JEGYZŐKÖNYV. Szavazati arány: 7 igen, egyhangú

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Szavazati arány: 7 igen, egyhangú"

Átírás

1

2

3 Budapest Főváros XIII. Önkormányzat Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottsága JEGYZŐKÖNYV Készült: március 12-én a Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (Bp. XIII. Béke tér 1.) a Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottság soron kívüli ülésén. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív alapján. A bizottság elnöke köszönti a megjelenteket és javasolja, hogy a helyben kiosztott, Önkormányzati tulajdonban lévő helyiségen fennálló hátralék elengedésére vonatkozó kérelem című előterjesztést a bizottság vegye fel a napirendjére, 6. napirendi pontként. A bizottsági elnök megállapítja, hogy a bizottság határozatképes. 46/2015. (III. 12.) TKLB. SZ. HATÁROZAT: A Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottság az Önkormányzati tulajdonban lévő helyiségen fennálló hátralék elengedésére vonatkozó kérelem című előterjesztést felveszi a napirendjére, 6. napirendi pontként. Napirendről szavazás Szavazati arány: 7 igen, egyhangú A bizottsági elnök megállapítja, hogy a bizottság határozatképes. 47/2015. (III. 12.) TKLB. SZ. HATÁROZAT: NYÍLT ÜLÉS 1. Javaslat az ügyrend bizottsági döntéshozatalhoz szükséges módosítására Előterjesztő: Csiga Gergely 2. Javaslat a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat 43. (8) bekezdés módosítása kidolgozásának megindítására Előterjesztő: Borszéki Gyula ZÁRT ÜLÉS 3. Javaslat lakáspályázat elbírálására Előterjesztő: dr. Palatka Lívia 4. Javaslat a passzívházban meghirdetett lakások III. fordulós pályázatának elbírálására Előterjesztő: dr. Palatka Lívia 1

4 5. Javaslat a Budapest, XIII. kerület, Dózsa György út 136. szám alatti helyrajzi számú ingatlanon található Ének Zenei és Testnevelési Általános Iskola építési engedélyezési tervek aktualizálása a hatályos jogszabályoknak és rendelteknek megfelelően tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására Előterjesztő: Borszéki Gyula 6. Önkormányzati tulajdonban lévő helyiségen fennálló hátralék elengedésére vonatkozó kérelem Előterjesztő: dr. Palatka Lívia Szavazati arány: 7 igen, egyhangú I. NAPIREND Javaslat az ügyrend bizottsági döntéshozatalhoz szükséges módosítására Csiga Gergely: Azért van szükség erre a módosításra, mert a bizottságunkhoz került a közbeszerzési eljárásokat lezáró döntés meghozatalának joga. A Képviselő-testület döntött az SzMSz módosításáról, ez alapján került hozzánk ez a jogosultság. Ezért szükséges módosítanunk az ügyrendünket. Minimális a módosítás; az 1. sz. melléklet részletesen szabályozza a döntési folyamatot. A Kbt. előírása alapján minden döntés alkalmával nyilatkoznunk kell és alá kell írnunk egy összeférhetetlenségi nyilatkozatot a szavazások előtt. Abban is újszerű a döntés, hogy név szerint kell szavaznunk a közbeszerzési napirendekről; a Kbt. rendelkezései miatt ettől sem térhetünk el. A bizottsági elnök megállapítja, hogy a bizottság határozatképes. 48/2015. (III. 12.) TKLB. SZ. HATÁROZAT: A Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy elfogadja ügyrendjének az előterjesztés melléklete szerinti módosítását. Szavazati arány: 7 igen, egyhangú II. NAPIREND Javaslat a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat 43. (8) bekezdés módosítása kidolgozásának megindítására Borszéki Gyula: Ezt az előterjesztést ma a Képviselő-testület is tárgyalja; a konkrét döntés az eljárás megindításáról szól. Kérem, támogassák a javaslatot. A bizottsági elnök megállapítja, hogy a bizottság határozatképes. 2

5 49/2015. (III. 12.) TKLB. SZ. HATÁROZAT: a Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottság a Javaslat a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat 43. (8) bekezdés módosítása kidolgozásának megindítására című előterjesztést elfogadja, és a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. Szavazati arány: 7 igen, egyhangú A további napirendi pontokat a bizottság zárt ülésen tárgyalja, melyről külön jegyzőkönyv készül. k.m.f. bizottsági tag hitelesítőként Csiga Gergely Bizottság elnöke Dr. Koppányi Gergely jegyzőkönyvvezető 3

