A gombafertızések kezelési nehézségei és lehetıségei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A gombafertızések kezelési nehézségei és lehetıségei"

Átírás

1 A gombafertızések kezelési nehézségei és lehetıségei Mikos Borbála dr. Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Miskolc (fıigazgató fıorvos: Csiba Gábor dr.) Gyermekegészségügyi Központ (vezetı fıorvos: Sólyom Enikı dr. Ph. D.) Gyermek-Aneszteziológiai és Intenzív Osztály (osztályvezetı fıorvos: Mikos Borbála dr.) Bevezetés A súlyos betegek életben tartási lehetıségeinek javulása, a gyógyítás invazivitásának fokozódása, és a kórokozók folyamatos dominancia, valamint rezisztencia változása újabb és újabb kihívások elé állítják a klinikust az életveszélyes fertızések, így az invazív gombafertızések kezelésében is. Különösen nagy probléma a szisztémás fertızés, amely napjainkban növekvı incidenciájú és vezetı haláloki tényezı. Etiológiájában a baktériumok mellett egyre inkább elıtérbe kerülı gombák okozta szisztémás fertızéseknek osztályunkon 4 év alatti 2,5-szeresére növekedése miatt áttekintettük korszerő kezelésének szakmai irányelveit a szakirodalmi ajánlások alapján. Incidencia AZ USA-ban közt végzett vizsgálat során megállapították, hogy a véráramfertızések között legnagyobb mértékben a gombafertızések száma növekedett (25). A candidaemiát kórházi tartózkodást prolongáló, kezelési költségeket fokozó és mortalitást növelı tényezınek találták felnıtteknél és gyermekeknél egyaránt. Érdekes megfigyelés, hogy míg gyermekeknél inkább az elıbbieket (a kezelés tartamát 21,1 nappal (felnıtteknél 10,1 nappal), a költségeket 91,379 USD-vel (felnıtteknél 39,331 USD-vel)), addig felnıtteknél a mortalitást növelte nagyobb mértékben (14,5 v.s. 10%) (35). Egy retrospektív cohort study adatai szerint 11 év alatt 1124 gyermeknél 3633 pozitív gombatenyésztést találtak, melynek 78%-a volt kolonizáció, és az elsı 5 év 105 beteg/év pozitív lelete a második 5 évben 129 beteg/év-re növekedett. A vizsgált két periódus alatt a gombára pozitív hemokultúrák 6,8/év-rıl 13/évre emelkedtek ezzel párhuzamosan (1). A gombafertızések átlagos összhalálozása 46%, a 85% gyakorisággal izolált Candida species által okozott fertızések halálozása 40% volt. Immunkompromittált állapot (mortalitás: 57%, vs. immunkompetens be-

2 2 tegek: 28%), sokszervi érintettség (mortalitás: 59%, v.s. ennek hiánya: 35%), és egyéb gombák (mortalitás: 67%) növelték a halálozást (1). Perinatalis intenzív centrumban a candidaemiák 70%-át nonalbicans, 28,1% halálozással járó törzsek okozták (29). Az adatok jelzik, hogy a gyermekek gombafertızése fokozott morbiditási és mortalitási kockázattal jár. A gombafertızések elıfordulásának növekedése, állapotot súlyosbító, költségeket növelı és mortalitást fokozó következményei miatt adekvát kezelésük meghatározó jelentıségő. A gombafertızés rizikófaktorai és jellegzetességei gyermekeknél A gyermekkori gombafertızések rizikófaktorai: a prematuritás, immunkompromittált állapot, oncohaematologiai betegség, neutropenia, centrális érkanül viselés, tartós intubáció, gépi lélegeztetés, parenterális táplálás, hiperalimentáció, prolongált intenzív terápia, bélmegnyitással/megnyílással járó mőtét. Míg a gombafertızés incidenciája általában 1-2%, tartós intenzív osztályos kezelés mellett 8-15% (27). Neutropenia esetén annak 7. napján lép fel leggyakrabban. Szervérintettség tekintetében dominál a tüdı, máj és vese. A fertızés többnyire invazív, primér renális, illetve hematogén disszemináció többszervi érintettséggel. Leggyakoribb gombafertızés a candidiasis, mely a 4. leggyakoribb nozokomiális fertızés (29). Szemben az elsısorban mucocutan fertızést okozó albicans speciessel, az invazív candidiasis elsıdleges kórokozói nonalbicans törzsek. Gyermekeknél növekszik a Candida parapsilosis okozta candidaemia, melynek góca igen gyakran a centrális vénakanül. Primér rizikófaktora az intravascularis eszköz. A gyermekkori invazív candidiasis általában tartósabb fungaemiával jár, mint felnıtteknél, gyakoribb a meningitis és a septicus shock, valamint a veseérintettség. Mortalitása 19-31%. A Candidák fokozottan veszélyeztetik az újszülötteket. Incidenciájuk 15 év alatt 11-szeresére növekedett, a neonatalis sepsis 3. leggyakoribb okozói, 15-60%- os halálozással (15). A candidaemia inadekvát kezelésének következménye endocarditis, endophthalmitis és egyéb szisztémás candidiasis lehet. Újszülötteknél 5 napig fennálló candidaemia fokozza az ophthalmicus, renális és cardialis szövıdményeket (29, 31). Az invazív aspergillosis kockázati tényezıi a szteroid terápia, hematológiai be-

3 3 tegség, intenzív osztályon tartózkodás, csontvelı- és tüdıtranszplantáción átesett betegek, akiknél a mortalitás 68-77%. Fı rizikófaktor a 14 napnál tartósabb neutropenia <500/mm 3 fehérvérsejtszámmal. Leggyakrabban érintett szerv a tüdı. Definitív diagnózisa az Aspergillus mikrobiológiai és a hyphák hisztológiai kimutatásán alapul, legmegbízhatóbban direkt mikroszkópos vizsgálattal állapítható meg. Változó a szerológiai tesztek (galactomannan, 1,3-béta-glucan) diagnosztikus értéke. A PCR (Polymerase Chain Reaction) negatív prediktív értéke 100% (2). Az Aspergillus fumigatus mitogillin antigénje elleni antitest rekombináns antigénnel történı kimutatása specifikus marker az invazív aspergillosis diagnosztikájában (45). A gyermekkori aspergillosisra jellemzı, hogy fokozott a központi idegrendszeri hematogén disszemináció kockázata és gyakoriak a bırtünetek, a galactomannan teszt diagnosztikai értéke kisebb, mint felnıtteknél. Az invazív aspergillosis standard terápiája az amphotericin B deoxycholat önmagában, vagy kombinációban. Terápiás effektusa 15-80% az alapbetegség típusától, súlyosságától, immunstátusztól és az infekció invazivitásától függıen. Az adag emelését általában a maximálisan tolerált dózisig (1-1,5 mg/ttkg/nap) javasolják. Egyes szerzık az alkalmazás tartama, az adagolt mennyiség és a kimenetel között nem, mások azonban találtak összefüggést (2). Alkalmazható továbbá lipid-formulájú amphotericin B, itraconazol, voriconazol és caspofungin is. Az antifungális terápia lehetıségei Az azolok, echinokandinok és makrociklikus poliének közötti választásunkat a hatásspektrum és mellékhatás profil mellett a költségkihatások is befolyásolják. Fı szempont a hatékonyság, toxicitás és az interakció. Kémiai szerkezet szerinti csoportosításukat az 1. táblázat mutatja. Az azolok csoportjába tartozó fluconazol az élesztıgombák ellen hatékony, fungistaticus, kiszámítható farmakokinetikájú, jól tolerálható készítmény 10% körüli mellékhatás incidenciával. Orális felszívódása független a táplálkozástól és a gyomor ph-jától. Mintegy 90%-ban a vesén keresztül eliminálódik. Átlagos dózisa 5 mg/ttkg/die. Mucosalis candidiasisban jobb, mint a ketokonazol. A Candida glabrata csökkent érzékenységet, a Candida krusei intrinsic rezisztenciát mutat a szerrel szemben (13, 30). Mély neutropeniában, aspergillosisban, Candida krusei és mucormycosis esetén terápiára nem hatékony. Mellékhatása ritka, elıfordulhat bır-

4 4 tünet, alopecia, gastrointestinalis intolerancia és hepatotoxicitás. Fı interakciói: phenytoin, zidovudin, cyclosporin. Nagy rizikójú újszülötteknél ahol felezési ideje hosszabb adása az elsı két élethéten 72 óránként, 2-4 hét között 48 óránként, majd 24 óránként javasolt 3-6 mg/ttkg dózisban; profilaxisra kiváló. Gyermekek szisztémás candidiasisában 6-12 mg/ttkg/nap dózisban adva Fasano 83%-os gyógyulást, illetve javulást, 73%-os eradikációt ért el betegeinél (13). Az amphotericin B napjainkban is a leghatékonyabb szisztémás antifungális szer. Candida speciesek okozta fertızések, aspergillosis, cryptococcosis, mucormycosis, coccidioidomycosis, histoplasmosis, blastomycosis antifungális terápiájának elsıdleges szere, viszont a Candida lusitaniae relatíve rezisztens vele szemben. Az amphotericin B intravénásan is adható, de beszámoltak intrathecalis, intraarticularis és ocularis alkalmazásról is. Konvencionális formulája az amphotericin deoxycholat, melynek szabad régiója részben a gombamembrán ergosteroljához kötıdve fejti ki kívánatos antifungális hatását, másrészt feltehetıleg a humán (elsısorban renális tubuláris) sejtek cholesteroljához kapcsolódva tubulo-glomerularis feedback stimulációt, preglomerularis vasoconstrictiót és membrán dysruptiót indukálva idézi elı nem kívánt hatásait. Egyes statisztikai adatok szerint 6,6-szeres rizikófaktor vesekárosodásra kritikus állapotú betegeknél. A vese érintettsége megnyilvánulhat renális tubuláris acidosisban, kálium és magnézium kimosásban. Bár hisztológiai eltérést rövid alkalmazás esetén is megfigyeltek, tartós funkciókárosodás ritka. További nem kívánt hatása a TNF és IL-1 által közvetített láz, hypothermia, hyperpnoe, stridor, hypotensio, mely meperidinnel, paracetamollal, hydrocortisonnal enyhíthetı. Okozhat fejfájást, hányingert, hányást, fogyást, encephalopathiát, thrombo-, neutro- és leukopeniát, szívritmuszavart. Toxicitásának csökkentésére egyes szerzık javasolják zsíremulzióban történı alkalmazását, azonban a precipitáció hatáscsökkenést, a lipid emboliát, illetve fat overload szindrómát okozhat lázzal, dyspnoeval, hepatosplenomegaliával, coagulopathiával és akut szervkárosodásokkal. Gyógyszerekkel nem lép szignifikáns interakcióba. Ezért, amennyiben várhatóan hosszútávú fungicid terápia szükséges, fennálló renális funkciózavar és egyéb potenciálisan nephrotoxicus szer alkalmazása esetén toxicitásának fokozott kockázata miatt lipid-asszociált formában történı alkalmazása biztonságosabb.

