A gombafertızések kezelési nehézségei és lehetıségei

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A gombafertızések kezelési nehézségei és lehetıségei"

Átírás

1 A gombafertızések kezelési nehézségei és lehetıségei Mikos Borbála dr. Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Miskolc (fıigazgató fıorvos: Csiba Gábor dr.) Gyermekegészségügyi Központ (vezetı fıorvos: Sólyom Enikı dr. Ph. D.) Gyermek-Aneszteziológiai és Intenzív Osztály (osztályvezetı fıorvos: Mikos Borbála dr.) Bevezetés A súlyos betegek életben tartási lehetıségeinek javulása, a gyógyítás invazivitásának fokozódása, és a kórokozók folyamatos dominancia, valamint rezisztencia változása újabb és újabb kihívások elé állítják a klinikust az életveszélyes fertızések, így az invazív gombafertızések kezelésében is. Különösen nagy probléma a szisztémás fertızés, amely napjainkban növekvı incidenciájú és vezetı haláloki tényezı. Etiológiájában a baktériumok mellett egyre inkább elıtérbe kerülı gombák okozta szisztémás fertızéseknek osztályunkon 4 év alatti 2,5-szeresére növekedése miatt áttekintettük korszerő kezelésének szakmai irányelveit a szakirodalmi ajánlások alapján. Incidencia AZ USA-ban közt végzett vizsgálat során megállapították, hogy a véráramfertızések között legnagyobb mértékben a gombafertızések száma növekedett (25). A candidaemiát kórházi tartózkodást prolongáló, kezelési költségeket fokozó és mortalitást növelı tényezınek találták felnıtteknél és gyermekeknél egyaránt. Érdekes megfigyelés, hogy míg gyermekeknél inkább az elıbbieket (a kezelés tartamát 21,1 nappal (felnıtteknél 10,1 nappal), a költségeket 91,379 USD-vel (felnıtteknél 39,331 USD-vel)), addig felnıtteknél a mortalitást növelte nagyobb mértékben (14,5 v.s. 10%) (35). Egy retrospektív cohort study adatai szerint 11 év alatt 1124 gyermeknél 3633 pozitív gombatenyésztést találtak, melynek 78%-a volt kolonizáció, és az elsı 5 év 105 beteg/év pozitív lelete a második 5 évben 129 beteg/év-re növekedett. A vizsgált két periódus alatt a gombára pozitív hemokultúrák 6,8/év-rıl 13/évre emelkedtek ezzel párhuzamosan (1). A gombafertızések átlagos összhalálozása 46%, a 85% gyakorisággal izolált Candida species által okozott fertızések halálozása 40% volt. Immunkompromittált állapot (mortalitás: 57%, vs. immunkompetens be-

2 2 tegek: 28%), sokszervi érintettség (mortalitás: 59%, v.s. ennek hiánya: 35%), és egyéb gombák (mortalitás: 67%) növelték a halálozást (1). Perinatalis intenzív centrumban a candidaemiák 70%-át nonalbicans, 28,1% halálozással járó törzsek okozták (29). Az adatok jelzik, hogy a gyermekek gombafertızése fokozott morbiditási és mortalitási kockázattal jár. A gombafertızések elıfordulásának növekedése, állapotot súlyosbító, költségeket növelı és mortalitást fokozó következményei miatt adekvát kezelésük meghatározó jelentıségő. A gombafertızés rizikófaktorai és jellegzetességei gyermekeknél A gyermekkori gombafertızések rizikófaktorai: a prematuritás, immunkompromittált állapot, oncohaematologiai betegség, neutropenia, centrális érkanül viselés, tartós intubáció, gépi lélegeztetés, parenterális táplálás, hiperalimentáció, prolongált intenzív terápia, bélmegnyitással/megnyílással járó mőtét. Míg a gombafertızés incidenciája általában 1-2%, tartós intenzív osztályos kezelés mellett 8-15% (27). Neutropenia esetén annak 7. napján lép fel leggyakrabban. Szervérintettség tekintetében dominál a tüdı, máj és vese. A fertızés többnyire invazív, primér renális, illetve hematogén disszemináció többszervi érintettséggel. Leggyakoribb gombafertızés a candidiasis, mely a 4. leggyakoribb nozokomiális fertızés (29). Szemben az elsısorban mucocutan fertızést okozó albicans speciessel, az invazív candidiasis elsıdleges kórokozói nonalbicans törzsek. Gyermekeknél növekszik a Candida parapsilosis okozta candidaemia, melynek góca igen gyakran a centrális vénakanül. Primér rizikófaktora az intravascularis eszköz. A gyermekkori invazív candidiasis általában tartósabb fungaemiával jár, mint felnıtteknél, gyakoribb a meningitis és a septicus shock, valamint a veseérintettség. Mortalitása 19-31%. A Candidák fokozottan veszélyeztetik az újszülötteket. Incidenciájuk 15 év alatt 11-szeresére növekedett, a neonatalis sepsis 3. leggyakoribb okozói, 15-60%- os halálozással (15). A candidaemia inadekvát kezelésének következménye endocarditis, endophthalmitis és egyéb szisztémás candidiasis lehet. Újszülötteknél 5 napig fennálló candidaemia fokozza az ophthalmicus, renális és cardialis szövıdményeket (29, 31). Az invazív aspergillosis kockázati tényezıi a szteroid terápia, hematológiai be-

3 3 tegség, intenzív osztályon tartózkodás, csontvelı- és tüdıtranszplantáción átesett betegek, akiknél a mortalitás 68-77%. Fı rizikófaktor a 14 napnál tartósabb neutropenia <500/mm 3 fehérvérsejtszámmal. Leggyakrabban érintett szerv a tüdı. Definitív diagnózisa az Aspergillus mikrobiológiai és a hyphák hisztológiai kimutatásán alapul, legmegbízhatóbban direkt mikroszkópos vizsgálattal állapítható meg. Változó a szerológiai tesztek (galactomannan, 1,3-béta-glucan) diagnosztikus értéke. A PCR (Polymerase Chain Reaction) negatív prediktív értéke 100% (2). Az Aspergillus fumigatus mitogillin antigénje elleni antitest rekombináns antigénnel történı kimutatása specifikus marker az invazív aspergillosis diagnosztikájában (45). A gyermekkori aspergillosisra jellemzı, hogy fokozott a központi idegrendszeri hematogén disszemináció kockázata és gyakoriak a bırtünetek, a galactomannan teszt diagnosztikai értéke kisebb, mint felnıtteknél. Az invazív aspergillosis standard terápiája az amphotericin B deoxycholat önmagában, vagy kombinációban. Terápiás effektusa 15-80% az alapbetegség típusától, súlyosságától, immunstátusztól és az infekció invazivitásától függıen. Az adag emelését általában a maximálisan tolerált dózisig (1-1,5 mg/ttkg/nap) javasolják. Egyes szerzık az alkalmazás tartama, az adagolt mennyiség és a kimenetel között nem, mások azonban találtak összefüggést (2). Alkalmazható továbbá lipid-formulájú amphotericin B, itraconazol, voriconazol és caspofungin is. Az antifungális terápia lehetıségei Az azolok, echinokandinok és makrociklikus poliének közötti választásunkat a hatásspektrum és mellékhatás profil mellett a költségkihatások is befolyásolják. Fı szempont a hatékonyság, toxicitás és az interakció. Kémiai szerkezet szerinti csoportosításukat az 1. táblázat mutatja. Az azolok csoportjába tartozó fluconazol az élesztıgombák ellen hatékony, fungistaticus, kiszámítható farmakokinetikájú, jól tolerálható készítmény 10% körüli mellékhatás incidenciával. Orális felszívódása független a táplálkozástól és a gyomor ph-jától. Mintegy 90%-ban a vesén keresztül eliminálódik. Átlagos dózisa 5 mg/ttkg/die. Mucosalis candidiasisban jobb, mint a ketokonazol. A Candida glabrata csökkent érzékenységet, a Candida krusei intrinsic rezisztenciát mutat a szerrel szemben (13, 30). Mély neutropeniában, aspergillosisban, Candida krusei és mucormycosis esetén terápiára nem hatékony. Mellékhatása ritka, elıfordulhat bır-

4 4 tünet, alopecia, gastrointestinalis intolerancia és hepatotoxicitás. Fı interakciói: phenytoin, zidovudin, cyclosporin. Nagy rizikójú újszülötteknél ahol felezési ideje hosszabb adása az elsı két élethéten 72 óránként, 2-4 hét között 48 óránként, majd 24 óránként javasolt 3-6 mg/ttkg dózisban; profilaxisra kiváló. Gyermekek szisztémás candidiasisában 6-12 mg/ttkg/nap dózisban adva Fasano 83%-os gyógyulást, illetve javulást, 73%-os eradikációt ért el betegeinél (13). Az amphotericin B napjainkban is a leghatékonyabb szisztémás antifungális szer. Candida speciesek okozta fertızések, aspergillosis, cryptococcosis, mucormycosis, coccidioidomycosis, histoplasmosis, blastomycosis antifungális terápiájának elsıdleges szere, viszont a Candida lusitaniae relatíve rezisztens vele szemben. Az amphotericin B intravénásan is adható, de beszámoltak intrathecalis, intraarticularis és ocularis alkalmazásról is. Konvencionális formulája az amphotericin deoxycholat, melynek szabad régiója részben a gombamembrán ergosteroljához kötıdve fejti ki kívánatos antifungális hatását, másrészt feltehetıleg a humán (elsısorban renális tubuláris) sejtek cholesteroljához kapcsolódva tubulo-glomerularis feedback stimulációt, preglomerularis vasoconstrictiót és membrán dysruptiót indukálva idézi elı nem kívánt hatásait. Egyes statisztikai adatok szerint 6,6-szeres rizikófaktor vesekárosodásra kritikus állapotú betegeknél. A vese érintettsége megnyilvánulhat renális tubuláris acidosisban, kálium és magnézium kimosásban. Bár hisztológiai eltérést rövid alkalmazás esetén is megfigyeltek, tartós funkciókárosodás ritka. További nem kívánt hatása a TNF és IL-1 által közvetített láz, hypothermia, hyperpnoe, stridor, hypotensio, mely meperidinnel, paracetamollal, hydrocortisonnal enyhíthetı. Okozhat fejfájást, hányingert, hányást, fogyást, encephalopathiát, thrombo-, neutro- és leukopeniát, szívritmuszavart. Toxicitásának csökkentésére egyes szerzık javasolják zsíremulzióban történı alkalmazását, azonban a precipitáció hatáscsökkenést, a lipid emboliát, illetve fat overload szindrómát okozhat lázzal, dyspnoeval, hepatosplenomegaliával, coagulopathiával és akut szervkárosodásokkal. Gyógyszerekkel nem lép szignifikáns interakcióba. Ezért, amennyiben várhatóan hosszútávú fungicid terápia szükséges, fennálló renális funkciózavar és egyéb potenciálisan nephrotoxicus szer alkalmazása esetén toxicitásának fokozott kockázata miatt lipid-asszociált formában történı alkalmazása biztonságosabb.