6 Bp. Főv. XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testület Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottság Tárgy: Javaslat az ügyrend bizottsági döntéshozatalhoz szükséges módosítására Tisztelt Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottság március 1-jével léptek hatályba a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának azon rendelkezései 1, amelyek nyomán a jövőben az Önkormányzat közbeszerzési eljárásait lezáró döntést a Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) hozza meg. Ennek érdekében szükséges a Bizottság ügyrendjének melléklet szerinti módosítása. A módosítás csak a minimális módosítást célozza annak érdekében, hogy a már bejáratott eljárási rendbe az új elem minél gördülékenyebben illeszkedjen. Ennek alapja a 2014 elején megszületett új Közbeszerzési Szabályzat, amelybe beépült a Transparency International modern monitoring eljárásának nyomvonala. A bizottsági döntéshozatali folyamatra alkalmazhatóak az SZMSZ és az előterjesztések előkészítését, beterjesztését és elektronikus megküldését, publikálását szabályozó utasítás szabályai, eljárásrendje (Előterjesztési Utasítás 2 ). Az eljárást lefolytató szervezeti egység (intézmény, gazdasági társaság), vagyis a Közbeszerző ekkor az előterjesztés Előkészítőjének szerepébe lép, az eljárás során monitoring és jogi-közbeszerzési-pénzügyi-építésügyi szakértelmet biztosító Közbeszerzési Előkészítő Bizottság (KEB) elnöki tisztét betöltő alpolgármester pedig az SZMSZ szerinti Előterjesztőként nyújtja be a Bizottságnak a határozati javaslatot. A KEB ülését követően az általa jóváhagyott eljárást lezáró határozatra tett javaslat válik az előterjesztéssé, mellékletét pedig a KEB szakvéleménye képezi. A bizottsági napirend során az előterjesztés előadója egyrészt Előterjesztőként a KEB elnökségi tisztét betöltő alpolgármester, másrészt Előkészítőként a lebonyolítást végző szervezeti egység (Közbeszerző) képviselője. A bizottsági eljárás szokásoshoz képest két specialitása a közbeszerzési szabályok követelményei miatt szükséges. Egyrészt a döntésben résztvevő bizottsági tagoknak összeférhetetlenségi nyilatkozatot kell tenni (Kbt. 24. ). Másrészt a döntéshozatalnak név szerinti szavazással kell történnie (Kbt. 22. (5) bek.). Ez utóbbi eljárást az Mötv. és az SZMSZ 31. -a már részletesen szabályozza, ezek leírását az ügyrend melléklete magába foglalja. A szavazatokat és a szavazás eredményét a Bizottság jegyzőkönyve, a közbeszerzési eljárást lezáró döntést pedig a bizottsági határozat tartalmazza. Budapest, március. Csiga Gergely 1 Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (I. 14.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról 2 XXII/7-17/2014. (XII. 12.) számú POLGÁRMESTERI-JEGYZŐI EGYÜTTES UTASÍTÁS a képviselő-testületi és bizottsági előterjesztések előkészítési rendjéről, az előterjesztések alaki követelményeiről

7 Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottságának Ügyrendje A Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I. 14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: SzMSz) 48. (4) bekezdésének felhatalmazása alapján működésének részletes szabályait az alábbiak szerint határozza meg. I. 1. A Bizottság elnökét és tagjait a Képviselő-testület választja meg. A Bizottság alakuló ülését az elnök hívja össze. Az alakuló ülésen a Bizottság dönt arról, hogy a Bizottságot az elnök akadályoztatása esetén ki képviseli. 2/a. 2/b. A Bizottság a Képviselő-testület döntés-előkészítő, javaslattevő, véleményező és ellenőrző szerve. A Képviselő-testület felhatalmazása alapján döntési joggal rendelkezik. Tevékenységét az SzMSz rendelkezései, a Képviselő-testület határozatai, a polgármester indítványai, és saját munkaterve szerint végzi. A Bizottság feladat- és hatásköreit, valamint az átruházott hatáskörök jegyzékét az SzMSz 2. sz. melléklete tartalmazza. 3. A Bizottságot az elnök képviseli. 4. A Bizottság elnökének feladatai különösen: - tervezi és szervezi a Bizottság tevékenységét; - összehívja és vezeti a Bizottság üléseit; - gondoskodik a Bizottság határozatainak, javaslatainak megfelelő továbbításáról; - beszámol a Képviselő-testületnek a Bizottság működéséről, az átruházott hatáskörök gyakorlásáról, valamint az éves költségkeret felhasználásáról; - együttműködik a polgármesterrel és más bizottságok elnökeivel; - javaslatot tesz a bizottsági tagok közötti munkamegosztásra; - állást foglal a Bizottság nevében a Bizottság feladatkörébe tartozó kérdésekben; - soron kívül aláírja a közbeszerzési eljárást lezáró döntést tartalmazó bizottsági határozatot.

