A fogszabályozó kezelés alapjai

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A fogszabályozó kezelés alapjai"

Átírás

1 A fogszabályozó kezelés alapjai A fogszabályozás célja a helytelenül álló fogak és a rendellenes helyzetű vagy aránytalan, esetleg nem megfelelő méretű állcsontok gyógyítása, szabályozása; valamint a dentoalveolaris régió zavartalan fejlődésének biztosítása. Fogszabályozó kezelésre elsősorban esztétikai okok miatt jelentkeznek a páciensek. Zavarják őket szabálytalanul, rendetlenül álló fogaik. Az esztétikai szempontok mellett természetesen nem lehet figyelmen kívül hagyni a fogazat (hosszú távú) egészségét, épségét, megfelelő működését sem. Szabályosan érintkező fogsorok, azaz jó okklúzió nélkül, nem vagyunk képesek megfelelően rágni, gondjaink lehetnek a beszéddel és a hangképzéssel, állkapocsizületi panaszok léphetnek fel stb. A fogszabályozásnak szerepe van a fogászati prevencióban is: a szabálytalanul álló, torlódott fogak nehezebben tisztíthatók, így nagyobb a valószínűsége fogszuvasodás kialakulásának. Ezzel szemben a szabályos fogazat tisztán tartása könnyebb. A nem megfelelően érintkező, szabálytalan fogsorok a parodontium megbetegedését is okozhatják, így mindenképpen törekedni kell a fogszabályozó kezelés során arra, hogy a kezelés végére szabályos okklúziós egységek, kiegyensúlyozott fogsorzáródás alakuljon ki. Jelentősen kitolódott a fogszabályozásban részt vevő páciensek életkora. Míg korábban szinte kizárólag gyermekek, tinédzserek, esetleg fiatal felnőttek voltak az orthodontiai kezelések alanyai, addig napjainkban középkorú, sőt idősebb páciensek is gyakran vállalkoznak fogszabályozásra. Az orthodontus szakma is azzal csábítja a pácienseket, hogy szinte bármilyen rendellenesség megoldható bármilyen életkorban. Óvatosnak kell lenni azonban az idősebb páciensek fogszabályozó kezelésével, hiszen a szervezet így a csontállomány reakció-, illetve regenerálódó képessége az életkor előre haladtával gyengül és a lebontó folyamatok egyre inkább előtérbe kerülnek a felépítő folyamatokkal szemben. Így nem biztos, hogy a fogazat több éven keresztül történő mozgatását, szabályozását követően a fogak épp olyan stabilak lesznek mint a kezelés megkezdésekor. Ráadásul a felnőtt páciensek esetében néha irreális elvárások társulhatnak a fogak szabályozásához (akárcsak egy plasztikai műtéthez); sikerek a párkapcsolatok vagy a munka terén, nagyobb önbizalom stb. Nem biztos, hogy a fogszabályozó orvos, illetve maga a kezelés minden esetben meg tud felelni a páciensek túlzott elvárásainak, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy felnőtt korban korlátozottabbak az orthodontus lehetőségei. Felnőtt pácienseknél már nincs lehetőség állcsontorthopédiai beavatkozásokra (hiszen a növekedés, fejlődés már lezárult), így a súlyosabb szkeletális rendellenességek már konzervatív úton nem oldhatók meg. Előtérbe kerülnek a sebészi, sebészi-orthodontiai, illetve különböző kompromisszumos (például extractiókkal kombinált) orthodontiai megoldások. Az Angle-féle diagnosztikai rendszer Edward H. Angle az egyik legismertebb fogszabályozó orvos volt, aki a 20. század első felében élt és dolgozott. A mai napig használjuk diagnosztikai rendszerét, a fogazati rendellenességek csoportosítására. Beosztásának az alapja az alsó és felső állcsont egymáshoz viszonyított anteroposterior (mesiodistalis) viszonya. Angle I. osztály, azaz normocclusio vagy neutrális okklúzió áll fenn, ha a felső első moláris mesiobuccalis csücske az alsó első moláris centrális barázdájába harap, illetve, ha a felső szemfog az alsó hármas, négyes fogközzel van okklúzióban. Angle II. osztályról beszélünk, ha az alsó első moláris distalisabban (distoocclusio), tehát hátrébb helyezkedik el a felső első hatoshoz képest; ugyanez igaz a szemfogak viszonyára is. Angle

2 III. osztályban, az alsó első moláris és felső szemfog mesiálisabb (mesioocclusio) helyzetű, mint a felső hatos, illetve hármas (a rendellenesség gyakran forntális keresztharapással jár együtt). Az Angle II. osztálynak két alcsoportja van. Az első alosztályban (Angle II/1) a disztálharapás mellett a felső metszők előre állnak (protrúzióban vannak), míg a második alosztályban (Angle II/2) a felső (két középső, néha mind a négy) metszők hátrafelé dőlnek (retrúzióban vannak). Mindegyik eltérés jellegzetes arcprofil-változással párosul. Az Angle diagnosztikai rendszerbe szinte minden fogazati rendellenesség besorolható, ugyanakkor vannak gyengéi is ennek a beosztásnak. A felső hatosok helyzetét Angle stabilnak tekintette, de ez a feltétel természetesen nem mindig teljesül (például korai tejfogextractiókat követő fogvándorlás során). Nem foglalkozik a rendszer az egyes fogak eltéréseivel, illetve a mesiodisztális síkon kívül álló egyéb dimenziókkal sem. Vertikális eltérések tekintetében megkülönböztetünk mély-,illetve nyitott harapást, mint fogazati rendellenességet. Mélyharapásról beszélünk, ha a felső metszőfogak több, mint 3 mm-t fednek az alsó metszőfogakból, nyitott harapásról akkor beszélünk, ha az alsó és felső fogak nem érintkeznek egymással (rés van közöttük) a fogív valamelyik területén. Leggyakrabban a frontfogak területén találkozunk nyitott harapással. Mindkét vertikális típusú rendellenességnek létezik szkeletális (tehát az állcsontok helyzetéből, fejlődéséből következő), illetve dentális változata, amikor csak a fogak helyzete okozza az eltérést. Transzverzális rendellenességek is kialakulhatnak, ami általában a fogívek szűkületét, keskeny voltát (sokkal ritkábban túlzott szélességét) jelenti. A fogszabályozó készülékek csoportosítása Az egyik csoportosítás a készülék elhelyezkedésén alapul. Megkülönböztetünk extraorális, intraorális, valamint vegyes (extra- és intraorális) elhorgonyzású készülékeket. Az extraorális készülékek közül az állsapka-fejsapka készülék az egyetlen széles körben elterjedt és rendszeresen használt szerkezet. Az állsapka a mandibula növekedését gátolja III. osztályú (progén) esetekben és már egészen kisgyermekkorban elkezdődik az alkalmazása. A vegyes, extra- és intraorális készülékek közül a Headger (arcív) és a DeLaire maszk használata terjedt el hazánkban is. Előbbi kivehető és rögzített készülékhez is csatlakoztatható és a maxilla, illetve a felső fogak distális irányú elmozdítását teszi lehetővé. Az arcívhez csatlakozó rugalmas gumiszalag occipitalis és nyaki húzási iránnyal is használható. Az extraorális erő iránya alapján vertikális rendellenességek (mély- vagy nyitott harapás) is befolyásolhatók Headgerrel. A DeLaire-féle arcmaszk a homlokon és az állcsúcson támaszkodik. A maszk és az intarorális (multiband vagy kivehető készülék is lehet) készülék között létesített gumihúzás a maxilla anterior irányú növekedését serkenti. A fogszabályozó készülékeknek többsége intraorális elhelyezkedésű.. Megkülönböztethetünk kivehető és rögzített fogszabályozó készülékeket. A kivehető készülékek, ahogy nevükből is következik, a szájból eltávolíthatók. Napi órás viselésük (lenne) szükséges, tehát nem elegendő csak éjszaka hordani őket. A kivehető készülékek között három nagy csoportot különböztetünk meg: az aktív lemezek, a passzív lemezek és a funkciós vagy bimaxilláris készülékek. Az aktív lemezekre jellemző, hogy egy vagy több csavart tartalmaznak, melyek elsősorban a fogívek tágítására szolgálnak. A passzív lemezben soha nincs csavar, ezeket általában a fogszabályozó kezelés végső szakaszában, az ún. retenciós fázisban használjuk, amikor a kezelés során elért eredményt szeretnénk megőrizni. A csavarok mint elsőrendű aktív elemek kis kulcs segítségévek aktiválhatók. Ezt a műveletet a gyerekek vagy a szüleik is el tudják végezni otthon, a fogorvos által betanított módon és meghatározott időközönként. A kulcsot a csavarban található lyukba helyezi a

