Hulladékanalízis és -kezelés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hulladékanalízis és -kezelés"

Átírás

1 Moduláris korszerű szakmai gyakorlatok környezetvédelmi területre Hulladékanalízis és -kezelés II/14. évfolyam tanulói jegyzet A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP /1-2F A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

2 Moduláris korszerű szakmai gyakorlatok környezetvédelmi területre Hulladékanalízis és -kezelés TÁMOP /1-2F Hulladékanalízis és -kezelés II/14. évfolyam tanulói jegyzet

3 A kiadvány a TÁMOP /1-2F azonosító számú projekt keretében jelenik meg. Szerző: Hartl Jánosné, Filó Ferenc Lektor: Mitykó János Borító és tipográfia: Új Magyarország Fejlesztési Terv Arculati kézikönyv alapján A mű egésze vagy annak részletei az üzletszerű felhasználás eseteit ide nem értve oktatási és tudományos célra korlátozás nélkül, szabadon felhasználhatók. A tananyagfejlesztés módszertani irányítása: Observans Kft. Budapest, Igazgató: Bertalan Tamás Tördelés: Király és Társai Kkt. Cégvezető: Király Ildikó

4 Tartalomjegyzék Bevezetés Hulladékanalízis és -kezelés, általános tudnivalók (elméleti bevezetés). Feladatkijelölés. Üzemi környezetvédelmi laboratórium meglátogatása Általános tudnivalók A laboratóriumi gyakorlat jegyzőkönyve...12 A terepgyakorlat jegyzőkönyve...12 A prezentáció készítésének szempontjai, főbb szabályai, előadásának tudnivalói Fontos szempontok a prezentációhoz...13 A hulladék fogalma, a hulladékgazdálkodás-gyakorlat szerkezete A hulladék fogalma...14 A gyakorlat szerkezete...14 Feladatkijelölés Az üzemlátogatás (terepgyakorlat) A terepgyakorlatok lényegi elemei...16 Akkreditáció, akkreditált környezetvédelmi laboratóriumok Akkreditáció...17 Akkreditált környezetvédelmi laboratóriumok...18 Gyakorlati feladat Gyakorlat Üzemlátogatás akkreditált üzemi laboratóriumban...19 Ellenőrző feladatok...20 Felhasznált és ajánlott irodalom az 1. témakörhöz Hulladékkezelés i. Begyűjtés, előkészítő (fizikai) műveletek...24 Fogalmak (hasznosíthatósági/kezelési szempontból)...24 A hulladék gyűjtésével kapcsolatos szabályok...25 A gyűjtés/begyűjtés szabályai...25 Az átmeneti tárolás szabályai...25 A szelektív hulladékgyűjtés lehetőségei...26 A termelési hulladék szelektív gyűjtése...26 A települési hulladék szelektív gyűjtése...26 A válogatómű szerepe a szelektív hulladékgyűjtésben...27 Átmeneti tárolás...28 Válogatás...28 Előkészítő műveletek...28 A szelektíven gyűjtött hulladék hasznosítása...28 Hulladékátrakó állomás...28 PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

5 Gyakorlati feladat Gyakorlat Üzemlátogatás lakossági szelektív hulladékgyűjtés helyszínein (gyűjtősziget, hulladékudvar) és válogatóműben Ellenőrző feladatok Felhasznált és ajánlott irodalom a 2. témakörhöz A hulladékkezelés termikus eljárásai Termikus hulladékkezelési módok A hulladékégetés és technika feltételrendszere...36 A hulladékégetés technológiája Tárolás, előkészítés, adagolás...37 Égetés tüzelő berendezések...37 Füstgázhűtés, hőhasznosítás...38 Szilárd égési maradékok kezelése...38 Füstgáztisztítás...39 Füstgázelemzés...40 A hulladékégetők szennyvizeinek kezelése...42 Gyakorlati feladat Gyakorlat Üzemlátogatás települési szilárdhulladék-égetőben...43 Ellenőrző feladatok Felhasznált és ajánlott irodalom a 3. témakörhöz Biológiai hulladékkezelés komposztálással Biológiai hulladékkezelési módok Komposztálás Általános tudnivalók...49 A komposztálást befolyásoló tényezők...50 A komposztálás technológiai megoldásai...50 A komposztálás gyakorlati alkalmazásának szempontjai...51 Komposztüzem létesítése...51 Gyakorlati feladat Gyakorlat Biológiai hulladékkezelés komposztálással...52 Ellenőrző feladatok...54 Felhasznált és ajánlott irodalom a 4. témakörhöz A hulladék végső elhelyezése Az elhelyezés fogalma, a lerakóhellyel szemben támasztott követelmények A lerakóhely elhelyezkedése, a lerakás körülményei...58 A települési hulladéklerakók tervezési szempontjai A területileg érintett lakosság ellenállása...59 Műszaki feltételek Hulladékanalízis és -kezelés tanulói jegyzet II/14. évfolyam

