MARIAPÓCSI MAGOSZ NAPTAR GÖRÖG-KATOLIKUS MAGYAR HÍVŐK RÉSZÉRE AZ KÖZÖNSÉGES ÉVRE HETEDIK ÉVFOLYAM BUDAPEST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MARIAPÓCSI MAGOSZ NAPTAR GÖRÖG-KATOLIKUS MAGYAR HÍVŐK RÉSZÉRE AZ 1935. KÖZÖNSÉGES ÉVRE HETEDIK ÉVFOLYAM BUDAPEST"

Átírás

1 OO c»0 <q>o oo cyo oo C^O cí>o OO c^o COKJ OO <K> Öo oo CK> 0*D c>o O-I MRIPÓCSI m MGOSZ NPTR GÖRÖG-KTOLIKUS MGYR HÍVŐK RÉSZÉRE Z KÖZÖNSÉGES ÉVRE.K HETEDIK ÉVFOLYM BUDPEST KIDJ MGYR GÖRÖG-KTOLIKUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉ GE <Xt» oo oo (X> oo <x> oo oo <X> oo oo oo oo oo oo OO oo oo oo oft» oo oo oo oo oo oo Oft. cvto oo oo oo oft» oo oo oo oo OÄ oft. oft. oo oft» Oft. oft» oft» oft» oft. oft> oft> oft» oft. oft. oft. oft» oft. oft. oft. C*ft» Oft. oft. oft» oft. oto oft. Oft» oft. oft» oft. oft» oft. Oft. oft» oft. oft. oft. oft. oft. oo oft» oft. oft» oo oo OO oo oo oo oo oo oo Ára 70 fillér.

2 Dicsőség néked, Krisztus Istenünk, dicsőség néked! MGOSZ NPTÁR GÖRÖGKTOLIKUS MGYR HIVŐK RÉSZÉRE Z J.ÇI J I 5 * KÖZÖNSÉGES ÉVRE. Hiszek egy Istenben, Hiszek egy Hazában, Hiszek egy isteni örök igazságban, Hiszek Magyarország feltámadásában. HETEDIK ÉVFOLYM. -V ; > l M. BUDPEST,, Kiadja a magyar G0Rö KTQUKUS;OK országos szövetségé: '

3 SZLY SÁNDOR KÖNYVNYOMDÁJ, BUDPEST, VIII., KENDER- UTC 39.

4 ELÜLJÁRÓ BESZÉD. Játszanak az esztendők vélünk, magyar görögkalolíkusokkal. zonfelül, hogy napfényt ereszt az Ür a homokos domboldalra, termővé teszi azt, megadva tavaszát, nyarát, őszét, megtölti a mi lelkünket is reménységgel: Édes jó istenünk, mikor egyesülhetünk elszakított testvéreinkkel, mikor szaporitcd meg a te magyar Egyházad lelkeit magyarokkal, meg a mi folyóink partján lakó más testvérnépekkel, akikkel összefogózva éltünk ezer esztendőn által s akik felénk nyújlják kezüket most is. Mert különös testrész az emberi kéz. Szorongatja a barátot és szeretet árad rajta által, szorongatja a kard markolatát és fenyeget; ököllé bunkósodik ha kell és béklyót vernek csuklójára, ha elerőtlenedik. mi kezeink testvérek végig oróbálták mindezt a tietekével, de soha ég felé nem meresztettük őket a megadás jeléül. Nem, ez a győzők" jellemző mozdulata volt a harcban, azoké, akik most uralkodnak feleítefek. De ne keseregjünk a múlton, várjuk a tavaszt, az újra éltetőt. Olyan vastagon még nem feküdt a hó, hogy el ne olvadt volna s olyan mélyre nem temették Magyarországot, hogy fel ne támadt volna. mi hó el nem olvad hamvazószerdára, az elolvad húsvétra, vagy azután, csak ki kell várnunk. Várni ped g tudunk, összeszorított fogakkal vár uk az idők jobbrafordulását és szinte belenyugodtunk abba a gondolatba, hogy magyarnak lenni annyit jelent, hogy szenvedni. Tűrjük a nyomorúságot, a lerongyolódást, az irtózatos nehéz adókat, a potomárakat, amiket nehéz munkával előállott termésünkért kínálnak és nem esünk kétségbe. Mert lám templomunk áll szilárdan, az ikonoszfázion aranyos mezejéről nyugodtan fekinterek ránk szentjeink, a kereszte'őohár elé új kisded-nemzedéket hoznak ölb*n és a megyötörtek ajkáról imádság kél. Mire azok a kisdedek felnőnek, más világ lesz nálunk bizonyára. földművelő munkáját megfizetik, megbecsülik; a lávol kéklő hegvekre nem mutogatunk úgy, hogy az már nem Magyarország. Onnan pedig búcsújáró testvéreink indulnak meg Máríapócsra * csodatevő Szűzhöz sürü csapatokban. Éneklésük idegen és mégis kedves nékünk, mert tálaadás a Csoc i 'ate\őhöz, akitől eltiltották őket eddig. Könnvező Istenszülő, add hogv beteljesedjék az, amit remélünk, rréntől előbb, ha lehet még az új évben a te Szentfiad születése után számitoit egyezerkilencszázharmincötödik esztendőben. Gróh Islván

5 J N U R 31 nap N.-Bold.-ssz. hava. 6 Vasárnap 7 Hétfő 8 Kedd 9 Szerda 10 Csütörtök 11 Péntek Szombat 12 hó és hét napjai 13 Vasárnap 14 Hétfő 15 Kedd 16 Szerda 17 Csütörtök 18 Péntek 19 Szombat Görög-katolikus naptár Rcm. kath. naptár c Nap kelte I nyűg ó. p. 1 ó p. 1 Kedd Urkör.N. sz. Bazil. Újév Od. ap.j C/ Szerda Szilveszter pápa Jézus sz.n. l qsg Csütörtök Malakiás próf. Genovéve Péntek 70 apostol Titusz pk Szombat Vizker. előestéje Simon - & hang. Jéz.ker.Reg ev.márk2 Mis up.202.sz.pál akor IX r.19 27v. Ev. Luk. III. r Eljőve Jéz. Gallileából a Jordán mel é hang. 2 hang. Vasárnap Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat 3 hang. 27 Vasárnap 28 Hétfő 29 Kedd 30 Szerda 31 Csütörtök Urjelenés ünnepe Ker. sz. János György szerz. Polyeukt vt. Nissaí Gergely Teodóz sz. Taciána vnő Vízkereszt Lucián vt Szörény w Elsején a nap hossza 8 Julián vt. ií óra 1 p; a hó végéig Vilmos pk. íí órával nő. Hygin p. vt. n 7 4c Árkád vt. s* Vizk. u. V. Reg. ev.l. felt. Mis. ap. Sz. Pal ef. lev.lv.r.7 13 v Ev. Mát. 8. Hallván Jé?us, hogy Jínos fogságba vettetett Vizker u. v. Sz. Család ün Sinai és Raiti vt. Hilár pk. János és Pá! Rem. sz. Pál Péterap.bil. tiszt. Marcell p. vt r Nagy ntal ntal apát th N. th. éscyrill Piroska vt. vh Eufrozina vtnő B. Margit Hß Ev. Luk. 91. Piínk. u. 30. vas. Maxim szer. Timót Kelemen pk. Xénia Isteni tud. Gerg. Xenofon. ga/dag ifiúró'. Vizk. u. 2 vas. Ágnes sz. vt. Vince és n. P. Rajmund Timót pk. Pál fordu'ása Polikárp pk. Pünk. u 31 v Utr. ev.3. felt. Mis.ap. Ev. Luk. 93 jerichói vak. Pünk. u. 31. vas. Efrém szer/. Tgnác félsz, vf.er Három püspök Cirusz es János ! P «- 741; 1640 ÜK mw* HC a íf sz. Pál Tim I. r. 280 Vizk. u. 3 vas Nagy Káro'y Szal. sz. Fer. Jf Martina vt. th Nols7. Peter Hold fényváltozásai. m. t Üihold 5-én 6 ó. 20 p. Első negyed 11 -én 20 ó. 55 p. Holdtölte 19 én 16 ó. 44 p. Utolsó negyed 27-én 20 ó. 59 p. Időjárás tapasztalás szerint. Állandóan szép idö várható fagyokkal, ha a délnvugati szél 'szaknvugatira vált át, ha keleti szél apró havat hoz, ha nyugat ól köd támad. Langyos, rossz ídö szőke tt következni, ha az északkele'i fzél megváltozik ha a gödrök bűzlenek. Mit jövendöl a 100 éves naptár? z eső háiom hét nagyon hideg, 23-án fö.'encv?, azután kellemesen enyhe. Izraelita naptár. 26 Tebeth Sebat S. Wa-ra 8 S. Bo 15 S. Besalakh 22 S. Jithio

6 Nap Megnevezés Összeg P 1 f Gazdasági tudnivalók házsál a gazdasági eszközök sürgősen rendbehozandók, ha még eddig meg nem történt volna. vetőmagot elő kell készíteni, szeleltetni, vagy még inkább triőröztetni. hombárban a készletet gyakorta meg kell forgatni. z istállóban különösen az ellés előtt álló teheneket kell szemmel tartani és gondosabba«etetni. lmozni is bőségesekben kell különösen, ha már kis borjú is van. z apró jószágnál az ólakat ki kell takarítani, kimeszelni olyan mésszel, amelyikbe kevés klórmeszet is teszünk. fészkekbe friss almot kell készíteni, a régit legjobb elégetni. Ha van rendes kifutó, a fürdőhomokba kevés fahamut célszerű keverni. méhesben, ha a kaptárak szabadon állanak, nagy hidegben ajánlatos lefödni, napos időkben pedig a röplyukat beárnyékolni, nehogy a napsugár kicsalja a méhéket. gyengébb készlettel biró rajokat kissé felhígított mézzel, vagy cukorral etessük. gyümölcsösben tisztogatjuk a fákat, ojtóágakat is szedhetünk. Ha a hernyófészkeket, a fákon maradt levelet, összeaszott gyümölcsöt őszszel nem tisztítottuk le, akkor most még nem késő ezt is ehégezni. szállőben megkezdhetjük a trágyázást s ha jó időjárás van, a hó vége felé nyithatunk ís. földeken még 'yenkor nem sok dolog akad, legfeljebb trágyázni lehet. pincében a tavalyi termést le kell fej'.eni, a hordókat két-három izben feltölteni, az üres hordókat kitakarítani, kikénezní. házsál a gazdasági eszközök sürgősen rendbehozandók, ha még eddig meg nem történt volna. vetőmagot elő kell készíteni, szeleltetni, vagy még inkább triőröztetni. hombárban a készletet gyakorta meg kell forgatni. z istállóban különösen az ellés előtt álló teheneket kell szemmel tartani és gondosabba«etetni. lmozni is bőségesekben kell különösen, ha már kis borjú is van. z apró jószágnál az ólakat ki kell takarítani, kimeszelni olyan mésszel, amelyikbe kevés klórmeszet is teszünk. fészkekbe friss almot kell készíteni, a régit legjobb elégetni. Ha van rendes kifutó, a fürdőhomokba kevés fahamut célszerű keverni. méhesben, ha a kaptárak szabadon állanak, nagy hidegben ajánlatos lefödni, napos időkben pedig a röplyukat beárnyékolni, nehogy a napsugár kicsalja a méhéket. gyengébb készlettel biró rajokat kissé felhígított mézzel, vagy cukorral etessük. gyümölcsösben tisztogatjuk a fákat, ojtóágakat is szedhetünk. Ha a hernyófészkeket, a fákon maradt levelet, összeaszott gyümölcsöt őszszel nem tisztítottuk le, akkor most még nem késő ezt is ehégezni. szállőben megkezdhetjük a trágyázást s ha jó időjárás van, a hó vége felé nyithatunk ís. földeken még 'yenkor nem sok dolog akad, legfeljebb trágyázni lehet. pincében a tavalyi termést le kell fej'.eni, a hordókat két-három izben feltölteni, az üres hordókat kitakarítani, kikénezní. házsál a gazdasági eszközök sürgősen rendbehozandók, ha még eddig meg nem történt volna. vetőmagot elő kell készíteni, szeleltetni, vagy még inkább triőröztetni. hombárban a készletet gyakorta meg kell forgatni. z istállóban különösen az ellés előtt álló teheneket kell szemmel tartani és gondosabba«etetni. lmozni is bőségesekben kell különösen, ha már kis borjú is van. z apró jószágnál az ólakat ki kell takarítani, kimeszelni olyan mésszel, amelyikbe kevés klórmeszet is teszünk. fészkekbe friss almot kell készíteni, a régit legjobb elégetni. Ha van rendes kifutó, a fürdőhomokba kevés fahamut célszerű keverni. méhesben, ha a kaptárak szabadon állanak, nagy hidegben ajánlatos lefödni, napos időkben pedig a röplyukat beárnyékolni, nehogy a napsugár kicsalja a méhéket. gyengébb készlettel biró rajokat kissé felhígított mézzel, vagy cukorral etessük. gyümölcsösben tisztogatjuk a fákat, ojtóágakat is szedhetünk. Ha a hernyófészkeket, a fákon maradt levelet, összeaszott gyümölcsöt őszszel nem tisztítottuk le, akkor most még nem késő ezt is ehégezni. szállőben megkezdhetjük a trágyázást s ha jó időjárás van, a hó vége felé nyithatunk ís. földeken még 'yenkor nem sok dolog akad, legfeljebb trágyázni lehet. pincében a tavalyi termést le kell fej'.eni, a hordókat két-három izben feltölteni, az üres hordókat kitakarítani, kikénezní. házsál a gazdasági eszközök sürgősen rendbehozandók, ha még eddig meg nem történt volna. vetőmagot elő kell készíteni, szeleltetni, vagy még inkább triőröztetni. hombárban a készletet gyakorta meg kell forgatni. z istállóban különösen az ellés előtt álló teheneket kell szemmel tartani és gondosabba«etetni. lmozni is bőségesekben kell különösen, ha már kis borjú is van. z apró jószágnál az ólakat ki kell takarítani, kimeszelni olyan mésszel, amelyikbe kevés klórmeszet is teszünk. fészkekbe friss almot kell készíteni, a régit legjobb elégetni. Ha van rendes kifutó, a fürdőhomokba kevés fahamut célszerű keverni. méhesben, ha a kaptárak szabadon állanak, nagy hidegben ajánlatos lefödni, napos időkben pedig a röplyukat beárnyékolni, nehogy a napsugár kicsalja a méhéket. gyengébb készlettel biró rajokat kissé felhígított mézzel, vagy cukorral etessük. gyümölcsösben tisztogatjuk a fákat, ojtóágakat is szedhetünk. Ha a hernyófészkeket, a fákon maradt levelet, összeaszott gyümölcsöt őszszel nem tisztítottuk le, akkor most még nem késő ezt is ehégezni. szállőben megkezdhetjük a trágyázást s ha jó időjárás van, a hó vége felé nyithatunk ís. földeken még 'yenkor nem sok dolog akad, legfeljebb trágyázni lehet. pincében a tavalyi termést le kell fej'.eni, a hordókat két-három izben feltölteni, az üres hordókat kitakarítani, kikénezní. házsál a gazdasági eszközök sürgősen rendbehozandók, ha még eddig meg nem történt volna. vetőmagot elő kell készíteni, szeleltetni, vagy még inkább triőröztetni. hombárban a készletet gyakorta meg kell forgatni. z istállóban különösen az ellés előtt álló teheneket kell szemmel tartani és gondosabba«etetni. lmozni is bőségesekben kell különösen, ha már kis borjú is van. z apró jószágnál az ólakat ki kell takarítani, kimeszelni olyan mésszel, amelyikbe kevés klórmeszet is teszünk. fészkekbe friss almot kell készíteni, a régit legjobb elégetni. Ha van rendes kifutó, a fürdőhomokba kevés fahamut célszerű keverni. méhesben, ha a kaptárak szabadon állanak, nagy hidegben ajánlatos lefödni, napos időkben pedig a röplyukat beárnyékolni, nehogy a napsugár kicsalja a méhéket. gyengébb készlettel biró rajokat kissé felhígított mézzel, vagy cukorral etessük. gyümölcsösben tisztogatjuk a fákat, ojtóágakat is szedhetünk. Ha a hernyófészkeket, a fákon maradt levelet, összeaszott gyümölcsöt őszszel nem tisztítottuk le, akkor most még nem késő ezt is ehégezni. szállőben megkezdhetjük a trágyázást s ha jó időjárás van, a hó vége felé nyithatunk ís. földeken még 'yenkor nem sok dolog akad, legfeljebb trágyázni lehet. pincében a tavalyi termést le kell fej'.eni, a hordókat két-három izben feltölteni, az üres hordókat kitakarítani, kikénezní. házsál a gazdasági eszközök sürgősen rendbehozandók, ha még eddig meg nem történt volna. vetőmagot elő kell készíteni, szeleltetni, vagy még inkább triőröztetni. hombárban a készletet gyakorta meg kell forgatni. z istállóban különösen az ellés előtt álló teheneket kell szemmel tartani és gondosabba«etetni. lmozni is bőségesekben kell különösen, ha már kis borjú is van. z apró jószágnál az ólakat ki kell takarítani, kimeszelni olyan mésszel, amelyikbe kevés klórmeszet is teszünk. fészkekbe friss almot kell készíteni, a régit legjobb elégetni. Ha van rendes kifutó, a fürdőhomokba kevés fahamut célszerű keverni. méhesben, ha a kaptárak szabadon állanak, nagy hidegben ajánlatos lefödni, napos időkben pedig a röplyukat beárnyékolni, nehogy a napsugár kicsalja a méhéket. gyengébb készlettel biró rajokat kissé felhígított mézzel, vagy cukorral etessük. gyümölcsösben tisztogatjuk a fákat, ojtóágakat is szedhetünk. Ha a hernyófészkeket, a fákon maradt levelet, összeaszott gyümölcsöt őszszel nem tisztítottuk le, akkor most még nem késő ezt is ehégezni. szállőben megkezdhetjük a trágyázást s ha jó időjárás van, a hó vége felé nyithatunk ís. földeken még 'yenkor nem sok dolog akad, legfeljebb trágyázni lehet. pincében a tavalyi termést le kell fej'.eni, a hordókat két-három izben feltölteni, az üres hordókat kitakarítani, kikénezní. házsál a gazdasági eszközök sürgősen rendbehozandók, ha még eddig meg nem történt volna. vetőmagot elő kell készíteni, szeleltetni, vagy még inkább triőröztetni. hombárban a készletet gyakorta meg kell forgatni. z istállóban különösen az ellés előtt álló teheneket kell szemmel tartani és gondosabba«etetni. lmozni is bőségesekben kell különösen, ha már kis borjú is van. z apró jószágnál az ólakat ki kell takarítani, kimeszelni olyan mésszel, amelyikbe kevés klórmeszet is teszünk. fészkekbe friss almot kell készíteni, a régit legjobb elégetni. Ha van rendes kifutó, a fürdőhomokba kevés fahamut célszerű keverni. méhesben, ha a kaptárak szabadon állanak, nagy hidegben ajánlatos lefödni, napos időkben pedig a röplyukat beárnyékolni, nehogy a napsugár kicsalja a méhéket. gyengébb készlettel biró rajokat kissé felhígított mézzel, vagy cukorral etessük. gyümölcsösben tisztogatjuk a fákat, ojtóágakat is szedhetünk. Ha a hernyófészkeket, a fákon maradt levelet, összeaszott gyümölcsöt őszszel nem tisztítottuk le, akkor most még nem késő ezt is ehégezni. szállőben megkezdhetjük a trágyázást s ha jó időjárás van, a hó vége felé nyithatunk ís. földeken még 'yenkor nem sok dolog akad, legfeljebb trágyázni lehet. pincében a tavalyi termést le kell fej'.eni, a hordókat két-három izben feltölteni, az üres hordókat kitakarítani, kikénezní. házsál a gazdasági eszközök sürgősen rendbehozandók, ha még eddig meg nem történt volna. vetőmagot elő kell készíteni, szeleltetni, vagy még inkább triőröztetni. hombárban a készletet gyakorta meg kell forgatni. z istállóban különösen az ellés előtt álló teheneket kell szemmel tartani és gondosabba«etetni. lmozni is bőségesekben kell különösen, ha már kis borjú is van. z apró jószágnál az ólakat ki kell takarítani, kimeszelni olyan mésszel, amelyikbe kevés klórmeszet is teszünk. fészkekbe friss almot kell készíteni, a régit legjobb elégetni. Ha van rendes kifutó, a fürdőhomokba kevés fahamut célszerű keverni. méhesben, ha a kaptárak szabadon állanak, nagy hidegben ajánlatos lefödni, napos időkben pedig a röplyukat beárnyékolni, nehogy a napsugár kicsalja a méhéket. gyengébb készlettel biró rajokat kissé felhígított mézzel, vagy cukorral etessük. gyümölcsösben tisztogatjuk a fákat, ojtóágakat is szedhetünk. Ha a hernyófészkeket, a fákon maradt levelet, összeaszott gyümölcsöt őszszel nem tisztítottuk le, akkor most még nem késő ezt is ehégezni. szállőben megkezdhetjük a trágyázást s ha jó időjárás van, a hó vége felé nyithatunk ís. földeken még 'yenkor nem sok dolog akad, legfeljebb trágyázni lehet. pincében a tavalyi termést le kell fej'.eni, a hordókat két-három izben feltölteni, az üres hordókat kitakarítani, kikénezní. házsál a gazdasági eszközök sürgősen rendbehozandók, ha még eddig meg nem történt volna. vetőmagot elő kell készíteni, szeleltetni, vagy még inkább triőröztetni. hombárban a készletet gyakorta meg kell forgatni. z istállóban különösen az ellés előtt álló teheneket kell szemmel tartani és gondosabba«etetni. lmozni is bőségesekben kell különösen, ha már kis borjú is van. z apró jószágnál az ólakat ki kell takarítani, kimeszelni olyan mésszel, amelyikbe kevés klórmeszet is teszünk. fészkekbe friss almot kell készíteni, a régit legjobb elégetni. Ha van rendes kifutó, a fürdőhomokba kevés fahamut célszerű keverni. méhesben, ha a kaptárak szabadon állanak, nagy hidegben ajánlatos lefödni, napos időkben pedig a röplyukat beárnyékolni, nehogy a napsugár kicsalja a méhéket. gyengébb készlettel biró rajokat kissé felhígított mézzel, vagy cukorral etessük. gyümölcsösben tisztogatjuk a fákat, ojtóágakat is szedhetünk. Ha a hernyófészkeket, a fákon maradt levelet, összeaszott gyümölcsöt őszszel nem tisztítottuk le, akkor most még nem késő ezt is ehégezni. szállőben megkezdhetjük a trágyázást s ha jó időjárás van, a hó vége felé nyithatunk ís. földeken még 'yenkor nem sok dolog akad, legfeljebb trágyázni lehet. pincében a tavalyi termést le kell fej'.eni, a hordókat két-három izben feltölteni, az üres hordókat kitakarítani, kikénezní. házsál a gazdasági eszközök sürgősen rendbehozandók, ha még eddig meg nem történt volna. vetőmagot elő kell készíteni, szeleltetni, vagy még inkább triőröztetni. hombárban a készletet gyakorta meg kell forgatni. z istállóban különösen az ellés előtt álló teheneket kell szemmel tartani és gondosabba«etetni. lmozni is bőségesekben kell különösen, ha már kis borjú is van. z apró jószágnál az ólakat ki kell takarítani, kimeszelni olyan mésszel, amelyikbe kevés klórmeszet is teszünk. fészkekbe friss almot kell készíteni, a régit legjobb elégetni. Ha van rendes kifutó, a fürdőhomokba kevés fahamut célszerű keverni. méhesben, ha a kaptárak szabadon állanak, nagy hidegben ajánlatos lefödni, napos időkben pedig a röplyukat beárnyékolni, nehogy a napsugár kicsalja a méhéket. gyengébb készlettel biró rajokat kissé felhígított mézzel, vagy cukorral etessük. gyümölcsösben tisztogatjuk a fákat, ojtóágakat is szedhetünk. Ha a hernyófészkeket, a fákon maradt levelet, összeaszott gyümölcsöt őszszel nem tisztítottuk le, akkor most még nem késő ezt is ehégezni. szállőben megkezdhetjük a trágyázást s ha jó időjárás van, a hó vége felé nyithatunk ís. földeken még 'yenkor nem sok dolog akad, legfeljebb trágyázni lehet. pincében a tavalyi termést le kell fej'.eni, a hordókat két-három izben feltölteni, az üres hordókat kitakarítani, kikénezní. házsál a gazdasági eszközök sürgősen rendbehozandók, ha még eddig meg nem történt volna. vetőmagot elő kell készíteni, szeleltetni, vagy még inkább triőröztetni. hombárban a készletet gyakorta meg kell forgatni. z istállóban különösen az ellés előtt álló teheneket kell szemmel tartani és gondosabba«etetni. lmozni is bőségesekben kell különösen, ha már kis borjú is van. z apró jószágnál az ólakat ki kell takarítani, kimeszelni olyan mésszel, amelyikbe kevés klórmeszet is teszünk. fészkekbe friss almot kell készíteni, a régit legjobb elégetni. Ha van rendes kifutó, a fürdőhomokba kevés fahamut célszerű keverni. méhesben, ha a kaptárak szabadon állanak, nagy hidegben ajánlatos lefödni, napos időkben pedig a röplyukat beárnyékolni, nehogy a napsugár kicsalja a méhéket. gyengébb készlettel biró rajokat kissé felhígított mézzel, vagy cukorral etessük. gyümölcsösben tisztogatjuk a fákat, ojtóágakat is szedhetünk. Ha a hernyófészkeket, a fákon maradt levelet, összeaszott gyümölcsöt őszszel nem tisztítottuk le, akkor most még nem késő ezt is ehégezni. szállőben megkezdhetjük a trágyázást s ha jó időjárás van, a hó vége felé nyithatunk ís. földeken még 'yenkor nem sok dolog akad, legfeljebb trágyázni lehet. pincében a tavalyi termést le kell fej'.eni, a hordókat két-három izben feltölteni, az üres hordókat kitakarítani, kikénezní. házsál a gazdasági eszközök sürgősen rendbehozandók, ha még eddig meg nem történt volna. vetőmagot elő kell készíteni, szeleltetni, vagy még inkább triőröztetni. hombárban a készletet gyakorta meg kell forgatni. z istállóban különösen az ellés előtt álló teheneket kell szemmel tartani és gondosabba«etetni. lmozni is bőségesekben kell különösen, ha már kis borjú is van. z apró jószágnál az ólakat ki kell takarítani, kimeszelni olyan mésszel, amelyikbe kevés klórmeszet is teszünk. fészkekbe friss almot kell készíteni, a régit legjobb elégetni. Ha van rendes kifutó, a fürdőhomokba kevés fahamut célszerű keverni. méhesben, ha a kaptárak szabadon állanak, nagy hidegben ajánlatos lefödni, napos időkben pedig a röplyukat beárnyékolni, nehogy a napsugár kicsalja a méhéket. gyengébb készlettel biró rajokat kissé felhígított mézzel, vagy cukorral etessük. gyümölcsösben tisztogatjuk a fákat, ojtóágakat is szedhetünk. Ha a hernyófészkeket, a fákon maradt levelet, összeaszott gyümölcsöt őszszel nem tisztítottuk le, akkor most még nem késő ezt is ehégezni. szállőben megkezdhetjük a trágyázást s ha jó időjárás van, a hó vége felé nyithatunk ís. földeken még 'yenkor nem sok dolog akad, legfeljebb trágyázni lehet. pincében a tavalyi termést le kell fej'.eni, a hordókat két-három izben feltölteni, az üres hordókat kitakarítani, kikénezní. házsál a gazdasági eszközök sürgősen rendbehozandók, ha még eddig meg nem történt volna. vetőmagot elő kell készíteni, szeleltetni, vagy még inkább triőröztetni. hombárban a készletet gyakorta meg kell forgatni. z istállóban különösen az ellés előtt álló teheneket kell szemmel tartani és gondosabba«etetni. lmozni is bőségesekben kell különösen, ha már kis borjú is van. z apró jószágnál az ólakat ki kell takarítani, kimeszelni olyan mésszel, amelyikbe kevés klórmeszet is teszünk. fészkekbe friss almot kell készíteni, a régit legjobb elégetni. Ha van rendes kifutó, a fürdőhomokba kevés fahamut célszerű keverni. méhesben, ha a kaptárak szabadon állanak, nagy hidegben ajánlatos lefödni, napos időkben pedig a röplyukat beárnyékolni, nehogy a napsugár kicsalja a méhéket. gyengébb készlettel biró rajokat kissé felhígított mézzel, vagy cukorral etessük. gyümölcsösben tisztogatjuk a fákat, ojtóágakat is szedhetünk. Ha a hernyófészkeket, a fákon maradt levelet, összeaszott gyümölcsöt őszszel nem tisztítottuk le, akkor most még nem késő ezt is ehégezni. szállőben megkezdhetjük a trágyázást s ha jó időjárás van, a hó vége felé nyithatunk ís. földeken még 'yenkor nem sok dolog akad, legfeljebb trágyázni lehet. pincében a tavalyi termést le kell fej'.eni, a hordókat két-három izben feltölteni, az üres hordókat kitakarítani, kikénezní. házsál a gazdasági eszközök sürgősen rendbehozandók, ha még eddig meg nem történt volna. vetőmagot elő kell készíteni, szeleltetni, vagy még inkább triőröztetni. hombárban a készletet gyakorta meg kell forgatni. z istállóban különösen az ellés előtt álló teheneket kell szemmel tartani és gondosabba«etetni. lmozni is bőségesekben kell különösen, ha már kis borjú is van. z apró jószágnál az ólakat ki kell takarítani, kimeszelni olyan mésszel, amelyikbe kevés klórmeszet is teszünk. fészkekbe friss almot kell készíteni, a régit legjobb elégetni. Ha van rendes kifutó, a fürdőhomokba kevés fahamut célszerű keverni. méhesben, ha a kaptárak szabadon állanak, nagy hidegben ajánlatos lefödni, napos időkben pedig a röplyukat beárnyékolni, nehogy a napsugár kicsalja a méhéket. gyengébb készlettel biró rajokat kissé felhígított mézzel, vagy cukorral etessük. gyümölcsösben tisztogatjuk a fákat, ojtóágakat is szedhetünk. Ha a hernyófészkeket, a fákon maradt levelet, összeaszott gyümölcsöt őszszel nem tisztítottuk le, akkor most még nem késő ezt is ehégezni. szállőben megkezdhetjük a trágyázást s ha jó időjárás van, a hó vége felé nyithatunk ís. földeken még 'yenkor nem sok dolog akad, legfeljebb trágyázni lehet. pincében a tavalyi termést le kell fej'.eni, a hordókat két-három izben feltölteni, az üres hordókat kitakarítani, kikénezní. házsál a gazdasági eszközök sürgősen rendbehozandók, ha még eddig meg nem történt volna. vetőmagot elő kell készíteni, szeleltetni, vagy még inkább triőröztetni. hombárban a készletet gyakorta meg kell forgatni. z istállóban különösen az ellés előtt álló teheneket kell szemmel tartani és gondosabba«etetni. lmozni is bőségesekben kell különösen, ha már kis borjú is van. z apró jószágnál az ólakat ki kell takarítani, kimeszelni olyan mésszel, amelyikbe kevés klórmeszet is teszünk. fészkekbe friss almot kell készíteni, a régit legjobb elégetni. Ha van rendes kifutó, a fürdőhomokba kevés fahamut célszerű keverni. méhesben, ha a kaptárak szabadon állanak, nagy hidegben ajánlatos lefödni, napos időkben pedig a röplyukat beárnyékolni, nehogy a napsugár kicsalja a méhéket. gyengébb készlettel biró rajokat kissé felhígított mézzel, vagy cukorral etessük. gyümölcsösben tisztogatjuk a fákat, ojtóágakat is szedhetünk. Ha a hernyófészkeket, a fákon maradt levelet, összeaszott gyümölcsöt őszszel nem tisztítottuk le, akkor most még nem késő ezt is ehégezni. szállőben megkezdhetjük a trágyázást s ha jó időjárás van, a hó vége felé nyithatunk ís. földeken még 'yenkor nem sok dolog akad, legfeljebb trágyázni lehet. pincében a tavalyi termést le kell fej'.eni, a hordókat két-három izben feltölteni, az üres hordókat kitakarítani, kikénezní. házsál a gazdasági eszközök sürgősen rendbehozandók, ha még eddig meg nem történt volna. vetőmagot elő kell készíteni, szeleltetni, vagy még inkább triőröztetni. hombárban a készletet gyakorta meg kell forgatni. z istállóban különösen az ellés előtt álló teheneket kell szemmel tartani és gondosabba«etetni. lmozni is bőségesekben kell különösen, ha már kis borjú is van. z apró jószágnál az ólakat ki kell takarítani, kimeszelni olyan mésszel, amelyikbe kevés klórmeszet is teszünk. fészkekbe friss almot kell készíteni, a régit legjobb elégetni. Ha van rendes kifutó, a fürdőhomokba kevés fahamut célszerű keverni. méhesben, ha a kaptárak szabadon állanak, nagy hidegben ajánlatos lefödni, napos időkben pedig a röplyukat beárnyékolni, nehogy a napsugár kicsalja a méhéket. gyengébb készlettel biró rajokat kissé felhígított mézzel, vagy cukorral etessük. gyümölcsösben tisztogatjuk a fákat, ojtóágakat is szedhetünk. Ha a hernyófészkeket, a fákon maradt levelet, összeaszott gyümölcsöt őszszel nem tisztítottuk le, akkor most még nem késő ezt is ehégezni. szállőben megkezdhetjük a trágyázást s ha jó időjárás van, a hó vége felé nyithatunk ís. földeken még 'yenkor nem sok dolog akad, legfeljebb trágyázni lehet. pincében a tavalyi termést le kell fej'.eni, a hordókat két-három izben feltölteni, az üres hordókat kitakarítani, kikénezní. * 1 házsál a gazdasági eszközök sürgősen rendbehozandók, ha még eddig meg nem történt volna. vetőmagot elő kell készíteni, szeleltetni, vagy még inkább triőröztetni. hombárban a készletet gyakorta meg kell forgatni. z istállóban különösen az ellés előtt álló teheneket kell szemmel tartani és gondosabba«etetni. lmozni is bőségesekben kell különösen, ha már kis borjú is van. z apró jószágnál az ólakat ki kell takarítani, kimeszelni olyan mésszel, amelyikbe kevés klórmeszet is teszünk. fészkekbe friss almot kell készíteni, a régit legjobb elégetni. Ha van rendes kifutó, a fürdőhomokba kevés fahamut célszerű keverni. méhesben, ha a kaptárak szabadon állanak, nagy hidegben ajánlatos lefödni, napos időkben pedig a röplyukat beárnyékolni, nehogy a napsugár kicsalja a méhéket. gyengébb készlettel biró rajokat kissé felhígított mézzel, vagy cukorral etessük. gyümölcsösben tisztogatjuk a fákat, ojtóágakat is szedhetünk. Ha a hernyófészkeket, a fákon maradt levelet, összeaszott gyümölcsöt őszszel nem tisztítottuk le, akkor most még nem késő ezt is ehégezni. szállőben megkezdhetjük a trágyázást s ha jó időjárás van, a hó vége felé nyithatunk ís. földeken még 'yenkor nem sok dolog akad, legfeljebb trágyázni lehet. pincében a tavalyi termést le kell fej'.eni, a hordókat két-három izben feltölteni, az üres hordókat kitakarítani, kikénezní. házsál a gazdasági eszközök sürgősen rendbehozandók, ha még eddig meg nem történt volna. vetőmagot elő kell készíteni, szeleltetni, vagy még inkább triőröztetni. hombárban a készletet gyakorta meg kell forgatni. z istállóban különösen az ellés előtt álló teheneket kell szemmel tartani és gondosabba«etetni. lmozni is bőségesekben kell különösen, ha már kis borjú is van. z apró jószágnál az ólakat ki kell takarítani, kimeszelni olyan mésszel, amelyikbe kevés klórmeszet is teszünk. fészkekbe friss almot kell készíteni, a régit legjobb elégetni. Ha van rendes kifutó, a fürdőhomokba kevés fahamut célszerű keverni. méhesben, ha a kaptárak szabadon állanak, nagy hidegben ajánlatos lefödni, napos időkben pedig a röplyukat beárnyékolni, nehogy a napsugár kicsalja a méhéket. gyengébb készlettel biró rajokat kissé felhígított mézzel, vagy cukorral etessük. gyümölcsösben tisztogatjuk a fákat, ojtóágakat is szedhetünk. Ha a hernyófészkeket, a fákon maradt levelet, összeaszott gyümölcsöt őszszel nem tisztítottuk le, akkor most még nem késő ezt is ehégezni. szállőben megkezdhetjük a trágyázást s ha jó időjárás van, a hó vége felé nyithatunk ís. földeken még 'yenkor nem sok dolog akad, legfeljebb trágyázni lehet. pincében a tavalyi termést le kell fej'.eni, a hordókat két-három izben feltölteni, az üres hordókat kitakarítani, kikénezní. házsál a gazdasági eszközök sürgősen rendbehozandók, ha még eddig meg nem történt volna. vetőmagot elő kell készíteni, szeleltetni, vagy még inkább triőröztetni. hombárban a készletet gyakorta meg kell forgatni. z istállóban különösen az ellés előtt álló teheneket kell szemmel tartani és gondosabba«etetni. lmozni is bőségesekben kell különösen, ha már kis borjú is van. z apró jószágnál az ólakat ki kell takarítani, kimeszelni olyan mésszel, amelyikbe kevés klórmeszet is teszünk. fészkekbe friss almot kell készíteni, a régit legjobb elégetni. Ha van rendes kifutó, a fürdőhomokba kevés fahamut célszerű keverni. méhesben, ha a kaptárak szabadon állanak, nagy hidegben ajánlatos lefödni, napos időkben pedig a röplyukat beárnyékolni, nehogy a napsugár kicsalja a méhéket. gyengébb készlettel biró rajokat kissé felhígított mézzel, vagy cukorral etessük. gyümölcsösben tisztogatjuk a fákat, ojtóágakat is szedhetünk. Ha a hernyófészkeket, a fákon maradt levelet, összeaszott gyümölcsöt őszszel nem tisztítottuk le, akkor most még nem késő ezt is ehégezni. szállőben megkezdhetjük a trágyázást s ha jó időjárás van, a hó vége felé nyithatunk ís. földeken még 'yenkor nem sok dolog akad, legfeljebb trágyázni lehet. pincében a tavalyi termést le kell fej'.eni, a hordókat két-három izben feltölteni, az üres hordókat kitakarítani, kikénezní. házsál a gazdasági eszközök sürgősen rendbehozandók, ha még eddig meg nem történt volna. vetőmagot elő kell készíteni, szeleltetni, vagy még inkább triőröztetni. hombárban a készletet gyakorta meg kell forgatni. z istállóban különösen az ellés előtt álló teheneket kell szemmel tartani és gondosabba«etetni. lmozni is bőségesekben kell különösen, ha már kis borjú is van. z apró jószágnál az ólakat ki kell takarítani, kimeszelni olyan mésszel, amelyikbe kevés klórmeszet is teszünk. fészkekbe friss almot kell készíteni, a régit legjobb elégetni. Ha van rendes kifutó, a fürdőhomokba kevés fahamut célszerű keverni. méhesben, ha a kaptárak szabadon állanak, nagy hidegben ajánlatos lefödni, napos időkben pedig a röplyukat beárnyékolni, nehogy a napsugár kicsalja a méhéket. gyengébb készlettel biró rajokat kissé felhígított mézzel, vagy cukorral etessük. gyümölcsösben tisztogatjuk a fákat, ojtóágakat is szedhetünk. Ha a hernyófészkeket, a fákon maradt levelet, összeaszott gyümölcsöt őszszel nem tisztítottuk le, akkor most még nem késő ezt is ehégezni. szállőben megkezdhetjük a trágyázást s ha jó időjárás van, a hó vége felé nyithatunk ís. földeken még 'yenkor nem sok dolog akad, legfeljebb trágyázni lehet. pincében a tavalyi termést le kell fej'.eni, a hordókat két-három izben feltölteni, az üres hordókat kitakarítani, kikénezní. házsál a gazdasági eszközök sürgősen rendbehozandók, ha még eddig meg nem történt volna. vetőmagot elő kell készíteni, szeleltetni, vagy még inkább triőröztetni. hombárban a készletet gyakorta meg kell forgatni. z istállóban különösen az ellés előtt álló teheneket kell szemmel tartani és gondosabba«etetni. lmozni is bőségesekben kell különösen, ha már kis borjú is van. z apró jószágnál az ólakat ki kell takarítani, kimeszelni olyan mésszel, amelyikbe kevés klórmeszet is teszünk. fészkekbe friss almot kell készíteni, a régit legjobb elégetni. Ha van rendes kifutó, a fürdőhomokba kevés fahamut célszerű keverni. méhesben, ha a kaptárak szabadon állanak, nagy hidegben ajánlatos lefödni, napos időkben pedig a röplyukat beárnyékolni, nehogy a napsugár kicsalja a méhéket. gyengébb készlettel biró rajokat kissé felhígított mézzel, vagy cukorral etessük. gyümölcsösben tisztogatjuk a fákat, ojtóágakat is szedhetünk. Ha a hernyófészkeket, a fákon maradt levelet, összeaszott gyümölcsöt őszszel nem tisztítottuk le, akkor most még nem késő ezt is ehégezni. szállőben megkezdhetjük a trágyázást s ha jó időjárás van, a hó vége felé nyithatunk ís. földeken még 'yenkor nem sok dolog akad, legfeljebb trágyázni lehet. pincében a tavalyi termést le kell fej'.eni, a hordókat két-három izben feltölteni, az üres hordókat kitakarítani, kikénezní. házsál a gazdasági eszközök sürgősen rendbehozandók, ha még eddig meg nem történt volna. vetőmagot elő kell készíteni, szeleltetni, vagy még inkább triőröztetni. hombárban a készletet gyakorta meg kell forgatni. z istállóban különösen az ellés előtt álló teheneket kell szemmel tartani és gondosabba«etetni. lmozni is bőségesekben kell különösen, ha már kis borjú is van. z apró jószágnál az ólakat ki kell takarítani, kimeszelni olyan mésszel, amelyikbe kevés klórmeszet is teszünk. fészkekbe friss almot kell készíteni, a régit legjobb elégetni. Ha van rendes kifutó, a fürdőhomokba kevés fahamut célszerű keverni. méhesben, ha a kaptárak szabadon állanak, nagy hidegben ajánlatos lefödni, napos időkben pedig a röplyukat beárnyékolni, nehogy a napsugár kicsalja a méhéket. gyengébb készlettel biró rajokat kissé felhígított mézzel, vagy cukorral etessük. gyümölcsösben tisztogatjuk a fákat, ojtóágakat is szedhetünk. Ha a hernyófészkeket, a fákon maradt levelet, összeaszott gyümölcsöt őszszel nem tisztítottuk le, akkor most még nem késő ezt is ehégezni. szállőben megkezdhetjük a trágyázást s ha jó időjárás van, a hó vége felé nyithatunk ís. földeken még 'yenkor nem sok dolog akad, legfeljebb trágyázni lehet. pincében a tavalyi termést le kell fej'.eni, a hordókat két-három izben feltölteni, az üres hordókat kitakarítani, kikénezní. házsál a gazdasági eszközök sürgősen rendbehozandók, ha még eddig meg nem történt volna. vetőmagot elő kell készíteni, szeleltetni, vagy még inkább triőröztetni. hombárban a készletet gyakorta meg kell forgatni. z istállóban különösen az ellés előtt álló teheneket kell szemmel tartani és gondosabba«etetni. lmozni is bőségesekben kell különösen, ha már kis borjú is van. z apró jószágnál az ólakat ki kell takarítani, kimeszelni olyan mésszel, amelyikbe kevés klórmeszet is teszünk. fészkekbe friss almot kell készíteni, a régit legjobb elégetni. Ha van rendes kifutó, a fürdőhomokba kevés fahamut célszerű keverni. méhesben, ha a kaptárak szabadon állanak, nagy hidegben ajánlatos lefödni, napos időkben pedig a röplyukat beárnyékolni, nehogy a napsugár kicsalja a méhéket. gyengébb készlettel biró rajokat kissé felhígított mézzel, vagy cukorral etessük. gyümölcsösben tisztogatjuk a fákat, ojtóágakat is szedhetünk. Ha a hernyófészkeket, a fákon maradt levelet, összeaszott gyümölcsöt őszszel nem tisztítottuk le, akkor most még nem késő ezt is ehégezni. szállőben megkezdhetjük a trágyázást s ha jó időjárás van, a hó vége felé nyithatunk ís. földeken még 'yenkor nem sok dolog akad, legfeljebb trágyázni lehet. pincében a tavalyi termést le kell fej'.eni, a hordókat két-három izben feltölteni, az üres hordókat kitakarítani, kikénezní. házsál a gazdasági eszközök sürgősen rendbehozandók, ha még eddig meg nem történt volna. vetőmagot elő kell készíteni, szeleltetni, vagy még inkább triőröztetni. hombárban a készletet gyakorta meg kell forgatni. z istállóban különösen az ellés előtt álló teheneket kell szemmel tartani és gondosabba«etetni. lmozni is bőségesekben kell különösen, ha már kis borjú is van. z apró jószágnál az ólakat ki kell takarítani, kimeszelni olyan mésszel, amelyikbe kevés klórmeszet is teszünk. fészkekbe friss almot kell készíteni, a régit legjobb elégetni. Ha van rendes kifutó, a fürdőhomokba kevés fahamut célszerű keverni. méhesben, ha a kaptárak szabadon állanak, nagy hidegben ajánlatos lefödni, napos időkben pedig a röplyukat beárnyékolni, nehogy a napsugár kicsalja a méhéket. gyengébb készlettel biró rajokat kissé felhígított mézzel, vagy cukorral etessük. gyümölcsösben tisztogatjuk a fákat, ojtóágakat is szedhetünk. Ha a hernyófészkeket, a fákon maradt levelet, összeaszott gyümölcsöt őszszel nem tisztítottuk le, akkor most még nem késő ezt is ehégezni. szállőben megkezdhetjük a trágyázást s ha jó időjárás van, a hó vége felé nyithatunk ís. földeken még 'yenkor nem sok dolog akad, legfeljebb trágyázni lehet. pincében a tavalyi termést le kell fej'.eni, a hordókat két-három izben feltölteni, az üres hordókat kitakarítani, kikénezní.

7 a 3 a B a E3 a. IBBBSSDSiiSBISEJaaBEÜBI F E B R U R 28 nap Böjíelő hava. tlliiibsbgiiieesübbisbbb! hó és hét napjai 1 Péntek 2 Szombat 4 hang. 3 Vasárnap 4 Hétfő 5 Kedd 7 Szerda 8 Csütörtök 9 Péntek 10 Szombat 5 hang. 11 Vasárnap 12 Hétfő 13 Kedd 14 Szerda 15 Csütörtök 16 Péntek 17 Szombat 18 Vasárnap 19 Hétfő 20 Kedd 20 Szerda 21 Csütörtök 22 Péntek 23 Szombat hang. 7 hang. Vasárnap Hélfő Kedd 27jSzerda 28 Csütőrtök GarBg-katolikus naptár Róm. kath. naptár C kelte P- Ö Nap nyug. 6- P. Előün. Trifon vt. Ignác pk. vt Jézus találk. Sím. Gyertyasz. B.. xji Pűnk. u. 32. vas. Zacheus) Reg. ev. 4. felt. Mis.ap.Sz. Pál Tim. IV Ev Luk XtX. 94. Zacheus megtérése. Piink. u. 32. Zach. Izidor szerz. Ágota szűz vt. Bukol pk. Partén pk. Tivadar nvt. szkéta atyák Vizk. u. 4. vas. Korz. ndrás Ágota sz. vt. Dorottya sz. vt Romauld apát M. János hv. lex Cirill pk sn SS Triódkezd. vas. (Vámos és a far.) Reg. ev. 5 felt. Mis. ap. Sz Pál Tim. III Ev. Luk. XVIII. 89. / far, és a vám.irn. Tríodkezd. vas. Balázs pk. vt. Meletius érsek Márton sz. a. uxcentius érs. Onezin ap. Tir. Tivadar vt. Vizk. 5. u. v Már. 1. m. oo Szerv. r. 7. P! H R. Katalin fa. tt Bálint vt. 3- ***** Fausztin vt Jul. szűz Tékozló fiúról nev v Reg. ev. 6 felt. Mis. ap. Sz. Pál a Kor. VI Ev. Luk. XV. 79. tékozló ii.i Példabeszéde. Tékozló fiu vas. Hetvened vas Leó pápa Simon pk. ff* rkip Konrád, Leó püspök ladár L Eusztái érs. Eleonóra ih Eugemiai vt. Péter székf. sh Polikarp pk. vt. Dam. Péter sh Húshagyó vas. Reg. ev. 7 felt. Mis. ap. Sz. Pál a Kor. VIII Ev. Máté XXV. r z utolsó Ítéletről. Húshagyó vas. Taráz érs. Porfir. érs. Prokop hv. Bazil hv. Hatvanad vas. Géza Kor. Margit B. Báthory Román ap. CB? CÄ IfiVS: if if Jf Hold lényváliozásai. Üjhold 3-án 17 ó. 27 p. Első negyed 10-én 10 ó. 25 p. Holdtölte 18-án 12 ó. 17 p. Utolsó negyed 26-án 11 ó. 12 p. Elsején a nap hossza 9 óra 31 p.; a hó végéig 1 óra 29 p. nő. Időjárás tapasztalás szerint. Állandó szép, de fagyos idő jön: ha a hold igen fehér; ha este az ég napnyugtakor maghsan piros; ha délkeleti szelek járnak. Rossz, lágy idő következik; ha hideg időjárás után jeges hó esik: ha nyugati szelek járnak. Mit jövendöl a 100 óves naptár? Újra hideg, néhány derült nap után 10-ikére beborul, esőre fordul. 12-től kezdve bőségesen havazik. hónap második fele nagyon hideg. Izraelita naptár S. Mispalim dar Ros Khe S. Therman S. Tha7ave S. Ki Thisza

8 Nap Megnevezés Összeg P f Gazdasági tudnivalók háznál a vetőmagot készítjük elő és a készletet forgatjuk, mint januárban. vetőmag-kukoricát is elő kell készíteni. z istállóban főgondunk még mindig a szoptató állatok és kicsinyeik, de már az igás jószágot hogy a közeledő tavaszi munkára jó erőben legyen. Megkezdődött a bárányozás, malacoznak a kocák is, melegről gondoskodjunk mindkettőnél s a sertésnél ügyeljünk, hogy az emse vagy az ártány a malacokat fel ae falja. z apró jószágnál rendesen tartott tyúkok már javában tojnak, sőt kotlós is akadhat már. Ha van, ültessük meg; ha keltőgéppel dolgozunk, meg lehet kezdeni a keltetést. méhesben nincs ujabb teendő, legfeljebb nagyon szép napos, csendes időben Li lehet nyitni a röplyukakat, hogy méhek tisztulási repülésüket elvégezhessék. Kiteregetett ruha azonban ilyenkor ne legyen künn, mert a méhek besszennyezik. Egyébként tovább etetünk mézzel vagy cukorral. gyümölcsösben permetezhetünk és megkezdhetjük a szemzést is, konyhakertben is megkezdődik a munka; előkészíthetjük az ágyasokat, sít jó időjárás mellett a hónap végén a kerti veteményeket is elültethetjük. szöllöben trágyázás és nyitás a teendő, de ha szép idő jár, a hónap végén metszeni is lehet. pincében nincs újabb munka. Célszerű a pincét egyszer alaposan kikénezni, földeken trágyázás és ha oivadásos idő van, a vadvizek levezetése a teendő. Kedvező időjárás esetén azonban már vetni is lehet.

