I. VEVŐMINŐSÍTÉSEN ALAPULÓ C és CF MÓDOZATÚ FORGALMI TÍPUSÚ BIZTOSÍTÁS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. VEVŐMINŐSÍTÉSEN ALAPULÓ C és CF MÓDOZATÚ FORGALMI TÍPUSÚ BIZTOSÍTÁS"

Átírás

1 KONDÍCIÓS LISTA (ÁFA-mentes szolgáltatás) Érvényes: 07. január 0-tól I. VEVŐMINŐSÍTÉSEN ALAPULÓ C és CF MÓDOZATÚ FORGALMI TÍPUSÚ BIZTOSÍTÁS A 06. december -ét követően kiadásra kerülő új biztosítási kötvények esetében a 06. december -étől érvényes kondíciós lista (a továbbiakban: jelen kondíciós lista) alkalmazandó. Módozatok: C Halasztott fizetésű követelések biztosítása (kiegészítő fedezettel a gyártási kockázatra), CF - Faktoring biztosítás. A biztosítási díj megfizetése a Kötvényben rögzítettek szerint a forgalmi jelentés alapján utólag kerül elszámolásra. A díj függ a portfólió összetételétől, az adós/kezes minősítésétől (vevőminősítés), a futamidőtől és az önrészesedés mértékétől. A vevőminősítés változása esetén az új vevőminősítést, mint díjtétel paramétert, a limitértesítőn feltüntetett minősítés érvényességének kezdetét követő kiszállításai vonatkozásában kell először alkalmazni.. A díj a jelentési időszakban megvalósult teljesítések/szállítások (C), megkötött szerződések (C+gyártási kockázat), illetve megvásárolt követelések (CF) összértékére vetül. 4. A biztosítási szerződés hatálybalépésének feltétele az első minimális díj megfizetése. A minimális díj egy biztosítási évre szól, évente évfordulókor fizetendő, összegét a biztosító a kockázatok fedezetéért járó díjba számítja be. Mértékének alsó határa HUF (670 EUR, 740 USD). 5. A minimális díj a biztosítót annak nagyságától függetlenül mindenkor megilleti. Az első minimális díj megfizetése az arról kiállított díjszámla szerinti időpontban esedékes.

2 6. A C és a CF módozat forgalmi díjtételei: Önrész: % Futamidő 0 napos Vevőminősítés 0,6% 0,98% 0,% 0,69% 0,4% 0,405% 0,486% 0,06% 0,0% 0,48% 0,9% 0,7% 0,406% 0,507% 0,609% 0,045% 0,05% 0,7% 0,49% 0,506% 0,60% 0,76% 0,94% 0,067% 4 0,645% 0,787% 0,98%,070%,89%,6%,94% 0,4% 5,54%,408%,66%,96%,09%,886%,46% 0,54% 6,74%,65%,%,609% 4,48% 5,45% 6,5% 0,478% Önrész: 5% Futamidő 0 napos Vevőminősítés 0,56% 0,90% 0,4% 0,58% 0,% 0,89% 0,467% 0,04% 0,95% 0,8% 0,80% 0,% 0,89% 0,487% 0,584% 0,04% 0,9% 0,57% 0,4% 0,486% 0,585% 0,7% 0,878% 0,064% 4 0,69% 0,755% 0,89%,07%,7%,547%,856% 0,6% 5,08%,5%,595%,89%,6%,770%,% 0,44% 6,086%,545%,004%,46% 4,7% 5,5% 6,59% 0,459% Önrész: 0% Futamidő 0 napos Vevőminősítés 0,47% 0,80% 0,% 0,45% 0,95% 0,68% 0,44% 0,0% 0,84% 0,5% 0,66% 0,06% 0,69% 0,46% 0,55% 0,04% 0,77% 0,8% 0,99% 0,460% 0,554% 0,69% 0,8% 0,06% 4 0,586% 0,75% 0,844% 0,97%,7%,465%,758% 0,9% 5,050%,80%,5%,74%,099%,64%,49% 0,% 6,976%,4%,846%,8%,95% 4,94% 5,99% 0,45% Önrész: 5% Futamidő 0 napos Vevőminősítés 0,9% 0,70% 0,00% 0,% 0,78% 0,48% 0,48% 0,0% 0,74% 0,% 0,5% 0,89% 0,48% 0,45% 0,5% 0,08% 0,6% 0,9% 0,77% 0,44% 0,5% 0,654% 0,785% 0,058% 4 0,554% 0,675% 0,797% 0,99%,07%,84%,66% 0,% 5 0,99%,09%,47%,645%,98%,478%,974% 0,8% 6,867%,77%,688%,099%,7% 4,666% 5,600% 0,4%

3 Önrész: 0% Futamidő 0 napos Vevőminősítés 0,% 0,60% 0,89% 0,7% 0,6% 0,7% 0,9% 0,09% 0,64% 0,00% 0,6% 0,7% 0,8% 0,40% 0,49% 0,06% 0,46% 0,0% 0,55% 0,409% 0,49% 0,66% 0,79% 0,054% 4 0,5% 0,66% 0,750% 0,865%,04%,0%,56% 0,5% 5 0,9%,8%,4%,549%,866%,%,799% 0,05% 6,757%,4%,50%,96%,54% 4,9% 5,70% 0,86% Önrész: 5% Futamidő 0 napos Vevőminősítés 0,% 0,50% 0,77% 0,04% 0,46% 0,07% 0,68% 0,07% 0,54% 0,88% 0,% 0,55% 0,07% 0,84% 0,46% 0,04% 0,% 0,8% 0,% 0,8% 0,46% 0,577% 0,69% 0,05% 4 0,488% 0,596% 0,70% 0,8% 0,977%,%,465% 0,07% 5 0,875%,067%,59%,45%,749%,86%,64% 0,9% 6,647%,009%,7%,74%,94% 4,7% 4,94% 0,6% 7. A C módozat díjtételei a kiegészítő gyártási kockázattal: A díjtételek + 5 %. 8. Általános forgalmi típusú kedvezmény: A díjtételből adott kedvezményre az ügyfél akkor lesz jogosult, ha az adott biztosítási időszakra a forgalma elért egy küszöbértéket. A kedvezményes díjtétel csak a küszöbértéken felüli forgalmára vonatkozik. A kedvezmények mértéke sávosan kerül meghatározásra. A biztosító az ügyfél által beküldött forgalmi jelentésalapján meghatározza, hogy az adott jelentési időszak forgalma mely sáv(ok)ba esik. A forgalmi sáv alapján megállapított díjkedvezmény százalék a díjparaméterek szerinti tarifális díjakra alkalmazandó, melyek a forgalmi jelentéshez tartozó díjszámlán kerülnek feltüntetésre. A forgalmi sávok és a sávokhoz tartozó díjkedvezmény százalékos mértéke a következőképp kerül meghatározásra:

4 C módozatra Forgalmi kedvezmény sávok (HUF) Sávos kedvezmény % % % % % % % CF módozatra Amennyiben a kötvény díjfizetésének pénzneme HUF: Forgalmi kedvezmény sávok (HUF) Sávos kedvezmény % % % % % % % % Amennyiben a kötvény díjfizetésének pénzneme EUR: Forgalmi kedvezmény sávok (EUR) Sávos kedvezmény % % % % % % % % 4

