4iG Nyrt II. negyedéves JELENTÉSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "4iG Nyrt II. negyedéves JELENTÉSE"

Átírás

1 4iG Nyrt II. negyedéves JELENTÉSE 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság H-1037 Budapest, Montevideo u. 8. Tel.: Fax: iG Nyrt II. negyedéves jelentése 1. oldal, összesen 29

2 Tartalomjegyzék 1 Összefoglaló Kiemelt mutatószámok Pénzügyi kimutatások Megfelelés a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardoknak Konszolidációs kör Nyereség típusú adók kimutatása Pénzügyi adatok elemzése Bevételek Működési ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Létszámváltozás Egyéb ráfordítások Értékcsökkenés Nyereség típusú adók Eredményesség Külső tulajdonosokra jutó nettó eredmény Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek Egyéb követelések és aktív időbeli elhatárolások Készletek Tárgyi eszközök Immateriális javak Halasztott és látens adókövetelés Goodwill Egyéb befektetések Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások Halasztott és látens adókötelezettség Céltartalékok Saját részvény Külső tagok tulajdonosi részesedése A 4iG Nyrt. és leányvállalatainak eredményei iG Nyrt II. negyedéves jelentése 2. oldal, összesen 29

3 7.25 CASH-FLOW A 4iG Nyrt. anyavállalati, nem konszolidált, magyar számviteli elvek szerint készült, I. féléves jelentése Befektetett eszközök alakulása Forgóeszközök, aktív időbeli elhatárolások Források alakulása Árbevétel, egyéb bevételek Az üzemi (üzleti) eredmény alakulása Pénzügyi műveletek eredménye Adózás előtti eredmény Cash-Flow Általános adatok a kibocsátóról Részvényinformációk Tisztségviselők Cégvezetés Tisztségviselők díjazása Tisztségviselők 4iG részvénytulajdona án A jelentés aláírására jogosultak Az időszak fontosabb eseményei Vezető állású személy értékpapír-tulajdonának változása évi rendes közgyűlés Jelentősebb szerződéskötések A 4iG Nyrt június 1-én szerződést kötött az Országos Vízügyi Főigazgatósággal A HUMANsoft Kft, június 11-én szerződést kötött az Országos Vízügyi Főigazgatósággal A jelentés fordulónapja után bekövetkezett fontosabb változások Rendkívüli közgyűlés Jelentősebb szerződéskötések A HUMANsoft Kft, július 24-én szerződést kötött a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézettel A HUMANsoft Kft, július 20-án szerződést kötött az Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal Nyilatkozat iG Nyrt II. negyedéves jelentése 3. oldal, összesen 29

4 4iG Nyrt II. negyedéves jelentése 4. oldal, összesen 29

5 1 Összefoglaló A 4iG cégcsoport bevételei II. negyedévében 9%-kal haladták meg a tavalyi év azonos időszakának bevételeit. A cégcsoportban jelentős volument képviselnek, mint árbevétel, mint eredménytartalom vonatkozásában azon projektek, amelyek 2015 második felében realizálódnak. A 4iG Nyrt. konszolidált nettó értékesítési árbevétele az előző év II. negyedévéhez képest 13%-kal magasabb, millió forintot ért el. A negyedéves csoport szintű EBITDA 64 millió forint, az üzemi eredmény (EBIT) -7 millió forint veszteség, az adózás előtti eredmény (PBT) -27 millió forint veszteség. A cégcsoport II. negyedéves eredménymutatói árbevétel és EBITDA soron javultak, üzemi eredmény és adózás előtti eredmény soron elmaradnak a II. negyedévi mutatók szintjétől. A féléves eredménymutatóknál árbevételben 22%-os a növekedés, EBITDA-ban 10%-os a csökkenés. Üzemi eredményben (EBIT) és adózás előtti eredményben (PBT) a számok veszteséget mutatnak. Az időszaki veszteségek a dologi költségekben mért megtakarítások ellenére a létszámfejlesztési, a K+F költségek, és a technikai fejlesztések értékcsökkenésben jelentkező költségének következménye. A cégcsoport tagvállalatai az alábbi mértékben járultak hozzá a féléves konszolidált eredményadatok eléréséhez: 4iG Nyrt II. negyedéves jelentése 5. oldal, összesen 29

6 Cég Időszak Bevételek Bevételekből az értékesítés nettó árbevétele Pénzügyi és értékcsökkenési leírások előtti szokásos eredmény (EBITDA) Pénzügyi műveletek előtti eredmény (EBIT) Adózás előtti eredmény (PBT) 4iG Axis Banksoft 4iG- IBA Mensor 3D Konsz. Különb. Humansoft Konszolidált 2014 Q1-Q ,3 mft 3 904,4 mft 162,3 mft 133,7 mft 115,6 mft 2015 Q1-Q ,8 mft 4 713,1 mft 144,1 mft 68,3 mft 31,0 mft Változás 16,96% 20,71% -11,22% -48,90% -73,21% 2014 Q1-Q2 237,2 mft 180,6 mft -79,7 mft -103,3 mft -99,4 mft 2015 Q1-Q2 371,0 mft 331,1 mft -69,5 mft -124,3 mft -127,6 mft Változás 56,39% 83,32% N/A N/A N/A 2014 Q1-Q2 208,1 mft 207,5 mft 6,3 mft 5,2 mft 5,4 mft 2015 Q1-Q2 242,7 mft 242,6 mft 6,6 mft 4,7 mft 4,6 mft Változás 16,63% 16,88% 4,78% -10,22% -15,76% 2014 Q1-Q2 48,5 mft 48,5 mft 1,4 mft 1,1 mft 1,5 mft 2015 Q1-Q2 56,3 mft 56,3 mft 9,7 mft 9,0 mft 10,0 mft Változás 15,90% 15,90% 620,95% 686,24% 578,13% 2014 Q1-Q2 0,0 mft 0,0 mft -0,1 mft -0,1 mft -0,1 mft 2015 Q1-Q2 0,0 mft 0,0 mft -0,2 mft -0,2 mft -0,2 mft Változás N/A N/A N/A N/A N/A 2014 Q1-Q2 15,3 mft 15,3 mft 8,1 mft 8,1 mft 8,1 mft 2015 Q1-Q2 15,9 mft 15,7 mft -11,7 mft -16,3 mft -16,3 mft Változás 3,45% 2,48% -243,86% -301,33% -301,21% 2014 Q1-Q2-18,0 mft -18,0 mft 31,0 mft 31,1 mft 31,1 mft 2015 Q1-Q2-53,8 mft -53,8 mft 36,8 mft 36,9 mft 36,9 mft Változás N/A N/A 18,58% 18,78% 18,71% 2014 Q1-Q ,5 mft 4 338,4 mft 129,4 mft 75,7 mft 62,1 mft 2015 Q1-Q ,8 mft 5 305,0 mft 116,0 mft -22,0 mft -61,6 mft Változás 18,18% 22,28% -10,35% -129,04% -199,17% A Társaság pénzügyi helyzete stabil, kötelezettségeinek folyamatosan eleget tesz. A 4iG részvények időszaki tőzsdei átlagára (1.882 forint) 12,99%-kal volt alacsonyabb, mint a I. félév átlaga, a június 30-i záróár forint, ami 14,02%-kal alacsonyabb a június 30-i záróárnál. A 4iG piaci kapitalizációja június 30-án 3,6 milliárd forint volt. A jelentés IFRS elvek szerint konszolidált, nem auditált adatokat tartalmaz. Az adatok ezer forintban (1000 HUF) kerülnek bemutatásra, ahol más mértékegységet használunk, külön feltüntetjük. A mérlegadatok és a cash-flow bázisaként a tárgyévet megelőző év (2014.) december 31- i adatait alkalmaztuk. 4iG Nyrt II. negyedéves jelentése 6. oldal, összesen 29