9 MÁRCIUS: 31 nap Böjtmás hava. hó és hét napjai Péntek Szombat 8 hang. Vasárnap Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat 10 Vasárnap 11 Hétfő 12 Kedd 13 Szerda 14 Csütörtök 15 Péntek Szombat hang. 2 hang, Vasárnap Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat 3 hang. 24 Vasárnap 25 Hétfő 26 Kedd 27 Szerda 28 Csütörtök 29 Péntek 30 Szombat 4. hang. GörSg-kaíolikus naptár Róm. kath. naptár c kelte p. 0 Nap nyűg. 6. P. Eudxia vtnő Teod. pk. vt. lbin pk. (Simplie p. 9& Vajhagyó v. Reg. ev. 8. felt. Mis.ap.Sz. Pál róm. XIII Ev. Máté VI. 17. z igazi böjtről. Vajhagyó vas. Farsang vas p. Kázmér sz. Kázmér ágp* Utolsó negyed 27-én Kónon vt. Özséb \L 21 ó. 51 p. moriusi 42 vt. Hamv. sz Kersoni fsz. vt. / qu. Tamás ttf Elsején a nap hossza 11 Tevfílakt. pk. Istenes Ján óra ; a hó végéig 1 óra Szebasztei 40 vt Franciska p. nő. Nagyböjt I. Y. Reg. ev. 9 felt. Mis. ap. Sz Pál a zsid. XI Ev. János I. 5. Jézus tanítványokat választ. Nagyböjt I. vas. Szofron fp. Teofán sz. Nicefor főpap Kr. ndrás Nemz. ünnep Hal. eml. Böjt I. vas. Szilárd V. Gergely p. Szabin vt. Mathild Nemz. ünnep Geréb pk ff t* HgSÍ HtS \Jlíí S* íl. vaa. lveg.cv, 1U. icil.riis fl^i. u*. i ai aw I. r. 304 Ev. Márk II 7. z inaiz. meggy, a Kaíor. Nagyböjt 2. vas. lex Cirill Krizául és Dárie Szabbász vt. Jakab pk hv. Bazil pk. vt. Halottak eml Böjt 2. vas Sándor pk József Joachim <F Benedek ap Oktávián vt. " Viktorián vt. c* Nagyböjt IV. vas. Reg. ev. 11 felt. Mis. ap. Sz. Pál a zsíd. IV. r szk. Ev. Márk VIII. 31. ki engem akar köv. Nagyb. 3. vas. Böjt. 3. vas. Gyümölcsoltó B.. Gyümo. B.. Gábor ark. Manó Matróna anya Dam. János István szerz. uguszta sz, Márk pk. Kap. János Halottak em Kerény Nagyböjt IV. vas. R g. ev. 1. felt. Mis. ap. szt. VI 314. Ev. Mnrk IX. 40. Jézus meggy, egy W.-t ** Pál a zsid. örd itjút. 3l Vasárnap (Nagyböjt 4. vas, Bőjt 4. vas.! Hold fényváltozásai. Újhold 40 p. 5-én 3 6. Első negyed 12-én 1 ó. 30 p. Holdtölte 20-án 6 ó. Időjárás tapasztalás szerint, Ha január meleg volt, március hideg szokott lenni; ha március száraz, akkor szép májust lehet várni. Március időjárása többnyire egéiz hónapban olyan, mint amilyen kilencedike körül.tavasz kezdeti szélvészek termékeny esztendőre mutatnak, sűrű, rosszszagu márciusban sok égiháborút jósolnak a nyárra. Mit jövendsl a 100 éves naptár? hónap elején a hideg tovább tart, csak 11-ike uán kezd enyhülni, esős napokkal én derült és meleg, majd kissé hűvösebb. Izraelita naptár S. Vajakhel 6, 1. Ve ad ár R. Kh S. Pekude S. Wajlkra Eszter böjt Purim Susan-Purim S. Zav S. Semini

10 Nap Megnevezés Összeg P f Gazdasági tudnivalók háznál csávázni kell a vetőmagot, ha még nem történt meg, előkészíteni a vetőmagnak való tengerit. z istállóban legnagyobb gonddal a kiscsikókat kell ellátni; két hetes korukban már lehet nekik zabot. adni. Különösen tisztántartá sára legyen gondunk, épúgy, mint a kisborjaknál is. z igás jószágot jól kell tartani, tekintettel a nehéz munkára, amelyet végez. szoptató kancákat csak az ellés után három héttel foghatjuk be, akkor se túlerős munkára; más kancák fedeztetésének most az ideje. z apró jószágnál most van a kotléültetés fő ideje. Szép időben a kotlóst csibéivel kiengedhetjük. Ha módunkban van, keverjünk eleségükbe egy kevés megszárított és megnrlőtt vagy porrá tört csontot, főleg pedig oltott meszet. méhesben a tavaszi nagytakarítás ideje van; a tisztulási repülés után a kaptárakat tisztogassuk meg alaposan, söpörjünk ki minden hulladékot, ami csak összegyűlt bennük. z etetést folytatni kell s a méz vagy cukor közé sokak szerint ajánlatos egy kis búzalisztet keverni. fiasitásra kellő helyet kell engedni mozgó kaptáraknái. gyümölcsösben folytatni a tisztogatást, virágzás előtt közvetlenül permetezni, virágzáskor kénporozni kell. Március a szemzés és oltás idejét konyhakertben a gumósokat : sárgarépát, céklát, retket és hüvelyeseket : babot, borsót ültetjük. Kalarábé, saláta, paraj, kelkáposzta vetésének is most az ideje. szőllöben metszés és oltás, esetleg még a nyitás munkája vár a gazdára. picében a rendes feltöltögetésen és tisztogatáson kívül nincs más, rendkívüli munka. földeken van azonban az igazi munka. Tavaszi szántás, utána a vetés, amelyet törekedni kell minden módon elvégezni ebben a hő- i napban. Sorrendben követik egy- j mást a zab, a tavaszi búza, az j árpa, a bükköny, mig a kapások többnyire a jövő hónapra ma- j radnak. - háznál csávázni kell a vetőmagot, ha még nem történt meg, előkészíteni a vetőmagnak való tengerit. z istállóban legnagyobb gonddal a kiscsikókat kell ellátni; két hetes korukban már lehet nekik zabot. adni. Különösen tisztántartá sára legyen gondunk, épúgy, mint a kisborjaknál is. z igás jószágot jól kell tartani, tekintettel a nehéz munkára, amelyet végez. szoptató kancákat csak az ellés után három héttel foghatjuk be, akkor se túlerős munkára; más kancák fedeztetésének most az ideje. z apró jószágnál most van a kotléültetés fő ideje. Szép időben a kotlóst csibéivel kiengedhetjük. Ha módunkban van, keverjünk eleségükbe egy kevés megszárított és megnrlőtt vagy porrá tört csontot, főleg pedig oltott meszet. méhesben a tavaszi nagytakarítás ideje van; a tisztulási repülés után a kaptárakat tisztogassuk meg alaposan, söpörjünk ki minden hulladékot, ami csak összegyűlt bennük. z etetést folytatni kell s a méz vagy cukor közé sokak szerint ajánlatos egy kis búzalisztet keverni. fiasitásra kellő helyet kell engedni mozgó kaptáraknái. gyümölcsösben folytatni a tisztogatást, virágzás előtt közvetlenül permetezni, virágzáskor kénporozni kell. Március a szemzés és oltás idejét konyhakertben a gumósokat : sárgarépát, céklát, retket és hüvelyeseket : babot, borsót ültetjük. Kalarábé, saláta, paraj, kelkáposzta vetésének is most az ideje. szőllöben metszés és oltás, esetleg még a nyitás munkája vár a gazdára. picében a rendes feltöltögetésen és tisztogatáson kívül nincs más, rendkívüli munka. földeken van azonban az igazi munka. Tavaszi szántás, utána a vetés, amelyet törekedni kell minden módon elvégezni ebben a hő- i napban. Sorrendben követik egy- j mást a zab, a tavaszi búza, az j árpa, a bükköny, mig a kapások többnyire a jövő hónapra ma- j radnak. háznál csávázni kell a vetőmagot, ha még nem történt meg, előkészíteni a vetőmagnak való tengerit. z istállóban legnagyobb gonddal a kiscsikókat kell ellátni; két hetes korukban már lehet nekik zabot. adni. Különösen tisztántartá sára legyen gondunk, épúgy, mint a kisborjaknál is. z igás jószágot jól kell tartani, tekintettel a nehéz munkára, amelyet végez. szoptató kancákat csak az ellés után három héttel foghatjuk be, akkor se túlerős munkára; más kancák fedeztetésének most az ideje. z apró jószágnál most van a kotléültetés fő ideje. Szép időben a kotlóst csibéivel kiengedhetjük. Ha módunkban van, keverjünk eleségükbe egy kevés megszárított és megnrlőtt vagy porrá tört csontot, főleg pedig oltott meszet. méhesben a tavaszi nagytakarítás ideje van; a tisztulási repülés után a kaptárakat tisztogassuk meg alaposan, söpörjünk ki minden hulladékot, ami csak összegyűlt bennük. z etetést folytatni kell s a méz vagy cukor közé sokak szerint ajánlatos egy kis búzalisztet keverni. fiasitásra kellő helyet kell engedni mozgó kaptáraknái. gyümölcsösben folytatni a tisztogatást, virágzás előtt közvetlenül permetezni, virágzáskor kénporozni kell. Március a szemzés és oltás idejét konyhakertben a gumósokat : sárgarépát, céklát, retket és hüvelyeseket : babot, borsót ültetjük. Kalarábé, saláta, paraj, kelkáposzta vetésének is most az ideje. szőllöben metszés és oltás, esetleg még a nyitás munkája vár a gazdára. picében a rendes feltöltögetésen és tisztogatáson kívül nincs más, rendkívüli munka. földeken van azonban az igazi munka. Tavaszi szántás, utána a vetés, amelyet törekedni kell minden módon elvégezni ebben a hő- i napban. Sorrendben követik egy- j mást a zab, a tavaszi búza, az j árpa, a bükköny, mig a kapások többnyire a jövő hónapra ma- j radnak. háznál csávázni kell a vetőmagot, ha még nem történt meg, előkészíteni a vetőmagnak való tengerit. z istállóban legnagyobb gonddal a kiscsikókat kell ellátni; két hetes korukban már lehet nekik zabot. adni. Különösen tisztántartá sára legyen gondunk, épúgy, mint a kisborjaknál is. z igás jószágot jól kell tartani, tekintettel a nehéz munkára, amelyet végez. szoptató kancákat csak az ellés után három héttel foghatjuk be, akkor se túlerős munkára; más kancák fedeztetésének most az ideje. z apró jószágnál most van a kotléültetés fő ideje. Szép időben a kotlóst csibéivel kiengedhetjük. Ha módunkban van, keverjünk eleségükbe egy kevés megszárított és megnrlőtt vagy porrá tört csontot, főleg pedig oltott meszet. méhesben a tavaszi nagytakarítás ideje van; a tisztulási repülés után a kaptárakat tisztogassuk meg alaposan, söpörjünk ki minden hulladékot, ami csak összegyűlt bennük. z etetést folytatni kell s a méz vagy cukor közé sokak szerint ajánlatos egy kis búzalisztet keverni. fiasitásra kellő helyet kell engedni mozgó kaptáraknái. gyümölcsösben folytatni a tisztogatást, virágzás előtt közvetlenül permetezni, virágzáskor kénporozni kell. Március a szemzés és oltás idejét konyhakertben a gumósokat : sárgarépát, céklát, retket és hüvelyeseket : babot, borsót ültetjük. Kalarábé, saláta, paraj, kelkáposzta vetésének is most az ideje. szőllöben metszés és oltás, esetleg még a nyitás munkája vár a gazdára. picében a rendes feltöltögetésen és tisztogatáson kívül nincs más, rendkívüli munka. földeken van azonban az igazi munka. Tavaszi szántás, utána a vetés, amelyet törekedni kell minden módon elvégezni ebben a hő- i napban. Sorrendben követik egy- j mást a zab, a tavaszi búza, az j árpa, a bükköny, mig a kapások többnyire a jövő hónapra ma- j radnak. háznál csávázni kell a vetőmagot, ha még nem történt meg, előkészíteni a vetőmagnak való tengerit. z istállóban legnagyobb gonddal a kiscsikókat kell ellátni; két hetes korukban már lehet nekik zabot. adni. Különösen tisztántartá sára legyen gondunk, épúgy, mint a kisborjaknál is. z igás jószágot jól kell tartani, tekintettel a nehéz munkára, amelyet végez. szoptató kancákat csak az ellés után három héttel foghatjuk be, akkor se túlerős munkára; más kancák fedeztetésének most az ideje. z apró jószágnál most van a kotléültetés fő ideje. Szép időben a kotlóst csibéivel kiengedhetjük. Ha módunkban van, keverjünk eleségükbe egy kevés megszárított és megnrlőtt vagy porrá tört csontot, főleg pedig oltott meszet. méhesben a tavaszi nagytakarítás ideje van; a tisztulási repülés után a kaptárakat tisztogassuk meg alaposan, söpörjünk ki minden hulladékot, ami csak összegyűlt bennük. z etetést folytatni kell s a méz vagy cukor közé sokak szerint ajánlatos egy kis búzalisztet keverni. fiasitásra kellő helyet kell engedni mozgó kaptáraknái. gyümölcsösben folytatni a tisztogatást, virágzás előtt közvetlenül permetezni, virágzáskor kénporozni kell. Március a szemzés és oltás idejét konyhakertben a gumósokat : sárgarépát, céklát, retket és hüvelyeseket : babot, borsót ültetjük. Kalarábé, saláta, paraj, kelkáposzta vetésének is most az ideje. szőllöben metszés és oltás, esetleg még a nyitás munkája vár a gazdára. picében a rendes feltöltögetésen és tisztogatáson kívül nincs más, rendkívüli munka. földeken van azonban az igazi munka. Tavaszi szántás, utána a vetés, amelyet törekedni kell minden módon elvégezni ebben a hő- i napban. Sorrendben követik egy- j mást a zab, a tavaszi búza, az j árpa, a bükköny, mig a kapások többnyire a jövő hónapra ma- j radnak. háznál csávázni kell a vetőmagot, ha még nem történt meg, előkészíteni a vetőmagnak való tengerit. z istállóban legnagyobb gonddal a kiscsikókat kell ellátni; két hetes korukban már lehet nekik zabot. adni. Különösen tisztántartá sára legyen gondunk, épúgy, mint a kisborjaknál is. z igás jószágot jól kell tartani, tekintettel a nehéz munkára, amelyet végez. szoptató kancákat csak az ellés után három héttel foghatjuk be, akkor se túlerős munkára; más kancák fedeztetésének most az ideje. z apró jószágnál most van a kotléültetés fő ideje. Szép időben a kotlóst csibéivel kiengedhetjük. Ha módunkban van, keverjünk eleségükbe egy kevés megszárított és megnrlőtt vagy porrá tört csontot, főleg pedig oltott meszet. méhesben a tavaszi nagytakarítás ideje van; a tisztulási repülés után a kaptárakat tisztogassuk meg alaposan, söpörjünk ki minden hulladékot, ami csak összegyűlt bennük. z etetést folytatni kell s a méz vagy cukor közé sokak szerint ajánlatos egy kis búzalisztet keverni. fiasitásra kellő helyet kell engedni mozgó kaptáraknái. gyümölcsösben folytatni a tisztogatást, virágzás előtt közvetlenül permetezni, virágzáskor kénporozni kell. Március a szemzés és oltás idejét konyhakertben a gumósokat : sárgarépát, céklát, retket és hüvelyeseket : babot, borsót ültetjük. Kalarábé, saláta, paraj, kelkáposzta vetésének is most az ideje. szőllöben metszés és oltás, esetleg még a nyitás munkája vár a gazdára. picében a rendes feltöltögetésen és tisztogatáson kívül nincs más, rendkívüli munka. földeken van azonban az igazi munka. Tavaszi szántás, utána a vetés, amelyet törekedni kell minden módon elvégezni ebben a hő- i napban. Sorrendben követik egy- j mást a zab, a tavaszi búza, az j árpa, a bükköny, mig a kapások többnyire a jövő hónapra ma- j radnak. háznál csávázni kell a vetőmagot, ha még nem történt meg, előkészíteni a vetőmagnak való tengerit. z istállóban legnagyobb gonddal a kiscsikókat kell ellátni; két hetes korukban már lehet nekik zabot. adni. Különösen tisztántartá sára legyen gondunk, épúgy, mint a kisborjaknál is. z igás jószágot jól kell tartani, tekintettel a nehéz munkára, amelyet végez. szoptató kancákat csak az ellés után három héttel foghatjuk be, akkor se túlerős munkára; más kancák fedeztetésének most az ideje. z apró jószágnál most van a kotléültetés fő ideje. Szép időben a kotlóst csibéivel kiengedhetjük. Ha módunkban van, keverjünk eleségükbe egy kevés megszárított és megnrlőtt vagy porrá tört csontot, főleg pedig oltott meszet. méhesben a tavaszi nagytakarítás ideje van; a tisztulási repülés után a kaptárakat tisztogassuk meg alaposan, söpörjünk ki minden hulladékot, ami csak összegyűlt bennük. z etetést folytatni kell s a méz vagy cukor közé sokak szerint ajánlatos egy kis búzalisztet keverni. fiasitásra kellő helyet kell engedni mozgó kaptáraknái. gyümölcsösben folytatni a tisztogatást, virágzás előtt közvetlenül permetezni, virágzáskor kénporozni kell. Március a szemzés és oltás idejét konyhakertben a gumósokat : sárgarépát, céklát, retket és hüvelyeseket : babot, borsót ültetjük. Kalarábé, saláta, paraj, kelkáposzta vetésének is most az ideje. szőllöben metszés és oltás, esetleg még a nyitás munkája vár a gazdára. picében a rendes feltöltögetésen és tisztogatáson kívül nincs más, rendkívüli munka. földeken van azonban az igazi munka. Tavaszi szántás, utána a vetés, amelyet törekedni kell minden módon elvégezni ebben a hő- i napban. Sorrendben követik egy- j mást a zab, a tavaszi búza, az j árpa, a bükköny, mig a kapások többnyire a jövő hónapra ma- j radnak. háznál csávázni kell a vetőmagot, ha még nem történt meg, előkészíteni a vetőmagnak való tengerit. z istállóban legnagyobb gonddal a kiscsikókat kell ellátni; két hetes korukban már lehet nekik zabot. adni. Különösen tisztántartá sára legyen gondunk, épúgy, mint a kisborjaknál is. z igás jószágot jól kell tartani, tekintettel a nehéz munkára, amelyet végez. szoptató kancákat csak az ellés után három héttel foghatjuk be, akkor se túlerős munkára; más kancák fedeztetésének most az ideje. z apró jószágnál most van a kotléültetés fő ideje. Szép időben a kotlóst csibéivel kiengedhetjük. Ha módunkban van, keverjünk eleségükbe egy kevés megszárított és megnrlőtt vagy porrá tört csontot, főleg pedig oltott meszet. méhesben a tavaszi nagytakarítás ideje van; a tisztulási repülés után a kaptárakat tisztogassuk meg alaposan, söpörjünk ki minden hulladékot, ami csak összegyűlt bennük. z etetést folytatni kell s a méz vagy cukor közé sokak szerint ajánlatos egy kis búzalisztet keverni. fiasitásra kellő helyet kell engedni mozgó kaptáraknái. gyümölcsösben folytatni a tisztogatást, virágzás előtt közvetlenül permetezni, virágzáskor kénporozni kell. Március a szemzés és oltás idejét konyhakertben a gumósokat : sárgarépát, céklát, retket és hüvelyeseket : babot, borsót ültetjük. Kalarábé, saláta, paraj, kelkáposzta vetésének is most az ideje. szőllöben metszés és oltás, esetleg még a nyitás munkája vár a gazdára. picében a rendes feltöltögetésen és tisztogatáson kívül nincs más, rendkívüli munka. földeken van azonban az igazi munka. Tavaszi szántás, utána a vetés, amelyet törekedni kell minden módon elvégezni ebben a hő- i napban. Sorrendben követik egy- j mást a zab, a tavaszi búza, az j árpa, a bükköny, mig a kapások többnyire a jövő hónapra ma- j radnak. háznál csávázni kell a vetőmagot, ha még nem történt meg, előkészíteni a vetőmagnak való tengerit. z istállóban legnagyobb gonddal a kiscsikókat kell ellátni; két hetes korukban már lehet nekik zabot. adni. Különösen tisztántartá sára legyen gondunk, épúgy, mint a kisborjaknál is. z igás jószágot jól kell tartani, tekintettel a nehéz munkára, amelyet végez. szoptató kancákat csak az ellés után három héttel foghatjuk be, akkor se túlerős munkára; más kancák fedeztetésének most az ideje. z apró jószágnál most van a kotléültetés fő ideje. Szép időben a kotlóst csibéivel kiengedhetjük. Ha módunkban van, keverjünk eleségükbe egy kevés megszárított és megnrlőtt vagy porrá tört csontot, főleg pedig oltott meszet. méhesben a tavaszi nagytakarítás ideje van; a tisztulási repülés után a kaptárakat tisztogassuk meg alaposan, söpörjünk ki minden hulladékot, ami csak összegyűlt bennük. z etetést folytatni kell s a méz vagy cukor közé sokak szerint ajánlatos egy kis búzalisztet keverni. fiasitásra kellő helyet kell engedni mozgó kaptáraknái. gyümölcsösben folytatni a tisztogatást, virágzás előtt közvetlenül permetezni, virágzáskor kénporozni kell. Március a szemzés és oltás idejét konyhakertben a gumósokat : sárgarépát, céklát, retket és hüvelyeseket : babot, borsót ültetjük. Kalarábé, saláta, paraj, kelkáposzta vetésének is most az ideje. szőllöben metszés és oltás, esetleg még a nyitás munkája vár a gazdára. picében a rendes feltöltögetésen és tisztogatáson kívül nincs más, rendkívüli munka. földeken van azonban az igazi munka. Tavaszi szántás, utána a vetés, amelyet törekedni kell minden módon elvégezni ebben a hő- i napban. Sorrendben követik egy- j mást a zab, a tavaszi búza, az j árpa, a bükköny, mig a kapások többnyire a jövő hónapra ma- j radnak. háznál csávázni kell a vetőmagot, ha még nem történt meg, előkészíteni a vetőmagnak való tengerit. z istállóban legnagyobb gonddal a kiscsikókat kell ellátni; két hetes korukban már lehet nekik zabot. adni. Különösen tisztántartá sára legyen gondunk, épúgy, mint a kisborjaknál is. z igás jószágot jól kell tartani, tekintettel a nehéz munkára, amelyet végez. szoptató kancákat csak az ellés után három héttel foghatjuk be, akkor se túlerős munkára; más kancák fedeztetésének most az ideje. z apró jószágnál most van a kotléültetés fő ideje. Szép időben a kotlóst csibéivel kiengedhetjük. Ha módunkban van, keverjünk eleségükbe egy kevés megszárított és megnrlőtt vagy porrá tört csontot, főleg pedig oltott meszet. méhesben a tavaszi nagytakarítás ideje van; a tisztulási repülés után a kaptárakat tisztogassuk meg alaposan, söpörjünk ki minden hulladékot, ami csak összegyűlt bennük. z etetést folytatni kell s a méz vagy cukor közé sokak szerint ajánlatos egy kis búzalisztet keverni. fiasitásra kellő helyet kell engedni mozgó kaptáraknái. gyümölcsösben folytatni a tisztogatást, virágzás előtt közvetlenül permetezni, virágzáskor kénporozni kell. Március a szemzés és oltás idejét konyhakertben a gumósokat : sárgarépát, céklát, retket és hüvelyeseket : babot, borsót ültetjük. Kalarábé, saláta, paraj, kelkáposzta vetésének is most az ideje. szőllöben metszés és oltás, esetleg még a nyitás munkája vár a gazdára. picében a rendes feltöltögetésen és tisztogatáson kívül nincs más, rendkívüli munka. földeken van azonban az igazi munka. Tavaszi szántás, utána a vetés, amelyet törekedni kell minden módon elvégezni ebben a hő- i napban. Sorrendben követik egy- j mást a zab, a tavaszi búza, az j árpa, a bükköny, mig a kapások többnyire a jövő hónapra ma- j radnak. háznál csávázni kell a vetőmagot, ha még nem történt meg, előkészíteni a vetőmagnak való tengerit. z istállóban legnagyobb gonddal a kiscsikókat kell ellátni; két hetes korukban már lehet nekik zabot. adni. Különösen tisztántartá sára legyen gondunk, épúgy, mint a kisborjaknál is. z igás jószágot jól kell tartani, tekintettel a nehéz munkára, amelyet végez. szoptató kancákat csak az ellés után három héttel foghatjuk be, akkor se túlerős munkára; más kancák fedeztetésének most az ideje. z apró jószágnál most van a kotléültetés fő ideje. Szép időben a kotlóst csibéivel kiengedhetjük. Ha módunkban van, keverjünk eleségükbe egy kevés megszárított és megnrlőtt vagy porrá tört csontot, főleg pedig oltott meszet. méhesben a tavaszi nagytakarítás ideje van; a tisztulási repülés után a kaptárakat tisztogassuk meg alaposan, söpörjünk ki minden hulladékot, ami csak összegyűlt bennük. z etetést folytatni kell s a méz vagy cukor közé sokak szerint ajánlatos egy kis búzalisztet keverni. fiasitásra kellő helyet kell engedni mozgó kaptáraknái. gyümölcsösben folytatni a tisztogatást, virágzás előtt közvetlenül permetezni, virágzáskor kénporozni kell. Március a szemzés és oltás idejét konyhakertben a gumósokat : sárgarépát, céklát, retket és hüvelyeseket : babot, borsót ültetjük. Kalarábé, saláta, paraj, kelkáposzta vetésének is most az ideje. szőllöben metszés és oltás, esetleg még a nyitás munkája vár a gazdára. picében a rendes feltöltögetésen és tisztogatáson kívül nincs más, rendkívüli munka. földeken van azonban az igazi munka. Tavaszi szántás, utána a vetés, amelyet törekedni kell minden módon elvégezni ebben a hő- i napban. Sorrendben követik egy- j mást a zab, a tavaszi búza, az j árpa, a bükköny, mig a kapások többnyire a jövő hónapra ma- j radnak. háznál csávázni kell a vetőmagot, ha még nem történt meg, előkészíteni a vetőmagnak való tengerit. z istállóban legnagyobb gonddal a kiscsikókat kell ellátni; két hetes korukban már lehet nekik zabot. adni. Különösen tisztántartá sára legyen gondunk, épúgy, mint a kisborjaknál is. z igás jószágot jól kell tartani, tekintettel a nehéz munkára, amelyet végez. szoptató kancákat csak az ellés után három héttel foghatjuk be, akkor se túlerős munkára; más kancák fedeztetésének most az ideje. z apró jószágnál most van a kotléültetés fő ideje. Szép időben a kotlóst csibéivel kiengedhetjük. Ha módunkban van, keverjünk eleségükbe egy kevés megszárított és megnrlőtt vagy porrá tört csontot, főleg pedig oltott meszet. méhesben a tavaszi nagytakarítás ideje van; a tisztulási repülés után a kaptárakat tisztogassuk meg alaposan, söpörjünk ki minden hulladékot, ami csak összegyűlt bennük. z etetést folytatni kell s a méz vagy cukor közé sokak szerint ajánlatos egy kis búzalisztet keverni. fiasitásra kellő helyet kell engedni mozgó kaptáraknái. gyümölcsösben folytatni a tisztogatást, virágzás előtt közvetlenül permetezni, virágzáskor kénporozni kell. Március a szemzés és oltás idejét konyhakertben a gumósokat : sárgarépát, céklát, retket és hüvelyeseket : babot, borsót ültetjük. Kalarábé, saláta, paraj, kelkáposzta vetésének is most az ideje. szőllöben metszés és oltás, esetleg még a nyitás munkája vár a gazdára. picében a rendes feltöltögetésen és tisztogatáson kívül nincs más, rendkívüli munka. földeken van azonban az igazi munka. Tavaszi szántás, utána a vetés, amelyet törekedni kell minden módon elvégezni ebben a hő- i napban. Sorrendben követik egy- j mást a zab, a tavaszi búza, az j árpa, a bükköny, mig a kapások többnyire a jövő hónapra ma- j radnak. háznál csávázni kell a vetőmagot, ha még nem történt meg, előkészíteni a vetőmagnak való tengerit. z istállóban legnagyobb gonddal a kiscsikókat kell ellátni; két hetes korukban már lehet nekik zabot. adni. Különösen tisztántartá sára legyen gondunk, épúgy, mint a kisborjaknál is. z igás jószágot jól kell tartani, tekintettel a nehéz munkára, amelyet végez. szoptató kancákat csak az ellés után három héttel foghatjuk be, akkor se túlerős munkára; más kancák fedeztetésének most az ideje. z apró jószágnál most van a kotléültetés fő ideje. Szép időben a kotlóst csibéivel kiengedhetjük. Ha módunkban van, keverjünk eleségükbe egy kevés megszárított és megnrlőtt vagy porrá tört csontot, főleg pedig oltott meszet. méhesben a tavaszi nagytakarítás ideje van; a tisztulási repülés után a kaptárakat tisztogassuk meg alaposan, söpörjünk ki minden hulladékot, ami csak összegyűlt bennük. z etetést folytatni kell s a méz vagy cukor közé sokak szerint ajánlatos egy kis búzalisztet keverni. fiasitásra kellő helyet kell engedni mozgó kaptáraknái. gyümölcsösben folytatni a tisztogatást, virágzás előtt közvetlenül permetezni, virágzáskor kénporozni kell. Március a szemzés és oltás idejét konyhakertben a gumósokat : sárgarépát, céklát, retket és hüvelyeseket : babot, borsót ültetjük. Kalarábé, saláta, paraj, kelkáposzta vetésének is most az ideje. szőllöben metszés és oltás, esetleg még a nyitás munkája vár a gazdára. picében a rendes feltöltögetésen és tisztogatáson kívül nincs más, rendkívüli munka. földeken van azonban az igazi munka. Tavaszi szántás, utána a vetés, amelyet törekedni kell minden módon elvégezni ebben a hő- i napban. Sorrendben követik egy- j mást a zab, a tavaszi búza, az j árpa, a bükköny, mig a kapások többnyire a jövő hónapra ma- j radnak. háznál csávázni kell a vetőmagot, ha még nem történt meg, előkészíteni a vetőmagnak való tengerit. z istállóban legnagyobb gonddal a kiscsikókat kell ellátni; két hetes korukban már lehet nekik zabot. adni. Különösen tisztántartá sára legyen gondunk, épúgy, mint a kisborjaknál is. z igás jószágot jól kell tartani, tekintettel a nehéz munkára, amelyet végez. szoptató kancákat csak az ellés után három héttel foghatjuk be, akkor se túlerős munkára; más kancák fedeztetésének most az ideje. z apró jószágnál most van a kotléültetés fő ideje. Szép időben a kotlóst csibéivel kiengedhetjük. Ha módunkban van, keverjünk eleségükbe egy kevés megszárított és megnrlőtt vagy porrá tört csontot, főleg pedig oltott meszet. méhesben a tavaszi nagytakarítás ideje van; a tisztulási repülés után a kaptárakat tisztogassuk meg alaposan, söpörjünk ki minden hulladékot, ami csak összegyűlt bennük. z etetést folytatni kell s a méz vagy cukor közé sokak szerint ajánlatos egy kis búzalisztet keverni. fiasitásra kellő helyet kell engedni mozgó kaptáraknái. gyümölcsösben folytatni a tisztogatást, virágzás előtt közvetlenül permetezni, virágzáskor kénporozni kell. Március a szemzés és oltás idejét konyhakertben a gumósokat : sárgarépát, céklát, retket és hüvelyeseket : babot, borsót ültetjük. Kalarábé, saláta, paraj, kelkáposzta vetésének is most az ideje. szőllöben metszés és oltás, esetleg még a nyitás munkája vár a gazdára. picében a rendes feltöltögetésen és tisztogatáson kívül nincs más, rendkívüli munka. földeken van azonban az igazi munka. Tavaszi szántás, utána a vetés, amelyet törekedni kell minden módon elvégezni ebben a hő- i napban. Sorrendben követik egy- j mást a zab, a tavaszi búza, az j árpa, a bükköny, mig a kapások többnyire a jövő hónapra ma- j radnak. háznál csávázni kell a vetőmagot, ha még nem történt meg, előkészíteni a vetőmagnak való tengerit. z istállóban legnagyobb gonddal a kiscsikókat kell ellátni; két hetes korukban már lehet nekik zabot. adni. Különösen tisztántartá sára legyen gondunk, épúgy, mint a kisborjaknál is. z igás jószágot jól kell tartani, tekintettel a nehéz munkára, amelyet végez. szoptató kancákat csak az ellés után három héttel foghatjuk be, akkor se túlerős munkára; más kancák fedeztetésének most az ideje. z apró jószágnál most van a kotléültetés fő ideje. Szép időben a kotlóst csibéivel kiengedhetjük. Ha módunkban van, keverjünk eleségükbe egy kevés megszárított és megnrlőtt vagy porrá tört csontot, főleg pedig oltott meszet. méhesben a tavaszi nagytakarítás ideje van; a tisztulási repülés után a kaptárakat tisztogassuk meg alaposan, söpörjünk ki minden hulladékot, ami csak összegyűlt bennük. z etetést folytatni kell s a méz vagy cukor közé sokak szerint ajánlatos egy kis búzalisztet keverni. fiasitásra kellő helyet kell engedni mozgó kaptáraknái. gyümölcsösben folytatni a tisztogatást, virágzás előtt közvetlenül permetezni, virágzáskor kénporozni kell. Március a szemzés és oltás idejét konyhakertben a gumósokat : sárgarépát, céklát, retket és hüvelyeseket : babot, borsót ültetjük. Kalarábé, saláta, paraj, kelkáposzta vetésének is most az ideje. szőllöben metszés és oltás, esetleg még a nyitás munkája vár a gazdára. picében a rendes feltöltögetésen és tisztogatáson kívül nincs más, rendkívüli munka. földeken van azonban az igazi munka. Tavaszi szántás, utána a vetés, amelyet törekedni kell minden módon elvégezni ebben a hő- i napban. Sorrendben követik egy- j mást a zab, a tavaszi búza, az j árpa, a bükköny, mig a kapások többnyire a jövő hónapra ma- j radnak. háznál csávázni kell a vetőmagot, ha még nem történt meg, előkészíteni a vetőmagnak való tengerit. z istállóban legnagyobb gonddal a kiscsikókat kell ellátni; két hetes korukban már lehet nekik zabot. adni. Különösen tisztántartá sára legyen gondunk, épúgy, mint a kisborjaknál is. z igás jószágot jól kell tartani, tekintettel a nehéz munkára, amelyet végez. szoptató kancákat csak az ellés után három héttel foghatjuk be, akkor se túlerős munkára; más kancák fedeztetésének most az ideje. z apró jószágnál most van a kotléültetés fő ideje. Szép időben a kotlóst csibéivel kiengedhetjük. Ha módunkban van, keverjünk eleségükbe egy kevés megszárított és megnrlőtt vagy porrá tört csontot, főleg pedig oltott meszet. méhesben a tavaszi nagytakarítás ideje van; a tisztulási repülés után a kaptárakat tisztogassuk meg alaposan, söpörjünk ki minden hulladékot, ami csak összegyűlt bennük. z etetést folytatni kell s a méz vagy cukor közé sokak szerint ajánlatos egy kis búzalisztet keverni. fiasitásra kellő helyet kell engedni mozgó kaptáraknái. gyümölcsösben folytatni a tisztogatást, virágzás előtt közvetlenül permetezni, virágzáskor kénporozni kell. Március a szemzés és oltás idejét konyhakertben a gumósokat : sárgarépát, céklát, retket és hüvelyeseket : babot, borsót ültetjük. Kalarábé, saláta, paraj, kelkáposzta vetésének is most az ideje. szőllöben metszés és oltás, esetleg még a nyitás munkája vár a gazdára. picében a rendes feltöltögetésen és tisztogatáson kívül nincs más, rendkívüli munka. földeken van azonban az igazi munka. Tavaszi szántás, utána a vetés, amelyet törekedni kell minden módon elvégezni ebben a hő- i napban. Sorrendben követik egy- j mást a zab, a tavaszi búza, az j árpa, a bükköny, mig a kapások többnyire a jövő hónapra ma- j radnak. háznál csávázni kell a vetőmagot, ha még nem történt meg, előkészíteni a vetőmagnak való tengerit. z istállóban legnagyobb gonddal a kiscsikókat kell ellátni; két hetes korukban már lehet nekik zabot. adni. Különösen tisztántartá sára legyen gondunk, épúgy, mint a kisborjaknál is. z igás jószágot jól kell tartani, tekintettel a nehéz munkára, amelyet végez. szoptató kancákat csak az ellés után három héttel foghatjuk be, akkor se túlerős munkára; más kancák fedeztetésének most az ideje. z apró jószágnál most van a kotléültetés fő ideje. Szép időben a kotlóst csibéivel kiengedhetjük. Ha módunkban van, keverjünk eleségükbe egy kevés megszárított és megnrlőtt vagy porrá tört csontot, főleg pedig oltott meszet. méhesben a tavaszi nagytakarítás ideje van; a tisztulási repülés után a kaptárakat tisztogassuk meg alaposan, söpörjünk ki minden hulladékot, ami csak összegyűlt bennük. z etetést folytatni kell s a méz vagy cukor közé sokak szerint ajánlatos egy kis búzalisztet keverni. fiasitásra kellő helyet kell engedni mozgó kaptáraknái. gyümölcsösben folytatni a tisztogatást, virágzás előtt közvetlenül permetezni, virágzáskor kénporozni kell. Március a szemzés és oltás idejét konyhakertben a gumósokat : sárgarépát, céklát, retket és hüvelyeseket : babot, borsót ültetjük. Kalarábé, saláta, paraj, kelkáposzta vetésének is most az ideje. szőllöben metszés és oltás, esetleg még a nyitás munkája vár a gazdára. picében a rendes feltöltögetésen és tisztogatáson kívül nincs más, rendkívüli munka. földeken van azonban az igazi munka. Tavaszi szántás, utána a vetés, amelyet törekedni kell minden módon elvégezni ebben a hő- i napban. Sorrendben követik egy- j mást a zab, a tavaszi búza, az j árpa, a bükköny, mig a kapások többnyire a jövő hónapra ma- j radnak. háznál csávázni kell a vetőmagot, ha még nem történt meg, előkészíteni a vetőmagnak való tengerit. z istállóban legnagyobb gonddal a kiscsikókat kell ellátni; két hetes korukban már lehet nekik zabot. adni. Különösen tisztántartá sára legyen gondunk, épúgy, mint a kisborjaknál is. z igás jószágot jól kell tartani, tekintettel a nehéz munkára, amelyet végez. szoptató kancákat csak az ellés után három héttel foghatjuk be, akkor se túlerős munkára; más kancák fedeztetésének most az ideje. z apró jószágnál most van a kotléültetés fő ideje. Szép időben a kotlóst csibéivel kiengedhetjük. Ha módunkban van, keverjünk eleségükbe egy kevés megszárított és megnrlőtt vagy porrá tört csontot, főleg pedig oltott meszet. méhesben a tavaszi nagytakarítás ideje van; a tisztulási repülés után a kaptárakat tisztogassuk meg alaposan, söpörjünk ki minden hulladékot, ami csak összegyűlt bennük. z etetést folytatni kell s a méz vagy cukor közé sokak szerint ajánlatos egy kis búzalisztet keverni. fiasitásra kellő helyet kell engedni mozgó kaptáraknái. gyümölcsösben folytatni a tisztogatást, virágzás előtt közvetlenül permetezni, virágzáskor kénporozni kell. Március a szemzés és oltás idejét konyhakertben a gumósokat : sárgarépát, céklát, retket és hüvelyeseket : babot, borsót ültetjük. Kalarábé, saláta, paraj, kelkáposzta vetésének is most az ideje. szőllöben metszés és oltás, esetleg még a nyitás munkája vár a gazdára. picében a rendes feltöltögetésen és tisztogatáson kívül nincs más, rendkívüli munka. földeken van azonban az igazi munka. Tavaszi szántás, utána a vetés, amelyet törekedni kell minden módon elvégezni ebben a hő- i napban. Sorrendben követik egy- j mást a zab, a tavaszi búza, az j árpa, a bükköny, mig a kapások többnyire a jövő hónapra ma- j radnak. háznál csávázni kell a vetőmagot, ha még nem történt meg, előkészíteni a vetőmagnak való tengerit. z istállóban legnagyobb gonddal a kiscsikókat kell ellátni; két hetes korukban már lehet nekik zabot. adni. Különösen tisztántartá sára legyen gondunk, épúgy, mint a kisborjaknál is. z igás jószágot jól kell tartani, tekintettel a nehéz munkára, amelyet végez. szoptató kancákat csak az ellés után három héttel foghatjuk be, akkor se túlerős munkára; más kancák fedeztetésének most az ideje. z apró jószágnál most van a kotléültetés fő ideje. Szép időben a kotlóst csibéivel kiengedhetjük. Ha módunkban van, keverjünk eleségükbe egy kevés megszárított és megnrlőtt vagy porrá tört csontot, főleg pedig oltott meszet. méhesben a tavaszi nagytakarítás ideje van; a tisztulási repülés után a kaptárakat tisztogassuk meg alaposan, söpörjünk ki minden hulladékot, ami csak összegyűlt bennük. z etetést folytatni kell s a méz vagy cukor közé sokak szerint ajánlatos egy kis búzalisztet keverni. fiasitásra kellő helyet kell engedni mozgó kaptáraknái. gyümölcsösben folytatni a tisztogatást, virágzás előtt közvetlenül permetezni, virágzáskor kénporozni kell. Március a szemzés és oltás idejét konyhakertben a gumósokat : sárgarépát, céklát, retket és hüvelyeseket : babot, borsót ültetjük. Kalarábé, saláta, paraj, kelkáposzta vetésének is most az ideje. szőllöben metszés és oltás, esetleg még a nyitás munkája vár a gazdára. picében a rendes feltöltögetésen és tisztogatáson kívül nincs más, rendkívüli munka. földeken van azonban az igazi munka. Tavaszi szántás, utána a vetés, amelyet törekedni kell minden módon elvégezni ebben a hő- i napban. Sorrendben követik egy- j mást a zab, a tavaszi búza, az j árpa, a bükköny, mig a kapások többnyire a jövő hónapra ma- j radnak. háznál csávázni kell a vetőmagot, ha még nem történt meg, előkészíteni a vetőmagnak való tengerit. z istállóban legnagyobb gonddal a kiscsikókat kell ellátni; két hetes korukban már lehet nekik zabot. adni. Különösen tisztántartá sára legyen gondunk, épúgy, mint a kisborjaknál is. z igás jószágot jól kell tartani, tekintettel a nehéz munkára, amelyet végez. szoptató kancákat csak az ellés után három héttel foghatjuk be, akkor se túlerős munkára; más kancák fedeztetésének most az ideje. z apró jószágnál most van a kotléültetés fő ideje. Szép időben a kotlóst csibéivel kiengedhetjük. Ha módunkban van, keverjünk eleségükbe egy kevés megszárított és megnrlőtt vagy porrá tört csontot, főleg pedig oltott meszet. méhesben a tavaszi nagytakarítás ideje van; a tisztulási repülés után a kaptárakat tisztogassuk meg alaposan, söpörjünk ki minden hulladékot, ami csak összegyűlt bennük. z etetést folytatni kell s a méz vagy cukor közé sokak szerint ajánlatos egy kis búzalisztet keverni. fiasitásra kellő helyet kell engedni mozgó kaptáraknái. gyümölcsösben folytatni a tisztogatást, virágzás előtt közvetlenül permetezni, virágzáskor kénporozni kell. Március a szemzés és oltás idejét konyhakertben a gumósokat : sárgarépát, céklát, retket és hüvelyeseket : babot, borsót ültetjük. Kalarábé, saláta, paraj, kelkáposzta vetésének is most az ideje. szőllöben metszés és oltás, esetleg még a nyitás munkája vár a gazdára. picében a rendes feltöltögetésen és tisztogatáson kívül nincs más, rendkívüli munka. földeken van azonban az igazi munka. Tavaszi szántás, utána a vetés, amelyet törekedni kell minden módon elvégezni ebben a hő- i napban. Sorrendben követik egy- j mást a zab, a tavaszi búza, az j árpa, a bükköny, mig a kapások többnyire a jövő hónapra ma- j radnak. háznál csávázni kell a vetőmagot, ha még nem történt meg, előkészíteni a vetőmagnak való tengerit. z istállóban legnagyobb gonddal a kiscsikókat kell ellátni; két hetes korukban már lehet nekik zabot. adni. Különösen tisztántartá sára legyen gondunk, épúgy, mint a kisborjaknál is. z igás jószágot jól kell tartani, tekintettel a nehéz munkára, amelyet végez. szoptató kancákat csak az ellés után három héttel foghatjuk be, akkor se túlerős munkára; más kancák fedeztetésének most az ideje. z apró jószágnál most van a kotléültetés fő ideje. Szép időben a kotlóst csibéivel kiengedhetjük. Ha módunkban van, keverjünk eleségükbe egy kevés megszárított és megnrlőtt vagy porrá tört csontot, főleg pedig oltott meszet. méhesben a tavaszi nagytakarítás ideje van; a tisztulási repülés után a kaptárakat tisztogassuk meg alaposan, söpörjünk ki minden hulladékot, ami csak összegyűlt bennük. z etetést folytatni kell s a méz vagy cukor közé sokak szerint ajánlatos egy kis búzalisztet keverni. fiasitásra kellő helyet kell engedni mozgó kaptáraknái. gyümölcsösben folytatni a tisztogatást, virágzás előtt közvetlenül permetezni, virágzáskor kénporozni kell. Március a szemzés és oltás idejét konyhakertben a gumósokat : sárgarépát, céklát, retket és hüvelyeseket : babot, borsót ültetjük. Kalarábé, saláta, paraj, kelkáposzta vetésének is most az ideje. szőllöben metszés és oltás, esetleg még a nyitás munkája vár a gazdára. picében a rendes feltöltögetésen és tisztogatáson kívül nincs más, rendkívüli munka. földeken van azonban az igazi munka. Tavaszi szántás, utána a vetés, amelyet törekedni kell minden módon elvégezni ebben a hő- i napban. Sorrendben követik egy- j mást a zab, a tavaszi búza, az j árpa, a bükköny, mig a kapások többnyire a jövő hónapra ma- j radnak. háznál csávázni kell a vetőmagot, ha még nem történt meg, előkészíteni a vetőmagnak való tengerit. z istállóban legnagyobb gonddal a kiscsikókat kell ellátni; két hetes korukban már lehet nekik zabot. adni. Különösen tisztántartá sára legyen gondunk, épúgy, mint a kisborjaknál is. z igás jószágot jól kell tartani, tekintettel a nehéz munkára, amelyet végez. szoptató kancákat csak az ellés után három héttel foghatjuk be, akkor se túlerős munkára; más kancák fedeztetésének most az ideje. z apró jószágnál most van a kotléültetés fő ideje. Szép időben a kotlóst csibéivel kiengedhetjük. Ha módunkban van, keverjünk eleségükbe egy kevés megszárított és megnrlőtt vagy porrá tört csontot, főleg pedig oltott meszet. méhesben a tavaszi nagytakarítás ideje van; a tisztulási repülés után a kaptárakat tisztogassuk meg alaposan, söpörjünk ki minden hulladékot, ami csak összegyűlt bennük. z etetést folytatni kell s a méz vagy cukor közé sokak szerint ajánlatos egy kis búzalisztet keverni. fiasitásra kellő helyet kell engedni mozgó kaptáraknái. gyümölcsösben folytatni a tisztogatást, virágzás előtt közvetlenül permetezni, virágzáskor kénporozni kell. Március a szemzés és oltás idejét konyhakertben a gumósokat : sárgarépát, céklát, retket és hüvelyeseket : babot, borsót ültetjük. Kalarábé, saláta, paraj, kelkáposzta vetésének is most az ideje. szőllöben metszés és oltás, esetleg még a nyitás munkája vár a gazdára. picében a rendes feltöltögetésen és tisztogatáson kívül nincs más, rendkívüli munka. földeken van azonban az igazi munka. Tavaszi szántás, utána a vetés, amelyet törekedni kell minden módon elvégezni ebben a hő- i napban. Sorrendben követik egy- j mást a zab, a tavaszi búza, az j árpa, a bükköny, mig a kapások többnyire a jövő hónapra ma- j radnak. háznál csávázni kell a vetőmagot, ha még nem történt meg, előkészíteni a vetőmagnak való tengerit. z istállóban legnagyobb gonddal a kiscsikókat kell ellátni; két hetes korukban már lehet nekik zabot. adni. Különösen tisztántartá sára legyen gondunk, épúgy, mint a kisborjaknál is. z igás jószágot jól kell tartani, tekintettel a nehéz munkára, amelyet végez. szoptató kancákat csak az ellés után három héttel foghatjuk be, akkor se túlerős munkára; más kancák fedeztetésének most az ideje. z apró jószágnál most van a kotléültetés fő ideje. Szép időben a kotlóst csibéivel kiengedhetjük. Ha módunkban van, keverjünk eleségükbe egy kevés megszárított és megnrlőtt vagy porrá tört csontot, főleg pedig oltott meszet. méhesben a tavaszi nagytakarítás ideje van; a tisztulási repülés után a kaptárakat tisztogassuk meg alaposan, söpörjünk ki minden hulladékot, ami csak összegyűlt bennük. z etetést folytatni kell s a méz vagy cukor közé sokak szerint ajánlatos egy kis búzalisztet keverni. fiasitásra kellő helyet kell engedni mozgó kaptáraknái. gyümölcsösben folytatni a tisztogatást, virágzás előtt közvetlenül permetezni, virágzáskor kénporozni kell. Március a szemzés és oltás idejét konyhakertben a gumósokat : sárgarépát, céklát, retket és hüvelyeseket : babot, borsót ültetjük. Kalarábé, saláta, paraj, kelkáposzta vetésének is most az ideje. szőllöben metszés és oltás, esetleg még a nyitás munkája vár a gazdára. picében a rendes feltöltögetésen és tisztogatáson kívül nincs más, rendkívüli munka. földeken van azonban az igazi munka. Tavaszi szántás, utána a vetés, amelyet törekedni kell minden módon elvégezni ebben a hő- i napban. Sorrendben követik egy- j mást a zab, a tavaszi búza, az j árpa, a bükköny, mig a kapások többnyire a jövő hónapra ma- j radnak. háznál csávázni kell a vetőmagot, ha még nem történt meg, előkészíteni a vetőmagnak való tengerit. z istállóban legnagyobb gonddal a kiscsikókat kell ellátni; két hetes korukban már lehet nekik zabot. adni. Különösen tisztántartá sára legyen gondunk, épúgy, mint a kisborjaknál is. z igás jószágot jól kell tartani, tekintettel a nehéz munkára, amelyet végez. szoptató kancákat csak az ellés után három héttel foghatjuk be, akkor se túlerős munkára; más kancák fedeztetésének most az ideje. z apró jószágnál most van a kotléültetés fő ideje. Szép időben a kotlóst csibéivel kiengedhetjük. Ha módunkban van, keverjünk eleségükbe egy kevés megszárított és megnrlőtt vagy porrá tört csontot, főleg pedig oltott meszet. méhesben a tavaszi nagytakarítás ideje van; a tisztulási repülés után a kaptárakat tisztogassuk meg alaposan, söpörjünk ki minden hulladékot, ami csak összegyűlt bennük. z etetést folytatni kell s a méz vagy cukor közé sokak szerint ajánlatos egy kis búzalisztet keverni. fiasitásra kellő helyet kell engedni mozgó kaptáraknái. gyümölcsösben folytatni a tisztogatást, virágzás előtt közvetlenül permetezni, virágzáskor kénporozni kell. Március a szemzés és oltás idejét konyhakertben a gumósokat : sárgarépát, céklát, retket és hüvelyeseket : babot, borsót ültetjük. Kalarábé, saláta, paraj, kelkáposzta vetésének is most az ideje. szőllöben metszés és oltás, esetleg még a nyitás munkája vár a gazdára. picében a rendes feltöltögetésen és tisztogatáson kívül nincs más, rendkívüli munka. földeken van azonban az igazi munka. Tavaszi szántás, utána a vetés, amelyet törekedni kell minden módon elvégezni ebben a hő- i napban. Sorrendben követik egy- j mást a zab, a tavaszi búza, az j árpa, a bükköny, mig a kapások többnyire a jövő hónapra ma- j radnak.

11 3 a n Big>9iBlIIBailll93il hó és hét napjai Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat 5 hang. 7 Vasárnap 8 Hétfő 9 Kedd 10 Szerda 11 Csütörtök 12 Péntek 13 Szombat Görög-katolikus Róm. kath, Q Nap kelte nyugta naptár naptár 6. p. 6. p. Egyipt Mária Titus szerz. Niketas sz. József sz. Theodul vt. Eutik pk. Hugó pk. Paul. Ferenc Rikhard pk. Izidor pk. Ferreri Vince ICoeleszfinpk Nagyböjt V v. Reg ev. 2 felt. Mis. ap. szt. Pál a zsid IX Ev. MrkX. 47 Jézus közelgő szeri védéséről besz. Nagyböjt V. v a s. Hervod ap. Eupszik vt. Terencius vt ntip vt. Bazil sz. pk. Lázár felt. Bojt 5. vas. Dénes pk. B. Konrád Ezekiel I. Leó pápa Gyula Hermenegild Á P R I L I S : 0 30 nap 5 Szt György hava tt H* s* Virág vas. Reg. ev. Máté XXI 83. Mis. ap. szt. Pál a félyip. IV. 24? Ev. János XII. 41 Jézus ünnepélyes bevonulása Jeruzsálembe. 14 Vasárnap Virágvasárnap Virágvasárnap Hétfő Nagyhétfő nasztázia r Kedd Nagykedd L. Ben. Józs Szerda Nagyszerda nicét pk. sh Csütörtök Nagycsütörtök Nagycsütörtök sh Péntek Nagypéntek Nagypéntek ih Szombat Nagyszombat Nagyszombat <JS Husv. vas. Misén ap. p. csel. 1. rész 1. szakasz. Ev János I. rész I. sz. Kezdetben vala az ige, Vasárnap Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat 1 hang. Vasárnap 29 Hétfő 30 Kedd Húsvétvasárnap Húsvét hétiő Húsvét kedd Szabbasz vért. Márk ap. Vazul pk. vt. Simon pk. vt. Husv, vas, Husv, hétfő Béla pk. György vt. Márk ev. Kilit és Marc K. Péter e. t K* Husv. u. 2. v. Reg. ev. 1 felt. Mis. ap. p. c^ej. V. 14. Ev. János XX. 65 Jézus megsvőzi a sietlen Tamást. Tamás vasárnap Kizikei 9 vt. fd. sz- Jakab Fehérvasárnap Péter vt. Sienna Kat Cfí Hold fényváltozásai. ^ Üjhold 3-án 13 ó. 3Első negyed 10-én 18 ó. 42 p. 0%, Holdtölte 18-án 22 ó. 10 p. Utolsó negyed 26-án 5 ó. 21 p. Elsején a nap hossza 12 ó. 47 p.; hó végéig p. nő. Időjárás tapasztalás szerint. Áprilisi zivatarok esős esrtendőt Jósolnak; seép, enyhe április esős, kellemetlen, ro«sz májust szokott hozni. Jó időt jeieat, ha a szivárvány kék ás sárga szinei ragyogók. Húsvét körül esős idő rosz gaboatermést jósol. Mit jövendöl a 100 éves naptár? 14-ig száraz és szelei. két kővetkező napon erős dér kisött már enyhe, azután melegebb Izraelita naptár. 4. t. Nizan R S. Thaszria S. Mezora Passzah 1. n Passzah 2. n Sabbath Passzah 7. n Passzah 8. n khari Moth.

12 Összeg Gazdasági tudnivalók háznál. gazda gondja a vető kukorica és burgonya előkészítése, lucernamag beszerzése; a gazdasszonyra a kender vetőmag előkészítése és a tavaszi nagytakarítás, meszelés munkája vár. z istállóban még mindig a növendék jószág a főgond; ha jó erőben vannak, legelőre is lehet bocsátani. z igás jószág jó takarmányozást kiván az erős munka mellett. Száraztakarmány mellett, ha csak lehet, legelőre is kell bocsátani. Vigyázzunk azonban, ljogy a takarmányozásban beállott változás miatt meg ne betegedjenek; eleinte tehát etessük meg őket a kihajtás előtt kevés száraz szálas takrmánnyal. korai malacok elválasztásának is most van az ideje. z apró jószág most kezd hasznot hajtani. Gondunk legyen rá, hogy a tojások tiszták legyenek; jobb árat kapunk értük. korai csirkét is kezdik már keresni a piacon. z ólakat legalább havonta egyszer takarítani, meszelni kell, hamus homokfürdőről, tiszta ivóvízről benne egy kis ecettel vagy sóval gondoskodjunk, főleg pedig mészről az eleségbe, mert tolás idején a tojóknak sok kell belőle a tojás héjához, a csibéknek pedig, hogy jó csontozatuk fejlődjék. z öregek ludakat, ha tollúkat hullatni kezdik, lehet melleszteni. méhesben javában folyik a szaporítás ; a méhlegelfl még gyönge lévén, ajánlatos nem hagyni fel a mesterséges etetéssel. Vett családokat legfőbb ideje beszállítani és elhelyezni. gyümölcsösben hernyózás, virágzás után pedig, ha a kis gyümölcs már megerősödött, permetezés ideje van. szellőben nyitás, metszés, szénkénegezés e hónapban az elvégzendő munkák. földeken folyik azonban a legnagyobb munka. Esetleg elmarad vetés, az elveett terménynek a gaztól való megtisztogatása ad munkát. mellett a lucerra és a kender vetése, a burgonya elültetése s a kukorica elvetése, bab elültetése várnak a gazdára.

13 - M Á J U S 31 nap Pünkösd hava hó és hét napjai 5 Vasárnap 6 Hétfő 7 Kedd 8 Szerda 9 Csütörtök 10 Péntek 11 Szombat 12 Vasárnap 13 Hétfő 14 Kedd 15 Szerda 16 Csütörtök 17 Péntek Szombat 18 Szerda Csütörtök Péntek Szombat 2 hang. 3 hang 4 hang. 19 Vasárnap 20 Hétfő 21 Kedd 22 Szerda 23 Csütörtök 24 Péntek 25 Szombat 5 hang. 26 Vasárnap 27 Hétfő 28 Kedd 29 Szerda 30 Csütörtök 31 Péntek Görög-katolikus naptár Róm. kath. naptár Jeremiás pr Fülöp és Jak. Nagy thanáz thanáz p. Timót és Mór vt, Szt. kereszt f. Pelagia sz. vt. Mónika Nap kelte nyugta ó. p. ó. p Husv. u. 3. v. Reg. ev. 2 felt. Mis. ap. p. csel. VI. 16. Ev. Márk XV. 69. kenethozó asszonyok bizonysága. Kenethozó assz. v. Jób patr.. szt. ker. megj. János ev. Simon ap. Izaiás Móczius vt. Husv. u. 2. vas. János ap. B. Gizella Mihály m. Naz. Gergely) ntonion pk. Mamert pk. ** Hg ff* Husv. u. 4. v. Reg. ev. 3. feit. Mis. ap. p. csel. IX. 23. Ev. János V. 14. Jézus Betszaidéban megsyógy. inasz. Inaszak. vas. Husv. u. 3. vas Gliceria vt. Szervácz pk. r C. Izidor vt. Bonifác pk Pacho sz. De la S. János Theodor sz. Nep.János rh ndronik Paskál hv Péter vt. Venánc vt Husv.. u. 5 v. Reg. ev. 4 felt. Mis. ap. p, csel. XI. 28. Ev. Ján. IV. 12. Jézus és a sramarjai asszony. szam. assz. v. Husv. u. 4. v. Talale Bernardin Konst. és Ilona Bob. ndrás Baziliszk vt. Júlia sz. Mihály hitv. Dezső pk. Simeon sz. Ker. segíts. K. Ján. fej. megt. VII. Gerg. p m Husv. u. 6. V. Reg. ev. 5 felt. Mis. ap. p. c»el. XVI. 38. Ev..Tinos IX. 34. Jéaus megavógvíh» a vakonsz. emb. Vakonsz. nev. vas. Terapont Niketos Teodózia vtnő Jézus mennybemen. Hermiász Husv. u. 5. v. Beda Ágoston p azzi Magd. Áld. csütörtök Szt. Jobb. felt >-51» íf r M Hold lényváltozásai. m>. Újhold 5-én 22 Br 36 p. Első negyed 10-én 12 ó. 54 p. Holdtölte 18-án 10 ó 57 p. Utolsó negyed 25-á 10 ó. 44 p. Elsején a nap hossza 14 ó 25 p.; hó végéig p. ns. Időjárás tapasztalás szerint. Szép időt jelent: ha a nap aranyos égbolton nyugszil le; ha a szárazon élő békák magasra másznak ét brekeg nek; ha napnyugtakor a me zőkre és vizekre köd száll Rossz IdSre mutat: ha hajnalpír nagyon vörös; ha a nap vörösen nyugszik le ha a hegyeken köd üt. Mit jövendöl a ÍOO éve» naptár? Néhány szép nap után, 5-1 kőzött barátságtalaaul hüvöa ig meleg szelek, esős, de azután kellemes. Iiraslita naptár Ijar S. Ked S. Emor S. Behar 4 P Seni böjt S. Bekhuko 5 P.

