A fogszabályozó kezelés alapjai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A fogszabályozó kezelés alapjai"

Átírás

1 A fogszabályozó kezelés alapjai A fogszabályozás célja a helytelenül álló fogak és a rendellenes helyzetű vagy aránytalan, esetleg nem megfelelő méretű állcsontok gyógyítása, szabályozása; valamint a dentoalveolaris régió zavartalan fejlődésének biztosítása. Fogszabályozó kezelésre elsősorban esztétikai okok miatt jelentkeznek a páciensek. Zavarják őket szabálytalanul, rendetlenül álló fogaik. Az esztétikai szempontok mellett természetesen nem lehet figyelmen kívül hagyni a fogazat (hosszú távú) egészségét, épségét, megfelelő működését sem. Szabályosan érintkező fogsorok, azaz jó okklúzió nélkül, nem vagyunk képesek megfelelően rágni, gondjaink lehetnek a beszéddel és a hangképzéssel, állkapocsizületi panaszok léphetnek fel stb. A fogszabályozásnak szerepe van a fogászati prevencióban is: a szabálytalanul álló, torlódott fogak nehezebben tisztíthatók, így nagyobb a valószínűsége fogszuvasodás kialakulásának. Ezzel szemben a szabályos fogazat tisztán tartása könnyebb. A nem megfelelően érintkező, szabálytalan fogsorok a parodontium megbetegedését is okozhatják, így mindenképpen törekedni kell a fogszabályozó kezelés során arra, hogy a kezelés végére szabályos okklúziós egységek, kiegyensúlyozott fogsorzáródás alakuljon ki. Jelentősen kitolódott a fogszabályozásban részt vevő páciensek életkora. Míg korábban szinte kizárólag gyermekek, tinédzserek, esetleg fiatal felnőttek voltak az orthodontiai kezelések alanyai, addig napjainkban középkorú, sőt idősebb páciensek is gyakran vállalkoznak fogszabályozásra. Az orthodontus szakma is azzal csábítja a pácienseket, hogy szinte bármilyen rendellenesség megoldható bármilyen életkorban. Óvatosnak kell lenni azonban az idősebb páciensek fogszabályozó kezelésével, hiszen a szervezet így a csontállomány reakció-, illetve regenerálódó képessége az életkor előre haladtával gyengül és a lebontó folyamatok egyre inkább előtérbe kerülnek a felépítő folyamatokkal szemben. Így nem biztos, hogy a fogazat több éven keresztül történő mozgatását, szabályozását követően a fogak épp olyan stabilak lesznek mint a kezelés megkezdésekor. Ráadásul a felnőtt páciensek esetében néha irreális elvárások társulhatnak a fogak szabályozásához (akárcsak egy plasztikai műtéthez); sikerek a párkapcsolatok vagy a munka terén, nagyobb önbizalom stb. Nem biztos, hogy a fogszabályozó orvos, illetve maga a kezelés minden esetben meg tud felelni a páciensek túlzott elvárásainak, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy felnőtt korban korlátozottabbak az orthodontus lehetőségei. Felnőtt pácienseknél már nincs lehetőség állcsontorthopédiai beavatkozásokra (hiszen a növekedés, fejlődés már lezárult), így a súlyosabb szkeletális rendellenességek már konzervatív úton nem oldhatók meg. Előtérbe kerülnek a sebészi, sebészi-orthodontiai, illetve különböző kompromisszumos (például extractiókkal kombinált) orthodontiai megoldások. Az Angle-féle diagnosztikai rendszer Edward H. Angle az egyik legismertebb fogszabályozó orvos volt, aki a 20. század első felében élt és dolgozott. A mai napig használjuk diagnosztikai rendszerét, a fogazati rendellenességek csoportosítására. Beosztásának az alapja az alsó és felső állcsont egymáshoz viszonyított anteroposterior (mesiodistalis) viszonya. Angle I. osztály, azaz normocclusio vagy neutrális okklúzió áll fenn, ha a felső első moláris mesiobuccalis csücske az alsó első moláris centrális barázdájába harap, illetve, ha a felső szemfog az alsó hármas, négyes fogközzel van okklúzióban. Angle II. osztályról beszélünk, ha az alsó első moláris distalisabban (distoocclusio), tehát hátrébb helyezkedik el a felső első hatoshoz képest; ugyanez igaz a szemfogak viszonyára is. Angle

2 III. osztályban, az alsó első moláris és felső szemfog mesiálisabb (mesioocclusio) helyzetű, mint a felső hatos, illetve hármas (a rendellenesség gyakran forntális keresztharapással jár együtt). Az Angle II. osztálynak két alcsoportja van. Az első alosztályban (Angle II/1) a disztálharapás mellett a felső metszők előre állnak (protrúzióban vannak), míg a második alosztályban (Angle II/2) a felső (két középső, néha mind a négy) metszők hátrafelé dőlnek (retrúzióban vannak). Mindegyik eltérés jellegzetes arcprofil-változással párosul. Az Angle diagnosztikai rendszerbe szinte minden fogazati rendellenesség besorolható, ugyanakkor vannak gyengéi is ennek a beosztásnak. A felső hatosok helyzetét Angle stabilnak tekintette, de ez a feltétel természetesen nem mindig teljesül (például korai tejfogextractiókat követő fogvándorlás során). Nem foglalkozik a rendszer az egyes fogak eltéréseivel, illetve a mesiodisztális síkon kívül álló egyéb dimenziókkal sem. Vertikális eltérések tekintetében megkülönböztetünk mély-,illetve nyitott harapást, mint fogazati rendellenességet. Mélyharapásról beszélünk, ha a felső metszőfogak több, mint 3 mm-t fednek az alsó metszőfogakból, nyitott harapásról akkor beszélünk, ha az alsó és felső fogak nem érintkeznek egymással (rés van közöttük) a fogív valamelyik területén. Leggyakrabban a frontfogak területén találkozunk nyitott harapással. Mindkét vertikális típusú rendellenességnek létezik szkeletális (tehát az állcsontok helyzetéből, fejlődéséből következő), illetve dentális változata, amikor csak a fogak helyzete okozza az eltérést. Transzverzális rendellenességek is kialakulhatnak, ami általában a fogívek szűkületét, keskeny voltát (sokkal ritkábban túlzott szélességét) jelenti. A fogszabályozó készülékek csoportosítása Az egyik csoportosítás a készülék elhelyezkedésén alapul. Megkülönböztetünk extraorális, intraorális, valamint vegyes (extra- és intraorális) elhorgonyzású készülékeket. Az extraorális készülékek közül az állsapka-fejsapka készülék az egyetlen széles körben elterjedt és rendszeresen használt szerkezet. Az állsapka a mandibula növekedését gátolja III. osztályú (progén) esetekben és már egészen kisgyermekkorban elkezdődik az alkalmazása. A vegyes, extra- és intraorális készülékek közül a Headger (arcív) és a DeLaire maszk használata terjedt el hazánkban is. Előbbi kivehető és rögzített készülékhez is csatlakoztatható és a maxilla, illetve a felső fogak distális irányú elmozdítását teszi lehetővé. Az arcívhez csatlakozó rugalmas gumiszalag occipitalis és nyaki húzási iránnyal is használható. Az extraorális erő iránya alapján vertikális rendellenességek (mély- vagy nyitott harapás) is befolyásolhatók Headgerrel. A DeLaire-féle arcmaszk a homlokon és az állcsúcson támaszkodik. A maszk és az intarorális (multiband vagy kivehető készülék is lehet) készülék között létesített gumihúzás a maxilla anterior irányú növekedését serkenti. A fogszabályozó készülékeknek többsége intraorális elhelyezkedésű.. Megkülönböztethetünk kivehető és rögzített fogszabályozó készülékeket. A kivehető készülékek, ahogy nevükből is következik, a szájból eltávolíthatók. Napi órás viselésük (lenne) szükséges, tehát nem elegendő csak éjszaka hordani őket. A kivehető készülékek között három nagy csoportot különböztetünk meg: az aktív lemezek, a passzív lemezek és a funkciós vagy bimaxilláris készülékek. Az aktív lemezekre jellemző, hogy egy vagy több csavart tartalmaznak, melyek elsősorban a fogívek tágítására szolgálnak. A passzív lemezben soha nincs csavar, ezeket általában a fogszabályozó kezelés végső szakaszában, az ún. retenciós fázisban használjuk, amikor a kezelés során elért eredményt szeretnénk megőrizni. A csavarok mint elsőrendű aktív elemek kis kulcs segítségévek aktiválhatók. Ezt a műveletet a gyerekek vagy a szüleik is el tudják végezni otthon, a fogorvos által betanított módon és meghatározott időközönként. A kulcsot a csavarban található lyukba helyezi a