7 2 Kiemelt mutatószámok Megnevezés 2015 Q1-Q Q1-Q2 Változás +/- %-ban Értékesítés nettó árbevétele ,28% Pénzügyi és értékcsökkenési leírások előtti szokásos eredmény (EBITDA) ,35% Üzleti eredmény (EBIT) n.a. Adózott eredmény (PAT) n.a. Mérleg szerinti eredmény n.a. Létszám* ,89% Egy főre jutó nettó árbevétel*** ,27% Tőzsdei mutatók Részvény tőzsdei záróára* (Ft.ban) ,02% Részvények tőzsdei átlagára (Ft-ban) ,99% A 4iG Nyrt. piaci kapitalizációja (milliárd Ft-ban) 3,6 4,2-14,02% Egy részvényre jutó EBITDA** ,35% Nettó eredmény (EPS)** n.a. Hígított EPS mutató n.a. Saját tőke** ,98% * időszak végén ** forintban *** átlaglétszámra vetítve 4iG Nyrt II. negyedéves jelentése 7. oldal, összesen 29

8 3 Pénzügyi kimutatások Megnevezés 2015 Q1-Q Q1-Q2 Változás +/- %-ban 2015 Q Q2 Változás +/- %-ban Bevételek ,18% ,22% - ebből: Értékesítés nettó árbevétele ,28% ,45% ELÁBÉ + Közvetített szolgáltatások ,02% ,84% Működési ráfordítások ,78% ,86% Személyi jellegű ráfordítások ,66% ,36% Egyéb ráfordítások ,20% ,02% Pénzügyi és értékcsökkenési leírások előtti szokásos eredmény (EBITDA) A 4iG Nyrt. IFRS szerinti konszolidált átfogó jövedelem (eredmény) kimutatása ,35% ,02% Értékcsökkenés ,14% ,02% Pénzügyi műveletek előtti eredmény (EBIT) n.a n.a. Pénzügyi eredmény n.a n.a. Adózás előtti eredmény (PBT) n.a n.a. Nyereség típusú adók ,77% ,63% Halasztott adó kötelezettség/követelés n.a n.a. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra 0 0 n.a. 0 0 n.a. Nem ellenőrző részesedésre kifizetett osztalék 0 0 n.a. 0 0 n.a. Nettó eredmény n.a n.a. Egyéb átfogó jövedelem Értékesíthető pénzügyi eszközök valós értékének változása 0 0 n.a. 0 0 n.a. Teljes átfogó jövedelem n.a n.a. Egy részvényre jutó eredmény Egy részvényre jutó eredmény alapértéke (EPS) Egy részvényre jutó eredmény hígított értéke A nettó eredményből: Az anyavállalat tulajdonosaira jutó rész Nem ellenőrző részesedésekre jutó rész A teljes átfogó jövedelemből: Az anyavállalat tulajdonosaira jutó rész Nem ellenőrző részesedésekre jutó rész iG Nyrt II. negyedéves jelentése 8. oldal, összesen 29

9 A 4iG Nyrt i IFRS szerinti konszolidált mérlege (pénzügyi helyzet változásáról szóló kimutatás) Megnevezés Adatok ezer Ft-ban Változás +/- %-ban Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek ,99% Vevők ,35% Egyéb követelések és aktív időbeli elhatárolások ,97% Értékpapírok 0 0 n.a. Készletek ,61% Forgóeszközök összesen ,81% Tárgyi eszközök ,08% Immateriális javak ,36% Halasztott adókövetelés ,47% Goodwill ,00% Egyéb befektetések ,00% Befektetett eszközök összesen ,32% Eszközök összesen (Mérleg főösszeg): ,43% Szállítói kötelezettségek ,70% Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök ,70% Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások ,07% Halasztott adókötelezettség 0 0 n.a. Céltartalékok 0 0 n.a. Pénzügyi lízing kötelezettségek ,76% Rövid lejáratú kötelezettségek összesen ,54% Céltartalékok ,00% Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 n.a. Pénzügyi lízing kötelezettségek n.a. Halasztott adó kötelezettségek 0 0 n.a. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen ,17% NETTÓ ESZKÖZÖK ,62% Jegyzett tőke ,00% Tőketartalék ,00% Eredménytartalék(+Nettó adózott eredmény) ,42% Saját részvény 0 0 n.a. Értékelési tartalék 0 0 n.a. Egyéb átfogó jövedelem 0 0 n.a. SAJÁT TŐKE ,87% Nem ellenőrző részesedések (leányvállalatban külső tulajdoni részesedés) ,00% Saját tőke és külső tulajdonosi rész összesen: ,62% Saját tőke és kötelezettségek összesen: ,43% 4iG Nyrt II. negyedéves jelentése 9. oldal, összesen 29

10 Konszolidált Cash Flow kimutatás Sorszám A tétel megnevezése Üzleti tevékenységből származó cash flow 01. Mérleg szerinti nyereség (veszteség) Mérleg szerinti eredményt módosító tényezők: 03. Befektetési célú ingatlanok Tárgyi eszközök értékcsökkenése Értékvesztés Céltartalékok Halasztott adók A forgóeszközök és rövid lejáratú kötelezettségek változásai: 09. Követelések Készletek Szállítói kötelezettségek Pénzügyi lízing éven belüli része Egyéb eszközök és kötelezettségek Üzleti tevékenységből származó nettó cash flow Befektetési tevékenységből származó cash flow 15. Tárgyi eszközök beszerzése Immateriális javak beszerzése Értékpapírok Kapott osztalék Érdekeltségek akviziciója Érdekeltségek eladása Befektetési tevékenységből származó nettó cash flow Pénzügyi tevékenységből származó cash flow 22. Hosszú lejáratú hitel felvétele Rövid lejáratú hitel igénybevétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kibocsátott saját részvények/saját részvény vétel-eladás Kibocsátott saját kötvények Lejárt saját kötvények Fizetett osztalék Pénzügyi lízing törlesztőrészletek Pénzügyi tevékenységből származó nettó cash flow Árfolyamváltozás hatása Pénz és pénz egyenértékű eszközök növekedése/csökkenése Készpénz és egyenértékesek nyitó egyenlege Készpénz és egyenértékesek záró egyenlege Ellenőrző szám iG Nyrt II. negyedéves jelentése 10. oldal, összesen 29