5 Amennyiben a kötvény díjfizetésének pénzneme USD: Forgalmi kedvezmény sávok (USD) Sávos kedvezmény % % % % % % % % 9. Régi vevő kedvezmény (csak a C módozatra alkalmazható) A Régi vevő kedvezményre adott ügyfél vevő relációban akkor lesz jogosult a biztosított, ha már legalább két biztosítási időszak során évenként legalább 00 millió HUF értékben teljesült biztosított forgalom az érintett vevő vonatkozásában, azaz leghamarabb a harmadik biztosítási időszaktól. A kedvezmény mértéke a biztosítási időszak alatt állandó, a már lezárt biztosítási időszakok alapján kerül meghatározásra az alábbiak szerint: A kedvezmény mértéke minden egyes lezárt biztosítási időszak után, amiben a vevővel kapcsolatos biztosított forgalom elérte a 00 millió HUF-ot, 0 %-kal növekszik. Amennyiben egy adott évre az éves forgalom a vevő vonatkozásában eléri a jelentős forgalom határértéket, azaz milliárd HUF-ot, akkor a kedvezmény mértéke 0 % helyett 0 %-kal növekszik. Az egy vevőre adható kumulálódó Régi vevő kedvezmény maximális mértéke legfeljebb 80 % lehet. Amennyiben a jogosultsági feltétel egy vevő vonatkozásában már korábban teljesült, de a következő biztosítási időszakban nem teljesül, úgy az eredeti kedvezmény mértéke marad érvényben a következő biztosítási időszakra. 0. Kettős nemfizetés kedvezmény (csak C módozatra alkalmazható) Kettős nemfizetés -en az értendő, amikor az adós kezest/garantőrt állít, és sem az adós, sem a kezes/garantőr nem teljesíti a fizetési kötelezettségét. A biztosított a Kettős nemfizetés kedvezményre abban az esetben lesz jogosult, ha az eredeti hiteladós legalább 6-os minősítésű, illetve a kezes/garantőr legalább 5-ös minősítésű. A kedvezmény mértéke bankgarancia esetén 50 %, míg egyéb cég kezessége esetén 0 %. Részleges kezességvállalás esetén, csak a kezességgel fedezett részre felszámított díjból adható Kettős nemfizetés kedvezmény.. A Régi vevő kedvezmény és a Kettős nemfizetés kedvezmény együttes hatásának maximuma A kedvezmények együttes díjcsökkentő hatása multiplikatív módon kerül meghatározásra. E két új vevőspecifikus kedvezmény együttes díjcsökkentésének felső határa 80 %. Több kedvezmény együttes alkalmazása esetén a végleges kedvezmény mértéke az alábbiak szerint alakul: 5

6 . Limitmegállapítási díjak: Alapdíj a biztosítási évre: Ft/vevő. Amennyiben szükség esetén az ügyfél a MEHIB által további utánajárást nem igénylő hiteles pénzügyi adatokat szolgáltat a vevőről, akkor a limitelbírálási díj Ft/vevő. - Abban az esetben, ha pénzügyi adatok hiánya miatt limit nem állapítható meg, akkor a limitmegállapítási díj Ft/vevő. - Új ügyfél esetén az első két limitelbírálás ingyenes. - A limitnövelési kérelem elbírálása ingyenes. - A kötvényforduló dátumát megelőző hat on belül kiadott hitellimitek fenntartása ingyenes. - Sürgősségi *: Ft/vevő, amely összeg ingyenes limitelbírálás esetén is fizetendő. Az ügyfél limitkérelmi lapon jelzett külön kérésére a kérelem beérkeztét követő 5 munkanapon belül kiadott sürgősségi limitre alkalmazandó. Amennyiben a limit kiadása ezen intervallumon belül nem teljesíthető, akkor csak az alapdíj kerül kiszámlázásra.. A limitkérelmi díjak kifizetése a limit-értesítést kísérő számlázás alapján esedékes a biztosítási szerződés megkötésétől függetlenül. 4. A kötvény fordulónapjával megújított hitellimit felülvizsgálati díját az ügyfélnek nem kell megfizetnie, amennyiben a biztosító az új biztosítási időszak első napját megelőző hat on belül adta ki a limitet. 5. A MEHIB a limitkérelmeket kizárólag írásos formában, saját űrlapján, cégszerűen aláírva fogadja el, és minden limit-döntéséről írásos visszaigazolást küld a biztosítottnak. -(-kedvezmény )*(-kedvezmény )* *(-kedvezmény n ) = Végleges kedvezmény mértéke 6

7 6. A C, a CF és az AI módozat keretében biztosítható országok listája Albánia Algéria Angola Argentína Azerbajdzsán Bahrein Banglades Belarusz Benin Bhután Bolívia Bosznia-Hercegovina Botswana Brazília Chile Costa Rica Dél-Afrika Dél-Korea Dominikai Köztárs. Ecuador Egyesült Arab Em. Egyiptom Elefántcsontpart El Salvador Etiópia Fidzsi-szigetek Név Név Név Név Fülöp-szigetek Gabon Ghána Görögország Grúzia Guatemala Honduras Hong Kong India Indonézia Irak Irán Izrael Jordánia Kambodzsa Kamerun Katar Kazahsztán Kenya Kína Kirgizisztán Kolumbia Kongó Koszovó Kuvait Laosz Lesotho Libanon Macedónia Malajzia Maldív-szigetek Marokkó Mauritius Mexikó Moldova Mongólia Montenegró Mozambik Namíbia Nepál Nigéria Omán Oroszország Örményország Pakisztán Panama Pápua Új-Guinea Paraguay Peru Ruanda Az itt fel nem sorolt országok esetében, kérjük, forduljon munkatársainkhoz. II. EGYEDI BIZTOSÍTÁSI ÜGYLETEK. Módozatok: V Vevőhitel-biztosítás KV Szállítói hitel leszámítolás biztosítása G Gyártási kockázat biztosítása S Szállítóihitel-biztosítás Seychelles szigetek Sri-Lanka Suriname Szaúd-Arábia Szenegál Szerbia Szingapúr Szváziföld Tádzsikisztán Tajvan Tanzánia Thaiföld Törökország Trinidad, Tobago Tunézia Türkmenisztán Uganda Ukrajna Uruguay Üzbegisztán Vietnám Zambia. Ügyletelbírálási és ígérvény hosszabbítási díj az ügylet biztosítási összegének függvényében: Biztosítási Ügyletelbírálási díj Ígérvény hosszabbítási díj összeg (USD) (Ft) (EUR) (USD) (Ft) (EUR) (USD) 500 ezer alatt millió alatt milliótól Az ügyletelbírálási díj a biztosítási ajánlat szerinti ügylet befogadásáról szóló döntést követően esedékes. Magában foglalja az ígérvény maximálisan 6 ra történő egyszeri meghosszabbításának a díját is. 4. Az ígérvény hosszabbítási díj a kiadott ígérvény második alkalommal történő meghosszabbításakor esedékes, a hosszabbítási kérelem benyújtását követően. A bankközi hitelkeretek esetében az ügyletelbírálási díj az egyes befogadott üzletekre vonatkozó biztosítási szerződés kiadásakor esedékes, mértéke a megfelelő fenti tételek 50 %-a. 5. A biztosítás díja az országkockázati besorolástól, az adós, a kezes minősítésétől, a vállalt önrészesedés mértékétől, a kockázatviselés tartamától, a törlesztés feltételeitől, továbbá a díjfizetés módjától függ. 7