8 2 II. 5/a. 5/b. 5/c. 6/a. 6/b. 6/c. A Bizottság éves munkaterv alapján működik. A munkatervre javaslatot tehet: - a Bizottság tagja, - bármelyik képviselő, - a polgármester, - az alpolgármesterek, - a jegyző. A Bizottság az éves munkatervéről az adott évi első ülésén dönt. A Bizottság munkatervében meghatározott napokon ülésezik. A soron kívüli ülést az elnök vagy két bizottsági tag együttes indítványára össze kell hívni. Az elnök a polgármester indítványára 8 napon belül köteles összehívni a Bizottságot. 7. A Bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti; akadályoztatása esetén Dr. Puchner Gábor tag gyakorolja a bizottsági ülés összehívásával, vezetésével kapcsolatos jogosítványokat, illetve jogosult a Bizottság Képviselő-testület előtti képviseletére. 8/a. 8/b. Az ülés összehívására írásbeli meghívót kell küldeni; azonban indokolt esetben szóban, vagy távbeszélőn is történhet a meghívás. A meghívót legkésőbb 24 órával az ülés megkezdését megelőzően kell a tagok részére kézbesíteni. Ezt az időpontot követően beterjesztett előterjesztés csak a Bizottság minősített szavazattöbbsége esetén vehető fel napirendi pontként. 9. A Bizottság ülésére meg kell hívni: - a Bizottság tagjait, - a Bizottság munkatervében meghatározott személyeket az adott napirendhez, - akinek meghívását a Bizottság elnöke indokoltnak tartja. 10. A meghívottak, valamint a bizottsági ülésen megjelent bizottsági tagsággal nem rendelkező önkormányzati képviselők és a jegyző, valamint a Közbeszerzési Szabályzat szerinti Közbeszerző és a Közbeszerzési Előkészítő Bizottság (a továbbiakban: KEB) tagjai tanácskozási joggal rendelkeznek.

9 3 11. A meghívó melléklete minden előterjesztés, ami a bizottsági ülésen napirendre kerül. Amennyiben a meghívottat csak adott napirendi pontnál illeti meg a tanácskozási jog, úgy részére csak annak az anyagát kell megküldeni. 12. A Bizottság elnökét az ülés vezetése során az önkormányzati törvényben és az SzMSz-ben a képviselő-testületi ülés vezetője részére e jogkörben meghatározott jogosítványok illetik meg. 13. A Bizottság tagjai kötelesek aktívan, felkészülten részt venni a Bizottság munkájában. A bizottsági tagnak az indokolt távolmaradását be kell jelentenie az elnöknek legkésőbb az ülés kezdete előtt két órával, ellenkező esetben a hiányzás igazolatlannak minősül. 14. A Bizottság ülése nyilvános. A zárt ülés elrendelésére a Képviselő-testületre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni (Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv. továbbiakban Mötv (2)-(3) bek.,, SzMSz 31. ). 15. A Bizottság határozatképességére és a határozathozatalára a Képviselőtestületre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni (Mötv. 47. (1) bek.). A bizottsági döntéshozatalból való kizárás esetében a Képviselő-testületre vonatkozó rendelkezések irányadók. (Mötv. 49. (1)-(3) bek.). A Bizottság közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalakor az 1. melléklet szerinti eltérésekkel jár el. 16. A bizottsági ülés tartalmi előkészítéséről a Bizottság elnöke, míg az ülésen előterjesztett dokumentumok (meghívó és előterjesztés) elektronikus úton történő megküldéséről a jegyző kijelölése alapján a Polgármesteri Hivatal Jegyzői és Jogi Osztálya gondoskodik. Az ülés előkészítésére vonatkozóan a bizottság elnöke a jegyzőn keresztül feladatokat határozhat meg a Hivatal dolgozója számára. III. 17. A Bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, figyelemmel az Mötv. 52. (1) bekezdésének rendelkezéseire. A jegyzőkönyvet a Bizottság elnöke és egy bizottsági tag írja alá. 18. Az ülésről készült jegyzőkönyvet 15 napon belül meg kell küldeni: - a bizottság elnökének (igény szerint tagjainak), - a polgármesternek, - a jegyzőnek, - a Bp. Főv. Kormányhivatala vezetőjének, - a Jegyzői és Jogi OsztálynakIrodának. - közbeszerzési eljárást lezáró döntés esetén a KEB titkárának.

10 4 19. A Bizottság írásos dokumentumait a Polgármesteri Hivatal Jegyzői és Jogi Osztálya kezeli. 20. A Bizottság működéséhez a költségvetési rendeletben meghatározott költségkerettel rendelkezik. 21. A Bizottság a rendelkezésére bocsátott költségkeretből az SzMSz 49. (1) bekezdése alapján biztosítja a működésével összefüggő kiadásokat. 22. A Bizottság a rendelkezésére álló költségkeretét a Polgármesteri Hivatal útján használja fel és annak felhasználásáról a vonatkozó jogszabályok szerint köteles elszámolni. A kifizetéssel kapcsolatos feladatokat a Bizottság elnöke látja el. 23. Két bizottsági ülés között, valamint a bizottsági döntés alapján a Bizottság elnöke rendelkezik a kifizetésről. Tartós akadályoztatása esetén e feladatokat a helyettesítéssel megbízott tag látja el. 24. Az Ügyrendben nem szabályozott kérdésekben az Mötv., valamint az SzMSz bizottságra, továbbá a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) és a Közbeszerzési Szabályzat eljárást lezáró döntésre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. Budapest, október 21. Csiga Gergely a Bizottság elnöke