14 íap Megnevezés Összeg Gazdasági tudnivalók íap Megnevezés P f Gazdasági tudnivalók háznál lassan elő kell készíteni az udvart, szérűt, pajtát, csűrt a hordás idejére; tisztogatni, mindent rendberakni már jó előre, amig nem nő nyakunkra a mindenféle munka. z istállóban a növendékmarhát, ha legelőre jár, száraz takarmányon, ha nem jár ki, zölddel vegyes szálason tartjuk. Ha már befogni valók, jártatni kezdjük, hámba, igába neveljük, hogy a hordáskor már elővigyázatosan használhassuk. többi jószág etetésénél is ügyeljünk a zöldtakarmányra való átmenetnél. korai csikókat elválasztva, zabra fogjuk. Juhnyirásnak is ideje van. méhesben is meggyülik a munka. Kezdődik a rajzás ideje s ha nem műrajokkal és anyaneveléssel dolgozunk, elő kell készülni befogásukra és főként csendes, meleg napokon szemmel tartani a kasokat. gyengébb családokat, ha nem sikerült felerősíteni, doboljuk, vagy őntsük össze, kifogva az öregebb anyát: ha mozgó kaptáraink vannak, megteszi az is, ha erősebb rajoktól nekik teszünk be egy két fiasitásos keretet, z akácmézet kipergetjük. gyümölcsösben már csak tiszto gatás kell, esetleg virágzás után permetezés, kénporozás. konyhakertben gyomlálás, öntözés, késői vetemények ültetése (borsó, bab, saláta, tök) a teendő. szőilőben első permetezés ideje van. pincében csak a netán elmaradt másodszori lefejtést kell okvetlenül elvégezni. földeken a tavas i vetés tisztogatása, muhar és kölés vetése s a kukorica és krumpli megkapálása a hónap teendői. háznál lassan elő kell készíteni az udvart, szérűt, pajtát, csűrt a hordás idejére; tisztogatni, mindent rendberakni már jó előre, amig nem nő nyakunkra a mindenféle munka. z istállóban a növendékmarhát, ha legelőre jár, száraz takarmányon, ha nem jár ki, zölddel vegyes szálason tartjuk. Ha már befogni valók, jártatni kezdjük, hámba, igába neveljük, hogy a hordáskor már elővigyázatosan használhassuk. többi jószág etetésénél is ügyeljünk a zöldtakarmányra való átmenetnél. korai csikókat elválasztva, zabra fogjuk. Juhnyirásnak is ideje van. méhesben is meggyülik a munka. Kezdődik a rajzás ideje s ha nem műrajokkal és anyaneveléssel dolgozunk, elő kell készülni befogásukra és főként csendes, meleg napokon szemmel tartani a kasokat. gyengébb családokat, ha nem sikerült felerősíteni, doboljuk, vagy őntsük össze, kifogva az öregebb anyát: ha mozgó kaptáraink vannak, megteszi az is, ha erősebb rajoktól nekik teszünk be egy két fiasitásos keretet, z akácmézet kipergetjük. gyümölcsösben már csak tiszto gatás kell, esetleg virágzás után permetezés, kénporozás. konyhakertben gyomlálás, öntözés, késői vetemények ültetése (borsó, bab, saláta, tök) a teendő. szőilőben első permetezés ideje van. pincében csak a netán elmaradt másodszori lefejtést kell okvetlenül elvégezni. földeken a tavas i vetés tisztogatása, muhar és kölés vetése s a kukorica és krumpli megkapálása a hónap teendői. háznál lassan elő kell készíteni az udvart, szérűt, pajtát, csűrt a hordás idejére; tisztogatni, mindent rendberakni már jó előre, amig nem nő nyakunkra a mindenféle munka. z istállóban a növendékmarhát, ha legelőre jár, száraz takarmányon, ha nem jár ki, zölddel vegyes szálason tartjuk. Ha már befogni valók, jártatni kezdjük, hámba, igába neveljük, hogy a hordáskor már elővigyázatosan használhassuk. többi jószág etetésénél is ügyeljünk a zöldtakarmányra való átmenetnél. korai csikókat elválasztva, zabra fogjuk. Juhnyirásnak is ideje van. méhesben is meggyülik a munka. Kezdődik a rajzás ideje s ha nem műrajokkal és anyaneveléssel dolgozunk, elő kell készülni befogásukra és főként csendes, meleg napokon szemmel tartani a kasokat. gyengébb családokat, ha nem sikerült felerősíteni, doboljuk, vagy őntsük össze, kifogva az öregebb anyát: ha mozgó kaptáraink vannak, megteszi az is, ha erősebb rajoktól nekik teszünk be egy két fiasitásos keretet, z akácmézet kipergetjük. gyümölcsösben már csak tiszto gatás kell, esetleg virágzás után permetezés, kénporozás. konyhakertben gyomlálás, öntözés, késői vetemények ültetése (borsó, bab, saláta, tök) a teendő. szőilőben első permetezés ideje van. pincében csak a netán elmaradt másodszori lefejtést kell okvetlenül elvégezni. földeken a tavas i vetés tisztogatása, muhar és kölés vetése s a kukorica és krumpli megkapálása a hónap teendői. háznál lassan elő kell készíteni az udvart, szérűt, pajtát, csűrt a hordás idejére; tisztogatni, mindent rendberakni már jó előre, amig nem nő nyakunkra a mindenféle munka. z istállóban a növendékmarhát, ha legelőre jár, száraz takarmányon, ha nem jár ki, zölddel vegyes szálason tartjuk. Ha már befogni valók, jártatni kezdjük, hámba, igába neveljük, hogy a hordáskor már elővigyázatosan használhassuk. többi jószág etetésénél is ügyeljünk a zöldtakarmányra való átmenetnél. korai csikókat elválasztva, zabra fogjuk. Juhnyirásnak is ideje van. méhesben is meggyülik a munka. Kezdődik a rajzás ideje s ha nem műrajokkal és anyaneveléssel dolgozunk, elő kell készülni befogásukra és főként csendes, meleg napokon szemmel tartani a kasokat. gyengébb családokat, ha nem sikerült felerősíteni, doboljuk, vagy őntsük össze, kifogva az öregebb anyát: ha mozgó kaptáraink vannak, megteszi az is, ha erősebb rajoktól nekik teszünk be egy két fiasitásos keretet, z akácmézet kipergetjük. gyümölcsösben már csak tiszto gatás kell, esetleg virágzás után permetezés, kénporozás. konyhakertben gyomlálás, öntözés, késői vetemények ültetése (borsó, bab, saláta, tök) a teendő. szőilőben első permetezés ideje van. pincében csak a netán elmaradt másodszori lefejtést kell okvetlenül elvégezni. földeken a tavas i vetés tisztogatása, muhar és kölés vetése s a kukorica és krumpli megkapálása a hónap teendői. háznál lassan elő kell készíteni az udvart, szérűt, pajtát, csűrt a hordás idejére; tisztogatni, mindent rendberakni már jó előre, amig nem nő nyakunkra a mindenféle munka. z istállóban a növendékmarhát, ha legelőre jár, száraz takarmányon, ha nem jár ki, zölddel vegyes szálason tartjuk. Ha már befogni valók, jártatni kezdjük, hámba, igába neveljük, hogy a hordáskor már elővigyázatosan használhassuk. többi jószág etetésénél is ügyeljünk a zöldtakarmányra való átmenetnél. korai csikókat elválasztva, zabra fogjuk. Juhnyirásnak is ideje van. méhesben is meggyülik a munka. Kezdődik a rajzás ideje s ha nem műrajokkal és anyaneveléssel dolgozunk, elő kell készülni befogásukra és főként csendes, meleg napokon szemmel tartani a kasokat. gyengébb családokat, ha nem sikerült felerősíteni, doboljuk, vagy őntsük össze, kifogva az öregebb anyát: ha mozgó kaptáraink vannak, megteszi az is, ha erősebb rajoktól nekik teszünk be egy két fiasitásos keretet, z akácmézet kipergetjük. gyümölcsösben már csak tiszto gatás kell, esetleg virágzás után permetezés, kénporozás. konyhakertben gyomlálás, öntözés, késői vetemények ültetése (borsó, bab, saláta, tök) a teendő. szőilőben első permetezés ideje van. pincében csak a netán elmaradt másodszori lefejtést kell okvetlenül elvégezni. földeken a tavas i vetés tisztogatása, muhar és kölés vetése s a kukorica és krumpli megkapálása a hónap teendői. háznál lassan elő kell készíteni az udvart, szérűt, pajtát, csűrt a hordás idejére; tisztogatni, mindent rendberakni már jó előre, amig nem nő nyakunkra a mindenféle munka. z istállóban a növendékmarhát, ha legelőre jár, száraz takarmányon, ha nem jár ki, zölddel vegyes szálason tartjuk. Ha már befogni valók, jártatni kezdjük, hámba, igába neveljük, hogy a hordáskor már elővigyázatosan használhassuk. többi jószág etetésénél is ügyeljünk a zöldtakarmányra való átmenetnél. korai csikókat elválasztva, zabra fogjuk. Juhnyirásnak is ideje van. méhesben is meggyülik a munka. Kezdődik a rajzás ideje s ha nem műrajokkal és anyaneveléssel dolgozunk, elő kell készülni befogásukra és főként csendes, meleg napokon szemmel tartani a kasokat. gyengébb családokat, ha nem sikerült felerősíteni, doboljuk, vagy őntsük össze, kifogva az öregebb anyát: ha mozgó kaptáraink vannak, megteszi az is, ha erősebb rajoktól nekik teszünk be egy két fiasitásos keretet, z akácmézet kipergetjük. gyümölcsösben már csak tiszto gatás kell, esetleg virágzás után permetezés, kénporozás. konyhakertben gyomlálás, öntözés, késői vetemények ültetése (borsó, bab, saláta, tök) a teendő. szőilőben első permetezés ideje van. pincében csak a netán elmaradt másodszori lefejtést kell okvetlenül elvégezni. földeken a tavas i vetés tisztogatása, muhar és kölés vetése s a kukorica és krumpli megkapálása a hónap teendői. háznál lassan elő kell készíteni az udvart, szérűt, pajtát, csűrt a hordás idejére; tisztogatni, mindent rendberakni már jó előre, amig nem nő nyakunkra a mindenféle munka. z istállóban a növendékmarhát, ha legelőre jár, száraz takarmányon, ha nem jár ki, zölddel vegyes szálason tartjuk. Ha már befogni valók, jártatni kezdjük, hámba, igába neveljük, hogy a hordáskor már elővigyázatosan használhassuk. többi jószág etetésénél is ügyeljünk a zöldtakarmányra való átmenetnél. korai csikókat elválasztva, zabra fogjuk. Juhnyirásnak is ideje van. méhesben is meggyülik a munka. Kezdődik a rajzás ideje s ha nem műrajokkal és anyaneveléssel dolgozunk, elő kell készülni befogásukra és főként csendes, meleg napokon szemmel tartani a kasokat. gyengébb családokat, ha nem sikerült felerősíteni, doboljuk, vagy őntsük össze, kifogva az öregebb anyát: ha mozgó kaptáraink vannak, megteszi az is, ha erősebb rajoktól nekik teszünk be egy két fiasitásos keretet, z akácmézet kipergetjük. gyümölcsösben már csak tiszto gatás kell, esetleg virágzás után permetezés, kénporozás. konyhakertben gyomlálás, öntözés, késői vetemények ültetése (borsó, bab, saláta, tök) a teendő. szőilőben első permetezés ideje van. pincében csak a netán elmaradt másodszori lefejtést kell okvetlenül elvégezni. földeken a tavas i vetés tisztogatása, muhar és kölés vetése s a kukorica és krumpli megkapálása a hónap teendői. háznál lassan elő kell készíteni az udvart, szérűt, pajtát, csűrt a hordás idejére; tisztogatni, mindent rendberakni már jó előre, amig nem nő nyakunkra a mindenféle munka. z istállóban a növendékmarhát, ha legelőre jár, száraz takarmányon, ha nem jár ki, zölddel vegyes szálason tartjuk. Ha már befogni valók, jártatni kezdjük, hámba, igába neveljük, hogy a hordáskor már elővigyázatosan használhassuk. többi jószág etetésénél is ügyeljünk a zöldtakarmányra való átmenetnél. korai csikókat elválasztva, zabra fogjuk. Juhnyirásnak is ideje van. méhesben is meggyülik a munka. Kezdődik a rajzás ideje s ha nem műrajokkal és anyaneveléssel dolgozunk, elő kell készülni befogásukra és főként csendes, meleg napokon szemmel tartani a kasokat. gyengébb családokat, ha nem sikerült felerősíteni, doboljuk, vagy őntsük össze, kifogva az öregebb anyát: ha mozgó kaptáraink vannak, megteszi az is, ha erősebb rajoktól nekik teszünk be egy két fiasitásos keretet, z akácmézet kipergetjük. gyümölcsösben már csak tiszto gatás kell, esetleg virágzás után permetezés, kénporozás. konyhakertben gyomlálás, öntözés, késői vetemények ültetése (borsó, bab, saláta, tök) a teendő. szőilőben első permetezés ideje van. pincében csak a netán elmaradt másodszori lefejtést kell okvetlenül elvégezni. földeken a tavas i vetés tisztogatása, muhar és kölés vetése s a kukorica és krumpli megkapálása a hónap teendői. háznál lassan elő kell készíteni az udvart, szérűt, pajtát, csűrt a hordás idejére; tisztogatni, mindent rendberakni már jó előre, amig nem nő nyakunkra a mindenféle munka. z istállóban a növendékmarhát, ha legelőre jár, száraz takarmányon, ha nem jár ki, zölddel vegyes szálason tartjuk. Ha már befogni valók, jártatni kezdjük, hámba, igába neveljük, hogy a hordáskor már elővigyázatosan használhassuk. többi jószág etetésénél is ügyeljünk a zöldtakarmányra való átmenetnél. korai csikókat elválasztva, zabra fogjuk. Juhnyirásnak is ideje van. méhesben is meggyülik a munka. Kezdődik a rajzás ideje s ha nem műrajokkal és anyaneveléssel dolgozunk, elő kell készülni befogásukra és főként csendes, meleg napokon szemmel tartani a kasokat. gyengébb családokat, ha nem sikerült felerősíteni, doboljuk, vagy őntsük össze, kifogva az öregebb anyát: ha mozgó kaptáraink vannak, megteszi az is, ha erősebb rajoktól nekik teszünk be egy két fiasitásos keretet, z akácmézet kipergetjük. gyümölcsösben már csak tiszto gatás kell, esetleg virágzás után permetezés, kénporozás. konyhakertben gyomlálás, öntözés, késői vetemények ültetése (borsó, bab, saláta, tök) a teendő. szőilőben első permetezés ideje van. pincében csak a netán elmaradt másodszori lefejtést kell okvetlenül elvégezni. földeken a tavas i vetés tisztogatása, muhar és kölés vetése s a kukorica és krumpli megkapálása a hónap teendői. háznál lassan elő kell készíteni az udvart, szérűt, pajtát, csűrt a hordás idejére; tisztogatni, mindent rendberakni már jó előre, amig nem nő nyakunkra a mindenféle munka. z istállóban a növendékmarhát, ha legelőre jár, száraz takarmányon, ha nem jár ki, zölddel vegyes szálason tartjuk. Ha már befogni valók, jártatni kezdjük, hámba, igába neveljük, hogy a hordáskor már elővigyázatosan használhassuk. többi jószág etetésénél is ügyeljünk a zöldtakarmányra való átmenetnél. korai csikókat elválasztva, zabra fogjuk. Juhnyirásnak is ideje van. méhesben is meggyülik a munka. Kezdődik a rajzás ideje s ha nem műrajokkal és anyaneveléssel dolgozunk, elő kell készülni befogásukra és főként csendes, meleg napokon szemmel tartani a kasokat. gyengébb családokat, ha nem sikerült felerősíteni, doboljuk, vagy őntsük össze, kifogva az öregebb anyát: ha mozgó kaptáraink vannak, megteszi az is, ha erősebb rajoktól nekik teszünk be egy két fiasitásos keretet, z akácmézet kipergetjük. gyümölcsösben már csak tiszto gatás kell, esetleg virágzás után permetezés, kénporozás. konyhakertben gyomlálás, öntözés, késői vetemények ültetése (borsó, bab, saláta, tök) a teendő. szőilőben első permetezés ideje van. pincében csak a netán elmaradt másodszori lefejtést kell okvetlenül elvégezni. földeken a tavas i vetés tisztogatása, muhar és kölés vetése s a kukorica és krumpli megkapálása a hónap teendői. háznál lassan elő kell készíteni az udvart, szérűt, pajtát, csűrt a hordás idejére; tisztogatni, mindent rendberakni már jó előre, amig nem nő nyakunkra a mindenféle munka. z istállóban a növendékmarhát, ha legelőre jár, száraz takarmányon, ha nem jár ki, zölddel vegyes szálason tartjuk. Ha már befogni valók, jártatni kezdjük, hámba, igába neveljük, hogy a hordáskor már elővigyázatosan használhassuk. többi jószág etetésénél is ügyeljünk a zöldtakarmányra való átmenetnél. korai csikókat elválasztva, zabra fogjuk. Juhnyirásnak is ideje van. méhesben is meggyülik a munka. Kezdődik a rajzás ideje s ha nem műrajokkal és anyaneveléssel dolgozunk, elő kell készülni befogásukra és főként csendes, meleg napokon szemmel tartani a kasokat. gyengébb családokat, ha nem sikerült felerősíteni, doboljuk, vagy őntsük össze, kifogva az öregebb anyát: ha mozgó kaptáraink vannak, megteszi az is, ha erősebb rajoktól nekik teszünk be egy két fiasitásos keretet, z akácmézet kipergetjük. gyümölcsösben már csak tiszto gatás kell, esetleg virágzás után permetezés, kénporozás. konyhakertben gyomlálás, öntözés, késői vetemények ültetése (borsó, bab, saláta, tök) a teendő. szőilőben első permetezés ideje van. pincében csak a netán elmaradt másodszori lefejtést kell okvetlenül elvégezni. földeken a tavas i vetés tisztogatása, muhar és kölés vetése s a kukorica és krumpli megkapálása a hónap teendői. háznál lassan elő kell készíteni az udvart, szérűt, pajtát, csűrt a hordás idejére; tisztogatni, mindent rendberakni már jó előre, amig nem nő nyakunkra a mindenféle munka. z istállóban a növendékmarhát, ha legelőre jár, száraz takarmányon, ha nem jár ki, zölddel vegyes szálason tartjuk. Ha már befogni valók, jártatni kezdjük, hámba, igába neveljük, hogy a hordáskor már elővigyázatosan használhassuk. többi jószág etetésénél is ügyeljünk a zöldtakarmányra való átmenetnél. korai csikókat elválasztva, zabra fogjuk. Juhnyirásnak is ideje van. méhesben is meggyülik a munka. Kezdődik a rajzás ideje s ha nem műrajokkal és anyaneveléssel dolgozunk, elő kell készülni befogásukra és főként csendes, meleg napokon szemmel tartani a kasokat. gyengébb családokat, ha nem sikerült felerősíteni, doboljuk, vagy őntsük össze, kifogva az öregebb anyát: ha mozgó kaptáraink vannak, megteszi az is, ha erősebb rajoktól nekik teszünk be egy két fiasitásos keretet, z akácmézet kipergetjük. gyümölcsösben már csak tiszto gatás kell, esetleg virágzás után permetezés, kénporozás. konyhakertben gyomlálás, öntözés, késői vetemények ültetése (borsó, bab, saláta, tök) a teendő. szőilőben első permetezés ideje van. pincében csak a netán elmaradt másodszori lefejtést kell okvetlenül elvégezni. földeken a tavas i vetés tisztogatása, muhar és kölés vetése s a kukorica és krumpli megkapálása a hónap teendői. háznál lassan elő kell készíteni az udvart, szérűt, pajtát, csűrt a hordás idejére; tisztogatni, mindent rendberakni már jó előre, amig nem nő nyakunkra a mindenféle munka. z istállóban a növendékmarhát, ha legelőre jár, száraz takarmányon, ha nem jár ki, zölddel vegyes szálason tartjuk. Ha már befogni valók, jártatni kezdjük, hámba, igába neveljük, hogy a hordáskor már elővigyázatosan használhassuk. többi jószág etetésénél is ügyeljünk a zöldtakarmányra való átmenetnél. korai csikókat elválasztva, zabra fogjuk. Juhnyirásnak is ideje van. méhesben is meggyülik a munka. Kezdődik a rajzás ideje s ha nem műrajokkal és anyaneveléssel dolgozunk, elő kell készülni befogásukra és főként csendes, meleg napokon szemmel tartani a kasokat. gyengébb családokat, ha nem sikerült felerősíteni, doboljuk, vagy őntsük össze, kifogva az öregebb anyát: ha mozgó kaptáraink vannak, megteszi az is, ha erősebb rajoktól nekik teszünk be egy két fiasitásos keretet, z akácmézet kipergetjük. gyümölcsösben már csak tiszto gatás kell, esetleg virágzás után permetezés, kénporozás. konyhakertben gyomlálás, öntözés, késői vetemények ültetése (borsó, bab, saláta, tök) a teendő. szőilőben első permetezés ideje van. pincében csak a netán elmaradt másodszori lefejtést kell okvetlenül elvégezni. földeken a tavas i vetés tisztogatása, muhar és kölés vetése s a kukorica és krumpli megkapálása a hónap teendői. háznál lassan elő kell készíteni az udvart, szérűt, pajtát, csűrt a hordás idejére; tisztogatni, mindent rendberakni már jó előre, amig nem nő nyakunkra a mindenféle munka. z istállóban a növendékmarhát, ha legelőre jár, száraz takarmányon, ha nem jár ki, zölddel vegyes szálason tartjuk. Ha már befogni valók, jártatni kezdjük, hámba, igába neveljük, hogy a hordáskor már elővigyázatosan használhassuk. többi jószág etetésénél is ügyeljünk a zöldtakarmányra való átmenetnél. korai csikókat elválasztva, zabra fogjuk. Juhnyirásnak is ideje van. méhesben is meggyülik a munka. Kezdődik a rajzás ideje s ha nem műrajokkal és anyaneveléssel dolgozunk, elő kell készülni befogásukra és főként csendes, meleg napokon szemmel tartani a kasokat. gyengébb családokat, ha nem sikerült felerősíteni, doboljuk, vagy őntsük össze, kifogva az öregebb anyát: ha mozgó kaptáraink vannak, megteszi az is, ha erősebb rajoktól nekik teszünk be egy két fiasitásos keretet, z akácmézet kipergetjük. gyümölcsösben már csak tiszto gatás kell, esetleg virágzás után permetezés, kénporozás. konyhakertben gyomlálás, öntözés, késői vetemények ültetése (borsó, bab, saláta, tök) a teendő. szőilőben első permetezés ideje van. pincében csak a netán elmaradt másodszori lefejtést kell okvetlenül elvégezni. földeken a tavas i vetés tisztogatása, muhar és kölés vetése s a kukorica és krumpli megkapálása a hónap teendői. háznál lassan elő kell készíteni az udvart, szérűt, pajtát, csűrt a hordás idejére; tisztogatni, mindent rendberakni már jó előre, amig nem nő nyakunkra a mindenféle munka. z istállóban a növendékmarhát, ha legelőre jár, száraz takarmányon, ha nem jár ki, zölddel vegyes szálason tartjuk. Ha már befogni valók, jártatni kezdjük, hámba, igába neveljük, hogy a hordáskor már elővigyázatosan használhassuk. többi jószág etetésénél is ügyeljünk a zöldtakarmányra való átmenetnél. korai csikókat elválasztva, zabra fogjuk. Juhnyirásnak is ideje van. méhesben is meggyülik a munka. Kezdődik a rajzás ideje s ha nem műrajokkal és anyaneveléssel dolgozunk, elő kell készülni befogásukra és főként csendes, meleg napokon szemmel tartani a kasokat. gyengébb családokat, ha nem sikerült felerősíteni, doboljuk, vagy őntsük össze, kifogva az öregebb anyát: ha mozgó kaptáraink vannak, megteszi az is, ha erősebb rajoktól nekik teszünk be egy két fiasitásos keretet, z akácmézet kipergetjük. gyümölcsösben már csak tiszto gatás kell, esetleg virágzás után permetezés, kénporozás. konyhakertben gyomlálás, öntözés, késői vetemények ültetése (borsó, bab, saláta, tök) a teendő. szőilőben első permetezés ideje van. pincében csak a netán elmaradt másodszori lefejtést kell okvetlenül elvégezni. földeken a tavas i vetés tisztogatása, muhar és kölés vetése s a kukorica és krumpli megkapálása a hónap teendői. háznál lassan elő kell készíteni az udvart, szérűt, pajtát, csűrt a hordás idejére; tisztogatni, mindent rendberakni már jó előre, amig nem nő nyakunkra a mindenféle munka. z istállóban a növendékmarhát, ha legelőre jár, száraz takarmányon, ha nem jár ki, zölddel vegyes szálason tartjuk. Ha már befogni valók, jártatni kezdjük, hámba, igába neveljük, hogy a hordáskor már elővigyázatosan használhassuk. többi jószág etetésénél is ügyeljünk a zöldtakarmányra való átmenetnél. korai csikókat elválasztva, zabra fogjuk. Juhnyirásnak is ideje van. méhesben is meggyülik a munka. Kezdődik a rajzás ideje s ha nem műrajokkal és anyaneveléssel dolgozunk, elő kell készülni befogásukra és főként csendes, meleg napokon szemmel tartani a kasokat. gyengébb családokat, ha nem sikerült felerősíteni, doboljuk, vagy őntsük össze, kifogva az öregebb anyát: ha mozgó kaptáraink vannak, megteszi az is, ha erősebb rajoktól nekik teszünk be egy két fiasitásos keretet, z akácmézet kipergetjük. gyümölcsösben már csak tiszto gatás kell, esetleg virágzás után permetezés, kénporozás. konyhakertben gyomlálás, öntözés, késői vetemények ültetése (borsó, bab, saláta, tök) a teendő. szőilőben első permetezés ideje van. pincében csak a netán elmaradt másodszori lefejtést kell okvetlenül elvégezni. földeken a tavas i vetés tisztogatása, muhar és kölés vetése s a kukorica és krumpli megkapálása a hónap teendői. háznál lassan elő kell készíteni az udvart, szérűt, pajtát, csűrt a hordás idejére; tisztogatni, mindent rendberakni már jó előre, amig nem nő nyakunkra a mindenféle munka. z istállóban a növendékmarhát, ha legelőre jár, száraz takarmányon, ha nem jár ki, zölddel vegyes szálason tartjuk. Ha már befogni valók, jártatni kezdjük, hámba, igába neveljük, hogy a hordáskor már elővigyázatosan használhassuk. többi jószág etetésénél is ügyeljünk a zöldtakarmányra való átmenetnél. korai csikókat elválasztva, zabra fogjuk. Juhnyirásnak is ideje van. méhesben is meggyülik a munka. Kezdődik a rajzás ideje s ha nem műrajokkal és anyaneveléssel dolgozunk, elő kell készülni befogásukra és főként csendes, meleg napokon szemmel tartani a kasokat. gyengébb családokat, ha nem sikerült felerősíteni, doboljuk, vagy őntsük össze, kifogva az öregebb anyát: ha mozgó kaptáraink vannak, megteszi az is, ha erősebb rajoktól nekik teszünk be egy két fiasitásos keretet, z akácmézet kipergetjük. gyümölcsösben már csak tiszto gatás kell, esetleg virágzás után permetezés, kénporozás. konyhakertben gyomlálás, öntözés, késői vetemények ültetése (borsó, bab, saláta, tök) a teendő. szőilőben első permetezés ideje van. pincében csak a netán elmaradt másodszori lefejtést kell okvetlenül elvégezni. földeken a tavas i vetés tisztogatása, muhar és kölés vetése s a kukorica és krumpli megkapálása a hónap teendői. háznál lassan elő kell készíteni az udvart, szérűt, pajtát, csűrt a hordás idejére; tisztogatni, mindent rendberakni már jó előre, amig nem nő nyakunkra a mindenféle munka. z istállóban a növendékmarhát, ha legelőre jár, száraz takarmányon, ha nem jár ki, zölddel vegyes szálason tartjuk. Ha már befogni valók, jártatni kezdjük, hámba, igába neveljük, hogy a hordáskor már elővigyázatosan használhassuk. többi jószág etetésénél is ügyeljünk a zöldtakarmányra való átmenetnél. korai csikókat elválasztva, zabra fogjuk. Juhnyirásnak is ideje van. méhesben is meggyülik a munka. Kezdődik a rajzás ideje s ha nem műrajokkal és anyaneveléssel dolgozunk, elő kell készülni befogásukra és főként csendes, meleg napokon szemmel tartani a kasokat. gyengébb családokat, ha nem sikerült felerősíteni, doboljuk, vagy őntsük össze, kifogva az öregebb anyát: ha mozgó kaptáraink vannak, megteszi az is, ha erősebb rajoktól nekik teszünk be egy két fiasitásos keretet, z akácmézet kipergetjük. gyümölcsösben már csak tiszto gatás kell, esetleg virágzás után permetezés, kénporozás. konyhakertben gyomlálás, öntözés, késői vetemények ültetése (borsó, bab, saláta, tök) a teendő. szőilőben első permetezés ideje van. pincében csak a netán elmaradt másodszori lefejtést kell okvetlenül elvégezni. földeken a tavas i vetés tisztogatása, muhar és kölés vetése s a kukorica és krumpli megkapálása a hónap teendői. háznál lassan elő kell készíteni az udvart, szérűt, pajtát, csűrt a hordás idejére; tisztogatni, mindent rendberakni már jó előre, amig nem nő nyakunkra a mindenféle munka. z istállóban a növendékmarhát, ha legelőre jár, száraz takarmányon, ha nem jár ki, zölddel vegyes szálason tartjuk. Ha már befogni valók, jártatni kezdjük, hámba, igába neveljük, hogy a hordáskor már elővigyázatosan használhassuk. többi jószág etetésénél is ügyeljünk a zöldtakarmányra való átmenetnél. korai csikókat elválasztva, zabra fogjuk. Juhnyirásnak is ideje van. méhesben is meggyülik a munka. Kezdődik a rajzás ideje s ha nem műrajokkal és anyaneveléssel dolgozunk, elő kell készülni befogásukra és főként csendes, meleg napokon szemmel tartani a kasokat. gyengébb családokat, ha nem sikerült felerősíteni, doboljuk, vagy őntsük össze, kifogva az öregebb anyát: ha mozgó kaptáraink vannak, megteszi az is, ha erősebb rajoktól nekik teszünk be egy két fiasitásos keretet, z akácmézet kipergetjük. gyümölcsösben már csak tiszto gatás kell, esetleg virágzás után permetezés, kénporozás. konyhakertben gyomlálás, öntözés, késői vetemények ültetése (borsó, bab, saláta, tök) a teendő. szőilőben első permetezés ideje van. pincében csak a netán elmaradt másodszori lefejtést kell okvetlenül elvégezni. földeken a tavas i vetés tisztogatása, muhar és kölés vetése s a kukorica és krumpli megkapálása a hónap teendői. háznál lassan elő kell készíteni az udvart, szérűt, pajtát, csűrt a hordás idejére; tisztogatni, mindent rendberakni már jó előre, amig nem nő nyakunkra a mindenféle munka. z istállóban a növendékmarhát, ha legelőre jár, száraz takarmányon, ha nem jár ki, zölddel vegyes szálason tartjuk. Ha már befogni valók, jártatni kezdjük, hámba, igába neveljük, hogy a hordáskor már elővigyázatosan használhassuk. többi jószág etetésénél is ügyeljünk a zöldtakarmányra való átmenetnél. korai csikókat elválasztva, zabra fogjuk. Juhnyirásnak is ideje van. méhesben is meggyülik a munka. Kezdődik a rajzás ideje s ha nem műrajokkal és anyaneveléssel dolgozunk, elő kell készülni befogásukra és főként csendes, meleg napokon szemmel tartani a kasokat. gyengébb családokat, ha nem sikerült felerősíteni, doboljuk, vagy őntsük össze, kifogva az öregebb anyát: ha mozgó kaptáraink vannak, megteszi az is, ha erősebb rajoktól nekik teszünk be egy két fiasitásos keretet, z akácmézet kipergetjük. gyümölcsösben már csak tiszto gatás kell, esetleg virágzás után permetezés, kénporozás. konyhakertben gyomlálás, öntözés, késői vetemények ültetése (borsó, bab, saláta, tök) a teendő. szőilőben első permetezés ideje van. pincében csak a netán elmaradt másodszori lefejtést kell okvetlenül elvégezni. földeken a tavas i vetés tisztogatása, muhar és kölés vetése s a kukorica és krumpli megkapálása a hónap teendői. háznál lassan elő kell készíteni az udvart, szérűt, pajtát, csűrt a hordás idejére; tisztogatni, mindent rendberakni már jó előre, amig nem nő nyakunkra a mindenféle munka. z istállóban a növendékmarhát, ha legelőre jár, száraz takarmányon, ha nem jár ki, zölddel vegyes szálason tartjuk. Ha már befogni valók, jártatni kezdjük, hámba, igába neveljük, hogy a hordáskor már elővigyázatosan használhassuk. többi jószág etetésénél is ügyeljünk a zöldtakarmányra való átmenetnél. korai csikókat elválasztva, zabra fogjuk. Juhnyirásnak is ideje van. méhesben is meggyülik a munka. Kezdődik a rajzás ideje s ha nem műrajokkal és anyaneveléssel dolgozunk, elő kell készülni befogásukra és főként csendes, meleg napokon szemmel tartani a kasokat. gyengébb családokat, ha nem sikerült felerősíteni, doboljuk, vagy őntsük össze, kifogva az öregebb anyát: ha mozgó kaptáraink vannak, megteszi az is, ha erősebb rajoktól nekik teszünk be egy két fiasitásos keretet, z akácmézet kipergetjük. gyümölcsösben már csak tiszto gatás kell, esetleg virágzás után permetezés, kénporozás. konyhakertben gyomlálás, öntözés, késői vetemények ültetése (borsó, bab, saláta, tök) a teendő. szőilőben első permetezés ideje van. pincében csak a netán elmaradt másodszori lefejtést kell okvetlenül elvégezni. földeken a tavas i vetés tisztogatása, muhar és kölés vetése s a kukorica és krumpli megkapálása a hónap teendői. háznál lassan elő kell készíteni az udvart, szérűt, pajtát, csűrt a hordás idejére; tisztogatni, mindent rendberakni már jó előre, amig nem nő nyakunkra a mindenféle munka. z istállóban a növendékmarhát, ha legelőre jár, száraz takarmányon, ha nem jár ki, zölddel vegyes szálason tartjuk. Ha már befogni valók, jártatni kezdjük, hámba, igába neveljük, hogy a hordáskor már elővigyázatosan használhassuk. többi jószág etetésénél is ügyeljünk a zöldtakarmányra való átmenetnél. korai csikókat elválasztva, zabra fogjuk. Juhnyirásnak is ideje van. méhesben is meggyülik a munka. Kezdődik a rajzás ideje s ha nem műrajokkal és anyaneveléssel dolgozunk, elő kell készülni befogásukra és főként csendes, meleg napokon szemmel tartani a kasokat. gyengébb családokat, ha nem sikerült felerősíteni, doboljuk, vagy őntsük össze, kifogva az öregebb anyát: ha mozgó kaptáraink vannak, megteszi az is, ha erősebb rajoktól nekik teszünk be egy két fiasitásos keretet, z akácmézet kipergetjük. gyümölcsösben már csak tiszto gatás kell, esetleg virágzás után permetezés, kénporozás. konyhakertben gyomlálás, öntözés, késői vetemények ültetése (borsó, bab, saláta, tök) a teendő. szőilőben első permetezés ideje van. pincében csak a netán elmaradt másodszori lefejtést kell okvetlenül elvégezni. földeken a tavas i vetés tisztogatása, muhar és kölés vetése s a kukorica és krumpli megkapálása a hónap teendői. háznál lassan elő kell készíteni az udvart, szérűt, pajtát, csűrt a hordás idejére; tisztogatni, mindent rendberakni már jó előre, amig nem nő nyakunkra a mindenféle munka. z istállóban a növendékmarhát, ha legelőre jár, száraz takarmányon, ha nem jár ki, zölddel vegyes szálason tartjuk. Ha már befogni valók, jártatni kezdjük, hámba, igába neveljük, hogy a hordáskor már elővigyázatosan használhassuk. többi jószág etetésénél is ügyeljünk a zöldtakarmányra való átmenetnél. korai csikókat elválasztva, zabra fogjuk. Juhnyirásnak is ideje van. méhesben is meggyülik a munka. Kezdődik a rajzás ideje s ha nem műrajokkal és anyaneveléssel dolgozunk, elő kell készülni befogásukra és főként csendes, meleg napokon szemmel tartani a kasokat. gyengébb családokat, ha nem sikerült felerősíteni, doboljuk, vagy őntsük össze, kifogva az öregebb anyát: ha mozgó kaptáraink vannak, megteszi az is, ha erősebb rajoktól nekik teszünk be egy két fiasitásos keretet, z akácmézet kipergetjük. gyümölcsösben már csak tiszto gatás kell, esetleg virágzás után permetezés, kénporozás. konyhakertben gyomlálás, öntözés, késői vetemények ültetése (borsó, bab, saláta, tök) a teendő. szőilőben első permetezés ideje van. pincében csak a netán elmaradt másodszori lefejtést kell okvetlenül elvégezni. földeken a tavas i vetés tisztogatása, muhar és kölés vetése s a kukorica és krumpli megkapálása a hónap teendői. háznál lassan elő kell készíteni az udvart, szérűt, pajtát, csűrt a hordás idejére; tisztogatni, mindent rendberakni már jó előre, amig nem nő nyakunkra a mindenféle munka. z istállóban a növendékmarhát, ha legelőre jár, száraz takarmányon, ha nem jár ki, zölddel vegyes szálason tartjuk. Ha már befogni valók, jártatni kezdjük, hámba, igába neveljük, hogy a hordáskor már elővigyázatosan használhassuk. többi jószág etetésénél is ügyeljünk a zöldtakarmányra való átmenetnél. korai csikókat elválasztva, zabra fogjuk. Juhnyirásnak is ideje van. méhesben is meggyülik a munka. Kezdődik a rajzás ideje s ha nem műrajokkal és anyaneveléssel dolgozunk, elő kell készülni befogásukra és főként csendes, meleg napokon szemmel tartani a kasokat. gyengébb családokat, ha nem sikerült felerősíteni, doboljuk, vagy őntsük össze, kifogva az öregebb anyát: ha mozgó kaptáraink vannak, megteszi az is, ha erősebb rajoktól nekik teszünk be egy két fiasitásos keretet, z akácmézet kipergetjük. gyümölcsösben már csak tiszto gatás kell, esetleg virágzás után permetezés, kénporozás. konyhakertben gyomlálás, öntözés, késői vetemények ültetése (borsó, bab, saláta, tök) a teendő. szőilőben első permetezés ideje van. pincében csak a netán elmaradt másodszori lefejtést kell okvetlenül elvégezni. földeken a tavas i vetés tisztogatása, muhar és kölés vetése s a kukorica és krumpli megkapálása a hónap teendői.

15 J U N I U S Nap Megnevezés Összeg Gazdasági tudnivalók 30 nap háznál előkészülünk az aratásra, befejezve udvar, pajta, csűr stb. rendbehozását. hó és hét napjai Görög-katolikus naptár Róm. kaíh. Nap naptár C kelte nyug. ó. p. ó.p. 1 Szombat Jusztin vt. Pamfil vt. fi Husv. u. 7 v. Reg. ev. 6 felt. Mis. ap. p. csel. XX hang. Ev. Jan. XVII. 56. Jézus tanítványaiért imádkozik. Vasárnap Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat 9 Vasárnap 10 Hétfő 11 Kedd 12 Szerda 13 Csütörtök 14 Péntek 15 Szombat hang. Vasárnap 17 Hétfő 18 Kedd 19 Szerda 20 Csütörtök 21 Péntek 22 Szombat 1 hang. 23 Vasárnap 24 Hétfő 25 Kedd 26 Szerda 27 Csütörtök 28 Péntek 29 Szombat 2 hang. niceai atyák vas Husv u. 6 vas. qps Lucillián Klotild m Mítrofán érs. Kar. Ferenc Dorotheusz pk. Bonifác pk Hilár vt. Norbert pk.,<űe Teodor pk. Jézus sz. Szive Tiv.nyt.Hal. em. Medárd Püak. V. Reg ev. Jan. XX. 65. Mis ap. p. csel II. 3. Ev. János VII. 27. Én vagyok a világ világosságd. Seentlélek lesz. Szt. Hároras. ünn. Bert, és Barnab. Onu r rius quilina vért. Elizeus próf. Ámosz próf. Pünk. vas..a Pünk. hétfő ír Barnabás a: F. János \í tt P. sz. nt. 3- H N Vazul fi* Vid. Jolán Pünk. u. 1 v. Reg. ev. 1. felt. Mis. ap. Sz. Pal a zsid. XI. 330 Ev. Mát. X. 38. Minden, aki engem megv., én is megv öt Szentb. vas. fi* Mindenszentek vas Mánuel vt. Leontin vt. Júdás Tádé ap. Methód pk. Gyula vt. Özséb pk. Rainer hv Efrém Gyárfás sh Űrnapja sh 4 0? Gonz. lajos Paulin pk ruun u. i. v. neg ev. leit.mis. ap. az. rai a rc Ev. Máté IV. 9. Jézus tanítványokat választ. Pünk. u. 2. vas. Ker. sz. Ján. szül. Febro szerz-nő Dávid szerz. Sámson szerz Cirus és János Péter és Pál ünn. Pünk. u. 7 v. CJg Ker. sz. Ján Vilmos & János és Pál Lász'ó kir. r Irénaeus Péter és Pál HE 4 0í Pünk. u. 3.v Reg. ev. 3. felt. Mis. ap. sz. Pál a róm. V. v. 85- Ev. Máté VI. 18. z isteni gondviselésről. 30!Vasárnap Pünk. u. 3 vas. [Pünk. u. 3 vas. 4 05] 2001 Szt.-lván hava. Hold fény változásai. Hl) űihold 1-én 8 ís 52 p. Első negyed 9-éo 6 ó. 49 p. Holdtölte 16-án 21 ó. 20 p. Utolfó negyed 23-án 15 ó. 21 p. Üjhold 30-án 20 ó;a 43 r. Elsején a nap hossza 15 óra 4! p; 22-ig 17 p. nő, a hó végéig 3 p. fogy. Időjárás tapasztalás szerint. Jó időre mutat : Sok L-ár nyfeihő az égen. ha a szent János bogarak erősen fényié ek, ha este a dong k sűrűn r pülnek, ha kpvés bár nyfeihő van az égen s gyorsan sz.tosz'ik. Mit jövendöl a 100 éves naptár? hó e ső harmada m leg ig nagy maleg. k gyakori zivalaro I al zutág boius és hűvös. Izraelita naptár. 29 S. Bamidbar 6. P. I Szivnn R. Kh. 6 Sab'Hiih I n. 7 Sabou h 2 n. 14 S. Nass/a 1 P. 21 S. Behar 2 R 28 S. Se: Lelha 3 p. z istállóban a jószág csak éjjelen van : nappal v,agy a munkában, vagy a legelőn, mindenképpen azonban főleg zöldtakarmányon él. Csak a fejőstehenek etetésére legyen különös gond, ha jó fejési eredményeket akarunk látni. Kivülük még a növendek jószágra kell ügyelni. méhesben ugyanaz a teendő, mint az előző hónapban. Gyenge rajokat serkentő etetésre foghatunk, mozgó kaptárak mellett azonban a fiasitásos keretekkel anélkül is hamar e kaphatjukerőr őket. mézteret aratásig felesleges szűkiteni. pergetést folytatjuk. z apró jószág-nál a fiatal liba piacravitelére legyen gond: most van a legjobb ára; mellette azonban a fiat i! csirke, sőt a fiatal jérce is keresett cikk. gyümölcsösben a nagyon rakott ágakat alátámasztani, a korai gyümölcsöt leszedni és piacra juttatni, ha a gyimölesös füves, a füvet lekaszálni s utána feltisztogatni. Különösen az elhullott gyümölcsöt nem s7abad heverni hagyni 1 fákat is meg lehet tisztogatni nagyjából. konyhakertben a téli vetemények : retek, saláta stb. ültetése folyik. beérett növények magvát is szedni kel'. szöllöben virágzás után másodszor kell permetezni, kapálni és kötözni, valamint a zöldoltást elvégezni. földeken végződik a kukorica és krumpli második kapálása, a fü, lucerna, here kaszálása, kivéve a magnak hagyott darabokat. Mire ennek a gyűjtése, hordása véget érne, a hó végével a két apostolfcjedelem ünnepe meghozza az aratás izzadásos idejét, amikor a gazda a nap előtt kél és jóval a nap után nyugszik le. Ember, állat a végsőkig megfeszített erővel szergoskadik az Isten áldása: az élet körül.

16 J U L I U S 31 nap Szt.-Jakab hava. hó és hét napjai Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat 3 hang. GörSg-katoIikus naptár Kozma és Demj. Sz. Mária p. elh. Jácint vt. ndrás érsek thanáz és Lam. Szizoesz szerz. Rom. kath. naptár Jézus leg. v. i ms Sar. B. assz. j M. sz. pápa e. Uirik p. Zak. ntal hv. Izaás 0 Nap kelte nyug. 6.p Pünk. u. 4 v. Reg ev. 4 lelt. Mis ap. Sz. Pál a róm.vl. 93. Ev. Máté VIII. 25. Kafarr-atimi századom hite. 7 Vasárnap Pünk. u. 4 vas. Punk. u. 4 vas Hétfő Prokop nv. Erzs. kir-né Kedd Pongrác pk. Veronika W Szerda Níkop. 45 vt. mália M Csütörtök Eufemia vt-nő I. Pius pp. n Péntek Prokl. ésvid. vt. Gualb János n Szombat Gábor arkangyal nakl. pk. vt ff* hang. Punk. u. v. Reg. ev. 5. felt. Mis. ap. Sz. Pal a róm. X Ev. Mát. VIII. 28. Jézus meggv. két örd megsz. embert. 14 Vasárnap Pünk. u. 5. vas. Pünk. u. 5 v. ff* Hétfő Cirj. és Jul. vt. Henrik cs r Kedd th. és 10 tsa vt. Karm. B Szerda Marina szűz vt. Elek hv. íh Csütörtök Emil vt. Kamill hv. r i Péntek Makr. sz. Diusz Paulai Vince Szombat Szí. Illés próf. Jeromos hv. ff?; , j Punk u. 6.. v. Reg ev. 6. felt.mis. ap Sz. Pál a róm XII hang. ^íté ]X 29. Jézus meggv. a Kafern. inaszakad'.ét. 21 Vasárnap Pünk. u. 6. vas. Vizk. u. 6 vas Hétfő Mária Magdolna Mária Magd. HE Kedd Fókász félsz. vt. pollinár pk.,ei Szerda Krisztina vt.-nő B. Kinga Csütörtök Szt. nna Jakab ap Péntek Herm.ést.vt. Pir. nna assz Szombat Pantaleimon vt. Pantaleon ,, runk. u. /.v Keg. ev. 7. telt. Mis.ap. sz. raiarom..v.i O nang. Ev Máté 33 J ézus me ggvógyit két vak embert. 28 Vasárnap Pünk. u. 7 vas. Pünk. u. 7 vas Hétfő Kallinik vt. Márta sz Q 30 Kedd Szilván ap. Judit vt- Jf Szerda Eudocin atya Loyolai Ign Hold fényváltozásai, j Első negyed 8-ár 23 ó. 28 p. Holdtölte 16-án 6 ó. 0 p. Utolsó negyed 22-ét 20 ó. 42 p. Üihold 30 án p. Elsején a nap hossza óra 55 p; a hó végéij 55 p. fogy. Időjárás tapasztalás szerint. Jó időt várhatunk: h; eső után köd íekszik ; h< a fü emülék nagyon csat tóinak, ha este és reggí a füst egyenesen száll fe és este napnyugtakor j idő volt. Rossz időre készülhetüul el: ha a tyúkok kedvetle nek s ha a kakasofe nap nyugta után is kukorékol nak, ha a vízi madarak kat fürdenek. Mit jövendöl a 100 éve naptár? hó száraz hőséggí kezdődik, 7 16-ig Sok e- azután végig forróság. Izraelita naptár. 1 Thamusz R. K 5 S. Korakh 4. P: 12 S. Khukath 5. P. 19 R. Pinkbasz 6. P. I 26 S. Matofh 1, P. 1 b. R. Kh.