8 III. EGYÉB BIZTOSÍTÁSI ÜGYLETEK. Módozat: AI Export akkreditív igazolás biztosítása.. A szerződéskötési és a kötvénymegújítási díj: Szerződéskötési díj Kötvénymegújítási díj (Ft) (EUR) (USD) (Ft) (EUR) (USD) A biztosítási díj megfizetése a Kötvényben rögzítettek szerinti fedezetbevétel alapján utólag kerül elszámolásra. A biztosítási díj az országkockázattól, a nyitó bank minősítésétől, az akkreditív futamidejétől, valamint az önrészesedés mértékétől függ... A biztosítási szerződés hatálybalépésének feltétele a minimális díj megfizetése. A minimális díj egy biztosítási évre szól, összegét a biztosító beszámítja a biztosításidíj-fizetésbe. Mértékének alsó határa HUF (670 EUR, 740 USD)..4. A biztosítható országok köre: lásd I.7. pont..5. Az AI módozat forgalmi díjtételei Önrész: 5% Futamidő* Bank minősítés ** 0,09% 0,% 0,% 0,9% 0,0% 0,44% 0,58% 0,0% 0,4% 0,8% 0,40% 0,65% 0,95%,5% 0,0% 0,6% 0,4% 0,6%,00%,46%,9% 4 0,48% 0,58% 0,68% 0,99%,60%,%,07% 5 0,75% 0,9%,07%,55%,50%,65% 4,79% 6,05%,7%,50%,6%,50% 5,0% 6,7% Önrész: 0% Futamidő* Bank minősítés ** 0,09% 0,0% 0,% 0,8% 0,8% 0,4% 0,54% 0,8% 0,% 0,6% 0,8% 0,6% 0,90%,8% 0,8% 0,4% 0,40% 0,59% 0,95%,8%,8% 4 0,45% 0,55% 0,65% 0,94%,5%,%,9% 5 0,7% 0,86%,0%,46%,7%,45% 4,54% 6 0,99%,%,4%,05%,% 4,84% 6,6% Önrész: 5% Futamidő* Bank minősítés ** 0,08% 0,0% 0,% 0,7% 0,7% 0,9% 0,5% 0,7% 0,% 0,5% 0,6% 0,58% 0,85%,% 0,7% 0,% 0,8% 0,55% 0,89%,0%,7% 4 0,4% 0,5% 0,6% 0,88%,4%,09%,74% 5 0,67% 0,8% 0,96%,8%,4%,6% 4,9% 6 0,94%,4%,4%,94%,% 4,57% 6,00% 8

9 Önrész: 0% Futamidő* Bank minősítés ** 0,08% 0,09% 0,% 0,6% 0,5% 0,7% 0,48% 0,6% 0,0% 0,% 0,4% 0,55% 0,80%,05% 0,5% 0,% 0,6% 0,5% 0,84%,%,6% 4 0,40% 0,49% 0,58% 0,8%,5%,96%,58% 5 0,6% 0,77% 0,90%,0%,%,07% 4,04% 6 0,88%,07%,6%,8%,95% 4,0% 5,65% Önrész: 5% Futamidő* Bank minősítés ** 0,07% 0,09% 0,0% 0,5% 0,4% 0,5% 0,45% 0,5% 0,9% 0,% 0,% 0,5% 0,75% 0,98% 0,4% 0,9% 0,4% 0,49% 0,79%,5%,5% 4 0,8% 0,46% 0,54% 0,78%,6%,84%,4% 5 0,59% 0,7% 0,84%,%,97%,88%,78% 6 0,8%,00%,8%,7%,76% 4,0% 5,0% * A biztosító kockázatviselésének tartama, ami az igazolás napján kezdődik és a fizetési esedékességig tart. ** A látra szóló akkreditívekre az os futamidő tartomány vonatkozik..6. A szerződéskötési díj a biztosítási szerződés hatálybalépésekor, a kötvénymegújítási díj a kötvény évfordulókori megújításakor esedékes.. Módozat: B Befektetésbiztosítás.. Ügyletelbírálási és ígérvény hosszabbítási díj: lásd II..,. és 4. pont... A biztosítás díja, illetve az opciós biztosítási díj függ az adott ország kockázati minősítésétől és az önrészesedés mértékétől. A díjfizetés vetítési alapja a biztosítási összeg. A biztosítás díja egy évre előre egy összegben esedékes. IV. A C ÉS CF MÓDOZATOK VONATKOZÁSÁBAN ÁTMENETILEG HATÁLYBAN MARADÓ KORÁBBI FELTÉTELEK ORSZÁGKOCKÁZATI KATEGÓRIÁN ALAPULÓ FORGALMI TÍPUSÚ BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSEKRE. A felek eltérő megállapodása hiányában a meglévő, 06. február -je előtt kötött C és CF módozatú szerződéseknél, a 06. február 9. és 07. március. napja közötti időszakban beálló kötvényfordulóig (kötvénymegújításig) a jelen kondíciós listát az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni. A kondíciós lista I.. pontja, azzal a különbséggel alkalmazandó, hogy a díj nem az adós/kezes minősítésétől (vevőminősítés), hanem az országkockázati kategóriától függ. 9

10 .. A kondíciós lista I. 6. pontja az alábbiak szerint alkalmazandó: A C és a CF módozat forgalmi díjtételei: Önrész: % Futamidő 0 napos I 0,47% 0,57% 0,68% 0,78% 0,94%,7%,4% 0,% II 0,70% 0,86%,0%,7%,4%,76%,% 0,6% III,0%,6%,49%,7%,06%,58%,0% 0,% IV,64%,0%,7%,74%,8% 4,0% 4,9% 0,7% Önrész: 5 % Futamidő 0 napos I 0,45% 0,55% 0,65% 0,75% 0,90%,%,5% 0,0% II 0,68% 0,8% 0,97%,%,5%,69%,0% 0,5% III 0,99%,%,4%,65%,98%,48%,97% 0,% IV,58%,9%,8%,6%,5%,94% 4,7% 0,5% Önrész: 0 % Futamidő 0 napos I 0,4% 0,5% 0,6% 0,7% 0,85%,07%,8% 0,0% II 0,64% 0,78% 0,9%,07%,8%,60%,9% 0,4% III 0,94%,4%,6%,56%,88%,4%,8% 0,% IV,49%,8%,6%,49%,98%,7% 4,48% 0,% Önrész: 5 % Futamidő 0 napos I 0,40% 0,49% 0,58% 0,67% 0,8%,0%,% 0,09% II 0,60% 0,74% 0,87%,0%,%,5%,8% 0,4% III 0,89%,08%,8%,47%,77%,%,66% 0,0% IV,4%,7%,04%,5%,8%,5% 4,% 0,% Önrész: 0 % Futamidő 0 napos I 0,8% 0,46% 0,55% 0,6% 0,76% 0,95%,4% 0,09% II 0,57% 0,70% 0,8% 0,95%,4%,4%,7% 0,% III 0,8%,0%,%,9%,67%,08%,50% 0,9% IV,%,6%,9%,%,65%,%,98% 0,0% 0

11 Önrész: 5 % Futamidő 0 napos I 0,6% 0,4% 0,5% 0,59% 0,7% 0,89%,07% 0,08% II 0,5% 0,65% 0,77% 0,89%,07%,%,60% 0,% III 0,78% 0,95%,%,0%,56%,95%,4% 0,8% IV,4%,5%,80%,07%,49%,%,7% 0,8%.. Az I. 9. pont CF módozatra, Amennyiben a kötvény díjfizetésének pénzneme USD táblázata az alábbiak szerint alkalmazandó: Forgalmi kedvezmény sávok (USD) Sávos kedvezmény % % % % % % % %.. Az I pontok szerinti kedvezmények nem alkalmazhatóak.4. Az I. 6. pontban felsorolt országok esetében a következő táblázat szerinti díjkategóriák alkalmazandóak: A C és a CF módozat keretében biztosítható országok (díjkategóriák szerint) Név Kat. Név Kat. Név Kat. Név Kat. Albánia III. Fidzsi-szigetek IV. Laosz IV. Kuvait III. Algéria III. Fülöp-szigetek III. Lesotho IV. Seychelles szigetek IV. Angola IV. Gabon IV. Libanon IV. Sri-Lanka IV. Argentína IV. Ghána IV. Macedónia III. Suriname IV. Azerbajdzsán III. Görögország IV. Malajzia III. Szaúd-Arábia III. Bahrein III. Grúzia IV. Maldív-szigetek IV. Szenegál IV. Banglades IV. Guatemala III. Marokkó III. Szerbia III. Belarusz IV. Honduras IV. Mauritius III. Szingapúr I. Benin IV. Hong Kong I. Mexikó III. Szváziföld IV. Bhután IV. India III. Moldova IV. Tádzsikisztán IV. Bolívia IV. Indonézia III. Mongólia III. Tajvan II. Bosznia-Hercegovina IV. Irak IV. Montenegró IV. Tanzánia IV. Botswana III. Irán IV. Mozambik IV. Thaiföld III. Brazília II. Izrael III. Namíbia III. Törökország III. Chile II. Jordánia IV. Nepál IV. Trinidad, Tobago II. Costa Rica III. Kambodzsa IV. Nigéria IV. Tunézia III. Dél-Afrika III. Kamerun IV. Omán III. Türkmenisztán IV. Dél-Korea II. Katar II. Oroszország II. Uganda IV. Dominikai Köztárs. IV. Kazahsztán III. Örményország IV. Ukrajna IV. Ecuador IV. Kenya IV. Pakisztán IV. Uruguay III. Egyesült Arab Em. II. Kína II. Panama III. Üzbegisztán IV. Egyiptom IV. Kirgizisztán IV. Pápua Új-Guinea IV. Vietnám III. Elefántcsontpart IV. Kolumbia III. Paraguay IV. Zambia IV. EL Salvador IV. Kongó IV. Peru III. Etiópia IV. Koszovó IV. Ruanda IV. Az itt fel nem sorolt országok esetében, kérjük, forduljon munkatársainkhoz.