11 5 1. Melléklet: a közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalának speciális eljárási szabályai 1. Az Önkormányzat, mint Ajánlatkérő nevében indított közbeszerzési eljárást lezáró döntést a Bizottság bizottsági határozat (a továbbiakban: Határozat) formájában hozza meg. 2. A Határozat előkészítésének, formai és tartalmi követelményeinek, felelősségi rendjének, előterjesztésének, tárgyalásának, meghozatalának tekintetében az SZMSZ, valamint a Közbeszerzési Szabályzatban szereplő eltérésekkel a képviselő-testületi és bizottsági előterjesztések előkészítési rendjéről, az előterjesztések alaki követelményeiről szóló Polgármesteri - Jegyzői Együttes Utasítás (a továbbiakban: Előterjesztési Utasítás) rendelkezései megfelelően alkalmazandóak az alábbi eltérésekkel. 3. Közbeszerző alatt a Hivatal azon szervezeti egysége, illetve az Önkormányzat azon intézménye vagy tulajdonában lévő gazdasági társasága értendő, amelynél a beszerzési igény felmerül, amelynek érdek-, feladat- vagy felelősségi körébe az adott beszerzés tartozik, és amelynek képviselője a döntés-előkészítés és annak végrehajtása során közbeszerzési eljárás lebonyolításáért felelős. 4. Jelen ügyrend alkalmazásában az Előterjesztési Utasítás szerinti Előkészítő alatt a Közbeszerzési Szabályzat szerinti Közbeszerzőt, Előterjesztő alatt a KEB elnöki tisztét betöltő alpolgármestert, előterjesztés alatt a Közbeszerzési Szabályzat 23.4.i) pont szerint a Közbeszerző KEB-ülésre benyújtott indokolással ellátott előterjesztésének előírt elemeit tartalmazó és a KEB által elfogadott szakvélemény alapján véglegesített eljárást lezáró határozatra tett javaslatát kell érteni. 5. Az Előterjesztés tárgyalása során a Bizottság ülésére a Kbt. az Mötv., az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény (Info tv.), az SZMSZ, a Közbeszerzési Szabályzat, az Előterjesztési Utasítás, továbbá a Bizottság jelen ügyrendjének szabályai megfelelően alkalmazandóak. 6. A Bizottság ülésére az előterjesztés napirendi pontjának tárgyalására meghívást kap, és azon az ülés formájától függetlenül tárgyalási joggal részt vesz Előterjesztőként a KEB elnöke, Előkészítőként a Közbeszerző. A KEB tagjai az ülésen formájától függetlenül részt vehetnek. 7. A Bizottság közbeszerzési eljárást lezáró döntése tekintetében összeférhetetlennek minősül, és a döntés meghozatalában nem vehet részt, akivel kapcsolatban a Kbt. 24. (2)-(3) bekezdése szerinti bármely összeférhetetlenségi ok fennáll, így különösen olyan személy vagy olyan szervezet képviselője, amely funkcióinak pártatlan és tárgyilagos gyakorlására bármely okból, így különösen gazdasági érdek vagy az eljárásban részt vevő gazdasági szereplővel fennálló más közös érdek miatt nem képes, továbbá az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy ilyen szervezet képviselője, ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti.

12 6 8. A Bizottság közbeszerzési eljárást lezáró döntésében részt vevő tagja haladéktalanul, de legkésőbb az ezzel kapcsolatos napirendi pont tárgyalásának megkezdéséig köteles jelezni, ha vele szemben bármely összeférhetetlenségre okot adó körülmény fennállhat. 9. A Bizottság közbeszerzési eljárást lezáró döntésében részt vevő tagjai az ezzel kapcsolatos napirendi pont tárgyalásának megkezdésekor írásban kötelesek nyilatkozni arról, hogy velük szemben nem áll fenn a Kbt. 24. szerinti összeférhetetlenség. 10. Az eljárást lezáró döntésessel kapcsolatos előterjesztésre és bármely egyéb, az esélyegyenlőséget és a verseny tisztaságát befolyásoló információra az Előterjesztési Utasítás 2.5 pontja előterjesztésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Ezzel kapcsolatban a hozzáféréssel rendelkezőket a Kbt. esélyegyenlőséggel és a verseny tisztaságéval kapcsolatos alapelvének érvényesülése érdekében titoktartási kötelezettség terheli, amely kiterjed az illetéktelen személy számára történő hozzáférés megakadályozásával kapcsolatos kellő gondosság kötelezettségére is. 11. A közbeszerzési eljárást lezáró napirendi pont tárgyalására az Mötv. 46., az SzMSz 14., valamint az Előterjesztési Utasítás 2.5 pont rendelkezései megfelelően alkalmazandóak azzal, hogy azon Előterjesztő és Előkészítő képviselője részt vesz, továbbá a KEB tagjai részt vehetnek. 12. A közbeszerzési eljárást lezáró döntést a Kbt. 22. (5) bekezdése és az SZMSZ 31. alapján név szerinti szavazással történik, melynek eredményét és a tagok szavazatait a bizottsági ülés jegyzőkönyvébe kell foglalni. A név szerinti szavazás esetén a képviselők névsorát ABC sorrendben kell felolvasni. A képviselők igen, nem, tartózkodom nyilatkozattal szavaznak. Az elnök a szavazatot névsoron rögzíti, a szavazatokat összeszámolja és kihirdeti a szavazás eredményét. A szavazási névsort a jegyzőkönyvhöz csatolni kell (SzMSz 31. ) 13. A döntéshozatalt követően a Határozatot a Bizottság elnöke soron kívül de legkésőbb a közbeszerzési eljárásban előírt ajánlati kötöttség utolsó napját megelőző munkanapon aláírja, melyet a Bizottság titkára elektronikus formátumban haladéktalanul megküld a Közbeszerzőnek és eredeti példányban a KEB titkáránál elhelyez.