11 Megnevezés Jegyzett tőke Konszolidált saját tőke változás kimutatása a június 30-án Saját részvény Tőketartalék Lekötött tartalék Eredménytartalék Értékalési tartalék Konszolid ációs különböze t Mérleg szerinti eredmény Saját tőke külső tulajdonosok nélkül Külső tulajdonoso k részesedése Egyenleg december Előző időszaki mérleg szerinti eredmény átvezetése Külső tulajdonosok tőkeemelése HUMANsoftban Részvény kibocsátás Konszolidációs különbözet Lekötött tartalék kivezetése Lekötött tartalék képzése Saját részvény kivezetése Valós érték értékelési tartaléka éves mérleg szerinti eredmény Egyenleg december Előző időszaki mérleg szerinti eredmény átvezetése évi osztalék Részvény kibocsátás Konszolidációs különbözet Lekötött tartalék kivezetése Lekötött tartalék képzése Saját részvény kivezetése Valós érték értékelési tartaléka éves mérleg szerinti eredmény Egyenleg december Előző időszaki mérleg szerinti eredmény átvezetése évi osztalék (HUMANsoft külső tulajdonosoknak) Részvény kibocsátás Konszolidációs különbözet Lekötött tartalék kivezetése Lekötött tartalék képzése Saját részvény kivezetése Valós érték értékelési tartaléka mérleg szerinti eredmény Egyenleg június Összesen 4iG Nyrt II. negyedéves jelentése 11. oldal, összesen 29

12 4 Megfelelés a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardoknak A 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Magyarországon bejegyzett társaság, tevékenységét a magyar jogszabályok előírásainak megfelelően végzi, számviteli és pénzügyi nyilvántartásait a magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerint vezeti. Ugyanez érvényes leányvállalataira, a HUMANsoft Kft-re, az Axis Rendszerház Kft-re, a BankSoft Kft-re és a 4iG-IBA Kft-re, valamint a HUMANsoft Kft. leányvállalatára a Mensor3D Kft-re. Jelen konszolidált pénzügyi kimutatások az Európai Unió (EU) által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (EU IFRS) megfelelően készültek. Az EU IFRS-ek magukban foglalják azon standardokat és értelmezéseket, melyeket a Nemzetközi Számviteli Standard Testület (IASB) és a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Értelmezési Bizottság (IFRIC) adott ki. 5 Konszolidációs kör A Társaság a cégcsoporthoz tartozó négy vállalatára, tulajdonrésze alapján meghatározó befolyást gyakorol, a leányvállalatok HUMANsoft Kft., az Axis Rendszerház Kft., a BankSoft Kft. és a 4iG-IBA Kft. Ezek teljes körűen, az előírásoknak megfelelően konszolidálásra kerülnek. A 4iG-IBA Kft.-nek árbevétele 2015-ben nem volt. A HUMANsoft Kft március 27-én Mensor3D Kft. néven 100%-os tulajdonú leányvállalatot alapított. A Kft. a tevékenységét II. negyedévben megkezdte, adatai a HUMANsoft adataival, majd azon keresztül a cégcsoport adataival konszolidálásra kerültek. Belföldi leányvállalatok Cím Tulajdoni Cégjegyzék - hányad szám HUMANsoft Kft Budapest, Montevideo u ,24% Axis Rendszerház Kft Budapest, Montevideo u ,00% BankSoft Kft Budapest, Montevideo u ,00% iG-IBA Kft Budapest, Montevideo u ,00% HUMANsoft leányvállalata: Mensor 3D Kft Mórahalom, Röszkei út ,00% Nyereség típusú adók kimutatása Az adófizetési kötelezettség magában foglalja az aktuális fizetési kötelezettségeket, a látens és a halasztott adókat. A cégcsoport aktuális adófizetési kötelezettségeit a mérleg fordulónapján hatályos adókulcsokkal számolja. Látens adókötelezettség, vagy követelés akkor kerül kimutatásra, ha a vállalati szintű adószámítás és a konszolidált adatokra épített adószámítás eltérést mutat. 4iG Nyrt II. negyedéves jelentése 12. oldal, összesen 29

13 Halasztott adó akkor mutatandó ki, ha különbség van a pénzügyi kimutatásokban szereplő eszközök és kötelezettségek könyv szerinti értéke és az adóztatható nyereség, azaz az adóalap számítása során figyelembe vett értékük között. Halasztott adó olyan mértékben mutatható ki, amilyen mértékben várhatóan érvényesíthető lesz. A tárgyévi és halasztott adó közvetlenül a saját tőkével szemben kerül elszámolásra, amennyiben olyan tételekre vonatkozik, amelyeket ugyanabban, vagy egy másik időszakban szintén a saját tőkével szemben számoltak el, beleértve a tartalékok nyitó értékének a számviteli politika visszamenőleges hatályú változása miatt bekövetkező módosításait is. A halasztott adó eszközök, illetve kötelezettségek minden adóköteles időbeli eltérés esetében figyelembe vételre kerülnek. A Társaság 2011-ben olyan módon változtatta számviteli rendszerét, hogy a Magyarországon kivetett helyi iparűzési adót a továbbiakban nem az egyéb ráfordítások között, hanem a nyereségadó elemeként mutatja be. 7 Pénzügyi adatok elemzése 7.1 Bevételek A 4iG Nyrt. és leányvállalatainak II. negyedévi bevételei ( eft) 9%-kal magasabban alakultak, mint a bázisidőszaké ( eft). Ezen belül a cégcsoport konszolidált nettó árbevétele eft volt, melyből eft exportból származott. A II. negyedéves nettó árbevétel 13,45%-kal magasabb a II. negyedéves teljesítménynél. Az I. féléves nettó árbevétel 22,28%- kal növekedett a I. félévhez képest. A negyedéves pénzügyi veszteség 19,5 millió forint volt, s ez azt mutatja, hogy a banki finanszírozás megemelkedett költségeit és az árfolyam ingadozás hatásait a Társaság ebben az időszakban pénzügyi bevételekkel nem tudta ellensúlyozni. A II. negyedéves egyéb bevételek 93 millió forintos összegéből 13 millió forint származott állami és EU-s támogatásból. A bázis időszakhoz képest az egyéb bevételekben 93 millió forint a csökkenés. Féléves szinten az egyéb bevételek csökkenése 131 millió forint. 4iG Nyrt II. negyedéves jelentése 13. oldal, összesen 29

