Hulladékanalízis és -kezelés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hulladékanalízis és -kezelés"

Átírás

1 Moduláris korszerű szakmai gyakorlatok környezetvédelmi területre Hulladékanalízis és -kezelés II/14. évfolyam tanulói jegyzet A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP /1-2F A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

2 Moduláris korszerű szakmai gyakorlatok környezetvédelmi területre Hulladékanalízis és -kezelés TÁMOP /1-2F Hulladékanalízis és -kezelés II/14. évfolyam tanulói jegyzet

3 A kiadvány a TÁMOP /1-2F azonosító számú projekt keretében jelenik meg. Szerző: Hartl Jánosné, Filó Ferenc Lektor: Mitykó János Borító és tipográfia: Új Magyarország Fejlesztési Terv Arculati kézikönyv alapján A mű egésze vagy annak részletei az üzletszerű felhasználás eseteit ide nem értve oktatási és tudományos célra korlátozás nélkül, szabadon felhasználhatók. A tananyagfejlesztés módszertani irányítása: Observans Kft. Budapest, Igazgató: Bertalan Tamás Tördelés: Király és Társai Kkt. Cégvezető: Király Ildikó

4 Tartalomjegyzék Bevezetés Hulladékanalízis és -kezelés, általános tudnivalók (elméleti bevezetés). Feladatkijelölés. Üzemi környezetvédelmi laboratórium meglátogatása Általános tudnivalók A laboratóriumi gyakorlat jegyzőkönyve...12 A terepgyakorlat jegyzőkönyve...12 A prezentáció készítésének szempontjai, főbb szabályai, előadásának tudnivalói Fontos szempontok a prezentációhoz...13 A hulladék fogalma, a hulladékgazdálkodás-gyakorlat szerkezete A hulladék fogalma...14 A gyakorlat szerkezete...14 Feladatkijelölés Az üzemlátogatás (terepgyakorlat) A terepgyakorlatok lényegi elemei...16 Akkreditáció, akkreditált környezetvédelmi laboratóriumok Akkreditáció...17 Akkreditált környezetvédelmi laboratóriumok...18 Gyakorlati feladat Gyakorlat Üzemlátogatás akkreditált üzemi laboratóriumban...19 Ellenőrző feladatok...20 Felhasznált és ajánlott irodalom az 1. témakörhöz Hulladékkezelés i. Begyűjtés, előkészítő (fizikai) műveletek...24 Fogalmak (hasznosíthatósági/kezelési szempontból)...24 A hulladék gyűjtésével kapcsolatos szabályok...25 A gyűjtés/begyűjtés szabályai...25 Az átmeneti tárolás szabályai...25 A szelektív hulladékgyűjtés lehetőségei...26 A termelési hulladék szelektív gyűjtése...26 A települési hulladék szelektív gyűjtése...26 A válogatómű szerepe a szelektív hulladékgyűjtésben...27 Átmeneti tárolás...28 Válogatás...28 Előkészítő műveletek...28 A szelektíven gyűjtött hulladék hasznosítása...28 Hulladékátrakó állomás...28 PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

5 Gyakorlati feladat Gyakorlat Üzemlátogatás lakossági szelektív hulladékgyűjtés helyszínein (gyűjtősziget, hulladékudvar) és válogatóműben Ellenőrző feladatok Felhasznált és ajánlott irodalom a 2. témakörhöz A hulladékkezelés termikus eljárásai Termikus hulladékkezelési módok A hulladékégetés és technika feltételrendszere...36 A hulladékégetés technológiája Tárolás, előkészítés, adagolás...37 Égetés tüzelő berendezések...37 Füstgázhűtés, hőhasznosítás...38 Szilárd égési maradékok kezelése...38 Füstgáztisztítás...39 Füstgázelemzés...40 A hulladékégetők szennyvizeinek kezelése...42 Gyakorlati feladat Gyakorlat Üzemlátogatás települési szilárdhulladék-égetőben...43 Ellenőrző feladatok Felhasznált és ajánlott irodalom a 3. témakörhöz Biológiai hulladékkezelés komposztálással Biológiai hulladékkezelési módok Komposztálás Általános tudnivalók...49 A komposztálást befolyásoló tényezők...50 A komposztálás technológiai megoldásai...50 A komposztálás gyakorlati alkalmazásának szempontjai...51 Komposztüzem létesítése...51 Gyakorlati feladat Gyakorlat Biológiai hulladékkezelés komposztálással...52 Ellenőrző feladatok...54 Felhasznált és ajánlott irodalom a 4. témakörhöz A hulladék végső elhelyezése Az elhelyezés fogalma, a lerakóhellyel szemben támasztott követelmények A lerakóhely elhelyezkedése, a lerakás körülményei...58 A települési hulladéklerakók tervezési szempontjai A területileg érintett lakosság ellenállása...59 Műszaki feltételek Hulladékanalízis és -kezelés tanulói jegyzet II/14. évfolyam

6 A rendezett lerakás üzemeltetési kérdései A rendezett lerakóhely kialakításának módozatai...59 A rendezett lerakás technológiai megoldásai...59 A lerakók víz elleni védelme, a szivárgó víz kezelése...60 A lerakóhely lezárása, rekultivációja, utógondozása...60 Biogázkezelés...60 A környezetszennyező hatás ellenőrzése (monitoring)...61 Gyakorlati feladat Gyakorlat A hulladék végső elhelyezése...62 Ellenőrző feladatok...64 Felhasznált és ajánlott irodalom az 5. Témakörhöz Hulladékanalízis fizikai, kémiai mérések A laboratóriumi gyakorlatok tudnivalói Laboratóriumi munkaszabályok...67 A laboratóriumi gyakorlat jegyzőkönyve...68 Települési szilárd hulladékok vizsgálata mintavétel...69 A minta fogalma...69 Szabványos mintavétel települési szilárd hulladékból...69 A minták fogalmi meghatározása...70 Települési szilárd hulladékok vizsgálata minta-előkészítés A minta előkészítése kémiai vizsgálatokhoz...70 A minta előkészítése biológiai vizsgálatokhoz...70 A minta előkészítése toxikológiai vizsgálatokhoz...70 A minták tárolása...71 Hulladékkivonatok készítése Általános ismeretek...71 A kivonatok fajtái...71 Gyakorlati feladatok Gyakorlat Hulladékkivonatok készítése...72 Települési szilárd hulladékok vizsgálata higroszkópos nedvességtartalom meghatározása Fogalom meghatározása...74 A módszer elve Gyakorlat Települési szilárd hulladék higroszkópos nedvességtartalmának meghatározása Települési szilárd hulladékok vizsgálata hamutartalom meghatározása Fogalom meghatározása...76 A módszer elve Gyakorlat Települési szilárd hulladék hamutartalmának meghatározása Komposzt szervesanyag-tartalmának meghatározása Fogalom meghatározása...78 PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

7 A módszer elve Gyakorlat Komposzt szervesanyag-tartalmának meghatározása...78 Települési szilárd hulladékok vizsgálata illószervessav-tartalom meghatározása...80 Fogalom meghatározása...80 A módszer elve Gyakorlat Települési szilárd hulladék illószervessav tartalmának meghatározása...80 Felhasznált és ajánlott irodalom a 6. témakörhöz Tanulói projekt-(feladat) bemutató...83 A tanulói projektbemutató tárgya...84 A tanulói projektbemutató folyamata...85 Előkészítés...85 Bemutatás...85 Összefoglalás...86 Ajánlott irodalom a 7. témakörhöz veszélyes hulladékok környezeti hatásai és spektrofotometriás meghatározásuk elméleti alapjai...87 Veszélyes hulladék fogalma...87 Hulladékok csoportosítása...87 A hulladékok fizikai és kémiai tulajdonságai...88 Veszélyes hulladékok...88 Leggyakrabban előforduló veszélyes hulladékokhoz sorolhatók...89 Hulladékminősítés...89 Szelektív hulladékgyűjtés...89 A hulladékok hatása az élő és az élettelen környezetre A spektrofotometria alapjai...92 A fény és anyag kölcsönhatásai...92 Fénytani alapfogalmak...94 Minőségi elemzés...96 Mennyiségi elemzés...96 Az egyfényutas spektrofotométer felépítése Veszélyes hulladékok vizsgálata spektrofotometriás módszerrel...99 Élővizek fenoltartalma...99 Hulladékok nehézfémtartalmának meghatározása...99 Hulladéklerakók csurgalékvizek vizsgálata Mezőgazdasági eredetű szennyvizek...101