13

14 BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLET ALPOLGÁRMESTERE Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat 43. (8) bekezdés módosítása kidolgozásának megindítására A Budapest, XIII. kerület Thurzó utca 6. sz. alatti óvodaépület önkormányzati beruházásként megvalósítandó bővítésére a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. készíttetett építési engedélyezési tervet. Kerületi Tervtanácsunk a tervet 2014 áprilisában támogatólag véleményezte. Az építési engedélyezési eljárás kezdete május 16. volt, azóta nem adott ki írásos állásfoglalást az eljáró hatóság, Budapest Főváros Kormányhivatala. A Kormányhivatal V. Kerületi Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala az építési engedély kiadásának feltételeként most azt kéri, hogy a Képviselő-testület módosítsa a Budapest Főváros XIII. Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 56/2001. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 43. (8) bekezdését. A módosítás céljaként a meglévő óvodaépület bővítésére vonatkozó legkisebb építménymagassági korlát feloldását jelölte meg. A kért módosítás véleményeztetését egyszerűsített eljárás szerint folytatjuk le a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 32. (4) bekezdésének megfelelően. A partnerségi egyeztetés szabályait a 25/2014. (III.13.) Ö.K. határozattal elfogadott partnerségi egyeztetési szabályzat határozza meg, kiegészítő szabályok nem szükségesek. Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjék. Határozati javaslat: Határozathozatal módja: az Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a) megindítja a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat 43. (8) bekezdése módosításának kidolgozását; b) a partnerségi egyeztetést a 25/2014. (III.13.) Ö.K. határozattal elfogadott partnerségi egyeztetési szabályzat szerint folytatja le. Határidő: a) március 31. Felelős: a) dr. Tóth József polgármester egyszerű többség Budapest, március " ". Borszéki Gyula

15 2 Készítette: Főépítészi Iroda Megtárgyalta: Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottság Láttam:... Dr. Bujdosó Sándor jegyző

Egységes szerkezetben a 2/2011. (I. 13.) ÜB. sz. módosító határozattal MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE

Egységes szerkezetben a 2/2011. (I. 13.) ÜB. sz. módosító határozattal MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 1/1. sz. függelék Egységes szerkezetben a 2/2011. (I. 13.) ÜB. sz. módosító határozattal MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE A bizottság a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE Debrecen 2016. február 9. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 2. A KONZISZTÓRIUM MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 2 3. A KONZISZTÓRIUM

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Békés Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala Közbeszerzési Szabályzatának módosítása dr. Uhrin Anna jogász Ügyrendi, Lakásügyi,

Részletesebben

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Lizák János pályázati koordinátor

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Lizák János pályázati koordinátor Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Lizák János pályázati koordinátor Tárgy: Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Miskolc, 2012. 8.2. számú Egyetemi Szabályzat Hallgatók Előnyben Részesítésével Foglalkozó Bizottság

Részletesebben

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre 6. számú melléklet A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje 1. A melléklet hatálya kiterjed a kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság, valamint a kari Pályá-zati és Ösztöndíj Bizottság (továbbiakban

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Külügyi Bizottsága a jogszabályokkal és a vonatkozó egyetemi szabályzatokkal

Részletesebben

Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Papkeszi, 2009 Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének

Részletesebben

Pétervására Város Önkormányzatának eseti közbeszerzési szabályzata

Pétervására Város Önkormányzatának eseti közbeszerzési szabályzata Pétervására Város Önkormányzatának eseti közbeszerzési szabályzata "ELSŐ LÉPÉS Szociális célú városrehabilitáció Pétervásárán tárgyú, ÉMOP-3.1.1-12-2013-0013 azonosítószámú projekt közbeszerzési eljárásaira

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából. K.m.f.

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából. K.m.f. K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az önkormányzati hatósági ügyekben, az

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Punk József Gerõfi

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FELELŐSSÉGI REND PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA részére a Gubányi Károly Általános Iskola épületeinek energiahatékonysági beruházása tárgyú, Kbt. 115. szerinti hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési eljárások

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratórium Ügyrendje TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. A KURATÓRIUM ÖSSZETÉTELE... 3 3. A KURATÓRIUM TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 3 4.

