Örkényi távmunka-ház marketing koncepciója

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Örkényi távmunka-ház marketing koncepciója"

Átírás

1 Örkényi távmunka-ház marketing koncepciója dolgozat december Készítette: Forgács Tamás Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola

2 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETŐ... 3 HELYZETFELMÉRÉS... 5 LEHETSÉGES MARKETINGPOLITIKÁK, CÉLOK, STRATÉGIÁK...6 CÉLDEFINIÁLÁS, ALTERNATÍV CÉLOK... 7 MARKETINGTERVEZÉS... 8 KIVITELEZÉS ELLENŐRZÉS, VISSZACSATOLÁS oldal

3 Bevezető Jelen dolgozat a helymarketing szempontjából kívánja áttekinteni Örkény város távmunka-ház megvalósítási projektjének releváns aspektusait. A projekt 2006 novemberétől 2007 októberéig tart és célja egy távmunka-ház megvalósítása. A projekt hiánypótló, Magyarországon ezidáig még nem létezőmunkavégzési modellt valósít meg. A távmunka-ház a távmunkavégzés egy modellje 1, az otthoni távmunka és mobil távmunka mellett. A dolgozat a távmunka-ház fogalmát az alább értelmezésben használja: A távmunka-ház egy olyan irodahelyiség, ahol a munkavégzők egy munkafeladatot látnak el, és a vállalatközponttal való kapcsolatot informatikai (pl. számítógép) és kommunikációs (pl. Internet, telefon, videokonferencia) eszközökkel tartják fenn, úgy hogy a felek között munkaviszony áll fenn. A távmunka-házat egy harmadik fél, a projekt esetében az önkormányzat alakítja ki és tartja fenn a munkaadó egyedi elvárásai alapján, amelyet a munkaadó bérel. A munkavállalókat a munkaadó koordinálja a legtöbb esetben távolról. Jelen dolgozat célja, hogy egy olyan marketing koncepció alapjait vázolja fel, amely révén Örkény és a Dabasi kistérség a lehetőlegtöbbet tudja kihozni a távmunka-ház projekt Magyarországon egyedülálló kezdeményezéséből, továbbá hogy elősegítse a létrejövőtávmunka-ház szolgáltatásainak mielőbbi lekötését. A dolgozat az alábbiakban ismertetett helymarketing értelmezések alapján dolgozza fel témáját: A helymarketing magában foglalja a régió, a település vezetésének, intézményei tevékenységének piacorientált stratégiai és operatív tervezését, koordinálását, a különböző érdekeltek, szervezetek, intézmények között, realizálását és ellenőrzését annak érdekében, hogy a termék igénybevevői elégedettségét biztosítsa, s ezáltal a polgárok és a terület gyarapodása sokoldalúan megvalósulhasson. [Piskóti- Dankó- Schupler-Büdy1997, 22.] A településmarketing olyan irányítási, vezetési és szervezési megoldást, s egyben gondolkodási módot jelent, amely képes érvényesíteni és koordinálni a település egyes célcsoportjainak akaratát a működésben és a fejlesztésben, miközben ennek a komplex társadalmi, gazdasági, környezeti és szociális rendszernek az értékei, adottságai egyre szélesebb körben kerülnek megismerésre, tudatosításra. [Rechnitzer J. 1995, 6.] A marketing szemléletűterület- és településfejlesztés olyan eljárások és stratégiák halmaza, amelyek segítségével a települési tér a lehetőlegnagyobb mértékben alkalmazkodik a kiválasztott célcsoport igényeihez, miközben eleget tesz annak a követelménynek is, hogy az adott területen elősegíti a gazdasági és társadalmi folyamatok optimális feltételeinek kialakulását. [Ashworth-Voogd 1997] oldal

4 A dolgozat Dr. Somogyi Gabriella Helymarketing címűtárgyának 2 jegyzetében vázolt modell alapján épül fel. Ezt a modellt az alábbi ábra szemlélteti. Helyzetfelmérés (piac, verseny társak, fogyasztók, saját helyzet) Lehetséges marketingpolitikák, célok, ált. stratégiák Pénzügyi tervezés Céldefiniálás, alternatív célok Szervezet fejlesztés Marketingtervezés - célcsoport politika - várostermék fejlesztés - marketingpolitikai eszközök Kivitelezés Ellenőrzés, visszacsatolás 1. ábra: A helymarketing program készítésének szakaszai 2 Dr. Somogyi Gabriella: Helymarketing, november 18., Pécs, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola 4. oldal

5 Helyzetfelmérés Magyarországon ezidáig, az örkényi távmunka-házhoz hasonló kezdeményezés nem volt. Ez lesz az első távmunka-ház, amely megvalósul. Emiatt a piac sem egyértelműen meghatározott. Gyakorlatilag a következőcélcsoportokra oszthatjuk fel a távmunka-ház piacát: Munkaadók: Azon szervezetek, akik a távmunka-ház szolgáltatásait igénybe veszik. Elsősorban olyan vállalatok és intézmények, ahol távmunka-házba kiszervezhető munkafeladatok találhatók. Ilyenek elsősorban az adatrögzítés, adatfeldolgozás, telefonos ügyfélszolgálat. Magasabb szakképzettséget igényelnek, de úgyszintén távmunka-házba szervezhetők a különféle informatikai feladatok (rendszerfelügyelet, szoftvertesztelés, grafikai tervezés, kiadványszerkesztés). Munkavállalók: Elsősorban a településen és a kistérségben található azon munkavállalók, akik hajlandók lennének a távmunka-házban munkát vállalni. Társadalom: A kistérség lakossága az a közeg, ahol a távmunka-ház működni fog. Emiatt különösen fontos, hogy ők pozitívan fogadják a kezdeményezést. A legkritikusabb természetesen a munkaadók megszólítása, hisz ők azok akik működővé tudják tenni a távmunka-házat. Általános tapasztalat ugyanis, hogy a munkavállalók szívesen dolgoznak távmunkában, különösen igaz ez azért mert jelentős a munkanélküli réteg a térségben. Várhatóan a távmunka-házban vállalható feladatok betaníthatók lesznek, azaz gyakorlatilag bárki képes lesz azokat megfelelően ellátni. A társadalom úgyszintén általában pozitívan reagál a távmunkára, valamint az alapvetően pozitív, ha új munkalehetőségek teremtődnek a térségben. Az elsődleges célcsoport tehát a munkaadók. Mivel az örkényi távmunka-ház elsőként nyújt ilyen lehetőséget a munkaadóknak, emiatt különös hangsúlyt kell hogy kapjon az új munkaszervezési modell biztonsága és előnyössége. Ezt a szempontot a marketingtervezés fejezetében kifejtett megoldások esetében alkalmazni kell tudni.. A célcsoportok pontosabb megismerésére vonatkozóan a projekt során megvalósított felmérések, elemzések fognak pontosabb helyzetképet adni (munkaerő-piaci, munkaadói, általános környezettanulmányok). Tekintettel, hogy ezidáig nem létezett ilyen jellegűfoglalkoztatás, azaz távmunka-ház Magyarországon, nem beszélhetünk versenytársakról. A teleházakat mégis érdemes megemlíteni, akik hasonló működésre is alkalmasak lehetnek. Jelenleg 441 teleház működik Magyarországon 3. A teleházak tevékenységüket önállóan szabályozhatják, ennek megfelelően például a dél-alföldi teleház távmunkával kapcsolatos szolgáltatásokat is hirdet, azonban ezidáig nem tudni valóban távmunkát sikeresen működtetőteleházról. A legfőbb differenciáló tényező az, hogy a teleházak bárki számára hozzáférhetőinternet elérést adnak, azaz ezek nyilvánosak, ellenben a távmunka-ház csak a szerződött munkaadókkal, és a velük munkaviszonyban levőtávmunkások számára áll rendelkezésre. Ahhoz tehát hogy egy teleház távmunka-házként üzemelhessen, az alapelvét kell hogy megváltoztassa: oldal