5 5 A lipid alapú amphotericin B készítmények 10-szeres napi dózisban alkalmazhatók, jobb a reticuloendothelialis szervekhez (tüdı, máj, lép) történı transzportjuk, magasabb a szöveti koncentrációjuk, kevesebb az infúzióval kapcsolatos mellékhatásuk és kisebb a renális toxicitás is.. Sajnos, az optimális napi, illetve összdózis még nem egyértelmő, és nincs randomizált tanulmány, melybıl definitív konklúziókat lehetne levonni (2). Lipiddel kombinált készítmények a kétrétegő, unilamellaris, kicsi, nm átmérıjő vesiculába zárt LAMB (Liposomalis AmBisome), a sterol alapú hordozóval kombinált, spirálszerő diszk struktúrájú colloid diszperzió (ABCD: Amphotec) és a szalagszerő, multilamelláris, nem liposomális jellegő nagy lipid-komplex vegyület (ABLC: Abelcet). 687 betegbıl álló multicentrikus, randomizált, kettıs vak tanulmány igazolta a lipid alapú készítmény elsı vonalbeli választása esetén a veseszövıdmény elıfordulásának szignifikáns csökkenését (8). A LAMB és ABCD összehasonlító vizsgálata során azt találták kritikus állapotú betegek CVVH (continuous venovenous haemofiltration) kezelése mellett, hogy a LAMB akut renális toxicitása kisebb, mert alkalmazásakor alacsonyabb volt a szabad amphotericin plazmakoncentráció, mint ABCD esetén (5). A LAMB liposoma membránja phosphatidylcholint, cholesterolt, distearoilphophatidylglycerolt és AMB-t tartalmaz 2:1:0,8:0,4 arányban (3). Farmakológiáját Hong vizsgálta gyermekeknél. Azt találta, hogy a testsúly szignifikánsan befolyásolja a szer clearance-ét és disztribúciós volumenét; a renális funkció, illetve excretio ugyanakkor elhanyagolható szerepet játszik az eliminációban. 20 kg alatti testtömeg esetén a fentiek alapján nagyobb az effektív dózis igény, mint a késıbbi életkorban. A szöveti koncentrációt meghaladó vérszint valószínő magyarázata a módosult kötıdés a vér lipoproteinekhez, valamint a szer dózisfüggı hepatikus felvétele. Az ABCD kolloidális diszperzió az AMB-t cholesterylsulphat komplex formájában tartalmazza 1:1 arányban, a diszk-szerő szerkezet nm átmérıjő és kb. 4 nm széles. Az amphotericin szabad plazmakoncentrációja nagyon alacsony és nem vízoldékony. Miután disszociál a vérben a lipidrıl, plazmaproteinekhez (fıként LDLhez low-density lipoproteinhez ) kötıdik és ez biztosítja a fungicid hatást (nem a szabad plazmaszint) (47). A lipid-komplex ABLC a CLEAR-study több mint 900 beteget felölelı vizsgálati eredménye szerint polimikrobás nonalbicans candidafertızés esetén first-line

6 6 terápiaként és nagyobb dózisban hatékonyabb, mint második választás és konvencionális adagolás esetén, a vesefunkciók szignifikáns romlása nélkül biztonsággal alkalmazható (17). Lipid formulát 548 gyermeknél átlagosan 4,92 mg/ttkg/nap kezdı dózisban (range: 0,1-10), 15 (range: 1-182) napon át adva, a gyógyulás / javulás / állapot stabilizálódás 71,4% volt; a készítményt hatásosnak, biztonságosnak találták vesefunkció romlás nélkül (46). A ketokonazol csak szisztémásan adható, biológiai hasznosulása változó, hatásbeállása lassú. Dózisdependens mellékhatása a szteroid bioszintézis gátlás mértékének függvénye. Interakciói: H-2-blokkolók, antacidák, phenytoin, rifampicin, terfenadin. Az itraconazol szőkebb mellékhatás profilú, orálisan adható; nagyobb dózisban mellékvese elégtelenséget, hypertensiót, rhabdomyolysist okozhat. Interakciói: H-2-blokkolók, rifampicin, phenytoin, carbamazepin. Szintén az azolok csoportjába tartozó szer a széles hatásspektrumú voriconazol, az invazív aspergillosis és fluconazol-rezisztens szisztémás candidiasis, Scedosporium és Fusarium speciesek által okozott súlyos fertızések, immunhiányos betegek progrediáló, potenciálisan életveszélyes fertızéseinek hatékony szere. Igen jó hatású invazív aspergillosisban, Scedosporium és Fusarium fertızésekben, valamint angioinvazív gombafertızések esetén. Gyermekeknél hatásosnak találták konvencionális és lipid formulájú amphotericinre sem reagáló invazív aspergillosisban (2). Jól hat valamennyi Candida speciesre. A fluconazol szintetikus derivátuma, annál szélesebb hatásspektrummal, második generációs triazol. Alkalmazható orálisan és intravénásan. Orálisan adva is kitőnı a biológiai hasznosulása (85-96%). A napi dózis kétszeresét adva loading dózisként, gyorsan eléri a steady state koncentrációt, eloszlik a szövetekben és testfolyadékokban (szem, agy, liquor). Gyors hepatikus metabolizmus jellemzi, ezért aktív komponens nem választódik ki a vizelettel. Nem nephrotoxicus, májbetegség esetén azonban dózis módosítás szükséges. Interakciója más gyógyszerekekkel széleskörő. A cytochrom P450- enzimrendszert indukáló rifampicin, hosszú hatású barbiturátok és a carbamazepin szignifikánsan csökkentik a voriconazol plazmakoncentrációját. Interferál a P450 enzimeket gátló szerekkel, ezért életveszélyes toxicitás miatt a sirolimus és ergot alkaloidok alkalmazásakor kontraindikált (18). Intravénás készítményének cyclodextrin összetevıje renálisan választódik ki, ezért <50 ml/min kreatinin clearance esetén

7 7 alkalmazása mérlegelendı. Általában jól tolerálható. Mellékhatásai: láz, látászavar, fotofóbia, hányás, hasmenés, exanthema, anaemia, thrombocytopenia, májenzim emelkedés lehet elsısorban. Ocularis toxicitást az azolok közül csak ennél a szernél írtak le eddig mind orális, mind intravénás formulája esetén, általában alkalmazásának elsı hetében, ez kontraindikációját képezheti azoknál a gyermekeknél, akik még látászavarukról nem tudnak korrekt módon beszámolni életkoruknál fogva (2). Rash elıfordulását 8%-nak találták, fotoszenzitivitástól Stevens-Johnson szindrómáig terjedıen. Hepatitis gyakoribb, mint a többi azol esetén. Hepatotoxicitása dózisfüggı. Ezért a normál érték 5-szörösénél nagyobb májenzim emelkedés esetén adását abba kell hagyni (33). Gyermekeknél az adagolásra vonatkozóan csak korlátozott adatok állnak rendelkezésre, két év alatti betegcsoportban a biztonságot és hatékonyságot nem állapították meg. A gombák sejtfalának 1,3-B-D-glucansynthase enzimjét gátló echinocandinok a caspofungin, micafungin és anidulafungin (9, 19). A Candida speciesekre fungicid, az Aspergillusokra fungistaticus hatásúak. Csak intravénásan adhatók. Eloszlásuk a májba, lépbe, tüdıbe, vesébe történik, rosszul penetrálnak az agyba, szembe és liquorba. Aktív formában nem választódnak ki a vizelettel. Interakciójuk kisebb, mint a voriconazolé. A caspofungin parenterálisan adható, az Aspergillus fumigatus és flavus ellen is hatékony szer. Általában jól tolerálható, mellékhatásuk minimális. Az infúzió adásakor ritkán fordul elı flush, láz, lehőlés, rash, pruritus, fejfájás, hányinger, hányás, phlebitis. Lehetségesek gastrointestinalis panaszok, ezek, valamint fejfájás, májenzim emelkedés 11-24% elıfordulásúak (2, 21). A micafungin gyermekkori alkalmazásáról csak anekdotikus közlések vannak. Az 5-flucytosin a candida és cryptococcus ellen hatékony, orálisan jól felszívódó, 80%-ban a vesén át ürülı, a cerebrospinalis folyadékba és az üvegtestbe is jól penetráló pyrimidin származék. Mellékhatásként csontvelı depressziót, reverzibilis transaminase emelkedést, gastrointestinalis panaszokat okozhat. Alkalmazásának fı problémája, hogy önmagában adva gyors a rezisztencia kialakulása, ezért általában amphotericinnel kombinációban kerül alkalmazásra, ami azonban excretióját csökkentve növeli toxicitását. Az antifungális szerek javasolt gyermekkori adagolását a 2. táblázat foglalja össze.

8 8 Antifungalis terápia egyes kórállapotokban Akut disszeminált candidiasis esetén az adekvát gombaellenes kezelés életmentı. Kiváló a széles spektrumú aktivitással és alacsony toxicitással rendelkezı caspofungin, Candida albicans gyanúja esetén stabil állapotú betegeknél a fluconazol, és leginkább az amphotericin B (10). A fluconazolt 6-12 mg/ttkg/die dózisban célszerő adagolni (10). A fungicid terápiát az utolsó pozitív hemokultúra után még két hétig szükséges folytatni (további, negatív hemokultúrák mellett és ellenére is) (31). Minden candidaemiás betegnél kötelezı ophthalmológiai vizsgálat endophthalmitis veszélye miatt (31). Neonatalis candidiasis esetén a konvencionális amphotericin B közel 90%- os hatékonysága mellett fokozott a nephrotoxicitás kockázata, ebben az életkorban ugyanis fiziológiásan is a betegek 20-40%-ában éretlen a vese mőködése (15). Alapvetı fontosságú a szer alkalmazása elıtt az adekvát folyadék-elektrolit premedikáció, az esetleges diureticum alkalmazás felfüggesztése, és euvolaemia biztosítása a betegek számára. Elınyösebb a lipid formula választása, tekintettel szőkebb mellékhatás profiljára (15). Unikum a pediátriában a neonatalis disszeminált cutan candidiasis, ami az akut haematogén disszemináció hatványozott kockázatával jár immaturusoknál és kissúlyú újszülötteknél, ezért szemben az érett újszülötteknél elegendı lokális kezeléssel szisztémás terápiát tesz szükségessé (6, 12, 42). Elsı vonalbeli választásra amphotericin B javasolt, melynek toleranciája kitőnı ebben a veszélyeztetett korcsoportban. Légzıszervi candidiasis esetén az oropharyngealis aspiráció, illetve haematogén disszemináció következtében kialakuló pneumonia haladéktalan fungicid terápiát indokol, általában leginkább hatékony az amphotericin B. Az oropharyngealis és tracheobronchialis kolonizáció indokolatlan kezelése ugyanakkor rezisztens kórokozók szelektálódásához vezet. A laryngealis candidiasis viszont potenciális rizikófaktor légúti obstrukcióra, ezért azonnali empirikus fungicid terápia indokolt (31, 44). Candida osteomyelitis esetén a sebészi debridement mellett elengedhetetlen a szisztémás gombaellenes terápia 2-3 héten át amphotericin B-vel, majd fluconazollal folytatva összesen 6-12 hónapig (24, 41).