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje Szám: 04-37-21/2009. Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje 2 Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium ÜGYRENDJE I. Általános rendelkezések 1.. A Kollégium megnevezése,

Részletesebben

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 2012. évi XXX. törvény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata E L Ő T E R J E S Z T É S Szálka község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. április 25.-ei ülésére ELŐTERJESZTŐ: AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzatának március 31-i testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzatának március 31-i testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzatának 2015. március 31-i testületi ülésére Tárgy: Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal önkormányzati képviselő tagján választása és az Ügyrend módosítása Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 1/2003. (II.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 1/2003. (II.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 1/2003. (II.1.) számú r e n d e l e t e Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, többször módosított

Részletesebben

Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 44. számú melléklete

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 44. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 44. számú melléklete Az Intézményi Érdekegyeztető Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata Pécs 2006 A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX.

Részletesebben

M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE június 7.

M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE június 7. M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE 2012. június 7. 2 M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE Az M9 Térségi Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: Tanács) Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban:

Részletesebben

Gyöngyös Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Gyöngyös Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Gyöngyös Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Gyöngyös Város Önkormányzata a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. augusztus 1. ) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. augusztus 1.-én 16.00 órakor

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hejőkürt Község Önkormányzata mint ajánlatkérő közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának belső felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont

Részletesebben

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.)

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2013. sz. jegyzőkönyve. a február 21-én megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2013. sz. jegyzőkönyve. a február 21-én megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2013. sz. jegyzőkönyve a 2013. február 21-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február

Részletesebben

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás. Közbeszerzési szabályzata. Társulási Tanácsa. a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal. hagyott jóvá.

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás. Közbeszerzési szabályzata. Társulási Tanácsa. a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal. hagyott jóvá. Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása Közbeszerzési szabályzata Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal hagyott jóvá. Társulás elnöke

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 25-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 25-i rendes ülésére Ikt.szám: 1210-3/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-i rendes ülésére Tárgy: Kerekegyházi Értéktár Bizottság SZMSZ-ének elfogadása Előterjesztő:

Részletesebben

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG SZAKMAI- ÉS VERSENYBIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG SZAKMAI- ÉS VERSENYBIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG SZAKMAI- ÉS VERSENYBIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E Elfogadta az MKSZ Szakmai- és Versenybizottsága 2012. május 31-én Jóváhagyta az MKSZ Elnöksége 2012. július 3-án 2 Az MKSZ

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3-7/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje

Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. május 2-i ülésére. A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Ügyrendje

ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. május 2-i ülésére. A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Ügyrendje Iktató szám: Sz-288/2012. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. május 2-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Pénzügyi és

Részletesebben

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések A Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 4/2015. (I. 26.) SHNÖ határozata a Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban:

Részletesebben

1. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Ikt. szám: 37-34/2015. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT

1. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Ikt. szám: 37-34/2015. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT 1. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE Ikt. szám: 37-34/2015. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE (MKKSZ) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET (TITKÁRI TANÁCS)

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE (MKKSZ) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET (TITKÁRI TANÁCS) MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE (MKKSZ) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET (TITKÁRI TANÁCS) Ü G Y R E N D J E Elfogadta a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Jogi- és Ügyrendi Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Jogi- és Ügyrendi Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Jogi- és Ügyrendi Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. 1 I. Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi- és Ügyrendi Bizottsága tevékenységét

Részletesebben

A POLGÁRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A POLGÁRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A POLGÁRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Egységes szerkezetben az 53/2016. (IV.28.), 91/2016.(VI.16.)sz. KT. határozattal 1 Polgár Város Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (V.20.) önkormányzati rendelete a helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról és működési rendjéről Budapest

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ádánd Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Nj. tv.) 113. a) pontjában kapott

Részletesebben

A~{- 2J. szám ú előterjesztés

A~{- 2J. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je A~{- 2J. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére az önkormányzati beszerzések rendjéről szóló 12/2012. (III. 27.) önkormányzati

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE március 12-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE március 12-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. március 12-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 21/2015.(III.12.) önkormányzati határozat 22/2015.(III.12.) önkormányzati

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására J A V A S L A T az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására Ózd, 2015. október 29. Előterjesztő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft ügyvezetője Ózd Város

Részletesebben

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő- testületének. /2013. (.) önkormányzati rendelete

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő- testületének. /2013. (.) önkormányzati rendelete Szentendre Város Önkormányzat Képviselő- testületének. /2013. (.) önkormányzati rendelete a helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról és működési rendjéről Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottsága

Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottsága Tárgy: Napirend elfogadása 001/2017. (01.18.) JÜK határozat A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy a napirendi pontokat az alábbiak szerint tárgyalja: ZÁRT ÜLÉSRE JAVASOLT NAPIRENDI

Részletesebben

1.3. Jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a tervpályázati eljárások esetén is.

1.3. Jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a tervpályázati eljárások esetén is. Bodrogkisfalud Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján, a közbeszerzési eljárások előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének,