Az Üzletszabályzat 1. sz. melléklete (ÁFA-mentes szolgáltatás) Érvényes: 2015. augusztus 3-tól I. FORGALMI TÍPUSÚ BIZTOSÍTÁS

Az Üzletszabályzat 1. sz. melléklete (ÁFA-mentes szolgáltatás) Érvényes: 2015. augusztus 3-tól I. FORGALMI TÍPUSÚ BIZTOSÍTÁS KONDÍCIÓS LISTA Az Üzletszabályzat. sz. melléklete (ÁFA-mentes szolgáltatás) Érvényes: 05. augusztus -tól I. FORGALMI TÍPUSÚ BIZTOSÍTÁS. Módozatok: C Halasztott fizetésű követelések biztosítása (kiegészítő

Részletesebben

Érvényes: 2013. július 26-ától (ÁFA-mentes szolgáltatás) FORGALMI TÍPUSÚ BIZTOSÍTÁS (Rövid lejáratú exporthitel-biztosítás)

Érvényes: 2013. július 26-ától (ÁFA-mentes szolgáltatás) FORGALMI TÍPUSÚ BIZTOSÍTÁS (Rövid lejáratú exporthitel-biztosítás) KONDÍCIÓS LISTA Az Üzletszabályzat 1. sz. melléklete Érvényes: 01. július 6-ától (ÁFA-mentes szolgáltatás) FORGALMI TÍPUSÚ BIZTOSÍTÁS (Rövid lejáratú exporthitel-biztosítás) Módozatok: C rövid lejáratú

Részletesebben

EXIMBANK ZRT OKTÓBER 21-TŐL HATÁLYOS ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁS ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ELVEK

EXIMBANK ZRT OKTÓBER 21-TŐL HATÁLYOS ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁS ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ELVEK EXIMBANK ZRT. 2016. OKTÓBER 21-TŐL HATÁLYOS ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁS ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ELVEK Hatályos 2016. október 21. 2016. október 21-től hatályos országkockázati besorolás és kockázatvállalási

Részletesebben

Az Emberi Jogok Nemzetközi Egyezségokmányai és a Fakultatív Jegyzőkönyvek megerősítésének helyzete

Az Emberi Jogok Nemzetközi Egyezségokmányai és a Fakultatív Jegyzőkönyvek megerősítésének helyzete Az Emberi Jogok i és a Jegyzőkönyvek megerősítésének helyzete Tagállam Első Afganisztán 1983.01.24.a 1983.01.24.a Albánia 1991.10.04.a 1991.10.04.a 10.04.a 10.17.a Algéria 1989.09.12. 1989.09.12. 1989.09.12.a

Részletesebben

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 1993. december 2. 1994. március 6.

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 1993. december 2. 1994. március 6. WIPO Szerzői Jogi Szerződés (2004. évi XLIX. törvény a Szellemi Tulajdon Világszervezete 1996. december 20-án, Genfben aláírt Szerzői Jogi Szerződésének, valamint Előadásokról és a Hangfelvételekről szóló

Részletesebben

jacsa.net VOIP nemzetközi percdíjak

jacsa.net VOIP nemzetközi percdíjak Cél Telefonszám kezdete Bruttó percdíj (Ft) Afganisztán 93* 99,06 Albánia 355* 99,06 Albánia mobil 3556* 406,4 Albánia prémium 35542* 406,4 Algéria 213* 38,1 Algéria mobil 2135* 406,4 Algéria mobil 2136*

Részletesebben

MEHIB ZRT. 2014. I. FÉLÉVRE ÉRVÉNYES ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁSA ÉS FEDEZETI POLITIKÁJA

MEHIB ZRT. 2014. I. FÉLÉVRE ÉRVÉNYES ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁSA ÉS FEDEZETI POLITIKÁJA MEHIB ZRT. 2014. I. FÉLÉVRE ÉRVÉNYES ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁSA ÉS FEDEZETI POLITIKÁJA Hatályos 2014. január 1-től 2014. I. félévre vonatkozó országkockázati besorolás és biztosíthatósági szabályok (táblázatban

Részletesebben

MAGYARORSZÁG -ajánlat készült: 2014 március 10.- H Zóna 1-3

MAGYARORSZÁG -ajánlat készült: 2014 március 10.- H Zóna 1-3 1.000-2.000 2.000-3.000 3.000-4.000 4.000-5.000 5.000-10.000 10.000 HUF felett, HUF között HUF között HUF között HUF között HUF között 30 kg alatt 30 kg felett 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF

Részletesebben

MEHIB ZRT. 2015. OKTÓBER 9-TŐL HATÁLYOS ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁSA ÉS FEDEZETI POLITIKÁJA

MEHIB ZRT. 2015. OKTÓBER 9-TŐL HATÁLYOS ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁSA ÉS FEDEZETI POLITIKÁJA MEHIB ZRT. 2015. OKTÓBER 9-TŐL HATÁLYOS ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁSA ÉS FEDEZETI POLITIKÁJA Hatályos 2015. október 9-től 2015. október 9-től hatályos országkockázati besorolás és biztosíthatósági szabályok

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő. 3/2005.sz. Rektori Utasítás az egyetemi alkalmazottak és hallgatók külföldi utazásának ügyintézéséről és napidíjáról

Szent István Egyetem Gödöllő. 3/2005.sz. Rektori Utasítás az egyetemi alkalmazottak és hallgatók külföldi utazásának ügyintézéséről és napidíjáról Szent István Egyetem Gödöllő 3/2005.sz. Rektori Utasítás az egyetemi alkalmazottak és hallgatók külföldi utazásának ügyintézéséről és napidíjáról Gödöllő, 2005. november 1. A Szent István Egyetem alkalmazottainak

Részletesebben

VoIP hívásdíjak bruttó összegei országonként

VoIP hívásdíjak bruttó összegei országonként Afganisztán 69 HUF 1.15 HUF Afganisztán mobil 73.2 HUF 1.22 HUF Albánia 15 HUF 0.25 HUF Albánia mobil 68.4 HUF 1.14 HUF Algéria 49.2 HUF 0.82 HUF Algéria mobil 46.2 HUF 0.77 HUF Amenia 22.2 HUF 0.37 HUF

Részletesebben

NeoPhone a NetTelefon

NeoPhone a NetTelefon NeoPhone a NetTelefon NeoPhone VoIPer árlista Forgalmi díjak (Ft/perc) Nappali időszak Kedvezményes időszak Nettó Bruttó Nettó Bruttó NeoPhone hálózaton belüli hívások 0,00 0,00 0,00 0,00 NeoPhone hálózaton

Részletesebben

1. Forgalmi díjak Havidíj bruttó Alap tarifacsomag (Forgalmi díj komponensei: Perc díj) 990 Másodperc alapú számlázás.

1. Forgalmi díjak Havidíj bruttó Alap tarifacsomag (Forgalmi díj komponensei: Perc díj) 990 Másodperc alapú számlázás. 1. Forgalmi díjak Havidíj bruttó Alap tarifacsomag (Forgalmi díj komponensei: Perc díj) 990 Másodperc alapú számlázás Csúcs időszak Kedvezményes időszak (munkanapokon 07 és 18 óra (munkanapokon 18 és 07