6 nyilvánosságát kell hogy megszüntesse. Erre kevés az esély, emiatt a jelen tanulmány nem tekinti őket valós versenytársaknak. Sikeres megvalósítás esetén, azonban könnyen születhetnek újabb távmunka-házak, de azok létrejöttéhez kb. 3-6 hónapnyi előkészítőmunkára van szükség. Ez az idő elegendőlehet ahhoz, hogy az aktuális marketingkoncepció kiigazításra kerüljön. Az elsőbbség jogán azonban továbbra is megtarthatja vezető pozícióját Örkény a távmunka-házas távmunkáltatás terén. Fontos felhívni még a figyelmet arra a potenciálra, amelyet Magyar Távmunka Szövetség részvétele jelent a projektben. A szervezet egyrészt szakértői hátteret is biztosít, továbbá nagy segítséget jelenthet mind a célcsoportok megszólításában, mind a marketing csatornák hatékonyabb kihasználásában. Segítségével a téma iránt amúgy is fogékony médiumokat 4 könnyen segítőtársként lehet tekinteni a kitűzött cél megvalósítása érdekében. Megemlítendőmég, hogy a távmunka az Új Magyarország Fejlesztési Terv több programjában is támogatott, így várhatóan további pályázati források is támogatni fogják a távmunka szélesebb körűelterjedését az elkövetkezőévekben. Lehetséges marketingpolitikák, célok, stratégiák A lehetséges marketingpolitikák vizsgálatához célszerű először áttekinteni a projekthez eddig kapcsolódó marketingeseményeket. Bár ezidáig jellemzően nem történt tudatos marketingtevékenység, mégis több újság foglalkozott a témával 5. A legtöbb publikáció a november 15.-én megrendezésre került Magyar Távmunka Szövetség Országos Konferenciáján történt előadásról, valamint a sajtótájékoztatójában foglalt információk alapján jött létre, de emellett a HVG november 25.-i számában is megemlítésre került a projekt egy távmunkával foglalkozó írás kapcsán. Látva azonban a távmunkával foglalkozó híradások rendszerességét meg kell állapítani, hogy sok további lehetőég is lenne a projekt magasabb szintűés célirányosabb kommunikációjára. A követendőmarketingpolitika kiválasztásának elsőlépéseként az eddig történt, passzív, főleg reakciós politikát kell elemeznünk. Ennek keretében gyakorlatilag a projekt kommunikációjára vonatkozóan továbbra sem kerülne koncepció kidolgozásra, hanem az események sodrására hagyatkozva, a kapcsolódó eseményeken, valamint konkrét megkeresésre kerülne csak információszolgáltatás. Ez a megoldás valószínűa költséghatékonyabb, hisz nem igényel különösebb erőforrást és beruházást. Azonban tekintve a helyzetfelmérésben vázolt szempontokat, a projekt egyediségét és újdonságát, ezzel a nem létezőmarketingpolitikával nem biztosítható a projekt sikeressége. Javasolt tehát átgondolni egy proaktív, a helyzeti előnyt és lehetőségeket jobban kiaknázó marketingpolitika alkalmazását. Ha áttekintjük az elmúlt 1-2 év távmunkával kapcsolatos publikációit, látható, hogy a médiumokat érdekli a téma, oldal

7 minden kapcsolódó eseményről hírt adnak, még a vezetőnapilapok és szaklapok is. A tartalmi elemzés azonban rámutat arra, hogy gyakran nem jutnak túl az egyszerű statisztikai helyzetjelentésen, és a lassú előrelépéstől negatív hangulatú cikkek keletkeznek. Ez a helyzet lehetőséget biztosíthat egy sikeresnek ígérkező, a statisztikai helyzetképen túlmenőinformációkat tartalmazó cikkek megjelentetésére, különösen a projekt non-profit jellege miatt (Örkény község, Udvard község (Szlovákia), Magyar Távmunka Szövetség). A projekt akkor mondható sikeresnek, ha a létrejövőtávmunka-ház a tervezett 20 fővel mielőbb megkezdheti működését. Ehhez elsősorban néhány (1-3) munkaadóra van szükség, akik munkafeladatokat helyeznek ki a távmunka-házba. A munkavállalók és társadalom megnyerése kevésbé látszik kritikusnak, tekintettel a távmunka iránti általános pozitív elbírálásra, valamint a projekt keretében megvalósuló munkaerő-piaci aktivitásokra (felmérés, oktatások, toborzás). A kiválasztandó marketingpolitika a munkaadók számára olyan egyértelmű üzeneteket kell, hogy továbbítson, amelyek egyszerűen, a gazdálkodó szervezetek nyelvén fogalmazza meg a távmunka-ház használatának számukra nyújtott előnyeit. Ez az eddigi tapasztalatok alapján elsősorban a költséghatékonyság tud lenni. A gazdaságpolitikai elemzésekből megállapítható 6, hogy a Budapesten kívüli településeken az ingatlanok mintegy 50%-al, a munkabérek mintegy 30%-al alacsonyabbak. Ezek a tények, megfelelő kommunikációs stratégiába ágyazva elegendő üzleti okot adhatnak egy-egy budapesti vállalatnak a távmunka-ház igénybevételére, hisz 20 munkavállaló esetén egyes számítások szerint akár 7,5mio HUF is megtakarítható 7. Tekintettel, hogy eddig is és várhatóan ezután is több pályázati forrás is támogatja a távmunka elterjedését, így célszerű a jelen projekten túlmenően felvállalni a távmunkát (pl. távmunkáltató kistérség, távmunka város ), amely hosszabb távon is jelentős fejlődést eredményezhet mind Örkénynek, mind a kistérségnek. A projekt sikerességének érdekében tehát megállapíthatjuk, hogy szükséges egy proaktív marketingpolitika és koncepció megfogalmazása, amely célja a piac aktivizálása, a célcsoportok megszólítása, valamint egy olyan stratégia lefektetése, amely a projekt céljának sikerét a lehetőlegjobban elősegítheti. Céldefiniálás, alternatív célok Az örkényi távmunka-ház marketing koncepciójának elsődleges célja, a célcsoportok (munkaadók, munkavállalók, társadalom) támogatásának megnyerése. A cél érdekében proaktív hozzáállással, rendszeresen tájékoztatni kell a célközönséget a projekt előrehaladtáról, valamint a létrejövő távmunka-ház szolgáltatásainak előnyeiről. Ehhez biztosítani kell mind a pénzügyi és szervezeti kereteket, valamint a marketingkoncepció megvalósításához szükséges üzenetek aktualitását, valamint a 6 pl. Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT), Társadalmi Megújulás OP (TAMOP), Közép- Magyarországi Régió Stratégiai Terve , PwC-CEMS Study EUR/hó/m2 ingatlanár különbséggel és HUF munkabérkülönbséggel számolva 7. oldal