9 9 Gastrointestinalis candidiasis megjelenési formája lehet cholecystitis és peritonitis. Fokozott kockázati tényezıt jelent az ismételt bélmegnyílás / -megnyitás, ezért ilyen mőtétek elıtt javasolt a fluconazol profilaxis. A nagy morbiditási és mortalitási rizikójú peritonitis melynek leggyakoribb kiindulási forrása a dializáló katéter nem ritkán megoldódik annak eltávolításával; amennyiben nem, általában szisztémásan amphotericin B vagy fluconazol javasolt. Lokális instilláció kerülendı, kémiai peritonitis veszélye miatt (11, 31). Magas morbiditású és mortalitású a Candida myocarditis, leginkább disszeminált candidiasis részjelenségeként. Veszélye a komplett atrioventricularis blokk indukálása. Agresszív gyógyszeres kezelés indokolt: amphotericin B maximálisan tolerált dózisban, esetleg flucytosinnal kombinálva, minimálisan 6 héten át. Sebészi eradikáció kontraindikációja esetén life-long alkalmazással javíthatja a beteg túlélési esélyeit (31, 32). Natív billentyő infekcióban jónak találták primér terápiaként mind a fluconazolt, mind a liposomális amphotericin B-t (28, 36). Az endocarditis relapsusra hajlamos, ezért legalább egy évi nyomon követés szükséges. Candida meningitis újszülötteknél gyakran candidaemiával járó, relapsusra hajlamos, kezeletlenül halálos kórkép, ezért adekvát terápiája életmentı. Iniciális kezelésként amphotericin deoxycholatot javasolnak flucytosinnal kombinálva, az összes tünet teljes megszőnése után még legalább 4 héten át. Eredményesen alkalmazták a lipid-formulát is (37), a fluconazol-flucytosin kombinációról mindössze egy közlés jelent meg (23). A Candida endophthalmitis korai agresszív kezelése a vakság megelızése érdekében kulcsfontosságú. Elsı vonalbeli kezelésként amphotericin B javasolt maximális dózisban, gyakran kombinálva flucytosinnal, amit egyes szerzık fluconazollal folytatnak tartósan. A terápia tartama 6-12 hét, a látászavar teljes megszőnéséig. A vitrectomiáról nem egységes az álláspont (26, 31). Oropharyngealis és oesophagealis candidiasis fı okozója a Candida albicans. Prevenciójára HIV-fertızötteknél a fluconazolt a nystatinnál jobbnak találták, fertızés esetén a fluconazol refrakter betegek itraconazolra a voriconazolhoz, caspofunginhoz és amphotericin B-hez hasonlóan 64-80%-ban jól reagáltak. Elsı epizód esetén elegendı lehet a clotrimazol csepp, illetve orális nystatin, vagy fluconazol 7-14 napon át (4, 20, 31).

10 10 Nyitott kérdés, mikor szükséges a kolonizáció fungicid kezelése. Vizsgálatok történtek arra vonatkozóan, hogy a kolonizáció prolongálja a kórházi kezelést, és növeli annak költségeit. Amennyiben a kolonizáló törzs Candida, a betegnél halmozott rizikófaktorok állnak fenn és nincs más igazolható oka a láznak, általában indokolt a gombaellenes gyógyszeres kezelés (7, 10, 16). Ilyen esetekben választható amphotericin B, vagy fluconazol. Az amphotericin B liposomális formuláját neutropeniás betegeknél több szerzı elınyösebbnek találta, ugyanis szignifikánsan csökkentette a Candida relapsusokat (34, 40, 43). További kezelési probléma a funguria. Aszimptomás formája rizikófaktorral nem terhelt betegeknél nem indokolja a fungicid terápiát. Indokolt azonban az adekvát kezelés intenzív ellátásban részesülı, neutropeniás, transzplantáción átesett betegeknél, kissúlyú újszülötteknél, urológiai manipuláció és tartós hólyagkatéter viselés esetén (19, 22, 38). A candiduria a disszeminált candidiasis egyetlen indikátora lehet neutropeniás, kritikus állapotú betegeknél (29). A hólyagkatéter eltávolítása 20-40%-ban szünteti meg a funguriát. A fluconazol stabil klinikai állapotú betegeknél megfelelı választás, halmozott rizikó esetén amphotericin B hatékonyabb. Normál vesefunkció mellett flucytosin is effektív, bár monoterápia esetén gyorsan kialakul vele szemben a rezisztencia (14). Összefoglalás Az intenzív terápiában részesülı gyermek betegeket is egyre nagyobb mértékben fenyegetı gombafertızések fokozzák a morbiditási és mortalitási rizikót. A fungicid terápia megválasztása a kórokozó típusa és az infekció lokalizációja mellett függ a gombaellenes szer toxicitásától. A kockázat / haszon körültekintı mérlegelésében szükséges a készítmények életkorfüggı felnıttektıl és érett szervfunkcióktól gyakran eltérı farmakológiai sajátosságainak figyelembe vétele. A várható nem kívánt hatások és szövıdmények csökkentése ezért indokolhatja a biztonságosabb, szőkebb mellékhatás profilú lipid-formulájú amphotericin B választását.

11 11 Irodalom 1. Abelson, J. A., Moore, T., Bruckner, D. et al.: Frequency of Fungemia in Hospitalized Pediatric Inpatients Over 11 Years at a Tertiary Care Institution. Pediatrics 2005, 116, Abuhammour, W., Hasan Rashed, A.: Treatment of invasive aspergillosis in children with hematologic malignancies. Ind J Ped 2004, 71, 9, Adler-Moore, J. P., Proffitt, R. T.: Development, characterization, efficacy and mode of action of AmBisome, a unilamellar liposomal formulation of amphotericin B. J Lipos Res 1993, 3, Arathoon, E. G., Gotuzzo, E., Noriega, L. M. et al.: Randomized, double-blind, multicenter study of caspofungin versus amphotericin B for treatment of oropharyngeal and esophageal candidiasis. Antimicrob Agents Chemother 2002, 46, Bellmann, R., Egger, P., Gritsch, W. et al.: Amphotericin B lipid formulations in critically ill patients on continuous veno-venous haemofiltration. J Antimicr Chemother 2003, 51, Brammer, K. W., Coates, P. E.: Pharmacokinetics of fluconazole in pediatric patients. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 1994, 13, Buchner,T., Fegeler, W., Bernhardt, H. et al.: Treatment of severe Candida infections in high-risk patients in Germany: consensus formed by a panel of interdisciplinary investigators. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2002, 21, Cagnoni, P. J., Walsh, T., Prendergast, M. et al.: Pharmacoeconomic analysis of liposomal amphotericin B. J Clin Oncol 2000, 18, Deresinski, S. C., Stevens, D. A.: Caspofungin. CID 2003, 36, Edwards, J. E. Jr., Bodey, G. P., Bowden, R. A. et al.: International conference fot the development of a consensus on the management and prevention of severe candidal infections. CID 1997, 25, Eggimann, P., Francioli, P., Bille, J. et al.: Fluconazole prophylaxis prevents intraabdominal candidiasis in high-risk surgical patients. Crit Care Med 1999, 27, Faix, R. G.: Invasive neonatal candidiasis: comparison of albicans and parapsilosis infection. Pediatr Infect Dis J 1992, 11, Fasano, C., O Keefe, J., Gibbs, D.: Fluconazole treatment of neonates and infants with severe fungal infections not treatable with conventional agents. Eur

12 12 J Clin Microbiol Infect Dis 1994, 13, Francis, P., Walsh, T. J.: Evolving role of flucytosine in immunocompromised patients - new insights into safety, pharmacokinetics, and antifungal therapy. CID 1992, 15, Holler, B., Omar, S. A., Farid, M. et al.: Effects of Fluid and Electrolyte Management on Amphotericin B-Induced Nephrotoxicity Among Extremely Low Birth Weight Infants. Pediatrics 2004, 113, 6, Huang, Y. C., Lin, T. Y., Lien, R. I. et al.: Fluconazole therapy in neonatal candidaemia. Amer J Perinatol 2000, 17, Ito, J. I., Hoosmand-Rad, R.: Treatment of Candida Infections with Amphotericin B Lipid Complex. CID 2005, 40, S Johnson,, L. B., Kauffman, C. A.: Voriconazole: a new triazole antifungal agent. CID 2003, 36, Kauffman, C. A.: Fungal Infections. Proceedings of the Am Thor Soc 2006, 3, Lake, D. E., Kunzweiler, J., Beer, M. et al.: Fluconazole versus amphotericin B in the treatment of esophageal candidiasis in cancer patients. Chemotherapy 1996, 42, Letscher-Bru, V., Herbrecht, R.: Caspofungin: the first representative of new antigungal class. J Antimicrob Chemother 2003, 51, Lundstrom, T., Sobel, J.: Nosocomial candiduria: a review. CID 2001, 32, Marr, B., Gross, S., Cunningham, C. et al.: Candidal sepsis and meningitis in a very-low-birth-weight infant successfully treated with fluconazole and flucytosine. CID 1994, 19, Marra, F., Robbins, G. M., Masri, B. A. et al.: Amphotericin B-loaded bonecement to treat osteomyelitis caused by Candida albicans. Can J Surg 2001, 44, Martin, G. S., Mannino, D. M., Eaton, S. et al.: The Epidemiology of Sepsis in the United States from 1979 through N Engl J Med 2003, 348, Martinez-Vasquez, C., Fernandez-Ulloa, J., Bordon, J. et al.: Candida albicans endophthalmitis in brown heroin addicts: response to early vitrectomy preceded and followed by antifungal therapy. CID 1998, 27, Marwaha, R. K., Maheshwaeri, A.: Systemic antifungal therapy in pediatric practise. Indian Pediatrics 1999, 36, Melamed, R., Leibovitz, E., Abramson, O. et al.: Successful non-surgical