8 Gyakorlati feladatok Gyakorlat Ipari szennyvíz fenoltartalmának meghatározása spektrofotometriásan Uv tartományban Thermo-Unicam-Gamma készülékkel elemző görbe segítségével Gyakorlat Csurgalékvíz kobalttartalmának meghatározása spektrofotometriásan Uv tartományban Thermo-Unicam-Gamma készülékkel, elemző görbe segítségével Gyakorlat Szennyezett talajvíz mangánion-tartalmának meghatározása spektrofotometriásan (MSZ 448/5 szerint) Unicam-Gamma spektrofotométerrel Gyakorlat Vas(III)ionok meghatározása spektrofotometriás módszerrel (MSZ ) szabvány alapján Gyakorlat Mezőgazdasági szennyvíz nitrátion-tartalmának meghatározása spektrofotometriás módszerrel (MSZ 448/12-82) alapján Ajánlott irodalom a 8. és 9. témakörhöz Függelék Ellenőrző feladatok megoldásai PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

9

10 Bevezetés Az utóbbi évtizedekben a világ szinte minden területén fokozottan jelentkező urbanizációs folyamatoknak és a fogyasztói társadalmakra jellemző túlzott mértékű termelésnek és fogyasztásnak köszönhetően egyre több hulladék halmozódik fel körülöttünk. Ennek következtében megnőtt a hulladékok káros hatásai elleni védelem jelentősége. A hulladékok környezetkárosító hatása mellett egyre nagyobb hangsúlyt kap a hulladékok központi szerepe a természeti erőforrásokkal való ésszerű gazdálkodásban. A fenntartható fejlődés egyik alappillére a természeti erőforrásokkal való takarékosság, vagyis az anyagtakarékos termelés, a másodlagos vagy újratermelhető nyersanyagok nagyobb mértékű felhasználása. Az életmód gyors változásának eredményeként napjainkra megváltozott a termelés, a szolgáltatás és a fogyasztás területén keletkező hulladékok mennyisége és minősége. Megfigyelhető a települési hulladékok fellazulása, a térfogattömeg csökkenése is, ami további feladatokat jelent a hulladékgazdálkodás számára. A háztartásokban naponta használunk olyan vegyi anyagokat, főként tisztítószereket, oldószereket, festékeket, növényvédő szereket, melyek maradékai és csomagolóanyagai a kommunális hulladékokba kerülnek. Továbbá akkumulátorokat, fénycsöveket, olajokat, gyógyszereket. Azt mondhatjuk, hogy már a háztartásokból kikerülő hulladék is veszélyes hulladéknak tekinthető. A tananyag felépítése A témakörök igazodnak a hulladékgazdálkodás területén végzett mindennapos feladatokhoz, úgy sorrendjüket, mint tartalmukat tekintve. Ennek megfelelően Ön mint technikus jelölt terepi körülmények között megismerkedhet a hulladékkezelés gyakorlatával, a mintavétel és -kezelés módjaival, továbbá a különböző vizsgálatokra alkalmas hulladékkivonatok készítésével. A hulladékanalízis gyakorlatokon ezeknek és más kivonatoknak, valamint szennyvizeknek a műszeres analízise történik, meghatározzuk a kezelés és ártalmatlanítás szempontjából legfontosabb tulajdonságokat (pl. szárazanyag-tartalom, hamutartalom), mérni fogjuk a hulladékkivonatok és különböző eredetű szennyvizek nehézfémtartalmát spektrofotometriás módszerrel. A tananyag célja A hulladékkezelés és -analízis tananyag olyan komplex ismeretekhez juttatja Önt, olyan kompetenciák mindaz a készség, képesség, ismeret, amely alkalmassá teszi egy feladat elvégzésére, vagy probléma megoldására megszerzését teszi lehetővé, amely megkönnyíti elhelyezkedését a szakmában. A tanulói jegyzetben található feladatok a témakörhöz kapcsolódó korábban elsajátított elméleti ismeretek és összefüggések mélyebb megértését kívánják segíteni. Követelmények Az Ön feladata lesz a hulladékkezelés és a hulladékanalízis gyakorlatok eredményei és tapasztalatai alapján mindkét gyakorlati részhez egy egy prezentáció összeállítása, és a megfelelő jegyzőkönyvek elkészítése. A prezentációkkal és a jegyzőkönyvekkel kapcsolatos információkat a jegyzetben talál. A hulladékkezelés gyakorlatok során beadott jegyzőkönyvek és a prezentáció értékelésére, valamint a hulladékanalízis gyakorlatok során beadott jegyzőkönyvek és a kapcsolódó prezentáció értékelésére külön kerül sor. PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

11 Jelmagyarázat A tanulói jegyzetben a tananyag fontos elemeit, a példákat és a tanulási tippeket különböző ikonok jelölik. A fejezet célmeghatározása. Figyelmesen olvassa el, így megismeri a fejezet fókuszpontjait! Az ikon fontos, jól megjegyzendő, megtanulandó ismereteket jelez. Pl. a folyamatok elméleti háttere, a mérések elve. Az ismeretek elsajátítását megkönnyítik a példák. Az ikon mellett érdekes ségeket, példákat, gyakorlati életből vett esetleírásokat talál. Az ikon mellett olyan gondolatébresztő kérdéseket, javasolt információs bázist találhat, amelyek megválaszolásával elmélyülhet a témában. Házi feladat ikon az otthoni munkában megoldandó feladatokat jelzi. 10 Hulladékanalízis és -kezelés tanulói jegyzet II/14. évfolyam

12 1. Hulladékanalízis és -kezelés, általános tudnivalók (elméleti bevezetés). Feladatkijelölés. Üzemi környezetvédelmi laboratórium meglátogatása Ennek a témakörnek az a célja, hogy Ön megismerje: a hulladék fogalmát, a hulladékgazdálkodás-gyakorlat szerkezetét; a terep- és laboratóriumi gyakorlatok megfigyelésének szempontjait; a jegyzőkönyv felépítését, főbb fejezeteit, tartalmi és formai követelményeit; a prezentáció készítésének szempontjait, főbb szabályait, előadásának tudnivalóit; az üzemlátogatás (terepgyakorlat) lényegi elemeit, a helyszínre utazás tudnivalóit, az üzem (terepgyakorlati helyszín) belterületén betartandó szabályokat; az üzemi laboratórium feladatait; az akkreditáció fogalmát, jelentőségét; a minták előállítását és a mintákkal kapcsolatos műveleteket; az alkalmazott vizsgálati módszereket; az eredmények megadását, közlését. A témakör elsajátításához szükséges a terepgyakorlaton való részvétel, továbbá e tanulói jegyzet, valamint az ajánlott források tanulmányozása (ld. a függelékben). A gyakorlati foglalkozásokon feldolgozott témaköröket Ön kapcsolja össze az elméleti órákon tanultakkal. Az elméleti és gyakorlati ismeretek kiegészítik egymást, és biztosítják a tananyag sikeresebb elsajátítását. Követelmény 1. Ismerje a hulladékgazdálkodás szükségességét, annak elemeit. 2. Képes legyen gyakorlatait célirányosan, szervezetten elvégezni. 3. Terep és laboratóriumi gyakorlati munkájáról legyen képes szerzett és meglévő ismeretei alapján jegyzőkönyvet készíteni. 4. Informatikai ismereteire támaszkodva tudjon szakmai prezentációt készíteni, és azt társainak előadni. 5. Ismerje az akkreditált laboratóriumok működésének jelentőségét, azok feladatait a hulladékgazdálkodás területén. általános tudnivalók Általános követelmény Ismerni kell a fogalmakat, összefüggéseket és tudni kell ezeket alkalmazni. Ezek ellenőr zésére feladatok találhatók a tanulói jegyzetben. A gyakorlatokat útmutatás alapján egyénileg, párosan, illetve csoportosan kell elvégezni. A gyakorlatokról mindenkinek egyénileg jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza a gyakorlat során megismert, és az ajánlott forrásokból származó információkat. PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