14 Egyéb bevételek 2015 Q1-Q Q1-Q Q Q2 Állami és EU-s támogatások Volumen engedmény/ rabatt Kapott bírság, kártérítés Céltartalék visszavezetés Elévült tartozások Értékesített tárgyi eszközök bevétele Gyártói szervízköltség visszatérítés Egyéb Összesen Működési ráfordítások A működési ráfordításoknál az I. negyedéves kismértékű csökkenés után, a II. negyedévben 10%-os megtakarítást ér el a cégcsoport. Működési ráfordítások 2015 Q1-Q Q1-Q Q Q2 Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Összesen Személyi jellegű ráfordítások A személyi jellegű ráfordítások létszámfejlesztés miatt a II. negyedévben 33,36%-kal magasabb értéket mutatnak. A személyi jellegű kifizetések növekedését a cégcsoport átlaglétszámának 53 fős emelkedése eredményezte. Személyi jellegű ráfordítások 2015 Q1-Q Q1-Q Q Q2 Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások összesen Létszámváltozás Az alkalmazotti átlaglétszám I. félévéhez viszonyítva, 4iG-nél 2 fővel csökkent, az Axis-nál 14 fővel, a HUMANsoft-nál 44 fővel növekedett, míg a BankSoft-nál nem változott. A HUMANsoft 37 fős létszámfejlesztését az informatikai outsourcetevékenység tárgyú projektek felfutása és a megnyert nagy volumenű projektek létszámigénye tette szükségessé. A Mensor3D Kft év II. negyedévben 5 fős létszámmal kezdte meg működését, átlaglétszáma I. félévében 4 fővel emelkedett. 4iG Nyrt II. negyedéves jelentése 14. oldal, összesen 29

15 Átlaglétszám 2015 Q1 -Q Q1-Q2 4iG Nyrt HUMANsoft Kft Axis Rendszerház Kft BankSoft Kft. 6 6 Mensor3D Kft iG -IBA Kft. 0 0 Összesen Egyéb ráfordítások Az egyéb ráfordítások a bázis időszakhoz viszonyítva az alábbiak szerint alakultak. Egyéb ráfordítások 2015 Q1-Q Q1-Q Q Q2 Értékesített immateriális és tárgyi eszközök kivezetett értéke Bírságok, kötbérek, kártérítések Káreseményekkel kapcsolatos veszteségek Értékvesztés, céltartalék Adók, illetékek, hozzájárulások Céltartalék Alapítványi támogatások Dolgozói támogatások Behajthatatlan követelés Egyéb Összesen Az egyéb ráfordításokban 4%-os a megtakarítás. 7.6 Értékcsökkenés A tárgyidőszakban (2015 II.n.év) elszámolt értékcsökkenési leírás összege 167%-kal haladja meg a II. negyedévben elszámolt összeget, ami alapvetően technikai, technológiai fejlesztések következménye. Értékcsökkenési leírás 2015 Q1-Q Q1-Q Q Q2 Értékcsökkenési leírás Nyereség típusú adók A cégcsoport évtől, a nemzetközi sztenderdeket alkalmazva, beszámolójában a nyereségtípusú adókat összevontan itt mutatja ki. Ennek megfelelően ide került át a helyi iparűzési adó összege. A tárgy évben elszámolt eft nyereségadóból az iparűzési adó eft-ot képvisel évben a halasztott adó követelés efttal nőtt, értéke június 30-án eft volt. 4iG Nyrt II. negyedéves jelentése 15. oldal, összesen 29

16 7.8 Eredményesség A cégcsoport II. negyedéves EBITDA-ja 63,9 millió forint, féléves EBITDA-ja 116 millió forint. A konszolidált üzemi eredmény II. negyedéves 7,5 millió forintos vesztesége elsősorban az eszközök értékcsökkenésének 167%-os növekedéséből és a létszámfejlesztés költségeiből következett II. negyedévéhez képest az értékcsökkenés közel 45 millió Ft-tal, a személyi jellegű kiadás 154 millió Ft-tal emelkedett. Ugyanakkor árbevétel és eredménytartalom tekintetében nagynak mondható projektek csak második felében realizálódnak. Adózott (nettó) eredményben a II. negyedévben realizált 12 millió forintos nyereséggel szemben 40 millió veszteséget szenvedett el a cégcsoport. A 2015 I. féléves nettó veszteség közel 85 millió forintot tett ki. A pénzügyi műveletek eredménye a bázis időszakban 15 millió forint, II. negyedévben 19 millió forint veszteség volt. Féléves szinten megközelítette a 40 millió forintot. 7.9 Külső tulajdonosokra jutó nettó eredmény A HUMANsoft Kft. üzletrészeinek 21,76%-a külső tulajdonosok kezében van, az erre jutó konszolidált nettó eredmény I. félévben eft veszteség Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek Az alábbi táblában részletezzük a készpénzt és a rövid idő alatt készpénzzé tehető eszközöket. Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek Pénztár Bank Diszkont kincstárjegyek Részvények, üzletrészek Pénzügyi eszközök összesen ben 32%-kal csökkent a cégcsoport pénzeszköz és pénzeszköz egyenértékes állománya év végéhez viszonyítva Egyéb követelések és aktív időbeli elhatárolások A cégcsoport egyéb követelései és aktív időbeli elhatárolásai alapvetően, bevételek és a költségek elhatárolása, a nyújtott garancia és az adótúlfizetés következtében 217 millió forinttal növekedtek. 4iG Nyrt II. negyedéves jelentése 16. oldal, összesen 29

17 Egyéb követelések és aktív időbeli elhatárolások Adótúlfizetések Szállítóknak adott előlegek Munkavállalókkal szembeni követelések Adott rövid lejáratú kölcsönök Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Állami támogatásra fennálló követelés Nyújtott garancia Váltókövetelések Egyéb követelések Egyéb követelések összesen Készletek A készletek állományában bekövetkezett 150%-os növekedés a felfutó áruforgalomra való felkészülés és szerviztevékenység természetes velejárója. Saját előállítású-, és vásárolt készletek Befejezetlen termelés 0 0 Késztermék Áruk Anyagok Összesen Tárgyi eszközök A cégcsoport tárgyi eszközeinek nettó értéke 52%-kal alacsonyabb értéket mutat, mint év végén. Ez annak következménye, hogy év végén a tárgyi eszközök között kimutatott beruházások értéke 230 millió forinttal csökkent, s a beruházás eredménye nem itt, hanem az immateriális javak között jelent meg Immateriális javak Alapvetően az előbbi pontban említettek miatt az immateriális javak nettó értéke a év végi értékhez képest 24%-kal növekedett Halasztott és látens adókövetelés A konszolidált halasztott adókövetelés június 30-i záró állománya eft, látens adókövetelés eft volt. Látens adókövetelésként, kötelezettségként a vállalati szintű adószámítás és a konszolidált adatokra épített adószámítás eltérését mutatjuk ki. A látens adókötelezettség vagy adókövetelés könyvelésre nem kerül, csak tájékoztató jellegű adat. 4iG Nyrt II. negyedéves jelentése 17. oldal, összesen 29

