EGYSZERŰEN KÜLÖNLEGES

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGYSZERŰEN KÜLÖNLEGES"

Átírás

1 EGYSZERŰENKÜLÖNLEGES

2 Az óbudai több, mint 220 éves műemlékház, amelyet ma Symbol Budapestként ismerünk, évszázados titkokat, folyamatosan gyarapodó kedves emlékeket és felejthetetlen történeteket őriz.

3 Tartalom Köszöntő...3 Óbuda története...4 A Hoffmann ház története...9 A Hoffmann család története...12 Egy bőrdíszműves története...19 A Symbol Budapest születésének története...23 A névadás története...26 A jövő története...28 Utószó...29 Köszöntő A hag yomány nem a hamu őrzése, hanem a láng továbbadása. Morus Tamás Egy háznak, különösen, ha régóta áll, valójában nem egy, hanem számtalan története van. A ház lakói, rég letűnt korokban élt emberek teszik le az alapokat, írják-élik saját történetüket. Majd az utánuk jövők folytatják, őket megint újak követik. Mindannyian saját történetük főhősei. Utólag viszszanézve azonban látszik, hogy a különálló történetek egésszé állnak össze: úgy rakódnak egymásra, mint a ház falában a téglák sora. E ház története ezért sok-sok ember története. Azoké, akik valaha itt éltek a Hoffmannoké. Azoké, akik ma azért dolgoznak itt, hogy ez a hely legyen, és különleges legyen a tulajdonos családtól a séfekig, a világbajnok mixertől a kis pohárleszedőkig terjed a sor. És persze azoké ez a történet, akik ma, holnap és holnapután betérnek ide Önök, a vendégeink. Rajtunk és Önökön is múlik, milyen történetekkel bővül a ház saját mitológiája, és főként milyen személyes történetekkel, élményekkel gyarapodunk: vendégek és vendéglátók, közösen. Megtisztelve érezzük magunkat, hogy Önökkel együtt társszerzői lehetünk ezeknek a történeteknek. Ebből a tiszteletből igyekszünk kifejezni valamit ezzel a kiadvánnyal. Üdvözlettel, a Barna család 3

4 Óbuda története Óbuda, illetve e vidék történelme ugyan jóval az őskorig nyúlik vissza, de mi beérjük a dokumentálható történetiséggel, ami a rómaiak megérkezésével vette kezdetét. A birodalom a mai Óbuda területén létesítette a Dunántúl területén kialakított Alsó-Pannónia tartomány északkeleti központját, Aquincumot. A kor legkorábbi lelete, amit itt találtak, a II. legiónak felállított állomáshely volt, ezt a mai Flórián téren lehet megtekinteni. Emellett fennmaradtak cölöpök is a Margitsziget közelében, melyek arra utalnak, hogy korábban itt híd állhatott. A leghíresebb itt lévő római kori rom a katonai amfiteátrum, melyet a honfoglalás után valószínűleg Árpád fejedelem vezértársa, Kurszán használt. A hivatalos álláspont szerint az Árpád-házi királyok idején több templom, kolostor és egy királynői vár is létesült e területen. (Az Árpád-kori Budának a mai Óbudával való azonosítása azonban nem bizonyított). A II. legión kívül dalmátok is hosszabb időt töltöttek a térségben, ők a területet a saját nyelvükön Voda-ként (mely vizet jelent) emlegették, ebből származott a későbbi Buda elnevezés. Óbuda azonban csak a mai Buda megépítése után kapta nevét. II. András 1290-ben itt tartotta az országgyűlést, amelyen kiadták az úgynevezett óbudai programot, amely egy európai mércével mérve is korainak tekinthető rendi állam körvonalait határozta meg, a programpontok legtöbbje azonban nem teljesült. Az Anjouk uralkodása idején az óbudai vár az anyakirálynék és királyi özvegyek lakóhelye lett, ez később török kézre került és pusztulásnak indult. A 14. század végén Zsigmond király egyetemet alapított a városban. A török uralom megszűnése után számos barokk épülettel gazdagodott a település. Ekkor alakult ki a keskeny, kanyargós utcákból álló településszerkezet. Újlak, Buda külvárosa a török hódoltság után keletkezett (elnevezése: Neustift), középkori elődje Jakabfalva volt. Az épületek többsége vályogból készült, melyek nagy többséggel a Rákóczi szabadságharc alatt elpusztultak, azonban a település szerkezet változatlanul megmaradt, megőrzött valamit a korábbi Jakabfalva település szerkezetéből. Az épület környezete 1833-ban a Vörös László féletérképen BFL Térképtár, Bp.I.3. (60481) Óbuda július 30-án, még a török hódoltság idején, I. Lipót adománylevele nyomán gróf Zichy István birtokába szállt. 4 5

5 Ekkori területe kiterjedt a mai III. kerületben található városrészek majdnem mindegyikére, kivéve Békásmegyert és Csillaghegyet, melyek Békásmegyer községet alkották, illetve Újlakot és Mátyáshegyet, melyek Budához tartoztak. A jelenlegi Óbuda városrész területe csak az egykori város 19. század végi belterületével egyezik meg. Óbudát rengeteg keskeny szoros szőtte át, ezek pedig a világvárosiassá válás gátját képezték. Többen ezzel magyarázták Óbuda akkori viszonylagos elmaradottságát is ben a Budapestről szóló törvény január 1-jei hatállyal egyesítette Budát, Pestet és Óbudát. 6 A Kolossy tér és környéke 1873-ban. A Marek-féle térkép részlete BFL Térképtár, XV.201.II.átt.19. (60898) Ekkor a préposti tulajdon, így a vár és palota is az ő kezükbe került, melynek helyén felépítették a ma is látogatható Kiscelli kastélyt, mely a család tulajdonában maradt egészen ig, amikor is Berényi Erzsébet grófnő Zichy Miklós özvegye forintért évi vitalícium vagyis életjáradék fejében az óbudai uradalmat a magyar királyi kamarának engedte át, ezzel terület koronauradalommá vált. Egy évi országos összeírásban is találkozunk Óbuda említésével, ebben, itt mint mezőváros szerepel. Az itteni lankákon már ekkor folyt szőlőtermelés, ám ebben az időben még nem jellemző a kereskedelem, csupán a kétkezi munka januárjáig a terület Pest megye hatósága alá tartozott, Óbuda mezőváros 1873-ig önálló település volt. Ekkor Óbuda mindinkább Buda és Pest iparjellegű külvárosává alakult. Nem csak vár állt Óbudán: a Kiscelli kastély helyén korábban várat és királyi palotát is emeltek, de mivel az uralkodók nem fordítottak rá kellő figyelmet és anyagi forrást, az épület állapota idővel jelentősen romlott. Később a budai prépostság kezébe került, amely saját költségen újjáépítette, ám ők sem tudták sokáig megtartani a birtokot. A huszadik század történelmi megrázkódtatásai, mint az országot és a fővárost, Óbudát is súlyosan érintették. Az I. világháborúban számos itteni gyár állt át a haditeremelésre. A 20-as 30-as évek fordulóján, a gazdasági világválság idején az itt élő, amúgy sem módos rétegek tovább szegényedtek, a közbiztonság romlott, Óbuda a főváros egyik legelmaradottabb településrésze volt. A II. világháború idején rengeteg zsidót hurcoltak el innen is, többségüket pesti gettókba vitték, másokat haláltáborokba küldtek. A második világháborút követően, a kommunista hatalomátvétel után Óbudán megkezdődött az ipartelepek létrehozása. Ezt követően a környéket fokozatosan formálták át az akkori 7

6 értelmezés szerinti modernség és a fejlődés jegyében. A hetvenes évekre a panelházak alkotta óriási lakótelepek gyökeresen átrajzolták a régi település falusias, kisvárosias arculatát. Már csak hírmondóba maradt egy-egy utca vagy térrészlet, amely a régi idők Óbudáját idézi. Az utóbbi néhány évben a helyi döntéshozók és az itt tevékenykedő vállalkozók közül egyre többen fáradoznak azon, hogy a régi Óbudából még megmaradt épületeket, utcarészeket lehetőség szerint megőrizzék, és új élettel töltsék meg. Szándékuk az, hogy ne csak megidézzék, de a modern kor igényei szerint újrateremtsék a hamisítatlan békebeli óbudai hangulatot, amiért Krúdy és kortársai annyira szerették ezt a vidéket. Ennek kulcsa pedig nem más, mint a turizmus, a vendéglátás és a gasztronómia. A Hoffmann ház története A mostani Bécsi utca 56. alatti telek határai lényegsen nem változtak az idők során, ennek okai között szerepet játszhatott az újlaki plébánia közelsége is. A Bécsi úti homlokzat északkeletről, 1966-ban. Fotó Harsányi BTM Kiscelli Múzeum fényképtára, 5719/6x9. ltsz. (III-2-24) 8 A levéltári iratok szerint Sebastian Remete hentes 1782-ben vásárolta meg Buda városától a telket 118 forint 39 krajcárért. Az adásvételi szerződés itt már egyértelműen házról ír, az első épület a telek északi részén állt, míg a második már egy alápincézett ház volt. A telek elülső harmadán kaptak helyet a gazdasági melléképületek ben a már megházasodott Sebastian Remete lánya Elisabeth Remete férjével, Franciscus Hoffmann molnárral vette meg a papától a házat a hozzá tartozó telekkel együtt. 9

