virágzó gyomnövények jelenléte esetén, illetve ha a területet bármely okból a méhek látogatják, kizárólag méhkímélô technológiával juttatható ki! Ilyenkor a védekezés csak a méhek repülési idôszakának befejezését követôen, legkorábban a csillagászati naplemente elôtt egy órával kezdhetô meg. A kezelést 23 óráig be kell fejezni, illetve 23 órától a következô nap alkonyatáig szüneteltetni kell. A légi kijuttatás nem engedélyezett. KIJUTTATÁSI TANÁCSOK Kontakt hatású gyomirtó szer, amely a kétszikû gyomnövények ellen fejti ki hatását. A permetezést úgy kell végrehajtani, hogy a permetezôgép durva cseppeket képezzen ( mikronos cseppnagyság), így a permetléfedettség alig csepp/cm 2 körül alakul. A hatóanyag viaszoldó hatású, ezért nagy melegben vagy erôs napsugár zás mellett a kultúrnövényeken is kialakulhatnak perzselési foltok. Fúvókaajánlás: Légbeszívásos, lapos sugarú fúvóka hagyományos kivitelben, alacsony nyomáson üzemeltetve. Mextrol B 35

NUFARM NÖVÉNYVÉDELMI MEGOLDÁSOK 2016

NUFARM NÖVÉNYVÉDELMI MEGOLDÁSOK 2016 TERÜLETI KÉPVISELŐINK NUFARM NÖVÉNYVÉDELMI MEGOLDÁSOK 2016 Csereklyei Katalin Gyôr-Moson-Sopron, Komárom- Esztergom megye, valamint Vas megye északi része és Pest megye nyugati része Mobil: +36-70-394-1866

Részletesebben

Barclay Crop Protection. Trustee Hi-Aktiv. Engedély. szám: NÉBIH 04.2/2237-1/2012, 04.2/2541-1/2013;

Barclay Crop Protection. Trustee Hi-Aktiv. Engedély. szám: NÉBIH 04.2/2237-1/2012, 04.2/2541-1/2013; Trustee Hi-Aktiv felszívódó (szisztemikus) gyomirtó szer egyéves és évelő egyszikű és kétszikű ellen: Szőlő Almatermésűek Csonthéjasok Héjas gyümölcsűek Szántóföld, tarló Lucerna Erdészet összes fafaj

Részletesebben

CÍMKESZÖVEG. AZONOSÍTÁSI ADATOK Növényvédő szer neve

CÍMKESZÖVEG. AZONOSÍTÁSI ADATOK Növényvédő szer neve CÍMKESZÖVEG AZONOSÍTÁSI ADATOK Növényvédő szer neve Szerforma (formuláció) Hatóanyag megnevezése, koncentrációja (g/l, vagy g/kg és ez tömegszázalékban is kifejezve) Rendeltetése a felhasználás célja szerint

Részletesebben

Barclay Crop Protection. Barclay Gallup Biograde 360. Forgalomba hozatali engedély száma: 04.2/5211-1/2015. NÉBIH. Forgalmazási kategória: III.

Barclay Crop Protection. Barclay Gallup Biograde 360. Forgalomba hozatali engedély száma: 04.2/5211-1/2015. NÉBIH. Forgalmazási kategória: III. gyomirtó permetezőszer Barclay Gallup Biograde 360 felszívódó (szisztemikus) gyomirtó szer egyéves és évelő egyszikű és kétszikű gyomnövények ellen: Szántóföld Tarló Mezőgazdaságilag nem művelt területek,

Részletesebben

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út / ; Fax: 1/

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út / ; Fax: 1/ Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942 ELŐADÓ: Tőkés Gábor HATÁROZATSZÁM: 02.5/10139-1/2010 OLDALAK

Részletesebben

h a t á r o z a t o t.

h a t á r o z a t o t. Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény-, Talaj és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942 ELŐADÓ: Lázár Nelli HATÁROZATSZÁM: 04.2/2382-2/2011.

Részletesebben

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2960 E-mail: nti@nebih.gov.hu www.nebih.gov.hu

Részletesebben

Nufarm Hungária Kft. 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3. Telefon: 06-1-248-2140 Fax: 06-1-319-1299 www.nufarm.hu. Nufarmer Növényvédelmi Kézikönyv 2014

Nufarm Hungária Kft. 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3. Telefon: 06-1-248-2140 Fax: 06-1-319-1299 www.nufarm.hu. Nufarmer Növényvédelmi Kézikönyv 2014 Nufarm Hungária Kft. 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3. Telefon: 06-1-248-2140 Fa: 06-1-319-1299 www.nufarm.hu Nufarmer Növényvédelmi Kézikönyv 2014 Kertészet Napraforgó Repce Kukorica Kalászosok Termékek

Részletesebben

NUFARM NÖVÉNYVÉDELMI MEGOLDÁSOK 2015

NUFARM NÖVÉNYVÉDELMI MEGOLDÁSOK 2015 TERÜLETI KÉPVISELŐINK Nufarm Hungária Kft. 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3. Telefon: 06-1-248-2140 Fax: 06-1-319-1299 www.nufarm.hu NUFARM NÖVÉNYVÉDELMI MEGOLDÁSOK 2015 Dancs Tibor Gyôr-Moson-Sopron, Veszprém,