17 Nap Megnevezés Összeg P f Gazdasági tudnivalók háznál minden álljon készen a betakarításhoz. gazdasszonyn»k a virágos kender ad munkát, nyüvés, tilolás. z istállóban az igás jószágnak most kell a legbőségesebb takarmányozás, ha nem akarjuk, hogy a nehéz munkának kárát lássa. z itatásnál vigvázzunk: a viz ne legyen nagyon hideg. z apró jószág körül ha kései csirkét nem ültettünk vagy nem keltettünk nincs más munka, mint a szokásos havonkinti takarítás és meszelés. Vigyázzunk azonban az ivóvízre, mert a nagy hőségben az terjeszti a baromfikolerát. méhesben vége felé jár a rajzás; ellenőriznünk kell, hogy minden családnak van-e rendes királynőié. Ha szilárd kaptárban vannak a méhek, a dolgon úgy segíthetünk, hogy gyönge, de jó anvás családot hozzádobolunk, kifogva a terméketlen régi anyát. Mozgó kaptáraknál egyszerűen beteszünk egy fiatal anyát az anyanevelőből és kifogjuk a régit. Ne eresszük azonban addig az anvát a család kőzé, mig meg nem gvőződtünk arról, hogy a kas elfogadja. gyümölcsösben szedjük az érett faiokat és ügyeljünk arra, hogy hullott gyümölcs lehetőleg egy napig se maradjon a fák alatt. Szedjük össze s használjuk fel megfőzve vagy nyersen barom'i vagy sertésetetésre. konyhakertben a nyári veteményeket kiszedjük és helyükbe ültetjük a télit; emellett gyomlálás, öntözés s a beérett magvak szedegetése ad még munkát. szőllőben folyik a kötözés és a permetezés, mig ' csak szüksége mutatkozik. pincében gondunk legyen a töltögetésre, minthogy a nagy melegben a bor erősen párolog. földeken most van a legtöbb munka. Egy évi munkáért most lizet meg az anyaföld, ha Isten áldása volt rajta háznál minden álljon készen a betakarításhoz. gazdasszonyn»k a virágos kender ad munkát, nyüvés, tilolás. z istállóban az igás jószágnak most kell a legbőségesebb takarmányozás, ha nem akarjuk, hogy a nehéz munkának kárát lássa. z itatásnál vigvázzunk: a viz ne legyen nagyon hideg. z apró jószág körül ha kései csirkét nem ültettünk vagy nem keltettünk nincs más munka, mint a szokásos havonkinti takarítás és meszelés. Vigyázzunk azonban az ivóvízre, mert a nagy hőségben az terjeszti a baromfikolerát. méhesben vége felé jár a rajzás; ellenőriznünk kell, hogy minden családnak van-e rendes királynőié. Ha szilárd kaptárban vannak a méhek, a dolgon úgy segíthetünk, hogy gyönge, de jó anvás családot hozzádobolunk, kifogva a terméketlen régi anyát. Mozgó kaptáraknál egyszerűen beteszünk egy fiatal anyát az anyanevelőből és kifogjuk a régit. Ne eresszük azonban addig az anvát a család kőzé, mig meg nem gvőződtünk arról, hogy a kas elfogadja. gyümölcsösben szedjük az érett faiokat és ügyeljünk arra, hogy hullott gyümölcs lehetőleg egy napig se maradjon a fák alatt. Szedjük össze s használjuk fel megfőzve vagy nyersen barom'i vagy sertésetetésre. konyhakertben a nyári veteményeket kiszedjük és helyükbe ültetjük a télit; emellett gyomlálás, öntözés s a beérett magvak szedegetése ad még munkát. szőllőben folyik a kötözés és a permetezés, mig ' csak szüksége mutatkozik. pincében gondunk legyen a töltögetésre, minthogy a nagy melegben a bor erősen párolog. földeken most van a legtöbb munka. Egy évi munkáért most lizet meg az anyaföld, ha Isten áldása volt rajta háznál minden álljon készen a betakarításhoz. gazdasszonyn»k a virágos kender ad munkát, nyüvés, tilolás. z istállóban az igás jószágnak most kell a legbőségesebb takarmányozás, ha nem akarjuk, hogy a nehéz munkának kárát lássa. z itatásnál vigvázzunk: a viz ne legyen nagyon hideg. z apró jószág körül ha kései csirkét nem ültettünk vagy nem keltettünk nincs más munka, mint a szokásos havonkinti takarítás és meszelés. Vigyázzunk azonban az ivóvízre, mert a nagy hőségben az terjeszti a baromfikolerát. méhesben vége felé jár a rajzás; ellenőriznünk kell, hogy minden családnak van-e rendes királynőié. Ha szilárd kaptárban vannak a méhek, a dolgon úgy segíthetünk, hogy gyönge, de jó anvás családot hozzádobolunk, kifogva a terméketlen régi anyát. Mozgó kaptáraknál egyszerűen beteszünk egy fiatal anyát az anyanevelőből és kifogjuk a régit. Ne eresszük azonban addig az anvát a család kőzé, mig meg nem gvőződtünk arról, hogy a kas elfogadja. gyümölcsösben szedjük az érett faiokat és ügyeljünk arra, hogy hullott gyümölcs lehetőleg egy napig se maradjon a fák alatt. Szedjük össze s használjuk fel megfőzve vagy nyersen barom'i vagy sertésetetésre. konyhakertben a nyári veteményeket kiszedjük és helyükbe ültetjük a télit; emellett gyomlálás, öntözés s a beérett magvak szedegetése ad még munkát. szőllőben folyik a kötözés és a permetezés, mig ' csak szüksége mutatkozik. pincében gondunk legyen a töltögetésre, minthogy a nagy melegben a bor erősen párolog. földeken most van a legtöbb munka. Egy évi munkáért most lizet meg az anyaföld, ha Isten áldása volt rajta háznál minden álljon készen a betakarításhoz. gazdasszonyn»k a virágos kender ad munkát, nyüvés, tilolás. z istállóban az igás jószágnak most kell a legbőségesebb takarmányozás, ha nem akarjuk, hogy a nehéz munkának kárát lássa. z itatásnál vigvázzunk: a viz ne legyen nagyon hideg. z apró jószág körül ha kései csirkét nem ültettünk vagy nem keltettünk nincs más munka, mint a szokásos havonkinti takarítás és meszelés. Vigyázzunk azonban az ivóvízre, mert a nagy hőségben az terjeszti a baromfikolerát. méhesben vége felé jár a rajzás; ellenőriznünk kell, hogy minden családnak van-e rendes királynőié. Ha szilárd kaptárban vannak a méhek, a dolgon úgy segíthetünk, hogy gyönge, de jó anvás családot hozzádobolunk, kifogva a terméketlen régi anyát. Mozgó kaptáraknál egyszerűen beteszünk egy fiatal anyát az anyanevelőből és kifogjuk a régit. Ne eresszük azonban addig az anvát a család kőzé, mig meg nem gvőződtünk arról, hogy a kas elfogadja. gyümölcsösben szedjük az érett faiokat és ügyeljünk arra, hogy hullott gyümölcs lehetőleg egy napig se maradjon a fák alatt. Szedjük össze s használjuk fel megfőzve vagy nyersen barom'i vagy sertésetetésre. konyhakertben a nyári veteményeket kiszedjük és helyükbe ültetjük a télit; emellett gyomlálás, öntözés s a beérett magvak szedegetése ad még munkát. szőllőben folyik a kötözés és a permetezés, mig ' csak szüksége mutatkozik. pincében gondunk legyen a töltögetésre, minthogy a nagy melegben a bor erősen párolog. földeken most van a legtöbb munka. Egy évi munkáért most lizet meg az anyaföld, ha Isten áldása volt rajta háznál minden álljon készen a betakarításhoz. gazdasszonyn»k a virágos kender ad munkát, nyüvés, tilolás. z istállóban az igás jószágnak most kell a legbőségesebb takarmányozás, ha nem akarjuk, hogy a nehéz munkának kárát lássa. z itatásnál vigvázzunk: a viz ne legyen nagyon hideg. z apró jószág körül ha kései csirkét nem ültettünk vagy nem keltettünk nincs más munka, mint a szokásos havonkinti takarítás és meszelés. Vigyázzunk azonban az ivóvízre, mert a nagy hőségben az terjeszti a baromfikolerát. méhesben vége felé jár a rajzás; ellenőriznünk kell, hogy minden családnak van-e rendes királynőié. Ha szilárd kaptárban vannak a méhek, a dolgon úgy segíthetünk, hogy gyönge, de jó anvás családot hozzádobolunk, kifogva a terméketlen régi anyát. Mozgó kaptáraknál egyszerűen beteszünk egy fiatal anyát az anyanevelőből és kifogjuk a régit. Ne eresszük azonban addig az anvát a család kőzé, mig meg nem gvőződtünk arról, hogy a kas elfogadja. gyümölcsösben szedjük az érett faiokat és ügyeljünk arra, hogy hullott gyümölcs lehetőleg egy napig se maradjon a fák alatt. Szedjük össze s használjuk fel megfőzve vagy nyersen barom'i vagy sertésetetésre. konyhakertben a nyári veteményeket kiszedjük és helyükbe ültetjük a télit; emellett gyomlálás, öntözés s a beérett magvak szedegetése ad még munkát. szőllőben folyik a kötözés és a permetezés, mig ' csak szüksége mutatkozik. pincében gondunk legyen a töltögetésre, minthogy a nagy melegben a bor erősen párolog. földeken most van a legtöbb munka. Egy évi munkáért most lizet meg az anyaföld, ha Isten áldása volt rajta háznál minden álljon készen a betakarításhoz. gazdasszonyn»k a virágos kender ad munkát, nyüvés, tilolás. z istállóban az igás jószágnak most kell a legbőségesebb takarmányozás, ha nem akarjuk, hogy a nehéz munkának kárát lássa. z itatásnál vigvázzunk: a viz ne legyen nagyon hideg. z apró jószág körül ha kései csirkét nem ültettünk vagy nem keltettünk nincs más munka, mint a szokásos havonkinti takarítás és meszelés. Vigyázzunk azonban az ivóvízre, mert a nagy hőségben az terjeszti a baromfikolerát. méhesben vége felé jár a rajzás; ellenőriznünk kell, hogy minden családnak van-e rendes királynőié. Ha szilárd kaptárban vannak a méhek, a dolgon úgy segíthetünk, hogy gyönge, de jó anvás családot hozzádobolunk, kifogva a terméketlen régi anyát. Mozgó kaptáraknál egyszerűen beteszünk egy fiatal anyát az anyanevelőből és kifogjuk a régit. Ne eresszük azonban addig az anvát a család kőzé, mig meg nem gvőződtünk arról, hogy a kas elfogadja. gyümölcsösben szedjük az érett faiokat és ügyeljünk arra, hogy hullott gyümölcs lehetőleg egy napig se maradjon a fák alatt. Szedjük össze s használjuk fel megfőzve vagy nyersen barom'i vagy sertésetetésre. konyhakertben a nyári veteményeket kiszedjük és helyükbe ültetjük a télit; emellett gyomlálás, öntözés s a beérett magvak szedegetése ad még munkát. szőllőben folyik a kötözés és a permetezés, mig ' csak szüksége mutatkozik. pincében gondunk legyen a töltögetésre, minthogy a nagy melegben a bor erősen párolog. földeken most van a legtöbb munka. Egy évi munkáért most lizet meg az anyaföld, ha Isten áldása volt rajta háznál minden álljon készen a betakarításhoz. gazdasszonyn»k a virágos kender ad munkát, nyüvés, tilolás. z istállóban az igás jószágnak most kell a legbőségesebb takarmányozás, ha nem akarjuk, hogy a nehéz munkának kárát lássa. z itatásnál vigvázzunk: a viz ne legyen nagyon hideg. z apró jószág körül ha kései csirkét nem ültettünk vagy nem keltettünk nincs más munka, mint a szokásos havonkinti takarítás és meszelés. Vigyázzunk azonban az ivóvízre, mert a nagy hőségben az terjeszti a baromfikolerát. méhesben vége felé jár a rajzás; ellenőriznünk kell, hogy minden családnak van-e rendes királynőié. Ha szilárd kaptárban vannak a méhek, a dolgon úgy segíthetünk, hogy gyönge, de jó anvás családot hozzádobolunk, kifogva a terméketlen régi anyát. Mozgó kaptáraknál egyszerűen beteszünk egy fiatal anyát az anyanevelőből és kifogjuk a régit. Ne eresszük azonban addig az anvát a család kőzé, mig meg nem gvőződtünk arról, hogy a kas elfogadja. gyümölcsösben szedjük az érett faiokat és ügyeljünk arra, hogy hullott gyümölcs lehetőleg egy napig se maradjon a fák alatt. Szedjük össze s használjuk fel megfőzve vagy nyersen barom'i vagy sertésetetésre. konyhakertben a nyári veteményeket kiszedjük és helyükbe ültetjük a télit; emellett gyomlálás, öntözés s a beérett magvak szedegetése ad még munkát. szőllőben folyik a kötözés és a permetezés, mig ' csak szüksége mutatkozik. pincében gondunk legyen a töltögetésre, minthogy a nagy melegben a bor erősen párolog. földeken most van a legtöbb munka. Egy évi munkáért most lizet meg az anyaföld, ha Isten áldása volt rajta háznál minden álljon készen a betakarításhoz. gazdasszonyn»k a virágos kender ad munkát, nyüvés, tilolás. z istállóban az igás jószágnak most kell a legbőségesebb takarmányozás, ha nem akarjuk, hogy a nehéz munkának kárát lássa. z itatásnál vigvázzunk: a viz ne legyen nagyon hideg. z apró jószág körül ha kései csirkét nem ültettünk vagy nem keltettünk nincs más munka, mint a szokásos havonkinti takarítás és meszelés. Vigyázzunk azonban az ivóvízre, mert a nagy hőségben az terjeszti a baromfikolerát. méhesben vége felé jár a rajzás; ellenőriznünk kell, hogy minden családnak van-e rendes királynőié. Ha szilárd kaptárban vannak a méhek, a dolgon úgy segíthetünk, hogy gyönge, de jó anvás családot hozzádobolunk, kifogva a terméketlen régi anyát. Mozgó kaptáraknál egyszerűen beteszünk egy fiatal anyát az anyanevelőből és kifogjuk a régit. Ne eresszük azonban addig az anvát a család kőzé, mig meg nem gvőződtünk arról, hogy a kas elfogadja. gyümölcsösben szedjük az érett faiokat és ügyeljünk arra, hogy hullott gyümölcs lehetőleg egy napig se maradjon a fák alatt. Szedjük össze s használjuk fel megfőzve vagy nyersen barom'i vagy sertésetetésre. konyhakertben a nyári veteményeket kiszedjük és helyükbe ültetjük a télit; emellett gyomlálás, öntözés s a beérett magvak szedegetése ad még munkát. szőllőben folyik a kötözés és a permetezés, mig ' csak szüksége mutatkozik. pincében gondunk legyen a töltögetésre, minthogy a nagy melegben a bor erősen párolog. földeken most van a legtöbb munka. Egy évi munkáért most lizet meg az anyaföld, ha Isten áldása volt rajta háznál minden álljon készen a betakarításhoz. gazdasszonyn»k a virágos kender ad munkát, nyüvés, tilolás. z istállóban az igás jószágnak most kell a legbőségesebb takarmányozás, ha nem akarjuk, hogy a nehéz munkának kárát lássa. z itatásnál vigvázzunk: a viz ne legyen nagyon hideg. z apró jószág körül ha kései csirkét nem ültettünk vagy nem keltettünk nincs más munka, mint a szokásos havonkinti takarítás és meszelés. Vigyázzunk azonban az ivóvízre, mert a nagy hőségben az terjeszti a baromfikolerát. méhesben vége felé jár a rajzás; ellenőriznünk kell, hogy minden családnak van-e rendes királynőié. Ha szilárd kaptárban vannak a méhek, a dolgon úgy segíthetünk, hogy gyönge, de jó anvás családot hozzádobolunk, kifogva a terméketlen régi anyát. Mozgó kaptáraknál egyszerűen beteszünk egy fiatal anyát az anyanevelőből és kifogjuk a régit. Ne eresszük azonban addig az anvát a család kőzé, mig meg nem gvőződtünk arról, hogy a kas elfogadja. gyümölcsösben szedjük az érett faiokat és ügyeljünk arra, hogy hullott gyümölcs lehetőleg egy napig se maradjon a fák alatt. Szedjük össze s használjuk fel megfőzve vagy nyersen barom'i vagy sertésetetésre. konyhakertben a nyári veteményeket kiszedjük és helyükbe ültetjük a télit; emellett gyomlálás, öntözés s a beérett magvak szedegetése ad még munkát. szőllőben folyik a kötözés és a permetezés, mig ' csak szüksége mutatkozik. pincében gondunk legyen a töltögetésre, minthogy a nagy melegben a bor erősen párolog. földeken most van a legtöbb munka. Egy évi munkáért most lizet meg az anyaföld, ha Isten áldása volt rajta háznál minden álljon készen a betakarításhoz. gazdasszonyn»k a virágos kender ad munkát, nyüvés, tilolás. z istállóban az igás jószágnak most kell a legbőségesebb takarmányozás, ha nem akarjuk, hogy a nehéz munkának kárát lássa. z itatásnál vigvázzunk: a viz ne legyen nagyon hideg. z apró jószág körül ha kései csirkét nem ültettünk vagy nem keltettünk nincs más munka, mint a szokásos havonkinti takarítás és meszelés. Vigyázzunk azonban az ivóvízre, mert a nagy hőségben az terjeszti a baromfikolerát. méhesben vége felé jár a rajzás; ellenőriznünk kell, hogy minden családnak van-e rendes királynőié. Ha szilárd kaptárban vannak a méhek, a dolgon úgy segíthetünk, hogy gyönge, de jó anvás családot hozzádobolunk, kifogva a terméketlen régi anyát. Mozgó kaptáraknál egyszerűen beteszünk egy fiatal anyát az anyanevelőből és kifogjuk a régit. Ne eresszük azonban addig az anvát a család kőzé, mig meg nem gvőződtünk arról, hogy a kas elfogadja. gyümölcsösben szedjük az érett faiokat és ügyeljünk arra, hogy hullott gyümölcs lehetőleg egy napig se maradjon a fák alatt. Szedjük össze s használjuk fel megfőzve vagy nyersen barom'i vagy sertésetetésre. konyhakertben a nyári veteményeket kiszedjük és helyükbe ültetjük a télit; emellett gyomlálás, öntözés s a beérett magvak szedegetése ad még munkát. szőllőben folyik a kötözés és a permetezés, mig ' csak szüksége mutatkozik. pincében gondunk legyen a töltögetésre, minthogy a nagy melegben a bor erősen párolog. földeken most van a legtöbb munka. Egy évi munkáért most lizet meg az anyaföld, ha Isten áldása volt rajta háznál minden álljon készen a betakarításhoz. gazdasszonyn»k a virágos kender ad munkát, nyüvés, tilolás. z istállóban az igás jószágnak most kell a legbőségesebb takarmányozás, ha nem akarjuk, hogy a nehéz munkának kárát lássa. z itatásnál vigvázzunk: a viz ne legyen nagyon hideg. z apró jószág körül ha kései csirkét nem ültettünk vagy nem keltettünk nincs más munka, mint a szokásos havonkinti takarítás és meszelés. Vigyázzunk azonban az ivóvízre, mert a nagy hőségben az terjeszti a baromfikolerát. méhesben vége felé jár a rajzás; ellenőriznünk kell, hogy minden családnak van-e rendes királynőié. Ha szilárd kaptárban vannak a méhek, a dolgon úgy segíthetünk, hogy gyönge, de jó anvás családot hozzádobolunk, kifogva a terméketlen régi anyát. Mozgó kaptáraknál egyszerűen beteszünk egy fiatal anyát az anyanevelőből és kifogjuk a régit. Ne eresszük azonban addig az anvát a család kőzé, mig meg nem gvőződtünk arról, hogy a kas elfogadja. gyümölcsösben szedjük az érett faiokat és ügyeljünk arra, hogy hullott gyümölcs lehetőleg egy napig se maradjon a fák alatt. Szedjük össze s használjuk fel megfőzve vagy nyersen barom'i vagy sertésetetésre. konyhakertben a nyári veteményeket kiszedjük és helyükbe ültetjük a télit; emellett gyomlálás, öntözés s a beérett magvak szedegetése ad még munkát. szőllőben folyik a kötözés és a permetezés, mig ' csak szüksége mutatkozik. pincében gondunk legyen a töltögetésre, minthogy a nagy melegben a bor erősen párolog. földeken most van a legtöbb munka. Egy évi munkáért most lizet meg az anyaföld, ha Isten áldása volt rajta háznál minden álljon készen a betakarításhoz. gazdasszonyn»k a virágos kender ad munkát, nyüvés, tilolás. z istállóban az igás jószágnak most kell a legbőségesebb takarmányozás, ha nem akarjuk, hogy a nehéz munkának kárát lássa. z itatásnál vigvázzunk: a viz ne legyen nagyon hideg. z apró jószág körül ha kései csirkét nem ültettünk vagy nem keltettünk nincs más munka, mint a szokásos havonkinti takarítás és meszelés. Vigyázzunk azonban az ivóvízre, mert a nagy hőségben az terjeszti a baromfikolerát. méhesben vége felé jár a rajzás; ellenőriznünk kell, hogy minden családnak van-e rendes királynőié. Ha szilárd kaptárban vannak a méhek, a dolgon úgy segíthetünk, hogy gyönge, de jó anvás családot hozzádobolunk, kifogva a terméketlen régi anyát. Mozgó kaptáraknál egyszerűen beteszünk egy fiatal anyát az anyanevelőből és kifogjuk a régit. Ne eresszük azonban addig az anvát a család kőzé, mig meg nem gvőződtünk arról, hogy a kas elfogadja. gyümölcsösben szedjük az érett faiokat és ügyeljünk arra, hogy hullott gyümölcs lehetőleg egy napig se maradjon a fák alatt. Szedjük össze s használjuk fel megfőzve vagy nyersen barom'i vagy sertésetetésre. konyhakertben a nyári veteményeket kiszedjük és helyükbe ültetjük a télit; emellett gyomlálás, öntözés s a beérett magvak szedegetése ad még munkát. szőllőben folyik a kötözés és a permetezés, mig ' csak szüksége mutatkozik. pincében gondunk legyen a töltögetésre, minthogy a nagy melegben a bor erősen párolog. földeken most van a legtöbb munka. Egy évi munkáért most lizet meg az anyaföld, ha Isten áldása volt rajta háznál minden álljon készen a betakarításhoz. gazdasszonyn»k a virágos kender ad munkát, nyüvés, tilolás. z istállóban az igás jószágnak most kell a legbőségesebb takarmányozás, ha nem akarjuk, hogy a nehéz munkának kárát lássa. z itatásnál vigvázzunk: a viz ne legyen nagyon hideg. z apró jószág körül ha kései csirkét nem ültettünk vagy nem keltettünk nincs más munka, mint a szokásos havonkinti takarítás és meszelés. Vigyázzunk azonban az ivóvízre, mert a nagy hőségben az terjeszti a baromfikolerát. méhesben vége felé jár a rajzás; ellenőriznünk kell, hogy minden családnak van-e rendes királynőié. Ha szilárd kaptárban vannak a méhek, a dolgon úgy segíthetünk, hogy gyönge, de jó anvás családot hozzádobolunk, kifogva a terméketlen régi anyát. Mozgó kaptáraknál egyszerűen beteszünk egy fiatal anyát az anyanevelőből és kifogjuk a régit. Ne eresszük azonban addig az anvát a család kőzé, mig meg nem gvőződtünk arról, hogy a kas elfogadja. gyümölcsösben szedjük az érett faiokat és ügyeljünk arra, hogy hullott gyümölcs lehetőleg egy napig se maradjon a fák alatt. Szedjük össze s használjuk fel megfőzve vagy nyersen barom'i vagy sertésetetésre. konyhakertben a nyári veteményeket kiszedjük és helyükbe ültetjük a télit; emellett gyomlálás, öntözés s a beérett magvak szedegetése ad még munkát. szőllőben folyik a kötözés és a permetezés, mig ' csak szüksége mutatkozik. pincében gondunk legyen a töltögetésre, minthogy a nagy melegben a bor erősen párolog. földeken most van a legtöbb munka. Egy évi munkáért most lizet meg az anyaföld, ha Isten áldása volt rajta háznál minden álljon készen a betakarításhoz. gazdasszonyn»k a virágos kender ad munkát, nyüvés, tilolás. z istállóban az igás jószágnak most kell a legbőségesebb takarmányozás, ha nem akarjuk, hogy a nehéz munkának kárát lássa. z itatásnál vigvázzunk: a viz ne legyen nagyon hideg. z apró jószág körül ha kései csirkét nem ültettünk vagy nem keltettünk nincs más munka, mint a szokásos havonkinti takarítás és meszelés. Vigyázzunk azonban az ivóvízre, mert a nagy hőségben az terjeszti a baromfikolerát. méhesben vége felé jár a rajzás; ellenőriznünk kell, hogy minden családnak van-e rendes királynőié. Ha szilárd kaptárban vannak a méhek, a dolgon úgy segíthetünk, hogy gyönge, de jó anvás családot hozzádobolunk, kifogva a terméketlen régi anyát. Mozgó kaptáraknál egyszerűen beteszünk egy fiatal anyát az anyanevelőből és kifogjuk a régit. Ne eresszük azonban addig az anvát a család kőzé, mig meg nem gvőződtünk arról, hogy a kas elfogadja. gyümölcsösben szedjük az érett faiokat és ügyeljünk arra, hogy hullott gyümölcs lehetőleg egy napig se maradjon a fák alatt. Szedjük össze s használjuk fel megfőzve vagy nyersen barom'i vagy sertésetetésre. konyhakertben a nyári veteményeket kiszedjük és helyükbe ültetjük a télit; emellett gyomlálás, öntözés s a beérett magvak szedegetése ad még munkát. szőllőben folyik a kötözés és a permetezés, mig ' csak szüksége mutatkozik. pincében gondunk legyen a töltögetésre, minthogy a nagy melegben a bor erősen párolog. földeken most van a legtöbb munka. Egy évi munkáért most lizet meg az anyaföld, ha Isten áldása volt rajta háznál minden álljon készen a betakarításhoz. gazdasszonyn»k a virágos kender ad munkát, nyüvés, tilolás. z istállóban az igás jószágnak most kell a legbőségesebb takarmányozás, ha nem akarjuk, hogy a nehéz munkának kárát lássa. z itatásnál vigvázzunk: a viz ne legyen nagyon hideg. z apró jószág körül ha kései csirkét nem ültettünk vagy nem keltettünk nincs más munka, mint a szokásos havonkinti takarítás és meszelés. Vigyázzunk azonban az ivóvízre, mert a nagy hőségben az terjeszti a baromfikolerát. méhesben vége felé jár a rajzás; ellenőriznünk kell, hogy minden családnak van-e rendes királynőié. Ha szilárd kaptárban vannak a méhek, a dolgon úgy segíthetünk, hogy gyönge, de jó anvás családot hozzádobolunk, kifogva a terméketlen régi anyát. Mozgó kaptáraknál egyszerűen beteszünk egy fiatal anyát az anyanevelőből és kifogjuk a régit. Ne eresszük azonban addig az anvát a család kőzé, mig meg nem gvőződtünk arról, hogy a kas elfogadja. gyümölcsösben szedjük az érett faiokat és ügyeljünk arra, hogy hullott gyümölcs lehetőleg egy napig se maradjon a fák alatt. Szedjük össze s használjuk fel megfőzve vagy nyersen barom'i vagy sertésetetésre. konyhakertben a nyári veteményeket kiszedjük és helyükbe ültetjük a télit; emellett gyomlálás, öntözés s a beérett magvak szedegetése ad még munkát. szőllőben folyik a kötözés és a permetezés, mig ' csak szüksége mutatkozik. pincében gondunk legyen a töltögetésre, minthogy a nagy melegben a bor erősen párolog. földeken most van a legtöbb munka. Egy évi munkáért most lizet meg az anyaföld, ha Isten áldása volt rajta háznál minden álljon készen a betakarításhoz. gazdasszonyn»k a virágos kender ad munkát, nyüvés, tilolás. z istállóban az igás jószágnak most kell a legbőségesebb takarmányozás, ha nem akarjuk, hogy a nehéz munkának kárát lássa. z itatásnál vigvázzunk: a viz ne legyen nagyon hideg. z apró jószág körül ha kései csirkét nem ültettünk vagy nem keltettünk nincs más munka, mint a szokásos havonkinti takarítás és meszelés. Vigyázzunk azonban az ivóvízre, mert a nagy hőségben az terjeszti a baromfikolerát. méhesben vége felé jár a rajzás; ellenőriznünk kell, hogy minden családnak van-e rendes királynőié. Ha szilárd kaptárban vannak a méhek, a dolgon úgy segíthetünk, hogy gyönge, de jó anvás családot hozzádobolunk, kifogva a terméketlen régi anyát. Mozgó kaptáraknál egyszerűen beteszünk egy fiatal anyát az anyanevelőből és kifogjuk a régit. Ne eresszük azonban addig az anvát a család kőzé, mig meg nem gvőződtünk arról, hogy a kas elfogadja. gyümölcsösben szedjük az érett faiokat és ügyeljünk arra, hogy hullott gyümölcs lehetőleg egy napig se maradjon a fák alatt. Szedjük össze s használjuk fel megfőzve vagy nyersen barom'i vagy sertésetetésre. konyhakertben a nyári veteményeket kiszedjük és helyükbe ültetjük a télit; emellett gyomlálás, öntözés s a beérett magvak szedegetése ad még munkát. szőllőben folyik a kötözés és a permetezés, mig ' csak szüksége mutatkozik. pincében gondunk legyen a töltögetésre, minthogy a nagy melegben a bor erősen párolog. földeken most van a legtöbb munka. Egy évi munkáért most lizet meg az anyaföld, ha Isten áldása volt rajta háznál minden álljon készen a betakarításhoz. gazdasszonyn»k a virágos kender ad munkát, nyüvés, tilolás. z istállóban az igás jószágnak most kell a legbőségesebb takarmányozás, ha nem akarjuk, hogy a nehéz munkának kárát lássa. z itatásnál vigvázzunk: a viz ne legyen nagyon hideg. z apró jószág körül ha kései csirkét nem ültettünk vagy nem keltettünk nincs más munka, mint a szokásos havonkinti takarítás és meszelés. Vigyázzunk azonban az ivóvízre, mert a nagy hőségben az terjeszti a baromfikolerát. méhesben vége felé jár a rajzás; ellenőriznünk kell, hogy minden családnak van-e rendes királynőié. Ha szilárd kaptárban vannak a méhek, a dolgon úgy segíthetünk, hogy gyönge, de jó anvás családot hozzádobolunk, kifogva a terméketlen régi anyát. Mozgó kaptáraknál egyszerűen beteszünk egy fiatal anyát az anyanevelőből és kifogjuk a régit. Ne eresszük azonban addig az anvát a család kőzé, mig meg nem gvőződtünk arról, hogy a kas elfogadja. gyümölcsösben szedjük az érett faiokat és ügyeljünk arra, hogy hullott gyümölcs lehetőleg egy napig se maradjon a fák alatt. Szedjük össze s használjuk fel megfőzve vagy nyersen barom'i vagy sertésetetésre. konyhakertben a nyári veteményeket kiszedjük és helyükbe ültetjük a télit; emellett gyomlálás, öntözés s a beérett magvak szedegetése ad még munkát. szőllőben folyik a kötözés és a permetezés, mig ' csak szüksége mutatkozik. pincében gondunk legyen a töltögetésre, minthogy a nagy melegben a bor erősen párolog. földeken most van a legtöbb munka. Egy évi munkáért most lizet meg az anyaföld, ha Isten áldása volt rajta háznál minden álljon készen a betakarításhoz. gazdasszonyn»k a virágos kender ad munkát, nyüvés, tilolás. z istállóban az igás jószágnak most kell a legbőségesebb takarmányozás, ha nem akarjuk, hogy a nehéz munkának kárát lássa. z itatásnál vigvázzunk: a viz ne legyen nagyon hideg. z apró jószág körül ha kései csirkét nem ültettünk vagy nem keltettünk nincs más munka, mint a szokásos havonkinti takarítás és meszelés. Vigyázzunk azonban az ivóvízre, mert a nagy hőségben az terjeszti a baromfikolerát. méhesben vége felé jár a rajzás; ellenőriznünk kell, hogy minden családnak van-e rendes királynőié. Ha szilárd kaptárban vannak a méhek, a dolgon úgy segíthetünk, hogy gyönge, de jó anvás családot hozzádobolunk, kifogva a terméketlen régi anyát. Mozgó kaptáraknál egyszerűen beteszünk egy fiatal anyát az anyanevelőből és kifogjuk a régit. Ne eresszük azonban addig az anvát a család kőzé, mig meg nem gvőződtünk arról, hogy a kas elfogadja. gyümölcsösben szedjük az érett faiokat és ügyeljünk arra, hogy hullott gyümölcs lehetőleg egy napig se maradjon a fák alatt. Szedjük össze s használjuk fel megfőzve vagy nyersen barom'i vagy sertésetetésre. konyhakertben a nyári veteményeket kiszedjük és helyükbe ültetjük a télit; emellett gyomlálás, öntözés s a beérett magvak szedegetése ad még munkát. szőllőben folyik a kötözés és a permetezés, mig ' csak szüksége mutatkozik. pincében gondunk legyen a töltögetésre, minthogy a nagy melegben a bor erősen párolog. földeken most van a legtöbb munka. Egy évi munkáért most lizet meg az anyaföld, ha Isten áldása volt rajta háznál minden álljon készen a betakarításhoz. gazdasszonyn»k a virágos kender ad munkát, nyüvés, tilolás. z istállóban az igás jószágnak most kell a legbőségesebb takarmányozás, ha nem akarjuk, hogy a nehéz munkának kárát lássa. z itatásnál vigvázzunk: a viz ne legyen nagyon hideg. z apró jószág körül ha kései csirkét nem ültettünk vagy nem keltettünk nincs más munka, mint a szokásos havonkinti takarítás és meszelés. Vigyázzunk azonban az ivóvízre, mert a nagy hőségben az terjeszti a baromfikolerát. méhesben vége felé jár a rajzás; ellenőriznünk kell, hogy minden családnak van-e rendes királynőié. Ha szilárd kaptárban vannak a méhek, a dolgon úgy segíthetünk, hogy gyönge, de jó anvás családot hozzádobolunk, kifogva a terméketlen régi anyát. Mozgó kaptáraknál egyszerűen beteszünk egy fiatal anyát az anyanevelőből és kifogjuk a régit. Ne eresszük azonban addig az anvát a család kőzé, mig meg nem gvőződtünk arról, hogy a kas elfogadja. gyümölcsösben szedjük az érett faiokat és ügyeljünk arra, hogy hullott gyümölcs lehetőleg egy napig se maradjon a fák alatt. Szedjük össze s használjuk fel megfőzve vagy nyersen barom'i vagy sertésetetésre. konyhakertben a nyári veteményeket kiszedjük és helyükbe ültetjük a télit; emellett gyomlálás, öntözés s a beérett magvak szedegetése ad még munkát. szőllőben folyik a kötözés és a permetezés, mig ' csak szüksége mutatkozik. pincében gondunk legyen a töltögetésre, minthogy a nagy melegben a bor erősen párolog. földeken most van a legtöbb munka. Egy évi munkáért most lizet meg az anyaföld, ha Isten áldása volt rajta háznál minden álljon készen a betakarításhoz. gazdasszonyn»k a virágos kender ad munkát, nyüvés, tilolás. z istállóban az igás jószágnak most kell a legbőségesebb takarmányozás, ha nem akarjuk, hogy a nehéz munkának kárát lássa. z itatásnál vigvázzunk: a viz ne legyen nagyon hideg. z apró jószág körül ha kései csirkét nem ültettünk vagy nem keltettünk nincs más munka, mint a szokásos havonkinti takarítás és meszelés. Vigyázzunk azonban az ivóvízre, mert a nagy hőségben az terjeszti a baromfikolerát. méhesben vége felé jár a rajzás; ellenőriznünk kell, hogy minden családnak van-e rendes királynőié. Ha szilárd kaptárban vannak a méhek, a dolgon úgy segíthetünk, hogy gyönge, de jó anvás családot hozzádobolunk, kifogva a terméketlen régi anyát. Mozgó kaptáraknál egyszerűen beteszünk egy fiatal anyát az anyanevelőből és kifogjuk a régit. Ne eresszük azonban addig az anvát a család kőzé, mig meg nem gvőződtünk arról, hogy a kas elfogadja. gyümölcsösben szedjük az érett faiokat és ügyeljünk arra, hogy hullott gyümölcs lehetőleg egy napig se maradjon a fák alatt. Szedjük össze s használjuk fel megfőzve vagy nyersen barom'i vagy sertésetetésre. konyhakertben a nyári veteményeket kiszedjük és helyükbe ültetjük a télit; emellett gyomlálás, öntözés s a beérett magvak szedegetése ad még munkát. szőllőben folyik a kötözés és a permetezés, mig ' csak szüksége mutatkozik. pincében gondunk legyen a töltögetésre, minthogy a nagy melegben a bor erősen párolog. földeken most van a legtöbb munka. Egy évi munkáért most lizet meg az anyaföld, ha Isten áldása volt rajta háznál minden álljon készen a betakarításhoz. gazdasszonyn»k a virágos kender ad munkát, nyüvés, tilolás. z istállóban az igás jószágnak most kell a legbőségesebb takarmányozás, ha nem akarjuk, hogy a nehéz munkának kárát lássa. z itatásnál vigvázzunk: a viz ne legyen nagyon hideg. z apró jószág körül ha kései csirkét nem ültettünk vagy nem keltettünk nincs más munka, mint a szokásos havonkinti takarítás és meszelés. Vigyázzunk azonban az ivóvízre, mert a nagy hőségben az terjeszti a baromfikolerát. méhesben vége felé jár a rajzás; ellenőriznünk kell, hogy minden családnak van-e rendes királynőié. Ha szilárd kaptárban vannak a méhek, a dolgon úgy segíthetünk, hogy gyönge, de jó anvás családot hozzádobolunk, kifogva a terméketlen régi anyát. Mozgó kaptáraknál egyszerűen beteszünk egy fiatal anyát az anyanevelőből és kifogjuk a régit. Ne eresszük azonban addig az anvát a család kőzé, mig meg nem gvőződtünk arról, hogy a kas elfogadja. gyümölcsösben szedjük az érett faiokat és ügyeljünk arra, hogy hullott gyümölcs lehetőleg egy napig se maradjon a fák alatt. Szedjük össze s használjuk fel megfőzve vagy nyersen barom'i vagy sertésetetésre. konyhakertben a nyári veteményeket kiszedjük és helyükbe ültetjük a télit; emellett gyomlálás, öntözés s a beérett magvak szedegetése ad még munkát. szőllőben folyik a kötözés és a permetezés, mig ' csak szüksége mutatkozik. pincében gondunk legyen a töltögetésre, minthogy a nagy melegben a bor erősen párolog. földeken most van a legtöbb munka. Egy évi munkáért most lizet meg az anyaföld, ha Isten áldása volt rajta háznál minden álljon készen a betakarításhoz. gazdasszonyn»k a virágos kender ad munkát, nyüvés, tilolás. z istállóban az igás jószágnak most kell a legbőségesebb takarmányozás, ha nem akarjuk, hogy a nehéz munkának kárát lássa. z itatásnál vigvázzunk: a viz ne legyen nagyon hideg. z apró jószág körül ha kései csirkét nem ültettünk vagy nem keltettünk nincs más munka, mint a szokásos havonkinti takarítás és meszelés. Vigyázzunk azonban az ivóvízre, mert a nagy hőségben az terjeszti a baromfikolerát. méhesben vége felé jár a rajzás; ellenőriznünk kell, hogy minden családnak van-e rendes királynőié. Ha szilárd kaptárban vannak a méhek, a dolgon úgy segíthetünk, hogy gyönge, de jó anvás családot hozzádobolunk, kifogva a terméketlen régi anyát. Mozgó kaptáraknál egyszerűen beteszünk egy fiatal anyát az anyanevelőből és kifogjuk a régit. Ne eresszük azonban addig az anvát a család kőzé, mig meg nem gvőződtünk arról, hogy a kas elfogadja. gyümölcsösben szedjük az érett faiokat és ügyeljünk arra, hogy hullott gyümölcs lehetőleg egy napig se maradjon a fák alatt. Szedjük össze s használjuk fel megfőzve vagy nyersen barom'i vagy sertésetetésre. konyhakertben a nyári veteményeket kiszedjük és helyükbe ültetjük a télit; emellett gyomlálás, öntözés s a beérett magvak szedegetése ad még munkát. szőllőben folyik a kötözés és a permetezés, mig ' csak szüksége mutatkozik. pincében gondunk legyen a töltögetésre, minthogy a nagy melegben a bor erősen párolog. földeken most van a legtöbb munka. Egy évi munkáért most lizet meg az anyaföld, ha Isten áldása volt rajta háznál minden álljon készen a betakarításhoz. gazdasszonyn»k a virágos kender ad munkát, nyüvés, tilolás. z istállóban az igás jószágnak most kell a legbőségesebb takarmányozás, ha nem akarjuk, hogy a nehéz munkának kárát lássa. z itatásnál vigvázzunk: a viz ne legyen nagyon hideg. z apró jószág körül ha kései csirkét nem ültettünk vagy nem keltettünk nincs más munka, mint a szokásos havonkinti takarítás és meszelés. Vigyázzunk azonban az ivóvízre, mert a nagy hőségben az terjeszti a baromfikolerát. méhesben vége felé jár a rajzás; ellenőriznünk kell, hogy minden családnak van-e rendes királynőié. Ha szilárd kaptárban vannak a méhek, a dolgon úgy segíthetünk, hogy gyönge, de jó anvás családot hozzádobolunk, kifogva a terméketlen régi anyát. Mozgó kaptáraknál egyszerűen beteszünk egy fiatal anyát az anyanevelőből és kifogjuk a régit. Ne eresszük azonban addig az anvát a család kőzé, mig meg nem gvőződtünk arról, hogy a kas elfogadja. gyümölcsösben szedjük az érett faiokat és ügyeljünk arra, hogy hullott gyümölcs lehetőleg egy napig se maradjon a fák alatt. Szedjük össze s használjuk fel megfőzve vagy nyersen barom'i vagy sertésetetésre. konyhakertben a nyári veteményeket kiszedjük és helyükbe ültetjük a télit; emellett gyomlálás, öntözés s a beérett magvak szedegetése ad még munkát. szőllőben folyik a kötözés és a permetezés, mig ' csak szüksége mutatkozik. pincében gondunk legyen a töltögetésre, minthogy a nagy melegben a bor erősen párolog. földeken most van a legtöbb munka. Egy évi munkáért most lizet meg az anyaföld, ha Isten áldása volt rajta háznál minden álljon készen a betakarításhoz. gazdasszonyn»k a virágos kender ad munkát, nyüvés, tilolás. z istállóban az igás jószágnak most kell a legbőségesebb takarmányozás, ha nem akarjuk, hogy a nehéz munkának kárát lássa. z itatásnál vigvázzunk: a viz ne legyen nagyon hideg. z apró jószág körül ha kései csirkét nem ültettünk vagy nem keltettünk nincs más munka, mint a szokásos havonkinti takarítás és meszelés. Vigyázzunk azonban az ivóvízre, mert a nagy hőségben az terjeszti a baromfikolerát. méhesben vége felé jár a rajzás; ellenőriznünk kell, hogy minden családnak van-e rendes királynőié. Ha szilárd kaptárban vannak a méhek, a dolgon úgy segíthetünk, hogy gyönge, de jó anvás családot hozzádobolunk, kifogva a terméketlen régi anyát. Mozgó kaptáraknál egyszerűen beteszünk egy fiatal anyát az anyanevelőből és kifogjuk a régit. Ne eresszük azonban addig az anvát a család kőzé, mig meg nem gvőződtünk arról, hogy a kas elfogadja. gyümölcsösben szedjük az érett faiokat és ügyeljünk arra, hogy hullott gyümölcs lehetőleg egy napig se maradjon a fák alatt. Szedjük össze s használjuk fel megfőzve vagy nyersen barom'i vagy sertésetetésre. konyhakertben a nyári veteményeket kiszedjük és helyükbe ültetjük a télit; emellett gyomlálás, öntözés s a beérett magvak szedegetése ad még munkát. szőllőben folyik a kötözés és a permetezés, mig ' csak szüksége mutatkozik. pincében gondunk legyen a töltögetésre, minthogy a nagy melegben a bor erősen párolog. földeken most van a legtöbb munka. Egy évi munkáért most lizet meg az anyaföld, ha Isten áldása volt rajta

18 UGUSZTUS 31 nap 3 B hó és hét napjai Csütörtök Péntek 3 Szombat 7 hang. 4 Vasárnap 5 Hétfő 6 Kedd 7 Szerda 8 Csütörtök 9 Péntek 10 Szombat 8 hang. 11 Vasárnap 12 Hétfő 13 Kedd 14 Szerda 15 Csütörtök 16 Péntek 17 Szombat 1 hang. 18 Vasárnap 19 Hétfő 20 Kedd 21 Szerda 22 Csütörtök 23 Péntek 24 Szombat 2 hang. 25 Vasárnap 26 Hétfő 27 Kedd 28 Szerda 29 Csütörtök 30 Péntek 31 Szombat GSrög-katolikus naptár Mária böjt kezd, Istv, I. vért. er, Izsák vt. Róm. kath. naptár Vas. sz. Pét. Lig. lfonz István vt. Pünk. u. 8. vas. Pünk. u. 8. vas Euszignius vt. H. Bold. assz Urszineváltozás Urszinevált. sh Domicius vt, Kajetán hv Emil pk. hitv. Cirjék vt. & Mátyás ap. Román vt Lőrinc vért. Lőrinc vt Pünk. u. 9. vas. Reg. ev. 9. felt. Mis. ap. szt. Pál a Kor. III Ev. Máté XIV. 59. Jézus a tengeren jár. Kisasszony hava Nap CL kelte nyugta.0. p. o. p. fff r Pünk. u. 8 V. Reg. ev. 8 felt. Mis. ap. szt. Pál a Korint. I Ev. Máté XIV. 58. csodálatos kenyérszaporítás Pünk. u. 9, vas. Pünk. u. 9. vas Fóciusz és n. Klára sz. qse Maxim hv. Ipoly vt. MTÍFÍ N. B. előünn. Özséb vt Mária elhunyta Nagybold. assz Jéz. kép. tisz. Jokim, Rókus <SP< Myron vt. Jácint hv. 5S Pünk.u. 10. vas. Reg.ev. 10.felt. Mis. ap. cse!. szt Pál a Kor. IV Ev. Máté XVII. 72. Jézus meggy, a holdk. gverm. Pünk. u. 10. vas, ndrás és t. vt. Istv. I. ap. kír. Tádé ap. gat. és tsa vt. Farkas vt. Eutik vt. Pünk.u. 10. vas Lajos pk Istv. I. ap. kir Franciska Timót vt. ** B. Fülöp ** Bertalan ap Pünk. u. 11. V. Reg. ev. 11 felt. Mis. ap. Szt. a Kor. IX Ev. Máté XVIII. 77. z adóíságot elengedő királvemb. Pünk. u. 11. vas. dorj. és Nat.vt. Pimen sz. a. Ágoston pk. Ker. Ján. fejv. Sándor pk. B, ssz. ö. elh. Pünk. u. 11. vas. Zefirin p. K. József Ágoston pk. Ker. Ján. fejv, L. Róza Rajmund us? Hg ff* ff* f-t Hold iényváltozásai, Első negyed 7-én 14 ó. 33 p. Holdtölte 14 én 13 ó. 44 p. Utolsó negyed 21-én 4 ó. 17 p. Újhold 29-én 1 ó, 0 p. Elsején a nap hossza 15ó. hó végéig 1 ó. 35 p. fogy, Időjárás tapasztalás szerint Jó időre enged következtetni; ha reggel a har mat nem szárad hamar föl ha hosszas eső után baglyok nagyon huhegnak éjjelente; ha juhok még naplemente után is vígan! ugrándoznak; ha a szél a nap járásával változik. Mit jövendöl a 100 éves naptár? hónao első felében sok eső derült me- 1 g. rövid záporokkal és végül nagyon változékony Izraelita naptár S. Debarim 2. P S. Woethkh. 3. I S. Ekev. 4. P S. Reáh 5 P Elul R Kh S. Softim 6 P.

19 Megnevezés Összeg Gazdasági tudnivalók háznál a cséplés alatt kiválasztjuk a vetőmagot; úgy ezt, mint a többi készletet gondosan elrakjuk, de nem feledkeeünk meg róla, hogy gyakran megforgassuk, esetleg újra megrostáljuk. gazdasszonynak a kendertilolás, héhelés ad munkát. z istállóban a fejős tehenekre legyen gond; vegyes száraz és zöld takarmány, különösen répa növeli a tejelést. Növendékállatainkra is gondosan ügyeljünk. Egyébként az itatásnál legyünk nagyon elővigyázatosak a nagy melegek idején s a lovak zabolásánál. méhesten a családok munkája befejeződött : a kaszálás után a rétek, az aratás után a szántók üresen maradtak s hacsak nincs a vidéken sok kert és szőlő, a m*hek már júliusban is alig találnak eleséget. Ezért, ha van rá lehetőség, vándor-méhészkedni kell: oly vidékre költözni a méhekkel, ahol még van méhlegelő, vagv mert a mezei munkával később végeznek, vagy mert kertek, parkok, erdők, vannak a közelben. Ha ez nem lehetséges, úgy már a teleltetéshez kezdünk. gyűmőlcsfsben kilflnssebb teendőnk nincs. Legföljebb sarjút kaszáltatva, gondoskodunk a tisztogatásról a fákon is. a fák alatt is. gvümőlcskamrában azonban gondozni, válogatni kell az eltett gyümölcsöt, csigernek, asztalnak használva föl a selejtet. konyhakertben magszedés ideje van. szsll&ben viszont szaporodik a munka. Ritkítás a tőkéken, hogy a nap érje a fürtöket, permetezés, kapálás, fattyúhajtások irtása, kötözés éppen elég dolgot adnak. mellett a korai fajok termését már piacra lehet adni, tehát ez is munkát ad; a szüretre is elő lehet lassan készülni, számbavéva minden edényt és szerszámot. pincében szintén retre készülünk elő. csak földeken viszont szántás, trágyázás ideje követkeíik s a kukorica ritkítása sem késett még el egészen.

20 SZEPTEMBER Nap 30 nap Szt. Mihály hava. hó és hét sápjai 8 Vasárnap Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 9 Hétfő 10 Kedd 11 Szerda 12 Csütörtök 13 Péntek 14 Szombat 15 Vasárnap 16 Hétfő 17 Kedd 18 Szerda 19 Csütörtök 20 Péntek 21 Szombat hang. 4 hang. 5 hang. 6 hang. Vasárnap Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat 7 hang. 29 Vasárnap 30 Hétfő GörSg-katolikos naptár Rim. kath. naptár é. p. á- p. Pünk. u. 12. vas. Reg. ev. I. felt. Mis. ap. szt. Pál a Korint XV Ev. Máté XIX. 79. gazdag ifjúról. Pünk. u. 12. vas. Mamant pk. ntim pk. Babilász érs. Zachariás Mih. Kol. csod. Szózon vt. Kisassz. nap. Pünk. Pál a filipp. II Sz. Mária szül. Joakim és nna Min. és tsai vt. Teod. sz. anya nton. pk. vt sz. sír. temp f. Sz. ker. felmag. c 0 Nap kelte nyug. Pünk. u. 12. v. 1* István sh Mauszvét m V. Róza CJC Juszt. Lőrinc Ida Kassai vtnuk Éf u. 13.v. Reg. ev. Luk I. 4. Mis. ap. Sz. Ev. Máté XXI. 87. és Lukács X 54. K. B. assz. sa KI. Péter Tol. Miklós Áh Protaz Mária neve Notburga Szt. ker. felm Püak. u. 14, vas. Reg. ev. 3. felt. Mis. ap. Sz. Pál a Korint. I Ev. Máté XXII. 89. menyegzőt szerző kir. emb. Pünk. u. 14. vas. Eufémia vtnő Zsófia vtnő Eumén pk. Trofin vt. Eusztákés tsavt. Kodrát ap. Pünk. u. 14. v. Kornél pk. Sz. Fer. sebh. Kup. J. Január pk. Euszták vt. Máté ap. 535 HÚ? 5 36 fát 538 tt 5 39 ** 541 tot? 5 42 Hü 544 Pünk. u. 15. vas. Reg. ev. 4. felt. Mis. ap. Sz. Pál a Kor. IV Ev. Máté XXII. 92. két főparancsolat. Pünk. u. 15. vas. Ker. Ján. fog. Tekla vt. Eufrozina sz. János ap. Kallisztrát vt. Kariton szerz Pünk. u. 15. v. HE Tekla vt Fog.kív.Bold. s* Gellért pk. r Ciprián r Kozma v Vencel ih Pünk. u. 16. v. Reg. ev. 5. felt. Mis. ap. Sz. Pál a Kor. VI Ev Máté XXV talentumokról Pünk. u. 16. vas. N. Gergely pk. Pünk. u. 16. v. Jeromos 1746 a Hold lényváltozásai. Első negyed 6-án 3 ó. 26 p. Holdtölte 12-én 21 ó, 18 p. Utolsó negyed 19-éi 15 ó. 23 p. Újhold 27-én p. Elsején a nap hossza 1 óra 25 p; a hó végéig 1 ór; 41 p. fogy. Időjárás tapasztalás szerint. Jó időt várhatunk: ha a tejút nagyen élesen látszik; ha e hónapban sok volt i hullócsillag; ha az éjjelek nagyon hidegek: ha kévéi harmat esik és az.is hama felszárad. Mit jsvendsl a 100 éve naptár? hónap 6-ig szép a következő héten zivatar«! esők, a bó második fel«verőfényes meleg. hó vége esőre hajlóvá válik. Izraelita naptár S. Ki Theze 1 2 P S. Ki Thova S. Nezavim Thkri Uj v 2 n R. H.

21 Megnevezés Összeg Gazdasági tudnivalók Megnevezés P f Gazdasági tudnivalók háznál az őszi vetőmagot készítjük elő s a termésre van gondunk, hogy meg ne fülledjen és penészedjék. Rendbe tesszük a kukoricagórét. z istállóban megkezdődik a száraz-etetés, ha a legelő már nem elég az állatoknak. z apró jószág közül csak a libák adnak esetleg munkát, ha már kezdik a vedlést; ilyenkor mellesztení szokás. pulykákat kezdik keresni a piacon, de még az igazi ideje csak később lesz. méhesben még a vándorméhészkedés mellett is végére jár a h zam. Különben pedig a betelelte tés jitje van : min Jen családot alaposan meg kell vizsgálni: van-e elég kész ete a télre? elég erős-e a család, hogy a (élen át összebújva, melegen tudja magát tartani, hogy meg ne fagyjon? a heréket, ha még van, pusztítjuk, a mézet mintegy 10 kilót számítva egy családra egyformán elosztjuk, a fölösleget pedig elszedjük tőlük. gyűmélcsösben leszedjük a bééi ett gyümölcsöt, vigyázva, hogy meg ne sérüljön s ezzel értékéből ne veszítsen. fákat sem kell kíméletlenül megtépázni e- közben. konyhakertben folytatjuk a téliek ültetését. z uborka és a paradicsom leszedhető. sziliben a csemegefajok szedése, piacravitele a főmunka s az előkészület a szüretre. pincében az új bort fejtjük. földeken megkezdődött már az ősziek elvetése, a kukorica törése s a krumpliszedés. Répának, burgonyának vagy odakünn, vagy a háznál elkészítjük a vermét, vigyázva, hogy jól védjen a fagy elkn. háznál az őszi vetőmagot készítjük elő s a termésre van gondunk, hogy meg ne fülledjen és penészedjék. Rendbe tesszük a kukoricagórét. z istállóban megkezdődik a száraz-etetés, ha a legelő már nem elég az állatoknak. z apró jószág közül csak a libák adnak esetleg munkát, ha már kezdik a vedlést; ilyenkor mellesztení szokás. pulykákat kezdik keresni a piacon, de még az igazi ideje csak később lesz. méhesben még a vándorméhészkedés mellett is végére jár a h zam. Különben pedig a betelelte tés jitje van : min Jen családot alaposan meg kell vizsgálni: van-e elég kész ete a télre? elég erős-e a család, hogy a (élen át összebújva, melegen tudja magát tartani, hogy meg ne fagyjon? a heréket, ha még van, pusztítjuk, a mézet mintegy 10 kilót számítva egy családra egyformán elosztjuk, a fölösleget pedig elszedjük tőlük. gyűmélcsösben leszedjük a bééi ett gyümölcsöt, vigyázva, hogy meg ne sérüljön s ezzel értékéből ne veszítsen. fákat sem kell kíméletlenül megtépázni e- közben. konyhakertben folytatjuk a téliek ültetését. z uborka és a paradicsom leszedhető. sziliben a csemegefajok szedése, piacravitele a főmunka s az előkészület a szüretre. pincében az új bort fejtjük. földeken megkezdődött már az ősziek elvetése, a kukorica törése s a krumpliszedés. Répának, burgonyának vagy odakünn, vagy a háznál elkészítjük a vermét, vigyázva, hogy jól védjen a fagy elkn. háznál az őszi vetőmagot készítjük elő s a termésre van gondunk, hogy meg ne fülledjen és penészedjék. Rendbe tesszük a kukoricagórét. z istállóban megkezdődik a száraz-etetés, ha a legelő már nem elég az állatoknak. z apró jószág közül csak a libák adnak esetleg munkát, ha már kezdik a vedlést; ilyenkor mellesztení szokás. pulykákat kezdik keresni a piacon, de még az igazi ideje csak később lesz. méhesben még a vándorméhészkedés mellett is végére jár a h zam. Különben pedig a betelelte tés jitje van : min Jen családot alaposan meg kell vizsgálni: van-e elég kész ete a télre? elég erős-e a család, hogy a (élen át összebújva, melegen tudja magát tartani, hogy meg ne fagyjon? a heréket, ha még van, pusztítjuk, a mézet mintegy 10 kilót számítva egy családra egyformán elosztjuk, a fölösleget pedig elszedjük tőlük. gyűmélcsösben leszedjük a bééi ett gyümölcsöt, vigyázva, hogy meg ne sérüljön s ezzel értékéből ne veszítsen. fákat sem kell kíméletlenül megtépázni e- közben. konyhakertben folytatjuk a téliek ültetését. z uborka és a paradicsom leszedhető. sziliben a csemegefajok szedése, piacravitele a főmunka s az előkészület a szüretre. pincében az új bort fejtjük. földeken megkezdődött már az ősziek elvetése, a kukorica törése s a krumpliszedés. Répának, burgonyának vagy odakünn, vagy a háznál elkészítjük a vermét, vigyázva, hogy jól védjen a fagy elkn. háznál az őszi vetőmagot készítjük elő s a termésre van gondunk, hogy meg ne fülledjen és penészedjék. Rendbe tesszük a kukoricagórét. z istállóban megkezdődik a száraz-etetés, ha a legelő már nem elég az állatoknak. z apró jószág közül csak a libák adnak esetleg munkát, ha már kezdik a vedlést; ilyenkor mellesztení szokás. pulykákat kezdik keresni a piacon, de még az igazi ideje csak később lesz. méhesben még a vándorméhészkedés mellett is végére jár a h zam. Különben pedig a betelelte tés jitje van : min Jen családot alaposan meg kell vizsgálni: van-e elég kész ete a télre? elég erős-e a család, hogy a (élen át összebújva, melegen tudja magát tartani, hogy meg ne fagyjon? a heréket, ha még van, pusztítjuk, a mézet mintegy 10 kilót számítva egy családra egyformán elosztjuk, a fölösleget pedig elszedjük tőlük. gyűmélcsösben leszedjük a bééi ett gyümölcsöt, vigyázva, hogy meg ne sérüljön s ezzel értékéből ne veszítsen. fákat sem kell kíméletlenül megtépázni e- közben. konyhakertben folytatjuk a téliek ültetését. z uborka és a paradicsom leszedhető. sziliben a csemegefajok szedése, piacravitele a főmunka s az előkészület a szüretre. pincében az új bort fejtjük. földeken megkezdődött már az ősziek elvetése, a kukorica törése s a krumpliszedés. Répának, burgonyának vagy odakünn, vagy a háznál elkészítjük a vermét, vigyázva, hogy jól védjen a fagy elkn. háznál az őszi vetőmagot készítjük elő s a termésre van gondunk, hogy meg ne fülledjen és penészedjék. Rendbe tesszük a kukoricagórét. z istállóban megkezdődik a száraz-etetés, ha a legelő már nem elég az állatoknak. z apró jószág közül csak a libák adnak esetleg munkát, ha már kezdik a vedlést; ilyenkor mellesztení szokás. pulykákat kezdik keresni a piacon, de még az igazi ideje csak később lesz. méhesben még a vándorméhészkedés mellett is végére jár a h zam. Különben pedig a betelelte tés jitje van : min Jen családot alaposan meg kell vizsgálni: van-e elég kész ete a télre? elég erős-e a család, hogy a (élen át összebújva, melegen tudja magát tartani, hogy meg ne fagyjon? a heréket, ha még van, pusztítjuk, a mézet mintegy 10 kilót számítva egy családra egyformán elosztjuk, a fölösleget pedig elszedjük tőlük. gyűmélcsösben leszedjük a bééi ett gyümölcsöt, vigyázva, hogy meg ne sérüljön s ezzel értékéből ne veszítsen. fákat sem kell kíméletlenül megtépázni e- közben. konyhakertben folytatjuk a téliek ültetését. z uborka és a paradicsom leszedhető. sziliben a csemegefajok szedése, piacravitele a főmunka s az előkészület a szüretre. pincében az új bort fejtjük. földeken megkezdődött már az ősziek elvetése, a kukorica törése s a krumpliszedés. Répának, burgonyának vagy odakünn, vagy a háznál elkészítjük a vermét, vigyázva, hogy jól védjen a fagy elkn. - háznál az őszi vetőmagot készítjük elő s a termésre van gondunk, hogy meg ne fülledjen és penészedjék. Rendbe tesszük a kukoricagórét. z istállóban megkezdődik a száraz-etetés, ha a legelő már nem elég az állatoknak. z apró jószág közül csak a libák adnak esetleg munkát, ha már kezdik a vedlést; ilyenkor mellesztení szokás. pulykákat kezdik keresni a piacon, de még az igazi ideje csak később lesz. méhesben még a vándorméhészkedés mellett is végére jár a h zam. Különben pedig a betelelte tés jitje van : min Jen családot alaposan meg kell vizsgálni: van-e elég kész ete a télre? elég erős-e a család, hogy a (élen át összebújva, melegen tudja magát tartani, hogy meg ne fagyjon? a heréket, ha még van, pusztítjuk, a mézet mintegy 10 kilót számítva egy családra egyformán elosztjuk, a fölösleget pedig elszedjük tőlük. gyűmélcsösben leszedjük a bééi ett gyümölcsöt, vigyázva, hogy meg ne sérüljön s ezzel értékéből ne veszítsen. fákat sem kell kíméletlenül megtépázni e- közben. konyhakertben folytatjuk a téliek ültetését. z uborka és a paradicsom leszedhető. sziliben a csemegefajok szedése, piacravitele a főmunka s az előkészület a szüretre. pincében az új bort fejtjük. földeken megkezdődött már az ősziek elvetése, a kukorica törése s a krumpliszedés. Répának, burgonyának vagy odakünn, vagy a háznál elkészítjük a vermét, vigyázva, hogy jól védjen a fagy elkn. háznál az őszi vetőmagot készítjük elő s a termésre van gondunk, hogy meg ne fülledjen és penészedjék. Rendbe tesszük a kukoricagórét. z istállóban megkezdődik a száraz-etetés, ha a legelő már nem elég az állatoknak. z apró jószág közül csak a libák adnak esetleg munkát, ha már kezdik a vedlést; ilyenkor mellesztení szokás. pulykákat kezdik keresni a piacon, de még az igazi ideje csak később lesz. méhesben még a vándorméhészkedés mellett is végére jár a h zam. Különben pedig a betelelte tés jitje van : min Jen családot alaposan meg kell vizsgálni: van-e elég kész ete a télre? elég erős-e a család, hogy a (élen át összebújva, melegen tudja magát tartani, hogy meg ne fagyjon? a heréket, ha még van, pusztítjuk, a mézet mintegy 10 kilót számítva egy családra egyformán elosztjuk, a fölösleget pedig elszedjük tőlük. gyűmélcsösben leszedjük a bééi ett gyümölcsöt, vigyázva, hogy meg ne sérüljön s ezzel értékéből ne veszítsen. fákat sem kell kíméletlenül megtépázni e- közben. konyhakertben folytatjuk a téliek ültetését. z uborka és a paradicsom leszedhető. sziliben a csemegefajok szedése, piacravitele a főmunka s az előkészület a szüretre. pincében az új bort fejtjük. földeken megkezdődött már az ősziek elvetése, a kukorica törése s a krumpliszedés. Répának, burgonyának vagy odakünn, vagy a háznál elkészítjük a vermét, vigyázva, hogy jól védjen a fagy elkn. háznál az őszi vetőmagot készítjük elő s a termésre van gondunk, hogy meg ne fülledjen és penészedjék. Rendbe tesszük a kukoricagórét. z istállóban megkezdődik a száraz-etetés, ha a legelő már nem elég az állatoknak. z apró jószág közül csak a libák adnak esetleg munkát, ha már kezdik a vedlést; ilyenkor mellesztení szokás. pulykákat kezdik keresni a piacon, de még az igazi ideje csak később lesz. méhesben még a vándorméhészkedés mellett is végére jár a h zam. Különben pedig a betelelte tés jitje van : min Jen családot alaposan meg kell vizsgálni: van-e elég kész ete a télre? elég erős-e a család, hogy a (élen át összebújva, melegen tudja magát tartani, hogy meg ne fagyjon? a heréket, ha még van, pusztítjuk, a mézet mintegy 10 kilót számítva egy családra egyformán elosztjuk, a fölösleget pedig elszedjük tőlük. gyűmélcsösben leszedjük a bééi ett gyümölcsöt, vigyázva, hogy meg ne sérüljön s ezzel értékéből ne veszítsen. fákat sem kell kíméletlenül megtépázni e- közben. konyhakertben folytatjuk a téliek ültetését. z uborka és a paradicsom leszedhető. sziliben a csemegefajok szedése, piacravitele a főmunka s az előkészület a szüretre. pincében az új bort fejtjük. földeken megkezdődött már az ősziek elvetése, a kukorica törése s a krumpliszedés. Répának, burgonyának vagy odakünn, vagy a háznál elkészítjük a vermét, vigyázva, hogy jól védjen a fagy elkn. háznál az őszi vetőmagot készítjük elő s a termésre van gondunk, hogy meg ne fülledjen és penészedjék. Rendbe tesszük a kukoricagórét. z istállóban megkezdődik a száraz-etetés, ha a legelő már nem elég az állatoknak. z apró jószág közül csak a libák adnak esetleg munkát, ha már kezdik a vedlést; ilyenkor mellesztení szokás. pulykákat kezdik keresni a piacon, de még az igazi ideje csak később lesz. méhesben még a vándorméhészkedés mellett is végére jár a h zam. Különben pedig a betelelte tés jitje van : min Jen családot alaposan meg kell vizsgálni: van-e elég kész ete a télre? elég erős-e a család, hogy a (élen át összebújva, melegen tudja magát tartani, hogy meg ne fagyjon? a heréket, ha még van, pusztítjuk, a mézet mintegy 10 kilót számítva egy családra egyformán elosztjuk, a fölösleget pedig elszedjük tőlük. gyűmélcsösben leszedjük a bééi ett gyümölcsöt, vigyázva, hogy meg ne sérüljön s ezzel értékéből ne veszítsen. fákat sem kell kíméletlenül megtépázni e- közben. konyhakertben folytatjuk a téliek ültetését. z uborka és a paradicsom leszedhető. sziliben a csemegefajok szedése, piacravitele a főmunka s az előkészület a szüretre. pincében az új bort fejtjük. földeken megkezdődött már az ősziek elvetése, a kukorica törése s a krumpliszedés. Répának, burgonyának vagy odakünn, vagy a háznál elkészítjük a vermét, vigyázva, hogy jól védjen a fagy elkn. háznál az őszi vetőmagot készítjük elő s a termésre van gondunk, hogy meg ne fülledjen és penészedjék. Rendbe tesszük a kukoricagórét. z istállóban megkezdődik a száraz-etetés, ha a legelő már nem elég az állatoknak. z apró jószág közül csak a libák adnak esetleg munkát, ha már kezdik a vedlést; ilyenkor mellesztení szokás. pulykákat kezdik keresni a piacon, de még az igazi ideje csak később lesz. méhesben még a vándorméhészkedés mellett is végére jár a h zam. Különben pedig a betelelte tés jitje van : min Jen családot alaposan meg kell vizsgálni: van-e elég kész ete a télre? elég erős-e a család, hogy a (élen át összebújva, melegen tudja magát tartani, hogy meg ne fagyjon? a heréket, ha még van, pusztítjuk, a mézet mintegy 10 kilót számítva egy családra egyformán elosztjuk, a fölösleget pedig elszedjük tőlük. gyűmélcsösben leszedjük a bééi ett gyümölcsöt, vigyázva, hogy meg ne sérüljön s ezzel értékéből ne veszítsen. fákat sem kell kíméletlenül megtépázni e- közben. konyhakertben folytatjuk a téliek ültetését. z uborka és a paradicsom leszedhető. sziliben a csemegefajok szedése, piacravitele a főmunka s az előkészület a szüretre. pincében az új bort fejtjük. földeken megkezdődött már az ősziek elvetése, a kukorica törése s a krumpliszedés. Répának, burgonyának vagy odakünn, vagy a háznál elkészítjük a vermét, vigyázva, hogy jól védjen a fagy elkn. háznál az őszi vetőmagot készítjük elő s a termésre van gondunk, hogy meg ne fülledjen és penészedjék. Rendbe tesszük a kukoricagórét. z istállóban megkezdődik a száraz-etetés, ha a legelő már nem elég az állatoknak. z apró jószág közül csak a libák adnak esetleg munkát, ha már kezdik a vedlést; ilyenkor mellesztení szokás. pulykákat kezdik keresni a piacon, de még az igazi ideje csak később lesz. méhesben még a vándorméhészkedés mellett is végére jár a h zam. Különben pedig a betelelte tés jitje van : min Jen családot alaposan meg kell vizsgálni: van-e elég kész ete a télre? elég erős-e a család, hogy a (élen át összebújva, melegen tudja magát tartani, hogy meg ne fagyjon? a heréket, ha még van, pusztítjuk, a mézet mintegy 10 kilót számítva egy családra egyformán elosztjuk, a fölösleget pedig elszedjük tőlük. gyűmélcsösben leszedjük a bééi ett gyümölcsöt, vigyázva, hogy meg ne sérüljön s ezzel értékéből ne veszítsen. fákat sem kell kíméletlenül megtépázni e- közben. konyhakertben folytatjuk a téliek ültetését. z uborka és a paradicsom leszedhető. sziliben a csemegefajok szedése, piacravitele a főmunka s az előkészület a szüretre. pincében az új bort fejtjük. földeken megkezdődött már az ősziek elvetése, a kukorica törése s a krumpliszedés. Répának, burgonyának vagy odakünn, vagy a háznál elkészítjük a vermét, vigyázva, hogy jól védjen a fagy elkn. háznál az őszi vetőmagot készítjük elő s a termésre van gondunk, hogy meg ne fülledjen és penészedjék. Rendbe tesszük a kukoricagórét. z istállóban megkezdődik a száraz-etetés, ha a legelő már nem elég az állatoknak. z apró jószág közül csak a libák adnak esetleg munkát, ha már kezdik a vedlést; ilyenkor mellesztení szokás. pulykákat kezdik keresni a piacon, de még az igazi ideje csak később lesz. méhesben még a vándorméhészkedés mellett is végére jár a h zam. Különben pedig a betelelte tés jitje van : min Jen családot alaposan meg kell vizsgálni: van-e elég kész ete a télre? elég erős-e a család, hogy a (élen át összebújva, melegen tudja magát tartani, hogy meg ne fagyjon? a heréket, ha még van, pusztítjuk, a mézet mintegy 10 kilót számítva egy családra egyformán elosztjuk, a fölösleget pedig elszedjük tőlük. gyűmélcsösben leszedjük a bééi ett gyümölcsöt, vigyázva, hogy meg ne sérüljön s ezzel értékéből ne veszítsen. fákat sem kell kíméletlenül megtépázni e- közben. konyhakertben folytatjuk a téliek ültetését. z uborka és a paradicsom leszedhető. sziliben a csemegefajok szedése, piacravitele a főmunka s az előkészület a szüretre. pincében az új bort fejtjük. földeken megkezdődött már az ősziek elvetése, a kukorica törése s a krumpliszedés. Répának, burgonyának vagy odakünn, vagy a háznál elkészítjük a vermét, vigyázva, hogy jól védjen a fagy elkn. háznál az őszi vetőmagot készítjük elő s a termésre van gondunk, hogy meg ne fülledjen és penészedjék. Rendbe tesszük a kukoricagórét. z istállóban megkezdődik a száraz-etetés, ha a legelő már nem elég az állatoknak. z apró jószág közül csak a libák adnak esetleg munkát, ha már kezdik a vedlést; ilyenkor mellesztení szokás. pulykákat kezdik keresni a piacon, de még az igazi ideje csak később lesz. méhesben még a vándorméhészkedés mellett is végére jár a h zam. Különben pedig a betelelte tés jitje van : min Jen családot alaposan meg kell vizsgálni: van-e elég kész ete a télre? elég erős-e a család, hogy a (élen át összebújva, melegen tudja magát tartani, hogy meg ne fagyjon? a heréket, ha még van, pusztítjuk, a mézet mintegy 10 kilót számítva egy családra egyformán elosztjuk, a fölösleget pedig elszedjük tőlük. gyűmélcsösben leszedjük a bééi ett gyümölcsöt, vigyázva, hogy meg ne sérüljön s ezzel értékéből ne veszítsen. fákat sem kell kíméletlenül megtépázni e- közben. konyhakertben folytatjuk a téliek ültetését. z uborka és a paradicsom leszedhető. sziliben a csemegefajok szedése, piacravitele a főmunka s az előkészület a szüretre. pincében az új bort fejtjük. földeken megkezdődött már az ősziek elvetése, a kukorica törése s a krumpliszedés. Répának, burgonyának vagy odakünn, vagy a háznál elkészítjük a vermét, vigyázva, hogy jól védjen a fagy elkn. háznál az őszi vetőmagot készítjük elő s a termésre van gondunk, hogy meg ne fülledjen és penészedjék. Rendbe tesszük a kukoricagórét. z istállóban megkezdődik a száraz-etetés, ha a legelő már nem elég az állatoknak. z apró jószág közül csak a libák adnak esetleg munkát, ha már kezdik a vedlést; ilyenkor mellesztení szokás. pulykákat kezdik keresni a piacon, de még az igazi ideje csak később lesz. méhesben még a vándorméhészkedés mellett is végére jár a h zam. Különben pedig a betelelte tés jitje van : min Jen családot alaposan meg kell vizsgálni: van-e elég kész ete a télre? elég erős-e a család, hogy a (élen át összebújva, melegen tudja magát tartani, hogy meg ne fagyjon? a heréket, ha még van, pusztítjuk, a mézet mintegy 10 kilót számítva egy családra egyformán elosztjuk, a fölösleget pedig elszedjük tőlük. gyűmélcsösben leszedjük a bééi ett gyümölcsöt, vigyázva, hogy meg ne sérüljön s ezzel értékéből ne veszítsen. fákat sem kell kíméletlenül megtépázni e- közben. konyhakertben folytatjuk a téliek ültetését. z uborka és a paradicsom leszedhető. sziliben a csemegefajok szedése, piacravitele a főmunka s az előkészület a szüretre. pincében az új bort fejtjük. földeken megkezdődött már az ősziek elvetése, a kukorica törése s a krumpliszedés. Répának, burgonyának vagy odakünn, vagy a háznál elkészítjük a vermét, vigyázva, hogy jól védjen a fagy elkn. háznál az őszi vetőmagot készítjük elő s a termésre van gondunk, hogy meg ne fülledjen és penészedjék. Rendbe tesszük a kukoricagórét. z istállóban megkezdődik a száraz-etetés, ha a legelő már nem elég az állatoknak. z apró jószág közül csak a libák adnak esetleg munkát, ha már kezdik a vedlést; ilyenkor mellesztení szokás. pulykákat kezdik keresni a piacon, de még az igazi ideje csak később lesz. méhesben még a vándorméhészkedés mellett is végére jár a h zam. Különben pedig a betelelte tés jitje van : min Jen családot alaposan meg kell vizsgálni: van-e elég kész ete a télre? elég erős-e a család, hogy a (élen át összebújva, melegen tudja magát tartani, hogy meg ne fagyjon? a heréket, ha még van, pusztítjuk, a mézet mintegy 10 kilót számítva egy családra egyformán elosztjuk, a fölösleget pedig elszedjük tőlük. gyűmélcsösben leszedjük a bééi ett gyümölcsöt, vigyázva, hogy meg ne sérüljön s ezzel értékéből ne veszítsen. fákat sem kell kíméletlenül megtépázni e- közben. konyhakertben folytatjuk a téliek ültetését. z uborka és a paradicsom leszedhető. sziliben a csemegefajok szedése, piacravitele a főmunka s az előkészület a szüretre. pincében az új bort fejtjük. földeken megkezdődött már az ősziek elvetése, a kukorica törése s a krumpliszedés. Répának, burgonyának vagy odakünn, vagy a háznál elkészítjük a vermét, vigyázva, hogy jól védjen a fagy elkn. háznál az őszi vetőmagot készítjük elő s a termésre van gondunk, hogy meg ne fülledjen és penészedjék. Rendbe tesszük a kukoricagórét. z istállóban megkezdődik a száraz-etetés, ha a legelő már nem elég az állatoknak. z apró jószág közül csak a libák adnak esetleg munkát, ha már kezdik a vedlést; ilyenkor mellesztení szokás. pulykákat kezdik keresni a piacon, de még az igazi ideje csak később lesz. méhesben még a vándorméhészkedés mellett is végére jár a h zam. Különben pedig a betelelte tés jitje van : min Jen családot alaposan meg kell vizsgálni: van-e elég kész ete a télre? elég erős-e a család, hogy a (élen át összebújva, melegen tudja magát tartani, hogy meg ne fagyjon? a heréket, ha még van, pusztítjuk, a mézet mintegy 10 kilót számítva egy családra egyformán elosztjuk, a fölösleget pedig elszedjük tőlük. gyűmélcsösben leszedjük a bééi ett gyümölcsöt, vigyázva, hogy meg ne sérüljön s ezzel értékéből ne veszítsen. fákat sem kell kíméletlenül megtépázni e- közben. konyhakertben folytatjuk a téliek ültetését. z uborka és a paradicsom leszedhető. sziliben a csemegefajok szedése, piacravitele a főmunka s az előkészület a szüretre. pincében az új bort fejtjük. földeken megkezdődött már az ősziek elvetése, a kukorica törése s a krumpliszedés. Répának, burgonyának vagy odakünn, vagy a háznál elkészítjük a vermét, vigyázva, hogy jól védjen a fagy elkn. háznál az őszi vetőmagot készítjük elő s a termésre van gondunk, hogy meg ne fülledjen és penészedjék. Rendbe tesszük a kukoricagórét. z istállóban megkezdődik a száraz-etetés, ha a legelő már nem elég az állatoknak. z apró jószág közül csak a libák adnak esetleg munkát, ha már kezdik a vedlést; ilyenkor mellesztení szokás. pulykákat kezdik keresni a piacon, de még az igazi ideje csak később lesz. méhesben még a vándorméhészkedés mellett is végére jár a h zam. Különben pedig a betelelte tés jitje van : min Jen családot alaposan meg kell vizsgálni: van-e elég kész ete a télre? elég erős-e a család, hogy a (élen át összebújva, melegen tudja magát tartani, hogy meg ne fagyjon? a heréket, ha még van, pusztítjuk, a mézet mintegy 10 kilót számítva egy családra egyformán elosztjuk, a fölösleget pedig elszedjük tőlük. gyűmélcsösben leszedjük a bééi ett gyümölcsöt, vigyázva, hogy meg ne sérüljön s ezzel értékéből ne veszítsen. fákat sem kell kíméletlenül megtépázni e- közben. konyhakertben folytatjuk a téliek ültetését. z uborka és a paradicsom leszedhető. sziliben a csemegefajok szedése, piacravitele a főmunka s az előkészület a szüretre. pincében az új bort fejtjük. földeken megkezdődött már az ősziek elvetése, a kukorica törése s a krumpliszedés. Répának, burgonyának vagy odakünn, vagy a háznál elkészítjük a vermét, vigyázva, hogy jól védjen a fagy elkn. háznál az őszi vetőmagot készítjük elő s a termésre van gondunk, hogy meg ne fülledjen és penészedjék. Rendbe tesszük a kukoricagórét. z istállóban megkezdődik a száraz-etetés, ha a legelő már nem elég az állatoknak. z apró jószág közül csak a libák adnak esetleg munkát, ha már kezdik a vedlést; ilyenkor mellesztení szokás. pulykákat kezdik keresni a piacon, de még az igazi ideje csak később lesz. méhesben még a vándorméhészkedés mellett is végére jár a h zam. Különben pedig a betelelte tés jitje van : min Jen családot alaposan meg kell vizsgálni: van-e elég kész ete a télre? elég erős-e a család, hogy a (élen át összebújva, melegen tudja magát tartani, hogy meg ne fagyjon? a heréket, ha még van, pusztítjuk, a mézet mintegy 10 kilót számítva egy családra egyformán elosztjuk, a fölösleget pedig elszedjük tőlük. gyűmélcsösben leszedjük a bééi ett gyümölcsöt, vigyázva, hogy meg ne sérüljön s ezzel értékéből ne veszítsen. fákat sem kell kíméletlenül megtépázni e- közben. konyhakertben folytatjuk a téliek ültetését. z uborka és a paradicsom leszedhető. sziliben a csemegefajok szedése, piacravitele a főmunka s az előkészület a szüretre. pincében az új bort fejtjük. földeken megkezdődött már az ősziek elvetése, a kukorica törése s a krumpliszedés. Répának, burgonyának vagy odakünn, vagy a háznál elkészítjük a vermét, vigyázva, hogy jól védjen a fagy elkn. háznál az őszi vetőmagot készítjük elő s a termésre van gondunk, hogy meg ne fülledjen és penészedjék. Rendbe tesszük a kukoricagórét. z istállóban megkezdődik a száraz-etetés, ha a legelő már nem elég az állatoknak. z apró jószág közül csak a libák adnak esetleg munkát, ha már kezdik a vedlést; ilyenkor mellesztení szokás. pulykákat kezdik keresni a piacon, de még az igazi ideje csak később lesz. méhesben még a vándorméhészkedés mellett is végére jár a h zam. Különben pedig a betelelte tés jitje van : min Jen családot alaposan meg kell vizsgálni: van-e elég kész ete a télre? elég erős-e a család, hogy a (élen át összebújva, melegen tudja magát tartani, hogy meg ne fagyjon? a heréket, ha még van, pusztítjuk, a mézet mintegy 10 kilót számítva egy családra egyformán elosztjuk, a fölösleget pedig elszedjük tőlük. gyűmélcsösben leszedjük a bééi ett gyümölcsöt, vigyázva, hogy meg ne sérüljön s ezzel értékéből ne veszítsen. fákat sem kell kíméletlenül megtépázni e- közben. konyhakertben folytatjuk a téliek ültetését. z uborka és a paradicsom leszedhető. sziliben a csemegefajok szedése, piacravitele a főmunka s az előkészület a szüretre. pincében az új bort fejtjük. földeken megkezdődött már az ősziek elvetése, a kukorica törése s a krumpliszedés. Répának, burgonyának vagy odakünn, vagy a háznál elkészítjük a vermét, vigyázva, hogy jól védjen a fagy elkn. háznál az őszi vetőmagot készítjük elő s a termésre van gondunk, hogy meg ne fülledjen és penészedjék. Rendbe tesszük a kukoricagórét. z istállóban megkezdődik a száraz-etetés, ha a legelő már nem elég az állatoknak. z apró jószág közül csak a libák adnak esetleg munkát, ha már kezdik a vedlést; ilyenkor mellesztení szokás. pulykákat kezdik keresni a piacon, de még az igazi ideje csak később lesz. méhesben még a vándorméhészkedés mellett is végére jár a h zam. Különben pedig a betelelte tés jitje van : min Jen családot alaposan meg kell vizsgálni: van-e elég kész ete a télre? elég erős-e a család, hogy a (élen át összebújva, melegen tudja magát tartani, hogy meg ne fagyjon? a heréket, ha még van, pusztítjuk, a mézet mintegy 10 kilót számítva egy családra egyformán elosztjuk, a fölösleget pedig elszedjük tőlük. gyűmélcsösben leszedjük a bééi ett gyümölcsöt, vigyázva, hogy meg ne sérüljön s ezzel értékéből ne veszítsen. fákat sem kell kíméletlenül megtépázni e- közben. konyhakertben folytatjuk a téliek ültetését. z uborka és a paradicsom leszedhető. sziliben a csemegefajok szedése, piacravitele a főmunka s az előkészület a szüretre. pincében az új bort fejtjük. földeken megkezdődött már az ősziek elvetése, a kukorica törése s a krumpliszedés. Répának, burgonyának vagy odakünn, vagy a háznál elkészítjük a vermét, vigyázva, hogy jól védjen a fagy elkn. háznál az őszi vetőmagot készítjük elő s a termésre van gondunk, hogy meg ne fülledjen és penészedjék. Rendbe tesszük a kukoricagórét. z istállóban megkezdődik a száraz-etetés, ha a legelő már nem elég az állatoknak. z apró jószág közül csak a libák adnak esetleg munkát, ha már kezdik a vedlést; ilyenkor mellesztení szokás. pulykákat kezdik keresni a piacon, de még az igazi ideje csak később lesz. méhesben még a vándorméhészkedés mellett is végére jár a h zam. Különben pedig a betelelte tés jitje van : min Jen családot alaposan meg kell vizsgálni: van-e elég kész ete a télre? elég erős-e a család, hogy a (élen át összebújva, melegen tudja magát tartani, hogy meg ne fagyjon? a heréket, ha még van, pusztítjuk, a mézet mintegy 10 kilót számítva egy családra egyformán elosztjuk, a fölösleget pedig elszedjük tőlük. gyűmélcsösben leszedjük a bééi ett gyümölcsöt, vigyázva, hogy meg ne sérüljön s ezzel értékéből ne veszítsen. fákat sem kell kíméletlenül megtépázni e- közben. konyhakertben folytatjuk a téliek ültetését. z uborka és a paradicsom leszedhető. sziliben a csemegefajok szedése, piacravitele a főmunka s az előkészület a szüretre. pincében az új bort fejtjük. földeken megkezdődött már az ősziek elvetése, a kukorica törése s a krumpliszedés. Répának, burgonyának vagy odakünn, vagy a háznál elkészítjük a vermét, vigyázva, hogy jól védjen a fagy elkn. háznál az őszi vetőmagot készítjük elő s a termésre van gondunk, hogy meg ne fülledjen és penészedjék. Rendbe tesszük a kukoricagórét. z istállóban megkezdődik a száraz-etetés, ha a legelő már nem elég az állatoknak. z apró jószág közül csak a libák adnak esetleg munkát, ha már kezdik a vedlést; ilyenkor mellesztení szokás. pulykákat kezdik keresni a piacon, de még az igazi ideje csak később lesz. méhesben még a vándorméhészkedés mellett is végére jár a h zam. Különben pedig a betelelte tés jitje van : min Jen családot alaposan meg kell vizsgálni: van-e elég kész ete a télre? elég erős-e a család, hogy a (élen át összebújva, melegen tudja magát tartani, hogy meg ne fagyjon? a heréket, ha még van, pusztítjuk, a mézet mintegy 10 kilót számítva egy családra egyformán elosztjuk, a fölösleget pedig elszedjük tőlük. gyűmélcsösben leszedjük a bééi ett gyümölcsöt, vigyázva, hogy meg ne sérüljön s ezzel értékéből ne veszítsen. fákat sem kell kíméletlenül megtépázni e- közben. konyhakertben folytatjuk a téliek ültetését. z uborka és a paradicsom leszedhető. sziliben a csemegefajok szedése, piacravitele a főmunka s az előkészület a szüretre. pincében az új bort fejtjük. földeken megkezdődött már az ősziek elvetése, a kukorica törése s a krumpliszedés. Répának, burgonyának vagy odakünn, vagy a háznál elkészítjük a vermét, vigyázva, hogy jól védjen a fagy elkn. háznál az őszi vetőmagot készítjük elő s a termésre van gondunk, hogy meg ne fülledjen és penészedjék. Rendbe tesszük a kukoricagórét. z istállóban megkezdődik a száraz-etetés, ha a legelő már nem elég az állatoknak. z apró jószág közül csak a libák adnak esetleg munkát, ha már kezdik a vedlést; ilyenkor mellesztení szokás. pulykákat kezdik keresni a piacon, de még az igazi ideje csak később lesz. méhesben még a vándorméhészkedés mellett is végére jár a h zam. Különben pedig a betelelte tés jitje van : min Jen családot alaposan meg kell vizsgálni: van-e elég kész ete a télre? elég erős-e a család, hogy a (élen át összebújva, melegen tudja magát tartani, hogy meg ne fagyjon? a heréket, ha még van, pusztítjuk, a mézet mintegy 10 kilót számítva egy családra egyformán elosztjuk, a fölösleget pedig elszedjük tőlük. gyűmélcsösben leszedjük a bééi ett gyümölcsöt, vigyázva, hogy meg ne sérüljön s ezzel értékéből ne veszítsen. fákat sem kell kíméletlenül megtépázni e- közben. konyhakertben folytatjuk a téliek ültetését. z uborka és a paradicsom leszedhető. sziliben a csemegefajok szedése, piacravitele a főmunka s az előkészület a szüretre. pincében az új bort fejtjük. földeken megkezdődött már az ősziek elvetése, a kukorica törése s a krumpliszedés. Répának, burgonyának vagy odakünn, vagy a háznál elkészítjük a vermét, vigyázva, hogy jól védjen a fagy elkn. háznál az őszi vetőmagot készítjük elő s a termésre van gondunk, hogy meg ne fülledjen és penészedjék. Rendbe tesszük a kukoricagórét. z istállóban megkezdődik a száraz-etetés, ha a legelő már nem elég az állatoknak. z apró jószág közül csak a libák adnak esetleg munkát, ha már kezdik a vedlést; ilyenkor mellesztení szokás. pulykákat kezdik keresni a piacon, de még az igazi ideje csak később lesz. méhesben még a vándorméhészkedés mellett is végére jár a h zam. Különben pedig a betelelte tés jitje van : min Jen családot alaposan meg kell vizsgálni: van-e elég kész ete a télre? elég erős-e a család, hogy a (élen át összebújva, melegen tudja magát tartani, hogy meg ne fagyjon? a heréket, ha még van, pusztítjuk, a mézet mintegy 10 kilót számítva egy családra egyformán elosztjuk, a fölösleget pedig elszedjük tőlük. gyűmélcsösben leszedjük a bééi ett gyümölcsöt, vigyázva, hogy meg ne sérüljön s ezzel értékéből ne veszítsen. fákat sem kell kíméletlenül megtépázni e- közben. konyhakertben folytatjuk a téliek ültetését. z uborka és a paradicsom leszedhető. sziliben a csemegefajok szedése, piacravitele a főmunka s az előkészület a szüretre. pincében az új bort fejtjük. földeken megkezdődött már az ősziek elvetése, a kukorica törése s a krumpliszedés. Répának, burgonyának vagy odakünn, vagy a háznál elkészítjük a vermét, vigyázva, hogy jól védjen a fagy elkn.