7 Franciscus Hoffmann vagyonos embernek nevezhető, ugyanis két vízimalommal is rendelkezett a Dunán. Az 1810-es 1820-as évekre tehető a ház kibővítésére: új épületszárnyat emeltek január 15-én már Andreas Hoffmann felesége Barbara Ebert (Elisabeth Remete lánya) örökölte meg. Innentől kezdve egészen az államosításig Hoffmannok örökölték egymás között a házat. A szerződő felek: Hoffmann András, Hoffmann Borbála, Hoffmann Anna, Hoffmann Károly, Hoffmann Imre, Schödl Károlyné Hoffmann Irma. A Bécsi út 56. szám alatt ekkor már a két utolsó Hoffmann, Anna és Borbála lakott. A sors tragikuma, hogy a testvérpár egyazon napon hunyt el és mivel egyiküknek sem volt örököse így innentől kezdve a ház már nem szolgált lakóházként, de a család tulajdonában maradt. 10 A Bécsi úti homlokzat részlete: a kapu, kétoldalt egy-egy elfalazott boltajtó Hild-Ybl Alapítvány, 1996 (III-2-19) Az 1838-as nagy árvíz súlyosan megtépázta a házat: a víz elöntötte a pincét és a vályogfalakat is jelentősen megrongálta ben Hoffmann Barbara Rosalia válik a telek tulajdonosává egészen 1880-ig ben már Hoffmann Anna és Lipót válnak tulajdonosokká ban vagyonelkülönítési szerződést kötöttek gyermekeik. A tornácos déli szárny, május 16. BTM Kiscelli Múzeum fényképtára, 766/6x9. ltsz. (III-2-22) 1952-ben államosították az épületet, ettől kezdve a rendszerváltásig a Magyar Népköztársaság tulajdonát képezte a ház és a telek. A Hoffmann családot 1992-ben részben kárpótolták egykori vagyonuk után, az ingatlan pedig állami tulajdonban maradt. 11

8 Érdemes a társulás célkitűzéseit megemlíteni itt, mert azok érvényesek és követendők a mai napig: -- megóvni az ínségtől a tagokat és családtagjaikat -- szigorú rend meghonosítása (iparosok és segédek közötti súrlódások megtárgyalása) -- hátrány esetén segédek biztosítása -- a molnár ipari fejlődését lehetőleg előre mozdítani -- tanoncok és segédek általános és szakmabeli kiképzése, erre a célra iskolák létesítése. Az udvar északnyugati sarka, jobbra a pincelejárat, 1966-ban.Fotó Harsányi BTM Kiscelli Múzeum fényképtára, 5718/6x9. ltsz. (III-2-28) A Hoffmann család története A Hoffmann család a sziléziai Mahlwitzból telepedett Budára. Levéltári forrásokból, adásvételi szerződésekből tudjuk, hogy Hoffmann Lipót lisztkereskedőből vált módos molnármesterré. A család tulajdonában hajómalmok is voltak, melyek a közeli Duna-parton őrölték a lisztet. A 19. század második felében felvirágzott az óbudai társasági élet, egymás után alapították az egyesületeket. Ezek közül a család számára legfontosabb az 1876-ban megalapított a budapesti III. kerületi molnárok ipartársulata volt. A társulás tagja lehetett férfi, kiskorú és nő is. Mindenki rendelkezett szavazati joggal, amit meghatalmazás alapján is lehetett érvényesíteni. 12 Az udvar délkeleti sarka, 1989-ben. Fotó Bach Melitta BTM Kiscelli Múzeum fényképtára, /6x9. ltsz. (III-2-29) A Hoffmann család életmódjára a forrásokból következtethetünk: a házat tekintve az utca felőli szárny a lakószobákat és a gazdasági udvart foglalta magába, a hátsó traktusban kapott helyet a konyhakert. A helyiségek az utca felől haladva a következők voltak: szoba konyha szoba lejárat a pincéhez présház istálló kamra szín. 13

9 A ház különlegessége az un. füstös konyha volt, amit nem sikerült megmentenünk az utókor részére. A barokk fedélszék ácsolású tetőszerkezet a mai napig őrzi a hagyományokat. Ez ma a Symbol Művészeti Galériának ad otthont. Kétszárnyú fatáblás kapun át közlekedtek a jól megrakott szekerek, díszítésként a két oldalán kőtáblát helyeztek el. A bútorok többségét óbudai asztalosokkal készíttették diófából. A lakószobában általában két ruhásszekrény, két támlás ágy, két éjjeli szekrény, mosdószekrény, asztal, szék, tükör volt, néhány esetben sublót (fiókos szekrény) és íróasztal. Fűtésről cserép illetve vaskályhák gondoskodtak. A falakat többségében olajnyomatok, szentképek, fényképek, ingaóra, valamint házi áldás díszítették. A konyhában festett konyhásszekrényt, asztalt, széket, tűzhelyet találhatott az oda belépő, a falon pedig fa vagy porcelán fűszertartó készletet. Az éléskamrába fapolcokat tettek, a fa rudakon lógatták le a húsféléket. A világítást gyertyával vagy petróleumlámpával oldották meg, az elektromos ellátást csak 1846-ban vezették be a környéken, és igen lassan terjedt el az alkalmazása. A szükséges nyersanyagokat saját gazdaságukban termelték meg az itt lakók. Azokat az élelmiszereket vagy késztermékeket, amiket nem tudtak előállítani többnyire vándorkereskedőktől vásárolták meg. Ilyen volt például az aszalt szilva, alma, körte; a pálinka és a faszerszámok. Feljegyezték, hogy molnárcsalád lévén ugyan 1870-ig otthon sütötték a kenyeret, ezt követően azonban már, mint a rendes polgári családok, ők is péknél készíttették el. 14 A Kecske utcai szárny udvari homlokzata, jobbra a pince ajtaja, Fotó Bach Melitta BTM Kiscelli Múzeum fényképtára, /6x9. ltsz. (III-2-31) A család jellemzően kétféle reggelit fogyasztott akkoriban: kalács, kenyér, zsemle vagy kuglóf, tejeskávé; illetve szalonna, kolbász, töpörtyű, kenyér. A viseletet tekintve a pesti divatot igyekeztek követni, polgári öltözetet hordtak. A férfiaknál divat volt a bajusz és a kalap, vasárnap fekete öltönyt és félcipőt viseltek, csizmát csak télen hordtak. A nők minden esetben igyekeztek a pesti polgárság tagjainak ruháit lemásolni. A családi legendáriumban nagy becsben tartott történet tanúsága szerint a Hoffmannok a történelem, Hoffmann Klára fia, Massányi Aurél elbeszélése szerint május 8-án Rudolf koronaherceg a Habsburg Birodalom trónörököse Budára látogatott, hogy ismerkedjen a korona városával, majdani birodalmának egyik központjával. 15

10 A római hitvilág szerint ezek a szellemi lények védelmezik az embereket egész életükben. Mivel a régészet ekkor virágkorát élte, nem csoda, hogy a Habsburg-ház tudós sarja is kitérőt tett a szarkofág megtekintése érdekében. A herceg látogatása, az udvari hintók és a pompás kíséret emléke apáról fiúra szállt, a Hoffmannok pedig ezután még nagyobb tisztességnek örvendtek. A család sokáig igyekezett visszaszerezni a szarkofágot, sikertelenül. A műtárgy ma az Aquincumi múzeumban található. A kapuajtól északra eső nagyszoba; jobb szélen az ablakká szűkített egykori boltajtó Hild-Ybl Alapítvány, 1996 (III-2-7) A művelt herceg tudta, hogy a fővároshoz közel terül el az évezredes múltra tekintő település, Aquincum, így pontban délben díszes magyar öltözetben elindult a királyi várból, hogy megtekintse az egykori római város romjait. A 19. századi viszonylagos jólét és nyugalom után a huszadik század történelmi hányattatásai súlyosan megtépázták a Hoffmannokat is: a család és a ház hivatalos története az 1952-es államosítás után az 1992-es kárpótlással ért véget. A család ma élő tagjai azonban máig előszeretettel látogatnak el ide. Massányi Aurél a 220 Éves Pinceétteremben, 2008-ban megrendezte a Hoffmanok találkozóját, ahol együtt ünnepelték az ősi ház feltámadását. Itt több mint 30 Hoffmann - Európa több országából - együtt örült őseik házában. Útközben azonban megálltak Hoffmann Lipót vagyonos hajómalom-tulajdonos házánál, ahol már jókora kíváncsi tömeg álldogált. A ház ugyanis különleges titkot rejtegetett udvarában: egy római szarkofágot. A régészeti leletet 1782 előtt találták, de nem emelték ki rögtön, hanem körbeásták, amíg felirata olvashatóvá nem vált, majd visszatemették. Újbóli kiásására 1814 körül került sor, ekkor fölnyitották, és benne több érmét, mécseseket és korsókat találtak. A sírláda közepén felirat, két szélén pedig két szárnyas, fáklyájukat föld felé fordítva tartó geniusok találhatóak. A Kecske utcai szárny alatti pince keleti része. A háttérben balra látható a Bécsi úti szárny alatti pincébe vezető ajtó Hild-Ybl Alapítvány, 1996 (III-2-16) 16 17