Részletesebben

Nufarmer Termékkatalógus 2014

Nufarmer Termékkatalógus 2014 Területi képviselôink Nufarm Hungária Kft. 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3. Telefon: 06-1-248-2140 Fa: 06-1-319-1299 www.nufarm.hu Nufarmer Termékkatalógus 2014 Dancs Tibor Gyôr-Moson-Sopron, Veszprém,

Részletesebben

Nufarmer Termékkatalógus 2013

Nufarmer Termékkatalógus 2013 Területi képviselôink Nufarm Hungária Kft. 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3. Telefon: 06-1-248-2140 Fa: 06-1-319-1299 www.nufarm.hu Nufarmer Termékkatalógus 2013 Dancs Tibor Gyôr-Moson-Sopron, Veszprém,

Részletesebben

Nufarm Hungária Kft. 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3. Telefon: 06-1-248-2140 Fax: 06-1-319-1299 www.nufarm.hu. Nufarmer Növényvédelmi Kézikönyv 2013

Nufarm Hungária Kft. 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3. Telefon: 06-1-248-2140 Fax: 06-1-319-1299 www.nufarm.hu. Nufarmer Növényvédelmi Kézikönyv 2013 Nufarm Hungária Kft. 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3. Telefon: 06-1-248-2140 Fa: 06-1-319-1299 www.nufarm.hu Nufarmer Növényvédelmi Kézikönyv 2013 Kertészet Napraforgó Repce Kukorica Kalászosok Termékek

Részletesebben

Nufarm Hungária Kft. 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3. Telefon: 06-1-248-2140 Fax: 06-1-319-1299 www.nufarm.hu. Nufarmer Növényvédelmi Kézikönyv 2012

Nufarm Hungária Kft. 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3. Telefon: 06-1-248-2140 Fax: 06-1-319-1299 www.nufarm.hu. Nufarmer Növényvédelmi Kézikönyv 2012 Nufarm Hungária Kft. 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3. Telefon: 06-1-248-2140 Fa: 06-1-319-1299 www.nufarm.hu Nufarmer Növényvédelmi Kézikönyv 2012 Kertészet Napraforgó Repce Kukorica Kalászosok Termékek

Részletesebben

Színre lép. az új tengeri mentő

Színre lép. az új tengeri mentő Színre lép az új tengeri mentő Egyszerű, modern, hatékony Kétszikű gyomok Felhasználási javaslat Új posztemergens kukorica gyomirtószer felhasználható: Takarmány és vetőmag kukoricában. Az Elumis a mesotrion

Részletesebben

Kalászosokban is számoljon az Arystával Gyomirtáshoz ajánljuk!

Kalászosokban is számoljon az Arystával Gyomirtáshoz ajánljuk! Kalászosokban is számoljon az Arystával Gyomirtáshoz ajánljuk! Ha a kalászosok gyomirtásáról esik szó, bizonyára keveseknek jut eszébe az Arysta. Más lenne a helyzet, ha pl. a cukorrépa lenne a téma, ahol

Részletesebben

Muharfélék Kakaslábfű. 330 g/l pendimetalin. Anilidek III. 250 ml, 1 l, 10 l. 3 év. 0 nap. Kijuttatási idő szak / fejlettség.

Muharfélék Kakaslábfű. 330 g/l pendimetalin. Anilidek III. 250 ml, 1 l, 10 l. 3 év. 0 nap. Kijuttatási idő szak / fejlettség. 52 Szerkatalógus 2015 Gyomirtó szerek Legfontosabb irtható ek: Muharfélék Kakaslábfű Vadköles Libatopfélék Általános adatok Hatóanyag Hatóanyagcsoport Forgalmazási kategória 330 g/l pendimetalin Anilidek

Részletesebben

Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942.

Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942. Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942 ELİADÓ: Tıkés Gábor, Csaba Eszter HATÁROZATSZÁM:

Részletesebben

h a t á r o z a t o t:

h a t á r o z a t o t: Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény-, Talaj és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942 ELŐADÓ: Lázár Nelli HATÁROZATSZÁM: 04.2/7198-1/2011.

Részletesebben

Célirányos hatékonyság

Célirányos hatékonyság A Bayer legújabb kukorica gyomirtó szere Célirányos hatékonyság Széles hatásspektrum Rezisztencia védelem Levél és talaj hatás Szezonhosszú hatástartam A Bayer CropScience legújabb fejlesztésû posztemergens

Részletesebben

h a t á r o z a t o t:

h a t á r o z a t o t: Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény-, Talaj és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942 ELŐADÓ: Lázár Nelli HATÁROZATSZÁM: 04.2/502-1/2012.