13 13 treatment of Candida tropicalis endocarditis with liposomal amphotericin-b (AmBisome). Scand J Infect Dis 2000, 32, Noyola, D. E., Fernandez, M., Moylett, E. H. et al.: Ophthalmologic, visceral, and cardiac involvement in neonates with candidemia. CID 2001, 32, Novelli, V., Holzel, H.: Safety and tolerability of fluconazole in children. Antimicrob Agents Chemother 1999, 43, Pappas, P. G., Rex, J. H., Sobel, J. D. et al.: Guidelines for Treatment of Candidiasis. CID 2004, 38, Pierrotti, L. C., Baddour, L. M.: Fungal endocarditis, Chest 2002, 122, Potoski, B. A.: Brown, J.: The safety of voriconazole. CID 2002, 35, Powers, J. H., Dixon, C. A., Goldberger, M. J.: Voriconazole versus liposomal amphotericin B in patients with neutropenia and persistent fever. N Engl J Med 2002, 346, Rentz, A. M., Halpern, M. T., Bowdwn, R.: The impact of candidemia on length of hospital stay, outcome, and overall cost of illness. CID 1998, 27, Rex, J. H., Bennett, J. E., Sugar, A. M. et al.: A randomized trial comparing fluconazole with amphotericin B for the treatment of candidemia in patients without neutropenia. N Enl J Med 1994, 331, Scarcella, A., Pasquariello, M. B., Giugliano, B. et al.: Liposomal amphotericin B treatment for neonatal fungal infections. Pediatr Infect Dis J 1998, 17, Sobel, J. D., Kauffman, C. A., McKinsey, D. et al.: Candiduria: a randomized, double-blind study of treatment with fluconazole and placebo. CID 2000, 30, Sunit, S., Thimmapuram, R., Arunloke, C.: Candidemia in a pediatric intensive care unit. Ped Crit Care Med 2004, 5, 4, Sylvester, S. L., Swoboda, S. M., Merz, W. G. et al.: Site of Candida colonization and the risk of Candida infection in critically ill surgical patients. In: Program and abstracts of the 40th Annual Meeting of the Infectious Diseases Society of America (Chicago), Tang, C.: Successful treatment of Candida albicans osteomyelitis with fluconazole. J Infect 1993, 26, Van den Anker, J. N., van Popele, N. M., Sauer, P. J.: Antifungal agents in neonatal systemic candidiasis. Antimicrob Agents Chemother 1995, 39, Walsh, T. J., Lutsar, I., Driscoll, T. et al.: Voriconazole in the treatment of

14 14 aspergillosis, scedosporiosis and other invasive fungal infections in children. Pediatr Infect Dis J 2002, 21, Wang, J. N., Liu, C. C., Huang, T. Z. et al.: Laryngeal candidiasis in children. Scand J Infect Dis 1997, 29, Weig, M., Frosch, M., Tintelnot, K. et al.: Use of recombinant mitogillin for of improved serodiagnosis of Aspergillus fumigatus-associated diseases. J Clin Microbiol 2001, 39, Wiley, J. M., Seibel, N. L., Walsh, T. J.: Efficacy and safety of amphotericin B lipid complex in 548 children and adolescents with invasive fungal infections. Pediatr Infect Dis 2005, 24, 2, Wong-Beringer, A., Jacobs, R. A., Guglielmo, B. J.: Lipid formulations of amphotericin B: clinical efficacy and toxicities. CID 1998, 27, Levelezési cím: Mikos Borbála dr. Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Gyermekegészségügyi Központ 3501 Miskolc, P. f.: 188.

15 15 1. táblázat Antifungális szerek Kémiai csoport Gyógyszer Azolok Poliének Echinokandinok Pyrimidin fluorinat triazolok imidazolok fluconazol itraconazol voriconazol posaconazol clotrimazol miconazol amphotericin B (CAB) liposomalis (LAMB) colloid diszperzió (ABCD) lipid-komplex (ABLC) caspofungin micafungin anidulafungin 5-flucytosin 2. táblázat Az antifungális szerek javasolt gyermekkori dózisai Gyógyszer Készítmény Dózis fluconazol per os, iv mg/kg/die itraconazol per os, iv. 2 x 2,5-5 mg/kg/die voriconazol per os, iv. 1. nap: 2 x 6 mg/kg/die 2. naptól: 2 x 4 mg/kg/die LAMB iv. 1-5 mg/kg/die ABCD iv. 3-5 mg/kg/die ABLC iv. 5 mg/kg/die CAB iv. 0,6-1,5 mg/kg/die caspofungin iv. 50 mg/m 2 /die micafungin iv. 1-4 mg/kg/die anidulafungin iv. Telítı dózis: 1,5-3 mg/kg Fenntartó: 0,75-1,5 mg/kg/die

Katasztrófális antifoszfolipid szindróma

Katasztrófális antifoszfolipid szindróma Katasztrófális antifoszfolipid szindróma Gadó Klára Semmelweis Egyetem, I.sz. Belgyógyászati Klinika Antifoszfolipid szindróma Artériás és vénás thrombosis Habituális vetélés apl antitest jelenléte Mi

Részletesebben

Irodalomjegyzék: Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja

Irodalomjegyzék: Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja 21. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 3127 Kiterjedt, roncsoló sérülések, polytrauma miatt végzett és/vagy szövõdményes mûtétek, illetve immunszuppresszióval is járó beavatkozások pl. szervátültetések külön, a

Részletesebben

Várandós nők Streptococcus agalactiaeszűrése

Várandós nők Streptococcus agalactiaeszűrése Várandós nők Streptococcus agalactiaeszűrése MALDI-TOF MS módszerrel Pappné Ábrók Marianna, Arcson Ágnes, Urbán Edit, Deák Judit Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar Klinikai Mikrobiológiai

Részletesebben

A Fraxiparine optimális kiszerelési skálájának köszönhetôen a legjobb hatékonyság/biztonság arányt nyújtja.

A Fraxiparine optimális kiszerelési skálájának köszönhetôen a legjobb hatékonyság/biztonság arányt nyújtja. A Fraxiparine optimális kiszerelési skálájának köszönhetôen a legjobb hatékonyság/biztonság arányt nyújtja. Kiszerelés Dózis Térítési díj 90% kiemelt támogatás esetén (HUF) Fraxiparine 0,2 ml 1 900 NE

Részletesebben

H1N1 INFLUENZA Helyzetjelentés és ajánlások. Dr. Pusztai Zsófia-WHO Magyarországi Iroda

H1N1 INFLUENZA Helyzetjelentés és ajánlások. Dr. Pusztai Zsófia-WHO Magyarországi Iroda H1N1 INFLUENZA Helyzetjelentés és ajánlások Dr. Pusztai Zsófia-WHO Magyarországi Iroda 2009. szeptember 24 Bevezetés 2009. április 12.: Mexikó, Veracruz elsı ı influenzaszerő megbetegedés jelentése 2009.

Részletesebben

GERIÁTRIA. Fertőző betegségek SEMSEI IMRE. Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar

GERIÁTRIA. Fertőző betegségek SEMSEI IMRE. Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar GERIÁTRIA Időskori elváltozások, betegségek és kezelésük VI Fertőző betegségek SEMSEI IMRE Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar FERTŐZÉSEK IDŐSKORBAN Régen vezető halálok

Részletesebben

Gyermekkori IBD jellegzetességei. Dr. Tomsits Erika SE II. sz. Gyermekklinika

Gyermekkori IBD jellegzetességei. Dr. Tomsits Erika SE II. sz. Gyermekklinika Gyermekkori IBD jellegzetességei Dr. Tomsits Erika SE II. sz. Gyermekklinika Gyulladásos bélbetegség feltételezhetı Hasmenés >4 hét >2 székürítés naponta Folyékony/pépes széklet Crohn-betegség? Colitis

Részletesebben

Az influenza klinikuma,terápiája,megelızése. Dr. Papp Erzsébet Háziorvosi továbbképzés Kaposvár, 2014. január 15.

Az influenza klinikuma,terápiája,megelızése. Dr. Papp Erzsébet Háziorvosi továbbképzés Kaposvár, 2014. január 15. Az influenza klinikuma,terápiája,megelızése Dr. Papp Erzsébet Háziorvosi továbbképzés Kaposvár, 2014. január 15. Az influenza napjainkban is az egyik legjelentısebb légúti vírusfertızés. A kiterjedt prevenciós

Részletesebben

Új orális véralvadásgátlók

Új orális véralvadásgátlók Új orális véralvadásgátlók XI. Magyar Sürgősségi Orvostani Kongresszus Lovas András, Szegedi Tudományegyetem, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet Véralvadásgátlók alkalmazási területei posztoperatív

Részletesebben

Az antimikróbás terápia ellentmondásai

Az antimikróbás terápia ellentmondásai Az antimikróbás terápia ellentmondásai Ludwig Endre Egyesített Szent István és Szent László Kórház, Semmelweis Egyetem, Infektológiai Tanszéki Csoport Az antimikróbás terápia jellegzetességei Az egyetlen

Részletesebben

Plazmaferezis és transzplantáció

Plazmaferezis és transzplantáció Plazmaferezis és transzplantáció Langer Róbert Semmelweis Egyetem Transzplantációs és Sebészeti Klinika Problémafelvetés HLA ellenes antitestek jelenléte / magas szintje panel reactive antibodies (PRA)

Részletesebben

A szkizofrénia antipszichotikus gyógyszeres kezelésének finanszírozási protokollja

A szkizofrénia antipszichotikus gyógyszeres kezelésének finanszírozási protokollja A szkizofrénia antipszichotikus gyógyszeres kezelésének finanszírozási protokollja Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértıi és Szakmai Ellenırzési Fıosztály Budapest, 2010. október

Részletesebben

A Kockázatkezelési Terv Összefoglalója

A Kockázatkezelési Terv Összefoglalója 1 A Kockázatkezelési Terv Összefoglalója Hatóanyag/hatóanyagcsoport paracetamol ATC N02BE01 Érintett készítmény(ek) Magyarországon Paracetamol Teva 10 mg/ml oldatos infúzió (MAH: Teva Gyógyszergyár Zrt.,

Részletesebben

Antibiotikus kezelési stratégia a Sürgősségi Egységben. Vass Péter, Berényi Tamás Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház Budapest SBC-SBE

Antibiotikus kezelési stratégia a Sürgősségi Egységben. Vass Péter, Berényi Tamás Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház Budapest SBC-SBE Antibiotikus kezelési stratégia a Sürgősségi Egységben Vass Péter, Berényi Tamás Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház Budapest SBC-SBE Antibiotikus kezelés indikációi a Sürgősségi Egységben Súlyos szepszis

Részletesebben

Allergia prevenció újszülött-és csecsemőkorban

Allergia prevenció újszülött-és csecsemőkorban Allergia prevenció újszülött-és csecsemőkorban Dr. Réthy Lajos Attila (MD, PhD) Országos Gyermekegészségügyi Intézet Budapest European Academy of Allergology and Clinical Immunology, Section of Pediatrics

Részletesebben

Ritka véráramfertőzést okozó baktérium izolálása traumás beteg hemokultúrájából

Ritka véráramfertőzést okozó baktérium izolálása traumás beteg hemokultúrájából Ritka véráramfertőzést okozó baktérium izolálása traumás beteg hemokultúrájából Sárvári K. Péter1, Tánczos Krisztián2, Lázár Andrea1, Polyák Ilona3, Molnár Zsolt2, Urbán Edit1 SZTE ÁOK Klinikai Mikrobiológiai

Részletesebben

Újszülöttek és koraszülöttek újraélesztése. Dr. Szabó Miklós 2010. Április 1.