5 5 A lipid alapú amphotericin B készítmények 10-szeres napi dózisban alkalmazhatók, jobb a reticuloendothelialis szervekhez (tüdı, máj, lép) történı transzportjuk, magasabb a szöveti koncentrációjuk, kevesebb az infúzióval kapcsolatos mellékhatásuk és kisebb a renális toxicitás is.. Sajnos, az optimális napi, illetve összdózis még nem egyértelmő, és nincs randomizált tanulmány, melybıl definitív konklúziókat lehetne levonni (2). Lipiddel kombinált készítmények a kétrétegő, unilamellaris, kicsi, nm átmérıjő vesiculába zárt LAMB (Liposomalis AmBisome), a sterol alapú hordozóval kombinált, spirálszerő diszk struktúrájú colloid diszperzió (ABCD: Amphotec) és a szalagszerő, multilamelláris, nem liposomális jellegő nagy lipid-komplex vegyület (ABLC: Abelcet). 687 betegbıl álló multicentrikus, randomizált, kettıs vak tanulmány igazolta a lipid alapú készítmény elsı vonalbeli választása esetén a veseszövıdmény elıfordulásának szignifikáns csökkenését (8). A LAMB és ABCD összehasonlító vizsgálata során azt találták kritikus állapotú betegek CVVH (continuous venovenous haemofiltration) kezelése mellett, hogy a LAMB akut renális toxicitása kisebb, mert alkalmazásakor alacsonyabb volt a szabad amphotericin plazmakoncentráció, mint ABCD esetén (5). A LAMB liposoma membránja phosphatidylcholint, cholesterolt, distearoilphophatidylglycerolt és AMB-t tartalmaz 2:1:0,8:0,4 arányban (3). Farmakológiáját Hong vizsgálta gyermekeknél. Azt találta, hogy a testsúly szignifikánsan befolyásolja a szer clearance-ét és disztribúciós volumenét; a renális funkció, illetve excretio ugyanakkor elhanyagolható szerepet játszik az eliminációban. 20 kg alatti testtömeg esetén a fentiek alapján nagyobb az effektív dózis igény, mint a késıbbi életkorban. A szöveti koncentrációt meghaladó vérszint valószínő magyarázata a módosult kötıdés a vér lipoproteinekhez, valamint a szer dózisfüggı hepatikus felvétele. Az ABCD kolloidális diszperzió az AMB-t cholesterylsulphat komplex formájában tartalmazza 1:1 arányban, a diszk-szerő szerkezet nm átmérıjő és kb. 4 nm széles. Az amphotericin szabad plazmakoncentrációja nagyon alacsony és nem vízoldékony. Miután disszociál a vérben a lipidrıl, plazmaproteinekhez (fıként LDLhez low-density lipoproteinhez ) kötıdik és ez biztosítja a fungicid hatást (nem a szabad plazmaszint) (47). A lipid-komplex ABLC a CLEAR-study több mint 900 beteget felölelı vizsgálati eredménye szerint polimikrobás nonalbicans candidafertızés esetén first-line

6 6 terápiaként és nagyobb dózisban hatékonyabb, mint második választás és konvencionális adagolás esetén, a vesefunkciók szignifikáns romlása nélkül biztonsággal alkalmazható (17). Lipid formulát 548 gyermeknél átlagosan 4,92 mg/ttkg/nap kezdı dózisban (range: 0,1-10), 15 (range: 1-182) napon át adva, a gyógyulás / javulás / állapot stabilizálódás 71,4% volt; a készítményt hatásosnak, biztonságosnak találták vesefunkció romlás nélkül (46). A ketokonazol csak szisztémásan adható, biológiai hasznosulása változó, hatásbeállása lassú. Dózisdependens mellékhatása a szteroid bioszintézis gátlás mértékének függvénye. Interakciói: H-2-blokkolók, antacidák, phenytoin, rifampicin, terfenadin. Az itraconazol szőkebb mellékhatás profilú, orálisan adható; nagyobb dózisban mellékvese elégtelenséget, hypertensiót, rhabdomyolysist okozhat. Interakciói: H-2-blokkolók, rifampicin, phenytoin, carbamazepin. Szintén az azolok csoportjába tartozó szer a széles hatásspektrumú voriconazol, az invazív aspergillosis és fluconazol-rezisztens szisztémás candidiasis, Scedosporium és Fusarium speciesek által okozott súlyos fertızések, immunhiányos betegek progrediáló, potenciálisan életveszélyes fertızéseinek hatékony szere. Igen jó hatású invazív aspergillosisban, Scedosporium és Fusarium fertızésekben, valamint angioinvazív gombafertızések esetén. Gyermekeknél hatásosnak találták konvencionális és lipid formulájú amphotericinre sem reagáló invazív aspergillosisban (2). Jól hat valamennyi Candida speciesre. A fluconazol szintetikus derivátuma, annál szélesebb hatásspektrummal, második generációs triazol. Alkalmazható orálisan és intravénásan. Orálisan adva is kitőnı a biológiai hasznosulása (85-96%). A napi dózis kétszeresét adva loading dózisként, gyorsan eléri a steady state koncentrációt, eloszlik a szövetekben és testfolyadékokban (szem, agy, liquor). Gyors hepatikus metabolizmus jellemzi, ezért aktív komponens nem választódik ki a vizelettel. Nem nephrotoxicus, májbetegség esetén azonban dózis módosítás szükséges. Interakciója más gyógyszerekekkel széleskörő. A cytochrom P450- enzimrendszert indukáló rifampicin, hosszú hatású barbiturátok és a carbamazepin szignifikánsan csökkentik a voriconazol plazmakoncentrációját. Interferál a P450 enzimeket gátló szerekkel, ezért életveszélyes toxicitás miatt a sirolimus és ergot alkaloidok alkalmazásakor kontraindikált (18). Intravénás készítményének cyclodextrin összetevıje renálisan választódik ki, ezért <50 ml/min kreatinin clearance esetén

7 7 alkalmazása mérlegelendı. Általában jól tolerálható. Mellékhatásai: láz, látászavar, fotofóbia, hányás, hasmenés, exanthema, anaemia, thrombocytopenia, májenzim emelkedés lehet elsısorban. Ocularis toxicitást az azolok közül csak ennél a szernél írtak le eddig mind orális, mind intravénás formulája esetén, általában alkalmazásának elsı hetében, ez kontraindikációját képezheti azoknál a gyermekeknél, akik még látászavarukról nem tudnak korrekt módon beszámolni életkoruknál fogva (2). Rash elıfordulását 8%-nak találták, fotoszenzitivitástól Stevens-Johnson szindrómáig terjedıen. Hepatitis gyakoribb, mint a többi azol esetén. Hepatotoxicitása dózisfüggı. Ezért a normál érték 5-szörösénél nagyobb májenzim emelkedés esetén adását abba kell hagyni (33). Gyermekeknél az adagolásra vonatkozóan csak korlátozott adatok állnak rendelkezésre, két év alatti betegcsoportban a biztonságot és hatékonyságot nem állapították meg. A gombák sejtfalának 1,3-B-D-glucansynthase enzimjét gátló echinocandinok a caspofungin, micafungin és anidulafungin (9, 19). A Candida speciesekre fungicid, az Aspergillusokra fungistaticus hatásúak. Csak intravénásan adhatók. Eloszlásuk a májba, lépbe, tüdıbe, vesébe történik, rosszul penetrálnak az agyba, szembe és liquorba. Aktív formában nem választódnak ki a vizelettel. Interakciójuk kisebb, mint a voriconazolé. A caspofungin parenterálisan adható, az Aspergillus fumigatus és flavus ellen is hatékony szer. Általában jól tolerálható, mellékhatásuk minimális. Az infúzió adásakor ritkán fordul elı flush, láz, lehőlés, rash, pruritus, fejfájás, hányinger, hányás, phlebitis. Lehetségesek gastrointestinalis panaszok, ezek, valamint fejfájás, májenzim emelkedés 11-24% elıfordulásúak (2, 21). A micafungin gyermekkori alkalmazásáról csak anekdotikus közlések vannak. Az 5-flucytosin a candida és cryptococcus ellen hatékony, orálisan jól felszívódó, 80%-ban a vesén át ürülı, a cerebrospinalis folyadékba és az üvegtestbe is jól penetráló pyrimidin származék. Mellékhatásként csontvelı depressziót, reverzibilis transaminase emelkedést, gastrointestinalis panaszokat okozhat. Alkalmazásának fı problémája, hogy önmagában adva gyors a rezisztencia kialakulása, ezért általában amphotericinnel kombinációban kerül alkalmazásra, ami azonban excretióját csökkentve növeli toxicitását. Az antifungális szerek javasolt gyermekkori adagolását a 2. táblázat foglalja össze.