8 kiválasztott kommunikációs csatornákkal való folyamatos kapcsolattartást és pozitív viszonyt. A projekt előrehaladtával személyes kapcsolatot kell kiépíteni a célközönséggel és az üzeneteket közvetlenül kell hozzájuk eljuttatni. A marketingkoncepció megvalósítását szolgáló pénzügyi keret a projekt költségvetésében már elhatárolásra került, a ráfordítások pontos meghatározásakor azonban igazodni kell a választott marketingpolitikai célokhoz és stratégiához. Javasolt, hogy a távmunkát a település és a kistérség vállalja fel és vegye figyelembe az egyéb stratégiák megvalósításakor is, kiemelten a következőkben: Gazdaságfejlesztési stratégia Infrastruktúrafejlesztés Környezetvédelem, - gazdálkodás Humán erőforrás fejlesztés Turizmusfejlesztési stratégia Kereskedelemfejlesztési stratégia Közszolgáltatások működtetése Önkormányzati beruházások, fejlesztések Kulturális, szociális intézmények működtetése Hatósági funkciók ellátása Vagyongazdálkodás A nyugati minták alapján, a távmunka várhatóan jelentős fejlődésnek indul az elkövetkezőévekben Magyarországon is. Emiatt a projekt sikeressége túlmutat egy egyszeri marketing kampányon. A távmunka imázs felvállalása emiatt közép és hosszú távon is lehetőséget rejt magában mind Örkény, mind a kistérség számára. Sikeres megvalósítás esetén további munkaadók csábíthatók a térségbe, ezzel komoly gazdasági fejlődést indukálva a térségben. Javasolt tehát a távmunka imázs tudatos építése és fenntartása mind a projekt, mind az egyéb térségi stratégiák alkotása és megvalósítása során. Marketingtervezés Kiindulásként szét kell választanunk a marketingeszközök alkalmazásának két fő irányát, amely szerint megkülönböztethetünk belsőcélcsoportot, amely alatt a projektben résztvevőszervezetek munkatársait és szakmai kapcsolatait értjük, valamint külsőcélcsoportot, amely alatt a Helyzetfelmérésben ismertetett munkaadók, munkavállalók és társadalom célcsoportokat értjük. Belsőcélcsoport A belsőcélcsoport irányába végzett marketingtevékenységek alatt elsősorban az önkormányzat PR tevékenységét értjük. Ennek célja az önkormányzat és szűkebb tágabb környezete közötti bizalom kiépítése. A belsőpr a szervezeten belüli társas kapcsolatokra irányul, elsősorban az önkormányzati hivatalon belül; a testület és hivatal között; a hivatal és önkormányzati intézmények között; 8. oldal

9 a hivatal és önkormányzati tulajdonú társaságok között; a kistérségi testületekkel; más önkormányzatokkal és képviselőtestületekkel. A belsőpr célja, a hivatali és képviselőtestületi munka távmunkához kapcsolható munkájának hatásosabbá tétele, az alkalmazottak motiváltságának javítása, a dolgozók távmunkával kapcsolatos véleményalkotási folyamatának elősegítése, valamint a külsőpr hitelességének megalapozása. A távmunkához kapcsolódó pozitív hozzáállást elősegítőpr technikák: információs hálózat kiépítése: legyenek olyan távmunka felelősök, akik nyomon követik az a projekt, valamint az egyéb távmunkához kapcsolódó tevékenységek alakulását, és bármikor, bárki számára aktuális információval tudnak szolgálni, munkaköri leírás egyértelműfelelősség- és hatáskörökkel: a távmunka felelősök feladatai kerüljenek egyértelműen megfogalmazásra, és kerüljenek bele munkaköri leírásaikba, valamint honorálásukkal is legyen ez összekapcsolva, hirdetőtáblák, hírlevelek: legyenek rendszeresített hírlevelek, belsőhirdetőtáblák a távmunkával kapcsolatos eseményekről, előrehaladásokról, ötletgyűjtődobozok: legyen kikérve minden munkatárs véleménye, javaslata, ötlete, amely célra ötletgyűjtődobozok is alkalmazhatók. Külsőcélcsoport A külsőcélcsoportoknak szóló PR alatt az önkormányzat és a külvilág kapcsolatát értjük. Itt a kapcsolatot elsősorban a következőkkel kell fenntartani: a globális és lokális sajtóorgánumokkal; munkaadókkal munkavállalókkal társadalommal, helyi közvéleménnyel, a nagyvilággal. A külső PR célja, hogy a projekt előrehaladtáról, valamint minden egyéb, távmunkával kapcsolatos eseményről tudomást szerezzenek a célcsoportok, úgy hogy az üzenetek elősegítsék mind a projekt céljának sikerességét, mind a pozitív távmunka imázs építését. A kapcsolattartás lehetséges eszközei: személyes kommunikáció: vita, párbeszéd, fórum, interjú, előadás, levelek, csoportkommunikáció: rendezvény típusú tájékoztatás (konferencia, szimpózium, kiállítás, prezentáció, értekezlet, ünnepségek), speciális írásbeli közlemények, nyomtatványok, tömegkommunikáció TV, sajtó, rádió, együttműködés társszervezetekkel: bekapcsolódás más szervezetek rendezvényeibe (pl. Magyar Távmunka Szövetség Szakmai műhelyei, konferenciái) Kapcsolatépítés és kapcsolattartás a munkaadókkal: Munkaadói felmérés: javasolt egy munkaadói felmérés készítése, amelyen keresztül megismerhetőa munkaadók hozzáállása a távmunkához, valamint a távmunka-ház igénybevételéről. Elsődlegesen fel kell tárni azokat a szempontokat, 9. oldal