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2-7/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 16 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület december 16-án tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület december 16-án tartandó ülésére. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. december 16-án tartandó ülésére. Tárgy: Helyi értéktár létrehozása. Tisztelt Képviselő Testület! 2012. április 2-i ülésén

Részletesebben

Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. december 15. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának közbeszerzési értékhatárt el nem élő beszerzések

Részletesebben

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl A Nemzeti Erıforrás Minisztérium közleménye az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl hatályos: 2012.04.06 - Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános Rendelkezések

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános Rendelkezések NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Német Nemzetiségi Önkormányzat a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 113. a) pontjában kapott

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS ÜGYRENDJE SOPRON 2011 A Nyugat-magyarországi Egyetem mint munkáltató és a munkáltatónál képviselettel rendelkező NymE Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete,

Részletesebben

Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő-testülete napján tartandó testületi ülésére

Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő-testülete napján tartandó testületi ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014.. napján tartandó testületi ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV 'l " BUAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készült a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 2016. szeptember 29-én a Budapest Főváros

Részletesebben

17/2015. (IX.15.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 15-én megtartott rendkívüli üléséről

17/2015. (IX.15.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 15-én megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2015. (IX.15.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 15-én megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

VÉMÉNDI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG

VÉMÉNDI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG VÉMÉNDI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG VÉMÉNDI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tulajdonos VTÉB Véménd Község Önkormányzata Képviselő Testülete által a magyar nemzeti értékek

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Alsózsolca Város képviselő-testülete, a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának

Részletesebben

Halasi Hegyközség ügyviteli Szabályzata

Halasi Hegyközség ügyviteli Szabályzata Halasi Hegyközség ügyviteli Szabályzata Általános Szabályok 1./ A Hegyközség adatai: - A hegyközség elnevezése: Halasi Hegyközség - A hegyközség székhelye: Kiskunhalas - A hegyközség bírósági nyilvántartási

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a bizottság július 5-i rendkívüli nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a bizottság július 5-i rendkívüli nyilvános üléséről Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Családvédelmi és Tulajdonosi Bizottsága Ülés száma: SZCSTB 109-11/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK /2012. (II.23.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról A Közgyűlés Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 7/2012. (II.3.) számú rendelete a helyben központosított közbeszerzésről

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 7/2012. (II.3.) számú rendelete a helyben központosított közbeszerzésről LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 7/2012. (II.3.) számú rendelete Lakitelek Nagyközség Képviselő-testületének 7/2012. (II.3.) számú rendelete formailag egységes szerkezetben (2012.06.20.) 2. oldal Lakitelek Önkormányzat

Részletesebben

J a v a s l a t a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kamarai Önkormányzati Szekciójához való csatlakozásra

J a v a s l a t a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kamarai Önkormányzati Szekciójához való csatlakozásra J a v a s l a t a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kamarai Önkormányzati Szekciójához való csatlakozásra Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je J t:._. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a kőbányai építészeti-műszaki tervtanácsról szóló önkormányzati rendelet

Részletesebben

Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete Súr Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról

Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete Súr Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete Súr Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Súr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Bököny Község Képviselő-testülete november 28-i rendkívüli üléséről. Ikt. szám: 1- /2013. határozatai: /2013.

Bököny Község Képviselő-testülete november 28-i rendkívüli üléséről. Ikt. szám: 1- /2013. határozatai: /2013. Bököny Község Képviselő-testülete 2013. november 28-i rendkívüli üléséről Ikt. szám: 1- /2013. határozatai: 120-122/2013. TÁRGYSOROZAT 1) Döntés az Egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó infrastrukturális

Részletesebben

PREAMBULUM. 2. A Fórum feladatai. 3. A Fórum kapcsolatai

PREAMBULUM. 2. A Fórum feladatai. 3. A Fórum kapcsolatai Kisújszállás Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórumának Szervezeti és Működési Szabályzata Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a 113/2016. (IV. 28.) számú önkormányzati határozatával

Részletesebben

Összefoglaló. a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről

Összefoglaló. a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről 03-3/63-5/2015. Összefoglaló a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Oszoli Dénes a Bizottság

Részletesebben

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar (továbbiakban: PTE IGYK) hatályos szabályzatai alapján az Illyés Gyula Szakkollégium (továbbiakban:

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1 TEREMTŐKERT Kulturális és Művészeti Alkotó Egyesület (2463 Tordas, Erdőmajor 1/a) KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS KERETÉBEN TORDAS, PETŐFI U. 6. SZÁM ALATTI 92. HRSZ-Ú INGATLANON MEGLÉVŐ

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: polgármester, Bonyai József,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Helye: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1. ) emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Helye: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1. ) emeleti tanácskozó terem JEGYZŐKÖNYV Készült: Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. július 8-án 14,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Helye: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1. ) emeleti tanácskozó

Részletesebben

TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2010. 2/8 Tivadar Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján, a közbeszerzési eljárások

Részletesebben

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek.