Újszülöttek és koraszülöttek újraélesztése. Dr. Szabó Miklós 2010. Április 1. Újszülöttek és koraszülöttek újraélesztése Dr. Szabó Miklós 2010. Április 1. A megszületéskor adaptálódik 1/ légzés, keringés, idegi mőködések, érzékszervek metabolizmus, tápcsatorna, kültakaró, immunrendszer,

Részletesebben

Metotrexát tabletta vagy injekció? Beviteli formák és hatékonyság

Metotrexát tabletta vagy injekció? Beviteli formák és hatékonyság Metotrexát tabletta vagy injekció? Beviteli formák és hatékonyság Dr. Vereckei Edit Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet, Budapest Haladás a reumatológia, immunológia és osteológia területén

Részletesebben

AIDS is not a disease entity,aids is a whole bag of old diseases under a new name

AIDS is not a disease entity,aids is a whole bag of old diseases under a new name A mikrobák által okozott AIDS indikátor betegségek mikrobiológiai diagnosztikája CMV PCP tbc cryptosporidium Cryptococcosis AIDS is not a disease entity,aids is a whole bag of old diseases under a new

Részletesebben

Fábiánné Gelsi Eleonóra

Fábiánné Gelsi Eleonóra Az intenzív osztályos ellátás szempontjai plazmaferezissel kezelt betegeink kapcsán Fábiánné Gelsi Eleonóra Témavezető: Prof. Dr. Soltész Pál, Szabóné Törő Anna Debreceni Egyetem Orvos és Egészségtudományi

Részletesebben

Tyúk vagy tojás? Pék Tamás 2014.12.04.

Tyúk vagy tojás? Pék Tamás 2014.12.04. Tyúk vagy tojás? Pék Tamás 2014.12.04. terápia: Augmentin, Normaflore 12 éves fiú Panaszok megelőzően betegsége nem volt felvételét megelőzően 5 nappal belázasodott, 2 napig volt lázas fejfájás (kezdetben

Részletesebben

Súlyos infekciók differenciálása a rendelőben. Dr. Fekete Ferenc Heim Pál Gyermekkórház Madarász utcai Gyermekkórháza

Súlyos infekciók differenciálása a rendelőben. Dr. Fekete Ferenc Heim Pál Gyermekkórház Madarász utcai Gyermekkórháza Súlyos infekciók differenciálása a rendelőben Dr. Fekete Ferenc Heim Pál Gyermekkórház Madarász utcai Gyermekkórháza Miért probléma a lázas gyermek a rendelőben? nem beteg - súlyos beteg otthon ellátható

Részletesebben

Gyógyszeres kezelések

Gyógyszeres kezelések Gyógyszeres kezelések Az osteogenesis imperfecta gyógyszeres kezelésében számos szert kipróbáltak az elmúlt évtizedekben, de átütő eredménnyel egyik se szolgált. A fluorid kezelés alkalmazása osteogenesis

Részletesebben

LAJOS ZOLTÁN DUO-BAKT ÁLLATORVOSI OS MIKROBIOLÓGIAI O LABORATÓRIUM. (Kómár emléknap, 2012.09.15. Budapest MÁOK Pest megye)

LAJOS ZOLTÁN DUO-BAKT ÁLLATORVOSI OS MIKROBIOLÓGIAI O LABORATÓRIUM. (Kómár emléknap, 2012.09.15. Budapest MÁOK Pest megye) MACSKÁK FELSŐ Ő LÉGÚTI BAKTERIÁLIS MEGBETEGEDÉSEI LAJOS ZOLTÁN DUO-BAKT ÁLLATORVOSI OS MIKROBIOLÓGIAI O LABORATÓRIUM (Kómár emléknap, 2012.09.15. Budapest MÁOK Pest megye) RHINITISEK, RHINOSINUSITISEK

Részletesebben

Stroke kezelésének alapelvei. Prof. Dr. Komoly Sámuel MTA doktora PTE Neurológiai Klinika igazgatója

Stroke kezelésének alapelvei. Prof. Dr. Komoly Sámuel MTA doktora PTE Neurológiai Klinika igazgatója Stroke kezelésének alapelvei Prof. Dr. Komoly Sámuel MTA doktora PTE Neurológiai Klinika igazgatója Hogyan kezelhetı a stroke? Primer prevenció a stroke rizikójának csökkentése STROKE Akut kezelés Szekunder

Részletesebben

Adalimumab. Finanszírozott indikációk:

Adalimumab. Finanszírozott indikációk: Adalimumab Finanszírozott indikációk: 1. Felnőttkori súlyos luminaris Crohn-betegség (18 éves kor felett és CDAI > 300) kezelésére - a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott

Részletesebben

Orvostájékoztató urológusoknak. Erektilis Diszfunkció Lökéshullám terápia (EDSWT)

Orvostájékoztató urológusoknak. Erektilis Diszfunkció Lökéshullám terápia (EDSWT) Orvostájékoztató urológusoknak Erektilis Diszfunkció Lökéshullám terápia (EDSWT) 1 Tartalom Erektilis Diszfunkció Lökéshullám Terápia (EDSWT) A kezelés Klinikai eredmények Következtetések 2 Az ED páciensek

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A neutropeniás beteg fertőzéseinek megelőzése és kezelése

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A neutropeniás beteg fertőzéseinek megelőzése és kezelése Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A neutropeniás beteg fertőzéseinek megelőzése és kezelése Készítette: Az Infektológiai Szakmai Kollégium és a Transzfuziológiai és Hematológiai Szakmai

Részletesebben

Analgetikumok vesekárosító hatása

Analgetikumok vesekárosító hatása Analgetikumok vesekárosító hatása Nagy Judit Harkány, 2010. Előadás vázlata Leggyakoribb vesekárosító analgetikumok Vesekárosodásra hajlamosító tényezők Analgetikumok okozta vesekárosodások leggyakoribb

Részletesebben

1. ábra: Tait-Knight-féle infekciós score

1. ábra: Tait-Knight-féle infekciós score 1. ábra: Tait-Knight-féle infeks score 1. fájdalmas f / kaparó torok 2. tüsszt sszögés 3. orrfolyás 4. torok / conjunctiva hyperaemia 5. improduktív v köhögésk 6. testhımérs rséklet 38,3 C 7. laryngitis

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár tájékoztatója a tételes elszámolás alá eső hatóanyagok körének bővítéséről

Országos Egészségbiztosítási Pénztár tájékoztatója a tételes elszámolás alá eső hatóanyagok körének bővítéséről Országos Egészségbiztosítási Pénztár tájékoztatója a tételes elszámolás alá eső hatóanyagok körének bővítéséről Az egészségügyért felelős miniszter 2011. december 23-i rendeletében módosította az egészségügyi

Részletesebben

Onkohematológiai és őssejt-transzplantált betegek infekcióinak diagnózisa és kezelése. Dr. Sinkó János

Onkohematológiai és őssejt-transzplantált betegek infekcióinak diagnózisa és kezelése. Dr. Sinkó János Onkohematológiai és őssejt-transzplantált betegek infekcióinak diagnózisa és kezelése Doktori (PhD) tézisek Dr. Sinkó János Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. habil

Részletesebben

Gyógyszermellékhatások és fertőzések a gyulladásos bélbetegségek kezelése során

Gyógyszermellékhatások és fertőzések a gyulladásos bélbetegségek kezelése során Ph.D. Thesis Gyógyszermellékhatások és fertőzések a gyulladásos bélbetegségek kezelése során Dr. Bálint Anita I.sz.Belgyógyászati Klinika Szegedi Tudományegyetem 2014 Gyógyszermellékhatások és fertőzések

Részletesebben

San Antonio Breast Cancer Symposium. Dr. Tőkés Tímea

San Antonio Breast Cancer Symposium. Dr. Tőkés Tímea San Antonio Breast Cancer Symposium Dr. Tőkés Tímea San Antonio, Texas, USA Henry B. Gonzalez Convention Center December 10-14, 2013 SABCS 2013 Több, mint 7500 résztvevő, több, mint 70 országból Továbbképzések,

Részletesebben

Mi az az ARDS? Dr. Csomós Ákos egyetemi docens Semmelweis Egyetem, AITK, Budapest. SZINT, Szeged 2013.

Mi az az ARDS? Dr. Csomós Ákos egyetemi docens Semmelweis Egyetem, AITK, Budapest. SZINT, Szeged 2013. Mi az az ARDS? Dr. Csomós Ákos egyetemi docens Semmelweis Egyetem, AITK, Budapest Esetismertetés a múlt hétről 73 éves férfi, pénteken este kocsmából kisétálva autó ütötte el. Felvételkor GCS 13 ( aztán

Részletesebben

Étrendi terápia a betegek kezelésében/étrendi javaslatok különféle megbetegedésekben

Étrendi terápia a betegek kezelésében/étrendi javaslatok különféle megbetegedésekben Étrendi terápia a betegek kezelésében/étrendi javaslatok különféle megbetegedésekben PTE-ETK Fizioterápiás és Táplálkozástudományi Intézet Készítette: Szekeresné Szabó Szilvia Dietetika II. 2012 Vizsgálati

Részletesebben

SIRS alkalmazhatósága gyermekkorban

SIRS alkalmazhatósága gyermekkorban SIRS alkalmazhatósága gyermekkorban Rácz Gabriella, Majoros Xénia, Wágner Katalin, Varga Norbert, Bognár Zsolt Heim Pál Gyermekkórház Sürgősségi Betegellátó Osztály 2011. November 4-5., Sürgősségi Kongresszus

Részletesebben

Az állapot súlyosságától függően prekóma vagy kóma esetében 24 óra alatt az adag 8 ampulláig emelhető.