8 8 Antifungalis terápia egyes kórállapotokban Akut disszeminált candidiasis esetén az adekvát gombaellenes kezelés életmentı. Kiváló a széles spektrumú aktivitással és alacsony toxicitással rendelkezı caspofungin, Candida albicans gyanúja esetén stabil állapotú betegeknél a fluconazol, és leginkább az amphotericin B (10). A fluconazolt 6-12 mg/ttkg/die dózisban célszerő adagolni (10). A fungicid terápiát az utolsó pozitív hemokultúra után még két hétig szükséges folytatni (további, negatív hemokultúrák mellett és ellenére is) (31). Minden candidaemiás betegnél kötelezı ophthalmológiai vizsgálat endophthalmitis veszélye miatt (31). Neonatalis candidiasis esetén a konvencionális amphotericin B közel 90%- os hatékonysága mellett fokozott a nephrotoxicitás kockázata, ebben az életkorban ugyanis fiziológiásan is a betegek 20-40%-ában éretlen a vese mőködése (15). Alapvetı fontosságú a szer alkalmazása elıtt az adekvát folyadék-elektrolit premedikáció, az esetleges diureticum alkalmazás felfüggesztése, és euvolaemia biztosítása a betegek számára. Elınyösebb a lipid formula választása, tekintettel szőkebb mellékhatás profiljára (15). Unikum a pediátriában a neonatalis disszeminált cutan candidiasis, ami az akut haematogén disszemináció hatványozott kockázatával jár immaturusoknál és kissúlyú újszülötteknél, ezért szemben az érett újszülötteknél elegendı lokális kezeléssel szisztémás terápiát tesz szükségessé (6, 12, 42). Elsı vonalbeli választásra amphotericin B javasolt, melynek toleranciája kitőnı ebben a veszélyeztetett korcsoportban. Légzıszervi candidiasis esetén az oropharyngealis aspiráció, illetve haematogén disszemináció következtében kialakuló pneumonia haladéktalan fungicid terápiát indokol, általában leginkább hatékony az amphotericin B. Az oropharyngealis és tracheobronchialis kolonizáció indokolatlan kezelése ugyanakkor rezisztens kórokozók szelektálódásához vezet. A laryngealis candidiasis viszont potenciális rizikófaktor légúti obstrukcióra, ezért azonnali empirikus fungicid terápia indokolt (31, 44). Candida osteomyelitis esetén a sebészi debridement mellett elengedhetetlen a szisztémás gombaellenes terápia 2-3 héten át amphotericin B-vel, majd fluconazollal folytatva összesen 6-12 hónapig (24, 41).

9 9 Gastrointestinalis candidiasis megjelenési formája lehet cholecystitis és peritonitis. Fokozott kockázati tényezıt jelent az ismételt bélmegnyílás / -megnyitás, ezért ilyen mőtétek elıtt javasolt a fluconazol profilaxis. A nagy morbiditási és mortalitási rizikójú peritonitis melynek leggyakoribb kiindulási forrása a dializáló katéter nem ritkán megoldódik annak eltávolításával; amennyiben nem, általában szisztémásan amphotericin B vagy fluconazol javasolt. Lokális instilláció kerülendı, kémiai peritonitis veszélye miatt (11, 31). Magas morbiditású és mortalitású a Candida myocarditis, leginkább disszeminált candidiasis részjelenségeként. Veszélye a komplett atrioventricularis blokk indukálása. Agresszív gyógyszeres kezelés indokolt: amphotericin B maximálisan tolerált dózisban, esetleg flucytosinnal kombinálva, minimálisan 6 héten át. Sebészi eradikáció kontraindikációja esetén life-long alkalmazással javíthatja a beteg túlélési esélyeit (31, 32). Natív billentyő infekcióban jónak találták primér terápiaként mind a fluconazolt, mind a liposomális amphotericin B-t (28, 36). Az endocarditis relapsusra hajlamos, ezért legalább egy évi nyomon követés szükséges. Candida meningitis újszülötteknél gyakran candidaemiával járó, relapsusra hajlamos, kezeletlenül halálos kórkép, ezért adekvát terápiája életmentı. Iniciális kezelésként amphotericin deoxycholatot javasolnak flucytosinnal kombinálva, az összes tünet teljes megszőnése után még legalább 4 héten át. Eredményesen alkalmazták a lipid-formulát is (37), a fluconazol-flucytosin kombinációról mindössze egy közlés jelent meg (23). A Candida endophthalmitis korai agresszív kezelése a vakság megelızése érdekében kulcsfontosságú. Elsı vonalbeli kezelésként amphotericin B javasolt maximális dózisban, gyakran kombinálva flucytosinnal, amit egyes szerzık fluconazollal folytatnak tartósan. A terápia tartama 6-12 hét, a látászavar teljes megszőnéséig. A vitrectomiáról nem egységes az álláspont (26, 31). Oropharyngealis és oesophagealis candidiasis fı okozója a Candida albicans. Prevenciójára HIV-fertızötteknél a fluconazolt a nystatinnál jobbnak találták, fertızés esetén a fluconazol refrakter betegek itraconazolra a voriconazolhoz, caspofunginhoz és amphotericin B-hez hasonlóan 64-80%-ban jól reagáltak. Elsı epizód esetén elegendı lehet a clotrimazol csepp, illetve orális nystatin, vagy fluconazol 7-14 napon át (4, 20, 31).

10 10 Nyitott kérdés, mikor szükséges a kolonizáció fungicid kezelése. Vizsgálatok történtek arra vonatkozóan, hogy a kolonizáció prolongálja a kórházi kezelést, és növeli annak költségeit. Amennyiben a kolonizáló törzs Candida, a betegnél halmozott rizikófaktorok állnak fenn és nincs más igazolható oka a láznak, általában indokolt a gombaellenes gyógyszeres kezelés (7, 10, 16). Ilyen esetekben választható amphotericin B, vagy fluconazol. Az amphotericin B liposomális formuláját neutropeniás betegeknél több szerzı elınyösebbnek találta, ugyanis szignifikánsan csökkentette a Candida relapsusokat (34, 40, 43). További kezelési probléma a funguria. Aszimptomás formája rizikófaktorral nem terhelt betegeknél nem indokolja a fungicid terápiát. Indokolt azonban az adekvát kezelés intenzív ellátásban részesülı, neutropeniás, transzplantáción átesett betegeknél, kissúlyú újszülötteknél, urológiai manipuláció és tartós hólyagkatéter viselés esetén (19, 22, 38). A candiduria a disszeminált candidiasis egyetlen indikátora lehet neutropeniás, kritikus állapotú betegeknél (29). A hólyagkatéter eltávolítása 20-40%-ban szünteti meg a funguriát. A fluconazol stabil klinikai állapotú betegeknél megfelelı választás, halmozott rizikó esetén amphotericin B hatékonyabb. Normál vesefunkció mellett flucytosin is effektív, bár monoterápia esetén gyorsan kialakul vele szemben a rezisztencia (14). Összefoglalás Az intenzív terápiában részesülı gyermek betegeket is egyre nagyobb mértékben fenyegetı gombafertızések fokozzák a morbiditási és mortalitási rizikót. A fungicid terápia megválasztása a kórokozó típusa és az infekció lokalizációja mellett függ a gombaellenes szer toxicitásától. A kockázat / haszon körültekintı mérlegelésében szükséges a készítmények életkorfüggı felnıttektıl és érett szervfunkcióktól gyakran eltérı farmakológiai sajátosságainak figyelembe vétele. A várható nem kívánt hatások és szövıdmények csökkentése ezért indokolhatja a biztonságosabb, szőkebb mellékhatás profilú lipid-formulájú amphotericin B választását.

11 11 Irodalom 1. Abelson, J. A., Moore, T., Bruckner, D. et al.: Frequency of Fungemia in Hospitalized Pediatric Inpatients Over 11 Years at a Tertiary Care Institution. Pediatrics 2005, 116, Abuhammour, W., Hasan Rashed, A.: Treatment of invasive aspergillosis in children with hematologic malignancies. Ind J Ped 2004, 71, 9, Adler-Moore, J. P., Proffitt, R. T.: Development, characterization, efficacy and mode of action of AmBisome, a unilamellar liposomal formulation of amphotericin B. J Lipos Res 1993, 3, Arathoon, E. G., Gotuzzo, E., Noriega, L. M. et al.: Randomized, double-blind, multicenter study of caspofungin versus amphotericin B for treatment of oropharyngeal and esophageal candidiasis. Antimicrob Agents Chemother 2002, 46, Bellmann, R., Egger, P., Gritsch, W. et al.: Amphotericin B lipid formulations in critically ill patients on continuous veno-venous haemofiltration. J Antimicr Chemother 2003, 51, Brammer, K. W., Coates, P. E.: Pharmacokinetics of fluconazole in pediatric patients. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 1994, 13, Buchner,T., Fegeler, W., Bernhardt, H. et al.: Treatment of severe Candida infections in high-risk patients in Germany: consensus formed by a panel of interdisciplinary investigators. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2002, 21, Cagnoni, P. J., Walsh, T., Prendergast, M. et al.: Pharmacoeconomic analysis of liposomal amphotericin B. J Clin Oncol 2000, 18, Deresinski, S. C., Stevens, D. A.: Caspofungin. CID 2003, 36, Edwards, J. E. Jr., Bodey, G. P., Bowden, R. A. et al.: International conference fot the development of a consensus on the management and prevention of severe candidal infections. CID 1997, 25, Eggimann, P., Francioli, P., Bille, J. et al.: Fluconazole prophylaxis prevents intraabdominal candidiasis in high-risk surgical patients. Crit Care Med 1999, 27, Faix, R. G.: Invasive neonatal candidiasis: comparison of albicans and parapsilosis infection. Pediatr Infect Dis J 1992, 11, Fasano, C., O Keefe, J., Gibbs, D.: Fluconazole treatment of neonates and infants with severe fungal infections not treatable with conventional agents. Eur

12 12 J Clin Microbiol Infect Dis 1994, 13, Francis, P., Walsh, T. J.: Evolving role of flucytosine in immunocompromised patients - new insights into safety, pharmacokinetics, and antifungal therapy. CID 1992, 15, Holler, B., Omar, S. A., Farid, M. et al.: Effects of Fluid and Electrolyte Management on Amphotericin B-Induced Nephrotoxicity Among Extremely Low Birth Weight Infants. Pediatrics 2004, 113, 6, Huang, Y. C., Lin, T. Y., Lien, R. I. et al.: Fluconazole therapy in neonatal candidaemia. Amer J Perinatol 2000, 17, Ito, J. I., Hoosmand-Rad, R.: Treatment of Candida Infections with Amphotericin B Lipid Complex. CID 2005, 40, S Johnson,, L. B., Kauffman, C. A.: Voriconazole: a new triazole antifungal agent. CID 2003, 36, Kauffman, C. A.: Fungal Infections. Proceedings of the Am Thor Soc 2006, 3, Lake, D. E., Kunzweiler, J., Beer, M. et al.: Fluconazole versus amphotericin B in the treatment of esophageal candidiasis in cancer patients. Chemotherapy 1996, 42, Letscher-Bru, V., Herbrecht, R.: Caspofungin: the first representative of new antigungal class. J Antimicrob Chemother 2003, 51, Lundstrom, T., Sobel, J.: Nosocomial candiduria: a review. CID 2001, 32, Marr, B., Gross, S., Cunningham, C. et al.: Candidal sepsis and meningitis in a very-low-birth-weight infant successfully treated with fluconazole and flucytosine. CID 1994, 19, Marra, F., Robbins, G. M., Masri, B. A. et al.: Amphotericin B-loaded bonecement to treat osteomyelitis caused by Candida albicans. Can J Surg 2001, 44, Martin, G. S., Mannino, D. M., Eaton, S. et al.: The Epidemiology of Sepsis in the United States from 1979 through N Engl J Med 2003, 348, Martinez-Vasquez, C., Fernandez-Ulloa, J., Bordon, J. et al.: Candida albicans endophthalmitis in brown heroin addicts: response to early vitrectomy preceded and followed by antifungal therapy. CID 1998, 27, Marwaha, R. K., Maheshwaeri, A.: Systemic antifungal therapy in pediatric practise. Indian Pediatrics 1999, 36, Melamed, R., Leibovitz, E., Abramson, O. et al.: Successful non-surgical