11 18 Aurél bácsi 2009-ben hunyt el, a Barna Család és Aurél között szoros barátság alakult ki. Aurél Hoffmann Lipót családi étkészletéből megmaradt kanalat ajándékozta a Barna Család részére. Mint azt több Hoffmann örökös elmondta, örülnek, amikor látják, hogy családjuk egykori otthonának nemcsak dicsőséges és fordulatos múltja van, de már egy másik, a Barna család munkálkodásának köszönhetően sikeres jelene és biztató jövője is. Egy bőrdíszműves története Mindig mindent kicsiben kezdtem Barna Sándor szerény családba született Szécsényben. A Holokauszt idején apai ági felmenői édesapja kivételével valamennyien odavesztek. Apja úri szabónak tanult, majd 25 évig a Szécsényi Állami Gazdaság agronómusa volt. Édesanyja a Szécsényben nagy tiszteletnek örvendő Blumberger Ármin szódásmester lánya volt. Anyai nagyapjáról Barna Sándor azt mondta egy helyen: nem ismertem őt személyesen, mivel a születésem előtt meghalt, de a falubeliek mindig olyan szeretettel beszéltek róla, hogy nekem ez az Ármin-bácsi szerű életvitel hogy úgy éljek, hogy mindenki csak jót mondhasson rólam követendő mintává lett. Az élete nehézségekkel indult: alig másfél évesen világméretű gyermek- paralízis járvány támadta meg a jobb lábát. A hosszú orvosi kezelés, a tornagyakorlatok hatására állapota napról-napra javult, de a végső felépülés és gyógyulás csodának tekinthető. A család eredeti neve Braun, szülei az 1967-es arab-izraeli háború után kialakult magyarországi hangulat hatására arra az elhatározásra jutottak, hogy magyarosítják nevüket, így a fiú már Barna Sándorként érkezett a fővárosba tanulni tizennégy évesen. Ő maga autószerelőnek állt volna, nagymamája órást kívánt belőle neveltetni, végül a család úgy döntött, a bőrdíszművességet tanulja ki a fiú. Az iskolaévek alatt végig kollégiumba lakott, majd a sikeres mestervizsga után a Fővárosi Kézműipari Vállalat bőrdíszmű gyáregységében kapott állást, ahol 19

12 hat évig dolgozott. Ez idő alatt a Könyves Kálmán körúti munkásszálláson élt ben visszatért Szécsénybe, ahol kézzel varrt retikülöket kezdett árulni nagyanyja szódásboltjának kirakatában. A szódaüzlet kevésbé, a retikülök eladása viszont annál jobban ment, az első párszáz darab árából vett egy Trabantot, és azzal kezdte járni a környék piacait, hogy ott kínálja áruját. Időközben megházasodott, egy fiúk és két lányuk született, majd a nagymamától kapott pesterzsébeti telken építettek családi házat. Egy alkalommal egy cigány kereskedő kollégája tanácsára Siófokra ment, hogy ott próbálja eladni termékeit. A váltás bevált: itt már jóval több darabot el tudott adni, az üzlet beindult, 1983-ban a városban az elsők között butikot nyitott, a rá következő nyáron pedig családjával Siófokra költözött, a szezon végeztével pedig visszatértek Budapestre. Idővel megelégelte a vásározással járó ingázást és bizonytalanságot, elszánta magát az újabb váltásra és Siófokon megnyitotta élete első vendéglátóhelyét: ez lett a kilencvenes évek legfelkapottabb balatoni szórakozóhelye, a Flört diszkó. Az első sikert újabb követte: megnyitotta második szórakozóhelyét Palace néven, szintén a Balatonnál, Széplak-felsőn, egy leromlott állapotú szakszervezeti üdülő helyén. Időközben első klubját eladta egy osztrák befektetőnek, és minden energiáját a Palace fejlesztésére fordította. Koncepciója bevált, ez az üzlet is különösen sikeres lett, a diszkó mellett mára már pizzéria, kávézó, középkori étterem, karaoke bár alkotja a gasztronómiai-szórakoztató komplexumot Barna Sándor és Édesanyja a siófoki piacon Barna Sándor 2000-ben talált rá a Somogy-megyei Törekiben egy festői szépségű tájra, ahová egy kis pihenőházat álmodott. A terve azonban ismét kinőtte magát, így született meg egy különleges művésztelep gondolata, melyet 2003-ban a művészek birtokba vehettek. Azóta alkotóház, óriási park áll a dombok között, és a támogatás révén lenyűgöző természeti környezetben és páratlan nyugalomban alkothatnak az ide érkező művészek. Az ő alkotásaik közül több megtekinthető a mecénás éttermeiben. 21

13 Az egykori bőrdíszműves, azóta sikeres vendéglátós elhatározta, hogy a szezonális balatoni vendéglátás mellett egy állandóan nyitva lévő budapesti vendéglátóhelyet is kellene nyitni. Ekkor talált rá a Bécsi úti romos műemlék épületre, és elhatározta, itt valósítja meg újabb álmait. A Symbol születésének története Barna Sándor 2000-ben vette meg a Bécsi utca 56. alatti rozoga sváb műemlék házat. Az eredeti szándéka az volt, hogy a szezonális balatoni vendéglátás mellett egy állandóan nyitva lévő budapesti vendéglátóhelyet létesítsen itt. Kezdetben egy óbudai kisvendéglőt álmodott ide, ám mint tőle megszokott változtatott a tervein. Erről így nyilatkozott: Mindig olyan helyre vágytam, ahová odaszoknak az emberek, és ahová szívesen visszajárnak. Megláttam ezt a házat, és azonnal beleszerettem. Tudtam, hogy itt meg lehet csinálni ezt a helyet. Ez a hely lett a Symbol

14 A Symbol különlegessége a helyszínből adódik: az ódon falak közé épült megannyi vendéglátóegységből, amelyek változatos gasztronómiai élményt kínálnak, és egy helyen, mégis elkülönülten átélhető itt sokféle hangulat. Az épület kialakításánál az elsődleges szempont azt volt, hogy a lehető legtöbbet megőrizzék az itt lévő műemléki értékek közül. Az évszázadok és különösen az utóbbi évtizedek nyoma erősen nyomot hagyott az épületen, de sikerült számos régi elemét megőrizni az eredeti épületnek. Ősrégi a pince, amire a 220 éves jelző utal. Megmaradt a beugró, a tornác, a barokk fedélszékes padlástér. Máig áll a régi kút, melyben a legenda szerint a Szent Koronát rejtették annak idején Az építkezést régészeti feltárás előzte meg. Az itt feltárt maradványok, tárgyak, fényképek az óbudai Aquincum Múzeumban tekinthetőek meg. Egy másik legenda is tovább él a falak között: Puskás Ferenc, illetve ahogyan mindenki ismeri és nevezi, Puskás Öcsi. Az ő emlékét viszi tovább a Puskás Pancho Sport Pub, amely különleges hangulatával és a sportkedvelők számára kedves berendezési tárgyakkal teremt sajátos hangulatot. A Symbol sokkal több, mint néhány étterem együttese: gasztronómiai szórakoztató és kulturális központ, ahol a hagyományos magyar, sváb, tót és zsidó ételek éppúgy szerepelnek az étlapon, mint a legújabb gasztrotrendeket követő fogások. Programok terén a könnyűzenei koncertek, rendezvények, zongoraestek mellett a töreki művésztelep alkotásai is megcsodálhatóak. Színházi előadások, tárlatok és más kulturális eseménye sorát kínálja a ház nap mint nap, új élményt ígérve az ide látogatóknak