Az állapot súlyosságától függően prekóma vagy kóma esetében 24 óra alatt az adag 8 ampulláig emelhető. 1. A GYÓGYSZER NEVE Hepa-Merz 0,5 g/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz. 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 1 db 10 ml-es ampulla 5 g L-ornitin-L-aszpartátot tartalmaz. A segédanyagok teljes listáját

Részletesebben

Dr. Tóth Miklós. Semmelweis Egyetem, ÁOK II. Belgyógyászati Klinika. Budapest

Dr. Tóth Miklós. Semmelweis Egyetem, ÁOK II. Belgyógyászati Klinika. Budapest A laboratóriumi vizsgálatok szerepe a hypercalcaemiák differenciál-diagnosztikájában és a betegségek nyomonkövetésében Magyar Orvosi Laboratóriumi Szakdolgozók Egyesületének kongresszusa 2007. augusztus

Részletesebben

Antikoagulánsok a toxikológus szemszögéből. Zacher Gábor

Antikoagulánsok a toxikológus szemszögéből. Zacher Gábor Antikoagulánsok a toxikológus szemszögéből Zacher Gábor A mázli faktor Az ellátott mérgezett betegek kb. 5%-nál szerepel olyan ágens, mely a véralvadási kaszkádra hatással lehet Szerencsére azonban az

Részletesebben

Májátültetés. Szınyi László. I. Sz. Gyermekklinika Budapest. 3/24/2009 XII. Budapesti Gyermekgyógyászati Továbbképzı Tanfolyam

Májátültetés. Szınyi László. I. Sz. Gyermekklinika Budapest. 3/24/2009 XII. Budapesti Gyermekgyógyászati Továbbképzı Tanfolyam Májátültetés Szınyi László I. Sz. Gyermekklinika Budapest 1 2 3 4 5 6 A májátültetés indikációi Krónikus, végállapotú májbetegség. Cholestasissal járó májbetegség. Máj eredető öröklıdı anyagcsere-betegség.

Részletesebben

A NEMSZTEROID TERÁPIA VÁLASZTÁS KRITÉRIUMAI DR. HITTNER GYÖRGY ORSZÁGOS REUMATOLÓGIAI ÉS FIZIOTERÁPIÁS INTÉZET, BUDAPEST

A NEMSZTEROID TERÁPIA VÁLASZTÁS KRITÉRIUMAI DR. HITTNER GYÖRGY ORSZÁGOS REUMATOLÓGIAI ÉS FIZIOTERÁPIÁS INTÉZET, BUDAPEST A NEMSZTEROID TERÁPIA VÁLASZTÁS KRITÉRIUMAI DR. HITTNER GYÖRGY ORSZÁGOS REUMATOLÓGIAI ÉS FIZIOTERÁPIÁS INTÉZET, BUDAPEST A GYULLADÁSGÁTLÓ- ÉS FÁJDALOMCSILLAPÍTÓ KÉSZÍTMÉNYEK FELFEDEZÉSE 1897 aspirin 1963

Részletesebben

A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei

A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei A TM vizsgálatok alapkérdései A vizsgálatok célja, információértéke? Az alkalmazás területei? Hogyan válasszuk ki az alkalmazott

Részletesebben

A 2008/8. SZÁM TARTALMA

A 2008/8. SZÁM TARTALMA A 2008/8. SZÁM TARTALMA LÓGYÓGYÁSZAT Czimber Gy. E., Bozsaky É., Horváth D., Fekete Z.: Az eredményesség növelésének lehetıségei nem sebészi módszerrel végzett embrióátültetések esetén. Irodalmi összefoglaló

Részletesebben

Dózis-válasz görbe A dózis válasz kapcsolat ábrázolása a legáltalánosabb módja annak, hogy bemutassunk eredményeket a tudományban vagy a klinikai

Dózis-válasz görbe A dózis válasz kapcsolat ábrázolása a legáltalánosabb módja annak, hogy bemutassunk eredményeket a tudományban vagy a klinikai Dózis-válasz görbe A dózis válasz kapcsolat ábrázolása a legáltalánosabb módja annak, hogy bemutassunk eredményeket a tudományban vagy a klinikai gyakorlatban. Például egy kísérletben növekvő mennyiségű

Részletesebben

HUMAN IMMUNDEFICIENCIA VÍRUS (HIV) ÉS AIDS

HUMAN IMMUNDEFICIENCIA VÍRUS (HIV) ÉS AIDS HUMAN IMMUNDEFICIENCIA VÍRUS (HIV) ÉS AIDS Dr. Mohamed Mahdi MD. MPH. Department of Infectology and Pediatric Immunology University of Debrecen (MHSC) 2012 Diagnózis HIV antitest teszt: A HIV ellen termel

Részletesebben

Az antibiotikum alkalmazás helyes gyakorlata a Szabolcs- Szatmár-Bereg megyei Kórházakban Dr. Margitai Barnabás, Dr. Farkas Anikó, Dr. Vancsó Ágnes (Minőség- és Biztonsági Irányítási Igazgatóság, Biológia

Részletesebben

Antibiotikumok a kutyapraxisban

Antibiotikumok a kutyapraxisban Antibiotikumok a kutyapraxisban Antibiotikum választás Bakteriális fertőzés Célzott Empirikus Megelőző Indokolt esetben Ismert betegség kiújulásának megelőzésére Rizikócsoportoknál Mikor ne adjunk? Nem

Részletesebben

Végleges SPC és PIL megfogalmazások a PhVWP 2011 júniusi állásfoglalása alapján. SPC 4.3 pontja SPC 4.4 pontja SPC 4.6 pontja SPC 5.

Végleges SPC és PIL megfogalmazások a PhVWP 2011 júniusi állásfoglalása alapján. SPC 4.3 pontja SPC 4.4 pontja SPC 4.6 pontja SPC 5. Hidroklorotiazid (HCT) alkalmazása szoptatáskor + SPC és PIL egységes megfogalmazások ACE-gátlók önálló, vagy HCT-vel való kombinációjának alkalmazásakor terhességben és szoptatáskor Végleges SPC és PIL

Részletesebben

a legérzékenyebb markerkombináció emlôdaganatoknál

a legérzékenyebb markerkombináció emlôdaganatoknál TPA és CA 15-3 a legérzékenyebb markerkombináció emlôdaganatoknál Bevezetés Az emlôrák a leggyakoribb rosszindulatú betegség nôknél. Elôfordulásának gyakorisága 100.000 személybôl átlagosan 60 eset (1)

Részletesebben

Janszky JózsefJ PTE ÁOK Neurológiai Klinika

Janszky JózsefJ PTE ÁOK Neurológiai Klinika Epilepszia mőtéti m ti kezelése Janszky JózsefJ PTE ÁOK Neurológiai Klinika Az epilepsziasebészet szet helye az epilepszia terápi piájában 2005-ben Epilepszia prevalenciája: 0,5-1 % kb. 20-30%-ban az epilepszia

Részletesebben

ANTIBIOTIKUM TERÁPIA A SEBÉSZETBEN

ANTIBIOTIKUM TERÁPIA A SEBÉSZETBEN 2 ANTIBIOTIKUM TERÁPIA A SEBÉSZETBEN 2011 dr. Sére Viktória 2009/2010 Módosította: dr. Molnár Péter 2010/2011 A terápia célja 3 Sebfertőzés Műtéti sebek osztályozása 4 A műtéti sebeket a szennyezettség

Részletesebben

GYERMEKGYÓGYÁSZAT Újszülöttkori thrombocytopenia

GYERMEKGYÓGYÁSZAT Újszülöttkori thrombocytopenia Újszülöttkori thrombocytopenia Csecsemõ- és Gyermekgyógyászati Szakmai Kollégium Az irányelvet összeállította: dr. Balogh Lídia Definíció és alapvetõ megállapítások Thrombocytopeniáról akkor beszélünk,

Részletesebben

A széklet nagy úr. Gayerhosz Katalin. Szent László Kórház - Gyermekinfektológiai Osztály Központi Mikrobiológiai Laboratórium.

A széklet nagy úr. Gayerhosz Katalin. Szent László Kórház - Gyermekinfektológiai Osztály Központi Mikrobiológiai Laboratórium. A széklet nagy úr (Liptai Zoltán) Gayerhosz Katalin Szent László Kórház - Gyermekinfektológiai Osztály Központi Mikrobiológiai Laboratórium 4 éves fiúgyermek 1. nap Anamnézisben komoly megbetegedés nem

Részletesebben

Citopeniák. Vérszegénységek Neutropéniák Trombocitopeniák

Citopeniák. Vérszegénységek Neutropéniák Trombocitopeniák Citopeniák Vérszegénységek Neutropéniák Trombocitopeniák Anémia okai Fokozott pusztulás-vvt élettartam csökkenés (

Részletesebben

változások az SM kezelésében: tények és remények

változások az SM kezelésében: tények és remények változások az SM kezelésében: tények és remények Prof. Dr. Illés Zsolt Dél-Dániai Egyetem Odense az SM klinikai típusai relapszussal remisszióval szekunderprogresszív primer progresszív progresszív relapszáló

Részletesebben

A hemokultúra vételének metodikája

A hemokultúra vételének metodikája A hemokultúra vételének metodikája Hajdú Edit Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Klinikai Mikrobiológiai Diagnosztikai Intézet 14. Országos Antibiotikum Továbbképző Tanfolyam

Részletesebben

II. A RHEUMATOID ARTHRITIS KEZELÉSÉNEK ÁLTALÁNOS ELVEI. origamigroup BETEGTÁJÉKOZTATÓ RHEUMATOID ARTHRITISBEN SZENVEDŐ BETEGEK SZÁMÁRA

II. A RHEUMATOID ARTHRITIS KEZELÉSÉNEK ÁLTALÁNOS ELVEI. origamigroup BETEGTÁJÉKOZTATÓ RHEUMATOID ARTHRITISBEN SZENVEDŐ BETEGEK SZÁMÁRA BETEGTÁJÉKOZTATÓ RHEUMATOID ARTHRITISBEN SZENVEDŐ BETEGEK SZÁMÁRA II. A RHEUMATOID ARTHRITIS KEZELÉSÉNEK ÁLTALÁNOS ELVEI origamigroup www.origami.co.hu II. A rheumatoid arthritis kezelésének általános

Részletesebben

Opponensi vélemény Lakos András Kullancs által terjesztett fertőzések; Lyme. Borreliosis, kullancsencephalitis, TIBOLA című MTA doktori értekezéséről.

