Az Írottkő-Geschriebenstein Natúrpark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Írottkő-Geschriebenstein Natúrpark"

Átírás

1 "Határtalan természet - ezeréves kultúra" Az Írottkő-Geschriebenstein Natúrpark Szerzők: Bokányiné Boda Gyöngyi 1 - Kiss Kornélia 2 A 2002-es évet az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) az Ökoturizmus és a Hegyvidékek Nemzetközi Évének nyilvánította, amelynek kapcsán több nemzetközi szervezet, például a Turisztikai Világszervezet (World Tourism Organisation, WTO) és a United Nations Environment Programme (UNEP) konferenciákat, találkozókat rendez világszerte. A WTO által - a Mozambikban (Afrika), Brazíliában (Amerika), Ausztriában (Európa, hegyvidéki területek), Kazakhsztánban (Ázsia) és Görögországban (Európa, Közel-Kelet, Mediterrán térség) - szervezett konferenciasorozat összefoglalóját a 2002 májusában Quebec-ben, Kanadában megrendezésre került találkozó jelenti. A WTO emellett elkészítette az ökoturisztikai esettanulmányokat tartalmazó kiadványát, valamint kutatásokat végez az ökoturizmus szempontjából kiemelkedő jelentőségű küldőpiacokon, Ausztriában, Franciaországban, Németországban, Spanyolországban, Olaszországban és Nagy- Britanniában. Az ökoturizmus tartalmának, legfontosabb definícióinak bemutatása, valamint az ökoturizmus jellemzőinek megismertetése céljából a Turizmus Bulletin 2001/4. számában a Magyar Turizmus Rt. Piac- és Hatékonyságelemzési Igazgatósága "Ökoturizmus" címmel jelentetett meg tanulmányt. A Turizmus Bulletin évi további számaiban ökoturisztikai jellegű esettanulmányok közzétételével szeretnénk hozzájárulni a WTO által meghirdetett, az Ökoturizmus Nemzetközi Éve programhoz. Az alábbiakban az Írottkő-Geschriebenstein Natúrpark példáján keresztül a natúrpark fogalmát, céljait valamint az Írottkő- Geschriebenstein Natúrparkban megvalósított kezdeményezéseket kívánjuk bemutatni. A Natúrpark fogalma A natúrpark fogalma olyan különösen értékes, jellegzetes tájegységet takar, amely védett természeti értékekkel rendelkezik, de nem szigorúan védett, a külvilágtól elzárt terület. A fenntartható fejlődés elvére építő komplex területfejlesztést valósít meg, léte a települések és egyéb térségi szereplők együttműködéséből fakad. Működése során összhangot teremt a gazdasági tevékenység és a természetvédelem között. A natúrpark területe a helyi lakosok élettere, kiemelkedő adottságai miatt ugyanakkor alkalmas pihenésre, szabadidő eltöltésre, kikapcsolódásra és a terület természeti és történelmi-kulturális értékeinek megismertetésére. A natúrpark fogalma - Európa számos országával ellentétben - Magyarországon, mint hivatalos jogi kategória nem létezik. A jelen esettanulmány témáját képező Írottkő- Geschriebenstein Natúrpark a terület jellege miatt kapta az elnevezését, a natúrpark, mint jogi kategória megalkotása megalapítása óta sem történt meg hazánkban. Az Írottkő-Geschriebenstein Natúrpark jelentős természeti értékekkel rendelkező egységes kultúrtáj. Az ausztriai oldalon Rohonc és Léka községek határán túl húzódik, míg a magyar részen - a Kőszegi Tájvédelmi Körzeten kívül - ma már tizenöt település (Bozsok, Cák, Kőszeg, Kőszegdoroszló, Kőszegszerdahely, Velem, Peresznye, Horvátzsidány, Kiszsidány, Olmód, Lukácsháza, Gyöngyösfalu, Nemescsó, Pusztacsó, Kőszegpaty) közigazgatási területén fekszik. Az osztrák-magyar együttműködés keretében megvalósult kezdeményezés

2 gondolata az 1980-as években vetődött fel, a "Naturpark Geschriebenstein" (Ausztria) megnyitására 1996-ban, az Írottkő Natúrparkéra (Magyarország) 1997-ben került sor. Az Írottkő-Geschriebenstein Natúrpark létrehozásának és működtetésének ösztönzője a natúrpark magyar részén a jelenleg 72 tagot számláló Írottkő Natúrparkért Egyesület volt, amely magánszemélyeket, vállalkozásokat, a terület önkormányzatait, a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóságát, a Szombathelyi Erdészeti Rt.-t, továbbá természetbarát, városszépítő és közéleti egyesületeket egyaránt magába foglal. Az Írottkő-Geschriebenstein Natúrpark megalapítása a Phare Cross Border Cooperation (Phare CBC) segélyprogram révén történt. Az Európai Unió ezzel olyan elképzelést támogatott, amely egyrészt erősíti az osztrák és magyar határtérségek együttműködését, másrészt segítheti Nyugat-Magyarország gazdasági és társadalmi átmenetének felgyorsítását. A terület fenntartható fejlesztésének megalapozásában jelentős szerepet kaptak a turizmus és a térség természeti, illetve kulturális adottságai, hiszen a határ rendszerváltás előtti átjárhatatlansága - a "Vasfüggöny" megléte - miatt mind az osztrák, mind a magyar területek érintetlenek maradtak. A Natúrpark céljai Az Írottkő-Geschriebenstein Natúrpark kezdeményezés célja a fenntartható fejlődés elvére épülő komplex térségfejlesztés megvalósítása a települések önkormányzatai, a civil szervezetek és a helyi lakosság közötti együttműködés által. Az Írottkő-Geschriebenstein Natúrpark célkitűzései: az értékvédelem: az egységes kultúrtáj megőrzése, a kulturális értékek megmentése, a természetvédelem: a táj gondozása és ápolása, élőhelyek, fajok védelme, a környezetvédelem: a káros környezeti hatások minimalizálása, a vidék- és településfejlesztés: társadalmi-gazdasági fejlesztés támogatása a helyi kezdeményezések bevonásával. A natúrpark célja tehát az, hogy a táj megőrzését és a térség gazdasági alapjait egyaránt biztosítsa. A natúrpark a tájat az ember - a helyi lakosság és a turisták - bevonásával őrzi meg, a táj ökológiai alapszabályait szem előtt tartó gazdasági tevékenységekkel, speciális infrastruktúrával, oktatással és képzéssel, környezettudatos szemléletformálással és széleskörű információszolgáltatással. A Natúrpark területén megvalósított kezdeményezések A Phare CBC alapból 1995 és 1998 között két alprogram finanszírozására nyílt lehetőség: az egyik egy megvalósíthatósági tanulmány, amelyben a Natúrpark fejlesztési irányvonalai kerültek meghatározásra, a másik egy kerékpárút kialakítása, amely többek között a magyar oldalon található hat település összeköttetését biztosítja ben - részben Phare CBC finanszírozással - egy kommunális hulladéklerakó építése, egy gyógyuszoda, egy csorgókút és tanösvény kialakítása, valamint egy kemping, egy sport- és rekreációs park, egy kerékpáros pihenő- és elsősegélynyújtó központ létrehozása, valamint turisztikai kiadványok elkészítése valósult meg.