6 A rendezett lerakás üzemeltetési kérdései A rendezett lerakóhely kialakításának módozatai...59 A rendezett lerakás technológiai megoldásai...59 A lerakók víz elleni védelme, a szivárgó víz kezelése...60 A lerakóhely lezárása, rekultivációja, utógondozása...60 Biogázkezelés...60 A környezetszennyező hatás ellenőrzése (monitoring)...61 Gyakorlati feladat Gyakorlat A hulladék végső elhelyezése...62 Ellenőrző feladatok...64 Felhasznált és ajánlott irodalom az 5. Témakörhöz Hulladékanalízis fizikai, kémiai mérések A laboratóriumi gyakorlatok tudnivalói Laboratóriumi munkaszabályok...67 A laboratóriumi gyakorlat jegyzőkönyve...68 Települési szilárd hulladékok vizsgálata mintavétel...69 A minta fogalma...69 Szabványos mintavétel települési szilárd hulladékból...69 A minták fogalmi meghatározása...70 Települési szilárd hulladékok vizsgálata minta-előkészítés A minta előkészítése kémiai vizsgálatokhoz...70 A minta előkészítése biológiai vizsgálatokhoz...70 A minta előkészítése toxikológiai vizsgálatokhoz...70 A minták tárolása...71 Hulladékkivonatok készítése Általános ismeretek...71 A kivonatok fajtái...71 Gyakorlati feladatok Gyakorlat Hulladékkivonatok készítése...72 Települési szilárd hulladékok vizsgálata higroszkópos nedvességtartalom meghatározása Fogalom meghatározása...74 A módszer elve Gyakorlat Települési szilárd hulladék higroszkópos nedvességtartalmának meghatározása Települési szilárd hulladékok vizsgálata hamutartalom meghatározása Fogalom meghatározása...76 A módszer elve Gyakorlat Települési szilárd hulladék hamutartalmának meghatározása Komposzt szervesanyag-tartalmának meghatározása Fogalom meghatározása...78 PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

7 A módszer elve Gyakorlat Komposzt szervesanyag-tartalmának meghatározása...78 Települési szilárd hulladékok vizsgálata illószervessav-tartalom meghatározása...80 Fogalom meghatározása...80 A módszer elve Gyakorlat Települési szilárd hulladék illószervessav tartalmának meghatározása...80 Felhasznált és ajánlott irodalom a 6. témakörhöz Tanulói projekt-(feladat) bemutató...83 A tanulói projektbemutató tárgya...84 A tanulói projektbemutató folyamata...85 Előkészítés...85 Bemutatás...85 Összefoglalás...86 Ajánlott irodalom a 7. témakörhöz veszélyes hulladékok környezeti hatásai és spektrofotometriás meghatározásuk elméleti alapjai...87 Veszélyes hulladék fogalma...87 Hulladékok csoportosítása...87 A hulladékok fizikai és kémiai tulajdonságai...88 Veszélyes hulladékok...88 Leggyakrabban előforduló veszélyes hulladékokhoz sorolhatók...89 Hulladékminősítés...89 Szelektív hulladékgyűjtés...89 A hulladékok hatása az élő és az élettelen környezetre A spektrofotometria alapjai...92 A fény és anyag kölcsönhatásai...92 Fénytani alapfogalmak...94 Minőségi elemzés...96 Mennyiségi elemzés...96 Az egyfényutas spektrofotométer felépítése Veszélyes hulladékok vizsgálata spektrofotometriás módszerrel...99 Élővizek fenoltartalma...99 Hulladékok nehézfémtartalmának meghatározása...99 Hulladéklerakók csurgalékvizek vizsgálata Mezőgazdasági eredetű szennyvizek...101

8 Gyakorlati feladatok Gyakorlat Ipari szennyvíz fenoltartalmának meghatározása spektrofotometriásan Uv tartományban Thermo-Unicam-Gamma készülékkel elemző görbe segítségével Gyakorlat Csurgalékvíz kobalttartalmának meghatározása spektrofotometriásan Uv tartományban Thermo-Unicam-Gamma készülékkel, elemző görbe segítségével Gyakorlat Szennyezett talajvíz mangánion-tartalmának meghatározása spektrofotometriásan (MSZ 448/5 szerint) Unicam-Gamma spektrofotométerrel Gyakorlat Vas(III)ionok meghatározása spektrofotometriás módszerrel (MSZ ) szabvány alapján Gyakorlat Mezőgazdasági szennyvíz nitrátion-tartalmának meghatározása spektrofotometriás módszerrel (MSZ 448/12-82) alapján Ajánlott irodalom a 8. és 9. témakörhöz Függelék Ellenőrző feladatok megoldásai PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

9

10 Bevezetés Az utóbbi évtizedekben a világ szinte minden területén fokozottan jelentkező urbanizációs folyamatoknak és a fogyasztói társadalmakra jellemző túlzott mértékű termelésnek és fogyasztásnak köszönhetően egyre több hulladék halmozódik fel körülöttünk. Ennek következtében megnőtt a hulladékok káros hatásai elleni védelem jelentősége. A hulladékok környezetkárosító hatása mellett egyre nagyobb hangsúlyt kap a hulladékok központi szerepe a természeti erőforrásokkal való ésszerű gazdálkodásban. A fenntartható fejlődés egyik alappillére a természeti erőforrásokkal való takarékosság, vagyis az anyagtakarékos termelés, a másodlagos vagy újratermelhető nyersanyagok nagyobb mértékű felhasználása. Az életmód gyors változásának eredményeként napjainkra megváltozott a termelés, a szolgáltatás és a fogyasztás területén keletkező hulladékok mennyisége és minősége. Megfigyelhető a települési hulladékok fellazulása, a térfogattömeg csökkenése is, ami további feladatokat jelent a hulladékgazdálkodás számára. A háztartásokban naponta használunk olyan vegyi anyagokat, főként tisztítószereket, oldószereket, festékeket, növényvédő szereket, melyek maradékai és csomagolóanyagai a kommunális hulladékokba kerülnek. Továbbá akkumulátorokat, fénycsöveket, olajokat, gyógyszereket. Azt mondhatjuk, hogy már a háztartásokból kikerülő hulladék is veszélyes hulladéknak tekinthető. A tananyag felépítése A témakörök igazodnak a hulladékgazdálkodás területén végzett mindennapos feladatokhoz, úgy sorrendjüket, mint tartalmukat tekintve. Ennek megfelelően Ön mint technikus jelölt terepi körülmények között megismerkedhet a hulladékkezelés gyakorlatával, a mintavétel és -kezelés módjaival, továbbá a különböző vizsgálatokra alkalmas hulladékkivonatok készítésével. A hulladékanalízis gyakorlatokon ezeknek és más kivonatoknak, valamint szennyvizeknek a műszeres analízise történik, meghatározzuk a kezelés és ártalmatlanítás szempontjából legfontosabb tulajdonságokat (pl. szárazanyag-tartalom, hamutartalom), mérni fogjuk a hulladékkivonatok és különböző eredetű szennyvizek nehézfémtartalmát spektrofotometriás módszerrel. A tananyag célja A hulladékkezelés és -analízis tananyag olyan komplex ismeretekhez juttatja Önt, olyan kompetenciák mindaz a készség, képesség, ismeret, amely alkalmassá teszi egy feladat elvégzésére, vagy probléma megoldására megszerzését teszi lehetővé, amely megkönnyíti elhelyezkedését a szakmában. A tanulói jegyzetben található feladatok a témakörhöz kapcsolódó korábban elsajátított elméleti ismeretek és összefüggések mélyebb megértését kívánják segíteni. Követelmények Az Ön feladata lesz a hulladékkezelés és a hulladékanalízis gyakorlatok eredményei és tapasztalatai alapján mindkét gyakorlati részhez egy egy prezentáció összeállítása, és a megfelelő jegyzőkönyvek elkészítése. A prezentációkkal és a jegyzőkönyvekkel kapcsolatos információkat a jegyzetben talál. A hulladékkezelés gyakorlatok során beadott jegyzőkönyvek és a prezentáció értékelésére, valamint a hulladékanalízis gyakorlatok során beadott jegyzőkönyvek és a kapcsolódó prezentáció értékelésére külön kerül sor. PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