13 13 treatment of Candida tropicalis endocarditis with liposomal amphotericin-b (AmBisome). Scand J Infect Dis 2000, 32, Noyola, D. E., Fernandez, M., Moylett, E. H. et al.: Ophthalmologic, visceral, and cardiac involvement in neonates with candidemia. CID 2001, 32, Novelli, V., Holzel, H.: Safety and tolerability of fluconazole in children. Antimicrob Agents Chemother 1999, 43, Pappas, P. G., Rex, J. H., Sobel, J. D. et al.: Guidelines for Treatment of Candidiasis. CID 2004, 38, Pierrotti, L. C., Baddour, L. M.: Fungal endocarditis, Chest 2002, 122, Potoski, B. A.: Brown, J.: The safety of voriconazole. CID 2002, 35, Powers, J. H., Dixon, C. A., Goldberger, M. J.: Voriconazole versus liposomal amphotericin B in patients with neutropenia and persistent fever. N Engl J Med 2002, 346, Rentz, A. M., Halpern, M. T., Bowdwn, R.: The impact of candidemia on length of hospital stay, outcome, and overall cost of illness. CID 1998, 27, Rex, J. H., Bennett, J. E., Sugar, A. M. et al.: A randomized trial comparing fluconazole with amphotericin B for the treatment of candidemia in patients without neutropenia. N Enl J Med 1994, 331, Scarcella, A., Pasquariello, M. B., Giugliano, B. et al.: Liposomal amphotericin B treatment for neonatal fungal infections. Pediatr Infect Dis J 1998, 17, Sobel, J. D., Kauffman, C. A., McKinsey, D. et al.: Candiduria: a randomized, double-blind study of treatment with fluconazole and placebo. CID 2000, 30, Sunit, S., Thimmapuram, R., Arunloke, C.: Candidemia in a pediatric intensive care unit. Ped Crit Care Med 2004, 5, 4, Sylvester, S. L., Swoboda, S. M., Merz, W. G. et al.: Site of Candida colonization and the risk of Candida infection in critically ill surgical patients. In: Program and abstracts of the 40th Annual Meeting of the Infectious Diseases Society of America (Chicago), Tang, C.: Successful treatment of Candida albicans osteomyelitis with fluconazole. J Infect 1993, 26, Van den Anker, J. N., van Popele, N. M., Sauer, P. J.: Antifungal agents in neonatal systemic candidiasis. Antimicrob Agents Chemother 1995, 39, Walsh, T. J., Lutsar, I., Driscoll, T. et al.: Voriconazole in the treatment of

14 14 aspergillosis, scedosporiosis and other invasive fungal infections in children. Pediatr Infect Dis J 2002, 21, Wang, J. N., Liu, C. C., Huang, T. Z. et al.: Laryngeal candidiasis in children. Scand J Infect Dis 1997, 29, Weig, M., Frosch, M., Tintelnot, K. et al.: Use of recombinant mitogillin for of improved serodiagnosis of Aspergillus fumigatus-associated diseases. J Clin Microbiol 2001, 39, Wiley, J. M., Seibel, N. L., Walsh, T. J.: Efficacy and safety of amphotericin B lipid complex in 548 children and adolescents with invasive fungal infections. Pediatr Infect Dis 2005, 24, 2, Wong-Beringer, A., Jacobs, R. A., Guglielmo, B. J.: Lipid formulations of amphotericin B: clinical efficacy and toxicities. CID 1998, 27, Levelezési cím: Mikos Borbála dr. Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Gyermekegészségügyi Központ 3501 Miskolc, P. f.: 188.

15 15 1. táblázat Antifungális szerek Kémiai csoport Gyógyszer Azolok Poliének Echinokandinok Pyrimidin fluorinat triazolok imidazolok fluconazol itraconazol voriconazol posaconazol clotrimazol miconazol amphotericin B (CAB) liposomalis (LAMB) colloid diszperzió (ABCD) lipid-komplex (ABLC) caspofungin micafungin anidulafungin 5-flucytosin 2. táblázat Az antifungális szerek javasolt gyermekkori dózisai Gyógyszer Készítmény Dózis fluconazol per os, iv mg/kg/die itraconazol per os, iv. 2 x 2,5-5 mg/kg/die voriconazol per os, iv. 1. nap: 2 x 6 mg/kg/die 2. naptól: 2 x 4 mg/kg/die LAMB iv. 1-5 mg/kg/die ABCD iv. 3-5 mg/kg/die ABLC iv. 5 mg/kg/die CAB iv. 0,6-1,5 mg/kg/die caspofungin iv. 50 mg/m 2 /die micafungin iv. 1-4 mg/kg/die anidulafungin iv. Telítı dózis: 1,5-3 mg/kg Fenntartó: 0,75-1,5 mg/kg/die

NEM NEUTROPENIÁS FELNÕTT BETEGEK INVAZÍV CANDIDA-INFEKCIÓJA

NEM NEUTROPENIÁS FELNÕTT BETEGEK INVAZÍV CANDIDA-INFEKCIÓJA NEM NEUTROPENIÁS FELNÕTT BETEGEK INVAZÍV CANDIDA-INFEKCIÓJA Infektológiai Szakmai Kollégium Az invazív (akut hematogén) candidiasis bizonyos kockázati csoportba sorolható betegek körében elõforduló súlyos

Részletesebben

1979-2000. G.S. MARTIN et al. N ENGL J MED 2003;348:1546.

1979-2000. G.S. MARTIN et al. N ENGL J MED 2003;348:1546. Véráramfertőzések az USA-ban 1979-2000 G.S. MARTIN et al. N ENGL J MED 2003;348:1546. Epidemiológia (1) Candidaemia befolyása a mortalitásra Zaoutis et al., CID, 2005;41:1232-9 USA 2000-es felmérés - candidaemia

Részletesebben

Intravascularis eszközökkel összefüggő infekciók. Sinkó János 2011

Intravascularis eszközökkel összefüggő infekciók. Sinkó János 2011 Intravascularis eszközökkel összefüggő infekciók Sinkó János 2011 Jelenségek Kolonizáció Phlebitis Kimeneti nyílás fertőzése Alagútinfekció Zseb infekció Véráram infekció Clinical Infectious Diseases 2009;

Részletesebben

Katasztrófális antifoszfolipid szindróma

Katasztrófális antifoszfolipid szindróma Katasztrófális antifoszfolipid szindróma Gadó Klára Semmelweis Egyetem, I.sz. Belgyógyászati Klinika Antifoszfolipid szindróma Artériás és vénás thrombosis Habituális vetélés apl antitest jelenléte Mi

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A neutropeniás beteg fertőzéseinek megelőzéséről és kezeléséről

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A neutropeniás beteg fertőzéseinek megelőzéséről és kezeléséről Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A neutropeniás beteg fertőzéseinek megelőzéséről és kezeléséről Készítette: az Infektológiai Szakmai Kollégium és a Transzfúziológiai és Hematológiai Szakmai

Részletesebben

A prokalcitonin prognosztikai értéke

A prokalcitonin prognosztikai értéke A prokalcitonin prognosztikai értéke az első 24 órában Dr. Tánczos Krisztián SZTE Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet Carlet et al. Antimicrobial Resistance and Infection Control 2012, 1:11 Carlet

Részletesebben

A komplikált intraabdominális infekciók mikrobiológiai diagnosztikája és kezelése felnőtt betegeknél Intézeti protokoll

A komplikált intraabdominális infekciók mikrobiológiai diagnosztikája és kezelése felnőtt betegeknél Intézeti protokoll A komplikált intraabdominális infekciók mikrobiológiai diagnosztikája és kezelése felnőtt betegeknél Intézeti protokoll Szegedi Tudományegyetem, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet 2011. Klasszifikáció:

Részletesebben

Táplálási végpontok: még mindig csak hiedelmek? Dr. Molnár Csilla DE-OEC AITT

Táplálási végpontok: még mindig csak hiedelmek? Dr. Molnár Csilla DE-OEC AITT Táplálási végpontok: még mindig csak hiedelmek? Dr. Molnár Csilla DE-OEC AITT Malnutríciós ördögi kör szepszisben Súlyos szövıdmények pl.pneumonia Csökkent táplálkozás és energiafelvétel Tovább csökkenı

Részletesebben

Várandós nők Streptococcus agalactiaeszűrése

Várandós nők Streptococcus agalactiaeszűrése Várandós nők Streptococcus agalactiaeszűrése MALDI-TOF MS módszerrel Pappné Ábrók Marianna, Arcson Ágnes, Urbán Edit, Deák Judit Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar Klinikai Mikrobiológiai

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 1. A GYÓGYSZER NEVE CANCIDAS 50 mg por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL Egy injekciós üveg 50 mg kaszpofungint tartalmaz (acetát

Részletesebben

A gombainfekciók diagnosztikája

A gombainfekciók diagnosztikája Nyilatkozat Az előadást az MSD támogatta. Az itt közölt információk az előadó (eredményeit és) nézeteit tükrözik, melyek eltérhetnek az MSD álláspontjától. A megemlített termékek használatakor az érvényes

Részletesebben

Egyetemi doktori (Ph.D.) értekezés tézisei

Egyetemi doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Egyetemi doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Candida parapsilosis sensu stricto, Candida orthopsilosis és Candida metapsilosis izolátumok antifungális érzékenységének in vitro és in vivo vizsgálata Szilágyi

Részletesebben

Trichopyton genus. microconidium. T. rubrum: könnycseppszerű microconidium, vörös telepek

Trichopyton genus. microconidium. T. rubrum: könnycseppszerű microconidium, vörös telepek Dermatophytonok csak a felszíni, keratinizált képleteket fertőzik zoophil, geophil vagy antropophil kór: tinea, kerion, favus, dermatophytid tinea pedis, tinea cruris, tinea corporis, tinea unguium, tinea

Részletesebben

Őssejttranszplantált gyermekek intenzív ellátása

Őssejttranszplantált gyermekek intenzív ellátása Őssejttranszplantált gyermekek intenzív ellátása Dr. Faggyas Attila Szent László Kórház, GYITO Őssejttranszplantáció (SCT) Az őssejttranszplantáció egy rohamosan fejlődő terápiás lehetőség különböző malignus

Részletesebben

EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS. Dr.Varga István. Témavezető: Dr. Majoros László Ph.D.

EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS. Dr.Varga István. Témavezető: Dr. Majoros László Ph.D. EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS Candida albicans, C. dubliniensis, C. krusei és C. tropicalis fajok paradox növekedése nagy koncentrációjú caspofungin jelenlétében Dr.Varga István Témavezető: Dr. Majoros

Részletesebben

Irodalomjegyzék: Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja

Irodalomjegyzék: Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja 21. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 3127 Kiterjedt, roncsoló sérülések, polytrauma miatt végzett és/vagy szövõdményes mûtétek, illetve immunszuppresszióval is járó beavatkozások pl. szervátültetések külön, a

Részletesebben

A szepszis antibiotikum-terápiája

A szepszis antibiotikum-terápiája Szepszis A gondot okozó ellenség! A szepszis antibiotikum-terápiája Dr. Székely Éva Szent László Kórház AITSZME Tudományos Napok, Budapest 2008. október 29. A szepszis kezelésének összetevői A fertőzésforrás

Részletesebben

ANTIBIOTIKUM POLITIKA FİVÁROSI SZENT ISTVÁN KÓRHÁZ OKTÓBER 8.

ANTIBIOTIKUM POLITIKA FİVÁROSI SZENT ISTVÁN KÓRHÁZ OKTÓBER 8. ANTIBIOTIKUM POLITIKA FİVÁROSI SZENT ISTVÁN KÓRHÁZ 2011. OKTÓBER 8. A POLITIKA 1.VALAMELY SZERVEZET TÁRSADALMI ÉRDEKŐ TEVÉKENYSÉGE 2.CSELEKVÉS TAKTIKÁJA Magyar Értelmezı Kéziszótár ANTIMICROBIAL STEWARDSHIP

Részletesebben

"Surviving Sepsis Campaign" irányelv: reszuszcitációs protokollok NEM kellenek

Surviving Sepsis Campaign irányelv: reszuszcitációs protokollok NEM kellenek "Surviving Sepsis Campaign" irányelv: reszuszcitációs protokollok NEM kellenek Dr. Csomós Ákos egyetemi docens Semmelweis Egyetem, AITK, Budapest Az ellenfél: Prof. Rudas László, Szeged A vizsgálat célja:

Részletesebben

Speciális diagnosztikai protokoll. A candida infekciók diagnosztikája

Speciális diagnosztikai protokoll. A candida infekciók diagnosztikája 204-02-0 / 2. A DOKUMENTUM CÉLJA A candida infekciók diagnosztikájának meghatározása az intenzív osztályon. 2. A DOKUMENTUM HATÁLYA A Szegedi Tudományegyetem Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézetének

Részletesebben

Új terápiás lehetőségek helyzete. Dr. Varga Norbert Heim Pál Gyermekkórház Toxikológia és Anyagcsere Osztály

Új terápiás lehetőségek helyzete. Dr. Varga Norbert Heim Pál Gyermekkórház Toxikológia és Anyagcsere Osztály Új terápiás lehetőségek helyzete Dr. Varga Norbert Heim Pál Gyermekkórház Toxikológia és Anyagcsere Osztály Mucopolysaccharidosisok MPS I (Hurler-Scheie) Jelenleg elérhető oki terápiák Enzimpótló kezelés

Részletesebben

Az antibiotikum alkalmazás helyes gyakorlatának klinikai auditja

Az antibiotikum alkalmazás helyes gyakorlatának klinikai auditja Az antibiotikum alkalmazás helyes gyakorlatának klinikai auditja (E 7-09/00-10 sz. előírás) Dr. Margitai Barnabás, Dr. Farkas Anikó, Dr Vancsó Ágnes Biológia és Betegbiztonsági Részleg Minőség- és Biztonsági

Részletesebben

Doktori (Ph.D.) tézisek. Szabó Zsuzsanna. Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola 2/16 program: Bırgyógyászat és venerológia

Doktori (Ph.D.) tézisek. Szabó Zsuzsanna. Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola 2/16 program: Bırgyógyászat és venerológia Ritkán elıforduló, klinikai szempontból releváns sarjadzó gombafajok azonosítása és érzékenységének vizsgálata a legújabb antifungális szerek jelenlétében Doktori (Ph.D.) tézisek Szabó Zsuzsanna Semmelweis

Részletesebben

A Fraxiparine optimális kiszerelési skálájának köszönhetôen a legjobb hatékonyság/biztonság arányt nyújtja.

A Fraxiparine optimális kiszerelési skálájának köszönhetôen a legjobb hatékonyság/biztonság arányt nyújtja. A Fraxiparine optimális kiszerelési skálájának köszönhetôen a legjobb hatékonyság/biztonság arányt nyújtja. Kiszerelés Dózis Térítési díj 90% kiemelt támogatás esetén (HUF) Fraxiparine 0,2 ml 1 900 NE

Részletesebben

Új orális véralvadásgátlók

Új orális véralvadásgátlók Új orális véralvadásgátlók XI. Magyar Sürgősségi Orvostani Kongresszus Lovas András, Szegedi Tudományegyetem, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet Véralvadásgátlók alkalmazási területei posztoperatív

Részletesebben

40,0 mg aciklovir 1 ml szuszpenzióban (200,0 mg aciklovir 5 ml 1 adag szuszpenzióban).

40,0 mg aciklovir 1 ml szuszpenzióban (200,0 mg aciklovir 5 ml 1 adag szuszpenzióban). 1. A GYÓGYSZER NEVE Zovirax 40 mg/ml belsőleges szuszpenzió 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 40,0 mg aciklovir 1 ml szuszpenzióban (200,0 mg aciklovir 5 ml 1 adag szuszpenzióban). Ismert hatású segédanyagok:

Részletesebben

EGYETEMI DOKTORI (Ph. D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

EGYETEMI DOKTORI (Ph. D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI EGYETEMI DOKTORI (Ph. D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Candida inconspicua klinikai izolátumok azonosítása és érzékenységének vizsgálata flukonazol, amphotericin B, 5-fluorocitozin és caspofungin iránt Majoros László

Részletesebben

Mikor kezdjük a hozzátáplálást és a gliadin bevitelét. Arató András Semmelweis Egyetem I. Gyermekklinika

Mikor kezdjük a hozzátáplálást és a gliadin bevitelét. Arató András Semmelweis Egyetem I. Gyermekklinika Mikor kezdjük a hozzátáplálást és a gliadin bevitelét Arató András Semmelweis Egyetem I. Gyermekklinika Változatlan elvek Hat hónapos kor után már indokolt elkezdeni a hozzátáplálást, mert ekkor már az

Részletesebben

Bevezetés. Orvosi mikológia. Általában a gombák: Sejtfal. Aszexuális szaporodás

Bevezetés. Orvosi mikológia. Általában a gombák: Sejtfal. Aszexuális szaporodás Bevezetés Orvosi mikológia 2012 A több ezer gombafaj közül csak kb. 100 okoz betegséget embereknél Vannak jó és rossz gombák A fertőzések: enyhék vagy életet veszélyeztetők lehetnek Halálozás -candidemia:

Részletesebben

Akut májelégtelenség. Szınyi László I. Sz. Gyermekklinika Budapest május 5. Bókay délután 1

Akut májelégtelenség. Szınyi László I. Sz. Gyermekklinika Budapest május 5. Bókay délután 1 Akut májelégtelenség Szınyi László I. Sz. Gyermekklinika Budapest 2011 2011. május 5. Bókay délután 1 Acut hepatitis jellemzıi Gyulladás Hepatocyta necrosis 2011. május 5. Bókay délután 2 Fulmináns májelégtelenség

Részletesebben

Lázas beteg az intenzív osztályon: a differenciáldiagnosztika

Lázas beteg az intenzív osztályon: a differenciáldiagnosztika Lázas beteg az intenzív osztályon: a differenciáldiagnosztika problémái Székely Éva Lázas beteg az intenzív osztályon az infektológus megközelítésében 2011. október 8. A láz o Normál testhőmérséklet: szájban

Részletesebben

Invazív mintavételi módszerek helye a nozokómiális pneumóniák diagnosztikájában

Invazív mintavételi módszerek helye a nozokómiális pneumóniák diagnosztikájában Invazív mintavételi módszerek helye a nozokómiális pneumóniák diagnosztikájában Prof. Dr. Nagy Erzsébet SZTE, Klinikai Mikrobiológiai Diagnosztikai Intézet, Szeged Siófok, 2008 november 27-29 Fogalmak

Részletesebben

A rotavírus a gyomor és a belek fertőzését előidéző vírus, amely súlyos gyomor-bélhurutot okozhat.