3 páciens vagy az orvos és a mellette látható nyíl irányába fordítja. Az aktiválás általában negyed fordulatot (0,2 mm) jelent). Típusos tágítócsavaros lemezről beszélünk, ha a csavar szimmetrikusan a készülék közepén helyezkedik el - mintegy felezi az akrilát alaplemezt - míg atípusos a lemez, ha a két akrilátrész nem egyforma nagyságú és a lemez aszimmetrikus. Különböző irányokban lehet beépíteni a csavarokat, annak érdekében, hogy különböző irányú tágítást érjünk el. A leggyakoribb a transverzális tágítás, de növelhetjük a fogív méretét sagittális irányba is. A csavaron kívül egyéb aktív elemeket is tartalmazhatnak a lemezek: segédrugókat az egyes fogak vagy fogcsoportok elmozdítására. A segédrugók lehetnek szabad végű, konzolos, ún. ujjrugók vagy zárt, hurokrugók. Beépíthetünk a lemezekbe akrilát harapásemelő (mélyharapásnál) vagy előreharaptató (II. osztályú rendellenességeknél) sáncot is. A fogszabályozó lemezek további részei: akrilát alaplemez, amely palatinális, illetve linguális irányból érinti a fogak koronai részét. Felül a szájpadlást is borítja, alul patkó alakú; és vagy a tágító erőt közvetíti a fogakra, vagy a fogakat a tartja helyükön (passzív retenciós készülékek esetén). Kapcsok is részei a lemezeknek. Feladatuk a készülék rögzítése szájban, az ún. elhorgonyzás. Az akrilát alaplemezből indulnak ki és általában az első őrlőfogakon (Adams kapocs) ill. a két premoláris fog között (Schwarz vagy nyílkapocs, máskor gömbkapocs) rögzülnek. A kapcsokon kívül az ún. labiálív is rögzíti a készülékeket a szájban. Ez mind az alsó mind a felső fogívben a metszőfogak előtt található, horizontális elhelyezkedésű, 0,7-0,9mm vastag kör alakú acéldrótból meghajlított rész, amely a szemfogak területén ún. U-loopot tartalmaz. A labiálívek az U-loop megfeszítésével aktiválhatók, így a metszők tengelyállása is változtatható. A labiálívnek tehát passzív rögzítő szerepe mellett, aktív fogmozgató hatása is lehet.. A kivehető készülékekkel elsősorban döntjük a fogakat. Ez azt jelenti, hogy a fogak koronai részére ható erő (amelyet csavarok vagy segédrugók fejtenek ki) elsősorban a koronai részt mozdítja el, míg a gyökércsúcs helyben marad. A funkciós vagy bimaxilláris készülékek egy külön csoportját alkotják a kivehető fogszabályozó készülékeknek. Mindkét fogívet borítják, egyszerre hatnak az alsó és a felső állcsontra, pontosabban képesek arra, hogy a két a két fogív, illetve állcsont viszonyát elsősorban a szagittális és vertikális (kisebb mértékben transzverzális) síkban megváltoztassák. Az állcsontok növekedési ütemét és irányát lehet a segítségükkel befolyásolni. Ilyen nagy mértékű szövetformáló, átépítő hatás azonban csak a növekedés aktív időszakában érhető el. A serdülőkor, annak is a kezdeti szakasza az, amikor a növekedés a legintenzívebb, ezért leginkább ez az időszak alkalmas a növekedési korrekció kivitelezésére. A serdülőkor a lányoknál hamarabb, év között, fiúknál kicsit később, éves kor között következik be. A bimaxilláris, funkciós készülékeket leginkább szagittális (leggyakrabban II. osztályú) és vertikális (az európai populációra jellemző a mélyharapás) rendellenességek kezelésére használjuk. A kiindulási helyzet gyakran egy hátra helyeződött vagy alulnövekedett (disztálharapás)alsó állcsont, de a jóval ritkább III. osztályú rendellenességek kezelése is lehetséges bizonyos határok között ilyen típusú készülékekkel. A készülék szájba helyezve kimozdítja a mandibulát a nyugalmi, ám kóros, (pl. disztalis) pozíciójából egy megfeszített, aktivált állapotba. Az állcsontok új helyzetét az ún. konstrukciós viaszharapással rögzítjük és a mikor a páciens a készüléket viseli, kénytelen mindig az általunk meghatározott helyzetbe zárni. A funkciós készülékekkel naponta órára kimozdítjuk a mandibulát a kényelmes, de rossz helyzetéből és új helyzetbe kényszerítjük. Ennek következtében a csontállományban, az izmokban, az állkapocsizületben struktúraváltozás következik be; a szövetek adaptálódnak az új helyzethez. Az állcsontok új helyzetében el kell érni, hogy a fogak stabil okklúziója, pontos záródása is kialakuljon; ennek érdekében a készüléket az adott rendelleneségnek

4 megfelelően kell becsiszolni, segítve ezzel a fogak elmozdulását, növekedését, okklúzióba kerülését. Még egyszer szeretnénk hangsúlyozni, hogy ilyen típusú, ún. állcsontorthopédiai beavatkozások csak a növekedés aktív időszakában hajthatók végre. A kivehető készülékeket elsősorban vegyes fogazat időszakában alkalmazzuk. A funkciós, bimaxilláris készülékek a vegyes fogazati periódus második szakaszában (10 éves kor fölött) használatosak. A hagyományos (bracketekből álló) rögzített készüléket általában multiband vagy multibond néven szokták emlegetni. Szemben a kivehető készülékekkel, multibandot csak maradó fogazatban alkalmazhatunk, tejfogakra nem ragasztunk bracketeket. A legnagyobb különbség a rögzített és a kivehető készülékek között, hogy a rögzített készülékek 24 órán keresztül működnek a szájban. A rögzített készülékek részei a bracketek, amelyek általában a metszőkre, szemfogakra és a kisőrlőkre ragasztott tartópillérek; a moláris tubusok, amelyeket fémgyűrűk segítségével vagy fémgyűrűk nélkül direkt ragasztással rögzítünk az őrlőfogakon; a fogszabályozó ívek, amelyek a bracketek horizontális résébe és tubusok nyílásába illeszkednek; és amelyeket ún. ligatúrákkal, azaz fém vagy elasztikus rögzítő elemekkel kapcsolunk a bracketekhez. A bracket részei: talp, bázis (vagy test), a slot (vagy bracketrés) és a szárnyak. A bracketek talpa nagy kiterjedésű gazdagon struktúrált felszín, háló vagy lézerrel kialakított barázdált felület. A nagy kiterjedésű felszín segíti a ragasztó anyag megkapaszkodását. A bracketek bázisa a különböző fogtípusok (szemfog, kismetsző stb.) esetén különböző vastagságú. A különböző vastagságú brackettest segít kialakítani a normál anatómia helyzetnek megfelelő fogívformát (in-out). A bracketek horizontális résébe, a slot-ba (amely szögletes keresztmetszetű) illeszkedik a fogszabályozó ív. A bracketek szárnyai alatt (általánban négyszárnyú bracketeket használunk) rögzülnek a különböző fém- és elasztikus ligatúrák. A modern rögzített készülékek tartópillérei a bracketek, illetve a moláris tubusok tartalmaznak olyan információkat, amelyek segítik az ideális fogívforma kialakítását és az egyes fogak pontos beállítását a tér mindhárom dimenziójában. A fogak mesiodistalis dőlését meghatározó információ az ún. anguláció, amelyet a slot mesiodistalis lejtése révén érünk el ; a vestibuloorális pozíciót meghatározó információ az ún. torque, amit a slot vestibuloorális lejtése határoz meg; míg a fogak megfelelő fogíven belüli helyzetét az ún in-out befolyásolja amit a bracketbázis vastagsága determinál. A bracketek lehetnek fém (acélötvözetek, titán vagy arany), kerámia vagy műanyag zárak, ez azonban nem befolyásolja a készülékek alapvető működési elvét. A bracketek anyaga elsősorban esztétikai szempontból lényeges (bár bizonyos acélötvözetek tartalmazhatnak allergiát kiváltó nikkelt és krómot), viszont a porcelán bracketeket a kialakuló erős kémiai kötés miatt sokkal nehezebb eltávolítani a zománcfelszínről, mint a fém zárakat. Léteznek ún. önligírozó bracketek is, amelyeknél szükséges fém- vagy elasztikus ligatúra ahhoz, hogy a fogszabályozó ív a bracket slot-jában maradjon. Az önligírozó bracketek egy saját zárszerkezetet tartalmaznak; ez rögzíti az ívet a brackethez. Szintén viszonylag új technikát jelent a fogszabályozásban a linguális technika, amikor a bracketeket a fogak belső (linguális és palatinális) felszínére ragasztják fel. Ennél a technikánál direkt ragasztás helyett ún. indirekt ragasztási technikát alkalmazunk, amelynek lényege, hogy a fogívekről lenyomatokat veszünk, a mintákat egy speciális orthodontiai laborba küldjük és a laborban a mintákon történik a bracketek pozícionálása. A fogorvos a

