Baross Péter Közösségi Ház és Könyvtár évi SZAKMAI MUNKATERV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Baross Péter Közösségi Ház és Könyvtár. 2013. évi SZAKMAI MUNKATERV"

Átírás

1 Baross Péter Közösségi Ház és Könyvtár évi SZAKMAI MUNKATERV

2 A Közösségi Ház munkaterve Csobánka község Önkormányzata Képviselő testületének 14/2011. (III.25.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szellemében készült. Kérem a tisztelt döntéshozókat, hogy a munkatervet és annak költségeit egységében kezeljék mivel szakmailag nem célszerű és nem is tartható az éves munkát egyes rendezvényekre lebontva tervezni és kezelni. Döntésüknél vegyék figyelembe, hogy az alábbi program megvalósítása, a lakosságági normatíva 1140 forintján túl csupán Csobánka éves költségvetésének közelítőleg 1%-ába kerül. Alapvető célkitűzések: A Közösségi Házat olyan központtá szeretnénk fejleszteni, ahová nemcsak az adott eseményre, de beszélgetni, találkozni, informálódni, térnek be az emberek, mint a település egyik kedvelt helyére. A belső- és a külső kommunikáció javítása. A Ház újbóli bevezetése a csobánkai köztudatba. Nemzetiségek fokozottabb bevonása a kulturális életbe. Szükség esetén az intézményi dokumentáció (szerződések, iratminták) szakmai és jogi szempontból történő frissítése, aktualizálása. Újabb eszközök bevonásával a látogatottság növelése, a Közösségi Házat nem, vagy ritkán látogató lakossági réteg bevonzása. Környékbeli települések hangsúlyosabb megszólítása. A honlap befejezése, optimalizálása, folyamatos működtetésének megoldása. A használható terület bővítése, a jelenleg használaton kívüli terek fokozatos felújításával, bevonásával. Térszervezés javítása. A Ház kertjének rendezvényekhez történő használata, az ehhez szükséges feltételek (áram, tereprendezés, füvesítés, növényesítés, kerti bútorzat, fedett rész) fokozatos kialakítása. A rendezvényekhez, technikai, eszközbeli feltételek folyamatos javítása, bővítése, fejlesztése. 2

3 Díjmentes WIFI Megfelelő feltételek esetén, pályázatokon történő indulás. Érdekeltségnövelő támogatás elnyerése. Általános rész: A Baross Péter Közösségi Ház és Könyvtár fő feladata Csobánka kulturális életének alakítása, a közhasznú ismeretek, valamint kulturális értékek elsajátításával összefonódó aktív ismeretszerzés, a helyi és nemzeti azonosságtudat alakítása, az életminőség javítása. Kötelességünk a nemzeti és egyetemes kulturális örökség közvetítése, melyhez való hozzájutás minden állampolgár törvény által biztosított joga. Az intézmény és munkatársai feladatuknak tekintik a helyi, nemzeti és nemzetiségi kulturális hagyományok megőrzését, ápolását. Feladatunknak érezzük a helyi értékek feltárását, az e témával foglalkozó szervezetek, személyek támogatását. Feladatunk a kultúraközvetítés, a tartalmas szórakoztatás, törekszünk annak biztosítására, hogy a lakosság szabadidejét hasznosan tölthesse el intézményünkben. A 2013-ban a Közösségi Ház a rendezvényekhez igazodóan, valamint munkanapokon keddenként 8 12-ig, szerdánként ig tart nyitva. Együttműködünk a helyi társadalmi szervezetekkel. A Közösségi Ház koordinációval, szakmai munkával és infrastruktúrájával segíti rendezvényeik színvonalas lebonyolítását (a költségvetési keretek között), amennyiben időben és kellő információval jelzik igényeiket, s azok nem ütköznek az intézmény és az önkormányzat rendezvényeivel. Csobánka Község Önkormányzata egyetlen közművelődési intézményének egyaránt feladata a különböző korosztályok, az eltérő érdeklődésű csoportok, a tömeg- és a magas kultúra iránt érdeklődők igényeinek beépítése a műsorszerkezetbe. Az intézmény részletes programtervének kialakításakor egymásra épülő, tematikus, sorozatszerű programok szervezésére törekszünk, mert hisszük, hogy ez a színvonal és a látogatottság növelése tekintetében is fontos szempont. A Közösségi Házat napi rendszerességgel veszik igénybe társadalmi szervezetek, művészeti csoportok, (2013-tól remélhetőleg tanfolyamok, szakkörök is), emellett az épületet terembérleti formában is hasznosítjuk. Szakmai, társadalmi indokoltság vagy megfelelő számú lakossági érdeklődés esetén nyitottak vagyunk bármilyen szakkör, tanfolyam, oktatás, stb. megszervezésére, beindítására és mi is kezdeményezzük azokat (a Közösségi Ház adottságainak figyelembevételével). 3