Részletesebben

Ordax kukoricában Hatás Általános leírás Clio topramezon talajon keresztüli egyszikû gyomnövények ellen hatást hosszabbíthatjuk Stomp 330-cal

Ordax kukoricában Hatás Általános leírás Clio topramezon talajon keresztüli egyszikû gyomnövények ellen hatást hosszabbíthatjuk Stomp 330-cal Ordax kukoricában Hatás Az Ordax kiválóan irtja a magról kelô egyszikû gyomnövényeket, a kakaslábfüvet, a muharféléket, a pirók ujjasmuhart, különösen erôsen a vadkölest. A kétszikû gyomnövények közül

Részletesebben

DuPont PRINCIPAL. Kukorica gyomirtó szer. ÚJ HATÓANYAG ÖSSZETÉTEL Hatékonyabban a gyomnövények ellen

DuPont PRINCIPAL. Kukorica gyomirtó szer. ÚJ HATÓANYAG ÖSSZETÉTEL Hatékonyabban a gyomnövények ellen DuPont PRINCIPAL Kukorica gyomirtó szer ÚJ HATÓANYAG ÖSSZETÉTEL Hatékonyabban a gyomnövények ellen az E. I. du Pont de Nemours and Company bejegyzett márkaneve az E. I. du Pont de Nemours and Company márkaneve

Részletesebben

Új, két hatóanyagot tartalmazó totális hatású gyomirtó szer

Új, két hatóanyagot tartalmazó totális hatású gyomirtó szer Új, két hatóanyagot tartalmazó totális hatású gyomirtó szer Kyleo Új, két hatóanyagot tartalmazó totális hatású gyomirtó szer A Kyleo a magról kelô gyomok kelése és az évelô gyom növények, továbbá fiatal

Részletesebben

A BORSÓ NÖVÉNYVÉDELME

A BORSÓ NÖVÉNYVÉDELME A BORSÓ NÖVÉNYVÉDELME GYOMIRTÁS A borsó kora tavaszi vetése alapvetôen meghatározza az állomány gyomflórájának összetételét. A borsóval egy idôben csírázhat a ragadós galaj, a pipacs, a székfûfélék és

Részletesebben

Statisztikai Jelentések TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS A TAVASZI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL

Statisztikai Jelentések TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS A TAVASZI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL XVII. évfolyam, 2. szám, 2012 Statisztikai Jelentések TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS A TAVASZI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL (2012. május 14-i operatív jelentések alapján) Tájékoztató jelentés a tavaszi mezőgazdasági

Részletesebben

Grajski trg Rače Szlovénia Agrosol 2000 Kft Gödöllő, Szabadság út 60. (Szlovénia) (Szlovénia)

Grajski trg Rače Szlovénia Agrosol 2000 Kft Gödöllő, Szabadság út 60. (Szlovénia) (Szlovénia) ELŐADÓ: Tőkés Gábor, Csaba Eszter HATÁROZATSZÁM: 0.5/1146/1/008 OLDALAK SZÁMA: 6 MELLÉKLET: címkeszöveg TÁRGY: BOOM EFEKT gyomirtó permetezőszer forgalomba hozatali és felhasználási engedélye A Mezőgazdasági

Részletesebben

Statisztikai Jelentések TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS A TAVASZI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL

Statisztikai Jelentések TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS A TAVASZI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL XVII. évfolyam, 1. szám, 2012 Statisztikai Jelentések TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS A TAVASZI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL (2012. április 16-i operatív jelentések alapján) Tájékoztató jelentés a tavaszi mezőgazdasági

Részletesebben

DuPont Granstar SuperStar

DuPont Granstar SuperStar DuPont Granstar SuperStar Kalászos gyomirtó szer kombináció Új, gyors hatású kalászos gyomirtó szer kombináció, amely hatékony az összes fontos kétszikû gabona gyomnövény ellen, beleértve a mezei acatot,

Részletesebben

Amega. Gyökerestôl megszünteti a gyomproblémát

Amega. Gyökerestôl megszünteti a gyomproblémát Amega Gyökerestôl megszünteti a gyomproblémát A totális hatású gyomirtószer-hatóanyagok között vezet a glifozát A glifozát a világ vezetô agrokemikáliája, 1972 óta alkalmazzák. Az eltelt idôben a gyomirtók

Részletesebben

A nagy széltippan növekvő gond őszi búzában

A nagy széltippan növekvő gond őszi búzában A nagy széltippan növekvő gond őszi búzában Immár több mint tíz éve használható az őszi búza és a tritikálé gyomirtására, elsősorban egyszikű gyomnövények ellen, a szulfoszulfuron hatóanyagú ATHOS TM.

Részletesebben

CÍMKESZÖVEG. 40 g/l quizalofop-p-tefuril (4 m/m %) gyomirtó permetezőszer 36375/2001 FVM 04.2/ /2014 NÉBIH II.