22 k a OKTOBER 31 nap Mindszent hava hó és hét napjai Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat 8. hang. Vasárnap Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat 13 Vasárnap 14 Hétfő 15 Kedd 16 Szerda 17 Csütörtök 18 Péntek 19 Szombat hang. 2 hang. Vasárnap Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat 3 hang. Vasárnap Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Görög-katolikus naptár Szűz Mária oltalma Ciprián pk. Dénes pk. Hieio pk. Karatina Róm. kath. naptár Rémig r k. Oranyalok Kandid vt ssisi Ferenc Pladd vt. O Nap c kelte nyűg. o. p. o p. m j * Pünk. u. 17. vas. Reg. ev. 6. felt. Mis. ap. szt. Pál a Korint. VI Ev. Máté XV. 62. kánonéi asszonvról. Pünk. u. 17, vas. Szerg. és Bak.vt. Pelagia sz. nő Jakab ap. Eulampiusz Fülöp ap. Prókusz Pünk. u. 18. vas, Názár és tsai vt. Lucián vt. Longius sz. Ozeás Lukács ap. Joel próf. Pünk. u. 17. v. Olvasó B. Nagy N.. Dénes pk. Borg. Ferenc Piacidia sz. Miksa pk ac Pünk. u. 18. vas. Reg. ev. 7. felt. Mis. ap. Sz. Hát a Korint. IX. 188 Ev. Lukács V. 17 csodálatos halfogás. Pünk. u. 18. v Kallisztus p Teréz sz. im? Gál apát H Hedvig assz. H Lukács ev. HB, lkant. Péter y WiCV Pünk. u. 19. vas. R»g. ev. 8 felt. Mis. ap. Sz. Pál a Kor. Xí 194. Ev. Lukács VI. 26. Szeressétek ellénség. is. Pünk. u. 19. vas. Hilár szerz. bercziusz pk. Jakab ap.' retász és ts. vt. Marcián vt. Demeter nv. Pünk. u. 19. v. Orsolya sz.vt. Kordu'asz.vt. Ignác pátr. Ráfáel főagy. B. Mór p. Dömötör vts* m i-h vh Pünk. u. 20. v. Reg ev. 9. felt. Mis. ap. Sz. Pál a gall Ev. Luk. VII. 30. naimi ifjú feltámasztása. Pünk, u. 20, vas. Pünk. u. 20. v. r 4! Teren.és Neo.vt. Sím., Juda a' naszt. vtnő Nárcisz Zen. és Zen. vt. Rodr. lfonz 6 39; Szták. és ts. vt*. Farkas pk. 6 40: 1647 Hold fény változásai. Első negyed í 14 ó. 40 p. Holdtölte 12-én 5 ó 39 p. Utoltó negyed 19-é 6 ó. 36 p. Oihold 21 én 11 6, 15 p. Elsején a nap hossza 1 óra 44p; a hó végéig 1 óri 28 p. fogy. Időjárás tapasztalás szerint Korai télre mutat, ha hangyák a bolyt ko án ös: sz. hoidj k. Langyos idői mutat, ha Szent Mih ly na[ ja kö üi déli irányú szele; mellett sok eső isik és H a u' acsok már üresei va gy viz. nyesek ; ha máso< virágzásba ke denek a fá Mit jövendöl a 100 éve naptár? z egész hónapban ho< szas esők. 19 tői s. eles, hónap vége derű t, napc Izraelita naptár S. Haazinu Jom Kippur S^ukotih 1. n Sz kotth 2. n Sem. zare h Szimkh. th S Beresith Markhesvan R Kh

23 Nap Megnevezés Összeg P f Gazdasági tudnivalók háznál a betakarított termény gondozása ad munkát s az előkészület a disznóölésre z istállóban beosztással bánjunk a száraz takarmánnyal, hogy újig kifussa. Különben is csak az ellés előtt álló jószág kiván meg kiadós etetést. Nagy hidegben ne itassuk künn az állatot, a hizóba fogott szarvasmarha számára gondoskodjunk meleg istállózásról. z apró jószág enyhébb időjárás mellett a hónap végére meíkotolhat. Ha korai csirkének piaca van, ültessük meg. Langyos ivóvíz nagyon hasznos, csak ne legyen túlságosan langyos. méhesben teljes csönd és nyugalom kell, hogy legyen. Egerek ellen egérfogóval, röplyukszükitéssel, teljes elzárással védekezünk. gyümölcsösben, amit novemberben el nem végezhetünk, most okvetlenül végezzük el. Száraz falevél ne maradjon egy fán se, mert hernyófészek I Száraz ág sem szabad, hogy maradjon. Csemetéket nyulrágás ellen tövissel védelmezzünk, különösen erős te- 'elen. konyhakertben ugyancsak a novemberről elmaradt munkát folytatjuk. szedett magvakat tisztogassuk meg. szöllőben döntés, forgatás, trágyahordás végezhető. piacében a megderült új bort fejtjük. földeken szünetel a dolog; a trágyázás az egvetlen, amit esetleg végezni lehet. -, : Különben dec> mber a pihenési a nyugalom hónapja és a h la adásé Istennek, akinek segítsége nélkül hasztalan az ember minden-munkája, minden iparkodá^a z ünnepeken, de máskor is a hosszú, jobbára dologtalan napokon, mégse töltsük az időt korcsmázással, szomszédolással; ilyenkor volna ideje, hogy elolvassunk egy-egy jó keresztény könvvet, elbeszélgessünk gyermekeinkkel és jó példánkkal neveljünk belőlük jó keresztényeket, jó katolikusokat és jó görög-katolikusokat

24 NOVEMBER 31 nap Szt.-ndrás hava hó és hét napjai Péntek Szombat 4 hang. Vasárnap Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat 5 hang. 10 Vasárnap 11 Hétfő 12 Kedd 13 Szerda 14 Csütörtök 15 Péntek 16 Szombat 6 hang. 17 Vasárnap 18 Hétfő 19 Kedd 20 Szerda 21 Csütörtök 22 Péntek 23 Szombat hang. Vasárnap Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 30 Szombat Görög-katolikus naptár Róm. kath. naptár Kozma és Demj. Mindenszent. cindin Halottak n. Nap kelte nyugta 6. p Ó. P. ss 642 lb 43 a Pünk. u. 21 vas. Reg. ev. 10. Mis. p. Sz. Pál a gall. II Ev. Luk. VIII. 35. Példabeszéd a magvetőről Pünk. u. 21. vas. Ivannicius sz. Gal. és Epist. vt. Pál érsek Hieron és ts. vt. Mihály főangyal Onezifor Pünk. u. 21. v. Bor. Károly Imre hg. Lénárd hv. Engelbert pk. Gottfried pk. Tivadar vt. Pünk. u. 22. vas. Reg. ev. 11. Mis. ap. Ev Luk. XVI. 83 dúsgazdag és Pünk. u. 22. vas. Pünk. u. 22. v. Minász.Vikt. vt. Márton pk. lam. János ér. Márton vt. r. sz. Ján. főp. K. Szaniszló Fülöp ap. Jozafát Guriász és T. vt. Gertrud Máté apostol. Ödön pk ffff sz. Pál a gall. VI. 215 a nyomorult Lázár fi H fi HE HE Pünk. u 23. vas. Reg. ev. 1. felt. Mis. ap. szt Pál ef. II. 220 Ev Luk. VIII. 38. Jézus a gazda rémsok földjén. Pünk. u. 23. vas. Plaló bdías Proklus érs. Szűz Mária bem. Cecilia vtnő mfiloch p. Pünk. u. 23. vas Péter Erzsébet r Val. sz. Félix w B. ssz. bem. w Cecilia íh Kelemenp. vt. xh Pünk. u. 24. v. Reg. ev. 2. felt. Mis. ap. Szt. Pál ef. II. 22 Ev. Luk. VIII. 39. Jairus leányának meggyógvitása. Pünk. u. 24. vas. Kelemen p. lip. rem. Jakab vt. István szerz. Páramon vt. ndrás ap. Pünk. u. 24. vas. Off Katalin vt. CJK B. János Erm.sz. Mária w István apát Szaturnin vt ndrás ap Hold fényváltozásal. Első negyed 4-én 00 ó. 12 p. Holdtölte 10-én 15 ó. 42 p. Utolsó negyed 18-án 1 ó. 36 p. Újhold 26-án 3 ó. 36 p. E hó elején a nap hossza 10 ó. 3 p. a hó végéig p. fogy. Időjárás tapasztalás szerint Hosszú, kemény télre enged következhetni, ha hó száraz és nem hideg ha október hideg ; ha julius me'egebb volt, mint augusztus. Ha sok makk és csontmagú gyümölcs volt. Mit jövendői a ÍOO éves naptár? hó elején szép, 5-től 1 szejes, 9-ike után ólmos es*k, derült, 18 4 esős, hó és szél, zord, 28-tól végig derűs, Izraelita naptár. 6. S. Noakh 13. S. Lekh-Lekha 20. S. Vajere 27. S. Khaje Sz. 1. Kiszlev RK 4. S. Tholdoth

25 Nap Megnevezés Összeg P f Gazdasági tudnivalók háznál a burgonyát, répát, ha kupacokban tartjuk, be keli födni szalmával; az elvermelés azonban biztosabb. Káposztagyalulás, savanyitás ideje is megjött. z új terményt forgatni kell, hogy meg ne dohosodjék. Kukoricát morzsolni lehet. háziasszonyok fonással, szövéssel találnak munkát. z istállóban különösen a fejőstehenek etetésére kell ügyelni. z istállóba szorult állatok tisztántartására fordítsunk nagy gondot. z apró jószág nem ad különösebb gondot, az ól, a kifutók stb. szokott tisztártartásán s kijavításán kívül. méhesben sincs munka: ha szép idő van, ki lehet ereszteni a méheket, míg a nap fönn van. Egyébként a keretes kamra ad munkát ; a kereteket át kell vizsgálni, a piszkos, nagyon öreg lépeket kivagdalni és kiolvasztani viasszá, ugyanúgy a pókhálós vagy olyannak látszó lépeket is; új kereteket, szükség szerint új kaplárakat készíteni. Ha nincs elég lépes keretünk, előkészíteni műlép-kezdéssel vagv egész műléppel az úi kereteket. Ne feledjük a feszitődrótozást, különösen nagy (országos méretű egész) kereteknél. gyümölcsösben a fák alját felásni és megtrágyázni. törzset hamu, agyag és mész keverékével bekenni, enyvgyű'űket megcsinálni, minden levelet a fáról letisztítani. gyűmölcskamrában legalább tiznaponkint átvizsgálni az elrakott gvümölcsö 1, a romlani kezdőt azonnal elszedni és eladni vagy másként elhasználni. konyhakertben ami zöldség melegágyba való, el kell ültetni, a kényesebb évelő növényeket lefedni vagv bekötözni. Trágyázni szöllöben ugyancsak trágyázni és esetleg takarni kell. pincében ügyelni az erjedő mustra. Ha már nem erjed, feltölteni. háznál a burgonyát, répát, ha kupacokban tartjuk, be keli födni szalmával; az elvermelés azonban biztosabb. Káposztagyalulás, savanyitás ideje is megjött. z új terményt forgatni kell, hogy meg ne dohosodjék. Kukoricát morzsolni lehet. háziasszonyok fonással, szövéssel találnak munkát. z istállóban különösen a fejőstehenek etetésére kell ügyelni. z istállóba szorult állatok tisztántartására fordítsunk nagy gondot. z apró jószág nem ad különösebb gondot, az ól, a kifutók stb. szokott tisztártartásán s kijavításán kívül. méhesben sincs munka: ha szép idő van, ki lehet ereszteni a méheket, míg a nap fönn van. Egyébként a keretes kamra ad munkát ; a kereteket át kell vizsgálni, a piszkos, nagyon öreg lépeket kivagdalni és kiolvasztani viasszá, ugyanúgy a pókhálós vagy olyannak látszó lépeket is; új kereteket, szükség szerint új kaplárakat készíteni. Ha nincs elég lépes keretünk, előkészíteni műlép-kezdéssel vagv egész műléppel az úi kereteket. Ne feledjük a feszitődrótozást, különösen nagy (országos méretű egész) kereteknél. gyümölcsösben a fák alját felásni és megtrágyázni. törzset hamu, agyag és mész keverékével bekenni, enyvgyű'űket megcsinálni, minden levelet a fáról letisztítani. gyűmölcskamrában legalább tiznaponkint átvizsgálni az elrakott gvümölcsö 1, a romlani kezdőt azonnal elszedni és eladni vagy másként elhasználni. konyhakertben ami zöldség melegágyba való, el kell ültetni, a kényesebb évelő növényeket lefedni vagv bekötözni. Trágyázni szöllöben ugyancsak trágyázni és esetleg takarni kell. pincében ügyelni az erjedő mustra. Ha már nem erjed, feltölteni. háznál a burgonyát, répát, ha kupacokban tartjuk, be keli födni szalmával; az elvermelés azonban biztosabb. Káposztagyalulás, savanyitás ideje is megjött. z új terményt forgatni kell, hogy meg ne dohosodjék. Kukoricát morzsolni lehet. háziasszonyok fonással, szövéssel találnak munkát. z istállóban különösen a fejőstehenek etetésére kell ügyelni. z istállóba szorult állatok tisztántartására fordítsunk nagy gondot. z apró jószág nem ad különösebb gondot, az ól, a kifutók stb. szokott tisztártartásán s kijavításán kívül. méhesben sincs munka: ha szép idő van, ki lehet ereszteni a méheket, míg a nap fönn van. Egyébként a keretes kamra ad munkát ; a kereteket át kell vizsgálni, a piszkos, nagyon öreg lépeket kivagdalni és kiolvasztani viasszá, ugyanúgy a pókhálós vagy olyannak látszó lépeket is; új kereteket, szükség szerint új kaplárakat készíteni. Ha nincs elég lépes keretünk, előkészíteni műlép-kezdéssel vagv egész műléppel az úi kereteket. Ne feledjük a feszitődrótozást, különösen nagy (országos méretű egész) kereteknél. gyümölcsösben a fák alját felásni és megtrágyázni. törzset hamu, agyag és mész keverékével bekenni, enyvgyű'űket megcsinálni, minden levelet a fáról letisztítani. gyűmölcskamrában legalább tiznaponkint átvizsgálni az elrakott gvümölcsö 1, a romlani kezdőt azonnal elszedni és eladni vagy másként elhasználni. konyhakertben ami zöldség melegágyba való, el kell ültetni, a kényesebb évelő növényeket lefedni vagv bekötözni. Trágyázni szöllöben ugyancsak trágyázni és esetleg takarni kell. pincében ügyelni az erjedő mustra. Ha már nem erjed, feltölteni. háznál a burgonyát, répát, ha kupacokban tartjuk, be keli födni szalmával; az elvermelés azonban biztosabb. Káposztagyalulás, savanyitás ideje is megjött. z új terményt forgatni kell, hogy meg ne dohosodjék. Kukoricát morzsolni lehet. háziasszonyok fonással, szövéssel találnak munkát. z istállóban különösen a fejőstehenek etetésére kell ügyelni. z istállóba szorult állatok tisztántartására fordítsunk nagy gondot. z apró jószág nem ad különösebb gondot, az ól, a kifutók stb. szokott tisztártartásán s kijavításán kívül. méhesben sincs munka: ha szép idő van, ki lehet ereszteni a méheket, míg a nap fönn van. Egyébként a keretes kamra ad munkát ; a kereteket át kell vizsgálni, a piszkos, nagyon öreg lépeket kivagdalni és kiolvasztani viasszá, ugyanúgy a pókhálós vagy olyannak látszó lépeket is; új kereteket, szükség szerint új kaplárakat készíteni. Ha nincs elég lépes keretünk, előkészíteni műlép-kezdéssel vagv egész műléppel az úi kereteket. Ne feledjük a feszitődrótozást, különösen nagy (országos méretű egész) kereteknél. gyümölcsösben a fák alját felásni és megtrágyázni. törzset hamu, agyag és mész keverékével bekenni, enyvgyű'űket megcsinálni, minden levelet a fáról letisztítani. gyűmölcskamrában legalább tiznaponkint átvizsgálni az elrakott gvümölcsö 1, a romlani kezdőt azonnal elszedni és eladni vagy másként elhasználni. konyhakertben ami zöldség melegágyba való, el kell ültetni, a kényesebb évelő növényeket lefedni vagv bekötözni. Trágyázni szöllöben ugyancsak trágyázni és esetleg takarni kell. pincében ügyelni az erjedő mustra. Ha már nem erjed, feltölteni. háznál a burgonyát, répát, ha kupacokban tartjuk, be keli födni szalmával; az elvermelés azonban biztosabb. Káposztagyalulás, savanyitás ideje is megjött. z új terményt forgatni kell, hogy meg ne dohosodjék. Kukoricát morzsolni lehet. háziasszonyok fonással, szövéssel találnak munkát. z istállóban különösen a fejőstehenek etetésére kell ügyelni. z istállóba szorult állatok tisztántartására fordítsunk nagy gondot. z apró jószág nem ad különösebb gondot, az ól, a kifutók stb. szokott tisztártartásán s kijavításán kívül. méhesben sincs munka: ha szép idő van, ki lehet ereszteni a méheket, míg a nap fönn van. Egyébként a keretes kamra ad munkát ; a kereteket át kell vizsgálni, a piszkos, nagyon öreg lépeket kivagdalni és kiolvasztani viasszá, ugyanúgy a pókhálós vagy olyannak látszó lépeket is; új kereteket, szükség szerint új kaplárakat készíteni. Ha nincs elég lépes keretünk, előkészíteni műlép-kezdéssel vagv egész műléppel az úi kereteket. Ne feledjük a feszitődrótozást, különösen nagy (országos méretű egész) kereteknél. gyümölcsösben a fák alját felásni és megtrágyázni. törzset hamu, agyag és mész keverékével bekenni, enyvgyű'űket megcsinálni, minden levelet a fáról letisztítani. gyűmölcskamrában legalább tiznaponkint átvizsgálni az elrakott gvümölcsö 1, a romlani kezdőt azonnal elszedni és eladni vagy másként elhasználni. konyhakertben ami zöldség melegágyba való, el kell ültetni, a kényesebb évelő növényeket lefedni vagv bekötözni. Trágyázni szöllöben ugyancsak trágyázni és esetleg takarni kell. pincében ügyelni az erjedő mustra. Ha már nem erjed, feltölteni. háznál a burgonyát, répát, ha kupacokban tartjuk, be keli födni szalmával; az elvermelés azonban biztosabb. Káposztagyalulás, savanyitás ideje is megjött. z új terményt forgatni kell, hogy meg ne dohosodjék. Kukoricát morzsolni lehet. háziasszonyok fonással, szövéssel találnak munkát. z istállóban különösen a fejőstehenek etetésére kell ügyelni. z istállóba szorult állatok tisztántartására fordítsunk nagy gondot. z apró jószág nem ad különösebb gondot, az ól, a kifutók stb. szokott tisztártartásán s kijavításán kívül. méhesben sincs munka: ha szép idő van, ki lehet ereszteni a méheket, míg a nap fönn van. Egyébként a keretes kamra ad munkát ; a kereteket át kell vizsgálni, a piszkos, nagyon öreg lépeket kivagdalni és kiolvasztani viasszá, ugyanúgy a pókhálós vagy olyannak látszó lépeket is; új kereteket, szükség szerint új kaplárakat készíteni. Ha nincs elég lépes keretünk, előkészíteni műlép-kezdéssel vagv egész műléppel az úi kereteket. Ne feledjük a feszitődrótozást, különösen nagy (országos méretű egész) kereteknél. gyümölcsösben a fák alját felásni és megtrágyázni. törzset hamu, agyag és mész keverékével bekenni, enyvgyű'űket megcsinálni, minden levelet a fáról letisztítani. gyűmölcskamrában legalább tiznaponkint átvizsgálni az elrakott gvümölcsö 1, a romlani kezdőt azonnal elszedni és eladni vagy másként elhasználni. konyhakertben ami zöldség melegágyba való, el kell ültetni, a kényesebb évelő növényeket lefedni vagv bekötözni. Trágyázni szöllöben ugyancsak trágyázni és esetleg takarni kell. pincében ügyelni az erjedő mustra. Ha már nem erjed, feltölteni. háznál a burgonyát, répát, ha kupacokban tartjuk, be keli födni szalmával; az elvermelés azonban biztosabb. Káposztagyalulás, savanyitás ideje is megjött. z új terményt forgatni kell, hogy meg ne dohosodjék. Kukoricát morzsolni lehet. háziasszonyok fonással, szövéssel találnak munkát. z istállóban különösen a fejőstehenek etetésére kell ügyelni. z istállóba szorult állatok tisztántartására fordítsunk nagy gondot. z apró jószág nem ad különösebb gondot, az ól, a kifutók stb. szokott tisztártartásán s kijavításán kívül. méhesben sincs munka: ha szép idő van, ki lehet ereszteni a méheket, míg a nap fönn van. Egyébként a keretes kamra ad munkát ; a kereteket át kell vizsgálni, a piszkos, nagyon öreg lépeket kivagdalni és kiolvasztani viasszá, ugyanúgy a pókhálós vagy olyannak látszó lépeket is; új kereteket, szükség szerint új kaplárakat készíteni. Ha nincs elég lépes keretünk, előkészíteni műlép-kezdéssel vagv egész műléppel az úi kereteket. Ne feledjük a feszitődrótozást, különösen nagy (országos méretű egész) kereteknél. gyümölcsösben a fák alját felásni és megtrágyázni. törzset hamu, agyag és mész keverékével bekenni, enyvgyű'űket megcsinálni, minden levelet a fáról letisztítani. gyűmölcskamrában legalább tiznaponkint átvizsgálni az elrakott gvümölcsö 1, a romlani kezdőt azonnal elszedni és eladni vagy másként elhasználni. konyhakertben ami zöldség melegágyba való, el kell ültetni, a kényesebb évelő növényeket lefedni vagv bekötözni. Trágyázni szöllöben ugyancsak trágyázni és esetleg takarni kell. pincében ügyelni az erjedő mustra. Ha már nem erjed, feltölteni. háznál a burgonyát, répát, ha kupacokban tartjuk, be keli födni szalmával; az elvermelés azonban biztosabb. Káposztagyalulás, savanyitás ideje is megjött. z új terményt forgatni kell, hogy meg ne dohosodjék. Kukoricát morzsolni lehet. háziasszonyok fonással, szövéssel találnak munkát. z istállóban különösen a fejőstehenek etetésére kell ügyelni. z istállóba szorult állatok tisztántartására fordítsunk nagy gondot. z apró jószág nem ad különösebb gondot, az ól, a kifutók stb. szokott tisztártartásán s kijavításán kívül. méhesben sincs munka: ha szép idő van, ki lehet ereszteni a méheket, míg a nap fönn van. Egyébként a keretes kamra ad munkát ; a kereteket át kell vizsgálni, a piszkos, nagyon öreg lépeket kivagdalni és kiolvasztani viasszá, ugyanúgy a pókhálós vagy olyannak látszó lépeket is; új kereteket, szükség szerint új kaplárakat készíteni. Ha nincs elég lépes keretünk, előkészíteni műlép-kezdéssel vagv egész műléppel az úi kereteket. Ne feledjük a feszitődrótozást, különösen nagy (országos méretű egész) kereteknél. gyümölcsösben a fák alját felásni és megtrágyázni. törzset hamu, agyag és mész keverékével bekenni, enyvgyű'űket megcsinálni, minden levelet a fáról letisztítani. gyűmölcskamrában legalább tiznaponkint átvizsgálni az elrakott gvümölcsö 1, a romlani kezdőt azonnal elszedni és eladni vagy másként elhasználni. konyhakertben ami zöldség melegágyba való, el kell ültetni, a kényesebb évelő növényeket lefedni vagv bekötözni. Trágyázni szöllöben ugyancsak trágyázni és esetleg takarni kell. pincében ügyelni az erjedő mustra. Ha már nem erjed, feltölteni. háznál a burgonyát, répát, ha kupacokban tartjuk, be keli födni szalmával; az elvermelés azonban biztosabb. Káposztagyalulás, savanyitás ideje is megjött. z új terményt forgatni kell, hogy meg ne dohosodjék. Kukoricát morzsolni lehet. háziasszonyok fonással, szövéssel találnak munkát. z istállóban különösen a fejőstehenek etetésére kell ügyelni. z istállóba szorult állatok tisztántartására fordítsunk nagy gondot. z apró jószág nem ad különösebb gondot, az ól, a kifutók stb. szokott tisztártartásán s kijavításán kívül. méhesben sincs munka: ha szép idő van, ki lehet ereszteni a méheket, míg a nap fönn van. Egyébként a keretes kamra ad munkát ; a kereteket át kell vizsgálni, a piszkos, nagyon öreg lépeket kivagdalni és kiolvasztani viasszá, ugyanúgy a pókhálós vagy olyannak látszó lépeket is; új kereteket, szükség szerint új kaplárakat készíteni. Ha nincs elég lépes keretünk, előkészíteni műlép-kezdéssel vagv egész műléppel az úi kereteket. Ne feledjük a feszitődrótozást, különösen nagy (országos méretű egész) kereteknél. gyümölcsösben a fák alját felásni és megtrágyázni. törzset hamu, agyag és mész keverékével bekenni, enyvgyű'űket megcsinálni, minden levelet a fáról letisztítani. gyűmölcskamrában legalább tiznaponkint átvizsgálni az elrakott gvümölcsö 1, a romlani kezdőt azonnal elszedni és eladni vagy másként elhasználni. konyhakertben ami zöldség melegágyba való, el kell ültetni, a kényesebb évelő növényeket lefedni vagv bekötözni. Trágyázni szöllöben ugyancsak trágyázni és esetleg takarni kell. pincében ügyelni az erjedő mustra. Ha már nem erjed, feltölteni. háznál a burgonyát, répát, ha kupacokban tartjuk, be keli födni szalmával; az elvermelés azonban biztosabb. Káposztagyalulás, savanyitás ideje is megjött. z új terményt forgatni kell, hogy meg ne dohosodjék. Kukoricát morzsolni lehet. háziasszonyok fonással, szövéssel találnak munkát. z istállóban különösen a fejőstehenek etetésére kell ügyelni. z istállóba szorult állatok tisztántartására fordítsunk nagy gondot. z apró jószág nem ad különösebb gondot, az ól, a kifutók stb. szokott tisztártartásán s kijavításán kívül. méhesben sincs munka: ha szép idő van, ki lehet ereszteni a méheket, míg a nap fönn van. Egyébként a keretes kamra ad munkát ; a kereteket át kell vizsgálni, a piszkos, nagyon öreg lépeket kivagdalni és kiolvasztani viasszá, ugyanúgy a pókhálós vagy olyannak látszó lépeket is; új kereteket, szükség szerint új kaplárakat készíteni. Ha nincs elég lépes keretünk, előkészíteni műlép-kezdéssel vagv egész műléppel az úi kereteket. Ne feledjük a feszitődrótozást, különösen nagy (országos méretű egész) kereteknél. gyümölcsösben a fák alját felásni és megtrágyázni. törzset hamu, agyag és mész keverékével bekenni, enyvgyű'űket megcsinálni, minden levelet a fáról letisztítani. gyűmölcskamrában legalább tiznaponkint átvizsgálni az elrakott gvümölcsö 1, a romlani kezdőt azonnal elszedni és eladni vagy másként elhasználni. konyhakertben ami zöldség melegágyba való, el kell ültetni, a kényesebb évelő növényeket lefedni vagv bekötözni. Trágyázni szöllöben ugyancsak trágyázni és esetleg takarni kell. pincében ügyelni az erjedő mustra. Ha már nem erjed, feltölteni. háznál a burgonyát, répát, ha kupacokban tartjuk, be keli födni szalmával; az elvermelés azonban biztosabb. Káposztagyalulás, savanyitás ideje is megjött. z új terményt forgatni kell, hogy meg ne dohosodjék. Kukoricát morzsolni lehet. háziasszonyok fonással, szövéssel találnak munkát. z istállóban különösen a fejőstehenek etetésére kell ügyelni. z istállóba szorult állatok tisztántartására fordítsunk nagy gondot. z apró jószág nem ad különösebb gondot, az ól, a kifutók stb. szokott tisztártartásán s kijavításán kívül. méhesben sincs munka: ha szép idő van, ki lehet ereszteni a méheket, míg a nap fönn van. Egyébként a keretes kamra ad munkát ; a kereteket át kell vizsgálni, a piszkos, nagyon öreg lépeket kivagdalni és kiolvasztani viasszá, ugyanúgy a pókhálós vagy olyannak látszó lépeket is; új kereteket, szükség szerint új kaplárakat készíteni. Ha nincs elég lépes keretünk, előkészíteni műlép-kezdéssel vagv egész műléppel az úi kereteket. Ne feledjük a feszitődrótozást, különösen nagy (országos méretű egész) kereteknél. gyümölcsösben a fák alját felásni és megtrágyázni. törzset hamu, agyag és mész keverékével bekenni, enyvgyű'űket megcsinálni, minden levelet a fáról letisztítani. gyűmölcskamrában legalább tiznaponkint átvizsgálni az elrakott gvümölcsö 1, a romlani kezdőt azonnal elszedni és eladni vagy másként elhasználni. konyhakertben ami zöldség melegágyba való, el kell ültetni, a kényesebb évelő növényeket lefedni vagv bekötözni. Trágyázni szöllöben ugyancsak trágyázni és esetleg takarni kell. pincében ügyelni az erjedő mustra. Ha már nem erjed, feltölteni. háznál a burgonyát, répát, ha kupacokban tartjuk, be keli födni szalmával; az elvermelés azonban biztosabb. Káposztagyalulás, savanyitás ideje is megjött. z új terményt forgatni kell, hogy meg ne dohosodjék. Kukoricát morzsolni lehet. háziasszonyok fonással, szövéssel találnak munkát. z istállóban különösen a fejőstehenek etetésére kell ügyelni. z istállóba szorult állatok tisztántartására fordítsunk nagy gondot. z apró jószág nem ad különösebb gondot, az ól, a kifutók stb. szokott tisztártartásán s kijavításán kívül. méhesben sincs munka: ha szép idő van, ki lehet ereszteni a méheket, míg a nap fönn van. Egyébként a keretes kamra ad munkát ; a kereteket át kell vizsgálni, a piszkos, nagyon öreg lépeket kivagdalni és kiolvasztani viasszá, ugyanúgy a pókhálós vagy olyannak látszó lépeket is; új kereteket, szükség szerint új kaplárakat készíteni. Ha nincs elég lépes keretünk, előkészíteni műlép-kezdéssel vagv egész műléppel az úi kereteket. Ne feledjük a feszitődrótozást, különösen nagy (országos méretű egész) kereteknél. gyümölcsösben a fák alját felásni és megtrágyázni. törzset hamu, agyag és mész keverékével bekenni, enyvgyű'űket megcsinálni, minden levelet a fáról letisztítani. gyűmölcskamrában legalább tiznaponkint átvizsgálni az elrakott gvümölcsö 1, a romlani kezdőt azonnal elszedni és eladni vagy másként elhasználni. konyhakertben ami zöldség melegágyba való, el kell ültetni, a kényesebb évelő növényeket lefedni vagv bekötözni. Trágyázni szöllöben ugyancsak trágyázni és esetleg takarni kell. pincében ügyelni az erjedő mustra. Ha már nem erjed, feltölteni. háznál a burgonyát, répát, ha kupacokban tartjuk, be keli födni szalmával; az elvermelés azonban biztosabb. Káposztagyalulás, savanyitás ideje is megjött. z új terményt forgatni kell, hogy meg ne dohosodjék. Kukoricát morzsolni lehet. háziasszonyok fonással, szövéssel találnak munkát. z istállóban különösen a fejőstehenek etetésére kell ügyelni. z istállóba szorult állatok tisztántartására fordítsunk nagy gondot. z apró jószág nem ad különösebb gondot, az ól, a kifutók stb. szokott tisztártartásán s kijavításán kívül. méhesben sincs munka: ha szép idő van, ki lehet ereszteni a méheket, míg a nap fönn van. Egyébként a keretes kamra ad munkát ; a kereteket át kell vizsgálni, a piszkos, nagyon öreg lépeket kivagdalni és kiolvasztani viasszá, ugyanúgy a pókhálós vagy olyannak látszó lépeket is; új kereteket, szükség szerint új kaplárakat készíteni. Ha nincs elég lépes keretünk, előkészíteni műlép-kezdéssel vagv egész műléppel az úi kereteket. Ne feledjük a feszitődrótozást, különösen nagy (országos méretű egész) kereteknél. gyümölcsösben a fák alját felásni és megtrágyázni. törzset hamu, agyag és mész keverékével bekenni, enyvgyű'űket megcsinálni, minden levelet a fáról letisztítani. gyűmölcskamrában legalább tiznaponkint átvizsgálni az elrakott gvümölcsö 1, a romlani kezdőt azonnal elszedni és eladni vagy másként elhasználni. konyhakertben ami zöldség melegágyba való, el kell ültetni, a kényesebb évelő növényeket lefedni vagv bekötözni. Trágyázni szöllöben ugyancsak trágyázni és esetleg takarni kell. pincében ügyelni az erjedő mustra. Ha már nem erjed, feltölteni. háznál a burgonyát, répát, ha kupacokban tartjuk, be keli födni szalmával; az elvermelés azonban biztosabb. Káposztagyalulás, savanyitás ideje is megjött. z új terményt forgatni kell, hogy meg ne dohosodjék. Kukoricát morzsolni lehet. háziasszonyok fonással, szövéssel találnak munkát. z istállóban különösen a fejőstehenek etetésére kell ügyelni. z istállóba szorult állatok tisztántartására fordítsunk nagy gondot. z apró jószág nem ad különösebb gondot, az ól, a kifutók stb. szokott tisztártartásán s kijavításán kívül. méhesben sincs munka: ha szép idő van, ki lehet ereszteni a méheket, míg a nap fönn van. Egyébként a keretes kamra ad munkát ; a kereteket át kell vizsgálni, a piszkos, nagyon öreg lépeket kivagdalni és kiolvasztani viasszá, ugyanúgy a pókhálós vagy olyannak látszó lépeket is; új kereteket, szükség szerint új kaplárakat készíteni. Ha nincs elég lépes keretünk, előkészíteni műlép-kezdéssel vagv egész műléppel az úi kereteket. Ne feledjük a feszitődrótozást, különösen nagy (országos méretű egész) kereteknél. gyümölcsösben a fák alját felásni és megtrágyázni. törzset hamu, agyag és mész keverékével bekenni, enyvgyű'űket megcsinálni, minden levelet a fáról letisztítani. gyűmölcskamrában legalább tiznaponkint átvizsgálni az elrakott gvümölcsö 1, a romlani kezdőt azonnal elszedni és eladni vagy másként elhasználni. konyhakertben ami zöldség melegágyba való, el kell ültetni, a kényesebb évelő növényeket lefedni vagv bekötözni. Trágyázni szöllöben ugyancsak trágyázni és esetleg takarni kell. pincében ügyelni az erjedő mustra. Ha már nem erjed, feltölteni. háznál a burgonyát, répát, ha kupacokban tartjuk, be keli födni szalmával; az elvermelés azonban biztosabb. Káposztagyalulás, savanyitás ideje is megjött. z új terményt forgatni kell, hogy meg ne dohosodjék. Kukoricát morzsolni lehet. háziasszonyok fonással, szövéssel találnak munkát. z istállóban különösen a fejőstehenek etetésére kell ügyelni. z istállóba szorult állatok tisztántartására fordítsunk nagy gondot. z apró jószág nem ad különösebb gondot, az ól, a kifutók stb. szokott tisztártartásán s kijavításán kívül. méhesben sincs munka: ha szép idő van, ki lehet ereszteni a méheket, míg a nap fönn van. Egyébként a keretes kamra ad munkát ; a kereteket át kell vizsgálni, a piszkos, nagyon öreg lépeket kivagdalni és kiolvasztani viasszá, ugyanúgy a pókhálós vagy olyannak látszó lépeket is; új kereteket, szükség szerint új kaplárakat készíteni. Ha nincs elég lépes keretünk, előkészíteni műlép-kezdéssel vagv egész műléppel az úi kereteket. Ne feledjük a feszitődrótozást, különösen nagy (országos méretű egész) kereteknél. gyümölcsösben a fák alját felásni és megtrágyázni. törzset hamu, agyag és mész keverékével bekenni, enyvgyű'űket megcsinálni, minden levelet a fáról letisztítani. gyűmölcskamrában legalább tiznaponkint átvizsgálni az elrakott gvümölcsö 1, a romlani kezdőt azonnal elszedni és eladni vagy másként elhasználni. konyhakertben ami zöldség melegágyba való, el kell ültetni, a kényesebb évelő növényeket lefedni vagv bekötözni. Trágyázni szöllöben ugyancsak trágyázni és esetleg takarni kell. pincében ügyelni az erjedő mustra. Ha már nem erjed, feltölteni. háznál a burgonyát, répát, ha kupacokban tartjuk, be keli födni szalmával; az elvermelés azonban biztosabb. Káposztagyalulás, savanyitás ideje is megjött. z új terményt forgatni kell, hogy meg ne dohosodjék. Kukoricát morzsolni lehet. háziasszonyok fonással, szövéssel találnak munkát. z istállóban különösen a fejőstehenek etetésére kell ügyelni. z istállóba szorult állatok tisztántartására fordítsunk nagy gondot. z apró jószág nem ad különösebb gondot, az ól, a kifutók stb. szokott tisztártartásán s kijavításán kívül. méhesben sincs munka: ha szép idő van, ki lehet ereszteni a méheket, míg a nap fönn van. Egyébként a keretes kamra ad munkát ; a kereteket át kell vizsgálni, a piszkos, nagyon öreg lépeket kivagdalni és kiolvasztani viasszá, ugyanúgy a pókhálós vagy olyannak látszó lépeket is; új kereteket, szükség szerint új kaplárakat készíteni. Ha nincs elég lépes keretünk, előkészíteni műlép-kezdéssel vagv egész műléppel az úi kereteket. Ne feledjük a feszitődrótozást, különösen nagy (országos méretű egész) kereteknél. gyümölcsösben a fák alját felásni és megtrágyázni. törzset hamu, agyag és mész keverékével bekenni, enyvgyű'űket megcsinálni, minden levelet a fáról letisztítani. gyűmölcskamrában legalább tiznaponkint átvizsgálni az elrakott gvümölcsö 1, a romlani kezdőt azonnal elszedni és eladni vagy másként elhasználni. konyhakertben ami zöldség melegágyba való, el kell ültetni, a kényesebb évelő növényeket lefedni vagv bekötözni. Trágyázni szöllöben ugyancsak trágyázni és esetleg takarni kell. pincében ügyelni az erjedő mustra. Ha már nem erjed, feltölteni. háznál a burgonyát, répát, ha kupacokban tartjuk, be keli födni szalmával; az elvermelés azonban biztosabb. Káposztagyalulás, savanyitás ideje is megjött. z új terményt forgatni kell, hogy meg ne dohosodjék. Kukoricát morzsolni lehet. háziasszonyok fonással, szövéssel találnak munkát. z istállóban különösen a fejőstehenek etetésére kell ügyelni. z istállóba szorult állatok tisztántartására fordítsunk nagy gondot. z apró jószág nem ad különösebb gondot, az ól, a kifutók stb. szokott tisztártartásán s kijavításán kívül. méhesben sincs munka: ha szép idő van, ki lehet ereszteni a méheket, míg a nap fönn van. Egyébként a keretes kamra ad munkát ; a kereteket át kell vizsgálni, a piszkos, nagyon öreg lépeket kivagdalni és kiolvasztani viasszá, ugyanúgy a pókhálós vagy olyannak látszó lépeket is; új kereteket, szükség szerint új kaplárakat készíteni. Ha nincs elég lépes keretünk, előkészíteni műlép-kezdéssel vagv egész műléppel az úi kereteket. Ne feledjük a feszitődrótozást, különösen nagy (országos méretű egész) kereteknél. gyümölcsösben a fák alját felásni és megtrágyázni. törzset hamu, agyag és mész keverékével bekenni, enyvgyű'űket megcsinálni, minden levelet a fáról letisztítani. gyűmölcskamrában legalább tiznaponkint átvizsgálni az elrakott gvümölcsö 1, a romlani kezdőt azonnal elszedni és eladni vagy másként elhasználni. konyhakertben ami zöldség melegágyba való, el kell ültetni, a kényesebb évelő növényeket lefedni vagv bekötözni. Trágyázni szöllöben ugyancsak trágyázni és esetleg takarni kell. pincében ügyelni az erjedő mustra. Ha már nem erjed, feltölteni. háznál a burgonyát, répát, ha kupacokban tartjuk, be keli födni szalmával; az elvermelés azonban biztosabb. Káposztagyalulás, savanyitás ideje is megjött. z új terményt forgatni kell, hogy meg ne dohosodjék. Kukoricát morzsolni lehet. háziasszonyok fonással, szövéssel találnak munkát. z istállóban különösen a fejőstehenek etetésére kell ügyelni. z istállóba szorult állatok tisztántartására fordítsunk nagy gondot. z apró jószág nem ad különösebb gondot, az ól, a kifutók stb. szokott tisztártartásán s kijavításán kívül. méhesben sincs munka: ha szép idő van, ki lehet ereszteni a méheket, míg a nap fönn van. Egyébként a keretes kamra ad munkát ; a kereteket át kell vizsgálni, a piszkos, nagyon öreg lépeket kivagdalni és kiolvasztani viasszá, ugyanúgy a pókhálós vagy olyannak látszó lépeket is; új kereteket, szükség szerint új kaplárakat készíteni. Ha nincs elég lépes keretünk, előkészíteni műlép-kezdéssel vagv egész műléppel az úi kereteket. Ne feledjük a feszitődrótozást, különösen nagy (országos méretű egész) kereteknél. gyümölcsösben a fák alját felásni és megtrágyázni. törzset hamu, agyag és mész keverékével bekenni, enyvgyű'űket megcsinálni, minden levelet a fáról letisztítani. gyűmölcskamrában legalább tiznaponkint átvizsgálni az elrakott gvümölcsö 1, a romlani kezdőt azonnal elszedni és eladni vagy másként elhasználni. konyhakertben ami zöldség melegágyba való, el kell ültetni, a kényesebb évelő növényeket lefedni vagv bekötözni. Trágyázni szöllöben ugyancsak trágyázni és esetleg takarni kell. pincében ügyelni az erjedő mustra. Ha már nem erjed, feltölteni. háznál a burgonyát, répát, ha kupacokban tartjuk, be keli födni szalmával; az elvermelés azonban biztosabb. Káposztagyalulás, savanyitás ideje is megjött. z új terményt forgatni kell, hogy meg ne dohosodjék. Kukoricát morzsolni lehet. háziasszonyok fonással, szövéssel találnak munkát. z istállóban különösen a fejőstehenek etetésére kell ügyelni. z istállóba szorult állatok tisztántartására fordítsunk nagy gondot. z apró jószág nem ad különösebb gondot, az ól, a kifutók stb. szokott tisztártartásán s kijavításán kívül. méhesben sincs munka: ha szép idő van, ki lehet ereszteni a méheket, míg a nap fönn van. Egyébként a keretes kamra ad munkát ; a kereteket át kell vizsgálni, a piszkos, nagyon öreg lépeket kivagdalni és kiolvasztani viasszá, ugyanúgy a pókhálós vagy olyannak látszó lépeket is; új kereteket, szükség szerint új kaplárakat készíteni. Ha nincs elég lépes keretünk, előkészíteni műlép-kezdéssel vagv egész műléppel az úi kereteket. Ne feledjük a feszitődrótozást, különösen nagy (országos méretű egész) kereteknél. gyümölcsösben a fák alját felásni és megtrágyázni. törzset hamu, agyag és mész keverékével bekenni, enyvgyű'űket megcsinálni, minden levelet a fáról letisztítani. gyűmölcskamrában legalább tiznaponkint átvizsgálni az elrakott gvümölcsö 1, a romlani kezdőt azonnal elszedni és eladni vagy másként elhasználni. konyhakertben ami zöldség melegágyba való, el kell ültetni, a kényesebb évelő növényeket lefedni vagv bekötözni. Trágyázni szöllöben ugyancsak trágyázni és esetleg takarni kell. pincében ügyelni az erjedő mustra. Ha már nem erjed, feltölteni. háznál a burgonyát, répát, ha kupacokban tartjuk, be keli födni szalmával; az elvermelés azonban biztosabb. Káposztagyalulás, savanyitás ideje is megjött. z új terményt forgatni kell, hogy meg ne dohosodjék. Kukoricát morzsolni lehet. háziasszonyok fonással, szövéssel találnak munkát. z istállóban különösen a fejőstehenek etetésére kell ügyelni. z istállóba szorult állatok tisztántartására fordítsunk nagy gondot. z apró jószág nem ad különösebb gondot, az ól, a kifutók stb. szokott tisztártartásán s kijavításán kívül. méhesben sincs munka: ha szép idő van, ki lehet ereszteni a méheket, míg a nap fönn van. Egyébként a keretes kamra ad munkát ; a kereteket át kell vizsgálni, a piszkos, nagyon öreg lépeket kivagdalni és kiolvasztani viasszá, ugyanúgy a pókhálós vagy olyannak látszó lépeket is; új kereteket, szükség szerint új kaplárakat készíteni. Ha nincs elég lépes keretünk, előkészíteni műlép-kezdéssel vagv egész műléppel az úi kereteket. Ne feledjük a feszitődrótozást, különösen nagy (országos méretű egész) kereteknél. gyümölcsösben a fák alját felásni és megtrágyázni. törzset hamu, agyag és mész keverékével bekenni, enyvgyű'űket megcsinálni, minden levelet a fáról letisztítani. gyűmölcskamrában legalább tiznaponkint átvizsgálni az elrakott gvümölcsö 1, a romlani kezdőt azonnal elszedni és eladni vagy másként elhasználni. konyhakertben ami zöldség melegágyba való, el kell ültetni, a kényesebb évelő növényeket lefedni vagv bekötözni. Trágyázni szöllöben ugyancsak trágyázni és esetleg takarni kell. pincében ügyelni az erjedő mustra. Ha már nem erjed, feltölteni. háznál a burgonyát, répát, ha kupacokban tartjuk, be keli födni szalmával; az elvermelés azonban biztosabb. Káposztagyalulás, savanyitás ideje is megjött. z új terményt forgatni kell, hogy meg ne dohosodjék. Kukoricát morzsolni lehet. háziasszonyok fonással, szövéssel találnak munkát. z istállóban különösen a fejőstehenek etetésére kell ügyelni. z istállóba szorult állatok tisztántartására fordítsunk nagy gondot. z apró jószág nem ad különösebb gondot, az ól, a kifutók stb. szokott tisztártartásán s kijavításán kívül. méhesben sincs munka: ha szép idő van, ki lehet ereszteni a méheket, míg a nap fönn van. Egyébként a keretes kamra ad munkát ; a kereteket át kell vizsgálni, a piszkos, nagyon öreg lépeket kivagdalni és kiolvasztani viasszá, ugyanúgy a pókhálós vagy olyannak látszó lépeket is; új kereteket, szükség szerint új kaplárakat készíteni. Ha nincs elég lépes keretünk, előkészíteni műlép-kezdéssel vagv egész műléppel az úi kereteket. Ne feledjük a feszitődrótozást, különösen nagy (országos méretű egész) kereteknél. gyümölcsösben a fák alját felásni és megtrágyázni. törzset hamu, agyag és mész keverékével bekenni, enyvgyű'űket megcsinálni, minden levelet a fáról letisztítani. gyűmölcskamrában legalább tiznaponkint átvizsgálni az elrakott gvümölcsö 1, a romlani kezdőt azonnal elszedni és eladni vagy másként elhasználni. konyhakertben ami zöldség melegágyba való, el kell ültetni, a kényesebb évelő növényeket lefedni vagv bekötözni. Trágyázni szöllöben ugyancsak trágyázni és esetleg takarni kell. pincében ügyelni az erjedő mustra. Ha már nem erjed, feltölteni. háznál a burgonyát, répát, ha kupacokban tartjuk, be keli födni szalmával; az elvermelés azonban biztosabb. Káposztagyalulás, savanyitás ideje is megjött. z új terményt forgatni kell, hogy meg ne dohosodjék. Kukoricát morzsolni lehet. háziasszonyok fonással, szövéssel találnak munkát. z istállóban különösen a fejőstehenek etetésére kell ügyelni. z istállóba szorult állatok tisztántartására fordítsunk nagy gondot. z apró jószág nem ad különösebb gondot, az ól, a kifutók stb. szokott tisztártartásán s kijavításán kívül. méhesben sincs munka: ha szép idő van, ki lehet ereszteni a méheket, míg a nap fönn van. Egyébként a keretes kamra ad munkát ; a kereteket át kell vizsgálni, a piszkos, nagyon öreg lépeket kivagdalni és kiolvasztani viasszá, ugyanúgy a pókhálós vagy olyannak látszó lépeket is; új kereteket, szükség szerint új kaplárakat készíteni. Ha nincs elég lépes keretünk, előkészíteni műlép-kezdéssel vagv egész műléppel az úi kereteket. Ne feledjük a feszitődrótozást, különösen nagy (országos méretű egész) kereteknél. gyümölcsösben a fák alját felásni és megtrágyázni. törzset hamu, agyag és mész keverékével bekenni, enyvgyű'űket megcsinálni, minden levelet a fáról letisztítani. gyűmölcskamrában legalább tiznaponkint átvizsgálni az elrakott gvümölcsö 1, a romlani kezdőt azonnal elszedni és eladni vagy másként elhasználni. konyhakertben ami zöldség melegágyba való, el kell ültetni, a kényesebb évelő növényeket lefedni vagv bekötözni. Trágyázni szöllöben ugyancsak trágyázni és esetleg takarni kell. pincében ügyelni az erjedő mustra. Ha már nem erjed, feltölteni. háznál a burgonyát, répát, ha kupacokban tartjuk, be keli födni szalmával; az elvermelés azonban biztosabb. Káposztagyalulás, savanyitás ideje is megjött. z új terményt forgatni kell, hogy meg ne dohosodjék. Kukoricát morzsolni lehet. háziasszonyok fonással, szövéssel találnak munkát. z istállóban különösen a fejőstehenek etetésére kell ügyelni. z istállóba szorult állatok tisztántartására fordítsunk nagy gondot. z apró jószág nem ad különösebb gondot, az ól, a kifutók stb. szokott tisztártartásán s kijavításán kívül. méhesben sincs munka: ha szép idő van, ki lehet ereszteni a méheket, míg a nap fönn van. Egyébként a keretes kamra ad munkát ; a kereteket át kell vizsgálni, a piszkos, nagyon öreg lépeket kivagdalni és kiolvasztani viasszá, ugyanúgy a pókhálós vagy olyannak látszó lépeket is; új kereteket, szükség szerint új kaplárakat készíteni. Ha nincs elég lépes keretünk, előkészíteni műlép-kezdéssel vagv egész műléppel az úi kereteket. Ne feledjük a feszitődrótozást, különösen nagy (országos méretű egész) kereteknél. gyümölcsösben a fák alját felásni és megtrágyázni. törzset hamu, agyag és mész keverékével bekenni, enyvgyű'űket megcsinálni, minden levelet a fáról letisztítani. gyűmölcskamrában legalább tiznaponkint átvizsgálni az elrakott gvümölcsö 1, a romlani kezdőt azonnal elszedni és eladni vagy másként elhasználni. konyhakertben ami zöldség melegágyba való, el kell ültetni, a kényesebb évelő növényeket lefedni vagv bekötözni. Trágyázni szöllöben ugyancsak trágyázni és esetleg takarni kell. pincében ügyelni az erjedő mustra. Ha már nem erjed, feltölteni. iöldeken megforgatni szántásfal a földet, hogy a rög jól átsagyjon s a gyommag kipusztuljon.