11 Jelmagyarázat A tanulói jegyzetben a tananyag fontos elemeit, a példákat és a tanulási tippeket különböző ikonok jelölik. A fejezet célmeghatározása. Figyelmesen olvassa el, így megismeri a fejezet fókuszpontjait! Az ikon fontos, jól megjegyzendő, megtanulandó ismereteket jelez. Pl. a folyamatok elméleti háttere, a mérések elve. Az ismeretek elsajátítását megkönnyítik a példák. Az ikon mellett érdekes ségeket, példákat, gyakorlati életből vett esetleírásokat talál. Az ikon mellett olyan gondolatébresztő kérdéseket, javasolt információs bázist találhat, amelyek megválaszolásával elmélyülhet a témában. Házi feladat ikon az otthoni munkában megoldandó feladatokat jelzi. 10 Hulladékanalízis és -kezelés tanulói jegyzet II/14. évfolyam

12 1. Hulladékanalízis és -kezelés, általános tudnivalók (elméleti bevezetés). Feladatkijelölés. Üzemi környezetvédelmi laboratórium meglátogatása Ennek a témakörnek az a célja, hogy Ön megismerje: a hulladék fogalmát, a hulladékgazdálkodás-gyakorlat szerkezetét; a terep- és laboratóriumi gyakorlatok megfigyelésének szempontjait; a jegyzőkönyv felépítését, főbb fejezeteit, tartalmi és formai követelményeit; a prezentáció készítésének szempontjait, főbb szabályait, előadásának tudnivalóit; az üzemlátogatás (terepgyakorlat) lényegi elemeit, a helyszínre utazás tudnivalóit, az üzem (terepgyakorlati helyszín) belterületén betartandó szabályokat; az üzemi laboratórium feladatait; az akkreditáció fogalmát, jelentőségét; a minták előállítását és a mintákkal kapcsolatos műveleteket; az alkalmazott vizsgálati módszereket; az eredmények megadását, közlését. A témakör elsajátításához szükséges a terepgyakorlaton való részvétel, továbbá e tanulói jegyzet, valamint az ajánlott források tanulmányozása (ld. a függelékben). A gyakorlati foglalkozásokon feldolgozott témaköröket Ön kapcsolja össze az elméleti órákon tanultakkal. Az elméleti és gyakorlati ismeretek kiegészítik egymást, és biztosítják a tananyag sikeresebb elsajátítását. Követelmény 1. Ismerje a hulladékgazdálkodás szükségességét, annak elemeit. 2. Képes legyen gyakorlatait célirányosan, szervezetten elvégezni. 3. Terep és laboratóriumi gyakorlati munkájáról legyen képes szerzett és meglévő ismeretei alapján jegyzőkönyvet készíteni. 4. Informatikai ismereteire támaszkodva tudjon szakmai prezentációt készíteni, és azt társainak előadni. 5. Ismerje az akkreditált laboratóriumok működésének jelentőségét, azok feladatait a hulladékgazdálkodás területén. általános tudnivalók Általános követelmény Ismerni kell a fogalmakat, összefüggéseket és tudni kell ezeket alkalmazni. Ezek ellenőr zésére feladatok találhatók a tanulói jegyzetben. A gyakorlatokat útmutatás alapján egyénileg, párosan, illetve csoportosan kell elvégezni. A gyakorlatokról mindenkinek egyénileg jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza a gyakorlat során megismert, és az ajánlott forrásokból származó információkat. PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