3 A megvalósított projektek értéke csaknem félmilliárd forint. A Phare CBC mellett társfinanszírozóik a Környezetvédelmi Minisztérium, a Gazdasági Minisztérium, az Ifjúságiés Sportminisztérium, a Regionális Idegenforgalmi Bizottság, a Vas Megyei Önkormányzat, Kőszeg Város Önkormányzata és a Savaria Tourist voltak. A fenntarthatóság kritériumainak megjelenése a Natúrparkban Értékvédelem Az Írottkő Natúrpark kiemelkedő és Magyarországon egyedülálló természeti értékekkel rendelkezik. A Natúrpark megalapításának egyik legfontosabb célja a természet- és értékvédelem volt. Mivel azonban a natúrpark szemléletének középpontjában az ember áll, olyan élettér és turisztikai célpont kialakítása a feladat, amely az itt élők számára a lehető legkedvezőbb életfeltételeket biztosítja, az idelátogatóknak pedig a legtöbbet mutatja be, a természeti környezeti károk minimalizálása mellett. A Natúrpark területén több országos és helyi jelentőségű védett természeti terület található, amelyek működési rendjéhez illeszkedik a Natúrpark működése. Ezeken a területeken zónákat jelöltek ki, élőhely-fenntartást és -rekonstrukciót végeznek, természetvédelmi őrszolgálatot működtetnek. A természetvédelem fontos résztevékenysége az oktatás, megismertetés, amelyet a Natúrpark esetében a szakvezetések, egy alkotóház, két múzeum és tanösvények, valamint a Natúrparkot bemutató kiadványok segítik. A Kőszegi-hegység rendkívül gazdag forrásokban, amelyek elhanyagoltak, környezetük rossz állapotban van. Az Egyesület tagjai önkéntes munka keretében részt vesznek a források tisztításában, a pályázati források egy részét a források közelében elhelyezett szeméttárolók kihelyezésére használják. Az évente két alkalommal megszervezett környezettisztasági akción az illegális hulladéklerakó helyeket számolják fel. Az Egyesület emellett támogatja a békamentési akciót is, a Tájvédelmi Körzet munkájához csatlakozva pedig madárröptetőt készítettek. A természetvédelem szempontjait a gazdálkodási tevékenységek során is figyelembe veszik: az erdő-, a mező- és a vízgazdálkodás során a hagyományos, természetbarát gazdálkodási módszereket és formákat, a biogazdálkodást; a turizmus esetében a környezettudatos turizmus különböző formáit, az ipar esetében a környezetkímélő technológiák alkalmazását támogatják. Az ellenőrző tevékenység a területre látogató turisták számának mérésével, kiemelten a kerékpárutak mentén történő forgalomszámlálással és a turisták körében végzett kérdőíves felmérés segítségével valósul meg. Ez utóbbi célja a Natúrpark ismertsége és az ott található vonzerőkkel, valamint igénybevett szolgáltatásokkal való elégedettség feltérképezése. A monitoring tevékenység során kapott információkat az Egyesület fejlesztési terveibe beépíti. Gazdaságosság A turizmus, melynek fejlesztését az Egyesület egyik legfontosabb feladatának tekinti, az Írottkő Natúrpark természeti és kulturális vonzerőinek megőrzéséhez közvetlenül és közvetve egyaránt jelentősen hozzájárul.

4 A Natúrpark működtetéséhez a települési önkormányzatok a lakosságszám arányában meghatározott éves tagdíj befizetésével járulnak hozzá. A tanösvények, a táblarendszer, a források környezetében elhelyezett padok és tűzrakóhelyek kialakítását és karbantartását ezen források teszik lehetővé. Az információs központ fenntartását Kőszeg Város Önkormányzata finanszírozza, a város és a térség turizmusát külön keretből támogatja. A turisztikai keretet az Egyesület termékfejlesztésre és promócióra fordítja. A szálláshelyadók által fizetett idegenforgalmi adó egy részét a települések önkormányzatai használják fel, többnyire az alapinfrastruktúra fejlesztésére, illetve turisztikai célokra. A terület állami tulajdonban levő műemlékei az állagmegőrzéshez, és -fejlesztéshez állami támogatásban is részesülnek. A helyi lakosok bevonása Az Írottkő Natúrparkért Egyesület jelenleg két főállású és számos nem főfoglalkozású munkatársat foglalkoztat. Az Egyesület által működtetett információs központban és irodában, amelynek célja a lakosság és a turisták számára történő információszolgáltatás, jelenleg három fő dolgozik. Az Írottkő Natúrparkért Egyesület tagjai között kiemelt szerepet játszik a lakosság, akik véleményükkel, ötleteikkel közvetlenül is hozzájárulnak az éves munkaprogram kialakításához. Az Egyesület szervezeti felépítésében emellett fontos szerep jut a szakterületi felelősöknek, akik egy-egy területet képviselnek a vezetőségben és feladatuk a helyi lakossággal való kapcsolattartás. Az Egyesület kiemelt figyelmet fordít a helyi lakosság tájékoztatására: a Natúrpark céljairól, feladatairól és tevékenységéről negyedévente elkészített hírlevelet a Natúrpark területén található minden háztartásba eljuttatja. A hírlevél mellett a megyei és a helyi sajtó is folyamatos tájékoztatást nyújt a Natúrparkról. A turisztikai vállalkozók számára évente két alkalommal, a lakosság számára havonta rendeznek előadásokat, fórumokat. A Natúrpark a helyi termékek előállításával foglalkozók és a turisztikai szakmában dolgozók számára nyújtja a legjobb lehetőségeket. Az Egyesület elősegíti a turisztikai vállalkozók piaci megjelenését: az általa üzemeltetett információs irodában megtalálhatók a helyi szolgáltatók ajánlatai, bemutatják a helyi, egyedi termékeket (méz, tájjellegű borok, kézműves termékek, stb.), kiadványokat készítenek a térségről, ingyenes megjelenést biztosítanak az interneten, kiállításokon és vásárokon. A Natúrpark egységes arculata összefogja a településeket, azok kínálatát és a helyi szolgáltatókat, ezáltal hatékonyabb marketingtevékenységet, nagyobb ismertséget biztosít az ott található településeknek. Oktatás és megismertetés Az oktatás és megismertetés, mint környezetvédelmi funkció számos formában jelenik meg. Szakvezetést a Fertő-Hanság Nemzeti Park biztosít. A Natúrpark területén erdei iskola működik, amelynek programjain az ország bármely iskolájának tanulói részt vehetnek. A Natúrpark területén két, természetvédelemhez kötődő múzeumot (arborétum, erdészeti múzeum) és számos kulturális-történelmi múzeumot, kiállítást (patikamúzeum, vízimalom, stb.) üzemeltetnek, tartanak fenn. A Kőszeg-Vashegyi Borút mentén a csaknem ezeréves borkultúra emlékeit kiállítások (írásos emlékek és borászati eszközök), látogatható pincék, különböző építészeti stílusban épített pincesorok mutatják be. A kialakítandó "Mesterségek útja" a kézműves mesterségek és