26 DECEMBER 31 nap H B Karácsony hava. hó és hét napjai 8 8. hang. 15 Vasárnap 16 Hétfő 17 Kedd 18 Szerda 19 Csütörtök 20 Péntek 21 Szombat Vasárnap Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat 1 hang. Vasárnap 9 Hétfő 10 Kedd 11 Szerda 12 Csütörtök 13 Péntek 14 Szombat 2 hang. 3 hang. Vasárnap Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat 4 hang. 29 Vasárnap 30 Hétfő 31 Kedd Görögkatolikus Róm. kalh. Nap naptár naptár c kelte ó. p. nyug. ó. p, Pünk. u. 25. vas. Reg. ev. 3. felt. Mis. ap. szt. Pál ef. IV. 224 Ev. Luk. X. 50 Péld. az irgalmas szamaritánusról Pünk. u. 25. vas. Habakuk pr. Szofoniás pr. Borbála vt. Szabbász ap Sz. Miklós pk. mbrus pk. Ádvent 1. vas. Bibiana vt. Xav. Ferenc Borbála vt. Szabbas ap. Sz. Mik'óspk mbrus pk fsjí & Pünk. u. 6. vas. Reg ev. 4. felt. M ; s. ap. Sz. Pál ef. V. 229 Ev. Ján. Xlf. 66. gnndatl. gazdagról, (ev. Luk. 9 ) Pünk. u. 26. vas. Patáp szerz. Minász és t V. Dániel rem. Szpiridim p. Jenő és t, vt. Tírzus Ádvent 2. vas F. Péter fi Melkiades ap fi Damasus p fi Ottilia Hi Luca Nikáz pk. ff* Ősatyánk vas. Reg. ev. 5. felt. Mis. ap. Sz. Pal a Koi Ev. Lukács XIV. 76. nagy vacsorát szerző emberről. Ősatyákvasárnapja g^eusz Dániel pr. Sebestyén vt. Bonifác vt. Ignác pk. vt. Julianna szűz vt. dvent 3. vas Etelka Lázár Grácián Pelagia sh Timót sh Tamás ap. CM Kar. előtti v. Reg. ev. 6. felt. Mis. ap. Sz. Pál a zsid. XI. 328 Ev. Máté I. 1. Jézus nemzetség könvve. Karácsony el. vas. \dvent 4. vas cjk ^^ krétai vt. Viktória Hg Kar. előestje Ádám és Évi. HE Krisztus születése Nagy Karácsony Jf Istenszülő ünn. Set. Llván vt István vt. János ap Nícod. vértanuk prószentek ss Kar. u. v. Reg. ev. 7 felt. Mis. ap. sz. Pál a gall. I Ev. Máté II. 4. szak,. szent család Egviptomta fut. Kar. utáni vas. Pünk.u. 29. vas.., nizia vt. Dávid Me!an ; a sz. nő Szilveszter Jf Hold fényváltozásai. Első negyed 3-án 8 ó. 28 p. Holdtölte 10-én 4 10 p. Utolsó negyed 17-én 22 ó. 57 p. Űihold 25-én 8 49 p. Elsején a nap hossza óra 46p; 22-ig 20 p. fogy, azután 5 p. nő. Időjárás tapasztalás szerint. Ha k arácsonyig állandóan hideg volt, ut ;na megenyhül az idő. Enyhe december és január hosszú telet igér. Hideg december rövid telet, jó esztendőt endőt jósol. Sok őszi köd sok téli hó. Mit j&vendől a ÍOO éves naptár? z első hét deiült ig baráíságtalan szelek, 18 és 19 hideg, majd sok hó, között enyhébb, 30 és 31 csikorgó hideg. Izraelita naptár. l'.s. Vaieze 18 S. Vaiislakh 25. S. Vajasev 1. Tebeth R. Kh. 2 S. Mikez

27 Nap Megnevezés Összeg Gazdasági tudnivalók ház körül a répa, burgonya vermét elkészítjük, ha még nem volna készen. kukoricát meghántjuk, babot, borsót, lencsét kiszemezzük. szemes terményt megforgalj k. z istállóban vigyázzunk a zöld takármányró! a szárazra való átmenetnél. z istállót rendbe hozzuk a tél a'á. Juhok le!ü7etésénék, sertések felbugatásának meg jött az ideje. Kivénült szarvas márhát vagv ' hízóba kell fogni, vagy eladni és mással pótolni. z aprómashával különösebb dolog nincs ; ó : aikai készítsük elő a télre; melegebb ólban többet tóinak. zonban az ól irkább friss- levegőt adjon a baromfinak, semmint meleget; az első fonto sabb. kivénült tyúkokat, ha saját fogyasztásra nem kellenek, piacra kell virrii; a két évnél idősebb kakast fiatalabbat kell kicserélni. méhesben a méhteret kitömjük, a költőteret meg~zükitjük. kereteket átiizsgáljuk s amelyikben a lép hibás, penése-es, kivágjuk és viasszá olvasztjuk ki. z egészségeseket kikénezzük. és száraz, szellős helyen rakjuk el. gyümölcsösben már a diót is leszedhetjük. Ha a fák már elhullatták levelüket, a még raj.ukmaradó levélcsomókat gondosan leszed]ük, a sziráz ágakat lefűrészeljük. fák alján semmi rothadt gyümölcsöt ne tűrjünk meg. konyhakertben, alig van már munka. szőllőben a szüret a munkát. Ne siessünk vele nagyon és főképen, ha csak lehet, ne szüreteljünk eíőben. pincében az*új termés helyének már készen kell lennie. Ha le van hordva, más munka egye-. lőre nincs. földeken az őszieket vetjük el és a tavaszi alá szánt darabokat felszántjuk. Ha még a burgonyacs répaszedéssel nem végeztünk volna, most végezhetjük és jól meg'isztilva elrakjuk, a téli káposzta is behordható; a saját szükségit tre valót be tapossuk.

28 28 Tudnivalók az ünnepekről az év folyamán ben a görög szert, egyház állandó ünnepei- Január 1. Urunk körülmetéltetése. Január 6. z Istenség megjelenése. Január 30. Három szent Püspök. Február 2 Urunk találkozása Simeonnal. Március 25. Legsz. Istenszülő örvendetes hirvétele. Április 23. SzentGyörgy nagyvértanu. Június 24. Ker. szt. János születése. Június 29. Szt. Péter és szt. Pál apostolfejedelmek. Július 20. Szt. Illés próféta. ugusztus 6. Urunk színváltozása. ugusztus 15. Legsz. Istenszülő elszunnyadása. ugusztus 20. Szt. István első magyar király. ugusztus 29. Ker. szt. János fejvétele. Szept. 8. Legsz. Istenszülő születése. Szeptember 14. Szt. Kereszt felmagasztalása. Október 1. Legsz. Istenszülő oltalma. November 8 Szt. Mihály arkangyal. November 21. Legsz. Istenszülő bevezetése a templomba. December 6. Csodatevő szt. Miklós püspök. December 25. Urunk születése. Dec. 26. Legsz. Istenszülő synaxisa. December 27. Szt. István első vértanú ben a görög szert, egyház változó finnepei. Böjti fegyelem a görög szert, egyházban. Február 10. Triódion kezdete (Vámos és farizeusról nev. vasárnap.) Április 14. Urunk bevonulása Jeruzsálembe. Április 19. Urunk kereszthalála. Április 21. Urunk dicsőséges feltámadása. Április 22. Urunk apostolai között. Április 23. Urunk az emmauszi úton. Május 30. Urunk mennybemenetele. Június 9. Szentlélek leszállása. Június 16. Mindenszentek vasárnapja. Ünnepi hőjtök: Január 5. Vízkereszt előnapja. Április 19. Nagypéntek. ugusztus 29. Ker. szt. János fejvétele. Szeptember 14. Szt. Kereszt felmagasztalása. December 24. Karácsony előnapja. Évi böjtök: Vajas hét, február 24 tői március 3 ig. Húsvét előtti nagyböjt, március 4 tői április 20 ig. Nagyszombaton, április 21-ig. Szt. Péter és Pál apostolok böjtje, május 27-től június 28-ig. Legszentebb Islenszülő böjtje, augusztus Karácsony előtti bojt, november 15 tői december 23-ig. Heti böjtök: Minden szerda és péntek. a szabad hetek kivételével. Szabad hetek a következők: Vámos és farizeus vasárnapja utáni hét (febr ig.) Húsvét utáni hét (április ig.) Pünkösd utáni hét (június 9 16 ig,) Karácsonytól Vízkereszt előnapjáig (dec. 26-tól január 4-ig.) görög egyház fegyelme szerint, akinek elegendő oka van, a fenti böjtök alól saját lelkésze útján felmentést kérhet. Minden kérelem nélkül fel vannak mentve a böjt alól: a hét éven aluli gyermekek ; a fekvő betegek, vagy akiknek az orvos húsos eledeleket ír elő ; a nehézkes és szoptatóanvák ; akik utazás közben bőjtös eledelekhez nem juthatnak ; akik oly családnál étkeznek, akár mint vendégek is, amely felmentéssel bir. róm. kath. egyház ünnepeiről. z új kánonjog szerint karácsony, húsvét és pünkösd másnapján, Gyertyaszentelő Boldogasszony, Gyümölcsoltó Boldogasszony, Kisasszony napján, Szt. István király ünnepén nem kötelező szentmisét hallgatni, vagy a szolgai munkától tartó?kodni: az utóbbi ünne pen azonban a hazai törvények szerint munkaszünet van. Változó ünnepek a róm. kath. egyházban. Február 17. Hetvened vasárnap. Április 21. Húsvét. Május 7 9 Keresztjáró napok. Május 30. Áldozócsütörtök. Június 9 Pünkösd. Június 16. Szentháromság vasárnapja. Június 20. Űrnapja. December 1. Ürjövet (dvent) első vasárnapja.

29 29 Csak egyházilag megült ünnepek: Január 2. Jézus szent Neve. Március 6. Hamvazószerda. Márc us 23. Fájdalmas Szűz. Április 18. Szent József oltalma. Május 27, 28, 29. Keresztjáró napok. Június 8. Jézus szentséges Szíve. róm. kath. egyház böjti fegyelme az évre. magyar egyházmegyék területén következőképen kell böjtölni. 1. Szigorú böjti napokon. Tilos a húsfélék élvezése és csak egyszer szabad jóllakni. E napok a kővetkezők: hamvazószerda (márc. 5) nagyböjt minden péntekje, kántorbőjtök péntekjei, karácsony, pünkösd és Nagyboldogasszony előtti napokon (dec. 24., máj. 19. és aug. 14). 2. Enyhített böjti napokon délben és este szabad ugyan húst enni, de kötelező az egyszeri jóllakás. Ezek a napok: a nagyböjt többi napjai (vasárnap soha sincs bojt), kántorbőjtök szerdái és szombatjai, nagyszombat, de csak délig és mindenszentek vigiliája (okt. 31). 3. Megtartóztatási napokon szabad a többszöri jóllakás, csak a húsevés tilos. Ilyen napok az év minden péntekje, a fentiek kivételével. 4. Kivételes felmentvényben részesülnek a tilalom alól: a) az összes hívek, valahányszor valamely parancsolt ünnepnap megtartóztatási napra esik a nagyböjti időn kivül; b) egyes községek, midőn a búcsú napja, vagy ha országos vásár megtartóztatási napra esik; c) egyes személyek: ) Minden böjti napon kivéve a nagypénteket, karácsony és pünkösd vigiliáját a hústilalom alól felmentetnek 1. gyári munkások és bányászok, 2. akik vendéglőben kénytelenek étkezni, vagy az ételeket vendéglőből hozatni, amenynyiben böjti eledelt nehezen kapnak. B) Minden hústilalom alól kivéve a nagypénteket felmentetnek: 1. a vasutakon szolgálatot tevő személyek, 2. mindazon utasok, kik vasúti vendéglőben vagy gőzhajókon kénytelenek étkezni, 3. kik egészségük helyreállítása végett fürdőhelyeken tartózkodnak kíséretükkel együtt, 4. az alamizsnából élő szegények és cselédek, ha uraik böjti eledelt nem adnak nekik, 5, katonák stb. és családjaik. Szabolcsi táj. Szabolcsi tájak vándora vagyok,.. Szivemben ősi fájdalom sajog. Nyírséget én szívből szeretem; e föld a vágyam, s temetőm nekem. Pedig, de mély csend ül e táj felett, a nyári por itt mindent betemet. Dombok mélyéből mesét mond a rom, merengő mult és sajgó fájdalom... mult avarján csöndben nézlek én: te égi-felhő... fehér tünemény ide köt engem a Nyírség pora, én hozzád hűtlen nem leszek soha! Radványi Sándor.

30 a Septuagínta korszámítás szerint a zsidó korszámítás szerint az első olimpiád óta Róma alapítása óta a Nero féle első keresztényüldözés óta szent Péter és Pál halála óta Jeruzsálem pusztulása óta Nagy szent Konstantin császár és a keresztényüldözés megszűnése óta szent Miklós halála óta ttila uralkodása óta Nagy szent Bazil halála óta aranyszájú szt. János halála óta a török évszámítás szerint a hedzsra óta a magyar honfoglalás óta. 935 a magyar királyság megalapítása óta. 881 a görög-keleti egyház elszakadása (schizma) óta. 8*43 a szabolcsi zsinat óta szt. László idejében. 836 az első keresztes hadjárat óta. 713 az aranybulla óta. 695 a tatárjárás óta. 575 a munkács-csernekhegvi bazilitarendház alapítása óta. 496 a görög-római egyház egyesülése óta a flórenci zsinaton. 496 a könyvnyomtatás feltalálása óta (Gutenberg). 479 a Hunyadi János nándorfehérvári győzelme s a déli harangozás elrendelése óta. 477 a Mátyás király trónralépte óta. 441 merika felfedezése óta (újkor). 418 Luther Márton fellépte s a reformáció óta. 408 a mohácsi vész óta. 407 a Habsburgok uralma óta Magyarországon. 391 Erdély különválása óta. 369 Zrinyi Miklós halála óta Szigetvárnál. 353 a Gergely-féle naptárhelyesbítés óta. 341 a breszti unió óta. 289 a ruszinok uniója óta. z év 239 a máriapócsi első kegykép köny. nyezése óta. 238 a törökök kiűzetése óta. 236 a gőzgép feltalálása óta (James Watt). 235 a magyarországi oláhok uniója óta. 232 a Rákóczi Ferenc szabadságharca óta. 220 a máriapócsi második kegykép (a jelenlegi) első könnyezése óta. 212 a pragmatica sanctio óta. 200 a II. Rákóczi Ferenc halála óta, 186 a szent Bazíl-rend megtelepedése óta a máriapócsi templomfelépítése óta 163 a munkácsi gör. kat. püspöksé] törvényesülése óta. 133 a Kossuth Lajos születése óta. 128 a mozdony és gőzhajó feltalálása óta (Stephenson és Fulton). 109 Vasvári Pál születése óta. 99 az eperjesi püspökség alapitásaóta 98 a táviró feltalálása óta (Morse). 87 a magyar szabadságharc óta. 58 a telefon feltalálása óta (G. Bell 30 a máriapócsi kegykép másodili könnyezése óta. 27 a repülőgép feltalálása óta (Orvillf és Wilbur Wright) 23 a hajdudorogi püspökség alapítási 22 Miklósy István első gör. kat. ma gyar püspök trónralépése óta. 21 a hajdudorogi püspökség szék he lyének Nyíregyházára helyezés* óta. 21 a világháború óta. 18 a rádió feltalálása óta (Marconi' 17 a Károlyi-forradalom óta. 16 a kommunizmus óta. 15 Trianon óta. 14 a MGOSz megalakulása óta. ] 7 a MGOSz újjáalakulása óta. ] Kos Bika Ikrek Csillagászati és kortani tudnivalók az évről. z állatkör (zodialcus) jegyei. ff* Rák -m Bak Oroszlán Tfö Mérleg Bököly Nyilas Vízöntő Halak SJ, tt Szűz 4> z első három jegy tavasti. a második három nyári, a harmadik három ás«, a negyedik három jegy téli, Kortani ismertető jellegek. Új modorú ó modorú. 16 Epakta, vagy hold kulcsa G. 158 a munkácsi püspökségnek Ung kold fényváltozásának {egyei várra helyezése óta. j Újhold Holdtölte 158 a körösi gör. kat. püspökség ala J) Első negyed Utolsó negyed pitása óta. 146 a francia forradalom óta (legújabb Természeti évszakok a mi égaljnnk alatt. kor). Tél: december 24-től febr. 24 ig, tartama 62 nap. Télutó: február 24-től márc. 19 ig 24 Tavasz: márc 19 tői május 16-ig 58. Nyárelő: május 16-tól június 8-ig 23. Nyár: júnus 8-tól aug. 20-ig 73 Nyárutó: aug. 20-tól szept. 21-ig 32 ősz: szeptember 21-től nov. 11-ig 51 Télelő: november 11-től dec. 24-ig 43 Csillagászati évszakok: Tavasz kezdete: március 21-én 8 óra 28 perckor. Ezen időben a nappal egyenlő az éjjel, ta vaszi napéjegyenlőség. Nyár kezdete: június 22-én 3 óra 4 1? perckor. mi földrészünkön leghosszabb ez időtájt a nappal: "vári napfordulás. Ősz kezdete: szeptembe«- 23 án 18 óra 45 perckor. nappal ez időtájt ismét egyenlő az éjjel, őszi «apéjegvenlőség. Tél kezdete: december 22-én 13 óra 50 perckor. Most a mi földünkön leghosszabb az éj; téli napfsrdulás. Pontos adat. Tanár: Jelölt úr, hány darab csont van a testében? Jelölt: Kétszáznyolc. Tanár: Tévedés, csak kétszázhét, ezt már megtanulhatta volna a könyvemből. Jelölt: Kérem, ma reggel egy darab csirkecsontot is lenyeltem. Nap és rendszerének csoportja Központi test a Nap 2. Főbelygók : Merkúr, közel 8 millió mérföldnyire a Naptól, 88 napból áll az éve. Vénusz, 15 millió mérföldnyire a Naptól, int<egy 225 aapból áll az éve. Föld, 20 millió mérföldnyire a Naptól. Marsz, 32 millió mérföldnyi távolságra a Naptól, esztendeje 687 napbél áll. Jupiter, 107 millió mérföldnyire a Naptól, majdnem 12 év alatt teszi meg útját a Nap körül. Szaturn, 194 millió mérföldnyire a Naptól, 29 év és 116 nap alatt teszi meg körútját. Uránusz, 396 és fél millió mérföldnyire a Naptól, a Nap körül útját 84 év alatt teszi meg. Neptun, 621 millió mérföldnyire a Naptól, körútját 164 ér 216 nap alatt teszi meg. Pluto, 797 millió mérföldnyire a Naptól, a Nap körüli útját 249 év alatt teszi meg. Mellékbolygók, vagyis holdak: a Földnek van 1, Marsznak 2, Jupiternek 9, Szaturnusznak 10, Uranusznak 4, Neptunnak 1 holdja van kis bolygó, de mindig újakat födőznek fői. Törvénykezési szünnapok: Törvényszünetek iránt a» 1868 : LIV. t.-c. rendeli, hogy sürgős eseteket kivéve, senki sem idézhető meg vallásának ünnepén. Ilyen idézés elrendelése vagy elhalasztása miatt helye van perorvoslatnak (V. t.-c, I, fej ' ). z XV. t.-c. 2. r nak intézkedése egyelőre itt is alkalmaztatván, a határidők, tekintet nélkül a közbeeső ünnepekre, az ott megállapított szünnapok alatt is folynak. Ha a határidő végnapja ilyen szünnapra esnék, a.legközelebbi köznapig terjed. (VIII. t.-c I. fej. 375 ) marasztalt fél vallásának ünnepei a végrehajtásnál is lehetőleg figyelemben tartandók. Izraelitákat e napokon nem szabad törvénybe idézni: z összes szombati napokon, Purímnapon (március 1.), a Peszach (húsvéti) ünnepek 1., 2, 7 és 8. napján (március 31, április 1., 6., 7.), Sabouth (pünkösdi ünnepen (május 20, 21.), Jeruzsálem elpusztulása napján (jul. 22.). Űjév 1. és 2. napján fszept. 10., 11), Engesztelés napján (szeptember 19 ). Sátorosünnepén (szept ), Törvényőrömnapján (október 2.). Orvosi rendelőben. És ne felejtse el, barátom, esténként hideg borogatást rakni magára. De, hiszen a mult héten azt mondta orvos úr, hogy meleg borogatást tegyek. Hm... Igen, de tudia, azóta nagyot haladt az orvosi tudomány.

31 Ol U1 t N - 1 ootoo-juil -j o c< {Noto-afc-jooo^jtoooootno'.oooocnto^j i. i.. NJ to N") fc * * NJ^OOvOvO^vOvDOIOOOS^I^OO^WfO»- 1 W (O O vo ON J^ W M N3 p-t to to fc oi co NJ o fc cntocnoofcooo ^ - ^ M ^ a i i " Off UUMibMvlUJ^Ov^Ut. 1 i-fc CT* to to O O O OO Ol o o t o ^ o 1 oj to t o uicnfcfc''ojto n j o o j o j o ^ n j o n wen - w Ul l U t ^ i t i ^ M f f w i t i O O ^ J i ^ - O O f f W U M O M O O '-'0\Ot»oti(yj^i<i<i^i(3M3\<io\ai^.<)tOk-'0 1 to vo oo os (n co t-» O fc 0fccol00(-nfclo00j(n01fc(0 0 I w t ^ L t.l f fo i -J "O fc O O 1 t-0 '» ^ ' ' * ' ^ 1» ' ' 1 ' UCJCJtO^O 1 Co fc OOrOvfc.NJOUlit.OJ OfcOJOOlOifctOOOfc fc OJ O Oj fc fc w U. 1 fo M» ' co -> o co cn, >. to! ^fc fc OJOCO o o in 1 ^ o >o " * o cr Nap? ST V Z l WtOWN)-'-^'-'"-'--'-"-' (o to to cn co» o ' ' -> M ^ o v o m - v i o w o K n J i. ^ p-r? «fc NJ O OJ O to OJ NO.OCnfcifcJOJtONJ o O O OJ 'o O fc N> O 00 ^.1 OJ CN (o O 1 fcofcofcoofco^no-oto-oocoo N> CO '"NUlUi ^ fc fc fc 1 t o w * - " - ' " ( J O fc OltOOCnOtOOlOJ d fc OJ NJ in <o O NJ Oi 1 (n fo O OJ o i o OJ o (n HOK)i-«u.uOOO 1 COCJ^ fcovo-^^ulji.coto 'OOO^J^CriinufcfcCOCO CI NJ '»> 00 <J1 OJ to o O J*. CO N1 NJ ' ^ O t-il fc fc O N> vovlfc^wlo O 1 ootooiootoroaaoooojvofcoolono^jofcoct* ^-»-fc-»-»-», * I M M I O M «" ^OOO-^ICJlJi.NJi-^OOO-OOIiia.vKCOtvJNJIOIOi-''-''--''-'' - 'I > 1 WtOtOOvOO 1 fcniofcnjdlcoofc (noionjeiconj 'CnfcNjfc-fcUiOj t cn o cn NJ r* QO.DOMvOilfc^O'OvlQOMOU^vl-'iUlUilUl^K) 1 O.O FFL U 00 W I r I a ** p-r V s D5, 2 o s p-t s* M? s- c P--S «"a p S es K" p-sr V» 2 B- C Pt M n 'S. U M - O O O ' P-iT N) W TO U1 M E I OJ *N 00 O OJ OF O O 01 J*. KI NO ~ O."> O OL fc OL FO CO fc o fc <1 <*> o 1 7 X M u ^ w u n i u u u I M M M M S3 to N' ro^uiu u i M o ^ M y i f O U i ^ ^ u i K i c ^ w ^ o I (o «(n M i. c J*, TO 1.O UI FL 9. W 71 I totofonjtototoi'ok)'-» ' U1 CO IO >-» O 1. M M - - K) 1 (o O CO O fc IO O OJ O OJ fc fc fc fo NJ O O trt <Ji fc fc Ol Nn tn oo o fc fc o 1 O \ O T - K ^ 3 0 I O J R O O O O O K I» O O O J M N. >» N O M ^ O T \ J ^. I O K J * J I Nj 'i-'i-»" i to to to to n> ni >o to i\j to ^ ov.ovo^oo^jer\cn» >.Nji-»vDoooNUicotoi-»o 1 co co to to to to ^ i-' p-t O M n M W U W O m ^ J l W y M O i M W W 1 (B W O ^ W M ^ Ol it W v t I O N > N > C T. C O O I O O O I KJ OE 1 MMWMMMi-"-''-"-"-"-"-"-"- 1 -'^"-'»joncnjsfccoto ' p-» ^ w u w y w ^ 1. (o O Ol fc NJ o OJ O NJ Ol '- 1 K> O fn (.n en fc fc fco^ltoootooo f O.O a ji UI - M u ui to - OOOJfcOOOOJOO^ fc U> fc fc >.,_fc,-fc,_» fc 1 to TO to N3 to to N } to K1 O (n OJ KJuuitoOlOUTOi^iiMUlNJUltOi'i OJ O 1 OKJ(B(OOt)iit.MM too-ofcofctotofctooo^-lonjojoj Ocn~* I ONJOCNOOJNJOO.O 1 to N} to Kl M 1. ' * >. 1 fc W-. 1 fc. fc.. fc, k 1 fc co -j o\ cn co to ^ o ' co w " o vo vo oo OD ^wi (a at ji co to «vo a" tr- fc Jfc (d (J Kl M ^ t o O O «-fc OJ O OJ Jv KJ o OJ i." O O C 1 P-S V* flf V ff l C-. El 5* H V ff > «3 N "O -» I 1 M IO IO M " Pt B p? «B -o 1 OOJOKJ^-OJ^J o- 1» fr" oo o no o\ (n Lt>. fjj to >-> o tj k> o ^ os fi cmji oi Ji ai. co (J n' p tno(nuiji(og)ioro"i- ^-.o'ncncjtoojoto '"Ki'nivoj^oOOf"? X o vonjoot-fcojo^fcfcjojso^» 1 00-fcJi.».fifcfcOOifcfcOCJfcflOfcJ.OUvDO'C St i fc^t fci-».i-fcfc-fcu-fc^_fcu_fcfc-fcu_fcu-fc» ku-fcu-fcu-fcu-fc fc fc fc er no «-.i ess cn cn cn en ^ ^ ji. to m < > vo oo rs oi CJ to o ' u n o '. n v n «p-g p? t it O OJ O <o ^fc O Ol CO to O '.» CTt O (n ^ m ^ i-fc Ji wfc K.O^vJ^OtO itoiiu&ot)wobwuvok>k)mvto.vo^(jumujfco 1 fc-fc O rr fc-fc 1 - o «c o ^ )» a i c o i o «o (owov.onnvin*r>(-iifcj^ JI.IOCOMMI-' o o in J^ K> '.1 O to in!\j (" Ki Jfc 1 00 U Ol o Ol (J» fc-fcu-fct-fcw^u-fcu-fcfc-fcl fcl_ll_fc fcfc^u-fc fcu^u-fcfc^fc-fc ItOtOlO" o o.1 ov cn tn ^ ji. fo oj Co to to m i-» o no <TI co w m MOiiOl^OiOfc* info»-' 'njfcki<i»kjj^ltscoo'-ii-fc^fc i.lf.iocj. O 0 CO»fc! OJ fc fc u. fc Qo Ji 10 CO 00 ktfc 0 00 Ol. 0 oo 0 fo 00 1 coooo > 1^ ItOKINIw fc fcfc_fcfc_fc fc fc fcfc-fct-. fc^- C.ii-fcO\OPOOO\(Il lmococoum-" OB W tn «0 W (J fc (0 M w fc. n ^ O «1 In fc U M M IO U f" M r-, 1.» (n i-' OJ OOCOMCOCT.OOO OlOOl F KJOOtoCOhOfcOOOOJOUloOsOscOO tn UZ ri p to M to -> 01 (1.Cfc OJ 1-fc O J- NO <n M KJ to O fc >tfc Is) o -t oocn o o «^joia.»ocnfco>. -!oi(nc.naoo^cooi'-, f!'-*,.~! 1. * fc' e - TO ^ p-g p-r p z kelte nyugta 6. p. 6, p, p-r 7 ff o ^ - C ( M ST CM November December

32 görög-katolikus magyarság egyházi beosztása. Hajdudorogi hajdudorogi püspökség létesítésének története szoros összefüggésben van azokkal a küzdelmekkel, melyeket a magyar görög-katolikusok töb mint félévszázadon a magyar nyelvnek liturgikus nyelvül való elismertetése érdekében folytattak. Hallgatólagosan már régóta megtűrték az egyházi hatóságok a magyar nyelv használatát a magyarlakosságú vidékeken, támaszkodva arra a körülményre, hogy a görög egyház szertartási nyelvül mindenkor a lakosság nyelvét használja, így biztosíttatott a római egyházzal való unió, illetőleg a megfelelő egyházmegyék létesítése alkalmával a románok részére a román, a ru*hének részére a közel rokon ószláv nyelv használata a fogarasi, illetőleg a munkácsi stb. egyházmegyékben. Ezt az engedményt megállapítván Papp-Szílágyi József nagyváradi püspök is egy 1862-ben kiadott könyvében, a hajdudorogi egyház 1863 május 2-án tartott ülésében elhatározta, hogy a magyar nyelvnek hasonló rangra emeltetése érdekében az összes illetékes helyekre kérelemmel fordul. Ennek az a váratlan hatása lett, hogy ugyanaz a Papp Szilágyi püspök a makói egyházban a régóta használatban levő magyar nyelv további használatát betiltotta. z intézkedés nagy feltűnést és visszahatást keltett a magyar közvéleményben és Hajdudorogon, 1868 április 16-án a görögkatolikusok állandó végrehajtó bizottságának megalakulására vezetett Farkas Lajos elnöklete alatt. z említett napon megtartott kongresszuson Ugyanis az ott képviselt 58 magyar laegyházmegye» kosságú görögkatolikus község elhatározta, hogy egy magyar nyelvű görögkatolikus püspökség létesítése érdekében megkezdi a szükséges munkálatokat és ennek érdekében Őfelségéhez, a prímáshoz, az országgyűléshez és valamennyi törvényhatósághoz memorandumot, illetőleg kérvényt intéz. fáradozásoknak egyelőre annyi eredménye lett, hogy 1873 szeptember 17-én a magyar nyelvű görög-katolikus hívek részére Haidudorogon a munkácsi püspökség kebelében püspöki külhelynökség létesült, melyre Danílovics János kanonok neveztetett ki. Bár ez az eredmény ís nagy örömet keltett, a végrehajtó-bizottság nem szüntette be munkáját. Fordulatot jelentett az év, a milleneumi ünnepségek éve, amikor a végrehajtó-bizottság újból alkalmasnak Ítélte az időt eredményes föllépésre s elnökének, Farkas Pálnak vezetése alatt küldöttséget vezetett a munkácsi püspökhöz, a prímáshoz, a kormány tagjaihoz s az országgyűlés két házának elnökéhez. E lépés eredménye azonban ismét csalódás lett, amennyiben a Szentszék szeptember 2 -án a magyar egyházi nyelvet határozottan megtiltotta s egyben a magyar kormányt is értesítette diplomáciai úton, hogy azt engedélyezni nem hajlandó. Válaszúi br. Bánffy Dezső, a Ház ülésén kijelentette, hogy a magyar görögkatolikus püspökség felállításának kérdését meg kell előznie az egyházi nyelv ügyében való döntésnek." kérdés tehát végleg zsákutbába látszott kerülni. Közben az ország fővárosában a nagy-

33 34 számú görög-katolikus magyar hivő körében zárólag magyar hívőkre kiterjedő egy- felmerült az önálló egyházközség házmegye nem létesül s így az egész létesítésének kérdése. görög-katolikus kérdésnek nemzetiségi vonatkozásai e közvélemény reménye most ezen mozgalom nem vétetnek, a magyar egyházi nyelv felé fordult, az itt összetömörült megvalósítása súlyos akadályokba fog intelligencia befolyásától és súlyától várván ütközni. Ezért a hajdudorogi egyháznek kedvező fordulat kieszközlését. Enmegye létesítésére helyezte fáradozásai- következtében Budapesten Szabó ban a túlsúlyt s ez alapon sikerült is Jenő főrendiházi tag elnöklete alatt megalakult végre 1912 ben elérni, hogy a június a Görög-katolikusok Országos 8-án kelt.christifideles graeci" builaj Bizottsága, azzal a kimondutt céllal, illetőleg az évi XXXV. t.-c. alapján hogy a magyar nyelvnek eddig tűrt létesült a hajdudorogi magyar görög-; helyzetéből elismert egyházi nyelvvé katolikus egyházmegye, meiynek nyel nyilvánítása érdekében véül ugyan a bulla dolgozzék. még mindig az ó z országos bizottság görög nyelvet tesz programmjához......,,,,,.. meg, de amelyről 111 magyar egyházközség egyúttal kimondot- jelentette ki tan megállapítja, - csatlakozását és hogy az összes ma vett részt ezer főt gyar gör. katoliku - ; meghaladó képviselettel sok részére alakít' az jubi- tátik, beleértve a láris évben az Országos románság közéékel Bizottság ten még megmaradt ' jmjíá kezdeményezésére magyar nyelvű gör, Rómába vezetett katolikus szigete zarándoklaton, ket is, hogy ott őszentségé'ől z új egyházjesítését óhajainak telmegye első püspö kérje. z kéül 1913 április eredmény azonban 21-én Miklösy Ist ismét éppen az ellenkező ván Sátoraljaújhely lett,ameny- lélkész, zemplén nyiben az 1905-ben főesperes neveztetett ki, aki székbe megalakult budapesti egyházközségből Míklósy István lyét Debrecenbe he a Propagan- hajdudorogi megyéspüspök, a Ferenc József-rend nagykeresztese. lyezte. túlnyo- da Fidei kivette a móan református románnyelvű híveket ezeknek tiltakozására, városi képviselettel fölmerült nehézségek még pedig azon az okon, hogy miatt azonban, másrészt a túlzó oláhok mint románok, nem lehetnek a budapesti által ellene intézett merénylet folytán rutén nyelvű egyházközség tagjai. melynek Jaczkovics Mihály püspök Ez a határozat ismét nem talált méltánylásra vikárius, Slepkovszky János titkár és nemcsak a görög-katolikus ma- Csatth Sándor dr. em. ügyész estek ál- gyar híveknél, hanem a fővárosnál, az dozatául valamint Nyíregyháza várol új egyház kegyuránál, sőt az egész ország és a hívek nagy részének kívánságára, közvéleményénél sem, kérdés az utóbb nevezett városba helyezte át megoldása kompromisszumra vezetett, 1914 szeptember 23-án. amennyiben a budapesti egyház nyelvéül az ógörög fogadtatott el, a magyar nyelvnek oly használata mellett, mint Miklósy István hajdúdorogi megyéspüspök, aminő az a magyar lakosságú egyházakban a Ferenc József-rend nagykeresz tényleg volt, Egyúttal az Országos tese, született 1859 augusztus 22-én Bizottság mindezekből azt a következtetést Rákóc községben, Zemplén vármegye' vonta le, hogy addig, míg egy ki- ben. Középiskolai tanulmányait kivál'

34 35 eredménnyel az ungvári Drugeth-főgímnáziumban végezte, majd a papi pályára lépve, az ungvári theológiai lyceumban és a budapesti központi papnevelőintézetben tanult. E tanulmányai végeztével előbb püspöki fogalmazóvá, majd az ungvári kántortanitóképző tanárává s egyúttal a papi árvák nevelőintézetének igazgatójává neveztetett ki s mint ilyen szenteltetett 1884 április 17-én áldozópappá. Már az évben azonban ismét a püspöki udvarba került titkári minőségben ; 1890 ben Ő Szentsége tb. pápai káplánná, püspöke pedig szentszéki ülnökké nevezte ki. Majd 1894-ben sátorai aújhelyi lelkésszé s a sátoraljaújhelyi kerület esperesévé neveztetett ki. I. Ferenc József egyházi és társadalmi téren különösen a zemplénmegyei Erzsébet-közkórház létesítése körül szerzett érdemeiért 1905-ben zempléni főesperessé nevezte ki, 1907-ben pedig a Ferenc József-rend lovagkeresztjét adományozta neki. z újonnan létesített hajdúdorogi egyházmegye püspökévé való kineveztetése 1913 június 23-án történt, püspökké szenteltetése ugyanezen év október 5-én ment végbe. Ideiglenes székhelyéül Debrecent választotta s itt kísérelték meg ellene a magvarság ellenségei az ismeretes merényletet, mely ugyan nem érte célját, amennyiben a püspök környezetéből három áldozatot követelt, magát a püspök személyét azonban Isten megóvta a haláltól ; azt sem érték el a merénylők, hogy a püspököt megfélemlítsék és az oláh nemzetiségi igényekkel szemben hajlékonyabbá tegyék. Kitartó következetességgel akadályozta meg, hogy az egyházmegyébe beosztott egyes paróchiák visszacsatoltassanak volt oláh egyházmegyéikhez. Ugyanezen évben, 1914 szeptember havában Nyíregyháza város közönségégének meghívására székhelyét Nyíregyházára tette át. * * * püspöki megye védőszentje: István protamartir. Szent Püspöki székhely: Nyíregyháza, Plébániák száma: 89. Hívek száma: Papok száma: 115. Szerzetesek száma: 4. Szerzetesnők szá ' Kat. népiskolák száma: 101. Megyéspüspök: Miklósy István, a Ferenc József-rend lovagkeresztese. Született 1857 aug. 22; pappá szentelték 1884 ápr. 17; püspökké szentelték 1913 okt. 5. megyéspüspökök sorában az első. SZÉKESEGYHÁZI KÁPTLN. I. Nagyprépost: Bányay Jenő egyházmegyei főtanfelügyelő, pápai prelátus. Olvasókanonok: Melles Géza. őrkanonok: Sereghy László. Iskoláskanonok: dr. Mihalovich Sándor. Kancellárkanonok : Bihon István. II. Tiszteletbeli kanonokok: Zapotoczky Endre érd. esperes, sajópetri lelkész; Damjanovich Ágoston zempléni főesperes, sátoraljaújhelyi lelkész; Schi rilla ndor esperes, miskolci lelkész, Papp János hajdudorogi parochus. III. Főesperesek: Székesegyházi főesperes : dr. Krajnyák Gábor budapesti parochus, szabolcsvármegyei főesperes : dr. Mihalovich Sándor, szatmárvármegyei főesperes: üresedésben, zemplénvmegyei főesperes : Damjanovich Ágoston tb. kanonok, sátoraljaújhelyi lelkész. IV. Egyházmegyei iroda: Irodaigazgató : Sereghy László ; titkár : Bihon István kancellár kanonok, pápai t. kam., sz.-sz. ülnök, Iktató és levéltárnok : ntalóczy Kornél. Püspöki szentszék: Elnök: a megyéspüspök; ülnökök: a valóságos és tb. kanonokok, főesperesek, Fedák Miklós, Fenczik Nikon esperes, Papp Gyula, Szabó Miklós érd. esperes, Szabó Miklós homesteadi (merika) lelkész, dr. Krajnyák Gábor budapesti parochus, Bihon István püspöki titkár, Mosolygó József tokaji lelkész, Véghseő Dániel hajdúböszörményi lelkész, Szaxun József nyiracsádi lelkész. Je yző: Bihon István; a házassági kötelék és a szerzetesi fogadalom védője: Melles Géza kanonok ; ügyész : Álmos Zoltán ügyvéd (világi); orvos: dr. Konthy Gyula, Nyíregyháza főorvosa (világi). Egyházmegyei tanfelügyelőség: Főtanfelügyelő: Bányay Jenő nagyprépost; vármegyei tanfelügyelők: a vármegyék föesperesei; kerületi tanfelügyelők: az esperesi kerületek vezetői. Egyházmegyei alapkezelőség: Igazgató: üresedésben; pénztárnok: Melles Géza kanonok; ellenőr; Sereghy László kananok; ügyész: Álmos Zoltán ügyvéd (világi). Á középisko-

35 36 lai hittanárok vizsgálóbizottsága: elnök: Bányay Jenő nagyprépost; tagok: Melles Géza kanonok; Sereghy László kanonok; dr. Mihalovich Sándor kanonok, Bihon István pápai kamarás, püspöki titkár, Joghatósági vizsgálóbizottság : elnök: Melles Géza kanonok; tagok: Sereghy László kanonok; Bihon István püspöki titkár. z egyházi építkezéseket felülvizsgáló bizottság: elnök: Bányay Jenő nagyprépost; tagok: Papp János tb. kanonok, Álmos Zoltán egyházmegye ügyész (világi). Egyházmegyei cenzorok: elnök: Bányay Jenő nagyprépost; tagok: Melles Géza kanonok, Sereghy László kanonok; Zapotoczky Endre tb. kanonok, Kozma János hitoktató; Bihon István sz.-sz. ülnök, püspöki titkár. tanitók fegyelmi bírósága : elnök: üresedésben; előadó ; Bányay Jenő nagyprépost, e -m. főtanfelügyelő ; tagok: Melles Géza kanonok; Sereghy László kanonok; Fedák Miklós sz.-sz. ülnök; Tóth István tanító (vi'ági); jegyző: Tóth István tanító (világi); ügyész: Álmos Zoltán ügyvéd (világi). Püspöki vizsgálóbiztosok : Nyiegyházán: Bányai Jenő kanonok ; Budapesten : Ktajnyák Gábor; Sárospatakon : Fenczik Nikon sz.-sz. ülnök, esperes; Sátora'jaújhelyen: Damjanovich Ágoston tb. kanonok, főesperes ; Debrecenben, Hajdúböszörményben, Hejőkereszturon és vidékén, Kisvárdán, Miskolcon és Nagykállóban, ha a középiskolai ifjúság híttani oktatását maguk a parochusok végzik, püspöki biztosul a szomszéd lelkészt tartoznak meghívni, ha pedig a vallásoktatást hitoktatók végzik, maguk a lelkészek a püspöki biztosok. PLÉBÁNIÁK NÉVSOR. ) Székesegyházi fó'esperesség. Főesperes : Hubán Gyula. I. Hajdudorogi esperesi kerület. Esperes : Papp János. Jegyző: Szuvák József. 1. Bököny < 3 H : Pl: Szuvák József. Ttó : Mincsik János, Kalapos György. 2. Budapest (VII., Rottenbiller-u. 5/b.j -a^b^d^ _ K: székesfőváros. H: Pl: dr. Krajnyák Gábor sz,-sz. tanácsos. Sl: dr. Sztankay ndor. Hitoktatók: dr. Baulovits Zoltán, dr. Kiss ndor, Kupár Lajos, dr. Ruttkay Miklós, Szemerszky Miron, dr.j Vargha Gézáné. 3. Debrecen ^ Kf < 3 H : Pl: Papp Gyula. Sl: Fodor ntal. Hitoktató: Orosz Ágoston. - Ttó: Mátyás József, Orosz István, Puskás János, Puskásné Szabados nna, Seszták Sándor. Le: Hajdusámson. Ttó: Fodor ntal. 4. Érpatak ^ S f S Ö - K: szab' adom. H: Pl: Orosz Pál. Kttó: Pataky Jenő, Vékássy István, Seszták János, Bobonka Margit. 5. Hajdúböszörmény 1 K: város. H: Pl: Véghseő Dániel érdemes esperes. Sl: dr. Simárszky János. Ttó: Malmosné Kor-j pos Jolán, Malmos István, Véghseő Ist- ; ván, Lefter Miklós. Le: Dedőhát. j Ttó: Szabados Sándor. 6. Hajdudorog ^fifi^s K: vá-j ros. H : Pl: Papp János tb. kanonok, ker. esperes. Sl: dr. Nagy i Béla, dr. Kiss ntal. Hitoktató: Kiss; Gyula. Ttó: Lengyel János, Stima Gyula, Koszta Ferenc, Papp György, Bába Pál, Bába László, Domonits Margit, Lelesz Gizella, Pogácsás György, Papp Sándor, Pávay József, Veres György, Kosztáné Révész Szeréna, Révészné Lipecky Mária. 7. Kálmánháza Kántor: Jakab Kornél. 8. Nyírábrány ^S-f K: szabad adom. H: Plh: Sereghy János. Kttó: Jeles Miklós. 9. Nyiracsád ^TffÖ 0-: Nyirábrány. K: vallásalap. H: Pl: Saxun József sz.-sz. ülnök. Sl: Keresztes Ádám. Ttó; Kovács

36 37 Zoltán, ntal János, ntalné Moncsák ranka, Metz Ilona. Le: Nírmártonfalva. Ttó: Csisztu László, Jeles Berta. 10. Tiszabfid ^STf : Büdszentmihály. K: Korniss Ferenc. H: Pl: Tamás János. Ttó: Hudivók János, Béres József, Bodnár nna, Hadzsega Pál. U. Újfehértó - - K: szabad ad. H: Pl: Volovcsák Miklós kiérd, esperes. Slk: Molnár Pál. Ttó: Vadász ndrás, Moncsák Margit, lmássy Erzsébet, Margitics Gyula, Révész Irén, Csonka Gyula. II. Nagylétai esperesi kerület. Esperes : Mosolygó Dezső. Jegyző : ifj. Vo'ovcsák Miklós. 1. Álmosd ^f< 3 0: Érselénd. _ K: vallásalap. H: 970. Pl: Nádasdi Béla. Ttó: Papp Zollán. 2. Bagamér ^ f f ö 80: Nyírábránv. K: nagyváradi káptalan. H: 486. Pl: Sereghy Pál. Ttó: Legeza Miklós. 3. Hosszúpályi < 3 - K: vallásalap. H: 720. Pl: Szeremi Viktor. Ttó: Balogh Béla. 4. Kókad Nagyléta. f: lmosd. K: vallásalap. H: 175. Pl: Nádasi Béla. Kttó: Gyérmán János. 5. Makó K : csanádi püspök. H: Pl: dr. Torna László. Slk: Groholy Jenő. Ttó: Kerek György. 6. Nagyléta I < 3 K : vallásalap. H: Pl: Mosolygó Dezső ker. esderes. Slk: Oláh Kornél. Ttó; ndráskó Elek, Fövényesy ndrás, Mann ntal. 7. Nagyléta II. # 3 - K: vallásalap. H: 721. Pl: ifj. Volovcsák Miklós. Kttó: 8. Pocsaj ^éfö^f K: nagyváradi püspök. H: Pl; Hubán Gyula főesperes. Ttó: Vladimír nna, Purzsás János, Gyérmán M hály. 9. Vértes ^0 - f : Nagyléta. K: vallá-alap. H: 453. Plh: dr. Balogh György. Ttó : Pávuk Béla. B) Szabolcsi iőesperesség. Főesperes: üresedésben. I1L Karászi esperesi kerület. Esperes: Tóth János. Jegyző: Sereghy Jenő. 1. jak *^0fÍ> 3 K: szabad adom. H: Pl: Ruttkay Sándor. Ttó: Jeles ntal, Nádasi Izabella. Le: narcs. Ttó: Pécskay Erzsébet. 2. Kisvárda K: szabad adom. H: Pl: Tóth János. Hitoktató: ifj. Bodnár Béla. Ttó: Korcsinszky Mihály, Maczkó Sándor, Tóth ndrea. Le: Szabolcsveresmart. Ttó: Macsuga János, Veres György. 3. Nyírkárász # 3 K: szabad adom. H: Pl: Sereghy Jenő ker. jegyző. Ttó: Lazók Mihály. Szfojka János. 4. Nyirmada - K: szabad adom. H; Plh: Kriskó Sándor. Ttó: Kárpáti Tibor, Ladomérszky Margit. Le: Pusztadobos. Ttó: Majoros János. 5. Nyírtass ^ f -»: Pátroha. K: szabad adom. H: Pl: Rakovszky Gyula. Ttó: Gebri János. 6. Révaranyos ^SBf 1 Kopócsapáti. K: szabad adom. - H: Pl: Mosolygó Sándor. Ttó: Fábián János. Le: Nyírlövő. Ttó: Kazicsku Mihály. 7. Tornyospálca ^ "f K: szabad adom. H: Pl: Papp György. SÍ :. Ttó: Rusznák Imre, Gombos József. IV. Máriapócsi esperesi kerület. Esperes: Damjanovics József. 1. Biri 23 K: szabad adom. H: Pl: Bicsánszky János. Ttó: Orosz Mihály. Le: Balkány. Tttó: Vajdics Mihály. 2. Kállósemjén ^8P'f# 3 - K: szabad adom. H: Pl: Kriskó Elek. Ttó: Csobay Lajos, Ignác László.

37 38 3. Kísléta ^ SST : Máriapócs. K: szabad adom. H: Pl: Rojkovics Pál. Ttó: Gebri Mihály, Laskai Jenő. Le : Nyírbogát. Tló : Gyérmán ndrás. 4. Levelek ^»fssu H: Pl : Leskó Jóisel. 5. Máriapócs ^fflt<8> 3 H : Pl: dr. Dudás Miklós bazilitarendi házfőnök. SÍ: Szabó Izidor. Ttó : Stefkó Mihály, Zsnlkovícs nna, Hrács Mihály, Tomcsik Endre, Turzánné Szent- Gály Blanka. 6. Napkor ^ Ü f K: szabad adom. H : 980. Pl : Legeza Sándor. K: Buday György. 7. Nyírbakta K: szabad adom. H : Pl : Simon György. Ttó : Imre Pál, Szabados József, Gaál Gizella s, t. Le: Petneháza. Tló: Tulipán ndrás, Dűli ntal. 8 Nyírgyulai ^ : Nyírbátor. K: szabad adom. H: Pl: Damjnnovics József esperes. Tfó: Iváncsó Jenő, Groholy ladár, Ladomérszky Margit. 9. Nyírbátor - ^ T< > 3 K: s?a bad adom. H: Plh : Árdán István. Ttó : P*>pp József. V. Nyirbélteki esperesi kerület. Esperes: Volosin János. Jegyző : Papp György. 1. Nyiradony Ö K: szabad adom. H: Legeza Ödön. Ttó: Csillám Béla, Bradács Mihály. 2. Nyirbéltek ^» f :.Nyírbátor. K; gróf Dessewffy Miklós. H: Pl: dr. Sebella István. Ttó: Varga Margit, Murvai Miklós, Medve László. 3. Nyirgelse 'oí's'f : Nyirmihálydi. K: szabad adom. H: Pl: Fodor István. Ttó: Papp Béla, Lyachovics Sándor. Le : Szakoly. Ttó: Tulipán Miklós, Margitics Irén. 4. Nyirlugos SPf Nyirmihály di. K: szabad adom. H: Pl: Véghseő István. Ttó: Csillám Péter, Körtvélyessy Gyula, Magdinecz Margit. 5. Nyírpilis : Nyírbátor. K: szabad adom. H: 1025 Pl: Bobonka Miklós. Tló: özv. Zsatkovicsné Bobonka Mária, Maczucza János, Kiss Veronika. 6. Nyirvasvári ^ Sif 3 : Nyii bátor. K: szabad adom. H: Pl: Volosin János. Ttó: Jakab János, Lukács nna, Kurucz Mihály, Molnár, József. 7. Penészlek : Nyi.béltek. Nyírábrány. IC : szabad adom. H : Pl: Bodnár Sándor. Tló: Malmos Mihály. Orosz Irén, Orosz Zsófia, Bodnár Gyula, ifj. Suta Gyula, ht: Hidegkuli Rózsi. 8. Piricse #S3: Nyírbátor, K: szab*d adom. H: 929 Pl: Bíba Miklós. Tló : Somlyay ndrás. Le : Encsencs. Ttó : Báncsi György. VI. Nyíregyházai esperesi kerület. Esperes : Hudáky Gyula. Jegyző : Koliut István. 1. Balsa *? f f i - f : Gáva. - K: gróf Dessewffy M klós. H: 641. Pl; Dainjanovics Ödön. lg. ttó: Ignácz Mihály. 2. Buj K: szabad adom. H: Pl: Bellovics Gyula t. esperes. Ttó : Sfima ndrás, Vaszkun János, Deák János. 3. Kenézifi - K: szabad adom. H: 869. Pl: Kohut István. Ttó: Hriskó István. Le: Viss. Tló: Törökéri Sándor. Le : Zalkod..- Tló : Rektor János. 4. Kótaj K : szabad adom. H: Pl : Sze^nerszky János. Tló: Radványi Sándor. 5. Nagykálló #S3 K: szabad adom. H: Pl: Hudáky Gyula. Tló : Kaminszky Ilona, Vastag Miklós. Le: Kiskálló. Ttó: Grigássy Margit, Rektor József. 6. Nyíregyháza ^SífCDSs K: szabad adom. H: Pl : Dr. Mihalovics Sándor kanonok. S!k : Molnár József. Ttó: Szilvássy József, Tólh István, Tóíh György, Vrábely Jolán, Mulega Ilona, Godácsy György. 7. Nyirpazony Nviretfvháza. - K: szabad adom. H: Pl: Tóth György. Ttó: Tólh Illés, Kalapos István, Odri nna.