15 Egy névadás története A következő nagy probléma a név kiválasztása, kitalálása volt. Gyereknek még könnyen ad nevet az ember, ha más nem, hát puskázik, valamelyik felmenő, vagy egy ismert, megbecsült ember nevét aggatják az újszülöttre. Na de egy komplexum miről kapja a nevét? Gyakran a városrészről, az utcáról, térről, ahol áll, esetleg egy jellemzőről. Ezért is kap olyan eredeti neveket több száz étterem és söröző, mint Platán, Árnyas, Budai, Óbudai. Jó volna elkerülni ezt gondolta a Család, de mégis: mi legyen az a név? Ezt a kérdést feltette nemcsak magának, de egy sor marketingesnek is. Született is válasz, mindegyiktől legalább négy változat versenytárs-elemzés, célcsoport szegmentáció, trendanalízis és még vagy húsz nem létező, de jól hangzó szempont szerint ahogy az egy fókuszcsoportnyi marketingestől elvárható. De egyik sem volt az igazi. Halaszthatatlanná vált a névadás, ezért Barna Sándor Családja és munkatársai egy alkalommal nem mehettek addig haza, amíg a végleges név meg nem születik. Ismét előkerültek a cédulák, több száz lehetőség de még mindig nem sikerült megtalálni a megfelelő nevet. Katalin lányára szigorúan rászólt, hogy miért internetezik, amikor ilyen fontos döntést kell meghozni. Katalin éppen torontói barátjával levelezett, akinek elpanaszolta a névválasztás problémáját. Ő erre elmesélt egy 200 évvel ezelőtti történetet ahol ugyan ez a probléma merült fel: Angliában felépült egy nyomda, aminek nem találtak megfelelő nevet. A tulajdonos ezt úgy oldotta meg, hogy egy piros pajzsot helyezett az épület homlokzatára, aminek neve nem lett, de a piros pajzs Rothschild - az évek során az épület szimbólumává vált. Így született a gondolat, hogy a komplexum a Symbol nevet kapja, így a legenda szerint a Rothschildok a Symbol távoli keresztszülei 26 27

16 A jövő története Úgy hírlik, a következő években tovább gyarapodik Óbuda gasztronómiai és turisztikai kínálata. Barna Sándor a tőle már megszokott nagyszabású tervet dédelget: a Bécsi úton szeretne egy, az osztrák Grinzinget idéző gasztronómiai negyedet létrehozni. Ezt történetesen találkozik a kerület vezetőinek tervével is. Ez a terv valósággá is válik: Óbudai Promenád néven, amely a Kolosy tértől az Amfiteátrumig tart majd. Ha az álmok valóra válnak, akkor a Symbol előtti térformájú utcarész a Puskás Öcsi tér elnevezést kapja, körbe vendéglátó egységekkel, kiskocsmákkal és egy nagyszabású Puskás emlékművel. A szobor elnevezése: Puskás, lő, gól! Ha az álom megvalósul -Promenád, Puskás Öcsi Tér, Pauer Gyula csodálatos szoborcsoportja, kiváló vendéglátóhelyek ezt a teret Budapest legkiemelkedőbb turisztikai, kulturális és gasztronómiai központjává varázsolhatják. Utószó Ennek a helynek és a Barna családnak a története végérvényesen egybefonódott. Barna Sándor és neje, Gitti Néni, valamint a család fiatalabb tagjai, Katalin, György és Eszter, továbbá valamennyi munkatársuk mindennap azon fáradoznak, hogy ez a hely egyre több vendégnek nyújtson felejthetetlen élményeket. Nap mint nap hozzáírnak egy sort a Symbol történetéhez 28 29

17 Köszönjük Derda Dóra és Almási Gábor munkáját. 30 Az írásokhoz az alábbi forrásokat használtuk fel: BFL VII BFL VII BFL VII MOL K III GÁL ÉVA: Óbuda In: Tanulmányok Óbuda Történetéből. Budapest, n.a., o. 73.o. GELLÉRI MÓR: A Fővárosi Iparosok Köre: : a Kör sajátja. Budapest, n.a., LÉTAY MIKLÓS: Óbudai parasztpolgárság In: Tanulmányok Óbuda Történetéből. Budapest, n.a., o. 142.o. RUPP JAKAB: BUDA PEST és környékének helyrajzi története. Pest, M. T. Akadémia Történelmi Bizottsága, SIKLÓSSY LÁSZLÓ: Hogyan épült Budapest? Budapest, Kossuth Nyomda,

18

19 Symbol Budapest 1036 Budapest, Bécsi út 56.

A Kubinyi Ferenc Múzeum szolgáltatásai 3170 Szécsény, Ady Endre u. 7. (Forgách-kastély)

A Kubinyi Ferenc Múzeum szolgáltatásai 3170 Szécsény, Ady Endre u. 7. (Forgách-kastély) A Kubinyi Ferenc Múzeum szolgáltatásai 3170 Szécsény, Ady Endre u. 7. (Forgách-kastély) I. Az épület története A mai épület elődjét, a várkastélyt, a Kacsics nemzetségből származó Szécsényi Tamás, vagy

Részletesebben

Tisztelt Választók! A megvalósított fejlesztések mindenki számára bizonyítják, hogy jó úton járunk.

Tisztelt Választók! A megvalósított fejlesztések mindenki számára bizonyítják, hogy jó úton járunk. Tisztelt Választók! 2002 után, 2006-ban ismét kitüntetett a pátyi lakosság bizalmával. Eddigi nyolc éves polgármesteri működésem alatt minden igyekezetemmel azon voltam, hogy a széthúzás helyett az ö sszefogásra,

Részletesebben

Családfa. Haskó Jakabné (szül. Hernfeld Amália) 1863 1942. Stern Sámuelné (szül. Klein Irma) 1884 körül 1944. Stern Sámuel 1879 1933

Családfa. Haskó Jakabné (szül. Hernfeld Amália) 1863 1942. Stern Sámuelné (szül. Klein Irma) 1884 körül 1944. Stern Sámuel 1879 1933 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Haskó Jakab 1850-es évek 1927 Haskó Jakabné (szül. Hernfeld Amália) 1863 1942 Stern Sámuel 1879 1933 Stern Sámuelné (szül. Klein Irma) 1884

Részletesebben

Tervező: Kovács Ildikó, okl. építészmérnök É01-4220 Bp. 2012. július hó

Tervező: Kovács Ildikó, okl. építészmérnök É01-4220 Bp. 2012. július hó Budapest, VIII. Horánszky u 9. hrsz: 36617 az UTcai homlokzat felújítása Tornyai János:Felhők az Alföld felett Engedélyezési tervdokumentáció Megbízó: Társasház. Horánszky u. 9. Közös képviselő: Halász

Részletesebben

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V.

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V. Családfa Apai nagyanya Apai nagyapa V. Ignác (? 1944) V. Ignácné (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: V. Ignácné (szül.? Éva) (? 1944) Anyai nagyapa R. Lipót (1883 1944) Anyai nagyanya R. Lipótné (szül. D. Cecília)

Részletesebben

Pomáz, Nagykovácsi puszta

Pomáz, Nagykovácsi puszta Pomáz, Nagykovácsi puszta A Pomáz és Pilisszentkereszt között elhelyezkedő majorság a Pilis védett természeti értékeinek területén fekszik és egyben egy jelentős középkori romegyüttes helyszíne is. Az

Részletesebben

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926 Családfa Apai nagyapa Kauders Dávid 1854 1926 Apai nagyanya Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Anyai nagyapa Freiberger Mór? 1904/05 Anyai nagyanya Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Friedrich Vilmos Nincs adat. Interjúalany. Szeszlerné Göndör Márta (szül. Göndör Márta) 1919 2003.

Családfa. Anyai nagyapa. Friedrich Vilmos Nincs adat. Interjúalany. Szeszlerné Göndör Márta (szül. Göndör Márta) 1919 2003. Családfa Apai nagyanya Apai nagyapa Göndör (Grünwald) Jakab Bauman?-né (Göndör /Grünwald/ Jakabné) (szül. Heimovics Regina) 1850-es évek 1940-es évek Anyai nagyapa Friedrich Vilmos Anyai nagyanya Friedrich

Részletesebben

Név Telefon E-mail. Lengyelné Kurucz Katalin 1/250-1650, 1/430-1081. MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás

Név Telefon E-mail. Lengyelné Kurucz Katalin 1/250-1650, 1/430-1081. MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Név Telefon E-mail Név Megrendelés Telefon E-mail Aquincumi Múzeum Budapest Budapest

Részletesebben

Pesthidegkút bemutatása

Pesthidegkút bemutatása BUDAPEST II. kerület / Pesthidegkút Pesthidegkút bemutatása 2013. szeptember 26. 1 Budapest II. kerülete A II. kerület területe: 36 km 2 Népesség: Polgármester: 88 200 fő Dr. Láng Zsolt 2 Pesthidegkút

Részletesebben

Családfa. Schultheisz Kálmánné (szül. Weiner Róza) 1880 1958. Angyalosi?-né (szül.? )?? Schultheisz Kálmán 1877 1945. Angyalosi??? Apa.