5 bracketeket sínbe ágyazva kapja vissza a laborból, a sín felhelyezhető a fogívekre és a bracketek felragasztása egyszerre, a sínbe ágyazott helyzetben történik. Ragasztás után a rugalmas sín eltávolítható a szájból. A linguális technika jelentősen nagyobb költséggel jár, mint a hagyományos rögzített készülékes technikák. Az utóbbi években kezdett elterjedni a fogszabályozásban az ún. orthodontiai implantátumok alkalmazása. Az implantátumoknak az elhorgonyzásban van nagy szerepe. Lehetővé teszik, hogy a fogíveken belül csak azok a fogak vagy fogcsoportok mozduljanak el, amelyeket mozgatni szeretnénk. A fogmozgatás során tehát nem a fogazat többi fogát használjuk elhorgonyzásra, hanem a fogíven kívül az állcsontba csavarozott implantátumokat. Sajátos, szokatlan módja a fogszabályozó kezeléseknek az ún. invisalign készülék alkalmazása. Az invisalign átlátszó sínek sorozata, amelyeket nap közben is viselni tudnak a páciensek és amelyeket hetente-10 naponta cserélnek. Az egymás után alkalmazott sínek fokozatosan, lépésről-lépésre mozgatják a fogakat a kindulási állapotból a célként meghatározott pozícióba. A sínek legyártása számítógépes tervezés alapján történik és a páciensek már a kezelés kezdetén megkapják a meghatározott időközönként lecserélendő síneket. A fogszabályozó ívek anyaga: lehetnek acélötvözetek azaz Cr-Ni-Fe; vagy Elgiloy, azaz Co-Cr-Ni-acél ötvözetek. Az acélötvözetek kemény merev anyagok. A hajlításuk során rugalmas meghajlítást csak nagyon kis tartományban érhetünk el, tehát szűk az a tartomány, amikor erőhatás után az ív visszanyeri az eredeti formáját. A rugalmas szakasz után a vas ötvözetek maradandó alakváltozást szenvednek el, viszont a rugalmas szakaszban nagy erők kifejtésére képesek keménységük miatt. Fő funkciójuk emiatt nem a fogívek nivellálása, szerepük inkább a vezető, a kontrakciós és a kiegyenlítő fázisban (lásd később) jelentős. A titán ötvözetek ellenben nagyon rugalmasak. Jellemzőjük az ún. memóriaképesség, azaz mindig visszanyerik az eredeti alakjukat, ami általában egy gyárilag kialakított ideális fogívforma. A nikkel-titánium ötvözetek maradandó alakváltozás nélkül áthidalnak és kiegyenlítenek nagy szintkülönbségeket. Biofizikai jellemzőjük, hogy majdnem állandó, folyamatos erővel tudnak nagy, majd egyre kisebb szintkülönbségeket kiegyenlíteni. Ez előnyös tulajdonság a fogszabályozásban, ahol fontos követelmény az ívekkel szemben az ideális nagyságú, konstans erő. A rögzített fogszabályozó kezelésnek öt fázisa van. Az első fázis során a szabálytalanul álló, komoly vertikális, szagittális és horizontális szintkülönséggel elhelyezkedő fogakat egy szintbe ( nívóba ) szabályozzuk. Ez a nivellálási fázis. Ezt a feladatot leggyakrabban rugalmas nikkel-titánium ívekkel (memóriaívek) végezzük el vagy nagyon vékony sodort acélívekkel. A második szakasz a vezető fázis. Ebben a fázisban végezzük el az oldalsó fogak ív mentén történő elmozdítását, illetve az oldalsó fogak (molárisok, kisőrlők, szemfogak) pontos okklúzióba történő beállítását. Ebben a fázisban a fogak testes elmozdítását végezzük, ami azt jelenti, hogy a fog koronai része és a gyökére egyszerre, egy időben, párhuzamosan mozdul el. Ez az a fogelmozdítás-típus, amit nem lehet kivehető készülékekkel elérni; erre kizárólag a rögzített (multiband) készülék képes. Ebben a fázisban merev, szögletes, acélíveket alkalmazunk, amelyek a szögletes slot-ba illeszkedve, mintegy vezető sínként működnek. A fogelmozdításhoz szükséges erőt gumik, drótok fejtik ki a fogra, az ív ebben a fázisban vezető funkciót tölt be, megakadályozza a fogak nem kívánatos dőlését, rotációját stb. A harmadik fázis a kontrakciós fázis, amikor a metszőfogak háromdimenziós beállítása következik be. Ilyenkor a metszőket együtt, egy blokkban mozgatjuk ún. kontrakciós ív segítségével. A kontrakciós ívet szögletes acélívből hajlítjuk; a záró loop általában a kettes és

6 hármas fogak között helyezkedik el. Bizonyos esetekben elasztikus gumilánc is alkalmas lehet a metszőfogak beállítására. A negyedik fázis a korrekciós vagy kiegyenlítő fázis, amikor azokat a korrekciókat, kisebb pontosításokat kell elvégeznünk, amelyekre korábban nem került sor. Végül a retenciós fázis következik, aminek során az elért eredményt őrizzük meg. A retenciós készülék lehet kivehető passzív, ún. retenciós lemez, esetleg mélyhúzott sín, positioner, néha bimaxilláris készülék (pl. aktivátor); vagy alkalmazhatunk rögzített (lingualis vagy palatinális) retainereket, amelyek hármastól hármasig a fogak belső felszínére felragasztott vékony drótívek. Bizonyos esetekben az orthodontiai kezelés részét képezik az extrakciók is. Ez az orthodontiai estek többségében az első premolaris fogak extractióját jelenti. Gyakran távolítjuk el mind a négy premolárist, ilyenkor a kezelés végére tökéletes I. osztálynak megfelelő okklúzió állítható be. Többnyire súlyos torlódás, helyhiány vagy a frontterület nagy mértékű protrúzója indikálja a fogeltávolításokat. Más esetekben csak két felső premolárist távolítunk el; erre főképp II. osztályú rendellenességek kezelése során kerül sor, ilyenkor elfogadható kompromisszumnak számít, hogy a hatosok viszonya II. osztályú a kezelés végén. Ritkán súlyos alsó frontfogtorlódás esetén - egy alsó metszőfog extrakciója mellett döntünk, ha ez tűnik a legegyszerűbb, leggyorsabb helyteremtő megoldásnak. A bölcsességfogak viszonylag gyakori eltávolítására a recidiva elkerülése céljából kerülhet sor, illetve a nyolcasok gyakran okoznak szubjektív panaszokat is: fájdalom, feszülés, pericoronitis stb, amelyek indokolják kihúzásukat. Léteznek más típusú rögzített készülékek is,pl. a sutura palatina mediana megrepesztése útján a felső állcsontot hatékonyan és gyorsan tágító ún. hyrax készülék, ami csavart tartalmaz, és fogara felcementezett gyűrűk segítségével rögzül a szájban (általában a hatos és négyes fogakon). Vegyes fogazat időszakában az oldalsó fogakon gyűrűk helyett inkább egy akrilát sín segítségével rögzítik a hyrax-csavart. Szintén a felső fogív tágítására szolgáló rögzített készülék a quad-helix. A fogszabályozó kezelés alapelve, nagyon leegyszerűsítve a folyamatot, a fogak és állcsontok nyomásán és húzásán alapul. A nyomás és a húzás fizikai erőknek számítanak. Ezen erőknek nemcsak nagysága, hanem iránya is van. Az erők nagyságának és az irányának a szabályozásával kontrollált fog és állcsontmozgások érhetők el. Az alkalmazott erők 50 és 400 cn, azaz gramm között mozognak.. Minden fognak más nagyságú erőre van szüksége, hogy elmozduljon egyik pontból a másikba. Nagyon fontos, hogy a fog és az állcsontmozgások csak azzal a feltétellel végezhetők el (nil nocere), hogy ne károsítsuk a beteg egészségét. A fogmozgatás alapja az, hogy nagyobb erővel hatunk a fogakra, mint amennyi a fogat körülvevő parodontium ellenállása. Ebben az esetben a fog az erő irányában elmozdul. Fluorens elmélete kimondja, hogy míg a nyomás csontresorptiót, csontfelszívódást okoz (osteoclastok); addig a húzóerő csontképződést indukál (osteoblastok). A cementben és a fogat körülvevő szövetekben is hasonló átépülés zajlik, csak a csontnál jóval lassabban. Ha túl nagy erőket használunk a cement, a fogíny, a csont és még a fog is egy idő után károsodást szenved, felszívódik, parciálisan eliminálódik. Milyen feltételeknek kell eleget tenni a fogszabályozó kezelés alatt? 1. Ne használjunk túl nagy erőket: a betegnek nem szabad erős fájdalmat éreznie a kezelés alatt

7 2. Ha a fogelmozdítás nem történik meg, használjuk a készüléket hosszabb ideig, ahelyett hogy növelnénk az erő nagyságát 3. Legyünk tekintettel az egyéni különbségekre. 4. Ne változtassuk az erő irányát (jiggling hatás): mert a parodontium nem tudja ezt követni és a fog meglazul, a parodontium károsodik.

8

Kedvezményes készülék árak megállapodás szerint!

Kedvezményes készülék árak megállapodás szerint! Ortho-Dent F. Cs. Fogszabályozó és Szolgáltató Kft 1091 Budapest, Üllői út 159. Telefon/Fax: 348-0082, 281-3314 E-mail: info@orthodent.hu www.orthodent.hu Az ORTHO DENT F.CS. KFT 22 éves szakmai tapasztalatával

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1.

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 1. feladat: A laboratóriumban szakmai gyakorlatot töltő fogtechnikus tanulók vizsgára készülnek, és azt kérik Öntől, hogy segítsen nekik a felkészülésben. Tájékoztassa a tanulókat az Angle-féle fogsorzáródási

Részletesebben

2388-09 Kombinált munkák, orthodontiai készülékek és implantátum felépítmény készítése követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2388-09 Kombinált munkák, orthodontiai készülékek és implantátum felépítmény készítése követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 2388-09 Kombinált munkák, orthodontiai készülékek és implantátum felépítmény készítése követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat: A laboratóriumban szakmai gyakorlatot töltő fogtechnikus tanulók

Részletesebben

Árjegyzék. A kezelés megkezdése előtt kérjen tájékoztatót a várható költségekről!

Árjegyzék. A kezelés megkezdése előtt kérjen tájékoztatót a várható költségekről! Árjegyzék A kezelés megkezdése előtt kérjen tájékoztatót a várható költségekről! Vizit ( kezelés nélkül ) 4000.- Oralkamerás diagnosztika 4500.- Digitális röntgen felvétel 2500.- Kezelési terv készítése

Részletesebben

ÁRJEGYZÉK (2014.03.01.)