13 Esszé típusú jegyzőkönyv A laboratóriumi gyakorlat jegyzőkönyve Az esszé típusú jegyzőkönyv teljes egészét a tanuló önállóan szerkeszti, és tölti meg tartalommal. Formai követelmények: elektronikus kivitel: a szöveg formátuma Times New Roman 12 normál, sorkizárt; terjedelem a gyakorlat jellegétől függ. Tartalmi követelmények: a gyakorlatokat szakmai szempontok által vezetve kell dokumentálni! a gyakorlat címe, dátum, alapelv (a mérés elve), munkamenet (a gyakorlat műveleteinek főbb pontjai), kivitelezés (recept), munkavédelmi szabályok (pl. R-, S-kódok, mondatok), mérési adatok (a gyakorlat jellegének megfelelően pl. tömegmérési adatok), reakcióegyenlet(ek), vagy folyamatok, számítások, az eredmény közlése. Feladatlap típusú jegyzőkönyv A feladatlap típusú jegyzőkönyv tartalmazza az adott gyakorlat vázlatát, vagyis a formai és tartalmi követelmények adottak kiegészítendő részek (pl. kipontozott sorok, üres táblázatok) vannak benne. A gyakorlat elvégzése során, a szerzett (és előzetes) ismeretekre építve, és a mérési adatokkal történő számításokat elvégezve kell elkészíteni a jegyzőkönyvet. A terepgyakorlat jegyzőkönyve Formai követelmények: elektronikus kivitel: a szöveg formátuma Times New Roman 12 normál, sorkizárt terjedelem legfeljebb 5 oldal Tartalmi követelmények: a gyakorlatokat szakmai szempontok által vezetve kell dokumentálni! Felépítés: 1. A feldolgozandó témakörrel összefüggésben megtekintett intézmény feladata, működési keretei 2. A tevékenység jellemzése, a hulladékgazdálkodás szerkezetében elfoglalt helye 3. A telephely jellemzése: felszereltség (infrastruktúra), gépi berendezések 4. A helyszíni tájékoztató feldolgozása, értékelése (egyéni vélemény) 5. Fényképek mellékelése (lehet saját készítésű, vagy egyéb forrásból származó: pl. internet) 6. A jegyzőkönyvet elektronikus formában kell elkészíteni a szöveg formátuma: Times New Roman 12 normál, sorkizárt. 12 Hulladékanalízis és -kezelés tanulói jegyzet II/14. évfolyam

14 A prezentáció készítésének szempontjai, főbb szabályai, előadásának tudnivalói Ha szeretnénk valamit mások számára bemutatni, érdemes azt képekkel, ábrákkal, animációkkal színesíteni, érdekesebbé tenni. Az információ ilyen komplex átadásának eszköze a prezentáció vagy bemutató. Stílus Jó (szakszerű, érhető, egyszerű) Rossz (szakszerűtlen, terjengős, bonyolult) Fontos szempontok a prezentációhoz Az előadás környezetének körülményei Alkalmazkodni kell: a helyiség méretéhez, a berendezés minőségéhez, a közönséghez, a rendelkezésre álló időhöz (max. 20 perc) akármilyen érdekes is az előadás, a közönség figyelme lankad! Tartalmi követelmények a cím és a tartalom egymásnak való megfelelése szakmai-technológiai megfigyelések, amelyek alapján bárki megértheti a bemutatott folyamatot a technológia szerepe a hulladékgazdálkodásban műveletek, gépi berendezések bemutatása a keretnek megfelelő terjedelemben az adott művelet, folyamat, mérési gyakorlat összefoglalása Formai követelmények Használjuk ki a közönség vizuális (látáson alapuló) beállítottságát (képek-szöveg megfelelő aránya)! A szokatlan, meghökkentő információk hasznosak lehetnek. Ne használjunk feleslegesen hangeffektusokat, mert zavaró lehet a közönség egy részének számára, és lehet, hogy az adott technikával nem is érvényesül. Alkalmazzunk minél nagyobb betűméretet (min. 24-es, de inkább ennél nagyobb)! Ne legyen túl sok dia, mert fárasztó követni a szóbeli magyarázattal párhuzamosan. Kerüljük a harsány színek és kaotikus effektusok túlzásba vitelét! Ne akarjunk túl sok információt közölni! Ne legyen kizárólag szöveg vagy kizárólag képek! Alkosson egységes egészet a bemutató! PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

15 a hulladék fogalma, a hulladékgazdálkodásgyakorlat szerkezete A hulladék fogalma A hulladék fogalma számos formában meghatározható, lényegileg a következő elemei vannak: anyagi (fizikai formában megjelenő) dolog; emberi tevékenység során keletkezik; tulajdonosa van (aki rendelkezik felette, felelős érte); tulajdonosa nem tudja, vagy nem szándékozik a továbbiakban használni, mert feleslegessé vált számára; valamilyen kellemetlen tulajdonsága van, melynek következtében tulajdonosa szabadulni akar tőle; potenciális környezetszennyező, ezért további sorsáról (kezeléséről-ártalmatlanításáról) gondoskodni kell. Nézzen utána a hulladék definíciójának és a hulladékgazdálkodás szerkezetének egyéb forrásokban! Ld.: ajánlott irodalom. A gyakorlat szerkezete A hulladékgazdálkodás gyakorlat két fő területe: Hulladékkezelés (terepgyakorlatok) Hulladékanalízis (terep- és laboratóriumi gyakorlatok) feladatkijelölés A hulladékgazdálkodás gyakorlat tantárgy tanítási óráin elvégzett-feldolgozott tananyagról Power- Point előadás formájában kell beszámolni. A PowerPoint előadást az osztály tagjainak kis csoportokban (létszám az osztály létszámától függ) kell elkészíteni, és a csoport egyik tagjának kell előadnia a gyakorlati órákon. A feldolgozásra kerülő tananyagegységek, kijelölhető altémák: A tananyagegység száma, címe 1. Üzemi környezetvédelmi laboratórium meglátogatása A tananyagegység célkitűzése Akkreditált környezetvédelmi laboratórium működésének megismerése A feldolgozásra javasolt altémák 1. Az akkreditált laboratóriumok működésének jelentősége, azok feladata a hulladékgazdálkodás területén. 2. A leggyakoribb hulladékanalitikai vizsgálatok; mire alkalmazhatók a hulladékvizsgálatok eredményei. 14 Hulladékanalízis és -kezelés tanulói jegyzet II/14. évfolyam

16 A tananyagegység száma, címe 2. Hulladékkezelés I. begyűjtés, előkészítő (fizikai) műveletek 3. Hulladékkezelés II. termikus hulladékkezelés 4. Hulladékkezelés III. biológiai hulladékkezelés 5. A hulladék végső elhelyezése 6. Hulladékanalízis fizikai, kémiai mérések A tananyagegység célkitűzése A háztartásokban, nagy mennyiségben keletkező (főként csomagolási és egyéb) hulladékok begyűjtésének, előkezelésének (hasznosításra történő előkészítése) elsajátítása. A települési szilárd hulladék termikus hasznosítása-ártalmatlanítása. A folyamat részműveleteinek elsajátítása. A komposztálás lehetőségeinek elsajátítása elsősorban a növényi eredetű hulladékok feldolgozásának megismerésével. A települési szilárd hulladék rendezett lerakása feltételeinek, folyamatának megismerése. Az iskolai laboratóriumban elvégzett vizsgálatok összefoglalásabemutatása. A feldolgozásra javasolt altémák 3. A hulladékgyűjtő szigetek jelentősége a lakossági szelektív gyűjtés területén (számuk a fővárosban, elhelyezésük szempontjai, kihasználtságuk gondozási-karbantartási kérdések). 4. A lakossági hulladékgyűjtő udvarok szerepe a fővárosi szelektív hulladékgyűjtés folyamatában. 5. A szelektív gyűjtés eredményeként összegyűjtött hulladékok előkészítése az újrahasznosítás érdekében (műanyag-, fém-, üveg-, papír-, elektronikai- és akkumulátorhulladékok előkészítő műveletei). 6. A hulladék tárolása, előkészítése, adagolása, égetése. 7. A hulladékégetés égéstermékeinek kezelése (salakkezelés, -hasznosítás lehetősége, pernyekezelés); a füstgáztisztítás és hőhasznosítás folyamata). 8. A füstgázelemzés jelentősége és módszere az FKF Zrt. Fővárosi Hulladékhasznosító Művében. 9. A komposztás, mint aerob lebontási folyamat potenciális alapanyagainak és optimális paramétereinek bemutatása. 10. A komposztálás gyakorlati kivitelezése különböző komposztálási technológiák bemutatása (ipari és háztáji). 11. A rendezett lerakó kialakításának megelőző műveletei (terület kiválasztása, előzetes hatásvizsgálat, a területileg érintett lakosság bevonása a döntés-előkészítésbe). 12. A települési szilárd hulladék rendezett lerakásának folyamata (beszállítás-átvétel, lerakás, kapcsolódó műveletek [biogázkezelés], a telep infrastrukturális szükséglete). 13. A rendezett lerakó bezárását követő rekultiváció (a hulladékot takaró rétegrendek, a tájbaillesztés, az utógondozás). 14. A települési szilárd hulladék nedvességtartalmának meghatározása (durva és higroszkópos nedvesség). 15. A települési szilárd hulladék hamutartalmának, továbbá illószervessav-tartalmának meghatározása. PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