Részletesebben

Nemzetközi kreditmobilitás a partnerországok felsőoktatási intézményeivel. Education and Culture Erasmus+

Nemzetközi kreditmobilitás a partnerországok felsőoktatási intézményeivel. Education and Culture Erasmus+ Nemzetközi kreditmobilitás a partnerországok felsőoktatási intézményeivel Education and Culture Erasmus+ Miről szól a nemzetközi kreditmobilitás? Erasmus nemzetközi kinyitása Rövid-időtartamú mobilitás

Részletesebben

3. sz. MELLÉKLET Összes alkoholfogyasztás per fő (15 év felettiek) tiszta alkoholt számítva literben

3. sz. MELLÉKLET Összes alkoholfogyasztás per fő (15 év felettiek) tiszta alkoholt számítva literben 3. sz. MELLÉKLET Összes alkoholfogyasztás per fő (15 év felettiek) tiszta alkoholt számítva literben Ország Össz. Ország Össz. Ország Össz. Ország Össz. Irán 0.00 Brunei Darussalam 0.49 Kiribati 1.66 Jamaica

Részletesebben

telefon alapcsomag forgalmi díjak (bruttó) Csúcsid ben Csúcsid n kívül

telefon alapcsomag forgalmi díjak (bruttó) Csúcsid ben Csúcsid n kívül 1.1.6.1 Magyarországi vezetékes, mobil és speciális hívások telefon alapcsomag forgalmi díjak (bruttó) Csúcsid ben Csúcsid n kívül Helyi hívás Szolgáltató hálózatán belül (Ft/perc) 0 Ft 0 Ft Szolgáltató

Részletesebben

Belföldi EMS Gyorsposta

Belföldi EMS Gyorsposta Belföldi EMS Gyorsposta Az EU területére megállapított zónadíjak ÁFA-t tartalmaznak. Az EMS küldemények EU-n kívüli szállításának díja csak a belföldi szakaszra vonatkozólag tartalmaz ÁFA-t. A táblázatban

Részletesebben

Életminőség 28 NEMZETKÖZI RANGSOROK

Életminőség 28 NEMZETKÖZI RANGSOROK 28 NEMZETKÖZI RANGSOROK Életminőség Társadalmi fejlettség mutatószáma a Legmagasabb, 2011 1 Norvégia 94,3 2 Ausztrália 92,9 3 Hollandia 91,0 Egyesült Államok 91,0 5 Kanada 90,8 Írország 90,8 Új-Zéland

Részletesebben

Az irodalmi és a művészeti művek védelméről szóló Berni Egyezményben részes országok listája

Az irodalmi és a művészeti művek védelméről szóló Berni Egyezményben részes országok listája Az irodalmi és a művészeti művek védelméről szóló Berni Egyezményben részes országok listája A következő felsorolás tartalmazza azoknak az országoknak a nevét, amelyek részesei az irodalmi és a művészeti

Részletesebben

TRIOTEL Távközlési Kft.

TRIOTEL Távközlési Kft. TRIOTEL Távközlési Kft. helyhez kötött telefon szolgáltatásának alap és kiegészítő szolgáltatások díjai 1. Lakossági díjcsomagok leírása A lakossági díjcsomagokat lakossági ügyfeleinknek ajánljuk. 1.1.

Részletesebben

TRIOTEL Távközlési Szolgáltató Kft.

TRIOTEL Távközlési Szolgáltató Kft. Belépési díj Kapcsolási díj Havi elıfizetési díj TRIOTEL START díjcsomag 1 20 Hívásirányok csúcsidıben csúcsidın kívül Hálózaton belüli hívások Helyi vezetékes hívás (más vezetékes hálózatba) 9,6 4,8 Egyéb

Részletesebben

Új FedEx tarifák Érvényes 2015. január 5-től

Új FedEx tarifák Érvényes 2015. január 5-től Új FedEx tarifák Érvényes 0. január -től Nem számít, hogy a szállítmánya nehéz vagy könnyű, sürgős vagy kevésbé időérzékeny, a FedEx-nél megtalálja a megoldást. Ön is profitálhat a versenyképes árakon

Részletesebben

TRIOTEL Távközlési Kft.

TRIOTEL Távközlési Kft. TRIOTEL Távközlési Kft. helyhez kötött telefon szolgáltatásának és helytől független telefon szolgáltatásának alap és kiegészítő szolgáltatások díjai 1. Lakossági díjcsomagok leírása A lakossági díjcsomagokat

Részletesebben

DPD Express szolgáltatás

DPD Express szolgáltatás DPD Express szolgáltatás A DPD Express nemzetközi szolgáltatásával rendkívül gyors, megbízható és gazdaságos légi szállítást kínálunk ügyfeleinknek világszerte, köszönhetıen a DPD partner vállalatainak,

Részletesebben

EMBERI ERŐ FORRÁSO K MINISZTÉRIUM A PARLAMENT( ÁLLAMTITKÁ R

EMBERI ERŐ FORRÁSO K MINISZTÉRIUM A PARLAMENT( ÁLLAMTITKÁ R EMBERI ERŐ FORRÁSO K MINISZTÉRIUM A PARLAMENT( ÁLLAMTITKÁ R ItOtlt411y1.,sJUIl k5().2. &kezeit 2015 MÁJ 0 a j Iktatószám : 23607/20 15/PARL Dr. ()láb I,ajo s országgyűlési képviselő részére független Budapes

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 147/2009/EK RENDELETE

A BIZOTTSÁG 147/2009/EK RENDELETE 2009.2.21. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 50/5 A BIZOTTSÁG 147/2009/EK RENDELETE (2009. február 20.) az export-visszatérítések, exportlefölözések és egyes gabonafélékre és rizsre vonatkozó kiviteli

Részletesebben

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 2000. június 1. 2000. szeptember 1.

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 2000. június 1. 2000. szeptember 1. Az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek védelméről szóló Római Egyezmény (1998. évi XLIV. törvény az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek

Részletesebben

Stratégiai partnerségek Felnőtt tanulás III. számú melléklet PÉNZÜGYI ÉS SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK

Stratégiai partnerségek Felnőtt tanulás III. számú melléklet PÉNZÜGYI ÉS SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK III. számú melléklet PÉNZÜGYI ÉS SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Ez a Melléklet kiegészíti a Támogatási Szerződésben Projektre nyújtandó támogatás különböző költségvetési kategóriák

Részletesebben

Közlemény 2016. március 1. Bejelentés jogszabály változás miatti ÁSZF módosításról

Közlemény 2016. március 1. Bejelentés jogszabály változás miatti ÁSZF módosításról Közlemény 2016. március 1. Bejelentés jogszabály változás miatti ÁSZF módosításról A Szolgáltató tájékoztatja Tisztelt Előfizetőit, hogy Általános Szerződési Feltételei 2016. április 1- től az ÁSZF 12.1.1

Részletesebben

1. SZ. MELLÉKLET - DÍJSZABÁS

1. SZ. MELLÉKLET - DÍJSZABÁS 1. Egyszeri díjak (Ft) 1. SZ. MELLÉKLET - DÍJSZABÁS Analóg vonal 25 000 5 000 30 000 Analóg vonal kábeltelevízió felhasználóknak 15 000 3 000 18 000 Analóg vonal kábeltelevízió felhasználóknak 2 éves hűségnyilatkozattal

Részletesebben

TRIOTEL Távközlési Kft.

TRIOTEL Távközlési Kft. TRIOTEL Távközlési Kft. helyhez kötött telefon szolgáltatásának és helytől független telefon szolgáltatásának alap és kiegészítő szolgáltatások díjai 1. Lakossági díjcsomagok leírása A lakossági díjcsomagokat

Részletesebben

Származási szabályok új GSP. Czobor Judit NAV KH Vám Főosztály

Származási szabályok új GSP. Czobor Judit NAV KH Vám Főosztály Származási szabályok új GSP Czobor Judit NAV KH Vám Főosztály Jogalap: Az európai parlament és a Tanács 978/2012/EU rendelete (2012. október 25.) az általános tarifális preferenciák rendszerének alkalmazásáról

Részletesebben

TRIOTEL Távközlési Kft.