4 A Közösségi Ház egy részének állaga romlik, ezért megnyugtató működtetéséhez szükség lenne részbeni felújítására. Események szeptember 01-től, díjmentesen, rendszeresen: Csermely Kamarakórus Borony tánccsoport Cséke Rozmaring tánccsoport Csobánkai Tanoda (korrepetálás) Vadvirág Nyugdíjasklub Alkalmilag: Csobánka önkormányzata Házasságkötés Nemzetiségi Önkormányzatok Cséke KALOT Családsegítő Központ Vadvirág Nyugdíjasklub Vöröskereszt Tüdőszűrés Bérleti díjas formában: Udvari árus (rendszeres) Munkaruha árus Születésnap A társadalmi szervezetekkel történő egyeztetés, elképzeléseik, programjaik koordinálása az intézmény alap és egyéb feladatainak függvényében zajlik. A civil szervezetek terem, műszaki, technikai igényeit folyamatosan egyeztetjük, de fontos lenne, hogy 2013-as elképzeléseiket még december közepéig eljuttassák nekünk. A Közösségi Ház tereibe, különösen nagytermébe olyan rendezvényeket célszerű befogadni (egyebek mellett az anyagi vetületek miatt is) melyek színvonalukban és létszámukban indokolttá teszik használatukat. 4

5 Tervezett programok 2013-ra: A Nemzeti ünnepek és az elmúlt években hagyományossá vált rendezvények szűk keresztmetszete: Március Nemzeti Ünnep Május majális, gyermeknap, Június Nemzeti összetartozás napja, naptánc fesztivál-szent Iván éj Július kórustalálkozó, Szentkúti mise - búcsú Augusztus Nemzeti Ünnep Szeptember nemzetiségek napja, Október aradi vértanúk napja, Nemzeti Ünnep December mindenki karácsonyfája az adventi szombatokon Egyszerű installációs rendszer kialakítása után rendszeres kiállítások szervezése a Ház előtereibe. Elsősorban helyi művészek kétdimenziós munkáiból, üveg alatt. Évi 4 6 alkalom. (Körülbelül: forint) Szombat délelőtt gyerekszínház, bábszínház, a nagycsoportos korosztályra fókuszálva. A színpadi programok mellett esetleg - könyvvásárt, gyermekruha börzét, kézművesfoglalkozást, családi, életviteli és szociális tanácsadói szolgáltatást (Családsegítő), termékbemutatókat szervezünk a család minden tagja számára. Az alkalmakat igyekszünk aktualizálni az ünnepekhez kapcsolódó műsorral, tevékenységgel. Távlatilag szeretnénk ezeket az alkalmakat komplex családi nappá bővíteni, ahol a gyermeknek és a szülőknek egyaránt nyújtunk kulturális és kikapcsolódási lehetőséget. Évi 6 8 alkalom. (Körülbelül: forint) Gyermekszínházi előadások az óvodával és az iskolával(?) együttműködve, hétköznap délelőtt, igény szerint. (Önköltséges) Péntek esti igényes könnyűzenei (jazz, blues ) koncert, környékbeli illetve megfizethető előadókra építve. Évi 6 8 alkalom. (Körülbelül: forint) Meghirdetett táncház péntek este a Rozmaring tánccsoporttal. Évi 6 8 alkalom. (Körülbelül: forint) Beszélgetős esték meghívott hírességekkel, elsősorban csobánkai kötődéssel, évi 4 6 alkalommal. (Körülbelül: forint) Közösségépítő főzőverseny csobánkai csapatoknak. (Körülbelül: forint) Önálló pódiumestek évi 2 6 alkalommal. (Körülbelül: forint) 5