17 az üzemlátogatás (terepgyakorlat) A terepgyakorlatok lényegi elemei A terepgyakorlatok az elméleti órákon tanultak jobb megértését segítik, jelentősen megkönnyítik az elvont (absztrakt) fogalmak megértését. A feldolgozott témakörök időbeli elrendezése nem mindig igazítható az elmélethez (olykor megelőzi a gyakorlat az elméletet). A terepgyakorlatok elemei: Előkészítés (a helyszín bemutatása, megfigyelési szempontok megbeszélése a tanteremben, vagy a helyszínen) Az üzem (laboratórium) megtekintése A megszerzett ismeretek megbeszélése, összefoglalása a helyszínen Jegyzőkönyv készítése (házi feladat) 16 Hulladékanalízis és -kezelés tanulói jegyzet II/14. évfolyam

18 A helyszínre utazás tudnivalói A terepgyakorlat az iskolai képzés része, minden résztvevője köteles betartani a következő szabályokat: közös utazás a helyszínre (tömegközlekedési vagy a csoport számára bérelt járművekkel); a járműveken az ott érvényes, illetve az általános viselkedési normákat be kell tartani, a csoporttól különválni, vagy eleve külön elindulni a helyszínre nem szabad; egyéni közlekedési eszköz (kerékpár, motorkerékpár, személygépkocsi ) nem vehető igénybe a terepgyakorlat helyszínének megközelítésére, mert ezért a pedagógus felelősséget nem tud vállalni; a terepi gyakorlatról történő hazautazás (ha ez egyben az iskolai foglalkozás befejeződését is jelenti) a tanuló felelősségére tartozik (hiszen iskolába is önállóan közlekedik); ha a gyakorlatra az iskolából kivitt felszerelést vissza kell szállítani az iskolába, ebben kötelesek közreműködni a tanulók. Az üzem (terepgyakorlati helyszín) belterületén betartandó szabályok A terepgyakorlatokon a tanulóknak a következő szabályokat kell betartaniuk: az adott létesítményre vonatkozó alapvető balesetvédelmi- és tűzvédelmi szabályok (pl. dohányzási tilalom); a kirívóan balesetveszélyes ékszereket, tárgyakat a tanulóknak le kell venniük magukról az üzemlátogatás megkezdése előtt; az üzem területén történő közlekedési szabályokat be kell tartani (pl. figyelni kell a targonca- és egyéb járműforgalomra); a raktározott anyagokhoz, és a gépi berendezésekhez nem nyúlhatnak a tanulók mintaanyagokat csak a csoportvezető engedélyével gyűjthetnek; a látogatás részvevői nem kóborolhatnak el a csoporttól, lépést kell tartaniuk a többiekkel; ahol indokolt, a vezető által formázott alakulatban kötelesek haladni, ha szükséges munkavédelmi védősisakban; az üzemlátogatás során semmiféle ott gyűjtött anyag nem vihető ki engedély nélkül engedélyt csak az üzem képviselője adhat; az alapvető viselkedési szabályokat az üzem területén is be kell tartani (pl. a következő tilalmak: étkezés, rágógumi nyitott szájjal való rágása, ital fogyasztása nem megfelelő időpontban, köpködés, hangos közbeszólás stb.)! akkreditáció, akkreditált környezetvédelmi laboratóriumok Akkreditáció Az akkreditáció minőségügyi kifejezés. Olyan eljárást jelent, amelynek során valamilyen műveletet, folyamatot, illetve intézményt a működés jósága alapján átvizsgálnak, feltárják a nem megfelelőségeket, javaslatot tesznek ezek kijavítására. Ha minőségügyi szempontból minden rendben van, hivatalos okmánnyal igazolja ezt az akkreditáló szervezet. Ezzel igazolható, hogy az adott cég, illetve az ottani PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

19 tevékenység (amelyre az akkreditáció irányul) minőségügyi szempontból megfelelő, azaz más intézmények számára fenntartások nélkül elfogadható. Akkreditálás: államilag létrehozott köztestület formálisan igazolja, hogy a szervezet kompetens (illetékes, hivatott) specifikus feladatainak ellátására. Tanúsítás: tanúsító cég írásban igazolja, hogy a termék, folyamat, vagy szolgáltatás megfelel specifikus követelményeknek. Akkreditált környezetvédelmi laboratóriumok Az akkreditálás külső audit ( Az»audit«szó mai jelentése már jellemzően a»vizsgálat«). Általában egy működő rendszerre, folyamatra, termékre vonatkozik, megvizsgálva, hogy az mennyire felel meg az elvárásoknak, előírásoknak. Audit nagyon sokféle lehet, attól függően, hogy ki végzi és milyen célból, illetve hogy mi az audit tárgya. (Pl. vannak könyvvizsgálati auditok, rendszerauditok, folyamatauditok, termékauditok, biztonsági auditok, de beszélhetünk külső vagy belső auditokról is.) Az audit kifejezés ma legáltalánosabban a minőségügyi ellenőrzések része, a szervezet szabvány szerinti kvalifikálásának eszköze, (forrás: mely azt vizsgálja és igazolja, hogy egy laboratórium a független szakmai akkreditáló szervezet által meghatározott működési standardoknak megfelelően képes magas minőségű szolgáltatást nyújtani. Ez azt jelenti, hogy az adott laboratóriumot rendszeresen és szigorúan minősítik nemzetközileg elismert szabványok szerint, hogy igazolják felkészültségét, pártatlanságát és teljesítőképességét. A tanúsítás egyik alapelve, hogy akkor lehet bizalmat kelteni, ha az pártatlan. Ennek a bizalomnak a létrehozásához lényeges, hogy a tanúsítási döntések csak objektív megfelelőségi bizonyítékokon alapuljanak, és ne befolyásolják más érdekek. (forrás: Az akkreditálás célja a laboratóriumi munka minőségének javítása, szakmai követelményeknek való megfelelés révén. Az akkreditált környezetvédelmi laboratóriumok a környezetvédelem különböző területein (levegőminőség-védelem, vízminőség-védelem, zaj- és rezgésvédelem hulladékvizsgálatok ) felmerülő mérések, vizsgálatok elvégzésére szakosodtak akkreditációs okmánnyal rendelkeznek mérési eredményeik hivatalosnak minősülnek, ezeket hatósági eljárásokban is elfogadják. Az akkreditált környezetvédelmi laboratóriumok minden tevékenysége szabványok használatán alapul, eszközeik, műszereik, és munkafolyamataik is megfelelnek a szabványokban leírtaknak. Manapság minden vállalkozás/intézmény (így laboratórium is) alapvető érdeke működési és piaci szempontból, hogy akkreditáltassa cégét/tevékenységét vagyis minőségügyi szempontból átvilágíttassa magát mert ez záloga az onnan származó mérési eredmények, termékek, produktumok minőségi megfelelőségének. Házi feladat (egyéni) A terepgyakorlaton feldolgozott témakörből készítsen egyénileg jegyzőkönyvet az 1. gyakorlat információs lapján meghatározott megfigyelési szempontok szerint! A jegyzőkönyvet a következő gyakorlat megkezdéséig be kell adnia (elektronikus formában elküldeni a tanár által megadott címre)! Házi feladat: (kis csoportos) A terepi gyakorlaton feldolgozott témakör 1. és 2. altémájából készítsen a csoport PowerPoint bemutatót max. 10 dia terjedelemben, amely részletesen bemutatja az adott műveletet. A ppt. bemutatása a hulladékgazdálkodás gyakorlat órákon lesz, amikor minden csoportból egy tanuló bemutatja az osztálynak a csoportja által készített előadási anyagot. 18 Hulladékanalízis és -kezelés tanulói jegyzet II/14. évfolyam