TRIOTEL Távközlési Kft. TRIOTEL Távközlési Kft. helyhez kötött telefon szolgáltatásának alap és kiegészítő szolgáltatások díjai 1. Lakossági díjcsomagok leírása A lakossági díjcsomagokat lakossági ügyfeleinknek ajánljuk. 1.1.

Részletesebben

Aljzatok, dugaszok. Aljzatok, dugaszok:

Aljzatok, dugaszok. Aljzatok, dugaszok: Aljzatok, dugaszok Az elektromos hálózatok különbözőek a világ különböző tájain. Annyiban egyeznek, hogy valamennyi ország szinuszos [váltóáram]ot használ a lakossági berendezések üzemeltetéséhez. Azonban

Részletesebben

Közlemény 2014. július 1. Bejelentés az előfizetői igények szélesebb körű kiszolgálása miatti ÁSZF módosításról

Közlemény 2014. július 1. Bejelentés az előfizetői igények szélesebb körű kiszolgálása miatti ÁSZF módosításról Közlemény 2014. július 1. Bejelentés az előfizetői igények szélesebb körű kiszolgálása miatti ÁSZF módosításról A Szolgáltató tájékoztatja Tisztelt Előfizetőit, hogy Általános Szerződési Feltételei 2014.

Részletesebben

TRIOTEL Távközlési Kft.

TRIOTEL Távközlési Kft. TRIOTEL Távközlési Kft. helyhez kötött telefon szolgáltatásának és helytıl független telefon szolgáltatásának alap és kiegészítı szolgáltatások díjai 1. Lakossági díjcsomagok leírása A lakossági díjcsomagokat

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2.8.2005 COM(2005)358 végleges A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK A személyzeti szabályzat X. mellékletének alkalmazásáról (a Tanács 1987. október 5-i 3019/1987

Részletesebben

MELLÉKLETEK. a következőhöz. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

MELLÉKLETEK. a következőhöz. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.5.28. COM(2014) 319 final ANNEXES 1 to 7 MELLÉKLETEK a következőhöz Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE egyes alapvető gyógyszerek kereskedelme Európai

Részletesebben

A Magyar Telekom Nyrt. T-Mobile IPalapú dedikált üzleti hálózati szolgáltatásainak díjszabása

A Magyar Telekom Nyrt. T-Mobile IPalapú dedikált üzleti hálózati szolgáltatásainak díjszabása 1 A Magyar Telekom Nyrt. T-Mobile IPalapú dedikált üzleti hálózati szolgáltatásainak díjszabása T-Mobile Adathálózati és Internet szolgáltatás 8. sz. melléklet Hatályos: 2012. január 1-jétől 1. A szolgáltatási

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt.

Az Invitel Távközlési Zrt. Az Invitel Távközlési Zrt. által kisvállalati előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 2. számú melléklete Díjszabás Hatályba lépés napja:

Részletesebben

II. sz. segédlet az országkódok kitöltéséhez

II. sz. segédlet az országkódok kitöltéséhez A. Területi egységenként EURÓPAI UNIÓ II. sz. segédlet az országkódok kitöltéséhez BE CZ DK DE EE GR ES FR IE IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT SI SK FI SE UK BG RO Belgium Cseh Köztársaság Dánia Németország

Részletesebben

EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Szerződésszám: VNM/2015/xxx/1 EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: X. Y. Kft. Székhely: Cégjegyzékszám: Adószám: Bankszámlaszám: a továbbiakban: Előfizető és VNM Távközlési Zártkörűen

Részletesebben

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE II/B SZÁMÚ MELLÉKLET TELEFON SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZOLGÁLTATÁSCSOMAGOK ÉS DÍJAK ÜZLETI ELŐFIZETŐK RÉSZÉRE TELEFONSZOLGÁLTATÁSRA

Részletesebben

Elıfizetıi szolgáltatások és azok díjai, egyéb díjak, költségtérítések, díjmeghatározások

Elıfizetıi szolgáltatások és azok díjai, egyéb díjak, költségtérítések, díjmeghatározások Elıfizetıi szolgáltatások és azok díjai, egyéb díjak, költségtérítések, díjmeghatározások A bruttó díjak 27 % ÁFA-t tartalmaznak. EGYSZERI DÍJAK (VOIP és CPS) Egyéni Elıfizetı (bruttó) Üzleti/Intézményi

Részletesebben

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE II/B SZÁMÚ MELLÉKLET TELEFON SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZOLGÁLTATÁSCSOMAGOK ÉS DÍJAK EGYÉNI ELŐFIZETŐK RÉSZÉRE TELEFONSZOLGÁLTATÁSRA

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra 2. sz. melléklet Díjszabás 2.1.

Részletesebben

XII. sz. melléklet Díjszabás

XII. sz. melléklet Díjszabás 1. Forgalmi díjak XII. sz. melléklet Díjszabás Hívás típusa Díjazási időszak Ft/perc Kapcsolási díj Ft/db 0 Ft Hálózaton belül Hálózaton belül helyi nappali 0 Ft Hálózaton belül helyi kedvezményes 0 Ft

Részletesebben

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 2/B SZÁMÚ MELLÉKLET

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 2/B SZÁMÚ MELLÉKLET NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 2/B SZÁMÚ MELLÉKLET TELEFON SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZOLGÁLTATÁSCSOMAGOK

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra 2. sz. melléklet Díjszabás 2.1.

Részletesebben

Nemzetközi zónabesorolások

Nemzetközi zónabesorolások zónabesorolások Ország posta Európa+ EMS gyorsposta Afganisztán 4 4 4 Albánia 3 3 3 Algéria 4 4 4 Amerikai Egyesült Államok 5 5 5 Amerikai Szamoa 6 6 Andorra 3 3 Angola 6 6 6 Anguilla 6 6 Antigua és Barbuda

Részletesebben

tekintettel az Európai Közösség létrehozásáról szóló szerződésre és különösen annak 62. cikke 2. pontja b) pontjának i.

tekintettel az Európai Közösség létrehozásáról szóló szerződésre és különösen annak 62. cikke 2. pontja b) pontjának i. A Tanács 539/2001/EK rendelete (2001. március 15.) a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról

Részletesebben

DPD Árlista. Áraink csomagonként értendőek és nem tartalmazzák a 27%-os ÁFÁ-t, valamint az üzemanyag felárat.

DPD Árlista. Áraink csomagonként értendőek és nem tartalmazzák a 27%-os ÁFÁ-t, valamint az üzemanyag felárat. DPD Classic belföld Csomagsúly Szállítási díj/csomag (Ft) 0,1 3 kg 1100 3,1 5 kg 1300 5,1 10 kg 1400 10,1 15 kg 1500 15,1 20 kg 1600 20,1 25 kg 1900 25,1 31 kg 2300 31,1 50 kg 3500 Áraink csomagonként

Részletesebben

2. számú melléklet Internet Protokoll Alapú Helyhez Kötött Távbeszélő Szolgáltatáshoz

2. számú melléklet Internet Protokoll Alapú Helyhez Kötött Távbeszélő Szolgáltatáshoz DÍJSZABÁS Egyszeri díjak (Ft) ÁFA nélkül ÁFÁ-val Bekapcsolási díj 6,000 7,500 Alap-, és kapcsolási díjak (Ft) ÁFA nélkül ÁFÁ-val Alapdíj /hó 1920 2400 Alap csomag (meglévő de nem értékesíthető) 1000 1250

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt.