ÁRJEGYZÉK (2014.03.01.) ÁRJEGYZÉK (2014.03.01.) Kezelési díj Szájvizsgálat, állapotfelmérés, kezelési terv 3.000.- Szaktanácsadás, gyógyszerfelírás 3.000-5.000.- Röntgen 2 000,- OP (panorámaröntgen) GÓCSA - DÍJ (le nem mondott

Részletesebben

röntgenfelvétel: helyi arcüreg felvétel Röntgen CD-re írása/db

röntgenfelvétel: helyi arcüreg felvétel Röntgen CD-re írása/db Fogászati árlista Diagnosztika amamnézis, első megbeszélés (amennyiben nálunk folytatja a kezelést levonásra kerül a végső árból az ) státusz, tervkészítés orálkamerával való felmérés góckutatás röntgenfelvétel:

Részletesebben

Térítésköteles egészségügyi szolgáltatások díjai

Térítésköteles egészségügyi szolgáltatások díjai Térítésköteles egészségügyi szolgáltatások díjai 1. HBCS teljesítménydíj...2 2. Krónikus ápolási nap díja...2 3. Járóbeteg teljesítménydíja...2 4. Normatív napon túli ápolás díja...2 5. Ittas személy detoxikálása...2

Részletesebben

Röntgenfelvétel: helyi. Ideiglenes tömések - citodur i.t. Ideiglenes tömések guttapercha. Ideiglenes tömések cement. Pulpa sapka kálcium hidroxid

Röntgenfelvétel: helyi. Ideiglenes tömések - citodur i.t. Ideiglenes tömések guttapercha. Ideiglenes tömések cement. Pulpa sapka kálcium hidroxid Fogászati árlista Diagnosztika Anamnézis, első megbeszélés (amennyiben nálunk folytatja a kezelést levonásra kerül a végső árból az ) Státusz, tervkészítés Orálkamerával való felmérés Góckutatás Röntgenfelvétel:

Részletesebben

Gyökérkezelt fogak végleges ellátása

Gyökérkezelt fogak végleges ellátása Gyökérkezelt fogak végleges ellátása Dr. Pataky Gergely SE Konzerváló Fogászati Klinika Vitális fogbéllel rendelkező fogakhoz képest eltérő megfontolások A gyökérkezelt fog kiszárad nem bizonyított A fogbél

Részletesebben

Farrell Bent Wire System (BWS)

Farrell Bent Wire System (BWS) Farrell Bent Wire System (BWS) A BWS alkalmazásának célja: kombinálni a fogívfejlesztést a myofunkcionális tréninggel a legjobb eredmény elérése érdekében Előnyei: - Egyszerű - Kiváló eredmények húzás

Részletesebben

Térítésköteles egészségügyi szolgáltatások díjai

Térítésköteles egészségügyi szolgáltatások díjai Térítésköteles egészségügyi szolgáltatások díjai HBCS teljesítménydíj: az aktuális HBCs és az aktuális országos súlyszám forintérték szorzatának 50 %-kal növelt értéke. 2007.05.23-tól: (146.000*1,5) 219

Részletesebben

Keze ze é l s é i s i terv 2 /1 /1 é s é 3 s tí 3 p tí us fog fo hi g á hi ny ny k e k e e s té e n Dr. Hermann Péter

Keze ze é l s é i s i terv 2 /1 /1 é s é 3 s tí 3 p tí us fog fo hi g á hi ny ny k e k e e s té e n Dr. Hermann Péter Kezelési terv 2A/1 és 3 típusú foghiányok esetén Dr. Hermann Péter Maradék fogak száma egy vagy kettő A fulcrumvonal a gerincet követi Egy forgástengely van Rágóerő hatására a forgástengely mentén elfordulva

Részletesebben

Árjegyzék. Az árak tájékoztató jellegűek! A kezelés megkezdése előtt kérjen tájékoztatót a várható költségekről! VIZSGÁLATOK

Árjegyzék. Az árak tájékoztató jellegűek! A kezelés megkezdése előtt kérjen tájékoztatót a várható költségekről! VIZSGÁLATOK Árjegyzék Az árak tájékoztató jellegűek! A kezelés megkezdése előtt kérjen tájékoztatót a várható költségekről! VIZSGÁLATOK Vizit ( kezelés nélkül ) 5.000.- Orálkamerás diagnosztika 10.000.- Digitális

Részletesebben

Ön úttörő fogászati megoldások

Ön úttörő fogászati megoldások Rendelési információk Termékkód Termék megnevezése Pentamix 3 lenyomatkeverô - gép és tartozékai 77871 Pentamix 3 Keverôgép - 230 V 71210 Penta Elastomer Fecskendô 71512 50 db piros Penta keverôcsôr Impregum

Részletesebben

A Silensor horkolásgátló elkészítése

A Silensor horkolásgátló elkészítése A Silensor horkolásgátló elkészítése Kérjük töltesse ki a beteggel a Silensor kérdőívet. Ennek a hátoldalán a készülék elkészítésére vonatkozó - a betegre jellemző - egyedi információkat talál. A betegről

Részletesebben

Mi érdekli? Gyermekkori vagy felnőttkori fogszabályozás? Esztétikai fogászat? Fogékszer?

Mi érdekli? Gyermekkori vagy felnőttkori fogszabályozás? Esztétikai fogászat? Fogékszer? Üdvözöljük a Mosoly Házában! Főként fogszabályozásra specializálódott fogászati magánklinikánk Szombathely belvárosában, a Fő tér szomszédságában található. Három fogorvosi székkel felszerelt rendelőnk

Részletesebben

71/2011. (XII. 23.) NEFMI rendelet a fogászati ellátás tevékenységi kódlistájának alkalmazásáról

71/2011. (XII. 23.) NEFMI rendelet a fogászati ellátás tevékenységi kódlistájának alkalmazásáról 71/2011. (XII. 23.) NEFMI rendelet a fogászati ellátás tevékenységi kódlistájának alkalmazásáról A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. (6) bekezdés f) pontjában

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2383-09 Kivehető fogpótlás készítése követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2383-09 Kivehető fogpótlás készítése követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat: Fogtechnikus tanulók vannak Önöknél szakmai gyakorlaton. Az Ön feladata tájékoztatni őket a részleges és teljes műanyag alaplemezes kivehető fogpótlások készítésének szabályairól. Tartsa meg

Részletesebben

Rögzített fogpótlások. Dr. Kispélyi Barbara

Rögzített fogpótlások. Dr. Kispélyi Barbara Rögzített fogpótlások Dr. Kispélyi Barbara Rögzített fogpótlások osztályozásaiex Extrakoronális FF 0 osztály Teljes borítókorona Részleges borítókorona Héjak Híd Sín Maryland híd Inlay elhorgonyzású híd

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Foghiányok ellátása. Készítette: A Fog- és Szájbetegségek Szakmai Kollégiuma

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Foghiányok ellátása. Készítette: A Fog- és Szájbetegségek Szakmai Kollégiuma Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Foghiányok ellátása Készítette: A Fog- és Szájbetegségek Szakmai Kollégiuma I. Alapvető megfontolások 1. A megbetegedés elnevezése Anodontia partialis/

Részletesebben

Seven implantátumok klinikai és radiológiai vizsgálata. Az osseointegráció mértéke és a csont szintjének stabilitása. Elsődleges eredmények.

Seven implantátumok klinikai és radiológiai vizsgálata. Az osseointegráció mértéke és a csont szintjének stabilitása. Elsődleges eredmények. Seven implantátumok klinikai és radiológiai vizsgálata. Az osseointegráció mértéke és a csont szintjének stabilitása. Elsődleges eredmények. Zabaras D, Boubolis S, Spanos A, Petsinis V, Gisakis I G Bevezetés

Részletesebben

SEMADOS felépítmény Sub-Tec Universal, no Hex

SEMADOS felépítmény Sub-Tec Universal, no Hex A hatszög nélküli Sub-Tec Universal nem ad elfordulás elleni védelmet, ezért olyan felépítményeknél használható fel, ahol az elfordulásgátlás biztosított: összesínezett koronák, hidak, stégek. a mestermodelt

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma 55 724 01 Fogtechnikus Komplex szakmai vizsga a kombinált munka, orthodontiai készülék és implantátum felépítmény modul tartalmából A vizsgafeladat időtartama: 45 perc

Részletesebben

Alsó kivehetô fogsor stabilizálása Symplant One implantátumokkal

Alsó kivehetô fogsor stabilizálása Symplant One implantátumokkal Dr. Csák Csaba, dr. Kovács Emese Alsó kivehetô fogsor stabilizálása Symplant One implantátumokkal (Klinikai esettanulmány) Teljes alsó protézist viselô páciensek régi igénye az alsó fogpótlásuk stabilizálása

Részletesebben

PEEK felhasználása. Mit kell tudni a PEEK-ről: PEEK alkalmazása fogtechnikában: Marható PEEK tömb

PEEK felhasználása. Mit kell tudni a PEEK-ről: PEEK alkalmazása fogtechnikában: Marható PEEK tömb Dokumentáció 0 Versenykiírás: Meglévő fogak státusza a felső álcsonton: 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Behelyezett implantátumok státusza: 11, 13, 16 régiójában. Meglévő fogak státusza az alsó állcsonton:

Részletesebben

Sarkantyú kezelése gyógytornával

Sarkantyú kezelése gyógytornával Sarkantyú kezelése gyógytornával A sarkantyú tulajdonképpen egy meszes kinövés a sarokcsont talpi felszínén, vagy az Achilles ín sarkon tapadó részén. Gyógytornászként sokszor találkozom ezzel a problémával,

Részletesebben

Újdonságok az esztétikai fogászatban

Újdonságok az esztétikai fogászatban Újdonságok az esztétikai fogászatban Dr. Péter Tamás Úgy gondolom a XXI. században egyre több ember számára vált fontossá a jó megjelenés, ennek pedig szerves részét képezi az esztétikus, ápolt fogazat.