3 páciens vagy az orvos és a mellette látható nyíl irányába fordítja. Az aktiválás általában negyed fordulatot (0,2 mm) jelent). Típusos tágítócsavaros lemezről beszélünk, ha a csavar szimmetrikusan a készülék közepén helyezkedik el - mintegy felezi az akrilát alaplemezt - míg atípusos a lemez, ha a két akrilátrész nem egyforma nagyságú és a lemez aszimmetrikus. Különböző irányokban lehet beépíteni a csavarokat, annak érdekében, hogy különböző irányú tágítást érjünk el. A leggyakoribb a transverzális tágítás, de növelhetjük a fogív méretét sagittális irányba is. A csavaron kívül egyéb aktív elemeket is tartalmazhatnak a lemezek: segédrugókat az egyes fogak vagy fogcsoportok elmozdítására. A segédrugók lehetnek szabad végű, konzolos, ún. ujjrugók vagy zárt, hurokrugók. Beépíthetünk a lemezekbe akrilát harapásemelő (mélyharapásnál) vagy előreharaptató (II. osztályú rendellenességeknél) sáncot is. A fogszabályozó lemezek további részei: akrilát alaplemez, amely palatinális, illetve linguális irányból érinti a fogak koronai részét. Felül a szájpadlást is borítja, alul patkó alakú; és vagy a tágító erőt közvetíti a fogakra, vagy a fogakat a tartja helyükön (passzív retenciós készülékek esetén). Kapcsok is részei a lemezeknek. Feladatuk a készülék rögzítése szájban, az ún. elhorgonyzás. Az akrilát alaplemezből indulnak ki és általában az első őrlőfogakon (Adams kapocs) ill. a két premoláris fog között (Schwarz vagy nyílkapocs, máskor gömbkapocs) rögzülnek. A kapcsokon kívül az ún. labiálív is rögzíti a készülékeket a szájban. Ez mind az alsó mind a felső fogívben a metszőfogak előtt található, horizontális elhelyezkedésű, 0,7-0,9mm vastag kör alakú acéldrótból meghajlított rész, amely a szemfogak területén ún. U-loopot tartalmaz. A labiálívek az U-loop megfeszítésével aktiválhatók, így a metszők tengelyállása is változtatható. A labiálívnek tehát passzív rögzítő szerepe mellett, aktív fogmozgató hatása is lehet.. A kivehető készülékekkel elsősorban döntjük a fogakat. Ez azt jelenti, hogy a fogak koronai részére ható erő (amelyet csavarok vagy segédrugók fejtenek ki) elsősorban a koronai részt mozdítja el, míg a gyökércsúcs helyben marad. A funkciós vagy bimaxilláris készülékek egy külön csoportját alkotják a kivehető fogszabályozó készülékeknek. Mindkét fogívet borítják, egyszerre hatnak az alsó és a felső állcsontra, pontosabban képesek arra, hogy a két a két fogív, illetve állcsont viszonyát elsősorban a szagittális és vertikális (kisebb mértékben transzverzális) síkban megváltoztassák. Az állcsontok növekedési ütemét és irányát lehet a segítségükkel befolyásolni. Ilyen nagy mértékű szövetformáló, átépítő hatás azonban csak a növekedés aktív időszakában érhető el. A serdülőkor, annak is a kezdeti szakasza az, amikor a növekedés a legintenzívebb, ezért leginkább ez az időszak alkalmas a növekedési korrekció kivitelezésére. A serdülőkor a lányoknál hamarabb, év között, fiúknál kicsit később, éves kor között következik be. A bimaxilláris, funkciós készülékeket leginkább szagittális (leggyakrabban II. osztályú) és vertikális (az európai populációra jellemző a mélyharapás) rendellenességek kezelésére használjuk. A kiindulási helyzet gyakran egy hátra helyeződött vagy alulnövekedett (disztálharapás)alsó állcsont, de a jóval ritkább III. osztályú rendellenességek kezelése is lehetséges bizonyos határok között ilyen típusú készülékekkel. A készülék szájba helyezve kimozdítja a mandibulát a nyugalmi, ám kóros, (pl. disztalis) pozíciójából egy megfeszített, aktivált állapotba. Az állcsontok új helyzetét az ún. konstrukciós viaszharapással rögzítjük és a mikor a páciens a készüléket viseli, kénytelen mindig az általunk meghatározott helyzetbe zárni. A funkciós készülékekkel naponta órára kimozdítjuk a mandibulát a kényelmes, de rossz helyzetéből és új helyzetbe kényszerítjük. Ennek következtében a csontállományban, az izmokban, az állkapocsizületben struktúraváltozás következik be; a szövetek adaptálódnak az új helyzethez. Az állcsontok új helyzetében el kell érni, hogy a fogak stabil okklúziója, pontos záródása is kialakuljon; ennek érdekében a készüléket az adott rendelleneségnek

4 megfelelően kell becsiszolni, segítve ezzel a fogak elmozdulását, növekedését, okklúzióba kerülését. Még egyszer szeretnénk hangsúlyozni, hogy ilyen típusú, ún. állcsontorthopédiai beavatkozások csak a növekedés aktív időszakában hajthatók végre. A kivehető készülékeket elsősorban vegyes fogazat időszakában alkalmazzuk. A funkciós, bimaxilláris készülékek a vegyes fogazati periódus második szakaszában (10 éves kor fölött) használatosak. A hagyományos (bracketekből álló) rögzített készüléket általában multiband vagy multibond néven szokták emlegetni. Szemben a kivehető készülékekkel, multibandot csak maradó fogazatban alkalmazhatunk, tejfogakra nem ragasztunk bracketeket. A legnagyobb különbség a rögzített és a kivehető készülékek között, hogy a rögzített készülékek 24 órán keresztül működnek a szájban. A rögzített készülékek részei a bracketek, amelyek általában a metszőkre, szemfogakra és a kisőrlőkre ragasztott tartópillérek; a moláris tubusok, amelyeket fémgyűrűk segítségével vagy fémgyűrűk nélkül direkt ragasztással rögzítünk az őrlőfogakon; a fogszabályozó ívek, amelyek a bracketek horizontális résébe és tubusok nyílásába illeszkednek; és amelyeket ún. ligatúrákkal, azaz fém vagy elasztikus rögzítő elemekkel kapcsolunk a bracketekhez. A bracket részei: talp, bázis (vagy test), a slot (vagy bracketrés) és a szárnyak. A bracketek talpa nagy kiterjedésű gazdagon struktúrált felszín, háló vagy lézerrel kialakított barázdált felület. A nagy kiterjedésű felszín segíti a ragasztó anyag megkapaszkodását. A bracketek bázisa a különböző fogtípusok (szemfog, kismetsző stb.) esetén különböző vastagságú. A különböző vastagságú brackettest segít kialakítani a normál anatómia helyzetnek megfelelő fogívformát (in-out). A bracketek horizontális résébe, a slot-ba (amely szögletes keresztmetszetű) illeszkedik a fogszabályozó ív. A bracketek szárnyai alatt (általánban négyszárnyú bracketeket használunk) rögzülnek a különböző fém- és elasztikus ligatúrák. A modern rögzített készülékek tartópillérei a bracketek, illetve a moláris tubusok tartalmaznak olyan információkat, amelyek segítik az ideális fogívforma kialakítását és az egyes fogak pontos beállítását a tér mindhárom dimenziójában. A fogak mesiodistalis dőlését meghatározó információ az ún. anguláció, amelyet a slot mesiodistalis lejtése révén érünk el ; a vestibuloorális pozíciót meghatározó információ az ún. torque, amit a slot vestibuloorális lejtése határoz meg; míg a fogak megfelelő fogíven belüli helyzetét az ún in-out befolyásolja amit a bracketbázis vastagsága determinál. A bracketek lehetnek fém (acélötvözetek, titán vagy arany), kerámia vagy műanyag zárak, ez azonban nem befolyásolja a készülékek alapvető működési elvét. A bracketek anyaga elsősorban esztétikai szempontból lényeges (bár bizonyos acélötvözetek tartalmazhatnak allergiát kiváltó nikkelt és krómot), viszont a porcelán bracketeket a kialakuló erős kémiai kötés miatt sokkal nehezebb eltávolítani a zománcfelszínről, mint a fém zárakat. Léteznek ún. önligírozó bracketek is, amelyeknél szükséges fém- vagy elasztikus ligatúra ahhoz, hogy a fogszabályozó ív a bracket slot-jában maradjon. Az önligírozó bracketek egy saját zárszerkezetet tartalmaznak; ez rögzíti az ívet a brackethez. Szintén viszonylag új technikát jelent a fogszabályozásban a linguális technika, amikor a bracketeket a fogak belső (linguális és palatinális) felszínére ragasztják fel. Ennél a technikánál direkt ragasztás helyett ún. indirekt ragasztási technikát alkalmazunk, amelynek lényege, hogy a fogívekről lenyomatokat veszünk, a mintákat egy speciális orthodontiai laborba küldjük és a laborban a mintákon történik a bracketek pozícionálása. A fogorvos a