13 Esszé típusú jegyzőkönyv A laboratóriumi gyakorlat jegyzőkönyve Az esszé típusú jegyzőkönyv teljes egészét a tanuló önállóan szerkeszti, és tölti meg tartalommal. Formai követelmények: elektronikus kivitel: a szöveg formátuma Times New Roman 12 normál, sorkizárt; terjedelem a gyakorlat jellegétől függ. Tartalmi követelmények: a gyakorlatokat szakmai szempontok által vezetve kell dokumentálni! a gyakorlat címe, dátum, alapelv (a mérés elve), munkamenet (a gyakorlat műveleteinek főbb pontjai), kivitelezés (recept), munkavédelmi szabályok (pl. R-, S-kódok, mondatok), mérési adatok (a gyakorlat jellegének megfelelően pl. tömegmérési adatok), reakcióegyenlet(ek), vagy folyamatok, számítások, az eredmény közlése. Feladatlap típusú jegyzőkönyv A feladatlap típusú jegyzőkönyv tartalmazza az adott gyakorlat vázlatát, vagyis a formai és tartalmi követelmények adottak kiegészítendő részek (pl. kipontozott sorok, üres táblázatok) vannak benne. A gyakorlat elvégzése során, a szerzett (és előzetes) ismeretekre építve, és a mérési adatokkal történő számításokat elvégezve kell elkészíteni a jegyzőkönyvet. A terepgyakorlat jegyzőkönyve Formai követelmények: elektronikus kivitel: a szöveg formátuma Times New Roman 12 normál, sorkizárt terjedelem legfeljebb 5 oldal Tartalmi követelmények: a gyakorlatokat szakmai szempontok által vezetve kell dokumentálni! Felépítés: 1. A feldolgozandó témakörrel összefüggésben megtekintett intézmény feladata, működési keretei 2. A tevékenység jellemzése, a hulladékgazdálkodás szerkezetében elfoglalt helye 3. A telephely jellemzése: felszereltség (infrastruktúra), gépi berendezések 4. A helyszíni tájékoztató feldolgozása, értékelése (egyéni vélemény) 5. Fényképek mellékelése (lehet saját készítésű, vagy egyéb forrásból származó: pl. internet) 6. A jegyzőkönyvet elektronikus formában kell elkészíteni a szöveg formátuma: Times New Roman 12 normál, sorkizárt. 12 Hulladékanalízis és -kezelés tanulói jegyzet II/14. évfolyam

14 A prezentáció készítésének szempontjai, főbb szabályai, előadásának tudnivalói Ha szeretnénk valamit mások számára bemutatni, érdemes azt képekkel, ábrákkal, animációkkal színesíteni, érdekesebbé tenni. Az információ ilyen komplex átadásának eszköze a prezentáció vagy bemutató. Stílus Jó (szakszerű, érhető, egyszerű) Rossz (szakszerűtlen, terjengős, bonyolult) Fontos szempontok a prezentációhoz Az előadás környezetének körülményei Alkalmazkodni kell: a helyiség méretéhez, a berendezés minőségéhez, a közönséghez, a rendelkezésre álló időhöz (max. 20 perc) akármilyen érdekes is az előadás, a közönség figyelme lankad! Tartalmi követelmények a cím és a tartalom egymásnak való megfelelése szakmai-technológiai megfigyelések, amelyek alapján bárki megértheti a bemutatott folyamatot a technológia szerepe a hulladékgazdálkodásban műveletek, gépi berendezések bemutatása a keretnek megfelelő terjedelemben az adott művelet, folyamat, mérési gyakorlat összefoglalása Formai követelmények Használjuk ki a közönség vizuális (látáson alapuló) beállítottságát (képek-szöveg megfelelő aránya)! A szokatlan, meghökkentő információk hasznosak lehetnek. Ne használjunk feleslegesen hangeffektusokat, mert zavaró lehet a közönség egy részének számára, és lehet, hogy az adott technikával nem is érvényesül. Alkalmazzunk minél nagyobb betűméretet (min. 24-es, de inkább ennél nagyobb)! Ne legyen túl sok dia, mert fárasztó követni a szóbeli magyarázattal párhuzamosan. Kerüljük a harsány színek és kaotikus effektusok túlzásba vitelét! Ne akarjunk túl sok információt közölni! Ne legyen kizárólag szöveg vagy kizárólag képek! Alkosson egységes egészet a bemutató! PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

15 a hulladék fogalma, a hulladékgazdálkodásgyakorlat szerkezete A hulladék fogalma A hulladék fogalma számos formában meghatározható, lényegileg a következő elemei vannak: anyagi (fizikai formában megjelenő) dolog; emberi tevékenység során keletkezik; tulajdonosa van (aki rendelkezik felette, felelős érte); tulajdonosa nem tudja, vagy nem szándékozik a továbbiakban használni, mert feleslegessé vált számára; valamilyen kellemetlen tulajdonsága van, melynek következtében tulajdonosa szabadulni akar tőle; potenciális környezetszennyező, ezért további sorsáról (kezeléséről-ártalmatlanításáról) gondoskodni kell. Nézzen utána a hulladék definíciójának és a hulladékgazdálkodás szerkezetének egyéb forrásokban! Ld.: ajánlott irodalom. A gyakorlat szerkezete A hulladékgazdálkodás gyakorlat két fő területe: Hulladékkezelés (terepgyakorlatok) Hulladékanalízis (terep- és laboratóriumi gyakorlatok) feladatkijelölés A hulladékgazdálkodás gyakorlat tantárgy tanítási óráin elvégzett-feldolgozott tananyagról Power- Point előadás formájában kell beszámolni. A PowerPoint előadást az osztály tagjainak kis csoportokban (létszám az osztály létszámától függ) kell elkészíteni, és a csoport egyik tagjának kell előadnia a gyakorlati órákon. A feldolgozásra kerülő tananyagegységek, kijelölhető altémák: A tananyagegység száma, címe 1. Üzemi környezetvédelmi laboratórium meglátogatása A tananyagegység célkitűzése Akkreditált környezetvédelmi laboratórium működésének megismerése A feldolgozásra javasolt altémák 1. Az akkreditált laboratóriumok működésének jelentősége, azok feladata a hulladékgazdálkodás területén. 2. A leggyakoribb hulladékanalitikai vizsgálatok; mire alkalmazhatók a hulladékvizsgálatok eredményei. 14 Hulladékanalízis és -kezelés tanulói jegyzet II/14. évfolyam