5 kismesterségek (fazekas, fafaragó, mézkészítő, virágkötő, kovács, stb.) hagyományait ismerteti meg a látogatóval. Az elmúlt években a már meglevő tanösvények mellé három újat is kialakítottak, amelyek a természet különböző dimenzióit (madártani ösvény, növényvilág, kőzetek, források) mutatják be. Az Írottkő Natúrpark programjai, rendezvényei a természet (szervezett gyalog- és kerékpártúrák), a térség borászati és gasztronómiai értékeinek, hagyományainak (szüret, gesztenyesütés), kulturális sokszínűségének és örökségének (mesterségek ünnepe, búcsú, színházi estek, hangversenyek) bemutatására szolgálnak. A "Környezetbarát kiránduló" címen megjelentetett kiadvány a kirándulók és turisták számára összeállított hasznos tanácsokat és etikai kódexet tartalmaz. A fenntarthatóság, mint szemlélet egyéb formákban való megjelenése A Natúrpark településeinek lakosai, valamint turisztikai vállalkozásai számos csatornán keresztül értesülnek a környezettudatos magatartás és gazdálkodás fontosságáról. A biogazdálkodás és a zöld szállodák, szálláshelyek megjelenése e tevékenység eredményének tekinthető. A Natúrpark ez idáig egyik legjelentősebb volumenű fejlesztése - a modern technológiát képviselő kommunális hulladéklerakó építése ben fejeződött be. A velemi alkotóházra napkollektort szereltek, a településen vízhajtású fűrészt építettek, és vízimalmot működtetnek. Az eddig elért eredmények A Natúrpark számára az induláskor nehézséget jelentett az, hogy az Írottkő Natúrpark volt a Magyarországon elsőként kialakított natúrpark. A helyi döntéshozók és a lakosság bizalmatlanságát, amely a kezdeményezés újszerűségéből, az ismeretlenségből fakadt, a tájékoztatással, a kezdeményezés céljainak megismertetésével, a helyi lakosság bevonásával sikerült feloldani. Problémát jelent a projekt finanszírozása is, hiszen a forráshiányos kistelepülések és önkormányzataik a nagyobb projektek finanszírozását, illetve társfinanszírozását nem tudják vállalni. A Phare-tól kapott támogatások esetében a felhasználásra több évet kellett várni, mellyel az előzetes kalkulációk során nem számoltak, így a saját erő igény jelentősen megnövekedett. A Natúrparkért Egyesület közel ötéves fennállásának legjelentősebb eredményei a következőkben foglalhatók össze: a helyi lakosok és turisták információs igényét egyaránt kiszolgáló térségi információs központ kialakítása, amely jelenleg három főt foglalkoztat, a vendégek magasabb színvonalú kiszolgálása és a hatékonyabb értékesítés érdekében idegenvezetői és nyelvtanfolyam, valamint szakmai tréning szervezése a turizmusban dolgozók számára, a terület borkultúrájának és tájjellegű borainak megismertetése céljából a Kőszeg- Vashegy Borút kialakítása,

6 a terület kézműves hagyományainak bemutatása céljából a Mesterségek útja kialakítása (amely jelenleg folyamatban van), a helyi egyedi termékek piacra juttatásának elősegítése érdekében az "Írottkő Natúrpark elismert terméke" cím kialakítása és adományozása, a helyi lakosok és a turisták igényeit egyaránt kiszolgáló gyógyuszoda építése Kőszegen, szénsavas ivókút kialakítása a helyiek és a turisták számára, turisztikai információs táblák felállítása a Natúrpark minden településén és a Kőszegi hegységben, a Natúrpark természeti és kulturális értékeit, programjait, szolgáltatásait bemutató kiadványok és térképek készítése, a térség internetes oldalának elkészítése 13 kilométernyi kerékpárút megépítése, kerékpáros elsősegélynyújtó hely és orvosi rendelő kialakítása Bozsokon, egy, a korábbinál modernebb technológiát képviselő hulladék lerakóhely kialakítása. A határmenti együttműködés eredményeképpen áprilisától az osztrák-magyar határ két pontján - az Írottkő kilátónál és a Hétforrásnál - ún. Határátlépő pontok nyílnak, amely annyit jelent, hogy a gyalogos kirándulók e két ponton átléphetik a határt és a két natúrpark területén belül kirándulhatnak. A vonzerők fejlesztésének hatására új szálláshelyek és vendéglátóhelyek üzemeltetése válik gazdaságossá, a falusi turizmusba bekapcsolódók száma nő. Ez - a természeti és kulturális értékek megőrzésén túl - jelentősen hozzájárul a helyiek életszínvonalának növekedéséhez, életkörülményeinek javulásához is. Az Írottkő natúrpark jövője A helyi lakosság tájékoztatása, fejlesztésekbe való bevonása a fejlesztés megvalósításának elengedhetetlen feltétele. Ennek szükségességét az Írottkő Natúrpark esetében a kezdeményezés Magyarországon teljes mértékben újszerű volta is alátámasztja. A helyi lakosok mellett a döntéshozók, jelen esetben elsősorban az önkormányzatok folyamatos informálása is fontos feladat. A fejlesztés céljainak, folyamatának, hasznának, esetleges negatív hatásainak teljeskörű és sokoldalú bemutatása az érintettek számára a fejlesztés sikerének alapfeltétele. A Natúrpark összetett jellegének felismerése három tanulsággal szolgál: a Natúrpark különböző szakterületeket érint, amelyek igényeit a fejlesztési irányok meghatározásánál figyelembe kell venni, a fejlesztések megvalósítása csakis az önkormányzatok, civil szervezetek, vállalkozók és helyi lakosok együttműködésén keresztül történhet, a fejlesztés koordinálására szakképzett és kreatív szakemberekből álló menedzsment szervezetet kell kialakítani. Az elkövetkezendő években a cél az Írottkő Natúrpark márkanév kialakítása, megismertetése Magyarországon és külföldön egyaránt. E márkanév egy ökológiai szemléletű turizmust jelent majd, ahol a vendég szép, tiszta és gondozott környezetben ismerheti meg a táj természeti és történelmi-kulturális értékeit, ahol odafigyelnek a vendég igényeire, de a vendég számára is fontos a környezet védelme és megismerése. 3