18 7.16 Goodwill Ezen a soron a cégcsoport üzleti vagy cégértéke kerül kimutatásra. Goodwill értéke iG Nyrt. üzleti vagy cégértéke BankSoft Kft. üzleti vagy cégértéke HUMANsoft Kft. üzleti vagy cégértéke Axis Rendszerház Kft. üzleti vagy cégértéke Goodwill összesen A goodwill-nél értékcsökkenést nem számolunk el, értéke évente felülvizsgálatra, s amennyiben indokolt, módosításra kerül évben értékvesztés elszámolására nem került sor Egyéb befektetések Ezen a soron a 4iG, a HUMANsoft, és az 4iG-IBA jellemzően projektcégekben lévő, nem meghatározó mértékben tulajdonolt üzletrészeit tartja nyilván a Társaság, értékük június 30-án eft Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök A HUMANsoft működéséhez, a kereskedelmi készletek és a vevői kintlévőségek finanszírozására folyamatosan szükség van bankhitelre, ennek június 30-i állománya 716 millió Ft volt, 32%-kal kevesebb, mint év végén. Ezen felül 8 millió Ft hitel pénzügyi lízing finanszírozására szolgál, melyet külön soron mutatunk be a mérlegben. A 4iG Nyrt-nek 87 millió forint igénybe vett folyószámla és forgóeszköz hitele volt. A 4iG Nyrt. leányvállalatától, a BankSoft Kft-től vett igénybe rövidlejáratú kölcsönt 40 millió forint összegben, de ez a konszolidálás során a cégcsoport adataiból kiszűrésre került. Az Axis rendszerház Kft. június 30-i folyószámla hitelállománya 5 millió Ft. Rövid lejáratú hitelek iG Nyrt HUMANsoft Kft Axis Rendszerház Kft Rövidlejáratú hitel összesen: Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások Az összességében 2%-os csökkenés az egyes tényezők ellentétes irányú változásainak eredője. Az adójellegű pillanatnyi kötelezettségek 49%-kal, a bevételek passzív időbeli elhatárolása 35%-kal, a költségelhatárolás 16%-kal, a vevőktől kapott előlegek 32%- kal, a K+F támogatásokkal kapcsolatos halasztott bevételek 20%-kal csökkentek. Ezzel szemben jelentősen megnőttek a munkabér átutalási kötelezettségek (464 eft-ról eft-ra - ami abból ered, hogy év végén a decemberi bérek kifizetésre 4iG Nyrt II. negyedéves jelentése 18. oldal, összesen 29

19 kerültek, míg a júniusi bérek kifizetésére csak július elején került sor), és megjelent az osztaléktartozás (HUMANsoft külső tulajdonosok) 164 millió forintos összege. Egyéb kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások Adókötelezettségek és járulékok Munkabér átutalási kötelezettségek Vevőktől kapott előlegek Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Osztaléktartozás Halasztott bevételek Egyéb kötelezettség Egyéb kötelezettségek összesen Halasztott és látens adókötelezettség Halasztott adókötelezettsége és látens adókötelezettsége június 30-án nem volt Céltartalékok A cégcsoport céltartalék állománya án eft, mely munkaszerződésekből származó lényegében biztos hosszú távú kötelezettségre szolgál Saját részvény A 4iG Nyrt június végén saját részvényt nem birtokolt Külső tagok tulajdonosi részesedése A HUMANsoft Kft. külső tulajdonosainak tulajdoni részesedése eft A 4iG Nyrt. és leányvállalatainak eredményei I. félévben a csak három tagvállalat zár pozitív adózott eredménnyel, a HUMANsoft Kft eft, a BankSoft Kft eft és az Axis Rendszerház Kft eft nyereséggel. A 4iG Nyrt. időszaki vesztesége 28%-kal magasabb a bázisidőszaki veszteségnél. A Mensor3D Kft. vesztesége eft. A 4iG-IBA Kft. gazdálkodási tevékenységet nem végzett, féléve csak minimális összeggel (174 eft) csúszott veszteségbe CASH-FLOW A cégcsoport készpénz-, és készpénzzel egyenértékű eszközeinek június 30-i záró állománya ezer Ft-tal alacsonyabb a december 31-i záró készletnél. A csökkenés döntő mértékben a rövidlejáratú hitelállomány csökkenésének következménye. 4iG Nyrt II. negyedéves jelentése 19. oldal, összesen 29

20 Az időszakban a cégcsoport minden tagja folyamatosan eleget tett fizetési kötelezettségeinek, az üzleti célok eléréséhez szükséges likviditásuk biztosított volt, s valamennyien szerepelnek a köztartozásmentes adózók adatbázisában. 4iG Nyrt II. negyedéves jelentése 20. oldal, összesen 29

21 8 A 4iG Nyrt. anyavállalati, nem konszolidált, magyar számviteli elvek szerint készült, I. féléves jelentése 4iG Nyrt i mérlege adatok eft-ban A tétel megnevezése Változás %-ban A. Befektetett eszközök % I. IMMATERIÁLIS JAVAK % II. TÁRGYI ESZKÖZÖK % III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK % B. Forgóeszközök % I. KÉSZLETEK % II. KÖVETELÉSEK % III. ÉRTÉKPAPÍROK % IV. PÉNZESZKÖZÖK % C. Aktív időbeli elhatárolások n.a. Eszközök összesen % A tétel megnevezése Változás %-ban D. Saját tőke % I. JEGYZETT TŐKE % ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken - - n.a. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) - - n.a. III. TŐKETARTALÉK % IV. EREDMÉNYTARTALÉK % V. LEKÖTÖTT TARTALÉK - - n.a. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK - - n.a. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY n.a. E. Céltartalékok - - n.a. F. Kötelezettségek % I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK - - n.a. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK - - n.a. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK % G. Passzív időbeli elhatárolások % Források összesen % 8.1 Befektetett eszközök alakulása A 4iG Nyrt évben is folytatta az előző évben megkezdet elavult eszközpark megújítási programját, a féléves 31 millió forintos értékcsökkenés ellenére a befektetett eszközök értéke csak 2 %-kal csökkent. A Befektetett pénzügyi eszközök között a négy leányvállalatba fektetett pénzeszközöket (HUMANsoft Kft eft; Axis Rendszerház Kft eft; BankSoft Kft eft; 4iG-IBA Kft eft) tartja nyilván a társaság. 4iG Nyrt II. negyedéves jelentése 21. oldal, összesen 29