Részletesebben

71/2011. (XII. 23.) NEFMI rendelet. a fogászati ellátás tevékenységi kódlistájának alkalmazásáról

71/2011. (XII. 23.) NEFMI rendelet. a fogászati ellátás tevékenységi kódlistájának alkalmazásáról 71/2011. (XII. 23.) NEFMI rendelet a fogászati ellátás tevékenységi kódlistájának alkalmazásáról hatályos: 2012.01.01 - A kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. (6)

Részletesebben

ELEKTROSEBÉSZET A MINDENNAPI FOGORVOSI GYAKORLATBAN (4. RÉSZ)

ELEKTROSEBÉSZET A MINDENNAPI FOGORVOSI GYAKORLATBAN (4. RÉSZ) TÁVOKTATÁS A SEMMELWEIS EGYETEM FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR SZAK- ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI BIZOTTSÁGA TÁVOKTATÁSI RENDSZERÉBEN AZ ON-LINE TOVÁBBKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT KÖZLEMÉNYEK BIBLIOGRÁFIÁJA, MELYEKRE VONATKOZÓ TESZTVIZSGAKÉRDÉSEK

Részletesebben

Ötletes megoldások, ügyes matricák

Ötletes megoldások, ügyes matricák Ötletes megoldások, ügyes matricák Válogatás a KerrHawe matricáiból és matricarendszereiből Dr. Jáky László vagyok. 1986 óta, azaz 28 éve praktizálok. Ez idő alatt a szakma sok kreatív trükkjét sikerült

Részletesebben

Hasadékos Kezelő lap - Általános adatok

Hasadékos Kezelő lap - Általános adatok Hasadékos Kezelő lap - Általános adatok Név: Születési hely, idő: TAJ szám: Lakcím: Pontos diagnózis, oldaliság: Hasadék Centrumba kerülés időpontja: A hasadék felismerésének időpontja: Gyermeksebészeti

Részletesebben

8KÉSZÍTSEN ELİ VÉRZÉSCSILLAPÍTÁSHOZ Tampon,gelita tampon,spongostan,szövetragasztók,gelaspon szivacs Varrás:tőfogó,olló,varratfonal

8KÉSZÍTSEN ELİ VÉRZÉSCSILLAPÍTÁSHOZ Tampon,gelita tampon,spongostan,szövetragasztók,gelaspon szivacs Varrás:tőfogó,olló,varratfonal 1,KÉSZÍTSEN ELİ HELYI ÉRZÉSTELENÍTÉSHEZ Fogászati tükör,csipesz,szonda,lydocain-spray,kesztyő,fecskendı,injekciós tő,beteg kezelılapja.injeksiók:lidocain,novocain,ultracain,ultracain ds forte 2KÉSZÍTSEN

Részletesebben

Tipp_fuzet_csapszereles_csapszereles 2010.10.07. 11:58 Page 1 TIPPEK ÉS ÖTLETEK. Vízvezeték szerelés Csap javítása

Tipp_fuzet_csapszereles_csapszereles 2010.10.07. 11:58 Page 1 TIPPEK ÉS ÖTLETEK. Vízvezeték szerelés Csap javítása Tipp_fuzet_csapszereles_csapszereles 2010.10.07. 11:58 Page 1 TIPPEK ÉS ÖTLETEK Vízvezeték szerelés Csap javítása Régi csap leszerelése Új csap felszerelése Tömítés cseréje a mosdókagyló és a csap között

Részletesebben

3.20. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 55 724 01 FOGTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ

3.20. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 55 724 01 FOGTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ 3.20. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 55 724 01 FOGTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

Adhezív rögzítéses fémmentes fogpótlás földpát kerámiából Minimálisan invazív és maximálisan esztétikus

Adhezív rögzítéses fémmentes fogpótlás földpát kerámiából Minimálisan invazív és maximálisan esztétikus Adhezív rögzítéses fémmentes fogpótlás földpát kerámiából Minimálisan invazív és maximálisan esztétikus Ha az elõttünk lévõ esetben egy a legmesszebbmenõkig panaszmentes rágószisztémát újra el kell látnunk,

Részletesebben

SOMOGYI ANDREA. Adhezív anyagok szerepe és alkalmazása a teljes lemezes fogpótlások rögzítésében. TÉMAVEZETŐ: DR. KIVOVICS PÉTER

SOMOGYI ANDREA. Adhezív anyagok szerepe és alkalmazása a teljes lemezes fogpótlások rögzítésében. TÉMAVEZETŐ: DR. KIVOVICS PÉTER SOMOGYI ANDREA Adhezív anyagok szerepe és alkalmazása a teljes lemezes fogpótlások rögzítésében. TÉMAVEZETŐ: DR. KIVOVICS PÉTER 1. Slide témaválasztás oka Szakdolgozatom témaválasztását az motiválta, hogy

Részletesebben

GAFE FORGÁCSOLÁSI ALAPISMERETEK (Kézi forgácsoló műveletek)

GAFE FORGÁCSOLÁSI ALAPISMERETEK (Kézi forgácsoló műveletek) GAFE FORGÁCSOLÁSI ALAPISMERETEK (Kézi forgácsoló műveletek) Kézi forgácsoló műveletek Darabolás (fűrészelés, vágás) Forgácsolás reszelés fúrás (fúrás, süllyesztés) köszörülés menetkészítés Illesztés (csiszolás,

Részletesebben

BIZTOSÍTÓS KÉSZÜLÉKEK, GYŰJTŐSÍN RENDSZEREK

BIZTOSÍTÓS KÉSZÜLÉKEK, GYŰJTŐSÍN RENDSZEREK W QUADRON CrossLinkBreaker ÉS VolBreaker NH BIZTOSÍTÓS KAPCSOLÓK SZERELŐLAPRA ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK QUADRON KAPCSOLÓK Biztosítós kapcsoló NH betétekhez Építési nagyság: 000, 00, 1, 2, 3, 4a Szerelőlapra

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1.

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 1. feladat: A rendelést egy 4 hónapos várandós kismama keresi fel fogászati szűrés, valamint az intrauterin életszakaszt érintő utód gyermekfogászati prevenciós tanácsadás céljából. Tájékoztassa a kismamát

Részletesebben

A FOGORVOSTUDOMÁNY HELYE AZ ÉLETTUDOMÁNYOK VILÁGÁBAN. A FOGORVOSI TUDOMÁNYÁGAK SZEREPE A GYÓGYÍTÁSBA, A FOGORVOSI TEAM

A FOGORVOSTUDOMÁNY HELYE AZ ÉLETTUDOMÁNYOK VILÁGÁBAN. A FOGORVOSI TUDOMÁNYÁGAK SZEREPE A GYÓGYÍTÁSBA, A FOGORVOSI TEAM A FOGORVOSTUDOMÁNY HELYE AZ ÉLETTUDOMÁNYOK VILÁGÁBAN. A FOGORVOSI TUDOMÁNYÁGAK SZEREPE A GYÓGYÍTÁSBA, A FOGORVOSI TEAM Készítette: Dr. Dézsi Anna Júlia ÉLETTUDOMÁNY Alkalmazott tudományok gyakorlati tevékenység

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Foghiányok ellátásáról Anodontia partialis/ Anodontia totalis (1. módosított változat)

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Foghiányok ellátásáról Anodontia partialis/ Anodontia totalis (1. módosított változat) Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Foghiányok ellátásáról Anodontia partialis/ Anodontia totalis (1. módosított változat) Készítette: Fog- és Szájbetegségek Szakmai Kollégium I. Alapvető

Részletesebben

Az Implantológia radiológiai vonatkozásai Dr. Ackermann Gábor gabor@dentesthic.hu www.fogaszati-radiologia.hu

Az Implantológia radiológiai vonatkozásai Dr. Ackermann Gábor gabor@dentesthic.hu www.fogaszati-radiologia.hu Az Implantológia radiológiai vonatkozásai Dr. Ackermann Gábor gabor@dentesthic.hu www.fogaszati-radiologia.hu Röntgenvizsgálat célja Diagnosztika/tervezés Műtét közben ellenőrzés Követéses vizsgálat Felvételi

Részletesebben

Elválaszthatatlanok: Cirkónium és PermaCem 2.0. Az önsavazó ragasztócementek új generációja.