7 1. Turisztikai és marketing menedzser, Írottkő Natúrparkért Egyesület. 2. Vezető kutató, Magyar Turizmus Rt., Piac- és Hatékonyságelemzési Igazgatóság. 3. Az Írottkő Natúrparkért Egyesület elérhetősége: Kőszeg H , Jurisics tér 8. Telefon: +36/ , fax: +36/ Homepage:

Írottk. rparkért. Előadó: Bakos György elnök

Írottk. rparkért. Előadó: Bakos György elnök Írottk rottkő Natúrpark rparkért rt Egyesület Előadó: Bakos György elnök Fogalom A natúrpark egy különösen értékes, jellegzetes tájegységet takar, általában védett természeti területet, amely üdülési célokra

Részletesebben

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévíz Az élet forrása A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévízi turizmusa számokban Magánszállás 812 ház 2240 szoba 4692 ágy Kereskedelmi szállás 20 Hotel (3-5 * ) 2078 szoba 5814 ágy Összesen

Részletesebben

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés Turizmus Környezetvédelem a turizmusban Fenntartható fejlődés Olyan fejlődés, amely képes kielégíteni a jelen szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációinak lehetőségeit saját szükségleteik

Részletesebben

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Köztisztasági fürdök és mosodák létrehozása, működtetése Célterület azonosító: 1 019 100 1. A projekt

Részletesebben

EuroVelo 13 Vasfüggöny kerékpárút a magyar - szerb határszakaszon Katymár, 2014.07.03.

EuroVelo 13 Vasfüggöny kerékpárút a magyar - szerb határszakaszon Katymár, 2014.07.03. EuroVelo 13 Vasfüggöny kerékpárút a magyar - szerb határszakaszon Katymár, 2014.07.03. EuroVelo 13 Vasfüggöny kerékpárút fejlesztése Helyzetelemzés határszakaszonként, nemzeti és projektszinten Akcióterv

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megye Turisztikai Értéke cím

Jász-Nagykun-Szolnok Megye Turisztikai Értéke cím JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS 4/2012. (III. 30.) KR. sz. rendelete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés kitüntető címeinek adományozási rendjéről A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés a helyi

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

NATÚRPARKOK MAGYARORSZÁGON

NATÚRPARKOK MAGYARORSZÁGON NATÚRPARKOK MAGYARORSZÁGON Jogi szabályozási háttér Pádárné Dr. Török Éva osztályvezető Földművelésügyi Minisztérium Tájvédelmi, Barlangvédelmi és Ökoturisztikai Osztály MI A NATÚRPARK? Natúrpark (Tvt):

Részletesebben

Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület HFS tervezés

Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület HFS tervezés Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület 2015-HFS tervezés Legfontosabb szükségletek, lehetőségek A Velencei-tó LEADER HACS esetében a települési igények mellett a Velencei-tó, mint meghatározó

Részletesebben

Pannon Helyi Termék Klaszter:

Pannon Helyi Termék Klaszter: Pannon Helyi Termék Klaszter: örökségvédelem és vidéki gazdaságfejlesztés a Nyugat-Dunántúlon Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Magyar Vidékakadémia: Konferencia a helyi termékekről Hévíz, 2011. február 10.

Részletesebben

Kerékpárosbarát szolgáltatói rendszer az EuroVelo 13 Szeged környéki szakaszán Szeged, 2013. november 29. Víg Tamás turisztikai szakértő

Kerékpárosbarát szolgáltatói rendszer az EuroVelo 13 Szeged környéki szakaszán Szeged, 2013. november 29. Víg Tamás turisztikai szakértő Kerékpárosbarát szolgáltatói rendszer az EuroVelo 13 Szeged környéki szakaszán Szeged, 2013. november 29. Víg Tamás turisztikai szakértő EuroVelo 13 Vasfüggöny kerékpárút fejlesztése Helyzetelemzés határszakaszonként,

Részletesebben

Bakonyban. www.abakonyert.hu. Együttműködés a fenntartható és tartalmas turizmusért a. Előadó: Hutvágnerné Kasper Judit

Bakonyban. www.abakonyert.hu. Együttműködés a fenntartható és tartalmas turizmusért a. Előadó: Hutvágnerné Kasper Judit Együttműködés a fenntartható és tartalmas turizmusért a Bakonyban Előadó: Hutvágnerné Kasper Judit A BAKONYÉRT Egyesület Egyesületünk alakult meg 2008-ban 2 megye, 3 kistérség 43 ezer érintett lakosa 4

Részletesebben

Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020

Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 Terület és településfejlesztési programok 2014-2020 között, különös tekintettel a Közép-magyarországi régióra JENEI Gábor Programirányító

Részletesebben

Pannon Helyi Termék Klaszter:

Pannon Helyi Termék Klaszter: Pannon Helyi Termék Klaszter: örökségvédelem és vidéki gazdaságfejlesztés a Nyugat-Dunántúlon Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Magyar Vidékakadémia: Konferencia a helyi termékekről Budapest, 2010. december

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG hirdet a Kulturális és tudományos keretből elnyerhető támogatásra. A felosztható keretösszeg: 3 millió Ft. 1. A 2012. évben megvalósítandó ünnepi rendezvényekre, eseményekre, kiemelten az irodalmi, történelmi,

Részletesebben

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete. 14/2005.(VI.10) rendelete. az Önkormányzati Környezetvédelmi Alapról

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete. 14/2005.(VI.10) rendelete. az Önkormányzati Környezetvédelmi Alapról Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 14/2005.(VI.10) rendelete az Önkormányzati Környezetvédelmi Alapról Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete ( továbbiakban: képviselőtestület )

Részletesebben

A TDM modell A TDM modell kialakítása a Balaton régióban

A TDM modell A TDM modell kialakítása a Balaton régióban A modell A modell kialakítása a Balaton régióban A Balaton turizmusának intézményi-, szervezeti rendszerének megreformálása Szakály Szabolcs Heller Farkas Főiskola MATUR Balatoni vendégéjszaka forgalom

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

Ökoturizmus természetvédelem világörökség

Ökoturizmus természetvédelem világörökség Magyar Nemzeti Parkok Hete 2012 Értékek és élmények nyomában nemzeti parkjainkban Ökoturizmus természetvédelem világörökség Dr. Rácz András Környezet- és természetvédelemért felelős helyettes államtitkár

Részletesebben

Az ökoturizmus szerepe a hazai turizmus 2014-2024 közötti fejlesztésében, a támogatási programok tervezése

Az ökoturizmus szerepe a hazai turizmus 2014-2024 közötti fejlesztésében, a támogatási programok tervezése Az ökoturizmus szerepe a hazai turizmus 2014-2024 közötti fejlesztésében, a támogatási programok tervezése 2013. június 7. Dr. Nemes Andrea főosztályvezető NGM Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály

Részletesebben

ENSZ TURISZTIKAI VILÁGSZERVEZET (UNWTO)

ENSZ TURISZTIKAI VILÁGSZERVEZET (UNWTO) A TDM RENDSZER FEJLŐDÉSE ÉS ALAPVETŐ IRÁNYELVEI ? TDM ENSZ TURISZTIKAI VILÁGSZERVEZET (UNWTO) Mi a desztináció? A desztináció egy olyan földrajzi terület, ahol a turista legalább egy vendégéjszakát eltölt.

Részletesebben

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 (MUNKAANYAG) INTÉZKEDÉSEK 1. INTÉZKEDÉS 1. Intézkedés megnevezése A településeken működő, az ott élők helyben maradását elősegítő szolgáltatások körének bővítése,

Részletesebben

Országos Vidéki-Falusi portál kialakítása www.falusiturizmus.eu

Országos Vidéki-Falusi portál kialakítása www.falusiturizmus.eu Országos Vidéki-Falusi portál kialakítása www.falusiturizmus.eu Szalay-Zala Andrea a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetségének titkára Tel: 30/530-1642 E-mail: fatoszfotitkar@gmail.com. Kutatás, felmérés

Részletesebben

A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14.

A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár Bevezető gondolatok A kultúra

Részletesebben

Az induló klaszter projekt eddigi eredményei

Az induló klaszter projekt eddigi eredményei Az induló klaszter projekt eddigi eredményei Lenkey Péter klasztermenedzser Klaszter Közgyőlés & Üzletember találkozó Miskolc, 2012.05.30. 1 Projekt adatok CÍM: ÉMOP-1.2.1.-11-0018 A NAUTILUS Klaszter

Részletesebben

A Tisza-tavi régió turisztikai kínálata, kiemelkedő vonzerők Szendy Mónika MT Zrt. Tisza-tavi Regionális Turisztikai Projekt Iroda Marketing menedzser Veszprém, 2006. április 7. A TISZA-TÓ ALTERNATÍV ÜDÜLÉSI

Részletesebben

A Baranya Zöldút magyar szakaszának bemutatása

A Baranya Zöldút magyar szakaszának bemutatása A Baranya Zöldút magyar szakaszának bemutatása Gonda Tibor 2014. augusztus 30. Vörösmart/Zmajevac A Baranya Zöldút települései A GoGreen projekt keretében kialakított zöldút által lefedett 19 magyarországi

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEGJOBBAN FEJLŐDŐ VIDÉKI DESZTINÁCIÓJA 2007 ŐRSÉG

MAGYARORSZÁG LEGJOBBAN FEJLŐDŐ VIDÉKI DESZTINÁCIÓJA 2007 ŐRSÉG MAGYARORSZÁG LEGJOBBAN FEJLŐDŐ VIDÉKI DESZTINÁCIÓJA 2007 ŐRSÉG Az Őrség fő turisztikai jellemzői A térség Vas megye délnyugati sarkában található, ahová a honfoglaló magyarok a nyugati kapu védelmére őrállókat

Részletesebben

Sikeres határon átnyúló együttműködés a Fertő-Hanság Nemzeti Park térségében. Bad Sauerbrunn 2010. november 19.

Sikeres határon átnyúló együttműködés a Fertő-Hanság Nemzeti Park térségében. Bad Sauerbrunn 2010. november 19. Sikeres határon átnyúló együttműködés a Fertő-Hanság Nemzeti Park térségében Bad Sauerbrunn 2010. november 19. A Fertő-Hanság Nemzeti park és a Nationalpark Neusiedler See- Seewinkel védett területei Fertő-tó

Részletesebben

A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA LENGYELORSZÁG

A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA LENGYELORSZÁG A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA LENGYELORSZÁG Kiss Kornélia Magyar Turizmus Zrt. Budapest, 2007. február 27. Felhasznált források UN WORLD TOURISM ORGANIZATION OECD, CIA FACTBOOK INTERNET WORLD STATS EUROPEAN TRAVEL

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY 1. PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ a.) Térségi összefogás résztvevőinek bemutatása (pályázó és partnerei): Szervezet neve Szervezet célkitűzése, tevékenységei, konkrét eredményei (pályázat

Részletesebben

Ökoturizmus és zöld partnerség Magyarországon és a közép-dunántúli régióban

Ökoturizmus és zöld partnerség Magyarországon és a közép-dunántúli régióban Ökoturizmus és zöld partnerség Magyarországon és a közép-dunántúli régióban Ökoturisztikai és természetvédelmi konferencia Magyar Nemzeti Parkok Hete, Tata, 2014. június 13. Ökoturizmus a Magyar Turizmus

Részletesebben

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22.