Opponensi vélemény Lakos András Kullancs által terjesztett fertőzések; Lyme. Borreliosis, kullancsencephalitis, TIBOLA című MTA doktori értekezéséről. Opponensi vélemény Lakos András Kullancs által terjesztett fertőzések; Lyme Borreliosis, kullancsencephalitis, TIBOLA című MTA doktori értekezéséről. Az összességében 162 oldal terjedelmű, 99 ábrát, 7

Részletesebben

REGIONÁLIS BAKTERIOLÓGIAI LABORATÓRIUM. Klinikai bakteriológiai és kórházhigénés részleg

REGIONÁLIS BAKTERIOLÓGIAI LABORATÓRIUM. Klinikai bakteriológiai és kórházhigénés részleg REGIONÁLIS BAKTERIOLÓGIAI LABORATÓRIUM Nemzeti Akkreditáló Testület (NAT) által akkreditált vizsgálólaboratórium (NAT1 1458/2006) Nemzeti Akkreditáló Testület (NAT) által akkreditált vizsgálólaboratórium

Részletesebben

Új könnyűlánc diagnosztika. Dr. Németh Julianna Országos Gyógyintézeti Központ Immundiagnosztikai Osztály MLDT-MIT Továbbképzés 2006

Új könnyűlánc diagnosztika. Dr. Németh Julianna Országos Gyógyintézeti Központ Immundiagnosztikai Osztály MLDT-MIT Továbbképzés 2006 Új könnyűlánc diagnosztika Dr. Németh Julianna Országos Gyógyintézeti Központ Immundiagnosztikai Osztály MLDT-MIT Továbbképzés 2006 1845 Bence Jones Protein vizelet fehérje 1922 BJP I-II típus 1956 BJP

Részletesebben

Amyotrophias lateralsclerosis Baranya megyében az elmúlt 54 év tükrében

Amyotrophias lateralsclerosis Baranya megyében az elmúlt 54 év tükrében Amyotrophias lateralsclerosis Baranya megyében az elmúlt 54 év tükrében Dr. Merkli Hajnalka Neuromuscularis Továbbképzés PTE Neurológiai Klinika Pécs 2006 ALS Történelem: 1869, Lou Gehrig Definíci ció:

Részletesebben

4.3 Ellenjavallatok A terhesség második és harmadik trimesztere (lásd 4.4 és 4.6 pont) (Megjegyzés: szoptatásban nem ellenjavallt, lásd: 4.3 pont.

4.3 Ellenjavallatok A terhesség második és harmadik trimesztere (lásd 4.4 és 4.6 pont) (Megjegyzés: szoptatásban nem ellenjavallt, lásd: 4.3 pont. ACE-gátlók és angiotenzin II antagonisták: alkalmazás terhességben és szoptatás alatt A PhVWP által 2008 októberben jóváhagyott alkalmazási előírás és betegtájékoztató szöveg ACE-gátlók Lisinopril, Fosinopril,

Részletesebben

A krónikus myeloid leukémia kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend)

A krónikus myeloid leukémia kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend) A krónikus myeloid leukémia kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend) Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési Főosztály Budapest, 2013. június 26.

Részletesebben

Neurológiai szakápolástan 2007-2008/I. szemeszter

Neurológiai szakápolástan 2007-2008/I. szemeszter Neurológiai szakápolástan 2007-2008/I. szemeszter Idegrendszeri daganatos betegségben szenvedık ápolása Papp László Az idegrendszer daganatainak klinikumi összefoglalása Daganatok típusai Primer/szekunder

Részletesebben

A Crohn betegség és a colitis ulcerosa terápiája. Prof. Arató András Semmelweis Egyetem I. Gyermekklinika

A Crohn betegség és a colitis ulcerosa terápiája. Prof. Arató András Semmelweis Egyetem I. Gyermekklinika A Crohn betegség és a colitis ulcerosa terápiája Prof. Arató András Semmelweis Egyetem I. Gyermekklinika Incidencia az egyes országokban prospektív vizsgálatok (100.000 gyermekre) Ország CD UC IC Összes

Részletesebben

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás GNTP Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport Kérdőív Értékelő Összefoglalás Választ adott: 44 fő A válaszok megoszlása a válaszolók munkahelye szerint Személyre szabott orvoslás fogalma Kérdőív meghatározása:

Részletesebben

Roche Personalised Healthcare Megfelelő kezelést az egyénnek 2009 szeptember 9

Roche Personalised Healthcare Megfelelő kezelést az egyénnek 2009 szeptember 9 Roche Personalised Healthcare Megfelelő kezelést az egyénnek 2009 szeptember 9 dr Kollár György Elvárás az egészségügytől Több hatékonyabb és biztonságosabb gyógyszer legyen elérhető 80 Kezelésre válaszolók

Részletesebben

Evidenciákon alapuló D vitamin pótlás? Dr. Kovács Ákos gyermekorvos

Evidenciákon alapuló D vitamin pótlás? Dr. Kovács Ákos gyermekorvos Evidenciákon alapuló D vitamin pótlás? Dr. Kovács Ákos gyermekorvos Bizonyítékokra Alapozott Orvoslás A klinikai döntéshozatal egy formája, melynek során az elérhetőlegjobb tudományos bizonyítékok ismeretében,

Részletesebben

Prenatalis MR vizsgálatok

Prenatalis MR vizsgálatok Prenatalis MR vizsgálatok Prof. Dr. Lombay Béla Borsod A.Z. Megyei Kórház és s Egyetemi Oktatókórház Miskolci Egyetem, Egészségtudományi gtudományi Kar, Képalkotó Diagnosztikai Tanszék Miskolc Múlt - jelen

Részletesebben

A neutropeniás onkológiai beteg infekcióinak kezelése és megelőzése

A neutropeniás onkológiai beteg infekcióinak kezelése és megelőzése Összefoglaló közlemény 155 A neutropeniás onkológiai beteg infekcióinak kezelése és megelőzése Sinkó János Fővárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent László Kórház Rendelőintézet, Budapest

Részletesebben

Védıltások mellékhatásai. Kulcsár Andrea Fıvárosi Szent László Kórház

Védıltások mellékhatásai. Kulcsár Andrea Fıvárosi Szent László Kórház Védıltások mellékhatásai Kulcsár Andrea Fıvárosi Szent László Kórház Védıoltást követı események Védıoltási reakciók Védıoltást követı nem kívánt események Oltási reakció NEM mellékhatás!!!! minden bekövetkezhet

Részletesebben

GYÓGYSZER MÉRGEZÉSEK ELŐADÓLŐADÓ DR. R. LEHEL EHEL JÓZSEFÓZSEF 2006.11.16. 1

GYÓGYSZER MÉRGEZÉSEK ELŐADÓLŐADÓ DR. R. LEHEL EHEL JÓZSEFÓZSEF 2006.11.16. 1 GYÓGYSZER MÉRGEZÉSEK ELŐADÓLŐADÓ DR. R. LEHEL EHEL JÓZSEFÓZSEF 2006.11.16. 1 GYÓGYSZERMÉRGEZÉSEK PARACETAMOL SZALICILÁTOK/NSAID KOFFEIN/XANTINSZÁRMAZÉKOK 2006.11.16. 2 PARACETAMOL MÉRGEZÉS 2006.11.16.

Részletesebben

Parazitológia IV. Hengeresférgek. Toxocara életciklusa. Toxocara canis, Toxocara cati. Diagnózis és terápia. Tünetek. Szabó Judit 2010.

Parazitológia IV. Hengeresférgek. Toxocara életciklusa. Toxocara canis, Toxocara cati. Diagnózis és terápia. Tünetek. Szabó Judit 2010. Parazitológia IV. Szabó Judit 2010. Hengeresférgek Enterobius vermicularis Ascaris lumbricoides Trichuris trichiura Toxocara Ancylostoma duodenale Necator americanus Strongyloides stercoralis Trichinella

Részletesebben

III. MELLÉKLET AZ ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS ÉS A BETEGTÁJÉKOZTATÓ VONATKOZÓ PONTJAI

III. MELLÉKLET AZ ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS ÉS A BETEGTÁJÉKOZTATÓ VONATKOZÓ PONTJAI III. MELLÉKLET AZ ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS ÉS A BETEGTÁJÉKOZTATÓ VONATKOZÓ PONTJAI Megjegyzés: Ezek az alkalmazási előírásnak és a betegtájékoztatónak a bizottsági határozat idején érvényes módosításai. A bizottsági

Részletesebben

Neurológiai szakápolástan 2007-2008/I. szemeszter

Neurológiai szakápolástan 2007-2008/I. szemeszter Neurológiai szakápolástan 2007-2008/I. szemeszter Stroke-betegek ápolása Papp László Tartalom Emlékeztetı: a stroke klinikumi alapjai A stroke prevenciója A stroke típusai, ápolási feladatok az egyes típusok

Részletesebben

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Mérsékelt és mély hipotermia alkalmazása akut aorta ascendens dissectio miatt végzett mőtéteknél

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Mérsékelt és mély hipotermia alkalmazása akut aorta ascendens dissectio miatt végzett mőtéteknél 1 ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI Mérsékelt és mély hipotermia alkalmazása akut aorta ascendens dissectio miatt végzett mőtéteknél Írta: DR. SIMONFALVI IMRE, DR. TOMCSÁNYI ISTVÁN, DR. NAGY ESZTER, DR. SOMOGYI ANDRÁS

Részletesebben

Újszülött és csecsemıkori hasfájás, haspuffadás. Dr. Veres Gábor I.sz. Gyermekklinika Bókay délután, 2012.02.02.