10 amelyek a munkaadók számára fontosak, minimális elvárásokat és igényeket amelyeket egy ilyen jellegűszolgáltatás igénybevételével szemben támasztanak. Rendszeres tájékoztatás: fontos hogy a munkaadói célcsoport rendszeresen tájékoztatva legyen a projekt előrehaladtáról, valamint a távmunka-ház igénybevétellel járó előnyeiről. A tájékoztatást direkt csatornák (pl. hírlevél, workshopok) mellett közvetett csatornák (pl. újság, híradások, események) segítségével is biztosítani kell. A projekt előrehaladtával a sűríteni kell az eseményeket. Személyes kapcsolattartás: ki kell választani azt a munkaadót, aki potenciálisan igényt tarthat a távmunka-ház szolgáltatásaira, és rendszeresíteni kell velük a találkozókat. A Távmunka Szövetség Szakmai műhelyei, ahol esettanulmányok kerülnek bemutatásra alkalmas lehet a kapcsolatfelvételre, de a projekt előrehaladtával elhívhatók a távmunka-ház körbejárására, ötletbörzékre, személyes egyeztetésekre, workshopokra. Kapcsolatépítés és kapcsolattartás a munkavállalókkal: Munkavállalói felmérés: a projekt során elvégzett munkavállalói felmérés alkalmas a potenciális munkavállalók alkalmasságának, lehetőségeinek és érdeklődésének megismerésére. A felmérés során fény derül a fejlesztendő területekre, és pozitív és negatív véleményekre, amelyek a későbbi PR során felhasználandók. Oktatások: a potenciális munkavállalók számára általános és távmunka specifikus oktatásokat célszerűmarketing céllal is felhasználni. Az oktatások alkalmat adnak a távmunka pozitív megítélésének elősegítésében is. Rendszeres tájékoztatás: a potenciális munkavállalókat rendszeresen tájékoztatni kell a projekt előrehaladtáról, valamint a távmunkához kapcsolódó eseményekről. Javasolt olyan speciális workshopokat, konferenciát is rendezni, ahová a munkavállalók is meghívhatók. Az ilyen alkalmak felhasználhatók a munkaadók és munkavállalók közötti párbeszéd elindítására, a kapcsolat megszemélyesítésére. Személyes kapcsolattartás: az önkormányzat távmunka felelősei lehetősége kell, hogy biztosítsanak a potenciális munkavállalók számára, hogy személyes konzultációk formájában kaphassanak bővebb felvilágosítást a lehetőségekről. Kapcsolatépítés és kapcsolattartás a globális és lokális sajtóorgánumokkal: Személyes kapcsolattartás: a munkaadók, munkavállalók számára rendezett eseményekre a sajtó képviselői is kapjanak meghívást. Ezen kívül a projekt jelentőseb fázisaiban legyenek sajtó-reggelik, amely kapcsán megtekinthetik a távmunka-házat is. Rendszeres tájékoztatás: az egyes rendezvényekről és távmunkával kapcsolatos eseményekről, felmérések eredményeiről készüljön sajtótájékoztató anyag, amit személyesen, illetve az MTI segítségével kapjanak meg. Kapcsolatépítés és kapcsolattartás a társadalommal, helyi közvéleménnyel: Rendszeres tájékoztatás: a munkaadók, munkavállalók és sajtóorgánumok részére szerezett események, hírek minél szélesebb körben kerüljenek publikálásra. Személyes kapcsolattartás: az önkormányzat távmunka felelősei lehetősége kell, hogy biztosítsanak bárki számára, hogy személyes konzultációk formájában kaphassanak bővebb felvilágosítást a távmunkáról és a kapcsolódó eseményekről. 10. oldal

11 Kivitelezés A távmunka-imázst tudatosan kell építeni, hosszú távon ható üzenetekkel. A kivitelezés során meg kell határozni a feladatokat, majd felelősöket kell rendelni hozzájuk. Az alábbiakban felsorolásra kerül néhány feladat egy-egy fontosabb területre vonatkozóan 8. A stratégiát megvalósító eszközök: Vonzerőelemek feltárása: a felmérések segítségével meg kell ismerni a munkaadók, munkavállalók, valamint a társadalom távmunkához való hozzáállását. Általános infokommunikációs infrastruktúra feltételeinek javítása: támogatni kell az Internet elterjedését, amely a távmunkavégzés használatának alapfeltételét és alapismereteinek elmélyítését támogatja. Távmunka- szempontok felértékelése a városrendezésben: biztosítani kell hogy a városrendezéshez kapcsolódó stratégiák, döntések során ne szülessen a távmunkavégzést negatívan érintőesemény. Távmunka programcsomagok kialakítása: támogatni kell a térségben létrejövő távmunkahelyekre irányuló kezdeményezéseket (pl. munkaügyi központ által biztosított járulékkedvezmények). Távmunkáltatás gyakorlatának javítása: saját hatáskörben is biztosítani kell a távmunkáltatást (pl. önkormányzati távmunkahelyek). Eszközök: Kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése: a távmunkához kapcsolód szolgáltatások fejlesztése legyen napirenden (pl. Internet szolgáltatás, helyi közlekedés, logisztika) Humán erőforrás feltételek javítása: a térség potenciális munkavállalóinak minél szélesebb köre számára biztosítani kell a távmunkával kapcsolatos oktatások, elektronikus tananyagok elérhetőségét. Távmunka fejlesztésében érdekelt szervek közötti koordináció: előkell segíteni a térségben működőszervezetek közötti együttműködést olyan területeken, ahol a távmunka elterjedésére pozitív döntések születnek (pl. Magyar Távmunka Szövetség, kismama szervezetek, munkaadó szervezetek, munkaügyi szervezetek) Távmunka- marketing fejlesztése: ki kell alakítani egy marketingkoncepciót és marketingpolitikát a távunka imázs kiépítésére és fenntartására. Pénzügyi, finanszírozási feltételek javítása: javítani kell a távmunkahelyek létrejöttének pénzügyi és finanszírozási feltételeit (pl. munkaügyi központ járulékkedvezményei, faktoring szolgáltatások, helyi pályázatok) Vonzerőelemek feltárása Vonzerőleltár készítése: a felmérések során megismert vonzerőelemeket ki kell elemezni, azokat be kell építeni a marketingpolitikába, különösen a kommunikációs stratégiába. Távmunka szempontból fejleszthető események/szokások feltárása: meg kell ismerni a távmunkára alkalmas munkafeladatok sajátosságait, valamint munkakörök és vállalatok egyedi jellemzőit. Az ezekre vonatkozó ismereteket be kell építeni a marketing politikába. 8 A struktúra alapja: Dr. Somogyi Gabriella: Helymarketing, november 18., Pécs, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola 11. oldal