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22. Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia 2016. április 22. A FENNTARTHATÓSÁGRA NEVELÉS LEHETŐSÉGEI Galambos Annamária főosztályvezető Földművelésügyi Minisztérium VÁLTSUNK SZEMLÉLETET!

Részletesebben

Balatonfüred és környéke gyöngyszemei

Balatonfüred és környéke gyöngyszemei Balatonfüred és környéke gyöngyszemei azaz Balatonfüred és a Kelet-balatoni Kistérség mikro-régiójának összefogása az egész éves kulturális, egészség- és borturizmus fenntartható fejlôdéséért. Balatonfüred

Részletesebben

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Desztinációs Menedzsment Nemzetközi Konferencia Budapest, 2007. Február 7-9. Desztinációs Menedzsment Koncepció és Magyarország esete Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Koncepció Desztinációs

Részletesebben

AZ ÖKOTURIZMUS FOGALMA, TELEI. Az ökoturizmus fogalma

AZ ÖKOTURIZMUS FOGALMA, TELEI. Az ökoturizmus fogalma MTSZ 3. AZ ÖKOTURIZMUS FOGALMA, FORMÁI ÉS S FELTÉTELEI TELEI Tóth Éva tanársegéd Pannon Egyetem, Georgikon Kar Keszthely, 2011. A tömegturizmus t hatása A 20. század végére nyilvánvalóvá vált a természeti

Részletesebben

Zöldturizmus Szekció. Natúrparkok - Zöldutak - Geoparkok. Básthy Béla, elnök Magyar Natúrpark Szövetség. Budapest, Kossuth Klub, 2014.04.25.

Zöldturizmus Szekció. Natúrparkok - Zöldutak - Geoparkok. Básthy Béla, elnök Magyar Natúrpark Szövetség. Budapest, Kossuth Klub, 2014.04.25. Básthy Béla, elnök Magyar Natúrpark Szövetség Budapest, Kossuth Klub, 2014.04.25. Zöldturizmus MTZrt.: UNWTO szerint az ökoturizmus a turizmus minden olyan formája, amelyben a turista fő motivációja a

Részletesebben

TURIZMUS 2014-2020. 2014. május 28. Nyíregyháza. Deák Attila

TURIZMUS 2014-2020. 2014. május 28. Nyíregyháza. Deák Attila A projekt a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Elnökségének értékelése és javaslata alapján, az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában, a Nemzeti Vidékfejlesztési Program Irányító

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Tóthné Pfaff Éva kultúraktív Egyesület TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0014 PEDAGÓGUSKÉPZÉST SEGÍTŐ HÁLÓZATOK TOVÁBBFEJLESZTÉSE A DÉL-DUNÁNTÚL RÉGIÓBAN A KÉSZÍTŐK Sebestyén Ágnes

Részletesebben

Támogatási lehetőségek a turizmusban

Támogatási lehetőségek a turizmusban Támogatási lehetőségek a turizmusban Hévíz 2015. május 28. Bozzay Andrásné szakmai főtanácsadó Lehetőségek az operatív programokban 2014-2020 1. Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (GINOP)

Részletesebben

Közösség, táj-érték, vidék és turizmus Zöldutak Magyarországon

Közösség, táj-érték, vidék és turizmus Zöldutak Magyarországon Közösség, táj-érték, vidék és turizmus Zöldutak Magyarországon Budai Krisztina ZöldutakMódszertani Egyesület Greenways Nemzetközi háttér USA-ból induló mozgalom: Rekreáció, mozgás, egészség. Zöldút tervezés

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

A kerékpározás népszerűsítése a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégiumban (KEOP-6.2.0/A/09-2009-0032)

A kerékpározás népszerűsítése a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégiumban (KEOP-6.2.0/A/09-2009-0032) A kerékpározás népszerűsítése a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégiumban (KEOP-6.2.0/A/09-2009-0032) Kedvezményezett: Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium A projekt

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Gyomaendrőd Helyi Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet fejlesztése. Azonosító szám: DAOP-2.1.3-12-2012-0001

Gyomaendrőd Helyi Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet fejlesztése. Azonosító szám: DAOP-2.1.3-12-2012-0001 Gyomaendrőd Helyi Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet fejlesztése Azonosító szám: DAOP-2.1.3-12-2012-0001 1 GYÜSZ-TE TDM szervezet fejlesztési pályázat Projekt címe: Gyomaendrőd Helyi Turisztikai

Részletesebben

A/ Általános elvárások:

A/ Általános elvárások: Öko iskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek Határidő Felelős A/ Általános elvárások: Az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása. Igényes környezet kialakítása és kialakíttatása a diákok

Részletesebben

ZÖLDTURIZMUS ÉVE 2007.

ZÖLDTURIZMUS ÉVE 2007. ZÖLDTURIZMUS ÉVE 2007. Kiss Kornélia kutatási csoportvezető Magyar Turizmus Zrt. Budapest, 2007. március m 13. A kampányévet megalapozó kutatások A magyar lakosság utazási szokásai, 2000-től évente A KVVM

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 19. NAPIREND Ügyiratszám: 1/374/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. április 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: Tourinform Iroda

Részletesebben

Kulturális Fesztiválok Kollégiuma középtávú támogatási stratégiája 2012 2015.