Elválaszthatatlanok: Cirkónium és PermaCem 2.0. Az önsavazó ragasztócementek új generációja. NEW! Elválaszthatatlanok: Cirkónium és PermaCem 2.0 Az önsavazó ragasztócementek új generációja. KERÁMIA RAGASZTÁS KOMPROMISSZUMOK NÉLKÜL. Napjaink teljes kerámia pótlásai esztétikai élményt és biztonságot

Részletesebben

KERR K R KERR K RR KERR

KERR K R KERR K RR KERR KERR 2007 - NYÁR kat_2007_aprilis.indd 1 2007.05.14. 8:53:15 FOLYÉKONY KOMPOZIT KÉSZLET 2 ZACSKÓ AJÁNDÉK SZÍNVÁLTÓS ALGINÁTTAL! Opticor Flow Kit: A2, A3, A3.5, C3 4 x 2 gr. összesen 8 gr. 19.900 Ft Megtakarítás:

Részletesebben

Duke kézikönyv. Biztonsági óvintézkedések

Duke kézikönyv. Biztonsági óvintézkedések Duke kézikönyv Biztonsági óvintézkedések Az edzőkerékpár úgy lett megtervezve és megalkotva, hogy a maximális biztonságot garantálja. Ennek ellenére is be kell tartani bizonyos óvintézkedéseket amikor

Részletesebben

Firestone TPO tetőszigetelési rendszerek

Firestone TPO tetőszigetelési rendszerek 1 Annak érdekében, hogy tartós és megbízható tetőszigetelés készülhessen, nem elegendő csak egy jó szigetelőlemezt gyártani. A tapasztalat azt bizonyítja, hogy a szigetelőlemeznek más termékekkel összeférhetőnek

Részletesebben

Egy könnyed mozdulat...

Egy könnyed mozdulat... Egy könnyed mozdulat... ÚJ MŰANYAG/GUMI CSATLAKOZÓ- ÉS ELOSZTÓDUGÓK LEGRAND ELOSZTÓSOROK ÚJ MŰANYAG CSATLAKOZÓ- ÉS ELOSZTÓDUGÓK KIEMELŐKAROS CSATLAKOZÓDUGÓ Húzza ki a csatlakozódugót egy egyszerű mozdulattal,

Részletesebben

Ragasztócsík ellenőrző kamerás rendszer

Ragasztócsík ellenőrző kamerás rendszer Ragasztócsík ellenőrző kamerás rendszer / Esettanulmány egy új fejlesztésű, flexibilis, felhasználóbarát betanítási rendszerről./ A papírdobozok gyártása során elengedhetetlen, hogy a ragasztás jó minőségű

Részletesebben

Kiöntött síncsatornás felépítmény kialakításának egyes elméleti kérdései

Kiöntött síncsatornás felépítmény kialakításának egyes elméleti kérdései Kiöntött síncsatornás felépítmény kialakításának egyes elméleti kérdései VII. Városi Villamos Vasúti Pálya Napra Budapest, 2014. április 17. Major Zoltán egyetemi tanársegéd Széchenyi István Egyetem, Győr

Részletesebben

TEJ ÉS CSONTFOG ÖSSZEHASONLÍTÁSA

TEJ ÉS CSONTFOG ÖSSZEHASONLÍTÁSA TEJ ÉS CSONTFOG ÖSSZEHASONLÍTÁSA Készítette: Kozma Vanda, Kerekes Georgina Vetési Albert Gimnázium XII. A osztály 2015.03.28. A fog anatómiája A fog részei: Csontos képződmények, amelyek alapvető feladata

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma 54 720 02 Fogászati asszisztens Komplex szakmai vizsga A vizsgafeladat megnevezése: Komplex szakmai szóbeli feladatsor A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési

Részletesebben

SU-10 MŰTŐASZTAL ALAPKIÉPÍTÉS: FUNKCIÓK ÉS MOZGATÁSOK: FELHASZNÁLÁS: Oldalirányú döntések. Trendelenburg pozíció

SU-10 MŰTŐASZTAL ALAPKIÉPÍTÉS: FUNKCIÓK ÉS MOZGATÁSOK: FELHASZNÁLÁS: Oldalirányú döntések. Trendelenburg pozíció SU-10 MŰTŐASZTAL FELHASZNÁLÁS: ALAPKIÉPÍTÉS: FUNKCIÓK ÉS MOZGATÁSOK: A műtőasztalt kezelések és műtétek végrehajtásához tervezték az általános sebészet, érsebészet, szívsebészet, idegsebészet, urológia,

Részletesebben

Tipikus fa kapcsolatok

Tipikus fa kapcsolatok Tipikus fa kapcsolatok Dr. Koris Kálmán, Dr. Bódi István BME Hidak és Szerkezetek Tanszék 1 Gerenda fal kapcsolatok Gerenda feltámaszkodás 1 Vízszintes és (lefelé vagy fölfelé irányuló) függőleges terhek

Részletesebben

Tevékenység: Olvassa el a bekezdést! Gyűjtse ki és tanulja meg a lemezalakító technológiák jellemzőit!

Tevékenység: Olvassa el a bekezdést! Gyűjtse ki és tanulja meg a lemezalakító technológiák jellemzőit! Olvassa el a bekezdést! Gyűjtse ki és tanulja meg a lemezalakító technológiák jellemzőit! 2.1. Lemezalakító technológiák A lemezalakító technológiák az alkatrészgyártás nagyon jelentős területét képviselik

Részletesebben

Fogászati asszisztens dokumentációs feladatai fogpótlás készítésénél MP 033.ST

Fogászati asszisztens dokumentációs feladatai fogpótlás készítésénél MP 033.ST Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: Fogászati asszisztens dokumentációs feladatai fogpótlás készítésénél MP 033.ST Készítette: Szombathyné Nagy Erika Fogászati

Részletesebben

Az anyagok változásai 7. osztály

Az anyagok változásai 7. osztály Az anyagok változásai 7. osztály Elméleti háttér: Hevítés hatására a jég megolvad, a víz forr. Hűtés hatására a vízpára lecsapódik, a keletkezett víz megfagy. Ha az anyagok halmazszerkezetében történnek

Részletesebben

Fel- és lenyíló vasalások Duo 5.115

Fel- és lenyíló vasalások Duo 5.115 Fel- és lenyíló vasalások Duo.11 Duo fel- és lenyíló olló faajtókhoz 333 Duo fel- és lenyíló olló keskeny alumínium keretes ajtókhoz 333 19 1 /37 19 1 /37 1 7 9 9 Kg H 1 3 3 1 3 3 Kg 1 B 3 3 1 3 3 A felnyíló

Részletesebben

IpP-CsP2. Baromfi jelölı berendezés általános leírás. Típuskód: IpP-CsP2. Copyright: P. S. S. Plussz Kft, 2009

IpP-CsP2. Baromfi jelölı berendezés általános leírás. Típuskód: IpP-CsP2. Copyright: P. S. S. Plussz Kft, 2009 IpP-CsP2 Baromfi jelölı berendezés általános leírás Típuskód: IpP-CsP2 Tartalomjegyzék 1. Készülék felhasználási területe 2. Mőszaki adatok 3. Mőszaki leírás 3.1 Állvány 3.2 Burkolat 3.3 Pneumatikus elemek

Részletesebben

A készítmény leírása

A készítmény leírása A készítmény leírása Bevezetõ A sablon a postforming lapok eredményes összekapcsolására szolgál. Az áttetsző műanyag szerkezete, az egyes elemek egyértelmű leírása a sablonba vésve, több összefüggő ütköző,

Részletesebben

Anyagismeret a gyakorlatban Implantátumok: az ötlettől a termékig

Anyagismeret a gyakorlatban Implantátumok: az ötlettől a termékig Anyagismeret a gyakorlatban Implantátumok: az ötlettől a termékig 2014. Május 07. Dr. Bognár Eszter Nagy Péter Anyagismeret a gyakorlatban Orvostechnikai célra alkalmas fémek és ötvözetek alkalmazási lehetőségei

Részletesebben

A sürgősségi fogászati ellátás igazságügyi orvostani vonatkozásai Dr. Felszeghy Endre és Dr. Lászik András

A sürgősségi fogászati ellátás igazságügyi orvostani vonatkozásai Dr. Felszeghy Endre és Dr. Lászik András A sürgősségi fogászati ellátás igazságügyi orvostani vonatkozásai Dr. Felszeghy Endre és Dr. Lászik András Semmelweis Egyetem Budapest Igazságügyi Orvostani Intézet Sürgősségi fogászat tárgykörébe tartozó

Részletesebben

Ajtó-őr - a XI. Országos Technikaverseny megyei fordulójának modell ajánlása

Ajtó-őr - a XI. Országos Technikaverseny megyei fordulójának modell ajánlása Tájékoztató Az idei év versenykiírásának megfelelően terveztük munkadarabunkat. Az otthon biztonságát szolgáló modell feladata, hogy az ajtó kinyitása esetén fény és/vagy hang jelzést adjon, valamit az

Részletesebben

54/2005. (XI. 23.) EüM rendelet. az egyes egészségügyi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról

54/2005. (XI. 23.) EüM rendelet. az egyes egészségügyi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról 54/2005. (XI. 23.) EüM rendelet az egyes egészségügyi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról A szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. -a (1) bekezdésének a) pontjában foglalt

Részletesebben

BPS Biofunkcionális Protetikai Szisztéma. Fogpótlás Betegtájékoztató

BPS Biofunkcionális Protetikai Szisztéma. Fogpótlás Betegtájékoztató BPS Biofunkcionális Protetikai Szisztéma Fogpótlás Betegtájékoztató A fogak karaktert, aktivitást és életet sugároznak. (Ön)tudatosságot, kisugárzást és magabiztosságot adnak. Éppen ezért magától értetœdœ,

Részletesebben

SLOVENSKÁ KOMISIA TECHNICKEJ OLYMPIÁDY TECHNICKÁ OLYMPIÁDA 4. ročník, školský rok 2013/2014 Krajské kolo Teoretický test kategória B