16 A tananyagegység száma, címe 2. Hulladékkezelés I. begyűjtés, előkészítő (fizikai) műveletek 3. Hulladékkezelés II. termikus hulladékkezelés 4. Hulladékkezelés III. biológiai hulladékkezelés 5. A hulladék végső elhelyezése 6. Hulladékanalízis fizikai, kémiai mérések A tananyagegység célkitűzése A háztartásokban, nagy mennyiségben keletkező (főként csomagolási és egyéb) hulladékok begyűjtésének, előkezelésének (hasznosításra történő előkészítése) elsajátítása. A települési szilárd hulladék termikus hasznosítása-ártalmatlanítása. A folyamat részműveleteinek elsajátítása. A komposztálás lehetőségeinek elsajátítása elsősorban a növényi eredetű hulladékok feldolgozásának megismerésével. A települési szilárd hulladék rendezett lerakása feltételeinek, folyamatának megismerése. Az iskolai laboratóriumban elvégzett vizsgálatok összefoglalásabemutatása. A feldolgozásra javasolt altémák 3. A hulladékgyűjtő szigetek jelentősége a lakossági szelektív gyűjtés területén (számuk a fővárosban, elhelyezésük szempontjai, kihasználtságuk gondozási-karbantartási kérdések). 4. A lakossági hulladékgyűjtő udvarok szerepe a fővárosi szelektív hulladékgyűjtés folyamatában. 5. A szelektív gyűjtés eredményeként összegyűjtött hulladékok előkészítése az újrahasznosítás érdekében (műanyag-, fém-, üveg-, papír-, elektronikai- és akkumulátorhulladékok előkészítő műveletei). 6. A hulladék tárolása, előkészítése, adagolása, égetése. 7. A hulladékégetés égéstermékeinek kezelése (salakkezelés, -hasznosítás lehetősége, pernyekezelés); a füstgáztisztítás és hőhasznosítás folyamata). 8. A füstgázelemzés jelentősége és módszere az FKF Zrt. Fővárosi Hulladékhasznosító Művében. 9. A komposztás, mint aerob lebontási folyamat potenciális alapanyagainak és optimális paramétereinek bemutatása. 10. A komposztálás gyakorlati kivitelezése különböző komposztálási technológiák bemutatása (ipari és háztáji). 11. A rendezett lerakó kialakításának megelőző műveletei (terület kiválasztása, előzetes hatásvizsgálat, a területileg érintett lakosság bevonása a döntés-előkészítésbe). 12. A települési szilárd hulladék rendezett lerakásának folyamata (beszállítás-átvétel, lerakás, kapcsolódó műveletek [biogázkezelés], a telep infrastrukturális szükséglete). 13. A rendezett lerakó bezárását követő rekultiváció (a hulladékot takaró rétegrendek, a tájbaillesztés, az utógondozás). 14. A települési szilárd hulladék nedvességtartalmának meghatározása (durva és higroszkópos nedvesség). 15. A települési szilárd hulladék hamutartalmának, továbbá illószervessav-tartalmának meghatározása. PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

17 az üzemlátogatás (terepgyakorlat) A terepgyakorlatok lényegi elemei A terepgyakorlatok az elméleti órákon tanultak jobb megértését segítik, jelentősen megkönnyítik az elvont (absztrakt) fogalmak megértését. A feldolgozott témakörök időbeli elrendezése nem mindig igazítható az elmélethez (olykor megelőzi a gyakorlat az elméletet). A terepgyakorlatok elemei: Előkészítés (a helyszín bemutatása, megfigyelési szempontok megbeszélése a tanteremben, vagy a helyszínen) Az üzem (laboratórium) megtekintése A megszerzett ismeretek megbeszélése, összefoglalása a helyszínen Jegyzőkönyv készítése (házi feladat) 16 Hulladékanalízis és -kezelés tanulói jegyzet II/14. évfolyam

18 A helyszínre utazás tudnivalói A terepgyakorlat az iskolai képzés része, minden résztvevője köteles betartani a következő szabályokat: közös utazás a helyszínre (tömegközlekedési vagy a csoport számára bérelt járművekkel); a járműveken az ott érvényes, illetve az általános viselkedési normákat be kell tartani, a csoporttól különválni, vagy eleve külön elindulni a helyszínre nem szabad; egyéni közlekedési eszköz (kerékpár, motorkerékpár, személygépkocsi ) nem vehető igénybe a terepgyakorlat helyszínének megközelítésére, mert ezért a pedagógus felelősséget nem tud vállalni; a terepi gyakorlatról történő hazautazás (ha ez egyben az iskolai foglalkozás befejeződését is jelenti) a tanuló felelősségére tartozik (hiszen iskolába is önállóan közlekedik); ha a gyakorlatra az iskolából kivitt felszerelést vissza kell szállítani az iskolába, ebben kötelesek közreműködni a tanulók. Az üzem (terepgyakorlati helyszín) belterületén betartandó szabályok A terepgyakorlatokon a tanulóknak a következő szabályokat kell betartaniuk: az adott létesítményre vonatkozó alapvető balesetvédelmi- és tűzvédelmi szabályok (pl. dohányzási tilalom); a kirívóan balesetveszélyes ékszereket, tárgyakat a tanulóknak le kell venniük magukról az üzemlátogatás megkezdése előtt; az üzem területén történő közlekedési szabályokat be kell tartani (pl. figyelni kell a targonca- és egyéb járműforgalomra); a raktározott anyagokhoz, és a gépi berendezésekhez nem nyúlhatnak a tanulók mintaanyagokat csak a csoportvezető engedélyével gyűjthetnek; a látogatás részvevői nem kóborolhatnak el a csoporttól, lépést kell tartaniuk a többiekkel; ahol indokolt, a vezető által formázott alakulatban kötelesek haladni, ha szükséges munkavédelmi védősisakban; az üzemlátogatás során semmiféle ott gyűjtött anyag nem vihető ki engedély nélkül engedélyt csak az üzem képviselője adhat; az alapvető viselkedési szabályokat az üzem területén is be kell tartani (pl. a következő tilalmak: étkezés, rágógumi nyitott szájjal való rágása, ital fogyasztása nem megfelelő időpontban, köpködés, hangos közbeszólás stb.)! akkreditáció, akkreditált környezetvédelmi laboratóriumok Akkreditáció Az akkreditáció minőségügyi kifejezés. Olyan eljárást jelent, amelynek során valamilyen műveletet, folyamatot, illetve intézményt a működés jósága alapján átvizsgálnak, feltárják a nem megfelelőségeket, javaslatot tesznek ezek kijavítására. Ha minőségügyi szempontból minden rendben van, hivatalos okmánnyal igazolja ezt az akkreditáló szervezet. Ezzel igazolható, hogy az adott cég, illetve az ottani PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