5 bracketeket sínbe ágyazva kapja vissza a laborból, a sín felhelyezhető a fogívekre és a bracketek felragasztása egyszerre, a sínbe ágyazott helyzetben történik. Ragasztás után a rugalmas sín eltávolítható a szájból. A linguális technika jelentősen nagyobb költséggel jár, mint a hagyományos rögzített készülékes technikák. Az utóbbi években kezdett elterjedni a fogszabályozásban az ún. orthodontiai implantátumok alkalmazása. Az implantátumoknak az elhorgonyzásban van nagy szerepe. Lehetővé teszik, hogy a fogíveken belül csak azok a fogak vagy fogcsoportok mozduljanak el, amelyeket mozgatni szeretnénk. A fogmozgatás során tehát nem a fogazat többi fogát használjuk elhorgonyzásra, hanem a fogíven kívül az állcsontba csavarozott implantátumokat. Sajátos, szokatlan módja a fogszabályozó kezeléseknek az ún. invisalign készülék alkalmazása. Az invisalign átlátszó sínek sorozata, amelyeket nap közben is viselni tudnak a páciensek és amelyeket hetente-10 naponta cserélnek. Az egymás után alkalmazott sínek fokozatosan, lépésről-lépésre mozgatják a fogakat a kindulási állapotból a célként meghatározott pozícióba. A sínek legyártása számítógépes tervezés alapján történik és a páciensek már a kezelés kezdetén megkapják a meghatározott időközönként lecserélendő síneket. A fogszabályozó ívek anyaga: lehetnek acélötvözetek azaz Cr-Ni-Fe; vagy Elgiloy, azaz Co-Cr-Ni-acél ötvözetek. Az acélötvözetek kemény merev anyagok. A hajlításuk során rugalmas meghajlítást csak nagyon kis tartományban érhetünk el, tehát szűk az a tartomány, amikor erőhatás után az ív visszanyeri az eredeti formáját. A rugalmas szakasz után a vas ötvözetek maradandó alakváltozást szenvednek el, viszont a rugalmas szakaszban nagy erők kifejtésére képesek keménységük miatt. Fő funkciójuk emiatt nem a fogívek nivellálása, szerepük inkább a vezető, a kontrakciós és a kiegyenlítő fázisban (lásd később) jelentős. A titán ötvözetek ellenben nagyon rugalmasak. Jellemzőjük az ún. memóriaképesség, azaz mindig visszanyerik az eredeti alakjukat, ami általában egy gyárilag kialakított ideális fogívforma. A nikkel-titánium ötvözetek maradandó alakváltozás nélkül áthidalnak és kiegyenlítenek nagy szintkülönbségeket. Biofizikai jellemzőjük, hogy majdnem állandó, folyamatos erővel tudnak nagy, majd egyre kisebb szintkülönbségeket kiegyenlíteni. Ez előnyös tulajdonság a fogszabályozásban, ahol fontos követelmény az ívekkel szemben az ideális nagyságú, konstans erő. A rögzített fogszabályozó kezelésnek öt fázisa van. Az első fázis során a szabálytalanul álló, komoly vertikális, szagittális és horizontális szintkülönséggel elhelyezkedő fogakat egy szintbe ( nívóba ) szabályozzuk. Ez a nivellálási fázis. Ezt a feladatot leggyakrabban rugalmas nikkel-titánium ívekkel (memóriaívek) végezzük el vagy nagyon vékony sodort acélívekkel. A második szakasz a vezető fázis. Ebben a fázisban végezzük el az oldalsó fogak ív mentén történő elmozdítását, illetve az oldalsó fogak (molárisok, kisőrlők, szemfogak) pontos okklúzióba történő beállítását. Ebben a fázisban a fogak testes elmozdítását végezzük, ami azt jelenti, hogy a fog koronai része és a gyökére egyszerre, egy időben, párhuzamosan mozdul el. Ez az a fogelmozdítás-típus, amit nem lehet kivehető készülékekkel elérni; erre kizárólag a rögzített (multiband) készülék képes. Ebben a fázisban merev, szögletes, acélíveket alkalmazunk, amelyek a szögletes slot-ba illeszkedve, mintegy vezető sínként működnek. A fogelmozdításhoz szükséges erőt gumik, drótok fejtik ki a fogra, az ív ebben a fázisban vezető funkciót tölt be, megakadályozza a fogak nem kívánatos dőlését, rotációját stb. A harmadik fázis a kontrakciós fázis, amikor a metszőfogak háromdimenziós beállítása következik be. Ilyenkor a metszőket együtt, egy blokkban mozgatjuk ún. kontrakciós ív segítségével. A kontrakciós ívet szögletes acélívből hajlítjuk; a záró loop általában a kettes és

6 hármas fogak között helyezkedik el. Bizonyos esetekben elasztikus gumilánc is alkalmas lehet a metszőfogak beállítására. A negyedik fázis a korrekciós vagy kiegyenlítő fázis, amikor azokat a korrekciókat, kisebb pontosításokat kell elvégeznünk, amelyekre korábban nem került sor. Végül a retenciós fázis következik, aminek során az elért eredményt őrizzük meg. A retenciós készülék lehet kivehető passzív, ún. retenciós lemez, esetleg mélyhúzott sín, positioner, néha bimaxilláris készülék (pl. aktivátor); vagy alkalmazhatunk rögzített (lingualis vagy palatinális) retainereket, amelyek hármastól hármasig a fogak belső felszínére felragasztott vékony drótívek. Bizonyos esetekben az orthodontiai kezelés részét képezik az extrakciók is. Ez az orthodontiai estek többségében az első premolaris fogak extractióját jelenti. Gyakran távolítjuk el mind a négy premolárist, ilyenkor a kezelés végére tökéletes I. osztálynak megfelelő okklúzió állítható be. Többnyire súlyos torlódás, helyhiány vagy a frontterület nagy mértékű protrúzója indikálja a fogeltávolításokat. Más esetekben csak két felső premolárist távolítunk el; erre főképp II. osztályú rendellenességek kezelése során kerül sor, ilyenkor elfogadható kompromisszumnak számít, hogy a hatosok viszonya II. osztályú a kezelés végén. Ritkán súlyos alsó frontfogtorlódás esetén - egy alsó metszőfog extrakciója mellett döntünk, ha ez tűnik a legegyszerűbb, leggyorsabb helyteremtő megoldásnak. A bölcsességfogak viszonylag gyakori eltávolítására a recidiva elkerülése céljából kerülhet sor, illetve a nyolcasok gyakran okoznak szubjektív panaszokat is: fájdalom, feszülés, pericoronitis stb, amelyek indokolják kihúzásukat. Léteznek más típusú rögzített készülékek is,pl. a sutura palatina mediana megrepesztése útján a felső állcsontot hatékonyan és gyorsan tágító ún. hyrax készülék, ami csavart tartalmaz, és fogara felcementezett gyűrűk segítségével rögzül a szájban (általában a hatos és négyes fogakon). Vegyes fogazat időszakában az oldalsó fogakon gyűrűk helyett inkább egy akrilát sín segítségével rögzítik a hyrax-csavart. Szintén a felső fogív tágítására szolgáló rögzített készülék a quad-helix. A fogszabályozó kezelés alapelve, nagyon leegyszerűsítve a folyamatot, a fogak és állcsontok nyomásán és húzásán alapul. A nyomás és a húzás fizikai erőknek számítanak. Ezen erőknek nemcsak nagysága, hanem iránya is van. Az erők nagyságának és az irányának a szabályozásával kontrollált fog és állcsontmozgások érhetők el. Az alkalmazott erők 50 és 400 cn, azaz gramm között mozognak.. Minden fognak más nagyságú erőre van szüksége, hogy elmozduljon egyik pontból a másikba. Nagyon fontos, hogy a fog és az állcsontmozgások csak azzal a feltétellel végezhetők el (nil nocere), hogy ne károsítsuk a beteg egészségét. A fogmozgatás alapja az, hogy nagyobb erővel hatunk a fogakra, mint amennyi a fogat körülvevő parodontium ellenállása. Ebben az esetben a fog az erő irányában elmozdul. Fluorens elmélete kimondja, hogy míg a nyomás csontresorptiót, csontfelszívódást okoz (osteoclastok); addig a húzóerő csontképződést indukál (osteoblastok). A cementben és a fogat körülvevő szövetekben is hasonló átépülés zajlik, csak a csontnál jóval lassabban. Ha túl nagy erőket használunk a cement, a fogíny, a csont és még a fog is egy idő után károsodást szenved, felszívódik, parciálisan eliminálódik. Milyen feltételeknek kell eleget tenni a fogszabályozó kezelés alatt? 1. Ne használjunk túl nagy erőket: a betegnek nem szabad erős fájdalmat éreznie a kezelés alatt

7 2. Ha a fogelmozdítás nem történik meg, használjuk a készüléket hosszabb ideig, ahelyett hogy növelnénk az erő nagyságát 3. Legyünk tekintettel az egyéni különbségekre. 4. Ne változtassuk az erő irányát (jiggling hatás): mert a parodontium nem tudja ezt követni és a fog meglazul, a parodontium károsodik.