A rotavírus a gyomor és a belek fertőzését előidéző vírus, amely súlyos gyomor-bélhurutot okozhat. A rotavírus a gyomor és a belek fertőzését előidéző vírus, amely súlyos gyomor-bélhurutot okozhat. A rotavírus az egyik leggyakoribb okozója a súlyos hasmenésnek csecsemő és kisdedkorban. Évente világszerte

Részletesebben

Gyógyszeres kezelések

Gyógyszeres kezelések Gyógyszeres kezelések Az osteogenesis imperfecta gyógyszeres kezelésében számos szert kipróbáltak az elmúlt évtizedekben, de átütő eredménnyel egyik se szolgált. A fluorid kezelés alkalmazása osteogenesis

Részletesebben

Gyermekkori IBD jellegzetességei. Dr. Tomsits Erika SE II. sz. Gyermekklinika

Gyermekkori IBD jellegzetességei. Dr. Tomsits Erika SE II. sz. Gyermekklinika Gyermekkori IBD jellegzetességei Dr. Tomsits Erika SE II. sz. Gyermekklinika Gyulladásos bélbetegség feltételezhetı Hasmenés >4 hét >2 székürítés naponta Folyékony/pépes széklet Crohn-betegség? Colitis

Részletesebben

Dr. Halász Adrien Ph.D. Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Kistarcsa

Dr. Halász Adrien Ph.D. Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Kistarcsa TERÁPIA Dr. Halász Adrien Ph.D. Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Kistarcsa Cél: az életminıség javítása! CF gyógyszeres kezelése Sérült funkciók normalizálása Emésztés Táplálkozás szomatikus fejlıdés Légzés

Részletesebben

Antibiotikus kezelési stratégia a Sürgősségi Egységben. Vass Péter, Berényi Tamás Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház Budapest SBC-SBE

Antibiotikus kezelési stratégia a Sürgősségi Egységben. Vass Péter, Berényi Tamás Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház Budapest SBC-SBE Antibiotikus kezelési stratégia a Sürgősségi Egységben Vass Péter, Berényi Tamás Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház Budapest SBC-SBE Antibiotikus kezelés indikációi a Sürgősségi Egységben Súlyos szepszis

Részletesebben

Az antimikróbás terápia ellentmondásai

Az antimikróbás terápia ellentmondásai Az antimikróbás terápia ellentmondásai Ludwig Endre Egyesített Szent István és Szent László Kórház, Semmelweis Egyetem, Infektológiai Tanszéki Csoport Az antimikróbás terápia jellegzetességei Az egyetlen

Részletesebben

Amit a méhnyakrákról tudni érdemes

Amit a méhnyakrákról tudni érdemes Amit a méhnyakrákról tudni érdemes Dr. Koiss Róbert TÁMOP.6.1.3. Szakmai Vezető A HPV szerepe a rosszindulatú daganatok kialakulásában 1974: a HPV-k szerepet játszhatnak a méhnyakrák kialakulásában (H.zur

Részletesebben

Caspofungin, micafungin és nikkomycin Z in vitro hatékonyságának vizsgálata mikro- és makrodilúciós módszerekkel a fontosabb Candida fajok ellen

Caspofungin, micafungin és nikkomycin Z in vitro hatékonyságának vizsgálata mikro- és makrodilúciós módszerekkel a fontosabb Candida fajok ellen Egyetemi doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Caspofungin, micafungin és nikkomycin Z in vitro hatékonyságának vizsgálata mikro- és makrodilúciós módszerekkel a fontosabb Candida fajok ellen Földi Richárd

Részletesebben

EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Candida albicans, C. dubliniensis, C. krusei és C. tropicalis fajok paradox növekedése nagy koncentrációjú caspofungin jelenlétében Írta: Dr. Varga István DEBRECENI

Részletesebben

Súlyos infekciók differenciálása a rendelőben. Dr. Fekete Ferenc Heim Pál Gyermekkórház Madarász utcai Gyermekkórháza

Súlyos infekciók differenciálása a rendelőben. Dr. Fekete Ferenc Heim Pál Gyermekkórház Madarász utcai Gyermekkórháza Súlyos infekciók differenciálása a rendelőben Dr. Fekete Ferenc Heim Pál Gyermekkórház Madarász utcai Gyermekkórháza Miért probléma a lázas gyermek a rendelőben? nem beteg - súlyos beteg otthon ellátható

Részletesebben

GERIÁTRIA. Fertőző betegségek SEMSEI IMRE. Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar

GERIÁTRIA. Fertőző betegségek SEMSEI IMRE. Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar GERIÁTRIA Időskori elváltozások, betegségek és kezelésük VI Fertőző betegségek SEMSEI IMRE Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar FERTŐZÉSEK IDŐSKORBAN Régen vezető halálok

Részletesebben

Dr. SZEKANECZ Éva, dr. GONDA Andrea. DE OEC Onkológiai Intézet IV. Db. Bőrgyógyászati Napok, 2012. Október 13.

Dr. SZEKANECZ Éva, dr. GONDA Andrea. DE OEC Onkológiai Intézet IV. Db. Bőrgyógyászati Napok, 2012. Október 13. Dr. SZEKANECZ Éva, dr. GONDA Andrea DE OEC Onkológiai Intézet IV. Db. Bőrgyógyászati Napok, 2012. Október 13. ma már a legtöbb intézetben elérhetőek a biológiai terápiák bár eredményesnek bizonyultak a

Részletesebben

A krónikus veseelégtelenség kardio-metabolikus kockázata

A krónikus veseelégtelenség kardio-metabolikus kockázata A krónikus veseelégtelenség kardio-metabolikus kockázata Dr. Kiss István Fıv. Önk. Szent Imre Kórház, Belgyógyászati Mátrix Intézet, Nephrologia-Hypertonia Profil 1 2 SZÍV ÉS ÉRRENDSZERI KOCKÁZAT ÉS BETEGSÉG

Részletesebben

Te mikor használsz folyamatos (citrátos) hemofiltrációt?

Te mikor használsz folyamatos (citrátos) hemofiltrációt? Te mikor használsz folyamatos (citrátos) hemofiltrációt? Iványi Zsolt, Valkó Luca Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika Semmelweis Egyetem SZINT 2013. november 15. Mikor? Ideálisan Akut vesesérülés

Részletesebben

A Kockázatkezelési Terv Összefoglalója

A Kockázatkezelési Terv Összefoglalója 1 A Kockázatkezelési Terv Összefoglalója Hatóanyag/hatóanyagcsoport paracetamol ATC N02BE01 Érintett készítmény(ek) Magyarországon Paracetamol Teva 10 mg/ml oldatos infúzió (MAH: Teva Gyógyszergyár Zrt.,

Részletesebben

Új (?) törekvések a gyógyszerek költséghatékonyságának. megítélésében

Új (?) törekvések a gyógyszerek költséghatékonyságának. megítélésében Új (?) törekvések a gyógyszerek költséghatékonyságának megítélésében Géher Pál dr. Budapest, 2010. május 3. Fekvőbeteg szakellátás Gyógyszertámogatás Összes kiadás 1 800 000 1 600 000 1 400 000 1 200 000

Részletesebben

Kryoglobulinaemia kezelése. Domján Gyula. Semmelweis Egyetem I. Belklinika. III. Terápiás Aferezis Konferencia, 2014. Debrecen

Kryoglobulinaemia kezelése. Domján Gyula. Semmelweis Egyetem I. Belklinika. III. Terápiás Aferezis Konferencia, 2014. Debrecen Kryoglobulinaemia kezelése Domján Gyula Semmelweis Egyetem I. Belklinika Mi a kryoglobulin? Hidegben kicsapódó immunglobulin Melegben visszaoldódik (37 C-on) Klasszifikáció 3 csoport az Ig komponens

Részletesebben

Hogyan értelmezzük a PCT eredményeket a betegágynál?

Hogyan értelmezzük a PCT eredményeket a betegágynál? Hogyan értelmezzük a PCT eredményeket a betegágynál? Molnár Zsolt zsoltmolna@gmail.com Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet Szegedi Tudományegyetem Mi az a szepszis? A szepszis nem definitív betegség

Részletesebben

Egészségügyi szakmai irányelv A neutropéniás felnőtt beteg fertőzéseinek megelőzéséről, diagnosztikájáról és kezeléséről

Egészségügyi szakmai irányelv A neutropéniás felnőtt beteg fertőzéseinek megelőzéséről, diagnosztikájáról és kezeléséről Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségügyért Felelős Államtitkárság EGÉSZSÉGÜGYI SZAKMAI KOLLÉGIUM Egészségügyi szakmai irányelv A neutropéniás felnőtt beteg fertőzéseinek megelőzéséről, diagnosztikájáról

Részletesebben

Sepsis management state-of-art

Sepsis management state-of-art Gondos Tibor Sepsis management state-of-art Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Budapest A Surviving Sepsis Campaign A kezdet Barcelona Declaration (2002. 10. 02.) European Society of Intensive Care

Részletesebben

H1N1 INFLUENZA Helyzetjelentés és ajánlások. Dr. Pusztai Zsófia-WHO Magyarországi Iroda

H1N1 INFLUENZA Helyzetjelentés és ajánlások. Dr. Pusztai Zsófia-WHO Magyarországi Iroda H1N1 INFLUENZA Helyzetjelentés és ajánlások Dr. Pusztai Zsófia-WHO Magyarországi Iroda 2009. szeptember 24 Bevezetés 2009. április 12.: Mexikó, Veracruz elsı ı influenzaszerő megbetegedés jelentése 2009.

Részletesebben

A NEUTROPENIÁS BETEG FERTÕZÉSEINEK MEGELÕZÉSE ÉS KEZELÉSE

A NEUTROPENIÁS BETEG FERTÕZÉSEINEK MEGELÕZÉSE ÉS KEZELÉSE A NEUTROPENIÁS BETEG FERTÕZÉSEINEK MEGELÕZÉSE ÉS KEZELÉSE Infektológiai Szakmai Kollégium, Transzfuziológiai és Hematológiai Szakmai Kollégium Elõzmények és módszer A neutropeniás betegek infekcióinak

Részletesebben

A legújabb adatok összefoglalása az antibiotikum rezisztenciáról az Európai Unióban

A legújabb adatok összefoglalása az antibiotikum rezisztenciáról az Európai Unióban A legújabb adatok összefoglalása az antibiotikum rezisztenciáról az Európai Unióban Legfontosabb tények az antibiotikum rezisztenciáról A mikroorganizmusok antibiotikumokkal szemben kialakuló rezisztenciája

Részletesebben

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás GNTP Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport Kérdőív Értékelő Összefoglalás Választ adott: 44 fő A válaszok megoszlása a válaszolók munkahelye szerint Személyre szabott orvoslás fogalma Kérdőív meghatározása:

Részletesebben

Dózis-válasz görbe A dózis válasz kapcsolat ábrázolása a legáltalánosabb módja annak, hogy bemutassunk eredményeket a tudományban vagy a klinikai

Dózis-válasz görbe A dózis válasz kapcsolat ábrázolása a legáltalánosabb módja annak, hogy bemutassunk eredményeket a tudományban vagy a klinikai Dózis-válasz görbe A dózis válasz kapcsolat ábrázolása a legáltalánosabb módja annak, hogy bemutassunk eredményeket a tudományban vagy a klinikai gyakorlatban. Például egy kísérletben növekvő mennyiségű

Részletesebben

KRÓNIKUS ALLERGIÁS PULMONOLÓGIAI KÓRKÉPEK. Dr. Kovács Lajos SE. I. Gyermekklinika Budapest

KRÓNIKUS ALLERGIÁS PULMONOLÓGIAI KÓRKÉPEK. Dr. Kovács Lajos SE. I. Gyermekklinika Budapest KRÓNIKUS ALLERGIÁS PULMONOLÓGIAI KÓRKÉPEK Dr. Kovács Lajos SE. I. Gyermekklinika Budapest ALLERGIÁS REAKCIÓ TÍPUSAI ASZTMA BRONCHIALE AZ ASZTMA BRONCHIALE TERMÉSZETES LEFOLYÁSÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZİK Genetikai

Részletesebben

III. MELLÉKLET AZ ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS ÉS BETEGTÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

III. MELLÉKLET AZ ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS ÉS BETEGTÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA III. MELLÉKLET AZ ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS ÉS BETEGTÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA Az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató módosításai a Bizottság Határozatával egyidőben lépnek érvénybe. A Bizottsági Határozat

Részletesebben

Alsó és felső részén fehér, átlátszatlan, 4-es méretű, kemény zselatin kapszula, amely 155 mg fehér színű, szagtalan port tartalmaz.