SLOVENSKÁ KOMISIA TECHNICKEJ OLYMPIÁDY TECHNICKÁ OLYMPIÁDA 4. ročník, školský rok 2013/2014 Krajské kolo Teoretický test kategória B SLOVENSKÁ KOMISIA TECHNICKEJ OLYMPIÁDY TECHNICKÁ OLYMPIÁDA 4. ročník, školský rok 2013/2014 Krajské kolo Teoretický test kategória B Kód žiaka: Základná škola: Počet bodov: 1. A válaszba írd be, hogy az

Részletesebben

Gyógyszeres kezelések

Gyógyszeres kezelések Gyógyszeres kezelések Az osteogenesis imperfecta gyógyszeres kezelésében számos szert kipróbáltak az elmúlt évtizedekben, de átütő eredménnyel egyik se szolgált. A fluorid kezelés alkalmazása osteogenesis

Részletesebben

CANULALT COMBNYAKCSAVAR

CANULALT COMBNYAKCSAVAR TARTALOM FEMUR Y VELŐŰRSZEG JELLEMZŐI MÉRETVÁLASZTÉKA KIEGÉSZÍTŐI GENOCEPHALICUS VELŐŰRSZEG JELLEMZŐI MÉRETVÁLASZTÉKA KIEGÉSZÍTŐI HUMERUS VELŐŰRSZEG JELLEMZŐI MÉRETVÁLASZTÉKA KIEGÉSZÍTŐI FEMUR VELŐŰRSZEG

Részletesebben

Szerelési utasítás. Logamax plus. Kaszkád-egység GB162-65/80/100. Szakemberek számára. Szerelés előtt gondosan olvassa el. 7 746 800 086 (2011/02) HU

Szerelési utasítás. Logamax plus. Kaszkád-egység GB162-65/80/100. Szakemberek számára. Szerelés előtt gondosan olvassa el. 7 746 800 086 (2011/02) HU Szerelési utasítás Kaszkád-egység 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Szakemberek számára Szerelés előtt gondosan olvassa el. 7 746 800 086 (2011/02) HU Termékáttekintés Termékáttekintés 9 1

Részletesebben

SAM Präzisionstechnik GmbH

SAM Präzisionstechnik GmbH SAM Präzisionstechnik GmbH EDITION 1 SAM SE 05 03 04 06 07 08 02 01 10 11 09 12 20 13 14 15 16 19 17 18 01 Transzferkar rögzítő tüskéje 02 Kondilusz ház 03 Kondilusz hajlásszögének skálája 04 Kondilusz

Részletesebben

Niko érintőképernyő. Méret: 154 x 93mm (kb. 7 ) Felbontás: 800 x 480 pixel Képarány: 16:9

Niko érintőképernyő. Méret: 154 x 93mm (kb. 7 ) Felbontás: 800 x 480 pixel Képarány: 16:9 Niko érintőképernyő 1. Általános leírás A Nikobus érintőképernyő segítségével könnyen kezelhetővé válik a telepített épületautomatizálási rendszer. A képernyő könnyen felszerelhető a falra, csak 1 szerelő

Részletesebben

AZ IMPLANTÁCIÓS FOGPÓTLÁSOK PROTETIKAI TERVEZÉSÉNEK ALAPVETŐ ISMERETEI II.

AZ IMPLANTÁCIÓS FOGPÓTLÁSOK PROTETIKAI TERVEZÉSÉNEK ALAPVETŐ ISMERETEI II. AZ IMPLANTÁCIÓS FOGPÓTLÁSOK PROTETIKAI TERVEZÉSÉNEK ALAPVETŐ ISMERETEI II. Dr. Kádár László Klinikai főorvos Fogpótlástani Klinika AZ IMPLANTÁCIÓS FOGPÓTLÁS RÉSZEI (Koeck, Wagner: Implantologie) substruktura

Részletesebben

CSOMAGOLÁSI MEGOLDÁSAOK

CSOMAGOLÁSI MEGOLDÁSAOK Magyar MÉLYHÚZOTT ELEMEK BEMUTATÓESZKÖZÖK HÓLYAGOS/ HEGESZTETT AKRIL TERMÉKEK MARATÁS SZERSZÁMKÉSZÍTÉS ÚJRAHASZNOSÍTÁS CSOMAGOLÁSI MEGOLDÁSAOK TERMÉKEINEK MEGFELELŐ EGYEDI KIVITELBEN Rossel-Display Műanyag

Részletesebben

Az orthodonciai implantátumok alkalmazása serdülő életkorban

Az orthodonciai implantátumok alkalmazása serdülő életkorban Az orthodonciai implantátumok alkalmazása serdülő életkorban Doktori értekezés Dr. Borsos Gabriella Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Végh András SE magántanára,

Részletesebben

ASTER motorok. Felszerelési és használati utasítás

ASTER motorok. Felszerelési és használati utasítás 1. oldal ASTER motorok Felszerelési és használati utasítás A leírás fontossági és bonyolultsági sorrendben tartalmazza a készülékre vonatkozó elméleti és gyakorlati ismereteket. A gyakorlati lépések képpel

Részletesebben

Miniimplantátumok használata két szóló fogból álló restauráció behelyezéséhez és azonnali terheléséhez

Miniimplantátumok használata két szóló fogból álló restauráció behelyezéséhez és azonnali terheléséhez Azfar A. Siddiqui, Mark Sosovicka és Mark Goetz Miniimplantátumok használata két szóló fogból álló restauráció behelyezéséhez és azonnali terheléséhez Klinikai esettanulmány I M P L A N T O L Ó G I A Számos

Részletesebben

ahol m-schmid vagy geometriai tényező. A terhelőerő növekedésével a csúszó síkban fellép az un. kritikus csúsztató feszültség τ

ahol m-schmid vagy geometriai tényező. A terhelőerő növekedésével a csúszó síkban fellép az un. kritikus csúsztató feszültség τ Egykristály és polikristály képlékeny alakváltozása A Frenkel féle modell, hibátlan anyagot feltételezve, nagyon nagy folyáshatárt eredményez. A rácshibák, különösen a diszlokációk jelenléte miatt a tényleges

Részletesebben

VÁGÓGÉPEK PAPÍR ÉS ANYAG VÁGÁSRA MODELL ÁTTEKINTÉS GÖRGŐS ÉS KAROS VÁGÓGÉPEK

VÁGÓGÉPEK PAPÍR ÉS ANYAG VÁGÁSRA MODELL ÁTTEKINTÉS GÖRGŐS ÉS KAROS VÁGÓGÉPEK VÁGÓGÉPEK PAPÍR ÉS ANYAG VÁGÁSRA MODELL ÁTTEKINTÉS GÖRGŐS ÉS KAROS VÁGÓGÉPEK GÖRGŐS VÁGÓGÉPEK / KAROS VÁGÓGÉPEK IDEAL 1030 / IDEAL 1031 BIZTONSÁGI VÁGÓFEJ KOMPAKT GÖRGŐS VÁGÓK DIN A4 ÉS A3 MÉRETHEZ Ergonomikusan

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. KÜLSŐ TARTÁLYOS, FOLYAMATOS TINTAELLÁTÓ RENDSZER (CISS) ELŐRE TELEPÍTETT PATRONOKKAL 4 x 1000 ml PIGMENT TINTÁVAL FELTÖLTVE

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. KÜLSŐ TARTÁLYOS, FOLYAMATOS TINTAELLÁTÓ RENDSZER (CISS) ELŐRE TELEPÍTETT PATRONOKKAL 4 x 1000 ml PIGMENT TINTÁVAL FELTÖLTVE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÜLSŐ TARTÁLYOS, FOLYAMATOS TINTAELLÁTÓ RENDSZER (CISS) ELŐRE TELEPÍTETT PATRONOKKAL 4 x 1000 ml PIGMENT TINTÁVAL FELTÖLTVE A HP Officejet X 451dw, 476dw, 551dw, 576dw nyomtató modellekhez

Részletesebben

THE GREEN LIGHT. ambar 2 3

THE GREEN LIGHT. ambar 2 3 63 THE GREEN LIGHT 2 3 ISMERTETŐ A VILÁGÍTÓTEST JELLEMZŐI Tervező: Alain Baré Védettség Optikai tér IP 66 Sealsafe (*) Szerelvénytér IP 66 (*) Törési szilárdság Üveg IK 08 (**) Aerodinamikai felület (CxS)

Részletesebben

600 éves történelmünk a legnagyobb garancia a vásárlóink számára. Vezető vállalat a jövőre fókuszálva

600 éves történelmünk a legnagyobb garancia a vásárlóink számára. Vezető vállalat a jövőre fókuszálva A Medesy műszercsalád a Maniago-kovácsok 6 évszázadnyi hatalmas szakértelmének és művészetének (a reneszánsztól napjainkig tartó) megvalósulása. A sebészeti kézi műszerek tökéletes minősége szoros összeköttetésben

Részletesebben

Ghislandi és Társai Állatgyógyászat - Állattenyésztés

Ghislandi és Társai Állatgyógyászat - Állattenyésztés HDE Elektromos fogreszel k és fogászati eszközök 1 HDE Elektromos fogreszelk és fogászati eszközök 2 Horse Dental Equipment HDE Float - elektromos fogreszel egyenes vagy hajlított szár, mely négy pozícióba

Részletesebben

Tájékoztató a Down szűrésről Első trimeszteri KOMBINÁLT TESZT

Tájékoztató a Down szűrésről Első trimeszteri KOMBINÁLT TESZT Tájékoztató a Down szűrésről Első trimeszteri KOMBINÁLT TESZT A terhességek kb. 1%-ában az újszülött teljesen egészséges szülőktől súlyos szellemi vagy testi fogyatékkal születik. A veleszületett értelmi