8

Hyrax, quadhelix, headgear, Delaire-féle maszk

Hyrax, quadhelix, headgear, Delaire-féle maszk Hyrax, quadhelix, headgear, Delaire-féle maszk Csoportosítási lehetőségek Extra- és intraorális elhelyezkedésűek Intraorális : -Hyrax, quadhelix Extraorális: -Headger, Delaire-féle maszk (kombinált is

Részletesebben

A fogszabályozás szakvizsgára történő felkészülést segítő témakörök. I. Diagnosztika, gyermekfogászai összefüggések, prevenció

A fogszabályozás szakvizsgára történő felkészülést segítő témakörök. I. Diagnosztika, gyermekfogászai összefüggések, prevenció A fogszabályozás szakvizsgára történő felkészülést segítő témakörök I. Diagnosztika, gyermekfogászai összefüggések, prevenció 1. A fogazati rendellenességek etiológiája 2. Az orthodontiai anomáliák, a

Részletesebben

A fogszabályzó kezelés megkezdésének időpontja és a kezelés időtartama

A fogszabályzó kezelés megkezdésének időpontja és a kezelés időtartama A fogszabályzó kezelés megkezdésének időpontja és a kezelés időtartama 1 A fogazat fejlődése Mikor kezdjük a fogszabályozó kezelést? Tejfogazat időszaka 0-6 év Vegyes fogazat időszaka 6-12 év Maradó fogazat

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Orthodonciai diagnózis és kezelési terv készítés

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Orthodonciai diagnózis és kezelési terv készítés I. Alapvető megfontolások Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Orthodonciai diagnózis és kezelési terv készítés Készítette: A Fog- és Szájbetegségek Szakmai Kollégiuma 1. A megbetegedés elnevezése

Részletesebben

A sürgősségi fogászat fogszabályozási vonatkozásai

A sürgősségi fogászat fogszabályozási vonatkozásai Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet igazgató: Dr. Kivovics Péter egyetemi docens http://semmelweis-egyetem.hu/fszoi/ https://www.facebook.com/fszoi A sürgősségi

Részletesebben

Magánrendelők részére

Magánrendelők részére Ortho-Dent F. Cs. Fogszabályozó és Szolgáltató Kft 1091 Budapest, Üllői út 159. Telefon/Fax: 348-0082, 281-3314 E-mail: info@orthodent.hu www.orthodent.hu Magánrendelők részére Az ORTHO DENT F.CS. KFT

Részletesebben

A fogívtágítás szerepe és lehetőségei a modern fogszabályozásban

A fogívtágítás szerepe és lehetőségei a modern fogszabályozásban Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet igazgató: Dr. Kivovics Péter egyetemi docens http://semmelweis-egyetem.hu/fszoi/ https://www.facebook.com/fszoi A fogívtágítás

Részletesebben

Kedvezményes készülék árak megállapodás szerint!

Kedvezményes készülék árak megállapodás szerint! Ortho-Dent F. Cs. Fogszabályozó és Szolgáltató Kft 1091 Budapest, Üllői út 159. Telefon/Fax: 348-0082, 281-3314 E-mail: info@orthodent.hu www.orthodent.hu Az ORTHO DENT F.CS. KFT 22 éves szakmai tapasztalatával

Részletesebben

Kezelési terv 0, 1A és 1B típusú foghiányok esetén

Kezelési terv 0, 1A és 1B típusú foghiányok esetén Kezelési terv 0, 1A és 1B típusú foghiányok esetén Dr. Hermann Péter Emlékeztető: Forgatónyomaték (vertikális komponense a rágóerőnek) kialakulása a dentálisan is megtámasztott fogpótláson: a fogpótlás

Részletesebben

BIOMECHANIKA. Dr. Fábián Gábor. 2014. március 22-22. FOK OC

BIOMECHANIKA. Dr. Fábián Gábor. 2014. március 22-22. FOK OC BIOMECHANIKA Dr. Fábián Gábor 2014. március 22-22. FOK OC A fogorvosi diplomával megszerezhető szakképesítések törzsképzésének (gyermekfogászat, fogszabályozás szak) kötelező elméleti tanfolyama SEMMELWEIS

Részletesebben

Rögzített fogpótlások készítésének klinikai és laboratóriumi munkafázisai. Dr. Borbély Judit 2015

Rögzített fogpótlások készítésének klinikai és laboratóriumi munkafázisai. Dr. Borbély Judit 2015 Rögzített fogpótlások készítésének klinikai és laboratóriumi munkafázisai Dr. Borbély Judit 2015 Rendelői Rendelői és laboratóriumi munkafázisok 1. Anamnézis,szájvizsgálat, stomatoonkológiai szűrés 2.

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1.

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 1. feladat: A laboratóriumban szakmai gyakorlatot töltő fogtechnikus tanulók vizsgára készülnek, és azt kérik Öntől, hogy segítsen nekik a felkészülésben. Tájékoztassa a tanulókat az Angle-féle fogsorzáródási

Részletesebben

Árjegyzék. A kezelés megkezdése előtt kérjen tájékoztatót a várható költségekről!

Árjegyzék. A kezelés megkezdése előtt kérjen tájékoztatót a várható költségekről! Árjegyzék A kezelés megkezdése előtt kérjen tájékoztatót a várható költségekről! Vizit ( kezelés nélkül ) 4000.- Oralkamerás diagnosztika 4500.- Digitális röntgen felvétel 2500.- Kezelési terv készítése

Részletesebben

CA Clear-Aligner használata egy fogszabályozási praxis mindennapjaiban 2016

CA Clear-Aligner használata egy fogszabályozási praxis mindennapjaiban 2016 A kongresszusi előadást 2016.11.19-én Pécsen SCHEU-DENTAL támogatja: CA Clear-Aligner használata egy fogszabályozási praxis mindennapjaiban 2016 Előadó: Dr. Knut Thedens Fogszabályozó szakorvos, SternKlinik

Részletesebben

2388-09 Kombinált munkák, orthodontiai készülékek és implantátum felépítmény készítése követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2388-09 Kombinált munkák, orthodontiai készülékek és implantátum felépítmény készítése követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 2388-09 Kombinált munkák, orthodontiai készülékek és implantátum felépítmény készítése követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat: A laboratóriumban szakmai gyakorlatot töltő fogtechnikus tanulók

Részletesebben

ÁRJEGYZÉK (2014.03.01.)

ÁRJEGYZÉK (2014.03.01.) ÁRJEGYZÉK (2014.03.01.) Kezelési díj Szájvizsgálat, állapotfelmérés, kezelési terv 3.000.- Szaktanácsadás, gyógyszerfelírás 3.000-5.000.- Röntgen 2 000,- OP (panorámaröntgen) GÓCSA - DÍJ (le nem mondott

Részletesebben

MYOFUNKCIONÁLIS ORTHODONCIA

MYOFUNKCIONÁLIS ORTHODONCIA MYOFUNKCIONÁLIS ORTHODONCIA 1 TRÉNEREK A trénerek ötvözik a myofunkcionális hatást és a pozicionáló tulajdonságot. A helyes funkciók újratanításával - az okok kezelésével - korrigálják a fogak helyzetét,

Részletesebben

Fogszabályozási elvek és kezelési módszerek korai gyermekkortól késői felnőttkorig

Fogszabályozási elvek és kezelési módszerek korai gyermekkortól késői felnőttkorig Fogszabályozási elvek és kezelési módszerek korai gyermekkortól késői felnőttkorig Magyar Fogorvosnapok 2013 Dr. Csiki Péter Fogszabályozás Definíció: Orthodontia Orthos (egyenes, megfelelő, tökéletes)

Részletesebben

Normoocclusio Lokális és általános eltérések kezelése. Dr.Káldy Adrienn Semmelweis Egyetem Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika

Normoocclusio Lokális és általános eltérések kezelése. Dr.Káldy Adrienn Semmelweis Egyetem Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika Normoocclusio Lokális és általános eltérések kezelése Dr.Káldy Adrienn Semmelweis Egyetem Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika Angle osztályozás Napjainkban széles körben alkalmazott, az állcsontok

Részletesebben

Természetes fogazat okklúziójának változása. Mesterséges rágófelszíni elméletek. Fogpótlástanra vonatkozó okklúziós megfontolások. Dr.