22 8.2 Forgóeszközök, aktív időbeli elhatárolások A Forgóeszközök a év végi állapothoz képest 20%-kal csökkentek. A készletek 4%-kal, a követelések 36%-kal, a pénzeszközök 78%-kal estek vissza, az értékpapír állomány 36%-kal növekedett. A 4iG Nyrt-nek aktív időbeli elhatárolása június 30-án eft volt, mely árbevétel elhatárolásából adódott. 8.3 Források alakulása A Társaságnak hosszú lejáratú kötelezettsége sem a tárgyidőszakban, sem a bázisidőszakban nem volt. A forrásokon belül 21%-kal növekedtek a rövid lejáratú kötelezettségek. Ezen belül a szállítói kötelezettségek 44%-kal, az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 35%-kal estek vissza, a rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 38%-kal növekedtek. Az igénybe vett bankhitel az időszak végén 87,1 millió forint volt. A Társaság saját tőkéje 127,6 millió forinttal, 4%-kal, a mérleg szerinti veszteség összegével csökkent. Az anyavállalat passzív időbeli elhatárolásai 16%-kal alacsonyabbak a tárgyévet megelőző pénzügyi év (2014) év végi állapotához képest. Az elhatárolás legnagyobb tétele a megítélt, de a következő időszakokban felhasználásra kerülő támogatási összegek, amelyek halasztott bevételként kerültek elhatárolásra. Ugyancsak halasztott bevételként szerepel az 4iG-IBA Kft eft-os badwill-je is. 4iG Nyrt II. negyedéves jelentése 22. oldal, összesen 29

23 4iG Nyrt i eredménykimutatása A tétel megnevezése Változás %-ban 1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele % 2 Exportértékesítés nettó árbevétele % I. Értékesítés nettó árbevétele % II. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0 n.a. III. Egyéb bevételek % ebből: visszaírt értékvesztés 3 Anyagköltség % 4 Igénybe vett szolgáltatások értéke % 5 Egyéb szolgáltatások értéke % 6 Eladott áruk beszerzési értéke n.a. 7 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke % IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) % 8 Bérköltség % 9 Személyi jellegű egyéb kifizetések % 10 Bérjárulékok % V. Személyi jellegű ráfordítások ( ) % VI. Értékcsökkenési leírás % VII. Egyéb ráfordítások % ebből: értékvesztés 0 0 n.a. A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII) n.a. VIII. Pénzügyi műveletek bevételei % IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai % B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) n.a. C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) n.a. X. Rendkívüli bevételek 0 0 n.a. XI. Rendkívüli ráfordítások 0 0 n.a. D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) 0 0 n.a. E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) n.a. XII. Adófizetési kötelezettség 0 0 n.a. F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) n.a. 22 Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre 0 0 n.a. 23 Jóváhagyott osztalék, részesedés 0 0 n.a. G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23) n.a. 8.4 Árbevétel, egyéb bevételek Az anyavállalat I. félévében eft nettó árbevételt ért el, 83%-kal magasabbat, mint I. félévében. Az árbevétel 13%-a, eft származott exportból. Az egyéb bevételek eft-os összege teljes egészében elszámolt állami támogatás. 8.5 Az üzemi (üzleti) eredmény alakulása Az üzleti bevétel 87%-a belföldről származott. Az üzleti tevékenység árbevétele elmaradt az üzleti költségektől, üzemi szinten eft veszteség keletkezett. Az Anyagjellegű költségek 45%-kal emelkedtek, az árbevételben nagyobb arányt képviseltek a kisebb fedezetű fővállalkozói munkák. A Személyi jellegű ráfordítások 31%-os növekedését a K+F feladatok bővülése okozta. 8.6 Pénzügyi műveletek eredménye A pénzügyi műveletek eredménye a tavalyi I. féléves 4 millió forintos nyereséggel szemben 3,2 millió forint veszteséget mutat, a hitelfinanszírozás banki költségei miatt. 4iG Nyrt II. negyedéves jelentése 23. oldal, összesen 29

24 8.7 Adózás előtti eredmény A szokásos vállalkozási eredmény eft. Az adózás előtti eredmény, mivel rendkívüli tételek nem voltak, megegyezik a szokásos vállalkozási eredménnyel. Az adózott eredmény eft veszteség. 8.8 Cash-Flow A pénzeszközök állománya tárgyidőszak végén (2015. június 30-án) a december 31-i állapothoz képest eft csökkenést mutat. A cég pénzügyi helyzete stabil, fizetési kötelezettségeit határidőre teljesíti, de a finanszírozáshoz hitelt vesz igénybe. 4iG Nyrt II. negyedéves jelentése 24. oldal, összesen 29

25 9 Általános adatok a kibocsátóról A cég neve: 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. (korábban: FreeSoft Nyrt.; korábban: Fríz 68 Szolgáltató és Kereskedelmi Rt.) Cégforma: Nyilvánosan működő részvénytársaság Székhelye: 1037 Budapest, Montevideo u. 8. Fiók telepe: 8000 Székesfehérvár, Berényi út Cégjegyzékszáma: Adószáma: Statisztikai számjele: Alaptőke: ,- Ft Alakulás ideje: január 8. Átalakulás ideje: április 2. Névváltoztatás: 2014.április 24. Tőzsdei bevezetés szeptember Részvényinformációk Részvények típusa: Részvények névértéke: Részvények darabszáma: névre szóló törzsrészvény, dematerializált Ft/db db Részvények ISIN kódja: HU Részvények sorozata: A Részvények sorszáma: Tisztségviselők A 4iG Nyrt. vezető tisztségviselői a időszakban az alábbiak voltak Cégvezetés Igazgatóság: Dr. Felső Gábor az igazgatóság elnöke Hegedűs Judit az igazgatóság tagja Tóth Béla Zsolt az igazgatóság tagja Fehér István az igazgatóság tagja Dr. Polyák József az igazgatóság tagja 4iG Nyrt II. negyedéves jelentése 25. oldal, összesen 29

26 Felügyelő Bizottság: Audit Bizottság: Jászberényi Tamás az FB elnöke Rátkainé Fehér Ágnes tag Dr. Kishegyi Júlia tag Dr. Andriskáné Ernöházai Ildikó tag Dr. Pongor Dániel tag Jászberényi Tamás az AB elnöke Dr. Kishegyi Júlia tag Dr. Pongor Dániel tag 10.2 Tisztségviselők díjazása Társaság Igazgatóságának, Felügyelő Bizottságának és Audit Bizottságának tagjai javadalmazása ebben az időszakban az alábbiak szerint történt. A Közgyűlés a 37./2014(10.27) sz. határozatában döntött arról, hogy az Igazgatóság tagjait fejenként ,- Ft/hó, míg az Igazgatóság elnökét ,- Ft/hó összegű tiszteletdíj illeti meg. Az Igazgatóság azon tagjai, akik a 4iG Nyrt-nél vagy annak valamely leányvállalatánál állnak alkalmazásban (Hegedűs Judit, Fehér István, Tóth Béla) lemondtak a tiszteletdíjukról. A Közgyűlés a 42./2014(10.27) sz. határozatában döntött arról, hogy a Felügyelő Bizottság tagjait fejenként ,- Ft/hó, míg a Felügyelő Bizottság elnökét ,- Ft/hó összegű tiszteletdíj illeti meg. Az audit bizottság tagjai külön díjazásban nem részesülnek az audit bizottságban végzett munkájukért Tisztségviselők 4iG részvénytulajdona án Vezető tisztségviselő Részvények száma Tulajdoni arány (%) Név Tisztség Közvetlen Közvetett Közvetlen Közvetlen és tulajdon tulajdon és közvetett közvetett Fehér István Igazgatóság tagja ,87% Tóth Béla Zsolt Igazgatóság tagja ,05% Koppány Tamás Kornél Vezérigazgató - helyettes ,04% 10.4 A jelentés aláírására jogosultak A Társaság január 21-én megtartott, rendkívüli közgyűlésének határozatai értelmében, a beszámoló aláírására jogosult Dr. Felső Gábor, az igazgatóság elnöke önállóan, vagy az igazgatóság bármely két tagja együttesen. 4iG Nyrt II. negyedéves jelentése 26. oldal, összesen 29