Családfa. Schultheisz Kálmánné (szül. Weiner Róza) 1880 1958. Angyalosi?-né (szül.? )?? Schultheisz Kálmán 1877 1945. Angyalosi??? Apa. Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Angyalosi??? Angyalosi?-né (szül.? )?? Schultheisz Kálmán 1877 1945 Schultheisz Kálmánné (szül. Weiner Róza) 1880 1958 Apa Angyalosi Béla

Részletesebben

Moszkva látványosságai

Moszkva látványosságai Moszkva látványosságai Vörös Tér Kreml Vaszilij Blazsennij székesegyház Gum áruház Moszkvai metró Arbat Moszkvai Állami Egyetem Tretyakov Képtár/ Galéria Lenin Mauzóleum Kolomenszkoje Fegyvertár Állami

Részletesebben

Munkácsy emlékezete Csabán

Munkácsy emlékezete Csabán Munkácsy emlékezete Csabán 2014. március 4. Békéscsaba, Fő tér (Fiume szálloda) 1906-ban. Képeslap fekete-fehér fotója. Levéltári jelzet: XV.9./177. Őrzés helye: Munkácsy Mihály Múzeum, 17 849 Békéscsaba,

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

MELLÉKLETEK Magyargencs.

MELLÉKLETEK Magyargencs. MELLÉKLETEK Magyargencs. 1. Bibliográfia és források. 69. old. 2. Összefoglaló táblázatok. 70-71 old. 3. Térképek. 72-73. old. 68 Irodalom. (Válogatás). Magyargencs. * BONA Gábor: Tábornokok és törzstisztek

Részletesebben

Családfa. nagyapa Marmorstein. Lorber Sámuel? 1933. Interjúalany. Bognár Pálné (szül. Mermelstein / Marmorstein/ Éva) 1929.

Családfa. nagyapa Marmorstein. Lorber Sámuel? 1933. Interjúalany. Bognár Pálné (szül. Mermelstein / Marmorstein/ Éva) 1929. Családfa Apai nagyapa Marmorstein Herman?? Apai nagyanya Marmorstein Hermanné (szül. Gottesman Ilona)?? Anyai nagyapa Lorber Sámuel? 1933 Anyai nagyanya Lorber Sámulné (szül. Goldiner Ida)?? Apa Marmorstein

Részletesebben

Országos műveltségi vetélkedő elődöntőjének feladatsora 2011.

Országos műveltségi vetélkedő elődöntőjének feladatsora 2011. MAGYARORSZÁG AZ ÉN HAZÁM Országos műveltségi vetélkedő elődöntőjének feladatsora 2011. A rejtvényfüzet kitöltésének határideje: 2011. február 11., péntek Továbbjutó: Az abszolút pontszámok alapján kategóriánként

Részletesebben

2900 Komá rom, Keleme n L. u. 22. Tel./Fax: (36)34 344-697, mobil 06 20 619 1102; emese@ja mk.hu

2900 Komá rom, Keleme n L. u. 22. Tel./Fax: (36)34 344-697, mobil 06 20 619 1102; emese@ja mk.hu KOMÁROMI Klapka György Múzeum 2900 Komá rom, Keleme n L. u. 22. Tel./Fax: (36)34 344-697, mobil 06 20 619 1102; emese@ja mk.hu Ikt. szám: 6/2014 Tárgy: Szakmai beszámoló a 3506/01895 számú pályázat elszámolásához

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti részén,a Nyírség és a Bereg határán elhelyezkedő település a Kraszna tiszai torkolatánál található.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti részén,a Nyírség és a Bereg határán elhelyezkedő település a Kraszna tiszai torkolatánál található. Vásárosnamény Elhelyezkedése Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti részén,a Nyírség és a Bereg határán elhelyezkedő település a Kraszna tiszai torkolatánál található. A,,Bereg kapuja -ként ismert vendégszerető

Részletesebben

Szakmai utazás a Vajdaságba

Szakmai utazás a Vajdaságba Szakmai utazás a Vajdaságba Az Apáczai Közalapítvány Határtalanul! címmel kiírt pályázatán a Türr István Gazdasági Szakközépiskola sikeresen vett részt és 2010. augusztus 28. augusztus 31. között majdnem

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

Visegrád. Esztergom. KÉSZÍTETTE: VARGA ÁRPÁDNÉ TANÁR ÉS Az 5. 6. OSZTÁLY TANULÓI

Visegrád. Esztergom. KÉSZÍTETTE: VARGA ÁRPÁDNÉ TANÁR ÉS Az 5. 6. OSZTÁLY TANULÓI Visegrád Esztergom KÉSZÍTETTE: VARGA ÁRPÁDNÉ TANÁR ÉS Az 5. 6. OSZTÁLY TANULÓI 0 A Dunakanyar legszebb városai Duna folyó Esztergom Visegrád Szentendre Vác Budapest Duna folyó 1 ESZTERGOM VISEGRÁD A Duna

Részletesebben

Családfa. Lichtwitz Ferdinándné (szül. Deutsch Jozefin) (1840-es évek- 1918 előtt) Krausz Márkusné (1840 körül- 1913 körül)

Családfa. Lichtwitz Ferdinándné (szül. Deutsch Jozefin) (1840-es évek- 1918 előtt) Krausz Márkusné (1840 körül- 1913 körül) Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Krausz Márkus (1840-1910 körül) Krausz Márkusné (1840 körül- 1913 körül) Lichtwitz Ferdinánd (1840-es évek- 1918 előtt) Lichtwitz Ferdinándné

Részletesebben

a turisztikai szakma iránt érdeklődőknek 5

a turisztikai szakma iránt érdeklődőknek 5 a turisztikai szakma iránt érdeklődőknek 5 BEVEZETŐ ÉS KÖSZÖNÖM Ezen könyvet a HungarHotels és a Béke Szálloda valamikori dolgozói állították össze, hogy a közös munkának és az együtt megélt napok emlékének

Részletesebben

Családfa. Nincs adat. Nincs adat. Nincs adat. Nincs adat. Apa. Anya. Schwarz Lipót 1865 1929

Családfa. Nincs adat. Nincs adat. Nincs adat. Nincs adat. Apa. Anya. Schwarz Lipót 1865 1929 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Apa Schwarz Lipót 1865 1929 Anya Schwarz Lipótné (szül. Friedmann Regina) 1860-as évek 1944 Testvérek Schwarz Jenő 1891 1944 Markovics Ernőné

Részletesebben

ELADÓ/FOR SALE Az ingatlan eladási ára 2 millió Euro. Virág Endre endre.virag@alfila.hu +36 30/931 05 48

ELADÓ/FOR SALE Az ingatlan eladási ára 2 millió Euro. Virág Endre endre.virag@alfila.hu +36 30/931 05 48 ELADÓ/FOR SALE Az ingatlan eladási ára 2 millió Euro. Lehetôség van közvetlenül csak az ingatlan megvásárlására, illetve az ingatlant birtokló projekt társaság megvásárlására is. Egyeztetés céljából kérjük,

Részletesebben

Családfa. Schillinger Lipótné (szül. Keppich Róza) 1874 1944. Steinberger Dávidné (szül. Czinner Jozefa)? 1944. Schillinger Lipót 1864 1944

Családfa. Schillinger Lipótné (szül. Keppich Róza) 1874 1944. Steinberger Dávidné (szül. Czinner Jozefa)? 1944. Schillinger Lipót 1864 1944 Családfa Apai nagyapa Steinberger Dávid?? Apai nagyanya Steinberger Dávidné (szül. Czinner Jozefa)? 1944 Anyai nagyapa Schillinger Lipót 1864 1944 Anyai nagyanya Schillinger Lipótné (szül. Keppich Róza)

Részletesebben

Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott;

Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott; Rudabányai református templom Megközelítés: H-3733 Rudabánya,Temető u. 8.; GPS koordináták: É 48,38152 ; K 20,62107 ; Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott; Jelenlegi

Részletesebben

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád.