Alsó és felső részén fehér, átlátszatlan, 4-es méretű, kemény zselatin kapszula, amely 155 mg fehér színű, szagtalan port tartalmaz. 1. A GYÓGYSZER NEVE Tramalgic 50 mg kemény kapszula 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL Hatóanyag: 50 mg tramadol-hidroklorid kapszulánként. A segédanyagok teljes listáját lásd a 6.1 pontban. 3. GYÓGYSZERFORMA

Részletesebben

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót!

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! BETEGTÁJÉKOZTATÓ BETEGTÁJÉKOZTATÓ Mielőtt elkezdené gyógyszerét alkalmazni,

Részletesebben

EGYETEMI DOKTORI (Ph. D.) ÉRTEKEZÉS. Majoros László. érzékenységének vizsgálata flukonazol, amphotericin B, 5-fluorocitozin. és caspofungin iránt

EGYETEMI DOKTORI (Ph. D.) ÉRTEKEZÉS. Majoros László. érzékenységének vizsgálata flukonazol, amphotericin B, 5-fluorocitozin. és caspofungin iránt EGYETEMI DOKTORI (Ph. D.) ÉRTEKEZÉS Majoros László Candida inconspicua klinikai izolátumok azonosítása és érzékenységének vizsgálata flukonazol, amphotericin B, 5-fluorocitozin és caspofungin iránt DEBRECENI

Részletesebben

Az influenza klinikuma,terápiája,megelızése. Dr. Papp Erzsébet Háziorvosi továbbképzés Kaposvár, 2014. január 15.

Az influenza klinikuma,terápiája,megelızése. Dr. Papp Erzsébet Háziorvosi továbbképzés Kaposvár, 2014. január 15. Az influenza klinikuma,terápiája,megelızése Dr. Papp Erzsébet Háziorvosi továbbképzés Kaposvár, 2014. január 15. Az influenza napjainkban is az egyik legjelentısebb légúti vírusfertızés. A kiterjedt prevenciós

Részletesebben

Tyúk vagy tojás? Pék Tamás 2014.12.04.

Tyúk vagy tojás? Pék Tamás 2014.12.04. Tyúk vagy tojás? Pék Tamás 2014.12.04. terápia: Augmentin, Normaflore 12 éves fiú Panaszok megelőzően betegsége nem volt felvételét megelőzően 5 nappal belázasodott, 2 napig volt lázas fejfájás (kezdetben

Részletesebben

Tumorprogresszió és előrejelzése. Statisztikák. Statisztika - USA Megbetegedés / 10 leggyakoribb (2012)

Tumorprogresszió és előrejelzése. Statisztikák. Statisztika - USA Megbetegedés / 10 leggyakoribb (2012) Tumorprogresszió és előrejelzése 1. Statisztikák 2. Kezelési protokollok 3. Jövő 4. Teszt írása Megbetegedés / 1 leggyakoribb (212) Statisztikák Forrás: CA Halálozás / 1 leggyakoribb (212) Statisztika

Részletesebben

Táplálás IBD-ben. Müller Katalin Eszter. I.sz. Gyermekklinika Semmelweis Egyetem

Táplálás IBD-ben. Müller Katalin Eszter. I.sz. Gyermekklinika Semmelweis Egyetem Táplálás IBD-ben Müller Katalin Eszter I.sz. Gyermekklinika Semmelweis Egyetem Incidencia (/100 ezer) Hazai incidencia értékek (HUPIR) 10,00 9,00 9,0 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 7,1 4,33 2,32

Részletesebben

Irányelv A heveny tonsillopharyngitis antimikróbás kezeléséhez

Irányelv A heveny tonsillopharyngitis antimikróbás kezeléséhez Irányelv A heveny tonsillopharyngitis antimikróbás kezeléséhez Szerkesztette: Mészner Zsófia, Ludwig Endre Készítette: Infektológiai, Gyermekgyógyászati és a Fül-Orr-Gégészeti Szakmai Kollégium Bevezetés

Részletesebben

ORVOSI MIKROBIOLÓGIAI INTÉZET. Az orvosi mikológia egyes elméleti és gyakorlati kérdései

ORVOSI MIKROBIOLÓGIAI INTÉZET. Az orvosi mikológia egyes elméleti és gyakorlati kérdései ORVOSI MIKROBIOLÓGIAI INTÉZET Az orvosi mikológia egyes elméleti és gyakorlati kérdései évfolyam(ok): IV-V-VI. évf. óraszám: 20 Kreditérték: 1 (8) Koordinátor: Dr. Szabó Béla fıiskolai docens Elıadók:

Részletesebben

Protokoll. Protokoll a gépi lélegeztetésről tőrténő leszoktatásról. Ellenőrizte: SZTE ÁOK AITI Intenzív Terápiás Kerekasztal

Protokoll. Protokoll a gépi lélegeztetésről tőrténő leszoktatásról. Ellenőrizte: SZTE ÁOK AITI Intenzív Terápiás Kerekasztal . A DOKUMENTUM CÉLJA Az intenzív osztályokon ápolt betegek lélegeztetési idejének optimalizálása. 2. A DOKUMENTUM HATÁLYA Szegedi Tudományegyetem Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet valamennyi

Részletesebben

Beszámoló a Németnyelvû Mikológiai Társaság 43. kongresszusáról

Beszámoló a Németnyelvû Mikológiai Társaság 43. kongresszusáról Beszámoló a Német 2/17/10 11:48 Page 1 BÔRGYÓGYÁSZATI ÉS VENEROLÓGIAI SZEMLE 86. ÉVF. 1. 30. Beszámoló a Németnyelvû Mikológiai Társaság 43. kongresszusáról A mikológiai kongresszust ez évben szeptember

Részletesebben

III. melléklet. Az Alkalmazási előírás és a Betegtájékoztató vonatkozó fejezeteiben szükséges módosítások

III. melléklet. Az Alkalmazási előírás és a Betegtájékoztató vonatkozó fejezeteiben szükséges módosítások III. melléklet Az Alkalmazási előírás és a Betegtájékoztató vonatkozó fejezeteiben szükséges módosítások Megjegyzés: Ezen alkalmazási előírás, betegtájékoztató és cimkeszöveg a referál eljárás eredményeként

Részletesebben

III. Melléklet az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató azonos módosításai

III. Melléklet az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató azonos módosításai III. Melléklet az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató azonos módosításai Megjegyzés: Ezek az alkalmazási előírásnak és a betegtájékoztatónak a bizottsági határozat idején érvényes módosításai. A

Részletesebben

Rovarméreg (méh, darázs) - allergia

Rovarméreg (méh, darázs) - allergia Rovarméreg (méh, darázs) - allergia Herjavecz Irén Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet Epidemiológia I. Prevalencia: - nagy helyi reakció: felnőtt 10-15 % - szisztémás reakció: gyerek 0.4-0.8

Részletesebben

Ismert hatású segédanyag: 0,61 mmol (1,41 mg) nátriumot tartalmaz milliliterenként.

Ismert hatású segédanyag: 0,61 mmol (1,41 mg) nátriumot tartalmaz milliliterenként. 1. A GYÓGYSZER NEVE Zantac 25 mg/ml oldatos injekció 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 25 mg ranitidin (28 mg ranitidin-hidroklorid formájában) milliliterenként. 50 mg ranitidin 2 ml oldatban ampullánként.

Részletesebben

XIII./5. fejezet: Terápia

XIII./5. fejezet: Terápia XIII./5. fejezet: Terápia A betegek kezelésekor a sebészi kezelés, a kemoterápia (klasszikus citotoxikus és a biológiai terápia), a radioterápia és ezek együttes alkalmazása egyaránt szóba jön. A gégének

Részletesebben

Helyi érzéstelenítők farmakológiája

Helyi érzéstelenítők farmakológiája Helyi érzéstelenítők farmakológiája SE Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika BUDAPEST Definíció Farmakokinetika: a gyógyszerek felszívódásának, eloszlásának, metabolizmusának és kiürülésének

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-8/1/A-29-11 Az orvosi biotechnológiai

Részletesebben

Újszülöttek és koraszülöttek újraélesztése. Dr. Szabó Miklós 2010. Április 1.