CÍMKESZÖVEG. 40 g/l quizalofop-p-tefuril (4 m/m %) gyomirtó permetezőszer 36375/2001 FVM 04.2/ /2014 NÉBIH II. CÍMKESZÖVEG AZONOSÍTÁSI ADATOK Növényvédő szer neve Szerforma (formuláció) Hatóanyag megnevezése, koncentrációja (g/l, vagy g/kg és ez tömegszázalékban is kifejezve) Rendeltetése a felhasználás célja szerint

Részletesebben

KÉT HATÓANYAGOT TARTALMAZÓ, TOTÁLIS HATÁSÚ, INNOVATÍV GYOMIRTÓ SZER

KÉT HATÓANYAGOT TARTALMAZÓ, TOTÁLIS HATÁSÚ, INNOVATÍV GYOMIRTÓ SZER KÉT HATÓANYAGOT TARTALMAZÓ, TOTÁLIS HATÁSÚ, INNOVATÍV GYOMIRTÓ SZER Kyleo két hatóanyagot tartalmazó, totális hatású, innovatív gyomirtó szer A Kyleo a magról kelô gyomok kelése és az évelô gyom növények,

Részletesebben

Két hatóanyagot tartalmazó, totális hatású, innovatív gyomirtó szer

Két hatóanyagot tartalmazó, totális hatású, innovatív gyomirtó szer Két hatóanyagot tartalmazó, totális hatású, innovatív gyomirtó szer Kyleo két hatóanyagot tartalmazó, totális hatású, innovatív gyomirtó szer A Kyleo a magról kelô gyomok kelése és az évelô gyom növények,

Részletesebben

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. Tel: 06/1/309-1000 E-mail: nti@nebih.gov.hu; ppp..registration@nebih.gov.hu

Részletesebben

Benta 480 SL Gyomirtó permetezőszer zöld és száraz borsó, zöld és szárazbab valamint szója gyomirtására

Benta 480 SL Gyomirtó permetezőszer zöld és száraz borsó, zöld és szárazbab valamint szója gyomirtására Benta 480 SL Gyomirtó permetezőszer zöld és száraz borsó, zöld és szárazbab valamint szója gyomirtására Hatóanyag tartalom: 480,0 g/l bentazon (40,4 m/m %) Szerforma: SL vízoldható koncentrátum Engedélyokirat

Részletesebben

Principal Plus Principal Plus Gold

Principal Plus Principal Plus Gold DuPont Principal Plus Principal Plus Gold A kukorica eredményes gyomirtására, változó talaj-, csapadék- és gyomnövény viszonyok között is. az E. I. du Pont de Nemours and Company bejegyzett márkaneve az

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Növény- és Talajvédelmi Főosztály. Szám: 15259/2003. Előadó: Andrásfalvy P. Szentey L.

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Növény- és Talajvédelmi Főosztály. Szám: 15259/2003. Előadó: Andrásfalvy P. Szentey L. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Növény- és Talajvédelmi Főosztály Szám: 15259/2003. Előadó: Andrásfalvy P. Szentey L. Tárgy: MUSTANG SE gyomirtó permetezőszer forgalomba hozatali és felhasználási

Részletesebben

Kalászosokból egyszikût

Kalászosokból egyszikût Kalászosokból egyszikût Egyszikû gyomok kalászosokban A kalászosok gyomviszonyai az idôk során fokozatosan változnak. Néhány kétszikû gyomfaj mellett az egyszikû gyomok elôretörése figyelhetô meg az utóbbi

Részletesebben

Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait!

Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait! Sharpen 330 EC Gyomirtó permetezőszer kalászosok, rizs, kukorica, napraforgó, zöldborsó, száraz borsó, lóbab, szója, dohány, lucerna, vöröshagyma, fokhagyma, póréhagyma, zeller, paradicsom, paprika, káposzta,

Részletesebben

Gyomirtás. Tartalomjegyzék Gyomirtás. Gyomnövények a szójában

Gyomirtás. Tartalomjegyzék Gyomirtás. Gyomnövények a szójában 208 209 Tartalomjegyzék 2 0 9 209 Gyomnövények a szójában 210 A szója alapgyomirtása 210 az alapgyomirtásban 212 A szója állománygyomirtása Gyomnövények a szójában A keléstôl a lombzáródásig, valamint

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Gyomirtás. 343 Gyomirtás. Gyomnövények a szójában

Tartalomjegyzék. Gyomirtás. 343 Gyomirtás. Gyomnövények a szójában szőlő SZÓJA 342 Tartalomjegyzék 343 343 Gyomnövények a szójában 3 43 Gyomnövények a szójában 344 A szója alapgyomirtása 344 Wing-P az alapgyomirtásban A szója állománygyomirtása A keléstől a lombzáródásig,

Részletesebben

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2013. április 18.)

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2013. április 18.) Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2013. április 18.) Nagykőrös-Cegléd-Monor-Kecel-Lőrinci térségére Kiadva: 2013.04.18. 12:00-kor. Érvényes: 2013.04.25-ig. Várható frissítés: 2013.04.25. 12:00-kor.

Részletesebben

HATÁROZAT-ot: ELŐADÓ: Lázár Nelli HATÁROZATSZÁM: 04.2/7892-1/2011. OLDALAK SZÁMA: 6 MELLÉKLET: 1 (4 oldal)

HATÁROZAT-ot: ELŐADÓ: Lázár Nelli HATÁROZATSZÁM: 04.2/7892-1/2011. OLDALAK SZÁMA: 6 MELLÉKLET: 1 (4 oldal) Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény-, Talaj-és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942 ELŐADÓ: Lázár Nelli HATÁROZATSZÁM: 04.2/7892-1/2011.