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád. Pista bácsi unokája A pesti kislány. A faluban csak így emlegették. Két éves lehetett, amikor az édesanyja hazavitte a faluba és a szülei segítségét kérte. Sírva panaszolta, hogy tovább már nem bírja a

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Apai nagyanya. Anyai nagyanya. Apai nagyapa. Apa. Anya. Házastárs. Testvérek. Interjúalany. Gyermekek

Családfa. Anyai nagyapa. Apai nagyanya. Anyai nagyanya. Apai nagyapa. Apa. Anya. Házastárs. Testvérek. Interjúalany. Gyermekek Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Baik Gyula?? Baik Gyuláné (szül. Landsinger Gizella)? 1937? Schischa Ignác 1847 1910 Schischa Ignácné (szül. Österreicher Regina) 1870 1925

Részletesebben

jankó ablak www.jankokft.hu A biztos megoldás

jankó ablak www.jankokft.hu A biztos megoldás Referencia Album WARD MÁRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉLETÖRÖM IDoSEK OTTHONA ÉS GIMNÁZIUM Veszprém, Sólyi utca 20. Budapest, V. ker., Molnár utca 4. 2005-ben Dinamikusan nyitotta fejlődő meg iskola, kapuit melyet

Részletesebben

Pesthidegkút bemutatása

Pesthidegkút bemutatása BUDAPEST II. kerület / Pesthidegkút Pesthidegkút bemutatása 2012. október 4. 1 Budapest II. kerülete P.H P.H. A II. kerület területe: Népesség: Polgármester: 36 km 2 88 200 fő Dr. Láng Zsolt 2 Pesthidegkút

Részletesebben

RENDEZVÉNYHELYSZÍNEK ÉS TEREMBÉRLÉSI LEHETŐSÉGEK

RENDEZVÉNYHELYSZÍNEK ÉS TEREMBÉRLÉSI LEHETŐSÉGEK RENDEZVÉNYHELYSZÍNEK ÉS TEREMBÉRLÉSI LEHETŐSÉGEK A MAGYAR NEMZETI GALÉRIÁBAN 2015 C Főépület C épület 1. emeleti terasz Kilátás a Kupolából Múzeumunk a műtárgyvédelmi szempontoknak megfelelő és a helyszínhez

Részletesebben

Hiemer-Font-Caraffa ház

Hiemer-Font-Caraffa ház Hiemer-Font-Caraffa ház A Hiemer-Font-Caraffa épülettömb Székesfehérvár belvárosának egyik kiemelkedő értékű, védett műemlék épületegyüttese, mely hajdani tulajdonosai után kapta a nevét. Nemcsak központi

Részletesebben

A vendéglátás kialakulása

A vendéglátás kialakulása Vendéglátás előadás Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 28-29. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár EKF-GTK Turizmus Tanszék A vendéglátás kialakulása István király idején

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Rechnitz Sámuel 1850-es évek 1890-es évek. Interjúalany

Családfa. Anyai nagyapa. Rechnitz Sámuel 1850-es évek 1890-es évek. Interjúalany Családfa Apai nagyapa Geiringer Vilmos? 1944 Apai nagyanya Geiringer Vilmosné (szül. Rechnitz Antónia)?-1944 Anyai nagyapa Rechnitz Sámuel 1850-es évek 1890-es évek Anyai nagyanya Rechnitz Sámuelné (szül.

Részletesebben

GYULAI LÁTNIVALÓK. Gyulai vár

GYULAI LÁTNIVALÓK. Gyulai vár GYULAI LÁTNIVALÓK Az árak és a nyitva tartás a leírásban csak tájékoztató jellegűek, kérlek benneteket, hogy mindig kérjetek friss információt ez ügyben! Gyulai vár A gyulai vár a 15.század első felében

Részletesebben

RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. HOTEL KONFERENCIA 9021 GYŐR, APOR VILMOS PÜSPÖK TERE 3.

RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. HOTEL KONFERENCIA 9021 GYŐR, APOR VILMOS PÜSPÖK TERE 3. RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. HOTEL KONFERENCIA 9021 GYŐR, APOR VILMOS PÜSPÖK TERE 3. Az ingatlan bemutatása Győr belvárosának történelmi emlékekben legszebb és leggazdagabb részén, a Káptalandombon, a

Részletesebben

Családfa. Mundszer Hedvig (szül.? Hedvig)?? Brandl Júlia (szül.? Júlia)? 1944. Mundszer??-? Brandl Heinrich? 1928 vagy 1929. Apa.

Családfa. Mundszer Hedvig (szül.? Hedvig)?? Brandl Júlia (szül.? Júlia)? 1944. Mundszer??-? Brandl Heinrich? 1928 vagy 1929. Apa. Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Brandl Heinrich? 1928 vagy 1929 Brandl Júlia (szül.? Júlia)? 1944 Mundszer??-? Mundszer Hedvig (szül.? Hedvig)?? Apa Brandl Ferenc 1895

Részletesebben

150 éves a magyar tőzsde

150 éves a magyar tőzsde 150 éves a magyar tőzsde Jótékonysági árverés (2014. június 17.) Az összeállítás a Sándor Imre PR-díj 2014 zsűrije számára készült. Az eseménnyel kapcsolatos anyagok itt elérhetőek: www.frontpage.hu/bet150-sandorimre

Részletesebben

Miért érdemes a Manó Vendégházat választani:

Miért érdemes a Manó Vendégházat választani: M a nai V e n d é g h á z P á z m á n d P á z m á n d F e j é r m e g y e ka z e p é n, a V e l e-nh ce eg iy s é g k e l e t i n yaz l v á n y a i a l a t t, a z M 7 ( a u tai p á l y a ) ka z e f e k

Részletesebben

Családfa. Mailender Lajosné (szül. Marosi Julianna) 1870-es évek 1905. Lukács Simonné (szül. Lőwinger Mária) 1870-es évek 1940. Lukács Simon?

Családfa. Mailender Lajosné (szül. Marosi Julianna) 1870-es évek 1905. Lukács Simonné (szül. Lőwinger Mária) 1870-es évek 1940. Lukács Simon? Családfa Apai nagyapa Mailender Lajos? 1936 Apai nagyanya Mailender Lajosné (szül. Marosi Julianna) 1870-es évek 1905 Anyai nagyapa Lukács Simon? 1925 Anyai nagyanya Lukács Simonné (szül. Lőwinger Mária)

Részletesebben

Feladatlap az 5-6. osztályosok részére

Feladatlap az 5-6. osztályosok részére K I S T É RSÉGI SZAKTÁRGYI TÖRTÉNELEMVERSENY Feladatlap az 5-6. osztályosok részére Az Emlékpont a magyar történelem 1945 és 1990 közötti időszakát mutatja be Hódmezővásárhely lakóinak élettörténetein

Részletesebben

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM az 1993. évi LV. törvény 4. (3) bekezdése, illetve 5. -a alapján

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM az 1993. évi LV. törvény 4. (3) bekezdése, illetve 5. -a alapján Fénykép Fénykép A Magyar Köztársaság Elnökének Budapest HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM az 1993. évi LV. törvény 4. (3) bekezdése, illetve 5. -a alapján Alulírott Minta Péter és házastársam, Mintaová

Részletesebben

VI. VI. ik lecke atoatodik lecke

VI. VI. ik lecke atoatodik lecke Hatodik lecke A nagy találkozás Szia, Lilla! Szia, Gergely! Hát te honnan jössz? Az egyetemről. Ma csak egy előadás van, reggel. Úgyhogy most fölmegyek a Várba. Mit csinálsz a Várban? Bemegyek a Ludwig

Részletesebben

ez legyen a magyarság engesztelő központja.

ez legyen a magyarság engesztelő központja. Két szentéletű ember: Mindszenty bíboros és Regőczi István atya. Életük átívelte a XX. századot. Regőczi István atya úgy is közismert, mint Isten vándora. Regőczi István atya egyszerű molnárcsaládban született,

Részletesebben

Iskolánk rövid története

Iskolánk rövid története 1887 1979 2003 1 Iskolánk rövid története Korszakok, elnevezések: Iskolánk 1887-ben Református Felekezeti Elemi Népiskola néven kezdte meg működését egy 1927/28-as iskolai statisztikai jelentés szerint.

Részletesebben

SZÖVEGÉRTÉSI FELADATOK: HOSSZÚ HÉTVÉGÉK MAGYARORSZÁGON

SZÖVEGÉRTÉSI FELADATOK: HOSSZÚ HÉTVÉGÉK MAGYARORSZÁGON Mag. a Istvanits Kerstin (Ausztria) SZÖVEGÉRTÉSI FELADATOK: HOSSZÚ HÉTVÉGÉK MAGYARORSZÁGON Az alábbi feladatokat úgy építettem fel, hogy a diákoknak egy adott szöveg alapján kell kérdésekre válaszolniuk.

Részletesebben

Az Önkormányzat a vételi ajánlattal 2013. október l-jén megkereste Tóth Ferenc Gyulát, az ingatlan tulajdonosát.

Az Önkormányzat a vételi ajánlattal 2013. október l-jén megkereste Tóth Ferenc Gyulát, az ingatlan tulajdonosát. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. március 5. napján tartandó Kt. ülésre Készítette: Handelné Kiscelli Ágnes vagyonhasznosítási referens Tárgy: Javaslat a 270/2013.

Részletesebben

Komplex, egyedi programcsomagokat kínálunk leendő látogatóink számára szórakoztatási lehetőségekkel, családbarát programok biztosításával.