20 gyakorlati feladat 1. gyakorlat Üzemlátogatás akkreditált üzemi laboratóriumban Név, osztály:... Mérés dátuma:... Feladat: Az FKF Zrt. központi laboratóriumába történő üzemlátogatás során Ön meg fog ismerkedni az üzemi laboratórium feladatával, a végzett vizsgálatok technológiai folyamatával, az alkalmazott laboratóriumi berendezésekkel és speciális eszközökkel, továbbá a cég környezetvédelmi politikájával. Az információs lapon levő szempontok alapján figyelje meg a laboratórium működését, jegyezze fel/meg a szakemberek tájékoztatójában elhangzott fontos információkat! A látogatás előtt tájékozódjon az FKF Zrt. honlapján, tegyen virtuális üzemlátogatást! Készítsen mindezek figyelembevételével egy tájékoztató anyagot a laboratóriumról! A gyakorlat elvégzésére rendelkezésére álló idő: 90 perc. Információs lap A beadás határideje: 2 hét (a következő gyakorlat megkezdéséig be kell adnia [elektronikus formában elküldeni a tanár által megadott címre]). A megfigyelés szempontjai: Az akkreditált laboratóriumok működésének jelentősége, azok feladata a hulladék gazdálkodás területén. Miért kell vizsgálni a hulladékot (hiszen azt már mások kidobták)? Melyek a legfontosabb vizsgálatok települési szilárd hulladék esetén, melyek a rendszeres (rutinvizsgálatok), és a nem rendszeres (időszaki vagy egyedi vizsgálatok)? Mire alkalmazhatók a hulladékvizsgálatok eredményei? Milyen eszközöket, műszereket látott az adott üzemi laboratóriumban? Milyen műveletek előzik meg a települési szilárd hulladék laboratóriumi vizsgálatát? Az üzemi laboratórium feladatai Melyek a meglátogatott laboratórium feladatai? Ismertesse az alkalmazott vizsgálati módszereket: a minták előállítását és a mintákkal kapcsolatos műveleteket, az ezekhez alkalmazott eszközöket, berendezéseket! Az eredmények megadását, közlését. Valós tapasztalatai alapján véleményezze a látottakat! Az akkreditáció fogalma, jelentősége Jellemezze a minőségi tanúsítás fontosságát egy üzemi laboratórium működése szempontjából! A cég környezetvédelmi politikája PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

Hulladékanalízis és -kezelés

Hulladékanalízis és -kezelés Moduláris korszerű szakmai gyakorlatok környezetvédelmi területre Hulladékanalízis és -kezelés TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 Hulladékanalízis és -kezelés II/14. évfolyam tanulói jegyzet A kiadvány a TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011

Részletesebben

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás Termikus hulladékkezelési eljárások Kapcsolódó államvizsga tételek: 15. Települési hulladéklerakók Hulladéklerakó helyek fajtái kialakítási lehetőségei,

Részletesebben

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki:

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki: Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 31/2005.(XII.19.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 35/2004.(XII.3.)

Részletesebben

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

Európa szintű Hulladékgazdálkodás Európa szintű Hulladékgazdálkodás Víg András Környezetvédelmi üzletág igazgató Transelektro Rt. Fenntartható Jövő Nyitókonferencia 2005.02.17. urópa színtű hulladékgazdálkodás A kommunális hulladék, mint

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS KÖRNYÉKE

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS KÖRNYÉKE Takáts Attila HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS KÖRNYÉKE (ahogyan én látom) MŰSZAKI KIADÓ, BUDAPEST, 2010 Tartalomjegyzék Előszó...11 Bevezetés...13 1. Környezetvédelmi alapok...17 1.1. Ember és környezet kapcsolata...17

Részletesebben

1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor.

1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor. 9 1. számú melléklet 23242526, 2728 1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor. 2) A települési

Részletesebben

1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK

1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság 1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

Felkészítés szakmai vizsgára. 1163-06 modulhoz. II/14. évfolyam

Felkészítés szakmai vizsgára. 1163-06 modulhoz. II/14. évfolyam Felkészítés szakmai vizsgára informatika területre Felkészítés szakmai vizsgára informatika területre 1163-06 modulhoz II/14. évfolyam tanári kézikönyv A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011

Részletesebben

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT.

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. KE 4.6. / 6 oldal Tartalomjegyzék:./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Kővári Tímea Jóváhagyta:

Részletesebben

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra Dióssy László KvVM szakállamtitkár A fenntartható fejlődés és hulladékgazdálkodás A fenntartható fejlődés biztosításának

Részletesebben

A HULLADÉK HULLADÉKOK. Fogyasztásban keletkező hulladékok. Termelésben keletkező. Fogyasztásban keletkező. Hulladékok. Folyékony települési hulladék

A HULLADÉK HULLADÉKOK. Fogyasztásban keletkező hulladékok. Termelésben keletkező. Fogyasztásban keletkező. Hulladékok. Folyékony települési hulladék HULLADÉKOK A HULLADÉK Hulladékok: azok az anyagok és energiák, melyek eredeti használati értéküket elvesztették és a termelési vagy fogyasztási folyamatból kiváltak. Csoportosítás: Halmazállapot (szilárd,

Részletesebben

23/2003. (XII. 29.) KVVM RENDELET A BIOHULLADÉK KEZELÉSÉRŐL ÉS A KOMPOSZTÁLÁS MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEIRŐL

23/2003. (XII. 29.) KVVM RENDELET A BIOHULLADÉK KEZELÉSÉRŐL ÉS A KOMPOSZTÁLÁS MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEIRŐL 23/2003. (XII. 29.) KVVM RENDELET A BIOHULLADÉK KEZELÉSÉRŐL ÉS A KOMPOSZTÁLÁS MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEIRŐL A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. (2) bekezdésének

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP

A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP Huba Bence igazgató KvVM Fejlesztési Igazgatóság KEOP Operatív Program szintű forrásallokációja Természetvédelem 3% Energiahatékonyság 3% MEF 4% Fenntartható

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

Hulladéktan - A szelektív hulladékgyűjtés módszerei. A hulladékudvarok. a lomtalanítási akciók során sem szállít

Hulladéktan - A szelektív hulladékgyűjtés módszerei. A hulladékudvarok. a lomtalanítási akciók során sem szállít Hulladéktan - A szelektív hulladékgyűjtés módszerei A téma tartalma: A hulladékudvarban gyűjthető hulladékok A hulladékudvarok kialakítása Hulladékudvar példák Egy hulladékudvar Budapesten Kapcsolódó témák:

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. A környezeti minták vételével foglalkozó szervezetek NAR-19-IV. 1. kiadás. 2001.

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. A környezeti minták vételével foglalkozó szervezetek NAR-19-IV. 1. kiadás. 2001. NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer A környezeti minták vételével foglalkozó szervezetek akkreditálása NAR-19-IV 1. kiadás 2001. március 1. Bevezetés A környezeti minták vételével

Részletesebben

Hulladékkezelés. Gyűjtés-tárolás

Hulladékkezelés. Gyűjtés-tárolás Hulladékkezelés Gyűjtés-tárolás feladatok az első technológiai lépés A hulladékkezelés technológiai folyamatának első fázisa a hulladék összegyűjtése és tárolása az elszállításig a keletkezés üteméhez

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól Opten Törvénytár Opten Kft. I. 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A 2010.01.01.