Az Invitel Távközlési Zrt. Az Invitel Távközlési Zrt. által kisvállalati előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 2. számú melléklete Díjszabás Hatályba lépés napja:

Részletesebben

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE . ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 2/B SZÁMÚ MELLÉKLET TELEFON SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZOLGÁLTATÁSCSOMAGOK ÉS DÍJAK ÜZLETI ELŐFIZETŐK RÉSZÉRE TELEFONSZOLGÁLTATÁSRA

Részletesebben

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE . ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE II/B SZÁMÚ MELLÉKLET TELEFON SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZOLGÁLTATÁSCSOMAGOK ÉS DÍJAK ÜZLETI ELŐFIZETŐK RÉSZÉRE

Részletesebben

Legyen ez a nyár felhőtlen kikapcsolódásé az Ön számára is!

Legyen ez a nyár felhőtlen kikapcsolódásé az Ön számára is! Hang- és adatroaming szolgáltatások kormányzati ügyfeleink számára Legyen ez a nyár felhőtlen kikapcsolódásé az Ön számára is! Vodafone Power to you Az alábbiakban összefoglaltuk, azon megoldásainkat,

Részletesebben

Az INVITEL Távközlési Zrt.

Az INVITEL Távközlési Zrt. Az INVITEL Távközlési Zrt. által kisvállalati előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 2. számú melléklete Díjszabás Hatályba lépés napja:

Részletesebben

A Voice-Com Kft. Telefon szolgáltatással kapcsolatos Általános Szerződési Feltételeinek a változásai. HATÁLYOS: 2012. január 01.

A Voice-Com Kft. Telefon szolgáltatással kapcsolatos Általános Szerződési Feltételeinek a változásai. HATÁLYOS: 2012. január 01. A Voice-Com Kft. Telefon szolgáltatással kapcsolatos Általános Szerződési Feltételeinek a változásai HATÁLYOS: 2012. január 01. Változások DÍJSZABÁS 2. melléklet 1. Belföldi tarifák Voice-Fix csúcsidı

Részletesebben

Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA

Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2014. augusztus1. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési változásairól. Üzleti Általános

Részletesebben

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 2/B SZÁMÚ MELLÉKLET

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 2/B SZÁMÚ MELLÉKLET NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 2/B SZÁMÚ MELLÉKLET TELEFON SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZOLGÁLTATÁSCSOMAGOK

Részletesebben

Az INVITEL Távközlési Zrt.

Az INVITEL Távközlési Zrt. Az INVITEL Távközlési Zrt. által kisvállalati előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 2. számú melléklete Díjszabás Hatályba lépés napja:

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra 2. sz. melléklet Díjszabás 2.1.

Részletesebben

2-02 sz. melléklet (Dévaványa, Létavértes) Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői

2-02 sz. melléklet (Dévaványa, Létavértes) Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői 2-02 sz. melléklet (Dévaványa, Létavértes) Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői Csomag tartalma Bruttó előfizetési díj Csomag neve Internet TV Telefon Max. sebesség Garantált

Részletesebben

A Magyar Telekom Nyrt. T-Mobile dedikált üzleti hálózati szolgáltatásának díjszabása

A Magyar Telekom Nyrt. T-Mobile dedikált üzleti hálózati szolgáltatásának díjszabása A Magyar Telekom Nyrt. T-Mobile dedikált üzleti hálózati szolgáltatásának díjszabása T-Mobile dedikált üzleti hálózati szolgáltatás 1. számú melléklet Hatályos: 2011. december 1-jétől 1. Az előfizetői

Részletesebben

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE . ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE II/B SZÁMÚ MELLÉKLET TELEFON SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZOLGÁLTATÁSCSOMAGOK ÉS DÍJAK EGYÉNI ELŐFIZETŐK RÉSZÉRE

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra 2. sz. melléklet Díjszabás 2.1.

Részletesebben

Szolgáltatások díjazása - lakossági

Szolgáltatások díjazása - lakossági 4. sz. melléklet Szolgáltatások díjazása - lakossági Tartalom 1.1 GTS Ethernet Line... 2 1.2 GTS Ethernet VPN... 2 1.3 GTS Media Line... 2 1.4 GTS Internet Access... 2 1.5 GTS IP Hosting... 2 1.6 GTS IP

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra 2. sz. melléklet Díjszabás 2.1.

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt.

Az Invitel Távközlési Zrt. Az Invitel Távközlési Zrt. által kisvállalati előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 2. számú melléklete Díjszabás Hatályba lépés napja:

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt.

Az Invitel Távközlési Zrt. Az Invitel Távközlési Zrt. által kisvállalati előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 2. számú melléklete Díjszabás Hatályba lépés napja:

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra 2. sz. melléklet Díjszabás 2.1.

Részletesebben

UPS Zónatáblázat - EU és nemzetközi célállomások UPS Tariff Zone Chart - EU and International Destinations. Express Saver Standard

UPS Zónatáblázat - EU és nemzetközi célállomások UPS Tariff Zone Chart - EU and International Destinations. Express Saver Standard the zone number for your Zones Afganisztán AF 8 3 7 7 7 Albánia AL 6 1 5 5 5 Algéria DZ 10 5 8 8 8 Amerikai Egyesült Államok US + 7 7 7 2 7 6 6 6 2 6 Amerikai Szamoa AS 9 4 9 9 9 Andorra AD 5 5 Anglia

Részletesebben

Közlemény. 2011.aug.19- től a havidíj (Ft) 3 000 3 200 33 34 Vodafone 200 Plus. 5 000 5 400 29 30 Vodafone 400 Plus

Közlemény. 2011.aug.19- től a havidíj (Ft) 3 000 3 200 33 34 Vodafone 200 Plus. 5 000 5 400 29 30 Vodafone 400 Plus Közlemény A VODAFONE MAGYARORSZÁG ZRT. értesíti Tisztelt Előfizetőit, hogy 2011. augusztus 19-ei hatállyal az Általános Szerződési Feltételek az alábbiak szerint módosul: I. Tájékoztatjuk Előfizetőinket,

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2001R0539 HU 18.10.2013 008.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 539/2001/EK RENDELETE (2001. március 15.) a

Részletesebben

Igazságügyi Minisztérium Nemzetközi Magánjogi Főosztály

Igazságügyi Minisztérium Nemzetközi Magánjogi Főosztály A MAGYARORSZÁG ÉS MÁS ÁLLAMOK KÖZÖTT HATÁLYOS, A POLGÁRI ÜGYEKBEN TÖRTÉNŐ IGAZSÁGÜGYI EGYÜTTMŰKÖDÉS TERÜLETÉN ALKALMAZANDÓ UNIÓS ÉS NEMZETKÖZI JOGFORRÁSOK LISTÁJA Igazságügyi Minisztérium Nemzetközi Magánjogi

Részletesebben

DPD Árlista. Áraink csomagonként értendőek és nem tartalmazzák a 27%-os ÁFÁ-t, valamint az üzemanyag felárat.

DPD Árlista. Áraink csomagonként értendőek és nem tartalmazzák a 27%-os ÁFÁ-t, valamint az üzemanyag felárat. DPD Classic belföld Csomagsúly Szállítási díj/csomag (Ft) 0,1 3 kg 1100 3,1 5 kg 1300 5,1 10 kg 1400 10,1 15 kg 1500 15,1 20 kg 1600 20,1 25 kg 1900 25,1 31 kg 2300 31,1 50 kg 3500 Áraink csomagonként

Részletesebben

Diagnózis és terápia A magyar költségvetési rendszer átláthatósága nemzetközi összehasonlításban. 2013 március 14 Romhányi Balázs

Diagnózis és terápia A magyar költségvetési rendszer átláthatósága nemzetközi összehasonlításban. 2013 március 14 Romhányi Balázs Diagnózis és terápia A magyar költségvetési rendszer átláthatósága nemzetközi összehasonlításban 2013 március 14 Romhányi Balázs A kormányzás (governance) fogalma A kormányzás fogalma átfogja a hatalomgyakorlás

Részletesebben

Szolgáltatások díjazása - lakossági

Szolgáltatások díjazása - lakossági 4. sz. melléklet Szolgáltatások díjazása - lakossági Tartalom 1.1 GTS Ethernet Line... 3 1.2 GTS Ethernet VPN... 3 1.3 GTS Media Line... 3 1.4 GTS Internet Access... 3 1.5 GTS IP Hosting... 3 1.6 GTS IP

Részletesebben

Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2015. április 30-ai hatállyal módosul, az alábbi változásokkal.

Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2015. április 30-ai hatállyal módosul, az alábbi változásokkal. Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2015. április 30-ai hatállyal módosul, az alábbi változásokkal. I. Törzsszöveg 1. 1. Általános adatok

Részletesebben

A világnépesség térbeli eloszlása, a népsûrûség

A világnépesség térbeli eloszlása, a népsûrûség A világn gnépesség g térbeli t eloszlása, sa, a népsûrûség 60 30 0 Fõ/km 2 < 1 30 1-10 11-25 26-50 51-100 101-200 > 200 A világn gnépesség g rasszok, nyelvek és s vallások szerinti megoszlása sa Rassz

Részletesebben

Egyszeri díjak. mobil telefon szolgáltatás igénybevétele esetén. 3/d melléklet Szolgáltatási díjak mobil telefon szolgáltatás esetén

Egyszeri díjak. mobil telefon szolgáltatás igénybevétele esetén. 3/d melléklet Szolgáltatási díjak mobil telefon szolgáltatás esetén Utolsó módosítás időpontja: 2015.03.09. 1. Egyszeri díjak mobil telefon szolgáltatás igénybevétele esetén upc mobiltelefon Belépési díj (az előfizetői csatlakozási pont kiépítése, és a szolgáltatás aktiválásával

Részletesebben

GYŐR.NET INTERNETSZOLGÁLTATÓ KFT.

GYŐR.NET INTERNETSZOLGÁLTATÓ KFT. GYŐR.NET INTERNETSZOLGÁLTATÓ KFT. 9024 Győr. Közép u. 16. Általános Szerződési Feltételek egyéni és üzleti előfizetők részére nyújtott Internet hozzáférési és IP alapú telefonszolgáltatásra. 4.sz. melléklet

Részletesebben

2-19 sz. melléklet (Tiszavasvári fejállomás)

2-19 sz. melléklet (Tiszavasvári fejállomás) 2-19 sz. melléklet (Tiszavasvári fejállomás) Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői KTV Csomagok Tuti TV-I. Tuti TV-II. Tuti TV-III. Tuti TV-I. üdülő Tuti TV-II. üdülő Tuti TV-III.

Részletesebben

A FILMIRODALOM SPECIÁLIS SZAKRENDSZERE

A FILMIRODALOM SPECIÁLIS SZAKRENDSZERE A FILMIRODALOM SPECIÁLIS SZAKRENDSZERE 91 SEGÉDKÖNYVEK 910 Plakátok 911 Lexikonok 912 Szótárak 913 Katalógusok* Bibliográfiák- Repertóriumok 914 Filmográfiák. Egyes adatok 915 Biográfiák 916 Évkönyvek*

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt.

Az Invitel Távközlési Zrt. Az Invitel Távközlési Zrt. által kisvállalati előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 2. számú melléklete Díjszabás Hatályba lépés napja:

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt.

Az Invitel Távközlési Zrt. Az Invitel Távközlési Zrt. által kisvállalati előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 2. számú melléklete Díjszabás Hatályba lépés napja:

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt.

Az Invitel Távközlési Zrt. Az Invitel Távközlési Zrt. által kisvállalati előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 2. számú melléklete Díjszabás Hatályba lépés napja:

Részletesebben

5. melléklet. Percdíjak

5. melléklet. Percdíjak 5. melléklet Percdíjak * Az Előfizető által választott hívószámhoz tartozó ország országhatárán belülre irányuló hívás esetén alkalmazott percdíj. Hálózat Percdíj Percdíj otthon* Afganisztán mobil 58.66

Részletesebben

LAKOSSÁGI FORINT SZÁMLACSOMAGOK

LAKOSSÁGI FORINT SZÁMLACSOMAGOK LAKOSSÁGI FORINT SZÁMLACSOMAGOK 1. LAKOSSÁGI FORINT SZÁMLACSOMAGOK Lakossági forint számlacsomagok Számlacsomag neve STANDARD ELEKTRONIKUS Számlavezetés költségei Számlavezetés díja/hó 24 18 Törzsbetét

Részletesebben

TANET KFT. HELYHEZKÖTÖTT TELEFON- SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MELLÉKLETEK

TANET KFT. HELYHEZKÖTÖTT TELEFON- SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MELLÉKLETEK TANET KFT. HELYHEZKÖTÖTT TELEFON- SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MELLÉKLETEK TARTALOM 1. sz. melléklet - DÍJSZABÁS...3 2. sz. melléklet - SZOLGÁLTATÁSI TERÜLET...9 3. sz. melléklet - ADATVÉDELMI

Részletesebben

2-03 sz. melléklet (Tokaj) Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői

2-03 sz. melléklet (Tokaj) Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői 2-03 sz. melléklet (Tokaj) Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői Csomag tartalma Bruttó előfizetési díj Csomag neve Internet TV Telefon Max. sebesség Garantált sebesség KTV I

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank közleménye. a Magyar Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamlapján

A Magyar Nemzeti Bank közleménye. a Magyar Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamlapján A Magyar Nemzeti Bank közleménye a Magyar Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamlapján nem szereplő külföldi pénznemek USA dollárra átszámított árfolyamairól A Magyar Nemzeti Bank a személyi jövedelemadóról

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2006D0766 HU 01.01.2014 009.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2006. november 6.) a kéthéjú

Részletesebben

A TANÁCS 539/2001/EK RENDELETE

A TANÁCS 539/2001/EK RENDELETE 2001R0539 HU 19.01.2007 005.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 539/2001/EK RENDELETE (2001. március 15.) a

Részletesebben

LAKOSSÁGI/IFJÚSÁGI/MIAMANÓ/VÁLLALKOZÓI FORINT BANKSZÁMLA HIRDETMÉNY. Általános Hirdetmény 1.9 pont: Betétbiztosítás figyelembevételével

LAKOSSÁGI/IFJÚSÁGI/MIAMANÓ/VÁLLALKOZÓI FORINT BANKSZÁMLA HIRDETMÉNY. Általános Hirdetmény 1.9 pont: Betétbiztosítás figyelembevételével LAKOSSÁGI/IFJÚSÁGI/MIAMANÓ/VÁLLALKOZÓI FORINT BANKSZÁMLA HIRDETMÉNY Általános Hirdetmény 1.9 pont: Betétbiztosítás figyelembevételével A változás oka, hogy a vízumköteles és nem együttműködő országok állampolgárai

Részletesebben

2-02 sz. melléklet (Dévaványa, Létavértes) Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői

2-02 sz. melléklet (Dévaványa, Létavértes) Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői 2-02 sz. melléklet (Dévaványa, Létavértes) Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői Csomag tartalma Bruttó előfizetési díj Csomag neve Internet TV Telefon Max. sebesség Garantált

Részletesebben

2-02 sz. melléklet (Dévaványa) Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői

2-02 sz. melléklet (Dévaványa) Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői 2-02 sz. melléklet (Dévaványa) Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői Csomag tartalma Bruttó előfizetési díj Csomag neve Internet TV Telefon Max. sebesség Garantált sebesség KTV

Részletesebben

Csúcsidő: Magyarországi munkanapokon

Csúcsidő: Magyarországi munkanapokon NeoPhone Hívókártya árlista NeoPhone Calling Card price list Érvényes 2010.05.01-től. Az árak az áfát tartalmazzák Valid from 01.05.2010. Prices include VAT Perc alapú számlázás Nincs kapcsolási díj Emeltdíjas

Részletesebben

Szolgáltatások díjazása - lakossági

Szolgáltatások díjazása - lakossági 4. sz. melléklet Szolgáltatások díjazása - lakossági Tartalom 1.1 GTS Ethernet Line... 3 1.2 GTS Ethernet VPN... 3 1.3 GTS Media Line... 3 1.4 GTS Internet Access... 3 1.5 GTS IP Hosting... 3 1.6 GTS IP

Részletesebben