12 Távmunka adatbázis: össze kell állítani egy internetes adatbázist, ahol folyamatosan frissülőinformációk találhatók a távmunkáról, helyi eseményekről, valamint célszerűegy távmunka-közvetítői adatbázist is létrehozni. A felmérések során nyert információk alapját szolgálhatják egy ilyen adatbázis elindításának. Távmunka gyakorlatának javítása A potenciális munkavállalók felkészültségének javítása: a térségben található potenciális távmunkások ismereteinek javítása tudatosan felépített oktatási stratégia alapján (pl. informatikai, szoftverhasználati, kommunikációs, távmunka specifikus elearningek). Vállalkozói szféra megerősítése: távmunkavégzést biztosító és elősegítő megoldásokat kínáló helyi vállalkozók támogatása és megerősítése (pl. pályázatok, hitelek, járulékkedvezmények, PPP) Együttműködés erősítése szakmai szervezetekkel: szoros együttműködés olyan civil és szakmai szervezetekkel, akik elősegíthetik a célcsoport szélesebb körű megszólítását (pl. szakmai egyesületek (pl. IVSz), alapítványok (pl. VK), közhivatalok (pl. munkaügyi központok, KSH)). Komplex kínálatok összeállítása: távmunkahelyek létrejöttét elősegítőkomplex megoldások összeállítása, termékesítése. Célja, hogy teljeskörűüzleti modellt, tervezhetően, szakszerűen érthető formában kerüljenek kommunikálásra a célcsoportok felé. Saját távmunkáltatói tevékenység elindítása: mindenképp javasolt a projektben résztvevőszervezeteknek, majd az önkormányzatnak és társintézményeinek a távmunka alkalmazása. Ez önmagában is támogatja a távmunka imázs képet, de értékes tapasztalatokat is biztosít továbbá, amelyek a célcsoport motivációját is növelheti. Humán erőforrás feltételek javítása: Képzés erősítése: a potenciális távmunkások, valamint a távmunka imázs kialakításában résztvevők képzése. Lakkosság pozitív szemléletének elősegítése: a távmunka előnyeinek, kedvező szociális és gazdasági hatásainak rendszeres kommunikációja. Nyelvtudás- fejlesztés: a nemzetközi távmunka lehetőségének kihasználásának céljából idegen nyelvek tanulásának támogatása (pl. kedvezményes vagy ingyenes nyelvtanfolyamok, elearningek). Széles körű propaganda médiasegítséggel: a távmunkáról rendszeres kommunikáció a helyi médiában (pl. ismertetősorozat indítása). Szervezetfejlesztés: Távmunka központ létrehozása: egy olyan szervezet létrehozása, amelyen belül a távmunka felelősök az egyes feladatokat megosztva végzik munkájukat (pl Vonzerőleltár folyamatos karbantartása, Információszolgáltatási feladatok, Fejlesztések kezdeményezése, Városrendezési érdekképviselet Aktív szervezőtevékenység, Rendezvények, marketingakciók szervezése/részvétel, Kapcsolattartási feladatok). 12. oldal

13 Ellenőrzés, visszacsatolás A távmunka elterjedésének és imázs építésének sikerességére célszerű olyan mérőszámokat kialakítani, amelyek alkalmasak az előrehaladást és sikerességet mérni. A mérőszámok működtetését a távmunka felelősök biztosíthatják. Az alábbiakban felsorolásra kerül néhány mérőszám, amely alkalmas lehet a marketing tevékenységek, a távmunka elterjedése, a munkavállalók és helyi vállalkozások támogatásának monitorozására. Marketingpolitika sikeressége: megrendezett konferenciák, kiállítások, vásárok száma, résztvevők száma kiemelt rendezvények száma országos és nemzetközi médiákban való megjelenés száma távmunka kiadványok száma és példányszáma, terjesztési köre Távmunka sikeressége: távmunka-házak száma távmunka-helyek száma nemzetközi munkaadótó által fenntartott távmunka-helyek száma támogatott távmunkahelyek száma támogatott távmunkaadók száma megvalósult befektetések száma és értéke teremtett új munkahelyek száma Munkavállalók támogatása: képzési, átképzési programokban résztvevők száma internethez csatlakozók száma támogatott képzések száma Helyi vállalkozások támogatása: támogatott vállalkozások száma végrehajtott fejlesztések száma, összértéke új munkahelyek száma ebből új távmunkahelyek száma új termékek, szolgáltatások száma 13. oldal

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján Hétfa Kutatóintézet Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján A TÁMOP 1.4.7.-12/1-2012-0001 FoglalkoztaTárs

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423. Tartalma

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423. Tartalma RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tartalma 1. A kommunikációs terv célja 2. Hatókör 3. A kommunikáció felelősei 4. A kommunikáció

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ)

Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Általános munkaadói érdekképviselet 14-02-19 1 A munka világa Magyarországon tripartit, bipa Munkaadói szövetségek Munkavállalói érdekképviseletek

Részletesebben

North Hungarian Automotive Cluster

North Hungarian Automotive Cluster North Hungarian Automotive Cluster Alapítók Miskolci Egyetem Innovációmenedzsment Kooperációs Kutatási Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Pannon Autóipari Klaszter 2 Az ImKKK

Részletesebben

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0012 Völgyiné Nadabán Márta Miskolc MJV Önkormányzata, partner szintű

Részletesebben

Dokumentum: Operatív javaslatok

Dokumentum: Operatív javaslatok Tevékenység: Támogatói infrastruktúra és szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata Dokumentum: Operatív javaslatok ÁROP-1.A.5; ÁROP-3.A.2 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés

Részletesebben

A MUNKÁÉRT PROJEKT TÁMOP-2.5.3.C-13/1-2013-0001

A MUNKÁÉRT PROJEKT TÁMOP-2.5.3.C-13/1-2013-0001 A MUNKÁÉRT PROJEKT TÁMOP-2.5.3.C-13/1-2013-0001 TÁMOP CÉL Országos munkavállalói szövetségek, országos munkaadói szövetségek kapacitásának erősítése, együttműködésük elősegítése Konzorcium: LIGA szakszervezetek,

Részletesebben

A MUNKÁÉRT PROJEKT TÁMOP-2.5.3.C-13/1-2013-0001

A MUNKÁÉRT PROJEKT TÁMOP-2.5.3.C-13/1-2013-0001 A MUNKÁÉRT PROJEKT TÁMOP-2.5.3.C-13/1-2013-0001 TÁMOP CÉL Országos munkavállalói szövetségek, országos munkaadói szövetségek kapacitásának erősítése, együttműködésük elősegítése Konzorcium: LIGA szakszervezetek,

Részletesebben

Komplex szervezetfejlesztés megvalósítása Tab Város Önkormányzatánál. Partnerek intézményesített bevonása a döntéshozatalba

Komplex szervezetfejlesztés megvalósítása Tab Város Önkormányzatánál. Partnerek intézményesített bevonása a döntéshozatalba Komplex szervezetfejlesztés megvalósítása Tab Város Önkormányzatánál Partnerek intézményesített bevonása a döntéshozatalba 2010 Projektvázlat 1. Jegyzői egyeztetés 2. Célok, elvárások A helyi újság tartalmával

Részletesebben

Települési ÉRtékközpont

Települési ÉRtékközpont TÉR Települési ÉRtékközpont Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és -fejlesztési program kidolgozása KÉPZÉS Kommunikációs, vezetői szerepek 2009. FOGYASZTÓ SZOLGÁLTATÓ Végrehajtás Döntés

Részletesebben

ENELFA - ENtrepreneurship by E-Learning For Adults. Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése

ENELFA - ENtrepreneurship by E-Learning For Adults. Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése A projekt jövőbeni hasznosíthatósága kétirányú: egyrészről a Továbbképzési és Szakképzési Központ segítségével külső körnek történő értékesítés,

Részletesebben

Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu

Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu Küldetésünk A Salva Vita Alapítvány célja az értelmi sérült emberek önálló életvitelének és társadalmi beilleszkedésének

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

Miért fontos, hogy lássanak engem? Hogyan mutassam meg magam?