Részletesebben

Műtét utáni gyakorlatok

Műtét utáni gyakorlatok Műtét utáni gyakorlatok 1. Korai, műtét utáni fekvőgyakorlatok Ezek a gyakorlatok igen fontosak a lábak keringési rendszerének beindítása és a vérrög kialakulásának elkerülése céljából. Emellett segíti

Részletesebben

Az MPS kezelési és követési protokollok változásai. Dr. Varga Norbert Toxikológia és Anyagcsere Osztály

Az MPS kezelési és követési protokollok változásai. Dr. Varga Norbert Toxikológia és Anyagcsere Osztály Az MPS kezelési és követési protokollok változásai Dr. Varga Norbert Toxikológia és Anyagcsere Osztály MPS-k MPS I MPS II MPS III MPS IV MPS VI MPS VII MPS IX Hurler-Scheie Hunter Sanfilippo Morquio Maroteaux

Részletesebben

3. Vezérlőszelepek csoportosítása, kialakítása

3. Vezérlőszelepek csoportosítása, kialakítása 3. Vezérlőszelepek csoportosítása, kialakítása Pneumatikus vezérlőelemek A pneumatikus működtetésű végrehajtó elemek (munkahengerek, forgatóhengerek, stb.) mozgását az irány, a sebesség, az erő és a működési

Részletesebben

Fogas kérdés: hogyan mossunk helyesen fogat?

Fogas kérdés: hogyan mossunk helyesen fogat? Fogas kérdés: hogyan mossunk helyesen fogat? Mi a célja az alapos fogmosásnak? A fogmosás során távolítjuk el a lepedéket. A felhalmozódott lepedékben lévő baktériumok és anyagcseretermékeik felelősek

Részletesebben

3 A CBCT vizsgálatoknak potenciálisan új információkkal kell segítenie a beteg kezelését.

3 A CBCT vizsgálatoknak potenciálisan új információkkal kell segítenie a beteg kezelését. SEDENTEX CT Alapelvek: 1 A CBCT vizsgálatokat a beteg kórtörténeti és klinikai vizsgálata előtt tilos végrehajtani. 2 A CBCT vizsgálat csak akkor lehet indokolt, hogyha annak előnyei nagyobbak, mint a

Részletesebben

Esztétikai vonal PROFESSZIONÁLIS TERMÉKEK. Linea di prodotti dermocosmetici

Esztétikai vonal PROFESSZIONÁLIS TERMÉKEK. Linea di prodotti dermocosmetici Esztétikai vonal PROFESSZIONÁLIS TERMÉKEK KLASSZIKUS MEGKÖZELÍTÉS: BOTOX injekciók Botox a márkaneve a Clostridium botulinum baktérium által termelt toxinnak. Az izom, amelybe befecskendezik nem tud összehúzódni,

Részletesebben

FOGÁGYBETEGSÉG OKA, TÜNETEI ÉS KEZELÉSE MIT TEHETÜNK, HOGY MEGŐRIZZÜK EGÉSZSÉGES FOGÁGYUNKAT?

FOGÁGYBETEGSÉG OKA, TÜNETEI ÉS KEZELÉSE MIT TEHETÜNK, HOGY MEGŐRIZZÜK EGÉSZSÉGES FOGÁGYUNKAT? FOGÁGYBETEGSÉG OKA, TÜNETEI ÉS KEZELÉSE MIT TEHETÜNK, HOGY MEGŐRIZZÜK EGÉSZSÉGES FOGÁGYUNKAT? Dr. Csicsai Adrienn 2011. október 1. A civilizált emberiség 96 %-nak a fogazata nem egészséges: az 50 év felettiek

Részletesebben

Vibrációs trénerek összehasonlítása 2014. Kyokei VibroFit Home. 5-15 Hz / 99 fokozat. 5-14Hz / 60 fokozat

Vibrációs trénerek összehasonlítása 2014. Kyokei VibroFit Home. 5-15 Hz / 99 fokozat. 5-14Hz / 60 fokozat Flabelos FL-3000 Kyokei ubodyfit Gym Kyokei CrazyFit Insport Lilly Insport Lotos Insport Katrina Mozgások hintázó mozgás (~billegés ~ vertikális hinta, ~oszcilláció) -frekvencia igen igen igen igen igen

Részletesebben

Az állcsontok fogeredetű gyulladásai és sebészeti kezelésük Kockázati tényezők: Elhanyagolt fogazat Rossz szájhigiénia Ált. hajlamosító tényezők

Az állcsontok fogeredetű gyulladásai és sebészeti kezelésük Kockázati tényezők: Elhanyagolt fogazat Rossz szájhigiénia Ált. hajlamosító tényezők Szájsebészet Dento-alveoralris sebészet Fogeltávolítás (Extractio,sculptio) Fogmegtartó műtétek Parodontális sebészet Maxillofacialis sebészet Fejlődési rendellenességek Traumatológia Tumorok Asszisztensi

Részletesebben

Konszenzus a fogászati implantológiában: az osszeointegráció elérésének módjai 2012, Nemzetközi Implantátum Alapítvány, München, Németország

Konszenzus a fogászati implantológiában: az osszeointegráció elérésének módjai 2012, Nemzetközi Implantátum Alapítvány, München, Németország Konszenzus a fogászati implantológiában: az osszeointegráció elérésének módjai 2012, Nemzetközi Implantátum Alapítvány, München, Németország Prof. Dr. Stefan Ihde Fogászati Implantációs Részleg vezetője

Részletesebben

KARTONPALLET papír raklap. Az ideális raklap a legjobb áron

KARTONPALLET papír raklap. Az ideális raklap a legjobb áron KARTONPALLET papír raklap Az ideális raklap a legjobb áron általános termékek Erősített raklapok Szabvány méretű raklapok Keretek Raklap láb Könnyített raklapok Koncepció KARTONPALLET méretpontos, egyedi,

Részletesebben

BIZTONSÁG ÉS ESZTÉTIKA

BIZTONSÁG ÉS ESZTÉTIKA BIZTONSÁG ÉS ESZTÉTIKA FOGÁSZATI IMPLANTÁTUMOKKAL Betegtájékoztató Zahnimplantaten Tisztelt Páciensünk! Az implantációs fogpótlás ugyanazt az érzést adja, mint a saját természetes fogaira épülő fogpótlás.

Részletesebben

Pályázat. Versiva XC elgélesedő habkötszer alkalmazásának gyakorlati tapasztalatai esettanulmányon keresztül

Pályázat. Versiva XC elgélesedő habkötszer alkalmazásának gyakorlati tapasztalatai esettanulmányon keresztül Pályázat Versiva XC elgélesedő habkötszer alkalmazásának gyakorlati tapasztalatai esettanulmányon keresztül Nagy Mariann Baloghné Szlábi Viktória Dr. Ménesi Rudolf Kaposi Mór Oktató Kórház Általános-,

Részletesebben

BEKÖSZÖNTŐ. Tisztelt Olvasó!

BEKÖSZÖNTŐ. Tisztelt Olvasó! BEKÖSZÖNTŐ Tisztelt Olvasó! Ezúton üdvözli Önt ismét a BIONIKA Medline Kft. a nyári szünet után. Októberi hírlevelünk legsarkalatosabb témája az ECO implantátum rendszerünk, amely immáron ötödik születésnapját

Részletesebben

Kiegészítő elemek. Talpak. Csövek. T-elemek. Egyéb kiegészítők

Kiegészítő elemek. Talpak. Csövek. T-elemek. Egyéb kiegészítők Talpak Csövek T-elemek Egyéb kiegészítők 79 TALPAK Egyedi igényeinek és megvalósítási terveinek kivitelezése érdekében az alábbiakban bemutatjuk azokat az OEK elemeket, melyek a különféle alkalmazási módok

Részletesebben

ÚJ EURO FALI CSATLAKOZÓK DESIGN. Szép és strapabíró

ÚJ EURO FALI CSATLAKOZÓK DESIGN. Szép és strapabíró ÚJ EURO FALI CSATLAKOZÓK DESIGN Szép és strapabíró w w w. s i s t e m a i r. h u DESIGN Elegancia, tökéletes záródás egyetlen fali csatlakozóban Ütésálló Könnyedén nyitható Letisztult, elegáns forma Illeszkedik

Részletesebben

Mozgásszervi fogyatékossághoz vezető kórképek

Mozgásszervi fogyatékossághoz vezető kórképek Mozgásszervi fogyatékossághoz vezető kórképek Dr Élő György Miért szükséges ismeretek ezek? Tudni kell a funkció károsodás okát, ismerni a beteg általános állapotát, hogy testi, szellemi és lelki állapotának

Részletesebben

VITA MFT. Multi Functional Teeth. Terméktájékoztató. Kiadva: 2013.01. VITA shade, VITA made. Kapható VITA SYSTEM 3D-MASTER

VITA MFT. Multi Functional Teeth. Terméktájékoztató. Kiadva: 2013.01. VITA shade, VITA made. Kapható VITA SYSTEM 3D-MASTER Terméktájékoztató Kiadva: 2013.01 VITA shade, VITA made. Kapható VITA SYSTEM 3D-MASTER és VITA classical A D színekben Természetes esztétika Összhangban a természettel Aki VITA MFT mellett dönt, minden

Részletesebben