Természetes fogazat okklúziójának változása. Mesterséges rágófelszíni elméletek. Fogpótlástanra vonatkozó okklúziós megfontolások. Dr. Természetes fogazat okklúziójának változása. Mesterséges rágófelszíni elméletek. Fogpótlástanra vonatkozó okklúziós megfontolások. Dr. Bistey Tamás Természetes fogazat érintkezése Csücsök barázda (három

Részletesebben

röntgenfelvétel: helyi arcüreg felvétel Röntgen CD-re írása/db

röntgenfelvétel: helyi arcüreg felvétel Röntgen CD-re írása/db Fogászati árlista Diagnosztika amamnézis, első megbeszélés (amennyiben nálunk folytatja a kezelést levonásra kerül a végső árból az ) státusz, tervkészítés orálkamerával való felmérés góckutatás röntgenfelvétel:

Részletesebben

Balesetek prevenciója és következmények hosszútávú orthodonciai és protetikai ellátási lehetősége

Balesetek prevenciója és következmények hosszútávú orthodonciai és protetikai ellátási lehetősége Balesetek prevenciója és következmények hosszútávú orthodonciai és protetikai ellátási lehetősége Dr. Balaton Gergely PhD Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika

Részletesebben

Gyökérkezelt fogak végleges ellátása

Gyökérkezelt fogak végleges ellátása Gyökérkezelt fogak végleges ellátása Dr. Pataky Gergely SE Konzerváló Fogászati Klinika Vitális fogbéllel rendelkező fogakhoz képest eltérő megfontolások A gyökérkezelt fog kiszárad nem bizonyított A fogbél

Részletesebben

I. Vizsgálatok, dokumentáció

I. Vizsgálatok, dokumentáció A fogászati ellátás tevékenységi kódlistájának alkalmazásáról szóló 71/2011. (XII. 23.) NEFMI rendelet 1. számú mellékletében foglalt, a fogászati beavatkozásokat 2012. január 1-től érintő változások I.

Részletesebben

A maradófogak szuvasodása és a szuvasodás következményes betegségeinek ellátása. Dr. Tóth Mariann

A maradófogak szuvasodása és a szuvasodás következményes betegségeinek ellátása. Dr. Tóth Mariann A maradófogak szuvasodása és a szuvasodás következményes betegségeinek ellátása Dr. Tóth Mariann A tej- és maradófogazat szuvasodásának összefüggése Rossz szájhigiénia Helytelen táplálkozás Cariogen környezet

Részletesebben

Röntgenfelvétel: helyi. Ideiglenes tömések - citodur i.t. Ideiglenes tömések guttapercha. Ideiglenes tömések cement. Pulpa sapka kálcium hidroxid

Röntgenfelvétel: helyi. Ideiglenes tömések - citodur i.t. Ideiglenes tömések guttapercha. Ideiglenes tömések cement. Pulpa sapka kálcium hidroxid Fogászati árlista Diagnosztika Anamnézis, első megbeszélés (amennyiben nálunk folytatja a kezelést levonásra kerül a végső árból az ) Státusz, tervkészítés Orálkamerával való felmérés Góckutatás Röntgenfelvétel:

Részletesebben

MYOFUNKCIONÁLIS ORTHODONCIA

MYOFUNKCIONÁLIS ORTHODONCIA MYOFUNKCIONÁLIS ORTHODONCIA 1 TRÉNEREK A trénerek ötvözik a myofunkcionális hatást és a pozicionáló tulajdonságot. A helyes funkciók újratanításával - az okok kezelésével - korrigálják a fogak helyzetét,

Részletesebben

Térítésköteles egészségügyi szolgáltatások díjai

Térítésköteles egészségügyi szolgáltatások díjai Térítésköteles egészségügyi szolgáltatások díjai 1. HBCS teljesítménydíj...2 2. Krónikus ápolási nap díja...2 3. Járóbeteg teljesítménydíja...2 4. Normatív napon túli ápolás díja...2 5. Ittas személy detoxikálása...2

Részletesebben

JAVÍTÁSI ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Emberi Erőforrások Minisztériuma Érvényességi idő: az írásbeli vizsga befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Dr. Páva Hanna A minősítő beosztása: főigazgató-helyettes JAVÍTÁSI ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Központi

Részletesebben

Fém-Inlay/Onlay/Overlay preparáció 2.rész. Dr. Júlia Nemes

Fém-Inlay/Onlay/Overlay preparáció 2.rész. Dr. Júlia Nemes Fém-Inlay/Onlay/Overlay preparáció 2.rész Dr. Júlia Nemes DÖNTÉS Inlay/Onlay/Overlay /indirekt módszer/ Definició: Indikáció: -Nagy kiterjedésű caries -Csücskök dentintámasztéka meggyengült -Gyökértömött

Részletesebben

A dentoalveolaris sebészet és a fogszabályozás együttműködésének lehetőségei gyermek- és ifjúkorban

A dentoalveolaris sebészet és a fogszabályozás együttműködésének lehetőségei gyermek- és ifjúkorban A dentoalveolaris sebészet és a fogszabályozás együttműködésének lehetőségei gyermek- és ifjúkorban Dental Hírek - X. évfolyam 3. szám Az orvostudomány rohamos fejlődésének egyik következménye, hogy a

Részletesebben

Fogpótlástani Klinika

Fogpótlástani Klinika Fogpótlástani Klinika árak 2016.07.01-től Fogászat - Egyetem által nyújtott szolgáltatás Vizsgálat (status felvétel, kezelési terv elkészítés) Intraorális röntgen (egy felvétel) 1 000 Ft Extraorális röntgen

Részletesebben

Fogászati irányok és síkok, fogak makroszkópos anatómiája

Fogászati irányok és síkok, fogak makroszkópos anatómiája Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Propedeutika Tanszék Igazgató: Dr. Márton Krisztina egyetemi docens Fogászati irányok és síkok, fogak makroszkópos anatómiája 2014. Miért kell nekem ezt tudni?

Részletesebben

Térítésköteles egészségügyi szolgáltatások díjai

Térítésköteles egészségügyi szolgáltatások díjai Térítésköteles egészségügyi szolgáltatások díjai HBCS teljesítménydíj: az aktuális HBCs és az aktuális országos súlyszám forintérték szorzatának 50 %-kal növelt értéke. 2007.05.23-tól: (146.000*1,5) 219

Részletesebben

Minimál invazív fogpótlások szálerősítéses kompozitok az ideiglenes sínezésben. Dr Tihanyi Dóra SE Parodontológiai Klinika

Minimál invazív fogpótlások szálerősítéses kompozitok az ideiglenes sínezésben. Dr Tihanyi Dóra SE Parodontológiai Klinika Minimál invazív fogpótlások szálerősítéses kompozitok az ideiglenes sínezésben Dr Tihanyi Dóra SE Parodontológiai Klinika A parodontális tapadásveszteség jelentősen meggyengítheti a fogak rögzítettségét.

Részletesebben

Térítésköteles egészségügyi szolgáltatások díjai

Térítésköteles egészségügyi szolgáltatások díjai Térítésköteles egészségügyi szolgáltatások díjai HBCS teljesítménydíj: az aktuális HBCs és az aktuális országos súlyszám forintérték szorzatának 50 %-kal növelt értéke. 2007.05.23-tól: (146.000*1,5) 219

Részletesebben

Farrell Bent Wire System (BWS)

Farrell Bent Wire System (BWS) Farrell Bent Wire System (BWS) A BWS alkalmazásának célja: kombinálni a fogívfejlesztést a myofunkcionális tréninggel a legjobb eredmény elérése érdekében Előnyei: - Egyszerű - Kiváló eredmények húzás

Részletesebben

Implantológia II. Dr. Kispélyi Barbara

Implantológia II. Dr. Kispélyi Barbara Implantológia II. Dr. Kispélyi Barbara IMPLANTÁTUMOK SEBÉSZETE Kétfázisú műtéti technika Egyfázisú műtéti technika KÉTFÁZISÚ MŰTÉTI TECHNIKA Spiekermann: Color atlas of implantology EGYFÁZISÚ MŰTÉTI TECHNIKA

Részletesebben

A Silensor horkolásgátló elkészítése

A Silensor horkolásgátló elkészítése A Silensor horkolásgátló elkészítése Kérjük töltesse ki a beteggel a Silensor kérdőívet. Ennek a hátoldalán a készülék elkészítésére vonatkozó - a betegre jellemző - egyedi információkat talál. A betegről

Részletesebben

JAVÍTÁSI ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Emberi Erőforrások Minisztériuma Érvényességi idő: az írásbeli vizsga befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. elnökhelyettes JAVÍTÁSI ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Központi

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2398-06 Gyermekfogászati és fogszabályozási beavatkozások követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2398-06 Gyermekfogászati és fogszabályozási beavatkozások követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat: Hat éves kisfiú édesanyjával érkezik a rendelésre, ahol Ön gyakorlatát tölti. A gyermek tej kisőrlője szuvas. Az orvos töméssel kívánja ellátni a fogat. Megkéri Önt, hogy foglalja össze a tudnivalókat

Részletesebben

JAVÍTÁSI ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Emberi Erőforrások Minisztériuma Érvényességi idő: az írásbeli vizsga befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. elnökhelyettes JAVÍTÁSI ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Központi

Részletesebben

A FOG PREPARÁLÁSA FÉMBETÉTHEZ I. rész. Dr. NEMES JÚLIA Konzerváló Fogászati Klinika

A FOG PREPARÁLÁSA FÉMBETÉTHEZ I. rész. Dr. NEMES JÚLIA Konzerváló Fogászati Klinika A FOG PREPARÁLÁSA FÉMBETÉTHEZ I. rész Dr. NEMES JÚLIA Konzerváló Fogászati Klinika INDIRECT RESTAURÁCIÓ Inlay, Onlay, Overlay -Öntött fém betét Arany (22 karátos) Arany ötvözet (platina) Ezüst-palládium

Részletesebben

Seven implantátumok klinikai és radiológiai vizsgálata. Az osseointegráció mértéke és a csont szintjének stabilitása. Elsődleges eredmények.