Miért fontos, hogy lássanak engem? Hogyan mutassam meg magam? Miért fontos, hogy lássanak engem? Hogyan mutassam meg magam? Disszeminációs műhely Erasmus+ projekteknek Tempus Közalapítvány Dr. Kuráth Gabriella Pécsi Tudományegyetem Miért? Kötelező - vállaltuk Lehetőség,

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013

Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 Emberi erőforr források közös k s használata és s fejlesztése se Munkaerő-piaci együttm ttműködési kezdeményez nyezések HU-SK 2008/01/1.6.2/0156

Részletesebben

A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ)

A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ) A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ) TÁMOP 2.5.3.C-13/1-2013-0001 A MUNKÁÉRT! A VOSZ CÉLJAI Kedvező gazdasági környezet kialakítása Vállalkozások versenyképességének növelése Szolgáltatások

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA I. PILLÉR: FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E-LEARNING KÉPZÉS II.

Részletesebben

A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK FOLYAMATA

A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK FOLYAMATA A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK FOLYAMATA ÁR-07 1. AZ CÉLJA Kialakítani egy olyan szabályozott folyamatot, mely egy éves időcikluson belül tartalmazza és feldolgozza

Részletesebben

NMI IKSZT Program Szolgáltatási modellek

NMI IKSZT Program Szolgáltatási modellek NMI IKSZT Program Szolgáltatási modellek Közösségfejlesztés Közösségfejlesztési folyamatok generálása, folyamatkövetése TÁMOP-3.2.3/B-12/1 Építő közösségek Korszerű, többfunkciós közművelődési fejlesztéseket

Részletesebben

A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ)

A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ) A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ) TÁMOP 2.5.3.C-13/1-2013-0001 A MUNKÁÉRT! A VOSZ CÉLJAI Kedvező gazdasági környezet kialakítása Vállalkozások versenyképességének növelése Szolgáltatások

Részletesebben

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Kisvárda, 2017. január 23. Szabó István a megyei közgyűlés alelnöke Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Fejlesztési feladatok

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen. 2013. június

Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen. 2013. június Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen 2013. június Üzletágaink, tevékenységünk www.job.hu www.rehabjob.hu www.tele-scope.hu www.brandjob.hu

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ)

A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ) A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ) TÁMOP 2.5.3.C-13/1-2013-0001 A MUNKÁÉRT! A VOSZ CÉLJAI Kedvező gazdasági környezet kialakítása Vállalkozások versenyképességének növelése Szolgáltatások

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok

Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok Érvénytelen pályázatok 3.6. 1604/2008 Vajdasági Rádió és Televízió Újvidék 3.6. 1377/2008 Temerini Kertbarátkör Temerin Újvidék Vágó berendezés beszerzése

Részletesebben

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató A válság és a régió Szakmai berkekben köztudott, hogy a gazdaságfejlesztéshez és pályázatokhoz kapcsolódó intézményrendszer meglehetısen sokszereplıs

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

Hatálybalépés dátuma: Változat: 01 Oldal: 5/1

Hatálybalépés dátuma: Változat: 01 Oldal: 5/1 1. AZ CÉLJA Kialakítani egy olyan szabályozott folyamatot, mely egy éves időcikluson belül tartalmazza és feldolgozza a civil körrel és a vállalkozói szférával fenntartott kapcsolat módját, dokumentálását.

Részletesebben

Települési ÉRtékközpont

Települési ÉRtékközpont TÉR Települési ÉRtékközpont Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és -fejlesztési program kidolgozása KÉPZÉS Stratégiák szerepe 2009. A közpolitika fogalma Közpolitika: az aktuálpolitika

Részletesebben

A Nonprofit Szövetség szerepe a gazdaságfejlesztésben

A Nonprofit Szövetség szerepe a gazdaságfejlesztésben A Nonprofit Szövetség szerepe a gazdaságfejlesztésben Apró Antal Zoltán programvezető, mentor a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács civil tagja Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége 1136

Részletesebben

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr Közösségi tervezés Sain Mátyás VÁTI Nonprofit Kft. Területi Információszolgáltatási és Tervezési Igazgatóság Területfejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

A regionális TDM és a Balatoni RMI kapcsolódási pontjai. Dani Barbara Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság igazgató

A regionális TDM és a Balatoni RMI kapcsolódási pontjai. Dani Barbara Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság igazgató A regionális TDM és a Balatoni RMI kapcsolódási pontjai Dani Barbara Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság igazgató Balaton régió jövıje a TDM A turisztikai kínálatot ma már regionális, de minimum

Részletesebben

Népszámlálás kommunikációs program

Népszámlálás kommunikációs program Népszámlálás kommunikációs program Sikeres kommunikáció=eredményes összeírás Népszámlálás az egyetlen teljeskörű összeírás. Legmélyebb területi szintű adatok megszerzése. (kistérség, városrész). Tetszőleges

Részletesebben

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata Csenger Város Önkormányzatt Pollgármestterii Hiivattalla Csenger Város Önkormányzat az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program, keretén belül, A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése

Részletesebben

Partnerségi felmérés kérdőíve

Partnerségi felmérés kérdőíve Partnerségi felmérés kérdőíve A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Helyi gazdaság- és közszolgáltatásfejlesztés hátrányos helyzetű munkanélküliek foglalkoztatásával a kőszegi és felső-répcementi

Részletesebben

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Szakmai fejlesztőhálózat a kistelepülésektől az agorákig országos projektzáró konferencia Hatvan, 2015. szeptember 3. Partnereink

Részletesebben

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton...

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... emagyarország Hálózat Az emagyarország Pontok hálózata: Közel 2000 emagyarország Ponttal, ahol az eközszolgáltatások igénybevételéhez az internet

Részletesebben

PANNON INNOVÁCIÓS ÉS KREATÍVIPARI KLASZTER PIKK

PANNON INNOVÁCIÓS ÉS KREATÍVIPARI KLASZTER PIKK PANNON INNOVÁCIÓS ÉS KREATÍVIPARI KLASZTER PIKK A klaszter menedzsment szervezete a Pannon Novum Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Nonprofit Kft. Győr Szombathely Zalaegerszeg A Nyugat-dunántúli régióban

Részletesebben

A projekt folytatási lehetőségei

A projekt folytatási lehetőségei "Függő(k) kapcsolatok - a drog területet képviselő civil szervezetek érdekképviseleti célú együttműködését fejlesztő projektje az ország három régiójában A projekt folytatási lehetőségei Gondi János Debrecen,

Részletesebben

Projektindító rendezvény

Projektindító rendezvény A GINOP 5.2.5-16-2016-00001 GYAKORNOKI PROGRAM TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK CÍMŰ KIEMELT PROJEKT Projektindító rendezvény Készítette: Fodorné Nagy Katalin 2016. november 22. A GINOP-5.2.5-16 KIEMELT PROJEKT

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II.