Részletesebben

h a t á r o z a t o t.

h a t á r o z a t o t. Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942 ÜGYINTÉZŐ: Csaba Eszter IKTATÓSZÁM: 02.5/10584-1/2010. OLDALAK

Részletesebben

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2960 E-mail: nti@nebih.gov.hu www.nebih.gov.hu

Részletesebben

Granstar Super SX A jobb Granstar!

Granstar Super SX A jobb Granstar! Granstar Super SX A jobb Granstar! Kombinált hatóanyagú, gyors és széles hatásspektrumú, valamennyi kalászos gabonában rugalmasan felhasználható gyomirtó szer az E.I. du Pont de Nemours & Co.(Inc.) bejegyzett

Részletesebben

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2960 E-mail: nti@nebih.gov.hu www.nebih.gov.hu

Részletesebben

VSZT tagság és adatszolgáltatás statisztikai elemzése szeptember

VSZT tagság és adatszolgáltatás statisztikai elemzése szeptember VSZT tagság és adatszolgáltatás statisztikai elemzése 2007. szeptember Tagság alapadatai A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanácsnak jelenleg 811 tagja van. A tagság megyék szerinti megoszlása

Részletesebben

A R I G O 5 1 W G vízben diszpergálható granulátum (WG)

A R I G O 5 1 W G vízben diszpergálható granulátum (WG) DUPONT A R I G O 5 1 W G vízben diszpergálható granulátum (WG) hatóanyag: 360 g/kg, (36 % m/m) mezotrion 120 g/kg, (12 % m/m) nikoszulfuron 30 g/kg, (3 % m/m) rimszulfuron Széles hatásspektrumú gyomirtó

Részletesebben

Acord 500 SC. Gyomirtó permetezõszer. Engedélyszám: FVM 48249/2000 Hatóanyag-tartalom: 500 g/l etofumezát.

Acord 500 SC. Gyomirtó permetezõszer. Engedélyszám: FVM 48249/2000 Hatóanyag-tartalom: 500 g/l etofumezát. Acord 500 SC Gyomirtó permetezõszer. Felhasználás elõtt mindig olvassa el a címkét! Engedélyszám: FVM 48249/2000 Hatóanyag-tartalom: 500 g/l etofumezát. Hatásmechanizmus: Benzofurán származék. Az osztódó

Részletesebben

h a t á r o z a t o t:

h a t á r o z a t o t: Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény-, Talajvédelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942 ELŐADÓ: Csaba Eszter HATÁROZATSZÁM: 02.5/837/2/2010 OLDALAK

Részletesebben

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út / ; Fax: 1/

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út / ; Fax: 1/ Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942 ELŐADÓ: Csaba Eszter, Tőkés Gábor HATÁROZATSZÁM: 02.5/1837/2/2009

Részletesebben

GABONANÖVÉNYEK TERMESZTÉSE. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

GABONANÖVÉNYEK TERMESZTÉSE. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 GABONANÖVÉNYEK TERMESZTÉSE Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 14. hét Előadás áttekintése A kukorica vegyszeres gyomirtása. A kukorica fontosabb gyomnövényei. A gyomok

Részletesebben

Kukorica növényvédelme. DuPont technológiai összefoglaló. Basis Refine. Steward Titus Titus Plus DF

Kukorica növényvédelme. DuPont technológiai összefoglaló. Basis Refine. Steward Titus Titus Plus DF Basis Refine Kukorica növényvédelme DuPont technológiai összefoglaló Steward Titus Titus Plus DF Az E. I. du Pont de Nemours and Company bejegyzett márkanevei. 1 A kukorica legfontosabb gyomnövényei Egyszikûek

Részletesebben

Agrárgazdasági Kutató Intézet Statisztikai Osztály

Agrárgazdasági Kutató Intézet Statisztikai Osztály Agrárgazdasági Kutató Intézet TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS A NYÁRI MEZİGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL (2011. július 11-i operatív jelentések alapján) A K I BUDAPEST 2011. július Készült: az Agrárgazdasági Kutató Intézet

Részletesebben

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2960 E-mail: nti@nebih.gov.hu www.nebih.gov.hu

Részletesebben

Pergés veszteség csökkentés minıség javítás. Forgalmazza:

Pergés veszteség csökkentés minıség javítás. Forgalmazza: SPODNAM Pergés veszteség csökkentés minıség javítás Forgalmazza: Csökkentett dózisú kijuttatás deszikkáló szerrel Diqvát (Reglon) vagy más hatóanyagú deszikkáló szerrel csökkentett dózisú kijuttatás lehetséges

Részletesebben

Nettó tartalom: 200 g

Nettó tartalom: 200 g Gyomirtó permetezőszer Vízben diszpergálható granulátum WG Hatóanyag-tartalom: Tifenszulfuron-metil 400 g/kg (40 m/m %) Tribenuron-metil 150 g/kg (15 m/m %) Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének

Részletesebben

Irtható kártevők: Szőlőmolyok Sodrómolyok Kukoricamoly Borsómoly Gyapottokbagolylepke