Újszülött és csecsemıkori hasfájás, haspuffadás. Dr. Veres Gábor I.sz. Gyermekklinika Bókay délután, 2012.02.02. Újszülött és csecsemıkori hasfájás, haspuffadás Dr. Veres Gábor I.sz. Gyermekklinika Bókay délután, 2012.02.02. Mirıl lesz szó? Infantilis colica jellemzıi Kell-e organikus betegségre gondolni? Terápia

Részletesebben

A foglalkozási megbetegedések véleményezésének tapasztalatai

A foglalkozási megbetegedések véleményezésének tapasztalatai A foglalkozási megbetegedések véleményezésének tapasztalatai Foglakozás-egészségügyi Fórum 2010. május 12. Dr. Kardos Kálmán Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet A foglalkozási megbetegedések

Részletesebben

ELŐADÁS VÁZLAT. Balázs Judit

ELŐADÁS VÁZLAT. Balázs Judit ELŐADÁS VÁZLAT GYERMEKKORBAN KEZDŐDŐ FELNŐTT PSZICHIÁTRIAI KÓRKÉPEK: AUTIZMUS, ADHD, TIC-ZAVAR Balázs Judit 2012. november 15-17. SEMMELWEIS EGYETEM, KÖTELEZŐ SZINTEN TARTÓ TANFOLYAM AUTIZMUS FOGALMI SOKASÁG

Részletesebben

Kalcium, D-vitamin és a daganatok

Kalcium, D-vitamin és a daganatok Kalcium, D-vitamin és a daganatok dr. Takács István SE ÁOK I.sz. Belgyógyászati Klinika Napi kalcium vesztés 200 mg (16% aktív transzport mellett ez 1000 mg bevitelnek felel meg) Emilianii huxley Immun

Részletesebben

Allergia megelızés és szoptatás

Allergia megelızés és szoptatás Allergia megelızés és szoptatás Dr. Réthy Lajos Attila (MD, PhD) Országos Gyermekegészségügyi Intézet, Budapest, European Academy of Allergology and Clinical Immunology, Section of Pediatrics ETC Allergiás

Részletesebben

Savfüggő kórképek és a H. pylori fertőzés aktualitásai. Rácz István Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Győr

Savfüggő kórképek és a H. pylori fertőzés aktualitásai. Rácz István Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Győr Savfüggő kórképek és a H. pylori fertőzés aktualitásai Rácz István Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Győr Az ellátás lépései acut felső GI vérzésekben Labor tesztek, volumen pótlás Urgens endoscopia, vérzéscsillapítás

Részletesebben

Bírálat Dr. Kiss Emese Klinikai és kísérletes megfigyelések szisztémás lupus erythematosusban című MTA doktori értekezéséről

Bírálat Dr. Kiss Emese Klinikai és kísérletes megfigyelések szisztémás lupus erythematosusban című MTA doktori értekezéséről 1 Bírálat Dr. Kiss Emese Klinikai és kísérletes megfigyelések szisztémás lupus erythematosusban című MTA doktori értekezéséről Az értekezés kb. 120 oldalon tárgyalja a témakörben végzett klinikai kísérletes

Részletesebben

Gyermekegészségügyi indikátorok, morbiditás, gyermekbalesetek

Gyermekegészségügyi indikátorok, morbiditás, gyermekbalesetek Gyermekegészségügyi indikátorok, morbiditás, gyermekbalesetek Dr. Páll Gabriella Országos Gyermekegészségügyi Intézet Budapest, 2011. február 6. Vázlat Intikátorokról általában Morbiditási adatforrások

Részletesebben

Gyógyításra váró pulmonológiai betegségek

Gyógyításra váró pulmonológiai betegségek Gyógyításra váró pulmonológiai betegségek Herjavecz Irén Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet 2009.április 20. Népbetegségek a pulmonológiában Epidemiológiai és morbiditási súlyukat tekintve a

Részletesebben

Gyógyszer élelmiszer interakciók

Gyógyszer élelmiszer interakciók Gyógyszer élelmiszer interakciók Közvetlen kölcsönhatások Közvetett kölcsönhatások Kémiai állapotot módosító hatás (ph) Farmakokinetika módosítása (ADME) Kémiai kölcsönhatás (komplex) Farmakodinámia módosítása

Részletesebben

MELLÉKLET TUDOMÁNYOS KÖVETKEZTETÉSEK ÉS A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY KIADÁSA ELUTASÍTÁSÁNAK AZ EMEA ÁLTAL ISMERTETETT INDOKLÁSA

MELLÉKLET TUDOMÁNYOS KÖVETKEZTETÉSEK ÉS A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY KIADÁSA ELUTASÍTÁSÁNAK AZ EMEA ÁLTAL ISMERTETETT INDOKLÁSA MELLÉKLET TUDOMÁNYOS KÖVETKEZTETÉSEK ÉS A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY KIADÁSA ELUTASÍTÁSÁNAK AZ EMEA ÁLTAL ISMERTETETT INDOKLÁSA 1 A MYLOTARG TUDOMÁNYOS ÉRTÉKELÉSÉNEK ÁTFOGÓ ÖSSZEGZÉSE A gemtuzumab-ozogamicin

Részletesebben

Az alábbiakban megjelölt akkreditált helyen letöltendő gyakorlatok időtartama, alapszakvizsgák szerint:

Az alábbiakban megjelölt akkreditált helyen letöltendő gyakorlatok időtartama, alapszakvizsgák szerint: A Debreceni Egyetemen a belgyógyász, csecsemő-és gyermekgyógyász, vagy háziorvos szakorvosok által megszerezhető diabetológiai licenc képzési követelményei és feltételei (2014. évtől kezdődően) A képzés

Részletesebben

A kamaszkor jellegzetes onkológiai kórképei Garami Miklós

A kamaszkor jellegzetes onkológiai kórképei Garami Miklós A kamaszkor jellegzetes onkológiai kórképei Garami Miklós Kávészünet-17 2015. május 15 17. Házi Gyermekorvosok Egyesülete XVII. tudományos konferencia A pattanás S. Péter Bátor Tábor Jack Andarka 3 hete

Részletesebben

Magyar Obezitológiai és Mozgásterápiás Társaság (MOMOT)

Magyar Obezitológiai és Mozgásterápiás Társaság (MOMOT) A dyslipidaemiák és az elhízás gyógyszeres kezelése Kockázati kategóriák, célértékek A betegek kezelésében két alapvetı szempont, hogy mindenekelıtt határozzuk meg milyen kockázati kategóriába tartoznak

Részletesebben

NOSOCOMIALIS PNEUMONIÁK ANTIMIKROBÁS KEZELÉSE FELNÕTTEKNÉL

NOSOCOMIALIS PNEUMONIÁK ANTIMIKROBÁS KEZELÉSE FELNÕTTEKNÉL INFEKTOLÓGIA NOSOCOMIALIS PNEUMONIÁK ANTIMIKROBÁS KEZELÉSE FELNÕTTEKNÉL Infektológiai Szakmai Kollégium, Tüdõgyógyászati Szakmai Kollégium Nosocomialisnak tekinthetõ a pneumónia, ha a kórházi felvételt

Részletesebben

Változó uticélok: oltsuk-e a környezı országba utazó gyermekeket? Dr. Jelenik Zsuzsanna Országos Epidemiológiai Központ Nemzetközi Oltóközpont

Változó uticélok: oltsuk-e a környezı országba utazó gyermekeket? Dr. Jelenik Zsuzsanna Országos Epidemiológiai Központ Nemzetközi Oltóközpont Változó uticélok: oltsuk-e a környezı országba utazó gyermekeket? Dr. Jelenik Zsuzsanna Országos Epidemiológiai Központ Nemzetközi Oltóközpont Családi utazás Bolgár tengerpart, 3 hét all inclusive + gyermek

Részletesebben

Kutyából és macskából izolált Malassezia pachydermatis törzsek in vitro érzékenységi vizsgálata

Kutyából és macskából izolált Malassezia pachydermatis törzsek in vitro érzékenységi vizsgálata KISÁLLAT Kutyából és macskából izolált Malassezia pachydermatis törzsek in vitro érzékenységi vizsgálata 135. 351 356. 2013/6 Á. Jerzsele B. Balázs E. Kálmánfi Z. Lajos P. Gálfi B. Gyetvai: In vitro susceptibility

Részletesebben

Sürgősségi betegellátás szerepe az egészségpolitikában. dr. Gál János SE AITK

Sürgősségi betegellátás szerepe az egészségpolitikában. dr. Gál János SE AITK Sürgősségi betegellátás szerepe az egészségpolitikában dr. Gál János SE AITK A rosszul értelmezett szó: sürgősség Azonnali mentőhívás: Csillapíthatatlan vérzés esetén Ha csont törik Ha beteg fullad( nem

Részletesebben

Együttműködési lehetőségek spondyloarthritises betegek kezelésében

Együttműködési lehetőségek spondyloarthritises betegek kezelésében Együttműködési lehetőségek spondyloarthritises betegek kezelésében A spondyloarthritis (SpA) fogalma Hasonló tünetek: spondyloarthritis, extraartikuláris manifesztációk (EAM), sacroileitis Nem differenciált

Részletesebben

Célkitőzések. A keringésmegállás etiológiája (2) A keringésmegállás etiológiája (1) A keringésleálláshoz vezetı út gyermekeknél

Célkitőzések. A keringésmegállás etiológiája (2) A keringésmegállás etiológiája (1) A keringésleálláshoz vezetı út gyermekeknél Célkitőzések A kritikus állapotú gyermek felismerése, vizsgálata (és kezelése) Szentirmai Csaba SE AITK, SE I. Gyermekklinika A kritikus állapotú gyermek felismerése A keringési- és a légzési jeleinek

Részletesebben

A diagnosztikus pontosság és a terápiás megfelelőség: az eredményes és biztonságos ellátás alapvető dimenziói

A diagnosztikus pontosság és a terápiás megfelelőség: az eredményes és biztonságos ellátás alapvető dimenziói A diagnosztikus pontosság és a terápiás megfelelőség: az eredményes és biztonságos ellátás alapvető dimenziói Dr. Kulin László, főszerkesztő Betegbiztonsag.hu Debreceni Egészségügyi, Minőségügyi Napok

Részletesebben

A neurológia helye az orvosi disciplínák között A fontosabb neurológiai betegségek epidemiológiája, neurológiában fontos vizsgáló-

A neurológia helye az orvosi disciplínák között A fontosabb neurológiai betegségek epidemiológiája, neurológiában fontos vizsgáló- A neurológia helye az orvosi disciplínák között A fontosabb neurológiai betegségek epidemiológiája, neurológiában fontos vizsgáló- módszerek (első rész) Dr. Komoly Sámuel MTA doktora tanszékvezető egyetemi

Részletesebben

SZÉKELY ÉVA JAHN FERENC DÉL-PESTI KÓRHÁZ II. BELKLINIKA, 2015. ÁPRILIS 16.

SZÉKELY ÉVA JAHN FERENC DÉL-PESTI KÓRHÁZ II. BELKLINIKA, 2015. ÁPRILIS 16. SZÉKELY ÉVA JAHN FERENC DÉL-PESTI KÓRHÁZ II. BELKLINIKA, 2015. ÁPRILIS 16. HTTP://WWW.CDC.GOV/DRUGRESISTANCE Bad Bugs, No Drugs: No E S K A P E! Bad Bugs, No Drugs: No E. faecium S. aureus K. pneumoniae

Részletesebben