Részletesebben

WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 2008-2012

WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 2008-2012 WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 28-212 Mosonmagyaróvár, 27.november 22. 1. A Kft. általános leírása Neve és címe : WAHL Hungária Finommechanikai Kft. 92 Mosonmagyaróvár Barátság

Részletesebben

A magyarországi hulladékösszetétel alakulása. vizsgálati tapasztalatok

A magyarországi hulladékösszetétel alakulása. vizsgálati tapasztalatok FKF ZRt. Környezetvédelmi osztály A magyarországi hulladékösszetétel alakulása vizsgálati tapasztalatok XV. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai fórum és kiállítás 2008.Április 22-24. Szombathely A hulladékbegyűjtéshez,

Részletesebben

Több komponensű brikettek: a még hatékonyabb hulladékhasznosítás egy új lehetősége

Több komponensű brikettek: a még hatékonyabb hulladékhasznosítás egy új lehetősége Több komponensű brikettek: a még hatékonyabb hulladékhasznosítás egy új lehetősége Készítette: az EVEN-PUB Kft. 2014.04.30. Projekt azonosító: DAOP-1.3.1-12-2012-0012 A projekt motivációja: A hazai brikett

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Történelmi áttekintés A világ első ismert hulladéklerakója: ókori Athén Krisztus kora: Gyehenna hulladékégetője

Részletesebben

Klug Lajos vezérigazgató

Klug Lajos vezérigazgató Kép beszúrásához kattintson az ikonra Klug Lajos vezérigazgató Az szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Kitekintés a 2013-ban bővítésre kerülő házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerre

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS. ipari hulladékgazdálkodás 04. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS. ipari hulladékgazdálkodás 04. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 04 dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék Tartalom Készítette: dr. Torma A. Készült: 2012.09. 2 1. Kiemelten kezelendő hulladékáramok 2. Jogszabályi feladatok

Részletesebben

Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE

Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE az Önkormányzat által szervezett települési szilárd hulladék szervezett gyűjtéséről és elszállításáról, valamint az avar és

Részletesebben

A vegyesen gyűjtött települési hulladék mechanikai előkezelése

A vegyesen gyűjtött települési hulladék mechanikai előkezelése A vegyesen gyűjtött települési hulladék mechanikai előkezelése XX. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás Szombathely, 2010. május 11-12-13. Horváth Elek, ügyvezető Gépsystem Kft. A Gépsystem

Részletesebben

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV ENYING VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSRÓL SZÓLÓ 2000. ÉVI 43. TÖRVÉNY 37. - A ÉRTELMÉBEN 2007. ÉVBEN ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓ Előzmények, általános bevezető A hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Bánk Település Hulladékgazdálkodási Tervének felülvizsgálati beszámoló dokumentációja

Bánk Település Hulladékgazdálkodási Tervének felülvizsgálati beszámoló dokumentációja Bánk Település Hulladékgazdálkodási Tervének felülvizsgálati beszámoló dokumentációja 2009. augusztus 28. I. Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatának indokoltsága A hulladékgazdálkodásról szóló 2000.

Részletesebben

Fenntartható fejlődés szakkör

Fenntartható fejlődés szakkör Fenntartható fejlődés szakkör Környezetbarát termékek Az újrahasznosítás lehetőségei 3-4. foglalkozás 2010.03.11. 2 1.Mit értünk környezetbarát terméken? Környezetbarát Termék védjegy Környezetbarát Termék

Részletesebben

Terv tervezete. László Tibor Zoltán főosztályvezető-helyettes. Budapest, 2013. november 14.

Terv tervezete. László Tibor Zoltán főosztályvezető-helyettes. Budapest, 2013. november 14. Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv tervezete László Tibor Zoltán főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. november 14. Miért van szükség az Országos Hulladékgazdálkodási Tervre? 1. Jogszabályi kötelezettség

Részletesebben

385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről

385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (1) bekezdés 1. és 31. pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS JELENE ÉS JÖVŐJE SALGÓTARJÁNBAN ÉS A KELETNÓGRÁD TÉRSÉGBEN

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS JELENE ÉS JÖVŐJE SALGÓTARJÁNBAN ÉS A KELETNÓGRÁD TÉRSÉGBEN HULLADÉKGAZDÁLKODÁS JELENE ÉS JÖVŐJE SALGÓTARJÁNBAN ÉS A KELETNÓGRÁD TÉRSÉGBEN Előadó: Nagy László VGÜ Nonprofit Kft. vállalkozási igazgatóhelyettes 2014.03.05.. VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és

Részletesebben

Műanyag hulladékok hasznosítása

Műanyag hulladékok hasznosítása Műanyag hulladékok hasznosítása Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. (OHÜ) Magyar Állam kizárólagos tulajdonában lévő nonprofit Kft. (Vidékfejlesztési Minisztériumban) 2011-ben indult

Részletesebben

Hulladékgazdálkodási programok a felsőoktatási intézményekben Campus Hulladékgazdálkodási Program

Hulladékgazdálkodási programok a felsőoktatási intézményekben Campus Hulladékgazdálkodási Program Hulladékgazdálkodási programok a felsőoktatási intézményekben Campus Hulladékgazdálkodási Program Hartman Mátyás (SZIE KGI), 2004. 1 Hulladékgazdálkodási programok a felsőoktatási intézményekben Campus

Részletesebben

A folytatás tartalma. Előző óra tartalmából HULLADÉKFELDOLGOZÁS

A folytatás tartalma. Előző óra tartalmából HULLADÉKFELDOLGOZÁS Előző óra tartalmából HULLADÉKFELDOLGOZÁS 2.óra Hulladékgazdálkodás Miskolci Egyetem Eljárástechnikai Tanszék A félév tananyagáról Környezetvédelem célja, tárgya, területei Fenntartható fejlődés Hulladék

Részletesebben

tapasztalatai Experiences with the Reconstruction and to- Energy Plant

tapasztalatai Experiences with the Reconstruction and to- Energy Plant A Budapesti Hulladékéget gető Mű rekonstrukciójának nak és s korszerűsítésének tapasztalatai Experiences with the Reconstruction and Modernization of the Budapest Waste-to to- Energy Plant Bánhidy János

Részletesebben

Pirolízis a gyakorlatban

Pirolízis a gyakorlatban Pirolízis szakmai konferencia Pirolízis a gyakorlatban Bezzeg Zsolt Klaszter a Környezettudatos Fejlődésért Environ-Energie Kft. 2013. szeptember 26. 01. Előzmények Napjainkban világszerte és itthon is

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása A fejlesztés

Részletesebben

Most legyél válogatós!

Most legyél válogatós! Jó helyen járok, mik ezek a színek? Hová lettek a régi kukák? És miért ilyen szépek az újak? Mert 2012. szeptemberétõl a Corvinuson is bevezetésre került a szelektív hulladékgyûjtés! Ne a tanulnivalót,

Részletesebben

A HULLADÉKHASZNOSÍTÁS MŰVELETEI Fűtőanyagként történő felhasználás vagy más módon energia előállítása Oldószerek visszanyerése, regenerálása

A HULLADÉKHASZNOSÍTÁS MŰVELETEI Fűtőanyagként történő felhasználás vagy más módon energia előállítása Oldószerek visszanyerése, regenerálása R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 A HULLADÉKHASZNOSÍTÁS MŰVELETEI Fűtőanyagként történő felhasználás vagy más módon energia előállítása Oldószerek visszanyerése, regenerálása Oldószerként nem használatos szerves anyagok

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya Pátka Község Önkormányzata 2/2014 (II.5.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Az adatszolgáltatás, és nyilvántartás tapasztalatai. Fekete Katalin 2009. április 22.

Az adatszolgáltatás, és nyilvántartás tapasztalatai. Fekete Katalin 2009. április 22. Az adatszolgáltatás, és nyilvántartás tapasztalatai Fekete Katalin 2009. április 22. A hulladékkezelési adatszolgáltatás,- és nyilvántartás tapasztalatai a települési szilárd hulladék fogalma TSZH-t érintő

Részletesebben

A hulladékok tételes jegyzékét a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet tartalmazza.