6 Alkalmilag csobánkai alkotócsoportok (Rozmaring, Zymba, Borony, Unique Dance Team, iskola, óvoda, énekkar, zeneiskola, Vadvirág nyugdíjas klub ) előadásai. (Önköltséges) Bevételes tanfolyami, szakköri, sport csoportok indítása. (Körülbelül: forint) Valamilyen őszi (szüreti, Erzsébet, Katalin ) vagy szilveszteri bál szervezése. (Körülbelül: forint) Kellő számú (40-50) jelentkező esetén budapesti színházi előadás, komolyzenei koncert megtekintése csoportosan autóbusszal. (Önköltséges) Kellő számú (40-50) jelentkező esetén csoportos (családi) üdülés szervezése, utazási irodával együttműködve. (Önköltséges) Együttműködés az egyházakkal, egyházi eseményekkel. (Körülbelül: forint) Vezetett kirándulás (bevételes) szervezése Csobánka környékén illetve a tanösvényeken, vendéglátással. Évi 2 6 alkalom. (Körülbelül: forint) Januárban: Top 12 keresztrejtvényfejtő versenyt Bartha Gyulával közös szervezésben. Könyvtár: A könyvtár jelen formában történő felélesztése, működtetése aránytalanul nagy (akár több milliós) humán és anyagi erőforrásokat igényelne: Szakképzett könyvtáros alkalmazása Minimum 200 négyzetméter alapterület biztosítása Az állomány rendezése, leltározása, katalógus készítése Pc és könyvtári szoftver vásárlása (kb.: induló 1 millió forint) Gyűjteményfejlesztés, apasztás, gondozás, stb. A január elsején hatályba lépő törvény szerint: (1) A települési könyvtári ellátás biztosítása a települési önkormányzatok kötelező feladata. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatot a községi és a városi önkormányzat a) nyilvános könyvtár fenntartásával vagy b) a megyei könyvtár szolgáltatásainak igénybevételével teljesíti. (3) A (2) bekezdés b) pontja esetén a települési önkormányzat megállapodást köt a megyei könyvtárral, és az igénybe vett szolgáltatások fogadására alkalmas könyvtári, információs és közösségi hely elnevezésű könyvtári szolgáltató helyet működtet. A 2/b) megoldás választása esetén tájékozódásom szerint a normatíva (1140 forint/ fő) a településnél marad, valamint lényegében csak a könyvtári helyiségeket kell biztosítani, ezért 6

7 javaslom, hogy a továbbiakban Csobánka könyvtári ellátásának biztosítására ezt a megoldást válasszák. Marketing, kommunikáció: Legfontosabb feladat az intézmény honlapjának befejezése, hírlevél rendszer kiépítése. Marketinganyagainkat elektronikus változatban eljuttatjuk az országos, helyi és regionális médiának. Marketingeszközként használjuk az internetet, a facebook-ot is. Plakát, szórólap az anyagiak függvényében. A helyi és a térségi médiában alkalmanként ingyenes és fizetős formában is közzétesszük rendezvényeinket. A jövőben fokozottan törekszünk arra, hogy a Közösségi Ház a csobánkai lakosok, a helyi közösségek és a környező települések számára egyaránt olyan nyitott intézményként működjön, amely a lakossággal közösen alakítja programjait és tevékenységét. Humán erőforrás: Jelenleg 1.5 státusz azaz összesen12 óra. A mennyiben Csobánka a jövőben könyvtárat kíván fenntartani, úgy szükség van minimum 1 fő 8 órás szakképzett könyvtáros alkalmazására, a háttérfeladatok, az olvasószolgálat és a kölcsönzés ellátásához. A Közösségi Ház alap működtetéséhez a 8 órás magasabb vezető mellett minimális szükséglet egy 8 órás beosztott és egy 4 órás takarító alkalmazása. Könyvtárral: + 16 óra azaz összesen 3.5 státusz. Könyvtár nélkül: + 8 óra azaz összesen 2.5 státusz. Gazdálkodás: Az elmúlt bő hónap működése során világossá vált, hogy a működtetés (különös tekintettel a 2013-ban várható bővülésére) további munkatársak alkalmazását teszik szükségessé, valamint várható az általános és közüzemi költségek további növekedése is. A fenti tervek megvalósításához dologi területen az általános javítási, fenntartási és beszerzési költségeket 1.5 millió forinttal a rendezvényköltségeket 3.5 millió forinttal növelni kellene. 7

8 Pályázati és érdekeltségnövelő támogatás önrészére és forintot lenne célszerű biztosítani. A fentiek alapján jelentős bevétel növekedés várható, de annak mértéke csak az előző évi tényszámok alapján lesz kalkulálható változatlan működési forma mellett. A Baross Péter Közösségi Ház és Könyvtár éves bérleti díjai (melyek a mosdóhasználatot is magukban foglalják): Bérbe adható helyiség Bérleti díj (BruttóFt/óra) Egyéb felszámolt költség Nagyterem Emeleti előtér Faház Kert / stand / 5 nm Egyéb szolgáltatás Díjazás mértéke Egyéb felszámolt költség nyitvatartási időn túli ügyelet - munkanap 900,-Ft/óra - munkaszüneti nap 1500,-Ft/óra Berendezés, takarítás, egyebek eseti, igazgató döntés A díjak összegét az igazgató indokolt esetben módosíthatja. Az ügyelet és takarítás bruttó bevételi összegével az intézmény költségvetését negyedévente emelni kell kiadási oldalon megbízási díjként folyósítva a (járulék-terhekkel csökkentett) teljes összeget a feladatot ellátó dolgozó/k részére. Az intézmény évi szakmai munkaterve az elmúlt időszak tapasztalatai és az előző időszak dokumentumai alapján formálódott. Tisztelettel várom építő kritikáikat és észrevételeiket. Csobánka, november 14. Jámbor Imre igazgató 8