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Vezetés és kommunikációs ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Szervezeti kommunikáció I. 85. lecke Szervezeti kommunikáció

Részletesebben

Előterjesztés a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlésének 2010. december 10-i ülésére

Előterjesztés a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlésének 2010. december 10-i ülésére Előterjesztés a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlésének 2010. december 10-i ülésére 6. napirend: Az Egyesület 2011-es tervei Tisztelt Közgyűlés! 2011-es tervezett

Részletesebben

Kommunikációs és változásmenedzsment terv

Kommunikációs és változásmenedzsment terv II. fázis VI. kötet Alsómocsoládi Körjegyzői Hivatal Kommunikációs és változásmenedzsment terv című pályázatban ÁROP- 1.A.2/A-2008-0138 vállalt feltételek szerinti szervezet-fejlesztési és képzési szolgáltatás

Részletesebben

A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30.

A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30. A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30. KoopeRáció kiemelt projekt eredményei KoopeRáció kiemelt projekt célja A TÁMOP

Részletesebben

Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben. Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22.

Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben. Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22. Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22. 1.Mi is az a beiskolázási marketingtevékenység? A felsőoktatási

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

I. kommunikációs csomag:

I. kommunikációs csomag: Az uniós pályázatok kedvezményezettjei eltérő tartalmú kommunikációs csomagokat kötelesek megvalósítani. Ezt minden esetben a pályázati útmutató rögzíti a projekt jellegének és mertének megfelelően.a szigorú

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához avagy amiről a módszertanok nem írnak dr. Prónay Gábor 6. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2003. április 10. AZ ELŐADÁS CÉLJA

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése 1. Helyzetelemzés Tét Város Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület, amely az önkormányzat működésével,

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

RegioLine Nonprofit Kft. 7622 Pécs, Siklósi út 1. kozpont@regioline.org.hu www.regioline.org.hu www.ujszechenyiterv.gov.hu KOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA

RegioLine Nonprofit Kft. 7622 Pécs, Siklósi út 1. kozpont@regioline.org.hu www.regioline.org.hu www.ujszechenyiterv.gov.hu KOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA KOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA Tartalomjegyzék 1 A KOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA CÉLJA... 3 2 A KOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA CÉLRENDSZERE... 3 3 FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK... 7 4 KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK... 8 5 KOMMUNIKÁCIÓS

Részletesebben

A Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség évi munkaterve

A Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség évi munkaterve A Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség 2009. évi munkaterve Az alábbiakban foglaljuk össze az elnökség 2009. január 9-10-i ülésén megfogalmazott javaslatokat a Szövetség 2009 évi programjához,

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kiemelt projekt tervezési felhívás a Társadalmi Megújulás Operatív Program A hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása című tervezési felhíváshoz

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Nonprofit Kft. és a Centar za

A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Nonprofit Kft. és a Centar za HÍREK GPS- Alternatív munkaerő-piaci i program a Dráva mentén A projekt leírása A GPS projekt hivatalos nyitókonferenciájára 2013. április 25-én került sor, Pécsett a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési

Részletesebben

Az elvégzendő marketing feladatokat és a használni kívánt marketing eszközöket több szempontból lehet és kell csoportosítani.

Az elvégzendő marketing feladatokat és a használni kívánt marketing eszközöket több szempontból lehet és kell csoportosítani. Marketing koncepció: A Nemzeti Technikatörténeti Emlékpark megvalósítása során nagyon fontos szerepet szánunk a marketing tevékenységnek. A jól megtervezett PR és marketing munkát, már a projekt előkészítő

Részletesebben

A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható

A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható Politikusi imázs 8 a politikai kommunikáció világában. A társadalmasítás, azaz a fogyasztói oldal véleményének

Részletesebben

Konzultáció és kommunikáció a szereplők azonosítása a helyi érdekeltek bevonása a tervezésbe és a megvalósításba politikai támogatás megszilárdítása

Konzultáció és kommunikáció a szereplők azonosítása a helyi érdekeltek bevonása a tervezésbe és a megvalósításba politikai támogatás megszilárdítása Társadalmi integráció Közösségi tervezés, participáció HOGYAN? Módszertan, A közösségi tervezés alapelemei Konzultáció és kommunikáció a szereplők azonosítása a helyi érdekeltek bevonása a tervezésbe és

Részletesebben

Társadalmi felelősségvállalás. Miért támogatja a MOL az iskolai közösségi szolgálatot?

Társadalmi felelősségvállalás. Miért támogatja a MOL az iskolai közösségi szolgálatot? Társadalmi felelősségvállalás Miért támogatja a MOL az iskolai közösségi szolgálatot? Mi a társadalmi szerepvállalás? ALAPGONDOLAT Nem elég kiemelkedő gazdasági teljesítményt nyújtani, meg kell találnunk

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség. Maróti Péter Igazgató Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség KhE.

Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség. Maróti Péter Igazgató Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség KhE. Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Maróti Péter Igazgató Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség KhE. DA-RIÜ Khe. feladatai és a DA-RIÜ projekt moduljai FELADATOK K+F és innováció fejlesztése,

Részletesebben

I 3 SME Kisvállalkozások innovációs technikáinak nemzetközi vizsgálata. Borkovits Balázs DDRFÜ Nonprofit Kft. Pécs, 2010.03.03.

I 3 SME Kisvállalkozások innovációs technikáinak nemzetközi vizsgálata. Borkovits Balázs DDRFÜ Nonprofit Kft. Pécs, 2010.03.03. I 3 SME Kisvállalkozások innovációs technikáinak nemzetközi vizsgálata Borkovits Balázs DDRFÜ Nonprofit Kft. Pécs, 2010.03.03. I 3 SME projekt Introducing Innovation Inside SMEs Innovációs technikák ismertetése

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

Szervezeti kompetencia fejlesztés a Borsod-Abaúj-

Szervezeti kompetencia fejlesztés a Borsod-Abaúj- ADATLAPOK - Pályázati Adatlap (letölthető.doc formátumban, 6 oldal összesen) Szervezeti kompetencia fejlesztés a Borsod-Abaúj- Zemplén megyei civil szervezetek körében 1 / 25 Civil szervezeteknek szolgáltató,

Részletesebben

KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV

KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV 1. Célok A referencia-intézmény egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

ELNÖKI BESZÁMOLÓ A ÉVI, 14. KÖZGYŰLÉSEN Alapítva: 2002

ELNÖKI BESZÁMOLÓ A ÉVI, 14. KÖZGYŰLÉSEN Alapítva: 2002 MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG ELNÖKI BESZÁMOLÓ A 2016. ÉVI, 14. KÖZGYŰLÉSEN Alapítva: 2002 Rechnitzer János elnök 2015. évi közgyűlés Eger Részletes értékelés a 2012 2015 közötti időszak eredményeiről.