Újszülöttek és koraszülöttek újraélesztése. Dr. Szabó Miklós 2010. Április 1. Újszülöttek és koraszülöttek újraélesztése Dr. Szabó Miklós 2010. Április 1. A megszületéskor adaptálódik 1/ légzés, keringés, idegi mőködések, érzékszervek metabolizmus, tápcsatorna, kültakaró, immunrendszer,

Részletesebben

Etanercept. Finanszírozott indikációk:

Etanercept. Finanszírozott indikációk: Etanercept Finanszírozott indikációk: 1. Spondylitis ankylopoeticában, amennyiben radiológiailag legalább 2-es stádiumú bilateralis, vagy 3-as, 4-es stádiumú unilateralis sacroileitis, és legalább 3 hónapja

Részletesebben

Plazmaferezis és transzplantáció

Plazmaferezis és transzplantáció Plazmaferezis és transzplantáció Langer Róbert Semmelweis Egyetem Transzplantációs és Sebészeti Klinika Problémafelvetés HLA ellenes antitestek jelenléte / magas szintje panel reactive antibodies (PRA)

Részletesebben

A thrombocyta gátló kezelt beteg elektív és sürgős perioperatív ellátása Dr.Mühl Diana

A thrombocyta gátló kezelt beteg elektív és sürgős perioperatív ellátása Dr.Mühl Diana A thrombocyta gátló kezelt beteg elektív és sürgős perioperatív ellátása Dr.Mühl Diana PTE, AITI Ajánlások Az EÜM Szakmai Irányelve: A thromboembolia kockázatának csökkentése és kezelése. Magyar Thrombosis

Részletesebben

A vorikonazol széles spektrumú, triazol típusú, gombaellenes hatóanyag, amely az alábbi javallatokban alkalmazható:

A vorikonazol széles spektrumú, triazol típusú, gombaellenes hatóanyag, amely az alábbi javallatokban alkalmazható: 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE VFEND 200 mg por oldatos infúzióhoz 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL Elkészítés után minden egyes ml oldat 10 mg vorikonazolt tartalmaz (lásd a 6.6 pont), de alkalmazás előtt

Részletesebben

Ezeknek a betegeknek egy része súlyos általános. Szisztémás betegségekhez kapcsolódó szájüregi gombafertőzések a fogorvosi gyakorlatban

Ezeknek a betegeknek egy része súlyos általános. Szisztémás betegségekhez kapcsolódó szájüregi gombafertőzések a fogorvosi gyakorlatban 66 Magyar Fogorvos 2015/2 Távoktatás A Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Bizottsága távoktatási rendszerében az on-line továbbképzésben meghirdetett közlemények bibliográfi

Részletesebben

Neonatalis sepsis. Dr. Nobilis András. gyógyászat Klinika

Neonatalis sepsis. Dr. Nobilis András. gyógyászat Klinika Neonatalis sepsis ellátása Dr. Nobilis András SE.II. sz. Szülészeti és s NőgyN gyógyászat Klinika Koraszülött Intenzív v Osztály Évente 1,02 millió újszülött hal meg sepsisben a világon Újszülöttkori fertőzések

Részletesebben

Ritka véráramfertőzést okozó baktérium izolálása traumás beteg hemokultúrájából

Ritka véráramfertőzést okozó baktérium izolálása traumás beteg hemokultúrájából Ritka véráramfertőzést okozó baktérium izolálása traumás beteg hemokultúrájából Sárvári K. Péter1, Tánczos Krisztián2, Lázár Andrea1, Polyák Ilona3, Molnár Zsolt2, Urbán Edit1 SZTE ÁOK Klinikai Mikrobiológiai

Részletesebben

A harkányi gyógyvízzel végzett vizsgálataink eredményei psoriasisban között. Dr. Hortobágyi Judit

A harkányi gyógyvízzel végzett vizsgálataink eredményei psoriasisban között. Dr. Hortobágyi Judit A harkányi gyógyvízzel végzett vizsgálataink eredményei psoriasisban 2007-2011 között Dr. Hortobágyi Judit Pikkelysömörre gyakorolt hatása 2007-től 2009-ig 1. Lokális hatása 2. Szisztémás hatása 3. Állatkísérlet

Részletesebben

Intraabdominális sepsis. Fogas János Szegedi Tudományegyetem, AITI

Intraabdominális sepsis. Fogas János Szegedi Tudományegyetem, AITI Intraabdominális sepsis Fogas János Szegedi Tudományegyetem, AITI SURVIVING SEPSIS CAMPAIGN International guidelines for management of severe sepsis and septic shock Crit Care Med 2004;32:858-873. Intensive

Részletesebben

Allergia prevenció újszülött-és csecsemőkorban

Allergia prevenció újszülött-és csecsemőkorban Allergia prevenció újszülött-és csecsemőkorban Dr. Réthy Lajos Attila (MD, PhD) Országos Gyermekegészségügyi Intézet Budapest European Academy of Allergology and Clinical Immunology, Section of Pediatrics

Részletesebben

LAJOS ZOLTÁN DUO-BAKT ÁLLATORVOSI OS MIKROBIOLÓGIAI O LABORATÓRIUM. (Kómár emléknap, 2012.09.15. Budapest MÁOK Pest megye)

LAJOS ZOLTÁN DUO-BAKT ÁLLATORVOSI OS MIKROBIOLÓGIAI O LABORATÓRIUM. (Kómár emléknap, 2012.09.15. Budapest MÁOK Pest megye) MACSKÁK FELSŐ Ő LÉGÚTI BAKTERIÁLIS MEGBETEGEDÉSEI LAJOS ZOLTÁN DUO-BAKT ÁLLATORVOSI OS MIKROBIOLÓGIAI O LABORATÓRIUM (Kómár emléknap, 2012.09.15. Budapest MÁOK Pest megye) RHINITISEK, RHINOSINUSITISEK

Részletesebben

III. melléklet Az Alkalmazási előírás és a Betegtájékoztató egyes fejezeteinek módosításai

III. melléklet Az Alkalmazási előírás és a Betegtájékoztató egyes fejezeteinek módosításai III. melléklet Az Alkalmazási előírás és a Betegtájékoztató egyes fejezeteinek módosításai 34/42 A. Alkalmazási előírás 4.1 Terápiás javallatok [a jelenleg elfogadott indikációk törlendők és a következőkkel

Részletesebben

Invazív gombafertőzések malignus hematológiai betegségekben

Invazív gombafertőzések malignus hematológiai betegségekben ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNY 75 Invazív gombafertőzések malignus hematológiai betegségekben SINKÓ JÁNOS Egyesített Szent István és Szent László Kórház, Hematológiai és Őssejt-transzplantációs Osztály, Budapest

Részletesebben

Orvostájékoztató urológusoknak. Erektilis Diszfunkció Lökéshullám terápia (EDSWT)

Orvostájékoztató urológusoknak. Erektilis Diszfunkció Lökéshullám terápia (EDSWT) Orvostájékoztató urológusoknak Erektilis Diszfunkció Lökéshullám terápia (EDSWT) 1 Tartalom Erektilis Diszfunkció Lökéshullám Terápia (EDSWT) A kezelés Klinikai eredmények Következtetések 2 Az ED páciensek

Részletesebben

Én adok HES-t - PRO. Nardai Gábor Péterfy Kórház és Baleseti Központ SZINT 2013

Én adok HES-t - PRO. Nardai Gábor Péterfy Kórház és Baleseti Központ SZINT 2013 Én adok HES-t - PRO Nardai Gábor Péterfy Kórház és Baleseti Központ SZINT 2013 Én adok HES-t Miért? HATÁSOS-E Kinek?? Mikor? VESZÉLYES-E? Mikor nem? Mennyit? MEGÉRI-E? Milyet? Hogyan? Miért adok HES-t?

Részletesebben

Az akut fertőző hasmenés kezelése. Prof. Dr. Arató András Semmelweis Egyetem I. Gyermekklinika

Az akut fertőző hasmenés kezelése. Prof. Dr. Arató András Semmelweis Egyetem I. Gyermekklinika Az akut fertőző hasmenés kezelése Prof. Dr. Arató András Semmelweis Egyetem I. Gyermekklinika A téma jelentősége Az infektív eredetű akut hasmenés, a légúti fertőzéseket követően, világszerte a második

Részletesebben

Az antibiotikum terápia jelentősége súlyos szepszisben. Ludwig Endre ESZSZK, Semmelweis Egyetem, Budapest

Az antibiotikum terápia jelentősége súlyos szepszisben. Ludwig Endre ESZSZK, Semmelweis Egyetem, Budapest Az antibiotikum terápia jelentősége súlyos szepszisben Ludwig Endre ESZSZK, Semmelweis Egyetem, Budapest Az empirikus antibiotikum terápia bevezetésének ideje valamint a halálozási arány összefüggése súlyos

Részletesebben

Dr. Szűcs Andrea, Dr. Ujhelyi Enikő PhD. Egyesített Szent István és Szent László Kórház Gyermekintenzív Osztály

Dr. Szűcs Andrea, Dr. Ujhelyi Enikő PhD. Egyesített Szent István és Szent László Kórház Gyermekintenzív Osztály Dr. Szűcs Andrea, Dr. Ujhelyi Enikő PhD Egyesített Szent István és Szent László Kórház Gyermekintenzív Osztály Központi idegrendszeri infekciók Bakteriális meningitis Vírusos encephalitis Meningoencephalitis

Részletesebben

Stroke kezelésének alapelvei. Prof. Dr. Komoly Sámuel MTA doktora PTE Neurológiai Klinika igazgatója

Stroke kezelésének alapelvei. Prof. Dr. Komoly Sámuel MTA doktora PTE Neurológiai Klinika igazgatója Stroke kezelésének alapelvei Prof. Dr. Komoly Sámuel MTA doktora PTE Neurológiai Klinika igazgatója Hogyan kezelhetı a stroke? Primer prevenció a stroke rizikójának csökkentése STROKE Akut kezelés Szekunder

Részletesebben

Allergizálódás (és diétás) megelızési lehetıségek

Allergizálódás (és diétás) megelızési lehetıségek Allergizálódás (és diétás) megelızési lehetıségek Cserháti Endre Bókay délután 2015. május 7. Az asthma létrejöttét és megmaradását genetikus és környezeti interakciók határozzák meg. A gyermekeknél a

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár tájékoztatója a tételes elszámolás alá eső hatóanyagok körének bővítéséről

Országos Egészségbiztosítási Pénztár tájékoztatója a tételes elszámolás alá eső hatóanyagok körének bővítéséről Országos Egészségbiztosítási Pénztár tájékoztatója a tételes elszámolás alá eső hatóanyagok körének bővítéséről Az egészségügyért felelős miniszter 2011. december 23-i rendeletében módosította az egészségügyi

Részletesebben

Munkatársi, munkahelyi kapcsolatok Stressz mint cardiovasculáris rizikófaktor. Lang Erzsébet Vasútegészségügy NK. Kft.

Munkatársi, munkahelyi kapcsolatok Stressz mint cardiovasculáris rizikófaktor. Lang Erzsébet Vasútegészségügy NK. Kft. Munkatársi, munkahelyi kapcsolatok Stressz mint cardiovasculáris rizikófaktor Lang Erzsébet Vasútegészségügy NK. Kft. Pécs Kardiológia ????? Miért??? Lehet, hogy külön utakon járunk?! Együtt könnyebb?

Részletesebben