Irtható kártevők: Szőlőmolyok Sodrómolyok Kukoricamoly Borsómoly Gyapottokbagolylepke 148 Szerkatalógus 2015 Rovarölő szerek Vetésfehérítő bogarak lárvái Gabonafutrinka-lárvák Repcefénybogár Repcebolha Irtható kártevők: Szőlőmolyok Sodrómolyok Kukoricamoly Borsómoly Gyapottokbagolylepke

Részletesebben

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2960 E-mail: nti@nebih.gov.hu www.nebih.gov.hu

Részletesebben

Ideális hőmérséklet 10 20 C, a megcélzott kártevő legintenzívebb táplálkozási időszaka előtt, lehetőleg délelőtt. Hatásnövelő körülmény nincs.

Ideális hőmérséklet 10 20 C, a megcélzott kártevő legintenzívebb táplálkozási időszaka előtt, lehetőleg délelőtt. Hatásnövelő körülmény nincs. . Általános Név Formuláció Hatóanyag FENDONA 10 EC Emulzióképző koncentrátum (SC) 100 g/l alfametrin Hatás A Fendona 10 EC kontakt és gyomorméreg; rágó kártevők lárvái és kifejlett alakjai ellen hatékony.

Részletesebben

h a t á r o z a t o t:

h a t á r o z a t o t: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2960 E-mail: nti@nebih.gov.hu www.nebih.gov.hu

Részletesebben

VSZT tagság és adatszolgáltatás statisztikai elemzése szeptember

VSZT tagság és adatszolgáltatás statisztikai elemzése szeptember VSZT tagság és adatszolgáltatás statisztikai elemzése 28. szeptember Tagság alapadatai A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanácsnak jelenleg 819 tagja van. A tagság megyék szerinti megoszlása

Részletesebben

A NAPRAFORGÓ NÖVÉNYVÉDELME

A NAPRAFORGÓ NÖVÉNYVÉDELME A NAPRAFORGÓ NÖVÉNYVÉDELME GYOMIRTÁS A napraforgó gyomirtása elsôsorban a tavasszal csírázó, nyárutón virágzó, egyéves (T4) gyomokra irányul. A magról kelô fûfélék közül a legna gyobb gon dot a kakaslábfû,

Részletesebben

Clearfield gyomirtási rendszer már repcetermesztőknek is!

Clearfield gyomirtási rendszer már repcetermesztőknek is! Clearfield gyomirtási rendszer már repcetermesztőknek is! már repcetermesztőknek is! Az őszi káposztarepcében a Clearfield gyomirtási rendszer az egyetlen nem transzgenikus (nem GMO) gyomirtószer-tűrő

Részletesebben

Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2015.05.21.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára

Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2015.05.21.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2015.05.21.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára Kiadva: 2015.05.21. 12:00-kor. Érvényes: 2015.05.28-ig. Várható frissítés: 2015.05.28. 12:00-kor. A gyors növekedésnek

Részletesebben

Statisztikai Jelentések TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS AZ ŐSZI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL

Statisztikai Jelentések TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS AZ ŐSZI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL XIX. évfolyam, 7. szám, 2014 Statisztikai Jelentések TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS AZ ŐSZI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL (2014. november 24-i operatív jelentések alapján) Tájékoztató jelentés az őszi mezőgazdasági munkákról

Részletesebben

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942 ELŐADÓ: Tót Erika ENGEDÉLYSZÁM:02.5/2419/2/2009.

Részletesebben

h a t á r o z a t o t:

h a t á r o z a t o t: Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény-, Talaj és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942 ELŐADÓ: Lázár Nelli HATÁROZATSZÁM: 04.2/5483-4/2011.

Részletesebben

www.syngenta.hu A burgonya védelme A póréhagyma védelme

www.syngenta.hu A burgonya védelme A póréhagyma védelme www.syngenta.hu A burgonya védelme A póréhagyma védelme Fusilade Forte Az első és ma is egyik leghatékonyabb szuperszelektív posztemergens egyszikű irtó a Fusilade Forte. A legjobb hatás a gyomok intenzív

Részletesebben

h a t á r o z a t o t:

h a t á r o z a t o t: Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény-, Talaj és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942 ELŐADÓ: Lázár Nelli HATÁROZATSZÁM: 04.2/38-1/2012.

Részletesebben

Quick 5 EC Gyomirtó permetezőszer őszi káposztarepce, napraforgó és cukorrépa magról kelő- és évelő egyszikű gyomnövényei ellen

Quick 5 EC Gyomirtó permetezőszer őszi káposztarepce, napraforgó és cukorrépa magról kelő- és évelő egyszikű gyomnövényei ellen Quick 5 EC Gyomirtó permetezőszer őszi káposztarepce, napraforgó és cukorrépa magról kelő- és évelő gyomnövényei ellen Hatóanyag tartalom: Szerforma: 50,0 g/l quizalofop-p-etil (5,32 % m/m) EC emulzióképző

Részletesebben

Refine 50 SX. formuláció: vízoldható granulátum N hatóanyag: tifenszulfuron-metil