Seven implantátumok klinikai és radiológiai vizsgálata. Az osseointegráció mértéke és a csont szintjének stabilitása. Elsődleges eredmények. Seven implantátumok klinikai és radiológiai vizsgálata. Az osseointegráció mértéke és a csont szintjének stabilitása. Elsődleges eredmények. Zabaras D, Boubolis S, Spanos A, Petsinis V, Gisakis I G Bevezetés

Részletesebben

Engedélyszám: 10023-1/2011-EAHUF. 2398-10 Gyermekfogászati és fogszabályozási beavatkozások követelménymodul szóbeli feladatai

Engedélyszám: 10023-1/2011-EAHUF. 2398-10 Gyermekfogászati és fogszabályozási beavatkozások követelménymodul szóbeli feladatai 1. feladat Hét éves kisfiú édesanyjával érkezik a rendelésre, ahol Ön gyakorlatát tölti. A fogorvos a vizsgálat során bal alsó premoralis fogán occlusális cariest diagnosztizál. Az orvos töméssel kívánja

Részletesebben

Az orthodontiai kezelés alapvető céljai. a kiegyensúlyozott occlusio harmonikus arcprofil

Az orthodontiai kezelés alapvető céljai. a kiegyensúlyozott occlusio harmonikus arcprofil Kivehető készülékek Dr. med habil. Madléna Melinda PhD egyetemi docens Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar Budapest Az orthodontiai kezelés alapvető céljai

Részletesebben

Felépítmény SEMADOS Sub-Tec Universal

Felépítmény SEMADOS Sub-Tec Universal SEMADOS Sub-Tec Universal A Sub-Tec Universal elfordulásgátlást biztosít a felépítménynek. Egy fog pótlásakor alkalmazható. a mestermodelt mûínnyel kell készíteni a munka befejezõ fázisában ragasztócementet

Részletesebben

Árjegyzék. Az árak tájékoztató jellegűek! A kezelés megkezdése előtt kérjen tájékoztatót a várható költségekről! VIZSGÁLATOK

Árjegyzék. Az árak tájékoztató jellegűek! A kezelés megkezdése előtt kérjen tájékoztatót a várható költségekről! VIZSGÁLATOK Árjegyzék Az árak tájékoztató jellegűek! A kezelés megkezdése előtt kérjen tájékoztatót a várható költségekről! VIZSGÁLATOK Vizit ( kezelés nélkül ) 5.000.- Orálkamerás diagnosztika 10.000.- Digitális

Részletesebben

Teljes fogsor készítése

Teljes fogsor készítése Teljes fogsor készítése Teljes fogsor készítése Helyreállítandó funkciók Rágás Esztétika Hangképzés Lenyomat Információ átadása a fogtechnikusnak Lenyomat: a szájképletek negatív mása Minta: a szájképletek

Részletesebben

Fogászati asszisztens feladatai híd készítésekor MP 012.ST

Fogászati asszisztens feladatai híd készítésekor MP 012.ST Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: Fogászati asszisztens feladatai híd készítésekor MP 012.ST Készítette: Cseszlai Andrea fogászati asszisztens Átvizsgálta:

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Orthodontiai diagnózisról és kezelési tervről (1. módosított változat)

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Orthodontiai diagnózisról és kezelési tervről (1. módosított változat) Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Orthodontiai diagnózisról és kezelési tervről (1. módosított változat) Készítette: A Fog- és Szájbetegségek Szakmai Kollégium I. Alapvető megfontolások

Részletesebben

AZ INVISALIGN TÍPUSÚ RENDSZEREK ÉRTÉKELÉSE

AZ INVISALIGN TÍPUSÚ RENDSZEREK ÉRTÉKELÉSE Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet igazgató: Dr. Kivovics Péter egyetemi docens http://semmelweis-egyetem.hu/fszoi/ https://www.facebook.com/fszoi AZ INVISALIGN

Részletesebben

A kofferdam izolálás elmélete

A kofferdam izolálás elmélete A kofferdam izolálás elmélete 1 Az izolálás módjai relatív abszolut 2 A relatív izolálás eszközei vattarolni nyálszívó elszívó segédeszközök (Bányai) 3 4 5 6 7 8 9 10 Milyen beavatkozásoknál szükséges

Részletesebben

Keze ze é l s é i s i terv 2 /1 /1 é s é 3 s tí 3 p tí us fog fo hi g á hi ny ny k e k e e s té e n Dr. Hermann Péter

Keze ze é l s é i s i terv 2 /1 /1 é s é 3 s tí 3 p tí us fog fo hi g á hi ny ny k e k e e s té e n Dr. Hermann Péter Kezelési terv 2A/1 és 3 típusú foghiányok esetén Dr. Hermann Péter Maradék fogak száma egy vagy kettő A fulcrumvonal a gerincet követi Egy forgástengely van Rágóerő hatására a forgástengely mentén elfordulva

Részletesebben

2.9.1. TABLETTÁK ÉS KAPSZULÁK SZÉTESÉSE

2.9.1. TABLETTÁK ÉS KAPSZULÁK SZÉTESÉSE 2.9.1 Tabletták és kapszulák szétesése Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 01/2009:20901 2.9.1. TABLETTÁK ÉS KAPSZULÁK SZÉTESÉSE A szétesésvizsgálattal azt határozzuk meg, hogy az alábbiakban leírt kísérleti körülmények

Részletesebben

Ön úttörő fogászati megoldások

Ön úttörő fogászati megoldások Rendelési információk Termékkód Termék megnevezése Pentamix 3 lenyomatkeverô - gép és tartozékai 77871 Pentamix 3 Keverôgép - 230 V 71210 Penta Elastomer Fecskendô 71512 50 db piros Penta keverôcsôr Impregum

Részletesebben

Fogászati asszisztens feladatai extraorális röntgenfilmek készítésekor MP 020.ST

Fogászati asszisztens feladatai extraorális röntgenfilmek készítésekor MP 020.ST Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: Fogászati asszisztens feladatai extraorális röntgenfilmek készítésekor MP 020.ST Készítette: Kiss Tiborné fogászati

Részletesebben

SEBÉSZETI MANUÁLIS KÉTSZAKASZOS IMPLANTÁCIÓ MŰTÉTI MÓDSZERE

SEBÉSZETI MANUÁLIS KÉTSZAKASZOS IMPLANTÁCIÓ MŰTÉTI MÓDSZERE SEBÉSZETI MANUÁLIS KÉTSZAKASZOS IMPLANTÁCIÓ MŰTÉTI MÓDSZERE A DR CSAVARIMPLANTÁTUMOK KÉTSZAKASZOS MŰTÉTI MÓDSZERREL VÉGZETT BEÜLTETÉSE A kétszakaszos műtéti módszert akkor alkalmazzuk, ha biztosítani akarjuk

Részletesebben

ANATÓMIA LENYOMAT ÉS ANATÓMIAI MINTA. Dr. Kispélyi Barbara SE Fogpótlástani Klinika

ANATÓMIA LENYOMAT ÉS ANATÓMIAI MINTA. Dr. Kispélyi Barbara SE Fogpótlástani Klinika ANATÓMIA LENYOMAT ÉS ANATÓMIAI MINTA Dr. Kispélyi Barbara SE Fogpótlástani Klinika SEMMELWEIS EGYETEM FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR FOGPÓTLÁSTANI KLINIKA ÉS PROPEDEUTIKAI TANSZÉK KURIKULUM: Teljes foghiány protetikai

Részletesebben

Kivehető készülékek II. Funkciós állcsont - orthopedia

Kivehető készülékek II. Funkciós állcsont - orthopedia Kivehető készülékek II. Funkciós állcsont - orthopedia Madléna Melinda DMD, PhD egyetemi docens Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar Budapest Funkciós diagnosztika