38 39 8. Oros 'O'íS'f K : gróf Dessewffy Miklós. H : lt>02, Pl: Legesa Józ ef érd. esp. Ttó : Novotny Ferenc. 9. Tímár SBf : Rakamaz. K: Pénzügyminiszt. H: Pl: Kutka Izidor érd. m. esperes. Ttó : Hadzsega Gyula, Nagy Miklós. 10 Vencsellő f : Gáva. K: szabad, adom. H: Pl: Pintér ndrás, Ttó: Hajdú Péter. Le: Gáva. Ttó: Harajda József, Harajdáné Lipeczky nna. B) Szatmári lőesperesség. Főosperes: Tivadar Elek. VII. Csengeri esperesi kerület. (Szatmár vármegye.) Esperes : Mitró János. 1. Csegőld & SS: Jánk-Majtis. "J 3 : Jank. K: szabad adom. H: 773. Pih : Pataki István. Ttó : Ár dán József. Le: Méhtelek. Ttó: Rohonczi Miklós. Le: Rozsály. Ttó: ülés György. 2 Cseogerújfalu. ^ T : Cssnger. K: szabad adom. H: 883. Pl: Verdon János. Ttó:. 3. Jánk #S3 - K: szabad adom; H : Pl: S epkovszky Sándor. Ttó : Sáfár Gyula. Le : Knnamény. Ttó : Dankó György. 4. Porcsalma < > 3 K: szab. adom. H: Pl: Mitró János, esp. Ttó: Oláh Györgv, Timcsics Hona. Le : Pátyod. Ttó : Varga József. 5. Rozsály szervezés alatt. V, VIII. Nyíri esperesi kerület. (Szatmár vármegye.) Espefés : ifi. Damjanovics jegyző: Ágoston, 1. Fábiánháza T : Nagyecsed. K: szabad adom. H: Pl: Tivadar Elek főesperes. Sik : Karosi Ferenc. Ttó; Gólya Elek, Pávay nna. Le: Mérk. Ttó: Szabó Péter. 2. Gebe : Hodász. Y : szabad adom. H: 852. Pl: ifj- Damjanovics Ágoston esperes. Ttó : Kuzma György, Duli János. 3. Hodász ^ S f # 3 K: szabad adom. H: Pl: Turzán Jó. zsef. Ttó : Darabánt ndrás, Puskás Erzsébet. Le : Kántorjánosi. Ttó : Duli László, Duliné Lenchés Irén. 4. Nagydobos ^SPf K: szabad aíom. H : 823. Pl: Tartally József. Ttó: Pávay György. 5. Nyírcsászári f : Nyirbátor. K : szabad adom. H: 459. Pih: Korpos ndor. Ttó: Balogh László, Lengyel Pétér. 6. Nyirderzs ^: Kántorjánosi. 8 i f a : Nyírbátor. K: szabad adom, H: 324. Pl: Lezega Miklós. Ttó: Csobay László, Legezáné Szaplonczay Irén. 7. Nyirparasznya ^SS^ : Nagydobos. K: szabad adom. H : 720. Pih s dr. Rrohály Ferenc. Ttó: Darabánt Sándor. 8 Ópályi K: szabad ad. H: Pl: Bellovics Miklós. Ttó : vitéz Szentgyörgyi György, Orosz Irma. 9. Nyircsaholy - K : szabad adom. H: 808. Pl: Szuhy Elek. Ttó: Seszták Miklós, Kovács ntal, Burdács Irén. 10. Mátészalka (Szervezés alatt) H:. Szerv, leik: Spiry Elek. Ttó : Lipusz Lajos. C) Zempléni főesperesség. Főfesperes: Damjanovics Ágoston tb. kanonok. IX. Bodrogközi esperesi kerület. (Zemplén vármegye.) 1. Cséke *ruf: Ricse. K: szabad adom. H: 925. Pl: Görög Péter. Ttó: Dámóc - : Ricse. - K : szabad adom. H: Pl: Sz'ankaninecz Endre. Ttó : Gombos János. Vas Izabella.

39 40 3. Zemplénagárd - ^B f : Bély. K: szabad, adom. H: 975. Pl: Csopey Jenő. Ttó : Pakh Mihály. Le: Révleányvár. Ttó: Tóth Elek. 4.Bodrogolaszi ^ B f 63# Pl: dr. Szász László. Ttó : Leviczky Béla. X. Hegyaljai esperesi kerület. Esperes : Fenczik N. Győző sz.-sz. ülnök. 1. Bodrogkeresztur ^ f f l f ' K: szabad adom. H: 860. Plh: Varga János. K: Matúz István. 2. Komlóska B: Olaszliszka. Erdőhorváti. T^D: Tolcsva. K: báró Waldbott Frigyesné. H: Plh : Kerekes ntal. Ttó : Leviczky István, Réthy Ilona. Le: Erdőhorváti. Ttó : Dzsula Illés. 3. Mezőzombor "^B "f : Szerencs. K: szabad adom. H: 596. Plh: Oravecz József. Tló: Szöllőssy Mihály. 4. Sárospatak ^ S f 63< K: Windischgrátz Lajos herceg. H: Pl: Fenczik N. Győző sz. sz. ülnök. Slk. Nyika Béla. Hitoktató: Fen czik Sándor. Ttó: Reskó János, Pet rasovszky Emma. 5. Sátoraljaújhely C3< K: gróf Wallis Gyuláné. H Pl : Damjanovics Ágoston tb. kanonok, főesperes. Slk : Szász László. Hitoktató : Fodor János. Ttó: Molnár ntal, Kerekes János. 6. Szerencs K : szabad adom. H: Pl; Fedák Mik lós sz.-sz. ülnök. Slk: Szelényi Gábor. Ttó : Juhász János. 7. Tokaj - K: kincstár. H: Pl: Mosolygó József sz.-sz. ülnök. Hitoktató: Révész Dezső. Ttó: Bobik ndor. Le: Tiszaeszlár. Ttó: Cimbolinec Jenő. 8. Tolcsva 3# K: vallásalap. H: 720. Pl: Kiss ndor érd. másodesperes. ' Ttó: Kurucz Béla. 9. Végardó : Sárospatak. K: herceg Windischgiátz Lajos. H: 640. Pl: Kiss Gyula. Slk : Szalka László. Ttó : Petró János, Medveczky Teréz, Juhász Jenő. 10. Vajdácska (helyi káplánság) f : Sátoraljaújhely. H: 383. Hkpl; Nyika Béla. Ttó: Pataky Mihály, Paulíczki Erzsébet. XI. Miskolci esperesi kerület. (Borsod vármegye.) Esperes : Schirilla Sz. ndor tb. kanonok Jegyző : Orosz József. 1. Felsőzsolca - ^ B f t Ö K: szabad adom. H: Pl: dr. Bodnár Béla. Ttó: Kisida Ferenc, Gariscsák József. 2. Görömböly ^f : Hejőcsaba.-- B Miskolc. K: Munkácsi püspök. H : Pl: Orosz József esperes Ttó: Gerbery Szilárd, Komló Gábor Le: Hejőcsaba. Ttó: Paulovits István. 3. Hejőkeresztur : Hejőszalonta Mezőnyék. K: vallásalap. H: Pl: Rojkovics Sándor. Ttó : Lukács István. 4. Miskolc K: szab adom. H: Pl: Schirilla Sz ndor kanonok-esperes. Hitoktatók Kozma János, Kardos István. Ttó: 5. Sajópálfalva ^: Sajóvámos. : Miskolc. K: szabad adom, H: Pl: Demkó Sándor. Ttó Groholy Emánuel, Bodnár Ilona. Sajóvámos. Ttó: Timaf f y Miklós. 6. Sajópetri ^ f : Ónod. B Zsolca. K: vallásalap. H: 1054 Pl: Zapotoczky Endre tb. kan. Ttó: Polyánszky István. 7. Sajószöged B: Hejőbába K: szabad adom. H: Pl: Szmandray János. Ttó: Imrich István Egyházmegyei áldozópapok különféle hivatalokban: Hittanárok és hitoktatók: dr. Baulovics Zoltán, Szemerszky Miron, Kupár Lajos, dr Ruttkay Miklós, dr. Kiss ndor (Budapest), Kiss Gyula (Hajdudorog), Kozma János (Miskolc), rdán István (Nvirbátor), Orosz Ágoston (Debrecen), Fodor János (Sátora'jaújhel>), ifj. Bodnár Béla (Kisvárda), Fanczik Sándor (Sárospatak), Révész Dezső (Tokai). Egyéb alkalmazásban : Székely Jenő, Dobránszky Sándor, Mihalyovszky Gábor

40 41 Miskolci apostoli adminisztratura. z eperjesi és munkácsi egyházmegyék magyar részeiből alakíttatott 1924-ben. világháborúból folyó magyar tragédiában talán a legjobban sújtott intézmény volt a magyar görög katolikus egyház, amely területben, hívekben a legtöbbet, intézményekben pedig főképpen az eperjesi és munkácsi egyházmegye mindent elveszített. Mindkét püspöki központ: Eperjes és Ungvár 1918 őszén cseh impérium alá került. munkácsi egyházmegyéből egyetlen egy paróchia s Szatmár és Bereg vármegye néhány filiális egyháza maradt magyar impérium alatt, míg az eperjesiből 21 paróchia. z elszakítás óta szerveztetett még két paróchia s egynek a szervezése folyamatban van, így az postoli kormányzóság paróchiáinak száma jelenleg 24. cseh megszállás első zavaraiban az eperjesi püspöki főhatóság a mucsonyi (Borsod vm.) espereslelkészt bí/ta meg püspöki biztosi" minőségben az baúj, Borsod, Gömör és Zemplén vármegvékben fekvő paróchiáinak és iskoláinak igazgatásával, majd amidőn dr. Nóvák István püspök kényszerű távozásával dr. Nyárádi (Miklosics) Dénes körösi püspök lett az eperjesi egyházmegye postoli dminisztrátora, erre a területre általános helynökévé nevezte ki a mucsonyi püspöki biztost. Ez az állapot 1924-ig tartott. pápa őszentsége ugyanis abban az évben a prágai apostoli nuncius útján közölte hajdudorogi Papp ntal munkácsi püspökkel, hogv őt egyházmegyéje kormányzása alól évi június hó Hajdúdorogi Papp ntal kfizikei érsek, miskolci apostoli kormányzó. 1-től felmenti s egyben érdemei elismeréseül a küzikei érsekségre előlépteti. Ugyanezen pápai intézkedés rendelte el a munkácsi és eperjesi egyházmegye Magyarországon maradt parochiának egy postoli dminiszíraturába való egyesítését és annak élére Papp ntal c. érseket kifejezetten is a megyés püspököket megillető teljes hatalommal, előjogokkal és kötelességekkel állította. z apostoli kormányzót azonban különböző függő kérdések megoldásának eltolódása akadályozta abban, hogy az új postoli dminisztralúra vezetését tényleg átvegye. Végre a cseh kormány az erőszak terére lépett s a főpásztort 1925 szeptember 11-én eltávolította Ungvárról. z ő akadályoztatásának ideje alatt tová> bra is a mucsonyi vikárius vezette a terület kormányzását. Papp ntal c. érsek, apos'oli kormányzó, okt. 27 én új székhelyén, Misko'con telepedett le, mert ez a város nemcsak az postoli dminisztratura területének van közvetlen szomszédságában, de a tapolcai javadalmas apátságnak, melynek jelenlegi apátja Papp ntal, földbirtokai is ezen város határában kezdődnek. Egyébként Miskolcnak az postoli dminisztratúrával való gazdasági, földrajzi és kulturális kapcsolatát tekintve, az új székhelyet illetőleg más város szóba se jöhetett. Itt a székfoglalás után őszentsége kifejezett engedélyével s örömére az új Codex Jur. Can. alapján

41 42 43 befejezést nyert az egyházmegyei szervezet kiépitése s az postoli dminisztratúra az nyaszentegyháztól reá rótt szent kötelesség gyanánt nehéz viszonyok között teljesíti feladatát; a mult hagyományainak, az eljövendő uniók előföltételeinek és a magyar meményekkel élő új nemzeti és egyházi feltámadásnak előkészítéséből reá eső munka lelkes szolgálafát. z évben az ctio Catholica szervezete is úgy a központban, mint a lelkészetekben is befejezést nyert s a már előbb mindenütt megalakított hitközségi szervezetbe kapcsolódva végzi hitbuzgalmi, szociális és kulturális munkáját. z postoli dminisztratúra területe nincs véglegesen körülírva, mert minden oly terület, amely az eperjesi és munkácsi egyházmegvéktől magvar impérium alá kerül vissza, az dminísztratúrához tartozik, a pápai évkönyvben (az 1932 évre szólóban is) azonban hivatalosan mint Miskolc? postoii dminisztratúra, a pápa Öszentspgének közvetlenül alárendelt egyházi területek között van feltüntetve, amelynek kormányzója azonban nemcsak személyi, hanem területi joghatóságot is gyakorol. Nemzeti reményeink teljesülése ezen postoli Kormányzóság területének bővülését is jelentené, viszont ne adj Isten ellenkező esetben is beáll majd egy olvan rendezés szüksége, amely nemcsak életképessé, hanem a nagy uniós és magyar célkjtüzések szolgálatára is hathatósan megerősiti a magvarországi, munkácsi és eperjesi egyházmegyét. * * * Hajdudorogi Papp ntal régi magyar nemes család sarja, 1867 november 17-én született Nagvkállóban, ahol édesapja lelkész volt. Középiskoláit Ungváron és Lőcsén, az egyetemet pedig Budapesten végezte. lig, hogv az egyetemről hazakerült, az ungvári papi fiúárvaházban lett tanulmányi felügyelő. Innen bold. eml. dr. Firczák Gyula püspök nemsokára aulájába vitte, ahol az egyházmegyei hivatalok legalsóbb fokától a legmagasabbig emelkedett 1897 ben püspöki titkár, majd nemsokára püspöki irodaígazgató lett. Mint ilyent érte az a kitüntetés, hogy a pápa Őszentsége I! ad instar patricipantium" pápai protonotá- I ríussá nevezte ki. B. e. dr. Firczák Gyula püspök mindenkor elismerte, hogy mi- ij lyen hű és erős támasza neki Papp n- ] tal s alig hat esztendő multán valóságos j kanonokká és általános helynökévé ne- f vezte ki 1911-ben. tekintélyes egy- 1 házmegye kormányzása így egyre job- 1 ban és jobban az ő vállaira tolódott át. 1 S ő a sok bölcseséget és szivet kivánó munkában mindig egész ember volt ben dr. Firczák püspök fizikai j erejének hanyatlását érezve, jó és erős kezekben akarta látni egyházmegyéje jövőjét s előterjesztésére 1912 ápr. 3-án a legfőbb kegyúr, a király, a pápa Ő- szentségével egyetértve segédpüspökké nevezte ki Papp ntalt utódlási joggal. 1 Rövid segédpüspöki kormányzás után Firczák püspök halálával a tényleg is f árván maradt munkácsi püspöki trónust 1912 június 1-én foglalta el s azóta riz szeptember 11-én történt cseh kar- j hatalommal történt eltávolittatásáig Ung- J váron élt s 1924 évi július 1 ó l-ig nem J csak bölcsen kormányozta, de * úgy a hitélet, mint az intézmények terén is I felvirágoztatta egyházmegyéjét. Háborús karitatív működését magas Vörös Re- I reszt kitüntetéssel honorálta a legfőbb hadvezetőség. Ungvárról való kiutasít- j tatása után 1925 október 27-én tényleg át is vette az eperjesi és munkácsi egy- j házmegyék Magyarországon maradt pá- róchiáiból alakított postoli dminiszt- 1 ratura kormányzását. Ezzel egyidejűleg J őszentsége küzikei címzetes érsekké í nevezte ki ben ünnepelte püspök- ségének húszéves jubileumát, amikor is j p r pápa őszentsége s a kormányzó Ur Őfőméltósága meleg megemlékezésen j kivül az ország minden részéből él- 1 árasztották üdvözletekkel Papp ntal a történelmi Nagymagyar- I ország katolikus főpapi karauak ís te- 1 kintélyes és nagyrahivátott tagja volt s most pedig hálát adunk az isteni Gond- j viselésnek, hogy az ő nagv,egyénisége 1 a cseh üldözés martiriumán keresztül i tündöklő acélos házafisága buzdi ( ó, lel- j kesitő s követendő például-adatot* né- í künk, szegénv magyar görög-katoliinjsoknak, akiknek dicső 'múltjukon "kivm csak az a törhetvtlen reményünk má- radt meg, hogy a boldog Nagymagyarországban a keresztény és nemzeti gondolatnak egyre jelentősebb támaszai leszünk. * * * Székhely: Miskolc (Hunyadi-u. 3.) Plébániák száma : 25. Hívek száma : Papok száma: 26. Katolikus népiskolák száma 30. postoli kormányzó: hajdudorogi Papp ntal, küzikei c. érsek, tapolcai apát. Született nov. 17-én; felszentelt püspök 1912 április 3 án; munkácsi püspök 1912 július l én; apostoli kormányzó, c, érsek 1924 július 1-én. Általános helynök: dr. Szántay-Szémán István pápai pr., ap. protonotáriu's, kanonok, a sz.-sz, kíróság elnöke, e.-m. főtánfelügyelő, a Szent István kad. tagja. Főesperes : ífj. Vaskovics ntal pápai kamarás, Mucsonv, Borsod megve. - Consultorok (káptalan): Tagok : dr. Szán'ay-Szémán István ífj, Vaskovics ntal, Zapotoczky I. Konstantin Pápai kamarás, esperes, baujszántó, Kovaliczky Elek lelkész, Felsővadász, bauj megye, Kobulniczky Cyríll esperes, Garadna. Levéltáros és iktató : ba Jáncrs. Sz.-sz. bíróság: Elnök : dr. Szántay Szémán István, alelnök : Zapofoczkv I. Konstantin. Tagjai: Petrassevícs Béla sz.- sz, tanácsos, lelkész, Gadna. Pa'icskay János lelkész Szuhakálló, Lengvel Gyula lelkész Mikóháza. Közszékvédő: dr. Bubnő ndor lelkész Homrogd. Szentszéki jegyző: Fáji László lelkész Rudahányácska. I. Tanügvi főhatóság: Papp ntal küzikei c. érsek, v. munkácsi püsdök, papai orelátus. apostoli protonoíárius, aoostoli kormánvzó. II. Egyházm. főtanfelügvelő : dr Szántay-Szémán István oápai prelátus, vikárius generá'is, tb. kanonok, szentszéki bíróság elnöke. III Egyházmegyei tanfelügyelő : Egyelőre üresedésben, IV. Kerületi tanfelügyelők : 1. baujszántói kerület: Zaootoczky I, Konstantin pápai kamarás, c, kanonok, consu'tor, szentszéki bírósági alelnök, esperes, baujszántó. 2. Borsodi került: Gulovics Ernő esperes. Irota. 3. Cserháti kerület: Kobulniczky Cvrill c. kanonok, esperes. Garadna. V Kerületi iskolalátogatók: 1. baujszántói kerület : Kiss József igazgató fa nitó, Baskó. 2 Borsodi kerület: Bartha Mihály igazgató-tanító, Szuhakálló. 3. Cserháti kerület: Veress B. Endre ig.- tanitó, Szárazkék. VI. Tanítói fegyelmi tanács : Elnök ; Kobulniczky Cyríll c kanonok, ker. tanfelügyelő, esperes. Tagjai: Gulovics Ernő ker. esperes, tanfelügyelő; Gyulay Jenő c, esperes' Bartha Mihály igazgató-tanító, dr. Domán ladár szentszékí ügyész s hivatalból a ker. tanfelügyelők. Egyházmegyei ügyész : dr. Domán ladár ügyvéd, Miskolc. Szentszéki orvos: emődi dr' Tóth Béla, Miskolc. Műszaki tanácsos : Árva Pál műépítész, műszáki tanácsos, Miskolc. Egyházművészéti bíz.: Elnök : dr. Szántay-Szémán István prelátus, vik. generális; tagok: Zapotoczky I. Konstantin p. kamarás, coruuítor, Lengyel Gyula széntszéki jegyző és PetrássovSzky Manó festő- és iparművész, Sátoraljaújhely és az egyházmegyei műszaki tanácsos. z ctio Catholica orsz. ig. : dr. Szántay-Szémán István. - PLÉBÁNIÁK NÉVSOR. I Borsodi esperesi kerület. Esperes; Gulovics Ernő. 1. bod & BD.f- -Szendrő. K : l!róf Csáky PsIIavicíni Zsigmond. H : Pl: Gyulay Jenő c. esperes. Tnő : Dtidins/,ky Júlia. 2. Trota ^ Lak.» f : Szendrő. K: gróf Vay Tihamér. H: 459. Pl: Gulovics Ernő espeits. Kttó: Holló Mihály. 3. Mucsony ^«f 1 ^ H: Pl : ifj, Vaskovics ntal főesperes, pápai kamarás, é..vikárius. Kttó : Csiszárik Emil. Ttó : Zsedényi Géza. Tnő : Zsedényiné Mell;ovics. Valéria. 4. Rakaca - K: Gríeger Gy. utódai. H : 887. Pl : Bobák János sz.-sz. tanácsos. Kttó. Kopasz Mihály. Tnő : Isky Mária. 5. Szuhakálló - H : Pl: Paíicskay János sz.-sz. bíró. lg.-tan., kántor: Berlha Mihály. Tnő: Lakstos Eva, 6. Torcabarakony ^S.: Bodvaszil?s. K : megyéspüspök. H: 657. Pl; Babej Béla. Kt<ó: Nagy István. Le: Maitonyi. Ttó: Juhász ladár. Rakacaszend : Ttó : Rozovlyán József és Kun Lajos,

42 44 7. Viszló Rakaca. 0: Szalonna. : Krasznokvajda. H : 732. Pl: Fedor János. Kttó : Marosán Elemér. Le : Pamlény. Ttó: Iroczky Ferenc. II. Cserháti esperesi kerület. Esperes: Kobulniczky Cyrill. 1. baujszolnok ^ : Szikszó. f : Felsővadász. H: 759. Pl: Ladomérszky. János. Kttó: Szabó János. 2. Csobád f : Halmaj. H: 984. Pl: Mincsik Emil sz.-sz. tanácsos. 3. Felsővadász 0: Szikszó : K: megyéspüspök. H: 874. Pl: Kováliczky Eiek consultor. Kttó : Kruj József. 4. Gadna Felsővadász. 0: Szikszó. H: 942. Pl: Petrássevics Béla sz.-sz. bíró, Kttó: Groholy Ágoston. Le : baujlak. Tnő : Petrássevics Olga. 5. Garadna H: Pl: Kobulniczky Cyrill esperes, c. kanonok. Slk : 6. Homrogd ^# 3 0: Szikszó. H: Pl: dr. Bubnó ndor sz.-sz. tanácsos. Tnő: Tóth Elekné szül. Saláta nna. 7. Kány &: Jánok. 0: Tornanádaska. "f 1 : Krasznokvajda. H: 919. Pl: Komporday ndor. Kttó: Gaganetz Viktor. 8. Szárazkék : Bakta. 0: Léh. : Krasznokvajda. H: Pl: Petrássy Szilárd sz.-sz. tanácsos. Ig.-ttó ktr.: Veress B. Endre. Le: Álsógagy. Ttó : 9. Selyeb & : Szikszó. f : Homrogd. Pl: Kováliczky József. Ttó: Kuzsmiczky Sándor. 10. Szikszó (Szervezés alatt.) 'q? f -Hs 530. Szerv, leik: Mincsik Emil sz.-sz. tanácsos, csobádi lelkész. Ttó: Porubjánszky Ferenc. 11. Tornyosnémeti & 0: Hidasnémeti. SÍ: Kobulniczky László baujszántói esperesi kerület. Esperes : Zapotoczky I. Konstantin. I 1. baujmogyoróska ^0: Fony. f : Vilmány. H: 667. Pl: KovaJ liczky Pál. Kttó: Gyurgyó Miklós baujszántó 3 KI Halmos Magda és testvérei. H: Pl: Zapotoczky I. Konstantin con-l sultor, esperes, pápai kamarás. Kánl tor: Földi Győző Zoltán. Le : Pereli Ttó: Szémán Gyula. 3. Baskó ^"f 1 : Boldogkőváralja. 0: Erdőbénye. K: Halmos Magdái és testvérei. H: 776. Pl: Kemény! Gusztáv ker. másodesperes. Ig.-ttó Kiss József. Tnő: Peknvó Erzsébeti] 4. Beregdaróc ^ ^f : Beregsu-1 rány. ffl : Vásárosnamény. H: 8001 Pl: Kosztyó ntal. Kttó : Kozák Elek c. igazgató. 5. Boldogkőváralja <0? ^# 3 H l 604. Pl: 6. Filkeháza : Pálháza. 01 baujszántó. K:. H: Pl: Szabados János. Kttó: Hari hovszky Rezső. 7. Mikóháza 0: Sátor Íjai újhely. H: _ Pl: Lengyel Gyula sz.-sz. bíró. Ktíó: Mikulka Jál nos. Tnő: Lengyel Mária. Le 1 lsóregmec. Ttó:. Felsőregmrcj 8. Rudabányácska : Sá'oralja-f újhely. H: 798. Pl: Sáji László sz.-sz. jegyző. Kttó: Hajkó ladárj Tnő: Szinetár Vilma. IV. Szatmár vármegyében maradt Kölese, ttó: Tölgyesi Lajos igazi gató helyben, 0: Győrlelek), tem-j plomos füiálist adminisztráljaslepkovszky Sándor hajdudorogi em. jánki lelkészi Egyházmegyei áldozópapok más alkal-j mazásban: Gerbery Sándor tb. kanonok! az eperjesi tanítóképző volt igazgatója! Petrásovszky Leó c. kanonok, áll. polg. ísk. igazgató, Sátoraljaújhely. fönn kitüntetett községeken kivül gör, kat. tanítói kar működik még: baúj- Torna megyében: Monaj: Tóthné Mészáros Erzsébet. Bihar megyében: Bedő: Gruicza Jenő. Tiszaadony: Gergely József. Hajdú megyében : Hajdusámson: Fodor ntal.

43 45 Pittsburgi (Egyes. Áll., Pa.) püspökség. Püspöki székhely: Homestead, Pa., 409. East 10 ve. Levélcím: Box 383 _ Telefon: nyaegyházak száma: 140. Leányegyházak száma: 34, Lelkószek száma: Chicago. III. Templom: Szt. Miklóg. Lelkész: Poratunszky István Szt. Bazilrendi szerzetes. 4. Cleveland. O. Templom: Ker. Szt. János. Lelkész: Tabakovich Ödön. Lakása: mbles ve. 5. Cleveland. O. Templom: Szt. Mihály, Lelkész: Fedás János. Lakása: 2035 Quail ve, 6. Detroit. Mich. Templom: Szt. János, Lelkész: Gojdícs Metód. Lakása: 441. South Harbaugh Str. 7. Hsmeslead. Pa. Templom: Szt. Illés, Lelkész: Iváncsó Bazil. Lakása: 333. Ninth ve. 8. Lorain. O. Templom: Szt. Mihály. Lelkész: Lukách János. Lakása: Wood ve. 9. Mc Keesport. Pa. Templom: Urunk szine változása. Lelkész: Zubriczky Dezső. Lakása: 121. Sixth ve. Takách Bazil amerikai püspök. Püspök: Takách Bazil. Consultorok: Martyák Gábor, pápai prelátus, volt adminisztrátor; Csopey Miklós, Gorzó Bálint, Holozsnyay Elek, Kovaliczky Viktor. Püspöki irodaigazgató; Zsatkovich Teofil, Homestead, Pa., Box 383. Titkár: dr, Grigássy Gyula, Braddock, Pa., 431. George str. magyar hitközségek névsora: 1. shtabula. O, Templom: Szt. Miklós. Lelkész: Rácz Péter. Lakása: Pacific Str., Box: 58, 2, Bridgeport, Conn. Templom: Szent Háromság. Lelkész: Gulyássy Emil. Lakása: 558 ostwick ve. 10. New Brunswick. N. J. Templom Szt. József. Lelkész: Kosséy Gábor. Lakása : 30. High Street. 11. Perth mboy. N. J. Templom: Szt. Mihály. Lelkész: Szabó Miklós, Lakása: 401. Hall ve. 12. Toledo. O. Templom: Szt. Mihály. Lelkesz: Orosz Bálint. Lakása Valentine Street. 13. Trenton. N. J. Templom: Szt. Miklós. Lelkész: rtim Lajos. Lakás: 962. Broad Street. 14. Youngstown. O.Templom: Szt. György. Lelkész: Maczkó József. Lakása: 815. Todol ve.

44 46 Magyar Görögkatolikusok Országos Szövetségének tisztikara. ( névsor naptárunk szedése idején még érvényes, de a közeli tisztújító közgyűlés változtathat rajta.) Elnök (1): Gróh István iparm. főisk. ny. igazgató, Budapest, X., Szabóky-u. 18. Társelnökök (3): Medvigy István kir. ítélőtáblai bíró, Budapest, II., Fő utca 71. Papp János c. kananok, esperes. Hajdudorog. Dr. Szémán István pápai prelátus, általános helynök, Miskolc. lelnökök (6): Bányay Jenő pápai prelátus, nagyprépost, Nyíregyháza. Dudás Miklós zárdafőnök, Máriapócs. Dr. Ekmann János ügyvéd, Sátoraljaújhely. Dr. Hodobay Sándor polgármester, Miskolc. Dr. Sereghy Mihály kúriai bíró, Budapest, I., Eszéki-u Zapotoczky I. Konstantin, pápai kamarás, esperes, baújszántó. Ügyvezető igazgató (1): Dr. ifj. Gróh István ügyvéd, Budapest, IV., Molnár-utca 36. Főtitkárok (2): Dr, Baulovics Zoltán hitoktató, Budapest, X Üllői-ut 124. Dr. Sztankay István szfőv. tanácsi fogalmazó, Budapest, X,, Simor-u. 9. Titkárok (3): Fejéregyházy Sándor, Budapest, IX., Bakáts-tér 3. Répássy László, Budapest, I., Eszter-u. 7. Dr. ifj. Sereghy Mihály, Budapest, I., Eszéki-utca 9. Pénztárnok (1): Babinetz Tivadar v áll. pénzt, tanácsos, Budapest, V., Vilmos császár-ut 76. Ellenörök (2): Katrics Vimos áll. isk. igazgató, Budapest, Rákoshegy, Wesselényi-utca 23. Sztripszky ladár pü, számv. főtanácsos, Budapest, IX., Ráday-u, 32. Ügyész (1): Dr. Tóth István, Hajdudorog. Számvizsgáló bizottság. Rendes tagok (3): Berlányí János ny. min. tanácsos. Budapest, 1., Mikó-u. 1. Kovács István szfőv. számv. Jszt, Bndapest, IX., Ráday-u. 39. Lyachovits Theodozius magántisztviselő, Budapest, V., Nádor-utca 14. Píttagok (2): Dr, Csurgovich Ernő orvos, Budapest, VII., Dohány-u. 5/a. Dr. Spiry Elek munkásbizt, felsőbir. tanácsjegyző, Budapest, V., Szalay u. 3, Igazgatóság (20): Álmos Zoltán ügyvéd Myiregyháza. Bubnó ndor lelkész, Homrogd. B. Veress Endre igazgató, Szárazkék. Dr. Csopey Dénes, kúriai bíró, Budapest. Damjanovich Ágoston c. kananok, főesperes, Sátoraljaújhely. Dr. Demianovich Emil egészségügyi főtanácsos, Budapest. Dr. Doroghy-Farkas Ákos szfőv. tanácsjegyző, Budapest, Dr. Juhász István kir. ítélőtáblai biró, Szeged. Kobulniczky Cirill c. kanonok, Garadna. Dr. Kajnyák Gábor sz.-sz. tanácsos, parochus, Budapest. Lengyel János igazgató-tanító Hajdudorog, Melles Tivadar MÁV főfelügyelő, Budapest. Dr. Mihalovích Sándor kanonok, Nyíregyháza. Mikulich Károly főgimn. igazgatóh., Budapest. Mosolygó József sz.-sz. tanácsos, Tokaj. Papp Gyula sz.-sz. tanácsos, Debrecen. Sereghy László kanonok, Nyíregyháza. Schirilla Sz. ndor c. kanonok, esperes, Miskolc. Dr. Sztankay ndor slelkész, Budapest. Véghseő Dániel esperes, Hajdúböszörmény.

45 47 Választmány (50): Álmos Zoltán ügyvéd, Nyíregyháza. Bubnó ndor lelkész, Homrogd. S. Veress Endre igazgató, Szárazkék. Dr. Borody Béla pü. tanácsos, Budapest. Dr. Csopey Dénes kúriai bíró, Budapest. Damjanovich Ágoston c. kanonok, főesperes, Sátoraljaújhely. Dr. Doroghy Farkas Ákos szfőv. tanácsjegyző, Budapest. Dr. Demjanovich Emil egészségügyi főtanácsos, Budapest. Gariscsák József tanító, Felsőzsolca. Gebri János tanító, Nyírtass. Hegedűs József tanító, Tornyospálca. Jaczkovíts Iván ny. min. tan., ügyvéd, Budapest. Dr. Juhász István kir. ítélőtáblai bíró, Szeged. Kacsanovszky József h. államtitkár, Budapest. Kobulniczky Cyrill c. kanonok, Garadna. Kocsiss János birtokos, Szabolcsveresmart. Kozma Ferenc szerkesztő, Miskolc. Dr. Krajnyák Gábor sz.-sz. tanácsos, parochus, Budapest. Ladányi László ny. áll. tanító, Sátoraljaújhely. Ladomérszky Béla slelkész, S.-a. újhely. Lengyel János igazgató-tanító, Hajdudorog. Dr.Mankovich ntal kir. ügyész Budapest. Mátyás József tanító, Debrecen. Melles Géza kanonok, Nyíregyháza. Melles Tivadar MÁV főfelügyelő, Budapest. Dr. Mihalovich Sándor kanonok, Nyíregyháza. Mikulich Károly főgimn. igazgatóh., Budapest. Dr. Medvigy Gábor ügyvéd, Budapest. Mosolygó József sz.-sz. tanácsos, Tokaj. Dr. Nagy Béla slelkész, Hajdudorog. Nóvák Bertalan ny. min. tan., Budapest. Oláh Kornél áll. tanító, Hajdudorog. Papp Gyula sz.-sz. tanácsos, Debrecen. Papp Emil orszgy naplószerk., Budapest. Petrássy Szilárd esperes, Szárazkék. Dr. Rohály Ferenc lelkész, Nyirparasznya. Sereghy László kanonok, Nyíregyháza. Somogyi Mihály birtokos, Csév. Schirilla Sz. Ándor kanonok, Miskolc. Dr. Szabó Jenő min. titkár, Budapest. Dr. Szász László lelkész, Bodrogolaszi. Szalay György dohánygyári gondnok, Budapest. Szalontay Elek gyáros, Budapest. Szilvássy József tanítóképzőintézeti tanár, kántortanító, Nyíregyháza. Dr. Sztankay ndor slelkész, Budapest. Dr. Tóth Ferenc MÁV. főfelügyelő, Budapest. Tóth Pál építész, Nyiregyháza. Dr. Uihelyi ndor min. tan., Budapest. Véghseő Dániel esperes, Hajdúböszörmény. Zombory Emil ny. főispán, Budapest, Sajóvámosi görög-katolikus leányegyház Épült 1911-ben. iskolakápolnája.

46 48 í debreceni bombamerénylet 20-ik évfordulója. görög-katolikus magyarságnak 19lf év tavaszán teljesedett régi vágya«hosszú küzdelem után megvalósult 1 hajdúdorogi magyar püspökség. z 19l február 23-án elkövetett merénylet ellen irányult. Cataru Illés oroszország születésű román tiszt, a bukaresti ka tonai akadémia tanára, intézte a gyilkos ságot; Hadikfalván, Bukovinában adta fel a pokolgépet Miklósy István megyés püspökünk cimére, mint kegyes adomány és három vértanút szerzett vele az íl Egyházmegyének, Egyházunk Szent Liturgiában emlékezik meg évente drágái halottairól, Jaczkovits Mihályról, Slep kovszky Jánosról és dr. Csatth Sándor ról és fájdalommal gondol az egykor Székelyföldi Magyar Vikáriátusban egye- sitett gör. kat. székely testvéreinkre, aki ket elszakítottak tőlünk. Felettük most Catarau-k nemzetsége uralkodik. bor barobbanás pusztításáról az-itt bemuta- tott képek tanúskodnak. Idén volt husz esztendeje, hogy Debrecenben a hajdudorogi görög-katolikus püspökség ellen bombamerényletet kfvettek, el. Fenn: a püspöki hivatal homlokzata a rabbanás után. Lenn: a robbanás hatása a püspökség egyik hivatali szobájában.

47 görög-katolikus év. Midőn ötödizben beszámolunk azokról az eseményekről, amelyek az előző évben görögkalolikus vonatkozásokkal bírtak, mindenekelőtt sajnálattal kell megemlékeznünk a magyar görögkatolikusság halottairól. Kutkafavly Miklós volt államtitkár és képviselő, a magyar görögkatolikusság, meg általában a politikai élet kiváló harcosa elhagyott bennünket, mi kicsiny körünkből kevés ember emelkedik olyan jelentékeny pozícióba. Kutkafalvy tiszta látású, nagytehetségű ember volt. Biztos szemmel igazodott el a politika útjain. Tehetsége és reális életfelfogása korán nagy szerephez juttatták és ha tovább él bizonyára nagy feladatokhoz jut ismét. cseh uralom alatt élő magyarok sorából ismét kidőlt egy izig-vérig magyar ember, Tahy Ábris Kárpátalja apostoli kormányzója, protonotárius. Tahy Ábris egyike volt azoknak a főpásztoroknak, akiknek a hitélet és az egyház egyetemes érdekei mellett a magyar nemzet jogai állandóan szeme előtt lebegtek. Temetése a részvét impozáns megnyilvánulása mellett ment végbe Ungváron, Nyirderzs községben csendesen elhúnyt borbeki Legeza Miklós ny. görögkatolikus lelkész érd. esperes. 29 éves papságának hol rózsás, hol tövises útjait az Isten akaratán megnyugodva járta mindég. Do'gozott és fáradalmat, emberi tekintetet félretéve, egyedül egyházának, Krisztusnak érdekeit szolgálta, Bedői Tivadar Elek aranymisés áldozópap, szatmári főesperes, az egyházmegyei szentszéki biróság tagja, fábiánházai gör. kat. lelkész, Szatmár, Ugocsa és Bereg közgazdaságilag egyelőre egyesített vármegyék törvényhatósági bizottságának tagja, áldozópapságának 55-ik évében az Úrban elhúnyt. Harajda János turterebei görögkatolikus lelkész áldozópapságának 38-ik évében megszállt területen elhúnyt. Munkácson papi működésének 47-ik évében meghalt Dudinszky Ervin ny. görögkatolikus esperes lelkész. dj Urunk tőlünk elköltözött hű szolgáidnak boldog nyugalmat és készíts nekik örök emléket! Csopey László, a Berzsenyi Dániel reálgimnázium nyugalmazott tanára, aki mint tudós is elévülhetetlen érdemeket szerzett, elköltözött tőlünk. Kiváló volt mint iró és mint pedagógus. z elhúnytról a kis kadémia, a magyar tudósok keresztény és nemzeti érzésű társasága ugyancsak gyászjelentést adott ki. Csengey Géza ny. M. F. T, R. hajóskapitány, a Fehérház tagja, a budapesti magyar görögkatolikus egyház képviselőtestületének tagja, a háborús emlékérem tulajdonosa, a német becsületrend lovagja az Ur akarata szerint elhalálozott. Megveczky Mihály uradalmi intéző hoszszas szenvedésután az Úrban csendesen elhúnyt. Özv. Laurisin Lajosné, szül. iloncai Ilniczky Emília görögkatolikus esperes lelkész neje, Dámócon, 24 esztendei özvegység és hosszú, de keresztényi türelemmel viselt betegeskedés után az Úrban csendesen elhúnyt. Legyen emlékük örök és nyugalmuk áldott!

48 50 z egy Megyéspüspök urunk, Miklósy István őnagyméltósága ez év április 18. napján tartotta aranymiséjét, amely nap így ünnepnapja lett hiveinek és nagyszámú másvallású tisztelőinek. Ez alkalomból a nyíregyházi görögkatolikus gape-társaság művészi emléklapot adott át Püspök Urunknak. z emléklapot az gape-tagok valamennyien aláírták és Álmos Zoltán dr. elnök küldöttség élén nyújtotta át a tisztelet, ragaszkodás, hála és szeretet dokumentomát. *** Kanonoki kinevezések és előléptetések: XI. Pius pápa Őszentsége a hajdudorogi székeskáptalanban az elhalálozás folytán megüresedett olvasókaronoki stallumba Őnagyméltósága a hajdudorogi Megyés Püspök Ur és a magy. kir. Kormány előterjesztésére Melles N. Géza őrkanonokot kinevezte. E változás folytán nagyméltóságú Püspök Urunk Sereghy László iskolás kanonokot őrkanonokká, Mihalovich Sándor dr. kancellárkanonokot iskoláskanonokká léptette elő, míg Bihon István pápai kamarás sz, sz. jegyző, püspökititkárt kancellárkanonokká, Krajnyák Gábor dr. sz. sz. ülnük, budapesti paróchust pedig tiszteletbeli kanonokká nevezte ki. Lejkészi kinevezések: Őnagyméltósága a hajdudorogi Megyéspüspök Ur Mihalovich Sándor dr. székesegyházi hanonokot nyíregyházi paróchussá és szabolcsvármegyei főesperessé, C sopey Jenő zemplénagárdí paróchust a bodrogközi csonka esperesi kerület rendes esperesévé, Bellovics Miklós ópályi paróchust nyirderzsi paróchussá, Turzán József hodászi paróchust ópályi paróchussá, Spiry Elek mátészalkai lelkészt pedig hodászi lelkésszé nevezte ki. Miklósy István Püspök Ur Őnagyméltósága a Tivadar Elek főesperes halálával megüresedett parochiára fábiánházai görögkatolikus lelkésszé Damjanovich Ágoston gebei esperest nevezte ki. z áthelyezéssel megüresedett parochiát Gebén Karossy Ferenc eddigi fábiánházai görögkatolikus segédlelkész nyerte el. Pap ntal érsek ur Őnagyméltósága Ladomérszky Miklós esperes segédlelkészt Boldogkőváraljáról Filkeházára helyezte át. ázi év. Dr. Papp György ujmisés lelkész a római Collegicum Hungaricumba egész évi tudományos ösztöndijat nyert. *** budapesti Gör. Kat. Magyar Egyj házközség október 7-én a plébánia templom búcsúnapján a Központi Kat. Kör dísztermében görögkatolikus akció zászlóbontó diszgyűlést rendezett. Meg-] nyitó beszédet tartotta Krajnyák Gábor dr. tb. kan. parochus. Ulána Ifjuságunk a katolicizmus szolgálatában" címmel tartott előadást Spiry Elek dr. bir. jegyző,' Ezek után Egyházközségünk misszíójá* ról" beszélt bedői Markos Olivér dr, kormányfőtanácsos, a Máv. igazgató hej lyettese, egyháztanács tag. z előadások sorát Schirilla chilles dr. törv. sz. tanácselnök, világi elnök tanulmánya zárta be a Gyakorlati katolicizmusról.'' ranymise. Melles Endre görögkatolíi kus esperes, nagybereznai lelkéí-z 50 évvel ezelőtt lépett elsőízben az Ur oltá- rához, mint újmisés pap. Ezüst mise. Mosolygó József sz. szj tanácsos, tokaji parochus ez évben ün-1 nepelte 25 éves áldozópapi jubileumát. Kérjük a Mindenhatótól, hogy az ő igen nagyértékű lelkészi, közéleti és iudomáj nyos munkásságához adjon erőt, kitartást és egészséget még igen hesszú és számos éven át. Nyirbátorban Árdán István lelkész áll dozó papságának 10 éves jubileumát üni nepelték meg. Árdán István tiz év alatt új iskolát, tanítói lakást, paplakot, templomot teremtett vasakarattal, a semmiből, ami élniakarásunknak fényes manifesztációja. z oltáregyleti tagok egy gyönyörű kehellyel kedveskedtek neki, Első szentmise. Petrasevits Miklós ez év februárjában mutatta be első szentmiséjét a gadnai görögkatolíkus templombau Petrássy Konstantin esperes kézvezetése mellett. Miskolc közelében Berzéken ez ősszel elkészült a görögkatolikus templom. teljes befejezési munkálatok már megindultak s a templom rövidesen teljesen elkészül. Görögkatolikus mise volt Gyöngyösön, melyet a gyöngyösi Emericana meghívására Schirilla ndor miskolci kanonok lelkész tartott.

49 51 Ez év május 29-én tartotta a hajdudorogi esperesi kerület papsága tavaszi gyűlését a kerület székhelyén, Hajdudorogon. bodrogközi esperesi kerület február g-án tartotta első ülését Zemlénagárdon. Nagyméltóságú Püspök Űrünk bölcs intézkedése folytán ujjászervezrtt bodrogközi esperesi kerületben lüktető cselekvő élet indult meg. kerület lelkészei és a tanítók bazilitákat kértek fel missziós hét tartására, mely fényes megnyilvánulása volt a görögkatolikus hitéletnek, Tanügyi élet. Görögkatolikus Tanítók Országos Egyesülete ez év június 8-án Debrecenben tartotta évi közgyűlését. Tartalomban és külsőségében impozáns megnyilatkozása volt a tanítóságnak ez a közgyűlés. Örömmel vettük a tanítók közgyűlésén hozott hatázozatoí, mely a Görögkatolikus Szemlét az egyesület hivatalos lapjává tette. zóta a Szemle minden számában Görögkatolíkus Iskola" cím alatt Reskó János igazgató úr szerkesztésében tartalmas szép cikkek jelennek meg a tanítói egyesületi életről és a tanítóság problémáiról. Juhász János szerencsi igazgatót magas és ritka kitüntetés érte, mely osztatlan örömet keltett egész görögkatolikus társadalmunkban. Wodiáner-dijjal való kitőntetés volt mindig a tanítói munka legelőkelőbb ordója, mely nem igen találta meg eddig görögkatolikus tanítók mellét. Most, hogy Juhász János részese lett ennek a magas dekorációnak, mely azért a legértékesebb, mert pályatársak és szakemberek zászlóhajtására varázsolódik csak elő, érezzük, hogy méltók közt a legméltóbbat érte a kitüntető elismerés. Meleg szeretettel ünnapelte Nyírgyulaj közönsége Ivancsó ö. Jenő görögkatolikus tanitót eredményes működésének 25-ik évfordülóján. z a szeretet, mely minden munkájában vezette, ott ragyogott az egész lakosság és gyermeksereg szemében. debreceni Tisza István tudományegyetemen a jogi tudományok doktorává avatták Maczkó Sándor kisvárda görögkatolikus tanítót. Maczkó Sándor az első doktor a görögkatolikus egyházi tanítóság táborában. Püspök Urunk Őnagyméltósága Vastag Miklós nagykállói görögkatolikus tanitót 31 évi sikeres tanítói működésének jutalmául c. igazgatóvá nevezte ki. bodrodközi eperesi kerület újbóli felállításával a bodrogközi tanítók kiváltak a Hegyaljai Görög Katolikus Tanítók Egyesületéből s megalakították a Bodrogközi Görögkatolikus Tanítók Egyesületét. Tanítói gyűlések: Május 22-én a kárát szi alesperesi kerü'et tartotta a gyűlésé- Kísvárdán; a csereháti görögkatolikus esperesi kerület tanítósága pedig május 29 én tartotta évi rendes kari gyűlését. Társadalmi év. Keleti Egyház címmel a Chrysostomos társulat Szemán István szerkestésében folyóiratot indított, mely havonta jelenik meg. Lelkünk egész melegével üdvözöljük megjelenését, Gyarapodását jelenti ez görögkatolikusságunk kulturális állományának, melynek elárvultsága, szegénysége felől a múltban annyit panaszkodtunk. pestvidéki községekben élő görögkatolikus hittestvérek mozgását indítottak görögkatolikus egyházközségeik megalapítása iránt. E szervezkedést, amelyben a görögkatolikus élet gazdagodását látjuk, örcmmel üdvözöltük és támogattuk. Magyar Kulturliga előadássorozatának keretében Gróh István a MGOSZ elnöke tartott előadást magyar görögkatolikusság keletkezése és küzdelmei" címmel. kormányzó úr őfőméltósága dr. Hodinka ntal pécsi egyetemi tanárnak, volt rektornak a tudományos irodalom művelése és az egyetemi oktatás terén szerzett kiváló érdemei elismeréséül a II. osztályú érdemkeresztet adományozta. Dr. Markos Olivér ny. kir. táblai bírót a Magyar Királyi Államvasutak jogügyi osztályának vezetőjévé nevezték ki. közélet terén szerzett érdemei elisme-

50 52 réséül a kormányzó úr őfőméltósága a kormányfőtanácsosi címet adományozta neki. Liptay Jenő kir. gazdasági főtanacsos pengőt adott a nyíregyházi görögkatolikus, a református és evangélikus egyházaknak. Ennek az adománynak anyagi jelentőségén felül olyan erkölcsi ereje van, amely mellett a legnagyobb tisztelettel kell megállanunk. hajdudorogi gimnazista cserkészek ez év januárjában tették le fogadalmukat a görögkatolikus iskola dísztermében, Ezzel megkezdte hódító útját a cserkészet intelligenciánk, jövőnk helyes világnézeti nevelése Hajdudorogon. hajdudorogi cserkészcsapat az első görögkatolikus cserkészcsapat. Műkedvelő színielőadás volt Bodrogolaszíban, nagy erkölcsi és anyagi sikerrel, Kisvárdai Görögkatolíkus Nőegylet az évben 3625 ebédet osztott ki és 48 gyermeket ruházott fel. Maga az elnöknő, Jáworszkz ladárné 36 gyermeknek juttatott meleg ruhát. Karácsony alkalmával a Nőegylet újabb 44 gyermeket látott el ruhával és 126 szeretetcsomagot osztott ki. Ezenkívül jótékonycélu teaesteket is rendeztek. sátoraljaújhelyi Görög Katolikus Nőegylet jótékonycélu teadélutánokat tartott a nyomorenyhítés céljából, úgyszintén a sátoraljaújhelyi görögkatolikus leánykoni gregáció is. hajduböszörménygörögkatolikus Ifjúsági Egyesület jótékonycélu műsoros táncmulatságot rendezett. Vallásos délutánokat tartott a miskolci görögkatolikus leányifjuság. budapesti Vasvári Pál kör jól sikerült farsangi estélyt rendezett, úgyszintén a debreceni Vasvári Pál Kör is. budapesti Vasvári Pál Kör Sarolta Fejedelemasszony" szakosztálya dr. Krajnyák Gáborné vezetésével nagy sikerű műsoros böjti estélyt rendezett. Vasvári Pál Emlékműbizottság alakult Nyirvasváriban, azzal a céllal, hogy Vasvári Pálnak emléket állitson. Széleskörű akció indult meg a szobor költségeinek fedezésére. Szívből kívánjuk, hogy min é hamarább lehetővé váljon a szobor felállítása. Rádió étlap. M O S O LY G Ó No, hogy izlett ma a leves? Tegnap a rádióban hallottam egy receptet, aszerint készítettem... Most már értem! Tegnap ugyanis' rettenetes sok zavar volt a rádió adas körül. Házasélet. Nos, hogy érzed magad, mint új házas? Nem a legjobban. Ha a feleségemnek rossz kedve van, folyton kiabál és pöröl. De csak nincs mindig rossz kedve? kkor még rosszabb. Ha jó kedve leül a zongorához és énekel, Találkozás. Mondd drágám, honnan tudta meg az édesapád, hogy mi kettesben rándultunk ki autón tegnap? Emlékszel arra a kis öreg úrra, akit útközben elütöttél? z volt a papa. SOROK. Párbeszéd. Mit gondolsz, a tenyérjóshoz menjek, vagy a gondolatolvasóhoz? Inkább a tenyérjóshoz. z biztos, hogy van tenyered. jó leány. Szobalány: Nagyságos asszonynak, ugyebár, sok gondot okozott, hogy a szalonban levő kinai vázának a párját megszerezhesse? Urnő : Bizony igen. Szobalány: No hát ne tessen tovább törni a fejét rajta. Eltörtem a vázát. Barátnők. János azt mondta nekem tegnap, hogy az egyetlen álma vagyok... Érdekes, nekem azt mondta, hogy ujabban olyan rettenetes álmai vannak. Valódi faj kutya. ztán tiszta faj ez a kutya? Meghiszem azt, kérem 1 z anyja díjnyertes puli volt, az apja pedig a legremekebb bulldog!

51 dal ünnepe*) Irta: PETRÁSOVSZKY LEO. Öltözzetek föl ünneplő ruhába, ranykedélyű, büszke férfiak! z arcokon, szemekben tűz ragyogjon, Magyar síkon dalok harsogjanak! Húsz esztendő árasztja ránk világát S nyújt a jövőnek biztos zálogot, Hogy élni fog, hogy nem lesz elfeledve, Mit összhangban szív és ész alkotott. Sebet gyógyíts, ragadj minket magaddal, Gyönyörű szép, világhíres magyar dal! Szív és kedély voltak nekünk vezérink, Hűség erénye nem volt hasztalan ; Lelkünkre a hálás emlékezésnek Oly jótevő, csodás hatalma van! Ki a kecses múzsától várt jutalmat, Ez ünnepen bő kárpótlást nyere, Mert homlokán a győzelem babérja S nyomában a dicsőség szelleme. Sebet gyógyíts, ragadj minket magaddal, Gyönyörű szép, világhíres magyar dal! mitől a fásult szív is megindult, Dalunkban volt a serkentő erő; Tőlünk tanult mosolygní és zokogni boldog éltű és a szenvedő. Áldoztunk nnak, ki dalt teremtett És játszottunk a szívek húrjain; S ha megcsendült az ajkak lágy zenéje, Meghalt a bú, megédesült a kín. Sebet gyógyíts, ragadj minket magaddal, Gyönyörű szép, világhíres magyar dal 1 Hirdettük a természetet s csodáit: Villant a szem s ámulva néze rá; Dicsértük a Teremtőt s nagy hatalmát: Áldott legyen, Ki mindezt alkotá! Hallgattuk honfiak szívdobbanását, Reá visszhang volt lelkes énekünk ; jkunk betelt az élet himnuszával S mi szép, mi jó, mind drága volt nekünk. Sebet gyógyíts, ragadj minket magaddal, Gyönyörű szép, világhíres magyar dal! így ünnepel ma eszme és művészet Gyümölcstermő, gazdag húsz év után ; z ifjú nemzedék halad továbbra koszorús elődök nyomdokán, Öltözzetek hát ünneplő ruhába, ranykedélyű, büszke férfiak! z arcokon, szemekben tűz ragyogjon, Ronyva partján dalok harsogjanak! Sebet gyógyíts, ragadj minket magaddal, Gyönyörű szép, világhíres magyar dal! ') z október 14 én megtartott sátoraljaújhelyi ünnepi matinén szavalta Józsa Lajos. Megzenésítette s a Dalárda ünnepélyes karénekét ugyanezen alkatommal vezényelt«sípos József.