A hulladékok tételes jegyzékét a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet tartalmazza. Hulladékok kezelése Mi a hulladék? A 2000. évi XLIII. törvény (Hgtv.) meghatározása, miszerint: A hulladék bármely, a Hgtv. 1.sz. melléklete szerinti kategóriák valamelyikébe tartozó tárgy vagy anyag,

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya Bucsa Község Önkormányzat Képviselő- testületének 6/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelete a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos közszolgáltatásról, a település közigazgatási területén Bucsa Község

Részletesebben

Komposztálással és biológiai lebomlással hasznosítható egyszer használatos műanyag csomagolóeszközök - zsákos zöldhulladék gyűjtés Szép Károly, FKF

Komposztálással és biológiai lebomlással hasznosítható egyszer használatos műanyag csomagolóeszközök - zsákos zöldhulladék gyűjtés Szép Károly, FKF Komposztálással és biológiai lebomlással hasznosítható egyszer használatos műanyag csomagolóeszközök - zsákos zöldhulladék gyűjtés Szép Károly, FKF Nonprofit Zrt. CÍM: 1081 Budapest, Alföldi u. 7. Az előadás

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása A fejlesztés céljainak meghatározása Az Európai Uniós pályázatot 2011 októberében nyújtottuk be A fővárosi

Részletesebben

PALOTA KÖRNYEZETVÉDELMI Kft. a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének tagja

PALOTA KÖRNYEZETVÉDELMI Kft. a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének tagja PALOTA KÖRNYEZETVÉDELMI Kft. a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének tagja Cégünk, a Palota Környezetvédelmi Kft. (ill. veszélyeshulladékok kezelése tekintetében jogelôdjének számító céget

Részletesebben

Állati eredetű veszélyes hulladékok feldolgozása és hasznosítása

Állati eredetű veszélyes hulladékok feldolgozása és hasznosítása Állati eredetű veszélyes hulladékok feldolgozása és hasznosítása Dr. Kiss Jenő 1, Dr. Simon Miklós 2, Dr. Kádár Imre 3 Dr. Kriszt Balázs 4, Morvai Balázs 3, Horváth Zoltán 1 1 ATEVSZOLG Innovációs és Szolgáltató

Részletesebben

Előterjesztés. Előadó: "Kelet-Környezet Kft" ügyvezetője (Tiszavasvári)

Előterjesztés. Előadó: Kelet-Környezet Kft ügyvezetője (Tiszavasvári) Előterjesztés a Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 28-án tartandó ülésére, a 5. számú Előterjesztés a szemétszállítási szolgáltatási szerződésből fakadó feladatok ellátásáról

Részletesebben

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról MHK JogszabCly szolgcltatcs 1. oldal, összesen: 7 oldal Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról Perkáta Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

A Mecsek-Dráva projekt szerepe a térség versenyképességének növelésében. Dr. Kiss Tibor ügyvezető igazgató BIOKOM Kft.

A Mecsek-Dráva projekt szerepe a térség versenyképességének növelésében. Dr. Kiss Tibor ügyvezető igazgató BIOKOM Kft. A Mecsek-Dráva projekt szerepe a térség versenyképességének növelésében Dr. Kiss Tibor ügyvezető igazgató BIOKOM Kft. Hulladékgazdálkodási fejlesztések indokoltsága A 2000 évi Hgt. és végrehajtási rendeletei

Részletesebben

A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések

A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések A települési szilárdhulladék-fejlesztési stratégiában (20072016) meghatározottak szerint Farmasi Beatrix tanácsos KvVM Környezetgazdasági

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 33/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 33/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet 33/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Időállapot: 2013. május 3. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2011.(XII.28.)

Részletesebben

Környezet szennyezés Hulladékgazdálkodás

Környezet szennyezés Hulladékgazdálkodás Projekt első hete Környezet szennyezés Hulladékgazdálkodás Napjaink környezeti kihívásai arra hívják fel a figyelmet, hogy ha nem változtatunk a szemléletünkön, ha nem valósítjuk meg cselekedeteinkben

Részletesebben

KMFP 00032/2001 Komplex kommunális hulladékkezelési rendszer kidolgozás

KMFP 00032/2001 Komplex kommunális hulladékkezelési rendszer kidolgozás KMFP 00032/2001 Komplex kommunális hulladékkezelési rendszer kidolgozás Összeállította: Prof.Dr Dr.Csőke Barnabás Előadó: Bokor Veronika kommunális üzemvezető Koordinátor: VERTIKÁL Rt., Polgárdi Témafelelős:

Részletesebben

KEOP Hulladékgazdálkodási projektek előrehaladása Kovács László osztályvezető

KEOP Hulladékgazdálkodási projektek előrehaladása Kovács László osztályvezető KEOP Hulladékgazdálkodási projektek előrehaladása Kovács László osztályvezető NKEK Nonprofit Kft. Vízügyi, Hulladékgazdálkodási és KA Divízió Hulladékgazdálkodási Osztály KEOP-1.1.1 Települési szilárdhulladékgazdálkodási

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás. A félév tananyagáról Tananyag: Bevezetés a hulladékgazdálkodásba HULLADÉKFELDOLGOZÁS. Mai óra tartalmából HULLADÉKELDOLGOZÁS

Hulladékgazdálkodás. A félév tananyagáról Tananyag: Bevezetés a hulladékgazdálkodásba HULLADÉKFELDOLGOZÁS. Mai óra tartalmából HULLADÉKELDOLGOZÁS HULLADÉKFELDOLGOZÁS 1. óra Környezetvédelemhulladékgazdálkodás Miskolci Egyetem Eljárástechnikai Tanszék A félév tananyagáról Tananyag: Bevezetés a hulladékgazdálkodásba Átfogó kép hulladék feldolgozásról,

Részletesebben

A 2013.1.1. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék. 1. A rendelet hatálya 1. 2. Értelmező rendelkezések 1

A 2013.1.1. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék. 1. A rendelet hatálya 1. 2. Értelmező rendelkezések 1 OptiJus Opten Kft. I. 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének

Részletesebben

(1) A Rendelet a következő 5/ A. -sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:

(1) A Rendelet a következő 5/ A. -sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki: Barcs Város Önkormányzatának 7/2014. (VI.19.)önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelésről, a helyi közszolgáltatás kötelező igénybcvétcléri szóló 11/2004. (lil.26.)

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A település szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

Részletesebben

Klug Lajos vezérigazgató

Klug Lajos vezérigazgató A lakossági szelektív hulladékgyűjtés helyzete és lehetőségei Klug Lajos vezérigazgató Szelektíven a múltban Az hulladékgazdálkodására ható tényezők Jogi környezet Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK

Részletesebben

A hulladékok hasznosításának társadalmi elfogadottsága

A hulladékok hasznosításának társadalmi elfogadottsága Pirolízis szakmai konferencia A hulladékok hasznosításának társadalmi elfogadottsága ÖKOINDUSTRIA Szent István Egyetem GAEK -Szakmai Konferencia Dr. Farkas Tibor, SZIE GAEK Farkas.tibor@gtk.szie.hu 2013.

Részletesebben

Vácszentlászló Község Önkormányzata. 9/2000. /XII.30./ sz. rendelete A helyi közszolgáltatók kötelező igénybevételéről. Kihirdetve: 2000. XII. 30.

Vácszentlászló Község Önkormányzata. 9/2000. /XII.30./ sz. rendelete A helyi közszolgáltatók kötelező igénybevételéről. Kihirdetve: 2000. XII. 30. Vácszentlászló Község Önkormányzata 9/2000. /XII.30./ sz. rendelete A helyi közszolgáltatók kötelező igénybevételéről Kovács Sándor s.k. polgármester dr. Král László s.k. körjegyző Kihirdetve: 2000. XII.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére Tárgy: A szelektív hulladékgyűjtés bevezetésével kapcsolatos feladatok Előterjesztő: Dr. Kelemen

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2000.(VIII.3.) sz. önkormányzati r e n d e l e t e A köztisztasággal, és a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő tevékenységről, a szervezett köztisztasági

Részletesebben

Úton a nulla hulladék felé

Úton a nulla hulladék felé Úton a nulla hulladék felé Földesi Dóra Humusz Szövetség 2011. május 13.. Problémák A legyártott tárgyak 99%-a fél éven belül szemétbe kerül. Az élelmiszerek 30%-a bontatlanul kerül a kukába. 1 kukányi

Részletesebben

Fővárosi Közterület Fenntartó Zrt. Hulladékhasznosító Mű 1151 Bp. Mélyfúró u. 10-12.