19 tevékenység (amelyre az akkreditáció irányul) minőségügyi szempontból megfelelő, azaz más intézmények számára fenntartások nélkül elfogadható. Akkreditálás: államilag létrehozott köztestület formálisan igazolja, hogy a szervezet kompetens (illetékes, hivatott) specifikus feladatainak ellátására. Tanúsítás: tanúsító cég írásban igazolja, hogy a termék, folyamat, vagy szolgáltatás megfelel specifikus követelményeknek. Akkreditált környezetvédelmi laboratóriumok Az akkreditálás külső audit ( Az»audit«szó mai jelentése már jellemzően a»vizsgálat«). Általában egy működő rendszerre, folyamatra, termékre vonatkozik, megvizsgálva, hogy az mennyire felel meg az elvárásoknak, előírásoknak. Audit nagyon sokféle lehet, attól függően, hogy ki végzi és milyen célból, illetve hogy mi az audit tárgya. (Pl. vannak könyvvizsgálati auditok, rendszerauditok, folyamatauditok, termékauditok, biztonsági auditok, de beszélhetünk külső vagy belső auditokról is.) Az audit kifejezés ma legáltalánosabban a minőségügyi ellenőrzések része, a szervezet szabvány szerinti kvalifikálásának eszköze, (forrás: mely azt vizsgálja és igazolja, hogy egy laboratórium a független szakmai akkreditáló szervezet által meghatározott működési standardoknak megfelelően képes magas minőségű szolgáltatást nyújtani. Ez azt jelenti, hogy az adott laboratóriumot rendszeresen és szigorúan minősítik nemzetközileg elismert szabványok szerint, hogy igazolják felkészültségét, pártatlanságát és teljesítőképességét. A tanúsítás egyik alapelve, hogy akkor lehet bizalmat kelteni, ha az pártatlan. Ennek a bizalomnak a létrehozásához lényeges, hogy a tanúsítási döntések csak objektív megfelelőségi bizonyítékokon alapuljanak, és ne befolyásolják más érdekek. (forrás: Az akkreditálás célja a laboratóriumi munka minőségének javítása, szakmai követelményeknek való megfelelés révén. Az akkreditált környezetvédelmi laboratóriumok a környezetvédelem különböző területein (levegőminőség-védelem, vízminőség-védelem, zaj- és rezgésvédelem hulladékvizsgálatok ) felmerülő mérések, vizsgálatok elvégzésére szakosodtak akkreditációs okmánnyal rendelkeznek mérési eredményeik hivatalosnak minősülnek, ezeket hatósági eljárásokban is elfogadják. Az akkreditált környezetvédelmi laboratóriumok minden tevékenysége szabványok használatán alapul, eszközeik, műszereik, és munkafolyamataik is megfelelnek a szabványokban leírtaknak. Manapság minden vállalkozás/intézmény (így laboratórium is) alapvető érdeke működési és piaci szempontból, hogy akkreditáltassa cégét/tevékenységét vagyis minőségügyi szempontból átvilágíttassa magát mert ez záloga az onnan származó mérési eredmények, termékek, produktumok minőségi megfelelőségének. Házi feladat (egyéni) A terepgyakorlaton feldolgozott témakörből készítsen egyénileg jegyzőkönyvet az 1. gyakorlat információs lapján meghatározott megfigyelési szempontok szerint! A jegyzőkönyvet a következő gyakorlat megkezdéséig be kell adnia (elektronikus formában elküldeni a tanár által megadott címre)! Házi feladat: (kis csoportos) A terepi gyakorlaton feldolgozott témakör 1. és 2. altémájából készítsen a csoport PowerPoint bemutatót max. 10 dia terjedelemben, amely részletesen bemutatja az adott műveletet. A ppt. bemutatása a hulladékgazdálkodás gyakorlat órákon lesz, amikor minden csoportból egy tanuló bemutatja az osztálynak a csoportja által készített előadási anyagot. 18 Hulladékanalízis és -kezelés tanulói jegyzet II/14. évfolyam