Részletesebben

Fogászati szolgáltatások elszámolásának feltételei

Fogászati szolgáltatások elszámolásának feltételei I. VIZSGÁLATOK, DOKUMENTÁCIÓ FA002+ Fogorvosi vizsgálat 0 10 1 A S T E 01 02 03 04 05 06 7G 7T 7I 7K 7R 7U 7S 7B 08 09 0A 0D 0E 0F S TA004 Rendelőn kívül végzett vizsgálat 250 20 1 A S T E 01 02 03 04

Részletesebben

JAVÍTÁSI ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Emberi Erőforrások Minisztériuma Érvényességi idő: az írásbeli vizsga befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. elnökhelyettes JAVÍTÁSI ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Központi

Részletesebben

Sarkantyú kezelése gyógytornával

Sarkantyú kezelése gyógytornával Sarkantyú kezelése gyógytornával A sarkantyú tulajdonképpen egy meszes kinövés a sarokcsont talpi felszínén, vagy az Achilles ín sarkon tapadó részén. Gyógytornászként sokszor találkozom ezzel a problémával,

Részletesebben

71/2011. (XII. 23.) NEFMI rendelet a fogászati ellátás tevékenységi kódlistájának alkalmazásáról

71/2011. (XII. 23.) NEFMI rendelet a fogászati ellátás tevékenységi kódlistájának alkalmazásáról 71/2011. (XII. 23.) NEFMI rendelet a fogászati ellátás tevékenységi kódlistájának alkalmazásáról A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. (6) bekezdés f) pontjában

Részletesebben

Mi érdekli? Gyermekkori vagy felnőttkori fogszabályozás? Esztétikai fogászat? Fogékszer?

Mi érdekli? Gyermekkori vagy felnőttkori fogszabályozás? Esztétikai fogászat? Fogékszer? Üdvözöljük a Mosoly Házában! Főként fogszabályozásra specializálódott fogászati magánklinikánk Szombathely belvárosában, a Fő tér szomszédságában található. Három fogorvosi székkel felszerelt rendelőnk

Részletesebben

ÁRJEGYZÉK ( )

ÁRJEGYZÉK ( ) ÁRJEGYZÉK (2014.03.01.) Kezelési díj Szájvizsgálat, állapotfelmérés, kezelési terv 3.000.- Szaktanácsadás, gyógyszerfelírás 3.000-5.000.- Röntgen 2 000,- OP (panorámaröntgen) GÓCSA - DÍJ (le nem mondott

Részletesebben

Rögzített fogpótlások. Dr. Kispélyi Barbara

Rögzített fogpótlások. Dr. Kispélyi Barbara Rögzített fogpótlások Dr. Kispélyi Barbara Rögzített fogpótlások osztályozásaiex Extrakoronális FF 0 osztály Teljes borítókorona Részleges borítókorona Héjak Híd Sín Maryland híd Inlay elhorgonyzású híd

Részletesebben

A Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika tájékoztatója IV. és V. éves fogorvoshallgatók számára

A Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika tájékoztatója IV. és V. éves fogorvoshallgatók számára A tájékoztatója IV. és V. éves fogorvoshallgatók számára A gyermekfogászat és fogszabályozás oktatásának célja, hogy a hallgatók elsajátítsák mindazokat az elméleti és gyakorlati ismereteket, melyeket

Részletesebben

SEMADOS felépítmény Sub-Tec Universal, no Hex

SEMADOS felépítmény Sub-Tec Universal, no Hex A hatszög nélküli Sub-Tec Universal nem ad elfordulás elleni védelmet, ezért olyan felépítményeknél használható fel, ahol az elfordulásgátlás biztosított: összesínezett koronák, hidak, stégek. a mestermodelt

Részletesebben

Gyermek bútor katalógus 2012

Gyermek bútor katalógus 2012 Gyermek bútor katalógus 2012 langabútor kft A Langa Bútor Kft. Föleg kárpitos, gyerekágyak gyártására specializálódott magyar tulajdonú kisvállalkozás vagyunk, de a jövöben egyéb gyerekbútor gyártását

Részletesebben

ES 1 Felnőtt fogkészlet. Természetes méretű, 32 fogból áll, SOMSOműanyagból. Átlátszó, kinyitható dobozban.

ES 1 Felnőtt fogkészlet. Természetes méretű, 32 fogból áll, SOMSOműanyagból. Átlátszó, kinyitható dobozban. ES 1 Felnőtt fogkészlet Természetes méretű, 32 fogból áll, SOMSOműanyagból. Átlátszó, kinyitható dobozban. Magasság: 4 cm., Szélesség: 13 cm., Mélység: 9 cm., Súly: 100 g ES 3 12 éves alsó állkapcsa Második

Részletesebben

Fogtechnikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei 1[3] I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai

Fogtechnikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei 1[3] I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai Fogtechnikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei 1[3] I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai I/1. A szakképesítés azonosító száma: 54 5046 01 I/2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

PEEK felhasználása. Mit kell tudni a PEEK-ről: PEEK alkalmazása fogtechnikában: Marható PEEK tömb

PEEK felhasználása. Mit kell tudni a PEEK-ről: PEEK alkalmazása fogtechnikában: Marható PEEK tömb Dokumentáció 0 Versenykiírás: Meglévő fogak státusza a felső álcsonton: 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Behelyezett implantátumok státusza: 11, 13, 16 régiójában. Meglévő fogak státusza az alsó állcsonton:

Részletesebben

A lágyszövetek gyógyulása az egyrészes implantátumok körül: két éves követéses vizsgálat Olimpiu L. Karancsi 1, Radu Sita 1, Emanuel A.

A lágyszövetek gyógyulása az egyrészes implantátumok körül: két éves követéses vizsgálat Olimpiu L. Karancsi 1, Radu Sita 1, Emanuel A. A lágyszövetek gyógyulása az egyrészes implantátumok körül: két éves követéses vizsgálat Olimpiu L. Karancsi 1, Radu Sita 1, Emanuel A. Bratu 1 Absztrakt Az egyrészes implantátumokat sok évvel ezelőtt

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Foghiányok ellátása. Készítette: A Fog- és Szájbetegségek Szakmai Kollégiuma

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Foghiányok ellátása. Készítette: A Fog- és Szájbetegségek Szakmai Kollégiuma Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Foghiányok ellátása Készítette: A Fog- és Szájbetegségek Szakmai Kollégiuma I. Alapvető megfontolások 1. A megbetegedés elnevezése Anodontia partialis/

Részletesebben

Preparálás kompozíciós tömés készítéséhez I.,II, VI. üreg alakítása

Preparálás kompozíciós tömés készítéséhez I.,II, VI. üreg alakítása Preparálás kompozíciós tömés készítéséhez I.,II, VI. üreg alakítása I osztály: gödröcske és barázda kariesz II osztály: hátsó régió approximális szuvasság VI osztály: csücsök területén kis barázda Kezdetben

Részletesebben

JAVÍTÁSI ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Emberi Erőforrások Minisztériuma Érvényességi idő: az írásbeli vizsga befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. elnökhelyettes JAVÍTÁSI ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Központi

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2383-09 Kivehető fogpótlás készítése követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2383-09 Kivehető fogpótlás készítése követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat: Fogtechnikus tanulók vannak Önöknél szakmai gyakorlaton. Az Ön feladata tájékoztatni őket a részleges és teljes műanyag alaplemezes kivehető fogpótlások készítésének szabályairól. Tartsa meg

Részletesebben

Foglalkozási napló. Fogászati asszisztens 14. évfolyam

Foglalkozási napló. Fogászati asszisztens 14. évfolyam Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Fogászati asszisztens 14. évfolyam (OKJ száma: 54 720 02) szakma gyakorlati oktatásához A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem. Szegmentált tükrű digitális csillagászati távcső tervezése

Pécsi Tudományegyetem. Szegmentált tükrű digitális csillagászati távcső tervezése Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar Szegmentált tükrű digitális csillagászati távcső tervezése TDK dolgozat Készítette Szőke András mérnök informatikus hallgató Konzulens: Háber István PTE-PMMK-MIT

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma 55 724 01 Fogtechnikus Komplex szakmai vizsga A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) A vizsgafeladat értékelési súlyaránya:

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Fogászati asszisztens. 2398-06 Gyermekfogászati és fogszabályozási beavatkozások. 1. vizsgafeladat. 2010. február 2.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Fogászati asszisztens. 2398-06 Gyermekfogászati és fogszabályozási beavatkozások. 1. vizsgafeladat. 2010. február 2. Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének idıpontjáig minısítı neve: Vízvári László minısítı beosztása: fıigazgató JVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

DIO IMPLANTÁTUM. SM Implant. Titánium ötvözet (Ti-6Al-4V) Kettős csavarmenet. Metszett csavarmenet. RBM vagy Biotite-H.