27 11 Az időszak fontosabb eseményei 11.1 Vezető állású személy értékpapír-tulajdonának változása A Társaság igazgatóságának tagja, Fehér István 2015 januárjában darab, 4iG törzsrészvényt vásárolt. A vétel eredményeképpen Fehér István igazgatósági tag törzsrészvényeinek száma darabra (9,87% részesedés) nőtt évi rendes közgyűlés A Társaság április 23-án megtartotta évi rendes közgyűlését, melynek jegyzőkönyvét aznap közzétette. Jelentősebb határozatok: A Közgyűlés elfogadta az Igazgatóság beszámolóját, a Felügyelő bizottság és a könyvvizsgáló jelentését, továbbá a 4iG Nyrt. magyar számviteli előírások szerint készült évi mérlegét és eredmény kimutatását, illetve az IAS-IFRS standardok szerint készített konszolidált évi beszámolóját. A Társaság a Közgyűlés döntése értelmében a évi eredménye után osztalék kifizetésére nem kerül sor. A Közgyűlés az Audit Bizottság javaslatára a könyvvizsgáló díjazását a üzleti évet illetően ,- Ft + Áfa összegben állapítja meg. A Közgyűlés döntött Somlyai Gábor (anyja neve: Hlatky Erzsébet) cégvezető április 23. napjával történő visszahívásáról. A Közgyűlés döntött Dr. Felső Gábornak (anyja neve: Iglói Mária) április 23-i hatállyal a Társaság cégvezetőjévé történő megválasztásáról Jelentősebb szerződéskötések A 4iG Nyrt június 1-én szerződést kötött az Országos Vízügyi Főigazgatósággal A szerződés értéke: ,-Ft A szerződés tartalma: Szoftverfejlesztés és üzemeltetés. A szerződés a KEOP /C/ azonosító számú Környezet és Energia Operatív Program Regionális vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása projekt teljesítéséhez kapcsolódik. A teljesítés tervezett dátuma: A HUMANsoft Kft, június 11-én szerződést kötött az Országos Vízügyi Főigazgatósággal A szerződés értéke: ,-Ft A szerződés tartalma: Szerver oldali infrastruktúra fejlesztés és szoftverek beszerzése. A teljesítés tervezett dátuma: iG Nyrt II. negyedéves jelentése 27. oldal, összesen 29

28 12 A jelentés fordulónapja után bekövetkezett fontosabb változások 12.1 Rendkívüli közgyűlés A Társaság június 26-án rendkívüli közgyűlését tartott, melynek jegyzőkönyvét aznap közzétette. A közgyűlés a Cégbíróság hiánypótlási felhívása miatt került összehívásra, s egyetlen határozatot hozott, miszerint Dr. Felső Gábor április 24-én történt cégvezetői megválasztását hatályon kívül helyezte. Dr. Felső Gábor a 4iG Nyrt. elnök-vezérigazgatói tisztségét tölti be Jelentősebb szerződéskötések A HUMANsoft Kft, július 24-én szerződést kötött a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézettel A szerződés értéke: ,-Ft A szerződés tartalma: A Top500 rangsorban a 308. helyen szerepel a NIIFI által ben Debrecenben üzembe helyezett rendszer gépeinek (szuperszámítógép) bővítése. A teljesítés tervezett dátuma: A HUMANsoft Kft, július 20-án szerződést kötött az Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal A szerződés értéke: ,-Ft A szerződés tartalma: Szerver oldali infrastruktúra fejlesztés, mentőeszközök, mentési és archiváló rendszer fejlesztése, valamint rendszer szoftver, menedzsment szoftverek, és egyéb szoftverek beszerzése. A teljesítés tervezett dátuma: iG Nyrt II. negyedéves jelentése 28. oldal, összesen 29

29 13 Nyilatkozat A Kibocsátó kijelenti, hogy a Jelentés megbízhatóan mutatja be a Társaság fejlődését és teljesítményét, adatai és állításai a valóságnak megfelelnek, és nem hallgatnak el olyan tényt, ami a Kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentős. A Tpt (1) bekezdése alapján a szabályozott információk nyilvánosságra hozatalának elmaradásával, illetve félrevezető tartalmával okozott kár megtérítéséért a Kibocsátó felel. Jelen, a II. negyedévről szóló jelentés számszaki adataiért, valamint az elemzések és következtetések tartalmi valóságáért felelősséget vállalunk. Budapest, augusztus 14. 4iG Nyrt II. negyedéves jelentése 29. oldal, összesen 29

4iG Nyrt. 2015. I. negyedéves JELENTÉSE

4iG Nyrt. 2015. I. negyedéves JELENTÉSE 4iG Nyrt. 2015. I. negyedéves JELENTÉSE 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság H-1037 Budapest, Montevideo u. 8. Tel.: 371-2910 Fax: 371-2911 http://www.4ig.hu 4iG Nyrt. 2015. I. negyedéves jelentése

Részletesebben

4iG Nyrt. 2015. III. negyedéves JELENTÉSE

4iG Nyrt. 2015. III. negyedéves JELENTÉSE 4iG Nyrt. 2015. III. negyedéves JELENTÉSE 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság H-1037 Budapest, Montevideo u. 8. Tel.: 371-2910 Fax: 371-2911 http://www.4ig.hu 4iG Nyrt. 2015. III. negyedéves jelentése

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

4iG Nyrt IV. negyedéves JELENTÉSE

4iG Nyrt IV. negyedéves JELENTÉSE 4iG Nyrt. 2014. IV. negyedéves JELENTÉSE 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság H-1037 Budapest, Montevideo u. 8. Tel.: 371-2910 Fax: 371-2911 http://www.4ig.hu 4iG Nyrt. 2014. IV. negyedéves jelentése

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási időszak: 2011.01.01-2011.06.30.

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

4iG Nyrt IV. negyedéves JELENTÉSE

4iG Nyrt IV. negyedéves JELENTÉSE 4iG Nyrt. 2015. IV. negyedéves JELENTÉSE 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság H-1037 Budapest, Montevideo u. 8. Tel.: 371-2910 Fax: 371-2911 http://www.4ig.hu 4iG Nyrt. 2015. IV. negyedéves jelentése

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

FREESOFT NYRT I. NEGYEDÉVES JELENTÉS

FREESOFT NYRT I. NEGYEDÉVES JELENTÉS FREESOFT NYRT. 2013. I. NEGYEDÉVES JELENTÉS 2013. május 15. FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság H-1037 Budapest, Montevideo u. 8. FreeSoft Nyrt.