20 gyakorlati feladat 1. gyakorlat Üzemlátogatás akkreditált üzemi laboratóriumban Név, osztály:... Mérés dátuma:... Feladat: Az FKF Zrt. központi laboratóriumába történő üzemlátogatás során Ön meg fog ismerkedni az üzemi laboratórium feladatával, a végzett vizsgálatok technológiai folyamatával, az alkalmazott laboratóriumi berendezésekkel és speciális eszközökkel, továbbá a cég környezetvédelmi politikájával. Az információs lapon levő szempontok alapján figyelje meg a laboratórium működését, jegyezze fel/meg a szakemberek tájékoztatójában elhangzott fontos információkat! A látogatás előtt tájékozódjon az FKF Zrt. honlapján, tegyen virtuális üzemlátogatást! Készítsen mindezek figyelembevételével egy tájékoztató anyagot a laboratóriumról! A gyakorlat elvégzésére rendelkezésére álló idő: 90 perc. Információs lap A beadás határideje: 2 hét (a következő gyakorlat megkezdéséig be kell adnia [elektronikus formában elküldeni a tanár által megadott címre]). A megfigyelés szempontjai: Az akkreditált laboratóriumok működésének jelentősége, azok feladata a hulladék gazdálkodás területén. Miért kell vizsgálni a hulladékot (hiszen azt már mások kidobták)? Melyek a legfontosabb vizsgálatok települési szilárd hulladék esetén, melyek a rendszeres (rutinvizsgálatok), és a nem rendszeres (időszaki vagy egyedi vizsgálatok)? Mire alkalmazhatók a hulladékvizsgálatok eredményei? Milyen eszközöket, műszereket látott az adott üzemi laboratóriumban? Milyen műveletek előzik meg a települési szilárd hulladék laboratóriumi vizsgálatát? Az üzemi laboratórium feladatai Melyek a meglátogatott laboratórium feladatai? Ismertesse az alkalmazott vizsgálati módszereket: a minták előállítását és a mintákkal kapcsolatos műveleteket, az ezekhez alkalmazott eszközöket, berendezéseket! Az eredmények megadását, közlését. Valós tapasztalatai alapján véleményezze a látottakat! Az akkreditáció fogalma, jelentősége Jellemezze a minőségi tanúsítás fontosságát egy üzemi laboratórium működése szempontjából! A cég környezetvédelmi politikája PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK TERMIKUS KEZELÉSE

A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK TERMIKUS KEZELÉSE Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK TERMIKUS KEZELÉSE Hulladékgazdálkodási Szakmai Füzetek 5. Készítette a Köztisztasági

Részletesebben

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon -Útmutató kis- és középvállalkozásoknak az előírások betartásához és a környezeti szempontok beépítéséhez a napi gyakorlatba- Szerző: Maria

Részletesebben

Hogyan készítsünk környezeti jelentést? Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes

Hogyan készítsünk környezeti jelentést? Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Budapest, 2002. június Készült a Tetra Alapítvány támogatásával. Tetra Alapítvány Budapest, 2002. június TARTALOM 1. BEVEZETŐ...1 1.1. A környezeti jelentésről...1

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint Az ISO 9001-es szabvány 4. fejezete: általános követelménye, hogy a szervezetnek meg kell határoznia, milyen folyamatokra van szükség a minőségirányítási

Részletesebben

Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök. Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő

Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök. Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő Lektorálta: Hegedüs László munkavédelmi szakmérnök Ingyenes kiadvány! 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZERVEZÉS ÉS LOGISZTIKA

SZERVEZÉS ÉS LOGISZTIKA A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Hajós László Pakurár Miklós Berde Csaba SZERVEZÉS ÉS LOGISZTIKA DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez

Részletesebben

Hulladékok. új utakon

Hulladékok. új utakon Hulladékok új utakon 2 Magyarország a XXI. század kezdetére a kor szellemének megfelelő színvonalú hulladékgazdálkodási rendszer kialakítását tűzte ki célul. Az új stratégia mehatározását befolyásolta

Részletesebben

Az anyagot készítette:

Az anyagot készítette: Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő Lektorálta: Hegedüs László munkavédelmi szakmérnök Ingyenes kiadvány! 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Információrendszerek auditálása Az informatika és az információrendszerek ellenőrzési és irányítási módszerei Molnár Bálint Kő Andrea

Információrendszerek auditálása Az informatika és az információrendszerek ellenőrzési és irányítási módszerei Molnár Bálint Kő Andrea Információrendszerek auditálása Az informatika és az információrendszerek ellenőrzési és irányítási módszerei Molnár Bálint Kő Andrea Corvinno Technology Transfer Kft Copyright Hungarian edition Corvinno

Részletesebben

GLOBALG.A.P. minőségbiztosítási rendszer Kiadás dátuma. Kiadás 2013.05.30. száma: 5

GLOBALG.A.P. minőségbiztosítási rendszer Kiadás dátuma. Kiadás 2013.05.30. száma: 5 dátuma 2013.0.30. 2012008 1. Nyomonkövetés dokumentált nyomonkövetési működtetése, amely lehetővé teszi a termékeknek a termelő gazdaságtói a vevőig, illetve a vevőtől a termelő gazdaságig való nyomonkövetést,

Részletesebben

A BELSŐ ELLENŐRZÉS SZAKMAI GYAKORLATÁNAK NEMZETKÖZI NORMÁI (NORMÁK)

A BELSŐ ELLENŐRZÉS SZAKMAI GYAKORLATÁNAK NEMZETKÖZI NORMÁI (NORMÁK) A BELSŐ ELLENŐRZÉS SZAKMAI GYAKORLATÁNAK NEMZETKÖZI NORMÁI (NORMÁK) Bevezetés a Nemzetközi Normákhoz A belső ellenőrzési tevékenységet eltérő jogi és kulturális környezetben végzik különböző célú, méretű,

Részletesebben

KEY módszer. Módszertani leírás

KEY módszer. Módszertani leírás KEY módszer Módszertani leírás A módszertani kiadvány a TPPA/2013/03/26 KRAFT - Kreatív, fejlesztő, gyakorlatorientált módszerek az egyéni fejlesztésben című projekt keretében a Revita Alapítvány, a Förderverein