DIO IMPLANTÁTUM. SM Implant. Titánium ötvözet (Ti-6Al-4V) Kettős csavarmenet. Metszett csavarmenet. RBM vagy Biotite-H. DIO IMPLANTÁTUM Titánium ötvözet (Ti-6Al-4V) Kettős csavarmenet Gyökérforma SM Implant Metszett csavarmenet RBM vagy Biotite-H Süllyesztett implantátum típus JELLEGZETESSÉGEK SM süllyesztett (submerged(

Részletesebben

Összeállította: Kovács Judit. Szerzői kiadás. Kovács Judit Debrecen. Lektorálta: Dr. Hernádi Katinka. Minden jog fenntartva

Összeállította: Kovács Judit. Szerzői kiadás. Kovács Judit Debrecen. Lektorálta: Dr. Hernádi Katinka. Minden jog fenntartva Összeállította: Kovács Judit Szerzői kiadás Kovács Judit 2013. Debrecen Minden jog fenntartva Lektorálta: Dr. Hernádi Katinka Borító: www.dentalproductshopper.com TARTALOMJEGYZÉK 1, Ismétlés 1-4 2, A fog

Részletesebben

Fogászati szolgáltatások elszámolásának feltételei Érvényes: 2014.05.01-től

Fogászati szolgáltatások elszámolásának feltételei Érvényes: 2014.05.01-től hó MINDEN FOGÁSZATI BEAVATKOZÁS ESETÉN 04 06 0E 0F 0G 0H 0R 0T 0V 0Y 0W 00 FA002+ Fogorvosi vizsgálat 0 10 1 A S T E 01 02 03 05 7G 7T 7I 7K 7R 7U 7S 7B 08 09 0A 0D 0K 0S TA004 Rendelőn kívül végzett vizsgálat

Részletesebben

2398-06 Gyermekfogászati és fogszabályozási beavatkozások követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2398-06 Gyermekfogászati és fogszabályozási beavatkozások követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 2398-06 Gyermekfogászati és fogszabályozási beavatkozások követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat: Hat éves kisfiú édesanyjával érkezik a rendelésre, ahol Ön gyakorlatát tölti. A gyermek tej

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma 55 724 01 Fogtechnikus Komplex szakmai vizsga a kombinált munka, orthodontiai készülék és implantátum felépítmény modul tartalmából A vizsgafeladat időtartama: 45 perc

Részletesebben

A különböző rögzített fogpótlásokhoz használt anyagok összetétele, biokompatibilitása és jellemzői

A különböző rögzített fogpótlásokhoz használt anyagok összetétele, biokompatibilitása és jellemzői A különböző rögzített fogpótlásokhoz használt anyagok összetétele, biokompatibilitása és jellemzői Dr. Kispélyi Barbara egyetemi docens Semmelweis Egyetem Fogpótlástani Klinika PROBLÉMAFELVETÉS I.: Sikertelenség

Részletesebben

2383-09 Kivehető fogpótlás készítése követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2383-09 Kivehető fogpótlás készítése követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 2383-09 Kivehető fogpótlás készítése követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Fogtechnikus tanulók vannak Önöknél szakmai gyakorlaton. Az Ön feladata tájékoztatni őket a részleges és teljes

Részletesebben

Retineált felső szemfogak helyrevitele fogszabályozással

Retineált felső szemfogak helyrevitele fogszabályozással Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet igazgató: Dr. Kivovics Péter egyetemi docens http://semmelweis-egyetem.hu/fszoi/ https://www.facebook.com/fszoi Retineált

Részletesebben

Üvegionomerek. Időtálló megoldás minden esetre

Üvegionomerek. Időtálló megoldás minden esetre Üvegionomerek Időtálló megoldás minden esetre Hagyományos üvegionomer tömőanyagok Üvegionomer technológia napjainkban időszerűbb, mint valaha! Kitűnően vizsgázott anyagok: Q kiváló biokompatibilitás Q

Részletesebben

ÁRLISTA. Konzultációs csomag (szájvizsgálat, sztomato-onkológiai szűrés,kezelési terv készítése, digitalis panoráma röntgen)

ÁRLISTA. Konzultációs csomag (szájvizsgálat, sztomato-onkológiai szűrés,kezelési terv készítése, digitalis panoráma röntgen) ÁRLISTA Konzultációs csomag (szájvizsgálat, sztomato-onkológiai szűrés,kezelési terv készítése, digitalis panoráma röntgen) 10 000 Ft Szájhigiénés kezelés Szájhigiénés kezelés (teljes depurálás) Részleges

Részletesebben

2009/110. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 29503

2009/110. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 29503 Kivehet fogpótlások Kizárólag közgyógyellátás jogcímen, foghiánytípusok osztályozásának megfelel en tervezett fogpótlás esetén (normatív indikáció: X) fogsoralaplemez akrilátból fogsoralaplemez önt akrilátból

Részletesebben

Tipp_fuzet_csapszereles_csapszereles 2010.10.07. 11:58 Page 1 TIPPEK ÉS ÖTLETEK. Vízvezeték szerelés Csap javítása

Tipp_fuzet_csapszereles_csapszereles 2010.10.07. 11:58 Page 1 TIPPEK ÉS ÖTLETEK. Vízvezeték szerelés Csap javítása Tipp_fuzet_csapszereles_csapszereles 2010.10.07. 11:58 Page 1 TIPPEK ÉS ÖTLETEK Vízvezeték szerelés Csap javítása Régi csap leszerelése Új csap felszerelése Tömítés cseréje a mosdókagyló és a csap között

Részletesebben

ÁRLISTA. Szájhigiénés kezelés. Általános fogászati kezelések. Érzéstelenités, Röntgen. Fogfehérités

ÁRLISTA. Szájhigiénés kezelés. Általános fogászati kezelések. Érzéstelenités, Röntgen. Fogfehérités ÁRLISTA Konzultációs csomag (szájvizsgálat, sztomato-onkológiai szűrés,kezelési terv készítése, digitalis panoráma röntgen) 10 000 Ft Szájhigiénés kezelés Szájhigiénés kezelés (teljes depurálás) Részleges

Részletesebben

A deréki gerincszakasz

A deréki gerincszakasz A deréki gerincszakasz Áttekintés A krónikus hátfájdalom gyakori tünet, különösen a gerinc deréki szakaszán (alsó hát). Feltételezhetően az emberek 75 %-ánál jelentkeznek a tünetek alkalmanként, vagy folyamatosan.

Részletesebben

7. Alapvető fémmegmunkáló technikák. 7.1. Öntés, képlékenyalakítás, préselés, mélyhúzás. (http://hu.wikipedia.org/wiki/képlékenyalakítás )

7. Alapvető fémmegmunkáló technikák. 7.1. Öntés, képlékenyalakítás, préselés, mélyhúzás. (http://hu.wikipedia.org/wiki/képlékenyalakítás ) 7. Alapvető fémmegmunkáló technikák A fejezet tartalomjegyzéke 7.1. Öntés, képlékenyalakítás, préselés, mélyhúzás. 7.2. Kovácsolás, forgácsolás. 7.1. Öntés, képlékenyalakítás, préselés, mélyhúzás. (http://hu.wikipedia.org/wiki/képlékenyalakítás

Részletesebben

A fogágy (parodontium) anatómiája. 1. óra

A fogágy (parodontium) anatómiája. 1. óra A fogágy (parodontium) anatómiája 1. óra Parodontium: (görög) fogágy Részei: 1. Íny (gingiva) 2. Rögzítő apparátus 1. Alveoláris csont 2. Gyökérhártyarostok 3. Gyökércement A) Íny (gingiva) Szájnyálkahártya

Részletesebben

Alumínium bejárati ajtók Ajtó pánt

Alumínium bejárati ajtók Ajtó pánt 7.07.03 a) Látható pánt A látható ajtó pánt 3 részes forgó pánt kivitelű. Alkalmazása az ajtó típusoknál: Alkalmazás AT200: AT300: AT400: AT410: IGEN IGEN IGEN / választható, rejtett kivitel is rendelhető

Részletesebben

WARRIOR 21178 WIREMAC-E ELEKTROMOS LYUKASZTÓ (3:1) MECHANIKUS FÉM IKERSPIRÁL ZÁRÓGÉP KEZELÉSI UTASÍTÁS 2011.05.19.

WARRIOR 21178 WIREMAC-E ELEKTROMOS LYUKASZTÓ (3:1) MECHANIKUS FÉM IKERSPIRÁL ZÁRÓGÉP KEZELÉSI UTASÍTÁS 2011.05.19. WARRIOR 21178 WIREMAC-E ELEKTROMOS LYUKASZTÓ (3:1) MECHANIKUS FÉM IKERSPIRÁL ZÁRÓGÉP KEZELÉSI UTASÍTÁS 2011.05.19. Tartalom 1) Figyelmeztetés... 2 2) Műszaki adatok... 2 3) A gép leírása... 2 4) Üzembe

Részletesebben