Részletesebben

A befektetőbarát önkormányzat. 2011 szeptember 23. Lunk Tamás

A befektetőbarát önkormányzat. 2011 szeptember 23. Lunk Tamás A befektetőbarát önkormányzat 2011 szeptember 23. Lunk Tamás Témakörök A befektetésösztönzési stratégia A stratégiakészítés folyamata és tartalma Beavatkozások, kulcsprojektek Gyakorlati teendők a befektetők

Részletesebben

Tájékoztató a programról

Tájékoztató a programról Tájékoztató a programról NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A program keretei, előzményei A szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésnek megakadályozása

Részletesebben

A regionális hálózatépítés fejlesztési eredményei a Dél-dunántúli régióban

A regionális hálózatépítés fejlesztési eredményei a Dél-dunántúli régióban A regionális hálózatépítés fejlesztési eredményei a Dél-dunántúli régióban Csizmazia Sándorné szakmai vezető TÁMOP 3.2.2.Dél-dunántúli RHK Garay János Általános Iskola és AMI Záró konferencia a Dél-dunántúli

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

BÜKKSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE BÜKKSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KOMMUNIKÁCIÓS TERVE

BÜKKSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE BÜKKSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KOMMUNIKÁCIÓS TERVE InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu BÜKKSZENTKERESZT KÖZSÉG

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ PAKTUM-PROGRESS. A Békés Megyei Foglalkoztatási Paktum létrehozása

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ PAKTUM-PROGRESS. A Békés Megyei Foglalkoztatási Paktum létrehozása SAJTÓANYAG PAKTUM-PROGRESS A Békés Megyei Foglalkoztatási Paktum fenntartása című OFA/FP/2007-7249/0027 számú programról Paktum A paktum partnerség, esély a közös információs bázis, közös stratégia kialakítására,

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. A Balatoni Integrációs Kft. fő feladatai a régió jövőjét szolgáló fejlesztési dokumentumok elkészítése, megvalósulásukat segítő projektfejlesztési,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE 1. A szervezet alapadatai, bemutatkozása Tejes név: Munkanélkülieket Segítı Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége Rövid név: MSKSZMSZ Székhely: 4025. Debrecen,

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai

A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai Opera3v Programok Szakmai Konzultáció Székesfehérvár 2013. december 4. A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 1

Részletesebben

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévíz Az élet forrása A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévízi turizmusa számokban Magánszállás 812 ház 2240 szoba 4692 ágy Kereskedelmi szállás 20 Hotel (3-5 * ) 2078 szoba 5814 ágy Összesen

Részletesebben

MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK IX. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA

MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK IX. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK IX. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK PIACI POTENCIÁLJÁNAK

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) és a referensi hálózat Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tudásmegosztó nap

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) és a referensi hálózat Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tudásmegosztó nap Székesfehérvár 2014. november 27. A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) és a referensi hálózat Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tudásmegosztó nap Csikász Gábor MNVH B.-A.-Z. megyei referense Az MNVH célja,

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS NÉLKÜL NINCS ÉLETKÉPES MEZŐGAZDASÁG; MEZŐGAZDASÁG NÉLKÜL NINCS ÉLHETŐ VIDÉK Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 Dr. Bognár Lajos helyettes

Részletesebben

NEMZETKÖZI FELSŐOKTATÁSI MARKETING ISMERETEK KÉPZÉS ÉS FELSŐOKTATÁS NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSÉÉRT DÍJ PÁLYÁZATAINAK SZAKMAI BÍRÁLATA ÖSSZEFOGLALÓ

NEMZETKÖZI FELSŐOKTATÁSI MARKETING ISMERETEK KÉPZÉS ÉS FELSŐOKTATÁS NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSÉÉRT DÍJ PÁLYÁZATAINAK SZAKMAI BÍRÁLATA ÖSSZEFOGLALÓ NEMZETKÖZI FELSŐOKTATÁSI MARKETING ISMERETEK KÉPZÉS ÉS FELSŐOKTATÁS NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSÉÉRT DÍJ PÁLYÁZATAINAK SZAKMAI BÍRÁLATA ÖSSZEFOGLALÓ Fojtik János - Kuráth Gabriella Felsőoktatás nemzetköziesítése

Részletesebben

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Desztinációs Menedzsment Nemzetközi Konferencia Budapest, 2007. Február 7-9. Desztinációs Menedzsment Koncepció és Magyarország esete Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Koncepció Desztinációs

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

Pannon Novum Regionális Innovációs Ügynökség. Kalcsú Zoltán Szombathely, 2013. május 30.

Pannon Novum Regionális Innovációs Ügynökség. Kalcsú Zoltán Szombathely, 2013. május 30. Pannon Novum Regionális Innovációs Ügynökség Kalcsú Zoltán Szombathely, 2013. május 30. Az innovációs ügynökség Győr Szombathely Zalaegerszeg - A Nyugat-dunántúli régióban 2008 óta - 3 megyei jogú városban,

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban pályázat Kódszám: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

KÉPZÉSI TERV. 2010. év

KÉPZÉSI TERV. 2010. év KÉPZÉSI TERV 2010. év A Magyar Iparszövetség bemutatása A Magyar Iparszövetség (a továbbiakban: OKISZ) célja, hogy vagyoni és infrastrukturális adottságainak segítségével, a szövetségi rendszerben működő

Részletesebben

6. modul. Stratégia, marketingtervezés

6. modul. Stratégia, marketingtervezés 6. modul Stratégia, marketingtervezés Készítette: Bokányiné Boda Gyöngyi AZ ISKOLAMARKETING STRATÉGIÁJA Stratégia: adott célok érdekében módszerek és feladatok összehangolása, a megvalósítási út kidolgozása.

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Elnökjelölti program Béres József

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Elnökjelölti program Béres József Magyar Elektrotechnikai Egyesület Elnökjelölti program 2016-2019 Béres József Budapest, 2016. április 11. 2. oldal Bevezetés A MEE elnökeként 3 évet dolgoztam az Elnökség tagjaival közösen az előző Elnöki

Részletesebben

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN II. DUÁLIS FELSŐOKTATÁSI KONFERENCIA A KECSKEMÉTI DUÁLIS MODELL 3 ÉVE 2015. OKTÓBER 15. A program a TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0019. azonosítószámú,

Részletesebben

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Mi is a közösségfejlesztés? az adott településen élő emberek aktív közreműködésével, a rendelkezésre álló humán, természeti- és gazdasági erőforrásokból

Részletesebben

A MNVH tevékenységei projektötleti felhívások. Dr. Barancsi Ágnes MNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens FELADATOK

A MNVH tevékenységei projektötleti felhívások. Dr. Barancsi Ágnes MNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens FELADATOK A MNVH tevékenységei projektötleti felhívások Dr. Barancsi Ágnes MNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens Magyarország legszebb konyhakertje Karcag, 2013. november 15. FELADATOK A politikai -, a szakmai-

Részletesebben