Refine 50 SX. formuláció: vízoldható granulátum N hatóanyag: tifenszulfuron-metil DUPONT Refine 50 SX formuláció: vízoldható granulátum N hatóanyag: tifenszulfuron-metil A Refine széles hatásspektrumú, posztemergens gyomirtó szer kétszikű gyomok irtására, szemes és siló kukoricában,

Részletesebben

A kalászos gabonák. növényvédelme

A kalászos gabonák. növényvédelme A kalászos gabonák További információért hívja területi képviselôinket: Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar megye: Borbély Béla, 20/519-2741 Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar megye: Pocsai Béla, 20/956-0385

Részletesebben

ELŐADÓ: Csaba Eszter ENGEDÉLYSZÁM: 02.5/788/1/2007. OLDALAK SZÁMA: 2 MELLÉKLET: - TÁRGY: PARDNER gyomirtó permetezőszer forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása. A Mezőgazdasági Szakigazgatási

Részletesebben

Őszi sörárpa termesztéstechnológia

Őszi sörárpa termesztéstechnológia Raiffeisen-Agro Magyarország Kft. szakmai anyag Őszi sörárpa termesztéstechnológia 1. A vetés ideje Fontos a vetés időpontjának meghatározása, optimális periódusnak mondható az október 10-20. között, nem

Részletesebben

Champ DP. Innovatív formulációjú, esôálló baktérium- és gombaölô szer

Champ DP. Innovatív formulációjú, esôálló baktérium- és gombaölô szer Innovatív formulációjú, esôálló baktérium- és gombaölô szer A rézrôl általában Az emberiség által legrégebben és leggyakrabban hasz - nált fém a réz. A római idôkben aes cyprium, vagyis ciprusi fém néven

Részletesebben

A kalászosok növényvédelme

A kalászosok növényvédelme A kalászosok növényvédelme Gyomirtás A kalászosok vetése elôtt kikelt gyomokat a talajmûvelô esz - közökkel rendszerint elpusz tít juk. A vetést követôen kikelt gyomok fej lô dését pedig már a kultúrnövény

Részletesebben

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2942 E-mail: nti@nebih.gov.hu www.nebih.gov.hu

Részletesebben

DuPont termékek a kiskertekben

DuPont termékek a kiskertekben DuPont termékek a kiskertekben Tanos 50 DF Tanos 50 DF szôlôben Különleges tulajdonsággal rendelkezô, kombinált hatóanyagú gombaölô szer szôlôperonoszpóra ellen. A Tanos a DuPont kutatás egyik gombaölô

Részletesebben

HATÁROZAT-ot: 1.4. engedélyokirat tulajdonosa: BASF SE Ludwigshafen, Németország 1.5. engedélyokirat tulajdonos hazai képviselője:

HATÁROZAT-ot: 1.4. engedélyokirat tulajdonosa: BASF SE Ludwigshafen, Németország 1.5. engedélyokirat tulajdonos hazai képviselője: Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény-, Talaj és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942 ELŐADÓ: Lázár Nelli HATÁROZATSZÁM: 04.2/5549-1/2011.

Részletesebben

Termékismertetõ. Arysta LifeScience Magyarország Kft.

Termékismertetõ. Arysta LifeScience Magyarország Kft. Termékismertetõ Arysta LifeScience Magyarország Kft. 2014 Területi képviselõink: Borsod-Abaúj-Zemplén Nógrád Szabolcs-Szatmár-Bereg Gyõr-Moson-Sopron Komárom-Esztergom Heves Pest Hajdú-Bihar Vas Veszprém

Részletesebben

4. A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások:

4. A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2960 E-mail: nti@nebih.gov.hu www.nebih.gov.hu

Részletesebben

Kizárólag a DuPont-tól! Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében tartsa be a használati utasítást.

Kizárólag a DuPont-tól! Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében tartsa be a használati utasítást. DUPONT A l l y M a x 2 8, 7 % S X formuláció: vízoldható granulátum (SG) hatóanyag: tribenuron-metil (14,35%), metszulfuron-metil (14,35 %) Gyomirtó permetező szer őszi és tavaszi kalászosokban Kizárólag

Részletesebben

www.syngenta.hu kukorica gyomirtó szer gyűjtőcsomag

www.syngenta.hu kukorica gyomirtó szer gyűjtőcsomag www.syngenta.hu kukorica gyomirtó szer gyűjtőcsomag ProNik gyűjtőcsomag Összetétel: 2,5 kg Casper + 6x1 l Milagro Extra 6 OD + 2x0,5 l FixPro A csomag 8 ha kukorica gyomirtására elegendő. Amenynyiben a

Részletesebben

Gyermekektől elzárva tartandó.