Komplex, egyedi programcsomagokat kínálunk leendő látogatóink számára szórakoztatási lehetőségekkel, családbarát programok biztosításával. Csabai Kolbászház Látvány és élmény! Disznóvágás Kolbászkészítés Csapatépítő programok 2015 januárjától megnyitotta kapuit a Csabai Rendezvényszervező Kft. által üzemeltetett fesztiválház. Fő célunk a

Részletesebben

Múzeumpedagógiai szolgáltatások. MEGTEKINTHETŐ KIÁLLÍTÁSOK Időszaki kiállítás. címe, rövid összefoglaló (max. 500 karakter)

Múzeumpedagógiai szolgáltatások. MEGTEKINTHETŐ KIÁLLÍTÁSOK Időszaki kiállítás. címe, rövid összefoglaló (max. 500 karakter) MÚZEUM ADATAI Múzeumpedagógiai szolgáltatások Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Általános információ Megrendelés Név Telefon E-mail Név Telefon E-mail Blaskovich Múzeum Pest Tápiószele 2766

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete. a helyi építészeti értékek védelmérıl. I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete. a helyi építészeti értékek védelmérıl. I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete a helyi építészeti értékek védelmérıl Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII.

Részletesebben

Úri. utca. története

Úri. utca. története Az Úri utca története Építéstörténet XVIII. század XVII. sz. KÖZÉPKOR Az Úri utca utolsó háza volt: plébániaépület, családi ház, katonai kincstár, italmérés, villamos teherelosztó központ és nem mellesleg

Részletesebben

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Lengyeltóti város régészeti lelőhelyei Régészeti felmérés Lengyeltóti város rendezési tervének

Részletesebben

Családfa. Wágner Henrikné (szül. Korein Mina)?? Vágó Gyuláné (szül. Grünwald Karolin) Vágó (Weisz) Gyula. Wágner Henrik ? 1930. Apa.

Családfa. Wágner Henrikné (szül. Korein Mina)?? Vágó Gyuláné (szül. Grünwald Karolin) Vágó (Weisz) Gyula. Wágner Henrik ? 1930. Apa. Családfa Apai nagyapa Wágner Henrik? 1930 Apai nagyanya Wágner Henrikné (szül. Korein Mina)?? Anyai nagyapa Vágó (Weisz) Gyula?? Anyai nagyanya Vágó Gyuláné (szül. Grünwald Karolin)?? Apa Wágner Sándor

Részletesebben

Turisztikai programcsomag ajánlat általános és középiskolák, cserkészcsapatoknak számára

Turisztikai programcsomag ajánlat általános és középiskolák, cserkészcsapatoknak számára Turisztikai programcsomag ajánlat általános és középiskolák, cserkészcsapatoknak számára Átlagos csoportlétszám: 15 30 fő esetén. Célmeghatározás: Ismerkedés Magyarország egyik leghíresebb iskolavárosával,

Részletesebben

2. Természeti értékek: 2.1. Milleneumi tölgyfa: a falu határában a honfoglalás 1000 éves évfordulója alkalmából ültetett tölgyfa

2. Természeti értékek: 2.1. Milleneumi tölgyfa: a falu határában a honfoglalás 1000 éves évfordulója alkalmából ültetett tölgyfa HARC 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület (ha) 1585,6457 Ebből (ha) szántó 1136,6739 gazdasági erdő 120,9001 védett terület - ipari hasznosítású - terület egyéb 328,0717 Polgármesteri

Részletesebben

MANS(Z)BART(H) ANTAL

MANS(Z)BART(H) ANTAL MANS(Z)BART(H) ANTAL Gyermekkora Tóvároson született 1821. december 20-án, az akkori Öreg (ma Ady Endre) utca 4-es számú házban. Apja Josefus Mansbart viaszöntő és mézesbábos mester volt. Anyja Anna Venusin

Részletesebben

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon:

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: Isaszeg Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: 06-20/550-0924 E-mail: isapaletta@freemail.hu

Részletesebben

Szent Istvántól Mátyás királyig Kincskereső Magyar Gyerektáborok Denverben

Szent Istvántól Mátyás királyig Kincskereső Magyar Gyerektáborok Denverben Szent Istvántól Mátyás királyig Kincskereső Magyar Gyerektáborok Denverben Óriási lelkesedéssel és a tavalyihoz képest még több résztvevővel zajlottak az idei Kincskereső Magyar Gyerektáborok Denverben.

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 TÁJÉKOZTATÓ 2015. augusztus 26-án Veszprémben, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán megrendezésre kerülő

Részletesebben

BELSŐ FERENCVÁROS REHABILITÁCIÓ

BELSŐ FERENCVÁROS REHABILITÁCIÓ BELSŐ FERENCVÁROS REHABILITÁCIÓ 2004. ÉVI ÉRTÉKELÉS 2005. ÉVI PROGRAM 2004. december hó Készítette: Főépítészi Iroda 1 TARTALOMJEGYZÉK ÖSSZEFOGLALÁS 2004. ÉVI ÉRTÉKELÉS A városrészt érintő változások,

Részletesebben

LİRINTE. LİRINTE 1934. A RÉ- MAJOR, ELİTÉRBEN: JÓKAY IHÁSZ LAJOS Az eredeti kép tulajdonosa: Jókay Károly Budapest.

LİRINTE. LİRINTE 1934. A RÉ- MAJOR, ELİTÉRBEN: JÓKAY IHÁSZ LAJOS Az eredeti kép tulajdonosa: Jókay Károly Budapest. LİRINTE 1934. A RÉ- MAJOR, ELİTÉRBEN: JÓKAY IHÁSZ LAJOS Az eredeti kép tulajdonosa: Jókay Károly Budapest. LİRINTE 1934. A LİRINTEI VÍZIMALOM ZSILIPJE, A ZÚGGÓ Az eredeti kép tulajdonosa: Jókay Károly

Részletesebben

BESZÁMOLÓ GÖDÖLLŐI MÚZEUMI ÉJ

BESZÁMOLÓ GÖDÖLLŐI MÚZEUMI ÉJ BESZÁMOLÓ GÖDÖLLŐI MÚZEUMI ÉJ Évek óta hagyomány, hogy Gödöllő városa a Múzeumok Éjszakája programot városi összefogásban valósítja meg.tehát nemcsak a múzeumok (Gödöllői Városi Múzeum, Gödöllői Királyi

Részletesebben

Ünnepi programok: 2013. augusztus 19-20. Programok: Augusztus 19.

Ünnepi programok: 2013. augusztus 19-20. Programok: Augusztus 19. Ünnepi programok: 2013. augusztus 19-20. Programok: Augusztus 19. időpont Szolnoki Művésztelep (kemence) Szolnoki Művésztelep (színpad) Kossuth-tér 7.00 Kemence felfűtése 9.00 Magyarok vásárának kezdete,

Részletesebben

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Találkozó: Óváros tér/köd utcai parkoló Időtartam: 2-2,5 óra Ismerkedés Veszprémmel és a várnegyeddel Azoknak ajánljuk, akik előszőr járnak a városban,

Részletesebben

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Izsák Sámuel? 1914 Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944 Legmann Rudolf 1856 1938 Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925

Részletesebben

Kastély látogató Magyarózdon

Kastély látogató Magyarózdon Kastély látogató Magyarózdon *Ha először jár Magyarózdon, olvassa el figyelmesen az Ú (mint útmutatás) jelzést. Festői képet nyújt az a lankás dombokkal övezett völgy, amely Marosludastól húzódik déli

Részletesebben

Családfa. Lunczer Gyuláné (szül.?)?? Krausz Adolfné (szül.?)?? Krausz Adolf 1836 1928. Lunczer Gyula? 1925/26. Apa. Anya. Lunczer Lipót 1871 1930

Családfa. Lunczer Gyuláné (szül.?)?? Krausz Adolfné (szül.?)?? Krausz Adolf 1836 1928. Lunczer Gyula? 1925/26. Apa. Anya. Lunczer Lipót 1871 1930 Családfa Apai nagyapa Lunczer Gyula? 1925/26 Apai nagyanya Lunczer Gyuláné (szül.?)?? Anyai nagyapa Krausz Adolf 1836 1928 Anyai nagyanya Krausz Adolfné (szül.?)?? Apa Lunczer Lipót 1871 1930 Anya Lunczer

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl BÁNRÉVE KÖZSÉGI... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi rõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdése alapján kötelezõ. A nyilvántartás vezetésére

Részletesebben

Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló

Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló Tartalomjegyzék: Technikai adatok 2 A program eredményessége, szakmai hatásai 3 Részletes Program 4-6 Fotóalbum 7-16 Sajtómegjelenések 17-22 Kreatív anyagok 23-24

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról Támogatás témája: Múzeumi gyűjtemények tárgyi és szellemi kulturális örökségünk című magyar-román

Részletesebben

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap Történelmi verseny 2. forduló A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap 1. Határozd meg Partium fogalmát, és sorold fel a Partiumot alkotó vármegyéket! (3 pont) 2. Az alábbi képeken Partium híres szülöttei

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI 17 Székesfehérvár kulturális intézményrendszere és hálózata sokszínû, tarka, gazdag és változatos képet mutat.