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

4iG Nyrt. 2014. III. negyedéves JELENTÉSE

4iG Nyrt. 2014. III. negyedéves JELENTÉSE 4iG Nyrt. 2014. III. negyedéves JELENTÉSE 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság H-1037 Budapest, Montevideo u. 8. Tel.: 371-2910 Fax: 371-2911 http://www.4ig.hu 4iG Nyrt. 2014. III. negyedéves jelentése

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

Mérleg "A" változat Eszközök (aktívák)

Mérleg A változat Eszközök (aktívák) Statisztikai számjel:23711402-3600-113-17 11 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sorok) 263 320 0 263 320 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok) 0 0 0 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

1 0. s z. m e l l é k l e t

1 0. s z. m e l l é k l e t 1. sz. me lléklet Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám tev. Btg egész 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18.sor) 197 932 2 238

Részletesebben

FREESOFT NYRT II. NEGYEDÉVES JELENTÉS

FREESOFT NYRT II. NEGYEDÉVES JELENTÉS FREESOFT NYRT. 2013. II. NEGYEDÉVES JELENTÉS 2013. augusztus 15. FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság H-1037 Budapest, Montevideo u. 8. FreeSoft

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2012. I. félévi jelentése Cégadatok Cégnév: TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosam Működő Részvénytársaság Rövidített

Részletesebben

A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése

A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése HUNGAGENT NYRT 2013 Pomáz, Rózsa u. 17. Tel.: 26-525-680, Fax: 26-326-330 hungagent@mail.datanet.hu www.hungagent.hu A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése KONSZOLIDÁLT

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a vállalkozás íme, telefonszáma 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-; 06-23-500-000 Éves beszámoló 2015. üzleti évről a vállalkozás

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezés Szolgáltatói a b e 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 114 656 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója május 15.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója május 15. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója 2014. május 15. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VII. emelet Elérhetőség: 061

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2013. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VII. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez . melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 10. melléklet a 38/2013. (XII. ) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató

Részletesebben

Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2008. I. negyedéves. gyorsjelentése

Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2008. I. negyedéves. gyorsjelentése FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. I. negyedéves gyorsjelentése Keresztesi János vezérigazgató 2008. május 29. FreeSoft Szoftverfejlesztő

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT WABERER'S International ZRt. 2012-2014. évi KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT a vállalkozás vezetője (képviselője) WABERER'S International

Részletesebben

FREESOFT NYRT III. NEGYEDÉVES JELENTÉS

FREESOFT NYRT III. NEGYEDÉVES JELENTÉS FREESOFT NYRT. 2013. III. NEGYEDÉVES JELENTÉS 2013. november 14. FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság H-1037 Budapest, Montevideo u. 8. FreeSoft

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Társaság, székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) értesíti tisztelt részvényeseit, hogy

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról Közlemény a CIB Bank Zrt. 2005. évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzék szám: 01-10-041004,

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2007. I. FÉLÉVI GYORSJELENTÉSE

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2007. I. FÉLÉVI GYORSJELENTÉSE KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2007. I. FÉLÉVI GYORSJELENTÉSE Társaság neve: Konzum Kereskedelmi és Ipari Nyrt. Telefon 72/520-050 Társaság címe: 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. Telefax 72/213-342 Ágazati

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

2009. évi Közhasznúsági jelentése

2009. évi Közhasznúsági jelentése MÁKVIRÁG VIRÁGAI Gyermekellátási és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székesfehérvár, Nefelejcs u. 79-1. 8000 2009. évi Közhasznúsági jelentése Székesfehérvár, 2010. május 22.. Pintérné

Részletesebben

FREESOFT NYRT. 2012. I. FÉLÉVES JELENTÉS

FREESOFT NYRT. 2012. I. FÉLÉVES JELENTÉS FREESOFT NYRT. 2012. I. FÉLÉVES JELENTÉS 2012. augusztus 17. Eck Ilona vezérigazgató FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság H-1037 Budapest, Montevideo

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ év statisztikai számjel cégjegyzékszám

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ év statisztikai számjel cégjegyzékszám 2 0 2 7 1 0 1 7 7 8 1 0 5 7 2 2 0 statisztikai számjel 2 0-0 9-0 6 9 6 9 3 cégjegyzékszám A vállalkozás megnevezése: KONTAKT HUMÁN SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG A vállalkozás címe,

Részletesebben

FREESOFT NYRT. 2013. IV. NEGYEDÉVES JELENTÉS

FREESOFT NYRT. 2013. IV. NEGYEDÉVES JELENTÉS FREESOFT NYRT. 2013. IV. NEGYEDÉVES JELENTÉS 2014. február 20. FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság H-1037 Budapest, Montevideo u. 8. FreeSoft

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14.

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14. Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-099/2014 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31.

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló "Könyvvizsgálattal alatámasztva" 1 A. Befektetett eszközök 231 087 0 228 681 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 110 965

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság 2007. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

FreeSoft Részvénytársaság I. félévi. gyorsjelentése

FreeSoft Részvénytársaság I. félévi. gyorsjelentése FreeSoft Részvénytársaság 2005.I. félévi gyorsjelentése 2005. augusztus 9. Vaspál Vilmos az Igazgatóság elnöke 2005. augusztus 09. FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Részvénytársaság

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

Hitelintézetek beszámolási kötelezettsége

Hitelintézetek beszámolási kötelezettsége MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI K A R Ü Z L E T I I N F O R M Á C I Ó G A Z D Á L KO D Á S I É S M Ó D S Z E R TA N I I N T É Z E T S Z Á M V I T E L I N T É Z E T I TA N S Z É K Hitelintézetek beszámolási

Részletesebben

Elemzői brief május február február 14. Változások a Synergon jelentési struktúrájában

Elemzői brief május február február 14. Változások a Synergon jelentési struktúrájában Elemzői brief 2006. május február 3. 14.2006. február 14. Változások a Synergon jelentési struktúrájában A változtatás háttere Az 1999-es tőzsdei bevezetés óta gyakorlatilag változatlan gyorsjelentési

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege. 2014 üzleti évről. 2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege. 2014 üzleti évről. 2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel 2 1 1 7 1 9 4 1 9 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel 04-09-009076 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. A vállalkozás címe, telefonszáma: 5900 Orosháza, Kossuth

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2006. ÉVI GYORSJELENTÉSE

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2006. ÉVI GYORSJELENTÉSE KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2006. ÉVI GYORSJELENTÉSE Társaság neve: Konzum Kereskedelmi és Ipari Nyrt. Telefon 72/520-050 Társaság címe: 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. Telefax 72/213-342 Ágazati besorolás:

Részletesebben