Részletesebben

MUNKAANYAG. Weiser Attila. Az egyes árufőcsoportok minőségi jellemzői

MUNKAANYAG. Weiser Attila. Az egyes árufőcsoportok minőségi jellemzői Weiser Attila Az egyes árufőcsoportok minőségi jellemzői A követelménymodul megnevezése: A beszerzés és az értékesítés előkészítése, megszervezése A követelménymodul száma: 0067-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

Ökoiskolai jó gyakorlatok gyűjteménye

Ökoiskolai jó gyakorlatok gyűjteménye Ökoiskolai jó gyakorlatok gyűjteménye Ez a gyűjtemény iskolák, magánszemélyek által rendelkezésre bocsátott és az Internetről összegyűjtött, iskolai keretek között működőképes, az ökoiskola szellemiség

Részletesebben

ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN

ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN Szerzők: Deák Éva Füzessy Józsefné Daróczy- Hajas Klaudia Hajas György Jásper Éva Kóródi Edit Pántya Erika Török Réka Valiczkó Éva

Részletesebben

Közszolgáltatási Hulladékgazdálkodási Terv 2013.

Közszolgáltatási Hulladékgazdálkodási Terv 2013. Közszolgáltatási Hulladékgazdálkodási Terv 2013. Szervezet neve: Kaposvári Városgazdálkodási Zártkörűen működő Részvénytársaság Címe: 7400 Kaposvár, Cseri u.16. Cégjegyzékszáma: 14-10-300008 Adószáma:

Részletesebben

Kiadó: Duna-Dráva Cement Kft.

Kiadó: Duna-Dráva Cement Kft. www.duna-drava.hu Kiadó: Duna-Dráva Cement Kft. 2600 Vác, Kôhídpart dûlô 2. 06 27 511 600 Felelôs kiadó: Szarkándi János, elnök-vezérigazgató Petrillák Mária, kommunikációs vezetô Szakmai konzulens: Bocskay

Részletesebben

MENNYIT ÉR EGY TANÚSÍTOTT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER?

MENNYIT ÉR EGY TANÚSÍTOTT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER? BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI MARKETING ÉS TELJES KÖRŰ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS SZAK Nappali tagozat Minőségirányítási Menedzser szakirány MENNYIT ÉR EGY TANÚSÍTOTT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

Környezeti kontrolling, mint egy szükséges vállalatirányítási eszköz

Környezeti kontrolling, mint egy szükséges vállalatirányítási eszköz Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Közgazdász-gazdálkodási Szak Környezeti kontrolling, mint egy szükséges vállalatirányítási eszköz Kontrolling a környezettudatosság

Részletesebben

A helyettes szülői szolgáltatás módszertana Módszertani kézikönyv

A helyettes szülői szolgáltatás módszertana Módszertani kézikönyv A helyettes szülői szolgáltatás módszertana Módszertani kézikönyv -1- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztály megbízásából és egyetértésével Összeállította:

Részletesebben

Elérendő célok...128 5.2.2. A VIR bevezetése és életciklusa...128 5.2.3. Kontrolling támogatása...129 5.2.4. Üzleti intelligencia és szakértői

Elérendő célok...128 5.2.2. A VIR bevezetése és életciklusa...128 5.2.3. Kontrolling támogatása...129 5.2.4. Üzleti intelligencia és szakértői Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1 Ábrák jegyzéke...6 Táblázatok jegyzéke...7 Előszó...8 1. Bevezető...10 1.1. A korszerű vállalatirányítás eszközei...10 1.2. A könyv felépítése...11 1.3. Az információs

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16. 1.

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16. 1. NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16 1. kiadás 2004. szeptember EA-4/16 EA útmutató a mennyiségi vizsgálatok

Részletesebben

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI FINNA HENRIETTA - TÓTH ZSUZSANNA ESZTER A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI Oktatási anyag a magyarországi kis- és középvállalkozások számára 1 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 4 1. Az európai

Részletesebben

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes elfogadásán alapuló adaptív tanulásszervezés egyik eszköze Akkreditációs száma: 100 004/104/2011 Érvényes: 2016. 04. 01. A továbbképzés

Részletesebben

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. INFORMÁCIÓS RENDSZEREK

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. INFORMÁCIÓS RENDSZEREK A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. INFORMÁCIÓS RENDSZEREK DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez a kiadvány a Gyakorlatorientált képzési

Részletesebben

A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban

A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban Szlávik János A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban 17. szám Budapest, 2002. december ISBN 963 503 294 3 ISSN 1587-6586 A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Környezettudományi

Részletesebben

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól Az épített

Részletesebben

A z a k i n c s, a m i n i n c s!

A z a k i n c s, a m i n i n c s! A z a k i n c s, a m i n i n c s! Paradigmaváltás a hulladékgazdálkodásban - javaslatok a hulladékmegelőzési stratégiához Hulladék Munkaszövetség, 2005 Szerkesztette: Szilágyi László Közreműködött: Balogh

Részletesebben

A ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGEK ZÓNABESOROLÁSÁRÓL, AHOL A VESZÉLYT AZ ÉGHETŐ GŐZÖK GÁZOK JELENLÉTE OKOZZA

A ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGEK ZÓNABESOROLÁSÁRÓL, AHOL A VESZÉLYT AZ ÉGHETŐ GŐZÖK GÁZOK JELENLÉTE OKOZZA A ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGEK ZÓNABESOROLÁSÁRÓL, AHOL A VESZÉLYT AZ ÉGHETŐ GŐZÖK GÁZOK JELENLÉTE OKOZZA A villamos veszélyesség fokozatainak elemzése a hatályos jogszabályok és szabványok összevetésével.

Részletesebben

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás részére Készült a TÁMOP-2.2.3-07/2-2F A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása című konstrukció

Részletesebben