Gyermekektől elzárva tartandó. DUPONT A l l y M a x S X vízoldható granulátum (SG) hatóanyag: 143g/kg (14,30% m/m) tribenuron-metil, 143g/kg (14,30 % m/m) metszulfuron-metil Gyomirtó permetező szer őszi és tavaszi kalászosokban Kizárólag

Részletesebben

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. Tel: 06/1/309-1000 E-mail: nti@nebih.gov.hu; ppp..registration@nebih.gov.hu

Részletesebben

FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRAT

FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRAT Nemzeti i Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000 E-mail: nti@nebih.gov.hu; ppp.registration@nebih.gov.hu

Részletesebben

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út / ; Fax: 1/

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út / ; Fax: 1/ Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942 ELŐADÓ: Csaba Eszter HATÁROZATSZÁM: 02.5/931/3/2009 OLDALAK

Részletesebben

A kukorica növényvédelme

A kukorica növényvédelme A kukorica növényvédelme Gyomirtás Kukorica vetésterületünk gyomösszetétele folyamatosan változik. Az utóbbi években fôként a magról kelô és évelô egyszikû gyom növények borítási sorrendjének átalakulása

Részletesebben

Copac Flow. Irtható kórokozók: Tafrina Peronoszpóra Monília. Rozsdagombák Baktériumos betegségek. Általános adatok. Hatóanyag

Copac Flow. Irtható kórokozók: Tafrina Peronoszpóra Monília. Rozsdagombák Baktériumos betegségek. Általános adatok. Hatóanyag 80 Szerkatalógus 2015 Gombaölő szerek Irtható kórokozók: Tafrina Peronoszpóra Monília Rozsdagombák betegségek Általános adatok Hatóanyag Hatóanyagcsoport Forgalmazási kategória 24% fémréz (36% réz-hidroxid)

Részletesebben

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2960 E-mail: nti@nebih.gov.hu www.nebih.gov.hu

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. G&G Növényvédelmi és Kereskedelmi Kft. (6726 Szeged Torockói u. 3/B.)

H A T Á R O Z A T. G&G Növényvédelmi és Kereskedelmi Kft. (6726 Szeged Torockói u. 3/B.) ENGEDÉLYEZÉSI IGAZGATÓSÁG ELŐADÓ: Baranyi Tibor Mészáros Ferencné ENGEDÉLY SZÁMA: 467/2/2005. TEL: 309-1012 FAX: 246-2942 TÁRGY: Chess 50 WG,, Folicur 25 WG, Dipel, Glifozát 480 Plusz, Clinic 480 SL, növényvédő

Részletesebben

ELŐADÓ: Csaba Eszter HATÁROZATSZÁM: 02.5/568/2/2009 OLDALAK SZÁMA: 30 MELLÉKLET: Forgalomba hozatali és felhasználási engedélyokirat

ELŐADÓ: Csaba Eszter HATÁROZATSZÁM: 02.5/568/2/2009 OLDALAK SZÁMA: 30 MELLÉKLET: Forgalomba hozatali és felhasználási engedélyokirat Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942 ELŐADÓ: Csaba Eszter HATÁROZATSZÁM: 02.5/568/2/2009

Részletesebben

STATISZTIKAI JELENTÉSEK

STATISZTIKAI JELENTÉSEK XXI. évfolyam 1. szám 2016 STATISZTIKAI JELENTÉSEK TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS A TAVASZI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL (2016. április 18-i operatív jelentések alapján) Tájékoztató jelentés az őszi mezőgazdasági munkákról

Részletesebben

A KALÁSZOSOK NÖVÉNYVÉDELME

A KALÁSZOSOK NÖVÉNYVÉDELME A KALÁSZOSOK NÖVÉNYVÉDELME A TERMESZTÉS CÉLJA HATÁROZZA MEG AZ ESZKÖZÖKET Az eltérô intenzitású búzatermesztési technológiák sikerességére különbözô hatással vannak a termelési tényezôk. A búza termés

Részletesebben

HATÁROZAT-ot: Az engedély tulajdonos hazai képviselője: Magyar Kwizda Kft., Budapest

HATÁROZAT-ot: Az engedély tulajdonos hazai képviselője: Magyar Kwizda Kft., Budapest ENGEDÉLYEZÉSI IGAZGATÓSÁG ELŐADÓK: Mészáros Ferencné TÁRGY: AURORA 40 WG gyomirtó permetezőszer forgalomba hozatali és felhasználási engedélye ENGEDÉLYSZÁM: 728/2006. OLDALAK SZÁMA: 5 A Növény- és Talajvédelmi

Részletesebben

is légy ott! Kedves Partnerünk! Nem lehet kihagyni!

is légy ott! Kedves Partnerünk! Nem lehet kihagyni! Kedves Partnerünk! Te is légy Örömmel nyújtjuk át Önnek a Bayer CropScience megújult termékkatalógusát. Az elsô pillanatra szembetûnô új külsô egy könnyebben áttekinthetô és rendszerezettebb belsôt takar.

Részletesebben

Szőlő növényvédelmi előrejelzés ( ) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára

Szőlő növényvédelmi előrejelzés ( ) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2015.05.07.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára Kiadva: 2015.05.07. 12:00-kor. Érvényes: 2015.05.14-ig. Várható frissítés: 2015.05.14. 12:00-kor. Az elmúlt hét időjárása

Részletesebben

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942 Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942 ELŐADÓ: Csaba Eszter HATÁROZATSZÁM: 02.5/2382/3/2009 OLDALAK

Részletesebben