Kulturális Fesztiválok Kollégiuma középtávú támogatási stratégiája 2012 2015. Kulturális Fesztiválok Kollégiuma középtávú támogatási stratégiája 2012 2015. A Kulturális Fesztiválok Kollégiumának alapvető küldetése, hogy a hazai rendezvénykínálatot a magyar nemzeti kultúra szerves

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY 1. PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ a.) Térségi összefogás résztvevőinek bemutatása (pályázó és partnerei): Szervezet neve Szervezet célkitűzése, tevékenységei, konkrét eredményei (pályázat

Részletesebben

Kovászna megye Turizmus Fejlesztési stratégiája. 7.sz.melléklet. Beavatkozás

Kovászna megye Turizmus Fejlesztési stratégiája. 7.sz.melléklet. Beavatkozás Kovászna megye Turizmus Fejlesztési stratégiája 7.sz.melléklet Beavatkozás O) Infrastruktúra fejlesztések Közlekedés, utak, vizi-közmű, hulladék kezelés Központi források Saját források (önkormányzat,

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. december 16-i ülésének 3. napirendi pontjához

ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. december 16-i ülésének 3. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. december 16-i ülésének 3. napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! Velem községi Önkormányzat alapító tagja a 2004-ben létrejött

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1518/2008. Tervezet természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2008. november természetvédelmi kezelési tervéről szóló KvVM

Részletesebben

Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Az RFH csoport tagja

Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Az RFH csoport tagja Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Az RFH csoport tagja Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Szeretjük a kihívásokat! TANÁCSADÁS FEJLESZTÉS FINANSZÍROZÁS KÖZVETÍTÉS PÁLYÁZATÍRÁS PROJEKTMENEDZSMENT

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

Vidék Minősége közösségi és turisztikai kártya kialakítása

Vidék Minősége közösségi és turisztikai kártya kialakítása Vidék Minősége közösségi és turisztikai kártya kialakítása Több, mint turizmus I Mehr, als Tourismus nemzetközi tanácskozás I Internationale Konferenz 2015. február 12. Hegykő, Tornácos Panzió Kártyarendszerek

Részletesebben

Jó gyakorlatok. Arnold Vendégház Mecseknádasd

Jó gyakorlatok. Arnold Vendégház Mecseknádasd Jó gyakorlatok Arnold Vendégház Mecseknádasd Készült a DDOP-2.1.3/A-12-2012-0007 Vidéki örökség útjai pályázaton belül a Baranya Megyei Falusi Turizmus Közhasznú Egyesület és a Dél- Dunántúli Falusi Turizmus

Részletesebben

Magyarország szerepe a nemzetközi turizmusban

Magyarország szerepe a nemzetközi turizmusban Magyarország szerepe a nemzetközi turizmusban A VILÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 1990 ÉS 2002 KÖZÖTT Nemzetközi turistaérkezések 1990 és 2002 között a nemzetközi turistaérkezések száma több mint másfélszeresére,

Részletesebben

Környezet- és természetvédelmi pályázati kiírások a Közép-magyarországi régióban

Környezet- és természetvédelmi pályázati kiírások a Közép-magyarországi régióban Környezet- és természetvédelmi pályázati kiírások a Közép-magyarországi régióban Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség közép-magyarországi műhelytalálkozója, Budapest, 2010. május 20. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton...

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... emagyarország Hálózat Az emagyarország Pontok hálózata: Közel 2000 emagyarország Ponttal, ahol az eközszolgáltatások igénybevételéhez az internet

Részletesebben

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1.

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1. o ldal 1 Tisztelt Partnerünk! Az alábbiakban szeretném felhívni a figyelmét az Új Széchenyi Terv Gyógyító Magyarország Egészségipari Program pályázati lehetőségeire: 1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése

Részletesebben

MAGYARORSZÁG- SZLOVÁKIA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTM

MAGYARORSZÁG- SZLOVÁKIA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MAGYARORSZÁG- SZLOVÁKIA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM 2007-2013 Közzététel dátuma: 2008. október 15. A pályázati felhívás hivatkozási száma: 2008/01 1 Pályázati felhívás hivatkozási

Részletesebben

Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program. 2. Pályázati Felhívás 4012-312/2005. Támogatott projektek

Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program. 2. Pályázati Felhívás 4012-312/2005. Támogatott projektek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2. Pályázati Felhívás 4012-312/2005 Támogatott projektek 1.1 Intézkedés: KÖZÖS GAZDASÁGI TÉRSÉG 053/HU Régiófókusz Vállalkozás-, Humánerőforrás-

Részletesebben

Innovatív Dél Zala Vidékfejlesztési Egyesület beérkezett projektötletek rendszerezve 2011.03.16.

Innovatív Dél Zala Vidékfejlesztési Egyesület beérkezett projektötletek rendszerezve 2011.03.16. A projektötlet-gyűjtés eredményei A projektötlet-gyűjtést honlapon és e-mailben is népszerűsítettük. A 70 projektötlet-adatlapból 19 érkezett e-mailben, 11-et adtak fel postai úton vagy faxon, és 40 készült

Részletesebben

,,Képzés turisztikai operátorok számára. Parajd-2015.november.27

,,Képzés turisztikai operátorok számára. Parajd-2015.november.27 ,,Képzés turisztikai operátorok számára Parajd-2015.november.27 Sóvidék-Hegyalja Turisztikai Egyesülete 2007-2015 Együtt vagy egyedül!? MIÉRT Sóvidék - Hegyalja turisztikai potenciál elősegítése közös

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

PANNON INNOVÁCIÓS ÉS KREATÍVIPARI KLASZTER PIKK

PANNON INNOVÁCIÓS ÉS KREATÍVIPARI KLASZTER PIKK PANNON INNOVÁCIÓS ÉS KREATÍVIPARI KLASZTER PIKK A klaszter menedzsment szervezete a Pannon Novum Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Nonprofit Kft. Győr Szombathely Zalaegerszeg A Nyugat-dunántúli régióban

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2012/2013.

Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2012. szeptember 1. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító: 1 018 505

Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító: 1 018 505 A Szigetköz Mosoni-sík Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító:

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 dr. Bodnár Éva FVM Agrár-vidékfejlesztési Főosztály A New Hungary Rural Development Programme 2007-2013 a Támogatásokkal kapcsolatos jogszabályok Európai

Részletesebben

Tisztelt Úr/Hölgy! A kezdeményezésünket támogatja: - Az ENSZ illetékes képviselete, - Az UNESCO Magyarországi képviselete,

Tisztelt Úr/Hölgy! A kezdeményezésünket támogatja: - Az ENSZ illetékes képviselete, - Az UNESCO Magyarországi képviselete, Tisztelt Úr/Hölgy! Kérem, engedje meg, hogy Szurdokpüspöki Község Önkormányzata, a Gyermekekkel a Természetért Egyesület és az Egererdő Zrt. figyelmükbe ajánlja közös kezdeményezését a Források Világnapját.