Részletesebben

München 2009 tavaszi félév

München 2009 tavaszi félév München 2009 tavaszi félév Keszthelyi Csaba vagyok, III. éves Energetikás hallgató. 2009 tavaszi félévét Münchenben, Németországban töltöttem Erasmusos diákként a Hochschule München főiskolán. A kint töltött

Részletesebben

Családfa. Jakabné (szül.? Ella) 1850-es évek 1944. Klein Izraelné (szül.? Gitta) 1854 1944. Klein Izrael 1852 1944. Hollander Jakab.

Családfa. Jakabné (szül.? Ella) 1850-es évek 1944. Klein Izraelné (szül.? Gitta) 1854 1944. Klein Izrael 1852 1944. Hollander Jakab. Családfa Apai nagyapa Hollander Jakab 1850-es évek 1933 Apai nagyanya Hollander Jakabné (szül.? Ella) 1850-es évek 1944 Anyai nagyapa Klein Izrael 1852 1944 Anyai nagyanya Klein Izraelné (szül.? Gitta)

Részletesebben

Javaslat a A Szent Imre templom épülete

Javaslat a A Szent Imre templom épülete Javaslat a A Szent Imre templom épülete Készítette: Czöndör Mihályné (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. július 15. (település, dátum) (P. H.) I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás)

Részletesebben

IKEA BUSINESS. Inspiráció és Referenciák

IKEA BUSINESS. Inspiráció és Referenciák IKEA BUSINESS Inspiráció és Referenciák Tartalomjegyzék Irodák 3 Háttér irodák Kiskereskedelem 6 Üzletek Szolgáltatás Vendéglátás 9 Étterem és kávézó B&B és hotel Anderson & Son egy patinás könyvelő vállalat

Részletesebben

Családfa. Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943. Fülöp Jakabné (szül.? Eszter) Fülöp Jakab. Lazarovits József 1860-as évek 1944

Családfa. Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943. Fülöp Jakabné (szül.? Eszter) Fülöp Jakab. Lazarovits József 1860-as évek 1944 Családfa Apai nagyapa Lazarovits József 1860-as évek 1944 Apai nagyanya Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943 Anyai nagyapa Fülöp Jakab 1860-as évek 1939 Anyai nagyanya Fülöp Jakabné

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG Készült a 2012. június 20-án tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Lukácsné Kincses Csilla közművelődési referens Tárgy:

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

BAROKK KEMENCE A RÁTH-HÁZBAN

BAROKK KEMENCE A RÁTH-HÁZBAN BAROKK KEMENCE A RÁTH-HÁZBAN Pályázat (16.348) beszámoló Papnövelde u. 2. társasház 1053 Budapest, Papnövelde u.2. Tel.: +36/30/9-642-169 Mail: attila.jeney@gmail.com Web: http://papnovelde2.hu/ Papnövelde

Részletesebben

Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép,

Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép, Gyulai emlék Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép, tiszta és turistákkal teli kisváros. Gyönyörűek a belváros szökőkútjai, a vár körüli sétány, ahol a nyári melegben

Részletesebben

ALSÓNÁNA. Polgármesteri Hivatal: 7147 Alsónána, Kossuth u. 8/B, alsonana@freemail.hu, 74/430-103 Polgármester: Kiss Istvánné Csele Julianna

ALSÓNÁNA. Polgármesteri Hivatal: 7147 Alsónána, Kossuth u. 8/B, alsonana@freemail.hu, 74/430-103 Polgármester: Kiss Istvánné Csele Julianna ALSÓNÁNA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 13113 ha 5853 m2 Ebből szántó 273 ha 4991 m2 gazdasági erdő 495 ha 4848 m2 védett terület ipari hasznosítású terület egyéb Polgármesteri

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl Ásványráró Község Önkormányzata... önkormányzat megnevezése NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi rõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdése alapján kötelezõ.

Részletesebben

A Bécsi Arany Biblia

A Bécsi Arany Biblia A Bécsi Arany Biblia A valaha megjelent legszebb magyar Biblia A könyvnyomtatás felfedezése előtt minden írásművet, így a Bibliát is kézzel másoltak. Királyi és főúri udvarokban, szerzetes kolostorokban,

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. turizmus

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. turizmus 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 1. A nemzeti érték megnevezése: Szalkszentmárton faluközpont 2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása

Részletesebben

Kedves Fesztivállátogató!

Kedves Fesztivállátogató! Kedves Fesztivállátogató! Szeretettel köszöntjük Önöket a tavaszi fesztiválok megrendezése alkalmából és örömmel invitáljuk programjainkra a siófoki Hajókikötőbe. Reményeink szerint olyan színvonalas programot

Részletesebben

Köszönt titeket a DE-GYTK Hallgatói Önkormányzat!

Köszönt titeket a DE-GYTK Hallgatói Önkormányzat! TÁMOGATÓINK: Köszönt titeket a DE-GYTK Hallgatói Önkormányzat! Kedves Résztvevők! Nagy örömünkre szolgál, hogy idén Debrecen ad otthont a "Gyógyszerészhallgatók Országos Találkozója és Börze" eseménynek.

Részletesebben

Kőröshegy-Tab-Siófok kerékpártúra

Kőröshegy-Tab-Siófok kerékpártúra Kőröshegy-Tab-Siófok kerékpártúra Túra hossza: 70 km Nehézsége: Közepes Terep: Dombvidék Kerékpártúránkat a kőröshegyi templomnál indítjuk(1). A Petőfi úton tekerve hagyjuk el a falut déli irányba. Utunk

Részletesebben

Vitány-vár. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter. Felkészítő tanár: Fürjes János. Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014.

Vitány-vár. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter. Felkészítő tanár: Fürjes János. Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter Felkészítő tanár: Fürjes János Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014. A vár leírása A Vértes hegység északi lejtőjén egy északnyugat felé kinyúló keskeny

Részletesebben

Szakmai beszámoló Múzeumok Éjszakájához kapcsolódó programok megvalósítása c. pályázathoz 2015. június 20. Szeged, Móra Ferenc Múzeum NKA 3507/00099

Szakmai beszámoló Múzeumok Éjszakájához kapcsolódó programok megvalósítása c. pályázathoz 2015. június 20. Szeged, Móra Ferenc Múzeum NKA 3507/00099 Szakmai beszámoló Múzeumok Éjszakájához kapcsolódó programok megvalósítása c. pályázathoz 2015. június 20. Szeged, Móra Ferenc Múzeum NKA 3507/00099 I. A program részletes ismertetése A Móra Ferenc Múzeum

Részletesebben

EGY HERCEGI KASTÉLYBAN A keszthelyi Festetics-kastély évszázadai

EGY HERCEGI KASTÉLYBAN A keszthelyi Festetics-kastély évszázadai HÉTKÖZNAPOK ÉS ÜNNEPEK EGY HERCEGI KASTÉLYBAN A keszthelyi Festetics-kastély évszázadai Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 Pályázati

Részletesebben

HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK

HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK 1 KALOCSA VÁROS ÉRTÉKVÉDELMI RENDELET FOTÓMELLÉKLET Az értékvédelmi rendelet alkalmazása során a fotók alatt lévő megjegyzések szerint kell eljárni!! HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK Alkony utca 8. Újvárosi óvoda

Részletesebben

Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1.

Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1. Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1. Tárgy: Roma Parlament (VIII. Tavaszmező u.6.) és Műteremház és Művészkert (VIII. József u. 37.) műemlékvédelmi

Részletesebben

Bor Baráti Kör. képes krónikája 2001. Október Megszületik az ötlet, és hirtelen elhatározásból

Bor Baráti Kör. képes krónikája 2001. Október Megszületik az ötlet, és hirtelen elhatározásból A Bor Baráti Kör képes krónikája 2001. Megszületik az ötlet, és hirtelen elhatározásból elmegyünk Egerbe, a Szépasszony völgybe. Következő héten borkóstolót tartunk (képen balról jobbra: Miki, Konyak)

Részletesebben

Hatodik lecke. fölmegyek a Várba. bemegyek a múzeumba. lemegyünk a Városmajorba kimegyünk Hűvösvölgybe. fölmegyünk a hegyre.

Hatodik lecke. fölmegyek a Várba. bemegyek a múzeumba. lemegyünk a Városmajorba kimegyünk Hűvösvölgybe. fölmegyünk a hegyre. Hatodik lecke A nagy találkozás Szia, Lilla! Szia, Gergely! Hát te honnan jössz? Az egyetemről. Ma csak egy előadás van, reggel. Úgyhogy most fölmegyek a Várba. Mit csinálsz a Várban? Bemegyek a Ludwig

Részletesebben