Fővárosi Közterület Fenntartó Zrt. Hulladékhasznosító Mű 1151 Bp. Mélyfúró u. 10-12. Közreműködő NeKI Kirendeltség NeKI Közép-Duna-völgyi + Központ Budapest Budapest Helyszín Időpont Program Fővárosi Közterület Fenntartó Zrt. Hulladékhasznosító Mű 1151 Bp. Mélyfúró u. 10-12. Duparec Papírbegyűjtő

Részletesebben

Humusz Ház képzése alapján

Humusz Ház képzése alapján Humusz Ház képzése alapján Szelektív gyűjtés és újrafeldolgozás: A szelektív gyűjtés a különböző alapanyagú hullakékfajták külön gyűjtését jelenti. (papír, műanyag, üveg, fém, szerves, egyéb) Hulladék

Részletesebben

Fenntartható kistelepülések KOMPOSZTÁLÁSI ALAPISMERETEK

Fenntartható kistelepülések KOMPOSZTÁLÁSI ALAPISMERETEK Fenntartható kistelepülések KOMPOSZTÁLÁSI ALAPISMERETEK Táltoskert Biokertészet Életfa Környezetvédő Szövetség Csathó Tibor - 2014 Fenntarthatóság EU stratégiák A Földet unokáinktól kaptuk kölcsön! Körfolyamatok

Részletesebben

A RENDELET TÁRGYI HATÁLYA

A RENDELET TÁRGYI HATÁLYA Nagyrada Község Önkormányzatának 8/2007. (XI.27.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodásról (Egységes szerkezetben a 9/204. (XI.28) /203.(IX.3) 8/203.(V.3.) /2009.(XII.7.) önkormányzati rendelettel)

Részletesebben

A hulladék alapjellemzés során nyert vizsgálati eredmények értelmezési kérdései Dr. Ágoston Csaba

A hulladék alapjellemzés során nyert vizsgálati eredmények értelmezési kérdései Dr. Ágoston Csaba A hulladék alapjellemzés során nyert vizsgálati eredmények értelmezési kérdései Dr. Ágoston Csaba 1 Hulladékvizsgálatok 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet 20/2006 (IV. 5.) KvVM rendelet Hulladék minősítés

Részletesebben

A hazai italos karton hulladékok jelenlegi lakossági szelektív gyűjtési hatékonysága és növelésének indokai

A hazai italos karton hulladékok jelenlegi lakossági szelektív gyűjtési hatékonysága és növelésének indokai A hazai italos karton hulladékok jelenlegi lakossági szelektív gyűjtési hatékonysága és növelésének indokai Vezetői efoglaló szelektív gyűjtési rendszerek hozzáférhetősége A lakossági, szelektív gyűjtési

Részletesebben

Az EU hulladékpolitikája. EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399

Az EU hulladékpolitikája. EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399 Az EU hulladékpolitikája EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399 Hulladékgazd kgazdálkodási alapelvek szennyező fizet gyártói felelősség ( számonkérhetőség)

Részletesebben

Rendelet tervezet. Általános rendelkezések

Rendelet tervezet. Általános rendelkezések Rendelet tervezet Putnok Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2014. (II.07.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására és elhelyezésére vonatkozó szabályokról

Részletesebben

A tudomány és a hulladékkezelés kapcsolata

A tudomány és a hulladékkezelés kapcsolata MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR, GÖDÖLLŐ A tudomány és a hulladékkezelés kapcsolata Dr. Gyuricza Csaba, dékán XVI. Hulladékhasznosítási Konferencia Gyula, 2014. szeptember 18-19. Témakörök SZIE

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 21/2008. (VIII. 30.) KvVM rendelete az elemek és akkumulátorok, illetve hulladékaik kezeléséről

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 21/2008. (VIII. 30.) KvVM rendelete az elemek és akkumulátorok, illetve hulladékaik kezeléséről A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 21/2008. (VIII. 30.) KvVM rendelete az elemek és akkumulátorok, illetve hulladékaik kezeléséről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. (2) bekezdés

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság HULLADÉK ÁRTALMATLANÍTÁSI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk fel figyelmét, hogy az

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZAT

KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZAT KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZAT A FELIKON Kft. 1165 Budapest, Margit u. 114. sz. alatti telephelyén működő minden bérlő köteles tevékenységét az érvényben lévő környezetvédelmi törvényekben és rendeletekben

Részletesebben

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás MINTAVEVŐ NAT-1-1016/2006 9025 Győr, Bálint Mihály u. 100. telefon: (96) 510-480 fax: (96) 510-499 e-mail: vidrakft@vidra.hu

Részletesebben

Nyáregyháza község Képviselő-testületének 15/2009. (XII. 01.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi

Nyáregyháza község Képviselő-testületének 15/2009. (XII. 01.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi Nyáregyháza község Képviselő-testületének 15/2009. (XII. 01.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. Nyáregyháza községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 Felülvizsgálat: 2010. 11. 13. Változatszám: 2

Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 Felülvizsgálat: 2010. 11. 13. Változatszám: 2 Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 1. A keverék és a társaság azonosítása 1.1. A keverék azonosítása: égetett alumíniumoxid kerámiák 1.2. A keverék felhasználása: szigetelőcső, gyújtógyertya szigetelő,

Részletesebben

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL Sajókápolna Község Önkormányzat Képviselőtestülete az egyes helyi közszolgáltatások

Részletesebben

Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás

Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás 2009 Dr Farkas Hilda Főosztályvezető, címzetes egyetemi docens KÖRNYEZETVÉDELEM A környezet védelme egyre inkább gazdasági szükségszerűség. Stern Jelentés Környezetvédelem

Részletesebben

PiAndTECH FluidKAT katalitikus izzóterek

PiAndTECH FluidKAT katalitikus izzóterek PiAndTECH FluidKAT katalitikus izzóterek Hő felszabadítás katalitikus izzótéren, (ULE) ultra alacsony káros anyag kibocsátáson és alacsony széndioxid kibocsátással. XIV. TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI KONFERENCIÁT

Részletesebben

60 % 40 % Mai óra tartalma. 4.óra A települési szilárd szelektív gyűjtése HULLADÉKFELDOLGOZÁS. Magyarországon 200 450 kg/fő/év 4 4,5 millió t/év

60 % 40 % Mai óra tartalma. 4.óra A települési szilárd szelektív gyűjtése HULLADÉKFELDOLGOZÁS. Magyarországon 200 450 kg/fő/év 4 4,5 millió t/év HULLADÉKFELDOLGOZÁS 4.óra A települési szilárd szelektív gyűjtése Prof.Dr. CSŐKE BARNABÁS Miskolci Egyetem, Eljárástechnikai Tanszék Mai óra tartalma Szilárd települési hulladékok mennyiségi és minőségi

Részletesebben

Szelektív hulladékgyűjtő szigetek

Szelektív hulladékgyűjtő szigetek Szelektív hulladékgyűjtő szigetek Fotó: Bese E. 1. kép: A szelektív hulladékgyűjtés érdekében létesített úgynevezett gyűjtőszigetek különböző színű konténerek sorozata, amelyek bedobónyílásai igazodnak

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a 2008. november 26. napján tartandó Közmeghallgatásra

TÁJÉKOZTATÓ a 2008. november 26. napján tartandó Közmeghallgatásra TÁJÉKOZTATÓ a 2008. november 26. napján tartandó Közmeghallgatásra Edelény Város környezeti állapotáról (talajról, felszíni- és felszín alatti vizekről, levegőtisztaság védelemről, zaj- és rezgésvédelemről)

Részletesebben

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2015. (IV.8.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK GAZDÁLKODÁSRÓL Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (IV.29.)

Részletesebben

A rendelet 2. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A rendelet 2. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 46/2009. (XII.15.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról szóló 53/2004. (XI. 30.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

HULLADÉK? Hulladékosztályozási útmutató iskolásoknak

HULLADÉK? Hulladékosztályozási útmutató iskolásoknak HULLADÉK? Hulladékosztályozási útmutató iskolásoknak Tisztelt pedagógusok, kedves tanulók! Ennek az útmutatónak elsődleges feladata a tanulók és a pedagógusok számára segítséget nyújtani a hulladékgyűjtésben

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladék kezelésének kötelező közszolgáltatásáról Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. ISO 14001:2004 Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. 1 A környezetvédelem szükségessége Használat Termelés Hulladék Kivonás

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (a módosításokkal

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2002. /II.21./ rendelete a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 EGYSÉGES SZERKEZETBEN Sárvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

Hulladékmenedzsment a fémiparban Chrenkóné Sárközi Erika Hulladékgazdálkodási szakértő, iroda vezető ENCOTECH Kft. A hulladékgazdálkodásban érintettek köre: mindenki A vállalati hulladékmenedzsment feladata:

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság HULLADÉK HASZNOSÍTÁSI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk fel figyelmét, hogy az alábbi

Részletesebben