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek. Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata 2. sz. melléklet A szabályzat az Önkormányzattal a fürdővagyon használatba adására és annak működtetésére kötött szerződés 13. pontjában kapott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Békés Város Képviselő-testületének március 24-én megtartott soron kívüli nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Békés Város Képviselő-testületének március 24-én megtartott soron kívüli nyílt üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2016. március 24-én megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza nagyterme (Békés, Petőfi u. 2.) Jelen vannak: Izsó

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 85/2013.(V. 29.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 26.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat 2015. március 26-án 18.00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

Szabályzat. 1. A szabályzat hatálya

Szabályzat. 1. A szabályzat hatálya Szabályzat Kiskunhalas, Hősök tere 2. szám alatti Kiskunhalasi Református Egyházközség (továbbiakban: Egyházközség) a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének

Részletesebben

2/2003. (I. 31.) számú rendelete *

2/2003. (I. 31.) számú rendelete * 2/2003. (I. 31.) számú rendelete * A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról egységes szerkezetben a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvénnyel szóló 38/2002. (XI.7.)

Részletesebben

Csengőd Község Képviselőtestülete 6/2009.(IV.30.) rendelete a közbeszerzési eljárás szabályairól. A rendelet hatálya

Csengőd Község Képviselőtestülete 6/2009.(IV.30.) rendelete a közbeszerzési eljárás szabályairól. A rendelet hatálya Csengőd Község Képviselőtestülete 6/2009.(IV.30.) rendelete a közbeszerzési eljárás szabályairól Csengőd Község Képviselőtestülete (továbbiakban: Képviselőtestület) a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT Szeged Megyei Jogú Város Idısügyi Tanácsa (továbbiakban: IT) figyelemmel a létrehozása óta eltelt idı tapasztalataira, a korábbi és 2003-ban elfogadott Szervezeti és Mőködési Szabályzatát visszavonja és

Részletesebben

Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit. Korlátolt Felelősségű Társaság Tanácsadó Testületének. ÜGYRENDJE (a továbbiakban: Ügyrend)

Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit. Korlátolt Felelősségű Társaság Tanácsadó Testületének. ÜGYRENDJE (a továbbiakban: Ügyrend) Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Tanácsadó Testületének ÜGYRENDJE (a továbbiakban: Ügyrend) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1) A Tanácsadó Testület megnevezése: Józsefvárosi Közösségi

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 16.-án 17 óra 30

Részletesebben

ELTE EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG

ELTE EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Tudományos Bizottság Ügyrendje Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (továbbiakban: EHÖK) Tudományos Bizottsága (továbbiakban:

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: SZ/17-13/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 15. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L.u / , fax: 92/

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L.u / , fax: 92/ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L.u.17-19. 92/502-106, fax: 92/311-4 74 Email: inayor@zalaegerszeg.hu napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Zalaegerszeg Megyei Jogú Város

Részletesebben

A TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉSEK RENDJE 1

A TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉSEK RENDJE 1 A TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉSEK RENDJE 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) 25. (10) bekezdésében foglaltak szerint az előterjesztések rendjének további szabályait és a benyújtásukhoz

Részletesebben

TATÁRSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV ÁPRILIS 08.

TATÁRSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV ÁPRILIS 08. TATÁRSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV 2015. ÁPRILIS 08. 1 Jegyzőkönyv Készült: Tatárszentgyörgy Község Képviselő-testületének 2015. április

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére 13. számú előterjesztés Minősített többség - rendelettervezet Egyszerű többség - határozati javaslat ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére Tárgy:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án 14 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án 14 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 469-5/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 105-9/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én 17.00 órai kezdettel megtartott nyilvános alakuló üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének. 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének. 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX tv.

Részletesebben

A Laky Ilonka Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje

A Laky Ilonka Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje LAKY ILONKA ÁLTALÁNOS ISKOLA KIK azonosító: 135 006 OM- azonosító: 032 496 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3. Tel/Fax: 06-29- 335-164; e-mail: iskola@ecser.hu A Laky Ilonka Általános Iskola Intézményi Tanácsának

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS STATISZTIKAI TANÁCS ÜGYRENDJE. I. fejezet. az Országos Statisztikai Tanács jogállása

AZ ORSZÁGOS STATISZTIKAI TANÁCS ÜGYRENDJE. I. fejezet. az Országos Statisztikai Tanács jogállása AZ ORSZÁGOS STATISZTIKAI TANÁCS ÜGYRENDJE I. fejezet az Országos Statisztikai Tanács jogállása Az Országos Statisztikai Tanács (a továbbiakban: OST) jogállását a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 15/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 6-án 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottságának 2016. január 20án 10. 00 órai kezdési idővel meghirdetett és 10. 00

Részletesebben

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének. Szervezeti és Működési Szabályzata. Általános rendelkezések

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének. Szervezeti és Működési Szabályzata. Általános rendelkezések Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény

Részletesebben