52 a a a ÍL' eh eh a z ó- és újszövetségi papság. papság intézménye a legrégibb pogány népeknél is feltalálható. különféle vallási cselekményeket és szertartásokat ugyanis ősidőktől kezdve mondhatni minden népnél egyes kiválasztott egyének, a papok végezték, akik éppen ezért mindig és mindenütt megkülönböztetett tiszteletben részesültek. Indiában a papok, a brahminok külön kasztot, vagyis osztályt képeztek, mely a többi kasztok fölé emelkedett. Egyiptomban a papok kasztja a legelőkelőbb volt, akik a legnagyobb hatalomnak, tekintélynek és befolyásnak örvendtek, Föniciában a királyok. mellett a főpapoknak volt legnagyobb tekintélyük és ezokból történt, hogy többnyire a királyi családok tagjaiból választottak őket. perzsáknál a papok örökös kasztot képeztek és nagy tekintélyre tettek szert, de az állam ügyeibe nem avatkoztak. régi görögöknél a főpapok egyszersmind királyi címet viseltek, akik az egész nép nevében áldozatokat mutattak be az isteneknek. Náluk nem volt külön papi kaszt, hanem a nép képviseletében az állam vezetői végezték a vallási cselekményeket, mindazonáltal a papi méltóságokat meghatározott nemzetségek örökölték. Fontosabb állami ügyekben az istenek akaratát a jósló papok és papnők szokták megkérdezni a jósló helyeken. régi rómaiaknál a papi rendben többféle testületet különböztetünk meg, nevezetesen a jósoknak, a beszélő papoknak és a főpapoknak testületét. jósok (angurok) az államot közelebbről érintő minden fontosabb esemény előtt jósoltak a madarak repüléséből, azonkívül kijelölték a megfelelő helyeket a templomok céljaira. beszélő vagy értekező papok intézték a római nép nevében a szövetségeket és tárgyalásoka folytattak a szomszédos vagy távolabb lakó nepekkel. főpapok (pontifekszek kiknek feje volt a legnagyobb főpap (pontifeksz makszimusz) áldozatokat mutattak be az isteneknek. főpapok a legtanultabbak voltak, akik a mérnöki tudományt is elsajátították. Ők hirdették ki a népnek a közelgő ünnepeket és kezelték a naptárt állami és társadalm szempontból. z egész papi rendnek a királyi főpap volt a* feje (reksz szakrifíkulusz. felhozott példák igazolják, hogy a nyilvános vallási cselekmények végzése minden népnél az ennek a cél nak a szolgálatában álló papság hivatásához tartozott. z ószövetségi papság. z izraelitáknál a patriarchák idejében a törzsfők és családfők végezték a papi teendőket. z egyiptomi fogságból való kiszabadulás után annak emlékére, hogy PZ Úristen csodálatos módon megőrizte az izraeliták elsőszülötteinek életét, az elsőszülött fiúgyermekeknek volt kötelességük és hivatásuk teljesíteni a papszolgálatokat. Mózes idejében az elsőszülöttek föl lettek mentve a papi tisztség alól és helyettük Lévi törzsének leszármazottai lettek papokká. Ennek a helyettesítésnek, valamint az egyiptomi öldökléstől való megszabadulásnak emlékére azonban kötelesek voltak a szülök az elsőszülött fiúgyermekeket áldozatok bemutatásával és bizonyos pénzösszegek lefizetésével megváltani a papság alól. Miután tehát Lévi törzsére lett átruházva a papság, előbb Áron, az ő halála után Eleázár nevű fia és az 6

53 elsőszülött leszármazottai leitek főpapokká z ron családjából származott többi férfiak képezték a papságot, mig Áron többi rokonai levitáknak neveztettek, akik segédkéztek a papságnak. papság élén a főpap állott, aki az istentiszteletek végzésénél a vezérszerepet töltötték be. Már a fölszentelésnél is meg lett különböztetve a többi papoktól főleg azáltal, hogy az olajkenet az ő fejére, mig a többi papoknak a homlokára öntetett. De kitűnt díszesebb főpapi öltönyei által is, melyeket egyedül ő viselhetett. Ezek a következők voltak. Meil, ez egy testhez álló, sötétkék szinü, selyemből készült köntös volt, amely térdig ért és alul kis csengetyük függtek rajta. z Efod három szinü és arannyal átszőtt öltönydarab volt, melynek egyik lapja a mellet, másik lapja a hátat takarta. Kósen két egymásra helyezett négyszögű lap volt, mely az Efodra erősíttetett. Reá voltak följegyezve Izráel 12 törzsének nevei. süveg vagy az arany korona, melyet a főpap fején viselt. Á süvegre egy arany lemez volt erősítve ezzel a felírással: z Urnák szentje" főpap az alábbi teendőket végezte. Fölszentelte a papokat, később ő kente föl a királyokat is. Egyedül neki volt szabad évenkitit egyszer bemenni a szentek szentjébe, a frigyszekrény helyére. O mutatta be a kivá'óbb áldozatokat és végezte a kiengesztelés napján az egész szertartást. főpap felügyelete alatt volt a templom és az isteni szolgá'at, fontosabb esetekben ő kért tanácsot az Istentől. papok hivatása volt a népnek magyarázni a törvén/t és naponkint véres és vérnélküli áldozatot bemutatni az Izrael né pért. Kötelességük volt minden szombaton felváltani a szinkenyereket, naponkint rendbe hozni az aranygyertyatartókat és reggelenkint áldásban részesíteni az izraelitákat. hivatalos ténykedések alkal mával megkülönböztetett papi öltönyöket viseltek. leviták vagyis az alsóbbrendű papok ünnepélyesen lettek felavatva végzendő szolgálataikra. leviták őrizték a szent hajlékot és a frigyszekrényt, később pedig a templomot és ügyeltek a szent edények tisztántartására. Ok segédkeztek az áldozati állatok leölésénél és az áldozatok bemutatásánál. Dávid Király rájuk bízta a vallásos ének és zene gondozását is. Mikor hivatásukhoz tartozó ténykedéseket végeztek, a papokéihoz hasonló öltönyöket viseltek. Dávid király idejében úgy a papok mint a leviták 24 osztályba lettek sorozva, mindegyik osztály meghatározott sorrendben 1 1 hétig teljesített szolgálatot, minden szombaton fölváltva egymást. Hogy a papok anyagi gondoktól mentve élhessenek, hivatásuknak a törvény külön intézkedett az ő megfelelő ellátásukról. leviták fenntartására az izraeliták tizedet adtak terményeikből és a megl atározott állatokból, a leviták pedig ilymódon nyert jövedelmeikből tízedet juttattak a papoknak. papok fenntartására szolgáltak továbbá az elsőszülött fiúgyermekek után fizetendő váltságdijak, az áldozatoknak bizonyos részei, valamint az önként felajánlott adományok. Miként a mózesi törvény előképe volt Jézus Krisztus evangéliumának sz. János apostol eme szavai szerint: törvény Mózes állal adatolt; a malaszt és igazság Jézus Krisztus állal lett" (I. 17) úgy az ószövetségben a törvény minden fontosabb rendelkezései előképül szolgáltak az újszövetség mágasztos intézményeinek. Ezt mondhatjuk a papságról is. z ó- szövetségi főpapok előképei voltak az újszövetségi püspököknek^ a papok az áldozópapoknak és a leviták az alsóbbrendű papoknak. Természetesen Jézus Krisztusnak, az ószövetségi próféták által megjövendölt Messiásnak eljövetelével és a jeruzsálemi templomnak Kr. u. a 70. esztendőben történt elpusztulása után a Mózes által megállapított istenitiszteletek szükségképen megszűntek, z ószövetségi áldozatok, szertartások és papi ténykedések ugyanis elválaszthatlan kapcsolatban állottak a jeruzsálemi templommal; ennek megsemmisülése után tehát már nem voltak fönntarthatok, hanem helyet kellett engedniők az általuk előképezett szertartásoknak, vagyis az újszövetségi örökkétartó áldozatoknak, papi ténykedéseknek és istenitiszte'eteknek, Ha azonban a mózesi szertartások már nem voltak végezhetők, akkor az ószövetségi papságnak is meg kellett szűnnie, hogy helyét a Jézus Krisztus által alapított újszövetségi papság örökös intézménye foglalja el. z újszövetségi papság. z újszövetségnek legfőbb papja tu-

54 56 lajdonképen maga Jézus Krisztus, a világ Megváltója, aki a Golgotán bemutatta mennyei tyjának az újszövetség végtelen értékű véres áldozatát, midőn önként feláldozta magát a keresztfán, hogy megváltsa az emberi nemet, aki továbbá szerezte egyszersmind az utolsó vacsorán az újszövetség várnélküli örök áldozatát, a szent miseszolgálatot, melyben vérnélküli módon szüntelenül megújittatik a véres keresztáldozat. Jézus Krisztus ezenkívül a mi legfőbb tanítónk is, aki kinyilatkoztatta az emberi nemnek a keresztény hit alapigazságait, a szent evangéliumot. Ugyanő az anyaszentegyháznak legfőbb, láthatatlan kormányzója, aki kijelentette tanítványainak, hogy velük és törvényes utódaikkal marad mindennap a világ végezeteig. Valóban, Jézus Krisztus a mí legfőbb papunk, tanítónk és kormányzónk és ezért mondá Dávid király és próféta az eljövendő Messiásról: Te pap vagy mindörökké Melkizedek rende szerint (109. zs. 4.) sz. Pál pedig a már megjelent Megváltóról:.Oly főpapunk vagyon, ki a Fölség székének jobbján ül menny ekben" (Zsid. 8:1.) Minthogy azonban Jézus Krisztus mennybemenetele alkalmával végleg elhagyta ezt a földet, az evangélium hirdetését és a papi tisz'séget az apostolokra és tanítványaira és ezek törvényes utódaira ruházta át. mennyekbe való felszállása előtt ugyanis azt mondá tanítványainak : Elmenvén, tanítsatok minden nemzeteket, megkeresztelvén őket az tyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében, tanítván őket megtartani mind, amiket parancsoltam nektek" (Máté 28: ) Eme megbízás alapján az egyházirend tagjai gyakorolják a papi hatalmat és joghatóságot, de nem egyenlő mértékben, hanem különböző módon, minthogy az egyházirend szentségében többféle, magasabb és alacsonyabb rendű fokozatok vannak. Általában az egyházi személyek két rangfokozatba soroztatnak: az egyházirend és a joghatóság rangfokozatába. z egyházirend rangfokozatához tartoznak a püspökök, az áldozárok, a szerpapok, alszerpapok és a négy kisebb rend tagjai. joghatóság rangfokozatához tartoznak a pápa, aki az egész földkerekség fölött, a pátriárkák, kik egy nemzet fölött, a prímások, kik egy ország fölött, az érsekek, akik több egyházmegye fölött, a püspökök, akik egy egyházmegye fölött, a főesperesek, akik egy vármegye fölött, az esperesek, akik egy kerület fölött és a lelkészek, akik egy egyházközség fölött gyakorolják az egyházi joghatóságot. pápa. Jézus Krisztus anyaszentegyházában a legfőbb és legteljesebb papi hatalomnak és joghatóságnak birtokosa a római pápa. pápa Jézus Krisztusnak földi helytartója, Péter apostol törvényes utóda, az anyaszentegyház látható feje, legfőbb tanítója és kormányzója. Midőn Üdvözitőnk Péter apostolt tette az anyaszentegyház fejévé, azt mondá neki, hogy az ő anyaszentegyházán, melyet reá, mint kősziklára épít föl, még a pokol kapui sem vesznek erőt. Ebből következik, hogy az anyaszentegyháznak a világ végéig fönn kell állania. De akkor fönn keli maradnia örök időkön át a legfőbb kormányzói hatalomnak is, mert az egyház, mint látható társaság, kormányzó nélkül el sem képzelhető. Minthogy pedig Péter apostol, az anyaszentegyház első látható feje Róma püspöke volt és Rómában halt meg, tehát az ő törvényes utóda nem lehet más, mint a mindenkori római püspök, aki idővel a pápa nevét nyerte. Mondhatni majdnem 2000 év óta áll már fenn az anyaszentegyház és ezalatt a két ezredév alatt mindig a római püspökök, a római pápák kormányozták Krisztus Urunk anyaszentegyházát, kiknek nevét a kormányzás időtartamával gondosan följegyezte az egyháztörténelem és ebből a följegyzésből tudjuk, hogy a jelenleg dicsőségesen uralkodó római pápa, XI. Pius Őszentsége, 261-ik a pápák névsorában. római pápa az anyaszentegyház legfőbb és tévmentes.anítója, aki őrködik az isteni kinyilatkoztatás fölött és gondoskodik annak épségben való fennmaradásáról és aki, midőn megállapít és kihirdet valamely hitbeli vagy erkölcsi tant, mint az egyház feje, nem tévedhet. pápa egyszersmind legfőbb kormányzója az egész katolikus anyaszentegyháznak, aki a világ összes kato'ikus hívei és egyházi elöljárói fölött a legfőbb joghatóságot gyakorolja. pápa Őszentsége nevezi ki az egész világon a püspököket és a többi magnsabb egyházi méltóságokat,

55 57 és szervez új püspökségeket és egyházmegyéket, igy a hajdúdorogi egyházmegyét is X. Pius pápa kanonizálta az évben. pápát a bíbornokok választják, akik utána a legfőbb méltóságot töltik be az egyházban és akik az ő tanácsadói és segítői a kormányzásban. bíbornokok száma 70. pápa érvényes megválasztásához a bíbornokok szavazatának legalább 2 /3 része szükséges. választás után a pápát ünnepélyesen megkoronázzák, a legidősebb bibornok teszi a pápa fejére a hármas koronát. pápai méltóság jelvényei: az egyenes pásztorbot, a hármas korona, a pallium és a halászgyűrű. magán életben fehér talárt (reverendát) visel. püspökök. z egyházkormányzat szempontjából a pápa után a püspökök töltik be a legmagasabb rendfokozatot. püspök egy egyházmegye élén áll és mint az apostolok törvényes utóda az egyházirend legmagasabb fokán gyakorolja egyházmegyéjében a pápával közösségben a legfőbb papi, tanítói és kormányzói hatalmai püspököt a pápa nevezi ki és három püspök szenteli föl. püspök joghatóságából kifolyólag fölszenteli a papokat, megszenteli a bérmaolaíat, az antimenziónt és az oltári edényeket. püspökök mint az egyházmegye kormányzói, birói, törvényhozói is végrehsjtó hatalommal vannak felruházva. Ők hirdetik ki egyházmegyéjükben az egyházi törvényeket és rendeleteket és gondoskodnak azok megtartásáról és végrehaj tásáról.kinevezik a kanonokokat, akik neki az egyházmegye kormányzásában segédkeznek, azonban a nagyprépost és az olvasókanonok kinevezését a pápa magának tartotta fenn. Kinevezik továbbá a tiszteletbeli kanonokai, a főespereseket, szentszéki vagy püspöki tanácsosokat, az espereseket, lelkészeket, tanítókat és kántorokat, jóváhagyják az egyházközségi költségvetéseket és a jegyzőkönyvi határozatokat, uj parochiákat és iskolákat szerveznek, döntést hoznak a fellebbezésekben és fölmentvényeket adnak a különféle tilalmak és fenyítékek alól. zok az egyházi öltönyök, melyeket egyedül a püspök viselhet, a következők. hyppogonátion. Ez egy négyszögű selyem vagy bársony tábla, melyet a püspök jobb oldalán visel. szakkosz testhez simuló, térdig érő öltöny, mely a főpapi hivatal jelvénye. z omoforion mindkét vállat takarja és elül és hátul lefügg. Ez a püspöki hatalom jelvénye. milra alatt értjük a koronát melyet a püspök fején visel, püspöki pásztorbot azt jelenti, hogy a püspök híveinek, nyájának főpásztora. főpásztori gyűrű jelenti a püspöknek egyházmegyéjével történt eljegyzését, az aranyláncon íüggő mellkereszt pedig arra emlékezteti a püspököt, hogy hivatása hirdetni a keresztrefeszitett Megváltót. z áldozópapok. ki hivatást érez a papi pályára, rendelkezik a megkívánt lelki és testi tulajdonokkal, megszerzi'a szükséges előképzettséget és befejezi a teológiai tanulmányokat, püspöke által áldozópappá szenteltetik. z áldozópapnak jogában van az Isten igéit hirdetni, a szentségeket az egyházirend kivételével kiszolgáltatni, a szent miseáldozatot bemutatni és végezni a különféle nyilvános istentiszteleteket z áldozópap midőn püspöke által valamely egyházközség lelkészévé lesz kinevezve, kormányozza egyházközségét és lelki vezetőjévé lesz hiveinek. z áldozópap annyira össze van forrva híveivel, hogy azokat a bölcsőtől egész'a sirig vezeti. pap veszi át az ártatlan kisdedet, a keresztség kiszolgáltaiásával az egyház kebelébe, miáltal a megkeresztelt Isten fiává és a mennyország boldog örökösévé lesz, ugyanő adja fel a keresztség után a bérmálás szentségét (a görög katolikusoknál) melyben az egyház uj tagja a Szentlélek megerősítő malasztját nyeri. pap Isten helyett feloldozza hiveit az őszintén megvallott és töredelmesen megbánt bűneiktől, részesili őket a legméltóságosabb oltáriszentségben és hiveinek lelki üdvéért bemutalja az egek Urának a szent misében az újszövetség vérnélküli áldozatát. pep megáldja a házassági szent frigyet, hogy a házastársak Isten szent kegyelmével támogatva békében, szeretetben és hűségben halálukig együtt éljenek a házasság céljának megfelelően. pap ellátja a súlyos betegségben szenvedőt az ulólsókenet szentségével, midőn pedig valamely hivő befelyezi földi pályáját, meghaló gyászszertartásokkal kiséri őt utolsó útjára, sőt

56 58 még halála után is megemlékezik róla az ő lelki üdvéért mondott gyászmisében. Látjuk tehát, hogy az áldozópap állandóan gondozza híveit és szüntelenül azon fáradozik, hogy azok majdan elnyerjék, azt ami e világon a legfontosabb és legszükségesebb, t. i. lelkük örök üdvösségét, Ezt a legfőbb célt szolgálják azok a szent beszédek is, amelyekkel a pap állandóan buzdítja híveit, hogy lelkiismeretesen tartsák meg Istennek és az anyaszentegyháznak parancsait és tartózkodjanak a legnagyobb rossztól, a bűntől. Valóban méltón mondhatjuk, hogy a lelkiatyák a reájuk bízott híveknek legnagyobb jótevői. nyilvános istentiszteletek alkalmával az áldozópapok a megállapított egyházi öltönyöket viselik. Ezek: a vállkendő, a miseing, az öv, a kézelők, a keskeny epítrachélion, amely az áldozási hatalom jelvénye és a bő felon. Ezeket az egyházi öltönyöket mindnyájan ismerjük a mindennapi tapasztalatból. szerpapot a püspök kézrátétellel, az alszerpapot pedig kézföltétellel szenteli föl az előirt imák kíséretében. szerpap joga: keresztelni, evangéliumot olvasni, prédikálni, áldoztatni és a szt. miseszolgálatnál, valamint a többi nyilvános istentiszteletek alkalmával segédkezni. z alszerpapok az oltár körül teljesítenek szolgálatokat és a szent mise alatt olvassák az apostolt. szerpapok és alszerpapok szembetűnő öltönyei a keskeny szalagból álló orárion és a testhez simuló dalmatíka, amelyek ismeretesek előttünk. z egyházirend szentségének kiszolgáltatásánál előkészületül szolgál a haj nyíratnak és a négy kisebb rendnek feladása. négy kisebb rendhez tartoznak a felolvasók, az ajtónállók, a gyertyavivők és az ördögűzők, akik a templomban kisebb szolgálatokat teljesítenek. Kétséget nem szenved, hogy az egyház papjai a legmagasztosabb és legfontosabb. de egyszersmind a legnagyobb felelősséggel járó állást töltik be, mert reáiuk van bízva a hivek lelki gondozása. Mint Isten szolgái, a vallás őrei, a hit hirdetői és a szentségek kiszolgáltatói, közbenjárók Isten és az emberek kö/ött. Ezért mondja szt. Pál apostol: Ügy tekintsen minket az ember, mint Krisztus szolgáit és az ő titkainak sáfárait' (I, Kor. 4:1.) Nagyon természetes tehát, hogy az öntudatos meggyőződéses és buzgó hivek mindenkor megkülönböztetett tisztelettel, őszinte szeretettel és bizalommal viseltetnek a papság iránt. Igaz, hogv másrészt a papoknak minden időben voltak üldözőik és ellenségeik, akik mindenképen igyekeztek nekik ártani és az ő működésük elé gátat vetni. Ezek a vallástalanok, hitet'enek, istentelenek, akik szeretnék a vallásos érzelmet teljesen kiirtani az emberek szívéből és e gonosz cél elérése végett elsősorban a papokat, a vallás apostolait támadják és üldözik. Jézus Krisztus előre megmondta az ő választottainak üldöztetését, midőn igy szólt tanítványaihoz: Ha a világ gyűlöl titeket, tudjátok meg. hogy engem előbb gyűlölt nálatoknál... Nem nagyobb a szolga uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak" (Ján ) Midőn azonban valamely intézmény vagy szervezet szembe helyezkedik Jézus Krisztus tanításával és következetesen üldözi az ő egyházát és szolgáit, tudnunk kell, hogy az ily intézmény nem Istentől van, hanem a gonosz lélek szolgálatában áll és azért megvetéssel és utálattal kell attól elfordúlnunk, bármily hangzatos jelszavakat hirdet is. nnak ellenére, hogy Jézus Krisztus anyaszentegyháza kétezer éves fennállása alatt számtalan és véres üldözésnek volt kitéve, melyek még ma sem szűntek meg, ezek az üldözések nem voltak kenések megdönteni az egyházat, mert Üdvözitőnk biztosított minket arról, hogy még a pokol kapui sem fognak azon erőt venni." Ha tehát azt tapasztaljuk, hogy üldözik anvaszen'egyházunkat, ne essünk két- ségbe és ne rendű'jünk meg sz. hitünk- I ben, hanem bizzunk isteni Megváltónk-1 ban és merítsünk erőt az ő fölszentelt szolgáinak tanitásából, megemlékezve Krisztus Urunknak tanítványaihoz és ezek törvényes utódaihoz intézett eme szavairól : És ime én veletek vagyok mindennap a világ végezetéig." (Máté ) Bányay Jenő.

57 INNEN-ONNN Elefántok fürdője petróleumban. Egy franci középafrikai expedíciónak öt évi fáradságos kutatás után sikerült nagy kiterjedésű petróleumforrásokra bukkanni. z expedíció munkáját a benszölöttek könnyítették meg, kik már régen beszélnek valami zsíros tóról. Valóban olyan tavat fedeztek fel, amelynek vize petróleum, közelben is óriási mennyiségű földolajat találtak, úgyhogy nem csoda, ha még az elefántok is petróleumban fürdenek. világ legrégibb békeszerződése. z a szellem, amely az ellenséges államok közt kötött békeszerződéseket belengi, mit sem változott legalább ís negyvennyolc század óta, ha elfogadjuk bizonyítékul azt az okmányt, amely csak nemrég került napvilágra amaz ásatások során, amiket az amerikai yale i egyetem archeológiai osztálya végeztet Mezopotámiában. Ezt a békeszerződést, a legrégibbet, amit a történetírók ismernek, két szumériai város: Lagash és Umma közt kötöttek véres háború után, Kr. e. a 2900-ik esztendőben. Szövege szerint a két hadakozó város kölcsönösen kijelenti, hogy az áldatlan harcnak egyszer s mindenkorra véget akar vetni s evégből Ningirsu istenhez fordulnak s azt felhatalmazzák : büntesse meg és semmisitse meg azt a szerződő félt, amelyik megszegi a béke föltételeit s uj háborút kezd a másik fél ellen, mikor ez a békeszerződés épp azt a célt szolgálja, hogy ezentúl békességben élhessenek egymás szomszédságában. És hogy ezt az Ígéretet minél maradandóbb és ünnepélyesebb formában örökitség meg : a békeszerződés szövegét agyadból készüli, óriási tojásalaku emlékműre vésték. És mégis mi történt? Néhány év múlva Umma városa hadat üzent Lagash városának bizonyságául annak, hogy az emberi elhatározások sohasem voltak megmásithatatlunok! z óriási agyagtojásra vésett betűk még ma is tisztán olvashatók persze azok számára, akik értenek hozzá s a különös alakú békeokmány ezidő szerint a yale i egyetem egyik legbecsesebb látnivalója. Érdekes, hogy a szumériak ősrégi turáni származású nép, amely Babilónia területén élt s nyelvének gyökszói feltűnően hasonlítanak a török és a magyar nyelv gyökszóihoz, sőt a turáni nyelvek jellegzetes sajátosságai nyelvtanában is föllelhetők. Kétezertizenhárom millió a föld lakóinak száma. Népszövetség 1932-ről szóló statisztikai évi jelentése szerint a föld összes lakossága 2013 millió, akik közül 1103 millió Ázsiában, 506 millió Európában, 252 millió merikában, 124 millió frikában, 10 millió usztráliában lakik. z 1930-íki kimutatással szemben a szaporulat húszmillió. legsűrűbb a lakosság Cockinkinában, ahol 814 ember jut egy négyzetkilométerre. Utána következik Rodus sziget 644 és Portorico 463 emberrel négyszögkilométerenkínt.

MARIAPOCSI MAGOSZ NAPTÁR GÖRÖG KATOLIKUS MAGYAR HÍVŐK RÉSZÉRE 1934. KÖZÖNSÉGES ÉVRE BUDAPEST KIADJA A MAGYAR GÖRÖG-KATOLIKUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

MARIAPOCSI MAGOSZ NAPTÁR GÖRÖG KATOLIKUS MAGYAR HÍVŐK RÉSZÉRE 1934. KÖZÖNSÉGES ÉVRE BUDAPEST KIADJA A MAGYAR GÖRÖG-KATOLIKUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Oo M HA WlAZ Ä HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTAR/ NYÍREGYHAZA MARIAPOCSI Oo OO Oo Oo Oo Oo Oo Oo Oo MAGOSZ NAPTÁR GÖRÖG KATOLIKUS MAGYAR HÍVŐK RÉSZÉRE AZ 1934. KÖZÖNSÉGES ÉVRE Oo Oo ^ Oo Oo Oo Oo Oo civo

Részletesebben

M ARIAPÓCSI. MAGOSz NAPTÁR GÖRÖGKATOLIKUS MAGYAR HÍVŐK RÉSZÉRE 1938. KÖZÖNSÉGES ÉVRE. BUDAPEST KIADJA A MAGYAR GÖRÖGKATOLIKUSOK ORSZÁGOS 1 SZÖVETSÉGE

M ARIAPÓCSI. MAGOSz NAPTÁR GÖRÖGKATOLIKUS MAGYAR HÍVŐK RÉSZÉRE 1938. KÖZÖNSÉGES ÉVRE. BUDAPEST KIADJA A MAGYAR GÖRÖGKATOLIKUSOK ORSZÁGOS 1 SZÖVETSÉGE a oo c8o «SM» Oo Oo M ARIAPÓCSI MAGOSz NAPTÁR GÖRÖGKATOLIKUS MAGYAR HÍVŐK RÉSZÉRE AZ 1938. KÖZÖNSÉGES ÉVRE. vry» st 00 oo œ> oft» oo oo oo oo c*fc. oo oo 00 $ Sg

Részletesebben

M ARI AP OC SI. MAGOSz NAPTÁR GÖRÖGKATOLIKUS MAGYAR HÍVŐK RÉSZÉRE AZ 1940, SZÖKŐ ÉVRE. BUDAPEST KIADJA A MAGYAR GÖRÖGKATOLIKUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉ

M ARI AP OC SI. MAGOSz NAPTÁR GÖRÖGKATOLIKUS MAGYAR HÍVŐK RÉSZÉRE AZ 1940, SZÖKŐ ÉVRE. BUDAPEST KIADJA A MAGYAR GÖRÖGKATOLIKUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉ cfro < 0 «Xî (Xi> M ARI AP OC SI V w 5S coo =»0 0 «ôo C^O Oo 0 coo cik> 0 «9o c>0 Oo coo e!k> c!>o =!>o Oo 0 Oo c!>o MAGOSz NAPTÁR GÖRÖGKATOLIKUS MAGYAR

Részletesebben

NAPTÁR A GÖRÖG SZERT. R. KATH. MAGYAR HIVŐK RÉSZÉRE. l íj- AZ 1929. ÉVRE BUDAPEST KIADJA A MAGYAR GÖRÖGKATHOLIKUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

NAPTÁR A GÖRÖG SZERT. R. KATH. MAGYAR HIVŐK RÉSZÉRE. l íj- AZ 1929. ÉVRE BUDAPEST KIADJA A MAGYAR GÖRÖGKATHOLIKUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE I G G I I! I I I! NAPTÁR A GÖRÖG SZERT. R. KATH. MAGYAR HIVŐK RÉSZÉRE l íj- AZ 1929. ÉVRE BUDAPEST KIADJA A MAGYAR GÖRÖGKATHOLIKUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE í Cira 7 T 20 fitt. Dicsőség néked, Krisztus Istenünk,

Részletesebben

NAPTAR A GÖRÖG-KATOLIKUS MAGYAR HIVŐK AZ 1931. ÉVRE HARMADIK ÉVFOLYAM BUDAPEST KIADJA A MAGYAR GÖRÖG-KATOLIKUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

NAPTAR A GÖRÖG-KATOLIKUS MAGYAR HIVŐK AZ 1931. ÉVRE HARMADIK ÉVFOLYAM BUDAPEST KIADJA A MAGYAR GÖRÖG-KATOLIKUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Ol I I I NAPTAR A GÖRÖG-KATOLIKUS MAGYAR HIVŐK AZ 1931. ÉVRE / RÉSZÉRE I I HARMADIK ÉVFOLYAM BUDAPEST KIADJA A MAGYAR GÖRÖG-KATOLIKUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE I S> (S) g)

Részletesebben

MARIAPOCSI. MAGOSz NAPTÁR GÖRÖGKATOLIKUS MAGYAR HÍVŐK RÉSZÉRE KÖZÖNSÉGES ÉVRE. BUDAPEST KIADJA A MAGYAR GÖRÖGKATOLIKUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE.

MARIAPOCSI. MAGOSz NAPTÁR GÖRÖGKATOLIKUS MAGYAR HÍVŐK RÉSZÉRE KÖZÖNSÉGES ÉVRE. BUDAPEST KIADJA A MAGYAR GÖRÖGKATOLIKUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. «frv fro 5S «fro 3S fro «fro «fr«fr «fro fr«-fro «fro fro «fro «fro «fro «fro «fro «fro «fro fro MARIAPOCSI MAGOSz NAPTÁR GÖRÖGKATOLIKUS MAGYAR HÍVŐK RÉSZÉRE AZ 1942. KÖZÖNSÉGES ÉVRE. «fro «fro «fr«fro

Részletesebben

MARIAPOCSI MAGOSZ NAPTÁR GÖRÖGKATOLIKUS MAGYAR HÍVŐK RÉSZÉRE 1936. // r S Z O K O E V R E BUDAPEST

MARIAPOCSI MAGOSZ NAPTÁR GÖRÖGKATOLIKUS MAGYAR HÍVŐK RÉSZÉRE 1936. // r S Z O K O E V R E BUDAPEST »SSI«*? Oo OO Oo Oo Oo Oo Oo Oo Oo Oo Oo Oo Oo Oo Oo Oo Oo Oo Oo Oo Oo Oo Oo Oo Oo Oo cfko Oo Oo Oo Oo Oo Oo eivo Oo Oo Oo Oo Oo Oo «AO Oo Oo Oo Oo Oo Oo Oo Oo Oo Oo Oo MARIAPOCSI MAGOSZ NAPTÁR GÖRÖGKATOLIKUS

Részletesebben

Horgásznaptár - részletes szolunáris naptár 2015

Horgásznaptár - részletes szolunáris naptár 2015 215 Január Napkelte Napnyugta Holdkelte Holdnyugta Holdfázis Major periódus Minor periódus yenge 1 Csütörtök 7:32 16:3 13:31 3:33 8:5 2:31 1:52 14:18 Jó 2 Péntek 7:32 16:4 14:13 4:35 8:57 21:23 2:44 15:1

Részletesebben

2014 Január/January/Januar Február/February/Februar

2014 Január/January/Januar Február/February/Februar Fotó: faluskriszta.hu NAPTÁR 20 5. Hét/Week/Woche 27 Montag 28 Dienstag 29 Mittwoch 30 Donnerstag 31 Freitag 1 Samstag 2 Angelika, Angyalka Károly, Karola Adél, Eta Martina, Gerda Marcella, Lujza Ignác,

Részletesebben

... Szinte elképzelhetetlen egy íróasztal nélküle.

... Szinte elképzelhetetlen egy íróasztal nélküle. ASZTALI NAPTÁRAK ! Lehet képes, kép nélküli, készülhet fehér vagy krémszínű papírból, álló vagy fekvő kivitelben, biztos mindig az Ön vagy partnere szeme előtt lesz egy éven át. Szinte elképzelhetetlen

Részletesebben

GÖRÖGKATOLIKUS SZERTARTÁSI UTASÍTÁS

GÖRÖGKATOLIKUS SZERTARTÁSI UTASÍTÁS GÖRÖGKATOLIKUS SZERTARTÁSI UTASÍTÁS A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE ÉS A MISKOLCI APOSTOLI EXARCHÁTUS RÉSZÉRE a 2014/2015. egyházi évre Kiadó: Hajdúdorogi Egyházmegye Felelős kiadó: Kocsis Fülöp megyéspüspök

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

GÖRÖGKATOLIKUS SZERTARTÁSI UTASÍTÁS

GÖRÖGKATOLIKUS SZERTARTÁSI UTASÍTÁS GÖRÖGKATOLIKUS SZERTARTÁSI UTASÍTÁS A GÖRÖGKATOLIKUS METROPÓLIA EPARCHIÁI RÉSZÉRE a 2015/2016. egyházi évre Kiadó: Görögkatolikus Metropólia Felelős kiadó: Kocsis Fülöp metropolita ISSN: XXXX-XXXX Debrecen

Részletesebben

A NAGYBÖJTI ÉS HÚSVÉTI IDŐSZAK OLVASMÁNYKÖZI ÉNEKEI

A NAGYBÖJTI ÉS HÚSVÉTI IDŐSZAK OLVASMÁNYKÖZI ÉNEKEI 1 A NAGYBÖJTI ÉS HÚSVÉTI IDŐSZAK OLVASMÁNYKÖZI ÉNEKEI (2016. FEBRUÁR 10. MÁJUS 16.-IG) C ÉV Jelmagyarázat: FÜ: Főünnep (Gloria, Olv., Szt.lecke, Credo) Ü: Ünnep (Gloria) E: kötelezően veendő emléknap e:

Részletesebben

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava A hónap régi magyar (katolikus) neve Böjtmás hava. Ez az elnevezés arra utal, hogy március a böjt második hónapja. A nagyböjt java többnyire

Részletesebben

Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje

Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje Adventi idő olvasmányai... 1 Karácsonyi idő olvasmányai... 2 Nagyböjti idő olvasmányai... 3 Nagyheti olvasmányok... 4 Húsvéti idő olvasmányai... 5 Pünkösdi és ünnepi

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2010. évi 9. szám 2010. március 31. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 45/2010. (III. 18. ) Ö.h. Jelzálogjog

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

MAGVETŐ VETÉLKEDŐ 1. (BEUGRÓ) FORDULÓ: TOTÓ

MAGVETŐ VETÉLKEDŐ 1. (BEUGRÓ) FORDULÓ: TOTÓ Beugró-feladatsorunk első részében a házi állatokkal, majd a termesztett növényekkel kapcsolatos néhány alapvető elnevezés, fogalom jelentésével ismerkedünk. I.Mi a jerke? 1. fiatal tehén 2. nőstény juh

Részletesebben

2003. január January 1. hét week 1

2003. január January 1. hét week 1 2003. január January 1. hét week 1 Hétfô Monday 30 Kedd Tuesday 31 Szerda Wednesday 1 Csütörtök Thursday 2 Péntek Friday 3 Szombat Saturday 4 Vasárnap Sunday 5 Dávid Szilveszter Újév, Fruzsina Ábel Genovéva

Részletesebben

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 94. kötet 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal Andó Szabolcs Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 6 13:00 angol C2 2 angol C2 2 tesi Sz6 angol C2 2 tesi P6 7 13:55 informatika csibe TTI 2 TTI 2 8 14:50 informatika csibe Árky Emilia Anna Hétfő Kedd Szerda

Részletesebben

TANÉV RENDJE

TANÉV RENDJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 aug. p sz v h k sze cs p sz v szept. h k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k 1 6

Részletesebben

2 Ábel. Péntek Friday Freitag 8:00 8:00 9:00 9:00 10:00 10:00 11:00 11:00 12:00 12:00 13:00 13:00 14:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00

2 Ábel. Péntek Friday Freitag 8:00 8:00 9:00 9:00 10:00 10:00 11:00 11:00 12:00 12:00 13:00 13:00 14:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 05 9 Tamás, Tamara 0 Dávid, Zoárd Szilveszter, Darinka Újév, Fruzsina Ábel Genovéva, Benjámin, Titusz, Leona 0. December December Dezember 05. Január January Januar. hét Week Woche 6 Vanda, Paula, Titanilla

Részletesebben

A Székelyföld geográfiája dióhéjban

A Székelyföld geográfiája dióhéjban Hankó Vilmos Dr. A Székelyföld geográfiája dióhéjban Az erdélyi felföld keleti részén nagy kiterjedésű, hegyekkel sűrűn behálózott hegyes vidék emelkedik. A hegyek hatalmas tömegéből különösen két hegylánc

Részletesebben

Vízkereszt Közzétette: (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve

Vízkereszt Közzétette:  (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve 2011 január 06. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 A vízkereszt, más néven háromkirályok vagy epifánia egy keresztény ünnep, amelyet általában

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció 2014. Március 16. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció II/11. szám Íme a totális kommunikáció! A tanítványok minden érzékszervükkel vesznek

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

2016/2017-es tanév rendje (programok)

2016/2017-es tanév rendje (programok) Augusztus Szeptember Október 23. kedd 9.00 Alakuló értekezlet 24. szerda 9.00 Munkaközösségi értekezletek 25. csütörtök 9.00 Javítóvizsgák 29. hétfő 9.00 Szent Liturgia / Nyitó értekezlet Tanári lelki

Részletesebben

Éves munkaterv 2011/2012

Éves munkaterv 2011/2012 Éves munkaterv 2011/2012 Tanítási Tanítási Napló nap hét Naptári nap Esemény szerinti Képzések Szülői Egyéb sorszáma sorszáma esemény estek augusztus 27. Szombat augusztus 28. Vasárnap augusztus 29. Hétfő

Részletesebben

Tiltott oa dokumentum üzleti célú használata! ssines use of this document is not permitted

Tiltott oa dokumentum üzleti célú használata! ssines use of this document is not permitted Tiltott oa dokumentum üzleti célú használata! ssines use of this document is not permitted MIGYM LESZÁMÍTOLD-ÉS PÉNZVÁLTÓ-BANK E7.ELrtrr; C. J. MAI.vmi'X BUDAPEST, V.. sérted.,..escühpte BLO.rn.sr" FIÓKOK

Részletesebben

Elküldött engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek

Elküldött engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek 1 V Szűz Mária, Isten Anyja (Újév) - főünnep 2 H Nagy Szt. Vazul és Naziánzi Szt. Gergely püspökök és egyháztanítók 3 K 4 Sze Bayley Seton Szt. Erzsébet Anna 5 Cs 6 P Urunk megjelenése (Vízkereszt) - főünnep

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Budapesti Búvár Szövetség Budapest Bajnokság

Budapesti Búvár Szövetség Budapest Bajnokság Budapesti Búvár Szövetség Budapest Bajnokság 2015 2015 Versenyjegyzőkönyv Alsónémedi bányató, 2015.06.13. - VERSENYBÍRÓK Versenyigazgató Technikai igazgató Versenypálya felügyelő Versenyorvos Mentőbúvár

Részletesebben

2015. augusztus 19., szerda

2015. augusztus 19., szerda 2015. augusztus 19., szerda ZENEELMÉLET, FÖLDRAJZ, ORGONA - 9:00 221. terem, Orgonaterem Tanárok: Győrffy Katalin, Szabó Balázs, dr. Kiss-Csapó Gergely Rinkó Sándor 9.A zeneelmélet 9. Győrffy Katalin Gergely

Részletesebben

Orosz fémikonok Svájci magángyûjteménybôl 2010. december 4., szombat, 11. óra Szakmai meghatározás: prof. dr. Ruzsa György mûvészettörténész

Orosz fémikonok Svájci magángyûjteménybôl 2010. december 4., szombat, 11. óra Szakmai meghatározás: prof. dr. Ruzsa György mûvészettörténész 864IKON.qxd 11/7/2010 9:47 PM Page 241 Orosz fémikonok Svájci magángyûjteménybôl 2010. december 4., szombat, 11. óra Szakmai meghatározás: prof. dr. Ruzsa György mûvészettörténész 864IKON.qxd 11/7/2010

Részletesebben

A család védelme a politika feladata is

A család védelme a politika feladata is IX. évfolyam, 2. szám 2011 február A család védelme a politika feladata is A család az élet helye, ahol az élet megfogan és befogadásra talál. Mivel az ember nem egy tárgy, az emberi életet nem lehet gyártani.

Részletesebben

2015/2016-os tanév rendje (tanítási napok)

2015/2016-os tanév rendje (tanítási napok) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 aug. h k sze cs p sz v h szept. k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k sze 1 5 10

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 177/2013. (XII.05.) önkormányzati

Részletesebben

Felnőtt férfi Szuper Liga 14:20 1. nap

Felnőtt férfi Szuper Liga 14:20 1. nap EREDMÉNYEK Férfi Mezei futás Időfutam Felnőtt férfi Szuper Liga 14:20 1. nap 1 Gregor László 1992 Békéscsabai AC 17 17:45 2 Minczér Albert 1986 VEDAC 10 17:58 3 Pápai Márton 1995 DSC-SI 4 18:09 4 Kazi

Részletesebben

Mondjam vagy mutassam?

Mondjam vagy mutassam? I évfolyam 1.szám 2011 szeptember-október-november A Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és EGYMI lapja MONDJAM VAGY MUTASSAM Iskolánk névadója, Montágh

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F EgyházAINk HÍRei GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Örömünkre, a szőlősi templomunk fűtéskorszerűsítésének eredményeként mostantól a szentmiséinken 17 C van. Az adventtel megkezdődött

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

MŰSORFÜZET április 1-3. 1-3. apríl www.larocosport.com

MŰSORFÜZET április 1-3. 1-3. apríl www.larocosport.com r MŰSORFÜZET 2016 Kupáért április 1-3. 1-3. apríl www.larocosport.com Tisztelt Versenyzők, Csapattagok, Kedves rallye Rajongók! Eger városa tizenegyedik alkalommal fogadja házigazdaként és igazi jó vendéglátóként

Részletesebben

QALFÜZÉR a nép ajka, után egybe gyüjté egy

QALFÜZÉR a nép ajka, után egybe gyüjté egy i ( LEGUJABB QALFÜZÉR a nép ajka, után egybe gyüjté egy 1-= :-: dalkedvelö. :-: 1,,:,1 Megjelent H.-Nl... Vásárhelyen. t Kapható,: Török Pál könyvárusnill "'IL" "Kigyó-u. 2.... ", NYOMATOTT NEMES ÁRMIN

Részletesebben

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014.

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014. M I N I F I Ú Bécs Dávid 47 47 Beréti Levente 44 47 47 138 Bohár Ádám 41 41 Dobor Dávid 41 38 79 Hűber Levente 41 41 Kis Dániel 50 50 50 50 200 Kovács Bálint 50 50 Pandur Ákos 47 47 44 44 182 Szász Dávid

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

Túlmunkaidő óra Összesen: Egyéb óra Összesen: Éjszakai pótlékos óra Összesen: 100 % pótlékos óra Összesen: Összesen: Összesen: Összesen: Összesen:

Túlmunkaidő óra Összesen: Egyéb óra Összesen: Éjszakai pótlékos óra Összesen: 100 % pótlékos óra Összesen: Összesen: Összesen: Összesen: Összesen: Jelenléti ív 2013 01 Január munkanap-ünnepnap száma: 23-1 kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap hétfő kedd 184 ## Csuzstatás: 16 17 18 19 20

Részletesebben

2015. augusztus 19., szerda

2015. augusztus 19., szerda 2015. augusztus 19., szerda FÖLDRAJZ, ORGONA - 9:00 221. terem, Orgonaterem Tanárok: Szabó Balázs, dr. Kiss-Csapó Gergely Gergely Máté 10.A földrajz 10. dr. Kiss-Csapó Gergely Richter Zsófia 11.C orgona

Részletesebben

ÜZENET. SZÓLJ URAM, MERT HALLJA A TE SZOLGÁD! 1Sám 3,10 A D V E N T

ÜZENET. SZÓLJ URAM, MERT HALLJA A TE SZOLGÁD! 1Sám 3,10 A D V E N T 2015. ÜZENET 12. SZÓLJ URAM, MERT HALLJA A TE SZOLGÁD! 1Sám 3,10 A D V E N T Legyetek éberek, mert nem tudjátok mikor érkezik az Úr. Mindenért adjak hálát! (reggeli ima: elindulás Jézussal!) a szeretet

Részletesebben

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL. Családszinódus után

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL. Családszinódus után LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XV. évfolyam 8. szám 2015. november Családszinódus után 2015. október 4-25. között tartották Rómában a XIV. Püspöki Szinódust, melynek témája a család

Részletesebben

Megújult az egyházközségi honlap

Megújult az egyházközségi honlap LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 3. szám 2014. március Megújult az egyházközségi honlap Amint a templomi hirdetésekben már hírül adtuk, megújult a plébánia honlapja. A

Részletesebben

Otthonunk az Egyház PROGRAMOK. Plébánia száma: 28/610-282. Péceli Római Katolikus Egyházközség 12/1/2013 Elektronikus változat VIII/38

Otthonunk az Egyház PROGRAMOK. Plébánia száma: 28/610-282. Péceli Római Katolikus Egyházközség 12/1/2013 Elektronikus változat VIII/38 Otthonunk az Egyház Péceli Római Katolikus Egyházközség 12/1/2013 Elektronikus változat VIII/38 PROGRAMOK Adventben a roráték hétfőn és pénteken reggel 6 órakor lesznek, melyet agapé követ a hittanteremben.

Részletesebben

Mezőgazdasági munkás moduljai

Mezőgazdasági munkás moduljai Mezőgazdasági munkás moduljai 971. Az Állattartás megnevezésű, 10997-12 azonosító számú szakmai Takarmányt érzékszervvel minősít, mintát vesz Takarmányadagot állít össze Takarmányt kioszt, itat, állatot

Részletesebben

Magyar karácsonyi népszokások 3.rész

Magyar karácsonyi népszokások 3.rész 2014 december 26. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Régen a karácsony elképzelhetetlen lett volna az ünnephez kapcsolódó

Részletesebben

KockaKobak Országos Matematikaverseny 7. osztály

KockaKobak Országos Matematikaverseny 7. osztály KockaKobak Országos Matematikaverseny 7. osztály 2012. november 12. Feladatok: PÉCSI ISTVÁN, középiskolai tanár SZÉP JÁNOS, középiskolai tanár Lektorok: LADÁNYI ANDREA, középiskolai tanár TÓTH JÁNOS, középiskolai

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

ú ő ö ľ ľ ű ö ľó ú ő ü ö ó ő ö ö ő ő ő ö ł ö ö ő Á ö ú ľ ľ ö ú ľ ö í ö í ö í ľ ő ľ ľ ő ő ő ö ö ź í ú ú ó íĺ ü í ő ü Í ű ó ľ ű ű ľ ű ö ő ű ö í ĺ ü ű ö í í ó í ú ó ö Í ö ľ ĺ ĺľ ö ö ö ó ő ü ę ű ö ő ľ ú í

Részletesebben

Bolygók és a hét napjai valamint az ember és az étkezés

Bolygók és a hét napjai valamint az ember és az étkezés Bolygók és a hét napjai valamint az ember és az étkezés HÉTFŐ HOLD A folyékony elemekre hat, és azt várja, hogy a vasárnapi gondolatokat átgondoljuk és nyugodtan megfontoljuk. Ilyen nyugodt és harmonikus

Részletesebben

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA IX. évf. 1. szám (100) 2011. December A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA Tartalomból: Miseszándékok 2. old. Részlet: Rainer Maria Rilke: Történetek a Jóistenrıl 3. old. E gy ház kö

Részletesebben

Egészség-ábécé. Kalendárium. Zöld mozaik. Tudod-e? Mese. Információk. - A láb és a lábbelik. - A Rákellenes Világnap. - Az uhu

Egészség-ábécé. Kalendárium. Zöld mozaik. Tudod-e? Mese. Információk. - A láb és a lábbelik. - A Rákellenes Világnap. - Az uhu 2008. november A Magyar Máltai Szeretetszolgálat játszótereinek lapja VIII. évf. 11 szám Kalendárium - A Rákellenes Világnap Zöld mozaik - Az uhu Mese - Hová tűnt a sün? Egészség-ábécé - A láb és a lábbelik

Részletesebben

ú ľ ľ ú ő ú Ö ľ ő ü ľ ü ľ ľ ľ ő ó í ľ ü ł Í ź ő ü ö ľ ő ő ö ö ľ í Í ö ľő ľ ő ź ü ó í ę ľ ó í ö ę ő ö ę ľ ó ő ü ö í ľ ú ľ Ż ö ľ ó ó ó Ż ö Ż Ż ö ő í ó ö ľ ö ę ö ó í ü ú Ö ľ ľ ő í ő ó í ő ü ü ľ ľ ö í í ö

Részletesebben

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Írta: Dr. Roszík Péter és szerzőtársai Budapest, 2012. május 31. Szerzőtársak: Bálintné Varga Katalin Bánfi Brigitta Bauer Lea Császár

Részletesebben

8. osztály. 2013. november 18.

8. osztály. 2013. november 18. 8. osztály 2013. november 18. Feladatok: PÉCSI ISTVÁN, középiskolai tanár SZÉP JÁNOS, középiskolai tanár Lektorok: LADÁNYI-SZITTYAI ANDREA, középiskolai tanár DANKOVICS ATTILA, ELTE-TTK matematikus hallgató,

Részletesebben

2010/2011. tanévben az 1.d tanulóinak névsora Osztályfőnök: Dóczi Zsuzsanna Napközis nevelő: Kovács Kinga

2010/2011. tanévben az 1.d tanulóinak névsora Osztályfőnök: Dóczi Zsuzsanna Napközis nevelő: Kovács Kinga 2010/2011. tanévben az 1.d tanulóinak névsora Osztályfőnök: Dóczi Zsuzsanna Napközis nevelő: Kovács Kinga 1. Auer Vanessza Anikó 2. Babai Cintia 3. Boros Zoltán Brendon 4. Bus Anna Dzsesszika 5. Csiszár

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

ÁRIAPÚCSI NAPTÁR KC) HATODIK ÉVFOLYAM. iví. IVl. AZ 1927. KÖZÖNSÉGES ESZTENDŐRE KÖJ ** ÁRA: 1 P 20 f. 15.000 K. (f^fj) V Mr y

ÁRIAPÚCSI NAPTÁR KC) HATODIK ÉVFOLYAM. iví. IVl. AZ 1927. KÖZÖNSÉGES ESZTENDŐRE KÖJ ** ÁRA: 1 P 20 f. 15.000 K. (f^fj) V Mr y ÁRIAPÚCSI NAPTÁR AZ 1927. KÖZÖNSÉGES ESZTENDŐRE KÖJ ** ÁRA: 1 P 20 f. 15.000 K. KC) A V Mr y ü (f^fj) iví HATODIK ÉVFOLYAM. KIADJA: A MAGOSZ SAJTÓVÁLLALAT R.-T."

Részletesebben

KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT

KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XI. évfolyam 8. szám 2011. szeptember KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT Amikor e sorok megjelennek már épp befejeződött a Hétkápolnai zarándoklat, és amire a következő

Részletesebben

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV 1. Guruz Laszlo 2. Kelemen Imre 3. Kiss Adrienn Alexandra 4. Radosits Ambrus Zoltan 5. Olajos Katalin 6. Forgacs Bianka 7. Hogye Gyula 8. Nemeth Balint 9. Pakay Bela 10. Pirvacsi Istvan Zsolt 11. Popovics

Részletesebben

Jegyzői tájékoztató. Tisztelt Tápiószecsőiek! Kedves Tápiószecsőiek!

Jegyzői tájékoztató. Tisztelt Tápiószecsőiek! Kedves Tápiószecsőiek! 1 2 Jegyzői tájékoztató Tisztelt Tápiószecsőiek! Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat képviselőtestülete december havi első ülésére december 10-én került sor. Testületünk az alábbi témákkal kapcsolatosan

Részletesebben

Felsıörsi Hírmondó. szervezett megemlékezést. Elsıként a téli hóeltakarításra és síkosság-mentesítésre

Felsıörsi Hírmondó. szervezett megemlékezést. Elsıként a téli hóeltakarításra és síkosság-mentesítésre Felsıörsi Hírmondó IX. évfolyam 8. szám 2006. november A képviselıtestület kiadványa TARTALOMJEGYZÉK A testületi ülésen történt 1 Az iskola hírei 2 Mindenszentek 2 A Teleházban történt októberben A Káli-medencében

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról Egységes szerkezetben a 8/2010. (IV.12.) Ök. sz. rendelettel.

Részletesebben

BAJNAI KÉPÚJSÁG Utoljára frissítve: 2015. június 15.

BAJNAI KÉPÚJSÁG Utoljára frissítve: 2015. június 15. Utoljára frissítve: 2015. június 15. MŰSOROK Tisztelt Nézők! A Képújság műsorán A Magyar Viselet Ünnepén készült felvételt láthatják. Időpont: 2015. június 22. (hétfő) 19.00 óra Bárándi Zoltán szerkesztő

Részletesebben

1. Melléklet. 2. Melléklet. Interjú D.-vel. Dobbantó Rap G. D. & B. A. Zs. Geri a nagy parker, Azt hiszi, hogy ő a Marveles Peter Parker

1. Melléklet. 2. Melléklet. Interjú D.-vel. Dobbantó Rap G. D. & B. A. Zs. Geri a nagy parker, Azt hiszi, hogy ő a Marveles Peter Parker 194 1. Melléklet Dobbantó Rap G. D. & B. A. Zs. Ez itt a Dobbantó! Was is das? Ez nem gáz! Kriszbá az osztályfőnökünk Vele cool az egyéni fejlődési tervünk Edit nénit se felejtsük el hozzá fordulunk, ha

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Kiadja az 1956-os Emlékbizottság Budapest, október. PROGRAMFÜZET október 20. november 6.

Kiadja az 1956-os Emlékbizottság Budapest, október. PROGRAMFÜZET október 20. november 6. Kiadja az 1956-os Emlékbizottság Budapest, 2016. október PROGRAMFÜZET 2016. október 20. november 6. 2016. október 20., csütörtök 11:00 óra A MAGYAR IFJÚSÁG TÖRTÉNELMET ÍRT Ünnepi megemlékezés Beszédet

Részletesebben

Nyírbátor Város 2014. évi Közm vel dési Rendezvényterve. I. Kiemelt Önkormányzati programok

Nyírbátor Város 2014. évi Közm vel dési Rendezvényterve. I. Kiemelt Önkormányzati programok Ny rbætor VÆros 2014. Øvi K zm vel døsi RendezvØnyterve Nyírbátor Város 2014. évi Rendezvényterve I. Kiemelt Önkormányzati programok Magyarország nemzeti ünnepei: Március 15. Augusztus 20. Október 23.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. vezetője a Kőbányai Csodafa Óvoda vezetője a Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda vezetője. képviselő, a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke

JEGYZŐKÖNYV. vezetője a Kőbányai Csodafa Óvoda vezetője a Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda vezetője. képviselő, a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készült a Humánszolgáltatási Bizottság 2015. október 20-án a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

Kadét férfi tőr duplaválogató válogató 2.nap. Debrecen október 26.

Kadét férfi tőr duplaválogató válogató 2.nap. Debrecen október 26. Kadét férfi tőr duplaválogató válogató 2.nap Debrecen 2014. október 26. Főbíró: Szetey András, Plásztán Attila Számítógépes főbíró: Boldizsár Eszter Orvos: Főnix orvosi csapata Bírók: BERJOZKIN Anton TÖREKVÉS

Részletesebben

BIBLIAI TEREMTÉSTÖRTÉNET

BIBLIAI TEREMTÉSTÖRTÉNET A világ teremtése BIBLIAI TEREMTÉSTÖRTÉNET MÓZES ELSŐ KÖNYVE A teremtésről 1. Kezdetben teremté Isten az eget és a földet. 2. A föld pedig kietlen és puszta vala, és setétség vala a mélység színén, és

Részletesebben

Epochaterv 2012/2013

Epochaterv 2012/2013 Epochaterv 2012/2013 Tanítási Tanítási Napló szerinti nap hét Naptári nap Esemény esemény, Epocharend sorszáma sorszáma továbbtanulás 9. osztály 10. osztály 11. osztály 12. osztály 13. osztály augusztus

Részletesebben

Dicsőség néked, Krisztus Istenünk, dicsőség néked! MÁRIAPÓCSI NAPTÁR A MAGYAR GÖRÖGKATOLIKUS HIVŐK RÉSZÉRE ÉVRE.

Dicsőség néked, Krisztus Istenünk, dicsőség néked! MÁRIAPÓCSI NAPTÁR A MAGYAR GÖRÖGKATOLIKUS HIVŐK RÉSZÉRE ÉVRE. Dicsőség néked, Krisztus Istenünk, dicsőség néked! (BeijiU- MÁRIAPÓCSI NAPTÁR A MAGYAR GÖRÖGKATOLIKUS HIVŐK RÉSZÉRE AZ 1 9 4 5. ÉVRE. Cselekedjél kegyesen, Uram, jóakaratodból Sionnal, liogy épüljenek

Részletesebben

AKG diáknaptár 2011 2012. név évfolyam patrónus lakás telefon e-mail

AKG diáknaptár 2011 2012. név évfolyam patrónus lakás telefon e-mail AKG diáknaptár 2011 2012 név évfolyam patrónus lakás telefon e-mail ALTERNATÍV KÖZGAZDASÁGI GIMNÁZIUM FENNTARTÓJA, AZ ALTERNATÍV KÖZGAZDASÁGI GIMNÁZIUM ALAPÍTVÁNY 1035 BUDAPEST, RAKTÁR U. 1. TEL./FAX:

Részletesebben

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu Balatongyörök 2014... a megálmodott valóság! Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Fotók: Marton Tamás 2014 január 1 2 3 4 5 Újév

Részletesebben

2012. január XXII. évfolyam 1.szám JANUÁRI JELES NAPOK A BAJÓ TI ÖNKO RMÁNYZAT LAPJA. 1 Bajóti Kisbíró. Január 6. Vízkereszt

2012. január XXII. évfolyam 1.szám JANUÁRI JELES NAPOK A BAJÓ TI ÖNKO RMÁNYZAT LAPJA. 1 Bajóti Kisbíró. Január 6. Vízkereszt 1 Bajóti Kisbíró JANUÁRI JELES NAPOK A BAJÓ TI ÖNKO RMÁNYZAT LAPJA 2012. január XXII. évfolyam 1.szám Január 6. Vízkereszt A karácsonyi ünnepkör zárása, és a farsangi időszak kezdete. Az egyik legrégibb

Részletesebben

Közlekedési naptár a évi menetrendi időszakra

Közlekedési naptár a évi menetrendi időszakra Közlekedési naptár a 2015-2016. évi menetrendi időszakra Normál álló szám jelzi a munkanapi közlekedési rendet. Vastag-dőlt szám jelzi a pénteki közlekedési rendet. Sötétített alap jelzi a szombati közlekedési

Részletesebben

ZABARI MESÉK ÉS MONDÁK

ZABARI MESÉK ÉS MONDÁK GOMOR NÉPRAJZA XXXIV. VILLANYI PETER ZABARI MESÉK ÉS MONDÁK DEBRECEN, 1992 TARTALOM ELŐSZÓ AMESÉLÓKRÓL A ZABARI MESÉK ÉS MONDÁK ÁLTALÁNOS JEGYEI I. LEGENDAMESÉK 1. Szent Péter szamarat árul 2. Minden rest

Részletesebben

Készítette: Szegedi Fanni Regina. 1. osztály

Készítette: Szegedi Fanni Regina. 1. osztály Készítette: Szegedi Fanni Regina 1. osztály 2014 A kezdetek: 2013. októberében vásároltuk meg a családi házunkat. Az udvart parkosítottuk és játszóteret építettünk a gyerekeknek. A család új tagja is hamarosan

Részletesebben

A Szekszárdi Waldorf Óvoda, általános Iskola és AMI Munkaterve 2015-2016. tanév

A Szekszárdi Waldorf Óvoda, általános Iskola és AMI Munkaterve 2015-2016. tanév A Szekszárdi Waldorf Óvoda, általános Iskola és AMI Munkaterve 2015-2016. tanév Dátum Tan. nap 2015.08.24 hétfő Tanévnyitó konferencia Intézményi Konferencia 2015.08.25. kedd Tanári Konferencia 2015.08.26.

Részletesebben

104 VII. 130 II. 116 IV. 27 IX.

104 VII. 130 II. 116 IV. 27 IX. Verseny időja: 2014. október 5. (Vasárnap) Csapatok Gátváltó Lökés Rúd Távolugrás Hajítás Spintváltó helyezési Végső helyezés eredmény 02:58,3 01:32,4 03:23,4 DSC-SI (MÓKUS) szám 6 19 19 39 30 7 5 eredmény

Részletesebben

Buddhista Meditáció Központ

Buddhista Meditáció Központ M E G S Z A B A D U L Á S KARMA RATNA DARGYE LING TIBETI KARMA KAGYÜ HAGYOMÁNY BUDAPEST TAR VIII. ÉVFOLYAM 1.SZÁM 2007. FEBRUÁR GYÖNGÉDSÉG ÖNMAGUNK FELÉ 2. oldal Tiszteletreméltó Láma Ngawang Rinpocse

Részletesebben

IX. évfolyam I. szám 2011. március Ladánybene Polgármesteri Hivatalának Információs Kiadványa. Önkormányzati hírek

IX. évfolyam I. szám 2011. március Ladánybene Polgármesteri Hivatalának Információs Kiadványa. Önkormányzati hírek Benei Hírmondó IX. évfolyam I. szám 2011. március Ladánybene Polgármesteri Hivatalának Információs Kiadványa Önkormányzati hírek Az önkormányzat képviselő-testülete 2011. február 14-én testületi ülést

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

A

A Heti étlap: 2016.09.01. - 2016.09.04. A / Bölcsődei étkeztetés / 1-3 év 2016.09.01. csütörtök 2016.09.02. péntek 2016.09.03. szombat 2016.09.04. vasárnap 2016.09.05. hétfő 2016.09.06. kedd 2016.09.07.

Részletesebben