Részletesebben

Balaton-felvidéki Kultúrtáj világörökségi várományos helyszín aktuális feladatairól

Balaton-felvidéki Kultúrtáj világörökségi várományos helyszín aktuális feladatairól Balaton-felvidéki Kultúrtáj világörökségi várományos helyszín aktuális feladatairól Sándor Péter A Balaton Világörökségéért Alapítvány Siófok, 2015. szeptember 18. Áttekintés Előzmények Világörökségi törvény

Részletesebben

a) A turizmus fogalma. A turizmus jelentősége napjainkban Magyarországon és nemzetközi viszonylatban.

a) A turizmus fogalma. A turizmus jelentősége napjainkban Magyarországon és nemzetközi viszonylatban. a) A turizmus fogalma. A turizmus jelentősége napjainkban Magyarországon és nemzetközi viszonylatban. b) A menedzsment fogalma és feladata a turizmusban. c) A kultúrák különbözőségének jelentősége a turizmusban.

Részletesebben

NEMZETI PARKI TERMÉK VÉDJEGY a helyi terméknek lelke van. Kissné Dóczy Emília VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály

NEMZETI PARKI TERMÉK VÉDJEGY a helyi terméknek lelke van. Kissné Dóczy Emília VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály NEMZETI PARKI TERMÉK VÉDJEGY a helyi terméknek lelke van Kissné Dóczy Emília VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály VÉDJEGY CÉLJA A Nemzeti Parki Termék védjegy célja, hogy támogassa a helyi termelőket,

Részletesebben

Pomáz, Nagykovácsi puszta

Pomáz, Nagykovácsi puszta Pomáz, Nagykovácsi puszta A Pomáz és Pilisszentkereszt között elhelyezkedő majorság a Pilis védett természeti értékeinek területén fekszik és egyben egy jelentős középkori romegyüttes helyszíne is. Az

Részletesebben

A K ÁRPÁTIKUM KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY MUNK ÁI A K ÁRPÁT-MEDENCÉBEN

A K ÁRPÁTIKUM KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY MUNK ÁI A K ÁRPÁT-MEDENCÉBEN A K ÁRPÁTIKUM KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY MUNK ÁI A K ÁRPÁT-MEDENCÉBEN A KÁRPÁTIKUM ALAPÍTVÁNY FONTOSABB CÉLJAI: 1. A kárpát-medencei magyar kulturális és természeti örökségek népszerűsítése. 2. Globalizálódó

Részletesebben

1.Fórum: Levél, 2014.06.23.

1.Fórum: Levél, 2014.06.23. Emlékeztető Projektötlet gyűjtő fórumokról 1.Fórum: Levél, 2014.06.23. Életminőség fejlesztése: Civil szervezetek rendezvény, eszköz, kiadvány Nem elaprózott pontszerű fejlesztések Átfogó térségi gazdaságfejlesztés,

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - a Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. október

Pályázati figyelő 2010. október Jelmagyarázat n.r. nincs adat nem releváns Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 i Nemzeti Kulturális Alap - NKA NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégiuma

Részletesebben

Hazánk idegenforgalma

Hazánk idegenforgalma Hazánk idegenforgalma (Turizmusunk földrajzi alapjai) 8.évfolyam Választható tantárgy Helyi tanterv Célok és feladatok: A tantárgy célja, hogy megismertesse a tanulókat ezzel az új tudományterülettel.

Részletesebben

Natúrpark a Tápió-vidéken. A Tápió Közalapítvány és a térség nagy projektje

Natúrpark a Tápió-vidéken. A Tápió Közalapítvány és a térség nagy projektje Natúrpark a Tápió-vidéken A Tápió Közalapítvány és a térség nagy projektje Natúrparkok Magyarországon: 2004 óta 9 natúrparkot jegyeztek be Számos újabb kezdeményezés országszerte 2020-ig számuk kb. 20-ra

Részletesebben

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Dósa Henrietta Táj- és természetvédelmi referens VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény

Részletesebben

Project Co-financed by the European Union within the INTERREG IIIB CADSES Programme

Project Co-financed by the European Union within the INTERREG IIIB CADSES Programme INTERREG IIIB CADSES Közösségi Kezdeményezések Program HERITOUR Kulturális tematikus utak fejlesztése vidéki területeken Lencsés Tamara 2007. október 04. ÁTTEKINTÉS INTERREG programok INTERREG IIIB CADSES

Részletesebben

Magyarország 2008. Egészség g és kényelem

Magyarország 2008. Egészség g és kényelem Magyarország 2008 Egészség g és kényelem A SISTEM-AIR CSOPORT A SISTEM-AIR az európai központi porszívó gyártás és kereskedelem kiemelkedö képviselöje mind a lakossági, mind az ipari szektor területén.

Részletesebben

Natúrzóna Sokoró Naturzóna Nonprofit Kft.

Natúrzóna Sokoró Naturzóna Nonprofit Kft. CO 2 BIO-FER Sokoró Naturzóna Nonprofit Kft. Biogáz és Fermentációs Termékklaszter Minden jog fenntartva, 2011 Natúrzóna Sokoró Naturzóna Nonprofit Kft. A javaslatnál figyelembe vett fő szempontok A gazdaság

Részletesebben

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ Projektgenerálás és pályázatok kidolgozása a határon átnyúló területi együttműködés pályázati rendszerben 2009. január 5 - április 30. Projekt kód: 2008/II/EC/32 I. A projekt célja

Részletesebben

A magyar és nemzetközi turizmus jelenlegi trendjei és hatásai a hazai idegenforgalmi szegmensben

A magyar és nemzetközi turizmus jelenlegi trendjei és hatásai a hazai idegenforgalmi szegmensben A magyar és nemzetközi turizmus jelenlegi trendjei és hatásai a hazai idegenforgalmi szegmensben Turizmus Akadémia, Sopron Glázer Tamás vezérigazgató-helyettes 2015. szeptember 9. Trendek és tendenciák

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! NÓGRÁD MEGYEI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAMOK TERVEZÉSE (előzetes) ELŐZETES RÉSZPROGRAM TERVEK 1. Vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési program 2. Ipari hagyományokon

Részletesebben

5 Postakocsi térségi, innovatív turisztikai fejlesztési program Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013

5 Postakocsi térségi, innovatív turisztikai fejlesztési program Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 5 Postakocsi térségi, innovatív turisztikai fejlesztési program Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 5 POSTAKOCSI PROJEKT VÁRHATÓ EREDMÉNYEI Gyarmati- Litter Tímea projekt

Részletesebben